JAARVERSLAG 2012 STIMULANS PEUTERWERK STIMULANS WELZIJN

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "JAARVERSLAG 2012 STIMULANS PEUTERWERK STIMULANS WELZIJN"

Transcriptie

1 JAARVERSLAG 2012 STIMULANS PEUTERWERK STIMULANS WELZIJN 1

2 Inleiding Voor u ligt het jaarverslag van 2012 van de Stichtingen Stimulans Welzijn en Stimulans Peuterwerk. In dit verslag worden de resultaten van 2012 weergegeven in een met de gemeente Veldhoven overeengekomen format. In het eerste hoofdstuk worden de belangrijke ontwikkelingen van 2012 weergegeven in het tweede hoofdstuk geven we de keuzes aan die gemaakt zijn ten aanzien van de positie van de organisatie Stimulans en wat dat kan betekenen voor de opdrachten. In het derde hoofdstuk komt de personele organisatie aan de orde. Judith van de Belt Directeur/bestuurder April

3 1. Terugkijken. 1.1.Verantwoording We hebben hier ambtelijk periodiek over gerapporteerd aan de accountmanager van Stimulans aan de hand van onze kwartaalrapportages die ambtelijk voorzien werden van opmerkingen. Eind 2011 heeft de gemeente Veldhoven een modernisering van het subsidiesysteem gepresenteerd, waarin ook het maatschappelijk ondernemerschap gestimuleerd gaat worden. Op basis hiervan hebben we in 2012 een nieuwe subsidieaanvraag geschreven, die overgenomen is door de gemeente Veldhoven voor de periode Het jaar 2012 is een overgangsjaar geweest, deels conform de budgetperiode en deels zijn we begonnen aan nieuwe projecten zoals Veldhoven Vernieuwend Vitaal en het Participatieplein Bezuinigingen. Vanaf 2013 tot einde budgetperiode is onze reguliere subsidie met 5% verminderd t.o.v. van 2011 voor de gehele nieuwe budgetperiode. Hoewel de subsidiegrondslagen gewijzigd zijn, heeft dit vooralsnog geen invloed op het aanbod. 1.3.Brede Scholen en de Multi Functionele Accommodaties. In 2009 is de projectenorganisatie Brede School Veldhoven in volle omvang van start gegaan. Dit heeft sindsdien een grote claim gelegd op de tijd van medewerkers van Stimulans. Tegelijkertijd heeft het veel energie gegeven om hard mee te werken aan de nieuwe ontwikkelingen. Het Brede School Veldhoven beleid heeft er toe geleid dat er vanaf 2013 een integraal aanbod kinderopvang/peuterspeelzaal (wet OKE) aangeboden gaat worden. De subsidie voor VVE en het 2-4 jarigen beleid wordt per 2013 aan de Kinderopvangorganisaties uitbetaald. Op grond van deze beleidswijziging waar we inhoudelijk achter staan wordt de subsidie aan Stimulans Peuterwerk per 2013 stopgezet. In 2012 zijn de voorbereidingen getroffen om de activiteiten en het personeel van Stimulans Peuterwerk onder te brengen bij Korein Kinderplein. Dit is per 31 december 2012 gerealiseerd. Eind 2010 werd de start van de bouw van MFA Noord voorbereid. De MFA Noord is in mei 2012 opgeleverd en na de zomervakantie is het Wijkcentrum wat daarin gehuisvest is, door Stimulans in exploitatie genomen. In 2012 zijn de voorbereidingen begonnen voor de MFA Midden. Stimulans gaat met haar kantoor intrek nemen in de MFA Midden. Dit heeft een inhoudelijke en een praktische reden. De MFA Midden wordt een dynamische plek, met de school, met partners als het CJG en het AMW als buren op het kruispunt van de drie aandachtswijken van de gemeente Veldhoven, d Ekker, Cobbeek en Zonderwijk. In een wijk tussen de doelgroepen in een transparante open ruimte, dit geeft heel veel kansen om het welzijnswerk en de ambulante hulpverlening gezamenlijk te laten optrekken in preventieve en laagdrempelige Social Work, volgens de Welzijn Nieuwe Stijl uitgangspunten. De praktische insteek voor Stimulans is dat de ruimte op de Lange Kruisweg qua locatie prima is, maar het gebouw niet meer toereikend is voor het huidige gebruik van Stimulans. 3

4 2. Vooruitkijken en doorkijken en verder. In 2013 wordt ons nieuwe beleidsplan Stimulans 3.0 uitgebracht. Samenwerken. Welzijnswerk doet er steeds meer toe in onze samenleving. De focus heeft zich in 2012 verlegd naar het Participatieplein en Veldhoven Vernieuwend Vitaal waar ook meerdere partners bij aangesloten zijn. We hebben in 2012 met SWOVE gepraat over samenwerken en organisatorisch verbinden wat verder gaat dan de normale samenwerking vanuit de gemeentelijk inhoudelijke kaders (je komt elkaar tegen..). Dit heeft niet geleid tot een andere verbinding dan die we al hadden. Wij vinden het jammer, wij zagen veel kansen. We hebben ons nu sterk gericht op de vorming van een coöperatief verband in 2013 waarin drie regionale collega organisaties, t.w. GOW de Kempen, Stichting Welzijn Paladijn en Welzijn Best-Oirschot en Stimulans in coöperatie hun krachten bundelen met als doel: Het versterken van ondernemerschap en realiseren van een bredere financieringsbasis voor betrokken organisaties. Het versterken van inhoudelijke kwaliteit door innovatie en ontwikkeling van dienstverlening en methodieken. Het inrichten van een gezamenlijke doelmatige bedrijfsvoering en het realiseren van een gezamenlijk personeelsbeleid. Ook in 2012 heeft Stimulans met tal van instellingen en vrijwilligersorganisaties samengewerkt. Samenwerking met anderen kent vele varianten. Stimulans staat midden in de samenleving en heeft op grond van haar werkzaamheden met uiteenlopende organisaties van doen: Gemeente Veldhoven, Aert Swaens, Het Woonbedrijf, Wooninc, Museum het Oude Slot, Politie Zuid Oost Brabant, Halt, Novadic-Kentron, Bureau Jeugdzorg, de Lumensgroep, de Combinatie, Openbare Bibliotheek Veldhoven, Art4U Veldhoven, Mee, Theater de Schalm, Sondervick College, Veldvest, Zuidzorg, Mee, Summa college Eindhoven, Fontys Hogescholen Eindhoven, Avans Hogeschool Den Bosch, K2, Korein, GGD, Sportservice Noord-Brabant, Oranjefonds, KBO Veldhoven, BSR, Swove, diverse buurt- en wijkaccommodaties, Plus, BrabantPop, de Kunstbende, de Wijkplatforms, Nummereen Kinderopvang, Provincie Noord-Brabant, de LEV groep, Zet, Paladijn Welzijn Valkenswaard, Welzijn Best-Oirschot, VNG, provincie Noord-Brabant, CKE, Movisie, Raad voor Kinderbescherming, de William Schrikkerstichting, Stabiel, Bureau Frontlijn Rotterdam, Lectoraat Integrale Veiligheid Avans Hogeschool, Ministerie van V&J, Bureau Jeugdzorg en Veldhovense Ondernemers. 4

5 3. In beweging Nieuw in 2012 (mede) mogelijk gemaakt door Stimulans in samenwerking met de gemeente Veldhoven e.a. De Beursvloer Wijkmakelaar in woonservicezone Noord Project Buurtbemiddeling (gefinancierd uit het ondernemerspotje gemeente Veldhoven) Project Budgetcoaching/Vrijwillige schuldhulpverlening i.s.m. BSR (gefinancierd uit het ondernemerspotje) Organiseren en uitvoeren van dagarrangementen gemeentebreed voor 4-16 jarigen in het kader van de Brede School Veldhoven, Veldhoven breed. Exploitatie wijkcentrum MFA Noord Projectleiderschap van een van de vier Proeftuinen in Nederland; uit het Programma een gezamenlijk project van de gemeente Veldhoven, Stichting Stimulans en de Avans Hogeschool onder auspiciën van het ministerie van V&J. Ontwikkelen Wijkmakelaarschap Pilot Participatieplein JPP: de gemeente Veldhoven heeft geen langjarig contract afgesloten met de Combinatie/de coöperatie Jeugdzorg voor de uitvoering van het JPP. Voor 2013 is een overgangsjaar afgesproken. Dit heeft consequenties voor de uitvoerende medewerker die al vanaf 1999 bij Stimulans in dienst is en sinds 2010 wordt gedetacheerd naar de Combinatie. De gesprekken hierover met de medewerker, de Combinatie en Stimulans zijn in 2012 gestart. 5

6 Personeel en Organisatie. Raad van Toezicht. Op 31 december 2012 bestond de Raad van Toezicht van Stichting Stimulans Welzijn, Stichting Stimulans Peuterwerk. Robert Tops, Voorzitter Sam Polderman, Financieel deskundige Rikie Mehagnoul Per 1 januari 2013 wordt Wiel Berden de voorzitter van de Raad van Toezicht. Management. Judith van de Belt, directeur/bestuurder Mariska Jaspers, leidinggevende Peuterwerk/Dagarrangementen Ahmet Almis, leidinggevende Jeugd Vacature Participatie Medewerkers per 31 december Stimulans Welzijn. 28 medewerkers (2011: 29) (2010: 32) 18 FT (2011: 19,44 fte) (2010: 20,3 fte) 1 medewerker gedetacheerd naar Bureau Sociale Raadslieden. 1 medewerker gedetacheerd vanuit de Ergon bedrijven. 1 medewerker gedetacheerd vanuit Veldvest. 1 medewerker gedetacheerd vanuit de politie Zuid-Oost Brabant. 1 medewerker gedetacheerd naar De Combinatie. Stimulans Peuterwerk. 25 medewerkers (2011: 29) (2010: 31) (2009: 35) 7,2 FT (2011: 9,5 fte) (2010: 10,19 fte) (2009: 12,77 fte) 6

7 Ondernemingsraad. Op 31 december 2012 bestond de Ondernemingsraad uit: Henk van Hugten, voorzitter (namens Stimulans Welzijn) Ilona Hendriks (namens Stimulans Welzijn) Gerry van Haaren, secretaris (namens Stimulans Peuterwerk) Cindy Schuurkes, penningmeester (namens Stimulans Welzijn) Rian van Stekelenborg (namens Stimulans Peuterwerk) Arbo. Het contract met Stimulanz, arbo-organisatie is voor 2013 verlengd. Ziekteverzuim. Stimulans Welzijn. 2012: 6,22%. 1 medewerker is gedurende heel 2012 arbeidsongeschikt geweest, deze casus loopt door tot 1 april 2013 (UWV). (2011: 8,6%; 2010: 10,71%) Stimulans Peuterwerk. 2012: 6,22% (2011: 6,4%; 2010: 5,04%) Vertrouwenspersoon. De vertrouwenspersoon is er speciaal voor de medewerkers van Stimulans. Er is in 2012 geen beroep gedaan op de vertrouwenspersoon. Stichting JPP. Vanaf 1 januari 2010 zijn de werkzaamheden ondergebracht bij een nieuwe coöperatie Jeugdzorg waar Stimulans geen onderdeel meer van uit maakt. Via een onderaannemerschap-constructie wordt de JPP-medewerker van Stimulans ingezet voor de coöperatie. Het is dan ook de coöperatie die de productie-afspraken met de gemeente maakt. In 2012 is het duidelijk geworden dat de gemeente geen langjarig contract met de coöperatie Jeugdzorg zal afsluiten betreft de JPP-inzet. In april is er een driepartijen overleg gestart met De Combinatie, als vertegenwoordiger van de coöperatie Jeugdzorg, Stimulans en de betreffende uitvoerende medewerker. Eind 2012 waren was hier nog geen uitsluitsel over. 7

8 Kader Welzijn Opdracht 9a VI Hoofdresultaatgebied Beleidsterrein en/of product A.1 Deelresultaatgebied Over welk thema of probleem gaat de opdracht? A.2 Doelstelling Wat wil de gemeente bereiken? (wat, waar, over wie gaat het, wanneer) A.3 Beoogde resultaten Wat moet de opdrachtnemer aan het einde van de opdracht hebben bereikt (zoveel mogelijk SMART omschrijven) Algemene Samenlevingsopbouw (642810) Algemene activiteiten sociale infrastructuur 1. Deelname aan de interactieve beleidsvorming op de diverse leefgebieden. 2. Neemt deel aan diverse werkgroepen binnen welzijnsterrein. 3. Werkt mee aan de totstandkoming Brede Scholen. 4. Neemt actief deel aan Cult en Tumult. A.4 Behaalde resultaten 1. Deelname aan: Kernteam Jeugd, Lokale Educatieve Agenda, Beleidsgroep Wijkbeheer, Stuurgroep Zorgstructuur, Stuurgroep Marktplaats Cultuur, Regiegroep Participatieplein, projectgroep Participatieplein. 2. Deelname aan: Werkgroep CJG, Uitvoerdersoverleggen. 3. Deelname aan: Projectgroep MFA Noord, Projectgroep MFA Midden, werkgroep MFA Noord, Werkgroepen Inhoud en Samenwerking, Werkgroep Verbreding Scholen, Werkgroep Communicatie, werkgroepen Verbrede School, Werkgroep Exploitatie, Beheer en Onderhoud, Regiegroep, Taskforce Combinatiefunctionarissen. 4. Deelname aan Cult en Tumult overleg, voorbereiding (in aanloop van de overall vergunning), overleggen veiligheid, voorbereiding eigen activiteit, uitvoering eigen activiteit op zaterdag en zondag op het Odeonplein, evaluaties A.5 Buiten de opdracht om Ad hoc overleggen rondom verschillende kwesties. Uitgangspunt is coöperatieve opstelling, gericht op effectieve samenwerking en oplossing. A.6 Opmerkingen 8

9 VI Hoofdresultaatgebied Beleidsterrein en/of product A.1 Deelresultaatgebied Over welk thema of probleem gaat de opdracht? A.2 Doelstelling Wat wil de gemeente bereiken? (wat, waar, over wie gaat het, wanneer) A.3 Beoogde resultaten Wat moet de opdrachtnemer aan het einde van de opdracht hebben bereikt (zoveel mogelijk SMART omschrijven) Samenlevingsopbouw / Roma. ROMA-opbouwwerk ( Roma beleid). Een hogere mate van participatie en van Roma in de Veldhovense samenleving. Educatiemogelijkheden voor jongeren; deelname aan reguliere arbeid en/of het leveren van een tegenprestatie om een uitkering te krijgen. Het ontwikkelen van een meer casusgerichte aanpak met daarin een regiefunctie vanuit Stimulans. Deelname aan de landelijke proeftuin (4 gemeenten). Methodiekontwikkeling aanpak Multi-problem-gezinnen. Een hogere mate van zelfredzaamheid van Roma. 1. Functioneren als aanspreekpunt en intermediair. 2. Regelmatig contact met de beleidsmedewerker Roma van de gemeente. 3. Signaleren, analyseren en een bijdrage leveren aan het oplossen van Multiproblem situaties bij de Roma binnen het Roma-team. 4. Een bijdrage leveren aan de methodiekontwikkeling m.b.t. de aanpak van MPG. 5. Het ondersteunen van de landelijke proeftuin op lokaal niveau. 6. Onderhouden van contacten en afstemming met diverse instellingen. 7. Het ondersteunen van crisisinterventies. Samenwerking met o.a.: BJZ; AMK; Raad voor de Kinderbescherming; (jeugd)reclassering; etc. 8. Het bevorderen van de deelname aan VVE. Deelname aan regulier peuterwerk bevorderen. 9. Ondersteuning bij het project: Aan de slag ( stages; arbeidstoeleiding; jobcoaching). Meedenken over een nieuwe projectopzet: Alle jongeren doen iets in ruil voor uitkering ( No escape ). 9

10 10. Het opzetten en onderhouden van een netwerk van 1 e lijns hulpverleners. 11. Ontwikkelen en mee uitvoeren van diverse sociaal culturele en algemene activiteiten voor de Roma. 12. Deelname aan gemeentelijke overlegstructuren. 13. Het ondersteunen en begeleiden van 3 tot 5 gezinnen in Multi-problem situaties. 14. Gedeeltelijke invulling sociaal beheer, voorheen uitgevoerd door Wooninc. Samenwerking met de woon/zorgconsulent van Wooninc. 15. Deelname aan de voorbereidingen voor de bouw van een kerk/multifunctionele ruimte op locatie Hoppenven. 16. Deelname aan het signaleringssysteem Zorg voor jeugd. 17. Voorlichting en sturing t.b.v. doorstroming regulier onderwijs (b.o. naar v.o.). 18. Aan het einde van de termijn dient vooruitgang geboekt te zijn op het gebied van deelname aan de maatschappij. A.4 Behaalde resultaten 1. Bemiddelingsrol Gemeente Roma; toeleiden naar scholen; andere betrokken instellingen. Contacten onderhouden met de spokesmen. Communicatie gaande houden en problemen vroegtijdig signaleren. 2. Wekelijks overleg. Telefonisch contact vaak meerdere keren per dag. Veel praktische informatie uitwisselen. Gezamenlijke bezoeken aan de locatie. Deelname ( 4x per jaar) aan het landelijk overleg Platform Roma gemeenten (VNG). 3. Wekelijks 2 tot 3 bezoeken aan de 4 locaties. Er is contact met alle 57 gezinnen/ bewoners. Per bezoek bij 10 tot 15 gezinnen een of meerdere hulpvragen: Direct oplosbaar/ antwoord: 50%; doorverwijzen: 25%; uitzoeken/later antwoord: 25%. Wekelijks overleg binnen het Roma-team met daarin collega s van Stimulans en vanuit de gemeente. 10

11 Gezamenlijk in beeld brengen van de gezinnen in Multi-problem situaties. 4. Tweewekelijks casusoverleg i.v.m. nieuwe methodiekontwikkeling. Ondersteuning door externe deskundige. Twee Roma MPG worden intensief begeleid door casemanager. Andere MPG worden in beeld gebracht. 5. De opdrachten vanuit de landelijke proeftuin (ministerie) worden vertaald en uitgevoerd op lokaal niveau. Voor Veldhoven ligt de focus op methodiekontwikkeling MPG. O.a. voorlichting geven over de nieuwe ontwikkelingen aan externe partners. 6. Tweewekelijks overleg met Wooninc. Veel incidentele contacten, zowel telefonisch als face to face met o.a.: scholen (b.o. en v.o.); Zuidzorg; stgt. Leergeld; etc. 7. Het doen van zorgmelding (BJZ); ondersteunen van consulenten (BJZ; Raad; reclassering) bij huisbezoeken; voorlichting geven over de nieuwe aanpak: Casemanager bij MPG. 8. Zie voor behaalde resultaten het onderdeel VVE. 9. Zie voor resultaten het onderdeel: Aan de slag. 10. Met de 1 e lijns hulpverleners wordt veel contact onderhouden. Telefonisch overleg; crisisinterventies en gezamenlijke huisbezoeken. Ondersteuning van de externe partners. 11. Activiteiten rondom Sinterklaas en Carnaval. 12. Deelname aan het overleg over handhaving bij vrijplaatsen. Diverse overlegmomenten bij verschillende afdelingen. 13. Extra aandacht/zorg voor deze gezinnen. Intensievere begeleiding; meer huisbezoeken. Inschakelen van andere instellingen voor extra ondersteuning. 14. Een deel van de taken, die voorheen door de beheerder vanuit Wooninc. werden uitgevoerd, zijn overgenomen. Veel contact/overleg met de woon-zorgconsulent. Gezamenlijke huisbezoeken, bv.: Bij huurachterstanden. 11

12 15. Subsidie voor de afbouw van de MFA Hoppenven (kerk) aangevraagd bij NISR ( ,- subsidie verkregen). De bouw is afgerond; afbouw gerealiseerd door de bewoners zelf. Op 15 december vond de officiële opening plaats. 16. Incidenteel meldingen en overleg. 17. Veel overleg + info (vooral aan de ouders) bij de overstap van b.b. naar v.o. ( 7 leerlingen). 18. Meer deelname aan het v.o. ( Ook leerlingen op de Praktijkschool in Bladel); arbeidstoeleiding en het vinden van stageplaatsen verloopt moeizaam (crisis). A.5 Buiten de opdracht om Verantwoording opgesteld voor NISR i.v.m. de besteding van ,- voor afbouw MFA Hoppenven. Ondersteuning bij de overdracht van overtollige roerende goederen vanuit Stimulans naar MFA Hoppenven; o.a. keuken en meubilair. Overleg over het opzetten van een beheersstichting voor het beheer van de nieuwe MFA Hoppenven. A.6 Doorkijken naar Methodiek ontwikkeling m.b.t. casusgericht werken met een casemanager/regisseur vanuit Stimulans wordt voortgezet/geïntensiveerd. Nu ook opdracht hiervoor vanuit de landelijke proeftuin. Het sociaal beheer vanuit Wooninc. voor de Veldhovense Roma staat ernstig onder druk. Op bestuurlijk niveau wordt getracht om hiervoor extra personele inzet vanuit Wooninc. te krijgen. Signalen vanuit de Roma goed blijven volgen. A.7 Opmerkingen De extra begeleiding van Roma leerlingen, die het Sondervick College bezoeken, trachten te behouden voor schooljaar Ook de extra ondersteuning van de leerlingen op de praktijkschool moet indien mogelijk blijven. 12

13 Kader: Welzijn VI Hoofdresultaatgebied Beleidsterrein en/of product A.1 Deelresultaatgebied Over welk thema of probleem gaat de opdracht? Samenlevingsopbouw / Roma Onderwijsondersteuning van Roma in het voortgezet onderwijs. (Opdracht Sondervick College). A.2 Doelstelling Wat wil de gemeente bereiken? (wat, waar, over wie gaat het, wanneer) Doel van de onderwijsondersteuning van Roma in Veldhoven is het realiseren van gelijke kansen in de maatschappij voor deze doelgroep. Onderwijs is hierin essentieel en daarom richt dit project zich op het bieden van passend onderwijs en het ondersteunen van Roma jongeren en hun ouders. A.3 Beoogde resultaten Wat moet de opdrachtnemer aan het einde van de opdracht hebben bereikt (zoveel mogelijk SMART omschrijven) 1. Het terugdringen van schoolverzuim. 2. Het bieden van passend onderwijs. 3. Het verbeteren van de positie van de jongeren met een Romaachtergrond in de Veldhovense samenleving. 4. Een brug vormen tussen de school en het thuismilieu van de jongeren en de betrokkenheid van ouders bij school vergroten. 5. Er is een intensief contact met alle betrokkenen. 6. De jongeren zo lang mogelijk binnen het reguliere onderwijs houden. Als dit niet mogelijk blijkt te zijn wordt er begeleiding geboden bij het zoeken naar een ander traject of school en de eventuele overstap. 7. Het bieden van individuele begeleiding. 8. Ouders en kinderen begeleiden bij de overgang van het BO naar het VO. 9. Kennisversterking van docenten en ondersteuning bij oudercontacten. 10. Aanspreekpunt voor betrokken hulpverleningsinstellingen en andere betrokkenen. 13

14 A.4 Behaalde resultaten In 2012 werden er 18 leerlingen in het VO begeleid. 12 kinderen werden intensief begeleid door de onderwijsconsulente. 6 kinderen werden incidenteel begeleid en/of op afstand gevolgd. 1. Er is een goede en intensieve samenwerking met de leerplichtambtenaar en een korter lijntje met de ouders. Hierdoor is het schoolverzuim sterk teruggedrongen. Er is gewenning bij de jongeren ontstaan dat schoolgang normaal is. Inmiddels wordt de school steeds meer als een veilige plek ervaren en niet als een bedreigende. 2. Bij de overstap van het BO naar het VO wordt er samen met de basisschool goed gekeken waar een kind het beste past. Ook als de kinderen al geplaatst zijn, worden zij goed gevolgd. Het lukt steeds beter om de kinderen binnen een passende vorm van onderwijs te plaatsen. Een grote drempel is het wantrouwen van zowel de ouders als het kind in een onbekende school en/of de afstand van een school buiten Veldhoven. Het is vooral angst, waardoor er geweigerd wordt het kind in te schrijven op een onbekende school. Er wordt dan geprobeerd door intensief contact, ondersteuning en begeleiding hen toch te overtuigen van de keuze voor de school waar het kind het beste past. 3. Doordat de jongeren verspreid in klassen zitten maken zij beter en sneller nieuwe contacten en vrienden van buiten de gemeenschap. Echter blijven veel jongeren elkaar in de pauzes toch veel opzoeken. Betrokkenen zien dat de maatschappelijke participatie van de Roma in Veldhoven door school toeneemt. 4. De meerderheid van de ouders en jongeren benaderen zelf de onderwijsconsulente als zij vragen en/of hulp nodig hebben. Een aantal ouders zoeken zelfs rechtstreeks contact met de school en/of de mentor. De betrokkenheid wordt vergroot door regelmatig contact, ondersteuning op sociaal-emotioneel gebied en ondersteuning bij het lezen, schrijven en begrijpen van informatie vanuit school. 5. Er zijn gedurende de week regelmatig contactmomenten op school met de betrokken mentoren/docenten en er is een wekelijkse terugkoppeling middels een digitaal weekverslag. 6. De jongere wordt op verschillende gebieden intensief gevolgd 14

15 waardoor er tijdig ingesprongen kan worden als dat nodig blijkt te zijn. Indien nodig wordt er externe hulp ingeschakeld. Helaas bleken een aantal leerlingen ondanks deze inspanningen toch niet op de juiste plek te zitten. In een samenwerking met betrokken partijen en de jongere zelf is er toen gezocht naar een ander passend traject. Zowel de ouders als het kind zijn hier intensief bij begeleid. 7. Afhankelijk van de hulpvraag wordt er huiswerkbegeleiding, begeleiding in het aanpassingsproces en ondersteuning op sociaal emotioneel gebied geboden. Indien nodig wordt er externe hulp ingeschakeld. 8. Er wordt tijdig samen met de basisschool bekeken welke school het beste bij het kind past en/of ze extra ondersteuning nodig hebben. Indien nodig volgt er ook een gesprek op de nieuwe school. Vervolgens wordt dit zowel met het kind als met ouders besproken. Zij worden ondersteund bij de inschrijving. Indien nodig worden zij ook ondersteund bij een gesprek met de school en/of een rondleiding. Als er verder nog ondersteuning wenselijk is, bijvoorbeeld op het gebied van het vervoer wordt dit ook geboden. 9. Er is regelmatig contact met docenten waarin de onderwijsconsulente hen op de hoogte stelt van de thuissituatie en/of eventuele cultuurverschillen. Hierdoor is er onderling meer begrip voor elkaar. De onderwijsconsulente neemt tevens een adviserende rol aan. 10. De onderwijsconsulente fungeert als aanspreekpunt voor betrokken hulpverleningsinstellingen en andere betrokkenen. A.5 Buiten de opdracht om A.6 Doorkijken naar 2013 en verder. In het schooljaar 2012/2013 doet 1 leerling examen op het Sondervick College. In het schooljaar 2013/2014 zullen er 7 nieuwe leerlingen instromen in het VO. Daarvan gaan er: 4 kinderen naar het Sondervick College. 2 kinderen naar de praktijkschool in Bladel. 1 kind naar de PWA. 15

16 In het schooljaar 2013/2014 zitten er in totaal 25 kinderen op een school in het VO. Het merendeel heeft behoefte aan extra ondersteuning. Naar schatting heeft 90% behoefte aan intensieve ondersteuning (minimaal 1x per week contact) en 10% incidentele ondersteuning en/of indirecte ondersteuning van de onderwijsconsulente: 14 kinderen op het Sondervick College 4 kinderen op de praktijkschool in Bladel 2 kinderen op School23 5 kinderen op de PWA A.7 Opmerkingen Het is belangrijk realistische verwachtingen te hebben van de uitkomsten. De aanpak vergt een zeer lange adem en een intensieve inzet. Het is een proces van jaren om de beoogde doelen volledig te kunnen realiseren. Op dit moment is er door een intensieve inzet wel vooruitgang zichtbaar. 16

17 Kader: Welzijn VI Hoofdresultaatgebied Beleidsterrein en/of product A.1 Deelresultaatgebied Over welk thema of probleem gaat de opdracht? A.2 Doelstelling Wat wil de gemeente bereiken? (wat, waar, over wie gaat het, wanneer) A.3 Beoogde resultaten Wat moet de opdrachtnemer aan het einde van de opdracht hebben bereikt (zoveel mogelijk SMART omschrijven) Samenlevingsopbouw/Roma Een goede instroom van Roma-leerlingen bevorderen op de basisschool en toeleiden naar peuterspeelzalen. (aparte projectverantwoording). De start op de basisschool voor ieder Roma-kind voorbereiden, begeleiden en evalueren om zo de instroom te versoepelen, zowel voor het kind, de ouders, de school en de leerkracht. 1. de sociaal-emotionele ontwikkeling van het kind stimuleren. 2. een trajectplan maken per kind en dit tussentijds evalueren. 3. intensieve begeleiding en ondersteuning bieden aan het kind en de ouders tijdens de instroomperiode op de basisschool. 4. het kind laten kennismaken met ontwikkelingsmaterialen. 5. ouders adviseren en informeren over de ontwikkeling van hun kind, het belang van ontwikkelingsmateriaal en stimuleren tot gebruik van deze materialen. 6. de Nederlandse taal van het kind stimuleren. 7. contacten leggen en zelfstandigheid tussen contact ouders en school stimuleren. 8. het kind, ouders en school begeleiden tijdens de instroom op de basisschool. 9. intermediair zijn bij eventuele problemen of conflicten. 10. de schoolinstroom vanaf 4 jaar stimuleren. 11. scholen ondersteunen bij de schoolinstroom van Roma-kinderen. 12. het bieden van nazorg. 13. ontwikkeling- en voortgangsdossiers bijhouden van elk kind. De begeleiding per kind verschilt van tijdsduur, meestal wordt er een half jaar per kind voor berekend. A.4 Behaalde resultaten 1. In totaal zijn er 13 kinderen die hebben deelgenomen of deelnemen aan het project. 2. er zijn 9 kinderen ingestroomd, waarvan 5 op 4-jarige leeftijd. 3. er zijn 4 kinderen die nog deelnemen aan het vve in huis, met een regelmaat van 1 à 2 keer per week. 4. Er zijn kinderen uit Veldhoven vertrokken, die eerder wel deelnamen aan het project. 17

18 A.5 Buiten de opdracht om Veldhoven neemt deel aan de Proeftuinen, waar wij als Roma team volop mee bezig zijn. We denken mee met processen in casussen, etc. Medewerker onderwijsconsulent VO voor Roma, maar dit wordt beschreven in het stukje onderwijsconsulent. A.6 1. zoeken naar manieren om de instroom naar peuterspeelzalen te verwezenlijken; ouders staan hier (nog) niet voor open. 2. casusgericht werken meer duidelijk voor onszelf en de doelgroep. A.7 Opmerkingen 18

19 Kader: Welzijn VI Hoofdresultaatgebied Beleidsterrein en/of product A.1 Deelresultaatgebied Over welk thema of probleem gaat de opdracht? A.2 Doelstelling Wat wil de gemeente bereiken? (wat, waar, over wie gaat het, wanneer) A.3 Beoogde resultaten Wat moet de opdrachtnemer aan het einde van de opdracht hebben bereikt (zoveel mogelijk SMART omschrijven) A.4 Behaalde resultaten Samenlevingsopbouw/Roma Project Individueel coaching Roma 18+, Op weg naar participatie" loopt van tot Middels een individueel begeleidingsplan Roma begeleiden naar stage, werk of studie. Dit is een opdracht vanuit WIZ. Roma laten participeren in de samenleving middels het inzetten van individuele begeleiding gericht op stage, werk of studie. - Individuele coaching aanbieden waarbij persoonlijke hulpvragen aangepakt worden om zo de weg naar stage, studie en/of werk te vergemakkelijken. - Contact met werkgevers leggen, werkgevers bezoeken, beide partijen met elkaar in contact brengen, vastleggen werk, nazorg. - Sollicitatie-tips in tijden van crisis. - Samenwerking met de gemeente (WIZ), om in gezamenlijkheid Roma te laten participeren d.m.v. trajecten en werk. - Ouders betrekken bij het proces richting stage, werk, studie (draagvlak creëren). - Contact met scholen leggen, schakel zijn tussen Roma en scholen, vastleggen studie, samenwerking creëren, voortgangsgesprekken school/roma en nazorg leveren. - Creëren van alternatieve trajecten bij dreigende uitval basis of voortgezet onderwijs. (traject op maat) - Begeleid richting werk: 16 - Begeleid richting (snuffel)stage: 4 - Begeleid richting opleiding (BBL/BOL): 5 - Begeleid richting taalbegeleiding/inburgering: 2 - Bijdrage leveren aan het bewustwordingsproces, waarin eigen verantwoordelijkheid voor een eigen toekomst centraal staat. - Signaleren, analyseren en een bijdrage leveren aan het oplossen van problemen bij Roma op stage, studie of werk door middel van individuele gesprekken met 19

20 Roma, evt. ouders, werkgevers, stageplaatsen, scholen of andere instanties (nazorg). - Jongeren worden sociaal vaardiger (meer integratie). - Jongeren en ouders raken meer vertrouwd met de arbeidsmarkt of scholen en de daarbij horende rechten en plichten. - Jongeren en ouders maken meer kennis met regulieren instellingen die een bijdrage kunnen leveren aan een betere toekomst. - Jongeren ontwikkelen een steeds concretere toekomstvisie, waarin eigen verantwoordelijkheid en zelfredzaamheid een belangrijk onderdeel wordt. - Nazorg bieden om Roma aan het werk/stage/bbl/bol te houden. - Overtuigingen veranderen: rolverdeling/tradities, eigen verantwoordelijkheid. - Uitbreiden aanpak multiproblematiek (bijv: laag opleidingsniveau, gebrekkige beheersing van Nederlandse taal/analfabetisme, schulden enz.). - Eigen waarden en normen worden minder in stand gehouden, men staat steeds meer open voor de ander (toegankelijker). - Positie vrouw is in ontwikkeling, vrouw krijgt meer vrijheid om eigen keuzes te maken. Opvallende trend, men wil doorleren en/of werken. - Ondersteunen bij administratieve zaken met betrekking tot studie, stage of werk (invullen formulieren, rekeningen e.d.). - Financieel minder afhankelijk van overheid. - Werken biedt voordelen; nadelen vervagen langzaam (sneeuwbaleffect). A.5 Buiten de opdracht om - Voortzetten van methodiek ontwikkeling m.b.t. casusgericht werken. Nu ook opdracht hiervoor vanuit landelijke proeftuin - Casemanager van een gezin. A.6 Doorkijken naar 2013 en verder. - Voortzetten project: Roma begeleiden richting stage, werk of studie. - Nieuwe aanpak ontwikkelen voor Roma, die uitkering aanvragen No escape. - Vroegtijdige schoolverlaters meenemen in het no escape plan (uitval komt vaker voor, via coaching toewerken aan toekomstplan). - Nazorg bieden om lange termijn successen te realiseren. - Meer meiden willen zich verder ontwikkelen en willen een opleiding volgen (BBL/BOL). A.7 - Het vinden van werk voor de Roma word bemoeilijkt (crisis, hoge werknemerseisen, gemeente heeft beperkte trajecten, discriminatie e.d.). 20

Werkplan Jongerenwerk. Krimpen a/d IJssel. Oktober 2012

Werkplan Jongerenwerk. Krimpen a/d IJssel. Oktober 2012 Werkplan Jongerenwerk 2013 Krimpen a/d IJssel In dit werkplan worden de werkzaamheden van het Moderne Jongerenwerk beschreven voor het jaar 2013 op basis van signalen en bevindingen van het voorgaande

Nadere informatie

Inhoudsopgave Jaarverslag Centrum voor Jeugd en Gezin Achtkarspelen

Inhoudsopgave Jaarverslag Centrum voor Jeugd en Gezin Achtkarspelen Jaarverslag 2011 0 Inhoudsopgave Jaarverslag Centrum voor Jeugd en Gezin Achtkarspelen Voorwoord Pagina 1. Inleiding 3 2. De CJG ontwikkeling in breder perspectief 4 2.1. Landelijke ontwikkelingen 4 2.2.

Nadere informatie

Jaarrapportage 2013 gemeente Bedum. Maatschappelijke Dienstverlening CJG en OGGz coördinatie Samenlevingsopbouw

Jaarrapportage 2013 gemeente Bedum. Maatschappelijke Dienstverlening CJG en OGGz coördinatie Samenlevingsopbouw Jaarrapportage 2013 gemeente Bedum Maatschappelijke Dienstverlening CJG en OGGz coördinatie Samenlevingsopbouw -2- Inhoudsopgave pagina Voorwoord 5 Leeswijzer 8 Maatschappelijke Dienstverlening 9 CJG en

Nadere informatie

JAARVERSLAG Rzijn 2010

JAARVERSLAG Rzijn 2010 JAARVERSLAG Rzijn 2010 Inhoudsopgave Voorwoord 3 1. Welzijn Ouderen 4 Doelstelling Welzijn Ouderen Informatie en Advies Maaltijdvoorziening Vrijwilligerswerk Seniorenvoorlichting/Informatie Algemene voorlichting

Nadere informatie

Koers in het sociale domein Gemeente Oostzaan. Visie en kaders

Koers in het sociale domein Gemeente Oostzaan. Visie en kaders Koers in het sociale domein Gemeente Oostzaan Visie en kaders Inhoud Doel notitie... 4 2. Samenvatting... 5 3. De huidige situatie... 7 4. De toekomst... 8 Het bevorderen van zelfredzaamheid en participatie...

Nadere informatie

Jaarverslag 2012. Landstede Welzijn Ommen

Jaarverslag 2012. Landstede Welzijn Ommen Jaarverslag 2012 Landstede Welzijn Ommen Voorwoord Ook dit jaar heeft Landstede Welzijn Ommen haar projecten en activiteiten kunnen ontwikkelen en realiseren dankzij de inzet van vele honderden vrijwilligers.

Nadere informatie

Voortgangsevaluatie proef sociale teams in Groningen. over de periode januari tot september 2013

Voortgangsevaluatie proef sociale teams in Groningen. over de periode januari tot september 2013 Voortgangsevaluatie proef sociale teams in Groningen over de periode januari tot september 2013 Groningen, oktober 2013 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Opdracht pilot en wijze van evalueren... 3 2.1

Nadere informatie

Jaarrapport 2011 Stichting Welzijn Brummen Jaarrapport 2011

Jaarrapport 2011 Stichting Welzijn Brummen Jaarrapport 2011 Jaarrapport Stichting Welzijn Brummen Jaarrapport Jaarrapport 3 Voorwoord Wie hoopte op een zo uitgebreid verslag als vorig jaar, afgewisseld met portretten van professionals, moeten we helaas teleurstellen.

Nadere informatie

jaarverslag 2013 Nodig èn beschikbaar!

jaarverslag 2013 Nodig èn beschikbaar! jaarverslag 2013 Nodig èn beschikbaar! Voorwoord jaarverslag 2013 Geachte lezer, Mede namens het bestuur, de medewerkers en de vrijwilligers nodig ik u van harte uit om kennis te nemen van ons jaarverslag

Nadere informatie

Krachtteamaanpak bij het wijkgericht werken in Eindhoven

Krachtteamaanpak bij het wijkgericht werken in Eindhoven Krachtteamaanpak bij het wijkgericht werken in Eindhoven Beschrijving van de good practice Auteur Datum MOVISIE Maaike Kluft Utrecht, januari 2012 Deze publicatie is ontwikkeld in het kader van het project

Nadere informatie

(Brede) schoolondersteuningsteams. Evaluatie Proef Dukenburg

(Brede) schoolondersteuningsteams. Evaluatie Proef Dukenburg (Brede) schoolondersteuningsteams Evaluatie Proef Dukenburg Ter Denge Onderzoek & Advies December 2013 Inhoud Samenvatting... 2 1. Achtergrond en verantwoording... 6 1.1 Inleiding... 6 1.2 Van ZAT naar

Nadere informatie

Jaarverslag 2014. Texels Welzijn. Op Texel doet iedereen mee op basis van eigen kracht én zorg voor elkaar.

Jaarverslag 2014. Texels Welzijn. Op Texel doet iedereen mee op basis van eigen kracht én zorg voor elkaar. Jaarverslag 2014 Texels Welzijn Texels Welzijn staat voor: Texels Welzijn is het eerste aanspreekpunt voor burgers bij alle vragen op het gebied van welzijn, maatschappelijke ondersteuning en de WMO. Op

Nadere informatie

Participatie van overbelaste jongeren Rapportage monitor Decentralisatie- Uitkering Jeugd

Participatie van overbelaste jongeren Rapportage monitor Decentralisatie- Uitkering Jeugd Participatie van overbelaste jongeren Rapportage monitor Decentralisatie- Uitkering Jeugd Uitgebracht aan: Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Nadere informatie

Bestuurlijk jaarverslag Alifa 2013

Bestuurlijk jaarverslag Alifa 2013 Bestuurlijk jaarverslag Alifa 2013 Inhoudsopgave Inleiding... 3 1. Profiel... 4 1.1. Algemene identificatiegegevens... 4 1.2. Structuur van Alifa... 4 1.3. Kerngegevens... 4 1.3.1. Kernactiviteiten en

Nadere informatie

Het Uitvoeringsprogramma WAP Hatert voor de eerste fase van 2008-2011 ligt nu ter besluitvorming voor.

Het Uitvoeringsprogramma WAP Hatert voor de eerste fase van 2008-2011 ligt nu ter besluitvorming voor. Voorstel aan de Raad Datum raadsvergadering / Nummer raadsvoorstel 11 februari 2009 / 10/2009 Fatale termijn: besluitvorming vóór: 14 januari 2009 Onderwerp Uitvoeringsprogramma WAP Hatert fase 1 (2008-2011)

Nadere informatie

Kadernota vrijwillige inzet

Kadernota vrijwillige inzet Kadernota vrijwillige inzet Periode 2015-2019 1 Inhoudsopgave Voorwoord 4 Aanleiding 5 Hoofdstuk 1: Opmaken balans vrijwillige inzet 7 1.1 Waar heeft de gemeente zich de afgelopen jaren op gericht 7 1.2

Nadere informatie

1 e halfjaarverslag 2014

1 e halfjaarverslag 2014 1 e halfjaarverslag 2014 Januari - juni 2014 SCw Leiderdorp INHOUDSOPGAVE Pagina 2 1. Inleiding Pagina 3 2. Trends en samenvatting Pagina 6. 3. Kinderwerk Pagina 9. 4. Jongerenwerk 16- Pagina 14. 5. Accommodatie

Nadere informatie

Beleidskader Participatie Investeren in werk, Participatie door verbinding

Beleidskader Participatie Investeren in werk, Participatie door verbinding Investeren in werk, Participatie door verbinding 2 Investeren in werk, Participatie door verbinding 2 Voorwoord > Werk is niet alleen in economisch opzicht goed voor de mens. Het draagt ook bij aan het

Nadere informatie

Projectenboek sociale stijging. Joost Groenendijk, Marieke de Groot & Martin van der Gugten

Projectenboek sociale stijging. Joost Groenendijk, Marieke de Groot & Martin van der Gugten Projectenboek sociale stijging Joost Groenendijk, Marieke de Groot & Martin van der Gugten De opdracht voor dit onderzoek is verstrekt door Platform Corpovenista en de SEV Platform Corpovenista is een

Nadere informatie

Winst door verbinden werk, activering en maatschappelijke ondersteuning

Winst door verbinden werk, activering en maatschappelijke ondersteuning Winst door verbinden werk, activering en maatschappelijke ondersteuning Verkenning voor gemeenten en partners In opdracht van het ministerie van SZW en het ministerie van VWS Oktober 2012 1 Inleiding 3

Nadere informatie

Werkplan in uitvoering 2015. Het begint met aandacht voor elkaar

Werkplan in uitvoering 2015. Het begint met aandacht voor elkaar Werkplan in uitvoering 2015 Het begint met aandacht voor elkaar september 2014 1 Werkplan Wijk&co 2014-2015 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 4 2. Het Waarom van ons werk: Wijk&co en haar missie... 5 3. De

Nadere informatie

Jaarverslag 2009 Stichting Woonbedrijf SWS.Hhvl

Jaarverslag 2009 Stichting Woonbedrijf SWS.Hhvl Jaarverslag 2009 Stichting Woonbedrijf SWS.Hhvl 1 . 2 Inhoudsopgave 1 Koers Woonbedrijf... 7 2 Onze klanten... 9 2.1 Onze dienstverlening... 9 2.2 Woonruimteverhuurbeleid... 9 2.3 Bijzondere doelgroepen...

Nadere informatie

Voor de jeugd: Het Nieuw Rotterdams Jeugdstelsel

Voor de jeugd: Het Nieuw Rotterdams Jeugdstelsel Voor de jeugd: Het Nieuw Rotterdams Jeugdstelsel 2 Inhoudsopgave Samenvatting 4 1. Uitgangspositie 6 1.1 Voorlopig wettelijk kader 6 1.2 Inzicht in de verschuiving van verantwoordelijkheden 7 1.3 Rotterdamse

Nadere informatie

Concept Beleidskader Participatie. Investeren in werk, Participatie door verbinding. Versie 10-09-2014

Concept Beleidskader Participatie. Investeren in werk, Participatie door verbinding. Versie 10-09-2014 Concept Beleidskader Participatie Investeren in werk, Participatie door verbinding Versie 10-09-2014 1 Voorwoord Voor u ligt het beleidskader Participatie, Investeren in werk, Participatie door verbinding.

Nadere informatie

Radius: meedenken, meepraten meedoen!

Radius: meedenken, meepraten meedoen! Resultaten Radius Sint Anthonis 2012 Radius: meedenken, meepraten meedoen! Radius is een welzijnsinstelling in het Land van Cuijk. Ons doel: een actieve deelname van individuen en groepen aan de samenleving.

Nadere informatie

Samen voor succes in armoedebestrijding: Lelystad

Samen voor succes in armoedebestrijding: Lelystad Samen voor succes in armoedebestrijding: Lelystad Onderzoek en advies in het kader van de Nederlandse Stedenestafette 200 Trudi Nederland Fabian Dekker Jessica van den Toorn Augustus 200 Inhoud De Stedenestafette

Nadere informatie

LOKAAL STIMULERINGS BELEID...33 1.14 Het Opstap en Opstapje project...33 1.14.1 Deelnemers...33 1.14.2 Stapmedewerkers...33 1.15 Piramide...34 1.15.

LOKAAL STIMULERINGS BELEID...33 1.14 Het Opstap en Opstapje project...33 1.14.1 Deelnemers...33 1.14.2 Stapmedewerkers...33 1.15 Piramide...34 1.15. INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE...1 INHOUDSOPGAVE...1 INLEIDING...3 INLEIDING...3 SOCIAAL CULTUREEL WERK...4 SOCIAAL CULTUREEL WERK...4 1.1 Algemeen...4 1.2 Ontwikkelingen...4 1.2.1 Samenwerkingsovereenkomst

Nadere informatie

Inwoners aan zet. Nota burgerinitiatief en burgerparticipatie. Hoe we van burgerinitiatief en burgerparticipatie een succes maken in Lansingerland

Inwoners aan zet. Nota burgerinitiatief en burgerparticipatie. Hoe we van burgerinitiatief en burgerparticipatie een succes maken in Lansingerland Inwoners aan zet Nota burgerinitiatief en burgerparticipatie Hoe we van burgerinitiatief en burgerparticipatie een succes maken in Lansingerland 1 Voorwoord De gemeenteraad en het college van Lansingerland

Nadere informatie

Jong Nieuw-West. Uitvoering actielijnen Jeugd en Onderwijs in Nieuw-West 2013-2015

Jong Nieuw-West. Uitvoering actielijnen Jeugd en Onderwijs in Nieuw-West 2013-2015 Jong Nieuw-West Uitvoering actielijnen Jeugd en Onderwijs in Nieuw-West 2013-2015 Samenvatting Stadsdeel Nieuw-West kent relatief veel kwetsbare gezinnen en risicojongeren. Het stadsdeel treft de komende

Nadere informatie

Toekomstplan Landstede Welzijn, 2012-2016

Toekomstplan Landstede Welzijn, 2012-2016 Toekomstplan Landstede Welzijn, 2012-2016 Inleiding: Waarom dit document? In het kader van de bezuinigingen en Welzijn Nieuwe Stijl vinden zowel de gemeente Raalte als Landstede Welzijn een heroverweging

Nadere informatie