JAARVERSLAG 2012 STIMULANS PEUTERWERK STIMULANS WELZIJN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "JAARVERSLAG 2012 STIMULANS PEUTERWERK STIMULANS WELZIJN"

Transcriptie

1 JAARVERSLAG 2012 STIMULANS PEUTERWERK STIMULANS WELZIJN 1

2 Inleiding Voor u ligt het jaarverslag van 2012 van de Stichtingen Stimulans Welzijn en Stimulans Peuterwerk. In dit verslag worden de resultaten van 2012 weergegeven in een met de gemeente Veldhoven overeengekomen format. In het eerste hoofdstuk worden de belangrijke ontwikkelingen van 2012 weergegeven in het tweede hoofdstuk geven we de keuzes aan die gemaakt zijn ten aanzien van de positie van de organisatie Stimulans en wat dat kan betekenen voor de opdrachten. In het derde hoofdstuk komt de personele organisatie aan de orde. Judith van de Belt Directeur/bestuurder April

3 1. Terugkijken. 1.1.Verantwoording We hebben hier ambtelijk periodiek over gerapporteerd aan de accountmanager van Stimulans aan de hand van onze kwartaalrapportages die ambtelijk voorzien werden van opmerkingen. Eind 2011 heeft de gemeente Veldhoven een modernisering van het subsidiesysteem gepresenteerd, waarin ook het maatschappelijk ondernemerschap gestimuleerd gaat worden. Op basis hiervan hebben we in 2012 een nieuwe subsidieaanvraag geschreven, die overgenomen is door de gemeente Veldhoven voor de periode Het jaar 2012 is een overgangsjaar geweest, deels conform de budgetperiode en deels zijn we begonnen aan nieuwe projecten zoals Veldhoven Vernieuwend Vitaal en het Participatieplein Bezuinigingen. Vanaf 2013 tot einde budgetperiode is onze reguliere subsidie met 5% verminderd t.o.v. van 2011 voor de gehele nieuwe budgetperiode. Hoewel de subsidiegrondslagen gewijzigd zijn, heeft dit vooralsnog geen invloed op het aanbod. 1.3.Brede Scholen en de Multi Functionele Accommodaties. In 2009 is de projectenorganisatie Brede School Veldhoven in volle omvang van start gegaan. Dit heeft sindsdien een grote claim gelegd op de tijd van medewerkers van Stimulans. Tegelijkertijd heeft het veel energie gegeven om hard mee te werken aan de nieuwe ontwikkelingen. Het Brede School Veldhoven beleid heeft er toe geleid dat er vanaf 2013 een integraal aanbod kinderopvang/peuterspeelzaal (wet OKE) aangeboden gaat worden. De subsidie voor VVE en het 2-4 jarigen beleid wordt per 2013 aan de Kinderopvangorganisaties uitbetaald. Op grond van deze beleidswijziging waar we inhoudelijk achter staan wordt de subsidie aan Stimulans Peuterwerk per 2013 stopgezet. In 2012 zijn de voorbereidingen getroffen om de activiteiten en het personeel van Stimulans Peuterwerk onder te brengen bij Korein Kinderplein. Dit is per 31 december 2012 gerealiseerd. Eind 2010 werd de start van de bouw van MFA Noord voorbereid. De MFA Noord is in mei 2012 opgeleverd en na de zomervakantie is het Wijkcentrum wat daarin gehuisvest is, door Stimulans in exploitatie genomen. In 2012 zijn de voorbereidingen begonnen voor de MFA Midden. Stimulans gaat met haar kantoor intrek nemen in de MFA Midden. Dit heeft een inhoudelijke en een praktische reden. De MFA Midden wordt een dynamische plek, met de school, met partners als het CJG en het AMW als buren op het kruispunt van de drie aandachtswijken van de gemeente Veldhoven, d Ekker, Cobbeek en Zonderwijk. In een wijk tussen de doelgroepen in een transparante open ruimte, dit geeft heel veel kansen om het welzijnswerk en de ambulante hulpverlening gezamenlijk te laten optrekken in preventieve en laagdrempelige Social Work, volgens de Welzijn Nieuwe Stijl uitgangspunten. De praktische insteek voor Stimulans is dat de ruimte op de Lange Kruisweg qua locatie prima is, maar het gebouw niet meer toereikend is voor het huidige gebruik van Stimulans. 3

4 2. Vooruitkijken en doorkijken en verder. In 2013 wordt ons nieuwe beleidsplan Stimulans 3.0 uitgebracht. Samenwerken. Welzijnswerk doet er steeds meer toe in onze samenleving. De focus heeft zich in 2012 verlegd naar het Participatieplein en Veldhoven Vernieuwend Vitaal waar ook meerdere partners bij aangesloten zijn. We hebben in 2012 met SWOVE gepraat over samenwerken en organisatorisch verbinden wat verder gaat dan de normale samenwerking vanuit de gemeentelijk inhoudelijke kaders (je komt elkaar tegen..). Dit heeft niet geleid tot een andere verbinding dan die we al hadden. Wij vinden het jammer, wij zagen veel kansen. We hebben ons nu sterk gericht op de vorming van een coöperatief verband in 2013 waarin drie regionale collega organisaties, t.w. GOW de Kempen, Stichting Welzijn Paladijn en Welzijn Best-Oirschot en Stimulans in coöperatie hun krachten bundelen met als doel: Het versterken van ondernemerschap en realiseren van een bredere financieringsbasis voor betrokken organisaties. Het versterken van inhoudelijke kwaliteit door innovatie en ontwikkeling van dienstverlening en methodieken. Het inrichten van een gezamenlijke doelmatige bedrijfsvoering en het realiseren van een gezamenlijk personeelsbeleid. Ook in 2012 heeft Stimulans met tal van instellingen en vrijwilligersorganisaties samengewerkt. Samenwerking met anderen kent vele varianten. Stimulans staat midden in de samenleving en heeft op grond van haar werkzaamheden met uiteenlopende organisaties van doen: Gemeente Veldhoven, Aert Swaens, Het Woonbedrijf, Wooninc, Museum het Oude Slot, Politie Zuid Oost Brabant, Halt, Novadic-Kentron, Bureau Jeugdzorg, de Lumensgroep, de Combinatie, Openbare Bibliotheek Veldhoven, Art4U Veldhoven, Mee, Theater de Schalm, Sondervick College, Veldvest, Zuidzorg, Mee, Summa college Eindhoven, Fontys Hogescholen Eindhoven, Avans Hogeschool Den Bosch, K2, Korein, GGD, Sportservice Noord-Brabant, Oranjefonds, KBO Veldhoven, BSR, Swove, diverse buurt- en wijkaccommodaties, Plus, BrabantPop, de Kunstbende, de Wijkplatforms, Nummereen Kinderopvang, Provincie Noord-Brabant, de LEV groep, Zet, Paladijn Welzijn Valkenswaard, Welzijn Best-Oirschot, VNG, provincie Noord-Brabant, CKE, Movisie, Raad voor Kinderbescherming, de William Schrikkerstichting, Stabiel, Bureau Frontlijn Rotterdam, Lectoraat Integrale Veiligheid Avans Hogeschool, Ministerie van V&J, Bureau Jeugdzorg en Veldhovense Ondernemers. 4

5 3. In beweging Nieuw in 2012 (mede) mogelijk gemaakt door Stimulans in samenwerking met de gemeente Veldhoven e.a. De Beursvloer Wijkmakelaar in woonservicezone Noord Project Buurtbemiddeling (gefinancierd uit het ondernemerspotje gemeente Veldhoven) Project Budgetcoaching/Vrijwillige schuldhulpverlening i.s.m. BSR (gefinancierd uit het ondernemerspotje) Organiseren en uitvoeren van dagarrangementen gemeentebreed voor 4-16 jarigen in het kader van de Brede School Veldhoven, Veldhoven breed. Exploitatie wijkcentrum MFA Noord Projectleiderschap van een van de vier Proeftuinen in Nederland; uit het Programma een gezamenlijk project van de gemeente Veldhoven, Stichting Stimulans en de Avans Hogeschool onder auspiciën van het ministerie van V&J. Ontwikkelen Wijkmakelaarschap Pilot Participatieplein JPP: de gemeente Veldhoven heeft geen langjarig contract afgesloten met de Combinatie/de coöperatie Jeugdzorg voor de uitvoering van het JPP. Voor 2013 is een overgangsjaar afgesproken. Dit heeft consequenties voor de uitvoerende medewerker die al vanaf 1999 bij Stimulans in dienst is en sinds 2010 wordt gedetacheerd naar de Combinatie. De gesprekken hierover met de medewerker, de Combinatie en Stimulans zijn in 2012 gestart. 5

6 Personeel en Organisatie. Raad van Toezicht. Op 31 december 2012 bestond de Raad van Toezicht van Stichting Stimulans Welzijn, Stichting Stimulans Peuterwerk. Robert Tops, Voorzitter Sam Polderman, Financieel deskundige Rikie Mehagnoul Per 1 januari 2013 wordt Wiel Berden de voorzitter van de Raad van Toezicht. Management. Judith van de Belt, directeur/bestuurder Mariska Jaspers, leidinggevende Peuterwerk/Dagarrangementen Ahmet Almis, leidinggevende Jeugd Vacature Participatie Medewerkers per 31 december Stimulans Welzijn. 28 medewerkers (2011: 29) (2010: 32) 18 FT (2011: 19,44 fte) (2010: 20,3 fte) 1 medewerker gedetacheerd naar Bureau Sociale Raadslieden. 1 medewerker gedetacheerd vanuit de Ergon bedrijven. 1 medewerker gedetacheerd vanuit Veldvest. 1 medewerker gedetacheerd vanuit de politie Zuid-Oost Brabant. 1 medewerker gedetacheerd naar De Combinatie. Stimulans Peuterwerk. 25 medewerkers (2011: 29) (2010: 31) (2009: 35) 7,2 FT (2011: 9,5 fte) (2010: 10,19 fte) (2009: 12,77 fte) 6

7 Ondernemingsraad. Op 31 december 2012 bestond de Ondernemingsraad uit: Henk van Hugten, voorzitter (namens Stimulans Welzijn) Ilona Hendriks (namens Stimulans Welzijn) Gerry van Haaren, secretaris (namens Stimulans Peuterwerk) Cindy Schuurkes, penningmeester (namens Stimulans Welzijn) Rian van Stekelenborg (namens Stimulans Peuterwerk) Arbo. Het contract met Stimulanz, arbo-organisatie is voor 2013 verlengd. Ziekteverzuim. Stimulans Welzijn. 2012: 6,22%. 1 medewerker is gedurende heel 2012 arbeidsongeschikt geweest, deze casus loopt door tot 1 april 2013 (UWV). (2011: 8,6%; 2010: 10,71%) Stimulans Peuterwerk. 2012: 6,22% (2011: 6,4%; 2010: 5,04%) Vertrouwenspersoon. De vertrouwenspersoon is er speciaal voor de medewerkers van Stimulans. Er is in 2012 geen beroep gedaan op de vertrouwenspersoon. Stichting JPP. Vanaf 1 januari 2010 zijn de werkzaamheden ondergebracht bij een nieuwe coöperatie Jeugdzorg waar Stimulans geen onderdeel meer van uit maakt. Via een onderaannemerschap-constructie wordt de JPP-medewerker van Stimulans ingezet voor de coöperatie. Het is dan ook de coöperatie die de productie-afspraken met de gemeente maakt. In 2012 is het duidelijk geworden dat de gemeente geen langjarig contract met de coöperatie Jeugdzorg zal afsluiten betreft de JPP-inzet. In april is er een driepartijen overleg gestart met De Combinatie, als vertegenwoordiger van de coöperatie Jeugdzorg, Stimulans en de betreffende uitvoerende medewerker. Eind 2012 waren was hier nog geen uitsluitsel over. 7

8 Kader Welzijn Opdracht 9a VI Hoofdresultaatgebied Beleidsterrein en/of product A.1 Deelresultaatgebied Over welk thema of probleem gaat de opdracht? A.2 Doelstelling Wat wil de gemeente bereiken? (wat, waar, over wie gaat het, wanneer) A.3 Beoogde resultaten Wat moet de opdrachtnemer aan het einde van de opdracht hebben bereikt (zoveel mogelijk SMART omschrijven) Algemene Samenlevingsopbouw (642810) Algemene activiteiten sociale infrastructuur 1. Deelname aan de interactieve beleidsvorming op de diverse leefgebieden. 2. Neemt deel aan diverse werkgroepen binnen welzijnsterrein. 3. Werkt mee aan de totstandkoming Brede Scholen. 4. Neemt actief deel aan Cult en Tumult. A.4 Behaalde resultaten 1. Deelname aan: Kernteam Jeugd, Lokale Educatieve Agenda, Beleidsgroep Wijkbeheer, Stuurgroep Zorgstructuur, Stuurgroep Marktplaats Cultuur, Regiegroep Participatieplein, projectgroep Participatieplein. 2. Deelname aan: Werkgroep CJG, Uitvoerdersoverleggen. 3. Deelname aan: Projectgroep MFA Noord, Projectgroep MFA Midden, werkgroep MFA Noord, Werkgroepen Inhoud en Samenwerking, Werkgroep Verbreding Scholen, Werkgroep Communicatie, werkgroepen Verbrede School, Werkgroep Exploitatie, Beheer en Onderhoud, Regiegroep, Taskforce Combinatiefunctionarissen. 4. Deelname aan Cult en Tumult overleg, voorbereiding (in aanloop van de overall vergunning), overleggen veiligheid, voorbereiding eigen activiteit, uitvoering eigen activiteit op zaterdag en zondag op het Odeonplein, evaluaties A.5 Buiten de opdracht om Ad hoc overleggen rondom verschillende kwesties. Uitgangspunt is coöperatieve opstelling, gericht op effectieve samenwerking en oplossing. A.6 Opmerkingen 8

9 VI Hoofdresultaatgebied Beleidsterrein en/of product A.1 Deelresultaatgebied Over welk thema of probleem gaat de opdracht? A.2 Doelstelling Wat wil de gemeente bereiken? (wat, waar, over wie gaat het, wanneer) A.3 Beoogde resultaten Wat moet de opdrachtnemer aan het einde van de opdracht hebben bereikt (zoveel mogelijk SMART omschrijven) Samenlevingsopbouw / Roma. ROMA-opbouwwerk ( Roma beleid). Een hogere mate van participatie en van Roma in de Veldhovense samenleving. Educatiemogelijkheden voor jongeren; deelname aan reguliere arbeid en/of het leveren van een tegenprestatie om een uitkering te krijgen. Het ontwikkelen van een meer casusgerichte aanpak met daarin een regiefunctie vanuit Stimulans. Deelname aan de landelijke proeftuin (4 gemeenten). Methodiekontwikkeling aanpak Multi-problem-gezinnen. Een hogere mate van zelfredzaamheid van Roma. 1. Functioneren als aanspreekpunt en intermediair. 2. Regelmatig contact met de beleidsmedewerker Roma van de gemeente. 3. Signaleren, analyseren en een bijdrage leveren aan het oplossen van Multiproblem situaties bij de Roma binnen het Roma-team. 4. Een bijdrage leveren aan de methodiekontwikkeling m.b.t. de aanpak van MPG. 5. Het ondersteunen van de landelijke proeftuin op lokaal niveau. 6. Onderhouden van contacten en afstemming met diverse instellingen. 7. Het ondersteunen van crisisinterventies. Samenwerking met o.a.: BJZ; AMK; Raad voor de Kinderbescherming; (jeugd)reclassering; etc. 8. Het bevorderen van de deelname aan VVE. Deelname aan regulier peuterwerk bevorderen. 9. Ondersteuning bij het project: Aan de slag ( stages; arbeidstoeleiding; jobcoaching). Meedenken over een nieuwe projectopzet: Alle jongeren doen iets in ruil voor uitkering ( No escape ). 9

10 10. Het opzetten en onderhouden van een netwerk van 1 e lijns hulpverleners. 11. Ontwikkelen en mee uitvoeren van diverse sociaal culturele en algemene activiteiten voor de Roma. 12. Deelname aan gemeentelijke overlegstructuren. 13. Het ondersteunen en begeleiden van 3 tot 5 gezinnen in Multi-problem situaties. 14. Gedeeltelijke invulling sociaal beheer, voorheen uitgevoerd door Wooninc. Samenwerking met de woon/zorgconsulent van Wooninc. 15. Deelname aan de voorbereidingen voor de bouw van een kerk/multifunctionele ruimte op locatie Hoppenven. 16. Deelname aan het signaleringssysteem Zorg voor jeugd. 17. Voorlichting en sturing t.b.v. doorstroming regulier onderwijs (b.o. naar v.o.). 18. Aan het einde van de termijn dient vooruitgang geboekt te zijn op het gebied van deelname aan de maatschappij. A.4 Behaalde resultaten 1. Bemiddelingsrol Gemeente Roma; toeleiden naar scholen; andere betrokken instellingen. Contacten onderhouden met de spokesmen. Communicatie gaande houden en problemen vroegtijdig signaleren. 2. Wekelijks overleg. Telefonisch contact vaak meerdere keren per dag. Veel praktische informatie uitwisselen. Gezamenlijke bezoeken aan de locatie. Deelname ( 4x per jaar) aan het landelijk overleg Platform Roma gemeenten (VNG). 3. Wekelijks 2 tot 3 bezoeken aan de 4 locaties. Er is contact met alle 57 gezinnen/ bewoners. Per bezoek bij 10 tot 15 gezinnen een of meerdere hulpvragen: Direct oplosbaar/ antwoord: 50%; doorverwijzen: 25%; uitzoeken/later antwoord: 25%. Wekelijks overleg binnen het Roma-team met daarin collega s van Stimulans en vanuit de gemeente. 10

11 Gezamenlijk in beeld brengen van de gezinnen in Multi-problem situaties. 4. Tweewekelijks casusoverleg i.v.m. nieuwe methodiekontwikkeling. Ondersteuning door externe deskundige. Twee Roma MPG worden intensief begeleid door casemanager. Andere MPG worden in beeld gebracht. 5. De opdrachten vanuit de landelijke proeftuin (ministerie) worden vertaald en uitgevoerd op lokaal niveau. Voor Veldhoven ligt de focus op methodiekontwikkeling MPG. O.a. voorlichting geven over de nieuwe ontwikkelingen aan externe partners. 6. Tweewekelijks overleg met Wooninc. Veel incidentele contacten, zowel telefonisch als face to face met o.a.: scholen (b.o. en v.o.); Zuidzorg; stgt. Leergeld; etc. 7. Het doen van zorgmelding (BJZ); ondersteunen van consulenten (BJZ; Raad; reclassering) bij huisbezoeken; voorlichting geven over de nieuwe aanpak: Casemanager bij MPG. 8. Zie voor behaalde resultaten het onderdeel VVE. 9. Zie voor resultaten het onderdeel: Aan de slag. 10. Met de 1 e lijns hulpverleners wordt veel contact onderhouden. Telefonisch overleg; crisisinterventies en gezamenlijke huisbezoeken. Ondersteuning van de externe partners. 11. Activiteiten rondom Sinterklaas en Carnaval. 12. Deelname aan het overleg over handhaving bij vrijplaatsen. Diverse overlegmomenten bij verschillende afdelingen. 13. Extra aandacht/zorg voor deze gezinnen. Intensievere begeleiding; meer huisbezoeken. Inschakelen van andere instellingen voor extra ondersteuning. 14. Een deel van de taken, die voorheen door de beheerder vanuit Wooninc. werden uitgevoerd, zijn overgenomen. Veel contact/overleg met de woon-zorgconsulent. Gezamenlijke huisbezoeken, bv.: Bij huurachterstanden. 11

12 15. Subsidie voor de afbouw van de MFA Hoppenven (kerk) aangevraagd bij NISR ( ,- subsidie verkregen). De bouw is afgerond; afbouw gerealiseerd door de bewoners zelf. Op 15 december vond de officiële opening plaats. 16. Incidenteel meldingen en overleg. 17. Veel overleg + info (vooral aan de ouders) bij de overstap van b.b. naar v.o. ( 7 leerlingen). 18. Meer deelname aan het v.o. ( Ook leerlingen op de Praktijkschool in Bladel); arbeidstoeleiding en het vinden van stageplaatsen verloopt moeizaam (crisis). A.5 Buiten de opdracht om Verantwoording opgesteld voor NISR i.v.m. de besteding van ,- voor afbouw MFA Hoppenven. Ondersteuning bij de overdracht van overtollige roerende goederen vanuit Stimulans naar MFA Hoppenven; o.a. keuken en meubilair. Overleg over het opzetten van een beheersstichting voor het beheer van de nieuwe MFA Hoppenven. A.6 Doorkijken naar Methodiek ontwikkeling m.b.t. casusgericht werken met een casemanager/regisseur vanuit Stimulans wordt voortgezet/geïntensiveerd. Nu ook opdracht hiervoor vanuit de landelijke proeftuin. Het sociaal beheer vanuit Wooninc. voor de Veldhovense Roma staat ernstig onder druk. Op bestuurlijk niveau wordt getracht om hiervoor extra personele inzet vanuit Wooninc. te krijgen. Signalen vanuit de Roma goed blijven volgen. A.7 Opmerkingen De extra begeleiding van Roma leerlingen, die het Sondervick College bezoeken, trachten te behouden voor schooljaar Ook de extra ondersteuning van de leerlingen op de praktijkschool moet indien mogelijk blijven. 12

13 Kader: Welzijn VI Hoofdresultaatgebied Beleidsterrein en/of product A.1 Deelresultaatgebied Over welk thema of probleem gaat de opdracht? Samenlevingsopbouw / Roma Onderwijsondersteuning van Roma in het voortgezet onderwijs. (Opdracht Sondervick College). A.2 Doelstelling Wat wil de gemeente bereiken? (wat, waar, over wie gaat het, wanneer) Doel van de onderwijsondersteuning van Roma in Veldhoven is het realiseren van gelijke kansen in de maatschappij voor deze doelgroep. Onderwijs is hierin essentieel en daarom richt dit project zich op het bieden van passend onderwijs en het ondersteunen van Roma jongeren en hun ouders. A.3 Beoogde resultaten Wat moet de opdrachtnemer aan het einde van de opdracht hebben bereikt (zoveel mogelijk SMART omschrijven) 1. Het terugdringen van schoolverzuim. 2. Het bieden van passend onderwijs. 3. Het verbeteren van de positie van de jongeren met een Romaachtergrond in de Veldhovense samenleving. 4. Een brug vormen tussen de school en het thuismilieu van de jongeren en de betrokkenheid van ouders bij school vergroten. 5. Er is een intensief contact met alle betrokkenen. 6. De jongeren zo lang mogelijk binnen het reguliere onderwijs houden. Als dit niet mogelijk blijkt te zijn wordt er begeleiding geboden bij het zoeken naar een ander traject of school en de eventuele overstap. 7. Het bieden van individuele begeleiding. 8. Ouders en kinderen begeleiden bij de overgang van het BO naar het VO. 9. Kennisversterking van docenten en ondersteuning bij oudercontacten. 10. Aanspreekpunt voor betrokken hulpverleningsinstellingen en andere betrokkenen. 13

14 A.4 Behaalde resultaten In 2012 werden er 18 leerlingen in het VO begeleid. 12 kinderen werden intensief begeleid door de onderwijsconsulente. 6 kinderen werden incidenteel begeleid en/of op afstand gevolgd. 1. Er is een goede en intensieve samenwerking met de leerplichtambtenaar en een korter lijntje met de ouders. Hierdoor is het schoolverzuim sterk teruggedrongen. Er is gewenning bij de jongeren ontstaan dat schoolgang normaal is. Inmiddels wordt de school steeds meer als een veilige plek ervaren en niet als een bedreigende. 2. Bij de overstap van het BO naar het VO wordt er samen met de basisschool goed gekeken waar een kind het beste past. Ook als de kinderen al geplaatst zijn, worden zij goed gevolgd. Het lukt steeds beter om de kinderen binnen een passende vorm van onderwijs te plaatsen. Een grote drempel is het wantrouwen van zowel de ouders als het kind in een onbekende school en/of de afstand van een school buiten Veldhoven. Het is vooral angst, waardoor er geweigerd wordt het kind in te schrijven op een onbekende school. Er wordt dan geprobeerd door intensief contact, ondersteuning en begeleiding hen toch te overtuigen van de keuze voor de school waar het kind het beste past. 3. Doordat de jongeren verspreid in klassen zitten maken zij beter en sneller nieuwe contacten en vrienden van buiten de gemeenschap. Echter blijven veel jongeren elkaar in de pauzes toch veel opzoeken. Betrokkenen zien dat de maatschappelijke participatie van de Roma in Veldhoven door school toeneemt. 4. De meerderheid van de ouders en jongeren benaderen zelf de onderwijsconsulente als zij vragen en/of hulp nodig hebben. Een aantal ouders zoeken zelfs rechtstreeks contact met de school en/of de mentor. De betrokkenheid wordt vergroot door regelmatig contact, ondersteuning op sociaal-emotioneel gebied en ondersteuning bij het lezen, schrijven en begrijpen van informatie vanuit school. 5. Er zijn gedurende de week regelmatig contactmomenten op school met de betrokken mentoren/docenten en er is een wekelijkse terugkoppeling middels een digitaal weekverslag. 6. De jongere wordt op verschillende gebieden intensief gevolgd 14

15 waardoor er tijdig ingesprongen kan worden als dat nodig blijkt te zijn. Indien nodig wordt er externe hulp ingeschakeld. Helaas bleken een aantal leerlingen ondanks deze inspanningen toch niet op de juiste plek te zitten. In een samenwerking met betrokken partijen en de jongere zelf is er toen gezocht naar een ander passend traject. Zowel de ouders als het kind zijn hier intensief bij begeleid. 7. Afhankelijk van de hulpvraag wordt er huiswerkbegeleiding, begeleiding in het aanpassingsproces en ondersteuning op sociaal emotioneel gebied geboden. Indien nodig wordt er externe hulp ingeschakeld. 8. Er wordt tijdig samen met de basisschool bekeken welke school het beste bij het kind past en/of ze extra ondersteuning nodig hebben. Indien nodig volgt er ook een gesprek op de nieuwe school. Vervolgens wordt dit zowel met het kind als met ouders besproken. Zij worden ondersteund bij de inschrijving. Indien nodig worden zij ook ondersteund bij een gesprek met de school en/of een rondleiding. Als er verder nog ondersteuning wenselijk is, bijvoorbeeld op het gebied van het vervoer wordt dit ook geboden. 9. Er is regelmatig contact met docenten waarin de onderwijsconsulente hen op de hoogte stelt van de thuissituatie en/of eventuele cultuurverschillen. Hierdoor is er onderling meer begrip voor elkaar. De onderwijsconsulente neemt tevens een adviserende rol aan. 10. De onderwijsconsulente fungeert als aanspreekpunt voor betrokken hulpverleningsinstellingen en andere betrokkenen. A.5 Buiten de opdracht om A.6 Doorkijken naar 2013 en verder. In het schooljaar 2012/2013 doet 1 leerling examen op het Sondervick College. In het schooljaar 2013/2014 zullen er 7 nieuwe leerlingen instromen in het VO. Daarvan gaan er: 4 kinderen naar het Sondervick College. 2 kinderen naar de praktijkschool in Bladel. 1 kind naar de PWA. 15

16 In het schooljaar 2013/2014 zitten er in totaal 25 kinderen op een school in het VO. Het merendeel heeft behoefte aan extra ondersteuning. Naar schatting heeft 90% behoefte aan intensieve ondersteuning (minimaal 1x per week contact) en 10% incidentele ondersteuning en/of indirecte ondersteuning van de onderwijsconsulente: 14 kinderen op het Sondervick College 4 kinderen op de praktijkschool in Bladel 2 kinderen op School23 5 kinderen op de PWA A.7 Opmerkingen Het is belangrijk realistische verwachtingen te hebben van de uitkomsten. De aanpak vergt een zeer lange adem en een intensieve inzet. Het is een proces van jaren om de beoogde doelen volledig te kunnen realiseren. Op dit moment is er door een intensieve inzet wel vooruitgang zichtbaar. 16

17 Kader: Welzijn VI Hoofdresultaatgebied Beleidsterrein en/of product A.1 Deelresultaatgebied Over welk thema of probleem gaat de opdracht? A.2 Doelstelling Wat wil de gemeente bereiken? (wat, waar, over wie gaat het, wanneer) A.3 Beoogde resultaten Wat moet de opdrachtnemer aan het einde van de opdracht hebben bereikt (zoveel mogelijk SMART omschrijven) Samenlevingsopbouw/Roma Een goede instroom van Roma-leerlingen bevorderen op de basisschool en toeleiden naar peuterspeelzalen. (aparte projectverantwoording). De start op de basisschool voor ieder Roma-kind voorbereiden, begeleiden en evalueren om zo de instroom te versoepelen, zowel voor het kind, de ouders, de school en de leerkracht. 1. de sociaal-emotionele ontwikkeling van het kind stimuleren. 2. een trajectplan maken per kind en dit tussentijds evalueren. 3. intensieve begeleiding en ondersteuning bieden aan het kind en de ouders tijdens de instroomperiode op de basisschool. 4. het kind laten kennismaken met ontwikkelingsmaterialen. 5. ouders adviseren en informeren over de ontwikkeling van hun kind, het belang van ontwikkelingsmateriaal en stimuleren tot gebruik van deze materialen. 6. de Nederlandse taal van het kind stimuleren. 7. contacten leggen en zelfstandigheid tussen contact ouders en school stimuleren. 8. het kind, ouders en school begeleiden tijdens de instroom op de basisschool. 9. intermediair zijn bij eventuele problemen of conflicten. 10. de schoolinstroom vanaf 4 jaar stimuleren. 11. scholen ondersteunen bij de schoolinstroom van Roma-kinderen. 12. het bieden van nazorg. 13. ontwikkeling- en voortgangsdossiers bijhouden van elk kind. De begeleiding per kind verschilt van tijdsduur, meestal wordt er een half jaar per kind voor berekend. A.4 Behaalde resultaten 1. In totaal zijn er 13 kinderen die hebben deelgenomen of deelnemen aan het project. 2. er zijn 9 kinderen ingestroomd, waarvan 5 op 4-jarige leeftijd. 3. er zijn 4 kinderen die nog deelnemen aan het vve in huis, met een regelmaat van 1 à 2 keer per week. 4. Er zijn kinderen uit Veldhoven vertrokken, die eerder wel deelnamen aan het project. 17

18 A.5 Buiten de opdracht om Veldhoven neemt deel aan de Proeftuinen, waar wij als Roma team volop mee bezig zijn. We denken mee met processen in casussen, etc. Medewerker onderwijsconsulent VO voor Roma, maar dit wordt beschreven in het stukje onderwijsconsulent. A.6 1. zoeken naar manieren om de instroom naar peuterspeelzalen te verwezenlijken; ouders staan hier (nog) niet voor open. 2. casusgericht werken meer duidelijk voor onszelf en de doelgroep. A.7 Opmerkingen 18

19 Kader: Welzijn VI Hoofdresultaatgebied Beleidsterrein en/of product A.1 Deelresultaatgebied Over welk thema of probleem gaat de opdracht? A.2 Doelstelling Wat wil de gemeente bereiken? (wat, waar, over wie gaat het, wanneer) A.3 Beoogde resultaten Wat moet de opdrachtnemer aan het einde van de opdracht hebben bereikt (zoveel mogelijk SMART omschrijven) A.4 Behaalde resultaten Samenlevingsopbouw/Roma Project Individueel coaching Roma 18+, Op weg naar participatie" loopt van tot Middels een individueel begeleidingsplan Roma begeleiden naar stage, werk of studie. Dit is een opdracht vanuit WIZ. Roma laten participeren in de samenleving middels het inzetten van individuele begeleiding gericht op stage, werk of studie. - Individuele coaching aanbieden waarbij persoonlijke hulpvragen aangepakt worden om zo de weg naar stage, studie en/of werk te vergemakkelijken. - Contact met werkgevers leggen, werkgevers bezoeken, beide partijen met elkaar in contact brengen, vastleggen werk, nazorg. - Sollicitatie-tips in tijden van crisis. - Samenwerking met de gemeente (WIZ), om in gezamenlijkheid Roma te laten participeren d.m.v. trajecten en werk. - Ouders betrekken bij het proces richting stage, werk, studie (draagvlak creëren). - Contact met scholen leggen, schakel zijn tussen Roma en scholen, vastleggen studie, samenwerking creëren, voortgangsgesprekken school/roma en nazorg leveren. - Creëren van alternatieve trajecten bij dreigende uitval basis of voortgezet onderwijs. (traject op maat) - Begeleid richting werk: 16 - Begeleid richting (snuffel)stage: 4 - Begeleid richting opleiding (BBL/BOL): 5 - Begeleid richting taalbegeleiding/inburgering: 2 - Bijdrage leveren aan het bewustwordingsproces, waarin eigen verantwoordelijkheid voor een eigen toekomst centraal staat. - Signaleren, analyseren en een bijdrage leveren aan het oplossen van problemen bij Roma op stage, studie of werk door middel van individuele gesprekken met 19

20 Roma, evt. ouders, werkgevers, stageplaatsen, scholen of andere instanties (nazorg). - Jongeren worden sociaal vaardiger (meer integratie). - Jongeren en ouders raken meer vertrouwd met de arbeidsmarkt of scholen en de daarbij horende rechten en plichten. - Jongeren en ouders maken meer kennis met regulieren instellingen die een bijdrage kunnen leveren aan een betere toekomst. - Jongeren ontwikkelen een steeds concretere toekomstvisie, waarin eigen verantwoordelijkheid en zelfredzaamheid een belangrijk onderdeel wordt. - Nazorg bieden om Roma aan het werk/stage/bbl/bol te houden. - Overtuigingen veranderen: rolverdeling/tradities, eigen verantwoordelijkheid. - Uitbreiden aanpak multiproblematiek (bijv: laag opleidingsniveau, gebrekkige beheersing van Nederlandse taal/analfabetisme, schulden enz.). - Eigen waarden en normen worden minder in stand gehouden, men staat steeds meer open voor de ander (toegankelijker). - Positie vrouw is in ontwikkeling, vrouw krijgt meer vrijheid om eigen keuzes te maken. Opvallende trend, men wil doorleren en/of werken. - Ondersteunen bij administratieve zaken met betrekking tot studie, stage of werk (invullen formulieren, rekeningen e.d.). - Financieel minder afhankelijk van overheid. - Werken biedt voordelen; nadelen vervagen langzaam (sneeuwbaleffect). A.5 Buiten de opdracht om - Voortzetten van methodiek ontwikkeling m.b.t. casusgericht werken. Nu ook opdracht hiervoor vanuit landelijke proeftuin - Casemanager van een gezin. A.6 Doorkijken naar 2013 en verder. - Voortzetten project: Roma begeleiden richting stage, werk of studie. - Nieuwe aanpak ontwikkelen voor Roma, die uitkering aanvragen No escape. - Vroegtijdige schoolverlaters meenemen in het no escape plan (uitval komt vaker voor, via coaching toewerken aan toekomstplan). - Nazorg bieden om lange termijn successen te realiseren. - Meer meiden willen zich verder ontwikkelen en willen een opleiding volgen (BBL/BOL). A.7 - Het vinden van werk voor de Roma word bemoeilijkt (crisis, hoge werknemerseisen, gemeente heeft beperkte trajecten, discriminatie e.d.). 20

Plan van Aanpak. Project : Toeleiding naar scholing en werk van jongeren met een Roma achtergrond in Lelystad. Aanleiding

Plan van Aanpak. Project : Toeleiding naar scholing en werk van jongeren met een Roma achtergrond in Lelystad. Aanleiding Plan van Aanpak Project : Toeleiding naar scholing en werk van jongeren met een Roma achtergrond in Lelystad. Aanleiding De gemeente Lelystad heeft in juni 2013 een plan gemaakt inzake de aanpak van multiproblematiek

Nadere informatie

Plan van Aanpak. Servicepunt Vrijwilligerswerk Hengelo. Onderdeel. Maatschappelijke Stage

Plan van Aanpak. Servicepunt Vrijwilligerswerk Hengelo. Onderdeel. Maatschappelijke Stage Plan van Aanpak Servicepunt Vrijwilligerswerk Hengelo Onderdeel Maatschappelijke Stage 2012 Concept 0.2 Inhoud Deel I Kaders 1. Inleiding 2. Doelgroep 3. Doelstelling 4. Kerntaken 4.1 Makelen en verbinden

Nadere informatie

Regionale visie op welzijn. Brabant Noordoost-oost

Regionale visie op welzijn. Brabant Noordoost-oost Regionale visie op welzijn Brabant Noordoost-oost Inleiding Als gemeenten willen we samen met burgers, organisaties en instellingen inspelen op de wensen en behoeften van de steeds veranderende samenleving.

Nadere informatie

Hoofdlijnen beleidsplan

Hoofdlijnen beleidsplan Hoofdlijnen beleidsplan Doelstelling (statutair) De stichting heeft ten doel, middels de inzet van professionele krachten en vrijwilligers, het uitvoeren, ondersteunen en/of stimuleren, coördineren, begeleiden

Nadere informatie

Steunpunten vrijwilligers en mantelzorg

Steunpunten vrijwilligers en mantelzorg Steunpunten vrijwilligers en mantelzorg Welkom De steunpunten algemeen Stand van zaken steunpunt vrijwilligers Stand van zaken steunpunt mantelzorg Vragen Contactgegevens De steunpunten Startbijeenkomst

Nadere informatie

Samenwerkingsverband Jong in de Buurt Gemeente Boxmeer I-WL/2011/2377

Samenwerkingsverband Jong in de Buurt Gemeente Boxmeer I-WL/2011/2377 Samenwerkingsverband Jong in de Buurt Gemeente Boxmeer I-WL/2011/2377 Jaarverslag 2010 1 Inleiding Jong in de Buurt is een samenwerkingsverband van het jongerenwerk van Radius, de politie en de gemeente.

Nadere informatie

Uitvoeringsplan Lokaal Gezondheidsbeleid 2013 en 2014

Uitvoeringsplan Lokaal Gezondheidsbeleid 2013 en 2014 Uitvoeringsplan Lokaal Gezondheidsbeleid en 2014 Via de evaluatie Lokaal Gezondheidsbeleid 2010- hebben wij gemeld dat voor Lokaal Gezondheidsbeleid geen afzonderlijke nota meer verschijnt. Dit omdat gezondheid

Nadere informatie

Werkvloer mantelzorg en vrijwilligers

Werkvloer mantelzorg en vrijwilligers Werkvloer mantelzorg en vrijwilligers Thema/Bron/Beleid Ondersteuning vrijwilligers/ mantelzorgers, WMO prestatieveld 4 Begroting 2015 Bedrag Notitie Mantelzorg Notitie Vrijwilligers AWBZ Pakketmaatregel

Nadere informatie

4. Ondersteuning vrijwilligersorganisaties voor jongerenwerk en -centra

4. Ondersteuning vrijwilligersorganisaties voor jongerenwerk en -centra 4. Ondersteuning vrijwilligersorganisaties voor jongerenwerk en -centra Beleidsmatige kenmerken Beschrijving geplande activiteiten: Ondersteuning en begeleiding op aanvraag 1. Organisaties algemeen Beleid,

Nadere informatie

Rapportage januari t/m juli Bewonersadviseur IJsselveld-Oost wijst u de weg

Rapportage januari t/m juli Bewonersadviseur IJsselveld-Oost wijst u de weg Rapportage januari t/m juli 2013 Bewonersadviseur IJsselveld-Oost wijst u de weg Inleiding. In januari is de functie van bewonersadviseur overgegaan van de gemeente naar Pulse. De functie is ontstaan vanuit

Nadere informatie

de veiligheid in de dorpen te behouden en waar mogelijk te versterken en overlast tegen te gaan.

de veiligheid in de dorpen te behouden en waar mogelijk te versterken en overlast tegen te gaan. Prestatieafspraken Jongeren(opbouw)werk 2012 In de kaders staan de doelstellingen van de productgroepen zoals de gemeente Geldermalsen die kent in het kader van de WMO. Per kader zijn de relevante doelstellingen

Nadere informatie

Kwartiermaken in Malburgen

Kwartiermaken in Malburgen Kwartiermaken in Malburgen Een samenwerkingsproject van Stichting Rijnstad en RIBW Arnhem & Veluwe Vallei, om de maatschappelijke integratie van mensen met een psychische beperking te bevorderen door de

Nadere informatie

Startnotitie. Vrijwilligerswerk Vrijwilligers maken het verschil! 2011 2014. Versie: 21 april 2011 1

Startnotitie. Vrijwilligerswerk Vrijwilligers maken het verschil! 2011 2014. Versie: 21 april 2011 1 Startnotitie Vrijwilligerswerk Vrijwilligers maken het verschil! 2011 2014 Versie: 21 april 2011 1 1. Aanleiding 1.1. Voor u ligt de startnotitie vrijwilligersbeleid, directe aanleiding voor deze startnotitie

Nadere informatie

Vrijwilligershulp zichtbaar en beschikbaar, in de sector Wonen, Welzijn & Welzijn. Werkplan 2011

Vrijwilligershulp zichtbaar en beschikbaar, in de sector Wonen, Welzijn & Welzijn. Werkplan 2011 Vrijwilligershulp zichtbaar en beschikbaar, in de sector Wonen, Welzijn & Welzijn Werkplan 2011 Haarlem, 11 juni 2010 Net-Werk Vrijwilligershulp Zuid-Kennemerland Wilhelminastraat 23 2011 VJ Haarlem telefoon:

Nadere informatie

Informatieavond dagarrangementen. Maandag 11 maart 2013 MFA Noord

Informatieavond dagarrangementen. Maandag 11 maart 2013 MFA Noord Informatieavond dagarrangementen Maandag 11 maart 2013 MFA Noord 1. Welkom op de informatieavond 1. Welkom & opening: Peter Vereijken 2. Brede School Veldhoven: Peter Vereijken 3. Combinatiefunctie Cultuur/Sport:

Nadere informatie

Vrijwilligershulp zichtbaar en beschikbaar, in de sector Wonen, Zorg & Welzijn. Werkplan 2010

Vrijwilligershulp zichtbaar en beschikbaar, in de sector Wonen, Zorg & Welzijn. Werkplan 2010 Vrijwilligershulp zichtbaar en beschikbaar, in de sector Wonen, Zorg & Welzijn Werkplan 2010 Vrijwilligers zijn onbetaalbaar Maar goed dan dat je ze ook niet hoeft te betalen Loesje Haarlem, 14 juli 2009

Nadere informatie

Beschrijving. Bij opvoedingsproblemen kan doorverwezen worden naar het CJG screeningsoverleg.

Beschrijving. Bij opvoedingsproblemen kan doorverwezen worden naar het CJG screeningsoverleg. Aanpak: TASs/Mijn Zuid De gemeente heeft de vragenlijst betreffende deze aanpak ingevuld en relevante documentatie toegestuurd. Een beperktere vragenlijst over deze aanpak is ingevuld door: Partner in

Nadere informatie

Stichting Present Sneek 06-49 63 20 59 info@stichtingpresent-sneek.nl www.stichtingpresent.nl/sneek Rabobank 15.02.60.245.

Stichting Present Sneek 06-49 63 20 59 info@stichtingpresent-sneek.nl www.stichtingpresent.nl/sneek Rabobank 15.02.60.245. Stichting Present Sneek 06-49 63 20 59 info@stichtingpresent-sneek.nl www.stichtingpresent.nl/sneek Rabobank 15.02.60.245 Jaarplan 2014 INHOUD 1 KORTE BESCHRIJVING PRESENT 2 ALGEMENE DOELSTELLING 2 2

Nadere informatie

Visienota netwerk Samen tegen eenzaamheid in Den Helder

Visienota netwerk Samen tegen eenzaamheid in Den Helder Visienota netwerk Samen tegen eenzaamheid in Den Helder Inleiding Eenzaamheid is een groot maatschappelijk probleem. Mensen die zich eenzaam voelen zijn over het algemeen angstiger, achterdochtiger, wantrouwiger

Nadere informatie

opdrachtformulering subsidiëring MEE 2017

opdrachtformulering subsidiëring MEE 2017 opdrachtformulering subsidiëring MEE 2017 Aanleiding Met ingang van 1 januari 2015 zijn de gemeenten verantwoordelijk voor de cliëntondersteuning voor alle inwoners, voorheen was dit een verantwoordelijkheid

Nadere informatie

Werkplan. Versie 30 september 2015

Werkplan. Versie 30 september 2015 Werkplan 2016 Versie 30 september 2015 Werkplan 2016 mfc t Marheem Woord vooraf t Marheem is een brede welzijnsinstelling die gemeentelijk beleid op het gebied van maatschappelijke ondersteuning uitvoert.

Nadere informatie

Verslag bijeenkomst Preventieprogramma Jeugdhulp Hoeksche Waard 2016-2018 14 september 2015

Verslag bijeenkomst Preventieprogramma Jeugdhulp Hoeksche Waard 2016-2018 14 september 2015 Verslag bijeenkomst Preventieprogramma Jeugdhulp Hoeksche Waard 2016-2018 14 september 2015 1 Welkom en introductie Preventieprogramma Jeugdhulp Wethouder Paans spreekt allereerst zijn steun uit aan professionals

Nadere informatie

Zorg voor Jeugd Raadsinformatieavond. 22 januari /02/2013 1

Zorg voor Jeugd Raadsinformatieavond. 22 januari /02/2013 1 Zorg voor Jeugd Raadsinformatieavond 22 januari 2013 14/02/2013 1 Headlines/voorlopige conclusies Deel I: Tussenevaluatie Buurtteams Jeugd en Gezin Pilot Ondiep/Overvecht 14/02/2013 2 Facts en figures

Nadere informatie

Aanpak: WIJ Eindhoven. Beschrijving

Aanpak: WIJ Eindhoven. Beschrijving Aanpak: WIJ Eindhoven De gemeente heeft de vragenlijst betreffende deze aanpak ingevuld en relevante documentatie toegestuurd. Een beperktere vragenlijst over deze aanpak is ingevuld door: Lumens Groep

Nadere informatie

Van theorie naar de dagelijkse praktijk van de Wmo, De Kanteling en Welzijn Nieuwe Stijl in Wielwijk

Van theorie naar de dagelijkse praktijk van de Wmo, De Kanteling en Welzijn Nieuwe Stijl in Wielwijk Van theorie naar de dagelijkse praktijk van de Wmo, De Kanteling en Welzijn Nieuwe Stijl in Wielwijk Pamela van der Kruk Interim manager WijkInformatiePunt en Sociaal Wijkteam Wielwijk INDELING PRESENTATIE

Nadere informatie

Plan van aanpak Centrum Jeugd en Gezin BMWE-gemeenten Februari 2010

Plan van aanpak Centrum Jeugd en Gezin BMWE-gemeenten Februari 2010 Plan van aanpak Centrum Jeugd en Gezin BMWE-gemeenten Februari 2010 1. Aanleiding De BMWE-gemeenten willen zoveel mogelijk gezamenlijk het Centrum Jeugd en Gezin realiseren. Dit plan van aanpak is hierop

Nadere informatie

Stichting Wel.kom - Holding Stichting Wel.kom - Venlo/Beesel Stichting Wel.kom - Roermond

Stichting Wel.kom - Holding Stichting Wel.kom - Venlo/Beesel Stichting Wel.kom - Roermond Stichting Wel.kom - Holding Stichting Wel.kom - Venlo/Beesel Stichting Wel.kom - Roermond Inhoudsopgave Welkomstwoord Missie en visie Organisatiestructuur Dienstverlening en aanbod Informatie voor vrijwilligers

Nadere informatie

De slimste route? Vormgeven toegang

De slimste route? Vormgeven toegang De slimste route? Vormgeven toegang Grote veranderingen in zorg en ondersteuning Taken vanuit AWBZ, Jeugdzorg, Werk en inkomen. Passend onderwijs (toegang tot onderwijs) De slimste route (voor Hengelo)

Nadere informatie

Meldcode Kindermishandeling en Huiselijk Geweld

Meldcode Kindermishandeling en Huiselijk Geweld Meldcode Kindermishandeling en Huiselijk Geweld Zorgroutes interne en externe zorgstructuur in basisscholen 23 juni 2014 1 Inhoud INLEIDING... 3 MELDCODE KINDERMISHANDELING EN HUISELIJK GEWELD... 3 CRITERIA

Nadere informatie

I INLEIDING 3 II KORTE TERUGBLIK 2013 EN III DOELEN, FUNCTIES EN ACTIVITEITEN IV FINANCIEEL JAARVERSLAG 2013/2014 EN BEGROTING

I INLEIDING 3 II KORTE TERUGBLIK 2013 EN III DOELEN, FUNCTIES EN ACTIVITEITEN IV FINANCIEEL JAARVERSLAG 2013/2014 EN BEGROTING Jaarverslag 2014 Namens de Stuurgroep Samenwerkingsverband Autisme Zuidoost Brabant, Marianne Jacobs, coördinator Samenwerkingsverband Autisme november 2014 www.autismezuidoostbrabant.nl mjacobs@meezuidoostbrabant.nl

Nadere informatie

Herijking subsidierelatie ONIS: opdracht aan ONIS

Herijking subsidierelatie ONIS: opdracht aan ONIS Bijlage 2 Bestuursrapportage uitvoeringsplannen Beleidsplan Wmo 2012-2015 Asten-Someren Herijking subsidierelatie ONIS: opdracht aan ONIS Inleiding In het kader van de kerntakendiscussie is besloten dat

Nadere informatie

Prestatieplan 2017 STG

Prestatieplan 2017 STG Prestatieplan 2017 STG Midden en Zuid-Kennemerland Jan Stuytstraat 44 2014 XK Haarlem Telefoon: 023-5516368 Mobiel: 06-22707400 stg@thuiszorg-gehandicapten.nl www.thuiszorg-gehandicapten.nl Inhoud 1 Inleiding

Nadere informatie

t Marheem is een brede welzijnsinstelling die gemeentelijk beleid op het gebied van maatschappelijke ondersteuning uitvoert.

t Marheem is een brede welzijnsinstelling die gemeentelijk beleid op het gebied van maatschappelijke ondersteuning uitvoert. Werkplan 2014 Werkplan 2014 Woord vooraf t Marheem is een brede welzijnsinstelling die gemeentelijk beleid op het gebied van maatschappelijke ondersteuning uitvoert. Het werkveld maatschappelijke ondersteuning

Nadere informatie

CMWW. Evaluatie Jeugd Preventie Programma Brunssum

CMWW. Evaluatie Jeugd Preventie Programma Brunssum CMWW Evaluatie Jeugd Preventie Programma Brunssum 2013 Inhoudsopgave 1. Inleiding Blz. 3 2. Uitvoering Blz. 3 3. Aanpak Blz. 4 4. Ontwikkelingen van het JPP Blz. 5 5. Conclusies en Aanbevelingen Blz. 6

Nadere informatie

Wijkplan Veens. Riad Agarroud. Willemieke Koudijs. Simone de Vreede. Monique ter Beeke (MEE)

Wijkplan Veens. Riad Agarroud. Willemieke Koudijs. Simone de Vreede. Monique ter Beeke (MEE) Wijkplan Veens Riad Agarroud Willemieke Koudijs Simone de Vreede Monique ter Beeke (MEE) Januari 2015 Inhoudsopgave Inleiding Wijk West 3 Wijkster 3 Team West 3 Bewonersparticipatie 4 Wijkplatforms 4 Buurtpreventie

Nadere informatie

Nieuwe arrangementen. Workshop 5

Nieuwe arrangementen. Workshop 5 Nieuwe arrangementen Workshop 5 De kaders (1) De 3 transities met minder middelen Geven mogelijkheden tot betere afstemming Meer preventie minder hulpverleners Meer lichter vormen van ondersteuning minder

Nadere informatie

Aanvullende notitie op het Beleidsplan schuldhulpverlening gemeente Menterwolde

Aanvullende notitie op het Beleidsplan schuldhulpverlening gemeente Menterwolde Aanvullende notitie op het Beleidsplan schuldhulpverlening gemeente Menterwolde Inleiding Met de invoering van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening zijn de minnelijke schuldsanering en de wettelijke

Nadere informatie

Aanpak: Casusregie en inzet gezinscoaching. Beschrijving

Aanpak: Casusregie en inzet gezinscoaching. Beschrijving Aanpak: Casusregie en inzet gezinscoaching De gemeente heeft de vragenlijst betreffende deze aanpak ingevuld en relevante documentatie toegestuurd. Een beperktere vragenlijst over deze aanpak is ingevuld

Nadere informatie

Aanpak: Voorwaardelijke Interventie Gezinnen. Beschrijving

Aanpak: Voorwaardelijke Interventie Gezinnen. Beschrijving Aanpak: Voorwaardelijke Interventie Gezinnen De gemeente heeft de vragenlijst betreffende deze aanpak ingevuld en relevante documentatie toegestuurd. Een beperktere vragenlijst over deze aanpak is ingevuld

Nadere informatie

Jaarverslag. schulddienstverlening 2013. Een goede start

Jaarverslag. schulddienstverlening 2013. Een goede start Jaarverslag schulddienstverlening 2013 Een goede start 1. Aanleiding In 2012 heeft u het beleidsplan schulddienstverlening: De kanteling van schuldhulpverlening naar schulddienstverlening vastgesteld.

Nadere informatie

Scharlaken Koord: 65.000,00 ( = een gedeeltelijke bijdrage aan het totale programma, zie bijlage offerte Gebaseerd op de werkelijke uren 2011 )

Scharlaken Koord: 65.000,00 ( = een gedeeltelijke bijdrage aan het totale programma, zie bijlage offerte Gebaseerd op de werkelijke uren 2011 ) Aanvraag subsidie Scharlaken Koord 2012 Scharlaken Koord Scharlaken Koord is een christelijke organisatie die sinds 1987 werkzaam is onder prostituees op de Wallen in Amsterdam. Daamaast heeft Scharlaken

Nadere informatie

Visie Jongerenwerk Leidschendam-Voorburg

Visie Jongerenwerk Leidschendam-Voorburg Visie Jongerenwerk Leidschendam-Voorburg Juni 2014 Waarom een visie? Al sinds het bestaan van het vak jongerenwerk is er onduidelijkheid over wat jongerenwerk precies inhoudt. Hierover is doorgaans geen

Nadere informatie

DE BASIS EN SPEERPUNTEN VOOR

DE BASIS EN SPEERPUNTEN VOOR 1 JAARPLAN 2015 Voorwoord Het jaar 2014 is bijzonder succesvol geweest voor Present Rotterdam. Met succes zijn we op weg naar een stabiele organisatie met vaste partners, hebben we veel groepen vrijwilligers

Nadere informatie

Centrum Jeugd & Gezin Maasland

Centrum Jeugd & Gezin Maasland 1 Centrum Jeugd & Gezin Maasland Presentatie BJZ Centrum Jeugd & Gezin Maasland "Meer dan een gebouw alleen" 5 juni 2012 2 Het Centrum Jeugd & Gezin Maasland voor Kinderen en jongeren (0-23 jaar) Ouders

Nadere informatie

Productcatalogus 2015

Productcatalogus 2015 Productcatalogus 2015 Stichting ToReachIt Simple as A.B.C. Acceptance is the Beginning of Change Inhoudsopgave Inleiding Pag. 1.1 Waarom deze productcatalogus 3. 1.2 Stichting ToReachIt samengevat 3. Producten

Nadere informatie

Evaluatie Vrijwilligers Informatie Punt

Evaluatie Vrijwilligers Informatie Punt Evaluatie Vrijwilligers Informatie Punt 1.1. Doelstelling Het maatschappelijk doel is het stimuleren van actief burgerschap en maatschappelijke betrokkenheid. Het middel hiervoor is het vergroten en verbeteren

Nadere informatie

Programma. Passend onderwijs ZAT - CJG; samen sterk voor de jeugd. Landelijk Steunpunt ZAT s

Programma. Passend onderwijs ZAT - CJG; samen sterk voor de jeugd. Landelijk Steunpunt ZAT s Passend onderwijs ZAT - CJG; samen sterk voor de jeugd Themaconferenties WSNS-coördinatoren en bestuurders Dinsdag 22 september 2009, Rotterdam Woensdag 30 september 2009, Weert Maandag 5 oktober 2009,

Nadere informatie

Rapportage doelstellingen 2009 Kadernota Wmo.

Rapportage doelstellingen 2009 Kadernota Wmo. Rapportage doelstellingen 2009 Kadernota Wmo. Overzicht volgens beleidsdoelen uit kadernota Wmo 2008-2012 Mee(r)doen in Dalfsen* 2009 Thema Wmo-loket Informatie geven over wonen, welzijn en zorg Wmo-loket

Nadere informatie

WIJKACCOMMODATIES: BREDER EN BETER Groeiend nut en noodzaak van het netwerk van wijkaccommodaties in de stad Groningen

WIJKACCOMMODATIES: BREDER EN BETER Groeiend nut en noodzaak van het netwerk van wijkaccommodaties in de stad Groningen STRATEGISCHE VISIE BBOG zomer 2010 WIJKACCOMMODATIES: BREDER EN BETER Groeiend nut en noodzaak van het netwerk van wijkaccommodaties in de stad Groningen 1. BBOG Het BBOG staat voor Buurtcentra Besturen

Nadere informatie

Strategisch Communicatieplan Meedoen in Alblasserdam Augustus 2013

Strategisch Communicatieplan Meedoen in Alblasserdam Augustus 2013 Strategisch Communicatieplan Meedoen in Alblasserdam Augustus 2013 Wendy Hermans Monique Speelman Karin Stevens Inhoudsopgave 1 Meedoen in Alblasserdam... 3 1.1 Inleiding... 3 1.2 Ontwikkelingen... 3 1.3

Nadere informatie

"Alle kinderen mogen meedoen; ook in Deurne"!

Alle kinderen mogen meedoen; ook in Deurne! "Alle kinderen mogen meedoen; ook in Deurne" Beleidsplan van de Stichting Leergeld Deurne 2014-2018. Versie 3 juli 2014 1. INLEIDING: Participeren in de samenleving kunnen meedoen is voor kinderen en jongeren

Nadere informatie

Jaarverslag 2014 Landstede Welzijn Bathmen

Jaarverslag 2014 Landstede Welzijn Bathmen Jaarverslag 2014 Landstede Welzijn Bathmen Landstede Welzijn Raalte Passage 13 8102 EW Raalte 088-8508275 Voorwoord Voor u ligt ons jaarverslag van 2014. 2014 stond wederom in het teken van verandering.

Nadere informatie

Onderzoeksvoorstel wijkzorgteam gemeente Oldambt. WMO-werkplaats door Ronald Schurer

Onderzoeksvoorstel wijkzorgteam gemeente Oldambt. WMO-werkplaats door Ronald Schurer Onderzoeksvoorstel wijkzorgteam gemeente Oldambt WMO-werkplaats door Ronald Schurer Inleiding WMO-werkplaats Noord De WMO-werkplaats Noord wil samen met gemeenten en betrokken instellingen een aantal innovatieve

Nadere informatie

Zoektocht. Directeur/bestuurder Socius

Zoektocht. Directeur/bestuurder Socius Is deze nieuwsbrief niet goed leesbaar, klik dan hier voor de webversie. Klik hier voor een PDF van de nieuwsbrief. Socius januari 2014 Zoektocht Op de drempel van 2014 kijk ik nog eens naar wat ons het

Nadere informatie

Nieuwsbrief Centrum voor Jeugd en Gezin Roosendaal

Nieuwsbrief Centrum voor Jeugd en Gezin Roosendaal Nieuws voor professionals op het gebied van opvoeden en opgroeien 10 Nieuwsbrief Centrum voor Jeugd en Gezin Roosendaal In deze nieuwsbrief vindt u als professional, informatie over de ontwikkelingen van

Nadere informatie

Aanpak: Bijzondere Zorg Team. Beschrijving

Aanpak: Bijzondere Zorg Team. Beschrijving Aanpak: Bijzondere Zorg Team Namens de gemeente Deventer hebben drie netwerkpartners de vragenlijst gezamenlijk ingevuld. Dit zijn Dimence GGZ, Tactus verslavingszorg, en Iriszorg maatschappelijke opvang.

Nadere informatie

Sociaal wijkteam?!?! Marijke Versteeg Teamleider sociaal wijkteam Kruiskamp- Koppel. 15 april 2014

Sociaal wijkteam?!?! Marijke Versteeg Teamleider sociaal wijkteam Kruiskamp- Koppel. 15 april 2014 Sociaal wijkteam?!?! Marijke Versteeg Teamleider sociaal wijkteam Kruiskamp- Koppel 15 april 2014 In deze presentatie neem ik u mee in: de beweging in het Sociaal Domein in Amersfoort de praktijk van het

Nadere informatie

BELEIDSREGEL SUBSIDIEVERLENING BEHORENDE BIJ DE ALGEMENE SUBSIDIEVERORDENING GEMEENTE ROERMOND 2008

BELEIDSREGEL SUBSIDIEVERLENING BEHORENDE BIJ DE ALGEMENE SUBSIDIEVERORDENING GEMEENTE ROERMOND 2008 BELEIDSREGEL SUBSIDIEVERLENING BEHORENDE BIJ DE ALGEMENE SUBSIDIEVERORDENING GEMEENTE ROERMOND 2008 BESLUIT COLLEGE d.d. 22 juni 2010 Onderwerp: (Sociaal cultureel) Welzijnswerk 2011 Beleid: Het coalitieakkoord

Nadere informatie

Stichting Jong Actief Trajecten

Stichting Jong Actief Trajecten Participatieladder Jong Actief Trede 6: Betaald werk Re-integratie Trede 5: Betaald werk met ondersteuning Re-integratie Trede 4: Onbetaald werk Sociale Activering / Dagbesteding Trede 3: Deelname georganiseerde

Nadere informatie

Informele zorg in Eindhoven, nu en in de toekomst

Informele zorg in Eindhoven, nu en in de toekomst Informele zorg in Eindhoven, nu en in de toekomst Netwerk Informele Zorg en Netwerk Mantelzorg Eindhoven Contact adres secretariaat: Mw. Marijke van der Zanden tel: 040-238 27 97 m.vd.zanden@eindhoven.nl

Nadere informatie

Aanpak: Bemoeizorg. Beschrijving

Aanpak: Bemoeizorg. Beschrijving Aanpak: Bemoeizorg De gemeente heeft de vragenlijst betreffende deze aanpak ingevuld en relevante documentatie toegestuurd. Een beperktere vragenlijst over deze aanpak is ingevuld door: GGD West-Brabant

Nadere informatie

Vrijwillige inzet is de basis

Vrijwillige inzet is de basis Vrijwillige inzet is de basis Soms hebben mensen een duwtje in de rug nodig om actief te worden als vrijwilliger. U kunt samen met vrijwilligers en organisaties een belangrijke rol spelen bij het stimuleren

Nadere informatie

HET Loket in TEN BOER. Van bureau naar keukentafel

HET Loket in TEN BOER. Van bureau naar keukentafel HET Loket in TEN BOER Van bureau naar keukentafel Maatschappelijke veranderingen Van verzorgingstaat naar participatiesamenleving Van politiek naar sociaal burgerschap WMO; participeren en eigen verantwoordelijkheid

Nadere informatie

Centrale toegang. Commissie sociaal 15 oktober 2013

Centrale toegang. Commissie sociaal 15 oktober 2013 Centrale toegang Commissie sociaal 15 oktober 2013 Aanleiding Beleidsplan maatschappelijke ondersteuning Hengelo 2012-2015 (d.d. 9 oktober 2012) Model 5: de gemeente verzorgt zelf de toegang Toegang tot

Nadere informatie

Jaarverslag Cordaad Welzijn gemeente Veldhoven

Jaarverslag Cordaad Welzijn gemeente Veldhoven 1 Jaarverslag Cordaad Welzijn 2015 gemeente Veldhoven 2 Voorwoord Verbinden, versterken en vertalen zijn kernbegrippen in ons werk. Vrijwilligers en vakmensen van Cordaad verbinden kwetsbaarheid met vitaliteit.

Nadere informatie

Prestatie-overeenkomst subsidie peuterspeelzaal Lennisheuvel en WE- doelgroepkinderen in 2016: H. SchujjŗmşíP-^''^

Prestatie-overeenkomst subsidie peuterspeelzaal Lennisheuvel en WE- doelgroepkinderen in 2016: H. SchujjŗmşíP-^''^ Prestatie-overeenkomst subsidie peuterspeelzaal Lennisheuvel en WE- doelgroepkinderen in 2016: Activiteit; Stellers: Conny van Aarle Akkoord: Gemeente Boxtel, afd. Maatschappelijke Ontwikkeling H. Schuurman;

Nadere informatie

Nieuwsbrief NIEUWJAARSGROET. Centrum Jeugd en Gezin Rhenen wenst in 2013: Jaargang 2013 nr.7

Nieuwsbrief NIEUWJAARSGROET. Centrum Jeugd en Gezin Rhenen wenst in 2013: Jaargang 2013 nr.7 NIEUWJAARSGROET Centrum Jeugd en Gezin Rhenen wenst in 2013:...gezinnen toe dat zij op zoek blijven naar eigen kracht, mogelijkheden en talenten!...professionals toe dat zij collega s verbinden vanuit

Nadere informatie

Jaarverslag Vrijwilligers Informatiepunt Zandvoort 2014

Jaarverslag Vrijwilligers Informatiepunt Zandvoort 2014 Jaarverslag Vrijwilligers Informatiepunt Zandvoort 2014 Sinds mei 2011 fungeert het Vrijwilligers Informatiepunt Zandvoort ( VIP-Zandvoort) als een soort TOMTOM die bezoekers wegwijs maakt in het vrijwilligerswerk.

Nadere informatie

Programma van Eisen Subsidieverlening. Juvans maatschappelijk werk en dienstverlening

Programma van Eisen Subsidieverlening. Juvans maatschappelijk werk en dienstverlening Programma van Eisen Subsidieverlening 2015 Juvans maatschappelijk werk en dienstverlening Bijlage bij adviesnota subsidieverlening 2015 Juvans 16 december 2014 Dossiernr.: 1. Inleiding 1.1. Doel van het

Nadere informatie

Cliëntenperspectief op de compensatieplicht

Cliëntenperspectief op de compensatieplicht Cliëntenperspectief op de compensatieplicht De Wmo-adviesraad Leerdam heeft samen met MOVISIE een visiedocument opgesteld over het cliëntenperspectief op de compensatieplicht. De Wmo-adviesraad wilde een

Nadere informatie

Jaarverslag 2012 Gemeente Stede Broec

Jaarverslag 2012 Gemeente Stede Broec Jaarverslag 2012 Gemeente Stede Broec 1 Inhoudsopgave Prestatie-eisen en behaalde resultaten gemeente Stede Broec.... 3 U biedt een spreekuur aan op locatie in de gemeente Stede Broec toegankelijk voor

Nadere informatie

Onderwijs- en jeugdbeleid 24 september Terug naar eerste pagina

Onderwijs- en jeugdbeleid 24 september Terug naar eerste pagina Onderwijs- en jeugdbeleid 24 september 2009 Programma 1. Opening door wethouder Everink 2. Toelichting op gemeentelijk onderwijs- en jeugdbeleid Locale Educatieve Agenda (LEA) Centrum voor Jeugd en Gezin

Nadere informatie

Miks werkt met jongeren van 6 tot 23 jaar, met senioren, gezinnen, individuele inwoners maar ook met groepen inwoners.

Miks werkt met jongeren van 6 tot 23 jaar, met senioren, gezinnen, individuele inwoners maar ook met groepen inwoners. Presentatie Miks welzijn in de commissie WOS op 17 oktober 2013 Rapport Rekenkamer Het is iets meer dan een half jaar geleden dat het rapport van de Rekenkamercommissie over de doelmatigheid en doeltreffendheid

Nadere informatie

jaarverslag 2013 Buurtbemiddeling Tilburg in 2013 Verloop bemiddelingen

jaarverslag 2013 Buurtbemiddeling Tilburg in 2013 Verloop bemiddelingen Buurtbemiddeling Tilburg heeft zijn 12e jaargang met succes afgesloten. De kracht van BBM is de preventieve aanpak en de inzet van de vrijwillige bemiddelaars. Buurtbemiddeling Tilburg in 2013 Verloop

Nadere informatie

Toegang Sociaal Domein

Toegang Sociaal Domein Toegang Sociaal Domein Samen als gemeente Appingedam en EZA naar 1 loket voor inwoners met vragen over Zorg, Wmo, Welzijn, Jeugd, Werk & Participatie Wie zijn wij Roland Riemersma, huisarts med. coördinator

Nadere informatie

Evaluatie Zorg Advies Teams 0-12 jarigen Maassluis

Evaluatie Zorg Advies Teams 0-12 jarigen Maassluis Evaluatie Zorg Advies Teams 0-12 jarigen Maassluis 1/5 Inleiding Aanleiding voor het schrijven van deze evaluatie over de Zorg Advies Teams (ZAT) is de komst van het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) in

Nadere informatie

Jaarverslag 2014. CJG Groesbeek en CJG Millingen aan de Rijn

Jaarverslag 2014. CJG Groesbeek en CJG Millingen aan de Rijn Jaarverslag 2014 CJG Groesbeek en CJG Millingen aan de Rijn Het CJG is iedereen in Groesbeek en Millingen aan de Rijn die te maken heeft met jeugd en gezinnen. Of je nu ouder, professional, mede-opvoeder

Nadere informatie

Subsidie uitvraag Welzijnswerk 2017

Subsidie uitvraag Welzijnswerk 2017 Subsidie uitvraag Welzijnswerk 2017 In beweging komen Ontwikkelen Meedoen Met lef! Oktober, 2016 1. Inleiding In 2015 en 2016 gingen wij Meiinoar op reis en die reis gaat verder. De reis wordt intensiever

Nadere informatie

Wmo beleidsplan 2013 INLEIDING

Wmo beleidsplan 2013 INLEIDING December 2012 INLEIDING Het beleidsplan Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) 2008-2011 heeft een wettelijk bepaalde werkingsduur van vier jaren. In 2012 is besloten dit beleidsplan met één jaar te

Nadere informatie

MEE DOEN /26012012 Pagina 1

MEE DOEN /26012012 Pagina 1 MEE DOEN Buytenwegh Inleiding De gemeente Zoetermeer streeft er naar om op het niveau van de wijken, in samenspraak met maatschappelijke organisaties en inwoners, een op maat gesneden aanpak voor de betreffende

Nadere informatie

Strippenkaart Schoolmaatschappelijk Werk

Strippenkaart Schoolmaatschappelijk Werk MEE Utrecht, Gooi & Vecht meedoen mogelijk maken Strippenkaart Schoolmaatschappelijk Werk Schakel tussen onderwijs en zorg SMW 2 SMW Introductie De Strippenkaart: flexibiliteit en maatwerk Met de komst

Nadere informatie

Een verkenning van de toeleiding van vluchtelingen naar de reguliere zorg Praktijkervaringen uit 5 gemeenten

Een verkenning van de toeleiding van vluchtelingen naar de reguliere zorg Praktijkervaringen uit 5 gemeenten Een verkenning van de toeleiding van vluchtelingen naar de reguliere zorg Praktijkervaringen uit 5 gemeenten Maud Eimers en Erick Vloeberghs 2 Een verkenning van de toeleiding van vluchtelingen naar de

Nadere informatie

Blaarthem. Activiteit/project Wat gaan we doen Wat willen we bereiken Wanneer Wie. Thema: EEN SCHONE EN HELE WIJK

Blaarthem. Activiteit/project Wat gaan we doen Wat willen we bereiken Wanneer Wie. Thema: EEN SCHONE EN HELE WIJK Thema: EEN SCHONE EN HELE WIJK Activiteit/project Wat gaan we doen Wat willen we bereiken Wanneer Wie Opschoondag Offenbachlaan Inzet buurtconciërges bij beheer openbare ruimte Verbeteren van de beeldkwaliteit

Nadere informatie

In totaal legden 64 mensen deze enquete af. Statistieken voor vraag 1 : Wat voor organisatie is het?

In totaal legden 64 mensen deze enquete af. Statistieken voor vraag 1 : Wat voor organisatie is het? In totaal legden 64 mensen deze enquete af. Statistieken voor vraag 1 : Wat voor organisatie is het? 1. Gemeente 36.96% 2. Provincie 0.00% 3. Deurwaarderkantoor 4.35% 4. Incassobureau 0.00% 5. Bedrijfsleven

Nadere informatie

Voorwoord. We zijn present omdat we dat als kernwaarde van ons werk zien, dichtbij de mensen, werken waar het werk is en aansluiten daar waar het kan.

Voorwoord. We zijn present omdat we dat als kernwaarde van ons werk zien, dichtbij de mensen, werken waar het werk is en aansluiten daar waar het kan. Jaarverslag 013 Voorwoord Lenig, present en sterk in mensenwerk. Toen wij in 013 bezig waren met onze strategie voor de komende 3 jaar kwamen er drie begrippen naar boven die passen bij wie wij zijn als

Nadere informatie

Wat verandert er voor jeugdigen en gezinnen met jeugdhulp?

Wat verandert er voor jeugdigen en gezinnen met jeugdhulp? Wat verandert er voor jeugdigen en gezinnen met jeugdhulp? De nieuwe jeugdhulp begint bij het eerder signaleren en het sneller en effectiever aanpakken van problemen. Met de nieuwe Jeugdwet gaat de gemeente

Nadere informatie

Welke kansen geeft decentralisatie van de Jeugdzorg voor Welzijn? Voorjaarsworkshop Verdiwel 7 april 2011 Inleiding Wiel Janssen

Welke kansen geeft decentralisatie van de Jeugdzorg voor Welzijn? Voorjaarsworkshop Verdiwel 7 april 2011 Inleiding Wiel Janssen www.pwc.com Welke kansen geeft decentralisatie van de Jeugdzorg voor Welzijn? Voorjaarsworkshop Verdiwel Inleiding Wiel Janssen Curriculum Wiel janssen: 35 jaar ervaring aan de voorkant van de Jeugdzorg

Nadere informatie

IrisZorg Preventieve wijkgerichte

IrisZorg Preventieve wijkgerichte IrisZorg Preventieve wijkgerichte hulpverlening 1. Wie zijn Bianca Lubbers en Vincent Stijns? 2. Wat is IrisZorg? 3. Wat is IRIS in de Buurt? 4. Wat doet IRIS in de Buurt? casuïstiek 5. Maatschappelijk

Nadere informatie

de jeugd is onze toekomst

de jeugd is onze toekomst de jeugd is onze toekomst vereniging van groninger gemeenten Bestuursakkoord Jeugd 2008-2012 In veel Groninger gemeenten zijn er kinderen met problemen. En daarvan krijgen er te veel op dit moment niet

Nadere informatie

Participatie & vrijwilligerswerk

Participatie & vrijwilligerswerk Participatie & vrijwilligerswerk Doe mee! 1 2 Participatieplaats: wennen aan werk MENES: jongeren praten mee over de toekomst Jongeren 12 23 jaar We willen graag met jongeren in gesprek over de toekomst

Nadere informatie

Plan voor een scholingsaanbod CJG: in en vanuit het CJG

Plan voor een scholingsaanbod CJG: in en vanuit het CJG Plan voor een scholings CJG: in en vanuit het CJG Uitgaan van de eigen kracht van ouders en kinderen, die eigen kracht samen versterken en daar waar nodig er op af en ondersteunen Het scholingsplan CJG

Nadere informatie

Samen voor een sociale stad

Samen voor een sociale stad Samen voor een sociale stad 2015-2018 Samen werken we aan een sociaal en leefbaar Almere waar iedereen naar vermogen meedoet 2015 Visie VMCA 2015 1 Almere in beweging We staan in Almere voor de uitdaging

Nadere informatie

ZORGPLAN November 2013

ZORGPLAN November 2013 ZORGPLAN November 2013 Inleiding zorgplan Het zorgplan van de Pontes Praktijkschool Zierikzee is hieronder chronologisch beschreven vanaf het moment dat de leerling wordt aangemeld tot en met de start

Nadere informatie

Perceelbeschrijving. Jeugd en gezinsteam

Perceelbeschrijving. Jeugd en gezinsteam Perceelbeschrijving Jeugd en gezinsteam Samenwerkende gemeenten Holland Rijnland: Alphen aan den Rijn Hillegom Kaag en Braassem Katwijk Leiden Leiderdorp Lisse Nieuwkoop Noordwijk Noordwijkerhout Oegstgeest

Nadere informatie

1. Aanleiding Op 16 juli heeft de gemeenteraad van Oss unaniem ingestemd met de motie van het CDA:

1. Aanleiding Op 16 juli heeft de gemeenteraad van Oss unaniem ingestemd met de motie van het CDA: Plan van aanpak Terugdringen jeugdoverlast in de Schadewijk 1. Aanleiding Op 16 juli heeft de gemeenteraad van Oss unaniem ingestemd met de motie van het CDA: Constaterende dat, - Er afgelopen jaar een

Nadere informatie

Maatjesproject schuldpreventie

Maatjesproject schuldpreventie Maatjesproject schuldpreventie Gemeente Ede Werk Inkomen en Zorg Gemeente Ede September 2004 Projectplan Maatjesproject schuldpreventie gemeente Ede september 2004 1 Maatjesproject schuldpreventie Hoofdthema

Nadere informatie

Aanpak: Praktische gezinsondersteuning. Beschrijving

Aanpak: Praktische gezinsondersteuning. Beschrijving Aanpak: Praktische gezinsondersteuning De gemeente heeft de vragenlijst betreffende deze aanpak ingevuld en relevante documentatie toegestuurd. Een beperktere vragenlijst over deze aanpak is ingevuld door:

Nadere informatie

Opening WijkInformatiePunt Wielwijk

Opening WijkInformatiePunt Wielwijk Opening WijkInformatiePunt Wielwijk Pamela van der Kruk Interim manager WijkInformatiePunt en Sociaal Wijkteam Wielwijk WIJKINFORMATIEPUNT WIELWIJK: GASTVRIJ WELKOM WIJKINFORMATIEPUNT WIELWIJK 1. Laagdrempelig

Nadere informatie

Format eindrapportage Jeugdactieplan Zaanstreek Waterland

Format eindrapportage Jeugdactieplan Zaanstreek Waterland Format eindrapportage Jeugdactieplan Zaanstreek Waterland Legenda kleuren Kleur Toelichting GROEN project is volgens plan verlopen ORANJE er waren knelpunten en/of het project is niet volgens planning

Nadere informatie

Met elkaar voor elkaar

Met elkaar voor elkaar Met elkaar voor elkaar Publiekssamenvatting Oktober 2013 1 1 Inleiding Met elkaar, voor elkaar. De titel van deze notitie is ook ons motto voor de komende jaren. Samen met u (inwoners en beroepskrachten)

Nadere informatie