Het zou het beste zijn als maatschappelijke steunsystemen georganiseerd werden door de gemeente.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Het zou het beste zijn als maatschappelijke steunsystemen georganiseerd werden door de gemeente."

Transcriptie

1 1. Het zou het beste zijn als maatschappelijke steunsystemen georganiseerd werden door de gemeente.

2 2. De overheid moet niet achter de voordeur van mensen willen treden. Dat is privégebied en de eigen verantwoordelijkheid van mensen.

3 3. Kwetsbare burgers zouden automatisch meegenomen moeten worden in mailings van de gemeente als er activiteiten worden georganiseerd.

4 4. Een maatschappelijk steunsysteem kan het beste geleid worden door ervaringsdeskundigen zelf, niet door professionals.

5 5. Participatie van kwetsbare burgers komt vanzelf wel, dit heeft geen sturing nodig.

6 6. Voor verschillende groepen kwetsbaren moeten verschillende methodieken ontwikkeld worden.

7 7. Wijkgericht werken is een werkwijze die organisatiebreed moet worden uitgerold.

8 8. Het belangrijkste in participatie is passie en beleving.

9 9. De gemeenteraad overtuig je niet met cijfers maar met mensen en beleving.

10 10. Voor kwetsbare burgers kun je alleen maar iets bereiken als je de grenzen van je eigen organisatie mag loslaten.

11 11. Ervaringsdeskundigen moeten betaald krijgen voor hun deelname aan een goed lopend steunsysteem.

12 12. Een goed maatschappelijk steunsysteem hoeft niet veel geld te kosten.

13 13. Professionals werken niet goed samen in steunsystemen voor kwetsbaren omdat ze vaak anders gefinancierd zijn.

14 14. Georganiseerde bijeenkomsten waar maar weinig kwetsbare mensen op af komen zijn niet rendabel en kunnen beter afgeschaft worden.

15 15. Bezuinigingen helpen ons om meer gebruik te gaan maken van de mogelijkheden van de buurt.

16 16. Verschillende financieringsbronnen staan samenwerking en daardoor goede steunsystemen in de weg.

17 17. Een actieve rol en inzet van zorg en welzijn is noodzakelijk om participatie van kwetsbare burgers te bevorderen.

18 18. Een actieve rol van wijkbewoners is onmisbaar voor een succesvol steunsysteem.

19 19. Woningcorporaties zouden bij elk maatschappelijk steunsysteem betrokken moeten zijn.

20 20. De politie is een belangrijke partij om bij maatschappelijke steunsystemen te betrekken.

21 21. Vrijwilligers zijn onmisbaar in een goed werkend maatschappelijk steunsysteem.

22 22. Bij de oprichting van een steunsysteem moet eerst bekeken worden welke partijen er in thuis horen.

23 23. Bij een goed steunsysteem voor kwetsbare burgers zou de gemeente altijd betrokken moeten zijn.

24 24. De woningbouwcorporatie is een belangrijke partner voor een goed steunsysteem.

25 25. De GGz is verantwoordelijk voor goede steunsystemen voor kwetsbare burgers.

26 26. Voorwaarde voor een goed lopend steunsysteem is dat de doelgroep betrokken is bij de organisatie.

27 27. GGZ moet preventiever mensen in de wijk benaderen.

28 28. Kwetsbare burgers moeten meekunnen denken en praten over hun wijk. Hiervoor is een wijkteam het geijkte middel.

29 29. Het bereiken van kwetsbare burgers is de verantwoordelijkheid van de welzijnsorganisaties.

30 30. Sleutelfiguren uit de wijk zijn de kartrekkers van de participatie.

31 31. Professionals, wijkbewoners en mensen met een beperking hebben elkaar keihard nodig om de participatie te verhogen.

32 32. Zorg- en welzijnsmedewerkers moeten op de hoogte zijn van de mogelijkheden (opleidingen e.d.) van ervaringsdeskundigen.

33 33. Maatschappelijke steunsystemen beginnen bij ieder van ons.

34 34. Professionals zouden voldoende kennis moeten hebben van de sociale kaart van de wijk, hiervoor is geen deskundigheidsbevordering nodig.

35 35. Welzijnswerkers moeten iets meer kennis hebben van de achtergrond van ziektebeelden.

36 36. Welzijnswerkers moeten geen diagnose kunnen of willen stellen.

37 37. Om ervaringsdeskundigen gericht in te kunnen zetten is een apart traject nodig.

38 38. Ook mensen met een verstandelijke beperking zouden als ervaringsdeskundigen ingezet moeten worden in maatschappelijke steunsystemen.

39 39. Zorginstellingen kunnen zelf veel meer doen om wijkbewoners te betrekken bij hun voorzieningen. Zij dienen daar op aangesproken te worden.

40 40. Mensen met een beperking moeten meer op de hoogte worden gebracht en gehouden van wat er in de wijk te doen is. Dat is een taak van hun begeleiders.

41 41. Participatie van kwetsbare mensen is geen nieuwe taak maar een andere invulling van je taak.

42 42. Mensen met een beperking kunnen geen vrijwilliger worden.

43 43. Voor mensen met een ernstige psychische beperking ben je totaal afhankelijk van de betrokkenheid van de begeleiding.

44 44. Alleen speciaal daarvoor opgeleide mensen kunnen omgaan met mensen met een beperking.

45 45. Kwetsbare burgers goed ondersteunen doe je op gevoel.

46 46. Vrijwilligers moeten gescreend worden voordat ze mee kunnen doen aan een maatschappelijk steunsysteem.

47 47. Ervaringsdeskundigen kijken te veel naar wat er fout is gegaan.

48 48. Mensen met een psychische beperking zouden als ervaringsdeskundigen ingezet moeten worden maar hebben wel een diploma ervarings-deskundigheid nodig.

49 49. Voor de professional in het maatschappelijk steunsysteem is het belangrijk terug te keren tot zijn mens zijn.

50 50. In het welzijn van kwetsbare burgers is je kunde belangrijker dan je kennis.

51 51. Er zijn geen hulpverleners zonder ervaringen.

52 52. Aandacht voor wijkgerichte steunsystemen moet standaard in de opleiding van alle zorg- en welzijns-professionals zitten.

53 53. Kwetsbare mensen zouden professionals moeten scholen in bejegening en in hun behoeftes.

54 54. Deskundigheidsbevordering is met name elkaar leren kennen in de wijk van professionals die werken in zorg en welzijn.

55 55. Ervaringsdeskundigen hebben wel een training voor nodig voordat ze goed kunnen functioneren in een maatschappelijk steunsysteem.

56 56. Om kwetsbare burgers in te zetten bij een activiteit heb je veel professionals nodig.

57 57. In de deskundigheids-bevordering aan vrijwilligers en personeelsleden van de wijkcentra dient extra aandacht te komen voor drempel-verlagende activiteiten.

58 58. Professionals in zorg en welzijn moeten hun zorg voor kwetsbare burgers beter afstemmen.

59 59. Samenwerking tussen professionals in zorg en welzijn komt de kwetsbare burger ten goede.

60 60. Kwetsbare mensen kunnen alleen integreren als er een integrale samenwerking tussen zorg en welzijn is.

61 61. Voorwaarde voor een goed lopend steunsysteem is dat professionals elkaar weten te vinden in de wijk.

62 62. De hulpverlening is verkokerd.

63 63. De samenwerking met ervaringsdeskundigen is een verrijking.

64 64. De samenwerking met vrijwilligers is een verrijking.

65 65. De samenwerking met ervaringsdeskundigen en vrijwilligers is een verschraling.

66 66. Veel zorgprofessionals hebben nauwelijks samenwerkingsrelaties met bewonersgroepen, verenigingen etc.

67 67. Professionals uit de welzijnssector begrijpen niets van professionals uit de zorg.

68 68. Steunsystemen kunnen zich beter richten op 1 groep kwetsbaren dan op meerdere tegelijk.

69 69. Kwetsbare mensen op zich zijn geen doelgroep.

70 70. Met de term kwetsbare burgers is helder wie er bedoeld wordt.

71 71. De samenleving als geheel is de doelgroep.

72 72. Het is belangrijk dat niet alleen kwetsbare maar ook andere burgers betrokken worden bij goede maatschappelijke steunsystemen.

73 73. Een goed maatschappelijk steunsysteem richt zich niet op 1 doelgroep maar op iedere kwetsbare burger die wil deelnemen.

74 74. Wanneer iemand geen gezond sociaal netwerk heeft behoort hij tot de groep kwetsbare mensen.

75 75. Bereiken van de kwetsbare mensen is bij maatschappelijke steunsystemen totaal afhankelijk van de inzet van de deelnemende professional.

76 76. Een speciale pagina in de wijkkrant is een goed middel om kwetsbare mensen in de wijk te informeren en hen ook in beeld te brengen.

77 77. Kwetsbare mensen, die sociaal eenzaam zijn, zijn moeilijk te bereiken. Daarvoor heb je echt een stevig netwerk nodig in de wijk.

78 78. Bij alles wat er georganiseerd wordt in de wijk moet er aandacht zijn voor de kwetsbare mensen uit de wijk.

79 79. Kwetsbare mensen met een psychische beperking zijn moeilijk te bereiken. Dat vraag een lange adem.

80 80. Mensen met een beperking bereik je niet via de wijkkrant.

81 81. Met maatschappelijke steunsystemen bereik je alleen assertieve mensen met een beperking.

82 82. De drempel van een wijkcentrum is veel te hoog voor mensen met een beperking.

83 83. Mensen met een psychiatrische achtergrond willen liever deelnemen aan de voor hen bekende activiteiten.

84 84. De drempel van wijkcentra is al laag genoeg.

85 85. Een persoonlijke uitnodiging en het meegaan met cliënten helpt om hun beeld te verbreden van de mogelijkheden in de wijk.

86 86. Informatiebijeenkomsten voor wijkbewoners over mensen met psychische beperkingen zullen de participatie van deze doelgroep groter maken.

87 87. Kwetsbare mensen horen deel te nemen aan onze samenleving.

88 88. Kwetsbare mensen zitten helemaal niet te wachten op ongevraagde uitnodigingen van zorg en welzijn.

89 89. Het is per definitie goed als kwetsbare mensen elkaar ontmoeten.

90 90. Kwetsbare mensen hebben altijd behoefte om elkaar te ontmoeten.

91 91. Mensen met een ernstige verstandelijke beperking horen niet thuis in een wijkcentrum.

92 92. Mensen met een zware verslaving horen niet thuis in een wijkcentrum als ze niets doen aan die verslaving.

93 93. Dak- en thuislozen horen niet thuis in een wijkcentrum.

94 94. Iedereen is welkom in een wijkcentrum.

95 95. Wijkbewoners zijn niet blij met al die gehandicapten in hun wijkcentrum.

96 96. Mensen met een beperking zijn zielig.

97 97. Wijkbewoners voelen zich niet betrokken bij mensen met een beperking.

98 98. Iedereen heeft wel een beperking.

99 99. Ontmoetingen tussen mensen zal de acceptatie van psychiatrie verbeteren.

100 100. We hoeven helemaal niet voor de cliënt te zorgen; dat kan hij of zij goed zelf.

101 101. De GGz heeft de cliënt veel te lang geclaimd; misschien kunnen we wel slechter zonder de cliënt dan dat hij zonder ons kan.

102 102. Kwetsbare mensen kunnen uitstekend ingezet worden als vrijwilliger in de wijk.

103 103. Je bereikt de kwetsbare burgers pas echt als ze ook kunnen meedenken en meepraten over hun wijk.

104 104. Mensen met een verstandelijke beperking kunnen beter niet bij de organisatie betrokken worden van een maatschappelijk steunsysteem, dat is te moeilijk voor ze.

105 105. Kwetsbaren moeten zelf initiatief tonen om bij een maatschappelijk steunsysteem aan te sluiten.

106 106. Deze stellingen moeten bedacht worden door de doelgroep zelf.

107 107. Er zijn al genoeg steunsystemen, er hoeft niets nieuws georganiseerd te worden.

108 108. Maatschappelijke steunsystemen bieden een mogelijkheid om te voorkomen dat mensen met een beperking op zwaardere zorg terug moeten vallen.

109 109. Het uitwerken van een methodiek die je overhandigt aan andere partijen met de boodschap succes! is een garantie voor mislukking.

110 110. De beste manier om te implementeren in andere wijken is een paar enthousiastelingen uit een goed lopend steunsysteem het kunstje te laten herhalen.

Ketensamenhang langdurende ggz: Maatschappelijk steunsystemen

Ketensamenhang langdurende ggz: Maatschappelijk steunsystemen Cliëntenmonitor AWBZ Ketensamenhang langdurende ggz: Maatschappelijk steunsystemen Eindrapportage Anne Walraven en Nic Vos de Wael / Landelijk Platform GGz Utrecht / 18 maart 2011 De verkenning naar ketensamenhang

Nadere informatie

Krachtteamaanpak bij het wijkgericht werken in Eindhoven

Krachtteamaanpak bij het wijkgericht werken in Eindhoven Krachtteamaanpak bij het wijkgericht werken in Eindhoven Beschrijving van de good practice Auteur Datum MOVISIE Maaike Kluft Utrecht, januari 2012 Deze publicatie is ontwikkeld in het kader van het project

Nadere informatie

Mensen met psychiatrische problematiek en het Wmo-beleid

Mensen met psychiatrische problematiek en het Wmo-beleid Mensen met psychiatrische problematiek en het Wmo-beleid Inhoudsopgave 1 Doelgroep in beeld... 5 1.1 Kenmerken van de doelgroep... 5 1.2 Herstel... 6 2 Bereik en bejegening doelgroep... 7 2.1 Outreachend

Nadere informatie

Ondersteunen van het sociaal systeem

Ondersteunen van het sociaal systeem DC 52 Ondersteunen van het sociaal systeem 1 Inleiding Vroeger werden ouderen, chronisch zieken en mensen met een beperking geïsoleerd van de samenleving opgevangen in grote instellingen. De opvattingen

Nadere informatie

Leerpakket Wmo Competenties. Hoe word ik meer zichtbaar en ga ik op mensen af?

Leerpakket Wmo Competenties. Hoe word ik meer zichtbaar en ga ik op mensen af? Leerpakket Wmo Competenties Hoe word ik meer zichtbaar en ga ik op mensen af INHOUDSOPGAVE 1. Introductie van de competentie 3 2. Teamopdrachten 5 1. Netwerkanalyse 5 2. Pitch jouw organisatie naar de

Nadere informatie

Iedereen moet kunnen meedoen

Iedereen moet kunnen meedoen Nieuwe wet voor maatschappelijke ondersteuning in uw gemeente Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Inhoud 2 Voorwoord 5 Wat is de Wmo? 5 Waarom is de Wmo belangrijk? 9 Negen taken voor uw

Nadere informatie

Meedoen& Meetellen. Wat betekent het voor mensen met een verstandelijke beperking? Trainingsmodules voor professionals

Meedoen& Meetellen. Wat betekent het voor mensen met een verstandelijke beperking? Trainingsmodules voor professionals Meedoen& Meetellen Wat betekent het voor mensen met een verstandelijke beperking? Trainingsmodules voor professionals Samenstelling trainingsmodule Eline Roelofsen Roel Schulte www.verwondering.nu Illustratie

Nadere informatie

De punten die in de zes werkbladen een voor een aan de orde komen zijn:

De punten die in de zes werkbladen een voor een aan de orde komen zijn: in zes stappen voorblad Voorblad 1 Inleiding Bij vrijwilligersbeleid gaat het er om op een meer doordachte en planmatige manier aandacht te geven aan de mensen die het werk doen in de vereniging. De werkbladen

Nadere informatie

BOUWSTENEN ZELFMANAGEMENT EN PASSENDE ZORG

BOUWSTENEN ZELFMANAGEMENT EN PASSENDE ZORG ZELFMANAGEMENT EN PASSENDE ZORG INHOUDSOPGAVE Inleiding 3 7 10 12 15 17 19 22 24 26 Verantwoording 30 Bouwstenen Zelfmanagement en passende zorg pag 2 van 32 INLEIDING De ggz levert in Nederland een onmisbare

Nadere informatie

Ervaringen en bevindingen van de pilotperiode. Eindevaluatie pilot Buurtzorg Jong Bommelerwaard

Ervaringen en bevindingen van de pilotperiode. Eindevaluatie pilot Buurtzorg Jong Bommelerwaard Ervaringen en bevindingen van de pilotperiode Eindevaluatie pilot Buurtzorg Jong Bommelerwaard Inleiding Buurtzorg Jong is in september 2013 gestart met een pilot in de gemeenten Zaltbommel en Maasdriel.

Nadere informatie

redenen om voor Sociaal Werkers te kiezen.

redenen om voor Sociaal Werkers te kiezen. 10 redenen om voor te kiezen. ociaal Werkers hebben een uiterst belangrijke rol in de participatiesamenleving. De effecten van het werk van deze professionals zijn niet voor iedereen even zichtbaar. Wel

Nadere informatie

Stichting Urgente Noden Zoetermeer Beleidsplan 2015-2017. bruggenbouwer tussen wat kan en wat moet

Stichting Urgente Noden Zoetermeer Beleidsplan 2015-2017. bruggenbouwer tussen wat kan en wat moet Stichting Urgente Noden Zoetermeer Beleidsplan 2015-2017 bruggenbouwer tussen wat kan en wat moet Beleidsplan Stichting Urgente Noden Zoetermeer (SUNZ) Stichting Urgente Noden Zoetermeer is opgericht 19

Nadere informatie

Toolkit. 4you(th) samenwerking GGZ UWV. Jongeren GGZ-problematiek en Wajong

Toolkit. 4you(th) samenwerking GGZ UWV. Jongeren GGZ-problematiek en Wajong Toolkit 4you(th) samenwerking GGZ UWV Jongeren GGZ-problematiek en Wajong Inhoud toolkit Pagina 1. Inleiding 03 2. Vormen van samenwerking 6 - Varianten van samenwerkingen uitgewerkt 8 - Wijzigingen 10

Nadere informatie

movisies Juist nu investeren in vernieuwing en kwaliteit In dit nummer: Relatieblad over maatschappelijke ontwikkeling * oktober 2011 * nr 12

movisies Juist nu investeren in vernieuwing en kwaliteit In dit nummer: Relatieblad over maatschappelijke ontwikkeling * oktober 2011 * nr 12 movisies Thema : Bezuin iginge n Relatieblad over maatschappelijke ontwikkeling * oktober 2011 * nr 12 In dit nummer: Juist nu investeren in vernieuwing en kwaliteit Algemeen Sociaal werk in de wijk 2

Nadere informatie

Leerpakket Wmo Competenties. Hoe stuur ik aan op betrokkenheid en participatie?

Leerpakket Wmo Competenties. Hoe stuur ik aan op betrokkenheid en participatie? Leerpakket Wmo Competenties Hoe stuur ik aan op betrokkenheid en participatie INHOUDSOPGAVE 1. Introductie van de competentie 3 2. Teamopdrachten 5 1. Vijf gouden regels 5 2. Energiegevers en energievreters

Nadere informatie

Plan van aanpak. Doorontwikkeling Wmo-loket

Plan van aanpak. Doorontwikkeling Wmo-loket Plan van aanpak Doorontwikkeling Wmo-loket December 2009 2 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 4 2 Belangrijke ontwikkelingen... 5 2.1 Ontwikkeling van het Wmo-loket... 5 2.2 Klankbordgroep Informele Zorg...

Nadere informatie

De nieuwe sociale professional

De nieuwe sociale professional De nieuwe sociale professional Acht praktijkvoorbeelden Auteur(s) Datum MOVISIE Marieke Haitsma, Sonja Liefhebber, Maryse den Hollander Utrecht, 30 november 2012 MOVISIE Kennis en aanpak van sociale vraagstukken

Nadere informatie

DEELNEMEN AAN DE SAMENLEVING IETS BETEKENEN VOOR EEN ANDER

DEELNEMEN AAN DE SAMENLEVING IETS BETEKENEN VOOR EEN ANDER DEELNEMEN AAN DE SAMENLEVING IETS BETEKENEN VOOR EEN ANDER BETEKENIS BOVEN BEPERKING Ieder mens is uniek en doet mee. We betekenen allemaal iets in het leven van anderen en omgekeerd. We houden van elkaar,

Nadere informatie

Ervaringsdeskundigheid. in de wijk. Hoe organiseer je het?

Ervaringsdeskundigheid. in de wijk. Hoe organiseer je het? Ervaringsdeskundigheid in de wijk Hoe organiseer je het? Colofon Auteurs: Anne-Marie van Bergen, Anouk Poll, Marrig van der Werf, Eleonoor Willemsen Eindredactie: Annemarie van den Berg Vormgeving: Ontwerpbureau

Nadere informatie

Verbetering pleegzorg in Limburg

Verbetering pleegzorg in Limburg Verbetering pleegzorg in Limburg Prima Pleegzorg. Een kreet die u het komende jaar en in 2012 steeds vaker zult horen, als het gaat om de pleegzorg in Limburg en de pleegzorg die Rubicon jeugdzorg aanbiedt

Nadere informatie

Hof van Twente. Mantelzorgbeleid. Richtlijn voor 2014-2017

Hof van Twente. Mantelzorgbeleid. Richtlijn voor 2014-2017 Hof van Twente Mantelzorgbeleid Richtlijn voor 2014-2017 Hof van Twente 2013 Auteur: Afdelingshoofd: Wethouder: Nora Yilmaz Adrie Ouwehand Pieter van Zwanenburg Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Mantelzorg

Nadere informatie

Samenwerken met sportverenigingen voor een vitale samenleving: grijp die kans!

Samenwerken met sportverenigingen voor een vitale samenleving: grijp die kans! Samenwerken met sportverenigingen voor een vitale samenleving: grijp die kans! Hoe sportverenigingen en zorginstellingen elkaar kunnen versterken in het veranderende sociale landschap (en waarom dit nog

Nadere informatie

10 JAAR KOFFIE OM DE HOEK

10 JAAR KOFFIE OM DE HOEK 10 JAAR KOFFIE OM DE HOEK EEN ONDERZOEK NAAR DE BELEMMERENDE EN ONDERSTEUNENDE FACTOREN VOOR DEELNAME VAN BEWONERS MET EEN ACHTERGROND IN DE PSYCHIATRIE AAN ACTIVITEITEN IN DE WIJK(CENTRA) Anne Elberse

Nadere informatie

Er gaat wat veranderen...

Er gaat wat veranderen... Jeugdhulp, zorg en werk: Er gaat wat veranderen... Bewaarbijlage Vanaf volgend jaar bent u méér aan zet! We staan op een keerpunt. Het kabinet maakt gemeenten vanaf 2015 verantwoordelijk voor taken op

Nadere informatie

DE 5 STAPPEN DIE EEN ZELFSTUREND TEAM SUCCESVOL MAKEN

DE 5 STAPPEN DIE EEN ZELFSTUREND TEAM SUCCESVOL MAKEN www.zelfsturendeteamsindezorg.nl GERDA HAMMINK Zelfsturende teams in de zorg is een initiatief van DE 5 STAPPEN DIE EEN ZELFSTUREND TEAM SUCCESVOL MAKEN INHOUD Inleiding...3 Zelfsturend, waarom eigenlijk?...6

Nadere informatie

Werk en wijkenaanpak

Werk en wijkenaanpak Werk en wijkenaanpak Inhoud Voorwoord 4 1. Samenvatting 6 2. Ontwikkelde samenwerkings- verbanden 8 2.1 De geconcentreerde aanpak 9 2.2 De outreachende aanpak 11 2.3 De semigeïntegreerde aanpak 13 3. Borging/verbinding

Nadere informatie

Vernieuwing in arbeidsmatige dagbesteding. Dagbesteding. Voorbereid op de transitie AWBZ-Wmo

Vernieuwing in arbeidsmatige dagbesteding. Dagbesteding. Voorbereid op de transitie AWBZ-Wmo Vernieuwing in arbeidsmatige dagbesteding Dagbesteding Voorbereid op de transitie AWBZ-Wmo 1 Voorwoord Wat gebeurt er met arbeidsmatige dagbesteding als gemeenten straks verantwoordelijk worden? Waar liggen

Nadere informatie

Kunnen we dat niet aan vrijwilligers overlaten?

Kunnen we dat niet aan vrijwilligers overlaten? Kunnen we dat niet aan overlaten? foto: Facilicom Vrijwilligerswerk staat prominent op de agenda van politiek en beleid. Vooral in het gemeentelijk zorg en welzijnsbeleid zijn de verwachtingen van de inzet

Nadere informatie

Met Elkaar, Voor Elkaar. De Doetinchemse Keuze 3

Met Elkaar, Voor Elkaar. De Doetinchemse Keuze 3 Met Elkaar, Voor Elkaar De Doetinchemse Keuze 3 23 mei 2014 Met Elkaar, Voor Elkaar De Doetinchemse Keuze 3 LEESWIJZER 6 Verhouding DDK3 t.o.v. uitvoeringsagenda s en verordeningen 6 DEEL 0. INLEIDING

Nadere informatie