"Alle kinderen mogen meedoen; ook in Deurne"!

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download ""Alle kinderen mogen meedoen; ook in Deurne"!"

Transcriptie

1 "Alle kinderen mogen meedoen; ook in Deurne" Beleidsplan van de Stichting Leergeld Deurne Versie 3 juli INLEIDING: Participeren in de samenleving kunnen meedoen is voor kinderen en jongeren van groot belang voor hun ontwikkeling. Ontwikkeling op vele fronten: kennis, sociaal, emotioneel, fysiek. Helaas moeten we constateren dat meedoen niet voor alle kinderen is weggelegd. Hun ouders zijn niet in staat de kosten voor meedoen te betalen. Bijvoorbeeld voor schoolse activiteiten als schoolkampen/reisjes, ouderbijdragen, maar ook voor schoolmaterialen, een timmerkist; voor het lid zijn van een sportclub, van scouting, voor het meedoen aan zwemlessen, aan ballet of muziek. Niet altijd voorzien wetten of gemeentelijke regelingen in een oplossing van dit probleem. Door het hele land is Stichting Leergeld (particuliere vrijwilligersorganisatie) actief en realiseert dat kinderen/jongelui wel kunnen meedoen. Want niet kunnen meedoen is slecht voor kinderen en dat blijft zelden zonder gevolgen voor de samenleving. De volgende tabel laat zien dat er in Deurne kinderen zijn die niet kunnen meedoen. Aantal kinderen van 0 tot 18 jaar in huishoudens met inkomen tot 125% van het sociaal minimum. (2012) Deurne Aantal kinderen met inkomen ouders tot 125 % van het sociaal minimum (2012)* 101% 105% 110% 115% 120% 125% subsidie sponsoring *: dit wordt nog bijgesteld voor het aantal kinderen van 4 18 jaar, omdat dit de doelgroep is van de Stichting Leergeld. 2. WAAR STAAN WIJ VOOR? Missie en doelstelling De missie van Stichting Leergeld is om de uitsluiting problematiek voor kinderen ten gevolge van niet kunnen meedoen om financiële redenen, uit te bannen. Deze missie is vertaald naar de doelstelling om als laatste vangnet de relevant financiële problemen te helpen oplossen voor ouders die onvoldoende middelen hebben om de ontwikkeling van hun kinderen te bekostigen. Ontwikkeling in deze: ontwikkeling van kennis (leren) en van sociale vaardigheden (meedoen). Genoemd vangnet geldt voor het voorkomen van sociaal isolement/uitsluiting van schoolgaande kinderen/jongeren in de leeftijd van 4 18 jaar uit minima gezinnen (of gezinnen die te maken hebben met schuldhulpverlening) voor wie overheidsvoorzieningen uitgeput, niet toereikend dan wel niet beschikbaar zijn. Of die niet in staat zijn uit eigen middelen hun kinderen volledig te laten participeren binnen het onderwijs en/of in het sociaal maatschappelijk leven zoals op het sportveld of deelname aan kunstzinnige of culturele (vormings)activiteiten. Leergeld heeft gekozen voor een preventie insteek: liever nu een beetje geld voor leren en meedoen dan later collectief duur leergeld betalen. Beleidsplan Stichting Leergeld Deurne, 3 juli

2 Het versterken van eigen kracht en maatschappelijke deelname van kinderen 4 tot 18 jaar en hun ouders uit minima gezinnen woonachtig in gemeente Deurne (=tot 110% van het sociaal minimum, subsidie, of tot 120% van het sociaal minimum, sponsoring) of gezinnen uit gemeente Deurne die te maken hebben met schuldhulpverlening Kinderen doen kennis op: bewustwording; eigen verantwoordelijkheid Kinderen ontwikkelen sociale vaardigheden; versterken sociale contacten 3. WAT IS ONZE WERKWIJZE 3.1 Verstrekking en samenwerking Om kinderen weer mee te laten doen wordt de leergeldformule toegepast. Deze bestaat uit een aantal stappen: 1. Huisbezoek en inventarisatie door intermediairs. 2. Bemiddeling: Wat zijn de mogelijkheden op basis van bestaande voorzieningen van andere instanties? 3. Financieel vangnet: wanneer er geen of ontoereikende voorzieningen zijn voor het kind kan aanvullende hulp worden geboden. 4. Follow-up / nazorg. De leergeldformule werkt Er zijn verschillende factoren die hierin een rol spelen: Leergeld is laagdrempelig: Ieder kan een aanvraag indienen, elke aanvraag wordt onderzocht. Leergeld heeft persoonlijk contact met het gezin: Kenmerkend voor de Leergeld formule is het huisbezoek door de intermediair. Een aanvraag is voor Leergeld niet slechts een bureaucratische handeling. De aanvragen worden getoetst op duidelijke criteria, maar door het persoonlijk contact tussen de intermediair en de aanvrager worden de noden en de mogelijkheden beter in kaart gebracht. Door het huisbezoek leert de intermediair het gezin van dichtbij kennen en gaat naast de ouder(s) van de kinderen staan. Er wordt een beroep gedaan op de eigen kracht. Het inzicht in de kansen en mogelijke keuzes van de ouder(s) ten aanzien van de ontplooiing van het kind wordt vergroot. Leergeld is de brug tussen kind en bestaande (lokale) voorzieningen: Hulp bestaat allereerst uit advies met betrekking tot de eventuele bestaande/voorliggende voorzieningen van gemeenten of andere instanties/organisaties. Leergeld is een laatste materieel vangnet: Pas wanneer bestaande voorzieningen geen mogelijkheid bieden, steunt zij het kind met eigen financiële middelen of hulp in natura. Leergeld werkt zeer lokaal en is lokaal sterk ingebed: De lokale Leergeld stichting werkt samen met vele lokale partijen (gemeenten, service-clubs, onderwijs instellingen, maatschappelijke instellingen, verenigingen, bedrijfsleven, andere fondsen etc.) en lokale vrijwilligers zorgen door middel van lokale samenwerking en fondsenwerving voor een gezamenlijke verantwoordelijkheid voor de minder bedeelde kinderen in de lokale gemeenschap. Leergeld hecht veel waarde aan deze local-for-local aanpak. Door deze aanpak is Leergeld sterk verankerd in de lokale gemeenschap, weet zij gezinnen en kinderen te bereiken die via andere instanties vaak onbereikbaar blijven en heeft de lokale Leergeld stichting de mogelijkheid bij haar hulpverlening maatwerk te bieden. Daarnaast leidt de kleine afstand tussen gever en ontvanger tot grote betrokkenheid: lokaal sponsorgeld wordt lokaal besteed. Hulpverleners zijn vrijwilligers en vaak ervaringsdeskundigen afkomstig uit de doelgroep zelf en zijn bekend met de beschikbare gemeentelijke voorzieningen. Beleidsplan Stichting Leergeld Deurne, 3 juli

3 Leergeld werkt heel nauw samen met het onderwijs: De lokale Leergeld stichtingen werken nauw samen met scholen, wat cruciaal is bij het bereiken van de beoogde kinderen. Leergeld werkt snel: Vanwege de korte lijnen tussen aanvragende ouder(s) en de lokale Leergeld stichtingen en de efficiënte Leergeld werkwijze kan de afhandeling van aanvragen plaatsvinden binnen een periode van gemiddeld 2 tot 6 weken. Leergeld heeft een signaalfunctie: Leergeld signaleert knelpunten met betrekking tot tekortschietende voorzieningen of wetgeving en koppelt deze terug richting overheden en andere betrokken organisaties. 3.2 Criteria bij het verstrekken van de middelen De middelen kunnen voor de volgende doelen* worden ingezet: - Contributie sport per kind per jaar - Contributie cultuur per kind per jaar - Bijdrage activiteiten buiten / binnen Deurne - Schoolreizen basisonderwijs - Schoolreizen voortgezet onderwijs - Zwemles De ouder en het kind bepalen aan welke activiteit het geld wordt besteed. De maximum bijdrage per kind per jaar is 200,-. De middelen worden rechtstreeks verstrekt aan de vereniging of het onderwijs. Er vindt jaarlijks een inkomenstoets plaats en iedere 3 maanden wordt gekeken of het kind nog deelneemt aan het door leergeld betaalde activiteit. Het bestuur kan te allen tijde beslissen om van bovenstaande criteria af te wijken. *: hiervoor wordt per schooljaar een verstrekkingenlijst opgesteld Beleidsplan Stichting Leergeld Deurne, 3 juli

4 Bijlagen: A. Begroting B. Activiteitenplan : A. Begroting - Promotie en pr 1500,00 - Werving en selectie, training vrijwilligers 2000,00 - Aanschaf PC, printer en toebehoren 1000,00 - Kopieerapparaat 650,00 - Administratieve benodigdheden 300,00 - Huur ruimte tbv coördinator etc 7 maanden 2800,00 - Onvoorzien, vergaderkosten etc 1500, : 9750,00* - Promotie en pr 1500,00 - Werving en selectie 2000,00 - Administratieve benodigdheden 500,00 - Huur ruimte 4800,00 - Onvoorzien 1500, ,00 Voor 2016 geldt hetzelfde bedrag als voor *: De subsidie voor 2014 is door de gemeente Deurne verstrekt. Beleidsplan Stichting Leergeld Deurne, 3 juli

5 B. WAT WILLEN WE BEREIKEN IN : ACTIVITEITENPLAN Wij willen het volgende bereiken: a. 30% van de kinderen uit onze doelgroep laten participeren in de samenleving door het verstrekken van middelen. b. bekendheid van de Stichting Leergeld bij de doelgroep en bij andere organisaties in Deurne Activiteitenplan: 1. Werkgroep uitvoering - huisvesting; breed maatschappelijk draagvlak - Uitwerken en beschrijven van taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van bestuur, vrijwilligers, coördinator, intermediairs en ambassadeurs commissie van aanbeveling; - Opstellen en uitvoeren wervingsplan voor intermediairs en vrijwilligers - Opstellen en uitvoeren van scholingsplan - Opstellen sociale kaart - Opstellen verstrekkingenlijst (eigen kracht) - Opstellen procesbeschrijvingen aanvragen volgen stoppen - Implementeren van systemen en processen - Opstellen huisvestingsplan en uitvoeren van dit plan 2. Werkgroep PR & Communicatie: duidelijk en laagdrempelig - Opstellen en uitvoeren van een communicatie plan met daarin beschreven de doelgroepen die wij willen bereiken, met welk doel, welke middelen/vorm (media: weekblad van Deurne, folder, website, link etc.), tijdstip en benodigde financiën - Opstellen plan voor werving van kinderen uit de doelgroep en mede uitvoering aan geven 3. Werkgroep Financiën: uitvoering en beleid Uitvoering - Opstellen van plan financiële uitvoering van alle activiteiten; opstellen boekhouding, formulieren, etc. - Uitvoeren en borgen van financiële activiteiten Beleid - Opstellen en uitvoeren van wervingsplan middelen voor komende 4 jaar - Begroting voor periode van 4 jaar- voor periode van 4 jaar een begroting 4. Werkgroepen Randvoorwaarden en beleid: - Opstellen, evalueren, bijstellen beleidsplan o Afstemming met andere organisaties o Afstemming met WMO en jeugdbeleid; stimuleren van eigen kracht en verantwoordelijkheid; - Evaluatie van functioneren van coördinator, vrijwilligers, ambassadeurs en bijstellen ondersteunende activiteiten - Sluiten van contracten - Opstellen van een jaarrekening - Opstellen van een jaarverslag - Overleg met strategische partners: gemeente, subsidie verstrekkers, landelijke stichting Beleidsplan Stichting Leergeld Deurne, 3 juli

6 WERKGROEPEN - werkgroep uitvoering/ huisvesting: Hans Peter Wilma - werkgroep PR: Ben Lonneke - werkgroep financiën uitvoering: Harold Wilma - werkgroep financiën beleid: Harold Twan - werkgroep randvoorwaarden beleid: Twan Jolande Samenstelling bestuur: Twan van Doorne, voorzitter Harald Cornelissen, penningmeester Lonneke Ghielen, secretaris, Ben van Bussel, vice-voorzitter Peter Willekens, lid Hans Mathijssen, lid Jolande van Meer, lid Beleidsplan Stichting Leergeld Deurne, 3 juli

Meerjarenbeleidsplan Stichting Leergeld Hilvarenbeek

Meerjarenbeleidsplan Stichting Leergeld Hilvarenbeek Meerjarenbeleidsplan 2017 2020 Stichting Leergeld Hilvarenbeek Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 Wat doet Leergeld?... 3 2.1 Kinderen aan de zijlijn... 3 2.2 Missie... 3 2.3 De werkwijze van Leergeld: de

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Leergeld Venray

Beleidsplan Stichting Leergeld Venray Beleidsplan 2017-2020 Stichting Leergeld Venray Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 Wat doet Leergeld?... 3 2.1 Kinderen aan de zijlijn... 3 2.2 Missie... 3 2.3 De werkwijze van Leergeld: de Leergeld formule...

Nadere informatie

Alle kinderen op 1! Stichting Leergeld Randmeren. Meerjarenbeleidsplan Putten, Ermelo, Harderwijk en Zeewolde

Alle kinderen op 1! Stichting Leergeld Randmeren. Meerjarenbeleidsplan Putten, Ermelo, Harderwijk en Zeewolde Alle kinderen op 1! Meerjarenbeleidsplan 2019-2023 Putten, Ermelo, Harderwijk en Zeewolde Datum vaststelling:16 april 2019 Vastgesteld door het bestuur Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 1.1 Aanleiding...3

Nadere informatie

"Alle kinderen mogen meedoen; ook in Deurne"

Alle kinderen mogen meedoen; ook in Deurne "Alle kinderen mogen meedoen; ook in Deurne" Jaarverslag 2014 Stichting Leergeld Deurne Versie 15 maart 2015 Jaarverslag 2014 Stichting Leergeld Deurne, 15 maart 2015 1 Inhoudsopgave VOORWOORD... 3 1.

Nadere informatie

Beleidsplan Beleidsplan Stichting Leergeld Leudal-Maasgouw

Beleidsplan Beleidsplan Stichting Leergeld Leudal-Maasgouw Beleidsplan 2017-2018 Beleidsplan 2017-2018 Stichting Leergeld Leudal-Maasgouw Stichting Leergeld Leudal-Maasgouw september 2017 1 Inhoudsopgave 1 Inleiding...3 2 Wat doet Leergeld?...3 Kinderen aan de

Nadere informatie

Stichting Lochem Beleidsplan 2015-2019

Stichting Lochem Beleidsplan 2015-2019 Stichting Lochem Beleidsplan 2015-2019 Kinderen doe mee, meedoen is meetellen Stichting Leergeld Lochem Beleidsplan 2015-2019 Inleiding. Op dit moment leven in Nederland in gezinnen met lage inkomens bijna

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Leergeld Westelijke Mijnstreek alle kinderen mogen meedoen, want nu meedoen is straks meetellen

Beleidsplan Stichting Leergeld Westelijke Mijnstreek alle kinderen mogen meedoen, want nu meedoen is straks meetellen Beleidsplan Stichting Leergeld Westelijke Mijnstreek 2010-2013 alle kinderen mogen meedoen, want nu meedoen is straks meetellen Inleiding: Participeren in de samenleving kunnen meedoen is voor kinderen

Nadere informatie

Meerjarenplan Stichting Leergeld Groningen e.o.

Meerjarenplan Stichting Leergeld Groningen e.o. Meerjarenplan 2018-2022 Stichting Leergeld Groningen e.o. Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 Wat doet Leergeld?... 3 2.1 Kinderen aan de zijlijn... 3 2.2 Missie... 4 2.3 De werkwijze van Leergeld: de Leergeld

Nadere informatie

RAADSINFORMATIEBRIEF

RAADSINFORMATIEBRIEF RAADSINFORMATIEBRIEF Onderwerp: jaarverslag 2014 Stichtimg Leergeld Deurne Registratienummer: 00545086 Datum: 4 augustus 2015 Portefeuillehouder: M.M. Schlösser Steller: N Bellakhal Nummer: RIB-MS-1532

Nadere informatie

Alle kinderen mogen meedoen, nu meedoen is straks meetellen.

Alle kinderen mogen meedoen, nu meedoen is straks meetellen. Alle kinderen mogen meedoen, nu meedoen is straks meetellen. Hoofdlijnen Meerjarenbeleidsplan Stichting Leergeld Emmen 2014-2016 0 Voorwoord 1 Kinderen aan de zijlijn 2 Wat doet Leergeld? 2.1 Missie 2.2

Nadere informatie

BELEIDSPLAN

BELEIDSPLAN Stichting Nieuwegein BELEIDSPLAN 2016-2019 Alle kinderen mogen meedoen, want nu meedoen is straks meetellen Stichting Leergeld Nieuwegein, Postbus 662, 3430 AR Nieuwegein Telefoon 030-2600005 KvK 30209001

Nadere informatie

Meerjarenbeleidsplan periode Stichting Leergeld Haaksbergen

Meerjarenbeleidsplan periode Stichting Leergeld Haaksbergen Meerjarenbeleidsplan periode 2018-2020 Stichting Leergeld Haaksbergen Inhoud 1. Stichting Leergeld Haaksbergen... p. 3 1.1 Oprichtingsgeschiedenis... p. 3 2. Kinderen aan de zijlijn... p. 3 3. Wat doet

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Leergeld Houten

Beleidsplan Stichting Leergeld Houten Beleidsplan 2016-2019 Stichting Leergeld Houten Inhoudsopgave 1 INLEIDING... 3 2 WAT DOET LEERGELD... 3 2.1 MISSIE... 4 2.2 DE WERKWIJZE VAN LEERGELD: DE LEERGELD FORMULE... 4 3 STICHTING LEERGELD HOUTEN...

Nadere informatie

Alle kinderen mogen meedoen in Utrecht

Alle kinderen mogen meedoen in Utrecht Alle kinderen mogen meedoen in Utrecht Meerjarenbeleidsplan Stichting Leergeld Utrecht (SLU) 2014-2018 Inhoud 1 Kinderen aan de zijlijn... 3 2 Wat doet Leergeld?... 3 2.1 Missie...3 2.2 Werkwijze: de Leergeld

Nadere informatie

"Alle kinderen mogen meedoen; ook in Deurne"

Alle kinderen mogen meedoen; ook in Deurne "Alle kinderen mogen meedoen; ook in Deurne" Jaarverslag 2016 Stichting Leergeld Deurne Versie 5 mei 2017 Jaarverslag 2016 Stichting Leergeld Deurne, versie 5 mei 2017 1 Inhoudsopgave VOORWOORD... 3 1.

Nadere informatie

BELEIDSPLAN 2015-2018

BELEIDSPLAN 2015-2018 Stichting Nieuwegein BELEIDSPLAN 2015-2018 Alle kinderen mogen meedoen, want nu meedoen is straks meetellen Stichting Leergeld Nieuwegein, Postbus 662, 3430 AR Nieuwegein Telefoon 030-2600005 KvK 30209001

Nadere informatie

Beleidsplan 2018/2019 Stichting Leergeld Zaanstad

Beleidsplan 2018/2019 Stichting Leergeld Zaanstad Beleidsplan 2018/2019 Stichting Leergeld Zaanstad Inhoudsopgave 1 Inleiding... 4 2 Wat doet Leergeld?... 4 2.1 Kinderen aan de zijlijn... 4 2.2 Missie... 4 2.3 De werkwijze van Leergeld: de Leergeld formule...

Nadere informatie

Stichting Leergeld Zutphen Jaarverslag 2016

Stichting Leergeld Zutphen Jaarverslag 2016 Stichting Leergeld Zutphen Jaarverslag 2016 2 Voorwoord Stichting Leergeld Zutphen heeft als missie het voorkomen van sociale uitsluiting van kinderen uit gezinnen met minimale financiële middelen in de

Nadere informatie

Meerjarenbeleidsplan periode Stichting Leergeld Hoogeveen

Meerjarenbeleidsplan periode Stichting Leergeld Hoogeveen Meerjarenbeleidsplan periode 2017-2018 Stichting Leergeld Hoogeveen Inhoud 1. Stichting Leergeld Hoogeveen...3 1.1 Oprichtingsgeschiedenis...3 2. Kinderen aan de zijlijn...3 3. Wat doet Leergeld?...4 3.1

Nadere informatie

Stichting Leergeld Het Hoogeland BELEIDSPLAN 2014-2018

Stichting Leergeld Het Hoogeland BELEIDSPLAN 2014-2018 Stichting Leergeld Het Hoogeland BELEIDSPLAN 2014-2018 Secretariaat: De Lijnbaan 60 9781 LR BEDUM Tel. 050-3015307/06-43533462 E-mail: leergeldhoogeland@gmail.com Bankrekening: 33.77.20.738 ANBI nr. 8519.43.871

Nadere informatie

Meerjarenbeleidsplan Stichting Leergeld Haarlem en Zandvoort

Meerjarenbeleidsplan Stichting Leergeld Haarlem en Zandvoort Meerjarenbeleidsplan 2018-2019 Stichting Leergeld Haarlem en Zandvoort Alle kinderen mogen meedoen. 1 Inhoud 1. Inleiding 3 2. Leergeld Nederland. 3 2.1 De Missie 3 2.2 De Leergeld formule.. 4 3. Leergeld

Nadere informatie

College van Burgemeester en Wethouders t.a.v. Mevr. Sanne Bloemen Postbus AM Venray. Venray: 26 oktober 2016 Betreft: subsidieaanvraag

College van Burgemeester en Wethouders t.a.v. Mevr. Sanne Bloemen Postbus AM Venray. Venray: 26 oktober 2016 Betreft: subsidieaanvraag College van Burgemeester en Wethouders t.a.v. Mevr. Sanne Bloemen Postbus 500 5800 AM Venray Venray: 26 oktober 2016 Betreft: subsidieaanvraag Geachte college, Op 28 september 2015 is Stichting Leergeld

Nadere informatie

Stichting Leergeld Zutphen Jaarverslag 2017

Stichting Leergeld Zutphen Jaarverslag 2017 Stichting Leergeld Zutphen Jaarverslag 2017 2 Voorwoord Met het jaarverslag 2017 leggen wij, Stichting Leergeld Zutphen, verantwoording af over de in het betreffende jaar ondernomen activiteiten, geven

Nadere informatie

Beleidsplan Leergeld Veldhoven en De Kempen (Versie )

Beleidsplan Leergeld Veldhoven en De Kempen (Versie ) 1 Beleidsplan Leergeld Veldhoven en De Kempen 2014-2016 (Versie 201213) Inhoudsopgave 1. Inleiding blz 2 2. Visie, missie, doel en werkwijze blz 2 3. Resultaten blz 4 4. Organisatie blz 4 5. Huidige en

Nadere informatie

Jaarverslag Stichting Leergeld Westbetuwe. Blad 1 van 7

Jaarverslag Stichting Leergeld Westbetuwe. Blad 1 van 7 Jaarverslag 2016 Stichting Leergeld Westbetuwe Blad 1 van 7 Van de voorzitter Meedoen en niet buitengesloten voelen; dat is ons motto! In 2016 hebben de vrijwilligers van Leergeld West Betuwe weer meer

Nadere informatie

Meerjarenbeleidsplan Leergeld Walcheren 2014-2018

Meerjarenbeleidsplan Leergeld Walcheren 2014-2018 Meerjarenbeleidsplan Leergeld Walcheren 2014-2018 Stichting Leergeld Walcheren, Postbus 5027, 4380 KA Vlissingen E leergeldwalcheren@planet.nl; T 0118 418930; www. leergeld.nl/waar werkt leergeld NL74

Nadere informatie

STICHTING LEERGELD LELYSTAD JAARVERSLAG 2017 INHOUDSOPGAVE

STICHTING LEERGELD LELYSTAD JAARVERSLAG 2017 INHOUDSOPGAVE STICHTING LEERGELD LELYSTAD JAARVERSLAG 2017 INHOUDSOPGAVE VOORWOORD Pagina 3 DOELSTELLING Pagina 4 BESTUUR en ORGANISATIE Pagina 4 WERKWIJZE ACTIVITEITEN 2017 FINANCIEEL OVERZICHT HET JAAR 2017 BEGROTING

Nadere informatie

Stichting Leergeld Zoetermeer. Alle kinderen doen mee!

Stichting Leergeld Zoetermeer. Alle kinderen doen mee! Stichting Leergeld Zoetermeer Alle kinderen doen mee! Leergeld onbezoldigd bestuur Onbezoldigd bestuur waardoor maximale inzet van gelden t.b.v. de doelgroep komen. Bestuur: Marco Sikkel (Voorzitter/publieke

Nadere informatie

Jaarverslag 2016 van Stichting Leergeld Breda. Doelstelling

Jaarverslag 2016 van Stichting Leergeld Breda. Doelstelling Jaarverslag 2016 van Stichting Leergeld Breda Doelstelling Leergeld is een burgerinitiatief ontstaan uit de behoefte meer te doen aan de bestrijding van achterstand bij jongeren ter voorkoming van het

Nadere informatie

Stichting Leergeld Asten-Someren

Stichting Leergeld Asten-Someren Stichting Leergeld Asten-Someren Jaarverslag 2015-2016 1 Inhoud Voorwoord... 3 Achtergrond... 4 Doelstelling en werkwijze... 4 Resultaten 2015 2016... 5 Belangrijke ontwikkelingen/ activiteiten 2015 2016...

Nadere informatie

Startnotitie voor de oprichting van een st. Leergeld voor

Startnotitie voor de oprichting van een st. Leergeld voor Startnotitie voor de oprichting van een st. Leergeld voor de gemeente Tynaarlo I Aanleiding De stichting Leergeld biedt kinderen die om financiële redenen niet kunnen meedoen aan activiteiten die voor

Nadere informatie

Met enige trots kunnen wij u mededelen dat op 28 september 2015 de Stichting Leergeld Venray notarieel is opgericht.

Met enige trots kunnen wij u mededelen dat op 28 september 2015 de Stichting Leergeld Venray notarieel is opgericht. College van Burgemeester en Wethouders t.a.v. Mevr. Ida Hellebrekers Postbus 500 5800 AM Venray Venray: 21 oktober 2015 Betreft: subsidieaanvraag Geachte college, Met enige trots kunnen wij u mededelen

Nadere informatie

Stichting Leergeld Capelle aan den IJssel

Stichting Leergeld Capelle aan den IJssel Stichting Leergeld Capelle aan den IJssel Beleidsplan 2014-2018 1 Inhoudsopgave I. Alle kinderen mogen meedoen, want..... 3 II. Leergeld Capelle aan den IJssel Leergeld Nederland... 3 III. Leergeld Capelle

Nadere informatie

Beleidsplan en Jaarplan 2014

Beleidsplan en Jaarplan 2014 Beleidsplan 2014-2017 en Jaarplan 2014 Samenvatting In Nederland leven ruim 400.000 kinderen in de leeftijd van 0 tot 18 jaar in gezinnen met een inkomen lager dan 120% van de bijstandsnorm. In de gemeenten

Nadere informatie

STICHTING LEERGELD LELYSTAD JAARVERSLAG 2016 INHOUDSOPGAVE

STICHTING LEERGELD LELYSTAD JAARVERSLAG 2016 INHOUDSOPGAVE STICHTING LEERGELD LELYSTAD JAARVERSLAG 2016 INHOUDSOPGAVE VOORWOORD Pagina 3 DOELSTELLING Pagina 4 BESTUUR en ORGANISATIE Pagina 4 WERKWIJZE ACTIVITEITEN 2016 FINANCIEEL OVERZICHT HET JAAR 2016 BEGROTING

Nadere informatie

Stichting Leergeld Zutphen Jaarverslag 2015

Stichting Leergeld Zutphen Jaarverslag 2015 Stichting Leergeld Zutphen Jaarverslag 2015 2 Voorwoord Ook in 2015 is weer aangetoond dat Stichting Leergeld een wezenlijke partner is in de bestrijding van armoede in Zutphen. Het aantal gehonoreerde

Nadere informatie

Stichting Leergeld Heerenveen. Alle kinderen mogen meedoen, want nu meedoen is straks meetellen

Stichting Leergeld Heerenveen. Alle kinderen mogen meedoen, want nu meedoen is straks meetellen Stichting Leergeld Heerenveen Alle kinderen mogen meedoen, want nu meedoen is straks meetellen Beleidsplan 2014 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Intermediairs 4 3. Werkwijze 4 4. Samenwerking met Jeugdsportfonds

Nadere informatie

Alle kinderen mogen meedoen, nu meedoen is straks meetellen.

Alle kinderen mogen meedoen, nu meedoen is straks meetellen. meppel Alle kinderen mogen meedoen, nu meedoen is straks meetellen. Leergeld Meppel is een brug tussen kind en bestaande voorzieningen Hoofdlijnen Beleidsplan Stichting Leergeld Meppel 2015-2016 Inhoud

Nadere informatie

Stichting Leergeld Apeldoorn Jaarverslag 2017

Stichting Leergeld Apeldoorn Jaarverslag 2017 Stichting Leergeld Apeldoorn Jaarverslag 2017 Inhoudsopgave Voorwoord Missie Organisatie Werkwijze Financiën Overheden Ambassadeurs Donateurs Ambitie Samenwerken Resultaten hulpverlening 2017 Financiering

Nadere informatie

Jaarverslag Hilversum / Wijdemeren, 7 maart 2016

Jaarverslag Hilversum / Wijdemeren, 7 maart 2016 Jaarverslag 2015 Hilversum / Wijdemeren, 7 maart 2016 Stichting Leergeld Hilversum-Wijdemeren Postbus 2512, 1200 CM Hilversum W: www.leergeldhw.nl E: contact@leergeldhw.nl T: (06) 814 101 55 Inhoud Inleiding

Nadere informatie

Jaarverslag. Stichting Leergeld Alblasserwaard Vijfheerenlanden

Jaarverslag. Stichting Leergeld Alblasserwaard Vijfheerenlanden Jaarverslag Stichting Leergeld Alblasserwaard Vijfheerenlanden 2014 Voorwoord Voor u ligt het jaarverslag 2014 van stichting Leergeld Alblasserwaard Vijfheerenlanden. In het afgelopen jaar heeft Leergeld

Nadere informatie

STICHTING LEERGELD LELYSTAD JAARVERSLAG 2012

STICHTING LEERGELD LELYSTAD JAARVERSLAG 2012 STICHTING LEERGELD LELYSTAD JAARVERSLAG 2012 1. BESTUUR en ORGANISATIE De Stichting Leergeld Lelystad is opgericht 13 januari 2009. De inschrijving in de Kamer van Koophandel staat geregistreerd onder

Nadere informatie

STICHTING LEERGELD LELYSTAD

STICHTING LEERGELD LELYSTAD STICHTING LEERGELD LELYSTAD JAARVERSLAG 2014 INHOUDSOPGAVE stichting Leergeld Lelystad jaarverslag 2014 1 VOORWOORD DOOR VOORZITTER DOELSTELLING BESTUUR en ORGANISATIE WERKWIJZE ACTIVITEITEN 2014 FINANCIEEL

Nadere informatie

Stichting Leergeld Hilversum - Wijdemeren. Jaarverslag 2012. Dit is het eerste jaarverslag van de Stichting Leergeld Hilversum - Wijdemeren.

Stichting Leergeld Hilversum - Wijdemeren. Jaarverslag 2012. Dit is het eerste jaarverslag van de Stichting Leergeld Hilversum - Wijdemeren. Stichting Leergeld Hilversum - Wijdemeren Jaarverslag 2012 1. Voorwoord Dit is het eerste jaarverslag van de Stichting Leergeld Hilversum - Wijdemeren. In 2011 werd door de initiatiefnemer Marinus Vermeulen

Nadere informatie

Jaarverslag. Stichting Leergeld Alblasserwaard Vijfheerenlanden

Jaarverslag. Stichting Leergeld Alblasserwaard Vijfheerenlanden Jaarverslag Stichting Leergeld Alblasserwaard Vijfheerenlanden 2013 Voorwoord Voor u ligt het jaarverslag 2013 van stichting Leergeld Alblasserwaard Vijfheerenlanden. In het afgelopen jaar heeft Leergeld

Nadere informatie

Het Meedoenarrangement. Armoede mag niemand uitsluiten

Het Meedoenarrangement. Armoede mag niemand uitsluiten Het Meedoenarrangement Armoede mag niemand uitsluiten 1. Inleiding Niemand mag door armoede buiten de boot vallen of sociaal uitgesloten worden. Inwoners moeten zich kunnen ontplooien, hun eigen mogelijkheden

Nadere informatie

BELEIDSPLAN

BELEIDSPLAN Stichting Leergeld Veldhoven en De Kempen BELEIDSPLAN 2016-2019 Alle kinderen mogen meedoen, want nu meedoen is straks meetellen Veldhoven, februari 2016 Adres: Postbus 46 5500 AA Veldhoven E-mail: info@leergeldveldhovendekempen.nl

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2011. van STICHTING LEERGELD ZUTPHEN E.O.

JAARVERSLAG 2011. van STICHTING LEERGELD ZUTPHEN E.O. Stichting Zutphen e.o. JAARVERSLAG 2011 van STICHTING LEERGELD ZUTPHEN E.O. alle kinderen mogen meedoen, want nu meedoen is straks meetellen Zutphen, maart 2012 INHOUDSOPGAVE Jaarverslag 1. Inleiding 2.

Nadere informatie

STICHTING LEERGELD VUGHT E.O.

STICHTING LEERGELD VUGHT E.O. JAARVERSLAG 2015 STICHTING LEERGELD VUGHT E.O. INHOUDSOPGAVE 1 MISSIE 3 1.1 DOELSTELLING 3 1.2 SPONSORING 3 2 ORGANISATIE EN WERKWIJZE 4 2.1 VRIJWILLIGERSTEAM EN BESTUUR 4 2.2 LEERGELD FORMULE 4 3 RESULTATEN

Nadere informatie

Het aantal toegekende aanvragen in 2018, naar soort

Het aantal toegekende aanvragen in 2018, naar soort JAARVERSLAG 2018 1. De resultaten Het aantal toegekende aanvragen in 2018, naar soort Aantal toegekende en afgewezen aanvragen 2017 en 2018 Aantal 2018 Bedrag 2018 Aantal 2017 Bedrag 2017 Fietsen 135 24.800

Nadere informatie

Alle kinderen mogen meedoen: volle kracht vooruit!

Alle kinderen mogen meedoen: volle kracht vooruit! Alle kinderen mogen meedoen: volle kracht vooruit! Meerjarenbeleidplan Leergeld 2016-2018 Stichting Leergeld Losser Inhoud 1. Kinderen aan de zijlijn 2. Wat doet Leergeld 2.1 Missie 2.2 Werkwijze: de Leergeld

Nadere informatie

STICHTING LEERGELD GOIRLE EN RIEL. Jaarverslag 2012

STICHTING LEERGELD GOIRLE EN RIEL. Jaarverslag 2012 Jaarverslag 2012 2012 Stichting Leergeld Goirle en Riel, Postbus 68, 5050 AB Goirle, Telefoonnummer: 013-530 21 11 E-mail: leergeldgoirleriel@gmail.com, Rabobank 16.68.03.111 STICHTING LEERGELD GOIRLE

Nadere informatie

Financieel jaarverslag Stichting Leergeld Emmen e.o. te Emmen

Financieel jaarverslag Stichting Leergeld Emmen e.o. te Emmen Financieel jaarverslag 2016 te Emmen Inhoudsopgave. Blz. Algemeen 3 JAARREKENING Balans per 31 december 2016 4 Staat van Baten en Lasten over 2016 6 Toelichting 7 Algemeen Postbus 97 Telefoon: 06-27 28

Nadere informatie

Financieel jaarverslag Stichting Leergeld Emmen e.o. te Emmen

Financieel jaarverslag Stichting Leergeld Emmen e.o. te Emmen Financieel jaarverslag 2015 te Emmen Inhoudsopgave. Blz. Algemeen 3 JAARREKENING Balans per 31 december 2015 4 Staat van Baten en Lasten over 2015 6 Toelichting 7 3 Algemeen Postbus 97 Telefoon: 06-27

Nadere informatie

Het college van burgemeester en wethouders is verantwoordelijk voor de uitvoering van de regeling 'Haarlemmermeer doet mee!'.

Het college van burgemeester en wethouders is verantwoordelijk voor de uitvoering van de regeling 'Haarlemmermeer doet mee!'. gemeente Haarlemmermeer Nota van B&W Onderwerp Portefeuillehouder S. Bak Collegevergadering 2 juli 2013 Inlichtingen Rob Kouwenhoven Registratienummer 2013.0050749 1. Samenvatting Wat willen we bereiken?

Nadere informatie

Meerjarenbeleidsplan 2015-2017 Stichting Leergeld Zutphen e.o.

Meerjarenbeleidsplan 2015-2017 Stichting Leergeld Zutphen e.o. Meerjarenbeleidsplan 2015-2017 Stichting Leergeld Zutphen e.o. Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 Wat doet Leergeld?... 3 2.1 Kinderen aan de zijlijn... 3 2.2 Missie... 3 2.3 De werkwijze van Leergeld: de

Nadere informatie

Jaarplan 2016. Leidschendam-Voorburg

Jaarplan 2016. Leidschendam-Voorburg Leidschendam-Voorburg Jaarplan 2016 Stichting Leergeld Leidschendam-Voorburg, Postbus 566, 2270 AD Voorburg. Tel: 070-7803376. E-mail: info@leergeldleidschendam-voorburg.nl Doelstelling Stichting Leergeld

Nadere informatie

Alle kinderen genieten van kunst en cultuur

Alle kinderen genieten van kunst en cultuur Alle kinderen genieten van kunst en cultuur 2 ONS DOEL Kunst is goed om te doen, voor alle mensen en voor kinderen in het bijzonder. Het Jeugdcultuurfonds wil financiële drempels weghalen om zo ook kinderen

Nadere informatie

Verbreden en verbinden Meerjarenbeleidsplan Leergeld Amersfoort

Verbreden en verbinden Meerjarenbeleidsplan Leergeld Amersfoort Verbreden en verbinden Meerjarenbeleidsplan Leergeld Amersfoort 2017-2020 Verbreden en verbinden Bouwstenen Meerjarenbeleidsplan 2017-2020 Stichting Leergeld Amersfoort november 2016 SAMENVATTING EN BEGROTING

Nadere informatie

Minimabeleid Beek, september 2014 Danielle Marting

Minimabeleid Beek, september 2014 Danielle Marting Minimabeleid 2015 Beek, september 2014 Danielle Marting - 2-1. Inleiding In de afgelopen jaren heeft de gemeente Beek een stevig armoedebeleid opgebouwd. Sinds 2006 is Beek actief in het voorkomen en bestrijden

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2009. van STICHTING LEERGELD ZUTPHEN E.O.

JAARVERSLAG 2009. van STICHTING LEERGELD ZUTPHEN E.O. Stichting Zutphen e.o. JAARVERSLAG 2009 van STICHTING LEERGELD ZUTPHEN E.O. alle kinderen mogen meedoen, want nu meedoen is straks meetellen Zutphen, maart 2010 INHOUDSOPGAVE Inleiding Jaarverslag Stichting

Nadere informatie

Vertrouwen en ambitie

Vertrouwen en ambitie Vertrouwen en ambitie Meerjarenbeleidsplan 2017-2020 Stichtingen Leergeld Salland Gebaseerd op: Meerjarenbeleidsplan 2017-2020 van Leergeld Nederland Juli 2017 1 Samenvatting Dit nieuwe beleidsplan betekent

Nadere informatie

DE BASIS EN SPEERPUNTEN VOOR

DE BASIS EN SPEERPUNTEN VOOR 1 JAARPLAN 2015 Voorwoord Het jaar 2014 is bijzonder succesvol geweest voor Present Rotterdam. Met succes zijn we op weg naar een stabiele organisatie met vaste partners, hebben we veel groepen vrijwilligers

Nadere informatie

STICHTING LEERGELD LELYSTAD

STICHTING LEERGELD LELYSTAD STICHTING LEERGELD LELYSTAD JAARVERSLAG 2015 INHOUDSOPGAVE VOORWOORD Pagina 3 DOELSTELLING Pagina 4 BESTUUR en ORGANISATIE Pagina 5 WERKWIJZE ACTIVITEITEN 2015 FINANCIEEL OVERZICHT HET JAAR 2016 Pagina

Nadere informatie

Beleidsplan 2012-2015 Stichting Steensoep

Beleidsplan 2012-2015 Stichting Steensoep Beleidsplan 2012-2015 Stichting Steensoep Marian Bentvelzen en Monique Strijk Juli 2012 Brede Hilledijk 590, 3072 NK Rotterdam Tel.: 0613467100, 0653224897 KvK: 54218853 E: moniquestrijk@hotmail.com, post@marianbentvelzen.nl

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2013 STICHTING LEERGELD DRACHTEN E O. Alle kinderen mogen meedoen, want nu meedoen is straks meetellen.

JAARVERSLAG 2013 STICHTING LEERGELD DRACHTEN E O. Alle kinderen mogen meedoen, want nu meedoen is straks meetellen. JAARVERSLAG 2013 STICHTING LEERGELD DRACHTEN E O Alle kinderen mogen meedoen, want nu meedoen is straks meetellen. Mei 2014 Inhoudsopgave Algemeen blz. 3 Samenstelling bestuur blz. 3 Contactgegevens blz.

Nadere informatie

Stichting Leergeld Land van Cuijk

Stichting Leergeld Land van Cuijk Stichting Leergeld Land van Cuijk Jaarverslag 2014 0 NN stichting Het bedrag kan vervolgens besteed worden ten behoeve van kinderen in 2014. Begin 2015 verwachten wij vervolgens inhoudelijke en financiële

Nadere informatie

Jaarverslag 2014. Stichting Leergeld Westbetuwe

Jaarverslag 2014. Stichting Leergeld Westbetuwe Jaarverslag 2014 Stichting Leergeld Westbetuwe Van de voorzitter Na onze Stichting Leergeld te hebben opgericht en koers te hebben gegeven, hebben de bestuursleden van het eerste uur, Willem-Jan Meulemans,

Nadere informatie

M E E R J A R E N B E L E I D S P L A N

M E E R J A R E N B E L E I D S P L A N M E E R J A R E N B E L E I D S P L A N 2018-2019 - 2020 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 3 2. Dit is Leergeld 2.1 Leergeld in vogelvlucht 4 2.2 Missie 4 2.3 Wie helpen we? 5 2.4 Leergeld formule 6 3. De vereniging

Nadere informatie

Jaarverslag Stichting Leergeld NO- en ZO-Friesland. Alle kinderen mogen meedoen! Want nu meedoen is straks meetellen!

Jaarverslag Stichting Leergeld NO- en ZO-Friesland. Alle kinderen mogen meedoen! Want nu meedoen is straks meetellen! Jaarverslag 2014 Stichting Leergeld NO- en ZO-Friesland Alle kinderen mogen meedoen! Want nu meedoen is straks meetellen! INHOUDSOPGAVE: 1. Ontstaan en doelstelling blz. 3 2. Bestuur en organisatie blz.

Nadere informatie

Stand van zaken Minimabeleid Maart 2016

Stand van zaken Minimabeleid Maart 2016 Minimabeleid Maart 2016 Meer voor wie minder heeft! Minimabeleid 2015-2018 Op 7 juli 2015 heeft de gemeenteraad de nota Meer voor wie minder heeft vastgesteld. De nota richt zich op zes thema s: taboe

Nadere informatie

Jaarverslag Stichting Leergeld Westbetuwe

Jaarverslag Stichting Leergeld Westbetuwe Jaarverslag 2015 Stichting Leergeld Westbetuwe Van de voorzitter 2015 was een jaar van herstel. Onze economie loopt weer beter, de huizenmarkt trekt aan, bedrijven investeren weer en de werkeloosheid loopt

Nadere informatie

Stichting Leergeld Heerenveen e.o. Alle kinderen mogen meedoen, want nu meedoen is straks meetellen

Stichting Leergeld Heerenveen e.o. Alle kinderen mogen meedoen, want nu meedoen is straks meetellen Stichting Leergeld Heerenveen e.o. Alle kinderen mogen meedoen, want nu meedoen is straks meetellen Jaarverslag 2014 Voorwoord Voor u ligt het jaarverslag 2014 van de Stichting Leergeld Heerenveen. Dit

Nadere informatie

Hilversum - Wijdemeren. Jaarverslag 2016

Hilversum - Wijdemeren. Jaarverslag 2016 Hilversum - Wijdemeren Jaarverslag 2016 Hilversum / Wijdemeren, 23 januari 2017 Leergeld Hilversum-Wijdemeren Postbus 2512 1200 CM Hilversum www.leergeldhw.nl contact@leergeldhw.nl 06-81410155 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

1 INHOUDSOPGAVE. 1 Inhoudsopgave 2. 2 Inleiding 3. 3 Doelstelling en Leergeldformule 4. 4 Organisatie 5. 5 Werkwijze 7

1 INHOUDSOPGAVE. 1 Inhoudsopgave 2. 2 Inleiding 3. 3 Doelstelling en Leergeldformule 4. 4 Organisatie 5. 5 Werkwijze 7 Stichting Leergeld 2Stromenland 1 Jaarverslag 2016 1 INHOUDSOPGAVE 1 Inhoudsopgave 2 2 Inleiding 3 3 Doelstelling en Leergeldformule 4 4 Organisatie 5 5 Werkwijze 7 6 Geplande Hulpverlening in 2017 8 Stichting

Nadere informatie

Beleidsplan SchuldHulpMaatje Zoetermeer 2013-2015

Beleidsplan SchuldHulpMaatje Zoetermeer 2013-2015 Beleidsplan SchuldHulpMaatje Zoetermeer 2013-2015 Voorwoord Een belangrijke kerkelijke/diaconale missie luidt: helpen wie geen helper heeft. Naast de reeds eeuwenoude diaconale hulpverlening aan gezinnen

Nadere informatie

Stichting Leergeld Capelle a/d IJssel CONCEPT-Jaarrekening 2013

Stichting Leergeld Capelle a/d IJssel CONCEPT-Jaarrekening 2013 Stichting Leergeld Capelle a/d IJssel CONCEPT-Jaarrekening 2013 Balans per 31 december 2013 Winst-en-verliesrekening over 2013 Toelichting Overige gegevens Ondertekening Balans per 31 december 2013 (x

Nadere informatie

Jaarrekening 2012. Stichting Leergeld Groningen e.o. Groningen

Jaarrekening 2012. Stichting Leergeld Groningen e.o. Groningen Jaarrekening 2012 Stichting Leergeld Groningen e.o. Groningen Inhoud 1 Jaarrekening 2 2 Balans per 31 december 2012 4 3 Staat van baten en lasten over 2012 5 4 Toelichting op de balans en staat van baten

Nadere informatie

ANBI-data per 1-1-2014

ANBI-data per 1-1-2014 Tenaamstelling Statutair: ANBI-data per 1-1-2014 "Stichting fondsenwerving ter bekostiging van opleiding en ontplooiing van leerplichtige kinderen" Roepnaam: "Stichting Leergeld Breda" Fiscaal nummer 8127

Nadere informatie

STICHTING LEERGELD VUGHT

STICHTING LEERGELD VUGHT JAARVERSLAG 2014 STICHTING LEERGELD VUGHT INHOUDSOPGAVE 1. Missie a. Doelstelling b. Sponsoring 2. Organisatie en werkwijze a. Vrijwilligersteam en bestuur b. Leergeld Formule 3. Resultaten Bijlagen a.

Nadere informatie

KBO Zeeland. beleidsplan

KBO Zeeland. beleidsplan KBO Zeeland beleidsplan 2014-2018 Vroeger was er ook een jeugd van tegenwoordig. 1 Inhoudsopgave. 1 Inleiding 3 2 Missie en opdracht 4 3 Strategische koers 5 4 Kerntaken 6 Belangenbehartiging Dienstverlening

Nadere informatie

Beleidsplan

Beleidsplan Beleidsplan 2016-2019 Stichting Leergeld Wassenaar Colofon Stichting Leergeld Wassenaar Postadres: Postbus 2153, 2240 CD Wassenaar Telefoonnummer: 06 4075 3439 E-mailadres: info@leergeldwassenaar.nl Website:

Nadere informatie

CHESS Het stappenplan

CHESS Het stappenplan CHESS Het stappenplan In 7 stappen naar betere jeugdsportplannen 1. Wat willen we verbeteren? De probleemanalyse 1.1 Welk probleem willen we aanpakken? 1.2. Voor wie is het een 1.3 Welke gevolgen heeft

Nadere informatie

BELEIDSPLAN Stichting Voetbal Helpt Naam: Stichting Voetbal Helpt KvK:

BELEIDSPLAN Stichting Voetbal Helpt Naam: Stichting Voetbal Helpt KvK: BELEIDSPLAN 2018-2022 Naam: KvK: 71247947 Referentie Beleidsplan-2018-2022 Voetbal Helpt Datum 06-04-2018 Status Definitief Auteur(s) A.R. Nonnekes A.D. van Beijsterveldt 1. Inleiding In 2018 werd de opgericht.

Nadere informatie

Eén. contract. Eén. opdracht. Eén. missie. Meer dan 100 partners Meer dan 1000 professionals

Eén. contract. Eén. opdracht. Eén. missie. Meer dan 100 partners Meer dan 1000 professionals Eén opdracht Eén contract Meer dan 100 partners Meer dan 1000 professionals Eén missie 1 Het gewone leven Vrijwilligers- & Verenigingswerk Ons speelveld Mantelzorg & Welzijn Participatie & Inkomen & Schuldhulpverlening

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2012 STICHTING LEERGELD LEEUWARDEN. Alle kinderen mogen meedoen, want nu meedoen is straks meetellen!

JAARVERSLAG 2012 STICHTING LEERGELD LEEUWARDEN. Alle kinderen mogen meedoen, want nu meedoen is straks meetellen! JAARVERSLAG 2012 STICHTING LEERGELD LEEUWARDEN Alle kinderen mogen meedoen, want nu meedoen is straks meetellen! 1 Inhoudsopgave Voorwoord 3 1. Ontstaan en doelstelling Leergeld Leeuwarden 4 2. Werkwijze

Nadere informatie

Raadsstuk. Onderwerp: Maatschappelijke participatie door kinderen (Kansen voor de jeugd II) Reg.nummer: 2009/235363

Raadsstuk. Onderwerp: Maatschappelijke participatie door kinderen (Kansen voor de jeugd II) Reg.nummer: 2009/235363 Raadsstuk Onderwerp: Maatschappelijke participatie door kinderen (Kansen voor de jeugd II) Reg.nummer: 2009/235363 1. Inleiding Kinderen die in armoede opgroeien krijgen vaak minder kansen om mee te doen

Nadere informatie

Stichting Leergeld IJsselstein

Stichting Leergeld IJsselstein Stichting Leergeld IJsselstein Beleidsplan bijgewerkt op 15 juli 2017 Stichting Leergeld IJsselstein 06-43053127 e-mail: stleergeldijsselstein@online.nl website: http://www.leergeld.nl/locaties/ijsselstein

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD. Officiële publicatie van Gemeente Wijk bij Duurstede (Utrecht) Beleidsregels minimabeleid Wijk bij Duurstede 2016

GEMEENTEBLAD. Officiële publicatie van Gemeente Wijk bij Duurstede (Utrecht) Beleidsregels minimabeleid Wijk bij Duurstede 2016 Beleidsregels minimabeleid Wijk bij Duurstede Met betrekking tot het verlenen van een tegemoetkoming in de kosten van maatschappelijke participatie van minima, zijn er de volgende regelingen: Hoofdstuk

Nadere informatie

FINANCIEEL JAARVERSLAG STICHTING LEERGELD HILVERSUM WIJDEMEREN HILVERSUM

FINANCIEEL JAARVERSLAG STICHTING LEERGELD HILVERSUM WIJDEMEREN HILVERSUM FINANCIEEL JAARVERSLAG 2012 2013 STICHTING LEERGELD HILVERSUM WIJDEMEREN te HILVERSUM INHOUD ALGEMEEN 1. Algemeen... 3 2. Kasstroomoverzicht 2012-2013... 4 JAARREKENING 1. Balans per 31 december 2013...

Nadere informatie

Jaarverslag 2016 Vastgesteld in de bestuursvergadering van 6 maart 2017

Jaarverslag 2016 Vastgesteld in de bestuursvergadering van 6 maart 2017 Jaarverslag 2016 Vastgesteld in de bestuursvergadering van 6 maart 2017 1 Inhoudsopgave 1. Leergeld in vogelvlucht blz. 2 2. Hoe we zijn ontstaan 2 3. Wat ons doel is en wat we willen bereiken 2 4. Hoe

Nadere informatie

Meerjaren Beleidsplan Stichting WOON

Meerjaren Beleidsplan Stichting WOON Meerjaren Beleidsplan Stichting WOON Inhoud Voorwoord... 2 Inleiding... 2 Visie en missie Stichting WOON... 2 Missie... 2 Visie... 2 Missie Woontrainingshuis Kortgerecht... 3 Visie Woontrainingshuis Kortgerecht...

Nadere informatie

Ontwikkelprogramma armoede gemeente Leeuwarden 2014

Ontwikkelprogramma armoede gemeente Leeuwarden 2014 Ontwikkelprogramma armoede gemeente Leeuwarden 2014 Inleiding Uit onze gemeentelijke armoedemonitor 1 blijkt dat Leeuwarden een stad is met een relatief groot armoedeprobleem. Een probleem dat nog steeds

Nadere informatie

Stichting Jong & Zwanger Beleidsplan

Stichting Jong & Zwanger Beleidsplan Stichting Jong & Zwanger Beleidsplan Mei 2017 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Algemeen 4 2.1 Achtergrond 2.2 Onderbouwing 3. Identiteit 6 3.1 Missie & visie 3.2 Doelstelling 3.3 Strategie 4. Organisatie

Nadere informatie

Beleidsplan minimabeleid 2014-2017

Beleidsplan minimabeleid 2014-2017 Beleidsplan minimabeleid 2014-2017 Pagina 1 Inleiding: Armoede is een complex fenomeen waarin de dimensies van inkomen, gezondheid, opleiding, zelfredzaamheid en mogelijkheden tot participatie een belangrijke

Nadere informatie

INLOOPHUIS VOOR MENSEN GERAAKT DOOR KANKER

INLOOPHUIS VOOR MENSEN GERAAKT DOOR KANKER INLOOPHUIS VOOR MENSEN GERAAKT DOOR KANKER Marikenhuis 4 jaar WWW.MARIKENHUIS.NL mei 2019 Waarom Marikenhuis 1.0 De zorg is inhoudelijk goed maar gefragmenteerd. Patienten willen meedenken en meedoen over/in

Nadere informatie

"Alle kinderen moeten kunnen genieten van kunst en cultuur"

Alle kinderen moeten kunnen genieten van kunst en cultuur "Alle kinderen moeten kunnen genieten van kunst en cultuur" ONS DOEL Kunst is goed en leuk om te doen, voor alle mensen en voor kinderen in het bijzonder. Het Jeugdcultuurfonds Brabant wil financiële drempels

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting MedHulp

Beleidsplan Stichting MedHulp Beleidsplan Stichting MedHulp 1. Inleiding Zorgverzekeraars beperken steeds meer de vergoeding op de eigen bijdrage omtrent ADHD medicatie. Dit is een zeer zorgelijke ontwikkeling gezien de noodzaak van

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2014 STICHTING LEERGELD EMMEN e.o.

JAARVERSLAG 2014 STICHTING LEERGELD EMMEN e.o. JAARVERSLAG 2014 STICHTING LEERGELD EMMEN e.o. COLOFON Stichting Leergeld Emmen e.o. Postbus 97 7800 AB EMMEN Telefoon: 06-27 28 99 80 E-mail: info@leergeldemmen.nl Website: www.leergeldemmen.nl Rekeningnummer

Nadere informatie