Businessplan Ondernemersfonds Breda. OBB Definitief

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Businessplan Ondernemersfonds Breda. OBB Definitief"

Transcriptie

1 Businessplan Ondernemersfonds Breda OBB Definitief

2

3 Businessplan Ondernemersfonds Breda OBB Definitief Rapportnummer: 205X _4 Datum: 27 augustus 2012 Contactpersonen opdrachtgevers: Jos Koniuszek, John Grijspeere Trefwoorden: Ondernemersfonds, projecten, begroting Beknopte inhoud: Voorliggend rapport presenteert het Businessplan Ondernemersfonds Breda wat door de ondernemers in samenwerking met het Platform Binnenstadsmanagement is opgesteld. Het rapport omvat projectvoorstellen voor het ondernemersfonds, de organisatie en een indicatieve begroting voor 2013.

4

5 Inhoudsopgave pagina 1. INLEIDING 3 2. DOELSTELLING EN BEOOGD RESULTAAT 5 3. PROJECTENPROGRAMMA Inleiding Projectenprogramma Thema: Informatievoorziening bezoekers Thema: Marketing en promotie Thema: Evenementen Thema: Online en offline winkelen Thema: Ambiance, sfeer en uitstraling Thema: Leegstandsbestrijding en acquisitie Thema: Bereikbaarheid en parkeren Thema: Communicatie, draagvlak en PR ORGANISATIE Organisatie ondernemersfonds Ambitie voor opzetten publiek-privaat samenwerkingsverband BEGROTING ONDERNEMERSFONDS 19 BIJLAGE 1: VOOR- EN NADELEN FINANCIERINGSINSTRUMENTEN 1 BIJLAGE 2: PROJECTIDEEEN ONDERNEMERS 3 Inhoudsopgave 1

6 2 Inhoudsopgave

7 1. INLEIDING Ondernemers en gemeente willen economische positie binnenstad versterken In de economische visie voor de binnenstad Het stadshart moet kloppen hebben gemeente en ondernemers gezamenlijk de ambitie uitgesproken de economische positie van de binnenstad te versterken door de volgende doelen te stellen: De Bredase binnenstad 1. behoort voor de recreatieve bezoeker tot de top 3 van Nederland 2. wil haar nationale en internationale positie versterken 3. is op verschillende tijden aantrekkelijk voor diverse doelgroepen (bezoekers, uitgaanspubliek, bewoners) 4. is een bereikbare binnenstad voor alle doelgroepen 5. is een veilige binnenstad Om dit te kunnen bereiken, wil de OBB (Ondernemersvereniging Binnenstad Breda) de handen ineen slaan. Kort gezegd is het de doelstelling meer bezoekers naar de binnenstad te trekken, die langer verblijven en meer besteden. Ondernemersfonds Breda Om dit te kunnen bereiken, wil het OBB een ondernemersfonds instellen. Door middel van een ondernemersfonds gaan alle ondernemers in de binnenstad structureel meebetalen aan de activiteiten in en voor de binnenstad. Het ondernemersfonds is een jaarlijkse verplichte heffing voor alle ondernemers, waardoor de zogenaamde free-riders ook gaan meebetalen. De OBB wil alleen een verplichte heffing invoeren wanneer blijkt dat hiervoor voldoende draagvlak is bij ondernemers. Daarom wordt er een draagvlakmeting georganiseerd waarbij alle ondernemers in de binnenstad in de gelegenheid worden gesteld schriftelijk kenbaar te maken vóór of tegen het ondernemersfonds te zijn. Enkel wanneer meer dan 50% van de uitgebrachte stemmen vóór zijn, wordt het ondernemersfonds ingevoerd. Keuze financieringsinstrument Als financieringsinstrument voor het ondernemersfonds is de reclameheffing gekozen. Dit betekent dat wanneer de draagvlakmeting gehaald wordt, alle ondernemers met een reclame-uiting zichtbaar vanaf de openbare weg gaan meebetalen aan het ondernemersfonds. Reclame-uitingen < 0,25 m2 (de erg kleine reclameborden) worden niet meegenomen. Belangrijke voordelen van de reclameheffing zijn dat bijna alle ondernemers in de binnenstad worden belast (alle ondernemers met reclame-uiting) en dat de belasting gebiedsgericht toepasbaar is. Alternatieven zijn een opslag op de onroerende-zaakbelasting (OZB) en de Bedrijven Investerings Zone (BIZ). Er is niet voor een opslag op de OZB gekozen, omdat deze alleen gemeentebreed (dus voor alle ondernemers in de gemeente) kan worden toegepast. De BIZ is een experimentenwet waarvan onduidelijk is of deze wordt doorgezet. Momenteel is het invoeren van een BIZ hierdoor niet mogelijk. In de bijlage zijn de voor- en nadelen per financieringsinstrument opgenomen. Hoofdstuk 1 3

8 Bijdrage per ondernemer De bijdrage per ondernemer is afhankelijk van het gebied waar hij/zij gehuisvest is: 450,- voor het centrum. Dit is het kernwinkelgebied en het dwaalgebied. Hieronder vallen de volgende straten: Achter de Lange Stallen, Akkerstraat, Bleekstraat, Kapucijnenhof, Catharinastraat, Concordiastraat, De Barones*, Nieuweweg, Doelsteeg, Eindstraat, Ginnekenstraat, Grote Markt, Halstraat, Haven, Havermarkt, Hof van Hersbeek, Hoge Brug, Houtmarkt, Houtmarktpassage*, Kaatsbaan, Karnemelkstraat, Karrestraat, Kasteelplein, Keizerstraat, Kerkplein, Korte Brugstraat, Kraanstraat, Lange Brugstraat, Markendaalseweg (tot aan van Coothplein), Molenstraat, Nieuwstraat, Oude Vest, Potkanstraat, Prinsenkade, Reigerstraat, Ridderstraat, t Sas*, Schoolstraat, Singelstraat, Sint Annastraat, Sint Janstraat, Stadserf, Stallingstraat, Tolbrug, Tolbrugstraat, Torenstraat, Veemarktstraat, Vismarktstraat, Visserstraat, Vlaszak (tussen Kloosterplein en Boschstraat en Waterstraat), Waterstraat. 250,- voor de aanloopstraten. Hieronder vallen de volgende straten: Van Coothplein, Wilhelminastraat, Passage Zuidpoort*, Ginnekenweg (tot zuidelijke rondweg), Markendaalseweg (ten zuiden van het van Coothplein), Nieuwe Ginnekenstraat, Van Goorstraat, Vierwindenstraat (ten zuiden van het van Coothplein), Concordiaplein, Godevaert Montensstraat, Tweede Markstraat, Marksingel, Eerste Markstraat, Piceniestraat, Doctor van Mierlostraat, Chassesingel, Haagdijk, Nieuwe Haagdijk, Schorsmolenstraat, Dieststraat, Rozemarijnstraat, Boschstraat, Korte Boschstraat, Valkenstraat, JF Kennedylaan (tussen Valkenstraat en Boschstraat), Bouwerijstraat, Duivelshoek, Schootsteeg, Kloosterlaan, Pasbaan, Kloosterplein (tussen Kloosterlaan en Vlaszak). Wanneer er in het businessplan gesproken wordt over het centrum of de aanloopstraten, dan worden bovengenoemde gebieden bedoeld. Wanneer er gesproken wordt over de binnenstad dan wordt het gehele gebied (centrum + aanloopstraten) bedoeld. * In de overdekte winkelcentra worden enkel de ondernemers die een openbare aankondiging hebben, zichtbaar vanaf de openbare weg, aangeslagen. 4 Hoofdstuk 1

9 2. DOELSTELLING EN BEOOGD RESULTAAT Doelstelling ondernemersfonds Met de projecten en activiteiten die onder de vlag van het ondernemersfonds worden georganiseerd, wordt de volgende doelstelling nagestreefd: Het in samenwerking tussen ondernemers vergroten van de (boven)regionale en lokale aantrekkingskracht ten einde de economische functie en de belevingswaarde van de binnenstad van Breda te versterken. Beoogd resultaat Het beoogde resultaat van het ondernemersfonds is: Versterken van het economisch functioneren van de binnenstad. Meer (boven)regionale bezoekers, een langere verblijfsduur en hogere bestedingen. Er wordt gestreefd naar 10% meer bezoekers t.o.v. het landelijke gemiddelde in vergelijkbare steden met als doel te behoren tot de top 3 van recreatieve bestemmingen in Nederland. Verhogen van de verblijfswaarde, de aankleding en de uitstraling / ambiance. Het sterker profileren van de binnenstad in het geheel en de identiteit van de afzonderlijke deel- en sfeergebieden daarbinnen. Bezoeker nadrukkelijk in kennis stellen van de functies en belevingen in de diverse deelgebieden in de binnenstad. Verbeteren van de marketing- en promotiestrategie van de binnenstad via diverse communicatiemiddelen. Verbeteren van de kwaliteit van het evenementenaanbod. Beter contact en verbeterde communicatie tussen ondernemers: op de hoogte van elkaars wensen, plannen en belangen. Verbeteren van de organisatiegraad van ondernemers, hogere participatiegraad onder ondernemers voor collectieve doeleinden. Meer veiligheid in de binnenstad. Hoofdstuk 2 5

10 6 Hoofdstuk 2

11 3. PROJECTENPROGRAMMA 3.1 Inleiding Voorliggend projectenprogramma is opgesteld door de ondernemers in samenwerking met het Platform Binnenstadsmanagement (landelijk Platform voor centrummanagementorganisaties). Tijdens vijf verschillende informatiebijeenkomsten in de binnenstad is er met de ondernemers gebrainstormd over de thema s en projecten die een impuls kunnen geven aan de binnenstad van Breda. Uiteindelijk zijn er door de ondernemers 778 ideeën ingebracht. Deze zijn zoveel mogelijk geïntegreerd in voorliggend projectenprogramma. De volledige lijst met ideeën van de ondernemers is toegevoegd in bijlage 2. Projecten centrum en aanloopstraten In dit hoofdstuk worden nadrukkelijk voorstellen gedaan voor het projectenprogramma van het ondernemersfonds. De genoemde thema s en projecten dienen als kader voor het uiteindelijk vast te stellen projectenprogramma op jaarbasis. De (afzonderlijke straten / gebieden van het) centrum en de aanloopstraten kunnen voor een belangrijk deel zelf bepalen hoe het geld vanuit het ondernemersfonds besteedt gaat worden (zie hiervoor hoofdstuk 5). Zij krijgen via de (eventueel nog op te richten) ondernemersvereniging in het eigen gebied de ruimte om jaarlijks een projectenprogramma aan te dragen bij het Bredaas OndernemersFonds (BOF). Afhankelijk van de aard van het project kan een project op straat-, gebieds- of centrumniveau worden opgepakt. 3.2 Projectenprogramma Het projectenprogramma is gerubriceerd naar thema, waarbij voor de volgende indeling is gekozen: 1. Informatievoorziening bezoekers. 2. Marketing en promotie. 3. Evenementen. 4. Online en offline winkelen. 5. Ambiance, sfeer en uitstraling. 6. Leegstandsbestrijding en acquisitie. 7. Bereikbaarheid en parkeren. 8. Communicatie, draagvlak en PR. Per thema worden er voorstellen gedaan voor concrete projecten Thema: Informatievoorziening bezoekers Voor de bezoekers en toeristen die niet bekend zijn in Breda is er te weinig informatie beschikbaar over de binnenstad. Denk bijvoorbeeld aan de diverse sfeergebieden, het winkelaanbod en de eet- en uitgaansmogelijkheden, parkeermogelijkheden, wandelroutes, de data waarop evenementen en activiteiten plaatsvinden enzovoort. Door deze in- Hoofdstuk 3 7

12 formatie inzichtelijk te maken, wordt de binnenstad van Breda interessanter voor herhalingsbezoek, wordt de beleving verhoogd en wordt de verblijfsduur mogelijk verlengd. Projectvoorstellen: Informatievoorziening bezoekers Het verbeteren van de informatievoorziening aan bezoekers kan via digitale informatieborden op diverse plekken in de binnenstad en/of via een binnenstadsplattegrond, die te verkrijgen is bij o.a. VVV, op het station en in de winkels. Daarnaast kan dergelijke informatie overgebracht worden via digitale applicaties op mobiele telefoons (zie project Online en offline winkelen, paragraaf 3.1.4) Thema: Marketing en promotie De binnenstad van Breda heeft veel potentie als dag- en weekendbestemming voor Nederlanders en Belgen. Met als doel te behoren tot de top 3 van recreatieve bestemmingen in Nederland en het versterken van de nationale en internationale positie, dienen de activiteiten inzake marketing en promotie verder uitgebouwd te worden. Hiervoor dient een multimediale strategie ontwikkeld te worden. Projectvoorstellen: marketing en promotie Om de marketing en promotie te versterken, kunnen de volgende projecten worden opgepakt: Het ontwikkelen van een aantrekkelijke bezoekerswebsite voor de Bredase binnenstad. De binnenstad van Breda beschikt momenteel nog niet over een aantrekkelijke bezoekerswebsite waar een consument alles te weten kan komen over de binnenstad. Door veel ondernemers wordt dit als een gebrek gezien. Op de website dient informatie te komen over winkelen, eten, uitgaan, theaters / musea, overnachten, evenementen, winkeltijden, koopzondagen en avonden, de sferen van de diverse deelgebieden, een plattegrond, tips voor een dagje uit in Breda, parkeren, parkeertarieven en bereikbaarheid. Ook zouden er aanbiedingen van ondernemers op de website kunnen worden geplaatst. De website zou hiervoor de basis kunnen zijn. Het intern en extern promoten van de koopzondagen. Per 1 januari 2011 mogen alle ondernemers in de gemeente Breda iedere zondag open. Voor de binnenstad geldt tot een convenant. Om zoveel mogelijk consumenten naar de koopzondag te trekken, kan er een externe communicatiecampagne worden opgestart. Intern kan er onder ondernemers een lobby opgestart worden de winkel op zondag zoveel mogelijk te openen. Immers, hoe meer winkels open, hoe groter de aantrekkingskracht van een winkelzondag. Het benoemen en communiceren van de unieke kernkwaliteiten van Breda. Het bepalen van de belangrijkste doelgroepen voor Breda en het opzetten van een communicatiestrategie richting deze doelgroepen. Het opzetten van arrangementen in samenwerking met de VVV en de NS. Ontwikkelen van een gewenst beeldmerk voor Breda. Het organiseren van gerichte promotie-acties naar de consument, eventueel op straatof gebiedsniveau. Voorbeelden hiervan zijn gezamenlijk reclame maken in huis-aanhuis bladen, het instellen van een collectieve klanten- en/of kortingspas / zegeltjessysteem, het uitdelen van kortingsbonnen op straat enzovoort. 8 Hoofdstuk 3

13 3.1.3 Thema: Evenementen De binnenstad van Breda beschikt over een aantal sterke, jaarlijks terugkerende evenementen met een (boven)regionale aantrekkingskracht, zoals Breda Jazzfestival, Breda Barst, Roodharigendag en Carnaval. Omdat de bezoeker ieder jaar opnieuw verrast wenst te worden, is het de uitdaging de bestaande evenementen te versterken en eventueel enkele nieuwe, aansprekende evenementen te organiseren. Van belang is dat de evenementen herkenbaar zijn, een gelijkmatige spreiding hebben over het jaar en jaarlijks terugkeren zodat ze ook de mogelijkheid krijgen om te groeien. Belangrijk aandachtspunt vormt het extern communiceren van de evenementenkalender via de bezoekerswebsite, via borden langs invalswegen en andere communicatiekanalen. Projectvoorstel: Uitbreiden evenementenkalender Met het ondernemersfonds kunnen enkele, nieuwe aansprekende evenementen georganiseerd worden. Tijdens de inventarisatieronde onder ondernemers zijn onder andere de volgende thema s voor evenementen genoemd: Kerstevenement; Mode evenement; Zomercarnaval; Bourgondisch Breda; Kunst- en cultuurweek; Watersportevenement op de Singels en de Haven. Projectvoorstel: Organisatie straatevenementen Naast de binnenstadsbrede evenementen kunnen er ook in afzonderlijke straten of gebieden evenementen worden georganiseerd om zo extra bezoekers en dus bestedingen te Hoofdstuk 3 9

14 genereren. Met name evenementen die de bestedingen in de winkels vergroten zijn van meerwaarde. In onderstaande opsomming zijn diverse suggesties voor evenementen per straat opgenomen. Straattheaterfestival De nacht van (muziek, winkels langer open etc.) Mode event met evt. catwalk Muziek en/of cultuurevenement Evenement met een thema zoals lente, Pasen, zomer, herfst, kerst uitlichten Bekende artiesten / Nederlanders uitnodigen Kermis / paardenshows / dierenshows naar voorbeeld Wilrijk Antwerpen Klunen in de straat Demonstraties bokswedstrijden Maandelijks terugkerend spel met competitie-element Thema: Online en offline winkelen Het koop- en winkelgedrag verandert ingrijpend. Het opvallendst daarbij is dat de consument tijdens het koopproces naast de fysieke winkel steeds meer gebruik maakt van andere kanalen, zoals internet. Om de concurrentiepositie te kunnen behouden en te versterken, zullen ondernemers en binnensteden in toenemende mate moeten inspelen op online-mogelijkheden. Projectvoorstel: Het nieuwe winkelen Met het project Het Nieuwe winkelen wil het HBD winkeliers en hun medewerkers leren hoe zij als collectief sneller en beter kunnen anticiperen op online mogelijkheden. Het Nieuwe Winkelen speelt in op het cross channel koop- en winkelgedrag van de consument. Er wordt een cross channel-platform gerealiseerd wat zich richt op 5 pijlers: Lokaal zoeken: de persoonlijke winkelroute van de consument, afgestemd op de winkels die men wilt bezoeken. Betalen en loyaliteit: spaarsysteem met de mogelijkheid om te betalen met punten (ook voor parkeren) en technische vormgeving betaalmethodes. Meten is weten: wat leveren de nieuwe technologieën mij als ondernemer op (return on investment) en hoe wordt er over mij gesproken op het web? Logistiek: bestel en aflevermodule via same day delivery. Reclame en verkoop: werken met aanbiedingen en verkoopbevordering, coupons, vrijblijvend versturen van acties per sms, QR-codes, et cetera. 10 Hoofdstuk 3

15 Ook de Kamer van Koophandel Zuid-West Nederland heeft een project voor winkeliers rondom Het Nieuwe Winkelen. Met dit project wil de KvK ondernemers bewust maken dat internet een onontkoombaar onderdeel is van de bedrijfsvoering, informeren over trends en ontwikkelingen op het gebied van Het Nieuwe Winkelen, ondersteunen met geïntegreerde webbased oplossingen in diverse aspecten in de bedrijfsvoering en ondernemers met elkaar verbinden met actuele kennis en kunde. Zie ook Projectvoorstel: Gratis Wifi in de binnenstad In gezamenlijkheid met de gemeente kan bekeken worden om in de binnenstad van Breda een gratis, draadloos Wi-Fi netwerk te realiseren. Zeker in combinatie met het project Het Nieuwe Winkelen zou dit een must zijn. Een gratis Wifi-netwerk schept een gevoel van gastvrijheid voor de consument. Via het Wifi-netwerk kan de consument eenvoudig en snel via de smartphone informatie over de binnenstad opvragen. Daarnaast verleidt het bezoekers om langer in de binnenstad te verblijven Thema: Ambiance, sfeer en uitstraling Sfeer en uitstraling zijn belangrijke kwaliteiten van de binnenstad van Breda. Daarbij is de openbare ruimte een belangrijk element die de beleving van de consument bepaalt. Ten aanzien van de openbare ruimte gaat het ondernemersfonds geen gemeentelijke taken overnemen. Projecten ten aanzien van de inrichting van de openbare ruimte betaald uit het ondernemersfonds vormen een plus op de gemeentelijke activiteiten. Projectvoorstellen: Verbeteren uitstraling en ambiance openbare ruimte Om de sfeer en de uitstraling van de openbare ruimte te verbeteren, verdienen de volgende acties en projecten de hoogste prioriteit: Aanpakken van de sfeer- en feestverlichting. Bijvoorbeeld door het verbeteren van de feestverlichting, het plaatsen van lichtjes in de bomen rondom de feestdagen en het aanlichten van bijzondere gevels. Bloemen en groen: aankleding openbare ruimte door een combinatie van hanging baskets aan lantaarnpalen, plantenbakken, gevelgroen et cetera. Met de gemeente in gesprek gaan over oplossingen fietsparkeren. Mogelijkheden verkennen voor extra geconcentreerde fietsparkeervoorzieningen. Door een eventuele communicatiecampagne de consument ervan bewust maken dat de fiets niet overal zomaar neergezet kan worden. Afspraken maken tussen gemeente en ondernemers over extra schoonmaakdiensten in aanvulling op bestaande gemeentelijke reinigingsdiensten tijdens piekuren en evenementen etc. Tijdelijke aankleding braakliggende en open ruimten en opfleuring bouwprojecten. Hoofdstuk 3 11

16 Aanvullend daarop kunnen op den duur de volgende activiteiten worden opgepakt: Kunstprojecten / objecten in de openbare ruimte. Bijvoorbeeld aantrekkelijke kunstbankjes in binnenstad naar voorbeeld van Tilburg (www.socialsofa.com). Verkennen mogelijkheden voor aanvullende eigentijdse inrichtingselementen die passen bij de identiteit van Breda, denk daarbij aan bijvoorbeeld vlaggen en banieren. Het voorzien van een openbaar toilet in binnenstad. Maskeren en/of verlichten blinde gevelwanden. Via de vastgoedeigenaren een stimulerende en activerende rol spelen in het verbeteren van de gevelkwaliteit. Centrumschouw met de teamleiders Vergunningen, Handhaving en Gemeentewerken van de gemeente. In gezamenlijkheid worden verbeterpunten gesignaleerd en acties uitgezet. Horecaondernemers stimuleren om met elkaar en met de gemeente in gesprek te gaan over een verdere uniformiteit in terrassen. Projectvoorstel: Verbeteren uitstraling reclamevoering en uitstallingen Reclamevoering en uitstallingen zijn bepalend voor de beeldkwaliteit. Op veel plekken dragen deze elementen eraan bij dat het straatbeeld een rommelige uitstraling heeft. In samenspraak met de ondernemers zijn er reeds afspraken gemaakt over reclamevoering en uitstallingen. Met de gemeente dienen er afspraken gemaakt te worden over de handhaving hiervan Thema: Leegstandsbestrijding en acquisitie Leegstandsbestrijding en acquisitie van winkelformules is van belang om de volgende redenen: Diverse ontwikkelingen in de detailhandelssector zoals de toenemende internetverkopen, de vergrijzing van het ondernemersbestand en de stagnerende consumentenbestedingen leiden tot een toename van leegstand in de Nederlandse winkelcentra. Ook in Breda staan diverse winkelpanden leeg, hoewel de problemen in de aanloopstraten en de randgebieden groter zijn dan in het kernwinkelgebied. Panden die langere tijd leegstaan, krijgen vaak een trieste aanblik. Dit kan een sterk negatieve uitstraling naar het gehele gebied hebben en daarmee afbreuk doen aan het verblijfsklimaat een de aantrekkingskracht. 12 Hoofdstuk 3

17 Om het profiel van Breda als winkelstad te versterken, kan er ingezet worden op het aantrekken van (internationale) formules en ondernemers in segmenten die momenteel nog onvoldoende aanwezig zijn. Projectvoorstel: Opstellen brancherings- en acquisitieplan Een brancherings- en acquisitieplan kan van meerwaarde zijn om de gewenste detailhandelsfuncties, maar ook om horeca, cultuur en andere publieksgerichte voorzieningen naar Breda te trekken die momenteel nog onvoldoende vertegenwoordigd zijn. Aan de hand van een brancheringsplan kan er actief te werk worden gegaan op het vlak van aanbodversterking (in gesprek gaan met retailers), actieve sturing bij verplaatsing en nieuwvestiging en bestrijding en herinvulling van leegstand. Projectvoorstel: Aantrekkelijk promotieboek Door het opstellen van een aantrekkelijk promotieboek van Breda met informatie over wat de binnenstad van Breda voor ondernemers te bieden heeft (ambities van de binnenstad, bezoekers op jaarbasis, passantenstromen, gebiedsprofielen etc.) kan er in contact getreden worden met formules, vastgoedeigenaren, brancheorganisaties en ondernemers. In diverse centra in Nederland (waaronder in Venlo) worden hier successen mee geboekt. Projectvoorstel: opzetten pandenbank Een pandenbank heeft tot doel om vraag en aanbod met betrekking tot huisvesting in de binnenstad van Breda aan elkaar te koppelen via bij voorkeur de website van de gemeente of de website van de VCOB (Vereniging Commercieel Onroerend goed binnenstad Breda). Op de website komt informatie over beschikbare panden, de huurprijzen, geschikte functies, contactpersonen, et cetera. Op deze manier wordt het aanbod aan leegstaande panden in de binnenstad voor ruimtezoekers makkelijk inzichtelijk en kan de herinvulling van leegstand bevorderd worden. Projectvoorstel: leegstandsbestrijding Om leegstand actief te bestrijden kunnen de volgende acties worden opgepakt: Het huisvesten van pop-up stores (tijdelijke winkels). Het bestickeren van de raam met een beeld van de gewenste invulling / branchering. Het tijdelijk invullen van etalages en panden als expositieruimte / atelierruimte, tijdelijk informatiecentrum voor specifieke gelegenheden (bijvoorbeeld voor een evenement), promotiedoeleinden, vergaderruimte, flexwerkplekken. Hoofdstuk 3 13

18 In de randgebieden en aanloopstraten van de Bredase binnenstad kunnen daarop aanvullend de volgende acties worden geïnitieerd: Collectief gaan werken met aanloophuren of structurele collectieve huurverlaging doorvoeren. Flexibele wettelijke huurcontracten wettelijk mogelijk maken. Begeleiding en coaching van (startende) ondernemers. Functieverbreding via bestemmingsplan (naast winkels ook dienstverlening, wonen, zorg etc. toestaan op begane grond). Projectvoorstel: Aanstellen winkelstraatmanager Met name in de Boschstraat en de Haagdijk is er behoefte aan een winkelstraatmanager. Een winkelstraatmanager functioneert als schakel en contact tussen de ondernemers, pandeigenaren en de gemeente. De winkelstraatmanager werkt aan het verbeteren van het economisch klimaat van de aanloopstraat. Zo kan de straatmanager aan de slag gaan met het actief herinvullen van leegstaande panden, het ondersteunen van kwaliteitsverbetering van het ondernemerschap, de samenwerking tussen ondernemers bevorderen, werken aan de profilering van het winkelgebied en het verbeteren van de kwaliteit en aantrekkelijkheid van de openbare ruimte (schoon, heel, veilig) Thema: Bereikbaarheid en parkeren Bereikbaarheid en parkeren zijn van belang voor het economisch functioneren van de binnenstad. Uit de inventarisatieronde zijn twee concrete projecten naar voren gekomen in het kader van bereikbaarheid en parkeren die specifiek door de ondernemers in samenwerking met de gemeente kunnen worden opgepakt. Projectvoorstel: Shuttlebus / transferium De ondernemers zijn van mening dat één transferium of meerdere transferia met shuttlebussen en fietsen naar de binnenstad van meerwaarde zijn voor Breda. Hierdoor wordt er voor de bezoekers een extra service geboden om goedkoop te parkeren en kan de parkeer- en verkeersdruk op de binnenstad afnemen. Een succesvol voorbeeld hiervan zijn de transferia in Den Bosch. Projectvoorstel: Bewegwijzering naar de binnenstad Vanaf de snelweg en via de invalswegen laat de bewegwijzering naar de binnenstad te wensen over. De bewegwijzering moet gericht zijn op het publiek wat niet in Breda bekend is. Samen met de gemeente kan er gezocht worden naar oplossingsmogelijkheden. Projectvoorstel: Acties rondom (gratis) parkeren In overleg met de gemeente kan bezien worden of er voor de aanloopstraten en randgebieden mogelijkheden zijn om het parkeren aldaar aantrekkelijker te maken. Mogelijkheden zijn het beperken van de betalingstijd, het invoeren van een blauwe zone en het communiceren van gratis parkeerplaatsen in de omgeving. 14 Hoofdstuk 3

19 3.1.8 Thema: Communicatie, draagvlak en PR Communicatie over het ondernemersfonds met ondernemers en andere partijen zoals eigenaren en gemeente is van belang om mensen op de hoogte te houden van de stand van zaken en de projecten die er met het ondernemersfonds worden opgepakt. Communicatie is niet alleen een middel om te informeren, maar ook om het ondernemersfonds intern te promoten en om ondernemers en andere belanghebbenden enthousiast te maken. Doel is interne informatievoorziening, maar ook het bevorderen van het enthousiasme over de projecten in de binnenstad. Projectvoorstel: (Digitale) nieuwsbrief voor ondernemers Via een fysieke en/of een digitale nieuwsbrief worden de ondernemers in de binnenstad circa 6 keer per jaar op de hoogte gehouden van de projecten uit het ondernemersfonds en het nieuws uit de binnenstad. Projectvoorstel: Jaarlijkse conferentie ondernemersfonds Jaarlijks wordt er een conferentie gehouden met de ondernemers in de binnenstad (centrum en aanloopstraten) over de opzet van het projectenprogramma van het ondernemersfonds voor het komende jaar. Het ondernemersfonds is er immers voor en door ondernemers. Projectvoorstel: stimuleren ondernemerschap Door jaarlijks een prijs uit te reiken onder de ondernemers, zoals beste gevel, beste ondernemer of mooiste etalage kan ondernemerschap en enthousiasme onder ondernemers gestimuleerd worden. De Breda Pluim is hier een goed voorbeeld van. Hoofdstuk 3 15

20 16 Hoofdstuk 3

21 4. ORGANISATIE 4.1 Organisatie ondernemersfonds Het ondernemersfonds wordt beheerd door de Stichting Bredaas OndernemersFonds (BOF). De Stichting bestaat uit een Stichtingsbestuur, een uitvoeringsorganisatie en werkgroepen. Het Stichtingsbestuur staat onder een Raad van Toezicht, die de gelden uit het ondernemersfonds beheerd en toezicht houdt op de besteding van de middelen. Stichtingsbestuur Het ondernemersfonds wordt aangestuurd door een Stichtingsbestuur. Het Stichtingsbestuur bestaat uit ondernemers, eventueel aangevuld met een aantal personen die een adviesfunctie vervullen in het bestuur (zoals gemeente, vastgoedsector, toeristische sector en Kamer van Koophandel). Het bestuur opereert op strategisch niveau en heeft de leiding en eindverantwoordelijkheid over het ondernemersfonds. De taken van het Stichtingsbestuur zijn: Het beoordelen en toetsen van de projectenprogramma s die worden ingediend door de ondernemers. Door middel van een jaarlijkse conferentie in samenspraak met de ondernemers bepalen welke projecten er jaarlijks worden opgepakt voor de gehele binnenstad (5% van het totaalbudget centrum en 5% van het totaalbudget aanloopstraten). Het aansturen van de uitvoeringsorganisatie. Het jaarlijks evalueren, eventueel ook met het gemeentebestuur van Breda wanneer het Stichtingsbestuur dit nodig acht. Uitvoeringsorganisatie Om uitvoering te geven aan de projecten en activiteiten van het ondernemersfonds is het wenselijk één of meerdere gebiedsmanagers aan te stellen. Reden hiervoor is, dat ondernemers doorgaans de tijd en kennis missen om de activiteiten uit het ondernemersfonds te kunnen coördineren. De ondernemers kunnen ervoor kiezen één centrummanager aan te stellen die in het gehele gebied actief wordt (centrum + aanloopstraten). Een andere optie is, om de coördinatie in enkele aanloopstraten (zoals de Haagdijk en de Boschstraat) te scheiden van het centrum. Dan zou er in het centrum een centrummanager worden aangesteld en in de aanloopstraten zou er gewerkt kunnen worden met een winkelstraatstraatmanager (zie paragraaf 3.1.6). Voor het centrum is er in de voorlopige begroting rekening gehouden met het aanstellen van een centrummanager. Voor de aanloopstraten wordt de keuze aan de aanloopstraten zelf overgelaten of zij een gebiedsmanager willen aanstellen (straatmanager voor aanloopstraat of aansluiten bij werkzaamheden centrummanager). De gebiedsmanager(s) kunnen veelal ondersteund worden door studenten van bijvoorbeeld St. Joost en NHTV door het aanbieden van stageplaatsen, mogelijkheden tot het opbouwen van een portofolio, leertrajecten etc. Op deze manier kunnen er kosten bespaard worden. Hoofdstuk 4 17

Lintenmanagement Besterdring en Korvelseweg. Plan van Aanpak

Lintenmanagement Besterdring en Korvelseweg. Plan van Aanpak Lintenmanagement Besterdring en Korvelseweg Plan van Aanpak Januari 2011 Inhoudsopgave Managementsamenvatting 3 1 Inleiding 5 1.1 Achtergrond 5 1.2 Project Lintenmanagement 6 1.3 Afbakening projectgebied

Nadere informatie

ondernemersvereniging Bergen op Zoom www.sterckmerck.nl MEERJARENPLAN 2010-2015 We gaan er allemaal op vooruit... Dóór Ondernemers Vóór Ondernemers

ondernemersvereniging Bergen op Zoom www.sterckmerck.nl MEERJARENPLAN 2010-2015 We gaan er allemaal op vooruit... Dóór Ondernemers Vóór Ondernemers ondernemersvereniging Bergen op Zoom www.sterckmerck.nl MEERJARENPLAN We gaan er allemaal op vooruit... Dóór Ondernemers Vóór Ondernemers Voorwoord Met trots presenteer ik u namens de bestuursleden van

Nadere informatie

STADSMARKETING DEELPLAN VRIJE TIJD 2012-2014 GEMEENTE LEEUWARDEN

STADSMARKETING DEELPLAN VRIJE TIJD 2012-2014 GEMEENTE LEEUWARDEN STADSMARKETING DEELPLAN VRIJE TIJD 2012-2014 GEMEENTE LEEUWARDEN 1 INHOUD Aanleiding.. 3 1. Stadsmarketing.. 3 2. Positionering.. 4 3. Concurrenten.. 5 4. SWOT-analyse.. 5 5. Doelgroepen.. 7 6. Doelstellingen..

Nadere informatie

Evaluatie Experimentenwet Bedrijven Investeringszones (BIZ) Definitief. Ruud Berndsen Holmer Doornbos Marinka van Vliet Frank Maas

Evaluatie Experimentenwet Bedrijven Investeringszones (BIZ) Definitief. Ruud Berndsen Holmer Doornbos Marinka van Vliet Frank Maas Evaluatie Experimentenwet Bedrijven Investeringszones (BIZ) Definitief Ruud Berndsen Holmer Doornbos Marinka van Vliet Frank Maas 24 augustus 2012 Evaluatie Experimentenwet Bedrijven Investeringszones

Nadere informatie

Bedrijven Investering Zone Plan 2015-2019. Stichting BIZ Centrum Barendrecht

Bedrijven Investering Zone Plan 2015-2019. Stichting BIZ Centrum Barendrecht Bedrijven Investering Zone Plan 2015-2019 Stichting BIZ Centrum Barendrecht INHOUDSOPGAVE. INLEIDING. 3 1. CENTRUMMANAGEMENT IN HET CENTRUM VAN BARENDRECHT. 4 2. DE BIZ IN HET CENTRUM VAN BARENDRECHT.

Nadere informatie

Actieprogramma Den Haag Winkelstad 2015-2018

Actieprogramma Den Haag Winkelstad 2015-2018 Actieprogramma Den Haag Winkelstad 2015-2018 9 februari 2015 Gemeente Den Haag Dienst Stedelijke Ontwikkeling/Economie 2 Inhoud Inleiding......3 1. Ambitie [WAT WILLEN WE EN WAAROM?]...4 1.1. Den Haag

Nadere informatie

Begroting 2015. Deel 1

Begroting 2015. Deel 1 Begroting 2015 Deel 1 Inhoudsopgave inhoud Inleiding en leeswijzer 3 1 2015 in vogelvlucht 6 2 Programma s 9 1. Programma Openbare orde en veiligheid 10 2 Programma Burgerrelaties 15 3. Programma Fysieke

Nadere informatie

Coalitieprogramma. Gemeente Weert. Raadsperiode 2014 2018

Coalitieprogramma. Gemeente Weert. Raadsperiode 2014 2018 Met iedereen aan boord verder! Coalitieprogramma Gemeente Weert Raadsperiode 2014 2018 Definitieve versie: 30 april 2014 Coalitieprogramma Het coalitieprogramma geldt voor de raadsperiode van 2014-2018.

Nadere informatie

Het winkellandschap vraagt om regie Welke rol is weggelegd voor gemeenten?

Het winkellandschap vraagt om regie Welke rol is weggelegd voor gemeenten? Het winkellandschap vraagt om regie Welke rol is weggelegd voor gemeenten? Colofon Titel Winkelleegstand vraagt om regie Ondertitel Welke rol is weggelegd voor gemeenten? Bureau KuiperCompagnons (Rotterdam)

Nadere informatie

AGENDA ECONOMIE 2011 2015 OOSTERHOUT

AGENDA ECONOMIE 2011 2015 OOSTERHOUT AGENDA ECONOMIE 2011 2015 OOSTERHOUT AGENDA ECONOMIE 2011 2015 OOSTERHOUT Vastgesteld door de Oosterhoutse gemeenteraad op 14 december 2011 Inhoudsopgave 1 Inleiding 1 2 Wat vooraf ging 2 2.1 Evaluatie

Nadere informatie

Rapport, 6 oktober 2013

Rapport, 6 oktober 2013 ONDERZOE K NAAR ONDERNEMERSFONDS BODE GRAVEN-REEUWI JK Rapport, 6 oktober 2013 KOPIE AANBIEDINGSBRIEF RAPPORT AAN COLLEGE VAN B&W Koepel Ondernemend Bodegraven-Reeuwijk Beursstraat 1a 2411 BA Bodegraven

Nadere informatie

Advies: - Economisch actieprogramma voorleggen aan de raad, inclusief benodigde financiële middelen

Advies: - Economisch actieprogramma voorleggen aan de raad, inclusief benodigde financiële middelen VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS & VOORSTEL AAN DE RAAD Van: M. van Luyt Tel nr: 8836 Nummer: 15A.00071 Datum: 10 februari 2015 Team: Ruimtelijk beleid en projecten Tekenstukken: Nee Bijlagen: 1

Nadere informatie

ONTDEK!CITYMARKETING

ONTDEK!CITYMARKETING RAPPORT ONTDEK!CITYMARKETING CENTRUMMANAGEMENT EN LEIDEN MARKETING IN EEN NIEUWE FASE DEEL I & II 10 september 2012 INHOUDSOPGAVE Deel I NA DE BESLUITVORMING OVER LEIDEN MARKETING 2013-2016 I - 1 Inleiding:

Nadere informatie

Lokale economische agenda Oegstgeest 2014-2016 Januari 2014

Lokale economische agenda Oegstgeest 2014-2016 Januari 2014 Januari 2014 Hoofdstuk 1: Inleiding 1.1. Aanleiding De aanleiding om dit beleid op te stellen is meerledig geweest. Ten eerste heeft de gemeenteraad in januari 2013 de startnotitie economisch beleid gemeente

Nadere informatie

8661 Geraadpleegd. B. Duindam, Elise van Andel

8661 Geraadpleegd. B. Duindam, Elise van Andel VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS Van: C.M. van Dam Tel.nr. : Datum: 16 december 2013 Tekenstukken: Ja Bijlagen: 5 Afschrift aan: B. Duindam, Elise van Andel N.a.v. (evt. briefnrs.): 26967, 30184,

Nadere informatie

INVESTEREN EN INNOVEREN IN DE LOKALE ECONOMIE

INVESTEREN EN INNOVEREN IN DE LOKALE ECONOMIE INVESTEREN EN INNOVEREN IN DE LOKALE ECONOMIE RAPPORT OVER EN VOORSTEL VOOR DE OPRICHTING VAN EEN GEMEENTEBREED ONDERNEMERSFONDS IN DE GEMEENTE HEERENVEEN Heerenveen, 6 november 2014. 2 Aanbiedingsbrief

Nadere informatie

Retailvisie. aanloopstraten in beeld

Retailvisie. aanloopstraten in beeld Retailvisie aanloopstraten in beeld September 2012 Samenstelling drs. G. Raven en drs. C.Rindertsma Vormgeving Proof Studio, Amsterdam Fotografie omslag Piet den Blanken, Hollandse Hoogte NVM Business

Nadere informatie

1. Inleiding 5 1.1 Bestuurlijke inleiding 5 1.2 Financieel resultaat 21 1.3 Samenstelling van het bestuur 25 1.4 Kerngegevens van de stad 26

1. Inleiding 5 1.1 Bestuurlijke inleiding 5 1.2 Financieel resultaat 21 1.3 Samenstelling van het bestuur 25 1.4 Kerngegevens van de stad 26 Jaarstukken 2012 Inhoudsopgave 1. Inleiding 5 1.1 Bestuurlijke inleiding 5 1.2 Financieel resultaat 21 1.3 Samenstelling van het bestuur 25 1.4 Kerngegevens van de stad 26 Jaarverslag 2. Begrotingsprogramma

Nadere informatie

Inhoud. Inleiding. Sociaal-liberale richtingwijzers. Gemeente en inwoners. Wonen in een groen Veenendaal. Verkeer & Vervoer.

Inhoud. Inleiding. Sociaal-liberale richtingwijzers. Gemeente en inwoners. Wonen in een groen Veenendaal. Verkeer & Vervoer. Inhoud Inleiding Sociaal-liberale richtingwijzers Gemeente en inwoners Wonen in een groen Veenendaal Verkeer & Vervoer Veiligheid Economie en Werk Onderwijs Cultuur, sport & recreatie Zorg en Welzijn Onze

Nadere informatie

2014-2018 COALITIEAKKOORD 2014-2018 SP-GROENLINKS-PVDA-DE NIJMEEGSE FRACTIE

2014-2018 COALITIEAKKOORD 2014-2018 SP-GROENLINKS-PVDA-DE NIJMEEGSE FRACTIE 2014-2018 COALITIEAKKOORD 2014-2018 SP-GROENLINKS-PVDA-DE NIJMEEGSE FRACTIE gesteund door vsp Samen voor Nijmegen: sociaal, duurzaam en ondernemend COALITIEAKKOORD 2014-2018 SP-GROENLINKS-PVDA-DE NIJMEEGSE

Nadere informatie

citymarketing Terneuzen mei 2014

citymarketing Terneuzen mei 2014 Citymarketingplan citymarketing Terneuzen mei 2014 mei 2014 Projectgroep Citymarketing Gemeente Terneuzen Klankbordgroep citymarketing Brandaris Placemarketing 7 mei 2014 Projectgroep citymarketing Gemeente

Nadere informatie

Goed georganiseerd. tips voor ondernemende verenigingen

Goed georganiseerd. tips voor ondernemende verenigingen Goed georganiseerd tips voor ondernemende verenigingen 2 Inhoudsopgave Inleiding...5 1 Bestuurlijke organisatie...7 1.1 Organisatievormen... 9 1.2 Procedures...11 1.3 Voorbeeld statuten...13 1.4 Voorbeeld

Nadere informatie

PROGRAMMA VOOR DE LEEFOMGEVING

PROGRAMMA VOOR DE LEEFOMGEVING PROGRAMMA VOOR DE LEEFOMGEVING INHOUD 1. INTRODUCTIE 3 2. AANLEIDING BASIS PROGRAMMA 4 2.1 Inspelen op ontwikkelingen 6 2.2 Wat wil de gemeen(te)schap 7 2.3 Wat is er al besloten? 8 3. DOEL VAN DIT PROGRAMMA

Nadere informatie

TOOLBOX KENNISLAB VOOR URBANISME

TOOLBOX KENNISLAB VOOR URBANISME TOOLBOX KENNISLAB VOOR URBANISME COLOFON TOOLBOX Naam : Kennislab voor Urbanisme Adres : Paulus Borstraat 41 3812 TA Amersfoort +31 (0)33 870 01 00 E-mail : kennislab@elbamedia.nl Lab-periode : 1 februari

Nadere informatie

Tussenrapportage Programma Economie 2013

Tussenrapportage Programma Economie 2013 Tussenrapportage Programma Economie 2013 Evaluatie beleid 2003 Kaders nieuw beleid Voorstellen van gezamenlijke werkgroepen bedrijven, organisaties en gemeenten 8 maart 2013 Samenstelling: Tjeerd Leistra

Nadere informatie

Verslag van HET VERVOLG: visies op leegstand, hergebruik, transformatie en centrumvisie 2 april 2014, raadhuis Hilversum

Verslag van HET VERVOLG: visies op leegstand, hergebruik, transformatie en centrumvisie 2 april 2014, raadhuis Hilversum HET VERVOLG Verslag van HET VERVOLG: visies op leegstand, hergebruik, transformatie en centrumvisie 2 april 2014, raadhuis Hilversum Gespreksleiding: Peter van Dulst, voorzitter Hilversumse architectuurprijs

Nadere informatie

CASUSBESCHRIJVING. 2013 Museumkompas Lectoraat Crossmedia Business www.museumkompas.nl Hogeschool Utrecht BMC Adviesmanagement

CASUSBESCHRIJVING. 2013 Museumkompas Lectoraat Crossmedia Business www.museumkompas.nl Hogeschool Utrecht BMC Adviesmanagement CASUSBESCHRIJVING 2013 Lectoraat Crossmedia Business www.museumkompas.nl Hogeschool Utrecht BMC Adviesmanagement Inhoudsopgave Pagina 1. Beschrijving Centraal Museum Utrecht 3 1.1 Locatie 3 1.2 Wie is

Nadere informatie

Inwoners aan zet. Nota burgerinitiatief en burgerparticipatie. Hoe we van burgerinitiatief en burgerparticipatie een succes maken in Lansingerland

Inwoners aan zet. Nota burgerinitiatief en burgerparticipatie. Hoe we van burgerinitiatief en burgerparticipatie een succes maken in Lansingerland Inwoners aan zet Nota burgerinitiatief en burgerparticipatie Hoe we van burgerinitiatief en burgerparticipatie een succes maken in Lansingerland 1 Voorwoord De gemeenteraad en het college van Lansingerland

Nadere informatie

De kracht van het Vrijwilligerswerk in Zaanstad

De kracht van het Vrijwilligerswerk in Zaanstad De kracht van het Vrijwilligerswerk in Zaanstad Radar, John Autar en Marieke Megens De kracht van het Vrijwilligerswerk in Zaanstad Amsterdam, april 2012 Dit rapport is geschreven in opdracht van de gemeente

Nadere informatie

Analyse Donderberg, Roermond

Analyse Donderberg, Roermond Experimentenprogramma Wijk- en dorpseconomie Tineke Lupi Maaike Poppegaai en Mark Minkjan Derk Berends en Nathan Rozema Uitgave Platform31 Den Haag, april 2015 Postbus 30833, 2500 GV Den Haag www.platform31.nl

Nadere informatie