Businessplan Ondernemersfonds Breda. OBB Definitief

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Businessplan Ondernemersfonds Breda. OBB Definitief"

Transcriptie

1 Businessplan Ondernemersfonds Breda OBB Definitief

2

3 Businessplan Ondernemersfonds Breda OBB Definitief Rapportnummer: 205X _4 Datum: 27 augustus 2012 Contactpersonen opdrachtgevers: Jos Koniuszek, John Grijspeere Trefwoorden: Ondernemersfonds, projecten, begroting Beknopte inhoud: Voorliggend rapport presenteert het Businessplan Ondernemersfonds Breda wat door de ondernemers in samenwerking met het Platform Binnenstadsmanagement is opgesteld. Het rapport omvat projectvoorstellen voor het ondernemersfonds, de organisatie en een indicatieve begroting voor 2013.

4

5 Inhoudsopgave pagina 1. INLEIDING 3 2. DOELSTELLING EN BEOOGD RESULTAAT 5 3. PROJECTENPROGRAMMA Inleiding Projectenprogramma Thema: Informatievoorziening bezoekers Thema: Marketing en promotie Thema: Evenementen Thema: Online en offline winkelen Thema: Ambiance, sfeer en uitstraling Thema: Leegstandsbestrijding en acquisitie Thema: Bereikbaarheid en parkeren Thema: Communicatie, draagvlak en PR ORGANISATIE Organisatie ondernemersfonds Ambitie voor opzetten publiek-privaat samenwerkingsverband BEGROTING ONDERNEMERSFONDS 19 BIJLAGE 1: VOOR- EN NADELEN FINANCIERINGSINSTRUMENTEN 1 BIJLAGE 2: PROJECTIDEEEN ONDERNEMERS 3 Inhoudsopgave 1

6 2 Inhoudsopgave

7 1. INLEIDING Ondernemers en gemeente willen economische positie binnenstad versterken In de economische visie voor de binnenstad Het stadshart moet kloppen hebben gemeente en ondernemers gezamenlijk de ambitie uitgesproken de economische positie van de binnenstad te versterken door de volgende doelen te stellen: De Bredase binnenstad 1. behoort voor de recreatieve bezoeker tot de top 3 van Nederland 2. wil haar nationale en internationale positie versterken 3. is op verschillende tijden aantrekkelijk voor diverse doelgroepen (bezoekers, uitgaanspubliek, bewoners) 4. is een bereikbare binnenstad voor alle doelgroepen 5. is een veilige binnenstad Om dit te kunnen bereiken, wil de OBB (Ondernemersvereniging Binnenstad Breda) de handen ineen slaan. Kort gezegd is het de doelstelling meer bezoekers naar de binnenstad te trekken, die langer verblijven en meer besteden. Ondernemersfonds Breda Om dit te kunnen bereiken, wil het OBB een ondernemersfonds instellen. Door middel van een ondernemersfonds gaan alle ondernemers in de binnenstad structureel meebetalen aan de activiteiten in en voor de binnenstad. Het ondernemersfonds is een jaarlijkse verplichte heffing voor alle ondernemers, waardoor de zogenaamde free-riders ook gaan meebetalen. De OBB wil alleen een verplichte heffing invoeren wanneer blijkt dat hiervoor voldoende draagvlak is bij ondernemers. Daarom wordt er een draagvlakmeting georganiseerd waarbij alle ondernemers in de binnenstad in de gelegenheid worden gesteld schriftelijk kenbaar te maken vóór of tegen het ondernemersfonds te zijn. Enkel wanneer meer dan 50% van de uitgebrachte stemmen vóór zijn, wordt het ondernemersfonds ingevoerd. Keuze financieringsinstrument Als financieringsinstrument voor het ondernemersfonds is de reclameheffing gekozen. Dit betekent dat wanneer de draagvlakmeting gehaald wordt, alle ondernemers met een reclame-uiting zichtbaar vanaf de openbare weg gaan meebetalen aan het ondernemersfonds. Reclame-uitingen < 0,25 m2 (de erg kleine reclameborden) worden niet meegenomen. Belangrijke voordelen van de reclameheffing zijn dat bijna alle ondernemers in de binnenstad worden belast (alle ondernemers met reclame-uiting) en dat de belasting gebiedsgericht toepasbaar is. Alternatieven zijn een opslag op de onroerende-zaakbelasting (OZB) en de Bedrijven Investerings Zone (BIZ). Er is niet voor een opslag op de OZB gekozen, omdat deze alleen gemeentebreed (dus voor alle ondernemers in de gemeente) kan worden toegepast. De BIZ is een experimentenwet waarvan onduidelijk is of deze wordt doorgezet. Momenteel is het invoeren van een BIZ hierdoor niet mogelijk. In de bijlage zijn de voor- en nadelen per financieringsinstrument opgenomen. Hoofdstuk 1 3

8 Bijdrage per ondernemer De bijdrage per ondernemer is afhankelijk van het gebied waar hij/zij gehuisvest is: 450,- voor het centrum. Dit is het kernwinkelgebied en het dwaalgebied. Hieronder vallen de volgende straten: Achter de Lange Stallen, Akkerstraat, Bleekstraat, Kapucijnenhof, Catharinastraat, Concordiastraat, De Barones*, Nieuweweg, Doelsteeg, Eindstraat, Ginnekenstraat, Grote Markt, Halstraat, Haven, Havermarkt, Hof van Hersbeek, Hoge Brug, Houtmarkt, Houtmarktpassage*, Kaatsbaan, Karnemelkstraat, Karrestraat, Kasteelplein, Keizerstraat, Kerkplein, Korte Brugstraat, Kraanstraat, Lange Brugstraat, Markendaalseweg (tot aan van Coothplein), Molenstraat, Nieuwstraat, Oude Vest, Potkanstraat, Prinsenkade, Reigerstraat, Ridderstraat, t Sas*, Schoolstraat, Singelstraat, Sint Annastraat, Sint Janstraat, Stadserf, Stallingstraat, Tolbrug, Tolbrugstraat, Torenstraat, Veemarktstraat, Vismarktstraat, Visserstraat, Vlaszak (tussen Kloosterplein en Boschstraat en Waterstraat), Waterstraat. 250,- voor de aanloopstraten. Hieronder vallen de volgende straten: Van Coothplein, Wilhelminastraat, Passage Zuidpoort*, Ginnekenweg (tot zuidelijke rondweg), Markendaalseweg (ten zuiden van het van Coothplein), Nieuwe Ginnekenstraat, Van Goorstraat, Vierwindenstraat (ten zuiden van het van Coothplein), Concordiaplein, Godevaert Montensstraat, Tweede Markstraat, Marksingel, Eerste Markstraat, Piceniestraat, Doctor van Mierlostraat, Chassesingel, Haagdijk, Nieuwe Haagdijk, Schorsmolenstraat, Dieststraat, Rozemarijnstraat, Boschstraat, Korte Boschstraat, Valkenstraat, JF Kennedylaan (tussen Valkenstraat en Boschstraat), Bouwerijstraat, Duivelshoek, Schootsteeg, Kloosterlaan, Pasbaan, Kloosterplein (tussen Kloosterlaan en Vlaszak). Wanneer er in het businessplan gesproken wordt over het centrum of de aanloopstraten, dan worden bovengenoemde gebieden bedoeld. Wanneer er gesproken wordt over de binnenstad dan wordt het gehele gebied (centrum + aanloopstraten) bedoeld. * In de overdekte winkelcentra worden enkel de ondernemers die een openbare aankondiging hebben, zichtbaar vanaf de openbare weg, aangeslagen. 4 Hoofdstuk 1

9 2. DOELSTELLING EN BEOOGD RESULTAAT Doelstelling ondernemersfonds Met de projecten en activiteiten die onder de vlag van het ondernemersfonds worden georganiseerd, wordt de volgende doelstelling nagestreefd: Het in samenwerking tussen ondernemers vergroten van de (boven)regionale en lokale aantrekkingskracht ten einde de economische functie en de belevingswaarde van de binnenstad van Breda te versterken. Beoogd resultaat Het beoogde resultaat van het ondernemersfonds is: Versterken van het economisch functioneren van de binnenstad. Meer (boven)regionale bezoekers, een langere verblijfsduur en hogere bestedingen. Er wordt gestreefd naar 10% meer bezoekers t.o.v. het landelijke gemiddelde in vergelijkbare steden met als doel te behoren tot de top 3 van recreatieve bestemmingen in Nederland. Verhogen van de verblijfswaarde, de aankleding en de uitstraling / ambiance. Het sterker profileren van de binnenstad in het geheel en de identiteit van de afzonderlijke deel- en sfeergebieden daarbinnen. Bezoeker nadrukkelijk in kennis stellen van de functies en belevingen in de diverse deelgebieden in de binnenstad. Verbeteren van de marketing- en promotiestrategie van de binnenstad via diverse communicatiemiddelen. Verbeteren van de kwaliteit van het evenementenaanbod. Beter contact en verbeterde communicatie tussen ondernemers: op de hoogte van elkaars wensen, plannen en belangen. Verbeteren van de organisatiegraad van ondernemers, hogere participatiegraad onder ondernemers voor collectieve doeleinden. Meer veiligheid in de binnenstad. Hoofdstuk 2 5

10 6 Hoofdstuk 2

11 3. PROJECTENPROGRAMMA 3.1 Inleiding Voorliggend projectenprogramma is opgesteld door de ondernemers in samenwerking met het Platform Binnenstadsmanagement (landelijk Platform voor centrummanagementorganisaties). Tijdens vijf verschillende informatiebijeenkomsten in de binnenstad is er met de ondernemers gebrainstormd over de thema s en projecten die een impuls kunnen geven aan de binnenstad van Breda. Uiteindelijk zijn er door de ondernemers 778 ideeën ingebracht. Deze zijn zoveel mogelijk geïntegreerd in voorliggend projectenprogramma. De volledige lijst met ideeën van de ondernemers is toegevoegd in bijlage 2. Projecten centrum en aanloopstraten In dit hoofdstuk worden nadrukkelijk voorstellen gedaan voor het projectenprogramma van het ondernemersfonds. De genoemde thema s en projecten dienen als kader voor het uiteindelijk vast te stellen projectenprogramma op jaarbasis. De (afzonderlijke straten / gebieden van het) centrum en de aanloopstraten kunnen voor een belangrijk deel zelf bepalen hoe het geld vanuit het ondernemersfonds besteedt gaat worden (zie hiervoor hoofdstuk 5). Zij krijgen via de (eventueel nog op te richten) ondernemersvereniging in het eigen gebied de ruimte om jaarlijks een projectenprogramma aan te dragen bij het Bredaas OndernemersFonds (BOF). Afhankelijk van de aard van het project kan een project op straat-, gebieds- of centrumniveau worden opgepakt. 3.2 Projectenprogramma Het projectenprogramma is gerubriceerd naar thema, waarbij voor de volgende indeling is gekozen: 1. Informatievoorziening bezoekers. 2. Marketing en promotie. 3. Evenementen. 4. Online en offline winkelen. 5. Ambiance, sfeer en uitstraling. 6. Leegstandsbestrijding en acquisitie. 7. Bereikbaarheid en parkeren. 8. Communicatie, draagvlak en PR. Per thema worden er voorstellen gedaan voor concrete projecten Thema: Informatievoorziening bezoekers Voor de bezoekers en toeristen die niet bekend zijn in Breda is er te weinig informatie beschikbaar over de binnenstad. Denk bijvoorbeeld aan de diverse sfeergebieden, het winkelaanbod en de eet- en uitgaansmogelijkheden, parkeermogelijkheden, wandelroutes, de data waarop evenementen en activiteiten plaatsvinden enzovoort. Door deze in- Hoofdstuk 3 7

12 formatie inzichtelijk te maken, wordt de binnenstad van Breda interessanter voor herhalingsbezoek, wordt de beleving verhoogd en wordt de verblijfsduur mogelijk verlengd. Projectvoorstellen: Informatievoorziening bezoekers Het verbeteren van de informatievoorziening aan bezoekers kan via digitale informatieborden op diverse plekken in de binnenstad en/of via een binnenstadsplattegrond, die te verkrijgen is bij o.a. VVV, op het station en in de winkels. Daarnaast kan dergelijke informatie overgebracht worden via digitale applicaties op mobiele telefoons (zie project Online en offline winkelen, paragraaf 3.1.4) Thema: Marketing en promotie De binnenstad van Breda heeft veel potentie als dag- en weekendbestemming voor Nederlanders en Belgen. Met als doel te behoren tot de top 3 van recreatieve bestemmingen in Nederland en het versterken van de nationale en internationale positie, dienen de activiteiten inzake marketing en promotie verder uitgebouwd te worden. Hiervoor dient een multimediale strategie ontwikkeld te worden. Projectvoorstellen: marketing en promotie Om de marketing en promotie te versterken, kunnen de volgende projecten worden opgepakt: Het ontwikkelen van een aantrekkelijke bezoekerswebsite voor de Bredase binnenstad. De binnenstad van Breda beschikt momenteel nog niet over een aantrekkelijke bezoekerswebsite waar een consument alles te weten kan komen over de binnenstad. Door veel ondernemers wordt dit als een gebrek gezien. Op de website dient informatie te komen over winkelen, eten, uitgaan, theaters / musea, overnachten, evenementen, winkeltijden, koopzondagen en avonden, de sferen van de diverse deelgebieden, een plattegrond, tips voor een dagje uit in Breda, parkeren, parkeertarieven en bereikbaarheid. Ook zouden er aanbiedingen van ondernemers op de website kunnen worden geplaatst. De website zou hiervoor de basis kunnen zijn. Het intern en extern promoten van de koopzondagen. Per 1 januari 2011 mogen alle ondernemers in de gemeente Breda iedere zondag open. Voor de binnenstad geldt tot een convenant. Om zoveel mogelijk consumenten naar de koopzondag te trekken, kan er een externe communicatiecampagne worden opgestart. Intern kan er onder ondernemers een lobby opgestart worden de winkel op zondag zoveel mogelijk te openen. Immers, hoe meer winkels open, hoe groter de aantrekkingskracht van een winkelzondag. Het benoemen en communiceren van de unieke kernkwaliteiten van Breda. Het bepalen van de belangrijkste doelgroepen voor Breda en het opzetten van een communicatiestrategie richting deze doelgroepen. Het opzetten van arrangementen in samenwerking met de VVV en de NS. Ontwikkelen van een gewenst beeldmerk voor Breda. Het organiseren van gerichte promotie-acties naar de consument, eventueel op straatof gebiedsniveau. Voorbeelden hiervan zijn gezamenlijk reclame maken in huis-aanhuis bladen, het instellen van een collectieve klanten- en/of kortingspas / zegeltjessysteem, het uitdelen van kortingsbonnen op straat enzovoort. 8 Hoofdstuk 3

13 3.1.3 Thema: Evenementen De binnenstad van Breda beschikt over een aantal sterke, jaarlijks terugkerende evenementen met een (boven)regionale aantrekkingskracht, zoals Breda Jazzfestival, Breda Barst, Roodharigendag en Carnaval. Omdat de bezoeker ieder jaar opnieuw verrast wenst te worden, is het de uitdaging de bestaande evenementen te versterken en eventueel enkele nieuwe, aansprekende evenementen te organiseren. Van belang is dat de evenementen herkenbaar zijn, een gelijkmatige spreiding hebben over het jaar en jaarlijks terugkeren zodat ze ook de mogelijkheid krijgen om te groeien. Belangrijk aandachtspunt vormt het extern communiceren van de evenementenkalender via de bezoekerswebsite, via borden langs invalswegen en andere communicatiekanalen. Projectvoorstel: Uitbreiden evenementenkalender Met het ondernemersfonds kunnen enkele, nieuwe aansprekende evenementen georganiseerd worden. Tijdens de inventarisatieronde onder ondernemers zijn onder andere de volgende thema s voor evenementen genoemd: Kerstevenement; Mode evenement; Zomercarnaval; Bourgondisch Breda; Kunst- en cultuurweek; Watersportevenement op de Singels en de Haven. Projectvoorstel: Organisatie straatevenementen Naast de binnenstadsbrede evenementen kunnen er ook in afzonderlijke straten of gebieden evenementen worden georganiseerd om zo extra bezoekers en dus bestedingen te Hoofdstuk 3 9

14 genereren. Met name evenementen die de bestedingen in de winkels vergroten zijn van meerwaarde. In onderstaande opsomming zijn diverse suggesties voor evenementen per straat opgenomen. Straattheaterfestival De nacht van (muziek, winkels langer open etc.) Mode event met evt. catwalk Muziek en/of cultuurevenement Evenement met een thema zoals lente, Pasen, zomer, herfst, kerst uitlichten Bekende artiesten / Nederlanders uitnodigen Kermis / paardenshows / dierenshows naar voorbeeld Wilrijk Antwerpen Klunen in de straat Demonstraties bokswedstrijden Maandelijks terugkerend spel met competitie-element Thema: Online en offline winkelen Het koop- en winkelgedrag verandert ingrijpend. Het opvallendst daarbij is dat de consument tijdens het koopproces naast de fysieke winkel steeds meer gebruik maakt van andere kanalen, zoals internet. Om de concurrentiepositie te kunnen behouden en te versterken, zullen ondernemers en binnensteden in toenemende mate moeten inspelen op online-mogelijkheden. Projectvoorstel: Het nieuwe winkelen Met het project Het Nieuwe winkelen wil het HBD winkeliers en hun medewerkers leren hoe zij als collectief sneller en beter kunnen anticiperen op online mogelijkheden. Het Nieuwe Winkelen speelt in op het cross channel koop- en winkelgedrag van de consument. Er wordt een cross channel-platform gerealiseerd wat zich richt op 5 pijlers: Lokaal zoeken: de persoonlijke winkelroute van de consument, afgestemd op de winkels die men wilt bezoeken. Betalen en loyaliteit: spaarsysteem met de mogelijkheid om te betalen met punten (ook voor parkeren) en technische vormgeving betaalmethodes. Meten is weten: wat leveren de nieuwe technologieën mij als ondernemer op (return on investment) en hoe wordt er over mij gesproken op het web? Logistiek: bestel en aflevermodule via same day delivery. Reclame en verkoop: werken met aanbiedingen en verkoopbevordering, coupons, vrijblijvend versturen van acties per sms, QR-codes, et cetera. 10 Hoofdstuk 3

15 Ook de Kamer van Koophandel Zuid-West Nederland heeft een project voor winkeliers rondom Het Nieuwe Winkelen. Met dit project wil de KvK ondernemers bewust maken dat internet een onontkoombaar onderdeel is van de bedrijfsvoering, informeren over trends en ontwikkelingen op het gebied van Het Nieuwe Winkelen, ondersteunen met geïntegreerde webbased oplossingen in diverse aspecten in de bedrijfsvoering en ondernemers met elkaar verbinden met actuele kennis en kunde. Zie ook Projectvoorstel: Gratis Wifi in de binnenstad In gezamenlijkheid met de gemeente kan bekeken worden om in de binnenstad van Breda een gratis, draadloos Wi-Fi netwerk te realiseren. Zeker in combinatie met het project Het Nieuwe Winkelen zou dit een must zijn. Een gratis Wifi-netwerk schept een gevoel van gastvrijheid voor de consument. Via het Wifi-netwerk kan de consument eenvoudig en snel via de smartphone informatie over de binnenstad opvragen. Daarnaast verleidt het bezoekers om langer in de binnenstad te verblijven Thema: Ambiance, sfeer en uitstraling Sfeer en uitstraling zijn belangrijke kwaliteiten van de binnenstad van Breda. Daarbij is de openbare ruimte een belangrijk element die de beleving van de consument bepaalt. Ten aanzien van de openbare ruimte gaat het ondernemersfonds geen gemeentelijke taken overnemen. Projecten ten aanzien van de inrichting van de openbare ruimte betaald uit het ondernemersfonds vormen een plus op de gemeentelijke activiteiten. Projectvoorstellen: Verbeteren uitstraling en ambiance openbare ruimte Om de sfeer en de uitstraling van de openbare ruimte te verbeteren, verdienen de volgende acties en projecten de hoogste prioriteit: Aanpakken van de sfeer- en feestverlichting. Bijvoorbeeld door het verbeteren van de feestverlichting, het plaatsen van lichtjes in de bomen rondom de feestdagen en het aanlichten van bijzondere gevels. Bloemen en groen: aankleding openbare ruimte door een combinatie van hanging baskets aan lantaarnpalen, plantenbakken, gevelgroen et cetera. Met de gemeente in gesprek gaan over oplossingen fietsparkeren. Mogelijkheden verkennen voor extra geconcentreerde fietsparkeervoorzieningen. Door een eventuele communicatiecampagne de consument ervan bewust maken dat de fiets niet overal zomaar neergezet kan worden. Afspraken maken tussen gemeente en ondernemers over extra schoonmaakdiensten in aanvulling op bestaande gemeentelijke reinigingsdiensten tijdens piekuren en evenementen etc. Tijdelijke aankleding braakliggende en open ruimten en opfleuring bouwprojecten. Hoofdstuk 3 11

16 Aanvullend daarop kunnen op den duur de volgende activiteiten worden opgepakt: Kunstprojecten / objecten in de openbare ruimte. Bijvoorbeeld aantrekkelijke kunstbankjes in binnenstad naar voorbeeld van Tilburg (www.socialsofa.com). Verkennen mogelijkheden voor aanvullende eigentijdse inrichtingselementen die passen bij de identiteit van Breda, denk daarbij aan bijvoorbeeld vlaggen en banieren. Het voorzien van een openbaar toilet in binnenstad. Maskeren en/of verlichten blinde gevelwanden. Via de vastgoedeigenaren een stimulerende en activerende rol spelen in het verbeteren van de gevelkwaliteit. Centrumschouw met de teamleiders Vergunningen, Handhaving en Gemeentewerken van de gemeente. In gezamenlijkheid worden verbeterpunten gesignaleerd en acties uitgezet. Horecaondernemers stimuleren om met elkaar en met de gemeente in gesprek te gaan over een verdere uniformiteit in terrassen. Projectvoorstel: Verbeteren uitstraling reclamevoering en uitstallingen Reclamevoering en uitstallingen zijn bepalend voor de beeldkwaliteit. Op veel plekken dragen deze elementen eraan bij dat het straatbeeld een rommelige uitstraling heeft. In samenspraak met de ondernemers zijn er reeds afspraken gemaakt over reclamevoering en uitstallingen. Met de gemeente dienen er afspraken gemaakt te worden over de handhaving hiervan Thema: Leegstandsbestrijding en acquisitie Leegstandsbestrijding en acquisitie van winkelformules is van belang om de volgende redenen: Diverse ontwikkelingen in de detailhandelssector zoals de toenemende internetverkopen, de vergrijzing van het ondernemersbestand en de stagnerende consumentenbestedingen leiden tot een toename van leegstand in de Nederlandse winkelcentra. Ook in Breda staan diverse winkelpanden leeg, hoewel de problemen in de aanloopstraten en de randgebieden groter zijn dan in het kernwinkelgebied. Panden die langere tijd leegstaan, krijgen vaak een trieste aanblik. Dit kan een sterk negatieve uitstraling naar het gehele gebied hebben en daarmee afbreuk doen aan het verblijfsklimaat een de aantrekkingskracht. 12 Hoofdstuk 3

17 Om het profiel van Breda als winkelstad te versterken, kan er ingezet worden op het aantrekken van (internationale) formules en ondernemers in segmenten die momenteel nog onvoldoende aanwezig zijn. Projectvoorstel: Opstellen brancherings- en acquisitieplan Een brancherings- en acquisitieplan kan van meerwaarde zijn om de gewenste detailhandelsfuncties, maar ook om horeca, cultuur en andere publieksgerichte voorzieningen naar Breda te trekken die momenteel nog onvoldoende vertegenwoordigd zijn. Aan de hand van een brancheringsplan kan er actief te werk worden gegaan op het vlak van aanbodversterking (in gesprek gaan met retailers), actieve sturing bij verplaatsing en nieuwvestiging en bestrijding en herinvulling van leegstand. Projectvoorstel: Aantrekkelijk promotieboek Door het opstellen van een aantrekkelijk promotieboek van Breda met informatie over wat de binnenstad van Breda voor ondernemers te bieden heeft (ambities van de binnenstad, bezoekers op jaarbasis, passantenstromen, gebiedsprofielen etc.) kan er in contact getreden worden met formules, vastgoedeigenaren, brancheorganisaties en ondernemers. In diverse centra in Nederland (waaronder in Venlo) worden hier successen mee geboekt. Projectvoorstel: opzetten pandenbank Een pandenbank heeft tot doel om vraag en aanbod met betrekking tot huisvesting in de binnenstad van Breda aan elkaar te koppelen via bij voorkeur de website van de gemeente of de website van de VCOB (Vereniging Commercieel Onroerend goed binnenstad Breda). Op de website komt informatie over beschikbare panden, de huurprijzen, geschikte functies, contactpersonen, et cetera. Op deze manier wordt het aanbod aan leegstaande panden in de binnenstad voor ruimtezoekers makkelijk inzichtelijk en kan de herinvulling van leegstand bevorderd worden. Projectvoorstel: leegstandsbestrijding Om leegstand actief te bestrijden kunnen de volgende acties worden opgepakt: Het huisvesten van pop-up stores (tijdelijke winkels). Het bestickeren van de raam met een beeld van de gewenste invulling / branchering. Het tijdelijk invullen van etalages en panden als expositieruimte / atelierruimte, tijdelijk informatiecentrum voor specifieke gelegenheden (bijvoorbeeld voor een evenement), promotiedoeleinden, vergaderruimte, flexwerkplekken. Hoofdstuk 3 13

18 In de randgebieden en aanloopstraten van de Bredase binnenstad kunnen daarop aanvullend de volgende acties worden geïnitieerd: Collectief gaan werken met aanloophuren of structurele collectieve huurverlaging doorvoeren. Flexibele wettelijke huurcontracten wettelijk mogelijk maken. Begeleiding en coaching van (startende) ondernemers. Functieverbreding via bestemmingsplan (naast winkels ook dienstverlening, wonen, zorg etc. toestaan op begane grond). Projectvoorstel: Aanstellen winkelstraatmanager Met name in de Boschstraat en de Haagdijk is er behoefte aan een winkelstraatmanager. Een winkelstraatmanager functioneert als schakel en contact tussen de ondernemers, pandeigenaren en de gemeente. De winkelstraatmanager werkt aan het verbeteren van het economisch klimaat van de aanloopstraat. Zo kan de straatmanager aan de slag gaan met het actief herinvullen van leegstaande panden, het ondersteunen van kwaliteitsverbetering van het ondernemerschap, de samenwerking tussen ondernemers bevorderen, werken aan de profilering van het winkelgebied en het verbeteren van de kwaliteit en aantrekkelijkheid van de openbare ruimte (schoon, heel, veilig) Thema: Bereikbaarheid en parkeren Bereikbaarheid en parkeren zijn van belang voor het economisch functioneren van de binnenstad. Uit de inventarisatieronde zijn twee concrete projecten naar voren gekomen in het kader van bereikbaarheid en parkeren die specifiek door de ondernemers in samenwerking met de gemeente kunnen worden opgepakt. Projectvoorstel: Shuttlebus / transferium De ondernemers zijn van mening dat één transferium of meerdere transferia met shuttlebussen en fietsen naar de binnenstad van meerwaarde zijn voor Breda. Hierdoor wordt er voor de bezoekers een extra service geboden om goedkoop te parkeren en kan de parkeer- en verkeersdruk op de binnenstad afnemen. Een succesvol voorbeeld hiervan zijn de transferia in Den Bosch. Projectvoorstel: Bewegwijzering naar de binnenstad Vanaf de snelweg en via de invalswegen laat de bewegwijzering naar de binnenstad te wensen over. De bewegwijzering moet gericht zijn op het publiek wat niet in Breda bekend is. Samen met de gemeente kan er gezocht worden naar oplossingsmogelijkheden. Projectvoorstel: Acties rondom (gratis) parkeren In overleg met de gemeente kan bezien worden of er voor de aanloopstraten en randgebieden mogelijkheden zijn om het parkeren aldaar aantrekkelijker te maken. Mogelijkheden zijn het beperken van de betalingstijd, het invoeren van een blauwe zone en het communiceren van gratis parkeerplaatsen in de omgeving. 14 Hoofdstuk 3

19 3.1.8 Thema: Communicatie, draagvlak en PR Communicatie over het ondernemersfonds met ondernemers en andere partijen zoals eigenaren en gemeente is van belang om mensen op de hoogte te houden van de stand van zaken en de projecten die er met het ondernemersfonds worden opgepakt. Communicatie is niet alleen een middel om te informeren, maar ook om het ondernemersfonds intern te promoten en om ondernemers en andere belanghebbenden enthousiast te maken. Doel is interne informatievoorziening, maar ook het bevorderen van het enthousiasme over de projecten in de binnenstad. Projectvoorstel: (Digitale) nieuwsbrief voor ondernemers Via een fysieke en/of een digitale nieuwsbrief worden de ondernemers in de binnenstad circa 6 keer per jaar op de hoogte gehouden van de projecten uit het ondernemersfonds en het nieuws uit de binnenstad. Projectvoorstel: Jaarlijkse conferentie ondernemersfonds Jaarlijks wordt er een conferentie gehouden met de ondernemers in de binnenstad (centrum en aanloopstraten) over de opzet van het projectenprogramma van het ondernemersfonds voor het komende jaar. Het ondernemersfonds is er immers voor en door ondernemers. Projectvoorstel: stimuleren ondernemerschap Door jaarlijks een prijs uit te reiken onder de ondernemers, zoals beste gevel, beste ondernemer of mooiste etalage kan ondernemerschap en enthousiasme onder ondernemers gestimuleerd worden. De Breda Pluim is hier een goed voorbeeld van. Hoofdstuk 3 15

20 16 Hoofdstuk 3

21 4. ORGANISATIE 4.1 Organisatie ondernemersfonds Het ondernemersfonds wordt beheerd door de Stichting Bredaas OndernemersFonds (BOF). De Stichting bestaat uit een Stichtingsbestuur, een uitvoeringsorganisatie en werkgroepen. Het Stichtingsbestuur staat onder een Raad van Toezicht, die de gelden uit het ondernemersfonds beheerd en toezicht houdt op de besteding van de middelen. Stichtingsbestuur Het ondernemersfonds wordt aangestuurd door een Stichtingsbestuur. Het Stichtingsbestuur bestaat uit ondernemers, eventueel aangevuld met een aantal personen die een adviesfunctie vervullen in het bestuur (zoals gemeente, vastgoedsector, toeristische sector en Kamer van Koophandel). Het bestuur opereert op strategisch niveau en heeft de leiding en eindverantwoordelijkheid over het ondernemersfonds. De taken van het Stichtingsbestuur zijn: Het beoordelen en toetsen van de projectenprogramma s die worden ingediend door de ondernemers. Door middel van een jaarlijkse conferentie in samenspraak met de ondernemers bepalen welke projecten er jaarlijks worden opgepakt voor de gehele binnenstad (5% van het totaalbudget centrum en 5% van het totaalbudget aanloopstraten). Het aansturen van de uitvoeringsorganisatie. Het jaarlijks evalueren, eventueel ook met het gemeentebestuur van Breda wanneer het Stichtingsbestuur dit nodig acht. Uitvoeringsorganisatie Om uitvoering te geven aan de projecten en activiteiten van het ondernemersfonds is het wenselijk één of meerdere gebiedsmanagers aan te stellen. Reden hiervoor is, dat ondernemers doorgaans de tijd en kennis missen om de activiteiten uit het ondernemersfonds te kunnen coördineren. De ondernemers kunnen ervoor kiezen één centrummanager aan te stellen die in het gehele gebied actief wordt (centrum + aanloopstraten). Een andere optie is, om de coördinatie in enkele aanloopstraten (zoals de Haagdijk en de Boschstraat) te scheiden van het centrum. Dan zou er in het centrum een centrummanager worden aangesteld en in de aanloopstraten zou er gewerkt kunnen worden met een winkelstraatstraatmanager (zie paragraaf 3.1.6). Voor het centrum is er in de voorlopige begroting rekening gehouden met het aanstellen van een centrummanager. Voor de aanloopstraten wordt de keuze aan de aanloopstraten zelf overgelaten of zij een gebiedsmanager willen aanstellen (straatmanager voor aanloopstraat of aansluiten bij werkzaamheden centrummanager). De gebiedsmanager(s) kunnen veelal ondersteund worden door studenten van bijvoorbeeld St. Joost en NHTV door het aanbieden van stageplaatsen, mogelijkheden tot het opbouwen van een portofolio, leertrajecten etc. Op deze manier kunnen er kosten bespaard worden. Hoofdstuk 4 17

Samenvatting Plan van Aanpak Centrummanagement Grave. Ondernemersvereniging Graveon

Samenvatting Plan van Aanpak Centrummanagement Grave. Ondernemersvereniging Graveon Samenvatting Plan van Aanpak Centrummanagement Grave Ondernemersvereniging Graveon VOORWOORD Deze visie en plan van aanpak voor de start van Centrummanagement Grave is tot stand gekomen door samenwerking

Nadere informatie

Startdia met foto Ruimte Tussenstand Centrummanagement Ermelo

Startdia met foto Ruimte Tussenstand Centrummanagement Ermelo Startdia met foto Ruimte Tussenstand Centrummanagement Ermelo Vooraf Fijn dat u er bent, bedankt dat u gekomen bent! Duur vergadering 1,5 uur Opdracht en proces Opdracht Namens OVE, gemeente en KvK Onderzoeken

Nadere informatie

Startdia met foto Ruimte Tussenstand Centrummanagement Ermelo. Fijn dat u er bent, bedankt dat u gekomen bent! Duur vergadering 1,5 uur

Startdia met foto Ruimte Tussenstand Centrummanagement Ermelo. Fijn dat u er bent, bedankt dat u gekomen bent! Duur vergadering 1,5 uur Startdia met foto Ruimte Tussenstand Centrummanagement Ermelo Vooraf Fijn dat u er bent, bedankt dat u gekomen bent! Duur vergadering 1,5 uur 1 Opdracht en proces Opdracht Namens OVE, gemeente en KvK Onderzoeken

Nadere informatie

Actieplan binnenstad Maassluis

Actieplan binnenstad Maassluis Actieplan binnenstad Maassluis 1 Inleiding De dynamiek in de detailhandel is bijzonder groot en kent vele trends en ontwikkelingen. Een aantal trends is al jaren zichtbaar, zoals schaalvergroting. Andere

Nadere informatie

Concept Businessplan Ondernemersfonds Tilburg Binnenstad

Concept Businessplan Ondernemersfonds Tilburg Binnenstad Concept Businessplan Ondernemersfonds Tilburg Binnenstad 15 Juni 2013 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding... 2 1.1 Ambitie... 2 1.2 Opgave... 2 1.3 Ondernemersfonds... 2 1.4 Financiering... 3 2. Doelstelling en

Nadere informatie

Startdia met foto Ruimte. De toekomst van Amersfoort centrum & de rol van de vastgoedsector

Startdia met foto Ruimte. De toekomst van Amersfoort centrum & de rol van de vastgoedsector Startdia met foto Ruimte De toekomst van Amersfoort centrum & de rol van de vastgoedsector Wie ben ik? Stefan van Aarle: Adviseur Retail & Centrummanagement Coördinator Platform Binnenstadsmanagement Organisatie

Nadere informatie

Intentieverklaring Versterking economisch positie Centrum Alphen aan den Rijn

Intentieverklaring Versterking economisch positie Centrum Alphen aan den Rijn Intentieverklaring Versterking economisch positie Centrum Alphen aan den Rijn Inleiding Het centrum van Alphen aan den Rijn is de ontmoetingsplaats, het culturele- en koopcentrum voor de inwoners van Alphen

Nadere informatie

Oosterhout: de Beste Binnenstad?! Actieplan voor nominatie Beste Binnenstad 2013-2015

Oosterhout: de Beste Binnenstad?! Actieplan voor nominatie Beste Binnenstad 2013-2015 : de Beste Binnenstad?! Actieplan voor nominatie Beste Binnenstad 2013-2015 januari 2012 Waarom De Beste Binnenstad? De wereld om ons heen verandert. Veranderend consumentengedrag en vooral de daarmee

Nadere informatie

Promotie Ondernemers Binnenstad Dordrecht. Jaarplan 2015. (eerste versie op hoofdlijnen)

Promotie Ondernemers Binnenstad Dordrecht. Jaarplan 2015. (eerste versie op hoofdlijnen) Promotie Ondernemers Binnenstad Dordrecht Jaarplan 2015 (eerste versie op hoofdlijnen) Versie 2.0 27 maart 2015 1. Inleiding De POBD is een vereniging die als doel heeft het winkel- en horecabezoek aan

Nadere informatie

Informatieavond reclamebelasting

Informatieavond reclamebelasting Informatieavond reclamebelasting 9 april 2015 2-7-2015 1 Indeling van de avond Openingswoord door wethouder Ricky van den Aker Update over vrij parkeren Toelichting nieuwe reclamebelasting Enkele vragen

Nadere informatie

Vereniging Commercieel Onroerend goed binnenstad Dordrecht (VCOD) VCOD

Vereniging Commercieel Onroerend goed binnenstad Dordrecht (VCOD) VCOD Vereniging Commercieel Onroerend goed binnenstad Dordrecht (VCOD) VCOD Vereniging Commercieel Onroerend goed binnenstad Dordrecht Aanleiding Binnensteden staan steeds meer in de belangstelling van bezoekers,

Nadere informatie

Ambitie: Winkelstad PLUS + muziek. Forse investering noodzakelijk! Centrum op de schop!

Ambitie: Winkelstad PLUS + muziek. Forse investering noodzakelijk! Centrum op de schop! Ambitie: Winkelstad PLUS + muziek Goor als winkelhart van de Hof van Twente aangevuld met muzikale elementen: Beeld bepalende elementen (muziekkoepel etc.); Muzikale evenementen (zie Bigband festival);

Nadere informatie

Plan van Aanpak BIZ Vianen

Plan van Aanpak BIZ Vianen Plan van Aanpak BIZ Vianen Plan van Aanpak BIZ Voorstraat Vianen oktober 2011 1 1. Inleiding 1.1 Aanleiding Als vestingstad met historie, onder de rook van Utrecht, is Vianen trots op haar Voorstraat.

Nadere informatie

LATEN WE SAMEN ZORGEN DAT ONS CENTRUM NOG MEER GAAT KLOPPEN!

LATEN WE SAMEN ZORGEN DAT ONS CENTRUM NOG MEER GAAT KLOPPEN! EEN KLOPPEND HART LATEN WE SAMEN ZORGEN DAT ONS CENTRUM NOG MEER GAAT KLOPPEN! ONS CENTRUM in beeld en cijfers WIST U DAT. wij ruim 50.000 m2 detailhandel hebben in ons centrum (vergelijk centrum Helmond,

Nadere informatie

Binnenstad Den Haag. 21 mei 2015 NRW projectbezoek Den Haag. Ad Dekkers Directeur Bureau Binnenstad Den Haag

Binnenstad Den Haag. 21 mei 2015 NRW projectbezoek Den Haag. Ad Dekkers Directeur Bureau Binnenstad Den Haag Binnenstad Den Haag 21 mei 2015 NRW projectbezoek Den Haag Ad Dekkers Directeur Bureau Binnenstad Den Haag Beste Binnenstad van Nederland 2013-2015 De sterke punten Visie Consequente uitvoering en doorzettingsvermogen

Nadere informatie

Meerjarenbeleidplan 2012-2016 Stichting Centrummanagement Haaksbergen

Meerjarenbeleidplan 2012-2016 Stichting Centrummanagement Haaksbergen Meerjarenbeleidplan 2012-2016 Stichting Centrummanagement Haaksbergen 1. Doelstellingen De Stichting Centrummanagement Haaksbergen heeft als doel om namens de ondernemers, het centrum van Haaksbergen op

Nadere informatie

Bijeenkomst centrumvisie. 5 november 2015

Bijeenkomst centrumvisie. 5 november 2015 Bijeenkomst centrumvisie 5 november 2015 Plangebied < Havenstraat,< Witte Kerk < Zeestraat Dorpsstraat Resultaten vragenlijst, 241 respondenten 18 t/m 35 jaar (35) Leeftijdscategorie 0 t/m 17 jaar (1)

Nadere informatie

Online vragenlijst Ondernemersfonds binnenstad Bergen op Zoom

Online vragenlijst Ondernemersfonds binnenstad Bergen op Zoom Online vragenlijst Ondernemersfonds binnenstad Bergen op Zoom Rapportage oktober 2014 Inleiding Stichting Bi- Zone heeft begin oktober 2014 een vragenlijst uitgezet onder al haar contribuanten (alle bedrijven

Nadere informatie

Activiteitenplan en begroting. BIZ Ootmarsum 2017

Activiteitenplan en begroting. BIZ Ootmarsum 2017 BIZ Ootmarsum Activiteitenplan en begroting BIZ Ootmarsum 2017 Ruimtelijke kwaliteit voor een aantrekkelijke en veilige omgeving. Groen (bloembakken enz.), aankleding binnenstad & straatmeubilair e.d..

Nadere informatie

Businessplan Centrummanagement Heesch. Stichting Centrummanagement Heesch Definitief

Businessplan Centrummanagement Heesch. Stichting Centrummanagement Heesch Definitief Businessplan Centrummanagement Heesch Stichting Centrummanagement Heesch Definitief Projectenprogramma Centrummanagement Heesch Stichting Centrummanagement Heesch Definitief Rapportnummer: 205X00476.069992_2

Nadere informatie

Wie is de BIZ? In de BIZ werkgroep Ootmarsum zitten de volgende personen (v.l.n.r):

Wie is de BIZ? In de BIZ werkgroep Ootmarsum zitten de volgende personen (v.l.n.r): BIZ Ootmarsum Ootmarsum het stadje dat zo enig en anders is, is een uitspraak die vele van u kennen. Een uitspraak waar we dan ook met z n allen continue hard voor werken. Dat zal ook de komende jaren

Nadere informatie

Binnenstad Den Haag. Beste Binnenstad van Nederland 2013-2015

Binnenstad Den Haag. Beste Binnenstad van Nederland 2013-2015 Binnenstad Den Haag Wonen boven winkels Nederland 26 maart 2015 Ad Dekkers directeur Bureau Binnenstad Den Haag Beste Binnenstad van Nederland 2013-2015 1 De sterke punten Visie Consequente uitvoering

Nadere informatie

Aan het College van Burgemeester en Wethouders En de raadsleden van de gemeente Breda Postbus RH BREDA. Breda, 21 november 2012

Aan het College van Burgemeester en Wethouders En de raadsleden van de gemeente Breda Postbus RH BREDA. Breda, 21 november 2012 Aan het College van Burgemeester en Wethouders En de raadsleden van de gemeente Breda Postbus 90156 4800 RH BREDA Breda, 21 november 2012 Geacht College, De Ondernemersvereniging Binnenstad Breda (OBB),

Nadere informatie

Kwaliteitsverbetering aanloopstraten. Presentatie 31 mei 2012

Kwaliteitsverbetering aanloopstraten. Presentatie 31 mei 2012 Kwaliteitsverbetering aanloopstraten Presentatie 31 mei 2012 Vooraf Aanleiding: BRO rapportage 2009 Conceptplan Brusselsestraat e.o. 2010 Verandering economische situatie 2009-2012 Vraagstelling: Actuele

Nadere informatie

Activiteitenplan Verantwoording Begroting 2016

Activiteitenplan Verantwoording Begroting 2016 Biz Plan 2016 BIZ Ondernemers Driebergen (BIZ 3B) Activiteitenplan Verantwoording Begroting 2016 BIZ DRIEBERGEN (BIZ 3B) Versie april 2015 Activiteiten 2016 Een Bedrijven Investerings Zone (verder te noemen

Nadere informatie

Petitie MKB Hoorn met betrekking tot de ingevoerde reclamebelasting Hoorn ten behoeve van het Lokaal Ondernemersfonds

Petitie MKB Hoorn met betrekking tot de ingevoerde reclamebelasting Hoorn ten behoeve van het Lokaal Ondernemersfonds Petitie MKB Hoorn met betrekking tot de ingevoerde reclamebelasting Hoorn ten behoeve van het Lokaal Ondernemersfonds Hoorn, 25 augustus 2009 MKB Hoorn constateert - Dat de gemeente Hoorn eind mei de aanslagen

Nadere informatie

Beste Goese ondernemers, managers, bedrijfsleiders en medewerkers,

Beste Goese ondernemers, managers, bedrijfsleiders en medewerkers, SNELPOST email: info@oogfocus.nl website: www.oogfocus.nl Oktober 2017 In deze snelpost Uitslag Enquête Street Sale Kerstmarkt met extra koopavond Van de voorzitter Halloween Koopzondag Nieuwe leden Wat

Nadere informatie

Bijstelling Beleid-/activiteitenplan Centrummanagement Asten 2013 ev.

Bijstelling Beleid-/activiteitenplan Centrummanagement Asten 2013 ev. Bijstelling Beleid-/activiteitenplan Centrummanagement Asten 2013 ev. Augustus 2013. 1 1. Ondernemersfonds. Na enkele jaren met eenmalige bijdragen gewerkt te hebben, is in 2012 door het algemeen bestuur

Nadere informatie

Centrum Management - Plan van Aanpak (2013) 1. Inleiding

Centrum Management - Plan van Aanpak (2013) 1. Inleiding Centrum Management - Plan van Aanpak (2013) 1. Inleiding Deze notitie beschrijft het Plan van Aanpak en stappenplan voor de herinvoering van centrummanagement in Valkenswaard. Achtereenvolgens wordt ingegaan

Nadere informatie

Jaarplan Binnenstad Ondernemers Fonds Purmerend

Jaarplan Binnenstad Ondernemers Fonds Purmerend Jaarplan 2017 Binnenstad Ondernemers Fonds Purmerend Algemeen Voor u ligt het Jaarplan 2017 van het Binnenstad Ondernemers Fonds Purmerend (BOF). Het beoogt een globaal beeld te verschaffen over de strategie,

Nadere informatie

Jaarplan en begroting 2015

Jaarplan en begroting 2015 Jaarplan en begroting 2015 Voorwoord Stichting Bi- Zone, het ondernemersfonds voor de binnenstad, richt zich binnen de wettelijke richtlijnen op het optimaliseren van de sfeer en uitstraling van de binnenstad.

Nadere informatie

Gemeente Beverwijk. Wethouder Tim De Rudder

Gemeente Beverwijk. Wethouder Tim De Rudder Gemeente Beverwijk Wethouder Tim De Rudder https://www.youtube.com/watch?v=hdoxyqpivas 2 Rabobank Utrechtse Waarden Jappie van der Heide (manager MKB) Rabobank-IJmond 4 Rabobank Utrechtse Waarden Alleen

Nadere informatie

Centrummanagement Grave Het Ondernemersfonds. Stefan van Aarle

Centrummanagement Grave Het Ondernemersfonds. Stefan van Aarle Centrummanagement Grave Het Ondernemersfonds Stefan van Aarle De basis: plan van aanpak Vastgesteld juli 2012 Aandacht voor: Projecten Organisatie Financiering Doelstelling Het is samenwerking met de bij

Nadere informatie

1. Activiteitenplan Winkelhart Hoogerheide, 2015

1. Activiteitenplan Winkelhart Hoogerheide, 2015 1. Activiteitenplan Winkelhart Hoogerheide, 2015 1. Inleiding In Hoogerheide heeft de ledenvergadering van oktober uitgewezen dat er een groot draagvlak is voor een ondernemersfonds. Na uitleg is bijna

Nadere informatie

Project hart voor de Stad: Resultaten werksessies

Project hart voor de Stad: Resultaten werksessies Project hart voor de Stad: Resultaten werksessies inretail.nl vermeulensteenbergen.nl Juni 2016 1 AANBOD & DOELGROEPEN TOP 5 BENODIGD AANBOD TOEKOMST 1. Kinderspeelgelegenheid 2. Speelgoedwinkel 3. Restaurant

Nadere informatie

Actualisatie Centrumvisie Rhenen

Actualisatie Centrumvisie Rhenen Actualisatie Centrumvisie Rhenen Vanavond: naar een actuele visie Visie 2009, stand 2016 Trends en middelgrote centrumgebieden Marktruimte Actualisatie van de visie In gesprek over het vervolg, hoe realiseren

Nadere informatie

Samenwerking in de binnenstad van Tilburg. Bezoek gaststad Tilburg

Samenwerking in de binnenstad van Tilburg. Bezoek gaststad Tilburg Samenwerking in de binnenstad van Tilburg Bezoek gaststad Tilburg Achtergrond en huidige samenwerking Tilburg in cijfers 211.000 inwoners en het groeit door: 222.000 in 2040 Op termijn de vijfde stad van

Nadere informatie

Kennismaking ondernemers Nuenen met Centrummanagement. Jef van Stratum. 14 juli 2016 Nuenen Centrum

Kennismaking ondernemers Nuenen met Centrummanagement. Jef van Stratum. 14 juli 2016 Nuenen Centrum Kennismaking ondernemers Nuenen met Centrummanagement Jef van Stratum 14 juli 2016 Nuenen Centrum Wat is het Retailplatform Brabant? Stichting voor alle Centrummanagers in Brabant advisering kennisbank

Nadere informatie

6 speerpunten voor een bloeiende detailhandel

6 speerpunten voor een bloeiende detailhandel Stad Antwerpen: Beleidsnota Detailhandel 2013 6 speerpunten voor een bloeiende detailhandel Florerende winkels zijn voor Antwerpen van groot belang. Niet alleen zorgen ze ervoor dat de Antwerpenaar alles

Nadere informatie

Een toekomstbestendige binnenstad voor Harderwijk

Een toekomstbestendige binnenstad voor Harderwijk Een toekomstbestendige binnenstad voor Harderwijk Startbijeenkomst Felix Wigman, BRO 205X00691 Programma Opening wethouder Presentatie BRO Centrumschouw met 4 verhalen: verblijven, retail, cultuur en wonen

Nadere informatie

Vereniging van Commercieel Vastgoed Binnenstad Dordrecht. Jasper Mos, wethouder economie Dordrecht Dordrecht, 6 februari 2012

Vereniging van Commercieel Vastgoed Binnenstad Dordrecht. Jasper Mos, wethouder economie Dordrecht Dordrecht, 6 februari 2012 Vereniging van Commercieel Vastgoed Binnenstad Dordrecht Jasper Mos, wethouder economie Dordrecht Dordrecht, 6 februari 2012 Probleemanalyse (1996) Water als vervoersader wordt barrière Boot wordt auto

Nadere informatie

Centrumperspectief. Concept. De hoofdlijnen - concept Juli 2016

Centrumperspectief. Concept. De hoofdlijnen - concept Juli 2016 Centrumperspectief Concept De hoofdlijnen - concept Juli 2016 Programma 19.00 19.30 Inloop 19.30 19.35 Welkomstwoord 19.35 20.05 Concept centrumperspectief 20.05 20.20 Ruimte voor verdieping / vragen 20.20

Nadere informatie

CENTRUMVISIE NOORDWIJKERHOUT. Uitkomsten vragenlijst burgerpanel

CENTRUMVISIE NOORDWIJKERHOUT. Uitkomsten vragenlijst burgerpanel CENTRUMVISIE NOORDWIJKERHOUT Uitkomsten vragenlijst burgerpanel Periode: 18 januari tot 2 februari 2016 Aantal respondenten: 458 van 656 (70%) Inleiding De gemeente Noordwijkerhout werkt aan een versterking

Nadere informatie

UITVOERINGSCONVENANT BINNENSTAD Martijn van Dam, DSO/Economie VvE Binnenstad Den Haag 28 maart 2014

UITVOERINGSCONVENANT BINNENSTAD Martijn van Dam, DSO/Economie VvE Binnenstad Den Haag 28 maart 2014 UITVOERINGSCONVENANT BINNENSTAD 2014-2018 Martijn van Dam, DSO/Economie VvE Binnenstad Den Haag 28 maart 2014 MOTIVATIE DEN HAAG BESTE BINNENSTAD (IN 250 WOORDEN) Den Haag werkt al vijftien jaar met hart

Nadere informatie

Bedrijven Investeringszone (BIZ) Investeringsfonds Eindhoven t Centrum

Bedrijven Investeringszone (BIZ) Investeringsfonds Eindhoven t Centrum Bedrijven Investeringszone (BIZ) Investeringsfonds Eindhoven t Centrum A-cie Eindhoven 11 april 2016 Farzad Ghaus Stad & Co Inhoud: BIZ definitie en achtergrond BIZ voordelen BIZ procedure BIZ inkomsten

Nadere informatie

Startdia met foto Ruimte Centrummanagement: Eerst de theorie.. Jan Boots, 18 oktober

Startdia met foto Ruimte Centrummanagement: Eerst de theorie.. Jan Boots, 18 oktober Startdia met foto Ruimte Centrummanagement: Eerst de theorie.. Jan Boots, 18 oktober Inhoud presentatie Centrummanagement 1.Wat houdt het in? 2.Ambities, doelstellingen en resultaat 3.Taakvelden 4.Organisatie

Nadere informatie

BIZ EIGENARENVERENGING DAMRAK, BEURSPLEIN e.o.

BIZ EIGENARENVERENGING DAMRAK, BEURSPLEIN e.o. BIZ EIGENARENVERENGING DAMRAK, BEURSPLEIN e.o. September 2015 Aangepast dinsdag 20 oktober 2015 Opgesteld door: Eigenarenvereniging Damrak, Beursplein e.o. Statutair-adres: Dirk van Hasseltsteeg 5, 1012

Nadere informatie

SWOT-analyse. SWOT-analyse. Bedreiging Concurrentie andere binnensteden Andere vormen van vrijetijdsbesteding op zondag

SWOT-analyse. SWOT-analyse. Bedreiging Concurrentie andere binnensteden Andere vormen van vrijetijdsbesteding op zondag Inleiding Ontbijtsessie Geld verdienen op koopzondagen was een groot succes! Programma Inleiding wethouder Rensen; SWOT; Brainstorm; Afspraken vastleggen; Tot ziens op 11 november! Ruim 15 ondernemers

Nadere informatie

BIZ PLAN < versie, datum> Opgesteld door: Contactperson(en): , : :

BIZ PLAN <NAAM> < versie, datum> <eventueel logo> Opgesteld door: <adres> Contactperson(en): <naam>, <functie> <Telefoon>: <Telefoon>: TOELICHTING Dit format BIZ plan is opgesteld door gemeente Rotterdam Stadsontwikkeling Economie en bedoeld als ondersteuning voor ondernemers die een bedrijveninvesteringszone (BIZ) willen opstarten. Het

Nadere informatie

Aan: College van Burgemeester en Wethouders van Breda Postbus 90156 4800 RH Breda. Breda, 12-12- 2012. Geacht College,

Aan: College van Burgemeester en Wethouders van Breda Postbus 90156 4800 RH Breda. Breda, 12-12- 2012. Geacht College, Aan: College van Burgemeester en Wethouders van Breda Postbus 90156 4800 RH Breda Breda, 12-12- 2012 Geacht College, Tot onze verbazing hebben wij vernomen dat U op 21 november jl. een schrijven (bijlage

Nadere informatie

Businessplan Ondernemersfonds Prinsenbeek. Definitief

Businessplan Ondernemersfonds Prinsenbeek. Definitief Businessplan Ondernemersfonds Prinsenbeek Definitief Businessplan Ondernemersfonds Prinsenbeek Definitief Rapportnummer: 205X00550 Datum: 14 augustus 2013 Opdrachtgever: Ondernemers Vereniging Prinsenbeek

Nadere informatie

BUSINESSPLAN ONDERNEMERSFONDS RIJSSEN-HOLTEN

BUSINESSPLAN ONDERNEMERSFONDS RIJSSEN-HOLTEN BUSINESSPLAN ONDERNEMERSFONDS RIJSSEN-HOLTEN Datum: 13 november 2013 Opdrachtgevers: Ondernemersverenigingen HABI, HHV, TRH, SEH, SER Beknopte inhoud: Onder de vlag van een ondernemersfonds willen de ondernemersverenigingen

Nadere informatie

ORGANISATIESTRUCTUUR HOFKWARTIER ONDERNEMERS

ORGANISATIESTRUCTUUR HOFKWARTIER ONDERNEMERS ORGANISATIESTRUCTUUR HOFKWARTIER ONDERNEMERS augustus 2011 HOB/BIZ 1 Inhoud 1. Inleiding. 3 1.1. Ontstaan BIZ en HOB 3 1.2. BIZ gebied en bijdrage-plichtigen.. 3 1.3. Doelstellingen BIZ/HOB. 3 2. Organisatie..

Nadere informatie

Stimulering ondernemerschap en bestrijding winkelleegstand een gouden combinatie. Wout Gelderloos Farid Darkaoui 20 januari 2015

Stimulering ondernemerschap en bestrijding winkelleegstand een gouden combinatie. Wout Gelderloos Farid Darkaoui 20 januari 2015 Stimulering ondernemerschap en bestrijding winkelleegstand een gouden combinatie Wout Gelderloos Farid Darkaoui 20 januari 2015 Even voorstellen Zaken Expert B.V. Stedelijk en economische ontwikkeling

Nadere informatie

Praktijkinfo. Centrummanagement

Praktijkinfo. Centrummanagement Praktijkinfo Centrummanagement november 2014 Meer dan ooit staat centrum- of binnenstadmanagement in Nederland in de schijnwerpers. Winkelgebieden staan onder druk o.a door de toenemende invloed van internetverkopen.

Nadere informatie

We zullen het samen moeten doen

We zullen het samen moeten doen Gezamenlijke aanpak stadshart E-Nieuwsbrief Stadshart Lelystad - Uitgave: januari 2015 Het college van Lelystad heeft de gemeenteraad geïnformeerd over de stand van zaken rondom het stadshart. Welke initiatieven

Nadere informatie

Evaluatie proef Middelburg Winterstad editie 2016/2017

Evaluatie proef Middelburg Winterstad editie 2016/2017 Evaluatie proef Middelburg Winterstad editie 2016/2017 Van december t/m half januari 16/ 17 veranderde Middelburg in Middelburg Winterstad. Er kon geschaatst worden op de markt, er waren meerdere winterterrassen

Nadere informatie

BEDRIJFSINVESTERINGSZONE Stichting BIZ Binnenstad Nijkerk

BEDRIJFSINVESTERINGSZONE Stichting BIZ Binnenstad Nijkerk BEDRIJFSINVESTERINGSZONE Stichting BIZ Binnenstad Nijkerk 1 Inhoudsopgave 1. Waarom een BIZ?... 3 2. Visie en doelstellingen... 4 3. Stichting BIZ Binnenstad Nijkerk... 5 4. Activiteiten BIZ... 6 5. Globale

Nadere informatie

Meerjarenbeleidplan Stichting Centrummanagement Hoogeveen 2015-2019

Meerjarenbeleidplan Stichting Centrummanagement Hoogeveen 2015-2019 Meerjarenbeleidplan Stichting Centrummanagement Hoogeveen 2015-2019 1. Vraag- en probleemstelling Het huidige meerjarenbeleidplan van de stichting loopt van 2011 tot en met 2014. Sinds een aantal jaren

Nadere informatie

Locatieprofiel evenementen Leienplein

Locatieprofiel evenementen Leienplein Locatieprofiel evenementen Leienplein Kleinschalige evenementen die bijdragen aan verlevendiging van de stad/doelstellingen van de stad Eigenaar: Gemeente Apeldoorn Beheerder: Gemeente Apeldoorn Contact:

Nadere informatie

Raadsvoorstel 123. Gemeenteraad. Vergadering 4 december 2012

Raadsvoorstel 123. Gemeenteraad. Vergadering 4 december 2012 Raadsvoorstel 123 Onderwerp : invoering van een Ondernemersfonds onder gelijktijdige verhoging OZB nietwoningen in Helmond. B&W vergadering : 30 oktober 2012 Dienst / afdeling : SE.EC Aan de gemeenteraad,

Nadere informatie

Waarom Beste Binnenstad?

Waarom Beste Binnenstad? Waarom Beste Binnenstad? 1 Waarom Beste Binnenstad? 0. Feiten over Gouda 1. Aansturing; structuur en beleid 2. Basis op orde 3. Flankerend beleid 4. Be good and tell it - stadsmarketing 5. DNA van Gouda

Nadere informatie

Bedrijveninvesteringszone IJsselstein. Samen werken aan een vitale binnenstad

Bedrijveninvesteringszone IJsselstein. Samen werken aan een vitale binnenstad Bedrijveninvesteringszone IJsselstein Samen werken aan een vitale binnenstad Inhoudsopgave Inhoudsopgave 3 1 Voorwoord 5 2 Inleiding 6 2.1 Achtergronden 6 2.2 Gebiedsafbakening 6 3 Doelstellingen 7 4

Nadere informatie

informatieavond 6 juni 2013 dijkstraat en omgeving Inhoud

informatieavond 6 juni 2013 dijkstraat en omgeving Inhoud informatieavond 6 juni 2013 dijkstraat en omgeving Inhoud Werkgrenzen en context Bestrating: materiaalkeuze Informatievoorziening, entrees winkelgebied en thema-routes Visie Verlichting Binnenstad Reclame-uitingen,

Nadere informatie

Werkplan Centrum XL 2015/2016

Werkplan Centrum XL 2015/2016 Werkplan Centrum XL 2015/2016 Maart 2015, Amsterdam Inleiding: toekomstperspectief Centrum XL Er zijn veel ontwikkelingen gaande in Amsterdam op het gebied van economie, logistiek en duurzaamheid die van

Nadere informatie

Werkbijeenkomst VCOD Branchering binnenstad

Werkbijeenkomst VCOD Branchering binnenstad Werkbijeenkomst VCOD Branchering binnenstad Dordrecht, 28 augustus 2012 Reineke de Vries, accountmanagement en acquisitie Niek de Wit, beleidsadviseur economie Inhoud Huidige positie binnenstad Ontwikkelingen

Nadere informatie

Plan Aanpak promotie en programmering Kulthus Wekerom

Plan Aanpak promotie en programmering Kulthus Wekerom Plan Aanpak promotie en programmering Kulthus Wekerom Geschreven door: Daan Boers Inleiding Om het Kulturhus Wekerom bekendheid te geven en om de mensen te informeren over de activiteiten in het Kulturhus,

Nadere informatie

Bedrijven Investerings Zones. Betere samen werking tussen ondernemers

Bedrijven Investerings Zones. Betere samen werking tussen ondernemers Bedrijven Investerings Zones Betere samen werking tussen ondernemers Sinds 1 mei jl. is de Experimentenwet Bedrijven Investerings Zones (BIZ) in werking getreden. Deze wet geeft ondernemers een instrument

Nadere informatie

Mogelijke maatregelen, acties en instrumenten ter versterking van het handelsapparaat

Mogelijke maatregelen, acties en instrumenten ter versterking van het handelsapparaat Mogelijke maatregelen, acties en instrumenten ter versterking van het handelsapparaat Gevonden maatregelen en acties Verhogen van het aanbod in kwantitatieve zin Aantrekken nieuwe winkels Gevonden instrumenten

Nadere informatie

TStichting Marketing Haagse Binnenstad

TStichting Marketing Haagse Binnenstad TStichting Marketing Haagse Binnenstad de Etalage Den Haag Wanneer samen meer is Is samen een succes En smaakt samen naar meer Wat zijn de uitgangspunten? Gericht op we in plaats van ik Durven zoeken

Nadere informatie

DESKUNDIGENOPINIE NIJMEGEN

DESKUNDIGENOPINIE NIJMEGEN DESKUNDIGENOPINIE NIJMEGEN De deskundigenopinie vormt al sinds 2001 een vast programmaonderdeel van het bezoek aan een gaststad. Tijdens een rondwandeling beoordelen de bezoekers de binnenstad op een aantal

Nadere informatie

Visie en Actieplan winkelcentrum Heksenwiel

Visie en Actieplan winkelcentrum Heksenwiel Visie en Actieplan winkelcentrum Heksenwiel 29 april 2014 Bestuur Winkeliersvereniging Heksenwiel DELA/DTZ Wijkraad BeKom SOAB Breda BV i.spape@soab.nl e.kalle@soab.nl Waarom een visie op Heksenwiel Leegstand,

Nadere informatie

BIZ PLAN WEST KRUISKADE Gebruikers

BIZ PLAN WEST KRUISKADE Gebruikers BIZ PLAN WEST KRUISKADE Gebruikers 1 oktober 2014 Opgesteld door: Stichting Gebruikers BIZ West Kruiskade e.o. Contactpersonen: - Richard de boer, Voorzitter 06-53 371 668 - Edwin Markus, Procesbegeleider

Nadere informatie

BedrijvenInvesteringsZone Binnenstad Oosterhout

BedrijvenInvesteringsZone Binnenstad Oosterhout Bruisende Binnenstad Oosterhout De smaak te pakken BedrijvenInvesteringsZone Binnenstad Oosterhout Het gezamenlijke financieringsmiddel om de aantrekkelijkheid van de Oosterhoutse binnenstad te versterken.

Nadere informatie

Werkwijze en criteria activiteiten en evenementen Zwollefonds

Werkwijze en criteria activiteiten en evenementen Zwollefonds Werkwijze en criteria activiteiten en evenementen Zwollefonds In het meerjarenbeleidsplan van de Stichting Zwollefonds Binnenstad is het organiseren en aanjagen van goede evenementen en activiteiten in

Nadere informatie

Detailhandelsvisie. Goeree-Overflakkee

Detailhandelsvisie. Goeree-Overflakkee Detailhandelsvisie Goeree-Overflakkee 2 trends en ontwikkelingen in de detailhandel (algemeen)! Economische stagnatie! Omzetverschuivingen van offline naar online winkels (internet winkelen)! Overcapaciteit

Nadere informatie

Alles draait om beleving

Alles draait om beleving Samen ondernemen Alles draait om beleving Samen beleven Samenvatting Strategisch Businessplan Ondernemersfonds Tilburg Het is 2020 experience marketing horeca dienstensector beleving detailhandel events

Nadere informatie

Nieuwsbrief Ebbingekwartier 27 mei 2011 Door: Erwin van Leeuwen

Nieuwsbrief Ebbingekwartier 27 mei 2011 Door: Erwin van Leeuwen Nieuwsbrief Ebbingekwartier 27 mei 2011 Door: Erwin van Leeuwen Waarom Winkelstraatmanagement Een eerste nieuwsbrief van uw winkelstraatmanager Erwin van Leeuwen en zijn assistent Tim de Vries. Wat wij

Nadere informatie

Stadsagenda Vlaardingen

Stadsagenda Vlaardingen Stadsagenda Vlaardingen In Vlaardingen is het prettig wonen Percentage dat het (zeer) eens is met de volgende stellingen: 51% stad voor jonge gezinnen Wat voor stad is Vlaardingen? groene stad 80% 60%

Nadere informatie

Het college/de burgemeester wordt verzocht de volgende vragen zo spoedig mogelijk schriftelijk te beantwoorden:

Het college/de burgemeester wordt verzocht de volgende vragen zo spoedig mogelijk schriftelijk te beantwoorden: M O N T F O O R T D66 SCHRIFTELIJKE VRAGEN AAN HET COLLEGE Nr 2015-29 Datum: 17-11-2015 Naam vragensteller: H.P.M. Bezuijen/A.M. van de Poll Vraag gericht aan: College/Portefeuillehouder Onderwerp: Ondernemersfonds

Nadere informatie

Met een bereikbare stad Bereik je meer

Met een bereikbare stad Bereik je meer Met een bereikbare stad Bereik je meer Een plan om bezoekers op een aantrekkelijke manier naar de Zwolse binnenstad te trekken; met initiatieven op het gebied van parkeren. Voorwoord Een bereikbare stad

Nadere informatie

Ondernemersfondsen. Soorten, maten, voors en tegens. Lichtenvoorde, 10 november 2016 Kjeld Vosjan

Ondernemersfondsen. Soorten, maten, voors en tegens. Lichtenvoorde, 10 november 2016 Kjeld Vosjan Vosjan Management op Maat Ondernemersfondsen Soorten, maten, voors en tegens Lichtenvoorde, 10 november 2016 Kjeld Vosjan Inhoud 1. Aanleiding, waarom zitten we hier? 2. Ondernemersfondsen algemeen 3.

Nadere informatie

Vragen & antwoorden - BIZ Waarderpolder 2011

Vragen & antwoorden - BIZ Waarderpolder 2011 BIZ WAARDERPOLDER 2011 1. Wat is een BIZ Ondernemersfonds? Een BIZ is een instrument vóór en dóór ondernemers. Op grond van de Experimentenwet Bedrijven Investeringszones (BIZ, 2009) kunnen ondernemers

Nadere informatie

CONCEPT OVEREENKOMST ONDERNEMERSFONDS BINNENSTAD BREDA GEMEENTE BREDA STICHTING BREDAAS ONDERNEMERSFONDS TUSSEN D.D. [ ] Concept d.d.

CONCEPT OVEREENKOMST ONDERNEMERSFONDS BINNENSTAD BREDA GEMEENTE BREDA STICHTING BREDAAS ONDERNEMERSFONDS TUSSEN D.D. [ ] Concept d.d. CONCEPT OVEREENKOMST ONDERNEMERSFONDS BINNENSTAD BREDA TUSSEN GEMEENTE BREDA EN STICHTING BREDAAS ONDERNEMERSFONDS D.D. [ ] Concept d.d. 23-04-2014 2 Ondergetekenden, Gemeente Breda, te dezen rechtsgeldig

Nadere informatie

variant 1d 1d De nieuwbouw verdeelt het gebied duidelijk in twee pleinen: het Roselaarplein en de Nieuwe Markt.

variant 1d 1d De nieuwbouw verdeelt het gebied duidelijk in twee pleinen: het Roselaarplein en de Nieuwe Markt. wat spreekt u aan? bebouwing vervanging van het Mausoleum biedt nieuwe kansen! 1 Een aantrekkelijk plein wordt afgebakend door sterke wanden met uitnodigende en transparante etalages. Nu zijn er op de

Nadere informatie

Convenant Centrummanagement Valkenswaard

Convenant Centrummanagement Valkenswaard Convenant Centrummanagement Valkenswaard Stichting Centrum-Management Valkenswaard Gemeente Valkenswaard Valkenswaard, juli 2014 1 Convenant Centrummanagement Valkenswaard Gesloten tussen het college van

Nadere informatie

inspiratieboek Raalte

inspiratieboek Raalte inspiratieboek Raalte centrum Inhoud Inspiratie Wat leeft er? Het centrum Inpiratiebeelden Inspiratiebeeld Grote Markt Colofon Inspiratie Raalte is gastvrij. Raalte is kleinschalig. In Raalte kun je voor

Nadere informatie

Bedrijveninvesteringszone Ceintuurbaan

Bedrijveninvesteringszone Ceintuurbaan Bedrijveninvesteringszone Ceintuurbaan Inhoudsopgave 1 Voorwoord 7 2 Inleiding 9 2.1 Achtergronden 9 2.2 Gebiedsafbakenining 9 3 Doelstellingen 10 4 Heffingsplichtigen 13 5 Organisatie en werkwijze

Nadere informatie

DE TOEKOMST VAN SHOPPING IN ROESELARE. Samen geven we onze retail een nieuwe boost!

DE TOEKOMST VAN SHOPPING IN ROESELARE. Samen geven we onze retail een nieuwe boost! DE TOEKOMST VAN SHOPPING IN ROESELARE Samen geven we onze retail een nieuwe boost! ROESELARE VANDAAG ZUURSTOF VOOR DE STAD EEN STAD IS BELEVEN EEN STAD IS ONTMOETEN EEN STAD IS ONDERNEMEN ROESELARE VANDAAG:

Nadere informatie

Samen sterker voor Woudenberg!

Samen sterker voor Woudenberg! Kick-off bijeenkomst Samen sterker voor Woudenberg! WELKOM Brainstorm-avond Samen Sterker voor Woudenberg DES Woudenberg RBT Heuvelrug & Vallei woensdag 16 september 2015 Agenda 19.00 u Inloop & ontvangst

Nadere informatie

Heel eerlijk ons winkelaanbod bestaat voor 85% uit de bekende retailers. Het merendeel van ons aanbod is net zo gemakkelijk online verkrijgbaar

Heel eerlijk ons winkelaanbod bestaat voor 85% uit de bekende retailers. Het merendeel van ons aanbod is net zo gemakkelijk online verkrijgbaar Heel eerlijk ons winkelaanbod bestaat voor 85% uit de bekende retailers. Het merendeel van ons aanbod is net zo gemakkelijk online verkrijgbaar Hoe kunnen we ons publiek keer op keer trekken, behouden

Nadere informatie

Straatnaam Beginhuisnummer Eindhuisnummer Postcode Woonplaats

Straatnaam Beginhuisnummer Eindhuisnummer Postcode Woonplaats Straatnaam Beginhuisnummer Eindhuisnummer Postcode Woonplaats Achter de Lange Stallen 10 38 4811 HM Breda Achter de Lange Stallen 33 33 4811 HM Breda Achterom 1 75 4811 LS Breda Achterom 2 124 4811 LT

Nadere informatie

BIZ: workshop 9 stappenplan. 24 juni 2013 Linda van der Windt, beleidsadviseur

BIZ: workshop 9 stappenplan. 24 juni 2013 Linda van der Windt, beleidsadviseur BIZ: workshop 9 stappenplan 24 juni 2013 Linda van der Windt, beleidsadviseur BIZ QUIZ a. Groen bordje b. Rood bordje c. Hand opsteken BIZ QUIZ 1. Wat betekent BIZ? a. Bijzonder Ingewikkeld Zonebeheer

Nadere informatie

A. Business model canvas. B. Marketing en acquisitieplan. C. Actiepunten. BOUWSTENEN VOOR een operationeel AQUISITIE plan

A. Business model canvas. B. Marketing en acquisitieplan. C. Actiepunten. BOUWSTENEN VOOR een operationeel AQUISITIE plan BOUWSTENEN VOOR een operationeel AQUISITIE plan A. Business model canvas Je vult het business model canvas in en komt tot een duidelijke beschrijving van de waarde propositie en het beoogde klant segment

Nadere informatie

De kunst van samen vernieuwen

De kunst van samen vernieuwen De kunst van samen vernieuwen Cultuuragenda gemeente Zutphen 2016 Kunst, cultuur en erfgoed geven kleur aan Zutphen. Ze zorgen voor een leefbare en dynamische samenleving, sociale en economische vitaliteit

Nadere informatie

BEDRIJFS INVESTERINGS ZONE. Biz IN DE BINNENSTAD VAN NIJKERK

BEDRIJFS INVESTERINGS ZONE. Biz IN DE BINNENSTAD VAN NIJKERK BEDRIJFS INVESTERINGS ZONE Biz IN DE BINNENSTAD VAN NIJKERK Waarom een Bedrijven Investerings Zone (BIZ) Nijkerk? Alles zelf doen is optellen, samenwerken is vermenigvuldigen Het centrum van Nijkerk onderscheidt

Nadere informatie

C.H. Hartendorp BP TH

C.H. Hartendorp BP TH SAMENVATTING RAADSVOORSTEL CASENUMMER BEHANDELEND AMBTENAAR SECTOR PORT. HOUDER 10G201406 381501 / 381501 ONDERWERP Verzoek oprichten BI-zone Westermaat. C.H. Hartendorp BP TH AGENDANUMMER BELEIDSPROGRAMMA/BELEIDSLIJN

Nadere informatie

BREDA MAAKT HAAR BINNENSTAD Kwartiermakersfase city making

BREDA MAAKT HAAR BINNENSTAD Kwartiermakersfase city making 1 2 3 BREDA MAAKT HAAR BINNENSTAD Kwartiermakersfase city making 4 1 BREDA MAAKT HAAR BINNENSTAD City making uit startblokken De Bredase binnenstad heeft in 2014 voor city making gekozen. Daarmee kwam

Nadere informatie

BEDRIJVEN INVESTERINGS ZONE (BIZ)

BEDRIJVEN INVESTERINGS ZONE (BIZ) BEDRIJVEN INVESTERINGS ZONE (BIZ) WAT IS EEN BEDRIJVEN INVESTERINGS ZONE? Een bedrijveninvesteringszone is een afgebakend gebied waar ondernemers samen investeren in de kwaliteit van hun bedrijfsomgeving

Nadere informatie

Hoofdstuk 8 Binnenstad van Leiden

Hoofdstuk 8 Binnenstad van Leiden Hoofdstuk 8 Binnenstad van Leiden Samenvatting De binnenstad van Leiden krijgt een voldoende (7,1) van de Leidenaren. Wanneer wordt gevraagd naar de ontwikkeling van de afgelopen twee jaar, dan geven meer

Nadere informatie