Plan van Aanpak BIZ Vianen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Plan van Aanpak BIZ Vianen"

Transcriptie

1 Plan van Aanpak BIZ Vianen Plan van Aanpak BIZ Voorstraat Vianen oktober

2 1. Inleiding 1.1 Aanleiding Als vestingstad met historie, onder de rook van Utrecht, is Vianen trots op haar Voorstraat. Het publiek loopt langs oud en nieuw met leuke doorkijkjes, langs Oudhollandse gevels en historische panden. De oer-hollandse familiebedrijven en enkele bekende grootwinkelbedrijven bieden voor elk wat wils. Door het bestuur van de Ondernemersvereniging Vianen is het initiatief genomen om in overleg met de Gemeente Vianen de mogelijkheden van het instellen van een Bedrijven Investerings Zone (verder genoemd BIZ) voor het winkelgebied te onderzoeken. De gemeente Vianen was en is enthousiast over dit initiatief, omdat ze met de instelling van een BIZ mogelijkheden ziet voor de ondernemers en de stad Vianen. Met het instellen van een BIZ krijgt de historische stad immers een kans om zich verder te ontwikkelen als aantrekkelijke verblijfsomgeving, voor de eigen inwoners, het winkelend publiek, bezoekers en natuurlijk de ondernemers. In dit plan wordt beschreven welke doelen de winkeliersvereniging stelt ten aanzien van een BIZ en hoe deze doelen gerealiseerd zullen worden. Hieronder wordt toelichting gegeven op het instrument BIZ. 1.2 Wat is een BIZ? Een BIZ maakt het mogelijk voor ondernemers om gezamenlijk te investeren in een aantrekkelijke en veilige bedrijfsomgeving, waar alle ondernemers in de zone aan meebetalen. Ondernemers in een bepaald gebied bepalen of zij voor dat gebied gezamenlijke investeringen willen doen en maken daarvoor een plan. Dat plan houdt onder meer in wat men gezamenlijk wil financieren en welke begroting daarbij hoort. Als de gemeente met het plan akkoord gaat en er is voldoende draagvlak, dan kan een heffing worden ingesteld voor alle ondernemers in het betreffende gebied. De gemeente keert de opbrengst uit aan een speciaal voor de BIZ opgerichte stichting, die de activiteiten namens de ondernemers uitvoert. De wet BIZ is een experimentenwet en geldt maar voor een paar jaar. Het is mogelijk dat de wet een permanente wet wordt. Om dat te kunnen bepalen wordt onder andere een evaluatie gedaan. Het is belangrijk dat zoveel mogelijk ondernemers en gemeenten hun ervaringen delen in de evaluatie. Op die wijze kunnen ook wijzigingen van de wet worden doorgevoerd. 1.3 Voordelen van een BIZ De belangrijkste voordelen zijn: Geen freeriders: iedere ondernemer betaalt mee; Democratisch: iedere ondernemer mag ja of nee zeggen tegen het plan; De gemeente int het geld; de penningmeester hoeft niet meer met de pet rond; Meer slagkracht door een groter budget, vastgesteld voor (maximaal) 5 jaar; Professionalisatie van de ondernemersorganisatie; Positieve bijdrage aan het leefklimaat, iets wat in ieders belang is. 1.4 Stappenplan: Hoe komt een BIZ tot stand? Stap 1. Plan De BIZ start vanuit ondernemers. Ondernemers bepalen of zij in hun gebied activiteiten willen uitvoeren om de aantrekkelijkheid en veiligheid van dat gebied te verbeteren. De initiatiefnemers bespreken hun plannen met overige ondernemers in het gebied en de gemeente, zie stap 2. Stap 2. Overleg met gemeente Zodra ondernemers een goed beeld hebben van wat ze willen, gaan zij in overleg met de gemeente. Stap 3. Oprichten stichting Als duidelijk is dat bij de ondernemers een breed draagvlak is voor hun plan en de gemeente bereidheid heeft getoond hieraan mee te werken, richten de ondernemers een stichting of een vereniging op. Stap 4. Overeenkomst / aanvraag subsidie Plan van Aanpak BIZ Voorstraat Vianen oktober

3 De gemeente gaat belasting heffen bij alle ondernemers in een vooraf afgebakend gebied. Voordat de verordening kan worden vastgesteld moet een uitvoeringsovereenkomst worden getekend tussen de stichting en de gemeente. Deze overeenkomst bepaalt in ieder geval dat de stichting de activiteiten zal uitvoeren en kan ook benut worden voor het regelen van andere aspecten. Zo wordt ook voorkomen dat de verordening straks een stichting aanwijst die dat toch niet blijkt te willen. Stap 5. Verordening / beslissing subsidie De gemeenteraad stelt een verordening vast waarin samen met de uitvoeringsovereenkomst de afspraken van het overleg met de ondernemers tot uiting komen. De verordening bepaalt tenminste het beoogde gebied, de bijdrage-plichtigen, het tarief, de activiteiten, de stichting die de activiteiten uitvoert en daarvoor de opbrengst van de geheven gelden ontvangt. Stap 6. Formele draagvlakmeting Nadat de verordening door de gemeenteraad is vastgesteld, vindt er een draagvlakmeting plaats onder de ondernemers in de zone. Stap 7. Heffing en subsidie Indien er sprake is van voldoende draagvlak treedt de verordening in werking. Stap 8. Uitvoeren plan De stichting heeft (een voorschot op) de subsidie ontvangen en kan nu aan de slag met de uitvoering van de plannen van de ondernemers. Of de BIZ doorgang kan vinden is afhankelijk van: 1. De looptijd van de BIZ. Deze eindigt bijvoorbeeld omdat de ondernemers afgesproken hebben dat het op dat moment eindigt en de verordening dit heeft vastgelegd, bijv. omdat het plan geheel is uitgevoerd. De maximale looptijd van een BIZ is 5 jaar (tenzij deze voor einde van de looptijd wordt verlengd). 2. Het wel of niet wegvallen van het draagvlak gaandeweg het traject. Ondernemers kunnen tussentijds verzoeken om een hernieuwde draagvlakmeting met als doel om de BIZ weer op te heffen, echter niet binnen één jaar na het inwerking treden van de BIZ of een eerdere meting. 2. BIZ Plan van Aanpak 2.1 Gebiedsafbakening Bijdrageplichtigen zijn alle ondernemers werkzaam in een onroerende zaak gekarakteriseerd als nietwoning, vallend binnen de BIZ. Bij leegstand van het WOZ object is de eigenaar de bijdrageplichtige. De BIZ is weergegeven op de kaart die bij dit plan van aanpak is gevoegd. De zone telt naar de stand van 31 oktober 2011 in totaal 95 bijdrageplichtige ondernemers. 2.2 De termijn De BIZ kan worden opgericht voor de termijn van maximaal 5 jaar. De ondernemersvereniging kiest voor de termijn van 5 jaar. Deze zal ingaan per 1 januari De ondernemersenquêtes Het bestuur van de OVV heeft gemeend een inventariserende enquête te moeten houden onder de ondernemers uit het BIZ gebied. Deze enquete geeft naast het voldoende draagvlak, ook de aandachtspunten voor het Plan van Aanpak weer. Plan van Aanpak BIZ Voorstraat Vianen oktober

4 2.4 Doelstellingen Ter onderbouwing van de doelstellingen is er gebruik gemaakt van een recente SWOT-analyse gemaakt. Hierin worden de sterke en de zwakke punten van het gebied beschreven. Tevens worden kansen en bedreigingen in kaart gebracht. SWOT-analyse Sterkten Zwakten karakteristieke, authentieke uitstraling goede mix tussen detailhandel en horeca organisatiegraad winkeliersvereniging zelfstandige ondernemers weinig filiaalbedrijven levendigheid van de straat gratis parkeren goede bereikbaarheid met de auto onvoldoende trekkers tekort aan ambachtelijke ondernemers tekort aan regionale filiaalbedrijven bereikbaarheid Voorstraat woningaanbod is niet genoeg binding van de bedrijven met Vianen Kansen Bedreigingen mogelijkheid tot brancheren ivm forse leegstand bekendheid winkelstraat lokale samenwerking toerisme communicatie en duidelijkheid vanuit de gemeente cross-selling Structurele leegstand bedrijfspanden Krimpende beroepsbevolking Leegloop van het verzorgingsgebied van Vianen Virtueel winkelen Geringe koopkrachtbinding Aantrekkingskracht van Nieuwegein Bron: M. Venderbos, Universiteit Utrecht, 2 februari 2011 Met behulp van de SWOT en de analyse van de enquêtes beschrijven wij hieronder welke algemene (lange termijn) doelen wij met de BIZ willen bereiken: Het realiseren van een representatief en veilig winkelgebied met een aangenaam verblijfsklimaat voor ondernemers en consumenten; Creëren van bekendheid; Profilering van de winkelstraat in Vianen en de regio; Het versterken van de recreatieve functie van de straat; Het versterken van ondernemersklimaat; Het verbeteren van bereikbaarheid, bewegwijzering en parkeergelegenheid. 2.4 Activiteiten De activiteiten van de BIZ worden onderverdeeld in 2 thema's, namelijk: Schoon, Heel en Veilig; Profilering van het historische karakter van het winkelgebied. Het bestuur van de stichting van de BIZ heeft duidelijke afspraken (Service Level Agreements) gemaakt over de gemeentelijke inzet op het gebied van Schoon, Heel en Veilig in de openbare ruimte. Deze inzet betreft de activiteiten die aanvullend zijn op het beeldkwaliteitsplan van de gemeente. Dit wordt vastgelegd in de uitvoeringsovereenkomst. De BIZ-stichting is van plan om de volgende extra activiteiten te ontplooien, gerangschikt naar thema. Activiteiten met als doel het verhogen van de representativiteit, de uitstraling en de veiligheid van de openbare ruimte (Schoon, Heel en Veilig): Realiseren en onderhouden van duurzame beplanting; Verzorgen van sfeerverlichting in de maanden november t/m januari; Ijzel- en sneeuwvrij houden van stoepen (niet bereikt door de gemeente); Realiseren en onderhouden van stroompunten t.b.v. sfeerverlichting; Huren omroepinstallatie; Aanschaf en plaatsing van bewegwijzering; Plan van Aanpak BIZ Voorstraat Vianen oktober

5 Doorontwikkelen BIZ-gebied; Bijdragen aan straatinrichting (straatverlichting en -meubilair, eventueelkunstwerken); Activiteiten met als doel profilering van het historische karakter van het BIZ-gebied door middel van activiteiten met een publiek belang: Organiseren van activiteiten die de levendigheid en levensvatbaarheid van de ondernemers in het BIZ-gebied ten goede komen. 2.5 Definitie van bijdrage-plichtigen Definitie gebruikers van de WOZ objecten binnen het BIZ-gebied. Bij leegstand zijn dit de eigenaren. 2.6 Begroting De heffing betreft per WOZ-object 350,-- De perceptiekosten zullen 8,55 per aanslag bedragen. Realisatie representatief en veilig winkelgebied ,75 Beplanting, betere bewegwijzering winkelgebied hufterproof straatmeubilair, veiligheid. Feestverlichting 4.500,00 Muziekinstallatie 2.000,-- Exploitatie stichting BIZ 3312,25 Evenementen 9.000,-- Onvoorzien 3.500,-- Totaal ,-- De begroting wordt ieder jaar geïndexeerd met 2%. 3. Organisatiestructuur Het bestuur heeft als taak een BIZ-plan inclusief meerjarenbegroting op te stellen voor de periode van de BIZ ( ). Het bestuur is verantwoordelijk voor de juiste uitvoering van de punten genoemd in de begroting. 4. Monitoring en evaluatie Het BIZ-bestuur dient zorg te dragen voor de uitvoering van de afgesproken activiteiten en voor een jaarlijkse verantwoording hierover aan de gemeente Vianen en aan alle heffingsplichtige ondernemers/eigenaren. Geraadpleegde literatuur: S.W.O.T. analyse Vianen, M. Venderbos, BSc, Universiteit Utrecht, 2 februari Vianen, 20 oktober Namens het bestuur van de Ondernemers Vereniging Vianen, G. Leeuwis, Voorzitter. Plan van Aanpak BIZ Voorstraat Vianen oktober

6 BIZ gebiedsafbakening Vianen

Bedrijven Investerings Zones. Betere samen werking tussen ondernemers

Bedrijven Investerings Zones. Betere samen werking tussen ondernemers Bedrijven Investerings Zones Betere samen werking tussen ondernemers Sinds 1 mei jl. is de Experimentenwet Bedrijven Investerings Zones (BIZ) in werking getreden. Deze wet geeft ondernemers een instrument

Nadere informatie

Algemene informatie. Bedrijven Investeringszones (BIZ)

Algemene informatie. Bedrijven Investeringszones (BIZ) Algemene informatie Bedrijven Investeringszones (BIZ) Samen investeren in gebiedsverbetering Bedrijven Investeringszones (BIZ) Vanaf 1 mei 2009 is de Experimentenwet Bedrijven Investeringszones (BIZ) in

Nadere informatie

BIZ PLAN DE HOOGERWERF

BIZ PLAN DE HOOGERWERF BIZ PLAN 2016-2020 DE HOOGERWERF 2 OUD-BEIJERLAND concept 18032015 Ondernemersvereniging De Hoogerwerf Bestuur: Kees Ammerlaan (voorzitter) Erik Klop (penningmeester) Gerard Boender (algemeen bestuurslid)

Nadere informatie

Bedrijveninvesteringszone IJsselstein. Samen werken aan een vitale binnenstad

Bedrijveninvesteringszone IJsselstein. Samen werken aan een vitale binnenstad Bedrijveninvesteringszone IJsselstein Samen werken aan een vitale binnenstad Inhoudsopgave Inhoudsopgave 3 1 Voorwoord 5 2 Inleiding 6 2.1 Achtergronden 6 2.2 Gebiedsafbakening 6 3 Doelstellingen 7 4

Nadere informatie

BEDRIJFSINVESTERINGSZONE Stichting BIZ Binnenstad Nijkerk

BEDRIJFSINVESTERINGSZONE Stichting BIZ Binnenstad Nijkerk BEDRIJFSINVESTERINGSZONE Stichting BIZ Binnenstad Nijkerk 1 Inhoudsopgave 1. Waarom een BIZ?... 3 2. Visie en doelstellingen... 4 3. Stichting BIZ Binnenstad Nijkerk... 5 4. Activiteiten BIZ... 6 5. Globale

Nadere informatie

BIZ plan Wormerplein

BIZ plan Wormerplein DATUM: 1 november 2017 BIZ plan Wormerplein CONTACTPERSONEN: OPRICHTINGSBESTUUR Jacinta Wensveen (Miems 2nd Hand / jacintawensveen@gmail.com) Hassan El Ghazaoui (Slagerij Elga / info@slagerijelga.nl) Hans

Nadere informatie

BEDRIJVEN INVESTERINGS ZONE (BIZ)

BEDRIJVEN INVESTERINGS ZONE (BIZ) BEDRIJVEN INVESTERINGS ZONE (BIZ) WAT IS EEN BEDRIJVEN INVESTERINGS ZONE? Een bedrijveninvesteringszone is een afgebakend gebied waar ondernemers samen investeren in de kwaliteit van hun bedrijfsomgeving

Nadere informatie

Bedrijveninvesteringszone Ceintuurbaan

Bedrijveninvesteringszone Ceintuurbaan Bedrijveninvesteringszone Ceintuurbaan Inhoudsopgave 1 Voorwoord 7 2 Inleiding 9 2.1 Achtergronden 9 2.2 Gebiedsafbakenining 9 3 Doelstellingen 10 4 Heffingsplichtigen 13 5 Organisatie en werkwijze

Nadere informatie

BIZ-plan Bedrijvenpark de Briellaerd

BIZ-plan Bedrijvenpark de Briellaerd BIZ-plan Bedrijvenpark de Briellaerd 2018-2022 Barneveld, 27-05-2017 Opstellers: 1. Bart van de Glind 2. Johan Wagteveld 3. Gilles de Jager 4. Piet van de Beek Redactie: Stichting CLOK Inhoudsopgave 1.

Nadere informatie

Het oprichten van een BIZ - van B tot Z

Het oprichten van een BIZ - van B tot Z Themadossier Het oprichten van een BIZ - van B tot Z Postbus 4, NL-5280 AA Boxtel Bosscheweg 107 0 T +31 (0)411 85 05 99 F +31 (0)411 85 04 01 E platform@binnenstadsmanagement.org www.binnenstadsmanagement.org

Nadere informatie

september 2014 Opgesteld door: Ondernemersvereniging Vanouds Uniek Rokin 140-142 1012 LE Amsterdam

september 2014 Opgesteld door: Ondernemersvereniging Vanouds Uniek Rokin 140-142 1012 LE Amsterdam Inhoud 1. Gebiedsafbakening 3 2. Doelstellingen, activiteiten & afspraken 4 2.1 Doelstellingen en activiteiten 2.2 Afspraken 3. Heffingsplichtigen 5 3.1 Definitie heffingsplichtigen 3.2 Uitsluitingen 3.3

Nadere informatie

Raadsvoorstel gemeente Coevorden

Raadsvoorstel gemeente Coevorden Raadsvoorstel gemeente Coevorden Datum commissievergadering 11 april 2017 Versie Agendapunt 10 Naam rapporteur Rv.nr. Openbaar Portefeuillehouder Mw. I. Dobben Ja Dhr. J. Zwiers Onderwerp Invoering Bedrijven-investeringszone

Nadere informatie

BIZ PLAN WEST KRUISKADE Gebruikers

BIZ PLAN WEST KRUISKADE Gebruikers BIZ PLAN WEST KRUISKADE Gebruikers 1 oktober 2014 Opgesteld door: Stichting Gebruikers BIZ West Kruiskade e.o. Contactpersonen: - Richard de boer, Voorzitter 06-53 371 668 - Edwin Markus, Procesbegeleider

Nadere informatie

Beëdigd Makelaar o.z. / Werklocatieregisseur

Beëdigd Makelaar o.z. / Werklocatieregisseur Edwin Markus Beëdigd Makelaar o.z. / Werklocatieregisseur ProcesbegeleiderExperimentwetBIZ 2009 WC Centrum Barendrecht BT Bijdorp Barendrecht BT Schiebroek Rotterdam Procesbegeleider Wet BIZ 2015 WC West

Nadere informatie

BIZnessplan bedrijventerrein De Aam, Overbetuwe

BIZnessplan bedrijventerrein De Aam, Overbetuwe Opgesteld door: Bestuur BIZ De Aam (in oprichting) Versie 1.15 Elst, 21 augustus 2016 1 Inhoud 1. Inleiding 2. De BIZ 2.1 Wat is een BIZ? 2.2 Voordelen van een BIZ 2.3 Hoe komt een BIZ tot stand? 3. Activiteitenplan

Nadere informatie

Naar een BID/BIZ in België? Leren van ervaringen met BID/BIZ in Nederland

Naar een BID/BIZ in België? Leren van ervaringen met BID/BIZ in Nederland Ondernemersfondsen en BIZ: belastingrecht voor ondernemers Naar een BID/BIZ in België? Leren van ervaringen met BID/BIZ in Nederland mr.dr. A.W. (Arjen) Schep Erasmus Studiecentrum voor Belastingen van

Nadere informatie

Uitvoeringsovereenkomst tussen de Stichting BIZ Overdie/Laanenderweg en de gemeente Alkmaar

Uitvoeringsovereenkomst tussen de Stichting BIZ Overdie/Laanenderweg en de gemeente Alkmaar Uitvoeringsovereenkomst tussen de Stichting BIZ Overdie/Laanenderweg en de gemeente Alkmaar Ondergetekenden, De gemeente Alkmaar, te dezen op grond van de volmacht van de burgemeester van die gemeente

Nadere informatie

BIZ PLAN <NAAM> < versie, datum> <eventueel logo> Opgesteld door: <adres> Contactperson(en): <naam>, <functie> <Telefoon>: <Telefoon>:

BIZ PLAN <NAAM> < versie, datum> <eventueel logo> Opgesteld door: <adres> Contactperson(en): <naam>, <functie> <Telefoon>: <Telefoon>: TOELICHTING Dit format BIZ plan is opgesteld door gemeente Rotterdam Stadsontwikkeling Economie en bedoeld als ondersteuning voor ondernemers die een bedrijveninvesteringszone (BIZ) willen opstarten. Het

Nadere informatie

C.H. Hartendorp BP TH

C.H. Hartendorp BP TH SAMENVATTING RAADSVOORSTEL CASENUMMER BEHANDELEND AMBTENAAR SECTOR PORT. HOUDER 10G201406 381501 / 381501 ONDERWERP Verzoek oprichten BI-zone Westermaat. C.H. Hartendorp BP TH AGENDANUMMER BELEIDSPROGRAMMA/BELEIDSLIJN

Nadere informatie

BIZ EIGENARENVERENGING DAMRAK, BEURSPLEIN e.o.

BIZ EIGENARENVERENGING DAMRAK, BEURSPLEIN e.o. BIZ EIGENARENVERENGING DAMRAK, BEURSPLEIN e.o. September 2015 Aangepast dinsdag 20 oktober 2015 Opgesteld door: Eigenarenvereniging Damrak, Beursplein e.o. Statutair-adres: Dirk van Hasseltsteeg 5, 1012

Nadere informatie

Besluitenlijst d.d. d.d. d.d. [ ]Akkoordstukken -- [X]Openbaar 29-09-2015 [ ]Besloten --

Besluitenlijst d.d. d.d. d.d. [ ]Akkoordstukken -- [X]Openbaar 29-09-2015 [ ]Besloten -- Nota voor burgemeester en wethouders Onderwerp Invoering BedrijvenInvesteringsZone (BIZ) Bedrijventerreinen 1- Notagegevens Notanummer 2015-001789 Datum 17-09-2015 Programma: 10 Economie, kunst en cultuur

Nadere informatie

Ondernemersfondsen. Soorten, maten, voors en tegens. Lichtenvoorde, 10 november 2016 Kjeld Vosjan

Ondernemersfondsen. Soorten, maten, voors en tegens. Lichtenvoorde, 10 november 2016 Kjeld Vosjan Vosjan Management op Maat Ondernemersfondsen Soorten, maten, voors en tegens Lichtenvoorde, 10 november 2016 Kjeld Vosjan Inhoud 1. Aanleiding, waarom zitten we hier? 2. Ondernemersfondsen algemeen 3.

Nadere informatie

Activiteitenplan Verantwoording Begroting 2016

Activiteitenplan Verantwoording Begroting 2016 Biz Plan 2016 BIZ Ondernemers Driebergen (BIZ 3B) Activiteitenplan Verantwoording Begroting 2016 BIZ DRIEBERGEN (BIZ 3B) Versie april 2015 Activiteiten 2016 Een Bedrijven Investerings Zone (verder te noemen

Nadere informatie

Bedrijven Investeringszone (BIZ) Investeringsfonds Eindhoven t Centrum

Bedrijven Investeringszone (BIZ) Investeringsfonds Eindhoven t Centrum Bedrijven Investeringszone (BIZ) Investeringsfonds Eindhoven t Centrum A-cie Eindhoven 11 april 2016 Farzad Ghaus Stad & Co Inhoud: BIZ definitie en achtergrond BIZ voordelen BIZ procedure BIZ inkomsten

Nadere informatie

Raadsvoorstel Samenvatting Aanleiding

Raadsvoorstel Samenvatting Aanleiding Raadsvoorstel Aan : Raad van Geertruidenberg Raadsvergadering : 28 september 2017 Agendanummer : 10 Datum collegebesluit : 15 augustus 2017 Onderwerp : Verordening Bedrijveninvesteringszone Dombosch 2018

Nadere informatie

Uitvoeringsovereenkomst. BI zone CapelleXL

Uitvoeringsovereenkomst. BI zone CapelleXL Uitvoeringsovereenkomst In de zin van artikel 7, lid 3 van de Experimentenwet BI zones BI zone CapelleXL Ondergetekenden De gemeente Capelle aan den IJssel, te dezer zake op grond van artikel 171 Gemeentewet

Nadere informatie

BIZ PLAN ZOUTMAN. Opgesteld door: Vereniging Bedrijventerrein Zoutman p/a Edisonstraat EM Reeuwijk

BIZ PLAN ZOUTMAN. Opgesteld door: Vereniging Bedrijventerrein Zoutman p/a Edisonstraat EM Reeuwijk BIZ PLAN ZOUTMAN Opgesteld door: Vereniging Bedrijventerrein Zoutman p/a Edisonstraat 45 2811 EM Reeuwijk info@bedrijventerreinzoutman.nl versie d.d. 18 november 2011 BIZ plan Zoutman te Reeuwijk INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Bedrijven Investerings Zone (BIZ) Winkelgebied. Rademakerstraat. Soesterberg. Plan van Aanpak

Bedrijven Investerings Zone (BIZ) Winkelgebied. Rademakerstraat. Soesterberg. Plan van Aanpak Bedrijven Investerings Zone (BIZ) Winkelgebied Rademakerstraat Soesterberg Plan van Aanpak Stichting Ondernemingsfonds Rademakerstraat Biltseweg 33 363 LD Soest Tel. 06-53402100 www.bmosoest.nl info@bmosoest.nl

Nadere informatie

urn in ii inn inn ii ii

urn in ii inn inn ii ii urn in ii inn inn ii ii B15-022966 BIJLAGE 01 Uitvoeringsovereenkomst BIZ Centrum Bergen op Zoom Uitvoeringsovereenkomst BIZ Centrum Bergen op Zoom Gemeente Bergen op Zoom Ondernemersvereniging Stad En

Nadere informatie

BEDRIJFS INVESTERINGS ZONE. Biz IN DE BINNENSTAD VAN NIJKERK

BEDRIJFS INVESTERINGS ZONE. Biz IN DE BINNENSTAD VAN NIJKERK BEDRIJFS INVESTERINGS ZONE Biz IN DE BINNENSTAD VAN NIJKERK Waarom een Bedrijven Investerings Zone (BIZ) Nijkerk? Alles zelf doen is optellen, samenwerken is vermenigvuldigen Het centrum van Nijkerk onderscheidt

Nadere informatie

Wie is de BIZ? In de BIZ werkgroep Ootmarsum zitten de volgende personen (v.l.n.r):

Wie is de BIZ? In de BIZ werkgroep Ootmarsum zitten de volgende personen (v.l.n.r): BIZ Ootmarsum Ootmarsum het stadje dat zo enig en anders is, is een uitspraak die vele van u kennen. Een uitspraak waar we dan ook met z n allen continue hard voor werken. Dat zal ook de komende jaren

Nadere informatie

BIZ bijeenkomst Zoutman 6 september 2011. Samen werken aan een Schoon, Heel en Veilig bedrijventerrein!

BIZ bijeenkomst Zoutman 6 september 2011. Samen werken aan een Schoon, Heel en Veilig bedrijventerrein! BIZ bijeenkomst Zoutman 6 september 2011 Samen werken aan een Schoon, Heel en Veilig bedrijventerrein! 1. Welkom en opening de heer C. Visscher Vereniging Bedrijventerrein Zoutman i.o. wethouder J.C. Goudbeek

Nadere informatie

Raadsvoorstel 123. Gemeenteraad. Vergadering 4 december 2012

Raadsvoorstel 123. Gemeenteraad. Vergadering 4 december 2012 Raadsvoorstel 123 Onderwerp : invoering van een Ondernemersfonds onder gelijktijdige verhoging OZB nietwoningen in Helmond. B&W vergadering : 30 oktober 2012 Dienst / afdeling : SE.EC Aan de gemeenteraad,

Nadere informatie

BIZ: workshop 9 stappenplan. 24 juni 2013 Linda van der Windt, beleidsadviseur

BIZ: workshop 9 stappenplan. 24 juni 2013 Linda van der Windt, beleidsadviseur BIZ: workshop 9 stappenplan 24 juni 2013 Linda van der Windt, beleidsadviseur BIZ QUIZ a. Groen bordje b. Rood bordje c. Hand opsteken BIZ QUIZ 1. Wat betekent BIZ? a. Bijzonder Ingewikkeld Zonebeheer

Nadere informatie

UITVOERINGSOVEREENKOMST BIZ BVL

UITVOERINGSOVEREENKOMST BIZ BVL UITVOERINGSOVEREENKOMST BIZ BVL Gemeente Utrechtse Heuvelrug, ter zake van deze overeenkomst rechtsgeldig vertegenwoordigd door de portefeuillehouder van economische zaken de heer J.W. van Dongen, daartoe

Nadere informatie

Uitvoeringsovereenkomst BIZ Bedrijventerreinen Vianen

Uitvoeringsovereenkomst BIZ Bedrijventerreinen Vianen Uitvoeringsovereenkomst BIZ Bedrijventerreinen Vianen 2016-2020 Ondergetekenden, de gemeente Vianen, hierbij rechtsgeldig vertegenwoordigd door wethouder L.A. Wijnmaalen, verantwoordelijk portefeuillehouder

Nadere informatie

Vragen & antwoorden - BIZ Waarderpolder 2011

Vragen & antwoorden - BIZ Waarderpolder 2011 BIZ WAARDERPOLDER 2011 1. Wat is een BIZ Ondernemersfonds? Een BIZ is een instrument vóór en dóór ondernemers. Op grond van de Experimentenwet Bedrijven Investeringszones (BIZ, 2009) kunnen ondernemers

Nadere informatie

Bedrijven Investering Zone Hoofdweg

Bedrijven Investering Zone Hoofdweg Bedrijven Investering Zone Hoofdweg 28-10-2011 Samenvatting Op 1 mei 2009 is de Experimentenwet BedrijvenInvesteringsZone (BIZ) in werking getreden. Deze Experimentenwet heeft een tijdelijk karakter en

Nadere informatie

Voorstel van het college inzake vaststelling van de Verordening Bedrijveninvesteringszone Winkelgebied Paleis Noordeinde Den Haag 2016

Voorstel van het college inzake vaststelling van de Verordening Bedrijveninvesteringszone Winkelgebied Paleis Noordeinde Den Haag 2016 Gemeente Den Haag rv 131 Dienst Publiekszaken PBS/2015.209 RIS 286863_151027 Voorstel van het college inzake vaststelling van de Verordening Bedrijveninvesteringszone Winkelgebied Paleis Noordeinde Den

Nadere informatie

Plan BIZ Bruine Kilhaven INHOUDSOPGAVE. 1. Inleiding 1.1 Aanleiding 1.2 Wat is een BIZ? 1.3 Voordelen van een BIZ 1.4 Hoe komt een BIZ tot stand?

Plan BIZ Bruine Kilhaven INHOUDSOPGAVE. 1. Inleiding 1.1 Aanleiding 1.2 Wat is een BIZ? 1.3 Voordelen van een BIZ 1.4 Hoe komt een BIZ tot stand? Plan BIZ Bruine Kilhaven INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 1.1 Aanleiding 1.2 Wat is een BIZ? 1.3 Voordelen van een BIZ 1.4 Hoe komt een BIZ tot stand? 2. Gebied, doelstellingen en activiteiten 2.1 Gebiedsafbakening

Nadere informatie

Uitvoeringsovereenkomst Bedrijven Investeringszone Gijsbrecht en omgeving

Uitvoeringsovereenkomst Bedrijven Investeringszone Gijsbrecht en omgeving Uitvoeringsovereenkomst Bedrijven Investeringszone Gijsbrecht en omgeving Ondergetekenden, Gemeente Hilversum, ter zake van deze overeenkomst rechtsgeldig vertegenwoordigd door de portefeuillehouder van

Nadere informatie

Regels voor bedrijveninvesteringszones (Wet op de bedrijveninvesteringszones)

Regels voor bedrijveninvesteringszones (Wet op de bedrijveninvesteringszones) Regels voor bedrijveninvesteringszones (Wet op de bedrijveninvesteringszones) VOORSTEL VAN WET Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Nadere informatie

BIZ PLAN Charloisse Poort Plan voor een Bedrijfs Investerings Zone (BIZ) op het bedrijventerrein Charloisse Poort te Rotterdam

BIZ PLAN Charloisse Poort Plan voor een Bedrijfs Investerings Zone (BIZ) op het bedrijventerrein Charloisse Poort te Rotterdam BIZ PLAN Charloisse Poort Plan voor een Bedrijfs Investerings Zone (BIZ) op het bedrijventerrein Charloisse Poort te Rotterdam Opgesteld door: vereniging Parkmanagement Charloisse Poort p/a Driemanssteeweg

Nadere informatie

BIZ Buurtschap Centrum 2005 Plan 2014

BIZ Buurtschap Centrum 2005 Plan 2014 BIZ Buurtschap Centrum 2005 Plan 2014 18 oktober 2013 1 BIZ Buurtschap Centrum 2005, plan 2014 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 1.1 Historie gebied Denneweg 1.2 Gebiedsafbakening 2. BIZ plan Buurtschap Centrum

Nadere informatie

: Opzet detailhandels- en horecabeleid gemeente Boxtel

: Opzet detailhandels- en horecabeleid gemeente Boxtel Notitie : Opzet detailhandels- en horecabeleid gemeente Boxtel Datum : 6 januari 2014 Opdrachtgever : gemeente Boxtel Ter attentie van Projectnummer : A. van Schaaijk : 204x00523 Opgesteld door : Felix

Nadere informatie

Uitvoeringsovereenkomst Bedrijven Investeringszone Centrum Woudenberg

Uitvoeringsovereenkomst Bedrijven Investeringszone Centrum Woudenberg Uitvoeringsovereenkomst Bedrijven Investeringszone Centrum Woudenberg Ondergetekenden, de gemeente Woudenberg, hierbij rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer G.A. de Kruif, wethouder en verantwoordelijk

Nadere informatie

Samenvatting Plan van Aanpak Centrummanagement Grave. Ondernemersvereniging Graveon

Samenvatting Plan van Aanpak Centrummanagement Grave. Ondernemersvereniging Graveon Samenvatting Plan van Aanpak Centrummanagement Grave Ondernemersvereniging Graveon VOORWOORD Deze visie en plan van aanpak voor de start van Centrummanagement Grave is tot stand gekomen door samenwerking

Nadere informatie

Ondernemersfonds Purmerend

Ondernemersfonds Purmerend Ondernemersfonds Purmerend Purmerend, december 2009 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1: Algemene inleiding 1.1: Aanleiding 1.2: Probleemstelling 1.3: Doelstelling en opbouw notitie Pagina 3 3 3 4 Hoofdstuk 2: Achtergronden

Nadere informatie

- De verwachting is dat de gemeenteraad een verordening zal vaststellen, waarin zij het op bijlage 1 aangegeven gebied als BI-zone aanwijst.

- De verwachting is dat de gemeenteraad een verordening zal vaststellen, waarin zij het op bijlage 1 aangegeven gebied als BI-zone aanwijst. UITVOERINGSOVEREENKOMST BIZ BELGISCH PARK De ondergetekenden: 1. De vereniging BIZ Belgisch Park te dezer zake rechtsgeldig vertegenwoordigd door Henk Emiel Cornelia Crone, hierna aan te duiden als "de

Nadere informatie

ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING HOOFDSTUK I

ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING HOOFDSTUK I ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING HOOFDSTUK I ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1 Begripsomschrijvingen Om duidelijkheid te scheppen over de inhoud van een aantal in de verordening voorkomende begrippen, is daarvan

Nadere informatie

Evaluatie OndernemersFonds Gouda. 1. Inleiding. 2. Doelstellingen en taken OFG. 3. Werkwijze

Evaluatie OndernemersFonds Gouda. 1. Inleiding. 2. Doelstellingen en taken OFG. 3. Werkwijze Evaluatie OndernemersFonds Gouda 1. Inleiding 2. Doelstellingen en taken OFG 3. Werkwijze 4. Resultaten - doelstellingen en taken - draagvlak - scheiding publieke en private taken 5. Alternatieven voor

Nadere informatie

PLAN VAN AANPAK BIZ GIJSBRECHT 2016 1. INLEIDING

PLAN VAN AANPAK BIZ GIJSBRECHT 2016 1. INLEIDING PLAN VAN AANPAK BIZ GIJSBRECHT 2016 1. INLEIDING Op grond van de Wet van 19 november 2014, zijnde de Wet op bedrijveninvesteringszones (verder genoemd wet BIZ en in werking getreden op 1 januari 2015),

Nadere informatie

Centrum Management - Plan van Aanpak (2013) 1. Inleiding

Centrum Management - Plan van Aanpak (2013) 1. Inleiding Centrum Management - Plan van Aanpak (2013) 1. Inleiding Deze notitie beschrijft het Plan van Aanpak en stappenplan voor de herinvoering van centrummanagement in Valkenswaard. Achtereenvolgens wordt ingegaan

Nadere informatie

Het college/de burgemeester wordt verzocht de volgende vragen zo spoedig mogelijk schriftelijk te beantwoorden:

Het college/de burgemeester wordt verzocht de volgende vragen zo spoedig mogelijk schriftelijk te beantwoorden: M O N T F O O R T D66 SCHRIFTELIJKE VRAGEN AAN HET COLLEGE Nr 2015-29 Datum: 17-11-2015 Naam vragensteller: H.P.M. Bezuijen/A.M. van de Poll Vraag gericht aan: College/Portefeuillehouder Onderwerp: Ondernemersfonds

Nadere informatie

Uitvoeringsovereenkomst tussen de Stichting BIZ Binnenstad Roermond en de gemeente Roermond

Uitvoeringsovereenkomst tussen de Stichting BIZ Binnenstad Roermond en de gemeente Roermond Uitvoeringsovereenkomst tussen de Stichting BIZ Binnenstad Roermond en de gemeente Roermond Ondergetekenden, De gemeente Roermond,vertegenwoordigd krachtens artikel 171 van de Gemeentewet rechtsgeldig

Nadere informatie

EIGENARENVERENIGING KALVERSTRAAT/HEILIGEWEG e.o.

EIGENARENVERENIGING KALVERSTRAAT/HEILIGEWEG e.o. EIGENARENVERENIGING KALVERSTRAAT/HEILIGEWEG e.o. 1 e versie 14 juli 2014 2 e versie 6 augustus 2014 3 e versie 15 oktober 2014 Opgesteld door: Eigenarenvereniging Kalverstraat/Heiligeweg e.o. Rokin 140-142

Nadere informatie

STARTSCHOT VOOR DE EERSTE BEDRIJVEN INVESTERING ZONE IN NOORDWIJK

STARTSCHOT VOOR DE EERSTE BEDRIJVEN INVESTERING ZONE IN NOORDWIJK STARTSCHOT VOOR DE EERSTE BEDRIJVEN INVESTERING ZONE IN NOORDWIJK Op woensdag 22 september 2010 overhandigden de initiatiefnemers Arjen Slobbe namens de Noordwijkse Ondernemersvereniging (NOV) en Willy

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL. Aan de gemeenteraad,

RAADSVOORSTEL. Aan de gemeenteraad, raadsvergadering: 4 november 2009 onderwerp: Bedrijven Investerings Zone Gijsbrecht (BIZ) bijlage: ontwerp-besluit, verordening BIZ. datum: 26 oktober 2009 gemeenteblad I nr.: 92 agenda nr.: 8 Aan de gemeenteraad,

Nadere informatie

Bijstelling Beleid-/activiteitenplan Centrummanagement Asten 2013 ev.

Bijstelling Beleid-/activiteitenplan Centrummanagement Asten 2013 ev. Bijstelling Beleid-/activiteitenplan Centrummanagement Asten 2013 ev. Augustus 2013. 1 1. Ondernemersfonds. Na enkele jaren met eenmalige bijdragen gewerkt te hebben, is in 2012 door het algemeen bestuur

Nadere informatie

Bedrijven Investeringszone. : Bestuur Stichting Ondernemersfonds 't Hart van Huizen. Plan van Aanpak, met tarief differentiatie

Bedrijven Investeringszone. : Bestuur Stichting Ondernemersfonds 't Hart van Huizen. Plan van Aanpak, met tarief differentiatie Bedrijven Investeringszone Stichting Ondernemersfonds 't Hart van Huizen Plan van Aanpak, met tarief differentiatie Stichting Ondernemersfonds 't Hart van Huizen versie 1.6 Colofon Opdrachtgever : Stichting

Nadere informatie

Bedrijven Investeringszone 23 april 2015 Carlton Oasis Hotel.

Bedrijven Investeringszone 23 april 2015 Carlton Oasis Hotel. Bedrijven Investeringszone 23 april 2015 Carlton Oasis Hotel www.spbs.nl Bedrijven Investeringszone 23 april 2015 www.spbs.nl Bedrijven Investeringszone 23 april 2015 Agenda BIZ- Bijeenkomst 08:00 Ontvangst

Nadere informatie

Convenant Centrummanagement Valkenswaard

Convenant Centrummanagement Valkenswaard Convenant Centrummanagement Valkenswaard Stichting Centrum-Management Valkenswaard Gemeente Valkenswaard Valkenswaard, juli 2014 1 Convenant Centrummanagement Valkenswaard Gesloten tussen het college van

Nadere informatie

BIZ PLAN DE WETERING. Plan voor een Bedrijfs Investerings Zone (BIZ) op het bedrijventerrein De Wetering te Bergambacht

BIZ PLAN DE WETERING. Plan voor een Bedrijfs Investerings Zone (BIZ) op het bedrijventerrein De Wetering te Bergambacht BIZ PLAN DE WETERING Plan voor een Bedrijfs Investerings Zone (BIZ) op het bedrijventerrein De Wetering te Bergambacht BIZ plan De Wetering te Bergambacht INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 1.1 Aanleiding 1.2.

Nadere informatie

1. Ondernemers en ondernemersparticipatie

1. Ondernemers en ondernemersparticipatie Vragen naar aanleiding van de presentatie van Joost Menger gehouden op 21 januari in de Beurs van Berlage, oftewel FAQ. Ter informatie: de nieuwe BIZ-wet treedt pas in werking per 1 januari 2015. Het wetsvoorstel

Nadere informatie

Petitie MKB Hoorn met betrekking tot de ingevoerde reclamebelasting Hoorn ten behoeve van het Lokaal Ondernemersfonds

Petitie MKB Hoorn met betrekking tot de ingevoerde reclamebelasting Hoorn ten behoeve van het Lokaal Ondernemersfonds Petitie MKB Hoorn met betrekking tot de ingevoerde reclamebelasting Hoorn ten behoeve van het Lokaal Ondernemersfonds Hoorn, 25 augustus 2009 MKB Hoorn constateert - Dat de gemeente Hoorn eind mei de aanslagen

Nadere informatie

Het COLLEGE van BURGEMEESTER en WETHOUDERS van de gemeente WOUDENBERG;

Het COLLEGE van BURGEMEESTER en WETHOUDERS van de gemeente WOUDENBERG; Reglement stemprocedure draagvlakmeting BIZ centrum Woudenberg Het COLLEGE van BURGEMEESTER en WETHOUDERS van de gemeente WOUDENBERG; gelet op artikel 7 lid 4 1 Wet op de bedrijveninvesteringszones (BI-zones);

Nadere informatie

Bedrijven Investerings Zone Oud-Rijswijk

Bedrijven Investerings Zone Oud-Rijswijk Bedrijven Investerings Zone Oud-Rijswijk Versie: 8-9-2009 Objectief Management BV www.objectiefvgm.nl Pagina 1 van 17 Inhoudsopgave: Inhoudsopgave:... 2 Algemene informatie Bedrijven Investeringszone...

Nadere informatie

Uitvoeringsovereenkomst Bedrijven Investeringszone naam gebied

Uitvoeringsovereenkomst Bedrijven Investeringszone naam gebied Uitvoeringsovereenkomst Bedrijven Investeringszone naam gebied Ondergetekenden, de gemeente Amsterdam, hierbij rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer drs. R.J. van Ark, directeur Economische Zaken

Nadere informatie

Verordening Bedrijveninvesteringszone De Hoek 2017

Verordening Bedrijveninvesteringszone De Hoek 2017 gemeente Haarlemmermeer Verordening Bedrijveninvesteringszone De Hoek 2017 De raad van de gemeente Haarlemmermeer; gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 5 juli 2016, nummer

Nadere informatie

BIZ Buurtschap Centrum 2005 Plan 2013

BIZ Buurtschap Centrum 2005 Plan 2013 BIZ Buurtschap Centrum 2005 Plan 2013 24 oktober 2012 1 BIZ Buurtschap Centrum 2005, plan 2013 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 1.1 Historie gebied Denneweg 1.2 Gebiedsafbakening 2. BIZ plan Buurtschap Centrum

Nadere informatie

Businessplan Bedrijven Investeringszone Bedrijventerreinen Vianen

Businessplan Bedrijven Investeringszone Bedrijventerreinen Vianen Businessplan Bedrijven Investeringszone Bedrijventerreinen Vianen 2016 2020 Bijlage bij Uitvoeringsovereenkomst BIZ Vianen Gemeente Vianen, 2 november 2015 Versie 6.1 Businessplan BIZ Vereniging van Bedrijven

Nadere informatie

BIZ PLAN Plan voor een Bedrijveninvesteringszone (BIZ) op bedrijventerrein Schiebroek te Rotterdam

BIZ PLAN Plan voor een Bedrijveninvesteringszone (BIZ) op bedrijventerrein Schiebroek te Rotterdam BIZ PLAN Plan voor een Bedrijveninvesteringszone (BIZ) op bedrijventerrein Schiebroek te Rotterdam Opgesteld door: Stichting BIZ Schiebroek p/a Veldkersweg 39 3053 JR Rotterdam parkmanagement@vbs-rotterdam.nl

Nadere informatie

Reclamebelasting & Ondernemersfonds Centrum Kollum

Reclamebelasting & Ondernemersfonds Centrum Kollum Aan de Raad Agendapunt: 7 Onderwerp: Reclamebelasting & Ondernemersfonds Centrum Kollum Kenmerk: Status: VROM - Ruimtelijke Ordening / FK Besluitvormend Kollum, 21 juni 2011 Samenvatting De HIM heeft samen

Nadere informatie

BI Z PLAN Buurtschap Centrum 2005

BI Z PLAN Buurtschap Centrum 2005 BI Z PLAN Buurtschap Centrum 2005 5 oktober 2009 4 BIZ plan Buurtschap Centrum 2005 INHOUDSOPGAVE 2 SAMENVATTING 3 1. Inleiding 4 1.1 Historie gebied Denneweg en Vereniging Buurtschap Centrum 2005 4 1.2

Nadere informatie

AGENDAPUNT voor burgemeester en wethouders

AGENDAPUNT voor burgemeester en wethouders AGENDAPUNT voor burgemeester en wethouders Nummer: Datum vergadering: 21-12-2010 Onderwerp: Invoering Bedrijven Investering Zone (BIZ) Centrumgebied Steenwijk Conceptbesluit: besluitvorming aan de raad

Nadere informatie

Voorstel van het college inzake vaststellen Verordening BI-zone Badhuisstraat Den Haag 2017

Voorstel van het college inzake vaststellen Verordening BI-zone Badhuisstraat Den Haag 2017 Registratienummer PBS/ 2016.131 RIS294872 Voorstel van het college inzake vaststellen Verordening BI-zone Badhuisstraat Den Haag 2017 In het coalitieakkoord is opgenomen dat we meer samenwerking tussen

Nadere informatie

BIZ PLAN HOFKWARTIER

BIZ PLAN HOFKWARTIER BIZ PLAN HOFKWARTIER Den Haag juli 2010 4 INHOUDSOPGAVE 2 1. BIZ HOFKWARTIER 3 1.1 Aanleiding 3 1.2 Wat is een BIZ? 3 1.3 Voordelen van een BIZ 4 1.4 Hoe komt een BIZ tot stand? 4 2. BIZ PLAN 5 2.1 Missie

Nadere informatie

Burgemeester en Wethouders 3 februari 2015. Steller Documentnummer Afdeling. M. de Boer 15I0000441 Ruimte

Burgemeester en Wethouders 3 februari 2015. Steller Documentnummer Afdeling. M. de Boer 15I0000441 Ruimte Steller Documentnummer Afdeling M. de Boer 5I000044 Ruimte Doorkiesnummer Communicatie Portefeuillehouder 036 522954 Nee W.P. van der Es Kabinet Brief bijgevoegd Te volgen procedure Nee Nee Rubriek Advies

Nadere informatie

Gemeente Den Haag. de gemeenteraad

Gemeente Den Haag. de gemeenteraad Gemeente Den Haag Retouradres: Postbus 12 600, 2500 DJ Den Haag de gemeenteraad Uw brief van Uw kenmerk Ons kenmerk rm 2010.169 - DSO/2010.1898 RIS 174779 Doorkiesnummer 070-353 2651 E-mailadres Aantal

Nadere informatie

Centrummanagement Grave Het Ondernemersfonds. Stefan van Aarle

Centrummanagement Grave Het Ondernemersfonds. Stefan van Aarle Centrummanagement Grave Het Ondernemersfonds Stefan van Aarle De basis: plan van aanpak Vastgesteld juli 2012 Aandacht voor: Projecten Organisatie Financiering Doelstelling Het is samenwerking met de bij

Nadere informatie

Bedrijven Investerings Zone (BIZ) Winkelcentrum Soest Zuid. Plan van Aanpak

Bedrijven Investerings Zone (BIZ) Winkelcentrum Soest Zuid. Plan van Aanpak Bedrijven Investerings Zone (BIZ) Winkelcentrum Soest Zuid Plan van Aanpak Stichting Ondernemingsfonds Winkelcentrum Soest Zuid Vereniging Winkelkring Soest Zuid p/a Biltseweg 33 3763 LD Soest Tel. 06-53402100

Nadere informatie

Bedrijven Investerings Zones in Den Haag

Bedrijven Investerings Zones in Den Haag Bedrijven Investerings Zones in Den Haag Werkbespreking raadscommissie bestuur, 11 januari 2017 Martijn van Dam (Gemeente Den Haag, DSO/Economie) Vragen Waar zijn we en waarom hier? Wat is een BIZ? Hoe

Nadere informatie

Verordening Bedrijveninvesteringszone Hoofddorp-Centrum 2017

Verordening Bedrijveninvesteringszone Hoofddorp-Centrum 2017 gemeente Haarlemmermeer Verordening Bedrijveninvesteringszone Hoofddorp-Centrum 2017 De raad van de gemeente Haarlemmermeer; gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 19 april

Nadere informatie

Uitwerking Plan van Aanpak Fahrenheitstraat/Thomsonlaan

Uitwerking Plan van Aanpak Fahrenheitstraat/Thomsonlaan Uitwerking Plan van Aanpak Fahrenheitstraat/Thomsonlaan Tessa Bruigom Projectleider Winkelstraten Dienst stedelijke Ontwikkeling Den Haag, 19 mei 2010 Achtergrond 2009 Plan van Aanpak 'De Fahrenheit' door

Nadere informatie

BIZ Plan 2013 Bedrijventerrein Roerstreek

BIZ Plan 2013 Bedrijventerrein Roerstreek BIZ Plan 2013 Bedrijventerrein Roerstreek augustus 2012, concept 1 Opgesteld door: Bedrijvenvereniging Roerstreek in samenwerking met Stichting Parkmanagement Regio Roermond Contactpersoon: Janine Rissenbeek

Nadere informatie

Ondernemersfonds Laarbeek. 2 juni 2016

Ondernemersfonds Laarbeek. 2 juni 2016 Ondernemersfonds Laarbeek 2 juni 2016 Doel Directe belangenbehartiging voor en door ondernemers. De raad krijgt niet de schuld van belastingverhoging maar bemoeit zich ook niet met de bestedingen en inrichting

Nadere informatie

Bedrijfsinvesteringszone Nijkerk Binnenstad. meer. Biz-ness! Stem voor de BIZ! we profiteren allemaal

Bedrijfsinvesteringszone Nijkerk Binnenstad. meer. Biz-ness! Stem voor de BIZ! we profiteren allemaal Bedrijfsinvesteringszone Nijkerk Binnenstad meer Biz-ness! Stem voor de BIZ! we profiteren allemaal samen voor een aantrekkelijke binnenstad Als individuele ondernemer werk jij voor het succes van je eigen

Nadere informatie

BedrijvenInvesteringsZone Binnenstad Oosterhout

BedrijvenInvesteringsZone Binnenstad Oosterhout Bruisende Binnenstad Oosterhout De smaak te pakken BedrijvenInvesteringsZone Binnenstad Oosterhout Het gezamenlijke financieringsmiddel om de aantrekkelijkheid van de Oosterhoutse binnenstad te versterken.

Nadere informatie

BIJLAGE 06. Meerjarenplan BIZ Centrum Bergen op Zoom 2016-2020

BIJLAGE 06. Meerjarenplan BIZ Centrum Bergen op Zoom 2016-2020 BIJLAGE 06 Meerjarenplan BIZ Centrum Bergen op Zoom 2016-2020 BIZ Centrum Bergen op Zoom Meerjarenplan 2016-2020 Ondernemersvereniging Sterck oktober 2015 BIZ Centrum Bergen op Zoom meerjarenplan 2016-2020

Nadere informatie

Maak meer mogelijk in de gemeente Zaanstad. Het Ondernemersfonds: Sleutel tot succes?!

Maak meer mogelijk in de gemeente Zaanstad. Het Ondernemersfonds: Sleutel tot succes?! Maak meer mogelijk in de gemeente Zaanstad Het Ondernemersfonds: Sleutel tot succes?! Waarom een ondernemersfonds? Free riders in winkelgebieden en op bedrijventerreinen Vrijwillige bijdragen voor activiteiten

Nadere informatie

ORGANISATIESTRUCTUUR HOFKWARTIER ONDERNEMERS

ORGANISATIESTRUCTUUR HOFKWARTIER ONDERNEMERS ORGANISATIESTRUCTUUR HOFKWARTIER ONDERNEMERS augustus 2011 HOB/BIZ 1 Inhoud 1. Inleiding. 3 1.1. Ontstaan BIZ en HOB 3 1.2. BIZ gebied en bijdrage-plichtigen.. 3 1.3. Doelstellingen BIZ/HOB. 3 2. Organisatie..

Nadere informatie

BIZ Hilversum Centrum Activiteitenplan

BIZ Hilversum Centrum Activiteitenplan BIZ Hilversum Centrum Activiteitenplan In het Binnenstadsoverleg van 9 februari 2010 is gesproken over invoer van een BIZ Hilversum Centrum per 1 januari 2012. De wethouder EZ heeft positief gereageerd

Nadere informatie

Stichting CLOK. Samen bouwen aan een sterke, vitale en duurzame lokale economie. www.clok.nl e-mail info@clok.nl telefoon 035-695 41 44 StichtingCLOK

Stichting CLOK. Samen bouwen aan een sterke, vitale en duurzame lokale economie. www.clok.nl e-mail info@clok.nl telefoon 035-695 41 44 StichtingCLOK Stichting CLOK Samen bouwen aan een sterke, vitale en duurzame lokale economie www.clok.nl e-mail info@clok.nl telefoon 035-695 41 44 StichtingCLOK Indeling presentatie Gent 12-02-2015 Achtergrond CLOK

Nadere informatie

Intentieverklaring Versterking economisch positie Centrum Alphen aan den Rijn

Intentieverklaring Versterking economisch positie Centrum Alphen aan den Rijn Intentieverklaring Versterking economisch positie Centrum Alphen aan den Rijn Inleiding Het centrum van Alphen aan den Rijn is de ontmoetingsplaats, het culturele- en koopcentrum voor de inwoners van Alphen

Nadere informatie

Bijlage II. Meerjaren BIZ-plan Stichting BIZ Wassenaar Centrum (plan van aanpak) BIZ Activiteitenplan ten behoeve van Wassenaar Centrum

Bijlage II. Meerjaren BIZ-plan Stichting BIZ Wassenaar Centrum (plan van aanpak) BIZ Activiteitenplan ten behoeve van Wassenaar Centrum Bijlage II. Meerjaren BIZ-plan Stichting BIZ Wassenaar Centrum (plan van aanpak) BIZ Activiteitenplan ten behoeve van Wassenaar Centrum Datum 27-9-2016 HOOFDSTUK 1: INLEIDING 2 1.1 ALGEMEEN 2 1.2 ORGANISATIESTRUCTUUR

Nadere informatie

BIZ PLAN. BI-Zone Dillenburgplein Ridderkerk. Definitief 15 oktober Opgesteld door: Stichting BIZ Dillenburgplein Ridderkerk.

BIZ PLAN. BI-Zone Dillenburgplein Ridderkerk. Definitief 15 oktober Opgesteld door: Stichting BIZ Dillenburgplein Ridderkerk. BIZ PLAN BI-Zone Dillenburgplein Ridderkerk Definitief 15 oktober 2015 Opgesteld door: Stichting BIZ Dillenburgplein Ridderkerk Contactpersoon: - Edwin Markus, Projectmanager 06-53 738703 / biz.dilenburgplein@gmail.com

Nadere informatie

Evaluatie Experimentenwet Bedrijven Investeringszones (BIZ)

Evaluatie Experimentenwet Bedrijven Investeringszones (BIZ) Evaluatie Experimentenwet Bedrijven Investeringszones (BIZ) Definitief Ruud Berndsen Holmer Doornbos Marinka van Vliet Frank Maas 24 augustus 2012 Evaluatie Experimentenwet Bedrijven Investeringszones

Nadere informatie

Ervaringen uit het verleden, bouwstenen voor de toekomst

Ervaringen uit het verleden, bouwstenen voor de toekomst Ervaringen uit het verleden, bouwstenen voor de toekomst Uit het boekje dat Van den Bosch & Partners uitgaf ter gelegenheid van het afscheid van Peter van den Bosch op 30 maart 2017: 1 Reclamebelasting:

Nadere informatie

- De verwachting is dat de gemeenteraad een verordening zal vaststellen, waarin zij het op bijlage 1 aangegeven gebied als BI-zone aanwijst.

- De verwachting is dat de gemeenteraad een verordening zal vaststellen, waarin zij het op bijlage 1 aangegeven gebied als BI-zone aanwijst. UITVOERINGSOVEREENKOMST BIZ DE HAAGSCHE ENTRÉE (Herengracht/Korte Houtstraat/Korte Poten) De ondergetekenden: 1. De vereniging BIZ De Haagsche Entrée, te dezer zake rechtsgeldig vertegenwoordigd door Robert

Nadere informatie

UITVOERINGSOVEREENKOMST BEDRIJVENINVESTERINGSZONE (BI-zone) DE HOOGERWERF. Gemeente Oud-Beijerland 2015

UITVOERINGSOVEREENKOMST BEDRIJVENINVESTERINGSZONE (BI-zone) DE HOOGERWERF. Gemeente Oud-Beijerland 2015 UITVOERINGSOVEREENKOMST BEDRIJVENINVESTERINGSZONE (BI-zone) DE HOOGERWERF Gemeente Oud-Beijerland 2015 De ondergetekenden: 1. De Ondernemersvereniging De Hoogerwerf, te dezer zake rechtsgeldig vertegenwoordigd

Nadere informatie