Startdia met foto Ruimte Tussenstand Centrummanagement Ermelo

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Startdia met foto Ruimte Tussenstand Centrummanagement Ermelo"

Transcriptie

1 Startdia met foto Ruimte Tussenstand Centrummanagement Ermelo

2 Vooraf Fijn dat u er bent, bedankt dat u gekomen bent! Duur vergadering 1,5 uur

3 Opdracht en proces Opdracht Namens OVE, gemeente en KvK Onderzoeken mogelijkheden Centrummanagement in Ermelo Proces tot nu toe Gesproken met: 21 ondernemers (13 winkeliers, 5 horeca-ondernemers, 3 dienstverleners), Bestuur OVE, VVV, vastgoedeigenaar, gemeente Ermelo 3 bijeenkomsten begeleidingsgroep

4 Doel en inhoud Doel overleg: input en reacties op bevindingen a.d.h.v.: Wie / wat / waarom Centrummanagement? Informeren uitkomsten gesprekkenronde Voorstel invulling Centrummanagement Ermelo: projecten, organisatie en financiering

5 Wat is Centrummanagement? Structureel samenwerkingsverband tussen publieke en private partijen in een centrum; op basis van gelijkwaardigheid, met een gezamenlijke inzet van middelen; teneinde de aantrekkingskracht en daarmee het economisch functioneren van het centrum te versterken (meer bezoekers en hogere bestedingen).

6 Waarom Centrummanagement? Positie centrum verslechtert, aantal bezoekers neemt af, ondernemers hebben het moeilijk, leegstand neemt toe Omliggende centrumgebieden versterken zich Versterking samenwerking gemeente ondernemers vastgoedeigenaren Masterplan / herinrichting vraagt veel coordinatie en communicatie Er zijn kansen die momenteel blijven liggen!

7 Doelstellingen Centrummanagement Verbeteren marketing, promotie en evenementen Aanpakken leegstand Verhogen verblijfswaarde (aankleding en uitstraling) Structurele samenwerking verbeteren en meer organiserend vermogen: - Onderlinge communicatie, samenwerking en begrip wordt versterkt - Enthousiasmeren minder betrokken ondernemers - Op de hoogte van elkaars wensen, plannen en belangen - Betere afstemming beleid en uitvoering

8 Voorbeelden Centrummanagement in het land Succesvolle voorbeelden, ook op dorpsniveau! Panningen, Wijchen, Hoogeveen, Doesburg, Horst, Leerdam, Kromstraat Veldhoven, Oisterwijk, Goirle Zeker in gemeenten waar een sterk gemeenschapsgevoel heerst

9 Verhouding CM tot andere projecten Het Nieuwe Winkelen: mogelijk project onder vlag van CM, zowel in ontwikkel- als in beheerfase Herinrichting en Masterplan: afzonderlijke projecten. CM evt. rol spelen in verbetering communicatie richting ondernemer en consument Verschil met andere projecten: met CM kan sneller resultaat worden geboekt!

10 Algehele tendens uitkomsten gesprekkenronde Ermelo Niet langer praten, handen uit de mouwen, doe iets, zichtbare resultaten boeken Positie centrum verslechtert, diverse ondernemers hebben het moeilijk Gevoeligheden zijn De Verbinding en de duur van de planvorming rondom herinrichting Redelijk positief ten aanzien van CM: er moet iets gebeuren en CM kan daar belangrijke rol in spelen Echter: als herinrichting niet snel gebeurt en er worden fouten gemaakt op het gebied van vastgoedontwikkeling, dan heeft CM ook geen zin CM nadruk op investeren in structurele ingrepen, sfeer, levendigheid en beleving

11 Uitkomsten gesprekkenronde: beoordeling huidige samenwerking Positieve ontwikkeling samenwerking binnen OVE, draagvlak voor OVE kan nog wel vergroot worden Nauwelijks samenwerking in de horecasector, zeer moeizaam, muv KVU Positieve ontwikkeling samenwerking met gemeente, maar: Meer klankbord dan samenwerken Communicatie naar diverse geledingen kan verbeterd worden Communicatie omtrent vergunningen kan verbeterd worden

12 Gebiedsafbakening Stationsstraat, Branderskamp, Burg. Langmanstraat, Raadhuisplein, Garsteland en De Enk worden in gebiedsafbakening betrokken Dokter Holtropstraat, Dokter van Dalelaan, Kerklaan niet. Wat is voor hen meerwaarde van projecten in Stationsstraat?

13 Projecten Centrummanagement Communicatie en samenwerking Marketing, promotie en evenementen Branchering en leegstandsbestrijding Inrichting, beheer en bereikbaarheid / parkeren (aanvullend op gemeentelijke taken, deels adviesfunctie) Het Nieuwe Winkelen

14 Projecten: communicatie en samenwerking Opkomen voor algemeen belang functioneren centrum Bevorderen communicatie en samenwerking tussen gemeente, ondernemers, eigenaren en VVV Partijen bij elkaar brengen en verbinden, problemen bespreekbaar maken, samen ideeën genereren en evalueren Informatie verstrekken naar beoogde partners middels maandelijkse, laagdrempelige nieuwsbrief over projecten CM (fysiek of per ) Enthousiasmeren minder betrokken ondernemers door actief contact te leggen Intensiveren samenwerking horecasector als onafhankelijk spin in het web Hulp bieden / adviseren bij verstrekking vergunningen

15 Projecten: marketing, promotie en evenementen Evenementen Uitbouwen, professionaliseren en vernieuwen bestaande evenementen Aanjaagfunctie vervullen voor nieuwe evenementen Mogelijk in samenwerking met VVV, is bereidwillig! Mogelijk aparte potjes voor deelgebieden (naar rato aantal ondernemers) en deze zo veel mogelijk aan elkaar verbinden in activiteiten Aansluiten bij eigenheid Ermelo Er zijn voldoende markten Geregeld vrijdagavond en zaterdag activiteiten organiseren Zonder onprofessioneel te zijn, hoeft het niet veel te kosten

16 Projecten: marketing, promotie en evenementen Ideeen zijn: Meerdaags kerstevenement Mode evenement: modeshow / moonlightshopping Proeverijmarkt met versspeciaalzaken en horecazaken Evenement dat aansluit bij Ermelose traditie / ambacht Inzetten centrumsteward op drukke dagen: informatievoorziening en entertainment publiek Horeca-evenement op poten zetten Activiteiten gericht op kinderen

17 Projecten: marketing, promotie en evenementen Marketing en promotie: Identiteit, centrale boodschap en beeldmerk Ermelo vaststellen. Dit nadrukkelijk betrekken in communicatie-uitingen (website, evenementen, advertentie- / marketingcampagnes, op banieren) Promotie in de regio (wanneer er positieve zaken te melden zijn) Openingstijden: inzet plegen om deelname koopavond te vergroten, uniforme openingstijden wekelijks Ideeen zijn: 1 x per jaar aantrekkelijk promotiemagazine opzetten met profilering centrum, (kortings)acties etc., verspreiding bij verblijfsaccommodaties. Evt. tasjesproject VVV verder uitbouwen Sparen voor cheques, uitgegeven door CM Opzetten arrangementen met lokale horeca, toeristische sector (hap en trap) Placemats ontwerpen met informatie centrum Ermelo (bijv. voor kinderen, verspreiden onder horeca) Nieuwe fietsroutes opzetten die door centrum leiden

18 Projecten: branchering en leegstandsbestrijding Inzichtelijk maken wensen ondernemers (uitbreiding of juist kleiner willen, verplaatsing, verkoop) en slimme verbindingen maken Bemiddeling ondernemer eigenaar: aanloophuren, tijdelijke huurverlaging, kortere huurcontracten, investering eigenaar, deals maken Informatievoorziening, o.a. pandenbank Tijdelijke invulling, aanpak blinde gevels (bijv. Lidl) Acquisitie nieuwe winkels (complementair aan bestaand) Met gemeente in gesprek over: Mogelijkheden voor subsidie gevelrenovatie en winkelinrichting Warenmarkt verplaatsen naar Stationsstraat / Raadhuisplein

19 Projecten: inrichting, beheer en bereikbaarheid / parkeren Investeren in sfeerelementen (verlichting, bloemen, aankleding), als plus op gemeentelijke activiteiten Signaalfunctie beheer, centrumschouw (2 x per jaar) Plaatsen van informatieborden passend bij de identiteit van Ermelo Investeren in voorzieningen ouderen (openbaar toilet, rustpunten, fietsoplaadpunten etc.)

20 Projecten: inrichting, beheer en bereikbaarheid / parkeren Rol in Masterplan / herinrichting Afstemming en communicatie tussen gemeente, ondernemers en het winkelend publiek Tijdelijke acties tijdens herinrichting om winkels toegankelijk te houden Tijdelijke aankleding braakliggende en open ruimten en opfleuring bouwprojecten Gemeente adviseren over: Reclame- en uitstallingenbeleid Bewegwijzering centrum vanaf De Verbinding Elektronisch verkeerverwijssysteem, bewegwijzering naar parkeerplaatsen

21 Mogelijk project. Het Nieuwe Winkelen Kopgroep gaat richting concreet uitdenken Voor uitvoering wordt mogelijk extern bureau in de hand genomen Beheer HNW onderbrengen bij CM?

22 Voorstel organisatie centrummanagement Stichtingsvorm Partners: gemeente, ondernemers, VVV, horeca en vastgoed Vertegenwoordiging ondernemers diverse delen straat Centrummanager essentieel om projecten tot uitvoering te kunnen brengen. Niet bij bestaande partijen onder te brengen. Inzet 2 dagen p.w. Bestuur opereert op strategisch niveau, stuurt centrummanager aan Bestuursleden verantwoordelijk voor terugkoppeling naar achterban Nieuwe projecten ondersteunen met projectgroepen / werkgroepen. Betrokkenheid van ondernemers noodzakelijk!

23 Voorstel organisatie centrummanagement Taken centrummanager Verantwoordelijk voor afstemming, communicatie en uitvoering activiteiten, opgedragen door Stichtingsbestuur Coördinatie en aansturing van de evt. werkgroepen Informeren Stichtingsbestuur praktische zaken Contact onderhouden met ambtelijke organisatie, ondernemers en VVV

24 Voorstel organisatie centrummanagement Stichtingsbestuur Centrummanager Projectgroep Projectgroep Projectgroep

25 Voorstel organisatie centrummanagement Profiel centrummanager Opkomen voor algemeen belang Geen lokale gekleurdheid, onafhankelijk en objectief, geen belangenbehartiging Vertrouwen winnen, autoriteit uitstralen, respect afdwingen Liever iemand van buitenaf Hands-on mentaliteit, zichtbaar zijn in centrum Signaalfunctie Vastgoedkennis Creatief

26 Rol OVE versus Centrummanagement Toekomstige rol OVE: Belangenbehartiging ondernemers Verbeteren contact tussen ondernemers, werken aan sterker collectief Betrokkenheid ondernemers vergroten Taken die overgeheveld worden naar CM: Evenementen en activiteiten Bloembakken / kerstverlichting

27 Voorstel financiering centrummanagement Uitgangspunten Publiek-private financiering: ondernemers, overheid en eigenaren investeren Voor borging financiering ondernemers, kan ondernemersfonds oplossing bieden: alle ondernemers gaan verplicht meebetalen

28 Voorstel ondernemersfonds Beoogde financieringsvorm BIZ kan waarschijnlijk op zijn vroegst per 1 jan pas weer. Onduidelijk of voor die tijd experimentenwet wordt doorgezet Opslag op de OZB: alleen gemeentebreed toepasbaar Reclameheffing: aankondiging zichtbaar vanaf de openbare weg. Gebiedsgericht toepasbaar, diverse vormen: Op basis van omvang reclame Vast tarief Op basis van WOZ-waarde

29 Voorstel ondernemersfonds Voordelen WOZ-model Komt tegemoet aan het rechtvaardigheidsgevoel van ondernemers: groot betaalt meer dan klein en er wordt rekening gehouden met de locatie (A, B of C) Lagere perceptiekosten en hogere netto opbrengst Nadelen WOZ-model Geen aanslag op te leggen aan ondernemers zonder reclameuiting

30 Voorstel financiering centrummanagement Uitgangspunten ondernemersfonds Bedrag dat ondernemer betaalt aan OVE komt te vervallen Iedereen mag vrijwillig lid worden van de OVE Huidige bijdrage aan OVE mag niet veel afwijken van toekomstige bijdrage ondernemersfonds

31 Tot slot Ziet u meerwaarde in Centrummanagement? Bent u bereid om bij te dragen? Wat mist u nog? Projecten Organisatie Financiering

Startdia met foto Ruimte Tussenstand Centrummanagement Ermelo. Fijn dat u er bent, bedankt dat u gekomen bent! Duur vergadering 1,5 uur

Startdia met foto Ruimte Tussenstand Centrummanagement Ermelo. Fijn dat u er bent, bedankt dat u gekomen bent! Duur vergadering 1,5 uur Startdia met foto Ruimte Tussenstand Centrummanagement Ermelo Vooraf Fijn dat u er bent, bedankt dat u gekomen bent! Duur vergadering 1,5 uur 1 Opdracht en proces Opdracht Namens OVE, gemeente en KvK Onderzoeken

Nadere informatie

Samenvatting Plan van Aanpak Centrummanagement Grave. Ondernemersvereniging Graveon

Samenvatting Plan van Aanpak Centrummanagement Grave. Ondernemersvereniging Graveon Samenvatting Plan van Aanpak Centrummanagement Grave Ondernemersvereniging Graveon VOORWOORD Deze visie en plan van aanpak voor de start van Centrummanagement Grave is tot stand gekomen door samenwerking

Nadere informatie

Centrummanagement Grave Het Ondernemersfonds. Stefan van Aarle

Centrummanagement Grave Het Ondernemersfonds. Stefan van Aarle Centrummanagement Grave Het Ondernemersfonds Stefan van Aarle De basis: plan van aanpak Vastgesteld juli 2012 Aandacht voor: Projecten Organisatie Financiering Doelstelling Het is samenwerking met de bij

Nadere informatie

Actieplan binnenstad Maassluis

Actieplan binnenstad Maassluis Actieplan binnenstad Maassluis 1 Inleiding De dynamiek in de detailhandel is bijzonder groot en kent vele trends en ontwikkelingen. Een aantal trends is al jaren zichtbaar, zoals schaalvergroting. Andere

Nadere informatie

Promotie Ondernemers Binnenstad Dordrecht. Jaarplan 2015. (eerste versie op hoofdlijnen)

Promotie Ondernemers Binnenstad Dordrecht. Jaarplan 2015. (eerste versie op hoofdlijnen) Promotie Ondernemers Binnenstad Dordrecht Jaarplan 2015 (eerste versie op hoofdlijnen) Versie 2.0 27 maart 2015 1. Inleiding De POBD is een vereniging die als doel heeft het winkel- en horecabezoek aan

Nadere informatie

Startdia met foto Ruimte Centrummanagement: Eerst de theorie.. Jan Boots, 18 oktober

Startdia met foto Ruimte Centrummanagement: Eerst de theorie.. Jan Boots, 18 oktober Startdia met foto Ruimte Centrummanagement: Eerst de theorie.. Jan Boots, 18 oktober Inhoud presentatie Centrummanagement 1.Wat houdt het in? 2.Ambities, doelstellingen en resultaat 3.Taakvelden 4.Organisatie

Nadere informatie

Gemeente Beverwijk. Wethouder Tim De Rudder

Gemeente Beverwijk. Wethouder Tim De Rudder Gemeente Beverwijk Wethouder Tim De Rudder https://www.youtube.com/watch?v=hdoxyqpivas 2 Rabobank Utrechtse Waarden Jappie van der Heide (manager MKB) Rabobank-IJmond 4 Rabobank Utrechtse Waarden Alleen

Nadere informatie

Meerjarenbeleidplan Stichting Centrummanagement Hoogeveen 2015-2019

Meerjarenbeleidplan Stichting Centrummanagement Hoogeveen 2015-2019 Meerjarenbeleidplan Stichting Centrummanagement Hoogeveen 2015-2019 1. Vraag- en probleemstelling Het huidige meerjarenbeleidplan van de stichting loopt van 2011 tot en met 2014. Sinds een aantal jaren

Nadere informatie

Meerjarenbeleidplan 2012-2016 Stichting Centrummanagement Haaksbergen

Meerjarenbeleidplan 2012-2016 Stichting Centrummanagement Haaksbergen Meerjarenbeleidplan 2012-2016 Stichting Centrummanagement Haaksbergen 1. Doelstellingen De Stichting Centrummanagement Haaksbergen heeft als doel om namens de ondernemers, het centrum van Haaksbergen op

Nadere informatie

Businessplan Ondernemersfonds Prinsenbeek. Definitief

Businessplan Ondernemersfonds Prinsenbeek. Definitief Businessplan Ondernemersfonds Prinsenbeek Definitief Businessplan Ondernemersfonds Prinsenbeek Definitief Rapportnummer: 205X00550 Datum: 14 augustus 2013 Opdrachtgever: Ondernemers Vereniging Prinsenbeek

Nadere informatie

Plan van aanpak Centrummanagement Grave. Ondernemersvereniging Graveon

Plan van aanpak Centrummanagement Grave. Ondernemersvereniging Graveon Plan van aanpak Centrummanagement Grave Ondernemersvereniging Graveon Plan van aanpak Centrummanagement Grave Ondernemersvereniging Graveon Rapportnummer: 205X00479.069793_2 Datum: 19 juli 2012 Contactpersoon

Nadere informatie

Intentieverklaring Versterking economisch positie Centrum Alphen aan den Rijn

Intentieverklaring Versterking economisch positie Centrum Alphen aan den Rijn Intentieverklaring Versterking economisch positie Centrum Alphen aan den Rijn Inleiding Het centrum van Alphen aan den Rijn is de ontmoetingsplaats, het culturele- en koopcentrum voor de inwoners van Alphen

Nadere informatie

Businessplan Centrummanagement Heesch. Stichting Centrummanagement Heesch Definitief

Businessplan Centrummanagement Heesch. Stichting Centrummanagement Heesch Definitief Businessplan Centrummanagement Heesch Stichting Centrummanagement Heesch Definitief Projectenprogramma Centrummanagement Heesch Stichting Centrummanagement Heesch Definitief Rapportnummer: 205X00476.069992_2

Nadere informatie

Concept Businessplan Ondernemersfonds Tilburg Binnenstad

Concept Businessplan Ondernemersfonds Tilburg Binnenstad Concept Businessplan Ondernemersfonds Tilburg Binnenstad 15 Juni 2013 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding... 2 1.1 Ambitie... 2 1.2 Opgave... 2 1.3 Ondernemersfonds... 2 1.4 Financiering... 3 2. Doelstelling en

Nadere informatie

Geldrop-Mierlo, Plan van aanpak Centrummanagement Geldrop. Stuurgroep Centrummanagement Definitief

Geldrop-Mierlo, Plan van aanpak Centrummanagement Geldrop. Stuurgroep Centrummanagement Definitief Geldrop-Mierlo, Plan van aanpak Centrummanagement Geldrop Stuurgroep Centrummanagement Definitief Geldrop-Mierlo, Plan van aanpak Centrummanagement Geldrop Stuurgroep Centrummanagement Definitief Rapportnummer:

Nadere informatie

Mix & Match Monday #KvKmix. 15 juni 2015

Mix & Match Monday #KvKmix. 15 juni 2015 Mix & Match Monday #KvKmix 15 juni 2015 Programma Mix & Match 15 juni 2015 14:00-14:35 uur Inloop en ontvangst 14:35-15.05 uur 3 inspirerende presentaties INretail, Anna Hutten St. Retailplatform Brabant,

Nadere informatie

Jaarplan en begroting 2015

Jaarplan en begroting 2015 Jaarplan en begroting 2015 Voorwoord Stichting Bi- Zone, het ondernemersfonds voor de binnenstad, richt zich binnen de wettelijke richtlijnen op het optimaliseren van de sfeer en uitstraling van de binnenstad.

Nadere informatie

Ondernemingsplan Centrummanagement Best. Stichting Centrummanagement Best Definitief

Ondernemingsplan Centrummanagement Best. Stichting Centrummanagement Best Definitief Ondernemingsplan Centrummanagement Best Stichting Centrummanagement Best Definitief Ondernemingsplan Centrummanagement Best Stichting Centrummanagement Best Definitief Rapportnummer: 205X00403.061880_2

Nadere informatie

Kwaliteitsverbetering aanloopstraten. Presentatie 31 mei 2012

Kwaliteitsverbetering aanloopstraten. Presentatie 31 mei 2012 Kwaliteitsverbetering aanloopstraten Presentatie 31 mei 2012 Vooraf Aanleiding: BRO rapportage 2009 Conceptplan Brusselsestraat e.o. 2010 Verandering economische situatie 2009-2012 Vraagstelling: Actuele

Nadere informatie

Oosterhout: de Beste Binnenstad?! Actieplan voor nominatie Beste Binnenstad 2013-2015

Oosterhout: de Beste Binnenstad?! Actieplan voor nominatie Beste Binnenstad 2013-2015 : de Beste Binnenstad?! Actieplan voor nominatie Beste Binnenstad 2013-2015 januari 2012 Waarom De Beste Binnenstad? De wereld om ons heen verandert. Veranderend consumentengedrag en vooral de daarmee

Nadere informatie

BIZ EIGENARENVERENGING DAMRAK, BEURSPLEIN e.o.

BIZ EIGENARENVERENGING DAMRAK, BEURSPLEIN e.o. BIZ EIGENARENVERENGING DAMRAK, BEURSPLEIN e.o. September 2015 Aangepast dinsdag 20 oktober 2015 Opgesteld door: Eigenarenvereniging Damrak, Beursplein e.o. Statutair-adres: Dirk van Hasseltsteeg 5, 1012

Nadere informatie

Informatieavond reclamebelasting

Informatieavond reclamebelasting Informatieavond reclamebelasting 9 april 2015 2-7-2015 1 Indeling van de avond Openingswoord door wethouder Ricky van den Aker Update over vrij parkeren Toelichting nieuwe reclamebelasting Enkele vragen

Nadere informatie

1. Activiteitenplan Winkelhart Hoogerheide, 2015

1. Activiteitenplan Winkelhart Hoogerheide, 2015 1. Activiteitenplan Winkelhart Hoogerheide, 2015 1. Inleiding In Hoogerheide heeft de ledenvergadering van oktober uitgewezen dat er een groot draagvlak is voor een ondernemersfonds. Na uitleg is bijna

Nadere informatie

Hoe krijg ik ruim 1 miljoen etc

Hoe krijg ik ruim 1 miljoen etc Hoe krijg ik ruim 1 miljoen van ondernemers voor verbetering van de binnenstad? Kennisnetwerk centrumontwikkeling In Krimp- en anticipeergebieden 16 april 2015 Winschoten 1 Hoe krijg ik ruim 1 miljoen

Nadere informatie

Werkplan Centrum XL 2015/2016

Werkplan Centrum XL 2015/2016 Werkplan Centrum XL 2015/2016 Maart 2015, Amsterdam Inleiding: toekomstperspectief Centrum XL Er zijn veel ontwikkelingen gaande in Amsterdam op het gebied van economie, logistiek en duurzaamheid die van

Nadere informatie

Petitie MKB Hoorn met betrekking tot de ingevoerde reclamebelasting Hoorn ten behoeve van het Lokaal Ondernemersfonds

Petitie MKB Hoorn met betrekking tot de ingevoerde reclamebelasting Hoorn ten behoeve van het Lokaal Ondernemersfonds Petitie MKB Hoorn met betrekking tot de ingevoerde reclamebelasting Hoorn ten behoeve van het Lokaal Ondernemersfonds Hoorn, 25 augustus 2009 MKB Hoorn constateert - Dat de gemeente Hoorn eind mei de aanslagen

Nadere informatie

Startdia met foto Ruimte. De toekomst van Amersfoort centrum & de rol van de vastgoedsector

Startdia met foto Ruimte. De toekomst van Amersfoort centrum & de rol van de vastgoedsector Startdia met foto Ruimte De toekomst van Amersfoort centrum & de rol van de vastgoedsector Wie ben ik? Stefan van Aarle: Adviseur Retail & Centrummanagement Coördinator Platform Binnenstadsmanagement Organisatie

Nadere informatie

Centrummanagement. Boxtel. Plan van. Aanpak

Centrummanagement. Boxtel. Plan van. Aanpak Centrummanagement Boxtel Plan van Aanpak Inhoudsopgave Inleiding 2 1.0 Vertreksituatie 3 1.1 Waarom centrummanagement Boxtel? 3 1.2 Gebiedsafbakening 3 1.3 SWOT-analyse op basis van de afgenomen enquêtes

Nadere informatie

Evaluatie Centrum XL: September 2012 Juni 2014

Evaluatie Centrum XL: September 2012 Juni 2014 Evaluatie Centrum XL: September 2012 Juni 2014 1. Centrum XL de organisatie 1.1 Organisatiestructuur en doelstellingen Centrum XL is het samenwerkingsverband tussen Koninklijke Horeca Nederland, afdeling

Nadere informatie

LATEN WE SAMEN ZORGEN DAT ONS CENTRUM NOG MEER GAAT KLOPPEN!

LATEN WE SAMEN ZORGEN DAT ONS CENTRUM NOG MEER GAAT KLOPPEN! EEN KLOPPEND HART LATEN WE SAMEN ZORGEN DAT ONS CENTRUM NOG MEER GAAT KLOPPEN! ONS CENTRUM in beeld en cijfers WIST U DAT. wij ruim 50.000 m2 detailhandel hebben in ons centrum (vergelijk centrum Helmond,

Nadere informatie

Verslag Themabijeenkomst Recreatie en Toerisme

Verslag Themabijeenkomst Recreatie en Toerisme Verslag Themabijeenkomst Recreatie en Toerisme Datum bijeenkomst: 22 oktober 2012 Auteur: Els Holsappel Locatie: Landal GreenParks Coldenhove in Eerbeek (met dank aan gastheer Martin Bes) Aanwezig: 60

Nadere informatie

Classificatiecode. Casenummer

Classificatiecode. Casenummer Besluitformulier Afdeling Auteur Toestelnummer Datum Onderwerp Reclamebelasting t.b.v. Ondernemersfonds Registratie nummer : Classificatiecode Casenummer : : Samenvatting van de inhoud De Bussumse Ondernemers

Nadere informatie

Ambitie: Winkelstad PLUS + muziek. Forse investering noodzakelijk! Centrum op de schop!

Ambitie: Winkelstad PLUS + muziek. Forse investering noodzakelijk! Centrum op de schop! Ambitie: Winkelstad PLUS + muziek Goor als winkelhart van de Hof van Twente aangevuld met muzikale elementen: Beeld bepalende elementen (muziekkoepel etc.); Muzikale evenementen (zie Bigband festival);

Nadere informatie

BIZ Plan Koopcentrum Hillegom 2015-2020

BIZ Plan Koopcentrum Hillegom 2015-2020 BIZ Plan Koopcentrum Hillegom 2015-2020 Auteur : Opdrachtgever: Datum : Versie : De Rode Draad Organisatie Marketing Communicatie www.derodedraad.nu Vereniging Koopcentrum Hillegom Oktober 2014 0.4 definitief

Nadere informatie

Uitkomsten denk mee over de toekomst van Leidsenhage

Uitkomsten denk mee over de toekomst van Leidsenhage Uitkomsten denk mee over de toekomst van Leidsenhage Koningin Wilhelminalaan 2 Leidschendam Postbus 905 2270 AX Voorburg Telefoon 14 070 Fax (070) 320 13 02 www.leidschendam-voorburg.nl info@leidschendam-voorburg.nl

Nadere informatie

Vereniging Commercieel Onroerend goed binnenstad Dordrecht (VCOD) VCOD

Vereniging Commercieel Onroerend goed binnenstad Dordrecht (VCOD) VCOD Vereniging Commercieel Onroerend goed binnenstad Dordrecht (VCOD) VCOD Vereniging Commercieel Onroerend goed binnenstad Dordrecht Aanleiding Binnensteden staan steeds meer in de belangstelling van bezoekers,

Nadere informatie

Maatregelen- en doelenmatrix OV Roosevelt & Trekvliet Rood = gewijzigd Doorgestreept = vervallen

Maatregelen- en doelenmatrix OV Roosevelt & Trekvliet Rood = gewijzigd Doorgestreept = vervallen Maatregelen- en doelenmatrix OV Roosevelt & Trekvliet Rood = gewijzigd Doorgestreept = vervallen Onderwerp (afkomstig Bewegwijzering Bij de straatnaamcommissie nagaan of er wijzigen aangebracht kunnen

Nadere informatie

Aan de raad van de gemeente Lingewaard

Aan de raad van de gemeente Lingewaard Aan de raad van de gemeente Lingewaard Onderwerp Invoering reclamebelasting/ondernemersfondsen 1. Samenvatting Op 16 juli 2009 is door de fractie PvdA een motie ingediend met het verzoek aan het college

Nadere informatie

Gemeente Den Haag PLAN VAN AANPAK ZEEHELDENKWARTIER HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS,

Gemeente Den Haag PLAN VAN AANPAK ZEEHELDENKWARTIER HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS, Gemeente Den Haag Ons kenmerk DSO/2009.1807 RIS 164932 PLAN VAN AANPAK ZEEHELDENKWARTIER HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS, overwegende dat: - in de detailhandelsnota (rv 112) de ambitie is neergelegd

Nadere informatie

BIZ PLAN WEST KRUISKADE Gebruikers

BIZ PLAN WEST KRUISKADE Gebruikers BIZ PLAN WEST KRUISKADE Gebruikers 1 oktober 2014 Opgesteld door: Stichting Gebruikers BIZ West Kruiskade e.o. Contactpersonen: - Richard de boer, Voorzitter 06-53 371 668 - Edwin Markus, Procesbegeleider

Nadere informatie

BELEIDSREGEL SUBSIDIE NIEUWE ONDERNEMERS ZEEHELDENKWARTIER

BELEIDSREGEL SUBSIDIE NIEUWE ONDERNEMERS ZEEHELDENKWARTIER Gemeente Den Haag Ons kenmerk DSO/2012.9 RIS 250206 BELEIDSREGEL SUBSIDIE NIEUWE ONDERNEMERS ZEEHELDENKWARTIER HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS, overwegende dat: - krachtens de Haagse Kaderverordening

Nadere informatie

Bedrijven Investerings Zone Oud-Rijswijk

Bedrijven Investerings Zone Oud-Rijswijk Bedrijven Investerings Zone Oud-Rijswijk Versie: 8-9-2009 Objectief Management BV www.objectiefvgm.nl Pagina 1 van 17 Inhoudsopgave: Inhoudsopgave:... 2 Algemene informatie Bedrijven Investeringszone...

Nadere informatie

Verordening BI-zone centrumgebied Hoogeveen 2015

Verordening BI-zone centrumgebied Hoogeveen 2015 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Hoogeveen. Nr. 75782 17 december 2014 Verordening BI-zone centrumgebied Hoogeveen 2015 De raad van de gemeente Hoogeveen; gelezen het voorstel van het college

Nadere informatie

kernwaardeanalyse het park 1. Startpunt (ambitie van de stad, vernieuwing) 2. Profiel vanuit de kracht van de plek IDENTITEIT IDENTITEITSDRAGER

kernwaardeanalyse het park 1. Startpunt (ambitie van de stad, vernieuwing) 2. Profiel vanuit de kracht van de plek IDENTITEIT IDENTITEITSDRAGER Voor de meest gebruikte evenementenlocaties in het centrum van Rotterdam zijn locatieprofielen beschreven. De profielen zijn opgesteld door Dienst Veiligheid en Bureau Binnenstad van de gemeente Rotterdam,

Nadere informatie

Sturen op zichtbare resultaten met het Actieprogramma Versterking binnenstad Winschoten

Sturen op zichtbare resultaten met het Actieprogramma Versterking binnenstad Winschoten Sturen op zichtbare resultaten met het Actieprogramma Versterking binnenstad Winschoten 16 april 2015 2012 Overview Actieprogramma Nov.: Provincie agendeert Actieprogramma LEW 2013 Mrt.: start ontwikkeling

Nadere informatie

voor het instellen v a n e e n O n d e r n e m e r s f o n d s e n hebben e e n draagvlakmeting onder alle

voor het instellen v a n e e n O n d e r n e m e r s f o n d s e n hebben e e n draagvlakmeting onder alle gemeente Tubbergen «% Aan de gemeenteraad Vergadering: 15 december 2014 Nummer: 15A Tubbergen, 4 december 2014 nderwerp: V a s t s t e l l e n v e r o r d e n i n g r e c l a m e b e l a s t i n g 2 0

Nadere informatie

College en Gemeenteraad van Heusden Postbus 41 5250 AA Vlijmen 5 november 2015

College en Gemeenteraad van Heusden Postbus 41 5250 AA Vlijmen 5 november 2015 College en Gemeenteraad van Heusden Postbus 41 5250 AA Vlijmen 5 november 2015 Betreft: Evaluatie Kernmanagement te Drunen Geacht college en gemeenteraad, Bijgaand zenden wij u het evaluatierapport ter

Nadere informatie

weer thuis in de stad

weer thuis in de stad weer thuis in de stad Wonen boven winkels Een levendige binnenstad is aantrekkelijk voor bezoekers, levert woongenot voor specieke groepen mensen, is een broedplaats voor kenniseconomie en cultuur en vormt

Nadere informatie

!!! Fractievoorzitters!Politieke!Partijen!Noordwijk! P/a!Griffie!Gemeente!Noordwijk! Postbus!298! 2200!AG!!Noordwijk!

!!! Fractievoorzitters!Politieke!Partijen!Noordwijk! P/a!Griffie!Gemeente!Noordwijk! Postbus!298! 2200!AG!!Noordwijk! FractievoorzittersPolitiekePartijenNoordwijk P/aGriffieGemeenteNoordwijk Postbus298 2200AGNoordwijk Betreft:inputNOVcoalitievorming2014 Noordwijk,25maart2014 Geachtefractievoorzitter, Degemeenteraadsverkiezingenvan2014liggenachteru.Uwbesprekingenoverdetevormen

Nadere informatie

Uitwerking Plan van Aanpak Fahrenheitstraat/Thomsonlaan

Uitwerking Plan van Aanpak Fahrenheitstraat/Thomsonlaan Uitwerking Plan van Aanpak Fahrenheitstraat/Thomsonlaan Tessa Bruigom Projectleider Winkelstraten Dienst stedelijke Ontwikkeling Den Haag, 19 mei 2010 Achtergrond 2009 Plan van Aanpak 'De Fahrenheit' door

Nadere informatie

ORGANISATIESTRUCTUUR HOFKWARTIER ONDERNEMERS

ORGANISATIESTRUCTUUR HOFKWARTIER ONDERNEMERS ORGANISATIESTRUCTUUR HOFKWARTIER ONDERNEMERS augustus 2011 HOB/BIZ 1 Inhoud 1. Inleiding. 3 1.1. Ontstaan BIZ en HOB 3 1.2. BIZ gebied en bijdrage-plichtigen.. 3 1.3. Doelstellingen BIZ/HOB. 3 2. Organisatie..

Nadere informatie

Businessplan Centrummanagement Goirle Met nieuw elan naar een bruisend centrum

Businessplan Centrummanagement Goirle Met nieuw elan naar een bruisend centrum Businessplan Centrummanagement Goirle Met nieuw elan naar een bruisend centrum Winkeliersvereniging De Hovel, Winkeliersvereniging Tilburgseweg en gemeente Goirle Definitief Businessplan Centrummanagement

Nadere informatie

Toeristische Visie 2015

Toeristische Visie 2015 Toeristische Visie 2015 Raadsinformatieavond 2 september 2015 www.regioalkmaar.nl Regio Alkmaar 7 gemeenten 288.000 inwoners Aanleiding Noodzaak en urgentie Merkkracht streken 2013 Bron: Hendrik Beerda.

Nadere informatie

Op zoek naar winkelbeleving. VOGON studiemiddag Rotterdam

Op zoek naar winkelbeleving. VOGON studiemiddag Rotterdam Op zoek naar winkelbeleving VOGON studiemiddag Rotterdam I&O Research 1. Bureau voor marktonderzoek en advies 2. 50, 3, 500, 750.000+ 3. Datacollectie in huis 4. Klantbeleving: Retail (KSO2011) Ambulante

Nadere informatie

Mogelijke maatregelen, acties en instrumenten ter versterking van het handelsapparaat

Mogelijke maatregelen, acties en instrumenten ter versterking van het handelsapparaat Mogelijke maatregelen, acties en instrumenten ter versterking van het handelsapparaat Gevonden maatregelen en acties Verhogen van het aanbod in kwantitatieve zin Aantrekken nieuwe winkels Gevonden instrumenten

Nadere informatie

Activiteiten collectief financieren: hoe pakt u dat aan?

Activiteiten collectief financieren: hoe pakt u dat aan? Activiteiten collectief financieren: hoe pakt u dat aan? Een overzicht van de verschillende mogelijkheden tot het opleggen van een heffing voor collectieve ondernemersactiviteiten 2 De Kvk Amsterdam staat

Nadere informatie

Startdia met foto Ruimte Retail en leegstand: beleid en bestrijding

Startdia met foto Ruimte Retail en leegstand: beleid en bestrijding Startdia met foto Ruimte Retail en leegstand: beleid en bestrijding Festival Leegstaand Vastgoed 10 maart 2014 Felix Wigman 022n00121 Opzet van de thema sessie 1. Welkom in 2014 2. Leegstand in cijfers

Nadere informatie

CONCEPT OVEREENKOMST ONDERNEMERSFONDS BINNENSTAD BREDA GEMEENTE BREDA STICHTING BREDAAS ONDERNEMERSFONDS TUSSEN D.D. [ ] Concept d.d.

CONCEPT OVEREENKOMST ONDERNEMERSFONDS BINNENSTAD BREDA GEMEENTE BREDA STICHTING BREDAAS ONDERNEMERSFONDS TUSSEN D.D. [ ] Concept d.d. CONCEPT OVEREENKOMST ONDERNEMERSFONDS BINNENSTAD BREDA TUSSEN GEMEENTE BREDA EN STICHTING BREDAAS ONDERNEMERSFONDS D.D. [ ] Concept d.d. 23-04-2014 2 Ondergetekenden, Gemeente Breda, te dezen rechtsgeldig

Nadere informatie

We zullen het samen moeten doen

We zullen het samen moeten doen Gezamenlijke aanpak stadshart E-Nieuwsbrief Stadshart Lelystad - Uitgave: januari 2015 Het college van Lelystad heeft de gemeenteraad geïnformeerd over de stand van zaken rondom het stadshart. Welke initiatieven

Nadere informatie

Notulen 2 e Jaarbijeenkomst Stichting Centrum Management Waalwijk dinsdag 10 december Locatie: Café City Waalwijk

Notulen 2 e Jaarbijeenkomst Stichting Centrum Management Waalwijk dinsdag 10 december Locatie: Café City Waalwijk Notulen 2 e Jaarbijeenkomst Stichting Centrum Management Waalwijk dinsdag 10 december Locatie: Café City Waalwijk Aanwezig: 38 leden Bestuursleden: Hans van Dijk, Peter Plaisier, Han de Nijs, Dennis van

Nadere informatie

Collegevoorstel. Verzelfstandiging weekmarkten Vlijmen en Drunen, verplaatsing weekmarkt Drunen

Collegevoorstel. Verzelfstandiging weekmarkten Vlijmen en Drunen, verplaatsing weekmarkt Drunen Collegevoorstel Inleiding: Dit collegevoorstel is bedoeld om de principeafspraken die op 23 november 2009 met de marktcommissie zijn gemaakt te bekrachtigen. Deze afspraken vormen de basis om de verplaatsing

Nadere informatie

De binnenstad in 2020. Binnenstadsdebat Nijmegen 25 juni 2012 Felix Wigman Directeur BRO

De binnenstad in 2020. Binnenstadsdebat Nijmegen 25 juni 2012 Felix Wigman Directeur BRO De binnenstad in 2020 Binnenstadsdebat Nijmegen 25 juni 2012 Felix Wigman Directeur BRO Trends & Ontwikkelingen Consument Mobiel Goed geïnformeerd (internet) Kritisch, hoge verwachtingen Zoekt beleving,

Nadere informatie

Visie en Actieplan winkelcentrum Heksenwiel

Visie en Actieplan winkelcentrum Heksenwiel Visie en Actieplan winkelcentrum Heksenwiel 29 april 2014 Bestuur Winkeliersvereniging Heksenwiel DELA/DTZ Wijkraad BeKom SOAB Breda BV i.spape@soab.nl e.kalle@soab.nl Waarom een visie op Heksenwiel Leegstand,

Nadere informatie

Nieuwsbrief Ebbingekwartier 27 mei 2011 Door: Erwin van Leeuwen

Nieuwsbrief Ebbingekwartier 27 mei 2011 Door: Erwin van Leeuwen Nieuwsbrief Ebbingekwartier 27 mei 2011 Door: Erwin van Leeuwen Waarom Winkelstraatmanagement Een eerste nieuwsbrief van uw winkelstraatmanager Erwin van Leeuwen en zijn assistent Tim de Vries. Wat wij

Nadere informatie

Gratis parkeren... wat is het nut? Wat brengt het de ondernemers in Geldermalsen? Wat denken de winkeliers?

Gratis parkeren... wat is het nut? Wat brengt het de ondernemers in Geldermalsen? Wat denken de winkeliers? 7 maart 2014 Gratis parkeren... wat is het nut? Wat brengt het de ondernemers in Geldermalsen? Wat denken de winkeliers? www.gratisparkeren.nu gratisparkeren@sgpgeldermalsen.nl Gratis parkeren.. Heeft

Nadere informatie

College van B&W Gemeente De Bilt. Per mail: info@debilt.nl. De Bilt, 19 september 2014. Geacht college,

College van B&W Gemeente De Bilt. Per mail: info@debilt.nl. De Bilt, 19 september 2014. Geacht college, College van B&W Gemeente De Bilt Per mail: info@debilt.nl De Bilt, 19 september 2014 Geacht college, Op 18 juli 2014 zonden wij u een uitvoerige brief over de mogelijke komst van een Reclamebelasting.

Nadere informatie

Plan van aanpak centrummanagement Oisterwijk De parel op onze kroon. Vereniging Oisterwijkse Winkeliers Definitief

Plan van aanpak centrummanagement Oisterwijk De parel op onze kroon. Vereniging Oisterwijkse Winkeliers Definitief Plan van aanpak centrummanagement Oisterwijk De parel op onze kroon Vereniging Oisterwijkse Winkeliers Definitief Plan van aanpak centrummanagement Oisterwijk De parel op onze kroon Vereniging Oisterwijkse

Nadere informatie

Documentatiemap VEENENDAAL. VoordeelCard VEENENDAAL. W. van Oranje-Nassau. Veenendaal VoordeelCard is een initiatief van:

Documentatiemap VEENENDAAL. VoordeelCard VEENENDAAL. W. van Oranje-Nassau. Veenendaal VoordeelCard is een initiatief van: Documentatiemap Veenendaal is een initiatief van: 1. Wat is de Veenendaal Voordeel Card De Veenendaal Voordeel Card is een digitale abonneekaart die vanaf begin november 2012 voor inwoners en bezoekers

Nadere informatie

17 Gezamenlijk investeren in de bedrijfsomgeving

17 Gezamenlijk investeren in de bedrijfsomgeving 17 Gezamenlijk investeren in de bedrijfsomgeving 17.1 Inleiding De kwaliteit van een productiemilieu wordt niet alleen bepaald door de aard en omvang van de bedrijvigheid in een gebied, maar ook door de

Nadere informatie

maastricht: media kit 2015

maastricht: media kit 2015 maastricht: media kit 2015 VVV/Maastricht Marketing 1 Wie zijn wij Wij zijn de citymarketing organisatie van Maastricht, actief op het gebied van branding & marketing. Informatieverstrekker & dienstverlener,

Nadere informatie

1. In te stemmen met de meerjarenovereenkomst 2013-2017. 2. Wethouder van de Wiel te mandateren voor ondertekening van de overeenkomst.

1. In te stemmen met de meerjarenovereenkomst 2013-2017. 2. Wethouder van de Wiel te mandateren voor ondertekening van de overeenkomst. Reg. nr.: 1310533 Afdeling: Ruimtelijke Ontwikkeling Onderwerp Meerjarenovereenkomst VVV Noordoost-Brabant 2013-2017 Samenvatting De huidige overeenkomst met de VVV (destijds de Regio-VVV genaamd) is verlopen.

Nadere informatie

Samenwerking in de binnenstad: ondernemersfonds en organisatie

Samenwerking in de binnenstad: ondernemersfonds en organisatie Samenwerking in de binnenstad: ondernemersfonds en organisatie Dag van Stad & Regio 27 november 2014 Inleiding 1. Actualiteit: wat speelt? 2. Samenwerking: onderwerpen 3. Samenwerking: geld, het ondernemersfonds

Nadere informatie

Het oprichten van een BIZ - van B tot Z

Het oprichten van een BIZ - van B tot Z Themadossier Het oprichten van een BIZ - van B tot Z Postbus 4, NL-5280 AA Boxtel Bosscheweg 107 0 T +31 (0)411 85 05 99 F +31 (0)411 85 04 01 E platform@binnenstadsmanagement.org www.binnenstadsmanagement.org

Nadere informatie

Binnenstad Den Haag. Beste Binnenstad van Nederland 2013-2015

Binnenstad Den Haag. Beste Binnenstad van Nederland 2013-2015 Binnenstad Den Haag Wonen boven winkels Nederland 26 maart 2015 Ad Dekkers directeur Bureau Binnenstad Den Haag Beste Binnenstad van Nederland 2013-2015 1 De sterke punten Visie Consequente uitvoering

Nadere informatie

Algemeen profiel bestuurskandidaat

Algemeen profiel bestuurskandidaat Algemeen profiel bestuurskandidaat Ieder bestuurslid heeft functiespecifieke taken. Daarnaast vervult hij taken in het algemeen belang van de afdeling of de regio. Elk bestuurslid is in die optiek bijvoorbeeld

Nadere informatie

Kwaliteitsimpuls kantoren

Kwaliteitsimpuls kantoren 10 maart 2014, Festival Leegstaand Vastgoed Kwaliteitsimpuls kantoren Sjef de Pont, hoofd afdeling Economische Zaken, sector Stadsontwikkeling Opzet workshop Situatie s-hertogenbosch Onze aanpak: Impuls

Nadere informatie

Jaarplan 2013 RGF Zuidwest Nederland. In het hart van de regio

Jaarplan 2013 RGF Zuidwest Nederland. In het hart van de regio Jaarplan 2013 RGF Zuidwest Nederland In het hart van de regio 1 Inhoudsopgave 1 RGF Zuidwest Nederland in het hart van de regio... 3 2 De highlights voor 2013... 3 2.1 Weet wat er leeft... 3 2.2 Goed geïnformeerd

Nadere informatie

onderwerp Aanvraag initiatievenbudget herontwikkeling winkelcentrum Lorentzplein Badhoevedorp

onderwerp Aanvraag initiatievenbudget herontwikkeling winkelcentrum Lorentzplein Badhoevedorp gemeente Haarlemmermeer Nota van B&W onderwerp Aanvraag initiatievenbudget herontwikkeling winkelcentrum Lorentzplein Badhoevedorp Portefeuilehouder A. Elzakalai, J.J. Nobel, C.J. Loggen Collegevergadering

Nadere informatie

Betreft: verzoek tot mogelijk maken Ondernemersfonds Helmond

Betreft: verzoek tot mogelijk maken Ondernemersfonds Helmond Gemeente Helmond T.a.v. het College van B&W Postbus 950 5700 AZ Helmond Betreft: verzoek tot mogelijk maken Ondernemersfonds Helmond Helmond, 18 september 2012 Geacht college, Het wordt voor het ondernemersklimaat

Nadere informatie

Veghel, het voorbeeld voor binnensteden van de toekomst?

Veghel, het voorbeeld voor binnensteden van de toekomst? Veghel, het voorbeeld voor binnensteden van de toekomst? Trots maakte wethouder Jan Goijaards van Veghel de resultaten bekend van de renovatie van het winkelgebied van Veghel: 22 nieuwe winkels erbij in

Nadere informatie

Activiteiten collectief financieren: hoe pakt u dat aan?

Activiteiten collectief financieren: hoe pakt u dat aan? Activiteiten collectief financieren: hoe pakt u dat aan? Een overzicht van de verschillende mogelijkheden tot het opleggen van een verplichte heffing voor collectieve ondernemersactiviteiten Kamer van

Nadere informatie

BEDRIJVEN INVESTERINGS ZONE (BIZ)

BEDRIJVEN INVESTERINGS ZONE (BIZ) BEDRIJVEN INVESTERINGS ZONE (BIZ) WAT IS EEN BEDRIJVEN INVESTERINGS ZONE? Een bedrijveninvesteringszone is een afgebakend gebied waar ondernemers samen investeren in de kwaliteit van hun bedrijfsomgeving

Nadere informatie

Gemeente Den Haag. De voorzitter van Commissie Ruimte DSO/2014.1230 RIS 279665 070-353 46 19. 19 december 2014. Agenda Oude Centrum

Gemeente Den Haag. De voorzitter van Commissie Ruimte DSO/2014.1230 RIS 279665 070-353 46 19. 19 december 2014. Agenda Oude Centrum Wethouder van Binnenstad, Stadsontwikkeling en Buitenruimte en Wethouder van Stadsontwikkeling, Wonen, Duurzaamheid en Cultuur B.A. Revis en J. Wijsmuller Gemeente Den Haag De voorzitter van Commissie

Nadere informatie

Raadsvoorstel 123. Gemeenteraad. Vergadering 4 december 2012

Raadsvoorstel 123. Gemeenteraad. Vergadering 4 december 2012 Raadsvoorstel 123 Onderwerp : invoering van een Ondernemersfonds onder gelijktijdige verhoging OZB nietwoningen in Helmond. B&W vergadering : 30 oktober 2012 Dienst / afdeling : SE.EC Aan de gemeenteraad,

Nadere informatie

Bijeenkomst centrumvisie. 5 november 2015

Bijeenkomst centrumvisie. 5 november 2015 Bijeenkomst centrumvisie 5 november 2015 Plangebied < Havenstraat,< Witte Kerk < Zeestraat Dorpsstraat Resultaten vragenlijst, 241 respondenten 18 t/m 35 jaar (35) Leeftijdscategorie 0 t/m 17 jaar (1)

Nadere informatie

Visie herinrichting centrum Asten van de Werkgroep Verkeer Centrummanagement Asten.

Visie herinrichting centrum Asten van de Werkgroep Verkeer Centrummanagement Asten. Visie herinrichting centrum Asten van de Werkgroep Verkeer Centrummanagement Asten. Inleiding. Het creëren van een huiskamer is een belangrijke referentiegedachte: aldus is opgetekend in de Centrumvisie

Nadere informatie

Erkenningsschema centrum- en winkelgebiedmanagers

Erkenningsschema centrum- en winkelgebiedmanagers Erkenningsschema centrum- en winkelgebiedmanagers Datum: 21 juni 2011 Versie: 1 Secretariaat Stichting Erkenningsregeling centrum- en winkelgebiedmanagers Postbus 526 2400 AM Alphen aan den Rijn Tel: 0172

Nadere informatie

De binnenstad van Zwolle anno 2030

De binnenstad van Zwolle anno 2030 De binnenstad van Zwolle anno 2030 Leeswijzer Poster Ir. Michiel van Beek Februari 2016 1 A-status is verstevigd door significante factoren die geïdentificeerd zijn in het rapport De veerkrachtige binnenstad

Nadere informatie

Werkconferentie woensdagmiddag 24 april Erfgoednota Leiden Startdocument voor hoofdthema Stad van (internationale) kennis en collecties

Werkconferentie woensdagmiddag 24 april Erfgoednota Leiden Startdocument voor hoofdthema Stad van (internationale) kennis en collecties Werkconferentie woensdagmiddag 24 april Erfgoednota Leiden Startdocument voor hoofdthema Stad van (internationale) kennis en collecties Erfgoed is in de nieuwe erfgoednota een breed begrip; de cultuurhistorie

Nadere informatie

Netwerkbijeenkomst 31-10 Workshop promotie van het gebied

Netwerkbijeenkomst 31-10 Workshop promotie van het gebied Netwerkbijeenkomst 31-10 Workshop promotie van het gebied Centrale vraag De regionale organisaties hebben vaak een belangrijke rol in de promotie van het gebied. De subsidies voor promotie zijn er niet

Nadere informatie

Kwaliteit voor onze binnenstad Onze ambitie: de binnenstad van s-hertogenbosch de beste van Nederland

Kwaliteit voor onze binnenstad Onze ambitie: de binnenstad van s-hertogenbosch de beste van Nederland De uitgangspositie in 2013 is goed: de binnenstad van s-hertogenbosch heeft een sterke economische betekenis met een bijzondere mix van detailhandel, horeca, markten, cultuur, toerisme en bewoning. Deze

Nadere informatie

Strategisch Plan 2016-2018. Stichting Centrummanagement Zeist 21 maart 2016 [Versie voor externe partijen]

Strategisch Plan 2016-2018. Stichting Centrummanagement Zeist 21 maart 2016 [Versie voor externe partijen] Strategisch Plan 2016-2018 Stichting Centrummanagement Zeist 21 maart 2016 [Versie voor externe partijen] Samenvatting Leegstand in Zeist Centrum is door faillisement V&D en Macintosh nog verder toegenomen,

Nadere informatie

C o n v e n a n t B i n n e n s t a d W i n s c h o t e n 2 0 1 1 2 0 1 5

C o n v e n a n t B i n n e n s t a d W i n s c h o t e n 2 0 1 1 2 0 1 5 C o n v e n a n t B i n n e n s t a d W i n s c h o t e n 2 0 1 1 2 0 1 5 De ondertekenende partijen van het Convenant Binnenstad Winschoten zijn: Gemeente Oldambt Koninklijke Horeca Nederland, Afdeling

Nadere informatie

Masterplan 2010-2015 Beleef Bestemming Bergeijk

Masterplan 2010-2015 Beleef Bestemming Bergeijk Masterplan 2010-2015 Beleef Bestemming Bergeijk Dit masterplan is opgesteld door de programmacommissie Meerjarenprogramma Beleef Bestemming Bergeijk, waarin bestuursleden zitting hadden van de navolgende

Nadere informatie

PROJECTPLAN BIZ BINNENSTAD ALKMAAR

PROJECTPLAN BIZ BINNENSTAD ALKMAAR 15-05-07 jr PROJECTPLAN BIZ BINNENSTAD ALKMAAR Op initiatief van Ondernemersvereniging Centrum Alkmaar WBA is in samenwerking met de Gemeente Alkmaar een werkgroep gevormd die een plan uitwerkt t.b.v.

Nadere informatie

Notitie van aanbevelingen Aanbevelingen vanuit de Boxtelse gemeenschap ten bate van het opstellen van een nieuwe Horeca- en Detailhandelsvisie voor

Notitie van aanbevelingen Aanbevelingen vanuit de Boxtelse gemeenschap ten bate van het opstellen van een nieuwe Horeca- en Detailhandelsvisie voor Notitie van aanbevelingen Aanbevelingen vanuit de Boxtelse gemeenschap ten bate van het opstellen van een nieuwe Horeca- en Detailhandelsvisie voor Boxtel 1 Inleiding De voorzitters van de ondernemersverenigingen

Nadere informatie

Online vragenlijst Ondernemersfonds binnenstad Bergen op Zoom

Online vragenlijst Ondernemersfonds binnenstad Bergen op Zoom Online vragenlijst Ondernemersfonds binnenstad Bergen op Zoom Rapportage oktober 2014 Inleiding Stichting Bi- Zone heeft begin oktober 2014 een vragenlijst uitgezet onder al haar contribuanten (alle bedrijven

Nadere informatie

Parkmanagement in groei traject

Parkmanagement in groei traject Parkmanagement in groei traject Leergang PM 2014 Utrecht, 25 maart 2014 www.clok.nl e-mail info@clok.nl telefoon 035-695 41 44 StichtingCLOK Auteur achter, voornaam Levenscyslus bedrijventerrein Programma

Nadere informatie

Ondertekening Retaildeal

Ondertekening Retaildeal Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Ondertekening Retaildeal Programma Economie & Werk BW-nummer Portefeuillehouder B. van Hees Samenvatting Minister Kamp wil met 50 gemeenten een Retaildeal sluiten, om

Nadere informatie

BELEIDSPLAN EN ACTIEPUNTEN 2014

BELEIDSPLAN EN ACTIEPUNTEN 2014 BELEIDSPLAN EN ACTIEPUNTEN 2014 25 november 2013 1 INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING pagina 03 2. ORGANISATIE pagina 03 3. DOELSTELLINGEN pagina 06 4. ACTIEPUNTEN pagina 07 5. BEGROTING pagina 14 6. EPILOOG pagina

Nadere informatie