CENTRUMVISIE NOORDWIJKERHOUT. Uitkomsten vragenlijst burgerpanel

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "CENTRUMVISIE NOORDWIJKERHOUT. Uitkomsten vragenlijst burgerpanel"

Transcriptie

1 CENTRUMVISIE NOORDWIJKERHOUT Uitkomsten vragenlijst burgerpanel Periode: 18 januari tot 2 februari 2016 Aantal respondenten: 458 van 656 (70%) Inleiding De gemeente Noordwijkerhout werkt aan een versterking van het kernwinkelgebied in Noordwijkerhout. Het winkelgebied is het hart van het dorp, bepaalt de sfeer en geeft levendigheid. Het is de plek waar mensen elkaar ontmoeten en is voor toeristen één van de redenen om een bezoek te brengen. Tegelijk zijn er grote opgaven; net als elders in Nederland is het winkellandschap sterk in verandering. De gemeente wil maatregelen nemen om Noordwijkerhout weerbaarder te maken voor deze veranderingen en een perspectief bieden voor kansrijke verbeteringen en ontwikkelingen. De gemeente stelt daarom een centrumvisie op voor het kernwinkelgebied van Noordwijkerhout. Dit doet de gemeente met inbreng vooraf van bewoners, ondernemers en diverse belanghebbenden partijen. Met de visie wil de gemeente afspraken maken over bijvoorbeeld de aanpak van winkelleegstand, gebruik en inrichting van straten en hof rond de Witte Kerk, terrassen, verkeer in het centrum en over de aantrekkelijkheid en toegankelijkheid van het centrum. Vanaf oktober 2015 heeft de gemeente via een enquête, een informatiebijeenkomst en werkgroepbijeenkomsten informatie opgehaald. Dit heeft veel aandachtspunten voor verbetering van het centrum opgeleverd. De insteek is een compacter en aantrekkelijker centrum te maken met als doel: meer bezoekers, die langer verblijven en meer besteden. Het gaat daarbij om zowel economische als sociale versterking van het centrum. Digitaal burgerpanel In de periode 18 januari 1 februari 2016 heeft de gemeente een aantal vragen voorgelegd aan een digitaal burgerpanel. De vragen zijn opgesteld op basis van de besproken onderwerpen in de bovengenoemde werkgroepen. Hieronder wordt per vraag de uitkomst gegeven. Aan het eind is per vraag een korte analyse opgenomen als toelichting op de uitkomsten. 1

2 1. De ruimte rond de Witte Kerk is het hart van het dorp. Het heeft de contouren van een dorpsplein. Deze ruimte heeft veel potentie om de identiteit van het dorp krachtiger te maken. Het kan daarbij aantrekkelijker en belangrijker worden voor verblijf, ontmoeting en activiteiten voor eigen inwoners, bezoekers en toeristen. Het gebruik en indeling van de ruimte hebben een belangrijke rol voor: terrassen, evenementen, markt, laden en lossen, autoverkeer en het parkeren van fietsen. Deze eerste vraag gaat over het gebruik (bijv. bij evenementen), de omvang van de Hoftuin en de plaats van de bomen. Hieronder zijn 12 globale afbeeldingen geschetst van de mogelijke indeling van de ruimte tussen het kerkgebouw en de omliggende panden. Welke afbeelding heeft uw voorkeur? Aantal respondenten bij deze vraag: 458 (100%) 29% 8% 8% 1% 0% 37% Hoftuin huidige omvang A. hoftuin huidige omvang, zeer beperkt medegebruik, bomen huidige locatie. B. hoftuin huidige omvang, zeer beperkt medegebruik, nieuwe bomen in hof planten. C. hoftuin huidige omvang, zeer beperkt medegebruik, geen of minder bomen. 16% 8% 8% 1% 25% Hoftuin huidige omvang, met intensief medegebruik D. hoftuin huidige omvang, intensief medegebruik, bomen huidige locatie. E. hoftuin huidige omvang, intensief medegebruik, nieuwe bomen in hof planten. F. hoftuin huidige omvang, intensief medegebruik, geen of minder bomen. 10% 7% 1% 18% Hoftuin verkleinde omvang G. hoftuin verkleinde omvang, zeer beperkt medegebruik, bomen huidige locatie. H. hoftuin verkleinde omvang, zeer beperkt medegebruik, bomen dichter bij kerk. I. hoftuin verkleinde omvang, zeer beperkt medegebruik, geen of minder bomen. 10% 5% 5% 20% Geen hoftuin J. geen hoftuin, volledig medegebruik bomen huidige locatie. K. geen hoftuin, volledig medegebruik, bomen dichter bij kerk. L. geen hoftuin, volledig medegebruik, bomen vrije invulling (of geen bomen) 65% Bomen huidige locatie 28% Bomen dichter bij kerk 7% bomen op andere plek of geen bomen 2

3 2. Bij de vorige vraag heeft u een voorkeur gegeven aan geen of minder bomen rond de kerk. Kunt u specificeren of u op het dorpsplein minder bomen wilt of helemaal geen bomen wilt. Aantal respondenten bij deze vraag: 34 (7%) (was afhankelijk van keuze bij vraag 1) Minder bomen op het plein 91% (31 Respondenten) Geen bomen op het plein 9% (3 Respondenten) 3. Bij de vorige vraag heeft u een voorkeur gegeven aan een hoftuin. Met welk materiaaltype of met welke begroeiing zou u de (al dan niet verkleinde) hoftuin willen inrichten? (max. 3 antwoorden) Aantal respondenten bij deze vraag: 365 (80%) (was afhankelijk van keuze bij vraag 1) gras (bestrate paden naar de ingangen) 49% (178 Respondenten) bloemen toevoegen 44% (162 Respondenten) sierbestrating en gras 36% (132 Respondenten) struiken of heg toevoegen 27% (97 Respondenten) schelpen en gras 14% (50 Respondenten) sierbestrating 10% (36 Respondenten) schelpen 4% (15 Respondenten) geen voorkeur 3% (10 Respondenten) 4. Vervolgens willen wij onderzoeken of er grotere (of meer) terrassen en eventueel marktkramen rondom de Witte Kerk passen. Terrassen kunnen een belangrijke bijdrage leveren aan een aantrekkelijker centrum. Wilt u meedenken over de plaats van de (extra) terrassen? Aantal respondenten bij deze vraag: 458 (100%) Ja, ik denk graag mee over de plaats van de terrassen Nee, ik heb geen mening over de plaats va de terrassen 78% 22% 3

4 5. De huidige terrassen zijn in onderstaand kaartje met een blauwe stip aangegeven. U kunt uw voorkeur aangeven over de locatie van de (extra) terrassen (max.6). Sleep een groene duim naar plekken waar volgens u extra terrassen wenselijk zijn; Sleep een rode duim naar plekken waar volgens u terrassen weg zouden kunnen; Als u geen veranderingen in terrassen nodig vindt, kunt u deze vraag overslaan. Aantal respondenten bij deze vraag: 319 (70%) 6. De markt kan een belangrijke bijdrage leveren aan een aantrekkelijker centrum. De marktkramen zijn nu verspreid over twee locaties: een aantal kramen op het Marktplein (maandag) en een enkele kraam op de Brink (woensdag kippenboer en vrijdag visboer). Welke variant heeft uw voorkeur? Aantal respondenten bij deze vraag: 454 (99,13%) Meerdere antwoorden mogelijk. Gehele markt rondom de Witte Kerk (en geen kramen meer op de Brink) 35% (161 Respondenten) Gehele markt op het Marktplein (en geen kramen meer op de Brink) 26% (116 Respondenten) Gehele markt rondom de Witte Kerk (en wel huidige kramen op de Brink laten) 17% (79 Respondenten) Markt zo laten (deels op het Marktplein en deels op de Brink) 15% (70 Respondenten) Geen voorkeur 6% (28 Respondenten) 4

5 7. In het huidige kernwinkelgebied is binnen bepaalde regels autoverkeer toegestaan. Bij de opgave om het centrum compacter en aantrekkelijker te maken, hoort ook de vraag welke positie autoverkeer daarin heeft. De volgende vraag gaat over het al dan niet rijden met personenauto's in het centrum. Het laden & lossen bij winkels en particulieren die een erf of garage in het centrum hebben, laten we buiten beschouwing. In welke winkelstraten moeten volgens u de gehele dag personenauto s kunnen rijden in de aangegeven richting? U kunt een keuze maken uit één van de hier getoonde varianten. Per variant zijn de oranje gekleurde straten autovrij en in de groen gekleurde straten mogen auto s rijden in de aangegeven rijrichting. Aantal respondenten bij deze vraag: 458 (100%) 15% alle winkelstraten autovrij autoverkeer toegestaan in alle winkelstraten (huidig) 11% 4% autoverkeer toegestaan in Dorpsstraat (zuidelijk deel) en Havenstraat autoverkeer toegestaan in Dorpsstraat en Havenstraat geen van deze varianten 4% 66% 8. Een alternatief is om in de zomerperiode alle straten vrij te houden van personenautoverkeer en tussen oktober en maart wel auto s toe te laten. Bent u het daar mee eens? Aantal respondenten bij deze vraag: 458 (100%) Ja Nee Geen voorkeur 7% 44% 49% 9. In de huidige situatie kan men wel parkeren in bestaande parkeergarages en op omliggende parkeerterreinen en niet in de winkelstraten. Wat heeft uw voorkeur qua parkeren in de winkelstraten? Aantal respondenten bij deze vraag: 155 (34%) (was afhankelijk van keuze bij vraag 7) 23% geen parkeerplaatsen (iemand afzetten kan en vervolgens weer doorrijden) 46% op enkele plekken kort parkeren (15 minuten) op enkele plekken ook langer parkeren ( schijf 2 uur) 31% 5

6 10. Het huidige kernwinkelgebied bestaat uit Zeestraat (tot Victoriberg), Havenstraat (tot en met Marktplein) en Dorpsstraat (tot Victoriberg). Eén van de mogelijkheden om het kernwinkelgebied in de toekomst vitaal te houden en verdere leegstand tegen te gaan is het compacter maken ervan, dus kleiner qua omvang. In winkelstraten die in de toekomst mogelijk (deels) buiten het kernwinkelgebied gaan vallen, ontstaat dan een menggebied van winkels, voorzieningen en woningen. Welke delen van het centrum zijn volgens u van belang om tot het kernwinkelgebied te blijven behoren? In onderstaande afbeelding zijn alle winkelstraten opgedeeld in gekleurde blokjes. In totaal zijn er 12 blokjes. Door middel van het slepen van rondjes (max. 9) op blokjes kunt u aangeven welke delen volgens u bij het kernwinkelgebied moeten blijven behoren. Per blokje mag u 1 rondje plaatsen. Aantal respondenten bij deze vraag: 416 (91%) 6

7 Korte analyse resultaten vragenlijst burgerpanel Algemeen In totaal hebben 458 personen de vragenlijst ingevuld. Dat is 70% van de deelnemers van het burgerpanel. Sommige vragen zijn door alle 458 personen ingevuld (vraag 1, 7 en 8). De andere vragen zijn niet door iedereen ingevuld, maar wel telkens door een ruime meerderheid. De uitslag per vraag heeft alleen betrekking op het totaal aantal mensen dat de desbetreffende vraag heeft ingevuld. Twee vragen (nr. 2, 9) zijn door een kleiner aantal mensen ingevuld, omdat dit verdiepende vragen zijn die afhingen van het gegeven antwoord op de vraag ervoor. Representativiteit Gezien de hoge respons zijn de resultaten in belangrijke mate representatief voor het burgerpanel. Omdat het panel slechts een klein deel is van de totale populatie van de gemeente kan het niet als representatief worden gezien voor alle inwoners. Vraag 1: Dorpsplein en Hoftuin De vraag had betrekking op het gehele dorpsplein en spitste zich daarbij toe op de omvang van de Hoftuin, het gebruik van de Hoftuin en plekken voor bomen op het dorpsplein. Daarbij kon gekozen worden uit 12 modellen. Model C is niet gekozen. Uit de beantwoording blijkt dat 62% voor behoud van de huidige omvang van de Hoftuin is (A t/m F). Daarvan is 37% tegen intensief medegebruik. 25% wil juist wel intensiever gebruik van de Hoftuin. Daarnaast wil 20% wil geen hoftuin meer (model J, K, L) en 18% ziet liever een verkleinde hoftuin (model G, H, I). Deelnemers die één van de modellen D t/m L kozen, geven daarmee aan meer gebruiksmogelijkheden te willen zien op het dorpsplein dan er nu kan (in totaal 63%). Specifiek kijkend naar bomen op het plein is de meest genoemde voorkeur behoud van de bomen op de huidige locatie (65%). 28% ziet liever een inrichting met bomen dichter bij de kerk. 7% wil minder of geen bomen. Vraag 2: minder of geen bomen 34 personen hebben bij vraag 1 ingevuld minder of geen bomen rond de witte Kerk te willen (model F, I en L). Aan hen is gevraagd dat te verduidelijken: 31 personen gaven aan minder bomen te willen, 3 personen wilden geen bomen meer. Vraag 3: materiaaltype of begroeiing Hoftuin Iedereen die koos voor behoud van een (al dan niet verkleinde) Hoftuin is gevraagd te kiezen uit een aantal opties voor materiaaltype of begroeiing. Omdat men meerdere opties kon aangeven is er geen optelling mogelijk van scores. Uit deze vraag kan wel gehaald worden waar men het accent legt: gras en bestrate paden naar de ingangen (vergelijkbaar met huidige type inrichting). Veel genoemde (aanvullende) opties zijn: toevoegen van bloemen, sierbestrating en struiken of heg. Vraag 4: terrassen op het dorpsplein (1) Deze vraag was als keuzevraag of men wilde meedenken over de plek voor grotere of meer terrassen op het dorpsplein. Een meerderheid wilde dat. Degenen die dat niet wilden (22%) sloegen vraag 5 over. Vraag 5: terrassen op het dorpsplein (2) Dit was geen meerkeuzevraag maar een tekening waarop vrij kon worden gereageerd. Deelnemers konden d.m.v. een gekleurd groen rondje aangeven wat voorkeurslocaties op het dorpsplein zijn voor terrassen. Er zijn 655 rondjes geplaatst. De uitkomst is opvallend: de gewenste plek voor terrassen rondom de Witte Kerk blijkt zeer gelijkelijk verspreid. Er blijkt geen voorkeurshoek. Velen tekenden ook in de huidige Hoftuin terrassen. 7

8 Ook kon men aangeven waar bestaande terrassen weg zouden kunnen (gele rondjes). Er zijn 117 rondjes geplaatst. Elk bestaand terras heeft rondjes gekregen. Er springt geen opvallende plek uit waar terrassen weg zouden kunnen. Vraag 6: locatie weekmarkt 52% van de deelnemers aan deze vraag geeft aan te kiezen voor de weekmarkt rond de Witte Kerk. Daarbij is er voorkeur ook de kramen die nu op de Brink staan naar de ruimte rond de Witte Kerk te verplaatsen. 41% kiest voor behoud van de weekmarkt op het huidige Marktplein. Daarbij is er voorkeur ook de kramen die nu op de Brink staan naar het Marktplein te verplaatsen. Vraag 7: autoverkeer door het centrum 66% is voorstander van het autovrij maken van alle winkelstraten. 15% geeft aan het te willen laten zoals het nu is (autoverkeer in alle winkelstraten toegestaan). 11% ziet een tussenvariant als alternatief: autoverkeer alleen toestaan in zuidelijk deel van de Dorpsstraat en in de Havenstraat. Vraag 8: centrum alleen in zomerseizoen afsluiting voor autoverkeer Als alternatief op vraag 7 is de optie genoemd om in de zomerperiode alle straten vrij te houden van personenautoverkeer. In de periode tussen oktober en maart zouden er dan wel auto s mogen rijden. Een kleine meerderheid (49%) ziet deze optie niet zitten, 44% wel en 7% heeft geen voorkeur. Vraag 9 parkeren in winkelstraten Deze vraag kon alleen ingevuld worden door personen die niet kozen voor autovrij maken van alle winkelstraten bij vraag 7. Van die personen wil 46% geen parkeerplekken en 53% wel. Van die 53% wil een meerderheid (31%) enkele plekken beschikbaar hebben voor kort parkeren; 23% wil op die plekken maximaal 2 uur kunnen staan. Vraag 10 kernwinkelgebied Dit was geen meerkeuzevraag maar een tekening waarop vrij kon worden gereageerd. Deelnemers konden d.m.v. een gekleurd groen rondje aangeven welke winkelstraten (of delen daarvan) bij het kernwinkelgebied moeten blijven. Er zijn 1926 rondjes geplaatst. Iedereen kon maximaal 9 rondjes plaatsen. Gemiddeld zijn er dus 4,6 rondjes per deelnemer geplaatst. De uitkomst is opvallend: er springt niet een deel van de winkelstraten uit dat extra populair is. Of andersom geredeneerd: er zijn geen winkelstraten (of delen daarvan) die in de beleving van de deelnemers minder belangrijk zijn. Noordwijkerhout,

Bijeenkomst centrumvisie. 5 november 2015

Bijeenkomst centrumvisie. 5 november 2015 Bijeenkomst centrumvisie 5 november 2015 Plangebied < Havenstraat,< Witte Kerk < Zeestraat Dorpsstraat Resultaten vragenlijst, 241 respondenten 18 t/m 35 jaar (35) Leeftijdscategorie 0 t/m 17 jaar (1)

Nadere informatie

Dorpsplein Noordwijkerhout. presentatie varianten voorlopig ontwerp

Dorpsplein Noordwijkerhout. presentatie varianten voorlopig ontwerp Dorpsplein Noordwijkerhout presentatie varianten voorlopig ontwerp Totstandkoming ontwerpen Beleidsmatige uitgangspunten Wensen en ideeën over de inrichting Ontwerpvarianten Resultaten co-creatie sessies

Nadere informatie

De groep bestond uit 9 personen (bewoners, winkeliers, pandeigenaren, makelaar) en werd gesplitst in 2 groepen. De groepen discussieerden over:

De groep bestond uit 9 personen (bewoners, winkeliers, pandeigenaren, makelaar) en werd gesplitst in 2 groepen. De groepen discussieerden over: CENTRUMVISIE NOORDWIJKERHOUT RESULTAAT BESPREKING IN WERKGROEPEN Sessie 1 wat-vraag (= gebruik), 26 november 2015 Leidraad: centrum compacter en aantrekkelijker Motivatie: meer bezoekers, langer verblijf,

Nadere informatie

Enquête Een toegankelijke binnenstad

Enquête Een toegankelijke binnenstad Enquête Een toegankelijke binnenstad Gemeente Montfoort pakt de komende jaren de binnenstad van Montfoort aan. Daarbij is het voornaamste doel de binnenstad toegankelijker te maken voor ouderen en mensen

Nadere informatie

Inleiding. Werkgroep Winkelstraten CENTRUMVISIE NOORDWIJKERHOUT RESULTAAT BESPREKING IN WERKGROEPEN

Inleiding. Werkgroep Winkelstraten CENTRUMVISIE NOORDWIJKERHOUT RESULTAAT BESPREKING IN WERKGROEPEN CENTRUMVISIE NOORDWIJKERHOUT RESULTAAT BESPREKING IN WERKGROEPEN Sessie 2 hoe-vraag (= inrichting), 10 december 2015 Leidraad: centrum compacter en aantrekkelijker Motivatie: meer bezoekers, langer verblijf,

Nadere informatie

Wagenstraat Voetgangersgebied?

Wagenstraat Voetgangersgebied? Wagenstraat Voetgangersgebied? Rapportage Consultatie Wagenstraat voetgangersgebied Bijlagen Den Haag, oktober 2007 Stichting Chinatown Den Haag / Joost Zonneveld BIJLAGE 1 - RESULTATEN INLOOPBIJEENKOMST

Nadere informatie

inspiratieboek Raalte

inspiratieboek Raalte inspiratieboek Raalte centrum Inhoud Inspiratie Wat leeft er? Het centrum Inpiratiebeelden Inspiratiebeeld Grote Markt Colofon Inspiratie Raalte is gastvrij. Raalte is kleinschalig. In Raalte kun je voor

Nadere informatie

ANALYSE RESULTATEN ENQUÊTE OVER CENTRUMPLANNEN april 2015

ANALYSE RESULTATEN ENQUÊTE OVER CENTRUMPLANNEN april 2015 ANALYSE RESULTATEN ENQUÊTE OVER CENTRUMPLANNEN april 2015 Inleiding Op 18 december 2014 heeft het college van burgemeester en wethouders conceptvisies over deelaspecten van het centrum aan raads- en burgerleden

Nadere informatie

Visie herinrichting centrum Asten van de Werkgroep Verkeer Centrummanagement Asten.

Visie herinrichting centrum Asten van de Werkgroep Verkeer Centrummanagement Asten. Visie herinrichting centrum Asten van de Werkgroep Verkeer Centrummanagement Asten. Inleiding. Het creëren van een huiskamer is een belangrijke referentiegedachte: aldus is opgetekend in de Centrumvisie

Nadere informatie

Meedhuizen Verwerking vragenlijst op de Droomavond 19 juni

Meedhuizen Verwerking vragenlijst op de Droomavond 19 juni Meedhuizen Verwerking vragenlijst op de Droomavond 19 juni 29-06-2018 Vragenlijsten Veiligheid - voetganger pag. 6 - fietser - automobilist Parkeren pag. 12 Groen pag. 16 Routes en Toegankelijkheid pag.

Nadere informatie

PEILING INWONERSPANEL: EDE CENTRUM

PEILING INWONERSPANEL: EDE CENTRUM PEILING INWONERSPANEL: EDE CENTRUM ACHTERGROND EN OPZET De gemeente Ede wil Ede Centrum nieuw leven inblazen en heeft ervoor gekozen om de ontwikkeling van het centrumgebied een speerpunt te maken van

Nadere informatie

Piet Soerplein Havelte - plan herinrichting

Piet Soerplein Havelte - plan herinrichting Piet Soerplein Havelte - plan herinrichting kam len Mo Kapper eg pw Snackbar Modewinkel Bakkerij r Eu ra st ps or D at Makelaardij at tra ss rp Do Supermarkt n aa l nk i g Eg t Hovevelt Zitrand Groenvak,

Nadere informatie

Haalbaarheidsstudie AH

Haalbaarheidsstudie AH Januari 2016 Nieuwsbrief Bruisend Dorpshart Heeze Raadsbesluit 9 mei 2016 over haalbaarheid locatie naast het gemeentehuis Haalbaarheidsstudie AH Start Centrumvisie 3 december 2013 Opstellen Centrumvisie

Nadere informatie

Evaluatie Project StadHaven. Resultaten & Conclusies

Evaluatie Project StadHaven. Resultaten & Conclusies Evaluatie Project StadHaven Resultaten & Conclusies Context Context Wat? Project StadHaven: Doel: de levendigheid van het centrum van de gemeente Steenbergen vergroten. Samenwerking sinds 2009 tussen ondernemers

Nadere informatie

BURGERPANEL MOERDIJK OVER LEVENDIGE CENTRA

BURGERPANEL MOERDIJK OVER LEVENDIGE CENTRA BURGERPANEL MOERDIJK OVER LEVENDIGE CENTRA Gemeente Moerdijk November 2018 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Piet Heinkade 55 1019 GM Amsterdam 020-3084800 Rapportnummer 2018/177 Datum November

Nadere informatie

BURGERPANEL LANSINGERLAND

BURGERPANEL LANSINGERLAND BURGERPANEL LANSINGERLAND Resultaten peiling Uitgangspunten Verkeersbeleid januari 2015 Inleiding Deze nieuwsbrief beschrijft de resultaten van de peiling met het burgerpanel van Lansingerland over de

Nadere informatie

LeidenPanel. Centrummarkt. BELEIDSONDERZOEK I I

LeidenPanel. Centrummarkt. BELEIDSONDERZOEK I I LeidenPanel Centrummarkt BELEIDSONDERZOEK 071-516 5123 I info@leidenincijfers.nl I www.leidenincijfers.nl Inleiding De Leidse weekmarkt op woensdag en zaterdag in het centrum van Leiden is van oudsher

Nadere informatie

Panel Openbare Ruimte en Mobiliteit

Panel Openbare Ruimte en Mobiliteit Panel Openbare Ruimte en Mobiliteit Resultaten 2017 - ronde 2 Fotograaf: Alphons Nieuwenhuis M. van der Lof Team Onderzoek & Kennis verkeersonderzoek@amsterdam.nl Inleiding In deze rapportage zijn de resultaten

Nadere informatie

Bewonersbrief voorbereidingen Sinterklaas intocht en afzettingen per straat

Bewonersbrief voorbereidingen Sinterklaas intocht en afzettingen per straat Bewonersbrief voorbereidingen Sinterklaas intocht en afzettingen per straat Datum bewonersbrief: 4 oktober 2018 E-mailadres: sinterklaas@zaanstad.nl Inhoud bewonersbrief: De voorbereidingen voor de Landelijke

Nadere informatie

Ideeën-presentatie. Initiatiefgroep Hart in Bodegraven

Ideeën-presentatie. Initiatiefgroep Hart in Bodegraven Ideeën-presentatie Initiatiefgroep Hart in Bodegraven Han Koevoets, Gerdien Verheul, Juan da Silva, Frank Busker, Leendert Spijker. 16 mei 2019 Doelstelling initiatiefgroep Het realiseren van een mooier,

Nadere informatie

23% Minimaal 1x per maand

23% Minimaal 1x per maand Hofpanel Resultaten peiling 8 Stapsgewijs autovrij maken Grotestraat Mei 2010 Inleiding Deze nieuwsbrief beschrijft de resultaten van de achtste peiling met het burgerpanel van Hof van Twente. De peiling

Nadere informatie

Evaluatie wekelijkse markt aan het Dirk IV plein te Hoornaar

Evaluatie wekelijkse markt aan het Dirk IV plein te Hoornaar Evaluatie wekelijkse markt aan het Dirk IV plein te Hoornaar februari 2009. Evaluatie weekmarkt aan Het Dirk IV-plein te Hoornaar Aan de Gemeenteraad van Giessenlanden is toegezegd dat een evaluatie zou

Nadere informatie

Straten in Groningen

Straten in Groningen Straten in Groningen Laura de Jong Januari 2017 Marjolein Kolstein www.os-groningen.nl Inhoud Inhoud... 1 Samenvatting... 2 1. Inleiding... 3 2. Resultaten... 4 2.1 Verschillende groepen... 4 2.2 Tevredenheid

Nadere informatie

VERSLAG STARTBIJEENKOMST VISIE KANAALSTRAAT/DAMSTRAAT

VERSLAG STARTBIJEENKOMST VISIE KANAALSTRAAT/DAMSTRAAT VERSLAG STARTBIJEENKOMST VISIE KANAALSTRAAT/DAMSTRAAT Wat: Datum: Waar: Resultaten van de startbijeenkomst Visie Kanaalstraat/Damstraat Dinsdag 13 september 19:30 22:00 uur Stadskantoor Utrecht, zesde

Nadere informatie

BELEVING CENTRUM BEILEN

BELEVING CENTRUM BEILEN Rapport BELEVING CENTRUM BEILEN Gemeente Midden-Drenthe September 2017 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Zuiderval 70 Postbus 563 7500 AN Enschede Rapportnummer 2017/180 Datum September 2017

Nadere informatie

Hofpanel. Resultaten korte peiling 2. Inleiding. Autovrij winkelen in Goor wordt positief ontvangen. 7 oktober 2008

Hofpanel. Resultaten korte peiling 2. Inleiding. Autovrij winkelen in Goor wordt positief ontvangen. 7 oktober 2008 Hofpanel Resultaten korte peiling 2 7 oktober 2008 Inleiding Deze nieuwsbrief beschrijft de resultaten van de tweede peiling onder het burgerpanel van de gemeente Hof van Twente. Deze tweede peiling was

Nadere informatie

Resultaten enquête burgerpanel Bruisend dorpshart Heeze & Verplaatsing AH

Resultaten enquête burgerpanel Bruisend dorpshart Heeze & Verplaatsing AH Resultaten enquête burgerpanel Bruisend dorpshart Heeze & Verplaatsing AH Van 9 tot en met 30 november 205 heeft er een onderzoek plaatsgevonden onder het Heeze- Leende Burgerpanel. Dit onderzoek had als

Nadere informatie

Fontein Park. Sfeer Extra horeca. Bibliotheek naar Stadshart Lange Nering Oost extra woningen. Intimiteit Extra winkels.

Fontein Park. Sfeer Extra horeca. Bibliotheek naar Stadshart Lange Nering Oost extra woningen. Intimiteit Extra winkels. SENARIO 3 OMPAT ENTRUM In dit scenario is er sprake van een compact centrum tussen Poldertoren en Kettingplein. De Deel blijft voor een groot deel open voor parkeren en evenementen, maar krijgt er extra

Nadere informatie

MARKTONDERZOEK 2015 Wat is de ideale marktlocatie in Nijverdal?

MARKTONDERZOEK 2015 Wat is de ideale marktlocatie in Nijverdal? MARKTONDERZOEK 2015 Wat is de ideale marktlocatie in Nijverdal? Aanleiding: Directe aanleiding voor het marktonderzoek is dat door her bestraten van het marktplein de markt tijdelijk is verplaatst naar

Nadere informatie

Verkeer en vervoer. Omnibus 2009

Verkeer en vervoer. Omnibus 2009 Verkeer en vervoer Omnibus 2009 Afdeling O&S Maart 2010 2 Kort samengevat Najaar 2009 is door de afdeling Onderzoek & Statistiek een omnibusonderzoek gehouden. In dit onderzoek is de bewoners van de gemeente

Nadere informatie

Verkeer en vervoer. Omnibus 2011

Verkeer en vervoer. Omnibus 2011 Verkeer en vervoer Omnibus Afdeling Onderzoek & Statistiek Januari 2012 2 Samenvatting In het najaar van is door de afdeling Onderzoek & Statistiek van de gemeente s-hertogenbosch een omnibusonderzoek

Nadere informatie

Interviews klanten en passanten op donderdag en zaterdag Door professionals 58 interviews totaal 63 mensen totaal (soms in tweetallen geïnterviewd)

Interviews klanten en passanten op donderdag en zaterdag Door professionals 58 interviews totaal 63 mensen totaal (soms in tweetallen geïnterviewd) Interviews klanten en passanten op donderdag en zaterdag Door professionals 58 interviews totaal 63 mensen totaal (soms in tweetallen geïnterviewd) Geslacht Geslacht Man 24 Vrouw 18 Onbekend 16 Leeftijd

Nadere informatie

Het Leiderdorppanel over

Het Leiderdorppanel over Het Leiderdorppanel over Resultaten peiling 4: Koopzondag en parkeerbeleid december 2011 Inleiding Deze nieuwsbrief beschrijft de resultaten van de 4e peiling met het burgerpanel van Leiderdorp. Deze peiling

Nadere informatie

Online vragenlijst Ondernemersfonds binnenstad Bergen op Zoom

Online vragenlijst Ondernemersfonds binnenstad Bergen op Zoom Online vragenlijst Ondernemersfonds binnenstad Bergen op Zoom Rapportage oktober 2014 Inleiding Stichting Bi- Zone heeft begin oktober 2014 een vragenlijst uitgezet onder al haar contribuanten (alle bedrijven

Nadere informatie

Stadspanelonderzoek naar de communicatie over het groenonderhoud

Stadspanelonderzoek naar de communicatie over het groenonderhoud Stadspanelonderzoek naar de communicatie over het groenonderhoud Wat is het Stadspanel? De gemeente Assen heeft een digitaal stadspanel, waar iedere inwoner aan kan deelnemen. Momenteel telt het panel

Nadere informatie

Hoofdstuk 8 Binnenstad van Leiden

Hoofdstuk 8 Binnenstad van Leiden Hoofdstuk 8 Binnenstad van Leiden Samenvatting De binnenstad van Leiden krijgt een voldoende (7,1) van de Leidenaren. Wanneer wordt gevraagd naar de ontwikkeling van de afgelopen twee jaar, dan geven meer

Nadere informatie

Evaluatie Blauwe zone Dorpsplein / Dorpsweg in Rockanje. d.d

Evaluatie Blauwe zone Dorpsplein / Dorpsweg in Rockanje. d.d Dorpsplein / Dorpsweg in Rockanje d.d. 18-09-2015 Voorwoord Voor u ligt de evaluatie van de Blauwe zone op het Dorpsplein / Dorpsweg in Rockanje. De raad heeft aan het college gevraagd om de mogelijkheden

Nadere informatie

Raadsstuk. Relevante eerdere besluiten

Raadsstuk. Relevante eerdere besluiten Raadsstuk Onderwerp Beschikbaar stellen krediet voor realisatie van het Definitief Ontwerp (DO) voor uitbreiding van de Autoluwe Binnenstad. Nummer 2018/389960 Portefeuillehouder Snoek, M. Programma/beleidsveld

Nadere informatie

Van: Bewonerscomité zone 2 Herengracht 11 Terneuzen

Van: Bewonerscomité zone 2 Herengracht 11 Terneuzen Van: comité zone 2 Herengracht 11 Terneuzen Aan: College B&W Gemeente Terneuzen i.a.a. Gemeenteraad Terneuzen CC: Wijkraad Binnenstad Terneuzen Terneuzen, maandag 6 juni 2016 Betreft: enquête ondernemers,

Nadere informatie

Burgerpanel Zeewolde. Inleiding. Centrum Zeewolde. Resultaten peiling 1: Detailhandel / winkelcentrum Zeewolde. Januari 2012

Burgerpanel Zeewolde. Inleiding. Centrum Zeewolde. Resultaten peiling 1: Detailhandel / winkelcentrum Zeewolde. Januari 2012 Burgerpanel Zeewolde Resultaten peiling 1: Detailhandel / winkelcentrum Zeewolde Januari 2012 Inleiding Deze nieuwsbrief beschrijft de resultaten van de 1 e peiling met het nieuwe burgerpanel van Zeewolde.

Nadere informatie

SCAPINO / DE NIEUWE BRINK VOORLOPIG ONTWERP BOUWPLAN

SCAPINO / DE NIEUWE BRINK VOORLOPIG ONTWERP BOUWPLAN VOORLOPIG ONTWERP BOUWPLAN PROJECT BINNEN HET Programma: 1. Presentatie gemeente Bussum Doel van de avond / Aanleiding / Kader / Acties / Hoe nu verder? 2. Presentatie ontwikkelaar Voorlopig ontwerp bouwplan

Nadere informatie

Onderzoek leefbaarheid en ondernemersklimaat Kerkstraat Tegelen

Onderzoek leefbaarheid en ondernemersklimaat Kerkstraat Tegelen Onderzoek leefbaarheid en ondernemersklimaat Kerkstraat Tegelen Contactadres: Trip 7 5944 CS Arcen www.venlo.sp.nl 1 Inhoudsopgave Inleiding pagina 3 Het onderzoek pagina 4 Overige opmerkingen pagina 8

Nadere informatie

Burgerpanel Tilburg. Resultaten peiling weekmarkten Tilburg

Burgerpanel Tilburg. Resultaten peiling weekmarkten Tilburg Burgerpanel Tilburg Resultaten peiling weekmarkten Tilburg mei 2014 Inleiding Deze nieuwsbrief beschrijft de resultaten van de peiling over weekmarkten in Tilburg. met het burgerpanel van Tilburg. De gemeente

Nadere informatie

RESPONS Er zijn panelleden benaderd. Van hen hebben er de vragenlijst ingevuld. Dit resulteert in een respons van 71%.

RESPONS Er zijn panelleden benaderd. Van hen hebben er de vragenlijst ingevuld. Dit resulteert in een respons van 71%. Samenvatting Parkeren Cluster Ruimte/afdeling Advies heeft O&S gevraagd een onderzoek naar parkeren uit te zetten onder de leden van het Delft Internet Panel (DIP). In april 2014 is het DIP hierover benaderd.

Nadere informatie

Met een bereikbare stad Bereik je meer

Met een bereikbare stad Bereik je meer Met een bereikbare stad Bereik je meer Een plan om bezoekers op een aantrekkelijke manier naar de Zwolse binnenstad te trekken; met initiatieven op het gebied van parkeren. Voorwoord Een bereikbare stad

Nadere informatie

De zaterdagmarkt in Helmond door de ogen van de inwoners

De zaterdagmarkt in Helmond door de ogen van de inwoners De zaterdagmarkt in Helmond door de ogen van de inwoners INFORMATIE VAN ANALYSE EN INTELLIGENCE Bezoek aan de markt Beoordeling van de markt Wat mist men op de markt? Wanneer markt bezoekers vaker naar

Nadere informatie

RESPONS Er zijn panelleden benaderd. Van hen hebben er de vragenlijst ingevuld. Dit resulteert in een respons van 61%.

RESPONS Er zijn panelleden benaderd. Van hen hebben er de vragenlijst ingevuld. Dit resulteert in een respons van 61%. Samenvatting Parkeren 2016 Cluster Ruimte en Economie/afdeling Advies heeft O&S gevraagd een onderzoek naar parkeren uit te zetten onder de leden van het Delft Internet Panel (DIP). In april 2016 is het

Nadere informatie

Hart voor Emmeloord. Verslag van stadscafé op 23 mei Eindrapportage. 24 mei 2017

Hart voor Emmeloord. Verslag van stadscafé op 23 mei Eindrapportage. 24 mei 2017 Hart voor Emmeloord Verslag van stadscafé op 23 mei 2017 Eindrapportage 24 mei 2017 Samenvatting en conclusie Inwoners van Emmeloord reageerden positief op het laatste ontwerp voor het stadshart dat in

Nadere informatie

Stadspanel-onderzoek naar mobiliteit en City Line

Stadspanel-onderzoek naar mobiliteit en City Line Stadspanel-onderzoek naar mobiliteit en City Line Wat is het Stadspanel? De gemeente Assen heeft een digitaal stadspanel. Iedere inwoner kan meedoen. Momenteel telt het stadspanel ruim 1 leden. Elk lid

Nadere informatie

Kaderplan Verkeer Centrum Bussum

Kaderplan Verkeer Centrum Bussum Kaderplan Verkeer Centrum Bussum Concept 9 mei 2017 Kaderplan Verkeer Centrum Bussum Programma van de avond Doel Korte terugblik Uitgangspunten Fusie Concept Kaderplan Verkeer Centrum Werkatelier Vervolg

Nadere informatie

Herinrichting Ooster-& Westerkade. Buurtavond Juni Utrecht.nl

Herinrichting Ooster-& Westerkade. Buurtavond Juni Utrecht.nl Herinrichting Ooster-& Westerkade Buurtavond Juni 2016 Programma van de avond 19:15 uur: Overzicht inbreng eerste bijeenkomst 19:45 uur: Toelichting ideeschetsen 20:15 uur: Werksessie reacties en voorkeuren

Nadere informatie

Onderzoeksresultaten Marktplaats Duttendel & Wittebrug September 2015 Versie 1.0

Onderzoeksresultaten Marktplaats Duttendel & Wittebrug September 2015 Versie 1.0 Onderzoeksresultaten Marktplaats Duttendel & Wittebrug September 2015 Versie 1.0 2 Index 1. Introductie 2. Profiel respondent & wijk 3. Shopgedrag 4. Productbehoefte (wat en waar) 5. Biologische markten

Nadere informatie

Evaluatie Parkeerregeling Den Haag Transvaal en Schilderswijk 2016

Evaluatie Parkeerregeling Den Haag Transvaal en Schilderswijk 2016 Evaluatie Parkeerregeling Den Haag Transvaal en Schilderswijk 2016 Gebiedscode 32, sub-gebied 1 Haagse Markt e.o. (Transvaal). Meningspeiling onder bewoners en belanghebbenden In opdracht van: Gemeente

Nadere informatie

Digitaal burgerpanel gemeente Noordwijkerhout

Digitaal burgerpanel gemeente Noordwijkerhout Digitaal burgerpanel gemeente Noordwijkerhout 0-meting burgerparticipatie en communicatie De gemeente Noordwijkerhout heeft een nieuw communicatiebeleidsplan dat uitgaat van meer omgevingsbewust werken

Nadere informatie

- Evaluatie terrassen-, reclame-, uitstallingenen ramkraakbeleid

- Evaluatie terrassen-, reclame-, uitstallingenen ramkraakbeleid - Evaluatie terrassen-, reclame-, uitstallingenen ramkraakbeleid - Inzicht mening ondernemers centrum Ommen Inzicht verkrijgen betekent onderzoeken. Door de gemeente is in oktober 2014 een terrassen-,

Nadere informatie

Stadspanel-onderzoek naar de toekomstvisie van Assen

Stadspanel-onderzoek naar de toekomstvisie van Assen Stadspanel-onderzoek naar de toekomstvisie van Assen Wat is het Stadspanel? De gemeente Assen heeft een digitaal stadspanel. Iedere inwoner kan meedoen. Momenteel telt het panel ruim 2000 leden. Elk lid

Nadere informatie

31 maart 2016. Informatieavond De Kaai, Boompjesstraat, Molenstraat, Oranjestraat

31 maart 2016. Informatieavond De Kaai, Boompjesstraat, Molenstraat, Oranjestraat 31 maart 2016 Informatieavond De Kaai, Boompjesstraat, Molenstraat, Oranjestraat Wat komt er aan de orde? Opening Wethouder: dhr. W. Van Tilborg Toelichting, dhr. R. Vermeulen Doelstellingen voor het project

Nadere informatie

Rapportage Twijnstraat

Rapportage Twijnstraat Rapportage Twijnstraat 1 Inhoudsopgave Inleiding p. 3 1. Fietsparkeren p. 4 2. Autoparkeren p. 5 3. Toegankelijkheid voor voetgangers p. 8 4. Gebruik van laad- en losvakken p. 9 5. Algemeen beeld van de

Nadere informatie

Geachte leden van de raad,

Geachte leden van de raad, Typ teksttyp teksttyp tekst 040 Retouradres: Postbus 12600, 2500 DJ Den Haag Aan: de Gemeenteraad Datum 20 december 2016 Onderwerp Afdoening Motie Herinrichting Noordeinde Uw brief van 8 september 2016

Nadere informatie

Mening van het digitaal Burgerpanel Oss over: Kunst en Cultuur. Gemeente Oss. December 2013

Mening van het digitaal Burgerpanel Oss over: Kunst en Cultuur. Gemeente Oss. December 2013 Mening van het digitaal Burgerpanel Oss over: Kunst en Cultuur Gemeente Oss. December 2013 1 INLEIDING Waarom is het burgerpanel gevraagd naar haar mening over Kunst en Cultuur? De gemeente bezuinigt op

Nadere informatie

3.000 Nazareners geven hun mening

3.000 Nazareners geven hun mening 3.000 Nazareners geven hun mening Persbericht woensdag 3 juli 2019 Zegget ne keer! Met deze slogan riep het lokaal bestuur alle inwoners op deel te nemen aan de grote bevolkingsbevraging in mei 2019. 2.910

Nadere informatie

Dorpsstraat Scharendijke. 22 januari 2015

Dorpsstraat Scharendijke. 22 januari 2015 Dorpsstraat Scharendijke 22 januari 2015 Dorpsstraat Scharendijke 22 januari 2015 Aan de getoonde afbeeldingen kunnen geen rechten worden ontleend. 1. Inleiding In de Dorpsstraat in Scharendijke moet een

Nadere informatie

HERINRICHTING RIJNSTRAAT

HERINRICHTING RIJNSTRAAT HERINRICHTING RIJNSTRAAT Informatieavond 29 maart 2015 20.00 Inloop 20.10 Welkom door Ronald Löhr 20.15 In gesprek met wethouders Haring en De Weger 20.30 Rijnstraat tot nu toe en hoe nu verder? door Jeroen

Nadere informatie

Vaststelling De centrumvisie wordt naar verwachting in het voorjaar van 2016 worden voorgelegd aan de gemeenteraad.

Vaststelling De centrumvisie wordt naar verwachting in het voorjaar van 2016 worden voorgelegd aan de gemeenteraad. CENTRUMVISIE NOORDWIJKERHOUT STARTBIJEENKOMST 5 NOVEMBER 2015 INLEIDING De gemeente Noordwijkerhout heeft een informatieavond georganiseerd over het project centrumvisie. De avond vond plaats op 5 november

Nadere informatie

BELEVING BINNENSTAD EMMEN

BELEVING BINNENSTAD EMMEN Rapport BELEVING BINNENSTAD EMMEN Gemeente Emmen November 2016 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Zuiderval 70 Postbus 563 7500 AN Enschede Rapportnummer 2016/192 Datum November 2016 Opdrachtgever

Nadere informatie

Kerkplein van belevenis

Kerkplein van belevenis Kerkplein van belevenis schets idee Nieuwe kerkplein, Natacha Hulsebosch in opdracht van de ondernemersvereniging NOV 8 2 7.83 mtr t. Verleden Witte Kerk, veranderingen door de tijd. Vroeger - toren; steen,

Nadere informatie

Hoofdstuk 22. Parkeren

Hoofdstuk 22. Parkeren Hoofdstuk 22. Parkeren Samenvatting Van alle Leidse huishoudens heeft circa acht op de tien een auto. Vergelijkbaar met eerdere jaren geeft 14% van de autobezitters aan een parkeervergunning te hebben.

Nadere informatie

Actualisatie Centrumvisie Rhenen

Actualisatie Centrumvisie Rhenen Actualisatie Centrumvisie Rhenen Vanavond: naar een actuele visie Visie 2009, stand 2016 Trends en middelgrote centrumgebieden Marktruimte Actualisatie van de visie In gesprek over het vervolg, hoe realiseren

Nadere informatie

Aan de ouders / verzorgers van de toekomstige leerlingen van Basisschool Schinveld

Aan de ouders / verzorgers van de toekomstige leerlingen van Basisschool Schinveld Aan de ouders / verzorgers van de toekomstige leerlingen van Basisschool Schinveld Geachte ouders/verzorgers, In de bijlage treft uw een vragenlijst aan omtrent de verkeersveiligheid in de nabijheid van

Nadere informatie

Onderzoek draagvlak aanpassen venstertijden

Onderzoek draagvlak aanpassen venstertijden Onderzoek draagvlak aanpassen venstertijden december 2014 Aanleiding In het kernwinkelgebied van de binnenstad van Bergen op Zoom gelden venstertijden voor het bevoorraden van de winkels. Tussen 12.00

Nadere informatie

Onderzoek parkeren 2019

Onderzoek parkeren 2019 Onderzoek parkeren 2019 ONDERZOEK PARKEREN 2019 April 2019 Samenstelling rapport: Mariëlle Bartels, afdeling JABO/Onderzoek en Statistiek In opdracht van: Desirée Kluyver, afdeling Stadsontwikkeling JABO/Onderzoek

Nadere informatie

Gemeente Haarlem. Retouradres: Stadhuis, Postbus PB Haarlem. Aan de leden van de commissie Beheer. bewonersvoorstel parkeren Land in Zicht.

Gemeente Haarlem. Retouradres: Stadhuis, Postbus PB Haarlem. Aan de leden van de commissie Beheer. bewonersvoorstel parkeren Land in Zicht. Gemeente Haarlem Haarlem drs. Cora-Yfke Sikkema Wethouder duurzaamheid, mobiliteit, beheer en onderhoud Retouradres: Stadhuis, Postbus 511 2003 PB Haarlem Aan de leden van de commissie Beheer Datum Ons

Nadere informatie

STEDENBOUW VERKEER WONEN DETAILHANDEL SOCIALE STRUCTUUR/EVENEMENTEN NATUUR/RECREATIE HORECA OVERIGE VOORZIENINGEN. HEEZEnaar2025

STEDENBOUW VERKEER WONEN DETAILHANDEL SOCIALE STRUCTUUR/EVENEMENTEN NATUUR/RECREATIE HORECA OVERIGE VOORZIENINGEN. HEEZEnaar2025 4 juli 2015 ? Zes betrokken inwoners van Heeze te weten: Annemiek Ciska Lieke Kees Peter Ron Wat is WAAROM? mogelijke negatieve veranderingen in ons dorp positief uitgewerkt kunnen worden door onderling

Nadere informatie

Handout inloopbijeenkomst Stationsgebied 7 maart

Handout inloopbijeenkomst Stationsgebied 7 maart Handout inloopbijeenkomst Stationsgebied 7 maart Schetsen inrichting Koninginneweg De gemeente wil in het project Stationsgebied de doorstroming van de centrumring en de bereikbaarheid verbeteren. Daartoe

Nadere informatie

Ontwikkelperspectief Centrum Ridderkerk 2035 Participatieproces - Stand van Zaken - Raadscommissie 16 mei 2019

Ontwikkelperspectief Centrum Ridderkerk 2035 Participatieproces - Stand van Zaken - Raadscommissie 16 mei 2019 Ontwikkelperspectief Centrum Ridderkerk 2035 Participatieproces - Stand van Zaken - Raadscommissie 16 mei 2019 1 Inhoud presentatie 1. Ontwikkelperspectief en participatieproces 2. Verloop proces stap

Nadere informatie

Oplossen parkeerprobleem sportpark IJburg. maandag 26 augustus

Oplossen parkeerprobleem sportpark IJburg. maandag 26 augustus Oplossen parkeerprobleem sportpark IJburg maandag 26 augustus Programma Opening / terugblik op afgelopen periode De criteria en de manier van toetsen Overzicht ingediende ideeën Conclusies toetsing De

Nadere informatie

Sessie 2: WENSEN VOETGANGER & VERBLIJF

Sessie 2: WENSEN VOETGANGER & VERBLIJF Sessie 2: WENSEN VOETGANGER & VERBLIJF RUIMTE VOOR VOETGANGERS 25x 62,5x 5x 12,5x Toelichting: Gedeeld gebruik van de straat Teveel fietsers voor gedeeld gebruik. Voetganger delft onderspit Op zaterdag/zondag

Nadere informatie

» In gesprek op de weekmarkt. Gebiedsvisie Centraal Capelle Ontwikkelingen Stadshart

» In gesprek op de weekmarkt. Gebiedsvisie Centraal Capelle Ontwikkelingen Stadshart » In gesprek op de weekmarkt Gebiedsvisie Centraal Capelle Ontwikkelingen Stadshart Gebiedsvisie Centraal Capelle Op donderdag 18 juni 2015 presenteerden de wethouders Stedelijke Ontwikkeling en Economische

Nadere informatie

THEMA 3 RUIMTE VERDELEN. Tafel 10, ronde 1

THEMA 3 RUIMTE VERDELEN. Tafel 10, ronde 1 Tafel 10, ronde 1 Overgang naar Neude / Haas Opium Plompetorenbruggebied Jansveld Meer ruimte Noordzijde Terrassen meer ruimte Als groenstructuur Zoek fietsparkeerruimte in aanloopstraten Bij Opium voor

Nadere informatie

BURGERPANEL CAPELLE OVER WELSTANDSVRIJ BOUWEN

BURGERPANEL CAPELLE OVER WELSTANDSVRIJ BOUWEN BURGERPANEL CAPELLE OVER WELSTANDSVRIJ BOUWEN Gemeente Capelle aan den IJssel April 2016 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Piet Heinkade 55 1019 GM Amsterdam 020-3330670 Rapportnummer 2016

Nadere informatie

Hoofdstuk 25. Parkeren

Hoofdstuk 25. Parkeren Hoofdstuk 25. Parkeren Samenvatting Van alle Leidse huishoudens heeft circa acht op de tien een auto. Jongeren, inwoners uit de Binnenstad, alleenstaanden en huishoudens met een lager inkomen hebben relatief

Nadere informatie

Ontwikkeling centrum De Heeg. gemeente Maastricht 16 april 2018

Ontwikkeling centrum De Heeg. gemeente Maastricht 16 april 2018 Ontwikkeling centrum De Heeg gemeente Maastricht 16 april 2018 OPZET VAN DE AVOND 1. Welkom door Buurtnetwerk Like de Heeg 2. Presentatie door gemeente 3. Korte pauze 4. Vragen stellen en reactie geven

Nadere informatie

Gebruikersonderzoek Voorstraat-Wittevrouwenstraat

Gebruikersonderzoek Voorstraat-Wittevrouwenstraat Gebruikersonderzoek Voorstraat-Wittevrouwenstraat Meer ruimte voor fietsen en lopen Januari 2017 Bij het gebruikersonderzoek van de Voorstraat-Wittevrouwenstraat zijn bewoners, ondernemers, fietsers en

Nadere informatie

Stationsgebied & Kenaupark

Stationsgebied & Kenaupark Bijlage 4 Locatieprofiel Stationsgebied & Kenaupark Een locatieprofiel bestaat uit twee onderdelen: de gewenste programmering-/ambitie van de stad en de beheers-aspecten en fysieke eigenschappen van de

Nadere informatie

Proces werkgroepen. maart 2017

Proces werkgroepen. maart 2017 Proces werkgroepen maart 2017 Centrumvisie en projectgroepen De gemeenteraad heeft op 15 december 2016 de Centrumvisie en bijbehorende projectenlijst (totaal 8) voor het kernwinkelgebied van Noordwijkerhout

Nadere informatie

Evaluatie proef Middelburg Winterstad editie 2016/2017

Evaluatie proef Middelburg Winterstad editie 2016/2017 Evaluatie proef Middelburg Winterstad editie 2016/2017 Van december t/m half januari 16/ 17 veranderde Middelburg in Middelburg Winterstad. Er kon geschaatst worden op de markt, er waren meerdere winterterrassen

Nadere informatie

Burgerpanel Horst aan de Maas - Meting 3

Burgerpanel Horst aan de Maas - Meting 3 Rapportage Burgerpanel meting 3: Juni 2013 In opdracht van: Contactpersoon: Gemeente Horst aan de Maas Dhr. F. Geurts Utrecht, juli 2013 DUO Market Research drs. Aart van Grootheest drs. Marjan den Ouden

Nadere informatie

BURGERPANEL HILVERSUM PEILING 2 2015 CENTRUM HILVERSUM

BURGERPANEL HILVERSUM PEILING 2 2015 CENTRUM HILVERSUM BURGERPANEL HILVERSUM PEILING 2 2015 CENTRUM HILVERSUM Gemeente Hilversum Juni/juli 2015 Colofon Uitgave: Research 2Evolve Tesselschadelaan 15A 1217 LG Hilversum Tel: (035) 623 27 89 info@research2evolve.nl

Nadere informatie

Project: Aanpak openbare ruimte Taagdreef en omgeving. Hier komt tekst. Utrecht.nl

Project: Aanpak openbare ruimte Taagdreef en omgeving. Hier komt tekst. Utrecht.nl Project: Aanpak openbare ruimte Taagdreef en omgeving Hier komt tekst Hier 29 oktober komt ook 2018 tekst Programma avond Korte inleiding Terugblik Resultaten van de enquête Uit elkaar in groepen - Hildebranddreef

Nadere informatie

Informatie avond. Europaplein en omgeving. 19 mei 2015

Informatie avond. Europaplein en omgeving. 19 mei 2015 Informatie avond Europaplein en omgeving 19 mei 2015 Programma Inleiding wethouder Rijkenberg Presentatie uitgangspunten Europaplein Mogelijkheid tot stellen van vragen en leveren van input Afronding en

Nadere informatie

Hoe denkt Zoetermeer over parkeren?

Hoe denkt Zoetermeer over parkeren? Hoe denkt Zoetermeer over parkeren? April 2019 Gemeente Zoetermeer 1 Inleiding Op 8 oktober 2018 heeft de gemeenteraad het procesvoorstel Actualisatie parkeerbeleid vastgesteld. Hierin is afgesproken om

Nadere informatie

Centrumring. Bergen op Zoom. Klankbordgroep Verkeer Centrumgebied. 6 februari 2018

Centrumring. Bergen op Zoom. Klankbordgroep Verkeer Centrumgebied. 6 februari 2018 Centrumring Bergen op Zoom Klankbordgroep Verkeer Centrumgebied 6 februari 2018 2 Agenda 19:30 Openingswoord (wethouder Kammeijer) 19:35 Voorstelronde 19:40 Korte terugblik resultaten kentekenonderzoek

Nadere informatie

Beleving openbare ruimte Tanthof Delft Onderzoek uitgevoerd door PPBnootdorp in opdracht van de gemeente Delft

Beleving openbare ruimte Tanthof Delft Onderzoek uitgevoerd door PPBnootdorp in opdracht van de gemeente Delft Beleving openbare ruimte Tanthof Delft Onderzoek uitgevoerd door PPBnootdorp in opdracht van de gemeente Delft december 2018 1. Respons 1. Respons Bent u man of vrouw? Wat is de samenstelling van uw huishouden?

Nadere informatie

Locatieprofiel Veerplein

Locatieprofiel Veerplein Locatieprofiel Veerplein Als u een evenement in Vlaardingen wilt organiseren kan dat op meerdere locaties. Voor deze locaties zijn locatieprofielen opgesteld, zodat u makkelijk kunt zien welke locatie

Nadere informatie

Kwaliteitsimpuls openbare ruimte Workshop Hoofdstraat, stegen en parkeerpleinen

Kwaliteitsimpuls openbare ruimte Workshop Hoofdstraat, stegen en parkeerpleinen Kwaliteitsimpuls openbare ruimte Workshop Hoofdstraat, stegen en parkeerpleinen Ruimte voor initiatieven Workshop 29 november 2017 Groen en licht op parkeerplein Kindvriendelijke parkeerpleinen Steegjes

Nadere informatie

Notitie van aanbevelingen Aanbevelingen vanuit de Boxtelse gemeenschap ten bate van het opstellen van een nieuwe Horeca- en Detailhandelsvisie voor

Notitie van aanbevelingen Aanbevelingen vanuit de Boxtelse gemeenschap ten bate van het opstellen van een nieuwe Horeca- en Detailhandelsvisie voor Notitie van aanbevelingen Aanbevelingen vanuit de Boxtelse gemeenschap ten bate van het opstellen van een nieuwe Horeca- en Detailhandelsvisie voor Boxtel 1 Inleiding De voorzitters van de ondernemersverenigingen

Nadere informatie

Niehove 3.0. Inwonersonderzoek NIEHOVE 2011

Niehove 3.0. Inwonersonderzoek NIEHOVE 2011 Niehove 3.0 Inwonersonderzoek NIEHOVE 2011 Niehove 3.0 Kenniscentrum Gebiedsontwikkeling NoorderRuimte Ervaring in dorpsonderzoek Doel van het onderzoek 2 Niehove 3.0 Onderzoeksvraag Hoe waarderen de inwoners

Nadere informatie

Plan van Aanpak Horecavisie Emmen

Plan van Aanpak Horecavisie Emmen Plan van Aanpak Horecavisie Emmen vastgesteld door b&w op 19-06-2018 1. Inleiding... 3 1.1 Aanleiding... 3 1.2 Onderwerpen Horecavisie... 3 1.3 Reikwijdte Horecavisie... 3 2. Onderwerpen Horecavisie...

Nadere informatie

ALPHENPANEL OVER ZONDAGSOPENSTELLING

ALPHENPANEL OVER ZONDAGSOPENSTELLING ALPHENPANEL OVER ZONDAGSOPENSTELLING nieuwsbrief Februari 2015 Inleiding Deze nieuwsbrief beschrijft de resultaten van de peiling met het. Deze peiling ging over de zondagsopenstelling. De gemeenteraad

Nadere informatie

Voorkeursvariant naar aanleiding van participatietraject

Voorkeursvariant naar aanleiding van participatietraject Deventer Den Haag Eindhoven Snipperlingsdijk 4 Casuariestraat 9a Emmasingel 15 7417 BJ Deventer 2511 VB Den Haag 5611 AZ Eindhoven T +31 (0)570 666 222 F +31 (0)570 666 888 Leeuwarden Amsterdam Postbus

Nadere informatie