Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 19 Telefonie

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 19 Telefonie"

Transcriptie

1 Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 19 Telefonie Waardepeildatum 1 januari 2014

2 Colofon Taxatiewijzer Telefonie waardepeildatum 1 januari 2014 Deze taxatiewijzer is een uitgave van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten. Copyright Vereniging van Nederlandse Gemeenten 2014 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en / of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of worden opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten. Dit verbod betreft tevens de gehele of gedeeltelijke bewerking. Uitgevers en samenstellers verklaren dat deze uitgave op zorgvuldige wijze en naar beste weten is samengesteld, evenwel kunnen uitgever en samenstellers op geen enkele wijze instaan voor de juistheid of volledigheid van de informatie. Uitgever en samenstellers aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die het gevolg is van handelingen en / of beslissingen die gebaseerd zijn op de in deze uitgave opgenomen informatie. Gebruikers van de in deze uitgave opgenomen informatie wordt met nadruk aangeraden deze informatie niet geïsoleerd te gebruiken, maar tevens af te gaan op hun professionele kennis en ervaring en de te gebruiken informatie te allen tijde te controleren. Taxatiewijzer Telefonie Pagina 2

3 VOORWOORD Voor u ligt de landelijke taxatiewijzer Telefonie naar waardepeildatum 1 januari Deze taxatiewijzer is in opdracht van de VNG tot stand gekomen in de Taxatietechnische Kerngroep. Daarin hebben deelgenomen de VNG, de Waarderingskamer, de gemeenten Amsterdam, Den Haag, Rotterdam, Belastingsamenwerking gemeenten & Hoogheemraadschap Utrecht (Bghu) en de taxatiebedrijven Antea Group, GeoTax, KONDAR WOZ diensten, Invast Hotels, Ortec Finance, RE/MAX Vastgoedgroep Arnhem, Thorbecke, TOG Nederland, en Wiberg Taxaties. Taxatiewijzer Telefonie Pagina 3

4 Verschillen ten opzichte van de vorige Taxatiewijzer Telefonie, prijspeil 2013, versie 1.0 Onderstaand wordt een overzicht gegeven van de inhoudelijke (niet-redactionele) verschillen in de hoofdstukken ten opzichte van de Taxatiewijzer Telefonie, prijspeil 2013 Hoofdstuk Onderwerp Wijziging 1 Strekking van deze taxatiewijzer Tekst aangepast. Verklarende tekst toegevoegd voor nieuwe archetypes Point of Presence (POP-station) onder Beschrijving van de archetypes Tekst aangepast 3 Aandachtspunten inzake functionele veroudering Geen wijzigingen 4 Onderbouwende marktgegevens Geen wijzigingen 5 Beschrijving hoe om te gaan met bandbreedtes Tekst aangepast 6 Grond Geen wijzigingen 7 Taxatieverslag Geen wijzigingen 8 Rekenschema Geen wijzigingen Bijlage 1 Bronnen Geen wijzigingen Bijlage 2 Verklarende woordenlijst Geen wijzigingen Bijlage 3 Kengetallen per archetype Aangepast naar wpd Twee archetypes toegevoegd voor Point of Presence (POPstation).Hoofdverdeelstations van waaruit glasvezelkabels de woonwijken ingaan. V640P030 voor een station van 6 m2 en V640P130 voor een station van 15 m2. Bijlage 4 Onderbouwende marktgegevens Geactualiseerd Taxatiewijzer Telefonie Pagina 4

5 INHOUDSOPGAVE 1 STREKKING VAN DEZE TAXATIEWIJZER Algemeen Specifieke aandachtspunten taxatiewijzer Telefonie BESCHRIJVING VAN DE ARCHETYPES Inhoudsopgave archetypen Toelichting telefooncentrales objectcode Toelichting zendmasten objectcode FUNCTIONELE VEROUDERING BIJ GEBOUWEN VOOR Telefooncentrales Zendmasten MARKTGEGEVENS Toelichting op de marktgegevens Van marktgegeven naar kengetal Werktuigenvrijstelling BESCHRIJVING HOE OM TE GAAN MET BANDBREEDTES GROND TAXATIEVERSLAG REKENSCHEMA BIJLAGE 1 - BRONNEN BIJLAGE 2 - VERKLARENDE WOORDENLIJST BIJLAGE 3 - RAPPORTAGE KENGETALLEN PER ARCHETYPE BIJLAGE 4 - RAPPORTAGE ONDERBOUWENDE MARKTGEGEVENS Taxatiewijzer Telefonie Pagina 5

6 1 Strekking van deze taxatiewijzer De taxatiewijzer Telefonie is expliciet bedoeld voor de taxatie van die objecten zoals omschreven bij de archetypeaanduiding in deze wijzer. Er is gekozen voor een per type telefooncentrale. De GSM/UMTS-zendmasten zijn ingedeeld in buis- en vakwerkmasten. Deze objecten hebben veelal een specifieke aard en inrichting voor het gebruik door de huidige eigenaar/gebruiker. Van deze categorie objecten zijn geen marktgegevens beschikbaar. De waardering geschiedt dan ook op basis van de gecorrigeerde vervangingswaarde. 1.1 Algemeen In 1880 ging in Amsterdam het eerste telefoonnet in Nederland van start. Al in de jaren dertig van de vorige eeuw werd het besluit genomen om het gehele Nederlandse telefoonverkeer te automatiseren. In de jaren na de tweede wereldoorlog nam het telefoonverkeer sterk toe waardoor de automatische centrales niet meer voldeden aan de eisen. In 1980 werd in Goes de eerste digitale telefooncentrale geïntroduceerd. Zowel voor het vaste als mobiele net zijn meerdere aanbieders actief. Naast het telefoonnet van KPN zijn er nog de netten van de NS en van de energiebedrijven. Werden deze netten in hoofdzaak gebruikt voor bewaking, besturing van bijvoorbeeld spoorwegen, energiebedrijven en gasnetten, nu worden deze netten uitgebreid en vernieuwd om telefoon- en dataverkeer aan derden te kunnen aanbieden. In de taxatiewijzer zijn zowel de telefooncentrales voor het vaste net als de zendmasten voor mobiele telefonie opgenomen. Actualiteit Juist de technische ontwikkelingen in deze branche volgen zich snel op. Voor een complete dekking in Nederland zijn er aanzienlijk minder centrales nodig dan 20 jaar geleden. De verwachting is dan ook dat over zo n 10 jaar de benodigde ruimte (in oppervlakte) noodzakelijk voor volledige dekking tot naar schatting 30 zal zijn teruggebracht. Leegstand door technische ontwikkeling van de centrales is groter, vooral in die regio s waar overlap in benutting is, bijvoorbeeld stedelijk gebied. Door de ontmanteling van de niet courante centrales worden deze steeds meer leeggehaald en op de markt aan derden aangeboden. Medio januari 2007 zijn alle 24 betonnen torens verkocht aan het Franse TDF (dit was een eis van de NMA). De 24 hoge telecommunicatietorens in Nederland worden geëxploiteerd door Alticom, het bedrijf maakt onderdeel uit van de TDF Groep. Bij veel van deze torens is het betonnen gedeelte van Alticom en de daarop geplaatste stalen mast van NOVEC B.V. Alticom is juridisch eigenaar van de torens. Alticom levert in en op de torens infrastructuurdiensten op het gebied van ruimteverhuur, verhuur van mastruimte en energievoorziening aan alle telecommunicatie- en omroepoperators in Nederland. In de torens is veel ruimte/leegstand welke steeds meer geschikt gemaakt wordt voor verhuur. In de loop van de tijd zal meer marktinformatie ontstaan die eventueel gebruikt kan worden voor de waardebepaling in het economisch verkeer. Het is dan ook aan te bevelen wanneer er voldoende marktinformatie beschikbaar is, om naast de gecorrigeerde vervangingswaarde tevens de waarde in het economisch verkeer te bepalen. Voor informatie over deze specifieke objecten kan men contact opnemen met afdeling financiën van Alticom, telefoonnummer: Taxatiewijzer Telefonie Pagina 6

7 NOVEC B.V. (Nederlandse Opstelpunten voor Ethercommunicatie) is de grootste onafhankelijke aanbieder van antenne-opstelpunten in Nederland. NOVEC verhuurt en beheert antenneopstelpunten voor de distributie van ethercommunicatie. De onderneming stelt mastruimte ter beschikking aan marktpartijen. NOVEC is een zelfstandige onderneming, een volledige dochter van TenneT Holding B.V., 100eigendom van de Staat der Nederlanden. Samen met TenneT hebben ze circa 1500 opstelpunten in Nederland. In december 2009 ontstond tussen NOVEC en Communication Infrastructure Fund (CIF) een joint venture Open Tower Company (OTC). OTC kocht eind 2010, 500 zendmasten van KPN. Eerder kocht OTC ook al 139 zendmasten van KPN. OTC heeft als doelstelling een onafhankelijk dekkend netwerk van antenne-opstelpunten te kunnen bieden aan mobiele operators. KPN beschouwt de exploitatie van mastconstructies niet als kernactiviteit. KPN is al langere tijd bezig met het verkopen van vastgoed als kantoorpanden, voormalige telefooncentrales en masten. Na de verkoop huurt KPN de benodigde mastruimte weer terug van de koper. Steeds vaker maken verschillende mobiele operators gebruik van dezelfde zendmast. Gsm staat voor Global System for Mobile communications. Het is wereldwijd de meest gebruikte draadloze communicatietechnologie. In 1992 werden in Nederland de eerste gsm netwerken in gebruik genomen. Gsm wordt vooral gebruikt om te telefoneren en korte tekstberichten te verzenden. Voor snelle overdracht van grote bestanden is het netwerk ondanks nieuwe technieken minder geschikt. Naar verwachting zal gsm als toepassing aflopen in 2013 wanneer de vergunningen aflopen. De opvolger is Universal Mobile Telecommunications System (UMTS). Het digitale UMTS-netwerk heeft meer capaciteit en kan grote hoeveelheden data in kleine digitale pakketjes snel versturen. Dit maakt het netwerk geschikt voor breedband internet en andere vormen van datacommunicatietoepassingen. UMTS moet het mogelijk maken om naast spraak een veelheid aan datacommunicatietoepassingen mobiel toegankelijk te maken, die ook via het vaste net beschikbaar is. Tegenwoordig is er ook al een upgrade van het UMTS-systeem in gebruik; UMTS HSDPA. Dit is een techniek die de bestaande UMTS-standaard efficiënter maakt. Daardoor kunnen meerdere mensen tegelijkertijd van een grotere bandbreedte gebruik maken. Met HSDPA is het mogelijk om mobiel op internet te surfen en televisie te kijken met een snelheid die overeenkomt met een kabel- of een ADSL-verbinding. In feite is HSDPA een nieuwe versie van de bestaande standaard. WiMAX (Worldwide Interoperability for Microwave Access) is een nieuwe radiotechnologie voor draadloze communicatie en zal waarschijnlijk de nieuwe opvolger worden. De verwachting is dat Telecom aanbieders nog gebruik blijven maken van UMTS om hun miljarden investering terug te verdienen, voordat in een nieuw netwerk wordt geïnvesteerd. Eind 2012 zijn de 4G frequenties geveild en verkocht aan meerdere providers. Vanaf februari 2013 kan er al gebruik gemaakt worden van het 4G netwerk in o.a. Amsterdam, Alphen aan de Rijn, Amstelveen, Beverwijk, Haarlem, Purmerend en Zaandam. Het grootste voordeel van 4G t.o.v. 3G is de snelheid. De snelheid van 3G ligt tussen de 100 Kb en 10 Mb per seconde. De snelheid van 4G varieert tussen de 100 Mbit en de 1000 Mbit per seconde, vergelijkbaar met de snellere pakketten bij ADSL en Kabel internet. Voor het bouwen van dit nieuwe netwerk zal veelal van bestaande zendmasten gebruik worden gemaakt. Taxatiewijzer Telefonie Pagina 7

8 1.2 Specifieke aandachtspunten taxatiewijzer Telefonie Telefooncentrales Er staan in Nederland in totaal telefooncentrales die als volgt zijn in te delen: het merendeel van het type APANK. In de kleine centrales zijn alleen technische ruimten waaronder een kabelkelder. De grotere centrales hebben vaak nog kantoorruimten. Veel van deze ruimten staan door centralisatie leeg. KPN tracht deze ruimten te benutten als bijvoorbeeld de centrale moet worden uitgebreid met een automatenhal. De ruimte wordt dan geheel aangepast en voorzien van aardingen, airco en andere zaken. In deze grote centrales worden soms ruimten verhuurd aan derden Zendmasten Telecom aanbieders hebben een netwerk, van door heel Nederland geplaatste zend en ontvanginstallaties, voor telecommunicatiediensten zoals telefoon, date en internetverkeer via mobiele apparaten. Wanneer er geen hoge gebouwen, hoogspanningsmasten of kerktorens ed. bruikbaar zijn voor opstelpunten binnen een netwerk wordt er gebruik gemaakt van masten met daarop een zendinstallatie. De zendinstallatie bestaat uit 3 elementen: een Base Transreceiver Station (BTS), een antennesysteem en kabels. In jurisprudentie uit het verleden wordt de zendinstallatie als roerend aangemerkt en voor de waardering buiten beschouwing gelaten. Voor de waardering van zendmasten kunnen de grond, fundering, mast, hekwerk en eventueel de infrastructuur en schakelstations worden meegenomen. Uitspraken zijn te vinden: rechtspraak.nl, o.a. LJN : AS3939, AS3940, AS3941, AZ2377, AZ2389, AZ2392 en AZ2394. Deze hebben betrekking op het wel/niet als roerend aanmerken van de zendinstallaties welke zijn geplaatst op een mast, hoogspanningsmast, voedersilo, flatgebouw e.d. Daarnaast kan er ook sprake zijn van de werktuigenvrijstelling. Voor een uitgebreide toelichting hoe, in specifieke gevallen, om te gaan met de werktuigenvrijstelling verwijzen we naar hoofdstuk 9 van het Algemeen deel welke deel uitmaakt van de landelijke set taxatiewijzers. De zendmasten zijn van gegalvaniseerd metaal uitgevoerd in vakwerk of buismast, staande op een betonnen fundering, die naar gelang de locatie is onderheid. De prijzen van de masten lopen fors uiteen. Dit heeft onder andere te maken met de ondergrond, de windbelasting, de breedte aan de voet en de hoogte. In deze taxatiewijzer is uitgegaan van een 5-tal uitvoeringen onderverdeeld in masten voor het C 2000-net (Binnenlandse Zaken) en het GSM-verkeer. Bij de waardering van zendmasten is het uitgangspunt de hoogte p/m1 en niet het bvo. Op internet bestaat de mogelijkheid om de locatie en hoogte van een (antenne) zendmast te achterhalen via of Schakelkasten en of Schakelstations Bij de zendmasten zijn schakelkasten en/of schakelstations geplaatst, die in uitvoering grote verschillen tonen. Zo zijn de schakelkasten veelal uitgevoerd in staal en de schakelstations zijn van steen. De kleinere stalen schakelkasten worden bij de waardebepaling buiten beschouwing gelaten. Voor de waardering van de schakelstations kan aangesloten worden bij de archetype's van de kleine telefooncentrales met een recente bouwperiode, zoals bv Apank 1920 en Apank Point of Presence (POP- stations) In hoog tempo wordt Nederland aangesloten op het glasvezelnet. Hiervoor worden zogenaamde POP-stations (Point of Presence) aangelegd. Voor deze POP-stations zijn twee archetypes toegevoegd: V640P030 voor een station van 6 m2 en V640P130 voor een station van 15 m2. Een POP-station is vergelijkbaar met een elektriciteitshuisje: het is een hoofdverdeelstation van waaruit de glasvezelkabels de woonwijken ingaan. Een Point of Presence is een knooppunt in een Taxatiewijzer Telefonie Pagina 8

9 netwerk, waar zich bijvoorbeeld apparatuur (modems en servers) van een Internetprovider bevinden. Met de plug and play POP-station komt de snelle internetverbinding in de vele woonwijken. Bijzonder is de structuur van de stalen mal, waardoor de wanden eruit zien als gemetselde muren. De betonwanden kunnen ook daadwerkelijk gevoegd worden. Mede dankzij de vele kleurmogelijkheden van het beton, zijn deze glasvezel huisjes goed inpasbaar in iedere stedelijke omgeving. Er wordt in drie delen gestort: de vloer, de wanden en vervolgens het dak. De binnenkist bestaat uit één deel. Aan de buitenzijde gaat de kist aan vier kanten hydraulisch open voor optimale bereikbaarheid. Taxatiewijzer Telefonie Pagina 9

10 2 Beschrijving van de archetypes (zie voor de kengetallen per archetype; bijlage 3) 2.1 Inhoudsopgave archetypen Nr. Archetype Omschrijving Onderdeel WOZ-object Kengetal 2013 Kengetal V Telefooncentrale Telefooncentrale V640A050 Telefooncentrale (type A, 25m2 tot 65m2) Telefooncentrale V640B050 Telefooncentrale (type B, 35m2 tot 50m2) Telefooncentrale V640B150 Telefooncentrale (type B960, 10m2 tot Telefooncentrale m2) 5 V640B250 Telefooncentrale (type B1920, 20m2 tot Telefooncentrale m2) 6 V640C050 Telefooncentrale (type C, 50m2) Telefooncentrale V640E150 Telefooncentrale (type E1, 200m2) Telefooncentrale V640G150 Telefooncentrale (type G1, 625m2) Telefooncentrale V640H150 Telefooncentrale (type H7/5, 975m2) Telefooncentrale V640K150 Telefooncentrale (type K10/6, 1525m2) Telefooncentrale V640K450 Telefooncentrale (type K10/9, 1980m2) Telefooncentrale V640L150 Telefooncentrale (type L1, 225m2) Telefooncentrale V640L250 Telefooncentrale (type L2, 375m2) Telefooncentrale V640M050 Telefooncentrale (v.a. 2000m2) Telefooncentrale V640P030 POPstation (6m2) Telefooncentrale x V640P130 POPstation (15m2) Telefooncentrale x V650B040 Zendmast C2000 (Vakwerkmast 45m1 tot Zendmast m1) 18 V650B140 Zendmast GSM (Vakwerkmast 15m1 tot Zendmast m1) 19 V650G040 Zendmast GSM (Buizenmast 15m1 tot Zendmast m1) 20 V650G140 Zendmast GSM (Buizenmast 30m1 tot Zendmast m1) 21 V650G240 Zendmast GSM (Vakwerkmast 30m1 tot Zendmast m1) 22 V660C050 Zendmast TLC (100m1 tot 250m1) TLC toren Taxatiewijzer Telefonie Pagina 10

11 2.2 Toelichting telefooncentrales objectcode 3664 Naast de centrales van KPN zijn er nog centrales in eigendom van andere providers. Door het steeds kleiner worden van de benodigde schakelapparatuur neemt de ruimte behoefte af, echter vanuit strategisch oogpunt willen de providers de locaties in bezit houden. Tevens zorgen technische eisen (bijv. warmte-ontwikkeling) ervoor dat vaak toch de totale ruimte in gebruik is. Het uitgangspunt voor de archetypes voor telefooncentrales is gebaseerd op de lijst zoals KPN die in het verleden beschikbaar heeft gesteld inzake bouwkosten. Hieruit komt ook de diversiteit aan telefooncentrales voort. Momenteel worden er voornamelijk nog de zgn APANK 960 en 1920 gebouwd, dit zijn kleine centrales. Tot ongeveer het jaar 2002 werden er nog grotere centrales gebouwd vanaf m² bvo. Een aantal van die grote centrales zijn afgebouwd tot casconiveau en nooit in gebruik genomen. In het algemeen is het zo dat kleine centrales nog wel nieuw gebouwd worden. 2.3 Toelichting zendmasten objectcode 3665 Er zijn 6 archetypes gemaakt te weten één voor het C 2000-net, vier voor GSM-zendmasten en één voor TLC-torens. De C 2000-masten zijn vakwerkmasten van 45, 53 of 60 m hoog. Voor GSM-verkeer zijn het vakwerkmasten en buismasten. De vakwerkmasten variëren doorgaans van 22,5 tot 45 m hoog en buismasten zijn doorgaans tussen de 15 en 45 m hoog. Bij het analyseren van de bouwkosten is er regelmatig overleg geweest met de bouwers van zendmasten. Uit deze contacten blijkt dat er in hoofdlijnen 2 soorten stichtingskosten worden geleverd. Te weten de stichtingskosten voor een nieuwe zendmast en de voor een herplaatste zendmast. Voor de toepassing van de Wet Woz moet uit worden gegaan van de stichtingskosten van een nieuwe mast. De prijs geldt voor de mast galvaniseren, transport, plaatsen en de fundering op staal, maar exclusief heipalen. Hier kunnen grote prijsverschillen in zitten. Afhankelijk van de hoogte van de mast, de bereikbaarheid van de bouwplaats en de toestand van de ondergrond kunnen de funderingskosten variëren van 5.000,- tot ,- De schakelstations, verharding en hekwerk kunnen apart worden gewaardeerd. Voor verharding en hekwerk kan aansluiting worden gezocht in het algemene deel van deze reeks taxatiewijzers. De TLC-torens zijn grote torens uitgevoerd in beton en in hoogte variërend van ca 100 tot 200 m. Taxatiewijzer Telefonie Pagina 11

12 3 Functionele veroudering bij gebouwen voor Telefonie Voor een beschrijving en de berekeningssystematiek van de verschillende factoren voor functionele veroudering wordt verwezen naar het algemene deel van deze set taxatiewijzers. In deze taxatiewijzer wordt ingegaan op de aandachtspunten die specifiek gelden voor telefonie. In het algemeen kan gesteld worden dat de technische afschrijving betrekking heeft op het fysieke gebouw en niet de afschrijving vanwege de technologische ontwikkeling. Met name oudere centrales kennen de mogelijkheid tot alternatieve aanwendbaarheid. 3.1 Telefooncentrales Telefoondiensten worden steeds verder uitgebreid met de daarbij behorende uitbreiding van de installatie. Echter, deze technologische ontwikkelingen gaan snel. Met name de ruimte die benodigd is voor de apparatuur wordt steeds minder. Kleinere kasten die hetzelfde en meer kunnen dan voorheen de schakelkamers met al hun aanwezige bedrading. Bijkomstigheid bij het kleiner worden van de apparatuur is, dat dit gepaard gaat met meer warmte ontwikkeling/afgifte. Het is dus niet automatisch noodzakelijk dat er minder ruimte benodigd is voor de steeds kleiner wordende apparatuur. De functionele veroudering is afhankelijk van de mate van leegstand van het gebouw. De mate van leegstand verschilt per object. Nadere informatie omtrent de leegstand zal bij de eigenaar of gebruiker van het object kunnen worden achterhaald. KPN heeft soms ruimte verplicht verhuurd aan andere Telco s (telefooncompanies) of zal dat moeten doen. 3.2 Zendmasten De levensduur van deze masten is gesteld op 15 tot 20 jaar. De restwaarde kan worden bepaald tussen de 0 en 10 procent. Er zal geen functionele afschrijving plaatsvinden. De schakelstations krijgen dezelfde levensduur en restwaarde als de mast. Voor de waardering van grotere prefab/ gemetselde schakelstations kan aangesloten worden bij de archetype's van de kleine telefooncentrales met een recente bouwperiode, zoals bv Apank 1920 en Apank 960. Taxatiewijzer Telefonie Pagina 12

13 4 Marktgegevens Voor de onderbouwende marktgegevens wordt verwezen naar bijlage Toelichting op de marktgegevens Voor het indexeren van bouwgegevens naar de desbetreffende waardepeildatum is gebruik gemaakt van het BDB-indexcijfer. Het BDB (Bureau Documentatie Bouwwezen) publiceert jaarlijks de indexcijfers voor diverse onroerende zaken. Het BDB geeft al jaren inzicht in de kostenontwikkeling in de branche. Deze ontwikkelingen zijn voornamelijk gebaseerd op zgn. input -cijfers, zoals de CAO s, materiaalkosten, materieelafschrijvingen en de projectgerelateerde opslagen voor de algemene kosten, de winst en het risico. Voor een uitgebreide beschrijving met betrekking tot de invloed van de marktomstandigheden op de kostenontwikkelingen, wordt verwezen naar marktontwikkelingen (1.2) het algemene deel 1 van deze set taxatiewijzers. In onderstaande tabel staan de indexcijfers volgens opgave van BDB.. bron: BDB Bureau Documentatie Bouwwezen Tussen de waardepeildata 1 januari 2013 en 1 januari 2014 was sprake van een zeer lage bouwproductie en daarmee samenhangend een overschot bij het aanbod van arbeidskrachten in de bouw en van bouwmaterialen. Door deze situatie op de markt voor bouwprojecten, was er in deze periode geen ruimte voor stijging van de bouwkosten en daarmee voor het doorberekenen van een (beperkte) stijging van de loonkosten en de kosten voor bouwmaterialen. Daarom is voor de actualisering van de kengetallen naar de waardepeildatum 1 januari 2014 geen generieke indexering toegepast. Er zijn uitsluitend aanpassingen gedaan aan de gehanteerde kengetallen, wanneer de noodzaak voor deze aanpassing naar voren komt uit de geanalyseerde bouwprojecten die kort voor de waardepeildatum 1 januari 2014 zijn of worden gerealiseerd. 4.2 Van marktgegeven naar kengetal Hoewel een enkel gegeven niet binnen de opgegeven bandbreedte past, geeft een uitzondering geen basis om af te wijken van de voor het merendeel van de objecten correcte bandbreedte. De in deze taxatiewijzer vermelde kengetallen zijn gebaseerd op de actuele bouwkosten vermeld in deze wijzer en de informatie van de stichting Bureau Documentatie Bouwwezen. Taxatiewijzer Telefonie Pagina 13

14 Archetype V640B150 bouwkosten per m² (geïndexeerd) excl BTW Den Haag Utrecht Kengetal wpd Archetype V640B250 bouwkosten per m² (geïndexeerd) excl BTW Amersfoort Medemblik Utrecht Kengetal wpd Archetype V640L150 bouwkosten per m² (geïndexeerd) excl BTW Eindhoven Zaanstad Kengetal wpd Taxatiewijzer Telefonie Pagina 14

15 2.000 Archetype V640M050 bouwkosten per m² (geïndexeerd) excl BTW Amersfoort Utrecht Kengetal wpd Archetype V640P130 bouwkosten per m² (geïndexeerd) excl BTW Haarlemmermeer Kengetal wpd Archetype V640G240 bouwkosten per m² (geïndexeerd) excl BTW Heiloo Arnhem Deurne Dongeradeel Zoeterwoude Kengetal wpd Werktuigenvrijstelling In hoofdstuk 9 van de taxatiewijzer algemeen waardepeildatum 1 januari 2014 wordt nader ingegaan op de vraag hoe om te gaan met de werktuigenvrijstelling. Taxatiewijzer Telefonie Pagina 15

16 5 Beschrijving hoe om te gaan met bandbreedtes In beginsel dient binnen de gestelde bandbreedtes een keuze gemaakt te worden voor de diverse waardebepalende elementen. Specifieke situaties kunnen er echter toe leiden dat ook buiten de gestelde bandbreedtes een keuze gemaakt dient te worden. Voor de vervangingswaarde dient een keuze onder in de bandbreedte te worden gemaakt, indien de bouwwijze als gevolg van de toegepaste materialen lagere kosten met zich meebrengt. Hierbij kan gedacht worden aan plat dak, of bouwwijze met prefab gebouwdelen. Voor de vervangingswaarde dient een keuze boven in de bandbreedte te worden gemaakt, indien de bouwwijze als gevolg van de toegepaste materialen hogere kosten met zich meebrengt. Hierbij kan gedacht worden aan een pannendak, of bouwwijze met zware (betonnen) constructies of grote kelders ten behoeve van kabels en noodstroominstallaties. Doordat er minder centrales nodig zijn voor een groter verzorgingsgebied wordt er met name bij nieuwbouw centrales door de Welstand hoge eisen gesteld aan de uitstraling van het gebouw, hetgeen zijn weerslag vindt in de gebruikte materialen, architectuur en inpassing in de omgeving. Dit kan hogere bouwkosten tot gevolg hebben. Ook dient de vervangingswaarde aangepast te worden indien de gemiddelde verdiepingshoogte (telefooncentrale) afwijkt van de bij het archetype vermelde gemiddelde verdiepingshoogte. Voor het bepalen van de keuze voor de restwaarde en de levensduur, is de duurzaamheid van de toegepaste materialen van doorslaggevend belang. Voor gebouwen met minder duurzame materialen dient een keuze onder in de bandbreedte gekozen te worden en voor gebouwen met duurzame materialen dient een keuze boven in de bandbreedte gemaakt te worden. Een keuze in de bovenste bandbreedte moet worden gemaakt indien door de grondgesteldheid meer dan normaal moet worden geheid. Taxatiewijzer Telefonie Pagina 16

17 6 Grond Naast de waardering van de opstal van een WOZ-object dient eveneens de daarbij behorende grond te worden gewaardeerd. Voor een beschrijving van de waardering van de grond wordt verwezen naar het algemene deel van deze set taxatiewijzers. Taxatiewijzer Telefonie Pagina 17

18 7 Taxatieverslag Voor een beschrijving van het taxatieverslag wordt verwezen naar het algemene deel van deze set taxatiewijzers. Taxatiewijzer Telefonie Pagina 18

19 8 Rekenschema Voor een beschrijving van het rekenschema ten behoeve van de waardebepaling volgens de methode van de gecorrigeerde vervangingswaarde wordt verwezen naar het algemene deel 1 van deze set taxatiewijzers. Taxatiewijzer Telefonie Pagina 19

20 Bijlage 1 Bijlage 1 - Bronnen Bij het maken van deze wijzer is gebruik gemaakt van de volgende bronnen: - WOZ-datacenter - Taxatiewijzer Algemeen waardepeildatum 1 januari rechtspraak.nl, o.a. LJN : AS3939, AS3940, AS3941, AZ2377, AZ2389, AZ2392 en AZ VNG-notitie zendinstallatie Alticom B.V. Taxatiewijzer Telefonie Pagina 20

21 Bijlage 2 Bijlage 2 - Verklarende woordenlijst Voor een verklarende woordenlijst wordt verwezen naar algemene deel van deze set taxatiewijzers. Specifiek voor deze wijzer geldende termen zijn reeds in een eerder stadium nader verklaard en/of beschreven. Taxatiewijzer Telefonie Pagina 21

22 Bijlage 3 Rapportage Kengetallen per archetype KENGETALLEN Soortobjectcode 3664 Omschrijving Telefooncentrale Nummer 1 Archetype-codering V Archetype-omschrijving Telefooncentrale Code onderdeel WOZ-object 8230 Omschrijving Telefooncentrale Standaard grootte (BVO) 375 m2 Bouwperiode Tussen 1960 en 1990 Nadere verfijning archetype Plat dak Materiaal Steen, beton kabelkelder Functionele afschrijving afhankelijk van de benutting van het gebouw zie ook archetype V 64 0 L 1 50, doch groter. Kengetallen per waardepeildatum Percentage BTW 21 Bandbreedte (tussen minimum en maximum) 30 vervangingswaarde per (m2) Ruwbouw Afbouw / vaste inrichting Installaties TOTALEN (afgerond als bedrag > 100) Kengetallen per waardepeildatum Percentage BTW 21 Bandbreedte (tussen minimum en maximum) 30 Actuele bouwkosten oorspronkelijke bouwwijze Actuele bouwkosten huidige bouwwijze vervangingswaarde excl. 21 BTW vervangingswaarde per m2 excl. 21 BTW per m2 ruwbouw afbouw installatie incl. 21 BTW Gemiddelde hoogte (per bouwlaag) 4.5 Factor verandering bouwwijze 1,000 1,000 1,000 vervangingswaarde per (m2) Ruwbouw Afbouw / vaste inrichting Installaties TOTALEN (afgerond als bedrag > 100) Taxatiewijzer Telefonie Pagina 22

23 Bijlage 3 KENGETALLEN Soortobjectcode 3664 Omschrijving Telefooncentrale Nummer 2 Archetype-codering V640A050 Archetype-omschrijving Telefooncentrale (type A, 25m2 tot 65m2) Code onderdeel WOZ-object 8230 Omschrijving Telefooncentrale Standaard grootte (BVO) Bouwperiode Nadere verfijning archetype Materiaal 45 m2 Tot begin 2e wereldoorlog Pannen Steen, beton kabelkelder Functionele afschrijving afhankelijk van de benutting van het gebouw. Kengetallen per waardepeildatum Percentage BTW 21 Bandbreedte (tussen minimum en maximum) 30 vervangingswaarde per (m2) Ruwbouw Afbouw / vaste inrichting Installaties TOTALEN (afgerond als bedrag > 100) Kengetallen per waardepeildatum Percentage BTW 21 Bandbreedte (tussen minimum en maximum) 30 Actuele bouwkosten oorspronkelijke bouwwijze Actuele bouwkosten huidige bouwwijze vervangingswaarde excl. 21 BTW vervangingswaarde per m2 excl. 21 BTW per m2 ruwbouw afbouw installatie incl. 21 BTW Gemiddelde hoogte (per bouwlaag) 3.8 Factor verandering bouwwijze 0,900 0,900 0,900 vervangingswaarde per (m2) Ruwbouw Afbouw / vaste inrichting Installaties TOTALEN (afgerond als bedrag > 100) Taxatiewijzer Telefonie Pagina 23

24 Bijlage 3 KENGETALLEN Soortobjectcode 3664 Omschrijving Telefooncentrale Nummer 3 Archetype-codering V640B050 Archetype-omschrijving Telefooncentrale (type B, 35m2 tot 50m2) Code onderdeel WOZ-object 8230 Omschrijving Telefooncentrale Standaard grootte (BVO) Bouwperiode Nadere verfijning archetype Materiaal 42 m2 Tot begin 2e wereldoorlog Pannen Steen, beton kabelkelder Functionele afschrijving afhankelijk van de benutting van het gebouw. Kengetallen per waardepeildatum Percentage BTW 21 Bandbreedte (tussen minimum en maximum) 30 vervangingswaarde per (m2) Ruwbouw Afbouw / vaste inrichting Installaties TOTALEN (afgerond als bedrag > 100) Kengetallen per waardepeildatum Percentage BTW 21 Bandbreedte (tussen minimum en maximum) 30 Actuele bouwkosten oorspronkelijke bouwwijze Actuele bouwkosten huidige bouwwijze vervangingswaarde excl. 21 BTW vervangingswaarde per m2 excl. 21 BTW per m2 ruwbouw afbouw installatie incl. 21 BTW Gemiddelde hoogte (per bouwlaag) 4 Factor verandering bouwwijze 0,900 0,900 0,900 vervangingswaarde per (m2) Ruwbouw Afbouw / vaste inrichting Installaties TOTALEN (afgerond als bedrag > 100) Taxatiewijzer Telefonie Pagina 24

25 Bijlage 3 KENGETALLEN Soortobjectcode 3664 Omschrijving Telefooncentrale Nummer 4 Archetype-codering V640B150 Archetype-omschrijving Telefooncentrale (type B960, 10m2 tot 20m2) Code onderdeel WOZ-object 8230 Omschrijving Telefooncentrale Standaard grootte (BVO) 11 m2 Bouwperiode >1990 Nadere verfijning archetype Plat dak Materiaal Steen, beton kabelkelder prefab APANK 960 Kengetallen per waardepeildatum Percentage BTW 21 Bandbreedte (tussen minimum en maximum) 30 vervangingswaarde per (m2) Ruwbouw Afbouw / vaste inrichting Installaties TOTALEN (afgerond als bedrag > 100) Kengetallen per waardepeildatum Percentage BTW 21 Bandbreedte (tussen minimum en maximum) 30 Actuele bouwkosten oorspronkelijke bouwwijze Actuele bouwkosten huidige bouwwijze vervangingswaarde excl. 21 BTW vervangingswaarde per m2 excl. 21 BTW per m2 ruwbouw afbouw installatie incl. 21 BTW Gemiddelde hoogte (per bouwlaag) 3.5 Factor verandering bouwwijze 1,000 1,000 1,000 vervangingswaarde per (m2) Ruwbouw Afbouw / vaste inrichting Installaties TOTALEN (afgerond als bedrag > 100) Taxatiewijzer Telefonie Pagina 25

26 Bijlage 3 KENGETALLEN Soortobjectcode 3664 Omschrijving Telefooncentrale Nummer 5 Archetype-codering V640B250 Archetype-omschrijving Telefooncentrale (type B1920, 20m2 tot 40m2) Code onderdeel WOZ-object 8230 Omschrijving Telefooncentrale Standaard grootte (BVO) 30 m2 Bouwperiode >1990 Nadere verfijning archetype Plat dak Materiaal Steen, beton kabelkelder prefab APANK 1920 Kengetallen per waardepeildatum Percentage BTW 21 Bandbreedte (tussen minimum en maximum) 30 vervangingswaarde per (m2) Ruwbouw Afbouw / vaste inrichting Installaties TOTALEN (afgerond als bedrag > 100) Kengetallen per waardepeildatum Percentage BTW 21 Bandbreedte (tussen minimum en maximum) 30 Actuele bouwkosten oorspronkelijke bouwwijze Actuele bouwkosten huidige bouwwijze vervangingswaarde excl. 21 BTW vervangingswaarde per m2 excl. 21 BTW per m2 ruwbouw afbouw installatie incl. 21 BTW Gemiddelde hoogte (per bouwlaag) 3.5 Factor verandering bouwwijze 1,000 1,000 1,000 vervangingswaarde per (m2) Ruwbouw Afbouw / vaste inrichting Installaties TOTALEN (afgerond als bedrag > 100) Taxatiewijzer Telefonie Pagina 26

27 Bijlage 3 KENGETALLEN Soortobjectcode 3664 Omschrijving Telefooncentrale Nummer 6 Archetype-codering V640C050 Archetype-omschrijving Telefooncentrale (type C, 37m2 tot 62 m2) Code onderdeel WOZ-object 8230 Omschrijving Telefooncentrale Standaard grootte (BVO) Bouwperiode Nadere verfijning archetype Materiaal 50 m2 Tussen 1946 en 1951 met schilddak Pannen Steen, beton kabelkelder Functionele afschrijving afhankelijk van de benutting van het gebouw. Kengetallen per waardepeildatum Percentage BTW 21 Bandbreedte (tussen minimum en maximum) 30 vervangingswaarde per (m2) Ruwbouw Afbouw / vaste inrichting Installaties TOTALEN (afgerond als bedrag > 100) Kengetallen per waardepeildatum Percentage BTW 21 Bandbreedte (tussen minimum en maximum) 30 Actuele bouwkosten oorspronkelijke bouwwijze Actuele bouwkosten huidige bouwwijze vervangingswaarde excl. 21 BTW vervangingswaarde per m2 excl. 21 BTW per m2 ruwbouw afbouw installatie incl. 21 BTW Gemiddelde hoogte (per bouwlaag) 4 Factor verandering bouwwijze 0,900 0,900 0,900 vervangingswaarde per (m2) Ruwbouw Afbouw / vaste inrichting Installaties TOTALEN (afgerond als bedrag > 100) Taxatiewijzer Telefonie Pagina 27

28 Bijlage 3 KENGETALLEN Soortobjectcode 3664 Omschrijving Telefooncentrale Nummer 7 Archetype-codering V640E150 Archetype-omschrijving Telefooncentrale (type E1, 200m2) Code onderdeel WOZ-object 8230 Omschrijving Telefooncentrale Standaard grootte (BVO) 200 m2 Bouwperiode Tot begin jaren 60 Nadere verfijning archetype Pannen Materiaal Steen, beton kabelkelder Functionele afschrijving afhankelijk van de benutting van het gebouw. Kengetallen per waardepeildatum Percentage BTW 21 Bandbreedte (tussen minimum en maximum) 30 vervangingswaarde per (m2) Ruwbouw Afbouw / vaste inrichting Installaties TOTALEN (afgerond als bedrag > 100) Kengetallen per waardepeildatum Percentage BTW 21 Bandbreedte (tussen minimum en maximum) 30 Actuele bouwkosten oorspronkelijke bouwwijze Actuele bouwkosten huidige bouwwijze vervangingswaarde excl. 21 BTW vervangingswaarde per m2 excl. 21 BTW per m2 ruwbouw afbouw installatie incl. 21 BTW Gemiddelde hoogte (per bouwlaag) 4 Factor verandering bouwwijze 1,000 1,000 1,000 vervangingswaarde per (m2) Ruwbouw Afbouw / vaste inrichting Installaties TOTALEN (afgerond als bedrag > 100) Taxatiewijzer Telefonie Pagina 28

29 Bijlage 3 KENGETALLEN Soortobjectcode 3664 Omschrijving Telefooncentrale Nummer 8 Archetype-codering V640G150 Archetype-omschrijving Telefooncentrale (type G1, 625m2) Code onderdeel WOZ-object 8230 Omschrijving Telefooncentrale Standaard grootte (BVO) 625 m2 Bouwperiode Na 1964 Nadere verfijning archetype Plat dak Materiaal Steen, beton kabelkelder Functionele afschrijving afhankelijk van de benutting van het gebouw. Kengetallen per waardepeildatum Percentage BTW 21 Bandbreedte (tussen minimum en maximum) 30 vervangingswaarde per (m2) Ruwbouw Afbouw / vaste inrichting Installaties TOTALEN (afgerond als bedrag > 100) Kengetallen per waardepeildatum Percentage BTW 21 Bandbreedte (tussen minimum en maximum) 30 Actuele bouwkosten oorspronkelijke bouwwijze Actuele bouwkosten huidige bouwwijze vervangingswaarde excl. 21 BTW vervangingswaarde per m2 excl. 21 BTW per m2 ruwbouw afbouw installatie incl. 21 BTW Gemiddelde hoogte (per bouwlaag) 4.5 Factor verandering bouwwijze 1,000 1,000 1,000 vervangingswaarde per (m2) Ruwbouw Afbouw / vaste inrichting Installaties TOTALEN (afgerond als bedrag > 100) Taxatiewijzer Telefonie Pagina 29

30 Bijlage 3 KENGETALLEN Soortobjectcode 3664 Omschrijving Telefooncentrale Nummer 9 Archetype-codering V640H150 Archetype-omschrijving Telefooncentrale (type H7/5, 975m2) Code onderdeel WOZ-object 8230 Omschrijving Telefooncentrale Standaard grootte (BVO) 975 m2 Bouwperiode Na 1964 Nadere verfijning archetype Plat dak Materiaal Steen, beton kabelkelder Functionele afschrijving afhankelijk van de benutting van het gebouw. Kengetallen per waardepeildatum Percentage BTW 21 Bandbreedte (tussen minimum en maximum) 30 vervangingswaarde per (m2) Ruwbouw Afbouw / vaste inrichting Installaties TOTALEN (afgerond als bedrag > 100) Kengetallen per waardepeildatum Percentage BTW 21 Bandbreedte (tussen minimum en maximum) 30 Actuele bouwkosten oorspronkelijke bouwwijze Actuele bouwkosten huidige bouwwijze vervangingswaarde excl. 21 BTW vervangingswaarde per m2 excl. 21 BTW per m2 ruwbouw afbouw installatie incl. 21 BTW Gemiddelde hoogte (per bouwlaag) 4.5 Factor verandering bouwwijze 1,000 1,000 1,000 vervangingswaarde per (m2) Ruwbouw Afbouw / vaste inrichting Installaties TOTALEN (afgerond als bedrag > 100) Taxatiewijzer Telefonie Pagina 30

31 Bijlage 3 KENGETALLEN Soortobjectcode 3664 Omschrijving Telefooncentrale Nummer 10 Archetype-codering V640K150 Archetype-omschrijving Telefooncentrale (type K10/6, 1525m2) Code onderdeel WOZ-object 8230 Omschrijving Telefooncentrale Standaard grootte (BVO) 1525 m2 Bouwperiode Na 1964 Nadere verfijning archetype Plat dak Materiaal Steen, beton kabelkelder Functionele afschrijving afhankelijk van de benutting van het gebouw. Kengetallen per waardepeildatum Percentage BTW 21 Bandbreedte (tussen minimum en maximum) 30 vervangingswaarde per (m2) Ruwbouw Afbouw / vaste inrichting Installaties TOTALEN (afgerond als bedrag > 100) Kengetallen per waardepeildatum Percentage BTW 21 Bandbreedte (tussen minimum en maximum) 30 Actuele bouwkosten oorspronkelijke bouwwijze Actuele bouwkosten huidige bouwwijze vervangingswaarde excl. 21 BTW vervangingswaarde per m2 excl. 21 BTW per m2 ruwbouw afbouw installatie incl. 21 BTW Gemiddelde hoogte (per bouwlaag) 4.5 Factor verandering bouwwijze 1,000 1,000 1,000 vervangingswaarde per (m2) Ruwbouw Afbouw / vaste inrichting Installaties TOTALEN (afgerond als bedrag > 100) Taxatiewijzer Telefonie Pagina 31

32 Bijlage 3 KENGETALLEN Soortobjectcode 3664 Omschrijving Telefooncentrale Nummer 11 Archetype-codering V640K450 Archetype-omschrijving Telefooncentrale (type K10/9, 1980m2) Code onderdeel WOZ-object 8230 Omschrijving Telefooncentrale Standaard grootte (BVO) 1980 m2 Bouwperiode Na 1964 Nadere verfijning archetype Plat dak Materiaal Steen, beton kabelkelder Functionele afschrijving afhankelijk van de benutting van het gebouw. Kengetallen per waardepeildatum Percentage BTW 21 Bandbreedte (tussen minimum en maximum) 30 vervangingswaarde per (m2) Ruwbouw Afbouw / vaste inrichting Installaties TOTALEN (afgerond als bedrag > 100) Kengetallen per waardepeildatum Percentage BTW 21 Bandbreedte (tussen minimum en maximum) 30 Actuele bouwkosten oorspronkelijke bouwwijze Actuele bouwkosten huidige bouwwijze vervangingswaarde excl. 21 BTW vervangingswaarde per m2 excl. 21 BTW per m2 ruwbouw afbouw installatie incl. 21 BTW Gemiddelde hoogte (per bouwlaag) 4.5 Factor verandering bouwwijze 1,000 1,000 1,000 vervangingswaarde per (m2) Ruwbouw Afbouw / vaste inrichting Installaties TOTALEN (afgerond als bedrag > 100) Taxatiewijzer Telefonie Pagina 32

33 Bijlage 3 KENGETALLEN Soortobjectcode 3664 Omschrijving Telefooncentrale Nummer 12 Archetype-codering V640L150 Archetype-omschrijving Telefooncentrale (type L1, 225m2) Code onderdeel WOZ-object 8230 Omschrijving Telefooncentrale Standaard grootte (BVO) 225 m2 Bouwperiode Na 1960 Nadere verfijning archetype Plat dak Materiaal Steen, beton betonkelder Functionele afschrijving afhankelijk van de benutting van het gebouw. Kengetallen per waardepeildatum Percentage BTW 21 Bandbreedte (tussen minimum en maximum) 30 vervangingswaarde per (m2) Ruwbouw Afbouw / vaste inrichting Installaties TOTALEN (afgerond als bedrag > 100) Kengetallen per waardepeildatum Percentage BTW 21 Bandbreedte (tussen minimum en maximum) 30 Actuele bouwkosten oorspronkelijke bouwwijze Actuele bouwkosten huidige bouwwijze vervangingswaarde excl. 21 BTW vervangingswaarde per m2 excl. 21 BTW per m2 ruwbouw afbouw installatie incl. 21 BTW Gemiddelde hoogte (per bouwlaag) 4.5 Factor verandering bouwwijze 1,000 1,000 1,000 vervangingswaarde per (m2) Ruwbouw Afbouw / vaste inrichting Installaties TOTALEN (afgerond als bedrag > 100) Taxatiewijzer Telefonie Pagina 33

34 Bijlage 3 KENGETALLEN Soortobjectcode 3664 Omschrijving Telefooncentrale Nummer 13 Archetype-codering V640L250 Archetype-omschrijving Telefooncentrale (type L2, 375m2) Code onderdeel WOZ-object 8230 Omschrijving Telefooncentrale Standaard grootte (BVO) 375 m2 Bouwperiode Tussen 1960 en 1990 Nadere verfijning archetype Plat dak Materiaal Steen, beton kabelkelder Functionele afschrijving afhankelijk van de benutting van het gebouw Kengetallen per waardepeildatum Percentage BTW 21 Bandbreedte (tussen minimum en maximum) 30 vervangingswaarde per (m2) Ruwbouw Afbouw / vaste inrichting Installaties TOTALEN (afgerond als bedrag > 100) Kengetallen per waardepeildatum Percentage BTW 21 Bandbreedte (tussen minimum en maximum) 30 Actuele bouwkosten oorspronkelijke bouwwijze Actuele bouwkosten huidige bouwwijze vervangingswaarde excl. 21 BTW vervangingswaarde per m2 excl. 21 BTW per m2 ruwbouw afbouw installatie incl. 21 BTW Gemiddelde hoogte (per bouwlaag) 4.5 Factor verandering bouwwijze 1,000 1,000 1,000 vervangingswaarde per (m2) Ruwbouw Afbouw / vaste inrichting Installaties TOTALEN (afgerond als bedrag > 100) Taxatiewijzer Telefonie Pagina 34

35 Bijlage 3 KENGETALLEN Soortobjectcode 3664 Omschrijving Telefooncentrale Nummer 14 Archetype-codering V640M050 Archetype-omschrijving Telefooncentrale (v.a. 2000m2) Code onderdeel WOZ-object 8230 Omschrijving Telefooncentrale Standaard grootte (BVO) 6000 m2 Bouwperiode Na 1990 Nadere verfijning archetype Plat dak Materiaal Steen, beton kabelkelder Functionele afschrijving afhankelijk van de benutting van het gebouw Kengetallen per waardepeildatum Percentage BTW 21 Bandbreedte (tussen minimum en maximum) 30 vervangingswaarde per (m2) Ruwbouw Afbouw / vaste inrichting Installaties TOTALEN (afgerond als bedrag > 100) Kengetallen per waardepeildatum Percentage BTW 21 Bandbreedte (tussen minimum en maximum) 30 Actuele bouwkosten oorspronkelijke bouwwijze Actuele bouwkosten huidige bouwwijze vervangingswaarde excl. 21 BTW vervangingswaarde per m2 excl. 21 BTW per m2 ruwbouw afbouw installatie incl. 21 BTW Gemiddelde hoogte (per bouwlaag) 4 Factor verandering bouwwijze 1,000 1,000 1,000 vervangingswaarde per (m2) Ruwbouw Afbouw / vaste inrichting Installaties TOTALEN (afgerond als bedrag > 100) Taxatiewijzer Telefonie Pagina 35

36 Bijlage 3 KENGETALLEN Soortobjectcode 3664 Omschrijving Telefooncentrale Nummer 15 Archetype-codering V640P030 Archetype-omschrijving POPstation (6m²) Code onderdeel WOZ-object 8230 Omschrijving Telefooncentrale Standaard grootte (BVO) 6 m2 Bouwperiode >2000 Nadere verfijning archetype Plat dak Materiaal Beton Functionele afschrijving afhankelijk van de benutting van het gebouw. Kengetallen per waardepeildatum Percentage BTW 21 Bandbreedte (tussen minimum en maximum) 0 Actuele bouwkosten oorspronkelijke bouwwijze Actuele bouwkosten huidige bouwwijze vervangingswaarde excl. 21 BTW vervangingswaarde per m2 excl. 21 BTW per m2 ruwbouw afbouw installatie incl. 21 BTW ,00 0,00 Gemiddelde hoogte (per bouwlaag) 3 Factor verandering bouwwijze 1,000 vervangingswaarde per (m2) Ruwbouw Afbouw / vaste inrichting Installaties TOTALEN (afgerond als bedrag > 100) Taxatiewijzer Telefonie Pagina 36

37 Bijlage 3 KENGETALLEN Soortobjectcode 3664 Omschrijving Telefooncentrale Nummer 16 Archetype-codering V640P130 Archetype-omschrijving POPstation (15m²) Code onderdeel WOZ-object 8230 Omschrijving Telefooncentrale Standaard grootte (BVO) 15 m2 Bouwperiode >2000 Nadere verfijning archetype Plat dak Materiaal Beton Functionele afschrijving afhankelijk van de benutting van het gebouw. Kengetallen per waardepeildatum Percentage BTW 21 Bandbreedte (tussen minimum en maximum) 0 Actuele bouwkosten oorspronkelijke bouwwijze Actuele bouwkosten huidige bouwwijze vervangingswaarde excl. 21 BTW vervangingswaarde per m2 excl. 21 BTW per m2 ruwbouw afbouw installatie incl. 21 BTW ,00 0,00 Gemiddelde hoogte (per bouwlaag) 3 Factor verandering bouwwijze 1,000 vervangingswaarde per (m2) Ruwbouw Afbouw / vaste inrichting Installaties TOTALEN (afgerond als bedrag > 100) Taxatiewijzer Telefonie Pagina 37

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 19 Telefonie

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 19 Telefonie Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 19 Telefonie Waardepeildatum 1 januari 2009 Colofon Taxatiewijzer Telefonie waardepeildatum 1 januari 2009 Deze taxatiewijzer is een uitgave van de Vereniging van Nederlandse

Nadere informatie

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 19 Telefonie

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 19 Telefonie Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 19 Telefonie Waardepeildatum 1 januari 2013 Colofon Taxatiewijzer Telefonie waardepeildatum 1 januari 2013 Deze taxatiewijzer is een uitgave van de Vereniging van Nederlandse

Nadere informatie

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 19 Telefonie

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 19 Telefonie Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 19 Telefonie Waardepeildatum 1 januari 2011 Colofon Taxatiewijzer Telefonie waardepeildatum 1 januari 2011 Deze taxatiewijzer is een uitgave van de Vereniging van Nederlandse

Nadere informatie

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 19 Telefonie

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 19 Telefonie Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 19 Telefonie Waardepeildatum 1 januari 2016 Colofon Taxatiewijzer Telefonie waardepeildatum 1 januari 2016 Deze taxatiewijzer is een uitgave van de Vereniging van Nederlandse

Nadere informatie

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 5 LABORATORIA

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 5 LABORATORIA Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 5 LABORATORIA Waardepeildatum 1 januari 2013 Colofon Taxatiewijzer laboratoria waardepeildatum 1 januari 2013 Deze taxatiewijzer is een uitgave van de Vereniging van Nederlandse

Nadere informatie

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 14 Cultuur

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 14 Cultuur Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 14 Cultuur Waardepeildatum 1 januari 2010 Colofon Taxatiewijzer Cultuur, waardepeildatum 1 januari 2010 Deze taxatiewijzer is een uitgave van de Vereniging van Nederlandse

Nadere informatie

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 14 Cultuur

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 14 Cultuur Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 14 Cultuur Waardepeildatum 1 januari 2011 Colofon Taxatiewijzer Cultuur, waardepeildatum 1 januari 2011 Deze taxatiewijzer is een uitgave van de Vereniging van Nederlandse

Nadere informatie

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 02 Onderwijs

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 02 Onderwijs Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 02 Onderwijs Waardepeildatum 1 januari 2010 Colofon Taxatiewijzer Onderwijs, waardepeildatum 1 januari 2010 Deze taxatiewijzer is een uitgave van de Vereniging van Nederlandse

Nadere informatie

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 5 LABORATORIA

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 5 LABORATORIA Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 5 LABORATORIA Waardepeildatum 1 januari 2011 Colofon Taxatiewijzer laboratoria waardepeildatum 1 januari 2011 Deze taxatiewijzer is een uitgave van de Vereniging van Nederlandse

Nadere informatie

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 15 Kinderboerderijen

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 15 Kinderboerderijen Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 15 Kinderboerderijen Waardepeildatum 1 januari 2015 Colofon Taxatiewijzer Kinderboerderijen, waardepeildatum 1 januari 2015 Deze taxatiewijzer is een uitgave van de Vereniging

Nadere informatie

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 01 Onderwijs

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 01 Onderwijs Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 01 Onderwijs Waardepeildatum 1 januari 2009 Colofon Taxatiewijzer Onderwijs, waardepeildatum 1 januari 2009 Deze taxatiewijzer is een uitgave van de Vereniging van Nederlandse

Nadere informatie

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 01 Onderwijs

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 01 Onderwijs Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 01 Onderwijs Waardepeildatum 1 januari 2011 Colofon Taxatiewijzer Onderwijs, waardepeildatum 1 januari 2011 Deze taxatiewijzer is een uitgave van de Vereniging van Nederlandse

Nadere informatie

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 4. NS-stations RIT/Prorail (o.b.v. convenant perrons, overkappingen e.d.) Waardepeildatum 1 januari 2013

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 4. NS-stations RIT/Prorail (o.b.v. convenant perrons, overkappingen e.d.) Waardepeildatum 1 januari 2013 Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 4 NS-stations RIT/Prorail (o.b.v. convenant perrons, overkappingen e.d.) Waardepeildatum 1 januari 2013 Colofon Taxatiewijzer NS-stations RIT/Prorail, waardepeildatum

Nadere informatie

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 3 Woonwagens

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 3 Woonwagens Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 3 Woonwagens Waardepeildatum 1 januari 2010 Colofon Taxatiewijzer Woonwagens, waardepeildatum 1 januari 2010 Deze taxatiewijzer is een uitgave van de Vereniging van Nederlandse

Nadere informatie

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 14 Cultuur

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 14 Cultuur Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 14 Cultuur Waardepeildatum 1 januari 2015 Colofon Taxatiewijzer Cultuur, waardepeildatum 1 januari 2015 Deze taxatiewijzer is een uitgave van de Vereniging van Nederlandse

Nadere informatie

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 7 PARKEREN

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 7 PARKEREN Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 7 Waardepeildatum 1 januari 2011 Colofon Taxatiewijzer Parkeren, waardepeildatum 1 januari 2011 Deze taxatiewijzer is een uitgave van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten.

Nadere informatie

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 7

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 7 Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 7 Parkeren Waardepeildatum 1 januari 2015 Waardepeildatum 1 januari 2014 Colofon Taxatiewijzer Parkeren, waardepeildatum 1 januari 2015 Deze taxatiewijzer is een uitgave

Nadere informatie

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 5 LABORATORIA

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 5 LABORATORIA Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 5 LABORATORIA Waardepeildatum 1 januari 2012 Colofon Taxatiewijzer laboratoria waardepeildatum 1 januari 2012 Deze taxatiewijzer is een uitgave van de Vereniging van Nederlandse

Nadere informatie

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 3 Woonwagens

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 3 Woonwagens Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 3 Woonwagens Waardepeildatum 1 januari 2009 Colofon Taxatiewijzer Woonwagens, waardepeildatum 1 januari 2009 Deze taxatiewijzer is een uitgave van de Vereniging van Nederlandse

Nadere informatie

Taxatiewijzer en kengetallen Algemene kengetallen (bijgebouwen en infrastructuur)

Taxatiewijzer en kengetallen Algemene kengetallen (bijgebouwen en infrastructuur) Taxatiewijzer en kengetallen Algemene kengetallen (bijgebouwen en infrastructuur) Waardepeildatum 1 januari 2016 Colofon Taxatiewijzer algemene kengetallen, waardepeildatum 1 januari 2016 Deze taxatiewijzer

Nadere informatie

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 5 LABORATORIA

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 5 LABORATORIA Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 5 Waardepeildatum 1 januari 2010 Colofon Taxatiewijzer Laboratoria, waardepeildatum 1 januari 2010 Deze taxatiewijzer is een uitgave van de Vereniging van Nederlandse

Nadere informatie

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 3 Woonwagens

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 3 Woonwagens Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 3 Woonwagens Waardepeildatum 1 januari 2014 Colofon Taxatiewijzer Woonwagens, waardepeildatum 1 januari 2014 Deze taxatiewijzer is een uitgave van de Vereniging van Nederlandse

Nadere informatie

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 3 Woonwagens

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 3 Woonwagens Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 3 Woonwagens Waardepeildatum 1 januari 2012 Colofon Taxatiewijzer Woonwagens, waardepeildatum 1 januari 2012 Deze taxatiewijzer is een uitgave van de Vereniging van Nederlandse

Nadere informatie

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 15 Kinderboerderijen

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 15 Kinderboerderijen Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 15 Kinderboerderijen Waardepeildatum 1 januari 2013 Colofon Taxatiewijzer Kinderboerderijen, waardepeildatum 1 januari 2013 Deze taxatiewijzer is een uitgave van de Vereniging

Nadere informatie

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 4. NS-stations RIT/Prorail (o.b.v. convenant perrons, overkappingen e.d.) Waardepeildatum 1 januari 2012

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 4. NS-stations RIT/Prorail (o.b.v. convenant perrons, overkappingen e.d.) Waardepeildatum 1 januari 2012 Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 4 NS-stations RIT/Prorail (o.b.v. convenant perrons, overkappingen e.d.) Waardepeildatum 1 januari 2012 Colofon Taxatiewijzer NS-stations RIT/Prorail, waardepeildatum

Nadere informatie

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 7

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 7 Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 7 Parkeren Waardepeildatum 1 januari 2014 Waardepeildatum 1 januari 2014 Colofon Taxatiewijzer Parkeren, waardepeildatum 1 januari 2014 Deze taxatiewijzer is een uitgave

Nadere informatie

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 7 PARKEREN

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 7 PARKEREN Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 7 Waardepeildatum 1 januari 2012 Colofon Taxatiewijzer Parkeren, waardepeildatum 1 januari 2012 Deze taxatiewijzer is een uitgave van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten.

Nadere informatie

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 5 LABORATORIA

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 5 LABORATORIA Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 5 Waardepeildatum 1 januari 2015 Colofon Taxatiewijzer laboratoria waardepeildatum 1 januari 2015 Deze taxatiewijzer is een uitgave van de Vereniging van Nederlandse n.

Nadere informatie

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 8 Ziekenhuizen

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 8 Ziekenhuizen Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 8 Ziekenhuizen Waardepeildatum 1 januari 2009 Colofon Taxatiewijzer Ziekenhuizen, waardepeildatum 1 januari 2009 Deze taxatiewijzer is een uitgave van de Vereniging van

Nadere informatie

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 6 Crematoria

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 6 Crematoria Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 6 Crematoria Waardepeildatum 1 januari 2014 Colofon Taxatiewijzer Crematoria, waardepeildatum 1 januari 2014 Deze taxatiewijzer is een uitgave van de Vereniging van Nederlandse

Nadere informatie

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 7 Parkeren

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 7 Parkeren Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 7 Parkeren Waardepeildatum 1 januari 2009 Colofon Taxatiewijzer Parkeren, waardepeildatum 1 januari 2009 Deze taxatiewijzer is een uitgave van de Vereniging van Nederlandse

Nadere informatie

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 11 Busstations

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 11 Busstations Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 11 Busstations Waardepeildatum 1 januari 2012 Colofon Taxatiewijzer busstations, waardepeildatum 1 januari 2012 Deze taxatiewijzer is een uitgave van de Vereniging van

Nadere informatie

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 4. NS-stations RIT/ProRail (o.b.v. convenant perrons, overkappingen e.d.) Waardepeildatum 1 januari 2015

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 4. NS-stations RIT/ProRail (o.b.v. convenant perrons, overkappingen e.d.) Waardepeildatum 1 januari 2015 Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 4 NS-stations RIT/ProRail (o.b.v. convenant perrons, overkappingen e.d.) Waardepeildatum 1 januari 2015 Colofon Taxatiewijzer NS-stations RIT/ProRail, waardepeildatum

Nadere informatie

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 6 Crematoria

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 6 Crematoria Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 6 Crematoria Waardepeildatum 1 januari 2016 Colofon Taxatiewijzer Crematoria, waardepeildatum 1 januari 2016 Deze taxatiewijzer is een uitgave van de Vereniging van Nederlandse

Nadere informatie

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 2 Defensie

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 2 Defensie Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 2 Defensie Waardepeildatum 1 januari 2008 Colofon Taxatiewijzer Defensie, waardepeildatum 1 januari 2008 Deze taxatiewijzer is een uitgave van de Vereniging van Nederlandse

Nadere informatie

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 11 Busstations

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 11 Busstations Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 11 Busstations Waardepeildatum 1 januari 2011 Colofon Taxatiewijzer busstations, waardepeildatum 1 januari 2011 Deze taxatiewijzer is een uitgave van de Vereniging van

Nadere informatie

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 12 Windturbines

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 12 Windturbines Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 12 Windturbines Waardepeildatum 1 januari 2010 Colofon Taxatiewijzer Windturbines, waardepeildatum 1 januari 2010 Deze taxatiewijzer is een uitgave van de Vereniging van

Nadere informatie

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 15 Kinderboerderijen

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 15 Kinderboerderijen Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 15 Kinderboerderijen Waardepeildatum 1 januari 2011 Colofon Taxatiewijzer Kinderboerderijen, waardepeildatum 1 januari 2011 Deze taxatiewijzer is een uitgave van de Vereniging

Nadere informatie

Taxatiewijzer en kengetallen Algemeen deel

Taxatiewijzer en kengetallen Algemeen deel Taxatiewijzer en kengetallen Algemeen deel Waardepeildatum 1 januari 2013 Colofon Taxatiewijzer algemeen, waardepeildatum 1 januari 2013 Deze taxatiewijzer is een uitgave van de Vereniging van Nederlandse

Nadere informatie

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 6 Crematoria

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 6 Crematoria Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 6 Crematoria Waardepeildatum 1 januari 2012 Colofon Taxatiewijzer Crematoria, waardepeildatum 1 januari 2012 Deze taxatiewijzer is een uitgave van de Vereniging van Nederlandse

Nadere informatie

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 3 Woonwagens

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 3 Woonwagens Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 3 Woonwagens Waardepeildatum 1 januari 2013 Colofon Taxatiewijzer Woonwagens, waardepeildatum 1 januari 2013 Deze taxatiewijzer is een uitgave van de Vereniging van Nederlandse

Nadere informatie

Taxatiewijzer en kengetallen Algemene kengetallen (bijgebouwen en infrastructuur)

Taxatiewijzer en kengetallen Algemene kengetallen (bijgebouwen en infrastructuur) Taxatiewijzer en kengetallen Algemene kengetallen (bijgebouwen en infrastructuur) Waardepeildatum 1 januari 2017 Colofon Taxatiewijzer algemene kengetallen, waardepeildatum 1 januari 2017 Deze taxatiewijzer

Nadere informatie

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 7 Parkeren

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 7 Parkeren Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 7 Parkeren Waardepeildatum 1 januari 2010 Colofon Taxatiewijzer Parkeren, waardepeildatum 1 januari 2010 Deze taxatiewijzer is een uitgave van de Vereniging van Nederlandse

Nadere informatie

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 14 Cultuur

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 14 Cultuur Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 14 Cultuur Waardepeildatum 1 januari 2016 Colofon Taxatiewijzer Cultuur, waardepeildatum 1 januari 2016 Deze taxatiewijzer is een uitgave van de Vereniging van Nederlandse

Nadere informatie

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 15 Kinderboerderijen

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 15 Kinderboerderijen Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 15 Kinderboerderijen Waardepeildatum 1 januari 2016 Colofon Taxatiewijzer Kinderboerderijen, waardepeildatum 1 januari 2016 Deze taxatiewijzer is een uitgave van de Vereniging

Nadere informatie

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 6 Crematoria

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 6 Crematoria Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 6 Crematoria Waardepeildatum 1 januari 2011 Colofon Taxatiewijzer Crematoria, waardepeildatum 1 januari 2011 Deze taxatiewijzer is een uitgave van de Vereniging van Nederlandse

Nadere informatie

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 12 Windturbines

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 12 Windturbines Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 12 Windturbines Waardepeildatum 1 januari 2011 Colofon Taxatiewijzer Windturbines, waardepeildatum 1 januari 2011 Deze taxatiewijzer is een uitgave van de Vereniging van

Nadere informatie

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 11 Busstations

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 11 Busstations Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 11 Busstations Waardepeildatum 1 januari 2015 Colofon Taxatiewijzer busstations, waardepeildatum 1 januari 2015 Deze taxatiewijzer is een uitgave van de Vereniging van

Nadere informatie

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 7 Parkeren

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 7 Parkeren Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 7 Waardepeildatum 1 januari 2008 Colofon Taxatiewijzer, waardepeildatum 1 januari 2008 Deze taxatiewijzer is een uitgave van de Vereniging van Nederlandse n. Copyright

Nadere informatie

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 12 Windturbines

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 12 Windturbines Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 12 Windturbines Waardepeildatum 1 januari 2014 Colofon Taxatiewijzer Windturbines, waardepeildatum 1 januari 2014 Deze taxatiewijzer is een uitgave van de Vereniging van

Nadere informatie

Vervangingswaarde. Restwaarde. Definitief correctiemodel WOZ II 7 april 2015

Vervangingswaarde. Restwaarde. Definitief correctiemodel WOZ II 7 april 2015 VRAAG 7 Vraag. 8 waardepeildatum 0-0- 204 jaar ingebruikname 935 Leeftijd Opleidingsschool 79 Standaardgrootte Oppervlakte.500 Bouwkosten.32 (excl. Btw) HB-waarde.968.000 % Herbouwwaarde Levensduur in

Nadere informatie

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 11 Busstations

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 11 Busstations Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 11 Busstations Waardepeildatum 1 januari 2008 Colofon Taxatiewijzer busstations, waardepeildatum 1 januari 2008 Deze taxatiewijzer is een uitgave van de Vereniging van

Nadere informatie

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 12 Windturbines

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 12 Windturbines Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 12 Windturbines Waardepeildatum 1 januari 2013 Colofon Taxatiewijzer Windturbines, waardepeildatum 1 januari 2013 Deze taxatiewijzer is een uitgave van de Vereniging van

Nadere informatie

WAARDERINGSKAMER. Record-layout Stuf-TAX. versie 4

WAARDERINGSKAMER. Record-layout Stuf-TAX. versie 4 WAARDERINGSKAMER Record-layout Stuf-TAX versie 4 1 1. OPBOUW LEVERINGSBESTAND 1. Voorlooprecord 1-2 2 N 93.11 Recordidentificatiecode Stuf-TAX (= 00) 3-6 4 N 09.10 Gemeentecode 7-46 40 A 09.11 Gemeentenaam

Nadere informatie

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 6 Crematoria

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 6 Crematoria Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 6 Crematoria Waardepeildatum 1 januari 2017 Colofon Taxatiewijzer Crematoria, waardepeildatum 1 januari 2017 Deze taxatiewijzer is een uitgave van de Vereniging van Nederlandse

Nadere informatie

WAARDERINGSKAMER NOTITIE. Betreft: Marktanalyse, taxeren en kwaliteitscontrole van WOZ-taxaties van woningen bij weinig marktinformatie

WAARDERINGSKAMER NOTITIE. Betreft: Marktanalyse, taxeren en kwaliteitscontrole van WOZ-taxaties van woningen bij weinig marktinformatie WAARDERINGSKAMER NOTITIE Betreft: Marktanalyse, taxeren en kwaliteitscontrole van WOZ-taxaties van woningen bij weinig marktinformatie Datum: Versie 25 mei 2009 Bijlage(n): 1. Inleiding De kredietcrisis

Nadere informatie

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 12

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 12 Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 12 Windturbines Waardepeildatum 1 januari 2015 Typerende foto voor betreffende archetypes Colofon Taxatiewijzer Windturbines, waardepeildatum 1 januari 2015 Deze taxatiewijzer

Nadere informatie

1. Inleiding WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Lingewaard/uitvoering WOZ werkzaamheden door gemeente Arnhem. Datum: 25 april 2013

1. Inleiding WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Lingewaard/uitvoering WOZ werkzaamheden door gemeente Arnhem. Datum: 25 april 2013 WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN BEVINDINGEN Gemeente: Lingewaard/uitvoering WOZ werkzaamheden door gemeente Arnhem Datum: 25 april 2013 Datum rapport: 1 juli 2013 1. Inleiding Dit rapport van bevindingen

Nadere informatie

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 12 Windturbines

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 12 Windturbines Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 12 Windturbines Waardepeildatum 1 januari 2009 Colofon Taxatiewijzer Windturbines, waardepeildatum 1 januari 2009 Deze taxatiewijzer is een uitgave van de Vereniging van

Nadere informatie

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 7

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 7 Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 7 Parkeren Waardepeildatum 1 januari 2016 Waardepeildatum 1 januari 2014 Colofon Taxatiewijzer Parkeren, waardepeildatum 1 januari 2016 Deze taxatiewijzer is een uitgave

Nadere informatie

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 8 Ziekenhuizen

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 8 Ziekenhuizen Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 8 Ziekenhuizen Waardepeildatum 1 januari 2015 Colofon Taxatiewijzer Ziekenhuizen, waardepeildatum 1 januari 2015 Deze taxatiewijzer is een uitgave van de Vereniging van

Nadere informatie

1. Inleiding WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Purmerend uitvoeringsorganisatie: Datum: 10 april Gemeente/ Datum rapport: 21 mei 2013

1. Inleiding WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Purmerend uitvoeringsorganisatie: Datum: 10 april Gemeente/ Datum rapport: 21 mei 2013 WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN BEVINDINGEN Gemeente/ Purmerend uitvoeringsorganisatie: Datum: 10 april 2013 Datum rapport: 21 mei 2013 1. Inleiding Dit rapport van bevindingen is de weergave van ons onderzoek

Nadere informatie

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 8 Ziekenhuizen

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 8 Ziekenhuizen Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 8 Ziekenhuizen Waardepeildatum 1 januari 2013 Colofon Taxatiewijzer Ziekenhuizen, waardepeildatum 1 januari 2013 Deze taxatiewijzer is een uitgave van de Vereniging van

Nadere informatie

1. Inleiding WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Gorinchem uitvoeringsorganisatie: Datum: 18 juli 2013. Gemeente/

1. Inleiding WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Gorinchem uitvoeringsorganisatie: Datum: 18 juli 2013. Gemeente/ WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN BEVINDINGEN Gemeente/ Gorinchem uitvoeringsorganisatie: Datum: 18 juli 2013 Datum rapport: 21 augustus 2013 1. Inleiding Dit rapport van bevindingen is de weergave van ons

Nadere informatie

Vorige vastgestelde WOZ-waarde (waardepeildatum )

Vorige vastgestelde WOZ-waarde (waardepeildatum ) Locatie woning Huisnummer 339 1019 LG Taxatieverslag Woningen WOZ-objectnummer 036300495439 Dagtekening taxatieverslag 21-09-2016 Waardepeildatum 01-01-2016 Toestandspeildatum 01-01-2016 Vastgestelde WOZ-waarde

Nadere informatie

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 3 Woonwagens

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 3 Woonwagens Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 3 Woonwagens Waardepeildatum 1 januari 2016 Colofon Taxatiewijzer Woonwagens, waardepeildatum 1 januari 2016 Deze taxatiewijzer is een uitgave van de Vereniging van Nederlandse

Nadere informatie

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 16 Nutsvoorzieningen

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 16 Nutsvoorzieningen Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 16 Nutsvoorzieningen Waardepeildatum 1 januari 2014 Colofon Taxatiewijzer Nutsvoorzieningen, waardepeildatum 1 januari 2014 Deze taxatiewijzer is een uitgave van de Vereniging

Nadere informatie

Taxatieverslag Woningen

Taxatieverslag Woningen Locatie woning Da Costastraat 94 H 1053 ZS Taxatieverslag Woningen WOZ-objectnummer 036300072828 Dagtekening taxatieverslag 03-09-2015 Waardepeildatum 01-01-2015 Toestandspeildatum 01-01-2015 Vastgestelde

Nadere informatie

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 10 Kloosters

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 10 Kloosters Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 10 Kloosters Waardepeildatum 1 januari 2009 Colofon Taxatiewijzer Kloosters, waardepeildatum 1 januari 2009 Deze taxatiewijzer is een uitgave van de Vereniging van Nederlandse

Nadere informatie

November 2014. FAQ: Breedband, eigenschappen en aanleg

November 2014. FAQ: Breedband, eigenschappen en aanleg November 2014 FAQ: Breedband, eigenschappen en aanleg ALGEMENE VRAGEN Wat is breedband? Breedband is de verzamelnaam voor snelle infrastructuur die het mogelijk maakt aan te sluiten op het internet (wereldwijde

Nadere informatie

1. Inleiding WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Tytsjerksteradiel uitvoeringsorganisatie: Datum: 26 september 2012.

1. Inleiding WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Tytsjerksteradiel uitvoeringsorganisatie: Datum: 26 september 2012. WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN EN Gemeente/ Tytsjerksteradiel uitvoeringsorganisatie: Datum: 26 september 2012 Datum rapport: 22 oktober 2012 1. Inleiding Dit rapport van bevindingen is de weergave van ons

Nadere informatie

1. Inleiding WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Sluis uitvoeringsorganisatie: Datum: 28 maart 2013. Gemeente/ Datum rapport: 15 mei 2013

1. Inleiding WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Sluis uitvoeringsorganisatie: Datum: 28 maart 2013. Gemeente/ Datum rapport: 15 mei 2013 WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN BEVINDINGEN Gemeente/ Sluis uitvoeringsorganisatie: Datum: 28 maart 2013 Datum rapport: 15 mei 2013 1. Inleiding Dit rapport van bevindingen is de weergave van ons onderzoek

Nadere informatie

Inleiding WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Datum: 3 september 2008. Datum rapport: 8 september 2008

Inleiding WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Datum: 3 september 2008. Datum rapport: 8 september 2008 WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN BEVINDINGEN Gemeente: Nijmegen Datum: 3 september 2008 Datum rapport: 8 september 2008 Inleiding Dit rapport van bevindingen is de weergave van de ter plaatse die de Waarderingskamer

Nadere informatie

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 8 Ziekenhuizen

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 8 Ziekenhuizen Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 8 Ziekenhuizen Waardepeildatum 1 januari 2011 Colofon Taxatiewijzer Ziekenhuizen, waardepeildatum 1 januari 2011 Deze taxatiewijzer is een uitgave van de Vereniging van

Nadere informatie

25 april 2017 (definitief)

25 april 2017 (definitief) WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN EN Gemeente/ Arnhem uitvoeringsorganisatie: Datum: 23 maart 2017 Datum rapport: 5 april 2017 (concept) 25 april 2017 (definitief) 1. Inleiding Dit rapport van bevindingen is

Nadere informatie

1. Inleiding WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Geldrop-Mierlo uitvoeringsorganisatie: Datum: 2 oktober 2014. Gemeente/

1. Inleiding WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Geldrop-Mierlo uitvoeringsorganisatie: Datum: 2 oktober 2014. Gemeente/ WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN BEVINDINGEN Gemeente/ Geldrop-Mierlo uitvoeringsorganisatie: Datum: 2 oktober 2014 Datum rapport: 14 oktober 2014 1. Inleiding Dit rapport van bevindingen is de weergave van

Nadere informatie

Even voorstellen. Tjaden woonbiologie. onderwerpen. Hoogfrequent. Verstoringen buiten. Ontmoetings- en bijscholingsdag Lecherantenne

Even voorstellen. Tjaden woonbiologie. onderwerpen. Hoogfrequent. Verstoringen buiten. Ontmoetings- en bijscholingsdag Lecherantenne 21-05-2011 Tjaden woonbiologie Ontmoetings- en bijscholingsdag Lecherantenne 21 mei 2011 onderwerpen Introductie Woonbiologische verstoringen Buiten Binnen Oplossingen Vuile stroom of dirty power Cursus

Nadere informatie

Gemeentelijk WOZ-rapport

Gemeentelijk WOZ-rapport Gemeentelijk WOZ-rapport Adres Adres 8 en woonplaats KLEISTAD Gemeente Wijk Centrum Vogelenbuurt Bouwkundig Objectstatus Object in gebruik Bouwjaar(klasse) 1978 Inhoud (m3) 340 bruto Gebruiksoppervlak

Nadere informatie

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 12 Windturbines

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 12 Windturbines Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 12 Windturbines Waardepeildatum 1 januari 2012 Colofon Taxatiewijzer Windturbines, waardepeildatum 1 januari 2012 Deze taxatiewijzer is een uitgave van de Vereniging van

Nadere informatie

WOZ, WAW, BTW, en andere actualiteiten

WOZ, WAW, BTW, en andere actualiteiten WOZ, WAW, BTW, en andere actualiteiten WAARDERINGSKAMER mr. J.G.E.Gieskes Programma Feiten over de WOZ Uitgangspunten WOZ-waardering Werken aan winst Omzetbelasting Informeel contact Randvoorwaarden van

Nadere informatie

7 november 2016 (definitief)

7 november 2016 (definitief) RAPPORT VAN EN Gemeente/ Apeldoorn/Tribuut uitvoeringsorganisatie: Datum: 28 september 2016 Datum rapport: 3 oktober 2016 (concept) 7 november 2016 (definitief) 1. Inleiding Dit rapport van bevindingen

Nadere informatie

Rotterdamse appendix bij de taxatiewijzer Havengebonden objecten van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten

Rotterdamse appendix bij de taxatiewijzer Havengebonden objecten van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten Rotterdamse appendix bij de taxatiewijzer Havengebonden objecten van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten Waardepeildatum 1 januari 2012 INHOUD Voorwoord 1. Grondwaarde 2. Actualisatie kengetallen 2.1

Nadere informatie

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 2 DEFENSIE

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 2 DEFENSIE Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 2 DEFENSIE Waardepeildatum 1 januari 2007 Colofon Taxatiewijzer Defensie, waardepeildatum 1 januari 2007 Deze taxatiewijzer is een uitgave van de Vereniging van Nederlandse

Nadere informatie

Inleiding WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Datum: 28 mei en 16 juli 2009. Datum rapport: 3 augustus 2009

Inleiding WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Datum: 28 mei en 16 juli 2009. Datum rapport: 3 augustus 2009 WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN BEVINDINGEN Gemeente: Utrechtse Heuvelrug Datum: 28 mei en 16 juli 2009 Datum rapport: 3 augustus 2009 Inleiding Dit rapport van bevindingen is de weergave van de inspectie

Nadere informatie

Hoe wordt de WOZ-waarde vastgesteld?

Hoe wordt de WOZ-waarde vastgesteld? In dit document vindt u antwoorden op onderstaande vragen 1. Hoe wordt de WOZ-waarde vastgesteld? 2. Waarvoor wordt de WOZ-waarde gebruikt? 3. Taxatieverslag 4. Hoe wordt de waarde van mijn pand vastgesteld

Nadere informatie

Model Taxatieverslag Woningen

Model Taxatieverslag Woningen Model Taxatieverslag Woningen Locatie woning Straatnaam Huisnummer Postcode Woonplaats * 1 Foto getaxeerde woning WOZ-objectnummer Waardepeildatum 1 januari 20.. Toestandspeildatum 1 januari 20.. Vastgestelde

Nadere informatie

1. Inleiding WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Vaals uitvoeringsorganisatie: Datum: 13 juni Gemeente/ Datum rapport: 25 juni 2013

1. Inleiding WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Vaals uitvoeringsorganisatie: Datum: 13 juni Gemeente/ Datum rapport: 25 juni 2013 WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN BEVINDINGEN Gemeente/ Vaals uitvoeringsorganisatie: Datum: 13 juni 2013 Datum rapport: 25 juni 2013 1. Inleiding Dit rapport van bevindingen is de weergave van ons onderzoek

Nadere informatie

1. Inleiding WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Zwolle uitvoeringsorganisatie: Datum: 21 september Gemeente/

1. Inleiding WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Zwolle uitvoeringsorganisatie: Datum: 21 september Gemeente/ WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN BEVINDINGEN Gemeente/ Zwolle uitvoeringsorganisatie: Datum: 21 september 2015 Datum rapport: 9 november 2015 1. Inleiding Dit rapport van bevindingen is de weergave van ons

Nadere informatie

1. Inleiding. 2. Oordeel uitvoering van de Wet WOZ WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Gemeente/

1. Inleiding. 2. Oordeel uitvoering van de Wet WOZ WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Gemeente/ WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN BEVINDINGEN Gemeente/ Rotterdam uitvoeringsorganisatie: Datum: 18 september 2014 Datum rapport: 21 november 2014 1. Inleiding Dit rapport van bevindingen is de weergave van

Nadere informatie

Model taxatieverslag woningen dat is opgenomen in de bijlage bij deze regeling.

Model taxatieverslag woningen dat is opgenomen in de bijlage bij deze regeling. Artikel Het in bijlage 4 van de Uitvoeringsregeling instructie waardebepaling Wet waardering onroerende zaken opgenomen Model taxatieverslag woningen wordt vervangen door het Model taxatieverslag woningen

Nadere informatie

Nadere kennismaking met de BghU. 9 mei 2016, Arnold Geytenbeek

Nadere kennismaking met de BghU. 9 mei 2016, Arnold Geytenbeek Nadere kennismaking met de BghU 9 mei 2016, Arnold Geytenbeek Pagina Agenda - Korte introductie BghU - Kengetallen BghU - Contacten met burgers, klachten etc. - Bestuurlijke sturing - Bedrijfsvoering BghU

Nadere informatie

22 september 2016 (definitief)

22 september 2016 (definitief) WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN EN Gemeente/ Geldrop-Mierlo/Dienst Dommelvallei uitvoeringsorganisatie: Datum: 25 augustus 2016 Datum rapport: 28 augustus 2016 (concept) 22 september 2016 (definitief) 1.

Nadere informatie

WAARDERINGSKAMER NOTITIE. Betreft: Stuf-TAX versie 4. Datum: 1 juli 2006 Bijlage(n): 3

WAARDERINGSKAMER NOTITIE. Betreft: Stuf-TAX versie 4. Datum: 1 juli 2006 Bijlage(n): 3 WAARDERINGSKAMER NOTITIE Betreft: Stuf-TAX versie 4 Datum: 1 juli 2006 Bijlage(n): 3 1. Inleiding Met ingang van 1 januari 2006 zijn er een aantal wijzigingen doorgevoerd in de definitie van het uitwisselingsformaat

Nadere informatie

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 12 Windturbines

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 12 Windturbines Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 12 Windturbines Waardepeildatum 1 januari 2007 Colofon Taxatiewijzer Windturbines, waardepeildatum 1 januari 2007 Deze taxatiewijzer is een uitgave van de Vereniging van

Nadere informatie

1. Inleiding WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Alphen-Chaam/BWB uitvoeringsorganisatie: Datum: 19 juli Gemeente/

1. Inleiding WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Alphen-Chaam/BWB uitvoeringsorganisatie: Datum: 19 juli Gemeente/ WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN EN Gemeente/ Alphen-Chaam/BWB uitvoeringsorganisatie: Datum: 19 juli 2012 Datum rapport: 27 juli 2012 1. Inleiding Dit rapport van bevindingen is de weergave van ons onderzoek

Nadere informatie

1. Inleiding WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Amstelveen uitvoeringsorganisatie: Datum: 4 juli Gemeente/

1. Inleiding WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Amstelveen uitvoeringsorganisatie: Datum: 4 juli Gemeente/ WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN BEVINDINGEN Gemeente/ Amstelveen uitvoeringsorganisatie: Datum: 4 juli 2013 Datum rapport: 23 september 2013 1. Inleiding Dit rapport van bevindingen is de weergave van ons

Nadere informatie

Taxatiewijzer en kengetallen Algemeen deel

Taxatiewijzer en kengetallen Algemeen deel Taxatiewijzer en kengetallen Algemeen deel Waardepeildatum 1 januari 2016 Colofon Taxatiewijzer algemeen, waardepeildatum 1 januari 2016 Deze taxatiewijzer is een uitgave van de Vereniging van Nederlandse

Nadere informatie

2 mei 2016 (definitief)

2 mei 2016 (definitief) WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN EN Gemeente/ Almere uitvoeringsorganisatie: Datum: 11 april 2016 Datum rapport: 11 april 2016 (concept) 2 mei 2016 (definitief) 1. Inleiding Dit rapport van bevindingen is

Nadere informatie

1. Inleiding WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Mill en St. Hubert/ Werkorganisatie Cuijk, Grave, Mill en Sint Hubert

1. Inleiding WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Mill en St. Hubert/ Werkorganisatie Cuijk, Grave, Mill en Sint Hubert WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN EN Gemeente/ uitvoeringsorganisatie: Datum: 27 september 2016 Mill en St. Hubert/ Werkorganisatie Cuijk, Grave, Mill en Sint Hubert Datum rapport: 7 oktober 2016 1. Inleiding

Nadere informatie

1. Inleiding WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Goirle/TogNederland uitvoeringsorganisatie: Datum: 22 augustus 2012.

1. Inleiding WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Goirle/TogNederland uitvoeringsorganisatie: Datum: 22 augustus 2012. WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN EN Gemeente/ Goirle/TogNederland uitvoeringsorganisatie: Datum: 22 augustus 2012 Datum rapport: 22 september 2012 1. Inleiding Dit rapport van bevindingen is de weergave van

Nadere informatie