Taxatiewijzer en kengetallen Algemene kengetallen (bijgebouwen en infrastructuur)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Taxatiewijzer en kengetallen Algemene kengetallen (bijgebouwen en infrastructuur)"

Transcriptie

1 Taxatiewijzer en kengetallen Algemene kengetallen (bijgebouwen en infrastructuur) Waardepeildatum 1 januari 2016

2 Colofon Taxatiewijzer algemene kengetallen, waardepeildatum 1 januari 2016 Deze taxatiewijzer is een uitgave van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten. Copyright Vereniging van Nederlandse Gemeenten 2016 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en / of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of worden opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten. Dit verbod betreft tevens de gehele of gedeeltelijke bewerking. Uitgevers en samenstellers verklaren dat deze uitgave op zorgvuldige wijze en naar beste weten is samengesteld, evenwel kunnen uitgever en samenstellers op geen enkele wijze instaan voor de juistheid of volledigheid van de informatie. Uitgever en samenstellers aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die het gevolg is van handelingen en / of beslissingen die gebaseerd zijn op de in deze uitgave opgenomen informatie. Gebruikers van de in deze uitgave opgenomen informatie wordt met nadruk aangeraden deze informatie niet geïsoleerd te gebruiken, maar tevens af te gaan op hun professionele kennis en ervaring en de te gebruiken informatie te allen tijde te controleren. Taxatiewijzer Algemene kengetallen Pagina 2

3 VOORWOORD Voor u ligt deel 26 van de set landelijke taxatiewijzers naar waardepeildatum 1 januari Dit deel betreft een aantal kengetallen die gebruikt kunnen worden voor het bepalen van de gecorrigeerde vervangingswaarde van bijgebouwen en infrastructuur. Deze kengetallen kunnen ongeacht het soort object worden gebruikt. Indien er sprake is van een specifieke wijzer prevaleert de in die wijzer weergegeven informatie boven deze algemene (kengetallen-) taxatiewijzer (bijvoorbeeld taxatiewijzers Havengebonden en Industriele objecten, Huurwaardekapitalisatie of Nutsvoorzieningen. Deze wijzer is met name toepasbaar voor kleinere niet-complexe bijgebouwen c.q. infrastructuur. Bij complexere objecten heeft het de voorkeur een activa-registratie c.q. projectadminstratie op te vragen en deze te verwerken. Deze taxatiewijzer is in opdracht van de VNG tot stand gekomen in de Taxatietechnische Kerngroep. Daarin hebben deelgenomen de VNG, de Waarderingskamer, de gemeenten Amsterdam, Den Haag, Rotterdam, Utrecht en de taxatiebedrijven GeoTax, KONDAR WOZ diensten, Invast Hotels, Oranjewoud, Ortec Finance, Van Ameyde Waarderingen, Thorbecke, TOG Nederland, en Wiberg Taxaties. Taxatiewijzer Algemene kengetallen Pagina 3

4 Verschillen ten opzichte van de vorige Taxatiewijzer algemene kengetallen, waardepeildatum 2015, versie 1.0 Onderstaand wordt een overzicht gegeven van de inhoudelijke (niet-redactionele) verschillen in de hoofdstukken ten opzichte van de Taxatiewijzer algemene kengetallen, waardepeildatum 2015, versie 1.0 Voorwoord Toevoeging vergelijking met andere taxatiewijzers Hoofdstuk 1 Doelstelling van deze taxatiewijzer Ongewijzigd Hoofdstuk 2 Beschrijving van de algemene archetypen Hoofdstuk 3 Procedure bijhouding Ongewijzigd Bijlage 1 Bronvermelding Toegevoegd Bijlage 2 Verklarende woordenlijst Toegevoegd Bijlage 3A Bijlage 3B Rapportage kengetallen per archetype bijgebouwen Rapportage kengetallen per archetype infrastructuur 2.1 Kengetallen gewijzigd en archetypen toegevoegd Archetype met wijziging kengetal: B , B , B , B , B , B , B , B , I , I , I , I , I , I , I , I , I , I Nieuw Archetype: I , I , I , I Toelichting archetype aangepast. Aangepast Aangepast Bij archetypen, I , I , I , I , I , I , I , I , is een Standaard grootte en bandbreedte toegevoegd Taxatiewijzer Algemene kengetallen Pagina 4

5 INHOUDSOPGAVE 1 DOELSTELLING VAN DEZE TAXATIEWIJZER 6 2 BESCHRIJVING VAN DE ALGEMENE ARCHETYPEN Inhoudsopgave archetypen Toelichting archetypen 8 3 PROCEDURE BIJHOUDING 11 BIJLAGE 1 - BRONNEN 12 BIJLAGE 2 - VERKLARENDE WOORDENLIJST 13 BIJLAGE 3A - RAPPORTAGE PER ARCHETYPE BIJGEBOUWEN 14 BIJLAGE 3B - RAPPORTAGE PER ARCHETYPE INFRASTRUCTUUR 27 Taxatiewijzer Algemene kengetallen Pagina 5

6 1 Doelstelling van deze taxatiewijzer In deze taxatiewijzer zijn archetypen opgenomen voor de objectcategorieën bijgebouwen en infrastructuur. Deze kengetallen kunnen ongeacht het soort object worden gebruikt. Daarmee vormt deze taxatiewijzer een aanvulling op de diverse taxatiewijzers in de set, zodat niet voor elk archetype afzonderlijk kengetallen gedefinieerd behoeven te worden voor de bijgebouwen en de infrastructuur. De kengetallen betreffen het taxeren op basis van de gecorrigeerde vervangingswaarde. Deze kengetallen worden dus niet gebruikt als onderdeel van het bepalen van de waarde in het economische verkeer (marktwaarde) van een object. 2 Beschrijving van de algemene archetypen 2.1 Inhoudsopgave archetypen Nr. Archetype Omschrijving Onderdeel WOZ-object Kengetal Bijgebouw Kengetal B Loods (bijgebouw) Loods B Kantoor (bijgebouw) Kantoor B Opslag / magazijn (bijgebouw) Opslag / magazijn B Werkruimte (bijgebouw) Werkruimte B Garage aangebouwd/vrijstaand Garage (bijgebouw) aangebouwd/vrijstaand 6 B Carport (bijgebouw) Carport B Berging/schuur Berging/schuur aangebouwd/vrijstaand (bijgebouw) aangebouwd/vrijstaand 8 B Dierenverblijf (bijgebouw) Dierenverblijf B Tuinhuis/blokhut (bijgebouw) Tuinhuis/blokhut B Kantine (bijgebouw) Kantine B Recreatieruimte (bijgebouw) Recreatieruimte B Sanitaire ruimte (bijgebouw) Sanitaire ruimte B Technische installatieruimte (bijgebouw) Technische installatieruimte Taxatiewijzer Algemene kengetallen Pagina 6

7 Nr. Archetype Omschrijving Onderdeel WOZ-object Kengetal Ongebouwd Kengetal I Klinkers (100*200mm zandbodem) Bestrating, verharding en wegen (incl. fundering en riolering) 66,50 66,50 15A I Asfalt (300 kg/m² in 3 lagen) Bestrating, verharding en wegen 83,50 83,50 Standaard (incl. fundering en riolering) 15B I Asfalt (300 kg/m² in 3 lagen) Bestrating, verharding en wegen 120,00 Zwaar verkeer intensief (incl. fundering en riolering) 15C I Asfalt (300 kg/m² in 2 lagen) Minder zwaar en intensief ( landbouwwegen ) Bestrating, verharding en wegen (incl. fundering en riolering) 48,00 16 I Betontegels (dik 40mm met Bestrating, verharding en wegen 38,50 38,00 banden) (incl. fundering en riolering) 17 I Betonplaten Bestrating, verharding en wegen 85,00 85,00 (2000*2000*140mm) (incl. fundering en riolering) 18 I Betonplaten Bestrating, verharding en wegen 87,50 87,00 (2000*2000*160mm) (incl. fundering en riolering) 19 I Betonwegen, betonerfverharding Bestrating, verharding en wegen 53,00 (incl. fundering en riolering) 20 I Hekwerk 2 m hoog (buis/gaas/draad) Omheining / hekwerk 29, I Hekwerk met spijlen Omheining / hekwerk I Draaipoorten hoogte 2 m¹, breedte 1m¹ 23 I Draai- en Schuifpoorten hoogte 2 m¹, breedte 4 m¹ (enkel handbediend) 24 I Draai- en Schuifpoorten hoogte 2 m¹, breedte 4 m¹ (dubbel handbediend) 25 I Schuifpoorten hoogte 2 m¹, breedte 9 m (elektrisch) 26 I Schuifpoorten hoogte 2 m¹, breedte 5 m¹ (elektrisch ) 27 I Slagbomen 4m¹ lang (elektrisch bediend) 28 I Hekwerk 4m¹ hoog (buis/gaas/draad) 3650 Infrastructuur Omheining / hekwerk Omheining / hekwerk 482,50 482,50 Omheining / hekwerk Omheining / hekwerk Omheining / hekwerk Omheining / hekwerk Omheining / hekwerk 39,75 40,00 29 I Rijwielstalling (incl. bestrating, Rijwielstallingen (incl. bestrating, verlichting en excl. overkapping) verlichting en excl. overkapping) 30 I Abri 2,7m¹ lang Abri I Abri 5,5m¹ lang Abri Parkeerterrein / parkeerplaats 32 I Asfalt (23 m² per plaats) Parkeerterrein (incl. fundering en riolering) 33 I Klinkers (23 m² per plaats) Parkeerterrein (incl. fundering en riolering) Taxatiewijzer Algemene kengetallen Pagina 7

8 2.2 Toelichting archetypen In deze taxatiewijzer zijn archetypen opgenomen voor de objectcategorieën bijgebouwen en infrastructuur. Zoals in de aanduiding al wordt gekenschetst, bestaan de bijgebouwen in deze wijzer uit opstallen die onderdeel uitmaken van grotere, incourante objecten. In een andere contekst of als zelfstandig object worden deze typen gebouwen meestal getaxeerd als (deel uitmakend van) een courant object, op de waarde in het economisch verkeer. Om de (gecorrigeerde) vervangingswaarde van deze objecten te bepalen, zijn herbouwwaarden bepaald op basis van gerealiseerde bouwkosten en vastgoedliteratuur ( zie Bronnen in Bijlage 1). Voorbeelden zijn de sanitaire units op een golfterrein of NS-station, kantine bij een busstation, een garage op een defensieterrein etc. Voor de bepaling van de vervangingswaarde van de aanwezige infrastructuur wordt, ongeacht het soort object, gewerkt op basis van uniforme kengetallen. Daarom zijn deze kengetallen opgenomen in dit algemene deel (bijlage 3). Deze kengetallen zijn afgeleid uit de aanlegkosten voor infrastructuur, waarvoor de meest recente versie van het DACE-Prijzenboekje wordt gehanteerd. De kengetallen die in bijlage 3 zijn opgenomen zijn afgeleid uit Dutch Association of Cost Engineers (2015), DACE-Prijzenboekje 31 e editie, Doetinchem: Reed Business en van Archidat Bouwkosten-online.nl, gegevens opgevraagd in De kosten zijn exclusief BTW, maar arbeidskosten en bijkomende kosten. Voor een opsomming van deze bijkomende kosten wordt verwezen naar de Algemene Taxatiewijzer ( Driedelige waarde-opbouw, pag. 10 ). Klinkers en asfalt voor de openbare weg hebben hogere eisen voor belasting dan klinkers en asfalt voor een parkeerplaats. Vandaar het verschil in m²-prijs (teruggerekend van prijs per plaats naar prijs per m²). Bij vergelijking met kengetallen uit eerdere edities van de Taxatiewijzer valt op dat bij een aantal archetypes forse verschuivingen in de waardering hebben plaatsgevonden. De voornaamste redenen zijn gelegen in het streven naar meer uniformiteit en overeenkomst met vergelijkbare archetypes uit andere wijzers. Zo zijn bijvoorbeeld de archetypes voor werkruimte, berging en kantoor in waarde verhoogd om beter aan te sluiten bij de taxatiewaarden in de Taxatiewijzer Defensie, en zijn kantine en sanitair in waarde verlaagd overeenkomstig de waardering in de Taxatiewijzer Sport. Loods en dierenverblijf worden gerefereerd aan de Taxatiewijzer Agrarische gebouwen, infrastructuur aan de Taxatiewijzer Havengebonden objecten en kantoren aan de wijzer HWK. etc. Voor zover nog verschillen tussen de kengetallen in de diverse taxatiewijzers voorkomen, kunnen deze worden verklaard met bovenstaand tekstdeel ( 2 e alinea op deze pagina ) en Voorwoord. Ook is getracht verschillen tot uitdrukking te laten komen tussen bijvoorbeeld werkplaats en opslag, en kantine en recreatieruimte. Eerstgenoemden ( werkplaats en kantine ) worden verondersteld te beschikken over meer voorzieningen ( bijvoorbeeld een pantry, sanitaire voorzieningen of verwarming), Om dezelfde redenen van conformiteit zijn ook wijzigingen aangebracht in de levensduur en restwaarde van de verhardingen. Voor het berekenen van de technische veroudering van infrastructuur werd voor alle onderdelen die betrekking hebben op verharding uitgegaan van een levensduur van 30 jaar met een restwaarde van 30. In navolging van de taxatiewijzer Havengebonden en Industriele Objecten is de levensduur van verharding gesteld op 50 jaar met een restwaarde van nihil. Hierbij wordt wel verondersteld dat in deze 50 jaar enkele malen onderhoudsbeurten hebben plaatsgevonden. Deze bestaan uit het ophalen en verleggen bij klinkers en betonplaten, en anderzijds vervangen van de toplaag bij asfalt. Net als bij de ruwbouw wordt bij eventuele verlenging van de resterende levensduur (zie hoofdstuk 4 Taxatiewijzer Algemeen) uitgegaan van een resterende levensduur van in beginsel minimaal 10 jaar. Voor het berekenen van de technische veroudering werd voor de onderdelen omheiningen en rijwielstallingen uitgegaan van een levensduur van 25 jaar met een restwaarde van 20. In deze Taxatiewijzer Algemene kengetallen Pagina 8

9 taxatiewijzer wordt de levensduur gesteld op 30 jaar en een restwaarde van 15. Bij eventuele verlenging van de resterende levensduur (zie hoofdstuk 4 Taxatiewijzer Algemeen) wordt uitgegaan van een resterende levensduur van in beginsel minimaal 5 jaar. Bij de archetypen voor infrastructuur is een standaard grootte (BVO) en een bandbreedte toegevoegd, behalve voor de archetypen met eenheid per stuk. Het kengetal blijft gelijk indien de grootte van het archetype binnen de bandbreedte valt en het kengetal neemt toe/af als het buiten de bandbreedte valt. Uit analyse van de diverse geraadpleegde bouwkostenboeken (zie bijlage 1 Bronnen) blijkt dat het kengetal bij toenemende grootte afneemt en bij afnemende grootte toeneemt. Betontegels De toepassing van betontegels vindt hoofdzakelijk plaats voor wandel en fietspaden, voor gebruik door lichte voertuigen. Bij scholen worden speelpleinen veelal betegeld. Bij overheidsgebouwen en culturele gebouwen worden betontegels toegepast voor zithoekjes, toegang entree, fietsstalling en fietsplaatsing. Het aanleggen van tegelverharding wordt meestal gedaan op een zandbed van minimaal 20 cm dik. Een zandbed minder dan 20 cm veroorzaakt een grote kans van opvriezing, waardoor de tegels ongelijk komen te liggen. Asfalt Asfalt wordt gebruikt voor verkeerswegen, binnenwegen industriele objecten, parkeerterreinen, wandel en fietspaden. Bij wandel/fietspaden, licht verkeer en agrarische objecten kan men veelal volstaan met één laag; bij parkeerterreinen, industriele wegen, wijkwegen e.d. ( zwaar, niet intensief ) kan men volstaan met een funderingslaag met twee asfaltlagen en bij verkeerswegen met veel vrachtverkeer en industriele complexen ( zwaar verkeer, intensief gebruik ) wordt gewerkt met drie lagen asfalt. Als gevolg van grote verschillen in oppervlakten is een ruime bandbreedte aangehouden. Daarnaast heeft het de voorkeur bij complexere objecten een activa-registratie c.q. projectadminstratie op te vragen en deze te verwerken. Betonwegen, betonverharding Betonwegen treft men vooral aan op zandgronden omdat de ondergrond stabiel moet zijn en geen verzakking van de ondergrond mag plaatsvinden. De dikte van het beton is doorgaans 20 à 25 cm naar gelang de belasting en intensiviteit van het verkeer. Voordeel is de eenvoudige aanleg en lage onderhoudskosten. Nadeel is vaak het geluid en ondergrond die niet stabiel is. Uit esthetisch oogpunt wordt soms een steen- of tegelafdruk in het beton geprint. Klinkerverharding De toepassing van klinkerbestrating treft men aan bij wijkwegen, parkeerplaatsen en bestrating rond gebouwen. De keuze voor klinkers in plaats van asfalt is de prijs, frequentie van herbestrating op veengronden, uit esthetisch oogpunt, etc. Het zandbed dient minimaal 20 cm dik te zijn om opvriezen te voorkomen. Voor afperking wordt gebruik gemaakt van opsluitbanden van cm. Betonplaten Aanleg van betonplaatmateriaal komt voor bij industrieterreinen voor zwaar verkeer, agrarische paden, bij werkplaatsen, etc. De betonplaten worden gelegd op een minimale zandbeddikte van 20 cm. Indien nodig kan een extra funderingslaag worden toegepast. Hekwerk Hekwerk komt men veelal tegen bij onderwijs, bedrijfsgebouwen, nutsvoorzieningen, sportterreinen e.d. Draaipoorten en schuifpoorten De variatie hiervan is groot. Het betreft toegangspoorten bij hekwerken. Schuifpoorten (elektrisch) worden voor vooral gebruikt voor beveiligde gebouwen en terreinen. Taxatiewijzer Algemene kengetallen Pagina 9

10 Slagbomen. Slagbomen treft men veelal aan bij grote bedrijven en industriele objecten met veel in- en uitgaand transport. Parkeerplaatsen ( asfalt of klinkers) Het betreft een parkeerplaats per stuk. Een parkeerplaats heeft een gemiddelde grootte van circa 24 m², in/uitrij deel. De kengetallen zijn verlichting ( 1 lantaarnpaal per 200 m² ) en rioolafwatering. Taxatiewijzer Algemene kengetallen Pagina 10

11 3 Procedure bijhouding Deze taxatiewijzer maakt deel uit van de landelijke set taxatiewijzers die zijn opgesteld in opdracht van de VNG en op initiatief van de VNG, de grote gemeenten, de taxatiebranche en de Waarderingskamer. Elke taxatiewijzer is geldig voor taxaties naar waardepeildatum 1 januari Het is de intentie van de VNG om de taxatiewijzers permanent bij te houden op basis van de informatie die gemeenten op het WOZ-datacenter verzamelen. De taxatiewijzers zullen integraal beschikbaar worden gesteld aan alle gemeenten. De taxatiewijzers maken deel uit van de onderbouwing van de WOZ-beschikkingen die zijn genomen voor het komende kalenderjaar (belastingjaar). Taxatiewijzer Algemene kengetallen Pagina 11

12 Bijlage 1 - Bronnen DACE Price Booklet boekje 31 e editie (Her)bouwkosten Bedrijfspanden 2016, Taxatieboekje Vastgoedmarkt Vastgoed Exploitatiewijzer 2015, Vastgoedmarkt Bouwkostenkompas, 2015, Grond-, Weg- en Waterbouw (Her)bouwkosten Agrarische gebouwen 2016 CROW, Rapport Onderhoudservaringen Betonwegen Taxatiewijzers Havengebonden Objecten, NS-Stations, Algemeen (VNG). Taxatiewijzer Agrarische gebouwen (VNG). Taxatiewijzer Parkeergarages. KWIN Informatie producenten/leveranciers internet Taxatiewijzer Algemene kengetallen Pagina 12

13 Bijlage 2 - Verklarende woordenlijst Voor een verklarende woordenlijst wordt verwezen naar het algemene deel van deze set taxatiewijzers. Specifiek voor deze wijzer geldende termen zijn reeds in een eerder stadium nader verklaard en/of beschreven Taxatiewijzer Algemene kengetallen Pagina 13

14 Bijlage 3A Rapportage Kengetallen per archetype BIJGEBOUWEN Soortobjectcode 3651 Omschrijving Bijgebouw Nummer 1 B Loods (bijgebouw) Code onderdeel WOZ-object 3310 Omschrijving Loods. 400 m2 Percentage BTW 21 Bandbreedte (tussen minimum en maximum) 15 Onder Ruwbouw Afbouw / vaste inrichting Installaties TOTALEN (afgerond als bedrag > 100) n.v.t Percentage BTW 21 Bandbreedte (tussen minimum en maximum) 15 vervangingswaarde excl. 21 BTW 302 vervangingswaarde per m2 excl. 21 BTW 302 per m2 incl. 21 BTW ,60 60,40 Gemiddelde hoogte (per bouwlaag) n.v.t. Factor verandering bouwwijze 1,000 1,000 1,000 Onder Ruwbouw Afbouw / vaste inrichting Installaties TOTALEN (afgerond als bedrag > 100) n.v.t Taxatiewijzer Bijgebouwen Pagina 14

15 Bijlage 3A BIJGEBOUWEN Soortobjectcode 3651 Omschrijving Bijgebouw Nummer 2 B Kantoor (bijgebouw) Code onderdeel WOZ-object 3120 Omschrijving Kantoor 200 m2 Percentage BTW 21 Bandbreedte (tussen minimum en maximum) 15 Onder Ruwbouw Afbouw / vaste inrichting Installaties TOTALEN (afgerond als bedrag > 100) n.v.t Percentage BTW 21 Bandbreedte (tussen minimum en maximum) 15 vervangingswaarde excl. 21 BTW vervangingswaarde per m2 excl. 21 BTW per m2 incl. 21 BTW Gemiddelde hoogte (per bouwlaag) n.v.t. Factor verandering bouwwijze 1,000 1,000 1,000 Onder Ruwbouw Afbouw / vaste inrichting Installaties TOTALEN (afgerond als bedrag > 100) n.v.t Taxatiewijzer Bijgebouwen Pagina 15

16 Bijlage 3A BIJGEBOUWEN Soortobjectcode 3651 Omschrijving Bijgebouw Nummer 3 B Opslag / magazijn (bijgebouw) Code onderdeel WOZ-object 3330 Omschrijving Opslag / magazijn 400 m2 Percentage BTW 21 Bandbreedte (tussen minimum en maximum) 15 Onder Ruwbouw Afbouw / vaste inrichting Installaties TOTALEN (afgerond als bedrag > 100) n.v.t Percentage BTW 21 Bandbreedte (tussen minimum en maximum) 15 vervangingswaarde excl. 21 BTW 663 vervangingswaarde per m2 excl. 21 BTW 663 per m2 incl. 21 BTW Gemiddelde hoogte (per bouwlaag) n.v.t. Factor verandering bouwwijze 1,000 1,000 1,000 Onder Ruwbouw Afbouw / vaste inrichting Installaties TOTALEN (afgerond als bedrag > 100) n.v.t Taxatiewijzer Bijgebouwen Pagina 16

17 Bijlage 3A BIJGEBOUWEN Soortobjectcode 3651 Omschrijving Bijgebouw Nummer 4 B Werkruimte (bijgebouw) Code onderdeel WOZ-object 3410 Omschrijving Werkruimte 200 m2 Percentage BTW 21 Bandbreedte (tussen minimum en maximum) 15 Onder Ruwbouw Afbouw / vaste inrichting Installaties TOTALEN (afgerond als bedrag > 100) n.v.t Percentage BTW 21 Bandbreedte (tussen minimum en maximum) 15 vervangingswaarde excl. 21 BTW 675 vervangingswaarde per m2 excl. 21 BTW 675 per m2 incl. 21 BTW Gemiddelde hoogte (per bouwlaag) n.v.t. Factor verandering bouwwijze 1,000 1,000 1,000 Onder Ruwbouw Afbouw / vaste inrichting Installaties TOTALEN (afgerond als bedrag > 100) n.v.t Taxatiewijzer Bijgebouwen Pagina 17

18 Bijlage 3A BIJGEBOUWEN Soortobjectcode 3651 Omschrijving Bijgebouw Nummer 5 B Garage aangebouwd/vrijstaand (bijgebouw) Code onderdeel WOZ-object 1500 Omschrijving Garage aangebouwd/vrijstaand 24 m2 Percentage BTW 21 Bandbreedte (tussen minimum en maximum) 40 Onder Ruwbouw Afbouw / vaste inrichting Installaties TOTALEN (afgerond als bedrag > 100) n.v.t Percentage BTW 21 Bandbreedte (tussen minimum en maximum) 40 vervangingswaarde excl. 21 BTW 650 vervangingswaarde per m2 excl. 21 BTW 650 per m2 incl. 21 BTW ,00 Gemiddelde hoogte (per bouwlaag) n.v.t. Factor verandering bouwwijze 1,000 1,000 1,000 Onder Ruwbouw Afbouw / vaste inrichting Installaties TOTALEN (afgerond als bedrag > 100) n.v.t Taxatiewijzer Bijgebouwen Pagina 18

19 Bijlage 3A BIJGEBOUWEN Soortobjectcode 3651 Omschrijving Bijgebouw Nummer 6 B Carport (bijgebouw) Code onderdeel WOZ-object 1590 Omschrijving Carport 24 m2 Percentage BTW 21 Bandbreedte (tussen minimum en maximum) 30 Onder Ruwbouw Afbouw / vaste inrichting Installaties TOTALEN (afgerond als bedrag > 100) n.v.t Percentage BTW 21 Bandbreedte (tussen minimum en maximum) 30 vervangingswaarde excl. 21 BTW 125 vervangingswaarde per m2 excl. 21 BTW 125 per m2 incl. 21 BTW ,75 28,75 12,50 Gemiddelde hoogte (per bouwlaag) n.v.t. Factor verandering bouwwijze 1,000 1,000 1,000 Onder Ruwbouw Afbouw / vaste inrichting Installaties TOTALEN (afgerond als bedrag > 100) n.v.t Taxatiewijzer Bijgebouwen Pagina 19

20 Bijlage 3A BIJGEBOUWEN Soortobjectcode 3651 Omschrijving Bijgebouw Nummer 7 B Berging/schuur aangebouwd/vrijstaand (bijgebouw) Code onderdeel WOZ-object 1600 Omschrijving Berging/schuur aangebouwd/vrijstaand (bijgebouw) 12 m2 Percentage BTW 21 Bandbreedte (tussen minimum en maximum) 40 Onder Ruwbouw Afbouw / vaste inrichting Installaties TOTALEN (afgerond als bedrag > 100) n.v.t Percentage BTW 21 Bandbreedte (tussen minimum en maximum) 40 vervangingswaarde excl. 21 BTW 775 vervangingswaarde per m2 excl. 21 BTW 775 per m2 incl. 21 BTW ,50 Gemiddelde hoogte (per bouwlaag) n.v.t. Factor verandering bouwwijze 1,000 1,000 1,000 Onder Ruwbouw Afbouw / vaste inrichting Installaties TOTALEN (afgerond als bedrag > 100) n.v.t Taxatiewijzer Bijgebouwen Pagina 20

21 Bijlage 3A BIJGEBOUWEN Soortobjectcode 3651 Omschrijving Bijgebouw Nummer 8 B Dierenverblijf (bijgebouw) Code onderdeel WOZ-object 1710 Omschrijving Dierenverblijf 24 m2 Percentage BTW 21 Bandbreedte (tussen minimum en maximum) 30 Onder Ruwbouw Afbouw / vaste inrichting Installaties TOTALEN (afgerond als bedrag > 100) n.v.t Percentage BTW 21 Bandbreedte (tussen minimum en maximum) 30 vervangingswaarde excl. 21 BTW 227 vervangingswaarde per m2 excl. 21 BTW 227 per m2 incl. 21 BTW ,21 22,70 Gemiddelde hoogte (per bouwlaag) n.v.t. Factor verandering bouwwijze 1,000 1,000 1,000 Onder Ruwbouw Afbouw / vaste inrichting Installaties TOTALEN (afgerond als bedrag > 100) n.v.t Taxatiewijzer Bijgebouwen Pagina 21

22 Bijlage 3A BIJGEBOUWEN Soortobjectcode 3651 Omschrijving Bijgebouw Nummer 9 B Tuinhuis/blokhut (bijgebouw) Code onderdeel WOZ-object 1840 Omschrijving Tuinhuis/blokhut 12 m2 Percentage BTW 21 Bandbreedte (tussen minimum en maximum) 30 Onder Ruwbouw Afbouw / vaste inrichting Installaties TOTALEN (afgerond als bedrag > 100) n.v.t Percentage BTW 21 Bandbreedte (tussen minimum en maximum) 30 vervangingswaarde excl. 21 BTW 400 vervangingswaarde per m2 excl. 21 BTW 400 per m2 incl. 21 BTW ,00 40,00 Gemiddelde hoogte (per bouwlaag) n.v.t. Factor verandering bouwwijze 1,000 1,000 1,000 Onder Ruwbouw Afbouw / vaste inrichting Installaties TOTALEN (afgerond als bedrag > 100) n.v.t Taxatiewijzer Bijgebouwen Pagina 22

23 Bijlage 3A BIJGEBOUWEN Soortobjectcode 3651 Omschrijving Bijgebouw Nummer 10 B Kantine (bijgebouw) Code onderdeel WOZ-object 3060 Omschrijving Kantine 200 m2 Percentage BTW 21 Bandbreedte (tussen minimum en maximum) 15 Onder Ruwbouw Afbouw / vaste inrichting Installaties TOTALEN (afgerond als bedrag > 100) n.v.t Percentage BTW 21 Bandbreedte (tussen minimum en maximum) 15 vervangingswaarde excl. 21 BTW 900 vervangingswaarde per m2 excl. 21 BTW 900 per m2 incl. 21 BTW Gemiddelde hoogte (per bouwlaag) n.v.t. Factor verandering bouwwijze 1,000 1,000 1,000 Onder Ruwbouw Afbouw / vaste inrichting Installaties TOTALEN (afgerond als bedrag > 100) n.v.t Taxatiewijzer Bijgebouwen Pagina 23

24 Bijlage 3A BIJGEBOUWEN Soortobjectcode 3651 Omschrijving Bijgebouw Nummer 11 B Recreatieruimte (bijgebouw) Code onderdeel WOZ-object 7290 Omschrijving Recreatieruimte 200 m2 Percentage BTW 21 Bandbreedte (tussen minimum en maximum) 15 Onder Ruwbouw Afbouw / vaste inrichting Installaties TOTALEN (afgerond als bedrag > 100) n.v.t Percentage BTW 21 Bandbreedte (tussen minimum en maximum) 15 vervangingswaarde excl. 21 BTW 800 vervangingswaarde per m2 excl. 21 BTW 800 per m2 incl. 21 BTW Gemiddelde hoogte (per bouwlaag) n.v.t. Factor verandering bouwwijze 1,000 1,000 1,000 Onder Ruwbouw Afbouw / vaste inrichting Installaties TOTALEN (afgerond als bedrag > 100) n.v.t Taxatiewijzer Bijgebouwen Pagina 24

25 Bijlage 3A BIJGEBOUWEN Soortobjectcode 3651 Omschrijving Bijgebouw Nummer 12 B Sanitaire ruimte (bijgebouw) Code onderdeel WOZ-object 3290 Omschrijving Sanitaire ruimte 50 m2 Percentage BTW 21 Bandbreedte (tussen minimum en maximum) 15 Onder Ruwbouw Afbouw / vaste inrichting Installaties TOTALEN (afgerond als bedrag > 100) n.v.t Percentage BTW 21 Bandbreedte (tussen minimum en maximum) 15 vervangingswaarde excl. 21 BTW vervangingswaarde per m2 excl. 21 BTW per m2 incl. 21 BTW Gemiddelde hoogte (per bouwlaag) n.v.t. Factor verandering bouwwijze 1,000 1,000 1,000 Onder Ruwbouw Afbouw / vaste inrichting Installaties TOTALEN (afgerond als bedrag > 100) n.v.t Taxatiewijzer Bijgebouwen Pagina 25

26 Bijlage 3A BIJGEBOUWEN Soortobjectcode 3651 Omschrijving Bijgebouw Nummer 13 B Technische installatieruimte (bijgebouw) Code onderdeel WOZ-object 3680 Omschrijving Technische installatieruimte 50 m2 Percentage BTW 21 Bandbreedte (tussen minimum en maximum) 15 Onder Ruwbouw Afbouw / vaste inrichting Installaties TOTALEN (afgerond als bedrag > 100) n.v.t Percentage BTW 21 Bandbreedte (tussen minimum en maximum) 15 vervangingswaarde excl. 21 BTW 723 vervangingswaarde per m2 excl. 21 BTW 723 per m2 incl. 21 BTW Gemiddelde hoogte (per bouwlaag) n.v.t. Factor verandering bouwwijze 1,000 1,000 1,000 Onder Ruwbouw Afbouw / vaste inrichting Installaties TOTALEN (afgerond als bedrag > 100) n.v.t Taxatiewijzer Bijgebouwen Pagina 26

27 Bijlage 3B Rapportage Kengetallen per archetype INFRASTRUCTUUR Soortobjectcode 4100 Omschrijving Ongebouwde onroerende zaken (terreinen) Nummer 1 I Klinkers (100*200mm zandbodem) Code onderdeel WOZ-object 2410 Omschrijving Bestrating, verharding en wegen (incl. fundering en riolering) m2 Percentage BTW 21 Bandbreedte (tussen minimum en maximum) 25 Onder Ruwbouw ,19 66,50 74, Afbouw / vaste inrichting 0 0,00 0,00 0, Installaties 0 0,00 0,00 0, TOTALEN (afgerond als bedrag > 100) ,19 66,50 74,81 n.v.t Percentage BTW 21 Bandbreedte (tussen minimum en maximum) 25 vervangingswaarde excl. 21 BTW 66,50 vervangingswaarde per m2 excl. 21 BTW 66,50 per m2 incl. 21 BTW 80,47 66,50 0,00 0,00 Gemiddelde hoogte (per bouwlaag) 1 Factor verandering bouwwijze 1,000 Onder Ruwbouw ,19 66,50 74, Afbouw / vaste inrichting 0 0,00 0,00 0, Installaties 0 0,00 0,00 0, TOTALEN (afgerond als bedrag > 100) ,19 66,50 74,81 n.v.t Taxatiewijzer Infrastructuur Pagina 27

28 Bijlage 3B INFRASTRUCTUUR Soortobjectcode 4100 Omschrijving Ongebouwde onroerende zaken (terreinen) Nummer 2 I Asfalt, ( 300 kg/m² in 3 lagen ) standaard Code onderdeel WOZ-object 2410 Omschrijving Bestrating, verharding en wegen (incl. fundering en riolering) m2 Percentage BTW 21 Bandbreedte (tussen minimum en maximum) 20 Onder Ruwbouw ,15 83,50 91, Afbouw / vaste inrichting 0 0,00 0,00 0, Installaties 0 0,00 0,00 0, TOTALEN (afgerond als bedrag > 100) ,15 83,50 91,85 n.v.t Percentage BTW 21 Bandbreedte (tussen minimum en maximum) 40 vervangingswaarde excl. 21 BTW 83,50 vervangingswaarde per m2 excl. 21 BTW 83,50 per m2 incl. 21 BTW ,50 0,00 0,00 Gemiddelde hoogte (per bouwlaag) 1 Factor verandering bouwwijze 1,000 Onder Ruwbouw ,80 83,50 100, Afbouw / vaste inrichting 0 0,00 0,00 0, Installaties 0 0,00 0,00 0, TOTALEN (afgerond als bedrag > 100) ,80 83,50 100,20 n.v.t Taxatiewijzer Infrastructuur Pagina 28

29 Bijlage 3B INFRASTRUCTUUR Soortobjectcode 4100 Omschrijving Ongebouwde onroerende zaken (terreinen) Nummer 3 I asfalt zwaar en intensief verkeer Code onderdeel WOZ-object 2410 Omschrijving Bestrating, verharding en wegen ( incl. fundering en riolering ) m2 Percentage BTW 21 Bandbreedte (tussen minimum en maximum) 40 vervangingswaarde excl. 21 BTW 120 vervangingswaarde per m2 excl. 21 BTW 120 per m2 incl. 21 BTW ,00 0,00 Gemiddelde hoogte (per bouwlaag) 1 Factor verandering bouwwijze 1,000 Onder Ruwbouw Afbouw / vaste inrichting Installaties TOTALEN (afgerond als bedrag > 100) n.v.t Taxatiewijzer Infrastructuur Pagina 29

30 Bijlage 3B INFRASTRUCTUUR Soortobjectcode 4100 Omschrijving Ongebouwde onroerende zaken (terreinen) Nummer 4 I Asfalt 300kg/m² in 2 lagen, minder zwaar en intensief Code onderdeel WOZ-object 2410 Omschrijving Bestrating, verharding en wegen ( incl. fundering en riolering ) m2 Percentage BTW 21 Bandbreedte (tussen minimum en maximum) 40 vervangingswaarde excl. 21 BTW 48,00 vervangingswaarde per m2 excl. 21 BTW 48,00 per m2 incl. 21 BTW 58,08 48,00 0,00 0,00 Gemiddelde hoogte (per bouwlaag) 1 Factor verandering bouwwijze 1,000 Onder Ruwbouw ,40 48,00 57, Afbouw / vaste inrichting 0 0,00 0,00 0, Installaties 0 0,00 0,00 0, TOTALEN (afgerond als bedrag > 100) ,40 48,00 57,60 n.v.t Taxatiewijzer Infrastructuur Pagina 30

31 Bijlage 3B INFRASTRUCTUUR Soortobjectcode 4100 Omschrijving Ongebouwde onroerende zaken (terreinen) Nummer 5 I Betontegels (dik 40mm met banden) Code onderdeel WOZ-object 2410 Omschrijving Bestrating, verharding en wegen (incl. fundering en riolering) m2 Percentage BTW 21 Bandbreedte (tussen minimum en maximum) 38 Onder Ruwbouw ,19 38,50 45, Afbouw / vaste inrichting 0 0,00 0,00 0, Installaties 0 0,00 0,00 0, TOTALEN (afgerond als bedrag > 100) ,19 38,50 45,82 n.v.t Percentage BTW 21 Bandbreedte (tussen minimum en maximum) 38 vervangingswaarde excl. 21 BTW 38,00 vervangingswaarde per m2 excl. 21 BTW 38,00 per m2 incl. 21 BTW 45,98 38,00 0,00 0,00 Gemiddelde hoogte (per bouwlaag) 1 Factor verandering bouwwijze 1,000 Onder Ruwbouw ,78 38,00 45, Afbouw / vaste inrichting 0 0,00 0,00 0, Installaties 0 0,00 0,00 0, TOTALEN (afgerond als bedrag > 100) ,78 38,00 45,22 n.v.t Taxatiewijzer Infrastructuur Pagina 31

32 Bijlage 3B INFRASTRUCTUUR Soortobjectcode 4100 Omschrijving Ongebouwde onroerende zaken (terreinen) Nummer 6 I Betonplaten (2000*2000*140mm) Code onderdeel WOZ-object 2410 Omschrijving Bestrating, verharding en wegen (incl. fundering en riolering) 2500 m2 Percentage BTW 21 Bandbreedte (tussen minimum en maximum) 23 Onder Ruwbouw ,23 85,00 94, Afbouw / vaste inrichting 0 0,00 0,00 0, Installaties 0 0,00 0,00 0, TOTALEN (afgerond als bedrag > 100) ,23 85,00 94,78 n.v.t Percentage BTW 21 Bandbreedte (tussen minimum en maximum) 23 vervangingswaarde excl. 21 BTW 85,00 vervangingswaarde per m2 excl. 21 BTW 85,00 per m2 incl. 21 BTW ,00 0,00 0,00 Gemiddelde hoogte (per bouwlaag) 1 Factor verandering bouwwijze 1,000 Onder Ruwbouw ,23 85,00 94, Afbouw / vaste inrichting 0 0,00 0,00 0, Installaties 0 0,00 0,00 0, TOTALEN (afgerond als bedrag > 100) ,23 85,00 94,78 n.v.t Taxatiewijzer Infrastructuur Pagina 32

33 Bijlage 3B INFRASTRUCTUUR Soortobjectcode 4100 Omschrijving Ongebouwde onroerende zaken (terreinen) Nummer 7 I Betonplaten (2000*2000*160mm) Code onderdeel WOZ-object 2410 Omschrijving Bestrating, verharding en wegen (incl fundering en riolering) 2500 m2 Percentage BTW 21 Bandbreedte (tussen minimum en maximum) 28 Onder Ruwbouw ,25 87,50 99, Afbouw / vaste inrichting 0 0,00 0,00 0, Installaties 0 0,00 0,00 0, TOTALEN (afgerond als bedrag > 100) ,25 87,50 99,75 n.v.t Percentage BTW 21 Bandbreedte (tussen minimum en maximum) 28 vervangingswaarde excl. 21 BTW 87,00 vervangingswaarde per m2 excl. 21 BTW 87,00 per m2 incl. 21 BTW ,00 0,00 0,00 Gemiddelde hoogte (per bouwlaag) 1 Factor verandering bouwwijze 1,000 Onder Ruwbouw ,82 87,00 99, Afbouw / vaste inrichting 0 0,00 0,00 0, Installaties 0 0,00 0,00 0, TOTALEN (afgerond als bedrag > 100) ,82 87,00 99,18 n.v.t Taxatiewijzer Infrastructuur Pagina 33

34 Bijlage 3B INFRASTRUCTUUR Soortobjectcode 4100 Omschrijving Ongebouwde onroerende zaken (terreinen) Nummer 8 I Betonwegen, betonerfverharding Code onderdeel WOZ-object 2410 Omschrijving Bestrating, verharding en wegen ( incl. fundering en riolering ) 8000 m2 Percentage BTW 21 Bandbreedte (tussen minimum en maximum) 40 vervangingswaarde excl. 21 BTW 53,00 vervangingswaarde per m2 excl. 21 BTW 53,00 per m2 incl. 21 BTW 64,13 53,00 0,00 0,00 Gemiddelde hoogte (per bouwlaag) 1 Factor verandering bouwwijze 1,000 Onder Ruwbouw ,40 53,00 63, Afbouw / vaste inrichting 0 0,00 0,00 0, Installaties 0 0,00 0,00 0, TOTALEN (afgerond als bedrag > 100) ,40 53,00 63,60 n.v.t Taxatiewijzer Infrastructuur Pagina 34

35 Bijlage 3B INFRASTRUCTUUR Soortobjectcode 4100 Omschrijving Ongebouwde onroerende zaken (terreinen) Nummer 9 I Hekwerk 2m hoog (buis/gaas/draad) Code onderdeel WOZ-object 2440 Omschrijving Omheining / hekwerk 1000 m1 Bij een hekwerk van 1 m hoog (buis/gaas/draad) dient men lager in de bandbreedte te waarderen Percentage BTW 21 Bandbreedte (tussen minimum en maximum) 37 vervangingswaarde per (m) Onder Ruwbouw 0 0,00 0,00 0, Afbouw / vaste inrichting ,04 29,50 34, Installaties 0 0,00 0,00 0, TOTALEN (afgerond als bedrag > 100) ,04 29,50 34,96 n.v.t Percentage BTW 21 Bandbreedte (tussen minimum en maximum) 37 vervangingswaarde excl. 21 BTW 30,00 vervangingswaarde per m1 excl. 21 BTW 30,00 per m1 incl. 21 BTW 36,30 0,00 30,00 0,00 Gemiddelde hoogte (per bouwlaag) 1 Factor verandering bouwwijze 1,000 vervangingswaarde per (m1) Onder Ruwbouw 0 0,00 0,00 0, Afbouw / vaste inrichting ,45 30,00 35, Installaties 0 0,00 0,00 0, TOTALEN (afgerond als bedrag > 100) ,45 30,00 35,55 n.v.t Taxatiewijzer Infrastructuur Pagina 35

36 Bijlage 3B INFRASTRUCTUUR Soortobjectcode 4100 Omschrijving Ongebouwde onroerende zaken (terreinen) Nummer 10 I Hekwerk met spijlen Code onderdeel WOZ-object 2440 Omschrijving Omheining / hekwerk 1000 m1 Percentage BTW 21 Bandbreedte (tussen minimum en maximum) 44 vervangingswaarde per (m) Onder Ruwbouw Afbouw / vaste inrichting Installaties TOTALEN (afgerond als bedrag > 100) n.v.t Percentage BTW 21 Bandbreedte (tussen minimum en maximum) 44 vervangingswaarde excl. 21 BTW 125 vervangingswaarde per m1 excl. 21 BTW 125 per m1 incl. 21 BTW 151 0, ,00 Gemiddelde hoogte (per bouwlaag) 1 Factor verandering bouwwijze 1,000 vervangingswaarde per (m1) Onder Ruwbouw Afbouw / vaste inrichting Installaties TOTALEN (afgerond als bedrag > 100) n.v.t Taxatiewijzer Infrastructuur Pagina 36

37 Bijlage 3B INFRASTRUCTUUR Soortobjectcode 4100 Omschrijving Ongebouwde onroerende zaken (terreinen) Nummer 11 I Draaipoorten hoogte 2m, breedte 1m Code onderdeel WOZ-object 2440 Omschrijving Omheining / hekwerk 0 m1 Percentage BTW 21 Bandbreedte (tussen minimum en maximum) 29 Onder Ruwbouw Afbouw / vaste inrichting Installaties TOTALEN (afgerond als bedrag > 100) n.v.t Percentage BTW 21 Bandbreedte (tussen minimum en maximum) 29 vervangingswaarde excl. 21 BTW 445 vervangingswaarde per m1 excl. 21 BTW 445 per m1 incl. 21 BTW 538 0, ,00 Gemiddelde hoogte (per bouwlaag) 1 Factor verandering bouwwijze 1,000 vervangingswaarde per (m1) Onder Ruwbouw Afbouw / vaste inrichting Installaties TOTALEN (afgerond als bedrag > 100) n.v.t Taxatiewijzer Infrastructuur Pagina 37

38 Bijlage 3B INFRASTRUCTUUR Soortobjectcode 4100 Omschrijving Ongebouwde onroerende zaken (terreinen) Nummer 12 I Draai- en Schuifpoorten hoogte 2m, breedte 4m (enkel handbediend) Code onderdeel WOZ-object 2440 Omschrijving Omheining / hekwerk 0 m1 Percentage BTW 21 Bandbreedte (tussen minimum en maximum) 42 Onder Ruwbouw Afbouw / vaste inrichting Installaties TOTALEN (afgerond als bedrag > 100) n.v.t Percentage BTW 21 Bandbreedte (tussen minimum en maximum) 42 vervangingswaarde excl. 21 BTW 482 vervangingswaarde per m1 excl. 21 BTW 482 per m1 incl. 21 BTW 583 0, ,00 Gemiddelde hoogte (per bouwlaag) 1 Factor verandering bouwwijze 1,000 vervangingswaarde per (m1) Onder Ruwbouw Afbouw / vaste inrichting Installaties TOTALEN (afgerond als bedrag > 100) n.v.t Taxatiewijzer Infrastructuur Pagina 38

39 Bijlage 3B INFRASTRUCTUUR Soortobjectcode 4100 Omschrijving Ongebouwde onroerende zaken (terreinen) Nummer 13 I Draai- en Schuifpoorten hoogte 2m, breedte 4m (dubbel handbediend) Code onderdeel WOZ-object 2440 Omschrijving Omheining / hekwerk 0 m1 Percentage BTW 21 Bandbreedte (tussen minimum en maximum) 49 Onder Ruwbouw Afbouw / vaste inrichting Installaties TOTALEN (afgerond als bedrag > 100) n.v.t Percentage BTW 21 Bandbreedte (tussen minimum en maximum) 49 vervangingswaarde excl. 21 BTW 510 vervangingswaarde per m1 excl. 21 BTW 510 per m1 incl. 21 BTW 617 0, ,00 Gemiddelde hoogte (per bouwlaag) 1 Factor verandering bouwwijze 1,000 vervangingswaarde per (m1) Onder Ruwbouw Afbouw / vaste inrichting Installaties TOTALEN (afgerond als bedrag > 100) n.v.t Taxatiewijzer Infrastructuur Pagina 39

40 Bijlage 3B INFRASTRUCTUUR Soortobjectcode 4100 Omschrijving Ongebouwde onroerende zaken (terreinen) Nummer 14 I Schuifpoorten hoogte 2m, breedte 9m (elektrisch) Code onderdeel WOZ-object 2440 Omschrijving Omheining / hekwerk 0 stuk Percentage BTW 21 Bandbreedte (tussen minimum en maximum) 61 vervangingswaarde per (stuk) Onder Ruwbouw Afbouw / vaste inrichting Installaties TOTALEN (afgerond als bedrag > 100) n.v.t Percentage BTW 21 Bandbreedte (tussen minimum en maximum) 61 vervangingswaarde excl. 21 BTW vervangingswaarde per stuk excl. 21 BTW per stuk incl. 21 BTW , ,00 Gemiddelde hoogte (per bouwlaag) 1 Factor verandering bouwwijze 1,000 vervangingswaarde per (stuk) Onder Ruwbouw Afbouw / vaste inrichting Installaties TOTALEN (afgerond als bedrag > 100) n.v.t Taxatiewijzer Infrastructuur Pagina 40

41 Bijlage 3B INFRASTRUCTUUR Soortobjectcode 4100 Omschrijving Ongebouwde onroerende zaken (terreinen) Nummer 15 I Schuifpoorten hoogte 2m¹, breedte 5m¹ (electrisch) Code onderdeel WOZ-object 2440 Omschrijving Omheining, hekwerk 0 stuk Percentage BTW 21 Bandbreedte (tussen minimum en maximum) 60 vervangingswaarde excl. 21 BTW vervangingswaarde per stuk excl. 21 BTW per stuk incl. 21 BTW , ,00 Gemiddelde hoogte (per bouwlaag) 1 Factor verandering bouwwijze 1,000 vervangingswaarde per (stuk) Onder Ruwbouw Afbouw / vaste inrichting Installaties TOTALEN (afgerond als bedrag > 100) n.v.t Taxatiewijzer Infrastructuur Pagina 41

42 Bijlage 3B INFRASTRUCTUUR Soortobjectcode 4100 Omschrijving Ongebouwde onroerende zaken (terreinen) Nummer 16 I Slagbomen 4m lang (elektrisch bediend) Code onderdeel WOZ-object 2440 Omschrijving Omheining / hekwerk 0 stuk Percentage BTW 21 Bandbreedte (tussen minimum en maximum) 22 vervangingswaarde per (stuk) Onder Ruwbouw Afbouw / vaste inrichting Installaties TOTALEN (afgerond als bedrag > 100) n.v.t Percentage BTW 21 Bandbreedte (tussen minimum en maximum) 22 vervangingswaarde excl. 21 BTW vervangingswaarde per stuk excl. 21 BTW per stuk incl. 21 BTW , ,00 Gemiddelde hoogte (per bouwlaag) 1 Factor verandering bouwwijze 1,000 vervangingswaarde per (stuk) Onder Ruwbouw Afbouw / vaste inrichting Installaties TOTALEN (afgerond als bedrag > 100) n.v.t Taxatiewijzer Infrastructuur Pagina 42

43 Bijlage 3B INFRASTRUCTUUR Soortobjectcode 4100 Omschrijving Ongebouwde onroerende zaken (terreinen) Nummer 17 I Hekwerk 4m hoog (buis/gaas/draad) Code onderdeel WOZ-object 2440 Omschrijving Omheining / hekwerk 0 m1 Bij een hekwerk van 6m hoog (buis/gaas/draad) dient men hoger in de bandbreedte te waarderen Percentage BTW 21 Bandbreedte (tussen minimum en maximum) 40 vervangingswaarde per (m) Onder Ruwbouw 0 0,00 0,00 0, Afbouw / vaste inrichting ,80 39,75 47, Installaties 0 0,00 0,00 0, TOTALEN (afgerond als bedrag > 100) ,80 39,75 47,70 n.v.t Percentage BTW 21 Bandbreedte (tussen minimum en maximum) 40 vervangingswaarde excl. 21 BTW 40,00 vervangingswaarde per m1 excl. 21 BTW 40,00 per m1 incl. 21 BTW 48,40 0,00 40,00 0,00 Gemiddelde hoogte (per bouwlaag) 1 Factor verandering bouwwijze 1,000 vervangingswaarde per (m1) Onder Ruwbouw 0 0,00 0,00 0, Afbouw / vaste inrichting ,00 40,00 48, Installaties 0 0,00 0,00 0, TOTALEN (afgerond als bedrag > 100) ,00 40,00 48,00 n.v.t Taxatiewijzer Infrastructuur Pagina 43

44 Bijlage 3B INFRASTRUCTUUR Soortobjectcode 3650 Omschrijving Infrastructuur Nummer 18 I Rijwielstallingen Code onderdeel WOZ-object 2450 Omschrijving Rijwielstallingen (incl. bestrating en verlichting exclusief overkapping) 0 m2 Voor rijwielstallingen overkapping zie de taxatiewijzer NS, archetype F Percentage BTW 21 Bandbreedte (tussen minimum en maximum) 9 Onder Ruwbouw Afbouw / vaste inrichting Installaties TOTALEN (afgerond als bedrag > 100) n.v.t Percentage BTW 21 Bandbreedte (tussen minimum en maximum) 9 vervangingswaarde excl. 21 BTW 222 vervangingswaarde per m2 excl. 21 BTW 222 per m2 incl. 21 BTW 269 0, ,00 Gemiddelde hoogte (per bouwlaag) 1 Factor verandering bouwwijze 1,000 Onder Ruwbouw Afbouw / vaste inrichting Installaties TOTALEN (afgerond als bedrag > 100) n.v.t Taxatiewijzer Infrastructuur Pagina 44

45 Bijlage 3B INFRASTRUCTUUR Soortobjectcode 3650 Omschrijving Infrastructuur Nummer 19 I Abri 2,7m lang Code onderdeel WOZ-object 2500 Omschrijving Abri 0 stuk Percentage BTW 21 Bandbreedte (tussen minimum en maximum) 18 vervangingswaarde per (stuk) Onder Ruwbouw Afbouw / vaste inrichting Installaties TOTALEN (afgerond als bedrag > 100) n.v.t Percentage BTW 21 Bandbreedte (tussen minimum en maximum) 18 vervangingswaarde excl. 21 BTW vervangingswaarde per stuk excl. 21 BTW per stuk incl. 21 BTW , ,00 Gemiddelde hoogte (per bouwlaag) 1 Factor verandering bouwwijze 1,000 vervangingswaarde per (stuk) Onder Ruwbouw Afbouw / vaste inrichting Installaties TOTALEN (afgerond als bedrag > 100) n.v.t Taxatiewijzer Infrastructuur Pagina 45

46 Bijlage 3B INFRASTRUCTUUR Soortobjectcode 3650 Omschrijving Infrastructuur Nummer 20 I Abri 5,5m lang Code onderdeel WOZ-object 2500 Omschrijving Abri 0 stuk Percentage BTW 21 Bandbreedte (tussen minimum en maximum) 30 vervangingswaarde per (stuk) Onder Ruwbouw Afbouw / vaste inrichting Installaties TOTALEN (afgerond als bedrag > 100) n.v.t Percentage BTW 21 Bandbreedte (tussen minimum en maximum) 30 vervangingswaarde excl. 21 BTW vervangingswaarde per stuk excl. 21 BTW per stuk incl. 21 BTW , ,00 Gemiddelde hoogte (per bouwlaag) 1 Factor verandering bouwwijze 1,000 vervangingswaarde per (stuk) Onder Ruwbouw Afbouw / vaste inrichting Installaties TOTALEN (afgerond als bedrag > 100) n.v.t Taxatiewijzer Infrastructuur Pagina 46

47 Bijlage 3B INFRASTRUCTUUR Soortobjectcode 4115 Omschrijving Parkeerterrein/parkeerplaats Nummer 21 I Asfalt (23m2 per plaats) Code onderdeel WOZ-object 2150 Omschrijving Parkeerterrein (incl. fundering en riolering) 0 plaats Percentage BTW 21 Bandbreedte (tussen minimum en maximum) 18 vervangingswaarde per (plaats) Onder Ruwbouw Afbouw / vaste inrichting Installaties TOTALEN (afgerond als bedrag > 100) n.v.t Percentage BTW 21 Bandbreedte (tussen minimum en maximum) 18 vervangingswaarde excl. 21 BTW vervangingswaarde per excl. 21 BTW per plaats plaats incl. 21 BTW ,00 0,00 Gemiddelde hoogte (per bouwlaag) 1 Factor verandering bouwwijze 1,000 vervangingswaarde per (plaats) Onder Ruwbouw Afbouw / vaste inrichting Installaties TOTALEN (afgerond als bedrag > 100) n.v.t Taxatiewijzer Infrastructuur Pagina 47

48 Bijlage 3B INFRASTRUCTUUR Soortobjectcode 4115 Omschrijving Parkeerterrein/parkeerplaats Nummer 22 I Klinkers (23m2 per plaats) Code onderdeel WOZ-object 2150 Omschrijving Parkeerterrein (incl. fundering en riolering) 0 plaats Percentage BTW 21 Bandbreedte (tussen minimum en maximum) 22 vervangingswaarde per (plaats) Onder Ruwbouw Afbouw / vaste inrichting Installaties TOTALEN (afgerond als bedrag > 100) n.v.t Percentage BTW 21 Bandbreedte (tussen minimum en maximum) 22 vervangingswaarde excl. 21 BTW vervangingswaarde per excl. 21 BTW per plaats plaats incl. 21 BTW ,00 0,00 Gemiddelde hoogte (per bouwlaag) 1 Factor verandering bouwwijze 1,000 vervangingswaarde per (plaats) Onder Ruwbouw Afbouw / vaste inrichting Installaties TOTALEN (afgerond als bedrag > 100) n.v.t Taxatiewijzer Infrastructuur Pagina 48

Taxatiewijzer en kengetallen Algemene kengetallen (bijgebouwen en infrastructuur)

Taxatiewijzer en kengetallen Algemene kengetallen (bijgebouwen en infrastructuur) Taxatiewijzer en kengetallen Algemene kengetallen (bijgebouwen en infrastructuur) Waardepeildatum 1 januari 2017 Colofon Taxatiewijzer algemene kengetallen, waardepeildatum 1 januari 2017 Deze taxatiewijzer

Nadere informatie

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 5 LABORATORIA

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 5 LABORATORIA Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 5 LABORATORIA Waardepeildatum 1 januari 2013 Colofon Taxatiewijzer laboratoria waardepeildatum 1 januari 2013 Deze taxatiewijzer is een uitgave van de Vereniging van Nederlandse

Nadere informatie

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 5 LABORATORIA

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 5 LABORATORIA Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 5 LABORATORIA Waardepeildatum 1 januari 2011 Colofon Taxatiewijzer laboratoria waardepeildatum 1 januari 2011 Deze taxatiewijzer is een uitgave van de Vereniging van Nederlandse

Nadere informatie

Rotterdamse appendix bij de taxatiewijzer Havengebonden objecten van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten

Rotterdamse appendix bij de taxatiewijzer Havengebonden objecten van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten Rotterdamse appendix bij de taxatiewijzer Havengebonden objecten van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten Waardepeildatum 1 januari 2012 INHOUD Voorwoord 1. Grondwaarde 2. Actualisatie kengetallen 2.1

Nadere informatie

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 4. NS-stations RIT/Prorail (o.b.v. convenant perrons, overkappingen e.d.) Waardepeildatum 1 januari 2013

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 4. NS-stations RIT/Prorail (o.b.v. convenant perrons, overkappingen e.d.) Waardepeildatum 1 januari 2013 Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 4 NS-stations RIT/Prorail (o.b.v. convenant perrons, overkappingen e.d.) Waardepeildatum 1 januari 2013 Colofon Taxatiewijzer NS-stations RIT/Prorail, waardepeildatum

Nadere informatie

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 19 Telefonie

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 19 Telefonie Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 19 Telefonie Waardepeildatum 1 januari 2009 Colofon Taxatiewijzer Telefonie waardepeildatum 1 januari 2009 Deze taxatiewijzer is een uitgave van de Vereniging van Nederlandse

Nadere informatie

Rotterdamse appendix bij de taxatiewijzer Havengebonden objecten van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten

Rotterdamse appendix bij de taxatiewijzer Havengebonden objecten van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten Rotterdamse appendix bij de taxatiewijzer Havengebonden objecten van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten Waardepeildatum 1 januari 2011 INHOUD Voorwoord 1. Grondwaarde 2. Actualisatie kengetallen 2.1

Nadere informatie

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 14 Cultuur

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 14 Cultuur Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 14 Cultuur Waardepeildatum 1 januari 2011 Colofon Taxatiewijzer Cultuur, waardepeildatum 1 januari 2011 Deze taxatiewijzer is een uitgave van de Vereniging van Nederlandse

Nadere informatie

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 14 Cultuur

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 14 Cultuur Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 14 Cultuur Waardepeildatum 1 januari 2015 Colofon Taxatiewijzer Cultuur, waardepeildatum 1 januari 2015 Deze taxatiewijzer is een uitgave van de Vereniging van Nederlandse

Nadere informatie

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 14 Cultuur

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 14 Cultuur Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 14 Cultuur Waardepeildatum 1 januari 2010 Colofon Taxatiewijzer Cultuur, waardepeildatum 1 januari 2010 Deze taxatiewijzer is een uitgave van de Vereniging van Nederlandse

Nadere informatie

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 4. NS-stations RIT/Prorail (o.b.v. convenant perrons, overkappingen e.d.) Waardepeildatum 1 januari 2012

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 4. NS-stations RIT/Prorail (o.b.v. convenant perrons, overkappingen e.d.) Waardepeildatum 1 januari 2012 Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 4 NS-stations RIT/Prorail (o.b.v. convenant perrons, overkappingen e.d.) Waardepeildatum 1 januari 2012 Colofon Taxatiewijzer NS-stations RIT/Prorail, waardepeildatum

Nadere informatie

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 01 Onderwijs

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 01 Onderwijs Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 01 Onderwijs Waardepeildatum 1 januari 2009 Colofon Taxatiewijzer Onderwijs, waardepeildatum 1 januari 2009 Deze taxatiewijzer is een uitgave van de Vereniging van Nederlandse

Nadere informatie

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 02 Onderwijs

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 02 Onderwijs Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 02 Onderwijs Waardepeildatum 1 januari 2010 Colofon Taxatiewijzer Onderwijs, waardepeildatum 1 januari 2010 Deze taxatiewijzer is een uitgave van de Vereniging van Nederlandse

Nadere informatie

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 5 LABORATORIA

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 5 LABORATORIA Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 5 LABORATORIA Waardepeildatum 1 januari 2012 Colofon Taxatiewijzer laboratoria waardepeildatum 1 januari 2012 Deze taxatiewijzer is een uitgave van de Vereniging van Nederlandse

Nadere informatie

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 15 Kinderboerderijen

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 15 Kinderboerderijen Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 15 Kinderboerderijen Waardepeildatum 1 januari 2015 Colofon Taxatiewijzer Kinderboerderijen, waardepeildatum 1 januari 2015 Deze taxatiewijzer is een uitgave van de Vereniging

Nadere informatie

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 01 Onderwijs

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 01 Onderwijs Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 01 Onderwijs Waardepeildatum 1 januari 2011 Colofon Taxatiewijzer Onderwijs, waardepeildatum 1 januari 2011 Deze taxatiewijzer is een uitgave van de Vereniging van Nederlandse

Nadere informatie

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 5 LABORATORIA

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 5 LABORATORIA Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 5 Waardepeildatum 1 januari 2010 Colofon Taxatiewijzer Laboratoria, waardepeildatum 1 januari 2010 Deze taxatiewijzer is een uitgave van de Vereniging van Nederlandse

Nadere informatie

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 19 Telefonie

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 19 Telefonie Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 19 Telefonie Waardepeildatum 1 januari 2011 Colofon Taxatiewijzer Telefonie waardepeildatum 1 januari 2011 Deze taxatiewijzer is een uitgave van de Vereniging van Nederlandse

Nadere informatie

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 3 Woonwagens

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 3 Woonwagens Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 3 Woonwagens Waardepeildatum 1 januari 2010 Colofon Taxatiewijzer Woonwagens, waardepeildatum 1 januari 2010 Deze taxatiewijzer is een uitgave van de Vereniging van Nederlandse

Nadere informatie

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 7 PARKEREN

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 7 PARKEREN Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 7 Waardepeildatum 1 januari 2011 Colofon Taxatiewijzer Parkeren, waardepeildatum 1 januari 2011 Deze taxatiewijzer is een uitgave van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten.

Nadere informatie

Taxatiewijzer en kengetallen Algemeen deel

Taxatiewijzer en kengetallen Algemeen deel Taxatiewijzer en kengetallen Algemeen deel Waardepeildatum 1 januari 2013 Colofon Taxatiewijzer algemeen, waardepeildatum 1 januari 2013 Deze taxatiewijzer is een uitgave van de Vereniging van Nederlandse

Nadere informatie

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 3 Woonwagens

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 3 Woonwagens Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 3 Woonwagens Waardepeildatum 1 januari 2009 Colofon Taxatiewijzer Woonwagens, waardepeildatum 1 januari 2009 Deze taxatiewijzer is een uitgave van de Vereniging van Nederlandse

Nadere informatie

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 19 Telefonie

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 19 Telefonie Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 19 Telefonie Waardepeildatum 1 januari 2014 Colofon Taxatiewijzer Telefonie waardepeildatum 1 januari 2014 Deze taxatiewijzer is een uitgave van de Vereniging van Nederlandse

Nadere informatie

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 7 Parkeren

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 7 Parkeren Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 7 Parkeren Waardepeildatum 1 januari 2009 Colofon Taxatiewijzer Parkeren, waardepeildatum 1 januari 2009 Deze taxatiewijzer is een uitgave van de Vereniging van Nederlandse

Nadere informatie

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 7

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 7 Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 7 Parkeren Waardepeildatum 1 januari 2015 Waardepeildatum 1 januari 2014 Colofon Taxatiewijzer Parkeren, waardepeildatum 1 januari 2015 Deze taxatiewijzer is een uitgave

Nadere informatie

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 15 Kinderboerderijen

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 15 Kinderboerderijen Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 15 Kinderboerderijen Waardepeildatum 1 januari 2011 Colofon Taxatiewijzer Kinderboerderijen, waardepeildatum 1 januari 2011 Deze taxatiewijzer is een uitgave van de Vereniging

Nadere informatie

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 15 Kinderboerderijen

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 15 Kinderboerderijen Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 15 Kinderboerderijen Waardepeildatum 1 januari 2013 Colofon Taxatiewijzer Kinderboerderijen, waardepeildatum 1 januari 2013 Deze taxatiewijzer is een uitgave van de Vereniging

Nadere informatie

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 7

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 7 Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 7 Parkeren Waardepeildatum 1 januari 2014 Waardepeildatum 1 januari 2014 Colofon Taxatiewijzer Parkeren, waardepeildatum 1 januari 2014 Deze taxatiewijzer is een uitgave

Nadere informatie

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 7 Parkeren

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 7 Parkeren Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 7 Parkeren Waardepeildatum 1 januari 2010 Colofon Taxatiewijzer Parkeren, waardepeildatum 1 januari 2010 Deze taxatiewijzer is een uitgave van de Vereniging van Nederlandse

Nadere informatie

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 11 Busstations

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 11 Busstations Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 11 Busstations Waardepeildatum 1 januari 2011 Colofon Taxatiewijzer busstations, waardepeildatum 1 januari 2011 Deze taxatiewijzer is een uitgave van de Vereniging van

Nadere informatie

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 6 Crematoria

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 6 Crematoria Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 6 Crematoria Waardepeildatum 1 januari 2016 Colofon Taxatiewijzer Crematoria, waardepeildatum 1 januari 2016 Deze taxatiewijzer is een uitgave van de Vereniging van Nederlandse

Nadere informatie

Taxatiewijzer en kengetallen Algemeen deel

Taxatiewijzer en kengetallen Algemeen deel Taxatiewijzer en kengetallen Algemeen deel Waardepeildatum 1 januari 2016 Colofon Taxatiewijzer algemeen, waardepeildatum 1 januari 2016 Deze taxatiewijzer is een uitgave van de Vereniging van Nederlandse

Nadere informatie

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 4. NS-stations RIT/ProRail (o.b.v. convenant perrons, overkappingen e.d.) Waardepeildatum 1 januari 2015

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 4. NS-stations RIT/ProRail (o.b.v. convenant perrons, overkappingen e.d.) Waardepeildatum 1 januari 2015 Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 4 NS-stations RIT/ProRail (o.b.v. convenant perrons, overkappingen e.d.) Waardepeildatum 1 januari 2015 Colofon Taxatiewijzer NS-stations RIT/ProRail, waardepeildatum

Nadere informatie

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 6 Crematoria

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 6 Crematoria Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 6 Crematoria Waardepeildatum 1 januari 2012 Colofon Taxatiewijzer Crematoria, waardepeildatum 1 januari 2012 Deze taxatiewijzer is een uitgave van de Vereniging van Nederlandse

Nadere informatie

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 19 Telefonie

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 19 Telefonie Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 19 Telefonie Waardepeildatum 1 januari 2013 Colofon Taxatiewijzer Telefonie waardepeildatum 1 januari 2013 Deze taxatiewijzer is een uitgave van de Vereniging van Nederlandse

Nadere informatie

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 6 Crematoria

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 6 Crematoria Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 6 Crematoria Waardepeildatum 1 januari 2014 Colofon Taxatiewijzer Crematoria, waardepeildatum 1 januari 2014 Deze taxatiewijzer is een uitgave van de Vereniging van Nederlandse

Nadere informatie

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 11 Busstations

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 11 Busstations Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 11 Busstations Waardepeildatum 1 januari 2012 Colofon Taxatiewijzer busstations, waardepeildatum 1 januari 2012 Deze taxatiewijzer is een uitgave van de Vereniging van

Nadere informatie

TAXATIERAPPORT t Holland 1 te Reusel Bij VIV

TAXATIERAPPORT t Holland 1 te Reusel Bij VIV TAXATIERAPPORT t Holland 1 te Reusel Bij VIV Opdrachtgever: De heer J.A.P. Lavrijsen t Holland 1 5541 PK REUSEL ZLTO Vastgoed ing. J.M.J.M. van den Heuvel Register Makelaar - taxateur o.z. (RMT / RT) Kantoor

Nadere informatie

Huurprijs kantoor 60,00 per m² per jaar, excl. BTW Huurprijs bedrijfshal 40,00 per m² per jaar, excl. BTW Unit I kantoor

Huurprijs kantoor 60,00 per m² per jaar, excl. BTW Huurprijs bedrijfshal 40,00 per m² per jaar, excl. BTW Unit I kantoor TE HUUR Spurkt 1 5804 BR VENRAY Representatiief kantoor met bedriijjfsruiimte op ziichtllocatiie Smakterheiide Huurprijs kantoor : 60,00 per m² per jaar, excl. BTW Huurprijs bedrijfshal : 40,00 per m²

Nadere informatie

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 7 PARKEREN

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 7 PARKEREN Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 7 Waardepeildatum 1 januari 2012 Colofon Taxatiewijzer Parkeren, waardepeildatum 1 januari 2012 Deze taxatiewijzer is een uitgave van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten.

Nadere informatie

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 11 Busstations

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 11 Busstations Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 11 Busstations Waardepeildatum 1 januari 2008 Colofon Taxatiewijzer busstations, waardepeildatum 1 januari 2008 Deze taxatiewijzer is een uitgave van de Vereniging van

Nadere informatie

Lijst Privaatrechtelijke heffingen 2014

Lijst Privaatrechtelijke heffingen 2014 Lijst Privaatrechtelijke heffingen 2014 1 Aanleg standaard uitritconstructie bestaand trottoir breedte verlaagd trottoir 3 m, totale breedte 5 m, trottoir breedte max 2 m. opbreken en afvoeren trottoirbanden

Nadere informatie

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 15 Kinderboerderijen

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 15 Kinderboerderijen Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 15 Kinderboerderijen Waardepeildatum 1 januari 2016 Colofon Taxatiewijzer Kinderboerderijen, waardepeildatum 1 januari 2016 Deze taxatiewijzer is een uitgave van de Vereniging

Nadere informatie

Vervangingswaarde. Restwaarde. Definitief correctiemodel WOZ II 7 april 2015

Vervangingswaarde. Restwaarde. Definitief correctiemodel WOZ II 7 april 2015 VRAAG 7 Vraag. 8 waardepeildatum 0-0- 204 jaar ingebruikname 935 Leeftijd Opleidingsschool 79 Standaardgrootte Oppervlakte.500 Bouwkosten.32 (excl. Btw) HB-waarde.968.000 % Herbouwwaarde Levensduur in

Nadere informatie

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 3 Woonwagens

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 3 Woonwagens Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 3 Woonwagens Waardepeildatum 1 januari 2012 Colofon Taxatiewijzer Woonwagens, waardepeildatum 1 januari 2012 Deze taxatiewijzer is een uitgave van de Vereniging van Nederlandse

Nadere informatie

Transferbevordering aanleggen parkeervoorziening P+R

Transferbevordering aanleggen parkeervoorziening P+R Factsheet nr. 12A Beschrijving van de variant Het uitgangspunt is de aanleg van een parkeerterrein voor onbetaald parkeren met 100 parkeerplaatsen en een grootte van 2.000 m 2. Het parkeerterrein komt

Nadere informatie

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 8 Ziekenhuizen

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 8 Ziekenhuizen Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 8 Ziekenhuizen Waardepeildatum 1 januari 2009 Colofon Taxatiewijzer Ziekenhuizen, waardepeildatum 1 januari 2009 Deze taxatiewijzer is een uitgave van de Vereniging van

Nadere informatie

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 14 Cultuur

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 14 Cultuur Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 14 Cultuur Waardepeildatum 1 januari 2016 Colofon Taxatiewijzer Cultuur, waardepeildatum 1 januari 2016 Deze taxatiewijzer is een uitgave van de Vereniging van Nederlandse

Nadere informatie

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 6 Crematoria

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 6 Crematoria Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 6 Crematoria Waardepeildatum 1 januari 2011 Colofon Taxatiewijzer Crematoria, waardepeildatum 1 januari 2011 Deze taxatiewijzer is een uitgave van de Vereniging van Nederlandse

Nadere informatie

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 6 Crematoria

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 6 Crematoria Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 6 Crematoria Waardepeildatum 1 januari 2017 Colofon Taxatiewijzer Crematoria, waardepeildatum 1 januari 2017 Deze taxatiewijzer is een uitgave van de Vereniging van Nederlandse

Nadere informatie

VRIJBLIJVENDE OBJECTINFORMATIE MEESTERSSTRAAT 22-24 7001 HC DOETINCHEM TE HUUR

VRIJBLIJVENDE OBJECTINFORMATIE MEESTERSSTRAAT 22-24 7001 HC DOETINCHEM TE HUUR VRIJBLIJVENDE OBJECTINFORMATIE MEESTERSSTRAAT 22-24 7001 HC DOETINCHEM TE HUUR VRIJBLIJVENDE OBJECTINFORMATIE MEESTERSSTRAAT 22-24 DOETINCHEM Huurprijs : Op aanvraag Kadastrale gegevens : Gemeente Sectie

Nadere informatie

Te koop: Bedrijfsruimte gelegen aan de Den Engelsman 4 te Maarheeze

Te koop: Bedrijfsruimte gelegen aan de Den Engelsman 4 te Maarheeze Te koop: Bedrijfsruimte gelegen aan de Den Engelsman 4 te Maarheeze Locatie Den Engelsman is een gemengd bedrijventerrein van totaal ca. 33 ha groot, waarin met name middelgrote bovenlokale en -regionale

Nadere informatie

Grond-, Weg- & Waterbouw

Grond-, Weg- & Waterbouw Bouwkostenkompas Grond-, Weg- & Waterbouw BouwkostenKompas.nl IGG.nl IGG Bointon de Groot Inhoudsopgave Column Ton de Groot 6 Bouwkostenindex.nl 8 European Construction Costs 10 Toelichting op cijfers

Nadere informatie

Projectinformatie Kantoorruimte

Projectinformatie Kantoorruimte Projectinformatie Kantoorruimte Kleine Landtong 23 Postbus 373 4200 AJ Gorinchem Stephensonweg 6 8 4207 HB Gorinchem (0183) 30 40 50 www.bmak.nl info@bmak.nl Kleine Landtong 23 Rabobank 37.25.21.630 Postbus

Nadere informatie

Neerijnen, 2 e Tieflaarsestraat 2

Neerijnen, 2 e Tieflaarsestraat 2 Neerijnen, 2 e Tieflaarsestraat 2 OMSCHRIJVING: In landelijke omgeving gelegen perceel grotendeels verhard buitenterrein met diverse opstallen / ontwikkelingslocatie van 18.900 m². Gelegen aan doorgaande

Nadere informatie

Inleiding WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Datum: 3 september 2008. Datum rapport: 8 september 2008

Inleiding WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Datum: 3 september 2008. Datum rapport: 8 september 2008 WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN BEVINDINGEN Gemeente: Nijmegen Datum: 3 september 2008 Datum rapport: 8 september 2008 Inleiding Dit rapport van bevindingen is de weergave van de ter plaatse die de Waarderingskamer

Nadere informatie

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 7 Parkeren

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 7 Parkeren Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 7 Waardepeildatum 1 januari 2008 Colofon Taxatiewijzer, waardepeildatum 1 januari 2008 Deze taxatiewijzer is een uitgave van de Vereniging van Nederlandse n. Copyright

Nadere informatie

Projectinformatie. Opslagruimte met kantoor. Nijverheidsweg 1 4104 AN Culemborg. Bellweg 4 (0345) 64 13 89 4104 BJ Culemborg www.barneveldvastgoed.

Projectinformatie. Opslagruimte met kantoor. Nijverheidsweg 1 4104 AN Culemborg. Bellweg 4 (0345) 64 13 89 4104 BJ Culemborg www.barneveldvastgoed. Projectinformatie Opslagruimte met kantoor Nijverheidsweg 1 4104 AN Culemborg Bellweg 4 (0345) 64 13 89 4104 BJ Culemborg www.barneveldvastgoed.nl KvK 30234202 info@barneveldvastgoed.nl Inhoud 1. Algemene

Nadere informatie

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 5 LABORATORIA

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 5 LABORATORIA Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 5 Waardepeildatum 1 januari 2015 Colofon Taxatiewijzer laboratoria waardepeildatum 1 januari 2015 Deze taxatiewijzer is een uitgave van de Vereniging van Nederlandse n.

Nadere informatie

KANTOORRUIMTE. Pijlstraat 1 4205 DA Gorinchem

KANTOORRUIMTE. Pijlstraat 1 4205 DA Gorinchem blad 2 Inhoud 1. Algemene informatie... 3 1.1. Algemene omschrijving... 3 1.2. Adresgegevens... 3 1.3. Indeling bedrijfsobject... 3 1.4. Omschrijving ruimte... 3 1.5. Ligging... 4 1.6. Bereikbaarheid en

Nadere informatie

Huur bedrijfspand op Helderseweg 29 te Alkmaar (prijs op aanvraag)

Huur bedrijfspand op Helderseweg 29 te Alkmaar (prijs op aanvraag) Huur bedrijfspand op Helderseweg 29 te Alkmaar (prijs op aanvraag) Aanbiedende partij: Bregman Bedrijfsmakelaardij o.g. B.V. Email: bog@bregman.nl Telefoon: 072-515 65 64 Website: www.bregmanbedrijfsmakelaardij.nl

Nadere informatie

Culemborg, Pascalweg 25h

Culemborg, Pascalweg 25h Culemborg, Pascalweg 25h OMSCHRIJVING: Representatieve kantoor-/bedrijfsunit onderdeel uitmakend van het jonge bedrijfsverzamelcomplex Pavijen, gelegen op bedrijventerrein Pavijen V te Culemborg. Rijksweg

Nadere informatie

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 3 Woonwagens

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 3 Woonwagens Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 3 Woonwagens Waardepeildatum 1 januari 2014 Colofon Taxatiewijzer Woonwagens, waardepeildatum 1 januari 2014 Deze taxatiewijzer is een uitgave van de Vereniging van Nederlandse

Nadere informatie

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 7

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 7 Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 7 Parkeren Waardepeildatum 1 januari 2016 Waardepeildatum 1 januari 2014 Colofon Taxatiewijzer Parkeren, waardepeildatum 1 januari 2016 Deze taxatiewijzer is een uitgave

Nadere informatie

Bedrijfsruimte Réaumurstraat 4 te Dordrecht. Inleiding. Bedrijfshal. www.bedrijfspanden-te-koop.nl

Bedrijfsruimte Réaumurstraat 4 te Dordrecht. Inleiding. Bedrijfshal. www.bedrijfspanden-te-koop.nl Bedrijfsruimte Réaumurstraat 4 te Dordrecht Inleiding Deze bedrijfsruimte maakt onderdeel uit van een complex, maar kan separaat aangekocht worden. Het betreft een grote bedrijfshal van 25,5 meter breed

Nadere informatie

Een weloverwogen fietspad is van beton

Een weloverwogen fietspad is van beton Duurzaam bouwen met beton Referentieprojecten infrastructuur Een weloverwogen fietspad is van beton Het AfwegingsModel Wegen (AMW) voor verhardingsconstructies, ontwikkeld door CROW, kan door alle disciplines

Nadere informatie

BEDRIJFS /KANTOORRUIMTE. Vierlinghstraat 49 A8 4251 LC Werkendam

BEDRIJFS /KANTOORRUIMTE. Vierlinghstraat 49 A8 4251 LC Werkendam blad 2 Inhoud 1. Algemene informatie... 3 1.1. Algemene omschrijving... 3 1.2. Adresgegevens... 3 1.3. Kadastrale gegevens... 3 1.4. Indeling bedrijfsobject... 3 1.5. Omschrijving project... 4 1.6. Ligging...

Nadere informatie

P R O J E C T I N F O R M A T I E. Holendrechterweg 21-B in Ouderkerk aan de Amstel

P R O J E C T I N F O R M A T I E. Holendrechterweg 21-B in Ouderkerk aan de Amstel P R O J E C T I N F O R M A T I E Holendrechterweg 21-B in Ouderkerk aan de Amstel 2 P R O J E C T I N F O R M A T I E Adres Algemeen Bereikbaarheid Holendrechterweg 21-B (1191 KT) in Amsterdam. Verschillende

Nadere informatie

Projectinformatie. Kantoorruimte + magazijn. Avelingen-West 47. Gorinchem. Avelingen West 36 (0183)

Projectinformatie. Kantoorruimte + magazijn. Avelingen-West 47. Gorinchem. Avelingen West 36 (0183) Kantoorruimte + magazijn Avelingen-West 47 Gorinchem Projectinformatie Avelingen West 36 (0183) 30 40 50 Postbus 373 info@bmak.nl 4200 AJ Gorinchem Postbank 26 66 67 KvK 23079378 Bank 37.25.21.630 Omschrijving

Nadere informatie

BUSINESS PARC WATERLAND STATIONSWEG 21, 22 EN 26 PURMEREND

BUSINESS PARC WATERLAND STATIONSWEG 21, 22 EN 26 PURMEREND TE HUUR BUSINESS PARC WATERLAND STATIONSWEG 21, 22 EN 26 PURMEREND GEBOUW PARIS LUXE KANTOORRUIMTE OP SCHITTERENDE PARKLOCATIE NABIJ CENTRUM DIRECT AAN HET SPOOR GELEGEN TOTAAL CA. 739 M² BVO DEELVERHUUR

Nadere informatie

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 2 Defensie

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 2 Defensie Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 2 Defensie Waardepeildatum 1 januari 2008 Colofon Taxatiewijzer Defensie, waardepeildatum 1 januari 2008 Deze taxatiewijzer is een uitgave van de Vereniging van Nederlandse

Nadere informatie

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 10 Kloosters

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 10 Kloosters Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 10 Kloosters Waardepeildatum 1 januari 2009 Colofon Taxatiewijzer Kloosters, waardepeildatum 1 januari 2009 Deze taxatiewijzer is een uitgave van de Vereniging van Nederlandse

Nadere informatie

Handleiding Webapplicatie TIOX

Handleiding Webapplicatie TIOX Q Delft - Rap512f Rapport Handleiding Webapplicatie TIOX VNG 888 - VNG- TIOX Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie,

Nadere informatie

Gemeentelijk WOZ-rapport

Gemeentelijk WOZ-rapport Gemeentelijk WOZ-rapport Adres Adres 8 en woonplaats KLEISTAD Gemeente Wijk Centrum Vogelenbuurt Bouwkundig Objectstatus Object in gebruik Bouwjaar(klasse) 1978 Inhoud (m3) 340 bruto Gebruiksoppervlak

Nadere informatie

Taxatieverslag Woning

Taxatieverslag Woning Taxatieverslag Woning Locatie woning Boostenstraat Huisnummer 35 6412 ZS WOZ-Objectnummer 91700075954 Toestandspeildatum: 01-01-2016 Indien sprake is van een aan- of verbouwing in 2016 is de toestandspeildatum

Nadere informatie

WAARDERINGSKAMER. Record-layout Stuf-TAX. versie 4

WAARDERINGSKAMER. Record-layout Stuf-TAX. versie 4 WAARDERINGSKAMER Record-layout Stuf-TAX versie 4 1 1. OPBOUW LEVERINGSBESTAND 1. Voorlooprecord 1-2 2 N 93.11 Recordidentificatiecode Stuf-TAX (= 00) 3-6 4 N 09.10 Gemeentecode 7-46 40 A 09.11 Gemeentenaam

Nadere informatie

DE MEERWAARDE VAN KENNIS OVER ERFPACHT, NATUURSCHOONWET, WOZ EN FISCALITEITEN

DE MEERWAARDE VAN KENNIS OVER ERFPACHT, NATUURSCHOONWET, WOZ EN FISCALITEITEN DE MEERWAARDE VAN KENNIS OVER ERFPACHT, NATUURSCHOONWET, WOZ EN FISCALITEITEN 9 maart 2013 WAAROM DEZE WORKSHOP? WAT WILLEN WE VANDAAG BEREIKEN? WIE ZIJN WE? MET WELKE PARTIJEN HEEFT U TE MAKEN? PARTIJEN

Nadere informatie

slagvaardig Schaderegeling ingravingen

slagvaardig Schaderegeling ingravingen slagvaardig Schaderegeling ingravingen 1. Inleiding Deze regeling is van toepassing op alle gevallen waarbij, in verband met het leggen / verleggen van kabels en leidingen, het plaatsen van objecten in

Nadere informatie

PROJECT HUURINFORMATIE. Zaagmolenlaan 4 te Woerden

PROJECT HUURINFORMATIE. Zaagmolenlaan 4 te Woerden PROJECT HUURINFORMATIE Zaagmolenlaan 4 te Woerden Object : Representatieve kantoor- / showroomruimte gelegen op bedrijventerrein Middelland te Woerden. Het gebouw is gelegen op een zichtlocatie aan de

Nadere informatie

Vrijblijvende objectinformatie TE HUUR Celsiusstraat 37 Ede

Vrijblijvende objectinformatie TE HUUR Celsiusstraat 37 Ede Vrijblijvende objectinformatie TE HUUR Celsiusstraat 37 Ede Deze vrijblijvende en globale informatie met betrekkingen tot onroerend goed is met zorg samengesteld, maar voor de juistheid ervan Object Betreft

Nadere informatie

Parallelsessie 6. Fietspaden. Fietspaden vanuit de gebruiker Afweegmodel Fietspaden Van A naar F, van inspiratie naar ontwerp

Parallelsessie 6. Fietspaden. Fietspaden vanuit de gebruiker Afweegmodel Fietspaden Van A naar F, van inspiratie naar ontwerp Parallelsessie 6 Fietspaden Fietspaden Fietspaden vanuit de gebruiker Afweegmodel Fietspaden Van A naar F, van inspiratie naar ontwerp Sessievoorzitter: Paul van Weenen, Provincie Utrecht Tijd voor vragen?

Nadere informatie

Bijzondere tarieven 2016 Maastricht - Heerlen - OGN 2011

Bijzondere tarieven 2016 Maastricht - Heerlen - OGN 2011 Bijzondere tarieven 2016 Maastricht - Heerlen - OGN 2011 Definitief 04-12-2015 Opmerking: 1 Bestrating (klinkers) 0-15 m2 Zie tarieven OGN 2011 2 Bestrating (klinkers) > 15 m2 Zie tarieven OGN 2011 3 Betontegels

Nadere informatie

GIESSEN EXPEDITIESTRAAT 10 VRAAGPRIJS: ,-- K.K.

GIESSEN EXPEDITIESTRAAT 10 VRAAGPRIJS: ,-- K.K. T E K O O P GIESSEN EXPEDITIESTRAAT 10 VRAAGPRIJS: 1.150.000,-- K.K. Pagina 1 Giessen, Expeditiestraat 10 Algemeen: Representatief kantoorpand met 2 bouwlagen, een bedrijfshal en verhard buitenterrein

Nadere informatie

Te huur Luxe bedrijfs-/kantoorunits Project StoreParc. Nieuwland Parc 314-315 Alblasserdam

Te huur Luxe bedrijfs-/kantoorunits Project StoreParc. Nieuwland Parc 314-315 Alblasserdam Te huur Luxe bedrijfs-/kantoorunits Project StoreParc Nieuwland Parc 314-315 Alblasserdam Te huur Luxe bedrijfs-/kantoorunits Project StoreParc Nieuwland Parc 314-315 Alblasserdam Betreft : Luxe bedrijfs-/kantoorunits

Nadere informatie

KANTOORRUIMTE MET MAGAZIJN. Avelingen West 28A 4202 MS Gorinchem

KANTOORRUIMTE MET MAGAZIJN. Avelingen West 28A 4202 MS Gorinchem blad 2 Inhoud 1. Algemene informatie... 3 1.1. Algemene omschrijving... 3 1.2. Adresgegevens... 3 1.3. Indeling bedrijfsobject... 3 1.4. Kenmerken kantoorruimte... 4 1.5. Ligging... 4 1.6. Bereikbaarheid

Nadere informatie

VRIJBLIJVENDE PROJECTINFORMATIE HONDERDLAND 107-C BEDRIJVENTERREIN HONDERDLAND MAASDIJK

VRIJBLIJVENDE PROJECTINFORMATIE HONDERDLAND 107-C BEDRIJVENTERREIN HONDERDLAND MAASDIJK VRIJBLIJVENDE PROJECTINFORMATIE HONDERDLAND 107-C BEDRIJVENTERREIN HONDERDLAND MAASDIJK TE KOOP BETREFT Op bedrijvenpark Honderdland te Maasdijk is in een modern bedrijfsverzamelgebouw een functionele

Nadere informatie

Raadsvergadering van 14 december 2010 Agendapunt 11

Raadsvergadering van 14 december 2010 Agendapunt 11 Raadsvergadering van 14 december 2010 Agendapunt 11 Onderwerp: Legesverordening en vaststelling, c.q. bijstelling tarieven onroerende zaakbelastingen en forensenbelasting 2011 Schiermonnikoog 2 december

Nadere informatie

Huur of koop bedrijfsruimte op Steenbergstraat 42 te Kerkrade vraagprijs k.k. of 34,50 per m2 per jaar

Huur of koop bedrijfsruimte op Steenbergstraat 42 te Kerkrade vraagprijs k.k. of 34,50 per m2 per jaar Huur of koop bedrijfsruimte op Steenbergstraat 42 te Kerkrade 2400000 vraagprijs k.k. of 34,50 per m2 per jaar Aanbiedende partij: Jorritsma Vastgoed Email: info@jorritsma-vastgoed.nl Telefoon: 045-577

Nadere informatie

KANTOORRUIMTE met OPSLAG/WERKPLAATS/SHOWROOM. Vaart 49 4206 CC Gorinchem

KANTOORRUIMTE met OPSLAG/WERKPLAATS/SHOWROOM. Vaart 49 4206 CC Gorinchem blad 2 Inhoud 1. Algemene informatie... 3 1.1. Algemene omschrijving... 3 1.2. Adresgegevens... 3 1.3. Indeling bedrijfsobject... 3 1.4. Omschrijving ruimte... 3 1.5. Ligging... 4 1.6. Bereikbaarheid en

Nadere informatie

KANTOORRUIMTE. Weide CJ Gorinchem

KANTOORRUIMTE. Weide CJ Gorinchem blad 2 Inhoud 1. Algemene informatie... 3 1.1. Algemene omschrijving... 3 1.2. Adresgegevens... 3 1.3. Indeling bedrijfsobject... 3 1.4. Omschrijving ruimte... 3 1.5. Ligging... 4 1.6. Bereikbaarheid en

Nadere informatie

DONGEN Wilhelminastraat 75

DONGEN Wilhelminastraat 75 DONGEN Wilhelminastraat 75 TE KOOP Bedrijfsruimte met showroom, magazijnruimte en verhard buitenterrein aan de Wilhelminastraat 75, gelegen aan een van de uitvalswegen van Dongen, nabij het centrum. Oppervlakte

Nadere informatie

DONGEN Vierbundersweg 15

DONGEN Vierbundersweg 15 DONGEN Vierbundersweg 15 TE HUUR De bedrijfsruimte met kantoor/showroom, magazijnruimte en verhard buitenterrein, gelegen op bedrijventerrein Tichelrijt in Dongen. - Finish oud van circa 1.300 m². - Ververij

Nadere informatie

VRAAGPRIJS ,- K.K. (EXCL. BTW) EVENTUEEL VRIJ VAN BTW

VRAAGPRIJS ,- K.K. (EXCL. BTW) EVENTUEEL VRIJ VAN BTW TE KOOP BELEGGING NETWERK 150 / COMPONENT 148 150 PURMEREND VRIJSTAAND BEDRIJFSGEBOUW BEDRIJFSHAL CA. 630 M² BVO KANTOORGEDEELTE BEGANE GROND CA. 135 M² KANTOORGEDEELTE VERDIEPING CA. 140 M² OP CA. 1.275

Nadere informatie

TE HUUR Meidoornkade 18. te Houten

TE HUUR Meidoornkade 18. te Houten TE HUUR Meidoornkade 18 te Houten Algemeen Zelfstandig, zeer representatief bedrijfsgebouw gelegen op een unieke zichtlocatie op bedrijventerrein Doornkade. Showroomfunctie gecombineerd met bedrijfsruimte/opslag

Nadere informatie

ECLI:NL:RBDHA:2017:6102

ECLI:NL:RBDHA:2017:6102 ECLI:NL:RBDHA:2017:6102 Instantie Rechtbank Den Haag Datum uitspraak 30-05-2017 Datum publicatie 15-06-2017 Zaaknummer AWB - 16 _ 2676 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Belastingrecht

Nadere informatie

Uitvoeringsbesluit Bouwkostenlijst 2009 BESLUIT: Aldus besloten in de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van 23 december 2008.

Uitvoeringsbesluit Bouwkostenlijst 2009 BESLUIT: Aldus besloten in de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van 23 december 2008. Uitvoeringsbesluit Bouwkostenlijst 2009 Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Moerdijk; Gelet op artikel 10 van de Legesverordening gemeente Moerdijk 2009; BESLUIT: de Bouwkostenlijst

Nadere informatie

Projectinformatie Schuttevaerweg 45 Rotterdam

Projectinformatie Schuttevaerweg 45 Rotterdam Projectinformatie Schuttevaerweg 45 Rotterdam Betreft Aan de rand van het bedrijventerrein Spaanse polder (op een zichtlocatie vanaf de Tjalklaan) is dit moderne vrijstaande bedrijfsobject beschikbaar

Nadere informatie

Objectinformatie inzake nieuwbouw distributiecentrum gelegen aan de Zevenheuvelenweg 15 te Tilburg

Objectinformatie inzake nieuwbouw distributiecentrum gelegen aan de Zevenheuvelenweg 15 te Tilburg Objectinformatie inzake nieuwbouw distributiecentrum gelegen aan de Zevenheuvelenweg 15 te Tilburg Zevenheuvelenweg 15 te Tilburg pag. 1 van 6 r TE HUUR Nieuwbouw distributiecentrum Zevenheuvelenweg 15

Nadere informatie

TE KOOP NIJVERHEIDSWEG 6 PURMEREND

TE KOOP NIJVERHEIDSWEG 6 PURMEREND TE KOOP NIJVERHEIDSWEG 6 PURMEREND MULTIFUNCTIONEEL BEDRIJFSPAND VAN CA. 458 M² BVO BESTAANDE UIT: SHOWROOM/BEDRIJFSRUIMTE/KANTOORRUIMTE + BUITENTERREIN KAVELGROOTTE CA. 1009 M² GELEGEN OP HET POPULAIRE

Nadere informatie

Huur bedrijfspand op Manuscriptstraat 12 te Almere 60 per vierkante meter per jaar

Huur bedrijfspand op Manuscriptstraat 12 te Almere 60 per vierkante meter per jaar Huur bedrijfspand op Manuscriptstraat 12 te Almere 60 per vierkante meter per jaar Aanbiedende partij: Arcuris bedrijfshuisvesting Email: bp.uppelschoten@arcuris.eu Telefoon: 036-5211900 Website: http://www.arcuris.eu

Nadere informatie