Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 19 Telefonie

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 19 Telefonie"

Transcriptie

1 Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 19 Telefonie Waardepeildatum 1 januari 2016

2 Colofon Taxatiewijzer Telefonie waardepeildatum 1 januari 2016 Deze taxatiewijzer is een uitgave van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten. Copyright Vereniging van Nederlandse Gemeenten 2016 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en / of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of worden opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten. Dit verbod betreft tevens de gehele of gedeeltelijke bewerking. Uitgevers en samenstellers verklaren dat deze uitgave op zorgvuldige wijze en naar beste weten is samengesteld, evenwel kunnen uitgever en samenstellers op geen enkele wijze instaan voor de juistheid of volledigheid van de informatie. Uitgever en samenstellers aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die het gevolg is van handelingen en / of beslissingen die gebaseerd zijn op de in deze uitgave opgenomen informatie. Gebruikers van de in deze uitgave opgenomen informatie wordt met nadruk aangeraden deze informatie niet geïsoleerd te gebruiken, maar tevens af te gaan op hun professionele kennis en ervaring en de te gebruiken informatie te allen tijde te controleren. Taxatiewijzer Telefonie Pagina 2

3 VOORWOORD Voor u ligt de landelijke taxatiewijzer Telefonie naar waardepeildatum 1 januari Deze taxatiewijzer is in opdracht van de VNG tot stand gekomen in de Taxatietechnische Kerngroep. Daarin hebben deelgenomen de VNG, de Waarderingskamer, de gemeenten Amsterdam, Den Haag, Rotterdam, Belastingsamenwerking gemeenten & Hoogheemraadschap Utrecht (Bghu) en de taxatiebedrijven Antea Group, GeoTax, KONDAR WOZ diensten, Invast Hotels, Ortec Finance, RE/MAX Vastgoedgroep Arnhem, Thorbecke, TOG Nederland, en Wiberg Taxaties. Taxatiewijzer Telefonie Pagina 3

4 Verschillen ten opzichte van de vorige Taxatiewijzer Telefonie, prijspeil 2015, versie 1.0 Onderstaand wordt een overzicht gegeven van de inhoudelijke (niet-redactionele) verschillen in de hoofdstukken ten opzichte van de Taxatiewijzer Telefonie, prijspeil 2015 Hoofdstuk Onderwerp Wijziging 1 Strekking van deze taxatiewijzer Tekst aangepast m.b.t. ontwikkeling 4G+ 2 Beschrijving van de archetypes Geen wijzigingen 3 Aandachtspunten inzake functionele veroudering Geen wijzigingen 4 Onderbouwende marktgegevens 4.3 Werktuigenvrijstelling aangepast 5 Beschrijving hoe om te gaan met bandbreedtes Geen wijzigingen 6 Grond Geen wijzigingen 7 Taxatieverslag Geen wijzigingen 8 Rekenschema Geen wijzigingen Bijlage 1 Bronnen Geen wijzigingen Bijlage 2 Verklarende woordenlijst Geen wijzigingen Bijlage 3 Kengetallen per archetype Aangepast naar waardepeildatum Bijlage 4 Onderbouwende marktgegevens Geactualiseerd Taxatiewijzer Telefonie Pagina 4

5 INHOUDSOPGAVE 1 STREKKING VAN DEZE TAXATIEWIJZER Algemeen Specifieke aandachtspunten taxatiewijzer Telefonie BESCHRIJVING VAN DE ARCHETYPES Inhoudsopgave archetypen Toelichting telefooncentrales objectcode Toelichting zendmasten objectcode FUNCTIONELE VEROUDERING BIJ GEBOUWEN VOOR Telefooncentrales Zendmasten MARKTGEGEVENS Toelichting op de marktgegevens Van marktgegeven naar kengetal Werktuigenvrijstelling BESCHRIJVING HOE OM TE GAAN MET BANDBREEDTES GROND TAXATIEVERSLAG REKENSCHEMA BIJLAGE 1 - BRONNEN BIJLAGE 2 - VERKLARENDE WOORDENLIJST BIJLAGE 3 - RAPPORTAGE KENGETALLEN PER ARCHETYPE BIJLAGE 4 - RAPPORTAGE ONDERBOUWENDE MARKTGEGEVENS BIJLAGE 5 - OVERZICHT ONDERDELEN WERKTUIGENVRIJSTELLING Taxatiewijzer Telefonie Pagina 5

6 1 Strekking van deze taxatiewijzer De taxatiewijzer Telefonie is expliciet bedoeld voor de taxatie van die objecten zoals omschreven bij de archetypeaanduiding in deze wijzer. Er is gekozen voor een per type telefooncentrale. De GSM/UMTS-zendmasten zijn ingedeeld in buis- en vakwerkmasten. Deze objecten hebben veelal een specifieke aard en inrichting voor het gebruik door de huidige eigenaar/gebruiker. Van deze categorie objecten zijn geen marktgegevens beschikbaar. De waardering geschiedt dan ook op basis van de gecorrigeerde vervangingswaarde. 1.1 Algemeen In 1880 ging in Amsterdam het eerste telefoonnet in Nederland van start. Al in de jaren dertig van de vorige eeuw werd het besluit genomen om het gehele Nederlandse telefoonverkeer te automatiseren. In de jaren na de tweede wereldoorlog nam het telefoonverkeer sterk toe waardoor de automatische centrales niet meer voldeden aan de eisen. In 1980 werd in Goes de eerste digitale telefooncentrale geïntroduceerd. Zowel voor het vaste als mobiele net zijn meerdere aanbieders actief. Naast het telefoonnet van KPN zijn er nog de netten van de NS en van de energiebedrijven. Werden deze netten in hoofdzaak gebruikt voor bewaking, besturing van bijvoorbeeld spoorwegen, energiebedrijven en gasnetten, nu worden deze netten uitgebreid en vernieuwd om telefoon- en dataverkeer aan derden te kunnen aanbieden. In de taxatiewijzer zijn zowel de telefooncentrales voor het vaste net als de zendmasten voor mobiele telefonie opgenomen. 1.2 Actualiteit Juist de technische ontwikkelingen in deze branche volgen zich snel op. Voor een complete dekking in Nederland zijn er aanzienlijk minder centrales nodig dan 20 jaar geleden. De verwachting is dan ook dat over zo n 10 jaar de benodigde ruimte (in oppervlakte) noodzakelijk voor volledige dekking tot naar schatting 30 zal zijn teruggebracht. Leegstand door technische ontwikkeling van de centrales is groter, vooral in die regio s waar overlap in benutting is, bijvoorbeeld stedelijk gebied. Door de ontmanteling van de niet courante centrales worden deze steeds meer leeggehaald en op de markt aan derden aangeboden. Medio januari 2007 zijn alle 24 betonnen torens verkocht aan het Franse TDF (dit was een eis van de NMA). De 24 hoge telecommunicatietorens in Nederland worden geëxploiteerd door Alticom, het bedrijf maakt onderdeel uit van de TDF Groep. Bij veel van deze torens is het betonnen gedeelte van Alticom en de daarop geplaatste stalen mast van NOVEC B.V. Alticom is juridisch eigenaar van de torens. Alticom levert in en op de torens infrastructuurdiensten op het gebied van ruimteverhuur, verhuur van mastruimte en energievoorziening aan alle telecommunicatie- en omroepoperators in Nederland. In de torens is veel ruimte/leegstand welke steeds meer geschikt gemaakt wordt voor verhuur. In de loop van de tijd zal meer marktinformatie ontstaan die eventueel gebruikt kan worden voor de waardebepaling in het economisch verkeer. Het is dan ook aan te bevelen wanneer er voldoende marktinformatie beschikbaar is, om naast de gecorrigeerde vervangingswaarde tevens de waarde in het economisch verkeer te bepalen. Voor informatie over deze specifieke objecten kan men contact opnemen met afdeling financiën van Alticom, telefoonnummer: Taxatiewijzer Telefonie Pagina 6

7 NOVEC B.V. (Nederlandse Opstelpunten voor Ethercommunicatie) is de grootste onafhankelijke aanbieder van antenne-opstelpunten in Nederland. NOVEC verhuurt en beheert antenneopstelpunten voor de distributie van ethercommunicatie. De onderneming stelt mastruimte ter beschikking aan marktpartijen. NOVEC is een zelfstandige onderneming, een volledige dochter van TenneT Holding B.V., 100eigendom van de Staat der Nederlanden. Samen met TenneT hebben ze circa 1500 opstelpunten in Nederland. In december 2009 ontstond tussen NOVEC en Communication Infrastructure Fund (CIF) een joint venture Open Tower Company (OTC). OTC kocht eind 2010, 500 zendmasten van KPN. Eerder kocht OTC ook al 139 zendmasten van KPN. OTC heeft als doelstelling een onafhankelijk dekkend netwerk van antenne-opstelpunten te kunnen bieden aan mobiele operators. KPN beschouwt de exploitatie van mastconstructies niet als kernactiviteit. KPN is al langere tijd bezig met het verkopen van vastgoed als kantoorpanden, voormalige telefooncentrales en masten. Na de verkoop huurt KPN de benodigde mastruimte weer terug van de koper. Steeds vaker maken verschillende mobiele operators gebruik van dezelfde zendmast. Gsm staat voor Global System for Mobile communications. Het is wereldwijd de meest gebruikte draadloze communicatietechnologie. In 1992 werden in Nederland de eerste gsm netwerken in gebruik genomen. Gsm wordt vooral gebruikt om te telefoneren en korte tekstberichten te verzenden. Voor snelle overdracht van grote bestanden is het netwerk ondanks nieuwe technieken minder geschikt. Naar verwachting zal gsm als toepassing aflopen in 2013 wanneer de vergunningen aflopen. De opvolger is Universal Mobile Telecommunications System (UMTS). Het digitale UMTS-netwerk heeft meer capaciteit en kan grote hoeveelheden data in kleine digitale pakketjes snel versturen. Dit maakt het netwerk geschikt voor breedband internet en andere vormen van datacommunicatietoepassingen. UMTS moet het mogelijk maken om naast spraak een veelheid aan datacommunicatietoepassingen mobiel toegankelijk te maken, die ook via het vaste net beschikbaar is. Tegenwoordig is er ook al een upgrade van het UMTS-systeem in gebruik; UMTS HSDPA. Dit is een techniek die de bestaande UMTS-standaard efficiënter maakt. Daardoor kunnen meerdere mensen tegelijkertijd van een grotere bandbreedte gebruik maken. Met HSDPA is het mogelijk om mobiel op internet te surfen en televisie te kijken met een snelheid die overeenkomt met een kabel- of een ADSL-verbinding. In feite is HSDPA een nieuwe versie van de bestaande standaard. WiMAX (Worldwide Interoperability for Microwave Access) is een nieuwe radiotechnologie voor draadloze communicatie en zal waarschijnlijk de nieuwe opvolger worden. De verwachting is dat Telecom aanbieders nog gebruik blijven maken van UMTS om hun miljarden investering terug te verdienen, voordat in een nieuw netwerk wordt geïnvesteerd. Taxatiewijzer Telefonie Pagina 7

8 G netwerk (Long Term Evolution) Eind 2012 zijn de 4G frequenties geveild en verkocht aan meerdere providers. Vanaf februari 2014 hebben KPN en Vodafone landelijke dekking van 4G. T-Mobile bereikt eind dekking en in dekking. Het grootste voordeel van 4G t.o.v. 3G is de snelheid. De snelheid van 3G ligt tussen de 100 Kb en 10 Mb per seconde. De snelheid van 4G varieert tussen de 100 Mbit en de 1200 Mbit per seconde. Voor het bouwen van dit nieuwe netwerk zal veelal van bestaande zendmasten gebruik worden gemaakt. 4G dekking van alle providers januari 2016 KPN Dekking inwoners: 98 Dekking oppervlakte: 96 Vodafone Dekking inwoners: 90 Dekking oppervlakte: 84,9 T-Mobile Dekking inwoners: 94,8 Dekking oppervlakte: 88,8 Tele2 Dekking inwoners: 73,1 Dekking oppervlakte: 58, Ontwikkeling 4G+ 4G+ is de opvolger van 4G. 4G+ wordt ook wel LTE A genoemd, wat staat voor Long Term Evolution Advanced. Bij 4G+ worden de 4G-frequenties als het ware gestapeld. Hierdoor is er meer ruimte op de 4G-snelweg, waardoor niet alleen de snelheid hoger is, maar ook langer hoog blijft als het druk is. De providers combineren bij 4G+ bijvoorbeeld de 800 Mhz- en 1800 Mhzband. Ze kunnen ook drie frequenties combineren. Lage frequenties hebben een groot bereik, hogere frequentie een grote bandbreedte. Met 4G+ kan de snelheid oplopen tot boven 200Mbit/s. 1.3 Specifieke aandachtspunten taxatiewijzer Telefonie Telefooncentrales Er staan in Nederland in totaal telefooncentrales die als volgt zijn in te delen: het merendeel van het type APANK. In de kleine centrales zijn alleen technische ruimten waaronder een kabelkelder. De grotere centrales hebben vaak nog kantoorruimten. Veel van deze ruimten staan door centralisatie leeg. KPN tracht deze ruimten te benutten als bijvoorbeeld de centrale moet worden uitgebreid met een automatenhal. De ruimte wordt dan geheel aangepast en voorzien van aardingen, airco en andere zaken. In deze grote centrales worden soms ruimten verhuurd aan derden Datacenters Ziggo is bezig om enkele tientallen kleine lokale datacenters te vervangen door nieuwe moderne prefab datacenters van niet meer dan 50 vierkante meter. Deze lokale micro datacentra, ook wel LC s genoemd, zijn nodig om de netwerkdiensten van Ziggo mogelijk te maken. In de micro datacenters wordt onder andere gebruik gemaakt van de passieve koelmethode PCM. Taxatiewijzer Telefonie Pagina 8

9 De provider werkt met twee manieren van koeling: koeling door verdamping (adiabatisch) en koeling met behulp phase change material (PCM), oftewel van ingekapselde zoutkristallen. PCM s zijn materialen waarvan de faseverandering, van vast naar vloeibaar en omgekeerd, wordt gebruikt om warmte op te slaan en af te staan. Door gebruik te maken van verdampingskoeling in combinatie met warmte opslag zal het energieverbruik in dit nieuwe datacentrum ruim 40 lager liggen dan in een vergelijkbaar datacentrum. Belangrijkste kenmerken nieuwe datacenters: Prefab bouwen Adiabatische koeling en toepassing van Phase Changed Materials (PCM) Brutovloeroppervlak (NEN 2580): 40 m² BVO Terreinoppervlak / footprint: 70 m² BVO Netto IT oppervlak: 40 m² BVO Verwacht energieverbruik: 7000 kwh/m² gebruikersoppervlak bij 100 belast met een gemiddelde PUE waarde van 1,07 Verwacht waterverbruik: < 6 m3/kw/jaar bij een WUE-waarde van 0,3 9 racks van 19 inch, elk met maximaal 3 kw stroom (Nu zijn dat nog 3 tot 4 racks per datacentrum.) Zendmasten Telecom aanbieders hebben een netwerk, van door heel Nederland geplaatste zend en ontvanginstallaties, voor telecommunicatiediensten zoals telefoon, date en internetverkeer via mobiele apparaten. Wanneer er geen hoge gebouwen, hoogspanningsmasten of kerktorens ed. bruikbaar zijn voor opstelpunten binnen een netwerk wordt er gebruik gemaakt van masten met daarop een zendinstallatie. De zendinstallatie bestaat uit 3 elementen: een Base Transreceiver Station (BTS), een antennesysteem en kabels. In jurisprudentie uit het verleden wordt de zendinstallatie als roerend aangemerkt en voor de waardering buiten beschouwing gelaten. Voor de waardering van zendmasten kunnen de grond, fundering, mast, hekwerk en eventueel de infrastructuur en schakelstations worden meegenomen. Taxatiewijzer Telefonie Pagina 9

10 Uitspraken zijn te vinden: rechtspraak.nl, o.a. LJN : AS3939, AS3940, AS3941, AZ2377, AZ2389, AZ2392 en AZ2394. Deze hebben betrekking op het wel/niet als roerend aanmerken van de zendinstallaties welke zijn geplaatst op een mast, hoogspanningsmast, voedersilo, flatgebouw e.d. Daarnaast kan er ook sprake zijn van de werktuigenvrijstelling. Voor een uitgebreide toelichting hoe, in specifieke gevallen, om te gaan met de werktuigenvrijstelling verwijzen we naar hoofdstuk 9 van het Algemeen deel welke deel uitmaakt van de landelijke set taxatiewijzers. De zendmasten zijn van gegalvaniseerd metaal uitgevoerd in vakwerk of buismast, staande op een betonnen fundering, die naar gelang de locatie is onderheid. De prijzen van de masten lopen fors uiteen. Dit heeft onder andere te maken met de ondergrond, de windbelasting, de breedte aan de voet en de hoogte. In deze taxatiewijzer is uitgegaan van een 5-tal uitvoeringen onderverdeeld in masten voor het C 2000-net (Binnenlandse Zaken) en het GSM-verkeer. Bij de waardering van zendmasten is het uitgangspunt de hoogte p/m1 en niet het bvo. Op internet bestaat de mogelijkheid om de locatie en hoogte van een (antenne) zendmast te achterhalen via of Schakelkasten en of Schakelstations Bij de zendmasten zijn schakelkasten en/of schakelstations geplaatst, die in uitvoering grote verschillen tonen. Zo zijn de schakelkasten veelal uitgevoerd in staal en de schakelstations zijn van steen. De kleinere stalen schakelkasten worden bij de waardebepaling buiten beschouwing gelaten. Voor de waardering van de schakelstations kan aangesloten worden bij de archetype's van de kleine telefooncentrales met een recente bouwperiode, zoals bv Apank 1920 en Apank Point of Presence (POP- stations) In hoog tempo wordt Nederland aangesloten op het glasvezelnet. Hiervoor worden zogenaamde POP-stations (Point of Presence) aangelegd. Een POP-station is vergelijkbaar met een elektriciteitshuisje: het is een hoofdverdeelstation van waaruit de glasvezelkabels de woonwijken ingaan. Een Point of Presence is een knooppunt in een netwerk, waar zich bijvoorbeeld apparatuur (modems en servers) van een Internetprovider bevinden. Met de plug and play POPstation komt de snelle internetverbinding in de vele woonwijken. Bijzonder is de structuur van de stalen mal, waardoor de wanden eruit zien als gemetselde muren. De betonwanden kunnen ook daadwerkelijk gevoegd worden. Mede dankzij de vele kleurmogelijkheden van het beton, zijn deze glasvezel huisjes goed inpasbaar in iedere stedelijke omgeving. Er wordt in drie delen gestort: de vloer, de wanden en vervolgens het dak. De binnenkist bestaat uit één deel. Aan de buitenzijde gaat de kist aan vier kanten hydraulisch open voor optimale bereikbaarheid. Taxatiewijzer Telefonie Pagina 10

11 2 Beschrijving van de archetypes (zie voor de kengetallen per archetype; bijlage 3) 2.1 Inhoudsopgave archetypen Nr. Archetype Omschrijving Onderdeel WOZobject Kengetal 2015 Kengetal V Telefooncentrale Telefooncentrale V640A050 3 V640B050 4 V640B150 5 V640B250 6 V640C050 7 V640E150 8 V640G150 9 V640H V640K V640K V640L V640L V640M050 Telefooncentrale (type A, 25 m2 tot 65 m2) Telefooncentrale (type B, 35 m2 tot 50 m2) Telefooncentrale (type B960, 10 m2 tot 20 m2) Telefooncentrale (type B1920, 20 m2 tot 40 m2) Telefooncentrale (type C, 37 m2 tot 62 m2) Telefooncentrale (type E1, 200 m2) Telefooncentrale (type G1, 625 m2) Telefooncentrale (type H7/5, 975 m2) Telefooncentrale (type K10/6, 1525 m2) Telefooncentrale (type K10/9, 1980 m2) Telefooncentrale (type L1, 225 m2) Telefooncentrale (type L2, 375 m2) Telefooncentrale (v.a m2) Telefooncentrale Telefooncentrale Telefooncentrale Telefooncentrale Telefooncentrale Telefooncentrale Telefooncentrale Telefooncentrale Telefooncentrale Telefooncentrale Telefooncentrale Telefooncentrale Telefooncentrale V640P030 POPstation (6 m2) Telefooncentrale V640P130 POPstation (15 m2) Telefooncentrale V640P200 Lokaal micro datacenter (LC) Telefooncentrale V650B V650B V650G V650G V650G V660C050 Zendmast C2000 (Vakwerkmast 45 m1 tot 60 m1) Zendmast GSM (Vakwerkmast 15 m1 tot 30 m1) Zendmast GSM (Buizenmast 15 m1 tot 30 m1) Zendmast GSM (Buizenmast 30 m1 tot 45 m1) Zendmast GSM (Vakwerkmast 30 m1 tot 45 m1) Zendmast TLC (100 m1 tot 250 m1) Zendmast Zendmast Zendmast Zendmast Zendmast TLC toren Taxatiewijzer Telefonie Pagina 11

12 2.2 Toelichting telefooncentrales objectcode 3664 Naast de centrales van KPN zijn er nog centrales in eigendom van andere providers. Door het steeds kleiner worden van de benodigde schakelapparatuur neemt de ruimte behoefte af, echter vanuit strategisch oogpunt willen de providers de locaties in bezit houden. Tevens zorgen technische eisen (bijv. warmte-ontwikkeling) ervoor dat vaak toch de totale ruimte in gebruik is. Het uitgangspunt voor de archetypes voor telefooncentrales is gebaseerd op de lijst zoals KPN die in het verleden beschikbaar heeft gesteld inzake bouwkosten. Hieruit komt ook de diversiteit aan telefooncentrales voort. Momenteel worden er voornamelijk nog de zgn APANK 960 en 1920 gebouwd, dit zijn kleine centrales. Tot ongeveer het jaar 2002 werden er nog grotere centrales gebouwd vanaf m² bvo. Een aantal van die grote centrales zijn afgebouwd tot casconiveau en nooit in gebruik genomen. In het algemeen is het zo dat kleine centrales nog wel nieuw gebouwd worden. 2.3 Toelichting zendmasten objectcode 3665 Er zijn 6 archetypes gemaakt te weten één voor het C 2000-net, vier voor GSM-zendmasten en één voor TLC-torens. De C 2000-masten zijn vakwerkmasten van 45, 53 of 60 m hoog. Voor GSM-verkeer zijn het vakwerkmasten en buismasten. De vakwerkmasten variëren doorgaans van 22,5 tot 45 m hoog en buismasten zijn doorgaans tussen de 15 en 45 m hoog. Bij het analyseren van de bouwkosten is er regelmatig overleg geweest met de bouwers van zendmasten. Uit deze contacten blijkt dat er in hoofdlijnen 2 soorten stichtingskosten worden geleverd. Te weten de stichtingskosten voor een nieuwe zendmast en de voor een herplaatste zendmast. Voor de toepassing van de Wet Woz moet uit worden gegaan van de stichtingskosten van een nieuwe mast. De prijs geldt voor de mast galvaniseren, transport, plaatsen en de fundering op staal, maar exclusief heipalen. Hier kunnen grote prijsverschillen in zitten. Afhankelijk van de hoogte van de mast, de bereikbaarheid van de bouwplaats en de toestand van de ondergrond kunnen de funderingskosten variëren van 5.000,- tot ,- De schakelstations, verharding en hekwerk kunnen apart worden gewaardeerd. Voor verharding en hekwerk kan aansluiting worden gezocht in het algemene deel van deze reeks taxatiewijzers. De TLC-torens zijn grote torens uitgevoerd in beton en in hoogte variërend van ca 100 tot 200 m. Taxatiewijzer Telefonie Pagina 12

13 3 Functionele veroudering bij gebouwen voor Telefonie Voor een beschrijving en de berekeningssystematiek van de verschillende factoren voor functionele veroudering wordt verwezen naar het algemene deel van deze set taxatiewijzers. In deze taxatiewijzer wordt ingegaan op de aandachtspunten die specifiek gelden voor telefonie. In het algemeen kan gesteld worden dat de technische afschrijving betrekking heeft op het fysieke gebouw en niet de afschrijving vanwege de technologische ontwikkeling. Met name oudere centrales kennen de mogelijkheid tot alternatieve aanwendbaarheid. 3.1 Telefooncentrales Telefoondiensten worden steeds verder uitgebreid met de daarbij behorende uitbreiding van de installatie. Echter, deze technologische ontwikkelingen gaan snel. Met name de ruimte die benodigd is voor de apparatuur wordt steeds minder. Kleinere kasten die hetzelfde en meer kunnen dan voorheen de schakelkamers met al hun aanwezige bedrading. Bijkomstigheid bij het kleiner worden van de apparatuur is, dat dit gepaard gaat met meer warmte ontwikkeling/afgifte. Het is dus niet automatisch noodzakelijk dat er minder ruimte benodigd is voor de steeds kleiner wordende apparatuur. De functionele veroudering is afhankelijk van de mate van leegstand van het gebouw. De mate van leegstand verschilt per object. Nadere informatie omtrent de leegstand zal bij de eigenaar of gebruiker van het object kunnen worden achterhaald. KPN heeft soms ruimte verplicht verhuurd aan andere Telco s (telefooncompanies) of zal dat moeten doen. 3.2 Zendmasten De levensduur van deze masten is gesteld op 15 tot 20 jaar. De restwaarde kan worden bepaald tussen de 0 en 10 procent. Er zal geen functionele afschrijving plaatsvinden. De schakelstations krijgen dezelfde levensduur en restwaarde als de mast. Voor de waardering van grotere prefab/ gemetselde schakelstations kan aangesloten worden bij de archetype's van de kleine telefooncentrales met een recente bouwperiode, zoals bv Apank 1920 en Apank 960. Taxatiewijzer Telefonie Pagina 13

14 4 Marktgegevens Voor de onderbouwende marktgegevens wordt verwezen naar bijlage Toelichting op de marktgegevens Voor het indexeren van bouwgegevens naar de desbetreffende waardepeildatum is gebruik gemaakt van het BDB-indexcijfer. Het BDB (Bureau Documentatie Bouwwezen) publiceert jaarlijks de indexcijfers voor diverse onroerende zaken. Het BDB geeft al jaren inzicht in de kostenontwikkeling in de branche. Deze ontwikkelingen zijn voornamelijk gebaseerd op zgn. input -cijfers, zoals de CAO s, materiaalkosten, materieelafschrijvingen en de projectgerelateerde opslagen voor de algemene kosten, de winst en het risico. Voor een uitgebreide beschrijving met betrekking tot de invloed van de marktomstandigheden op de kostenontwikkelingen, wordt verwezen naar marktontwikkelingen (1.2) het algemene deel 1 van deze set taxatiewijzers. In onderstaande tabel staan de indexcijfers volgens opgave van BDB. Indexeringstabel BDB Utiliteitsbouw, exclusief BTW (2008 = 100) jaar Index ,08 102,71 105,98 108,66 111,97 113,8 114,7 115,6 bron: BDB Bureau Documentatie Bouwwezen Tussen de waardepeildata 1 januari 2015 en 1 januari 2016 was sprake van een zeer lage bouwproductie en daarmee samenhangend een overschot bij het aanbod van arbeidskrachten in de bouw en van bouwmaterialen. Door deze situatie op de markt voor bouwprojecten, was er in deze periode geen ruimte voor stijging van de bouwkosten en daarmee voor het doorberekenen van een (beperkte) stijging van de loonkosten en de kosten voor bouwmaterialen. Daarom is voor de actualisering van de kengetallen naar de waardepeildatum 1 januari 2016 geen generieke indexering toegepast. Er zijn uitsluitend aanpassingen gedaan aan de gehanteerde kengetallen, wanneer de noodzaak voor deze aanpassing naar voren komt uit de geanalyseerde bouwprojecten die kort voor de waardepeildatum 1 januari 2016 zijn of worden gerealiseerd. 4.2 Van marktgegeven naar kengetal Hoewel een enkel gegeven niet binnen de opgegeven bandbreedte past, geeft een uitzondering geen basis om af te wijken van de voor het merendeel van de objecten correcte bandbreedte. De in deze taxatiewijzer vermelde kengetallen zijn gebaseerd op de bouwkosten vermeld in deze wijzer en de informatie van de stichting Bureau Documentatie Bouwwezen. Taxatiewijzer Telefonie Pagina 14

15 Taxatiewijzer Telefonie Pagina 15

16 Taxatiewijzer Telefonie Pagina 16

17 4.3 Werktuigenvrijstelling In hoofdstuk 9 van de Taxatiewijzer Algemeen voor waardepeildatum 1 januari-2016 wordt nader ingegaan op de vraag hoe om te gaan met de werktuigenvrijstelling. In die taxatiewijzer is ook een actueel overzicht gegeven van de jurisprudentie over dit onderwerp. Hieronder wordt slechts beknopt ingegaan op werktuigvrijstelling. Volgens de Hoge Raad kan er ook buiten een productieproces sprake kan zijn van werktuigen die onder de werktuigenvrijstelling vallen. (Zie Hoge Raad 6 februari 2015, nr. 14/02425, ECLI:NL:GHDHA:2014:1477. In het berechte geval oordeelde de Hoge Raad dat de werktuigenvrijstelling ook van toepassing kan zijn op installaties in een ziekenhuis. Ook bij installaties die in hoofdzaak dienstbaar zijn aan het medische proces dat in een ziekenhuis plaatsvindt, kan sprake zijn van werktuigen in de zin van de werktuigenvrijstelling. De omstandigheid dat veel van die installaties zijn aangebracht vanwege extra wettelijke eisen voor de gezondheidszorg, staat hieraan niet in de weg. Zie ook Gerechtshof Amsterdam 26 november 2015 nr. 14/ In de kengetallen van deze taxatiewijzer zijn géén werktuigen opgenomen die onder de werktuigenvrijstelling vallen. In de taxatiewijzer is uitvoering gegeven aan de jurisprudentie van de Hoge Raad dat de waarde van werktuigen, die gericht zijn op het (productie)proces bij de WOZ-waardebepaling buiten aanmerking moeten blijven. In de kengetallen zijn slechts de kosten van installaties begrepen die in hoofdzaak of geheel dienstbaar zijn aan het gebouw, dan wel niet zonder beschadiging van betekenis kunnen worden verwijderd. Installaties die roerend zijn en of na de oplevering in een gebouw worden aangebracht of ingeplugd zijn ook niet in de kengetallen opgenomen. In de kengetallen wel opgenomen installaties die hoofzakelijk dienstbaar zijn aan het gebouw zijn in algemene zin: warmteopwekking en warmtedistributie; afvoeren (regenwater en vuilwater); toevoer van water / gastoevoer / elektriciteit / telefonie; koudeopwekking en distributie; luchtbehandeling, regeling klimaat en sanitair; centrale elektrotechnische voorzieningen, krachtstroom, verlichting communicatie; beveiliging (brand, braak, milieu); transport (liften en roltrappen;) gebouwbeheer voorzieningen. Uit het arrest van de Hoge Raad van 6 februari 2015 blijkt dat het van essentieel belang is om aannemelijk te maken welke installaties in de waardering zijn meegenomen. Aan de taxatiewijzer is daarom een bijlage toegevoegd waarin een uitsplitsing is gegeven van de geanalyseerde bouwkosten n gebouwen waarop de kengetallen van deze taxatiewijzer zijn gebaseerd (zie bijlage 5). Van iedere installatie is aangegeven of de kosten ervan zijn opgenomen in de bouwkosten die ten grondslag aan de kengetallen van deze taxatiewijzer. Taxatiewijzer Telefonie Pagina 17

18 5 Beschrijving hoe om te gaan met bandbreedtes In beginsel dient binnen de gestelde bandbreedtes een keuze gemaakt te worden voor de diverse waardebepalende elementen. Specifieke situaties kunnen er echter toe leiden dat ook buiten de gestelde bandbreedtes een keuze gemaakt dient te worden. Voor de vervangingswaarde dient een keuze onder in de bandbreedte te worden gemaakt, indien de bouwwijze als gevolg van de toegepaste materialen lagere kosten met zich meebrengt. Hierbij kan gedacht worden aan plat dak, of bouwwijze met prefab gebouwdelen. Voor de vervangingswaarde dient een keuze boven in de bandbreedte te worden gemaakt, indien de bouwwijze als gevolg van de toegepaste materialen hogere kosten met zich meebrengt. Hierbij kan gedacht worden aan een pannendak, of bouwwijze met zware (betonnen) constructies of grote kelders ten behoeve van kabels en noodstroominstallaties. Doordat er minder centrales nodig zijn voor een groter verzorgingsgebied wordt er met name bij nieuwbouw centrales door de Welstand hoge eisen gesteld aan de uitstraling van het gebouw, hetgeen zijn weerslag vindt in de gebruikte materialen, architectuur en inpassing in de omgeving. Dit kan hogere bouwkosten tot gevolg hebben. Ook dient de vervangingswaarde aangepast te worden indien de gemiddelde verdiepingshoogte (telefooncentrale) afwijkt van de bij het archetype vermelde gemiddelde verdiepingshoogte. Voor het bepalen van de keuze voor de restwaarde en de levensduur, is de duurzaamheid van de toegepaste materialen van doorslaggevend belang. Voor gebouwen met minder duurzame materialen dient een keuze onder in de bandbreedte gekozen te worden en voor gebouwen met duurzame materialen dient een keuze boven in de bandbreedte gemaakt te worden. Een keuze in de bovenste bandbreedte moet worden gemaakt indien door de grondgesteldheid meer dan normaal moet worden geheid. Taxatiewijzer Telefonie Pagina 18

19 6 Grond Nadere aandachtspunten bij de waardering van de ondergrond: HARVO (huur afhankelijk recht van opstel). Zendmasten kunnen in eigendom zijn van marktpartijen die voor de plaatsing van de mast grond gehuurd hebben van de grondeigenaar. Voor de ruimte die de zendmast inneemt, geldt de in de markt overeengekomen prijs dan wel de prijs voor een bouwkavel. De overgekomen netto vergoeding voor het recht van opstal kan ook een indicatie zijn van de in de markt overeengekomen prijs. De contante waarde van deze vergoeding kan dan als basis dienen voor de grondwaarde (zie ook de bijlage bij het Uitvoeringsbesluit belastingen van rechtsverkeer 1971). Taxatiewijzer Telefonie Pagina 19

20 7 Taxatieverslag Voor een beschrijving van het taxatieverslag wordt verwezen naar het algemene deel van deze set taxatiewijzers. Taxatiewijzer Telefonie Pagina 20

21 8 Rekenschema Voor een beschrijving van het rekenschema ten behoeve van de waardebepaling volgens de methode van de gecorrigeerde vervangingswaarde wordt verwezen naar het algemene deel 1 van deze set taxatiewijzers. Taxatiewijzer Telefonie Pagina 21

22 Bijlage 1 Bijlage 1 - Bronnen Bij het maken van deze wijzer is gebruik gemaakt van de volgende bronnen: - WOZ-datacenter - Taxatiewijzer Algemeen waardepeildatum 1 januari rechtspraak.nl, o.a. LJN : AS3939, AS3940, AS3941, AZ2377, AZ2389, AZ2392 en AZ VNG-notitie zendinstallatie Alticom B.V. Taxatiewijzer Telefonie Pagina 22

23 Bijlage 5 Bijlage 2 - Verklarende woordenlijst Specifiek voor deze wijzer geldende termen: UMTS GSM ADSL HSDPA WiMAX 4G C2000 POP-station PAN APANK Universal Mobile Telecommunications System Global System for Mobile communication Asymetric Digital Subscriber Line High Speed Downlink Packet Access Worldwide Interoperability for Microwave Access 4 e Generatie Is een gesloten communicatienetwerk en bedoeld voor gebruik door de Nederlandse hulp- en veiligheidsdiensten Point of Presence Primaire Aansluit Netwerk met de hoger gelegen centrale. Generiek bestaat een glasverbinding uit een TAN en een SAN deel als de verbinding afgenomen wordt op MA niveau (Sublocal Access) door diverse eindgebruikers. Als de verbinding op een hoger niveau wordt afgenomen (Local Access) komt hier een PAN deel bij. Type telefooncentrale (Primaire Aansluit Netwerk) Taxatiewijzer Telefonie Pagina 23

24 Bijlage 3 Rapportage Kengetallen per archetype KENGETALLEN Soortobjectcode 3664 Omschrijving Telefooncentrale Nummer 1 Archetype-codering V Archetype-omschrijving Telefooncentrale Code onderdeel WOZ-object 8230 Omschrijving Telefooncentrale Standaard grootte (BVO) 375 m2 Bouwperiode Tussen 1960 en 1990 Nadere verfijning archetype Plat dak Materiaal Steen, beton kabelkelder Functionele afschrijving afhankelijk van de benutting van het gebouw zie ook archetype V 64 0 L 1 50, doch groter. Kengetallen per waardepeildatum vervangingswaarde per (m2) Onder Ruwbouw Afbouw / vaste inrichting Installaties TOTALEN (afgerond als bedrag > 100) Kengetallen per waardepeildatum Actuele bouwkosten oorspronkelijke bouwwijze Actuele bouwkosten huidige bouwwijze vervangingswaarde excl. 21 BTW vervangingswaarde per m2 excl. 21 BTW per m2 ruwbouw afbouw installatie incl. 21 BTW Gemiddelde hoogte (per bouwlaag) 4.5 Factor verandering bouwwijze 1,000 1,000 1,000 vervangingswaarde per (m2) Onder Ruwbouw Afbouw / vaste inrichting Installaties TOTALEN (afgerond als bedrag > 100) Taxatiewijzer Telefonie Pagina 24

25 Bijlage 3 KENGETALLEN Soortobjectcode 3664 Omschrijving Telefooncentrale Nummer 2 Archetype-codering V640A050 Archetype-omschrijving Telefooncentrale (type A, 25 m2 tot 65 m2) Code onderdeel WOZ-object 8230 Omschrijving Telefooncentrale Standaard grootte (BVO) Bouwperiode Nadere verfijning archetype Materiaal 45 m2 Tot begin 2e wereldoorlog Pannen Steen, beton kabelkelder Functionele afschrijving afhankelijk van de benutting van het gebouw. Kengetallen per waardepeildatum vervangingswaarde per (m2) Onder Ruwbouw Afbouw / vaste inrichting Installaties TOTALEN (afgerond als bedrag > 100) Kengetallen per waardepeildatum Actuele bouwkosten oorspronkelijke bouwwijze Actuele bouwkosten huidige bouwwijze vervangingswaarde excl. 21 BTW vervangingswaarde per m2 excl. 21 BTW per m2 ruwbouw afbouw installatie incl. 21 BTW Gemiddelde hoogte (per bouwlaag) 3.8 Factor verandering bouwwijze 1,000 1,000 1,000 vervangingswaarde per (m2) Onder Ruwbouw Afbouw / vaste inrichting Installaties TOTALEN (afgerond als bedrag > 100) Taxatiewijzer Telefonie Pagina 25

26 Bijlage 3 KENGETALLEN Soortobjectcode 3664 Omschrijving Telefooncentrale Nummer 3 Archetype-codering V640B050 Archetype-omschrijving Telefooncentrale (type B, 35 m2 tot 50 m2) Code onderdeel WOZ-object 8230 Omschrijving Telefooncentrale Standaard grootte (BVO) Bouwperiode Nadere verfijning archetype Materiaal 42 m2 Tot begin 2e wereldoorlog Pannen Steen, beton kabelkelder Functionele afschrijving afhankelijk van de benutting van het gebouw. Kengetallen per waardepeildatum vervangingswaarde per (m2) Onder Ruwbouw Afbouw / vaste inrichting Installaties TOTALEN (afgerond als bedrag > 100) Kengetallen per waardepeildatum Actuele bouwkosten oorspronkelijke bouwwijze Actuele bouwkosten huidige bouwwijze vervangingswaarde excl. 21 BTW vervangingswaarde per m2 excl. 21 BTW per m2 ruwbouw afbouw installatie incl. 21 BTW Gemiddelde hoogte (per bouwlaag) 4 Factor verandering bouwwijze 1,000 1,000 1,000 vervangingswaarde per (m2) Onder Ruwbouw Afbouw / vaste inrichting Installaties TOTALEN (afgerond als bedrag > 100) Taxatiewijzer Telefonie Pagina 26

27 Bijlage 3 KENGETALLEN Soortobjectcode 3664 Omschrijving Telefooncentrale Nummer 4 Archetype-codering V640B150 Archetype-omschrijving Telefooncentrale (type B960, 10 m2 tot 20 m2) Code onderdeel WOZ-object 8230 Omschrijving Telefooncentrale Standaard grootte (BVO) 11 m2 Bouwperiode >1990 Nadere verfijning archetype Plat dak Materiaal Steen, beton kabelkelder prefab APANK 960 Kengetallen per waardepeildatum vervangingswaarde per (m2) Onder Ruwbouw Afbouw / vaste inrichting Installaties TOTALEN (afgerond als bedrag > 100) Kengetallen per waardepeildatum Actuele bouwkosten oorspronkelijke bouwwijze Actuele bouwkosten huidige bouwwijze vervangingswaarde excl. 21 BTW vervangingswaarde per m2 excl. 21 BTW per m2 ruwbouw afbouw installatie incl. 21 BTW Gemiddelde hoogte (per bouwlaag) 3.5 Factor verandering bouwwijze 1,000 1,000 1,000 vervangingswaarde per (m2) Onder Ruwbouw Afbouw / vaste inrichting Installaties TOTALEN (afgerond als bedrag > 100) Taxatiewijzer Telefonie Pagina 27

28 Bijlage 3 KENGETALLEN Soortobjectcode 3664 Omschrijving Telefooncentrale Nummer 5 Archetype-codering V640B250 Archetype-omschrijving Telefooncentrale (type B1920, 20 m2 tot 40 m2) Code onderdeel WOZ-object 8230 Omschrijving Telefooncentrale Standaard grootte (BVO) 30 m2 Bouwperiode >1990 Nadere verfijning archetype Plat dak Materiaal Steen, beton kabelkelder prefab APANK 1920 Kengetallen per waardepeildatum vervangingswaarde per (m2) Onder Ruwbouw Afbouw / vaste inrichting Installaties TOTALEN (afgerond als bedrag > 100) Kengetallen per waardepeildatum Actuele bouwkosten oorspronkelijke bouwwijze Actuele bouwkosten huidige bouwwijze vervangingswaarde excl. 21 BTW vervangingswaarde per m2 excl. 21 BTW per m2 ruwbouw afbouw installatie incl. 21 BTW Gemiddelde hoogte (per bouwlaag) 3.5 Factor verandering bouwwijze 1,000 1,000 1,000 vervangingswaarde per (m2) Onder Ruwbouw Afbouw / vaste inrichting Installaties TOTALEN (afgerond als bedrag > 100) Taxatiewijzer Telefonie Pagina 28

29 Bijlage 3 KENGETALLEN Soortobjectcode 3664 Omschrijving Telefooncentrale Nummer 6 Archetype-codering V640C050 Archetype-omschrijving Telefooncentrale (type C, 37 m2 tot 62 m2) Code onderdeel WOZ-object 8230 Omschrijving Telefooncentrale Standaard grootte (BVO) Bouwperiode Nadere verfijning archetype Materiaal 50 m2 Tussen 1946 en 1951 met schilddak Pannen Steen, beton kabelkelder Functionele afschrijving afhankelijk van de benutting van het gebouw. Kengetallen per waardepeildatum vervangingswaarde per (m2) Onder Ruwbouw Afbouw / vaste inrichting Installaties TOTALEN (afgerond als bedrag > 100) Kengetallen per waardepeildatum Actuele bouwkosten oorspronkelijke bouwwijze Actuele bouwkosten huidige bouwwijze vervangingswaarde excl. 21 BTW vervangingswaarde per m2 excl. 21 BTW per m2 ruwbouw afbouw installatie incl. 21 BTW Gemiddelde hoogte (per bouwlaag) 4 Factor verandering bouwwijze 1,000 1,000 1,000 vervangingswaarde per (m2) Onder Ruwbouw Afbouw / vaste inrichting Installaties TOTALEN (afgerond als bedrag > 100) Taxatiewijzer Telefonie Pagina 29

30 Bijlage 3 KENGETALLEN Soortobjectcode 3664 Omschrijving Telefooncentrale Nummer 7 Archetype-codering V640E150 Archetype-omschrijving Telefooncentrale (type E1, 200 m2) Code onderdeel WOZ-object 8230 Omschrijving Telefooncentrale Standaard grootte (BVO) 200 m2 Bouwperiode Tot begin jaren 60 Nadere verfijning archetype Pannen Materiaal Steen, beton kabelkelder Functionele afschrijving afhankelijk van de benutting van het gebouw. Kengetallen per waardepeildatum vervangingswaarde per (m2) Onder Ruwbouw Afbouw / vaste inrichting Installaties TOTALEN (afgerond als bedrag > 100) Kengetallen per waardepeildatum Actuele bouwkosten oorspronkelijke bouwwijze Actuele bouwkosten huidige bouwwijze vervangingswaarde excl. 21 BTW vervangingswaarde per m2 excl. 21 BTW per m2 ruwbouw afbouw installatie incl. 21 BTW Gemiddelde hoogte (per bouwlaag) 4 Factor verandering bouwwijze 1,000 1,000 1,000 vervangingswaarde per (m2) Onder Ruwbouw Afbouw / vaste inrichting Installaties TOTALEN (afgerond als bedrag > 100) Taxatiewijzer Telefonie Pagina 30

31 Bijlage 3 KENGETALLEN Soortobjectcode 3664 Omschrijving Telefooncentrale Nummer 8 Archetype-codering V640G150 Archetype-omschrijving Telefooncentrale (type G1, 625 m2) Code onderdeel WOZ-object 8230 Omschrijving Telefooncentrale Standaard grootte (BVO) 625 m2 Bouwperiode Na 1964 Nadere verfijning archetype Plat dak Materiaal Steen, beton kabelkelder Functionele afschrijving afhankelijk van de benutting van het gebouw. Kengetallen per waardepeildatum vervangingswaarde per (m2) Onder Ruwbouw Afbouw / vaste inrichting Installaties TOTALEN (afgerond als bedrag > 100) Kengetallen per waardepeildatum Actuele bouwkosten oorspronkelijke bouwwijze Actuele bouwkosten huidige bouwwijze vervangingswaarde excl. 21 BTW vervangingswaarde per m2 excl. 21 BTW per m2 ruwbouw afbouw installatie incl. 21 BTW Gemiddelde hoogte (per bouwlaag) 4.5 Factor verandering bouwwijze 1,000 1,000 1,000 vervangingswaarde per (m2) Onder Ruwbouw Afbouw / vaste inrichting Installaties TOTALEN (afgerond als bedrag > 100) Taxatiewijzer Telefonie Pagina 31

32 Bijlage 3 KENGETALLEN Soortobjectcode 3664 Omschrijving Telefooncentrale Nummer 9 Archetype-codering V640H150 Archetype-omschrijving Telefooncentrale (type H7/5, 975 m2) Code onderdeel WOZ-object 8230 Omschrijving Telefooncentrale Standaard grootte (BVO) 975 m2 Bouwperiode Na 1964 Nadere verfijning archetype Plat dak Materiaal Steen, beton kabelkelder Functionele afschrijving afhankelijk van de benutting van het gebouw. Kengetallen per waardepeildatum vervangingswaarde per (m2) Onder Ruwbouw Afbouw / vaste inrichting Installaties TOTALEN (afgerond als bedrag > 100) Kengetallen per waardepeildatum Actuele bouwkosten oorspronkelijke bouwwijze Actuele bouwkosten huidige bouwwijze vervangingswaarde excl. 21 BTW vervangingswaarde per m2 excl. 21 BTW per m2 ruwbouw afbouw installatie incl. 21 BTW Gemiddelde hoogte (per bouwlaag) 4.5 Factor verandering bouwwijze 1,000 1,000 1,000 vervangingswaarde per (m2) Onder Ruwbouw Afbouw / vaste inrichting Installaties TOTALEN (afgerond als bedrag > 100) Taxatiewijzer Telefonie Pagina 32

33 Bijlage 3 KENGETALLEN Soortobjectcode 3664 Omschrijving Telefooncentrale Nummer 10 Archetype-codering V640K150 Archetype-omschrijving Telefooncentrale (type K10/6, 1525 m2) Code onderdeel WOZ-object 8230 Omschrijving Telefooncentrale Standaard grootte (BVO) 1525 m2 Bouwperiode Na 1964 Nadere verfijning archetype Plat dak Materiaal Steen, beton kabelkelder Functionele afschrijving afhankelijk van de benutting van het gebouw. Kengetallen per waardepeildatum vervangingswaarde per (m2) Onder Ruwbouw Afbouw / vaste inrichting Installaties TOTALEN (afgerond als bedrag > 100) Kengetallen per waardepeildatum Actuele bouwkosten oorspronkelijke bouwwijze Actuele bouwkosten huidige bouwwijze vervangingswaarde excl. 21 BTW vervangingswaarde per m2 excl. 21 BTW per m2 ruwbouw afbouw installatie incl. 21 BTW Gemiddelde hoogte (per bouwlaag) 4.5 Factor verandering bouwwijze 1,000 1,000 1,000 vervangingswaarde per (m2) Onder Ruwbouw Afbouw / vaste inrichting Installaties TOTALEN (afgerond als bedrag > 100) Taxatiewijzer Telefonie Pagina 33

34 Bijlage 3 KENGETALLEN Soortobjectcode 3664 Omschrijving Telefooncentrale Nummer 11 Archetype-codering V640K450 Archetype-omschrijving Telefooncentrale (type K10/9, 1980 m2) Code onderdeel WOZ-object 8230 Omschrijving Telefooncentrale Standaard grootte (BVO) 1980 m2 Bouwperiode Na 1964 Nadere verfijning archetype Plat dak Materiaal Steen, beton kabelkelder Functionele afschrijving afhankelijk van de benutting van het gebouw. Kengetallen per waardepeildatum vervangingswaarde per (m2) Onder Ruwbouw Afbouw / vaste inrichting Installaties TOTALEN (afgerond als bedrag > 100) Kengetallen per waardepeildatum Actuele bouwkosten oorspronkelijke bouwwijze Actuele bouwkosten huidige bouwwijze vervangingswaarde excl. 21 BTW vervangingswaarde per m2 excl. 21 BTW per m2 ruwbouw afbouw installatie incl. 21 BTW Gemiddelde hoogte (per bouwlaag) 4.5 Factor verandering bouwwijze 1,000 1,000 1,000 vervangingswaarde per (m2) Onder Ruwbouw Afbouw / vaste inrichting Installaties TOTALEN (afgerond als bedrag > 100) Taxatiewijzer Telefonie Pagina 34

35 Bijlage 3 KENGETALLEN Soortobjectcode 3664 Omschrijving Telefooncentrale Nummer 12 Archetype-codering V640L150 Archetype-omschrijving Telefooncentrale (type L1, 225 m2) Code onderdeel WOZ-object 8230 Omschrijving Telefooncentrale Standaard grootte (BVO) 225 m2 Bouwperiode Na 1960 Nadere verfijning archetype Plat dak Materiaal Steen, beton betonkelder Functionele afschrijving afhankelijk van de benutting van het gebouw. Kengetallen per waardepeildatum vervangingswaarde per (m2) Onder Ruwbouw Afbouw / vaste inrichting Installaties TOTALEN (afgerond als bedrag > 100) Kengetallen per waardepeildatum Actuele bouwkosten oorspronkelijke bouwwijze Actuele bouwkosten huidige bouwwijze vervangingswaarde excl. 21 BTW vervangingswaarde per m2 excl. 21 BTW per m2 ruwbouw afbouw installatie incl. 21 BTW Gemiddelde hoogte (per bouwlaag) 4.5 Factor verandering bouwwijze 1,000 1,000 1,000 vervangingswaarde per (m2) Onder Ruwbouw Afbouw / vaste inrichting Installaties TOTALEN (afgerond als bedrag > 100) Taxatiewijzer Telefonie Pagina 35

36 Bijlage 3 KENGETALLEN Soortobjectcode 3664 Omschrijving Telefooncentrale Nummer 13 Archetype-codering V640L250 Archetype-omschrijving Telefooncentrale (type L2, 375 m2) Code onderdeel WOZ-object 8230 Omschrijving Telefooncentrale Standaard grootte (BVO) 375 m2 Bouwperiode Tussen 1960 en 1990 Nadere verfijning archetype Plat dak Materiaal Steen, beton kabelkelder Functionele afschrijving afhankelijk van de benutting van het gebouw Kengetallen per waardepeildatum vervangingswaarde per (m2) Onder Ruwbouw Afbouw / vaste inrichting Installaties TOTALEN (afgerond als bedrag > 100) Kengetallen per waardepeildatum Actuele bouwkosten oorspronkelijke bouwwijze Actuele bouwkosten huidige bouwwijze vervangingswaarde excl. 21 BTW vervangingswaarde per m2 excl. 21 BTW per m2 ruwbouw afbouw installatie incl. 21 BTW Gemiddelde hoogte (per bouwlaag) 4.5 Factor verandering bouwwijze 1,000 1,000 1,000 vervangingswaarde per (m2) Onder Ruwbouw Afbouw / vaste inrichting Installaties TOTALEN (afgerond als bedrag > 100) Taxatiewijzer Telefonie Pagina 36

37 Bijlage 3 KENGETALLEN Soortobjectcode 3664 Omschrijving Telefooncentrale Nummer 14 Archetype-codering V640M050 Archetype-omschrijving Telefooncentrale (v.a m2) Code onderdeel WOZ-object 8230 Omschrijving Telefooncentrale Standaard grootte (BVO) 6000 m2 Bouwperiode Na 1990 Nadere verfijning archetype Plat dak Materiaal Steen, beton kabelkelder Functionele afschrijving afhankelijk van de benutting van het gebouw Kengetallen per waardepeildatum vervangingswaarde per (m2) Onder Ruwbouw Afbouw / vaste inrichting Installaties TOTALEN (afgerond als bedrag > 100) Kengetallen per waardepeildatum Actuele bouwkosten oorspronkelijke bouwwijze Actuele bouwkosten huidige bouwwijze vervangingswaarde excl. 21 BTW vervangingswaarde per m2 excl. 21 BTW per m2 ruwbouw afbouw installatie incl. 21 BTW Gemiddelde hoogte (per bouwlaag) 4 Factor verandering bouwwijze 1,000 1,000 1,000 vervangingswaarde per (m2) Onder Ruwbouw Afbouw / vaste inrichting Installaties TOTALEN (afgerond als bedrag > 100) Taxatiewijzer Telefonie Pagina 37

38 Bijlage 3 KENGETALLEN Soortobjectcode 3664 Omschrijving Telefooncentrale Nummer 15 Archetype-codering V640P030 Archetype-omschrijving POPstation (6 m2) Code onderdeel WOZ-object 8230 Omschrijving Telefooncentrale Standaard grootte (BVO) 6 m2 Bouwperiode >2000 Nadere verfijning archetype Plat dak Materiaal Beton Functionele afschrijving afhankelijk van de benutting van het gebouw. Kengetallen per waardepeildatum vervangingswaarde per (m2) Onder Ruwbouw Afbouw / vaste inrichting Installaties TOTALEN (afgerond als bedrag > 100) Kengetallen per waardepeildatum Actuele bouwkosten oorspronkelijke bouwwijze Actuele bouwkosten huidige bouwwijze vervangingswaarde excl. 21 BTW vervangingswaarde per m2 excl. 21 BTW per m2 ruwbouw afbouw installatie incl. 21 BTW ,00 0,00 Gemiddelde hoogte (per bouwlaag) 3 Factor verandering bouwwijze 1,000 vervangingswaarde per (m2) Onder Ruwbouw Afbouw / vaste inrichting Installaties TOTALEN (afgerond als bedrag > 100) Taxatiewijzer Telefonie Pagina 38

39 Bijlage 3 KENGETALLEN Soortobjectcode 3664 Omschrijving Telefooncentrale Nummer 16 Archetype-codering V640P130 Archetype-omschrijving POPstation (15 m2) Code onderdeel WOZ-object 8230 Omschrijving Telefooncentrale Standaard grootte (BVO) 15 m2 Bouwperiode >2000 Nadere verfijning archetype Plat dak Materiaal Beton Functionele afschrijving afhankelijk van de benutting van het gebouw. Kengetallen per waardepeildatum vervangingswaarde per (m2) Onder Ruwbouw Afbouw / vaste inrichting Installaties TOTALEN (afgerond als bedrag > 100) Kengetallen per waardepeildatum Actuele bouwkosten oorspronkelijke bouwwijze Actuele bouwkosten huidige bouwwijze vervangingswaarde excl. 21 BTW vervangingswaarde per m2 excl. 21 BTW per m2 ruwbouw afbouw installatie incl. 21 BTW ,00 0,00 Gemiddelde hoogte (per bouwlaag) 3 Factor verandering bouwwijze 1,000 vervangingswaarde per (m2) Onder Ruwbouw Afbouw / vaste inrichting Installaties TOTALEN (afgerond als bedrag > 100) Taxatiewijzer Telefonie Pagina 39

40 Bijlage 3 KENGETALLEN Soortobjectcode 3664 Omschrijving Telefooncentrale Nummer 17 Archetype-codering V640P200 Archetype-omschrijving Lokaal micro datacenter (LC) Code onderdeel WOZ-object 8230 Omschrijving Telefooncentrale Standaard grootte (BVO) 43 m2 Bouwperiode >2010 Nadere verfijning archetype Plat dak Materiaal Prefab beton met betonkelder Kengetallen per waardepeildatum vervangingswaarde per (m2) Onder Ruwbouw Afbouw / vaste inrichting Installaties TOTALEN (afgerond als bedrag > 100) Kengetallen per waardepeildatum Actuele bouwkosten oorspronkelijke bouwwijze Actuele bouwkosten huidige bouwwijze vervangingswaarde excl. 21 BTW vervangingswaarde per m2 excl. 21 BTW per m2 ruwbouw afbouw installatie incl. 21 BTW ,00 0,00 Gemiddelde hoogte (per bouwlaag) 3.3 Factor verandering bouwwijze 1,000 vervangingswaarde per (m2) Onder Ruwbouw Afbouw / vaste inrichting Installaties TOTALEN (afgerond als bedrag > 100) Taxatiewijzer Telefonie Pagina 40

41 Bijlage 3 KENGETALLEN Soortobjectcode 3665 Omschrijving Zendmast Nummer 18 Archetype-codering V650B040 Archetype-omschrijving Zendmast C2000 (Vakwerkmast 45m1 tot 60m1) Code onderdeel WOZ-object 8240 Omschrijving Zendmast Standaard grootte (BVO) 53 m1 Bouwperiode >1990 Nadere verfijning archetype nvt Materiaal Vakwerkmast staal Funcionele afschrijving 0 prijs mast gegalvaniseerd, transport, plaatsen en fundering. Zonder palen dit is afhankelijk van de locatie. Kengetallen per waardepeildatum vervangingswaarde per (m1) Onder Ruwbouw Afbouw / vaste inrichting Installaties TOTALEN (afgerond als bedrag > 100) n.v.t Kengetallen per waardepeildatum Actuele bouwkosten oorspronkelijke bouwwijze Actuele bouwkosten huidige bouwwijze vervangingswaarde excl. 21 BTW vervangingswaarde per m1 excl. 21 BTW per m1 ruwbouw afbouw installatie incl. 21 BTW ,00 0,00 Gemiddelde hoogte (per bouwlaag) 45-60m1 Factor verandering bouwwijze 1,000 vervangingswaarde per (m1) Onder Ruwbouw Afbouw / vaste inrichting Installaties TOTALEN (afgerond als bedrag > 100) n.v.t Taxatiewijzer Telefonie Pagina 41

42 Bijlage 3 KENGETALLEN Soortobjectcode 3665 Omschrijving Zendmast Nummer 19 Archetype-codering V650B140 Archetype-omschrijving Zendmast GSM (Vakwerkmast 15m1 tot 30m1) Code onderdeel WOZ-object 8240 Omschrijving Zendmast Standaard grootte (BVO) 23 m1 Bouwperiode >1990 Nadere verfijning archetype nvt Materiaal Vakwerkmast staal Funcionele afschrijving 0 prijs mast gegalvaniseerd, transport, plaatsen en fundering. Zonder palen dit is afhankelijk van de locatie. Kengetallen per waardepeildatum vervangingswaarde per (m1) Onder Ruwbouw Afbouw / vaste inrichting Installaties TOTALEN (afgerond als bedrag > 100) n.v.t Kengetallen per waardepeildatum Actuele bouwkosten oorspronkelijke bouwwijze Actuele bouwkosten huidige bouwwijze vervangingswaarde excl. 21 BTW vervangingswaarde per m1 excl. 21 BTW per m1 ruwbouw afbouw installatie incl. 21 BTW ,00 0,00 Gemiddelde hoogte (per bouwlaag) 15-30m1 Factor verandering bouwwijze 1,000 vervangingswaarde per (m1) Onder Ruwbouw Afbouw / vaste inrichting Installaties TOTALEN (afgerond als bedrag > 100) n.v.t Taxatiewijzer Telefonie Pagina 42

43 Bijlage 3 KENGETALLEN Soortobjectcode 3665 Omschrijving Zendmast Nummer 20 Archetype-codering V650G040 Archetype-omschrijving Zendmast GSM (Buizenmast 15m1 tot 30m1) Code onderdeel WOZ-object 8240 Omschrijving Zendmast Standaard grootte (BVO) 23 m1 Bouwperiode >1990 Nadere verfijning archetype nvt Materiaal Buizenmast staal Funcionele afschrijving 0 prijs mast gegalvaniseerd, transport, plaatsen en fundering. Zonder palen dit is afhankelijk van de locatie. Kengetallen per waardepeildatum vervangingswaarde per (m1) Onder Ruwbouw Afbouw / vaste inrichting Installaties TOTALEN (afgerond als bedrag > 100) n.v.t Kengetallen per waardepeildatum Actuele bouwkosten oorspronkelijke bouwwijze Actuele bouwkosten huidige bouwwijze vervangingswaarde excl. 21 BTW vervangingswaarde per m1 excl. 21 BTW per m1 ruwbouw afbouw installatie incl. 21 BTW ,00 0,00 Gemiddelde hoogte (per bouwlaag) 15-30m1 Factor verandering bouwwijze 1,000 vervangingswaarde per (m1) Onder Ruwbouw Afbouw / vaste inrichting Installaties TOTALEN (afgerond als bedrag > 100) n.v.t Taxatiewijzer Telefonie Pagina 43

44 Bijlage 3 KENGETALLEN Soortobjectcode 3665 Omschrijving Zendmast Nummer 21 Archetype-codering V650G140 Archetype-omschrijving Zendmast GSM (Buizenmast 30m1 tot 45m1) Code onderdeel WOZ-object 8240 Omschrijving Zendmast Standaard grootte (BVO) 38 m1 Bouwperiode >1990 Nadere verfijning archetype nvt Materiaal Buizenmast staal Funcionele afschrijving 0 prijs mast gegalvaniseerd, transport, plaatsen en fundering. Zonder palen dit is afhankelijk van de locatie. Kengetallen per waardepeildatum vervangingswaarde per (m1) Onder Ruwbouw Afbouw / vaste inrichting Installaties TOTALEN (afgerond als bedrag > 100) n.v.t Kengetallen per waardepeildatum Actuele bouwkosten oorspronkelijke bouwwijze Actuele bouwkosten huidige bouwwijze vervangingswaarde excl. 21 BTW vervangingswaarde per m1 excl. 21 BTW per m1 ruwbouw afbouw installatie incl. 21 BTW ,00 0,00 Gemiddelde hoogte (per bouwlaag) 30-45m1 Factor verandering bouwwijze 1,000 vervangingswaarde per (m1) Onder Ruwbouw Afbouw / vaste inrichting Installaties TOTALEN (afgerond als bedrag > 100) n.v.t Taxatiewijzer Telefonie Pagina 44

45 Bijlage 3 KENGETALLEN Soortobjectcode 3665 Omschrijving Zendmast Nummer 22 Archetype-codering V650G240 Archetype-omschrijving Zendmast GSM (Vakwerkmast 30m1 tot 45 m1) Code onderdeel WOZ-object 8240 Omschrijving Zendmast Standaard grootte (BVO) 38 m1 Bouwperiode >1990 Nadere verfijning archetype nvt Materiaal Vakwerkmast staal Funcionele afschrijving 0 prijs mast gegalvaniseerd, transport, plaatsen en fundering. Zonder palen dit is afhankelijk van de locatie. Kengetallen per waardepeildatum vervangingswaarde per (m1) Onder Ruwbouw Afbouw / vaste inrichting Installaties TOTALEN (afgerond als bedrag > 100) n.v.t Kengetallen per waardepeildatum Actuele bouwkosten oorspronkelijke bouwwijze Actuele bouwkosten huidige bouwwijze vervangingswaarde excl. 21 BTW vervangingswaarde per m1 excl. 21 BTW per m1 ruwbouw afbouw installatie incl. 21 BTW ,00 0,00 Gemiddelde hoogte (per bouwlaag) 30-45m1 Factor verandering bouwwijze 1,000 vervangingswaarde per (m1) Onder Ruwbouw Afbouw / vaste inrichting Installaties TOTALEN (afgerond als bedrag > 100) n.v.t Taxatiewijzer Telefonie Pagina 45

46 Bijlage 3 KENGETALLEN Soortobjectcode 3666 Omschrijving Televisiemast Nummer 23 Archetype-codering V660C050 Archetype-omschrijving Zendmast TLC (100m1 tot 250m1) Code onderdeel WOZ-object 8240 Omschrijving TLC toren Standaard grootte (BVO) 175 m1 Bouwperiode 1955 tot 1990 Nadere verfijning archetype nvt Materiaal Betonnen ronde toren, de laatst gebouwde toren is vierkant van vorm (goedkoper bouwen) Functionele afschrijving afhankelijk van de benutting van het gebouw Kengetallen per waardepeildatum vervangingswaarde per (m1) Onder Ruwbouw Afbouw / vaste inrichting Installaties TOTALEN (afgerond als bedrag > 100) n.v.t Kengetallen per waardepeildatum Actuele bouwkosten oorspronkelijke bouwwijze Actuele bouwkosten huidige bouwwijze vervangingswaarde excl. 21 BTW vervangingswaarde per m1 excl. 21 BTW per m1 ruwbouw afbouw installatie incl. 21 BTW Gemiddelde hoogte (per bouwlaag) 110m1 Factor verandering bouwwijze 1,000 1,000 1,000 vervangingswaarde per (m1) Onder Ruwbouw Afbouw / vaste inrichting Installaties TOTALEN (afgerond als bedrag > 100) n.v.t Taxatiewijzer Telefonie Pagina 46

47 Bijlage 4 Rapportage Onderbouwende marktgegevens Analyseresultaat van een marktgegeven voor de kengetallen van de taxatiewijzer Gemeente Utrecht (BghU) Woonplaats Geheel Nederland Bouwkosten Ruwbouw 54, Afbouw 0 Installaties 45, Jaar 2007 Index 15,87 Geindexeerde bouwkosten Grootte (BVO) 11 m2 Prijs per eenheid (excl. BTW) per m2 Omschrijving Type: Apank 960 Opmerking Soort-object-code 3664 Omschrijving Telefooncentrale Code onderdeel WOZ-object 8230 Omschrijving Telefooncentrale Archetype code V640B150 omschrijving Telefooncentrale (type B960, 10 m2 tot 20 m2) Bouwperiode >1990 Bouwwijze Steen, beton kabelkelder prefab Nadere verfijning Plat dak APANK 960 Taxatiewijzer Telefonie Pagina 47

48 Bijlage 4 Analyseresultaat van een marktgegeven voor de kengetallen van de taxatiewijzer Gemeente Woonplaats Den Haag Den Haag Bouwkosten Ruwbouw 69, Afbouw 13, Installaties 17, Jaar 2009 Index 4,42 Geindexeerde bouwkosten Grootte (BVO) 15 m2 Prijs per eenheid (excl. BTW) per m2 Omschrijving Nieuwbouw Stadsverwarming Opmerking Soort-object-code 3664 Omschrijving Telefooncentrale Code onderdeel WOZ-object 8230 Omschrijving Telefooncentrale Archetype code V640B150 omschrijving Telefooncentrale (type B960, 10 m2 tot 20 m2) Bouwperiode >1990 Bouwwijze Steen, beton kabelkelder prefab Nadere verfijning Plat dak APANK 960 Taxatiewijzer Telefonie Pagina 48

49 Bijlage 4 Analyseresultaat van een marktgegeven voor de kengetallen van de taxatiewijzer Gemeente Amersfoort Woonplaats Amersfoort Bouwkosten Ruwbouw Afbouw 0 Installaties 0 Jaar 2004 Index 26,13 Geindexeerde bouwkosten Grootte (BVO) 75 m2 Prijs per eenheid (excl. BTW) per m2 Omschrijving Bouw telefooncentrale van beton. Type niet bekend. Uitsplitsing v/d bouwk. niet mogelijk, het is een geheel. Opmerking Soort-object-code 3664 Omschrijving Telefooncentrale Code onderdeel WOZ-object 8230 Omschrijving Telefooncentrale Archetype code V640B250 omschrijving Telefooncentrale (type B1920, 20 m2 tot 40 m2) Bouwperiode >1990 Bouwwijze Steen, beton kabelkelder prefab Nadere verfijning Plat dak APANK 1920 Taxatiewijzer Telefonie Pagina 49

50 Bijlage 4 Analyseresultaat van een marktgegeven voor de kengetallen van de taxatiewijzer Gemeente Utrecht (BghU) Woonplaats Geheel Nederland Bouwkosten Ruwbouw 58, Afbouw 0 Installaties 41, Jaar 2007 Index 15,87 Geindexeerde bouwkosten Grootte (BVO) 21 m2 Prijs per eenheid (excl. BTW) per m2 Omschrijving Type: Apank 1920 Opmerking Soort-object-code 3664 Omschrijving Telefooncentrale Code onderdeel WOZ-object 8230 Omschrijving Telefooncentrale Archetype code V640B250 omschrijving Telefooncentrale (type B1920, 20 m2 tot 40 m2) Bouwperiode >1990 Bouwwijze Steen, beton kabelkelder prefab Nadere verfijning Plat dak APANK 1920 Taxatiewijzer Telefonie Pagina 50

51 Bijlage 4 Analyseresultaat van een marktgegeven voor de kengetallen van de taxatiewijzer Gemeente Medemblik Woonplaats Benningbroek Bouwkosten Ruwbouw 83, Afbouw 16, Installaties 0 Jaar 2010 Index 5,79 Geindexeerde bouwkosten Grootte (BVO) 50 m2 Prijs per eenheid (excl. BTW) per m2 Omschrijving Verdeelstation Opmerking Betreft verdeelstation tbv glasvezelnetwerk. Bouwkosten betreft alleen gebouw zonder installaties (koeling en noodstroom). Heeft kabelkelder ca 80 cm diep. Soort-object-code 3664 Omschrijving Telefooncentrale Code onderdeel WOZ-object 8230 Omschrijving Telefooncentrale Archetype code V640B250 omschrijving Telefooncentrale (type B1920, 20 m2 tot 40 m2) Bouwperiode >1990 Bouwwijze Steen, beton kabelkelder prefab Nadere verfijning Plat dak APANK 1920 Taxatiewijzer Telefonie Pagina 51

52 Bijlage 4 Analyseresultaat van een marktgegeven voor de kengetallen van de taxatiewijzer Gemeente Zaanstad Woonplaats Zaandam Bouwkosten Ruwbouw 80, Afbouw 15, Installaties 5, Jaar 2001 Index 36,45 Geindexeerde bouwkosten Grootte (BVO) 390 m2 Prijs per eenheid (excl. BTW) per m2 Omschrijving Opmerking Maatwerk. Soort-object-code 3664 Omschrijving Telefooncentrale Code onderdeel WOZ-object 8230 Omschrijving Telefooncentrale Archetype code V640L150 omschrijving Telefooncentrale (type L1, 225 m2) Bouwperiode Na 1960 Bouwwijze Steen, beton betonkelder Nadere verfijning Plat dak Functionele afschrijving afhankelijk van de benutting van het gebouw. Taxatiewijzer Telefonie Pagina 52

53 Bijlage 4 Analyseresultaat van een marktgegeven voor de kengetallen van de taxatiewijzer Gemeente Eindhoven Woonplaats Eindhoven Bouwkosten Ruwbouw Afbouw 0 Installaties 0 Jaar 2005 Index 20,47 Geindexeerde bouwkosten Grootte (BVO) 172 m2 Prijs per eenheid (excl. BTW) per m2 Omschrijving Betreft breedband centrale. Forse bouwkosten komen door gebruikte materialen. Twee zijgevels en dak uitgevoerd in koper. Rest van de gevels is metselwerk. Opmerking Hogere bouwkosten verklaard door gebruikte materialen. Soort-object-code 3664 Omschrijving Telefooncentrale Code onderdeel WOZ-object 8230 Omschrijving Telefooncentrale Archetype code V640L150 omschrijving Telefooncentrale (type L1, 225 m2) Bouwperiode Na 1960 Bouwwijze Steen, beton betonkelder Nadere verfijning Plat dak Functionele afschrijving afhankelijk van de benutting van het gebouw. Taxatiewijzer Telefonie Pagina 53

54 Bijlage 4 Analyseresultaat van een marktgegeven voor de kengetallen van de taxatiewijzer Gemeente Amersfoort Woonplaats Amersfoort Bouwkosten Ruwbouw 55, Afbouw 10, Installaties 33, Jaar 2001 Index 36,45 Geindexeerde bouwkosten Grootte (BVO) 4475 m2 Prijs per eenheid (excl. BTW) per m2 Omschrijving Grote centrale 3 bouwlagen en kelderruimte. Nooit door KPN in gebruik genomen. Opmerking Grote centrale. 3 bouwlagen en kelderruimte. Nooit door KPN in gebruik genomen. Soort-object-code 3664 Omschrijving Telefooncentrale Code onderdeel WOZ-object 8230 Omschrijving Telefooncentrale Archetype code V640M050 omschrijving Telefooncentrale (v.a m2) Bouwperiode Na 1990 Bouwwijze Steen, beton kabelkelder Nadere verfijning Plat dak Functionele afschrijving afhankelijk van de benutting van het gebouw Taxatiewijzer Telefonie Pagina 54

55 Bijlage 4 Analyseresultaat van een marktgegeven voor de kengetallen van de taxatiewijzer Gemeente Utrecht (BghU) Woonplaats Utrecht Bouwkosten Ruwbouw 70, Afbouw 20, Installaties 10, Jaar 2001 Index 36,45 Geindexeerde bouwkosten Grootte (BVO) 4925 m2 Prijs per eenheid (excl. BTW) per m2 Omschrijving Object staat grotendeels leeg. Opmerking Hogere bouwkosten verklaard door bijzondere vormgeving Soort-object-code 3664 Omschrijving Telefooncentrale Code onderdeel WOZ-object 8230 Omschrijving Telefooncentrale Archetype code V640M050 omschrijving Telefooncentrale (v.a m2) Bouwperiode Na 1990 Bouwwijze Steen, beton kabelkelder Nadere verfijning Plat dak Functionele afschrijving afhankelijk van de benutting van het gebouw Taxatiewijzer Telefonie Pagina 55

56 Bijlage 4 Analyseresultaat van een marktgegeven voor de kengetallen van de taxatiewijzer Gemeente Haarlemmermeer (Cocensus) Woonplaats Hoofddorp Bouwkosten Ruwbouw 0 Afbouw 0 Installaties 0 Jaar 2011 Index 2,53 Geindexeerde bouwkosten Grootte (BVO) 15 m2 Prijs per eenheid (excl. BTW) per m2 Omschrijving Reggefiber AreaPOP (Point of Presence). Opmerking Soort-object-code 3664 Omschrijving Telefooncentrale Code onderdeel WOZ-object 8230 Omschrijving Telefooncentrale Archetype code V640P130 omschrijving POPstation (15 m2) Bouwperiode >2000 Bouwwijze Beton Nadere verfijning Plat dak Functionele afschrijving afhankelijk van de benutting van het gebouw. Taxatiewijzer Telefonie Pagina 56

57 Bijlage 4 Analyseresultaat van een marktgegeven voor de kengetallen van de taxatiewijzer Gemeente Den Haag Woonplaats Den haag Bouwkosten Ruwbouw Afbouw Installaties Jaar 2013 Index 0 Geindexeerde bouwkosten Grootte (BVO) 43 m2 Prijs per eenheid (excl. BTW) per m2 Omschrijving Prefab micro datacenter type LC24 t.b.v. Ziggo netwerk. Het gebouw zelf is zo compact mogelijk gemaakt en als een soort bouwpakket in korte tijd op de locatie in elkaar te zetten. Opmerking Datacentrum type LC24 Soort-object-code 3664 Omschrijving Telefooncentrale Code onderdeel WOZ-object 8230 Omschrijving Telefooncentrale Archetype code V640P200 omschrijving Lokaal micro datacenter (LC) Bouwperiode >2010 Bouwwijze Prefab beton met betonkelder Nadere verfijning Plat dak Taxatiewijzer Telefonie Pagina 57

58 Bijlage 4 Analyseresultaat van een marktgegeven voor de kengetallen van de taxatiewijzer Gemeente Den Haag Woonplaats Den Haag Bouwkosten Ruwbouw Afbouw Installaties Jaar 2013 Index 0 Geindexeerde bouwkosten Grootte (BVO) 43 m2 Prijs per eenheid (excl. BTW) per m2 Omschrijving Datacentrum t.b.v. Ziggo netwerk, type LC24. Het datacentrum is zo gebouwd, dat bijna alle materialen opnieuw te gebruiken zijn, mocht het verplaatst worden. De nieuwe datacentra bieden ruimte voor precies 9 racks van 19 inch die elk met maximaal 3 kw stroom kunnen worden gevoed. Het LC heeft power usage effectiveness (PUE) van 1,06 tot 1,10. Opmerking Datacentrum type LC24 Soort-object-code 3664 Omschrijving Telefooncentrale Code onderdeel WOZ-object 8230 Omschrijving Telefooncentrale Archetype code V640P200 omschrijving Lokaal micro datacenter (LC) Bouwperiode >2010 Bouwwijze Prefab beton met betonkelder Nadere verfijning Plat dak Taxatiewijzer Telefonie Pagina 58

59 Bijlage 4 Analyseresultaat van een marktgegeven voor de kengetallen van de taxatiewijzer Gemeente Den Haag Woonplaats Den Haag Bouwkosten Ruwbouw Afbouw Installaties Jaar 2014 Index 0 Geindexeerde bouwkosten Grootte (BVO) 43 m2 Prijs per eenheid (excl. BTW) per m2 Omschrijving Het gaat hier om een gestandaardiseerd lokaal datacentrum met ongeveer 25 kw tot 30 kw aan IT voorzieningen. Deze lokale datacentra worden zoveel mogelijk prefab geplaatst en dan van de benodigde installaties voorzien. Opmerking Datacentrum type LC24 Soort-object-code 3664 Omschrijving Telefooncentrale Code onderdeel WOZ-object 8230 Omschrijving Telefooncentrale Archetype code V640P200 omschrijving Lokaal micro datacenter (LC) Bouwperiode >2010 Bouwwijze Prefab beton met betonkelder Nadere verfijning Plat dak Taxatiewijzer Telefonie Pagina 59

60 Bijlage 4 Analyseresultaat van een marktgegeven voor de kengetallen van de taxatiewijzer Gemeente Woonplaats Zoeterwoude (BSGR) Zoeterwoude Bouwkosten Ruwbouw 0 Afbouw 0 Installaties 0 Jaar 2004 Index 26,13 Geindexeerde bouwkosten Grootte (BVO) 110 m2 Prijs per eenheid (excl. BTW) 573 per m2 Omschrijving Betreft een zendmast voor mobiele telefonie. Opmerking Hoogte mast ca. 40 m ,- p/m. bron: Soort-object-code 3665 Omschrijving Zendmast Code onderdeel WOZ-object 8240 Omschrijving Zendmast Archetype code V650G240 omschrijving Zendmast GSM (Vakwerkmast 30m1 tot 45 m1) Bouwperiode >1990 Bouwwijze Vakwerkmast staal Nadere verfijning nvt Funcionele afschrijving 0 prijs mast gegalvaniseerd, transport, plaatsen en fundering. Zonder palen dit is afhankelijk van de locatie. Taxatiewijzer Telefonie Pagina 60

61 Bijlage 4 Analyseresultaat van een marktgegeven voor de kengetallen van de taxatiewijzer Gemeente Woonplaats Arnhem (Arnhem - Renkum - Lingewaard) Bouwkosten Ruwbouw 0 Afbouw 0 Installaties 0 Jaar 2006 Index 21,20 Geindexeerde bouwkosten Grootte (BVO) 18 m2 Prijs per eenheid (excl. BTW) per m2 Omschrijving CVR-kast tbv aansturing spits- en plusstroken langs de A50. Opmerking Vakwerkmast hoogte ca. 40 m2 bron: ,- p/m ttv bouwjaar. Soort-object-code 3665 Omschrijving Zendmast Code onderdeel WOZ-object 8240 Omschrijving Zendmast Archetype code V650G240 omschrijving Zendmast GSM (Vakwerkmast 30m1 tot 45 m1) Bouwperiode >1990 Bouwwijze Vakwerkmast staal Nadere verfijning nvt Funcionele afschrijving 0 prijs mast gegalvaniseerd, transport, plaatsen en fundering. Zonder palen dit is afhankelijk van de locatie. Taxatiewijzer Telefonie Pagina 61

62 Bijlage 4 Analyseresultaat van een marktgegeven voor de kengetallen van de taxatiewijzer Gemeente Dongeradeel (Dongeradeel - Schiermonnikoog) Woonplaats Dokkum Bouwkosten Ruwbouw 0 Afbouw 0 Installaties 0 Jaar 2008 Index 8,59 Geindexeerde bouwkosten Grootte (BVO) 1 m2 Prijs per eenheid (excl. BTW) per m2 Omschrijving Antennemast voor mobiele telefonie. Gefundeerd op beton.. Vermogen 3 x 40 amp. Vakwerkmast hoogte 40 meter (bron: ,- p/meter ttv bouwjaar. Opmerking Antennemast voor mobiele telefonie. Gefundeerd op beton.. Vermogen 3 x 40 amp. Vakwerkmast hoogte 40 meter (bron: ,- p/meter ttv bouwjaar. Soort-object-code 3665 Omschrijving Zendmast Code onderdeel WOZ-object 8240 Omschrijving Zendmast Archetype code V650G240 omschrijving Zendmast GSM (Vakwerkmast 30m1 tot 45 m1) Bouwperiode >1990 Bouwwijze Vakwerkmast staal Nadere verfijning nvt Funcionele afschrijving 0 prijs mast gegalvaniseerd, transport, plaatsen en fundering. Zonder palen dit is afhankelijk van de locatie. Taxatiewijzer Telefonie Pagina 62

63 Bijlage 4 Analyseresultaat van een marktgegeven voor de kengetallen van de taxatiewijzer Gemeente Woonplaats Heiloo Heiloo Bouwkosten Ruwbouw 0 Afbouw 0 Installaties 0 Jaar 2010 Index 5,79 Geindexeerde bouwkosten Grootte (BVO) 1 m2 Prijs per eenheid (excl. BTW) per m2 Omschrijving Zendmast Opmerking Hoogte 40 meter ,- p/m t.t.v. bouwjaar. Opgegeven stichtingskosten betreft de totale kosten. Hierin is inbegrepen een bedrag van ,- voor de installaties en infrastructuur Soort-object-code 3665 Omschrijving Zendmast Code onderdeel WOZ-object 8240 Omschrijving Zendmast Archetype code V650G240 omschrijving Zendmast GSM (Vakwerkmast 30m1 tot 45 m1) Bouwperiode >1990 Bouwwijze Vakwerkmast staal Nadere verfijning nvt Funcionele afschrijving 0 prijs mast gegalvaniseerd, transport, plaatsen en fundering. Zonder palen dit is afhankelijk van de locatie. Taxatiewijzer Telefonie Pagina 63

64 Bijlage 4 Analyseresultaat van een marktgegeven voor de kengetallen van de taxatiewijzer Gemeente Woonplaats Deurne (BSOB) Deurne Bouwkosten Ruwbouw 0 Afbouw 0 Installaties 0 Jaar 2011 Index 2,53 Geindexeerde bouwkosten Grootte (BVO) 36 m2 Prijs per eenheid (excl. BTW) per m2 Omschrijving Zendmast Opmerking Hoogte 39 meter ,- p/m t.t.v. bouwjaar. Opgegeven stichtingskosten betreft de totale kosten. Hierin is inbegrepen een bedrag van ,- voor de installaties en infrastructuur. Soort-object-code 3665 Omschrijving Zendmast Code onderdeel WOZ-object 8240 Omschrijving Zendmast Archetype code V650G240 omschrijving Zendmast GSM (Vakwerkmast 30m1 tot 45 m1) Bouwperiode >1990 Bouwwijze Vakwerkmast staal Nadere verfijning nvt Funcionele afschrijving 0 prijs mast gegalvaniseerd, transport, plaatsen en fundering. Zonder palen dit is afhankelijk van de locatie. Taxatiewijzer Telefonie Pagina 64

65 Bijlage 4 Analyseresultaat van een marktgegeven voor de kengetallen van de taxatiewijzer Gemeente Woonplaats Deurne (BSOB) Neerkant Bouwkosten Ruwbouw 0 Afbouw 0 Installaties 0 Jaar 2011 Index 2,53 Geindexeerde bouwkosten Grootte (BVO) 64 m2 Prijs per eenheid (excl. BTW) 977 per m2 Omschrijving Zendmast Opmerking Hoogte 37 meter ,- p/m t.t.v. bouwjaar. Opgegeven stichtingskosten betreft de totale kosten. Hierin is inbegrepen een bedrag van ,- voor de installaties en infrastructuur. Soort-object-code 3665 Omschrijving Zendmast Code onderdeel WOZ-object 8240 Omschrijving Zendmast Archetype code V650G240 omschrijving Zendmast GSM (Vakwerkmast 30m1 tot 45 m1) Bouwperiode >1990 Bouwwijze Vakwerkmast staal Nadere verfijning nvt Funcionele afschrijving 0 prijs mast gegalvaniseerd, transport, plaatsen en fundering. Zonder palen dit is afhankelijk van de locatie. Taxatiewijzer Telefonie Pagina 65

66 Bijlage 4 Analyseresultaat van een marktgegeven voor de kengetallen van de taxatiewijzer Gemeente Woonplaats Deurne (BSOB) Deurne Bouwkosten Ruwbouw 0 Afbouw 0 Installaties 0 Jaar 2011 Index 2,53 Geindexeerde bouwkosten Grootte (BVO) 23 m2 Prijs per eenheid (excl. BTW) per m2 Omschrijving Zendmast Opmerking Hoogte 37 meter ,- p/m t.t.v. bouwjaar. Opgegeven stichtingskosten betreft de totale kosten. Hierin is inbegrepen een bedrag van ,- voor de installaties en infrastructuur Soort-object-code 3665 Omschrijving Zendmast Code onderdeel WOZ-object 8240 Omschrijving Zendmast Archetype code V650G240 omschrijving Zendmast GSM (Vakwerkmast 30m1 tot 45 m1) Bouwperiode >1990 Bouwwijze Vakwerkmast staal Nadere verfijning nvt Funcionele afschrijving 0 prijs mast gegalvaniseerd, transport, plaatsen en fundering. Zonder palen dit is afhankelijk van de locatie. Taxatiewijzer Telefonie Pagina 66

67 Bijlage 4 Analyseresultaat van een marktgegeven voor de kengetallen van de taxatiewijzer Gemeente Woonplaats Dongeradeel (Dongeradeel - Schiermonnikoog) Dokkum Bouwkosten Ruwbouw 47, Afbouw 44, Installaties 8, Jaar 2011 Index 2,53 Geindexeerde bouwkosten Grootte (BVO) 100 m2 Prijs per eenheid (excl. BTW) 460 per m2 Omschrijving Betreft een umts zendmast Opmerking Ruwbouw betreft de fundering. Afbouw betreft de mast. Installaties betreft het hekwerk. zie het document. Het betreft een vakwerkmast. Soort-object-code 3665 Omschrijving Zendmast Code onderdeel WOZ-object 8240 Omschrijving Zendmast Archetype code V650G240 omschrijving Zendmast GSM (Vakwerkmast 30m1 tot 45 m1) Bouwperiode >1990 Bouwwijze Vakwerkmast staal Nadere verfijning nvt Funcionele afschrijving 0 prijs mast gegalvaniseerd, transport, plaatsen en fundering. Zonder palen dit is afhankelijk van de locatie. Taxatiewijzer Telefonie Pagina 67

68 Bijlage 4 Analyseresultaat van een marktgegeven voor de kengetallen van de taxatiewijzer Gemeente Leudal (BsGW) Woonplaats Hunsel Bouwkosten Ruwbouw Afbouw Installaties Jaar 1990 Index 58,60 Geindexeerde bouwkosten Grootte (BVO) 1 m2 Prijs per eenheid (excl. BTW) per m2 Omschrijving Opmerking De torens variëren in hoogte van ca. 100 tot 200 m hoog, met daarbovenop de zendmast en zendinstallaties. Hoogte mast ca 100 meter, bron: Soort-object-code 3666 Omschrijving Televisiemast Code onderdeel WOZ-object 8240 Omschrijving TLC toren Archetype code V660C050 omschrijving Zendmast TLC (100m1 tot 250m1) Bouwperiode 1955 tot 1990 Bouwwijze Betonnen ronde toren, de laatst gebouwde toren is vierkant van vorm (goedkoper bouwen) Nadere verfijning nvt Functionele afschrijving afhankelijk van de benutting van het gebouw Taxatiewijzer Telefonie Pagina 68

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 19 Telefonie

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 19 Telefonie Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 19 Telefonie Waardepeildatum 1 januari 2011 Colofon Taxatiewijzer Telefonie waardepeildatum 1 januari 2011 Deze taxatiewijzer is een uitgave van de Vereniging van Nederlandse

Nadere informatie

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 19 Telefonie

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 19 Telefonie Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 19 Telefonie Waardepeildatum 1 januari 2014 Colofon Taxatiewijzer Telefonie waardepeildatum 1 januari 2014 Deze taxatiewijzer is een uitgave van de Vereniging van Nederlandse

Nadere informatie

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 19 Telefonie

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 19 Telefonie Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 19 Telefonie Waardepeildatum 1 januari 2009 Colofon Taxatiewijzer Telefonie waardepeildatum 1 januari 2009 Deze taxatiewijzer is een uitgave van de Vereniging van Nederlandse

Nadere informatie

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 19 Telefonie

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 19 Telefonie Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 19 Telefonie Waardepeildatum 1 januari 2013 Colofon Taxatiewijzer Telefonie waardepeildatum 1 januari 2013 Deze taxatiewijzer is een uitgave van de Vereniging van Nederlandse

Nadere informatie

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 5 LABORATORIA

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 5 LABORATORIA Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 5 LABORATORIA Waardepeildatum 1 januari 2013 Colofon Taxatiewijzer laboratoria waardepeildatum 1 januari 2013 Deze taxatiewijzer is een uitgave van de Vereniging van Nederlandse

Nadere informatie

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 5 LABORATORIA

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 5 LABORATORIA Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 5 LABORATORIA Waardepeildatum 1 januari 2011 Colofon Taxatiewijzer laboratoria waardepeildatum 1 januari 2011 Deze taxatiewijzer is een uitgave van de Vereniging van Nederlandse

Nadere informatie

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 14 Cultuur

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 14 Cultuur Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 14 Cultuur Waardepeildatum 1 januari 2015 Colofon Taxatiewijzer Cultuur, waardepeildatum 1 januari 2015 Deze taxatiewijzer is een uitgave van de Vereniging van Nederlandse

Nadere informatie

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 5 LABORATORIA

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 5 LABORATORIA Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 5 LABORATORIA Waardepeildatum 1 januari 2012 Colofon Taxatiewijzer laboratoria waardepeildatum 1 januari 2012 Deze taxatiewijzer is een uitgave van de Vereniging van Nederlandse

Nadere informatie

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 14 Cultuur

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 14 Cultuur Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 14 Cultuur Waardepeildatum 1 januari 2011 Colofon Taxatiewijzer Cultuur, waardepeildatum 1 januari 2011 Deze taxatiewijzer is een uitgave van de Vereniging van Nederlandse

Nadere informatie

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 02 Onderwijs

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 02 Onderwijs Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 02 Onderwijs Waardepeildatum 1 januari 2010 Colofon Taxatiewijzer Onderwijs, waardepeildatum 1 januari 2010 Deze taxatiewijzer is een uitgave van de Vereniging van Nederlandse

Nadere informatie

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 14 Cultuur

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 14 Cultuur Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 14 Cultuur Waardepeildatum 1 januari 2010 Colofon Taxatiewijzer Cultuur, waardepeildatum 1 januari 2010 Deze taxatiewijzer is een uitgave van de Vereniging van Nederlandse

Nadere informatie

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 01 Onderwijs

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 01 Onderwijs Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 01 Onderwijs Waardepeildatum 1 januari 2011 Colofon Taxatiewijzer Onderwijs, waardepeildatum 1 januari 2011 Deze taxatiewijzer is een uitgave van de Vereniging van Nederlandse

Nadere informatie

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 01 Onderwijs

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 01 Onderwijs Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 01 Onderwijs Waardepeildatum 1 januari 2009 Colofon Taxatiewijzer Onderwijs, waardepeildatum 1 januari 2009 Deze taxatiewijzer is een uitgave van de Vereniging van Nederlandse

Nadere informatie

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 15 Kinderboerderijen

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 15 Kinderboerderijen Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 15 Kinderboerderijen Waardepeildatum 1 januari 2015 Colofon Taxatiewijzer Kinderboerderijen, waardepeildatum 1 januari 2015 Deze taxatiewijzer is een uitgave van de Vereniging

Nadere informatie

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 3 Woonwagens

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 3 Woonwagens Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 3 Woonwagens Waardepeildatum 1 januari 2010 Colofon Taxatiewijzer Woonwagens, waardepeildatum 1 januari 2010 Deze taxatiewijzer is een uitgave van de Vereniging van Nederlandse

Nadere informatie

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 5 LABORATORIA

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 5 LABORATORIA Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 5 Waardepeildatum 1 januari 2015 Colofon Taxatiewijzer laboratoria waardepeildatum 1 januari 2015 Deze taxatiewijzer is een uitgave van de Vereniging van Nederlandse n.

Nadere informatie

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 5 LABORATORIA

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 5 LABORATORIA Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 5 Waardepeildatum 1 januari 2010 Colofon Taxatiewijzer Laboratoria, waardepeildatum 1 januari 2010 Deze taxatiewijzer is een uitgave van de Vereniging van Nederlandse

Nadere informatie

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 3 Woonwagens

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 3 Woonwagens Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 3 Woonwagens Waardepeildatum 1 januari 2009 Colofon Taxatiewijzer Woonwagens, waardepeildatum 1 januari 2009 Deze taxatiewijzer is een uitgave van de Vereniging van Nederlandse

Nadere informatie

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 7

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 7 Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 7 Parkeren Waardepeildatum 1 januari 2015 Waardepeildatum 1 januari 2014 Colofon Taxatiewijzer Parkeren, waardepeildatum 1 januari 2015 Deze taxatiewijzer is een uitgave

Nadere informatie

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 4. NS-stations RIT/Prorail (o.b.v. convenant perrons, overkappingen e.d.) Waardepeildatum 1 januari 2013

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 4. NS-stations RIT/Prorail (o.b.v. convenant perrons, overkappingen e.d.) Waardepeildatum 1 januari 2013 Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 4 NS-stations RIT/Prorail (o.b.v. convenant perrons, overkappingen e.d.) Waardepeildatum 1 januari 2013 Colofon Taxatiewijzer NS-stations RIT/Prorail, waardepeildatum

Nadere informatie

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 6 Crematoria

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 6 Crematoria Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 6 Crematoria Waardepeildatum 1 januari 2016 Colofon Taxatiewijzer Crematoria, waardepeildatum 1 januari 2016 Deze taxatiewijzer is een uitgave van de Vereniging van Nederlandse

Nadere informatie

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 4. NS-stations RIT/Prorail (o.b.v. convenant perrons, overkappingen e.d.) Waardepeildatum 1 januari 2012

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 4. NS-stations RIT/Prorail (o.b.v. convenant perrons, overkappingen e.d.) Waardepeildatum 1 januari 2012 Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 4 NS-stations RIT/Prorail (o.b.v. convenant perrons, overkappingen e.d.) Waardepeildatum 1 januari 2012 Colofon Taxatiewijzer NS-stations RIT/Prorail, waardepeildatum

Nadere informatie

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 3 Woonwagens

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 3 Woonwagens Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 3 Woonwagens Waardepeildatum 1 januari 2012 Colofon Taxatiewijzer Woonwagens, waardepeildatum 1 januari 2012 Deze taxatiewijzer is een uitgave van de Vereniging van Nederlandse

Nadere informatie

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 6 Crematoria

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 6 Crematoria Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 6 Crematoria Waardepeildatum 1 januari 2014 Colofon Taxatiewijzer Crematoria, waardepeildatum 1 januari 2014 Deze taxatiewijzer is een uitgave van de Vereniging van Nederlandse

Nadere informatie

Taxatiewijzer en kengetallen Algemene kengetallen (bijgebouwen en infrastructuur)

Taxatiewijzer en kengetallen Algemene kengetallen (bijgebouwen en infrastructuur) Taxatiewijzer en kengetallen Algemene kengetallen (bijgebouwen en infrastructuur) Waardepeildatum 1 januari 2016 Colofon Taxatiewijzer algemene kengetallen, waardepeildatum 1 januari 2016 Deze taxatiewijzer

Nadere informatie

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 15 Kinderboerderijen

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 15 Kinderboerderijen Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 15 Kinderboerderijen Waardepeildatum 1 januari 2016 Colofon Taxatiewijzer Kinderboerderijen, waardepeildatum 1 januari 2016 Deze taxatiewijzer is een uitgave van de Vereniging

Nadere informatie

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 7 PARKEREN

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 7 PARKEREN Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 7 Waardepeildatum 1 januari 2011 Colofon Taxatiewijzer Parkeren, waardepeildatum 1 januari 2011 Deze taxatiewijzer is een uitgave van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten.

Nadere informatie

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 7

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 7 Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 7 Parkeren Waardepeildatum 1 januari 2014 Waardepeildatum 1 januari 2014 Colofon Taxatiewijzer Parkeren, waardepeildatum 1 januari 2014 Deze taxatiewijzer is een uitgave

Nadere informatie

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 6 Crematoria

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 6 Crematoria Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 6 Crematoria Waardepeildatum 1 januari 2012 Colofon Taxatiewijzer Crematoria, waardepeildatum 1 januari 2012 Deze taxatiewijzer is een uitgave van de Vereniging van Nederlandse

Nadere informatie

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 8 Ziekenhuizen

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 8 Ziekenhuizen Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 8 Ziekenhuizen Waardepeildatum 1 januari 2009 Colofon Taxatiewijzer Ziekenhuizen, waardepeildatum 1 januari 2009 Deze taxatiewijzer is een uitgave van de Vereniging van

Nadere informatie

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 7 Parkeren

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 7 Parkeren Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 7 Parkeren Waardepeildatum 1 januari 2009 Colofon Taxatiewijzer Parkeren, waardepeildatum 1 januari 2009 Deze taxatiewijzer is een uitgave van de Vereniging van Nederlandse

Nadere informatie

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 3 Woonwagens

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 3 Woonwagens Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 3 Woonwagens Waardepeildatum 1 januari 2014 Colofon Taxatiewijzer Woonwagens, waardepeildatum 1 januari 2014 Deze taxatiewijzer is een uitgave van de Vereniging van Nederlandse

Nadere informatie

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 14 Cultuur

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 14 Cultuur Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 14 Cultuur Waardepeildatum 1 januari 2016 Colofon Taxatiewijzer Cultuur, waardepeildatum 1 januari 2016 Deze taxatiewijzer is een uitgave van de Vereniging van Nederlandse

Nadere informatie

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 11 Busstations

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 11 Busstations Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 11 Busstations Waardepeildatum 1 januari 2011 Colofon Taxatiewijzer busstations, waardepeildatum 1 januari 2011 Deze taxatiewijzer is een uitgave van de Vereniging van

Nadere informatie

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 15 Kinderboerderijen

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 15 Kinderboerderijen Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 15 Kinderboerderijen Waardepeildatum 1 januari 2011 Colofon Taxatiewijzer Kinderboerderijen, waardepeildatum 1 januari 2011 Deze taxatiewijzer is een uitgave van de Vereniging

Nadere informatie

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 15 Kinderboerderijen

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 15 Kinderboerderijen Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 15 Kinderboerderijen Waardepeildatum 1 januari 2013 Colofon Taxatiewijzer Kinderboerderijen, waardepeildatum 1 januari 2013 Deze taxatiewijzer is een uitgave van de Vereniging

Nadere informatie

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 6 Crematoria

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 6 Crematoria Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 6 Crematoria Waardepeildatum 1 januari 2011 Colofon Taxatiewijzer Crematoria, waardepeildatum 1 januari 2011 Deze taxatiewijzer is een uitgave van de Vereniging van Nederlandse

Nadere informatie

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 6 Crematoria

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 6 Crematoria Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 6 Crematoria Waardepeildatum 1 januari 2017 Colofon Taxatiewijzer Crematoria, waardepeildatum 1 januari 2017 Deze taxatiewijzer is een uitgave van de Vereniging van Nederlandse

Nadere informatie

Taxatiewijzer en kengetallen Algemene kengetallen (bijgebouwen en infrastructuur)

Taxatiewijzer en kengetallen Algemene kengetallen (bijgebouwen en infrastructuur) Taxatiewijzer en kengetallen Algemene kengetallen (bijgebouwen en infrastructuur) Waardepeildatum 1 januari 2017 Colofon Taxatiewijzer algemene kengetallen, waardepeildatum 1 januari 2017 Deze taxatiewijzer

Nadere informatie

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 7 Parkeren

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 7 Parkeren Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 7 Parkeren Waardepeildatum 1 januari 2010 Colofon Taxatiewijzer Parkeren, waardepeildatum 1 januari 2010 Deze taxatiewijzer is een uitgave van de Vereniging van Nederlandse

Nadere informatie

Taxatiewijzer en kengetallen Algemeen deel

Taxatiewijzer en kengetallen Algemeen deel Taxatiewijzer en kengetallen Algemeen deel Waardepeildatum 1 januari 2013 Colofon Taxatiewijzer algemeen, waardepeildatum 1 januari 2013 Deze taxatiewijzer is een uitgave van de Vereniging van Nederlandse

Nadere informatie

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 11 Busstations

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 11 Busstations Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 11 Busstations Waardepeildatum 1 januari 2012 Colofon Taxatiewijzer busstations, waardepeildatum 1 januari 2012 Deze taxatiewijzer is een uitgave van de Vereniging van

Nadere informatie

4G frequentiebanden / LTE frequentiebanden

4G frequentiebanden / LTE frequentiebanden 4G frequentiebanden / LTE frequentiebanden 13-01-2014 GSM Helpdesk Nederland Bij reguliere 2G (GSM) en 3G (UMTS) telefoons en smartphones was het zeer gebruikelijk om de frequenties in MHz aan te geven

Nadere informatie

Vervangingswaarde. Restwaarde. Definitief correctiemodel WOZ II 7 april 2015

Vervangingswaarde. Restwaarde. Definitief correctiemodel WOZ II 7 april 2015 VRAAG 7 Vraag. 8 waardepeildatum 0-0- 204 jaar ingebruikname 935 Leeftijd Opleidingsschool 79 Standaardgrootte Oppervlakte.500 Bouwkosten.32 (excl. Btw) HB-waarde.968.000 % Herbouwwaarde Levensduur in

Nadere informatie

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 7 PARKEREN

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 7 PARKEREN Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 7 Waardepeildatum 1 januari 2012 Colofon Taxatiewijzer Parkeren, waardepeildatum 1 januari 2012 Deze taxatiewijzer is een uitgave van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten.

Nadere informatie

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 7

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 7 Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 7 Parkeren Waardepeildatum 1 januari 2016 Waardepeildatum 1 januari 2014 Colofon Taxatiewijzer Parkeren, waardepeildatum 1 januari 2016 Deze taxatiewijzer is een uitgave

Nadere informatie

Even voorstellen. Tjaden woonbiologie. onderwerpen. Hoogfrequent. Verstoringen buiten. Ontmoetings- en bijscholingsdag Lecherantenne

Even voorstellen. Tjaden woonbiologie. onderwerpen. Hoogfrequent. Verstoringen buiten. Ontmoetings- en bijscholingsdag Lecherantenne 21-05-2011 Tjaden woonbiologie Ontmoetings- en bijscholingsdag Lecherantenne 21 mei 2011 onderwerpen Introductie Woonbiologische verstoringen Buiten Binnen Oplossingen Vuile stroom of dirty power Cursus

Nadere informatie

WAARDERINGSKAMER. Record-layout Stuf-TAX. versie 4

WAARDERINGSKAMER. Record-layout Stuf-TAX. versie 4 WAARDERINGSKAMER Record-layout Stuf-TAX versie 4 1 1. OPBOUW LEVERINGSBESTAND 1. Voorlooprecord 1-2 2 N 93.11 Recordidentificatiecode Stuf-TAX (= 00) 3-6 4 N 09.10 Gemeentecode 7-46 40 A 09.11 Gemeentenaam

Nadere informatie

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 12 Windturbines

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 12 Windturbines Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 12 Windturbines Waardepeildatum 1 januari 2010 Colofon Taxatiewijzer Windturbines, waardepeildatum 1 januari 2010 Deze taxatiewijzer is een uitgave van de Vereniging van

Nadere informatie

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 8 Ziekenhuizen

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 8 Ziekenhuizen Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 8 Ziekenhuizen Waardepeildatum 1 januari 2015 Colofon Taxatiewijzer Ziekenhuizen, waardepeildatum 1 januari 2015 Deze taxatiewijzer is een uitgave van de Vereniging van

Nadere informatie

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 4. NS-stations RIT/ProRail (o.b.v. convenant perrons, overkappingen e.d.) Waardepeildatum 1 januari 2015

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 4. NS-stations RIT/ProRail (o.b.v. convenant perrons, overkappingen e.d.) Waardepeildatum 1 januari 2015 Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 4 NS-stations RIT/ProRail (o.b.v. convenant perrons, overkappingen e.d.) Waardepeildatum 1 januari 2015 Colofon Taxatiewijzer NS-stations RIT/ProRail, waardepeildatum

Nadere informatie

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 3 Woonwagens

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 3 Woonwagens Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 3 Woonwagens Waardepeildatum 1 januari 2013 Colofon Taxatiewijzer Woonwagens, waardepeildatum 1 januari 2013 Deze taxatiewijzer is een uitgave van de Vereniging van Nederlandse

Nadere informatie

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 11 Busstations

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 11 Busstations Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 11 Busstations Waardepeildatum 1 januari 2008 Colofon Taxatiewijzer busstations, waardepeildatum 1 januari 2008 Deze taxatiewijzer is een uitgave van de Vereniging van

Nadere informatie

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 11 Busstations

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 11 Busstations Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 11 Busstations Waardepeildatum 1 januari 2015 Colofon Taxatiewijzer busstations, waardepeildatum 1 januari 2015 Deze taxatiewijzer is een uitgave van de Vereniging van

Nadere informatie

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 3 Woonwagens

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 3 Woonwagens Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 3 Woonwagens Waardepeildatum 1 januari 2016 Colofon Taxatiewijzer Woonwagens, waardepeildatum 1 januari 2016 Deze taxatiewijzer is een uitgave van de Vereniging van Nederlandse

Nadere informatie

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 2 Defensie

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 2 Defensie Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 2 Defensie Waardepeildatum 1 januari 2008 Colofon Taxatiewijzer Defensie, waardepeildatum 1 januari 2008 Deze taxatiewijzer is een uitgave van de Vereniging van Nederlandse

Nadere informatie

WAARDERINGSKAMER NOTITIE. Betreft: Marktanalyse, taxeren en kwaliteitscontrole van WOZ-taxaties van woningen bij weinig marktinformatie

WAARDERINGSKAMER NOTITIE. Betreft: Marktanalyse, taxeren en kwaliteitscontrole van WOZ-taxaties van woningen bij weinig marktinformatie WAARDERINGSKAMER NOTITIE Betreft: Marktanalyse, taxeren en kwaliteitscontrole van WOZ-taxaties van woningen bij weinig marktinformatie Datum: Versie 25 mei 2009 Bijlage(n): 1. Inleiding De kredietcrisis

Nadere informatie

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 12 Windturbines

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 12 Windturbines Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 12 Windturbines Waardepeildatum 1 januari 2009 Colofon Taxatiewijzer Windturbines, waardepeildatum 1 januari 2009 Deze taxatiewijzer is een uitgave van de Vereniging van

Nadere informatie

Antennes in uw omgeving. Antennebureau Louwrens Wemekamp 11 januari 2017

Antennes in uw omgeving. Antennebureau Louwrens Wemekamp 11 januari 2017 Antennes in uw omgeving Antennebureau Louwrens Wemekamp 11 januari 2017 Inhoud Over het Antennebureau Waarom antennes Hoe werken antennes Antennes en gezondheid Regels plaatsing antennes Antennes bij u

Nadere informatie

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 12 Windturbines

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 12 Windturbines Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 12 Windturbines Waardepeildatum 1 januari 2011 Colofon Taxatiewijzer Windturbines, waardepeildatum 1 januari 2011 Deze taxatiewijzer is een uitgave van de Vereniging van

Nadere informatie

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 8 Ziekenhuizen

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 8 Ziekenhuizen Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 8 Ziekenhuizen Waardepeildatum 1 januari 2013 Colofon Taxatiewijzer Ziekenhuizen, waardepeildatum 1 januari 2013 Deze taxatiewijzer is een uitgave van de Vereniging van

Nadere informatie

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 10 Kloosters

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 10 Kloosters Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 10 Kloosters Waardepeildatum 1 januari 2009 Colofon Taxatiewijzer Kloosters, waardepeildatum 1 januari 2009 Deze taxatiewijzer is een uitgave van de Vereniging van Nederlandse

Nadere informatie

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 7 Parkeren

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 7 Parkeren Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 7 Waardepeildatum 1 januari 2008 Colofon Taxatiewijzer, waardepeildatum 1 januari 2008 Deze taxatiewijzer is een uitgave van de Vereniging van Nederlandse n. Copyright

Nadere informatie

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 12 Windturbines

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 12 Windturbines Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 12 Windturbines Waardepeildatum 1 januari 2014 Colofon Taxatiewijzer Windturbines, waardepeildatum 1 januari 2014 Deze taxatiewijzer is een uitgave van de Vereniging van

Nadere informatie

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 12 Windturbines

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 12 Windturbines Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 12 Windturbines Waardepeildatum 1 januari 2013 Colofon Taxatiewijzer Windturbines, waardepeildatum 1 januari 2013 Deze taxatiewijzer is een uitgave van de Vereniging van

Nadere informatie

Werktuigbouwkundige installaties Kostenkengetallen Bouwprojecten

Werktuigbouwkundige installaties Kostenkengetallen Bouwprojecten Werktuigbouwkundige installaties Kostenkengetallen Bouwprojecten Een uitgave van BIM Media bv Samenstelling Uitgever Adres Abonnement Klantenservice Algemene voorwaarden Frank van de Waeter Jan van den

Nadere informatie

Vorige vastgestelde WOZ-waarde (waardepeildatum )

Vorige vastgestelde WOZ-waarde (waardepeildatum ) Locatie woning Huisnummer 339 1019 LG Taxatieverslag Woningen WOZ-objectnummer 036300495439 Dagtekening taxatieverslag 21-09-2016 Waardepeildatum 01-01-2016 Toestandspeildatum 01-01-2016 Vastgestelde WOZ-waarde

Nadere informatie

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 12 Windturbines

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 12 Windturbines Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 12 Windturbines Waardepeildatum 1 januari 2007 Colofon Taxatiewijzer Windturbines, waardepeildatum 1 januari 2007 Deze taxatiewijzer is een uitgave van de Vereniging van

Nadere informatie

1. Inleiding WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Lingewaard/uitvoering WOZ werkzaamheden door gemeente Arnhem. Datum: 25 april 2013

1. Inleiding WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Lingewaard/uitvoering WOZ werkzaamheden door gemeente Arnhem. Datum: 25 april 2013 WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN BEVINDINGEN Gemeente: Lingewaard/uitvoering WOZ werkzaamheden door gemeente Arnhem Datum: 25 april 2013 Datum rapport: 1 juli 2013 1. Inleiding Dit rapport van bevindingen

Nadere informatie

Taxatieverslag Woningen

Taxatieverslag Woningen Locatie woning Da Costastraat 94 H 1053 ZS Taxatieverslag Woningen WOZ-objectnummer 036300072828 Dagtekening taxatieverslag 03-09-2015 Waardepeildatum 01-01-2015 Toestandspeildatum 01-01-2015 Vastgestelde

Nadere informatie

1. Inleiding WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Gorinchem uitvoeringsorganisatie: Datum: 18 juli 2013. Gemeente/

1. Inleiding WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Gorinchem uitvoeringsorganisatie: Datum: 18 juli 2013. Gemeente/ WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN BEVINDINGEN Gemeente/ Gorinchem uitvoeringsorganisatie: Datum: 18 juli 2013 Datum rapport: 21 augustus 2013 1. Inleiding Dit rapport van bevindingen is de weergave van ons

Nadere informatie

WOZ, WAW, BTW, en andere actualiteiten

WOZ, WAW, BTW, en andere actualiteiten WOZ, WAW, BTW, en andere actualiteiten WAARDERINGSKAMER mr. J.G.E.Gieskes Programma Feiten over de WOZ Uitgangspunten WOZ-waardering Werken aan winst Omzetbelasting Informeel contact Randvoorwaarden van

Nadere informatie

Veluwezoom 15. Veluwezoom 15, Almere-Stad Almere. Huurprijs: 105,- per vierkante meter per jaar

Veluwezoom 15. Veluwezoom 15, Almere-Stad Almere. Huurprijs: 105,- per vierkante meter per jaar Veluwezoom 15 Huurprijs: 105,- per vierkante meter per jaar Algemene Informatie TE HUUR: MARKANTE, MODERNE KANTOORRUIMTE OP ZICHTLOCATIE A6 Te huur aangeboden enkele verdiepingen in een zeer compleet en

Nadere informatie

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 12

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 12 Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 12 Windturbines Waardepeildatum 1 januari 2015 Typerende foto voor betreffende archetypes Colofon Taxatiewijzer Windturbines, waardepeildatum 1 januari 2015 Deze taxatiewijzer

Nadere informatie

Adres: de Zool 12, 5107 RA Dongen Koopprijs 495.000,00 kosten koper Huurprijs vanaf 35,00 per vierkante meter per jaar

Adres: de Zool 12, 5107 RA Dongen Koopprijs 495.000,00 kosten koper Huurprijs vanaf 35,00 per vierkante meter per jaar Adres: de Zool 12, 5107 RA Dongen Koopprijs 495.000,00 kosten koper Huurprijs vanaf 35,00 per vierkante meter per jaar Omschrijving Object Het object beschikt over een representatieve zelfstandige showroom

Nadere informatie

Taxatiewijzer en kengetallen Algemeen deel

Taxatiewijzer en kengetallen Algemeen deel Taxatiewijzer en kengetallen Algemeen deel Waardepeildatum 1 januari 2016 Colofon Taxatiewijzer algemeen, waardepeildatum 1 januari 2016 Deze taxatiewijzer is een uitgave van de Vereniging van Nederlandse

Nadere informatie

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 16 Nutsvoorzieningen

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 16 Nutsvoorzieningen Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 16 Nutsvoorzieningen Waardepeildatum 1 januari 2012 Colofon Taxatiewijzer Nutsvoorzieningen, waardepeildatum 1 januari 2012 Deze taxatiewijzer is een uitgave van de Vereniging

Nadere informatie

WAARDERINGSKAMER NOTITIE. Betreft: Stuf-TAX versie 4. Datum: 1 juli 2006 Bijlage(n): 3

WAARDERINGSKAMER NOTITIE. Betreft: Stuf-TAX versie 4. Datum: 1 juli 2006 Bijlage(n): 3 WAARDERINGSKAMER NOTITIE Betreft: Stuf-TAX versie 4 Datum: 1 juli 2006 Bijlage(n): 3 1. Inleiding Met ingang van 1 januari 2006 zijn er een aantal wijzigingen doorgevoerd in de definitie van het uitwisselingsformaat

Nadere informatie

Model Taxatieverslag Woningen

Model Taxatieverslag Woningen Model Taxatieverslag Woningen Locatie woning Straatnaam Huisnummer Postcode Woonplaats * 1 Foto getaxeerde woning WOZ-objectnummer Waardepeildatum 1 januari 20.. Toestandspeildatum 1 januari 20.. Vastgestelde

Nadere informatie

T-Mobile biedt 4G voor alle smartphones, dus ook de iphone 5

T-Mobile biedt 4G voor alle smartphones, dus ook de iphone 5 T-Mobile biedt 4G voor alle smartphones, dus ook de iphone 5 Samen Meer Bereiken Een netwerk voor mobiele telefonie is nooit af. T-Mobile volgt het gebruik en de prestaties van het mobiele netwerk op de

Nadere informatie

WOZ-waardering NSW-landgoederen ingrijpend gewijzigd

WOZ-waardering NSW-landgoederen ingrijpend gewijzigd WOZ-waardering NSW-landgoederen ingrijpend gewijzigd De voorschriften voor het bepalen van de WOZwaarden van landgoederen die gerangschikt zijn onder de Natuurschoonwet 1928 (NSW) zijn gewijzigd. Dit valt

Nadere informatie

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 8 Ziekenhuizen

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 8 Ziekenhuizen Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 8 Ziekenhuizen Waardepeildatum 1 januari 2011 Colofon Taxatiewijzer Ziekenhuizen, waardepeildatum 1 januari 2011 Deze taxatiewijzer is een uitgave van de Vereniging van

Nadere informatie

November 2014. FAQ: Breedband, eigenschappen en aanleg

November 2014. FAQ: Breedband, eigenschappen en aanleg November 2014 FAQ: Breedband, eigenschappen en aanleg ALGEMENE VRAGEN Wat is breedband? Breedband is de verzamelnaam voor snelle infrastructuur die het mogelijk maakt aan te sluiten op het internet (wereldwijde

Nadere informatie

Elektrotechnische installaties Kostenkengetallen Bouwprojecten

Elektrotechnische installaties Kostenkengetallen Bouwprojecten Elektrotechnische installaties Kostenkengetallen Bouwprojecten Een uitgave van BIM Media bv Samenstelling Uitgever Adres Abonnement Klantenservice Algemene voorwaarden Frank van de Waeter Jan van den Brink

Nadere informatie

Hoe wordt de WOZ-waarde vastgesteld?

Hoe wordt de WOZ-waarde vastgesteld? In dit document vindt u antwoorden op onderstaande vragen 1. Hoe wordt de WOZ-waarde vastgesteld? 2. Waarvoor wordt de WOZ-waarde gebruikt? 3. Taxatieverslag 4. Hoe wordt de waarde van mijn pand vastgesteld

Nadere informatie

1. Inleiding. 2. Oordeel uitvoering van de Wet WOZ WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Gemeente/

1. Inleiding. 2. Oordeel uitvoering van de Wet WOZ WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Gemeente/ WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN BEVINDINGEN Gemeente/ Rotterdam uitvoeringsorganisatie: Datum: 18 september 2014 Datum rapport: 21 november 2014 1. Inleiding Dit rapport van bevindingen is de weergave van

Nadere informatie

Model taxatieverslag woningen dat is opgenomen in de bijlage bij deze regeling.

Model taxatieverslag woningen dat is opgenomen in de bijlage bij deze regeling. Artikel Het in bijlage 4 van de Uitvoeringsregeling instructie waardebepaling Wet waardering onroerende zaken opgenomen Model taxatieverslag woningen wordt vervangen door het Model taxatieverslag woningen

Nadere informatie

25 april 2017 (definitief)

25 april 2017 (definitief) WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN EN Gemeente/ Arnhem uitvoeringsorganisatie: Datum: 23 maart 2017 Datum rapport: 5 april 2017 (concept) 25 april 2017 (definitief) 1. Inleiding Dit rapport van bevindingen is

Nadere informatie

1. Inleiding WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Geldrop-Mierlo uitvoeringsorganisatie: Datum: 2 oktober 2014. Gemeente/

1. Inleiding WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Geldrop-Mierlo uitvoeringsorganisatie: Datum: 2 oktober 2014. Gemeente/ WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN BEVINDINGEN Gemeente/ Geldrop-Mierlo uitvoeringsorganisatie: Datum: 2 oktober 2014 Datum rapport: 14 oktober 2014 1. Inleiding Dit rapport van bevindingen is de weergave van

Nadere informatie

Projectinformatie. Kantoorruimte + magazijn. Avelingen-West 47. Gorinchem. Avelingen West 36 (0183)

Projectinformatie. Kantoorruimte + magazijn. Avelingen-West 47. Gorinchem. Avelingen West 36 (0183) Kantoorruimte + magazijn Avelingen-West 47 Gorinchem Projectinformatie Avelingen West 36 (0183) 30 40 50 Postbus 373 info@bmak.nl 4200 AJ Gorinchem Postbank 26 66 67 KvK 23079378 Bank 37.25.21.630 Omschrijving

Nadere informatie

Inleiding WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Datum: 28 mei en 16 juli 2009. Datum rapport: 3 augustus 2009

Inleiding WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Datum: 28 mei en 16 juli 2009. Datum rapport: 3 augustus 2009 WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN BEVINDINGEN Gemeente: Utrechtse Heuvelrug Datum: 28 mei en 16 juli 2009 Datum rapport: 3 augustus 2009 Inleiding Dit rapport van bevindingen is de weergave van de inspectie

Nadere informatie

Gemeentelijk WOZ-rapport

Gemeentelijk WOZ-rapport Gemeentelijk WOZ-rapport Adres Adres 8 en woonplaats KLEISTAD Gemeente Wijk Centrum Vogelenbuurt Bouwkundig Objectstatus Object in gebruik Bouwjaar(klasse) 1978 Inhoud (m3) 340 bruto Gebruiksoppervlak

Nadere informatie

Betreft Een op een mooie hoek gelegen bedrijfs- kantoorruimte gebouwd in 2000 met een totale b.v.o van het object is 136m²

Betreft Een op een mooie hoek gelegen bedrijfs- kantoorruimte gebouwd in 2000 met een totale b.v.o van het object is 136m² TE HUUR/ TE KOOP Aploniastraat 88 te Rotterdam Betreft Een op een mooie hoek gelegen bedrijfs- kantoorruimte gebouwd in 2000 met een totale b.v.o van het object is 136m² Indicatieve oppervlakte en indeling

Nadere informatie

Taxatieverslag Woning

Taxatieverslag Woning Taxatieverslag Woning Locatie woning Boostenstraat Huisnummer 35 6412 ZS WOZ-Objectnummer 91700075954 Toestandspeildatum: 01-01-2016 Indien sprake is van een aan- of verbouwing in 2016 is de toestandspeildatum

Nadere informatie

Rotterdamse appendix bij de taxatiewijzer Havengebonden objecten van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten

Rotterdamse appendix bij de taxatiewijzer Havengebonden objecten van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten Rotterdamse appendix bij de taxatiewijzer Havengebonden objecten van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten Waardepeildatum 1 januari 2012 INHOUD Voorwoord 1. Grondwaarde 2. Actualisatie kengetallen 2.1

Nadere informatie

1. Inleiding WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Sluis uitvoeringsorganisatie: Datum: 28 maart 2013. Gemeente/ Datum rapport: 15 mei 2013

1. Inleiding WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Sluis uitvoeringsorganisatie: Datum: 28 maart 2013. Gemeente/ Datum rapport: 15 mei 2013 WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN BEVINDINGEN Gemeente/ Sluis uitvoeringsorganisatie: Datum: 28 maart 2013 Datum rapport: 15 mei 2013 1. Inleiding Dit rapport van bevindingen is de weergave van ons onderzoek

Nadere informatie

Inleiding WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Datum: 3 september 2008. Datum rapport: 8 september 2008

Inleiding WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Datum: 3 september 2008. Datum rapport: 8 september 2008 WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN BEVINDINGEN Gemeente: Nijmegen Datum: 3 september 2008 Datum rapport: 8 september 2008 Inleiding Dit rapport van bevindingen is de weergave van de ter plaatse die de Waarderingskamer

Nadere informatie

1. Inleiding WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Zwolle uitvoeringsorganisatie: Datum: 21 september Gemeente/

1. Inleiding WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Zwolle uitvoeringsorganisatie: Datum: 21 september Gemeente/ WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN BEVINDINGEN Gemeente/ Zwolle uitvoeringsorganisatie: Datum: 21 september 2015 Datum rapport: 9 november 2015 1. Inleiding Dit rapport van bevindingen is de weergave van ons

Nadere informatie

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 16 Nutsvoorzieningen

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 16 Nutsvoorzieningen Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 16 Nutsvoorzieningen Waardepeildatum 1 januari 2014 Colofon Taxatiewijzer Nutsvoorzieningen, waardepeildatum 1 januari 2014 Deze taxatiewijzer is een uitgave van de Vereniging

Nadere informatie

1. Inleiding WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Purmerend uitvoeringsorganisatie: Datum: 10 april Gemeente/ Datum rapport: 21 mei 2013

1. Inleiding WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Purmerend uitvoeringsorganisatie: Datum: 10 april Gemeente/ Datum rapport: 21 mei 2013 WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN BEVINDINGEN Gemeente/ Purmerend uitvoeringsorganisatie: Datum: 10 april 2013 Datum rapport: 21 mei 2013 1. Inleiding Dit rapport van bevindingen is de weergave van ons onderzoek

Nadere informatie