Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 19 Telefonie

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 19 Telefonie"

Transcriptie

1 Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 19 Telefonie Waardepeildatum 1 januari 2009

2 Colofon Taxatiewijzer Telefonie waardepeildatum 1 januari 2009 Deze taxatiewijzer is een uitgave van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten. Copyright Vereniging van Nederlandse Gemeenten 2009 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en / of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of worden opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten. Dit verbod betreft tevens de gehele of gedeeltelijke bewerking. Uitgevers en samenstellers verklaren dat deze uitgave op zorgvuldige wijze en naar beste weten is samengesteld, evenwel kunnen uitgever en samenstellers op geen enkele wijze instaan voor de juistheid of volledigheid van de informatie. Uitgever en samenstellers aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die het gevolg is van handelingen en / of beslissingen die gebaseerd zijn op de in deze uitgave opgenomen informatie. Gebruikers van de in deze uitgave opgenomen informatie wordt met nadruk aangeraden deze informatie niet geïsoleerd te gebruiken, maar tevens af te gaan op hun professionele kennis en ervaring en de te gebruiken informatie te allen tijde te controleren. Taxatiewijzer Telefonie Pagina 2 Datum: 01 december 2009

3 VOORWOORD Voor u ligt de landelijke taxatiewijzer Telefonie naar waardepeildatum 1 januari Deze taxatiewijzer is in opdracht van het Strategieberaad WOZ-Datacenter tot stand gekomen in de Taxatietechnische Kerngroep. Daarin hebben deelgenomen VNG, de Waarderingskamer, de gemeenten Amsterdam, Den Haag, Rotterdam, Utrecht en de taxatiebedrijven Oranjewoud, Thorbecke, TOG Nederland, en SenS Vastgoed. De taxatiewijzer is tot stand gekomen na intensief contact met KPN. In overleg daarmee zijn o.a. de archetypes gedefinieerd zodat deze een doorsnede vormen van in het land voorkomende centrales. KPN onderschrijft de genoemde herbouwwaardes en de gebruikte gegevens. Taxatiewijzer Telefonie Pagina 3 Datum: 01 december 2009

4 Verschillen ten opzichte van de vorige Taxatiewijzer Telefonie, prijspeil 2008, versie 1.2 Onderstaand wordt een overzicht gegeven van de inhoudelijke (niet-redactionele) verschillen in de hoofdstukken ten opzichte van de Taxatiewijzer Telefonie, prijspeil 2008 Hoofdstuk Onderwerp Wijziging 1 Strekking van deze taxatiewijzer Geen wijzigingen 2 Beschrijving van de archetypes Geen wijzigingen 3 Aandachtspunten inzake functionele veroudering 3.1 uitgebreid 4 Onderbouwende marktgegevens Indexcijfer 2009 geactualiseerd 5 Beschrijving hoe om te gaan met bandbreedtes Geen wijzigingen 6 Grond Geen wijzigingen 7 Taxatieverslag Geen wijzigingen 8 Rekenschema Geen wijzigingen Bijlage 1 Bronnen KPN Bijlage 2 Verklarende woordenlijst Geen wijzigingen Bijlage 3 Kengetallen per archetype Aangepast naar wpd Bijlage 4 Onderbouwende marktgegevens Geen wijzigingen Verschillen ten opzichte van de vorige Taxatiewijzer Telefonie, prijspeil 2009, versie 1.0 Onderstaand wordt een overzicht gegeven van de inhoudelijke (niet-redactionele) verschillen in de hoofdstukken ten opzichte van de Taxatiewijzer Telefonie, prijspeil 2009, versie 1.0 Hoofdstuk Onderwerp Wijziging Bijlage 3 Kengetallen per archetype Tekstuele aanpassingen kengetallenbladen Taxatiewijzer Telefonie Pagina 4 Datum: 01 december 2009

5 INHOUDSOPGAVE 1 STREKKING VAN DEZE TAXATIEWIJZER Algemeen Specifieke aandachtspunten taxatiewijzer Telefonie Telefooncentrales Zendmasten Schakelkasten en of Schakelstations BESCHRIJVING VAN DE ARCHETYPES Inhoudsopgave archetypen Toelichting telefooncentrales objectcode Toelichting zendmasten objectcode FUNCTIONELE VEROUDERING BIJ GEBOUWEN VOOR Telefooncentrales Zendmasten ONDERBOUWENDE MARKTGEGEVENS Indexering Marktgegevens BESCHRIJVING HOE OM TE GAAN MET BANDBREEDTES GROND TAXATIEVERSLAG...14 BIJLAGE 1 - BRONNEN...15 BIJLAGE 2 - VERKLARENDE WOORDENLIJST...16 BIJLAGE 3 - RAPPORTAGE KENGETALLEN PER ARCHETYPE...17 BIJLAGE 4 - RAPPORTAGE ONDERBOUWENDE MARKTGEGEVENS...37 Taxatiewijzer Telefonie Pagina 5 Datum: 01 december 2009

6 1 Strekking van deze taxatiewijzer De taxatiewijzer Telefonie is expliciet bedoeld voor de taxatie van die objecten zoals omschreven bij de archetypeaanduiding in deze wijzer. Er is gekozen voor een per type telefooncentrale. De GSM-zendmasten zijn ingedeeld in buis- en vakwerkmasten. Deze objecten hebben veelal een specifieke aard en inrichting voor het gebruik door de huidige eigenaar/gebruiker. Van deze categorie objecten zijn geen marktgegevens beschikbaar. De waardering geschiedt dan ook op basis van de gecorrigeerde vervangingswaarde. 1.1 Algemeen Het telefoonnet in Nederland. In 1880 gaat in Amsterdam het eerste telefoonnet in Nederland van start. Al in de jaren dertig van de vorige eeuw wordt het besluit genomen om het gehele Nederlandse telefoonverkeer te automatiseren. In de jaren na de tweede wereldoorlog neemt het telefoonverkeer sterk toe waardoor de automatische centrales niet meer voldoen aan de eisen. In 1980 van de vorige eeuw werd in Goes de eerste digitale telefooncentrale geïntroduceerd. Zowel voor het vaste als mobiele net zijn meerdere aanbieders actief. Naast het telefoonnet van KPN zijn er nog de netten van NS en van energiebedrijven. Deze volgen in hoofdzaak de structuren van de andere infrastructuur. Werden deze netten in hoofdzaak gebruikt voor bewaking, besturing van bijvoorbeeld spoorwegen, energiebedrijven en gasnetten, nu worden deze netten uitgebreid en vernieuwd om telefoon- en dataverkeer aan derden te kunnen aanbieden. In de taxatiewijzer zijn de telefooncentrales voor het vaste net en de zendmasten voor mobiele telefonie opgenomen. Actualiteit Juist de technische ontwikkelingen in deze branche volgen zich snel op. Voor een complete dekking in Nederland zijn er aanzienlijk minder centrales nodig dan 20 jaar geleden. De verwachting is dan ook dat over zo n 10 jaar de benodigde ruimte (in oppervlakte) noodzakelijk voor volledige dekking tot naar schatting 30 zal worden teruggebracht. Leegstand door technische ontwikkeling van de centrales is groter, met name in die regio s waar overlap in benutting is, bijvoorbeeld stedelijk gebied. Door de ontmanteling van de niet courante centrales worden deze steeds meer leeggehaald en op de markt aan derden aangeboden. Medio januari 2007 zijn alle 24 betonnen Torens verkocht aan het Franse TDF (dit was een eis van de NMA. TDF is een bedrijf dat in verschillende Europese landen collocatie diensten aanbiedt (collocatie is het leveren van geconditioneerde bedrijfsruimte voor het plaatsen van apparatuur, bijv. servers, telefooncentrales). KPN zal als een huurder van TDF, ruimte in de torens blijven gebruiken. Daarnaast wordt het oude straalverbindingennet voor de analoge tv gesloopt. De digitale versie voor de publieke zenders, die in december 2006 is geïntroduceerd, heeft de rol daarvan overbodig gemaakt. Op het moment van maken van deze wijzer kunnen er nog geen financiële details worden bekend gemaakt. Taxatiewijzer Telefonie Pagina 6 Datum: 01 december 2009

7 1.2 Specifieke aandachtspunten taxatiewijzer Telefonie Telefooncentrales Er staan in Nederland in totaal telefooncentrales die als volgt zijn in te delen: het merendeel van het type APANK. In de kleine centrales zijn alleen technische ruimten waaronder een kabelkelder. De grotere centrales hebben vaak nog kantoorruimten. Veel van deze ruimten staan door centralisatie leeg. KPN tracht deze ruimten te benutten als bijvoorbeeld de centrale moet worden uitgebreid met een automatenhal. De ruimte wordt dan geheel aangepast en voorzien van aardingen, airco en andere zaken. In deze grote centrales worden soms ruimten verhuurd aan derden Zendmasten De zendmasten voor GSM-verkeer zijn in de laatste jaar gebouwd. Naast de zendmasten, worden ook antennes geplaatst op hoogspanningsmasten, kerktorens en op hoge gebouwen e.d. Deze worden hier niet behandeld. De masten zijn van gegalvaniseerd metaal uitgevoerd in vakwerk of buismast, staande op een betonnen fundering, die naar gelang de locatie is onderheid. De prijzen van de masten lopen fors uiteen. Dit heeft onder andere te maken met de ondergrond, de windbelasting, de breedte aan de voet en de hoogte. In deze taxatiewijzer is uitgegaan van een 5-tal uitvoeringen onderverdeeld in masten voor het C 2000-net (Binnenlandse Zaken) en het GSM-verkeer Schakelkasten en of Schakelstations Bij de zendmasten zijn schakelkasten en/of schakelstations geplaatst, die in uitvoering grote verschillen tonen. Zo zijn de schakelkasten veelal uitgevoerd in staal en de schakelstations zijn van steen. De kleinere stalen schakelkasten worden bij de waardebepaling buiten beschouwing gelaten. Voor de waardering van de schakelstations kan aangesloten worden bij trafostations (zie hiervoor taxatiewijzer nutsvoorzieningen). Taxatiewijzer Telefonie Pagina 7 Datum: 01 december 2009

8 2 Beschrijving van de archetypes (zie voor de kengetallen per archetype; bijlage 3) 2.1 Inhoudsopgave archetypen 1 V 64 0 A 0 50 Telefooncentrale, type A 2 V 64 0 B 0 50 Telefooncentrale, type B 3 V 64 0 B 1 50 Telefooncentrale, type B V 64 0 B 2 50 Telefooncentrale, type B V 64 0 C 0 50 Telefooncentrale, type C 6 V 64 0 E 1 50 Telefooncentrale, type E 1 7 V 64 0 G 1 50 Telefooncentrale, type G 1 8 V 64 0 H 1 50 Telefooncentrale, type H 7/5 9 V 64 0 K 1 50 Telefooncentrale, type K 10/6 10 V 64 0 K 4 50 Telefooncentrale, type K 10/9 11 V 64 0 L 1 50 Telefooncentrale, type L 1 12 V 64 0 L 2 50 Telefooncentrale, type L 2 13 V 64 0 M 0 50 Telefooncentrale v. a m2 14 V Telefooncentrale 369 m2 15 V 65 0 B 0 40 Zendmast 45, 53 en 60 meter 16 V 65 0 B 1 40 Zendmast ( vakwerkmast ) GSM 15 tot 30 meter 17 V 65 0 G 0 40 Zendmast ( buismast ) GSM 15 tot 30 meter 18 V 65 0 G 1 40 Zendmast ( buismast ) GSM 30 tot 45 meter 19 V 65 0 G 2 40 Zendmast ( vakwerkmast ) GSM 30 tot 45 meter 20 V 66 0 C 0 50 Zendmast TLC hoogte 100 tot 250 meter 2.2 Toelichting telefooncentrales objectcode 8230 Naast deze centrales van KPN zijn er nog enkele andere centrales in eigendom van andere providers. De taxatiewijzer naar waardepeildatum 1 januari 2005 was geheel door KPN opgesteld waarbij de levensduur gesteld werd op 33 jaar om daarna de levensduur te verlengen met het lopende WOZtijdvak. Per waardepeildatum is gekozen voor een 3-delige opbouw en een langere levensduur. Veel gebouwen zijn uit de beginperiode van de telefonie en zouden nu nagenoeg alle op de restwaarde staan. Door de levensduurverlenging toe te passen die meer is dan het lopende WOZtijdvak, komt de waarde meer in overeenstemming met het gebruik. Deze taxatiewijzer is in samenwerking met KPN tot stand gekomen. Taxatiewijzer Telefonie Pagina 8 Datum: 01 december 2009

9 Het aantal marktanalyses is beperkt en het type van de centrale ontbreekt. Verder komen de oppervlakten van de bouwvergunningen niet overeen met de gegevens van KPN. Door het steeds kleiner worden van de benodigde schakelapparatuur neemt ook de ruimte behoefte voor KPN af, echter vanuit strategisch oogpunt wil KPN vaak deze locaties in bezit houden. Tevens zorgen technische eisen (bijv.warmteontwikkeling) ervoor dat vaak toch de totale ruimte in gebruik is. Bij een aantal types centrales kunnen we ons afvragen of die nog noodzakelijk in deze wijzer moeten staan. Het uitgangspunt is de lijst geweest zoals KPN die in het verleden beschikbaar heeft gesteld inzake bouwkosten. Vanuit die tijd stamt ook de diversiteit aan telefooncentrales. Momenteel worden er voornamelijk nog de zgn APANK 960 en 1920 gebouwd, dit zijn kleine centrales. Tot ongeveer het jaar 2002 werden er nog grotere centrales gebouwd vanaf m² bvo. Een aantal van die grote centrales zijn afgebouwd tot casconiveau en nooit in gebruik genomen. In overleg met KPN is een aantal van de archetypen teruggebracht. In zijn algemeenheid is het zo dat kleine centrales nog wel nieuw gebouwd worden. 2.3 Toelichting zendmasten objectcode 8240 Er zijn 6 archetypes gemaakt te weten één voor het C 2000-net, vier voor GSM-zendmasten en één voor TLC-torens. De C 2000-masten zijn vakwerkmasten van 45, 53 of 60 m hoog. Voor GSM-verkeer zijn het vakwerkmasten en buismasten. De vakwerkmasten variëren van 22,5 tot 45 m hoog en buismasten kunnen tussen de 15 en 45 m hoog zijn. De prijs geldt voor de mast galvaniseren, transport, plaatsen en de funderingsplaat, maar exclusief heipalen. De schakelkasten, verharding en hekwerk moeten apart worden gewaardeerd. Uitgangspunt is de marktanalyse en prijslijst van de fabrikant. De TLC-torens zijn grote torens uitgevoerd in beton en in hoogte variërend van 100 tot 200 m. Deze torens worden gebruikt voor de doorgifte van radio, tv-signalen en straalverbindingen. Taxatiewijzer Telefonie Pagina 9 Datum: 01 december 2009

10 3 Functionele veroudering bij gebouwen voor Telefonie Voor een beschrijving en de berekeningssystematiek van de verschillende factoren voor functionele veroudering wordt verwezen naar het algemene deel van deze set taxatiewijzers. In deze taxatiewijzer wordt ingegaan op de aandachtspunten die specifiek gelden voor telefonie. In zijn algemeenheid kan gesteld worden dat de technische afschrijving betrekking heeft op het fysieke gebouw en niet de afschrijving vanwege de technologische ontwikkeling. Met name oudere centrales kennen de mogelijkheid tot alternatieve aanwendbaarheid. 3.1 Telefooncentrales Telefoondiensten worden steeds verder uitgebreid met de daarbij behorende uitbreiding van de installatie. Echter, deze technologische ontwikkelingen gaan snel. Met name de ruimte die benodigd is voor de apparatuur wordt steeds minder. Kleinere kasten die hetzelfde en meer kunnen dan voorheen de schakelkamers met al hun aanwezige bedrading. Bijkomstigheid bij het kleiner worden van de apparatuur is, dat dit gepaard gaat met meer warmte ontwikkeling/afgifte. Het is dus niet automatisch noodzakelijk, gebruikelijk dat er minder ruimte benodigd is voor de kleinere apparatuur. De functionele veroudering is afhankelijk van de mate van leegstand van het gebouw. De mate van leegstand verschilt per object. Nadere informatie omtrent de leegstand zal bij de eigenaar of gebruiker van het object kunnen worden achterhaald. KPN heeft soms ruimte verplicht verhuurd aan andere Telco s (telefooncompanies) of zal dat moeten doen. 3.2 Zendmasten De levensduur van deze masten is gesteld op 15 tot 20 jaar. De restwaarde kan worden bepaald tussen de 0 en 10 procent. Er zal geen functionele afschrijving plaatsvinden. De schakelkasten krijgen dezelfde levensduur en restwaarde als de mast. Voor de grotere prefab/ gemetselde schakelruimten kan aansluiting worden gezocht bij de archetypen van trafo s in de taxatiewijzer nutsvoorzieningen. Taxatiewijzer Telefonie Pagina 10 Datum: 01 december 2009

11 4 Onderbouwende marktgegevens 4.1 Indexering Indexeringstabel BDB excl. BTW ,6 81,6 84,4 86,4 89,8 93,8 98,2 100,0 101,5 106,2 105,6 110,5 117,9 122,7 bron: BDB Bureau Documentatie Bouwwezen 4.2 Marktgegevens Voor de onderbouwende marktgegevens wordt verwezen naar bijlage 4. Taxatiewijzer Telefonie Pagina 11 Datum: 01 december 2009

12 5 Beschrijving hoe om te gaan met bandbreedtes In beginsel dient binnen de gestelde bandbreedtes een keuze gemaakt te worden voor de diverse waardebepalende elementen. Specifieke situaties kunnen er echter toe leiden dat ook buiten de gestelde bandbreedtes een keuze gemaakt dient te worden. Voor de vervangingswaarde dient een keuze onder in de bandbreedte te worden gemaakt, indien de bouwwijze als gevolg van de toegepaste materialen lagere kosten met zich meebrengt. Hierbij kan gedacht worden aan bouwwijze met prefab gebouwdelen. Voor de vervangingswaarde dient een keuze boven in de bandbreedte te worden gemaakt, indien de bouwwijze als gevolg van de toegepaste materialen hogere kosten met zich meebrengt. Hierbij kan gedacht worden aan bouwwijze met zware (betonnen) constructies of grote kelders ten behoeve van kabels en noodstroominstallaties. Doordat er minder centrales nodig zijn voor een groter verzorgingsgebied wordt er met name bij nieuwbouw centrales door de Welstand hoge eisen gesteld aan de uitstraling van het gebouw, hetgeen zijn weerslag vindt in de gebruikte materialen, architectuur en inpassing in de omgeving. Dit kan hogere bouwkosten tot gevolg hebben. Ook dient de vervangingswaarde aangepast te worden indien de gemiddelde verdiepingshoogte afwijkt van de bij het archetype vermelde gemiddelde verdiepingshoogte. Voor het bepalen van de keuze voor de restwaarde en de levensduur, is de duurzaamheid van de toegepaste materialen van doorslaggevend belang. Voor gebouwen met minder duurzame materialen dient een keuze onder in de bandbreedte gekozen te worden en voor gebouwen met duurzame materialen dient een keuze boven in de bandbreedte gemaakt te worden. Een keuze in de bovenste bandbreedte moet worden gemaakt indien door de grondgesteldheid meer dan normaal moet worden geheid. Taxatiewijzer Telefonie Pagina 12 Datum: 01 december 2009

13 6 Grond Naast de waardering van de opstal van een WOZ-object dient eveneens de daarbij behorende grond te worden gewaardeerd. Voor een beschrijving van de waardering van de grond wordt verwezen naar het algemene deel van deze set taxatiewijzers. Taxatiewijzer Telefonie Pagina 13 Datum: 01 december 2009

14 7 Taxatieverslag Voor een beschrijving van het taxatieverslag wordt verwezen naar het algemene deel van deze set taxatiewijzers. Taxatiewijzer Telefonie Pagina 14 Datum: 01 december 2009

15 Bijlage 1 Bijlage 1 - Bronnen Bij het maken van deze wijzer is gebruik gemaakt van de volgende bronnen: - WOZ-datacenter; - KPN ; - Stichtingskosten. Dhr. W. Jaheruddin Taxatiewijzer Telefonie Pagina 15 Datum: 01 december 2009

16 Bijlage 2 Bijlage 2 - Verklarende woordenlijst Voor een verklarende woordenlijst wordt verwezen naar algemene deel van deze set taxatiewijzers. Specifiek voor deze wijzer geldende termen zijn reeds in een eerder stadium nader verklaard en/of beschreven. Taxatiewijzer Telefonie Pagina 16 Datum: 01 december 2009

17 Bijlage 3 Rapportage Kengetallen per archetype KENGETALLEN Soortobjectcode 3664 Omschrijving Telefooncentrale Archetype-codering V Nummer 1 Archetype-omschrijving Telefooncentrale Code onderdeel WOZ-object 8230 Omschrijving Telefooncentrale Standaard grootte (BVO) 375 m2 Bouwperiode Tussen 1960 en 1990 Nadere verfijning archetype Plat dak/pannen Materiaal Steen, beton kabelkelder Functionele afschrijving afhankelijk van de benutting van het gebouw zie ook archetype 5 doch groter Kengetallen per waardepeildatum Percentage BTW 19 Bandbreedte (tussen minimum en maximum) 10 Onder exclusief 19 BTW Ruwbouw Afbouw / vaste inrichting Installaties TOTALEN (afgerond als bedrag > 100) Kengetallen per waardepeildatum Percentage BTW 19 Bandbreedte (tussen minimum en maximum) 10 Actuele bouwkosten oorspronkelijke bouwwijze Actuele bouwkosten huidige bouwwijze vervangingswaarde excl. 19 BTW vervangingswaarde per m2 excl. 19 BTW per m2 ruwbouw afbouw installatie incl. 19 BTW Gemiddelde hoogte (per bouwlaag) 4.5 Factor verandering bouwwijze 1,000 1,000 1,000 Onder exclusief 19 BTW Ruwbouw Afbouw / vaste inrichting Installaties TOTALEN (afgerond als bedrag > 100) Taxatiewijzer Telefonie Pagina 17

18 Bijlage 3 KENGETALLEN Soortobjectcode 3664 Omschrijving Telefooncentrale Archetype-codering V640A050 Nummer 2 Archetype-omschrijving Telefooncentrale (type A, 25m2 tot 65m2) Code onderdeel WOZ-object 8230 Omschrijving Telefooncentrale Standaard grootte (BVO) Bouwperiode Nadere verfijning archetype Materiaal 45 m2 Tot begin 2e wereldoorlog Pannen Steen, beton kabelkelder Functionele afschrijving afhankelijk van de benutting van het gebouw Kengetallen per waardepeildatum Percentage BTW 19 Bandbreedte (tussen minimum en maximum) 10 Onder exclusief 19 BTW Ruwbouw Afbouw / vaste inrichting Installaties TOTALEN (afgerond als bedrag > 100) Kengetallen per waardepeildatum Percentage BTW 19 Bandbreedte (tussen minimum en maximum) 10 Actuele bouwkosten oorspronkelijke bouwwijze Actuele bouwkosten huidige bouwwijze vervangingswaarde excl. 19 BTW vervangingswaarde per m2 excl. 19 BTW per m2 ruwbouw afbouw installatie incl. 19 BTW Gemiddelde hoogte (per bouwlaag) 3.8 Factor verandering bouwwijze 0,989 0,989 0,989 Onder exclusief 19 BTW Ruwbouw Afbouw / vaste inrichting Installaties TOTALEN (afgerond als bedrag > 100) Taxatiewijzer Telefonie Pagina 18

19 Bijlage 3 KENGETALLEN Soortobjectcode 3664 Omschrijving Telefooncentrale Archetype-codering V640B050 Nummer 3 Archetype-omschrijving Telefooncentrale (type B, 35m2 tot 50m2) Code onderdeel WOZ-object 8230 Omschrijving Telefooncentrale Standaard grootte (BVO) Bouwperiode Nadere verfijning archetype Materiaal 42,5 m2 Tot begin 2e wereldoorlog Plat dak/pannen Steen, beton kabelkelder Functionele afschrijving afhankelijk van de benutting van het gebouw Kengetallen per waardepeildatum Percentage BTW 19 Bandbreedte (tussen minimum en maximum) 10 Onder exclusief 19 BTW Ruwbouw Afbouw / vaste inrichting Installaties TOTALEN (afgerond als bedrag > 100) Kengetallen per waardepeildatum Percentage BTW 19 Bandbreedte (tussen minimum en maximum) 10 Actuele bouwkosten oorspronkelijke bouwwijze Actuele bouwkosten huidige bouwwijze vervangingswaarde excl. 19 BTW vervangingswaarde per m2 excl. 19 BTW per m2 ruwbouw afbouw installatie incl. 19 BTW Gemiddelde hoogte (per bouwlaag) 4 Factor verandering bouwwijze 0,835 0,835 0,835 Onder exclusief 19 BTW Ruwbouw Afbouw / vaste inrichting Installaties TOTALEN (afgerond als bedrag > 100) Taxatiewijzer Telefonie Pagina 19

20 Bijlage 3 KENGETALLEN Soortobjectcode 3664 Omschrijving Telefooncentrale Archetype-codering V640B150 Nummer 4 Archetype-omschrijving Telefooncentrale (type B960, 10m2 tot 20m2) Code onderdeel WOZ-object 8230 Omschrijving Telefooncentrale Standaard grootte (BVO) 15 m2 Bouwperiode >1990 Nadere verfijning archetype Plat dak Materiaal Steen, beton kabelkelder prefab Functionele afschrijving 0 APANK 960 Kengetallen per waardepeildatum Percentage BTW 19 Bandbreedte (tussen minimum en maximum) 10 Onder exclusief 19 BTW Ruwbouw Afbouw / vaste inrichting Installaties TOTALEN (afgerond als bedrag > 100) Kengetallen per waardepeildatum Percentage BTW 19 Bandbreedte (tussen minimum en maximum) 10 Actuele bouwkosten oorspronkelijke bouwwijze Actuele bouwkosten huidige bouwwijze vervangingswaarde excl. 19 BTW vervangingswaarde per m2 excl. 19 BTW per m2 ruwbouw afbouw installatie incl. 19 BTW Gemiddelde hoogte (per bouwlaag) 3.5 Factor verandering bouwwijze 0,989 0,989 0,989 Onder exclusief 19 BTW Ruwbouw Afbouw / vaste inrichting Installaties TOTALEN (afgerond als bedrag > 100) Taxatiewijzer Telefonie Pagina 20

21 Bijlage 3 KENGETALLEN Soortobjectcode 3664 Omschrijving Telefooncentrale Archetype-codering V640B250 Nummer 5 Archetype-omschrijving Telefooncentrale (type B1920, 20m2 tot 40m2) Code onderdeel WOZ-object 8230 Omschrijving Telefooncentrale Standaard grootte (BVO) 30 m2 Bouwperiode >1990 Nadere verfijning archetype Plat dak Materiaal Steen, beton kabelkelder prefab Functionele afschrijving 0 APANK 1920 Kengetallen per waardepeildatum Percentage BTW 19 Bandbreedte (tussen minimum en maximum) 10 Onder exclusief 19 BTW Ruwbouw Afbouw / vaste inrichting Installaties TOTALEN (afgerond als bedrag > 100) Kengetallen per waardepeildatum Percentage BTW 19 Bandbreedte (tussen minimum en maximum) 10 Actuele bouwkosten oorspronkelijke bouwwijze Actuele bouwkosten huidige bouwwijze vervangingswaarde excl. 19 BTW vervangingswaarde per m2 excl. 19 BTW per m2 ruwbouw afbouw installatie incl. 19 BTW Gemiddelde hoogte (per bouwlaag) 3.5 Factor verandering bouwwijze 0,990 0,990 0,990 Onder exclusief 19 BTW Ruwbouw Afbouw / vaste inrichting Installaties TOTALEN (afgerond als bedrag > 100) Taxatiewijzer Telefonie Pagina 21

22 Bijlage 3 KENGETALLEN Soortobjectcode 3664 Omschrijving Telefooncentrale Archetype-codering V640C050 Nummer 6 Archetype-omschrijving Telefooncentrale (type C, 50m2) Code onderdeel WOZ-object 8230 Omschrijving Telefooncentrale Standaard grootte (BVO) Bouwperiode Nadere verfijning archetype Materiaal 50 m2 Tot begin 2e wereldoorlog. Tussen 1946 en 1951 met schilddak Plat dak/pannen Steen, beton kabelkelder Functionele afschrijving afhankelijk van de benutting van het gebouw Kengetallen per waardepeildatum Percentage BTW 19 Bandbreedte (tussen minimum en maximum) 10 Onder exclusief 19 BTW Ruwbouw Afbouw / vaste inrichting Installaties TOTALEN (afgerond als bedrag > 100) Kengetallen per waardepeildatum Percentage BTW 19 Bandbreedte (tussen minimum en maximum) 10 Actuele bouwkosten oorspronkelijke bouwwijze Actuele bouwkosten huidige bouwwijze vervangingswaarde excl. 19 BTW vervangingswaarde per m2 excl. 19 BTW per m2 ruwbouw afbouw installatie incl. 19 BTW Gemiddelde hoogte (per bouwlaag) 4 Factor verandering bouwwijze 0,805 0,805 0,805 Onder exclusief 19 BTW Ruwbouw Afbouw / vaste inrichting Installaties TOTALEN (afgerond als bedrag > 100) Taxatiewijzer Telefonie Pagina 22

23 Bijlage 3 KENGETALLEN Soortobjectcode 3664 Omschrijving Telefooncentrale Archetype-codering V640E150 Nummer 7 Archetype-omschrijving Telefooncentrale (type E1, 200m2) Code onderdeel WOZ-object 8230 Omschrijving Telefooncentrale Standaard grootte (BVO) Bouwperiode Nadere verfijning archetype Materiaal 200 m2 Tot begin 2e wereldoorlog met zadeldak. Na 1966 met plat dak Plat dak/pannen Steen, beton kabelkelder Functionele afschrijving afhankelijk van de benutting van het gebouw Kengetallen per waardepeildatum Percentage BTW 19 Bandbreedte (tussen minimum en maximum) 10 Onder exclusief 19 BTW Ruwbouw Afbouw / vaste inrichting Installaties TOTALEN (afgerond als bedrag > 100) Kengetallen per waardepeildatum Percentage BTW 19 Bandbreedte (tussen minimum en maximum) 10 Actuele bouwkosten oorspronkelijke bouwwijze Actuele bouwkosten huidige bouwwijze vervangingswaarde excl. 19 BTW vervangingswaarde per m2 excl. 19 BTW per m2 ruwbouw afbouw installatie incl. 19 BTW Gemiddelde hoogte (per bouwlaag) 4 Factor verandering bouwwijze 1,000 1,000 1,000 Onder exclusief 19 BTW Ruwbouw Afbouw / vaste inrichting Installaties TOTALEN (afgerond als bedrag > 100) Taxatiewijzer Telefonie Pagina 23

24 Bijlage 3 KENGETALLEN Soortobjectcode 3664 Omschrijving Telefooncentrale Archetype-codering V640G150 Nummer 8 Archetype-omschrijving Telefooncentrale (type G1, 625m2) Code onderdeel WOZ-object 8230 Omschrijving Telefooncentrale Standaard grootte (BVO) 625 m2 Bouwperiode Na 1964 Nadere verfijning archetype Plat dak/pannen Materiaal Steen, beton kabelkelder Functionele afschrijving afhankelijk van de benutting van het gebouw Kengetallen per waardepeildatum Percentage BTW 19 Bandbreedte (tussen minimum en maximum) 10 Onder exclusief 19 BTW Ruwbouw Afbouw / vaste inrichting Installaties TOTALEN (afgerond als bedrag > 100) Kengetallen per waardepeildatum Percentage BTW 19 Bandbreedte (tussen minimum en maximum) 10 Actuele bouwkosten oorspronkelijke bouwwijze Actuele bouwkosten huidige bouwwijze vervangingswaarde excl. 19 BTW vervangingswaarde per m2 excl. 19 BTW per m2 ruwbouw afbouw installatie incl. 19 BTW Gemiddelde hoogte (per bouwlaag) 4.5 Factor verandering bouwwijze 1,000 1,000 1,000 Onder exclusief 19 BTW Ruwbouw Afbouw / vaste inrichting Installaties TOTALEN (afgerond als bedrag > 100) Taxatiewijzer Telefonie Pagina 24

25 Bijlage 3 KENGETALLEN Soortobjectcode 3664 Omschrijving Telefooncentrale Archetype-codering V640H150 Nummer 9 Archetype-omschrijving Telefooncentrale (type H7/5, 975m2) Code onderdeel WOZ-object 8230 Omschrijving Telefooncentrale Standaard grootte (BVO) 975 m2 Bouwperiode Na 1964 Nadere verfijning archetype Plat dak/pannen Materiaal Steen, beton kabelkelder Functionele afschrijving afhankelijk van de benutting van het gebouw zie ook archetype 8 doch groter Kengetallen per waardepeildatum Percentage BTW 19 Bandbreedte (tussen minimum en maximum) 10 Onder exclusief 19 BTW Ruwbouw Afbouw / vaste inrichting Installaties TOTALEN (afgerond als bedrag > 100) Kengetallen per waardepeildatum Percentage BTW 19 Bandbreedte (tussen minimum en maximum) 10 Actuele bouwkosten oorspronkelijke bouwwijze Actuele bouwkosten huidige bouwwijze vervangingswaarde excl. 19 BTW vervangingswaarde per m2 excl. 19 BTW per m2 ruwbouw afbouw installatie incl. 19 BTW Gemiddelde hoogte (per bouwlaag) 4.5 Factor verandering bouwwijze 1,000 1,000 1,000 Onder exclusief 19 BTW Ruwbouw Afbouw / vaste inrichting Installaties TOTALEN (afgerond als bedrag > 100) Taxatiewijzer Telefonie Pagina 25

26 Bijlage 3 KENGETALLEN Soortobjectcode 3664 Omschrijving Telefooncentrale Archetype-codering V640K150 Nummer 10 Archetype-omschrijving Telefooncentrale (type K10/6, 1525m2) Code onderdeel WOZ-object 8230 Omschrijving Telefooncentrale Standaard grootte (BVO) 1525 m2 Bouwperiode Na 1964 Nadere verfijning archetype Plat dak/pannen Materiaal Steen, beton kabelkelder Functionele afschrijving afhankelijk van de benutting van het gebouw Kengetallen per waardepeildatum Percentage BTW 19 Bandbreedte (tussen minimum en maximum) 10 Onder exclusief 19 BTW Ruwbouw Afbouw / vaste inrichting Installaties TOTALEN (afgerond als bedrag > 100) Kengetallen per waardepeildatum Percentage BTW 19 Bandbreedte (tussen minimum en maximum) 10 Actuele bouwkosten oorspronkelijke bouwwijze Actuele bouwkosten huidige bouwwijze vervangingswaarde excl. 19 BTW vervangingswaarde per m2 excl. 19 BTW per m2 ruwbouw afbouw installatie incl. 19 BTW Gemiddelde hoogte (per bouwlaag) 4.5 Factor verandering bouwwijze 1,000 1,000 1,000 Onder exclusief 19 BTW Ruwbouw Afbouw / vaste inrichting Installaties TOTALEN (afgerond als bedrag > 100) Taxatiewijzer Telefonie Pagina 26

27 Bijlage 3 KENGETALLEN Soortobjectcode 3664 Omschrijving Telefooncentrale Archetype-codering V640K450 Nummer 11 Archetype-omschrijving Telefooncentrale (type K10/9, 1980m2) Code onderdeel WOZ-object 8230 Omschrijving Telefooncentrale Standaard grootte (BVO) 1980 m2 Bouwperiode Na 1964 Nadere verfijning archetype Plat dak/pannen Materiaal Steen, beton kabelkelder Functionele afschrijving afhankelijk van de benutting van het gebouw Kengetallen per waardepeildatum Percentage BTW 19 Bandbreedte (tussen minimum en maximum) 10 Onder exclusief 19 BTW Ruwbouw Afbouw / vaste inrichting Installaties TOTALEN (afgerond als bedrag > 100) Kengetallen per waardepeildatum Percentage BTW 19 Bandbreedte (tussen minimum en maximum) 10 Actuele bouwkosten oorspronkelijke bouwwijze Actuele bouwkosten huidige bouwwijze vervangingswaarde excl. 19 BTW vervangingswaarde per m2 excl. 19 BTW per m2 ruwbouw afbouw installatie incl. 19 BTW Gemiddelde hoogte (per bouwlaag) 4,5 Factor verandering bouwwijze 0,940 0,940 0,940 Onder exclusief 19 BTW Ruwbouw Afbouw / vaste inrichting Installaties TOTALEN (afgerond als bedrag > 100) Taxatiewijzer Telefonie Pagina 27

28 Bijlage 3 KENGETALLEN Soortobjectcode 3664 Omschrijving Telefooncentrale Archetype-codering V640L150 Nummer 12 Archetype-omschrijving Telefooncentrale (type L1, 225m2) Code onderdeel WOZ-object 8230 Omschrijving Telefooncentrale Standaard grootte (BVO) 225 m2 Bouwperiode Na 1960 Nadere verfijning archetype Plat dak/pannen Materiaal Steen, beton betonkelder Functionele afschrijving afhankelijk van de benutting van het gebouw Kengetallen per waardepeildatum Percentage BTW 19 Bandbreedte (tussen minimum en maximum) 10 Onder exclusief 19 BTW Ruwbouw Afbouw / vaste inrichting Installaties TOTALEN (afgerond als bedrag > 100) Kengetallen per waardepeildatum Percentage BTW 19 Bandbreedte (tussen minimum en maximum) 10 Actuele bouwkosten oorspronkelijke bouwwijze Actuele bouwkosten huidige bouwwijze vervangingswaarde excl. 19 BTW vervangingswaarde per m2 excl. 19 BTW per m2 ruwbouw afbouw installatie incl. 19 BTW Gemiddelde hoogte (per bouwlaag) 4.5 Factor verandering bouwwijze 1,000 1,000 1,000 Onder exclusief 19 BTW Ruwbouw Afbouw / vaste inrichting Installaties TOTALEN (afgerond als bedrag > 100) Taxatiewijzer Telefonie Pagina 28

29 Bijlage 3 KENGETALLEN Soortobjectcode 3664 Omschrijving Telefooncentrale Archetype-codering V640L250 Nummer 13 Archetype-omschrijving Telefooncentrale (type L2, 375m2) Code onderdeel WOZ-object 8230 Omschrijving Telefooncentrale Standaard grootte (BVO) 375 m2 Bouwperiode Tussen 1960 en 1990 Nadere verfijning archetype Plat dak/pannen Materiaal Steen, beton kabelkelder Functionele afschrijving afhankelijk van de benutting van het gebouw Kengetallen per waardepeildatum Percentage BTW 19 Bandbreedte (tussen minimum en maximum) 10 Onder exclusief 19 BTW Ruwbouw Afbouw / vaste inrichting Installaties TOTALEN (afgerond als bedrag > 100) Kengetallen per waardepeildatum Percentage BTW 19 Bandbreedte (tussen minimum en maximum) 10 Actuele bouwkosten oorspronkelijke bouwwijze Actuele bouwkosten huidige bouwwijze vervangingswaarde excl. 19 BTW vervangingswaarde per m2 excl. 19 BTW per m2 ruwbouw afbouw installatie incl. 19 BTW Gemiddelde hoogte (per bouwlaag) 4.5 Factor verandering bouwwijze 1,000 1,000 1,000 Onder exclusief 19 BTW Ruwbouw Afbouw / vaste inrichting Installaties TOTALEN (afgerond als bedrag > 100) Taxatiewijzer Telefonie Pagina 29

30 Bijlage 3 KENGETALLEN Soortobjectcode 3664 Omschrijving Telefooncentrale Archetype-codering V640M050 Nummer 14 Archetype-omschrijving Telefooncentrale (v.a. 2000m2) Code onderdeel WOZ-object 8230 Omschrijving Telefooncentrale Standaard grootte (BVO) 6000 m2 Bouwperiode Na 1990 Nadere verfijning archetype Plat dak Materiaal Steen, beton kabelkelder Functionele afschrijving afhankelijk van de benutting van het gebouw Kengetallen per waardepeildatum Percentage BTW 19 Bandbreedte (tussen minimum en maximum) 10 Onder exclusief 19 BTW Ruwbouw Afbouw / vaste inrichting Installaties TOTALEN (afgerond als bedrag > 100) Kengetallen per waardepeildatum Percentage BTW 19 Bandbreedte (tussen minimum en maximum) 10 Actuele bouwkosten oorspronkelijke bouwwijze Actuele bouwkosten huidige bouwwijze vervangingswaarde excl. 19 BTW vervangingswaarde per m2 excl. 19 BTW per m2 ruwbouw afbouw installatie incl. 19 BTW Gemiddelde hoogte (per bouwlaag) 5 Factor verandering bouwwijze 0,803 0,803 0,803 Onder exclusief 19 BTW Ruwbouw Afbouw / vaste inrichting Installaties TOTALEN (afgerond als bedrag > 100) Taxatiewijzer Telefonie Pagina 30

31 Bijlage 3 KENGETALLEN Soortobjectcode 3665 Omschrijving Zendmast Archetype-codering V650B040 Nummer 15 Archetype-omschrijving Zendmast C2000 (Vakwerkmast 45m1 tot 60m1) Code onderdeel WOZ-object 8240 Omschrijving Zendmast Standaard grootte (BVO) 52,5 m1 Bouwperiode >1990 Nadere verfijning archetype Materiaal nvt Vakwerkmast staal Funcionele afschrijving 0 prijs mast gegalvaniseerd, transport, plaatsen en fundering. Zonder palen dit is afhankelijk van de locatie. Kengetallen per waardepeildatum Percentage BTW 19 Bandbreedte (tussen minimum en maximum) 10 Onder vervangingswaarde per (m) exclusief 19 BTW Ruwbouw Afbouw / vaste inrichting Installaties TOTALEN (afgerond als bedrag > 100) n.v.t Kengetallen per waardepeildatum Percentage BTW 19 Bandbreedte (tussen minimum en maximum) 10 Actuele bouwkosten oorspronkelijke bouwwijze Actuele bouwkosten huidige bouwwijze vervangingswaarde excl. 19 BTW vervangingswaarde per m1 excl. 19 BTW per m1 ruwbouw afbouw installatie incl. 19 BTW ,00 0,00 Gemiddelde hoogte (per bouwlaag) 45-60m1 Factor verandering bouwwijze 0,990 Onder vervangingswaarde per (m1) exclusief 19 BTW Ruwbouw Afbouw / vaste inrichting Installaties TOTALEN (afgerond als bedrag > 100) n.v.t Taxatiewijzer Telefonie Pagina 31

32 Bijlage 3 KENGETALLEN Soortobjectcode 3665 Omschrijving Zendmast Archetype-codering V650B140 Nummer 16 Archetype-omschrijving Zendmast GSM (Vakwerkmast 15m1 tot 30m1) Code onderdeel WOZ-object 8240 Omschrijving Zendmast Standaard grootte (BVO) 22,5 m1 Bouwperiode >1990 Nadere verfijning archetype nvt Materiaal Vakwerkmast staal Funcionele afschrijving 0 prijs mast gegalvaniseerd, transport, plaatsen en fundering. Zonder palen dit is afhankelijk van de locatie. Kengetallen per waardepeildatum Percentage BTW 19 Bandbreedte (tussen minimum en maximum) 10 Onder vervangingswaarde per (m) exclusief 19 BTW Ruwbouw Afbouw / vaste inrichting Installaties TOTALEN (afgerond als bedrag > 100) n.v.t Kengetallen per waardepeildatum Percentage BTW 19 Bandbreedte (tussen minimum en maximum) 10 Actuele bouwkosten oorspronkelijke bouwwijze Actuele bouwkosten huidige bouwwijze vervangingswaarde excl. 19 BTW vervangingswaarde per m1 excl. 19 BTW per m1 ruwbouw afbouw installatie incl. 19 BTW ,00 0,00 Gemiddelde hoogte (per bouwlaag) 15-30m1 Factor verandering bouwwijze 1,000 Onder vervangingswaarde per (m1) exclusief 19 BTW Ruwbouw Afbouw / vaste inrichting Installaties TOTALEN (afgerond als bedrag > 100) n.v.t Taxatiewijzer Telefonie Pagina 32

33 Bijlage 3 KENGETALLEN Soortobjectcode 3665 Omschrijving Zendmast Archetype-codering V650G040 Nummer 17 Archetype-omschrijving Zendmast GSM (Buizenmast 15m1 tot 30m1) Code onderdeel WOZ-object 8240 Omschrijving Zendmast Standaard grootte (BVO) 22,5 m1 Bouwperiode >1990 Nadere verfijning archetype nvt Materiaal Buizenmast staal Funcionele afschrijving 0 prijs mast gegalvaniseerd, transport, plaatsen en fundering. Zonder palen dit is afhankelijk van de locatie. Kengetallen per waardepeildatum Percentage BTW 19 Bandbreedte (tussen minimum en maximum) 10 Onder vervangingswaarde per (m) exclusief 19 BTW Ruwbouw Afbouw / vaste inrichting Installaties TOTALEN (afgerond als bedrag > 100) n.v.t Kengetallen per waardepeildatum Percentage BTW 19 Bandbreedte (tussen minimum en maximum) 10 Actuele bouwkosten oorspronkelijke bouwwijze Actuele bouwkosten huidige bouwwijze vervangingswaarde excl. 19 BTW vervangingswaarde per m1 excl. 19 BTW per m1 ruwbouw afbouw installatie incl. 19 BTW ,00 0,00 Gemiddelde hoogte (per bouwlaag) 15-30m1 Factor verandering bouwwijze 0,990 Onder vervangingswaarde per (m1) exclusief 19 BTW Ruwbouw Afbouw / vaste inrichting Installaties TOTALEN (afgerond als bedrag > 100) n.v.t Taxatiewijzer Telefonie Pagina 33

34 Bijlage 3 KENGETALLEN Soortobjectcode 3665 Omschrijving Zendmast Archetype-codering V650G140 Nummer 18 Archetype-omschrijving Zendmast GSM (Buizenmast 30m1 tot 45m1) Code onderdeel WOZ-object 8240 Omschrijving Zendmast Standaard grootte (BVO) 37,5 m1 Bouwperiode >1990 Nadere verfijning archetype nvt Materiaal Buizenmast staal Funcionele afschrijving 0 prijs mast gegalvaniseerd, transport, plaatsen en fundering. Zonder palen dit is afhankelijk van de locatie. Kengetallen per waardepeildatum Percentage BTW 19 Bandbreedte (tussen minimum en maximum) 10 Onder vervangingswaarde per (m) exclusief 19 BTW Ruwbouw Afbouw / vaste inrichting Installaties TOTALEN (afgerond als bedrag > 100) n.v.t Kengetallen per waardepeildatum Percentage BTW 19 Bandbreedte (tussen minimum en maximum) 10 Actuele bouwkosten oorspronkelijke bouwwijze Actuele bouwkosten huidige bouwwijze vervangingswaarde excl. 19 BTW vervangingswaarde per m1 excl. 19 BTW per m1 ruwbouw afbouw installatie incl. 19 BTW ,00 0,00 Gemiddelde hoogte (per bouwlaag) 30-45m1 Factor verandering bouwwijze 0,989 Onder vervangingswaarde per (m1) exclusief 19 BTW Ruwbouw Afbouw / vaste inrichting Installaties TOTALEN (afgerond als bedrag > 100) n.v.t Taxatiewijzer Telefonie Pagina 34

35 Bijlage 3 KENGETALLEN Soortobjectcode 3665 Omschrijving Zendmast Archetype-codering V650G240 Nummer 19 Archetype-omschrijving Zendmast GSM (Vakwerkmast 30m1 tot 45 m1) Code onderdeel WOZ-object 8240 Omschrijving Zendmast Standaard grootte (BVO) 37,5 m1 Bouwperiode >1990 Nadere verfijning archetype nvt Materiaal Vakwerkmast staal Funcionele afschrijving 0 prijs mast gegalvaniseerd, transport, plaatsen en fundering. Zonder palen dit is afhankelijk van de locatie. Kengetallen per waardepeildatum Percentage BTW 19 Bandbreedte (tussen minimum en maximum) 10 Onder vervangingswaarde per (m) exclusief 19 BTW Ruwbouw Afbouw / vaste inrichting Installaties TOTALEN (afgerond als bedrag > 100) n.v.t Kengetallen per waardepeildatum Percentage BTW 19 Bandbreedte (tussen minimum en maximum) 10 Actuele bouwkosten oorspronkelijke bouwwijze Actuele bouwkosten huidige bouwwijze vervangingswaarde excl. 19 BTW vervangingswaarde per m1 excl. 19 BTW per m1 ruwbouw afbouw installatie incl. 19 BTW ,00 0,00 Gemiddelde hoogte (per bouwlaag) 30-45m1 Factor verandering bouwwijze 0,990 Onder vervangingswaarde per (m1) exclusief 19 BTW Ruwbouw Afbouw / vaste inrichting Installaties TOTALEN (afgerond als bedrag > 100) n.v.t Taxatiewijzer Telefonie Pagina 35

36 Bijlage 3 KENGETALLEN Soortobjectcode 3666 Omschrijving Televisiemast Archetype-codering V660C050 Nummer 20 Archetype-omschrijving Zendmast TLC (100m1 tot 250m1) Code onderdeel WOZ-object 8240 Omschrijving TLC toren Standaard grootte (BVO) 175 m1 Bouwperiode 1955 tot 1990 Nadere verfijning archetype nvt Materiaal Betonnen ronde toren, de laatst gebouwde toren is vierkant van vorm (goedkoper bouwen) Functionele afschrijving afhankelijk van de benutting van het gebouw Kengetallen per waardepeildatum Percentage BTW 19 Bandbreedte (tussen minimum en maximum) 10 Onder vervangingswaarde per (m) exclusief 19 BTW Ruwbouw Afbouw / vaste inrichting Installaties TOTALEN (afgerond als bedrag > 100) n.v.t Kengetallen per waardepeildatum Percentage BTW 19 Bandbreedte (tussen minimum en maximum) 10 Actuele bouwkosten oorspronkelijke bouwwijze Actuele bouwkosten huidige bouwwijze vervangingswaarde excl. 19 BTW vervangingswaarde per m1 excl. 19 BTW per m1 ruwbouw afbouw installatie incl. 19 BTW Gemiddelde hoogte (per bouwlaag) 110m1 Factor verandering bouwwijze 0,990 0,990 0,990 Onder vervangingswaarde per (m1) exclusief 19 BTW Ruwbouw Afbouw / vaste inrichting Installaties TOTALEN (afgerond als bedrag > 100) n.v.t Taxatiewijzer Telefonie Pagina 36

37 Bijlage 4 Rapportage Onderbouwende marktgegevens Analyseresultaat van een marktgegeven voor de kengetallen van de taxatiewijzer Gemeente Arnhem Woonplaats Arnhem Bouwkosten Ruwbouw 68, Afbouw 20, Installaties 11, Jaar 2004 Index 20,80 Geindexeerde bouwkosten Grootte (BVO) 18 m2 Prijs per eenheid (excl. BTW) per m2 Omschrijving Uitbreiding ten behoeve van UPC. Opmerking Soort-object-code 3664 Omschrijving Telefooncentrale Code onderdeel WOZ-object 8230 Omschrijving Telefooncentrale Archetype code V640A050 omschrijving Telefooncentrale (type A, 25m2 tot 65m2) Bouwperiode Tot begin 2e wereldoorlog Bouwwijze Steen, beton kabelkelder Nadere verfijning Pannen Functionele afschrijving afhankelijk van de benutting van het gebouw Taxatiewijzer Telefonie Pagina 37

38 Bijlage 4 Analyseresultaat van een marktgegeven voor de kengetallen van de taxatiewijzer Gemeente Utrecht Woonplaats Geheel Nederland Bouwkosten Ruwbouw 58, Afbouw 0,00 Installaties 41, Jaar 2007 Index 10,97 Geindexeerde bouwkosten Grootte (BVO) 21 m2 Prijs per eenheid (excl. BTW) per m2 Omschrijving Type: Apank 1920 Opmerking Soort-object-code 3664 Omschrijving Telefooncentrale Code onderdeel WOZ-object 8230 Omschrijving Telefooncentrale Archetype code V640B150 omschrijving Telefooncentrale (type B960, 10m2 tot 20m2) Bouwperiode >1990 Bouwwijze Steen, beton kabelkelder prefab Nadere verfijning Plat dak Functionele afschrijving 0 APANK 960 Taxatiewijzer Telefonie Pagina 38

39 Bijlage 4 Analyseresultaat van een marktgegeven voor de kengetallen van de taxatiewijzer Gemeente Utrecht Woonplaats Geheel Nederland Bouwkosten Ruwbouw 54, Afbouw 0,00 Installaties 45, Jaar 2007 Index 10,97 Geindexeerde bouwkosten Grootte (BVO) 11 m2 Prijs per eenheid (excl. BTW) per m2 Omschrijving Type: Apank 960 Opmerking Soort-object-code 3664 Omschrijving Telefooncentrale Code onderdeel WOZ-object 8230 Omschrijving Telefooncentrale Archetype code V640B250 omschrijving Telefooncentrale (type B1920, 20m2 tot 40m2) Bouwperiode >1990 Bouwwijze Steen, beton kabelkelder prefab Nadere verfijning Plat dak Functionele afschrijving 0 APANK 1920 Taxatiewijzer Telefonie Pagina 39

40 Bijlage 4 Analyseresultaat van een marktgegeven voor de kengetallen van de taxatiewijzer Gemeente Zaanstad Woonplaats Zaandam Bouwkosten Ruwbouw 80, Afbouw 15, Installaties 5, Jaar 2001 Index 30,68 Geindexeerde bouwkosten Grootte (BVO) 390 m2 Prijs per eenheid (excl. BTW) per m2 Omschrijving Opmerking Maatwerk. Soort-object-code 3664 Omschrijving Telefooncentrale Code onderdeel WOZ-object 8230 Omschrijving Telefooncentrale Archetype code V640L150 omschrijving Telefooncentrale (type L1, 225m2) Bouwperiode Na 1960 Bouwwijze Steen, beton betonkelder Nadere verfijning Plat dak/pannen Functionele afschrijving afhankelijk van de benutting van het gebouw Taxatiewijzer Telefonie Pagina 40

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 19 Telefonie

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 19 Telefonie Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 19 Telefonie Waardepeildatum 1 januari 2011 Colofon Taxatiewijzer Telefonie waardepeildatum 1 januari 2011 Deze taxatiewijzer is een uitgave van de Vereniging van Nederlandse

Nadere informatie

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 19 Telefonie

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 19 Telefonie Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 19 Telefonie Waardepeildatum 1 januari 2013 Colofon Taxatiewijzer Telefonie waardepeildatum 1 januari 2013 Deze taxatiewijzer is een uitgave van de Vereniging van Nederlandse

Nadere informatie

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 19 Telefonie

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 19 Telefonie Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 19 Telefonie Waardepeildatum 1 januari 2014 Colofon Taxatiewijzer Telefonie waardepeildatum 1 januari 2014 Deze taxatiewijzer is een uitgave van de Vereniging van Nederlandse

Nadere informatie

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 5 LABORATORIA

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 5 LABORATORIA Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 5 LABORATORIA Waardepeildatum 1 januari 2011 Colofon Taxatiewijzer laboratoria waardepeildatum 1 januari 2011 Deze taxatiewijzer is een uitgave van de Vereniging van Nederlandse

Nadere informatie

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 5 LABORATORIA

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 5 LABORATORIA Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 5 LABORATORIA Waardepeildatum 1 januari 2013 Colofon Taxatiewijzer laboratoria waardepeildatum 1 januari 2013 Deze taxatiewijzer is een uitgave van de Vereniging van Nederlandse

Nadere informatie

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 19 Telefonie

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 19 Telefonie Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 19 Telefonie Waardepeildatum 1 januari 2016 Colofon Taxatiewijzer Telefonie waardepeildatum 1 januari 2016 Deze taxatiewijzer is een uitgave van de Vereniging van Nederlandse

Nadere informatie

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 14 Cultuur

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 14 Cultuur Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 14 Cultuur Waardepeildatum 1 januari 2011 Colofon Taxatiewijzer Cultuur, waardepeildatum 1 januari 2011 Deze taxatiewijzer is een uitgave van de Vereniging van Nederlandse

Nadere informatie

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 14 Cultuur

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 14 Cultuur Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 14 Cultuur Waardepeildatum 1 januari 2010 Colofon Taxatiewijzer Cultuur, waardepeildatum 1 januari 2010 Deze taxatiewijzer is een uitgave van de Vereniging van Nederlandse

Nadere informatie

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 01 Onderwijs

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 01 Onderwijs Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 01 Onderwijs Waardepeildatum 1 januari 2009 Colofon Taxatiewijzer Onderwijs, waardepeildatum 1 januari 2009 Deze taxatiewijzer is een uitgave van de Vereniging van Nederlandse

Nadere informatie

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 02 Onderwijs

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 02 Onderwijs Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 02 Onderwijs Waardepeildatum 1 januari 2010 Colofon Taxatiewijzer Onderwijs, waardepeildatum 1 januari 2010 Deze taxatiewijzer is een uitgave van de Vereniging van Nederlandse

Nadere informatie

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 5 LABORATORIA

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 5 LABORATORIA Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 5 Waardepeildatum 1 januari 2010 Colofon Taxatiewijzer Laboratoria, waardepeildatum 1 januari 2010 Deze taxatiewijzer is een uitgave van de Vereniging van Nederlandse

Nadere informatie

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 01 Onderwijs

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 01 Onderwijs Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 01 Onderwijs Waardepeildatum 1 januari 2011 Colofon Taxatiewijzer Onderwijs, waardepeildatum 1 januari 2011 Deze taxatiewijzer is een uitgave van de Vereniging van Nederlandse

Nadere informatie

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 8 Ziekenhuizen

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 8 Ziekenhuizen Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 8 Ziekenhuizen Waardepeildatum 1 januari 2009 Colofon Taxatiewijzer Ziekenhuizen, waardepeildatum 1 januari 2009 Deze taxatiewijzer is een uitgave van de Vereniging van

Nadere informatie

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 5 LABORATORIA

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 5 LABORATORIA Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 5 LABORATORIA Waardepeildatum 1 januari 2012 Colofon Taxatiewijzer laboratoria waardepeildatum 1 januari 2012 Deze taxatiewijzer is een uitgave van de Vereniging van Nederlandse

Nadere informatie

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 7 PARKEREN

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 7 PARKEREN Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 7 Waardepeildatum 1 januari 2011 Colofon Taxatiewijzer Parkeren, waardepeildatum 1 januari 2011 Deze taxatiewijzer is een uitgave van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten.

Nadere informatie

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 15 Kinderboerderijen

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 15 Kinderboerderijen Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 15 Kinderboerderijen Waardepeildatum 1 januari 2015 Colofon Taxatiewijzer Kinderboerderijen, waardepeildatum 1 januari 2015 Deze taxatiewijzer is een uitgave van de Vereniging

Nadere informatie

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 3 Woonwagens

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 3 Woonwagens Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 3 Woonwagens Waardepeildatum 1 januari 2009 Colofon Taxatiewijzer Woonwagens, waardepeildatum 1 januari 2009 Deze taxatiewijzer is een uitgave van de Vereniging van Nederlandse

Nadere informatie

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 7 Parkeren

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 7 Parkeren Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 7 Parkeren Waardepeildatum 1 januari 2009 Colofon Taxatiewijzer Parkeren, waardepeildatum 1 januari 2009 Deze taxatiewijzer is een uitgave van de Vereniging van Nederlandse

Nadere informatie

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 14 Cultuur

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 14 Cultuur Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 14 Cultuur Waardepeildatum 1 januari 2015 Colofon Taxatiewijzer Cultuur, waardepeildatum 1 januari 2015 Deze taxatiewijzer is een uitgave van de Vereniging van Nederlandse

Nadere informatie

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 4. NS-stations RIT/Prorail (o.b.v. convenant perrons, overkappingen e.d.) Waardepeildatum 1 januari 2013

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 4. NS-stations RIT/Prorail (o.b.v. convenant perrons, overkappingen e.d.) Waardepeildatum 1 januari 2013 Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 4 NS-stations RIT/Prorail (o.b.v. convenant perrons, overkappingen e.d.) Waardepeildatum 1 januari 2013 Colofon Taxatiewijzer NS-stations RIT/Prorail, waardepeildatum

Nadere informatie

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 3 Woonwagens

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 3 Woonwagens Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 3 Woonwagens Waardepeildatum 1 januari 2010 Colofon Taxatiewijzer Woonwagens, waardepeildatum 1 januari 2010 Deze taxatiewijzer is een uitgave van de Vereniging van Nederlandse

Nadere informatie

Taxatiewijzer en kengetallen Algemene kengetallen (bijgebouwen en infrastructuur)

Taxatiewijzer en kengetallen Algemene kengetallen (bijgebouwen en infrastructuur) Taxatiewijzer en kengetallen Algemene kengetallen (bijgebouwen en infrastructuur) Waardepeildatum 1 januari 2016 Colofon Taxatiewijzer algemene kengetallen, waardepeildatum 1 januari 2016 Deze taxatiewijzer

Nadere informatie

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 4. NS-stations RIT/Prorail (o.b.v. convenant perrons, overkappingen e.d.) Waardepeildatum 1 januari 2012

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 4. NS-stations RIT/Prorail (o.b.v. convenant perrons, overkappingen e.d.) Waardepeildatum 1 januari 2012 Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 4 NS-stations RIT/Prorail (o.b.v. convenant perrons, overkappingen e.d.) Waardepeildatum 1 januari 2012 Colofon Taxatiewijzer NS-stations RIT/Prorail, waardepeildatum

Nadere informatie

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 15 Kinderboerderijen

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 15 Kinderboerderijen Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 15 Kinderboerderijen Waardepeildatum 1 januari 2011 Colofon Taxatiewijzer Kinderboerderijen, waardepeildatum 1 januari 2011 Deze taxatiewijzer is een uitgave van de Vereniging

Nadere informatie

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 7 Parkeren

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 7 Parkeren Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 7 Parkeren Waardepeildatum 1 januari 2010 Colofon Taxatiewijzer Parkeren, waardepeildatum 1 januari 2010 Deze taxatiewijzer is een uitgave van de Vereniging van Nederlandse

Nadere informatie

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 11 Busstations

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 11 Busstations Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 11 Busstations Waardepeildatum 1 januari 2011 Colofon Taxatiewijzer busstations, waardepeildatum 1 januari 2011 Deze taxatiewijzer is een uitgave van de Vereniging van

Nadere informatie

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 11 Busstations

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 11 Busstations Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 11 Busstations Waardepeildatum 1 januari 2008 Colofon Taxatiewijzer busstations, waardepeildatum 1 januari 2008 Deze taxatiewijzer is een uitgave van de Vereniging van

Nadere informatie

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 15 Kinderboerderijen

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 15 Kinderboerderijen Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 15 Kinderboerderijen Waardepeildatum 1 januari 2013 Colofon Taxatiewijzer Kinderboerderijen, waardepeildatum 1 januari 2013 Deze taxatiewijzer is een uitgave van de Vereniging

Nadere informatie

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 10 Kloosters

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 10 Kloosters Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 10 Kloosters Waardepeildatum 1 januari 2009 Colofon Taxatiewijzer Kloosters, waardepeildatum 1 januari 2009 Deze taxatiewijzer is een uitgave van de Vereniging van Nederlandse

Nadere informatie

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 7 PARKEREN

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 7 PARKEREN Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 7 Waardepeildatum 1 januari 2012 Colofon Taxatiewijzer Parkeren, waardepeildatum 1 januari 2012 Deze taxatiewijzer is een uitgave van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten.

Nadere informatie

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 6 Crematoria

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 6 Crematoria Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 6 Crematoria Waardepeildatum 1 januari 2012 Colofon Taxatiewijzer Crematoria, waardepeildatum 1 januari 2012 Deze taxatiewijzer is een uitgave van de Vereniging van Nederlandse

Nadere informatie

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 2 Defensie

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 2 Defensie Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 2 Defensie Waardepeildatum 1 januari 2008 Colofon Taxatiewijzer Defensie, waardepeildatum 1 januari 2008 Deze taxatiewijzer is een uitgave van de Vereniging van Nederlandse

Nadere informatie

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 6 Crematoria

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 6 Crematoria Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 6 Crematoria Waardepeildatum 1 januari 2011 Colofon Taxatiewijzer Crematoria, waardepeildatum 1 januari 2011 Deze taxatiewijzer is een uitgave van de Vereniging van Nederlandse

Nadere informatie

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 7

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 7 Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 7 Parkeren Waardepeildatum 1 januari 2015 Waardepeildatum 1 januari 2014 Colofon Taxatiewijzer Parkeren, waardepeildatum 1 januari 2015 Deze taxatiewijzer is een uitgave

Nadere informatie

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 11 Busstations

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 11 Busstations Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 11 Busstations Waardepeildatum 1 januari 2012 Colofon Taxatiewijzer busstations, waardepeildatum 1 januari 2012 Deze taxatiewijzer is een uitgave van de Vereniging van

Nadere informatie

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 7

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 7 Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 7 Parkeren Waardepeildatum 1 januari 2014 Waardepeildatum 1 januari 2014 Colofon Taxatiewijzer Parkeren, waardepeildatum 1 januari 2014 Deze taxatiewijzer is een uitgave

Nadere informatie

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 3 Woonwagens

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 3 Woonwagens Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 3 Woonwagens Waardepeildatum 1 januari 2012 Colofon Taxatiewijzer Woonwagens, waardepeildatum 1 januari 2012 Deze taxatiewijzer is een uitgave van de Vereniging van Nederlandse

Nadere informatie

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 12 Windturbines

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 12 Windturbines Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 12 Windturbines Waardepeildatum 1 januari 2010 Colofon Taxatiewijzer Windturbines, waardepeildatum 1 januari 2010 Deze taxatiewijzer is een uitgave van de Vereniging van

Nadere informatie

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 6 Crematoria

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 6 Crematoria Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 6 Crematoria Waardepeildatum 1 januari 2014 Colofon Taxatiewijzer Crematoria, waardepeildatum 1 januari 2014 Deze taxatiewijzer is een uitgave van de Vereniging van Nederlandse

Nadere informatie

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 12 Windturbines

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 12 Windturbines Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 12 Windturbines Waardepeildatum 1 januari 2009 Colofon Taxatiewijzer Windturbines, waardepeildatum 1 januari 2009 Deze taxatiewijzer is een uitgave van de Vereniging van

Nadere informatie

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 15 Kinderboerderijen

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 15 Kinderboerderijen Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 15 Kinderboerderijen Waardepeildatum 1 januari 2016 Colofon Taxatiewijzer Kinderboerderijen, waardepeildatum 1 januari 2016 Deze taxatiewijzer is een uitgave van de Vereniging

Nadere informatie

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 5 LABORATORIA

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 5 LABORATORIA Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 5 Waardepeildatum 1 januari 2015 Colofon Taxatiewijzer laboratoria waardepeildatum 1 januari 2015 Deze taxatiewijzer is een uitgave van de Vereniging van Nederlandse n.

Nadere informatie

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 14 Cultuur

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 14 Cultuur Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 14 Cultuur Waardepeildatum 1 januari 2016 Colofon Taxatiewijzer Cultuur, waardepeildatum 1 januari 2016 Deze taxatiewijzer is een uitgave van de Vereniging van Nederlandse

Nadere informatie

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 7 Parkeren

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 7 Parkeren Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 7 Waardepeildatum 1 januari 2008 Colofon Taxatiewijzer, waardepeildatum 1 januari 2008 Deze taxatiewijzer is een uitgave van de Vereniging van Nederlandse n. Copyright

Nadere informatie

Rotterdamse appendix bij de taxatiewijzer Havengebonden objecten van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten

Rotterdamse appendix bij de taxatiewijzer Havengebonden objecten van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten Rotterdamse appendix bij de taxatiewijzer Havengebonden objecten van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten Waardepeildatum 1 januari 2012 INHOUD Voorwoord 1. Grondwaarde 2. Actualisatie kengetallen 2.1

Nadere informatie

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 3 Woonwagens

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 3 Woonwagens Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 3 Woonwagens Waardepeildatum 1 januari 2014 Colofon Taxatiewijzer Woonwagens, waardepeildatum 1 januari 2014 Deze taxatiewijzer is een uitgave van de Vereniging van Nederlandse

Nadere informatie

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 6 Crematoria

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 6 Crematoria Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 6 Crematoria Waardepeildatum 1 januari 2016 Colofon Taxatiewijzer Crematoria, waardepeildatum 1 januari 2016 Deze taxatiewijzer is een uitgave van de Vereniging van Nederlandse

Nadere informatie

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 2 DEFENSIE

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 2 DEFENSIE Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 2 DEFENSIE Waardepeildatum 1 januari 2007 Colofon Taxatiewijzer Defensie, waardepeildatum 1 januari 2007 Deze taxatiewijzer is een uitgave van de Vereniging van Nederlandse

Nadere informatie

Taxatiewijzer en kengetallen Algemene kengetallen (bijgebouwen en infrastructuur)

Taxatiewijzer en kengetallen Algemene kengetallen (bijgebouwen en infrastructuur) Taxatiewijzer en kengetallen Algemene kengetallen (bijgebouwen en infrastructuur) Waardepeildatum 1 januari 2017 Colofon Taxatiewijzer algemene kengetallen, waardepeildatum 1 januari 2017 Deze taxatiewijzer

Nadere informatie

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 12 Windturbines

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 12 Windturbines Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 12 Windturbines Waardepeildatum 1 januari 2007 Colofon Taxatiewijzer Windturbines, waardepeildatum 1 januari 2007 Deze taxatiewijzer is een uitgave van de Vereniging van

Nadere informatie

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 16 Nutsvoorzieningen

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 16 Nutsvoorzieningen Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 16 Nutsvoorzieningen Waardepeildatum 1 januari 2012 Colofon Taxatiewijzer Nutsvoorzieningen, waardepeildatum 1 januari 2012 Deze taxatiewijzer is een uitgave van de Vereniging

Nadere informatie

Taxatiewijzer en kengetallen Algemeen deel

Taxatiewijzer en kengetallen Algemeen deel Taxatiewijzer en kengetallen Algemeen deel Waardepeildatum 1 januari 2013 Colofon Taxatiewijzer algemeen, waardepeildatum 1 januari 2013 Deze taxatiewijzer is een uitgave van de Vereniging van Nederlandse

Nadere informatie

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 12 Windturbines

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 12 Windturbines Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 12 Windturbines Waardepeildatum 1 januari 2011 Colofon Taxatiewijzer Windturbines, waardepeildatum 1 januari 2011 Deze taxatiewijzer is een uitgave van de Vereniging van

Nadere informatie

WAARDERINGSKAMER. Record-layout Stuf-TAX. versie 4

WAARDERINGSKAMER. Record-layout Stuf-TAX. versie 4 WAARDERINGSKAMER Record-layout Stuf-TAX versie 4 1 1. OPBOUW LEVERINGSBESTAND 1. Voorlooprecord 1-2 2 N 93.11 Recordidentificatiecode Stuf-TAX (= 00) 3-6 4 N 09.10 Gemeentecode 7-46 40 A 09.11 Gemeentenaam

Nadere informatie

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 3 Woonwagens

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 3 Woonwagens Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 3 Woonwagens Waardepeildatum 1 januari 2013 Colofon Taxatiewijzer Woonwagens, waardepeildatum 1 januari 2013 Deze taxatiewijzer is een uitgave van de Vereniging van Nederlandse

Nadere informatie

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 6 Crematoria

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 6 Crematoria Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 6 Crematoria Waardepeildatum 1 januari 2017 Colofon Taxatiewijzer Crematoria, waardepeildatum 1 januari 2017 Deze taxatiewijzer is een uitgave van de Vereniging van Nederlandse

Nadere informatie

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 12 Windturbines

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 12 Windturbines Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 12 Windturbines Waardepeildatum 1 januari 2013 Colofon Taxatiewijzer Windturbines, waardepeildatum 1 januari 2013 Deze taxatiewijzer is een uitgave van de Vereniging van

Nadere informatie

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 4. NS-stations RIT/ProRail (o.b.v. convenant perrons, overkappingen e.d.) Waardepeildatum 1 januari 2015

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 4. NS-stations RIT/ProRail (o.b.v. convenant perrons, overkappingen e.d.) Waardepeildatum 1 januari 2015 Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 4 NS-stations RIT/ProRail (o.b.v. convenant perrons, overkappingen e.d.) Waardepeildatum 1 januari 2015 Colofon Taxatiewijzer NS-stations RIT/ProRail, waardepeildatum

Nadere informatie

Vervangingswaarde. Restwaarde. Definitief correctiemodel WOZ II 7 april 2015

Vervangingswaarde. Restwaarde. Definitief correctiemodel WOZ II 7 april 2015 VRAAG 7 Vraag. 8 waardepeildatum 0-0- 204 jaar ingebruikname 935 Leeftijd Opleidingsschool 79 Standaardgrootte Oppervlakte.500 Bouwkosten.32 (excl. Btw) HB-waarde.968.000 % Herbouwwaarde Levensduur in

Nadere informatie

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 12 Windturbines

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 12 Windturbines Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 12 Windturbines Waardepeildatum 1 januari 2014 Colofon Taxatiewijzer Windturbines, waardepeildatum 1 januari 2014 Deze taxatiewijzer is een uitgave van de Vereniging van

Nadere informatie

WOZ, WAW, BTW, en andere actualiteiten

WOZ, WAW, BTW, en andere actualiteiten WOZ, WAW, BTW, en andere actualiteiten WAARDERINGSKAMER mr. J.G.E.Gieskes Programma Feiten over de WOZ Uitgangspunten WOZ-waardering Werken aan winst Omzetbelasting Informeel contact Randvoorwaarden van

Nadere informatie

Adres: de Zool 12, 5107 RA Dongen Koopprijs 495.000,00 kosten koper Huurprijs vanaf 35,00 per vierkante meter per jaar

Adres: de Zool 12, 5107 RA Dongen Koopprijs 495.000,00 kosten koper Huurprijs vanaf 35,00 per vierkante meter per jaar Adres: de Zool 12, 5107 RA Dongen Koopprijs 495.000,00 kosten koper Huurprijs vanaf 35,00 per vierkante meter per jaar Omschrijving Object Het object beschikt over een representatieve zelfstandige showroom

Nadere informatie

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 3 Woonwagens

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 3 Woonwagens Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 3 Woonwagens Waardepeildatum 1 januari 2016 Colofon Taxatiewijzer Woonwagens, waardepeildatum 1 januari 2016 Deze taxatiewijzer is een uitgave van de Vereniging van Nederlandse

Nadere informatie

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 7

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 7 Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 7 Parkeren Waardepeildatum 1 januari 2016 Waardepeildatum 1 januari 2014 Colofon Taxatiewijzer Parkeren, waardepeildatum 1 januari 2016 Deze taxatiewijzer is een uitgave

Nadere informatie

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 12 Windturbines

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 12 Windturbines Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 12 Windturbines Waardepeildatum 1 januari 2012 Colofon Taxatiewijzer Windturbines, waardepeildatum 1 januari 2012 Deze taxatiewijzer is een uitgave van de Vereniging van

Nadere informatie

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 3 WOONWAGENS

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 3 WOONWAGENS Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 3 WOONWAGENS Waardepeildatum 1 januari 2005 Taxatiewijzer Woonwagens Colofon Taxatiewijzer Woonwagens, waardepeildatum 1 januari 2005 Deze taxatiewijzer is een uitgave

Nadere informatie

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 8 Ziekenhuizen

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 8 Ziekenhuizen Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 8 Ziekenhuizen Waardepeildatum 1 januari 2011 Colofon Taxatiewijzer Ziekenhuizen, waardepeildatum 1 januari 2011 Deze taxatiewijzer is een uitgave van de Vereniging van

Nadere informatie

WAARDERINGSKAMER NOTITIE. Betreft: Marktanalyse, taxeren en kwaliteitscontrole van WOZ-taxaties van woningen bij weinig marktinformatie

WAARDERINGSKAMER NOTITIE. Betreft: Marktanalyse, taxeren en kwaliteitscontrole van WOZ-taxaties van woningen bij weinig marktinformatie WAARDERINGSKAMER NOTITIE Betreft: Marktanalyse, taxeren en kwaliteitscontrole van WOZ-taxaties van woningen bij weinig marktinformatie Datum: Versie 25 mei 2009 Bijlage(n): 1. Inleiding De kredietcrisis

Nadere informatie

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 8 Ziekenhuizen

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 8 Ziekenhuizen Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 8 Ziekenhuizen Waardepeildatum 1 januari 2013 Colofon Taxatiewijzer Ziekenhuizen, waardepeildatum 1 januari 2013 Deze taxatiewijzer is een uitgave van de Vereniging van

Nadere informatie

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 11 Busstations

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 11 Busstations Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 11 Busstations Waardepeildatum 1 januari 2015 Colofon Taxatiewijzer busstations, waardepeildatum 1 januari 2015 Deze taxatiewijzer is een uitgave van de Vereniging van

Nadere informatie

Taxatiewijzer Kapitalisatiefactor

Taxatiewijzer Kapitalisatiefactor Taxatiewijzer Kapitalisatiefactor Waardepeildatum 1 januari 2007 Colofon Taxatiewijzer Kapitalisatiefactor, waardepeildatum 1 januari 2007 Deze taxatiewijzer is een uitgave van de Vereniging van Nederlandse

Nadere informatie

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 16 Nutsvoorzieningen

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 16 Nutsvoorzieningen Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 16 Nutsvoorzieningen Waardepeildatum 1 januari 2014 Colofon Taxatiewijzer Nutsvoorzieningen, waardepeildatum 1 januari 2014 Deze taxatiewijzer is een uitgave van de Vereniging

Nadere informatie

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 12

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 12 Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 12 Windturbines Waardepeildatum 1 januari 2015 Typerende foto voor betreffende archetypes Colofon Taxatiewijzer Windturbines, waardepeildatum 1 januari 2015 Deze taxatiewijzer

Nadere informatie

Vorige vastgestelde WOZ-waarde (waardepeildatum )

Vorige vastgestelde WOZ-waarde (waardepeildatum ) Locatie woning Huisnummer 339 1019 LG Taxatieverslag Woningen WOZ-objectnummer 036300495439 Dagtekening taxatieverslag 21-09-2016 Waardepeildatum 01-01-2016 Toestandspeildatum 01-01-2016 Vastgestelde WOZ-waarde

Nadere informatie

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 12 Windturbines

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 12 Windturbines Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 12 Windturbines Waardepeildatum 1 januari 2008 Colofon Taxatiewijzer Windturbines, waardepeildatum 1 januari 2008 Deze taxatiewijzer is een uitgave van de Vereniging van

Nadere informatie

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 9 Verzorging

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 9 Verzorging Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 9 Verzorging Waardepeildatum 1 januari 2009 Colofon Taxatiewijzer Verzorging, waardepeildatum 1 januari 2009 Deze taxatiewijzer is een uitgave van de Vereniging van Nederlandse

Nadere informatie

Taxatieverslag Woningen

Taxatieverslag Woningen Locatie woning Da Costastraat 94 H 1053 ZS Taxatieverslag Woningen WOZ-objectnummer 036300072828 Dagtekening taxatieverslag 03-09-2015 Waardepeildatum 01-01-2015 Toestandspeildatum 01-01-2015 Vastgestelde

Nadere informatie

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 9 VERZORGING

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 9 VERZORGING Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 9 VERZORGING Waardepeildatum 1 januari 2008 Colofon Taxatiewijzer, waardepeildatum 1 januari 2008 Deze taxatiewijzer is een uitgave van de Vereniging van Nederlandse n.

Nadere informatie

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 8 Ziekenhuizen

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 8 Ziekenhuizen Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 8 Ziekenhuizen Waardepeildatum 1 januari 2015 Colofon Taxatiewijzer Ziekenhuizen, waardepeildatum 1 januari 2015 Deze taxatiewijzer is een uitgave van de Vereniging van

Nadere informatie

WAARDERINGSKAMER NOTITIE. Betreft: Uitbreiding codelijst in domein 65.22 en commentaar 65.23. Datum: 27 maart 2007 Bijlage(n): 2

WAARDERINGSKAMER NOTITIE. Betreft: Uitbreiding codelijst in domein 65.22 en commentaar 65.23. Datum: 27 maart 2007 Bijlage(n): 2 WAARDERINGSKAMER NOTITIE Betreft: Uitbreiding codelijst in domein 65.22 en commentaar 65.23 Datum: 27 maart 2007 Bijlage(n): 2 1. Inleiding In het Gegevenswoordenboek WOZ zijn in het domein van het gegevensnummer

Nadere informatie

Inleiding WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Datum: 3 september 2008. Datum rapport: 8 september 2008

Inleiding WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Datum: 3 september 2008. Datum rapport: 8 september 2008 WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN BEVINDINGEN Gemeente: Nijmegen Datum: 3 september 2008 Datum rapport: 8 september 2008 Inleiding Dit rapport van bevindingen is de weergave van de ter plaatse die de Waarderingskamer

Nadere informatie

1. Inleiding WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Sluis uitvoeringsorganisatie: Datum: 28 maart 2013. Gemeente/ Datum rapport: 15 mei 2013

1. Inleiding WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Sluis uitvoeringsorganisatie: Datum: 28 maart 2013. Gemeente/ Datum rapport: 15 mei 2013 WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN BEVINDINGEN Gemeente/ Sluis uitvoeringsorganisatie: Datum: 28 maart 2013 Datum rapport: 15 mei 2013 1. Inleiding Dit rapport van bevindingen is de weergave van ons onderzoek

Nadere informatie

Rotterdamse appendix bij de taxatiewijzer Havengebonden objecten van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten

Rotterdamse appendix bij de taxatiewijzer Havengebonden objecten van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten Rotterdamse appendix bij de taxatiewijzer Havengebonden objecten van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten Waardepeildatum 1 januari 2011 INHOUD Voorwoord 1. Grondwaarde 2. Actualisatie kengetallen 2.1

Nadere informatie

WAARDERINGSKAMER NOTITIE. Betreft: Stuf-TAX versie 4. Datum: 1 juli 2006 Bijlage(n): 3

WAARDERINGSKAMER NOTITIE. Betreft: Stuf-TAX versie 4. Datum: 1 juli 2006 Bijlage(n): 3 WAARDERINGSKAMER NOTITIE Betreft: Stuf-TAX versie 4 Datum: 1 juli 2006 Bijlage(n): 3 1. Inleiding Met ingang van 1 januari 2006 zijn er een aantal wijzigingen doorgevoerd in de definitie van het uitwisselingsformaat

Nadere informatie

Taxatiewijzer en kengetallen Algemeen

Taxatiewijzer en kengetallen Algemeen Taxatiewijzer en kengetallen Algemeen Waardepeildatum 1 januari 2007 Colofon Taxatiewijzer algemeen, waardepeildatum 1 januari 2007 Deze taxatiewijzer is een uitgave van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten.

Nadere informatie

Model Taxatieverslag Woningen

Model Taxatieverslag Woningen Model Taxatieverslag Woningen Locatie woning Straatnaam Huisnummer Postcode Woonplaats * 1 Foto getaxeerde woning WOZ-objectnummer Waardepeildatum 1 januari 20.. Toestandspeildatum 1 januari 20.. Vastgestelde

Nadere informatie

Kwaliteitsimpuls Groene Omgeving

Kwaliteitsimpuls Groene Omgeving Kwaliteitsimpuls Groene Omgeving Locatie: Schapendijk 27 Notter. Opdrachtgever: H.R. Voschezang. Taxatie van Buildingcare geeft het volgende uitgangspunt: Waarde bouwkavel 1. 150.000,= Waarde bouwkavel

Nadere informatie

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 17 Overheidsgebouwen

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 17 Overheidsgebouwen Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 17 Overheidsgebouwen Waardepeildatum 1 januari 2011 Colofon Taxatiewijzer Overheidsgebouwen, waardepeildatum 1 januari 2011 Deze taxatiewijzer is een uitgave van de Vereniging

Nadere informatie

Projectinformatie. Kantoorruimte + magazijn. Avelingen-West 47. Gorinchem. Avelingen West 36 (0183)

Projectinformatie. Kantoorruimte + magazijn. Avelingen-West 47. Gorinchem. Avelingen West 36 (0183) Kantoorruimte + magazijn Avelingen-West 47 Gorinchem Projectinformatie Avelingen West 36 (0183) 30 40 50 Postbus 373 info@bmak.nl 4200 AJ Gorinchem Postbank 26 66 67 KvK 23079378 Bank 37.25.21.630 Omschrijving

Nadere informatie

Model taxatieverslag woningen dat is opgenomen in de bijlage bij deze regeling.

Model taxatieverslag woningen dat is opgenomen in de bijlage bij deze regeling. Artikel Het in bijlage 4 van de Uitvoeringsregeling instructie waardebepaling Wet waardering onroerende zaken opgenomen Model taxatieverslag woningen wordt vervangen door het Model taxatieverslag woningen

Nadere informatie

1. Inleiding WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Lingewaard/uitvoering WOZ werkzaamheden door gemeente Arnhem. Datum: 25 april 2013

1. Inleiding WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Lingewaard/uitvoering WOZ werkzaamheden door gemeente Arnhem. Datum: 25 april 2013 WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN BEVINDINGEN Gemeente: Lingewaard/uitvoering WOZ werkzaamheden door gemeente Arnhem Datum: 25 april 2013 Datum rapport: 1 juli 2013 1. Inleiding Dit rapport van bevindingen

Nadere informatie

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 24 Kapitalisatiefactor

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 24 Kapitalisatiefactor Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 24 Kapitalisatiefactor Waardepeildatum 1 januari 2008 Colofon Taxatiewijzer Kapitalisatiefactor, waardepeildatum 1 januari 2008 Deze taxatiewijzer is een uitgave van de

Nadere informatie

Inleiding WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Datum: 28 mei en 16 juli 2009. Datum rapport: 3 augustus 2009

Inleiding WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Datum: 28 mei en 16 juli 2009. Datum rapport: 3 augustus 2009 WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN BEVINDINGEN Gemeente: Utrechtse Heuvelrug Datum: 28 mei en 16 juli 2009 Datum rapport: 3 augustus 2009 Inleiding Dit rapport van bevindingen is de weergave van de inspectie

Nadere informatie

VRIJBLIJVENDE OBJECTINFORMATIE TE HUUR. Dieren, Callunaplein m² BVO Winkel DIEREN - CALLUNAPLEIN 1

VRIJBLIJVENDE OBJECTINFORMATIE TE HUUR. Dieren, Callunaplein m² BVO Winkel DIEREN - CALLUNAPLEIN 1 VRIJBLIJVENDE OBJECTINFORMATIE TE HUUR Dieren, Callunaplein 1 314 m² BVO Winkel 1 ALGEMEEN OBJECT Bedrijfsruimte gelegen op de begane grond alsmede in de kelder van het Callunaplein 1 te Dieren. BEREIKBAARHEID

Nadere informatie

Raadsvergadering van 14 december 2010 Agendapunt 11

Raadsvergadering van 14 december 2010 Agendapunt 11 Raadsvergadering van 14 december 2010 Agendapunt 11 Onderwerp: Legesverordening en vaststelling, c.q. bijstelling tarieven onroerende zaakbelastingen en forensenbelasting 2011 Schiermonnikoog 2 december

Nadere informatie

1. Inleiding WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Purmerend uitvoeringsorganisatie: Datum: 10 april Gemeente/ Datum rapport: 21 mei 2013

1. Inleiding WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Purmerend uitvoeringsorganisatie: Datum: 10 april Gemeente/ Datum rapport: 21 mei 2013 WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN BEVINDINGEN Gemeente/ Purmerend uitvoeringsorganisatie: Datum: 10 april 2013 Datum rapport: 21 mei 2013 1. Inleiding Dit rapport van bevindingen is de weergave van ons onderzoek

Nadere informatie

1. Inleiding WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Gorinchem uitvoeringsorganisatie: Datum: 18 juli 2013. Gemeente/

1. Inleiding WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Gorinchem uitvoeringsorganisatie: Datum: 18 juli 2013. Gemeente/ WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN BEVINDINGEN Gemeente/ Gorinchem uitvoeringsorganisatie: Datum: 18 juli 2013 Datum rapport: 21 augustus 2013 1. Inleiding Dit rapport van bevindingen is de weergave van ons

Nadere informatie

KANTOORRUIMTE MET MAGAZIJN. Smalzijde 17 4243 JP Nieuwland

KANTOORRUIMTE MET MAGAZIJN. Smalzijde 17 4243 JP Nieuwland blad 2 Inhoud 1. Algemene informatie... 3 1.1. Algemene omschrijving... 3 1.2. Adresgegevens... 3 1.3. Indeling bedrijfsobject... 3 1.4. Omschrijving ruimte... 4 1.5. Ligging... 4 1.6. Bereikbaarheid en

Nadere informatie

Waardering van nieuwbouw

Waardering van nieuwbouw Waardering van nieuwbouw Programma 19.00 19.30 uur Presentatie van de waardebepaling van de WOZ-waarde 19.30 19.45 uur Gelegenheid om vragen te stellen over de taxatiemethodiek 19.45 20.00 uur PAUZE 20.00

Nadere informatie

Gemeentelijk WOZ-rapport

Gemeentelijk WOZ-rapport Gemeentelijk WOZ-rapport Adres Adres 8 en woonplaats KLEISTAD Gemeente Wijk Centrum Vogelenbuurt Bouwkundig Objectstatus Object in gebruik Bouwjaar(klasse) 1978 Inhoud (m3) 340 bruto Gebruiksoppervlak

Nadere informatie