Rotterdamse appendix bij de taxatiewijzer Havengebonden objecten van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Rotterdamse appendix bij de taxatiewijzer Havengebonden objecten van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten"

Transcriptie

1 Rotterdamse appendix bij de taxatiewijzer Havengebonden objecten van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten Waardepeildatum 1 januari 2012 INHOUD Voorwoord 1. Grondwaarde 2. Actualisatie kengetallen 2.1 De tabel tankprijzen ( in Taxatiewijzer Havengebonden objecten) 2.2 Tankvoorzieningen ( in Taxatiewijzer Havengebonden objecten) 2.3 Kengetallen tanks (5.4.7 in Taxatiewijzer Havengebonden objecten) 2.4 Kengetallen Kaden en steigers ( in Taxatiewijzer Havengebonden objecten) 2.5 Havenkranen en taxatiemethodiek ( in Taxatiewijzer Havengebonden objecten) 2.6 Wijze van waarderen ( in Taxatiewijzer Havengebonden objecten) 2.7 Onderdelen ( in Taxatiewijzer Havengebonden objecten)

2 Pagina: 2/13 VOORWOORD De gemeente Rotterdam waardeert in het kader van de Wet WOZ alle onroerende zaken naar de waardepeildatum 1 januari 2012 en heeft op basis daarvan onroerende zaakbelastingen voor het belastingjaar De waardering is geen sinecure omdat de onroerende zaken zeer verschillend van aard zijn. Het havengebied kent niet alleen een grote diversiteit aan bedrijven, maar herbergt ook bedrijven die qua omvang en technische complexiteit uniek zijn. De wet- en regelgeving is met name voor dit soort objecten niet altijd even helder. De gemeente Rotterdam heeft dan ook een rijke historie als het gaat om het afstemmen van de waarderingsvoorschriften met de koepelorganisaties van het bedrijfsleven. Doel van het overleg met de koepelorganisaties is om interpretatieverschillen en -geschillen in een vroegtijdig stadium te onderkennen en op voorhand zoveel mogelijk te voorkomen. De financiële belangen voor beide partijen zijn hierbij groot en de heffing en invordering van de belasting kan grote gevolgen hebben. De taxatie-instructie bestaat uit de landelijke VNG Taxatiewijzer Havengebonden en industriële objecten en een appendix waarin een aantal voor Rotterdam specifieke onderwerpen is opgenomen. De taxatieinstructie is afgestemd met de koepelorganisaties van het bedrijfsleven. Belangrijk is om te vermelden dat afstemming niet betekent dat de taxatie-instructie het product is van de koepelorganisaties van het bedrijfsleven of dat zij het noodzakelijkerwijs met de gehele inhoud ervan eens zijn. De Taxatiewijzer blijft een leidraad van de gemeente opgesteld onder auspiciën van de Waarderingskamer. Ik ben er van overtuigd dat deze instructie het aantal geschillen en daarmee de administratieve lasten voor zowel het bedrijfsleven als de gemeente kan beperken. De instructie is het bewijs dat een goede relatie tussen overheid en bedrijfsleven voor beide partijen voordelig is en uiteindelijk dus ook de Rotterdams burger ten goede komt. De Directeur Gemeentebelastingen Rotterdam

3 Pagina: 3/13 APPENDIX 1. Grondwaarde In aanvulling op onderdeel 7 van de VNG Taxatiewijzer geldt voor het Rotterdamse havengebied een grondwaardetabel. Daarbij wordt het havengebied ingedeeld in de volgende gebieden: Gebied 1 Het gebied genaamd Europoort, gevormd door CBS-buurt 07 en het gebied genaamd Maasvlakte, gevormd door CBS-buurt 08. Het betreft grofweg het havengebied westelijk van de Calandbrug. Gebied 2 Het gebied gevormd door de CBS-buurten 06 (Botlek) en 95 (Vondelingenplaat). Het betreft hier grofweg het gebied tussen de Calandbrug en de Beneluxtunnel. Gebied 3 De buiten de gebieden 1 en 2 op de maasoever gelegen industrie- en havengebieden. Voor de waardering van onroerende zaken, gelegen in bovenvermelde gebieden, conform de methodiek van de gecorrigeerde vervangingswaarde, geldt voor de grondwaarde de volgende tabel. Grondwaardetabel waardepeildatum Kavelgrootte gebied 1 gebied 2 gebied 3 minimaal gemiddeld maximaal minimaal gemiddeld maximaal minimaal gemiddeld maximaal min gem max min gem max min gem max ,01 87,44 102,30 78,29 96,58 114,30 96,01 120,02 144, ,43 81,73 96,01 72,58 90,30 108,02 92,58 115,44 138, ,87 76,58 90,30 68,58 85,72 102,30 88,01 110,30 132, ,86 71,44 84,01 64,01 80,00 96,01 84,58 105,72 126, ,86 66,86 78,29 60,57 75,44 90,30 80,58 100,59 120,02 1 ha 2 ha 52,58 64,01 74,87 54,86 68,58 81,73 60,57 75,44 90,30 2 ha 3 ha 50,29 61,14 72,01 52,58 66,29 79,43 58,29 72,58 86,86 3 ha 4 ha 48,58 58,86 69,15 50,86 63,44 76,01 56,58 70,30 84,01 4 ha 5 ha 47,43 57,15 66,29 47,43 60,57 73,72 55,44 68,58 81,73 5 ha 10 ha 46,86 54,86 62,30 46,86 58,86 70,30 54,86 66,86 78,29 10 ha 15 ha 46,29 53,72 61,14 46,29 57,72 69,15 54,29 65,72 76,58 15 ha 20 ha 45,15 53,15 60,57 45,15 57,15 68,58 52,58 64,58 76,01 20 ha 25 ha 44,58 52,01 59,43 44,58 56,01 67,43 52,01 63,44 74,87 25 ha 30 ha 44,01 51,43 58,29 44,01 55,44 66,29 51,43 62,87 73,72 30 ha 35 ha 42,87 50,29 57,72 42,87 54,29 65,15 50,86 62,30 73,15 35 ha 40 ha 42,30 49,72 57,15 42,30 53,72 64,58 50,29 61,73 72,58 40 ha 45 ha 40,57 48,58 56,01 40,57 52,01 63,44 49,72 60,57 71,44 45 ha 50 ha 40,00 48,00 55,44 40,00 51,43 62,87 49,15 60,00 70,87 50 ha 60 ha 39,43 47,43 54,86 39,43 50,86 62,30 48,58 59,43 70,30 60 ha 70 ha 38,86 46,86 54,29 38,86 50,29 61,73 48,00 58,86 69,72 70 ha 80 ha 37,72 45,15 52,58 37,72 49,15 60,57 48,00 58,29 68,58 80 ha 90 ha 37,15 44,58 52,01 37,15 48,58 60,00 47,43 57,72 68,01 90 ha 100 ha 36,58 44,01 50,86 36,58 48,00 58,86 46,86 57,15 66,86 >100 ha 33,72 42,30 50,29 33,72 46,29 58,29 43,44 54,86 66,29

4 Pagina: 4/13 Als uitgangspunt voor de grondwaarde geldt het gemiddelde van de range. De taxateur onderzoekt of er factoren zijn die onder andere aanleiding kunnen zijn voor een correctie naar de maximum of minimum grondwaarde in de range: 1. een goede of minder goede verhouding tussen de lengte en de breedte van de grondkavel; 2. een goede of minder goede verhouding tussen de lengte en de breedte in verhouding tot de kadelengte; 3. een goede of minder goede ligging ten opzichte van de bereikbaarheid over weg-, spoor- of waterwegen; 4. belemmeringen in gebruik, voor zover niet tot uitdrukking gebracht in de functionele veroudering van de opstallen. Grondpercelen bestemd voor uitbreiding e.d. worden gewaardeerd op de helft van de waarde volgens de tabel. Voor grondpercelen, die ten gevolge van overheidsvoorschriften ter afscheiding van de onroerende zaak ten opzichte van andere onroerende zaken dienen, geldt in voorkomende gevallen een waarde van bijvoorbeeld 10 per vierkante meter. 2. Actualisatie kengetallen Op diverse plaatsen in de VNG Taxatiewijzer zijn kengetallen opgenomen die nog niet zijn geïndexeerd naar de waardepeildatum 1 januari 2012 of die zijn gebaseerd op voorlopige indexreeksen. Zie onderdeel 6 van de VNG Taxatiewijzer. Voor zover er inmiddels actuelere kengetallen bekend zijn, zijn die hierna opgenomen. Daarbij wordt opgemerkt dat er nog geen definitieve GWW-index bekend is voor 1 januari De nummering komt overeen met de nummering in de VNG Taxatiewijzer.

5 Pagina: 5/ De tabel tankprijzen ( in Taxatiewijzer Havengebonden objecten) Voor de hierna opgenomen tankprijzen zijn de gemiddelde tankprijzen uit de DACE prijzenboekjes nr. 28 en 29 gehanteerd met richtprijzen voor het 3e kwartaal van respectievelijk 2010 en Tankprijzen inclusief buiten kooiladder, mangaten, diverse stompen, railing, montage; maar exclusief verwarming, isolatie, roerwerken, tankputten, pompen e.d. Waardepeildatum ( materiaal staal H II ) Inhoud in m³ Van Inhoud in m³ Tot Cone Roof prijs per m³ gemiddeld Floating Roof prijs per m³ gemiddeld

6 Pagina: 6/13 De toeslagen op de tankprijzen zijn geïndexeerd van 1 januari 2011 naar waardepeildatum 1 januari 2012 middels de voorlopige index Tanks, reservoirs en verpakkingen (CBS index) 1. Waardepeildatum Toeslagen op de tankprijzen voor verwarming, isolatie en roerwerken Inhoud in m³ Toeslag verwarming Toeslag isolatie Toeslag roerwerken Van Tot per m³ per m³ per m³ ,34 15,17 70, ,34 15,17 70, ,34 15,17 70, ,34 15,17 70, ,34 12,83 70, ,17 12,83 47, ,17 12,83 47, ,17 12,83 47, ,17 9,34 47, ,17 9,34 36, ,17 9,34 36, ,83 9,34 35, ,83 9,34 19, ,83 9,34 19, ,83 9,34 18, ,83 9,34 12, ,83 9,34 12, ,83 9,34 5, ,83 7,00 5, ,83 7,00 5, ,83 7,00 5, ,83 7,00 3, ,83 7,00 3, ,83 7,00 3,51 1 CBS index, Tanks, reservoirs en verpakkingen van 114,7 naar 115,2, stijgingsfactor 1,0044

7 Pagina: 7/ Tankvoorzieningen ( in Taxatiewijzer Havengebonden objecten) De prijzen van tankvoorzieningen zijn ter bepaling van de bruto vervangingswaarden geïndexeerd van het prijspeil 1 januari 2011 naar 1 januari 2012 middels de voorlopige GWW-index voor grond-, weg en waterbouw. Omschrijving Prijs per m² Levensduur gemiddeld Restwaarde in % minimum maximum Aarden tankwal 30,56 40 jaar 0 20 Betonnen tankput 240,95 40 jaar CBS index GWW, van 144 naar 148, stijgingsfactor 1,0278

8 Pagina: 8/ Kengetallen tanks (5.4.7 in Taxatiewijzer Havengebonden objecten) Voor de hierna opgenomen tankprijzen zijn de gemiddelde tankprijzen uit de DACE prijzenboekjes nr. 28 en 29 gehanteerd met richtprijzen voor het 3e kwartaal van respectievelijk 2010 en Onderdeelcode: 363 Nadere omschrijving: opslagtank Cone Roof Omschrijving van het object: Tank, inclusief buiten kooiladder, mangaten, diverse stompen, railing en montage Dak: cone roof Opmerking: extra voorzieningen zoals verwarming, isolatie dienen als toeslag bij de tankprijs te worden opgeteld. Inhoud tank in m³ Vervangingswaarde Levensduur per m³ gemiddeld gemiddeld Restwaarde in % Minimum Maximum Minimum Maximum jaar jaar jaar jaar jaar jaar jaar jaar jaar jaar jaar jaar jaar jaar jaar jaar jaar jaar jaar jaar jaar jaar jaar jaar 0 20

9 Pagina: 9/13 Onderdeelcode: 363 Nadere omschrijving: opslagtank Floating Roof (drijvend dak) Omschrijving van het object: Tank, inclusief buiten kooiladder, mangaten, diverse stompen, railing en montage Dak: floating roof (zwevend dak) Opmerking: extra voorzieningen zoals verwarming, isolatie dienen als toeslag bij de tankprijs worden opgeteld Inhoud in m³ Vervangingswaarde per m³ gemiddeld Levensduur Gemiddeld Restwaarde in % Minimum Maximum Minimum Maximum jaar jaar jaar jaar jaar jaar jaar jaar jaar jaar jaar jaar jaar jaar 0 20 Onderdeelcode: 363 Nadere omschrijving: bolle opslagtanks Inhoud in m³ Vervangingswaarde per m³ gemiddeld Levensduur Gemiddeld Restwaarde in % Minimum Maximum Minimum Maximum jaar jaar Kengetallen Kaden en steigers ( in Taxatiewijzer Havengebonden objecten) De hierna opgenomen prijzen met betrekking tot de kaden zijn gebaseerd op investeringsgegevens van het Havenbedrijf Rotterdam 1 en zijn ter bepaling van de bruto vervangingswaarden geïndexeerd middels de MBK-index² voor bedrijfsgebouwen. 1 Deltalinqs voert momenteel een onderzoek uit naar de vervangingswaarden, levensduren en restwaarden van kaden. ² MBK index voor bedrijfsgebouwen, van 116,1 naar 117,6, stijgingsfactor 1,0129

10 Pagina: 10/13 Onder-verdeling % verdeling Enkelvoudige damwandconstructie Bruto vervangingwaarde per meter levensduur restwaarde minimum gemiddeld maximum min - max min - max Voorbereiding 10% Fundatie 55% Betonwerk 20% Overige kosten 15% Totalen 100% Gewogen gemiddelde technische levensduur en restwaarde Onder-verdeling % verdeling Samengestelde kademuur Bruto vervangingwaarde per meter levensduur restwaarde minimum gemiddeld maximum min max min max Voorbereiding 10% Fundatie 35% Betonwerk 30% Overige kosten 25% Totalen 100% Gewogen gemiddelde technische levensduur en restwaarde Parallel steiger Bruto vervangingwaarde per m 2 levensduur restwaarde minimum gemiddeld maximum min - max min - max Totalen Gewogen gemiddelde technische levensduur en restwaarde Pieren en T-steigers Bruto vervangingwaarde per meter levensduur restwaarde minimum gemiddeld maximum min max min max Totalen Gewogen gemiddelde technische levensduur en restwaarde

11 Pagina: 11/13 Ro-Ro steiger Bruto vervangingwaarde per stuk levensduur restwaarde minimum gemiddeld maximum min - max min - max Totalen 2,80 mln 4,48 mln 6,16 mln Gewogen gemiddelde technische levensduur en restwaarde Diverse onderdelen Bruto vervangingwaarde per m¹ levensduur Restwaarde Omschrijving minimum maximum gemiddeld per stuk min - max min max Kraanbaan remmingwerken kademuren remmingw. parallelsteigers remmingw. pieren/t-steigers Fenders betonnen paalfundering ankerstangen glooiingconstructie drainagekoffer dukdalven per stuk trospalen per stuk Havenkranen en taxatiemethodiek ( in Taxatiewijzer Havengebonden objecten) Type Range bruto vervangingswaarde per 1 januari Containeroverslagkraan Portaalkraan Stukgoedkraan CBS index, Metalen constructiewerken, van 113 naar 114,3, stijgingsfactor 1,0115

12 Pagina: 12/ Wijze van waarderen infrastructuur (5.7.3 in Taxatiewijzer Havengebonden objecten) Perioden Indexcijfers (2000=100) 2011 januari april juli* oktober* januari* 148 * voorlopig 2.7 Onderdelen ( in Taxatiewijzer Havengebonden objecten) Betontegels, range bruto vervangingswaarde per 1 januari 2012 Omschrijving (incl. nodige fundatie) formaat mm dikte mm zandpakket mm prijs/m² Betontegels 300 x ,98-27,04 Betontegels met opsluitbanden 300 x ,91-47,01 Betonplaten, range bruto vervangingswaarde per 1 januari 2012 Omschrijving (incl. nodige fundatie) formaat mm dikte mm zandpakket mm prijs/m² Betonplaten 2000 x ,91-47,01 Betonplaten 2000 x ,44-50,54 Betonplaten (incl. afwatering) 2000 x ,99-79,93 Betonplaten (incl. afwatering) 2000 x ,05-86,97 Betonplaten vloeistofdicht (incl. afwatering) 2000 x ,48-123,41 Betonplaten vloeistofdicht (incl. afwatering) 2000 x ,01-126,94 Klinkers, range bruto vervangingswaarde per 1 januari 2012 Omschrijving (incl. nodige fundatie) formaat mm dikte mm zandpakket mm prijs/m² Keiformaat 195 x ,44-43,49 Keiformaat met opsluitbanden 195 x ,07-59,95 Keiformaat met opsluitbanden (incl. afwatering) 195 x ,99-79,93

13 Pagina: 13/13 Asfalt, range bruto vervangingswaarde per 1 januari 2012 Omschrijving (incl. nodige fundatie) prijs/m² Asfalt lichte belasting (incl. afwatering) 39,96-54,07 Asfalt intensief belast (incl. afwatering) 54,07-66,99 Asfalt zeer intensief belast (incl. afwatering) 86,97-99,91 Stabilisatielaag, range bruto vervangingswaarde per 1 januari 2012 Omschrijving (incl. aanbrengen) prijs/m³ AVI slakken 10,57-16,45 Zandpakket 16,45-23,51 Menggranulaat 32,91-47,01 Betongranulaat 47,01-54,07 Hoogovenslakken 59,95-74,05 Hekwerk, range bruto vervangingswaarde per 1 januari 2012 Omschrijving hoogte mm prijs/m¹ Gaashekwerk ,91-47,01 Spijlenhekwerk ,99-79,93 Staalmathekwerk ,07-66,99 Poorten, range bruto vervangingswaarde per 1 januari 2012 Omschrijving hoogte mm breedte mm lengte mm prijs per stuk Draaipoort ,98-596,23 Draaipoort ,97-927,46 Draaipoort , ,96 Draaipoort , ,44 Draaipoort , ,94 Draaipoort , ,66 Draaipoort , ,39 Schuifpoort (handbediend) , ,39 Schuifpoort (handbediend) , ,38 Schuifpoort (handbediend) , ,88 Schuifpoort (handbediend) , ,11 Schuifpoort (handbediend) , ,86 Schuifpoort (elektrisch bediend) , ,53 Slagboom (handbediend) , ,56 Slagboom (handbediend) , ,95 Slagboom (handbediend) , ,69 Slagboom (handbediend) , ,43 Slagboom (elektrisch bediend) , ,35

Rotterdamse appendix bij de taxatiewijzer Havengebonden objecten van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten

Rotterdamse appendix bij de taxatiewijzer Havengebonden objecten van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten Rotterdamse appendix bij de taxatiewijzer Havengebonden objecten van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten Waardepeildatum 1 januari 2011 INHOUD Voorwoord 1. Grondwaarde 2. Actualisatie kengetallen 2.1

Nadere informatie

Taxatiewijzer en kengetallen Algemene kengetallen (bijgebouwen en infrastructuur)

Taxatiewijzer en kengetallen Algemene kengetallen (bijgebouwen en infrastructuur) Taxatiewijzer en kengetallen Algemene kengetallen (bijgebouwen en infrastructuur) Waardepeildatum 1 januari 2016 Colofon Taxatiewijzer algemene kengetallen, waardepeildatum 1 januari 2016 Deze taxatiewijzer

Nadere informatie

Taxatiewijzer en kengetallen Algemene kengetallen (bijgebouwen en infrastructuur)

Taxatiewijzer en kengetallen Algemene kengetallen (bijgebouwen en infrastructuur) Taxatiewijzer en kengetallen Algemene kengetallen (bijgebouwen en infrastructuur) Waardepeildatum 1 januari 2017 Colofon Taxatiewijzer algemene kengetallen, waardepeildatum 1 januari 2017 Deze taxatiewijzer

Nadere informatie

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 13 Leidraad Havengebonden en Industriële objecten op basis van de (markt)situatie in Rotterdam

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 13 Leidraad Havengebonden en Industriële objecten op basis van de (markt)situatie in Rotterdam Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 13 Leidraad Havengebonden en Industriële objecten op basis van de (markt)situatie in Rotterdam Waardepeildatum 1 januari 2011 Colofon Leidraad Havengebonden en Industriële

Nadere informatie

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 5 LABORATORIA

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 5 LABORATORIA Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 5 LABORATORIA Waardepeildatum 1 januari 2011 Colofon Taxatiewijzer laboratoria waardepeildatum 1 januari 2011 Deze taxatiewijzer is een uitgave van de Vereniging van Nederlandse

Nadere informatie

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 5 LABORATORIA

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 5 LABORATORIA Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 5 LABORATORIA Waardepeildatum 1 januari 2013 Colofon Taxatiewijzer laboratoria waardepeildatum 1 januari 2013 Deze taxatiewijzer is een uitgave van de Vereniging van Nederlandse

Nadere informatie

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 13 Havengebonden en Industriële objecten

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 13 Havengebonden en Industriële objecten Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 13 Havengebonden en Industriële objecten Waardepeildatum 1 januari 2012 Colofon Taxatiewijzer Havengebonden en Industriële objecten, waardepeildatum 1 januari 2012 Deze

Nadere informatie

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 5 LABORATORIA

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 5 LABORATORIA Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 5 Waardepeildatum 1 januari 2010 Colofon Taxatiewijzer Laboratoria, waardepeildatum 1 januari 2010 Deze taxatiewijzer is een uitgave van de Vereniging van Nederlandse

Nadere informatie

Waardering van nieuwbouw

Waardering van nieuwbouw Waardering van nieuwbouw Programma 19.00 19.30 uur Presentatie van de waardebepaling van de WOZ-waarde 19.30 19.45 uur Gelegenheid om vragen te stellen over de taxatiemethodiek 19.45 20.00 uur PAUZE 20.00

Nadere informatie

WAARDERINGSKAMER. Record-layout Stuf-TAX. versie 4

WAARDERINGSKAMER. Record-layout Stuf-TAX. versie 4 WAARDERINGSKAMER Record-layout Stuf-TAX versie 4 1 1. OPBOUW LEVERINGSBESTAND 1. Voorlooprecord 1-2 2 N 93.11 Recordidentificatiecode Stuf-TAX (= 00) 3-6 4 N 09.10 Gemeentecode 7-46 40 A 09.11 Gemeentenaam

Nadere informatie

MOEZELWEG 110 te ROTTERDAM EUROPOORT

MOEZELWEG 110 te ROTTERDAM EUROPOORT MOEZELWEG 110 te ROTTERDAM EUROPOORT 1 VRIJBLIJVENDE PROJECTINFORMATIE TE HUUR / TE KOOP Betreft : In totaal circa 2.550 m² moderne bedrijfsruimte waarvan 500 m² kantoor ruimte met circa 2.000 m² netto

Nadere informatie

TAXATIERAPPORT t Holland 1 te Reusel Bij VIV

TAXATIERAPPORT t Holland 1 te Reusel Bij VIV TAXATIERAPPORT t Holland 1 te Reusel Bij VIV Opdrachtgever: De heer J.A.P. Lavrijsen t Holland 1 5541 PK REUSEL ZLTO Vastgoed ing. J.M.J.M. van den Heuvel Register Makelaar - taxateur o.z. (RMT / RT) Kantoor

Nadere informatie

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 3 Woonwagens

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 3 Woonwagens Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 3 Woonwagens Waardepeildatum 1 januari 2009 Colofon Taxatiewijzer Woonwagens, waardepeildatum 1 januari 2009 Deze taxatiewijzer is een uitgave van de Vereniging van Nederlandse

Nadere informatie

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 13 Havengebonden en Industriële objecten

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 13 Havengebonden en Industriële objecten Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 13 Havengebonden en Industriële objecten Waardepeildatum 1 januari 2009 Colofon Taxatiewijzer Havengebonden en Industriële objecten, waardepeildatum 1 januari 2009 Deze

Nadere informatie

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 01 Onderwijs

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 01 Onderwijs Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 01 Onderwijs Waardepeildatum 1 januari 2009 Colofon Taxatiewijzer Onderwijs, waardepeildatum 1 januari 2009 Deze taxatiewijzer is een uitgave van de Vereniging van Nederlandse

Nadere informatie

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 02 Onderwijs

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 02 Onderwijs Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 02 Onderwijs Waardepeildatum 1 januari 2010 Colofon Taxatiewijzer Onderwijs, waardepeildatum 1 januari 2010 Deze taxatiewijzer is een uitgave van de Vereniging van Nederlandse

Nadere informatie

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 14 Cultuur

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 14 Cultuur Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 14 Cultuur Waardepeildatum 1 januari 2011 Colofon Taxatiewijzer Cultuur, waardepeildatum 1 januari 2011 Deze taxatiewijzer is een uitgave van de Vereniging van Nederlandse

Nadere informatie

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 11 Busstations

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 11 Busstations Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 11 Busstations Waardepeildatum 1 januari 2008 Colofon Taxatiewijzer busstations, waardepeildatum 1 januari 2008 Deze taxatiewijzer is een uitgave van de Vereniging van

Nadere informatie

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 19 Telefonie

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 19 Telefonie Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 19 Telefonie Waardepeildatum 1 januari 2009 Colofon Taxatiewijzer Telefonie waardepeildatum 1 januari 2009 Deze taxatiewijzer is een uitgave van de Vereniging van Nederlandse

Nadere informatie

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 7 PARKEREN

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 7 PARKEREN Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 7 Waardepeildatum 1 januari 2011 Colofon Taxatiewijzer Parkeren, waardepeildatum 1 januari 2011 Deze taxatiewijzer is een uitgave van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten.

Nadere informatie

ECLI:NL:RBDHA:2017:6102

ECLI:NL:RBDHA:2017:6102 ECLI:NL:RBDHA:2017:6102 Instantie Rechtbank Den Haag Datum uitspraak 30-05-2017 Datum publicatie 15-06-2017 Zaaknummer AWB - 16 _ 2676 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Belastingrecht

Nadere informatie

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 3 Woonwagens

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 3 Woonwagens Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 3 Woonwagens Waardepeildatum 1 januari 2010 Colofon Taxatiewijzer Woonwagens, waardepeildatum 1 januari 2010 Deze taxatiewijzer is een uitgave van de Vereniging van Nederlandse

Nadere informatie

Tel: 0032(0)14 25.93.00 info@staes.com Fax: 0032(0)14 25.93.01 STAES-TANKS CATALOGUS 2008-2009. www.staes.com

Tel: 0032(0)14 25.93.00 info@staes.com Fax: 0032(0)14 25.93.01 STAES-TANKS CATALOGUS 2008-2009. www.staes.com Tel: 0032(0)14 25.93.00 info@staes.com Fax: 0032(0)14 25.93.01 STAES-TANKS CATALOGUS 2008-2009 www.staes.com NIEUWE & OCCASIE OPSLAGTANKS (prijslijsten) NIEUWE & OCCASIE TRANSPORTCONTAINERS NIEUWE ROERWERKEN

Nadere informatie

1. Inleiding. 2. Oordeel uitvoering van de Wet WOZ WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Gemeente/

1. Inleiding. 2. Oordeel uitvoering van de Wet WOZ WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Gemeente/ WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN BEVINDINGEN Gemeente/ Rotterdam uitvoeringsorganisatie: Datum: 18 september 2014 Datum rapport: 21 november 2014 1. Inleiding Dit rapport van bevindingen is de weergave van

Nadere informatie

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 5 LABORATORIA

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 5 LABORATORIA Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 5 LABORATORIA Waardepeildatum 1 januari 2012 Colofon Taxatiewijzer laboratoria waardepeildatum 1 januari 2012 Deze taxatiewijzer is een uitgave van de Vereniging van Nederlandse

Nadere informatie

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 11 Busstations

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 11 Busstations Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 11 Busstations Waardepeildatum 1 januari 2011 Colofon Taxatiewijzer busstations, waardepeildatum 1 januari 2011 Deze taxatiewijzer is een uitgave van de Vereniging van

Nadere informatie

TE HUUR Tractieweg 41. te Utrecht

TE HUUR Tractieweg 41. te Utrecht TE HUUR Tractieweg 41 te Utrecht Algemeen Zelfstandig bedrijfsgebouw met groot buitenterrein, gelegen op het bedrijventerrein Cartesiusweg, nabij havengebied en rijksweg A2. Locatie Het object bevindt

Nadere informatie

Bijlage IV Financiële normering onderwijshuisvesting Oostzaan Vergoeding op basis van normbedragen. 1. school voor basisonderwijs

Bijlage IV Financiële normering onderwijshuisvesting Oostzaan Vergoeding op basis van normbedragen. 1. school voor basisonderwijs Bijlage IV Financiële normering onderwijshuisvesting Oostzaan 2013 Deel A Vergoeding op basis van normbedragen 1. school voor basisonderwijs 1.1. Nieuwbouw (permanente bouwaard).. pag. 2 1.2. Uitbreiding

Nadere informatie

Spoorvervoer Lage Weide

Spoorvervoer Lage Weide Spoorvervoer Lage Weide Overzicht bestaande spoorlocaties Port of Utrecht Opdrachtgever: Gemeente Utrecht Contactpersoon: Drs. D. Hoffmans, programmamanager Goederenvervoer Contact Logitech: Ir. J.A.M.

Nadere informatie

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 13

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 13 Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 13 Havengebonden en Industriële objecten Waardepeildatum 1 januari 2014 Colofon Taxatiewijzer Havengebonden en Industriële objecten, waardepeildatum 1 januari 2014 Deze

Nadere informatie

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 7 Parkeren

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 7 Parkeren Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 7 Parkeren Waardepeildatum 1 januari 2009 Colofon Taxatiewijzer Parkeren, waardepeildatum 1 januari 2009 Deze taxatiewijzer is een uitgave van de Vereniging van Nederlandse

Nadere informatie

Voorwoord) ( De(diabeteszorg(in(Nederland(begeeft(zich(op(hoog(niveau.(In(internationaal(verband(wordt(ons(land( alom(geprezen(om(de(toewijding(die(aan(de(dag(wordt(gelegd(om(het(leven(voor(mensen(met(

Nadere informatie

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 3 Woonwagens

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 3 Woonwagens Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 3 Woonwagens Waardepeildatum 1 januari 2012 Colofon Taxatiewijzer Woonwagens, waardepeildatum 1 januari 2012 Deze taxatiewijzer is een uitgave van de Vereniging van Nederlandse

Nadere informatie

DE MEERWAARDE VAN KENNIS OVER ERFPACHT, NATUURSCHOONWET, WOZ EN FISCALITEITEN

DE MEERWAARDE VAN KENNIS OVER ERFPACHT, NATUURSCHOONWET, WOZ EN FISCALITEITEN DE MEERWAARDE VAN KENNIS OVER ERFPACHT, NATUURSCHOONWET, WOZ EN FISCALITEITEN 9 maart 2013 WAAROM DEZE WORKSHOP? WAT WILLEN WE VANDAAG BEREIKEN? WIE ZIJN WE? MET WELKE PARTIJEN HEEFT U TE MAKEN? PARTIJEN

Nadere informatie

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 8 Ziekenhuizen

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 8 Ziekenhuizen Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 8 Ziekenhuizen Waardepeildatum 1 januari 2009 Colofon Taxatiewijzer Ziekenhuizen, waardepeildatum 1 januari 2009 Deze taxatiewijzer is een uitgave van de Vereniging van

Nadere informatie

Vervangingswaarde. Restwaarde. Definitief correctiemodel WOZ II 7 april 2015

Vervangingswaarde. Restwaarde. Definitief correctiemodel WOZ II 7 april 2015 VRAAG 7 Vraag. 8 waardepeildatum 0-0- 204 jaar ingebruikname 935 Leeftijd Opleidingsschool 79 Standaardgrootte Oppervlakte.500 Bouwkosten.32 (excl. Btw) HB-waarde.968.000 % Herbouwwaarde Levensduur in

Nadere informatie

Nota Grondprijzen 2014 (vastgesteld door burgemeester en wethouders op 20 maart 2014)

Nota Grondprijzen 2014 (vastgesteld door burgemeester en wethouders op 20 maart 2014) NOTA GRONDPRIJZEN 2014 (vastgesteld door burgemeester en wethouders op 20 maart 2014) Maart 2014 Inhoudsopgave Inleiding 4 Grondprijzen 2014 1. Algemeen 5 2. Woningbouw 5 3. Bedrijfsterreinen 5 4. Kantoren

Nadere informatie

22 september 2016 (definitief)

22 september 2016 (definitief) WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN EN Gemeente/ Geldrop-Mierlo/Dienst Dommelvallei uitvoeringsorganisatie: Datum: 25 augustus 2016 Datum rapport: 28 augustus 2016 (concept) 22 september 2016 (definitief) 1.

Nadere informatie

1. Inleiding WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Mill en St. Hubert/ Werkorganisatie Cuijk, Grave, Mill en Sint Hubert

1. Inleiding WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Mill en St. Hubert/ Werkorganisatie Cuijk, Grave, Mill en Sint Hubert WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN EN Gemeente/ uitvoeringsorganisatie: Datum: 27 september 2016 Mill en St. Hubert/ Werkorganisatie Cuijk, Grave, Mill en Sint Hubert Datum rapport: 7 oktober 2016 1. Inleiding

Nadere informatie

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 14 Cultuur

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 14 Cultuur Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 14 Cultuur Waardepeildatum 1 januari 2010 Colofon Taxatiewijzer Cultuur, waardepeildatum 1 januari 2010 Deze taxatiewijzer is een uitgave van de Vereniging van Nederlandse

Nadere informatie

1. Inleiding WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Stadskanaal uitvoeringsorganisatie: Datum: 11 april Gemeente/

1. Inleiding WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Stadskanaal uitvoeringsorganisatie: Datum: 11 april Gemeente/ WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN EN Gemeente/ Stadskanaal uitvoeringsorganisatie: Datum: 11 april 2017 Datum rapport: 12 april 2017 1. Inleiding Dit rapport van bevindingen is de weergave van ons onderzoek

Nadere informatie

Windturbines in de haven Vanzelfsprekend of uitdaging? M.M. (Martijn) Huijskes Havenbedrijf Rotterdam N.V.

Windturbines in de haven Vanzelfsprekend of uitdaging? M.M. (Martijn) Huijskes Havenbedrijf Rotterdam N.V. Windturbines in de haven Vanzelfsprekend of uitdaging? M.M. (Martijn) Huijskes Havenbedrijf Rotterdam N.V. Haven- & Industriecomplex Impressie havengebied (2011) Oppervlakte haven (incl MV2) 12.440 ha

Nadere informatie

ECLI:NL:RBROT:2015:3726

ECLI:NL:RBROT:2015:3726 ECLI:NL:RBROT:2015:3726 Instantie Rechtbank Rotterdam Datum uitspraak 20-05-2015 Datum publicatie 16-06-2015 Zaaknummer AWB - 14 _ 5775 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Belastingrecht

Nadere informatie

Whitepaper. Valkuilen bij het kostenramen rijweg

Whitepaper. Valkuilen bij het kostenramen rijweg Whitepaper Valkuilen bij het kostenramen rijweg Whitepaper Valkuilen bij het kostenramen rijweg 2 Wie zijn wij? Kosteninformatie voor de Bouw & Infra-sector Wij zijn een uitgever gespecialiseerd op gebied

Nadere informatie

Te huur Verhard buitenterrein met evt. nieuwbouw loods

Te huur Verhard buitenterrein met evt. nieuwbouw loods Verhard buitenterrein met evt. nieuwbouw loods Contact +31 (0)88-796 24 76 info@synchrobedrijfshuisvesting.nl Badhuisstraat 56 4381 LT Vlissingen Te huur Bereikbaarheid Geheel verhard buitenterrein met

Nadere informatie

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 15 Kinderboerderijen

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 15 Kinderboerderijen Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 15 Kinderboerderijen Waardepeildatum 1 januari 2015 Colofon Taxatiewijzer Kinderboerderijen, waardepeildatum 1 januari 2015 Deze taxatiewijzer is een uitgave van de Vereniging

Nadere informatie

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 2 Defensie

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 2 Defensie Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 2 Defensie Waardepeildatum 1 januari 2008 Colofon Taxatiewijzer Defensie, waardepeildatum 1 januari 2008 Deze taxatiewijzer is een uitgave van de Vereniging van Nederlandse

Nadere informatie

25 april 2017 (definitief)

25 april 2017 (definitief) WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN EN Gemeente/ Arnhem uitvoeringsorganisatie: Datum: 23 maart 2017 Datum rapport: 5 april 2017 (concept) 25 april 2017 (definitief) 1. Inleiding Dit rapport van bevindingen is

Nadere informatie

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 7 Parkeren

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 7 Parkeren Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 7 Parkeren Waardepeildatum 1 januari 2010 Colofon Taxatiewijzer Parkeren, waardepeildatum 1 januari 2010 Deze taxatiewijzer is een uitgave van de Vereniging van Nederlandse

Nadere informatie

1. Inleiding WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Sluis uitvoeringsorganisatie: Datum: 28 maart 2013. Gemeente/ Datum rapport: 15 mei 2013

1. Inleiding WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Sluis uitvoeringsorganisatie: Datum: 28 maart 2013. Gemeente/ Datum rapport: 15 mei 2013 WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN BEVINDINGEN Gemeente/ Sluis uitvoeringsorganisatie: Datum: 28 maart 2013 Datum rapport: 15 mei 2013 1. Inleiding Dit rapport van bevindingen is de weergave van ons onderzoek

Nadere informatie

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 01 Onderwijs

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 01 Onderwijs Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 01 Onderwijs Waardepeildatum 1 januari 2011 Colofon Taxatiewijzer Onderwijs, waardepeildatum 1 januari 2011 Deze taxatiewijzer is een uitgave van de Vereniging van Nederlandse

Nadere informatie

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 19 Telefonie

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 19 Telefonie Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 19 Telefonie Waardepeildatum 1 januari 2011 Colofon Taxatiewijzer Telefonie waardepeildatum 1 januari 2011 Deze taxatiewijzer is een uitgave van de Vereniging van Nederlandse

Nadere informatie

1. Inleiding WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Zoetermeer. Gemeente/ uitvoeringsorganisatie: Datum: 25 mei Datum rapport: 22 juni 2016

1. Inleiding WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Zoetermeer. Gemeente/ uitvoeringsorganisatie: Datum: 25 mei Datum rapport: 22 juni 2016 WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN EN Gemeente/ uitvoeringsorganisatie: Zoetermeer Datum: 25 mei 2016 Datum rapport: 22 juni 2016 1. Inleiding Dit rapport van bevindingen is de weergave van ons onderzoek naar

Nadere informatie

Woning met div. opstallen Enggraaf EP Haaften

Woning met div. opstallen Enggraaf EP Haaften Woning met div. opstallen Enggraaf 35 4175 EP Haaften ALGEMEEN Woning met stal ( incl. paardenstalling), ligboxenstal, kapschuur, rijbak en land. Totaal groot ca. 1,00.00 ha. WONING Bouwjaar 1974. Stenen

Nadere informatie

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 7

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 7 Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 7 Parkeren Waardepeildatum 1 januari 2014 Waardepeildatum 1 januari 2014 Colofon Taxatiewijzer Parkeren, waardepeildatum 1 januari 2014 Deze taxatiewijzer is een uitgave

Nadere informatie

Vastgoed en WOZ-waarde

Vastgoed en WOZ-waarde Weekblad voor Fiscaal Recht, Vastgoed en WOZ-waarde Klik hier om het document te openen in een browser venster Vindplaats: WFR 2015/1394 Bijgewerkt tot: 17-11-2015 Auteur: Drs. J.E. van den Berg en G.H.T.

Nadere informatie

7 november 2016 (definitief)

7 november 2016 (definitief) RAPPORT VAN EN Gemeente/ Apeldoorn/Tribuut uitvoeringsorganisatie: Datum: 28 september 2016 Datum rapport: 3 oktober 2016 (concept) 7 november 2016 (definitief) 1. Inleiding Dit rapport van bevindingen

Nadere informatie

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 3 Woonwagens

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 3 Woonwagens Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 3 Woonwagens Waardepeildatum 1 januari 2014 Colofon Taxatiewijzer Woonwagens, waardepeildatum 1 januari 2014 Deze taxatiewijzer is een uitgave van de Vereniging van Nederlandse

Nadere informatie

TE HUUR. Wattweg 35 Spijkenisse

TE HUUR. Wattweg 35 Spijkenisse TE HUUR Algemeen Object Zeer functionele bedrijfsruimte (ca. 225 m2) met kantoor (50 m2) en parkeerplaatsen, gelegen op bedrijventerrein Halfweg II. De ruimte beschikt over 2 overheaddeuren en aan de achterzijde

Nadere informatie

INCIDENT MAASVLAKTE OLIE TERMINAL (MOT)

INCIDENT MAASVLAKTE OLIE TERMINAL (MOT) INCIDENT MAASVLAKTE OLIE TERMINAL (MOT) Tony Heer (VRR) Hans Buurman (GB) November 13, 2014 Brandweer en de PGS 2 Reageer #brandweerbrzo Inhoud presentatie Beschrijving MOT (TH) Vergunningsituatie (TH)

Nadere informatie

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 7 PARKEREN

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 7 PARKEREN Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 7 Waardepeildatum 1 januari 2012 Colofon Taxatiewijzer Parkeren, waardepeildatum 1 januari 2012 Deze taxatiewijzer is een uitgave van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten.

Nadere informatie

Bezwaar WOZ-waarde Hoe wij voor uw sportvereniging duizenden euro s kunnen besparen!

Bezwaar WOZ-waarde Hoe wij voor uw sportvereniging duizenden euro s kunnen besparen! 06-03-14 & Eendracht maakt macht Bezwaar WOZ-waarde Hoe wij voor uw sportvereniging duizenden euro s kunnen besparen! Bezwaar WOZ- waarde & Makelaardij John Schokker Eendracht maakt macht Welkom Eendracht

Nadere informatie

Inleiding WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Datum: 3 september 2008. Datum rapport: 8 september 2008

Inleiding WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Datum: 3 september 2008. Datum rapport: 8 september 2008 WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN BEVINDINGEN Gemeente: Nijmegen Datum: 3 september 2008 Datum rapport: 8 september 2008 Inleiding Dit rapport van bevindingen is de weergave van de ter plaatse die de Waarderingskamer

Nadere informatie

WOZ, WAW, BTW, en andere actualiteiten

WOZ, WAW, BTW, en andere actualiteiten WOZ, WAW, BTW, en andere actualiteiten WAARDERINGSKAMER mr. J.G.E.Gieskes Programma Feiten over de WOZ Uitgangspunten WOZ-waardering Werken aan winst Omzetbelasting Informeel contact Randvoorwaarden van

Nadere informatie

ECLI:NL:RBAMS:2016:8488

ECLI:NL:RBAMS:2016:8488 ECLI:NL:RBAMS:2016:8488 Instantie Rechtbank Amsterdam Datum uitspraak 28-11-2016 Datum publicatie 04-01-2017 Zaaknummer AWB - 16 _ 264 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Bestuursrecht

Nadere informatie

1. Inleiding WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Gorinchem uitvoeringsorganisatie: Datum: 18 juli 2013. Gemeente/

1. Inleiding WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Gorinchem uitvoeringsorganisatie: Datum: 18 juli 2013. Gemeente/ WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN BEVINDINGEN Gemeente/ Gorinchem uitvoeringsorganisatie: Datum: 18 juli 2013 Datum rapport: 21 augustus 2013 1. Inleiding Dit rapport van bevindingen is de weergave van ons

Nadere informatie

1. Inleiding WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Vaals uitvoeringsorganisatie: Datum: 13 juni Gemeente/ Datum rapport: 25 juni 2013

1. Inleiding WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Vaals uitvoeringsorganisatie: Datum: 13 juni Gemeente/ Datum rapport: 25 juni 2013 WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN BEVINDINGEN Gemeente/ Vaals uitvoeringsorganisatie: Datum: 13 juni 2013 Datum rapport: 25 juni 2013 1. Inleiding Dit rapport van bevindingen is de weergave van ons onderzoek

Nadere informatie

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 7

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 7 Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 7 Parkeren Waardepeildatum 1 januari 2015 Waardepeildatum 1 januari 2014 Colofon Taxatiewijzer Parkeren, waardepeildatum 1 januari 2015 Deze taxatiewijzer is een uitgave

Nadere informatie

2 mei 2016 (definitief)

2 mei 2016 (definitief) WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN EN Gemeente/ Almere uitvoeringsorganisatie: Datum: 11 april 2016 Datum rapport: 11 april 2016 (concept) 2 mei 2016 (definitief) 1. Inleiding Dit rapport van bevindingen is

Nadere informatie

VRIJBLIJVENDE PROJECTINFORMATIE TE KOOP. Zeiving 16 te Vuren

VRIJBLIJVENDE PROJECTINFORMATIE TE KOOP. Zeiving 16 te Vuren VRIJBLIJVENDE PROJECTINFORMATIE TE KOOP Zeiving 16 te Vuren Object Functioneel bedrijfscomplex, onder meer bestaande uit een vrijstaand kantoorgebouw, productiehallen met aan- en toebehoren, een half open

Nadere informatie

vergoeding voor inzameling en sortering en vergoeding voor vermarkting van huishoudelijk kunststofverpakkingsafval

vergoeding voor inzameling en sortering en vergoeding voor vermarkting van huishoudelijk kunststofverpakkingsafval vergoeding voor inzameling en sortering en vergoeding voor vermarkting van huishoudelijk kunststofverpakkingsafval 3/7/2014 2 3/7/2014 Inhoud 1 Inleiding 4 2 Vergoeding inzameling en sortering 5 2.1 Integrale

Nadere informatie

Athos. Solide. Karakteristiek. Vierkante spijl. Buitengewoon Beveiligd. Spijlenhekwerk. Een sterke afrastering met een zakelijke uitstraling

Athos. Solide. Karakteristiek. Vierkante spijl. Buitengewoon Beveiligd. Spijlenhekwerk. Een sterke afrastering met een zakelijke uitstraling Spijlenhekwerk Solide Karakteristiek Vierkante spijl Een sterke afrastering met een zakelijke uitstraling Athos Het spijlenhekwerk Athos is een strakke, uiterst sterke afrastering. De vierkante spijlen

Nadere informatie

ECLI:NL:RBOBR:2017:2875

ECLI:NL:RBOBR:2017:2875 ECLI:NL:RBOBR:2017:2875 Instantie Datum uitspraak 24-05-2017 Datum publicatie 12-06-2017 Zaaknummer 16_3193 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Rechtbank Oost-Brabant Belastingrecht Eerste

Nadere informatie

slagvaardig Schaderegeling ingravingen

slagvaardig Schaderegeling ingravingen slagvaardig Schaderegeling ingravingen 1. Inleiding Deze regeling is van toepassing op alle gevallen waarbij, in verband met het leggen / verleggen van kabels en leidingen, het plaatsen van objecten in

Nadere informatie

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 3 Woonwagens

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 3 Woonwagens Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 3 Woonwagens Waardepeildatum 1 januari 2013 Colofon Taxatiewijzer Woonwagens, waardepeildatum 1 januari 2013 Deze taxatiewijzer is een uitgave van de Vereniging van Nederlandse

Nadere informatie

1. Inleiding WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Lisse uitvoeringsorganisatie: Datum: 16 september Gemeente/ Datum rapport: 3 oktober 2016

1. Inleiding WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Lisse uitvoeringsorganisatie: Datum: 16 september Gemeente/ Datum rapport: 3 oktober 2016 WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN EN Gemeente/ Lisse uitvoeringsorganisatie: Datum: 16 september 2016 Datum rapport: 3 oktober 2016 1. Inleiding Dit rapport van bevindingen is de weergave van ons onderzoek

Nadere informatie

Wat is uw huis waard? DE WAARDE VAN UW ONROERENDE ZAAK

Wat is uw huis waard? DE WAARDE VAN UW ONROERENDE ZAAK Wat is uw huis waard? BELASTING 2005 DE WAARDE VAN UW ONROERENDE ZAAK inleiding Als eigenaar of gebruiker van een woning of een bedrijfspand betaalt u onroerende zaakbelasting, kortweg OZB. De hoogte van

Nadere informatie

1. Inleiding WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Zwolle uitvoeringsorganisatie: Datum: 21 september Gemeente/

1. Inleiding WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Zwolle uitvoeringsorganisatie: Datum: 21 september Gemeente/ WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN BEVINDINGEN Gemeente/ Zwolle uitvoeringsorganisatie: Datum: 21 september 2015 Datum rapport: 9 november 2015 1. Inleiding Dit rapport van bevindingen is de weergave van ons

Nadere informatie

Onderwerp : Vaststelling van de navolgende belastingverordeningen: 1. de legesverordening 2009, met daarbij behorende tarieventabel 2009;

Onderwerp : Vaststelling van de navolgende belastingverordeningen: 1. de legesverordening 2009, met daarbij behorende tarieventabel 2009; Raadsvergadering : 15 december 2008 Agendapunt : 11 Onderwerp : Vaststelling van de navolgende belastingverordeningen: 1. de legesverordening 2009, met daarbij behorende tarieventabel 2. de verordening

Nadere informatie

Lengte Aantal Prijs ex. btw Staanders 3m buis 4m buis. 3 meter 1 1.817,32 3 4. 6 meter 1 1.964,36 3 4 4. 9 meter 1 2.660,40 4 8 4

Lengte Aantal Prijs ex. btw Staanders 3m buis 4m buis. 3 meter 1 1.817,32 3 4. 6 meter 1 1.964,36 3 4 4. 9 meter 1 2.660,40 4 8 4 PRIJSLIJST AHRSS GOLFDAK SYSTEEM Samengesteld uit de onderdelen Lengte Aantal Prijs ex. btw Staanders 3m buis 4m buis 3 meter 1 1.817,32 3 4 6 meter 1 1.964,36 3 4 4 9 meter 1 2.660,40 4 8 4 12 meter 1

Nadere informatie

REKENMETHODE COMPENSATIE FUNCTIEVERANDERINGEN BUITENGEBIED

REKENMETHODE COMPENSATIE FUNCTIEVERANDERINGEN BUITENGEBIED NOTITIE REKENMETHODE COMPENSATIE FUNCTIEVERANDERINGEN BUITENGEBIED Aanleg en onderhoud van wandelpaden Aanleg en beheer van nieuwe natuur Aanleg, herstel beheer van landschapselementen Restauratie monumentale

Nadere informatie

Inleiding WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Datum: 28 mei en 16 juli 2009. Datum rapport: 3 augustus 2009

Inleiding WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Datum: 28 mei en 16 juli 2009. Datum rapport: 3 augustus 2009 WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN BEVINDINGEN Gemeente: Utrechtse Heuvelrug Datum: 28 mei en 16 juli 2009 Datum rapport: 3 augustus 2009 Inleiding Dit rapport van bevindingen is de weergave van de inspectie

Nadere informatie

ons kenmerk bijlage(n) datum NH 1 31 mei 2013

ons kenmerk bijlage(n) datum NH 1 31 mei 2013 WAARDERINGSKAMER Gemeente Oegstgeest p/a Belastingsamenwerking Gouwe-Rijnland T.a.v. mevrouw drs. E.T.M. van Kesteren Postbus 1141 2302 BC LEIDEN ons kenmerk bijlage(n) datum 13.1673 NH 1 31 mei 2013 betreft:

Nadere informatie

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 4. NS-stations RIT/Prorail (o.b.v. convenant perrons, overkappingen e.d.) Waardepeildatum 1 januari 2013

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 4. NS-stations RIT/Prorail (o.b.v. convenant perrons, overkappingen e.d.) Waardepeildatum 1 januari 2013 Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 4 NS-stations RIT/Prorail (o.b.v. convenant perrons, overkappingen e.d.) Waardepeildatum 1 januari 2013 Colofon Taxatiewijzer NS-stations RIT/Prorail, waardepeildatum

Nadere informatie

Schaderegeling ingravingen Kabels & Leidingen gemeente Medemblik 2014

Schaderegeling ingravingen Kabels & Leidingen gemeente Medemblik 2014 Schaderegeling ingravingen Kabels & Leidingen gemeente Medemblik 2014 Ten gevolge van de aanleg, instandhouding en opruiming van kabels en/of leidingen in en op openbare gronden ontstaat schade aan straatwerk,

Nadere informatie

Inbouwmaterialen. T +31 (0)252 683 300 whsports.nl. info@whsports.nl

Inbouwmaterialen. T +31 (0)252 683 300 whsports.nl. info@whsports.nl Inbouwmaterialen W ij hebben een uitgebreid leveringsprogramma inbouwmaterialen voor sportaccommodaties. Naast afwateringsgoten, kabelgoten voor stadia, verdeelschachten, zandvangelementen, leveren wij

Nadere informatie

Industrial. Bestemming. Hoofdbestemming. Bouwjaar. Energie. Energielabel

Industrial. Bestemming. Hoofdbestemming. Bouwjaar. Energie. Energielabel Diamantlaan 15 2132 WV HOOFDDORP Contactpersoon hoofddorp@dtz.nl +31(0)23 5 685 685 Kenmerken Algemeen Bestemming Status Klaar Hoofdbestemming Beschikbaar In overleg Bouwjaar 1994 Oppervlakten Energie

Nadere informatie

Hoe wordt de WOZ-waarde vastgesteld?

Hoe wordt de WOZ-waarde vastgesteld? In dit document vindt u antwoorden op onderstaande vragen 1. Hoe wordt de WOZ-waarde vastgesteld? 2. Waarvoor wordt de WOZ-waarde gebruikt? 3. Taxatieverslag 4. Hoe wordt de waarde van mijn pand vastgesteld

Nadere informatie

ECLI:NL:RBAMS:2016:8771

ECLI:NL:RBAMS:2016:8771 ECLI:NL:RBAMS:2016:8771 Instantie Rechtbank Amsterdam Datum uitspraak 23-12-2016 Datum publicatie 08-02-2017 Zaaknummer AMS 16 /805 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Bestuursrecht Eerste

Nadere informatie

Huur bedrijfspand op Lelystraat 128 A te Sliedrecht 2750 per maand

Huur bedrijfspand op Lelystraat 128 A te Sliedrecht 2750 per maand Huur bedrijfspand op Lelystraat 128 A te Sliedrecht 2750 per maand Aanbiedende partij: Waltmann Bedrijfshuisvesting Email: bedrijfshuisvesting@waltmann.com Telefoon: 078 6141030 Website: http://www.waltmann.com

Nadere informatie

Weg met het kadastraal inkomen?

Weg met het kadastraal inkomen? Weg met het kadastraal inkomen? Waardering onroerende zaken en ozb Robbert Verkuijlen Coördinator Gemeentefinanciën en Belastingen VNG Gent, 12 oktober 2017 Inleiding Korte schets financiële verhouding

Nadere informatie

Overzicht tarieven Precario vergelijkbare gemeenten en andere overheidsinstanties

Overzicht tarieven Precario vergelijkbare gemeenten en andere overheidsinstanties Overzicht tarieven Precario vergelijkbare gemeenten en andere overheidsinstanties Inhoud vergelijkbare gemeenten en andere overheidsinstanties... 1 Leiden... 2 Amsterdam Stadsdeel Centrum... 2 Provincie

Nadere informatie

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 11 Busstations

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 11 Busstations Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 11 Busstations Waardepeildatum 1 januari 2012 Colofon Taxatiewijzer busstations, waardepeildatum 1 januari 2012 Deze taxatiewijzer is een uitgave van de Vereniging van

Nadere informatie

1. Inleiding WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Valkenswaard uitvoeringsorganisatie: Datum: 16 september Gemeente/

1. Inleiding WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Valkenswaard uitvoeringsorganisatie: Datum: 16 september Gemeente/ WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN BEVINDINGEN Gemeente/ Valkenswaard uitvoeringsorganisatie: Datum: 16 september 2015 Datum rapport: 22 september 2015 1. Inleiding Dit rapport van bevindingen is de weergave

Nadere informatie

1. Inleiding WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Texel uitvoeringsorganisatie: Datum: 10 februari Gemeente/

1. Inleiding WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Texel uitvoeringsorganisatie: Datum: 10 februari Gemeente/ WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN BEVINDINGEN Gemeente/ Texel uitvoeringsorganisatie: Datum: 10 februari 2016 Datum rapport: 22 februari 2016 1. Inleiding Dit rapport van bevindingen is de weergave van ons

Nadere informatie

VERKOOP Woonhuis Plasweg 41 met bijbehorende boerderij Geertruidahoeve, genummerd Plasweg 39 te Waddinxveen

VERKOOP Woonhuis Plasweg 41 met bijbehorende boerderij Geertruidahoeve, genummerd Plasweg 39 te Waddinxveen VERKOOP Woonhuis Plasweg 41 met bijbehorende boerderij Geertruidahoeve, genummerd Plasweg 39 te Waddinxveen PROJECTINFORMATIE: Kadastrale gegevens Gemeente Waddinxveen, sectie C, de nummers 1649, groot

Nadere informatie

ECLI:NL:RBARN:2009:BH4816

ECLI:NL:RBARN:2009:BH4816 ECLI:NL:RBARN:2009:BH4816 Instantie Rechtbank Arnhem Datum uitspraak 23-02-2009 Datum publicatie 05-03-2009 Zaaknummer AWB 08/1745 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Belastingrecht Eerste

Nadere informatie

BEDRIJFSRUIMTE. Rijksweg 81 III 4255 GH Nieuwendijk

BEDRIJFSRUIMTE. Rijksweg 81 III 4255 GH Nieuwendijk blad 2 Inhoud 1. Algemene informatie... 3 1.1. Algemene omschrijving... 3 1.2. Adresgegevens... 3 1.3. Indeling bedrijfsobject... 3 1.4. Omschrijving ruimte... 3 1.5. Ligging... 4 1.6. Bereikbaarheid en

Nadere informatie

VRIJBLIJVENDE PROJECTINFORMATIE TE HUUR & KOOP. Noordbaan / Grote Esch 920-930 te Moordrecht

VRIJBLIJVENDE PROJECTINFORMATIE TE HUUR & KOOP. Noordbaan / Grote Esch 920-930 te Moordrecht VRIJBLIJVENDE PROJECTINFORMATIE TE HUUR & KOOP Noordbaan / Grote Esch 920-930 te Moordrecht Object Hoogwaardige businessunits voor koop of huur op het bedrijventerrein Gouwe Park, afgestemd op het moderne

Nadere informatie

ECLI:NL:RBOBR:2013:5748

ECLI:NL:RBOBR:2013:5748 ECLI:NL:RBOBR:2013:5748 Instantie Datum uitspraak 21-10-2013 Datum publicatie 06-08-2014 Zaaknummer Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Rechtbank Oost-Brabant SHE-12_3145 Belastingrecht

Nadere informatie