Sterren op één lijn voor risicovolle beleggingen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Sterren op één lijn voor risicovolle beleggingen"

Transcriptie

1 INVESTMENT STRATEGY 10 februari 2015 Research & Investment Strategy-team Sterren op één lijn voor risicovolle beleggingen Kwantitatieve verruiming ECB en mondiale renteverlagingen betekenen stevige wind mee voor alle beleggingscategorieën, behalve cash Hoofdpunten Herziene aanbeveling voor de korte termijn: de combinatie van goedkope olie en de meest recente acties van centrale banken wereldwijd, in het bijzonder het QE-besluit van de ECB, suggereert i) een bovengemiddelde weging toe te kennen aan zowel aandelen (eurozone en wereldwijd) als, op korte termijn, staatsobligaties, met name Bunds maar ook US Treasuries en UK Gilts en ii) een constructievere kijk op krediet in het algemeen. Het nieuwe Griekse kabinet kiest voor de harde lijn tegenover de internationale kredietverstrekkers. Toch willen alle stakeholders dat Griekenland binnen de eurozone blijft. Om tijd te kopen, denken we dat het bestaande hulpprogramma linksom of rechtsom wordt verlengd. Harde woorden zullen het nieuws bepalen. Goedkope olie en mondiale monetaire versoepeling, met uitzondering van de VS en het VK, zijn de broodnodige economische impulsen om de zwakke economische activiteit te bestrijden. Met de aankondiging van een agressiever dan verwacht opkoopprogramma voor staatsobligaties heeft de ECB een nieuw tijdperk ingeluid. De rente op obligaties zal waarschijnlijk verder dalen in de komende maanden. Op korte termijn valt te verwachten dat de rente op Bunds dicht bij nul uitkomt, die op US Treasuries op 1,5% en die op Gilts op 1%. Door het balansbeleid van de ECB zal de euro in de loop van dit jaar dalen tot 1,05. Figuur 1 QE-aankopen ECB zullen netto-emissies significant overschrijden in 2015 Issuances ECB purchases Country (ECB capital key) Per Through Gross Net 2015 month 2016 Germany (26%) France (20%) Italy (17%) Spain (13%) Netherlands (6%) Belgium (4%) Austria (3%) Greece* (3%) Finland (2%) Portugal* (2%) Ireland* 2%) Euro area (100%, rounded) * Exclusief IMF - Bron: Bloomberg gegevens in mrd per februari 2015 Aanbevolen asset-allocatie Mondiale allocatie Cash Aandelen Staatsobligaties Korte termijn (3-6M) Middellange termijn (12-24M) Credit = / Wijzigingen deze maand Bron: AXA IM Research

2 Sinds begin dit jaar hebben de markten veel voor hun kiezen gekregen: hernieuwde politieke spanningen na de algemene verkiezingen in Griekenland, het door de ECB aangekondigde en groter dan verwachte QE-programma vergezeld van opnieuw een ronde mondiale versoepeling, het besluit van de Zwitserse centrale bank om de quasikoppeling met de euro los te laten, en zwakkere productiecijfers uit de VS naast een sterker consumentensentiment. De rente op obligaties van eurolanden bereikte nieuwe, historisch lage niveaus, wat de rente op Treasuries eveneens drukte. Met een performance van ruim 2% presteerden vastrentende effecten beter dan risicovolle beleggingen, met name aandelen (1,5%, MSCI World, in lokale valuta). Griekenland: programma naar verwachting verlengd ondanks harde retoriek De nieuwe Griekse regering heeft voor de harde lijn gekozen tegenover de internationale geldverstrekkers. Maar de klok tikt door voor het bestaande financiële hulpprogramma, dat eind deze maand afloopt en dat voor de ECB een voorwaarde is om de Griekse banken van liquiditeit te blijven voorzien. Bij geen verlenging van dit programma zou de ECB zich in extremis genoodzaakt kunnen zien om de banken aan hun lot over te laten. En dat plaatst de ECB voor een dilemma: de regels overtreden of de Griekse banksector laten vallen. De verantwoordelijkheid voor dit besluit ligt echter bij de politici. Gezien het feit dat alle belanghebbenden publiekelijk hun bereidheid hebben uitgesproken om Griekenland binnen de eurozone te houden, denken we dat een hernieuwde verlenging van het bestaande programma tot medio dit jaar waarschijnlijk is. Zo n oplossing zou i) de Griekse regering enige ademruimte bieden om haar verkiezingsbeloftes door de fase van budgettaire realiteit te loodsen, ii) de ECB de ruimte bieden om het Griekse banksysteem te steunen en iii) Brussel gezichtsverlies besparen door Griekenland binnen de club van 19 te houden. Goedkope olie jaagt mondiale economie aan Begin januari hebben we uiteengezet wat de algehele impact op de mondiale groei zou zijn als de olieprijs in de komende twee jaar tussen $50 en $70 per vat zou schommelen. In lijn met een recent uitvoerig onderzoek 1 van het IMF gaan we uit van een algehele groei-impuls in de orde van grootte van 0,5pp: 0,3pp dit jaar en 0,2pp in 2016, met als belangrijkste transmissiekanaal de toegenomen koopkracht van consumenten in ontwikkelde landen. Feiten lijken te suggereren dat dit transmissiekanaal al zijn werk doet, zoals ook blijkt uit de recente toename van het consumentenvertrouwen in de VS (Figuur 2). 1 Arezki, R. en Blanchard, O., Seven questions about the recent oil price slump, imfdirect, 22 december 2014 Toch zullen niet alle landen in gelijke mate profiteren. De VS en Aziatische landen worden meestal genoemd als de belangrijkste begunstigden, terwijl de tegenwind voor grondstofproducenten zeer waarschijnlijk sterk blijft. De Amerikaanse economie lijkt een grote bijdrage te gaan leveren aan de versnelling van de wereldwijde groei. De Amerikaanse consument zal veel profijt hebben van de dalende olieprijzen. Deze hebben geleid tot een daling van de benzineprijs met meer dan 50%, waardoor pakweg $200mrd aan gezinsinkomen vrijkomt het equivalent van bijna 2% aan besteedbaar inkomen. De stijging van de dollar leidt tot een verdere verzwakking van de korte-termijninflatie, waardoor de reële inkomens een extra impuls krijgen. Hoeveel van dit beschikbare inkomen zal worden gespaard, blijft een open vraag. De eerste aanwijzingen voor toenemend consumentenvertrouwen suggereren echter dat er een versnelling van de consumentenbestedingen staat aan te komen. Daarnaast zouden lossere kredietvoorwaarden de huizenmarkt moeten stimuleren, zoals ook blijkt uit de toename van het aantal hypotheekaanvragen. Figuur 2 Goedkope olie stimuleert consumentenvertrouwen US gasoline prices and consumer confidence UMich consumer confidence index, expectations lagged [Lhs] US Gasoline price [Rhs] Bronnen: Datastream en AXA IM Research -60% -40% -20% De keerzijde van goedkopere olie is een daling van de investeringsuitgaven in aardolie-gerelateerde branches, die in de afgelopen vier jaar goed waren voor circa 10% van de investeringsgroei. Andere bedrijfsinvesteringen zouden door dalende energiekosten moeten toenemen, maar we voorzien een mismatch qua timing met als gevolg een zwakkere investeringsgroei op korte termijn, getuige de recente zwakte in orders voor duurzame goederen. De waardestijging van de dollar zou ook moeten doorwerken in de economische activiteit, ofschoon de bijdrage van de Amerikaanse export aan de groei betrekkelijk klein is. Niettemin hebben bekende namen al hun eerste klachten geventileerd over het valutaeffect op hun winst. Alles overziend, stellen we onze economische groeiprognose voor 2015 bij naar 3,2% (van 2,8%) en die voor 2016 naar 3,1% (van 2,7%). De inflatie zal waarschijnlijk fors dalen en we voorspellen dat de jaarlijkse 0% 20% 40% 60% 2 AXA Investment Managers 10/02/2015

3 Dec-09 Jun-10 Dec-10 Jun-11 Dec-11 Jun-12 Dec-12 Jun-13 Dec-13 Jun-14 Dec-14 stijging van prijzen in de komende maanden negatief zal uitpakken. 2 In de eurozone lijkt het laatste kwartaal van 2014 een lichte versnelling van de economie te hebben geboekt, gesteund door een sterkere particuliere consumptie en solide export. We verwachten dat de economie in de loop van 2015 een tandje hoger schakelt en zal groeien met 1,3% in plaats van 1,1% dankzij de lagere olieprijs, een zwakkere munt, een soepeler monetair beleid en een minder restrictief begrotingsbeleid. De particuliere consumptie is zeer waarschijnlijk de hoofdmotor van de groei, terwijl bedrijven zich waarschijnlijk zullen onthouden van uitbundige uitgaven en juist zullen focussen op consolidatie van hun marges. Verschillen tussen landen blijven, met waarschijnlijk dezelfde hoofdrolspelers als vorig jaar: Duitsland en Spanje nemen de leiding, Frankrijk en Italië blijven achter. De economische vooruitzichten voor het VK zijn vergelijkbaar met die voor de VS. De consumentenbestedingen zullen in 2015 en 2016 aantrekken door een sterkere groei van de reële inkomens. Toch zal de economische activiteit waarschijnlijk worden beïnvloed door een krapper begrotingsbeleid in , een lagere groei van de bedrijfsinvesteringen, deels als gevolg van politieke onzekerheid, en nog steeds matige exportvooruitzichten. We verwachten ook minder activiteit op de huizenmarkt als reactie op de maatregelen die de autoriteiten in 2014 hebben genomen om de markt te laten afkoelen. We voorspellen een licht hogere groei van 2,7% in De Japanse economie heeft 2014 vermoedelijk sterk afgesloten, met een groei in de orde van grootte van 3% na twee opeenvolgende kwartalen van krimp. Maar conjunctuurenquêtes in de eerste weken van 2015 wijzen op tekenen van lusteloosheid, wat erop duidt dat het groeitempo in 2015 waarschijnlijk afzwakt omdat de impuls van lagere olieprijzen grotendeels moet worden gecompenseerd door waardevermindering van de yen. De keerzijde van de lage olieprijzen wordt gevoeld in Latijns-Amerika en Oost-Europa, waar het economisch momentum naar verwachting verder verslechtert ondanks het feit dat de PMI s van deze regio s nog steeds rond de 50 schommelen, de waterscheiding tussen groei en krimp. En 2015 zal een verloren jaar worden voor Rusland, dat met een diepe, door kapitaaluitstromen versterkte recessie te kampen heeft. Uiteenlopende bedrijfscycli in ontwikkelde en opkomende markten leiden tot een verdere kapitaaluitstroom. Vooral landen met verslechterende economische fundamenten en de problematische erfenis van met krediet gefinancierde activazeepbellen lopen een verhoogd risico op kapitaalvlucht. Als netto olie-importeur gaat opkomend Azië tegen deze trend in en profiteert van de olieprijsdaling door verbetering van de betalingsbalans en de mogelijkheid hervormingen door te voeren die de begroting ontlasten (minder druk van energiesubsidies). Dit laatste zien we als een welkome kans voor China om de beleidsstimuli af te zwakken die nodig zijn om de groei dicht bij 7% te houden. Geldkraan centrale banken wijd open Dalende inflatie is de keerzijde van de scherp gedaalde olieprijzen, waardoor de totale inflatie in talrijke ontwikkelde landen dicht bij nul of zelfs daaronder ligt. We verwachten dat deze trend voor het grootste deel van het jaar aanhoudt en voorzien een algemene ommekeer niet eerder dan eind De hamvraag is evenwel met welke snelheid en in welke mate tweede-ronde-effecten zullen doorwerken in de kerninflatie. De gestaag dalende inflatie en inflatieverwachtingen hebben de reële rente op obligaties in de afgelopen zes maanden opgestuwd (Figuur 3). Dit is niets anders dan impliciete monetaire verkrapping, het laatste dat beleidsmakers willen in een tijd waarin seculaire stagnatie boven de markten hangt. Het gevolg is dat centrale banken de geldkraan wijd open zullen laten. Figuur 3 Lagere inflatieverwachtingen = hogere reële rente 5Y real* interest rates, % Bronnen: Federal Reserve, Eurostat, Datastream en AXA IM Research Met de lancering van rechtstreekse en omvangrijker dan verwachte aankopen van soeverein schuldpapier heeft de ECB definitief een nieuw tijdperk ingeluid. 3 President Mario Draghi heeft een QE-programma met open einde in het leven geroepen dat van kracht blijft tot de inflatie weer op een koers zit die de ECB consistent acht met haar inflatiedoel voor de lange termijn. Wij gaan ervan uit dat de centrale bank vanaf maart 2015 maandelijks voor 44mrd aan staatsobligaties zal opkopen naast 6mrd aan schuldpapier van supranationale instellingen en 10mrd aan US Euro area Japan * Nominal swap rate minus inflation rate implied by swaps Zie pagina 8 voor meer details. 3 Voor meer informatie over het besluit van de ECB en de gevolgen daarvan verwijzen we u naar The ECB enters the QE era, AXA IM Research, 26 januari AXA Investment Managers 10/02/2015 3

4 Change in %yoy gedekte obligaties en effecten op onderpand van activa, d.w.z. het equivalent van 7% van het bbp, een en ander volgens de kapitaalverdeelsleutel van de ECB. Het succes van dit programma zal worden afgemeten aan de impact die het heeft op de prijzen. Naar de pers gelekte informatie suggereert dat de ECB een inflatie-impuls verwacht van 0,4pp dit jaar en nog eens 0,3pp in Toch denken we dat het lang zal duren voordat we kunnen oordelen over de effectiviteit van dit programma, en we sluiten niet uit dat de ECB mogelijk tot ver na de herbeoordelingsdatum, die gepland staat voor september 2016, zal doorgaan met het opkoopprogramma, aangezien de bank geduld kan betrachten voordat het risico van een hogere inflatie dan de nagestreefde 2% zich weer aandient. De huidige deflatiedreiging is een serieuze uitdaging. De maximale limiet van 33% per emittent laat aankopen toe voor de duur van ongeveer vier jaar, reden waarom we denken dat het programma mogelijk doorloopt tot De FOMC-vergadering van januari besloot het beleid ongewijzigd te laten. De belangrijkste wijzigingen in de begeleidende toelichting betroffen de daling van de inflatie, maar gaven geen uitsluitsel over de vraag of er toenemende bezorgdheid bij de Fed bestaat over een omgeving van hardnekkig lage inflatie. Gezien de verbeteringen in de arbeidsmarkt, gecombineerd met een meer materiële daling van de persoonlijke consumptiebestedingen exclusief energie en voeding, zou de inflatie de eerste renteverhoging moeten vertragen tot september, met het risico van een later tijdstip. De aankomende getuigenis voor het Amerikaanse Congres zal resulteren in de volgende gedetailleerde beoordeling van de zienswijze van de Fed. Ondanks een robuuste groeiomgeving denken wij dat de monetaire beleidscommissie van de Bank of England zich zal onthouden van een renteverhoging dit jaar, omdat negatieve inflatie zal overheersen. Februari 2016 is volgens ons de meest waarschijnlijke datum voor de eerste renteverhoging. In opkomende markten zijn gunstigere inflatievooruitzichten een welkome steun voor een losser monetair beleid. China, India, Turkije en Singapore hebben hun beleidsrente verlaagd en zullen zeer waarschijnlijk tot versoepeling geneigd blijven. Brazilië daarentegen heeft begin dit jaar de rente verhoogd om de oplopende inflatie aan de aanbodzijde te beteugelen, terwijl de Russische centrale bank verraste met een renteverlaging van 2%, naar onze mening prematuur en ongerechtvaardigd door de nog steeds hoge inflatie en mogelijk een beleidsfout omdat de roebel nog steeds in waarde daalt. een steun blijft voor de markten, in ieder geval voor de rest van dit jaar (Figuur 4) tot de vrees weer de overhand krijgt dat de Fed overgaat tot verhoging van de rente. Figuur 4 Overaanbod aan liquiditeit blijft een steun Excess liquidity & global stock market valuation Global excess liquidity (real narrow money supply - production), 9 mths lead, [Lhs] Variation of MSCI WORLD P/E [Rhs] Bronnen: Datastream en AXA IM Research Winsten zijn de tweede steunlaag voor aandelen. Tot nog toe meenden we dat de winsten met 5% tot 10% zouden toenemen in Behalve onze meer positieve toon voor zover het volumes betreft, zijn twee vragen van eminent belang. Ten eerste, hoe staat het met de arbeidskosten? Ten tweede, zal de forse winstdaling in de energiesector het feest verstoren? Goed en nee zijn volgens ons de respectieve antwoorden, en wel om de volgende redenen: met uitzondering van de VS liggen de arbeidskosten per eenheid product nog steeds ruim onder de lange-termijntrend (Figuur 5), wat erop wijst dat robuuste productiviteitswinst niet is geneutraliseerd door hogere lonen. Momenteel zijn de algemeen verwachte winsten van energiebedrijven met pakweg 40% verlaagd voor Wij prefereren een meer conservatieve werkhypothese, namelijk een daling van 50% op basis van, bij benadering, één-opéén elasticiteit met de olieprijs. De impact op de totale winst zou in de orde van grootte van 4pp voor de VS en 2pp voor de eurozone zijn. Figuur 5 Arbeidskosten in OESO-landen blijven onder controle Total OECD unit labour costs & trend Index Unit labour costs (Total economy) [Lhs] Trend (HP filter, λ = ) [Lhs] Deviation from trend [Rhs] Standard dev. long-term trend: 2.3% Change in %yoy Beleggingsstrategie Tot voor kort waren we van mening dat het overaanbod aan liquiditeit als belangrijkste aanjager van rendement op aandelen zijn langste tijd had gehad. De meest recente acties van centrale banken suggereren echter dat liquiditeit Q1 Q1 Q1 Q1 Q1 Q1 Q1 Q Bronnen: Datastream en AXA IM Research Q Q Q Q Q AXA Investment Managers 10/02/2015

5 Anderzijds kunnen we stellen dat de winsten wereldwijd door de sterkere mondiale bbp-groei met pakweg 1,5pp zullen toenemen, uitgaande van een elasticiteit van 2,5 tot 3. Dit is evenwel ontoereikend om het negatieve effect van de energiesector volledig te compenseren. Vandaar dat we onze mondiale winstprojectie verlagen naar 5% dit jaar. Ondanks het marginaal zwakkere winstmomentum bevelen wij aan om de blootstelling aan aandelen op korte termijn te vergroten. De belangrijkste redenen: zwakke grondstofprijzen, verbeterende financieringscondities en de nog steeds gunstige arbeidskosten per eenheid product. Dat laat onverlet dat de waarderingen licht aan de dure kant zijn (in absolute termen), maar zeker niet excessief vergeleken met rendement op obligaties. Vastrentende effecten Er kan weinig twijfel over bestaan dat het obligatieopkoopprogramma van de ECB ingrijpend is en zal leiden tot lagere rentes en kleinere spreads. De extra vraag van zo n 440mrd in 2015 is allesbehalve verwaarloosbaar in het licht van een verwachte netto-emissie van circa 270mrd in dezelfde periode (Figuur 1). Op korte termijn voorzien we een rente van 0,1% op Bunds, van 1,5% op US Treasuries en van 1% op UK Gilts. Dit suggereert een zonder meer bovengemiddelde weging voor alle drie deze landen in de komende drie tot zes maanden, maar een voorzichtigere houding daarna, in ieder geval ten aanzien van Amerikaans en Engels schuldpapier. Op basis van historische vergelijkingen hanteren wij als vuistregel dat elke 100mrd aan aankopen de gemiddelde rente op 10-jaars obligaties van eurolanden met 10bps verlaagt, bij voor het overige gelijke omstandigheden. Het aangekondigde opkoopprogramma zou ten minste ruim 800mrd moeten bedragen en kan dus 80bps afschaven van de gemiddelde 10-jaars rente. Er zijn echter twee voorbehouden: ten eerste hebben de markten al sinds de aankondiging van het balansbeleid door de ECB (begin september 2014) geanticipeerd op het opkopen van staatsobligaties. Een significant deel van de QE-impact is daarom al ingeprijsd door de markten. Ten tweede gaat onze methodologie ervan uit dat de transmissie van QE naar rente lineair verloopt, maar daar kunnen vraagtekens bij worden gezet. Daarnaast, puur vanuit het oogpunt van portefeuillestromen, zou de rente op perifere obligaties met zo n 50bps moeten dalen. Niettemin suggereren risico-overwegingen met betrekking tot de Griekse/eurostrapatsen alert te blijven, maar vooralsnog de zwaardere weging aan te houden. We suggereren een neutrale weging aan te houden voor krediet in het algemeen, voornamelijk vanwege het beleid van centrale banken. Echter, door de kleine kredietopslagen neigen de risico/rendementskenmerken naar het negatieve. US HY Energy is een goed voorbeeld daarvan. Het gegeven dat het QE-programma van de ECB bedrijfsobligaties uitsluit, doet niets af aan onze verwachting dat het effect op euro- en mondiaal krediet positief zal zijn. Door de spread- en yieldcompressie in de euromarkten zullen beleggers die op zoek zijn naar rendement, waarschijnlijk hun heil zoeken in de dollar- en sterlingmarkten, en zo de verkrappingsdynamiek nabootsen. Krediet met een hogere bèta zou met name moeten profiteren gezien (i) het significante doorsijpeleffect in termen van marktgrootte nu we het lagerop zoeken qua kredietkwaliteit, (ii) de voordelen van aantrekkende groei- en winstvooruitzichten voor krediet met een hogere hefboom en (iii) de betere kwaliteit van carry trades uit een omgeving met lagere spreadvolatiliteit. Wat eurokrediet betreft, blijven we positief over achtergesteld schuldpapier van banken en verzekeraars, over hybride schuld van bedrijven en HY. Aandelen De ECB-aankondiging is positief voor aandelen in de eurozone en bevestigt onze bovengemiddelde weging. Het huidige dividendrendement laat het rendement op bedrijfsobligaties ver achter zich (Figuur 6). Bovendien zal het alles wat nodig is -signaal dat de ECB heeft afgegeven met haar de verwachtingen overtreffende QE-programma, vermoedelijk leiden tot compressie van de risicopremies op aandelen en de waarderingen steunen. Daarnaast zal de door ons verwachte daling van de euro tot USD 1,05 4pp toevoegen aan de WPA. Politiek kabaal uit Griekenland zal tot meer volatiliteit leiden, maar geen roet in het eten gooien. In de VS beginnen wolken samen te trekken. De dramatische daling van de olieprijs zet geïntegreerde oliemaatschappijen onder grote druk. We verwachten dat hun winsten dit jaar zullen halveren, wat zal doorwerken in het algehele sentiment. Tegelijkertijd heeft de waardestijging van de dollar al de eerste slachtoffers geëist (Caterpillar, Procter&Gamble en Microsoft, om er maar enkele te noemen), waarbij de winsten lager uitvielen dan de algemene verwachting door de sterkere munt. Echter, een robuuste binnenlandse vraag gesteund door sterkere gezinsbestedingen zou een bescheiden winstgroei van 5% moeten schragen dit jaar naar onze mening voldoende om een neutrale visie op de VS te rechtvaardigen. AXA Investment Managers 10/02/2015 5

6 Figuur 6 Dividendrendement overtreft rendement op bedrijfsobligaties Dividend yield versus corporate bond yield MSCI US dividend yield minus BOFA ML US corporate Red. Yield (in %) MSCI EMU dividend yield minus BOFA ML EMU corporate Red. Yield (in %) Bronnen: BofA Merryll Lynch, MSCI, Bloomberg en AXA IM Research We blijven positief over opkomend Azië omdat de macroeconomische fundamenten goed blijven, met name betrekkelijk lage private schulden, grote deviezenreserves vergeleken met de financieringsbehoeften, en overschotten op de lopende rekening. De lage olieprijs blijft een steun voor de winstmarges en zal leiden tot gunstige inflatievooruitzichten die vervolgens een ruimer monetair beleid dicteren. Chinese aandelen (H-shares) blijven ondanks de recente marktrally relatief aantrekkelijk. We handhaven ook onze aanbeveling (bovengemiddelde weging) voor Japan gezien de redelijke groei en meer maatregelen van de BoJ ergens medio dit jaar We blijven bij onze geprefereerde lichtgewichten: het VK, Latijns-Amerika en Oost-Europa, in het bijzonder Rusland, vanwege hun blootstelling aan grondstoffen. We nemen winst op onze positie van benedengemiddelde weging van Zwitserland, dat we opwaarderen naar neutraal. Risico s - Doorwerking van volatiliteit op de financiële markten in de reële economie, waardoor de mondiale groeivooruitzichten worden aangetast - Wederopleving van het conflict in Oost-Oekraïne - Instabiliteit in het Midden-Oosten; terroristische aanslagen - Politieke instabiliteit in Europa volgend op de verkiezingen in Griekenland en als gevolg van o o de roep om onafhankelijkheid budgettaire divergentie in de eurozone - Deflationaire krachten overheersen in de eurozone en, erger nog, slaan over naar andere regio s - Slecht uitgewerkte exit-strategieën van de grote centrale banken 6 AXA Investment Managers 10/02/2015

7 AANBEVOLEN ASSET-ALLOCATIE Mondiale allocatie Cash Aandelen Staatsobligaties Korte termijn (3-6M) Middellange termijn (12-24M) Credit = / Wijzigingen deze maand Aandelen Korte termijn (3-6M) Middellange termijn (12-24M) Verenigde Staten = = Eurozone VK Zwitserland = = Japan = Latijns-Amerika Opkomend Europa Opkomend Azië / Wijzigingen deze maand Onze overtuigingen De rechtstreekse obligatieaankopen door de ECB en verdere renteverlagingen wereldwijd zijn een sterke steun voor alle beleggingscategorieën, inclusief staatsobligaties. Het langere-termijnperspectief voor risicovolle beleggingen blijft intact de groei in de VS ligt goed op schema bij ruime liquiditeit. De aankomende normalisering van het monetaire beleid in de VS en het VK blijft negatief voor vastrentende effecten op de langere termijn, maar de balansverruiming door ECB en BoJ zal positief blijken op korte termijn. De rente op US Treasuries zal einde jaar boven 2% liggen. Robuuste vooruitzichten voor consumentenbestedingen en investeringen duiden op een groei van ruim 3% in de VS, terwijl de groei in de eurozone mede dankzij ruime liquiditeit naar verwachting zal uitkomen boven 1%. Japan: extra liquiditeit, aantrekkelijke waarderingen en aantrekkende loongroei zijn positief. Afnemende groei en valutavolatiliteit pleiten voor een lage weging van niet-aziatische opkomende markten. We bevestigen de hoge weging voor opkomend Azië nu de economische activiteit het dieptepunt voorbij lijkt. Goedkope olie is een sterke steun. Staatsobligaties Verenigde Staten Korte termijn (3-6M) Middellange termijn (12-24M) Eurozone = VK kern = periferie = Japan = = Opkomend = = Swap spreads = Break-even = Verenigde Staten = Europa = / Wijzigingen deze maand Credit Korte termijn (3-6M) Middellange termijn (12-24M) Bedrijfskrediet - VS = Bedrijfskrediet - = High Yield - VS = High Yield - = / Wijzigingen deze maand De rente blijft zich los van fundamentals ontwikkelen, hoofdzakelijk door opkoopprogramma s van centrale banken, wat verder kan doorwerken in de rente op korte termijn. We suggereren een bovengemiddelde weging voor alle belangrijke staatsobligatiemarkten behalve Japan. In het tweede halfjaar van 2015 zullen de markten cijfers en Fed-commentaar minutieus analyseren. We zien de termijnpremies normaliseren vanaf einde jaar. Per ultimo 2015 verwachten we yields van ruim 2% in de VS. Het QE-programma van de ECB is een sterke steun voor alle staatsobligaties in de eurozone. De rente op Bunds zal op korte termijn omlaag gaan en tegen einde jaar zijwaarts bewegen (nieuw target voor eind 2015: 0 0,2%). Japan: de XXL QQE van de BoJ zal de rente op JGB s erg laag houden. De inflatieverwachting blijft op korte termijn onder druk. Toch suggereren ruime liquiditeit en wereldwijd economisch herstel positief te blijven voor de lange termijn. Waarderingen zijn aantrekkelijk. Oplopende rente gebiedt voorzichtigheid en selectiviteit. Voorkeur voor IG (Investment Grade) boven VS vanwege ECB-actie. High yield: solide bedrijfsbalansen in de VS zijn een voordeel. Oplopende risico s vanwege de neergaande olieprijsspiraal. AXA Investment Managers 10/02/2015 7

8 PROGNOSE-OVERZICHT 6 February * 2016* 2017* Growth World GDP RIS (PPP) World GDP RIS (market FX rate) USA Euro area UK Japan China Rest of Asia RoW Global trade Manufactures goods Inflation US Euro area UK Japan Crude oil (Brent), US$/bbl Interest rates, FX (end of period) US Fed funds (actual / target) Y Treasuries yield Euro area EONIA Y Bund yield = US$ Japan Overnight call rate Y JGB US$1 = JPY = JPY UK BoE base rate Y gilt = GBP Bronnen: IMF, Datastream, AXA IM Research *Prognoses AXA IM World GDP & trade (manufactured), % growth 6 15 Benchmark 10Y bond yield, % end of year GDP 10 3 US treasuries Global trade German bunds -6 GDP scale Trade scale * * Deze projecties zijn niet per se een betrouwbare indicatie voor toekomstige resultaten AXA Investment Managers 10/02/2015

9 SYNOPSIS: SURPRISE GAPS EN RISK APPETITE BAROMETER Figuur 7 Surprise gap eurozone: normalisering Euro Area Surprise Gap index April 2008 May January December 2008 : EA Surprise Gap: Current production minus production plans 3 months ago Recession warning Recovery signal Bronnen: Ifo, Insee, Istat, INE, CBS, NBB, AXA IM Research Figuur 8 Surprise gap VS: afkoeling productie? US Surprise Gap index December 2007 Surprise Gap, smoothed Bronnen: ISM, AXA IM Research March 2009 May 2009 August 2013 August 2013 Feb 2012 Dec February 2010 June 2012 May Surprise Gap (Production - January -3.0 previous orders), normalised Production component US Surprise Gap: Current production minus new orders 3 months ago Recession warning Recovery signal Surprise gap eurozone De surprise gap van de eurozone bleef begin dit jaar marginaal op positief terrein en corrigeerde daarmee iets van de terreinwinst die in de laatste maanden van 2014 was geboekt. Dit wijst erop dat de economie zich op een stabiel pad bevindt dat in onze ogen consistent is met een groei van circa 1,3%. Op landbasis blijft vooral Frankrijk achter, terwijl Italië en Nederland tekenen van versnelling vertonen. Surprise gap VS De surprise gap van de VS daalde scherp in januari door een afkoelende productie, vooral in vergelijking met de hoge orderniveaus van enkele maanden geleden. Deze ontwikkeling loopt synchroon met de daling van de belangrijke ISM-index, die van een stand van 55,1 daalde naar 53,5. De olieprijscorrectie en de daarmee samenhangende investeringsherzieningen hebben mogelijk iets met deze teleurstelling te maken. De cijfers van volgende maand zullen interessant zijn om te zien of de energieprijzen bij het bereiken van een bodem in februari al dan niet gunstig uitpakken voor de surprise gap. Figuur 9 RAB: sterke fluctuaties Risk Appetite Barometer (RAB) 0.5 Risk appetite -0.5 Cyclical risk appetite Systemic risk appetite Risk aversion Risk Appetite Barometer (RAB) Bronnen: Markit, Bloomberg, Datastream, AXA IM Research Risk Appetite Barometer (RAB) Onze Risk Appetite Barometer blijft volatiel als gevolg van de grote schommelingen in marktsentiment die weer het gevolg zijn van onder meer de vrees voor seculaire stagnatie, volatiele olieprijzen en moeizame onderhandelingen tussen Griekenland en de internationale geldverstrekkers. Daardoor neigen aandelen wereldwijd momenteel ertoe om in dezelfde richting te bewegen, getuige ook de gemiddelde correlatie tussen aandelen die op hoge niveaus blijft. We verwachten dat deze volatiele volatiliteit overheersend blijft in de komende maanden, omdat de eerder genoemde factoren waarschijnlijk het nieuws blijven bepalen. AXA Investment Managers 10/02/2015 9

Sterren op één lijn voor risicovolle beleggingen

Sterren op één lijn voor risicovolle beleggingen INVESTMENT STRATEGY 10 februari 2015 Research & Investment Strategy-team Sterren op één lijn voor risicovolle beleggingen Kwantitatieve verruiming ECB en mondiale renteverlagingen betekenen stevige wind

Nadere informatie

27 april 2010 Emerging Markets Monthly Report

27 april 2010 Emerging Markets Monthly Report 27 april 2010 Emerging Markets Monthly Report Door Wim-Hein Pals, Head Robeco Emerging Markets Equities Vanwege hogere economische groei en sterkere financiële balansen, zijn de opkomende markten aantrekkelijker

Nadere informatie

De Wereldeconomie van Morgen: Op Zoek naar Groei

De Wereldeconomie van Morgen: Op Zoek naar Groei De Wereldeconomie van Morgen: Op Zoek naar Groei Jan Van Hove Chief Economist, KBC Group NV Bolero Tips & Trends 2016 10 september 2016 Globalization presumes sustained economic growth. Otherwise, the

Nadere informatie

Welkom bij het webinar over de beleggingsresultaten van de Life Cycle Fondsen van Aegon PPI in het derde kwartaal van 2015

Welkom bij het webinar over de beleggingsresultaten van de Life Cycle Fondsen van Aegon PPI in het derde kwartaal van 2015 Welkom bij het webinar over de beleggingsresultaten van de Life Cycle Fondsen van Aegon PPI in het derde kwartaal van 2015 Bas Endlich Jacob Vijverberg 1 Marktontwikkelingen derde kwartaal 2015 Geen renteverhoging

Nadere informatie

Hoe (slecht) gaat het met de conjunctuur? Edwin De Boeck Fedustria 13 oktober 2011

Hoe (slecht) gaat het met de conjunctuur? Edwin De Boeck Fedustria 13 oktober 2011 Hoe (slecht) gaat het met de conjunctuur? Edwin De Boeck Fedustria 3 oktober Grote Recessie was geen Grote Depressie Wereldhandel Aandelenmarkt 9 8 7 8 VS - S&P-5 vergelijking met crash 99 Wereld industriële

Nadere informatie

Als de Centrale Banken het podium verlaten

Als de Centrale Banken het podium verlaten Als de Centrale Banken het podium verlaten Als de centrale banken het toneel verlaten 1. Zichtbaar economisch herstel 2. Het restprobleem 3. Onbekend terrein 4. Wat betekent dit voor asset allocatie? Zichtbaar

Nadere informatie

Beleggingsthema s 2016. What a difference a day makes (1975), Dinah Washington

Beleggingsthema s 2016. What a difference a day makes (1975), Dinah Washington Beleggingsthema s 2016 What a difference a day makes (1975), Dinah Washington Inleiding De dagen die in 2015 het verschil maakten, zijn de dagen waarop centrale bankiers uitspraken deden, what a difference

Nadere informatie

visie op 2018 Vice seminar a.s.r. vermogensbeheer 1 november 2017 Jack Julicher, Chief Investment Officer

visie op 2018 Vice seminar a.s.r. vermogensbeheer 1 november 2017 Jack Julicher, Chief Investment Officer visie op 2018 Vice seminar a.s.r. vermogensbeheer 1 november 2017 Jack Julicher, Chief Investment Officer de zon schijnt, maar centrale banken vinden het nog fris 2 okt-16 nov-16 dec-16 jan-17 feb-17 mrt-17

Nadere informatie

visie op 2017 seminar a.s.r. vermogensbeheer 2 november 2016 Jack Julicher

visie op 2017 seminar a.s.r. vermogensbeheer 2 november 2016 Jack Julicher visie op 2017 Anybody who is intelligent who is not confused doesn t understand the situation very well. (Charlie Munger, 91 jaar, vice-voorzitter Berkshire Hathaway) aged 91), Vice seminar a.s.r. vermogensbeheer

Nadere informatie

Hoe beleggen vandaag 19 mei 2015. Jan Vergote Hoofd Investment Strategy Belfius Bank

Hoe beleggen vandaag 19 mei 2015. Jan Vergote Hoofd Investment Strategy Belfius Bank Hoe beleggen vandaag 19 mei 2015 Jan Vergote Hoofd Investment Strategy Belfius Bank Referentieportefeuille Obligaties onderwogen! Overheidsobligaties non investment grade 7% Overheidsobligaties investment

Nadere informatie

ECONOMIE IN TIJDEN VAN MONETAIR EXPANSIEVE POLITIEK

ECONOMIE IN TIJDEN VAN MONETAIR EXPANSIEVE POLITIEK ECONOMIE IN TIJDEN VAN MONETAIR EXPANSIEVE POLITIEK Geert Gielens, Ph.D. hoofdeconoom 19 mei 2015 Agenda Het verschil met vorig jaar De euro zone De VS De ECB & haar beleid Besluit 2 Het verschil met vorig

Nadere informatie

Goedkope olie stimuleert consumentenuitgaven

Goedkope olie stimuleert consumentenuitgaven BELEGGINGSSTRATEGIE 11 maart 2015 Reserach & Investment Strategy Team Consumptie en liquiditeit als redders Een aanhoudende, meer dan trendmatt tige groei blijft pleiten voor risicovolle effecten Belangrijkste

Nadere informatie

Zwakkere groei, maar geen recessie

Zwakkere groei, maar geen recessie INVESTMENT STRATEGY Auteur: Research & Investment Strategy-team 9 oktober 15 Zwakkere groei, maar geen recessie Voeg op korte termijn risicovolle activa toe, maar pas op voor 16 Hoofdpunten Wijzigingen

Nadere informatie

Economische opleving, een zegen voor de aandelenmarkt?

Economische opleving, een zegen voor de aandelenmarkt? Economische opleving, een zegen voor de aandelenmarkt? Frank Lierman Chief Economist Dexia Bank België Quest Investor Club Osterriethhuis, Antwerpen 11.2.2 1 1. Verenigde Staten: een te snelle expansie?

Nadere informatie

Stijgen op de risicoladder Meer aandelen, minder obligaties bij afnemende macro-economische risico's

Stijgen op de risicoladder Meer aandelen, minder obligaties bij afnemende macro-economische risico's BELEGGINGSSTRATEGIE 14 april 214 Auteurs: Maxime Alimi, Mathieu L Hoir en het Research & Investment Strategy-team Stijgen op de risicoladder Meer aandelen, minder obligaties bij afnemende macro-economische

Nadere informatie

Financieel Forum Limburg. NAAM FUNCTIE 16 november 2010 Luc Aben

Financieel Forum Limburg. NAAM FUNCTIE 16 november 2010 Luc Aben Financieel Forum Limburg NAAM FUNCTIE 16 november 2010 Luc Aben Lagere structurele groei Rente blijft laag Actief beheer = noodzaak Enkele valkuilen Besluit 1 VS Europa Japan Azië Global EM Productiviteitsgroei

Nadere informatie

Rendezvous in september

Rendezvous in september AXA Investment Managers - 7 augustus 2013 Rendezvous in september Aanbevolen asset-allocatie Mondiale allocatie Auteurs: Maxime Alimi & Mathieu L Hoir Middellange (12-24M) Cash Aandelen Staatsobligaties

Nadere informatie

Voorjaarsdooi. Griekenland: ontknoping van het drama. Genoeg om de Fed te overtuigen?

Voorjaarsdooi. Griekenland: ontknoping van het drama. Genoeg om de Fed te overtuigen? INVESTMENT STRATEGY 19 juni 2015 Researchh & Investment Strategy-team Het beslissende mome ent nadert Voorzichtigheid geboden vanwege hogere obligatievolatiliteit en Grexit-risico Hoofdpunten Twee belangrijke

Nadere informatie

Bericht 3 e kwartaal September 2014

Bericht 3 e kwartaal September 2014 Bericht 3 e kwartaal September 2014 Providence Capital NV is geregistreerd als beleggingsonderneming bij de Autoriteit Financiële Markten (AFM) en legt zich onder meer toe op het verrichten van vermogensbeheer

Nadere informatie

QE in de eurozone: bezit van de zaak, einde van het vermaak?

QE in de eurozone: bezit van de zaak, einde van het vermaak? QE in de eurozone: bezit van de zaak, einde van het vermaak? Komt er QE in de eurozone? Sinds enige maanden wordt er op de financiële markten gezinspeeld op het opkopen van staatsobligaties door de Europese

Nadere informatie

Update Rentevisie. Door Simon Wiersma, Investment Manager van het ING Investment Office

Update Rentevisie. Door Simon Wiersma, Investment Manager van het ING Investment Office ING Investment Office Publicatiedatum: 14 april 2015 Update Rentevisie Door Simon Wiersma, Investment Manager van het ING Investment Office Na een voor obligatiebeleggers heel goed 2014 zijn de eerste

Nadere informatie

Maandbericht Beleggen April 2015

Maandbericht Beleggen April 2015 ING Investment Office Publicatiedatum: 22 april 2015 Maandbericht Beleggen April 2015 maart april + Assetallocatie Aandelen Vastgoed Grondstoffen Alternatieve beleggingen Obligaties Regioallocatie Noord-Amerika

Nadere informatie

Waar liggen de kansen?

Waar liggen de kansen? Grip op je vermogen Waar liggen de kansen? Bob Homan ING Investment Office 20 april 2012 Welke economie is het snelst gegroeid na invoering van de euro?* a) Zwitserland b) Duitsland c) VS d) Griekenland

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Ballast Nedam

Stichting Pensioenfonds Ballast Nedam Stichting Pensioenfonds Ballast Nedam Deelnemersvergadering Arthur van der Wal Nieuwegein, 28 september 2006 Agenda < Huidig Mandaat bij ING IM < Performance, Beleid en Vooruitzichten < Financieel Toetsingskader

Nadere informatie

Rapport. Asset Allocatie Consensus. Juni Jaargang 6 Issue 54

Rapport. Asset Allocatie Consensus. Juni Jaargang 6 Issue 54 Rapport Asset Allocatie Consensus Juni 2017 Jaargang 6 Issue 54 Inhoud Inhoud... 2 Samenvatting juni 2017... 3 Asset Allocatie... 4 Asset allocatie aanbevelingen en rangschikking... 4 Aandelen... 6 Regio-allocatie

Nadere informatie

Terugblik 2013 en vooruitblik 2014. Eurodollar De eurodollar is 4,5% gestegen in 2013. Dit kwam onder andere door twee belangrijke factoren:

Terugblik 2013 en vooruitblik 2014. Eurodollar De eurodollar is 4,5% gestegen in 2013. Dit kwam onder andere door twee belangrijke factoren: Special Terugblik 2013 en vooruitblik 2014 Financial Markets Research Emile Cardon +31302169013 Nieuwe ronde, nieuwe kansen Inmiddels zit 2013 erop. Vorig jaar werd vooral gekenmerkt door de mogelijke

Nadere informatie

Op zoek naar rendement? Zoek niet langer

Op zoek naar rendement? Zoek niet langer Op zoek naar rendement? Zoek niet langer High-yield en opkomende markten Juni 2014 Uitsluitend voor professionele beleggers De rente op staatsobligaties blijft nog lang laag. In het nauw gedreven door

Nadere informatie

Grafiek 1: Evolutie van de voornaamste aandelenindices in de VS, Eurozone, China en de groeilanden in vergelijking met de evolutie van de goudprijs.

Grafiek 1: Evolutie van de voornaamste aandelenindices in de VS, Eurozone, China en de groeilanden in vergelijking met de evolutie van de goudprijs. BEHEERSVERSLAG 31/3/2015 Macro & Markten, strategie Na de forse klim van de aandelenmarkten in 2014 zetten vooral de Zuidoost Aziatische en Europese aandelenmarkten deze trend in 2015 verder. Meer en meer

Nadere informatie

Euroschuldencrisis en beleggingsalternatieven. Koen De Leus Senior Economist KBC Group

Euroschuldencrisis en beleggingsalternatieven. Koen De Leus Senior Economist KBC Group Euroschuldencrisis en beleggingsalternatieven Koen De Leus Senior Economist KBC Group Agenda Constructiefouten EMU en oplossingen Beleggingsalternatieven Obligaties Aandelen Vastgoed 2 19 oktober 2012

Nadere informatie

Visie 2016 BNG Vermogensbeheer. Ronald Balk 12 november 2015 Muntgebouw Utrecht

Visie 2016 BNG Vermogensbeheer. Ronald Balk 12 november 2015 Muntgebouw Utrecht Visie 2016 BNG Vermogensbeheer Ronald Balk 12 november 2015 Muntgebouw Utrecht Het beeld van 2015: de beurzen Het is niet altijd wat het lijkt -43% van top naar bodem 2 de schandalen Het is niet altijd

Nadere informatie

Oktober 2015. Macro & Markten. 1. Rente en conjunctuur :

Oktober 2015. Macro & Markten. 1. Rente en conjunctuur : Oktober 2015 Macro & Markten 1. Rente en conjunctuur : VS Zoals al aangegeven in ons vorig bulletin heeft de Amerikaanse centrale bank FED de beleidsrente niet verhoogd. Maar goed ook, want naderhand werden

Nadere informatie

Terugblik op prognose 2014: groeivoorspelling ok, lage inflatie / obligatierente niet voorzien

Terugblik op prognose 2014: groeivoorspelling ok, lage inflatie / obligatierente niet voorzien 9 januari 2015 Auteurs: Franz Wenzel, Research & Investment Strategy-team Terugblik op prognose 2014: groeivoorspelling ok, lage inflatie / obligatierente niet voorzien Hoofdpunten De groei van het wereldwijde

Nadere informatie

Inkomsten uit beleggingen Bob Hendriks

Inkomsten uit beleggingen Bob Hendriks Inkomsten uit beleggingen Bob Hendriks April 2014 Waarom is inkomen onderwerp van gesprek? Bron: FD Bron: FD 2 Agenda BlackRock? In welke omgeving zitten we als beleggers? Stabiliteit van uw kapitaal met

Nadere informatie

Rente blijft verdacht laag Is de crisis (niet) over?

Rente blijft verdacht laag Is de crisis (niet) over? Rente blijft verdacht laag Is de crisis (niet) over? Peter Wuyts Research desk KBC Marktenzaal Hasselt 14 November Is de kredietcrisis voorbij? Markten/data geven een verdeeld beeld. Positieve signalen:

Nadere informatie

Edelmetalen Watch. Van pessimist naar optimist. Economisch Bureau Macro & Financial Markets Research. Insights.abnamro.nl/en.

Edelmetalen Watch. Van pessimist naar optimist. Economisch Bureau Macro & Financial Markets Research. Insights.abnamro.nl/en. Edelmetalen Watch Economisch Bureau Macro & Financial Markets Research Van pessimist naar optimist 18 februari 2016 Georgette Boele Co-ordinator FX & Precious Metals Strategy Tel: +31 20 629 7789 georgette.boele@nl.abnamro.com

Nadere informatie

Marktverslag Week 31. Power NL. Power BE. Power DE. Gas TTF. Crude Oil. Coal. Emissierechten. Weer & temperatuur. Macro economisch. Bullish.

Marktverslag Week 31. Power NL. Power BE. Power DE. Gas TTF. Crude Oil. Coal. Emissierechten. Weer & temperatuur. Macro economisch. Bullish. Verwachtingen voor week 31 Verwachtingen Komende week Power NL Power BE Power DE Gas TTF Crude Oil Coal Emissierechten Weer & temperatuur Macro economisch Bullish Neutraal Bearish 1 Power NL Power NL spot,

Nadere informatie

Perspectief Mid Year Update Economie & Beleggingsstrategie Ineke Valke

Perspectief Mid Year Update Economie & Beleggingsstrategie Ineke Valke Perspectief Mid Year Update Economie & Beleggingsstrategie Ineke Valke Serious Money. Taken Seriously. Actuele stand van zaken Repressie houdt aan Verbeteringen en verslechteringen in Zuid-Europa Regelingen

Nadere informatie

Economie en financiële markten

Economie en financiële markten Economie en financiële markten Bob Homan ING Investment Office Den Haag, 11 oktober 2013 Vraag 1: Begraafplaats Margraten gesloten vanwege. 1. Bezuinigen bij de Nederlandse overheid 2. Op last van Europese

Nadere informatie

Macro-vooruitzichten & waar investeren in een lagerenteomgeving?

Macro-vooruitzichten & waar investeren in een lagerenteomgeving? Macro-vooruitzichten & waar investeren in een lagerenteomgeving? 7 december 2013 Koen De Leus Senior Economist, KBC Group www.kbceconomics.be @kbc_economics @koendeleus Opbouw MACRO Tien redenen waarom

Nadere informatie

Interpolis Obligaties 3e kwartaal 2012

Interpolis Obligaties 3e kwartaal 2012 Interpolis Obligaties 3e kwartaal 2012 De obligatiemarkten werden in het derde kwartaal vooral beïnvloed door de ingrepen van de Europese Centrale Bank (ECB). Aan het begin van het kwartaal bleven aanvankelijk

Nadere informatie

DOUBLEDIVIDEND OUTLOOK 2015 KWALITEIT ONAFHANKELIJK BETROKKEN

DOUBLEDIVIDEND OUTLOOK 2015 KWALITEIT ONAFHANKELIJK BETROKKEN DOUBLEDIVIDEND OUTLOOK 2015 KWALITEIT ONAFHANKELIJK BETROKKEN DECEMBER 2014 1. Economie VS blijg anker Het IMF verwacht een wereldwijde economische groei van 3,8% in 2015 Met een verwachte economische

Nadere informatie

Bericht 3 e kwartaal 2015 Oktober 2015

Bericht 3 e kwartaal 2015 Oktober 2015 Bericht 3 e kwartaal 2015 Oktober 2015 Providence Capital NV is geregistreerd als beleggingsonderneming bij de Autoriteit Financiële Markten (AFM) en legt zich onder meer toe op het verrichten van vermogensbeheer

Nadere informatie

NN First Class Balanced Return Fund

NN First Class Balanced Return Fund NN First Class Balanced Return Fund Alle Fonds onder de loep cijfers zijn per 31/03/015 Het NN First Class Balanced Return Fonds won in het eerste kwartaal 8,9% Zeer sterke performances van aandelen en

Nadere informatie

De Sisyphus-economie. Wordt 2015 een kopie van 2014 of verwachten we meer? Peter Vanden Houte Chief Economist ING Belgium

De Sisyphus-economie. Wordt 2015 een kopie van 2014 of verwachten we meer? Peter Vanden Houte Chief Economist ING Belgium De Sisyphus-economie Wordt 2015 een kopie van 2014 of verwachten we meer? Peter Vanden Houte Chief Economist ING Belgium 1 Europese herstel is stop-and-go proces 2 BBP-evolutie sinds de start van de crisis

Nadere informatie

Marktverslag Week 4. Power NL. Power BE. Power DE. Gas TTF. Crude Oil. Coal. Emissierechten. Weer & temperatuur. Macro economisch. Bullish.

Marktverslag Week 4. Power NL. Power BE. Power DE. Gas TTF. Crude Oil. Coal. Emissierechten. Weer & temperatuur. Macro economisch. Bullish. Verwachtingen voor week 4 Verwachtingen Komende week Power NL Power BE Power DE Gas TTF Crude Oil Coal Emissierechten Weer & temperatuur Macro economisch Bullish Neutraal Bearish 1 Power NL Power NL, spot

Nadere informatie

Beleggingsupdate Allianz Pensioen

Beleggingsupdate Allianz Pensioen Allianz Nederland Levensverzekering N.V. Beleggingsupdate Allianz Pensioen Beleggingsupdate Q3 2017 Rendementen Allianz Pensioen Passieve en Actieve Lifecycles In deze Beleggingsupdate vindt u tabellen

Nadere informatie

Maandbericht Beleggen Maart 2015

Maandbericht Beleggen Maart 2015 ING Investment Office Publicatiedatum: 25 maart 2015 Maandbericht Beleggen Maart 2015 februari maart + Assetallocatie Aandelen Vastgoed Grondstoffen Alternatieve beleggingen Obligaties Regioallocatie Ongewijzigde

Nadere informatie

Scenarioplanning voor pensioenfondsen

Scenarioplanning voor pensioenfondsen Scenarioplanning voor pensioenfondsen Expected Returns 2013-2017 Pensioenbestuurders.nl Erasmus Universiteit Rotterdam, 14 mei 2013 Ronald Doeswijk, Chief Strategist Roderick Molenaar, Portfolio Strategist

Nadere informatie

ABN AMRO. verzekeringen. Marktontwikkelingen & vooruitzichten. Portefeuilleverdeling & fondsselectie. Rendement. Profielfonds 3. Tweede kwartaal 2012

ABN AMRO. verzekeringen. Marktontwikkelingen & vooruitzichten. Portefeuilleverdeling & fondsselectie. Rendement. Profielfonds 3. Tweede kwartaal 2012 ABN AMRO verzekeringen Profielfonds 3 Tweede kwartaal 2012 Marktontwikkelingen & vooruitzichten Volgens recente signalen vertoont de mondiale economie tekenen van verzwakking. Tegelijkertijd nemen de risico

Nadere informatie

Oekraïense crisis verhult verbeterende macroeconomische

Oekraïense crisis verhult verbeterende macroeconomische BELEGGINGSSTRATEGIE 7 mei 214 door Franz Wenzel en het Research & Investment Strategy Team Oekraïense crisis verhult verbeterende macroeconomische situatie Overwogen blijven in risicovolle activa, ten

Nadere informatie

Outlook 2016. Figuur 1: Invloed van Chinese groei op wereldwijde groei. (bron: Capital Economics) december 2015 Pagina 2 van 7

Outlook 2016. Figuur 1: Invloed van Chinese groei op wereldwijde groei. (bron: Capital Economics) december 2015 Pagina 2 van 7 Outlook 2016 Inleiding 2016 is in China het jaar van de aap. Apen zijn de genieën van de Chinese dierenriem. Ze leven in groepen, zijn intelligent en geestig. Niets is voor hen te moeilijk. Als het wel

Nadere informatie

NN First Class Return Fund

NN First Class Return Fund NN First Class Return Fund Fonds onder de loep Alle cijfers zijn per 30/09/015 Het NN First Class Return Fund verloor in het derde kwartaal 9,6% Het kwartaal werd gekenmerkt door winstnemingen na een positieve

Nadere informatie

Vooruitzichten economie en financiële markten

Vooruitzichten economie en financiële markten Vooruitzichten economie en financiële markten Bob Homan, ING Investment Office Grip op je Vermogen Den Haag, 9 oktober 2015 Vraag 1 Hoeveel % is de wereldindex (in Euro s) van hoogtepunt (15/4) tot dieptepunt

Nadere informatie

Marktwaarde van de pensioenverplichtingen in het derde kwartaal gestegen van 16.893 miljoen naar 17.810 miljoen ( 15.008 miljoen ultimo Q4 2013).

Marktwaarde van de pensioenverplichtingen in het derde kwartaal gestegen van 16.893 miljoen naar 17.810 miljoen ( 15.008 miljoen ultimo Q4 2013). Kwartaalbericht 2014 Samenvatting Marktwaardedekkingsgraad per 30 september 2014 130,4%, een toename van 0,9%-punt ten opzichte van 30 juni 2014. Over de eerste negen maanden steeg de marktwaardedekkingsgraad

Nadere informatie

Ruilverhouding fondsen

Ruilverhouding fondsen Ruilverhouding fondsen Dit document dient enkel ter informatie en is 1) geen voorstel of aanbod tot het aankopen of verhandelen van de financiële instrumenten hierin beschreven en 2) geen beleggingsadvies.

Nadere informatie

De Ezel en de Spiegel: over disjunctie van de reële economie en financiële markten

De Ezel en de Spiegel: over disjunctie van de reële economie en financiële markten De Ezel en de Spiegel: over disjunctie van de reële economie en financiële markten 1. Toen Ben Bernanke op 19 juni in een optimistische noot over de vooruitzichten van de VS economie de mogelijkheid opperde

Nadere informatie

EM macro: eindelijk een ommekeer. ECB op alle fronten. 2 AXA Investment Managers 06/06/2014

EM macro: eindelijk een ommekeer. ECB op alle fronten. 2 AXA Investment Managers 06/06/2014 INVESTMENT STRATEGY 6 juni 14 door Eric Chaney en het Research & Investment Strategy team Centralee banken leiden nog steeds dee dans Hoofdpunten Terwijl de wereldeconomie de afgelopen maanden niet van

Nadere informatie

Blik op de macro-economische realiteit

Blik op de macro-economische realiteit Blik op de macro-economische realiteit Jan Van Hove, Chief Economist, KBC Groep BOLERO Tips & Trends - 9 September 17 Blik op de Macroeconomische Realiteit De Toekomst van de Wereldeconomie: De 1 Werken

Nadere informatie

Olieprijs - smeermiddel voor de economie

Olieprijs - smeermiddel voor de economie Outlook Olieprijs - smeermiddel voor de economie Onder invloed van het boek le Capital au XXIe siecle van de Franse econoom Piketty was de herverdeling van inkomen en vermogen een veelbesproken onderwerp

Nadere informatie

Iedereen is van de wereld en de wereld is van iedereen (Thé Lau 1952-2015)

Iedereen is van de wereld en de wereld is van iedereen (Thé Lau 1952-2015) 17 December 2015 Iedereen is van de wereld en de wereld is van iedereen (Thé Lau 1952-2015) Gisteravond heeft de Centrale Bank van de VS eindelijk een renteverhoging aangekondigd. Dit was slechts één van

Nadere informatie

De slag om Italië. Auteurs: Hoofdpunten. 9 november 2011

De slag om Italië. Auteurs: Hoofdpunten. 9 november 2011 AXA Investment Managers - Research & Investment 9 november 2011 MAANDOVERZICHT De slag om Italië Exhibit 1 Euro area: 10y nominal sovereign rates (in %) 7 6.5 6 5.5 5 4.5 4 3.5 3 2.5 2 1.5 1 Italy Belgium

Nadere informatie

Rapport. Asset Allocatie Consensus. Maart Jaargang 6 Issue 51

Rapport. Asset Allocatie Consensus. Maart Jaargang 6 Issue 51 Rapport Asset Allocatie Consensus Maart 2017 Jaargang 6 Issue 51 Inhoud Inhoud... 2 Samenvatting maart 2017... 3 Voorkeur voor Equities neemt verder toe... 3 5 april 2017: Seminar Globalisatie... 4 Visies

Nadere informatie

Economie in 2015 Kans of kater?

Economie in 2015 Kans of kater? Economie in 2015 Kans of kater? Nico Klene Economisch Bureau Doorwerth 6 november 2014 Wat verwacht ú: - kans? - kater? 2 Opbouw - Buitenland: mondiale groei houdt aan - Nederland 3 VS: groei weer omhoog

Nadere informatie

AEGON Equity Fund. vierde kwartaal 2006

AEGON Equity Fund. vierde kwartaal 2006 Profiel Het AEGON Equity Fund is een besloten fonds voor gemene rekening, waarin verzekeringsrelaties van AEGON kunnen participeren. Het AEGON Equity Fund belegt wereldwijd in aandelen met de nadruk op

Nadere informatie

Bouw uw eigen beleggingsportefeuille

Bouw uw eigen beleggingsportefeuille Bouw uw eigen beleggingsportefeuille Joost van Leenders, oktober 2013 Bouw uw eigen beleggigsportefeuille I oktober 2013 I 2 Agenda Strategisch versus tactisch beleggingsbeleid Spreiding, waarom ook alweer?

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Huntsman Rozenburg Beleggingsplan 2011

Stichting Pensioenfonds Huntsman Rozenburg Beleggingsplan 2011 Stichting Pensioenfonds Huntsman Rozenburg Beleggingsplan 2011 April 2011 ING Investment Management / ICS Inleiding Jaarlijks stelt het Bestuur van de Stichting Pensioenfonds Huntsman Rozenburg (Huntsman)

Nadere informatie

Internationale Economie. Doorzettend, maar mager groeiherstel, veel neerwaartse risico s

Internationale Economie. Doorzettend, maar mager groeiherstel, veel neerwaartse risico s Internationale Economie Doorzettend, maar mager groeiherstel, veel neerwaartse risico s Wim Boonstra, 27 november 2014 Basisscenario: Magere groei wereldeconomie, neerwaartse risico s De wereldeconomie

Nadere informatie

NN First Class Return Fund

NN First Class Return Fund NN First Class Return Fund Fonds onder de loep Alle cijfers zijn per 30/06/015 Het NN First Class Return Fund leverde in het tweede kwartaal 1,7% in De wereldeconomie vertraagde sterk, aandelen begonnen

Nadere informatie

NN Investment Partners Voorheen ING Investment Management

NN Investment Partners Voorheen ING Investment Management NN Investment Partners Voorheen ING Investment Management Onderdeel van NN Group N.V. Hoofdkantoor: Den Haag AuM: EUR 180 miljard (per 30 sept. 2015) 1.100 medewerkers Actief in 16 landen in Europa, het

Nadere informatie

Informatie over beleggingen in de prepensioneringsregeling

Informatie over beleggingen in de prepensioneringsregeling Informatie over beleggingen in de prepensioneringsregeling Heeft u vragen over dit beleggingsverslag of over de prepensioneringsregeling? Neemt u dan gerust contact op met onze Klantenservice. De contactgegevens

Nadere informatie

VOGON SEMINAR. Beleggen in Nederlandse huurwoningen, interessant voor (internationale) beleggers? 22 mei 2014

VOGON SEMINAR. Beleggen in Nederlandse huurwoningen, interessant voor (internationale) beleggers? 22 mei 2014 VOGON SEMINAR Beleggen in Nederlandse huurwoningen, interessant voor (internationale) beleggers? 22 mei 2014 AGENDA Perspectief van (internationale) beleggers op Nederlandse huurwoningen Korte introductie

Nadere informatie

Vraag en antwoord: waarom beleggen in staatsobligaties?

Vraag en antwoord: waarom beleggen in staatsobligaties? ING Investment Office Publicatiedatum: 13 maart 2014 Vraag en antwoord: waarom beleggen in staatsobligaties? In onze beleggingsvisie op 2014 ( Visie 2014: minder crisis, meer groei ) kunt u lezen dat we

Nadere informatie

Marktverslag Week 14. Power NL. Power BE. Power DE. Gas TTF. Crude Oil. Coal. Emissierechten. Weer & temperatuur. Macro economisch. Bullish.

Marktverslag Week 14. Power NL. Power BE. Power DE. Gas TTF. Crude Oil. Coal. Emissierechten. Weer & temperatuur. Macro economisch. Bullish. Verwachtingen voor week 14 Verwachtingen Komende week Power NL Power BE Power DE Gas TTF Crude Oil Coal Emissierechten Weer & temperatuur Macro economisch Bullish Neutraal Bearish 1 Power NL Power NL,

Nadere informatie

De Fed heeft de troefkaarten

De Fed heeft de troefkaarten 4 juli 2013 AXA Investment Managers - Research & Investment De Fed heeft de troefkaarten Auteurs: Franz Wenzel en het Research & Investment -team Aanbevolen assetallocatie Wereldwijde allocatie Cash Aandelen

Nadere informatie

Maandbericht Beleggen Januari 2016

Maandbericht Beleggen Januari 2016 ING Investment Office Publicatiedatum: 24 december 2015 Maandbericht Beleggen Januari 2016 Assetallocatie Aandelen Vastgoed Grondstoffen Alternatieve beleggingen Obligaties Regioallocatie Noord-Amerika

Nadere informatie

Visie Van Lanschot 2012. BeterBusiness. Haarlem, 19 april 2012

Visie Van Lanschot 2012. BeterBusiness. Haarlem, 19 april 2012 Visie Van Lanschot 2012 BeterBusiness Haarlem, 19 april 2012 Welkom Frank Olde Agterhuis Directeur Van Lanschot Bankiers Haarlem Programma 16.40 tot 17.30 uur Visie Van Lanschot 2012 Slechte economie,

Nadere informatie

Vraag & antwoord Beurscorrectie

Vraag & antwoord Beurscorrectie ING Investment Office Publicatiedatum: 29 september 2015 (update van 2 september) Vraag & antwoord Beurscorrectie Beleggers beducht voor groeivertraging China September begon met een wereldwijde daling

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Ballast Nedam Deelnemersvergadering

Stichting Pensioenfonds Ballast Nedam Deelnemersvergadering Stichting Pensioenfonds Ballast Nedam Deelnemersvergadering Arthur van der Wal Anna Timmermans 27 september 2007 www.ingim.com Agenda Huidig Mandaat bij ING IM Performance, Beleid en Vooruitzichten 2 Huidig

Nadere informatie

Informatie beleggingsfondsen per 30 juni 2015

Informatie beleggingsfondsen per 30 juni 2015 Levensloop Rendement Informatie beleggingsfondsen per 30 juni 2015 Productomschrijving Met Levensloop wordt geld gereserveerd waarmee in de toekomst (tussentijds) verlof kan worden gefinancierd. Door Loyalis

Nadere informatie

Maandelijkse assetallocatie

Maandelijkse assetallocatie Voor professionele beleggers Maandelijkse assetallocatie Maart 2015 Joost van Leenders, CFA Hoofdeconoom, Multi Asset Solutions joost.vanleenders@bnpparibas.com +31 20 527 5126 SAMENVATTING BELEGGINGSKLIMAAT

Nadere informatie

Met het kompas op 2015

Met het kompas op 2015 17 December 2014 Met het kompas op 2015 Begin december hebben we het risico in de portefeuilles verder verlaagd. We zien toegenomen onzekerheid omdat er geen einde lijkt te komen aan de daling van de olieprijs.

Nadere informatie

Kwartaalverslag tweede kwartaal 2013

Kwartaalverslag tweede kwartaal 2013 Kwartaalverslag tweede kwartaal 2013 Everyone is a disciplined long-term investor, until the market goes down - Steve Forbes - Opvallend Schulden op onderpand aandelenportefeuilles stijgen fors! In de

Nadere informatie

Maandbericht Beleggen Maart 2016

Maandbericht Beleggen Maart 2016 ING Investment Office Publicatiedatum: 17 februari 2016 Maandbericht Beleggen Maart 2016 Februari Maart + Assetallocatie Aandelen Vastgoed Grondstoffen Alternatieve beleggingen Obligaties Regioallocatie

Nadere informatie

Onze visie op de markten en ons aanbod van beleggingsdiensten. Trends Finance Day 01-06-2013

Onze visie op de markten en ons aanbod van beleggingsdiensten. Trends Finance Day 01-06-2013 Onze visie op de markten en ons aanbod van beleggingsdiensten Trends Finance Day 01-06-2013 Samenvatting wereldeconomie Economie Monetair Aandelen Obligaties EMU Core* - + + - EMU PIIGS** - - 0 - USA 0

Nadere informatie

Verwijder deze afbeelding en voeg een nieuwe in. Politieke inflatie

Verwijder deze afbeelding en voeg een nieuwe in. Politieke inflatie Verwijder deze afbeelding en voeg een nieuwe in. Politieke inflatie Januari 2017 Achmea Investment Management Zeist Brexit, Trumpflation, en de markt wil het graag geloven Bron: Achmea IM, Bloomberg 2

Nadere informatie

Presentatie beleggingsresultaten over eerste kwartaal van 2017 van de Life Cycle Fondsen van Aegon PPI. Bas Endlich Jacob Vijverberg 1

Presentatie beleggingsresultaten over eerste kwartaal van 2017 van de Life Cycle Fondsen van Aegon PPI. Bas Endlich Jacob Vijverberg 1 Presentatie beleggingsresultaten over eerste kwartaal van 2017 van de Life Cycle Fondsen van Aegon PPI Bas Endlich Jacob Vijverberg 1 Agenda Financiële markten Resultaten Vooruitzichten Bron: Bloomberg,

Nadere informatie

Financial Markets weekly 17 oktober 2011

Financial Markets weekly 17 oktober 2011 Financial Markets weekly 17 oktober 2011 Algemeen Het herstel in de financiële markten zette zich ook in de voorbije week verder door. Onder beleggers was sprake van een grotere bereidheid tot meer risk

Nadere informatie

Persbericht ABP, eerste halfjaar 2008

Persbericht ABP, eerste halfjaar 2008 Persbericht ABP, eerste halfjaar 2008 Hoofdpunten Rendement over eerste helft 2008 is 5,1%. De dekkingsgraad is medio 2008 uitgekomen op 132%. De kredietcrisis eist zijn tol. Vooral aandelen en onroerend

Nadere informatie

ABN AMRO. verzekeringen. Marktontwikkelingen & vooruitzichten. Portefeuilleverdeling & fondsselectie. Rendement. Profielfonds 1. Derde kwartaal 2012

ABN AMRO. verzekeringen. Marktontwikkelingen & vooruitzichten. Portefeuilleverdeling & fondsselectie. Rendement. Profielfonds 1. Derde kwartaal 2012 ABN AMRO verzekeringen Profielfonds 1 Derde kwartaal 2012 Marktontwikkelingen & vooruitzichten De plannen van de ECB hebben hun uitwerking op de financiële markten niet gemist. De rente op de obligatiemarkten

Nadere informatie

KWARTAALBERICHT Eerste kwartaal 2015

KWARTAALBERICHT Eerste kwartaal 2015 KWARTAALBERICHT Eerste kwartaal 2015 Terugblik De aandelenmarkten presteerden het afgelopen kwartaal boven verwachting. De behaalde koerswinsten waren ongekend. Hiermee is het eerste kwartaal van 2015

Nadere informatie

Interpolis Obligaties 4e kwartaal 2013

Interpolis Obligaties 4e kwartaal 2013 Interpolis Obligaties 4e kwartaal 2013 Gedurende het slotkwartaal van 2013 heeft de ECB ervoor gekozen om het monetaire beleid verder te verruimen. De reden hiervoor was onder meer een verrassend lage

Nadere informatie

FOR PROFESSIONAL INVESTORS. Emerging Dividends. Grip op je Vermogen, Den Haag, september 2012

FOR PROFESSIONAL INVESTORS. Emerging Dividends. Grip op je Vermogen, Den Haag, september 2012 FOR PROFESSIONAL INVESTORS Emerging Dividends Grip op je Vermogen, Den Haag, september 2012 Emerging Dividends I september 2012 I 2 Op zoek naar inkomen even Google checken GoogleTM zoek-activiteit naar

Nadere informatie

Lage rentevoeten sluipend gif voor de economie? Alumni & Friends Actuariaat Leuven 28.09.2015 Tom Meeus

Lage rentevoeten sluipend gif voor de economie? Alumni & Friends Actuariaat Leuven 28.09.2015 Tom Meeus Lage rentevoeten sluipend gif voor de economie? Alumni & Friends Actuariaat Leuven 28.09.2015 Tom Meeus Trends, 06.06.2013 Is een lage rente (

Nadere informatie

Maandbericht Beleggen December 2015

Maandbericht Beleggen December 2015 ING Investment Office Publicatiedatum: 25 november 2015 Maandbericht Beleggen December 2015 Assetallocatie Aandelen Vastgoed Grondstoffen Alternatieve beleggingen Obligaties Regioallocatie Noord-Amerika

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Ballast Nedam Deelnemersvergadering

Stichting Pensioenfonds Ballast Nedam Deelnemersvergadering Stichting Pensioenfonds Ballast Nedam Deelnemersvergadering Arthur van der Wal Matthijs Claessens 30 september 2010 www.ingim.com Agenda Huidig mandaat bij ING IM Performance, beleid en vooruitzichten

Nadere informatie

Visie ING Investment Office Oktober 2017

Visie ING Investment Office Oktober 2017 Visie ING Investment Office Oktober 2017 Bob Homan 21 september 2017 Kernfactoren die financiële markten bepalen 3 pijlers + sentiment Economie Sentiment Waardering Liquiditeit Hoe staat de economie ervoor?

Nadere informatie

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Vierde kwartaal 2014-1 oktober 2014 t/m 31 december 2014

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Vierde kwartaal 2014-1 oktober 2014 t/m 31 december 2014 Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel Vierde kwartaal 2014-1 oktober 2014 t/m 31 december 2014 Samenvatting: dalende euro en dalende rente Nominale dekkingsgraad gedaald van 117,4% naar 115,1%

Nadere informatie

De gegevens van Hewitt Associates zijn: Hewitt Associates Outsourcing B.V. Beukenlaan 143 Postbus 80040 5600 JP Eindhoven

De gegevens van Hewitt Associates zijn: Hewitt Associates Outsourcing B.V. Beukenlaan 143 Postbus 80040 5600 JP Eindhoven Philips Pensioenfonds heeft de uitvoering van het Philips flex pensioen uitbesteed aan Hewitt Associates Outsourcing B.V. U kunt bij Hewitt Associates terecht met al uw pensioenvragen. De gegevens van

Nadere informatie

BEHEERSVERSLAG TRANSPARANTINVEST 4/3/2015. Macro & Markten, strategie. 1. Rente en conjunctuur : EUROPA

BEHEERSVERSLAG TRANSPARANTINVEST 4/3/2015. Macro & Markten, strategie. 1. Rente en conjunctuur : EUROPA BEHEERSVERSLAG TRANSPARANTINVEST 4/3/15 Macro & Markten, strategie 1. Rente en conjunctuur : EUROPA De Europese rentevoeten zijn historisch laag, zowel op het korte als op het lange einde, en geven de

Nadere informatie