Jaarverslag (gereviseerd) per 31 december Beleggingsvennootschap met Veranderlijk Kapitaal naar Luxemburgs recht. R.C.S. Luxembourg B

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaarverslag (gereviseerd) per 31 december 2012. Beleggingsvennootschap met Veranderlijk Kapitaal naar Luxemburgs recht. R.C.S. Luxembourg B 63 616"

Transcriptie

1 Jaarverslag (gereviseerd) per 31 december 2012 Beleggingsvennootschap met Veranderlijk Kapitaal naar Luxemburgs recht R.C.S. Luxembourg B De Nederlandse versie is een nauwgezette vertaling van de Franse versie. Bij verschil tussen de Franse en de Nederlandse versie geldt de Franse versie. Geen enkele inschrijving mag worden ontvangen op basis van de financiële verslagen. Inschrijvingen zijn enkel geldig indien ze geschieden op basis van het geldende prospectus en het Essentiële Beleggersinformatie (EBI), samen met het inschrijvingsbulletin, het laatste beschikbare jaarverslag en met het laatste halfjaarbericht, indien dit recenter is dan het jaarverslag.

2 KBL Key Fund Inhoud Organisatie...3 Algemene informatie...5 Activiteiten verslag van de Raad van Bestuur...8 Verslag van de erkende bedrijfsrevisor...11 Geconsolideerde staat van het vermogen...13 Geconsolideerde staat van de verrichtingen en andere wijzigingen van het nettoactief...14 KBL Key Fund - Far East...15 Staat van het vermogen...15 Staat van de verrichtingen en andere wijzigingen van het nettoactief...16 Statistieken...17 Samenstelling van de effectenportefeuille en andere nettoactiva...18 Sectorspreiding en geografische spreiding van de effectenportefeuille...19 KBL Key Fund - Europe...20 Staat van het vermogen...20 Staat van de verrichtingen en andere wijzigingen van het nettoactief...21 Statistieken...22 Samenstelling van de effectenportefeuille en andere nettoactiva...23 Sectorspreiding en geografische spreiding van de effectenportefeuille...24 KBL Key Fund - European Small Companies...25 Staat van het vermogen...25 Staat van de verrichtingen en andere wijzigingen van het nettoactief...26 Statistieken...27 Samenstelling van de effectenportefeuille en andere nettoactiva...28 Sectorspreiding en geografische spreiding van de effectenportefeuille...29 KBL Key Fund - Eastern Europe...30 Staat van het vermogen...30 Staat van de verrichtingen en andere wijzigingen van het nettoactief...31 Statistieken...32 Samenstelling van de effectenportefeuille en andere nettoactiva...33 Sectorspreiding en geografische spreiding van de effectenportefeuille...34 KBL Key Fund - Major Emerging Markets...35 Staat van het vermogen...35 Staat van de verrichtingen en andere wijzigingen van het nettoactief...36 Statistieken...37 Samenstelling van de effectenportefeuille en andere nettoactiva...38 Sectorspreiding en geografische spreiding van de effectenportefeuille...39 KBL Key Fund - Natural Resources Equities...40 Staat van het vermogen...40 Staat van de verrichtingen en andere wijzigingen van het nettoactief...41 Statistieken...42 Samenstelling van de effectenportefeuille en andere nettoactiva...43 Sectorspreiding en geografische spreiding van de effectenportefeuille...44 KBL Key Fund - North America...45 Staat van het vermogen...45 Staat van de verrichtingen en andere wijzigingen van het nettoactief...46 Statistieken...47 Samenstelling van de effectenportefeuille en andere nettoactiva...48 Sectorspreiding en geografische spreiding van de effectenportefeuille

3 KBL Key Fund Inhoud (vervolg) KBL Key Fund - India...50 Staat van het vermogen...50 Staat van de verrichtingen en andere wijzigingen van het nettoactief...51 Statistieken...52 Samenstelling van de effectenportefeuille en andere nettoactiva...53 Sectorspreiding en geografische spreiding van de effectenportefeuille...54 Toelichtingen bij de financiële rekeningen

4 KBL Key Fund Organisatie Maatschappelijke zetel 11, rue Aldringen L-1118 LUXEMBURG Raad van Bestuur Voorzitter Rafik FISCHER Directie Serge D ORAZIO Wouter GESQUIERE Head of Global Investor Services KBL EUROPEAN PRIVATE BANKERS S.A. 43, boulevard Royal L-2955 LUXEMBURG Head of Investment Funds & Global Custody Services KBL EUROPEAN PRIVATE BANKERS S.A. 43, boulevard Royal L-2955 LUXEMBURG Managing Director KREDIETRUST LUXEMBOURG S.A. 11, rue Aldringen L-2960 LUXEMBURG Beheersmaatschappij KREDIETRUST LUXEMBOURG S.A. 11, rue Aldringen L-2960 LUXEMBURG Raad van Bestuur van de Beheersmaatschappij Voorzitter Directie Algemeen Directeur : Olivier de JAMBLINNE de MEUX : Rafik FISCHER Franck SARRE : Wouter GESQUIERE Verantwoordelijken belast met de Beheersmaatschappij Wouter GESQUIERE Jean-Philippe VANDERBORGHT Domiciliërings-, Administratie-, Registratie- en Overdrachtsagent KREDIETRUST LUXEMBOURG S.A. 11, rue Aldringen L-2960 LUXEMBURG Depothoudende Bank KBL European Private Bankers S.A. 43, boulevard Royal L-2955 LUXEMBURG 3

5 KBL Key Fund Organisatie (vervolg) Erkend bedrijfsrevisor DELOITTE AUDIT Vennootschap met beperkte aansprakelijkheid 560, rue de Neudorf L-2220 LUXEMBURG Centraal Correspondent in Frankrijk CM-CIC SECURITIES S.A. 6, avenue de Provence F PARIJS Vertegenwoordiging en Betaalagent in Zwitserland KBL (SWITZERLAND) LTD 7, boulevard Georges-Favon CH-1211 GENEVE 11 Vertegenwoordiging en Betaalagent in Nederland THEODOOR GILISSEN BANKIERS N.V. Keizersgracht 617, 1017 DS, Postbus 3325 NL-1001 AC AMSTERDAM Vertegenwoordiging en Betaalagent in het Groothertogdom Luxemburg KBL EUROPEAN PRIVATE BANKERS S.A. 43, boulevard Royal L-2955 LUXEMBURG Informatiebureau en Betaalagent in Duitsland MERCK FINCK & CO, PRIVATBANKIERS 16 Pacellistrasse D MÜNCHEN Financiële Dienst in België PUILAETCO DEWAAY PRIVATE BANKERS S.A. Herrmann Debrouxlaan 46 B-1160 BRUSSEL Distributeur in Spanje ALLFUNDS BANK S.A. Calle Estafeta 6, La Moraleja E MADRID 4

6 KBL Key Fund Algemene informatie KBL Key Fund (hierna de Sicav genoemd) is een Luxemburgse beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal (Sicav), opgericht overeenkomstig de Luxemburgse wetgeving inzake instellingen voor collectieve beleggingen, vallend onder Deel I van de Wet van 17 december 2010 inzake instellingen voor collectieve beleggingen ("ICB") en onder de Richtlijn van de Raad 2009/65/EG zoals gewijzigd, waarvan in het beleggingsbeleid is voorzien dat de nettoactiva worden belegd in andere instellingen voor collectieve belegging in overdraagbare effecten (ICBE's). De Statuten werden 27 maart 1998 gedeponeerd bij de Griffie van de Arrondissementsrechtbank van Luxemburg en werden op 27 april 1998 gepubliceerd in het Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations. De oproepen voor de algemene vergaderingen alsmede de overige mededelingen worden overeenkomstig de Luxemburgse wet gepubliceerd in de Luxemburger Wort. Op de datum van afsluiting van dit verslag worden de volgende compartimenten aangeboden: - KBL Key Fund - Far East in USD - KBL Key Fund - Europe in EUR - KBL Key Fund - European Small Companies in EUR - KBL Key Fund - Eastern Europe in EUR - KBL Key Fund - Major Emerging Markets in USD - KBL Key Fund - Natural Resources Equities in EUR - KBL Key Fund - North America in USD - KBL Key Fund - India in USD De inteken- en terugkoopprijzen zijn beschikbaar op de hoofdzetel van de Sicav. Het volledige prospectus, het document Essentiële Beleggersinformatie, de jaarverslagen en de niet-gecontroleerde halfjaarverslagen, alsmede de lijst van de door de SICAV verrichte aan- en verkopen, liggen ter beschikking op de statutaire zetel van de SICAV, op het kantoor van de vertegenwoordiger en betaalagenten van de verschillende landen waar de SICAV wordt verspreid, op het kantoor van de informatiedienst en betaalagent in Duitsland en op het kantoor van de financiële dienst van de SICAV in België. 5

7 KBL Key Fund Algemene informatie (vervolg) Aanvullende informatie voor beleggers in Zwitserland De Zwitserse Autoriteit voor het Toezicht op de Financiële Markt (FINMA) heeft KBL (SWITZERLAND) LTD toestemming verleend om de aandelen van de Sicav in, of vanuit Zwitserland, aan te bieden en te verspreiden, overeenkomstig Artikel 120 van de Federale Wet van 23 juni 2006 inzake collectieve beleggingsfondsen. De Sicav is in Zwitserland toegelaten als buitenlands beleggingsfonds overeenkomstig Richtlijn 2009/65/EG (ECBE Richtlijn 4), gewijzigd door Richtlijnen 2010/78/EU en 2011/61/EU, zoals vervolgens gewijzigd. KBL (SWITZERLAND) LTD, Genève heeft van de Zwitserse Toezichthouder van de Financiële Markten (FINMA) toestemming gekregen om in Zwitserland op te treden als vertegenwoordiger van de Sicav en neemt er tevens de betaaldienst waar. Het volledige prospectus en het document Essentiële Beleggersinformatie, de Statuten, de jaar- en halfjaarverslagen van de Sicav, alsmede de lijst van de door de Sicav gerealiseerde aan- en verkopen gedurende het boekjaar kunnen kosteloos op aanvraag worden verkregen bij het hoofdkantoor van de Zwitserse vertegenwoordiging, KBL (SWITZERLAND) LTD, 7 boulevard Georges- Favon, CH-1211 GENÈVE 11. Aanvullende informatie voor de Zwitserse beleggers betreffende de richtlijnen van 7 juni 2005 van de SFA inzake de transparantie met betrekking tot de beheerscommissies. Wij ontvingen van de Raad van Bestuur van de SICAV de beschrijving van de volgende stimulansen die opgenomen zijn in de distributie- en subagentschapcontracten die zijn ondertekend met de twee exclusieve distributeurs en hun subagenten: "Getrouwheidscommissie" betaald aan de distributie-subagenten, uit de door de Beheersmaatschappij ontvangen beheerscommissie, evenredig aan het gemiddelde geïnvesteerde bedrag en aangehouden in de SICAV door deze subagenten; Handelscommissie (trading commission) betaald aan de distributie-subagenten, dochterondernemingen van KBL EUROPEAN PRIVATE BANKERS S.A., uit de inkomsten voortkomend uit de transacties die zijn doorgegeven aan de Dealing Room van KBL EUROPEAN PRIVATE BANKERS S.A., evenredig aan de bedragen die in de SICAV worden aangehouden door de subagenten van de betrokken partijen. Aanvullende informatie voor beleggers in Duitsland: Recht op commercialisering in Duitsland KBL Key Fund heeft de Federal Financial Services Authority (Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht) op de hoogte gesteld van het feit dat zij voornemens is aandelen van de Sicav in Duitsland te verspreiden en heeft hiervoor toestemming gekregen met ingang van de afloop van de kennisgevingsprocedure. Betaalagent in Duitsland MERCK FINCK & CO OHG Pacellistrasse 16 D MÜNCHEN heeft de rol van betaalagent in Duitsland aanvaard. Aflossings- en omwisselingsverzoeken voor aandelen in de Sicav kunnen worden ingediend bij de betaalagent in Duitsland, die deze zal doorsturen naar KBL Key Fund. Aandeelhouders in Duitsland kunnen alle betalingen (opbrengst van aflossing, mogelijke uitkeringen en overige betalingen) laten lopen via de Duitse betaalagent. Informatiekantoor in Duitsland MERCK FINCK & CO OHG Pacellistrasse 16 D MUNICH heeft de rol van informatiebureau in Duitsland aanvaard. Het volledige prospectus en het document Essentiële Beleggersinformatie, de statuten van de Sicav, de meest recente, gecontroleerde jaar- en halfjaarverslagen alsmede de uitgifte, terugkoop en conversiekoersen kunnen kosteloos worden verkregen, in papierformaat bij het Duitse informatiebureau. 6

8 KBL Key Fund Algemene informatie (vervolg) De lijst van wijzigingen in de samenstelling van de effectenportefeuille tijdens verslagperiode kan op verzoek, kosteloos, worden verkregen bij de betaalagent en bij het informatiebureau in Duitsland. Daarnaast kunnen de overeenkomsten inzake het beleggingsbeheer, de Beheersmaatschappij, de hoofdbetaalagent, de algemeen distributeur, de depothoudende bank, de domiciliëringsagent, de overdrachtsagent en de registerhouder, de administratief agent en de marketing consultant gedurende de normale kantooruren op bankwerkdagen worden geraadpleegd bij de Duitse betaalagent. Bovendien zijn de uitgifte-, de terugkoop- en de conversiekoersen, de tussentijdse winsten ("Zwischengewinne") en de als uitkeerbaar geachte inkomsten ("ausschüttungsgleiche Erträge") van de aandelen van de Sicav beschikbaar bij de informatie-agent. Publicaties De uitgifte- en terugkoopkoers zullen, net als alle andere publicaties voor de aandeelhouders van het KBL Key Fund, worden gepubliceerd op "www.kbl.lu". Informatie inzake het recht op beroeping overeenkomstig 126 van de Beleggingswet (InvG) (alleen van toepassing op cliënten die in Duitsland wonen) Als de aandelen zijn verkregen via mondelinge verhandeling die plaatsvonden buiten het permanente kantoor van de persoon die de aandelen verkoopt of als tussenpersoon handelde bij de verkoop, kan de koper de koop binnen een periode van twee weken annuleren middels een schrijven aan de beleggingsmaatschappij (recht van herroeping); hetzelfde geldt voor personen die aandelen verkopen, of die de verkoop geregeld hebben, en geen vast zakenadres hebben. Ingval van televerkoop in de zin van 312b van het Burgerlijk Wetboek (Bürgerlichen Gesetzbuch), is er geen recht van herroeping voor de aankoop van financiële diensten, waarvan de prijs is onderworpen aan schommelingen van de financiële markt ( 312d Abs. 4 Nr. 6 BGB). Het bericht van de herroeping dient binnen de gestelde termijn verstuurd te worden. De annulering dien schriftelijk gericht te worden aan KBL Key Fund, waarbij de naam van de persoon die de koop herroept en zijn handtekening vermeld dienen te worden; het is niet noodzakelijk een reden aan te geven. De termijn van de herroeping gaat in op het moment dat een exemplaar van het aanvraagformulier is overhandigd aan de koper of als een aankoopbewijs met de gegevens inzake het recht op herroeping (zoals in dit document) aan hem is gestuurd. Ingeval van betwisting van de aanvang van de herroepingsperiode, zal de bewijslast hiervoor bij de verkoper liggen. Het recht op herroeping geldt niet als de verkoper kan aantonen dat de koper, hetzij de aandelen heeft gekocht in zijn kantoor, hetzij hij de koper heeft verzocht de onderhandelingen te voeren die leidden tot de verkoop van de aandelen op basis van een eerdere order, overeenkomstig artikel 55, paragraaf 1, van de wet inzake artisanale, commerciële en industriële beroepen). 1 of the Industrial Code (Gewerbeordnung or GewO). Indien de verkoop is geannuleerd en de koper heeft reeds de betaling gedaan, dient de beleggingsmaatschappij de koper de betaalde bedragen terug te betalen (zonodig tegen retrocessie van de verworven aandelen), alsmede een aanvullend bedrag dat overeenkomt met de waarde van de aandelen die zijn betaald op de dag na de ontvangst van de herroepingsverklaring. Van het recht van herroeping kan niet worden afgezien. Aanvullende informatie voor beleggers in Nederland Theodoor Gilissen Bankiers N.V., Keizersgracht 617, 1017 DS, CP 1012, Postbus 3325, 1000 AN AMSTERDAM is de distributeur voor Nederland. Het volledige en het document Essentiële Beleggingsinformatie, de Statuten, de jaar- en halfjaarlijkse verslagen van de Sicav, alsmede de lijst van de door de Sicav verrichte aan- en verkopen tijdens de verslagperiode, kunnen kosteloos op aanvraag worden verkregen bij de interne distributeur in Nederland. Aanvullende informatie voor beleggers in Frankrijk CM-CIC SECURITIES S.A., 6, avenue de Provence, F PARIJS is belast met de functie van centraal correspondent in Frankrijk. 7

9 KBL Key Fund Activiteitenverslag van de Raad van Bestuur Macro-economische omgeving In het begin van 2012 zagen we een sterke opleving na een veelbewogen Aan het begin van het jaar werd de economie gestimuleerd door de verbetering van de economische omgeving (Amerikaanse huizenmarkt, Amerikaanse werkloosheidscijfers, Europese inkoopmanagersindex boven de 50). In tweede kwartaal echter, kregen de aandelen het moeilijker en werd de stijging uit het eerste kwartaal weer tenietgedaan. De teleurstellende Chinese statistieken, vertoonde tekenen van vertraging van de Amerikaanse economie, want er werden geen banen gecreëerd, de Europese regeringen die trachtten overeenstemming te bereiken over hoe de eurozone te redden, het waren allemaal factoren die negatieve signalen waren voor de beleggers, zodat de paniek opnieuw toesloeg. In deze context was de Amerikaanse markt de enige die weerstand bood. De opkomende landen ondergingen een correctie, net als de eurozone waar de vrees van de beleggers zich uitkristalliseerde. Na een bijzonder moeizaam tweede kwartaal in 2012, ontstond er in het derde kwartaal een rally op de beurzen. Deze werd duidelijk gesteund door de verschillende interventies van Mario Draghi, die aankondigde dat tijdens zijn mandaat de ECB er alles aan zou doen wat binnen haar macht ligt om de eurozone te redden. Zo ontstond er op de beurzen, na een gecompliceerde start in juli, met de vrees van een besmetting van de eurozone door Griekenland en Spanje, een rally in de tweede helft van de maand. Ook de Bank of England kondigde een verlenging aan van het activeinkoopprogramma. In augustus ging het net zo als in juli, en de markten bleven verder stijgen, gesteund door de aankondiging van een nieuwe, onconventionele maatregel van de ECB. De langverwachte maatregelen werden uiteindelijk in september aangekondigd, met de aankondiging van een vangnet voor de EMU-leden met financieringsproblemen door de Outright Monetary Transactions (OMT). Deze aankondiging leidde tot zeer positieve reacties in de markten. Na de aanvankelijk positieve reacties in de markten, ontstond er in oktober een kleine correctie. De vrees met betrekking tot de economische groei en voor de bedrijfswinsten stak opnieuw de kop op. In november herstelde de markt echter licht. De presidentsverkiezingen in de Verenigde Staten, en de politieke overgang in China, evenals de verkiezingen in Japan, waren bemoedigende tekenen voor de beleggers, die overtuigd waren van een grotere samenhang van het economische beleid van de verschillende landen. Daar kwam nog de oplossing van de fiscal cliff in de Verenigde Staten bij, evenals de verdere hervormingen in China die de beleggers gerust stelden ten aanzien van de wereldeconomie. Aan het eind van jaar sloot de markt echter op een stijging af. Samengevat was de situatie gecompliceerd op de financiële markten in 2012, er was risicoaversie tot juni en daarna een geleidelijk hersteld van de risico-appetijt. Uiteindelijk vertoonde de Amerikaanse markt (MSCI USA) een groei van +13,52%, in USD, over het jaar en de Europese markt (MSCI Europe) groeide met %, in EUR, tijdens hetzelfde jaar. KBL Key Fund Far East In deze macro-economische context, liepen de prestaties van de opkomende markten nogal uiteen. Maar deze waren gemiddeld iets beter dan die van de ontwikkelde markten, met de MSCI EM die een jaarresultaat neerzette van %, in USD versus de MSCI World in USD die uitkwam op een prestatie van %. Daarnaast realiseerden de Aziatische Markten een stijging van +19,42%, gemeten door de MSCI AC Asia excl. Japan in USD, gesteund door de uitstekende prestatie van India. Na het catastrofale jaar 2011, hebben de beleggers opnieuw vertrouwen in het land gekregen en zijn massaal in de markt gestapt. De MSCI India sloot het jaar af op een prestatie van +23,93% in USD. Het KBL Key Fund - Far East tekende over 2012 een prestatie op van +16,73%, in USD, hetgeen wat lager was dan de referentie-index, de MSCI Far East excl. Japan (+19,00% in USD). Deze onderprestatie kan worden verklaard door de defensieve houding van het fonds tijdens het jaar. KBL Key Fund Europe 2012 was een bijzonder jaar op de Europese markten. In het begin van 2012 zagen we een sterke opleving na een veelbewogen In mei kregen de markten het echter zwaar te verduren en werd de stijging uit het eerste kwartaal tenietgedaan. Na deze periode bleef de Europese markt stijgen, overtuigd door de verschillende interventies van Mario Draghi, die aankondigde dat tijdens zijn mandaat de ECB er alles aan zou doen wat binnen haar macht ligt om de eurozone te redden. In deze context, tekende de Europese markt (MSCI Europe) uiteindelijk een rendement op van +13,38%, in EUR, over het jaar. Het KBLux KeyFund Europe realiseerde een rendement van +15,36%, in EUR, waarmee het beter presteerde dankzij zijn benchmark. De prestatie was voornamelijk te danken aan de blootstelling van het fonds aan groei en 'mid-cap'-stijl. 8

10 KBL Key Fund Activiteitenverslag van de Raad van Bestuur KBL Key Fund Europe Small Companies 2012 was een zeer interessant jaar voor 'Small Caps' aangezien deze minder goed presteerden dan de markt. Zo tekende het HSBC Smaller Europe een rendement op van + 20,35% in EUR vs een rendement van +13,38% voor de MSCI Europe. In vergelijking met de benchmark, maakte het KBL Key Fund Small Companies een 'outperformance' in 2012, met een rendement van +21,14% in EUR. De prestatie van het fonds werd hoofdzakelijk in gegeven door de voorkeur voor de groeistijl en het gunstige 'stock-picking' door de onderliggende fondsen. KBL Key Fund Eastern Europe In deze macro-economische context liepen de prestaties van de opkomende markten nogal uiteen, maar ze presteerden gemiddeld beter dan de ontwikkelde markten, met een prestatie voor de MSCI EM in EUR van +13,38% over het jaar versus +11,45%, in EUR, voor de MSCI World. Daarnaast, realiseerden de Europese opkomende markten een prestatie van +17,91% voor de MSCI EM Europe PR in EUR, ondersteund door Turkije en Polen. Rusland trok het gemiddelde van de regio omlaag, met een prestatie van slechts +7,92% in EUR. Het KBL Key Fund - Eastern Europe tekende in 2012 een prestatie op van +18,61%, in EUR, waarmee het beter presteerde dan de referentie-index, de MSCI EM Eastern Europe (+11,47% in EUR). Deze 'outperformance' kan worden verklaard door de structurele blootstelling aan Turkije (+58,06% in EUR), een land dat geen deel uitmaakt van de referentie-index. KBL Key Fund Major Emerging Markets In deze macro-economische context liepen de prestaties van de opkomende markten nogal uiteen, maar ze presteerden gemiddeld beter dan de ontwikkelde markten, met een prestatie voor de MSCI EM in USD van +15,15% over het jaar versus +13,18%, in USD, voor de MSCI World. Bovendien realiseerden de BRIC-markten % in USD, waarmee ze minder goed presteerden dan de opkomende markten wereldwijd, onder invloed van Brazilië, dat een negatieve prestatie over het jaar realiseerde (MSCI Brazil PR USD : -3.50%). De overige landen tekenden positieve prestaties op: India +23,93% in USD, China +18,97% in USD en Rusland +9,60% in USD. Het KBL Key Fund - Major Emerging Markets tekende een prestatie op van +13,28% in USD, waarmee het beter presteerde dan zijn samengestelde benchmark (20% voor elk BRIC-land +20% Global EM) die uitkwam op +12,93%. De landenallocatie woog licht op de prestatie, voornamelijk vanwege de overweging van Brazilië, die werd gecompenseerd door de fondsselectie. KBL Key Fund Natural Resources In deze macro-economische context hadden de markten van de natuurlijke hulpbronnen een behoorlijk moeilijk en ongelijkwaardig jaar. De MSCI World Energy realiseerde een rendement van - 0,54% in USD, de MSCI World Metals & Mining van -1.32% in USD, de S&P Global Alternative Energy van -5,82% en de FTSE Gold Mines van -15,43%. Het KBL Key Fund - Natural Resources Equities levered een prestatie van -2,74%, in USD, waarmee het slechter presteerde dan zijn samengestelde benchmark (70% S&P North America Natural Resources +70% MSCI World) die met 5,46% steeg. Zijn niet officiële samengestelde referentie-index, die een betere benchmark is, steeg met 0,31% tijdens het jaar (33,33% MSCI World Energy, 33,33% MSCI World Metals & Mining, 11,11% DAX Global Agribusiness, 11,11% MSCI World Utilities en 11,11% S&P Global Alternative Energy). De ondermaatse prestatie kan voornamelijk verklaard worden door de voorkeur voor de small/mid cap van onze Metaal & Mijnbouwbeheerders. Het kan ook worden verklaard door de blootstelling van het fonds aan de goudmijnsector. 9

11 KBL Key Fund Activiteitenverslag van de Raad van Bestuur (vervolg) KBL Key Fund North America De Amerikaanse markt (MSCI USA) ontwikkelde zich grotendeels op gelijke wijze als de Europese markt. Er heerste daar namelijk ook ongerust over de Europese schuldencrisis. Zo waren ze net als op de Europese markten nerveus tot eind mei 2012, en ondervonden ze steun in de interventies van Mario Draghi. De beleggers waren ook ongerust over de Amerikaanse 'fiscal cliff' en de Amerikaanse presidentsverkiezingen, maar deze vrees nam tegen het eind van het jaar langzaam af. Uiteindelijk kon de MSCI USA %, in USD, bijschrijven. De prestaties van de meeste actieve fondsmanagers waren dit jaar teleurstellend, in vergelijking met de benchmark. Het KBL Key Fund North America tekende een prestatie op van +6.90%, in USD, waarmee het minder goed presteerde dan zijn benchmark. De prestatie werd voornamelijk beïnvloed door de defensieve houding van het fonds, met marktneutrale onderliggende waarden en producten met een lagere volatiliteit. KBL Key Fund India In deze macro-economische context liepen de prestaties van de opkomende markten nogal uiteen, maar ze presteerden gemiddeld beter dan de ontwikkelde markten, met een prestatie voor de MSCI EM in USD van +15,15% over het jaar versus +13,18%, in USD, voor de MSCI World. Daarnaast realiseerden de Aziatische Markten een prestatie van +19,42%, gemeten door de MSCI AC Asia excl. Japan, in USD, gesteund door de uitstekende prestatie van India. Na het catastrofale jaar 2011, hebben de beleggers opnieuw vertrouwen in het land gekregen en zijn massaal in de markt gestapt. De MSCI India sloot het jaar af op een prestatie van +23,93% in USD. The KBLux KeyFund India levered een prestatie van +23,63%, in USD, over 2012, terwijl zijn benchmark, de MSCI India PR uitkwam op +23,93% in USD. De Dagelijkse en de Duurzame Consumptiegoederen droegen aan de prestatie bij, terwijl Telecom en Informatietechnologie de prestatie beïnvloedde. Luxemburg, 25 februari 2012 De Raad van Bestuur Noot: De in dit verslag verstrekte informatie is gebaseerd op resultaten uit het verleden en is geen indicatie voor de toekomstige resultaten. 10

12 Verslag van de erkende bedrijfsrevisor Deloitte Audit Société à responsabilité limitée 560, rue de Neudorf L-2220 Luxembourg B.P L-1011 Luxembourg Tel: Fax: Aan de Aandeelhouders van het KBL Key Fund Overeenkomstig het mandaat dat wij tijdens de Algemene Vergadering van Aandeelhouders hebben ontvangen, hebben wij de bijgaande financiële staten en elk van de compartimenten van het KBL Key Fund gecontroleerd, die bestaan uit de staat van de nettoactiva, de staat van de effectenportefeuille en de andere nettoactiva alsmede de staat van de verrichtingen, en andere variaties in de netto-activa voor het op die datum eindigende boekjaar, alsmede uit een samenvatting van de significante boekhoudpolitiek en diverse verklarende noten bij de financiële staten. De verantwoordelijkheid van de Raad van Bestuur van de SICAV ten aanzien van de financiële staten De Raad van Bestuur van de SICAV is, in overeenstemming met de Luxemburgse wettelijke en reglementaire bepalingen met betrekking tot het opstellen van de jaarrekening, verantwoordelijk voor het opstellen en eerlijk presenteren van deze jaarrekening. Tot deze verantwoordelijkheid behoort het uitvoeren van een interne controle die hij noodzakelijk acht voor het opstellen van de jaarrekening die geen onjuiste verklaringen, hetzij wegens fraude of fouten, bevat. Verantwoordelijkheid van de erkende bedrijfsrevisor Onze verantwoordelijkheid bestaat erin deze financiële staten te beoordelen op basis van onze revisiewerkzaamheden. Wij hebben onze revisiewerkzaamheden uitgevoerd in overeenstemming met de 'International Standards on Auditing' die voor Luxemburg zijn aanvaard door de 'Commission de Surveillance du Secteur Financier'. Volgens deze normen dienen wij te voldoen aan de ethische vereisten en de werkzaamheden zodanig te plannen en uit te voeren dat met redelijke zekerheid kan worden aangenomen dat de financiële staten geen grote onregelmatigheden vertonen. Een controle omvat het uitvoeren van werkzaamheden ter verkrijging van de controle-informatie over de bedragen en de toelichting in de financiële staten. De keuze van de procedures is afhankelijk van de oordeelsvorming van de erkende Bedrijfsrevisor, waaronder begrepen zijn beoordeling van de risico s van afwijkingen van materieel belang als gevolg van fraude of fouten. In deze beoordeling van de risico s neemt de erkende Bedrijfsrevisor in aanmerking het voor het opmaken van en getrouw weergeven in de jaarrekening van vermogen en resultaat relevante interne beheersingssysteem, teneinde een verantwoorde keuze te kunnen maken van de controlewerkzaamheden die onder de gegeven omstandigheden adequaat zijn maar die niet tot doel hebben een oordeel te geven over de effectiviteit van het interne beheersingssysteem van de entiteit. Société à responsabilité limitée au capital de EUR RCS Luxembourg B

13 Verslag van de erkende bedrijfsrevisor (vervolg) Tevens omvat een controle onder meer een evaluatie van de aanvaardbaarheid van de toegepaste grondslagen voor financiële verslaggeving en van de redelijkheid van schattingen die het Bestuur van de SICAV heeft gemaakt, alsmede een evaluatie van het algehele beeld van de financiële staten. Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel. Oordeel Naar ons oordeel geven de financiële staten een juist en getrouw beeld van de financiële toestand van KBL Key Fund en van elk van haar compartimenten, alsook van de resultaten van de verrichtingen en van de wijzigingen in de netto-activa voor het op dezelfde datum afgesloten boekjaar in overeenstemming met de Luxemburgse wettelijke en reglementaire vereisten met betrekking tot het opstellen van de financiële staten. Overige informatie De aanvullende informatie die in dit jaarverslag is opgenomen, werd in het kader van onze opdracht beoordeeld maar niet aan specifieke revisieprocedures onderworpen volgens de hiervoor beschreven normen. Bijgevolg formuleren wij geen oordeel over deze informatie. Niettemin geeft deze informatie geen aanleiding tot opmerkingen onzerzijds in de context van de in hun geheel genomen financiële staten. Voor Deloitte Audit Erkende bedrijfsrevisor Nicolas Hennebert, Réviseur d entreprises agréé Partner 9 avril , rue de Neudorf L-2220 Luxembourg 12

14 KBL Key Fund Geconsolideerde staat van het vermogen (in EUR) Activa Effectenportefeuille ,26 Banktegoeden ,22 Te ontvangen op verkoop effecten ,46 Te ontvangen op uitgifte van aandelen ,90 Te ontvangen inkomsten op effectenportefeuille 2.429,12 Andere te ontvangen inkomsten ,55 Niet-gerealiseerde meerwaarde op wisselverrichtingen op termijn ,64 Totaal van de activa ,15 Passiva Te betalen op wederinkoop van aandelen ,66 Te betalen kosten en bankinteresten ,44 Totaal van de passiva ,10 Nettoactief op het einde van het boekjaar ,05 13

15 KBL Key Fund Geconsolideerde staat van de verrichtingen en andere wijzigingen van het nettoactief (in EUR) van 1 januari 2012 tot 31 december 2012 Inkomsten Dividenden, netto ,42 Ontvangen commissies ,76 Totaal van de inkomsten ,18 Kosten Beheerscommissie ,43 Depothoudende bank ,54 Bankkosten en andere commissies ,26 Transactiekosten ,70 Kosten centrale administratie ,05 Beroepskosten ,40 Andere administratiekosten ,18 Abonnementstaks ,93 Andere belastingen 3.176,58 Betaalde bankinteresten ,02 Andere kosten ,69 Totaal van de kosten ,78 Netto beleggingsinkomsten ,60 Gerealiseerde nettowinst/(verlies) - op effectenportefeuille ,15 - op wisselverrichtingen op termijn ,21 - op deviezen ,28 Gerealiseerd resultaat ,24 Wijziging van de niet-gerealiseerde meer-/minwaarde - op effectenportefeuille ,43 - op wisselverrichtingen op termijn ,35 Resultaat van de verrichtingen ,54 Inschrijvingen ,75 Terugkopen ,60 Totaal van de wijzigingen in het nettoactief ,31 Totaal van het nettoactief aan het begin van het boekjaar ,84 Herwaarderingsverschil ,48 Totaal van het nettoactief aan het einde van het boekjaar ,05 14

16 KBL Key Fund - Far East Staat van het vermogen (in USD) Activa Effectenportefeuille ,79 Banktegoeden ,93 Andere te ontvangen inkomsten ,64 Totaal van de activa ,36 Passiva Te betalen op wederinkoop van aandelen 1.588,40 Te betalen kosten en bankinteresten ,84 Totaal van de passiva ,24 Nettoactief op het einde van het boekjaar ,12 Aantal aandelen in omloop 6.126,109 Netto-inventariswaarde per aandeel 1.591,49 15

17 KBL Key Fund - Far East Staat van de verrichtingen en andere wijzigingen van het nettoactief (in USD) van 1 januari 2012 tot 31 december 2012 Inkomsten Dividenden, netto ,23 Ontvangen commissies ,30 Totaal van de inkomsten ,53 Kosten Beheerscommissie ,55 Depothoudende bank 5.220,01 Bankkosten en andere commissies 669,06 Transactiekosten 7.118,94 Kosten centrale administratie ,44 Beroepskosten 3.602,52 Andere administratiekosten ,07 Abonnementstaks 1.394,05 Andere belastingen 725,73 Betaalde bankinteresten 151,32 Andere kosten 447,84 Totaal van de kosten ,53 Netto beleggingsinkomsten ,00 Gerealiseerde nettowinst/(verlies) - op effectenportefeuille ,22 - op deviezen -584,48 Gerealiseerd resultaat ,26 Wijziging van de niet-gerealiseerde meer-/minwaarde - op effectenportefeuille ,44 Resultaat van de verrichtingen ,18 Inschrijvingen ,40 Terugkopen ,24 Totaal van de wijzigingen in het nettoactief ,66 Totaal van het nettoactief aan het begin van het boekjaar ,78 Totaal van het nettoactief aan het einde van het boekjaar ,12 16

18 KBL Key Fund - Far East Statistieken (in USD) Totaal van het nettoactief - op ,12 - op ,78 - op ,83 Portfolio Turnover Rate (in %) (de inschrijvingen en terugkopen worden gecompenseerd per NIW-berekeningsdag) - op ,76 Aantal aandelen - in omloop aan het begin van het boekjaar 7.541,951 - inschrijvingen 10,000 - terugkopen ,842 - in omloop aan het einde van het boekjaar 6.126,109 Netto-inventariswaarde per aandeel - op ,49 - op ,35 - op ,48 Prestatie per aandeel (in %) - op ,73 - op ,73 - op ,05 Synthetische TER per aandeel (in %) - op ,38 De jaarlijkse prestaties werden berekend voor wat betreft de laatste 3 volledige boekjaren. Voor de compartimenten en aandelenklassen gelanceerd of afgesloten in de loop van het boekjaar wordt de jaarlijkse prestatie niet berekend. De prestaties in het verleden zijn niet indicatief voor toekomstige resultaten. De berekening van de prestaties houdt geen rekening met de commissies en kosten op het inschrijven en terugkopen van aandelen. 17

19 KBL Key Fund - Far East Samenstelling van de effectenportefeuille en andere nettoactiva (in USD) Munt Nominale waarde/ Hoeveelheid Benaming Aanschaffingsprijs Evaluatiewaarde % van het nettoactief Effectenportefeuille Open beleggingsfondsen Beleggingsfondsen (ICBE) GBP Aberdeen Gl SICAV Asian Smaller Co Fd D2 Cap , ,26 5,52 USD ARN Investment SICAV Newly Industrialised Economies Fd A Cap , ,20 2,63 USD Asia Pacific Performance SICAV D USD Cap , ,40 5,76 USD Atlantis Intl Umbrella Fd Asian Units , ,10 4,36 USD 274 Comgest Panda C Cap , ,04 6,46 USD F Templeton Inv Fds Asian Growth Fd A Cap , ,41 7,57 USD Fidelity Fds South East Asia A USD Dist , ,62 9,84 USD GAM Star Fd Plc China Equity Cap , ,38 2,01 USD Invesco Fds Asia Opportunities Equity A Cap , ,58 9,36 USD Invesco Fds Ser Asian Equity Fd A , ,50 9,82 USD Legg Mason Global Fds Plc Batterymarch Asia Pac Eq A Dist , ,60 9,58 USD Nordea 1 SICAV Far Eastern Equity Fd BI Cap , ,20 9,86 USD Schroder Intl Select Fd Asian Total Return C Cap , ,90 6,56 USD Schroder Intl Select Fd SICAV Emerging Asia C Cap , ,60 9, , ,53 93,70 Totaal effectenportefeuille , ,79 99,22 Banktegoeden ,93 0,99 Andere nettoactiva/(-passiva) ,60-0,21 Totaal ,12 100,00 18

20 KBL Key Fund - Far East Sectorspreiding en geografische spreiding van de effectenportefeuille Sectorspreiding (in % van het nettoactief) Beleggingsfondsen 99,22 % Totaal 99,22 % Geografische spreiding (naar woonplaats van de uitgever) (in % van het nettoactief) Groothertogdom Luxemburg 73,45 % Ierland 25,77 % Totaal 99,22 % 19

Beleggingsvennootschap met Veranderlijk Kapitaal naar Luxemburgs recht met verscheidene compartimenten

Beleggingsvennootschap met Veranderlijk Kapitaal naar Luxemburgs recht met verscheidene compartimenten Vereenvoudigd prospectus December 2011 Beleggingsvennootschap met Veranderlijk Kapitaal naar Luxemburgs recht met verscheidene compartimenten Dit vereenvoudigd prospectus bevat de belangrijkste informatie

Nadere informatie

BNP Paribas L1 Equity USA Small Cap afgekort tot BNPP L1 Equity USA Small Cap

BNP Paribas L1 Equity USA Small Cap afgekort tot BNPP L1 Equity USA Small Cap Equity USA Small Cap Presentatie van de Vennootschap BNP Paribas L1 is opgericht in Luxemburg op 29 november 1989 voor een onbeperkte duur in de vorm van een beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal

Nadere informatie

Beleggingsvennootschap met Veranderlijk Kapitaal naar Luxemburgs recht R.C.S. Luxembourg B 57 138

Beleggingsvennootschap met Veranderlijk Kapitaal naar Luxemburgs recht R.C.S. Luxembourg B 57 138 Halfjaarverslag (niet gereviseerd) per 30 juni 2013 Beleggingsvennootschap met Veranderlijk Kapitaal naar Luxemburgs recht R.C.S. Luxembourg B 57 138 De Nederlandse versie is een nauwgezette vertaling

Nadere informatie

TG Fund Management B.V. Amsterdam

TG Fund Management B.V. Amsterdam INHOUDSOPGAVE Pagina - Balans per 31 december 2010 na resultaatbestemming 3 - Winst- en verliesrekening over 2010 4 - Toelichting Algemeen en Waarderingsgrondslagen 5 - Toelichting op de Balans en Winst-

Nadere informatie

Belangrijk nieuws van de Raad van Bestuur van uw Fonds

Belangrijk nieuws van de Raad van Bestuur van uw Fonds JPMORGAN FUNDS 10 JULI 2015 Belangrijk nieuws van de Raad van Bestuur van uw Fonds Geachte Aandeelhouder, Hierbij informeren wij u dat de aandelenklasse B waarin u belegd hebt, gaat fuseren met aandelenklasse

Nadere informatie

Ruilverhouding fondsen

Ruilverhouding fondsen Ruilverhouding fondsen Dit document dient enkel ter informatie en is 1) geen voorstel of aanbod tot het aankopen of verhandelen van de financiële instrumenten hierin beschreven en 2) geen beleggingsadvies.

Nadere informatie

Vereenvoudigd prospectus December 2011. Beleggingsvennootschap met Veranderlijk Kapitaal naar Luxemburgs recht

Vereenvoudigd prospectus December 2011. Beleggingsvennootschap met Veranderlijk Kapitaal naar Luxemburgs recht Vereenvoudigd prospectus December 2011 Beleggingsvennootschap met Veranderlijk Kapitaal naar Luxemburgs recht De SICAV is een Beleggingsvennootschap met Veranderlijk Kapitaal met meerdere compartimenten,

Nadere informatie

Orders via Beleggersgiro moeten ontvangen zijn voor (=T) Uw order wordt uitgevoerd Via Beurs

Orders via Beleggersgiro moeten ontvangen zijn voor (=T) Uw order wordt uitgevoerd Via Beurs LU0951484681 Rorento 15.00 uur (= T) 2 handelsdagen later tegen NAV T + 1 dag Buitenland LU0927664036 Kempen Global Property Index Fund 15.00 uur (= T) 2 handelsdagen later tegen NAV T + 1 dag Buitenland

Nadere informatie

Financial Research & Development nv. Prestaties Top Selection Equities en Top Selection Opportunities. Februari 2005

Financial Research & Development nv. Prestaties Top Selection Equities en Top Selection Opportunities. Februari 2005 Financial Research & Development nv Prestaties Top Selection Equities en Top Selection Opportunities Februari 2005 De prestaties sinds begin 2003 van de twee klassieke Top Selection aandelenfondsen vergeleken

Nadere informatie

Mededeling betreffende het dividend

Mededeling betreffende het dividend Mededeling betreffende het dividend Hierbij delen wij u mee dat u, als u op 15/09/2015 aandeelhouder was van één van onderstaande Aandelenklassen, een tussentijds dividend zult ontvangen voor die Aandelenklasse.

Nadere informatie

TG Fund Management B.V. Amsterdam

TG Fund Management B.V. Amsterdam INHOUDSOPGAVE Pagina - Balans per 31 december 2012 voor resultaatbestemming 3 - Winst- en verliesrekening over 2012 4 - Toelichting Algemeen en Waarderingsgrondslagen 5 - Toelichting op de Balans en Winst-

Nadere informatie

KBL EPB Bond Fund. Vereenvoudigd Prospectus December 2011. Beleggingsvennootschap met Veranderlijk Kapitaal naar Luxemburgs Recht

KBL EPB Bond Fund. Vereenvoudigd Prospectus December 2011. Beleggingsvennootschap met Veranderlijk Kapitaal naar Luxemburgs Recht KBL EPB Bond Fund Vereenvoudigd Prospectus December 2011 Beleggingsvennootschap met Veranderlijk Kapitaal naar Luxemburgs Recht De SICAV is een Beleggingsvennootschap met Veranderlijk Kapitaal met meerdere

Nadere informatie

DIT DOCUMENT IS BELANGRIJK EN VEREIST UW ONMIDDELLIJKE AANDACHT.

DIT DOCUMENT IS BELANGRIJK EN VEREIST UW ONMIDDELLIJKE AANDACHT. DIT DOCUMENT IS BELANGRIJK EN VEREIST UW ONMIDDELLIJKE AANDACHT. Indien u niet zeker weet wat u moet doen, raadpleeg dan onmiddellijk uw effectenmakelaar (broker), bankmanager, juridisch adviseur, accountant,

Nadere informatie

Stichting Bewaarbedrijf Guestos. te Amsterdam. Jaarrekening 2009 - 1 -

Stichting Bewaarbedrijf Guestos. te Amsterdam. Jaarrekening 2009 - 1 - te Amsterdam Jaarrekening 2009-1 - - 2 - Stichting Bewaarbedrijf Guestos Inhoudsopgave Jaarrekening 2009 Balans 4 Staat van baten en lasten 5 Toelichting 6 Accountantsverklaring 8 Amsterdam, 29 april 2010-3

Nadere informatie

Informatiefiche Argenta Fund of Funds

Informatiefiche Argenta Fund of Funds Informatiefiche Argenta Fund of Funds Zeer Defensief Kapitalisatie 29-06-2017 Argenta Fund of Funds Zeer Defensief is een compartiment van 'Argenta Fund of Funds', een SICAV naar Luxemburgs recht (beleggingsvennootschap

Nadere informatie

Vereenvoudigd prospectus: compartiment KBC BONDS CAPITAL FUND

Vereenvoudigd prospectus: compartiment KBC BONDS CAPITAL FUND Vereenvoudigd prospectus: compartiment KBC BONDS CAPITAL FUND i) Informatie over de sicav KBC BONDS (1) Beknopte voorstelling van de sicav KBC BONDS Oprichtingsdatum: 20 december 1991 Lidstaat van statutaire

Nadere informatie

Stichting Bewaarbedrijf Guestos. te Amsterdam. Jaarrekening 2008 - 1 -

Stichting Bewaarbedrijf Guestos. te Amsterdam. Jaarrekening 2008 - 1 - te Amsterdam Jaarrekening 2008-1 - - 2 - Stichting Bewaarbedrijf Guestos Inhoudsopgave Jaarrekening 2008 Balans 4 Staat van baten en lasten 5 Toelichting 6 Accountantsverklaring 8 Amsterdam, 6 april 2009-3

Nadere informatie

Referentiemunt van de sicav: KBL European Private Bankers SA Ernst & Young; 7, Parc d Activité Sydrall, L-5365 Munsbach

Referentiemunt van de sicav: KBL European Private Bankers SA Ernst & Young; 7, Parc d Activité Sydrall, L-5365 Munsbach Vereenvoudigd prospectus: compartiment KBC BONDS CORPORATES EURO i) Informatie over de sicav KBC BONDS (1) Beknopte voorstelling van de sicav KBC BONDS Oprichtingsdatum: 20 december 1991 Lidstaat van statutaire

Nadere informatie

Halfjaarbericht eerste helft 1997 ABN AMRO Asset Management TOTAAL BEHEERD VERMOGEN TOEGENOMEN MET 21 PROCENT

Halfjaarbericht eerste helft 1997 ABN AMRO Asset Management TOTAAL BEHEERD VERMOGEN TOEGENOMEN MET 21 PROCENT Amsterdam, 11 juli 1997 Halfjaarbericht eerste helft 1997 ABN AMRO Asset Management TOTAAL BEHEERD VERMOGEN TOEGENOMEN MET 21 PROCENT Totaal vermogen beheerd door ABN AMRO Asset Management wereldwijd in

Nadere informatie

Halfjaarverslag (niet gereviseerd) per 30 juni 2013. Beleggingsvennootschap met Veranderlijk Kapitaal naar Luxemburgs recht

Halfjaarverslag (niet gereviseerd) per 30 juni 2013. Beleggingsvennootschap met Veranderlijk Kapitaal naar Luxemburgs recht Halfjaarverslag (niet gereviseerd) per 30 juni 2013 Beleggingsvennootschap met Veranderlijk Kapitaal naar Luxemburgs recht R.C.S. Luxembourg B 149 251 De Nederlandse versie is een nauwgezette vertaling

Nadere informatie

Lijst van te fuseren Compartimenten van J.P. Morgan Asset Management met ISINs

Lijst van te fuseren Compartimenten van J.P. Morgan Asset Management met ISINs Lijst van te fuseren Compartimenten van J.P. Morgan Asset Management s augustus 2013 Dit document wordt uitsluitend en als enige bedoeling ter informatie uitgebracht ter hulp bij het informeren naar uw

Nadere informatie

BNP Paribas L1 Bond World Emerging Corporate afgekort tot BNPP L1 Bond World Emerging Corporate

BNP Paribas L1 Bond World Emerging Corporate afgekort tot BNPP L1 Bond World Emerging Corporate Bond World Emerging Corporate Presentatie van de Vennootschap BNP Paribas L1 is opgericht in Luxemburg op 29 november 1989 voor een onbeperkte duur in de vorm van een beleggingsmaatschappij met veranderlijk

Nadere informatie

de ICBE/het Fonds: de BEVEK naar Luxemburgs recht, genaamd BNP PARIBAS L1. Dit Fonds wordt beheerd door BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS LUXEMBOURG.

de ICBE/het Fonds: de BEVEK naar Luxemburgs recht, genaamd BNP PARIBAS L1. Dit Fonds wordt beheerd door BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS LUXEMBOURG. Aanvullende informatie bij de Essentiële Beleggersinformatie in het kader van de distributie in België van aandelen van instellingen voor collectieve belegging in effecten vallend onder het recht van een

Nadere informatie

Vereenvoudigd prospectus: compartiment KBC BONDS EUROPE

Vereenvoudigd prospectus: compartiment KBC BONDS EUROPE Vereenvoudigd prospectus: compartiment KBC BONDS EUROPE i) Informatie over de sicav KBC BONDS (1) Beknopte voorstelling van de sicav KBC BONDS Oprichtingsdatum: 20 december 1991 Lidstaat van statutaire

Nadere informatie

Essentiële beleggersinformatie

Essentiële beleggersinformatie Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld om u meer inzicht te geven

Nadere informatie

Triodos Custody bv JAARVERSLAG 2008. TlCustody

Triodos Custody bv JAARVERSLAG 2008. TlCustody Triodos Custody bv JAARVERSLAG 2008 TlCustody Inhoud 3 Directieverslag Jaarrekening 2008 4 Balans per 31 december 2008 5 Winst- en verliesrekening over 2008 6 Toelichting op de balans en de winst- en verliesrekening

Nadere informatie

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2013

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2013 Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM Rapport inzake de jaarrekening 2013 Inhoudsopgave Pagina Opdracht 1 Algemeen 1 Resultaten 1 Financiële positie 2 Kengetallen

Nadere informatie

Essentiële beleggersinformatie

Essentiële beleggersinformatie Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld om u meer inzicht te geven

Nadere informatie

Asia Pacific Performance

Asia Pacific Performance Essentiële Beleggersinformatie 26 juni 2015 Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven

Nadere informatie

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2015

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2015 Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM Rapport inzake de jaarrekening 2015 Inhoudsopgave Pagina Opdracht 1 Algemeen 1 Resultaten 1 Financiële positie 2 Fiscale positie

Nadere informatie

Legg Mason Global Funds FCP (Luxemburg) Gemeenschappelijk beleggingsfonds met Verschillende Compartimenten naar Luxemburgs recht

Legg Mason Global Funds FCP (Luxemburg) Gemeenschappelijk beleggingsfonds met Verschillende Compartimenten naar Luxemburgs recht VERGOEDINGEN, PROVISIE EN KOSTEN Legg Mason Global Funds FCP (Luxemburg) Gemeenschappelijk beleggingsfonds met Verschillende Compartimenten naar Luxemburgs recht A) Van de reeks CitiEquity 1. Legg Mason

Nadere informatie

Vereenvoudigd prospectus: compartiment KBC BONDS INCOME FUND

Vereenvoudigd prospectus: compartiment KBC BONDS INCOME FUND Vereenvoudigd prospectus: compartiment KBC BONDS INCOME FUND i) Informatie over de sicav KBC BONDS (1) Beknopte voorstelling van de sicav KBC BONDS Oprichtingsdatum: 20 december 1991 Lidstaat van statutaire

Nadere informatie

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2014

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2014 Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM Rapport inzake de jaarrekening 2014 Inhoudsopgave Pagina Opdracht 1 Algemeen 1 Resultaten 1 Financiële positie 2 Kengetallen

Nadere informatie

HALFJAARVERSLAG 2015 VAN HET GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS NAAR FRANS RECHT CARMIGNAC PROFIL REACTIF 100

HALFJAARVERSLAG 2015 VAN HET GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS NAAR FRANS RECHT CARMIGNAC PROFIL REACTIF 100 HALFJAARVERSLAG 2015 VAN HET GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS NAAR FRANS RECHT CARMIGNAC PROFIL REACTIF 100 (Verrichtingen van het op 30 juni 2015 afgesloten boekjaar) 24, place Vendôme 75001 Parijs -

Nadere informatie

I. Algemene voorwaarden van de grensoverschrijdende fusie

I. Algemene voorwaarden van de grensoverschrijdende fusie Amundi Funds Société d investissement à capital variable naar Luxemburgs recht Statutaire zetel: 5, Allée Scheffer L-2520 Luxembourg R.C.S. de Luxembourg B-68.806 Geachte aandeelhouder, Luxemburg, 26 februari

Nadere informatie

Vereenvoudigd Prospectus December 2011. KBL EPB Fund

Vereenvoudigd Prospectus December 2011. KBL EPB Fund Vereenvoudigd Prospectus December 2011 Dit vereenvoudigd prospectus bevat de belangrijkste informatie met betrekking tot de SICAV KBL EPB FUND. Voor alle aanvullende informatie dient de belegger, alvorens

Nadere informatie

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus mei 2010 DWS Invest beleggingsvennootschap conform Richtlijn 85/611/EEG Boulevard Konrad Adenauer 2, L-1115 Luxemburg De informatie die in deze bijlage bij

Nadere informatie

WINNING FUNDS. Société d'investissement à Capital Variable. Halfjaarverslag en niet-gereviseerde rekeningen. R.C.S. Luxembourg N B LUXEMBOURG

WINNING FUNDS. Société d'investissement à Capital Variable. Halfjaarverslag en niet-gereviseerde rekeningen. R.C.S. Luxembourg N B LUXEMBOURG WINNING FUNDS Société d'investissement à Capital Variable R.C.S. Luxembourg N B 78 249 LUXEMBOURG WINNING FUNDS Voor bijkomende informatie kunt u contact opnemen met: NN Investment Partners P.O. Box 90470

Nadere informatie

TRIODOS CUSTODY BV Jaarverslag 2007

TRIODOS CUSTODY BV Jaarverslag 2007 1 TRIODOS CUSTODY BV Jaarverslag 2007 INHOUDSOPGAVE Directieverslag 3 Jaarrekening 2007 Balans per 31 december 2007 4 Winst- en verliesrekening over 2007 5 Toelichting op de balans en de winst- en verliesrekening

Nadere informatie

HALFJAARVERSLAG 2015 VAN HET GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS NAAR FRANS RECHT CARMIGNAC PROFIL REACTIF 50

HALFJAARVERSLAG 2015 VAN HET GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS NAAR FRANS RECHT CARMIGNAC PROFIL REACTIF 50 HALFJAARVERSLAG 2015 VAN HET GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS NAAR FRANS RECHT CARMIGNAC PROFIL REACTIF 50 (Verrichtingen van het op 30 juni 2015 afgesloten boekjaar) 24, place Vendôme 75001 Parijs -

Nadere informatie

TG Fund Management B.V. Amsterdam

TG Fund Management B.V. Amsterdam INHOUDSOPGAVE Pagina - Balans per 30 juni 2010 3 - Winst- en verliesrekening over eerste halfjaar 2010 4 - Toelichting Algemeen en Waarderingsgrondslagen 5 - Toelichting op de Balans en Winst- en Verliesrekening

Nadere informatie

Vereenvoudigd prospectus: compartiment KBC BONDS CONVERTIBLES

Vereenvoudigd prospectus: compartiment KBC BONDS CONVERTIBLES Vereenvoudigd prospectus: compartiment KBC BONDS CONVERTIBLES i) Informatie over de sicav KBC BONDS (1) Beknopte voorstelling van de sicav KBC BONDS Oprichtingsdatum: 20 december 1991 Lidstaat van statutaire

Nadere informatie

BI CARMIGNAC PATRIMOINE

BI CARMIGNAC PATRIMOINE BI CARMIGNAC PATRIMOINE Beleggingsdoelstelling Het compartiment belegt in het fonds Carmignac Patrimoine A (acc) EUR (ISIN: FR0010135103). Dit fonds behoort tot de categorie gediversifieerd en heeft als

Nadere informatie

Stichting Bewaarbedrijf Guestos. te Amsterdam. Jaarrekening 2010 - 1 -

Stichting Bewaarbedrijf Guestos. te Amsterdam. Jaarrekening 2010 - 1 - te Amsterdam Jaarrekening 2010-1 - - 2 - Stichting Bewaarbedrijf Guestos Inhoudsopgave Jaarrekening 2010 Balans 4 Staat van baten en lasten 5 Toelichting 6 Accountantsverklaring 8 Amsterdam, 12 april 2011-3

Nadere informatie

De Raad van Bestuur van de sicav Indosuez Funds heeft de volgende wijzigingen vooropgesteld:

De Raad van Bestuur van de sicav Indosuez Funds heeft de volgende wijzigingen vooropgesteld: Luxemburg, 14 november 2016 Geachte mevrouw, geachte heer, Als depositobank waar uw aandelen van de sicav Indosuez Funds zijn ondergebracht, brengen wij u op de hoogte van de veranderingen waartoe de Raad

Nadere informatie

DE FONDSENLIJST PER BEHEERDER

DE FONDSENLIJST PER BEHEERDER Een selectie van performante beheerders! Uw contract laat u toe uw spaartegoed volledig vrij te beheren. U selecteert zelf, met de hulp van uw raadgever, de fondsen die overeenstemmen met uw strategie,

Nadere informatie

Beheersreglement van de interne fondsen WinSave Invest op 01/12/2009.

Beheersreglement van de interne fondsen WinSave Invest op 01/12/2009. 1/17 Beheersreglement van de interne fondsen WinSave Invest op 01/12/2009. 1. Specifieke bepalingen per intern fonds WFS Active Protection Fund - Benaming van het fonds: WFS Active Protection Fund - Datum

Nadere informatie

Resultatenrekening. B. Andere

Resultatenrekening. B. Andere Resultatenrekening I. Waardeverminderingen, minderwaarden en meerwaarden A. Obligaties en andere schuldinstrumenten a) Obligaties C. Aandelen en andere met aandelen gelijk te stellen waardepapieren a)

Nadere informatie

HALFJAARVERSLAG 2015 VAN HET GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS NAAR FRANS RECHT CARMIGNAC INVESTISSEMENT LATITUDE

HALFJAARVERSLAG 2015 VAN HET GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS NAAR FRANS RECHT CARMIGNAC INVESTISSEMENT LATITUDE HALFJAARVERSLAG 2015 VAN HET GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS NAAR FRANS RECHT CARMIGNAC INVESTISSEMENT LATITUDE (Verrichtingen van het op 30 juni 2015 afgesloten boekjaar) 24, place Vendôme 75001 Paris

Nadere informatie

TRIODOS CUSTODY BV Jaarverslag 2013

TRIODOS CUSTODY BV Jaarverslag 2013 1 TRIODOS CUSTODY BV Jaarverslag 2013 INHOUDSOPGAVE Directieverslag 3 Jaarrekening 2013 Balans per 31 december 2013 4 Winst- en verliesrekening over 2013 5 Toelichting op de balans en de winst- en verliesrekening

Nadere informatie

Essentiële Beleggersinformatie 19 februari 2014

Essentiële Beleggersinformatie 19 februari 2014 Essentiële Beleggersinformatie 19 februari 2014 Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven

Nadere informatie

OPROEPING AGENDA JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING

OPROEPING AGENDA JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING PER AANGETEKENDE ZENDING NATIXIS AM FUNDS Société d investissement à capital variable naar Luxemburgs recht Hoofdkantoor: 5 allée Scheffer, L-2520 Luxemburg Groothertogdom Luxemburg R.C.S Luxembourg B

Nadere informatie

10 jaar. 3 jaar. 5 jaar

10 jaar. 3 jaar. 5 jaar Legg Mason Global Funds plc Gegevens per 0 september 202 en Vastrentende Compartimenten De weergegeven Klasse is de Klasse A Uitkeringsdeelbewijzen, uitgezonderd voor Legg Mason Western Asset US Adjustable

Nadere informatie

BELGISCH ADDENDUM BIJ HET UITGIFTEPROSPECTUS CARMIGNAC PORTFOLIO

BELGISCH ADDENDUM BIJ HET UITGIFTEPROSPECTUS CARMIGNAC PORTFOLIO BELGISCH ADDENDUM BIJ HET UITGIFTEPROSPECTUS CARMIGNAC PORTFOLIO Beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal naar Luxemburgs recht met verschillende compartimenten in overeenstemming met de richtlijn

Nadere informatie

ARGENTA LIFE WERELD AANDELEN * (INTERN COLLECTIEF FONDS IN EURO)

ARGENTA LIFE WERELD AANDELEN * (INTERN COLLECTIEF FONDS IN EURO) ARGENTA LIFE WERELD AANDELEN * (INTERN COLLECTIEF FONDS IN EURO) * Voorheen Argenta Life Japanse Aandelen. Continuum_Wereld_v20110527NL 1/6 1. ORGANISATIE VAN DE MAATSCHAPPIJ... 3 2. DOELSTELLING, BELEGGINGSBELEID

Nadere informatie

TRIODOS CUSTODY BV Jaarverslag 2012

TRIODOS CUSTODY BV Jaarverslag 2012 1 TRIODOS CUSTODY BV Jaarverslag 2012 INHOUDSOPGAVE Directieverslag 3 Jaarrekening 2012 Balans per 31 december 2012 4 Winst- en verliesrekening over 2012 5 Toelichting op de balans en de winst- en verliesrekening

Nadere informatie

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus Dexia Bonds Beleggingsvennootschap conform Richtlijn 85/611/EEG 69, route d Esch, L 2953 Luxemburg Beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal naar Luxemburgs

Nadere informatie

MPC PRIVATE EQUITYFONDS

MPC PRIVATE EQUITYFONDS MPC PRIVATE EQUITYFONDS GLOBAL 8 CV GRONINGEN Financieel verslag 2011 MPC Private Equityfond Global 8 CV Groningen JAARVERSLAG Hierbij bieden wij u het jaarverslag 2011 aan van MPC Private Equityfonds

Nadere informatie

Stichting Bewaarbedrijf Guestos. te Amsterdam. Jaarrekening 2012 - 1 -

Stichting Bewaarbedrijf Guestos. te Amsterdam. Jaarrekening 2012 - 1 - te Amsterdam Jaarrekening 2012-1 - - 2 - Stichting Bewaarbedrijf Guestos Inhoudsopgave Jaarrekening 2012 Balans 4 Staat van baten en lasten 5 Toelichting 6 Accountantsverklaring 8 Amsterdam, 15 februari

Nadere informatie

NN First Class Balanced Return Fund

NN First Class Balanced Return Fund NN First Class Balanced Return Fund Alle Fonds onder de loep cijfers zijn per 31/03/015 Het NN First Class Balanced Return Fonds won in het eerste kwartaal 8,9% Zeer sterke performances van aandelen en

Nadere informatie

I. Algemene voorwaarden van de grensoverschrijdende fusie

I. Algemene voorwaarden van de grensoverschrijdende fusie Amundi Funds Société d investissement à capital variable naar Luxemburgs recht Statutaire zetel: 5, Allée Scheffer L-2520 Luxembourg R.C.S. de Luxembourg B-68.806 Geachte houder, Luxemburg, 12 februari

Nadere informatie

BNP PARIBAS L1 SICAV. HALFJAARVERSLAG per 30/06/2014. R.C.S Luxembourg B 32 327

BNP PARIBAS L1 SICAV. HALFJAARVERSLAG per 30/06/2014. R.C.S Luxembourg B 32 327 BNP PARIBAS L1 SICAV HALFJAARVERSLAG per 30/06/2014 R.C.S Luxembourg B 32 327 BNP Paribas L1 Inhoud Pagina Organisatie 3 Informatie 5 Financiële staten per 30/06/2014 6 Kerncijfers over de laatste 3 jaren

Nadere informatie

Fusie tussen sub-fondsen en opheffing paraplufonds Vragen & Antwoorden voor tussenpersonen

Fusie tussen sub-fondsen en opheffing paraplufonds Vragen & Antwoorden voor tussenpersonen . Maart 2014 Dit document wordt uitsluitend en als enige bedoeling ter informatie uitgebracht ter hulp bij het informeren naar uw onderliggende klanten. De hierin opgenomen informatie mag dan ook niet

Nadere informatie

Essentiële Beleggersinformatie 1 oktober 2013

Essentiële Beleggersinformatie 1 oktober 2013 Essentiële Beleggersinformatie 1 oktober 2013 Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven

Nadere informatie

OPROEPING. 16 mei 2014 om 10.00 uur

OPROEPING. 16 mei 2014 om 10.00 uur MIROVA FUNDS Beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal naar Luxemburgs recht Hoofdkantoor: 5, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg Groothertogdom Luxemburg R.C.S Luxembourg B 148004 OPROEPING Luxembourg,

Nadere informatie

VERKORT PROSPECTUS DECEMBER 2008 ALGEMENE INLICHTINGEN. Juridische vorm:

VERKORT PROSPECTUS DECEMBER 2008 ALGEMENE INLICHTINGEN. Juridische vorm: PARWORLD TRACK CONTINENTAL EUROPE Subfonds van PARWORLD, Luxemburgse beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal (hierna de SICAV genoemd) Opgericht op 11 augustus 2000 VERKORT PROSPECTUS DECEMBER

Nadere informatie

Fonds- en tarievenoverzicht

Fonds- en tarievenoverzicht Fonds- en tarievenoverzicht Geldig per 1 september 2014 Inhoudsopgave 1 Actueel fondsaanbod 1 2 Kosten beleggen 2 3 Doorgeven beleggingsorders 3 4 Feestdagen 3 5 Verwerking beleggingsorders 3 6 Verwerking

Nadere informatie

STICHTING BEWAARBEDRIJF HERMES II

STICHTING BEWAARBEDRIJF HERMES II JAARREKENING 2010 INHOUDSOPGAVE Bestuursverslag Balans per 31 december 2010 Staat van baten en lasten over 2010 Toelichting behorende tot de jaarrekening 2010 Overige gegevens Algemeen Stichting Bewaarbedrijf

Nadere informatie

BNP Paribas Garantie Fondsen besloten fondsen voor gemene rekening

BNP Paribas Garantie Fondsen besloten fondsen voor gemene rekening BNP Paribas Garantie Fondsen -BNP Paribas Best of World Garantie Fonds Vereffeningsverslag 18-12-2012 BNP Paribas Garantie Fondsen besloten fondsen voor gemene rekening Beheerder BNP Paribas Investment

Nadere informatie

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus April 2010 TRIODOS SICAV I sicav naar Luxemburgse recht conform Richtlijn 85/611/EEG Route D Esch, 69, 1470 Luxemburg LUXEMBURG De informatie die in deze bijlage

Nadere informatie

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus April 2010

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus April 2010 Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus April 2010 ARGENTA-FUND De vennootschap ARGENTA-FUND (hierna "de vennootschap" genoemd) is een beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal ("SICAV") met

Nadere informatie

Nieuweroordweg 1, 3704 EC te Zeist Telefoon 030 693 65 00 Fax 030 694 2440

Nieuweroordweg 1, 3704 EC te Zeist Telefoon 030 693 65 00 Fax 030 694 2440 Registratiedocument Triodos Investment Management B.V. Algemene gegevens Triodos Investment Management Triodos Investment Management B.V. (Triodos Investment Management) is een besloten vennootschap met

Nadere informatie

REGISTRATIEDOCUMENT als bedoeld in bijlage D van het Besluit toezicht financiële ondernemingen Wft.

REGISTRATIEDOCUMENT als bedoeld in bijlage D van het Besluit toezicht financiële ondernemingen Wft. REGISTRATIEDOCUMENT als bedoeld in bijlage D van het Besluit toezicht financiële ondernemingen Wft. Haven European Value Fund (het European Value Fund ) is een semi open-end beleggingsfonds voor gemene

Nadere informatie

Brief aan de aandeelhouder MUTATIE

Brief aan de aandeelhouder MUTATIE Brief aan de aandeelhouder MUTATIE Mevrouw, Mijnheer, Hierbij delen we u, als aandeelhouder van aandelen van het Gemeenschappelijk Beleggingsfonds AMUNDI ETF GREEN TECH LIVING PLANET - (FR0010949479),

Nadere informatie

DIT DOCUMENT IS BELANGRIJK EN VEREIST UW ONMIDDELLIJKE AANDACHT.

DIT DOCUMENT IS BELANGRIJK EN VEREIST UW ONMIDDELLIJKE AANDACHT. DIT DOCUMENT IS BELANGRIJK EN VEREIST UW ONMIDDELLIJKE AANDACHT. Indien u niet zeker weet wat u moet doen, raadpleeg dan onmiddellijk uw effectenmakelaar (broker), bankmanager, juridisch adviseur, accountant,

Nadere informatie

STICHTING BEWAARDER COMMODITY DISCOVERY FUND. (Voorheen Stichting Bewaarder Gold & Discovery Fund) AMERSFOORT JAARREKENING 2012

STICHTING BEWAARDER COMMODITY DISCOVERY FUND. (Voorheen Stichting Bewaarder Gold & Discovery Fund) AMERSFOORT JAARREKENING 2012 (Voorheen Stichting Bewaarder Gold & Discovery Fund) JAARREKENING 2012 INHOUDSOPGAVE Bestuursverslag Balans Winst- en verliesrekening Toelichting behorende tot de jaarrekening Overige gegevens Controleverklaring

Nadere informatie

BELEGGINGSFONDSEN ZONDER PROVISIE

BELEGGINGSFONDSEN ZONDER PROVISIE Hoe vindt u snel uw beleggingsfonds(en)? Klik op CTRL + F (zoeken). Rechtsboven verschijnt een invulscherm. Vul nu de ISIN-code óf (een deel van) de naam van uw beleggingsfonds in. Klik tot slot op Volgende.

Nadere informatie

HALFJAARVERSLAG 2015 VAN HET GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS NAAR FRANS RECHT CARMIGNAC COURT TERME

HALFJAARVERSLAG 2015 VAN HET GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS NAAR FRANS RECHT CARMIGNAC COURT TERME HALFJAARVERSLAG 2015 VAN HET GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS NAAR FRANS RECHT CARMIGNAC COURT TERME (Verrichtingen van het op 30 juni 2015 afgesloten boekjaar) 24, place Vendôme 75001 Paris - Tel.: 01

Nadere informatie

Belgisch addendum bij het uitgifteprospectus

Belgisch addendum bij het uitgifteprospectus Belgisch addendum bij het uitgifteprospectus CapitalatWork Umbrella Fund SICAV Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht overeenkomstig richtlijn 85/611/EEG 69, route d'esch, L -1014 Luxembourg De informatie

Nadere informatie

Stichting Bewaarder BNP Paribas Beleggingsfondsen NL. te Amsterdam. Jaarrekening 2012

Stichting Bewaarder BNP Paribas Beleggingsfondsen NL. te Amsterdam. Jaarrekening 2012 Stichting Bewaarder BNP Paribas Beleggingsfondsen NL te Amsterdam Jaarrekening 2012 Inhoudsopgave Blad Verslag van het Bestuur 2 Jaarrekening Balans per 31 december 2012 4 Staat van baten en lasten over

Nadere informatie

BELGISCH ADDENDUM BIJ HET UITGIFTEPROSPECTUS

BELGISCH ADDENDUM BIJ HET UITGIFTEPROSPECTUS BELGISCH ADDENDUM BIJ HET UITGIFTEPROSPECTUS ADDENDUM VAN AUGUSTUS 2010 BIJ HET PROSPECTUS VAN DECEMBER 2009 INVESCO FUNDS SERIES 15 Gemeenschappelijk beleggingsfonds naar Iers recht conform de Richtlijn

Nadere informatie

Alleen bedoeld voor professionele beleggers - Februari 2011. Samenvoeging van subfondsen. BNP Paribas L1 en Parvest

Alleen bedoeld voor professionele beleggers - Februari 2011. Samenvoeging van subfondsen. BNP Paribas L1 en Parvest Alleen bedoeld voor professionele beleggers - Februari 2011 Samenvoeging van subfondsen en Parvest Samenvoeging van subfondsen - en Parvest I februari 2011 I 2 Sinds het samengaan met Fortis Investments,

Nadere informatie

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus - juli 2009 Lombard Odier Darier Hentsch Invest

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus - juli 2009 Lombard Odier Darier Hentsch Invest Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus - juli 2009 Lombard Odier Darier Hentsch Invest Beleggingsmaatschappij met variabel kapitaal (SICAV), ingeschreven in Luxemburg conform de ichtlijn 85/611/EEG

Nadere informatie

Kennisgeving van Fusie tussen Compartimenten

Kennisgeving van Fusie tussen Compartimenten Kennisgeving van Fusie tussen Compartimenten Samenvatting Dit deel bevat belangrijke informatie over de fusie die voor u als aandeelhouder van belang is. Meer informatie kunt u vinden in de Gedetailleerde

Nadere informatie

TG Fund Management B.V. Amsterdam

TG Fund Management B.V. Amsterdam INHOUDSOPGAVE Pagina - Balans per 30 juni 2012 3 - Winst- en verliesrekening over eerste halfjaar 2012 4 - Toelichting Algemeen en Waarderingsgrondslagen 5 - Toelichting op de Balans en Winst- en Verliesrekening

Nadere informatie

De datum van inwerkingtreding is voorzien voor 15 november I. Vergelijking tussen het geabsorbeerde en het absorberende subfonds

De datum van inwerkingtreding is voorzien voor 15 november I. Vergelijking tussen het geabsorbeerde en het absorberende subfonds Amundi Funds Société d Investissement à Capital Variable naar luxemburgse recht Statutaire zetel: 5, Allée Scheffer L-2520 Luxembourg R.C.S. de Luxembourg B-68.806 Geachte aandeelhouder, Luxemburg, 10

Nadere informatie

SHARE. Compartiment SHARE ENERGY

SHARE. Compartiment SHARE ENERGY SHARE Beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal (BEVEK naar Luxemburgs recht) met compartimenten van activa die meerwaarden nastreven, verdeeld per geografische zones of economische sectoren Compartiment

Nadere informatie

RFM Regulated Fund Management BV Registratiedocument (als bedoeld in artikel 4:48 lid 1 Wet op het financieel toezicht)

RFM Regulated Fund Management BV Registratiedocument (als bedoeld in artikel 4:48 lid 1 Wet op het financieel toezicht) RFM Regulated Fund Management BV Registratiedocument (als bedoeld in artikel 4:48 lid 1 Wet op het financieel toezicht) I Gegevens betreffende de werkzaamheden van de beheerder RFM Regulated Fund Management

Nadere informatie

Rapportage 2e kwartaal 2016

Rapportage 2e kwartaal 2016 De heer A. de Vries en/of Mevrouw C. de Vries-Janssen Kerkstraat 43a 1000 AB Amsterdam a_devries33@upcmail.nl Rapportage 2e kwartaal 2016 1 april 2016 t/m 30 juni 2016 Vermogensontwikkeling Rendementsontwikkeling

Nadere informatie

FOR PROFESSIONAL INVESTORS. Emerging Dividends. Grip op je Vermogen, Den Haag, september 2012

FOR PROFESSIONAL INVESTORS. Emerging Dividends. Grip op je Vermogen, Den Haag, september 2012 FOR PROFESSIONAL INVESTORS Emerging Dividends Grip op je Vermogen, Den Haag, september 2012 Emerging Dividends I september 2012 I 2 Op zoek naar inkomen even Google checken GoogleTM zoek-activiteit naar

Nadere informatie

Wij raden u aan om dit document zorgvuldig te lezen en fiscaal en beleggingsadvies in te winnen alvorens een definitieve beslissing te nemen.

Wij raden u aan om dit document zorgvuldig te lezen en fiscaal en beleggingsadvies in te winnen alvorens een definitieve beslissing te nemen. JPMorgan Investment Funds Société d Investissement à Capital Variable (the "Company") Registered Office: European Bank & Business Centre, 6 route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Grand Duchy of Luxembourg

Nadere informatie

STICHTING BEWAARBEDRIJF HERMES II AMERSFOORT JAARREKENING 2011

STICHTING BEWAARBEDRIJF HERMES II AMERSFOORT JAARREKENING 2011 JAARREKENING 2011 INHOUDSOPGAVE Bestuursverslag Balans per 31 december 2011 Winst- en verliesrekening over 2011 Toelichting behorende tot de jaarrekening 2011 Overige gegevens Controleverklaring van de

Nadere informatie

Risico- en. compartiment. een zo hoog. het belegdee. beleggen in. 20- index samenstellen. Aanbeveling Dit die nemen. België hebben.

Risico- en. compartiment. een zo hoog. het belegdee. beleggen in. 20- index samenstellen. Aanbeveling Dit die nemen. België hebben. Essentiële beleggersinformatie Dit document geeft u essentiële beleggersinformatie over dit fonds. Het is geen marketingmatem eriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld omm

Nadere informatie

Jaarbericht 1996 ABN AMRO Asset Management TOTAAL BEHEERD VERMOGEN TOEGENOMEN MET 39 PROCENT

Jaarbericht 1996 ABN AMRO Asset Management TOTAAL BEHEERD VERMOGEN TOEGENOMEN MET 39 PROCENT Amsterdam, 21 januari 1997 Jaarbericht 1996 ABN AMRO Asset Management TOTAAL BEHEERD VERMOGEN TOEGENOMEN MET 39 PROCENT Totaal vermogen beheerd door ABN AMRO Asset Management wereldwijd in 1996 gegroeid

Nadere informatie

BI CARMIGNAC PATRIMOINE A EUR ACC

BI CARMIGNAC PATRIMOINE A EUR ACC BI CARMIGNAC PATRIMOINE A EUR ACC Beleggingsdoelstelling Het interne beleggingsfonds belegt in het fonds Carmignac Patrimoine A EUR acc (ISIN: FR0010135103). Dit fonds behoort tot de categorie gediversifieerd

Nadere informatie

De fondstips voor 2014: VS, Europa en Japan [lang voor de site]

De fondstips voor 2014: VS, Europa en Japan [lang voor de site] De fondstips voor 2014: VS, Europa en Japan [lang voor de site] Banken tippen voor dit jaar beleggingsfondsen die beleggen in de Verenigde Staten en Europa, maar ook een aantal specifieke opkomende marktenfondsen

Nadere informatie

BNP Paribas Fund IV -BNP Paribas Rente Gigant Garantie Fonds II

BNP Paribas Fund IV -BNP Paribas Rente Gigant Garantie Fonds II BNP Paribas Fund IV -BNP Paribas Rente Gigant Garantie Fonds II Vereffeningsverslag 31 maart 2014 BNP Paribas Fund IV besloten fonds voor gemene rekening met een open-end structuur Beheerder BNP Paribas

Nadere informatie

DIT DOCUMENT IS BELANGRIJK EN VEREIST UW ONMIDDELLIJKE AANDACHT. WIN BIJ TWIJFEL PROFESSIONEEL ADVIES IN.

DIT DOCUMENT IS BELANGRIJK EN VEREIST UW ONMIDDELLIJKE AANDACHT. WIN BIJ TWIJFEL PROFESSIONEEL ADVIES IN. DIT DOCUMENT IS BELANGRIJK EN VEREIST UW ONMIDDELLIJKE AANDACHT. WIN BIJ TWIJFEL PROFESSIONEEL ADVIES IN. De Bestuurders aanvaarden de verantwoordelijkheid voor de nauwkeurigheid van de inhoud van dit

Nadere informatie

Gordiaan Vastgoed BV. Jaarrekening 2009

Gordiaan Vastgoed BV. Jaarrekening 2009 Gordiaan Vastgoed BV Jaarrekening 2009 Inhoudsopgave pagina Directieverslag 3 Jaarrekening 1. Ten geleide 4 2. Grondslagen van waardering van activa en passiva en van bepaling van het resultaat 4 3. Balans

Nadere informatie

- ANNUAL REPORT 2006 - Stichting Bewaarbedrijf Guestos. te Amsterdam. Jaarrekening 2006 10/05/07, 11:50

- ANNUAL REPORT 2006 - Stichting Bewaarbedrijf Guestos. te Amsterdam. Jaarrekening 2006 10/05/07, 11:50 te Amsterdam Jaarrekening 2006 Inhoudsopgave Jaarrekening 2006 Balans 4 Staat van baten en lasten 5 Toelichting 6 Accountantsverklaring 7 Amsterdam, 27 april 2007 Balans (na winstbestemming) 31-12-2006

Nadere informatie