Jaarverslag (gereviseerd) per 31 december Beleggingsvennootschap met Veranderlijk Kapitaal naar Luxemburgs recht. R.C.S. Luxembourg B

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaarverslag (gereviseerd) per 31 december 2012. Beleggingsvennootschap met Veranderlijk Kapitaal naar Luxemburgs recht. R.C.S. Luxembourg B 63 616"

Transcriptie

1 Jaarverslag (gereviseerd) per 31 december 2012 Beleggingsvennootschap met Veranderlijk Kapitaal naar Luxemburgs recht R.C.S. Luxembourg B De Nederlandse versie is een nauwgezette vertaling van de Franse versie. Bij verschil tussen de Franse en de Nederlandse versie geldt de Franse versie. Geen enkele inschrijving mag worden ontvangen op basis van de financiële verslagen. Inschrijvingen zijn enkel geldig indien ze geschieden op basis van het geldende prospectus en het Essentiële Beleggersinformatie (EBI), samen met het inschrijvingsbulletin, het laatste beschikbare jaarverslag en met het laatste halfjaarbericht, indien dit recenter is dan het jaarverslag.

2 KBL Key Fund Inhoud Organisatie...3 Algemene informatie...5 Activiteiten verslag van de Raad van Bestuur...8 Verslag van de erkende bedrijfsrevisor...11 Geconsolideerde staat van het vermogen...13 Geconsolideerde staat van de verrichtingen en andere wijzigingen van het nettoactief...14 KBL Key Fund - Far East...15 Staat van het vermogen...15 Staat van de verrichtingen en andere wijzigingen van het nettoactief...16 Statistieken...17 Samenstelling van de effectenportefeuille en andere nettoactiva...18 Sectorspreiding en geografische spreiding van de effectenportefeuille...19 KBL Key Fund - Europe...20 Staat van het vermogen...20 Staat van de verrichtingen en andere wijzigingen van het nettoactief...21 Statistieken...22 Samenstelling van de effectenportefeuille en andere nettoactiva...23 Sectorspreiding en geografische spreiding van de effectenportefeuille...24 KBL Key Fund - European Small Companies...25 Staat van het vermogen...25 Staat van de verrichtingen en andere wijzigingen van het nettoactief...26 Statistieken...27 Samenstelling van de effectenportefeuille en andere nettoactiva...28 Sectorspreiding en geografische spreiding van de effectenportefeuille...29 KBL Key Fund - Eastern Europe...30 Staat van het vermogen...30 Staat van de verrichtingen en andere wijzigingen van het nettoactief...31 Statistieken...32 Samenstelling van de effectenportefeuille en andere nettoactiva...33 Sectorspreiding en geografische spreiding van de effectenportefeuille...34 KBL Key Fund - Major Emerging Markets...35 Staat van het vermogen...35 Staat van de verrichtingen en andere wijzigingen van het nettoactief...36 Statistieken...37 Samenstelling van de effectenportefeuille en andere nettoactiva...38 Sectorspreiding en geografische spreiding van de effectenportefeuille...39 KBL Key Fund - Natural Resources Equities...40 Staat van het vermogen...40 Staat van de verrichtingen en andere wijzigingen van het nettoactief...41 Statistieken...42 Samenstelling van de effectenportefeuille en andere nettoactiva...43 Sectorspreiding en geografische spreiding van de effectenportefeuille...44 KBL Key Fund - North America...45 Staat van het vermogen...45 Staat van de verrichtingen en andere wijzigingen van het nettoactief...46 Statistieken...47 Samenstelling van de effectenportefeuille en andere nettoactiva...48 Sectorspreiding en geografische spreiding van de effectenportefeuille

3 KBL Key Fund Inhoud (vervolg) KBL Key Fund - India...50 Staat van het vermogen...50 Staat van de verrichtingen en andere wijzigingen van het nettoactief...51 Statistieken...52 Samenstelling van de effectenportefeuille en andere nettoactiva...53 Sectorspreiding en geografische spreiding van de effectenportefeuille...54 Toelichtingen bij de financiële rekeningen

4 KBL Key Fund Organisatie Maatschappelijke zetel 11, rue Aldringen L-1118 LUXEMBURG Raad van Bestuur Voorzitter Rafik FISCHER Directie Serge D ORAZIO Wouter GESQUIERE Head of Global Investor Services KBL EUROPEAN PRIVATE BANKERS S.A. 43, boulevard Royal L-2955 LUXEMBURG Head of Investment Funds & Global Custody Services KBL EUROPEAN PRIVATE BANKERS S.A. 43, boulevard Royal L-2955 LUXEMBURG Managing Director KREDIETRUST LUXEMBOURG S.A. 11, rue Aldringen L-2960 LUXEMBURG Beheersmaatschappij KREDIETRUST LUXEMBOURG S.A. 11, rue Aldringen L-2960 LUXEMBURG Raad van Bestuur van de Beheersmaatschappij Voorzitter Directie Algemeen Directeur : Olivier de JAMBLINNE de MEUX : Rafik FISCHER Franck SARRE : Wouter GESQUIERE Verantwoordelijken belast met de Beheersmaatschappij Wouter GESQUIERE Jean-Philippe VANDERBORGHT Domiciliërings-, Administratie-, Registratie- en Overdrachtsagent KREDIETRUST LUXEMBOURG S.A. 11, rue Aldringen L-2960 LUXEMBURG Depothoudende Bank KBL European Private Bankers S.A. 43, boulevard Royal L-2955 LUXEMBURG 3

5 KBL Key Fund Organisatie (vervolg) Erkend bedrijfsrevisor DELOITTE AUDIT Vennootschap met beperkte aansprakelijkheid 560, rue de Neudorf L-2220 LUXEMBURG Centraal Correspondent in Frankrijk CM-CIC SECURITIES S.A. 6, avenue de Provence F PARIJS Vertegenwoordiging en Betaalagent in Zwitserland KBL (SWITZERLAND) LTD 7, boulevard Georges-Favon CH-1211 GENEVE 11 Vertegenwoordiging en Betaalagent in Nederland THEODOOR GILISSEN BANKIERS N.V. Keizersgracht 617, 1017 DS, Postbus 3325 NL-1001 AC AMSTERDAM Vertegenwoordiging en Betaalagent in het Groothertogdom Luxemburg KBL EUROPEAN PRIVATE BANKERS S.A. 43, boulevard Royal L-2955 LUXEMBURG Informatiebureau en Betaalagent in Duitsland MERCK FINCK & CO, PRIVATBANKIERS 16 Pacellistrasse D MÜNCHEN Financiële Dienst in België PUILAETCO DEWAAY PRIVATE BANKERS S.A. Herrmann Debrouxlaan 46 B-1160 BRUSSEL Distributeur in Spanje ALLFUNDS BANK S.A. Calle Estafeta 6, La Moraleja E MADRID 4

6 KBL Key Fund Algemene informatie KBL Key Fund (hierna de Sicav genoemd) is een Luxemburgse beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal (Sicav), opgericht overeenkomstig de Luxemburgse wetgeving inzake instellingen voor collectieve beleggingen, vallend onder Deel I van de Wet van 17 december 2010 inzake instellingen voor collectieve beleggingen ("ICB") en onder de Richtlijn van de Raad 2009/65/EG zoals gewijzigd, waarvan in het beleggingsbeleid is voorzien dat de nettoactiva worden belegd in andere instellingen voor collectieve belegging in overdraagbare effecten (ICBE's). De Statuten werden 27 maart 1998 gedeponeerd bij de Griffie van de Arrondissementsrechtbank van Luxemburg en werden op 27 april 1998 gepubliceerd in het Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations. De oproepen voor de algemene vergaderingen alsmede de overige mededelingen worden overeenkomstig de Luxemburgse wet gepubliceerd in de Luxemburger Wort. Op de datum van afsluiting van dit verslag worden de volgende compartimenten aangeboden: - KBL Key Fund - Far East in USD - KBL Key Fund - Europe in EUR - KBL Key Fund - European Small Companies in EUR - KBL Key Fund - Eastern Europe in EUR - KBL Key Fund - Major Emerging Markets in USD - KBL Key Fund - Natural Resources Equities in EUR - KBL Key Fund - North America in USD - KBL Key Fund - India in USD De inteken- en terugkoopprijzen zijn beschikbaar op de hoofdzetel van de Sicav. Het volledige prospectus, het document Essentiële Beleggersinformatie, de jaarverslagen en de niet-gecontroleerde halfjaarverslagen, alsmede de lijst van de door de SICAV verrichte aan- en verkopen, liggen ter beschikking op de statutaire zetel van de SICAV, op het kantoor van de vertegenwoordiger en betaalagenten van de verschillende landen waar de SICAV wordt verspreid, op het kantoor van de informatiedienst en betaalagent in Duitsland en op het kantoor van de financiële dienst van de SICAV in België. 5

7 KBL Key Fund Algemene informatie (vervolg) Aanvullende informatie voor beleggers in Zwitserland De Zwitserse Autoriteit voor het Toezicht op de Financiële Markt (FINMA) heeft KBL (SWITZERLAND) LTD toestemming verleend om de aandelen van de Sicav in, of vanuit Zwitserland, aan te bieden en te verspreiden, overeenkomstig Artikel 120 van de Federale Wet van 23 juni 2006 inzake collectieve beleggingsfondsen. De Sicav is in Zwitserland toegelaten als buitenlands beleggingsfonds overeenkomstig Richtlijn 2009/65/EG (ECBE Richtlijn 4), gewijzigd door Richtlijnen 2010/78/EU en 2011/61/EU, zoals vervolgens gewijzigd. KBL (SWITZERLAND) LTD, Genève heeft van de Zwitserse Toezichthouder van de Financiële Markten (FINMA) toestemming gekregen om in Zwitserland op te treden als vertegenwoordiger van de Sicav en neemt er tevens de betaaldienst waar. Het volledige prospectus en het document Essentiële Beleggersinformatie, de Statuten, de jaar- en halfjaarverslagen van de Sicav, alsmede de lijst van de door de Sicav gerealiseerde aan- en verkopen gedurende het boekjaar kunnen kosteloos op aanvraag worden verkregen bij het hoofdkantoor van de Zwitserse vertegenwoordiging, KBL (SWITZERLAND) LTD, 7 boulevard Georges- Favon, CH-1211 GENÈVE 11. Aanvullende informatie voor de Zwitserse beleggers betreffende de richtlijnen van 7 juni 2005 van de SFA inzake de transparantie met betrekking tot de beheerscommissies. Wij ontvingen van de Raad van Bestuur van de SICAV de beschrijving van de volgende stimulansen die opgenomen zijn in de distributie- en subagentschapcontracten die zijn ondertekend met de twee exclusieve distributeurs en hun subagenten: "Getrouwheidscommissie" betaald aan de distributie-subagenten, uit de door de Beheersmaatschappij ontvangen beheerscommissie, evenredig aan het gemiddelde geïnvesteerde bedrag en aangehouden in de SICAV door deze subagenten; Handelscommissie (trading commission) betaald aan de distributie-subagenten, dochterondernemingen van KBL EUROPEAN PRIVATE BANKERS S.A., uit de inkomsten voortkomend uit de transacties die zijn doorgegeven aan de Dealing Room van KBL EUROPEAN PRIVATE BANKERS S.A., evenredig aan de bedragen die in de SICAV worden aangehouden door de subagenten van de betrokken partijen. Aanvullende informatie voor beleggers in Duitsland: Recht op commercialisering in Duitsland KBL Key Fund heeft de Federal Financial Services Authority (Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht) op de hoogte gesteld van het feit dat zij voornemens is aandelen van de Sicav in Duitsland te verspreiden en heeft hiervoor toestemming gekregen met ingang van de afloop van de kennisgevingsprocedure. Betaalagent in Duitsland MERCK FINCK & CO OHG Pacellistrasse 16 D MÜNCHEN heeft de rol van betaalagent in Duitsland aanvaard. Aflossings- en omwisselingsverzoeken voor aandelen in de Sicav kunnen worden ingediend bij de betaalagent in Duitsland, die deze zal doorsturen naar KBL Key Fund. Aandeelhouders in Duitsland kunnen alle betalingen (opbrengst van aflossing, mogelijke uitkeringen en overige betalingen) laten lopen via de Duitse betaalagent. Informatiekantoor in Duitsland MERCK FINCK & CO OHG Pacellistrasse 16 D MUNICH heeft de rol van informatiebureau in Duitsland aanvaard. Het volledige prospectus en het document Essentiële Beleggersinformatie, de statuten van de Sicav, de meest recente, gecontroleerde jaar- en halfjaarverslagen alsmede de uitgifte, terugkoop en conversiekoersen kunnen kosteloos worden verkregen, in papierformaat bij het Duitse informatiebureau. 6

8 KBL Key Fund Algemene informatie (vervolg) De lijst van wijzigingen in de samenstelling van de effectenportefeuille tijdens verslagperiode kan op verzoek, kosteloos, worden verkregen bij de betaalagent en bij het informatiebureau in Duitsland. Daarnaast kunnen de overeenkomsten inzake het beleggingsbeheer, de Beheersmaatschappij, de hoofdbetaalagent, de algemeen distributeur, de depothoudende bank, de domiciliëringsagent, de overdrachtsagent en de registerhouder, de administratief agent en de marketing consultant gedurende de normale kantooruren op bankwerkdagen worden geraadpleegd bij de Duitse betaalagent. Bovendien zijn de uitgifte-, de terugkoop- en de conversiekoersen, de tussentijdse winsten ("Zwischengewinne") en de als uitkeerbaar geachte inkomsten ("ausschüttungsgleiche Erträge") van de aandelen van de Sicav beschikbaar bij de informatie-agent. Publicaties De uitgifte- en terugkoopkoers zullen, net als alle andere publicaties voor de aandeelhouders van het KBL Key Fund, worden gepubliceerd op "www.kbl.lu". Informatie inzake het recht op beroeping overeenkomstig 126 van de Beleggingswet (InvG) (alleen van toepassing op cliënten die in Duitsland wonen) Als de aandelen zijn verkregen via mondelinge verhandeling die plaatsvonden buiten het permanente kantoor van de persoon die de aandelen verkoopt of als tussenpersoon handelde bij de verkoop, kan de koper de koop binnen een periode van twee weken annuleren middels een schrijven aan de beleggingsmaatschappij (recht van herroeping); hetzelfde geldt voor personen die aandelen verkopen, of die de verkoop geregeld hebben, en geen vast zakenadres hebben. Ingval van televerkoop in de zin van 312b van het Burgerlijk Wetboek (Bürgerlichen Gesetzbuch), is er geen recht van herroeping voor de aankoop van financiële diensten, waarvan de prijs is onderworpen aan schommelingen van de financiële markt ( 312d Abs. 4 Nr. 6 BGB). Het bericht van de herroeping dient binnen de gestelde termijn verstuurd te worden. De annulering dien schriftelijk gericht te worden aan KBL Key Fund, waarbij de naam van de persoon die de koop herroept en zijn handtekening vermeld dienen te worden; het is niet noodzakelijk een reden aan te geven. De termijn van de herroeping gaat in op het moment dat een exemplaar van het aanvraagformulier is overhandigd aan de koper of als een aankoopbewijs met de gegevens inzake het recht op herroeping (zoals in dit document) aan hem is gestuurd. Ingeval van betwisting van de aanvang van de herroepingsperiode, zal de bewijslast hiervoor bij de verkoper liggen. Het recht op herroeping geldt niet als de verkoper kan aantonen dat de koper, hetzij de aandelen heeft gekocht in zijn kantoor, hetzij hij de koper heeft verzocht de onderhandelingen te voeren die leidden tot de verkoop van de aandelen op basis van een eerdere order, overeenkomstig artikel 55, paragraaf 1, van de wet inzake artisanale, commerciële en industriële beroepen). 1 of the Industrial Code (Gewerbeordnung or GewO). Indien de verkoop is geannuleerd en de koper heeft reeds de betaling gedaan, dient de beleggingsmaatschappij de koper de betaalde bedragen terug te betalen (zonodig tegen retrocessie van de verworven aandelen), alsmede een aanvullend bedrag dat overeenkomt met de waarde van de aandelen die zijn betaald op de dag na de ontvangst van de herroepingsverklaring. Van het recht van herroeping kan niet worden afgezien. Aanvullende informatie voor beleggers in Nederland Theodoor Gilissen Bankiers N.V., Keizersgracht 617, 1017 DS, CP 1012, Postbus 3325, 1000 AN AMSTERDAM is de distributeur voor Nederland. Het volledige en het document Essentiële Beleggingsinformatie, de Statuten, de jaar- en halfjaarlijkse verslagen van de Sicav, alsmede de lijst van de door de Sicav verrichte aan- en verkopen tijdens de verslagperiode, kunnen kosteloos op aanvraag worden verkregen bij de interne distributeur in Nederland. Aanvullende informatie voor beleggers in Frankrijk CM-CIC SECURITIES S.A., 6, avenue de Provence, F PARIJS is belast met de functie van centraal correspondent in Frankrijk. 7

9 KBL Key Fund Activiteitenverslag van de Raad van Bestuur Macro-economische omgeving In het begin van 2012 zagen we een sterke opleving na een veelbewogen Aan het begin van het jaar werd de economie gestimuleerd door de verbetering van de economische omgeving (Amerikaanse huizenmarkt, Amerikaanse werkloosheidscijfers, Europese inkoopmanagersindex boven de 50). In tweede kwartaal echter, kregen de aandelen het moeilijker en werd de stijging uit het eerste kwartaal weer tenietgedaan. De teleurstellende Chinese statistieken, vertoonde tekenen van vertraging van de Amerikaanse economie, want er werden geen banen gecreëerd, de Europese regeringen die trachtten overeenstemming te bereiken over hoe de eurozone te redden, het waren allemaal factoren die negatieve signalen waren voor de beleggers, zodat de paniek opnieuw toesloeg. In deze context was de Amerikaanse markt de enige die weerstand bood. De opkomende landen ondergingen een correctie, net als de eurozone waar de vrees van de beleggers zich uitkristalliseerde. Na een bijzonder moeizaam tweede kwartaal in 2012, ontstond er in het derde kwartaal een rally op de beurzen. Deze werd duidelijk gesteund door de verschillende interventies van Mario Draghi, die aankondigde dat tijdens zijn mandaat de ECB er alles aan zou doen wat binnen haar macht ligt om de eurozone te redden. Zo ontstond er op de beurzen, na een gecompliceerde start in juli, met de vrees van een besmetting van de eurozone door Griekenland en Spanje, een rally in de tweede helft van de maand. Ook de Bank of England kondigde een verlenging aan van het activeinkoopprogramma. In augustus ging het net zo als in juli, en de markten bleven verder stijgen, gesteund door de aankondiging van een nieuwe, onconventionele maatregel van de ECB. De langverwachte maatregelen werden uiteindelijk in september aangekondigd, met de aankondiging van een vangnet voor de EMU-leden met financieringsproblemen door de Outright Monetary Transactions (OMT). Deze aankondiging leidde tot zeer positieve reacties in de markten. Na de aanvankelijk positieve reacties in de markten, ontstond er in oktober een kleine correctie. De vrees met betrekking tot de economische groei en voor de bedrijfswinsten stak opnieuw de kop op. In november herstelde de markt echter licht. De presidentsverkiezingen in de Verenigde Staten, en de politieke overgang in China, evenals de verkiezingen in Japan, waren bemoedigende tekenen voor de beleggers, die overtuigd waren van een grotere samenhang van het economische beleid van de verschillende landen. Daar kwam nog de oplossing van de fiscal cliff in de Verenigde Staten bij, evenals de verdere hervormingen in China die de beleggers gerust stelden ten aanzien van de wereldeconomie. Aan het eind van jaar sloot de markt echter op een stijging af. Samengevat was de situatie gecompliceerd op de financiële markten in 2012, er was risicoaversie tot juni en daarna een geleidelijk hersteld van de risico-appetijt. Uiteindelijk vertoonde de Amerikaanse markt (MSCI USA) een groei van +13,52%, in USD, over het jaar en de Europese markt (MSCI Europe) groeide met %, in EUR, tijdens hetzelfde jaar. KBL Key Fund Far East In deze macro-economische context, liepen de prestaties van de opkomende markten nogal uiteen. Maar deze waren gemiddeld iets beter dan die van de ontwikkelde markten, met de MSCI EM die een jaarresultaat neerzette van %, in USD versus de MSCI World in USD die uitkwam op een prestatie van %. Daarnaast realiseerden de Aziatische Markten een stijging van +19,42%, gemeten door de MSCI AC Asia excl. Japan in USD, gesteund door de uitstekende prestatie van India. Na het catastrofale jaar 2011, hebben de beleggers opnieuw vertrouwen in het land gekregen en zijn massaal in de markt gestapt. De MSCI India sloot het jaar af op een prestatie van +23,93% in USD. Het KBL Key Fund - Far East tekende over 2012 een prestatie op van +16,73%, in USD, hetgeen wat lager was dan de referentie-index, de MSCI Far East excl. Japan (+19,00% in USD). Deze onderprestatie kan worden verklaard door de defensieve houding van het fonds tijdens het jaar. KBL Key Fund Europe 2012 was een bijzonder jaar op de Europese markten. In het begin van 2012 zagen we een sterke opleving na een veelbewogen In mei kregen de markten het echter zwaar te verduren en werd de stijging uit het eerste kwartaal tenietgedaan. Na deze periode bleef de Europese markt stijgen, overtuigd door de verschillende interventies van Mario Draghi, die aankondigde dat tijdens zijn mandaat de ECB er alles aan zou doen wat binnen haar macht ligt om de eurozone te redden. In deze context, tekende de Europese markt (MSCI Europe) uiteindelijk een rendement op van +13,38%, in EUR, over het jaar. Het KBLux KeyFund Europe realiseerde een rendement van +15,36%, in EUR, waarmee het beter presteerde dankzij zijn benchmark. De prestatie was voornamelijk te danken aan de blootstelling van het fonds aan groei en 'mid-cap'-stijl. 8

10 KBL Key Fund Activiteitenverslag van de Raad van Bestuur KBL Key Fund Europe Small Companies 2012 was een zeer interessant jaar voor 'Small Caps' aangezien deze minder goed presteerden dan de markt. Zo tekende het HSBC Smaller Europe een rendement op van + 20,35% in EUR vs een rendement van +13,38% voor de MSCI Europe. In vergelijking met de benchmark, maakte het KBL Key Fund Small Companies een 'outperformance' in 2012, met een rendement van +21,14% in EUR. De prestatie van het fonds werd hoofdzakelijk in gegeven door de voorkeur voor de groeistijl en het gunstige 'stock-picking' door de onderliggende fondsen. KBL Key Fund Eastern Europe In deze macro-economische context liepen de prestaties van de opkomende markten nogal uiteen, maar ze presteerden gemiddeld beter dan de ontwikkelde markten, met een prestatie voor de MSCI EM in EUR van +13,38% over het jaar versus +11,45%, in EUR, voor de MSCI World. Daarnaast, realiseerden de Europese opkomende markten een prestatie van +17,91% voor de MSCI EM Europe PR in EUR, ondersteund door Turkije en Polen. Rusland trok het gemiddelde van de regio omlaag, met een prestatie van slechts +7,92% in EUR. Het KBL Key Fund - Eastern Europe tekende in 2012 een prestatie op van +18,61%, in EUR, waarmee het beter presteerde dan de referentie-index, de MSCI EM Eastern Europe (+11,47% in EUR). Deze 'outperformance' kan worden verklaard door de structurele blootstelling aan Turkije (+58,06% in EUR), een land dat geen deel uitmaakt van de referentie-index. KBL Key Fund Major Emerging Markets In deze macro-economische context liepen de prestaties van de opkomende markten nogal uiteen, maar ze presteerden gemiddeld beter dan de ontwikkelde markten, met een prestatie voor de MSCI EM in USD van +15,15% over het jaar versus +13,18%, in USD, voor de MSCI World. Bovendien realiseerden de BRIC-markten % in USD, waarmee ze minder goed presteerden dan de opkomende markten wereldwijd, onder invloed van Brazilië, dat een negatieve prestatie over het jaar realiseerde (MSCI Brazil PR USD : -3.50%). De overige landen tekenden positieve prestaties op: India +23,93% in USD, China +18,97% in USD en Rusland +9,60% in USD. Het KBL Key Fund - Major Emerging Markets tekende een prestatie op van +13,28% in USD, waarmee het beter presteerde dan zijn samengestelde benchmark (20% voor elk BRIC-land +20% Global EM) die uitkwam op +12,93%. De landenallocatie woog licht op de prestatie, voornamelijk vanwege de overweging van Brazilië, die werd gecompenseerd door de fondsselectie. KBL Key Fund Natural Resources In deze macro-economische context hadden de markten van de natuurlijke hulpbronnen een behoorlijk moeilijk en ongelijkwaardig jaar. De MSCI World Energy realiseerde een rendement van - 0,54% in USD, de MSCI World Metals & Mining van -1.32% in USD, de S&P Global Alternative Energy van -5,82% en de FTSE Gold Mines van -15,43%. Het KBL Key Fund - Natural Resources Equities levered een prestatie van -2,74%, in USD, waarmee het slechter presteerde dan zijn samengestelde benchmark (70% S&P North America Natural Resources +70% MSCI World) die met 5,46% steeg. Zijn niet officiële samengestelde referentie-index, die een betere benchmark is, steeg met 0,31% tijdens het jaar (33,33% MSCI World Energy, 33,33% MSCI World Metals & Mining, 11,11% DAX Global Agribusiness, 11,11% MSCI World Utilities en 11,11% S&P Global Alternative Energy). De ondermaatse prestatie kan voornamelijk verklaard worden door de voorkeur voor de small/mid cap van onze Metaal & Mijnbouwbeheerders. Het kan ook worden verklaard door de blootstelling van het fonds aan de goudmijnsector. 9

11 KBL Key Fund Activiteitenverslag van de Raad van Bestuur (vervolg) KBL Key Fund North America De Amerikaanse markt (MSCI USA) ontwikkelde zich grotendeels op gelijke wijze als de Europese markt. Er heerste daar namelijk ook ongerust over de Europese schuldencrisis. Zo waren ze net als op de Europese markten nerveus tot eind mei 2012, en ondervonden ze steun in de interventies van Mario Draghi. De beleggers waren ook ongerust over de Amerikaanse 'fiscal cliff' en de Amerikaanse presidentsverkiezingen, maar deze vrees nam tegen het eind van het jaar langzaam af. Uiteindelijk kon de MSCI USA %, in USD, bijschrijven. De prestaties van de meeste actieve fondsmanagers waren dit jaar teleurstellend, in vergelijking met de benchmark. Het KBL Key Fund North America tekende een prestatie op van +6.90%, in USD, waarmee het minder goed presteerde dan zijn benchmark. De prestatie werd voornamelijk beïnvloed door de defensieve houding van het fonds, met marktneutrale onderliggende waarden en producten met een lagere volatiliteit. KBL Key Fund India In deze macro-economische context liepen de prestaties van de opkomende markten nogal uiteen, maar ze presteerden gemiddeld beter dan de ontwikkelde markten, met een prestatie voor de MSCI EM in USD van +15,15% over het jaar versus +13,18%, in USD, voor de MSCI World. Daarnaast realiseerden de Aziatische Markten een prestatie van +19,42%, gemeten door de MSCI AC Asia excl. Japan, in USD, gesteund door de uitstekende prestatie van India. Na het catastrofale jaar 2011, hebben de beleggers opnieuw vertrouwen in het land gekregen en zijn massaal in de markt gestapt. De MSCI India sloot het jaar af op een prestatie van +23,93% in USD. The KBLux KeyFund India levered een prestatie van +23,63%, in USD, over 2012, terwijl zijn benchmark, de MSCI India PR uitkwam op +23,93% in USD. De Dagelijkse en de Duurzame Consumptiegoederen droegen aan de prestatie bij, terwijl Telecom en Informatietechnologie de prestatie beïnvloedde. Luxemburg, 25 februari 2012 De Raad van Bestuur Noot: De in dit verslag verstrekte informatie is gebaseerd op resultaten uit het verleden en is geen indicatie voor de toekomstige resultaten. 10

12 Verslag van de erkende bedrijfsrevisor Deloitte Audit Société à responsabilité limitée 560, rue de Neudorf L-2220 Luxembourg B.P L-1011 Luxembourg Tel: Fax: Aan de Aandeelhouders van het KBL Key Fund Overeenkomstig het mandaat dat wij tijdens de Algemene Vergadering van Aandeelhouders hebben ontvangen, hebben wij de bijgaande financiële staten en elk van de compartimenten van het KBL Key Fund gecontroleerd, die bestaan uit de staat van de nettoactiva, de staat van de effectenportefeuille en de andere nettoactiva alsmede de staat van de verrichtingen, en andere variaties in de netto-activa voor het op die datum eindigende boekjaar, alsmede uit een samenvatting van de significante boekhoudpolitiek en diverse verklarende noten bij de financiële staten. De verantwoordelijkheid van de Raad van Bestuur van de SICAV ten aanzien van de financiële staten De Raad van Bestuur van de SICAV is, in overeenstemming met de Luxemburgse wettelijke en reglementaire bepalingen met betrekking tot het opstellen van de jaarrekening, verantwoordelijk voor het opstellen en eerlijk presenteren van deze jaarrekening. Tot deze verantwoordelijkheid behoort het uitvoeren van een interne controle die hij noodzakelijk acht voor het opstellen van de jaarrekening die geen onjuiste verklaringen, hetzij wegens fraude of fouten, bevat. Verantwoordelijkheid van de erkende bedrijfsrevisor Onze verantwoordelijkheid bestaat erin deze financiële staten te beoordelen op basis van onze revisiewerkzaamheden. Wij hebben onze revisiewerkzaamheden uitgevoerd in overeenstemming met de 'International Standards on Auditing' die voor Luxemburg zijn aanvaard door de 'Commission de Surveillance du Secteur Financier'. Volgens deze normen dienen wij te voldoen aan de ethische vereisten en de werkzaamheden zodanig te plannen en uit te voeren dat met redelijke zekerheid kan worden aangenomen dat de financiële staten geen grote onregelmatigheden vertonen. Een controle omvat het uitvoeren van werkzaamheden ter verkrijging van de controle-informatie over de bedragen en de toelichting in de financiële staten. De keuze van de procedures is afhankelijk van de oordeelsvorming van de erkende Bedrijfsrevisor, waaronder begrepen zijn beoordeling van de risico s van afwijkingen van materieel belang als gevolg van fraude of fouten. In deze beoordeling van de risico s neemt de erkende Bedrijfsrevisor in aanmerking het voor het opmaken van en getrouw weergeven in de jaarrekening van vermogen en resultaat relevante interne beheersingssysteem, teneinde een verantwoorde keuze te kunnen maken van de controlewerkzaamheden die onder de gegeven omstandigheden adequaat zijn maar die niet tot doel hebben een oordeel te geven over de effectiviteit van het interne beheersingssysteem van de entiteit. Société à responsabilité limitée au capital de EUR RCS Luxembourg B

13 Verslag van de erkende bedrijfsrevisor (vervolg) Tevens omvat een controle onder meer een evaluatie van de aanvaardbaarheid van de toegepaste grondslagen voor financiële verslaggeving en van de redelijkheid van schattingen die het Bestuur van de SICAV heeft gemaakt, alsmede een evaluatie van het algehele beeld van de financiële staten. Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel. Oordeel Naar ons oordeel geven de financiële staten een juist en getrouw beeld van de financiële toestand van KBL Key Fund en van elk van haar compartimenten, alsook van de resultaten van de verrichtingen en van de wijzigingen in de netto-activa voor het op dezelfde datum afgesloten boekjaar in overeenstemming met de Luxemburgse wettelijke en reglementaire vereisten met betrekking tot het opstellen van de financiële staten. Overige informatie De aanvullende informatie die in dit jaarverslag is opgenomen, werd in het kader van onze opdracht beoordeeld maar niet aan specifieke revisieprocedures onderworpen volgens de hiervoor beschreven normen. Bijgevolg formuleren wij geen oordeel over deze informatie. Niettemin geeft deze informatie geen aanleiding tot opmerkingen onzerzijds in de context van de in hun geheel genomen financiële staten. Voor Deloitte Audit Erkende bedrijfsrevisor Nicolas Hennebert, Réviseur d entreprises agréé Partner 9 avril , rue de Neudorf L-2220 Luxembourg 12

Beleggingsvennootschap met Veranderlijk Kapitaal naar Luxemburgs recht R.C.S. Luxembourg B 57 138

Beleggingsvennootschap met Veranderlijk Kapitaal naar Luxemburgs recht R.C.S. Luxembourg B 57 138 Halfjaarverslag (niet gereviseerd) per 30 juni 2013 Beleggingsvennootschap met Veranderlijk Kapitaal naar Luxemburgs recht R.C.S. Luxembourg B 57 138 De Nederlandse versie is een nauwgezette vertaling

Nadere informatie

Beleggingsvennootschap met Veranderlijk Kapitaal Luxemburg R.C.S.: Nr. B 63.616 ; BTW-nr.: Nr. 21642162

Beleggingsvennootschap met Veranderlijk Kapitaal Luxemburg R.C.S.: Nr. B 63.616 ; BTW-nr.: Nr. 21642162 Volledig Prospectus December 2011 Beleggingsvennootschap met Veranderlijk Kapitaal Luxemburg R.C.S.: Nr. B 63.616 ; BTW-nr.: Nr. 21642162 De Nederlandse versie is een nauwgezette vertaling van de Franse

Nadere informatie

AXA NEDERLAND (LUXEMBURG) GECONTROLEERD JAARVERSLAG OP 31 DECEMBER 2009. R.C.S. Luxemburg B-117.422 BTW Numm er LU 2 1 6 8 2 521

AXA NEDERLAND (LUXEMBURG) GECONTROLEERD JAARVERSLAG OP 31 DECEMBER 2009. R.C.S. Luxemburg B-117.422 BTW Numm er LU 2 1 6 8 2 521 AXA NEDERLAND (LUXEMBURG) GECONTROLEERD JAARVERSLAG OP 31 DECEMBER 2009 R.C.S. Luxemburg B-117.422 BTW Numm er LU 2 1 6 8 2 521 AXA Nederland (Luxemburg) Société d Investissement à Capital Variable Gespecialiseerde

Nadere informatie

ETHNA-GLOBAL DYNAMISCH

ETHNA-GLOBAL DYNAMISCH ETHNA-GLOBAL DYNAMISCH Gecontroleerd jaarverslag per 31 december 2012 1 Beleggingsfonds naar Luxemburgs recht Beleggingsfonds conform deel I van de wet van 17 december 2010 inzake instellingen voor collectieve

Nadere informatie

ABN AMRO MULTI-MANAGER FUNDS

ABN AMRO MULTI-MANAGER FUNDS ABN AMRO MULTI-MANAGER FUNDS Afgekort tot AAMMF Een beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal opgericht naar Luxemburgs recht Prospectus maart 2014 VERZOEKEN OM INFORMATIE ABN AMRO MULTI-MANAGER

Nadere informatie

Invesco Funds, SICAV Prospectus

Invesco Funds, SICAV Prospectus Invesco Funds, SICAV Prospectus 27 juni 2012 Een open-end beleggingsvennootschap opgericht krachtens de Luxemburgse wetgeving en geharmoniseerd volgens de EU-richtlijn van de Raad 2009/65/EG zoals gewijzigd.

Nadere informatie

ABN AMRO MULTI-MANAGER FUNDS

ABN AMRO MULTI-MANAGER FUNDS ABN AMRO MULTI-MANAGER FUNDS Afgekort tot AAMMF Een beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal opgericht naar Luxemburgs recht Prospectus februari 2015 VERZOEKEN OM INFORMATIE ABN AMRO MULTI-MANAGER

Nadere informatie

METROPOLITAN-RENTASTRO GROWTH

METROPOLITAN-RENTASTRO GROWTH JAARVERSLAG 31.12.11 METROPOLITAN-RENTASTRO GROWTH PENSIOENSPAARFONDS Gemeenschappelijk beleggingsfonds naar Belgisch recht Geen enkele inschrijving mag worden aanvaard op basis van dit verslag. Inschrijvingen

Nadere informatie

Evolutie van uw belegging. BNP Paribas Portfolio Fund High Growth. Kerncijfers 31 maart 2013 Trimestrieel

Evolutie van uw belegging. BNP Paribas Portfolio Fund High Growth. Kerncijfers 31 maart 2013 Trimestrieel Evolutie van uw belegging Kerncijfers 31 maart 2013 Trimestrieel Inhoud Voorwoord 1 Economisch scenario 3 2 Hierna vindt u de toelichtingen bij de belangrijkste verrichtingen in de loop van het eerste

Nadere informatie

ABN AMRO MULTI-MANAGER FUNDS

ABN AMRO MULTI-MANAGER FUNDS ABN AMRO MULTI-MANAGER FUNDS Afgekort tot AAMMF Een beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal opgericht naar Luxemburgs recht Prospectus juni 2014 VERZOEKEN OM INFORMATIE ABN AMRO MULTI-MANAGER

Nadere informatie

BNP Paribas Garantie Fondsen

BNP Paribas Garantie Fondsen BNP Paribas Garantie Fondsen Jaarverslag 2011/2012 30 november 2012 BNP Paribas Garantie Fondsen besloten fondsen voor gemene rekening Beheerder BNP Paribas Investment Partners Funds (Nederland) N.V. Burgerweeshuispad

Nadere informatie

Evolutie van uw belegging. BNP Paribas Portfolio Fund of Funds Conservative. Kerncijfers 31 maart 2013 Trimestrieel

Evolutie van uw belegging. BNP Paribas Portfolio Fund of Funds Conservative. Kerncijfers 31 maart 2013 Trimestrieel Evolutie van uw belegging BNP Paribas Portfolio Fund of Funds Conservative Kerncijfers 31 maart 2013 Trimestrieel Inhoud Voorwoord 1 Economisch scenario 4 2 Toelichtingen bij de belangrijkste verrichtingen

Nadere informatie

Schroder International Selection Fund. Prospectus. (een in Luxemburg gevestigde open-end beleggingsmaatschappij) Januari 2009.

Schroder International Selection Fund. Prospectus. (een in Luxemburg gevestigde open-end beleggingsmaatschappij) Januari 2009. Schroder International Selection Fund Prospectus (een in Luxemburg gevestigde open-end beleggingsmaatschappij) Januari 2009 België Schroder International Selection Fund (een in Luxemburg gevestigde open-end

Nadere informatie

Belgisch addendum bij het uitgifteprospectus van mei 2011

Belgisch addendum bij het uitgifteprospectus van mei 2011 Belgisch addendum bij het uitgifteprospectus van mei 2011 Mei 2011 Amundi Funds Beleggingsvennootschap overeenkomstig de richtlijn 85/611/EEG p/o Amundi Luxembourg sa 5 Allée Scheffer L-2520 Luxembourg

Nadere informatie

DWS Invest Verkoopprospectus. Beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal naar Luxemburgs recht

DWS Invest Verkoopprospectus. Beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal naar Luxemburgs recht DWS Invest Verkoopprospectus Beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal naar Luxemburgs recht 1 november 2012 Inhoudsopgave A. Verkoopprospectus 1 Algemeen gedeelte B. Verkoopprospectus 43 Specifiek

Nadere informatie

HEK European Value Fund. Jaarverslag

HEK European Value Fund. Jaarverslag Jaarverslag 2010 Algemene informatie HEK European Value Fund Kantooradres Fonds : Javastraat 24 2585 AN Den Haag Beheerder : Safe Harbour Fund Management B.V. Javastraat 24 2585 AN Den Haag Bewaarder :

Nadere informatie

AMUNDI FUNDS PROSPECTUS. betreffende de doorlopende aanbieding van aandelen van AMUNDI FUNDS société d'investissement à Capital Variable

AMUNDI FUNDS PROSPECTUS. betreffende de doorlopende aanbieding van aandelen van AMUNDI FUNDS société d'investissement à Capital Variable 1 AMUNDI FUNDS PROSPECTUS betreffende de doorlopende aanbieding van aandelen van AMUNDI FUNDS société d'investissement à Capital Variable December 2014 2 BELANGRIJKE INFORMATIE Als u vragen hebt over de

Nadere informatie

NN (L) Patrimonial PROSPECTUS

NN (L) Patrimonial PROSPECTUS NN (L) Patrimonial PROSPECTUS Prospectusdatum 7 april 2015 Inhoud Inhoud... 2 Opmerking... Error! Bookmark not defined. Verklarende woordenlijst... 4 DEEL I: BELANGRIJKE INFORMATIE OVER DE VENNOOTSCHAP...

Nadere informatie

Alternative Harbour Fund. Jaarverslag

Alternative Harbour Fund. Jaarverslag Jaarverslag 2010 Algemene informatie Alternative Harbour Fund Kantooradres Fonds : Javastraat 24 2585 AN Den Haag Beheerder : Safe Harbour Fund Management B.V. Javastraat 24 2585 AN Den Haag Bewaarder

Nadere informatie

Fidelity Funds II. Société d investissement à capital variable Gevestigd in Luxemburg. Prospectus

Fidelity Funds II. Société d investissement à capital variable Gevestigd in Luxemburg. Prospectus Fidelity Funds II Société d investissement à capital variable Gevestigd in Luxemburg Prospectus Inhoud Prospectus Deel I: Fondsgegevens Deel II: Kerninformatie Landspecifieke gegevens Deel III: Belangrijke

Nadere informatie

Jaarverslag 2014. Delta Lloyd Asset Management NV

Jaarverslag 2014. Delta Lloyd Asset Management NV Jaarverslag 2014 Delta Lloyd Asset Management NV Delta Lloyd Deelnemingen Fonds N.V. Delta Lloyd Europees Deelnemingen Fonds N.V. Delta Lloyd Azië Deelnemingen Fonds N.V. Delta Lloyd Select Dividend Fonds

Nadere informatie

Insinger de Beaufort Income Plus Fund

Insinger de Beaufort Income Plus Fund Insinger de Beaufort Income Plus Fund Jaarverslag 2013 - 2 - INHOUDSOPGAVE Algemene informatie... - 5 - Organisatiestructuur... - 5 - Verslaggeving en fondsenstructuur... - 6 - Profiel... - 6 - Meerjarenoverzicht...

Nadere informatie

JAARVERSLAG Achmea Beleggingsfondsen N.V. 2012

JAARVERSLAG Achmea Beleggingsfondsen N.V. 2012 JAARVERSLAG Achmea Beleggingsfondsen N.V. 2012 Belangrijke informatie Voor u ligt het jaarverslag van Achmea Beleggingsfondsen N.V. Dit jaarverslag is onderworpen aan Nederlands recht en wordt opgesteld

Nadere informatie

BNP Paribas Fund III N.V.

BNP Paribas Fund III N.V. BNP Paribas Fund III N.V. Prospectus 23 november 2012 Belangrijke informatie Beleggers in aandelen van elk Subfonds (zoals hierna gedefinieerd) respectievelijk elke Klasse (zoals hierna gedefinieerd) van

Nadere informatie

ING DUTCH FUND. Halfjaarbericht 2012. ING Dutch Fund (subfonds van ING Beleggingsfondsen Paraplu N.V.)

ING DUTCH FUND. Halfjaarbericht 2012. ING Dutch Fund (subfonds van ING Beleggingsfondsen Paraplu N.V.) ING DUTCH FUND Halfjaarbericht 2012 ING Dutch Fund (subfonds van ING Beleggingsfondsen Paraplu N.V.) DIRECTIE en BEHEERDER ING Fund Management B.V. Schenkkade 65 2595 AS Den Haag Internet: www.ingim.nl

Nadere informatie

BNP Paribas Fund III N.V.

BNP Paribas Fund III N.V. BNP Paribas Fund III N.V. Prospectus september 2010 BNP Paribas Fund III N.V. Inlegvel gedateerd april 2011 bij Prospectus gedateerd september 2010 Dit inlegvel is integraal onderdeel van het Prospectus

Nadere informatie

Triodos SICAV I Jaarverslag 2012 TLIM

Triodos SICAV I Jaarverslag 2012 TLIM Triodos SICAV I Jaarverslag 2012 TLIM Maatschappelijk verantwoord beleggen maatschappelijk verantwoord beleggen is rechtstreeks investeren in duurzame ondernemingen, en daarnaast beleggen in beursgenoteerde

Nadere informatie

GEVESTIGD IN LUXEMBURG PROSPECTUS. De inzet voor beleggingsprestaties LL002123

GEVESTIGD IN LUXEMBURG PROSPECTUS. De inzet voor beleggingsprestaties LL002123 F I D E L I T Y F U N D S S O C I É T É D I N V E S T I S S E M E N T À C A P I TA L VA R I A B L E GEVESTIGD IN LUXEMBURG PROSPECTUS De inzet voor beleggingsprestaties LL002123 BELANGRIJKE MEDEDELING

Nadere informatie

Robeco Life Cycle Funds N.V.

Robeco Life Cycle Funds N.V. s N.V. Verslag over de periode 1 juli 2011 tot en met 31 december 2011 Inhoudsopgave Algemene informatie 4 Kerncijfers 5 Verslag van de directie 7 Algemene inleiding 7 Beleggingsresultaat 8 Beleggingsbeleid

Nadere informatie

JUNO INVESTMENT PARTNERS JAARVERSLAG 2012. Pagina 1

JUNO INVESTMENT PARTNERS JAARVERSLAG 2012. Pagina 1 JUNO INVESTMENT PARTNERS JAARVERSLAG 2012 Pagina 1 Jaarverslag Juno Selection Fund -2012- Pagina 1 ALGEMENE GEGEVENS Beheerder Bewaarder Bestuur van de Bewaarder Administrateur Depotbank Accountant Juridisch

Nadere informatie