Beleggingsvennootschap met Veranderlijk Kapitaal naar Luxemburgs recht R.C.S. Luxembourg B

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Beleggingsvennootschap met Veranderlijk Kapitaal naar Luxemburgs recht R.C.S. Luxembourg B 57 138"

Transcriptie

1 Halfjaarverslag (niet gereviseerd) per 30 juni 2013 Beleggingsvennootschap met Veranderlijk Kapitaal naar Luxemburgs recht R.C.S. Luxembourg B De Nederlandse versie is een nauwgezette vertaling van de Franse versie. Bij verschil tussen de Franse en de Nederlandse versie geldt de Franse versie. Geen enkele inschrijving mag worden ontvangen op basis van de financiële verslagen. Inschrijvingen zijn enkel geldig indien ze geschieden op basis van het geldende prospectus en het Essentiële Beleggersinformatie ("EBI"), samen met het inschrijvingsbulletin, het laatste beschikbare jaarverslag en met het laatste halfjaarbericht, indien dit recenter is dan het jaarverslag.

2 KBL EPB Fund Inhoud Organisatie...2 Algemene informatie...4 Geconsolideerde staat van het vermogen...7 Geconsolideerde staat van de verrichtingen en andere wijzigingen van het nettoactief...8 KBL EPB Fund - Flexible 25/ Staat van het vermogen...9 Staat van de verrichtingen en andere wijzigingen van het nettoactief...10 Statistieken...11 Samenstelling van de effectenportefeuille en andere nettoactiva...12 Sectorspreiding en geografische spreiding van de effectenportefeuille...13 KBL EPB Fund - Bond Allocation...14 Staat van het vermogen...14 Staat van de verrichtingen en andere wijzigingen van het nettoactief...15 Statistieken...16 Samenstelling van de effectenportefeuille en andere nettoactiva...17 Sectorspreiding en geografische spreiding van de effectenportefeuille...18 KBL EPB Fund - Universal Portfolio...19 Staat van het vermogen...19 Staat van de verrichtingen en andere wijzigingen van het nettoactief...20 Statistieken...21 Samenstelling van de effectenportefeuille en andere nettoactiva...22 Sectorspreiding en geografische spreiding van de effectenportefeuille...24 KBL EPB Fund - Flagship...26 Staat van het vermogen...26 Staat van de verrichtingen en andere wijzigingen van het nettoactief...27 Statistieken...28 Samenstelling van de effectenportefeuille en andere nettoactiva...29 Sectorspreiding en geografische spreiding van de effectenportefeuille...30 Toelichtingen bij de financiële rekeningen

3 KBL EPB Fund Organisatie Maatschappelijke zetel 11, rue Aldringen L-1118 LUXEMBURG Raad van Bestuur Voorzitter Rafik FISCHER Head of Global Investor Services KBL EUROPEAN PRIVATE BANKERS S.A. 43, boulevard Royal L-2955 LUXEMBURG Bestuurders Serge D ORAZIO Wouter GESQUIERE Head of Investment Funds & Global Custody Services KBL EUROPEAN PRIVATE BANKERS S.A. 43, boulevard Royal L-2955 LUXEMBURG Managing Director KREDIETRUST LUXEMBOURG S.A. 11, rue Aldringen L-2960 LUXEMBURG Beheersmaatschappij KREDIETRUST LUXEMBOURG S.A. 11, rue Aldringen, L-2960 LUXEMBURG Raad van Bestuur van de Beheersmaatschappij Voorzitter Olivier de JAMBLINNE de MEUX Bestuurders Rafik FISCHER Wouter GESQUIERE Franck SARRE Managers van de Beheersmaatschappij Wouter GESQUIERE Jean-Philippe VANDERBORGHT Domiciliëringsagent, administratie- en overdrachtsagent en registerhouder KREDIETRUST LUXEMBOURG S.A. 11, rue Aldringen L-2960 LUXEMBURG 2

4 KBL EPB Fund Organisatie (vervolg) Depothoudende bank en uitbetalende instelling KBL EUROPEAN PRIVATE BANKERS S.A. 43 boulevard Royal L-2955 LUXEMBURG Erkend bedrijfsrevisor DELOITTE AUDIT Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid 560, rue de Neudorf L-2220 LUXEMBURG Distributie-agent in het Groothertogdom Luxemburg KBL EUROPEAN PRIVATE BANKERS S.A. 43, boulevard Royal L-2955 LUXEMBURG Betaalagent en informatiedienst in Duitsland MERCK FINCK & CO OHG Pacellistrasse 16 D MÜNCHEN Financiële dienst in België PUILAETCO DEWAAY PRIVATE BANKERS S.A. 46, Herrmann Debrouxlaan B-1160 BRUSSEL Distributie-agent in Spanje ALLFUNDS BANK S.A. Calle Estafeta 6, La Moraleja E MADRID Centraal correspondent in Frankrijk CM-CIC SECURITIES 6, avenue de Provence F PARIJS Vertegenwoordiger en betaalagent in Nederland THEODOOR GILISSEN BANKIERS N.V. Keizersgracht 617, 1017 DS, Postbus 3325 NL-1001 AC AMSTERDAM Vertegenwoordiger en betaalagent in Zwitserland KBL (SWITZERLAND) LTD 7, boulevard Georges-Favon CH-1211 GENÈVE 11 3

5 KBL EPB Fund Algemene informatie KBL EPB Fund (de "Sicav") is een Beleggingsvennootschap met Veranderlijk Kapitaal naar Luxemburgs recht, met meerdere compartimenten, die op 13 december 1996 is opgericht voor onbepaalde duur. De Sicav is onderworpen aan Deel I van de gewijzigde Wet van 17 december 2010 betreffende de instellingen voor collectieve belegging ("ICB's") zoals omschreven in de Europese Richtlijn 2009/65/EG zoals gewijzigd. Op de datum van afsluiting van dit verslag zijn de volgende compartimenten geopend: - KBL EPB Fund - Flexible 25/75 in EUR - KBL EPB Fund - Bond Allocation in EUR - KBL EPB Fund - Universal Portfolio in EUR - KBL EPB Fund - Flagship in EUR In alle compartimenten kan ieder aandeel, naar keuze van de aandeelhouder, uitgegeven worden: - hetzij als uitkeringsaandeel dat recht geeft op de distributie, in de vorm van dividend, van een evenredig aandeel van het jaarresultaat vastgesteld voor het compartiment waar dit aandeel toe behoort; - hetzij als kapitalisatie-aandeel waarvan het evenredige deel van de resultaten dat hem toekomt zal worden gekapitaliseerd in het compartiment waartoe het aandeel toebehoord. Echter, de volgende compartimenten zullen slechts kapitalisatie-aandelen uitgeven: - KBL EPB Fund - Flexible 25/75 - KBL EPB Fund - Bond Allocation De netto-inventariswaarde ("NIW") per aandeel, de uitgiftekoers, de terugkoopkoers en de conversiekoers worden iedere waarderingsdag op de hoofdzetel van de Sicav bekendgemaakt. Het volledige, Document Essentiële Beleggersinformatie ("EB"I of "KIID") en de financiële verslagen van de Sicav worden kosteloos ter beschikking gehouden voor het publiek op het hoofdkantoor van de Sicav te Luxemburg. 4

6 KBL EPB Fund Algemene informatie (vervolg) Aanvullende informatie voor de beleggers in Duitsland 1. Recht op commercialisatie in Duitsland KBL EPB Fund heeft aan de Duitse Federale Toezichthouder van de Financiële Diensten (Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht) zijn voornemen bekendgemaakt om de aandelen van de Sicav in het openbaar in Duitsland te verspreiden en heeft na afloop van de kennisgevingprocedure toestemming gekregen voor de openbare verspreiding. 2. De betaalagent in Duitsland MERCK FINCK & CO OHG Pacellistrasse 16 D MÜNCHEN heeft in Duitsland de functie van betaalagent aanvaard. De verzoeken tot terugkoop of omruil van de aandelen van de Sicav kunnen worden gedeponeerd bij de Duitse betaalagent, die deze zal doen toekomen aan KBL EPB Fund. De aandeelhouders in Duitsland kunnen al hun verzoeken tot betaling (opbrengsten van terugkoop, eventuele uitkeringen of andere betalingen) indienen via de Duitse betaalagent. 3. De inlichtingendienst in Duitsland MERCK FINCK & CO OHG Pacellistrasse 16 D MÜNCHEN heeft in Duitsland de functie van informatiekantoor aanvaard. Het volledige prospectus, het Document Essentiële Beleggersinformatie ("EBI" of "KIID"), de statuten alsmede de gecontroleerde jaarverslagen en de niet-gecontroleerde halfjaarverslagen van de Sicav kunnen kosteloos, in papieren versie, bij de Duitse informatiedienst verkregen worden. De lijst met de wijzigingen in de samenstelling van de effectenportefeuille tijdens de periode waarop het verslag betrekking heeft, kan op aanvraag, kosteloos worden verkregen bij de betaalagent en informatiedienst in Duitsland. Verder kunnen de overeenkomsten inzake het beleggingsbeheer, de Beheersmaatschappij, de hoofdbetaalagent, de algemeen verdeler, de depositobank, de registratie-, overdrachts- en administratief agent en de overeenkomst met de marketingconsultant, tijdens de gebruikelijke kantooruren, op bankwerkdagen, worden geraadpleegd bij het informatiekantoor in Duitsland. Bovendien zijn de uitgifte-, de terugkoop- en de conversiekoersen, de tussentijdse winsten ("Zwischengewinne") en de aan de dividenden gelijkgestelde inkomsten ("ausschüttungsgleiche Erträge") van de aandelen van de Sicav beschikbaar bij de informatie-agent. 4. Publicaties De uitgifte- en terugkoopkoers zullen, net als alle andere publicaties voor de aandeelhouders van het KBL EPB Fund, worden gepubliceerd op "www.kbl.lu". Alle compartimenten van de Sicav hebben toestemming om in Duitsland op de markt te worden gebracht. Aanvullende informatie voor de beleggers in België De financiële dienst van de Sicav wordt, sinds 19 april 2005 in België waargenomen door Puilaetco Dewaay Private Bankers N.V., waarvan de hoofdzetel gelegen is aan: Herrmann Debrouxlaan 46, B-1160 Brussel. De Sicav zal in België alle informatie publiceren die is gepubliceerd in het land van oorsprong van de Sicav. Het prospectus, de jaarverslagen en halfjaarverslagen liggen ter beschikking voor het publiek bij de instelling die de financiële dienstverlening verzorgt. 5

7 KBL EPB Fund Algemene informatie (vervolg) Alle compartimenten van de Sicav, met uitzondering van het compartiment Universal Portfolio, hebben toestemming om in België op de markt te worden gebracht. Aanvullende informatie voor de beleggers in Spanje ALLFUNDS BANK S.A. is aangesteld als distributie-agent in Spanje. Compartiment dat toegelaten is tot de Spaanse markt: KBL EPB Fund - Flagship. Aanvullende informatie voor de beleggers in Frankrijk CM-CIC SECURITIES is aangewezen als centraal correspondent in Frankrijk. Alle compartimenten van de Sicav, met uitzondering van het compartiment Universal Portfolio, hebben toestemming om in Frankrijk op de markt te worden gebracht. Aanvullende informatie voor de beleggers in Nederland THEODOOR GILISSEN BANKIERS N.V. is aangewezen als vertegenwoordiger en betaalagent in Nederland. Met inachtneming van de geldende wetten en voorschriften is THEODOOR GILISSEN BANKIERS N.V. gerechtigd om de aandelen in Nederland te verspreiden. Alle compartimenten van de Sicav, met uitzondering van het compartiment Universal Portfolio, hebben toestemming om in Nederland op de markt te worden gebracht. Aanvullende informatie voor de beleggers in Zwitserland 1. Distributeur en Zwitserland De Federale Autoriteit voor het toezicht op de financiële markten (FINMA) heeft aan KBL (SWITZERLAND) LTD. toestemming verleend om de aandelen van de Sicav in of vanuit Zwitserland aan te bieden en te verspreiden overeenkomstig artikel 120 van de Federale Wet van 23 juni 2006 inzake de gemeenschappelijke beleggingen van kapitalen. De Sicav is in Zwitserland toegelaten als buitenlands beleggingsfonds in overeenstemming met de EU-richtlijn 2009/65/EG (UCITS IV-richtlijn) zoals gewijzigd. 2. Vertegenwoordiger en betaaldienst in Zwitserland KBL (SWITZERLAND) LTD, gevestigd aan 7, boulevard Georges-Favon, CH-1211 GENÈVE 11, is aangewezen als vertegenwoordiger van de Sicav in Zwitserland en belast met de betaaldiensten voor rekening van de Sicav. Het prospectus van de Sicav, het document "EBI" (ofwel "KIID"), de statuten, de jaar- en halfjaarverslagen, alsmede de lijst van de door de Sicav verrichte aan- en verkopen, kunnen kosteloos verkregen worden bij de hiervoor genoemde vertegenwoordiger in Zwitserland en op de hoofdzetel van de Sicav. Alle compartimenten van de Sicav, met uitzondering van het compartiment Universal Portfolio, hebben toestemming om in Zwitserland op de markt te worden gebracht. Aanvullende informatie voor de aandeelhouders van de Sicav in Zwitserland betreffende de Richtlijn van de Swiss Funds & Aset Management Association SFAMA (Swiss Funds Association SFA tot 30 juni 2013) van 7 juni 2005 inzake de transparantie met betrekking tot de beheerscommissies: Voor de in Zwitserland verspreide aandelen worden, in het kader van het op de markt brengen, retrocessies toegekend aan de beleggers die vanuit commercieel perspectief deelbewijzen aanhouden voor derden en/of commissies aan distributeurs en distributiepartners. 6

8 KBL EPB Fund Geconsolideerde staat van het vermogen (in EUR) Activa Effectenportefeuille ,20 Banktegoeden ,61 Te ontvangen op verkoop effecten ,60 Te ontvangen op uitgifte van aandelen ,41 Te ontvangen inkomsten op effectenportefeuille ,35 Te ontvangen bankinteresten 30,71 Andere te ontvangen inkomsten ,52 Niet-gerealiseerde meerwaarde op wisselverrichtingen op termijn 1.659,78 Voorafbetaalde kosten ,79 Totaal van de activa ,97 Passiva Te betalen op wederinkoop van aandelen ,03 Te betalen kosten en bankinteresten ,15 Totaal van de passiva ,18 Nettoactief op het einde van de periode ,79 7

9 KBL EPB Fund Geconsolideerde staat van de verrichtingen en andere wijzigingen van het nettoactief (in EUR) van 1 januari 2013 tot 30 juni 2013 Inkomsten Dividenden, netto ,23 Interesten op obligaties en andere waardepapieren, netto ,62 Bankinteresten 136,69 Ontvangen commissies ,27 Andere inkomsten 5.192,83 Totaal van de inkomsten ,64 Kosten Beheerscommissie ,35 Depothoudende bank ,36 Bankkosten en andere commissies ,45 Transactiekosten ,93 Kosten centrale administratie ,66 Beroepskosten ,95 Andere administratiekosten ,45 Abonnementstaks ,62 Andere belastingen 3.008,12 Betaalde bankinteresten 7.260,90 Andere kosten ,32 Totaal van de kosten ,11 Netto beleggingsverlies ,47 Gerealiseerde nettowinst/(verlies) - op effectenportefeuille ,02 - op wisselverrichtingen op termijn ,62 - op deviezen ,34 Gerealiseerd resultaat ,83 Wijziging van de niet-gerealiseerde meer-/minwaarde - op effectenportefeuille ,23 - op wisselverrichtingen op termijn ,98 Resultaat van de verrichtingen ,62 Uitgekeerde dividenden ,68 Inschrijvingen ,36 Terugkopen ,02 Totaal van de wijzigingen in het nettoactief ,72 Totaal van het nettoactief aan het begin van de periode ,51 Totaal van het nettoactief aan het einde van de periode ,79 8

10 KBL EPB Fund - Flexible 25/75 Staat van het vermogen (in EUR) Activa Effectenportefeuille ,43 Banktegoeden ,68 Te ontvangen inkomsten op effectenportefeuille 1.132,07 Andere te ontvangen inkomsten ,91 Niet-gerealiseerde meerwaarde op wisselverrichtingen op termijn 1.659,78 Voorafbetaalde kosten 2.362,03 Totaal van de activa ,90 Passiva Te betalen op wederinkoop van aandelen 6.793,60 Te betalen kosten en bankinteresten ,78 Totaal van de passiva ,38 Nettoactief op het einde van de periode ,52 Aantal kapitalisatie-aandelen in omloop ,355 Netto-inventariswaarde per kapitalisatie-aandeel 339,73 9

11 KBL EPB Fund - Flexible 25/75 Staat van de verrichtingen en andere wijzigingen van het nettoactief (in EUR) van 1 januari 2013 tot 30 juni 2013 Inkomsten Dividenden, netto 1.132,07 Ontvangen commissies ,00 Totaal van de inkomsten ,07 Kosten Beheerscommissie ,73 Depothoudende bank ,03 Bankkosten en andere commissies 539,86 Transactiekosten ,40 Kosten centrale administratie ,34 Beroepskosten 3.152,33 Andere administratiekosten ,69 Abonnementstaks 2.208,03 Andere belastingen 1.742,56 Betaalde bankinteresten 382,18 Andere kosten 1.981,90 Totaal van de kosten ,05 Netto beleggingsverlies ,98 Gerealiseerde nettowinst/(verlies) - op effectenportefeuille ,57 - op wisselverrichtingen op termijn ,64 - op deviezen ,60 Gerealiseerd resultaat ,63 Wijziging van de niet-gerealiseerde meer-/minwaarde - op effectenportefeuille ,37 - op wisselverrichtingen op termijn ,16 Resultaat van de verrichtingen ,10 Uitgekeerde dividenden - Inschrijvingen ,55 Terugkopen ,18 Totaal van de wijzigingen in het nettoactief ,53 Totaal van het nettoactief aan het begin van de periode ,05 Totaal van het nettoactief aan het einde van de periode ,52 10

12 KBL EPB Fund - Flexible 25/75 Statistieken (in EUR) Totaal van het nettoactief - op ,52 - op ,05 - op ,06 Portfolio Turnover Rate (in %) (de inschrijvingen en terugkopen worden gecompenseerd per NIW-berekeningsdag) - op ,88 Aantal kapitalisatie-aandelen - in omloop aan het begin van de periode ,711 - inschrijvingen 50,000 - terugkopen ,356 - in omloop aan het einde van de periode ,355 Netto-inventariswaarde per kapitalisatie-aandeel - op ,73 - op ,23 - op ,35 Synthetische TER per aandeel (in %) - op ,31 11

13 KBL EPB Fund - Flexible 25/75 Samenstelling van de effectenportefeuille en andere nettoactiva (in EUR) Munt Nominale waarde/ Hoeveelheid Benaming Aanschaffingsprijs Evaluatiewaarde % van het nettoactief Effectenportefeuille Effecten toegelaten tot de officiële notering aan een effectenbeurs Investeringscertificaat USD ETFS Metal Sec Ltd Certif Gold Perpetual , ,94 0,60 Totaal investeringscertificaaten , ,94 0,60 Open beleggingsfondsen Beleggingsfondsen (ICBE) EUR BlackRock Global Fds European Focus A2 Cap , ,00 1,99 EUR BlackRock Strategic Fds European Absolute Return A2 Cap , ,00 4,07 EUR BNP Paribas Obli Etat P Cap , ,00 2,81 EUR Degroof Bonds SICAV EMU Quants B Cap , ,00 5,09 EUR Fidelity Active Strateg Europe Fd A EUR Cap , ,00 2,74 EUR Goldman Sachs Struct Inv SICAV QDJ UBS En Str Ptf AH Cap , ,00 2,14 EUR JPMorgan Inv Fds Income Opportunity A EUR (Hedged) Cap , ,00 2,03 EUR Jupiter Global Fd (The) European Growth L Cap , ,00 1,23 EUR KBL EPB Bond Fd Government Bonds EUR Cap , ,00 20,07 EUR KBL EPB Bond Fd Selected Investment Grade Corp Euro Cap , ,00 10,68 EUR KBL EPB Bond Fd Upper Inv Grade Corp EUR Cap , ,00 1,41 EUR KBL EPB Equity Fd Best Dividend Euro Cap , ,00 3,36 EUR KBL EPB Equity Fd Europe Value Cap , ,00 3,50 EUR KBL EPB Equity Fd Luxinvest Cap , ,00 2,40 EUR KBL EPB Equity Fd Selected Equity Europe Cap , ,00 3,51 EUR Parvest Bond EUR Government Classic Cap , ,00 3,82 EUR Pictet Emerging Local Currency Debt I EUR Cap , ,00 1,02 EUR Pictet EUR Government Bonds P Cap , ,00 3,53 EUR Threadneedle Inv Fds European High Yield Bond EUR Gross Cap , ,00 4, , ,00 79,88 JPY KBL EPB Equity Fd Japan Value Cap , ,45 0,72 USD Allianz Gl Investors Fd V US Equity Units AT USD , ,39 1,31 USD Fidelity Active Strateg Emerging Markets Fd A USD Cap , ,16 1,33 USD KBL EPB Equity Fd North American Value Cap , ,59 3,92 USD KBL Key Fund Major Emerging Markets Cap , ,43 0,97 USD Robeco Capital Gh Fds US Premium Equities D Cap , ,93 1, , ,50 9,11 Totaal beleggingsfondsen (ICBE) , ,95 89,71 Tracker funds (ICBE) EUR Lyxor EuroMTS 1-3Y Inv Grade , ,00 5,59 Totaal tracker funds (ICBE) , ,00 5,59 Tracker funds (ICB) USD ishares Core S&P500 ETF , ,54 0,71 Totaal tracker funds (ICB) , ,54 0,71 Totaal effectenportefeuille , ,43 96,61 Banktegoeden ,68 3,65 Andere nettoactiva/(-passiva) ,59-0,26 Totaal ,52 100,00 12

14 KBL EPB Fund - Flexible 25/75 Sectorspreiding en geografische spreiding van de effectenportefeuille Sectorspreiding (in % van het nettoactief) Beleggingsfondsen 96,01% Investeringsmaatschappijen 0,60% Totaal 96,61% Geografische spreiding (naar woonplaats van de uitgever) (in % van het nettoactief) Groothertogdom Luxemburg 81,11% Frankrijk 8,40% Verenigd Koninkrijk 4,48% Ierland 1,31% Verenigde Staten van Amerika 0,71% Jersey 0,60% Totaal 96,61% 13

15 KBL EPB Fund - Bond Allocation Staat van het vermogen (in EUR) Activa Effectenportefeuille ,58 Banktegoeden ,34 Andere te ontvangen inkomsten ,06 Voorafbetaalde kosten 1.897,49 Totaal van de activa ,47 Passiva Te betalen op wederinkoop van aandelen ,12 Te betalen kosten en bankinteresten ,41 Totaal van de passiva ,53 Nettoactief op het einde van de periode ,94 Aantal kapitalisatie-aandelen in omloop ,411 Netto-inventariswaarde per kapitalisatie-aandeel 525,56 14

16 KBL EPB Fund - Bond Allocation Staat van de verrichtingen en andere wijzigingen van het nettoactief (in EUR) van 1 januari 2013 tot 30 juni 2013 Inkomsten Ontvangen commissies ,51 Andere inkomsten 5.192,83 Totaal van de inkomsten ,34 Kosten Beheerscommissie ,74 Depothoudende bank ,90 Bankkosten en andere commissies 482,93 Transactiekosten ,31 Kosten centrale administratie ,53 Beroepskosten 2.670,95 Andere administratiekosten ,30 Abonnementstaks 3.615,31 Andere belastingen 22,93 Betaalde bankinteresten 2.128,29 Andere kosten 1.635,67 Totaal van de kosten ,86 Netto beleggingsverlies ,52 Gerealiseerde nettowinst/(verlies) - op effectenportefeuille ,10 - op deviezen ,77 Gerealiseerd resultaat ,81 Wijziging van de niet-gerealiseerde meer-/minwaarde - op effectenportefeuille ,19 Resultaat van de verrichtingen ,38 Uitgekeerde dividenden - Inschrijvingen ,52 Terugkopen ,77 Totaal van de wijzigingen in het nettoactief ,63 Totaal van het nettoactief aan het begin van de periode ,57 Totaal van het nettoactief aan het einde van de periode ,94 15

17 KBL EPB Fund - Bond Allocation Statistieken (in EUR) Totaal van het nettoactief - op ,94 - op ,57 - op ,56 Portfolio Turnover Rate (in %) (de inschrijvingen en terugkopen worden gecompenseerd per NIW-berekeningsdag) - op ,66 Aantal kapitalisatie-aandelen - in omloop aan het begin van de periode ,482 - inschrijvingen 3.916,350 - terugkopen ,421 - in omloop aan het einde van de periode ,411 Netto-inventariswaarde per kapitalisatie-aandeel - op ,56 - op ,16 - op ,24 Synthetische TER per aandeel (in %) - op ,03 16

18 KBL EPB Fund - Bond Allocation Samenstelling van de effectenportefeuille en andere nettoactiva (in EUR) Munt Nominale waarde/ Hoeveelheid Benaming Aanschaffingsprijs Evaluatiewaarde % van het nettoactief Effectenportefeuille Open beleggingsfondsen Beleggingsfondsen (ICBE) EUR 900 Amundi Fds Bond EUR Inflation IE Cap , ,00 3,35 EUR AXA World Fds Euro Credit Plus A Cap , ,00 6,76 EUR BlueBay Fds Em Market Corporate Bond EUR B Cap , ,00 3,45 EUR BlueBay Fds High Yield Bond B , ,00 0,79 EUR BlueBay Fds Inv Grade Bond Base R , ,00 6,51 EUR BNY Mellon Global Fds Plc Em Mks Debt Local Curr C EUR Cap , ,00 7,31 EUR 19 CapitalatWork Foyer Umbrella Scv Inflation I Cap , ,96 8,84 EUR Goldman Sachs Fds Global Emerging Markets Debt Ptf I Cap , ,00 4,65 EUR KBL EPB Bond Fd Selected Investment Grade Corp Euro Cap , ,00 7,80 EUR Pictet Emerging Local Currency Debt I EUR Cap , ,00 3,94 EUR Pictet EUR Corp Bonds I Cap , ,00 3,74 EUR Pictet Global Emerging Debt HP EUR Cap , ,00 6,91 EUR PIMCO Fds GIS Gl High Yield Bond Istl EUR Hedged Cap , ,00 8,61 EUR PIMCO Fds Gl Investors Ser Plc Gl Real Ret Acumm Istl Eur He , ,00 3, , ,96 76,21 USD Aberdeen Gl SICAV Select Emerging Mks Bd Fd I2 Cap , ,87 4,36 USD HSBC Global Inv Fds Emerging Markets Bond I Cap , ,23 4,07 USD Julius Baer Multibond Local Emerging Bond C Cap , ,66 1,48 USD PIMCO Fds Gl Investors Ser Plc Em Mks Bond Istl Cap , ,86 3, , ,62 13,88 Totaal beleggingsfondsen (ICBE) , ,58 90,09 Tracker funds (ICBE) EUR db x-trackers II Iboxx Gl Inf Lk Ucits ETF 1C Cap , ,00 9,03 Totaal tracker funds (ICBE) , ,00 9,03 Totaal effectenportefeuille , ,58 99,12 Banktegoeden ,34 1,21 Andere nettoactiva/(-passiva) ,98-0,33 Totaal ,94 100,00 17

19 KBL EPB Fund - Bond Allocation Sectorspreiding en geografische spreiding van de effectenportefeuille Sectorspreiding (in % van het nettoactief) Beleggingsfondsen 99,12% Totaal 99,12% Geografische spreiding (naar woonplaats van de uitgever) (in % van het nettoactief) Groothertogdom Luxemburg 75,68% Ierland 23,44% Totaal 99,12% 18

20 KBL EPB Fund - Universal Portfolio Staat van het vermogen (in EUR) Activa Effectenportefeuille ,27 Banktegoeden ,64 Te ontvangen inkomsten op effectenportefeuille ,35 Te ontvangen bankinteresten 22,28 Voorafbetaalde kosten 1.917,19 Totaal van de activa ,73 Passiva Te betalen kosten en bankinteresten ,86 Totaal van de passiva ,86 Nettoactief op het einde van de periode ,87 Aantal kapitalisatie-aandelen in omloop ,000 Netto-inventariswaarde per kapitalisatie-aandeel 501,95 19

21 KBL EPB Fund - Universal Portfolio Staat van de verrichtingen en andere wijzigingen van het nettoactief (in EUR) van 1 januari 2013 tot 30 juni 2013 Inkomsten Dividenden, netto ,16 Interesten op obligaties en andere waardepapieren, netto ,62 Bankinteresten 134,66 Totaal van de inkomsten ,44 Kosten Beheerscommissie 2.782,21 Depothoudende bank ,05 Bankkosten en andere commissies 6.442,06 Transactiekosten 9.879,58 Kosten centrale administratie ,09 Beroepskosten 2.853,67 Andere administratiekosten ,69 Abonnementstaks ,68 Betaalde bankinteresten 4.740,42 Andere kosten 1.813,57 Totaal van de kosten ,02 Netto beleggingsinkomsten ,42 Gerealiseerde nettowinst/(verlies) - op effectenportefeuille ,71 - op deviezen ,23 Gerealiseerd resultaat ,48 Wijziging van de niet-gerealiseerde meer-/minwaarde - op effectenportefeuille ,69 Resultaat van de verrichtingen ,21 Uitgekeerde dividenden - Inschrijvingen - Terugkopen ,58 Totaal van de wijzigingen in het nettoactief ,79 Totaal van het nettoactief aan het begin van de periode ,66 Totaal van het nettoactief aan het einde van de periode ,87 20

22 KBL EPB Fund - Universal Portfolio Statistieken (in EUR) Totaal van het nettoactief - op ,87 - op ,66 - op ,54 Portfolio Turnover Rate (in %) (de inschrijvingen en terugkopen worden gecompenseerd per NIW-berekeningsdag) - op ,80 Aantal kapitalisatie-aandelen - in omloop aan het begin van de periode ,000 - inschrijvingen 0,000 - terugkopen -110,000 - in omloop aan het einde van de periode ,000 Netto-inventariswaarde per kapitalisatie-aandeel - op ,95 - op ,61 - op ,14 TER per kapitalisatie-aandeel (in %) - op ,29 21

23 KBL EPB Fund - Universal Portfolio Samenstelling van de effectenportefeuille en andere nettoactiva (in EUR) Munt Nominale waarde/ Hoeveelheid Benaming Aanschaffingsprijs Evaluatiewaarde % van het nettoactief Effectenportefeuille Effecten toegelaten tot de officiële notering aan een effectenbeurs Aandelen EUR BASF SE Reg , ,00 1,04 EUR Belgacom SA , ,84 1,19 EUR Bpost SA , ,68 0,36 EUR Carrefour SA , ,79 0,63 EUR E.ON SE , ,50 0,22 EUR Electricité de France , ,29 0,10 EUR Elia Syst Operator SA NV , ,29 0,31 EUR GDF Suez , ,53 0,34 EUR Koninklijke KPN NV , ,72 0,03 EUR Orange , ,10 0,42 EUR Royal Dutch Shell Plc A , ,38 1,36 EUR Royal Philips NV , ,01 0,36 EUR RWE AG A , ,20 0,08 EUR Suez Environnement Co 1.473, ,04 0,06 EUR Vinci SA , ,05 0,72 EUR Vivendi , ,10 0, , ,52 7,69 NOK Statoil ASA , ,90 1,02 USD Exxon Mobil Corp , ,65 0,44 USD Pfizer Inc , ,13 0, , ,78 0,95 Totaal aandelen , ,20 9,66 Obligaties AUD Total Capital SA 5.75% EMTN Reg-S Ser 61 10/ , ,22 0,44 EUR Accor SA 2.875% EMTN 12/ , ,00 0,44 EUR Amgen Inc 2.125% Reg-S Sen 12/ , ,00 0,43 EUR Anglo American Capital Plc 2.5% EMTN 12/ , ,00 0,43 EUR ANZ New Zealand (Intl) Ltd 1.375% EMTN 12/ , ,00 0,43 EUR Aquafin NV VAR Sen Ser EPD 09/ , ,00 1,11 EUR BASF Finance Europe NV 5% EMTN 07/ , ,00 0,68 EUR Belgacom SA VAR EMTN Sen 06/ , ,00 0,71 EUR BG Energy Capital Plc 3% EMTN Reg-S Sen 11/ , ,00 0,91 EUR BNP Paribas SA FRN Sub 08/11.09.Perpetual , ,00 0,21 EUR Canada 3.5% 10/ , ,00 2,44 EUR Christian Dior SA 3.75% Ser 09/ , ,00 0,44 EUR Cie de Saint-Gobain SA 4.75% EMTN 07/ , ,00 0,71 EUR Coca-Cola Enterprises Inc 3.125% 10/ , ,00 0,68 EUR Council of Europe Dev Bank 3% EMTN 10/ , ,00 2,31 EUR Daimler AG 2% EMTN Sen 12/ , ,00 0,66 EUR Deutsche Telekom Intl Fin BV 4.25% EMTN 10/ , ,00 0,72 EUR Deutschland 3.5% Ser 09 09/ , ,00 4,90 EUR Deutschland 3.75% Ser / , ,00 5,77 EUR Dredging Env & Marine Engineer 4.145% Sen 13/ , ,20 0,20 EUR EIB 2.625% EMTN Sen 10/ , ,00 2,29 EUR EIB 3.125% EMTN Sen 09/ , ,00 1,75 EUR EIB 3.625% Ser Intl 03/ , ,00 2,16 EUR Enel Finance Intl SA 3.625% EMTN Sen 12/ , ,00 0,66 EUR ENI SpA 4.75% EMTN Ser 3 07/ , ,00 0,24 EUR European Economic Community 2.375% EMTN 10/ , ,00 2,72 EUR European Economic Community 2.5% EMTN 11/ , ,00 0,45 EUR European Economic Community 3.125% 09/ , ,00 2,23 EUR European Economic Community 3.375% 10/ , ,00 7,16 EUR Fortum Oyj 2.25% EMTN 12/ , ,00 0,62 EUR France VAR OAT Lk Eurozone Inflation 04/ , ,59 2,96 22

PENSIOENSPAARFONDS NAAR BELGISCH RECHT

PENSIOENSPAARFONDS NAAR BELGISCH RECHT BEHEERREGLEMENT PRICOS DEFENSIVE BEHEERREGLEMENT PRICOS DEFENSIVE PENSIOENSPAARFONDS NAAR BELGISCH RECHT Openbaar Gemeenschappelijk Beleggingsfonds naar Belgisch recht met veranderlijk aantal rechten van

Nadere informatie

PROSPECTUS KBC EQUIMAX

PROSPECTUS KBC EQUIMAX PROSPECTUS van de openbare Bevek naar Belgisch recht met een veranderlijk aantal rechten van deelneming opterend voor Beleggingen die niet voldoen aan de voorwaarden van de Richtlijn 2009/65/EG ICB KBC

Nadere informatie

Invesco Funds, SICAV Prospectus

Invesco Funds, SICAV Prospectus Invesco Funds, SICAV Prospectus 27 juni 2012 Een open-end beleggingsvennootschap opgericht krachtens de Luxemburgse wetgeving en geharmoniseerd volgens de EU-richtlijn van de Raad 2009/65/EG zoals gewijzigd.

Nadere informatie

ABN AMRO MULTI-MANAGER FUNDS

ABN AMRO MULTI-MANAGER FUNDS ABN AMRO MULTI-MANAGER FUNDS Afgekort tot AAMMF Een beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal opgericht naar Luxemburgs recht Prospectus februari 2015 VERZOEKEN OM INFORMATIE ABN AMRO MULTI-MANAGER

Nadere informatie

Belgisch addendum bij het uitgifteprospectus van mei 2011

Belgisch addendum bij het uitgifteprospectus van mei 2011 Belgisch addendum bij het uitgifteprospectus van mei 2011 Mei 2011 Amundi Funds Beleggingsvennootschap overeenkomstig de richtlijn 85/611/EEG p/o Amundi Luxembourg sa 5 Allée Scheffer L-2520 Luxembourg

Nadere informatie

Schroder International Selection Fund. Prospectus. (een in Luxemburg gevestigde open-end beleggingsmaatschappij) Januari 2009.

Schroder International Selection Fund. Prospectus. (een in Luxemburg gevestigde open-end beleggingsmaatschappij) Januari 2009. Schroder International Selection Fund Prospectus (een in Luxemburg gevestigde open-end beleggingsmaatschappij) Januari 2009 België Schroder International Selection Fund (een in Luxemburg gevestigde open-end

Nadere informatie

AXA NEDERLAND (LUXEMBURG) GECONTROLEERD JAARVERSLAG OP 31 DECEMBER 2009. R.C.S. Luxemburg B-117.422 BTW Numm er LU 2 1 6 8 2 521

AXA NEDERLAND (LUXEMBURG) GECONTROLEERD JAARVERSLAG OP 31 DECEMBER 2009. R.C.S. Luxemburg B-117.422 BTW Numm er LU 2 1 6 8 2 521 AXA NEDERLAND (LUXEMBURG) GECONTROLEERD JAARVERSLAG OP 31 DECEMBER 2009 R.C.S. Luxemburg B-117.422 BTW Numm er LU 2 1 6 8 2 521 AXA Nederland (Luxemburg) Société d Investissement à Capital Variable Gespecialiseerde

Nadere informatie

BEHEERREGLEMENT VAN. Belfius Pension Fund Balanced Plus. Pensioenspaarfonds in de zin van artikel 227 van het K.B. van 12 november 2012

BEHEERREGLEMENT VAN. Belfius Pension Fund Balanced Plus. Pensioenspaarfonds in de zin van artikel 227 van het K.B. van 12 november 2012 BEHEERREGLEMENT VAN Belfius Pension Fund Balanced Plus Pensioenspaarfonds in de zin van artikel 227 van het K.B. van 12 november 2012 Openbaar gemeenschappelijk beleggingsfonds naar Belgisch recht met

Nadere informatie

CARMIGNAC INVESTISSEMENT LATITUDE

CARMIGNAC INVESTISSEMENT LATITUDE Alternatief beleggingsfonds naar Frans recht Prospectus Juli 2014 1 1. GEDETAILLEERDE KENMERKEN VORM VAN DE ICB Gemeenschappelijk beleggingsfonds (GBF) Benaming CARMIGNAC INVESTISSEMENT LATITUDE Rechtsvorm

Nadere informatie

AMUNDI FUNDS PROSPECTUS. betreffende de doorlopende aanbieding van aandelen van AMUNDI FUNDS société d'investissement à Capital Variable

AMUNDI FUNDS PROSPECTUS. betreffende de doorlopende aanbieding van aandelen van AMUNDI FUNDS société d'investissement à Capital Variable 1 AMUNDI FUNDS PROSPECTUS betreffende de doorlopende aanbieding van aandelen van AMUNDI FUNDS société d'investissement à Capital Variable December 2014 2 BELANGRIJKE INFORMATIE Als u vragen hebt over de

Nadere informatie

Informatie betreffende het compartiment Buyback 2

Informatie betreffende het compartiment Buyback 2 Informatie betreffende het compartiment Buyback 2 In dit compartiment zijn, in toepassing van art. 305, 4, van de wet van 3 augustus 2012 betreffende bepaalde vormen van collectief beheer van beleggingsportefeuilles,

Nadere informatie

Prospectus. Fidelity Funds. Société d investissement à capital variable Gevestigd in Luxemburg

Prospectus. Fidelity Funds. Société d investissement à capital variable Gevestigd in Luxemburg Fidelity Funds Société d investissement à capital variable Gevestigd in Luxemburg Prospectus Dit prospectus is alleen geldig als het voorzien is van het addendum gedateerd April 2015. FIDELITY FUNDS Supplement

Nadere informatie

ALGEMENE VOORSTELLING VAN DE BEVEK

ALGEMENE VOORSTELLING VAN DE BEVEK ALGEMENE VOORSTELLING VAN DE BEVEK Het uitgifteprospectus werd gepubliceerd na goedkeuring door de Commissie voor het Bank-, Financie-, en Assurantiewezen overeenkomstig artikel 129, 1, tweede lid van

Nadere informatie

FORTIS B FIX. BEVEK naar Belgisch recht ICB in effecten en liquide middelen. Warandeberg 3-1000 Brussel

FORTIS B FIX. BEVEK naar Belgisch recht ICB in effecten en liquide middelen. Warandeberg 3-1000 Brussel FORTIS B FIX NOTA MET BETREKKING TOT HET COMPARTIMENT FORTIS B FIX «EQUITY 143» ADDENDUM VOOR DE NEDERLANDSE BELEGGER Voor de Nederlandse belegger is een addendum beschikbaar gesteld. Dit addendum is opvraagbaar

Nadere informatie

DWS Invest Verkoopprospectus. Beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal naar Luxemburgs recht

DWS Invest Verkoopprospectus. Beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal naar Luxemburgs recht DWS Invest Verkoopprospectus Beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal naar Luxemburgs recht 1 november 2012 Inhoudsopgave A. Verkoopprospectus 1 Algemeen gedeelte B. Verkoopprospectus 43 Specifiek

Nadere informatie

Fidelity Funds II. Société d investissement à capital variable Gevestigd in Luxemburg. Prospectus

Fidelity Funds II. Société d investissement à capital variable Gevestigd in Luxemburg. Prospectus Fidelity Funds II Société d investissement à capital variable Gevestigd in Luxemburg Prospectus Inhoud Prospectus Deel I: Fondsgegevens Deel II: Kerninformatie Landspecifieke gegevens Deel III: Belangrijke

Nadere informatie

DECEMBER. Vereenvoudigd Prospectus. Morgan Stanley Investment Management. Morgan Stanley Investment Funds

DECEMBER. Vereenvoudigd Prospectus. Morgan Stanley Investment Management. Morgan Stanley Investment Funds Morgan Stanley Investment Management 11 Vereenvoudigd Prospectus Morgan Stanley Investment Funds Société d Investissement à Capital Variable Luxembourg ( SICAV ) 2 - Beleggingsdoelstelling en -beleid 2

Nadere informatie

VEREENVOUDIGD PROSPECTUS ROLINCO N.V. (hierna Rolinco N.V. of de Beleggingsinstelling)

VEREENVOUDIGD PROSPECTUS ROLINCO N.V. (hierna Rolinco N.V. of de Beleggingsinstelling) VEREENVOUDIGD PROSPECTUS ROLINCO N.V. (hierna Rolinco N.V. of de Beleggingsinstelling) INSCHRIJVINGEN KUNNEN SLECHTS GESCHIEDEN OP GROND VAN HET PROSPECTUS, IN COMBINATIE MET DE LAATSTE DRIE JAARVERSLAGEN

Nadere informatie

Beheersreglement trendshare

Beheersreglement trendshare Beheersreglement trendshare Naam van het interne beleggingsfonds Fund trendshare A is een intern beleggingsfonds verbonden aan het verzekeringsproduct trendshare, uitgegeven door AXA Belgium, hierna 'de

Nadere informatie

Robeco Obligaties DividendFunds N.V.

Robeco Obligaties DividendFunds N.V. Prospectus Robeco Obligaties DividendFunds N.V. serie A : Robeco Divirente serie B : Robeco Euro Obligaties Dividend serie C : Robeco High Yield Obligaties Gevestigd te Rotterdam Inschrijvingen kunnen

Nadere informatie

Tak23-fondsen Baloise Insurance

Tak23-fondsen Baloise Insurance Tak23-fondsen Baloise Insurance Uw veiligheid, onze zorg. www.baloise.be 2 Tak23-fondsen Baloise Insurance Inhoud Inleiding... 3 Betrokken verzekeringsproducten... 3 Beleggingsstrategie... 3 European Equity

Nadere informatie

SAMENVATTING VAN HET PROSPECTUS

SAMENVATTING VAN HET PROSPECTUS SAMENVATTING VAN HET PROSPECTUS dd 23 september 2005 met betrekking tot de publieke uitgifte voor een bedrag van minimum 10.000.000 en maximum 250.000.000, van Callable Fixed then Cumulatieve Reverse Floating

Nadere informatie

SAINT-HONORE INDE GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS CONFORM DE EUROPESE NORMEN VEREENVOUDIGD PROSPECTUS

SAINT-HONORE INDE GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS CONFORM DE EUROPESE NORMEN VEREENVOUDIGD PROSPECTUS GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS CONFORM DE EUROPESE NORMEN VEREENVOUDIGD PROSPECTUS ByD 28 januari 2010 ICBE conform de Europese normen VEREENVOUDIGD PROSPECTUS DEEL A STATUTAIR BEKNOPTE VOORSTELLING

Nadere informatie

OPENWORLD PLC. Paraplufonds met afzonderlijke aansprakelijkheid voor de subfondsen Vereenvoudigd prospectus. 28 maart 2012

OPENWORLD PLC. Paraplufonds met afzonderlijke aansprakelijkheid voor de subfondsen Vereenvoudigd prospectus. 28 maart 2012 OPENWORLD PLC Paraplufonds met afzonderlijke aansprakelijkheid voor de subfondsen Vereenvoudigd prospectus 28 maart 2012 Dit vereenvoudigd prospectus bevat belangrijke informatie over OpenWorld plc (de

Nadere informatie

THREADNEEDLE FOCUS INVESTMENT FUNDS ICVC

THREADNEEDLE FOCUS INVESTMENT FUNDS ICVC Niet-gecontroleerd tussentijds verslag en financiële overzichten Threadneedle Focus Investment Funds ICVC Juli 2014 THREADNEEDLE FOCUS INVESTMENT FUNDS ICVC threadneedle.com Inhoud Informatie over de Maatschappij...

Nadere informatie

METROPOLITAN-RENTASTRO GROWTH

METROPOLITAN-RENTASTRO GROWTH JAARVERSLAG 31.12.11 METROPOLITAN-RENTASTRO GROWTH PENSIOENSPAARFONDS Gemeenschappelijk beleggingsfonds naar Belgisch recht Geen enkele inschrijving mag worden aanvaard op basis van dit verslag. Inschrijvingen

Nadere informatie

VERSLAG OVER 2004 ROBECO DUURZAAM N.V.

VERSLAG OVER 2004 ROBECO DUURZAAM N.V. VERSLAG OVER 2004 ROBECO DUURZAAM N.V. INHOUDSOPGAVE ALGEMENE INFORMATIE Algemene informatie 1 Verslag van de directie 2 Jaarrekening 6 Balans 6 Winst- en verliesrekening 6 Kasstroomoverzicht 6 Toelichtingen

Nadere informatie

FORTIS B FIX 2006 Bond 8 Spread Click

FORTIS B FIX 2006 Bond 8 Spread Click FORTIS B FIX 2006 Bond 8 Spread Click Vereenvoudigd prospectus Naam FORTIS B FIX 2006 Informatie betreffende de bevek Ook verhandeld onder de handelsnamen «MAESTRO» en «J.VAN BREDA B FIX 2006» voor bepaalde

Nadere informatie

Den Haag, 31 juli 2012 ING Fund Management B.V.

Den Haag, 31 juli 2012 ING Fund Management B.V. Inlegvel bij het supplement met betrekking tot het ING Industrials Fund dd. 31 juli 2012, behorende bij het prospectus van ING Beleggingsfondsen Paraplu N.V. In het supplement van het Subfonds wordt op

Nadere informatie

VERKOOPPROSPECTUS (met bijlage en beheersreglement) Ethna-AKTIV. Beheersmaatschappij: ETHENEA Independent Investors S.A. Depotbank: DZ PRIVATBANK S.A.

VERKOOPPROSPECTUS (met bijlage en beheersreglement) Ethna-AKTIV. Beheersmaatschappij: ETHENEA Independent Investors S.A. Depotbank: DZ PRIVATBANK S.A. VERKOOPPROSPECTUS (met bijlage en beheersreglement) Ethna-AKTIV Beheersmaatschappij: ETHENEA Independent Investors S.A. Depotbank: DZ PRIVATBANK S.A. Versie: 23 maart 2015 1 Inhoud BEHEER, VERKOOP EN ADVISERING...3

Nadere informatie