Beleggingsvennootschap met Veranderlijk Kapitaal naar Luxemburgs recht R.C.S. Luxembourg B

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Beleggingsvennootschap met Veranderlijk Kapitaal naar Luxemburgs recht R.C.S. Luxembourg B 57 138"

Transcriptie

1 Halfjaarverslag (niet gereviseerd) per 30 juni 2013 Beleggingsvennootschap met Veranderlijk Kapitaal naar Luxemburgs recht R.C.S. Luxembourg B De Nederlandse versie is een nauwgezette vertaling van de Franse versie. Bij verschil tussen de Franse en de Nederlandse versie geldt de Franse versie. Geen enkele inschrijving mag worden ontvangen op basis van de financiële verslagen. Inschrijvingen zijn enkel geldig indien ze geschieden op basis van het geldende prospectus en het Essentiële Beleggersinformatie ("EBI"), samen met het inschrijvingsbulletin, het laatste beschikbare jaarverslag en met het laatste halfjaarbericht, indien dit recenter is dan het jaarverslag.

2 KBL EPB Fund Inhoud Organisatie...2 Algemene informatie...4 Geconsolideerde staat van het vermogen...7 Geconsolideerde staat van de verrichtingen en andere wijzigingen van het nettoactief...8 KBL EPB Fund - Flexible 25/ Staat van het vermogen...9 Staat van de verrichtingen en andere wijzigingen van het nettoactief...10 Statistieken...11 Samenstelling van de effectenportefeuille en andere nettoactiva...12 Sectorspreiding en geografische spreiding van de effectenportefeuille...13 KBL EPB Fund - Bond Allocation...14 Staat van het vermogen...14 Staat van de verrichtingen en andere wijzigingen van het nettoactief...15 Statistieken...16 Samenstelling van de effectenportefeuille en andere nettoactiva...17 Sectorspreiding en geografische spreiding van de effectenportefeuille...18 KBL EPB Fund - Universal Portfolio...19 Staat van het vermogen...19 Staat van de verrichtingen en andere wijzigingen van het nettoactief...20 Statistieken...21 Samenstelling van de effectenportefeuille en andere nettoactiva...22 Sectorspreiding en geografische spreiding van de effectenportefeuille...24 KBL EPB Fund - Flagship...26 Staat van het vermogen...26 Staat van de verrichtingen en andere wijzigingen van het nettoactief...27 Statistieken...28 Samenstelling van de effectenportefeuille en andere nettoactiva...29 Sectorspreiding en geografische spreiding van de effectenportefeuille...30 Toelichtingen bij de financiële rekeningen

3 KBL EPB Fund Organisatie Maatschappelijke zetel 11, rue Aldringen L-1118 LUXEMBURG Raad van Bestuur Voorzitter Rafik FISCHER Head of Global Investor Services KBL EUROPEAN PRIVATE BANKERS S.A. 43, boulevard Royal L-2955 LUXEMBURG Bestuurders Serge D ORAZIO Wouter GESQUIERE Head of Investment Funds & Global Custody Services KBL EUROPEAN PRIVATE BANKERS S.A. 43, boulevard Royal L-2955 LUXEMBURG Managing Director KREDIETRUST LUXEMBOURG S.A. 11, rue Aldringen L-2960 LUXEMBURG Beheersmaatschappij KREDIETRUST LUXEMBOURG S.A. 11, rue Aldringen, L-2960 LUXEMBURG Raad van Bestuur van de Beheersmaatschappij Voorzitter Olivier de JAMBLINNE de MEUX Bestuurders Rafik FISCHER Wouter GESQUIERE Franck SARRE Managers van de Beheersmaatschappij Wouter GESQUIERE Jean-Philippe VANDERBORGHT Domiciliëringsagent, administratie- en overdrachtsagent en registerhouder KREDIETRUST LUXEMBOURG S.A. 11, rue Aldringen L-2960 LUXEMBURG 2

4 KBL EPB Fund Organisatie (vervolg) Depothoudende bank en uitbetalende instelling KBL EUROPEAN PRIVATE BANKERS S.A. 43 boulevard Royal L-2955 LUXEMBURG Erkend bedrijfsrevisor DELOITTE AUDIT Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid 560, rue de Neudorf L-2220 LUXEMBURG Distributie-agent in het Groothertogdom Luxemburg KBL EUROPEAN PRIVATE BANKERS S.A. 43, boulevard Royal L-2955 LUXEMBURG Betaalagent en informatiedienst in Duitsland MERCK FINCK & CO OHG Pacellistrasse 16 D MÜNCHEN Financiële dienst in België PUILAETCO DEWAAY PRIVATE BANKERS S.A. 46, Herrmann Debrouxlaan B-1160 BRUSSEL Distributie-agent in Spanje ALLFUNDS BANK S.A. Calle Estafeta 6, La Moraleja E MADRID Centraal correspondent in Frankrijk CM-CIC SECURITIES 6, avenue de Provence F PARIJS Vertegenwoordiger en betaalagent in Nederland THEODOOR GILISSEN BANKIERS N.V. Keizersgracht 617, 1017 DS, Postbus 3325 NL-1001 AC AMSTERDAM Vertegenwoordiger en betaalagent in Zwitserland KBL (SWITZERLAND) LTD 7, boulevard Georges-Favon CH-1211 GENÈVE 11 3

5 KBL EPB Fund Algemene informatie KBL EPB Fund (de "Sicav") is een Beleggingsvennootschap met Veranderlijk Kapitaal naar Luxemburgs recht, met meerdere compartimenten, die op 13 december 1996 is opgericht voor onbepaalde duur. De Sicav is onderworpen aan Deel I van de gewijzigde Wet van 17 december 2010 betreffende de instellingen voor collectieve belegging ("ICB's") zoals omschreven in de Europese Richtlijn 2009/65/EG zoals gewijzigd. Op de datum van afsluiting van dit verslag zijn de volgende compartimenten geopend: - KBL EPB Fund - Flexible 25/75 in EUR - KBL EPB Fund - Bond Allocation in EUR - KBL EPB Fund - Universal Portfolio in EUR - KBL EPB Fund - Flagship in EUR In alle compartimenten kan ieder aandeel, naar keuze van de aandeelhouder, uitgegeven worden: - hetzij als uitkeringsaandeel dat recht geeft op de distributie, in de vorm van dividend, van een evenredig aandeel van het jaarresultaat vastgesteld voor het compartiment waar dit aandeel toe behoort; - hetzij als kapitalisatie-aandeel waarvan het evenredige deel van de resultaten dat hem toekomt zal worden gekapitaliseerd in het compartiment waartoe het aandeel toebehoord. Echter, de volgende compartimenten zullen slechts kapitalisatie-aandelen uitgeven: - KBL EPB Fund - Flexible 25/75 - KBL EPB Fund - Bond Allocation De netto-inventariswaarde ("NIW") per aandeel, de uitgiftekoers, de terugkoopkoers en de conversiekoers worden iedere waarderingsdag op de hoofdzetel van de Sicav bekendgemaakt. Het volledige, Document Essentiële Beleggersinformatie ("EB"I of "KIID") en de financiële verslagen van de Sicav worden kosteloos ter beschikking gehouden voor het publiek op het hoofdkantoor van de Sicav te Luxemburg. 4

6 KBL EPB Fund Algemene informatie (vervolg) Aanvullende informatie voor de beleggers in Duitsland 1. Recht op commercialisatie in Duitsland KBL EPB Fund heeft aan de Duitse Federale Toezichthouder van de Financiële Diensten (Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht) zijn voornemen bekendgemaakt om de aandelen van de Sicav in het openbaar in Duitsland te verspreiden en heeft na afloop van de kennisgevingprocedure toestemming gekregen voor de openbare verspreiding. 2. De betaalagent in Duitsland MERCK FINCK & CO OHG Pacellistrasse 16 D MÜNCHEN heeft in Duitsland de functie van betaalagent aanvaard. De verzoeken tot terugkoop of omruil van de aandelen van de Sicav kunnen worden gedeponeerd bij de Duitse betaalagent, die deze zal doen toekomen aan KBL EPB Fund. De aandeelhouders in Duitsland kunnen al hun verzoeken tot betaling (opbrengsten van terugkoop, eventuele uitkeringen of andere betalingen) indienen via de Duitse betaalagent. 3. De inlichtingendienst in Duitsland MERCK FINCK & CO OHG Pacellistrasse 16 D MÜNCHEN heeft in Duitsland de functie van informatiekantoor aanvaard. Het volledige prospectus, het Document Essentiële Beleggersinformatie ("EBI" of "KIID"), de statuten alsmede de gecontroleerde jaarverslagen en de niet-gecontroleerde halfjaarverslagen van de Sicav kunnen kosteloos, in papieren versie, bij de Duitse informatiedienst verkregen worden. De lijst met de wijzigingen in de samenstelling van de effectenportefeuille tijdens de periode waarop het verslag betrekking heeft, kan op aanvraag, kosteloos worden verkregen bij de betaalagent en informatiedienst in Duitsland. Verder kunnen de overeenkomsten inzake het beleggingsbeheer, de Beheersmaatschappij, de hoofdbetaalagent, de algemeen verdeler, de depositobank, de registratie-, overdrachts- en administratief agent en de overeenkomst met de marketingconsultant, tijdens de gebruikelijke kantooruren, op bankwerkdagen, worden geraadpleegd bij het informatiekantoor in Duitsland. Bovendien zijn de uitgifte-, de terugkoop- en de conversiekoersen, de tussentijdse winsten ("Zwischengewinne") en de aan de dividenden gelijkgestelde inkomsten ("ausschüttungsgleiche Erträge") van de aandelen van de Sicav beschikbaar bij de informatie-agent. 4. Publicaties De uitgifte- en terugkoopkoers zullen, net als alle andere publicaties voor de aandeelhouders van het KBL EPB Fund, worden gepubliceerd op "www.kbl.lu". Alle compartimenten van de Sicav hebben toestemming om in Duitsland op de markt te worden gebracht. Aanvullende informatie voor de beleggers in België De financiële dienst van de Sicav wordt, sinds 19 april 2005 in België waargenomen door Puilaetco Dewaay Private Bankers N.V., waarvan de hoofdzetel gelegen is aan: Herrmann Debrouxlaan 46, B-1160 Brussel. De Sicav zal in België alle informatie publiceren die is gepubliceerd in het land van oorsprong van de Sicav. Het prospectus, de jaarverslagen en halfjaarverslagen liggen ter beschikking voor het publiek bij de instelling die de financiële dienstverlening verzorgt. 5

7 KBL EPB Fund Algemene informatie (vervolg) Alle compartimenten van de Sicav, met uitzondering van het compartiment Universal Portfolio, hebben toestemming om in België op de markt te worden gebracht. Aanvullende informatie voor de beleggers in Spanje ALLFUNDS BANK S.A. is aangesteld als distributie-agent in Spanje. Compartiment dat toegelaten is tot de Spaanse markt: KBL EPB Fund - Flagship. Aanvullende informatie voor de beleggers in Frankrijk CM-CIC SECURITIES is aangewezen als centraal correspondent in Frankrijk. Alle compartimenten van de Sicav, met uitzondering van het compartiment Universal Portfolio, hebben toestemming om in Frankrijk op de markt te worden gebracht. Aanvullende informatie voor de beleggers in Nederland THEODOOR GILISSEN BANKIERS N.V. is aangewezen als vertegenwoordiger en betaalagent in Nederland. Met inachtneming van de geldende wetten en voorschriften is THEODOOR GILISSEN BANKIERS N.V. gerechtigd om de aandelen in Nederland te verspreiden. Alle compartimenten van de Sicav, met uitzondering van het compartiment Universal Portfolio, hebben toestemming om in Nederland op de markt te worden gebracht. Aanvullende informatie voor de beleggers in Zwitserland 1. Distributeur en Zwitserland De Federale Autoriteit voor het toezicht op de financiële markten (FINMA) heeft aan KBL (SWITZERLAND) LTD. toestemming verleend om de aandelen van de Sicav in of vanuit Zwitserland aan te bieden en te verspreiden overeenkomstig artikel 120 van de Federale Wet van 23 juni 2006 inzake de gemeenschappelijke beleggingen van kapitalen. De Sicav is in Zwitserland toegelaten als buitenlands beleggingsfonds in overeenstemming met de EU-richtlijn 2009/65/EG (UCITS IV-richtlijn) zoals gewijzigd. 2. Vertegenwoordiger en betaaldienst in Zwitserland KBL (SWITZERLAND) LTD, gevestigd aan 7, boulevard Georges-Favon, CH-1211 GENÈVE 11, is aangewezen als vertegenwoordiger van de Sicav in Zwitserland en belast met de betaaldiensten voor rekening van de Sicav. Het prospectus van de Sicav, het document "EBI" (ofwel "KIID"), de statuten, de jaar- en halfjaarverslagen, alsmede de lijst van de door de Sicav verrichte aan- en verkopen, kunnen kosteloos verkregen worden bij de hiervoor genoemde vertegenwoordiger in Zwitserland en op de hoofdzetel van de Sicav. Alle compartimenten van de Sicav, met uitzondering van het compartiment Universal Portfolio, hebben toestemming om in Zwitserland op de markt te worden gebracht. Aanvullende informatie voor de aandeelhouders van de Sicav in Zwitserland betreffende de Richtlijn van de Swiss Funds & Aset Management Association SFAMA (Swiss Funds Association SFA tot 30 juni 2013) van 7 juni 2005 inzake de transparantie met betrekking tot de beheerscommissies: Voor de in Zwitserland verspreide aandelen worden, in het kader van het op de markt brengen, retrocessies toegekend aan de beleggers die vanuit commercieel perspectief deelbewijzen aanhouden voor derden en/of commissies aan distributeurs en distributiepartners. 6

8 KBL EPB Fund Geconsolideerde staat van het vermogen (in EUR) Activa Effectenportefeuille ,20 Banktegoeden ,61 Te ontvangen op verkoop effecten ,60 Te ontvangen op uitgifte van aandelen ,41 Te ontvangen inkomsten op effectenportefeuille ,35 Te ontvangen bankinteresten 30,71 Andere te ontvangen inkomsten ,52 Niet-gerealiseerde meerwaarde op wisselverrichtingen op termijn 1.659,78 Voorafbetaalde kosten ,79 Totaal van de activa ,97 Passiva Te betalen op wederinkoop van aandelen ,03 Te betalen kosten en bankinteresten ,15 Totaal van de passiva ,18 Nettoactief op het einde van de periode ,79 7

9 KBL EPB Fund Geconsolideerde staat van de verrichtingen en andere wijzigingen van het nettoactief (in EUR) van 1 januari 2013 tot 30 juni 2013 Inkomsten Dividenden, netto ,23 Interesten op obligaties en andere waardepapieren, netto ,62 Bankinteresten 136,69 Ontvangen commissies ,27 Andere inkomsten 5.192,83 Totaal van de inkomsten ,64 Kosten Beheerscommissie ,35 Depothoudende bank ,36 Bankkosten en andere commissies ,45 Transactiekosten ,93 Kosten centrale administratie ,66 Beroepskosten ,95 Andere administratiekosten ,45 Abonnementstaks ,62 Andere belastingen 3.008,12 Betaalde bankinteresten 7.260,90 Andere kosten ,32 Totaal van de kosten ,11 Netto beleggingsverlies ,47 Gerealiseerde nettowinst/(verlies) - op effectenportefeuille ,02 - op wisselverrichtingen op termijn ,62 - op deviezen ,34 Gerealiseerd resultaat ,83 Wijziging van de niet-gerealiseerde meer-/minwaarde - op effectenportefeuille ,23 - op wisselverrichtingen op termijn ,98 Resultaat van de verrichtingen ,62 Uitgekeerde dividenden ,68 Inschrijvingen ,36 Terugkopen ,02 Totaal van de wijzigingen in het nettoactief ,72 Totaal van het nettoactief aan het begin van de periode ,51 Totaal van het nettoactief aan het einde van de periode ,79 8

10 KBL EPB Fund - Flexible 25/75 Staat van het vermogen (in EUR) Activa Effectenportefeuille ,43 Banktegoeden ,68 Te ontvangen inkomsten op effectenportefeuille 1.132,07 Andere te ontvangen inkomsten ,91 Niet-gerealiseerde meerwaarde op wisselverrichtingen op termijn 1.659,78 Voorafbetaalde kosten 2.362,03 Totaal van de activa ,90 Passiva Te betalen op wederinkoop van aandelen 6.793,60 Te betalen kosten en bankinteresten ,78 Totaal van de passiva ,38 Nettoactief op het einde van de periode ,52 Aantal kapitalisatie-aandelen in omloop ,355 Netto-inventariswaarde per kapitalisatie-aandeel 339,73 9

11 KBL EPB Fund - Flexible 25/75 Staat van de verrichtingen en andere wijzigingen van het nettoactief (in EUR) van 1 januari 2013 tot 30 juni 2013 Inkomsten Dividenden, netto 1.132,07 Ontvangen commissies ,00 Totaal van de inkomsten ,07 Kosten Beheerscommissie ,73 Depothoudende bank ,03 Bankkosten en andere commissies 539,86 Transactiekosten ,40 Kosten centrale administratie ,34 Beroepskosten 3.152,33 Andere administratiekosten ,69 Abonnementstaks 2.208,03 Andere belastingen 1.742,56 Betaalde bankinteresten 382,18 Andere kosten 1.981,90 Totaal van de kosten ,05 Netto beleggingsverlies ,98 Gerealiseerde nettowinst/(verlies) - op effectenportefeuille ,57 - op wisselverrichtingen op termijn ,64 - op deviezen ,60 Gerealiseerd resultaat ,63 Wijziging van de niet-gerealiseerde meer-/minwaarde - op effectenportefeuille ,37 - op wisselverrichtingen op termijn ,16 Resultaat van de verrichtingen ,10 Uitgekeerde dividenden - Inschrijvingen ,55 Terugkopen ,18 Totaal van de wijzigingen in het nettoactief ,53 Totaal van het nettoactief aan het begin van de periode ,05 Totaal van het nettoactief aan het einde van de periode ,52 10

12 KBL EPB Fund - Flexible 25/75 Statistieken (in EUR) Totaal van het nettoactief - op ,52 - op ,05 - op ,06 Portfolio Turnover Rate (in %) (de inschrijvingen en terugkopen worden gecompenseerd per NIW-berekeningsdag) - op ,88 Aantal kapitalisatie-aandelen - in omloop aan het begin van de periode ,711 - inschrijvingen 50,000 - terugkopen ,356 - in omloop aan het einde van de periode ,355 Netto-inventariswaarde per kapitalisatie-aandeel - op ,73 - op ,23 - op ,35 Synthetische TER per aandeel (in %) - op ,31 11

13 KBL EPB Fund - Flexible 25/75 Samenstelling van de effectenportefeuille en andere nettoactiva (in EUR) Munt Nominale waarde/ Hoeveelheid Benaming Aanschaffingsprijs Evaluatiewaarde % van het nettoactief Effectenportefeuille Effecten toegelaten tot de officiële notering aan een effectenbeurs Investeringscertificaat USD ETFS Metal Sec Ltd Certif Gold Perpetual , ,94 0,60 Totaal investeringscertificaaten , ,94 0,60 Open beleggingsfondsen Beleggingsfondsen (ICBE) EUR BlackRock Global Fds European Focus A2 Cap , ,00 1,99 EUR BlackRock Strategic Fds European Absolute Return A2 Cap , ,00 4,07 EUR BNP Paribas Obli Etat P Cap , ,00 2,81 EUR Degroof Bonds SICAV EMU Quants B Cap , ,00 5,09 EUR Fidelity Active Strateg Europe Fd A EUR Cap , ,00 2,74 EUR Goldman Sachs Struct Inv SICAV QDJ UBS En Str Ptf AH Cap , ,00 2,14 EUR JPMorgan Inv Fds Income Opportunity A EUR (Hedged) Cap , ,00 2,03 EUR Jupiter Global Fd (The) European Growth L Cap , ,00 1,23 EUR KBL EPB Bond Fd Government Bonds EUR Cap , ,00 20,07 EUR KBL EPB Bond Fd Selected Investment Grade Corp Euro Cap , ,00 10,68 EUR KBL EPB Bond Fd Upper Inv Grade Corp EUR Cap , ,00 1,41 EUR KBL EPB Equity Fd Best Dividend Euro Cap , ,00 3,36 EUR KBL EPB Equity Fd Europe Value Cap , ,00 3,50 EUR KBL EPB Equity Fd Luxinvest Cap , ,00 2,40 EUR KBL EPB Equity Fd Selected Equity Europe Cap , ,00 3,51 EUR Parvest Bond EUR Government Classic Cap , ,00 3,82 EUR Pictet Emerging Local Currency Debt I EUR Cap , ,00 1,02 EUR Pictet EUR Government Bonds P Cap , ,00 3,53 EUR Threadneedle Inv Fds European High Yield Bond EUR Gross Cap , ,00 4, , ,00 79,88 JPY KBL EPB Equity Fd Japan Value Cap , ,45 0,72 USD Allianz Gl Investors Fd V US Equity Units AT USD , ,39 1,31 USD Fidelity Active Strateg Emerging Markets Fd A USD Cap , ,16 1,33 USD KBL EPB Equity Fd North American Value Cap , ,59 3,92 USD KBL Key Fund Major Emerging Markets Cap , ,43 0,97 USD Robeco Capital Gh Fds US Premium Equities D Cap , ,93 1, , ,50 9,11 Totaal beleggingsfondsen (ICBE) , ,95 89,71 Tracker funds (ICBE) EUR Lyxor EuroMTS 1-3Y Inv Grade , ,00 5,59 Totaal tracker funds (ICBE) , ,00 5,59 Tracker funds (ICB) USD ishares Core S&P500 ETF , ,54 0,71 Totaal tracker funds (ICB) , ,54 0,71 Totaal effectenportefeuille , ,43 96,61 Banktegoeden ,68 3,65 Andere nettoactiva/(-passiva) ,59-0,26 Totaal ,52 100,00 12

14 KBL EPB Fund - Flexible 25/75 Sectorspreiding en geografische spreiding van de effectenportefeuille Sectorspreiding (in % van het nettoactief) Beleggingsfondsen 96,01% Investeringsmaatschappijen 0,60% Totaal 96,61% Geografische spreiding (naar woonplaats van de uitgever) (in % van het nettoactief) Groothertogdom Luxemburg 81,11% Frankrijk 8,40% Verenigd Koninkrijk 4,48% Ierland 1,31% Verenigde Staten van Amerika 0,71% Jersey 0,60% Totaal 96,61% 13

15 KBL EPB Fund - Bond Allocation Staat van het vermogen (in EUR) Activa Effectenportefeuille ,58 Banktegoeden ,34 Andere te ontvangen inkomsten ,06 Voorafbetaalde kosten 1.897,49 Totaal van de activa ,47 Passiva Te betalen op wederinkoop van aandelen ,12 Te betalen kosten en bankinteresten ,41 Totaal van de passiva ,53 Nettoactief op het einde van de periode ,94 Aantal kapitalisatie-aandelen in omloop ,411 Netto-inventariswaarde per kapitalisatie-aandeel 525,56 14

16 KBL EPB Fund - Bond Allocation Staat van de verrichtingen en andere wijzigingen van het nettoactief (in EUR) van 1 januari 2013 tot 30 juni 2013 Inkomsten Ontvangen commissies ,51 Andere inkomsten 5.192,83 Totaal van de inkomsten ,34 Kosten Beheerscommissie ,74 Depothoudende bank ,90 Bankkosten en andere commissies 482,93 Transactiekosten ,31 Kosten centrale administratie ,53 Beroepskosten 2.670,95 Andere administratiekosten ,30 Abonnementstaks 3.615,31 Andere belastingen 22,93 Betaalde bankinteresten 2.128,29 Andere kosten 1.635,67 Totaal van de kosten ,86 Netto beleggingsverlies ,52 Gerealiseerde nettowinst/(verlies) - op effectenportefeuille ,10 - op deviezen ,77 Gerealiseerd resultaat ,81 Wijziging van de niet-gerealiseerde meer-/minwaarde - op effectenportefeuille ,19 Resultaat van de verrichtingen ,38 Uitgekeerde dividenden - Inschrijvingen ,52 Terugkopen ,77 Totaal van de wijzigingen in het nettoactief ,63 Totaal van het nettoactief aan het begin van de periode ,57 Totaal van het nettoactief aan het einde van de periode ,94 15

17 KBL EPB Fund - Bond Allocation Statistieken (in EUR) Totaal van het nettoactief - op ,94 - op ,57 - op ,56 Portfolio Turnover Rate (in %) (de inschrijvingen en terugkopen worden gecompenseerd per NIW-berekeningsdag) - op ,66 Aantal kapitalisatie-aandelen - in omloop aan het begin van de periode ,482 - inschrijvingen 3.916,350 - terugkopen ,421 - in omloop aan het einde van de periode ,411 Netto-inventariswaarde per kapitalisatie-aandeel - op ,56 - op ,16 - op ,24 Synthetische TER per aandeel (in %) - op ,03 16

18 KBL EPB Fund - Bond Allocation Samenstelling van de effectenportefeuille en andere nettoactiva (in EUR) Munt Nominale waarde/ Hoeveelheid Benaming Aanschaffingsprijs Evaluatiewaarde % van het nettoactief Effectenportefeuille Open beleggingsfondsen Beleggingsfondsen (ICBE) EUR 900 Amundi Fds Bond EUR Inflation IE Cap , ,00 3,35 EUR AXA World Fds Euro Credit Plus A Cap , ,00 6,76 EUR BlueBay Fds Em Market Corporate Bond EUR B Cap , ,00 3,45 EUR BlueBay Fds High Yield Bond B , ,00 0,79 EUR BlueBay Fds Inv Grade Bond Base R , ,00 6,51 EUR BNY Mellon Global Fds Plc Em Mks Debt Local Curr C EUR Cap , ,00 7,31 EUR 19 CapitalatWork Foyer Umbrella Scv Inflation I Cap , ,96 8,84 EUR Goldman Sachs Fds Global Emerging Markets Debt Ptf I Cap , ,00 4,65 EUR KBL EPB Bond Fd Selected Investment Grade Corp Euro Cap , ,00 7,80 EUR Pictet Emerging Local Currency Debt I EUR Cap , ,00 3,94 EUR Pictet EUR Corp Bonds I Cap , ,00 3,74 EUR Pictet Global Emerging Debt HP EUR Cap , ,00 6,91 EUR PIMCO Fds GIS Gl High Yield Bond Istl EUR Hedged Cap , ,00 8,61 EUR PIMCO Fds Gl Investors Ser Plc Gl Real Ret Acumm Istl Eur He , ,00 3, , ,96 76,21 USD Aberdeen Gl SICAV Select Emerging Mks Bd Fd I2 Cap , ,87 4,36 USD HSBC Global Inv Fds Emerging Markets Bond I Cap , ,23 4,07 USD Julius Baer Multibond Local Emerging Bond C Cap , ,66 1,48 USD PIMCO Fds Gl Investors Ser Plc Em Mks Bond Istl Cap , ,86 3, , ,62 13,88 Totaal beleggingsfondsen (ICBE) , ,58 90,09 Tracker funds (ICBE) EUR db x-trackers II Iboxx Gl Inf Lk Ucits ETF 1C Cap , ,00 9,03 Totaal tracker funds (ICBE) , ,00 9,03 Totaal effectenportefeuille , ,58 99,12 Banktegoeden ,34 1,21 Andere nettoactiva/(-passiva) ,98-0,33 Totaal ,94 100,00 17

19 KBL EPB Fund - Bond Allocation Sectorspreiding en geografische spreiding van de effectenportefeuille Sectorspreiding (in % van het nettoactief) Beleggingsfondsen 99,12% Totaal 99,12% Geografische spreiding (naar woonplaats van de uitgever) (in % van het nettoactief) Groothertogdom Luxemburg 75,68% Ierland 23,44% Totaal 99,12% 18

20 KBL EPB Fund - Universal Portfolio Staat van het vermogen (in EUR) Activa Effectenportefeuille ,27 Banktegoeden ,64 Te ontvangen inkomsten op effectenportefeuille ,35 Te ontvangen bankinteresten 22,28 Voorafbetaalde kosten 1.917,19 Totaal van de activa ,73 Passiva Te betalen kosten en bankinteresten ,86 Totaal van de passiva ,86 Nettoactief op het einde van de periode ,87 Aantal kapitalisatie-aandelen in omloop ,000 Netto-inventariswaarde per kapitalisatie-aandeel 501,95 19

21 KBL EPB Fund - Universal Portfolio Staat van de verrichtingen en andere wijzigingen van het nettoactief (in EUR) van 1 januari 2013 tot 30 juni 2013 Inkomsten Dividenden, netto ,16 Interesten op obligaties en andere waardepapieren, netto ,62 Bankinteresten 134,66 Totaal van de inkomsten ,44 Kosten Beheerscommissie 2.782,21 Depothoudende bank ,05 Bankkosten en andere commissies 6.442,06 Transactiekosten 9.879,58 Kosten centrale administratie ,09 Beroepskosten 2.853,67 Andere administratiekosten ,69 Abonnementstaks ,68 Betaalde bankinteresten 4.740,42 Andere kosten 1.813,57 Totaal van de kosten ,02 Netto beleggingsinkomsten ,42 Gerealiseerde nettowinst/(verlies) - op effectenportefeuille ,71 - op deviezen ,23 Gerealiseerd resultaat ,48 Wijziging van de niet-gerealiseerde meer-/minwaarde - op effectenportefeuille ,69 Resultaat van de verrichtingen ,21 Uitgekeerde dividenden - Inschrijvingen - Terugkopen ,58 Totaal van de wijzigingen in het nettoactief ,79 Totaal van het nettoactief aan het begin van de periode ,66 Totaal van het nettoactief aan het einde van de periode ,87 20

22 KBL EPB Fund - Universal Portfolio Statistieken (in EUR) Totaal van het nettoactief - op ,87 - op ,66 - op ,54 Portfolio Turnover Rate (in %) (de inschrijvingen en terugkopen worden gecompenseerd per NIW-berekeningsdag) - op ,80 Aantal kapitalisatie-aandelen - in omloop aan het begin van de periode ,000 - inschrijvingen 0,000 - terugkopen -110,000 - in omloop aan het einde van de periode ,000 Netto-inventariswaarde per kapitalisatie-aandeel - op ,95 - op ,61 - op ,14 TER per kapitalisatie-aandeel (in %) - op ,29 21

23 KBL EPB Fund - Universal Portfolio Samenstelling van de effectenportefeuille en andere nettoactiva (in EUR) Munt Nominale waarde/ Hoeveelheid Benaming Aanschaffingsprijs Evaluatiewaarde % van het nettoactief Effectenportefeuille Effecten toegelaten tot de officiële notering aan een effectenbeurs Aandelen EUR BASF SE Reg , ,00 1,04 EUR Belgacom SA , ,84 1,19 EUR Bpost SA , ,68 0,36 EUR Carrefour SA , ,79 0,63 EUR E.ON SE , ,50 0,22 EUR Electricité de France , ,29 0,10 EUR Elia Syst Operator SA NV , ,29 0,31 EUR GDF Suez , ,53 0,34 EUR Koninklijke KPN NV , ,72 0,03 EUR Orange , ,10 0,42 EUR Royal Dutch Shell Plc A , ,38 1,36 EUR Royal Philips NV , ,01 0,36 EUR RWE AG A , ,20 0,08 EUR Suez Environnement Co 1.473, ,04 0,06 EUR Vinci SA , ,05 0,72 EUR Vivendi , ,10 0, , ,52 7,69 NOK Statoil ASA , ,90 1,02 USD Exxon Mobil Corp , ,65 0,44 USD Pfizer Inc , ,13 0, , ,78 0,95 Totaal aandelen , ,20 9,66 Obligaties AUD Total Capital SA 5.75% EMTN Reg-S Ser 61 10/ , ,22 0,44 EUR Accor SA 2.875% EMTN 12/ , ,00 0,44 EUR Amgen Inc 2.125% Reg-S Sen 12/ , ,00 0,43 EUR Anglo American Capital Plc 2.5% EMTN 12/ , ,00 0,43 EUR ANZ New Zealand (Intl) Ltd 1.375% EMTN 12/ , ,00 0,43 EUR Aquafin NV VAR Sen Ser EPD 09/ , ,00 1,11 EUR BASF Finance Europe NV 5% EMTN 07/ , ,00 0,68 EUR Belgacom SA VAR EMTN Sen 06/ , ,00 0,71 EUR BG Energy Capital Plc 3% EMTN Reg-S Sen 11/ , ,00 0,91 EUR BNP Paribas SA FRN Sub 08/11.09.Perpetual , ,00 0,21 EUR Canada 3.5% 10/ , ,00 2,44 EUR Christian Dior SA 3.75% Ser 09/ , ,00 0,44 EUR Cie de Saint-Gobain SA 4.75% EMTN 07/ , ,00 0,71 EUR Coca-Cola Enterprises Inc 3.125% 10/ , ,00 0,68 EUR Council of Europe Dev Bank 3% EMTN 10/ , ,00 2,31 EUR Daimler AG 2% EMTN Sen 12/ , ,00 0,66 EUR Deutsche Telekom Intl Fin BV 4.25% EMTN 10/ , ,00 0,72 EUR Deutschland 3.5% Ser 09 09/ , ,00 4,90 EUR Deutschland 3.75% Ser / , ,00 5,77 EUR Dredging Env & Marine Engineer 4.145% Sen 13/ , ,20 0,20 EUR EIB 2.625% EMTN Sen 10/ , ,00 2,29 EUR EIB 3.125% EMTN Sen 09/ , ,00 1,75 EUR EIB 3.625% Ser Intl 03/ , ,00 2,16 EUR Enel Finance Intl SA 3.625% EMTN Sen 12/ , ,00 0,66 EUR ENI SpA 4.75% EMTN Ser 3 07/ , ,00 0,24 EUR European Economic Community 2.375% EMTN 10/ , ,00 2,72 EUR European Economic Community 2.5% EMTN 11/ , ,00 0,45 EUR European Economic Community 3.125% 09/ , ,00 2,23 EUR European Economic Community 3.375% 10/ , ,00 7,16 EUR Fortum Oyj 2.25% EMTN 12/ , ,00 0,62 EUR France VAR OAT Lk Eurozone Inflation 04/ , ,59 2,96 22

Beleggingsvennootschap met Veranderlijk Kapitaal naar Luxemburgs recht met verscheidene compartimenten

Beleggingsvennootschap met Veranderlijk Kapitaal naar Luxemburgs recht met verscheidene compartimenten Vereenvoudigd prospectus December 2011 Beleggingsvennootschap met Veranderlijk Kapitaal naar Luxemburgs recht met verscheidene compartimenten Dit vereenvoudigd prospectus bevat de belangrijkste informatie

Nadere informatie

Resultatenrekening. B. Andere

Resultatenrekening. B. Andere Resultatenrekening I. Waardeverminderingen, minderwaarden en meerwaarden A. Obligaties en andere schuldinstrumenten a) Obligaties C. Aandelen en andere met aandelen gelijk te stellen waardepapieren a)

Nadere informatie

Halfjaarverslag (niet gereviseerd) per 30 juni 2013. Beleggingsvennootschap met Veranderlijk Kapitaal naar Luxemburgs recht

Halfjaarverslag (niet gereviseerd) per 30 juni 2013. Beleggingsvennootschap met Veranderlijk Kapitaal naar Luxemburgs recht Halfjaarverslag (niet gereviseerd) per 30 juni 2013 Beleggingsvennootschap met Veranderlijk Kapitaal naar Luxemburgs recht R.C.S. Luxembourg B 149 251 De Nederlandse versie is een nauwgezette vertaling

Nadere informatie

KBL EPB Bond Fund. Vereenvoudigd Prospectus December 2011. Beleggingsvennootschap met Veranderlijk Kapitaal naar Luxemburgs Recht

KBL EPB Bond Fund. Vereenvoudigd Prospectus December 2011. Beleggingsvennootschap met Veranderlijk Kapitaal naar Luxemburgs Recht KBL EPB Bond Fund Vereenvoudigd Prospectus December 2011 Beleggingsvennootschap met Veranderlijk Kapitaal naar Luxemburgs Recht De SICAV is een Beleggingsvennootschap met Veranderlijk Kapitaal met meerdere

Nadere informatie

Jaarverslag (gereviseerd) per 31 december 2012. Beleggingsvennootschap met Veranderlijk Kapitaal naar Luxemburgs recht. R.C.S. Luxembourg B 63 616

Jaarverslag (gereviseerd) per 31 december 2012. Beleggingsvennootschap met Veranderlijk Kapitaal naar Luxemburgs recht. R.C.S. Luxembourg B 63 616 Jaarverslag (gereviseerd) per 31 december 2012 Beleggingsvennootschap met Veranderlijk Kapitaal naar Luxemburgs recht R.C.S. Luxembourg B 63 616 De Nederlandse versie is een nauwgezette vertaling van de

Nadere informatie

Vereenvoudigd prospectus December 2011. Beleggingsvennootschap met Veranderlijk Kapitaal naar Luxemburgs recht

Vereenvoudigd prospectus December 2011. Beleggingsvennootschap met Veranderlijk Kapitaal naar Luxemburgs recht Vereenvoudigd prospectus December 2011 Beleggingsvennootschap met Veranderlijk Kapitaal naar Luxemburgs recht De SICAV is een Beleggingsvennootschap met Veranderlijk Kapitaal met meerdere compartimenten,

Nadere informatie

de ICBE/het Fonds: de BEVEK naar Luxemburgs recht, genaamd BNP PARIBAS L1. Dit Fonds wordt beheerd door BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS LUXEMBOURG.

de ICBE/het Fonds: de BEVEK naar Luxemburgs recht, genaamd BNP PARIBAS L1. Dit Fonds wordt beheerd door BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS LUXEMBOURG. Aanvullende informatie bij de Essentiële Beleggersinformatie in het kader van de distributie in België van aandelen van instellingen voor collectieve belegging in effecten vallend onder het recht van een

Nadere informatie

HALFJAARVERSLAG 2015 VAN HET GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS NAAR FRANS RECHT CARMIGNAC PROFIL REACTIF 100

HALFJAARVERSLAG 2015 VAN HET GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS NAAR FRANS RECHT CARMIGNAC PROFIL REACTIF 100 HALFJAARVERSLAG 2015 VAN HET GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS NAAR FRANS RECHT CARMIGNAC PROFIL REACTIF 100 (Verrichtingen van het op 30 juni 2015 afgesloten boekjaar) 24, place Vendôme 75001 Parijs -

Nadere informatie

Informatiefiche Argenta Fund of Funds

Informatiefiche Argenta Fund of Funds Informatiefiche Argenta Fund of Funds Zeer Defensief Kapitalisatie 29-06-2017 Argenta Fund of Funds Zeer Defensief is een compartiment van 'Argenta Fund of Funds', een SICAV naar Luxemburgs recht (beleggingsvennootschap

Nadere informatie

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus Dexia Bonds Beleggingsvennootschap conform Richtlijn 85/611/EEG 69, route d Esch, L 2953 Luxemburg Beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal naar Luxemburgs

Nadere informatie

Vereenvoudigd prospectus: compartiment KBC BONDS CAPITAL FUND

Vereenvoudigd prospectus: compartiment KBC BONDS CAPITAL FUND Vereenvoudigd prospectus: compartiment KBC BONDS CAPITAL FUND i) Informatie over de sicav KBC BONDS (1) Beknopte voorstelling van de sicav KBC BONDS Oprichtingsdatum: 20 december 1991 Lidstaat van statutaire

Nadere informatie

WINNING FUNDS. Société d'investissement à Capital Variable. Halfjaarverslag en niet-gereviseerde rekeningen. R.C.S. Luxembourg N B LUXEMBOURG

WINNING FUNDS. Société d'investissement à Capital Variable. Halfjaarverslag en niet-gereviseerde rekeningen. R.C.S. Luxembourg N B LUXEMBOURG WINNING FUNDS Société d'investissement à Capital Variable R.C.S. Luxembourg N B 78 249 LUXEMBOURG WINNING FUNDS Voor bijkomende informatie kunt u contact opnemen met: NN Investment Partners P.O. Box 90470

Nadere informatie

HALFJAARVERSLAG 2015 VAN HET GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS NAAR FRANS RECHT CARMIGNAC PROFIL REACTIF 50

HALFJAARVERSLAG 2015 VAN HET GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS NAAR FRANS RECHT CARMIGNAC PROFIL REACTIF 50 HALFJAARVERSLAG 2015 VAN HET GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS NAAR FRANS RECHT CARMIGNAC PROFIL REACTIF 50 (Verrichtingen van het op 30 juni 2015 afgesloten boekjaar) 24, place Vendôme 75001 Parijs -

Nadere informatie

Vereenvoudigd Prospectus December 2011. KBL EPB Fund

Vereenvoudigd Prospectus December 2011. KBL EPB Fund Vereenvoudigd Prospectus December 2011 Dit vereenvoudigd prospectus bevat de belangrijkste informatie met betrekking tot de SICAV KBL EPB FUND. Voor alle aanvullende informatie dient de belegger, alvorens

Nadere informatie

Referentiemunt van de sicav: KBL European Private Bankers SA Ernst & Young; 7, Parc d Activité Sydrall, L-5365 Munsbach

Referentiemunt van de sicav: KBL European Private Bankers SA Ernst & Young; 7, Parc d Activité Sydrall, L-5365 Munsbach Vereenvoudigd prospectus: compartiment KBC BONDS CORPORATES EURO i) Informatie over de sicav KBC BONDS (1) Beknopte voorstelling van de sicav KBC BONDS Oprichtingsdatum: 20 december 1991 Lidstaat van statutaire

Nadere informatie

BNP Paribas L1 Equity USA Small Cap afgekort tot BNPP L1 Equity USA Small Cap

BNP Paribas L1 Equity USA Small Cap afgekort tot BNPP L1 Equity USA Small Cap Equity USA Small Cap Presentatie van de Vennootschap BNP Paribas L1 is opgericht in Luxemburg op 29 november 1989 voor een onbeperkte duur in de vorm van een beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal

Nadere informatie

HALFJAARVERSLAG JUNI 2015

HALFJAARVERSLAG JUNI 2015 Generali Belgium HALFJAARVERSLAG JUNI 2015 US Equities generali.com INHOUD 1 Inleiding... 3 2 Beleggingsbeleid... 4 2.1 Globale aanpak 4 2.2 De activa 4 3 Evolutie van de portefeuille... 5 3.1 Waardering

Nadere informatie

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus April 2010 TRIODOS SICAV I sicav naar Luxemburgse recht conform Richtlijn 85/611/EEG Route D Esch, 69, 1470 Luxemburg LUXEMBURG De informatie die in deze bijlage

Nadere informatie

Orders via Beleggersgiro moeten ontvangen zijn voor (=T) Uw order wordt uitgevoerd Via Beurs

Orders via Beleggersgiro moeten ontvangen zijn voor (=T) Uw order wordt uitgevoerd Via Beurs LU0951484681 Rorento 15.00 uur (= T) 2 handelsdagen later tegen NAV T + 1 dag Buitenland LU0927664036 Kempen Global Property Index Fund 15.00 uur (= T) 2 handelsdagen later tegen NAV T + 1 dag Buitenland

Nadere informatie

Vereenvoudigd prospectus: compartiment KBC BONDS EUROPE

Vereenvoudigd prospectus: compartiment KBC BONDS EUROPE Vereenvoudigd prospectus: compartiment KBC BONDS EUROPE i) Informatie over de sicav KBC BONDS (1) Beknopte voorstelling van de sicav KBC BONDS Oprichtingsdatum: 20 december 1991 Lidstaat van statutaire

Nadere informatie

Beheersreglement van de interne fondsen WinSave Invest op 01/12/2009.

Beheersreglement van de interne fondsen WinSave Invest op 01/12/2009. 1/17 Beheersreglement van de interne fondsen WinSave Invest op 01/12/2009. 1. Specifieke bepalingen per intern fonds WFS Active Protection Fund - Benaming van het fonds: WFS Active Protection Fund - Datum

Nadere informatie

Legg Mason Global Funds FCP (Luxemburg) Gemeenschappelijk beleggingsfonds met Verschillende Compartimenten naar Luxemburgs recht

Legg Mason Global Funds FCP (Luxemburg) Gemeenschappelijk beleggingsfonds met Verschillende Compartimenten naar Luxemburgs recht VERGOEDINGEN, PROVISIE EN KOSTEN Legg Mason Global Funds FCP (Luxemburg) Gemeenschappelijk beleggingsfonds met Verschillende Compartimenten naar Luxemburgs recht A) Van de reeks CitiEquity 1. Legg Mason

Nadere informatie

HALFJAARVERSLAG 2015 VAN HET GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS NAAR FRANS RECHT CARMIGNAC INVESTISSEMENT LATITUDE

HALFJAARVERSLAG 2015 VAN HET GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS NAAR FRANS RECHT CARMIGNAC INVESTISSEMENT LATITUDE HALFJAARVERSLAG 2015 VAN HET GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS NAAR FRANS RECHT CARMIGNAC INVESTISSEMENT LATITUDE (Verrichtingen van het op 30 juni 2015 afgesloten boekjaar) 24, place Vendôme 75001 Paris

Nadere informatie

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus Augustus 2010 FUND BEVEK naar uxemburgse recht met verschillende compartimenten conform Richtlijn 85/611/EEG 14, Boulevard Royal - 2449 UEMBOURG De informatie

Nadere informatie

Halfjaarverslag. 31 maart 2016 CAMGESTION CONVERTIBLES EUROPE. Rechtsvorm: Société d investissement à capital variable. Beheermaatschappij:

Halfjaarverslag. 31 maart 2016 CAMGESTION CONVERTIBLES EUROPE. Rechtsvorm: Société d investissement à capital variable. Beheermaatschappij: CAMGESTION CONVERTIBLES EUROPE Halfjaarverslag 31 maart 2016 Rechtsvorm: Beheermaatschappij: Bewaarder: Bedrijfsrevisor: Société d investissement à capital variable CamGestion 1, boulevard Haussmann -

Nadere informatie

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus mei 2010 DWS Invest beleggingsvennootschap conform Richtlijn 85/611/EEG Boulevard Konrad Adenauer 2, L-1115 Luxemburg De informatie die in deze bijlage bij

Nadere informatie

Vereenvoudigd prospectus: compartiment KBC BONDS INCOME FUND

Vereenvoudigd prospectus: compartiment KBC BONDS INCOME FUND Vereenvoudigd prospectus: compartiment KBC BONDS INCOME FUND i) Informatie over de sicav KBC BONDS (1) Beknopte voorstelling van de sicav KBC BONDS Oprichtingsdatum: 20 december 1991 Lidstaat van statutaire

Nadere informatie

BNP PARIBAS L1 SICAV. HALFJAARVERSLAG per 30/06/2014. R.C.S Luxembourg B 32 327

BNP PARIBAS L1 SICAV. HALFJAARVERSLAG per 30/06/2014. R.C.S Luxembourg B 32 327 BNP PARIBAS L1 SICAV HALFJAARVERSLAG per 30/06/2014 R.C.S Luxembourg B 32 327 BNP Paribas L1 Inhoud Pagina Organisatie 3 Informatie 5 Financiële staten per 30/06/2014 6 Kerncijfers over de laatste 3 jaren

Nadere informatie

Belangrijk nieuws van de Raad van Bestuur van uw Fonds

Belangrijk nieuws van de Raad van Bestuur van uw Fonds JPMORGAN FUNDS 10 JULI 2015 Belangrijk nieuws van de Raad van Bestuur van uw Fonds Geachte Aandeelhouder, Hierbij informeren wij u dat de aandelenklasse B waarin u belegd hebt, gaat fuseren met aandelenklasse

Nadere informatie

Lijst van te fuseren Compartimenten van J.P. Morgan Asset Management met ISINs

Lijst van te fuseren Compartimenten van J.P. Morgan Asset Management met ISINs Lijst van te fuseren Compartimenten van J.P. Morgan Asset Management s augustus 2013 Dit document wordt uitsluitend en als enige bedoeling ter informatie uitgebracht ter hulp bij het informeren naar uw

Nadere informatie

HALFJAARVERSLAG 2010 VAN HET GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS NAAR FRANS RECHT CARMIGNAC EURO-PATRIMOINE

HALFJAARVERSLAG 2010 VAN HET GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS NAAR FRANS RECHT CARMIGNAC EURO-PATRIMOINE HALFJAARVERSLAG 2010 VAN HET GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS NAAR FRANS RECHT CARMIGNAC EURO-PATRIMOINE (Verrichtingen van het boekjaar afgesloten op 30 juni 2010) 24, place Vendôme 75001 Paris - Tel.

Nadere informatie

HALFJAARVERSLAG 2015 VAN HET GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS NAAR FRANS RECHT CARMIGNAC COURT TERME

HALFJAARVERSLAG 2015 VAN HET GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS NAAR FRANS RECHT CARMIGNAC COURT TERME HALFJAARVERSLAG 2015 VAN HET GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS NAAR FRANS RECHT CARMIGNAC COURT TERME (Verrichtingen van het op 30 juni 2015 afgesloten boekjaar) 24, place Vendôme 75001 Paris - Tel.: 01

Nadere informatie

Vereenvoudigd prospectus: compartiment KBC BONDS CONVERTIBLES

Vereenvoudigd prospectus: compartiment KBC BONDS CONVERTIBLES Vereenvoudigd prospectus: compartiment KBC BONDS CONVERTIBLES i) Informatie over de sicav KBC BONDS (1) Beknopte voorstelling van de sicav KBC BONDS Oprichtingsdatum: 20 december 1991 Lidstaat van statutaire

Nadere informatie

BELGISCH ADDENDUM BIJ HET UITGIFTEPROSPECTUS

BELGISCH ADDENDUM BIJ HET UITGIFTEPROSPECTUS BELGISCH ADDENDUM BIJ HET UITGIFTEPROSPECTUS ADDENDUM VAN AUGUSTUS 2010 BIJ HET PROSPECTUS VAN DECEMBER 2009 INVESCO FUNDS SERIES 15 Gemeenschappelijk beleggingsfonds naar Iers recht conform de Richtlijn

Nadere informatie

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus December 2009 DB PLATINUM Beleggingsvennootschap conform Richtlijn 85/611/EEG Route d Esch 69, L-1470 Luxembourg De informatie die in deze bijlage bij het prospectus

Nadere informatie

Antwerpen Mortsel Sint-Martens-Latem

Antwerpen Mortsel Sint-Martens-Latem Transparant B Bond Beheersvennootschap: Capfi Delen Asset Management NV Een compartiment van de Belgische bevek TRANSPARANT B (ICB) Compartimentsbeschrijving Het fonds belegt in vastrentende effecten met

Nadere informatie

BNP Paribas L1 Bond World Emerging Corporate afgekort tot BNPP L1 Bond World Emerging Corporate

BNP Paribas L1 Bond World Emerging Corporate afgekort tot BNPP L1 Bond World Emerging Corporate Bond World Emerging Corporate Presentatie van de Vennootschap BNP Paribas L1 is opgericht in Luxemburg op 29 november 1989 voor een onbeperkte duur in de vorm van een beleggingsmaatschappij met veranderlijk

Nadere informatie

Ruilverhouding fondsen

Ruilverhouding fondsen Ruilverhouding fondsen Dit document dient enkel ter informatie en is 1) geen voorstel of aanbod tot het aankopen of verhandelen van de financiële instrumenten hierin beschreven en 2) geen beleggingsadvies.

Nadere informatie

Nederlandse Beleggingsfondsen Keren 1x per jaar dividend uit, tenzij een interim dividend wordt uitgekeerd.

Nederlandse Beleggingsfondsen Keren 1x per jaar dividend uit, tenzij een interim dividend wordt uitgekeerd. Nederlandse Beleggingsfondsen Keren 1x per jaar uit, tenzij een interim wordt uitgekeerd. Het nettobedrag is in Nederland 15% lager (er geldt een belasting van 15%, die de Nederlandse klant achteraf weer

Nadere informatie

INHOUDSTAFEL. Beheersreglement (ref. : RG PFL + / N / 09-2010) V834NL 2

INHOUDSTAFEL. Beheersreglement (ref. : RG PFL + / N / 09-2010) V834NL 2 - V834NL INHOUDSTAFEL 1. BESCHRIJVING VAN DE BELEGGINGSFONDSEN... 3 1.1 Capital Secure... 3 1.2 Capital Balanced... 3 1.3 Capital Dynamic... 3 1.4 Capital Growth... 4 1.5 Capital Focus... 4 2. GEMEENSCHAPPELIJKE

Nadere informatie

BNP Paribas COMFORT FCP

BNP Paribas COMFORT FCP BNP Paribas COMFORT FCP HALFJAARVERSLAG per 31/01/2014 R.C.S. Luxembourg B 27 605 BNP PARIBAS COMFORT Inhoud Pagina Organisatie 2 Informatie 3 Financiële staten per 31/01/2014 4 Kerncijfers over de laatste

Nadere informatie

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus April 2010

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus April 2010 Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus April 2010 ARGENTA-FUND De vennootschap ARGENTA-FUND (hierna "de vennootschap" genoemd) is een beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal ("SICAV") met

Nadere informatie

SHARE. Compartiment SHARE ENERGY

SHARE. Compartiment SHARE ENERGY SHARE Beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal (BEVEK naar Luxemburgs recht) met compartimenten van activa die meerwaarden nastreven, verdeeld per geografische zones of economische sectoren Compartiment

Nadere informatie

Compartiment ACTIVE FIX NEW MARKETS

Compartiment ACTIVE FIX NEW MARKETS Compartiment ACTIVE FIX NEW MARKETS BELANGRIJK BERICHT: In toepassing van artikel 236 2 alinea 5 van de wet van 20 juli 2004 betreffende bepaalde vormen van collectief beheer van beleggingsportefeuilles,

Nadere informatie

Belgisch addendum bij het uitgifteprospectus

Belgisch addendum bij het uitgifteprospectus Belgisch addendum bij het uitgifteprospectus CapitalatWork Umbrella Fund SICAV Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht overeenkomstig richtlijn 85/611/EEG 69, route d'esch, L -1014 Luxembourg De informatie

Nadere informatie

DIT DOCUMENT IS BELANGRIJK EN VEREIST UW ONMIDDELLIJKE AANDACHT.

DIT DOCUMENT IS BELANGRIJK EN VEREIST UW ONMIDDELLIJKE AANDACHT. DIT DOCUMENT IS BELANGRIJK EN VEREIST UW ONMIDDELLIJKE AANDACHT. Indien u niet zeker weet wat u moet doen, raadpleeg dan onmiddellijk uw effectenmakelaar (broker), bankmanager, juridisch adviseur, accountant,

Nadere informatie

Fortis Comfort Equity High Dividend Europe

Fortis Comfort Equity High Dividend Europe Fortis Comfort Equity High Dividend Europe Categorie "Classic" FORTIS COMFORT Fonds Commun de Placement naar Luxemburgs recht Presentatie van het Fonds FORTIS COMFORT (hierna "het Fonds") is op 28 juli

Nadere informatie

BI CARMIGNAC PATRIMOINE

BI CARMIGNAC PATRIMOINE BI CARMIGNAC PATRIMOINE Beleggingsdoelstelling Het compartiment belegt in het fonds Carmignac Patrimoine A (acc) EUR (ISIN: FR0010135103). Dit fonds behoort tot de categorie gediversifieerd en heeft als

Nadere informatie

Aanpassing Prospectussen Aegon, AEAM en Aegon Paraplu 1 Funds Per 1 augustus 2016

Aanpassing Prospectussen Aegon, AEAM en Aegon Paraplu 1 Funds Per 1 augustus 2016 Aanpassing Prospectussen Aegon, AEAM en Aegon Paraplu 1 Funds Per 1 augustus 2016 Per 1 augustus 2016 voert de beheerder van de Aegon Funds, de AEAM Funds en de Aegon Paraplu 1 Funds, Aegon Investment

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. oxylife invest

Jaarverslag 2013. oxylife invest Jaarverslag 2013 oxylife invest Inhoudsopgave 1. Omschrijving... 4 2. Beleggingsbeleid van de interne fondsen... 5 2.1 oxylife AXA IM Cash... 5 2.2 oxylife AXA IM Euro Short Duration... 5 2.3 oxylife AXA

Nadere informatie

DE FONDSENLIJST PER BEHEERDER

DE FONDSENLIJST PER BEHEERDER Een selectie van performante beheerders! Uw contract laat u toe uw spaartegoed volledig vrij te beheren. U selecteert zelf, met de hulp van uw raadgever, de fondsen die overeenstemmen met uw strategie,

Nadere informatie

Rapportage 2e kwartaal 2016

Rapportage 2e kwartaal 2016 De heer A. de Vries en/of Mevrouw C. de Vries-Janssen Kerkstraat 43a 1000 AB Amsterdam a_devries33@upcmail.nl Rapportage 2e kwartaal 2016 1 april 2016 t/m 30 juni 2016 Vermogensontwikkeling Rendementsontwikkeling

Nadere informatie

Argenta Fund of Funds Distributie en Kapitaliserend

Argenta Fund of Funds Distributie en Kapitaliserend Distributie en Kapitaliserend is een investeringsvennootschap met veranderlijk kapitaal naar Luxemburgs recht (sicav) met meerdere compartimenten. Ze voldoet aan de bepalingen van de Luxemburgse wet van

Nadere informatie

Millesimo Click 1. Halfjaarverslag Inhoudsopgave

Millesimo Click 1. Halfjaarverslag Inhoudsopgave Millesimo Click 1 - Halfjaarverslag 30.06.2011-1 / 6 Halfjaarverslag 30.06.2011 Millesimo Click 1 Inhoudsopgave 1. Omschrijving...2 2. Beleggingsbeleid van Millesimo Click 1...2 3. Samenstelling van Millesimo

Nadere informatie

Commenda Demo 31 augustus 2013 Vergelijking tussen rendement van portefeuille en doel rendement

Commenda Demo 31 augustus 2013 Vergelijking tussen rendement van portefeuille en doel rendement Commenda Demo 31 augustus 2013 Vergelijking tussen van portefeuille en doel Target van 31.12.08 tot 31.08.13: 15% MSCI World 80% World bond Index 5% Rogers Commodity 30,00% 25,00% 20,00% 15,00% 10,00%

Nadere informatie

Fonds- en tarievenoverzicht

Fonds- en tarievenoverzicht Fonds- en tarievenoverzicht Geldig per 10 juli 2015 Inhoudsopgave 1 Actueel fondsaanbod 1 2 Kosten beleggen 2 3 Doorgeven beleggingsorders 3 4 Feestdagen 3 5 Verwerking beleggingsorders 3 6 Verwerking

Nadere informatie

Mededeling betreffende het dividend

Mededeling betreffende het dividend Mededeling betreffende het dividend Hierbij delen wij u mee dat u, als u op 15/09/2015 aandeelhouder was van één van onderstaande Aandelenklassen, een tussentijds dividend zult ontvangen voor die Aandelenklasse.

Nadere informatie

Antwerpen Mortsel Sint-Martens-Latem

Antwerpen Mortsel Sint-Martens-Latem Transparant B Equity Een compartiment van de Belgische bevek TRANSPARANT B (ICB) Beheersvennootschap: Capfi Delen Asset Management NV Compartimentsbeschrijving Het compartiment heeft tot doel een zo hoog

Nadere informatie

BELGISCH ADDENDUM BIJ HET UITGIFTEPROSPECTUS CARMIGNAC PORTFOLIO

BELGISCH ADDENDUM BIJ HET UITGIFTEPROSPECTUS CARMIGNAC PORTFOLIO BELGISCH ADDENDUM BIJ HET UITGIFTEPROSPECTUS CARMIGNAC PORTFOLIO Beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal naar Luxemburgs recht met verschillende compartimenten in overeenstemming met de richtlijn

Nadere informatie

BELGISCHE BIJLAGE BIJ HET UITGIFTEPROSPECTUS SAINT-HONORE INDE

BELGISCHE BIJLAGE BIJ HET UITGIFTEPROSPECTUS SAINT-HONORE INDE BELGISCHE BIJLAGE BIJ HET UITGIFTEPROSPECTUS SAINT-HONORE INDE Gemeenschappelijk beleggingsfonds (GBF) naar Frans recht overeenkomstig de Richtlijn 85/611/EEG 47, rue du Faubourg Saint-Honoré, 75401 Parijs,

Nadere informatie

ING Bank 7,0% Garant Plus Gegarandeerd jaarlijkse coupon Uitzicht op 7,0% coupon per jaar Garantie van 100% op einddatum

ING Bank 7,0% Garant Plus Gegarandeerd jaarlijkse coupon Uitzicht op 7,0% coupon per jaar Garantie van 100% op einddatum Protection Equity Interest Other Deze brochure is opgesteld voor de aanbieding van deze Note en is na sluiting van de inschrijvingsperiode niet meer geactualiseerd. Voor actuele informatie met betrekking

Nadere informatie

Informatie aan de aandeelhouders van de compartimenten Belgium, Small & Mid Cap Europe, Dollar Bonds en Euro Prime Bonds

Informatie aan de aandeelhouders van de compartimenten Belgium, Small & Mid Cap Europe, Dollar Bonds en Euro Prime Bonds PUILAETCO DEWAAY FUND Bevek naar Belgisch recht categorie I.C.B.E. Maatschappelijke zetel : Herrmann-Debrouxlaan 46 te 1160 Brussel Ondernemingsnummer : 0444.073.819 Informatie aan de aandeelhouders van

Nadere informatie

Generali Belgium JAARVERSLAG Care Invest. generali.com

Generali Belgium JAARVERSLAG Care Invest. generali.com Generali Belgium JAARVERSLAG 2015 Care Invest generali.com INHOUD 1 Inleiding... 3 2 Beleggingsbeleid... 4 2.1 Globale aanpak 4 2.2 De activa 4 3 Evolutie van de portefeuille... 5 4 Samenstelling en bewegingen

Nadere informatie

BIJLAGE BIJ HET PROSPECTUS BEVEK (SICAV) FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS. (de Vennootschap )

BIJLAGE BIJ HET PROSPECTUS BEVEK (SICAV) FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS. (de Vennootschap ) BIJLAGE BIJ HET PROSPECTUS BEVEK (SICAV) FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS (de Vennootschap ) Beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal naar Luxemburgs recht Ondernemingsnummer 864 634 640 Aanbod

Nadere informatie

Antwerpen Mortsel Sint-Martens-Latem

Antwerpen Mortsel Sint-Martens-Latem Transparant B Equity Een compartiment van de Belgische bevek TRANSPARANT B (ICB) Beheersvennootschap: Capfi Delen Asset Management NV Compartimentsbeschrijving Het compartiment heeft tot doel een zo hoog

Nadere informatie

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus Dexia Total Return II Gemeenschappelijk Beleggingsfonds conform Richtlijn 85/611/EEG 136, route d Arlon, L 1150 Luxemburg Gemeenschappelijk Beleggingsfonds

Nadere informatie

Distributie en Kapitalisatie. Argenta Fund of Funds

Distributie en Kapitalisatie. Argenta Fund of Funds Distributie en Kapitalisatie is een investeringsvennootschap met veranderlijk kapitaal naar Luxemburgs recht (sicav) met meerdere compartimenten. Ze voldoet aan de bepalingen van de Luxemburgse wet van

Nadere informatie

Compartiment ACTIVE FIX EURO EQUITIES

Compartiment ACTIVE FIX EURO EQUITIES Compartiment ACTIVE FIX EURO EQUITIES BELANGRIJK BERICHT: In toepassing van artikel 236 2 alinea 5 van de wet van 20 juli 2004 betreffende bepaalde vormen van collectief beheer van beleggingsportefeuilles,

Nadere informatie

I. Algemene voorwaarden van de grensoverschrijdende fusie

I. Algemene voorwaarden van de grensoverschrijdende fusie Amundi Funds Société d investissement à capital variable naar Luxemburgs recht Statutaire zetel: 5, Allée Scheffer L-2520 Luxembourg R.C.S. de Luxembourg B-68.806 Geachte aandeelhouder, Luxemburg, 26 februari

Nadere informatie

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus 4 januari 2010

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus 4 januari 2010 Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus 4 januari 2010 ARGENTA FUND OF FUNDS De vennootschap ARGENTA FUND OF FUNDS (hierna de vennootschap genoemd) is een beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal

Nadere informatie

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus. Goldman Sachs Funds

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus. Goldman Sachs Funds Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus april 2010 Goldman Sachs Funds Een beleggingsvennootschap met variabel aandeelkapitaal (BEVEK) met meerdere compartimenten naar het recht van het Groothertogdom

Nadere informatie

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus. Maart 2010 DELTA LLOYD L

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus. Maart 2010 DELTA LLOYD L elgische bijlage bij het uitgifteprospectus Maart 2010 DELT LLOYD L eleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal met meerdere compartimenten naar Luxemburgs recht conform Richtlijn 85/611/EEG (Société

Nadere informatie

I. Vergelijking tussen het geabsorbeerde en het absorberende subfonds. 1. Belangrijkste kenmerken van het geabsorbeerde en het absorberende subfonds

I. Vergelijking tussen het geabsorbeerde en het absorberende subfonds. 1. Belangrijkste kenmerken van het geabsorbeerde en het absorberende subfonds Funds Société d investissement à capital variable naar luxemburgse recht Statutaire zetel: 5, Allée Scheffer L-2520 Luxembourg R.C.S. de Luxembourg B-68.806 Geachte aandeelhouder, Luxemburg, 8 september

Nadere informatie

TG Fund Management B.V. Amsterdam

TG Fund Management B.V. Amsterdam INHOUDSOPGAVE Pagina - Balans per 31 december 2010 na resultaatbestemming 3 - Winst- en verliesrekening over 2010 4 - Toelichting Algemeen en Waarderingsgrondslagen 5 - Toelichting op de Balans en Winst-

Nadere informatie

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus Oktober 2012 Threadneedle Specialist Investment Funds ICVC Beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal en beperkte aansprakelijkheid conform de Richtlijn

Nadere informatie

Beleggingsupdate Allianz Pensioen

Beleggingsupdate Allianz Pensioen Allianz Nederland Levensverzekering N.V. Beleggingsupdate Allianz Pensioen Beleggingsupdate Q3 2017 Rendementen Allianz Pensioen Passieve en Actieve Lifecycles In deze Beleggingsupdate vindt u tabellen

Nadere informatie

DEXIA LONG SHORT CREDIT

DEXIA LONG SHORT CREDIT DEXIA LONG SHORT CREDIT PERIODIEK INFORMATIEDOCUMENT OVER HET HALFJAAR per 28 juni 2012 Gemeenschappelijk Beleggingsfonds (GBF) naar Frans recht Beheersmaatschappij: DEXIA ASSET MANAGEMENT - 40 rue Washington

Nadere informatie

BI CARMIGNAC PATRIMOINE A EUR ACC

BI CARMIGNAC PATRIMOINE A EUR ACC BI CARMIGNAC PATRIMOINE A EUR ACC Beleggingsdoelstelling Het interne beleggingsfonds belegt in het fonds Carmignac Patrimoine A EUR acc (ISIN: FR0010135103). Dit fonds behoort tot de categorie gediversifieerd

Nadere informatie

Jaarverslag Millesimo Carmignac

Jaarverslag Millesimo Carmignac Millesimo Carmignac - Jaarverslag 31.12.2013-1 / 5 Jaarverslag 31.12.2013 Millesimo Carmignac Inhoudsopgave 1. Omschrijving... 2 2. Beleggingsbeleid van Millesimo Carmignac... 2 3. Samenstelling van Millesimo

Nadere informatie

De Raad van Bestuur van de sicav Indosuez Funds heeft de volgende wijzigingen vooropgesteld:

De Raad van Bestuur van de sicav Indosuez Funds heeft de volgende wijzigingen vooropgesteld: Luxemburg, 14 november 2016 Geachte mevrouw, geachte heer, Als depositobank waar uw aandelen van de sicav Indosuez Funds zijn ondergebracht, brengen wij u op de hoogte van de veranderingen waartoe de Raad

Nadere informatie

Fonds- en tarievenoverzicht

Fonds- en tarievenoverzicht Fonds- en tarievenoverzicht Geldig per 1 september 2014 Inhoudsopgave 1 Actueel fondsaanbod 1 2 Kosten beleggen 2 3 Doorgeven beleggingsorders 3 4 Feestdagen 3 5 Verwerking beleggingsorders 3 6 Verwerking

Nadere informatie

Stichting GJ van Heek Jr Fonds

Stichting GJ van Heek Jr Fonds Jaarrekening 2016 Stichting GJ van Heek Jr Fonds 1 Inhoudsopgave 4 Directieverslag 6 Akkoordverklaring Raad van Toezicht 7 Balans per 31 december 2016 8 Exploitatieoverzicht 2016 9 Toelichting op de balans

Nadere informatie

10 jaar. 3 jaar. 5 jaar

10 jaar. 3 jaar. 5 jaar Legg Mason Global Funds plc Gegevens per 0 september 202 en Vastrentende Compartimenten De weergegeven Klasse is de Klasse A Uitkeringsdeelbewijzen, uitgezonderd voor Legg Mason Western Asset US Adjustable

Nadere informatie

Inhoudstafel. Beheersreglement van de interne beleggingsfondsen Allianz Invest V873 NL Ed. 09/12 2

Inhoudstafel. Beheersreglement van de interne beleggingsfondsen Allianz Invest V873 NL Ed. 09/12 2 Inhoudstafel HOOFDSTUK I - BEHEERSREGLEMENT VAN DE INTERNE BELEGGINGSFONDSEN... 3 1. AI Europe... 3 2. AI Court Terme... 3 3. AI Patrimoine... 4 4. AI Emergents... 5 HOOFDSTUK II - GEMEENSCHAPPELIJKE BEPALINGEN

Nadere informatie

BKCP INVEST BKCP Europe Trackers

BKCP INVEST BKCP Europe Trackers BKCP INVEST BKCP Europe Trackers Vereenvoudigd prospectus Informatie betreffende de bevek Naam BKCP INVEST Oprichtingsdatum 2 oktober 2000 Bestaansduur Onbeperkt Lidstaat waar de bevek haar statutaire

Nadere informatie

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus Oktober 2012 Threadneedle Investment Funds ICVC Beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal en beperkte aansprakelijkheid (de Vennootschap ) 60 St Mary

Nadere informatie

Tarieven van de voorn aa mste. verrichtingen. Deutsche Bank. Tarieven geldig vanaf 01/07/2015

Tarieven van de voorn aa mste. verrichtingen. Deutsche Bank. Tarieven geldig vanaf 01/07/2015 Deutsche Bank Tarieven van de voorn aa mste e f f e c t e n- verrichtingen Tarieven geldig vanaf 01/07/2015 06764 Deze brochure geeft een overzicht van de tarieven van toepassing m.b.t. de voornaamste

Nadere informatie

Primavera Force Talents 1

Primavera Force Talents 1 Primavera Force Talents - jaarverslag 31.12.2014-1 / 5 Jaarverslag 31.12.2014 Primavera Force Talents 1 Inhoudsopgave 1. Omschrijving... 2 2. Beleggingsbeleid van Primavera Force Talents 1... 2 3. Samenstelling

Nadere informatie

1. Beleggingspolitiek van de fondsen

1. Beleggingspolitiek van de fondsen 1. Beleggingspolitiek van de fondsen De hieronder beschreven beleggingspolitiek is gebaseerd op de essentiële beleggersinformatie die op 1 januari 2017 beschikbaar was op de website van de beheerders BlackRock

Nadere informatie

Crelan Fund EconoStocks: investeer in de opportuniteiten van de aandelenmarkten.

Crelan Fund EconoStocks: investeer in de opportuniteiten van de aandelenmarkten. Compartiment van de Belgische bevek Crelan Fund N.V. Crelan Fund EconoStocks: investeer in de opportuniteiten van de aandelenmarkten. Bankieren met gezond verstand Crelan Fund EconoStocks: uw aandeel in

Nadere informatie

SynVest Beleggingsfondsen N.V.

SynVest Beleggingsfondsen N.V. Financiële berichten SynVest Beleggingsfondsen N.V. Halfjaarverslag 2015 SynVest. Ondernemend vermogen. Synvest Beleggingsfondsen N.V. INHOUDSOPGAVE HALFJAAR CIJFERS 2015 1 Halfjaar cijfers Synvest Beleggingsfondsen

Nadere informatie

LUX INTERNATIONAL STRATEGY BELGISCHE BIJLAGE VAN JUNI 2005 AAN HET PROSPECTUS VAN JULI 2004 EN ZIJN AANHANGSEL VAN AUGUSTUS 2004

LUX INTERNATIONAL STRATEGY BELGISCHE BIJLAGE VAN JUNI 2005 AAN HET PROSPECTUS VAN JULI 2004 EN ZIJN AANHANGSEL VAN AUGUSTUS 2004 LUX INTERNATIONAL STRATEGY BELGISCHE BIJLAGE VAN JUNI 2005 AAN HET PROSPECTUS VAN JULI 2004 EN ZIJN AANHANGSEL VAN AUGUSTUS 2004 BIJKOMENDE INLICHTINGEN VOOR BELGISCHE INWONERS Belangrijke opmerking :

Nadere informatie

Volledig Prospectus December 2011

Volledig Prospectus December 2011 Volledig Prospectus December 2011 R.C.S.: Nr. B 57.138 BTW-nr.: LU21661073 Vennootschap met Veranderlijk Kapitaal Luxemburg De inschrijvingen zijn enkel geldig wanneer ze gedaan worden op basis van de

Nadere informatie

EDMOND DE ROTHSCHILD GLOBAL VALUE (EdR Global Value ) ICBE naar Frans recht

EDMOND DE ROTHSCHILD GLOBAL VALUE (EdR Global Value ) ICBE naar Frans recht (EdR Global Value ) ICBE naar Frans recht ESSENTIËLE BELEGGERSINFORMATIE Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande deze ICBE. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie

Nadere informatie

AG Fund+ Fondsenbrochure

AG Fund+ Fondsenbrochure AG Fund+ Fondsenbrochure Inhoudstafel Gebruik tak 23 voor een goed gebalanceerde beleggingsportefeuille 3 Met AG Fund+ beleggen in een ruime waaier van beleggingsfondsen 4 De fondsbeheerders 5 Beheersrapport

Nadere informatie

VERKORT PROSPECTUS DECEMBER 2008 ALGEMENE INLICHTINGEN. Juridische vorm:

VERKORT PROSPECTUS DECEMBER 2008 ALGEMENE INLICHTINGEN. Juridische vorm: PARWORLD TRACK CONTINENTAL EUROPE Subfonds van PARWORLD, Luxemburgse beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal (hierna de SICAV genoemd) Opgericht op 11 augustus 2000 VERKORT PROSPECTUS DECEMBER

Nadere informatie

ING (L) DYNAMIC. Société d'investissement à Capital Variable R.C.S. Luxembourg N B 52 519. Halfjaarverslag en niet gecontroleerde jaarrekeningen

ING (L) DYNAMIC. Société d'investissement à Capital Variable R.C.S. Luxembourg N B 52 519. Halfjaarverslag en niet gecontroleerde jaarrekeningen ING (L) DYNAMIC Société d'investissement à Capital Variable R.C.S. Luxembourg N B 52 519 Halfjaarverslag en niet gecontroleerde jaarrekeningen LUXEMBOURG Halfjaarverslag en niet gecontroleerde jaarrekeningen

Nadere informatie

Vereenvoudigd prospectus: compartiment KBC BONDS EMERGING MARKETS

Vereenvoudigd prospectus: compartiment KBC BONDS EMERGING MARKETS Vereenvoudigd prospectus: compartiment KBC BONDS EMERGING MARKETS i) Informatie over de sicav KBC BONDS (1) Beknopte voorstelling van de sicav KBC BONDS Oprichtingsdatum: 20 december 1991 Lidstaat van

Nadere informatie

AXA WORLD FUNDS Een Luxemburgse Beleggingsvennootschap met Veranderlijk Kapitaal

AXA WORLD FUNDS Een Luxemburgse Beleggingsvennootschap met Veranderlijk Kapitaal AXA WORLD FUNDS Een Luxemburgse Beleggingsvennootschap met Veranderlijk Kapitaal Maatschappelijke zetel: 49, avenue J. F. Kennedy L-1855 Luxemburg Handelsregister: Luxemburg, B-63.116 KENNISGEVING AAN

Nadere informatie