VOORWOORD JEROEN FREQUIN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "VOORWOORD JEROEN FREQUIN"

Transcriptie

1 Jaarbericht

2

3 VOORWOORD JEROEN FREQUIN VOORWOORD RAAD VAN COMMISSARISSEN ORGANISATIE NUCLEUS ZORG 1 Algemene identificatiegegevens 1 Organisatiestructuur 1 Bestuursstructuur 1 Organogram Nucleus Zorg 2 Missie 2 Visie 2 Nucleus Huisartsenposten 2 Nucleus Chronische Zorg 3 Verzorgingsgebied 3 Personeel 3 Ziekteverzuim 3 Samenwerken en afstemmen 4 GoedLeven 4 Deskundigheidsbevordering Huisartsen 4 Activiteiten Nucleus Zorg 5 Zorgverzekeraars 5 Huisartsenklinieken / Huisartsenbedden 6 Patiëntenparticipatie 6 NUCLEUS HUISARTSENPOSTEN 6 Kwantitatieve gegevens huisartsenposten 6 Zorgverleners 7 Kwalitatieve gegevens huisartsenposten 8 Scholing 10 Activiteiten Nucleus Huisartsenposten 11 Klachten, meldingen en calamiteiten 11 HKZ 13 IGZ 13 NUCLEUS CHRONISCHE ZORG - ZORG PROGRAMMA S 14 Zorgverleners 14 Diabetes Mellitus type 2 14 CVRM 15 COPD 15 Ouderenzorg 15 GGZ Platform 16 Regionale Transmurale Afspraken 16 Keten Informatie Systeem 16 Scholing 16 Activiteiten Zorg Programma s 16 IGZ ketenzorg 17 FINANCIËN 18 Financieel overzicht 18 Jaarbericht Nucleus Zorg

4 Voorwoord Jeroen Frequin Met genoegen presenteren wij een overzicht van de door Nucleus Zorg behaalde resultaten in Samen met huisartsen, verpleegkundigen, triagisten, praktijkondersteuners huisarts en medewerkers zijn wij trots op de positieve feedback die we ook in 2013 kregen van patiënten, ketenpartners en zorgverzekeraars. Er komt de komende periode erg veel op de huisartsen af. Vanuit het macrobudget huisartsenzorg is er onvoldoende aansluiting om de reguliere zorggroei te kunnen financieren. De bekostiging gaat per 2015 volledig op de schop. De huidige veranderingen gaan erg snel voor de huisartsen in Zeeuws-Vlaanderen. Het vraagt in ieder geval om een verdere versterking van onze ondersteuningsorganisatie om de huisartsen zo veel als mogelijk is te ontlasten. Ook willen wij de Raad van Commissarissen danken voor het in ons gestelde vertrouwen en voor haar kritisch-constructieve benadering. Onze dank gaat vooral uit naar alle patiënten en huisartsen in Zeeuws-Vlaanderen voor hun vertrouwen in Nucleus Zorg. Zij kunnen ook in 2014 en volgende jaren op ons rekenen. Jeroen Frequin Directeur-bestuurder Jeroen Frequin, directeur-bestuurder Nucleus Zorg zal 2014 mede gaan gebruiken om innovatief, snel en wendbaar te blijven met als uitgangspunt het bevorderen van de gezondheid voor de inwoners van Zeeuws-Vlaanderen vanuit de 24-uurs huisartsenzorg. Onze ambitie moet in evenwicht blijven met patiëntgerichtheid, excellente zorg, ondernemerschap en innovatie. De ondersteuningsstrategie van Nucleus Zorg voor de komende jaren bouwt verder op de bestaande huisartsenzorg in Zeeuws-Vlaanderen. Meer dan voorheen is het aanbod van Nucleus Zorg gedifferentieerd naar specifieke patiëntengroepen met hun wensen en behoeften, zodat patiënten, huisartsen, gemeenten en zorgverzekeraars een scherper aanbod gepresenteerd krijgen. Onze medewerkers en huisartsen hebben hun kennis en expertise, hun passie en enthousiasme voor Nucleus Zorg en vooral voor de inwoners van Zeeuws-Vlaanderen ingezet. Hartelijk dank daarvoor! 04 Jaarbericht Nucleus Zorg 2013

5 Voorwoord Raad van Commissarissen In het jaar 2013 zijn er diverse voorstellen aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders aangeboden, die beoogden de organisatorische afspraken, die nodig zijn voor het goed functioneren van Nucleus Zorg B.V., te borgen. Het blijkt een lastige opgave te zijn om deze zo te formuleren, dat elke aandeelhouder er mee uit de voeten kan. Uiteindelijk is in december 2013 de (nieuwe) aansluitovereenkomst tussen huisartsenpost en huisarts met bijbehorend reglement vastgesteld. Het is een proces van vallen en opstaan geweest. Terug kijkend kan worden gezegd, dat de organisatie Nucleus Zorg B.V. en haar aandeelhouders zoekende zijn naar een vorm, waarbij enerzijds de aandeelhouders het gevoel hebben, dat Nucleus Zorg van en voor hén is en anderzijds de organisatie kan doen, wat er van haar verwacht wordt door haar aandeelhouders, de patiënten en de samenleving. Dit zoeken is vorm gegeven in een onderzoek naar een organisatiestructuur die voldoet aan die balans. In 2014 zal hier verder uitvoering aan worden gegeven. Het zoeken naar een goed evenwicht heeft ook gespeeld rond zaken waarop de Inspectie voor de Gezondheidszorg Nucleus Zorg heeft geattendeerd. Aan de ene kant wordt vastgesteld, dat Nucleus Zorg op het punt van autorisatietijd en aanrijtijd niet aan de normen voldoet, aan de andere kant leeft bij de huisartsen die bij Nucleus Zorg zijn aangesloten het gevoel, dat deze normen niet zozeer met de kwaliteit van de gezondheidszorg te maken hebben, maar veeleer worden ingegeven door de steeds verder doorgevoerde eisen met betrekking tot de verantwoording. Dit verschijnsel komt in de moderne Nederlandse samenleving veel voor en geeft professionals, of dat nu artsen zijn of leraren of politieagenten, steeds meer het gevoel, dat hun kennis en kunde er nauwelijks meer toe doet, als de procedures maar kloppen. Dit traject is nauwkeurig gevolgd door de Raad van Commissarissen, onder meer via een lange vragenlijst voor de directeur/ bestuurder. Eind 2013 liep dit verbetertraject nog. De Raad van Commissarissen vergadert in de regel eens per maand. Eens per kwartaal komt in die vergadering de calamiteiten/meldingenrapportage aan de orde, als ook de (financiële) kwartaalrapportage. Ook de relatie met de Vereniging Medische Staf Huisartsen Zeeuws-Vlaanderen is regelmatig onderwerp van gesprek, vooral ook om de afstemming tussen beide te kunnen beoordelen. Tenslotte zij vermeld, dat overigens reeds aan het begin van 2013 de Raad van Commissarissen heeft vastgesteld, dat het oorspronkelijke idee om de directeur/bestuurder ook uitvoerende taken te geven op het vlak van de jaarstukken ongewenst is. Enerzijds heeft hij zijn handen vol aan allerhande bestuurstaken, anderzijds is de indertijd beoogde besparing op andere wijze gerealiseerd. Raad van Commissarissen, Namens deze Evert-Jan van Exter Voorzitter Raad van Commissarissen (v.l.n.r. dhr. C.H. Ephraim, E.J. van Exter en G.R.I. Slock) Intussen heeft Nucleus Zorg B.V. haar systemen zo aangepast, dat op zo eenvoudig mogelijke wijze aan de vereisten van de Inspectie voor de Gezondheidszorg kan worden voldaan. Naast bovengenoemde punten heeft Nucleus Zorg in een plan van aanpak ten behoeve van de Inspectie een traject benoemd, dat gevolgd zou worden om de kritische processen onder controle te krijgen. Jaarbericht Nucleus Zorg

6 Leeswijzer Nucleus Zorg is een organisatie van huisartsen en voor huisartsenzorg. Onder Nucleus Zorg ressorteren twee B.V. s, Nucleus Huisartsenposten B.V. en Nucleus Chronische Zorg B.V. Het jaarbericht is ingedeeld naar de volgende onderwerpen. In het eerste deel worden onder andere de algemene gegevens van de organisatie gepresenteerd, zoals de missie en visie van de organisatie, de personeelscijfers en de Nucleus Zorg brede activiteiten. Het tweede deel van dit jaarbericht gaat over Nucleus Huisartsenposten. Er wordt ingegaan op de ontwikkelingen en resultaten van de huisartsenposten te Oostburg en Terneuzen. De zorgprogramma s komen in het derde deel aan bod. In dit deel worden de ontwikkelingen en resultaten binnen Nucleus Chronische Zorg beschreven. Het laatste deel geeft de financiële situatie weer van Nucleus Zorg. Organisatie Nucleus Zorg Algemene identificatiegegevens Naam verslagleggende rechtspersoon Nucleus Zorg Adres Vlietstraat 12 Postcode 4535 HA Plaats Terneuzen Telefoonnummer Identificatienummer KvK adres Internetpagina Organisatiestructuur Nucleus Zorg is een holding waar twee B.V. s onder ressorteren: Nucleus Huisartsenposten B.V. (KvK: ) Nucleus Chronische Zorg B.V. (KvK: ) Naast de lineaire verbindingen tussen de genoemde onderdelen van Nucleus Zorg zijn er verschillende minder formele, maar niet minder belangrijke, organisaties waar Nucleus Zorg mee te maken heeft bij het bepalen en uitvoeren van beleid. De Vereniging Medische Staf Huisartsen (MSH), de Werkgroep Deskundigheidsbevordering Huisartsen (WDH) en meer op afstand de Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV), de Vereniging Huisartsenposten Nederland (VHN), de Landelijke Vereniging Georganiseerde eerste lijn (LVG) en de Landelijke Organisatie voor Ketenzorg (LOK) zijn hiervan de belangrijkste. 06 Jaarbericht Nucleus Zorg 2013

7 Bestuursstructuur per 31 december 2013 Directeur-Bestuurder Nucleus Zorg + J.C.F. Frequin Raad van Commissarissen + E.J. van Exter voorzitter + G.R.I. Slock, vice-voorzitter huisarts + C.H. Ephraïm, huisarts De organisatie is eigendom van de aandeelhouders. De leiding van de organisatie en haar medewerkers is in handen van de directeur-bestuurder. De directeur-bestuurder legt verantwoording af aan de Raad van Commissarissen en aan de aandeelhouders. MSH-bestuur + G.R.I. Slock, voorzitter, huisarts + D.L.C. de Backer, huisarts + C.H. Ephraïm, huisarts + A.H.J. Jaspar, huisarts + Y.M. Samandar, huisarts + V.M.I. Voorbrood, huisarts Organogram Nucleus Zorg Situatie per 31 december 2013 Medische Staf Huisartsen Aandeelhouders Huisartsen Nucleus Zorg B.V. Directeur-bestuurder Raad van Commissarissen Werkgroep Deskundigheidsbevordering Huisartsen + Administratieve dienst + Medisch coördinator + Secretariaat + Stafmedewerker beleid / kwaliteit Nucleus Huisartsenposten B.V. Nucleus Chronische Zorg B.V. Jaarbericht Nucleus Zorg

8 Missie De organisatie Nucleus Zorg ondersteunt de ontwikkeling van sterke en gezonde huisartsenzorg in Zeeuws-Vlaanderen en is het verlengstuk van de huisartsenpraktijken. Daar waar de organisatie van de zorg bij de individuele huisartsenpraktijken ophoudt en collectieve ondersteuning wenselijk of noodzakelijk is, neemt Nucleus Zorg die over. Visie Nucleus Zorg wil een krachtige, autonome, toegankelijke en doelmatige eerstelijnsgezondheidszorg van hoge kwaliteit in de regio bevorderen. Dat bereiken wij door de aangesloten huisartsen een optimale ondersteuning te bieden op het gebied van facilitaire, medisch inhoudelijke en/of organisatorische zaken. Nucleus Huisartsenposten Alle huisartsenpraktijken in Zeeuws-Vlaanderen zijn aangesloten bij één van de twee huisartsenposten van Nucleus Zorg om gezamenlijk de huisartsgeneeskundige zorg in de avond- nachten weekenduren en op erkende feestdagen voor het verzorgingsgebied te waarborgen. Verzorgingsgebied Nucleus Zorg heeft als verzorgingsgebied Zeeuws-Vlaanderen (postcodes ). Per 1 januari 2013 bedraagt het aantal inwoners van Zeeuws-Vlaanderen (bron: CBS, 2013). Het hele jaar door, maar voornamelijk in de zomermaanden neemt het aantal zorgvragers in verband met het toerisme in de regio sterk toe. Aantal inwoners per gemeente per 1 januari 2013: Gemeente Hulst: Gemeente Sluis: Gemeente Terneuzen: Totaal aantal inwoners: De huisartsenposten in Oostburg en in Terneuzen zijn er om zorg te verlenen aan patiënten met spoedeisende gezondheidsklachten die niet tot de eerstvolgende werkdag kunnen wachten. De huisartsenpost in Terneuzen richt zich voornamelijk op inwoners en passanten van de gemeenten Hulst en Terneuzen. De huisartsenpost in Oostburg richt zich voornamelijk op inwoners en passanten van de gemeente Sluis. Nucleus Chronische Zorg Nucleus Chronische Zorg richt zich op de gestructureerde, planbare zorg voor patiënten met een (risico op een) chronische aandoening of ziekte en op het ontwikkelen van (keten) zorgprogramma s. Nucleus Chronische Zorg is de grootste zorggroep in Zeeuws-Vlaanderen. Zeventig procent van de Zeeuws-Vlaamse inwoners staan ingeschreven bij een huisarts binnen onze zorggroep. 08 Jaarbericht Nucleus Zorg 2013

9 Personeel Per zijn er bij Nucleus Zorg 47 mensen in dienst, in totaal 28,09 fte. Het grootste deel van de medewerkers is werkzaam in het primaire proces van zorgverlening Paul de Bruijckere, huisarts en medisch coördinator HAP-Oostburg Ondersteunend team Nucleus Zorg (helaas niet compleet) Nucleus Zorg aantal medewerkers fte* Primaire proces Triagisten 16 7,57 Medisch coördinatoren 2 0,21 Praktijkondersteuners 20 13,38 Diabetesverpleegkundigen 1 0,03 Ondersteunend personeel Directie 1 1 Secretariaat 2 1,79 Financiële administratie 3 2,37 Beleid en Kwaliteit 2 1,74 * fte is fulltime equivalent Jaarbericht Nucleus Zorg

10 Ziekteverzuim Nucleus Zorg Aantal ziekmeldingen Verzuimpercentage excl. zwangerschapsverlof 7,2 % 7,3 % 8,4 % 8,0% Conform de Wet Verbetering Poortwachter heeft Nucleus Zorg regelmatig contact met de bedrijfsarts om de ziekmeldingen te analyseren. Het hoge percentage ziekteverzuim wordt voornamelijk (3,5 % van het verzuim) veroorzaakt door langdurige uitval van enkele medewerkers. Samenwerken en afstemmen Binnen de organisatie zijn er verscheidene overlegstructuren met als doel samen te werken en af te stemmen. Uitkomsten van overleggen worden met de achterban gecommuniceerd via diverse kanalen, zoals daar zijn bijeenkomsten, , nieuwsbrieven, besloten gedeelte van de website., FTO- en MSH-bijeenkomsten. Daarnaast zijn er overlegsituaties met andere organisaties waarmee Nucleus Zorg in meer of mindere mate samenwerkt. Nucleus Zorg is o.a. lid van het Zeeuws-Vlaams Zorg Overleg (ZVZO heet sinds 2014 Het Verband), het Regionaal Overleg Acute Zorg (ROAZ), het Zeeuws Overleg Acute Zorg (ZOAZ), Landelijke Organisatie voor Ketenzorg (LOK), Landelijke Vereniging Georganiseerde eerste lijn (LVG) en Vereniging Huisartsenposten Nederland (VHN), het GGZ platform en Economische Impuls Zeeland. Vanaf 1 januari 2014 vormen de LOK, LVG en VHN samen InEen. Ook vindt er overleg plaats met de Werkgroep Deskundigheidsbevordering Huisartsen Zeeuws-Vlaanderen (WDH). GoedLeven GoedLeven is in 2012 ontstaan door het initiatief van vier organisaties in Zeeuws-Vlaanderen, namelijk: Stichting ZorgSaam Zeeuws-Vlaanderen, zorgverzekeraar CZ, Klaverblad Zeeland en Nucleus Zorg. De regio Zeeuws-Vlaanderen behoort tot de top van Nederlandse krimpregio s. De bevolking in Zeeuws-Vlaanderen vergrijst sneller dan gemiddeld in Nederland, waardoor de zorgvraag zal toenemen. Ook mede vanwege de ontgroening in de regio wordt het lastiger om zorgvacatures in te vullen. Hierdoor wordt de kwaliteit van gezondheidszorg in Zeeuws-Vlaanderen in de toekomst bedreigd.in het programma GoedLeven wordt beschreven hoe we tot mogelijke antwoorden kunnen komen op de vraagstukken. De drie Zeeuws-Vlaamse gemeenten en andere zorginstellingen zijn participanten van het project. In oktober 2013 is door de stuurgroep het programma GoedLeven 2.0 vastgesteld. In november 2013 is het programma voorgelegd aan potentiële deelnemers en participanten. Eind 2013/begin 2014 moet duidelijk worden welke partijen zich definitief aan het programma GoedLeven willen verbinden. Begin 2014 wordt de samenwerking verder geformaliseerd. Op de website kunt u meer informatie vinden. 10 Jaarbericht Nucleus Zorg 2013

11 Deskundigheidsbevordering Huisartsen De Werkgroep Deskundigheidsbevordering Huisartsen (WDH), die de nascholing van huisartsen organiseert en faciliteert, heeft in 2013 onderstaande geaccrediteerde nascholingen verzorgd: + CVRM + Driedaagse Haamstedecursus + Vijfdaagse Haamstedecursus + ADEPD + Casuïstiekbespreking verloskunde, prenatale screening, infectieziekten en de + erythrocytenimmunisatie + Calamiteiten en Hoofdtrauma (gezamenlijke hap-nascholing: huisartsen en triage-assistenten) + Bariatrische chirurgie + Casuïstiekbespreking verloskunde, opsporen van foetale groeivertraging + Opvolgavond insulinetherapie in de eerste lijn + Symposium dementie, 10 jaar ketenzorg dementie + Samen sterk Seksuele problemen in de huisartsenpraktijk + Verloskunde + Casuïstiekbespreking verloskunde, NIPT Activiteiten Nucleus Zorg Afgeronde taken 2013: + Ophogen internetcapaciteit en vervangen huidige hard- en software + Schrijven en oefenen van het HaROP (huisartsenrampenopvangplan) op basis van het landelijk HaROP-voorbeeld + Ontwikkelen van inzage en uitwisseling van medische gegevens middels het project ZIM + Invoering kwaliteit(meet)systeem, behalen HKZ-certificering + Modernisering aansluitovereenkomst van de huisartsen in Zeeuws-Vlaanderen met de HAP + Fusie Nucleus Huisartsenpost West B.V. met Nucleus Huisartsenposten B.V. + Overeenkomst met Stichting Klaverblad i.v.m. betrekken van cliënten bij het opstellen van beleid (patiëntenparticipatie) Jaarbericht Nucleus Zorg

12 Planning 2014: + Implementatie salarisverwerkingssysteem RAET + Vernieuwing website Nucleus Zorg en toegankelijkheid huisartsen + Webtool scholingsmodule t.b.v. Koepel KHZ en POH + Onderzoek naar bestuursmodel met meer borging van zeggenschap en betrokkenheid van de huisartsen in Zeeuws-Vlaanderen + Huisartsencongres + Automatiseren roosterplanning + Vorming patiëntenparticipatie + Aanpassen Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E) + Modernisering aansluitovereenkomst van de huisartsen in Zeeuws-Vlaanderen met de HAP + GoedLeven: project Farmacie + Optimaliseren kwartaalrapportages IGZ/CZ/RvC De taken en planning meer specifiek voor Nucleus Huisartsenposten en de zorgprogramma s kunt u verderop in het jaarbericht terugvinden. Zorgverzekeraars Nucleus Zorg sluit contracten met alle zorgverzekeraars. CZ is hierbij veruit preferent. Nucleus Zorg werkt intensief samen met onder andere CZ om de huisartsenzorg toegankelijk en betaalbaar te houden in Zeeuws-Vlaanderen. De Zeeuws-Vlaamse patiënten zijn bij de volgende zorgverzekeraars aangesloten (in percentages): + CZ 68% + Achmea 13% + IZA 5% + ONVZ 3% + Menzis 2% + Amersfoortse 2% + VGZ 1% + Anderzorg 1% + Agis 1% + Overig 4% Huisartsenklinieken / Huisartsenbedden In een huisartsenkliniek wordt ouderenzorg en lichte eerste hulp geboden, waarbij de medische verantwoordelijkheid van de medisch specialist aan de huisarts wordt overgedragen. In Oostburg heeft verpleegafdeling 4 van ZorgSaam Ziekenhuis, sinds 2011 een huisartsenkliniek (HAK) met vier huisartsenbedden. In Hulst bestaat er sinds september 2007 een huisartsenkliniek. In samenwerking met huisartsen uit de regio kijkt Nucleus Zorg naar de mogelijkheden om in 2014 een huisartsenkliniek in de regio Terneuzen op te zetten. Op het gebied van de ouderenzorg bestaat er in Zeeuws-Vlaanderen een nauwe samenwerking tussen verschillende zorgverleners. De medische behandeling en begeleiding wordt verzorgd door medisch specialisten, de specialist ouderengeneeskunde en de huisartsen. Huisartsen in Zeeuws-Vlaanderen kunnen zelf opnemen in de huisartsenkliniek voor een kortdurend verblijf en ze daar behandelen. De patiënt is en blijft extramuraal in de huisartsenkliniek. Deze ontwikkeling past ook in het ouderenzorgprogramma dat is opgesteld. Voor de inwoners van Zeeuws-Vlaanderen is dit een toegankelijke en kosteneffectieve samenwerking, waarbij onnodige ziekenhuisopnames worden voorkomen. De patiënt kan na verloop van tijd terugkeren naar de woonvorm van voor de opname, of kan in de huisartsenkliniek de periode overbruggen tot hij of zij in een andere zorgstelling terecht kan. De huidige financieringsstructuur is vrij ondoorzichtig. In 2014 wordt naar verbetering gezocht. 12 Jaarbericht Nucleus Zorg 2013

13 Patiëntenparticipatie Nucleus Zorg is in 2013 met Klaverblad Zeeland in gesprek gegaan om op een moderne wijze een patiëntenparticipatie te formeren in onze huisartsenorganisatie. Er heeft een aantal gesprekken plaatsgevonden over wat we van een patiëntenparticipatie mogen verwachten. Nucleus Zorg wil gesprekspartner zijn en patiëntenbelangen bespreekbaar maken en borgen binnen de organisatie. Jaarbericht Nucleus Zorg

14 Nucleus Huisartsenposten In dit deel wordt aandacht besteedt aan de ontwikkelingen en resultaten van beide huisartsenposten. Kwantitatieve gegevens huisartsenposten Productie Onderstaande tabellen geven de gedeclareerde contacten weer. Het werkelijke aantal contacten ligt ca. 4% hoger. Nucleus Huisartsenposten Terneuzen afwijking t.o.v Aantallen Aantallen % Consult ,5 Telefonisch consult ,6 Visite ,2 Totaal ,1 Nucleus Huisartsenposten Oostburg afwijking t.o.v Aantallen Aantallen % Consult ,2 Telefonisch consult ,5 Visite ,1 Totaal ,1 Nucleus Huisartsenposten afwijking t.o.v Aantallen Aantallen % Consult ,7 Telefonisch consult ,7 Visite ,5 Totaal ,4 14 Jaarbericht Nucleus Zorg 2013

15 Team Triage-assistenten (helaas niet compleet) Zorgverleners Triagisten De triagisten hebben een veelzijdig takenpakket en zijn de schakel naar verdere zorgverlening. De kerntaak bestaat uit het triëren; het ontvangen van binnenkomende telefonische hulpvragen van patiënten en het beoordelen van de urgentie ervan. Daarnaast ontvangt de triagist de patiënten, begeleidt het spreekuur, assisteert de huisarts daar waar mogelijk en voert medisch technische handelingen in opdracht van de huisarts uit. Het team bestaat eind 2013 in totaal uit 16 triagisten. Hiervan zijn 11 gediplomeerd triagist, 1 triagist is in opleiding, 3 doktersassistenten en 1 stagiaire (doktersassistente in opleiding). De organisatie streeft er naar zoveel als mogelijk te werken met gediplomeerde triagisten. Nucleus Huisartsenposten heeft als leerbedrijf gedurende het jaar tijdelijke overeenkomsten met stagiaires. Huisartsen De huisartsen zijn medisch inhoudelijk verantwoordelijk voor de te leveren zorg op de huisartsenpost. De huisartsen hebben verschillende diensten, dit kunnen consult-, visite rijdende- of achterwachtdiensten zijn. Het aantal diensten van de huisartsen op de huisartsenpost is naar rato van de praktijkgrootte (het totaal aantal ingeschreven patiënten). Op beide huisartsenposten is een medisch coördinator werkzaam. De huisartsen hebben inspraak en invloed op het beleid van de HAP middels de HAP-begeleidingscommissie en de Kwaliteitscommissie. Het werken in onregelmatigheidsdiensten tijdens uitsluitend de avond-, nacht- en weekenduren vraagt grote flexibiliteit van het team van triagisten van Nucleus Huisartsenposten. Paul de Bruijckere, huisarts en medisch coördinator HAP-Oostburg Jaarbericht Nucleus Zorg

16 Bij Nucleus Zorg zijn ruim 60 huisartsen aangesloten die diensten vervullen op de Huisartsenposten. + HAP-locatie Terneuzen: 41 huisartsen + HAP-locatie Oostburg: 11 huisartsen + Beide locaties: 11 waarnemende huisartsen Mascha van Leussen Functie: Triage-assistent en Praktijkbegeleider Sinds 2006 werk ik op de hap, daarvoor heb ik vijf jaar in een dag praktijk gewerkt. In 2008 heb ik mijn opleiding tot triagiste afgerond. Naast triagiste ben ik sinds enkele jaren ook praktijkbegeleider. Als praktijkbegeleider bij Nucleus Zorg heb ik verschillende taken. Als eerste het begeleiden van mijn collega s op het gebied van triage. Hiervoor heb ik samen met Astrid Verhage (meewerkend leidinggevende triage-assistenten) een coach opleiding gevolgd bij Van Campen Consulting. In de loop van de jaren is er veel veranderd en worden er veel meer eisen gesteld aan een telefoongesprek. Wanneer een doktersassistente de opleiding tot triagiste heeft afgerond krijgt zij, bij goed functioneren, tweemaal per jaar een audit van de telefoongesprekken. Dit is altijd spannend voor beide partijen! Hoe is het in de afgelopen periode met ze gegaan? Wat is de uitkomst? Daarnaast begeleid ik ook, samen met nog een aantal collega s, stagiaires op de hap. Jaren geleden heb ik dit voorgesteld aan de directie. Stagiaires kunnen namelijk veel van jou leren maar wij kunnen ook heel veel van stagiaires leren. In de 14 jaar dat ik stagiaires begeleid, heb ik er veel zien komen, sommigen zien gaan en sommigen zien blijven. Het is leuk om te zien hoe iemand zich ontwikkelt tot een super assistente! Met Astrid werk ik veel samen op het gebied van de triage, dit is een prettige samenwerking, we kennen elkaar zo langzamerhand ook al heel wat jaren. Triage staat niet stil en daarom wil ik me de komende jaren blijven inzetten voor de doktersassistente en de triage. Nucleus Zorg: draag zorg voor je personeel, personeel is het belangrijkste wat je hebt! Kwalitatieve gegevens huisartsenposten Ontwikkeling Fusie Per 1 januari 2013 zijn de Nucleus Huisartsenpost West en Nucleus Huisartsenposten gefuseerd in één Besloten Vennootschap. Nucleus Huisartsenposten B.V. heeft een locatie in Terneuzen en een locatie in Oostburg, van waaruit spoedeisende eerstelijns huisartsenzorg geleverd wordt in de avond-, nacht- en weekenduren. Nederlandse Triage Standaard (NTS) Tot 30 september 2013 werd er voor de triage gebruik gemaakt van de NHG-triagewijzer. Vanaf 1 oktober 2013 zijn de triagisten gestart met het triëren met behulp van een geautomatiseerd triagesysteem (NTS) waarmee wordt bepaald hoe de hulpvraag wordt afgehandeld. Dit was een grote verandering in de werkwijze van de triagisten. Om het NTS goed te kunnen benutten en de werkwijze en mogelijkheden te leren kennen, hebben de triagisten een scholing NTS gevolgd en in de beginperiode gewerkt met dubbele bezetting. Voordat het geautomatiseerd triagesysteem (NTS) in gebruik is genomen, is er een 0-meting gehouden met betrekking tot het aantal gegeven zelfzorgadviezen. Hierover kan worden gezegd dat het aantal gegeven zelfzorgadviezen gestegen is t.o.v. toen er nog niet werd gewerkt met het NTS. De triagisten geven aan zich ondersteund te voelen door het NTS bij het geven van een zelfzorgadvies. De cijfers laten dit duidelijk zien in de tabel: 16 Jaarbericht Nucleus Zorg 2013

17 NTS Periode in 2013 Aantal gegeven U5 zelfzorgadviezen Voor het gebruik van het NTS 1 juli t/m 30 september 58 Vanaf de start van het gebruik van het NTS 1 oktober t/m 31 december 2472 Voor het gebruik van het NTS werden U5 zelfzorgadviezen niet altijd correct geregistreerd. Door het NTS worden de triagisten gedwongen de juiste urgentiecode te registreren. Er vertoont zich een duidelijke stijging. In het verslagjaar worden door interne auditoren audits uitgevoerd van triagegesprekken en deze worden beluisterd en besproken met de betreffende triagist. Op deze nieuwe werkwijze wordt nog steeds gestandaardiseerd toezicht gehouden zoals o.a.: wordt het NTS gebruikt, is de ABCD gecheckt, wordt de juiste ingangsklacht gekozen en wordt de urgentiecode overschreden? Het werk als triage assistente vind ik erg interessant, op één dag zie je heel veel verschillende dingen. Als je s ochtends of s avonds naar je werk vertrekt, weet je nooit wat je te wachten staat. Dat maakt het werk afwisselend en erg leuk. Ook leer je elke dag weer wat bij en blijf je jezelf ontwikkelen op de werkvloer. Nucleus Zorg is voor mij een belangrijke stap in mijn beginnende carrière geweest, de eerste stap naar een echte baan. Het is ook erg mooi om te zien hoe deze organisatie zich blijft ontwikkelen en hoe iedereen hier aan mee probeert te denken en helpen. Yara Roels Functie: Triage-assistent Als triage assistente is je belangrijkste taak en verantwoording: de triagegesprekken. Tijdens het triëren is ons nieuwe NTS programma een grote steun. Het helpt je sneller en gemakkelijker door je gesprekken heen, het zorgt er ook voor dat je dingen niet over het hoofd kan zien en dat je meer structuur hebt in de gesprekken die je voert. Natuurlijk doe je naast de triagegesprekken ook nog andere taken zoals balie activiteiten, de patiënten voorbereiden, de arts assisteren in de EHBO en waar mogelijk zelfstandig kleine medisch, technische handelingen. Mijn naam is Yara Roels en ik volg de opleiding tot doktersassistente. Ik verwacht in juni 2014 de opleiding te hebben afgerond. Afgelopen zomer ben ik als stagiaire gestart bij Nucleus Zorg. Sinds november 2013 ben ik als werknemer in dienst. Ik denk dat de organisatie Nucleus Zorg voor zijn mensen staat, daarom is het ook een organisatie waar ik in de toekomst zou willen blijven werken. Er wordt actief voor bijscholing gezorgd en er wordt gewerkt aan het verbeteren van het bedrijf en de werknemers. Jaarbericht Nucleus Zorg

18 Team HAP-chauffeurs (helaas niet compleet) HAP-chauffeurs Op 1 juli 2013 zijn er voor Nucleus Huisartsenposten acht HAP-chauffeurs gestart. Zij zijn in dienst van Witte Kruis Huisartsenvervoer. Tijdens de HAP-diensten kan de huisarts met visitedienst in het kader van de veiligheid gebruik maken van een HAP-chauffeur. De chauffeur bestuurt de dienstauto. De chauffeurs hebben naast een taxidiploma aanvullende opleidingen gevolgd om de huisarts bij visites te kunnen ondersteunen op logistieke wijze, maar ook met kleine medische handelingen. Voor zowel de huisartsen als de triagisten was dit een grote verandering. Voor de huisarts was het jarenlang vanzelfsprekend om zelf te rijden voor het afleggen van visites zonder ondersteuning. Huisartsenpost Oostburg Om de samenwerking tussen de huisartsenpost in Terneuzen en Oostburg te bevorderen en de telefonische bereikbaarheid te verbeteren is er per 1 juli 2013 in de weekenden een dagdienst in Oostburg gecreëerd om een triagist van Nucleus Zorg in te zetten. Buiten deze uren blijft de verpleegkundige van afdeling 4 beschikbaar voor de Huisartsenpost in Oostburg. Tot en met 30 juni 2013 werd de huisartsenpost in Oostburg volledig ondersteunt door een verpleegkundige van verpleegafdeling 4 van ZorgSaam Ziekenhuis te Oostburg. Per 2014 wordt bekeken hoe we een volledige bezetting door medewerkers van Nucleus Zorg kunnen inrichten. Samen met Stichting ZorgSaam wordt onderzocht of de spoedzorg in de zomerperiode beter ingevuld kan worden. Triage telefonische wachttijd De branchenorm die de VHN hanteert voor telefonische bereikbaarheid (norm: minimaal 75% binnen 120 seconden) wordt gehaald. Van alle telefonische oproepen wordt 80% binnen 120 seconden beantwoord. De telefonische bereikbaarheid bij het gebruik van de spoedknop is sinds 2013 meetbaar in ons systeem. De norm (100% bereikbaarheid) is gehaald. Van de spoedoproepen wordt 100% binnen 30 seconden beantwoord. 18 Jaarbericht Nucleus Zorg 2013

19 Voor de bereikbaarheid van de huisartsen en andere disciplines is er een collegalijn beschikbaar. Er werd ervaren dat men lang moest wachten totdat deze lijn werd opgenomen (triagisten onderbreken daarvoor regelmatig een triagegesprek, wat soms lastig is). Eind juni 2013 is er om die reden gestart met een collegaspoedlijn. De huisartsen kunnen zo nodig van deze spoedlijn gebruik maken. In onderstaande tabel kunt u de cijfers aflezen. Soort lijn 2013 Aantal Binnen 15 seconden beantwoord Binnen seconden beantwoord Binnen seconden beantwoord Collegalijn Collegaspoedlijn januari t/m december eind juni t/m december 2427 totaal % 8% 5% % 7% 3% Corné Westerhout Functie: HAP-chauffeur / Teamleider chauffeursgroep de huisarts meet een saturatie van 74% en belt vervolgens om een ambulance. Wij als chauffeur weten met een knikje van de huisarts dat deze de patiënt alvast wat zuurstof gunt en zorgen hier dan voor. Op 1 juli 2013 heb ik mijn eerste dienst gedaan als HAP chauffeur. Half mei 2013 heb ik gesolliciteerd en ben ik aangenomen voor de functie HAP chauffeur. Vervolgens heb ik in mei en juni de nodige cursussen gevolgd om in juli met de diensten te kunnen starten. Het voortraject is voor de chauffeursgroep erg snel gegaan. Voor een aantal triagisten en huisartsen zijn de veranderingen door onze komst ook snel of soms te snel gegaan. Dit is niet verwonderlijk voor twee groepen die het gewend waren om met weinig hulp hun werk te doen. Opeens is er iemand bij als chauffeur ter ondersteuning, mocht hier behoefte aan zijn. Het samenwerken en het samen denken wordt steeds vanzelfsprekender. Iedereen raakt steeds meer aan deze werkwijze gewend, waardoor er een steeds betere werksfeer ontstaat. tijdens het onderzoek horen we de huisarts aan patiënt mededelen dat deze zo een injectie krijgt tegen het braken, de chauffeur duikt ondertussen de visitetas in om een injectie te gaan voorbereiden voor de huisarts. In augustus 2013 is mij door Witte Kruis gevraagd of ik interesse had om als teamleider te gaan fungeren. Dit zou inhouden dat ik het aanspreekpunt voor zowel de chauffeursgroep, Witte Kruis als Nucleus Zorg zou gaan worden als het gaat om de HAP-chauffeurs van de HAP in Terneuzen. Na lang nadenken ben ik als jongste van deze groep deze uitdaging aangegaan en heb ik ook in deze functie veel plezier bij de uitvoering ervan. Hierbij kan worden gedacht aan taken zoals: het oplossen van diensten bij ziekte, het maken van dienstroosters en het oplossen van alle randzaken die opdoen. De komende jaren verwacht ik nog de nodige veranderingen te zullen meemaken. Op visite gebied denk ik dat de huisartsen die met ons rijden zullen beamen dat er al veel zaken efficiënter zijn gaan werken. Een voorbeeld hiervan is: hechten op locatie. Mijn verwachtingen zijn dan ook dat er stukje bij beetje puntjes op de i gezet zullen gaan worden. De komst van de computer in de HAP auto waardoor patiëntgegevens onderweg ingezien kunnen gaan worden is daar een klein voorbeeld van. Jaarbericht Nucleus Zorg

20 20 Jaarbericht Nucleus Zorg 2013 Behandeling tijdigheid van hulpverlening De tijdigheid van de hulpverlening (d.w.z. of de patiënt op tijd wordt behandeld) is vastgelegd in een branchenorm waaraan huisartsenposten moeten voldoen. Deze branchenorm is bepaald door de NHG, LHV en VHN. Het gaat om de tijd tussen het moment van bellen naar de huisartsenpost en het moment waarop de patiënt wordt behandeld.

Inhoudsopgave. Voorwoord Jeroen Frequin 03. Voorwoord Raad van Commissarissen 04. Voorwoord Medische Staf Huisartsen 05

Inhoudsopgave. Voorwoord Jeroen Frequin 03. Voorwoord Raad van Commissarissen 04. Voorwoord Medische Staf Huisartsen 05 2014 Jaarbericht Inhoudsopgave Voorwoord Jeroen Frequin 03 Voorwoord Raad van Commissarissen 04 Voorwoord Medische Staf Huisartsen 05 Leeswijzer 06 Organisatie Nucleus Zorg 06 Algemene identificatiegegevens

Nadere informatie

NEN 15224 Zorg en Welzijn HaZo24 HuisartsenZorg 24 uur

NEN 15224 Zorg en Welzijn HaZo24 HuisartsenZorg 24 uur NEN 15224 Zorg en Welzijn HaZo24 HuisartsenZorg 24 uur TOELICHTING Aanleiding voor nieuw kwaliteitssysteem Opbouw HaZo24 Doel van de gehouden pilot en onze gezamenlijke rol naar de toekomst toe Wat is

Nadere informatie

Maatschappelijk Jaarverslag 2011 / 2012. De beste zorg dicht bij huis

Maatschappelijk Jaarverslag 2011 / 2012. De beste zorg dicht bij huis Maatschappelijk Jaarverslag 2011 / 2012 De beste zorg dicht bij huis Organiseert, ondersteunt & regisseert In oostelijk Zuid-Limburg hebben 135 huisartsen zich verenigd in de zorggroep Huisartsen OZL.

Nadere informatie

Ketenzorg inleiding. Ph.E. de Roos

Ketenzorg inleiding. Ph.E. de Roos Ketenzorg inleiding Ph.E. de Roos Waarom ketenzorg Vormen van financiering KOP tarief, hoe en wat Aanpak ketenzorg CVRM en HF Spelers in CVRM en HF keten Workshop VRM en HF Discussie en vragen Agenda Waarom

Nadere informatie

Huisartsenzorg in Noord-Limburg. Den Bosch, 16 juni 2016 Geert Philipsen Voorzitter Raad van Bestuur

Huisartsenzorg in Noord-Limburg. Den Bosch, 16 juni 2016 Geert Philipsen Voorzitter Raad van Bestuur Huisartsenzorg in Noord-Limburg Den Bosch, 16 juni 2016 Geert Philipsen Voorzitter Raad van Bestuur Programma Cohesie Stakeholders Zorgverzekeraars Ziekenhuis GGZ Regio 40x20 km 113 huisartsen (100%

Nadere informatie

Beleidsdocument 2012-2016

Beleidsdocument 2012-2016 Beleidsdocument 2012-2016 uw zorg, onze zorg Inhoudsopgave 1. Voorwoord...3 2. Zorggroep de Bevelanden...4 3. Waar staat Zorggroep de Bevelanden voor (Missie, Visie en Doelstellingen)...4 4. Uitwerking:

Nadere informatie

Algemene informatie huisartspraktijk

Algemene informatie huisartspraktijk Algemene informatie huisartspraktijk Adres en telefoon Kruidentuin 5d 2991 RK Barendrecht Telefoonnummer: 0180-617141 Receptenlijn: (24 uur per dag bereikbaar): 0180-617141 (optie 2) (alleen voor herhaalrecepten/chronische

Nadere informatie

Terneuzen, juni Jaarverslag. Geachte relatie,

Terneuzen, juni Jaarverslag. Geachte relatie, 2015 Terneuzen, juni 2016 Geachte relatie, Van BV naar Coöperatie. Het afgelopen jaar stond in het kader van deze transitie om vanuit Nucleuszorg nog beter in verbondenheid met onze huisartsen invulling

Nadere informatie

Bijeenkomst Zorggroepen Inkoopkader Lucie Martijn & Bart Verhulst 8 juni 2015

Bijeenkomst Zorggroepen Inkoopkader Lucie Martijn & Bart Verhulst 8 juni 2015 Bijeenkomst Zorggroepen Inkoopkader 2016 Lucie Martijn & Bart Verhulst 8 juni 2015 Agenda 1. Visie, Ontwikkelingen & Actualiteit 2. Denktank & Klankbord 3. Kerntaken & Brede rol 4. Inkoop Ketenzorg 2016

Nadere informatie

Uw huisarts uit de regio Berlicum, Rosmalen, Empel en Den Bosch

Uw huisarts uit de regio Berlicum, Rosmalen, Empel en Den Bosch Het aantal patiënten met chronische zorg zoals diabetes, COPD en andere chronische ziektebeelden neemt toe. Dit vraagt om een beter gestructureerde organisatie van de gezondheidszorg. Uw huisarts uit de

Nadere informatie

Benchmarkbulletin 2010

Benchmarkbulletin 2010 Benchmarkbulletin 2010 Inleiding De benchmark 2010 is in augustus 2011 afgerond. In dit bulletin wordt een overzicht gegeven van de belangrijkste landelijke resultaten. Alle leden van de VHN hebben meegedaan

Nadere informatie

Voorwoord directeur-bestuurder 3 Voorwoord Raad van Commissarissen 4

Voorwoord directeur-bestuurder 3 Voorwoord Raad van Commissarissen 4 Jaarverslag 2011 Inhoudsopgave Voorwoord directeur-bestuurder Voorwoord directeur-bestuurder 3 Voorwoord Raad van Commissarissen 4 DEEL 1: ALGEMEEN Organisatie 6 + Organisatiestructuur 6 + Bestuursstructuur

Nadere informatie

ZEKERHEID EN PERSPECTIEF

ZEKERHEID EN PERSPECTIEF ZEKERHEID EN PERSPECTIEF Toekomstvisie Huisartsenposten 2011-2015 Voor de patiënt die buiten de reguliere praktijktijden acuut zorg nodig heeft is de huisartsenpost bereikbaar en beschikbaar. Daarnaast

Nadere informatie

Jaarverslag 2015 Verantwoording inzet ondersteuningsgelden. Regio Noord-Holland Noord

Jaarverslag 2015 Verantwoording inzet ondersteuningsgelden. Regio Noord-Holland Noord Jaarverslag 2015 Verantwoording inzet ondersteuningsgelden Regio Noord-Holland Noord Inhoud 1. Inleiding 3 1.1. VGZ Versterking Eerstelijn Noord-Holland Noord 3 1.2. Ondersteuningsgelden 3 1.3. Werkwijze

Nadere informatie

Beleidsplan huisartsenpraktijk Metz & Smits 2015 2018 versie september 2015

Beleidsplan huisartsenpraktijk Metz & Smits 2015 2018 versie september 2015 Beleidsplan huisartsenpraktijk Metz & Smits 2015 2018 versie september 2015 Inhoud 1. inleiding 2. de organisatie 3. de populatie 4. missie 5. samenwerking 6. zorgaanbod 7. zorgvraag 8. automatisering

Nadere informatie

Jaarverslag MCC Hardenberg 2012

Jaarverslag MCC Hardenberg 2012 Jaarverslag MCC Hardenberg 2012 Voorwoord Geachte relatie, Voor u ligt het jaarverslag van het Medisch Coördinerend Centrum Hardenberg (MCCH) 2012, een jaar waarin meer rust en stabiliteit was binnen het

Nadere informatie

Voorstellen Kwaliteit Zorggroep in spagaat KIS data Voorbeelden van data mining Hoe nu verder

Voorstellen Kwaliteit Zorggroep in spagaat KIS data Voorbeelden van data mining Hoe nu verder Mining van data uit KIS Voorstellen Kwaliteit Zorggroep in spagaat KIS data Voorbeelden van data mining Hoe nu verder Wie ben ik Dan Hoevenaars Huisarts, kaderarts diabetes, voorzitter zorggroep Synchroon

Nadere informatie

Medische Zorggroep Zuid-Oost. Kwaliteitsjaarverslag MedZZo

Medische Zorggroep Zuid-Oost. Kwaliteitsjaarverslag MedZZo Medische Zorggroep Zuid-Oost Kwaliteitsjaarverslag MedZZo 2012/2013 Inhoudsopgave Algemeen... 2 Huidige status MedZZo... 2 Deelnemende huisartsen:... 2 Kwaliteitsbeleid... 4 Aan de slag met kwaliteitsbeleid...

Nadere informatie

1 Telefonisch triëren

1 Telefonisch triëren 1 Telefonisch triëren 1.1 Inleiding Telefonisch triëren is een nieuw begrip binnen de gezondheidszorg. Het woord triëren komt uit het Frans en betekent sorteren. In het Nederlandse leger en bij rampen

Nadere informatie

Inleiding De stichting RHZ

Inleiding De stichting RHZ Werkgroep ketenzorg diabetes mellitus type 2 Stichting Regionale Huisartsenzorg Heuvelland Maastricht, april 2011 Inleiding Op 1 januari 2007 werd in de regio Maastricht/ Heuvelland gestart met eerstelijns

Nadere informatie

1. Inleiding. Aanleiding

1. Inleiding. Aanleiding ASTMA EN COPD ZORG 1. Inleiding Stichting Huisartsenlaboratorium Friesland (HAL) ondersteunt huisartsenpraktijken bij opsporing, diagnostiek en controle van Astma en COPD patiënten. In samenwerking met

Nadere informatie

SAMENWERKING HUISARTSENPOST + ACUTE GGZ RAPPORTAGE VAN DE ONDER HUISARTSENPOSTEN GEHOUDEN INTERVIEWS

SAMENWERKING HUISARTSENPOST + ACUTE GGZ RAPPORTAGE VAN DE ONDER HUISARTSENPOSTEN GEHOUDEN INTERVIEWS SAMENWERKING HUISARTSENPOST + ACUTE GGZ RAPPORTAGE VAN DE ONDER HUISARTSENPOSTEN GEHOUDEN INTERVIEWS STAND VAN ZAKEN PER 1 APRIL 2015 SAMENWERKING HUISARTSENPOST + ACUTE GGZ Stand van zaken per 1 april

Nadere informatie

CHV Zorggroep Gelders Rivierenland

CHV Zorggroep Gelders Rivierenland CHV Zorggroep Gelders Rivierenland Voor een Voor gezond een gezond Rivierenland! rivierenland! Huidige structuur wie zijn wij? Voor een Voor gezond een gezond Rivierenland! rivierenland! Huidige structuur

Nadere informatie

Bijlage behorend bij hoofdstuk van het jaarverslag 2004 HDT-Oost

Bijlage behorend bij hoofdstuk van het jaarverslag 2004 HDT-Oost Bijlage behorend bij hoofdstuk 7.8.3 van het jaarverslag 2004 HDT-Oost Bijlage behorend bij hoofdstuk 7.8.3 van het jaarverslag 2004 HDT-Oost Bijlage behorend bij hoofdstuk 6.1 van het jaarverslag 2004

Nadere informatie

Fijn dat uw praktijk meedoet aan ACT II, het vervolg van het Amsterdams Cardiovasculair Traject (ACT).

Fijn dat uw praktijk meedoet aan ACT II, het vervolg van het Amsterdams Cardiovasculair Traject (ACT). Welkom bij ACT II Fijn dat uw praktijk meedoet aan ACT II, het vervolg van het Amsterdams Cardiovasculair Traject (ACT). ACT liep van 2010-2012 en heeft een groot deel van de Amsterdamse huisartsen gestimuleerd

Nadere informatie

Bereikbaarheid Huisartsenpraktijken Nijmegen en omgeving

Bereikbaarheid Huisartsenpraktijken Nijmegen en omgeving Bereikbaarheid Huisartsenpraktijken Nijmegen en omgeving Voorwoord In het voorliggende rapport worden de resultaten van het onderzoek weergegeven die de HA Kring Nijmegen en omgeving heeft verricht om

Nadere informatie

Overzicht Financiering eerste lijn

Overzicht Financiering eerste lijn Overzicht Financiering eerste lijn Wat gaan we doen? Terugblik inventarisatie ZonMw onder 22 praktijkprojecten Overzicht financieringsbronnen Goed voorbeeld In dialoog met Waarom deze workshop? Quickscan

Nadere informatie

Werkt Guided Care in jouw huisartsenpraktijk? Resultaten van een pilot bij vijf Nederlandse huisartsenpraktijken. multi.

Werkt Guided Care in jouw huisartsenpraktijk? Resultaten van een pilot bij vijf Nederlandse huisartsenpraktijken. multi. Werkt Guided Care in jouw huisartsenpraktijk? Resultaten van een pilot bij vijf Nederlandse huisartsenpraktijken multi morbiditeit Nieuwe werkwijze voor mensen met meerdere chronische aandoeningen Werkt

Nadere informatie

WERKWIJZE. Medisch Centrum Aan de Berg Nuenen 2017

WERKWIJZE. Medisch Centrum Aan de Berg Nuenen 2017 WERKWIJZE Nuenen 2017,, HA Zorg Het praktiseren van reguliere generalistische huisartsgeneeskundige zorg dichtbij huis. 90% zelf behandelen Meestal behandelen wij die zelf. Anders verwijzen wij u gericht

Nadere informatie

Werken met het ketenprogramma CVRM

Werken met het ketenprogramma CVRM Werken met het ketenprogramma CVRM Praktijkinformatie Zorgprogramma CVRM voor huisartsen en praktijkondersteuners www.rohamsterdam.nl Inhoud 1. AAN DE SLAG MET CVRM!... 3 2. KETENPARTNERS... 3 3. WAT DOET

Nadere informatie

Uitwerking NHG-Standpunt. Zorg voor patiënten met diabetes mellitus type 2

Uitwerking NHG-Standpunt. Zorg voor patiënten met diabetes mellitus type 2 Dit standpunt is vastgesteld in de Algemene Ledenvergadering van 12 mei 2005. Uitwerking NHG-Standpunt Zorg voor patiënten met een veelvoorkomende chronische aandoening in de eerste lijn voor de Zorg voor

Nadere informatie

Op het verplichte en vrijwillige eigen risico zijn niet van toepassing: - de kosten van ketenzorg bij diabetes, vasculair risicomanagement en COPD.

Op het verplichte en vrijwillige eigen risico zijn niet van toepassing: - de kosten van ketenzorg bij diabetes, vasculair risicomanagement en COPD. Ketenzorg 2017 Amersfoortse (de) / Ditzo Op het verplichte en vrijwillige eigen risico zijn niet van toepassing: - de kosten van ketenzorg bij diabetes, vasculair risicomanagement en COPD. Onder ketenzorg

Nadere informatie

Ketenzorg en integrale bekostiging: waar gaan we naar toe? Integrale bekostiging Een zorg minder of meer?

Ketenzorg en integrale bekostiging: waar gaan we naar toe? Integrale bekostiging Een zorg minder of meer? Ketenzorg en integrale bekostiging: waar gaan we naar toe? Integrale bekostiging Een zorg minder of meer? Geert Groenenboom, senior manager zorginkoop eerste lijn Achmea Divisie Zorg & Gezondheid 14 juni

Nadere informatie

Update van de richtlijnen voor de bereikbaarheid en beschikbaarheid van de voorziening huisartsenzorg

Update van de richtlijnen voor de bereikbaarheid en beschikbaarheid van de voorziening huisartsenzorg Update van de richtlijnen voor de bereikbaarheid en beschikbaarheid van de voorziening huisartsenzorg Rapportage van de werkgroep B & B, november 2013 Inhoudsopgave 1. Inleiding bladzijde 3 2. Richtlijnen

Nadere informatie

Werkdocument prestatie Gestructureerde complexe ouderenzorg

Werkdocument prestatie Gestructureerde complexe ouderenzorg Werkdocument prestatie Gestructureerde complexe ouderenzorg Beschrijving van de prestatie De module gestructureerde complexe ouderenzorg richt zich op de zorg aan ouderen van 75 jaar en ouder in de eerste

Nadere informatie

Zorggroep Cohesie Cure and Care denkt mee met mensen met Diabetes! Optimale Diabeteszorg door goede samenwerking tussen zorgverleners

Zorggroep Cohesie Cure and Care denkt mee met mensen met Diabetes! Optimale Diabeteszorg door goede samenwerking tussen zorgverleners Zorggroep Cohesie Cure and Care denkt mee met mensen met Diabetes! Optimale Diabeteszorg door goede samenwerking tussen zorgverleners Uw huisarts heeft vastgesteld dat u lijdt aan Diabetes Mellitus, een

Nadere informatie

Huisartsenzorg Veen, Genderen en Wijk en Aalburg

Huisartsenzorg Veen, Genderen en Wijk en Aalburg Huisartsenzorg Veen, Genderen en Wijk en Aalburg Ontstaan huisartsenpost Oprichting 2002 Posten in s-hertogenbosch, Zaltbommel, Oss en Uden Lagere dienstbelasting voor huisartsen Van circa 700 naar 225

Nadere informatie

Beleid Coöperatie VGZ. module POH-S 2015 D0084-201410

Beleid Coöperatie VGZ. module POH-S 2015 D0084-201410 Beleid Coöperatie VGZ module POH-S 2015 D0084-201410 1. Inleiding VGZ investeert in een sterke laagdrempelige eerste lijn en vindt het van belang dat de eerstelijnszorg geïntegreerd en in de nabije omgeving

Nadere informatie

Bepaal je koers met het Zelfmanagementkompas. zelf. management

Bepaal je koers met het Zelfmanagementkompas. zelf. management Bepaal je koers met het Zelfmanagementkompas zelf management Bepaal je koers met het Zelfmanagementkompas Patiënten helpen zelf regie te voeren over hun gezondheid. Dat is waar zelfmanagementondersteuning

Nadere informatie

Zorggroep Cohesie Cure and Care denkt mee bij hart- en vaatziekten! Optimale zorg bij hart- en vaatziekten door samenwerkende zorgverleners

Zorggroep Cohesie Cure and Care denkt mee bij hart- en vaatziekten! Optimale zorg bij hart- en vaatziekten door samenwerkende zorgverleners Zorggroep Cohesie Cure and Care denkt mee bij hart- en vaatziekten! Optimale zorg bij hart- en vaatziekten door samenwerkende zorgverleners 1 op de 3 mensen in Nederland overlijdt aan een hart- of vaatziekte.

Nadere informatie

1. Inleiding. 2. Doelstelling CIHN

1. Inleiding. 2. Doelstelling CIHN WERKPLAN 2014-2017 1. Inleiding De Cliëntenraad is het orgaan dat zich inzet om de belangen van de patiënt van de CIHN te behartigen. Langzamerhand groeit de raad steeds meer in die rol. Vooral als je

Nadere informatie

workshop tweedaagse Goed georganiseerd rondom de huisarts.

workshop tweedaagse Goed georganiseerd rondom de huisarts. workshop tweedaagse Goed georganiseerd rondom de huisarts. De huisarts centraal in de organisatie 18 september 2014 3 verhalen uit de praktijk Opdracht Willem Groenevelt: Dokterszorg Friesland Yvonne Guldemond:

Nadere informatie

Huisartsenpraktijk B.H.F. Sombekke Bamshoevelaan JJ Enschede

Huisartsenpraktijk B.H.F. Sombekke Bamshoevelaan JJ Enschede Huisartsenpraktijk B.H.F. Sombekke Bamshoevelaan 32 7523 JJ Enschede Beleidsplan 2016-2019 1 Inleiding In dit beleidsplan voor 2016-2019 schetsen we de strategische keuzes en de plannen voor de komende

Nadere informatie

SAMENWERKING IS DE BRUG NAAR DE TOEKOMST

SAMENWERKING IS DE BRUG NAAR DE TOEKOMST SAMENWERKING IS DE BRUG NAAR DE TOEKOMST EEN VISIE OP SAMENWE RKING IN DE NACHT IN DE SPOEDZOR G Versie 2.1- maart 2015 1 1. Inleiding 1.1 Aanleiding LHV Kring Midden-Nederland, Primair Huisartsenposten

Nadere informatie

Zorggroep Cohesie Cure and Care denkt mee bij zorg voor ouderen! Optimale zorg voor ouderen in een kwetsbare positie

Zorggroep Cohesie Cure and Care denkt mee bij zorg voor ouderen! Optimale zorg voor ouderen in een kwetsbare positie Zorggroep Cohesie Cure and Care denkt mee bij zorg voor ouderen! Optimale zorg voor ouderen in een kwetsbare positie Nederland vergrijst. Er komen steeds meer ouderen met steeds meer en verschillende soorten

Nadere informatie

CVA / TIA. Dr. Wim Verstappen, huisarts, medisch manager HOV

CVA / TIA. Dr. Wim Verstappen, huisarts, medisch manager HOV CVA / TIA Dr. Wim Verstappen, huisarts, medisch manager HOV Casus I Patiënt, man, 79 jr. Bellen om 15.00u Vanmorgen periode alles uit de hand laten vallen Traag Van de trap gevallen. Bloedende hoofdwond

Nadere informatie

Midden Limburg. Meditta organisatie. en Midden Limburg 428.607 inwoners 205 gevestigde huisartsen 113 huisartsenpraktijken. Westelijke Mijnstreek

Midden Limburg. Meditta organisatie. en Midden Limburg 428.607 inwoners 205 gevestigde huisartsen 113 huisartsenpraktijken. Westelijke Mijnstreek Meditta organisatie Midden Limburg Westelijke Mijnstreek en Midden Limburg 428.607 inwoners 205 gevestigde huisartsen 113 huisartsenpraktijken Westelijke Mijnstreek Dienstenaanbod Meditta Spoedzorg Huisartsen

Nadere informatie

Synchroon en Bernhoven. Substitutie in de praktijk. dinsdag 17 oktober 2017

Synchroon en Bernhoven. Substitutie in de praktijk. dinsdag 17 oktober 2017 Synchroon en Bernhoven Substitutie in de praktijk dinsdag 17 oktober 2017 Zorggroep Synchroon Zorggroep door huisartsen opgericht 2007 Doel: verbetering van samenwerking en kwaliteit in de chronische zorg

Nadere informatie

Bijlage 11 zorginkoopbeleid Huisartsenzorg en multidisciplinaire zorg

Bijlage 11 zorginkoopbeleid Huisartsenzorg en multidisciplinaire zorg Bijlage 11 zorginkoopbeleid Huisartsenzorg en multidisciplinaire zorg 1 Bijlage 11 POH- S module 2016-2018 Per 2016 zijn we gestart met een driejarig beleid. Met dit driejarig beleid, bieden we duidelijkheid

Nadere informatie

Een wenkend perspectief Voorbeeld Diabetes Mellitus II model voor transmurale samenwerking in de chronische zorg

Een wenkend perspectief Voorbeeld Diabetes Mellitus II model voor transmurale samenwerking in de chronische zorg Een wenkend perspectief Voorbeeld Diabetes Mellitus II model voor transmurale samenwerking in de chronische zorg Louis Lieverse en Arnold Romeijnders 25 september 2014 Wat is het probleem Problemen o.a.

Nadere informatie

Doelstelling en functie van een regionale regiegroep Basis GGZ in de regio Oss- Uden- Veghel

Doelstelling en functie van een regionale regiegroep Basis GGZ in de regio Oss- Uden- Veghel 1 2 Doelstelling en functie van een regionale regiegroep Basis GGZ in de regio Oss- Uden- Veghel Inleiding Het doel van de invoering van de Basis GGZ is dat passende behandeling op de juiste niveau plaats

Nadere informatie

ZORGAANBODPLAN. Reflectie. Beweegprogramma. Hartfalen

ZORGAANBODPLAN. Reflectie. Beweegprogramma. Hartfalen ZORGAANBODPLAN 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Reflectie Hartfalen Het hartfalenprogramma wordt in 4 huisartsenpraktijken geïmplementeerd. Er is een selectie gemaakt van patiënten die geïncludeerd moeten

Nadere informatie

Inhoud Plan van aanpak werkgroep Chronische Zorg... 2 Perifeer arterieel vaatlijden (PAV)... 2 Probleem... 2 Doel... 2 Doelgroep...

Inhoud Plan van aanpak werkgroep Chronische Zorg... 2 Perifeer arterieel vaatlijden (PAV)... 2 Probleem... 2 Doel... 2 Doelgroep... Inhoud Plan van aanpak werkgroep Chronische Zorg... 2 Perifeer arterieel vaatlijden (PAV)... 2 Probleem... 2 Doel... 2 Doelgroep... 2 Doelstelling/resultaat... 2 Knelpunten... 2 Plan van aanpak... 3 Bewaking

Nadere informatie

HANDREIKING AUDITOR TRIAGEGESPREKKEN PROFIEL AUDITOR

HANDREIKING AUDITOR TRIAGEGESPREKKEN PROFIEL AUDITOR HANDREIKING AUDITOR TRIAGEGESPREKKEN PROFIEL AUDITOR FEBRUARI 2017 COLOFON InEen, 9 februari 2017 Leden van InEen kunnen dit document voor eigen gebruik vrijelijk kopiëren en bewerken. Anderen kunnen daarvoor

Nadere informatie

Werken op de huisartsenpost. Fysieke triage

Werken op de huisartsenpost. Fysieke triage 1. Doel Patiënt is voorzien van een goed advies of is doorverwezen naar de hulpverlener die de juiste zorg kan bieden. 2. Werkwijze in schema 1. ABCDE check 2. ABCDE veilig? 3. kaart aanmaken en plannen

Nadere informatie

Overdracht en samenwerking 1 e en 2 e lijns diëtisten bij de dieetbehandeling van ondervoede patiënten.

Overdracht en samenwerking 1 e en 2 e lijns diëtisten bij de dieetbehandeling van ondervoede patiënten. Overdracht en samenwerking 1 e en 2 e lijns diëtisten bij de dieetbehandeling van ondervoede patiënten. Inleiding Ziekte gerelateerde ondervoeding is nog steeds een groot probleem binnen de Nederlandse

Nadere informatie

Inkoopbeleid huisartsen en multidisciplinaire zorg

Inkoopbeleid huisartsen en multidisciplinaire zorg Aanvulling op inkoopbeleid Huisartsenzorg en Multidisciplinaire zorg 2015-2016 Ingangsdatum 1 januari 2016 Inkoopbeleid huisartsen en multidisciplinaire zorg De afgelopen jaren is de zorgvraag in Nederland

Nadere informatie

Welke items spelen een rol

Welke items spelen een rol COPD Ketenzorg Wat is ketenzorg? ketenzorg zorg waarin de verschillende schakels van zorgverlening op elkaar zijn afgestemd, zodat een samenhangend aanbod ontstaat, gericht op de behoeften van de patiënt

Nadere informatie

Door Cliënten Bekeken voor Huisartsenpraktijken. Groepspraktijk Huizen

Door Cliënten Bekeken voor Huisartsenpraktijken. Groepspraktijk Huizen Door Cliënten Bekeken voor Huisartsenpraktijken Rapportage voor: Groepspraktijk Huizen Dr. C.P. van Linschoten Drs. P. Moorer ARGO Rijksuniversiteit Groningen BV www.argo-rug.nl INHOUDSOPGAVE HOOFDSTUK

Nadere informatie

Zorg op maat voor Hart- en/of vaatziekten Waarom ontvangt u deze folder?

Zorg op maat voor Hart- en/of vaatziekten Waarom ontvangt u deze folder? Ketenzorg Zorg op maat voor Hart- en/of vaatziekten Waarom ontvangt u deze folder? Bij u is vastgesteld dat u een hart- en/of vaatziekte heeft, of een verhoogd risico hierop. Om zo goed mogelijk met uw

Nadere informatie

Actuele informatie. bij Kwaliteitsnormen voor de huisartsenpraktijk

Actuele informatie. bij Kwaliteitsnormen voor de huisartsenpraktijk Actuele informatie bij Kwaliteitsnormen voor de huisartsenpraktijk Geldig vanaf 1 november 2017; vervangt de versies van 1 januari 2016 en 1 juni 2017. 1 Vertrouwen in zorg 2 Normen van toepassing voor

Nadere informatie

Benchmarkbulletin 2011

Benchmarkbulletin 2011 Benchmarkbulletin 2011 Inleiding De landelijk benchmark 2011 van de huisartsenposten die lid zijn van de Vereniging Huisartsenposten Nederland, is in augustus 2012 afgerond. Dit bulletin geeft een overzicht

Nadere informatie

Jaarverslag 2013 Ondernemende Huisartsenvereniging Friesland

Jaarverslag 2013 Ondernemende Huisartsenvereniging Friesland Jaarverslag 2013 Ondernemende 1. Inleiding De Ondernemende heeft in 2013 een aantal belangrijke ontwikkelingen in gang gezet. De doorontwikkeling van Ketenzorg, het verder vormgeven van de Holding Dokterszorg

Nadere informatie

Hierna treft u een uitwerking aan uit de praktijk van een thuiszorginstelling van:

Hierna treft u een uitwerking aan uit de praktijk van een thuiszorginstelling van: Arbo bijlage 04 A Programma van eisen thuiszorginstelling Hierna treft u een uitwerking aan uit de praktijk van een thuiszorginstelling van: een plan van aanpak voor het contracteren van een Arbo-dienst

Nadere informatie

Benchmarkbulletin 2012

Benchmarkbulletin 2012 1 / 10 Samenvattend beeld van de huisartsenposten in 2012 Dit benchmarkbulletin bevat de kerncijfers 2012 van de huisartsenposten in Nederland; de acute huisartsenzorg tijdens avond-, nacht- en weekenduren.

Nadere informatie

Jaarverslag GO Diabetes B.V. Inhoudsopgave

Jaarverslag GO Diabetes B.V. Inhoudsopgave Jaarverslag 2013 GO Diabetes B.V. Inhoudsopgave Blz. Inleiding... 2 Organisatie... 2 Financiën... 3 Contracten en ketenpartners... 4 Dataset... 4 Terugkomdag en nascholingen... 5 Kwaliteitsbeleid... 5

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek Zorgprogramma DM - Eerste lijn (2013)

Klanttevredenheidsonderzoek Zorgprogramma DM - Eerste lijn (2013) Klanttevredenheidsonderzoek Zorgprogramma DM - Eerste lijn (2013) Inhoudsopgave Verslag Samenvatting resultaten Bijlage - Vragenlijst Cohesie Cure and Care Hagerhofweg 2 5912 PN VENLO +31 (77) 3203736

Nadere informatie

Jaarverslag Huisartspraktijk H.A.Mantingh Boslaan KH Roden T: I: E:

Jaarverslag Huisartspraktijk H.A.Mantingh Boslaan KH Roden T: I:  E: Jaarverslag 2015 Huisartspraktijk H.A.Mantingh Boslaan 4 9301 KH Roden T: 0505019072 I: www.mantingh.info E: huisarts@mantingh.info Inhoudsopgave: 1. Praktijkbeschrijving 2. Spiegelinformatie medisch handelen.

Nadere informatie

NHG/LHV-Standpunt. Het elektronisch huisartsendossier (H-EPD) Gelukkig staat alles in mijn dossier, dokter. standpunt

NHG/LHV-Standpunt. Het elektronisch huisartsendossier (H-EPD) Gelukkig staat alles in mijn dossier, dokter. standpunt NHG/LHV-Standpunt Het elektronisch huisartsendossier (H-EPD) Gelukkig staat alles in mijn dossier, dokter standpunt Continuïteit van zorg vergt continuïteit van gegevensbeheer Mevrouw De Waal, 60 jaar,

Nadere informatie

Regiovisie huisartsenzorg in Nijmegen e.o Van regioplan naar de wijken en de praktijken

Regiovisie huisartsenzorg in Nijmegen e.o Van regioplan naar de wijken en de praktijken Regiovisie huisartsenzorg in Nijmegen e.o. 2011-2015 Van regioplan naar de wijken en de praktijken 1 Regiovisie huisartsenzorg in Nijmegen e.o. 2011-2015 Van regioplan naar de wijken en de praktijken Ten

Nadere informatie

VWS-Discussienotitie Acute zorg 2015: commentaar van een wetenschapper Lezing Guus Schrijvers, hoogleraar Public Health, Julius Centrum UMC Utrecht

VWS-Discussienotitie Acute zorg 2015: commentaar van een wetenschapper Lezing Guus Schrijvers, hoogleraar Public Health, Julius Centrum UMC Utrecht VWS-Discussienotitie Acute zorg 2015: commentaar van een wetenschapper Lezing Guus Schrijvers, hoogleraar Public Health, Julius Centrum UMC Utrecht Wie ben ik? Hoofd Unit Zorginnovatie Wat houdt een innovatie

Nadere informatie

Jaarverslag MCC Hardenberg 2014

Jaarverslag MCC Hardenberg 2014 Voorwoord Geachte relatie, Voor u ligt het jaarverslag van het Medisch Coördinerend Centrum Hardenberg (MCCH) 2014, een jaar waarin gebleken is dat de mogelijkheden om het MCCH meer toekomstbestendig te

Nadere informatie

Gezondheidscentrum Huiswaard

Gezondheidscentrum Huiswaard Patiënt tevredenheidsonderzoek 2017 Gezondheidscentrum Huiswaard Inhoud 1. Inleiding 2. Taakverdeling 3. SMART 4. De Vragenlijsten 5. De uitkomsten 6. Analyse van de uitkomsten 7. Tot slot 8. bijlage Door:

Nadere informatie

Zorggroep Cohesie Cure and Care denkt mee met mensen met Diabetes! Optimale Diabeteszorg door goede samenwerking tussen zorgverleners

Zorggroep Cohesie Cure and Care denkt mee met mensen met Diabetes! Optimale Diabeteszorg door goede samenwerking tussen zorgverleners Zorggroep Cohesie Cure and Care denkt mee met mensen met Diabetes! Optimale Diabeteszorg door goede samenwerking tussen zorgverleners Uw huisarts heeft vastgesteld dat u lijdt aan Diabetes Mellitus, een

Nadere informatie

Manager Bedrijfsvoering Zorggroep West Brabant

Manager Bedrijfsvoering Zorggroep West Brabant Profiel Manager Bedrijfsvoering Zorggroep West Brabant 24 juli 2015 Opdrachtgever Zorggroep West Brabant Voor meer informatie over de functie Lidewij Geertsma adviseur Leeuwendaal Telefoon (070) 414 27

Nadere informatie

Praktijkmanagement in de huisartspraktijk

Praktijkmanagement in de huisartspraktijk Praktijkmanagement in de huisartspraktijk Voorstellen Yvette Hesp; Praktijkmanager De Hagen Personeelsadviseur Thoon Gezondheidswetenschappen & Personeelsmanagement Werkervaring zakelijke dienstverlening

Nadere informatie

Samenwerken aan Zorgcoördinatie

Samenwerken aan Zorgcoördinatie Samenwerken aan Zorgcoördinatie Springplankprojecten HAP+RAV Ambulancezorg Nederland InEen April 2017 Achtergrond Huisartsenposten en regionale ambulancevoorzieningen werken nauw samen. Om deze samenwerking

Nadere informatie

Ons kenmerk Onderwerp Datum LK/212 Reactie consultatiedocument 5-6-2012 Bekostiging van huisartsenzorg en geïntegreerde zorg

Ons kenmerk Onderwerp Datum LK/212 Reactie consultatiedocument 5-6-2012 Bekostiging van huisartsenzorg en geïntegreerde zorg Nederlandse Zorgautoriteit Postbus 3017, 3502 GA Utrecht Ons kenmerk Onderwerp Datum LK/212 Reactie consultatiedocument 5-6-2012 Bekostiging van huisartsenzorg en geïntegreerde zorg Geachte dr. E.A.A.

Nadere informatie

Procedure Wijziging Acute Zorgaanbod Brabant 20 juni 2013

Procedure Wijziging Acute Zorgaanbod Brabant 20 juni 2013 Procedure Wijziging Acute Zorgaanbod Brabant 20 juni 2013 De Wet Toelating Zorginstellingen (WTZi), welke 1 januari 2006 in werking is getreden, beoogt dat zorgaanbieders zelf verantwoordelijk worden voor

Nadere informatie

VGZ Beleid Module POH-S 2013

VGZ Beleid Module POH-S 2013 VGZ Beleid Module POH-S 2013 1. Inleiding VGZ investeert in een sterke eerste lijn en vindt het van belang dat de eerstelijnszorg geïntegreerd en in de nabije omgeving van de patiënt plaatsvindt. Voor

Nadere informatie

Klachtenprocedure. Zorggroep Regio Oosterhout en Omstreken op basis van een faciliterende organisatie

Klachtenprocedure. Zorggroep Regio Oosterhout en Omstreken op basis van een faciliterende organisatie Klachtenprocedure Zorggroep Regio Oosterhout en Omstreken op basis van een faciliterende organisatie KlachtenregelingZorroo Versie02/vervangtklachtenregelingdecember2013/MV September2013/TA Inhoudsopgave

Nadere informatie

PrivaZorg. PrivaZorg thuiszorg klantgericht en persoonlijk!

PrivaZorg. PrivaZorg thuiszorg klantgericht en persoonlijk! PrivaZorg PrivaZorg thuiszorg klantgericht en persoonlijk! 1 Welkom bij PrivaZorg! PrivaZorg is een thuiszorgorganisatie, die werkt met gemotiveerde, zelfstandige zorgverleners. Thuiszorg is zorg bij mensen

Nadere informatie

Onderwerp Hoofdthema is vaak op te splitsen in diverse onderwerpen. Resultaat Beschrijf het eindresultaat zodat je zicht hebt op wat je gaat doen

Onderwerp Hoofdthema is vaak op te splitsen in diverse onderwerpen. Resultaat Beschrijf het eindresultaat zodat je zicht hebt op wat je gaat doen Werkplan ehealth/ict Onderwerp Hoofdthema is vaak op te splitsen in diverse onderwerpen Kennisuitwisseling: Goede programma s en ideeën overnemen ICT werkgroep Korte beschrijving activiteiten Wat ga je

Nadere informatie

R E L E A S E N O T E S

R E L E A S E N O T E S R E L E A S E N O T E S VitalHealth KIS versie 1.4.2 Software for personalized health management Eigenaar document Gijsbert Roordink Datum 10-04-2014 Versie document 1.1 Versies KIS modules Diabetes 3.6.4.2,

Nadere informatie

Chronisch zieken en kwetsbare ouderen in de acute zorg. Yvonne Guldemond-Hecker Raad van Bestuur Huisartsen OZL

Chronisch zieken en kwetsbare ouderen in de acute zorg. Yvonne Guldemond-Hecker Raad van Bestuur Huisartsen OZL Chronisch zieken en kwetsbare ouderen in de acute zorg Yvonne Guldemond-Hecker Raad van Bestuur Huisartsen OZL Disclosure Belangen Spreker (Potentiële) belangenverstrengeling Voor bijeenkomst mogelijk

Nadere informatie

Meldactie Integrale bekostiging Resultaten. Januari/februari 2012

Meldactie Integrale bekostiging Resultaten. Januari/februari 2012 Meldactie Integrale bekostiging Resultaten Januari/februari 2012 Voor deze meldactie zijn met name patiënten uitgenodigd die te maken hebben met Diabetes, COPD of met (risico op) een hart en vaataandoening.

Nadere informatie

Jaarverslag Nucleuszorg Jaarverslag Terneuzen, mei 2017

Jaarverslag Nucleuszorg Jaarverslag Terneuzen, mei 2017 Jaarverslag Nucleuszorg 2016 Terneuzen, mei 2017 Jaarverslag 2016 Geachte huisartsen, medewerkers en relaties, Met plezier presenteren wij een overzicht van activiteiten die binnen Nucleuszorg in 2016

Nadere informatie

Jaarverslag 2014 Verantwoording inzet ondersteuningsgelden. Regio Noord-Holland Noord

Jaarverslag 2014 Verantwoording inzet ondersteuningsgelden. Regio Noord-Holland Noord Jaarverslag 2014 Verantwoording inzet ondersteuningsgelden Regio Noord-Holland Noord Inhoud 1. Inleiding 3 1.1. VGZ Versterking Eerstelijn Noord-Holland Noord 3 1.2. Ondersteuningsgelden 3 1.3. Werkwijze

Nadere informatie

huisartsen gelderse vallei Jaarbericht 2013 Ketenzorg Huisartsenpost

huisartsen gelderse vallei Jaarbericht 2013 Ketenzorg Huisartsenpost huisartsen gelderse vallei Jaarbericht 2013 Ketenzorg Huisartsenpost Jaarbericht Huisartsen Gelderse Vallei 2013 Inhoud Introductie 03 Organogram 04 Algemeen 04 Jaarbericht Ketenzorg Gelderse Vallei 05

Nadere informatie

Een chronische ziekte, uw zorg is onze zorg

Een chronische ziekte, uw zorg is onze zorg Een chronische ziekte, uw zorg is onze zorg Chronos Zorggroep Vughterweg 47E, 5211 CK 's-hertogenbosch Tel: 073-760 0530 Fax: 073-760 0539 www.zorggroepchronos.nl info@zorggroepchronos.nl Heldere afspraken

Nadere informatie

Ik ben gestopt met de diergeneeskunde omdat ik het te veel van het zelfde vond worden Een huisarts heeft daar gelukkig geen last van.

Ik ben gestopt met de diergeneeskunde omdat ik het te veel van het zelfde vond worden Een huisarts heeft daar gelukkig geen last van. Mijn achtergrond? Deze dia zegt het allemaal. KNMVD -16 jaar dierenarts gezelschapsdieren GCM -2 jaar projectmanagement GCM -Nu innovaties in de zorg oa zorgprogramma s ROSET -dit jaar gestart als praktijkadviseur

Nadere informatie

Bepaal je koers met het Zelfmanagementkompas. zelf. management

Bepaal je koers met het Zelfmanagementkompas. zelf. management Bepaal je koers met het Zelfmanagementkompas zelf management Bepaal je koers met het Zelfmanagementkompas Patiënten helpen zelf regie te voeren over hun gezondheid. Dat is waar zelfmanagementondersteuning

Nadere informatie

Visiedocument Franciscus Ziekenhuis Boerhaavelaan AE Roosendaal (0165)

Visiedocument Franciscus Ziekenhuis Boerhaavelaan AE Roosendaal (0165) 1968 2003 2010 Visiedocument 2020 Franciscus Ziekenhuis Boerhaavelaan 25 4708 AE Roosendaal (0165) 58 80 00 www.franciscusziekenhuis.nl Inhoudsopgave Voorwoord 3 1 Trends en ontwikkelingen 4 2 Missie Franciscus

Nadere informatie

Voetzorg 2015 voor diabetes mellitus. Binnen ketenzorg (zorggroep) Buiten ketenzorg. Veel gestelde vragen.

Voetzorg 2015 voor diabetes mellitus. Binnen ketenzorg (zorggroep) Buiten ketenzorg. Veel gestelde vragen. Voetzorg 2015 voor diabetes mellitus Binnen ketenzorg (zorggroep) Buiten ketenzorg Veel gestelde vragen. 1 Start: Welk zorgprofiel (ZP) heeft de verzekerde? (Weet niet? Verwijs naar huisarts.) ZP 0 (geen

Nadere informatie

Bereikbaarheid: Spoedlijn: Alle huisartsen 0528-371133. Praktijklijnen: Receptenlijnen:

Bereikbaarheid: Spoedlijn: Alle huisartsen 0528-371133. Praktijklijnen: Receptenlijnen: In deze folder van huisartsenpraktijk Zuidwolde vindt u informatie over de algemene gang van zaken in de drie praktijken en de belangrijke telefoonnummers. Wellicht is het een goed idee om deze folder,

Nadere informatie

Zelfmanagement, gedeelde zorg of ontzorgen. Congres Chronische zorg Jacques Loomans (ZB NH) Jeanny Engels (Vilans) 29 juni 2012

Zelfmanagement, gedeelde zorg of ontzorgen. Congres Chronische zorg Jacques Loomans (ZB NH) Jeanny Engels (Vilans) 29 juni 2012 Zelfmanagement, gedeelde zorg of ontzorgen. Congres Chronische zorg Jacques Loomans (ZB NH) Jeanny Engels (Vilans) 29 juni 2012 Programma Inleiding Inleefoefening zelfmanagement met nabespreking Rol patiëntenverenigingen

Nadere informatie

1. Start nieuwe POH-S S module. 2. Continueren POH-S S module. 1 Dit wijkt af van het voorschrift zoals opgenomen in de LHV-declareerwijzer.

1. Start nieuwe POH-S S module. 2. Continueren POH-S S module. 1 Dit wijkt af van het voorschrift zoals opgenomen in de LHV-declareerwijzer. Bijlage 12 POH-S module 2016-2018 Vorig jaar is het nieuwe bekostigingssysteem voor huisartsen ingevoerd. Menzis heeft toen aangegeven meer tijd nodig te hebben om de huidige POH-S financiering beter aan

Nadere informatie

Bijlage 6 Resultaatbeloning individuele huisartsen 2016

Bijlage 6 Resultaatbeloning individuele huisartsen 2016 Bijlage 6 Resultaatbeloning individuele huisartsen 2016 In 2016 continueert Menzis resultaatbeloning voor de huisartsenzorg zonder grote wijzigingen. De beloning vindt plaats op indicatoren die landelijk

Nadere informatie

Jaarverslag GO Diabetes B.V. Inhoudsopgave

Jaarverslag GO Diabetes B.V. Inhoudsopgave Jaarverslag 2014 GO Diabetes B.V. Inhoudsopgave Blz. Inleiding... 2 Organisatie... 2 Financiën... 3 Contracten en ketenpartners... 4 Dataset... 4 Terugkomdag en nascholingen... 5 Kwaliteitsbeleid... 5

Nadere informatie

Nieuwsbrief Ketenzorg Friesland BV januari 2016

Nieuwsbrief Ketenzorg Friesland BV januari 2016 Nieuwsbrief Ketenzorg Friesland BV januari 2016 In deze nieuwsbrief: 1. Toelichting Speerpunten 2016 2. Samenstelling team en management 3. Oproep belangstellenden kwaliteitsteam 4. Wijzigingen prestatiefinanciering

Nadere informatie