Meldactie Integrale bekostiging Resultaten. Januari/februari 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Meldactie Integrale bekostiging Resultaten. Januari/februari 2012"

Transcriptie

1 Meldactie Integrale bekostiging Resultaten Januari/februari 2012 Voor deze meldactie zijn met name patiënten uitgenodigd die te maken hebben met Diabetes, COPD of met (risico op) een hart en vaataandoening. In totaal zijn 1452 mensen gestart met de een vragenlijst. Van hen hoorde 42% tot de doelgroep (juiste aandoening in combinatie met behandeling door een huisarts). Zij zijn doorgeleid naar het einde van de vragenlijst. 778 deelnemers hebben de hele vragenlijst ingevuld. 1. Bent u het afgelopen jaar onder controle geweest of behandeld voor diabetes, een hart- of vaatziekte of COPD? 47% van de deelnemers heeft te maken met Diabetes, 20% heeft te maken met COPD en 24% heeft te maken met een hart en vaataandoening. De mensen die hierbij aangaven te maken te hebben met een van de genoemde aandoeningen, is vraag 2 voorgelegd. De anderen zijn direct doorgeleid naar vraag 3. Valid diabetes I 123 8,5 Diabetes II ,7 Diabetes alg 24 1,7 COPD ,2 hartenvaatziekte ,9 nee 132 9,1 Total ,0 2. Is er het afgelopen jaar (met u) gewerkt aan het verminderen van uw risico s op hart en vaatziekten? 35% van de mensen zonder aandoening is wel begeleid bij het verminderen van de risico s op een hart en vaataandoening. Ook deze groep is de vragenlijst voorgelegd. Valid Ja 48 34,5 Nee 88 63,3 3 2,2 Total ,0 3. Bent u hiervoor onder behandeling bij een huisarts? 57% van de deelnemers die tot de doelgroep behoren is onder behandeling bij een huisarts. Deelnemers die onder behandeling zijn bij een huisarts, zijn doorgeleid naar het einde van de vragenlijst. In totaal 778 mensen hebben de vragenlijst verder ingevuld. Valid Ja ,1 Nee ,4 7,5 Total ,0 1

2 5. Hoe vaak ongeveer bent u het afgelopen jaar voor uw chronische aandoening(en) bij uw huisarts, de praktijk, of het zorgcentrum geweest? Bijna de helft van de deelnemers ging 4 keer per jaar naar de huisartsenpraktijk. 19% van de deelnemers ging vaker. 25% van de deelnemers ging 1 tot 2 keer naar de huisartsenpraktijk. Percent Valid 19 2,4 2,4 >12 keer 32 4,1 6,6 /jaar 12 keer/jaar 25 3,2 9,8 6 keer/jaar 89 11,4 21,2 4 keer/jaar ,1 70,3 2 keer/jaar ,5 86,8 1 keer 64 8,2 95,0 anders 39 5,0 100,0 Total ,0 6. Welke zorgverleners spelen een rol bij de controles en behandelingen voor uw chronische aandoening(en)? De huisarts speelt bij 80% van de deelnemers een belangrijke rol bij de controles en behandeling. Daarna volgt de praktijkondersteuner van de huisarts bij 47% van de deelnemers. Een specialistisch verpleegkundige speelt bij 31% van de deelnemers een rol en een medisch specialist bij 27% van de deelnemers. 6. zorgverleners die Praktijkondersteuner ,2% een rol spelen a huisarts Huisarts ,4% Medisch specialist ,8% Specialistisch ,7% verpleegkundige/ gespecialiseerd verpleegkundige Fysiotherapeut ,9% Diëtist ,2% Podotherapeut 83 10,7% Anders, namelijk 94 12,1% Total ,9% Anders: Vraag 7. Wat gaat goed en wat kan beter bij de zorg voor u in verband met uw chronische aandoening(en)? Meld hier uw ervaringen Als kritische patiënt heb ik in de loop der jaren voornamelijk zelf uitgezocht welke combinatie van middelen mijn bloeddruk het beste in toom houdt. Ik meet mijn bloeddruk zelf (ongeveer eenmaal per 2 weken).; de huisarts heeft het de afgelopen jaren meer gedaan; zij vertrouwt kennelijk volledig op mijn eigen metingen als kritisch patiënt en academicus! Alles gaat prima, iom mij is de normale controle (4 keer per jaar) verlaagd naar 2/jaar, dit omdat ik voor veel aandoeningen al bij artsen loop en mijn DM goed ingesteld is en ikzelf thuis ook controles doe (tensie en bloedsuiker). 2

3 Begin moest ik iedere vier weken komen bij de praktijkondersteuner. Ik kan zelf ook thuis meten dus vond het erg nuttig en tijdrovend. Nu duidelijke afspraken kunnen maken na interventie van de huisarts zelf. Ben uitermate tevreden 3x kleine controle met verder alles 1x zeer grote uitgebreide controle. Controle is goed; bloeddruk en suiker worden goed in de gaten gehouden en elk kwartaal wordt besproken hoe de medicatie wel of moet worden aangepast. De consulten bij de poh zijn te lang. Ik word er wijzer van en ook gezonder, verspilling van tijd. De medicatiebegeleiding, het weer actief laten deelnemen aan activiteiten, dat gaat goed. Nu is het alleen pillen slikken, bloeddruk meten en 2x per week onder begeleiding oefeningen doen. De samenwerking tussen diëtist en huisarts kan beter. Ik zou hééél erg graag afspraak buiten kantooruren willen kunnen maken met huisarts zoat ik er geen werk voor hoef te verzuimen/verzetten. Juist als chronische patiënt wil ik heel graag dat mijn collega's er geen last van hebben. De uitslag van de algemene diabetisch check duurt erg lang, vaak 6 weken of langer. Voor zover dat ik weet blijft het te lang liggen bij de specialist die het geheel moet beoordelen. Zijn rol is voor mij ook erg onduidelijk. De huisarts heeft duidelijke de leiding in keuzes van medicijnen e.d. Eerst 1 keer per jaar in het ziekenhuis, daarna verwezen naar de huisarts en plotseling moet je 4 keer per jaar komen. Na onderhandelen teruggebracht tot twee keer per jaar. Je bent toch plotseling zieker geworden als je naar de huisarts gaat? 8. Is u bekend hoe uw praktijk de zorg regelt? 30% van de deelnemers geeft aan te weten dat de praktijk zorg aanbiedt in een keten. 29% geeft aan dat de zorg zelfstandig wordt aangeboden. 17% weet het. Valid Keten ,3 Zelfstandi ,5 g Anders 26 3,4 Nee , ,5 Total ,0 De groep deelnemers met een zorgplan weet beter op welke manier de praktijk de zorg regelt. Groep met zorgplan: 42% weet dat de zorg in een keten wordt geregeld, 32% weet dat de zorg zelfstandig wordt geregeld en 23% weet het. Groep zonder zorgplan: 25% weet dat de zorg in een keten wordt geregeld, 31% weet dat de zorg zelfstandig word geregeld en 41% weet het. 3

4 9. Bent u geïnformeerd door uw huisarts of zorgverlener(s) of er door uw zorgverleners afspraken zijn gemaakt over de behandeling van mensen met een aandoening als de uwe? 38% van de deelnemers heeft aan te zijn geïnformeerd over het feit dat hun zorgverleners afspraken hebben gemaakt met anderen over behandeling van een patiëntengroep. 40% geeft aan van en 21% weet het. Valid Ja ,3 Nee , ,4 Total ,0 Hier is een groot verschil bij de groepen deelnemers met en zonder zorgplan. Groep met zorgplan: 66% is geïnformeerd of er afspraken zijn gemaakt tussen zorgverleners, 18% is geïnformeerd en 16% weet het. Groep zonder zorgplan: 29% is geïnformeerd of er afspraken zijn gemaakt tussen zorgverleners, 50% is geïnformeerd en 21% weet het. 10. Heeft u een vast contactpersoon als aanspreekpunt waar u terecht kunt met al uw vragen over de zorg en over uw gezondheid? 79% van de deelnemers heeft een vast aanspreekpunt. 17% heeft dit. Valid Ja ,6 Nee ,7 37 4,8 Total ,0 Ook ten aanzien van een vast contactpersoon is een verschil te zie tussen deelnemers met en zonder zorgplan. Deelnemers met een zorgplan hebben vaker een vast contactpersoon: 92%. Bij deelnemers zonder zorgplan heeft 70% een vast contactpersoon, 25% heeft dit. 11. Is met u besproken of u zelf (meer) betrokken wilde zijn bij uw behandeling en zorg? Bij 45% van de deelnemers is gesproken over de betrokkenheid van de patiënt bij behandeling en zorg. Bij 47% van de deelnemers is dit besproken. Valid Ja ,1 Nee ,2 59 7,7 Total ,0 Bij 74% van de deelnemers met een zorgplan is besproken of de patiënt meer betrokken wilde zijn bij de behandeling. Bij deelnemers zonder zorgplan is dit 34%. 4

5 12. Wordt het u mogelijk gemaakt (meer) betrokken te zijn bij uw behandeling en zorg? 68% van de deelnemers geeft aan dat het hem of haar mogelijk wordt gemaakt om betrokken te zijn bij behandeling en zorg. Bij 13% is dit mogelijk. 19% geeft aan te weten of dit mogelijk wordt gemaakt. Valid Ja ,1 Nee , ,6 Total ,0 Ook hier is een verschil te zien tussen deelnemers met en deelnemers zonder zorgplan: 90% van de deelnemers met een zorgplan kunnen meer betrokken zijn bij hun behandeling. Bij deelnemers zonder zorgplan is dit 59%. 21% van deze groep geeft aan goed betrokken te kunnen zijn bij behandeling en nog eens 20% weet het. 13. Kunt u werkelijk meebeslissen over de zorg of behandeling die het meest geschikt voor u zou zijn? 68% van de deelnemers kan daadwerkelijk meebeslissen over zorg en behandeling. 12% kan dit. 19% weet of dit kan. Valid Ja ,1 Nee 96 12, ,4 Total ,0 Ook ten aanzien van het meebeslissen over zorg en behandeling lijkt het er op dat deelnemers met een zorgplan dit beter kunnen. Van hen geeft 91% aan werkelijk mee te kunnen beslissen over zorg of behandeling. Bij de deelnemers zonder zorgplan kan 61% daadwerkelijk meebeslissen. 14. Wordt er bij uw behandeling en zorg serieus omgegaan met uw eigen inbreng en voorstellen? Bij 80% van de deelnemers wordt er serieus omgegaan met eigen inbreng en voorstellen. 9% geeft aan dat hier serieus mee om wordt gegaan. 11% weet het. Valid Ja ,5 Nee 70 9, ,3 Total ,0 95% van de deelnemers met zorgplan vindt dat er serieus wordt omgegaan met eigen inbreng en voorstellen. Bij de deelnemers zonder zorgplan vindt 74% van de deelnemers dat er serieus wordt omgegaan met eigen inbreng en voorstellen. De andere deelnemers zonder zorgplan vinden dat er serieus met hun inbreng wordt omgegaan (13%) of weet het (13%). 5

6 15. Kunt u via internet zelf informatie toevoegen aan uw medische gegevens? 10% van de deelnemers kan via internet zelf informatie toevoegen aan hun medische gegevens. 60% weet dat dit kan. 31% weet of ze informatie kunnen toevoegen aan hun medische gegevens. Valid Ja 74 9,7 Nee , ,8 Total ,0 Zelf informatie toevoegen aan medische gegevens via internet is met name geregeld voor een groep deelnemers met een zorgplan: van de 74 deelnemers die aangeven dit te kunnen, heeft 53% een zorgplan, 27% en 20% weet het. Zorgplan 17. Heeft u een persoonlijk zorgplan? 19% van de deelnemers heeft een persoonlijk zorgplan (n=150). 48% heeft geen persoonlijk zorgplan. 33% van de deelnemers weet of ze een persoonlijk zorgplan hebben. Valid Ja ,4 Nee , ,6 Total ,0 Wanneer je dit uitsplitst per chronische aandoening, blijkt het volgende: Diabetespatiënten (N=397) : 22% heeft een Zorgplan, 42% heeft geen zorgplan. 36% weet het COPD (N=173): 13% heeft een zorgplan, 54% heeft geen zorgplan, 33% weet het. Hartenvaataandoening (N=154): 16% heeft een zorgplan, 59% heeft geen zorgplan, 25% weet het. CRM: N=21. Te kleine groep. 18. Is dit zorgplan opgesteld in samenwerking met u? Bij 87% van de deelnemers met een zorgplan, is dit opgesteld samen met de patient. 9% van de deelnemers is betrokken bij het opstellen van het zorgplan. 3% weet of hij of zij betrokken is. Valid Ja ,2 Nee 14 9,4 5 3,4 Total ,0 6

7 19. Wordt bij geplande controles besproken of de huidige behandeling voor u nog optimaal is? Bij nagenoeg alle deelnemers met een zorgplan (95%) wordt bij controles besproken of de behandeling nog optimaal is. Valid Ja ,3 Nee 5 3,3 2 1,3 Total ,0 20. Stellen uw zorgverleners in overleg met u het zorgplan bij als dat nodig is? Bij de meeste deelnemers met een zorgplan (91%) wordt het zorgplan in overleg bijgesteld als dat nodig is. Slechts bij een kleine groep wordt het zorgplan bijgesteld, of alleen bijgesteld zonder overleg. Valid Ja in overleg ,7 Ja zonder overleg 4 2,7 Nee nooit 5 3,3 bijgesteld 5 3,3 Total ,0 21. Worden jaarlijks bij bezoek voor controle of behandeling alle onderdelen van het zorgplan met u besproken? Bij een groot deel van de deelnemers met een zorgplan worden alle onderdelen van het zorgplan jaarlijks besproken (91%). Bij 5% wordt het zorgplan jaarlijks besproken en 4% weet of dit gebeurt. Valid Ja ,3 Nee 7 4,7 6 4,0 Total ,0 Samenwerking en afstemming zorgverleners 22. Hoe beoordeelt u over het algemeen de samenwerking en afstemming tussen de verschillende zorgverleners? 59% van de deelnemers beoordeelt de samenwerking tussen hun zorgverleners uitstekend of goed. Valid Uitstekend ,6 Goed ,8 Matig ,4 Slecht 52 6,7 Niet van ,5 toepassing Total ,0 7

8 Deelnemers met een zorgplan zijn een stuk positiever over de afstemming en samenwerking tussen verschillende zorgverleners. Met zorgplan: 39% uitstekend, 51% goed, 3% matig, 1% slecht en 7% nvt. Zonder zorgplan: 5% uitstekend, 39% goed, 25% matig, 11% slecht en 20% nvt. 23. De zorgverleners maakten goede afspraken met elkaar. Ongeveer tweederde van de deelnemers (65%) geeft aan dat zorgverleners bijna altijd of meestal goede afspraken met elkaar maken. Bij 16% van de deelnemers maken de zorgverleners (bijna) nooit goede afspraken. Nog eens 19% geeft aan dat hun zorgverleners soms goede afspraken maken. Valid (bijna) altijd ,3 Meestal ,8 Soms ,4 (bijna) nooit ,5 Total ,0 Deelnemers met een zorgplan zijn ook hier positiever als gevraagd wordt of zorgverleners goede afspraken met elkaar maken. Met zorgplan (n=144): 61% bijna altijd, 29% meestal, 8% soms, 3% bijna nooit. Zonder zorgplan (n=331): 18% bijna altijd, 34% meestal, 23% soms, 25% bijna nooit. 23. Als ik bij een zorgverlener kwam, moest ik opnieuw mijn verhaal vertellen. Opnieuw je verhaal vertellen kan functioneel zijn voor zorgverleners. Maar voor patiënten is het vervelend als dit vaak moet. 18% geeft aan (bijna) altijd het verhaal opnieuw te moeten vertellen. Nog eens 18% moest dit meestal. Eenderde van de deelnemers moest soms het verhaal opnieuw vertellen (31%) en nog eens eenderde bijna nooit (33%). Valid (bijna) altijd ,9 Meestal ,0 Soms ,9 (bijna) nooit ,2 Total ,0 Met een zorgplan hoeven patiënten relatief minder vaak hun verhaal opnieuw te vertellen. 47% van de deelnemers met een zorgplan hoefde (bijna) nooit hun verhaal opnieuw te vertellen. Ten opzichte van 23% van de deelnemers zonder zorgplan. 23. Bij een verwijzing kon ik snel bij een andere zorgverlener terecht. Deelnemers kunnen na verwijzing altijd snel bij een andere zorgverlener terecht. 65% van de deelnemers kan bijna altijd of meestal snel terecht na verwijzing. De overige 35% soms of bijna nooit snel. Valid (bijna) altijd ,6 Meestal ,8 Soms ,5 (bijna) nooit 82 12,1 Total ,0 Deelnemers met een zorgplan kunnen relatief sneller terecht bij een andere zorgverlener na verwijzing. 81% van hen kan bijna altijd of meestal snel terecht na verwijzing. Bij de deelnemers zonder zorgplan is dit 57%. 8

9 23. De adviezen van de verschillende zorgverleners waren tegenstrijdig. 29% van de deelnemers had soms te maken met tegenstrijdige adviezen. 65% (bijna) nooit. Valid (bijna) altijd 13 1,9 Meestal 29 4,3 Soms ,0 (bijna) nooit ,8 Total ,0 Deelnemers met een zorgplan hadden minder vaak met tegenstrijdige adviezen te maken: 76% bijna nooit en 22% soms. Bij deelnemers zonder zorgplan was dit 55% bijna nooit en 36% soms. 23.De zorgverleners waren goed op de hoogte van mijn afspraken met de andere zorgverleners. Bij 22% van de deelnemers waren de zorgverleners (bijna) altijd goed op de hoogte van afspraken met andere zorgverleners. Bij nog eens 30% was dit meestal het geval. Bij een kwart van de deelnemers zijn de zorgverleners soms goed op de hoogte en bij nog eens bijna een kwart (bijna) nooit. Valid (bijna) altijd ,8 Meestal ,5 Soms ,0 (bijna) nooit ,7 Total ,0 Bij deelnemers met een zorgplan zijn de zorgverleners veel beter geïnformeerd: bij 46% van de deelnemers zijn waren de zorgverleners (bijna) altijd goed op de hoogte van afspraken met andere zorgverleners. Bij nog eens 29% van de deelnemers meestal. Bij deelnemers zonder zorgplan is dit 9% en 28%. Bij deelnemers zonder zorgplan is 32% van de zorgverleners (bijna) nooit goed op de hoogte van afspraken met andere zorgverleners. Bij deelnemers met een zorgplan is dit 12%. 23.Wanneer ik bij 2 zorgverleners moest zijn in dezelfde instelling (bijv. ziekenhuis) werden de afspraken gecombineerd op dezelfde dag. Het combineren van afspraken kan bijna altijd bij 23% van de deelnemers. Bij nog eens 22% kan dit meestal. Bij 31% van de deelnemers werden afspraken (bijna) nooit gecombineerd. Valid (bijna) altijd ,8 Meestal ,4 Soms ,3 (bijna) nooit ,5 Total ,0 Ook hier is verschil bij deelnemers met een zorgplan en deelnemers zonder zorgplan. Bij deelnemers met een zorgplan werden afspraken vaker gecombineerd: bij 34% bijna altijd en bij nog eens 26% meestal. Bij deelnemers zonder zorgplan is dit 19% en 18%. 9

10 23. De vervanging van zorgverleners bij mijn behandeling is goed geregeld. De vervanging van zorgverleners is bij tweederde van de deelnemers bijna altijd (31%) of meestal (34%) goed geregeld. Bij 14% van de deelnemers is de vervanging (bijna) nooit goed geregeld en bij 21% van de deelnemers is vervanging soms goed geregeld. Valid (bijna) altijd ,0 Meestal ,4 Soms ,5 (bijna) nooit 94 14,1 Total ,0 Bij deelnemers met een zorgplan lijkt de vervanging beter geregeld: 51% van hen geeft aan dat dit (bijna) altijd goed is geregeld en nog eens 30% geeft aan dat vervanging meestal goed is geregeld. Bij deelnemers zonder zorgplan is de vervanging bij 20% (bijna) altijd goed geregeld en bij 35% meestal. 23.De inhoud van de behandeling door verschillende zorgverleners sloot goed op elkaar aan. Bij 37% van de deelnemers sluit de inhoud van de behandeling van verschillende zorgverleners goed op elkaar aan: bij 13% bijna nooit en bij 23% soms. Valid (bijna) altijd ,0 Meestal ,6 Soms ,3 (bijna) nooit 89 13,2 Total ,0 Bij deelnemers met een zorgplan sloot de inhoud van behandeling door verschillende zorgverleners beter aan dan bij deelnemers zonder zorgplan. Met zorgplan: 52% (bijna) altijd en 28% meestal. Bij 20% van de deelnemers met zorgplan sloot de zorg soms (14%) of (bijna) nooit (6%) op elkaar aan. Zonder zorgplan: 16% (bijna) altijd en 36% meestal. Bij 48% van de deelnemers zonder zorgplan sloot de zorg soms (28%) of (bijna) nooit (21%) op elkaar aan. Keuzevrijheid Zorgverleners 24.Is er de afgelopen twee jaar een verandering geweest in zorgverleners die betrokken zijn bij controle en behandeling van uw chronische aandoening? 29% van de deelnemers heeft de afgelopen twee jaar andere zorgverlener(s) gekregen. Tweederde van de deelnemers heeft al twee jaar of langer dezelfde zorgverlener(s). Valid Ja ,5 Nee ,8 36 4,7 Total ,0 Hier is geen verschil te zien bij deelnemers met of zonder zorgplan. De deelnemers die in de afgelopen twee jaar een andere zorgverlener hebben gekregen, is gevraagd naar hun keuzemogelijkheden. 10

11 25.Heeft u zelf mogen kiezen welke zorgverleners betrokken zijn bij controle en behandeling van uw chronische aandoening? 44% van deze groep deelnemers kon zelf kiezen voor een zorgverlener. 46% kon zelf kiezen. 10% weet of hij of zij zelf kon kiezen. Valid Ja 95 43,6 Nee , ,1 Total ,0 Er is een verschil te zien tussen deelnemers met en zonder zorgplan. Waarbij deelnemers met een zorgplan iets vaker zelf hebben mogen kiezen voor hun zorgverleners (58% met zorgplan tov 44% zonder zorgplan). Maar de aantallen deelnemers hierbij zijn laag (n=43 en n=109). 26. Vindt u het belangrijk om zelf uw zorgverleners te kunnen kiezen? 68% van de deelnemers vindt het altijd of meestal belangrijk om zelf te kunnen kiezen. 22% vindt dit soms belangrijk. Valid Altijd ,5 Meestal ,1 Soms ,0 Nooit 11 1,4 68 8,9 Total ,0 28. Heeft u het afgelopen jaar adviezen gehad voor uw voeding of dieet? De helft van de deelnemers heeft het afgelopen jaar adviezen gehad voor voeding of dieet. Valid Ja ,0 Nee ,6 3,4 Total ,0 Deelnemers met een zorgplan: 61% heeft adviezen gehad voor voeding of dieet. Deelnemers zonder zorgplan: 47% heeft adviezen gehad voor voeding of dieet. 30. Kon u zelf kiezen van wie u voedingsadvies kreeg? 59% van de deelnemers die voedingsadvies kreeg, kon zelf kiezen van wie hij het advies kreeg. Valid Ja ,1 Nee , ,3 Total ,0 Deelnemers met zorgplan: 69% van hen kon zelf kiezen van wie ze voedingsadvies kregen. Deelnemers zonder zorgplan: 56% van hen kon zelf kiezen van wie ze voedingsadvies kregen. 11

12 Stellingen 31.Ik vind het belangrijk om zelf de keuze te kunnen maken voor een zorgverlener. Een groot deel van de deelnemers vindt het belangrijk om zelf een keuze te kunnen maken voor een zorgverlener: 86% is het (een beetje) eens met deze stelling. Percent Valid Eens ,9 70,9 Beetje eens ,3 86,2 Niet 71 9,3 95,5 eens/oneens Beetje oneens 10 1,3 96,9 Oneens 8 1,0 97,9 16 2,1 100,0 Total ,0 Deelnemers met een zorgplan vinden een eigen keuze nog iets belangrijker dan deelnemers zonder zorgplan: 77% tov 69%. 31. Als mijn huisarts bepaalt wie de zorgverleners zijn bij mijn behandeling, vind ik dat prima. Iets meer dan de helft van de deelnemers vindt het prima als de huisarts bepaald welke zorgverleners betrokken zijn bij de behandeling: 54%. 15% is het hier mee eens. Percent Valid Eens ,9 26,9 Beetje eens ,5 54,4 Niet ,0 74,4 eens/oneens Beetje oneens 77 10,1 84,4 Oneens ,5 99,0 8 1,0 100,0 Total ,0 Met name deelnemers met een zorgplan vinden dat de huisarts prima kan bepalen welke zorgverleners betrokken zijn bij hun behandeling: 62% is het hier (een beetje) mee eens. 12% is het oneens met de stelling. Bij deelnemers zonder zorgplan is dit 48%. 17% is het oneens met de stelling. 31.Het is voor mij moeilijk om te bepalen of een zorgverlener goede kwaliteit van zorg biedt. 32% van de deelnemers vindt het moeilijk om te bepalen of een zorgverlener goede kwaliteit van zorg biedt. Nog eens 63% is het hier een beetje mee eens. Percent Valid Eens ,4 32,4 Beetje eens ,9 63,3 Niet ,2 82,5 eens/oneens Beetje oneens 46 6,0 88,5 Oneens 80 10,4 99,0 8 1,0 100,0 Total ,0 12

13 Er is bij deze stelling geen verschil tussen deelnemers met of zonder zorgplan. 31.Als mijn zorgverlener veel overlegt met mij, is dat een teken dat hij of zij goede kwaliteit biedt. Driekwart van de deelnemers (75%) is het (een beetje) eens met de stelling dat veel overleg een teken is van goede kwaliteit. Percent Valid Eens ,3 45,3 Beetje eens ,0 75,3 Niet ,0 92,3 eens/oneens Beetje oneens 20 2,6 94,9 Oneens 27 3,5 98,4 12 1,6 100,0 Total ,0 31.Als mijn zorgverlener afwezig is, is de vervanging goed geregeld. 43% van de deelnemers is het helemaal eens met de stelling dat vervanging goed is geregeld. Nog eens 19% is het hier een beetje mee eens. Percent Valid Eens ,4 43,4 Beetje eens ,9 62,3 Niet ,5 76,8 eens/oneens Beetje oneens 36 4,7 81,5 Oneens 38 5,0 86, ,5 100,0 Total ,0 Deelnemers met een zorgplan zijn positiever over vervanging dan deelnemers zonder zorgplan. Van de deelnemers met een zorgplan is 64% het eens met de stelling en 17% een beetje eens. Van de deelnemers zonder zorgplan is 34% het eens met de stelling en 20% een beetje eens. 31.Mijn zorgverleners weten precies wat ik nodig heb. 37% van de deelnemers is het volledig eens met de stelling dat hun zorgverleners precies weten wat ze nodig hebben. Nog eens 31% is het hier een beetje mee eens. Percent Valid Eens ,8 36,8 Beetje eens ,1 67,9 Niet ,8 87,8 eens/oneens Beetje oneens 42 5,5 93,3 Oneens 32 4,2 97,5 19 2,5 100,0 Total ,0 Deelnemers met een zorgplan zijn het nog meer eens met deze stelling: 61% van hen vindt dat hun zorgverleners precies weten wat ze nodig hebben en 23% is het hier een beetje mee eens. 13

14 Van de deelnemers zonder zorgplan is 29% het eens met de stelling dat hun zorgverleners precies weten wat ze nodig hebben en 32% is het hier een beetje mee eens. 31.Het is belangrijk dat mijn zorgverlener luistert naar mijn mening over de zorg voor mij. Het grootste deel van de deelnemers vindt het belangrijk dat de zorgverlener luistert naar de mening van de patiënt (97%). Percent Valid Eens ,6 87,6 Beetje eens 70 9,2 96,7 Niet 21 2,7 99,5 eens/oneens Beetje oneens 2,3 99,7 2,3 100,0 Total ,0 Bij deze stelling is weinig verschil te zien tussen mensen met of zonder zorgplan. 31. Ik vind het belangrijk om actief te worden betrokken bij behandeling en zorg. Het grootste deel van de deelnemers vindt het belangrijk om actief te worden betrokken bij behandeling en zorg: 85% is het eens en 12% is het een beetje eens. Percent Valid Eens ,7 84,7 Beetje eens 89 11,6 96,3 Niet 24 3,1 99,5 eens/oneens Beetje oneens 1,1 99,6 3,4 100,0 Total ,0 Bij deze stelling is weinig verschil te zien tussen mensen met of zonder zorgplan. 14

15 Profiel deelnemers 32.Bent u een man of een vrouw? 53% van de deelnemers is man, 47% is vrouw. Valid Man ,8 Vrouw ,2 Total ,0 Deelnemers met een zorgplan: 67% is man en 33% vrouw. Deelnemers zonder zorgplan: 52% is man en 48% is vrouw. Deelnemers die weten of ze een zorgplan hebben: 49% is man en 51% is vrouw. 35.In welke provincie woont u? Frequenc y Valid Percent Valid Drenthe 53 3,7 Flevoland 60 4,1 Friesland 71 4,9 Gelderland ,6 Groningen 56 3,9 Limburg 103 7,1 Noord ,8 Brabant Noord ,4 Holland Overijssel 81 5,6 Utrecht 120 8,3 Zeeland 51 3,5 Zuid-Holland ,1 Total ,0 36.Wat is de hoogste opleiding die u heeft afgerond? Frequenc y Valid Percent Valid geen 5,4 lagere school 35 2,5 LBO 139 9,7 VMBO 54 3,8 middelbaar ,6 algemeen middelbaar beroeps ,9 voortgezet 115 8,1 algemeen Hoger beroeps ,6 WO 98 6,9 post adacemisch 15 1,1 anders 24 1,7 Total ,0 37.Wie is uw zorgverzekeraar? 15

16 Frequenc y Percent Valid Percent Percent Valid Aegon 1,1,1,1 Agis 93 6,4 6,6 6,7 AnderZorg 7,5,5 7,2 Avero Achmea 20 1,4 1,4 8,6 Azivo 6,4,4 9,0 AZVZ 1,1,1 9,1 CZ ,5 14,9 24,0 De Amersfoortse 11,8,8 24,8 De Friesland 49 3,4 3,5 28,3 Delta Lloyd 18 1,2 1,3 29,5 DSW 25 1,7 1,8 31,3 DVZ 3,2,2 31,5 FBTO 30 2,1 2,1 33,6 Fortis ASR 1,1,1 33,7 Groene Land 4,3,3 34,0 Achmea Interpolis 19 1,3 1,3 35,3 Zorgactief IZA 82 5,6 5,8 41,1 IZZ 44 3,0 3,1 44,3 Menzis ,7 11,0 55,3 OHRA 66 4,5 4,7 60,0 ONVZ 20 1,4 1,4 61,4 OZF Achmea 6,4,4 61,8 PNO Ziektekosten 5,3,4 62,2 Pro Life 3,2,2 62,4 Salland 10,7,7 63,1 SIZ 1,1,1 63,2 Stad Holland 5,3,4 63,5 Trias 3,2,2 63,7 Unive 61 4,2 4,3 68,1 VGZ ,6 10,9 79,0 VVAA 5,3,4 79,3 Zilveren Kruis ,1 15,5 94,8 Achmea Zorg en Zekerheid 25 1,7 1,8 96,6 Zorgverzekeraar 5,3,4 97,0 UMC Anders 25 1,7 1,8 98,7 Aevitae 18 1,2 1,3 100,0 Total ,2 100,0 16

Vergoeding lidmaatschap Patiëntenvereniging 2011 Informatie van Kiesbeter.nl en polisvoorwaarden aanvullende verzekeringen

Vergoeding lidmaatschap Patiëntenvereniging 2011 Informatie van Kiesbeter.nl en polisvoorwaarden aanvullende verzekeringen Vergoeding lidmaatschap Patiëntenvereniging 2011 Informatie van Kiesbeter.nl en polisvoorwaarden aanvullende verzekeringen Product Lidmaatschap patiëntenvereniging Voorwaarden Agis Compleet max. 25,- per

Nadere informatie

Overzicht vergoedingen OrthoManuele geneeskunde door zorgverzekeraars 2009. consulten. Geen vergoeding. Alternatieve geneeswijzen 35,- 175,-

Overzicht vergoedingen OrthoManuele geneeskunde door zorgverzekeraars 2009. consulten. Geen vergoeding. Alternatieve geneeswijzen 35,- 175,- Naam verzekeraar Achmea (Zilverenkruis, Interpolis, Groene Land, DVZ, PWZ) Pakketnaam (aanvullend) Beter Af Plus Polis 1 ster Beter Af Plus Polis 2 sterren Beter Af Plus Polis 3 sterren Beter Af Plus Polis

Nadere informatie

overlegging van betalingsbewijs overlegging van betalingsbewijs

overlegging van betalingsbewijs overlegging van betalingsbewijs Vergoeding lidmaatschap Patiëntenvereniging 2011 Informatie van Kiesbeter.nl en polisvoorwaarden aanvullende verzekeringen Product Lidmaatschap patiëntenvereniging Voorwaarden Agis Compleet max. 25,- per

Nadere informatie

Overzicht vergoedingen OrthoManuele geneeskunde door zorgverzekeraars 2012. consulten. Top 50,- 400,- 50,- 750,- Compactpolis Geen vergoeding

Overzicht vergoedingen OrthoManuele geneeskunde door zorgverzekeraars 2012. consulten. Top 50,- 400,- 50,- 750,- Compactpolis Geen vergoeding Naam verzekeraar Achmea Pakketnaam (aanvullend) Onderdeel Maximaal aantal consulten Zie: Interpolis, Zilveren Kruis Achmea, FBTO, Avero Achmea, AGIS, OZF Achmea, DVZ Achmea Maximaal per consult/dag Maximaal

Nadere informatie

Overzicht vergoeding Dieetadvisering vanuit de Basisverzekering 2014

Overzicht vergoeding Dieetadvisering vanuit de Basisverzekering 2014 Overzicht vergoeding Dieetadvisering vanuit de Basisverzekering 2014 (inclusief DTD) Overzichten van zorgverzekeraars met polisinformatie zijn zorgvuldig samengesteld. Maar je kunt er geen rechten aan

Nadere informatie

Overzicht vergoeding Dieetadvisering vanuit de Basisverzekering 2013

Overzicht vergoeding Dieetadvisering vanuit de Basisverzekering 2013 Overzicht vergoeding Dieetadvisering vanuit de Basisverzekering 2013 MAATSCHAPPIJ PRODUCT VERGOEDING AANVULLENDE VOORWAARDEN Agis Basispolis 100%, max. 3 uren p.kjr., anders verwijzing nodig van huisarts,

Nadere informatie

Tarieven eerstelijnsbehandelingen logopedie per oktober 2015. Onderstaande tarieven gelden voor : Centrale Verwerkingseenheid CZ, Delta Lloyd, OHRA

Tarieven eerstelijnsbehandelingen logopedie per oktober 2015. Onderstaande tarieven gelden voor : Centrale Verwerkingseenheid CZ, Delta Lloyd, OHRA Onderstaande tarieven gelden voor : Centrale Verwerkingseenheid CZ, Delta Lloyd, OHRA 4000 Behandeling logopedie 30,00 4001 Behandeling incl. uittoeslag 40,10 4010 Telefonische zitting 15,00 4102 Eenmalig

Nadere informatie

Aegon. Aevitae. Agis. Ander Zorg. Geen beperkingen volgens Reglement Hulpmiddelen (pag. 14) hoeveelheid materiaal bestellen, voldoende

Aegon. Aevitae. Agis. Ander Zorg. Geen beperkingen volgens Reglement Hulpmiddelen (pag. 14) hoeveelheid materiaal bestellen, voldoende Aegon Geen beperkingen volgens Reglement Hulpmiddelen (pag. 14) hoeveelheid materiaal bestellen, voldoende voor max. 2 maanden. Aevitae Zelfde voorwaarden als VGZ. Agis Opvangzakjes en kleefplaten en de

Nadere informatie

Overzicht vergoeding Dieetadvisering vanuit de Basisverzekering 2014

Overzicht vergoeding Dieetadvisering vanuit de Basisverzekering 2014 Overzicht vergoeding Dieetadvisering vanuit de Basisverzekering 2014 (inclusief DTD) MAATSCHAPPIJ PRODUCT VERGOEDING AANVULLENDE VOORWAARDEN Agis Basispolis 100%, max. 3 uren p.kjr. Agis Basispolis Basic

Nadere informatie

Achmea Koepelorganisatie Maatschappij AGB-code Achmea ABN-AMRO (part) 3311 Achmea Aevitae (Avéro Achmea) 8958 Achmea Aevitae (Avéro Achmea) 3329

Achmea Koepelorganisatie Maatschappij AGB-code Achmea ABN-AMRO (part) 3311 Achmea Aevitae (Avéro Achmea) 8958 Achmea Aevitae (Avéro Achmea) 3329 Achmea Achmea ABN-AMRO (part) 3311 Achmea Aevitae (Avéro Achmea) 8958 Achmea Aevitae (Avéro Achmea) 3329 Achmea Aon Consulting 8954 Achmea Avéro Achmea 3329 Achmea Avéro Achmea Zorgverzekeringen NV 454

Nadere informatie

Vergoedingen psychotherapie per 1 januari 2008

Vergoedingen psychotherapie per 1 januari 2008 Vergoedingen psychotherapie per 1 januari 2008 Aegon Zorgverzekering 100% (minus Optimaal polis: 100%, max. 500,- p.jr. (aanvulling op de hoofdverzekering) Top polis: 100%, max. 1.000,- p.jr. (aanvulling

Nadere informatie

Overzicht Vergoedingen Zorgverzekeringen 2011

Overzicht Vergoedingen Zorgverzekeringen 2011 Overzicht Vergoedingen Zorgverzekeringen 2011 Verzekering Polis voorwaarden Vergoeding Aegon (zie ONVZ) Aevitae Aevitae Plus Pakket Aevitae Pakket Aevitae Vib Pakket Agis AnderZorg ASR Verzekering Avero

Nadere informatie

Lijst 2011 van zorgverzekeraars die consulten van therapeuten van de LVNG vergoeden in euro's.

Lijst 2011 van zorgverzekeraars die consulten van therapeuten van de LVNG vergoeden in euro's. Lijst 2011 van zorgverzekeraars die en van therapeuten van de LVNG vergoeden in euro's. Aan deze lijst kunnen geen rechten worden ontleend. Zorgverzekeraar Soort Aanvullende Polis Maximale vergoeding per

Nadere informatie

Overzicht vergoedingen OrthoManuele geneeskunde door zorgverzekeraars 2013

Overzicht vergoedingen OrthoManuele geneeskunde door zorgverzekeraars 2013 Naam verzekeraar Pakketnaam (aanvullend) Onderdeel Maximaal aantal consulten Maximaal per consult/dag Maximaal per kalenderjaar Achmea Zie: Interpolis, Zilveren Kruis Achmea, FBTO, Avero Achmea, AGIS,

Nadere informatie

Overzicht Vergoedingen Zorgverzekeringen 2010

Overzicht Vergoedingen Zorgverzekeringen 2010 Overzicht Vergoedingen Zorgverzekeringen 2010 Deze lijst wordt jaarlijks herzien. Hoewel we bij het samenstellen van deze lijst de grootst mogelijke zorg hebben nagestreefd, sluit de NVL iedere aansprakelijkheid

Nadere informatie

MBOG overzicht Zorgverzekeraars

MBOG overzicht Zorgverzekeraars ABN AMRO ZorgBeter Instap ZorgBeter Uitgebreid ZorgBeter Compleet ZorgBeter Compleet extra 100% Aegon Zorgverzekering Zorgverz. Extra/Compleet (Artsen) Zorgverz. Optimaal (Artsen) Zorgverz. Top Zorgverz.

Nadere informatie

Overzicht van dekking van oefentherapie-mensendieck bij meest voorkomende aanvullende zorgverzekeringen

Overzicht van dekking van oefentherapie-mensendieck bij meest voorkomende aanvullende zorgverzekeringen Aegon Zorgverzekering Zorgverzekering Compleet Zorgverzekering Extra Zorgverzekering Optimaal Zorgverzekering Agis Comfortpolis Comfortpolis Compleetpolis Compactpolis 50 Actief Polis TakeCareNow! Compactpolis

Nadere informatie

Vergoedingen Mesologie 2013 Aan de vermeldingen op deze lijst kunnen geen rechten worden verleend

Vergoedingen Mesologie 2013 Aan de vermeldingen op deze lijst kunnen geen rechten worden verleend Vergoedingen Mesologie 2013 Aan de vermeldingen op deze lijst kunnen geen rechten worden verleend Verzekeraars. Vergoeding Dekking Aegon = ONVZ Agis Compact zorg: geen vergoeding Zorgverzekeringen Compleet

Nadere informatie

Vergoedingen Mesologie 2013

Vergoedingen Mesologie 2013 verleend Vergoedingen Mesologie 2013 Aan de vermeldingen op deze lijst kunnen geen rechten worden Verzekeraars. Vergoeding Dekking Aegon Agis Zorgverzekeringen Anderzorg onderdeel van Menzis Aevitae (ook

Nadere informatie

Vergoedingen Mesologie 2013

Vergoedingen Mesologie 2013 Verzekeraars Vergoeding Dekking Aegon = ONVZ Agis Zorgverzekeringen Compact zorg: geen vergoeding Compleet 40 per dag, max. 350 per Comfort 40 per dag, max. 500 per Comfort plus 40 per dag, max. 650 per

Nadere informatie

VNT overzicht Zorgverzekeraars 2009*

VNT overzicht Zorgverzekeraars 2009* VNT overzicht Zorgverzekeraars 2009* * Aan de vermeldingen op deze lijst kunnen geen rechten worden ontleend. * Vergoeding geldt uitsluitend voor de genoemde aanvullende polissen. * Dit overzicht vermeldt

Nadere informatie

Avéro Achmea ROYAAL max. 25,- Wij vergoeden het lidmaatschap tot maximaal 25,- per lidmaatschap per kalenderjaar EXCELLENT 100% -

Avéro Achmea ROYAAL max. 25,- Wij vergoeden het lidmaatschap tot maximaal 25,- per lidmaatschap per kalenderjaar EXCELLENT 100% - Vergoeding lidmaatschap Patiëntenvereniging 2012 Informatie van Kiesbeter.nl en polisvoorwaarden aanvullende verzekeringen Product Lidmaatschap patiëntenvereniging Voorwaarden Agis Compleet max. 25,- per

Nadere informatie

Vergoeding alternatieve geneeswijzen 2011

Vergoeding alternatieve geneeswijzen 2011 Vergoeding alternatieve geneeswijzen 2011 Aevitae Plus Pakket Top Pakket Vip Pakket Agis 50+ Actief Polis 75%, max. EUR 350,- p.jr. ComfortPluspolis Comfortpolis Compleetpolis Gezinnenpolis AnderZorg Jong

Nadere informatie

Aevitae/ASR of Aevitae/VGZ Plus Pakket Max. 125,- per jaar. Agis. Anderzorg. Top Pakket Max. 250,- per jaar. Vip Pakket Max. 500,- per jaar.

Aevitae/ASR of Aevitae/VGZ Plus Pakket Max. 125,- per jaar. Agis. Anderzorg. Top Pakket Max. 250,- per jaar. Vip Pakket Max. 500,- per jaar. Vergoedingen 2013 1 Inhoudsopgave Aevitae 3 Agis 3 Anderzorg 3 Avéro Achmea 4 Azivo 4 AZVZ 4 CZ 5 CZdirect 6 De Amersfoortse 6 De Friesland 7 De Goudse 7 Delta Lloyd 8 Ditzo 9 DSW 9 DVZ 9 FBTO 10 Groene

Nadere informatie

VERGOEDINGEN ZORGVERZEKERAARS 2009

VERGOEDINGEN ZORGVERZEKERAARS 2009 VERGOEDINGEN ZORGVERZEKERAARS 2009 Aan deze lijst kunnen geen rechten worden ontleend. Uitsluitend Natuurgeneeskundige consulten! AEGON zorgverzekering TOP zorgverzekering SUPER AEVITAE Plus Top Vip www.aegonziektekosten.nl

Nadere informatie

Overzicht vergoeding Dieetadvisering vanuit de Aanvullende verzekering 2014

Overzicht vergoeding Dieetadvisering vanuit de Aanvullende verzekering 2014 Overzicht vergoeding Dieetadvisering vanuit de Aanvullende verzekering 2014 MAATSCHAPPIJ PRODUCT VERGOEDING AANVULLENDE VOORWAARDEN Aevitae AV Plus 100%, max. 2 behandeluren p. kjr. Medisch doel. Na verwijzing

Nadere informatie

niet-gecontracteerd: 80%, max. 12 behandelingen p.jr. (aanvulling op de hoofdverzekering)

niet-gecontracteerd: 80%, max. 12 behandelingen p.jr. (aanvulling op de hoofdverzekering) Aegon Zorgverzekering 2011 (OT en FT samen) wordt ONVZ Zorgverzekering Compleet Zorgverzekering Extra Zorgverzekering Optimaal 100% max. 35 behandelingen p.jr. (aanvulling op de hoofdverzekering) Zorgverzekering

Nadere informatie

MEMO. Taskforce leden DBC-GGZ vrijgevestigden. Aan: Overzicht declaratieverkeer van Vecozo. Betreft: Datum: 18 september 2008

MEMO. Taskforce leden DBC-GGZ vrijgevestigden. Aan: Overzicht declaratieverkeer van Vecozo. Betreft: Datum: 18 september 2008 Aan: Taskforce leden DBC-GGZ vrijgevestigden Afzender: Capgemini C.c.: Ref.: Betreft: Overzicht declaratieverkeer van Vecozo Datum: 18 september 2008 Inleiding Door Capgemini is er voor de derde keer aan

Nadere informatie

Overzicht vergoeding Dieetadvisering vanuit de Basisverzekering 2015

Overzicht vergoeding Dieetadvisering vanuit de Basisverzekering 2015 Overzicht vergoeding Dieetadvisering vanuit de Basisverzekering 2015 MAATSCHAPPIJ PRODUCT VERGOEDING AANVULLENDE VOORWAARDEN Amersfoortse (de) BV Flexibel 100%, max. 3 Uitsluitend op verwijzing van huisarts,

Nadere informatie

Overzicht vergoeding Dieetadvisering vanuit de Aanvullende verzekering 2011

Overzicht vergoeding Dieetadvisering vanuit de Aanvullende verzekering 2011 disclaimer Onderstaand overzicht is met grote zorgvuldigheid samengesteld. Maar de NVD kan niet garanderen dat de informatie geheel juist is. De cliënt kan er geen rechten aan ontlenen. Wij raden u aan

Nadere informatie

Overzicht vergoedingen per zorgverzekeraar 2011

Overzicht vergoedingen per zorgverzekeraar 2011 Overzicht vergoedingen per zorgverzekeraar 2011 Aevitae Plus Pakket Top Pakket Vip Pakket 100%, max. EUR 70,- p.jr. 100%, max. EUR 250,- p.jr. Agis 50+ Actief Polis 100%, max. EUR 150,- p.jr. ComfortPluspolis

Nadere informatie

100% tot max. 1000,- per verzekerde per jaar

100% tot max. 1000,- per verzekerde per jaar Overzicht vergoedingen van zorgverzekeraars voor Herstel & Balans 2014 versie januari 2014 Aan dit overzicht kunnen geen rechten ontleend worden. Informeer altijd bij uw zorgverzekeraar naar de vergoeding,

Nadere informatie

Deze lijst is met uiterste zorg samengesteld. Desondanks kunnen er geen rechten aan ontleend worden en zijn wijzigingen voorbehouden.

Deze lijst is met uiterste zorg samengesteld. Desondanks kunnen er geen rechten aan ontleend worden en zijn wijzigingen voorbehouden. Deze lijst is met uiterste zorg samengesteld. Desondanks kunnen er geen rechten aan ontleend worden en zijn wijzigingen voorbehouden. Naam verzekering naam pakket(ten) vergoeding 2013 behandelaar moet

Nadere informatie

MBOG overzicht Zorgverzekeraars

MBOG overzicht Zorgverzekeraars Aegon Zorgverzekering Zorgverz. Extra/Compleet (Artsen) Zorgverz. Optimaal (Artsen) Zorgverz. Top Zorgverz. Super Aevitae Agis Plus Pakket Top Pakket Vip Pakket Compactpolis Compleetpolis Comfortpolis

Nadere informatie

De meeste zorgverzekeraars vergoeden (een deel van) de consulten (alternatieve geneeswijzen).

De meeste zorgverzekeraars vergoeden (een deel van) de consulten (alternatieve geneeswijzen). De meeste zorgverzekeraars vergoeden (een deel van) de consulten (alternatieve geneeswijzen). Onderstaand treft u een overzicht met de meeste zorgverzekeraars (niet alle zorgverzekeraars die vergoeden

Nadere informatie

door podotherapeut, podoloog, pedicure DM en zolen samen. AV-Top Maximaal 100,00

door podotherapeut, podoloog, pedicure DM en zolen samen. AV-Top Maximaal 100,00 Vergoedingen pedicurebehandelingen verzekeraars 2010 VERZEKERAAR Vergoeding Aegon voorwaarden Pedicure bij DV of RV Av extra Av compleet Maximaal 100,- pppj Av optimaal Maximaal 200,- pppj Av top 100%

Nadere informatie

Verzekeringsboekje 2011 bril- en contactlensvergoedingen

Verzekeringsboekje 2011 bril- en contactlensvergoedingen Verzekeringsboekje 2011 bril- en contactlensvergoedingen Teruggave zorgverzekering In de aanvullende verzekering bieden bijna alle zorgverzekeraars een vergoeding voor brillen en lenzen. Onterecht wordt

Nadere informatie

Overzicht Ketenzorg 2013

Overzicht Ketenzorg 2013 Overzicht Ketenzorg 2013 Agis / Take Care Now Ketenzorg voor Diabetes Mellitus type 2 voor verzekerden vanaf 18 jaar. Een zorgprogramma voor diabetes type 2 door een team van zorgverleners, waarbij de

Nadere informatie

Zorgverzekeraar Polis Vergoedingen 2012 Acupunctuur Shiatsu

Zorgverzekeraar Polis Vergoedingen 2012 Acupunctuur Shiatsu ABN AMRO Aegon Fit Fit vergoedingen (alleen door arts) Aevitae Vip 80% tot max. 50,- tot max. 250,- per jaar Maximaal 50,- tot maximaal 400,- per jaar Maximaal 50,- tot maximaal 400,- per jaar Agis Compactpolis

Nadere informatie

MEMO. Taskforce leden DBC-GGZ Vrijgevestigden en Instellingen Laatste overzicht declaratieverkeer van Vecozo. Aan: Datum: 26 november 2008.

MEMO. Taskforce leden DBC-GGZ Vrijgevestigden en Instellingen Laatste overzicht declaratieverkeer van Vecozo. Aan: Datum: 26 november 2008. Aan: Betreft: Taskforce leden DBC-GGZ Vrijgevestigden en Instellingen Laatste overzicht declaratieverkeer van Vecozo Afzender: Capgemini Datum: 26 november 2008 Inleiding Om inzicht te krijgen in het elektronisch

Nadere informatie

Vergoedingen pedicurebehandelingen verzekeraars 2009

Vergoedingen pedicurebehandelingen verzekeraars 2009 Vergoedingen pedicurebehandelingen verzekeraars 2009 VERZEKERAAR Vergoeding Agis Zorgverzekering Voorwaarden Gekwalificeerde pedicure in het bezit van de aantekening diab.voet / reuma voet, die aangesloten

Nadere informatie

Vergoedingen Pedicurebehandelingen Verzekeraars 2010

Vergoedingen Pedicurebehandelingen Verzekeraars 2010 Vergoedingen Pedicurebehandelingen Verzekeraars 2010 verzekeraar polis vergoeding Aegon voorwaarden Pedicure bij Diabetische Voet of reumatische Voet Av extra Av compleet Av optimaal Maximaal 100,- p.p.p.j.

Nadere informatie

Overzicht vergoeding Dieetadvisering vanuit de Aanvullende verzekering 2012

Overzicht vergoeding Dieetadvisering vanuit de Aanvullende verzekering 2012 Overzicht vergoeding Dieetadvisering vanuit de Aanvullende verzekering 2012 MAATSCHAPPIJ PRODUCT VERGOEDING AANVULLENDE VOORWAARDEN Agis 50-plus Actiefpolis Niet gedekt N.v.t. Agis Comfortpolis Niet gedekt

Nadere informatie

Bijgewerkt op 20 december 2010 Vergoedingen zorgverzekeraars 2011.

Bijgewerkt op 20 december 2010 Vergoedingen zorgverzekeraars 2011. Bijgewerkt op 20 december 2010 Vergoedingen zorgverzekeraars 2011. Zorgverzekeraar Polis Vergoedingen Acupunctuur Shiatsu Tuina Aevitae Plus 80% tot maximaal 250, per jaar x x x Top Maximaal 400, per jaar

Nadere informatie

Lijst van aanvullende pakketten en vergoeding fysiotherapie met de premiekosten

Lijst van aanvullende pakketten en vergoeding fysiotherapie met de premiekosten Lijst van aanvullende pakketten en vergoeding fysiotherapie met de premiekosten Verzekeraar AV-pakket Vergoeding van fysiotherapie (genoemd worden de totale premie van basis- en aanvullende verzekering)

Nadere informatie

LVNG overzicht zorgverzekeraars 01-01-2008. Aanvullende pakketten onder gebracht bij ONVZ

LVNG overzicht zorgverzekeraars 01-01-2008. Aanvullende pakketten onder gebracht bij ONVZ LVNG overzicht zorgverzekeraars 01-01-2008 Aegon Ziektekosten Aanvullende pakketten onder gebracht bij ONVZ Agis Product Dekking Alt. geneesmiddelen compactpolis geen vergoeding compleetpolis 75% max.

Nadere informatie

Overzicht vergoeding Dieetadvisering vanuit de Aanvullende verzekering 2013

Overzicht vergoeding Dieetadvisering vanuit de Aanvullende verzekering 2013 Overzicht vergoeding Dieetadvisering vanuit de Aanvullende verzekering 2013 MAATSCHAPPIJ PRODUCT VERGOEDING AANVULLENDE VOORWAARDEN Aevitae AV Plus 100%, max. 2 behandeluren p. kjr. Medisch doel. Na verwijzing

Nadere informatie

Vergoedingen zorgverzekeraars 2011.

Vergoedingen zorgverzekeraars 2011. Vergoedingen zorgverzekeraars 2011. Bijgewerkt op 7 december 2010 Zorgverzekeraar Polis Vergoedingen Acupunctuur Shiatsu Tuina Aevitae Plus 80% tot maximaal 250,- per jaar x x x Top Maximaal 400,- per

Nadere informatie

zorgverzekeraar aanvullend pakket per consult per jaar opmerkingen

zorgverzekeraar aanvullend pakket per consult per jaar opmerkingen vergoedingen craniosacraal therapie 2013 zorgverzekeraar aanvullend pakket per consult per jaar opmerkingen AEVITAE (UVIT) Plus 50,- Top 50,- 400,- Vip 50,- 500,- Vip 50,- 500,- - / 750,- = 70% Supervip

Nadere informatie

Overzicht vergoeding Dieetadvisering vanuit de Aanvullende verzekering 2014

Overzicht vergoeding Dieetadvisering vanuit de Aanvullende verzekering 2014 Overzicht vergoeding Dieetadvisering vanuit de Aanvullende verzekering 2014 MAATSCHAPPIJ PRODUCT VERGOEDING AANVULLENDE VOORWAARDEN Aevitae AV Plus 100%, max. 2 behandeluren p. kjr. Medisch doel. Na verwijzing

Nadere informatie

Op het verplichte en vrijwillige eigen risico zijn niet van toepassing: - de kosten van ketenzorg bij diabetes, vasculair risicomanagement en COPD.

Op het verplichte en vrijwillige eigen risico zijn niet van toepassing: - de kosten van ketenzorg bij diabetes, vasculair risicomanagement en COPD. Ketenzorg 2017 Amersfoortse (de) / Ditzo Op het verplichte en vrijwillige eigen risico zijn niet van toepassing: - de kosten van ketenzorg bij diabetes, vasculair risicomanagement en COPD. Onder ketenzorg

Nadere informatie

Overzicht vergoeding Dieetadvisering vanuit de Aanvullende verzekering 2012

Overzicht vergoeding Dieetadvisering vanuit de Aanvullende verzekering 2012 Overzicht vergoeding Dieetadvisering vanuit de Aanvullende verzekering 2012 MAATSCHAPPIJ 1 Agis 50-plus Actiefpolis Niet gedekt Agis Comfortpolis Niet gedekt Agis ComfortPluspolis Gecontracteerd: 100%,

Nadere informatie

Overzicht vergoedende zorgverzekeraars 2011 opgesteld door de NVA

Overzicht vergoedende zorgverzekeraars 2011 opgesteld door de NVA Aegon naar ONVZ AV- Polis Voorwaarden en vergoedingen Aevitae AV- Polis Voorwaarden en vergoedingen HEERLEN 1. Plus Bij 1: 80% tot 250, - per jaar tel: 0900-3693333 2. Top Bij 2: 50, -/ beh. tot 400, -

Nadere informatie

ZORGVERZEKERAARS DIE (EEN OF MEERDERE VORMEN VAN) VAKTHERAPIE VERGOEDEN: N.B. Aan dit overzicht kunnen géén rechten worden ontleend!

ZORGVERZEKERAARS DIE (EEN OF MEERDERE VORMEN VAN) VAKTHERAPIE VERGOEDEN: N.B. Aan dit overzicht kunnen géén rechten worden ontleend! ZORGVERZEKERAARS DIE (EEN OF MEERDERE VORMEN VAN) VAKTHERAPIE VERGOEDEN: N.B. Aan dit overzicht kunnen géén rechten worden ontleend! Aevitae Plus pakket Top pakket Vip pakket 80% tot max. 200 per kalenderjaar

Nadere informatie

verzekeraar Aanvullend pakket vergoeding

verzekeraar Aanvullend pakket vergoeding Overzicht vergoedingen van zorgverzekeraars voor Herstel & Balans versie januari 2011 Aan dit overzicht kunnen geen rechten ontleend worden. Informeer altijd bij uw zorgverzekeraar naar de vergoeding,

Nadere informatie

Vergoedingen zor gverzekeraars 201 Zorgverzekeraar Polis Vergoedingen 2012 Acupu nctuur iatsu ina

Vergoedingen zor gverzekeraars 201 Zorgverzekeraar Polis Vergoedingen 2012 Acupu nctuur iatsu ina Vergoedingen zorgverzekeraars 2012 Let op: het eigen risico geldt niet voor zorg die vergoed wordt vanuit een aanvullende verzekering zoals acupunctuur, shiatsu en tuina. Zorgverzekeraar Polis Vergoedingen

Nadere informatie

Overzicht vergoeding Dieetadvisering vanuit de Aanvullende verzekering 2012 (stand van zaken 18 november 2011)

Overzicht vergoeding Dieetadvisering vanuit de Aanvullende verzekering 2012 (stand van zaken 18 november 2011) Overzicht vergoeding Dieetadvisering vanuit de Aanvullende verzekering 2012 (stand van zaken 18 november 2011) MAATSCHAPPIJ PRODUCT VERGOEDING AANVULLENDE VOORWAARDEN Agis 50-plus Actiefpolis Niet gedekt

Nadere informatie

Vergoeding lidmaatschap Patiëntenvereniging 2013

Vergoeding lidmaatschap Patiëntenvereniging 2013 Aevitae Supervip 100% Wij vergoeden de minimale bijdrage voor het lidmaatschap van een, die is aangesloten bij de Nederlandse Patiënten en Consumenten Federatie (NPCF) of de Chronisch zieken en Gehandicapten

Nadere informatie

Overzicht Vergoedingen Zorgverzekeringen 2012

Overzicht Vergoedingen Zorgverzekeringen 2012 Overzicht Vergoedingen Zorgverzekeringen 2012 De meeste zorgverzekeraars vergoeden de lactatiekundige zorg geheel of gedeeltelijk vanuit de aanvullende verzekering. Voorwaarde is meestal wel dat de lactatiekundige

Nadere informatie

Overzicht vergoeding Dieetadvisering vanuit de Aanvullende verzekering 2014

Overzicht vergoeding Dieetadvisering vanuit de Aanvullende verzekering 2014 Overzicht vergoeding Dieetadvisering vanuit de Aanvullende verzekering 2014 Let op! Aan dit overzicht kunnen geen rechten worden ontleend. Neem contact op met uw zorgverzekering voor meer informatie. MAATSCHAPPIJ

Nadere informatie

GLAZEN FACTS QPARK. Ketelstraat. Koningstraat. Bakkerstraat. Eiland. Weverstraat Bentinckstraat. Koningstraat. Kerkstraat.

GLAZEN FACTS QPARK. Ketelstraat. Koningstraat. Bakkerstraat. Eiland. Weverstraat Bentinckstraat. Koningstraat. Kerkstraat. GLAZEN FACTS Bakkerstraat Ketelstraat Eiland Koningstraat Weverstraat Bentinckstraat Bakkerstraat Kerkstraat Koningstraat QPARK GLAZEN FACTS AEVITAE Top bril / lenzen < 18 jaar max. 100,- 1 kalenderjaar

Nadere informatie

Aanvullende verzekering (AV) Vergoeding Vergoeding

Aanvullende verzekering (AV) Vergoeding Vergoeding Vergoedingen 2012 Zorgverzekeraar Aanvullende verzekering (AV) Vergoeding Vergoeding dieetadvies * Achmea-Zilveren Kruis 4 sterren 240,- Aegon per 01-01-2011 ONVZ Agis Zorgverzekering NV (incl: labels

Nadere informatie

Vergoeding consulten

Vergoeding consulten Vergoeding consulten Deze brief geeft informatie van de tarieven en vergoeding van de consulten bij de diëtist. Met ingang 2012 zit de diëtist niet meer in de basisverzekering. Vergoeding vindt in 2012

Nadere informatie

Vergoedingen zorgverzekeraars 2012 Zorgverzekeraar Polis Vergoedingen 2012 Acupunctuur Shiatsu Tuina

Vergoedingen zorgverzekeraars 2012 Zorgverzekeraar Polis Vergoedingen 2012 Acupunctuur Shiatsu Tuina Vergoedingen zorgverzekeraars 2012 Let op: het eigen risico geldt niet voor zorg die vergoed wordt vanuit een aanvullende verzekering zoals acupunctuur, shiatsu en tuina. Zorgverzekeraar Polis Vergoedingen

Nadere informatie

VNT overzicht Zorgverzekeraars 2011*

VNT overzicht Zorgverzekeraars 2011* VNT overzicht Zorgverzekeraars 2011* * Aan de vermeldingen op deze lijst kunnen geen rechten worden ontleend. * Vergoeding geldt uitsluitend voor de genoemde aanvullende polissen. * Dit overzicht vermeldt

Nadere informatie

Overzicht vergoeding Dieetadvisering vanuit de Aanvullende verzekering 2015

Overzicht vergoeding Dieetadvisering vanuit de Aanvullende verzekering 2015 Overzicht vergoeding Dieetadvisering vanuit de Aanvullende verzekering 2015 MAATSCHAPPIJ PRODUCT VERGOEDING AANVULLENDE VOORWAARDEN Amersfoortse (de) AV Basis Niet gedekt N.v.t. Amersfoortse (de) AV Budget

Nadere informatie

100%, max. 9 behandelingen p.jr., vergoed tot een max. p. behandeling (aanvulling op de hoofdverzekering)

100%, max. 9 behandelingen p.jr., vergoed tot een max. p. behandeling (aanvulling op de hoofdverzekering) Aegon Zorgverzekering 2010 (OT en FT samen) Zorgverzekering Compleet Zorgverzekering Extra Zorgverzekering Optimaal 100% max. 35 behandelingen p.jr. (aanvulling op de hoofdverzekering) Zorgverzekering

Nadere informatie

9-07-2015. Medicijngebruik. een onderzoek van seniorenorganisatie ANBO en apothekerskoepel KNMP

9-07-2015. Medicijngebruik. een onderzoek van seniorenorganisatie ANBO en apothekerskoepel KNMP 9-07-2015 Medicijngebruik een onderzoek van seniorenorganisatie ANBO en apothekerskoepel KNMP Over dit onderzoek Dit onderzoek over medicijngebruik is uitgevoerd door onderzoeksbureau MWM2 in opdracht

Nadere informatie

Vergoeding voor Vergoeding Opmerkingen

Vergoeding voor Vergoeding Opmerkingen Naam verzekeraar Achmea (Zilverenkruis, Interpolis, Groene Land, DVZ, PWZ) Pakketnaam (aanvullend) Beter Af Plus Polis (1 t/m 4 sterren) Nationale Sportpolis* (Zilverenkruis) Vergoeding voor Vergoeding

Nadere informatie

verzekeraar Aanvullend pakket vergoeding Optimaal Top

verzekeraar Aanvullend pakket vergoeding Optimaal Top Overzicht vergoedingen van zorgverzekeraars voor Herstel & Balans (voor zover bekend) versie februari 2009 Aan dit overzicht kunnen geen rechten ontleend worden. Vraag altijd even aan uw zorgverzekeraar

Nadere informatie

Overzicht vergoedingen vaccinaties per zorgverzekeraar

Overzicht vergoedingen vaccinaties per zorgverzekeraar Overzicht vergoedingen vaccinaties per zorgverzekeraar Aevitae vergoedingen Plus 200 Top 250 Vip 100% Agis vergoedingen Compact 75 Compleet 75 Comfort 100 Comfortplus 125 Actief 50+ 100 Gezinnen 100 De

Nadere informatie

verzekeraar Aanvullend pakket vergoeding 500,- per verzekerde per kalenderjaar Top

verzekeraar Aanvullend pakket vergoeding 500,- per verzekerde per kalenderjaar Top Overzicht vergoedingen van zorgverzekeraars voor Herstel & Balans versie januari 2010 Aan dit overzicht kunnen geen rechten ontleend worden. Informeer altijd bij uw zorgverzekeraar naar de vergoeding,

Nadere informatie

OVERZICHT VERGOEDINGEN IN AANVULLENDE VERZEKERINGEN IN 2015 VOOR ARTSEN VOOR INTEGRALE GENEESKUNDE. dagmaximum jaarmaximum zorgverzekeraar polis

OVERZICHT VERGOEDINGEN IN AANVULLENDE VERZEKERINGEN IN 2015 VOOR ARTSEN VOOR INTEGRALE GENEESKUNDE. dagmaximum jaarmaximum zorgverzekeraar polis OVERZICHT VERGOEDINGEN IN AANVULLENDE VERZEKERINGEN IN 2015 VOOR ARTSEN VOOR INTEGRALE GENEESKUNDE dagmaximum jaarmaximum zorgverzekeraar polis max. 25,- p. dag, max. 100,- p. jr. CZ Direct Budget max.

Nadere informatie

AH-SHI Integrale Alternatieve Geneeswijzen Bladel

AH-SHI Integrale Alternatieve Geneeswijzen Bladel VERGOEDENDE ZORGVERZEKERAARS 2011 (aan dit overzicht kunnen geen rechten worden ontleend) Vergoeding uitsluitend in de aanvullende of uitgebreide polissen van zorgverzekeraars. Genoemde zorgverzekeraars

Nadere informatie

Anderzorg 1. AnderZorg Extra : 80% tot 400,- 2. Jong (18-30) : 80% tot 200,-

Anderzorg 1. AnderZorg Extra : 80% tot 400,- 2. Jong (18-30) : 80% tot 200,- Overzicht Aanvullende verzekeringen Zorgverzekeraars 2013 (zie de websites voor de juiste informatie) Zie ook: http://zorgverzekeringwijzer.nl/zorgvergoedingen/acupunctuur/ Aevitae 1. Plus : 50,-/ beh.

Nadere informatie

50 euro per consult, 80 % tot max. 250 euro per jaar 50 euro per consult, max. 750 euro per jaar

50 euro per consult, 80 % tot max. 250 euro per jaar 50 euro per consult, max. 750 euro per jaar AEVITAE (UVIT=Koepel RBNG) www.aevitae.nl Plus max. 50 euro per consult, 80 % tot max. 250 euro per jaar Top max. 50 euro per consult, max. 400 euro per jaar Vip max. 50 euro per consult, max. 750 euro

Nadere informatie

max. 6 consulten p.jr. ( 42,- per consult) + vergoeding eigen bijdrage (max. 100,- p.jr.)

max. 6 consulten p.jr. ( 42,- per consult) + vergoeding eigen bijdrage (max. 100,- p.jr.) U kunt één keer per jaar van zorgverzekeraar veranderen. Uw huidige zorgverzekeraar stuurt aan het einde van het jaar de nieuwe premie en de nieuwe polisvoorwaarden voor het volgende jaar. U kunt dan voor

Nadere informatie

Overzicht vergoedingen van zorgverzekeraars voor Herstel & Balans 2015

Overzicht vergoedingen van zorgverzekeraars voor Herstel & Balans 2015 Overzicht vergoedingen van zorgverzekeraars voor Herstel & Balans 2015 versie januari 2015 Aan dit overzicht kunnen geen rechten ontleend worden. Informeer altijd bij uw zorgverzekeraar naar de vergoeding,

Nadere informatie

Avéro (Achmea) AV- POLIS VOORWAARDEN EN VERGOEDING. LEEUWARDEN 1. Start Bij 1: 40,- per beh. max. 440,-

Avéro (Achmea) AV- POLIS VOORWAARDEN EN VERGOEDING. LEEUWARDEN 1. Start Bij 1: 40,- per beh. max. 440,- VERGOEDENDE ZORGVERZEKERAARS 2011 (aan dit overzicht kunnen geen rechten worden ontleend) Vergoeding uitsluitend in de aanvullende of uitgebreide polissen van zorgverzekeraars. Genoemde zorgverzekeraars

Nadere informatie

Overzicht vergoeding Diëtetiek vanuit de Basisverzekering 2016

Overzicht vergoeding Diëtetiek vanuit de Basisverzekering 2016 Overzicht vergoeding Diëtetiek vanuit de Basisverzekering 2016 MAATSCHAPPIJ PRODUCT VERGOEDING AANVULLENDE VOORWAARDEN Amersfoortse (de) Zorgverzekering Flexibel Gecontracteerd: 100%, max. 3 Niet-gecontracteerd:

Nadere informatie

VERGOEDINGEN ZORGVERZEKERAARS 2011 VNT. AEVITAE www.aevitae.nl 80%, max. 50,- per dag; max. 250,- per jaar

VERGOEDINGEN ZORGVERZEKERAARS 2011 VNT. AEVITAE www.aevitae.nl 80%, max. 50,- per dag; max. 250,- per jaar VERGOEDINGEN ZORGVERZEKERAARS 2011 VNT Aan deze lijst kunnen geen rechten worden ontleend. AEVITAE www.aevitae.nl Plus VIP 80%, max. 50,- per dag; max. 250,- per jaar max. 50,- per dag; max. 400,- per

Nadere informatie

Vergoedingen Mesologie 2015 Aan de vermeldingen op deze lijst kunnen geen rechten worden verleend

Vergoedingen Mesologie 2015 Aan de vermeldingen op deze lijst kunnen geen rechten worden verleend 1 Vergoedingen Mesologie 2015 Aan de vermeldingen op deze lijst kunnen geen rechten worden verleend Verzekeraars. Vergoeding Dekking Aegon Agis Zorgverzekeringen (per 1-1-2015 Zilveren Kruis) Anderzorg

Nadere informatie

Overzicht vergoeding Dieetadvisering vanuit de aanvullende verzekering in 2013.

Overzicht vergoeding Dieetadvisering vanuit de aanvullende verzekering in 2013. Overzicht vergoeding Dieetadvisering vanuit de aanvullende verzekering in 2013. Deze vergoedingen zijn aanvullend op de 3 uren die iedereen vergoed krijgt vanuit de basisverzekering. MAATSCHAPPIJ PRODUCT

Nadere informatie

geen vergoeding Psychosociale module

geen vergoeding Psychosociale module Overzicht vergoedingen van zorgverzekeraars voor Herstel & Balans (voor zover bekend) versie februari 2009 Aan dit overzicht kunnen geen rechten ontleend worden. Vraag altijd even aan uw zorgverzekeraar

Nadere informatie

De Amersfoortse Aanvullend tel.: 033-4642911 1. Budget: 150,- 2. Basis: 250,- 3. Uitgebreid: 500,- 4. Optimaal: 1.000,- 5.

De Amersfoortse Aanvullend tel.: 033-4642911 1. Budget: 150,- 2. Basis: 250,- 3. Uitgebreid: 500,- 4. Optimaal: 1.000,- 5. Vergoedingen Zorgverzekeraars 2012. Raadpleeg voor verdere informatie uw zorgverzekeraar. Dit overzicht is gemaakt aan de hand van de website van de zorgverzekeraars. LET OP: mits opgenomen in het pakket,

Nadere informatie

Overzicht vergoeding Dieetpreparaten vanuit de Aanvullende verzekering 2014

Overzicht vergoeding Dieetpreparaten vanuit de Aanvullende verzekering 2014 Overzicht vergoeding Dieetpreparaten vanuit de Aanvullende verzekering 2014 MAATSCHAPPIJ PRODUCT VERGOEDING AANVULLENDE VOORWAARDEN Aevitae AV Plus Niet gedekt N.v.t. Aevitae AV Top Niet gedekt N.v.t.

Nadere informatie

Consult max. 50,00 per behandeling met maximum van 400,00 per jaar voor alle alternatieve behandelingen en. geneesmiddelen samen. geneesmiddelen samen

Consult max. 50,00 per behandeling met maximum van 400,00 per jaar voor alle alternatieve behandelingen en. geneesmiddelen samen. geneesmiddelen samen VERGOEDINGENOVERZICHT PER 1 JANUARI 2014. Onder voorbehoud! Menzis/Anderzorg/Azivo nog niet duidelijk Onderstaande verzekeraars vergoeden de behandelingen van therapeuten die bij ons zijn aangesloten.

Nadere informatie

VERGOEDINGEN ZORGVERZEKERAARS BIJ AANKOPEN 123DROGISTERIJ

VERGOEDINGEN ZORGVERZEKERAARS BIJ AANKOPEN 123DROGISTERIJ VERGOEDINGEN ZORGVERZEKERAARS BIJ AANKOPEN 123DROGISTERIJ De situatie is op dit moment zo, dat zorgverzekeraars een aantal apotheken en gezondheidswinkels contracteert voor het leveren van medicijnen en

Nadere informatie

Overzicht vergoeding Dieetpreparaten vanuit de Aanvullende verzekering 2013

Overzicht vergoeding Dieetpreparaten vanuit de Aanvullende verzekering 2013 Overzicht vergoeding Dieetpreparaten vanuit de Aanvullende verzekering 2013 MAATSCHAPPIJ PRODUCT VERGOEDING AANVULLENDE VOORWAARDEN Aevitae AV Plus Niet gedekt N.v.t. Aevitae AV Top Niet gedekt N.v.t.

Nadere informatie

ANDERZORG AnderZorgExtra: 80% per behandeling met een maximum van 500,- per jaar. Therapeut dient aangesloten te zijn bij VNRT.

ANDERZORG AnderZorgExtra: 80% per behandeling met een maximum van 500,- per jaar. Therapeut dient aangesloten te zijn bij VNRT. VERGOEDINGENOVERZICHT PER 1 JANUARI 2011 AEGON Aegon Zorgverzekering Top: Max. 1 consult per dag à 65,- met een maximum van 500,- per jaar. Aegon Zorgverzekering Super: Max. 1 consult per dag à 65,- met

Nadere informatie

Vergoedingen Mesologie 2015

Vergoedingen Mesologie 2015 Vergoedingen Mesologie 2015 Aan de vermeldingen op deze lijst kunnen geen rechten worden verleend. Wij raden u aan om deze richtlijn na te vragen bij uw verzekeraar. Elke verzekeringsmaatschappij bepaalt

Nadere informatie

Nederland Binnen EU/Verdragslanden Buiten EU/Verdragslanden Aevitae (ASR) Basisverzekering Natura. Neem contact op met de klantenservice van deze

Nederland Binnen EU/Verdragslanden Buiten EU/Verdragslanden Aevitae (ASR) Basisverzekering Natura. Neem contact op met de klantenservice van deze Dialyse op vakantie - vergoedingen Nederland Binnen EU/Verdragslanden Buiten EU/Verdragslanden Aevitae (ASR) Natura gemaximeerd tot 100% van gemiddelde e (ASR) Zorgverzekering Flexibel Agis Basispolis

Nadere informatie

2008 Geneesmiddelen/fyto volgens polisvoorwaarden!!

2008 Geneesmiddelen/fyto volgens polisvoorwaarden!! Verzekeraar pakket 2008 az / acu Geneesmiddelen/fyto volgens polisvoorwaarden!! De overheid heeft bepaald dat u tot 1 februari 2009 van zorgverzekeraar kunt veranderen Achmea Zilveren kruis basis geen

Nadere informatie

Overzicht vergoedingen Zorgverzekeraars 2011

Overzicht vergoedingen Zorgverzekeraars 2011 MAATSCHAPPIJ POLIS VERGOEDINGEN voor Homeopathie (NVKH leden) AEVITAE Pakket 80% max. 50,- / consult, max. 250,- /jaar Pakket 100% max. 50,- / consult, max. 400,- /jaar Vip pakket 100% max. 50,- / consult,

Nadere informatie

Vergoedingen zorgverzekeraars 2011

Vergoedingen zorgverzekeraars 2011 Vergoedingen zorgverzekeraars 2011 In dit document vindt u een overzicht van alle zorgverzekeraars in Nederland. U kunt hier zien in hoeverre de zorgverzekeraars de natuurgeneeskundige consulten van BATC

Nadere informatie

Vergoedingenoverzicht 2016

Vergoedingenoverzicht 2016 1 Vergoedingenoverzicht 2016 Zorgverzekering Aanvullend pakket Vergoeding CZ 50 plus 100%, max. 15 behandelingen p.jr.. CZ Basis 100%, max. 9 behandelingen p.jr.. CZ Gezinnen 100%, max. 12 behandelingen

Nadere informatie

Overzicht vergoedingen verzekeringsmaatschappijen in 2015

Overzicht vergoedingen verzekeringsmaatschappijen in 2015 pagina 1 / van 9 Attentie: de verzekerde kan bij twijfel over vergoeding contact met de verzekeringsmaatschappij opnemen Verzekerings- Pakketvorm Vergoeding per Vergoeding per Speciale opmerkingen Hieronder

Nadere informatie

VERGOEDINGENOVERZICHT PER 1 JANUARI 2011 Bijgewerkt d.d. 14-02-2011

VERGOEDINGENOVERZICHT PER 1 JANUARI 2011 Bijgewerkt d.d. 14-02-2011 VERGOEDINGENOVERZICHT PER 1 JANUARI 2011 Bijgewerkt d.d. 14-02-2011 Wij adviseren u om bij uw zorgverzekeraar na te vragen of de reflexzonebehandelingen vergoed worden. ÁEGON Aegon Zorgverzekering Top

Nadere informatie

ICT in de gezondheidszorg

ICT in de gezondheidszorg pagina 1 van 6 ICT in de gezondheidszorg Met behulp van de computer is veel mogelijk. Ook in de gezondheidszorg. Voor u als patiënt kan het gebruik van computers ervoor zorgen dat u meer informatie heeft.

Nadere informatie

ZORGVERZEKERAARS DIE (EEN OF MEERDERE VORMEN VAN) VAKTHERAPIE VERGOEDEN: N.B. Aan dit overzicht kunnen géén rechten worden ontleend!

ZORGVERZEKERAARS DIE (EEN OF MEERDERE VORMEN VAN) VAKTHERAPIE VERGOEDEN: N.B. Aan dit overzicht kunnen géén rechten worden ontleend! ZORGVERZEKERAARS DIE (EEN OF MEERDERE VORMEN VAN) VAKTHERAPIE VERGOEDEN: N.B. Aan dit overzicht kunnen géén rechten worden ontleend! Achmea (PWZ,Avero,Centraal beheer,topland, Het groene achmea,euro cross

Nadere informatie