Georganiseerd Overleg Sector Defensie Technische Werkgroep Arbo & Veiligheid (TWAV) d.d. 17 september 2012

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Georganiseerd Overleg Sector Defensie Technische Werkgroep Arbo & Veiligheid (TWAV) d.d. 17 september 2012"

Transcriptie

1 Technische Werkgroep Arbo & Veiligheid (TWAV) J. Tholenaar inlichtingen bijlagen TWAV/ nummer ZD zaaknummer 9 oktober 2012 Verzenddatum Verslag van het overleg met de Technische Werkgroep Arbo + Veiligheid (TWAV) gehouden op 17 september 2012 in de Admiraliteitzaal van het Centrum Arbeidsverhoudingen te Den Haag (van uur tot uur). Aanwezig: Van de zijde van Defensie: J. H. van de Ruit (voorzitter), P. Vink. Van de zijde van de centrales: N.J. Antonacci, B.R.C. van Ginkel (CCOOP), M. Burger (ACOP), P.J.G. van Sprang (CMHF), P.J.F. Wulms (AC). Van de zijde van het secretariaat: J. Tholenaar. Afwezig: G.P.M. Senecaut (ACOP). Agenda: 1. Opening en mededelingen. 2. Verslag vergadering 12 mei 2012 (TWAV/ ). 3. Update VMS Def. 4. Arbocatalogi TWAV/ t/m/505 en 605). 5. Lariam. 6. Onderzoek straalmotoren. 7. Schietincidenten. 8. Rondvraag en sluiting.

2 Agendapunt 1: Opening en mededelingen De voorzitter opent de vergadering. Hij deelt mee dat dit de laatste keer is dat hij een vergadering van de TWAV voorzit: hij heeft een andere baan, en zelfs een andere werkgever, gevonden. Wie hem gaat opvolgen als voorzitter van de TWAV is nog niet bekend, maar daarover wordt ongetwijfeld ruim voor de volgende vergadering beslist. De heer Senecaut heeft zich afgemeld. Agendapunt 2: Verslag vergadering 12 mei 2012 (TWAV/ ). Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld. Actiepunten: Alle actiepunten staan op de agenda. Agendapunt 3: Update VMS Def. Het aangekondigde tripartiete overleg is inmiddels opgestart, maar tot nu toe zijn er nog geen concrete resultaten te melden. Besloten is wel dat de CMC rechtstreeks zal praten met de centrales. Er zal een slotsymposium worden georganiseerd, al is nog niet bekend wanneer en waar. Aan het boekwerk wordt ook nog volop gewerkt. Er was nogal wat te doen over de BHV ers. Het is immers zo dat militairen die als zodanig worden aangewezen al een stevige kennis hebben van het BHV-werk via de militaire basisvaardigheden. Het is dus niet nodig ze ook nog te verplichten een BHV-opleiding te volgen. Er is nu een formulering gevonden die dat niet meer nodig maakt en toch lijkt te voldoen aan de wettelijke vereisten. Uiteraard zal er ook voor worden gezorgd dat de rest van hetgeen op papier komt te staan in overeenstemming is met wat de wet voorschrijft. Van de kant van de centrales wordt sterk benadrukt dat de relevante kennis van de aangewezen BHV ers wel up to date wordt gehouden. De voorzitter verzekert dat dat het geval zal zijn. Op dit moment wordt bekeken welke verschillen er zijn tussen de militaire basisvaardigheden en de eisen die worden gesteld aan een BHV er en als het nodig blijkt zal er ongetwijfeld worden gezorgd voor bijscholing. Agendapunt 4: Arbocatalogi. DME SZW had een aantal opmerkingen bij de goedgekeurde tekst. De meeste hadden niet erg veel belang, maar over een paar punten moet nog verder overleg worden gevoerd. Een aanpaste versie zal aan de centrales worden toegestuurd. Daarin worden de wijzigingen duidelijk aangegeven. Agressie en geweld De concepttekst is verbeterd na consultatie van deskundigen op het gebied van integriteit. Het gaat overigens inderdaad alleen om tekstuele aanpassingen. Inhoudelijk is er niets veranderd. Formele afhandeling vindt plaats in AP of SOD. Door de centrales wordt aangedrongen op het in het algemene deel vermelden van het vooroverleg met hen over de catalogi en dat ze er mee hebben ingestemd. Het zal worden toegevoegd. Ook zou het prettig zijn als in de toegestuurde stukken wordt aangegeven waar de wijzigingen zijn aangebracht. Het is vrijwel niet te doen om alle toegestuurde stukken helemaal door te nemen. Dit 2/5

3 wordt toegezegd. Na toezending kunnen de centrales als ze dat nodig vinden binnen enkele weken reageren. Werken op hoogte Hierover bestaat binnen Defensie verschil van mening. Sommigen vinden het nog steeds absoluut verkeerd dat er restricties worden gesteld aan militaire oefeningen, wie daaraan dan ook deelneemt. Anderen - waaronder de voorzitter - vinden dat dat wel mag. Het is per slot van rekening niet erg zinnig om bijvoorbeeld van een monteur te eisen dat hij/zij ongezekerd een steile wand beklimt. Ook de centrales zijn het met deze opvatting eens. De volgende vergadering van de werkgroep is op en het is de bedoeling dat er dan een concept ligt, maar gezien het voorgaande is het de vraag of dat gaat lukken. Legionella Het werk hieraan verloopt met de nodige moeite. Het valt niet mee om hierover een leesbaar document te produceren. Kunstmatige optische straling Een eerste concept is opgeleverd. Dat was opgesteld door vakmensen en voor leken niet altijd 100% begrijpelijk. De voorzitter is intensief bezig geweest met het redigeren van dit geschrift, wat onder meer heeft geleid tot een aantal vragen aan de ter zake deskundigen. Er zit dus voortgang in. Electromagnetische straling Gebleken is dat er in de werkgroep die zich met dit onderwerp bezighoudt wat onduidelijkheid bestond over wat een arbocatalogus nu eigenlijk inhoudt. Het is echter nu ook voor hen duidelijk dat daarin ook beleid met betrekking tot het te behandelen onderwerp ter sprake dient te komen. Op dit moment wordt hier hard aan gewerkt. Ziekte van Lyme Het werk hieraan bevindt zich nog in de oriënterende fase. Belangrijkste vraag is of hier ook andere ziektes bij moeten worden betrokken. Voorlopig wordt die vraag negatief beantwoord. Een tweede vraag is of er specifieke risicogroepen moeten worden aangewezen. Geluid Er is aan Defensiekant een probleem met de samenstelling van de werkgroep. Er is wel al een werkgroep bezig met de medische kant van de zaak, maar op dit moment is van daaruit nog geen link gelegd naar een eventuele arbocatalogus. Lasrook Deze werkgroep gaat uit van 5x beter, een methode die ook door SZW wordt erkend. Het leek aanvankelijk een eenvoudige zaak, maar er zit toch meer aan vast dan gedacht, maar echt grote problemen doen zich niet voor. Toegevoegd worden Onregelmatige werktijden en Psychosociale arbeidsbelasting. Over deze onderwerpen valt op dit moment nog niets te zeggen. Agendapunt 5: Lariam. Hierover is -correspondentie gevoerd, wat uiteindelijk heeft geleid tot de slotsom dat het onderwerp is afgehandeld. Het desbetreffende bericht luidde als volgt. 3/5

4 In de laatste vergadering van de TWAV is nog even stilgestaan bij het gebruik van Lariam. De vraag van mevrouw Burger was wat gebeurt indien iemand met ernstige bijwerkingen te maken krijgt. Zoals ook in de brief van de minister van Defensie aan de Tweede Kamer al beschreven staat, wordt indien iemand bij het gebruik van Lariam bijwerkingen krijgt specialistisch advies ingewonnen. Dit houdt onder andere in dat gezocht wordt naar een alternatief. In het geval dat geen alternatief beschikbaar is, is de betreffende militair niet gereed voor uitzending! Dit valt onder de reguliere medische zorg waarvan de besluiten worden vastgelegd. Aanvullende registratie lijkt mij verder dan ook niet noodzakelijk. Agendapunt 6: Onderzoek straalmotoren. De aangegeven doelgroepen zijn bij Defensie bekend. Degenen die daarbij horen en nog geen schriftelijke voorlichting hebben gehad kunnen daarom verzoeken. Er is aanvullend onderzoek gepleegd en de resultaten daarvan zijn op de website van de Luchtmacht geplaatst samen met de gegevens over de contactpersoon die desgewenst hierover kan worden benaderd. Aan de centrales zal indien mogelijk een overzicht worden gestuurd van de aangeschreven doelgroepen en de gegevens van de contactpersoon. Agendapunt 7: Schietincidenten. Het was onduidelijk waarover het in dit geval gaat, maar inmiddels is gebleken dat het niet over specifieke gevallen gaat, maar over het probleem in het algemeen. Binnen de Marechaussee is hierover al uitgebreid gediscussieerd, met name als gevolg van het feit dat bij dat onderdeel alle incidenten op dit gebied werden gemeld. Dat bleken er relatief veel te zijn. De vraag is of dit ook bij andere onderdelen het geval is. Dit punt komt in het vervolg alleen op de agenda als er iets nieuws te melden valt. Agendapunt 8: Rondvraag en sluiting In de AP is vastgesteld dat het goed zou zijn als de TWAV formeel via een instellingsbeschikking zou worden ingesteld. De voorzitter zal een concept op zeer korte termijn aan de werkgroep toesturen. Daar kan desgewenst op gereageerd worden en als er overeenstemming over die tekst bestaat wordt het in de AP vastgesteld. De volgende vergadering vindt plaats op 3 december a.s. Zoals eerder aangegeven zal er dan een andere voorzitter zijn. De voorzitter sluit de vergadering, nadat hij de aanwezigen heeft bedankt voor de prettige en vaak ook vruchtbare samenwerking in de afgelopen tijd. 4/5

5 Actiepuntenlijst bij het verslag van het overleg met de TWAV d.d Nr. Onderwerp Korte omschrijving actie Vindplaats Actienemer 1. Arbocatalogi Overleg over de diverse catalogi gaat voort. Voortaan zal in de toegestuurde stukken duidelijk worden aangegeven welke wijzigingen zijn aangebracht. agpt. 4 Allen 2. VMS Def Hierover is een tripartiete overleg opgestart. Dat loopt nog wat stroef. agpt Arbodienst PM-punt agpt Straling J79- motoren Centrales krijgen een overzicht van aangeschreven groepen en gegevens over de contactpersoon agpt. 6 Defensie 5. Schietincidenten PM-punt agpt. 7 5/5

Georganiseerd overleg sector Defensie Werkgroep Algemeen Personeelsbeleid

Georganiseerd overleg sector Defensie Werkgroep Algemeen Personeelsbeleid Georganiseerd overleg sector Defensie Werkgroep Algemeen Personeelsbeleid G.A. van Herpen-Bartlema Inlichtingen 070-376 57 79 telefoon t.vanherpen@caop.nl e-mail bijlage AP/15.00126 briefnummer G.1.03

Nadere informatie

gehouden op woensdag 13 februari 2008 te Den Haag

gehouden op woensdag 13 februari 2008 te Den Haag C B G M E B Verslag 78 e Vergadering van de Contact Commissie Registratietie gehouden op woensdag 13 februari 2008 te Den Haag Aanwezigen: NEFARMA Dhr. A. H. Voorschuur Dhr. P. Reinders Mw L. Bakermans

Nadere informatie

Beknopt verslag van de openbare vergadering van de commissie Ruimte gehouden op donderdag 1 november 2012

Beknopt verslag van de openbare vergadering van de commissie Ruimte gehouden op donderdag 1 november 2012 Beknopt verslag van de openbare vergadering van de commissie Ruimte gehouden op donderdag 1 november 2012 Voorzitter: Griffier: de heer J.M. van Baardwijk de heer G.H. Kocken Commissieleden de heer G.

Nadere informatie

UITGEBREIDE BESLUITENLIJST OPENBARE VERGADERING. Forum : Algemene Zaken Datum : 19 november 2009 Plaats : Purmersteenweg 42 te Purmerend

UITGEBREIDE BESLUITENLIJST OPENBARE VERGADERING. Forum : Algemene Zaken Datum : 19 november 2009 Plaats : Purmersteenweg 42 te Purmerend UITGEBREIDE BESLUITENLIJST OPENBARE VERGADERING Forum : Algemene Zaken Datum : 19 november 2009 Plaats : Purmersteenweg 42 te Purmerend Aanvang/einde : 20.00 uur / 23.00 uur Voorzitter : mevrouw T.A.L.

Nadere informatie

Agenda van de 14 e CCR Praktijk van woensdag 12 maart 2014 Utrecht, Graadt van Roggenweg 500 Tijdstip: 15.00-17.00 uur Vergaderzaal: 15.

Agenda van de 14 e CCR Praktijk van woensdag 12 maart 2014 Utrecht, Graadt van Roggenweg 500 Tijdstip: 15.00-17.00 uur Vergaderzaal: 15. Agenda van de 14 e CCR Praktijk van woensdag 12 maart Utrecht, Graadt van Roggenweg 500 Tijdstip: 15.00-17.00 uur Vergaderzaal: 15.30 1. Opening 2. Vaststellen van de agenda 3. Verslag 13e vergadering

Nadere informatie

Notulen Algemene Ledenvergadering Bouwvereniging Onze Woning (BVOW/Onze Woning) d.d. 18 december 2014

Notulen Algemene Ledenvergadering Bouwvereniging Onze Woning (BVOW/Onze Woning) d.d. 18 december 2014 Notulen Algemene Ledenvergadering Bouwvereniging Onze Woning (BVOW/Onze Woning) d.d. 18 december 2014 Tijd Plaats : 20.00 uur tot 22.30 uur : Speeltuinvereniging 110-Morgen, Minosstraat 6 te Rotterdam

Nadere informatie

De wethouders, te weten, de heren mr. Ing. J.D. Frieling, H. Kosmeijer en H. Assies

De wethouders, te weten, de heren mr. Ing. J.D. Frieling, H. Kosmeijer en H. Assies Notulen van de openbare vergadering van de raad van de, gehouden op dinsdag 8 april 2008 om 19.00 uur in de vergaderzaal van het gemeentehuis, Kornoeljeplein 1 te Vries. Aanwezig: de raadsleden, te weten,

Nadere informatie

De inhoud van dit thema:

De inhoud van dit thema: DC 15 Vergaderen 1 Inleiding In het onderwijs wordt veel vergaderd en overlegd. Als onderwijsassistent zul je ook bij vergaderingen en andere overlegvormen aanwezig zijn. Misschien word je ook wel gevraagd

Nadere informatie

Medezeggenschap DOOR MR. MINKE M. KROON

Medezeggenschap DOOR MR. MINKE M. KROON Medezeggenschap DOOR MR. MINKE M. KROON Inleiding Een ondernemer, de Stichting Bieb, bestaande uit 4 bibliotheken met ongeveer 70 werknemers, was voor een groot deel afhankelijk van subsidies. Als de Stichting

Nadere informatie

Leren uit incidenten

Leren uit incidenten Leren uit incidenten Het melden, registreren en ren van agressie en geweldsincidenten bij personeel in ziekenhuizen en aanverwante instellingen Veiligezorg Stichting Arbeidsmarkt Ziekenhuizen (StAZ) Centrum

Nadere informatie

Rapport. Rapport over een klacht over de minister van Justitie (nu Veiligheid en Justitie). Datum: 19 april 2011 Rapportnummer: 2011/116

Rapport. Rapport over een klacht over de minister van Justitie (nu Veiligheid en Justitie). Datum: 19 april 2011 Rapportnummer: 2011/116 Rapport Rapport over een klacht over de minister van Justitie (nu Veiligheid en Justitie). Datum: 19 april 2011 Rapportnummer: 2011/116 2 p class="c3">rapport Rapport over een klacht over de minister van

Nadere informatie

Groningen). Afwezig: dhr. H.J. Kruithof (VVD)

Groningen). Afwezig: dhr. H.J. Kruithof (VVD) Verslag van de vergadering van de Statencommissie Bestuur en Financiën, gehouden op woensdag 3 september 2008 van 17.00 uur tot 20.20 uur in de Statenzaal van het Provinciehuis te Groningen. Aanwezig:

Nadere informatie

Gedragscode Behandeling Letselschade: versie voor slachtoffers

Gedragscode Behandeling Letselschade: versie voor slachtoffers Gedragscode Behandeling Letselschade: versie voor slachtoffers Inleiding Na een ernstig ongeval staat uw leven op zijn kop. Er is het persoonlijke leed. En dan moet er ook nog van alles worden geregeld.

Nadere informatie

SAMENVATTING UITSPRAAK

SAMENVATTING UITSPRAAK 102450 SAMENVATTING Berisping wegens afwezigheid bij cursus en wegens ongeldig BAPO-gebruik BVE Docent heeft zijn leidinggevende vooraf medegedeeld niet aanwezig te zullen zijn bij de cursus vanwege detacheringswerkzaamkeheden.

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2012 2013 33 400 XVI Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2013 Nr. 142 VERSLAG

Nadere informatie

De POK. en de praktijk. De staat van de praktijkovereenkomst in het middelbaar beroepsonderwijs

De POK. en de praktijk. De staat van de praktijkovereenkomst in het middelbaar beroepsonderwijs De POK en de praktijk De staat van de praktijkovereenkomst in het middelbaar beroepsonderwijs Inhoud Inleiding 3 H.1 Wettelijke criteria met betrekking tot de praktijkovereenkomst 5 H.2 Rechtspositie,

Nadere informatie

Wet openbaarheid van bestuur: Gaat het om de informatie of om de dwangsom?

Wet openbaarheid van bestuur: Gaat het om de informatie of om de dwangsom? Wet openbaarheid van bestuur: Gaat het om de informatie of om de dwangsom? Onderzoek naar de mogelijkheden om bij een WOB-verzoek misbruik van de Wet dwangsom te voorkomen in relatie tot artikel 3, derde

Nadere informatie

Mediation in de bezwaarschriftenprocedure van gemeenten

Mediation in de bezwaarschriftenprocedure van gemeenten Mediation in de bezwaarschriftenprocedure van gemeenten Onderzoek in opdracht van BMC naar de rol van (pre-)mediation bij de Awb-bezwaarprocedure van gemeenten Milan van Eck s1038548 Leiden, september

Nadere informatie

Rapport. Datum: 27 mei 1998 Rapportnummer: 1998/190

Rapport. Datum: 27 mei 1998 Rapportnummer: 1998/190 Rapport Datum: 27 mei 1998 Rapportnummer: 1998/190 2 Klacht Op 6 augustus 1996 ontving de Nationale ombudsman een verzoekschrift, gedateerd 24 juli 1996, van de heer S. te Soest met een klacht over een

Nadere informatie

Handreiking aangifte doen bij de politie

Handreiking aangifte doen bij de politie Handreiking aangifte doen bij de politie Inhoud 1. Inleiding 3 2. Het onbekende van het aangifte doen 3 3. Wat gebeurt er bij aangifte? 4 Welke documenten zijn nodig voor het doen van aangifte? Benodigde

Nadere informatie

'^:^=y' Registratienummer:

'^:^=y' Registratienummer: Statengriffie '^:^=y' Registratienummer: 1013841 van de openbare vergadering van Provinciale Staten van Flevoland gehouden op donderdag 17 juni 2010 om 19.30 uur in het Provinciehuis, Visarenddreef 1 Lelystad.

Nadere informatie

Uitnodiging. 1) Opening. 2) Mededelingen Mw. Gooijer heeft gemeld afwezig te zijn en haar reactie vooraf door te geven.

Uitnodiging. 1) Opening. 2) Mededelingen Mw. Gooijer heeft gemeld afwezig te zijn en haar reactie vooraf door te geven. Griffie Torenhove kamer 7.19 Martinus Nijhofflaan 2 Delft Behandeld door Anja van den Berg Telefoon 015 260 2416 Fax - afmvdberg@delft.nl Aan Werkgroep enquêteverzoek Telefoon 14015 Fax 015 260 24 29 Internet

Nadere informatie

Vereniging Gepensioneerden Stichting Pensioenfonds Productschappen

Vereniging Gepensioneerden Stichting Pensioenfonds Productschappen Vereniging Gepensioneerden Stichting Pensioenfonds Productschappen Algemene Ledenvergadering VERSLAG Vergadering nr. : 2 Datum : woensdag 24 oktober 2001 Plaats : Golden Tulip Hotel te Zoetermeer Tijd

Nadere informatie

F.A.L. Polsbroek, E.R.R. Pengel, A.J.M. Scholten* M. Haak*, P. Visser Y.N. de Baaij, J.A. Jägers, F.J. Mulder, H.M. Wielage*

F.A.L. Polsbroek, E.R.R. Pengel, A.J.M. Scholten* M. Haak*, P. Visser Y.N. de Baaij, J.A. Jägers, F.J. Mulder, H.M. Wielage* CONCEPTNOTULEN van de openbare en besluitvormende vergadering van de raad der gemeente Diemen, gehouden op donderdag 25 maart 2010 in het Gemeentehuis te Diemen, bijeengeroepen om 20.00 uur. Aanwezig:

Nadere informatie

Rapport. Datum: 30 augustus 2001 Rapportnummer: 2001/263

Rapport. Datum: 30 augustus 2001 Rapportnummer: 2001/263 Rapport Datum: 30 augustus 2001 Rapportnummer: 2001/263 2 Klacht Verzoeker klaagt erover dat de officier van justitie te Den Haag hem op 15 juli 1998 een vertaalopdracht heeft onthouden, terwijl de overeenkomst

Nadere informatie

14-297A ECLI:NL:TADRAMS:2015:37 RAAD VAN DISCIPLINE. Beslissing in de zaak onder nummer van: 14-297A

14-297A ECLI:NL:TADRAMS:2015:37 RAAD VAN DISCIPLINE. Beslissing in de zaak onder nummer van: 14-297A 14-297A ECLI:NL:TADRAMS:2015:37 RAAD VAN DISCIPLINE Beslissing in de zaak onder nummer van: 14-297A Beslissing van 17 februari 2015 in de zaak 14-297A en 298A naar aanleiding van het bezwaar van: de deken

Nadere informatie

Onderzoek naar de pilots tweede correctie centraal examen vo

Onderzoek naar de pilots tweede correctie centraal examen vo Onderzoek naar de pilots tweede correctie centraal examen vo Onderzoek naar de pilots tweede correctie centraal examen vo Opdrachtgever: Vo-raad Utrecht, oktober 2014 Oberon Dr. Joke Kruiter & dr. Marleen

Nadere informatie

De punten die in de zes werkbladen een voor een aan de orde komen zijn:

De punten die in de zes werkbladen een voor een aan de orde komen zijn: in zes stappen voorblad Voorblad 1 Inleiding Bij vrijwilligersbeleid gaat het er om op een meer doordachte en planmatige manier aandacht te geven aan de mensen die het werk doen in de vereniging. De werkbladen

Nadere informatie

Beoordeling. h2>klacht

Beoordeling. h2>klacht Rapport 2 h2>klacht Verzoeker klaagt erover dat de Belastingdienst/Limburg/kantoor Buitenland afwijzend heeft gereageerd op zijn verzoek om aan zijn kleinkinderen, die in de Verenigde Staten zijn geboren

Nadere informatie

Pgb-trekkingsrecht en de (niet) lerende overheid. Onderzoek van de Nationale ombudsman naar de invoering van het pgb-trekkingsrecht

Pgb-trekkingsrecht en de (niet) lerende overheid. Onderzoek van de Nationale ombudsman naar de invoering van het pgb-trekkingsrecht Pgb-trekkingsrecht en de (niet) lerende overheid Onderzoek van de Nationale ombudsman naar de invoering van het pgb-trekkingsrecht Pgb- trekkingsrecht en de (niet) lerende overheid Onderzoek van de Nationale

Nadere informatie