Georganiseerd overleg Sector Defensie. G.A. van Herpen-Bartlema inlichtingen telefoon

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Georganiseerd overleg Sector Defensie. G.A. van Herpen-Bartlema inlichtingen 070-376 57 79 telefoon t.vanherpen@caop.nl e-mail"

Transcriptie

1 Georganiseerd overleg Sector Defensie G.A. van Herpen-Bartlema inlichtingen telefoon 0 bijlage(n) SOD/ briefnummer G.1.01 zaaknummer 13 juni 2012 datum Verslag van de vergadering van het SOD van 12 juni 2012 (Sophiezaal van het Centrum voor Arbeidsverhoudingen - CAOP -, Lange Voorhout 13 te s Gravenhage, aanvang uur). Aanwezig: Van de zijde van Defensie: H. Hillen (minister van Defensie), W.A.G. van de Water (voorzitter), mw. N. M. Coorens-Hansen, R.A. van Deele, E.H. Dekker, A.J. van de Knaap, mw. S. Mol. Van de zijde van de Centrales: J.H. van Hulsen (AC), W. van den Burg (ACOP), J. Dirks, L.C. van der Hulst (CCOOP), R. Pieters(CMHF). Van de zijde van het secretariaat: G.A. van Herpen-Bartlema (CAOP). Agenda: 1. Opening en vaststelling agenda. 2. Vaststelling van het verslag van de vergadering van 15 mei 2012 (SOD/ ). 3. Regeling Inlossen ereschuld gewonde veteranen (SOD/ , plus Nota van Toelichting (SOD/ ). 4. Schadevergoeding militaire oorlogs- en dienstslachtoffers na 1 juli 2007 (SOD/ ), plus Nota van Toelichting (SOD/ ). 5. Rondvraag en sluiting.

2 Agendapunt 1: Opening, mededelingen en vaststelling agenda. De voorzitter opent de vergadering om uur. Spreker denkt dan vandaag, na een lange periode van overleg, de regelingen Ereschuld gewonde veteranen en Schadevergoeding militaire oorlogs- en dienstslachtoffers kunnen worden bekrachtigd. Het is mooi dat dit vóór de veteranendag gebeurt, zodat de veteranen die het betreft duidelijkheid kan worden verschaft. Spreker denkt dat er een goede regelgeving tot stand is gebracht voor de huidige doelgroep, maar ook voor de toekomstige doelgroep waarvan spreker hoopt dat deze zo klein mogelijk kan worden gehouden. Spreker geeft het woord aan de minister van Defensie. De heer Hillen dankt de aanwezigen voor het voorbereidend werk dat partijen aan deze regelingen hebben verricht. Het is prettig dat de regelingen kunnen worden afgehecht, dat daarvoor ook de middelen beschikbaar zijn en dat er een goede modus is gevonden om de regelingen te hanteren. Dat het een belangrijk en populair onderwerp is, moge ook blijken uit het optreden van de ombudsman, aldus spreker. Hij feliciteert de aanwezigen met het behaalde resultaat en merkt op dat met name de veteranen er op korte termijn voordeel van zullen hebben. Het is mooi dat de regeling vóór veteranendag gereed is. Spreker is ook blij dat alle randvoorwaarden in fiscale zin goed zijn afgehecht en hij spreekt de hoop uit dat het technisch snel in orde kan worden gemaakt. Terugkijkend naar de afgelopen kleine twee jaar, zijn er veel stappen gezet voor de veteranen. Spreker hoopt dat de uitwerking met evenveel inzet ter hand zal worden genomen als de totstandbrenging van de regeling. De heer Van den Burg memoreert dat hij destijds niet kon instemmen met een schadevergoeding voor mensen die vanaf 1 juli 2007 waren uitgezonden, omdat de regeling dan niet zou gelden voor mensen die vóór die periode beschadigd zijn geraakt, terwijl zij daarvan nu nog steeds dagelijks de gevolgen ondervinden. Volgens hem is het optreden van de nationale ombudsman niet voor niets geweest. Tijdens de overlegperiode over de schaderegeling heeft de ombudsman bemiddeld en er zodoende voor gezorgd dat de doelgroep werd bepaald. Daarna is men op zoek gegaan naar middelen om de ereschuld in te lossen. Spreker bedankt de minister voor het feit dat hij zich heeft ingespannen om deze middelen ook vrij te maken. Zeker gezien de huidige economische situatie, waar financiën toch altijd weer een discussiepunt zijn, stelt de ACOP het zeer op prijs dat mensen straks een schadevergoeding zullen ontvangen. Spreker is dan ook blij dat de discussie over de fiscaliteit van de uitkering van de baan is Al met al, is het niet alleen zakelijk gezien een mooie dag omdat er iets kan worden afgesloten, maar ook in emotioneel opzicht is het een mooie dag. Spreker vindt het namelijk belangrijk dat een grote groep mensen die er lang naar heeft uitgekeken, niet alleen het geld krijgt, maar ook het gevoel dat er mensen aan het werk zijn geweest om hen die erkenning te geven. De heer Van der Hulst heeft weinig aan toe te voegen aan de woorden van de vorige spreker. Hij meldt dat de voorzitter van de CCOOP vandaag niet aanwezig kan zijn, omdat deze bij de beroepsraad Defensie in Brussel zit. Vanaf de eerste dag heeft de CCOOP een duidelijke visie gehad over de schaderegeling. Het is een heugelijke dag, omdat het dossier kan worden gesloten en voor iedereen duidelijkheid is geschapen. Hij bedankt de minister voor het feit dat hij het geld hiervoor heeft vrijgemaakt. De CCOOP heeft altijd al gemeend dat het een maatschappelijk probleem is dat maatschappelijk gefinancierd zou moeten worden. Daarnaast spreekt spreker zijn grote waardering uit voor het feit dat het fiscaal goed geregeld is. De ombudsman moet volgens spreker bedankt worden voor zijn bemoeienis, waardoor de doelgroep kon worden bepaald. De totstandbrenging van de regeling is echter aan het sectoroverleg. De vorige HDP, de 2/5

3 heer Leijh, is veel dank verschuldigd omdat deze zich veel met dit dossier heeft bemoeid en daarin ook stappen heeft gemaakt. Spreker is blij dat de regeling vóór veteranendag rond is, maar die datum is voor de CCOOP geen must. Liever zorgvuldig dan snel, want het is een zeer belangrijk dossier en het gaat om een zeer belangrijke doelgroep, aldus spreker. De heer Van Hulsen vergelijkt de rol van de ombudsman met die van een voetbalscheidsrechter die vechtende partijen uit elkaar haalt en bemiddelt. Daarmee is zijn rol echter uitgespeeld want uiteindelijk maken overlegpartijen de regeling. Volgens spreker heeft iedereen zijn rol daarin gespeeld. Een aantal mensen is al genoemd en bedankt, maar spreker wil ook de mensen bedanken die zich achter de schermen hebben ingezet om de regeling te realiseren. Zeker als het gaat om de fiscaliteit komt hun dank toe. Ook de minister van financiën wordt gecomplimenteerd voor het te treffen arrangement. Spreker is blij dat het verleden kan worden afgesloten, waarbij hij zich wel realiseert dat de daadwerkelijke afsluiting misschien nog wel enige tijd zal duren omdat waarschijnlijk niet iedereen even blij zal zijn met de regeling die uiteindelijk tot stand is gekomen. Dat neemt niet weg dat spreker in hoge mate tevreden is over het bereikte resultaat, met name over het feit dat partijen uiteindelijk een structurele regeling tot stand hebben gebracht die rust en zekerheid geeft aan mensen die op uitzending worden gestuurd. Het is een totaalpakket geworden en dat was ook de wens van het AC. Spreker spreekt hiervoor nogmaals zijn dank uit. De heer Pieters heeft weinig toe te voegen aan de woorden van de vorige sprekers. Namens de CMHF spreekt hij zijn dank uit aan een ieder die betrokken is geweest bij de totstandbrenging van dit arrangement. Vandaag wordt een belangrijk en emotioneel dossier afgesloten. Het is goed dat er een regeling is die recht doet aan hetgeen betrokkenen is overkomen, maar volgens spreker zullen er ook mensen zijn die niet tevreden zijn met de regeling. Vanaf het begin af aan heeft de CMHF aangegeven dat het onmogelijk is dat 100% van de groep zich in de regeling zal kunnen vinden, maar partijen hebben hun uiterste best gedaan om zoveel mogelijk recht te doen aan hetgeen deze mensen toekomt. Spreker dankt een ieder hiervoor. De heer Hillen merkt tot slot op dat de minister van Financiën zich ook heeft ingespannen. Ten eerste voor het budget en vervolgens voor het feit dat de vergoedingen niet gefiscaliseerd worden. Agendapunt 2. Vaststelling van het verslag van de vergadering van 15 mei 2012 (SOD/ ). Dit agendapunt wordt doorgeschoven naar de volgende vergadering. Agendapunt 3. Regeling Inlossen ereschuld gewonde veteranen (SOD/ , plus Nota van Toelichting (SOD/ ). Agendapunt 4. Schadevergoeding militaire oorlogs- en dienstslachtoffers na 1 juli 2007 (SOD/ ), plus Nota van Toelichting (SOD/ ). Gezien het gestelde bij agendapunt 1, wordt geconcludeerd dat partijen overeenstemming hebben bereikt over bovenstaande regelingen. De voorzitter merkt op dat er nu de verplichting blijft om de regeling netjes uit te voeren. Vervolgens meldt hij dat afspraken zijn gemaakt over de communicatie. 3/5

4 De heer Hillen merkt op dat hij de Tweede Kamer middels een brief zal informeren. Daarnaast heeft hij een vriendenbrief aan de ombudsman geschreven waarin deze wordt bedankt voor zijn inspanningen. De centrales zullen hiervan een afschrift ontvangen. Agendapunt 5. Rondvraag en sluiting. Na het nemen van een aantal foto s en de afspraak dat de centrales via de mail de laatste versie krijgen van het persbericht, sluit de voorzitter de vergadering om uur. 4/5

5 Actiepuntenlijst bij verslag van de vergadering van het SOD van 15 mei en 20 mei 2012 Nr. Onderwerp (en evt. vindplaats Korte omschrijving van te nemen actie Evt. Voortgang van zaken 1. Gevolgen Kunduz/Lenteakkoord Verslag SOD , ap.1 (SOD/ ), 2. Aangepaste aanwijzing Toepassing vacaturebank i.r.t. NF Verslag SOD , ap.1 (SOD/ ), 3. Sluiting DAS Winkels Verslag SOD , ap.3 (SOD/ ),. T.z.t agenderen. T.z.t agenderen Voor het zomerreces nieuw voorstel aan centrales voorleggen 5/5

Georganiseerd Overleg Sector Defensie Werkgroep Postactieven

Georganiseerd Overleg Sector Defensie Werkgroep Postactieven Georganiseerd Overleg Sector Leden van de werkgroep Postactieven van het Sectoroverleg Verslag van de vergadering van de werkgroep Postactieven op dinsdag 5 juni 2012 in de Sophiezaal van het CAOP, Lange

Nadere informatie

Verslag van de vergadering van de werkgroep Algemene en Financiële Rechtstoestand (AFR) van dinsdag 12 april 2016 in de Baljuwzaal van het CAOP.

Verslag van de vergadering van de werkgroep Algemene en Financiële Rechtstoestand (AFR) van dinsdag 12 april 2016 in de Baljuwzaal van het CAOP. P.O. Loppies inlichtingen 070-376 57 03 telefoon p.loppies@caop.nl e-mail 0 bijlage(n) ioreoclas/16.00263 briefnummer G.1.04 zaaknummer 2 mei 2016 datum Verslag van de vergadering van de werkgroep van

Nadere informatie

Georganiseerd overleg Defensie

Georganiseerd overleg Defensie Georganiseerd overleg Defensie Werkgroep Algemene en Financiele Rechtstoestand (AFR) G.A. van Herpen-Bartlema inlichtingen 070-376 57 79 telefoon t.vanherpen@caop.nl e-mail 0 bijlage(n) AFR/14.00762 briefnummer

Nadere informatie

Georganiseerd overleg Defensie

Georganiseerd overleg Defensie Georganiseerd overleg. Drs. C.L.D. (Carina) van Agten Inlichtingen 0627595670 telefoon c.vanagten@caop.nl e-mail bijlage SOD/15.00740 briefnummer G.1.01 zaaknummer 28 december 2015 datum Verslag van de

Nadere informatie

Georganiseerd Overleg Sector Defensie Technische Werkgroep Arbo & Veiligheid (TWAV) d.d. 14 mei 2012

Georganiseerd Overleg Sector Defensie Technische Werkgroep Arbo & Veiligheid (TWAV) d.d. 14 mei 2012 Technische Werkgroep Arbo & Veiligheid (TWAV) d.d. 14 mei 2012 J. Tholenaar inlichtingen j.tholenaar@caop.nl 070-3765705 bijlagen TWAV/12.00337 nummer ZD.931.2 zaaknummer mei 2012 Verzenddatum email Verslag

Nadere informatie

Georganiseerd Overleg Sector Defensie Technische Werkgroep Arbo & Veiligheid (TWAV) d.d. 17 september 2012

Georganiseerd Overleg Sector Defensie Technische Werkgroep Arbo & Veiligheid (TWAV) d.d. 17 september 2012 Technische Werkgroep Arbo & Veiligheid (TWAV) J. Tholenaar inlichtingen j.tholenaar@caop.nl 070-3765705 bijlagen TWAV/12.00740 nummer ZD.931.2 zaaknummer 9 oktober 2012 Verzenddatum email Verslag van het

Nadere informatie

Georganiseerd overleg

Georganiseerd overleg Georganiseerd overleg Defensie (SOD) Aan: de voorzitter en leden van het SOD G.A. van Herpen-Bartlema inlichtinge n 070-376 57 79 telefoon t.vanherpen@caop.nl e-mail 0 bijlage(n) SOD/14.00700 briefnum

Nadere informatie

Georganiseerd overleg Sector Defensie. G.A. van Herpen-Bartlema inlichtingen telefoon

Georganiseerd overleg Sector Defensie. G.A. van Herpen-Bartlema inlichtingen telefoon Georganiseerd overleg Sector Defensie G.A. van Herpen-Bartlema inlichtingen 070-376 57 79 telefoon t.vanherpen@caop.nl e-mail 0 bijlage(n) SOD/12.00356 briefnummer G.1.01 zaaknummer 31 mei 2012 datum Verslag

Nadere informatie

Verslag van de vergadering van de werkgroep Postactieven op 7 juni 2016 in de Sophiezaal van het CAOP te Den Haag.

Verslag van de vergadering van de werkgroep Postactieven op 7 juni 2016 in de Sophiezaal van het CAOP te Den Haag. Leden van de werkgroep Postactieven van het Sectoroverleg Defensie Carina van Agten inlichtingen c.vanagten@caop.nl e-mail 0627595670 telefoonnummer PA/16.00367 nummer G.1.02 zaaknummer 10 juni 2016 verzenddatum

Nadere informatie

Verslag van de vergadering van de werkgroep Postactieven op dinsdag 20 januari 2015 in de Baljuwzaal van het CAOP, Lange Voorhout 13 te Den Haag.

Verslag van de vergadering van de werkgroep Postactieven op dinsdag 20 januari 2015 in de Baljuwzaal van het CAOP, Lange Voorhout 13 te Den Haag. Sectoroverleg Defensie Werkgroep Postactieven Leden van de werkgroep Postactieven van het Sectoroverleg Defensie Carina van Agten inlichtingen c.vanagten@caop.nl e-mail 070-3765 723 telefoonnummer PA/15.00069

Nadere informatie

Georganiseerd overleg Defensie

Georganiseerd overleg Defensie Georganiseerd overleg Defensie Werkgroep Algemene en Financiele Rechtstoestand (AFR) G.A. van Herpen-Bartlema inlichtingen 070-376 57 79 telefoon t.vanherpen@caop.nl e-mail 0 bijlage(n) AFR/15.00044 briefnummer

Nadere informatie

versie 7 juni 2012 Nota van Toelichting Algemeen

versie 7 juni 2012 Nota van Toelichting Algemeen Nota van Toelichting Algemeen Met de afkondiging van de Veteranenwet in het Staatsblad (2012, 133) is de grondslag voor de erkenning en waardering en de zorg aan veteranen door het parlement, en daarmee

Nadere informatie

Georganiseerd Overleg Sector Defensie Werkgroep Postactieven

Georganiseerd Overleg Sector Defensie Werkgroep Postactieven Leden van de werkgroep Postactieven van het Sectoroverleg Defensie Ellen Simon inlichtingen e.simon@caop.nl e-mail 070-3765 843 telefoonnummer PA/12.00820 nummer G.1.02 zaaknummer 22 november 2012 verzenddatum

Nadere informatie

Georganiseerd Overleg Sector Defensie Werkgroep Algemeen Personeelsbeleid Overleg d.d. 10 januari 2012

Georganiseerd Overleg Sector Defensie Werkgroep Algemeen Personeelsbeleid Overleg d.d. 10 januari 2012 H. Montérie inlichtingen h.monterie@caop.nl 070-3765784 AP/12.00014 nummer G.1.03 zaaknummer 11 januari 2012 verzenddatum Verslag van de vergadering van de werkgroep Algemeen Personeelsbeleid van 10 januari

Nadere informatie

Agenda (SOD/ )

Agenda (SOD/ ) SS Drs. C.L.D. (Carina) van Agten Inlichtingen 0627595670 telefoon c.vanagten@caop.nl e-mail - bijlage SOD/16.00527 briefnummer G.1.01 zaaknummer 13 oktober 2016 datum Verslag van de vergadering het SOD

Nadere informatie

Verslag van de vergadering van het SOD van 2 juni 2015 bij het CAOP, Baljuwzaal, Lange Voorhout 13 te Den Haag

Verslag van de vergadering van het SOD van 2 juni 2015 bij het CAOP, Baljuwzaal, Lange Voorhout 13 te Den Haag Georganiseerd overleg Defensie Werkgroep Arbeidsvoorwaarden.. Drs C. (carina) L.D. van Agten Inlichtingen 0627595670 telefoon c.vanagten@caop.nl e-mail bijlage SOD/15.00401 briefnummer G.1.01 zaaknummer

Nadere informatie

Georganiseerd Overleg Sector Defensie Werkgroep Postactieven. Leden van de werkgroep Postactieven van het Sectoroverleg Defensie

Georganiseerd Overleg Sector Defensie Werkgroep Postactieven. Leden van de werkgroep Postactieven van het Sectoroverleg Defensie Leden van de werkgroep Postactieven van het Sectoroverleg Ellen Simon inlichtingen e.simon@caop.nl e-mail 070-3765843 telefoonnummer PA/12.00037 nummer G.1.02 zaaknummer 28 maart 2012 verzenddatum (per

Nadere informatie

Agenda: 1.Opening, mededelingen en vaststelling agenda. 2.Concept Veteranennota (AP/ ). 3.Rondvraag en sluiting.

Agenda: 1.Opening, mededelingen en vaststelling agenda. 2.Concept Veteranennota (AP/ ). 3.Rondvraag en sluiting. Georganiseerd overleg Sector Defensie Werkgroep Algemeen Personeelsbeleid G.A. van Herpen-Bartlema inlichtingen 070-376 57 79 telefoon t.vanherpen@caop.nl e-mail 0 bijlage(n) AP/12.00336 briefnummer G.1.03

Nadere informatie

Georganiseerd overleg Sector Defensie Werkgroep Algemene en Financiële Rechtstoestand

Georganiseerd overleg Sector Defensie Werkgroep Algemene en Financiële Rechtstoestand Georganiseerd overleg Sector Defensie Werkgroep Algemene en Financiële Rechtstoestand G.A. van Herpen-Bartlema inlichtingen 070-376 57 79 telefoon t.vanherpen@caop.nl e-mail 0 bijlage(n) AFR/12.00865 briefnummer

Nadere informatie

Georganiseerd Overleg Sector Defensie Technische Werkgroep Arbo & Veiligheid (TWAV) d.d. 13 februari 2012

Georganiseerd Overleg Sector Defensie Technische Werkgroep Arbo & Veiligheid (TWAV) d.d. 13 februari 2012 Technische Werkgroep Arbo & Veiligheid (TWAV) J. Tholenaar inlichtingen j.tholenaar@caop.nl 070-3765705 bijlagen TWAV/12.00069 nummer ZD.931.2 zaaknummer februari 2012 Verzenddatum email Verslag van het

Nadere informatie

Georganiseerd overleg sector Defensie Werkgroep Algemeen Personeelsbeleid

Georganiseerd overleg sector Defensie Werkgroep Algemeen Personeelsbeleid Georganiseerd overleg sector Defensie Werkgroep Algemeen Personeelsbeleid G.A. van Herpen-Bartlema Inlichtingen 070-376 57 79 telefoon t.vanherpen@caop.nl e-mail 1 bijlage AP/15.00095 briefnummer G.1.03

Nadere informatie

Verslag van de vergadering van de werkgroep Postactieven op in de Baljuwzaal van het CAOP, Lange Voorhout 13 te Den Haag.

Verslag van de vergadering van de werkgroep Postactieven op in de Baljuwzaal van het CAOP, Lange Voorhout 13 te Den Haag. Leden van de werkgroep Postactieven van het Sectoroverleg Carina van Agten inlichtingen c.vanagten@caop.nl e-mail 0627595670 telefoonnummer PA/15.00437 nummer G.1.02 zaaknummer 15 juli 2015 verzenddatum

Nadere informatie

Verslag van de vergadering van de werkgroep Postactieven op en in de Sophiezaal van het CAOP, Lange Voorhout 13 te Den Haag.

Verslag van de vergadering van de werkgroep Postactieven op en in de Sophiezaal van het CAOP, Lange Voorhout 13 te Den Haag. Leden van de werkgroep Postactieven van het Sectoroverleg Defensie Carina van Agten inlichtingen c.vanagten@caop.nl e-mail 070-3765 723 telefoonnummer PA/14.00578 nummer G.1.02 zaaknummer 13 oktober 2014

Nadere informatie

Agenda (AFR/ ).

Agenda (AFR/ ). Georganiseerd overleg sector Defensie (SOD) Werkgroep AFR G.A. van Herpen-Bartlema inlichtingen 070-376 57 79 telefoon t.vanherpen@caop.nl e-mail 0 bijlage(n) AFR/15.00743 briefnummer G.1.04 zaaknummer

Nadere informatie

Verslag van de vergadering van de werkgroep Postactieven op 16-12-2014 in de Sophiezaal van het CAOP, Lange Voorhout 13 te Den Haag.

Verslag van de vergadering van de werkgroep Postactieven op 16-12-2014 in de Sophiezaal van het CAOP, Lange Voorhout 13 te Den Haag. Leden van de werkgroep Postactieven van het Sectoroverleg Defensie Carina van Agten inlichtingen c.vanagten@caop.nl e-mail 070-3765 723 telefoon PA/15.00001 nummer G.1.02 zaaknummer 2 januari 2015 verzending

Nadere informatie

3. Brief CCOOP (PA/ ) en verslag PA n.a.v. de gecombineerde vergadering van de WG n SOD d.d. 13 december 2016 (PA/ ).

3. Brief CCOOP (PA/ ) en verslag PA n.a.v. de gecombineerde vergadering van de WG n SOD d.d. 13 december 2016 (PA/ ). Georganiseerd overleg sector Defensie (SOD) Drs. C.L.D. (Carina) van Agten Inlichtingen 06 27 59 56 70 telefoon c.vanagten@caop.nl e-mail - bijlage SOD/17.00006 briefnummer G.1.01 zaaknummer 16 januari

Nadere informatie

Verslag van de vergadering van de werkgroep Postactieven op 24 mei 2016 in de Baljuwzaal van het CAOP te Den Haag.

Verslag van de vergadering van de werkgroep Postactieven op 24 mei 2016 in de Baljuwzaal van het CAOP te Den Haag. Leden van de werkgroep Postactieven van het Sectoroverleg Defensie Carina van Agten inlichtingen c.vanagten@caop.nl e-mail 0627595670 telefoonnummer PA/16.00335 nummer G.1.02 zaaknummer 28 mei 2016 verzenddatum

Nadere informatie

Verslag van de vergadering van de werkgroep Algemene en Financiële Rechtstoestand (AFR) van dinsdag 7 juni 2016 in de Sophiezaal van het CAOP.

Verslag van de vergadering van de werkgroep Algemene en Financiële Rechtstoestand (AFR) van dinsdag 7 juni 2016 in de Sophiezaal van het CAOP. P.O. Loppies inlichtingen 070-376 57 03 telefoon p.loppies@caop.nl e-mail 0 bijlage(n) AFR/16.00383 briefnummer G.1.04 zaaknummer 21 juni 2016 datum Verslag van de vergadering van de werkgroep van dinsdag

Nadere informatie

Agenda (AFR/ ).

Agenda (AFR/ ). Georganiseerd overleg sector Defensie (SOD) Werkgroep AFR G.A. van Herpen-Bartlema inlichtingen 070-376 57 79 telefoon t.vanherpen@caop.nl e-mail 0 bijlage(n) AFR/15.00641 briefnummer G.1.04 zaaknummer

Nadere informatie

Verslag van de vergadering van de werkgroep Postactieven op 12 april 2016 in de Baljuwzaal van het CAOP te Den Haag.

Verslag van de vergadering van de werkgroep Postactieven op 12 april 2016 in de Baljuwzaal van het CAOP te Den Haag. Leden van de werkgroep Postactieven van het Sectoroverleg Defensie Carina van Agten inlichtingen c.vanagten@caop.nl e-mail 0627595670 telefoonnummer PA/16.00227 nummer G.1.02 zaaknummer 22 april 2016 verzenddatum

Nadere informatie

Agenda: 1. Opening, mededelingen en vaststelling agenda. 2. Presentatie Externe herplaatsing SBK 2012.

Agenda: 1. Opening, mededelingen en vaststelling agenda. 2. Presentatie Externe herplaatsing SBK 2012. Georganiseerd overleg Sector Defensie Werkgroep Algemeen Personeelsbeleid G.A. van Herpen-Bartlema inlichtingen 070-376 57 79 telefoon t.vanherpen@caop.nl e-mail 0 bijlage(n) AP/12.00373 briefnummer G.1.03

Nadere informatie

Van de zijde van Defensie: R. Kreeftmeijer (vz.), E.H. Dekker, R. Dirkzwager, F.R. van de Hoef, E.H. Huisman, C. de Rijke, I.M.M.

Van de zijde van Defensie: R. Kreeftmeijer (vz.), E.H. Dekker, R. Dirkzwager, F.R. van de Hoef, E.H. Huisman, C. de Rijke, I.M.M. Georganiseerd overleg sector Defensie Werkgroep Algemeen Personeelsbeleid G.A. van Herpen-Bartlema Inlichtingen 070-376 57 79 telefoon t.vanherpen@caop.nl e-mail 0 bijlage AP/15.00 540 briefnummer G.1.03

Nadere informatie

Verslag van de vergadering van de werkgroep Algemeen Personeelsbeleid (AP) van dinsdag 29 maart 2016 in de Sophiezaal van het CAOP te Den Haag.

Verslag van de vergadering van de werkgroep Algemeen Personeelsbeleid (AP) van dinsdag 29 maart 2016 in de Sophiezaal van het CAOP te Den Haag. P.O. Loppies inlichtingen 06-227 199 09 telefoon p.loppies@caop.nl e-mail 0 bijlage(n) AP/16.00233 briefnummer G.1.33 zaaknummer 25 april 2016 datum Verslag van de vergadering van de werkgroep van dinsdag

Nadere informatie

Agenda (AFR/ ).

Agenda (AFR/ ). Georganiseerd overleg sector Defensie (SOD) Werkgroep AFR G.A. van Herpen-Bartlema inlichtingen 070-376 57 79 telefoon t.vanherpen@caop.nl e-mail 0 bijlage(n) AFR/16.00045 briefnummer G.1.04 zaaknummer

Nadere informatie

Verslag van de vergadering van de werkgroep Postactieven op 3 november 2015 in de Sophiezaal van het CAOP, Lange Voorhout 13 te Den Haag.

Verslag van de vergadering van de werkgroep Postactieven op 3 november 2015 in de Sophiezaal van het CAOP, Lange Voorhout 13 te Den Haag. SECTOR OVERLEG DEFENSIE WERKGROEP POSTACTIEVEN Leden van de werkgroep Postactieven van het Sectoroverleg Defensie Carina van Agten inlichtingen c.vanagten@caop.nl e-mail 06-27595670 telefoonnummer PA/15.00651

Nadere informatie

Verslag van de vergadering van de werkgroep Postactieven op 22 september 2015 in de Baljuwzaal van het CAOP, Lange Voorhout 13 te Den Haag.

Verslag van de vergadering van de werkgroep Postactieven op 22 september 2015 in de Baljuwzaal van het CAOP, Lange Voorhout 13 te Den Haag. SECTOR OVERLEG DEFENSIE WERKGROEP POSTACTIEVEN Leden van de werkgroep Postactieven van het Sectoroverleg Defensie Carina van Agten inlichtingen c.vanagten@caop.nl e-mail 06-27595670 telefoonnummer PA/15.00593

Nadere informatie

Overzicht 30 139. Veteranenzorg; Brief regering; Ondersteuning van Defensie aan herdenkingen Wageningen

Overzicht 30 139. Veteranenzorg; Brief regering; Ondersteuning van Defensie aan herdenkingen Wageningen Overzicht 30 139 Veteranenzorg; Motie; Motie van de leden Teeven en Eijsink over het sneller laten verlopen van de afwikkeling van schadeclaims 09-07-2015 Kamerstuk 30139 nr. 149 Tweede Kamer Veteranenzorg;

Nadere informatie

Agenda (REO/13.00449)

Agenda (REO/13.00449) M. van Tyghem inlichtingen m.vantyghem@caop.nl 070-3765764 - bijlage(n) REO/13.00488 briefnummer G.1.33 zaaknummer 17 september 2013 verzenddatum Verslag van de vergadering van de werkgroep Reorganisaties

Nadere informatie

Georganiseerd overleg sector Defensie Werkgroep Algemeen Personeelsbeleid

Georganiseerd overleg sector Defensie Werkgroep Algemeen Personeelsbeleid Georganiseerd overleg sector Defensie Werkgroep Algemeen Personeelsbeleid G.A. van Herpen-Bartlema Inlichtingen 070-376 57 79 telefoon t.vanherpen@caop.nl e-mail bijlage AP/15.00126 briefnummer G.1.03

Nadere informatie

Vergaderen. Auteur: Mark van der Lee. Plaats: Delft. Datum: 17 januari 2014. Organisatie: Haagsche Hogeschool Delft

Vergaderen. Auteur: Mark van der Lee. Plaats: Delft. Datum: 17 januari 2014. Organisatie: Haagsche Hogeschool Delft Vergaderen Auteur: Mark van der Lee Plaats: Delft Datum: 17 januari 2014 Organisatie: Haagsche Hogeschool Delft Binnen projecten is het erg belangrijk dat er communicatie is. Dit kan op verschillende manieren

Nadere informatie

Agenda (REO/ )

Agenda (REO/ ) M. van Tyghem inlichtingen m.vantyghem@caop.nl 070-3765764 - bijlage(n) REO/12.00088 briefnummer G.1.33 zaaknummer 20 februari 2012 verzenddatum Verslag van de vergadering van de werkgroep Reorganisaties

Nadere informatie

VERSLAG VAN DE AFDELINGSVERGADERING DEN HELDER

VERSLAG VAN DE AFDELINGSVERGADERING DEN HELDER Datum: 14 juni 2016. Plaats: Vergaderzaal kantoor VBM te Den Helder. Bestuur: D. Warnars (Voorzitter) W.J. Sanders. (secretaris) M. Huijsman. B. van Uggelen. (verhinderd) VERSLAG VAN DE AFDELINGSVERGADERING

Nadere informatie

Agenda (AFR/ ).

Agenda (AFR/ ). Georganiseerd overleg sector Defensie (SOD) Werkgroep AFR G.A. van Herpen-Bartlema inlichtingen 070-376 57 79 telefoon t.vanherpen@caop.nl e-mail 0 bijlage(n) AFR/15.00577 briefnummer G.1.04 zaaknummer

Nadere informatie

de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Plein 2 2511 CR Den Haag Wetgeving voor veteranen

de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Plein 2 2511 CR Den Haag Wetgeving voor veteranen Postbus 20701 2500 ES Den Haag Telefoon (070) 318 81 88 Fax (070) 318 78 88 Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Plein 2 2511 CR Den Haag Datum Ons kenmerk Onderwerp Wetgeving voor

Nadere informatie

Van de zijde van Defensie: R. Kreeftmeijer (vz.), E.H. Dekker, R. Dirkzwager, E.H. Huisman, C. de Rijke, M.A. Suwout, I.M.

Van de zijde van Defensie: R. Kreeftmeijer (vz.), E.H. Dekker, R. Dirkzwager, E.H. Huisman, C. de Rijke, M.A. Suwout, I.M. Georganiseerd overleg sector Defensie Werkgroep Algemeen Personeelsbeleid G.A. van Herpen-Bartlema Inlichtingen 070-376 57 79 telefoon t.vanherpen@caop.nl e-mail 0 bijlage AP/16.00162 briefnummer G.1.03

Nadere informatie

Verslaglegging: G.A. van Herpen-Bartlema.

Verslaglegging: G.A. van Herpen-Bartlema. Georganiseerd overleg Sector Defensie Werkgroep Algemene en Financiële Rechtstoestand G.A. van Herpen-Bartlema inlichtingen 070-376 57 79 telefoon t.vanherpen@caop.nl e-mail 0 bijlage(n) AFR/12.00591 briefnummer

Nadere informatie

Georganiseerd overleg sector Defensie Werkgroep Algemeen Personeelsbeleid

Georganiseerd overleg sector Defensie Werkgroep Algemeen Personeelsbeleid Georganiseerd overleg sector Defensie Werkgroep Algemeen Personeelsbeleid G.A. van Herpen-Bartlema Inlichtingen 070-376 57 79 telefoon t.vanherpen@caop.nl e-mail bijlage AP/14.00676 briefnummer G.1.03

Nadere informatie

Agenda: 1. Opening, mededelingen en vaststelling agenda. 2. Presentatie Externe herplaatsing SBK 2012.

Agenda: 1. Opening, mededelingen en vaststelling agenda. 2. Presentatie Externe herplaatsing SBK 2012. Georganiseerd overleg Sector Defensie Werkgroep Algemeen Personeelsbeleid G.A. van Herpen-Bartlema inlichtingen 070-376 57 79 telefoon t.vanherpen@caop.nl e-mail 0 bijlage(n) AP/12.00373 briefnummer G.1.03

Nadere informatie

Verslag van de vergadering van de werkgroep Postactieven op in de Baljuwzaal van het CAOP, Lange Voorhout 13 te Den Haag.

Verslag van de vergadering van de werkgroep Postactieven op in de Baljuwzaal van het CAOP, Lange Voorhout 13 te Den Haag. Leden van de werkgroep Postactieven van het Sectoroverleg Defensie Carina van Agten inlichtingen c.vanagten@caop.nl e-mail 0627595670 telefoonnummer PA/15.00329 nummer G.1.02 zaaknummer mei 2015 verzenddatum

Nadere informatie

Georganiseerd overleg sector Defensie Werkgroep Algemeen Personeelsbeleid

Georganiseerd overleg sector Defensie Werkgroep Algemeen Personeelsbeleid Georganiseerd overleg sector Defensie Werkgroep Algemeen Personeelsbeleid G.A. van Herpen-Bartlema Inlichtingen 070-376 57 79 telefoon t.vanherpen@caop.nl e-mail bijlage AP/15.00010 briefnummer G.1.03

Nadere informatie

CONVENANT. tussen: DE STAATSSECRETARIS VAN DEFENSIE DE CENTRALES VAN OVERHEIDSPERSONEEL, SECTOR DEFENSIE. Inzake LEVENSFASEBELEID

CONVENANT. tussen: DE STAATSSECRETARIS VAN DEFENSIE DE CENTRALES VAN OVERHEIDSPERSONEEL, SECTOR DEFENSIE. Inzake LEVENSFASEBELEID Georganiseerd overleg sector Defensie (SOD) email 18-12-2007 briefnummer AP/07.01077 zaaknummer ZD.200.1 status x Behandel Informatie Pieptermijn CONVENANT tussen: DE STAATSSECRETARIS VAN ENSIE en DE CENTRALES

Nadere informatie

Georganiseerd overleg Defensie

Georganiseerd overleg Defensie Georganiseerd overleg Defensie Werkgroep Reorganisaties G.A. van Herpen-Bartlema inlichtingen t.vanherpen@caop.nl 070-3765779 Presentatie DBBS bijlage(n) REO/15.00054 briefnummer G.1.33 zaaknummer 26 januari

Nadere informatie

7. Rondvraag en sluiting.

7. Rondvraag en sluiting. Georganiseerd overleg sector Defensie Werkgroep Algemeen Personeelsbeleid G.A. van Herpen-Bartlema Inlichtingen 070-376 57 79 telefoon t.vanherpen@caop.nl e-mail 1 bijlage AP/15.00309 briefnummer G.1.03

Nadere informatie

Georganiseerd overleg Sector Defensie. G.A. van Herpen-Bartlema inlichtingen telefoon

Georganiseerd overleg Sector Defensie. G.A. van Herpen-Bartlema inlichtingen telefoon Georganiseerd overleg Sector Defensie G.A. van Herpen-Bartlema inlichtingen 070-376 57 79 telefoon t.vanherpen@caop.nl e-mail 0 bijlage(n) SOD/13.00009 briefnummer G.1.01 zaaknummer 9 januari 2013 datum

Nadere informatie

Detacheringen & Jobcoaching Productie & Diensten Kwekerij & Groenvoorziening Jobhouse

Detacheringen & Jobcoaching Productie & Diensten Kwekerij & Groenvoorziening Jobhouse VERSLAG van de op 8 december 2016 in Zoetermeer gehouden openbare vergadering van het Algemeen Bestuur van de Dienst Sociale Werkvoorziening Rijswijk en Omstreken Aanwezig de leden: de heer T.C. Kuiper,

Nadere informatie

Georganiseerd overleg Sector Defensie Werkgroep Algemeen Personeelsbeleid

Georganiseerd overleg Sector Defensie Werkgroep Algemeen Personeelsbeleid Georganiseerd overleg Sector Defensie Werkgroep Algemeen Personeelsbeleid G.A. van Herpen-Bartlema inlichtingen 070-376 57 79 telefoon t.vanherpen@caop.nl e-mail 0 bijlage(n) AP/12.00965 briefnummer G.1.03

Nadere informatie

Concept verslag COVM-vergadering van 10 september 2015. 1. Opening en mededelingen

Concept verslag COVM-vergadering van 10 september 2015. 1. Opening en mededelingen Concept verslag COVM-vergadering van 10 september 2015. 1. Opening en mededelingen De voorzitter de heer van der Maat heet iedereen welkom. Secretaris vermeldt dat de gemeente Eindhoven in het vervolg

Nadere informatie

vaste commissie voor Defensie

vaste commissie voor Defensie Den Haag, 17 februari Voortouwcommissie: vaste commissie voor Defensie Volgcommissie(s): BuZa i.v.m. agendapunt 10, 12, 16 EU i.v.m. agendapunt 10 V&J i.v.m. agendapunt 11 Document: Besluitenlijst van

Nadere informatie

Gemeentelijke Rekenkamer Nijmegen

Gemeentelijke Rekenkamer Nijmegen Gemeentelijke Rekenkamer Nijmegen Vergadering / project Gemeentelijke Rekenkamer Vergaderstuk nummer 76/ 17 januari 2007 Aanwezig Dhr. P. Breukers (lid Rekenkamer) Dhr. L. Dolmans (voorzitter Rekenkamer)

Nadere informatie

Agenda (REO/ )

Agenda (REO/ ) M. van Tyghem inlichtingen m.vantyghem@caop.nl 070-3765764 - bijlage(n) REO/12.00150 briefnummer G.1.33 zaaknummer 21 maart 2012 verzenddatum Verslag van de vergadering van de werkgroep Reorganisaties

Nadere informatie

Aanvang: uur Einde: uur. Agenda: 1. Opening, mededelingen en vaststelling agenda.

Aanvang: uur Einde: uur. Agenda: 1. Opening, mededelingen en vaststelling agenda. P.O. Loppies inlichtingen 070-376 57 03 telefoon p.loppies@caop.nl e-mail 0 bijlage(n) AFR/16.00431 briefnummer G.1.04 zaaknummer 19 juli 2016 datum Verslag van de extra vergadering van de werkgroep van

Nadere informatie

Rapport. Datum: 3 augustus 2000 Rapportnummer: 2000/261

Rapport. Datum: 3 augustus 2000 Rapportnummer: 2000/261 Rapport Datum: 3 augustus 2000 Rapportnummer: 2000/261 2 Klacht Op 27 oktober 1999 ontving de Nationale ombudsman een verzoekschrift van mevrouw D. te Zeist, met een klacht over een gedraging van het Landelijk

Nadere informatie

Georganiseerd Overleg Sector Defensie Werkgroep Algemene en Financiële Rechtstoestand Ingelast Overleg d.d. 6 maart 2012

Georganiseerd Overleg Sector Defensie Werkgroep Algemene en Financiële Rechtstoestand Ingelast Overleg d.d. 6 maart 2012 Ingelast Overleg d.d. 6 maart 2012 H.Montérie inlichtingen h.monterie@caop.nl 070-3765784 AFR/12.00132 nummer G.1.04 zaaknummer 13 maart 2012 verzenddatum Verslag van de vergadering van de werkgroep Algemene

Nadere informatie

Verslag van de vergadering van de werkgroep Postactieven op 16 februari 2016 in de Sophiezaal van het CAOP te Den Haag.

Verslag van de vergadering van de werkgroep Postactieven op 16 februari 2016 in de Sophiezaal van het CAOP te Den Haag. Leden van de werkgroep Postactieven van het Sectoroverleg Defensie Carina van Agten inlichtingen c.vanagten@caop.nl e-mail 0627595670 telefoonnummer PA/16.00119 nummer G.1.02 zaaknummer 25 februari 2015

Nadere informatie

bijlage Georganiseerd overleg sector Defensie Werkgroep Algemeen Personeelsbeleid

bijlage Georganiseerd overleg sector Defensie Werkgroep Algemeen Personeelsbeleid Georganiseerd overleg sector Defensie Werkgroep Algemeen Personeelsbeleid G.A. van Herpen-Bartlema Inlichtingen 070-376 57 79 telefoon t.vanherpen@caop.nl e-mail bijlage AP/14.00628 briefnummer G.1.03

Nadere informatie

Verslag van de vergadering van het SOD van vrijdag 2 oktober 2015 in de Baljuwzaal van het CAOP te Den Haag van uur.

Verslag van de vergadering van het SOD van vrijdag 2 oktober 2015 in de Baljuwzaal van het CAOP te Den Haag van uur. Drs. Carina L.D. 0627595670 van Agten inli chti tele c.vanagten@cao foo e- p.nl 0 mai bijl SOD/15.000 age( brie G.1.01 fnu zaa 6 oktober 2015 knu dat um Verslag van de vergadering van het SOD van vrijdag

Nadere informatie

Raad voor het Overheidspersoneelsbeleid. Overeenkomst inzake de Raad voor het Overheidspersoneelsbeleid

Raad voor het Overheidspersoneelsbeleid. Overeenkomst inzake de Raad voor het Overheidspersoneelsbeleid Raad voor het Overheidspersoneelsbeleid Overeenkomst inzake de Raad voor het Overheidspersoneelsbeleid Versie geldig vanaf 01 februari 2003 De minister van Binnenlandse Zaken, de minister van Onderwijs,

Nadere informatie

Agenda (REO/ )

Agenda (REO/ ) M. van Tyghem inlichtingen m.vantyghem@caop.nl 070-3765764 - bijlage(n) REO/13.00325 briefnummer G.1.33 zaaknummer 24 juni 2013 verzenddatum Verslag van de vergadering van de werkgroep Reorganisaties van

Nadere informatie

B^J&JXj^^L'Mtotl^tU *k«*^(*-a.iuislw^4uluw. ^ mi* si,b tu»< r

B^J&JXj^^L'Mtotl^tU *k«*^(*-a.iuislw^4uluw. ^ mi* si,b tu»< r 83d * H. Montérie inlichtingen h.monterie@caop.nl 070-3765784 AP/12.00091 nummer G. 1.03 zaaknummer 22 februari 2012 verzenddatum Verslag van de ingelaste vergadering van de werkgroep Algemeen Personeelsbeleid

Nadere informatie

Beoordeling. h2>klacht

Beoordeling. h2>klacht Rapport 2 h2>klacht Verzoeker klaagt over de reactie van de staatssecretaris van Financiën op zijn klacht dat bij de ondertekening van zijn aangifte voor de inkomstenbelasting 2007 ook de DigiD-code van

Nadere informatie

Van de zijde van de Centrales: J.J.H. van Hulsen (AC), M.C.G. Klaassen, R.W Schilperoort(ACOP), L.C. van der Hulst, J.A.

Van de zijde van de Centrales: J.J.H. van Hulsen (AC), M.C.G. Klaassen, R.W Schilperoort(ACOP), L.C. van der Hulst, J.A. Georganiseerd overleg sector Defensie Werkgroep Algemeen Personeelsbeleid G.A. van Herpen-Bartlema Inlichtingen 070-376 57 79 telefoon t.vanherpen@caop.nl e-mail 0 bijlage AP/15.00589 briefnummer G.1.03

Nadere informatie

3. Mededelingen en postbehandeling. Er is bericht van verhindering is ontvangen van de heren: Tuin, Piersma, Warnars, Hummel en Van Uggelen.

3. Mededelingen en postbehandeling. Er is bericht van verhindering is ontvangen van de heren: Tuin, Piersma, Warnars, Hummel en Van Uggelen. Datum: 18 juni 2015. Plaats: Vergaderzaal kantoor VBM te Den Helder. Bestuur: R. van der Pol. (voorzitter) W.J. Sanders. (secretaris) M. Huijsman. (afwezig) D. Warnars. (verhinderd) B. van Uggelen. (overwerk)

Nadere informatie

Georganiseerd overleg Defensie

Georganiseerd overleg Defensie Georganiseerd overleg Defensie Werkgroep Reorganisaties G.A. van Herpen-Bartlema inlichtingen t.vanherpen@caop.nl 070-3765779 bijlage(n) REO/15.00235 briefnummer 15 april 2015 verzenddatum Verslag van

Nadere informatie

Deel 2: basisregelingen

Deel 2: basisregelingen Deel 2: basisregelingen Inhoudsopgave 1. Overlegregeling 2. Regeling Tijd- en Plaatsonafhankelijk Werken Landelijk Arbeidsvoorwaardenoverleg Waterschappen 2013 1 Overlegregeling Overlegregeling Artikel

Nadere informatie

Agenda: (AP/ )

Agenda: (AP/ ) Georganiseerd overleg sector Defensie Werkgroep Algemeen Personeelsbeleid G.A. van Herpen-Bartlema Inlichtingen 070-376 57 79 telefoon t.vanherpen@caop.nl e-mail 0 bijlage AP/16.00011 briefnummer G.1.03

Nadere informatie

Verslaglegging: P.O. Loppies.

Verslaglegging: P.O. Loppies. Peter Schotman inlichtingen p.schotman@caop.nl 070-3765764 0 bijlage(n) REO/12.00936 briefnummer G.1.33 zaaknummer 30 november 2012 verzenddatum Verslag van de extra vergadering van de werkgroep Reorganisaties

Nadere informatie

Rapport. Datum: 22 september 2003 Rapportnummer: 2003/329

Rapport. Datum: 22 september 2003 Rapportnummer: 2003/329 Rapport Datum: 22 september 2003 Rapportnummer: 2003/329 2 Klacht Verzoeker klaagt erover dat het Centraal Justitieel Incasso Bureau (CJIB) de gegevens van het arrest van het gerechtshof Arnhem van 20

Nadere informatie

Rapport. Datum: 8 mei 2007 Rapportnummer: 2007/087

Rapport. Datum: 8 mei 2007 Rapportnummer: 2007/087 Rapport Datum: 8 mei 2007 Rapportnummer: 2007/087 2 Klacht Verzoeker klaagt er over dat gerechtsdeurwaarder X te Y de Groningse Kredietbank niet op de hoogte heeft gebracht van de rente die verzoeker over

Nadere informatie

Georganiseerd overleg Sector Defensie Werkgroep Algemene en Financiele Rechtstoestand

Georganiseerd overleg Sector Defensie Werkgroep Algemene en Financiele Rechtstoestand Georganiseerd overleg Sector Defensie Werkgroep Algemene en Financiele Rechtstoestand G.A. van Herpen-Bartlema inlichtingen 070-376 57 79 telefoon t.vanherpen@caop.nl e-mail 0 bijlage(n) AFR/12.00344 briefnummer

Nadere informatie

Georganiseerd overleg Sector Defensie Werkgroep Algemeen Personeelsbeleid

Georganiseerd overleg Sector Defensie Werkgroep Algemeen Personeelsbeleid Georganiseerd overleg Sector Defensie Werkgroep Algemeen Personeelsbeleid G.A. van Herpen-Bartlema inlichtingen 070-376 57 79 telefoon t.vanherpen@caop.nl e-mail 0 bijlage(n) AP/12.00819 briefnummer G.1.03

Nadere informatie

Verslag (bijzondere) Algemene Ledenvergadering v.v. WODAN van 30 maart 2015

Verslag (bijzondere) Algemene Ledenvergadering v.v. WODAN van 30 maart 2015 Verslag (bijzondere) Algemene Ledenvergadering v.v. WODAN van 30 maart 2015 Dagelijks bestuur Karel Evers John Martens (afwezig) Commissieleden Mirjam Frijters Jan de Koning Geert van Almen Functie Voorzitter

Nadere informatie

- C O N C E P T - M.M. van der Wyck-Helmer (VVD)

- C O N C E P T - M.M. van der Wyck-Helmer (VVD) - C O N C E P T - KORT VERSLAG VAN DE EXTRA OPENBARE VERGADERING VAN DE COMMISSIE SOCIALE INFRASTRUCTUUR, GEHOUDEN OP WOENSDAG 24 MAART 2010 OM 19.30 UUR IN DE RAADZAAL VAN HET GEMEENTEHUIS IN ZEVENBERGEN

Nadere informatie

Ziek bij ontslag Defensie zorgt voor inkomen

Ziek bij ontslag Defensie zorgt voor inkomen Ziek bij ontslag Defensie zorgt voor inkomen Inhoudsopgave pagina Ziek bij ontslag? 4 Langer ziek of eerder beter? 6 Uw aanvraag 9 Informeer ABP 10 Zorgloket 12 Meer informatie 14 ABP is er voor u 14

Nadere informatie

Aanwezig. Afwezig met bericht van verhindering

Aanwezig. Afwezig met bericht van verhindering Verslag van de vergadering van het Algemeen Bestuur van het Schadeschap luchthaven Schiphol, gehouden op 20 april 2016 in Commissiekamer 1 bij de Provincie Noord-Holland, Dreef 3, te Haarlem. Aanwezig

Nadere informatie

OPR Samenwerkingsverband Passend onderwijs PO Eindhoven

OPR Samenwerkingsverband Passend onderwijs PO Eindhoven OPR Samenwerkingsverband Passend onderwijs PO Eindhoven Verslag OPR vergadering d.d. 22 september 2016 CONCEPT 19:30 uur. Locatie: BS De Regenboog, Son en Breugel Aanwezig: dhr. J. Raijmakers Personeelsgeleding

Nadere informatie

NOTULEN VAN DE VERGADERING VAN DE WMO-RAAD ZANDVOORT D.D. 18 MAART 2013

NOTULEN VAN DE VERGADERING VAN DE WMO-RAAD ZANDVOORT D.D. 18 MAART 2013 NOTULEN VAN DE VERGADERING VAN DE WMO-RAAD ZANDVOORT D.D. 18 MAART 2013 Aanwezig : *de heren P. Brugman (voorz.), H. Wiedijk (secr.), J. Kerkman (pnnm.), T. Timmermans, F. Hoenderdos *de dames T. Boddaert

Nadere informatie

Tweede herziene agenda i.v.m. toevoeging agendapunten: 13 en 14

Tweede herziene agenda i.v.m. toevoeging agendapunten: 13 en 14 Den Haag, 22 Tweede herziene agenda i.v.m. toevoeging agendapunten: 13 en 14 Voortouwcommissie: vaste commissie voor Defensie Volgcommissie(s): BuHa-OS i.v.m. agendapunt 2 BuZa i.v.m. agendapunt 2 EU i.v.m.

Nadere informatie

Georganiseerd overleg Defensie

Georganiseerd overleg Defensie Georganiseerd overleg Defensie Werkgroep Reorganisaties G.A. van Herpen-Bartlema inlichtingen t.vanherpen@caop.nl 070-3765779 bijlage(n) REO/15.00088 briefnummer G.1.33 zaaknummer 3 februari 2015 verzenddatum

Nadere informatie

Georganiseerd Overleg Sector Defensie Werkgroep Reorganisaties Overleg d.d. 10 juli 2014

Georganiseerd Overleg Sector Defensie Werkgroep Reorganisaties Overleg d.d. 10 juli 2014 M. van Tyghem inlichtingen m.vantyghem@caop.nl Montérie 070-3765764 - bijlage(n) REO/14.00434 briefnummer G.1.33 zaaknummer 18 juli 2014 verzenddatum Verslag van de vergadering van de werkgroep Reorganisaties

Nadere informatie

Gaat het mis tussen een veteraan en een (overheids)instantie? Dan staan wij voor u klaar.

Gaat het mis tussen een veteraan en een (overheids)instantie? Dan staan wij voor u klaar. Gaat het mis tussen een veteraan en een (overheids)instantie? Dan staan wij voor u klaar. WAT DOET DE VETERANENOMBUDSMAN? Reinier van Zutphen de Veteranenombudsman Wat doet de Veteranenombudsman? Sinds

Nadere informatie

Aanwezig: Debbie Boeijen, Trudy van den Elzen, Kenny Essers, Hans van Geffen, Mariëtte Jansen, Hans van der Locht, Margriet Meijer.

Aanwezig: Debbie Boeijen, Trudy van den Elzen, Kenny Essers, Hans van Geffen, Mariëtte Jansen, Hans van der Locht, Margriet Meijer. GMR Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad secretariaat: p/a D.Boeijen Kerkstraat 72A 5411 BC Zeeland gmr@kiemuden.nl Notulen van de GMR-vergadering van 12-05-2014 Aanwezig: Debbie Boeijen, Trudy van

Nadere informatie

Besluitenlijst Commissie Regionale aangelegenheden, Economie en Financiën 13-03-2008

Besluitenlijst Commissie Regionale aangelegenheden, Economie en Financiën 13-03-2008 Besluitenlijst Commissie Regionale aangelegenheden, Economie en Financiën 13-03-2008 Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raadscommissie Regionale aangelegenheden, Economie en Financiën d.d.

Nadere informatie

VERSLAG van de vergadering van het BESTUUR, gehouden op woensdag 23 april 2014 vanaf 19.30 uur in het kantoor van de federatie te Tynaarlo.

VERSLAG van de vergadering van het BESTUUR, gehouden op woensdag 23 april 2014 vanaf 19.30 uur in het kantoor van de federatie te Tynaarlo. VERSLAG van de vergadering van het BESTUUR, gehouden op woensdag 23 april 2014 vanaf 19.30 uur in het kantoor van de federatie te Tynaarlo. Aanwezig : Voorzitter, Penningmeester, Secretaris, Ph Wedstrijden

Nadere informatie

Regeling melding vermoeden misstand (klokkenluidersregeling) BAR-organisatie

Regeling melding vermoeden misstand (klokkenluidersregeling) BAR-organisatie CVDR Officiële uitgave van BAR-organisatie. Nr. CVDR399024_1 16 mei 2017 Regeling melding vermoeden misstand (klokkenluidersregeling) BAR-organisatie Het Algemeen bestuur van de Gemeenschappelijke regeling

Nadere informatie

Geachte Commissaris van de Koning in Zeeland, Burgemeesters en wethouders en raadsleden van de Zeeuwse gemeenten, Vertegenwoordigers van defensie,

Geachte Commissaris van de Koning in Zeeland, Burgemeesters en wethouders en raadsleden van de Zeeuwse gemeenten, Vertegenwoordigers van defensie, 1. Geachte Commissaris van de Koning in Zeeland, Burgemeesters en wethouders en raadsleden van de Zeeuwse gemeenten, Vertegenwoordigers van defensie, Beste Veteranen, familieleden, vrienden en kennissen

Nadere informatie

AGENDA REGIETEAM RADEN LAND VAN CUIJK 14 DECEMBER 2011 Locatie: Cuijk (raadzaal) Aanvang: uur

AGENDA REGIETEAM RADEN LAND VAN CUIJK 14 DECEMBER 2011 Locatie: Cuijk (raadzaal) Aanvang: uur AGENDA REGIETEAM RADEN LAND VAN CUIJK 14 DECEMBER 2011 Locatie: Cuijk (raadzaal) Aanvang: 20.00 uur Nr. Agendapunt en voorstel Toelichting 1 Opening De heer Siroen (Cuijk) opent, als raadslid van de gastgemeente,

Nadere informatie

Georganiseerd overleg Sector Defensie Werkgroep Algemeen Personeelsbeleid

Georganiseerd overleg Sector Defensie Werkgroep Algemeen Personeelsbeleid Georganiseerd overleg Sector Defensie Werkgroep Algemeen Personeelsbeleid G.A. van Herpen-Bartlema inlichtingen 070-376 57 79 telefoon t.vanherpen@caop.nl e-mail 0 bijlage(n) AP/12.00535 briefnummer G1.03

Nadere informatie

OORDEEL. Het klachtenformulier is gedateerd 13 november 2008 en bij het secretariaat ingeboekt op 17 november 2008 onder nummer 80-2008.

OORDEEL. Het klachtenformulier is gedateerd 13 november 2008 en bij het secretariaat ingeboekt op 17 november 2008 onder nummer 80-2008. Dossiernummer 80-2008 OORDEEL Verzoeker De heer en mevrouw B. te Almelo Datum verzoek Het klachtenformulier is gedateerd 13 november 2008 en bij het secretariaat ingeboekt op 17 november 2008 onder nummer

Nadere informatie

Rapport. Datum: 13 juli 2006 Rapportnummer: 2006/241

Rapport. Datum: 13 juli 2006 Rapportnummer: 2006/241 Rapport Datum: 13 juli 2006 Rapportnummer: 2006/241 2 Klacht Verzoeksters klagen erover dat zij geen contact konden krijgen met de Visadienst kort verblijf van het Ministerie van Buitenlandse Zaken, ondergebracht

Nadere informatie

Geneeskundige verzorging voor (gewezen) militairen

Geneeskundige verzorging voor (gewezen) militairen Geneeskundige verzorging voor (gewezen) militairen Inhoudsopgave pagina Geneeskundige verzorging 4 Aanvullende verzorging 6 Aanvragen 8 Zorgloket 11 Meer informatie 14 ABP is er voor u 14 Veteranen 15

Nadere informatie