Georganiseerd overleg Sector Defensie. G.A. van Herpen-Bartlema inlichtingen telefoon

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Georganiseerd overleg Sector Defensie. G.A. van Herpen-Bartlema inlichtingen 070-376 57 79 telefoon t.vanherpen@caop.nl e-mail"

Transcriptie

1 Georganiseerd overleg Sector Defensie G.A. van Herpen-Bartlema inlichtingen telefoon 0 bijlage(n) SOD/ briefnummer G.1.01 zaaknummer 13 juni 2012 datum Verslag van de vergadering van het SOD van 12 juni 2012 (Sophiezaal van het Centrum voor Arbeidsverhoudingen - CAOP -, Lange Voorhout 13 te s Gravenhage, aanvang uur). Aanwezig: Van de zijde van Defensie: H. Hillen (minister van Defensie), W.A.G. van de Water (voorzitter), mw. N. M. Coorens-Hansen, R.A. van Deele, E.H. Dekker, A.J. van de Knaap, mw. S. Mol. Van de zijde van de Centrales: J.H. van Hulsen (AC), W. van den Burg (ACOP), J. Dirks, L.C. van der Hulst (CCOOP), R. Pieters(CMHF). Van de zijde van het secretariaat: G.A. van Herpen-Bartlema (CAOP). Agenda: 1. Opening en vaststelling agenda. 2. Vaststelling van het verslag van de vergadering van 15 mei 2012 (SOD/ ). 3. Regeling Inlossen ereschuld gewonde veteranen (SOD/ , plus Nota van Toelichting (SOD/ ). 4. Schadevergoeding militaire oorlogs- en dienstslachtoffers na 1 juli 2007 (SOD/ ), plus Nota van Toelichting (SOD/ ). 5. Rondvraag en sluiting.

2 Agendapunt 1: Opening, mededelingen en vaststelling agenda. De voorzitter opent de vergadering om uur. Spreker denkt dan vandaag, na een lange periode van overleg, de regelingen Ereschuld gewonde veteranen en Schadevergoeding militaire oorlogs- en dienstslachtoffers kunnen worden bekrachtigd. Het is mooi dat dit vóór de veteranendag gebeurt, zodat de veteranen die het betreft duidelijkheid kan worden verschaft. Spreker denkt dat er een goede regelgeving tot stand is gebracht voor de huidige doelgroep, maar ook voor de toekomstige doelgroep waarvan spreker hoopt dat deze zo klein mogelijk kan worden gehouden. Spreker geeft het woord aan de minister van Defensie. De heer Hillen dankt de aanwezigen voor het voorbereidend werk dat partijen aan deze regelingen hebben verricht. Het is prettig dat de regelingen kunnen worden afgehecht, dat daarvoor ook de middelen beschikbaar zijn en dat er een goede modus is gevonden om de regelingen te hanteren. Dat het een belangrijk en populair onderwerp is, moge ook blijken uit het optreden van de ombudsman, aldus spreker. Hij feliciteert de aanwezigen met het behaalde resultaat en merkt op dat met name de veteranen er op korte termijn voordeel van zullen hebben. Het is mooi dat de regeling vóór veteranendag gereed is. Spreker is ook blij dat alle randvoorwaarden in fiscale zin goed zijn afgehecht en hij spreekt de hoop uit dat het technisch snel in orde kan worden gemaakt. Terugkijkend naar de afgelopen kleine twee jaar, zijn er veel stappen gezet voor de veteranen. Spreker hoopt dat de uitwerking met evenveel inzet ter hand zal worden genomen als de totstandbrenging van de regeling. De heer Van den Burg memoreert dat hij destijds niet kon instemmen met een schadevergoeding voor mensen die vanaf 1 juli 2007 waren uitgezonden, omdat de regeling dan niet zou gelden voor mensen die vóór die periode beschadigd zijn geraakt, terwijl zij daarvan nu nog steeds dagelijks de gevolgen ondervinden. Volgens hem is het optreden van de nationale ombudsman niet voor niets geweest. Tijdens de overlegperiode over de schaderegeling heeft de ombudsman bemiddeld en er zodoende voor gezorgd dat de doelgroep werd bepaald. Daarna is men op zoek gegaan naar middelen om de ereschuld in te lossen. Spreker bedankt de minister voor het feit dat hij zich heeft ingespannen om deze middelen ook vrij te maken. Zeker gezien de huidige economische situatie, waar financiën toch altijd weer een discussiepunt zijn, stelt de ACOP het zeer op prijs dat mensen straks een schadevergoeding zullen ontvangen. Spreker is dan ook blij dat de discussie over de fiscaliteit van de uitkering van de baan is Al met al, is het niet alleen zakelijk gezien een mooie dag omdat er iets kan worden afgesloten, maar ook in emotioneel opzicht is het een mooie dag. Spreker vindt het namelijk belangrijk dat een grote groep mensen die er lang naar heeft uitgekeken, niet alleen het geld krijgt, maar ook het gevoel dat er mensen aan het werk zijn geweest om hen die erkenning te geven. De heer Van der Hulst heeft weinig aan toe te voegen aan de woorden van de vorige spreker. Hij meldt dat de voorzitter van de CCOOP vandaag niet aanwezig kan zijn, omdat deze bij de beroepsraad Defensie in Brussel zit. Vanaf de eerste dag heeft de CCOOP een duidelijke visie gehad over de schaderegeling. Het is een heugelijke dag, omdat het dossier kan worden gesloten en voor iedereen duidelijkheid is geschapen. Hij bedankt de minister voor het feit dat hij het geld hiervoor heeft vrijgemaakt. De CCOOP heeft altijd al gemeend dat het een maatschappelijk probleem is dat maatschappelijk gefinancierd zou moeten worden. Daarnaast spreekt spreker zijn grote waardering uit voor het feit dat het fiscaal goed geregeld is. De ombudsman moet volgens spreker bedankt worden voor zijn bemoeienis, waardoor de doelgroep kon worden bepaald. De totstandbrenging van de regeling is echter aan het sectoroverleg. De vorige HDP, de 2/5

3 heer Leijh, is veel dank verschuldigd omdat deze zich veel met dit dossier heeft bemoeid en daarin ook stappen heeft gemaakt. Spreker is blij dat de regeling vóór veteranendag rond is, maar die datum is voor de CCOOP geen must. Liever zorgvuldig dan snel, want het is een zeer belangrijk dossier en het gaat om een zeer belangrijke doelgroep, aldus spreker. De heer Van Hulsen vergelijkt de rol van de ombudsman met die van een voetbalscheidsrechter die vechtende partijen uit elkaar haalt en bemiddelt. Daarmee is zijn rol echter uitgespeeld want uiteindelijk maken overlegpartijen de regeling. Volgens spreker heeft iedereen zijn rol daarin gespeeld. Een aantal mensen is al genoemd en bedankt, maar spreker wil ook de mensen bedanken die zich achter de schermen hebben ingezet om de regeling te realiseren. Zeker als het gaat om de fiscaliteit komt hun dank toe. Ook de minister van financiën wordt gecomplimenteerd voor het te treffen arrangement. Spreker is blij dat het verleden kan worden afgesloten, waarbij hij zich wel realiseert dat de daadwerkelijke afsluiting misschien nog wel enige tijd zal duren omdat waarschijnlijk niet iedereen even blij zal zijn met de regeling die uiteindelijk tot stand is gekomen. Dat neemt niet weg dat spreker in hoge mate tevreden is over het bereikte resultaat, met name over het feit dat partijen uiteindelijk een structurele regeling tot stand hebben gebracht die rust en zekerheid geeft aan mensen die op uitzending worden gestuurd. Het is een totaalpakket geworden en dat was ook de wens van het AC. Spreker spreekt hiervoor nogmaals zijn dank uit. De heer Pieters heeft weinig toe te voegen aan de woorden van de vorige sprekers. Namens de CMHF spreekt hij zijn dank uit aan een ieder die betrokken is geweest bij de totstandbrenging van dit arrangement. Vandaag wordt een belangrijk en emotioneel dossier afgesloten. Het is goed dat er een regeling is die recht doet aan hetgeen betrokkenen is overkomen, maar volgens spreker zullen er ook mensen zijn die niet tevreden zijn met de regeling. Vanaf het begin af aan heeft de CMHF aangegeven dat het onmogelijk is dat 100% van de groep zich in de regeling zal kunnen vinden, maar partijen hebben hun uiterste best gedaan om zoveel mogelijk recht te doen aan hetgeen deze mensen toekomt. Spreker dankt een ieder hiervoor. De heer Hillen merkt tot slot op dat de minister van Financiën zich ook heeft ingespannen. Ten eerste voor het budget en vervolgens voor het feit dat de vergoedingen niet gefiscaliseerd worden. Agendapunt 2. Vaststelling van het verslag van de vergadering van 15 mei 2012 (SOD/ ). Dit agendapunt wordt doorgeschoven naar de volgende vergadering. Agendapunt 3. Regeling Inlossen ereschuld gewonde veteranen (SOD/ , plus Nota van Toelichting (SOD/ ). Agendapunt 4. Schadevergoeding militaire oorlogs- en dienstslachtoffers na 1 juli 2007 (SOD/ ), plus Nota van Toelichting (SOD/ ). Gezien het gestelde bij agendapunt 1, wordt geconcludeerd dat partijen overeenstemming hebben bereikt over bovenstaande regelingen. De voorzitter merkt op dat er nu de verplichting blijft om de regeling netjes uit te voeren. Vervolgens meldt hij dat afspraken zijn gemaakt over de communicatie. 3/5

4 De heer Hillen merkt op dat hij de Tweede Kamer middels een brief zal informeren. Daarnaast heeft hij een vriendenbrief aan de ombudsman geschreven waarin deze wordt bedankt voor zijn inspanningen. De centrales zullen hiervan een afschrift ontvangen. Agendapunt 5. Rondvraag en sluiting. Na het nemen van een aantal foto s en de afspraak dat de centrales via de mail de laatste versie krijgen van het persbericht, sluit de voorzitter de vergadering om uur. 4/5

5 Actiepuntenlijst bij verslag van de vergadering van het SOD van 15 mei en 20 mei 2012 Nr. Onderwerp (en evt. vindplaats Korte omschrijving van te nemen actie Evt. Voortgang van zaken 1. Gevolgen Kunduz/Lenteakkoord Verslag SOD , ap.1 (SOD/ ), 2. Aangepaste aanwijzing Toepassing vacaturebank i.r.t. NF Verslag SOD , ap.1 (SOD/ ), 3. Sluiting DAS Winkels Verslag SOD , ap.3 (SOD/ ),. T.z.t agenderen. T.z.t agenderen Voor het zomerreces nieuw voorstel aan centrales voorleggen 5/5

Georganiseerd overleg sector Defensie Werkgroep Algemeen Personeelsbeleid

Georganiseerd overleg sector Defensie Werkgroep Algemeen Personeelsbeleid Georganiseerd overleg sector Defensie Werkgroep Algemeen Personeelsbeleid G.A. van Herpen-Bartlema Inlichtingen 070-376 57 79 telefoon t.vanherpen@caop.nl e-mail bijlage AP/15.00126 briefnummer G.1.03

Nadere informatie

Georganiseerd Overleg Sector Defensie Technische Werkgroep Arbo & Veiligheid (TWAV) d.d. 17 september 2012

Georganiseerd Overleg Sector Defensie Technische Werkgroep Arbo & Veiligheid (TWAV) d.d. 17 september 2012 Technische Werkgroep Arbo & Veiligheid (TWAV) J. Tholenaar inlichtingen j.tholenaar@caop.nl 070-3765705 bijlagen TWAV/12.00740 nummer ZD.931.2 zaaknummer 9 oktober 2012 Verzenddatum email Verslag van het

Nadere informatie

Notulen Algemene Ledenvergadering Bouwvereniging Onze Woning (BVOW/Onze Woning) d.d. 18 december 2014

Notulen Algemene Ledenvergadering Bouwvereniging Onze Woning (BVOW/Onze Woning) d.d. 18 december 2014 Notulen Algemene Ledenvergadering Bouwvereniging Onze Woning (BVOW/Onze Woning) d.d. 18 december 2014 Tijd Plaats : 20.00 uur tot 22.30 uur : Speeltuinvereniging 110-Morgen, Minosstraat 6 te Rotterdam

Nadere informatie

Nr. Cluster Onderwerp Stukken (bijlagenr.)

Nr. Cluster Onderwerp Stukken (bijlagenr.) De voorzitter nodigt de leden van de Drechtraad uit voor de openbare vergadering van de Drechtraad die op dinsdag 15 januari 2013 in het Stadhuis, Stadhuisplein 1 te Dordrecht gehouden wordt van 19.30-23.00

Nadere informatie

Vereniging Deelnemersbelang Plantages Ghana - VDPG

Vereniging Deelnemersbelang Plantages Ghana - VDPG website: www.plantages-ghana.nl - mail: info@plantages-ghana.nl post: secretariaat VDPG - Postbus 30-4325 ZG Renesse - telefoon: 06.51582411 KvK: 17208456 - Bankrekening: 67.57.95.044 Vereniging Deelnemersbelang

Nadere informatie

Witte Molen N.V. Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders

Witte Molen N.V. Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders Witte Molen N.V. Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders Datum: 22 maart 2013 Locatie: Witte Molen N.V., Moleneind 2, 4268 GD Meeuwen Verslag: M.J. ter Heegde van Het Notuleercentrum Aanwezig:

Nadere informatie

Aanwezig: Afwezig: Agenda. Voor akkoord Commissiegriffier:

Aanwezig: Afwezig: Agenda. Voor akkoord Commissiegriffier: De leden: mevrouw B. Mulder-Veenema (Puur Noordwijk) de heer G.C. van der Pijl (Puur Noordwijk) de heer G.C. Duijndam (VVD/JES) de heer P.V. Duindam (VVD/JES) de heer B.J. van Hoek (VVD/JES) mevrouw M.O.

Nadere informatie

Verder geen vragen aan de orde zijnde, worden de notulen goedgekeurd en vastgesteld.

Verder geen vragen aan de orde zijnde, worden de notulen goedgekeurd en vastgesteld. Verslag Algemene Ledenvergadering d.d. Agendapunt / Bijlage Vergadering : Algemene Ledenvergadering NEVI Datum : 15 november 2013 Plaats : Green Village - Nieuwegein Aanvang : 15.00 uur Sluiting: 17.45

Nadere informatie

VERSLAG van de vergadering van het Wijk Overleg Platform Schollevaar op donderdag 17 juni 2004 om 19.30 uur in de Ontmoetingskerk.

VERSLAG van de vergadering van het Wijk Overleg Platform Schollevaar op donderdag 17 juni 2004 om 19.30 uur in de Ontmoetingskerk. VERSLAG van de vergadering van het Wijk Overleg Platform Schollevaar op donderdag 17 juni 2004 om 19.30 uur in de Ontmoetingskerk. Voorzitter Aanwezig mevrouw N. Steenwoerd 18 vertegenwoordigers van de

Nadere informatie

van de vergadering van de Statencommissie Bestuur, Financiën en Economie

van de vergadering van de Statencommissie Bestuur, Financiën en Economie Op te bergen in de band van 8 en 9 juni 2004 de leden van de commissie wordt verzocht hun eventuele opmerkingen binnen acht dagen na ontvangst aan de commissiegriffier mede te delen. van de vergadering

Nadere informatie

1. Opening. 2. Toekenning aandelen aan de Raad van Bestuur in 2013

1. Opening. 2. Toekenning aandelen aan de Raad van Bestuur in 2013 NOTULEN van de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Corbion nv op dinsdag 1 juli 2014, gehouden in het Steigenberger Airport Hotel Amsterdam, Schiphol-Oost 1. Opening De heer Markham

Nadere informatie

De voorzitter van het bestuur, de heer prof. dr. W. van Voorden, opent de vergadering om 16.00 uur en heet de aanwezigen welkom.

De voorzitter van het bestuur, de heer prof. dr. W. van Voorden, opent de vergadering om 16.00 uur en heet de aanwezigen welkom. Notulen van de Vergadering van Certificaathouders van de Stichting Administratiekantoor van aandelen Ballast Nedam, gehouden op woensdag van 16.00 17.25 uur in het kantoor van Ballast Nedam NV, Ringwade

Nadere informatie

mevrouw M. Horselenberg, burgemeester/voorzitter;

mevrouw M. Horselenberg, burgemeester/voorzitter; Raad van Lelystad ( 3 T 2009 N 455 NOTULEN van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Lelystad, gehouden op donderdag 11 juni 2009 te 19.00 uur in het Stadhuis te Lelystad. Aanwezig zijn:

Nadere informatie

Aandeelhouders kunnen in deze vergadering het woord voeren en stemrecht uitoefenen.

Aandeelhouders kunnen in deze vergadering het woord voeren en stemrecht uitoefenen. NOTULEN van de jaarlijkse Algemene Vergadering van New Sources Energy N.V., gehouden op vrijdag 27 maart 2015) in de ArenA Business Club, zaal Rome 96, Arena Boulevard 1, 1101 AX Amsterdam Zuidoost. 1.

Nadere informatie

Groningen). Afwezig: dhr. H.J. Kruithof (VVD)

Groningen). Afwezig: dhr. H.J. Kruithof (VVD) Verslag van de vergadering van de Statencommissie Bestuur en Financiën, gehouden op woensdag 3 september 2008 van 17.00 uur tot 20.20 uur in de Statenzaal van het Provinciehuis te Groningen. Aanwezig:

Nadere informatie

Concept verslag commissie Werk en Diversiteit d.d. 1 februari 2011 A4a

Concept verslag commissie Werk en Diversiteit d.d. 1 februari 2011 A4a A4a Aanwezig Voorzitter Commissiegriffier Commissieleden : M. v.d. Wiel : mw. H. Tjon-Kwan-Paw : mw. C. de Boer, D66/OZO; A. Bottse, VVD, A. Butt, CU; mw. A. Carr, PvdA; mw. M. Arnhem, PvdA; W. Eggink,

Nadere informatie

OPENBARE VERGADERING. van de raad der gemeente Alblasserdam op dinsdag 29 november 2011 des avonds om 19.30 uur in het raadhuis

OPENBARE VERGADERING. van de raad der gemeente Alblasserdam op dinsdag 29 november 2011 des avonds om 19.30 uur in het raadhuis OPENBARE VERGADERING van de raad der gemeente Alblasserdam op dinsdag 29 november 2011 des avonds om 19.30 uur in het raadhuis Aanwezig de leden: de heer R. van Lavieren (PvdA), de heer O. Yilmaz (PvdA),

Nadere informatie

NOTULEN van de openbare vergadering van de raad der gemeente Waalwijk, gehouden op 16 juli 2015

NOTULEN van de openbare vergadering van de raad der gemeente Waalwijk, gehouden op 16 juli 2015 NOTULEN van de openbare vergadering van de raad der gemeente Waalwijk, gehouden op 16 juli 2015 Voorzitter: Griffier: Plv. griffier: Aanwezig zijn de leden: Afwezig zijn de leden: de heer A.M.P. Kleijngeld,

Nadere informatie

Notulen van de openbare vergadering van de Raad van de gemeente Hoorn gehouden op 29 juni 2005 om 09.00 uur

Notulen van de openbare vergadering van de Raad van de gemeente Hoorn gehouden op 29 juni 2005 om 09.00 uur Notulen van de openbare vergadering van de Raad van de gemeente Hoorn gehouden op 29 juni 2005 om 09.00 uur Aanwezig 30 leden, te weten: de dames M.J.S. van Berkum-Schouten (CDA), M.L. Braam-Creebsburg

Nadere informatie

1. Opening De VOORZITTER opent de vergadering en heet de aanwezigen hartelijk welkom.

1. Opening De VOORZITTER opent de vergadering en heet de aanwezigen hartelijk welkom. Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Papendrecht, gehouden op 7 november 2002, aanvang 19.30 uur. Aanwezig: De heer C.J.M. de Bruin, burgemeester, voorzitter; De dames

Nadere informatie

1. Opening en mededelingen

1. Opening en mededelingen Verslag van de vergadering van de Statencommissie Bestuur en Financiën, gehouden op woensdag 12 november 2008 van 12.30 uur tot 14.17 uur in de Statenzaal van het Provinciehuis te Groningen. Aanwezig:

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2014 2015 32 852 Grondstoffenvoorzieningszekerheid Nr. 27 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld 8 juni 2015 De algemene commissie voor Buitenlandse

Nadere informatie

Vastgesteld verslag commissie Werk en Diversiteit d.d. 31 maart 2009

Vastgesteld verslag commissie Werk en Diversiteit d.d. 31 maart 2009 Aanwezig Voorzitter Commissiegriffier Commissieleden Portefeuillehouder Afwezig Verslag : mw. M. Tiggelaven (plv. vz) : mw. A. Jhinkoe-Rai : mw. A. Alcántara/PvdA, mw. M. Arnhem/PvdA, mw. A. Carr/PvdA,

Nadere informatie

'^:^=y' Registratienummer:

'^:^=y' Registratienummer: Statengriffie '^:^=y' Registratienummer: 1013841 van de openbare vergadering van Provinciale Staten van Flevoland gehouden op donderdag 17 juni 2010 om 19.30 uur in het Provinciehuis, Visarenddreef 1 Lelystad.

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2012 2013 33 605 VI Jaarverslag en slotwet Ministerie van Veiligheid en Justitie 2012 Nr. 12 VERSLAG VAN EEN WETGEVINGSOVERLEG Vastgesteld 11 juli 2013 De

Nadere informatie

VERSLAG VAN DE VERGADERING VAN DE RAAD DER GEMEENTE HAARLEM OP DONDERDAG 12 MEI 2011 OM 20.00 UUR

VERSLAG VAN DE VERGADERING VAN DE RAAD DER GEMEENTE HAARLEM OP DONDERDAG 12 MEI 2011 OM 20.00 UUR VERSLAG VAN DE VERGADERING VAN DE RAAD DER GEMEENTE HAARLEM OP DONDERDAG 12 MEI 2011 OM 20.00 UUR Voorzitter: DD Griffier: Wethouders: de heer J.J. Visser mevrouw I. van Tienhoven de heer E.P. Cassee,

Nadere informatie

Royal Delft Group 2010 Algemene vergadering van Aandeelhouders

Royal Delft Group 2010 Algemene vergadering van Aandeelhouders Royal Delft Group 2010 Algemene vergadering van Aandeelhouders Datum: 24 mei 2011 Locatie: Rotterdamseweg 196 te Delft Verslag: Astrid Teunissen-Pronk Aanwezig van Raad van Commissarissen en directie:

Nadere informatie

Beoordeling Bevindingen. h2>klacht

Beoordeling Bevindingen. h2>klacht Rapport 2 h2>klacht Verzoekster klaagt erover dat het Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen (LBIO) te Rotterdam sinds de overname van de inning van de kinderalimentatie per 15 november 1996 onvoldoende

Nadere informatie

De commissieleden hebben een advies gekregen over de programmabegroting. De voorzitter stelt voor dit als laatste agendapunt te bespreken.

De commissieleden hebben een advies gekregen over de programmabegroting. De voorzitter stelt voor dit als laatste agendapunt te bespreken. Verslag van de vergadering van de Statencommissie Bestuur en Financiën, gehouden op woensdag 04 juni 2008 van 17.45 uur tot 20.20 uur in de Statenzaal van het Provinciehuis te Groningen. Aanwezig: dhr.

Nadere informatie

CONCEPTVERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG OVER:

CONCEPTVERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG OVER: algemeen overleg/armoede- en schuldenbeleid d.d. 27 november 2013/SZW blz. 1 CONCEPTVERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG OVER: Armoede- en schuldenbeleid Desgewenst kunt u correcties in de weergave van uw

Nadere informatie