Geneesmiddel- en toxicologische bepalingen laboratorium Klinische Farmacie en Toxicologie MUMC+

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Geneesmiddel- en toxicologische bepalingen laboratorium Klinische Farmacie en Toxicologie MUMC+"

Transcriptie

1 Geneesmiddel- en toxicologische bepalingen laboratorium Klinische Farmacie en Toxicologie Openingstijden laboratorium: werkdagen: uur. Adres: Academisch Ziekenhuis Maastricht Postbus AZ Maastricht Opvragen uitslagen: zie SAP óf via telefoon: Doseeradviezen: zie SAP (klik op tekst onder uitslagen in kolom opmerkingen vakspecialist ) of laboratoriumapotheker telefoon: Sterk afwijkende uitslagen worden door de ziekenhuisapotheker van een advies voorzien. In ieder geval voor de antibiotica gentamicine en vancomycine. Zo nodig wordt met behulp van de computer en populatieparameters berekend hoe de dosering aangepast zou moeten worden om de in de literatuur als gewenst aangegeven concentraties te bereiken. Hierbij moet worden opgemerkt, dat de onderbouwing van het "therapeutisch venster" van lang niet alle geneesmiddelen even "hard" is. Er bestaat grote interindividuele variabiliteit en afwijkingen naar boven en beneden zijn mogelijk. Het advies wordt binnen werktijden verstrekt middels de LISinformatie systemen LABOSYS en SAP. Buiten werktijden wordt dit advies telefonisch verstrekt. SAP codes: (i) als uitslag betekent dat het monster op het laboratorium ontvangen en ingeschreven is, maar nog niet geanalyseerd. (p) voor een uitslag betekent dat de uitslag voorlopig is en de eindautorisatie nog niet heeft plaatsgevonden. Aanvragen analyses Bloed opvangen in (groene) natrium heparinebuis: Uitzonderingen zijn: Ciclosporine A, tacrolimus, sirolimus, everolimus en mycofenolzuur altijd in een EDTA buis (paars). Aanvraagformulier volledig invullen: ponsafdruk met patiëntgegevens, het te bepalen geneesmiddel, de toedieningstijden van het geneesmiddel, de tijd en datum van afname, dosering, verpleegafdeling en sein aanvragend arts vermelden. Op het etiket van de bloedbuis dient vermeld te zijn: naam en geboortedatum patiënt, afnametijd en datum en indien relevant DAL of TOP of TUSSEN spiegel. Geïdentificeerd monster en ingevuld aanvraagformulier deponeren in de monster koelkast van het laboratorium Klinische Farmacie (buiten werktijd is de toegangsdeur te openen met de smartcard). Het laboratorium bevindt zich op nivo 0 in bouwdeel E2. Monsters van externe instellingen moeten per post in de juiste verpakking voor biologische monsters naar het laboratorium worden verstuurd. De geneesmiddelen van de routinebepalingen zijn voldoende stabiel en er zijn geen speciale voorzorgen ten aanzien van de temperatuur tijdens een normale verzendperiode nodig.

2 Analyse afhandeling: Bepalingen die worden verricht (zie tabel) en die op een werkdag voor uur worden aangeboden aan het laboratorium, worden dezelfde dag nog bepaald. Op zaterdag worden ook de e bepalingen verricht, echter de uiterste aanlevertijd is dan uur. Aanvragen voor ciclosporine A, tacrolimus, sirolimus en everolimus dienen op werkdagen voor u aangeboden te worden. Op zaterdag zo snel mogelijk na afname. Aanvragen die buiten deze tijden worden aangeboden worden de eerst volgende werkdag verwerkt. Uiteraard vallen cito aanvragen buiten deze regeling, zie Spoed (cito) bepalingen Routine bepalingen op werkdagen Een aantal geneesmiddelen wordt routinematig of op vaste werkdagen bepaald: zie tabel. De tabel bevat tevens de belangrijkste gegevens. Alle in de in de tabel genoemde bepalingen zijn gevalideerd. Spoed (cito) bepalingen: tijdens openingstijden: alleen na overleg met de laboratoriumapotheker: telefoon: / sein: buiten openingstijden: alleen na overleg met dienstdoende ziekenhuisapotheker: oproep via telefooncentrale Niet routinebepalingen Niet routinebepalingen kunnen niet zonder meer in behandeling genomen worden. Indien bepaling van geneesmiddelen, die niet in de lijst routinebepalingen voorkomen, gewenst wordt, moet altijd eerst contact worden opgenomen met de ziekenhuisapotheker laboratorium (tel ). In overleg zal de aanvraag worden bekeken en naar een mogelijke oplossing worden gezocht. Afname materiaal Na afname moet het materiaal zo snel mogelijk naar de monsterkoelkast van het laboratorium Klinische Farmacie. Indien dit niet mogelijk is, opslag in de koelkast van de afdeling. De monsters van de routinebepalingen zijn in de koelkast tenminste 24 uur goed houdbaar. Verzenden monsters van buiten het ziekenhuis De routine bepalingen moeten verstuurd worden in speciale verpakking voor biologische monsters. De geneesmiddelen van de routinebepalingen zijn voldoende stabiel en er zijn geen speciale voorzorgen ten aanzien van de temperatuur tijdens een normale verzendperiode nodig.

3 Toxicologie advies en analyses Bij vermoeden van intoxicatie met bekende of onbekende (genees)middelen, kan onderzoek van plasma, urine of ander materiaal wenselijk zijn. Inlichtingen en adviezen in deze zijn te verkrijgen bij de ziekenhuisapotheker / toxicoloog ( ) van het laboratorium of, buiten kantooruren, bij de dienstdoende (ziekenhuis)apotheker (oproepbaar via telefooncentrale). Voor de toxicologische bepaling / screening zijn de volgende maatregelen te treffen: 1. Neem contact op met de ziekenhuisapotheker laboratorium. 2. Bloedafname: 2 buizen van 10 ml heparinebloed (groene buis). 3. Urine: zo mogelijk de eerste portie (drugs worden alleen in urine bepaald). 4. Ander materiaal: uitsluitend na overleg (eerste portie maagspoelsel tot daarna bewaren). 5. Verzamel zoveel mogelijk materiaal (monsters) en gegevens rond de patiënt. 6. Vermeld op het aanvraagformulier zoveel mogelijk van de gevraagde gegevens. 7. Materiaal en formulier naar het laboratorium voor Klinische Farmacie en Toxicologie sturen. Het laboratorium bevindt zich op nivo 0 in bouwdeel E2. 8. Bloed, urine en ander materiaal plaatsen in de daarvoor bestemde monster koelkast van het laboratorium. Informatie over intoxicaties: 1) Ziekenhuisapotheker laboratorium of dienstdoende apotheker ) website van de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuisapothekers, Nederlands Vergiftigingen Informatiecentrum, Internistenvereniging 3) Het Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum:

4 Overzicht routine bepalingen ANTIBIOTICA Materiaal 1) Therapeutische Afnametijdstip 3) Gentamicine S/P, 4 ml (bij volwassenen 5 7 mg/kg) Top: mg/l Dal: < 0,5 1 mg/l Tus: interpretatie na berekening Bepalings dag 4) Gentamicine (bij endocarditis 3mg/kg) Gentamicine (bij hemodialyse: start 2 3 mg/kg eenmalig na dialyse, onderhoud + 1,5 mg/kg na elke dialyse) Gentamicine neonaten, dosering afhankelijk GA en PNA Tobramycine (Bij Cystic fibrose 2 dd 5 mg/kg) Tobramycine (bij Cystic fibrose 1 dd 10 mg/kg) S/P, 4 ml S/P, 4 ml S/P, 0,1 ml S/P, 4 ml S/P, 4 ml Top: 9 13 mg/l Dal < 1 mg/l D1 ca. 3 mg/l D2 ca. 1 mg/l T 8 10 mg/l Top 5 12 mg/l; Dal < 1 mg/l Cystic fibrose: Top mg/l Dal < 0,5 1 mg/l (NVZA tdm profiel versie 2005) Cystic fibrose: Top mg/lv Dal < 1 mg/l (NVZA tdm profiel versie 2005) Amikacine S/P, 4 ml Top mg/l Dal 0 5 mg/l Vancomycine S/P, 4 ml Top: mg/l Dal: mg/l Tox: > 20 mg/l Vancomycine neonaten, dosering afhankelijk PCA en PNA S/P, 0,1 ml Top mg/l; Dal 5 10 mg/l D1 voor dialyse D2 na dialyse T 0,5 uur na de gift na dialyse 1 uur na einde inlopen infuus (2 uur). NB: patiënt wordt ingesteld op dalspiegels!! Topspiegel alleen voor kinetische berekeningen. Direct na start spiegels bepalen. NB steady state dalspiegels worden bereikt na drie giften.

5 Afnametijdstip 3) ANTIBIOTICA Materiaal 1) Therapeutische Bepalings dag 4) Voriconazol S/P 4 ml Dal 2 6 mg/l dalspiegel. Wordt extern bepaald ANTIVIRALE MIDDELEN Materiaal 1) Therapeutische Afnametijdstip 3) Atazanavir S/P, 10 ml Zie: Dalspiegel of zie tm (bepaling door extern lab) Efavirenz Idem idem idem Eenmaal per week Lopinavir idem idem idem idem Nelfinavir idem idem idem idem Nevirapine idem idem idem idem Saquinavir idem idem idem idem Afnametijdstip 3) ANTIDEPRESSIVA Materiaal 1) Therapeutische Amitriptyline + m S/P 10 ml µg/l dalspiegel Dinsdag en Nortriptyline S/P 10 ml µg/l dalspiegel Dinsdag en Imipramine + m S/P 10 ml µg/l dalspiegel Dinsdag en Clomipramine + m S/P 10 ml µg/l dalspiegel Dinsdag en Citalopram S/P 10 ml µg/l dalspiegel Fluoxetine + m S/P 10 ml µg/l dalspiegel Fluvoxamine S/P 10 ml µg/l dalspiegel Paroxetine S/P 10 ml µg/l dalspiegel Sertraline S/P 10 ml µg/l dalspiegel Venlafaxine + m S/P 10 ml µg/l dalspiegel Carbamazepine S/P 4 ml 4 10 mg/l dalspiegel Dagelijks Valproinezuur S/P 4 ml mg/l dalspiegel Dagelijks Lithium S/P 4 ml acute manie: 0,8 1,2 mmol/l Profylaxe : 0,6 0,8 mmol/l Geriatrie : 0,4 0,8 mmol/l Spiegel 12 uur na inname Dagelijks, aanleveren voor uur Afnametijdstip 3) PSYCHOFARMACA Materiaal 1) Therapeutische Clozapine S/P, 10 ml µg/l dalspiegel Dinsdag en Olanzapine S/P, 10 ml > 10 µg/l dalspiegel

6 Afnametijdstip 3) ANTI EPILEPTICA Materiaal 1) Therapeutische Carbamazepine S/P, 4 ml 4 10 mg/l dalspiegel Dagelijks Clobazam + S/P, 10 ml µg/l dalspiegel desmethyl 1 4 mg/l desmethyl) Fenytoine S/P, 4 ml 8 20 mg/l dalspiegel Dagelijks Fenytoine vrije S/P, 10 ml 0,5 2 mg/l dalspiegel fractie Fenobarbital S/P, 4 ml mg/l dalspiegel Dagelijks Lamotrigine S/P, 4 ml 1,5 15 mg/l dalspiegel Maandag Levetiracetam S/P, 4 ml 5 25 mg/l (NVZA) dalspiegel Wordt extern bepaald Oxcarbazepine / S/P, 4 ml mg/l dalspiegel monohydroxycarba zepine Topiramaat S/P, 4 ml 6 20 mg/l (VU) dalspiegel Wordt extern bepaald Valproinezuur S/P, 4 ml mg/l dalspiegel Dagelijks CYTOSTATICA / IMMUNO SUPPRESSIVA Materiaal 1) Therapeutische Afnametijdstip 3) Methotrexaat S/P, 4 ml Volgens protocol Bijv 48 uur na toediening Dagelijks Mycofenolzuur B, 4 ml Voorkeur: AUC = 30 Verkorte curve T = 0, 0,5 Dagelijks 60 mg/l.h. Alternatief dalspiegel: 1 3 mg/l en 2. Ciclosporine B, 4 ml Zie protocol dalspiegel Dagelijks Tacrolimus B, 4 ml 5 15 µg/l en volgens Dalspiegel of verkorte Dagelijks protocol AUC (T = 0,2 en 4 uur Tacrolimus 2 spots Zie protocol Volgens protocol Woensdag bloedspot Sirolimus B, 4 ml Afhankelijk indicatie Dalspiegel Dinsdag en Everolimus B, 4 ml Afhankelijk indicatie Dalspiegel Dinsdag en Afnametijdstip 3) OVERIGE Materiaal 1) Therapeutische GENEESMIDDELEN referentiewaarde. 2) Azathioprine of 6 Mercaptopurine P 20 ml 6 TGN en 6 MMPR < 6000 pmol/8x10 8 rode bloedcellen Niet van belang Volgens afspraak. Wordt extern bepaald. Digoxine S/P 4 ml 0,8 2,0 μg/l Dalspiegel. Tenminste Dagelijks

7 12 uur na inname Theofylline S/P 4 ml 5 15 mg/l dalspiegel Dagelijks Amiodaron + desethylamiodaron S/P 10 ml 0,5 2,5 mg/l (som 1 5 mg/l) Dalspiegel Afname tijdstip 3) TOXICOLOGIE Materiaal 1) Therapeutische referentiewaarde. 2) Drugscreen urine: U, 10 ml alle werkdagen opiaten, cocaine, cannabis, benzodiazepines, amfetamines, methadon, barbituraten Opiaten Afkapwaarde 300 µg/l alle werkdagen Cocaine Afkapwaarde 300 µg/l alle werkdagen Amfetaminen/MD Afkapwaarde 1000 alle werkdagen MA µg/l Methadone Afkapwaarde 300 µg/l alle werkdagen Metabolite Afkapwaarde 100 µg/l alle werkdagen methadone EDDP benzodiazepinen Afkapwaarde 200 µg/l alle werkdagen barbituraten Afkapwaarde 200 µg/l alle werkdagen Ethanol (alleen) P, 10 ml Zie alle werkdagen Ethanol / methanol P, 10 ml / isopropylalcohol Ethyleenglycol P, 10 ml Zie Gamma P, 10 ml Zie hydroxyboterzuur Barbituraten P, 4 ml Benzodiazepinen P, 4 ml Laxantia U, 10 ml Diuretica U, 10 ml Paracetamol P, 4 ml Zie Salicylzuur P, 4 ml Zie Toxicologische screening (STIP) P, 20 ml geneesmiddelen 1) Materiaal P = Plasma: bloed opvangen in heparinebuis B = Volbloed: bloed opvangen in EDTA buis S = Serum: bloed opvangen in stol buis U = Urine

8 2) Therapeutische referentiewaarden De referentiewaarden in de tabel zijn, tenzij anders aangegeven, afkomstig uit het Farmacotherapeutisch Kompas, hoofdstuk Toxicologie. Uitslagen worden vermeld in mg/l, indien anders wordt dit vermeld. Vermeld worden steady state concentraties. Dit is het geval bij geneesmiddelen met een halfwaardetijd voor eliminatie, die groter is dan het doseringsinterval. Zonder oplaaddosis duurt het ongeveer 3 x de halfwaardetijd tot de steady state concentratie wordt bereikt. Bij sommige geneesmiddelen worden Top (T), Dal (D) of tussenconcentraties (TU) gemeten. Top is een half tot een uur na einde IV toediening Dal is vlak voor volgende gift Tussenspiegel is een spiegel afgenomen tussen top en dal. Metaboliet = m 3) Afnametijdstip Voor geneesmiddelen in steady state is het afnametijdstip meestal van minder groot belang. Als indicatie wordt door ons als afnametijd afname vlak voor volgende gift geadviseerd. Dit geldt expliciet voor de immunosuppressiva. Voor antibiotica zoals gentamicine, tobramycine, amikacine en vancomycine worden top en dalspiegels aangehouden. Voor tussenspiegels is vermelden afnametijdstip essentieel. Indien dit niet bekend is, is de uitslag niet te interpreteren. 4) Bepalingsdag Dagelijks: werkdagen, bepalingen vanaf uur worden dezelfde dag nog bepaald. Wekelijks: bepalingen worden meestal op een vaste dag in de week bepaald. Omdat deze soms kan variëren, is het beste hiernaar te informeren. : voor deze bepalingen is geen vaste bepalingsdag. Gestreefd wordt te bepalen binnen twee weken, tenzij anders is afgesproken met de aanvrager. Externe aanvragers: uitgangspunten zijn: alléén routinebepalingen en de bepalingen moeten kunnen meelopen met bepalingen (er worden geen bepalingen alléén voor externe instellingen verricht). Rapportage per post of via e mail. In overleg kunnen eventueel andere afspraken worden gemaakt.

Doseeradviezen: zie SAP (klik op tekst onder uitslagen in kolom opmerkingen vakspecialist ) of laboratoriumapotheker telefoon: 043-3874722.

Doseeradviezen: zie SAP (klik op tekst onder uitslagen in kolom opmerkingen vakspecialist ) of laboratoriumapotheker telefoon: 043-3874722. Geneesmiddel- en toxicologische bepalingen laboratorium Klinische Farmacie en Toxicologie Openingstijden laboratorium: werkdagen: 8.30-17.00 uur. Adres: Academisch Ziekenhuis Maastricht Postbus 5800 6202

Nadere informatie

Assortiment laboratorium apotheek

Assortiment laboratorium apotheek Abacavir Geen specifiek tijdstip 4GRN 2 ml 45 dagen Maandelijks Algemeen Dal afhankelijk van tijdstip Aceton Bij binnenkomst patient 4ROO / 4GRN / 1RMC 1 ml 1 dag Op aanvraag Algemeen Top 0 0,2 g/l Amikacine

Nadere informatie

Reikwijdte Bestemd voor interne (NWZ specialisten) en externe aanvragers

Reikwijdte Bestemd voor interne (NWZ specialisten) en externe aanvragers Doel Aanwijzingen voor het aanvragen van bloed- en urinespie bepalingen van geneesmiddelen in geval van therapeutic drug monitoring (reguliere controle) of toxicologie. Reikwijdte Bestemd voor interne

Nadere informatie

Sectie Kwaliteitsbewaking Klinische Geneesmiddelanalyse en Toxicologie. Beleidsplan 2010-2012

Sectie Kwaliteitsbewaking Klinische Geneesmiddelanalyse en Toxicologie. Beleidsplan 2010-2012 Sectie Kwaliteitsbewaking Klinische Geneesmiddelanalyse en Toxicologie Opgericht te Den Haag 12 april 1984 Beleidsplan 2010-2012 Missie De sectie Kwaliteitsbewaking Klinische Geneesmiddelanalyse en Toxicologie

Nadere informatie

Deze bijlage is geldig van: 13-07-2015 tot 01-08-2018 Vervangt bijlage d.d.: 30-07-2014

Deze bijlage is geldig van: 13-07-2015 tot 01-08-2018 Vervangt bijlage d.d.: 30-07-2014 Wethouder Jansenlaan 90 3844 DG Harderwijk Nederland Locatie waar activiteiten onder accreditatie worden uitgevoerd Hoofdkantoor Flexibele scope 1 Medisch werkveld: Trombo-embolische ziekte Met inachtneming

Nadere informatie

Veranderende analysemethoden voor TDM (geneesmiddelconcentraties in humane matrices) en klinische en forensische toxicologie

Veranderende analysemethoden voor TDM (geneesmiddelconcentraties in humane matrices) en klinische en forensische toxicologie LAB-Analyse Analyse 30 oktober 2008, De Kuip Rotterdam Veranderende analysemethoden voor TDM (geneesmiddelconcentraties in humane matrices) en klinische en forensische toxicologie Implementatie van de

Nadere informatie

Nieuwsbrief Commissie Analyse en Toxicologie (CAT)

Nieuwsbrief Commissie Analyse en Toxicologie (CAT) Nieuwsbrief Commissie Analyse en Toxicologie (CAT) April 2011 Jaargang 5, nummer 1 RUBRIEK NIEUWS Jaarverslag 2010 De activiteiten van de CAT in 2010 - organisatie van de PUOZ labdag - organisatie 2 workshops

Nadere informatie

Instructie voor de interpretatie van de urinecontroles. Teamleiding laboratorium SHO Centra voor medische diagnostiek 088-999 7001

Instructie voor de interpretatie van de urinecontroles. Teamleiding laboratorium SHO Centra voor medische diagnostiek 088-999 7001 Instructie voor de interpretatie van de urinecontroles Teamleiding laboratorium 088-999 7001 ALGEMEEN De uitvoering van de urinecontroles kan geschieden met behulp van sneltesten of een analyse door het

Nadere informatie

Laboratioriumbepalingen AMC Apotheek

Laboratioriumbepalingen AMC Apotheek amfetaminen (in urine) speed, XTC, crystal, ice urine, buiscode: URI9 5 ml (volwassenen), 1 ml (neonaten) Afnamecondities: bij voorkeur ochtendurine Bepalingsfrequentie: 1 x per week op donderdag of in

Nadere informatie

B-4.4-c. Richtlijnen voor Urine-analyses op Druggebruik 14-09-2004 01 14-09-2007. Apotheek Gelre ziekenhuizen Pagina: 1 van 5

B-4.4-c. Richtlijnen voor Urine-analyses op Druggebruik 14-09-2004 01 14-09-2007. Apotheek Gelre ziekenhuizen Pagina: 1 van 5 Apotheek Gelre ziekenhuizen Pagina: 1 van 5 Chain of Custody Het is belangrijk dat de gecontroleerde Cliënt is verzekerd van een juiste gang van zaken tijdens een drugscontrole. Deze gang van zaken wordt

Nadere informatie

Schakels in de zorg14 en 31 oktober 2013 Medicatietoediening op Intensive Care

Schakels in de zorg14 en 31 oktober 2013 Medicatietoediening op Intensive Care Schakels in de zorg14 en 31 oktober 2013 Medicatietoediening op Intensive Care Dr. Nicole Hunfeld ziekenhuisapotheker Intensive Care Volwassenen De keerzijde? 1250 doden per jaar door geneesmiddelen voorgeschreven

Nadere informatie

BEPALINGEN EN REFERENTIEWAARDEN KLINISCH FARMACEUTISCH en TOXICOLOGISCH LABORATORIUM

BEPALINGEN EN REFERENTIEWAARDEN KLINISCH FARMACEUTISCH en TOXICOLOGISCH LABORATORIUM KLINICH FARMACETICH en TOXICOLOGICH LABORATORIM Therapeutisch Txisch vanaf Mnstersrt. Acencumarl Acetn Acetn DM Acetn alchlist Aciclvir (iv) Alprazlam Amfetamine Amfetamine (ID imm.) Amfetamine (ID bevest)

Nadere informatie

Informatie over laboratoriumdiensten van het Antonius Ziekenhuis. - eerstelijnsaanvragers -

Informatie over laboratoriumdiensten van het Antonius Ziekenhuis. - eerstelijnsaanvragers - Informatie over laboratoriumdiensten van het Antonius Ziekenhuis - eerstelijnsaanvragers - Versie 1. Juni 2015 1. Algemeen 2. Klinisch chemici & medisch leider trombosedienst Dr. D. Hardeman 0515-488503

Nadere informatie

Ciclosporine A bepaling op de LC-MS/MS

Ciclosporine A bepaling op de LC-MS/MS Ciclosporine A bepaling op de LC-MS/MS Abdel Chahbouni en René Vos Laboratorium Klinische Farmacologie en Apotheek VU medisch centrum De Boelelaan 1117 a.chahbouni@vumc.nl Fig.1 Ciclosporine A Inleiding

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Laboratoriumonderzoek voor externe aanvragers

Algemene Voorwaarden Laboratoriumonderzoek voor externe aanvragers Algemene Voorwaarden Laboratoriumonderzoek voor externe aanvragers Reinier Haga Medisch Diagnostisch Centrum Het laboratoriumonderzoek dat wordt uitgevoerd binnen het Reinier Haga Medisch Diagnostisch

Nadere informatie

MDMA-doden bij het NFI. Dr. Klaas Lusthof Forensisch Toxicoloog NFI

MDMA-doden bij het NFI. Dr. Klaas Lusthof Forensisch Toxicoloog NFI MDMA-doden bij het NFI Dr. Klaas Lusthof Forensisch Toxicoloog NFI 10 juni 2015 Forensische Toxicologie binnen het NFI 2 Afdeling medisch forensisch onderzoek 60 medewerkers Toxicologen: 7 Lab toxicologie

Nadere informatie

Type tubes. Amikacin 2X S Piek :30 à 1 uur na einde van de perfusie Dal : juist vóór een nieuwe dosis. Amiodarone 1 H ou S Juist vóór een nieuwe dosis

Type tubes. Amikacin 2X S Piek :30 à 1 uur na einde van de perfusie Dal : juist vóór een nieuwe dosis. Amiodarone 1 H ou S Juist vóór een nieuwe dosis v 17 Analyse Aantal tubes Type tubes Speciale voorzorgen ACTH 1 E Na afname de tube onmiddellijk op ijs vervoeren, in het labo koud centrifugeren, plasma invriezen. Aldosterone 1 S of E geen Amikacin 2X

Nadere informatie

Aanname, behandeling en afgifte semen t.b.v. IUI versie 8 15 april 2014

Aanname, behandeling en afgifte semen t.b.v. IUI versie 8 15 april 2014 Procedure Aanname, behandeling en afgifte semen t.b.v. IUI versie 8 15 april 2014 wijziging t.a.v. versie 7 algemeen 6 enkele tekstuele aanpassingen aangepast: literatuurlijst 22-5-2014 Provisorische wijziging

Nadere informatie

Lab4Apo Gebruikershandleiding

Lab4Apo Gebruikershandleiding Lab4Apo Gebruikershandleiding Gebruikershandleiding 2013 E.Novation B.V. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden openbaar gemaakt of verveelvoudigd, opgeslagen in een dataverwerkend

Nadere informatie

Cover Page. The handle http://hdl.handle.net/1887/29755 holds various files of this Leiden University dissertation.

Cover Page. The handle http://hdl.handle.net/1887/29755 holds various files of this Leiden University dissertation. Cover Page The handle http://hdl.handle.net/1887/29755 holds various files of this Leiden University dissertation. Author: Moes, Dirk Jan Alie Roelof Title: Optimizing immunosuppression with mtor inhibitors

Nadere informatie

Van STIP chromatografie naar SPE extractie is een kleine stap...

Van STIP chromatografie naar SPE extractie is een kleine stap... Van STIP chromatografie naar SPE extractie is een kleine stap... Als het verhaal in het vorige extract begrepen is dan klinkt de titel van dit hoofdstuk niet zo vreemd. Uitgelegd is dat de zure/neutrale

Nadere informatie

THERAPEUTIC DRUG MONITORING Nederlandse Vereniging van Ziekenhuisapothekers - Commissie Analyse & Toxicologie

THERAPEUTIC DRUG MONITORING Nederlandse Vereniging van Ziekenhuisapothekers - Commissie Analyse & Toxicologie Fenytoïne Geldt voor Indicatiegebied: Monstermateriaal Afnametijdstip Bewaarcondities Inzending Interpretatie doelgroepen: volwassenen, kinderen, dialysepatiënten, patiënten met lever- en of nierfunctiestoornissen

Nadere informatie

Bepalingen Apotheek Laboratorium referentiewaarden Versie oktober 2015

Bepalingen Apotheek Laboratorium referentiewaarden Versie oktober 2015 NB: Betreft referentiewaarden bij volwassenen, voor referentiewaarden bij kinderen zie www.kinderformularium.nl Referentiewaarden gelden i.p. voor dalspiegels, dwz een geneesmiddelspiegel vlak voor een

Nadere informatie

Drug Facilitated Sexual Assault. dr. Ingrid Bosman, toxicoloog

Drug Facilitated Sexual Assault. dr. Ingrid Bosman, toxicoloog Drug Facilitated Sexual Assault dr. Ingrid Bosman, toxicoloog DFSA en toxicologie Twee vrouwen melden zich bij de politie. Ze zouden tijdens het uitgaan zijn bedwelmd en verkracht. Ze vermoeden dat er

Nadere informatie

22-1-2016. De interactie tussen een molecuul metoprolol en de beta-receptor is een voorbeeld van een farmacokinetisch principe. Waar.

22-1-2016. De interactie tussen een molecuul metoprolol en de beta-receptor is een voorbeeld van een farmacokinetisch principe. Waar. (potentiële) belangenverstrengeling Geen Freek van Gorp Ziekenhuisapotheker Franciscus Groep 13-01-2016 Farmacokinetiek bij de individuele (oudere) patiënt Trucs en weetjes voor de dagelijkse praktijk

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER. Zibrine Forte, harde capsules Hypericum perforatum L.

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER. Zibrine Forte, harde capsules Hypericum perforatum L. BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER Zibrine Forte, harde capsules Hypericum perforatum L. Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat innemen want er staat belangrijke informatie

Nadere informatie

Vragen en antwoorden: reden van voorschrijven en uitwisselen laboratoriumwaarden

Vragen en antwoorden: reden van voorschrijven en uitwisselen laboratoriumwaarden Vragen en antwoorden: reden van voorschrijven en uitwisselen laboratoriumwaarden Reden van voorschrijven Waarom moet de arts de reden van voorschrijven op het recept vermelden? Om de patiënt nog betere

Nadere informatie

Kruidvat Paracetamol 120, 240, 500 en 1000 mg, zetpillen bevatten als werkzaam bestanddeel per zetpil 120, 240, 500 resp. 1000 mg paracetamol.

Kruidvat Paracetamol 120, 240, 500 en 1000 mg, zetpillen bevatten als werkzaam bestanddeel per zetpil 120, 240, 500 resp. 1000 mg paracetamol. 1.3.1.1 SmPC Page 1 of 5 1.3.1.1 SUMMARY OF PRODUCT CHARACTERISTICS Samenvatting van de productkenmerken 1. NAAM VAN HET GENEESMIDDEL Kruidvat Paracetamol 120 mg, zetpillen. Kruidvat Paracetamol 240 mg,

Nadere informatie

Bijsluiter: informatie voor de gebruiker. Zibrine Forte, harde capsules

Bijsluiter: informatie voor de gebruiker. Zibrine Forte, harde capsules Bijsluiter: informatie voor de gebruiker Zibrine Forte, harde capsules Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat innemen want er staat belangrijke informatie in voor u. Gebruik dit geneesmiddel

Nadere informatie

doelgroepen: kinderen, volwassenen grote buis stolbloed; bepaling in serum 10-14 uur na laatste inname Klinisch Farmaceutisch laboratorium

doelgroepen: kinderen, volwassenen grote buis stolbloed; bepaling in serum 10-14 uur na laatste inname Klinisch Farmaceutisch laboratorium TRICYCLISCHE ANTIDEPRESSIVA Geldt voor Indicatiegebied Monstermateriaal Afnametijdstip Bewaarcondities Inzending Interpretatie doelgroepen: kinderen, volwassenen depressie grote buis stolbloed; bepaling

Nadere informatie

Nieuwsbrief Commissie Analyse en Toxicologie (CAT)

Nieuwsbrief Commissie Analyse en Toxicologie (CAT) Nieuwsbrief Commissie Analyse en Toxicologie (CAT) Februari 2012 Jaargang 6, nummer 1 RUBRIEK NIEUWS Jaarverslag 2011 De activiteiten van de CAT in 2011 - Workshop op de ziekenhuisfarmaciedagen mede georganiseerd

Nadere informatie

Doseren van geneesmiddelen bij morbide obese patiënten. Carli Wilmer MSc AIOS Ziekenhuisfarmacie UMCN / CWZ

Doseren van geneesmiddelen bij morbide obese patiënten. Carli Wilmer MSc AIOS Ziekenhuisfarmacie UMCN / CWZ Doseren van geneesmiddelen bij morbide obese patiënten Carli Wilmer MSc AIOS Ziekenhuisfarmacie UMCN / CWZ Doseren van geneesmiddelen bij morbide obese patiënten Casus- letter to the editor NEJM juni 2013

Nadere informatie

GENERIEKE NAAM SLIKKLACHTEN SONDEVOEDING

GENERIEKE NAAM SLIKKLACHTEN SONDEVOEDING Medicatie via sonde GENERIEKE NAAM SLIKKLACHTEN SONDEVOEDING acenocoumarol acetylcysteïne bruistablet. bruistablet acetazolamide aciclovir overleg met apotheker; eventueel suspensie 40 mg/ml verkrijgbaar

Nadere informatie

Informatie over de antidepressiva-test. Advies op maat over medicijnen tegen depressie, psychose of angststoornis

Informatie over de antidepressiva-test. Advies op maat over medicijnen tegen depressie, psychose of angststoornis Informatie over de antidepressiva-test Advies op maat over medicijnen tegen depressie, psychose of angststoornis www.antidepressiva-test.nl M e d i c a t i e l a b Met deze folder willen wij u informeren

Nadere informatie

GKCL LABORATORIUMGIDS

GKCL LABORATORIUMGIDS GKCL LABORATORIUMGIDS Voorwoord Labgids Geachte collega, Voor u ligt de nieuwe Labgids GKCL, versie 2010. In deze nieuwe editie zijn zowel de bepalingen van het GKCL als van de ziekenhuisapotheek opgenomen.

Nadere informatie

Nieuwsbrief Commissie Analyse en Toxicologie (CAT)

Nieuwsbrief Commissie Analyse en Toxicologie (CAT) Nieuwsbrief Commissie Analyse en Toxicologie (CAT) December 2013 Jaargang 7, nummer 2 RUBRIEK NIEUWS PUOZ Therapeutic Drug Monitoring en Toxicologie Deze cursus werd door de CAT georganiseerd op 31 oktober

Nadere informatie

Aanvraag van medisch microbiologisch onderzoek versie 8 26 september 2014

Aanvraag van medisch microbiologisch onderzoek versie 8 26 september 2014 Procedure Aanvraag van medisch microbiologisch onderzoek versie 8 26 september 2014 wijziging t.o.v. versie 7 mutatienummer: 14/217 3.3 Toegevoegd de tekst: Wanneer van één monster verschillende onderzoeken

Nadere informatie

Hoofdstuk 5: Aanvraag Laboratorium

Hoofdstuk 5: Aanvraag Laboratorium 5 Aanvraag laboratorium 5.1 Identificatie van de patiënt Vraag de patiënt zijn naam en geboortedatum te noemen. Niet vragen Wel vragen bent u (naam patiënt noemen) wat is uw naam / hoe heet u is uw geboortedatum

Nadere informatie

Laboratoria Nieuwsbrief September 2011 Klinisch Chemisch en Hematologisch Laboratorium Medisch Microbiologisch Laboratorium

Laboratoria Nieuwsbrief September 2011 Klinisch Chemisch en Hematologisch Laboratorium Medisch Microbiologisch Laboratorium Laboratoria Nieuwsbrief September 2011 Klinisch Chemisch en Hematologisch Laboratorium Medisch Microbiologisch Laboratorium In dit nummer: ALLERGIERAPPORTAGE; DETECTIEGRENS VERLAAGD ANTISTOFFEN BIJ DIABETES

Nadere informatie

Nieuwsbrief nr. 01, maart 2012, 1 e lijn

Nieuwsbrief nr. 01, maart 2012, 1 e lijn Nieuwsbrief nr. 01, maart 2012, 1 e lijn Dr. H. Hensgens, klinisch chemicus. Telnr. 020 755 7211 Dr. M. Levitus/Dr. E. van Mirre, klinisch chemicie. Telnr. 020 755 7213 Nieuwe referentiewaarden voor de

Nadere informatie

Nieuwsbrief Commissie Analyse en Toxicologie (CAT)

Nieuwsbrief Commissie Analyse en Toxicologie (CAT) Nieuwsbrief Commissie Analyse en Toxicologie (CAT) Oktober 2010 Jaargang 4, nummer 2 RUBRIEK NIEUWS PUOZ Labdag 29 juni 2010 Op 29 juni heeft voor de tweede keer de PUOZ Labdag plaatsgevonden. De opkomst

Nadere informatie

Chronisch onderzoek is van belang bij stoffen waarbij accumulatie kan optreden.

Chronisch onderzoek is van belang bij stoffen waarbij accumulatie kan optreden. Vraag 1: Algemene toxicologie (Bos, 11 punten) a) oem 3 vormen waarin toxische stoffen in het milieu kunnen voorkomen? (2pt) b) Hoe (noem er 3 in totaal) kunnen deze verschillende vormen zich in het milieu

Nadere informatie

BIJSLUITER. METHADON HCL 5 mg/ml drank

BIJSLUITER. METHADON HCL 5 mg/ml drank BIJSLUITER METHADON HCL 5 mg/ml drank Lees de hele bijsluiter goed voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken want er staat belangrijke informatie in voor u. - Bewaar deze bijsluiter. Misschien heeft u

Nadere informatie

Fysiologische veranderingen tijdens en na de zwangerschap: de invloed op psychofarmaca

Fysiologische veranderingen tijdens en na de zwangerschap: de invloed op psychofarmaca Fysiologische veranderingen tijdens en na de zwangerschap: de invloed op psychofarmaca Maisa Sjak Shie ziekenhuisapotheker 31 maart 2011, voorjaarscongres NvvP Amsterdam Belangenverstrengeling Geen Inhoud

Nadere informatie

L A B O R A T O R I U M G I D S

L A B O R A T O R I U M G I D S LABORATORIUMGIDS Voorwoord Labgids Geachte collega, Voor u ligt de nieuwe Labgids GKCL, versie 2011. In deze vernieuwde editie zijn zowel de bepalingen van het GKCL als van de ziekenhuisapotheek opgenomen.

Nadere informatie

Workshop Toxicologie Casuistiek. PAO Labdag 4 december 2014 Inge van Berlo

Workshop Toxicologie Casuistiek. PAO Labdag 4 december 2014 Inge van Berlo Workshop Toxicologie Casuistiek PAO Labdag 4 december 2014 Inge van Berlo Casus 1 48 jarige man opgenomen met trekkingen thuis en in de ambulance - Op SEH ademstilstand en asystolie - Bradycardie - Insulten

Nadere informatie

Workshop Medicijnen, werkt t of werk t.. tegen? Els Coyajee-Geselschap apotheker

Workshop Medicijnen, werkt t of werk t.. tegen? Els Coyajee-Geselschap apotheker Workshop Medicijnen, werkt t of werk t.. tegen? Els Coyajee-Geselschap apotheker Inhoud workshop Inventarisatie vragen Waar of niet waar Medicatie en hun bijwerkingen Pijnbestrijding Antidepressiva Benzodiazepinen

Nadere informatie

Anti-epileptica. Anti-epileptica. Anti - epileptica. Werkingsmechanismen anti-epileptica. farmacologie en - kinetiek. pré post

Anti-epileptica. Anti-epileptica. Anti - epileptica. Werkingsmechanismen anti-epileptica. farmacologie en - kinetiek. pré post Anti-epileptica farmacologie en - kinetiek Fred Schobben Divisie Laboratoria en Apotheek UMC Utrecht Dpt. Farmaceutische Wetenschappen, Bèta faculteit, Universiteit Utrecht Anti-epileptica Wat doen ze?

Nadere informatie

THERAPEUTIC DRUG MONITORING Nederlandse Vereniging van Ziekenhuisapothekers - Commissie Analyse & Toxicologie

THERAPEUTIC DRUG MONITORING Nederlandse Vereniging van Ziekenhuisapothekers - Commissie Analyse & Toxicologie TACROLIMUS Geldt voor: Monstermateriaal: Afnametijdstip: Patiënten met een nier-, lever-, of harttransplantatie Volbloed, 4 ml in EDTA-buis Meerder mogelijkheden: 12 uur na laatste inname van tacrolimus,

Nadere informatie

Samenstelling: serum: lorazepam 0,610 mg/l, tranylcypromine 1,02 mg/l en paracetamol 116 mg/l.

Samenstelling: serum: lorazepam 0,610 mg/l, tranylcypromine 1,02 mg/l en paracetamol 116 mg/l. TOXICOLOGIE Ronde 2013.1 Casus: Een 50 jarige vrouw wordt s middags door haar dochter aangetroffen. Zij kreeg haar moeder niet wakker en heeft daarom de ambulance gebeld. Ze vertelde de centralist dat

Nadere informatie

Het dynamische geneesmiddel:

Het dynamische geneesmiddel: Het dynamische geneesmiddel: effecten van veroudering op geneesmiddelen. L. Mitrov-Winkelmolen Ziekenhuisapotheker Ikazia/Maasstad ziekenhuis Disclosures Potentiële belangenverstrengeling: geen Mw Jacobs

Nadere informatie

Vigerende eisen aan farmaceutisch, bio-analytisch (TDM), klinisch en forensisch toxicologisch lab

Vigerende eisen aan farmaceutisch, bio-analytisch (TDM), klinisch en forensisch toxicologisch lab Vigerende eisen aan farmaceutisch, bio-analytisch (TDM), klinisch en forensisch toxicologisch lab Alleen met de juiste methoden, kennis, flexibiliteit, creativiteit en kwaliteit kan zo n n laboratorium

Nadere informatie

INLEIDING IN DE PSYCHOFARMACOLOGIE. Eerstejaars referaat Leonie van der Meer Mohr

INLEIDING IN DE PSYCHOFARMACOLOGIE. Eerstejaars referaat Leonie van der Meer Mohr INLEIDING IN DE PSYCHOFARMACOLOGIE Eerstejaars referaat Leonie van der Meer Mohr CASUS 46-jarige vrouw met een depressieve stoornis. 6 weken geleden switch van venlafaxine naar nortrilen gestart, i.v.m.

Nadere informatie

Antidepressiva en Zwangerschap: een kwetsbare combinatie

Antidepressiva en Zwangerschap: een kwetsbare combinatie Antidepressiva en Zwangerschap: een kwetsbare combinatie Prof.dr. Gerard Visser Prof.dr. Fred Schobben Prof.dr. Jan Buitelaar Prof.dr. Toine Egberts Dr. Edu Mulder Dr. Huib Burger Dr. M. Smidt Dr. Tessa

Nadere informatie

Spiegelbeeld, vertel eens even. Bioanalyse, Therapeutic Drug Monitoring en Klinische Toxicologie ten dienste van de individuele patiëntenzorg

Spiegelbeeld, vertel eens even. Bioanalyse, Therapeutic Drug Monitoring en Klinische Toxicologie ten dienste van de individuele patiëntenzorg Spiegelbeeld, vertel eens even Bioanalyse, Therapeutic Drug Monitoring en Klinische Toxicologie ten dienste van de individuele patiëntenzorg Rede uitgesproken bij de aanvaarding van het ambt van hoogleraar

Nadere informatie

CODEREN MONSTERS EN FORMULIEREN VOOR LABORATORIUM

CODEREN MONSTERS EN FORMULIEREN VOOR LABORATORIUM GELDIG DOCUMENT Versie : 016 Publicatie datum : 06/05/2015 08:52:26 Documenteigenaar M. Bischoff (Mdw Bloedafname) Geverifieerd door L. Nekeman (AH KCL)/ A. Labrie (Mdw Afname) Laag code 0007>0007.02 Laag

Nadere informatie

Farmacologie. Carli Wilmer AIOS Ziekenhuisfarmacie 29 september 2014 carli.wilmer@radboudumc.nl

Farmacologie. Carli Wilmer AIOS Ziekenhuisfarmacie 29 september 2014 carli.wilmer@radboudumc.nl Farmacologie Carli Wilmer AIOS Ziekenhuisfarmacie 29 september 2014 carli.wilmer@radboudumc.nl Inhoud les 1. Farmacokinetiek 2. Farmacodynamiek, Interacties 3. Medicatieveiligheid, farmacotherapeutische

Nadere informatie

THERAPEUTIC DRUG MONITORING

THERAPEUTIC DRUG MONITORING Selectieve Serotonine Heropnameremmers Geldt voor Indicatiegebied Monstermateriaal Afnametijdstip Volwassenen Depressie en angststoornissen Bepaling in serum of plasma 10-24 uur na laatste inname Bewaarcondities

Nadere informatie

Verzamelen van 24-uurs urine Voor 5-HIAA en HVA-VMA onderzoek

Verzamelen van 24-uurs urine Voor 5-HIAA en HVA-VMA onderzoek Verzamelen van 24-uurs urine Voor 5-HIAA en HVA-VMA onderzoek Albert Schweitzer ziekenhuis november 2013 pavo 1064 Inleiding Uw arts heeft laboratoriumonderzoek voor u aangevraagd. Hiervoor is het nodig

Nadere informatie

Dagboek Chronisch hartfalen

Dagboek Chronisch hartfalen Dagboek Chronisch hartfalen Van:. S.v.p. dit boekje meenemen bij bezoek arts of verpleegkundige Inhoudsopgave Namen, telefoonnummers en werktijden... 1 Dagboek Chronisch hartfalen... 2 Persoonlijke richtlijnen...

Nadere informatie

ASSESSMENT MIDDELENGEBRUIK. Achternaam. Cliëntnummer. Naam interviewer

ASSESSMENT MIDDELENGEBRUIK. Achternaam. Cliëntnummer. Naam interviewer ASSESSMENT MIDDELENGEBRUIK Achternaam bij vrouwelijke cliënten meisjesnaam Geboortedatum Cliëntnummer Datum interview d d m m d d m m 1. Naam interviewer 2. 3. Interview is niet volledig afgenomen want:

Nadere informatie

POLIKLINIEK BLOEDAFNAME EN LABORATORIUMONDERZOEK

POLIKLINIEK BLOEDAFNAME EN LABORATORIUMONDERZOEK POLIKLINIEK BLOEDAFNAME EN LABORATORIUMONDERZOEK 1023 Inleiding Uw behandelend arts verwijst u door naar de polikliniek Bloedafname van het Klinisch Chemisch Hematologisch Laboratorium (KCHL) voor het

Nadere informatie

3.1. DIAGNOSTIEK BIJ EEN NEONAAT MET AMBIGUE GENITALIA

3.1. DIAGNOSTIEK BIJ EEN NEONAAT MET AMBIGUE GENITALIA 3. DIAGNOSTIEK BIJ VERDENKING OP AGS Indicatie Diagnostiek naar AGS kan geindiceerd zijn in 3 situaties: 1. Een neonaat met ambigue genitalia 2. Afwijkende neonatale screeningsuitslag voor AGS 3. Potentiële

Nadere informatie

LET OP: dit is een onbeheerde kopie; de inhoud kan gewijzigd zijn.

LET OP: dit is een onbeheerde kopie; de inhoud kan gewijzigd zijn. Doel Op uniforme wijze toedienen / gebruik van genoemd medicijn Reikwijdte Kinderkliniek Naam van het geneesmiddel Generieke naam gentamicine Merknaam gentamicine Verpakking of afleveringsvorm Ampul met

Nadere informatie

METASTRON 37 MBq/ml oplossing voor injectie Strontium [ 89 Sr] chloride

METASTRON 37 MBq/ml oplossing voor injectie Strontium [ 89 Sr] chloride BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE PATIËNT METASTRON 37 MBq/ml oplossing voor injectie Strontium [ 89 Sr] chloride Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel krijgt toegediend want er staat belangrijke

Nadere informatie

Zika virus en zwangerschap

Zika virus en zwangerschap Zika virus en zwangerschap 04/2016 Dit document bevat mogelijk vertrouwelijke informatie van JIJWIJ. Het kopiëren en/of verspreiden van dit document zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van JIJWIJ

Nadere informatie

Zelfregulatie. Neem altijd uw verzekeringsgegevens en identiteitsbewijs mee!

Zelfregulatie. Neem altijd uw verzekeringsgegevens en identiteitsbewijs mee! Zelfregulatie U heft suikerziekte (diabetes mellitus) en gebruikt daarvoor twee of vier maal per dag insuline. In overleg met uw arts heeft u besloten dat u zelf uw diabetes mellitus gaat regelen (zelfregulatie).

Nadere informatie

Verslag Werkgroep Medicatieveiligheid in het kader van de Intentieverklaring KNMP NVZA NVKC van 28 november 2007. juli 2009

Verslag Werkgroep Medicatieveiligheid in het kader van de Intentieverklaring KNMP NVZA NVKC van 28 november 2007. juli 2009 Verslag Werkgroep Medicatieveiligheid in het kader van de Intentieverklaring KNMP NVZA NVKC van 28 november 2007 juli 2009 Dit verslag beschrijft de resultaten van de Werkgroep Medicatieveiligheid van

Nadere informatie

Richtlijn Multidisciplinaire richtlijn Borstvoeding

Richtlijn Multidisciplinaire richtlijn Borstvoeding Richtlijn Multidisciplinaire richtlijn Borstvoeding Onderbouwing Conclusies Vaak is het door keuze van het juiste geneesmiddel mogelijk om borstvoeding veilig te handhaven 11. Niveau 4 Toelichting Indien

Nadere informatie

Algemene kennis over farmacokinetiek (PK)

Algemene kennis over farmacokinetiek (PK) Algemene kennis over farmacokinetiek (PK) C max, klaring, Vd, halfwaardetijd, AUC, biologische beschikbaarheid, proteinebinding Watis ditjargon? Is dit belangrijk voor mij? 2-1 Algemene kennis over farmacokinetiek

Nadere informatie

DE OPLEIDING TOT ZIEKENHUISAPOTHEKER IN HET MUMC+

DE OPLEIDING TOT ZIEKENHUISAPOTHEKER IN HET MUMC+ - Pagina 1 van 10 - DE OPLEIDING TOT ZIEKENHUISAPOTHEKER IN HET MUMC+ Revisie 20-06-2011 Prof.Dr.C.Neef Versie 4, - Pagina 2 van 10-1. Algemeen 1.1 Deze verklaring bevat specifieke bepalingen voor de ziekenhuisapotheker

Nadere informatie

Infospot. De antidepressiva. April - Mei - Juni 2014

Infospot. De antidepressiva. April - Mei - Juni 2014 Infospot De antidepressiva April - Mei - Juni 2014 Infospot - De antidepressiva - April - Mei - Juni 1 Inhoud Inleiding 3 I. Gebruik van de antidepressiva 4 II. Resultaten Farmanet 4 1. Aantal patiënten

Nadere informatie

HANDELINGEN BIJ BLOEDAFNAME ZELFPRIKKENDE

HANDELINGEN BIJ BLOEDAFNAME ZELFPRIKKENDE HANDELINGEN BIJ BLOEDAFNAME ZELFPRIKKENDE ZORGVERLENERS Inhoud 1. Materialen... 1 2. Algemene voorbereiding... 2 2.1. Na afname... 3 3. Afwijkingen... 4 3.1. Te Markeren buizen... 4 4. In donker bewaren...

Nadere informatie

Gene Zever. Dr. Apr. Sarah Wille NICC

Gene Zever. Dr. Apr. Sarah Wille NICC Gene Zever Dr. Apr. Sarah Wille NICC Overzicht presentatie Waarom drugs opsporen in speeksel? Welk nut heeft een bijkomende analyse in het laboratorium? Zijn de huidige speekseltesten zever of gene zever?

Nadere informatie

Apotheek Haagse Ziekenhuizen. SPC Individuele Bereidingen. Piperacilline 6 g / Tazobactam 0,75 g medicatiecassette, 100 ml (ZI-16112571)

Apotheek Haagse Ziekenhuizen. SPC Individuele Bereidingen. Piperacilline 6 g / Tazobactam 0,75 g medicatiecassette, 100 ml (ZI-16112571) 1. Naam van het geneesmiddel Piperacilline 6 g / Tazobactam 0,75 g medicatiecassette, 100 ml 2. Kwalitatieve en kwantitatieve samenstelling Bevat per medicatiecassette van 100 ml piperacilline natrium.1water

Nadere informatie

Algemene vragen over logistiek

Algemene vragen over logistiek FAQ over de wijzigingen in de preventie van zwangerschapsimmunisatie Versie 15 juli 2011 De vragen zijn ingedeeld in de volgende categorieën: pagina Algemene vragen over logistiek...1 Logistieke vragen:

Nadere informatie

Medische Laboratoria. Onderzoek kwaliteit van semen (sperma) ten bate van vruchtbaarheidsonderzoek (P1)

Medische Laboratoria. Onderzoek kwaliteit van semen (sperma) ten bate van vruchtbaarheidsonderzoek (P1) Medische Laboratoria Onderzoek kwaliteit van semen (sperma) ten bate van vruchtbaarheidsonderzoek (P1) Wat is het doel? Met het spermaonderzoek wordt gekeken naar de kwaliteit van uw zaadcellen. Het doel

Nadere informatie

Bloedalcoholen bepaling met GC-FID op een apolaire kolom

Bloedalcoholen bepaling met GC-FID op een apolaire kolom Bloedalcoholen bepaling met GC-FID op een apolaire kolom E Olijslager en R Langen Klinisch Farmaceutisch Laboratorium TweeSteden ziekenhuis Dr. Deelenlaan 5, 5042 AD Tiiburg. EOlyslager@zamb.tsz.nl Inleiding

Nadere informatie

TDM van betalactam antibiotica op de IC: toekomstmuziek

TDM van betalactam antibiotica op de IC: toekomstmuziek TDM van betalactam antibiotica op de IC: toekomstmuziek Jan J. De Waele MD PhD Surgical ICU Ghent University Hospital Ghent, Belgium. Jan.DeWaele@UGent.be @CriticCareDoc TDM OUTCOME Agenda Het concept

Nadere informatie

Version 7.3.1, 03/2010 B. BIJSLUITER

Version 7.3.1, 03/2010 B. BIJSLUITER Version 7.3.1, 03/2010 B. BIJSLUITER 1 BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR GEBRUIKERS NORIT Carbomix 50g, Granulaat voor orale suspensie Geactiveerde kool Lees goed de hele bijsluiter, want deze bevat belangrijke

Nadere informatie

Gene Zever. Dr. Apr. Sarah Wille NICC

Gene Zever. Dr. Apr. Sarah Wille NICC Gene Zever Dr. Apr. Sarah Wille NICC Overzicht presentatie Waarom drugs opsporen in speeksel? Welk nut heeft een bijkomende analyse in het laboratorium? Zijn de huidige speekseltesten zever of gene zever?

Nadere informatie

Vedolizumab (Entyvio )

Vedolizumab (Entyvio ) Vedolizumab (Entyvio ) Uw behandelend arts heeft met u gesproken over een behandeling met vedolizumab (Entyvio ). In deze folder krijgt u informatie over de werking en het gebruik van dit medicijn en hoe

Nadere informatie

Behandeling met Samarium-153 (Quadramet )

Behandeling met Samarium-153 (Quadramet ) Behandeling met Samarium-153 (Quadramet ) In overleg met uw behandelend arts heeft u besloten een behandeling met radioactief Samarium-153 te ondergaan op de afdeling Nucleaire Geneeskunde van het Radboudumc

Nadere informatie

Apotheek Haagse Ziekenhuizen. SPC Individuele Bereidingen. Vancomycine 4 g elastomeerpomp, 120 ml

Apotheek Haagse Ziekenhuizen. SPC Individuele Bereidingen. Vancomycine 4 g elastomeerpomp, 120 ml 1. Naam van het geneesmiddel Vancomycine 1 4 g elastomeerpomp, 120 ml 2. Kwalitatieve en kwantitatieve samenstelling Bevat per elastomeerpomp van 120 ml vancomycinehydrochloride overeenkomend met resp.

Nadere informatie

Dit document is bestemd voor alle aanvragers van medisch microbiologisch onderzoek

Dit document is bestemd voor alle aanvragers van medisch microbiologisch onderzoek Dit document is bestemd voor alle aanvragers van medisch microbiologisch onderzoek Doel Het Laboratorium voor Medische Microbiologie van het Medisch Centrum Alkmaar (verder: het laboratorium) verricht

Nadere informatie

Perifere stamcelferese

Perifere stamcelferese INTERNE GENEESKUNDE Perifere stamcelferese BEHANDELING Perifere stamcelferese Uw arts heeft voorgesteld u te behandelen met een hoge dosering cytostatica (chemotherapie). Deze behandeling is alleen mogelijk

Nadere informatie

PK-PD van anti-infectiva

PK-PD van anti-infectiva PK-PD van anti-infectiva Dr. Roger Brüggemann 20 september 2012 Onderzoeksstructuur Apotheek anno 2012 1: Klinische farmacologisch onderzoek Oncologie (NvE) Infectieziekten (DB/RA/RB) HIV / Hepatitis C

Nadere informatie

Geneesmiddeldistributie via de alles-robot

Geneesmiddeldistributie via de alles-robot Geneesmiddeldistributie via de alles-robot Symposium NVFZ: De robot, mijn nieuwe collega? Apotheek Zuyderland Medisch Centrum Heerlen Christian Guillaume, ziekenhuisapotheker Naydisa Bemelmans Jonge, apothekersassistent

Nadere informatie

DRUGS OF ABUSE. In deze ronde werd GHB door 17 van de 67 deelnemers aangetoond en door 16 gekwantificeerd.

DRUGS OF ABUSE. In deze ronde werd GHB door 17 van de 67 deelnemers aangetoond en door 16 gekwantificeerd. DOA Ronde 2014.1A Casus: Fictieve casus dus graag drugstest ook als dit normaal niet uw lab policy zou zijn: Patiënt komt bij vroeg in de ochtend, bij de SEH, werd wakker en voelde zich niet goed. Dacht

Nadere informatie

Proces verantwoordelijke. Hiërarchisch Verantwoordelijke

Proces verantwoordelijke. Hiërarchisch Verantwoordelijke PROCEDURE KLINISCHE FARMACIE IMELDAZIEKENHUIS BONHEIDEN OPVOLGING PATIËNTEN MET PARENTERALE VOEDING Code: APO Versienummer: 1 Versiedatum: december 2013 Herevaluatiedatum: Aantal pagina s: Bijlage(n):

Nadere informatie

Biotransformatie en toxiciteit van

Biotransformatie en toxiciteit van Biotransformatie en toxiciteit van paracetamol 062 1 Biotransformatie en toxiciteit van paracetamol Inleiding Paracetamol is het farmacologisch actieve bestanddeel van een groot aantal vrij en op recept

Nadere informatie

Toxicologie Farmacotherapeutisch onderwijs SEH. Marsha Voll - Ziekenhuisapotheker i.o. 16 januari 2014

Toxicologie Farmacotherapeutisch onderwijs SEH. Marsha Voll - Ziekenhuisapotheker i.o. 16 januari 2014 Toxicologie Farmacotherapeutisch onderwijs SEH Marsha Voll - Ziekenhuisapotheker i.o. 16 januari 2014 Inhoud Drugs of abuse Drugsscreening Urine Bloed Paracetamolintoxicatie Indeling drugs Stimulantia/uppers

Nadere informatie

Dettol Deel IB 1 Samenvatting van productkenmerken. Dettol chloroxylenol 48 mg/ml, concentraat voor oplossing voor cutaan gebruik

Dettol Deel IB 1 Samenvatting van productkenmerken. Dettol chloroxylenol 48 mg/ml, concentraat voor oplossing voor cutaan gebruik 1. NAAM VAN HET GENEESMIDDEL Dettol chloroxylenol 48 mg/ml, concentraat voor oplossing voor cutaan gebruik 2. KWALITATIEVE EN KWANTITATIEVE SAMENSTELLING Chloroxylenol 4,8 % g/v Voor hulpstoffen, zie rubriek

Nadere informatie

Laboratoria Nieuwsbrief Juni 2012 Klinisch Chemisch en Hematologisch Laboratorium Medisch Microbiologisch Laboratorium

Laboratoria Nieuwsbrief Juni 2012 Klinisch Chemisch en Hematologisch Laboratorium Medisch Microbiologisch Laboratorium Laboratoria Nieuwsbrief Juni 2012 Klinisch Chemisch en Hematologisch Laboratorium Medisch Microbiologisch Laboratorium In dit nummer: Express-info Inleiding Bereikbaarheid laboratoria / specialisten Ziekenhuis

Nadere informatie

Patiënteninformatie. Instructies voor. ontlastingsonderzoek (fecesonderzoek) Informatie over de handelwijze bij onderzoek van de ontlasting

Patiënteninformatie. Instructies voor. ontlastingsonderzoek (fecesonderzoek) Informatie over de handelwijze bij onderzoek van de ontlasting Patiënteninformatie Instructies voor ontlastingsonderzoek (fecesonderzoek) Informatie over de handelwijze bij onderzoek van de ontlasting Instructies voor ontlastingsonderzoek (fecesonderzoek) Informatie

Nadere informatie

Fomepizol is geïndiceerd bij ethyleenglycolintoxicaties.

Fomepizol is geïndiceerd bij ethyleenglycolintoxicaties. special Levensbedreigende intoxicaties met ethyleenglycol komen waarschijnlijk vaker voor dan wordt gemeld. Bij dit soort vergiftigingen is ethanol het standaard-antidotum. Fomepizol is een interessant

Nadere informatie

BIJSLUITER FORTEKOR FLAVOUR 20

BIJSLUITER FORTEKOR FLAVOUR 20 BIJSLUITER FORTEKOR FLAVOUR 20 Aard van het middel Anti-hypertensivum (bloeddrukverlagend middel) Benaming van het diergeneesmiddel Fortekor Flavour 20 mg, tabletten voor honden Gehalte aan werkzame en

Nadere informatie

Nierfunctie bij oudere patiënten

Nierfunctie bij oudere patiënten Nierfunctie bij oudere patiënten Aris Prins, apotheker Apotheek Poeldijk Wie ben ik? Apotheker sinds april 2004 Na studie gewerkt als ziekenhuis apotheker in Ninewells Hospital Dundee, Schotland Sinds

Nadere informatie

Appendix Hoofdstuk 13 Tabellen wetenschappelijke onderbouwing farmacotherapie van ouderen met een bipolaire stoornis

Appendix Hoofdstuk 13 Tabellen wetenschappelijke onderbouwing farmacotherapie van ouderen met een bipolaire stoornis 3 4 Appendix Hoofdstuk 3 Tabellen wetenschappelijke onderbouwing farmacotherapie van ouderen met een bipolaire stoornis Zoals beschreven in hoofdstuk 3.5. Tabel Lithium bij ouderen. N leeftijd (range)

Nadere informatie

Koortsconvulsies: hoe zat het ook al weer? Oebo Brouwer, kinderneuroloog UMCG

Koortsconvulsies: hoe zat het ook al weer? Oebo Brouwer, kinderneuroloog UMCG Koortsconvulsies: hoe zat het ook al weer? Oebo Brouwer, kinderneuroloog UMCG Definitie (Epileptische) aanvallen bij koorts zonder infectie van het centrale zenuwstelsel of een andere specifieke oorzaak

Nadere informatie