Doseeradviezen: zie SAP (klik op tekst onder uitslagen in kolom opmerkingen vakspecialist ) of laboratoriumapotheker telefoon:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Doseeradviezen: zie SAP (klik op tekst onder uitslagen in kolom opmerkingen vakspecialist ) of laboratoriumapotheker telefoon: 043-3874722."

Transcriptie

1 Geneesmiddel- en toxicologische bepalingen laboratorium Klinische Farmacie en Toxicologie Openingstijden laboratorium: werkdagen: uur. Adres: Academisch Ziekenhuis Maastricht Postbus AZ Maastricht Opvragen uitslagen: zie SAP óf via telefoon: Doseeradviezen: zie SAP (klik op tekst onder uitslagen in kolom opmerkingen vakspecialist ) of laboratoriumapotheker telefoon: Sterk afwijkende uitslagen worden door de ziekenhuisapotheker van een advies voorzien. In ieder geval voor de antibiotica gentamicine en vancomycine. Het advies wordt binnen werktijden verstrekt via de LIS-informatie systemen LABOSYS en SAP. Buiten werktijden wordt dit advies telefonisch verstrekt. Hierbij moet worden opgemerkt, dat de onderbouwing van het "therapeutisch venster" van lang niet alle geneesmiddelen even "hard" is. Er bestaat grote interindividuele variabiliteit en afwijkingen naar boven en beneden zijn mogelijk. SAP codes: (i) als uitslag betekent dat het monster op het laboratorium ontvangen en ingeschreven is, maar nog niet geanalyseerd. (p) voor een uitslag betekent dat de uitslag voorlopig is en de eindautorisatie nog niet heeft plaatsgevonden. Aanvragen analyses Bloed opvangen in (groene) natrium-heparinebuis: Uitzonderingen zijn: Ciclosporine A, tacrolimus, sirolimus, everolimus en mycofenolzuur altijd in een EDTA-buis (paars). Aanvraagformulier volledig invullen: ponsafdruk met patiëntgegevens, het te bepalen geneesmiddel, de toedieningstijden van het geneesmiddel, de tijd en datum van afname, dosering, verpleegafdeling en sein aanvragend arts vermelden. Op het etiket van de bloedbuis dient vermeld te zijn: naam en geboortedatum patiënt, afnametijd en -datum en indien relevant DAL of TOP of TUSSEN spiegel. Geïdentificeerd monster en ingevuld aanvraagformulier deponeren in de monster-koelkast van het laboratorium Klinische Farmacie (buiten werktijd is de toegangsdeur te openen met de smartcard). Het laboratorium bevindt zich op nivo 0 in bouwdeel E2. Monsters van externe instellingen moeten per post in de juiste verpakking voor biologische monsters naar het laboratorium worden verstuurd. De geneesmiddelen van de routinebepalingen zijn voldoende stabiel en er zijn geen speciale voorzorgen ten aanzien van de temperatuur tijdens een normale verzendperiode nodig.

2 Routine bepalingen op werkdagen Een aantal geneesmiddelen wordt routinematig of op vaste werkdagen bepaald: zie tabel. De tabel bevat tevens de belangrijkste gegevens. Alle in de in de tabel genoemde bepalingen zijn gevalideerd. Aanvragen e bepalingen binnen kantooruren: Aanvragen die op maandag tot en met vrijdag vóór uur worden aangeboden, worden dezelfde dag geanalyseerd en gerapporteerd. Uitzondering: aanvragen voor ciclosporine A, tacrolimus, sirolimus en everolimus voor uur aanleveren. Aanvragen die op zaterdag vóór uur worden aangeboden, worden dezelfde dag geanalyseerd. Uitzondering: aanvragen voor ciclosporine A en tacrolimus voor uur aanleveren. Aanvragen die buiten deze tijden worden aangeboden, worden de eerstvolgende werkdag geanalyseerd. Spoed (cito) bepalingen: Binnen kantooruren in overleg met de laboratoriumapotheker te bereiken via telefoonnummer secretariaat Buiten kantooruren in overleg met de dienstdoende apotheker te bereiken via telefoonnummer telefooncentrale Niet-routinebepalingen Niet routinebepalingen kunnen niet zonder meer in behandeling genomen worden. Indien bepaling van geneesmiddelen, die niet in de lijst routinebepalingen voorkomen, gewenst wordt, moet altijd eerst contact worden opgenomen met de ziekenhuisapotheker laboratorium (tel ). In overleg zal de aanvraag worden bekeken en naar een mogelijke oplossing worden gezocht. Afname materiaal Na afname moet het materiaal zo snel mogelijk naar de monsterkoelkast van het laboratorium Klinische Farmacie. Indien dit niet mogelijk is, opslag in de koelkast van de afdeling. De monsters van de routinebepalingen zijn in de koelkast tenminste 24 uur goed houdbaar. Verzenden monsters van buiten het ziekenhuis De routine bepalingen moeten verstuurd worden in speciale verpakking voor biologische monsters. De geneesmiddelen van de routinebepalingen zijn voldoende stabiel en er zijn geen speciale voorzorgen ten aanzien van de temperatuur tijdens een normale verzendperiode nodig.

3 Toxicologie advies en analyses Bij vermoeden van intoxicatie met bekende of onbekende (genees)middelen, kan onderzoek van plasma, urine of ander materiaal wenselijk zijn. Inlichtingen en adviezen in deze zijn te verkrijgen bij de ziekenhuisapotheker / toxicoloog ( ) van het laboratorium of, buiten kantooruren, bij de dienstdoende (ziekenhuis)apotheker (oproepbaar via telefooncentrale). Voor de toxicologische bepaling / screening zijn de volgende maatregelen te treffen: 1. Neem contact op met de ziekenhuisapotheker laboratorium. 2. Bloedafname: 2 buizen van 10 ml heparinebloed (groene buis). 3. Urine: zo mogelijk de eerste portie (drugs worden alleen in urine bepaald). 4. Ander materiaal: uitsluitend na overleg (eerste portie maagspoelsel tot daarna bewaren). 5. Verzamel zoveel mogelijk materiaal (monsters) en gegevens rond de patiënt. 6. Vermeld op het aanvraagformulier zoveel mogelijk van de gevraagde gegevens. 7. Materiaal en formulier naar het laboratorium voor Klinische Farmacie en Toxicologie sturen. Het laboratorium bevindt zich op nivo 0 in bouwdeel E2. 8. Bloed, urine en ander materiaal plaatsen in de daarvoor bestemde monster-koelkast van het laboratorium. Informatie over intoxicaties: 1) Ziekenhuisapotheker laboratorium of dienstdoende apotheker ) website van de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuisapothekers, Nederlands Vergiftigingen Informatiecentrum, Internistenvereniging 3) Het Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum:

4 Overzicht routine bepalingen ANTIBIOTICA Materiaal 1) Therapeutische Afnametijdstip 3) Gentamicine S/P, 4 ml (bij volwassenen 5-7 mg/kg) Top: mg/l Dal: < 0,5 1 mg/l Tus: interpretatie na berekening Bepalings-dag 4) Gentamicine (bij endocarditis 3mg/kg) Gentamicine (bij hemodialyse: start 2-3 mg/kg eenmalig na dialyse, onderhoud + 1,5 mg/kg na elke dialyse) Gentamicine neonaten, dosering afhankelijk GA en PNA Tobramycine (Bij Cystic fibrose 2 dd 5 mg/kg) Tobramycine (bij Cystic fibrose 1 dd 10 mg/kg) S/P, 4 ml S/P, 4 ml S/P, 0,1 ml S/P, 4 ml S/P, 4 ml Top: 9-13 mg/l Dal < 1 mg/l D1 ca. 3 mg/l D2 ca. 1 mg/l T 8-10 mg/l Top 5-12 mg/l; Dal < 1 mg/l Cystic fibrose: Top mg/l Dal < 0,5-1 mg/l (NVZA tdm profiel versie 2005) Cystic fibrose: Top mg/lv Dal < 1 mg/l (NVZA tdm profiel versie 2005) Amikacine S/P, 4 ml Top mg/l Dal 0-5 mg/l Vancomycine S/P, 4 ml Top: mg/l Dal: mg/l Tox: > 20 mg/l Vancomycine neonaten, dosering afhankelijk PCA en PNA S/P, 0,1 ml Top mg/l; Dal 5-10 mg/l D1 voor dialyse D2 na dialyse T 0,5 uur na de gift na dialyse 1 uur na einde inlopen infuus (2 uur). NB: patiënt wordt ingesteld op dalspiegels!! Topspiegel alleen voor kinetische berekeningen. Direct na start spiegels bepalen. NB steady state dalspiegels worden bereikt na drie giften.

5 Afnametijdstip 3) ANTIBIOTICA Materiaal 1) Therapeutische Bepalings-dag 4) Voriconazol S/P 4 ml Dal 2-6 mg/l dalspiegel. Wordt extern bepaald Afnametijdstip 3) ANTIVIRALE Materiaal 1) Therapeutische MIDDELEN Atazanavir S/P, 10 ml Zie: Dalspiegel of zie tm Efavirenz Idem idem idem Eenmaal per 2 weken (wordt extern bepaald) Lopinavir idem idem idem Idem Nelfinavir idem idem idem idem Nevirapine idem idem idem idem Saquinavir idem idem idem idem Afnametijdstip 3) ANTIDEPRESSIVA Materiaal 1) Therapeutische Amitriptyline + m S/P 10 ml µg/l dalspiegel Dinsdag en Nortriptyline S/P 10 ml µg/l dalspiegel Dinsdag en Imipramine + m S/P 10 ml µg/l dalspiegel Dinsdag en Clomipramine + m S/P 10 ml µg/l dalspiegel Dinsdag en Citalopram S/P 10 ml µg/l dalspiegel Fluoxetine + m S/P 10 ml µg/l dalspiegel (wordt extern bepaald) Fluvoxamine S/P 10 ml µg/l dalspiegel Paroxetine S/P 10 ml µg/l dalspiegel Sertraline S/P 10 ml µg/l dalspiegel Venlafaxine + m S/P 10 ml µg/l dalspiegel Carbamazepine S/P 4 ml 4-10 mg/l dalspiegel Dagelijks Valproinezuur S/P 4 ml mg/l dalspiegel Dagelijks Lithium S/P 4 ml acute manie: 0,8-1,2 mmol/l Profylaxe : 0,6-0,8 mmol/l Geriatrie : 0,4-0,8 mmol/l Spiegel 12 uur na inname Dagelijks, aanleveren voor uur PSYCHOFARMACA Materiaal 1) Therapeutische Afnametijdstip 3)

6 Clozapine S/P, 10 ml µg/l dalspiegel Dinsdag en Olanzapine S/P, 10 ml > 10 µg/l dalspiegel Afnametijdstip 3) ANTI-EPILEPTICA Materiaal 1) Therapeutische Carbamazepine S/P, 4 ml 4 10 mg/l dalspiegel Dagelijks Clobazam + S/P, 10 ml µg/l dalspiegel desmethyl 1-4 mg/l desmethyl) Fenytoine S/P, 4 ml 8 20 mg/l dalspiegel Dagelijks Fenytoine vrije S/P, 10 ml 0,5-2 mg/l dalspiegel fractie Fenobarbital S/P, 4 ml mg/l dalspiegel Dagelijks Lamotrigine S/P, 4 ml 1,5 15 mg/l dalspiegel Maandag Levetiracetam S/P, 4 ml 5-25 mg/l (NVZA) dalspiegel Wordt extern bepaald Oxcarbazepine / S/P, 4 ml mg/l dalspiegel monohydroxycarba zepine Topiramaat S/P, 4 ml 6-20 mg/l (VU) dalspiegel Wordt extern bepaald Valproinezuur S/P, 4 ml mg/l dalspiegel Dagelijks CYTOSTATICA / IMMUNO- SUPPRESSIVA Materiaal 1) Therapeutische Afnametijdstip 3) Methotrexaat S/P, 4 ml Volgens protocol Bijv 48 uur na toediening Dagelijks Mycofenolzuur B, 4 ml Voorkeur: AUC = mg/l.h. Alternatief dalspiegel: 1-3 mg/l Verkorte curve T = 0, 0,5 en 2. Dagelijks Ciclosporine B, 4 ml Zie protocol dalspiegel Dagelijks Tacrolimus B, 4 ml 5-15 µg/l en volgens Dalspiegel of verkorte Dagelijks protocol AUC (T = 0,2 en 4 uur Tacrolimus 2 spots Zie protocol Volgens protocol Woensdag bloedspot Sirolimus B, 4 ml Afhankelijk indicatie Dalspiegel Maandag en Everolimus B, 4 ml Afhankelijk indicatie Dalspiegel Maandag en Afnametijdstip 3) OVERIGE Materiaal 1) Therapeutische GENEESMIDDELEN referentiewaarde. 2) Azathioprine of 6- P 20 ml 6-TGN en Niet van belang Volgens

7 Mercaptopurine 6-MMPR < 6000 pmol/8x10 8 rode bloedcellen Digoxine S/P 4 ml 0,8-2,0 μg/l Dalspiegel. Tenminste 12 uur na inname afspraak. Wordt extern bepaald. Dagelijks Theofylline S/P 4 ml 5 15 mg/l dalspiegel Dagelijks Amiodaron + S/P 10 ml 0,5 2,5 mg/l Dalspiegel desethylamiodaron (som 1 5 mg/l) Afname tijdstip 3) TOXICOLOGIE Materiaal 1) Therapeutische referentiewaarde. 2) Drugscreen urine: U, 10 ml alle werkdagen opiaten, cocaine, cannabis, benzodiazepines, amfetamines, methadon, barbituraten Opiaten Afkapwaarde 300 µg/l alle werkdagen Cocaine Afkapwaarde 300 µg/l alle werkdagen Amfetaminen/MD Afkapwaarde 1000 alle werkdagen MA µg/l Metabolite Afkapwaarde 100 µg/l alle werkdagen methadone EDDP benzodiazepinen Afkapwaarde 200 µg/l alle werkdagen barbituraten Afkapwaarde 200 µg/l alle werkdagen Ethanol (alleen) P, 10 ml Zie alle werkdagen Ethanol / methanol P, 10 ml / isopropylalcohol Ethyleenglycol P, 10 ml Zie Gamma P, 10 ml Zie hydroxyboterzuur Barbituraten P, 4 ml Benzodiazepinen P, 4 ml Laxantia U, 10 ml Diuretica U, 10 ml Paracetamol P, 4 ml Zie Salicylzuur P, 4 ml Zie Toxicologische screening (STIP) P, 20 ml geneesmiddelen 1) Materiaal P = Plasma: bloed opvangen in heparinebuis B = Volbloed: bloed opvangen in EDTA buis S = Serum: bloed opvangen in stol -buis U = Urine

8 2) Therapeutische referentiewaarden De referentiewaarden in de tabel zijn, tenzij anders aangegeven, afkomstig uit het Farmacotherapeutisch Kompas, hoofdstuk Toxicologie. Uitslagen worden vermeld in mg/l, indien anders wordt dit vermeld. Vermeld worden steady state concentraties. Dit is het geval bij geneesmiddelen met een halfwaardetijd voor eliminatie, die groter is dan het doseringsinterval. Zonder oplaaddosis duurt het ongeveer 3 x de halfwaardetijd tot de steady state concentratie wordt bereikt. Bij sommige geneesmiddelen worden Top (T), Dal (D) of tussenconcentraties (TU) gemeten. Top is een half tot een uur na einde IV toediening Dal is vlak voor volgende gift Tussenspiegel is een spiegel afgenomen tussen top en dal. Metaboliet = m 3) Afnametijdstip Voor geneesmiddelen in steady state is het afnametijdstip meestal van minder groot belang. Als indicatie wordt door ons als afnametijd afname vlak voor volgende gift geadviseerd. Dit geldt expliciet voor de immunosuppressiva. Voor antibiotica zoals gentamicine, tobramycine, amikacine en vancomycine worden top en dalspiegels aangehouden. Voor tussenspiegels is vermelden afnametijdstip essentieel. Indien dit niet bekend is, is de uitslag niet te interpreteren. 4) Bepalingsdag Dagelijks: zie Aanvragen e bepalingen binnen kantooruren Wekelijks: bepalingen worden meestal op een vaste dag in de week bepaald. Omdat deze soms kan variëren, is het beste hiernaar te informeren. : voor deze bepalingen is geen vaste bepalingsdag. Gestreefd wordt te bepalen binnen twee weken, tenzij anders is afgesproken met de aanvrager. Externe aanvragers: uitgangspunten zijn: alléén routinebepalingen en de bepalingen moeten kunnen meelopen met bepalingen (er worden geen bepalingen alléén voor externe instellingen verricht). Rapportage per post of via . In overleg kunnen eventueel andere afspraken worden gemaakt.

Geneesmiddel- en toxicologische bepalingen laboratorium Klinische Farmacie en Toxicologie MUMC+

Geneesmiddel- en toxicologische bepalingen laboratorium Klinische Farmacie en Toxicologie MUMC+ Geneesmiddel- en toxicologische bepalingen laboratorium Klinische Farmacie en Toxicologie Openingstijden laboratorium: werkdagen: 8.30 17.00 uur. Adres: Academisch Ziekenhuis Maastricht Postbus 5800 6202

Nadere informatie

Klinisch Farmacologische en Toxicologische bepalingen voor externe aanvragers

Klinisch Farmacologische en Toxicologische bepalingen voor externe aanvragers Klinische Farmacologie en Apotheek VUmc Stichting Epilepsie Instellingen Nederland (SEIN) Klinisch Farmacologische en Toxicologische bepalingen voor externe aanvragers In de onderstaande tabel staan de

Nadere informatie

Assortiment laboratorium apotheek

Assortiment laboratorium apotheek Abacavir Geen specifiek tijdstip 4GRN 2 ml 45 dagen Maandelijks Algemeen Dal afhankelijk van tijdstip Aceton Bij binnenkomst patient 4ROO / 4GRN / 1RMC 1 ml 1 dag Op aanvraag Algemeen Top 0 0,2 g/l Amikacine

Nadere informatie

Reikwijdte Bestemd voor interne (NWZ specialisten) en externe aanvragers

Reikwijdte Bestemd voor interne (NWZ specialisten) en externe aanvragers Doel Aanwijzingen voor het aanvragen van bloed- en urinespie bepalingen van geneesmiddelen in geval van therapeutic drug monitoring (reguliere controle) of toxicologie. Reikwijdte Bestemd voor interne

Nadere informatie

PROGRAMMA Toelichting Inschrijving

PROGRAMMA Toelichting Inschrijving Kwaliteitsbewaking Klinische Geneesmiddelanalyse en Toxicologie Sectie van de Stichting Kwaliteitsbewaking Medische Laboratoriumdiagnostiek PROGRAMMA 2016 Toelichting Inschrijving Postbus 43100, 2504 AC

Nadere informatie

FarmaToxLab: overzicht bepalingen TDM en toxicologie

FarmaToxLab: overzicht bepalingen TDM en toxicologie 6-MMP/6-TG Niet kritisch LH, 4 ml (+ EDTA 4 ml voor erytrocyten bepaling) 0 dagen x per week Bij gebruik van mercaptopurine/azathioprine: - 6-TG: 600-200 pmol /(8*0 8 RBC) - Ratio 6-MMP/6-TG: 2-0 Bij gebruik

Nadere informatie

Sectie Kwaliteitsbewaking Klinische Geneesmiddelanalyse en Toxicologie. Beleidsplan 2010-2012

Sectie Kwaliteitsbewaking Klinische Geneesmiddelanalyse en Toxicologie. Beleidsplan 2010-2012 Sectie Kwaliteitsbewaking Klinische Geneesmiddelanalyse en Toxicologie Opgericht te Den Haag 12 april 1984 Beleidsplan 2010-2012 Missie De sectie Kwaliteitsbewaking Klinische Geneesmiddelanalyse en Toxicologie

Nadere informatie

Dinsdag (om de week) met glas vermijden; afnemen in kunststof buis. Uitslag in µg/l. Amfetamines 1 ml urine Screening.

Dinsdag (om de week) met glas vermijden; afnemen in kunststof buis. Uitslag in µg/l. Amfetamines 1 ml urine Screening. In onderstaande tabel worden de volgende gegevens weergegeven: Naam: naam van de bepaling Monster: hoeveelheid en soort monster dat nodig is voor het uitvoeren van de bepaling Afname: informatie over het

Nadere informatie

Reikwijdte Bestemd voor interne (NWZ specialisten) en externe aanvragers

Reikwijdte Bestemd voor interne (NWZ specialisten) en externe aanvragers Doel Aanwijzingen voor het aanvragen van bloed- en urinespie bepalingen van geneesmiddelen in geval van therapeutic drug monitoring (reguliere controle) of toxicologie. Reikwijdte Bestemd voor interne

Nadere informatie

THERAPEUTIC DRUG MONITORING Nederlandse Vereniging van Ziekenhuisapothekers -- Commissie Analyse en Toxicologie

THERAPEUTIC DRUG MONITORING Nederlandse Vereniging van Ziekenhuisapothekers -- Commissie Analyse en Toxicologie SELECTIEVE SEROTONINE HEROPNAME REMMERS Geldt voor Indicatiegebied Monstermateriaal Afnametijdstip Bewaarcondities Inzending Interpretatie doelgroepen: volwassenen depressie en angststoornissen grote buis

Nadere informatie

Deze bijlage is geldig van: 13-07-2015 tot 01-08-2018 Vervangt bijlage d.d.: 30-07-2014

Deze bijlage is geldig van: 13-07-2015 tot 01-08-2018 Vervangt bijlage d.d.: 30-07-2014 Wethouder Jansenlaan 90 3844 DG Harderwijk Nederland Locatie waar activiteiten onder accreditatie worden uitgevoerd Hoofdkantoor Flexibele scope 1 Medisch werkveld: Trombo-embolische ziekte Met inachtneming

Nadere informatie

Medicatiebewaking op Contra-indicaties en labresultaten

Medicatiebewaking op Contra-indicaties en labresultaten Medicatiebewaking op Contra-indicaties en labresultaten Michael Tan Productmanager Nictiz 7 juni 2011 Medicatiebewaking algemeen Voor- Schrijven Verstrekken Toedienen voorschrift verstrekking Check Medicatie

Nadere informatie

Regeling extreme uitslagen

Regeling extreme uitslagen Doorbelgrenzen extreme uitslagen Certe-KCL voor MCL, Noorderbreedte, Tjongerschans, huisartsen en verloskundigen geldig per 1 oktober 2013. Deze lijst wordt gehanteerd door het Certe-KCL en is goedgekeurd

Nadere informatie

Richtlijn gegevensuitwisseling e-lab

Richtlijn gegevensuitwisseling e-lab Richtlijn gegevensuitwisseling e-lab NEDERLANDSE PATIËNTEN CONSUMENTEN FEDERATIE Datum: 27 september 2010 Versie: 1.00 Status: definitief Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 1.1 doel e-lab... 3 1.2 achtergrond...

Nadere informatie

Locatie waar activiteiten onder accreditatie worden uitgevoerd. Flexibele scope 1

Locatie waar activiteiten onder accreditatie worden uitgevoerd. Flexibele scope 1 Deze bijlage is geldig : 26-05-2016 tot 01-06-2020 Vergt bijlage d.d.: N.v.t. Locatie waar activiteiten onder accreditatie worden uitgevoerd Hoofdkantoor Albinusdreef 2 2333 ZA Leiden Nederland Flexibele

Nadere informatie

Laboratioriumbepalingen AMC Apotheek

Laboratioriumbepalingen AMC Apotheek amfetaminen (in urine) speed, XTC, crystal, ice urine, buiscode: URI9 5 ml (volwassenen), 1 ml (neonaten) Afnamecondities: bij voorkeur ochtendurine Bepalingsfrequentie: 1 x per week op donderdag of in

Nadere informatie

Veranderende analysemethoden voor TDM (geneesmiddelconcentraties in humane matrices) en klinische en forensische toxicologie

Veranderende analysemethoden voor TDM (geneesmiddelconcentraties in humane matrices) en klinische en forensische toxicologie LAB-Analyse Analyse 30 oktober 2008, De Kuip Rotterdam Veranderende analysemethoden voor TDM (geneesmiddelconcentraties in humane matrices) en klinische en forensische toxicologie Implementatie van de

Nadere informatie

Nieuwsbrief Commissie Analyse en Toxicologie (CAT)

Nieuwsbrief Commissie Analyse en Toxicologie (CAT) Nieuwsbrief Commissie Analyse en Toxicologie (CAT) April 2011 Jaargang 5, nummer 1 RUBRIEK NIEUWS Jaarverslag 2010 De activiteiten van de CAT in 2010 - organisatie van de PUOZ labdag - organisatie 2 workshops

Nadere informatie

Instructie voor de interpretatie van de urinecontroles. Teamleiding laboratorium SHO Centra voor medische diagnostiek 088-999 7001

Instructie voor de interpretatie van de urinecontroles. Teamleiding laboratorium SHO Centra voor medische diagnostiek 088-999 7001 Instructie voor de interpretatie van de urinecontroles Teamleiding laboratorium 088-999 7001 ALGEMEEN De uitvoering van de urinecontroles kan geschieden met behulp van sneltesten of een analyse door het

Nadere informatie

B-4.4-c. Richtlijnen voor Urine-analyses op Druggebruik 14-09-2004 01 14-09-2007. Apotheek Gelre ziekenhuizen Pagina: 1 van 5

B-4.4-c. Richtlijnen voor Urine-analyses op Druggebruik 14-09-2004 01 14-09-2007. Apotheek Gelre ziekenhuizen Pagina: 1 van 5 Apotheek Gelre ziekenhuizen Pagina: 1 van 5 Chain of Custody Het is belangrijk dat de gecontroleerde Cliënt is verzekerd van een juiste gang van zaken tijdens een drugscontrole. Deze gang van zaken wordt

Nadere informatie

Meetonzekerheid Theorie en praktijk

Meetonzekerheid Theorie en praktijk Meetonzekerheid Theorie en praktijk Mirte Malingré en Harry Kapelle 22 november 2016 presentatie Meander Medisch Centrum 1 Indeling Mirte -> Theorie -> concept adviesdocument werkgroep TTF -> graag input!

Nadere informatie

Personalized medicine bij niertransplantatie. Dirk Jan Moes, Ziekenhuisapotheker Laboratorium TDM & Toxicologie Leids Universitair Medisch Centrum

Personalized medicine bij niertransplantatie. Dirk Jan Moes, Ziekenhuisapotheker Laboratorium TDM & Toxicologie Leids Universitair Medisch Centrum Personalized medicine bij niertransplantatie Dirk Jan Moes, Ziekenhuisapotheker Laboratorium TDM & Toxicologie Leids Universitair Medisch Centrum 1 Disclosure belangen spreker (potentiële) belangenverstrengeling

Nadere informatie

Schakels in de zorg14 en 31 oktober 2013 Medicatietoediening op Intensive Care

Schakels in de zorg14 en 31 oktober 2013 Medicatietoediening op Intensive Care Schakels in de zorg14 en 31 oktober 2013 Medicatietoediening op Intensive Care Dr. Nicole Hunfeld ziekenhuisapotheker Intensive Care Volwassenen De keerzijde? 1250 doden per jaar door geneesmiddelen voorgeschreven

Nadere informatie

Apotheek Ziekenhuis Rijnstate

Apotheek Ziekenhuis Rijnstate Aciclovir (1,2,3,4) IV 5-10 mg/kg 3dd IV 5-10 mg/kg IV 5-10 mg/kg IV 2,5-5 mg/kg IV 2,5-5 mg/kg (NB: op dialyse dagen na dialyse (H. Simplex) PO 200 mg 5dd PO 200 mg 5dd PO 200 mg 3-4dd PO 200 mg PO 200

Nadere informatie

Informatie over laboratoriumdiensten van het Antonius Ziekenhuis. - eerstelijnsaanvragers -

Informatie over laboratoriumdiensten van het Antonius Ziekenhuis. - eerstelijnsaanvragers - Informatie over laboratoriumdiensten van het Antonius Ziekenhuis - eerstelijnsaanvragers - Versie 1. Juni 2015 1. Algemeen 2. Klinisch chemici & medisch leider trombosedienst Dr. D. Hardeman 0515-488503

Nadere informatie

BEPALINGEN EN REFERENTIEWAARDEN KLINISCH FARMACEUTISCH en TOXICOLOGISCH LABORATORIUM

BEPALINGEN EN REFERENTIEWAARDEN KLINISCH FARMACEUTISCH en TOXICOLOGISCH LABORATORIUM KLINICH FARMACETICH en TOXICOLOGICH LABORATORIM Therapeutisch Txisch vanaf Mnstersrt. Acencumarl Acetn Acetn DM Acetn alchlist Aciclvir (iv) Alprazlam Amfetamine Amfetamine (ID imm.) Amfetamine (ID bevest)

Nadere informatie

Bereikbaarheid Laboratorium SAHZ: binnen kantooruren of buiten kantooruren via portier ziekenhuis. Toxisch (mg/l)

Bereikbaarheid Laboratorium SAHZ: binnen kantooruren of buiten kantooruren via portier ziekenhuis. Toxisch (mg/l) In onderstaande tabel worden de volgende gegevens weergegeven: Naam: naam van de bepaling Monster: hoeveelheid en soort monster dat nodig is voor het uitvoeren van de bepaling Methode: informatie over

Nadere informatie

Onderzoek naar cortisol in speeksel

Onderzoek naar cortisol in speeksel Onderzoek naar cortisol in speeksel Instructies voor het verzamelen van speeksel www.nwz.nl Inhoud Wat is cortisol? 3 Instructies voor de voorbereiding 3 Verzamelen van speeksel 4 Waar en wanneer levert

Nadere informatie

Instructie voor de interpretatie van het middelenonderzoek. Versie 4, dec 2016

Instructie voor de interpretatie van het middelenonderzoek. Versie 4, dec 2016 Instructie voor de interpretatie van het middelenonderzoek Versie 4, dec 2016 Teamleiding laboratorium 088-999 7001 ALGEMEEN De uitvoering van het middelenonderzoek kan geschieden met behulp van sneltesten

Nadere informatie

MDMA-doden bij het NFI. Dr. Klaas Lusthof Forensisch Toxicoloog NFI

MDMA-doden bij het NFI. Dr. Klaas Lusthof Forensisch Toxicoloog NFI MDMA-doden bij het NFI Dr. Klaas Lusthof Forensisch Toxicoloog NFI 10 juni 2015 Forensische Toxicologie binnen het NFI 2 Afdeling medisch forensisch onderzoek 60 medewerkers Toxicologen: 7 Lab toxicologie

Nadere informatie

Bepalingen Apotheek Laboratorium referentiewaarden Versie oktober 2015

Bepalingen Apotheek Laboratorium referentiewaarden Versie oktober 2015 NB: Betreft referentiewaarden bij volwassenen, voor referentiewaarden bij kinderen zie www.kinderformularium.nl Referentiewaarden gelden i.p. voor dalspiegels, dwz een geneesmiddelspiegel vlak voor een

Nadere informatie

22-1-2016. De interactie tussen een molecuul metoprolol en de beta-receptor is een voorbeeld van een farmacokinetisch principe. Waar.

22-1-2016. De interactie tussen een molecuul metoprolol en de beta-receptor is een voorbeeld van een farmacokinetisch principe. Waar. (potentiële) belangenverstrengeling Geen Freek van Gorp Ziekenhuisapotheker Franciscus Groep 13-01-2016 Farmacokinetiek bij de individuele (oudere) patiënt Trucs en weetjes voor de dagelijkse praktijk

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Laboratoriumonderzoek voor externe aanvragers

Algemene Voorwaarden Laboratoriumonderzoek voor externe aanvragers Algemene Voorwaarden Laboratoriumonderzoek voor externe aanvragers Laboratorium voor Medische Microbiologie en Immunologie Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis, Tilburg PAL48BY01 Versie 2 Pagina 1 van 6 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Laboratoriumonderzoek voor externe aanvragers

Algemene Voorwaarden Laboratoriumonderzoek voor externe aanvragers Algemene Voorwaarden Laboratoriumonderzoek voor externe aanvragers Reinier Haga Medisch Diagnostisch Centrum Het laboratoriumonderzoek dat wordt uitgevoerd binnen het Reinier Haga Medisch Diagnostisch

Nadere informatie

Twee richtingen met één stip aan horizon. Dr. Pieter Helmons, ziekenhuisapotheker MSc. Arthur Wasylewicz AIOS ziekenhuisfarmacie

Twee richtingen met één stip aan horizon. Dr. Pieter Helmons, ziekenhuisapotheker MSc. Arthur Wasylewicz AIOS ziekenhuisfarmacie Twee richtingen met één stip aan horizon SAMEN NAAR MEER MEDICATIEVEILIGHEID Dr. Pieter Helmons, ziekenhuisapotheker MSc. Arthur Wasylewicz AIOS ziekenhuisfarmacie Medicatiebewaking in het St Jansdal Het

Nadere informatie

Cover Page. The handle http://hdl.handle.net/1887/29755 holds various files of this Leiden University dissertation.

Cover Page. The handle http://hdl.handle.net/1887/29755 holds various files of this Leiden University dissertation. Cover Page The handle http://hdl.handle.net/1887/29755 holds various files of this Leiden University dissertation. Author: Moes, Dirk Jan Alie Roelof Title: Optimizing immunosuppression with mtor inhibitors

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 1 Inleiding 2. 2 Thuis bloedspot afnemen 4. 3 Uitvoering 6. 4 Tot slot 9

Inhoudsopgave. 1 Inleiding 2. 2 Thuis bloedspot afnemen 4. 3 Uitvoering 6. 4 Tot slot 9 Inhoudsopgave 1 Inleiding 2 2 Thuis bloedspot afnemen 4 3 Uitvoering 6 4 Tot slot 9 1 Inleiding U bent enige tijd geleden getransplanteerd. Om problemen (zoals afstoting) te voorkomen is het belangrijk

Nadere informatie

Ciclosporine A bepaling op de LC-MS/MS

Ciclosporine A bepaling op de LC-MS/MS Ciclosporine A bepaling op de LC-MS/MS Abdel Chahbouni en René Vos Laboratorium Klinische Farmacologie en Apotheek VU medisch centrum De Boelelaan 1117 a.chahbouni@vumc.nl Fig.1 Ciclosporine A Inleiding

Nadere informatie

Lijst bloedspiegels (TDM/toxicologie),

Lijst bloedspiegels (TDM/toxicologie), In onderstaande tabel worden de volgende gegevens weergegeven: Naam: naam van de bepaling Monster: hoeveelheid en soort monster dat nodig is voor het uitvoeren van de bepaling Methode: informatie over

Nadere informatie

Kruidvat Paracetamol 120, 240, 500 en 1000 mg, zetpillen bevatten als werkzaam bestanddeel per zetpil 120, 240, 500 resp. 1000 mg paracetamol.

Kruidvat Paracetamol 120, 240, 500 en 1000 mg, zetpillen bevatten als werkzaam bestanddeel per zetpil 120, 240, 500 resp. 1000 mg paracetamol. 1.3.1.1 SmPC Page 1 of 5 1.3.1.1 SUMMARY OF PRODUCT CHARACTERISTICS Samenvatting van de productkenmerken 1. NAAM VAN HET GENEESMIDDEL Kruidvat Paracetamol 120 mg, zetpillen. Kruidvat Paracetamol 240 mg,

Nadere informatie

Type tubes. Amikacin 2X S Piek :30 à 1 uur na einde van de perfusie Dal : juist vóór een nieuwe dosis. Amiodarone 1 H ou S Juist vóór een nieuwe dosis

Type tubes. Amikacin 2X S Piek :30 à 1 uur na einde van de perfusie Dal : juist vóór een nieuwe dosis. Amiodarone 1 H ou S Juist vóór een nieuwe dosis v 17 Analyse Aantal tubes Type tubes Speciale voorzorgen ACTH 1 E Na afname de tube onmiddellijk op ijs vervoeren, in het labo koud centrifugeren, plasma invriezen. Aldosterone 1 S of E geen Amikacin 2X

Nadere informatie

Workshop farmacokinetiek. Marieke Zeeman Internist-ouderengeneeskunde Klinisch farmacoloog i.o.

Workshop farmacokinetiek. Marieke Zeeman Internist-ouderengeneeskunde Klinisch farmacoloog i.o. Workshop farmacokinetiek Marieke Zeeman Internist-ouderengeneeskunde Klinisch farmacoloog i.o. De wachtkamer Patiënt M Patiënt B Patiënt C Patiënt D Recapitulatie Oplaaddosis C 0 = F x D / Vd Klaring Cl

Nadere informatie

THERAPEUTIC DRUG MONITORING Nederlandse Vereniging van Ziekenhuisapothekers - Commissie Analyse & Toxicologie

THERAPEUTIC DRUG MONITORING Nederlandse Vereniging van Ziekenhuisapothekers - Commissie Analyse & Toxicologie Fenytoïne Geldt voor Indicatiegebied: Monstermateriaal Afnametijdstip Bewaarcondities Inzending Interpretatie doelgroepen: volwassenen, kinderen, dialysepatiënten, patiënten met lever- en of nierfunctiestoornissen

Nadere informatie

Bijsluiter: informatie voor de gebruiker. Zibrine Forte, harde capsules

Bijsluiter: informatie voor de gebruiker. Zibrine Forte, harde capsules Bijsluiter: informatie voor de gebruiker Zibrine Forte, harde capsules Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat innemen want er staat belangrijke informatie in voor u. Gebruik dit geneesmiddel

Nadere informatie

Drug Facilitated Sexual Assault. dr. Ingrid Bosman, toxicoloog

Drug Facilitated Sexual Assault. dr. Ingrid Bosman, toxicoloog Drug Facilitated Sexual Assault dr. Ingrid Bosman, toxicoloog DFSA en toxicologie Twee vrouwen melden zich bij de politie. Ze zouden tijdens het uitgaan zijn bedwelmd en verkracht. Ze vermoeden dat er

Nadere informatie

Nieuwsbrief Commissie Analyse en Toxicologie (CAT)

Nieuwsbrief Commissie Analyse en Toxicologie (CAT) Nieuwsbrief Commissie Analyse en Toxicologie (CAT) Februari 2012 Jaargang 6, nummer 1 RUBRIEK NIEUWS Jaarverslag 2011 De activiteiten van de CAT in 2011 - Workshop op de ziekenhuisfarmaciedagen mede georganiseerd

Nadere informatie

Aanname, behandeling en afgifte semen t.b.v. IUI versie 8 15 april 2014

Aanname, behandeling en afgifte semen t.b.v. IUI versie 8 15 april 2014 Procedure Aanname, behandeling en afgifte semen t.b.v. IUI versie 8 15 april 2014 wijziging t.a.v. versie 7 algemeen 6 enkele tekstuele aanpassingen aangepast: literatuurlijst 22-5-2014 Provisorische wijziging

Nadere informatie

CBG version PART 1B-1: SUMMARY OF PRODUCT CHARACTERISTICS. 1. NAAM VAN HET GENEESMIDDEL Laif 900 tabletten, filmomhulde tabletten 900 mg.

CBG version PART 1B-1: SUMMARY OF PRODUCT CHARACTERISTICS. 1. NAAM VAN HET GENEESMIDDEL Laif 900 tabletten, filmomhulde tabletten 900 mg. 1. PART 1B-1: SUMMARY OF PRODUCT CHARACTERISTICS 1. NAAM VAN HET GENEESMIDDEL Laif 900 tabletten, filmomhulde tabletten 900 mg. 2. KWALITATIEVE EN KWANTITATIEVE SAMENSTELLING Per filmomhulde tablet: 900

Nadere informatie

EPILEPSIE EN THERAPEUTIC DRUG MONITORING. A.CP. Mathot. In de meeste laboratoria van ziekenhuisapotheken. hebben of in een diepe slaap geraken.

EPILEPSIE EN THERAPEUTIC DRUG MONITORING. A.CP. Mathot. In de meeste laboratoria van ziekenhuisapotheken. hebben of in een diepe slaap geraken. EPILEPSIE EN THERAPEUTIC DRUG MONITORING A.CP. Mathot In de meeste laboratoria van ziekenhuisapotheken zullen bloedspiegels van antiepileptica bepaald worden. De redenen om bloedspiegels van anti-epileptica

Nadere informatie

Laboratoria Nieuwsbrief September 2011 Klinisch Chemisch en Hematologisch Laboratorium Medisch Microbiologisch Laboratorium

Laboratoria Nieuwsbrief September 2011 Klinisch Chemisch en Hematologisch Laboratorium Medisch Microbiologisch Laboratorium Laboratoria Nieuwsbrief September 2011 Klinisch Chemisch en Hematologisch Laboratorium Medisch Microbiologisch Laboratorium In dit nummer: ALLERGIERAPPORTAGE; DETECTIEGRENS VERLAAGD ANTISTOFFEN BIJ DIABETES

Nadere informatie

Aanvraag van medisch microbiologisch onderzoek versie 8 26 september 2014

Aanvraag van medisch microbiologisch onderzoek versie 8 26 september 2014 Procedure Aanvraag van medisch microbiologisch onderzoek versie 8 26 september 2014 wijziging t.o.v. versie 7 mutatienummer: 14/217 3.3 Toegevoegd de tekst: Wanneer van één monster verschillende onderzoeken

Nadere informatie

doelgroepen: kinderen, volwassenen grote buis stolbloed; bepaling in serum 10-14 uur na laatste inname Klinisch Farmaceutisch laboratorium

doelgroepen: kinderen, volwassenen grote buis stolbloed; bepaling in serum 10-14 uur na laatste inname Klinisch Farmaceutisch laboratorium TRICYCLISCHE ANTIDEPRESSIVA Geldt voor Indicatiegebied Monstermateriaal Afnametijdstip Bewaarcondities Inzending Interpretatie doelgroepen: kinderen, volwassenen depressie grote buis stolbloed; bepaling

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER. Zibrine Forte, harde capsules Hypericum perforatum L.

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER. Zibrine Forte, harde capsules Hypericum perforatum L. BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER Zibrine Forte, harde capsules Hypericum perforatum L. Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat innemen want er staat belangrijke informatie

Nadere informatie

Vragen en antwoorden: reden van voorschrijven en uitwisselen laboratoriumwaarden

Vragen en antwoorden: reden van voorschrijven en uitwisselen laboratoriumwaarden Vragen en antwoorden: reden van voorschrijven en uitwisselen laboratoriumwaarden Reden van voorschrijven Waarom moet de arts de reden van voorschrijven op het recept vermelden? Om de patiënt nog betere

Nadere informatie

DRUGS OF ABUSE. Samenstelling: urine gespiked met MDEA 1564 µg/l, diazepam 658 µg/l en ethanol 974 mg/l.

DRUGS OF ABUSE. Samenstelling: urine gespiked met MDEA 1564 µg/l, diazepam 658 µg/l en ethanol 974 mg/l. DOA Ronde 2012.2 A Casus: Fictieve casus dus graag drugstest ook als dit normaal niet uw lab policy zou zijn: Urine van een jongere binnen gebracht bij de SEH post van een ziekenhuis. Graag een screening

Nadere informatie

Van STIP chromatografie naar SPE extractie is een kleine stap...

Van STIP chromatografie naar SPE extractie is een kleine stap... Van STIP chromatografie naar SPE extractie is een kleine stap... Als het verhaal in het vorige extract begrepen is dan klinkt de titel van dit hoofdstuk niet zo vreemd. Uitgelegd is dat de zure/neutrale

Nadere informatie

Erytrocyten- en plasmavolumebepaling

Erytrocyten- en plasmavolumebepaling Nucleaire Geneeskunde en Moleculaire Beeldvorming Erytrocyten- en plasmavolumebepaling datum tijdstip en tijdstip Nucleaire Geneeskunde en Moleculaire Beeldvorming Door uw behandelend arts is een erytrocyten-

Nadere informatie

Farmacokinetiek in klinisch onderzoek. Dr. Floor van Rosse Apotheek Erasmus MC

Farmacokinetiek in klinisch onderzoek. Dr. Floor van Rosse Apotheek Erasmus MC Farmacokinetiek in klinisch onderzoek Dr. Floor van Rosse Apotheek Erasmus MC Even voorstellen BSc Biomedische wetenschappen (UU) MSc Epidemiologie (UU) O.a. klinische epidemiologie en farmaco-epidemiologie

Nadere informatie

Informatie over de antidepressiva-test. Advies op maat over medicijnen tegen depressie, psychose of angststoornis

Informatie over de antidepressiva-test. Advies op maat over medicijnen tegen depressie, psychose of angststoornis Informatie over de antidepressiva-test Advies op maat over medicijnen tegen depressie, psychose of angststoornis www.antidepressiva-test.nl M e d i c a t i e l a b Met deze folder willen wij u informeren

Nadere informatie

Lab4Apo Gebruikershandleiding

Lab4Apo Gebruikershandleiding Lab4Apo Gebruikershandleiding Gebruikershandleiding 2013 E.Novation B.V. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden openbaar gemaakt of verveelvoudigd, opgeslagen in een dataverwerkend

Nadere informatie

Nieuwsbrief Commissie Analyse en Toxicologie (CAT)

Nieuwsbrief Commissie Analyse en Toxicologie (CAT) Nieuwsbrief Commissie Analyse en Toxicologie (CAT) Januari 2010 Jaargang 4, nummer 1 Nieuws post-hbo-opleiding voor analisten De CAT feliciteert de volgende analisten met het voltooien van de post-hbo

Nadere informatie

BIJSLUITER INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER. Werkzaam bestanddeel: Droogextract van van Hypericum perforatum L. [Sintjanskruid]

BIJSLUITER INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER. Werkzaam bestanddeel: Droogextract van van Hypericum perforatum L. [Sintjanskruid] Package Leaflet BIJSLUITER INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER Laif 900 tabletten 900 mg filmomhulde tabletten Werkzaam bestanddeel: Droogextract van van Hypericum perforatum L. [Sintjanskruid] Lees de hele

Nadere informatie

Helicobacter pylori ademtest

Helicobacter pylori ademtest Helicobacter pylori ademtest Synoniem: 13 C-ureum ademtest, Helicobacter ademtest Afname Deze test wordt afgenomen door een medewerker van het MDL laboratorium. Afname voorkeur: Afname condities: Uitademlucht

Nadere informatie

Maagontledigingstest

Maagontledigingstest Maagontledigingstest Synoniem: 13 C Octanoaat-ademtest Afname Deze test wordt afgenomen door een medewerker van het MDL laboratorium. Afname voorkeur: Afname condities: Afnametijdstippen: Uitademlucht

Nadere informatie

Alert levels. KKGT Discussiedag 12 april Dr. Jan van der Weide, Klinisch Chemicus Drs. Jochem G. Gregoor, AGIKO

Alert levels. KKGT Discussiedag 12 april Dr. Jan van der Weide, Klinisch Chemicus Drs. Jochem G. Gregoor, AGIKO Alert levels KKGT Discussiedag 12 april 2011 Dr. Jan van der Weide, Klinisch Chemicus Drs. Jochem G. Gregoor, AGIKO Variability in drug response 2 Most drugs don t work 3 4 Psychofarmaca en metabolisme

Nadere informatie

TOXICOLOGISCHE SCREENING M.B.V. LC-MS/MS. Yuma Bijleveld (AMC) Tessa Bosch (Maasstad) Marloes van der Meer (AMC) Eugenie Schrama (Maasstad)

TOXICOLOGISCHE SCREENING M.B.V. LC-MS/MS. Yuma Bijleveld (AMC) Tessa Bosch (Maasstad) Marloes van der Meer (AMC) Eugenie Schrama (Maasstad) TOXICOLOGISCHE SCREENING M.B.V. LC-MS/MS Yuma Bijleveld (AMC) Tessa Bosch (Maasstad) Marloes van der Meer (AMC) Eugenie Schrama (Maasstad) Wie overweegt het bepalen van toxicologie m.b.v. LC-MS/MS?? Waarom

Nadere informatie

GENERIEKE NAAM SLIKKLACHTEN SONDEVOEDING

GENERIEKE NAAM SLIKKLACHTEN SONDEVOEDING Medicatie via sonde GENERIEKE NAAM SLIKKLACHTEN SONDEVOEDING acenocoumarol acetylcysteïne bruistablet. bruistablet acetazolamide aciclovir overleg met apotheker; eventueel suspensie 40 mg/ml verkrijgbaar

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 1 Inleiding 2 2 Thuis bloedspot afnemen 3 3 Uitvoering 4 4 Tot slot 7

Inhoudsopgave. 1 Inleiding 2 2 Thuis bloedspot afnemen 3 3 Uitvoering 4 4 Tot slot 7 Inhoudsopgave 1 Inleiding 2 2 Thuis bloedspot afnemen 3 3 Uitvoering 4 4 Tot slot 7 1 1 Inleiding U bent enige tijd geleden getransplanteerd. Om problemen (zoals afstoting) te voorkomen is het belangrijk

Nadere informatie

Psychofarmacologie bij kinderen en jongeren voor niet-kinder- & jeugdpsychiaters: Is dit wel een goed idee? Dr. Daniel Neves Ramos ZNA UKJA

Psychofarmacologie bij kinderen en jongeren voor niet-kinder- & jeugdpsychiaters: Is dit wel een goed idee? Dr. Daniel Neves Ramos ZNA UKJA Psychofarmacologie bij kinderen en jongeren voor niet-kinder- & jeugdpsychiaters: Is dit wel een goed idee? Dr. Daniel Neves Ramos ZNA UKJA Casus 4 Op de wachtpost komt een oproep binnen van wanhopige

Nadere informatie

Samenstelling: serum: coffeïne 127 mg/l, salicylzuur 91.6 mg/l, sotalol 2.92 mg/l en sertraline mg/l.

Samenstelling: serum: coffeïne 127 mg/l, salicylzuur 91.6 mg/l, sotalol 2.92 mg/l en sertraline mg/l. TOXICOLOGIE Ronde 2011.1 Een 34 jarige verpleegkundig met een voorgeschiedenis met hypertensie komt bij de SEH binnen met een wijd complex tachycardie. Ze had een voorgeschiedenis met hartkloppingen, waarvoor

Nadere informatie

Bloedalcoholenbepaling met GC-FID en de medium polaire DB-6

Bloedalcoholenbepaling met GC-FID en de medium polaire DB-6 Bloedalcoholenbepaling met GC-FID en de medium polaire DB-6 Hai Holthuysen, Hay Janssen, Josje Hermkens-Laemers Laboratorium apotheek Viecuri Medisch Centrum voor Noord-Limburg Tegelseweg 210 5912 BL Venlo

Nadere informatie

Nucleaire Geneeskunde en Moleculaire Beeldvorming. Leukocytenscan. datum. tijdstip. datum. tijdstip

Nucleaire Geneeskunde en Moleculaire Beeldvorming. Leukocytenscan. datum. tijdstip. datum. tijdstip Nucleaire Geneeskunde en Moleculaire Beeldvorming Leukocytenscan datum tijdstip en datum tijdstip Nucleaire Geneeskunde en Moleculaire Beeldvorming Door uw behandelend arts is een leukocytenscan aangevraagd.

Nadere informatie

Workshop Medicijnen, werkt t of werk t.. tegen? Els Coyajee-Geselschap apotheker

Workshop Medicijnen, werkt t of werk t.. tegen? Els Coyajee-Geselschap apotheker Workshop Medicijnen, werkt t of werk t.. tegen? Els Coyajee-Geselschap apotheker Inhoud workshop Inventarisatie vragen Waar of niet waar Medicatie en hun bijwerkingen Pijnbestrijding Antidepressiva Benzodiazepinen

Nadere informatie

Nieuwsbrief Commissie Analyse en Toxicologie (CAT)

Nieuwsbrief Commissie Analyse en Toxicologie (CAT) Nieuwsbrief Commissie Analyse en Toxicologie (CAT) December 2013 Jaargang 7, nummer 2 RUBRIEK NIEUWS PUOZ Therapeutic Drug Monitoring en Toxicologie Deze cursus werd door de CAT georganiseerd op 31 oktober

Nadere informatie

24-UURS URINE VERZAMELEN FRANCISCUS GASTHUIS

24-UURS URINE VERZAMELEN FRANCISCUS GASTHUIS 24-UURS URINE VERZAMELEN FRANCISCUS GASTHUIS Tabel: verzamelgegevens Afspraak etiket Labnummer Datum en tijd Hoeveelheid dd...om...uur tot dd...om...uur Bokaal 1 Bokaal 2 Totaal (ml) (ml) (ml) In te vullen

Nadere informatie

Doseren van geneesmiddelen bij morbide obese patiënten. Carli Wilmer MSc AIOS Ziekenhuisfarmacie UMCN / CWZ

Doseren van geneesmiddelen bij morbide obese patiënten. Carli Wilmer MSc AIOS Ziekenhuisfarmacie UMCN / CWZ Doseren van geneesmiddelen bij morbide obese patiënten Carli Wilmer MSc AIOS Ziekenhuisfarmacie UMCN / CWZ Doseren van geneesmiddelen bij morbide obese patiënten Casus- letter to the editor NEJM juni 2013

Nadere informatie

DRUGS OF ABUSE. Casus: Een sollicitant moet worden getest maar had een feestje de avond te voor. Graag een screening en uw commentaar.

DRUGS OF ABUSE. Casus: Een sollicitant moet worden getest maar had een feestje de avond te voor. Graag een screening en uw commentaar. DOA Ronde 2010.1A Casus: Een sollicitant moet worden getest maar had een feestje de avond te voor. Graag een screening en uw commentaar. Samenstelling: urine gespiked met ethanol 535 mg/l en ranitidine

Nadere informatie

MATERIAAL VOOR HISTOLOGISCH ONDERZOEK

MATERIAAL VOOR HISTOLOGISCH ONDERZOEK Openingstijden laboratorium: maandag t/m vrijdag van 8.00 uur tot 17.00 uur. Voor vragen, opmerkingen en eventuele klachten kunt u contact opnemen met het secretariaat (telefoonnummer 073-6992750). ALGEMEEN

Nadere informatie

THERAPEUTIC DRUG MONITORING Nederlandse Vereniging van Ziekenhuisapothekers - Commissie Analyse & Toxicologie

THERAPEUTIC DRUG MONITORING Nederlandse Vereniging van Ziekenhuisapothekers - Commissie Analyse & Toxicologie TACROLIMUS Geldt voor: Monstermateriaal: Afnametijdstip: Patiënten met een nier-, lever-, of harttransplantatie Volbloed, 4 ml in EDTA-buis Meerder mogelijkheden: 12 uur na laatste inname van tacrolimus,

Nadere informatie

THERAPEUTIC DRUG MONITORING

THERAPEUTIC DRUG MONITORING Selectieve Serotonine Heropnameremmers Geldt voor Indicatiegebied Monstermateriaal Afnametijdstip Volwassenen Depressie en angststoornissen Bepaling in serum of plasma 10-24 uur na laatste inname Bewaarcondities

Nadere informatie

Zelfregulatie. Neem altijd uw verzekeringsgegevens en identiteitsbewijs mee!

Zelfregulatie. Neem altijd uw verzekeringsgegevens en identiteitsbewijs mee! Zelfregulatie U heft suikerziekte (diabetes mellitus) en gebruikt daarvoor twee of vier maal per dag insuline. In overleg met uw arts heeft u besloten dat u zelf uw diabetes mellitus gaat regelen (zelfregulatie).

Nadere informatie

BIJSLUITER. METHADON HCL 5 mg/ml drank

BIJSLUITER. METHADON HCL 5 mg/ml drank BIJSLUITER METHADON HCL 5 mg/ml drank Lees de hele bijsluiter goed voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken want er staat belangrijke informatie in voor u. - Bewaar deze bijsluiter. Misschien heeft u

Nadere informatie

Farmacogenetica bij de KNMP. Mandy van Rhenen BO3 bijeenkomst 8 maart 2016

Farmacogenetica bij de KNMP. Mandy van Rhenen BO3 bijeenkomst 8 maart 2016 Farmacogenetica bij de KNMP Mandy van Rhenen BO3 bijeenkomst 8 maart 2016 Inhoud presentatie Ondersteuning Farmacogenetica Medicatiebewaking Overige ondersteuning Beleidskader Horizon2020 Rol KNMP Toekomst

Nadere informatie

Nieuwsbrief nr. 01, maart 2012, 1 e lijn

Nieuwsbrief nr. 01, maart 2012, 1 e lijn Nieuwsbrief nr. 01, maart 2012, 1 e lijn Dr. H. Hensgens, klinisch chemicus. Telnr. 020 755 7211 Dr. M. Levitus/Dr. E. van Mirre, klinisch chemicie. Telnr. 020 755 7213 Nieuwe referentiewaarden voor de

Nadere informatie

Nieuwsbrief Commissie Analyse en Toxicologie (CAT)

Nieuwsbrief Commissie Analyse en Toxicologie (CAT) Nieuwsbrief Commissie Analyse en Toxicologie (CAT) Oktober 2010 Jaargang 4, nummer 2 RUBRIEK NIEUWS PUOZ Labdag 29 juni 2010 Op 29 juni heeft voor de tweede keer de PUOZ Labdag plaatsgevonden. De opkomst

Nadere informatie

GKCL LABORATORIUMGIDS

GKCL LABORATORIUMGIDS GKCL LABORATORIUMGIDS Voorwoord Labgids Geachte collega, Voor u ligt de nieuwe Labgids GKCL, versie 2010. In deze nieuwe editie zijn zowel de bepalingen van het GKCL als van de ziekenhuisapotheek opgenomen.

Nadere informatie

Toedienlijst IM Belatacept studie

Toedienlijst IM Belatacept studie Toedienlijst IM103116 Belatacept studie Specialisme : INTP Interval : dag 1, 15, 29, 43, 57 week 12,16,20,24,28,32,36,40,44,48,52,56,60,64,68,72,76,80,84,88,92,96,100,104 Totaal :24 maanden Afspraakcode

Nadere informatie

Farmacologie Snapper. Biologische beschikbaarheid. Voeding. Absorptie. Onderwerpen. Filmpje 1. Filmpje 2

Farmacologie Snapper. Biologische beschikbaarheid. Voeding. Absorptie. Onderwerpen. Filmpje 1. Filmpje 2 Farmacologie Snapper Onderwerpen Kinetiek voor de praktijk Biologische beschikbaarheid (o.a. Absorptie) Distributie Metabolisme Excretie Kees Kramers, internist-klinisch farmacoloog Dynamische Interacties

Nadere informatie

Uitzonderingen interne afdelingen. Deze afdelingen worden nooit gebeld* IC, REC, SEH, EHH, OK IC, REC, SEH, EHH, OK.

Uitzonderingen interne afdelingen. Deze afdelingen worden nooit gebeld* IC, REC, SEH, EHH, OK IC, REC, SEH, EHH, OK. CDL: doorbelgrenzen Pagina 1 van 5 Hematologie Kenmerk patiënt Patiënt is bekend # of onbekend^ met afwijkende bepaling Bepaling Interne Doorbelgrens* Uitzonderingen interne Deze worden nooit gebeld* Poliklinische

Nadere informatie

Urine verzamelen in porties

Urine verzamelen in porties Urine verzamelen in porties Afnamelaboratorium mca.nl Urine verzamelen in porties Uw behandelend arts heeft u verteld dat hij/zij uw urine wil laten onder zoeken. Hiervoor hebt u een zakje met een potje,

Nadere informatie

L A B O R A T O R I U M G I D S

L A B O R A T O R I U M G I D S LABORATORIUMGIDS Voorwoord Labgids Geachte collega, Voor u ligt de nieuwe Labgids GKCL, versie 2011. In deze vernieuwde editie zijn zowel de bepalingen van het GKCL als van de ziekenhuisapotheek opgenomen.

Nadere informatie

MIBG-scan van het hart

MIBG-scan van het hart Nucleaire Geneeskunde en Moleculaire Beeldvorming (NGMB) MIBG-scan van het hart datum tijdstip tijdstip tijdstip Nucleaire Geneeskunde en Moleculaire Beeldvorming (NGMB) Door uw behandelend arts is een

Nadere informatie

Zie voor meer informatie over de beoordeling en onderbouwing de bijbehorende risicoanalyses op de KNMP Kennisbank.

Zie voor meer informatie over de beoordeling en onderbouwing de bijbehorende risicoanalyses op de KNMP Kennisbank. Geachte collega, Hierbij weer een overzicht van de wijzigingen van het G-Standaardbestand van november 2014. Deze maand zijn er wijzigingen op de volgende gebieden: Contra-indicaties Interacties Kinderwens,

Nadere informatie

INSTRUCTIES VOOR STAALAFNAME Centrum voor Menselijke Erfelijkheid Erk. nr 8/24990/92/000 Tel fax

INSTRUCTIES VOOR STAALAFNAME Centrum voor Menselijke Erfelijkheid Erk. nr 8/24990/92/000 Tel fax I. Toelichting bij het indienen van aanvragen voor genetisch onderzoek 1. Aanvragen Het voorziet in verschillende aanvraagformulieren voor de verschillende diagnostische testen. Om eventuele fouten en

Nadere informatie

INLEIDING IN DE PSYCHOFARMACOLOGIE. Eerstejaars referaat Leonie van der Meer Mohr

INLEIDING IN DE PSYCHOFARMACOLOGIE. Eerstejaars referaat Leonie van der Meer Mohr INLEIDING IN DE PSYCHOFARMACOLOGIE Eerstejaars referaat Leonie van der Meer Mohr CASUS 46-jarige vrouw met een depressieve stoornis. 6 weken geleden switch van venlafaxine naar nortrilen gestart, i.v.m.

Nadere informatie

Verzamelen van 24-uurs urine 5-HIAA-bepaling

Verzamelen van 24-uurs urine 5-HIAA-bepaling Verzamelen van 24-uurs urine 5-HIAA-bepaling Klinisch laboratorium Uw behandelend arts heeft voor u een 5-HIAA-bepaling uit urine aangevraagd. 5-HIAA is een afbraakproduct van de stofwisseling. Via de

Nadere informatie

Hoofdstuk 5: Aanvraag Laboratorium

Hoofdstuk 5: Aanvraag Laboratorium 5 Aanvraag laboratorium 5.1 Identificatie van de patiënt Een patiënt moet geïdentificeerd worden a.d.h.v. een wettelijk identiteitsbewijs. Dit geldt voor zowel spreekuren als voor huisbezoeken, m.u.v.

Nadere informatie

Verzamelen van 24-uurs urine Voor 5-HIAA en HVA-VMA onderzoek

Verzamelen van 24-uurs urine Voor 5-HIAA en HVA-VMA onderzoek Verzamelen van 24-uurs urine Voor 5-HIAA en HVA-VMA onderzoek Albert Schweitzer ziekenhuis november 2013 pavo 1064 Inleiding Uw arts heeft laboratoriumonderzoek voor u aangevraagd. Hiervoor is het nodig

Nadere informatie

Indien de patiënt nog goed is, agressieve behandeling dient te worden overwogen zoals totale darm lavage.

Indien de patiënt nog goed is, agressieve behandeling dient te worden overwogen zoals totale darm lavage. TOXICOLOGIE Ronde 2014.1 Casus: Om ongeveer 19.00 uur zelf gemeld op de Eerste Hulp. Tentamen Suïcide met hartmedicatie waaronder Verapamil, Lipitor en Gemfibrozil. Op dit moment geen klachten. Voorgeschiedenis:

Nadere informatie