Toelichting rapportages DTT schrijfvaardigheid Engels

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Toelichting rapportages DTT schrijfvaardigheid Engels"

Transcriptie

1 Toelichting rapportages DTT schrijfvaardigheid Engels Versie januari 2016 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2 2. Toelichting leerlingrapportage DTT Engels schrijfvaardigheid De diagnose De diagnose en haar hoofdaspecten Deelaspecten van de diagnose Mate van nuance en de grafische weergave van de diagnose Getalsmatige weergave van de diagnose Toelichting groepsrapportage DTT Engels schrijfvaardigheid De diagnose Standaardweergave van de groepsrapportage Mate van nuance en de grafische weergave van de groepsrapportage Getalsmatige weergave van de groepsrapportage Toelichting schoolrapportage DTT Engels schrijfvaardigheid Toelichting aspecten van schrijfvaardigheid in de rapportage 18 DTT Engels schrijfvaardigheid 1

2 1 Inleiding Voor u ligt de toelichting op de rapportages van de Diagnostische Tussentijdse Toets (DTT) Engels schrijfvaardigheid. Deze toelichting is bedoeld om u te helpen bij het lezen en interpreteren van de rapportages na de eerste adaptieve afname van de DTT Engels schrijfvaardigheid in De informatie in deze rapportages is als gevolg van de fase waarin de ontwikkeling van de DTT zich nu begeeft nog beperkt. De DTT heeft u echter nog meer te bieden. Daarom geeft deze toelichting u ook alvast inzicht in de aanvullende informatie die u in de rapportages in 2017 kunt verwachten. 2 Toelichting leerlingrapportage DTT Engels schrijfvaardigheid Dit hoofdstuk legt uit wat de begrippen uit de leerlingrapportage DTT Engels schrijfvaardigheid inhouden en hoe u deze leerlingrapportage kunt interpreteren. In de toelichting wordt gebruik gemaakt van voorbeeldrapportages. In 2016 wordt de eerste adaptieve DTT afgenomen. De getoonde diagnoses in de voorbeeldrapportages zijn daarom nog niet gebaseerd op realistische data. 2.1 Diagnose De leerlingrapportage toont de diagnose van schrijfvaardigheid Engels van een leerling. Deze diagnose laat zien of een leerling de vaardigheids- of kennisaspecten die nodig zijn om op niveau te presteren op het gebied van schrijfvaardigheid Engels onder, op of boven niveau beheerst. De diagnose maakt daarmee inzichtelijk waar de sterke punten en verbeterpunten van de leerling zitten ten aanzien van schrijfvaardigheid Engels. Er zijn drie mogelijke uitkomsten per gediagnosticeerd vaardigheids- of kennisaspect: de leerling zit boven niveau, de leerling zit op niveau of de leerling zit onder niveau. De grenzen tussen de niveaus zijn na de pretest bepaald met de hulp van docenten in een toets-georiënteerde standaardbepalingsprocedure. De diagnoses worden als volgt weergegeven: = boven niveau Een groen kleurenbolletje rechts in het kader betekent dat de leerling voor het betreffende vaardigheids- of kennisaspect waarschijnlijk boven niveau zit voor zijn of haar leerweg. = op niveau Een blauw kleurenbolletje in het midden van het kader betekent dat de leerling voor het betreffende vaardigheids- of kennisaspect waarschijnlijk op niveau zit voor zijn of haar leerweg. = onder niveau Een oranje kleurenbolletje links in het kader betekent dat de leerling voor het betreffende vaardigheids- of kennisaspect waarschijnlijk onder niveau zit voor zijn of haar leerweg. 2

3 2.2 De diagnose en haar hoofdaspecten De leerlingrapportage toont dit jaar (2016) de overkoepelende diagnose van schrijfvaardigheid Engels en de diagnoses voor de hoofdaspecten. De overkoepelende diagnose van schrijfvaardigheid Engels (zie het doorgetrokken kader in onderstaande voorbeeldrapportage) geeft u een algemeen beeld van het niveau van de leerling voor schrijfvaardigheid Engels dat gebaseerd is op de diagnoses voor de onderliggende vaardigheids- of kennisaspecten. In het gestippelde kader staan de diagnoses voor de vier hoofdaspecten van schrijfvaardigheid Engels weergegeven. Deze hoofdaspecten zijn vaardigheids- of kennisaspecten die noodzakelijk zijn om op niveau te schrijven. Voor elk hoofdaspect kunt u zien of de leerling in de categorie onder, op of boven niveau valt. De diagnose over deze hoofdaspecten geeft dus inzicht in de sterke punten en verbeterpunten van de leerling. In hoofdstuk 5 van dit document staat een toelichting op de hoofdaspecten. 3

4 2.3 Deelaspecten van de diagnose In 2017 zal de leerlingrapportage ook een diagnose bevatten op een aantal deelaspecten. Deze deelaspecten laten nog verfijnder zien wat er achter een hoofdaspect van schrijfvaardigheid zit. Als uit de antwoorden van de leerling blijkt dat een leerling mogelijk voor dat deelaspect op een relatief lager niveau zit of als de diagnose heel onzeker is, krijgt de leerling extra vragen om dat specifieke deelaspect te diagnosticeren. Een diagnose wordt dus niet voor alle deelaspecten gegeven, maar alleen wanneer de antwoorden van een leerling daar aanleiding toe geven én er nog voldoende afnametijd is. Toelichting op de deelaspecten van de diagnose bij onderstaande voorbeeldrapportage: Afstemming op doel en publiek o De diagnose voor Afstemming op doel en publiek is op niveau. Uit de antwoorden is echter gebleken dat één van de deelaspecten, Toonzetting en register afstemmen, mogelijk onder niveau is. Daarom wordt doorgetoetst. De indicatie bleek juist, dit deelaspect is onder niveau. Samenhang o De diagnose voor Samenhang is onder niveau. De diagnose is heel zeker. Daarom is niet doorgetoetst. Woordenschat en woordgebruik o De diagnose voor Woordenschat en woordgebruik is op niveau. Er is geen indicatie dat één van de deelaspecten onder niveau is. Daarom is niet doorgetoetst. Grammatica, spelling en interpunctie o De diagnose voor Grammatica, spelling en interpunctie is op niveau. Uit de antwoorden bleek dat de diagnose van het deelaspect Woordvolgorde en zinsconstructie functioneel hanteren heel onzeker was. Daarom wordt ook dit deelaspect doorgetoetst. Uit de antwoorden van deze aanvullende vragen bleek dat dit deelaspect op niveau is. 4

5 2.4 Mate van nuance in de grafische weergave van de diagnoses In de rapportage kunt u de mate van nuance van de weergave veranderen met de knopen rechts bovenaan de rapportage. Er zijn drie vormen van grafische weergave: (1) Een standaard weergave waarbij alle kleurenbolletjes even groot zijn en per vaardigheids- of kennisaspect slechts één kleurenbolletje te zien is. In deze standaardweergave geeft de kleur en positie van het kleurenbolletje het niveau aan, dat het meest waarschijnlijk is gezien de antwoorden van de leerling: onder niveau, op niveau of boven niveau. Standaard weergave (2) In de genuanceerde weergave verschijnen er nog extra kleurenbolletjes per vaardigheids- of kennisaspect die kleiner en minder zichtbaar zijn dan het standaardbolletje. Deze geven weer of er een indicatie is dat de diagnose neigt naar een ander niveau. Hoe groter en zichtbaarder het extra kleurenbolletje, hoe waarschijnlijker dat dit inderdaad het geval is. Genuanceerde weergave 5

6 (3) In de gedetailleerde weergave zijn er geen standaardbolletjes. De grote en zichtbaarheid van elk bolletje geeft aan hoe waarschijnlijk elke mogelijke diagnose is (onder, op of boven niveau). Gedetailleerde weergave In de voorgaande toelichting op de rapportage is gebruik gemaakt van de standaard weergave: 6

7 Als u klikt op de knop genuanceerd verschijnt de genuanceerde weergave: In deze weergave zijn er een paar kleurenbolletjes bij gekomen. De extra bolletjes geven weer of de diagnose neigt naar een lager of hoger niveau. Hoe groter en zichtbaarder het extra kleurenbolletje, hoe groter de kans dat dit inderdaad het geval is. Toelichting op de bovenstaande genuanceerde weergave van de voorbeeldrapportage: Overkoepelende diagnose o De overkoepelende diagnose voor deze leerling luidt op niveau, maar neigt naar onder niveau. Het kleinere formaat van het oranje kleurenbolletje geeft aan dat dit niet zo waarschijnlijk is. Afstemming op doel en publiek o De diagnose voor Afstemming op doel en publiek is op niveau, maar neigt naar onder niveau. Het formaat van het oranje kleurenbolletje geeft aan dat dit redelijk waarschijnlijk is. Samenhang o De diagnose voor Samenhang is duidelijk onder niveau en neigt niet naar op niveau of boven niveau. Er zijn daarom geen extra kleurenbolletjes te zien bij dit aspect in de genuanceerde weergave. Woordenschat en woordgebruik o De diagnose voor Woordenschat en woordgebruik is duidelijk op niveau en neigt niet naar onder niveau of boven niveau. Er zijn daarom geen extra kleurenbolletjes te zien bij dit aspect in de genuanceerde weergave. 7

8 Grammatica, spelling en interpunctie o De diagnose voor Grammatica, spelling en interpunctie luidt op niveau, maar neigt naar boven niveau. Het kleine formaat van het groene bolletje geeft weer dat dit niet erg waarschijnlijk is. Als u klikt op de knop gedetailleerd verschijnt de gedetailleerde weergave: In deze weergave geven de zichtbaarheid en het formaat van elk bolletje aan hoe waarschijnlijk elke mogelijke diagnose is (onder, op of boven niveau). Toelichting op de gedetailleerde weergave van de voorbeeldrapportage: Overkoepelende diagnose o De overkoepelende diagnose van deze leerling luidt op niveau. Het kleinere formaat van het blauwe kleurenbolletje geeft aan dat deze overkoepelende diagnose minder zeker is dan de diagnoses voor het hoofdaspect Woordenschat en woordgebruik. Het hele kleine oranje kleurenbolletje geeft echter aan dat het zeer onwaarschijnlijk is dat de leerling onder niveau zit. Afstemming op doel en publiek o De diagnose voor Afstemming op doel en publiek luidt op niveau. Het kleinere formaat van het blauwe kleurenbolletje geeft aan dat deze diagnose minder zeker is dan de diagnose van bijvoorbeeld het hoofdaspect Woordenschat en woordgebruik. De grootte en de zichtbaarheid van het oranje kleurenbolletje (even groot als het blauwe bolletje) geeft aan dat het evengoed waarschijnlijk is dat Karsten onder niveau zit. 8

9 Samenhang o De diagnose voor Samenhang luidt onder niveau. De grootte en de zichtbaarheid van het blauwe kleurenbolletje geven aan dat het heel waarschijnlijk is dat Karsten onder niveau zit. Woordenschat en woordgebruik o De diagnose voor Woordenschat en woordgebruik luidt op niveau. De grootte en de zichtbaarheid van het blauwe kleurenbolletje geven aan dat deze diagnose heel zeker is. Grammatica, spelling en interpunctie o De diagnose voor Grammatica, spelling en interpunctie luidt op niveau, maar neigt naar boven niveau. De grootte en de zichtbaarheid van het blauwe kleurenbolletje geeft aan dat het erg waarschijnlijk is dat de leerling op niveau zit. Het kleine formaat van het groene kleurenbolletje geeft aan dat deze diagnose niet zo zeker is. 9

10 2.5 Getalsmatige weergave van de diagnose In de leerlingrapportage is naast de drie genoemde grafische weergaven ook een getalsmatige weergave beschikbaar. Deze getalsmatige weergave verschijnt als u op de knop getallen klikt: De diagnose op ieder gediagnostiseerd hoofd- of deelaspect verschijnt nu in de vorm van een getal tussen de 0 en de 1. 1 Dit getal geeft aan hoe waarschijnlijk het is dat de leerling in de onder niveau (linker vakje), op niveau (middelste vakje) of boven niveau (rechter vakje) valt. Hoe dichter bij de 1 een getal komt, hoe waarschijnlijker het is dat de leerling in de betreffende categorie valt. 1 In het voorbeeld komt het getal 1 voor. Een diagnose met als uitkomst 1 is in realiteit onwaarschijnlijk. 10

11 3 Toelichting groepsrapportage DTT Engels schrijfvaardigheid Dit hoofdstuk legt uit wat de begrippen uit de groepsrapportage DTT Engels schrijfvaardigheid inhouden en hoe u deze rapportage kunt interpreteren. In de toelichting wordt gebruik gemaakt van voorbeeldrapportages. In 2016 wordt de eerste adaptieve DTT afgenomen. De getoonde diagnoses in de voorbeeldrapportages zijn daarom nog niet gebaseerd op realistische data. 3.1 De diagnose De groepsrapportage toont de diagnose van schrijfvaardigheid Engels van alle leerlingen die behoren tot de groep die u geselecteerd heeft aan de hand van de door u ingevoerde kenmerken. Deze diagnose laat zien of de leerlingen binnen deze groep de vaardigheids- of kennisaspecten beheersen die nodig zijn om op niveau te schrijven. De diagnose maakt daarmee inzichtelijk waar de sterke punten en verbeterpunten zitten van de leerlingen binnen de groep ten aanzien van schrijfvaardigheid Engels. Er zijn drie mogelijke uitkomsten per gediagnosticeerd vaardigheids- of kennisaspect: de leerling zit boven niveau, de leerling zit op niveau of de leerling zit onder niveau. De grenzen tussen de niveaus zijn na de pretest bepaald met de hulp van docenten in een toets-georiënteerde standaardbepalingsprocedure. De diagnoses worden als volgt weergegeven: = boven niveau Een groen kleurenbolletje rechts in het kader betekent dat de leerling voor het betreffende vaardigheids- of kennisaspect waarschijnlijk boven niveau zit voor zijn of haar leerweg. = op niveau Een blauw kleurenbolletje in het midden van het kader betekent dat de leerling voor het betreffende vaardigheids- of kennisaspect waarschijnlijk op niveau zit voor zijn of haar leerweg. = onder niveau Een oranje kleurenbolletje links in het kader betekent dat de leerling voor het betreffende vaardigheids- of kennisaspect waarschijnlijk onder niveau zit voor zijn of haar leerweg. 11

12 3.2 Standaardweergave van de groepsrapportage Als u de groepsrapportage opent ziet u de standaardweergave van de groepsrapportage. De groepsrapportage geeft een overzicht van de diagnose van schrijfvaardigheid Engels en de hoofdaspecten van de diagnose van alle leerlingen in een groep. Deze groep kan een klas zijn, maar u kunt er ook voor kiezen om de diagnoses van andere groepen leerlingen bij elkaar in een groepsrapportage te zetten. De groepsrapportage laat zien waar de sterke punten en minder sterke punten van leerlingen in een groep zitten. De kolom diagnose van schrijfvaardigheid Engels (zie het doorgetrokken kader) geeft een overzicht van de overkoepelende diagnoses van de leerlingen uit de groep op het gebied van schrijfvaardigheid Engels die zijn gebaseerd op hun diagnoses voor de onderliggende vaardigheids- of kennisaspecten. In deze kolom zijn alle diagnoses onder niveau of boven niveau gearceerd in dezelfde kleur als het kleurenbolletje. Dit maakt het mogelijk om in één oogopslag te zien hoe de diagnoses binnen de groep verdeeld zijn. In het gestippelde kader staan de diagnoses voor de vier hoofdaspecten van schrijfvaardigheid Engels weergegeven. Deze hoofdaspecten zijn vaardigheids- of kennisaspecten die noodzakelijk zijn om op niveau te presteren. In hoofdstuk 5 van dit document staat een toelichting op de hoofdaspecten. Voor elk hoofdaspect kunt u zien of leerlingen binnen de groep in de categorie onder, op of boven niveau vallen. De diagnoses van deze hoofdaspecten geven dus inzicht in de sterke punten en verbeterpunten van de leerlingen binnen de groep. In deze vier kolommen geven de arceringen weer bij welke leerlingen een diagnose van een hoofdaspect op een lager niveau zit dan zijn of haar overkoepelende diagnose van schrijfvaardigheid Engels. Deze arceringen geven dus de individuele verbeterpunten weer. Bovenaan elke kolom is er een gekleurd vakje te zien. De kleur van het vakje geeft aan of de groep overwegend onder niveau, op niveau of boven niveau zit voor het betreffende aspect. 12

13 3.3 Mate van nuance in de grafische weergave van de diagnoses In de groepsrapportage kunt u net als in de leerlingrapportage de mate van nuance van de weergave veranderen met de knoppen rechts bovenaan de rapportage. Er zijn drie vormen van grafische weergave: (1) Een standaard weergave waarbij alle kleurenbolletjes even groot zijn en per vaardigheids- of kennisaspect slechts één kleurenbolletje te zien is. In deze standaardweergave geeft de kleur en positie van het kleurenbolletje het niveau aan, dat het meest waarschijnlijk is gezien de antwoorden van de leerling: onder niveau, op niveau of boven niveau. Standaard weergave (2) In de genuanceerde weergave verschijnen er nog extra kleurenbolletjes per vaardigheids- of kennisaspect die kleiner en minder zichtbaar zijn dan het standaardbolletje. Deze geven weer of er een indicatie is dat de diagnose neigt naar een ander niveau. Hoe groter en zichtbaarder het extra kleurenbolletje, hoe groter de kans dat dit inderdaad het geval is. Genuanceerde weergave (3) In de gedetailleerde weergave zijn er geen standaardbolletjes. De grote en zichtbaarheid van elk bolletje geeft aan hoe waarschijnlijk elke mogelijke diagnose is (onder, op of boven niveau). Gedetailleerde weergave In de voorgaande toelichting op de rapportage is gebruik gemaakt van de standaard weergave: 13

14 Als u klikt op de knop genuanceerd verschijnt de genuanceerde weergave: In de genuanceerde weergave zijn er een paar kleurenbolletjes bij gekomen. De extra kleurenbolletjes geven weer of de diagnose neigt naar een ander niveau. Hoe groter en zichtbaarder het extra kleurenbolletje, hoe groter de kans dat dit inderdaad het geval is. Als u klikt op de knop gedetailleerd verschijnt de gedetailleerde weergave: In de gedetailleerde weergave geven de zichtbaarheid en het formaat van elk kleurenbolletje aan hoe waarschijnlijk elke mogelijke diagnose is (onder, op of boven niveau). Toelichting op de gedetailleerde weergave van de voorbeeldrapportage: Bij leerling Nynke Dam luidt de diagnose van schrijfvaardigheid Engels op niveau. De kleur van het blauwe kleurenbolletje is goed zichtbaar en het formaat is groot. Het betreft dus een zekere 14

15 diagnose. Bij deze leerling zijn alle vier de hoofdaspecten ook op niveau. Gelet op het formaat en de zichtbaarheid van deze kleurenbolletjes is de diagnose ook op de hoofdaspecten vrij zeker. Bij leerling André Moes is dit anders. Zijn diagnose van schrijfvaardigheid Engels luidt onder niveau, maar er is een kleine kans dat hij op niveau zit. Het kleinere formaat en de lagere zichtbaarheid van de kleurenbolletjes geven weer dat de diagnose minder zeker is. Ook zijn diagnoses op de hoofdaspecten Afstemming op publiek en doel, Samenhang en Woordenschat en woordgebruik zijn onder niveau, maar minder zeker. Op het hoofdaspect Grammatica, spelling en interpunctie valt deze leerling wel duidelijk in de categorie onder niveau. Dit oranje kleurenbolletje is groot en zeer zichtbaar. 3.4 Getalsmatige weergave van de groepsrapportage In de groepsrapportage is naast de drie genoemde grafische weergaven ook een getalsmatige weergave beschikbaar. Deze getalsmatige weergave verschijnt als u op de knop getallen klikt: De diagnose van Engels schrijfvaardigheid en de diagnoses van de hoofaspecten verschijnen nu in de vorm van getallen tussen de 0 en de 1. 2 Deze getallen geven aan hoe waarschijnlijk het is dat de leerling in de onder niveau (linker vakje), op niveau (middelste vakje) of boven niveau (rechter vakje) valt. Hoe dichter bij de 1 een getal komt, hoe waarschijnlijker het is dat de leerling in de betreffende categorie valt. 2 In het voorbeeld komt het getal 1 voor. Een diagnose met als uitkomst 1 is in realiteit onwaarschijnlijk. 15

16 4 Toelichting schoolrapportage DTT Engels schrijfvaardigheid Dit hoofdstuk legt uit wat de begrippen uit de schoolrapportage DTT Engels schrijfvaardigheid inhouden en hoe u deze schoolrapportage kunt interpreteren. U kunt in de schoolrapportage per niveau voor ieder hoofdaspect zien welk percentage van uw leerlingen onder niveau, op niveau en boven niveau zit, ook in vergelijking met andere deelnemende pilotscholen. Bij elk hoofdaspect worden twee diagnosebalken gegeven: een diagnosebalk voor alle pilotscholen in 2016 en een diagnosebalk voor uw eigen school. De kleuren van de diagnosebalk voor de pilotscholen in 2016 is lichter van kleur dan de diagnosebalk voor uw eigen school. Diagnosebalken (voorbeeld) Het groene deel van de balk geeft het percentage leerlingen weer dat voor het betreffende vaardigheids- of kennisaspect boven niveau zit voor zijn of haar leerweg. 16

17 Een blauwe balk geeft het percentage leerlingen weer dat voor het betreffende vaardigheids- of kennisaspect op niveau zit voor zijn of haar leerweg. Een oranje balk geeft het percentage leerlingen weer dat voor het betreffende vaardigheids- of kennisaspect onder niveau zit voor zijn of haar leerweg. Bij elke diagnosebalk is achter de naam van uw eigen school aangegeven hoeveel leerlingen de DTT voor het betreffende vak en leerniveau hebben gemaakt (N = ). U dient bij de interpretatie van de schoolrapportage rekening te houden met het aantal leerlingen op uw school dat deze DTT heeft gemaakt. Met een klein aantal leerlingen voor een vak en leerniveau is de vergelijking met andere scholen minder betekenisvol. 17

18 5 Toelichting aspecten van schrijfvaardigheid in de rapportage DTT-Engels Onderstaand vindt u een toelichting op de hoofdaspecten Engels schrijfvaardigheid waarvoor uw leerlingen een diagnose krijgen. Voorbeeldopgaven bij deze aspecten kunt u vinden in de Toetswijzer van de DTT ( De DTT Engels schrijfvaardigheid stelt een diagnose op onderstaande hoofd- en deelaspecten van schrijfvaardigheid: Hoofdaspecten: 1. Afstemmen op doel en publiek (Retorische vaardigheden) 2. Samenhang (Tekststructurele vaardigheden) 3. Woordenschat en woordgebruik (Linguïstische vaardigheden) 4. Grammatica, spelling en interpunctie (Orthografische vaardigheden) 1. Afstemmen op doel en publiek 1.1 Toonzetting en register afstemmen. 1.2 Conventies bij tekstsoort gebruiken. 2. Samenhang 2.1 Tekststructuur en verbanden aanbrengen. 2.2 Passende structuurwoorden gebruiken: voegwoorden en verwijswoorden. 3. Woordenschat en woordgebruik 3.1 Passende woorden en woordcombinaties gebruiken. 3.2 Woordgebruik functioneel variëren. 4 Grammatica, spelling en interpunctie 4.1 Woordvolgorde en zinsconstructie functioneel hanteren. 4.2 Passende spelling en interpunctie hanteren. Deze hoofd- en deelaspecten vormen samen het overzicht van de toetsinhouden voor Engels schrijfvaardigheid. 1 Afstemmen op doel en publiek Bij het hoofdaspect afstemming op publiek en doel gaat het om de vraag in hoeverre leerlingen in staat zijn hun tekst zo af te stemmen op schrijfdoel en lezerspubliek dat de tekst communicatief effectief is: komt de beoogde boodschap op de beoogde wijze over? 18

19 Onder het hoofdaspect afstemming op publiek en doel zijn de volgende opgaven ondergebracht: 1.1 Opgaven die een beroep doen op het vermogen om de toonzetting en register af te stemmen op het beoogde publiek en schrijfdoel: kan de schrijver inschatten voor welke lezer de tekst bedoeld is en wat dat betekent voor de toonzetting van de tekst? Kan de schrijver inschatten wat hij met de tekst wil bereiken en wat dat betekent voor de opbouw, woordkeus en formulering? 1.2. Opgaven die een beroep doen op het vermogen om conventies te gebruiken die horen bij een specifieke tekstsoort: kan de schrijver een brief op gebruikelijke wijze beginnen of afsluiten, informatie op overzichtelijk wijze opsommen, verzoeken op beleefde wijze of op overtuigende wijze formuleren? 2 Samenhang Bij het hoofdaspect samenhang gaat het om de vraag in hoeverre leerlingen in staat zijn samenhang in hun teksten aan te brengen: kan de schrijver logische en coherente structuur in een tekst aanbrengen? Onder het hoofdaspect samenhang zijn de volgende opgaven ondergebracht: 2.1. Opgaven die een beroep doen op het vermogen om tekststructuur en verbanden aan te brengen: kan de schrijver een tekst ordenen in een logische volgorde of opbouw? Kan de schrijver via onder andere kopjes en titels structuur en opbouw inzichtelijk maken? 2.2. Opgaven die een beroep doen op het vermogen om structuurwoorden te gebruiken die passen bij de taak en de tekst: kan de schrijver opsommingen, verwijzingen, oorzaak-gevolgrelaties enz. in de tekst weergeven? Kan de schrijver adequate voeg- en verwijswoorden gebruiken? 3 Woordenschat en woordgebruik Bij het hoofdaspect woordenschat en woordgebruik gaat het om de vraag in hoeverre leerlingen hun woordenschat en woordgebruik kunnen inzetten om adequaat een taak uit te voeren: is de schrijver in staat om in de context passende woorden te gebruiken? Onder het hoofdaspect woordenschat en woordgebruik zijn de volgende opgaven ondergebracht: 3.1. Opgaven die een beroep doen op het vermogen om woorden, woordcombinaties en idiomatische uitdrukkingen te gebruiken die passen bij een taak: kan de schrijver in een gegeven context het juiste woord, woordcombinatie of idiomatische uitdrukking kiezen? 3.2. Opgaven die een beroep doen op het vermogen om woordgebruik functioneel te variëren. Dit betreft ook het gebruik van compenserende strategieën, waar de Engelse woordenschat van leerlingen tekort schiet: kan de schrijver synoniemen en omschrijvingen gebruiken? 4 Grammatica, spelling, en interpunctie Bij het hoofdaspect grammatica, spelling en interpunctie gaat het om de vraag in hoeverre leerlingen in staat zijn om adequate woordvolgorde en zinsconstructies te hanteren en belangrijke spellings- en interpunctieregels toe te passen. Onder het hoofdaspect grammatica, spelling en interpunctie zijn de volgende opgaven ondergebracht: 4.1. Opgaven die een beroep doen op het vermogen om woordvolgorde en zinsconstructie adequaat te formuleren: kan de schrijver informatie adequaat organiseren en formuleren op zinsniveau? Kan de schrijver werkwoordstijden adequaat gebruiken? 4.2. Opgaven die een beroep doen op het vermogen om passende spellings- en interpunctieregels toe te passen: kan de schrijver frequente woorden correct spellen? Kan de schrijver bepaalde regelmatigheden in de spelling correct toepassen? Gebruikt de schrijver leestekens en hoofdletters zo dat deze het tekstbegrip helpen ondersteunen? 19

Toelichting rapportages DTT schrijfvaardigheid Nederlands

Toelichting rapportages DTT schrijfvaardigheid Nederlands Toelichting rapportages DTT schrijfvaardigheid Nederlands Versie januari 2016 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2 2. Toelichting leerlingrapportage DTT schrijfvaardigheid Nederlands 2 2.1 De diagnose 2 2.2 De

Nadere informatie

INFORMATIE- BIJEENKOMST DTT. LOCATIE: Zwolle, Utrecht en Tilburg DATUM: 6, 10 en 17 november 2015

INFORMATIE- BIJEENKOMST DTT. LOCATIE: Zwolle, Utrecht en Tilburg DATUM: 6, 10 en 17 november 2015 INFORMATIE- BIJEENKOMST DTT LOCATIE: Zwolle, Utrecht en Tilburg DATUM: 6, 10 en 17 november 2015 AGENDA 1. Welkom & animatie a. Quiz 2. Wat is de DTT? a. Wat maakt de DTT bijzonder? b. De meerwaarde van

Nadere informatie

Toelichting rapportages DTT wiskunde

Toelichting rapportages DTT wiskunde Toelichting rapportages DTT wiskunde Versie januari 2016 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2 2. Toelichting leerlingrapportage DTT wiskunde 2 2.1 De diagnose 2 2.2 De diagnose en haar domeinen en kenmerken van

Nadere informatie

Themabijeenkomst DTT Nederlands schrijfvaardigheid

Themabijeenkomst DTT Nederlands schrijfvaardigheid Themabijeenkomst DTT Nederlands schrijfvaardigheid SLO nationaal expertisecentrum leerplanontwikkeling 9 december 2015 Doel workshop U krijgt inzicht in de rapportages van de DTT over schrijfvaardigheid;

Nadere informatie

De diagnostische tussentijdse toets

De diagnostische tussentijdse toets De diagnostische tussentijdse toets Een toets om van te leren Diagnostische tussentijdse toets In september 2014 is de meerjarige pilotperiode van de diagnostische tussentijdse toets (DTT) van start gegaan.

Nadere informatie

Diagnostische toetsing bij het schoolvak Nederlands

Diagnostische toetsing bij het schoolvak Nederlands . Evaluatie en toetsing Roelien Linthorst & Uriël Schuurs Cito Contact: roelien.linthorst@cito.nl Uriel.Schuurs@cito.nl Ronde 7 Diagnostische toetsing bij het schoolvak Nederlands 1. Inleiding Sinds enige

Nadere informatie

De diagnostische tussentijdse toets

De diagnostische tussentijdse toets De diagnostische tussentijdse toets Een toets om van te leren De diagnostische tussentijdse toets 1 Staatsexamens Diagnostische tussentijdse Nederlands VO als toets tweede taal Bouwen aan excellent onderwijs

Nadere informatie

De diagnostische tussentijdse toets

De diagnostische tussentijdse toets De diagnostische tussentijdse toets Een toets om van te leren De diagnostische tussentijdse toets 1 Staatsexamens Diagnostische tussentijdse Nederlands VO als toets tweede taal Bouwen aan excellent onderwijs

Nadere informatie

Korte handleiding 12count voor docenten

Korte handleiding 12count voor docenten Korte handleiding 12count voor docenten versie 20130122 1. Inloggen Ga naar de website www.12count.nl. Vul daar het inlog-formulier in met uw gebruikersnaam, wachtwoord, en instellingscode. Deze gegevens

Nadere informatie

Educatief Professioneel (EDUP) - C1

Educatief Professioneel (EDUP) - C1 Educatief Professioneel (EDUP) - C1 Voor wie? Voor hogeropgeleide volwassenen (18+) die willen functioneren in een uitdagende kennis- of communicatiegerichte functie: in het hoger onderwijs, als docent

Nadere informatie

Werken met tussendoelen in de onderbouw

Werken met tussendoelen in de onderbouw Laura Punt 2013 Werken met tussendoelen in de onderbouw Interactief lees- en schrijfonderwijs Inhoud Het waarom en het wat van tussendoelen Aansluiting tussen po en vo Werken met tussendoelen Voorbeelden

Nadere informatie

Kinderen leren schrijven. www.taalvorming.nl

Kinderen leren schrijven. www.taalvorming.nl Kinderen leren schrijven www.taalvorming.nl Uitgangspunten van taalvorming Taalvorming is een lang bestaande werkwijze die je ook kunt zien als schrijfdidactiek werken vanuit eigen ervaringen samenhang

Nadere informatie

Vaardigheden. 1. Q1000 Spelling- en grammatica 2. Q1000 Nauwkeurigheid 3. Q1000 Typevaardigheid 4. Q1000 Engels taalniveau

Vaardigheden. 1. Q1000 Spelling- en grammatica 2. Q1000 Nauwkeurigheid 3. Q1000 Typevaardigheid 4. Q1000 Engels taalniveau Vaardigheden Wat zijn vaardigheden? Vaardigheden geven aan waar iemand bedreven in is. Ze zijn meestal aan te leren. Voorbeelden van vaardigheden zijn typen en kennis van het Nederlands. Wat meet Q1000

Nadere informatie

Toetswijzercommissies diagnostische tussentijdse toets. Servicedocument bij de Toetswijzer van de diagnostische tussentijdse toets

Toetswijzercommissies diagnostische tussentijdse toets. Servicedocument bij de Toetswijzer van de diagnostische tussentijdse toets Bureau CvTE Muntstraat 7 3512 ET Utrecht Postbus 315 3500 AH Utrecht Nederland www.cvte.nl Contact T 030 2840 700 F 030 2840 709 Datum 1 december 2014 Van Toetswijzercommissies diagnostische tussentijdse

Nadere informatie

Product Informatie Blad Toets Engels

Product Informatie Blad Toets Engels Product Informatie Blad Toets Engels PIB-2014-Engels Context Beheersing van de Engelse taal is een belangrijk onderdeel in het Nederlandse onderwijs. In het VO is Engels één van de doorstroomrelevante

Nadere informatie

PUBLIEKSVERSIE TOETSWIJZER DIAGNOSTISCHE TUSSENTIJDSE TOETS VOOR NEDERLANDS, ENGELS EN WISKUNDE

PUBLIEKSVERSIE TOETSWIJZER DIAGNOSTISCHE TUSSENTIJDSE TOETS VOOR NEDERLANDS, ENGELS EN WISKUNDE PUBLIEKSVERSIE TOETSWIJZER DIAGNOSTISCHE TUSSENTIJDSE TOETS VOOR NEDERLANDS, ENGELS EN WISKUNDE INHOUDSVERANTWOORDING Versie december 2014 Publieksversie toetswijzer diagnostische tussentijdse toets voor

Nadere informatie

4 Werken met beoordelingsmodellen voor productieve vaardigheden

4 Werken met beoordelingsmodellen voor productieve vaardigheden 4 Werken met beoordelingsmodellen voor productieve vaardigheden Inleiding Voor het vak Nederlands in het mbo is het Referentiekader Nederlandse taal de basis vormt voor de examinering. Hieronder lichten

Nadere informatie

PTA Nederlands TL/GL Bohemen, Houtrust, Kijkduin, Media&Design cohort 13-14-15

PTA Nederlands TL/GL Bohemen, Houtrust, Kijkduin, Media&Design cohort 13-14-15 Examenprogramma NE/K/1 Oriëntatie op leren en werken De kandidaat kan zich oriënteren op de eigen loopbaan en op het belang van Nederlands in de maatschappij. NE/K/2 Basisvaardigheden De kandidaat kan

Nadere informatie

Naam leerlingen. Groep BBL 1 Nederlands. Verdiepend arrangement. Basisarrange ment. Leertijd; 5 keer per week 45 minuten werken aan de basisdoelen.

Naam leerlingen. Groep BBL 1 Nederlands. Verdiepend arrangement. Basisarrange ment. Leertijd; 5 keer per week 45 minuten werken aan de basisdoelen. Verdiepend Basisarrange ment Naam leerlingen Groep BBL 1 Nederlands Leertijd; 5 keer per week 45 minuten werken aan de basisdoelen. - 5 keer per week 45 minuten basisdoelen toepassen in verdiepende contexten.

Nadere informatie

$% & ' & , -., /.., 0 )+ # ""1 2 # ""! 3 & &&- $# 4$"4# ""! & /

$% & ' & , -., /.., 0 )+ # 1 2 # ! 3 & &&- $# 4$4# ! & / ! ""# " $% & ' & ' & ( )* +! ""# """$, -., /.., 0 )+ # ""1 2 # ""! 3 & &&- $# 4$"4# ""! & / 0 ( $5 *. * 6 3 7 2 # 56 3 35 6., 7 8 * 5 53 9 73 6 13 : 58 ;

Nadere informatie

Handleiding Magister voor ouders/leerlingen

Handleiding Magister voor ouders/leerlingen Handleiding Magister voor ouders/leerlingen Voor onze schooladministratie maken wij gebruik van het programma Magister. Dit programma stelt ook leerlingen en ouders in staat om via internet de basisgegevens

Nadere informatie

Werkbalk voor Nederlands in Microsoft Word 2000

Werkbalk voor Nederlands in Microsoft Word 2000 Handleiding Werkbalk voor Nederlands in Microsoft Word 2000 Informatie over de installatieprocedure en het gebruik van de werkbalk bij de didactische beoordeling van schrijfvaardigheid Auteurs: Leijn Melse

Nadere informatie

CONCEPT. Domein A 1: Lezen van zakelijke teksten. Tussendoelen Nederlands onderbouw vo, vmbo

CONCEPT. Domein A 1: Lezen van zakelijke teksten. Tussendoelen Nederlands onderbouw vo, vmbo Tussendoelen Nederlands onderbouw vo, vmbo Domein A 1: Lezen van zakelijke teksten Subdomein A 1.1: Woordenschat 1.1 vmbo de betekenis van onbekende woorden afleiden uit de context; 1.2 vmbo de betekenis

Nadere informatie

PTA Nederlands KBL Bohemen, Kijkduin, Statenkwartier Waldeck cohort 15-16-17

PTA Nederlands KBL Bohemen, Kijkduin, Statenkwartier Waldeck cohort 15-16-17 Exameneenheden Nederlands NE/K/1 Oriëntatie op leren en werken De kandidaat kan zich oriënteren op de eigen loopbaan en op het belang van Nederlands in de maatschappij. NE/K/2 Basisvaardigheden De kandidaat

Nadere informatie

PTA Nederlands BBL Kijkduin, Statenkwartier Waldeck cohort 15-16-17

PTA Nederlands BBL Kijkduin, Statenkwartier Waldeck cohort 15-16-17 Exameneenheden Nederlands (verschillen tussen BBL en KBL zijn in de tekst aangegeven) NE/K/1 Oriëntatie op leren en werken De kandidaat kan zich oriënteren op de eigen loopbaan en op het belang van Nederlands

Nadere informatie

Toelichting rapportages Entreetoets 2014

Toelichting rapportages Entreetoets 2014 Toelichting rapportages Entreetoets 2014 Cito verwerkt de antwoordbladen en berekent de scores van de leerlingen. In tweevoud ontvangt u automatisch de papieren leerlingprofielen op school; één voor de

Nadere informatie

Het belang van een goed beoordelingsmodel

Het belang van een goed beoordelingsmodel Door Aniek Geelen en Karen Heij Toets! wordt uitgegeven door Bureau ICE, de nieuwe generatie toetsen en examens Waarom heb ik een onvoldoende en hij niet? Het belang van een goed beoordelingsmodel Een

Nadere informatie

CONCEPT. Domein A 1: Lezen van zakelijke teksten. Tussendoelen Nederlands onderbouw vo havo/vwo

CONCEPT. Domein A 1: Lezen van zakelijke teksten. Tussendoelen Nederlands onderbouw vo havo/vwo Tussendoelen Nederlands onderbouw vo havo/vwo Domein A 1: Lezen van zakelijke teksten Subdomein A 1.1: Woordenschat 1.1 h/v de betekenis van onbekende woorden afleiden uit de context; 1.2 h/v de betekenis

Nadere informatie

PTA Nederlands TL/GL Bohemen, Houtrust, Kijkduin, Media&Design cohort 14-15-16

PTA Nederlands TL/GL Bohemen, Houtrust, Kijkduin, Media&Design cohort 14-15-16 Examenprogramma PTA Nederlands TL/GL Bohemen, Houtrust, Kijkduin, Media&Design cohort 14-15-16 NE/K/1 Oriëntatie op leren en werken De kandidaat kan zich oriënteren op de eigen loopbaan en op het belang

Nadere informatie

Themabijeenkomst DTT. 9 december 2015. Workshop: wiskunde havo/vwo Peter van Wijk. SLO nationaal expertisecentrum leerplanontwikkeling

Themabijeenkomst DTT. 9 december 2015. Workshop: wiskunde havo/vwo Peter van Wijk. SLO nationaal expertisecentrum leerplanontwikkeling Themabijeenkomst DTT SLO nationaal expertisecentrum leerplanontwikkeling 9 december 2015 Workshop: wiskunde havo/vwo Peter van Wijk Doel workshop U krijgt inzicht welke vakaspecten uw leerlingen op hoger

Nadere informatie

Centrum voor Taal en Migratie Werkgroep Anderstalige Nieuwkomers

Centrum voor Taal en Migratie Werkgroep Anderstalige Nieuwkomers REFERENTIEKADER ONTWIKKELINGSDOELEN TAALVAARDIGHEID ANDERSTALIGE NIEUWKOMERS SECUNDAIR ONDERWIJS HANDLEIDING COMPUTERPROGRAMMA Centrum voor Taal en Migratie Werkgroep Anderstalige Nieuwkomers Deze website

Nadere informatie

PTA Nederlands BBL & KBL Kijkduin, Statenkwartier (Vakcollege Techniek) cohort 14-15-16

PTA Nederlands BBL & KBL Kijkduin, Statenkwartier (Vakcollege Techniek) cohort 14-15-16 Examenprogramma (verschillen tussen BBL en KBL zijn in de tekst aangegeven) NE/K/1 Oriëntatie op leren en werken De kandidaat kan zich oriënteren op de eigen loopbaan en op het belang van Nederlands in

Nadere informatie

IEP Eindtoets. IEP Eindtoets - informatie voor ouders. Bureau ICE De nieuwe generatie toetsen en examens

IEP Eindtoets. IEP Eindtoets - informatie voor ouders. Bureau ICE De nieuwe generatie toetsen en examens IEP Eindtoets is overzichtelijk en ziet er aantrekkelijk uit IEP Eindtoets - informatie voor ouders Bureau ICE De nieuwe generatie toetsen en examens IEP Eindtoets voor een goed beeld van uw kind Sinds

Nadere informatie

Product Informatie Blad Toets Engels

Product Informatie Blad Toets Engels Product Informatie Blad Toets Engels PIB-2014-Engels Context Beheersing van de Engelse taal is een belangrijk onderdeel in het Nederlandse onderwijs. In het VO is Engels één van de doorstroomrelevante

Nadere informatie

ROUTE 8 is een digitale, adaptieve eindtoets die in 2 à 3 klokuren via internet wordt afgenomen. 2 www.route8.nl

ROUTE 8 is een digitale, adaptieve eindtoets die in 2 à 3 klokuren via internet wordt afgenomen. 2 www.route8.nl Vanaf april 2015 zijn scholen in het basisonderwijs verplicht om leerlingen uit groep 8 een eindtoets te laten maken. De afnameperiode van de eindtoets in groep 8 is verplaatst van februari naar 15 april

Nadere informatie

Product Informatie Blad - Taaltoets

Product Informatie Blad - Taaltoets Product Informatie Blad - Taaltoets PIB150-2010-Taaltoets Context In opdracht van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) heeft de Commissie Meijerink onderzoek gedaan naar wat leerlingen

Nadere informatie

A Inhoud. 2. De identiteit van de eigenaar van de website en het doel van de website staan genoemd.

A Inhoud. 2. De identiteit van de eigenaar van de website en het doel van de website staan genoemd. Beoordelingsformulier websites Afdeling Taal en Communicatie VU De schriftelijke communicatie-uitingen van de verzekeraar moeten begrijpelijk en duidelijk zijn voor de klant en afgestemd op diens taalniveau.

Nadere informatie

Handleiding Magister voor ouders

Handleiding Magister voor ouders Handleiding Magister voor ouders Voor onze schooladministratie maken wij gebruik van het programma Magister. Dit programma stelt ook leerlingen en ouders in staat om via internet de basisgegevens en de

Nadere informatie

Snel starten met Testweb PSL-b als Leerkracht

Snel starten met Testweb PSL-b als Leerkracht Snel starten met Testweb PSL-b als Leerkracht WAAR? Je vindt Testweb PSL op de volgende website: www.testweb.bsl.nl Je kunt inloggen in het groene vak aan de rechterkant: Direct inloggen Testweb PSL INLOGGEN

Nadere informatie

BROCHURE. adaptievedigitaleeindtoets

BROCHURE. adaptievedigitaleeindtoets BROCHURE adaptievedigitaleeindtoets Vanaf april 2015 zijn scholen in het regulier primair onderwijs verplicht om leerlingen uit groep 8 een eindtoets te laten maken. De afnamedatum van de eindtoets in

Nadere informatie

Handleiding Mijneigenweb.nl

Handleiding Mijneigenweb.nl Handleiding Mijneigenweb.nl Inhoud 1 Inloggen 2 Kleurenschema en lettertype 2.1 Kies een standaard kleurenschema 2.2 Kleurenschema en lettertypes aanpassen/ zelf samenstellen 3 Logo 4 Visual 4.1 Eigen

Nadere informatie

A. LEER EN TOETSPLAN 2014-2015

A. LEER EN TOETSPLAN 2014-2015 Vak: Leerjaar: 1 Onderwerp: fictie (creatief lezen) Kerndoel(en): (nr)-2, 3, 4, 5, 7, 10. 1-smaakontwikkeling bevorderen 2-soorten verhalen onderscheiden 3-beoordelingswoorden 4-begrippen: spanning en

Nadere informatie

Leerstofoverzicht Lezen in beeld

Leerstofoverzicht Lezen in beeld Vaardigheden die bij één passen, worden in Lezen in beeld steeds bij elkaar, in één blok aangeboden. Voor Lezen in beeld a geldt het linker. Voor Lezen in beeld b t/m e geldt het rechter. In jaargroep

Nadere informatie

De teamleider is een coördinator van de lotenverkoop binnen uw vereniging, hij of zij heeft een aantal lotenverkopers onder zich.

De teamleider is een coördinator van de lotenverkoop binnen uw vereniging, hij of zij heeft een aantal lotenverkopers onder zich. 1. Inleiding Hieronder vindt u uitgebreide informatie over het invoeren van lotenkopers. U vindt hier alles over het gebruik van de knoppen en achterliggende invoer- en beheerschermen. 2. Het gemak van

Nadere informatie

Handleiding Magister (versie voor ouders/leerlingen: Picasso Lyceum sep. 2012)

Handleiding Magister (versie voor ouders/leerlingen: Picasso Lyceum sep. 2012) 1 Handleiding Magister (versie voor ouders/leerlingen: Picasso Lyceum sep. 2012) Inloggen Als eerste logt u in de Web-Portal van Magister in. U komt hier via de website van school, www.picasso-lyceum.nl.

Nadere informatie

Product Informatie Blad - Rekentoets

Product Informatie Blad - Rekentoets Product Informatie Blad - Rekentoets PIB240-2010-Rekentoets Context In opdracht van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) heeft de commissie Meijerink onderzoek gedaan naar wat leerlingen

Nadere informatie

Standaardrapportage (strikt vertrouwelijk)

Standaardrapportage (strikt vertrouwelijk) Standaardrapportage (strikt vertrouwelijk) Naam: Mevrouw Bea Voorbeeld Adviseur: De heer Administrator de Beheerder Datum: 19 juni 2015 Inleiding In dit rapport wordt ingegaan op alle afgeronde onderdelen.

Nadere informatie

Schrijven groep 7-8. Didactische richtlijnen

Schrijven groep 7-8. Didactische richtlijnen Schrijven groep 7-8 Leerdoelen De leerlingen schrijven allerlei soorten teksten, waaronder verhalende, informatieve, directieve, beschouwende en argumentatieve teksten herkennen en gebruiken kenmerken

Nadere informatie

www.digitalecomputercursus.nl 6. Reeksen

www.digitalecomputercursus.nl 6. Reeksen 6. Reeksen Excel kan datums automatisch uitbreiden tot een reeks. Dit betekent dat u na het typen van een maand Excel de opdracht kan geven om de volgende maanden aan te vullen. Deze voorziening bespaart

Nadere informatie

NEDERLANDS VMBO. Syllabus GT centraal examen 2012. November 2010 - 1 -

NEDERLANDS VMBO. Syllabus GT centraal examen 2012. November 2010 - 1 - NEDERLANDS VMBO Syllabus GT centraal examen 2012 November 2010-1 - Verantwoording: 2010 College voor Examens vwo, havo, vmbo, Utrecht. Alle rechten voorbehouden. Alles uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd,

Nadere informatie

Om in Magister te kunnen inloggen, gaat u naar de website van de school (www.alfrink.nl). U kiest dan voor Magister.

Om in Magister te kunnen inloggen, gaat u naar de website van de school (www.alfrink.nl). U kiest dan voor Magister. Handleiding Magister Om in Magister te kunnen inloggen, gaat u naar de website van de school (www.alfrink.nl). U kiest dan voor Magister. In het volgende scherm dat verschijnt, kunt u uw gebruikersnaam

Nadere informatie

Faculteit der Geesteswetenschappen Instituut voor Nederlands Taalonderwijs en Taaladvies (INTT) TAALTRAININGEN VOOR STUDENTEN FGw 2012-2013

Faculteit der Geesteswetenschappen Instituut voor Nederlands Taalonderwijs en Taaladvies (INTT) TAALTRAININGEN VOOR STUDENTEN FGw 2012-2013 Faculteit der Geesteswetenschappen Instituut voor Nederlands Taalonderwijs en Taaladvies (INTT) TAALTRAININGEN VOOR STUDENTEN FGw 2012-2013 Taaltrainingen voor studenten FGw Het Instituut voor Nederlands

Nadere informatie

Cito Voortgezet onderwijs. De diagnostische tussentijdse toets Tussenstand in ontwikkeling

Cito Voortgezet onderwijs. De diagnostische tussentijdse toets Tussenstand in ontwikkeling Cito Voortgezet onderwijs De diagnostische tussentijdse toets Tussenstand in ontwikkeling 25 1 Samenvatting In het kader van het opbrengstgericht werken op school heeft het ministerie van OCW het initiatief

Nadere informatie

C2-taken uitvoeren met een B2-niveau: kunst- en vliegwerk?

C2-taken uitvoeren met een B2-niveau: kunst- en vliegwerk? C2-taken uitvoeren met een B2-niveau: kunst- en vliegwerk? Ineke de Bakker Universiteit van Amsterdam Instituut voor Nederlands Taalonderwijs en Taaladvies (INTT) E.: r.t.debakker@uva.nl Programma II van

Nadere informatie

Lees voor gebruik eerst de uitgebreide handleiding, deel 2: Werken met beoordelingsmodellen productieve vaardigheden.

Lees voor gebruik eerst de uitgebreide handleiding, deel 2: Werken met beoordelingsmodellen productieve vaardigheden. Beoordelingsmodel Spreken 2F Toetsopdracht: opdrachtspecifiek Stap 1 Preconditie Verstaanbaarheid Niet beoordelen indien het spreekproduct niet of onvoldoende verstaanbaar is, omdat er bijvoorbeeld sprake

Nadere informatie

LTP klas 2 2014-2015. periode 1 september grammatica blok 1+2 (weging 2x)

LTP klas 2 2014-2015. periode 1 september grammatica blok 1+2 (weging 2x) LTP klas 2 2014-2015 periode 1 september grammatica blok 1+2 (weging 2x) oktober boekverslag 1 met recensie (weging 1x) spelling blok 1 + 2 (weging 1x) taalschat blok 1+2 (weging 1x) november leesvaardigheid

Nadere informatie

3 Leerling speelt. Handleiding app: http://www.earz.nl/assets/downloads/earz-handleiding_app.pdf (2 A4's)

3 Leerling speelt. Handleiding app: http://www.earz.nl/assets/downloads/earz-handleiding_app.pdf (2 A4's) HANDLEIDING DOCENTEN www.earz.nl info@earz.nl Deze handleiding mag zonder toestemming worden gekopieerd en vermenigvuldigd. Wat is Earz Earz is een laagdrempelige manier om via internet muzikale vaardigheden

Nadere informatie

Leiden - Roelofarendsveen. Handleiding Magister

Leiden - Roelofarendsveen. Handleiding Magister Leiden - Roelofarendsveen Handleiding Magister Inhoud Handleiding Magister Bonaventuracollege Leiden Roelofarendsveen.... 3 Toegang tot de site.... 4 Het vandaag scherm.... 5 Agenda... 6 Cijfers... 7 Aanwezigheid...

Nadere informatie

Gebruikershandleiding GO app 1.8

Gebruikershandleiding GO app 1.8 Gebruikershandleiding GO app 1.8 Voor raad, staten en bestuur GemeenteOplossingen 2012 1 GO app 1.8 Nieuw in deze versie Vanaf versie 1.8 beschikt de GO app over de mogelijkheid om notities te delen met

Nadere informatie

PTA Nederlands TL voor overstappers uit 3H Houtrust cohort 14-15-16

PTA Nederlands TL voor overstappers uit 3H Houtrust cohort 14-15-16 Examenprogramma PTA Nederlands TL voor overstappers uit 3H Houtrust cohort 14-15-16 NE/K/1 Oriëntatie op leren en werken De kandidaat kan zich oriënteren op de eigen loopbaan en op het belang van Nederlands

Nadere informatie

Docentenhandleiding. bettermarks Wiskunde

Docentenhandleiding. bettermarks Wiskunde Docentenhandleiding bettermarks Wiskunde Inhoudsopgave 1. Starten met bettermarks wiskunde 2 Toegang tot bettermarks 2 bettermarks webversie en App 2 2. Startscherm bettermarks 4 Menu 4 Dashboard 4 3.

Nadere informatie

NIVEAU TAALBEHEERSING MODERNE VREEMDE TALEN VWO/HAVO STAATSEXAMEN 2016 V15.7.0

NIVEAU TAALBEHEERSING MODERNE VREEMDE TALEN VWO/HAVO STAATSEXAMEN 2016 V15.7.0 NIVEAU TAALBEHEERSING MODERNE VREEMDE TALEN VWO/HAVO STAATSEXAMEN 2016 V15.7.0 De vakinformatie in dit document is vastgesteld door het College voor Toetsen en Examens (CvTE). Het CvTE is verantwoordelijk

Nadere informatie

Themabijeenkomst DTT ENGELS havo/vwo

Themabijeenkomst DTT ENGELS havo/vwo Themabijeenkomst DTT ENGELS havo/vwo SLO nationaal expertisecentrum leerplanontwikkeling 9 december 2015 Daniela Fasoglio, leerplanontwikkelaar MVT Tweede Fase h/v d.fasoglio@slo.nl Doel workshop U krijgt

Nadere informatie

INLOGGEN Vul gebruikersnaam en wachtwoord in, en klik op log in.

INLOGGEN Vul gebruikersnaam en wachtwoord in, en klik op log in. Snel starten met Testweb PSL als coördinator WAAR? Je vindt Testweb PSL op de volgende website: www.testweb.bsl.nl Je kunt inloggen in het groene vak aan de rechterkant: Direct inloggen Testweb PSL INLOGGEN

Nadere informatie

Goed geschreven. Zakelijk schrijven binnen opleiding en beroep. Verwijsmodel. Wilma van der Westen. Herziene en uitgebreide versie, oktober 2009

Goed geschreven. Zakelijk schrijven binnen opleiding en beroep. Verwijsmodel. Wilma van der Westen. Herziene en uitgebreide versie, oktober 2009 Goed geschreven Zakelijk schrijven binnen opleiding en beroep Verwijsmodel Herziene en uitgebreide versie, oktober 2009 Wilma van der Westen bussum 2009 Naslagwerken en verwijsmodel Wanneer je aan je eigen

Nadere informatie

Groepskaart 3 Resultaten niet-methodetoetsen 3 Notities 4 Mogelijkheden 4 Plannen 4 Mogelijkheden 4 Zien (SEO) (volgt) 4 Groepspercentages 4

Groepskaart 3 Resultaten niet-methodetoetsen 3 Notities 4 Mogelijkheden 4 Plannen 4 Mogelijkheden 4 Zien (SEO) (volgt) 4 Groepspercentages 4 Schoolhandleiding Parnassys 2012 Inhoudsopgave Groepskaart 3 Resultaten niet-methodetoetsen 3 Notities 4 Mogelijkheden 4 Plannen 4 Mogelijkheden 4 Zien (SEO) (volgt) 4 Groepspercentages 4 Toetsen en streefdoelen

Nadere informatie

HTA Software - Klachten Registratie Manager Gebruikershandleiding

HTA Software - Klachten Registratie Manager Gebruikershandleiding HTA Software - Klachten Registratie Manager Gebruikershandleiding Inhoudsopgave Hoofdstuk 1: Opstarten en inloggen, overzicht startscherm, uitleg symbolen Hoofdstuk 2: aanmaken relaties Hoofdstuk 1: Opstarten

Nadere informatie

MODERNE VREEMDE TALEN - ASO DUITS Het voorliggende pakket eindtermen beantwoordt aan de decretale situatie waarbij in de basisvorming in de derde

MODERNE VREEMDE TALEN - ASO DUITS Het voorliggende pakket eindtermen beantwoordt aan de decretale situatie waarbij in de basisvorming in de derde MODERNE VREEMDE TALEN - ASO DUITS Het voorliggende pakket eindtermen beantwoordt aan de decretale situatie waarbij in de basisvorming in de derde graad ASO, Duits als tweede moderne vreemde taal kan worden

Nadere informatie

Gebruik van HemelsBrussel

Gebruik van HemelsBrussel Gebruik van HemelsBrussel Via de toepassing HemelsBrussel kan men luchtfoto's uit twee verschillende periodes van 1930 tot vandaag gelijktijdig bekijken. De gebruikersinterface is standaard in twee panelen

Nadere informatie

Handleiding Blink Studio

Handleiding Blink Studio Handleiding Blink Studio Versie 1.2 Algemene functies Blink Studio Introductie Blink Studio biedt verschillende mogelijkheden aan leerkrachten. Blink Studio is de startpagina voor alle Blink lesmethodes.

Nadere informatie

www.voornaamachternaam.graafschapcollegehandel.nl

www.voornaamachternaam.graafschapcollegehandel.nl Ga naar jouw eigen website, Dit is jouwvoornaam+achternaam.graafschapcollege-handel.nl Dit ziet er dan als volgt uit (uiteraard dan met jouw naam): www.voornaamachternaam.graafschapcollegehandel.nl Bijvoorbeeld:

Nadere informatie

IEP Eindtoets. IEP Eindtoets - informatie voor ouders. Bureau ICE De nieuwe generatie toetsen en examens

IEP Eindtoets. IEP Eindtoets - informatie voor ouders. Bureau ICE De nieuwe generatie toetsen en examens IEP Eindtoets is overzichtelijk en ziet er aantrekkelijk uit IEP Eindtoets - informatie voor ouders Bureau ICE De nieuwe generatie toetsen en examens IEP Eindtoets voor een goed beeld van uw kind Vanaf

Nadere informatie

Simon Voorbeeld VERTROUWELIJK. 360 Feedback Competentietest

Simon Voorbeeld VERTROUWELIJK. 360 Feedback Competentietest Simon Voorbeeld 360 Feedback Competentietest 2015 Testcentrum Groei De Algemene Voorwaarden van Testcentrum Groei B.V., die zijn na te lezen op www.testcentrumgroei.nl zijn van toepassing op het gebruik

Nadere informatie

Ronde 8. Referentiekader taal: hoe werkt dat? 1. Inleiding. 2. Wat is het Referentiekader taal?

Ronde 8. Referentiekader taal: hoe werkt dat? 1. Inleiding. 2. Wat is het Referentiekader taal? Ronde 8 Theun Meestringa & Bart van der Leeuw SLO, Enschede Contact: t.meestringa@slo.nl b.vanderleeuw@slo.nl Referentiekader taal: hoe werkt dat? 1. Inleiding Het Nederlandse Ministerie van Onderwijs,

Nadere informatie

De leerling leert strategieën te gebruiken voor het uitbreiden van zijn Duitse woordenschat.

De leerling leert strategieën te gebruiken voor het uitbreiden van zijn Duitse woordenschat. A. LEER EN TOETSPLAN DUITS Onderwerp: Leesvaardigheid De leerling leert strategieën te gebruiken voor het uitbreiden van zijn Duitse woordenschat. De leerling leert strategieën te gebruiken bij het verwerven

Nadere informatie

Taal actief 3 taal groep 4-8

Taal actief 3 taal groep 4-8 Taal actief 3 taal groep 4-8 Met het digitaal registratiesysteem taal van Taal actief 3 kunt u de methodegebonden toetsgegevens van de kinderen vastleggen. Vervolgens kunt u in één oogopslag zien wie welke

Nadere informatie

IEP Eindtoets. IEP Eindtoets - informatie voor ouders. Bureau ICE De nieuwe generatie toetsen en examens

IEP Eindtoets. IEP Eindtoets - informatie voor ouders. Bureau ICE De nieuwe generatie toetsen en examens IEP Eindtoets is overzichtelijk en ziet er aantrekkelijk uit IEP Eindtoets - informatie voor ouders Bureau ICE De nieuwe generatie toetsen en examens IEP Eindtoets voor een goed beeld van uw kind Vanaf

Nadere informatie

Simulatie 1.2.2.1: Neem aangiften op van eenvoudige delicten (NOAS: 1221 Simulatie: Aangifte)

Simulatie 1.2.2.1: Neem aangiften op van eenvoudige delicten (NOAS: 1221 Simulatie: Aangifte) Kerntaak : Intake Beroepstaak : Neemt aangifte op Soort examen : portfolio-opdracht (integraal) NOAS-benaming : 1221 Simulatie: Aangifte Naam: Productidentificatienummer: 4501575 Studentnummer: Locatie:

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 Agenda. Hoofdstuk 2 Lesdashboard. Index. 2.1 Algemeen. 2.2 Huiswerk. 2.3 Aantekening. 2.4 Aanwezigheid. 2.5 Opdracht. 2.

Hoofdstuk 1 Agenda. Hoofdstuk 2 Lesdashboard. Index. 2.1 Algemeen. 2.2 Huiswerk. 2.3 Aantekening. 2.4 Aanwezigheid. 2.5 Opdracht. 2. Hoofdstuk 1 Agenda Hoofdstuk 2 3 9 2.1 Algemeen 10 2.2 Huiswerk 10 2.3 Aantekening 14 2.4 Aanwezigheid 14 2.5 Opdracht 17 2.6 Studiewijzer 17 2.7 Historie 18 2.8 Opgaven 18 Index 19 Hoofdstuk I Agenda

Nadere informatie

Inleiding. - Teksten aanpassen - Afbeeldingen toevoegen en verwijderen - Pagina s toevoegen en verwijderen - Pagina s publiceren

Inleiding. - Teksten aanpassen - Afbeeldingen toevoegen en verwijderen - Pagina s toevoegen en verwijderen - Pagina s publiceren Inleiding Voor u ziet u de handleiding van TYPO3 van Wijngaarden AutomatiseringsGroep. De handleiding geeft u antwoord geeft op de meest voorkomende vragen. U krijgt inzicht in het toevoegen van pagina

Nadere informatie

Website Inhoud Beheerder

Website Inhoud Beheerder Beknopte handleiding: Website Inhoud Beheerder Hieronder treft u de handleiding aan van de Website Inhoud Beheerder gebaseerd op Plone. Pagina 1 van 21 Inhoudsopgave Basis Pagina 3 Nieuwe pagina Pagina

Nadere informatie

Instructie gebruik van Magister 6 door Ouders

Instructie gebruik van Magister 6 door Ouders Instructie gebruik van Magister 6 door Ouders Om de vorderingen van uw zoon/dochter op het Don Bosco College te volgen, kunt u het programma Magister gebruiken. U logt in via de internetbrowser op uw computer,

Nadere informatie

Nederlands ( 3F havo vwo )

Nederlands ( 3F havo vwo ) Nederlands Nederlands ( 3F havo vwo ) havo/vwo bovenbouw = CE = Verdiepende keuzestof = SE Mondelinge taalvaardigheid Subdomeinen Gespreksvaardigheid Taken: - deelnemen aan discussie en overleg - informatie

Nadere informatie

Voorwoord. Veel succes met de schrijftraining! Amsterdam, februari 2012. Freek Bakker Joke Olie. 6 Voorwoord

Voorwoord. Veel succes met de schrijftraining! Amsterdam, februari 2012. Freek Bakker Joke Olie. 6 Voorwoord Voorwoord Schrijven op B2 is een takenboek dat hulp biedt bij de training in het schrijven van korte en langere teksten in het Nederlands, die geschreven moeten worden op het Staatsexamen NT2 II. Schrijven

Nadere informatie

Voor SE-3 (in de derde SE-periode van het jaar) schrijf je een uiteenzetting aan de hand van documentatie die door de docent is gebundeld.

Voor SE-3 (in de derde SE-periode van het jaar) schrijf je een uiteenzetting aan de hand van documentatie die door de docent is gebundeld. PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING 2015-2018 Vak: Nederlandse taal en literatuur 2 f vwo Inleiding Voor het vak Nederlands ben je bezig met de onderdelen taalvaardigheid, taalkunde en literatuuronderwijs.

Nadere informatie

Gebruikershandleiding BosorNet

Gebruikershandleiding BosorNet Gebruikershandleiding BosorNet Inhoud Diensten en roosters... 1 Wensen invoeren... 4 Diensten en roosters Je start BosorNet op in een browser (bijvoorbeeld Microsoft Explorer, Opera) met de link die je

Nadere informatie

SNELSTART VOOR DOCENTEN

SNELSTART VOOR DOCENTEN SNELSTART VOOR DOCENTEN INLEIDING Best docent, Bedankt voor het downloaden van de Ephorus Snelstart voor Docenten. Als u vragen heeft, neemt u dan contact op met de Ephorus key user binnen uw onderwijsinstelling.

Nadere informatie

Test- en trainingscentrum Onderwijsadviesbureau TESTEN IS MEER DAN EEN UITKOMST

Test- en trainingscentrum Onderwijsadviesbureau TESTEN IS MEER DAN EEN UITKOMST Test- en trainingscentrum Onderwijsadviesbureau TESTEN IS MEER DAN EEN UITKOMST Programma Wie zijn wij? Eindtoets ROUTE 8 Ontwikkelingen Aanmelden Wie zijn wij? Waar staan wij voor? Bevordering van de

Nadere informatie

Handleiding Esis opstellen van overzichten per groep

Handleiding Esis opstellen van overzichten per groep Handleiding Esis opstellen van overzichten per groep januari 2014 versie 0, uitsluitend voor intern gebruik 1 Inhoud Werken met de groepsoverzichten binnen Esis-B... 3 Voorbeeld samenstellen "meerdere

Nadere informatie

Toolkit Onderwijs en Arbeidsmarkt (TOA)

Toolkit Onderwijs en Arbeidsmarkt (TOA) een beknopte toelichting op de Toolkit Onderwijs en Arbeidsmarkt (TOA) voor vo-scholen Spirit4you, december 2013 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 1.1. Doel van dit document... 3 1.2. Vragen... 3 2. Wat

Nadere informatie

Handleiding Magister 5 voor ouders

Handleiding Magister 5 voor ouders Handleiding Magister 5 voor ouders 1 Markenhage gebruikt voor de leerling-administratie het programma Magister. Dit programma stelt ook leerlingen en hun ouders in staat via internet de cijfers en de agenda

Nadere informatie

Handleiding Digilijn rekenen In Digilijn rekenen zijn de belangrijkste leerlijnen uit het domein Getallen uit het Referentiekader voor groep 1 tot en

Handleiding Digilijn rekenen In Digilijn rekenen zijn de belangrijkste leerlijnen uit het domein Getallen uit het Referentiekader voor groep 1 tot en Handleiding Digilijn rekenen In Digilijn rekenen zijn de belangrijkste leerlijnen uit het domein Getallen uit het Referentiekader voor groep 1 tot en met 6 van het basisonderwijs beschreven. Digilijn rekenen

Nadere informatie

Via www.digitaalveiligheidsplan.nl bent u terechtgekomen bij het Digitaal Veiligheidsplan.

Via www.digitaalveiligheidsplan.nl bent u terechtgekomen bij het Digitaal Veiligheidsplan. Wanneer u wilt werken met het Digitaal Veiligheidsplan kunt u zich intuïtief laten leiden door de tool. Wanneer u er niet helemaal uitkomt vindt u in deze handleiding antwoord op al je vragen. We loodsen

Nadere informatie

Microsoft word 2003. http://www.gratiscursus.be/

Microsoft word 2003. http://www.gratiscursus.be/ Inleiding Dit document is bedoelt voor leerlingen die snel een aantal basishandelingen met word willen leren zonder veel tekst door te lezen. Dit document is gebaseerd op materiaal van de website: http://www.gratiscursus.be/

Nadere informatie

Muiswerk Strategisch Lezen is gericht op het aanleren van deelvaardigheden die nodig zijn voor een strategische leesaanpak.

Muiswerk Strategisch Lezen is gericht op het aanleren van deelvaardigheden die nodig zijn voor een strategische leesaanpak. Strategisch Lezen Muiswerk Strategisch Lezen is gericht op het aanleren van deelvaardigheden die nodig zijn voor een strategische leesaanpak. Doelgroepen Strategisch Lezen Muiswerk Strategisch Lezen is

Nadere informatie

Basisarrangement. Groep: AGL fase 1 Leerjaar 1 Vak: Nederlandse taal. 5x per week 45 minuten werken aan de basisdoelen

Basisarrangement. Groep: AGL fase 1 Leerjaar 1 Vak: Nederlandse taal. 5x per week 45 minuten werken aan de basisdoelen Basis Groep: AGL fase 1 Leerjaar 1 Vak: Nederlandse taal 5x per week 45 minuten werken aan de basisdoelen Deviant methode leer/werkboek VIA vooraf op weg naar 1F. De 8 thema s in het boek hebben terugkerende

Nadere informatie

Handleiding wordpress

Handleiding wordpress Handleiding wordpress Wordpress versie 3.0.4 Handleiding versie 1.1 Auteur Website Geert Hoekzema www.geerthoekzema.nl www.geerthoekzema.nl geert@geerthoekzema.nl 1 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Beginnen

Nadere informatie

6. Absolute en relatieve celadressering

6. Absolute en relatieve celadressering 6. Absolute en relatieve celadressering In deze module leert u: - Wat absolute en relatieve celadressering is; - De relatieve celadressering toepassen; - De absolute celadressering toepassen; - De absolute

Nadere informatie

VOORBLAD MAKEN. voorblad maken invoegen voorblad (achtergrond + indeling + afbeelding) Dit is de eenvoudigste optie.

VOORBLAD MAKEN. voorblad maken invoegen voorblad (achtergrond + indeling + afbeelding) Dit is de eenvoudigste optie. VOORBLAD MAKEN Een voorblad maken is een afronding voor je boek. Meestal begin je dan ook met het schrijven van je boek en wacht je met het voorblad als laatste (de slagroom op je toetje). Op een voorblad

Nadere informatie

Rekenen/wiskunde. Diagnostische toets rekenen niveau X2 en Y1. Handleiding digitale toetsafname

Rekenen/wiskunde. Diagnostische toets rekenen niveau X2 en Y1. Handleiding digitale toetsafname Rekenen/wiskunde Diagnostische toets rekenen niveau X2 en Y1 Handleiding digitale toetsafname Stichting Cito Instituut voor Toetsontwikkeling Arnhem (2008) Niets uit dit werk mag zonder voorafgaande schriftelijke

Nadere informatie