Toelichting rapportages Entreetoets 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Toelichting rapportages Entreetoets 2014"

Transcriptie

1 Toelichting rapportages Entreetoets 2014 Cito verwerkt de antwoordbladen en berekent de scores van de leerlingen. In tweevoud ontvangt u automatisch de papieren leerlingprofielen op school; één voor de ouders en één voor de school. In het (gratis) te downloaden Rapportageprogramma EntreeToetsen (RET) kunt u de volgende rapportages maken: Niveau Leerling Beschikbare rapportages Leerlingprofiel Leerlingprofiel omgerekende score* Rapport Vooruitblik (alleen groep 7) School Schoolrapport zonder correctie Schoolrapport correctie leerlinggewicht (LG) Schoolrapport correctie leerlinggewicht en begrijpend lezen (LG en BL) Groep Groepsoverzicht Percentielen Groepsoverzicht voorspelde Vaardigheidsscores Groepsoverzicht Functioneringsniveaus (alleen groep 7) *De leerlingprofielen omgerekende score zijn voor leerlingen die de Entreetoets (of een deel van de Entreetoets) op een ander niveau gemaakt hebben. Via RET kunt u rapportages over het huidige schooljaar opvragen, maar ook over de twee voorafgaande jaren. RET2014 vindt u op Cito Portal: 1. Leerlingprofiel In het leerlingprofiel ziet u in één oogopslag hoe uw leerling er bij Taal, Rekenen-Wiskunde en Studievaardigheden voor staat. Op de volgende pagina staat een voorbeeld van een leerlingprofiel van de Entreetoets groep 7.

2

3 Wat ziet u op het Leerlingprofiel? De omcirkelde cijfers op het leerlingprofiel geven de plaats aan van: 1 school- en leerlinggegevens 2 percentiel Totaal 3 percentiel Rekenen-Wiskunde 4 percentiel Spelling 5 percentiel Verhoudingen, breuken en procenten Percentiel De totaalscore van de Entreetoets is gebaseerd op de scores voor Taal, Rekenen-Wiskunde en Studievaardigheden. Het percentiel geeft aan welk percentage leerlingen landelijk gezien een gelijk of lager aantal goed heeft behaald. Percentielen lopen van 1 tot 100. Het gemiddelde percentiel is 50. Sterretjes In de toetsen van het Cito Volgsysteem primair en speciaal onderwijs worden vijf niveaugroepen gebruikt. Deze worden weergegeven met de Romeinse cijfers bovenaan het rapport. De vijf groepen zijn: I = ver boven het gemiddelde II = boven het gemiddelde III = gemiddeld IV = onder het gemiddelde V = ver onder het gemiddelde De sterretjes in het rapport van de Entreetoets (zie 2, 3, 4 en 5 in het voorbeeld) geven aan in welke niveaugroep het behaalde percentiel valt. Een sterretje dat onder III staat, betekent een gemiddelde score. De witte lijn direct onder III geeft de lijn van het landelijk gemiddelde aan. Sterretjes die rechts van deze lijn staan, geven een percentiel boven het landelijk gemiddelde aan. Sterretjes die links van deze lijn staan, horen bij een percentiel onder het landelijk gemiddelde. Hoe verder de afstand ten opzichte van de witte lijn, hoe groter het verschil met het landelijk gemiddelde. Let op: Het percentiel bij Totaal is berekend op basis van het landelijk gemiddeld aantal goed op de Entreetoets in zijn geheel. Het percentiel totaal kan dus niet berekend worden door de totalen van de drie hoofdonderdelen bij elkaar op te tellen en door drie te delen! Hoe leest u een Leerlingprofiel? Stap 1: Als eerste kijkt u naar het percentiel van het Totaal van de Entreetoets. De totaalscore van de Entreetoets is gebaseerd op de scores voor Taal (zonder de optionele taken), Rekenen- Wiskunde en Studievaardigheden. Er kan alleen een totaalscore berekend worden als alle reguliere taken gemaakt zijn In het voorbeeld ziet u een percentiel van 58. Het sterretje bij dit Totaal staat iets rechts van het Romeinse cijfer III. Een percentiel van 58 in dit voorbeeld betekent dat 58% van alle leerlingen een gelijk of lager aantal goed op de Entreetoets heeft behaald. 42% van de leerlingen heeft de Entreetoets beter gemaakt. Deze leerling heeft dus een score die net iets boven het landelijk gemiddelde (=percentiel 50) ligt. Stap 2: Nu kijkt u naar het percentiel van elk van de drie hoofdonderdelen van de Entreetoets: Taal, Rekenen-Wiskunde en Studievaardigheden. De leerling in het voorbeeld heeft ver boven het gemiddelde gescoord bij Rekenen-Wiskunde; percentiel 84 (3). Ook bij Studievaardigheden heeft deze leerling bovengemiddeld gepresteerd (percentiel 70). De score op Taal is echter onder het landelijk gemiddelde (percentiel 41). Stap 3: Tot slot kijkt u naar de rubrieken binnen de hoofdonderdelen Taal, Rekenen-Wiskunde en Studievaardigheden. Als u naar deze rubriekscores kijkt, kunt u zien op welke rubrieken goed gescoord is, of er opvallende verschillen tussen de rubrieken zijn en bij welke rubrieken de leerling wellicht extra ondersteuning zou kunnen gebruiken. Bij Rekenen-Wiskunde heeft de leerling uit het voorbeeld op alle rubrieken (Getallen en bewerkingen; Verhoudingen, breuken en procenten (5); Meten, meetkunde, tijd en geld) ruim boven het gemiddelde gescoord. Dat geldt ook voor de meeste rubrieken van Studievaardigheden. Bij Taal heeft de leerling alleen bovengemiddeld gescoord bij Begrijpend lezen (percentiel 70). Op alle andere rubrieken van Taal heeft de leerling onder of op het gemiddelde gepresteerd. Bij Spelling (4) zou de leerling misschien extra ondersteuning kunnen gebruiken. De leerling heeft op die rubriek een percentiel van 29 behaald. Bij het hoofdonderdeel Taal zijn de rubrieken Grammatica, Leestekens, Begrijpend luisteren en Leestempo schuin

4 weergegeven omdat deze optioneel zijn (niet alle scholen maken deze rubrieken). Daarom tellen deze rubrieken niet mee voor de totaalscore van Taal en Totaal Entreetoets. Als deze rubrieken wel gemaakt zijn door de leerling, kunt u in het leerlingprofiel zien hoe de leerling op deze taken gescoord heeft. Als een leerling bij een onderdeel niet alle opgaven heeft gemaakt, maar slechts tussen de 20% en de 80% dan verschijnt er op het leerlingprofiel bij dat onderdeel een sterretje. Dit sterretje geeft dus aan dat niet alle opgaven gemaakt zijn en dat de score op dat onderdeel hierdoor beïnvloed is. Leerlingprofiel omgerekende score Als een leerling met een leerachterstand in groep 7 bijvoorbeeld de Entreetoets van groep 6 gemaakt heeft, ontvangt u twee verschillende leerlingprofielen: een leerlingprofiel van de Entreetoets groep 6 (het niveau van de gemaakte toets) en een leerlingprofiel dat omgerekend is naar groep 7; de groep waarin de leerling nu zit. Op dit omgerekende leerlingprofiel ziet u hoe de leerling gescoord zou hebben als hij/zij de Entreetoets groep 7 gemaakt zou hebben. U herkent een omgerekend profiel aan de tekstregel 'omzetting van Entreetoets groep 6 naar scores Entreetoets groep 7 ' op het leerlingprofiel. Zie onderstaande afbeelding. Als de leerling de volledige Entreetoets op een ander niveau heeft gemaakt en op die Entreetoets een totaalscore heeft behaald, kan er op het omgerekende leerlingprofiel ook een percentiel Totaal gerapporteerd worden. Als de leerling slechts een deel van de Entreetoets op een ander niveau heeft gemaakt (bv Rekenen-Wiskunde op groep 6 niveau), ontvangt u drie verschillende leerlingprofielen: één leerlingprofiel van het onderdeel Rekenen-Wiskunde op het niveau van groep 6, één leerlingprofiel van het onderdeel Rekenen-Wiskunde omgerekend naar het niveau van groep 7 en één leerlingprofiel van de onderdelen Taal en Studievaardigheden op het niveau van groep 7. Omdat de leerling niet de hele Entreetoets maar slechts een deel ervan op een ander niveau heeft gemaakt, kan er geen percentiel Totaal worden berekend. De leerling heeft immers geen van beide Entreetoetsen helemaal gemaakt. Als u het belangrijk vindt dat de leerling een totaalscore krijgt, dan zult u dus uw leerling(en) met een partiële leerachterstand toch een hele Entreetoets op hetzelfde niveau moeten voorleggen. Afhankelijk van de ernst van de achterstand kiest u voor ofwel Entreetoets groep 6 ofwel Entreetoets groep 5. Het is ook mogelijk de leerling alleen bepaalde taken (dus niet een heel onderdeel) op het eigen niveau te laten maken. Ook kunt u ervoor kiezen een of meer taken niet aan de leerling voor te leggen. Vanzelfsprekend heeft dit wel consequenties voor de rapportage. Als een leerling van groep 6 bijvoorbeeld alleen de taken Begrijpend lezen van de Entreetoets groep 5 maakt, en de andere taaltaken van de Entreetoets groep 6, kan er geen totaalscore voor Taal worden berekend. Zonder een score voor Taal kan er ook geen percentiel Totaal voor de Entreetoets worden bepaald, noch voor groep 5, noch voor groep 6. Als een leerling van groep 6 alleen één of meer optionele taken, bijvoorbeeld Leestempo, op een ander niveau maakt (of: niet maakt), kan er wél een totaalscore voor Taal berekend worden. De optionele taken tellen namelijk niet mee bij de berekening van het totaal voor Taal. Voor deze leerling kan dus ook een percentiel Totaal worden berekend. Let op: doordat het onderdeel Studievaardigheden in de Entreetoets groep 6 meer rubrieken heeft dan in de Entreetoets groep 5, is niet bij elke rubriek een omzetting mogelijk. Voor rubrieken die in groep 5 niet getoetst worden is geen omgezette score beschikbaar.

5 Rapport Vooruitblik In het rapport Vooruitblik kunt u zien welk brugklastype het best bij uw leerling past op basis van de score op de Entreetoets groep 7. Op het rapport ziet u acht brugklastypen staan. Bij elk brugklastype staat een percentage. Dit percentage geeft aan hoeveel procent van de leerlingen landelijk gezien, in vergelijking met deze leerling, eenzelfde of een lagere score heeft. Als er bijvoorbeeld 80 staat, dan betekent dat: 80% van de leerlingen die al in dit brugklastype zitten, heeft eenzelfde of lagere score behaald op de Entreetoets groep 7. 20% van de leerlingen heeft een hogere score. Een brugklastype dat valt tussen 30% en 70% is waarschijnlijk voor deze leerling niet te moeilijk, maar ook niet te makkelijk en daarom het best passend. Dit brugklastype is grijs gearceerd in het rapport. Soms zijn twee brugklastypen geschikt, dan zijn er twee grijze balken. Belangrijk Het rapport Vooruitblik is geen schooladvies. Het brugklastype dat we in de Vooruitblik rapporteren is een voorspelling op basis van de Entreetoets groep 7. Een voorspelling is nooit helemaal zeker. In groep 8 gaan sommige leerlingen ineens flink vooruit en voor andere leerlingen kan de vooruitgang juist minder zijn dan verwacht. Voor de school kan het rapport Vooruitblik wel een hulpmiddel zijn bij het geven van een schooladvies. Het advies van de leerkracht/school blijft het belangrijkst. De leerkracht kent de leerling het best.

6 2. Groepsoverzichten In de groepsoverzichten staan de resultaten van al uw leerlingen in één overzicht bij elkaar. Er zijn drie verschillende groepsoverzichten beschikbaar; groepsoverzicht percentielen, groepsoverzicht vaardigheidsscores en (alleen voor groep 7) een groepsoverzicht functioneringsniveaus. Groepsoverzicht Percentielen Het groepsoverzicht percentielen is een verzamelstaat van de door uw leerlingen behaalde percentielen per onderdeel en rubriek. Zo kunt u de behaalde percentielen in één overzicht met elkaar vergelijken. Van percentiel naar niveau Hieronder ziet u een overzicht van welke niveaus bij welk percentiel horen. U kunt in dit overzicht de verschillen in de verdeling tussen de niveaus I t/m V en de niveaus A t/m E zien. Wij adviseren u om gebruik te maken van de niveaus I t/m V en niet van de niveaus A t/m E. Niveau III ligt rond het vijftigste percentiel en is dus het niveau van de gemiddelde leerling. Bij de niveaus A t/m E is er geen gemiddelde leerling, omdat het vijftigste percentiel precies op de grens tussen niveau B en C ligt. Percentiel Niveau I t/m V Percentiel Niveau A t/m E I A II B III C IV D 0-20 V 0-10 E Groepsoverzicht voorspelde Vaardigheidsscores In het groepsoverzicht voorspelde vaardigheidsscores ziet u in één oogopslag de vaardigheidsscores van uw leerlingen voor de verschillende onderdelen en rubrieken van de Entreetoets. Als u naast de Entreetoets ook de LVS-toetsen afneemt, dan kunt u van een aantal rubrieken de vaardigheidsscores van de Entreetoets invoeren in het Computerprogramma LOVS. De voorspelde vaardigheidsscores geven een indicatie van de scores op de betreffende LVS toetsen van de E meting in groep 5, 6 of 7. Ieder jaar bij de rapportage publiceert Cito een actueel overzicht van de rubrieken van de Entreetoets die u in het Computerprogramma LOVS kunt invoeren. Dit overzicht vindt u op de Cito Portal ( U kunt de vaardigheidsscores handmatig of automatisch door middel van een export invoeren in het Computerprogramma LOVS. Zie hiervoor het document Invoeren vaardigheidsscores in Computerprogramma LOVS op Cito Portal. Groepsoverzicht Functioneringsniveaus (alleen voor groep 7) Met het Groepsoverzicht Functioneringsniveaus krijgt u een beeld van een eventuele leerachterstand (of voorsprong) van uw leerlingen. Een functioneringsniveau E6 voor Rekenen-Wiskunde bijvoorbeeld betekent dat het niveau van de leerling voor Rekenen-Wiskunde, overeenkomt met het niveau Rekenen-Wiskunde van de gemiddelde leerling eind groep 6. Op basis hiervan kunt u ook nagaan of er leerlingen zijn die eventueel in aanmerking komen voor het leerwegondersteunend of praktijkonderwijs.

7 3. Schoolrapporten Schoolrapporten zijn een belangrijk hulpmiddel bij de evaluatie van uw onderwijs. U kunt zien hoe uw school presteert ten opzichte van voorgaande jaren. Ook kunt u uw prestaties vergelijken met andere scholen. Zodra u van Cito de leerlingprofielen heeft gekregen, kunt u in RET de volgende schoolrapporten maken: Schoolrapport zonder correctie Schoolrapport met correctie LG Schoolrapport met correctie LG en BL Deze drie schoolrapporten verschillen in de manier waarop rekening gehouden wordt met kenmerken van uw school of uw leerlingen. In het Schoolrapport zonder correctie worden de gemiddelden van uw school vergeleken met de gemiddelden van alle deelnemende scholen. Hierbij wordt geen rekening gehouden met de kenmerken van uw school en leerlingen. In het Schoolrapport correctie LG (LeerlingGewicht) wordt een schatting gegeven van de gemiddelden wanneer alle deelnemende scholen hetzelfde percentage gewichtenleerlingen zouden hebben. Het percentage gewichtenleerlingen op een school wordt gebruikt als correctiefactor voor de sociaalculturele achtergrond van de leerlingen. In het Schoolrapport correctie LG en BL (LeerlingGewicht en Begrijpend Lezen) wordt een schatting gegeven van de gemiddelden wanneer alle deelnemende scholen gelijk zouden zijn geweest wat betreft het percentage gewichtenleerlingen én de score op de rubriek Begrijpend lezen. De score op Begrijpend lezen wordt gebruikt als een correctiefactor voor de intelligentie van leerlingen. Wat ziet u op het schoolrapport? We leggen dat uit aan de hand van het Schoolrapport correctie LG. Op dit rapport wordt ook de score zonder correctie vermeld. De omcirkelde cijfers op het voorbeeld Schoolrapport geven de plaats aan van: 1. Schoolgegevens 2. gecorrigeerd gemiddeld aantal goed (Totaal Entreetoets) 3. landelijk gemiddeld aantal goed (Totaal Entreetoets) 4. grafische weergave van het gecorrigeerde gemiddeld aantal goed 5. gemiddeld aantal goed Rekenen-Wiskunde van uw school (t.o.v. het landelijk gemiddelde voor Rekenen- Wiskunde) 6. gemiddeld aantal goed Begrijpend lezen (t.o.v. het gemiddeld aantal goed Taal van uw school) 7. gemiddeld aantal goed zonder correctie

8

9 Gemiddeld aantal goed In de schoolrapporten wordt het (gecorrigeerde) gemiddeld aantal goede antwoorden van alle leerlingen van uw school vergeleken met het (gecorrigeerde) gemiddelde aantal goede antwoorden van alle deelnemende scholen (het landelijk gemiddelde). Onder- en bovengrens Links en rechts van de kolom met het gecorrigeerd aantal goed ziet u de kolommen met de onder- en bovengrens. De correctie die in de schoolrapporten wordt toegepast, is altijd een (weliswaar zo goed mogelijke) schatting. Bij elke schatting hoort een bepaalde mate van onzekerheid, oftewel een betrouwbaarheidsinterval. Het betrouwbaarheidsinterval loopt van de ondergrens tot de bovengrens. Het is vrijwel zeker dat de behaalde score tussen die grenzen ligt. In het voorbeeld ziet u dat deze school op de rubriek Woordenschat een gecorrigeerd gemiddeld aantal goed van 41,3 heeft (schatting). De onder- en bovengrens die bij dit aantal goed horen zijn 40,0 en 42,5. Dit betekent dat we met 95% zekerheid kunnen zeggen dat de daadwerkelijke score tussen 40,0 en 42,5 ligt. Kruisjes en nullijn Het (gecorrigeerde) gemiddeld aantal goed van uw school wordt grafisch weergegeven met een kruisje (X) in een vlak. Boven het vlak staan cijfers: -2, -1, 0, +1 en +2. Deze cijfers leest u als volgt: 0 is het landelijk gemiddelde; de helft van de scholen scoort boven de 0, de andere helft eronder. Twee van de drie scholen scoren tussen -1 en +1 (66,7%) Bijna alle scholen (95%) scoren tussen -2 en +2. In het midden van dit vlak loopt de nullijn (de verticale stippellijn onder 0 ), dit is het landelijk gemiddelde. Elk kruisje rechts van de nullijn is een bovengemiddelde score, elk kruisje links van de nullijn is een score onder het gemiddelde. Hoe leest u een Schoolrapport? Stap 1: Ook bij de schoolrapporten kijkt u eerst naar de score op het Totaal Entreetoets. In het voorbeeld ziet u een gecorrigeerd aantal goed van 297,5. Het landelijk gemiddelde met correctie LG is 292,0. De score van deze school ligt dus iets boven het landelijk gemiddelde. Dit ziet u doordat het kruisje aan de rechterkant van de 0-lijn staat. Met een zekerheid van 95% kunnen we zeggen dat de daadwerkelijke score ligt tussen de 289,8 en 305,1 (betrouwbaarheidsinterval). Het betrouwbaarheidsinterval van de score wordt door middel van een grijze balk om het kruisje weergegeven. Een belangrijke factor die meetelt in de nauwkeurigheid van de schatting is het aantal leerlingen waarop het schoolrapport is gebaseerd. Hoe groter het aantal leerlingen, hoe nauwkeuriger de schatting (en hoe kleiner dus de grijze balk rondom het kruisje). Een schoolrapport gebaseerd op minder dan 10 leerlingen geeft geen betrouwbare schatting, omdat de scores van individuele leerlingen een te grote invloed op het gemiddelde hebben. Stap 2: Nu kijkt u naar de scores van de school op de onderdelen Taal, Rekenen-Wiskunde en Studievaardigheden. Ook hier geldt dat als de kruisjes aan de rechterkant van de 0-lijn staan, de scores bovengemiddeld zijn. De horizontale lijn geeft de afstand van de score op het onderdeel tot aan het landelijk gemiddelde (de 0-lijn) aan. Hoe groter de afstand, hoe groter het verschil ten opzichte van het landelijk gemiddelde. Stap 3: Tenslotte vergelijkt u de scores op de verschillende rubrieken met de score op het onderdeel. De stippellijn in het vlak geeft de score op het onderdeel aan. Indien de score op de rubriek aan de rechterkant van deze lijn staat, dan heeft de school op deze specifieke rubriek hoger gescoord dan op het onderdeel. In het voorbeeld ziet u bij (6) de score op de rubriek Begrijpend lezen. Deze score is hoger dan de gemiddelde score op Taal; het kruisje bij Begrijpend lezen staat aan de rechterkant van de score lijn van Taal. Correctie voor leerlinggewicht In het Schoolrapport correctie LG vindt een correctie plaats op basis van het percentage gewichtenleerlingen van alle leerlingen op de school (dit percentage krijgt Cito van DUO). De school in het voorbeeld heeft een ongecorrigeerd gemiddeld aantal goed van 309,1 (zie cijfer 7). Na correctie heeft de school een gemiddeld aantal goed van 297,5 (zie cijfer 2). Uit deze getallen kunnen we afleiden dat de betreffende school weinig gewichtenleerlingen heeft. Scholen met veel gewichtenleerlingen hebben vaak een relatief lage score. Zij hebben nadeel van het grote aantal gewichtenleerlingen; hun lage score wordt niet (of niet alleen) veroorzaakt doordat ze slechter onderwijs hebben gegeven. De correctie pakt voor deze scholen gunstig uit: als zij minder gewichtenleerlingen zouden hebben, namelijk net zo weinig als de gemiddelde school in Nederland, zou hun gemiddelde score hoger zijn uitgevallen. Bij scholen met veel gewichtenleerlingen is de gecorrigeerde score dan ook vaak hoger dan de ongecorrigeerde score. Bij scholen met weinig gewichtenleerlingen is dat andersom. Hun gemiddelde score wordt naar beneden bijgesteld, omdat de school voordeel heeft van het feit dat de meeste leerlingen een gewicht van 0.0 hebben.

10 Rapportage van leerlingen met een leerachterstand op het schoolrapport Hoe krijgt u inzicht in de resultaten van uw school of uw groep als één of meer leerlingen onderdelen op een ander niveau hebben gemaakt? De meest volledige rapportage krijgt u als u alle leerlingen van de groep waarin de leerling(en) met een leerachterstand zit(ten) opneemt in de selectie voor het schoolrapport. Dan worden alle scores die de leerlingen hebben behaald, meegenomen in het schoolrapport, onafhankelijk van het niveau waarop ze bepaalde onderdelen hebben gemaakt. Voor een leerling in groep 7 die de opgaven Rekenen-Wiskunde op het niveau van groep 6 heeft gemaakt, worden bij het samenstellen van het schoolrapport de naar groep 7 omgezette scores gebruikt. De score van deze leerling word meegenomen in de berekening van de schoolscore op Rekenen-Wiskunde. De score van deze leerling telt echter niet mee in het bepalen van de Totaalscore op het schoolrapport. Leerlingen die een deel van de Entreetoets op een ander niveau gemaakt hebben, krijgen geen Totaalscore op de Entreetoets en tellen daarom ook niet mee in de Totaalscore op het schoolrapport. Correctie voor leerlinggewicht en begrijpend lezen In het Schoolrapport correctie LG en BL wordt een schatting gegeven van de gemiddelden wanneer alle deelnemende scholen gelijk zouden zijn geweest wat betreft het percentage gewichtenleerlingen én de score op de rubriek Begrijpend Lezen. De score op Begrijpend Lezen wordt gebruikt als een correctiefactor voor de intelligentie van de leerlingen. U leest en interpreteert het rapport op dezelfde manier als hierboven beschreven.

Entreetoets Compact, compleet en overzichtelijk

Entreetoets Compact, compleet en overzichtelijk Primair en speciaal onderwijs Cito Volgsysteem Entreetoets Compact, compleet en overzichtelijk Groep 5, 6 en 7 Compact: de belangrijkste onderdelen van uw onderwijsprogramma getoetst Compleet: alle basisvaardigheden

Nadere informatie

Entreetoets Compact, compleet en overzichtelijk

Entreetoets Compact, compleet en overzichtelijk Primair en speciaal onderwijs Cito Volgsysteem Entreetoets Compact, compleet en overzichtelijk Groep 5, 6 en 7 Nieuw: Kurzweilversie voor groep 6 en 7 en verbeterde rapportages Compact: de belangrijkste

Nadere informatie

> Leerling- en. onderwijsvolgsysteem > Entreetoets Compact, compleet en overzichtelijk voor groep 5, 6 en 7. Primair onderwijs

> Leerling- en. onderwijsvolgsysteem > Entreetoets Compact, compleet en overzichtelijk voor groep 5, 6 en 7. Primair onderwijs > Leerling- en Entreetoets Compact, compleet en overzichtelijk voor groep 5, 6 en 7 Compact: u toetst de belangrijkste onderdelen van uw onderwijsprogramma Compleet: u beschikt over één pakket met alle

Nadere informatie

Entreetoets groep 5, 6 en 7

Entreetoets groep 5, 6 en 7 Primair en speciaal onderwijs Cito Volgsysteem Entreetoets groep 5, 6 en 7 Uw beeld compleet Met gratis Vooruitblik! Alle basisvaardigheden in één pakket Heldere rapportages Gratis rapport Vooruitblik

Nadere informatie

H 8 Cito Eindtoets 2014

H 8 Cito Eindtoets 2014 H 8 Cito Eindtoets 2014 De gemiddelde score van de Cito-eindtoets was voor onze school 534,0 Het landelijke gemiddelde was 534,4. (zie bijlage 1) De verwachte score op basis van de entreetoets in groep

Nadere informatie

Resultaten eindcito 2012 R.K.Josefschool:

Resultaten eindcito 2012 R.K.Josefschool: Resultaten eindcito 2012 R.K.Josefschool: Alle leerlingen van groep 8 hebben deelgenomen aan de cito- eindtoets 2012. Hiervan hebben er 32 leerlingen de Cito-eindtoets gedaan en 1 leerling de Cito-niveautoets.

Nadere informatie

Computerprogramma LOVS

Computerprogramma LOVS Primair onderwijs Cito Volgsysteem Computerprogramma LOVS Groep 1 t/m 8 Snelle verwerking toetsen Cito Volgsysteem primair en speciaal onderwijs (LOVS) Geavanceerde analyses op leerling-, groeps- en schoolniveau

Nadere informatie

Tabellen tussenopbrengsten CITO LOVS versie: januari 2015

Tabellen tussenopbrengsten CITO LOVS versie: januari 2015 Tabellen tussenopbrengsten CITO LOVS versie: januari 2015 Inleiding In dit document staan voor de meest voorkomende CITO-toetsen van het leerlingvolgsysteem weergegeven welke vaardigheidsscores bij welk

Nadere informatie

Opbrengsten rapportage Entree- en Eindtoets Columbusschool

Opbrengsten rapportage Entree- en Eindtoets Columbusschool Opbrengsten rapportage Entree- en Eindtoets Columbusschool Schooljaar 2013-2014 Willemijn Visser 25-8-2014 Opbrengsten rapportage Entree- en Eindtoets Columbusschool 2014 1 Opbrengstrapportage Entree-

Nadere informatie

Evaluatie; conclusies en aandachtspunten entreetoets groep 7 (juni 2013 ). Schooljaar

Evaluatie; conclusies en aandachtspunten entreetoets groep 7 (juni 2013 ). Schooljaar Evaluatie; conclusies en aandachtspunten entreetoets groep 7 (juni 13 ). Schooljaar 12-13. Bij de Cito-entreetoetsen worden de resultaten op verschillende wijze gerapporteerd. Voor onze school is interessant

Nadere informatie

Tabellen tussenopbrengsten CITO LOVS versie: augustus 2015

Tabellen tussenopbrengsten CITO LOVS versie: augustus 2015 Tabellen tussenopbrengsten CITO LOVS versie: augustus 2015 Inleiding In dit document staan voor de meest voorkomende CITO-toetsen van het leerlingvolgsysteem weergegeven welke vaardigheidsscores bij welk

Nadere informatie

Resultaten entreetoets ,6 254,5 Conclusies entreetoets Verklaring behaalde resultaten

Resultaten entreetoets ,6 254,5 Conclusies entreetoets Verklaring behaalde resultaten Resultaten entreetoets 2013 De gemiddelde score van de entreetoets was voor onze school 272. Het landelijke gemiddelde was 292,3 (zie bijlage 1) Binnen de groep is één leerling die op een eigen leerlijn

Nadere informatie

Tabellen tussenopbrengsten CITO LOVS versie: februari 2014

Tabellen tussenopbrengsten CITO LOVS versie: februari 2014 Tabellen tussenopbrengsten CITO LOVS versie: februari 2014 Inleiding In dit document staan voor de meest voorkomende CITO-toetsen van het leerlingvolgsysteem weergegeven welke vaardigheidsscores bij welk

Nadere informatie

Tabellen tussenopbrengsten CITO LOVS versie januari 2017 Leerlingniveau (ten bate van de individuele analyse van de leerlingen)

Tabellen tussenopbrengsten CITO LOVS versie januari 2017 Leerlingniveau (ten bate van de individuele analyse van de leerlingen) Tabellen tussenopbrengsten CITO LOVS versie januari 2017 Leerlingniveau (ten bate van de individuele analyse van de leerlingen) Inleiding In dit document staan voor de meest voorkomende CITO-toetsen van

Nadere informatie

Conceptversie 1 25 januari Eind en tussenopbrengsten januari (& juli) Koningin Wilhelmina School

Conceptversie 1 25 januari Eind en tussenopbrengsten januari (& juli) Koningin Wilhelmina School Conceptversie 1 25 januari 2016 Eind en tussenopbrengsten 2015-2016 januari (& juli) Koningin Wilhelmina School 1 Toets uitslagen 1.1 Cito Eindtoets groep 8 Cito Eindtoets 2015 De normering ongecorrigeerde

Nadere informatie

Tabellen tussenopbrengsten CITO LOVS versie: Januari 2015 Leerlingniveau (ten bate van de individuele analyse van de leerlingen)

Tabellen tussenopbrengsten CITO LOVS versie: Januari 2015 Leerlingniveau (ten bate van de individuele analyse van de leerlingen) 2015 Tabellen tussenopbrengsten CITO LOVS versie: Januari 2015 Leerlingniveau (ten bate van de individuele analyse van de leerlingen) Inleiding In dit document staan voor de meest voorkomende CITO-toetsen

Nadere informatie

Resultaten Augustinusschool eindcito 2012

Resultaten Augustinusschool eindcito 2012 Resultaten Augustinusschool eindcito 2012 De gemiddelde score van de Cito-eindtoets zonder correctie was voor onze school 534,4. Het landelijke gemiddelde was 535,1. (zie bijlage 1) De huidige groepen

Nadere informatie

Rapportage Eindresultaten 2011

Rapportage Eindresultaten 2011 Rapportage Eindresultaten 2011 Wat zijn de prestaties van onze scholen? Colofon datum 21 oktober 2011 auteur Jan Vermeulen status Definitief pagina 2 van 12 Inhoudsopgave 1 Inleiding pagina 3 2 Hoe normeert

Nadere informatie

Tabellen tussenopbrengsten CITO LOVS versie: december 2017

Tabellen tussenopbrengsten CITO LOVS versie: december 2017 1 Tabellen tussenopbrengsten CITO LOVS versie: december 2017 Inleiding Dit document wordt al enkele jaren gemaakt en bijgehouden door Schoolbegeleiding Zaanstreek Waterland (SBZW). De tabellen worden in

Nadere informatie

Uw kind duidelijk in beeld

Uw kind duidelijk in beeld Primair en speciaal onderwijs Cito Volgsysteem Uw kind duidelijk in beeld Informatiefolder voor ouders Uw kind duidelijk in beeld Informatiefolder voor ouders Om de ontwikkeling van uw zoon of dochter

Nadere informatie

Tabellen tussenopbrengsten CITO LOVS versie: januari 2016

Tabellen tussenopbrengsten CITO LOVS versie: januari 2016 Tabellen tussenopbrengsten CITO LOVS versie: januari 2016 Inleiding Dit document wordt al enkele jaren gemaakt en bijgehouden door Schoolbegeleiding Zaanstreek Waterland (SBZW). De tabellen worden in heel

Nadere informatie

Tabellen tussenopbrengsten CITO LOVS versie: januari 2017

Tabellen tussenopbrengsten CITO LOVS versie: januari 2017 1 Tabellen tussenopbrengsten CITO LOVS versie: januari 2017 Inleiding Dit document wordt al enkele jaren gemaakt en bijgehouden door Schoolbegeleiding Zaanstreek Waterland (SBZW). De tabellen worden in

Nadere informatie

Tabellen tussenopbrengsten CITO LOVS versie januari 2016 Leerlingniveau (ten bate van de individuele analyse van de leerlingen)

Tabellen tussenopbrengsten CITO LOVS versie januari 2016 Leerlingniveau (ten bate van de individuele analyse van de leerlingen) 2016 Tabellen tussenopbrengsten CITO LOVS versie januari 2016 Leerlingniveau (ten bate van de individuele analyse van de leerlingen) Inleiding In dit document staan voor de meest voorkomende CITO-toetsen

Nadere informatie

Betreft: Aanpassing normen LVS-toetsen van Cito. Beste ouders, verzorgers,

Betreft: Aanpassing normen LVS-toetsen van Cito. Beste ouders, verzorgers, Betreft: Aanpassing normen LVS-toetsen van Cito. Beste ouders, verzorgers, In januari/februari en juni neemt uw school Cito LVS-toetsen af bij uw kind. Met ingang van het schooljaar 2013/2014 heeft Cito

Nadere informatie

Schoolzelfevaluatie met het Computerprogramma LOVS

Schoolzelfevaluatie met het Computerprogramma LOVS Primair en speciaal onderwijs Cito Volgsysteem Schoolzelfevaluatie met het Computerprogramma LOVS Groep 1 t/m 8 Maak uw beeld compleet met de module Schoolzelfevaluatie in het Computerprogramma LOVS! Schoolzelfevaluatie

Nadere informatie

Tabellen tussenopbrengsten CITO LOVS versie: januari 2016 Groepsniveau (ten bate van de groepsanalyse)

Tabellen tussenopbrengsten CITO LOVS versie: januari 2016 Groepsniveau (ten bate van de groepsanalyse) 2016 Tabellen tussenopbrengsten CITO LOVS versie: januari 2016 Groepsniveau (ten bate van de groepsanalyse) Inleiding In dit document staan voor de meest voorkomende Cito-toetsen van het leerlingvolgsysteem

Nadere informatie

Tabellen tussenopbrengsten CITO LOVS versie: juli 2016

Tabellen tussenopbrengsten CITO LOVS versie: juli 2016 Tabellen tussenopbrengsten CITO LOVS versie: juli 2016 Inleiding Dit document wordt al enkele jaren gemaakt en bijgehouden door Schoolbegeleiding Zaanstreek Waterland (SBZW). De tabellen worden in heel

Nadere informatie

Het Almeerse basisonderwijs

Het Almeerse basisonderwijs dit is een LEA plus project -www.lea.almere.nl- -Dit is een LEA plus project-www.leaplusalmere.nl Het Almeerse basisonderwijs Monitor Taal, Lezen en Rekenen 2013/2014 April 2015 Gemeente Almere, Onderzoek

Nadere informatie

Schoolzelfevaluatie met het LOVS. Conferentie SLO 3 november 2011

Schoolzelfevaluatie met het LOVS. Conferentie SLO 3 november 2011 Schoolzelfevaluatie met het LOVS Conferentie SLO 3 november 2011 Wat is kwaliteit? De 5 vragen van Kwaliteitszorg: Doen we de goede dingen? (Definitie) Doen we die dingen ook goed? (Bepaling) Hoe weten

Nadere informatie

Resultaten eindtoets

Resultaten eindtoets Resultaten eindtoets 2013-2014 Dit rapport over de resultaten van de eindtoets (school) toont detailinformatie over de eindtoetsresultaten en schooladvies. De informatie is te gebruiken als sturingsinformatie.

Nadere informatie

Uw kind duidelijk in beeld

Uw kind duidelijk in beeld Primair en speciaal onderwijs Cito Volgsysteem Uw kind duidelijk in beeld Informatiefolder voor ouders Uw kind duidelijk in beeld Informatiefolder voor ouders Om de ontwikkeling van uw zoon of dochter

Nadere informatie

Tabellen tussenopbrengsten CITO LOVS versie: januari 2017 Groepsniveau (ten bate van de groepsanalyse)

Tabellen tussenopbrengsten CITO LOVS versie: januari 2017 Groepsniveau (ten bate van de groepsanalyse) Tabellen tussenopbrengsten CITO LOVS versie: januari 2017 Groepsniveau (ten bate van de groepsanalyse) Inleiding In dit document staan voor de meest voorkomende Cito-toetsen van het leerlingvolgsysteem

Nadere informatie

Rekenen-Wiskunde 3.0. Groep 3

Rekenen-Wiskunde 3.0. Groep 3 Primair en speciaal onderwijs Cito Volgsysteem Rekenen-Wiskunde 3.0 Groep 3 op papier en digitaal vanaf schooljaar 2013/2014 zowel kale sommen als contextopgaven sluit aan bij het onderwijs van nu integratie

Nadere informatie

Het Almeerse basisonderwijs

Het Almeerse basisonderwijs dit is een LEA plus project -www.lea.almere.nl- -Dit is een LEA plus project-www.leaplusalmere.nl Het Almeerse basisonderwijs Monitor Taal, Lezen en Rekenen 2012/2013 Januari 2014 Gemeente Almere, Onderzoek

Nadere informatie

Afscheid van het Groepsrapport-gemiddelde

Afscheid van het Groepsrapport-gemiddelde Afscheid van het Groepsrapport-gemiddelde Waarom zie ik het Groepsrapport-gemiddelde niet meer in de rapporten vanaf de nieuwe versie 4.7b? Vanaf versie 4.7b van het Computerprogramma LOVS treft u het

Nadere informatie

Toetsen voor speciale leerlingen

Toetsen voor speciale leerlingen Primair en speciaal onderwijs Toetsen voor speciale leerlingen Toetsen voor speciale leerlingen Voor functioneringsniveaus groep 3 t/m 8 Compleet volgsysteem voor speciale leerlingen Ontwikkeling van de

Nadere informatie

Toetsen Begrijpend lezen Cito Volgsysteem primair onderwijs (LOVS)

Toetsen Begrijpend lezen Cito Volgsysteem primair onderwijs (LOVS) Toetsen Begrijpend lezen Cito Volgsysteem primair onderwijs (LOVS) Opbouw Info over Cito Volgsysteem primair onderwijs (LOVS) Info over de toetsen Speciale leerlingen Vernieuwing bij toetsen Begrijpend

Nadere informatie

Opbrengsten 2013-2014 na januari toetsing

Opbrengsten 2013-2014 na januari toetsing Opbrengsten 2013-2014 na januari toetsing Maart 2014 1 Toets uitslagen 1.1 Cito Eindtoets Jaar Ondergrens Landelijk gemiddelde Bovengrens Schoolscore 2006-2007 533,6 534,8 536,0 536,9 2007-2008 533,7 534,9

Nadere informatie

Resultaten Eindcito 2016 Josefschool.

Resultaten Eindcito 2016 Josefschool. Resultaten Eindcito 2016 Josefschool. Er hebben 31 van de 31 van groep 8 deel genomen aan de cito- eindtoets 2016. Hiervan hebben 22 de Cito-eindtoets basis gedaan en 9 de Citoeindtoets niveau. De gemiddelde

Nadere informatie

HANDREIKING. Overzichten van toetsresultaten: LOVS Cito. Dwarsdoorsnede. Opbrengstgericht werken

HANDREIKING. Overzichten van toetsresultaten: LOVS Cito. Dwarsdoorsnede. Opbrengstgericht werken HANDREIKING Opbrengstgericht werken Overzichten van toetsresultaten: LOVS Cito PO Praktische handvatten voor het taallees- en rekenonderwijs zoals deze Kwaliteitskaart Opbrengstgericht Werken zijn te vinden

Nadere informatie

/ aant. % aant. % aant. % aant. % aant. % aant. % ,3 5 3,3 8 5, , ,7 153

/ aant. % aant. % aant. % aant. % aant. % aant. % ,3 5 3,3 8 5, , ,7 153 Inhoudsopgave 1 Leerlingpopulatie... 3 1.1 Gewogen gewichten... 3 1.2 Land van herkomst... 4 2 Schoolresultaten... 5 2.1 Instroom in de kleuterbouw... 5 2.1.1 Uitstroom naar het Speciaal basisonderwijs

Nadere informatie

Resultaten eindtoets

Resultaten eindtoets Resultaten eindtoets 2015-2016 Dit rapport over de resultaten van de eindtoets (school) toont detailinformatie over de eindtoetsresultaten en schooladvies. De informatie is te gebruiken als sturingsinformatie.

Nadere informatie

Resultaten Eindcito 2015 Josefschool.

Resultaten Eindcito 2015 Josefschool. Resultaten Eindcito 2015 Josefschool. Er hebben 29 van de 30 van groep 8 deel genomen aan de cito- eindtoets 2015. Hiervan hebben 27 de Cito-eindtoets basis gedaan en 2 de Citoeindtoets niveau. De gemiddelde

Nadere informatie

Drentse Onderwijsmonitor

Drentse Onderwijsmonitor Drentse Onderwijsmonitor Feitenbladen Gemeente Midden- Kerncijfers uit de periode 2009-2014 Drentse Onderwijsmonitor 2014 Primair onderwijs Onlangs verscheen de 9 de editie van de Drentse Onderwijsmonitor.

Nadere informatie

Taalresultaten Giessenlanden. Toetsresultaten basisscholen en

Taalresultaten Giessenlanden. Toetsresultaten basisscholen en Taalresultaten Giessenlanden Toetsresultaten basisscholen 2014-2015 en 2015-2016 1 Taalresultaten Giessenlanden Toetsresultaten basisscholen 2014-2015 en 2015-2016 Rotterdam, juni 2016 CED-Groep: Ellen

Nadere informatie

Analyseformulieren bij de toets: wat levert het op?

Analyseformulieren bij de toets: wat levert het op? Analyseformulieren bij de toets: wat levert het op? Uit de toetsen van het Cito Volgsysteem primair onderwijs komt een vaardigheidsscore. Deze kun je gebruiken om in kaart te brengen hoe een leerling scoort

Nadere informatie

Veelgestelde vragen Update normen Cito per 1 augustus 2014

Veelgestelde vragen Update normen Cito per 1 augustus 2014 Veelgestelde vragen Update normen Cito per 1 augustus 2014 1. Inhoudsopgave 1. Inhoudsopgave... 2 2. Vooraf... 3 3. Veelgestelde vragen... 3 Wat houdt de update van de normen in ParnasSys in?...3 Geldt

Nadere informatie

Terugblik en resultaten 2013

Terugblik en resultaten 2013 Primair onderwijs Leerling- en onderwijsvolgsysteem Terugblik en resultaten 2013 April 2013 Eindtoets Basisonderwijs Groep 8 1 Inleiding Deze Terugblik en resultaten 2013 gaat over de resultaten van alle

Nadere informatie

Resultaten eindtoets

Resultaten eindtoets Resultaten eindtoets 2013-2014 Dit rapport over de resultaten van de eindtoets (school) toont detailinformatie over de eindtoetsresultaten en schooladvies. De informatie is te gebruiken als sturingsinformatie.

Nadere informatie

Resultaten eindtoets

Resultaten eindtoets Resultaten eindtoets 2015-2016 Venster School X, Locatie Nul Dit rapport over de resultaten van de eindtoets (school) toont detailinformatie over de eindtoetsresultaten en schooladvies. De informatie is

Nadere informatie

Opbrengstgericht werken 1. Early Warning

Opbrengstgericht werken 1. Early Warning Opbrengstgericht werken 1 Early Warning 1 Vooraf: deze notitie vervangt de notitie Opbrengstgericht werken van december 2010 1. Strategisch beleidsplan Al enkele jaren werken we met een Early Warning System

Nadere informatie

Drentse Onderwijsmonitor

Drentse Onderwijsmonitor Drentse Onderwijsmonitor Feitenbladen Gemeente Emmen Kerncijfers uit de periode 2008-2013 Drentse Onderwijsmonitor 2013 Primair onderwijs Onlangs verscheen de 8ste editie van de Drentse Onderwijsmonitor.

Nadere informatie

Rekenen-Wiskunde 3.0. Groep 5

Rekenen-Wiskunde 3.0. Groep 5 Primair en speciaal onderwijs Cito Volgsysteem Rekenen-Wiskunde 3.0 Groep 5 op papier en digitaal vanaf schooljaar 2015/2016 zowel kale sommen als contextopgaven sluit aan bij het onderwijs van nu integratie

Nadere informatie

Eindtoets op twee niveaus Nieuw

Eindtoets op twee niveaus Nieuw Eindtoets op twee niveaus Nieuw Vanaf 2013 zijn er twee versies van de Eindtoets: de Eindtoets Basis en de Eindtoets Niveau. Beide versies bevatten dezelfde onderdelen en hetzelfde aantal opgaven. Alleen

Nadere informatie

Drentse Onderwijsmonitor

Drentse Onderwijsmonitor Drentse Onderwijsmonitor Feitenbladen Gemeente Kerncijfers uit de periode 2009-2014 Drentse Onderwijsmonitor 2014 Primair onderwijs Onlangs verscheen de 9 de editie van de Drentse Onderwijsmonitor. Dit

Nadere informatie

Rapportage resultatenanalyse

Rapportage resultatenanalyse Rapportage resultatenanalyse Naam basisschool: Mariaschool Datum analyse: Juli 2016 Opgesteld door: Yvonne de Ruijter Inleiding Voor u ligt het verslag van de resultatenanalyse van de Mariaschool. In deze

Nadere informatie

Doelen stellen. Team. Leerlingvolgsysteem Groepsplan Doelen

Doelen stellen. Team. Leerlingvolgsysteem Groepsplan Doelen Leerlingvolgsysteem Groepsplan Doelen Team Doelen stellen Tussen scholen bestaan grote verschillen. Daarom zitten er ook grote verschillen in de doelen die scholen nastreven. Een gemiddelde vaardigheidsscore

Nadere informatie

Nutsbasisschool Dirk van Veen Laan van Mecklenburg GD Breda

Nutsbasisschool Dirk van Veen Laan van Mecklenburg GD Breda Nutsbasisschool Dirk van Veen Laan van Mecklenburg 30 4818 GD Breda 085-3001222 www.nbsdirkvanveen.nl info@nbsdirkvanveen.nl Onze opbrengsten Inleiding Of we goed onderwijs bieden kan op verschillende

Nadere informatie

NBS Boeimeer Jan Nieuwenhuijzenstraat 2 4818 RJ Breda 076-5146101 www.nbsboeimeer.nl

NBS Boeimeer Jan Nieuwenhuijzenstraat 2 4818 RJ Breda 076-5146101 www.nbsboeimeer.nl NBS Boeimeer Jan Nieuwenhuijzenstraat 2 4818 RJ Breda 076-5146101 www.nbsboeimeer.nl Opbrengsten Bijlage Schoolgids 2012-2013 Onze opbrengsten Schooljaar 2012-2013 Inleiding Of we goed onderwijs bieden

Nadere informatie

Drentse Onderwijsmonitor

Drentse Onderwijsmonitor Drentse Onderwijsmonitor Feitenbladen Kerncijfers uit de periode 20-20 Feitenblad Onlangs verscheen de de editie van de Drentse Onderwijsmonitor. Dit rapport brengt de onderwijspositie en -prestaties van

Nadere informatie

Categorieënanalyse bij de LOVStoetsen

Categorieënanalyse bij de LOVStoetsen Categorieënanalyse bij de LOVStoetsen rekenen-wiskunde J. Janssen & M. Hickendorff Cito, Arnhem / Universiteit Leiden 1 inleiding In 2008 is voor het onderdeel Rekenen-Wiskunde een nieuwe rapportagevorm

Nadere informatie

EVALUATIE CITO MIDDEN 2014-2015

EVALUATIE CITO MIDDEN 2014-2015 Bijlage 3: Opbrengsten en analyses Gerardus Majellaschool 2014-2015 EVALUATIE CITO MIDDEN 2014-2015 Het doel van school is dat minimaal 45% van de leerlingen een I of II score hebben, daarnaast meer dan

Nadere informatie

Rapportage Eindresultaten 2014

Rapportage Eindresultaten 2014 Rapportage Eindresultaten 2014 Wat zijn de prestaties van onze scholen? Colofon datum 7 mei 2014 auteur Jan Vermeulen status Definitief Rapportage eindresultaten 2014 pagina 2 van 8 status concept Inhoudsopgave

Nadere informatie

Nieuwe toetsen Taalverzorging

Nieuwe toetsen Taalverzorging Primair en speciaal onderwijs Cito Volgsysteem Nieuwe toetsen Taalverzorging Groep 6, 7 en 8 Bevat alle deelgebieden van Taalverzorging Volgen op de vier afzonderlijke deelgebieden Bepalen behaalde referentieniveau

Nadere informatie

Drentse Onderwijs monitor

Drentse Onderwijs monitor Drentse Onderwijs monitor Feitenbladen Gemeente Emmen Kern cijfers uit de periode 2010-2015 OM_Emmen-DEF.indd 1 18-05-16 11:15 Drentse Onderwijsmonitor 2015 Primair onderwijs Onlangs verscheen de 10 de

Nadere informatie

Vragen bij hoofdstuk 1 t/m 5. Toetsen op School Primair onderwijs. www.toetsenopschool.nl. Toetsen op School Primair onderwijs

Vragen bij hoofdstuk 1 t/m 5. Toetsen op School Primair onderwijs. www.toetsenopschool.nl. Toetsen op School Primair onderwijs Vragen bij hoofdstuk 1 t/m 5 Toetsen op School Primair onderwijs www.toetsenopschool.nl Hoofdstuk 1 Het doel van toetsen Vraag 1 De Drempeltest van Boom test uitgevers is een klassikaal af te nemen aanlegtest

Nadere informatie

Terugblik en resultaten 2014

Terugblik en resultaten 2014 Primair en speciaal onderwijs Cito Volgsysteem Terugblik en resultaten 2014 April 2014 Eindtoets Basisonderwijs Groep 8 1 Inleiding Deze Terugblik en resultaten 2014 gaat over de resultaten van alle leerlingen

Nadere informatie

Handreiking resultaat van eindtoetsen basisonderwijs

Handreiking resultaat van eindtoetsen basisonderwijs Handreiking resultaat van eindtoetsen basisonderwijs 18 maart 2015, Jos van der Arend (Edustandaard) Inleiding Vanaf het schooljaar 2015-2016 zijn er drie verschillende eindtoetsen basisonderwijs beschikbaar.

Nadere informatie

Drentse Onderwijs monitor

Drentse Onderwijs monitor Drentse Onderwijs monitor Feitenbladen Gemeente Kern cijfers uit de periode 2010-2015 OM_-DEF.indd 1 18-05-16 11:15 Drentse Onderwijsmonitor 2015 Primair onderwijs Onlangs verscheen de 10 de editie van

Nadere informatie

Begrijpend lezen 3.0. Groep 3 en groep 4

Begrijpend lezen 3.0. Groep 3 en groep 4 Primair en speciaal onderwijs Cito Volgsysteem Begrijpend lezen 3.0 Groep 3 en groep 4 op papier vanaf schooljaar 2014/2015 ook met voorspelopgaven sluit aan bij het onderwijs van nu integratie toetsen

Nadere informatie

Kiezen van passende toetsen voor begrijpend lezen. Programma. Cito Volgsysteem

Kiezen van passende toetsen voor begrijpend lezen. Programma. Cito Volgsysteem Kiezen van passende toetsen voor begrijpend lezen Maartje Hilte Eindhoven, 25 september 2013 Programma doel van toetsen keuze passende toets keuze passend niveau aanpassing toetsomstandigheden relatie

Nadere informatie

Computerprogramma LOVS

Computerprogramma LOVS Primair onderwijs Cito Volgsysteem Computerprogramma LOVS Groep 1 t/m 8 Snelle verwerking toetsen Cito Volgsysteem primair en speciaal onderwijs (LOVS) Geavanceerde analyses op leerling-, groeps- en schoolniveau

Nadere informatie

Drentse Onderwijs monitor

Drentse Onderwijs monitor Drentse Onderwijs monitor Feitenbladen Gemeente Assen Kern cijfers uit de periode 2010-2015 OM_Assen-DEF.indd 1 18-05-16 11:13 Drentse Onderwijsmonitor 2015 Primair onderwijs Onlangs verscheen de 10 de

Nadere informatie

Monitor Taal, Lezen en Rekenen 2011/2012

Monitor Taal, Lezen en Rekenen 2011/2012 Monitor Taal, Lezen en Rekenen 2011/2012 Monitor Taal, Lezen en Rekenen 2011/2012 Opdrachtgever: Gemeente Almere en Almeerse schoolbesturen PO Utrecht, maart 2012 Oberon (Klaske Grimmerink, Anne Luc van

Nadere informatie

Drentse Onderwijs monitor

Drentse Onderwijs monitor Drentse Onderwijs monitor Feitenbladen Gemeente Midden- Kern cijfers uit de periode 2010-2015 OM_Midden--DEF.indd 1 18-05-16 11:16 Drentse Onderwijsmonitor 2015 Primair onderwijs Onlangs verscheen de 10

Nadere informatie

Drentse Onderwijs monitor

Drentse Onderwijs monitor Drentse Onderwijs monitor Feitenbladen Gemeente Kern cijfers uit de periode 2010-2015 OM_-DEF.indd 1 18-05-16 11:13 Drentse Onderwijsmonitor 2015 Primair onderwijs Onlangs verscheen de 10 de editie van

Nadere informatie

Rapportage Eindresultaten 2013

Rapportage Eindresultaten 2013 Rapportage Eindresultaten 2013 Wat zijn de prestaties van onze scholen? Colofon datum 23 mei 2013 auteur Jan Vermeulen status Definitief datum 23-05-2013 pagina 2 van 8 Inhoudsopgave 1 Inleiding pagina

Nadere informatie

Drentse Onderwijs monitor

Drentse Onderwijs monitor Drentse Onderwijs monitor Feitenbladen Gemeente Kern cijfers uit de periode 2010-2015 OM_-DEF.indd 1 18-05-16 11:16 Drentse Onderwijsmonitor 2015 Primair onderwijs Onlangs verscheen de 10 de editie van

Nadere informatie

www.deoase-twello.nl Het team van CBS de Oase wenst iedereen een heel gelukkig, gezond en leerzaam 2015 toe!

www.deoase-twello.nl Het team van CBS de Oase wenst iedereen een heel gelukkig, gezond en leerzaam 2015 toe! www.deoase-twello.nl nummer: 2014/2015-08 Inhoud Algemeen...1 Gelukkig nieuwjaar!... 1 Maandagmiddag 26 januari vrij... 1 Normering Cito aangepast... 1 Agenda... 1 Groep 3...2 Groep 7...2 De complimentenbox...

Nadere informatie

Drentse Onderwijs monitor

Drentse Onderwijs monitor Drentse Onderwijs monitor Feitenbladen Gemeente Kern cijfers uit de periode 2010-2015 OM_Aa_Hunze-DEF.indd 1 18-05-16 11:1 Drentse Onderwijsmonitor 2015 Primair onderwijs Onlangs verscheen de 10 de editie

Nadere informatie

De SVT Spelling en uw kind

De SVT Spelling en uw kind De SVT Spelling en uw kind Informatiebrochure voor ouders Dagelijks bekijkt de leerkracht op de basisschool wat uw kind allemaal kan en wat het op school heeft geleerd. Dat gebeurt op allerlei manieren,

Nadere informatie

ANALYSE EN WAARDERINGEN VAN OPBRENGSTEN

ANALYSE EN WAARDERINGEN VAN OPBRENGSTEN ANALYSE EN WAARDERINGEN VAN OPBRENGSTEN PRIMAIR ONDERWIJS Utrecht, augustus 2014 ED4386458/2 ANALYSE EN WAARDERINGEN OPBRENGSTEN PO 1 1 ED4386458/2 ANALYSE EN WAARDERINGEN OPBRENGSTEN PO 2 2 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

2010-2012. Arnhemse. Primair Onderwijs. monitor

2010-2012. Arnhemse. Primair Onderwijs. monitor De Arnhemse 2010-2012 Primair Onderwijs monitor De Arnhemse 2010-2012 Primair Onderwijs monitor Redactie Karin van Westrhenen Samenstelling Karin van Westrhenen Annelies de Roo Ellen Hendriks Vormgeving

Nadere informatie

Eindtoets Basisonderwijs (Citotoets)

Eindtoets Basisonderwijs (Citotoets) Eindtoets Basisonderwijs (Citotoets) Marleen van der Lubbe Manager Leerling- en onderwijsvolgsysteem (LOVS) Cito, Arnhem Inhoud LOVS Ontstaan EB Functie EB Doelgroep EB Inhoud EB Rapportage EB Gebruik

Nadere informatie

Toets 0 t/m 3. Voortgang in beeld. Advies en determinatie Volgen Kwaliteitsbewaking Indicatie op referentieniveaus

Toets 0 t/m 3. Voortgang in beeld. Advies en determinatie Volgen Kwaliteitsbewaking Indicatie op referentieniveaus Voortgezet onderwijs Cito Volgsysteem Toets 0 t/m 3 Voortgang in beeld Advies en determinatie Volgen Kwaliteitsbewaking Indicatie op referentieniveaus Cito Volgsysteem voortgezet onderwijs Toets 0 t/m

Nadere informatie

Onderwerp Vooronderzoek en vrije afnames van diagnostische toetsen taal en rekenen Resultaten mbo. Kenmerk. Datum november 2009

Onderwerp Vooronderzoek en vrije afnames van diagnostische toetsen taal en rekenen Resultaten mbo. Kenmerk. Datum november 2009 Onderwerp Vooronderzoek en vrije afnames van diagnostische toetsen taal en rekenen Resultaten mbo Kenmerk Datum november 2009 Stichting Cito Instituut voor Toetsontwikkeling / KvK 09103470 1 Inleiding

Nadere informatie

Spelling 3.0. Groep 3 en groep 4

Spelling 3.0. Groep 3 en groep 4 Primair en speciaal onderwijs Cito Volgsysteem Spelling 3.0 Groep 3 en groep 4 op papier vanaf schooljaar 2014/2015 vanaf 2015/2016 ook digitaal alleen dicteeopgaven, ook in de hogere groepen uitgebreide

Nadere informatie

Drentse Onderwijs monitor

Drentse Onderwijs monitor Drentse Onderwijs monitor Feitenbladen Gemeente Kern cijfers uit de periode 2010-2015 OM_-DEF.indd 1 18-05-16 11:16 Drentse Onderwijsmonitor 2015 Primair onderwijs Onlangs verscheen de 10 de editie van

Nadere informatie

Drentse Onderwijsmonitor

Drentse Onderwijsmonitor Drentse Onderwijsmonitor Feitenbladen Kerncijfers uit de periode - Drentse Onderwijsmonitor Feitenblad Onlangs verscheen de de editie van de Drentse Onderwijsmonitor. Dit rapport brengt de onderwijspositie

Nadere informatie

Cito-toetsen ( )

Cito-toetsen ( ) Cito-toetsen (15.01.2017) Op de Plakkenberg worden diverse toetsen afgenomen. Veel toetsen horen bij de methode, zgn. methodetoetsen, die de stof toetsen die in de methode is behandeld. Daarnaast wordt

Nadere informatie

Cito Volgsysteem jonge kind en Cito Volgsysteem primair en speciaal onderwijs

Cito Volgsysteem jonge kind en Cito Volgsysteem primair en speciaal onderwijs Instrument Cito Volgsysteem jonge kind en Cito Volgsysteem primair en speciaal onderwijs Met het Cito Volgsysteem Jonge kind en het Cito Volgsysteem primair en speciaal onderwijs kan door middel van observatie

Nadere informatie

Leerrendementenoverzicht van LOVS toetsen

Leerrendementenoverzicht van LOVS toetsen van LOVS toetsen Opbrengstgericht werken betekent dat doelen worden geformuleerd voor het (gewenste) prestatieniveau van een leerling, een groep of de school. Veelal worden hiervoor vaardigheidsscores

Nadere informatie

Foto en naam van uw kind(eren) Via het pijltje achter de naam van uw kind, krijgt u een menu met :

Foto en naam van uw kind(eren) Via het pijltje achter de naam van uw kind, krijgt u een menu met : Beste ouder(s)/ verzorger(s), Als team van de Willibrordschool vinden we openheid naar en communicatie met ouders belangrijk. We hopen u met deze handleiding wegwijs te maken in het ouderportaal van ons

Nadere informatie

Drentse Onderwijsmonitor

Drentse Onderwijsmonitor Drentse Onderwijsmonitor Feitenbladen Kerncijfers uit de periode 20-20 Drentse Onderwijsmonitor 20 Feitenblad Onlangs verscheen de de editie van de Drentse Onderwijsmonitor. Dit rapport brengt de onderwijspositie

Nadere informatie

Module Bovenschoolse rapportage

Module Bovenschoolse rapportage Primair en speciaal onderwijs Cito Volgsysteem Module Bovenschoolse rapportage Besturen primair onderwijs Met zeven heldere rapporten een compleet beeld van de opbrengsten van uw scholen Vergelijking met

Nadere informatie

Drentse Onderwijsmonitor

Drentse Onderwijsmonitor Drentse Onderwijsmonitor Feitenbladen Gemeente Kerncijfers uit de periode 2008-2013 Drentse Onderwijsmonitor 2013 Primair onderwijs Onlangs verscheen de 8ste editie van de Drentse Onderwijsmonitor. Dit

Nadere informatie

Drentse Onderwijsmonitor

Drentse Onderwijsmonitor Drentse Onderwijsmonitor Feitenbladen Kerncijfers uit de periode - Drentse Onderwijsmonitor Feitenblad Onlangs verscheen de de editie van de Drentse Onderwijsmonitor. Dit rapport brengt de onderwijspositie

Nadere informatie

Dyslexiebeleid CBS De Springplank 2014-2015

Dyslexiebeleid CBS De Springplank 2014-2015 Dyslexiebeleid CBS De Springplank 2014-2015 Dyslexie onderzoek De resultaten van alle leerlingen worden door de intern begeleiders gevolgd. Wanneer een leerling drie keer achtereenvolgend een E scores

Nadere informatie

Drentse Onderwijs monitor

Drentse Onderwijs monitor Drentse Onderwijs monitor Feitenbladen Gemeente Kern cijfers uit de periode 2010-2015 OM_-DEF.indd 1 18-05-16 11:14 Drentse Onderwijsmonitor 2015 Primair onderwijs Onlangs verscheen de 10 de editie van

Nadere informatie

Handscoring Eindtoets Basisonderwijs 2009

Handscoring Eindtoets Basisonderwijs 2009 Cito Primair onderwijs Handscoring Eindtoets Basisonderwijs 2009 Aanwijzingen voor de omzetting van ruwe scores naar standaardscores Toelichting Met behulp van onderstaande aanwijzingen kunt u zelf de

Nadere informatie