Tabellen tussenopbrengsten CITO LOVS versie: januari 2018 Groepsniveau (ten bate van de groepsanalyse)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Tabellen tussenopbrengsten CITO LOVS versie: januari 2018 Groepsniveau (ten bate van de groepsanalyse)"

Transcriptie

1

2 Tabellen tussenopbrengsten CITO LOVS versie: januari 2018 Groepsniveau (ten bate van de groepsanalyse) Inleiding In dit document staan voor de meest voorkomende Cito-toetsen van het leerlingvolgsysteem weergegeven welke gemiddelde vaardigheidsscores voor groepen bij welk niveau horen. Het geheel is per toets afgebeeld in overzichtelijke tabellen. Aangezien het analyse- en waarderingskader van de inspectie regelmatig wordt bijgesteld (laatste bijstelling januari 2016) en er geregeld nieuwe CITO uitgaven komen, zal er van dit document regelmatig een update volgen. Check de site Bij het maken van dit document zijn de Cito handleidingen van de betreffende toetsen gebruikt. In dit document staan de normen van Cito die gelden vanaf schooljaar (woordenschat ). Tevens zijn de normen van de derde generatie toetsen opgenomen (Rekenen-Wiskunde 3.0, Begrijpend lezen 3.0 en Spelling 3.0) en de nieuwe DMT (2017). Sinds januari 2016 beoordeelt de inspectie niet meer de tussenresultaten, vandaar dat deze niet in het document staan opgenomen. Aan het gebruik van dit document kunnen geen rechten worden ontleend. De tabellen worden weergegeven in de verdeling A t/m E en de verdeling I t/m V. Steeds meer wordt de verdeling I t/m V toegepast, omdat in deze verdeling een duidelijk landelijk gemiddelde zit (III, zie interpretatie van de scores op blz. 2). Bij de verdeling A t/m E zit het landelijk gemiddelde tussen B en C in. Voor indeling en het maken van analyses op individueel leerlingniveau, is een ander document opgesteld met de normgegevens voor leerlingen. Dit omdat deze afwijken vanwege de berekeningswijze van de groepsnormen. Dit heeft te maken met de standaarddeviatie die ontstaat en met het feit dat bepaalde vaardigheidsscores niet bestaan per toets maar wel kunnen ontstaan bij een gemiddelde toetsscore. Bij de toetsen staat ook de gemiddelde vaardigheidsgroei aangegeven die een groep moet maken om bij de volgende toets in dezelfde niveaugroep te komen. Voor de niveaus A en I geldt dat het verschil tussen de ondergrenzen op beide toetsmomenten als gemiddelde vaardigheidsgroei wordt genomen, voor de niveaus E en V is hiervoor de bovengrens gebruikt. Bij de overige niveaus is het gemiddelde van de range als uitgangspunt genomen. Bij een aantal vakken is een kolom opgenomen gemiddelde. Dit is meestal de afgeronde ondergrens van het B-niveau en wordt in deze tabel beschouwd als het landelijk gemiddelde en streefnorm. Het is aan de scholen om deze norm te gebruiken of aan te passen aan hun ambitieniveau. Voor meer informatie over het sturen op opbrengsten, kunt u contact opnemen met ondergetekende. Januari 2018 Alfons Flik, HCO Den Haag M: E:

3 Interpretatie toetsscores (bron: CITO) Niveau % Interpretatie A 25 De 25 % hoogst scorende leerlingen B 25 De 25% leerlingen die net boven tot ruim boven het landelijk gemiddelde scoren C 25 De 25 % leerlingen die net onder tot ruim onder het landelijk gemiddelde scoren D 15 De 15 % leerlingen die ruim onder het landelijk gemiddelde scoren E 10 De 10 % laagst scorende leerlingen Niveau % Interpretatie I % hoogst scorende leerlingen II % boven het landelijk gemiddelde III % landelijk gemiddelde IV % onder het landelijk gemiddelde V % laagst scorende leerlingen

4 Technisch lezen DMT (versie 2009) Gemiddelde Niveau E D C B A M3 < > E3 < > M4 < > E4 < > M5 < > E5 < > M6 < > E6 < > M7 < > E7 < > M8 < > Bij de beoordeling van de DMT-resultaten wordt verondersteld dat de volgende leeskaarten worden afgenomen, conform de handleiding van de toets: midden groep 3: leeskaart 1 en 2; eind groep 3 en groep 4: leeskaart 1, 2 en 3; groep 5: leeskaart 1, 2 en 3 bij zwakke lezers en leeskaart 3 bij de overige leerlingen). Als te weinig leeskaarten zijn afgenomen, kan er een beeld ontstaan dat niet representatief is.

5 Technisch lezen DMT (versie 2009) Gemiddelde Niveau V IV III II I M3 < > E3 < > M4 < > E4 < > M5 < > E5 < > M6 < > E6 < > M7 < > E7 < > M8 < > Bij de beoordeling van de DMT-resultaten wordt verondersteld dat de volgende leeskaarten worden afgenomen, conform de handleiding van de toets: midden groep 3: leeskaart 1 en 2; eind groep 3 en groep 4: leeskaart 1, 2 en 3; groep 5: leeskaart 1, 2 en 3 bij zwakke lezers en leeskaart 3 bij de overige leerlingen). Als te weinig leeskaarten zijn afgenomen, kan er een beeld ontstaan dat niet representatief is.

6 Technisch lezen DMT (versie 2017) Gemiddelde Niveau E D C B A M3 < 13,64 13,64 15,33 15,34 17,22 17,23 19,11 > 19, E3 < 20,94 20,94 22,81 22,82 25,61 25,62 28,40 > 28, M4 < 40,37 40,37 42,32 42,33 44,50 44,51 46,68 > 46, E4 < 44,19 44,19 46,96 46,97 50,04 50,05 53,13 > 53, M5 < 58,16 58,16 60,15 60,16 62,37 62,38 64,59 > 64, E5 < 62,15 62,15 64,68 64,69 67,50 67,6 70,33 > 70, M6 < 71,55 71,55 73,66 73,67 76,01 76,02 78,36 > 78, E6 < 75,26 75,26 77,88 77,89 80,81 80,82 83,73 > 83, M7 < 83,53 83,53 85,32 85,33 87,32 87,33 89,33 > 89, E7 < 85,90 85,90 88,15 88,16 90,67 90,68 93,18 > 93, M8 < 95,04 95,04 95,75 95,75 96,56 96,57 97,37 > 97,37 97 Er wordt verondersteld dat de volgende leeskaarten worden afgenomen, conform de handleiding van de toets: midden groep 3: leeskaart 1 en 2; eind groep 3 t/m midden groep 8: leeskaart 1, 2 en 3;

7 Technisch lezen DMT (versie 2017) Gemiddelde Niveau V IV III II I M3 < 14,87 14,87 16,51 16,52 17,93 17,94 19,58 > 19, E3 < 22,13 22,13 24,56 24,57 26,66 26,67 29,10 > 29, M4 < 41,79 41,79 43,68 43,69 45,32 45,33 47,22 > 47, E4 < 46,20 46,20 48,88 48,89 51,20 51,21 53,89 > 53, M5 < 59,61 59,61 61,54 61,55 63,21 63,22 65,14 > 65, E5 < 63,99 63,99 66,44 66,45 68,57 68,58 71,03 > 71, M6 < 73,08 73,08 75,12 75,13 76,89 76,90 78,94 > 78, E6 < 77,17 77,17 79,71 79,72 81,90 81,91 84,45 > 84, M7 < 84,83 84,83 86,57 86,58 88,08 88,09 89,83 > 89, E7 < 87,54 87,54 89,72 89,73 91,61 91,62 93,81 > 93, M8 < 95,56 95,56 96,26 96,27 96,86 96,87 97,57 > 97,57 97 Er wordt verondersteld dat de volgende leeskaarten worden afgenomen, conform de handleiding van de toets: midden groep 3: leeskaart 1 en 2; eind groep 3 t/m midden groep 8: leeskaart 1, 2 en 3;

8 Technisch lezen vanaf 2009 (leestempo) Gemiddelde Niveau E D C B A E3 < > M4 < > E4 < > M5 < > E5 < > M6 < > E6 < > M7 < > E7 < > Technisch lezen vanaf 2009 (leestechniek) Gemiddelde Niveau E D C B A M3 < > E3 < >

9 Technisch lezen vanaf 2009 (leestempo) Gemiddelde Niveau V IV III II I E3 < > M4 < > E4 < > M5 < > E5 < > M6 < > E6 < > M7 < > E7 < > Technisch lezen vanaf 2009 (leestechniek) Gemiddelde Niveau V IV III II I M3 < > E3 < >

10 Spelling niet-werkwoorden Niveau E D C B A Gemiddelde M3 < > E3 < > M4 < > E4 < > M5 < > E5 < > M6 < > E6 < > M7 < > E7 < > B8 < > M8 < > Spelling werkwoorden Niveau E D C B A Gemiddelde E7 < > B8 < > M8 < >

11 Spelling niet-werkwoorden Niveau V IV III II I Gemiddelde M3 < > E3 < > M4 < > E4 < > M5 < > E5 < > M6 < > E6 < > M7 < > E7 < > B8 < > M8 < > Spelling werkwoorden Niveau V IV III II I Gemiddelde E7 < > B8 < > M8 < >

12 Spelling 3.0 Niveau E D C B A Gemiddelde M3 < > E3 < > M4 < > E4 < > M5 < > E5 < > M6 < > E6 < > M7 < > E7 < > Cito adviseert scholen die overstappen op spelling 3.0 dit stapsgewijs te doen, d.w.z. vanaf groep 3 voor desbetreffende leerlingen invoeren. Dit vanwege de afwijkende vaardigheidsschaal t.o.v. de oude toets. Op deze wijze doorlopen de leerlingen de basisschool met of de oude toets of de nieuwe toets en niet door elkaar. Deze tabel zal elk jaar worden aangepast aan de nieuw ontwikkelde toetsen (groep 8 in schooljaar ).

13 Spelling 3.0 Niveau V IV III II I Gemiddelde M3 < > E3 < > M4 < > E4 < > M5 < > E5 < > M6 < > E6 < > M7 < , > E7 < > Cito adviseert scholen die overstappen op spelling 3.0 dit stapsgewijs te doen, d.w.z. vanaf groep 3 voor desbetreffende leerlingen invoeren. Dit vanwege de afwijkende vaardigheidsschaal t.o.v. de oude toets. Op deze wijze doorlopen de leerlingen de basisschool met of de oude toets of de nieuwe toets en niet door elkaar. Deze tabel zal elk jaar worden aangepast aan de nieuw ontwikkelde toetsen (groep 8 in schooljaar ).

14 Begrijpend lezen Niveau E D C B A Gemiddelde E3 < > M4 < > E4 < > M5 < > M6 < > M7 < > B8 < > M8 < > Bij de ontwikkeling van het begrijpend lezen zijn vanaf groep 5 geen grote sprongen in vaardigheid meer waar te nemen. Daarom volstaat één toetsafname per jaar om individuele leerlingen te kunnen volgen (bron: Cito). Eventueel kunt u aan het eind van het schooljaar de Entreetoets afnemen. Begrijpend lezen is namelijk een onderdeel van de Entreetoets. Deze scores kunnen worden omgezet in vaardigheidsscores.

15 Begrijpend lezen Niveau V IV III II I Gemiddelde E3 < > M4 < > E4 < > M5 < > M6 < > M7 < > B8 < > M8 < > Bij de ontwikkeling van het begrijpend lezen zijn vanaf groep 5 geen grote sprongen in vaardigheid meer waar te nemen. Daarom volstaat één toetsafname per jaar om individuele leerlingen te kunnen volgen (bron: Cito). Eventueel kunt u aan het eind van het schooljaar de Entreetoets afnemen. Begrijpend lezen is namelijk een onderdeel van de Entreetoets. Deze scores kunnen worden omgezet in vaardigheidsscores.

16 Begrijpend lezen 3.0 Niveau E D C B A Gemiddelde E3 < > M4 < > E4 < > M5 < > E5 < > M6 < > E6 < > M7 < > E7 < > Cito adviseert scholen die overstappen op begrijpend lezen 3.0 dit stapsgewijs te doen, d.w.z. vanaf groep 3 voor desbetreffende leerlingen invoeren. Dit vanwege de afwijkende vaardigheidsschaal t.o.v. de oude toets. Op deze wijze doorlopen de leerlingen de basisschool met of de oude toets of de nieuwe toets en niet door elkaar. De toets begrijpend lezen 3.0 bestaat jaarlijks wel uit twee meetmomenten (M en E). Deze tabel zal elk jaar worden aangepast aan de nieuw ontwikkelde toetsen (groep 8 in schooljaar ).

17 Begrijpend lezen 3.0 Niveau V IV III II I Gemiddelde E3 < > M4 < > E4 < > M5 < > E5 < > M6 < > E6 < > M7 < > E7 < > Cito adviseert scholen die overstappen op begrijpend lezen 3.0 dit stapsgewijs te doen, d.w.z. vanaf groep 3 voor desbetreffende leerlingen invoeren. Dit vanwege de afwijkende vaardigheidsschaal t.o.v. de oude toets. Op deze wijze doorlopen de leerlingen de basisschool met of de oude toets of de nieuwe toets en niet door elkaar. De toets begrijpend lezen 3.0 bestaat jaarlijks wel uit twee meetmomenten (M en E). Deze tabel zal elk jaar worden aangepast aan de nieuw ontwikkelde toetsen (groep 8 in schooljaar ).

18 Rekenen-wiskunde Niveau E D C B A Gemiddelde M3 < > E3 < > M4 < > E4 < > M5 < > E5 < > M6 < > E6 < > M7 < > E7 < > B8 < > M8 < >

19 Rekenen-wiskunde Niveau V IV III II I Gemiddelde M3 < > E3 < > M4 < > E4 < > M5 < > E5 < > M6 < > E6 < > M7 < > E7 < > B8 < > M8 < >

20 Rekenen-wiskunde 3.0 Niveau E D C B A Gemiddelde M3 < > E3 < > M4 < > E4 < > M5 < > E5 < > M6 < > E6 < > M7 < > E7 < > Cito adviseert scholen die overstappen op rekenen-wiskunde 3.0 dit stapsgewijs te doen, d.w.z. vanaf groep 3 voor desbetreffende leerlingen invoeren. Dit vanwege de afwijkende vaardigheidsschaal t.o.v. de oude toets. Op deze wijze doorlopen de leerlingen de basisschool met of de oude toets of de nieuwe toets en niet door elkaar. Deze tabel zal elk jaar worden aangepast aan de nieuw ontwikkelde toetsen (groep 8 in schooljaar ).

21 Rekenen-wiskunde 3.0 Niveau V IV III II I Gemiddelde M3 < E3 < M4 < E4 < M5 < > E5 < > M6 < > E6 < > M7 < > E7 < > Cito adviseert scholen die overstappen op rekenen-wiskunde 3.0 dit stapsgewijs te doen, d.w.z. vanaf groep 3 voor desbetreffende leerlingen invoeren. Dit vanwege de afwijkende vaardigheidsschaal t.o.v. de oude toets. Op deze wijze doorlopen de leerlingen de basisschool met of de oude toets of de nieuwe toets en niet door elkaar. Deze tabel zal elk jaar worden aangepast aan de nieuw ontwikkelde toetsen (groep 8 in schooljaar ).

22 Tabel gemiddelde vaardigheidsscores schoolnormen Rek-wis 3.0 Spelling 3.0 Niet werkwoorden Landelijk gemiddelde Landelijk gemiddelde (marge) (marge) M3 115 ( ) 145 ( ) Spelling 3.0 Werkwoorden Landelijk gemiddelde (marge) Begrijpend lezen 3.0 Landelijk gemiddelde (marge) E3 138 ( ) 198 ( ) 117 ( ) M4 162 ( ) 237 ( ) 133 ( ) E4 182 ( ) 263 ( ) 138 ( ) M5 203 ( ) 295 ( ) 154 ( ) E5 214 ( ) 311 ( ) 159 ( ) M6 227 ( ) 317 ( ) 174 ( ) E6 239 ( ) 333 ( ) 178 ( ) M7 251 ( ) 349 ( ) 135 ( ) 189 ( ) E7 260 ( ) 357 ( ) 137 ( ) 194 ( ) Gemiddelde vaardigheidsscores zijn een hulpmiddel bij het stellen van doelen, maar u bepaalt zelf de streefdoelen voor uw schoolgroepen. Pas wanneer een score beneden de ondergrens van de marge ligt, kunt u spreken van beneden gemiddeld. Van boven gemiddeld is sprake als de score boven de bovengrens van de marge ligt. Alles binnen de marge is officieel gemiddeld. De scores zijn pas echt representatief bij een gemiddelde groep van ten minste 12 leerlingen. In een kleinere groep kan één leerling met een extreme hoge of lage score een enorm grote invloed hebben. Let op: in deze tabel staan groepsgemiddelden. Voor het stellen van doelen voor individuele leerlingen gebruikt u de tabellen tussenopbrengsten op leerlingniveau van het HCO.

23 Woordenschat Niveau E D C B A Gemiddelde M3 < , > E3 < , > M4 < , > E4 < , > M5 < , > E5 < , > M6 < , > E6 < > M7 < > E7 < > B8 < > M8 < >

24 Woordenschat Niveau V IV III II I Gemiddelde M3 < > E3 < > M4 < > E4 < > M5 < > E5 < > M6 < > E6 < > M7 < > E7 < > B8 < > M8 < >

25 Groep 1 en 2: Rekenen voor kleuters Rekenen voor kleuters s Niveau E D C B A Gemiddelde M1 < > E1 < > M2 < > E2 < > Rekenen voor kleuters s Niveau V IV III II I Gemiddelde M1 < > E1 < > M2 < > E2 < > Groep 1 en 2: Taal voor kleuters Taal voor kleuters s Niveau E D C B A Gemiddelde M1 < > E1 < > M2 < > E2 < > Taal voor kleuters s Niveau V IV III II I Gemiddelde M1 < > E1 < > M2 < > E2 < > Bij de Citotoetsen voor kleuters is bewust gekozen om niet de groei per niveaugroep weer te geven. Wij zijn van mening dat de toets bij kleuters niet gebruikt moet worden om daarop te sturen, maar meer als algemeen indicatie-instrument.