Focus-handboek Normgegevens

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Focus-handboek Normgegevens"

Transcriptie

1 Focus-handboek Normgegevens Herziene versie, december 2012

2 Janet Bootsma, Evelien Broeke, Marieke van Geel, Rob Huinink, Trynke Keuning, Claudia Schut, Emmelien van der Scheer, Wilma Tempelman, Bernard Teunis Enschede, Universiteit Twente Herziene versie, december Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, scan, microfilm of op welke wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de samenstellers.

3 Normgegevens Cito-LVS toetsen Op de volgende pagina s vindt u de normgegevens voor verschillende toetsen uit het Cito- Leerlingvolgsysteem, op leerlingniveau en op groepsniveau. Deze gegevens zijn te gebruiken als richtlijn voor het stellen van doelen op leerlingniveau en groepsniveau. Inhoudsopgave Toelichting normgegevens op leerlingniveau Toelichting normgegevens op groepsniveau Rekenen voor Kleuters o op leerlingniveau o op groepsniveau Taal voor Kleuters o op leerlingniveau o op groepsniveau Rekenen-Wiskunde o op leerlingniveau o op groepsniveau Spelling o op leerlingniveau o op groepsniveau Woordenschat o op leerlingniveau o op groepsniveau Begrijpend Lezen o op leerlingniveau o op groepsniveau Technisch Lezen Leestempo & Leestechniek o op groepsniveau Technisch Lezen Drie Minuten Toets o op groepsniveau

4 Toelichting Focus-handboek Normgegevens Toelichting normgegevens op leerlingniveau De tabellen op leerlingniveau bevatten de volgende informatie: - Per toetsmoment per niveau (A-E en I-V) de range aan vaardigheidsscores (figuur 1, blauwe kaders) - Tussen twee toetsmomenten per niveau (A-E en I-V) de gemiddelde vaardigheidsgroei (figuur 1, groen kader) Figuur 1. Normgegevens Rekenen-Wiskunde, op leerlingniveau De gemiddelde vaardigheidsgroei per niveau is gebaseerd op de range aan vaardigheidsscores per niveau op beide toetsen. Voor de niveaus A en I geldt dat het verschil tussen de ondergrenzen op beide toetsmomenten als GVG wordt genomen, voor de niveaus E en V is hiervoor de bovengrens gebruikt. Dit omdat de groei onrealistisch hoog of laag zou zijn door de extreme scores aan de uiteinden. In het voorbeeld ziet u aan de range van A- en I-scores dat een A- of I-leerling tussen de E6 en M7 (figuur 1, oranje kaders) maar liefst 17 punten zou groeien wanneer hij op beide toetsen nul fout maakt en in de periode M7-E7 slechts 4 punten. Voor de E- en V-leerlingen geldt in de periode M7-E7 (figuur 1, rode kaders) dat zij door nul juiste antwoorden te geven in vaardigheid achteruit gaan (van een minimale vaardigheidsscore van 8 naar een minimale vaardigheidsscore van 3). Toelichting Focus-handboek Normgegevens

5 Toelichting Focus-handboek Normgegevens Toelichting normgegevens op groepsniveau De tabellen op groepsniveau bevatten de volgende informatie: - Per toetsmoment per niveau (A-E en I-V) de range aan gemiddelde vaardigheidsscores op groepsniveau (figuur 2, blauwe kaders) - Tussen twee toetsmomenten per groepsniveau (A-E en I-V) de gemiddelde vaardigheidsgroei voor groepen met dit niveau (figuur 2, groen kader) De gemiddelde vaardigheidsgroei per niveau is gebaseerd op het gemiddelde verschil tussen scores op beide afnames. Voor de niveaus A en I geldt dat het verschil tussen de ondergrenzen op beide toetsmomenten als GVG wordt genomen, voor de niveaus E en V is hiervoor de bovengrens gebruikt. Figuur 2. Normgegevens Rekenen voor Kleuters, op groepsniveau Toelichting Focus-handboek Normgegevens

6 Normgegevens Rekenen voor Kleuters Rekenen voor Kleuters Normgegevens op leerlingniveau Niveau M1 GVG E1 GVG M2 GVG E2 A B C D E I II III IV V Rekenen voor Kleuters Normgegevens op groepsniveau Niveau M1 GVG E1 GVG M2 GVG E2 A > > > > 91.5 B C D E < < < < 79.4 I > > > > 92.6 II III IV V < < < < 82.1 Normgegevens Rekenen voor Kleuters

7 Normgegevens Taal voor Kleuters Taal voor Kleuters Normgegevens op leerlingniveau Niveau M1 GVG E1 GVG M2 GVG E2 A B C D E I II III IV V Taal voor Kleuters Normgegevens op groepsniveau Niveau M1 GVG E1 GVG M2 GVG E2 A > > > > 70.9 B C D E < < < < 60.1 I > > > > 71.3 II III IV V < < < < 63.9 Normgegevens Taal voor Kleuters

8 Normgegevens Rekenen-Wiskunde Rekenen-Wiskunde Normgegevens op leerlingniveau Niveau M3 GVG E3 GVG M4 GVG E4 GVG M5 GVG E5 A B C D E I II III IV V Niveau E5 GVG M6 GVG E6 GVG M7 GVG E7 A B C D E I II III IV V Niveau E7 GVG B8 E7 GVG M8 A B C D E I II III IV V Normgegevens Rekenen-Wiskunde

9 Normgegevens Rekenen-Wiskunde Rekenen-Wiskunde Normgegevens op groepsniveau Niveau M3 GVG E3 GVG M4 GVG E4 GVG M5 A > > > > > 73.6 B C D E < < < < < 59.7 I > > > > > 74.3 II III IV V < < < < < 63.8 Niveau M5 GVG E5 GVG M6 GVG E6 GVG M7 A > > > > > B C D E < < < < < 86.3 I > > > > > II III IV V < < < < < 90.6 Niveau M7 GVG E7 GVG B8 E7 GVG M8 A > > >107.5 > > B C D E < < < 95.7 < < I > > > > > II III IV V < < < 99.1 < < Normgegevens Rekenen-Wiskunde

10 Normgegevens Spelling Spelling niet-werkwoorden Normgegevens op leerlingniveau Start + Vervolg 1 Niveau M3 GVG E3 GVG M4 GVG E4 GVG M5 GVG E5 A B C D E I II III IV V Niveau E5 GVG M6 GVG E6 GVG M7 GVG E7 A B C D E I II III IV V Niveau E7 GVG B8 E7 GVG M8 A B C D E I II III IV V Normgegevens Spelling

11 Normgegevens Spelling Spelling niet-werkwoorden Normgegevens op leerlingniveau Start + Vervolg 2 Niveau M3 GVG E3 GVG M4 GVG E4 GVG M5 GVG E5 A B C D E I II III IV V Niveau E5 GVG M6 GVG E6 GVG M7 GVG E7 A B C D E I II III IV V Niveau E7 GVG B8 E7 GVG M8 A B C D E I II III IV V Normgegevens Spelling

12 Normgegevens Spelling Spelling werkwoorden Normgegevens op leerlingniveau Start + Vervolg 1 Niveau E7 GVG B8 E7 GVG M8 A B C D E I II III IV V Start + Vervolg 2 Niveau E7 GVG B8 E7 GVG M8 A B C D E I II III IV V Normgegevens Spelling

13 Normgegevens Spelling Spelling niet-werkwoorden Normgegevens op groepsniveau Niveau M3 GVG E3 GVG M4 GVG E4 GVG M5 A > > > > > B C D E < < < < < I > > > > > II III IV V < < < < < Niveau M5 GVG E5 GVG M6 GVG E6 GVG M7 A > > > > > B C D E < < < < < I > > > > > II III IV V < < < < < Niveau M7 GVG E7 GVG B8 E7 GVG M8 A > > > > > B C D E < < < < < I > > > > > II III IV V < < < < < Normgegevens Spelling

14 Normgegevens Spelling Spelling werkwoorden Normgegevens op groepsniveau Niveau E7 GVG B8 E7 GVG M8 A > > > > B C D E < < < < I > > > > II III IV V < < < < Normgegevens Spelling

15 Normgegevens Woordenschat Woordenschat Normgegevens op leerlingniveau Niveau M3 GVG E3 GVG M4 GVG E4 GVG M5 GVG E5 A B C D E I II III IV V Niveau E5 GVG M6 GVG E6 GVG M7 GVG E7 A B C D E I II III IV V Niveau E7 GVG B8 E7 GVG M8 A B C D E I II III IV V Normgegevens Woordenschat

16 Normgegevens Woordenschat Woordenschat Normgegevens op groepsniveau Niveau M3 GVG E3 GVG M4 GVG E4 GVG M5 A > > > > > 65.4 B C D E < < < < < 54.3 I > > > > > 66.5 II III IV V < < < < < 58.3 Niveau M5 GVG E5 GVG M6 GVG E6 GVG M7 A > > > > > 88.9 B C D E < < < < < 79.0 I > > > > > 89.7 II III IV V < < < < < 81.2 Niveau M7 GVG E7 GVG B8 E7 GVG M8 A > > > 97.5 > > B C D E < < < 88.8 < < 90.4 I > > > 98.3 > > II III IV V < < < 90.8 < < 92.6 Normgegevens Woordenschat

17 Normgegevens Begrijpend Lezen Begrijpend Lezen Normgegevens op leerlingniveau Start + Vervolg 1 Niveau E3 GVG M4 GVG E4 GVG M5 GVG M6 A 10 t/m t/m t/m t/m t/m 114 B -1 t/m t/m t/m t/m t/m 42 C -13 t/m t/m t/m t/m t/m 32 D -22 t/m t/m t/m t/m t/m 23 E -87 t/m t/m t/m t/m t/m 15 I 12 t/m t/m t/m t/m t/m 114 II 2 t/m t/m t/m t/m t/m 42 III -6 t/m t/m t/m t/m t/m 36 IV -16 t/m t/m t/m t/m t/m 29 V -87 t/m t/m t/m t/m t/m 21 Niveau M6 GVG M7 GVG B8 M7 GVG M8 A 45 t/m t/m t/m t/m t/m 127 B 34 t/m t/m t/m t/m t/m 62 C 24 t/m t/m t/m t/m t/m 53 D 17 t/m t/m t/m t/m t/m 43 E -76 t/m t/m t/m t/m t/m 33 I 45 t/m t/m t/m t/m t/m 127 II 38 t/m t/m t/m t/m t/m 65 III 31 t/m t/m t/m t/m t/m 57 IV 23 t/m t/m t/m t/m t/m 49 V -76 t/m t/m t/m t/m t/m 40 Normgegevens Begrijpend Lezen

18 Normgegevens Begrijpend Lezen Begrijpend Lezen Normgegevens op leerlingniveau Start + Vervolg 2 Niveau E3 GVG M4 GVG E4 GVG M5 GVG M6 A 9 t/m t/m t/m t/m t/m 121 B -2 t/m t/m t/m t/m t/m 41 C -13 t/m t/m t/m t/m t/m 33 D -21 t/m t/m t/m t/m t/m 22 E -81 t/m t/m t/m t/m t/m 15 I 13 t/m t/m t/m t/m t/m 121 II 2 t/m t/m t/m t/m t/m 43 III -6 t/m t/m t/m t/m t/m 36 IV -16 t/m t/m t/m t/m t/m 28 V -81 t/m t/m t/m t/m t/m 21 Niveau M6 GVG M7 GVG B8 M7 GVG M8 A 43 t/m t/m t/m t/m t/m 147 B 34 t/m t/m t/m t/m t/m 63 C 24 t/m t/m t/m t/m t/m 53 D 16 t/m t/m t/m t/m t/m 42 E -70 t/m t/m t/m t/m t/m 34 I 45 t/m t/m t/m t/m t/m 147 II 38 t/m t/m t/m t/m t/m 65 III 30 t/m t/m t/m t/m t/m 57 IV 22 t/m t/m t/m t/m t/m 48 V -70 t/m t/m t/m t/m t/m 40 Normgegevens Begrijpend Lezen

19 Normgegevens Begrijpend Lezen Begrijpend Lezen Normgegevens op groepsniveau Niveau E3 GVG M4 GVG E4 GVG M5 A > > > > 24.2 B -2.7 t/m t/m t/m t/m 24.2 C -5.2 t/m t/m t/m t/m 21.8 D -8.3 t/m t/m t/m t/m 19.7 E < < < < 17.7 I > > > >25.0 II -1.7 t/m t/m t/m t/m 25.0 III -3.0 t/m t/m t/m t/m 23.1 IV -5.7 t/m t/m t/m t/m 21.5 V < < < < 19.4 Niveau M5 GVG M6 GVG M7 GVG B8 A > > > > 52.7 B 21.9 t/m t/m t/m t/m 52.7 C 19.8 t/m t/m t/m t/m 49.7 D 17.7 t/m t/m t/m t/m 47.3 E < < < < 44.7 I > > > > 53.1 II 23.2 t/m t/m t/m t/m 53.1 III 21.6 t/m t/m t/m t/m 51.1 IV 19.4 t/m t/m t/m t/m 48.9 V < < < < 46.9 Niveau M7 GVG M8 A > > 56.8 B 44.5 t/m t/m 56.8 C 41.0 t/m t/m 53.9 D 37.9 t/m t/m 51.1 E < < 48.5 I > > 57.5 II 45.8 t/m t/m 57.5 III 43.2 t/m t/m 55.0 IV 40.1 t/m t/m 52.9 V < > 50.5 Normgegevens Begrijpend Lezen

20 Normgegevens Technisch Lezen Leestechniek & Leestempo Technisch Lezen Leestechniek Normgegevens op groepsniveau Niveau M3 GVG E3 A > > B C D E < < I > > II III IV V < < Technisch Lezen Leestempo Normgegevens op groepsniveau Niveau E3 GVG M4 GVG E4 GVG M5 GVG E5 A > > > > > B C D E < < < < < 82.6 I > > > > > II III IV V < < < < < 87.4 Niveau E5 GVG M6 GVG E6 GVG M7 GVG E7 A > > > > > B C D E < < < < < I > > > > > II III IV V < < < < < Normgegevens Technisch Lezen Leestechniek & Leestempo

21 Normgegevens Technisch Lezen DMT Drie Minuten Toets Normgegevens op groepsniveau Niveau M3 GVG E3 GVG M4 GVG E4 GVG M5 A > > > > > 73.7 B C D E < < < < < 61.2 I > > > > > 74.4 II III IV V < < < < < 64.7 Niveau M5 GVG E5 GVG M6 GVG E6 GVG M7 A > > > > > 92.1 B C D E < < < < < 80.2 I > > > > > 94.3 II III IV V < < < < < 82.8 Niveau M7 GVG E7 GVG M8 A > > > 99.2 B C D E < < < 87.0 I > > > 99.9 II III IV V < < < 89.1 Normgegevens Technisch Lezen DMT

Focus-handboek Normgegevens

Focus-handboek Normgegevens Focus-handboek Normgegevens Januari 2018 Janet Bootsma, Evelien Broeke, Marieke van Geel, Hananja Haan, Rob Huinink, Trynke Keuning, Claudia Schut, Emmelien van der Scheer, Wilma Tempelman, Bernard Teunis

Nadere informatie

Groepsniveau. Tabellen tussenopbrengsten CITO LOVS

Groepsniveau. Tabellen tussenopbrengsten CITO LOVS Groepsniveau Tabellen tussenopbrengsten Inhoud 1. Inleiding 3 1.1. Interpretatie toetscores. 4 2. Technisch lezen 5 2.1. DMT (versie 2009) 5 2.1.1. A t/m E 5 2.1.2. I t/m V 6 2.2. Technisch lezen vanaf

Nadere informatie

Leerlingniveau. Tabellen tussenopbrengsten CITO LOVS

Leerlingniveau. Tabellen tussenopbrengsten CITO LOVS Leerlingniveau Tabellen tussenopbrengsten Inhoud 1. Inleiding 4 1.1. Interpretatie toetscores. 5 2. Technisch lezen 6 2.1. DMT (versie 2009) 6 2.1.1. A t/m E 6 2.1.2. I t/m V 7 2.2. Technisch lezen vanaf

Nadere informatie

Tabellen tussenopbrengsten CITO LOVS versie januari 2018 Leerlingniveau (ten bate van de individuele analyse van de leerlingen)

Tabellen tussenopbrengsten CITO LOVS versie januari 2018 Leerlingniveau (ten bate van de individuele analyse van de leerlingen) Tabellen tussenopbrengsten CITO LOVS versie januari 2018 Leerlingniveau (ten bate van de individuele analyse van de leerlingen) Inleiding In dit document staan voor de meest voorkomende CITO-toetsen van

Nadere informatie

Tabellen tussenopbrengsten CITO LOVS versie januari 2017 Leerlingniveau (ten bate van de individuele analyse van de leerlingen)

Tabellen tussenopbrengsten CITO LOVS versie januari 2017 Leerlingniveau (ten bate van de individuele analyse van de leerlingen) Tabellen tussenopbrengsten CITO LOVS versie januari 2017 Leerlingniveau (ten bate van de individuele analyse van de leerlingen) Inleiding In dit document staan voor de meest voorkomende CITO-toetsen van

Nadere informatie

Tabellen tussenopbrengsten CITO LOVS versie: januari 2016 Groepsniveau (ten bate van de groepsanalyse)

Tabellen tussenopbrengsten CITO LOVS versie: januari 2016 Groepsniveau (ten bate van de groepsanalyse) 2016 Tabellen tussenopbrengsten CITO LOVS versie: januari 2016 Groepsniveau (ten bate van de groepsanalyse) Inleiding In dit document staan voor de meest voorkomende Cito-toetsen van het leerlingvolgsysteem

Nadere informatie

Tabellen tussenopbrengsten CITO LOVS versie: Januari 2015 Leerlingniveau (ten bate van de individuele analyse van de leerlingen)

Tabellen tussenopbrengsten CITO LOVS versie: Januari 2015 Leerlingniveau (ten bate van de individuele analyse van de leerlingen) 2015 Tabellen tussenopbrengsten CITO LOVS versie: Januari 2015 Leerlingniveau (ten bate van de individuele analyse van de leerlingen) Inleiding In dit document staan voor de meest voorkomende CITO-toetsen

Nadere informatie

Tabellen tussenopbrengsten CITO LOVS versie: januari 2017 Groepsniveau (ten bate van de groepsanalyse)

Tabellen tussenopbrengsten CITO LOVS versie: januari 2017 Groepsniveau (ten bate van de groepsanalyse) Tabellen tussenopbrengsten CITO LOVS versie: januari 2017 Groepsniveau (ten bate van de groepsanalyse) Inleiding In dit document staan voor de meest voorkomende Cito-toetsen van het leerlingvolgsysteem

Nadere informatie

Tabellen tussenopbrengsten CITO LOVS versie: januari 2018 Groepsniveau (ten bate van de groepsanalyse)

Tabellen tussenopbrengsten CITO LOVS versie: januari 2018 Groepsniveau (ten bate van de groepsanalyse) Tabellen tussenopbrengsten CITO LOVS versie: januari 2018 Groepsniveau (ten bate van de groepsanalyse) Inleiding In dit document staan voor de meest voorkomende Cito-toetsen van het leerlingvolgsysteem

Nadere informatie

Tabellen tussenopbrengsten CITO LOVS versie januari 2016 Leerlingniveau (ten bate van de individuele analyse van de leerlingen)

Tabellen tussenopbrengsten CITO LOVS versie januari 2016 Leerlingniveau (ten bate van de individuele analyse van de leerlingen) 2016 Tabellen tussenopbrengsten CITO LOVS versie januari 2016 Leerlingniveau (ten bate van de individuele analyse van de leerlingen) Inleiding In dit document staan voor de meest voorkomende CITO-toetsen

Nadere informatie

Tabellen tussenopbrengsten CITO LOVS versie: augustus 2015

Tabellen tussenopbrengsten CITO LOVS versie: augustus 2015 Tabellen tussenopbrengsten CITO LOVS versie: augustus 2015 Inleiding In dit document staan voor de meest voorkomende CITO-toetsen van het leerlingvolgsysteem weergegeven welke vaardigheidsscores bij welk

Nadere informatie

OVERZICHT RESULTATEN CITO-TOETSEN afnamemoment: januari groep 2

OVERZICHT RESULTATEN CITO-TOETSEN afnamemoment: januari groep 2 OVERZICHT RESULTATEN CITO-TOETSEN afnamemoment: januari groep 2 TOETS TAAL VOOR KLEUTERS: 50 56 62 69 TOETS REKENEN VOOR KLEUTERS: 67 74 81 90 Overzicht_resultaten_CITO-toetsen.doc 1 o.b.s. De Marskramer

Nadere informatie

Tabellen tussenopbrengsten CITO LOVS versie: januari 2015

Tabellen tussenopbrengsten CITO LOVS versie: januari 2015 Tabellen tussenopbrengsten CITO LOVS versie: januari 2015 Inleiding In dit document staan voor de meest voorkomende CITO-toetsen van het leerlingvolgsysteem weergegeven welke vaardigheidsscores bij welk

Nadere informatie

Tabellen tussenopbrengsten CITO LOVS versie: januari 2016

Tabellen tussenopbrengsten CITO LOVS versie: januari 2016 Tabellen tussenopbrengsten CITO LOVS versie: januari 2016 Inleiding Dit document wordt al enkele jaren gemaakt en bijgehouden door Schoolbegeleiding Zaanstreek Waterland (SBZW). De tabellen worden in heel

Nadere informatie

Tabellen tussenopbrengsten CITO LOVS versie: februari 2014

Tabellen tussenopbrengsten CITO LOVS versie: februari 2014 Tabellen tussenopbrengsten CITO LOVS versie: februari 2014 Inleiding In dit document staan voor de meest voorkomende CITO-toetsen van het leerlingvolgsysteem weergegeven welke vaardigheidsscores bij welk

Nadere informatie

Leerrendementenoverzicht van LOVS toetsen

Leerrendementenoverzicht van LOVS toetsen van LOVS toetsen Wilt u doelen formuleren voor leerlingen of groepen? Het leerrendementenoverzicht is hierbij een handig hulpmiddel. De tabellen zijn gebaseerd op de normeringstabellen van Cito. Analyseren

Nadere informatie

Tabellen tussenopbrengsten CITO LOVS versie: juli 2016

Tabellen tussenopbrengsten CITO LOVS versie: juli 2016 Tabellen tussenopbrengsten CITO LOVS versie: juli 2016 Inleiding Dit document wordt al enkele jaren gemaakt en bijgehouden door Schoolbegeleiding Zaanstreek Waterland (SBZW). De tabellen worden in heel

Nadere informatie

Tabellen tussenopbrengsten CITO LOVS versie: januari 2017

Tabellen tussenopbrengsten CITO LOVS versie: januari 2017 1 Tabellen tussenopbrengsten CITO LOVS versie: januari 2017 Inleiding Dit document wordt al enkele jaren gemaakt en bijgehouden door Schoolbegeleiding Zaanstreek Waterland (SBZW). De tabellen worden in

Nadere informatie

Leerrendementenoverzicht van LOVS toetsen

Leerrendementenoverzicht van LOVS toetsen van LOVS toetsen Wilt u doelen formuleren voor leerlingen of groepen? Het leerrendementenoverzicht is hierbij een handig hulpmiddel. De tabellen zijn gebaseerd op de normeringstabellen van Cito. Analyseren

Nadere informatie

Tabellen tussenopbrengsten CITO LOVS versie: december 2017

Tabellen tussenopbrengsten CITO LOVS versie: december 2017 1 Tabellen tussenopbrengsten CITO LOVS versie: december 2017 Inleiding Dit document wordt al enkele jaren gemaakt en bijgehouden door Schoolbegeleiding Zaanstreek Waterland (SBZW). De tabellen worden in

Nadere informatie

Leerrendementenoverzicht van LVS toetsen

Leerrendementenoverzicht van LVS toetsen van LVS toetsen Opbrengstgericht werken betekent dat doelen worden geformuleerd voor het (gewenste) prestatieniveau van een leerling, een groep of de school. Veelal worden hiervoor vaardigheidsscores gebruikt.

Nadere informatie

OVERZICHT RESULTATEN CITO-TOETSEN afnamemoment: januari groep 2. OVERZICHT RESULTATEN CITO-TOETSEN afnamemoment: juni groep 2

OVERZICHT RESULTATEN CITO-TOETSEN afnamemoment: januari groep 2. OVERZICHT RESULTATEN CITO-TOETSEN afnamemoment: juni groep 2 OVERZICHT RESULTATEN CITO-TOETSEN afnamemoment: januari groep 2 TOETS TAAL VOOR KLEUTERS: 53 59 64 69 TOETS REKENEN VOOR KLEUTERS: 71 78 83 88 OVERZICHT RESULTATEN CITO-TOETSEN afnamemoment: juni groep

Nadere informatie

Leerrendementenoverzicht van LOVS toetsen

Leerrendementenoverzicht van LOVS toetsen van LOVS toetsen Opbrengstgericht werken betekent dat doelen worden geformuleerd voor het (gewenste) prestatieniveau van een leerling, een groep of de school. Veelal worden hiervoor vaardigheidsscores

Nadere informatie

Leerrendementenoverzicht van LVS toetsen

Leerrendementenoverzicht van LVS toetsen van LVS toetsen Opbrengstgericht werken betekent dat doelen worden geformuleerd voor het (gewenste) prestatieniveau van een leerling, een groep of de school. Veelal worden hiervoor vaardigheidsscores gebruikt.

Nadere informatie

Leerrendementenoverzicht van LOVS toetsen

Leerrendementenoverzicht van LOVS toetsen van LOVS toetsen Opbrengstgericht werken betekent dat doelen worden geformuleerd voor het (gewenste) prestatieniveau van een leerling, een groep of de school. Veelal worden hiervoor vaardigheidsscores

Nadere informatie

Leerrendementenoverzicht van LOVS toetsen

Leerrendementenoverzicht van LOVS toetsen van LOVS toetsen Opbrengstgericht werken betekent dat doelen worden geformuleerd voor het (gewenste) prestatieniveau van een leerling, een groep of de school. Veelal worden hiervoor vaardigheidsscores

Nadere informatie

/ aant. % aant. % aant. % aant. % aant. % aant. % ,3 5 3,3 8 5, , ,7 153

/ aant. % aant. % aant. % aant. % aant. % aant. % ,3 5 3,3 8 5, , ,7 153 Inhoudsopgave 1 Leerlingpopulatie... 3 1.1 Gewogen gewichten... 3 1.2 Land van herkomst... 4 2 Schoolresultaten... 5 2.1 Instroom in de kleuterbouw... 5 2.1.1 Uitstroom naar het Speciaal basisonderwijs

Nadere informatie

Overzicht van de bij het DLE Boek verschenen aanvullingen

Overzicht van de bij het DLE Boek verschenen aanvullingen Sinds de 2001-editie van het DLE boek zijn de volgende aanvullingen verschenen: - Aanvulling 2002-2003 - niet meer leverbaar - Aanvulling 2007 - niet meer leverbaar - Aanvulling 2008 - niet meer leverbaar

Nadere informatie

Rapportage resultatenanalyse

Rapportage resultatenanalyse Rapportage resultatenanalyse Naam basisschool: Mariaschool Datum analyse: Juli 2016 Opgesteld door: Yvonne de Ruijter Inleiding Voor u ligt het verslag van de resultatenanalyse van de Mariaschool. In deze

Nadere informatie

groep 1 september oktober november december Vaardigheidslijst groep 1 januari/ februari Cito Taal voor kleuters Cito Rekenen voor kleuters maart

groep 1 september oktober november december Vaardigheidslijst groep 1 januari/ februari Cito Taal voor kleuters Cito Rekenen voor kleuters maart groep 1 Vaardigheidslijst groep 1 januari/ februari Cito Taal voor kleuters voor kleuters voor beide toetsen geldt: eind januari/ of begin februari Rijmtoets mei Vaardigheidslijst groep 1 Woordenschattoets

Nadere informatie

Opdracht 2: Data analyseren en interpreteren op groepsniveau (technisch lezen voor leerkrachten van groep 3 (Opdracht 2a) en groep 4 (Opdracht 2b))

Opdracht 2: Data analyseren en interpreteren op groepsniveau (technisch lezen voor leerkrachten van groep 3 (Opdracht 2a) en groep 4 (Opdracht 2b)) Opdracht 2: Data analyseren en interpreteren op groepsniveau (technisch lezen voor leerkrachten van groep 3 (Opdracht 2a) en groep 4 (Opdracht 2b)) Met behulp van onderstaande opdracht kun je met behulp

Nadere informatie

Schoolzelfevaluatie. Antoniusschool Kwaliteit & Zorg in de groepen

Schoolzelfevaluatie. Antoniusschool Kwaliteit & Zorg in de groepen Antoniusschool Kwaliteit & Zorg in de groepen Regelmatig wordt in de Nieuwsbrief extra aandacht gegeven aan de diverse facetten van de Kwaliteit & Zorg in de groepen op de Antoniusschool. Dit betreft de

Nadere informatie

Entreetoets Compact, compleet en overzichtelijk

Entreetoets Compact, compleet en overzichtelijk Primair en speciaal onderwijs Cito Volgsysteem Entreetoets Compact, compleet en overzichtelijk Groep 5, 6 en 7 Compact: de belangrijkste onderdelen van uw onderwijsprogramma getoetst Compleet: alle basisvaardigheden

Nadere informatie

Samenvatting. De lat omhoog. 2012 tot en met 2016: Taal voor Kleuters en Technisch lezen

Samenvatting. De lat omhoog. 2012 tot en met 2016: Taal voor Kleuters en Technisch lezen 1 Samenvatting De lat omhoog 2012 tot en met 2016: Taal voor Kleuters en Technisch lezen 2015 en 2016: Begrijpend luisteren, Begrijpend lezen, Woordenschat, Spelling en Rekenen 2 Inleiding Voor het vijfde

Nadere informatie

Resultaten Eindcito 2016 Josefschool.

Resultaten Eindcito 2016 Josefschool. Resultaten Eindcito 2016 Josefschool. Er hebben 31 van de 31 van groep 8 deel genomen aan de cito- eindtoets 2016. Hiervan hebben 22 de Cito-eindtoets basis gedaan en 9 de Citoeindtoets niveau. De gemiddelde

Nadere informatie

Toets DMT E3 DMT E4 Rekenen / Wiskunde E4 Begrijpend Lezen M6 Rekenen / Wiskunde E6

Toets DMT E3 DMT E4 Rekenen / Wiskunde E4 Begrijpend Lezen M6 Rekenen / Wiskunde E6 Analyse resultaten juni 2018 De voor onderwijs kijkt bij het beoordelen van de kwaliteit naar de resultaten van de Eindtoets basisonderwijs, die in april wordt afgenomen. IKC Stella Nova heeft als Eindtoets

Nadere informatie

Opbrengstgericht werken 1. Early Warning

Opbrengstgericht werken 1. Early Warning Opbrengstgericht werken 1 Early Warning 1 Vooraf: deze notitie vervangt de notitie Opbrengstgericht werken van december 2010 1. Strategisch beleidsplan Al enkele jaren werken we met een Early Warning System

Nadere informatie

Train de trainer: Basiskennis over toetsen Rekenen-Wiskunde van Cito (PO) Jasmijn Oude Oosterik, Cito Panama-conferentie 2018

Train de trainer: Basiskennis over toetsen Rekenen-Wiskunde van Cito (PO) Jasmijn Oude Oosterik, Cito Panama-conferentie 2018 Train de trainer: Basiskennis over toetsen Rekenen-Wiskunde van Cito (PO) Jasmijn Oude Oosterik, Cito Panama-conferentie 2018 Doelen De deelnemer heeft de kennis en vaardigheden om: verschil tussen methodetoetsen

Nadere informatie

Analyse LOVS BS De Basis Rapportage februari Afnamemoment medio

Analyse LOVS BS De Basis Rapportage februari Afnamemoment medio Algemene conclusie 1 Analyse LOVS BS De Basis Rapportage februari 2017 - Afnamemoment 2016-2017 medio Bijlage Schooloverzicht LVS Expert in toetsing en onderwijsevaluatie Algemene conclusie Quick Scan

Nadere informatie

Overzicht van de bij het DLE Boek verschenen aanvullingen

Overzicht van de bij het DLE Boek verschenen aanvullingen Sinds de 2001-editie van het DLE boek zijn de volgende aanvullingen verschenen: - Aanvulling januari 2014 leverbaar - Aanvulling PDF mei 2013 opgenomen in aanvulling januari 2014 - Aanvulling oktober 2012

Nadere informatie

Samenvatting. De lat omhoog tot en met 2017: Taal/Rekenen voor Kleuters en Technisch lezen

Samenvatting. De lat omhoog tot en met 2017: Taal/Rekenen voor Kleuters en Technisch lezen 1 Samenvatting De lat omhoog 2012 tot en met 2017: Taal/Rekenen voor Kleuters en Technisch lezen 2015 tot en met 2017: Begrijpend luisteren, Begrijpend lezen, Woordenschat, Spelling en Rekenen 2 Inleiding

Nadere informatie

Resultaten Eindcito 2015 Josefschool.

Resultaten Eindcito 2015 Josefschool. Resultaten Eindcito 2015 Josefschool. Er hebben 29 van de 30 van groep 8 deel genomen aan de cito- eindtoets 2015. Hiervan hebben 27 de Cito-eindtoets basis gedaan en 2 de Citoeindtoets niveau. De gemiddelde

Nadere informatie

CBS Op Dreef (07XS) Datum:

CBS Op Dreef (07XS) Datum: Inspectiegetallen School CBS Op Dreef (07XS) Vestiging Hoofdlocatie Periode 2016 / 2017-2017 / 2018 AVI 2016 / 2017 Toetsdatum Periode (Vaardigheids)score DLE LR% LR A B C D E Leerlingen* Deelname Verschil

Nadere informatie

Entreetoets Compact, compleet en overzichtelijk

Entreetoets Compact, compleet en overzichtelijk Primair en speciaal onderwijs Cito Volgsysteem Entreetoets Compact, compleet en overzichtelijk Groep 5, 6 en 7 Nieuw: Kurzweilversie voor groep 6 en 7 en verbeterde rapportages Compact: de belangrijkste

Nadere informatie

HANDREIKING. Overzichten van toetsresultaten: LOVS Cito. Dwarsdoorsnede. Opbrengstgericht werken

HANDREIKING. Overzichten van toetsresultaten: LOVS Cito. Dwarsdoorsnede. Opbrengstgericht werken HANDREIKING Opbrengstgericht werken Overzichten van toetsresultaten: LOVS Cito PO Praktische handvatten voor het taallees- en rekenonderwijs zoals deze Kwaliteitskaart Opbrengstgericht Werken zijn te vinden

Nadere informatie

Ambitie schoolstandaarden 2015 2019 Tussen- en eindopbrengsten taal / rekenen

Ambitie schoolstandaarden 2015 2019 Tussen- en eindopbrengsten taal / rekenen Ambitie schoolstandaarden 2015 2019 Tussen- en eindopbrengsten taal / rekenen Het team van basisschool De Marinx heeft voor de schoolplanperiode 2015 2019 schoolambities vastgesteld voor: Het uitstroomprofiel

Nadere informatie

Samenvatting. De lat omhoog. 2012, 2013, 2014 en 2015. Taal voor Kleuters en Technisch lezen

Samenvatting. De lat omhoog. 2012, 2013, 2014 en 2015. Taal voor Kleuters en Technisch lezen 1 Samenvatting De lat omhoog 2012, 2013, 2014 en 2015 Taal voor Kleuters en Technisch lezen 2015 Begrijpend luisteren, Begrijpend lezen, Woordenschat, Spelling en Rekenen 2 Inleiding Voor het vierde achtereenvolgende

Nadere informatie

Conceptversie 1 25 januari Eind en tussenopbrengsten januari (& juli) Koningin Wilhelmina School

Conceptversie 1 25 januari Eind en tussenopbrengsten januari (& juli) Koningin Wilhelmina School Conceptversie 1 25 januari 2016 Eind en tussenopbrengsten 2015-2016 januari (& juli) Koningin Wilhelmina School 1 Toets uitslagen 1.1 Cito Eindtoets groep 8 Cito Eindtoets 2015 De normering ongecorrigeerde

Nadere informatie

Entreetoets groep 5, 6 en 7

Entreetoets groep 5, 6 en 7 Primair en speciaal onderwijs Cito Volgsysteem Entreetoets groep 5, 6 en 7 Uw beeld compleet Met gratis Vooruitblik! Alle basisvaardigheden in één pakket Heldere rapportages Gratis rapport Vooruitblik

Nadere informatie

Overzicht van de bij het DLE Boek verschenen aanvullingen. Meest recente versie verschenen in. Nr. Titel Pag.

Overzicht van de bij het DLE Boek verschenen aanvullingen. Meest recente versie verschenen in. Nr. Titel Pag. A A1 Taal Taal Algemeen A1.1 Taalschaal A1.1 DLE Boek editie 2015 A1.2 Taalschaal Taalschaal 1 A1.1 DLE Boek editie 2015 Taalschaal Taalschaal 2 A1.2 DLE Boek editie 2015 Taaltoets Alle Kinderen groep

Nadere informatie

Handleiding ouderportaal ParnasSys. Inleiding

Handleiding ouderportaal ParnasSys. Inleiding 1 Handleiding ouderportaal ParnasSys Inleiding Op onze school vinden wij openheid naar ouders belangrijk. Tijdens de oriëntatie op een nieuw leerlingvolgsysteem hebben wij met de scholen van De Oude Vrijheid

Nadere informatie

Schoolanalyse beoordeling opbrengsten Cito LOVS toetsen schooljaar

Schoolanalyse beoordeling opbrengsten Cito LOVS toetsen schooljaar Schoolanalyse beoordeling opbrengsten Cito LOVS en schooljaar 015-016 KONINGIN JULIANASCHOOL School Koningin Julianaschool Ingevuld door Martine Spreeuw en Jan van Ommen Analysekaart Schoolanalyse Parnassys

Nadere informatie

HANDREIKING. Opbrengstgericht werken en ParnasSys: Overzichten van toetsresultaten. Dwarsdoorsnede. Opbrengstgericht werken

HANDREIKING. Opbrengstgericht werken en ParnasSys: Overzichten van toetsresultaten. Dwarsdoorsnede. Opbrengstgericht werken HANDREIKING Opbrengstgericht werken Opbrengstgericht werken en ParnasSys: Overzichten van toetsresultaten PO Praktische handvatten voor het taallees- en rekenonderwijs zoals deze Kwaliteitskaart Opbrengstgericht

Nadere informatie

Voorlopige normering opbrengsten speciaal basisonderwijs

Voorlopige normering opbrengsten speciaal basisonderwijs Voorlopige normering opbrengsten speciaal basisonderwijs Januari 2013 Beoordelingsystematiek Bij de beoordeling van de opbrengsten worden de gemiddelde resultaten van technisch lezen, begrijpend lezen

Nadere informatie

KWALITEITSKAART. Opbrengstgericht werken en ParnasSys: Overzichten van toetsresultaten. Opbrengstgericht werken

KWALITEITSKAART. Opbrengstgericht werken en ParnasSys: Overzichten van toetsresultaten. Opbrengstgericht werken KWALITEITSKAART Opbrengstgericht werken Opbrengstgericht werken en ParnasSys: Overzichten van toetsresultaten SO In de kwaliteitskaart Opbrengstgericht werken: heldere overzichten van toetsresultaten als

Nadere informatie

Opbrengsten 2013-2014 na januari toetsing

Opbrengsten 2013-2014 na januari toetsing Opbrengsten 2013-2014 na januari toetsing Maart 2014 1 Toets uitslagen 1.1 Cito Eindtoets Jaar Ondergrens Landelijk gemiddelde Bovengrens Schoolscore 2006-2007 533,6 534,8 536,0 536,9 2007-2008 533,7 534,9

Nadere informatie

Veelgestelde vragen Update normen Cito per 1 augustus 2014

Veelgestelde vragen Update normen Cito per 1 augustus 2014 Veelgestelde vragen Update normen Cito per 1 augustus 2014 1. Inhoudsopgave 1. Inhoudsopgave... 2 2. Vooraf... 3 3. Veelgestelde vragen... 3 Wat houdt de update van de normen in ParnasSys in?...3 Geldt

Nadere informatie

EVALUATIE CITO MIDDEN 2014-2015

EVALUATIE CITO MIDDEN 2014-2015 Bijlage 3: Opbrengsten en analyses Gerardus Majellaschool 2014-2015 EVALUATIE CITO MIDDEN 2014-2015 Het doel van school is dat minimaal 45% van de leerlingen een I of II score hebben, daarnaast meer dan

Nadere informatie

Het doel van school is dat minimaal 50% van de leerlingen een I of II score hebben:

Het doel van school is dat minimaal 50% van de leerlingen een I of II score hebben: Bijlage 3: Opbrengsten en analyses Gerardus Majellaschool 2013-2014 EVALUATIE CITO MIDDEN 2013-2014 Het doel van school is dat minimaal 50% van de leerlingen een I of II score hebben: Rekenen Deze doelstelling

Nadere informatie

Protocol Methode-onafhankelijke toetsen

Protocol Methode-onafhankelijke toetsen Protocol Methode-onafhankelijke toetsen Sint Maartensschool Wijkerlaan 10 2271 EP Voorburg November 2016 Inhoud 1 INLEIDING... 3 2 METHODE-ONAFHANKELIJKE TOETSEN EN DE TOETSKALENDER.... 3 3 ALGEMENE RICHTLIJNEN...

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Inleiding. Algemeen. Opstellen van het ontwikkelingsperspectief. Bronvermelding. Bijlagen. Pagina 1 van 10

Inhoudsopgave. Inleiding. Algemeen. Opstellen van het ontwikkelingsperspectief. Bronvermelding. Bijlagen. Pagina 1 van 10 Inhoudsopgave Inleiding 2 Algemeen 3 Opstellen van het ontwikkelingsperspectief 5 Bronvermelding 9 Bijlagen 10 Pagina 1 van 10 Inleiding Voor u ligt de handleiding voor het ontwikkelingsperspectief zoals

Nadere informatie

Beschikbare toets- en management gerelateerde overzichten in ESIS

Beschikbare toets- en management gerelateerde overzichten in ESIS Beschikbare toets- en management gerelateerde overzichten in ESIS 1. Overzichten via Informatie > Toetsoverzichten Overzichten per leerling Zie voor meer informatie Overzicht 1.1 Toetslijst individueel

Nadere informatie

Vragen bij hoofdstuk 1 t/m 5. Toetsen op School Primair onderwijs. www.toetsenopschool.nl. Toetsen op School Primair onderwijs

Vragen bij hoofdstuk 1 t/m 5. Toetsen op School Primair onderwijs. www.toetsenopschool.nl. Toetsen op School Primair onderwijs Vragen bij hoofdstuk 1 t/m 5 Toetsen op School Primair onderwijs www.toetsenopschool.nl Hoofdstuk 1 Het doel van toetsen Vraag 1 De Drempeltest van Boom test uitgevers is een klassikaal af te nemen aanlegtest

Nadere informatie

HANDREIKING. Overzichten van toetsresultaten: ESIS Webbased. Dwarsdoorsnede. Opbrengstgericht werken

HANDREIKING. Overzichten van toetsresultaten: ESIS Webbased. Dwarsdoorsnede. Opbrengstgericht werken HANDREIKING Opbrengstgericht werken Overzichten van toetsresultaten: ESIS Webbased PO Praktische handvatten voor het taallees- en rekenonderwijs zoals deze Kwaliteitskaart Opbrengstgericht Werken zijn

Nadere informatie

Groep 1 Groep 2 Groep 3 Groep 4

Groep 1 Groep 2 Groep 3 Groep 4 Groep 1 Groep 2 Groep 3 Groep 4 September Oktober November * KIJK registratie * KIJK registratie signaleringslijst gr.2 (zie zorgmap) * Herfstsignalering signaleringslijst gr.3 (zie zorgmap) December Januari

Nadere informatie

De Luithorst: Schoolzelfevaluatie (midden) Schooljaar

De Luithorst: Schoolzelfevaluatie (midden) Schooljaar Kwaliteit van het onderwijs en de leerresultaten op de Luithorst Inleiding Een van de belangrijkste onderwerpen voor een basisschool is natuurlijk de kwaliteit van het onderwijs op onze school. Daaraan

Nadere informatie

HANDREIKING. Heldere overzichten van toetsresultaten als basis voor gesprek. Inleiding. Dwarsdoorsnede. Opbrengstgericht werken

HANDREIKING. Heldere overzichten van toetsresultaten als basis voor gesprek. Inleiding. Dwarsdoorsnede. Opbrengstgericht werken HANDREIKING Opbrengstgericht werken Heldere overzichten van toetsresultaten als basis voor gesprek PO Inleiding In deze kaart zal algemene informatie gegeven worden over de meest relevante overzichten

Nadere informatie

A-E: deze letters geven aan hoe een kind scoort t.o.v. de andere kinderen in Nederland. U vindt hierover meer informatie in de rapportmap.

A-E: deze letters geven aan hoe een kind scoort t.o.v. de andere kinderen in Nederland. U vindt hierover meer informatie in de rapportmap. Katholieke basisschool de Oase Donker Curtiusstraat 4 6 2555 XW s-gravenhage Tel.: 070 3232483 Email: info@oase.lucasonderwijs.nl Website: www.kbsdeoase.nl Den Haag, februari 2016 Betreft: legenda en uitleg

Nadere informatie

1. Inhoudsopgave. 2. Inleiding

1. Inhoudsopgave. 2. Inleiding Document Opbrengsten Gereformeerde Basisschool Benjamin Gereformeerde Basisschool Benjamin Koolweg 9, 6446 TM Brunssum 045-5216561, www.gbbenjamin.nl Februari 2016 1. Inhoudsopgave 1. Inhoudsopgave 2.

Nadere informatie

Computerprogramma LOVS

Computerprogramma LOVS Primair onderwijs Cito Volgsysteem Computerprogramma LOVS Groep 1 t/m 8 Snelle verwerking toetsen Cito Volgsysteem primair en speciaal onderwijs (LOVS) Geavanceerde analyses op leerling-, groeps- en schoolniveau

Nadere informatie

Opbrengstgericht werken (OGW)

Opbrengstgericht werken (OGW) Opbrengstgericht werken () Heldere overzichten van toetsresultaten als basis voor gesprek Inleiding In deze zal algemene informatie gegeven worden over de meest relevante overzichten van toetsresultaten

Nadere informatie

HANDREIKING. Overzichten van toetsresultaten: Dotcomschool. Dwarsdoorsnede. Opbrengstgericht werken

HANDREIKING. Overzichten van toetsresultaten: Dotcomschool. Dwarsdoorsnede. Opbrengstgericht werken HANDREIKING Opbrengstgericht werken Overzichten van toetsresultaten: Dotcomschool PO Praktische handvatten voor het taallees- en rekenonderwijs zoals deze Kwaliteitskaart Opbrengstgericht Werken zijn te

Nadere informatie

Cito Bestelkaart Productoverzicht primair en speciaal onderwijs 2015/2016. Cito Volgsysteem primair en speciaal onderwijs

Cito Bestelkaart Productoverzicht primair en speciaal onderwijs 2015/2016. Cito Volgsysteem primair en speciaal onderwijs Cito Bestelkaart Productoverzicht primair en speciaal onderwijs 2015/2016 De prijzen zijn exclusief btw. Onze Algemene en overige voorwaarden vindt u op www.cito.nl. Naam instelling Adres Postcode en plaats

Nadere informatie

Monitorrapportage Opbrengsten basisvaardigheden Eind

Monitorrapportage Opbrengsten basisvaardigheden Eind estuurs- & brinnummer: 41567-13XQ datum: 24 februari 2016 Monitorrapportage Opbrengsten basisvaardigheden Eind 2015-2016 Inleiding Deze monitorrapportage brengt de stand van zaken in beeld met betrekking

Nadere informatie

Uw kind duidelijk in beeld

Uw kind duidelijk in beeld Primair en speciaal onderwijs Cito Volgsysteem Uw kind duidelijk in beeld Informatiefolder voor ouders Uw kind duidelijk in beeld Informatiefolder voor ouders Om de ontwikkeling van uw zoon of dochter

Nadere informatie

Opbrengstgericht werken (OGW)

Opbrengstgericht werken (OGW) Opbrengstgericht werken (OGW) Doelen stellen op groeps- en schoolniveau met Cito-toetsen. Hoe doe je dat? Inleiding Binnen het onderwijs speelt evalueren continu een rol. Daarbij wordt gebruik gemaakt

Nadere informatie

Om de kwaliteit van ons onderwijs te bewaken en de vorderingen van uw kind te volgen, nemen wij in iedere groep niet-methode gebonden toetsen af.

Om de kwaliteit van ons onderwijs te bewaken en de vorderingen van uw kind te volgen, nemen wij in iedere groep niet-methode gebonden toetsen af. Leerlingvolgsysteem. Leerkrachten volgen de ontwikkeling van de kinderen in hun groep nauwgezet. Veel methoden die wij gebruiken, leveren toetsen die wij afnemen om vast te stellen of het kind de leerstof

Nadere informatie

HANDBOEK CITO OPBRENGSTEN

HANDBOEK CITO OPBRENGSTEN - HANDBOEK CITO OPBRENGSTEN CBS De Regenboog Zandbos 48 2134 DE Hoofddorp 023 5634514 info@deregenbooghoofddorp.nl HANDBOEK CITO OPBRENGSTEN 05-2017 Inhoudsopgave Visie - De Regenboog 3 Inleiding 4 Doel

Nadere informatie

Document Opbrengsten Gereformeerde Basisschool Benjamin

Document Opbrengsten Gereformeerde Basisschool Benjamin Document Opbrengsten Gereformeerde Basisschool Benjamin Gereformeerde Basisschool Benjamin Koolweg 9, 6446 TM Brunssum 045-5216561, www.gbbenjamin.nl Maart 2015 1. Inhoudsopgave 1. Inhoudsopgave 2. Inleiding

Nadere informatie

Masterclass Resultaat afspraken Vroegschoolse educatie

Masterclass Resultaat afspraken Vroegschoolse educatie Masterclass Resultaat afspraken Vroegschoolse educatie Marco Zuidam 5 september 2013 Programma 1. Waar staan aanwezige gemeenten 2. Meekrijgen schoolbesturen 3. Aanpak 4. Type doelstellingen 5. Goede voorbeelden

Nadere informatie

Cito-toetsen ( )

Cito-toetsen ( ) Cito-toetsen (15.01.2017) Op de Plakkenberg worden diverse toetsen afgenomen. Veel toetsen horen bij de methode, zgn. methodetoetsen, die de stof toetsen die in de methode is behandeld. Daarnaast wordt

Nadere informatie

Handleiding Esis opstellen van overzichten per groep

Handleiding Esis opstellen van overzichten per groep Handleiding Esis opstellen van overzichten per groep januari 2014 versie 0, uitsluitend voor intern gebruik 1 Inhoud Werken met de groepsoverzichten binnen Esis-B... 3 Voorbeeld samenstellen "meerdere

Nadere informatie

Betreft: Aanpassing normen LVS-toetsen van Cito. Beste ouders, verzorgers,

Betreft: Aanpassing normen LVS-toetsen van Cito. Beste ouders, verzorgers, Betreft: Aanpassing normen LVS-toetsen van Cito. Beste ouders, verzorgers, In januari/februari en juni neemt uw school Cito LVS-toetsen af bij uw kind. Met ingang van het schooljaar 2013/2014 heeft Cito

Nadere informatie

IB-netwerk Berséba Regio Midden Veenendaal, 23 maart 2016

IB-netwerk Berséba Regio Midden Veenendaal, 23 maart 2016 IB-netwerk Berséba Regio Midden Veenendaal, 23 maart 2016 Gerben Veerbeek, adviseur Primair onderwijs Programma Waarom leerlingen toetsen? Werken met vaardigheidsscores Toetsen op maat Aanpassing afnamecondities

Nadere informatie

Doelen stellen. Team. Leerlingvolgsysteem Groepsplan Doelen

Doelen stellen. Team. Leerlingvolgsysteem Groepsplan Doelen Leerlingvolgsysteem Groepsplan Doelen Team Doelen stellen Tussen scholen bestaan grote verschillen. Daarom zitten er ook grote verschillen in de doelen die scholen nastreven. Een gemiddelde vaardigheidsscore

Nadere informatie

Vaardigheidsgroei voor taal is zeer hoog in groep 2 en voldoende in groep 1. Weinig zwakke scores

Vaardigheidsgroei voor taal is zeer hoog in groep 2 en voldoende in groep 1. Weinig zwakke scores Analyse E-toetsen juni 2016 Taal, woordenschat en begrijpend lezen Zeer goede resultaten in de onderbouw, ruim voldoende in de bovenbouw en onvoldoende in groep 5. Vaardigheidsgroei voor taal is zeer hoog

Nadere informatie

1. Breng je huidige gegevens in kaart 2. Stel je schoolnorm vast: bepaal het niveau dat je op jouw school wilt halen met jouw populatie leerlingen

1. Breng je huidige gegevens in kaart 2. Stel je schoolnorm vast: bepaal het niveau dat je op jouw school wilt halen met jouw populatie leerlingen Het bepalen van de schoolnorm in het onderwijsprofiel A. Hoe bepaal je je schoolnorm? Bij het bepalen van de schoolnorm kun je de volgende stappen aanhouden: 1. Breng je huidige gegevens in kaart 2. Stel

Nadere informatie

Rapportage diepteanalyse CITO-LOVS toetsen

Rapportage diepteanalyse CITO-LOVS toetsen Rapportage diepteanalyse CITO-LOVS toetsen Midden opbrengsten 2017 Inhoudsopgave INLEIDING LEERLINGPOPULATIE EN SCHOOLNORMEN MATRIX Streefdoelen obs De Weide DIEPTE-ANALYSE Dwarsdoorsnede Zorgsignalen

Nadere informatie

op basis van landelijke uitstroomcijfers

op basis van landelijke uitstroomcijfers DRIEMINUTENTOETS Datum: 12-09-2012 Tabel: omzetten van DMT-vaardigheidsscores naar OC-index, achtergrondindeling Cito I t/m V % P OC-index PRO 5% 100% < 175 onzekerheidsmarge V- 8% P

Nadere informatie

Factsheet Tweetalig Primair Onderwijs

Factsheet Tweetalig Primair Onderwijs Factsheet Tweetalig Primair Onderwijs Vervolgmeting schooljaar 2016/17 Maarten Wolbers Evelien Krikhaar Cindy Teunissen Rick de Graaff Sharon Unsworth Bianca Leest Karien Coppens Tessa Jenniskens Januari

Nadere informatie

Samenvatting. De lat omhoog tot en met Taal/Rekenen voor Kleuters, Technisch lezen,

Samenvatting. De lat omhoog tot en met Taal/Rekenen voor Kleuters, Technisch lezen, 1 Samenvatting De lat omhoog 2015 tot en met 2018 Taal/Rekenen voor Kleuters, Technisch lezen, Begrijpend luisteren, Begrijpend lezen, Spelling en Rekenen 2 Inleiding Accent brengt jaarlijks de onderwijsopbrengsten

Nadere informatie

Aan de slag met toetsresultaten

Aan de slag met toetsresultaten Aan de slag met toetsresultaten Cito Volgsysteem VO Cito Special, Utrecht, 4 april 2018 planning 10 min (plenair) kennismaking + inhoud workshop 25 min (ik) achtergrondinfo over Volgsysteem VO 20 min (plenair)

Nadere informatie

Ambitie team Paschalisschool

Ambitie team Paschalisschool De onderwerpen Ambitie Paschalisschool Informatie over de cito opbrengsten Woordenschat en begrijpend lezen Het belang van de cito toetsen De Vreedzame School; leef-en leergemeenschap. Opvoeden en verwachtingen.

Nadere informatie

Richtlijn Omgaan met doublures bij de screening voor toegang tot vergoede dyslexiezorg

Richtlijn Omgaan met doublures bij de screening voor toegang tot vergoede dyslexiezorg Richtlijn Omgaan met doublures bij de screening voor toegang tot vergoede dyslexiezorg Samenstelling van de werkgroep: Maud van Druenen, Expertisecentrum Nederlands Patty Gerretsen, NKD Chris Struiksma,

Nadere informatie

Richtlijn Omgaan met doublures bij de screening voor toegang tot vergoede dyslexiezorg

Richtlijn Omgaan met doublures bij de screening voor toegang tot vergoede dyslexiezorg Richtlijn Omgaan met doublures bij de screening voor toegang tot vergoede dyslexiezorg Samenstelling van de werkgroep: Maud van Druenen, Expertisecentrum Nederlands Patty Gerretsen, NKD Chris Struiksma,

Nadere informatie

DWARSDOORSNEDE groep 1 en 2

DWARSDOORSNEDE groep 1 en 2 Bijlage 3: Opbrengsten en analyses Gerardus Majellaschool 2015-2016 DWARSDOORSNEDE groep 1 en 2 De toetsen in groep 1 en 2 zijn erg onvoorspelbaar en komen vaak niet overeen met het beeld dat de leerkrachten

Nadere informatie

HANDLEIDING Groepsplan. Doelen

HANDLEIDING Groepsplan. Doelen HANDLEIDING Groepsplan Met behulp van deze handleiding kunt u beoordelen of het gemaakte groepsplan aan de principes van Opbrengst Gericht Werken voldoet. Op basis van de naar voren gekomen punten kunt

Nadere informatie

Taalresultaten Giessenlanden. Toetsresultaten basisscholen en

Taalresultaten Giessenlanden. Toetsresultaten basisscholen en Taalresultaten Giessenlanden Toetsresultaten basisscholen 2014-2015 en 2015-2016 1 Taalresultaten Giessenlanden Toetsresultaten basisscholen 2014-2015 en 2015-2016 Rotterdam, juni 2016 CED-Groep: Ellen

Nadere informatie

Aankondiging. Vaardigheidsgroei in Ontwikkelingsperspectief en Groepsplannen

Aankondiging. Vaardigheidsgroei in Ontwikkelingsperspectief en Groepsplannen Aankondiging Vaardigheidsgroei in Ontwikkelingsperspectief en Groepsplannen Binnenkort wordt in ESIS een aantal belangrijke vernieuwingen doorgevoerd in de modules Ontwikkelingsperspectief en Groepsplannen.

Nadere informatie