Loopbaangids. Versie 12.0 Utrecht, woensdag 29 juli Loopbaangids versie 12.0 (29 juli 2015)

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Loopbaangids. Versie 12.0 Utrecht, woensdag 29 juli 2015. Loopbaangids versie 12.0 (29 juli 2015)"

Transcriptie

1 Loopbaangids Versie 12.0 Utrecht, woensdag 29 juli 2015

2 Inhoud Inleiding... 4 Aanbieders... 5 De Loopbaanwinkel... 5 ZorgpleinNoord... 6 OSA... 7 Zowelwerk... 8 Limburg Care... 9 Vergelijken van Aanbieders Trajecten Loopbaanwinkel Training Verken je loopbaan (groepstraject) Training Netwerken en solliciteren (groepstraject) Loopbaanoriëntatie Loopbaan- en Arbeidsmarktoriëntatie Van werk naar werk basis (4 maanden, individueel) Van werk naar werk uitgebreid (6 maanden, individueel) Trajecten ZorgpleinNoord Training: Solliciteren anno 2014 (groepstraject) Training: De kracht van LinkedIn (groepstraject) Training: Netwerken (groepstraject) Workshop Senioriteit uw kwaliteit (individuele inschrijving) De loopbaandag (individuele inschrijving) Loopbaan Module (Maatwerk) Loopbaanoriëntatietraject (Maatwerk) Loopbaantraject (Maatwerk) Scan HZO inclusief twee loopbaantesten Loopbaantesten met bespreking Loopbaantesten met bespreking Trajecten OSA Leren Solliciteren (groep) van 60

3 Leren solliciteren & succesvol op weg naar nieuw werk (combinatie groep/individueel) Leren solliciteren & succesvol op weg naar nieuw werk intensief (combinatie groep/individueel) CV Check XL (individueel) Loopbaanonderzoek - Kort en concreet (individueel) Loopbaantraject De diepte in (individueel) Talententontwikkeling en Budde netwerkmethode naar nieuw werk (groep) Trajecten Zowelwerk Training: netwerken en solliciteren (groepstraject) Loopbaanoriëntatie Loopbaan- en Arbeidsmarktoriëntatie Van werk naar werk basis (4 maanden, individueel) Van werk naar werk uitgebreid (6 maanden, individueel) Trajecten Limburg Care Oriëntatie Coaching Matching Totaal Traject Traject Werken in Duitsland Voordragen uitvoerders van Loopbaantrajecten van 60

4 Inleiding Gezien de arbeidsmarktsituatie in Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening, Jeugdzorg en Kinderopvang, heeft het FCB-bestuur in afstemming met sociale partners besloten dat zij meer wil doen om werkgevers en werknemers te ondersteunen op het gebied van duurzame inzetbaarheid en arbeidsmobiliteit. Daarvoor heeft zij een sectorplan voor de drie branches ingediend bij het Ministerie van SZW ter cofinanciering van loopbaantrajecten. De Regeling Loopbaantrajecten Jeugdzorg, de Regeling Loopbaantrajecten Kinderopvang en de Regeling Loopbaantrajecten Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening voorzien in een financiële bijdrage voor individuele of groepsgewijze loopbaantrajecten. Dit geldt voor trajecten die zijn afgerond voor 1 maart In deze Loopbaangids vindt u informatie over de Aanbieders en Loopbaantrajecten die in aanmerking komen voor een financiële bijdrage van FCB volgens de Regelingen Loopbaantrajecten. Hoe u die financiële bijdrage aanvraagt leest u in de Regelingen Loopbaantrajecten die u kunt vinden op de site van FCB (www.fcb.nl). Als werkgever kunt u ook specifieke regionale aanbieders voordragen om opgenomen te worden in deze loopbaangids. De procedure hiervoor en de voorwaarden van SZW en FCB staan vermeld in het hoofdstuk Voordragen uitvoerders van Loopbaantrajecten 4 van 60

5 Aanbieders De Loopbaanwinkel Beschrijving De Loopbaanwinkel biedt een breed assortiment, variërend van individuele begeleiding op het gebied van Loopbaan- en arbeidsmarktoriëntatie tot Werk naar Werk-trajecten. Tevens worden er groepstrainingen aangeboden. De Loopbaanwinkel en het gratis Loopbaanplein vormen een geïntegreerd geheel. Bij de trajecten uit de Loopbaanwinkel wordt gebruik gemaakt van de testen, het e-portfolio en de toegang tot vacatures in Nederland die op het Loopbaanplein zijn te vinden. De begeleiding wordt in of in de buurt van uw organisatie verzorgd. Uitvoerder De Loopbaanwinkel is een initiatief van Sociale Partners (MOgroep, Brancheorganisatie Kinderopvang, Jeugdzorg Nederland, Abvakabo FNV en CNV Publieke Zaak). De Loopbaanwinkel wordt uitgevoerd door Matchcare. Kwaliteitsaspecten Matchcare is geregistreerd bij het College Bescherming Persoonsgegevens, waardoor de privacy van de deelnemers is gewaarborgd. Matchcare maakt gebruik van gevalideerde testen, die een betrouwbaar beeld van de deelnemer opleveren. Matchcare is aangesloten bij OVAL, de branchevereniging voor adviesbureaus op het gebied van loopbaancoaching, reïntegratiebedrijven en jobcoachorganisaties. Het lidmaatschap van OVAL staat voor een professioneel hoogwaardige manier van werken, goede kwaliteit van dienstverlening, transparante afspraken en resultaat. Matchcare is ISO gecertificeerd en in het bezit van een CEDEO certificering. De CEDEO certificering staat voor een klanttevredenheid waarbij ten minste 80% van de klanten aangeeft tevreden tot zeer tevreden te zijn over de dienstverlening. Contactgegevens: Website: Telefoon: van 60

6 ZorgpleinNoord Beschrijving Met meer dan 170 aangesloten organisaties, samen goed voor ongeveer fte, vertegenwoordigt ZorgpleinNoord ruim 80% van de zorgsector en ongeveer de helft van de welzijnssector in Noord-Nederland. ZorgpleinNoord is het grootste werkgeversverband in zorg en welzijn in Groningen, Drenthe en in toenemende mate Friesland. ZorgpleinNoord heeft samen met 16 andere regionale arbeidsmarktorganisaties verenigd in RegioPlus. Vanuit een landelijk speelveld speelt ZorgpleinNoord in op de regionale ontwikkelingen en behoeften. ZorgpleinNoord werkt voor en met de aangesloten organisaties aan zorg en welzijn in de regio. ZorgpleinNoord ondersteunt en adviseert zorg- en welzijnsorganisaties in Noord-Nederland op het terrein van arbeidsmarktvraagstukken, mobiliteit en imago. Als regionale arbeidsmarktorganisatie volgt en anticipeert ZorgpleinNoord op het sterk lokale karakter van de arbeidsmarktontwikkelingen. ZorgpleinNoord heeft een vacaturesite, en een uitgebreid dienstenpakket met loopbaantrajecten en diverse workshops en trainingen. ZorgpleinNoord is een onafhankelijke stichting. De aangesloten organisaties vormen onze financiële basis. ZorgpleinNoord is de spin in het web van de regionale arbeidsmarkt van zorg en welzijn in Noord-Nederland. De medewerkers van ZorgpleinNoord zijn enthousiast en deskundig, 'denkers' én 'doeners'. We signaleren de behoeften van onze aangesloten organisaties en zetten dat om in een passend en op maat gesneden aanbod. We signaleren nieuwe ontwikkelingen, vertalen deze naar de zorg- en welzijnssector in onze regio, en geven deze kennis door met verschillende communicatiemiddelen. De afdeling Loopbaan en Advies ondersteunt organisaties op het gebied van duurzame inzetbaarheid, uitstroom en verzuim. De afdeling maakt daarbij gebruik van een groot netwerk van meer dan 170 aangesloten organisaties, samen goed voor ongeveer 4300 fte. Contactgegevens Website: Telefoon: van 60

7 OSA Beschrijving Het loopbaancentrum van OSA begeleidt werknemers uit de sociale sector bij vragen rond hun loopbaan. Wij ondersteunen bij ontslag en het vinden van nieuw werk. Ook bij vragen als hoe kan ik mezelf verder ontwikkelen?, hoe pak ik een verandering in mijn werk aan of hoe krijg ik (nog) meer plezier in mijn werk?. OSA staat met twee benen in de sector en we spreken de taal van sociale professionals. Bovendien houden we de ontwikkelingen binnen deze en andere branches goed in de gaten en weten dus waar kansen liggen! Loopbaancentrum OSA werkt met Noloc-erkende loopbaanprofessionals en uiteraard met gevalideerd testmateriaal, waarvoor we gecertificeerd zijn. Onze aanpak laat zich typeren als helder, praktisch en concreet, altijd afgestemd op de persoon en de situatie. OSA traint daarnaast ook organisaties en hun medewerkers rond mobiliteit en duurzame inzetbaarheid met ArbeidsFit: meebewegen in veranderingen, inzetbaar blijven, bewustwording van het belang je te blijven ontwikkelen en leren hoe dat moet. Juridische vorm OSA is een Besloten Vennootschap. De Vereniging SOMOSA is grootaandeelhouder van OSA. In Vereniging SOMOSA (de recente samenvoeging van Vereniging OSA en SOM) zijn werkgevers uit welzijn, maatschappelijke dienstverlening en kinderopvang vertegenwoordigd. Contactgegevens website: telefoon: van 60

8 Zowelwerk Beschrijving Zowelwerk is een samenwerkingsverband van werkgevers in de sector Zorg en Welzijn in de provincie Flevoland. Bij Zowelwerk zijn 19 zorg- en welzijnsorganisaties aangesloten. In totaal werken bij deze organisaties circa mensen. Dit is circa 42% van het totaal aantal medewerkers in Zorg en Welzijn in de provincie Flevoland. Zowelwerk is als onderdeel van het Centrum Maatschappelijke Ontwikkeling (CMO) Flevoland een van de zestien regionale werkgeversorganisaties die actief is in de regio Flevoland. CMO Flevoland houdt zich bezig met de aanpak van maatschappelijke vraagstukken op het gebied van Zorg en Welzijn. Hierdoor bestaan er binnen de organisatie goede kennis van- en contacten met welzijnsorganisaties in Flevoland. Wanneer relevant, worden bij de activiteiten van Zowelwerk dan ook nadrukkelijk welzijnsorganisaties betrokken. Het regionale en brancheoverstijgende arbeidsmarktbeleid voor de sector Zorg en Welzijn in de provincie Flevoland wordt ontwikkeld en uitgevoerd door Zowelwerk. Voor en met de aangesloten organisaties werkt Zowelwerk aan de regionale aanpak van vraagstukken op het gebied van strategisch arbeidsmarktbeleid, HRM-beleid, opleiding en imago. De kracht van Zowelwerk is dat zij aangesloten organisaties concrete en praktische ondersteuning kan bieden bij het oplossen van personele vraagstukken, maar daarnaast ook de sector kan bijstaan in strategische en beleidsmatige vraagstukken. De medewerkers van Zowelwerk zijn expert en deskundig op het gebied van zorg en welzijnsvraagstukken. Signalen van lid organisaties worden opgepakt en omgezet in een passend en op maat gesneden aanbod. De medewerkers van het Transfercentrum zijn goed opgeleid professionals. Ze worden door landelijke loopbaanbureaus ingeschakeld om loopbaantrajecten uit te voeren. Contactgegevens website: telefoon: van 60

9 Limburg Care Beschrijving Limburg Care is een initiatief van het Partnerschap Sociaal Domein. In dit Partnerschap zijn 45 instellingen en organisaties gerelateerd aan zorg en welzijn in Limburg aangesloten. Limburg Care richt zich op de arbeidsproblematiek als gevolg van de transities in de zorg en de daarbij behorende mobiliteit zowel binnen zorg en welzijn als naar andere sectoren (sectoraal en intersectoraal). Limburg Care stelt zich ten doel om zoveel mogelijk medewerkers van zorg- en welzijnsinstellingen te ondersteunen bij het vinden van nieuw werk en realiseert dit door middel van hoogwaardige individuele, groeps- en maatwerktrajecten. Zij werkt nauw samen met organisaties die actief zijn op de arbeidsmarkt met als doel om zo veel mogelijk kennis en kunde te bundelen. Daarnaast ondersteunt en adviseert zij zorg- en welzijnsorganisaties in Limburg op het terrein van arbeidsmarktvraagstukken, mobiliteit en imago. Als regionale arbeidsmarktorganisatie volgt en anticipeert Limburg Care met innovatieve oplossingen op het lokale karakter van de arbeidsmarktontwikkelingen. Alle organisaties in de genoemde branches kunnen gebruik maken van Limburg Care. Uitvoerder De Limburg Care trajecten worden uitgevoerd door Het Programmabureau Limburg, dit wordt vorm gegeven door Stichting Empower Limburg, UWV, Stichting Limburg Competent en Limburg Care B.V. Kwaliteitsaspecten De privacy van de deelnemers is gewaarborgd door registratie van de ingezette partners (hun relevante methodieken en systemen) bij College Bescherming Persoonsgegevens. Er wordt gebruik gemaakt van gevalideerde testen, die een betrouwbaar beeld van de deelnemer en zijn mogelijkheden opleveren. Limburg Care staat voor een professioneel hoogwaardige en gedreven manier van werken, goede kwaliteit van dienstverlening, transparante afspraken en resultaat. Contactgegevens: Website: 9 van 60

10 Vergelijken van Aanbieders Aanbieder Website Uitvoerder Regio Privacy Kwaliteit Testmateriaal Klanttevredenheid Coaches / Loopbaanadviseurs Loopbaanwinkel Matchcare Nederland met coaching in of in de buurt van uw organisatie CPB geregistreerd ISO certificering Gevalideerde testen CEDEO gecertificeerd (80% tevreden klanten) Aangesloten bij OVAL ZorgpleinNoord ZorgpleinNoord Friesland, Groningen en Drenthe OSA OSA Groot Amsterdam Zowelwerk Zowelwerk (onderdeel van CMO Flevoland Limburg Care Programmabureau Limburg Care (bestaande uit Stichting Empower Limburg, UWV, Stichting Limburg Competent) Flevoland Limburg Geen informatie CRKBO registratie Zie CMO website bijlage algemene voorwaarden CPB geregistreerd Geen informatie CRKBO registratie Voorheen Certiked Model. In verband met een reorganisatie heeft de certificering vorig jaar geen doorgang gevonden. Wij streven ernaar om het weer op te pakken. Geen informatie Gevalideerde testen Gevalideerd testmateriaal, Gecertificeerde adviseurs Gevalideerde teksten Gevalideerde testen Geen informatie Gemiddelde waardering in evaluaties: 8 Geen informatie Geen informatie Naleving van gedragscode van OVAL Noloc-erkende loopbaanprofessionals Register BKA (BeroepsKeuzeAdviseurs) Naleving van gedragscode van OVAL Aangesloten bij OVAL

11 Trajecten Loopbaanwinkel Training Verken je loopbaan (groepstraject) Aanbieder: Loopbaanwinkel (https://www.loopbaanwinkel.nl/) Tijdsduur: 2 dagdelen: 2 dagdelen training, invullen vragenlijst Loopbaanverkenner, en contactmoment met e-coach. Kosten: 350,- per deelnemer, excl. BTW (minimale groepsomvang van 10 deelnemers). 1 december december 2015 Doelstelling: Inzicht krijgen in de talenten en drijfveren van medewerkers en deze vertalen naar de huidige werkzaamheden en nieuwe mogelijkheden. De training 'Verken je loopbaan' geeft medewerkers duidelijker zicht op waar ze in hun loopbaan staan en biedt hen handvatten voor een volgende stap, binnen of buiten hun huidige werkomgeving en/of branche. Doelgroep: Medewerkers die bewust bezig willen zijn met hun loopbaan en zich willen voorbereiden op de ontwikkelingen en veranderingen in hun branche. Werkwijze: Medewerkers vullen de vragenlijst in van de Loopbaanverkenner (digitaal instrument om inzicht te verkrijgen in loopbaan). In het ochtend dagdeel worden de resultaten van deze test groepsgewijs besproken. In het middag dagdeel gaan medewerkers gezamenlijk een arbeidsmarktoriëntatie uitvoeren. De locatie voor deze groepstraining wordt bepaald in overleg met de werkgever.

12 Training Netwerken en solliciteren (groepstraject) Aanbieder: Loopbaanwinkel (https://www.loopbaanwinkel.nl/) Tijdsduur: 4 weken: 4 dagdelen training en contactmoment met e-coach Kosten: 295,- per deelnemer, excl. BTW (minimale groepsomvang van 10 deelnemers) 1 december december 2015 Doelstelling: De medewerker zelf is de grootste succesfactor bij het vinden van een nieuwe baan. Met de training 'Netwerken en solliciteren' leren medewerkers de basisbeginselen van het netwerken, krijgen ze handvatten om zichzelf te profileren en succesvol te solliciteren. Met als uiteindelijk doel het vinden van een passende, nieuwe baan binnen of buiten de branche. Doelgroep: Medewerkers die binnen de organisatie boventallig zijn of worden. Werkwijze: Medewerkers doorlopen een programma van 4 weken waarin de thema s 'wie ben ik, wat kan ik en wat wil ik' aan bod komen. Daarnaast worden ze wegwijs gemaakt in netwerken, jezelf profileren en solliciteren. Door in groepen te werken leren ze niet alleen van de trainer maar ook van elkaar. De locatie voor deze groepstraining wordt bepaald in overleg met de werkgever. 12 van 60

13 Loopbaanoriëntatie Aanbieder Loopbaanwinkel (https://www.loopbaanwinkel.nl/) Tijdsduur 2 maanden: Totaal 6 uur begeleiding en 1 maand wekelijks contactmoment met e-coach Kosten 995,- per deelnemer, excl. BTW 1 december december 2015 Doelstelling: Medewerkers krijgen inzicht in hun talenten en drijfveren, kunnen deze vertalen naar hun huidige werk of het gebruiken om op zoek te gaan naar nieuwe mogelijkheden. Loopbaanoriëntatie met een loopbaancoach geeft medewerkers beter zicht op waar ze in hun loopbaan staan en biedt hen handvatten voor een volgende stap. Doelgroep: Medewerkers die zich voorbereiden op een volgende stap in hun loopbaan, binnen of buiten de eigen organisatie. Werkwijze: Medewerkers vullen de vragenlijst in van de Loopbaanverkenner. Met een eigen coach wordt individueel de test besproken, gevolgd door 2 coachingsgesprekken. Tijdens de 2 maanden gaat de medewerker zelf aan de slag met persoonlijke opdrachten en vindt er tussentijds afstemming plaats met de loopbaancoach. 13 van 60

14 Loopbaan- en Arbeidsmarktoriëntatie Aanbieder: Loopbaanwinkel (https://www.loopbaanwinkel.nl/) Tijdsduur: 4 maanden: 4 uur per week, en 2 maanden wekelijks contactmoment met e-coach of jobhunter. Kosten: 2.250,- per deelnemer, excl. BTW. 15 oktober november 2015 Doelstelling: Medewerkers krijgen inzicht in hun talenten en drijfveren, kunnen deze vertalen naar hun werk en ze gebruiken om op zoek te gaan naar nieuwe kansen op de arbeidsmarkt. Loopbaanoriëntatie met een loopbaancoach geeft medewerkers beter zicht op waar ze in hun loopbaan staan en biedt hen handvatten voor een volgende stap. Gedurende het traject wordt nadrukkelijk ingegaan op de mogelijkheden buiten de eigen organisatie en branche. Doelgroep: Medewerkers die inzicht willen in hun loopbaan, zich willen voorbereiden op de ontwikkelingen en veranderingen in hun branche en het maken van een nieuwe stap in hun loopbaan. Werkwijze: Medewerkers vullen de vragenlijst in van de Loopbaanverkenner. Met een eigen coach wordt individueel de test besproken, gevolgd door meerdere coachingsgesprekken. Tijdens de 4 maanden van het traject, gaat de medewerker zelf aan de slag met persoonlijke opdrachten en vindt er tussentijds afstemming plaats met de loopbaancoach. 14 van 60

15 Van werk naar werk basis (4 maanden, individueel) Aanbieder: Loopbaanwinkel (https://www.loopbaanwinkel.nl/) Tijdsduur: 4 maanden: wekelijks een individuele sessie of bijeenkomst en 2 maanden wekelijks contactmoment met e-coach Kosten: 2.250,- per deelnemer, excl. BTW 15 oktober november 2015 Doelstelling: Medewerkers worden 4 maanden lang gecoacht bij het vinden van ander werk. Aan bod komen de talenten en drijfveren van de medewerker, mogelijkheden op de arbeidsmarkt, jezelf presenteren, e-portfolio, netwerken en solliciteren. Met als doel de medewerker op weg te helpen bij het vinden van een nieuwe baan. Doelgroep: Medewerkers die op zoek zijn naar een nieuwe baan. Werkwijze: Het 'Van Werk naar Werk-traject' is over een periode van 4 maanden onderverdeeld in drie fases; bewustwording-, oriëntatie- en realisatiefase. Dit wordt voorafgegaan door een intake tussen de medewerker en een loopbaancoach. Intake: Tijdens de intake worden de verwachtingen die de medewerker heeft ten aanzien van het traject afgestemd en een individueel plan van aanpak gemaakt. Bewustwordingsfase: In de bewustwordingsfase worden de talenten en kwaliteiten van de medewerker in relatie tot de arbeidsmarkt in beeld gebracht. Ook is er aandacht voor het omgaan met baanverlies en de daarbij behorende (persoonlijke) veranderingen. Kernwoorden: Portfolio en cv, Presenteren, Motivatie, Beperkende overtuigingen, Uitstellen van actie, Jouw langetermijnplanning. Oriëntatiefase: De oriëntatiefase wordt gebruikt om nieuwe mogelijkheden te ontdekken en passende vacatures te vinden op de arbeidsmarkt. In deze fase wordt er ook gewerkt aan profilering door de medewerker, door middel van het beantwoorden van vragen als: Wie ben ik? Wat wil ik? Wat kan ik? En hoe zorg ik ervoor dat mijn talenten en professionaliteit aansluiten bij de vraag van de werkgever?' Kernwoorden: Vacature en brief, De sollicitatiebrief, Vacatureteksten, Inzetten van jouw USP's, Jij en je directe netwerk, Presentatie elevator pitch XXL. Realisatiefase: 15 van 60

16 In de realisatiefase ligt de nadruk op netwerken, solliciteren en het vinden van een nieuwe baan. Kernwoorden: Netwerken en LinkedIn, LinkedIn, cv en brief in balans, De kracht van de BV IK, De perfecte sollicitatieprocedure, Open sollicitaties, Sollicitatiegesprek, Telefonische informatie, Behalen van doelen, Non-verbale communicatie, Burenhulp, Arbeidsvoorwaarden. 16 van 60

17 Van werk naar werk uitgebreid (6 maanden, individueel) Aanbieder: Loopbaanwinkel (https://www.loopbaanwinkel.nl/) Tijdsduur: 6 maanden: wekelijks een individuele sessie of bijeenkomst en 3 maanden wekelijks contactmoment met e-coach of jobhunter Kosten: 2.950,- per deelnemer, excl. BTW 15 augustus september 2015 Doelstelling: Medewerkers worden 6 maanden lang gecoacht bij het vinden van ander werk. Aan bod komen de talenten en drijfveren van de medewerker, mogelijkheden op de arbeidsmarkt, jezelf presenteren, e-portfolio, netwerken en solliciteren. Met als doel de medewerker op weg te helpen bij het vinden van een nieuwe baan, binnen of buiten de branche. Doelgroep: Medewerkers die op zoek zijn naar een nieuwe baan. Werkwijze: Het 'Van Werk naar Werk-traject' is over een periode van 6 maanden onderverdeeld in drie fases; bewustwording-, oriëntatie- en realisatiefase. Dit wordt voorafgegaan door een intake tussen de medewerker en een loopbaancoach. Intake Tijdens de intake worden de verwachtingen die de medewerker heeft ten aanzien van het traject afgestemd en een individueel plan van aanpak gemaakt. Bewustwordingsfase In de bewustwordingsfase worden de talenten en kwaliteiten van de medewerker in relatie tot de arbeidsmarkt in beeld gebracht. Ook is er aandacht voor het omgaan met baanverlies en de daarbij behorende (persoonlijke) veranderingen. Kernwoorden: Portfolio en cv, Presenteren, Motivatie, Beperkende overtuigingen, Uitstellen van actie, Jouw langetermijnplanning. Oriëntatiefase De oriëntatiefase wordt gebruikt om nieuwe mogelijkheden te ontdekken en passende vacatures te vinden op de arbeidsmarkt. In deze fase wordt er ook gewerkt aan profilering door de medewerker, door middel van het beantwoorden van vragen als: Wie ben ik? Wat wil ik? Wat kan ik? En hoe zorg ik ervoor dat mijn talenten en professionaliteit aansluiten bij de vraag van de werkgever?' Kernwoorden: Vacature en brief, De sollicitatiebrief, Vacatureteksten, Inzetten van jouw USP's, Jij en je directe netwerk, Presentatie elevator pitch XXL. Realisatiefase 17 van 60

18 In de realisatiefase ligt de nadruk op netwerken, solliciteren en het vinden van een nieuwe baan. Kernwoorden: Netwerken en LinkedIn, LinkedIn, cv en brief in balans, De kracht van de BV IK, De perfecte sollicitatieprocedure, Open sollicitaties, Sollicitatiegesprek, Telefonische informatie, Behalen van doelen, Non-verbale communicatie, Burenhulp, Arbeidsvoorwaarden. Trajecten ZorgpleinNoord Training: Solliciteren anno 2014 (groepstraject) Aanbieder: ZorgpleinNoord (www.zorgpleinnoord.nl) Tijdsduur: 2 (aaneengesloten) dagdelen training Kosten: 106, - per deelnemer excl. BTW (minimale groepsomvang van 10 deelnemers) 1 december december 2015 Doelstelling: Hoe zet u uzelf neer in de arbeidsmarkt; hoe valt uw brief en CV op tussen andere werkzoekenden. In deze praktische workshop laten we u kennismaken met de verschillende aspecten van het solliciteren anno Tijdens de workshop krijgt u praktische tips en informatie over: Hoe kan ik er met behulp van zelfanalyse achter komen wat ik kan? Hoe analyseer ik of een vacature interessant voor mij is? Hoe stel ik een onderscheidend CV op? Wat staat er in een goede brief? U kunt met de praktische tips direct aan de slag. Na afloop kan de kandidaat een brief en CV sturen naar ZorgpleinNoord. De kandidaat krijgt feedback van een adviseur mobiliteit. Doelgroep: Medewerkers die binnen de organisatie boventallig zijn of worden. Werkwijze: Medewerkers krijgen 2 (aaneengesloten) dagdelen training waarin vacature analyse, CV, brief, gesprek en presenteren aan bod komen. Zijdelings komt netwerken en jezelf profileren aan bod. Door in groepen te werken leren ze niet alleen van de trainer maar ook van elkaar. Na afloop van de training kunnen deelnemers een brief en CV sturen aan een loopbaanadviseur ter beoordeling. 18 van 60

19 De training wordt georganiseerd op locatie bij ZorgpleinNoord, inclusief koffie/thee, lunch en materialen. Een incompany variant is ook mogelijk. De locatie voor deze groepstrainingen wordt in dat geval bepaald in overleg met de werkgever. 19 van 60

20 Training: De kracht van LinkedIn (groepstraject) Aanbieder: ZorgpleinNoord (www.zorgpleinnoord.nl) Tijdsduur: 1 dagdeel Kosten: 53, -per deelnemer excl. BTW (minimale groepsomvang van 10 deelnemers) 1 december december 2015 Doelstelling: Netwerken is essentieel voor het vinden van een nieuwe baan. LinkedIn is een krachtig middel om te netwerken en jezelf en je professionele kwaliteiten neer te zetten. Tijdens deze workshop laten we u de mogelijkheden van LinkedIn zien voor het bouwen en onderhouden van een netwerk en geven we u praktische tips voor een sterk profiel. Tijdens de workshop krijgt u informatie over: Wat zijn sociale media? Wat is het effect van sociale media? Hoe vindbaar bent u op internet? Waarom LinkedIn? Hoe bouw ik een sterk profiel op? Hoe maak ik optimaal gebruik van de mogelijkheden van LinkedIn? Doelgroep: Medewerkers die binnen de organisatie boventallig zijn of worden. Werkwijze: Medewerkers krijgen 1 dagdeel training. Aan bod komt nut en noodzaak van Linked- in, hoe begin je met het maken van een profiel en hoe zet je Linkedin in om te netwerken. Door in groepen te werken leren ze niet alleen van de trainer maar ook van elkaar. Er wordt tijdens de training gewekt met laptops zodat mensen direct aan de slag kunnen. Deelnemers met een bestaand profiel krijgen verbetertips. De training wordt georganiseerd op locatie bij ZorgpleinNoord, inclusief koffie/thee, lunch en materialen. Een incompany variant is ook mogelijk. De locatie voor deze groepstrainingen wordt in dat geval bepaald in overleg met de werkgever. 20 van 60

21 Training: Netwerken (groepstraject) Aanbieder: ZorgpleinNoord (www.zorgpleinnoord.nl) Tijdsduur: 1 dagdeel Kosten: 53, - per deelnemer excl. BTW (minimale groepsomvang van 10 deelnemers) 1 december december 2015 Doelstelling: Iedereen heeft het wel eens meegemaakt, de situatie waarbij je nietsvermoedend met iemand in gesprek bent en iemand zegt: maar dan zou je eens met die en die moeten gaan praten: Er is zo maar iemand die met je mee gaat denken en je tips geeft. Zo werkt netwerken op de arbeidsmarkt ook. Netwerken is het zoeken naar informatie die bij anderen beschikbaar is. Maar netwerken is ook het bouwen van een web van relaties dat zich steeds verder uitbreidt. Dit is een manier om in beeld te komen bij bijvoorbeeld nieuwe werkgevers. Beide manieren van netwerken kunnen van belang zijn wanneer je wilt veranderen van functie. De belangrijkste doelen bij het netwerken zijn: 1. informatie krijgen 2. advies krijgen 3. onthouden worden 4. verwijzingen krijgen Wanneer je een goed netwerk wilt opbouwen, zal dat tijd vragen. Het is echter wel een zinvolle investering in tijd om sneller aan een passende baan te komen. De medewerker leert de eerste stappen zetten in het opbouwen en het uitbreiden van een netwerk. Doelgroep: Medewerkers die binnen de organisatie boventallig zijn of worden. Werkwijze: Medewerkers krijgen 1 dagdeel training. Deelnemers worden wegwijs gemaakt in netwerken en jezelf profileren. Hoe maak je het eerste contact en wat neem je mee uit een netwerkgesprek. Door in groepen te werken leren ze niet alleen van de trainer maar ook van elkaar. De training wordt georganiseerd op locatie bij ZorgpleinNoord, inclusief koffie/thee en materialen. Een incompany variant is ook mogelijk. De locatie voor deze groepstrainingen wordt in dat geval bepaald in overleg met de werkgever. 21 van 60

22 Workshop Senioriteit uw kwaliteit (individuele inschrijving) Aanbieder: ZorgpleinNoord (www.zorgpleinnoord.nl) Tijdsduur: 1 dag van uur Kosten: 106, - per deelnemer excl. BTW (minimale groepsomvang van 10 deelnemers) 1 december december 2015 Doelstelling: Ben je als ervaren werknemer op zoek naar een andere baan binnen of buiten de organisatie? Of werk je op dit moment niet en is je streven een baan te vinden waarin jouw seniorkwaliteiten waarde hebben? (Her)ken je kwaliteiten en je rol als senior medewerker! Geef je op voor de workshop 'Senioriteit, jouw kwaliteit. Een goede basis voor een helder carrièreperspectief. ZorgpleinNoord organiseert deze workshop onder leiding van één van de loopbaanadviseurs. Werknemers gaan op zoek naar specifieke seniorkwaliteiten en de wijze waarop deze ingezet kunnen worden in hun carrière. Kwaliteiten die voor werkgevers van onschatbare waarde kunnen zijn en die voor perspectief bieden. Onderwerpen die aan bod komen, zijn bijvoorbeeld: werk uitdagend houden, proactiviteit, de bescheidenheid voorbij, laat 'zekerheden' los en omarm mogelijkheden, solliciteren anno 2014, vitaliteit. Wat levert het op? Na de workshop heeft de werknemer meer kennis over de bewezen waarde van een senior werknemer en kent haar/zijn seniorkwaliteiten. De deelnemer weet het negatieve imago van de oudere medewerker of werkzoekende te ontkrachten en juist de kwaliteiten en waarde te benoemen. Zij/hij staat hierdoor sterker in sollicitatie-, loopbaan- en netwerkgesprekken. Doelgroep: Werknemers Werkwijze: Deze workshop wordt 1 tot 2 maal per jaar aangeboden voor individuele inschrijving. Deelnemers krijgen 1 dag training. Door in groepen te werken leren ze niet alleen van de trainer maar ook van elkaar. De training is inclusief koffie, thee en lunch. Datum en wijze van inschrijving wordt bekend gemaakt via www. ZorgpleinNoord.nl of via het activiteitenoverzicht. Na opgave ontvangt de deelnemer een bevestiging. Een op maat versie voor groepen is ook mogelijk. De locatie voor deze groepstrainingen wordt in dat geval bepaald in overleg met de werkgever. 22 van 60

LOOPBAANADVIES 7 COACHING 11 TRAININGEN & WORKSHOPS 13 SOLLICITATIETRAINING INDIVIDUEEL 15 SOLLICITATIETRAINING GROEPSVERBAND 17

LOOPBAANADVIES 7 COACHING 11 TRAININGEN & WORKSHOPS 13 SOLLICITATIETRAINING INDIVIDUEEL 15 SOLLICITATIETRAINING GROEPSVERBAND 17 2 Mensen terugbrengen naar de arbeidsmarkt of ze begeleiden naar een ander beroep. Dat is de missie van WerkCompleet. We beschikken over alle competenties en kwaliteiten die voor dit inspirerende werk

Nadere informatie

WERK-NAAR-WERK-GIDS Almere, 2 april 2015

WERK-NAAR-WERK-GIDS Almere, 2 april 2015 WERK-NAAR-WERK-GIDS Almere, 2 april 2015 Inhoud Inleiding 3 Beljon + Westerterp 5 Menea 7 Traject Consult Werkt! 8 WorkForce Holland 10 2 Inleiding Arbeidsmarktsituatie Gezien de arbeidsmarktsituatie bij

Nadere informatie

TRAININGSGIDS CONVERGE

TRAININGSGIDS CONVERGE TRAININGSGIDS CONVERGE 2014 1 Inhoud 1. Inleiding Converge Converge loopbaanadvisering en replacement BV is een van de leidende adviesbureaus op het gebied van loopbaanbegeleiding, (executive) coaching

Nadere informatie

Oplegvel Collegebesluit

Oplegvel Collegebesluit Onderwerp Mobiliteit 2013-2018 Oplegvel Collegebesluit Portefeuille C. Mooij Auteur Dhr J van Duijnhoven/ Mevr. GA Zeilstra Telefoon 0235114488 E-mail: gzeilstra@haarlem.nl MenS/HRM Reg.nr. 2013/8697 Nota

Nadere informatie

EXTERNE HERPLAATSING/OUTPLACEMENTTRAJECT

EXTERNE HERPLAATSING/OUTPLACEMENTTRAJECT EXTERNE HERPLAATSING/OUTPLACEMENTTRAJECT Algemeen De loopbaanadviseurs van Middelhoff Personele Diensten zijn professionele duizendpoten: vakkundig en creatief in de aanpak. Vanuit hun mensenkennis kiezen

Nadere informatie

Employee Support en Menea

Employee Support en Menea Employee Support en Menea Sinds de aankondiging in april heb je de adviseurs van Employee Support bij Philip Morris kunnen zien om jou en je collega's te ondersteunen en bij te staan. Gelukkig hebben veel

Nadere informatie

Informatiebrochure 1

Informatiebrochure 1 Informatiebrochure 1 SAM& Brochure Organisaties 2012, SAM& Uitgegeven in eigen beheer Info@samen.nu Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd

Nadere informatie

Werkwijze en Productbeschrijvingen Maas groep 2012

Werkwijze en Productbeschrijvingen Maas groep 2012 Werkwijze en Productbeschrijvingen Maas groep 2012 Wie alleen maar een hamer heeft ziet elk probleem als een spijker Re-integratie bij Maas groep is altijd maatwerk. Dit wil zeggen dat wij niet werken

Nadere informatie

( m o b i l i t e i t f l e x i b i l i t e i t ) 4 november 2014. Johan Weevers/Karin Boelens

( m o b i l i t e i t f l e x i b i l i t e i t ) 4 november 2014. Johan Weevers/Karin Boelens IK WERK AAN WERK ( m o b i l i t e i t f l e x i b i l i t e i t ) 4 november 2014 Johan Weevers/Karin Boelens Inhoud 1 Woord vooraf... 2 2 De kern van Oosterpoort... 3 2.1 Waarom bestaat Oosterpoort?...

Nadere informatie

September 2014 nr 1. Outplacement. Investeren in nieuw werk loont!

September 2014 nr 1. Outplacement. Investeren in nieuw werk loont! September 2014 nr 1 Outplacement Investeren in nieuw werk loont! Inhoudsopgave Inleiding... 3 Outplacement als oplossing voor boventalligheid... 4 Vormen van outplacement... 6 Beslisboom... 9 Resultaten

Nadere informatie

MONITORING EN EVALUATIE PILOTS EPORTFOLIO

MONITORING EN EVALUATIE PILOTS EPORTFOLIO MONITORING EN EVALUATIE PILOTS EPORTFOLIO Eindrapport Uitgebracht op verzoek van de ministeries van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Amersfoort, 27 februari 2013 VOORWOORD

Nadere informatie

Gids voor: Het Nieuwe Werken

Gids voor: Het Nieuwe Werken Gids voor: Het Nieuwe Werken Gids voor: Het Nieuwe Werken 1 Inhoud Voorwoord... 4 Inleiding 7 Wat is het nieuwe werken?... 7 Argumenten om met het nieuwe werken aan de slag te gaan... 7 Investeren voor

Nadere informatie

Catalogus. Diensten en producten

Catalogus. Diensten en producten Catalogus Diensten en producten 2013 Diensten en producten 2013 Op zoek naar een geschikte training of cursus? Werkgevers vereniging Salus Gelria biedt u deze aan! Wie vooruit wil als organisatie of professional,

Nadere informatie

Overzicht van Interventies VIER L

Overzicht van Interventies VIER L Overzicht van Interventies VIER L Versie januari 2015 Vier L B.V. Postbus 5053 5201 GB s-hertogenbosch Tel. 088-1184400 info@vierl.nl www.vierl.nl Inhoud Inleiding... 3 1 Intake... 4 2 Loopbaanassessment...

Nadere informatie

Livvit Gids 2015. Gezond ondernemen. Doe je samen!

Livvit Gids 2015. Gezond ondernemen. Doe je samen! Livvit Gids 2015 Gezond ondernemen Doe je samen! Wat staat in deze gids? Hoofstuk 1: Algemene informatie 3 Wat u kunt lezen in de Livvit Gids 4 Zilveren Kruis Achmea zorgpartner 5 Eigen zorgverlener 6

Nadere informatie

Toolbox Validering leerresultaten 2013. Kenniscentrum EVC In opdracht van OCW

Toolbox Validering leerresultaten 2013. Kenniscentrum EVC In opdracht van OCW Toolbox Validering leerresultaten 2013 Kenniscentrum EVC In opdracht van OCW Toolbox Validering > Deze toolbox: > Maakt inzichtelijk welke instrumenten voor validering van leerresultaten het beste passen

Nadere informatie

Re-integratie van oudere werkzoekenden. Lessen uit de eerste good practices

Re-integratie van oudere werkzoekenden. Lessen uit de eerste good practices Re-integratie van oudere werkzoekenden Lessen uit de eerste good practices Re-integratie van oudere werkzoekenden Lessen uit de eerste good practices mr. dr. Hans Bosselaar drs. Mario van den Berg drs.

Nadere informatie

Duurzame trainingen in dienstverlening

Duurzame trainingen in dienstverlening Duurzame trainingen in dienstverlening Wat lees je in dit boek? Waarvoor kun je terecht bij PubliContact? 4 Wat gebeurt er allemaal in dienstverlening? 5 Waarom zou je kiezen voor PubliContact? 6 Hoe werkt

Nadere informatie

Informatiebrochure voor bedrijven en organisaties

Informatiebrochure voor bedrijven en organisaties Informatiebrochure voor bedrijven en organisaties SAM& Brochure Organisaties 2012, SAM& Uitgegeven in eigen beheer Info@SAMEN.nu Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd,

Nadere informatie

Aanbod trainingen 2006-2007

Aanbod trainingen 2006-2007 Aanbod trainingen 2006-2007 F-Act Training & Coaching Engelenstraat 19 6532 XL Nijmegen 024-8440900 / 06-25040123 info@f-act.com http://www.f-act.com Inhoudsopgave pagina De kenmerken van elke F-Act training

Nadere informatie

expertisecentrum meubel cover Sectorplan Meubelindustrie- en interieurbouw

expertisecentrum meubel cover Sectorplan Meubelindustrie- en interieurbouw cover Sectorplan Meubelindustrie- en interieurbouw Een overzicht van activiteiten Juni 2015 VOORWOORD: www.ec.nl Sectorplan Meubelindustrie en interieurbouw een positieve impuls voor de branche We moeten

Nadere informatie

Doen wat werkt. Eén jaar UWV WERKbedrijf

Doen wat werkt. Eén jaar UWV WERKbedrijf Doen wat werkt Eén jaar UWV WERKbedrijf Inhoud Resultaat door samenwerking (voorwoord) 3 Vraag en aanbod gekoppeld 5 Zelfredzaamheid en ondersteuning 5 Onze schakelfunctie 5 Ontsluiten arbeidsmarktinformatie

Nadere informatie

De HRM er komt zo bij u. onderzoek naar de mensen achter het mensenwerk

De HRM er komt zo bij u. onderzoek naar de mensen achter het mensenwerk De HRM er komt zo bij u onderzoek naar de mensen achter het mensenwerk De HRM er komt zo bij u onderzoek naar de mensen achter het mensenwerk De HRM er komt zo bij u is een uitgave van Driessen HRM_Payroll.

Nadere informatie

Wat u kunt lezen in de Livvit Gids

Wat u kunt lezen in de Livvit Gids Livvit Gids 2013 2 Wat u kunt lezen in de Livvit Gids De hogescholen hebben voor de ondersteuning van hun gezondheidsmanagement weer voor Livvit gekozen, en zo hun vertrouwen uitgesproken in Zilveren Kruis

Nadere informatie

Ons bureauprofiel. Loopbaanadviseurs. Wie wij zijn: Onze visie. Waar wij voor staan:

Ons bureauprofiel. Loopbaanadviseurs. Wie wij zijn: Onze visie. Waar wij voor staan: Stevensweg 42 3319 AK Dordrecht T 078 6453816 info@stehouwervink.nl www.stehouwervink.nl KvK: 24301459 Ons bureauprofiel Wie wij zijn: Wij zijn een gedreven adviesbureau met zelfstandige professionals

Nadere informatie

INCOMPANY WORKSHOPS NAJAAR 2014 / 2015

INCOMPANY WORKSHOPS NAJAAR 2014 / 2015 INCOMPANY WORKSHOPS NAJAAR 2014 / 2015 INHOUDSOPGAVE WORKSHOPS THINK DIFFERENT? FUTURE PROOF? TOON LEF EN MAAK HET VERSCHIL! FUEL YOUR FUTURE HOE? Gezien de veranderingen in je vak, ben je gespitst op

Nadere informatie

Bewegen naar een mobiliteitscultuur. Regionale en sectorale impulsen voor een flexibele en duurzame arbeidsmarkt

Bewegen naar een mobiliteitscultuur. Regionale en sectorale impulsen voor een flexibele en duurzame arbeidsmarkt Bewegen naar een mobiliteitscultuur Regionale en sectorale impulsen voor een flexibele en duurzame arbeidsmarkt 3 Inhoudsopgave Arbeidsmarkttrends en impulsen 3 Impuls Maaslandmodel 6 Regionale initiatieven

Nadere informatie

Competentiegericht trainen. Molijn Training. Trainingsaanbod

Competentiegericht trainen. Molijn Training. Trainingsaanbod Competentiegericht trainen Molijn Training Trainingsaanbod Het zijn niet de sterksten en ook niet de slimsten die overleven, maar degenen die zich het best aanpassen aan de veranderende omstandigheden

Nadere informatie

Ons programma staat echter ook open voor mensen met een opleiding. Tevens verzorgen we trainingen en opleidingen voor leidinggevenden.

Ons programma staat echter ook open voor mensen met een opleiding. Tevens verzorgen we trainingen en opleidingen voor leidinggevenden. UW gids naar werk trainingen, opleidingen, arbeidsonderzoek en trajecten UW heeft in de loop der jaren een breed aanbod aan trainingen, opleidingen, arbeidsonderzoek en trajecten ontwikkeld. Werk staat

Nadere informatie

Onderneem t zelf in welzijn! Ingrediënten voor een ondernemende organisatie

Onderneem t zelf in welzijn! Ingrediënten voor een ondernemende organisatie Onderneem t zelf in welzijn! Ingrediënten voor een ondernemende organisatie Auteurs: Daan de Bruijn, Els Meijsen en Gery Lammersen Redactie: Tib/teksten Eindredactie: afdeling communicatie, MOVISIE Vormgeving:

Nadere informatie