Loopbaangids. Versie 12.0 Utrecht, woensdag 29 juli Loopbaangids versie 12.0 (29 juli 2015)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Loopbaangids. Versie 12.0 Utrecht, woensdag 29 juli 2015. Loopbaangids versie 12.0 (29 juli 2015)"

Transcriptie

1 Loopbaangids Versie 12.0 Utrecht, woensdag 29 juli 2015

2 Inhoud Inleiding... 4 Aanbieders... 5 De Loopbaanwinkel... 5 ZorgpleinNoord... 6 OSA... 7 Zowelwerk... 8 Limburg Care... 9 Vergelijken van Aanbieders Trajecten Loopbaanwinkel Training Verken je loopbaan (groepstraject) Training Netwerken en solliciteren (groepstraject) Loopbaanoriëntatie Loopbaan- en Arbeidsmarktoriëntatie Van werk naar werk basis (4 maanden, individueel) Van werk naar werk uitgebreid (6 maanden, individueel) Trajecten ZorgpleinNoord Training: Solliciteren anno 2014 (groepstraject) Training: De kracht van LinkedIn (groepstraject) Training: Netwerken (groepstraject) Workshop Senioriteit uw kwaliteit (individuele inschrijving) De loopbaandag (individuele inschrijving) Loopbaan Module (Maatwerk) Loopbaanoriëntatietraject (Maatwerk) Loopbaantraject (Maatwerk) Scan HZO inclusief twee loopbaantesten Loopbaantesten met bespreking Loopbaantesten met bespreking Trajecten OSA Leren Solliciteren (groep) van 60

3 Leren solliciteren & succesvol op weg naar nieuw werk (combinatie groep/individueel) Leren solliciteren & succesvol op weg naar nieuw werk intensief (combinatie groep/individueel) CV Check XL (individueel) Loopbaanonderzoek - Kort en concreet (individueel) Loopbaantraject De diepte in (individueel) Talententontwikkeling en Budde netwerkmethode naar nieuw werk (groep) Trajecten Zowelwerk Training: netwerken en solliciteren (groepstraject) Loopbaanoriëntatie Loopbaan- en Arbeidsmarktoriëntatie Van werk naar werk basis (4 maanden, individueel) Van werk naar werk uitgebreid (6 maanden, individueel) Trajecten Limburg Care Oriëntatie Coaching Matching Totaal Traject Traject Werken in Duitsland Voordragen uitvoerders van Loopbaantrajecten van 60

4 Inleiding Gezien de arbeidsmarktsituatie in Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening, Jeugdzorg en Kinderopvang, heeft het FCB-bestuur in afstemming met sociale partners besloten dat zij meer wil doen om werkgevers en werknemers te ondersteunen op het gebied van duurzame inzetbaarheid en arbeidsmobiliteit. Daarvoor heeft zij een sectorplan voor de drie branches ingediend bij het Ministerie van SZW ter cofinanciering van loopbaantrajecten. De Regeling Loopbaantrajecten Jeugdzorg, de Regeling Loopbaantrajecten Kinderopvang en de Regeling Loopbaantrajecten Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening voorzien in een financiële bijdrage voor individuele of groepsgewijze loopbaantrajecten. Dit geldt voor trajecten die zijn afgerond voor 1 maart In deze Loopbaangids vindt u informatie over de Aanbieders en Loopbaantrajecten die in aanmerking komen voor een financiële bijdrage van FCB volgens de Regelingen Loopbaantrajecten. Hoe u die financiële bijdrage aanvraagt leest u in de Regelingen Loopbaantrajecten die u kunt vinden op de site van FCB ( Als werkgever kunt u ook specifieke regionale aanbieders voordragen om opgenomen te worden in deze loopbaangids. De procedure hiervoor en de voorwaarden van SZW en FCB staan vermeld in het hoofdstuk Voordragen uitvoerders van Loopbaantrajecten 4 van 60

5 Aanbieders De Loopbaanwinkel Beschrijving De Loopbaanwinkel biedt een breed assortiment, variërend van individuele begeleiding op het gebied van Loopbaan- en arbeidsmarktoriëntatie tot Werk naar Werk-trajecten. Tevens worden er groepstrainingen aangeboden. De Loopbaanwinkel en het gratis Loopbaanplein vormen een geïntegreerd geheel. Bij de trajecten uit de Loopbaanwinkel wordt gebruik gemaakt van de testen, het e-portfolio en de toegang tot vacatures in Nederland die op het Loopbaanplein zijn te vinden. De begeleiding wordt in of in de buurt van uw organisatie verzorgd. Uitvoerder De Loopbaanwinkel is een initiatief van Sociale Partners (MOgroep, Brancheorganisatie Kinderopvang, Jeugdzorg Nederland, Abvakabo FNV en CNV Publieke Zaak). De Loopbaanwinkel wordt uitgevoerd door Matchcare. Kwaliteitsaspecten Matchcare is geregistreerd bij het College Bescherming Persoonsgegevens, waardoor de privacy van de deelnemers is gewaarborgd. Matchcare maakt gebruik van gevalideerde testen, die een betrouwbaar beeld van de deelnemer opleveren. Matchcare is aangesloten bij OVAL, de branchevereniging voor adviesbureaus op het gebied van loopbaancoaching, reïntegratiebedrijven en jobcoachorganisaties. Het lidmaatschap van OVAL staat voor een professioneel hoogwaardige manier van werken, goede kwaliteit van dienstverlening, transparante afspraken en resultaat. Matchcare is ISO gecertificeerd en in het bezit van een CEDEO certificering. De CEDEO certificering staat voor een klanttevredenheid waarbij ten minste 80% van de klanten aangeeft tevreden tot zeer tevreden te zijn over de dienstverlening. Contactgegevens: Website: Telefoon: van 60

6 ZorgpleinNoord Beschrijving Met meer dan 170 aangesloten organisaties, samen goed voor ongeveer fte, vertegenwoordigt ZorgpleinNoord ruim 80% van de zorgsector en ongeveer de helft van de welzijnssector in Noord-Nederland. ZorgpleinNoord is het grootste werkgeversverband in zorg en welzijn in Groningen, Drenthe en in toenemende mate Friesland. ZorgpleinNoord heeft samen met 16 andere regionale arbeidsmarktorganisaties verenigd in RegioPlus. Vanuit een landelijk speelveld speelt ZorgpleinNoord in op de regionale ontwikkelingen en behoeften. ZorgpleinNoord werkt voor en met de aangesloten organisaties aan zorg en welzijn in de regio. ZorgpleinNoord ondersteunt en adviseert zorg- en welzijnsorganisaties in Noord-Nederland op het terrein van arbeidsmarktvraagstukken, mobiliteit en imago. Als regionale arbeidsmarktorganisatie volgt en anticipeert ZorgpleinNoord op het sterk lokale karakter van de arbeidsmarktontwikkelingen. ZorgpleinNoord heeft een vacaturesite, en een uitgebreid dienstenpakket met loopbaantrajecten en diverse workshops en trainingen. ZorgpleinNoord is een onafhankelijke stichting. De aangesloten organisaties vormen onze financiële basis. ZorgpleinNoord is de spin in het web van de regionale arbeidsmarkt van zorg en welzijn in Noord-Nederland. De medewerkers van ZorgpleinNoord zijn enthousiast en deskundig, 'denkers' én 'doeners'. We signaleren de behoeften van onze aangesloten organisaties en zetten dat om in een passend en op maat gesneden aanbod. We signaleren nieuwe ontwikkelingen, vertalen deze naar de zorg- en welzijnssector in onze regio, en geven deze kennis door met verschillende communicatiemiddelen. De afdeling Loopbaan en Advies ondersteunt organisaties op het gebied van duurzame inzetbaarheid, uitstroom en verzuim. De afdeling maakt daarbij gebruik van een groot netwerk van meer dan 170 aangesloten organisaties, samen goed voor ongeveer 4300 fte. Contactgegevens Website: Telefoon: van 60

7 OSA Beschrijving Het loopbaancentrum van OSA begeleidt werknemers uit de sociale sector bij vragen rond hun loopbaan. Wij ondersteunen bij ontslag en het vinden van nieuw werk. Ook bij vragen als hoe kan ik mezelf verder ontwikkelen?, hoe pak ik een verandering in mijn werk aan of hoe krijg ik (nog) meer plezier in mijn werk?. OSA staat met twee benen in de sector en we spreken de taal van sociale professionals. Bovendien houden we de ontwikkelingen binnen deze en andere branches goed in de gaten en weten dus waar kansen liggen! Loopbaancentrum OSA werkt met Noloc-erkende loopbaanprofessionals en uiteraard met gevalideerd testmateriaal, waarvoor we gecertificeerd zijn. Onze aanpak laat zich typeren als helder, praktisch en concreet, altijd afgestemd op de persoon en de situatie. OSA traint daarnaast ook organisaties en hun medewerkers rond mobiliteit en duurzame inzetbaarheid met ArbeidsFit: meebewegen in veranderingen, inzetbaar blijven, bewustwording van het belang je te blijven ontwikkelen en leren hoe dat moet. Juridische vorm OSA is een Besloten Vennootschap. De Vereniging SOMOSA is grootaandeelhouder van OSA. In Vereniging SOMOSA (de recente samenvoeging van Vereniging OSA en SOM) zijn werkgevers uit welzijn, maatschappelijke dienstverlening en kinderopvang vertegenwoordigd. Contactgegevens website: telefoon: van 60

8 Zowelwerk Beschrijving Zowelwerk is een samenwerkingsverband van werkgevers in de sector Zorg en Welzijn in de provincie Flevoland. Bij Zowelwerk zijn 19 zorg- en welzijnsorganisaties aangesloten. In totaal werken bij deze organisaties circa mensen. Dit is circa 42% van het totaal aantal medewerkers in Zorg en Welzijn in de provincie Flevoland. Zowelwerk is als onderdeel van het Centrum Maatschappelijke Ontwikkeling (CMO) Flevoland een van de zestien regionale werkgeversorganisaties die actief is in de regio Flevoland. CMO Flevoland houdt zich bezig met de aanpak van maatschappelijke vraagstukken op het gebied van Zorg en Welzijn. Hierdoor bestaan er binnen de organisatie goede kennis van- en contacten met welzijnsorganisaties in Flevoland. Wanneer relevant, worden bij de activiteiten van Zowelwerk dan ook nadrukkelijk welzijnsorganisaties betrokken. Het regionale en brancheoverstijgende arbeidsmarktbeleid voor de sector Zorg en Welzijn in de provincie Flevoland wordt ontwikkeld en uitgevoerd door Zowelwerk. Voor en met de aangesloten organisaties werkt Zowelwerk aan de regionale aanpak van vraagstukken op het gebied van strategisch arbeidsmarktbeleid, HRM-beleid, opleiding en imago. De kracht van Zowelwerk is dat zij aangesloten organisaties concrete en praktische ondersteuning kan bieden bij het oplossen van personele vraagstukken, maar daarnaast ook de sector kan bijstaan in strategische en beleidsmatige vraagstukken. De medewerkers van Zowelwerk zijn expert en deskundig op het gebied van zorg en welzijnsvraagstukken. Signalen van lid organisaties worden opgepakt en omgezet in een passend en op maat gesneden aanbod. De medewerkers van het Transfercentrum zijn goed opgeleid professionals. Ze worden door landelijke loopbaanbureaus ingeschakeld om loopbaantrajecten uit te voeren. Contactgegevens website: telefoon: van 60

9 Limburg Care Beschrijving Limburg Care is een initiatief van het Partnerschap Sociaal Domein. In dit Partnerschap zijn 45 instellingen en organisaties gerelateerd aan zorg en welzijn in Limburg aangesloten. Limburg Care richt zich op de arbeidsproblematiek als gevolg van de transities in de zorg en de daarbij behorende mobiliteit zowel binnen zorg en welzijn als naar andere sectoren (sectoraal en intersectoraal). Limburg Care stelt zich ten doel om zoveel mogelijk medewerkers van zorg- en welzijnsinstellingen te ondersteunen bij het vinden van nieuw werk en realiseert dit door middel van hoogwaardige individuele, groeps- en maatwerktrajecten. Zij werkt nauw samen met organisaties die actief zijn op de arbeidsmarkt met als doel om zo veel mogelijk kennis en kunde te bundelen. Daarnaast ondersteunt en adviseert zij zorg- en welzijnsorganisaties in Limburg op het terrein van arbeidsmarktvraagstukken, mobiliteit en imago. Als regionale arbeidsmarktorganisatie volgt en anticipeert Limburg Care met innovatieve oplossingen op het lokale karakter van de arbeidsmarktontwikkelingen. Alle organisaties in de genoemde branches kunnen gebruik maken van Limburg Care. Uitvoerder De Limburg Care trajecten worden uitgevoerd door Het Programmabureau Limburg, dit wordt vorm gegeven door Stichting Empower Limburg, UWV, Stichting Limburg Competent en Limburg Care B.V. Kwaliteitsaspecten De privacy van de deelnemers is gewaarborgd door registratie van de ingezette partners (hun relevante methodieken en systemen) bij College Bescherming Persoonsgegevens. Er wordt gebruik gemaakt van gevalideerde testen, die een betrouwbaar beeld van de deelnemer en zijn mogelijkheden opleveren. Limburg Care staat voor een professioneel hoogwaardige en gedreven manier van werken, goede kwaliteit van dienstverlening, transparante afspraken en resultaat. Contactgegevens: Website: van 60

10 Vergelijken van Aanbieders Aanbieder Website Uitvoerder Regio Privacy Kwaliteit Testmateriaal Klanttevredenheid Coaches / Loopbaanadviseurs Loopbaanwinkel Matchcare Nederland met coaching in of in de buurt van uw organisatie CPB geregistreerd ISO certificering Gevalideerde testen CEDEO gecertificeerd (80% tevreden klanten) Aangesloten bij OVAL ZorgpleinNoord ZorgpleinNoord Friesland, Groningen en Drenthe OSA OSA Groot Amsterdam Zowelwerk Zowelwerk (onderdeel van CMO Flevoland Limburg Care Programmabureau Limburg Care (bestaande uit Stichting Empower Limburg, UWV, Stichting Limburg Competent) Flevoland Limburg Geen informatie CRKBO registratie Zie CMO website bijlage algemene voorwaarden CPB geregistreerd Geen informatie CRKBO registratie Voorheen Certiked Model. In verband met een reorganisatie heeft de certificering vorig jaar geen doorgang gevonden. Wij streven ernaar om het weer op te pakken. Geen informatie Gevalideerde testen Gevalideerd testmateriaal, Gecertificeerde adviseurs Gevalideerde teksten Gevalideerde testen Geen informatie Gemiddelde waardering in evaluaties: 8 Geen informatie Geen informatie Naleving van gedragscode van OVAL Noloc-erkende loopbaanprofessionals Register BKA (BeroepsKeuzeAdviseurs) Naleving van gedragscode van OVAL Aangesloten bij OVAL

11 Trajecten Loopbaanwinkel Training Verken je loopbaan (groepstraject) Aanbieder: Loopbaanwinkel ( Tijdsduur: 2 dagdelen: 2 dagdelen training, invullen vragenlijst Loopbaanverkenner, en contactmoment met e-coach. Kosten: 350,- per deelnemer, excl. BTW (minimale groepsomvang van 10 deelnemers). 1 december december 2015 Doelstelling: Inzicht krijgen in de talenten en drijfveren van medewerkers en deze vertalen naar de huidige werkzaamheden en nieuwe mogelijkheden. De training 'Verken je loopbaan' geeft medewerkers duidelijker zicht op waar ze in hun loopbaan staan en biedt hen handvatten voor een volgende stap, binnen of buiten hun huidige werkomgeving en/of branche. Doelgroep: Medewerkers die bewust bezig willen zijn met hun loopbaan en zich willen voorbereiden op de ontwikkelingen en veranderingen in hun branche. Werkwijze: Medewerkers vullen de vragenlijst in van de Loopbaanverkenner (digitaal instrument om inzicht te verkrijgen in loopbaan). In het ochtend dagdeel worden de resultaten van deze test groepsgewijs besproken. In het middag dagdeel gaan medewerkers gezamenlijk een arbeidsmarktoriëntatie uitvoeren. De locatie voor deze groepstraining wordt bepaald in overleg met de werkgever.

12 Training Netwerken en solliciteren (groepstraject) Aanbieder: Loopbaanwinkel ( Tijdsduur: 4 weken: 4 dagdelen training en contactmoment met e-coach Kosten: 295,- per deelnemer, excl. BTW (minimale groepsomvang van 10 deelnemers) 1 december december 2015 Doelstelling: De medewerker zelf is de grootste succesfactor bij het vinden van een nieuwe baan. Met de training 'Netwerken en solliciteren' leren medewerkers de basisbeginselen van het netwerken, krijgen ze handvatten om zichzelf te profileren en succesvol te solliciteren. Met als uiteindelijk doel het vinden van een passende, nieuwe baan binnen of buiten de branche. Doelgroep: Medewerkers die binnen de organisatie boventallig zijn of worden. Werkwijze: Medewerkers doorlopen een programma van 4 weken waarin de thema s 'wie ben ik, wat kan ik en wat wil ik' aan bod komen. Daarnaast worden ze wegwijs gemaakt in netwerken, jezelf profileren en solliciteren. Door in groepen te werken leren ze niet alleen van de trainer maar ook van elkaar. De locatie voor deze groepstraining wordt bepaald in overleg met de werkgever. 12 van 60

13 Loopbaanoriëntatie Aanbieder Loopbaanwinkel ( Tijdsduur 2 maanden: Totaal 6 uur begeleiding en 1 maand wekelijks contactmoment met e-coach Kosten 995,- per deelnemer, excl. BTW 1 december december 2015 Doelstelling: Medewerkers krijgen inzicht in hun talenten en drijfveren, kunnen deze vertalen naar hun huidige werk of het gebruiken om op zoek te gaan naar nieuwe mogelijkheden. Loopbaanoriëntatie met een loopbaancoach geeft medewerkers beter zicht op waar ze in hun loopbaan staan en biedt hen handvatten voor een volgende stap. Doelgroep: Medewerkers die zich voorbereiden op een volgende stap in hun loopbaan, binnen of buiten de eigen organisatie. Werkwijze: Medewerkers vullen de vragenlijst in van de Loopbaanverkenner. Met een eigen coach wordt individueel de test besproken, gevolgd door 2 coachingsgesprekken. Tijdens de 2 maanden gaat de medewerker zelf aan de slag met persoonlijke opdrachten en vindt er tussentijds afstemming plaats met de loopbaancoach. 13 van 60

14 Loopbaan- en Arbeidsmarktoriëntatie Aanbieder: Loopbaanwinkel ( Tijdsduur: 4 maanden: 4 uur per week, en 2 maanden wekelijks contactmoment met e-coach of jobhunter. Kosten: 2.250,- per deelnemer, excl. BTW. 15 oktober november 2015 Doelstelling: Medewerkers krijgen inzicht in hun talenten en drijfveren, kunnen deze vertalen naar hun werk en ze gebruiken om op zoek te gaan naar nieuwe kansen op de arbeidsmarkt. Loopbaanoriëntatie met een loopbaancoach geeft medewerkers beter zicht op waar ze in hun loopbaan staan en biedt hen handvatten voor een volgende stap. Gedurende het traject wordt nadrukkelijk ingegaan op de mogelijkheden buiten de eigen organisatie en branche. Doelgroep: Medewerkers die inzicht willen in hun loopbaan, zich willen voorbereiden op de ontwikkelingen en veranderingen in hun branche en het maken van een nieuwe stap in hun loopbaan. Werkwijze: Medewerkers vullen de vragenlijst in van de Loopbaanverkenner. Met een eigen coach wordt individueel de test besproken, gevolgd door meerdere coachingsgesprekken. Tijdens de 4 maanden van het traject, gaat de medewerker zelf aan de slag met persoonlijke opdrachten en vindt er tussentijds afstemming plaats met de loopbaancoach. 14 van 60

15 Van werk naar werk basis (4 maanden, individueel) Aanbieder: Loopbaanwinkel ( Tijdsduur: 4 maanden: wekelijks een individuele sessie of bijeenkomst en 2 maanden wekelijks contactmoment met e-coach Kosten: 2.250,- per deelnemer, excl. BTW 15 oktober november 2015 Doelstelling: Medewerkers worden 4 maanden lang gecoacht bij het vinden van ander werk. Aan bod komen de talenten en drijfveren van de medewerker, mogelijkheden op de arbeidsmarkt, jezelf presenteren, e-portfolio, netwerken en solliciteren. Met als doel de medewerker op weg te helpen bij het vinden van een nieuwe baan. Doelgroep: Medewerkers die op zoek zijn naar een nieuwe baan. Werkwijze: Het 'Van Werk naar Werk-traject' is over een periode van 4 maanden onderverdeeld in drie fases; bewustwording-, oriëntatie- en realisatiefase. Dit wordt voorafgegaan door een intake tussen de medewerker en een loopbaancoach. Intake: Tijdens de intake worden de verwachtingen die de medewerker heeft ten aanzien van het traject afgestemd en een individueel plan van aanpak gemaakt. Bewustwordingsfase: In de bewustwordingsfase worden de talenten en kwaliteiten van de medewerker in relatie tot de arbeidsmarkt in beeld gebracht. Ook is er aandacht voor het omgaan met baanverlies en de daarbij behorende (persoonlijke) veranderingen. Kernwoorden: Portfolio en cv, Presenteren, Motivatie, Beperkende overtuigingen, Uitstellen van actie, Jouw langetermijnplanning. Oriëntatiefase: De oriëntatiefase wordt gebruikt om nieuwe mogelijkheden te ontdekken en passende vacatures te vinden op de arbeidsmarkt. In deze fase wordt er ook gewerkt aan profilering door de medewerker, door middel van het beantwoorden van vragen als: Wie ben ik? Wat wil ik? Wat kan ik? En hoe zorg ik ervoor dat mijn talenten en professionaliteit aansluiten bij de vraag van de werkgever?' Kernwoorden: Vacature en brief, De sollicitatiebrief, Vacatureteksten, Inzetten van jouw USP's, Jij en je directe netwerk, Presentatie elevator pitch XXL. Realisatiefase: 15 van 60

16 In de realisatiefase ligt de nadruk op netwerken, solliciteren en het vinden van een nieuwe baan. Kernwoorden: Netwerken en LinkedIn, LinkedIn, cv en brief in balans, De kracht van de BV IK, De perfecte sollicitatieprocedure, Open sollicitaties, Sollicitatiegesprek, Telefonische informatie, Behalen van doelen, Non-verbale communicatie, Burenhulp, Arbeidsvoorwaarden. 16 van 60

17 Van werk naar werk uitgebreid (6 maanden, individueel) Aanbieder: Loopbaanwinkel ( Tijdsduur: 6 maanden: wekelijks een individuele sessie of bijeenkomst en 3 maanden wekelijks contactmoment met e-coach of jobhunter Kosten: 2.950,- per deelnemer, excl. BTW 15 augustus september 2015 Doelstelling: Medewerkers worden 6 maanden lang gecoacht bij het vinden van ander werk. Aan bod komen de talenten en drijfveren van de medewerker, mogelijkheden op de arbeidsmarkt, jezelf presenteren, e-portfolio, netwerken en solliciteren. Met als doel de medewerker op weg te helpen bij het vinden van een nieuwe baan, binnen of buiten de branche. Doelgroep: Medewerkers die op zoek zijn naar een nieuwe baan. Werkwijze: Het 'Van Werk naar Werk-traject' is over een periode van 6 maanden onderverdeeld in drie fases; bewustwording-, oriëntatie- en realisatiefase. Dit wordt voorafgegaan door een intake tussen de medewerker en een loopbaancoach. Intake Tijdens de intake worden de verwachtingen die de medewerker heeft ten aanzien van het traject afgestemd en een individueel plan van aanpak gemaakt. Bewustwordingsfase In de bewustwordingsfase worden de talenten en kwaliteiten van de medewerker in relatie tot de arbeidsmarkt in beeld gebracht. Ook is er aandacht voor het omgaan met baanverlies en de daarbij behorende (persoonlijke) veranderingen. Kernwoorden: Portfolio en cv, Presenteren, Motivatie, Beperkende overtuigingen, Uitstellen van actie, Jouw langetermijnplanning. Oriëntatiefase De oriëntatiefase wordt gebruikt om nieuwe mogelijkheden te ontdekken en passende vacatures te vinden op de arbeidsmarkt. In deze fase wordt er ook gewerkt aan profilering door de medewerker, door middel van het beantwoorden van vragen als: Wie ben ik? Wat wil ik? Wat kan ik? En hoe zorg ik ervoor dat mijn talenten en professionaliteit aansluiten bij de vraag van de werkgever?' Kernwoorden: Vacature en brief, De sollicitatiebrief, Vacatureteksten, Inzetten van jouw USP's, Jij en je directe netwerk, Presentatie elevator pitch XXL. Realisatiefase 17 van 60

18 In de realisatiefase ligt de nadruk op netwerken, solliciteren en het vinden van een nieuwe baan. Kernwoorden: Netwerken en LinkedIn, LinkedIn, cv en brief in balans, De kracht van de BV IK, De perfecte sollicitatieprocedure, Open sollicitaties, Sollicitatiegesprek, Telefonische informatie, Behalen van doelen, Non-verbale communicatie, Burenhulp, Arbeidsvoorwaarden. Trajecten ZorgpleinNoord Training: Solliciteren anno 2014 (groepstraject) Aanbieder: ZorgpleinNoord ( Tijdsduur: 2 (aaneengesloten) dagdelen training Kosten: 106, - per deelnemer excl. BTW (minimale groepsomvang van 10 deelnemers) 1 december december 2015 Doelstelling: Hoe zet u uzelf neer in de arbeidsmarkt; hoe valt uw brief en CV op tussen andere werkzoekenden. In deze praktische workshop laten we u kennismaken met de verschillende aspecten van het solliciteren anno Tijdens de workshop krijgt u praktische tips en informatie over: Hoe kan ik er met behulp van zelfanalyse achter komen wat ik kan? Hoe analyseer ik of een vacature interessant voor mij is? Hoe stel ik een onderscheidend CV op? Wat staat er in een goede brief? U kunt met de praktische tips direct aan de slag. Na afloop kan de kandidaat een brief en CV sturen naar ZorgpleinNoord. De kandidaat krijgt feedback van een adviseur mobiliteit. Doelgroep: Medewerkers die binnen de organisatie boventallig zijn of worden. Werkwijze: Medewerkers krijgen 2 (aaneengesloten) dagdelen training waarin vacature analyse, CV, brief, gesprek en presenteren aan bod komen. Zijdelings komt netwerken en jezelf profileren aan bod. Door in groepen te werken leren ze niet alleen van de trainer maar ook van elkaar. Na afloop van de training kunnen deelnemers een brief en CV sturen aan een loopbaanadviseur ter beoordeling. 18 van 60

19 De training wordt georganiseerd op locatie bij ZorgpleinNoord, inclusief koffie/thee, lunch en materialen. Een incompany variant is ook mogelijk. De locatie voor deze groepstrainingen wordt in dat geval bepaald in overleg met de werkgever. 19 van 60

20 Training: De kracht van LinkedIn (groepstraject) Aanbieder: ZorgpleinNoord ( Tijdsduur: 1 dagdeel Kosten: 53, -per deelnemer excl. BTW (minimale groepsomvang van 10 deelnemers) 1 december december 2015 Doelstelling: Netwerken is essentieel voor het vinden van een nieuwe baan. LinkedIn is een krachtig middel om te netwerken en jezelf en je professionele kwaliteiten neer te zetten. Tijdens deze workshop laten we u de mogelijkheden van LinkedIn zien voor het bouwen en onderhouden van een netwerk en geven we u praktische tips voor een sterk profiel. Tijdens de workshop krijgt u informatie over: Wat zijn sociale media? Wat is het effect van sociale media? Hoe vindbaar bent u op internet? Waarom LinkedIn? Hoe bouw ik een sterk profiel op? Hoe maak ik optimaal gebruik van de mogelijkheden van LinkedIn? Doelgroep: Medewerkers die binnen de organisatie boventallig zijn of worden. Werkwijze: Medewerkers krijgen 1 dagdeel training. Aan bod komt nut en noodzaak van Linked- in, hoe begin je met het maken van een profiel en hoe zet je Linkedin in om te netwerken. Door in groepen te werken leren ze niet alleen van de trainer maar ook van elkaar. Er wordt tijdens de training gewekt met laptops zodat mensen direct aan de slag kunnen. Deelnemers met een bestaand profiel krijgen verbetertips. De training wordt georganiseerd op locatie bij ZorgpleinNoord, inclusief koffie/thee, lunch en materialen. Een incompany variant is ook mogelijk. De locatie voor deze groepstrainingen wordt in dat geval bepaald in overleg met de werkgever. 20 van 60

21 Training: Netwerken (groepstraject) Aanbieder: ZorgpleinNoord ( Tijdsduur: 1 dagdeel Kosten: 53, - per deelnemer excl. BTW (minimale groepsomvang van 10 deelnemers) 1 december december 2015 Doelstelling: Iedereen heeft het wel eens meegemaakt, de situatie waarbij je nietsvermoedend met iemand in gesprek bent en iemand zegt: maar dan zou je eens met die en die moeten gaan praten: Er is zo maar iemand die met je mee gaat denken en je tips geeft. Zo werkt netwerken op de arbeidsmarkt ook. Netwerken is het zoeken naar informatie die bij anderen beschikbaar is. Maar netwerken is ook het bouwen van een web van relaties dat zich steeds verder uitbreidt. Dit is een manier om in beeld te komen bij bijvoorbeeld nieuwe werkgevers. Beide manieren van netwerken kunnen van belang zijn wanneer je wilt veranderen van functie. De belangrijkste doelen bij het netwerken zijn: 1. informatie krijgen 2. advies krijgen 3. onthouden worden 4. verwijzingen krijgen Wanneer je een goed netwerk wilt opbouwen, zal dat tijd vragen. Het is echter wel een zinvolle investering in tijd om sneller aan een passende baan te komen. De medewerker leert de eerste stappen zetten in het opbouwen en het uitbreiden van een netwerk. Doelgroep: Medewerkers die binnen de organisatie boventallig zijn of worden. Werkwijze: Medewerkers krijgen 1 dagdeel training. Deelnemers worden wegwijs gemaakt in netwerken en jezelf profileren. Hoe maak je het eerste contact en wat neem je mee uit een netwerkgesprek. Door in groepen te werken leren ze niet alleen van de trainer maar ook van elkaar. De training wordt georganiseerd op locatie bij ZorgpleinNoord, inclusief koffie/thee en materialen. Een incompany variant is ook mogelijk. De locatie voor deze groepstrainingen wordt in dat geval bepaald in overleg met de werkgever. 21 van 60

22 Workshop Senioriteit uw kwaliteit (individuele inschrijving) Aanbieder: ZorgpleinNoord ( Tijdsduur: 1 dag van uur Kosten: 106, - per deelnemer excl. BTW (minimale groepsomvang van 10 deelnemers) 1 december december 2015 Doelstelling: Ben je als ervaren werknemer op zoek naar een andere baan binnen of buiten de organisatie? Of werk je op dit moment niet en is je streven een baan te vinden waarin jouw seniorkwaliteiten waarde hebben? (Her)ken je kwaliteiten en je rol als senior medewerker! Geef je op voor de workshop 'Senioriteit, jouw kwaliteit. Een goede basis voor een helder carrièreperspectief. ZorgpleinNoord organiseert deze workshop onder leiding van één van de loopbaanadviseurs. Werknemers gaan op zoek naar specifieke seniorkwaliteiten en de wijze waarop deze ingezet kunnen worden in hun carrière. Kwaliteiten die voor werkgevers van onschatbare waarde kunnen zijn en die voor perspectief bieden. Onderwerpen die aan bod komen, zijn bijvoorbeeld: werk uitdagend houden, proactiviteit, de bescheidenheid voorbij, laat 'zekerheden' los en omarm mogelijkheden, solliciteren anno 2014, vitaliteit. Wat levert het op? Na de workshop heeft de werknemer meer kennis over de bewezen waarde van een senior werknemer en kent haar/zijn seniorkwaliteiten. De deelnemer weet het negatieve imago van de oudere medewerker of werkzoekende te ontkrachten en juist de kwaliteiten en waarde te benoemen. Zij/hij staat hierdoor sterker in sollicitatie-, loopbaan- en netwerkgesprekken. Doelgroep: Werknemers Werkwijze: Deze workshop wordt 1 tot 2 maal per jaar aangeboden voor individuele inschrijving. Deelnemers krijgen 1 dag training. Door in groepen te werken leren ze niet alleen van de trainer maar ook van elkaar. De training is inclusief koffie, thee en lunch. Datum en wijze van inschrijving wordt bekend gemaakt via www. ZorgpleinNoord.nl of via het activiteitenoverzicht. Na opgave ontvangt de deelnemer een bevestiging. Een op maat versie voor groepen is ook mogelijk. De locatie voor deze groepstrainingen wordt in dat geval bepaald in overleg met de werkgever. 22 van 60

Loopbaangids. Versie 2.0 Utrecht, dinsdag 22 juli 2014. Loopbaangids versie 2.0 (22 juli 2014)

Loopbaangids. Versie 2.0 Utrecht, dinsdag 22 juli 2014. Loopbaangids versie 2.0 (22 juli 2014) Loopbaangids Versie 2.0 Utrecht, dinsdag 22 juli 2014 Loopbaangids versie 2.0 (22 juli 2014) Inhoud Inleiding... 3 Aanbieders... 4 De Loopbaanwinkel... 4 ZorgpleinNoord... 5 Vergelijken van Aanbieders...

Nadere informatie

Aanbod OSA t.b.v. Sectorplan FCB 2014-2015

Aanbod OSA t.b.v. Sectorplan FCB 2014-2015 Aanbod t.b.v. Sectorplan FCB 2014-2015 I www.osa-amsterdam.nl 1 Inhoudsopgave Leren Solliciteren (groep)... 3 Leren solliciteren & succesvol op weg naar nieuw werk... 4 (combinatie groep/individueel)...

Nadere informatie

Zorg voor je carrière. Neem gerust contact op of maak een afspraak. Telefoon: (030) 602 94 25 of e-mail: zorg@matchcare.nl

Zorg voor je carrière. Neem gerust contact op of maak een afspraak. Telefoon: (030) 602 94 25 of e-mail: zorg@matchcare.nl Neem gerust contact op of maak een afspraak. Telefoon: (030) 602 94 25 of e-mail: zorg@matchcare.nl Hoe presenteer ik mijzelf? Wat wil ik? Zorg voor je carrière Door het dagelijkse contact met mijn coach

Nadere informatie

Employee Support en Menea

Employee Support en Menea Employee Support en Menea Sinds de aankondiging in april heb je de adviseurs van Employee Support bij Philip Morris kunnen zien om jou en je collega's te ondersteunen en bij te staan. Gelukkig hebben veel

Nadere informatie

(als reorganisatie de aanleiding is) 15 november 2014. Karin Boelens

(als reorganisatie de aanleiding is) 15 november 2014. Karin Boelens Werk naar werk (als reorganisatie de aanleiding is) 15 november 2014 Karin Boelens Inhoud 1 Inleiding... 2 2 Mobiliteit: Werk naar werk... 3 2.1 Voorlichting... 3 2.2 Intakegesprek... 4 2.2.1 Portal Werkinzicht...

Nadere informatie

Van mobiliteit naar duurzame aantrekkelijkheid met loopbaanbureau Matchcare

Van mobiliteit naar duurzame aantrekkelijkheid met loopbaanbureau Matchcare Van mobiliteit naar duurzame aantrekkelijkheid met loopbaanbureau Matchcare Mobiliteitstrajecten Bezoekadres: Matchcare HRS Edisonbaan 14E 3439 MN Nieuwegein Postadres: Postbus 732 3430 AS Nieuwegein Telefoon:

Nadere informatie

Compagnon helpt u met een maatwerkprogramma op weg naar een nieuwe uitdaging

Compagnon helpt u met een maatwerkprogramma op weg naar een nieuwe uitdaging Compagnon helpt u met een maatwerkprogramma op weg naar een nieuwe uitdaging De kortste weg naar een passende baan Uw functie bij Van Oord komt te vervallen en u moet op zoek naar een nieuwe baan. Deze

Nadere informatie

Beste HRM Dienstverlener voor de Overheid

Beste HRM Dienstverlener voor de Overheid Outplacement Outplacement Sta je aan het begin van een nieuwe stap in je loopbaan? Wij ondersteunen je bij het vinden van een nieuwe baan. Nieuwe keuzes maken is wat onwennig en het maakt je soms onzeker.

Nadere informatie

VOOR WIE IS DIT GESCHIKT?

VOOR WIE IS DIT GESCHIKT? BROCHURE OUTP LACEMENT Loopbaan Als je te maken krijgt met outplacement dan wil je op een goede en professionele manier begeleid worden. Bij IK overtref me kies je voor een individuele en persoonlijke

Nadere informatie

Expertisecentrum Plato. van werk-naar-werk en loopbaancoaching. Voor medewerkers

Expertisecentrum Plato. van werk-naar-werk en loopbaancoaching. Voor medewerkers Expertisecentrum Plato van werk-naar-werk en loopbaancoaching Voor medewerkers inhoud wij maken er werk van! 04 Onze dienstverlening voor jou 09 Loopbaanoriëntatie en Loopbaancoaching 05 over expertisecentrum

Nadere informatie

FCB Loopbaanplein in vogelvlucht

FCB Loopbaanplein in vogelvlucht FCB Loopbaanplein in vogelvlucht Oriënteren en Profileren Het Loopbaanplein van FCB helpt werknemers verder in hun loopbaan. Of dat nu bij de huidige werkgever is, in de huidige branche of juist daarbuiten.

Nadere informatie

ZW ARBO dienstverlening voor het UWV

ZW ARBO dienstverlening voor het UWV ZW ARBO dienstverlening voor het UWV Even voorstellen DHC Wij zijn een expertise bedrijf gericht op het thema duurzame inzetbaarheid en vitaliteit. Goed en gemotiveerd je werk kunnen doen, nu en in de

Nadere informatie

CarrièreBoost. Praktische begeleiding voor werknemers die zich succesvol willen presenteren op de arbeidsmarkt anno nu

CarrièreBoost. Praktische begeleiding voor werknemers die zich succesvol willen presenteren op de arbeidsmarkt anno nu CarrièreBoost Praktische begeleiding voor werknemers die zich succesvol willen presenteren op de arbeidsmarkt anno nu Op zoek naar een nieuwe baan waar begin ik?! Reorganisatie, inkrimping, u bent ontslagen!

Nadere informatie

Expertisecentrum Plato VAN WERK-NAAR-WERK EN LOOPBAANCOACHING

Expertisecentrum Plato VAN WERK-NAAR-WERK EN LOOPBAANCOACHING Expertisecentrum Plato VAN WERK-NAAR-WERK EN LOOPBAANCOACHING INHOUD WIJ MAKEN ER WERK VAN! 04 PROCEDURE VAN EEN VAN WERK- NAAR-WERKTRAJECT 09 LOOPBAANORIËNTATIE EN LOOPBAANCOACHING 05 OVER EXPERTISECENTRUM

Nadere informatie

Welkom. Neem contact op zodat wij aan de hand van uw situatie specifieker kunnen aangeven wat wij kunnen betekenen. Werkgever. Werknemer.

Welkom. Neem contact op zodat wij aan de hand van uw situatie specifieker kunnen aangeven wat wij kunnen betekenen. Werkgever. Werknemer. http://www. Welkom Organisaties die afscheid gaan nemen van medewerkers helpen wij door deze medewerkers te begeleiden op weg naar nieuw werk: tijdig, passend en in een goede sfeer. Dat scheelt organisaties

Nadere informatie

Expertisecentrum Plato. van werk-naar-werk en loopbaancoaching. Voor medewerkers

Expertisecentrum Plato. van werk-naar-werk en loopbaancoaching. Voor medewerkers Expertisecentrum Plato van werk-naar-werk en loopbaancoaching Voor medewerkers inhoud wij maken er werk van! 04 Onze dienstverlening voor jou 09 Loopbaanoriëntatie en Loopbaancoaching 05 over expertisecentrum

Nadere informatie

wij begeleiden van werk naar werk

wij begeleiden van werk naar werk wij begeleiden van werk naar werk Koraal Groep Wij begeleiden van Werk naar Werk Als je hoort dat je boventallig bent of niet meer kunt werken in je huidige baan, wil je in actie komen. Maar wat kun je

Nadere informatie

een nieuwe baan via Randstad HR Solutions aanvullende informatie

een nieuwe baan via Randstad HR Solutions aanvullende informatie een nieuwe baan via Randstad HR Solutions aanvullende informatie In aanvulling op het basistraject bestaat de mogelijkheid om je van werk naar werk traject samen met je adviseur op je specifieke behoefte

Nadere informatie

mobiliteitstrajecten Randstad HR Solutions voor de zorginstellingen in de VVT, GHZ en GGZ

mobiliteitstrajecten Randstad HR Solutions voor de zorginstellingen in de VVT, GHZ en GGZ mobiliteitstrajecten Randstad HR Solutions voor de zorginstellingen in de VVT, GHZ en GGZ klanttevredenheid Uit onafhankelijk onderzoek (Cedeo, branchekeurmerk) blijkt dat maar liefst 96% van de medewerkers

Nadere informatie

CarrièreBoost. Jezelf succesvol presenteren op de arbeidsmarkt anno nu

CarrièreBoost. Jezelf succesvol presenteren op de arbeidsmarkt anno nu CarrièreBoost Jezelf succesvol presenteren op de arbeidsmarkt anno nu Op zoek naar een nieuwe baan waar begin ik?! Reorganisatie, inkrimping, u bent ontslagen! Veranderingen, verschuivingen u wordt herplaatst!

Nadere informatie

Stap in je loopbaan met de ontwikkelcarrousel! Utrecht.nl

Stap in je loopbaan met de ontwikkelcarrousel! Utrecht.nl Stap in je loopbaan met de ontwikkelcarrousel! Stap in je loopbaan met de ontwikkelcarrousel! Voor je ligt informatie over de ontwikkelcarrousel met workshops die het Expertisecentrum (voorheen Loopbaancentrum)

Nadere informatie

AVANTIRO W E R K IN Z I C H T EEN NIEUWE TOEKOMST, DIE VOND IK! OUTPLACEMENT ASSESSMENTS - LOOPBAANONDERZOEK - OUTPLACEMENT - COACHING - TRAINING

AVANTIRO W E R K IN Z I C H T EEN NIEUWE TOEKOMST, DIE VOND IK! OUTPLACEMENT ASSESSMENTS - LOOPBAANONDERZOEK - OUTPLACEMENT - COACHING - TRAINING AVANTIRO W E R K IN Z I C H T EEN NIEUWE TOEKOMST, DIE VOND IK! OUTPLACEMENT pagina 1 Avantiro beweegt mensen DOE DE DINGEN ZONDER TE FORCEREN, AAN EEN APPELBOOM GROEIEN NIMMER PEREN. Dit ogenschijnlijk

Nadere informatie

Personal branding op de arbeidsmarkt: vermarkt je carrière

Personal branding op de arbeidsmarkt: vermarkt je carrière Personal branding op de arbeidsmarkt: vermarkt je carrière TRAININGSPROGRAMMA VIER WORKSHOPS De wereld verandert snel en dat is van invloed op ieders plaats en functioneren op de arbeidsmarkt. We maken

Nadere informatie

Onze producten. Naar een toekomst met een leuke baan. Heb je nog vragen of wil je meer weten? Ga dan naar

Onze producten. Naar een toekomst met een leuke baan. Heb je nog vragen of wil je meer weten? Ga dan naar Naar een toekomst met een leuke baan Heb je nog vragen of wil je meer weten? Ga dan naar www.toekomstwinkel.nl of via: Onze producten Designed by: Solute Design Inspiratiedag Ons basisproduct. Door middel

Nadere informatie

C3 werkt! biedt perspectief

C3 werkt! biedt perspectief C3 werkt! biedt perspectief Beeld: Afra Klinkenberg Sta je aan het begin van je carrière, ben je een ervaren professional, of sta je je op het het punt een een nieuwe uitdaging aan aan te te gaan? gaan?

Nadere informatie

FCB Loopbaanplein in vogelvlucht

FCB Loopbaanplein in vogelvlucht FCB Loopbaanplein in vogelvlucht Het FCB Loopbaanplein helpt werknemers verder in hun loopbaan. Of dat nu bij de huidige werkgever is, in de huidige branche of juist daarbuiten. De gratis zelftesten van

Nadere informatie

EXTERNE HERPLAATSING/OUTPLACEMENTTRAJECT

EXTERNE HERPLAATSING/OUTPLACEMENTTRAJECT EXTERNE HERPLAATSING/OUTPLACEMENTTRAJECT Algemeen De loopbaanadviseurs van Middelhoff Personele Diensten zijn professionele duizendpoten: vakkundig en creatief in de aanpak. Vanuit hun mensenkennis kiezen

Nadere informatie

Randstad HR Solutions in het kort:

Randstad HR Solutions in het kort: Wat kunnen wij voor u en uw medewerkers betekenen? Uw sector staat voor veranderingen, welke direct ingrijpen in de werkgelegenheid. Hoe groot de uiteindelijke aantallen ook zullen zijn, het treft telkens

Nadere informatie

Menukaart Loopbaanevents. Investeer in jouw talent

Menukaart Loopbaanevents. Investeer in jouw talent Menukaart Loopbaanevents Investeer in jouw talent Inhoud 1. LOOPBAANEVENTS OP LOCATIE... 3 Inleiding... 3 Praktisch... 3 2. TALENT ONTWIKKELEN ( TALENTMANAGEMENT)... 4 (her)ken je Talent/ Kernkwaliteiten...

Nadere informatie

Lef in je loopbaan. Wil je werk waar je (weer) energie van krijgt?

Lef in je loopbaan. Wil je werk waar je (weer) energie van krijgt? Lef in je loopbaan Wil je werk waar je (weer) energie van krijgt? Lef in je loopbaan (5 dagen) Wil je een volgende loopbaanstap zetten die bij je past en waar je energie van krijgt? In de dagelijkse drukte

Nadere informatie

Advanced Jobmarketing Training. voor Loopbaanprofessionals. 4-daags - voorjaar 2015

Advanced Jobmarketing Training. voor Loopbaanprofessionals. 4-daags - voorjaar 2015 Wegens succes herhaald! Leergangen 2009 2014 evaluatie: 9! Advanced Jobmarketing Training voor Loopbaanprofessionals 4-daags - voorjaar 2015 Advanced Jobmarketing training vanuit drie dimensies: 1. Kennis

Nadere informatie

Sectorplan zorg en welzijn

Sectorplan zorg en welzijn Sectorplan 2014 2016 zorg en welzijn Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening Jeugdzorg en Kinderopvang en Landelijke plan zorg en Regionale plannen zorg Woensdag 25 februari 2015 Programma 2 sectorplannen:

Nadere informatie

Agenda van vanavond!

Agenda van vanavond! 1 Agenda van vanavond! Welkom + Statusoverzicht! Communicatie: RTL Nieuws Weekblad van Dongen Persoonlijke ervaringen: John de Jager Uitkomsten enquête + uitwerken thema s (werkgroepen) Dialoog + terugkoppeling

Nadere informatie

WERKEN AAN WERK BEN JE ONTSLAGEN OF DREIGT DAT TE GEBEUREN?

WERKEN AAN WERK BEN JE ONTSLAGEN OF DREIGT DAT TE GEBEUREN? WERKEN AAN WERK BEN JE ONTSLAGEN OF DREIGT DAT TE GEBEUREN? BEN JE ONTSLAGEN OF DREIGT DAT TE GEBEUREN? Dat is een akelige situatie. WERKEN AAN WERK helpt je graag om zo snel mogelijk weer aan de slag

Nadere informatie

De Loopbaanversneller

De Loopbaanversneller hr De Loopbaanversneller Duurzame inzetbaarheid is een thema in veel organisaties. Waarschijnlijk ook bij jou staat het op de agenda, of zal het binnenkort op de agenda gezet worden door medewerkers, ondernemingsraad,

Nadere informatie

FNV WERKEN AAN WERK BEN JE ONTSLAGEN OF DREIGT DAT TE GEBEUREN?

FNV WERKEN AAN WERK BEN JE ONTSLAGEN OF DREIGT DAT TE GEBEUREN? FNV WERKEN AAN WERK BEN JE ONTSLAGEN OF DREIGT DAT TE GEBEUREN? BEN JE ONTSLAGEN OF DREIGT DAT TE GEBEUREN? Dat is een akelige situatie. FNV WERKEN AAN WERK ondersteunt je in je zoektocht naar een baan.

Nadere informatie

Inge Test 07.05.2014

Inge Test 07.05.2014 Inge Test 07.05.2014 Inge Test / 07.05.2014 / Bemiddelbaarheid 2 Bemiddelbaarheidsscan Je hebt een scan gemaakt die in kaart brengt wat je kans op werk vergroot of verkleint. Verbeter je startpositie bij

Nadere informatie

WERKEN AAN WERK Persoonlijke begeleiding en training bij (dreigend) ontslag

WERKEN AAN WERK Persoonlijke begeleiding en training bij (dreigend) ontslag WERKEN AAN WERK Persoonlijke begeleiding en training bij (dreigend) ontslag Werken aan werk Persoonlijke begeleiding en training bij (dreigend) ontslag Om werknemers die ontslagen dreigen te worden of

Nadere informatie

Stap in je loopbaan met de ontwikkelcarrousel! Utrecht.nl

Stap in je loopbaan met de ontwikkelcarrousel! Utrecht.nl Stap in je loopbaan met de ontwikkelcarrousel! Stap in je loopbaan met de ontwikkelcarrousel! Voor je ligt informatie over de ontwikkelcarrousel met workshops die het Expertisecentrum (voorheen Loopbaancentrum)

Nadere informatie

een nieuwe baan via Randstad HR Solutions

een nieuwe baan via Randstad HR Solutions een nieuwe baan via Randstad HR Solutions Je hebt als medewerker van Philip Morris onlangs te horen gekregen dat de locatie waar je werkt sluit. Dat heeft ingrijpende gevolgen voor jou en je collega s.

Nadere informatie

Mobiliteitstrajecten. Matchcare: het loopbaanbureau. Matchcare HRS Edisonbaan 14E 3439 MN Nieuwegein. 3430 AS Nieuwegein. www.matchcare.nl.

Mobiliteitstrajecten. Matchcare: het loopbaanbureau. Matchcare HRS Edisonbaan 14E 3439 MN Nieuwegein. 3430 AS Nieuwegein. www.matchcare.nl. Mobiliteitstrajecten Matchcare: het loopbaanbureau Bezoekadres: Matchcare HRS Edisonbaan 14E 3439 MN Nieuwegein Postadres: Postbus 732 3430 AS Nieuwegein Telefoon: 030 602 94 00 Internet: www.matchcare.nl

Nadere informatie

De Amersfoortse Loopbaan Academie

De Amersfoortse Loopbaan Academie De Amersfoortse Loopbaan Academie Amersfoort verdient talent Daarom investeren we de komende jaren nog meer in de loopbaan- en talentontwikkeling van onze medewerkers. We willen talent ontdekken, benutten

Nadere informatie

Effectief solliciteren de beste start voor je Carrière. 14 mei 2013 Laura van der Knaap Nutri-akt bv

Effectief solliciteren de beste start voor je Carrière. 14 mei 2013 Laura van der Knaap Nutri-akt bv Effectief solliciteren de beste start voor je Carrière 14 mei 2013 Laura van der Knaap Nutri-akt bv Programma Korte toelichting Nutri-akt Arbeidsmarkt Sollicitatieproces Zelfreflectie Sollicitatiebrief

Nadere informatie

Nog voor de zomer van baan veranderen?

Nog voor de zomer van baan veranderen? Nog voor de zomer van baan veranderen? Op naar een baan met meer blije hoogtepunten. Een verslaggever van Radio 1 noemde mij een soort psycholoog nadat ik hem afgelopen maandag had uitgelegd hoe ik twijfelaars

Nadere informatie

randstad.nl/wordenwiejebent succesvol op zoek naar werk

randstad.nl/wordenwiejebent succesvol op zoek naar werk randstad.nl/wordenwiejebent succesvol op zoek naar werk er is maar één werkgever nodig voor een goede start Hoe gaat het met jouw zoektocht naar werk? Weet jij al wat je te bieden hebt, welk werk goed

Nadere informatie

hr Duurzaam succesvol

hr Duurzaam succesvol hr Duurzaam succesvol Duurzaamheid is een thema binnen veel organisaties. Logisch, iedere organisatie wil graag goed gekwalificeerde, gemotiveerde en gezonde medewerkers. In steeds meer Cao s worden dan

Nadere informatie

Menea Outplacement Menu kaart

Menea Outplacement Menu kaart Menea Outplacement Menu kaart Als boventallige medewerker van Philip Morris heb je op basis van de voorlichtingssessies en het voorlichtingsmateriaal een keuze voor Menea gemaakt. Daarna maak je een principe-keuze

Nadere informatie

FNV WERKEN AAN WERK BEN JE ONTSLAGEN OF DREIGT DAT TE GEBEUREN?

FNV WERKEN AAN WERK BEN JE ONTSLAGEN OF DREIGT DAT TE GEBEUREN? FNV WERKEN AAN WERK BEN JE ONTSLAGEN OF DREIGT DAT TE GEBEUREN? BEN JE ONTSLAGEN OF DREIGT DAT TE GEBEUREN? Dat is een akelige situatie. FNV WERKEN AAN WERK helpt je graag om zo snel mogelijk weer aan

Nadere informatie

JobBootcamp staat voor duurzame oplossingen die de zelfredzaamheid van uw medewerker vergroot. Van teambuilding tot mobiliteitsvraagstukken.

JobBootcamp staat voor duurzame oplossingen die de zelfredzaamheid van uw medewerker vergroot. Van teambuilding tot mobiliteitsvraagstukken. JobBootcamp staat voor duurzame oplossingen die de zelfredzaamheid van uw medewerker vergroot. Van teambuilding tot mobiliteitsvraagstukken. Inhoudsopgave Daarom JobBootcamp 5 De fases van mobiliteit

Nadere informatie

FNV WERKEN AAN WERK BEN JE ONTSLAGEN OF DREIGT DAT TE GEBEUREN?

FNV WERKEN AAN WERK BEN JE ONTSLAGEN OF DREIGT DAT TE GEBEUREN? FNV WERKEN AAN WERK BEN JE ONTSLAGEN OF DREIGT DAT TE GEBEUREN? BEN JE ONTSLAGEN OF DREIGT DAT TE GEBEUREN? Dat is een akelige situatie. FNV WERKEN AAN WERK helpt je graag om zo snel mogelijk weer aan

Nadere informatie

WW begeleiding voor eigenrisicodragers

WW begeleiding voor eigenrisicodragers WW begeleiding voor eigenrisicodragers Brochure voor werkgevers Het nieuwe zelfsturen WW begeleiding Het nieuwe zelfsturen Wie zijn eigen weg gaat, kan door niemand worden ingehaald" Alles om ons heen

Nadere informatie

Outplacement: voor de werknemer

Outplacement: voor de werknemer Outplacement: voor de werknemer Ontslag: een keerpunt voor werkgever en werknemer De aanleiding tot outplacement is een ontslag. Dat kan zijn door een reorganisatie of omdat werknemer en werkgever, om

Nadere informatie

Samen actief voor Voortgezet Werkvermogen

Samen actief voor Voortgezet Werkvermogen Samen actief voor Voortgezet Werkvermogen Wilt u uitval van zittend personeel voorkomen? Het werkvermogen en/of belastbaarheid van uw (zieke) medewerkers vergroten en hun loopbaanperspectief verbeteren?

Nadere informatie

Outplacement. Via loopbaanadvies naar je nieuwe baan!

Outplacement. Via loopbaanadvies naar je nieuwe baan! Outplacement Via loopbaanadvies naar je nieuwe baan! Outplacement De outplacementprogramma s van Trainingsbureau Ingrid Nagel zijn bestemd voor medewerkers die uw organisatie gaan verlaten en nieuw werk

Nadere informatie

Loopbaanbegeleiding voor personeel

Loopbaanbegeleiding voor personeel Loopbaanbegeleiding voor personeel Brochure voor werkgevers Het nieuwe zelfsturen Wie zijn eigen weg gaat, kan door niemand worden ingehaald" Alles om ons heen veranderd. Van werkgevers wordt verwacht

Nadere informatie

"Wat wil ik bereiken in mijn werk? Wil ik bij mijn huidige werkgever blijven? Ga ik mij oriënteren op ander werk? Hoe bereik ik mijn doel?

Wat wil ik bereiken in mijn werk? Wil ik bij mijn huidige werkgever blijven? Ga ik mij oriënteren op ander werk? Hoe bereik ik mijn doel? FNV Loopbaanadvies Waarom? "Wat wil ik bereiken in mijn werk? Wil ik bij mijn huidige werkgever blijven? Ga ik mij oriënteren op ander werk? Hoe bereik ik mijn doel?" Houden dit soort vragen u bezig, dan

Nadere informatie

WERKEN AAN WERK BEN JE ONTSLAGEN OF DREIGT DAT TE GEBEUREN?

WERKEN AAN WERK BEN JE ONTSLAGEN OF DREIGT DAT TE GEBEUREN? WERKEN AAN WERK BEN JE ONTSLAGEN OF DREIGT DAT TE GEBEUREN? BEN JE ONTSLAGEN OF DREIGT DAT TE GEBEUREN? Dat is een akelige situatie. WERKEN AAN WERK helpt je graag om zo snel mogelijk weer aan de slag

Nadere informatie

Werving Selectie Mobiliteit. De Amarant Groep werkt aan jouw toekomst

Werving Selectie Mobiliteit. De Amarant Groep werkt aan jouw toekomst Werving Selectie Mobiliteit De Amarant Groep werkt aan jouw toekomst Je loopbaan ligt in jouw handen en wij helpen je graag op weg Ben je op dit moment tevreden met je functie binnen de Amarant Groep maar

Nadere informatie

Baas in eigen loopbaan Training

Baas in eigen loopbaan Training Vergroot loopbaanzelfregie bij medewerkers Baas in eigen loopbaan Training INFORMATIE VOOR HR EN LEIDINGGEVENDEN Inleiding Is loopbaanontwikkeling en arbeidsmobiliteit een belangrijk thema in uw organisatie

Nadere informatie

Baas in eigen loopbaan Training

Baas in eigen loopbaan Training Vergroot loopbaanzelfregie bij medewerkers Baas in eigen loopbaan CORINA KRAAN, BELEIDSMEDEWERKER SOCIAAL DOMEIN, GEMEENTE WOERDEN De training maakt heel helder waar je staat. Dankzij de feedbackgesprekken

Nadere informatie

Sollicitatietraining: op weg naar stage & werk

Sollicitatietraining: op weg naar stage & werk Sollicitatietraining: op weg naar stage & werk De jongeren die zich aanmelden bij Maljuna Frato hebben een grote afstand tot de arbeidsmarkt en hebben weinig of geen zicht op hun mogelijkheden, kwaliteiten

Nadere informatie

FNV WERKEN AAN WERK BEN JE ONTSLAGEN OF DREIGT DAT TE GEBEUREN?

FNV WERKEN AAN WERK BEN JE ONTSLAGEN OF DREIGT DAT TE GEBEUREN? FNV WERKEN AAN WERK BEN JE ONTSLAGEN OF DREIGT DAT TE GEBEUREN? BEN JE ONTSLAGEN OF DREIGT DAT TE GEBEUREN? Dat is een akelige situatie. FNV WERKEN AAN WERK helpt je graag om zo snel mogelijk weer aan

Nadere informatie

Arbeidsmarkt zorg & welzijn Noord-Nederland

Arbeidsmarkt zorg & welzijn Noord-Nederland Arbeidsmarkt zorg & welzijn Noord-Nederland Zicht op de Arbeidsmarkt, CNV 31 mei 2017 Karin Doornbos + Petra Molenaars 1 Even voorstellen. ZorgpleinNoord: www.zorgpleinnoord.nl 236 aangesloten zorg- en

Nadere informatie

ACTIEF SOLLICITEREN JOBCOACH TRAJECT

ACTIEF SOLLICITEREN JOBCOACH TRAJECT ACTIEF SOLLICITEREN JOBCOACH TRAJECT DOEL Aangemelde en toekomstige BBL studenten die geen werkplek hebben kunnen 1 à 2 onderwijsperioden na aanmelden starten aan de opleiding doordat ze (met hulp van

Nadere informatie

Outplacement: voor de werknemer

Outplacement: voor de werknemer Outplacement: voor de werknemer Ontslag: een keerpunt voor werkgever en werknemer De aanleiding tot outplacement is een toekomstig ontslag. Dat kan zijn door een reorganisatie of omdat werknemer en werkgever,

Nadere informatie

Kunsteducatie. Marcel Brandsen Esther Smit. 13 mei 2013

Kunsteducatie. Marcel Brandsen Esther Smit. 13 mei 2013 Kunsteducatie Marcel Brandsen Esther Smit 13 mei 2013 Onderwerpen 1. C3werkt! 2 Organisatie begeleiding 3 Begeleidingstrajecten 4 Workshops en scholing C3 voor een gezonde mobiliteit in de creatieve industrie

Nadere informatie

Je beste jaar! De kracht van kiezen en doelen stellen

Je beste jaar! De kracht van kiezen en doelen stellen Je beste jaar! De kracht van kiezen en doelen stellen 2014 Je beste jaar! De kracht van kiezen en doelen stellen Je wordt als professional gewaardeerd binnen de organisatie waar je werkt. Je bent duidelijk

Nadere informatie

Op de volgende pagina's worden bovengenoemde instrumenten uitvoeriger beschreven.

Op de volgende pagina's worden bovengenoemde instrumenten uitvoeriger beschreven. Bijlage 1 Reintegratiemiddelen Chronologische volgorde van reïntegratiemiddelen, die ingezet kunnen worden tijdens het Van Werk Naar Werk-traject, hieronder volgt een beknopt overzicht: 1. arbeidsmarktprofiel

Nadere informatie

WERKEN AAN WERK BEN JE ONTSLAGEN OF DREIGT DAT TE GEBEUREN?

WERKEN AAN WERK BEN JE ONTSLAGEN OF DREIGT DAT TE GEBEUREN? WERKEN AAN WERK BEN JE ONTSLAGEN OF DREIGT DAT TE GEBEUREN? BEN JE ONTSLAGEN OF DREIGT DAT TE GEBEUREN? Dat is een akelige situatie. FNV WERKEN AAN WERK helpt je graag om zo snel mogelijk weer aan de slag

Nadere informatie

1: Je curriculum vitae en je sollicitatiebrief springen er uit

1: Je curriculum vitae en je sollicitatiebrief springen er uit - 1 - 1: Je curriculum vitae en je sollicitatiebrief springen er uit Bescheidenheid siert de mens... maar niet de sollicitant. Een cv onthult én verhult! Het onthult omdat je jezelf voorstelt en het verhult

Nadere informatie

30 DAGEN FOCUS TRAINING

30 DAGEN FOCUS TRAINING BROCHURE 30 DAGEN FOCUS TRAINING Voor medewerkers van woningcorporaties In samenwerking met de corporatie-academie Informatie colofon en aanmeldprocedure: zie einde brochure Simpel en snel leren op je

Nadere informatie

De Bakfiets. Jobcoaching. De Bakfiets. Onze dienstverlening. Coaching / Persoonlijke ondersteuning

De Bakfiets. Jobcoaching. De Bakfiets. Onze dienstverlening. Coaching / Persoonlijke ondersteuning Jobcoaching De Bakfiets Onze dienstverlening Coaching / Persoonlijke ondersteuning De Bakfiets Dit is de persoonlijke begeleiding van de werknemer. Afhankelijk van de het doel van de coaching vindt de

Nadere informatie

Nieuwsbrief sectorplan zorg VVT-GGZ-GHZ

Nieuwsbrief sectorplan zorg VVT-GGZ-GHZ Nieuwsbrief sectorplan zorg VVT-GGZ-GHZ Tevreden werknemers December 2015 Ruim 2500 deelnemers doen mee aan het sectorplan zorg. Overweegt u gebruik te maken van een mobiliteitstraject en/of van een van

Nadere informatie

MOBILITEIT / OUTPLACEMENTBEGELEIDING

MOBILITEIT / OUTPLACEMENTBEGELEIDING MOBILITEIT / OUTPLACEMENTBEGELEIDING Together, we can Parker vindt het, naast een zorgvuldige en flexibele inkleding van het gehele mobiliteitsproces, van belang dat medewerkers kunnen kiezen uit een breed

Nadere informatie

De slag om het imago

De slag om het imago Blok D Hire me De slag om het imago Opbouw van het blok JCM-OREP.1V-13 Onze reputatie (5,0) P Onze reputatie - opdracht weging 100 JCM-ORG.1V-13 Organisaties (5,0) P Adviesgesprek weging 100 JCM-HIREM.1V-13

Nadere informatie

Op zoek naar de bakens in het werk. Drs. Marjan Heinink Tel. 06 19 10 40 15 E-mail: m.heinink@hetnet.nl

Op zoek naar de bakens in het werk. Drs. Marjan Heinink Tel. 06 19 10 40 15 E-mail: m.heinink@hetnet.nl MARJAN HEININK BUREAU VOOR COACHING, LOOPBAANADVIES & TRAINING Op zoek naar de bakens in het werk Drs. Marjan Heinink Tel. 06 19 10 40 15 Psycholoog E-mail: m.heinink@hetnet.nl Postadres : Vosmaerlaan

Nadere informatie

EEN GOED ORKEST BEN JE SAMEN. HAND-OUT SAMEN MAKEN WE EEN GOEDE CAO CONFERENTIE DIGITALISERING RIJKSOVERHEID GRIP OP JE TOEKOMST?

EEN GOED ORKEST BEN JE SAMEN. HAND-OUT SAMEN MAKEN WE EEN GOEDE CAO CONFERENTIE DIGITALISERING RIJKSOVERHEID GRIP OP JE TOEKOMST? EEN GOED ORKEST BEN JE SAMEN. HAND-OUT SAMEN MAKEN WE EEN GOEDE CAO CONFERENTIE DIGITALISERING GRIP OP JE TOEKOMST? INVESTEER IN JE VERDERE LOOPBAAN MET EEN LOOPBAANSCAN OF WORK- SHOP VAN FNV (RIJKS)OVERHEID!

Nadere informatie

WAAR STA JIJ OVER 5 JAAR? Investeer in je loopbaan met een loopbaancheck of coaching van SWA HR diensten

WAAR STA JIJ OVER 5 JAAR? Investeer in je loopbaan met een loopbaancheck of coaching van SWA HR diensten WAAR STA JIJ OVER 5 JAAR? Investeer in je loopbaan met een loopbaancheck of coaching van SWA HR diensten WAAR STA JIJ OVER 5 JAAR? Investeer in je carrière met een loopbaancheck of coaching van FNV Agrarisch

Nadere informatie

Van loopbaanontwikkeling naar sterk in je werk

Van loopbaanontwikkeling naar sterk in je werk Van loopbaanontwikkeling naar sterk in je werk Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening Jeugdzorg Kinderopvang Hermien Wiselius 31 januari 2017 Opzet presentatie Typering branches Ontwikkeling afgelopen

Nadere informatie

People s Business Jobmarketing Training voor Professionals

People s Business Jobmarketing Training voor Professionals Jobmarketing, je weet wat je wilt en dan?! In uw werk op het gebied van loopbaan- en reïntegratiebegeleiding staat u samen met uw cliënt dieper stil bij wat hij of zij kan en wil in het werk en bij de

Nadere informatie

Nieuwsbrief ZorgpleinNoord Maart 2012, nr. 2. Leergang Arbeidsrecht 'Pensioenontwikkelingen' door PGGM. 12 april 2012 09.30-16.

Nieuwsbrief ZorgpleinNoord Maart 2012, nr. 2. Leergang Arbeidsrecht 'Pensioenontwikkelingen' door PGGM. 12 april 2012 09.30-16. Nieuwsbrief ZorgpleinNoord Maart 2012, nr. 2 In deze nieuwsbrief: Open Dag van Zorg en Welzijn: een mooie en succesvolle dag! Nieuw! Het ZorgpleinNoord Magazine Leergang Arbeidsrecht op herhaling Voorlichting

Nadere informatie

E-portal Ontwikkel jezelf!

E-portal Ontwikkel jezelf! Initiatief van sociale partners in de sport (WOS, FNV Sport,CNV en De Unie), NOC*NSF en Randstad. De E-portal is speciaal ontwikkeld voor medewerkers werkzaam bij een sportorganisatie en ondersteunt hen

Nadere informatie

JOUW WENSEN, JOUW ACTIES

JOUW WENSEN, JOUW ACTIES Een initiatief van FNV Bouw JOUW WENSEN, JOUW ACTIES Je wilt gezond aan het werk blijven, plezier in je werk ervaren en voldoende uitdaging hebben. Dan kunnen onze coaches je hierbij helpen. Zij hebben

Nadere informatie

Hallo! Heel veel succes!

Hallo! Heel veel succes! 18 Augustus 2015 Hallo! Je hebt je gemeld bij het Jongerenloket, onderdeel van WerkBedrijf. Het Jongerenloket staat klaar voor jongeren in hun zoektocht naar werk of een opleiding. Uitgaande van jouw talenten,

Nadere informatie

Ontwikkeling. Opleiding Persoonlijke Ontwikkeling

Ontwikkeling. Opleiding Persoonlijke Ontwikkeling Ontwikkeling Opleiding Persoonlijke Ontwikkeling Opleiding Persoonlijke Ontwikkeling Waarom? Ik heb het idee dat ik wel eens tekortschiet als het erom gaat anderen duidelijk te maken wat ik bedoel. Ik

Nadere informatie

NET WERK ABONNE MENT

NET WERK ABONNE MENT NET WERK ABONNE MENT NETWERK- ABONNEMENT Als u op zoek bent naar een nieuwe baan, dan wordt er regelmatig tegen u gezegd dat u moet netwerken. Maar dat is makkelijker gezegd dan gedaan. 50 Company is een

Nadere informatie

DIENSTEN. Own-Advice zorgt voor de match tussen organisatie en medewerker & medewerker en organisatie. Iedere persoon maakt uiteindelijk het verschil.

DIENSTEN. Own-Advice zorgt voor de match tussen organisatie en medewerker & medewerker en organisatie. Iedere persoon maakt uiteindelijk het verschil. Own-Advice zorgt voor de match tussen organisatie en medewerker & medewerker en organisatie. Iedere persoon maakt uiteindelijk het verschil. DIENSTEN Own-Advice Bedrijfspsychologisch advies 088-58 48 808

Nadere informatie

FNV WERKEN AAN WERK BEN JE ONTSLAGEN OF DREIGT DAT TE GEBEUREN?

FNV WERKEN AAN WERK BEN JE ONTSLAGEN OF DREIGT DAT TE GEBEUREN? FNV WERKEN AAN WERK BEN JE ONTSLAGEN OF DREIGT DAT TE GEBEUREN? BEN JE ONTSLAGEN OF DREIGT DAT TE GEBEUREN? Dat is een akelige situatie. FNV WERKEN AAN WERK helpt je graag om zo snel mogelijk weer aan

Nadere informatie

FemaleTOPTalent. Werken vanuit persoonlijke drijfveren: Meer overtuiging. Meer bereik en resultaat. Van stress naar helderheid.

FemaleTOPTalent. Werken vanuit persoonlijke drijfveren: Meer overtuiging. Meer bereik en resultaat. Van stress naar helderheid. FemaleTOPTalent Werken vanuit persoonlijke drijfveren: Meer overtuiging. Meer bereik en resultaat. Het FemaleTopTalent programma voor de vrouwelijke professional: Met een HBO- of academische opleiding;

Nadere informatie

LOOPBAANADVIES 7 COACHING 11 TRAININGEN & WORKSHOPS 13 SOLLICITATIETRAINING INDIVIDUEEL 15 SOLLICITATIETRAINING GROEPSVERBAND 17

LOOPBAANADVIES 7 COACHING 11 TRAININGEN & WORKSHOPS 13 SOLLICITATIETRAINING INDIVIDUEEL 15 SOLLICITATIETRAINING GROEPSVERBAND 17 2 Mensen terugbrengen naar de arbeidsmarkt of ze begeleiden naar een ander beroep. Dat is de missie van WerkCompleet. We beschikken over alle competenties en kwaliteiten die voor dit inspirerende werk

Nadere informatie

Van Werk naar Werk. 2 e spoor re-integratie op maat - 2014. Uitgebreide intake op zoek naar mogelijkheden en kansen

Van Werk naar Werk. 2 e spoor re-integratie op maat - 2014. Uitgebreide intake op zoek naar mogelijkheden en kansen Van Werk naar Werk 2 e spoor re-integratie op maat - 2014 Geconfronteerd worden met langdurig verzuim is een ingrijpende situatie. De Wet Verbetering Poortwachter verwacht van u en de werkgever een optimale

Nadere informatie

Informatie Talent in Balans. Talentenonderzoeken

Informatie Talent in Balans. Talentenonderzoeken Informatie Talent in Balans Talentenonderzoeken Inhoudsopgave Talent in Balans... 3 Evenwichtig meten en ontwikkelen... 3 Landelijke dekking... 3 Duurzame Ontwikkeling... 3 Visie... 4 Talentenonderzoeken...

Nadere informatie

geen dag zonder een goed CV Pitchvideo

geen dag zonder een goed CV Pitchvideo Pitchvideo Een pitchvideo is een korte kernachtige videoboodschap waarin je je van je beste kant laat zien en aantoont wat jouw toegevoegde waarde is voor een toekomstige werkgever of klant Voor wie is

Nadere informatie

Maak werk van jouw loopbaan. Ontwikkel jezelf en schrijf je in voor een workshop of event!

Maak werk van jouw loopbaan. Ontwikkel jezelf en schrijf je in voor een workshop of event! Maak werk van jouw loopbaan. ntwikkel jezelf en schrijf je in voor een workshop of event! Workshops Agenda 27 september Persoonlijke APK in 1 dag 11 oktober Personal branding 27 oktober Slim netwerken,

Nadere informatie

Maak werk van jouw loopbaan. Ontwikkel jezelf en schrijf je in voor een workshop of event!

Maak werk van jouw loopbaan. Ontwikkel jezelf en schrijf je in voor een workshop of event! Maak werk van jouw loopbaan. ntwikkel jezelf en schrijf je in voor een workshop of event! Workshops Agenda 27 september Slim netwerken, voor nu en de rest van je loopbaan 27 september Persoonlijke APK

Nadere informatie

21st Century Skills Training

21st Century Skills Training Ontwikkeling van competenties voor de 21 e eeuw - Vernieuwend - Voor werknemers van nu - Met inzet van moderne en digitale technieken - - Integratie van social media - Toekomstgericht - Inleiding De manier

Nadere informatie

ken jezelf en en verbeter je relaties met anderen

ken jezelf en en verbeter je relaties met anderen DISC KLEURENTRAININGEN: ken jezelf en en verbeter je relaties verbeter met anderen je relaties met anderen Waarom klikt het met de ene persoon direct en verloopt het contact met andere altijd moeizaam?

Nadere informatie

Zet jezelf in beeld! Maandag 7 maart 2016 Buitenpost

Zet jezelf in beeld! Maandag 7 maart 2016 Buitenpost Zet jezelf in beeld! & Maandag 7 maart 2016 Buitenpost Agenda. Korte kennismaking Beetje theorie Voorbeelden van een videopitch Zelf aan de slag met jouw pitch! Interessant aanbod Aanbod Interactie is

Nadere informatie

ArbeidsFit BLIJVEND INZETBAAR IN VERANDERENDE ORGANISATIES

ArbeidsFit BLIJVEND INZETBAAR IN VERANDERENDE ORGANISATIES ArbeidsFit BLIJVEND INZETBAAR IN VERANDERENDE ORGANISATIES 1 Zijn uw medewerkers ArbeidsFit? Blijvend inzetbaar in veranderende organisaties Meebewegen met de toekomst Welzijn Nieuwe Stijl, kantelingen

Nadere informatie