EXTERNE HERPLAATSING/OUTPLACEMENTTRAJECT

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "EXTERNE HERPLAATSING/OUTPLACEMENTTRAJECT"

Transcriptie

1 EXTERNE HERPLAATSING/OUTPLACEMENTTRAJECT Algemeen De loopbaanadviseurs van Middelhoff Personele Diensten zijn professionele duizendpoten: vakkundig en creatief in de aanpak. Vanuit hun mensenkennis kiezen ze voor elk individu de juiste aanpak, zowel in de individuele als in groepsoutplacement. Onze loopbaanadviseurs komen uit verschillende vakgebieden, zoals HRM, Mediation, Coaching, NLP en A&O-psychologie. Door samen te werken, bieden de loopbaanadviseurs van Middelhoff Personele Diensten hun kandidaten een immens aanbod aan ervaring en technieken, waarmee succes gewaarborgd is. Doelstelling Tijdens het outplacementtraject en bemiddelingstraject begeleidt en bemiddelt onze adviseur één of meerdere werknemer(s) zo snel als mogelijk, rekening houdende met de mogelijkheden, beperkingen en wensen van de werknemer, naar een nieuwe en passende werkkring. Op basis van het profiel van de werknemer wordt een outplacementtraject op maat uitgestippeld. De afzonderlijke onderdelen van dit programma hebben een gemeenschappelijk doel: zo snel als mogelijk een nieuwe en passende dienstbetrekking vinden die het beste bij de wensen en mogelijkheden van de individuele werknemer past. Wij willen er immers zeker van zijn dat de overstap succesvol en naar ieders tevredenheid verloopt. Zowel nu, als in de toekomst. De begeleiding is afhankelijk van de individuele wensen van de werknemer. De begeleiding kan zowel individueel als in groepen zijn, maatwerk. Uitgangspunt voor dit traject zijn de bepalingen uit het Sociaal Plan. Onderdelen van het traject Informatiebijeenkomst Intakegesprek Begeleidingstraject o EmployabilityCheck en/of PPA Analyse o Het in beeld brengen van de kwaliteiten en competenties o Bewustwording van eigen loopbaanmogelijkheden o Inzichtelijk maken van de concrete arbeidsmarkt mogelijkheden o Het maken van een Loopbaanactieplan o Opleidingsanalyse o Uitgebreide arbeidsmarkt analyse o Training sollicitatievaardigheden/gespreksvaardigheden o Actieve job search/netwerkbenadering door en onder begeleiding van Middelhoff Personele Diensten met toegang gedurende 12 maanden naar passende beroepen en daaraan gelieerde actuele vacatures (ca ) o Netwerktraining, gebruik sociale media o Voorlichting arbeidsvoorwaarden o Zelfstandig ondernemerschap Mogelijke verlenging volgens Sociaal Plan Nazorg 1(6)

2 Globale werkwijze Het outplacementtraject bestaat uit verschillende fases met een tijdsduur zoals omgeschreven in het Sociaal Plan. Hierna beschreven werkwijze is een richtlijn, gedurende het traject wordt constant gekeken naar de behoeftes van de werknemer. Informatiebijeenkomst De uitnodiging voor de informatiebijeenkomst wordt door Middelhoff Personele Diensten verstuurd, de bijbehorende informatieleaflets over Middelhoff Personele Diensten en het te volgen traject worden hierbij toegevoegd. De datum van de bijeenkomst wordt nader vastgesteld en vindt plaats op een nog nader te bepalen locatie (Breda). Middelhoff Personele Diensten zorgt indien mogelijk ervoor dat het betrokken UWV aanwezig zal zijn. Middelhoff Personele Diensten geeft voorlichting over outplacement, in het bijzonder het traject voor de deelnemers en hoe wij u kunnen helpen binnen uw Sociaal Plan. Het UWV geeft voorlichting indien mogelijk en gewenst; Middelhoff Personele Diensten verzorgt een verslag hiervan. Na de bijeenkomst wordt er een afspraak gemaakt voor een persoonlijke intake (1 op 1), eventueel met partner. Daarnaast ontvangt iedereen een intakeformulier en overige informatie. Intake & opstellen plan van aanpak Tijdens een eerste kennismaking worden, eventueel met partner, de algemene gegevens, het arbeidsverleden, mogelijkheden, beperkingen en de loopbaanwensen van de werknemer besproken. Veranderingsbereidheid (mede op basis van hoe een werknemer de nieuw ontstane situatie verwerkt heeft) en haalbaarheid van loopbaanwensen, rekeninghoudende met de mogelijkheden en individuele wensen, zijn de twee belangrijkste factoren voor het verloop en de vorm van het traject. Indien de veranderingsbereidheid laag ligt bij de werknemer, geeft Middelhoff Personele Diensten allereerst aandacht aan het verwerken van de oude situatie en het verhogen van de motivatie. Pas als een werknemer de oude situatie verwerkt heeft en zijn of haar blik voor een groot deel op de toekomst kan richten, gaat men over tot de daadwerkelijke EmployabilityCheck en/of PPA analyse. De EmployabilityCheck (wie ben je, wat kan je en wat wil je) De EmployabilityCheck is een online instrument dat beoogt op efficiënte wijze inzicht te geven in passende beroepsmogelijkheden. Dit wordt bereikt door het koppelen van resultaten van beproefde vragenlijsten aan beroepen die vervolgens weer gekoppeld kunnen worden aan actuele vacatures. Daarmee is de EmployabilityCheck een uitstekend instrument voor mensen die een volgende stap in hun loopbaan moeten of willen maken. Het wordt in dit traject gebruikt als basis voor een loopbaanactieplan dat men samen met zijn loopbaan- of mobiliteitsadviseur kan opstellen. Je kunt de EmployabilityCheck overal waar je het internet opkomt, invullen en raadplegen. Wat levert het op? De EmployabilityCheck leidt tot een uitvoerige en goed leesbare rapportage. Die bevat een toelichting op de bevindingen en geeft beroepssuggesties die bij het persoonprofiel moeten kunnen passen. In het rapport vindt men bijvoorbeeld hoeveel vacatures erop dat moment openstaan, maar ook wat de trend is in het aanbod van de vacatures binnen dat beroep. En krijg men in beeld hoe het profiel past op dat van een gekozen beroepsprofiel. Men krijgt ook gedurende 12 maanden toegang tot het systeem waarbij het persoonsprofiel kan matchen met willekeurige beroepen. Bij elk van die beroepen vind je welke bijbehorende vacatures er op dat moment openstaan. Die komen uit een bestand van ca actuele en ontdubbelde vacatures. Beroepentabel Achter de EmployabilityCheck schuilt een enorme databank met inzicht in (ca 1.000) beroepen en in het systeem zitten ca functietitels. 2(6)

3 Nabespreking Zodra de vragenlijsten allemaal zijn ingevuld krijgt de adviseur hiervan een bericht. Hij of zij maakt dan de afspraak voor de nabespreking van de resultaten. Het gesprek zal met de persoonlijke mobiliteits- of loopbaanadviseur zijn. Met oog op die gezamenlijke nabespreking wordt het rapport (in PDF format) alvast naar de mobiliteits- of loopbaanadviseur gestuurd. De kandidaat ontvangt zelf tijdens het gesprek het volledige rapport en krijgt dan ook toegang tot de vacaturebank. Met de gebruikersnaam en het wachtwoord die men zelf heeft aangemaakt om de vragenlijsten te kunnen invullen, kan men zoals vermeld daarna gedurende 12 maanden op zoek gaan naar passende vacatures waaronder de interne vacatures die gedurende beperkte tijd zijn voorbehouden aan de boventallige medewerkers. Wanneer duidelijk is naar welke beroepen de belangstelling uitgaat, kan de adviseur een vacatur er inschakelen die de kandidaat wekelijks de nieuwste vacatures binnen dat beroep en binnen het geografische gebied waarbinnen men wil werken, toestuurt. In de profielanalyse wordt onder andere aandacht gegeven aan competenties, drijfveren, gewenste branches, realistische mogelijkheden, beperkingen en cultuur. Welke functie en/of branche iemand ambieert is niet alleen afhankelijk van wat iemand kan, maar ook wat de drijfveren zijn en welke organisatiecultuur wordt wenst. Waar krijg ik energie van, Waar blink ik in uit en Binnen welk type organisatie kom ik het beste tot mijn recht, zijn vragen die mede bepalen of een functie echt bij iemand past. Allereerst wordt in een gesprek aandacht gegeven aan de belangrijkste loopbaanvragen en wordt teruggekeken naar keuzes en ervaringen in het verleden. Mogelijke belemmeringen en blokkades uit het verleden worden in kaart gebracht en herkenbaar gemaakt. Uiteindelijk leidt de profielanalyse tot enerzijds een sterker zelfbeeld en anderzijds een profielschets van de ideale functie. De gegevens vormen het uitgangspunt voor een inventarisatie van interessante werkgevers in de regio. Profielanalyse bestaat uit de volgende stappen: Aandacht voor mogelijkheden en beperkingen Zelfanalyse: o Het terugblikken op arbeidsverleden, loopbaankeuzes en ervaringen o Het in kaart brengen van competenties, drijfveren & loopbaanwensen (gewenste cultuur, werkgebied & werksoort) o o Het beschrijven van passende en haalbare werkzaamheden Indien van toepassing afname van een psychologisch onderzoek (persoonlijkheid, capaciteiten en/of competenties) PPA onderzoek Wij nemen indien mogelijk bij de betrokken personen een Persoonlijke Profiel Analyse af. Uit deze PPA bepalen wij functiekenmerken, competenties, mogelijke beroepen en branches. De PPA wordt uitvoerig besproken en de werknemer krijgt van ons rapportage terug met aanbevelingen. Deze PPA kan de werknemer goed gebruiken bij het solliciteren en het onderbouwen van functiekenmerken en competenties. Loopbaanonderzoek (competentie- drijfveren- interesse en psychologisch onderzoek). Training (indien van toepassing en gewenst) In deze fase wordt het hele sollicitatieproces doorlopen. De sollicitatietraining is erop gericht om de werknemer naast sollicitatievaardigheden ook meer zelfvertrouwen te geven en de motivatie te bevorderen. Middelhoff Personele Diensten kan ter ondersteuning van de training rollenspellen, videotraining en testmateriaal inzetten. Onderdelen van de sollicitatietraining zijn: Opstellen persoonlijke presentatie Verbaal en schriftelijk presenteren van persoonlijke kwaliteiten Voorbereiding op het netwerkgesprek Netwerken Salarisonderhandeling/bedrijfsovername 3(6)

4 Zelfstandig ondernemerschap (indien van toepassing en gewenst) Middelhoff Personele Diensten biedt een gedegen begeleidingsprogramma voor werknemers die overwegen een eigen bedrijf op te starten. Inbegrepen zijn onder meer het opzetten van een adequaat ondernemingsplan. Sociale media- en netwerktraining De werknemer leert met deze training persoonlijk contacten te leggen via o.a. sociale media met potentiële organisaties en tussenpersonen, doelgericht informatie in te winnen en de mogelijkheden voor de verdere loopbaan te verkennen. De resultaten van de training zijn dat de werknemer: Zich doelen stelt met betrekking tot de loopbaan De mogelijkheden kent in de branche waarop men is gericht Netwerkcontacten aangaat, onderhoudt en uitbouwt Zelf participeert in netwerken en zijn of haar eigen carrière beïnvloedt Job search/netwerkbenadering Het openen van deuren bij potentiële netwerkpartners, het zoeken naar relevante contacten en mogelijkheden en het in eerste instantie bespreken van het profiel is een hoofdtaak van de adviseur. In dit job search proces zal de adviseur zijn netwerk gebruiken en andere netwerken koppelen om zo snel mogelijk het gewenste resultaat te realiseren. Het succesvol afronden van een sollicitatie/netwerk contact blijft uiteraard afhankelijk van de inzet van de werknemer. Stappen in Job search zijn: Zoeken naar mogelijkheden uit eigen netwerk en overige netwerken Benaderen van bestaande en nieuwe netwerken door een netwerker van Middelhoff & Verstegen BV Actieve bemiddeling Instrumenten die gedurende het traject gebruikt kunnen worden zijn o.a: De EmployabilityCheck PPA 360 graden feedback Capaciteiten test van Meurs Q1000 Drijfveren en interesse tests van Meurs Q1000 STAR methodiek Mogelijke verlenging In overleg kan de duur van begeleiding worden verlengd met maximaal 3 maanden en eventueel nog eens maximaal 3 maanden. In de eerste 3 maanden verlening wordt de frequentie van afspraken aangepast naar 1 dagdeel per twee weken. Na de tweede verlenging (3 maanden) kan de werknemer op verzoek begeleiding/advies krijgen. Dit kan op basis van een persoonlijke afspraak op locatie, of daar waar mogelijk per of telefonisch. Om- en bijscholing Wanneer Middelhoff & Verstegen BV van oordeel is dat het volgen van een extra opleiding noodzakelijk is voor het vinden van ander werk, zal zij advies uitbrengen aan klant De kosten van een extra om- en bijscholing komen voor rekening van klant. In overleg met Middelhoff Personele Diensten worden de opleidingen afgestemd. 4(6)

5 Nazorg Alle deelnemers die een baan hebben verkregen, kunnen daarna nog terugvallen op hun adviseur van Middelhoff Personele Diensten voor advies met betrekking tot de nieuwe functie of persoonlijke ontwikkeling. Deelnemers bij wie tijdens de proeftijd wordt besloten de arbeidsrelatie niet voort te zetten, komen weer terug in begeleiding, mits de totale maximaal overeengekomen begeleidingsduur binnen het Sociaal Plan niet wordt overschreden. Plaatsing Onder "plaatsing" wordt verstaan: Herplaatsing in een andere functie binnen de eigen organisatie van de klant of overige BV s Herplaatsing in een functie elders Herplaatsing in een door de werknemer gewenst en voor de arbeidsmarkt relevant om-, her- of bijscholingstraject met baangarantie Op uitzendbasis met optie op een vast of tijdelijk dienstverband Indien men op persoonlijke redenen besluit om niet meer aan het arbeidsproces deel te nemen Vestiging als zelfstandige Locaties Middelhoff & Verstegen heeft door heel Nederland locaties waar we kandidaten kunnen begeleiden Wij hopen u middels deze informatie een beter beeld te hebben gegeven aangaande onze doelgerichte werkwijze. Met vriendelijke groet, Team van Middelhoff&Verstegen 5(6)

Addendum bij doorlopend sociaal plan Topaz

Addendum bij doorlopend sociaal plan Topaz Addendum bij doorlopend sociaal plan Topaz Addendum bij doorlopen sociaal plan Topaz, mei 2015 1 Addendum bij doorlopend sociaal plan Topaz 1. Inleiding Topaz ziet zich, als organisatie binnen de zorg,

Nadere informatie

WERK-NAAR-WERK-GIDS Almere, 2 april 2015

WERK-NAAR-WERK-GIDS Almere, 2 april 2015 WERK-NAAR-WERK-GIDS Almere, 2 april 2015 Inhoud Inleiding 3 Beljon + Westerterp 5 Menea 7 Traject Consult Werkt! 8 WorkForce Holland 10 2 Inleiding Arbeidsmarktsituatie Gezien de arbeidsmarktsituatie bij

Nadere informatie

Mensen kunnen vaak meer dan ze zelf denken. Ze bewust maken van die mogelijkheden is wat de inzet van Shared Ambition succesvol maakt.

Mensen kunnen vaak meer dan ze zelf denken. Ze bewust maken van die mogelijkheden is wat de inzet van Shared Ambition succesvol maakt. Mensen kunnen vaak meer dan ze zelf denken. Ze bewust maken van die mogelijkheden is wat de inzet van Shared Ambition succesvol maakt. 2014 Het aanbod van Shared Ambition Inhoudsopgave Shared Ambition

Nadere informatie

De baan die bij me past

De baan die bij me past Passend onderwijs en zorg H. te Braake-Schakenraad en M. Voets Met medewerking van M. van de Laar en W. Schafrat De baan die bij me past Oriëntatie op kwalificatie in het vso De baan die bij me past Oriëntatie

Nadere informatie

Onderzoek naar effectiviteit inzet re-integratieinstrumenten DWI

Onderzoek naar effectiviteit inzet re-integratieinstrumenten DWI Onderzoek naar effectiviteit inzet re-integratieinstrumenten DWI - EINDRAPPORT- Jonneke Bolhaar, Nadine Ketel, Bas van der Klaauw (Vrije Universiteit) Februari 2014 Dit rapport geeft een verslag van het

Nadere informatie

September 2014 nr 1. Outplacement. Investeren in nieuw werk loont!

September 2014 nr 1. Outplacement. Investeren in nieuw werk loont! September 2014 nr 1 Outplacement Investeren in nieuw werk loont! Inhoudsopgave Inleiding... 3 Outplacement als oplossing voor boventalligheid... 4 Vormen van outplacement... 6 Beslisboom... 9 Resultaten

Nadere informatie

Handen en voeten aan beoordelen. handreiking invoering beoordelingssysteem in het hbo

Handen en voeten aan beoordelen. handreiking invoering beoordelingssysteem in het hbo Handen en voeten aan beoordelen handreiking invoering beoordelingssysteem in het hbo Inleiding In de cao voor het Hoger Beroepsonderwijs hebben cao partijen afspraken vastgelegd over de invoering van

Nadere informatie

PROJECTEVALUATIE FOCUS OP WERK

PROJECTEVALUATIE FOCUS OP WERK PROJECTEVALUATIE FOCUS OP WERK GGz Eindhoven Caroline Place en Harry Michon Trimbos-instituut, Utrecht 2013 Colofon Financiering Dit onderzoek is onderdeel van en financieel mogelijk gemaakt door het Programma

Nadere informatie

De HRM er komt zo bij u. onderzoek naar de mensen achter het mensenwerk

De HRM er komt zo bij u. onderzoek naar de mensen achter het mensenwerk De HRM er komt zo bij u onderzoek naar de mensen achter het mensenwerk De HRM er komt zo bij u onderzoek naar de mensen achter het mensenwerk De HRM er komt zo bij u is een uitgave van Driessen HRM_Payroll.

Nadere informatie

Onderneem t zelf in welzijn! Ingrediënten voor een ondernemende organisatie

Onderneem t zelf in welzijn! Ingrediënten voor een ondernemende organisatie Onderneem t zelf in welzijn! Ingrediënten voor een ondernemende organisatie Auteurs: Daan de Bruijn, Els Meijsen en Gery Lammersen Redactie: Tib/teksten Eindredactie: afdeling communicatie, MOVISIE Vormgeving:

Nadere informatie

Een handreiking voor gemeenten. Kansen van. jonge kinderen vergroten. met een. de ouders! samenhangend VVE-ouderbeleid

Een handreiking voor gemeenten. Kansen van. jonge kinderen vergroten. met een. de ouders! samenhangend VVE-ouderbeleid Een handreiking voor gemeenten Kansen van jonge kinderen vergroten met een samenhangend VVE-ouderbeleid En nu de ouders! Kansen van jonge kinderen vergroten met een samenhangend VVE-ouderbeleid En nu de

Nadere informatie

'De baan die bij me past'

'De baan die bij me past' 'De baan die bij me past' Kwalificatietraject VSO KPC Groep Suzanne Beek Maria Voets Colofon Deze publicatie is ontwikkeld door KPC Groep voor ondersteuning van het regulier en speciaal onderwijs in opdracht

Nadere informatie

Opvoedingsondersteuning aan gezinnen met jonge kinderen door vrijwilligsters Succesvolle werkwijzen binnen Moeders Informeren Moeders (MIM)

Opvoedingsondersteuning aan gezinnen met jonge kinderen door vrijwilligsters Succesvolle werkwijzen binnen Moeders Informeren Moeders (MIM) Opvoedingsondersteuning aan gezinnen met jonge kinderen door vrijwilligsters Succesvolle werkwijzen binnen Moeders Informeren Moeders (MIM) ~ 7 ~ Opvoedingsondersteuning aan gezinnen met jonge kinderen

Nadere informatie

Uitvoering van de Wwb voor jongeren (18-27 jaar)

Uitvoering van de Wwb voor jongeren (18-27 jaar) Uitvoering van de Wwb voor jongeren (18-27 jaar) Colofon Programma Dienstverlenende overheid Nummer R 14/06 ISSN 1383-8733 ISBN 978-90-5079-274-5 Pagina 2 van 56 Voorwoord De laatste ontwikkelingen op

Nadere informatie

Het kan ook anders. Zes benaderingen van werkdruk bij het Rijk

Het kan ook anders. Zes benaderingen van werkdruk bij het Rijk Het kan ook anders Zes benaderingen van werkdruk bij het Rijk belasting belastbaarheid Het kan ook anders Zes benaderingen van werkdruk bij het Rijk: Factor tijd Roostermanagement Activiteitenanalyse Resultaatgericht

Nadere informatie

Op weg naar een duurzame sportvereniging

Op weg naar een duurzame sportvereniging Op weg naar een duurzame sportvereniging 1 Inhoud Inleiding... 4 De fasen op een rij... 10 1. Dromen... 11 1.1 Het begint met een droom... 11 1.2 Mandaat van bestuur en leden... 12 1.3 Wijs verantwoordelijke(n)

Nadere informatie

Doorgroeien met de A+O Ontwikkel- of Loopbaanscan

Doorgroeien met de A+O Ontwikkel- of Loopbaanscan Stimuleert de ontwikkeling van medewerkers Doorgroeien met de A+O Ontwikkel- of Loopbaanscan INFORMATIE VOOR HR EN LEIDINGGEVENDEN WILLEM VAN ROSMALEN, GEMEENTESECRETARIS GEMEENTE SCHIJNDEL De Loopbaanscan

Nadere informatie

Aan de slag met werk. Over de verschillende vormen van werken met behoud van uitkering voor bijstandsgerechtigden

Aan de slag met werk. Over de verschillende vormen van werken met behoud van uitkering voor bijstandsgerechtigden Aan de slag met werk Over de verschillende vormen van werken met behoud van uitkering voor bijstandsgerechtigden Aan de slag met werk Over de verschillende vormen van werken met behoud van uitkering voor

Nadere informatie

Kwaliteitszorgstelsel All Inn Kapperscollege (2013-2015)

Kwaliteitszorgstelsel All Inn Kapperscollege (2013-2015) Kwaliteitszorgstelsel All Inn Kapperscollege (2013-2015) Inhoudsopgave 1. Inleiding Organogram 2. Karakteristieken kwaliteitszorg van AIK 2.1 Missie 2.2 Visie 2.3 Managementomgeving 2.4 Kwaliteitsborging

Nadere informatie

Leren uit incidenten

Leren uit incidenten Leren uit incidenten Het melden, registreren en ren van agressie en geweldsincidenten bij personeel in ziekenhuizen en aanverwante instellingen Veiligezorg Stichting Arbeidsmarkt Ziekenhuizen (StAZ) Centrum

Nadere informatie

Hoe succesvol bent u met vrijwilligers? Zelfevaluatie

Hoe succesvol bent u met vrijwilligers? Zelfevaluatie Hoe succesvol bent u met vrijwilligers? Zelfevaluatie Succesvol en aantrekkelijk vrijwilligerswerk Inleiding Organisaties waar vrijwilligers werken, willen hun doelen bereiken. Individuele vrijwilligers

Nadere informatie

De MR en zijn achterban Wat, en Hoe?

De MR en zijn achterban Wat, en Hoe? De MR en zijn achterban Wat, en Hoe? Januari 2011 7.0035 MK Inhoud Voorwoord Wie zijn de achterban? WAT heeft de MR met zijn achterban? HOE bereikt de MR zijn achterban? Communicatiemiddelen Relevante

Nadere informatie

Onderzoek met mensen met een verstandelijke beperking

Onderzoek met mensen met een verstandelijke beperking Onderzoek met mensen met een verstandelijke beperking Hoe ver je gaat als interviewer, bakent de geïnterviewde af (Paul Jambers) Onderzoek met mensen met een verstandelijke beperking Handreikingen voor

Nadere informatie

Dé formatiestrategie voor schoolbesturen: regie!

Dé formatiestrategie voor schoolbesturen: regie! Dé formatiestrategie voor schoolbesturen: regie! Veel schoolbesturen in het primair onderwijs gaan de leerlingendaling nu echt goed voelen. Maatregelen zijn nodig om de inkomsten en uitgaven met elkaar

Nadere informatie

De loopbaanarchitect (dat ben je zelf) Aan de tekentafel voor een solide toekomst

De loopbaanarchitect (dat ben je zelf) Aan de tekentafel voor een solide toekomst De loopbaanarchitect (dat ben je zelf) Aan de tekentafel voor een solide toekomst De loopbaanarchitect (dat ben je zelf) Aan de tekentafel voor een solide toekomst Hoe blijf je zeker van je (loop)baan

Nadere informatie

Bewegen naar een mobiliteitscultuur. Regionale en sectorale impulsen voor een flexibele en duurzame arbeidsmarkt

Bewegen naar een mobiliteitscultuur. Regionale en sectorale impulsen voor een flexibele en duurzame arbeidsmarkt Bewegen naar een mobiliteitscultuur Regionale en sectorale impulsen voor een flexibele en duurzame arbeidsmarkt 3 Inhoudsopgave Arbeidsmarkttrends en impulsen 3 Impuls Maaslandmodel 6 Regionale initiatieven

Nadere informatie

Bureau Onderzoek Gemeente Groningen, oktober 2005

Bureau Onderzoek Gemeente Groningen, oktober 2005 Hoe werk jij? Methodiekontwikkeling bij de dienst SOZAWE Jeanine Vosselman Monique Beukeveld Bureau Onderzoek Gemeente Groningen, oktober 2005 Bureau Onderzoek heeft als kernactiviteiten instrumentontwikkeling

Nadere informatie

Ondersteun zelfmanagement van chronisch zieken. In tien stappen zet uw team zelfmanagement blijvend centraal

Ondersteun zelfmanagement van chronisch zieken. In tien stappen zet uw team zelfmanagement blijvend centraal Ondersteun zelfmanagement van chronisch zieken In tien stappen zet uw team zelfmanagement blijvend centraal 1 Ondersteun zelfmanagement van chronisch zieken is een uitgave van Vilans. Tekst: Jeanny Engels,

Nadere informatie

Hoe worden leraren meer eigenaar van hun eigen ontwikkeling?

Hoe worden leraren meer eigenaar van hun eigen ontwikkeling? Hoe worden leraren meer eigenaar van hun eigen ontwikkeling? Studies naar het bevorderen van regievoering door leraren Onderzoeksrapportage Rosa Hessing Evelien Loeffen Emerance Uytendaal Wilma Willems

Nadere informatie

HANDLEIDING INVOERING FUNCTIEMIX. Functiemix: geen doel maar middel

HANDLEIDING INVOERING FUNCTIEMIX. Functiemix: geen doel maar middel HANDLEIDING INVOERING FUNCTIEMIX Functiemix: geen doel maar middel INHOUDSOPGAVE blz. 1. INLEIDING... 3 1.1 Aanleiding... 3 1.2 Pilots met de functiemix... 4 1.3 Leeswijzer... 4 2. INVOERINGSPROCES...

Nadere informatie