Mobiliteitstrajecten. Matchcare: het loopbaanbureau. Matchcare HRS Edisonbaan 14E 3439 MN Nieuwegein AS Nieuwegein.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Mobiliteitstrajecten. Matchcare: het loopbaanbureau. Matchcare HRS Edisonbaan 14E 3439 MN Nieuwegein. 3430 AS Nieuwegein. www.matchcare.nl."

Transcriptie

1 Mobiliteitstrajecten Matchcare: het loopbaanbureau Bezoekadres: Matchcare HRS Edisonbaan 14E 3439 MN Nieuwegein Postadres: Postbus AS Nieuwegein Telefoon: Internet: Copyright: Matchcare

2 1 INLEIDING SAMENWERKEN MET MATCHCARE PLAN VAN AANPAK Toelichting op de stappen: Projectorganisatie Activiteitenoverzicht AANBOD MOBILITEITSTRAJECTEN maanden kort traject: Sollicitatie basis maanden medium traject: Werk naar werk basis maanden regulier traject: Werk naar werk Beschrijving begeleidingsmethode mobiliteitstrajecten MINDER INTENSIEVE MOBILITEITSTRAJECTEN Sollicitatievaardigheden Loopbaanbewustwording Loopbaanadvies en arbeidsmarktoriëntatie Loopbaan Verkenner Mobiliteitsondersteuning door Matchcare

3 1 I n l e i d i n g Reorganiseren met ondersteuning van Matchcare g eeft rust en resultaat Als uw organisatie moet bezuinigen en daardoor personeel de organisatie moet verlaten, kunt u contact opnemen met Matchcare. Matchcare, het landelijk werkend loopbaanbureau, helpt organisaties bij het inkrimpen van het personeelsbestand en het begeleiden van mensen naar een nieuwe baan. Onze ervaren adviseurs brengen de situatie van uw organisatie in kaart, zodat u de juiste activiteiten kunt inzetten om uw mensen naar ander werk te begeleiden. Mobiliteitstrajecten organiseren we vanuit de visie dat mobiliteit onderdeel is van een werkend leven. In de huidige tijd is verandering immers een zekerheid. Organisaties worden wendbaar, reageren op veranderingen en hebben een wisselende behoefte in aantal en soort werknemers. Dit betekent dat werknemers in hun kracht moeten staan; een leven lang leren en een loopbaan die zich niet beperkt tot één vakgebied of één werkgever. Een mobiliteitstraject sluit hier perfect bij aan. Persoonlijke aandacht Werkgevers in de zorg hebben te maken met bezuinigingen. Als er daarbij afscheid genomen moet worden van personeel moet u er op kunnen vertrouwen dat dit zorgvuldig gebeurd. Matchcare is daarom ISO 9001:2008 gecertificeerd. Uw werknemers worden begeleid door onze professionele loopbaancoaches, bemiddelaars, ecoach en vacaturesupport. Zij werken volgens onze succesvolle methode van Blended Coaching in individuele, groeps- en online begeleiding. Individuele begeleiding wordt gegeven door loopbaanadviseurs en bemiddelaars. Hier wordt ingegaan op aspecten als omgaan met veranderingen, belemmerende overtuigingen, motivatie en positieve focus. Daarnaast worden kandidaten geholpen bij het openen van deuren en voeren van sollicitatiegesprekken. Groepsbegeleiding wordt ingezet bij een goed cv maken, netwerken, jezelf presenteren, elevator pitch, vacatureanalyse, het inzetten van LinkedIn etc.. Met online talentcenter hebben kandidaten toegang tot opdrachten, vacaturebanken en de mogelijkheid van e-coaching. Kandidaten kunnen zo ieder moment werken aan hun volgende baan en worden op afstand ondersteund door de e-coach. Door de werkwijze van Blended Coaching realiseren wij onze missie: Mensen en organisaties versterken op de arbeidsmarkt. Wij helpen organisaties wendbaar te zijn en helpen mensen bij hun loopbaanontwikkeling. Een duurzame loopbaan is daarbij ons uitgangspunt. Wij geven aandacht, jij houdt de regie. Samenwerking gebaseerd op vertrouwen Als gespecialiseerd, landelijk werkend mobiliteitsbureau zijn wij er trots op dat er iedere dag mensen, met onze ondersteuning, een nieuwe baan vinden. Graag overleggen we met u over de aanpak binnen uw organisatie. 3 Mobiliteitsondersteuning door Matchcare

4 2 S a m e n w e r k e n m e t M a t c h c a r e Snelheid en ontzorgen Bij de uitvoering van mobiliteitsprojecten heeft Matchcare als doel kandidaten succesvol te begeleiden naar een volgende baan en de opdrachtgever te ontzorgen. Hierbij hebben we aandacht voor vragen als: Hoe gaan we om met belangen van werkgever en werknemers? Hoe zorgen we voor een vlekkeloze administratie? Hoe houden we de onderlinge communicatie helder? Waar liggen verantwoordelijkheden? Hoe passen de activiteiten in de tijd? En de belangrijkste: Hoe bevorderen we de plaatsingskansen? Dit soort vragen lossen we op door met de opdrachtgever een projectorganisatie te vormen en de trajecten uit te voeren aan de hand van een plan van aanpak. Het plan van aanpak beschrijft hoe het project georganiseerd wordt, wie waar verantwoordelijk voor is en in welke tijd een en ander wordt uitgevoerd. Ook is aandacht voor de beheers aspecten, overlegstructuur en communicatie. Matchcare kan daarin snel handelen en de opdrachtgever volledig ontzorgen. Matchcare is ISO 9001:2008 gecertificeerd en voert haar projecten uit conform Prince 2. Mijlpalen De uitvoering van mobiliteitstrajecten volgt verschillende stappen die qua inhoud en doorlooptijd afgestemd worden met de opdrachtgever. Matchcare probeert vroegtijdig in overleg te treden met de opdrachtgever en de juiste aanpak te kiezen. Zo ontstaat er ruimte is voor een goede voorbereiding. Contract Plan van aanpak Inventariseren Voorbereiden Resources Administratie Aanzeggen Voorlichten Aanzeggen Trajectuitvoer Start Voortgang Afsluiten Evaluatie Afronding week -10 / -6 week -6 week 0 week 1-26 week 10 / 26 Figuur: Fasering uitvoering mobiliteitstrajecten Samen ontzorgen Voor de start van de mobiliteitstrajecten zijn er veel vragen bij de werknemers. Wij stellen voor de werknemers in groepsbijeenkomsten te informeren over de voordelen van begeleiding van werk naar werk. Tijdens deze bijeenkomsten kan ook worden ingegaan op aanvullende vragen over het ontslag, de uitkering en eventuele juridische gevolgen. Na de voorlichting neemt Matchcare de kandidaten onder haar hoede voor de begeleiding naar ander werk. Rapportages en sturing Voor het bewaken van de voortgang van de mobiliteitstrajecten zijn meet- en rapportagemomenten vastgelegd. Matchcare rapporteert maandelijks over de instroom, doorstroom en uitstroom en de verschillende fasen in het mobiliteitstraject. Daarnaast zal Matchcare maandelijks een kwantitatieve en 4 Mobiliteitsondersteuning door Matchcare

5 kwalitatieve rapportage opmaken over de inspanningen waarmee de voortgang bewaakt en bijgestuurd kan worden. Organisatie Matchcare stelt per opdrachtgever een vaste projectleider en vast team van adviseurs aan. De opdrachtgever heeft zodoende één aanspraakpunt en kandidaten hebben een vast team met daarin de loopbaanadviseur en eventueel bemiddelaar, ecoach en vacaturessupport. De trajecten worden zoveel mogelijk uitgevoerd op locatie van de opdrachtgever. Indien dit niet mogelijk is, wordt de begeleiding uitgevoerd op een Matchcare locatie in de nabijheid van de opdrachtgever. Groepsgrootte In hoofdstuk vijf worden de inhoudelijke aspecten van de mobiliteitstrajecten beschreven. Daar waar workshops worden ingezet zal de groepsgrootte 10 tot 12 personen bedragen. Daarbij houden we rekening met het werk- en denkniveau van de verschillende kandidaten. De aanpak van de begeleiding is afgestemd op de verschillende doelgroepen. Tot slot De missie van Matchcare is de positie van mensen en organisaties te versterken op de arbeidsmarkt. We helpen organisaties wendbaar te zijn en we helpen mensen bij hun loopbaanontwikkeling. Een duurzame loopbaan is daarbij ons uitgangspunt. 5 Mobiliteitsondersteuning door Matchcare

6 3 P l a n v a n a a n p a k Een goede voorbereiding Voordat we met het project starten maken we eerst een inventarisatie hoe we de beste dienstverlening kunnen leveren. Bij deze inventarisatie maken we gebruik van de volgende 5 stappen: Stap 1: Concretiseren van reorganisatie plannen; Stap 2: Bewustwordingsproces van personeel; Stap 3: Versterken van uw P&O organisatie; Stap 4: Uitvoeren van pre mobiliteit; Stap 5: Werk naar Werk trajecten. Bij organisaties die meer investeren in de eerste vier stappen ontstaat een grotere vrijwillige mobiliteit en kan er bespaard worden op wachtgeld, ontslagvergoedingen en uitgaven voor werk naar werk trajecten. Hoe vroeger in het proces op arbeidsmobiliteit ingezet wordt, des te hoger het resultaat. 3.1 Toelichting op de stappen: Stap 1 Concretiseren van reorganisatie plannen Er zijn algemene stappenplannen bij het tot stand komen van reorganisaties en sociale plannen beschikbaar. Deze stappenplannen leggen de nadruk op de bedrijfseconomische en juridische kant van de reorganisatie. De praktische kant van de communicatie en de aanpak met de medewerkers kan daardoor onderbelicht zijn. Dienstverlening door Matchcare: Matchcare biedt in deze fase ondersteuning op de zachte kant van HR en helpt met de inrichting en uitvoering van het communicatieplan zoals een website, nieuwsbrieven en voorlichting Stap 2: Bewustwordingsproces van personeel; Organisaties die veranderen hebben groot belang bij personeel dat in beweging komt. Om deze beweging te bevorderen is het van belang dat werknemers zich realiseren dat zij zelf verantwoordelijk zijn en verantwoordelijkheid moeten nemen voor hun eigen loopbaan. Dienstverlening door Matchcare: Matchcare kan voor het vergroten van de bewustwording een internetsite beschikbaar stellen of bijeenkomsten organiseren die medewerkers in beweging brengen. Internet site voor mobiliteit: Naast de open platformen, zoals waar medewerkers gratis gebruik van kunnen maken kiezen organisaties ook voor een eigen platform. Deze platformen kunnen door organisaties naar eigen wens worden ingericht. Handboek Solliciteren: van LinkedIn tot power CV. Dit handboek wordt vanuit de organisatie beschikbaar gesteld aan medewerkers. Deze kunnen het handboek zelfstandig of in samenwerking met een loopbaanbegeleider gebruiken Stap 3 : Versterken van de P&O organisatie Een P&O adviseur die in zijn kracht staat levert veel op tijdens een reorganisatie. Naast de bedrijfseconomische en juridische kant wordt er tijdens reorganisaties een groot beroep gedaan op de coachende en adviserende vaardigheden van de P&O adviseurs. Als tijdens een reorganisatie medewerkers keuzes moeten maken kan de P&O adviseur zich opstellen als 6 Mobiliteitsondersteuning door Matchcare

7 loopbaanbegeleider en in sommige gevallen zelfs als bemiddelaar, zoals in het geval dat het werk overgaat naar een andere organisatie. Hoewel veel organisaties deze rol perfect uitvoeren zijn er ook organisaties die op dit onderdeel versterking kunnen gebruiken. Dienstverlening Matchcare: Matchcare heeft een trainingsprogramma ontwikkeld om P&O adviseurs en leidinggevenden te helpen deze vaardigheden te ontwikkelen. Het gaat hierbij om de trainingen: Training: Stimuleren van veranderingsbereidheid van medewerkers Training: Effectief communiceren bij veranderingen Training: Voeren van aanzeggesprekken Training: Werken met een loopbaanontwikkelplatform Training: Stimuleren van veranderingsbereidheid van managers Training: Voeren van aanzeggesprekken Stap 4: Uitvoeren van pre mobiliteit, mobiliseer de beweging: Als de reorganisatie doorzet kan nog veel gedwongen mobiliteit voorkomen worden door actief aan de slag te gaan met vrijwillige mobiliteit. Dienstverlening Matchcare: Matchcare heeft voor pre mobiliteit een serie workshops ontwikkeld die medewerkers volgens de BOR methode: Bewustwording, Oriëntatie, Realisatie, in beweging zetten. Naast deze workshops is dit ook het moment voor de eigen P&O organisatie om mensen te betrekken bij de aanstaande boventalligheid en mogelijkheden van het sociaal plan. Vanuit het sectorplan zijn onderstaande workshops met sectorregeling beschikbaar: o Sollicitatievaardigheden; o Loopbaanbewustwording; o Loopbaanadvies en arbeidsmarktoriëntatie Stap 5: Van werk naar werk Voor de feitelijke boventalligen is er de mogelijkheid hen vanuit een werkende situatie te begeleiden naar een volgende baan. Deze begeleiding is het meest effectief als medewerkers nog aan het werk zijn en zes maanden starten voor het einde dienstverband. Dienstverlening Matchcare: Matchcare begeleidt mensen naar ander werk met ons model van blended coaching waarbij de kandidaat begeleid wordt door een trainer, individuele coach, bemiddelaar en ecoach. De trajecten zijn afgestemd op het werk- en denkniveau van de kandidaat en duren 2, 4 of 6 maanden. De begeleiding bestaat uit intake, het ontdekken van talenten en drijfveren, op zoek te gaan naar passende mogelijkheden op de arbeidsmarkt, het verhogen van vaardigheden zoals het voeren van netwerkgesprekken en het solliciteren zelf (brieven, CV, social media). Vanuit het sectorplan zijn dit de trajecten: o Werk naar werk 2 maanden o Werk naar werk 4 maanden o Werk naar werk 6 maanden Naast de trajecten vanuit de sectorplan kan Matchcare opvang bieden na aanzeggesprek en maatwerktrajecten uitvoeren. 7 Mobiliteitsondersteuning door Matchcare

8 3.2 Projectorganisatie Na de inventarisatie werken we bij de uitvoering van mobiliteitstrajecten samen met de opdrachtgever in een projectorganisatie. Per opdrachtgever is één projectleider aangesteld. Deze neemt plaats in de stuurgroep. De projectleider is verantwoordelijk voor voldoende en gekwalificeerd personeel, voortgangsrapportages, administratie en financiën en een perfecte uitvoering. De projectleider ziet toe op adequate communicatie en afhandeling van de sectorregeling. Binnen het team dat uw medewerkers begeleid zijn actief loopbaanadviseurs en trainers voor persoonlijke ontwikkeling en versterken van vaardigheden. Een bemiddelaar om relevante vacatures te verwerven en de kandidaat persoonlijk te introduceren bij potentiële werkgevers. Een Ecoach voor begeleiding op afstand en het loopbaancentrum voor vragen over planning en administratie Organogram De projectorganisatie kent voor de opdrachtgever een stuurgroep van waaruit de projectleider, finance en control en communicatie wordt aangestuurd. De projectleider coördineert de ondersteuning aan de werknemers (loopbaanadviseur samen met de trainer, bemiddelaar, ecoach en vacaturesupport). Stuurgroep Finance en control Opdrachtgever projectleider communicatie werknemer Loopbaan adviseur ecoach Matchcare Loopbaancentrum bemiddelaars Vacature support Figuur: Projectorganisatie 8 Mobiliteitsondersteuning door Matchcare

9 3.2.2 Begeleiding kandidaten Werknemers worden begeleid door onze adviseurs, bemiddelaars, ecoach en vacaturesupport. Onze werknemers beantwoorden aan het profiel zoals opgesteld door Noloc, de beroepsvereniging van Loopbaanprofessionals. Zij hebben een opleiding op minimaal HBO niveau en meerdere jaren werkervaring. Wij werken met een vaste kern van eigen adviseurs en een groep associés. De organisatie van het project: borging en bijsturing Borgingsinstrumenten en ondersteunende middelen Doordat alle begeleiders van Matchcare op hetzelfde systeem werken, dossiers met elkaar delen en doorlopende toetsing weten we voor iedere kandidaat dezelfde hoge kwaliteitstandaard te hanteren. Voor de uitvoering van de trajecten zijn goed geoutilleerde ruimtes gewenst. Dit kan een ruimte bij de opdrachtgever zijn of bij een van de Matchcare locaties. Matchcare hanteert bij het gebruik van computers, tablets etc. BYOD (bring your own device). Handboeken, oefeningen en hand outs worden door Matchcare verzorgd. Tijdens trainingen of gesprekken met de adviseur is internet toegang een belangrijk voorwaarde. Alle administratieve ondersteuning zoals het cliënt volgsysteem, het online talent center en de planningsmodules van Matchcare zijn via een beveiligde internetverbinding toegankelijk. Communicatiematrix In onderstaande communicatiematrix is aangegeven welke communicatie wanneer moet plaatsvinden en wie verantwoordelijk is. De communicatiematrix wordt per opdrachtgever aangepast aan de omstandigheden. Medium Wat/ boodschap Voor wie Door wie Ingangs datum Informatie Informatiebijeenkomsten voor Alle Opdrachtge sessies managers en werknemers over werknemers ver het proces van de reorganisatie, boventallig worden en Sociaal Voorlichtings bijeenkomst Informatie pakket Intranet ecoach Figuur: Communicatiematrix Plan Informatie over hoe en wat, verwachtingen, hoe het werkt en welkom. Informatiemap voor werknemers die boventallig zijn verklaard. Wordt overhandigd bij aanzeggesprek. Algemene info over Matchcare, wie, wat, waar, wanneer en waarmee. Specifieke informatie over Matchcare, wie, wat, waar, wanneer en waarmee. Boventallige werknemers Boventallige werknemers Alle werknemers Boventallige werknemers Matchcare Opdrachtge ver Matchcare Matchcare frequenti e Eenmalig Eenmalig Eenmalig Continue Continue 9 Mobiliteitsondersteuning door Matchcare

10 3.3 Activiteitenoverzicht De uitvoering van mobiliteitstrajecten volgt verschillende mijlpalen die qua inhoud en doorlooptijd afgestemd worden met de opdrachtgever. Tijdens een mobiliteitstraject worden deze stappen vastgelegd in een plan van aanpak. Contract Plan van aanpak Contract Voorbereiden Resources Administratie Aanzeggen Voorlichten Aanzeggen Trajectuitvoer Start Voortgang Afsluiten Evaluatie Afronding Figuur: Fasering uitvoering mobiliteitstrajecten week fase mijlpaal wie contractfase Inventarisatie Opdrachtgever & Matchcare -8 Contract tekenen Opdrachtgever & Matchcare -8 Plan van aanpak Matchcare -6 Voorbereiding -5 Plan van aanpak uitwerken Matchcare -4 Projectorganisatie en bemensing Matchcare -4 Borging en bijsturing Matchcare -4 Administratieve organisatie Opdrachtgever & Matchcare -4 Communicatie Opdrachtgever & Matchcare -4 Afstemmen interesse formulier Opdrachtgever & Matchcare -3 Uitnodigingsbrief opstellen Opdrachtgever & Matchcare -2 Detailplanning maken en locaties Opdrachtgever & Matchcare -1 Werknemers uitnodigen Opdrachtgever 0 Aanzegperiode 0 Aanzeggesprekken voeren Opdrachtgever 0 Voorlichting werknemers Opdrachtgever & Matchcare 0 Belangstellingsregistratiegesprek Matchcare of opdrachtgever 1 Uitvoering 1 Intake kandidaten Matchcare 2 Start trajecten Matchcare 6 Eerste maand voortgang en evaluatie Matchcare Maandelijkse voortgang en evaluatie Matchcare Afronding 6-26 Afsluiting trajecten Matchcare & Opdrachtgever 8-28 Na uitvoer trajecten: evaluatie en decharge Matchcare & Opdrachtgever Figuur: Fasen en activiteiten 10 Mobiliteitsondersteuning door Matchcare

11 4 A a n b o d m o b i l i t e i t s t r a j e c t e n De mobiliteitstrajecten voorzien in de begeleiding van de verschillende soorten werknemers en houden rekening met de verscheidenheid in functies (zowel qua omvang als functieniveau). Binnen de mobiliteitstrajecten worden activiteiten op maat voor de kandidaat uitgevoerd. Traject Kort Medium Medium Regulier Sollicitatie- Solliciteren en Werk naar werk Werk naar werk vaardigheden netwerken basis Activiteit 2 maanden 3 maanden 4 maanden 6 maanden Voorlichting Wekelijkse Workshops Handboek solliciteren ecoach Intake Individuele coaching Jobhunter Loopbaantesten Sollicitatie boost Nazorg na plaatsing Inspanning Contacturen groep 36 uur 52 uur 68 uur 100 uur Contacten individueel Contacten ecoach Zelfstandig aan de slag 4 uur per week 4 tot 10 uur per week 4 tot 10 uur per week 4 tot 10 uur per week Figuur: Overzicht aanbod verschillende mobiliteitstrajecten Toelichting Per traject worden een aantal activiteiten ingezet. Onder inspanning wordt aangegeven hoeveel contacturen een kandidaat individueel of in een groep ontvangt. Bij zelfstandig aan de slag is het aantal uur vermeld dat een kandidaat zelf besteed. Hoe meer een kandidaat zich inspant hoe groter de kans op een succesvol mobiliteitstraject. 11 Mobiliteitsondersteuning door Matchcare

12 4.1 2 maanden kort traject: Sollicitatie basis Inhoud traject: Het traject geeft in twee maanden in de mogelijkheden op de arbeidsmarkt en legt de basis voor zelfstandig solliciteren. Het traject kent acht workshops waarin kandidaten nadrukkelijk zelf aan de slag gaan. Van kandidaten wordt verwacht dat ze zich ook buiten de workshops inspannen. WnW 2 maanden Doorlooptijd 2 maanden Handboek solliciteren Voor lichting Motivatie Power CV LinkedIn Netwerken Je talent Soll brief Soll gesprek Soll actief Baan ecoaching Figuur: Inhoud 2 maanden kort traject Sollicitatie basis Activiteiten De workshops richten zich op het aanleren van praktische vaardigheden zoals het maken van een CV, netwerken, een sollicitatiebrief en het voeren van een sollicitatiegesprek. De kandidaat krijgt het handboek solliciteren: van LinkedIn tot power CV. De kandidaat voert activiteiten uit met behulp van het online Talent Center Matchcareer Kandidaten kunnen dagelijks tot een maand na afronding van het traject voor vragen, reflectie en feedback een beroep doen op de ecoach Te bereiken resultaat Tijdens het traject leert de kandidaat over de mogelijkheden van de arbeidsmarkt en hoe te solliciteren. Groepsgrootte, aandacht voor laag opgeleiden, service van de ecoach Voor alle mobiliteitstrajecten geldt: De groepsgrootte is tien tot twaalf personen waarbij bij de samenstelling van de groep rekening gehouden wordt met het werk- en denkniveau van de kandidaten. Kandidaten met een laag werk- en denkniveau krijgen een inhoudelijk aangepast programma dat aangepast is aan werking van de arbeidsmarkt op lager niveau. Kandidaten kunnen dagelijks tot een maand na afronding van het traject voor vragen, reflectie en feedback een beroep doen op de ecoach. 12 Mobiliteitsondersteuning door Matchcare

13 4.2 4 maanden medium traject: Werk naar werk basis Inhoud traject: Het vier maanden traject geeft kandidaten de mogelijkheid een baan te verwerven. Tijdens het traject krijgen de kandidaten inzicht in hun mogelijkheden, leren ze alles over solliciteren en passen dat toe. Het traject kent zestien workshops over netwerken en solliciteren waarin kandidaten nadrukkelijk zelf aan de slag gaan. Vanaf de derde maand wordt de kandidaat ook begeleid door de bemiddelaar. Van kandidaten wordt verwacht dat ze zich ook buiten de workshops inspannen. WnW 4 maanden Doorlooptijd 4 maanden Handboek solliciteren Voor lichting, intake Motivatie Power CV LinkedIn Netwerken Je talent Soll brief Soll gesprek Soll actief Overtuigen eportfolio Soll tel Communicatie Baan Elevator Soll LINK Star Jij bent ecoaching Jobhunting Figuur: 4 maanden medium traject Werk naar Werk basis Activiteiten De intake wordt gevoerd met een gecertificeerde loopbaanadviseur die in de regel gedurende het hele traject de coach van de werknemer blijft. De workshops richten zich op het aanleren van praktische vaardigheden zoals het maken van een CV, netwerken, een sollicitatiebrief en het voeren van een sollicitatiegesprek. Tijdens de workshops wordt gesolliciteerd op vacatures. De kandidaat krijgt het handboek solliciteren: van LinkedIn tot power CV. De kandidaat voert activiteiten uit met behulp van het online Talent Center Matchcareer. Kandidaten kunnen dagelijks tot een maand na afronding van het traject voor vragen, reflectie en feedback een beroep doen op de ecoach. Wanneer de werknemers jobready zijn worden ze begeleid door de bemiddelaar. De bemiddelaar zet samen met de kandidaat een sollicitatieplan op, helpt bij het vinden van vacatures en de introductie bij werkgevers Te bereiken resultaat Tijdens het traject leert de kandidaat over de mogelijkheden van de arbeidsmarkt en hoe te solliciteren. Tijdens het traject maken kandidaten een aanvang met solliciteren en doen daarmee de eerste sollicitatie ervaringen op. Wij zijn tevreden als de kandidaat zicht heeft op een nieuwe baan of een nieuwe baan heeft. 13 Mobiliteitsondersteuning door Matchcare

14 4.3 6 maanden regulier traject: Werk naar werk Inhoud traject: Het traject bestaat uit zes maanden Werk naar Werk begeleiding. Tijdens het traject krijgen de kandidaten inzicht in hun mogelijkheden, leren ze alles over solliciteren en passen dat samen met de bemiddelaar toe. Het traject bevat een intake, loopbaantest, individuele coaching, 24 workshops en ondersteuning van de bemiddelaar en ecoach. WnW 6 maanden Doorlooptijd 6 maanden Handboek solliciteren Voor lichting, intake Motivatie Power CV LinkedIn Netwerken Je talent Soll brief Soll gesprek Soll actief Overtuigen eportfolio Soll tel Communicatie Baan Elevator Soll LINK Star Jij bent Uniek Work live Doelen Net-werken Tip top Soll brief Soll gesprek Soll actief ecoaching Jobhunting Figuur: 6 maanden regulier traject : Werk naar Werk Activiteiten De intake wordt gevoerd met een gecertificeerde loopbaanadviseur die in de regel gedurende het hele traject de coach van de werknemer blijft. De workshops richten zich op het aanleren van praktische vaardigheden zoals het maken van een CV, netwerken, een sollicitatiebrief en het voeren van een sollicitatiegesprek. Tijdens de workshops wordt gesolliciteerd op vacatures De kandidaat krijgt het handboek solliciteren: van LinkedIn tot power CV. De kandidaat voert activiteiten uit met behulp van het online Talent Center Matchcareer. Kandidaten kunnen dagelijks tot een maand na afronding van het traject voor vragen, reflectie en feedback een beroep doen op de ecoach. Wanneer de werknemers jobready zijn worden ze begeleidt door de bemiddelaar. De bemiddelaar zet samen met de kandidaat een sollicitatieplan op, helpt bij het vinden van vacatures en de introductie bij werkgevers. De laatste twee maanden staan in het teken van de sollicitatieboost. Kandidaten krijgen meer ervaring en hebben daardoor een grotere kans op het vinden van werk Te bereiken resultaat Tijdens het traject leert de kandidaat over de mogelijkheden van de arbeidsmarkt en hoe te solliciteren en past dat ook toe. Wij zijn tevreden als de kandidaat een nieuwe baan verwerft. 14 Mobiliteitsondersteuning door Matchcare

15 4.4 Beschrijving begeleidingsmethode mobiliteitstrajecten Werknemers die door Matchcare begeleidt worden, werken volgens een concreet stappenplan aan hun volgende baan: Het stappenplan kent een intake-, bewustwordings-, oriëntatie- en realisatiefase. In de bewustwordingsfase worden de talenten, kwaliteiten van de werknemer in kaart gebracht. De oriëntatiefase is om de kansen te herkennen en vacatures te zien op de arbeidsmarkt. De realisatiefase legt de nadruk op netwerken, solliciteren en het verwerven van de nieuwe baan. Bewustwording Oriënteren vacatures sollicitatiebrief sociale media Realiseren netwerken solliciteren Jobhunten Ander werk je nieuwe baan wie ben ik wat wil ik wat kan ik Intake verwachtingen trajectplan De snelste weg naar werk loopt via je talent Aangezien iedere kandidaat uniek is kunnen per kandidaat de verschillende stappen individueel worden ingevuld. Figuur: Stappenplan mobiliteitstrajecten De start Het mobiliteitstraject start met een intake. Deze bestaat uit: het kennismaken met de werknemer waarbij aandacht is voor aspecten als zelfvertrouwen, zelfredzaamheid en communicatieve vaardigheden; inventariseren van de persoonlijke uitgangssituatie: privé omstandigheden en check op belemmerende factoren op de verschillende leefgebieden; Het plan van aanpak is tegelijk een inspanningsverplichting voor en van de werknemer. Omgaan met veranderingen / rouwverwerking Ook kan de acceptatie van het verlies van de baan (omgaan met verandering, rouwverwerking) een belangrijk onderdeel zijn binnen het mobiliteitstraject. De werknemer krijgt de ruimte om boosheid, verdriet, teleurstelling te verwerken en leert daar over te praten. Wij bewerkstelligen de acceptatie van de opgelegde verandering en het openstaan voor een nieuwe werkomgeving. 15 Mobiliteitsondersteuning door Matchcare

16 4.4.2 Bewustwording en oriëntatie De kandidaat maakt gebruik van Matchcareer, het online Talent Center dat een grote verscheidenheid aan zelftesten bevat, een uitgebreide vacaturebank en een keur aan mobiliteitsopdrachten die daarna met de loopbaanadviseur besproken kunnen worden en aandacht voor: versterking van het zelfbeeld en de persoonlijke kwaliteiten. oriëntatie op de persoonskenmerken (kwaliteiten, ontwikkelpunten, wensen en mogelijkheden). oriëntatie op de arbeidsmarktmogelijkheden (beroepsinteressegebieden) Oriëntatie op de persoonlijkheidskenmerken De werknemer gaat op zoek naar wat de eigen sterke kanten zijn, de kwaliteiten en vaardigheden. Wij hebben hiervoor een groot aantal instrumenten beschikbaar. Dat zijn opdrachten, oefeningen (soms in spelvorm) maar ook zelfassessments of (online) beschikbare onderzoeksinstrumenten. Figuur: Overzicht van de Selfassessments binnen een online Talent Center Carrière Ankers Carrière-ankers zeggen iets over factoren die jij relevant vindt om in een beroep terug te vinden. Loopbaan APK - In welke mate sluit je werk en je werkomgeving aan bij wat voor jou belangrijk is. Carrierékracht Welke vaardigheden kun jij ontwikkelen om je doelen makkelijker te bereiken. Beroepsinteresses (ROASEC) - Op welk menstype lijk ik het meest en welke beroepen passen? Teamrollen (Belbin) Welke rol past het best bij je en welke kwaliteiten kenmerken jou hierbij? Persoonlijkheid (Big 5) - Je persoonlijkheid is een verzameling van begrippen die beschrijven hoe je je over het algemeen gedraagt en opstelt. Ondernemerschap Beschik je over de juiste eigenschappen om voor jezelf te beginnen Oriëntatie op de arbeidsmarktmogelijkheden Op grond van de eerder gevoerde gesprekken en uitkomsten van onderzoeken en inzichten uit workshops, ontstaat een beeld van de arbeidsmarktwensen en mogelijkheden van de werknemer. Ook de directe beroepensuggesties uit onze loopbaantesten spelen hierin een herkenbare rol. Opdrachten als het analyseren van advertenties, het doorpluizen van online vacaturesites of telefonisch informatie inwinnen zijn voorbeelden van activiteiten waar veel aandacht aan wordt besteed. 16 Mobiliteitsondersteuning door Matchcare

17 4.4.5 Realisatie Solliciteren: het vergroten van belangrijke vaardigheden De kandidaat maakt gebruik van het online Talent Center met daarin een vacaturebank met ca actuele en ontdubbelde vacatures In deze fase wordt getraind/geoefend in het vergroten van een aantal vaardigheden die bij het verwerven van een nieuwe baan belangrijk zijn. Daarnaast bestaat de ondersteuning uit de volgende zaken: kandidaat ontvangt passende vacatures in zijn/haar mailbox; relevante vacatures verwerven; introductie bij potentiële werkgevers; De kandidaat neemt deel aan workshops waar in rollenspellen geoefend wordt en opdrachten uitgevoerd worden. De e-coach is beschikbaar om bij iedere sollicitatie mee te lezen of sollicitatiebrief en CV optimaal op de beoogde werkgever zijn afgestemd Jobhunten en bemiddelen In deze fase worden door de bemiddelaar en de adviseur in concrete samenwerking met de kandidaat alle inspanningen verricht, die vereist zijn om snel de passende baan te vinden zoals: Introductie bij intermediairs en bedrijven. Beschikbaar stellen van passende vacatures vanuit de vacatur er Onze bemiddelaars werken door het hele land en hebben per regio een breed netwerk opgebouwd dat voor de werknemers van zal worden aangewend. Wanneer dat de plaatsing kan bevorderen zullen wij zelfs niet aarzelen om de werknemer tot en met het sollicitatiegesprek te begeleiden Ander werk De bemiddelaar gaat tijdens de nazorg in op aspecten zoals baaninhoud en het vragen durven stellen aan de nieuwe werkgever. In deze periode neemt de adviseur geregeld contact op met de werknemer maar heeft deze ook de mogelijkheid op eigen initiatief vragen te stellen aan de adviseur. vacature mail jobhunter social media jouw netwerk branches linkedin via het prive netwerk Via het zakelijk netwerk. Via Matchcare netwerk Algemeen netwerk Familie (oud) collega s Vacaturebank Uitzenders Vereniging Werkgever Vacatur Detacheerders Buurt Opdrachtgevers Bemiddelaar UWV Vrienden Ketenpartners Branchecontact Media LinkedIn Vakgenoten Vacaturedesk Banenmarkten 17 Mobiliteitsondersteuning door Matchcare

18 5 M i n d e r i n t e n s i e v e m o b i l i t e i t s t r a j e c t e n Binnen de verschillende trajecten zijn activiteiten beschikbaar die op maat voor de kandidaat worden uitgevoerd. Sollicitatievaardigheden Loopbaanbewustwording Loopbaanadvies en arbeidsmarktoriëntatie Traject Sollicitatievaardigheden Loopbaan bewustwording Loopbaanadvies en arbeidsmarktoriëntatie Activiteit groep individueel groep Workshop Power CV Workshop Netwerken Workshop LinkedIn Workshop Soll. gesprek Handboek solliciteren Individuele coaching Loopbaanverkenner Workshop loopbaan Workshop arbeidsmarkt ecoach Inspanning Contacturen groep 16 uur 8 uur Contacten individueel 3 Contacten ecoach Zelfstandig aan de slag 8 uur 6 uur 4 uur Figuur: Overzicht minder intensieve mobiliteitstrajecten Toelichting Per traject worden een aantal activiteiten ingezet. Onder inspanningen wordt aangegeven hoeveel contacturen een kandidaat individueel of in een groep ontvangt. Bij zelfstandig aan de slag is het aantal uur vermeld dat een kandidaat zelf besteed. Hoe meer een kandidaat zich inspant hoe groter de kans op een succesvol mobiliteitstraject. 18 Mobiliteitsondersteuning door Matchcare

19 5.1 Sollicitatievaardigheden Inhoud traject sollicitatievaardigheden: Het traject legt in 4 dagdelen de basis voor zelfstandig solliciteren. Het traject kent 4 workshops met de inhoud Power CV, netwerken, LinkedIn en het sollicitatiegesprek waarin kandidaten nadrukkelijk zelf aan de slag gaan. Van kandidaten wordt verwacht dat ze zich ook buiten de workshops inspannen. Sollicitatievaardigheden Doorlooptijd 1 maand Handboek solliciteren Voorlichting Power CV Netwerken LinkedIn Soll gesprek Baan ecoaching Figuur: Inhoud traject sollicitatievaardigheden Activiteiten De workshops richten zich op het aanleren van praktische vaardigheden zoals het maken van een CV, netwerken, LinkedIn en het voeren van een sollicitatiegesprek. De kandidaat krijgt het handboek solliciteren: van LinkedIn tot power CV. Kandidaten kunnen dagelijks tot een maand na afronding van het traject voor vragen, reflectie en feedback een beroep doen op de ecoach. Kandidaten doorlopen een programma van vier weken waarin de thema s wie ben ik, wat kan ik en wat wil ik worden toegepast op netwerken, jezelf profileren en solliciteren. Door in groepen te werken leren de kandidaten niet alleen van de trainer maar ook van elkaar Te bereiken resultaat Door actief aan de slag te gaan met oefeningen en checklisten boek je snel resultaat. Netwerken en solliciteren zullen voortaan een stuk gemakkelijker zijn! Dat solliciteren met deze aanpak werkt, wordt dagelijks bewezen door mensen die met behulp van dit handboek een baan vinden. Groepsgrootte, aandacht voor laag opgeleiden, service van de ecoach Voor alle mobiliteitstrajecten geldt: De groepsgrootte is 10 tot 12 personen waarbij bij de samenstelling van de groep rekening gehouden wordt met het werk en denkniveau van de kandidaten. Kandidaten met een laag werk en denkniveau krijgen een inhoudelijk aangepast programma dat aangepast is aan werking van de arbeidsmarkt op lager niveau. Kandidaten kunnen dagelijks tot een maand na afronding van het traject voor vragen, reflectie en feedback een beroep doen op de ecoach. 19 Mobiliteitsondersteuning door Matchcare

20 5.2 Loopbaanbewustwording Inhoud traject loopbaanbewustwording: Het traject geeft met behulp van de loopbaanverkenner en drie individuele coaching momenten de kandidaat inzicht in zijn of haar mogelijkheden op de arbeidsmarkt. Van kandidaten wordt verwacht dat ze zich ook buiten de workshops inspannen. Loopbaanbewustwording Doorlooptijd 6 tot 8 weken Loopbaan verkenner Voor lichting Coaching Coaching Coaching Baan ecoaching Figuur: Inhoud traject loopbaanbewustwording Activiteiten De loopbaanverkenner SHL creëert bewustwording bij werknemers door inzicht te geven in de positie en kansen binnen de organisatie of op de arbeidsmarkt. De Loopbaanverkenner SHL geeft een beeld van competenties en de bijbehorende beroepsmogelijkheden. Uit de nabespreking volgt een aanzet voor een persoonlijk, passend loopbaanplan. De kandidaat werkt tijdens de individuele coaching aan punten die hijzelf met de loopbaanadviseur heeft afgesproken. Kandidaten kunnen dagelijks tot een maand na afronding van het traject voor vragen, reflectie en feedback een beroep doen op de ecoach Te bereiken resultaat Inzicht krijgen in de talenten en drijfveren en deze vertalen naar je huidige werk en nieuwe mogelijkheden. Loopbaanoriëntatie met een loopbaancoach geeft mensen beter zicht op waar ze in hun loopbaan staan en geeft handvatten voor een volgende stap. 20 Mobiliteitsondersteuning door Matchcare

21 5.3 Loopbaanadvies en arbeidsmarktoriëntatie De training Loopbaanadvies en arbeidsmarktoriëntatie beslaat 2 dagdelen (workshops). De training Loopbaanadvies en arbeidsmarkt oriëntatie geeft mensen beter zicht op waar ze in hun loopbaan staan en geeft handvatten voor een volgende stap Inhoud traject Loopbaanadvies en arbeidsmarktoriëntatie Het traject geeft met behulp van de loopbaanverkenner en twee workshops de kandidaat inzicht in zijn of haar mogelijkheden op de arbeidsmarkt. Van kandidaten wordt verwacht dat ze zich ook buiten de workshops inspannen. Loopbaanadvies en arbeidsmarkt atie Doorlooptijd 1 maand Loopbaan verkenner Voor lichting Loopbaan Arbeidsmarkt Baan ecoaching Figuur: Inhoud traject Loopbaanadvies en arbeidsmarktoriëntatie Activiteiten De loopbaanverkenner SHL creëert bewustwording bij werknemers door inzicht te geven in de positie en kansen binnen de organisatie of op de arbeidsmarkt. De Loopbaanverkenner SHL geeft een beeld van competenties en de bijbehorende beroepsmogelijkheden. Uit de nabespreking volgt een aanzet voor een persoonlijk, passend loopbaanplan. De kandidaten bespreken tijdens de eerste workshop de uitkomsten van de Loopbaanverkenner. Tijdens de 2 e workshop worden de mogelijkheden op de arbeidsmarkt besproken. Kandidaten kunnen dagelijks tot een maand na afronding van het traject voor vragen, reflectie en feedback een beroep doen op de ecoach Te bereiken resultaat Inzicht krijgen in de talenten en drijfveren en deze vertalen naar je huidige werk en nieuwe mogelijkheden. Loopbaanoriëntatie met een loopbaanadviseur geeft mensen beter zicht op waar ze in hun loopbaan staan en geeft handvatten voor een volgende stap. 21 Mobiliteitsondersteuning door Matchcare

22 5.4 Loopbaan Verkenner De Loopbaanverkenner SHL creëert bewustwording bij werknemers door inzicht te geven in de positie en kansen binnen de organisatie of op de arbeidsmarkt. De Loopbaanverkenner SHL geeft een beeld van competenties en de bijbehorende beroepsmogelijkheden. Uit de nabespreking volgt een aanzet voor een persoonlijk, passend loopbaanplan. De Loopbaanverkenner is beschikbaar vanuit online Talent Centers en ondersteunt zo het bouwen van een e-portfolio. De Loopbaanverkenner SHL bestaat uit: Een online assessment: de werknemer vult online een set vragenlijsten in, afgestemd op zijn werk- en denkniveau (LBO - MBO - HBO/WO). Een gedetailleerde rapportage en een nabespreking ervan met een gecertificeerde loopbaanprofessional. Blijvende toegang tot de Matchcare beroepen- en vacature databanken waarmee het persoonsprofiel vergeleken kan worden met een geselecteerd beroepsprofiel Het online assessment Het online assessment bestaat uit het invullen van een aantal (door COTAN) erkende vragenlijsten van testaanbieder SHL en Matchcare. Het betreft lijsten met betrekking tot: Persoonlijkheidskenmerken. Beroepsinteresses. Generieke vaardigheden. Ervaring met specifieke werkactiviteiten De rapportage De uitkomsten van de vragenlijsten worden weergegeven in een uitvoerige rapportage met: Ontwikkeltips met betrekking tot gedragsvoorkeuren. Inzicht in belangrijke aspecten voor volgende loopbaanstappen. Suggesties voor passende beroepen binnen of buiten het eigen vakgebied Passende beroepssuggesties De selectie van getoonde beroepen komt tot stand door een weging van alle verstrekte informatie. Tijdens de nabespreking met de loopbaancoach ontvangt de werknemer een toelichting op zijn/haar rapportage van het online assessment. Deze nabespreking omvat de volgende onderdelen: Het versterken van het zelfbeeld. Het benutten van die informatie in de opbouw van het e- Portfolio. Het beoordelen van de beroepssuggesties De invulling van de vervolgstappen. Figuur: Spindiagram, persoonskenmerken functie afgezet ten opzichte kandidaat. 22 Mobiliteitsondersteuning door Matchcare

23 Vergroot je kans op de arbeidsmarkt van werk naar werk persoonlijke aanpak praktische workshops intensieve begeleiding Motivatie en steun zijn de succesfactoren Het is niet gemakkelijk als je afscheid moet nemen van je baan. Er komt veel op je af én je moet je ook nog eens gaan oriënteren op een nieuwe werkomgeving. Dan kan je wel een steuntje in de rug gebruiken! Door het dagelijkse contact met mijn coach bleef ik gemotiveerd en heb ik die baan gevonden! Van Werk naar Werk - werk(t)! Het Van Werk naar Werk traject helpt je bij het vinden van een nieuwe baan. Jouw talenten en motivatie staan daarbij centraal. Wie ben ik? Wat wil en kan ik? Met begeleiding van jouw coach versterk je jezelf en vergroot je jouw kansen op de arbeidsmarkt. Dat werkt ook voor jou! Kijk ook op voor meer informatie

24 Matchcare: het loopbaanbureau Wij begeleiden je stap voor stap Dagelijks werken aan werk is de insteek. Welke stappen moet je gaan maken? Wat zijn je verwachtingen? Je werkt daarom vanuit je eigen plan van aanpak Inzicht in jezelf Wie ben jij, wat kan, maar ook, wat wil jij? Wat zijn je talenten en ervaringen? De eerste stap naar een nieuwe baan! Zicht op de arbeidsmarkt Hoe werken vacaturebanken? Wat zijn verborgen vacatures? Leer zoeken naar de passende vacatures! Succesvol solliciteren Hoe zorg je ervoor dat je talenten goed in beeld komen? Hoe werkt online solliciteren eigenlijk? Met social media en LinkedIn succesvol aan de slag! Soepel sollicitatiegesprek Hoe overtuig je dat jij de juiste persoon bent? Hoe kom ik van mijn onzekerheid af? Door voorbereidende trainingen ga je met zelfvertrouwen het sollicitatiegesprek in op weg naar die nieuwe baan! Meer informatie? Maak een afspraak met Matchcare Mobiliteitsondersteuning door Matchcare

Van mobiliteit naar duurzame aantrekkelijkheid met loopbaanbureau Matchcare

Van mobiliteit naar duurzame aantrekkelijkheid met loopbaanbureau Matchcare Van mobiliteit naar duurzame aantrekkelijkheid met loopbaanbureau Matchcare Mobiliteitstrajecten Bezoekadres: Matchcare HRS Edisonbaan 14E 3439 MN Nieuwegein Postadres: Postbus 732 3430 AS Nieuwegein Telefoon:

Nadere informatie

Zorg voor je carrière. Neem gerust contact op of maak een afspraak. Telefoon: (030) 602 94 25 of e-mail: zorg@matchcare.nl

Zorg voor je carrière. Neem gerust contact op of maak een afspraak. Telefoon: (030) 602 94 25 of e-mail: zorg@matchcare.nl Neem gerust contact op of maak een afspraak. Telefoon: (030) 602 94 25 of e-mail: zorg@matchcare.nl Hoe presenteer ik mijzelf? Wat wil ik? Zorg voor je carrière Door het dagelijkse contact met mijn coach

Nadere informatie

Beste HRM Dienstverlener voor de Overheid

Beste HRM Dienstverlener voor de Overheid Outplacement Outplacement Sta je aan het begin van een nieuwe stap in je loopbaan? Wij ondersteunen je bij het vinden van een nieuwe baan. Nieuwe keuzes maken is wat onwennig en het maakt je soms onzeker.

Nadere informatie

Expertisecentrum Plato. van werk-naar-werk en loopbaancoaching. Voor medewerkers

Expertisecentrum Plato. van werk-naar-werk en loopbaancoaching. Voor medewerkers Expertisecentrum Plato van werk-naar-werk en loopbaancoaching Voor medewerkers inhoud wij maken er werk van! 04 Onze dienstverlening voor jou 09 Loopbaanoriëntatie en Loopbaancoaching 05 over expertisecentrum

Nadere informatie

CarrièreBoost. Jezelf succesvol presenteren op de arbeidsmarkt anno nu

CarrièreBoost. Jezelf succesvol presenteren op de arbeidsmarkt anno nu CarrièreBoost Jezelf succesvol presenteren op de arbeidsmarkt anno nu Op zoek naar een nieuwe baan waar begin ik?! Reorganisatie, inkrimping, u bent ontslagen! Veranderingen, verschuivingen u wordt herplaatst!

Nadere informatie

mobiliteitstrajecten Randstad HR Solutions voor de zorginstellingen in de VVT, GHZ en GGZ

mobiliteitstrajecten Randstad HR Solutions voor de zorginstellingen in de VVT, GHZ en GGZ mobiliteitstrajecten Randstad HR Solutions voor de zorginstellingen in de VVT, GHZ en GGZ klanttevredenheid Uit onafhankelijk onderzoek (Cedeo, branchekeurmerk) blijkt dat maar liefst 96% van de medewerkers

Nadere informatie

Employee Support en Menea

Employee Support en Menea Employee Support en Menea Sinds de aankondiging in april heb je de adviseurs van Employee Support bij Philip Morris kunnen zien om jou en je collega's te ondersteunen en bij te staan. Gelukkig hebben veel

Nadere informatie

EXTERNE HERPLAATSING/OUTPLACEMENTTRAJECT

EXTERNE HERPLAATSING/OUTPLACEMENTTRAJECT EXTERNE HERPLAATSING/OUTPLACEMENTTRAJECT Algemeen De loopbaanadviseurs van Middelhoff Personele Diensten zijn professionele duizendpoten: vakkundig en creatief in de aanpak. Vanuit hun mensenkennis kiezen

Nadere informatie

wij begeleiden van werk naar werk

wij begeleiden van werk naar werk wij begeleiden van werk naar werk Koraal Groep Wij begeleiden van Werk naar Werk Als je hoort dat je boventallig bent of niet meer kunt werken in je huidige baan, wil je in actie komen. Maar wat kun je

Nadere informatie

CarrièreBoost. Praktische begeleiding voor werknemers die zich succesvol willen presenteren op de arbeidsmarkt anno nu

CarrièreBoost. Praktische begeleiding voor werknemers die zich succesvol willen presenteren op de arbeidsmarkt anno nu CarrièreBoost Praktische begeleiding voor werknemers die zich succesvol willen presenteren op de arbeidsmarkt anno nu Op zoek naar een nieuwe baan waar begin ik?! Reorganisatie, inkrimping, u bent ontslagen!

Nadere informatie

Expertisecentrum Plato. van werk-naar-werk en loopbaancoaching. Voor medewerkers

Expertisecentrum Plato. van werk-naar-werk en loopbaancoaching. Voor medewerkers Expertisecentrum Plato van werk-naar-werk en loopbaancoaching Voor medewerkers inhoud wij maken er werk van! 04 Onze dienstverlening voor jou 09 Loopbaanoriëntatie en Loopbaancoaching 05 over expertisecentrum

Nadere informatie

Expertisecentrum Plato VAN WERK-NAAR-WERK EN LOOPBAANCOACHING

Expertisecentrum Plato VAN WERK-NAAR-WERK EN LOOPBAANCOACHING Expertisecentrum Plato VAN WERK-NAAR-WERK EN LOOPBAANCOACHING INHOUD WIJ MAKEN ER WERK VAN! 04 PROCEDURE VAN EEN VAN WERK- NAAR-WERKTRAJECT 09 LOOPBAANORIËNTATIE EN LOOPBAANCOACHING 05 OVER EXPERTISECENTRUM

Nadere informatie

(als reorganisatie de aanleiding is) 15 november 2014. Karin Boelens

(als reorganisatie de aanleiding is) 15 november 2014. Karin Boelens Werk naar werk (als reorganisatie de aanleiding is) 15 november 2014 Karin Boelens Inhoud 1 Inleiding... 2 2 Mobiliteit: Werk naar werk... 3 2.1 Voorlichting... 3 2.2 Intakegesprek... 4 2.2.1 Portal Werkinzicht...

Nadere informatie

Match brochure WT 22-06-2007 09:19 Pagina 1. Werving en selectie Employability Outplacement

Match brochure WT 22-06-2007 09:19 Pagina 1. Werving en selectie Employability Outplacement Match brochure WT 22-06-2007 09:19 Pagina 1 Match brochure WT 22-06-2007 09:19 Pagina 2 Matchcare MEER RENDEMENT UIT HR DOOR INNOVATIEVE OPLOSSINGEN EN DIENSTEN OP HET GEBIED VAN WERVING EN SELECTIE, EMPLOYABILITY

Nadere informatie

De Amersfoortse Loopbaan Academie

De Amersfoortse Loopbaan Academie De Amersfoortse Loopbaan Academie Amersfoort verdient talent Daarom investeren we de komende jaren nog meer in de loopbaan- en talentontwikkeling van onze medewerkers. We willen talent ontdekken, benutten

Nadere informatie

Welkom. Neem contact op zodat wij aan de hand van uw situatie specifieker kunnen aangeven wat wij kunnen betekenen. Werkgever. Werknemer.

Welkom. Neem contact op zodat wij aan de hand van uw situatie specifieker kunnen aangeven wat wij kunnen betekenen. Werkgever. Werknemer. http://www. Welkom Organisaties die afscheid gaan nemen van medewerkers helpen wij door deze medewerkers te begeleiden op weg naar nieuw werk: tijdig, passend en in een goede sfeer. Dat scheelt organisaties

Nadere informatie

Menukaart Loopbaanevents. Investeer in jouw talent

Menukaart Loopbaanevents. Investeer in jouw talent Menukaart Loopbaanevents Investeer in jouw talent Inhoud 1. LOOPBAANEVENTS OP LOCATIE... 3 Inleiding... 3 Praktisch... 3 2. TALENT ONTWIKKELEN ( TALENTMANAGEMENT)... 4 (her)ken je Talent/ Kernkwaliteiten...

Nadere informatie

Van Werk naar Werk. 2 e spoor re-integratie op maat - 2014. Uitgebreide intake op zoek naar mogelijkheden en kansen

Van Werk naar Werk. 2 e spoor re-integratie op maat - 2014. Uitgebreide intake op zoek naar mogelijkheden en kansen Van Werk naar Werk 2 e spoor re-integratie op maat - 2014 Geconfronteerd worden met langdurig verzuim is een ingrijpende situatie. De Wet Verbetering Poortwachter verwacht van u en de werkgever een optimale

Nadere informatie

ZW ARBO dienstverlening voor het UWV

ZW ARBO dienstverlening voor het UWV ZW ARBO dienstverlening voor het UWV Even voorstellen DHC Wij zijn een expertise bedrijf gericht op het thema duurzame inzetbaarheid en vitaliteit. Goed en gemotiveerd je werk kunnen doen, nu en in de

Nadere informatie

een nieuwe baan via Randstad HR Solutions

een nieuwe baan via Randstad HR Solutions een nieuwe baan via Randstad HR Solutions Je hebt als medewerker van Philip Morris onlangs te horen gekregen dat de locatie waar je werkt sluit. Dat heeft ingrijpende gevolgen voor jou en je collega s.

Nadere informatie

Personal branding op de arbeidsmarkt: vermarkt je carrière

Personal branding op de arbeidsmarkt: vermarkt je carrière Personal branding op de arbeidsmarkt: vermarkt je carrière TRAININGSPROGRAMMA VIER WORKSHOPS De wereld verandert snel en dat is van invloed op ieders plaats en functioneren op de arbeidsmarkt. We maken

Nadere informatie

Sectorplan VVT, GHZ en GGZ

Sectorplan VVT, GHZ en GGZ Sectorplan VVT, GHZ en GGZ Mobiliteitstrajecten Van-Werk-Naar-Werk-Trajecten Juli 2014 PUBLIEKE ZAAK inleiding In dit document lichten sociale partners verenigd in het Samenwerkings - verband VVT-GHZ-GGZ

Nadere informatie

Outplacement. Via loopbaanadvies naar je nieuwe baan!

Outplacement. Via loopbaanadvies naar je nieuwe baan! Outplacement Via loopbaanadvies naar je nieuwe baan! Outplacement De outplacementprogramma s van Trainingsbureau Ingrid Nagel zijn bestemd voor medewerkers die uw organisatie gaan verlaten en nieuw werk

Nadere informatie

Post-hbo cursus Loopbaanbegeleiding

Post-hbo cursus Loopbaanbegeleiding Post-hbo cursus Loopbaanbegeleiding Actuele ontwikkelingen zoals flexibilisering van arbeid, de noodzaak tot het vergroten van de in- en externe mobiliteit van de werknemer, maar ook wetswijzigingen zorgen

Nadere informatie

Randstad HR Solutions in het kort:

Randstad HR Solutions in het kort: Wat kunnen wij voor u en uw medewerkers betekenen? Uw sector staat voor veranderingen, welke direct ingrijpen in de werkgelegenheid. Hoe groot de uiteindelijke aantallen ook zullen zijn, het treft telkens

Nadere informatie

Inge Test 07.05.2014

Inge Test 07.05.2014 Inge Test 07.05.2014 Inge Test / 07.05.2014 / Bemiddelbaarheid 2 Bemiddelbaarheidsscan Je hebt een scan gemaakt die in kaart brengt wat je kans op werk vergroot of verkleint. Verbeter je startpositie bij

Nadere informatie

FCB Loopbaanplein in vogelvlucht

FCB Loopbaanplein in vogelvlucht FCB Loopbaanplein in vogelvlucht Oriënteren en Profileren Het Loopbaanplein van FCB helpt werknemers verder in hun loopbaan. Of dat nu bij de huidige werkgever is, in de huidige branche of juist daarbuiten.

Nadere informatie

Onze producten. Naar een toekomst met een leuke baan. Heb je nog vragen of wil je meer weten? Ga dan naar

Onze producten. Naar een toekomst met een leuke baan. Heb je nog vragen of wil je meer weten? Ga dan naar Naar een toekomst met een leuke baan Heb je nog vragen of wil je meer weten? Ga dan naar www.toekomstwinkel.nl of via: Onze producten Designed by: Solute Design Inspiratiedag Ons basisproduct. Door middel

Nadere informatie

C3 werkt! biedt perspectief

C3 werkt! biedt perspectief C3 werkt! biedt perspectief Beeld: Afra Klinkenberg Sta je aan het begin van je carrière, ben je een ervaren professional, of sta je je op het het punt een een nieuwe uitdaging aan aan te te gaan? gaan?

Nadere informatie

FCB Loopbaanplein in vogelvlucht

FCB Loopbaanplein in vogelvlucht FCB Loopbaanplein in vogelvlucht Het FCB Loopbaanplein helpt werknemers verder in hun loopbaan. Of dat nu bij de huidige werkgever is, in de huidige branche of juist daarbuiten. De gratis zelftesten van

Nadere informatie

Stap in je loopbaan met de ontwikkelcarrousel! Utrecht.nl

Stap in je loopbaan met de ontwikkelcarrousel! Utrecht.nl Stap in je loopbaan met de ontwikkelcarrousel! Stap in je loopbaan met de ontwikkelcarrousel! Voor je ligt informatie over de ontwikkelcarrousel met workshops die het Expertisecentrum (voorheen Loopbaancentrum)

Nadere informatie

Agenda van vanavond!

Agenda van vanavond! 1 Agenda van vanavond! Welkom + Statusoverzicht! Communicatie: RTL Nieuws Weekblad van Dongen Persoonlijke ervaringen: John de Jager Uitkomsten enquête + uitwerken thema s (werkgroepen) Dialoog + terugkoppeling

Nadere informatie

Wij analyseren de situatie en vervolgens werken we met een eenvoudig categoriemodel:

Wij analyseren de situatie en vervolgens werken we met een eenvoudig categoriemodel: Re-integratiebegeleiding (2 e en 3 e spoor) Doel 1. Duidelijkheid! Wij analyseren de situatie en vervolgens werken we met een eenvoudig categoriemodel: 2. Werk! * Ruime arbeidsmogelijkheden * Beperkte

Nadere informatie

Op weg voor mensen en werk

Op weg voor mensen en werk Op weg voor mensen en werk uitzenden outplacement re-integratie loopbaanadvies www.personeelsned.nl Wie is PersoneelsNed PersoneelsNed zorgt voor mensen èn werk. Een tweeledige en belangrijke doelstelling!

Nadere informatie

Stap in je loopbaan met de ontwikkelcarrousel! Utrecht.nl

Stap in je loopbaan met de ontwikkelcarrousel! Utrecht.nl Stap in je loopbaan met de ontwikkelcarrousel! Stap in je loopbaan met de ontwikkelcarrousel! Voor je ligt informatie over de ontwikkelcarrousel met workshops die het Expertisecentrum (voorheen Loopbaancentrum)

Nadere informatie

mt&v HR Services mt&v Assessment Services

mt&v HR Services mt&v Assessment Services mt&v HR Services Organisaties hebben ambities. Het concretiseren van de ambitie van een organisatie door middel van een heldere, missie, met concrete doelstellingen en strategie, is cruciaal voor elke

Nadere informatie

Menea Outplacement Menu kaart

Menea Outplacement Menu kaart Menea Outplacement Menu kaart Als boventallige medewerker van Philip Morris heb je op basis van de voorlichtingssessies en het voorlichtingsmateriaal een keuze voor Menea gemaakt. Daarna maak je een principe-keuze

Nadere informatie

een nieuwe baan via Randstad HR Solutions aanvullende informatie

een nieuwe baan via Randstad HR Solutions aanvullende informatie een nieuwe baan via Randstad HR Solutions aanvullende informatie In aanvulling op het basistraject bestaat de mogelijkheid om je van werk naar werk traject samen met je adviseur op je specifieke behoefte

Nadere informatie

Outplacement: voor de werknemer

Outplacement: voor de werknemer Outplacement: voor de werknemer Ontslag: een keerpunt voor werkgever en werknemer De aanleiding tot outplacement is een ontslag. Dat kan zijn door een reorganisatie of omdat werknemer en werkgever, om

Nadere informatie

Training Resultaatgericht Coachen

Training Resultaatgericht Coachen Training Resultaatgericht Coachen met aandacht voor zingeving Herken je dit? Je bent verantwoordelijk voor de gang van zaken op je werk. Je hebt alle verantwoordelijkheid, maar niet de bijbehorende bevoegdheden.

Nadere informatie

NET WERK ABONNE MENT

NET WERK ABONNE MENT NET WERK ABONNE MENT NETWERK- ABONNEMENT Als u op zoek bent naar een nieuwe baan, dan wordt er regelmatig tegen u gezegd dat u moet netwerken. Maar dat is makkelijker gezegd dan gedaan. 50 Company is een

Nadere informatie

Baas in eigen loopbaan Training

Baas in eigen loopbaan Training Vergroot loopbaanzelfregie bij medewerkers Baas in eigen loopbaan Training INFORMATIE VOOR HR EN LEIDINGGEVENDEN Inleiding Is loopbaanontwikkeling en arbeidsmobiliteit een belangrijk thema in uw organisatie

Nadere informatie

Dienstverleningsbeschrijving

Dienstverleningsbeschrijving Dienstverleningsbeschrijving Integrale Loopbaanbegeleiding Second Chance Force ( SCF) Inleiding: Second Chance Force ( SCF) is een jonge onderneming die de doelstelling heeft om (ex) gedetineerden aan

Nadere informatie

MOBILITEIT / OUTPLACEMENTBEGELEIDING

MOBILITEIT / OUTPLACEMENTBEGELEIDING MOBILITEIT / OUTPLACEMENTBEGELEIDING Together, we can Parker vindt het, naast een zorgvuldige en flexibele inkleding van het gehele mobiliteitsproces, van belang dat medewerkers kunnen kiezen uit een breed

Nadere informatie

JobBootcamp staat voor duurzame oplossingen die de zelfredzaamheid van uw medewerker vergroot. Van teambuilding tot mobiliteitsvraagstukken.

JobBootcamp staat voor duurzame oplossingen die de zelfredzaamheid van uw medewerker vergroot. Van teambuilding tot mobiliteitsvraagstukken. JobBootcamp staat voor duurzame oplossingen die de zelfredzaamheid van uw medewerker vergroot. Van teambuilding tot mobiliteitsvraagstukken. Inhoudsopgave Daarom JobBootcamp 5 De fases van mobiliteit

Nadere informatie

UWV Loopbaanadviseur 2.0 Strategisch en creatief meedenken met je opdrachtgever

UWV Loopbaanadviseur 2.0 Strategisch en creatief meedenken met je opdrachtgever UWV Loopbaanadviseur 2.0 Strategisch en creatief meedenken met je opdrachtgever Petra Korevaar Manager UWV loopbaancentrum Utrecht 17-06-2010 Even voorstellen UWV 2010 20.931 mensen/17.812 fte 11 districten

Nadere informatie

WAAR STA JIJ OVER 5 JAAR? Investeer in je loopbaan met een loopbaancheck of coaching van SWA HR diensten

WAAR STA JIJ OVER 5 JAAR? Investeer in je loopbaan met een loopbaancheck of coaching van SWA HR diensten WAAR STA JIJ OVER 5 JAAR? Investeer in je loopbaan met een loopbaancheck of coaching van SWA HR diensten WAAR STA JIJ OVER 5 JAAR? Investeer in je carrière met een loopbaancheck of coaching van FNV Agrarisch

Nadere informatie

JOUW WENSEN, JOUW ACTIES

JOUW WENSEN, JOUW ACTIES Een initiatief van FNV Bouw JOUW WENSEN, JOUW ACTIES Je wilt gezond aan het werk blijven, plezier in je werk ervaren en voldoende uitdaging hebben. Dan kunnen onze coaches je hierbij helpen. Zij hebben

Nadere informatie

Baas in eigen loopbaan Training

Baas in eigen loopbaan Training Vergroot loopbaanzelfregie bij medewerkers Baas in eigen loopbaan CORINA KRAAN, BELEIDSMEDEWERKER SOCIAAL DOMEIN, GEMEENTE WOERDEN De training maakt heel helder waar je staat. Dankzij de feedbackgesprekken

Nadere informatie

Ons bureauprofiel. Loopbaanadviseurs. Wie wij zijn: Onze visie. Waar wij voor staan:

Ons bureauprofiel. Loopbaanadviseurs. Wie wij zijn: Onze visie. Waar wij voor staan: Stevensweg 42 3319 AK Dordrecht T 078 6453816 info@stehouwervink.nl www.stehouwervink.nl KvK: 24301459 Ons bureauprofiel Wie wij zijn: Wij zijn een gedreven adviesbureau met zelfstandige professionals

Nadere informatie

De Loopbaanversneller

De Loopbaanversneller hr De Loopbaanversneller Duurzame inzetbaarheid is een thema in veel organisaties. Waarschijnlijk ook bij jou staat het op de agenda, of zal het binnenkort op de agenda gezet worden door medewerkers, ondernemingsraad,

Nadere informatie

Post HBO Loopbaancoach. Algemene Informatie

Post HBO Loopbaancoach. Algemene Informatie Post HBO Loopbaancoach Algemene Informatie Aanvang 8 oktober 2012 Start Oktober 2012 Inleiding Het doel van onze Post HBO Loopbaancoach is om de deelnemers op te leiden tot zelfstandige, kwaliteitsgerichte

Nadere informatie

Aanbod OSA t.b.v. Sectorplan FCB 2014-2015

Aanbod OSA t.b.v. Sectorplan FCB 2014-2015 Aanbod t.b.v. Sectorplan FCB 2014-2015 I www.osa-amsterdam.nl 1 Inhoudsopgave Leren Solliciteren (groep)... 3 Leren solliciteren & succesvol op weg naar nieuw werk... 4 (combinatie groep/individueel)...

Nadere informatie

Effectief solliciteren de beste start voor je Carrière. 14 mei 2013 Laura van der Knaap Nutri-akt bv

Effectief solliciteren de beste start voor je Carrière. 14 mei 2013 Laura van der Knaap Nutri-akt bv Effectief solliciteren de beste start voor je Carrière 14 mei 2013 Laura van der Knaap Nutri-akt bv Programma Korte toelichting Nutri-akt Arbeidsmarkt Sollicitatieproces Zelfreflectie Sollicitatiebrief

Nadere informatie

SPELEND NAAR MOBILITEIT

SPELEND NAAR MOBILITEIT Mobiliteitsspel SPELEND NAAR MOBILITEIT Dit Mobiliteitsspel laat je spelen met een scala aan instrumenten die mobiliteit bevorderen. Elk instrument is een verdere verkenning waard, maar in dit spel ben

Nadere informatie

hr Duurzaam succesvol

hr Duurzaam succesvol hr Duurzaam succesvol Duurzaamheid is een thema binnen veel organisaties. Logisch, iedere organisatie wil graag goed gekwalificeerde, gemotiveerde en gezonde medewerkers. In steeds meer Cao s worden dan

Nadere informatie

Lef in je loopbaan. Wil je werk waar je (weer) energie van krijgt?

Lef in je loopbaan. Wil je werk waar je (weer) energie van krijgt? Lef in je loopbaan Wil je werk waar je (weer) energie van krijgt? Lef in je loopbaan (5 dagen) Wil je een volgende loopbaanstap zetten die bij je past en waar je energie van krijgt? In de dagelijkse drukte

Nadere informatie

Hallo! Heel veel succes!

Hallo! Heel veel succes! 18 Augustus 2015 Hallo! Je hebt je gemeld bij het Jongerenloket, onderdeel van WerkBedrijf. Het Jongerenloket staat klaar voor jongeren in hun zoektocht naar werk of een opleiding. Uitgaande van jouw talenten,

Nadere informatie

Loopbaanbegeleiding voor personeel

Loopbaanbegeleiding voor personeel Loopbaanbegeleiding voor personeel Brochure voor werkgevers Het nieuwe zelfsturen Wie zijn eigen weg gaat, kan door niemand worden ingehaald" Alles om ons heen veranderd. Van werkgevers wordt verwacht

Nadere informatie

Your Career in Control Potential Programma voor logistiek en Supply Chain management

Your Career in Control Potential Programma voor logistiek en Supply Chain management Potential Programma voor logistiek en Supply Chain management Programma en doelgroep Your Career in Control voorziet in de ontwikkelbehoefte van potentials in de logistieke en supply chain omgeving. Het

Nadere informatie

Outplacement: voor de werknemer

Outplacement: voor de werknemer Outplacement: voor de werknemer Ontslag: een keerpunt voor werkgever en werknemer De aanleiding tot outplacement is een toekomstig ontslag. Dat kan zijn door een reorganisatie of omdat werknemer en werkgever,

Nadere informatie

Loopbaangids. Versie 2.0 Utrecht, dinsdag 22 juli 2014. Loopbaangids versie 2.0 (22 juli 2014)

Loopbaangids. Versie 2.0 Utrecht, dinsdag 22 juli 2014. Loopbaangids versie 2.0 (22 juli 2014) Loopbaangids Versie 2.0 Utrecht, dinsdag 22 juli 2014 Loopbaangids versie 2.0 (22 juli 2014) Inhoud Inleiding... 3 Aanbieders... 4 De Loopbaanwinkel... 4 ZorgpleinNoord... 5 Vergelijken van Aanbieders...

Nadere informatie

22 jaar mobiliteitsbegeleiding met resultaat! PEOPLE INVESTMENT

22 jaar mobiliteitsbegeleiding met resultaat! PEOPLE INVESTMENT 22 jaar mobiliteitsbegeleiding met resultaat! PEOPLE INVESTMENT Al meer dan 22 jaar zijn wij gespecialiseerd in individuele outplacement en re-integratiebegeleiding. Wij kunnen bogen op een zeer ruime

Nadere informatie

Zet jezelf in beeld! Maandag 7 maart 2016 Buitenpost

Zet jezelf in beeld! Maandag 7 maart 2016 Buitenpost Zet jezelf in beeld! & Maandag 7 maart 2016 Buitenpost Agenda. Korte kennismaking Beetje theorie Voorbeelden van een videopitch Zelf aan de slag met jouw pitch! Interessant aanbod Aanbod Interactie is

Nadere informatie

Ik wil een baan! Solliciteren kunt u leren Sollicitatietips voor als u een WW-uitkering heeft VOOR RE-INTEGRATIE EN TIJDELIJK INKOMEN

Ik wil een baan! Solliciteren kunt u leren Sollicitatietips voor als u een WW-uitkering heeft VOOR RE-INTEGRATIE EN TIJDELIJK INKOMEN Ik wil een baan! Solliciteren kunt u leren Sollicitatietips voor als u een WW-uitkering heeft VOOR RE-INTEGRATIE EN TIJDELIJK INKOMEN Waarom deze brochure? Een baan vinden: dat is niet altijd even makkelijk.

Nadere informatie

Werving Selectie Mobiliteit. De Amarant Groep werkt aan jouw toekomst

Werving Selectie Mobiliteit. De Amarant Groep werkt aan jouw toekomst Werving Selectie Mobiliteit De Amarant Groep werkt aan jouw toekomst Je loopbaan ligt in jouw handen en wij helpen je graag op weg Ben je op dit moment tevreden met je functie binnen de Amarant Groep maar

Nadere informatie

Rapport. Rapport over het UWV te Amsterdam. Datum: Rapportnummer: 2013/095

Rapport. Rapport over het UWV te Amsterdam. Datum: Rapportnummer: 2013/095 Rapport Rapport over het UWV te Amsterdam. Datum: Rapportnummer: 2013/095 2 Klacht Verzoeker klaagt erover dat het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen hem onvoldoende begeleiding heeft gegeven

Nadere informatie

(Her)oriëntatie op je loopbaan

(Her)oriëntatie op je loopbaan (Her)oriëntatie op je loopbaan Enkele handvatten om naar je loopbaan en competenties te kijken december 2015 Onderhoudscheck voor je loopbaan Je bent het meest succesvol als je werk doet dat aansluit op

Nadere informatie

Spaarne Personeelsontwikkeling Veterinair

Spaarne Personeelsontwikkeling Veterinair Voor het vergroten van menselijk kapitaal Spaarne Personeelsontwikkeling Veterinair Uw praktijk en personeel op een hoger niveau Spaarne Coaching Donkere spaarne 14 rd 2011 JG Haarlem Tel. 06-53123185

Nadere informatie

Visie en eindtermen voor jobcoachopleidingen

Visie en eindtermen voor jobcoachopleidingen Visie en eindtermen voor jobcoachopleidingen Versie 1.0 12 april 2012 Inhoudsopgave blz. Voorwoord 2 Algemeen -Visie 3 -Methodiek 4 Intake/assessment 5 Jobfinding 6 Coaching on the job 7 Definitielijst

Nadere informatie

werk voor elke ICT-er Een uniek concept dat werkt!

werk voor elke ICT-er Een uniek concept dat werkt! Een uniek concept dat werkt! Nieuw passend werk realiseren voor ICT professionals met een afstand tot de arbeidsmarkt in een ondernemende omgeving Het ontwikkelen van ICT-professionals die: Zelfbewust

Nadere informatie

Post HBO Loopbaancoach. Algemene Informatie

Post HBO Loopbaancoach. Algemene Informatie Post HBO Loopbaancoach Algemene Informatie Aanvang oktober 2015 Start oktober 2015 Inleiding Het doel van onze Post HBO Loopbaancoach is om de deelnemers op te leiden tot zelfstandige, kwaliteitsgerichte

Nadere informatie

Advanced Jobmarketing Training. voor Loopbaanprofessionals. 4-daags - voorjaar 2015

Advanced Jobmarketing Training. voor Loopbaanprofessionals. 4-daags - voorjaar 2015 Wegens succes herhaald! Leergangen 2009 2014 evaluatie: 9! Advanced Jobmarketing Training voor Loopbaanprofessionals 4-daags - voorjaar 2015 Advanced Jobmarketing training vanuit drie dimensies: 1. Kennis

Nadere informatie

"Wat wil ik bereiken in mijn werk? Wil ik bij mijn huidige werkgever blijven? Ga ik mij oriënteren op ander werk? Hoe bereik ik mijn doel?

Wat wil ik bereiken in mijn werk? Wil ik bij mijn huidige werkgever blijven? Ga ik mij oriënteren op ander werk? Hoe bereik ik mijn doel? FNV Loopbaanadvies Waarom? "Wat wil ik bereiken in mijn werk? Wil ik bij mijn huidige werkgever blijven? Ga ik mij oriënteren op ander werk? Hoe bereik ik mijn doel?" Houden dit soort vragen u bezig, dan

Nadere informatie

Regionaal Platform met eportfolio

Regionaal Platform met eportfolio Regionaal Platform met eportfolio Een kans bij uitstek om medewerkers snel met elkaar te kunnen uitwisselen? 1 Achtergrond Verschillende werkgevers hebben het signaal afgegeven om middels een pilot te

Nadere informatie

Pagina 1 van 6 HOE EN WAAROM. Handleiding voor een professioneel curriculum vitae, sollicitatiebrief en selectiegesprek

Pagina 1 van 6 HOE EN WAAROM. Handleiding voor een professioneel curriculum vitae, sollicitatiebrief en selectiegesprek Pagina 1 van 6 HOE EN WAAROM Handleiding voor een professioneel curriculum vitae, sollicitatiebrief en selectiegesprek Solliciteren is geselecteerd worden, een selectieproces, met een eigen selectietaal

Nadere informatie

Het Manager Groei Programma. Een kwaliteitsproduct van Power coaching training en advies en Maas Organisation & Career Development

Het Manager Groei Programma. Een kwaliteitsproduct van Power coaching training en advies en Maas Organisation & Career Development Het Manager Groei Programma Een kwaliteitsproduct van Power coaching training en advies en Maas Organisation & Career Development Management wordt leiderschap Het Manager Groei Programma is een intensief

Nadere informatie

Welke vaardigheden hebben een invloed op het al dan niet succesvol zijn van het outplacement?

Welke vaardigheden hebben een invloed op het al dan niet succesvol zijn van het outplacement? Welke vaardigheden hebben een invloed op het al dan niet succesvol zijn van het outplacement? Definitie outplacement Outplacement is een geheel van begeleidende diensten en adviezen die in opdracht van

Nadere informatie

Leerjaar 3: Lesopbouw en suggesties (incl. bewijzenblad) voor leerroute A

Leerjaar 3: Lesopbouw en suggesties (incl. bewijzenblad) voor leerroute A Leerjaar 3: Lesopbouw en suggesties (incl. bewijzenblad) voor leerroute A Thema 12: Het vinden van werk Praktijkkern c: Kiezen en solliciteren naar passende stageplek Thema Praktijkkern 12. Het vinden

Nadere informatie

Nieuwsbrief sectorplan zorg VVT-GGZ-GHZ

Nieuwsbrief sectorplan zorg VVT-GGZ-GHZ Nieuwsbrief sectorplan zorg VVT-GGZ-GHZ Tevreden werknemers December 2015 Ruim 2500 deelnemers doen mee aan het sectorplan zorg. Overweegt u gebruik te maken van een mobiliteitstraject en/of van een van

Nadere informatie

Onconventionele stappen in de gemeente Lingewaard

Onconventionele stappen in de gemeente Lingewaard IEDEREEN HEEFT RECHT OP WERK Onconventionele stappen in de gemeente Lingewaard Tekst: Fenny Brandsma / Fotografie: Kees Winkelman De gemeente Lingewaard startte ruim een jaar geleden een onconventionele

Nadere informatie

4Support programma. De regie in eigen hand. 4Challenge simulaties Margreet Uyterlinde 0621871251 www.4challenge.nl

4Support programma. De regie in eigen hand. 4Challenge simulaties Margreet Uyterlinde 0621871251 www.4challenge.nl 4Support programma De regie in eigen hand 4Challenge simulaties Margreet Uyterlinde 0621871251 www.4challenge.nl De wereld van woningcorporaties verandert in rap tempo De corporatie van de toekomst heeft

Nadere informatie

Passus Advies B.V. Cliënten Audit Rapport. Norm : Keurmerk Blik op Werk

Passus Advies B.V. Cliënten Audit Rapport. Norm : Keurmerk Blik op Werk Norm : Scope: Het ondersteunen van organisaties op het gebied van managementadvies, coaching en training. Datum: 27 januari t/m 01 februari 2014 DNV Team Leader Audit Team C.C.M. de Vries MBA C.C.M. de

Nadere informatie

AVONTURENKAART. Reflectieopdrachten

AVONTURENKAART. Reflectieopdrachten AVONTURENKAART Reflectieopdrachten Je hebt aangegeven dat je het niet weet; je hangt niet erg aan je huidige baan maar hebt ook niet de ambitie om naar een andere baan op zoek te gaan. Geef hieronder kort

Nadere informatie

Reflect Personeelsadvies

Reflect Personeelsadvies Werving & Selectie 1 Reflect Personeelsadvies Reflect Personeelsadvies is een onafhankelijk adviesbureau dat zich sinds 1993 bezighoudt met loopbaanontwikkeling, individuele coaching en persoonlijke vaardigheidstrainingen.

Nadere informatie

OUTPLACEMENT. Wij brengen talent in beweging

OUTPLACEMENT. Wij brengen talent in beweging OUTPLACEMENT Wij brengen talent in beweging Welkom! Lee Hecht Harrison begeleidt als wereldmarktleider meer dan 250.000 mensen en doet dit met de hoogste slagingspercentages. Talentontwikkeling en outplacement;

Nadere informatie

Nieuwe kans op extra instroom

Nieuwe kans op extra instroom Nieuwe kans op extra instroom Focus op de arbeidsmarkt Naast het erkennen van leerbedrijven is Calibris verantwoordelijk voor ontwikkeling en onderhoud van kwalificaties in de sectoren zorg, welzijn en

Nadere informatie

meer dan re-integratie

meer dan re-integratie meer dan re-integratie is een goed re-integratiebureau? wij werken ONS ANTWOORD HIEROP IS: Een re-integratiebureau dat dagelijks met toewijding, zorg en passie werknemers en werkgevers begeleidt en ondersteunt,

Nadere informatie

ORGANISATIEONTWIKKELING ORGANISEREN & PRESTEREN. Voorbeelden opdrachten:

ORGANISATIEONTWIKKELING ORGANISEREN & PRESTEREN. Voorbeelden opdrachten: ORGANISATIEONTWIKKELING ORGANISEREN & PRESTEREN Voorbeelden opdrachten: Begeleiding bij reorganisatie en reductie van het personeelsbestand, zoals: sociaal plan, afspiegelingsoverzicht, functie-overgangsmatrix,

Nadere informatie

30 DAGEN FOCUS TRAINING

30 DAGEN FOCUS TRAINING BROCHURE 30 DAGEN FOCUS TRAINING Voor medewerkers van woningcorporaties In samenwerking met de corporatie-academie Informatie colofon en aanmeldprocedure: zie einde brochure Simpel en snel leren op je

Nadere informatie

Stichting Jong Actief Trajecten

Stichting Jong Actief Trajecten Participatieladder Jong Actief Trede 6: Betaald werk Re-integratie Trede 5: Betaald werk met ondersteuning Re-integratie Trede 4: Onbetaald werk Sociale Activering / Dagbesteding Trede 3: Deelname georganiseerde

Nadere informatie

Onderwerpen. Kennismaken met verschillende manieren van solliciteren. Zich voorbereiden op een sollicitatie. Wat kun je meenemen?

Onderwerpen. Kennismaken met verschillende manieren van solliciteren. Zich voorbereiden op een sollicitatie. Wat kun je meenemen? Solliciteren Dit thema gaat over solliciteren: hoe doe je dat? Onderwerpen Kennismaken met verschillende manieren van solliciteren. Zich voorbereiden op een sollicitatie Stap 1 Introductie Wat kun je meenemen?

Nadere informatie

Presentatie Inzetbaarheid TMG Loopbaancentrum. Mirjam Amajjar HRM adviseur

Presentatie Inzetbaarheid TMG Loopbaancentrum. Mirjam Amajjar HRM adviseur Presentatie Inzetbaarheid TMG Loopbaancentrum Mirjam Amajjar HRM adviseur Het loopbaancentrum Activiteiten waar het loopbaancentrum zich op richt: Ontwikkeling van de medewerkers. Het bevorderen van de

Nadere informatie

Doorgroeien met de TalentSpiegel

Doorgroeien met de TalentSpiegel Stimuleer de ontwikkeling van medewerkers Doorgroeien met de TalentSpiegel INFORMATIE VOOR HR EN LEIDINGGEVENDEN WILLEM VAN ROSMALEN, GEMEENTESECRETARIS GEMEENTE SCHIJNDEL Inleiding Gemeenten zijn meer

Nadere informatie

Koersen van werk naar werk; 1-op-1 coaching. Effectieve ondersteuning bij het voortzetten van de loopbaan (binnen of buiten de organisatie).

Koersen van werk naar werk; 1-op-1 coaching. Effectieve ondersteuning bij het voortzetten van de loopbaan (binnen of buiten de organisatie). Baan op de tocht? Te lang in eenzelfde functie? Afnemende motivatie? Ons mobiliteitstraject Loopbaanperspectief onderscheidt vier losse keuzemodules, elk met een eigen insteek * 1 Vergroot je Kansen op

Nadere informatie

Crinnos PCDi- match Persoonlijkheid Competenties Drijfveren identity match

Crinnos PCDi- match Persoonlijkheid Competenties Drijfveren identity match Crinnos PCDi- match Persoonlijkheid Competenties Drijfveren identity match Beschrijving PCDi- match is een web- based applicatie van CRINNOS waarmee de testresultaten van een via het Internet afgenomen

Nadere informatie

Nieuwe kansen voor intermediairs

Nieuwe kansen voor intermediairs 1 Bemiddeling van werkzoekenden met een arbeidsbeperking Nieuwe kansen voor intermediairs De komende jaren is het aan werk helpen van werkzoekenden met een arbeidsbeperking een groot thema. In 2026 moet

Nadere informatie

TRAINING 1. Tijd: Onderwerp: Waarom Resultaat Werkvorm Materiaal

TRAINING 1. Tijd: Onderwerp: Waarom Resultaat Werkvorm Materiaal DRAAIBOEK TRAINING 1, 2,3,4,5 REALISTEN ROADMOVIE De prezi presentatie voor de trainingsbijeenkomsten vindt u via de onderstaande link. https://prezi.com/0txqqdqmauta/training-realisten-roadmovie-5-bijeenkomsten/

Nadere informatie