Mobiliteitstrajecten. Matchcare: het loopbaanbureau. Matchcare HRS Edisonbaan 14E 3439 MN Nieuwegein AS Nieuwegein.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Mobiliteitstrajecten. Matchcare: het loopbaanbureau. Matchcare HRS Edisonbaan 14E 3439 MN Nieuwegein. 3430 AS Nieuwegein. www.matchcare.nl."

Transcriptie

1 Mobiliteitstrajecten Matchcare: het loopbaanbureau Bezoekadres: Matchcare HRS Edisonbaan 14E 3439 MN Nieuwegein Postadres: Postbus AS Nieuwegein Telefoon: Internet: Copyright: Matchcare

2 1 INLEIDING SAMENWERKEN MET MATCHCARE PLAN VAN AANPAK Toelichting op de stappen: Projectorganisatie Activiteitenoverzicht AANBOD MOBILITEITSTRAJECTEN maanden kort traject: Sollicitatie basis maanden medium traject: Werk naar werk basis maanden regulier traject: Werk naar werk Beschrijving begeleidingsmethode mobiliteitstrajecten MINDER INTENSIEVE MOBILITEITSTRAJECTEN Sollicitatievaardigheden Loopbaanbewustwording Loopbaanadvies en arbeidsmarktoriëntatie Loopbaan Verkenner Mobiliteitsondersteuning door Matchcare

3 1 I n l e i d i n g Reorganiseren met ondersteuning van Matchcare g eeft rust en resultaat Als uw organisatie moet bezuinigen en daardoor personeel de organisatie moet verlaten, kunt u contact opnemen met Matchcare. Matchcare, het landelijk werkend loopbaanbureau, helpt organisaties bij het inkrimpen van het personeelsbestand en het begeleiden van mensen naar een nieuwe baan. Onze ervaren adviseurs brengen de situatie van uw organisatie in kaart, zodat u de juiste activiteiten kunt inzetten om uw mensen naar ander werk te begeleiden. Mobiliteitstrajecten organiseren we vanuit de visie dat mobiliteit onderdeel is van een werkend leven. In de huidige tijd is verandering immers een zekerheid. Organisaties worden wendbaar, reageren op veranderingen en hebben een wisselende behoefte in aantal en soort werknemers. Dit betekent dat werknemers in hun kracht moeten staan; een leven lang leren en een loopbaan die zich niet beperkt tot één vakgebied of één werkgever. Een mobiliteitstraject sluit hier perfect bij aan. Persoonlijke aandacht Werkgevers in de zorg hebben te maken met bezuinigingen. Als er daarbij afscheid genomen moet worden van personeel moet u er op kunnen vertrouwen dat dit zorgvuldig gebeurd. Matchcare is daarom ISO 9001:2008 gecertificeerd. Uw werknemers worden begeleid door onze professionele loopbaancoaches, bemiddelaars, ecoach en vacaturesupport. Zij werken volgens onze succesvolle methode van Blended Coaching in individuele, groeps- en online begeleiding. Individuele begeleiding wordt gegeven door loopbaanadviseurs en bemiddelaars. Hier wordt ingegaan op aspecten als omgaan met veranderingen, belemmerende overtuigingen, motivatie en positieve focus. Daarnaast worden kandidaten geholpen bij het openen van deuren en voeren van sollicitatiegesprekken. Groepsbegeleiding wordt ingezet bij een goed cv maken, netwerken, jezelf presenteren, elevator pitch, vacatureanalyse, het inzetten van LinkedIn etc.. Met online talentcenter hebben kandidaten toegang tot opdrachten, vacaturebanken en de mogelijkheid van e-coaching. Kandidaten kunnen zo ieder moment werken aan hun volgende baan en worden op afstand ondersteund door de e-coach. Door de werkwijze van Blended Coaching realiseren wij onze missie: Mensen en organisaties versterken op de arbeidsmarkt. Wij helpen organisaties wendbaar te zijn en helpen mensen bij hun loopbaanontwikkeling. Een duurzame loopbaan is daarbij ons uitgangspunt. Wij geven aandacht, jij houdt de regie. Samenwerking gebaseerd op vertrouwen Als gespecialiseerd, landelijk werkend mobiliteitsbureau zijn wij er trots op dat er iedere dag mensen, met onze ondersteuning, een nieuwe baan vinden. Graag overleggen we met u over de aanpak binnen uw organisatie. 3 Mobiliteitsondersteuning door Matchcare

4 2 S a m e n w e r k e n m e t M a t c h c a r e Snelheid en ontzorgen Bij de uitvoering van mobiliteitsprojecten heeft Matchcare als doel kandidaten succesvol te begeleiden naar een volgende baan en de opdrachtgever te ontzorgen. Hierbij hebben we aandacht voor vragen als: Hoe gaan we om met belangen van werkgever en werknemers? Hoe zorgen we voor een vlekkeloze administratie? Hoe houden we de onderlinge communicatie helder? Waar liggen verantwoordelijkheden? Hoe passen de activiteiten in de tijd? En de belangrijkste: Hoe bevorderen we de plaatsingskansen? Dit soort vragen lossen we op door met de opdrachtgever een projectorganisatie te vormen en de trajecten uit te voeren aan de hand van een plan van aanpak. Het plan van aanpak beschrijft hoe het project georganiseerd wordt, wie waar verantwoordelijk voor is en in welke tijd een en ander wordt uitgevoerd. Ook is aandacht voor de beheers aspecten, overlegstructuur en communicatie. Matchcare kan daarin snel handelen en de opdrachtgever volledig ontzorgen. Matchcare is ISO 9001:2008 gecertificeerd en voert haar projecten uit conform Prince 2. Mijlpalen De uitvoering van mobiliteitstrajecten volgt verschillende stappen die qua inhoud en doorlooptijd afgestemd worden met de opdrachtgever. Matchcare probeert vroegtijdig in overleg te treden met de opdrachtgever en de juiste aanpak te kiezen. Zo ontstaat er ruimte is voor een goede voorbereiding. Contract Plan van aanpak Inventariseren Voorbereiden Resources Administratie Aanzeggen Voorlichten Aanzeggen Trajectuitvoer Start Voortgang Afsluiten Evaluatie Afronding week -10 / -6 week -6 week 0 week 1-26 week 10 / 26 Figuur: Fasering uitvoering mobiliteitstrajecten Samen ontzorgen Voor de start van de mobiliteitstrajecten zijn er veel vragen bij de werknemers. Wij stellen voor de werknemers in groepsbijeenkomsten te informeren over de voordelen van begeleiding van werk naar werk. Tijdens deze bijeenkomsten kan ook worden ingegaan op aanvullende vragen over het ontslag, de uitkering en eventuele juridische gevolgen. Na de voorlichting neemt Matchcare de kandidaten onder haar hoede voor de begeleiding naar ander werk. Rapportages en sturing Voor het bewaken van de voortgang van de mobiliteitstrajecten zijn meet- en rapportagemomenten vastgelegd. Matchcare rapporteert maandelijks over de instroom, doorstroom en uitstroom en de verschillende fasen in het mobiliteitstraject. Daarnaast zal Matchcare maandelijks een kwantitatieve en 4 Mobiliteitsondersteuning door Matchcare

5 kwalitatieve rapportage opmaken over de inspanningen waarmee de voortgang bewaakt en bijgestuurd kan worden. Organisatie Matchcare stelt per opdrachtgever een vaste projectleider en vast team van adviseurs aan. De opdrachtgever heeft zodoende één aanspraakpunt en kandidaten hebben een vast team met daarin de loopbaanadviseur en eventueel bemiddelaar, ecoach en vacaturessupport. De trajecten worden zoveel mogelijk uitgevoerd op locatie van de opdrachtgever. Indien dit niet mogelijk is, wordt de begeleiding uitgevoerd op een Matchcare locatie in de nabijheid van de opdrachtgever. Groepsgrootte In hoofdstuk vijf worden de inhoudelijke aspecten van de mobiliteitstrajecten beschreven. Daar waar workshops worden ingezet zal de groepsgrootte 10 tot 12 personen bedragen. Daarbij houden we rekening met het werk- en denkniveau van de verschillende kandidaten. De aanpak van de begeleiding is afgestemd op de verschillende doelgroepen. Tot slot De missie van Matchcare is de positie van mensen en organisaties te versterken op de arbeidsmarkt. We helpen organisaties wendbaar te zijn en we helpen mensen bij hun loopbaanontwikkeling. Een duurzame loopbaan is daarbij ons uitgangspunt. 5 Mobiliteitsondersteuning door Matchcare

6 3 P l a n v a n a a n p a k Een goede voorbereiding Voordat we met het project starten maken we eerst een inventarisatie hoe we de beste dienstverlening kunnen leveren. Bij deze inventarisatie maken we gebruik van de volgende 5 stappen: Stap 1: Concretiseren van reorganisatie plannen; Stap 2: Bewustwordingsproces van personeel; Stap 3: Versterken van uw P&O organisatie; Stap 4: Uitvoeren van pre mobiliteit; Stap 5: Werk naar Werk trajecten. Bij organisaties die meer investeren in de eerste vier stappen ontstaat een grotere vrijwillige mobiliteit en kan er bespaard worden op wachtgeld, ontslagvergoedingen en uitgaven voor werk naar werk trajecten. Hoe vroeger in het proces op arbeidsmobiliteit ingezet wordt, des te hoger het resultaat. 3.1 Toelichting op de stappen: Stap 1 Concretiseren van reorganisatie plannen Er zijn algemene stappenplannen bij het tot stand komen van reorganisaties en sociale plannen beschikbaar. Deze stappenplannen leggen de nadruk op de bedrijfseconomische en juridische kant van de reorganisatie. De praktische kant van de communicatie en de aanpak met de medewerkers kan daardoor onderbelicht zijn. Dienstverlening door Matchcare: Matchcare biedt in deze fase ondersteuning op de zachte kant van HR en helpt met de inrichting en uitvoering van het communicatieplan zoals een website, nieuwsbrieven en voorlichting Stap 2: Bewustwordingsproces van personeel; Organisaties die veranderen hebben groot belang bij personeel dat in beweging komt. Om deze beweging te bevorderen is het van belang dat werknemers zich realiseren dat zij zelf verantwoordelijk zijn en verantwoordelijkheid moeten nemen voor hun eigen loopbaan. Dienstverlening door Matchcare: Matchcare kan voor het vergroten van de bewustwording een internetsite beschikbaar stellen of bijeenkomsten organiseren die medewerkers in beweging brengen. Internet site voor mobiliteit: Naast de open platformen, zoals waar medewerkers gratis gebruik van kunnen maken kiezen organisaties ook voor een eigen platform. Deze platformen kunnen door organisaties naar eigen wens worden ingericht. Handboek Solliciteren: van LinkedIn tot power CV. Dit handboek wordt vanuit de organisatie beschikbaar gesteld aan medewerkers. Deze kunnen het handboek zelfstandig of in samenwerking met een loopbaanbegeleider gebruiken Stap 3 : Versterken van de P&O organisatie Een P&O adviseur die in zijn kracht staat levert veel op tijdens een reorganisatie. Naast de bedrijfseconomische en juridische kant wordt er tijdens reorganisaties een groot beroep gedaan op de coachende en adviserende vaardigheden van de P&O adviseurs. Als tijdens een reorganisatie medewerkers keuzes moeten maken kan de P&O adviseur zich opstellen als 6 Mobiliteitsondersteuning door Matchcare

7 loopbaanbegeleider en in sommige gevallen zelfs als bemiddelaar, zoals in het geval dat het werk overgaat naar een andere organisatie. Hoewel veel organisaties deze rol perfect uitvoeren zijn er ook organisaties die op dit onderdeel versterking kunnen gebruiken. Dienstverlening Matchcare: Matchcare heeft een trainingsprogramma ontwikkeld om P&O adviseurs en leidinggevenden te helpen deze vaardigheden te ontwikkelen. Het gaat hierbij om de trainingen: Training: Stimuleren van veranderingsbereidheid van medewerkers Training: Effectief communiceren bij veranderingen Training: Voeren van aanzeggesprekken Training: Werken met een loopbaanontwikkelplatform Training: Stimuleren van veranderingsbereidheid van managers Training: Voeren van aanzeggesprekken Stap 4: Uitvoeren van pre mobiliteit, mobiliseer de beweging: Als de reorganisatie doorzet kan nog veel gedwongen mobiliteit voorkomen worden door actief aan de slag te gaan met vrijwillige mobiliteit. Dienstverlening Matchcare: Matchcare heeft voor pre mobiliteit een serie workshops ontwikkeld die medewerkers volgens de BOR methode: Bewustwording, Oriëntatie, Realisatie, in beweging zetten. Naast deze workshops is dit ook het moment voor de eigen P&O organisatie om mensen te betrekken bij de aanstaande boventalligheid en mogelijkheden van het sociaal plan. Vanuit het sectorplan zijn onderstaande workshops met sectorregeling beschikbaar: o Sollicitatievaardigheden; o Loopbaanbewustwording; o Loopbaanadvies en arbeidsmarktoriëntatie Stap 5: Van werk naar werk Voor de feitelijke boventalligen is er de mogelijkheid hen vanuit een werkende situatie te begeleiden naar een volgende baan. Deze begeleiding is het meest effectief als medewerkers nog aan het werk zijn en zes maanden starten voor het einde dienstverband. Dienstverlening Matchcare: Matchcare begeleidt mensen naar ander werk met ons model van blended coaching waarbij de kandidaat begeleid wordt door een trainer, individuele coach, bemiddelaar en ecoach. De trajecten zijn afgestemd op het werk- en denkniveau van de kandidaat en duren 2, 4 of 6 maanden. De begeleiding bestaat uit intake, het ontdekken van talenten en drijfveren, op zoek te gaan naar passende mogelijkheden op de arbeidsmarkt, het verhogen van vaardigheden zoals het voeren van netwerkgesprekken en het solliciteren zelf (brieven, CV, social media). Vanuit het sectorplan zijn dit de trajecten: o Werk naar werk 2 maanden o Werk naar werk 4 maanden o Werk naar werk 6 maanden Naast de trajecten vanuit de sectorplan kan Matchcare opvang bieden na aanzeggesprek en maatwerktrajecten uitvoeren. 7 Mobiliteitsondersteuning door Matchcare

8 3.2 Projectorganisatie Na de inventarisatie werken we bij de uitvoering van mobiliteitstrajecten samen met de opdrachtgever in een projectorganisatie. Per opdrachtgever is één projectleider aangesteld. Deze neemt plaats in de stuurgroep. De projectleider is verantwoordelijk voor voldoende en gekwalificeerd personeel, voortgangsrapportages, administratie en financiën en een perfecte uitvoering. De projectleider ziet toe op adequate communicatie en afhandeling van de sectorregeling. Binnen het team dat uw medewerkers begeleid zijn actief loopbaanadviseurs en trainers voor persoonlijke ontwikkeling en versterken van vaardigheden. Een bemiddelaar om relevante vacatures te verwerven en de kandidaat persoonlijk te introduceren bij potentiële werkgevers. Een Ecoach voor begeleiding op afstand en het loopbaancentrum voor vragen over planning en administratie Organogram De projectorganisatie kent voor de opdrachtgever een stuurgroep van waaruit de projectleider, finance en control en communicatie wordt aangestuurd. De projectleider coördineert de ondersteuning aan de werknemers (loopbaanadviseur samen met de trainer, bemiddelaar, ecoach en vacaturesupport). Stuurgroep Finance en control Opdrachtgever projectleider communicatie werknemer Loopbaan adviseur ecoach Matchcare Loopbaancentrum bemiddelaars Vacature support Figuur: Projectorganisatie 8 Mobiliteitsondersteuning door Matchcare

9 3.2.2 Begeleiding kandidaten Werknemers worden begeleid door onze adviseurs, bemiddelaars, ecoach en vacaturesupport. Onze werknemers beantwoorden aan het profiel zoals opgesteld door Noloc, de beroepsvereniging van Loopbaanprofessionals. Zij hebben een opleiding op minimaal HBO niveau en meerdere jaren werkervaring. Wij werken met een vaste kern van eigen adviseurs en een groep associés. De organisatie van het project: borging en bijsturing Borgingsinstrumenten en ondersteunende middelen Doordat alle begeleiders van Matchcare op hetzelfde systeem werken, dossiers met elkaar delen en doorlopende toetsing weten we voor iedere kandidaat dezelfde hoge kwaliteitstandaard te hanteren. Voor de uitvoering van de trajecten zijn goed geoutilleerde ruimtes gewenst. Dit kan een ruimte bij de opdrachtgever zijn of bij een van de Matchcare locaties. Matchcare hanteert bij het gebruik van computers, tablets etc. BYOD (bring your own device). Handboeken, oefeningen en hand outs worden door Matchcare verzorgd. Tijdens trainingen of gesprekken met de adviseur is internet toegang een belangrijk voorwaarde. Alle administratieve ondersteuning zoals het cliënt volgsysteem, het online talent center en de planningsmodules van Matchcare zijn via een beveiligde internetverbinding toegankelijk. Communicatiematrix In onderstaande communicatiematrix is aangegeven welke communicatie wanneer moet plaatsvinden en wie verantwoordelijk is. De communicatiematrix wordt per opdrachtgever aangepast aan de omstandigheden. Medium Wat/ boodschap Voor wie Door wie Ingangs datum Informatie Informatiebijeenkomsten voor Alle Opdrachtge sessies managers en werknemers over werknemers ver het proces van de reorganisatie, boventallig worden en Sociaal Voorlichtings bijeenkomst Informatie pakket Intranet ecoach Figuur: Communicatiematrix Plan Informatie over hoe en wat, verwachtingen, hoe het werkt en welkom. Informatiemap voor werknemers die boventallig zijn verklaard. Wordt overhandigd bij aanzeggesprek. Algemene info over Matchcare, wie, wat, waar, wanneer en waarmee. Specifieke informatie over Matchcare, wie, wat, waar, wanneer en waarmee. Boventallige werknemers Boventallige werknemers Alle werknemers Boventallige werknemers Matchcare Opdrachtge ver Matchcare Matchcare frequenti e Eenmalig Eenmalig Eenmalig Continue Continue 9 Mobiliteitsondersteuning door Matchcare

10 3.3 Activiteitenoverzicht De uitvoering van mobiliteitstrajecten volgt verschillende mijlpalen die qua inhoud en doorlooptijd afgestemd worden met de opdrachtgever. Tijdens een mobiliteitstraject worden deze stappen vastgelegd in een plan van aanpak. Contract Plan van aanpak Contract Voorbereiden Resources Administratie Aanzeggen Voorlichten Aanzeggen Trajectuitvoer Start Voortgang Afsluiten Evaluatie Afronding Figuur: Fasering uitvoering mobiliteitstrajecten week fase mijlpaal wie contractfase Inventarisatie Opdrachtgever & Matchcare -8 Contract tekenen Opdrachtgever & Matchcare -8 Plan van aanpak Matchcare -6 Voorbereiding -5 Plan van aanpak uitwerken Matchcare -4 Projectorganisatie en bemensing Matchcare -4 Borging en bijsturing Matchcare -4 Administratieve organisatie Opdrachtgever & Matchcare -4 Communicatie Opdrachtgever & Matchcare -4 Afstemmen interesse formulier Opdrachtgever & Matchcare -3 Uitnodigingsbrief opstellen Opdrachtgever & Matchcare -2 Detailplanning maken en locaties Opdrachtgever & Matchcare -1 Werknemers uitnodigen Opdrachtgever 0 Aanzegperiode 0 Aanzeggesprekken voeren Opdrachtgever 0 Voorlichting werknemers Opdrachtgever & Matchcare 0 Belangstellingsregistratiegesprek Matchcare of opdrachtgever 1 Uitvoering 1 Intake kandidaten Matchcare 2 Start trajecten Matchcare 6 Eerste maand voortgang en evaluatie Matchcare Maandelijkse voortgang en evaluatie Matchcare Afronding 6-26 Afsluiting trajecten Matchcare & Opdrachtgever 8-28 Na uitvoer trajecten: evaluatie en decharge Matchcare & Opdrachtgever Figuur: Fasen en activiteiten 10 Mobiliteitsondersteuning door Matchcare

11 4 A a n b o d m o b i l i t e i t s t r a j e c t e n De mobiliteitstrajecten voorzien in de begeleiding van de verschillende soorten werknemers en houden rekening met de verscheidenheid in functies (zowel qua omvang als functieniveau). Binnen de mobiliteitstrajecten worden activiteiten op maat voor de kandidaat uitgevoerd. Traject Kort Medium Medium Regulier Sollicitatie- Solliciteren en Werk naar werk Werk naar werk vaardigheden netwerken basis Activiteit 2 maanden 3 maanden 4 maanden 6 maanden Voorlichting Wekelijkse Workshops Handboek solliciteren ecoach Intake Individuele coaching Jobhunter Loopbaantesten Sollicitatie boost Nazorg na plaatsing Inspanning Contacturen groep 36 uur 52 uur 68 uur 100 uur Contacten individueel Contacten ecoach Zelfstandig aan de slag 4 uur per week 4 tot 10 uur per week 4 tot 10 uur per week 4 tot 10 uur per week Figuur: Overzicht aanbod verschillende mobiliteitstrajecten Toelichting Per traject worden een aantal activiteiten ingezet. Onder inspanning wordt aangegeven hoeveel contacturen een kandidaat individueel of in een groep ontvangt. Bij zelfstandig aan de slag is het aantal uur vermeld dat een kandidaat zelf besteed. Hoe meer een kandidaat zich inspant hoe groter de kans op een succesvol mobiliteitstraject. 11 Mobiliteitsondersteuning door Matchcare

12 4.1 2 maanden kort traject: Sollicitatie basis Inhoud traject: Het traject geeft in twee maanden in de mogelijkheden op de arbeidsmarkt en legt de basis voor zelfstandig solliciteren. Het traject kent acht workshops waarin kandidaten nadrukkelijk zelf aan de slag gaan. Van kandidaten wordt verwacht dat ze zich ook buiten de workshops inspannen. WnW 2 maanden Doorlooptijd 2 maanden Handboek solliciteren Voor lichting Motivatie Power CV LinkedIn Netwerken Je talent Soll brief Soll gesprek Soll actief Baan ecoaching Figuur: Inhoud 2 maanden kort traject Sollicitatie basis Activiteiten De workshops richten zich op het aanleren van praktische vaardigheden zoals het maken van een CV, netwerken, een sollicitatiebrief en het voeren van een sollicitatiegesprek. De kandidaat krijgt het handboek solliciteren: van LinkedIn tot power CV. De kandidaat voert activiteiten uit met behulp van het online Talent Center Matchcareer Kandidaten kunnen dagelijks tot een maand na afronding van het traject voor vragen, reflectie en feedback een beroep doen op de ecoach Te bereiken resultaat Tijdens het traject leert de kandidaat over de mogelijkheden van de arbeidsmarkt en hoe te solliciteren. Groepsgrootte, aandacht voor laag opgeleiden, service van de ecoach Voor alle mobiliteitstrajecten geldt: De groepsgrootte is tien tot twaalf personen waarbij bij de samenstelling van de groep rekening gehouden wordt met het werk- en denkniveau van de kandidaten. Kandidaten met een laag werk- en denkniveau krijgen een inhoudelijk aangepast programma dat aangepast is aan werking van de arbeidsmarkt op lager niveau. Kandidaten kunnen dagelijks tot een maand na afronding van het traject voor vragen, reflectie en feedback een beroep doen op de ecoach. 12 Mobiliteitsondersteuning door Matchcare

13 4.2 4 maanden medium traject: Werk naar werk basis Inhoud traject: Het vier maanden traject geeft kandidaten de mogelijkheid een baan te verwerven. Tijdens het traject krijgen de kandidaten inzicht in hun mogelijkheden, leren ze alles over solliciteren en passen dat toe. Het traject kent zestien workshops over netwerken en solliciteren waarin kandidaten nadrukkelijk zelf aan de slag gaan. Vanaf de derde maand wordt de kandidaat ook begeleid door de bemiddelaar. Van kandidaten wordt verwacht dat ze zich ook buiten de workshops inspannen. WnW 4 maanden Doorlooptijd 4 maanden Handboek solliciteren Voor lichting, intake Motivatie Power CV LinkedIn Netwerken Je talent Soll brief Soll gesprek Soll actief Overtuigen eportfolio Soll tel Communicatie Baan Elevator Soll LINK Star Jij bent ecoaching Jobhunting Figuur: 4 maanden medium traject Werk naar Werk basis Activiteiten De intake wordt gevoerd met een gecertificeerde loopbaanadviseur die in de regel gedurende het hele traject de coach van de werknemer blijft. De workshops richten zich op het aanleren van praktische vaardigheden zoals het maken van een CV, netwerken, een sollicitatiebrief en het voeren van een sollicitatiegesprek. Tijdens de workshops wordt gesolliciteerd op vacatures. De kandidaat krijgt het handboek solliciteren: van LinkedIn tot power CV. De kandidaat voert activiteiten uit met behulp van het online Talent Center Matchcareer. Kandidaten kunnen dagelijks tot een maand na afronding van het traject voor vragen, reflectie en feedback een beroep doen op de ecoach. Wanneer de werknemers jobready zijn worden ze begeleid door de bemiddelaar. De bemiddelaar zet samen met de kandidaat een sollicitatieplan op, helpt bij het vinden van vacatures en de introductie bij werkgevers Te bereiken resultaat Tijdens het traject leert de kandidaat over de mogelijkheden van de arbeidsmarkt en hoe te solliciteren. Tijdens het traject maken kandidaten een aanvang met solliciteren en doen daarmee de eerste sollicitatie ervaringen op. Wij zijn tevreden als de kandidaat zicht heeft op een nieuwe baan of een nieuwe baan heeft. 13 Mobiliteitsondersteuning door Matchcare

14 4.3 6 maanden regulier traject: Werk naar werk Inhoud traject: Het traject bestaat uit zes maanden Werk naar Werk begeleiding. Tijdens het traject krijgen de kandidaten inzicht in hun mogelijkheden, leren ze alles over solliciteren en passen dat samen met de bemiddelaar toe. Het traject bevat een intake, loopbaantest, individuele coaching, 24 workshops en ondersteuning van de bemiddelaar en ecoach. WnW 6 maanden Doorlooptijd 6 maanden Handboek solliciteren Voor lichting, intake Motivatie Power CV LinkedIn Netwerken Je talent Soll brief Soll gesprek Soll actief Overtuigen eportfolio Soll tel Communicatie Baan Elevator Soll LINK Star Jij bent Uniek Work live Doelen Net-werken Tip top Soll brief Soll gesprek Soll actief ecoaching Jobhunting Figuur: 6 maanden regulier traject : Werk naar Werk Activiteiten De intake wordt gevoerd met een gecertificeerde loopbaanadviseur die in de regel gedurende het hele traject de coach van de werknemer blijft. De workshops richten zich op het aanleren van praktische vaardigheden zoals het maken van een CV, netwerken, een sollicitatiebrief en het voeren van een sollicitatiegesprek. Tijdens de workshops wordt gesolliciteerd op vacatures De kandidaat krijgt het handboek solliciteren: van LinkedIn tot power CV. De kandidaat voert activiteiten uit met behulp van het online Talent Center Matchcareer. Kandidaten kunnen dagelijks tot een maand na afronding van het traject voor vragen, reflectie en feedback een beroep doen op de ecoach. Wanneer de werknemers jobready zijn worden ze begeleidt door de bemiddelaar. De bemiddelaar zet samen met de kandidaat een sollicitatieplan op, helpt bij het vinden van vacatures en de introductie bij werkgevers. De laatste twee maanden staan in het teken van de sollicitatieboost. Kandidaten krijgen meer ervaring en hebben daardoor een grotere kans op het vinden van werk Te bereiken resultaat Tijdens het traject leert de kandidaat over de mogelijkheden van de arbeidsmarkt en hoe te solliciteren en past dat ook toe. Wij zijn tevreden als de kandidaat een nieuwe baan verwerft. 14 Mobiliteitsondersteuning door Matchcare

15 4.4 Beschrijving begeleidingsmethode mobiliteitstrajecten Werknemers die door Matchcare begeleidt worden, werken volgens een concreet stappenplan aan hun volgende baan: Het stappenplan kent een intake-, bewustwordings-, oriëntatie- en realisatiefase. In de bewustwordingsfase worden de talenten, kwaliteiten van de werknemer in kaart gebracht. De oriëntatiefase is om de kansen te herkennen en vacatures te zien op de arbeidsmarkt. De realisatiefase legt de nadruk op netwerken, solliciteren en het verwerven van de nieuwe baan. Bewustwording Oriënteren vacatures sollicitatiebrief sociale media Realiseren netwerken solliciteren Jobhunten Ander werk je nieuwe baan wie ben ik wat wil ik wat kan ik Intake verwachtingen trajectplan De snelste weg naar werk loopt via je talent Aangezien iedere kandidaat uniek is kunnen per kandidaat de verschillende stappen individueel worden ingevuld. Figuur: Stappenplan mobiliteitstrajecten De start Het mobiliteitstraject start met een intake. Deze bestaat uit: het kennismaken met de werknemer waarbij aandacht is voor aspecten als zelfvertrouwen, zelfredzaamheid en communicatieve vaardigheden; inventariseren van de persoonlijke uitgangssituatie: privé omstandigheden en check op belemmerende factoren op de verschillende leefgebieden; Het plan van aanpak is tegelijk een inspanningsverplichting voor en van de werknemer. Omgaan met veranderingen / rouwverwerking Ook kan de acceptatie van het verlies van de baan (omgaan met verandering, rouwverwerking) een belangrijk onderdeel zijn binnen het mobiliteitstraject. De werknemer krijgt de ruimte om boosheid, verdriet, teleurstelling te verwerken en leert daar over te praten. Wij bewerkstelligen de acceptatie van de opgelegde verandering en het openstaan voor een nieuwe werkomgeving. 15 Mobiliteitsondersteuning door Matchcare

16 4.4.2 Bewustwording en oriëntatie De kandidaat maakt gebruik van Matchcareer, het online Talent Center dat een grote verscheidenheid aan zelftesten bevat, een uitgebreide vacaturebank en een keur aan mobiliteitsopdrachten die daarna met de loopbaanadviseur besproken kunnen worden en aandacht voor: versterking van het zelfbeeld en de persoonlijke kwaliteiten. oriëntatie op de persoonskenmerken (kwaliteiten, ontwikkelpunten, wensen en mogelijkheden). oriëntatie op de arbeidsmarktmogelijkheden (beroepsinteressegebieden) Oriëntatie op de persoonlijkheidskenmerken De werknemer gaat op zoek naar wat de eigen sterke kanten zijn, de kwaliteiten en vaardigheden. Wij hebben hiervoor een groot aantal instrumenten beschikbaar. Dat zijn opdrachten, oefeningen (soms in spelvorm) maar ook zelfassessments of (online) beschikbare onderzoeksinstrumenten. Figuur: Overzicht van de Selfassessments binnen een online Talent Center Carrière Ankers Carrière-ankers zeggen iets over factoren die jij relevant vindt om in een beroep terug te vinden. Loopbaan APK - In welke mate sluit je werk en je werkomgeving aan bij wat voor jou belangrijk is. Carrierékracht Welke vaardigheden kun jij ontwikkelen om je doelen makkelijker te bereiken. Beroepsinteresses (ROASEC) - Op welk menstype lijk ik het meest en welke beroepen passen? Teamrollen (Belbin) Welke rol past het best bij je en welke kwaliteiten kenmerken jou hierbij? Persoonlijkheid (Big 5) - Je persoonlijkheid is een verzameling van begrippen die beschrijven hoe je je over het algemeen gedraagt en opstelt. Ondernemerschap Beschik je over de juiste eigenschappen om voor jezelf te beginnen Oriëntatie op de arbeidsmarktmogelijkheden Op grond van de eerder gevoerde gesprekken en uitkomsten van onderzoeken en inzichten uit workshops, ontstaat een beeld van de arbeidsmarktwensen en mogelijkheden van de werknemer. Ook de directe beroepensuggesties uit onze loopbaantesten spelen hierin een herkenbare rol. Opdrachten als het analyseren van advertenties, het doorpluizen van online vacaturesites of telefonisch informatie inwinnen zijn voorbeelden van activiteiten waar veel aandacht aan wordt besteed. 16 Mobiliteitsondersteuning door Matchcare

17 4.4.5 Realisatie Solliciteren: het vergroten van belangrijke vaardigheden De kandidaat maakt gebruik van het online Talent Center met daarin een vacaturebank met ca actuele en ontdubbelde vacatures In deze fase wordt getraind/geoefend in het vergroten van een aantal vaardigheden die bij het verwerven van een nieuwe baan belangrijk zijn. Daarnaast bestaat de ondersteuning uit de volgende zaken: kandidaat ontvangt passende vacatures in zijn/haar mailbox; relevante vacatures verwerven; introductie bij potentiële werkgevers; De kandidaat neemt deel aan workshops waar in rollenspellen geoefend wordt en opdrachten uitgevoerd worden. De e-coach is beschikbaar om bij iedere sollicitatie mee te lezen of sollicitatiebrief en CV optimaal op de beoogde werkgever zijn afgestemd Jobhunten en bemiddelen In deze fase worden door de bemiddelaar en de adviseur in concrete samenwerking met de kandidaat alle inspanningen verricht, die vereist zijn om snel de passende baan te vinden zoals: Introductie bij intermediairs en bedrijven. Beschikbaar stellen van passende vacatures vanuit de vacatur er Onze bemiddelaars werken door het hele land en hebben per regio een breed netwerk opgebouwd dat voor de werknemers van zal worden aangewend. Wanneer dat de plaatsing kan bevorderen zullen wij zelfs niet aarzelen om de werknemer tot en met het sollicitatiegesprek te begeleiden Ander werk De bemiddelaar gaat tijdens de nazorg in op aspecten zoals baaninhoud en het vragen durven stellen aan de nieuwe werkgever. In deze periode neemt de adviseur geregeld contact op met de werknemer maar heeft deze ook de mogelijkheid op eigen initiatief vragen te stellen aan de adviseur. vacature mail jobhunter social media jouw netwerk branches linkedin via het prive netwerk Via het zakelijk netwerk. Via Matchcare netwerk Algemeen netwerk Familie (oud) collega s Vacaturebank Uitzenders Vereniging Werkgever Vacatur Detacheerders Buurt Opdrachtgevers Bemiddelaar UWV Vrienden Ketenpartners Branchecontact Media LinkedIn Vakgenoten Vacaturedesk Banenmarkten 17 Mobiliteitsondersteuning door Matchcare

18 5 M i n d e r i n t e n s i e v e m o b i l i t e i t s t r a j e c t e n Binnen de verschillende trajecten zijn activiteiten beschikbaar die op maat voor de kandidaat worden uitgevoerd. Sollicitatievaardigheden Loopbaanbewustwording Loopbaanadvies en arbeidsmarktoriëntatie Traject Sollicitatievaardigheden Loopbaan bewustwording Loopbaanadvies en arbeidsmarktoriëntatie Activiteit groep individueel groep Workshop Power CV Workshop Netwerken Workshop LinkedIn Workshop Soll. gesprek Handboek solliciteren Individuele coaching Loopbaanverkenner Workshop loopbaan Workshop arbeidsmarkt ecoach Inspanning Contacturen groep 16 uur 8 uur Contacten individueel 3 Contacten ecoach Zelfstandig aan de slag 8 uur 6 uur 4 uur Figuur: Overzicht minder intensieve mobiliteitstrajecten Toelichting Per traject worden een aantal activiteiten ingezet. Onder inspanningen wordt aangegeven hoeveel contacturen een kandidaat individueel of in een groep ontvangt. Bij zelfstandig aan de slag is het aantal uur vermeld dat een kandidaat zelf besteed. Hoe meer een kandidaat zich inspant hoe groter de kans op een succesvol mobiliteitstraject. 18 Mobiliteitsondersteuning door Matchcare

19 5.1 Sollicitatievaardigheden Inhoud traject sollicitatievaardigheden: Het traject legt in 4 dagdelen de basis voor zelfstandig solliciteren. Het traject kent 4 workshops met de inhoud Power CV, netwerken, LinkedIn en het sollicitatiegesprek waarin kandidaten nadrukkelijk zelf aan de slag gaan. Van kandidaten wordt verwacht dat ze zich ook buiten de workshops inspannen. Sollicitatievaardigheden Doorlooptijd 1 maand Handboek solliciteren Voorlichting Power CV Netwerken LinkedIn Soll gesprek Baan ecoaching Figuur: Inhoud traject sollicitatievaardigheden Activiteiten De workshops richten zich op het aanleren van praktische vaardigheden zoals het maken van een CV, netwerken, LinkedIn en het voeren van een sollicitatiegesprek. De kandidaat krijgt het handboek solliciteren: van LinkedIn tot power CV. Kandidaten kunnen dagelijks tot een maand na afronding van het traject voor vragen, reflectie en feedback een beroep doen op de ecoach. Kandidaten doorlopen een programma van vier weken waarin de thema s wie ben ik, wat kan ik en wat wil ik worden toegepast op netwerken, jezelf profileren en solliciteren. Door in groepen te werken leren de kandidaten niet alleen van de trainer maar ook van elkaar Te bereiken resultaat Door actief aan de slag te gaan met oefeningen en checklisten boek je snel resultaat. Netwerken en solliciteren zullen voortaan een stuk gemakkelijker zijn! Dat solliciteren met deze aanpak werkt, wordt dagelijks bewezen door mensen die met behulp van dit handboek een baan vinden. Groepsgrootte, aandacht voor laag opgeleiden, service van de ecoach Voor alle mobiliteitstrajecten geldt: De groepsgrootte is 10 tot 12 personen waarbij bij de samenstelling van de groep rekening gehouden wordt met het werk en denkniveau van de kandidaten. Kandidaten met een laag werk en denkniveau krijgen een inhoudelijk aangepast programma dat aangepast is aan werking van de arbeidsmarkt op lager niveau. Kandidaten kunnen dagelijks tot een maand na afronding van het traject voor vragen, reflectie en feedback een beroep doen op de ecoach. 19 Mobiliteitsondersteuning door Matchcare

20 5.2 Loopbaanbewustwording Inhoud traject loopbaanbewustwording: Het traject geeft met behulp van de loopbaanverkenner en drie individuele coaching momenten de kandidaat inzicht in zijn of haar mogelijkheden op de arbeidsmarkt. Van kandidaten wordt verwacht dat ze zich ook buiten de workshops inspannen. Loopbaanbewustwording Doorlooptijd 6 tot 8 weken Loopbaan verkenner Voor lichting Coaching Coaching Coaching Baan ecoaching Figuur: Inhoud traject loopbaanbewustwording Activiteiten De loopbaanverkenner SHL creëert bewustwording bij werknemers door inzicht te geven in de positie en kansen binnen de organisatie of op de arbeidsmarkt. De Loopbaanverkenner SHL geeft een beeld van competenties en de bijbehorende beroepsmogelijkheden. Uit de nabespreking volgt een aanzet voor een persoonlijk, passend loopbaanplan. De kandidaat werkt tijdens de individuele coaching aan punten die hijzelf met de loopbaanadviseur heeft afgesproken. Kandidaten kunnen dagelijks tot een maand na afronding van het traject voor vragen, reflectie en feedback een beroep doen op de ecoach Te bereiken resultaat Inzicht krijgen in de talenten en drijfveren en deze vertalen naar je huidige werk en nieuwe mogelijkheden. Loopbaanoriëntatie met een loopbaancoach geeft mensen beter zicht op waar ze in hun loopbaan staan en geeft handvatten voor een volgende stap. 20 Mobiliteitsondersteuning door Matchcare

21 5.3 Loopbaanadvies en arbeidsmarktoriëntatie De training Loopbaanadvies en arbeidsmarktoriëntatie beslaat 2 dagdelen (workshops). De training Loopbaanadvies en arbeidsmarkt oriëntatie geeft mensen beter zicht op waar ze in hun loopbaan staan en geeft handvatten voor een volgende stap Inhoud traject Loopbaanadvies en arbeidsmarktoriëntatie Het traject geeft met behulp van de loopbaanverkenner en twee workshops de kandidaat inzicht in zijn of haar mogelijkheden op de arbeidsmarkt. Van kandidaten wordt verwacht dat ze zich ook buiten de workshops inspannen. Loopbaanadvies en arbeidsmarkt atie Doorlooptijd 1 maand Loopbaan verkenner Voor lichting Loopbaan Arbeidsmarkt Baan ecoaching Figuur: Inhoud traject Loopbaanadvies en arbeidsmarktoriëntatie Activiteiten De loopbaanverkenner SHL creëert bewustwording bij werknemers door inzicht te geven in de positie en kansen binnen de organisatie of op de arbeidsmarkt. De Loopbaanverkenner SHL geeft een beeld van competenties en de bijbehorende beroepsmogelijkheden. Uit de nabespreking volgt een aanzet voor een persoonlijk, passend loopbaanplan. De kandidaten bespreken tijdens de eerste workshop de uitkomsten van de Loopbaanverkenner. Tijdens de 2 e workshop worden de mogelijkheden op de arbeidsmarkt besproken. Kandidaten kunnen dagelijks tot een maand na afronding van het traject voor vragen, reflectie en feedback een beroep doen op de ecoach Te bereiken resultaat Inzicht krijgen in de talenten en drijfveren en deze vertalen naar je huidige werk en nieuwe mogelijkheden. Loopbaanoriëntatie met een loopbaanadviseur geeft mensen beter zicht op waar ze in hun loopbaan staan en geeft handvatten voor een volgende stap. 21 Mobiliteitsondersteuning door Matchcare

22 5.4 Loopbaan Verkenner De Loopbaanverkenner SHL creëert bewustwording bij werknemers door inzicht te geven in de positie en kansen binnen de organisatie of op de arbeidsmarkt. De Loopbaanverkenner SHL geeft een beeld van competenties en de bijbehorende beroepsmogelijkheden. Uit de nabespreking volgt een aanzet voor een persoonlijk, passend loopbaanplan. De Loopbaanverkenner is beschikbaar vanuit online Talent Centers en ondersteunt zo het bouwen van een e-portfolio. De Loopbaanverkenner SHL bestaat uit: Een online assessment: de werknemer vult online een set vragenlijsten in, afgestemd op zijn werk- en denkniveau (LBO - MBO - HBO/WO). Een gedetailleerde rapportage en een nabespreking ervan met een gecertificeerde loopbaanprofessional. Blijvende toegang tot de Matchcare beroepen- en vacature databanken waarmee het persoonsprofiel vergeleken kan worden met een geselecteerd beroepsprofiel Het online assessment Het online assessment bestaat uit het invullen van een aantal (door COTAN) erkende vragenlijsten van testaanbieder SHL en Matchcare. Het betreft lijsten met betrekking tot: Persoonlijkheidskenmerken. Beroepsinteresses. Generieke vaardigheden. Ervaring met specifieke werkactiviteiten De rapportage De uitkomsten van de vragenlijsten worden weergegeven in een uitvoerige rapportage met: Ontwikkeltips met betrekking tot gedragsvoorkeuren. Inzicht in belangrijke aspecten voor volgende loopbaanstappen. Suggesties voor passende beroepen binnen of buiten het eigen vakgebied Passende beroepssuggesties De selectie van getoonde beroepen komt tot stand door een weging van alle verstrekte informatie. Tijdens de nabespreking met de loopbaancoach ontvangt de werknemer een toelichting op zijn/haar rapportage van het online assessment. Deze nabespreking omvat de volgende onderdelen: Het versterken van het zelfbeeld. Het benutten van die informatie in de opbouw van het e- Portfolio. Het beoordelen van de beroepssuggesties De invulling van de vervolgstappen. Figuur: Spindiagram, persoonskenmerken functie afgezet ten opzichte kandidaat. 22 Mobiliteitsondersteuning door Matchcare

23 Vergroot je kans op de arbeidsmarkt van werk naar werk persoonlijke aanpak praktische workshops intensieve begeleiding Motivatie en steun zijn de succesfactoren Het is niet gemakkelijk als je afscheid moet nemen van je baan. Er komt veel op je af én je moet je ook nog eens gaan oriënteren op een nieuwe werkomgeving. Dan kan je wel een steuntje in de rug gebruiken! Door het dagelijkse contact met mijn coach bleef ik gemotiveerd en heb ik die baan gevonden! Van Werk naar Werk - werk(t)! Het Van Werk naar Werk traject helpt je bij het vinden van een nieuwe baan. Jouw talenten en motivatie staan daarbij centraal. Wie ben ik? Wat wil en kan ik? Met begeleiding van jouw coach versterk je jezelf en vergroot je jouw kansen op de arbeidsmarkt. Dat werkt ook voor jou! Kijk ook op voor meer informatie

24 Matchcare: het loopbaanbureau Wij begeleiden je stap voor stap Dagelijks werken aan werk is de insteek. Welke stappen moet je gaan maken? Wat zijn je verwachtingen? Je werkt daarom vanuit je eigen plan van aanpak Inzicht in jezelf Wie ben jij, wat kan, maar ook, wat wil jij? Wat zijn je talenten en ervaringen? De eerste stap naar een nieuwe baan! Zicht op de arbeidsmarkt Hoe werken vacaturebanken? Wat zijn verborgen vacatures? Leer zoeken naar de passende vacatures! Succesvol solliciteren Hoe zorg je ervoor dat je talenten goed in beeld komen? Hoe werkt online solliciteren eigenlijk? Met social media en LinkedIn succesvol aan de slag! Soepel sollicitatiegesprek Hoe overtuig je dat jij de juiste persoon bent? Hoe kom ik van mijn onzekerheid af? Door voorbereidende trainingen ga je met zelfvertrouwen het sollicitatiegesprek in op weg naar die nieuwe baan! Meer informatie? Maak een afspraak met Matchcare Mobiliteitsondersteuning door Matchcare

Loopbaangids. Versie 12.0 Utrecht, woensdag 29 juli 2015. Loopbaangids versie 12.0 (29 juli 2015)

Loopbaangids. Versie 12.0 Utrecht, woensdag 29 juli 2015. Loopbaangids versie 12.0 (29 juli 2015) Loopbaangids Versie 12.0 Utrecht, woensdag 29 juli 2015 Inhoud Inleiding... 4 Aanbieders... 5 De Loopbaanwinkel... 5 ZorgpleinNoord... 6 OSA... 7 Zowelwerk... 8 Limburg Care... 9 Vergelijken van Aanbieders...

Nadere informatie

Loopbaangids. Versie 2.0 Utrecht, dinsdag 22 juli 2014. Loopbaangids versie 2.0 (22 juli 2014)

Loopbaangids. Versie 2.0 Utrecht, dinsdag 22 juli 2014. Loopbaangids versie 2.0 (22 juli 2014) Loopbaangids Versie 2.0 Utrecht, dinsdag 22 juli 2014 Loopbaangids versie 2.0 (22 juli 2014) Inhoud Inleiding... 3 Aanbieders... 4 De Loopbaanwinkel... 4 ZorgpleinNoord... 5 Vergelijken van Aanbieders...

Nadere informatie

LOOPBAANBEGELEIDING 7 MAATSCHAPPELIJK WERK 9 ZIEKTEVERZUIM 11 OUTPLACEMENT 13 RE-INTEGRATIE 15 RE-INTEGRATIE 1E SPOOR 17 RE-INTEGRATIE 2E SPOOR 19

LOOPBAANBEGELEIDING 7 MAATSCHAPPELIJK WERK 9 ZIEKTEVERZUIM 11 OUTPLACEMENT 13 RE-INTEGRATIE 15 RE-INTEGRATIE 1E SPOOR 17 RE-INTEGRATIE 2E SPOOR 19 2 Mensen terugbrengen naar de arbeidsmarkt of ze begeleiden naar een ander beroep. Dat is de missie van WerkCompleet. We beschikken over alle competenties en kwaliteiten die voor dit inspirerende werk

Nadere informatie

Randstad HR Solutions in het kort:

Randstad HR Solutions in het kort: Wat kunnen wij voor u en uw medewerkers betekenen? Uw sector staat voor veranderingen, welke direct ingrijpen in de werkgelegenheid. Hoe groot de uiteindelijke aantallen ook zullen zijn, het treft telkens

Nadere informatie

TRAININGSGIDS CONVERGE

TRAININGSGIDS CONVERGE TRAININGSGIDS CONVERGE 2014 1 Inhoud 1. Inleiding Converge Converge loopbaanadvisering en replacement BV is een van de leidende adviesbureaus op het gebied van loopbaanbegeleiding, (executive) coaching

Nadere informatie

Productenwijzer Meer perspectief voor jouw carrière Durf jij het aan?

Productenwijzer Meer perspectief voor jouw carrière Durf jij het aan? werken in NOORDOOST BRABANT.NL Productenwijzer Meer perspectief voor jouw carrière Durf jij het aan? Inleiding Voor je ligt de productenwijzer van Werken in Noordoost Brabant, de gezamenlijke site voor

Nadere informatie

Aanbod OSA t.b.v. Sectorplan FCB 2014-2015

Aanbod OSA t.b.v. Sectorplan FCB 2014-2015 Aanbod t.b.v. Sectorplan FCB 2014-2015 I www.osa-amsterdam.nl 1 Inhoudsopgave Leren Solliciteren (groep)... 3 Leren solliciteren & succesvol op weg naar nieuw werk... 4 (combinatie groep/individueel)...

Nadere informatie

EXTERNE HERPLAATSING/OUTPLACEMENTTRAJECT

EXTERNE HERPLAATSING/OUTPLACEMENTTRAJECT EXTERNE HERPLAATSING/OUTPLACEMENTTRAJECT Algemeen De loopbaanadviseurs van Middelhoff Personele Diensten zijn professionele duizendpoten: vakkundig en creatief in de aanpak. Vanuit hun mensenkennis kiezen

Nadere informatie

LOOPBAANADVIES 7 COACHING 11 TRAININGEN & WORKSHOPS 13 SOLLICITATIETRAINING INDIVIDUEEL 15 SOLLICITATIETRAINING GROEPSVERBAND 17

LOOPBAANADVIES 7 COACHING 11 TRAININGEN & WORKSHOPS 13 SOLLICITATIETRAINING INDIVIDUEEL 15 SOLLICITATIETRAINING GROEPSVERBAND 17 2 Mensen terugbrengen naar de arbeidsmarkt of ze begeleiden naar een ander beroep. Dat is de missie van WerkCompleet. We beschikken over alle competenties en kwaliteiten die voor dit inspirerende werk

Nadere informatie

Oplegvel Collegebesluit

Oplegvel Collegebesluit Onderwerp Mobiliteit 2013-2018 Oplegvel Collegebesluit Portefeuille C. Mooij Auteur Dhr J van Duijnhoven/ Mevr. GA Zeilstra Telefoon 0235114488 E-mail: gzeilstra@haarlem.nl MenS/HRM Reg.nr. 2013/8697 Nota

Nadere informatie

Doorlopend Sociaal Plan 2015-2019

Doorlopend Sociaal Plan 2015-2019 Doorlopend Sociaal Plan 2015-2019 Respect Zorggroep DATUM: Maart 2015 VERSIE: V4 Inhoud 1 Doel en afspraken... 3 2 Uitgangspunten en hardheidsclausule... 4 3 Werkingssfeer, looptijden en karakter... 5

Nadere informatie

Expertisecentrum Plato. van werk-naar-werk en loopbaancoaching. Voor medewerkers

Expertisecentrum Plato. van werk-naar-werk en loopbaancoaching. Voor medewerkers Expertisecentrum Plato van werk-naar-werk en loopbaancoaching Voor medewerkers inhoud wij maken er werk van! 04 Onze dienstverlening voor jou 09 Loopbaanoriëntatie en Loopbaancoaching 05 over expertisecentrum

Nadere informatie

APQ rapportage. Bea Voorbeeld. support@meurshrm.nl. Naam: Datum: 16.06.2015. Email:

APQ rapportage. Bea Voorbeeld. support@meurshrm.nl. Naam: Datum: 16.06.2015. Email: APQ rapportage Naam: Bea Voorbeeld Datum: 16.06.2015 Email: support@meurshrm.nl Bea Voorbeeld / 16.06.2015 / APQ rapportage 2 Inleiding Dit rapport geeft inzicht in jouw inzetbaarheid. We bespreken hoe

Nadere informatie

arbeidsmarkt- en opleidingsfonds hbo handreiking wajongere als werknemer Kansen creëren voor Wajongeren bij hogescholen

arbeidsmarkt- en opleidingsfonds hbo handreiking wajongere als werknemer Kansen creëren voor Wajongeren bij hogescholen arbeidsmarkt- en opleidingsfonds hbo handreiking wajongere als werknemer Kansen creëren voor Wajongeren bij hogescholen Zestor is opgericht door sociale partners in het hbo: inhoud 1 inleiding 3 2 wat

Nadere informatie

JobBootcamp staat voor duurzame oplossingen die de zelfredzaamheid van uw medewerker vergroot. Van teambuilding tot mobiliteitsvraagstukken.

JobBootcamp staat voor duurzame oplossingen die de zelfredzaamheid van uw medewerker vergroot. Van teambuilding tot mobiliteitsvraagstukken. JobBootcamp staat voor duurzame oplossingen die de zelfredzaamheid van uw medewerker vergroot. Van teambuilding tot mobiliteitsvraagstukken. Inhoudsopgave Daarom JobBootcamp 5 De fases van mobiliteit

Nadere informatie

Voorwoord... 2. Leeswijzer Sociaal Plan... 3. Hoofdstuk 1 - Considerans - doel & karakter Sociaal Plan... 4

Voorwoord... 2. Leeswijzer Sociaal Plan... 3. Hoofdstuk 1 - Considerans - doel & karakter Sociaal Plan... 4 Inhoudsopgave Voorwoord... 2 Leeswijzer Sociaal Plan... 3 Hoofdstuk 1 - Considerans - doel & karakter Sociaal Plan... 4 Van baanzekerheid, naar werkzekerheid...4 De organisatieontwikkeling van Cordaan...5

Nadere informatie

Goed voorbereid de toekomst in LEIDRAAD VOOR STRATEGISCH OPLEIDEN EN ONTWIKKELEN IN UW GEMEENTE

Goed voorbereid de toekomst in LEIDRAAD VOOR STRATEGISCH OPLEIDEN EN ONTWIKKELEN IN UW GEMEENTE Goed voorbereid de toekomst in LEIDRAAD VOOR STRATEGISCH OPLEIDEN EN ONTWIKKELEN IN UW GEMEENTE INHOUDSOPGAVE 1 WAAROM DEZE BROCHURE? 2 2 ONTWIKKELING EN MOBILITEIT BIJ GEMEENTEN 4 3 LOOPBAAN- EN ONTWIKKELBELEID

Nadere informatie

wij begeleiden van werk naar werk

wij begeleiden van werk naar werk wij begeleiden van werk naar werk Koraal Groep Wij begeleiden van Werk naar Werk Als je hoort dat je boventallig bent of niet meer kunt werken in je huidige baan, wil je in actie komen. Maar wat kun je

Nadere informatie

Informatiebrochure 1

Informatiebrochure 1 Informatiebrochure 1 SAM& Brochure Organisaties 2012, SAM& Uitgegeven in eigen beheer Info@samen.nu Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd

Nadere informatie

Werkwijze en Productbeschrijvingen Maas groep 2012

Werkwijze en Productbeschrijvingen Maas groep 2012 Werkwijze en Productbeschrijvingen Maas groep 2012 Wie alleen maar een hamer heeft ziet elk probleem als een spijker Re-integratie bij Maas groep is altijd maatwerk. Dit wil zeggen dat wij niet werken

Nadere informatie

Ontwikkel je talenten Trainingen 2014-2015

Ontwikkel je talenten Trainingen 2014-2015 Ontwikkel je talenten Trainingen 2014-2015 Inleiding Trainingen 2014-2015 Adviesbureau De Sleutel Inleiding 3 Wat kan ik, wat wil ik, wat doe ik? 4 Workshop Geef kleur aan je talenten 5 Loopbaancoaching

Nadere informatie

PDP PORTFOLIO Ontwikkeld door Dienst Personeel & Organisatie Technische Universiteit Eindhoven

PDP PORTFOLIO Ontwikkeld door Dienst Personeel & Organisatie Technische Universiteit Eindhoven PDP PORTFOLIO Ontwikkeld door Dienst Personeel & Organisatie Technische Universiteit Eindhoven Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met: Mevr. M.A.van Koesveld personeelsadviseur m.a.v.koesveld@tue.nl

Nadere informatie

Evaluatie van het project 'Duurzaam aan de slag' van Stichting Collusie Milieuzorgprojecten

Evaluatie van het project 'Duurzaam aan de slag' van Stichting Collusie Milieuzorgprojecten TNO Arbeid TNO-rapport 21786 / 11432 Evaluatie van het project 'Duurzaam aan de slag' van Stichting Collusie Milieuzorgprojecten Polarisavenue 151 Postbus 718 2130 AS Hoofddorp www.arbeid.tno.nl T 023

Nadere informatie

Menea Outplacement Menu kaart

Menea Outplacement Menu kaart Menea Outplacement Menu kaart Als boventallige medewerker van Philip Morris heb je op basis van de voorlichtingssessies en het voorlichtingsmateriaal een keuze voor Menea gemaakt. Daarna maak je een principe-keuze

Nadere informatie

Inge Test 07.05.2014

Inge Test 07.05.2014 Inge Test 07.05.2014 Inge Test / 07.05.2014 / Bemiddelbaarheid 2 Bemiddelbaarheidsscan Je hebt een scan gemaakt die in kaart brengt wat je kans op werk vergroot of verkleint. Verbeter je startpositie bij

Nadere informatie

( m o b i l i t e i t f l e x i b i l i t e i t ) 4 november 2014. Johan Weevers/Karin Boelens

( m o b i l i t e i t f l e x i b i l i t e i t ) 4 november 2014. Johan Weevers/Karin Boelens IK WERK AAN WERK ( m o b i l i t e i t f l e x i b i l i t e i t ) 4 november 2014 Johan Weevers/Karin Boelens Inhoud 1 Woord vooraf... 2 2 De kern van Oosterpoort... 3 2.1 Waarom bestaat Oosterpoort?...

Nadere informatie

Informatiebrochure voor bedrijven en organisaties

Informatiebrochure voor bedrijven en organisaties Informatiebrochure voor bedrijven en organisaties SAM& Brochure Organisaties 2012, SAM& Uitgegeven in eigen beheer Info@SAMEN.nu Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd,

Nadere informatie

Werving. Opstellen van een functieprofiel

Werving. Opstellen van een functieprofiel Werving en Selectie Werving en selectie, ook wel recruitment genoemd, is het proces van zoeken, uitkiezen en aanstellen van geschikte kandidaten voor een vaste of tijdelijke functie. Dit proces speelt

Nadere informatie

The manager in me. 1. Achtergrond van de methodiek Interactief leren Empowerment Action learning Peercoaching en netwerken Zelfmanagement

The manager in me. 1. Achtergrond van de methodiek Interactief leren Empowerment Action learning Peercoaching en netwerken Zelfmanagement The manager in me Inhoudsopgave pagina 1. Achtergrond van de methodiek Interactief leren Empowerment Action learning Peercoaching en netwerken Zelfmanagement 2. Toepassing van de methodiek Opzet/trainingsonderdelen

Nadere informatie

ARBEIDSTRAINING EN COACHINGCENTRUM

ARBEIDSTRAINING EN COACHINGCENTRUM ARBEIDSTRAINING EN COACHINGCENTRUM Zeeuws werkgelegenheidsproject voor jongeren met een grote afstand tot de arbeidsmarkt PRODUKTHANDBOEK & WERKWIJZER Inhoud Pagina 1. Inleiding 5 Organisatieprofiel ATCC

Nadere informatie