Ouderraad Mariaschool Langeweg

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Ouderraad Mariaschool Langeweg"

Transcriptie

1 Ouderraad Mariaschool Langeweg Kloosterlaan RA Langeweg Notulen vergadering Ouderraad d.d. 12 maart 2013: Afwezig: Aanwezig: Ingrid Machielse, Josien van Oers, Angela van Alphen, Femke Claassen, Antoinette de Waal, Marc Janssens, Wendy Corstiaensen, Alexandra Willemse, Caroline Schrauwen, Olaf Surewaard 1.Opening: Antoinette opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom. 2. Vaststellen agenda: De volgede punten worden toegevoegd aan de agenda: Punt 6c hygiene Punt 6b overblijven 3. Notulen vorige vergadering 14 jan 2013 : Evaluatie kerstviering moet nog plaatsvinden. Met in achtneming van bovenstaande opmerking worden de notulen goedgekeurd. 4. Ingekomen stukken / Uitgaande post: Ingekomen stukken: Informatie over overblijven van Vereniging Openbaar Onderwijs Informatie over school goochelact Cursus informatie Surplus Aktie Olaf: inscannen en rondsturen RDFoto.nl Posty Foto Prima Onderwijs t Zuiden schoolfotografie Uitgaande post: Kaartje Yvonne 5. Schoolinformatie Citoscore schoolbreed was positief. Hiermee is de school erg blij. De school zal binnenkort een avond over het onderwerp respect organiseren. Volgende week 21 maart is het studiedag. Binnenkort wordt formatie voor komend jaar bekend gemaakt, verwacht wordt beschikbare formatie zal afnemen. BHV ontruimingsoefening wordt ingepland Verlengde schooldag leeft nog niet, weinig aanmeldingen. Hiervoor wordt nogmaals onder de aandacht gebracht. 6. Financien 6a Kascontrole. Als gevolg van ziekte zijn er nog geen rekeningen ingediend bij de Ouderraad en daarmee nog geen uitgaven geboekt kunnen worden. Afgesproken is om toch de jaarrekening op te stellen en af te sluiten en deze uitgaven volgend jaar mee te nemen. Aktie Femke 1( ): Opstellen van de jaarrekening en organiseren kascontrole

2 6b. Overblijven Lisette vult inmiddels een dag meer in en Alexandra heeft aangegeven meer voor het overblijven te willen gaan betekenen. Er zijn geen signalen ontvangen die aanleiding geven te vermoeden dat mensen willen stoppen. Onlangs is er een uitje georganiseerd met overblijfkrachten. Recent is in de MR vergadering een toelichting over financien gegeven. Ingrid treedt aan eind van jaar af. Iemand uit OR zal rol van Ingrid over moeten. Aktie Olaf: invulling deze rol opnemen als agendapunt volgende vergadering 6c Hygiene Wc s van de kleuters stinken erg. Vermoeden is dat dit in de vloer getrokken is en poetsen niet helpt. Wellicht optie om de vloer te bedekken met een coating. Aktie Marc: aandacht hiervoor vragen in het team. 7. Huishoudelijk regelement. De draft versie van het huishoudelijk regelement is besproken alsook enkele aanpassingen. Deze zullen worden verwerkt waarna het regelement met Jack doorgenomen zal worden om uiteindelijk aan de ouders bekend gemaakt te worden. Aktie Antoinette&Caroline Naar aanleiding van het bespreken van het huishoudelijk regelement kwamen de volgende punten naar voren: - Is het regelement van de overblijfcommissie momenteel al op de website te vinden. Aktie Olaf zorgdragen dat deze info op de website komt. - Aktie Antoinette. Nagaan of huishoudelijk regelement bij KVK bekend gemaakt moet worden. 8. Verkiezingen Alexandra en Angela stellen zich beide herkiesbaar. Aktie Olaf: uitschrijven verkiezingen. 9. Jaarvergadering Wordt gecombineerd met info avond van de school en jaarvergadering van de MR. Mogelijk ook thema presentatie in samenwerking met school. Zie ook aktie Evaluatie activiteiten Carnavalsochtend Was erg leuk. Aandachtspunt. In uitnodiging opnemen dat er geen zwaarden/wapens mee mogen. Enkele ouder had de opmerking dat de optredens niet meteen relatie met carnaval hadden. Aan de andere kan is er wel gehost en kwam de raad langs. Er wordt teruggekeken op succesvolle ochtend. Vastenactie Flessenaktie was succes. Opbrengst wordt op 22 maart aan Peter Kommeren overhandigd. 9. Activiteiten op korte termijn Pasen Voorbereidingen zijn in volle gang. Schoolfotograaf Is 14 mei. Suggestie om anders dan andere jaren geen portret foto s te maken maar lossere foto s is besproken. Veel ouders blijken jaarlijkse foto s als een serie te zien en te bewaren. Na discussie is besloten net als andere jaren portret foto s te laten maken. Musical Voorbereidingen zijn gestart in groep 7/8 Boekenmarkt Is wellicht goed idee voor wereldmissie dag in oktober volgend jaar.

3 10. Rondvraag: Alexandra: -Declareren bonnetjes. Aktie Marc aandacht vragen in team voor eenduidigheid in afhandeling van declaraties. Nu in sommige groepen worden reiskosten vergoed, bij andere groep niet. Wendy. Openstelling speelplein wordt opnieuwe bekeken. Overwogen wordt tot beperkte openstelling over te gaan. Koffie ochtend krijgt vooralsnog niet concreet vorm. Enkele suggesties worden besproken. Deze zullen nog eens met Maaike besproken. Antoinette Suggestie om aparte communicatie over OR en MR te geven aan ouders waarvan kinderen voor het eerst naar de school komen. Opgemerkt wordt dat deze info te vinden is op website en bij de kalender. Vooralsnog geen contrete akties om dit aan te vullen/wijzigen. Volgende OR Vergadering is de jaarvergadering gepland op woensdag 14 mei Planning volgende vergaderingen: - woensdag 14 mei 2013 jaarvergadering - maandag 10 juni 2013

4 Aktielijst: Afgesloten akties: Surplus vrijwilligerscentrale benaderen voor eventuele ondersteuning bij overblijven Angela Update 14 jan: wordt deze week opgepakt. Update 12 maart: sluiten. We Adresseren bij directie dat het feit dat WC brillen ontbreken onacceptabel wordt gevonden en nagaan welke aktie hierop wordt genomen navragen in team welke groep dit jaar de musical gaat doen en wanneer aan Denise vragen werkgroep bij elkaar te roepen om samen met Maaike organisatie van carnaval te starten. zijn op als team sterkte Update 14 jan: worden aangeschaft. Update 12 maart: sluiten opgelost. Update 14 jan: wordt deze week bepaald. Voorstel is om dit met groep 7/8 te doen. Update 12 maart: Sluiten. groep 7/8 gaat musical doen. Update 14 jan: Woensdag is hierover overleg. Update 12 maart: sluiten contact met brandweer over organiseren ontruimingsoefening Monique vragen om kascontrole commissie te versterken contact opnemen met Miep om voorbereidingen Musical op te starten Nagaan volgens rooster van aftreden dit jaar zal aftreden uitwerken van berekening/toelichting op redenering van OR dat de bestaande buffer noodzakelijk is om toekomtige ontwikkelingen op het gebied van begeleiding van het overblijven het hooftd te kunnen bieden Terugkoppeling op uitnodigng van MR met uitnodiging voor volgende OR vergadering. Wendy Update 12 maart: sluiten. School gaat dit zelf organiseren. Femke Update 12 maart: Sluiten. Monique en Marianne zullen dit doen. Marc Update 12 maart: Sluiten. is opgestart Olaf Update 12 maart: sluiten. Angela Ingrid Update 12 maart: sluiten Antoinette Update 12 maart: sluiten. Open akties Contact Maaike over koffieochtend voor nieuwe ouders Wendy Update 14 jan: Overleg is ingepland op donderdag 17 januari Update 12 maart: in rondvraag nader besproken. Nog eens bespreken met Maaike Opstellen van de jaarrekening Femke Update 12 maart: Door ziekte nog geen rekeningen ontvangen informeren of Centrum van Jeugd en Gezin of zij mogelijk een bijdrage tijdens de avond zou Wendy Update 12 maart: donderdag 21 maart afspraak met Jack. Marc kaart aan bij Jack.

5 kunnen verzorgen over het onderwerp respect Kascontrole organiseren en opstellen jaarrekening.voor overblijven Angela Nieuwe akties: inscannen en rondsturen cursus Olaf 1-april-2013 informatie van surplus Invulling op hande zijnde Olaf vacature in de overblijfcommissie opnemen als agendapunt volgende vergadering Aandacht vragen voor stinkende Marc kleuter wc s en suggestie om de vloer aan te pakken Verwerken opmerkingen op Antoinette/Caroline draft huishoudelijk regelement en vervolgenshet regelement met Jack doornemen om uiteindelijk aan de ouders bekend gemaakt te worden zorgdragen dat deze info op de Olaf website komt Nagaan of huishoudelijk Antoinette regelement bij KVK bekend gemaakt moet worden uitschrijven verkiezingen. Olaf aandacht vragen in team voor eenduidigheid in afhandeling van declaraties van ouders. Marc

5. Notulen vergadering 4 september en actiepunten

5. Notulen vergadering 4 september en actiepunten Aanwezig Afwezig Directie Locatie Bas ter Weel, Marian Sempel, Marian Pronk, Mathilde Jansen, Nienke Weelink, Ronkje Voogt, Ria van Eede, Peter Messerschmidt, Johan Nekkers, Martin Buitink (aftredende

Nadere informatie

1. Welkom: Michiel heet iedereen welkom.

1. Welkom: Michiel heet iedereen welkom. Notulen MR vergadering 18 mei 2015 Aanwezig: Michiel, Sanne, Joep, Annet, Natascha, Ellen en Marielle. Afwezig: --- Voorzitter: Michiel Notulist: Marielle Akkoord: 31 mei 2015 1. Welkom: Michiel heet iedereen

Nadere informatie

Verslag van de vergadering van 13 januari 2015

Verslag van de vergadering van 13 januari 2015 Verslag van de vergadering van 13 januari 2015 Aanwezig Ouderraad: Eveline van Oordt, Marie-Louise de Lange, Cindy Saez, Chantal Ladenius, Chantal Penning, Gerard Asselman, Sai Kwang Liu, Jeroen Koomen,

Nadere informatie

Onderzoek naar fietsgedrag

Onderzoek naar fietsgedrag J a a r g a n g 1 0, n r. 3 4 n o v e m b e r 2 0 1 4 Onderzoek naar fietsgedrag 1 Onderzoek naar fietsgedrag Beste ouders, Op de vorige Nieuwsbrief stond aangekondigd dat Hartenaas is benaderd met de

Nadere informatie

MR Blinkertschool. Soort vergadering : MR vergadering 3 Blinkertschool Arnhem Datum: Donderdag 12 januari 2012 20.00-22.00 uur

MR Blinkertschool. Soort vergadering : MR vergadering 3 Blinkertschool Arnhem Datum: Donderdag 12 januari 2012 20.00-22.00 uur MR Blinkertschool Soort vergadering : MR vergadering 3 Plaats: Blinkertschool Arnhem Datum: Donderdag 12 januari 2012 Tijd: 20.00-22.00 uur Notulist: Jannie Aanwezig: Douwe, Jonathan, Lisanne Saskia, Gerda

Nadere informatie

BASISSCHOOL ST. JOZEF NIEUW BERGEN

BASISSCHOOL ST. JOZEF NIEUW BERGEN 8 BASISSCHOOL ST. JOZEF NIEUW BERGEN Mei 2015 Beste ouders, verzorgers, Jaarverslag en nieuwe plannen Er is dit jaar weer hard gewerkt door het team. De leerkrachten hebben gewerkt vóór en ín de groep,

Nadere informatie

Notulen jaarvergadering 24 maart 2015

Notulen jaarvergadering 24 maart 2015 30 aanwezigen Notulen jaarvergadering 24 maart 2015 1. Opening Mark opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom. Mededeling vooraf -> Het financieel verslag dat verzorgt wordt door Miranda zal

Nadere informatie

Notulen Algemene Ledenvergadering Reddingsbrigade Oss d.d. 20 maart 2013

Notulen Algemene Ledenvergadering Reddingsbrigade Oss d.d. 20 maart 2013 Notulen Algemene Ledenvergadering Reddingsbrigade Oss d.d. 20 maart 2013 Aanwezig: J. van Antwerpen, B. van Avezaath, A. Bakker, C. Bast, T. Bast, D. Bek, H. van den Berg, R. van Dam, R. van Dijk, R. van

Nadere informatie

Fijne vakantie. kalender. Juf Bianca Frasa

Fijne vakantie. kalender. Juf Bianca Frasa Fijne vakantie De hitte van de afgelopen dagen doet ons denken en verlangen naar de zomervakantie. Even heerlijk uit de routine van alledag en zelf het ritme bepalen. We hopen dat alle kinderen en hun

Nadere informatie

Medezeggenschapsraad basisschool De Kleine Kapitein. Jaarverslag 2014-2015

Medezeggenschapsraad basisschool De Kleine Kapitein. Jaarverslag 2014-2015 Medezeggenschapsraad basisschool De Kleine Kapitein Jaarverslag 2014-2015 Lansingerland, mei 2015 Inleiding Voor u ligt het jaarverslag van de medezeggenschapsraad (MR) van basisschool De Kleine Kapitein

Nadere informatie

Toevoeging over de onduidelijkheden rondom het peuterspeelzaalgebeuren.

Toevoeging over de onduidelijkheden rondom het peuterspeelzaalgebeuren. Notulen van de gezamenlijke vergadering van 19 januari 2011 Aanwezig: Lykele, Claudia, Boukje, Gjiltsje, Richtsje, Alie, Wilbert en Henny Afwezig wegens ziekte: Yvonne en Wianda 1 Opening Claudia opent

Nadere informatie

Waterlandjournaal. Nieuws van de directie. 28 november 2014. Jaargang 2, nr. 3. Beste ouder(s) en verzorger(s),

Waterlandjournaal. Nieuws van de directie. 28 november 2014. Jaargang 2, nr. 3. Beste ouder(s) en verzorger(s), Waterlandjournaal Jaargang 2, nr. 3 Beste ouder(s) en verzorger(s), 28 november 2014 Nieuws van de directie I N D I T N U M M E R : Nieuws van de directie OR voorzitter Oproep directie Nieuws van LOS Daltonnieuws

Nadere informatie

TAKEN IN EEN SPORTVERENIGING

TAKEN IN EEN SPORTVERENIGING TAKEN IN EEN SPORTVERENIGING In verenigingen doen soms één of enkele vrijwilligers bijna alles. Soms kan dat, want de betreffende man of vrouw heeft tijd genoeg, maar het is een gevaarlijke situatie. Als

Nadere informatie

Notulist: Sandra Heijmans --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Notulist: Sandra Heijmans -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Notulen bestuursvergadering Margriet 13 oktober 2014 Aanvang: 19.30 uur Aanwezigen: Piet de Jongh Ellen van den Bosch Anton van Haren Marc van Luijk Jo van der Heijden Riny van Hintum Ron de Vries Joop

Nadere informatie

Consultatiebureau Widar & Oudergroep

Consultatiebureau Widar & Oudergroep Consultatiebureau Widar & Oudergroep Zeist, december 2013 Beste ouders, Namens Sylvia Stroink en de oudergroep van consultatiebureau Widar bieden wij u deze nieuwsbrief aan. We willen alle ouders hartelijk

Nadere informatie

Krabbel. Nieuws uit de MR. Jarigen. Datum Naam Leeftijd Groep. Winterschoonmaak. Nieuws uit de bouwen. Suggestie Goed Doel? Nummer 17, 16 januari 2015

Krabbel. Nieuws uit de MR. Jarigen. Datum Naam Leeftijd Groep. Winterschoonmaak. Nieuws uit de bouwen. Suggestie Goed Doel? Nummer 17, 16 januari 2015 Jarigen Winterschoonmaak Suggestie Goed Doel? Nieuws uit de MR Nieuws uit de bouwen Agenda Krabbel Jarigen Datum Naam Leeftijd Groep 21 januari Annabell 4 Moffeltjes 22 januari Annemijn 13 Paradijsvogels

Nadere informatie

VEEL GESTELDE VRAGEN OVER ANDERE SCHOOLTIJDEN

VEEL GESTELDE VRAGEN OVER ANDERE SCHOOLTIJDEN VEEL GESTELDE VRAGEN OVER ANDERE SCHOOLTIJDEN Waarom de overstap naar andere schooltijden? We verwachten dat bij invoering van Andere Schooltijden met korte middagpauze er meer rust en regelmaat voor de

Nadere informatie

Nieuwsbrief juli 2015

Nieuwsbrief juli 2015 Nieuwsbrief juli 2015 Beste ouders en verzorgers, Bij deze de nieuwsbrief van de maand juli. Tijdens deze laatste schoolweken staan er nog enkele momenten op de planning die voor u als ouders belangrijk

Nadere informatie

AANWEZIG Leden: Michael Bosman, Pieter Koenders, Aalt Klaassen, Marieke Palstra, Marcel Schulze, Emilie de Wolf.

AANWEZIG Leden: Michael Bosman, Pieter Koenders, Aalt Klaassen, Marieke Palstra, Marcel Schulze, Emilie de Wolf. NOTULEN van de Bijzondere Leden Vergadering van de NEDERLANDSE VERENIGING VOOR INVESTOR RELATIONS (NEVIR), gehouden op vrijdag 26 september 2014 ten kantore van Delta Lloyd, Spaklerweg 4 in Amsterdam.

Nadere informatie

jaargang 12 nr. 2 oktober/november 2012 ouders / verzorgers

jaargang 12 nr. 2 oktober/november 2012 ouders / verzorgers jaargang 12 nr. 2 oktober/november 2012 ouders / verzorgers DE OUDER CENTRAAL! Dagelijks staat uw zoon of dochter centraal binnen ons werk. Wij zetten ons in voor vorming, onderwijs en behandeling om daarmee

Nadere informatie

3. Notulen vergadering 15 januari en actiepunten (bijlage)

3. Notulen vergadering 15 januari en actiepunten (bijlage) Aanwezig Afwezig Directie Locatie Bas ter Weel (voorzitter), Marian Pronk, Nienke Weelink, Ronkje Voogt, Ria van Eede, Marian Sempel, Mirjam Post, Clarissa Pahud de Mortanges, Jolanda Topfer, Simone Schreurs,

Nadere informatie

Jaaroverzicht GMR Stichting De Waarden schooljaar 2011-2012

Jaaroverzicht GMR Stichting De Waarden schooljaar 2011-2012 schooljaar 2011-2012 1. Inleiding In dit jaaroverzicht wordt een korte uiteenzetting gegeven over de besluiten, instemmingen en goedkeuringen, die tijdens de GMR-vergaderingen in het schooljaar 2011-2012

Nadere informatie

Notulen ledenvergadering KVZ d.d. 12 november 2014

Notulen ledenvergadering KVZ d.d. 12 november 2014 Notulen ledenvergadering KVZ d.d. 12 november 2014 1. Opening / vaststellen agenda Jos opent de vergadering om 20.30 uur. Hij constateert dat we bijeen zijn in een kleiner comité dan vorige vergadering.

Nadere informatie

19.15 uur Ontvangst met koffie thee Programma 19.30 Jazz dans, Edith Alderliesten met bewoners Verhalen en beelden van werkplaatsen voor bewoners met

19.15 uur Ontvangst met koffie thee Programma 19.30 Jazz dans, Edith Alderliesten met bewoners Verhalen en beelden van werkplaatsen voor bewoners met 19.15 uur Ontvangst met koffie thee Programma 19.30 Jazz dans, Edith Alderliesten met bewoners Verhalen en beelden van werkplaatsen voor bewoners met ernstige beperkingen. Jessica, Marijke e.a. werkplaatsleider

Nadere informatie

G.M.R. S.P.O. VENRAY

G.M.R. S.P.O. VENRAY G.M.R. S.P.O. VENRAY Verslag van de vergadering d.d. 29 september 2014 Aanwezig: CvB/Staf: C. Biersteker, A. Cuppen, K. Janssen, R. van Mil, L. Philipsen, A. Steenbakkers, A. Smits, E. Sweelssen, E. van

Nadere informatie

Notulen van de Algemene Ledenvergadering van Tennisclub Nieuwerkerk

Notulen van de Algemene Ledenvergadering van Tennisclub Nieuwerkerk Notulen van de Algemene Ledenvergadering van Tennisclub Nieuwerkerk Datum : 12 december 2011 Aanvang : 20.00 uur Plaats : clubhuis Aanwezig : 26 leden inclusief 7 bestuursleden 1. Opening, vaststellen

Nadere informatie

ALGEMENE LEDENVERGADERING SC T GOOI DONDERDAG 17 JUNI 2010 PLAATS: CLUBHUIS

ALGEMENE LEDENVERGADERING SC T GOOI DONDERDAG 17 JUNI 2010 PLAATS: CLUBHUIS ALGEMENE LEDENVERGADERING SC T GOOI DONDERDAG 17 JUNI 2010 PLAATS: CLUBHUIS 1) OPENING DOOR DE VOORZITTER De voorzitter Albert de Wild opent om 20.00 uur de vergadering en sluit deze direct weer gezien

Nadere informatie

Westfrankelandsestraat 152 3117 AZ Schiedam 010-4261885

Westfrankelandsestraat 152 3117 AZ Schiedam 010-4261885 Schiedam, 01-06-2015 Aan de ouder(s)/verzorger(s), De maand juni is vandaag begonnen. De laatste volle maand van het schooljaar. Achter de schermen zijn we druk bezig met de voorbereidingen voor het komende

Nadere informatie

Algemene Ouderavond op 4 november 2013 om 20 uur in het Trefpunt van de School

Algemene Ouderavond op 4 november 2013 om 20 uur in het Trefpunt van de School De Ouderraad (OR) van de Brederoschool nodigt u allen uit voor het bijwonen van de: Algemene Ouderavond op 4 november 2013 om 20 uur in het Trefpunt van de School Op deze avond leggen de Medezeggenschapsraad

Nadere informatie

Nieuwsbrief. Met elkaar Voor elkaar 1 / 11 Afdeling Houten

Nieuwsbrief. Met elkaar Voor elkaar 1 / 11 Afdeling Houten Nieuwsbrief Afdeling Houten November 2012 ANBO INTERN (vervolg) ANBO Anders, maar niet zó! Op 22 maart en 21 juni 2012 zijn in de Verenigingsraad (VR) van ANBO besluiten genomen zonder dat VR-afgevaardigden,

Nadere informatie