Bestedingenonderzoek VVV Zuid-Limburg Verdeling toeristische bestedingen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Bestedingenonderzoek VVV Zuid-Limburg Verdeling toeristische bestedingen"

Transcriptie

1 Bestedingenonderzoek VVV Zuid-Limburg Verdeling toeristische bestedingen Rapportage in opdracht van: Stichting VVV Zuid-Limburg September 2015 Projectnummer Biesbosweg 16C 5145 PZ Waalwijk tel.: fax:

2 Inhoudsopgave 1. INLEIDING Aanleiding Doel studie Leeswijzer 1 2. METHODIEK Inleiding Input Bestedingen Interpretatie uitkomsten 6 3. UITKOMSTEN 7

3 1. INLEIDING 1.1. Aanleiding VVV Zuid-Limburg wordt voor de uitvoering van haar taken onder andere gefinancierd door de participerende gemeenten in de regio. De gemeentelijke bijdrage is mede afhankelijk van de economische betekenis van de toeristisch-recreatieve sector in de verschillende gemeenten. De Stichting VVV Zuid-Limburg heeft ZKA Consultants opdracht gegeven onderzoek te doen naar de verdeling van de toeristisch-recreatieve bestedingen per gemeente in geheel Zuid-Limburg voor het peiljaar 2013 (nulmeting). In deze rapportage is deze nulmeting op punten geactualiseerd Doel studie Het doel van deze studie is inzicht te geven in de verdeling van de economische betekenis van toerisme en recreatie uitgedrukt in bestedingen in Zuid-Limburg over de participerende gemeenten. De nulmeting (peiljaar 2013) is hiertoe de basis, waarvoor de volgende gegevens zijn geactualiseerd: De overnachtingen in 2014 per gemeente uitgesplitst naar verschillende typen verblijfsaccommodaties op basis van de gemeentelijke toeristenbelasting. Hierbij is rekening gehouden met een eventuele leeftijdsafbakening zoals deze is opgenomen in de verordening toeristenbelasting (van toepassing voor de gemeenten Eijsden-Margraten, Gulpen-Wittem, Kerkrade, Nuth, Vaals, Valkenburg aan de Geul en Voerendaal); De bezoekersaantallen voor LeisureDome (gemeente Kerkrade) en SnowWorld (gemeente Landgraaf); De toeristisch-recreatieve bestedingen na verwerking van bovenstaande twee punten. In dit onderzoek wordt onderscheid gemaakt tussen vijf deelregio s: Grensmaasvallei: gemeenten Beek, Echt-Susteren, Schinnen, Sittard-Geleen en Stein; Heuvelland: gemeenten Eijsden-Margraten, Gulpen-Wittem, Meerssen en Vaals; Valkenburg: gemeente Valkenburg aan de Geul; Parkstad Limburg: gemeenten Brunssum, Heerlen, Kerkrade, Landgraaf, Nuth, Onderbanken, Simpelveld en Voerendaal; Maastricht: gemeente Maastricht Leeswijzer Deze notitie is als volgt opgebouwd: Eerst is ingegaan op de gehanteerde methodiek voor de bepaling van de bestedingen (hoofdstuk 2); Vervolgens komen de uitkomsten aan de orde (hoofdstuk 3). 1

4 2. METHODIEK 2.1. Inleiding Voor de berekening van de economische betekenis van toerisme in Zuid-Limburg en de participerende gemeenten is gebruik gemaakt van de methodiek van het ZKA Impactmodel. Deze methodiek is onderstaand schematisch weergegeven. Input: overnachtingen, bezoekersaantallen en capaciteit x Bestedingen per persoon per categorie (naar sectoren) Output: bestedingen (totaal en naar sectoren) -/- BTW/accijns desbetreffende sector -/- Inkooppercentage desbetreffende sector Finale omzet per sector x Arbeidscoëfficiënten per sector Output: Werkgelegenheid in fte s (direct naar sectoren en indirect via multiplier) Omdat voor deze rapportage de werkgelegenheid minder relevant is dan de bestedingen en doorgaans ook ongeveer dezelfde verdeling tussen gemeenten oplevert als de verdeling van de bestedingen is in deze rapportage uitsluitend ingegaan op de input (2.2.) en de output uitgedrukt in bestedingen (2.3.). Tot slot is kort aangegeven hoe de uitkomsten moeten worden geïnterpreteerd (2.4.) Input Voor de berekening van de economische betekenis van toerisme en recreatie in Zuid-Limburg zijn verschillende invoercategorieën onderscheiden. Deze categorieën vormen een weerspiegeling van de toeristische en recreatieve activiteiten in de regio. Globaal kunnen de toeristisch-recreatieve categorieën worden ingedeeld in verblijfstoerisme en dagrecreatie. Verblijfstoerisme Er wordt onderscheid gemaakt tussen 9 verblijfscategorieën. Onderstaand zijn deze vermeld met per categorie de invoergegevens in het ZKA Impactmodel. Voor de invoergegevens per categorie per gemeente/deelregio wordt verwezen naar een separate tabellennotitie. 2

5 Tabel 2.1. Categorieën Categorieën verblijfstoerisme Invoergegevens 1. Hotels/pensions standaard Overnachtingen 2. Hotels middenklasse/luxe Overnachtingen 3. Bed & Breakfast accommodaties Overnachtingen 4. Bungalows/appartementen Overnachtingen 5. Groepsaccommodaties Overnachtingen 6. Campings toeristisch Overnachtingen 7. Campings vast Aantal bezette vaste standplaatsen 8. Jachthaven passanten Overnachtingen 9. Jachthaven vast Aantal bezette vaste ligplaatsen De invoergegevens per categorie per gemeente/deelregio voor het jaar 2014 zijn als volgt tot stand gekomen: De basis wordt gevormd door de overnachtingen conform de gemeentelijke toeristenbelastingcijfers ; Een aantal gemeenten gaat voor vaste kampeerplaatsen uit van forfaits. Allereerst is het aantal toeristische overnachtingen berekend door voor deze gemeenten het aantal overnachtingen op vaste kampeerplaatsen op basis van forfaits in mindering te brengen op het totaal aantal overnachtingen. Voor de vaste (stand- en lig)plaatsen is dezelfde methodiek gehanteerd als in de nulmeting, namelijk het aantal vaste plaatsen vermenigvuldigd met de gemiddelde bestedingen per plaats per jaar; Het berekende aantal toeristische overnachtingen moet als subtotaal worden geïnterpreteerd voor gemeenten die een leeftijdsafbakening hanteren in de verordening toeristenbelasting. Voor deze gemeenten zijn de ontbrekende leeftijden ingeschat op basis van de landelijke bevolkingssamenstelling 2. Dit levert voor alle gemeenten vervolgens het definitieve aantal overnachtingen op voor 2014; Het definitieve aantal overnachtingen is tot slot onderverdeeld naar de verschillende verblijfstoeristische categorieën (met uitzondering van campings vast en jachthavens vast ). Deze verdeling is gebaseerd op de procentuele verdeling per categorie per gemeente uit de nulmeting 3. Op basis hiervan zijn dezelfde uitgangspunten per categorie en per gemeente gehanteerd en is een eenduidige vergelijking van de bestedingen tussen gemeenten mogelijk. Bovenstaande methodiek leidt tot de invoer per categorie. Het betreft hierbij zowel inkomende (buitenlandse) als binnenlandse overnachtingen. Vanwege het verschil in methodiek en afbakening kunnen de uitkomsten niet zonder meer vergeleken worden met andere onderzoeken die andere afbakeningen en definities hanteren. 1 Voor de gemeente Schinnen de enige gemeente met ontbrekende toeristenbelastingcijfers is per categorie het aantal overnachtingen in 2013 aangehouden. 2 Bron: Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). 3 De nulmeting is gebaseerd op door de Stichting VVV Zuid-Limburg, in samenwerking met de individuele gemeenten, aangeleverde gegevens op bedrijfsniveau, aangevuld met toeristenbelastingcijfers. Ontbrekende overnachtingscijfers voor individuele bedrijven en/of voor gemeenten waar de toeristenbelasting niet op het gewenste detailniveau beschikbaar is, zijn hierbij ingeschat op basis van de aangeleverde gegevens per categorie (regionale bezettingsgraden). 3

6 Dagrecreatie Voor dagrecreatie wordt onderscheid 22 categorieën (rekening houdend met verschillen in bestedingsprofielen tussen (type) dagrecreatieve voorzieningen). De invoergegevens bestaat voor alle categorieën uit bezoekersaantallen (in separate tabellennotitie nader gespecificeerd). Tabel 2.2. Categorieën Categorieën dagrecreatie Invoergegevens 1. Adventure/outdoor Bezoekersaantallen 2. Adventure hoog (ballonvaarten, zweefvliegen) Bezoekersaantallen 3. Atelier/galerie Bezoekersaantallen 4. Attractie/dierentuin Bezoekersaantallen 5. Bezienswaardigheid/rondleiding (kastelen, kloosters, grotten, e.d.) Bezoekersaantallen 6. Bezoekerscentrum Bezoekersaantallen 7. Bioscoop/filmhuis Bezoekersaantallen 8. Bowling Bezoekersaantallen 9. Casino/amusementscentrum Bezoekersaantallen 10. Evenementen 4 Bezoekersaantallen 11. Golf Bezoekersaantallen 12. Musea Bezoekersaantallen 13. Overige sportvoorzieningen (maneges, boerengolf) Bezoekersaantallen 14. Poppodia Bezoekersaantallen 15. Proeverij/workshop Bezoekersaantallen 16. Speeltuin/kinderboerderij Bezoekersaantallen 17. Theater Bezoekersaantallen 18. Tuinen/parken Bezoekersaantallen 19. Wandel/(boot)tochten (georganiseerd) Bezoekersaantallen 20. Wellness Bezoekersaantallen 21. Zwembad Bezoekersaantallen 22. Algemene dagtochten Bezoekersaantallen a. Wandelen Bezoekersaantallen b. F ietsen/mountainbiken Bezoekersaantallen c. Toeren Bezoekersaantallen d. Recreëren aan water en in park/bos Bezoekersaantallen e. Kleine watersport Bezoekersaantallen f. Recreatief winkelen Bezoekersaantallen Ten opzichte van de nulmeting zijn voor dagrecreatie met uitzondering van SnowWorld en LeisureDome geen wijzigingen gemaakt. De resultaten voor dagrecreatie zijn derhalve grotendeels hetzelfde als in de nulmeting. Deze nulmeting is gebaseerd op opgave van Stichting VVV Zuid-Limburg (in samenwerking met de individuele gemeenten), aangevuld met de ons beschikbare data (eerdere onderzoeken en ervaringscijfers). Het gaat hierbij ook om inkomende (buitenlandse) als binnenlandse bezoeken. Bedrijven met ontbrekende bezoekersaantallen zijn geen onderdeel van de invoer. Ook de op het ContinuVrijeTijdsOnderzoek (2012/2013) gebaseerde categorieën - wandelen, fietsen, toeren, recreëren aan water, in park/bos, kleine watersport en recreatief winkelen - blijven ongewijzigd. Het aantal activiteiten/bezoeken voor de regio Zuid-Limburg per categorie is de basis, welke vervolgens per gemeente verdeeld zijn op basis van de volgende verdeelsleutels: Wandelen: aantal kilometers wandelroutes (aangeleverd door Stichting VVV Zuid-Limburg); 4 Met minimaal bezoeken (bovenlokale/regionale aantrekkingskracht). 4

7 Fietsen: aantal kilometers fietsknooppuntenroutes (aangeleverd door Stichting VVV Zuid-Limburg); Mountainbiken: aantal kilometers mountainbikeroutes (aangeleverd door Stichting VVV Zuid- Limburg); Toeren: areaal natuur (bos en open natuurlijk terrein) (bron: CBS); Recreëren aan water, in park/bos: aantal hectare park/plantsoen en aantal hectare recreatief binnenwater (bron: CBS); Kleine watersport: aantal hectare recreatief binnenwater (bron: CBS); Recreatief winkelen: winkeloppervlakte in de branches Mode & Luxe, Vrije Tijd en Overig (bron: Locatus) Bestedingen De berekening van de bestedingen (in ) geschiedt op basis van gemiddelde bestedingen per persoon per overnachting of dagtocht, aangevuld met beschikbare kengetallen en ervaringscijfers. Deze zijn, zowel voor verblijfstoerisme als voor dagrecreatie, niet gewijzigd ten opzichte van de nulmeting. Bij de categorieën campings vast en jachthavens vast worden de bestedingen berekend op basis van een vast tarief per plaats per jaar. Hier geldt derhalve de capaciteit (het aantal bezette plaatsen) als uitgangspunt voor de raming. Toerisme is een samengestelde sector. Dit betekent dat de bestedingen van toeristen niet alleen terecht komen bij de accommodaties en dagattracties, maar ook bij de horeca, in winkels, bij tankstations, etc. De totale bestedingen zijn in het ZKA Impactmodel verdeeld over de sectoren waarin de bestedingen terecht komen: Logies (alleen bij verblijfsrecreatie); Horeca; Detailhandel; Entree; Vervoer. In dit onderzoek zijn dus zowel de bestedingen van toeristen binnen de toeristische bedrijven zelf (bijv. hotel, camping, attractie) als daarbuiten (zoals supermarkt, horeca, tankstation) meegenomen. Om dubbeltellingen te voorkomen en tot een zuivere verdeling over de gemeenten te komen zijn bij het verblijfstoerisme alleen de bestedingen meegenomen die samenhangen met het verblijf (logies, ontbijt, lunch, diner, drinken, vervoer, etc.) en algemene dagtochten (wandelen, fietsen, etc.). De bestedingen van verblijfstoeristen die samenhangen met het bezoek aan attracties en evenementen (vaak ook in andere gemeenten dan de verblijfsaccommodatie) zijn meegenomen bij het dagtoerisme. 5

8 2.4. Interpretatie uitkomsten Voor de interpretatie van de uitkomsten in het volgende hoofdstuk is het belangrijk te beseffen dat: Het doel van de studie het zo goed mogelijk in beeld brengen van de verdeling van de toeristischrecreatieve bestedingen over de participerende gemeenten van de regio VVV Zuid-Limburg is; De berekening een momentopname 5 betreft die tevens afhankelijk is van de beschikbaarheid van gegevens. Hierdoor hebben de totalen een indicatieve waarde, maar de onderlinge verdeling lijkt ons betrouwbaar (eenduidige methodiek en uitgangspunten). 5 Wel zijn de bezoekersaantallen van 2- of 4-jaarlijkse evenementen (zoals bijvoorbeeld het Wereld Muziek Concours (WMC) Kerkrade of Parade Brunssum) uitgemiddeld om te komen tot een inschatting van een gemiddeld jaar. 6

9 3. UITKOMSTEN In dit hoofdstuk is ingegaan op de verdeling van de economische betekenis van toerisme in Zuid-Limburg over de verschillende gemeenten. In onderstaande tabel zijn de totale bestedingen weergegeven. Hierbij is onderscheid gemaakt tussen verblijfstoerisme en dagrecreatie en naar gemeente/deelregio. Voor de invoer (overnachtingen en aantallen bezoeken/dagtochten) alsmede bestedingsprofielen per categorie wordt verwezen naar de separate tabellennotitie. Tabel 3.1. Bestedingen in Zuid-Limburg (x 1 miljoen) Verblijfstoerisme Dagrecreatie Totaal Totaal (%) Beek 0,3 14,3 14,6 1% Echt-Susteren 10,3 30,1 40,4 3% Schinnen 1,2 5,6 6,8 1% Sittard-Geleen 13,9 86,0 99,9 8% Stein 10,6 12,2 22,8 2% Totaal Grensmaasvallei 36,3 148,2 184,5 15% Eijsden-Margraten 15,1 26,4 41,5 3% Gulpen-Wittem 60,5 22,6 83,1 7% Meerssen 1,9 11,1 13,0 1% Vaals 43,4 37,4 80,8 6% Totaal Heuvelland 120,9 97,5 218,4 17% Valkenburg aan de Geul 113,1 83,4 196,6 16% Totaal Valkenburg 113,1 83,4 196,6 16% Brunssum 3,7 27,4 31,2 2% Heerlen 23,1 109,0 132,1 10% Kerkrade 16,1 80,6 96,8 8% Landgraaf 9,6 64,9 74,5 6% Nuth 3,2 6,7 9,9 1% Onderbanken 0,7 7,0 7,7 1% Simpelveld 2,7 6,9 9,6 1% Voerendaal 1,6 4,5 6,1 0% Totaal Parkstad Limburg 60,7 307,1 367,9 29% Maastricht 140,1 152,7 292,8 23% Totaal Maastricht 140,1 152,7 292,8 23% Totaal Zuid-Limburg 471,1 788,9 1260,1 100% Verdeling toeristische bestedingen naar verblijfs- en dagrecreatie Uit voorgaande tabel kan worden afgelezen dat circa 63% van de toeristische bestedingen in Zuid- Limburg worden gedaan in de dagrecreatieve sector (circa 789 miljoen). Het verblijfstoerisme is derhalve goed voor circa 37% van de toeristische bestedingen (circa 471 miljoen). 7

10 Verdeling toeristische bestedingen naar deelregio en gemeente Per regio en gemeente zijn er (grote) verschillen. In onderstaande tabel is de verdeling van de bestedingen per regio weergegeven voor verblijfstoerisme en dagrecreatie (zowel absolute bestedingen als procenten). Tabel 3.2. Bestedingen per regio naar verblijfs- en dagtoerisme Verblijfstoerisme (x 1 mln) Verblijfstoerisme (%) Dagrecreatie (x 1 mln) Dagrecreatie (%) Grensmaasvallei 36,3 8% 148,2 19% Heuvelland 120,9 26% 97,5 12% Valkenburg 113,1 24% 83,4 11% Parkstad Limburg 60,7 13% 307,1 39% Maastricht 140,1 30% 152,7 19% Totaal Zuid-Limburg 471,1 100% 788,9 100% Zoals uit voorgaande tabel blijkt heeft het verblijfstoerisme een relatief grote omvang in de deelregio s Maastricht, Heuvelland en Valkenburg met een aandeel van respectievelijk circa 30%, circa 26% en circa 24% van de totale verblijfstoeristische bestedingen. Voor deze drie deelregio s geldt dat de bestedingen in de hotelsector hoog zijn. Daarnaast zijn de bungalow- en kampeersector relatief groot in Valkenburg en Heuvelland. Parkstad Limburg is de deelregio met de hoogste bestedingen in dagrecreatie (circa 39% van het totaal). Met name het recreatief winkelen en attractie/dierentuin hebben een grote omvang voor Parkstad Limburg. Na Parkstad Limburg zijn in de deelregio s Maastricht en Grensmaasvallei relatief veel dagrecreatieve bestedingen gedaan (beiden 19% van het totaal). Wanneer specifiek naar de bestedingen per gemeente wordt gekeken (tabel 3.1.) blijkt dat circa een kwart van de bestedingen worden gedaan in Maastricht (circa 293 miljoen, ofwel 23% van de totale bestedingen). De tweede gemeente qua toeristische bestedingen is Valkenburg aan de Geul (circa 197 miljoen (16% van totaal)). De totale bestedingen zijn verder relatief hoog in Heerlen, Sittard-Geleen en Kerkrade met respectievelijk een aandeel van 10%, 8% en 8% in de totale bestedingen. In Heerlen en Sittard-Geleen zijn met name de bestedingen in het recreatief winkelen hoog. In Kerkrade wordt ook relatief veel besteed aan het recreatief winkelen en zijn de bestedingen in de categorie casino/amusementscentra relatief hoog. Andere categorieën met grote omvang zijn de evenementen in Valkenburg aan de Geul en attracties/dierentuinen in Landgraaf. 8

Ieder zijn deel Verdeling toeristische bestedingen Zuid-Limburg: huidige stand van zaken (2006/2007) en terugblik (2002/2003)

Ieder zijn deel Verdeling toeristische bestedingen Zuid-Limburg: huidige stand van zaken (2006/2007) en terugblik (2002/2003) Ieder zijn deel Verdeling toeristische bestedingen Zuid-Limburg: huidige stand van zaken (2006/2007) en terugblik (2002/2003) Rapportage in opdracht van Stichting VVV Zuid-Limburg 14 februari 2008 Projectnummer

Nadere informatie

Datum: 8 november 2012. Gevolgen verhoging toeristenbelasting en introductie forensenbelasting in de gemeente Venlo. 2. Impact per type accommodatie

Datum: 8 november 2012. Gevolgen verhoging toeristenbelasting en introductie forensenbelasting in de gemeente Venlo. 2. Impact per type accommodatie N O T I T I E Datum: Onderwerp: Gevolgen verhoging toeristenbelasting en introductie forensenbelasting in de gemeente Venlo 1. Inleiding Eind 2010 verhoogde de gemeente Venlo het tarief voor toeristenbelasting

Nadere informatie

Monitor Toerisme en Recreatie Flevoland 2014. Samenvatting economische effectberekening, cijfers 2013

Monitor Toerisme en Recreatie Flevoland 2014. Samenvatting economische effectberekening, cijfers 2013 Monitor Toerisme en Recreatie Flevoland 2014 Samenvatting economische effectberekening, cijfers 2013 MONITOR TOERISME EN RECREATIE FLEVOLAND 2014 2 Monitor Toerisme en Recreatie Aanleiding en doel Deze

Nadere informatie

Toeristische betekenis Holland Rijnland

Toeristische betekenis Holland Rijnland Toeristische betekenis Holland Rijnland Rapportage in opdracht van Samenwerkingsorgaan Holland Rijnland 20 oktober 2005 Projectnummer T13.5.108 ZKA Consultants & Planners Postbus 4833 4803 EV Breda tel.:

Nadere informatie

Economische effectmeting toerisme en recreatie Bergen (L)

Economische effectmeting toerisme en recreatie Bergen (L) Economische effectmeting toerisme en recreatie Bergen (L) Rapportage in opdracht van de Gemeente Bergen (L) Oktober 2009 Projectnummer MONIT.9.124 Postbus 4833 4803 EV Breda tel.: 076-5658877 fax: 076-5656489

Nadere informatie

Economische betekenis toerisme en recreatie Hoeksche Waard Huidige situatie (2011) en ontwikkeling (2007-2011)

Economische betekenis toerisme en recreatie Hoeksche Waard Huidige situatie (2011) en ontwikkeling (2007-2011) Economische betekenis toerisme en recreatie Hoeksche Waard Huidige situatie (2011) en ontwikkeling (2007-2011) Rapportage in opdracht van Augustus 2012 Projectnummer 11.144 ZKA Consultants & Planners Postbus

Nadere informatie

Toerisme: wie heeft er baat bij? Onderzoek naar de economische betekenis van toerisme in de gemeente Oosterhout

Toerisme: wie heeft er baat bij? Onderzoek naar de economische betekenis van toerisme in de gemeente Oosterhout Toerisme: wie heeft er baat bij? Onderzoek naar de economische betekenis van toerisme in de gemeente Rapportage in opdracht van: Gemeente 25 juni 2003 Projectnummer T13.3.012 Postbus 4833 4803 EV Breda

Nadere informatie

Economische betekenis toerisme en recreatie Drechtsteden Huidige situatie (2011) en ontwikkeling (2007-2011)

Economische betekenis toerisme en recreatie Drechtsteden Huidige situatie (2011) en ontwikkeling (2007-2011) Economische betekenis toerisme en recreatie Drechtsteden Huidige situatie (2011) en ontwikkeling (2007-2011) Rapportage in opdracht van Augustus 2012 Projectnummer 11.144 ZKA Consultants & Planners Postbus

Nadere informatie

Cavelot Cadzand-Bad Raming economische betekenis

Cavelot Cadzand-Bad Raming economische betekenis Cavelot Cadzand-Bad Raming economische betekenis Rapportage in opdracht van Ontwikkelingsmaatschappij Cavelot BV 12 juni 2009 Projectnummer RESORT.9.069 ZKA Consultants & Planners Postbus 4833 4803 EV

Nadere informatie

Economische betekenis toerisme & vrije tijd van de 5 Brabantse regio s

Economische betekenis toerisme & vrije tijd van de 5 Brabantse regio s Economische betekenis toerisme & vrije tijd van de 5 se regio s Rapportage in opdracht van s Bureau voor Toerisme en de vijf se regio s December 2007 Projectnummer T13.6.135 ZKA Consultants & Planners

Nadere informatie

Toerisme in Cijfers. INSTITUUT SERVICE MANAGEMENT T.a.v. Toerdata Noord CG Leeuwarden drs. P.H. Huig tel: fax:

Toerisme in Cijfers. INSTITUUT SERVICE MANAGEMENT T.a.v. Toerdata Noord CG Leeuwarden drs. P.H. Huig tel: fax: Toerisme in Cijfers 2009 Toerdata Noord is een samenwerkingsverband op toeristisch recreatief gebied van de provincies Groningen, Fryslân en Drenthe. De uitvoering is in handen van het Instituut Service

Nadere informatie

Toeristisch-recreatieve monitor Regio Arnhem Nijmegen 2014 Economische betekenis sector anno 2014 en ontwikkeling 2011-2014

Toeristisch-recreatieve monitor Regio Arnhem Nijmegen 2014 Economische betekenis sector anno 2014 en ontwikkeling 2011-2014 Toeristisch-recreatieve monitor Regio Arnhem Nijmegen 2014 Economische betekenis sector anno 2014 en ontwikkeling 2011-2014 Rapportage in opdracht van Regionaal Bureau voor Toerisme Arnhem Nijmegen Juni

Nadere informatie

Economische betekenis toerisme en recreatie Zuid-Holland Zuid Huidige situatie (2011) en ontwikkeling (2007-2011)

Economische betekenis toerisme en recreatie Zuid-Holland Zuid Huidige situatie (2011) en ontwikkeling (2007-2011) Economische betekenis toerisme en recreatie Zuid-Holland Zuid Huidige situatie (2011) en ontwikkeling (2007-2011) Rapportage in opdracht van Augustus 2012 Projectnummer 11.144 Postbus 4833 4803 EV Breda

Nadere informatie

Bevolkingsontwikkeling in 2014: krimp en groei in Limburg

Bevolkingsontwikkeling in 2014: krimp en groei in Limburg Maart 2015 Neimed Krimpbericht Bevolkingsontwikkeling in 2014: krimp en groei in Landelijk is de groei van het aantal in 2014 wat toegenomen. Een gelijksoortige ontwikkeling, maar dan in de vorm van een

Nadere informatie

DroomPark Hooge Veluwe Raming economische effecten transformatie

DroomPark Hooge Veluwe Raming economische effecten transformatie DroomPark Hooge Veluwe Raming economische effecten transformatie Rapportage in opdracht van: Gemeente Arnhem 4 juni 2015 Projectnummer 15.055 RH Biesbosweg 16C 5145 PZ Waalwijk tel.: 088-2100 250 fax:

Nadere informatie

Alleen als het echt niet anders kan

Alleen als het echt niet anders kan Alleen als het echt niet anders kan De meeste Nederlandse ouders zijn prima in staat om hun kinderen voldoende veiligheid te bieden. Bij ongeveer 1 procent van de Nederlandse kinderen komt de veiligheid

Nadere informatie

WIJZIGING CENTRUMREGELING INKOOP JEUGDZORG REGIO ZUID-LIMBURG

WIJZIGING CENTRUMREGELING INKOOP JEUGDZORG REGIO ZUID-LIMBURG WIJZIGING CENTRUMREGELING INKOOP JEUGDZORG REGIO ZUID-LIMBURG De colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten Beek, Brunssum, Eijsden-Margraten, Gulpen-Wittem, Heerlen, Kerkrade, Landgraaf,

Nadere informatie

TOERISTISCHE TRENDRAPPORTAGE LIMBURG Factsheets

TOERISTISCHE TRENDRAPPORTAGE LIMBURG Factsheets provincie limburg TOERISTISCHE TRENDRAPPORTAGE LIMBURG Factsheets 2015-2016 Uitgevoerd door ZKA TOERISTISCHE TRENDS LIMBURG 2015-2016_vakanties VAKANTIES NEDERLANDSE GASTEN VERBLIJFSBEZOEK BUITENLANDSE

Nadere informatie

Economische effectmeting toeristische-/vrijetijdssector Gemeente Leerdam Economische betekenis verblijfs- en dagtoerisme gemeente Leerdam

Economische effectmeting toeristische-/vrijetijdssector Gemeente Leerdam Economische betekenis verblijfs- en dagtoerisme gemeente Leerdam Economische effectmeting toeristische-/vrijetijdssector Gemeente Leerdam Economische betekenis verblijfs- en dagtoerisme gemeente Leerdam Rapportage in opdracht van Gemeente Leerdam April 2011 Projectnummer

Nadere informatie

Toeristisch-recreatieve monitor Regio Arnhem Nijmegen 2011 Economische betekenis sector anno 2011 en ontwikkeling 2009-2011

Toeristisch-recreatieve monitor Regio Arnhem Nijmegen 2011 Economische betekenis sector anno 2011 en ontwikkeling 2009-2011 Toeristisch-recreatieve monitor Regio Arnhem Nijmegen 2011 Economische betekenis sector anno 2011 en ontwikkeling 2009-2011 Rapportage in opdracht van Regionaal Bureau voor Toerisme Arnhem Nijmegen Mei

Nadere informatie

Kerncijfers toerisme Zeeland 2014

Kerncijfers toerisme Zeeland 2014 Kerncijfers toerisme Zeeland 214 Oriëntatiefase Informatiebronnen tijdens de oriëntatiefase van de se toerist in Zeeland (aantallen zijn gebaseerd op toeristische vakanties) 3 Rechtstreeks bij accommodatieverschaffer

Nadere informatie

VESTIGINGENREGISTER PARKSTAD LIMBURG

VESTIGINGENREGISTER PARKSTAD LIMBURG Rapportage door bureau Onderzoek en Statistiek van de gemeente Heerlen Telefoon: 45 564741 E-mail: o&s@heerlen.nl Limburg, februari 27 VESTIGINGENREGISTER PARKSTAD LIMBURG METING 26 INHOUD INLEIDING...-

Nadere informatie

Thuis, ook in de cijfers

Thuis, ook in de cijfers Thuis, ook in de cijfers Het woord thuis speelt een centrale rol in het werk van de Raad voor de Kinderbescherming. Wanneer is thuis nog wel veilig voor een kind en wanneer niet meer? Basisveiligheid en

Nadere informatie

Toerisme Venlo Onderzoek naar de omvang van toerisme in de gemeente Venlo

Toerisme Venlo Onderzoek naar de omvang van toerisme in de gemeente Venlo Toerisme Venlo Onderzoek naar de omvang van toerisme in de gemeente Venlo Rapportage in opdracht van Juli 2011 Projectnummer ECON.11.030 Postbus 4833 4803 EV Breda 076-5658877 076-5656489 e-mail: info@zka.nl

Nadere informatie

Eenheid Limburg. Reactietijden politie spoedmeldingen

Eenheid Limburg. Reactietijden politie spoedmeldingen Eenheid Limburg Reactietijden politie Eenheid Limburg Beek Beesel Bergen (L) Brunssum Echt-Susteren Eijsden-Margraten Gennep Gulpen-Wittem Heerlen Horst aan de Maas Kerkrade Landgraaf Leudal Maasgouw Maastricht

Nadere informatie

Economische betekenis toerisme en recreatie regio Venlo Huidige situatie (2013) en ontwikkeling (2008-2013)

Economische betekenis toerisme en recreatie regio Venlo Huidige situatie (2013) en ontwikkeling (2008-2013) Economische betekenis toerisme en recreatie regio Venlo Huidige situatie (2013) en ontwikkeling (2008-2013) Rapportage in opdracht van: Regio Venlo Januari 2015 Projectnummer 14.010 ZKA Consultants & Planners

Nadere informatie

SAMENVATTING MONITOR VRIJETIJDSECONOMIE RIVIERENLAND 2014

SAMENVATTING MONITOR VRIJETIJDSECONOMIE RIVIERENLAND 2014 SAMENVATTING MONITOR VRIJETIJDSECONOMIE RIVIERENLAND 2014 In 2015 heeft het Regionaal Bureau voor Toerisme Rivierenland, in opdracht van Regio Rivierenland, de Monitor Vrijetijdseconomie over 2014 laten

Nadere informatie

Toerisme in Cijfers. INSTITUUT SERVICE MANAGEMENT T.a.v. Toerdata Noord. 8900 CG Leeuwarden F. Hegger. Toerdata Noord, 2007

Toerisme in Cijfers. INSTITUUT SERVICE MANAGEMENT T.a.v. Toerdata Noord. 8900 CG Leeuwarden F. Hegger. Toerdata Noord, 2007 Toerisme in Cijfers 2007 Toerdata Noord is een samenwerkingsverband op toeristisch recreatief gebied van de provincies Groningen, Friesland en Drenthe. De uitvoering is in handen van het Instituut Service

Nadere informatie

Monitor Toerisme Groene Hart 2010 Eindmeting economische betekenis verblijfstoerisme in het Groene Hart

Monitor Toerisme Groene Hart 2010 Eindmeting economische betekenis verblijfstoerisme in het Groene Hart Monitor Toerisme Groene Hart 2010 Eindmeting economische betekenis verblijfstoerisme in het Groene Hart Rapportage in opdracht van Stichting Groene Hart, Kloppend hart Augustus 2011 Projectnummer MONIT.11.031

Nadere informatie

Regionale Maandcijfers Arbeidsmarktinformatie Zuid-Limburg

Regionale Maandcijfers Arbeidsmarktinformatie Zuid-Limburg Regionale Maandcijfers Arbeidsmarktinformatie Zuid-Limburg Tabel 1: Stand WW-uitkeringen Stand WW mutatie tov vorige mnd mutatie tov vorig jaar Sep 2017 % aantal % aantal % Nederland 350.810 3,9% -11.322-3,1%

Nadere informatie

Monitor economische betekenis vrijetijdssector Zuidoost-Brabant Nulmeting 2010

Monitor economische betekenis vrijetijdssector Zuidoost-Brabant Nulmeting 2010 Monitor economische betekenis vrijetijdssector Zuidoost-Brabant Nulmeting 2010 Rapportage in opdracht van Samenwerkingsverband Regio Eindhoven (SRE) November 2011 Projectnummer MONIT.11.024 ZKA Consultants

Nadere informatie

Belastingoverzicht 2013

Belastingoverzicht 2013 Belastingoverzicht 2013 Tarieven en lastendruk van OZB, rioolheffing, afvalstoffenheffing van de Limburgse gemeenten en de waterschapsheffingen in Limburg Provincie Limburg, februari 2013 Samensteller

Nadere informatie

Economische betekenis toerisme en recreatie Alblasserwaard-Vijfheerenlanden Huidige situatie (2011) en ontwikkeling ( )

Economische betekenis toerisme en recreatie Alblasserwaard-Vijfheerenlanden Huidige situatie (2011) en ontwikkeling ( ) Economische betekenis toerisme en recreatie Alblasserwaard-Vijfheerenlanden Huidige situatie (2011) en ontwikkeling (2007-2011) Rapportage in opdracht van Augustus 2012 Projectnummer 11.144 Postbus 4833

Nadere informatie

RMC Factsheet. RMC Regio 39 Gewest Zuid-Limburg

RMC Factsheet. RMC Regio 39 Gewest Zuid-Limburg RMC Regio 39 Gewest Zuid-Limburg RMC Factsheet Convenantjaar 2013-2014 Nieuwe voortijdige schoolverlaters Definitieve cijfers - versie 1 Uitgave: november 2015 RMC regio 39 : Gewest Zuid-Limburg Dit document

Nadere informatie

Neimed Krimpbericht. Ontgroening in Limburg. Maart 2014

Neimed Krimpbericht. Ontgroening in Limburg. Maart 2014 Maart 2014 Neimed Krimpbericht Ontgroening in Limburg Het aantal kinderen dat geboren wordt, is de afgelopen 50 jaar aanzienlijk gedaald, in Limburg in veel sterkere mate dan landelijk. Dat komt omdat

Nadere informatie

Onderzoek Toeristenbelasting Kollumerland c.a. Spreker: Kees van Eck, adviseur Tog Nederland

Onderzoek Toeristenbelasting Kollumerland c.a. Spreker: Kees van Eck, adviseur Tog Nederland Onderzoek Toeristenbelasting Kollumerland c.a. Spreker: Kees van Eck, adviseur Tog Nederland Korte terugblik 1 Aan de gemeenteraad is een voorstel voorgelegd om in te stemmen met het onderzoek naar de

Nadere informatie

Monitor Toerisme en Recreatie Flevoland 2014 (economische effectberekening, cijfers 2013)

Monitor Toerisme en Recreatie Flevoland 2014 (economische effectberekening, cijfers 2013) Monitor Toerisme en Recreatie Flevoland 2014 (economische effectberekening, cijfers 2013) Monitor Toerisme en Recreatie Flevoland 2014 In opdracht van: Toerisme Flevoland Het Ravellijn 1 8233 BR Lelystad

Nadere informatie

RMC Regio 39 Gewest Zuid-Limburg. RMC Factsheet. Convenantjaar 2012-2013 Nieuwe voortijdige schoolverlaters Definitieve cijfers Uitgave: oktober 2014

RMC Regio 39 Gewest Zuid-Limburg. RMC Factsheet. Convenantjaar 2012-2013 Nieuwe voortijdige schoolverlaters Definitieve cijfers Uitgave: oktober 2014 RMC Regio 39 Gewest Zuid-Limburg RMC Factsheet Convenantjaar 2012-2013 Nieuwe voortijdige schoolverlaters Definitieve cijfers Uitgave: oktober 2014 RMC regio 39 : Gewest Zuid-Limburg Dit document bevat

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Limburg, mei 2016

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Limburg, mei 2016 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Limburg, mei 2016 Minder nieuwe WW-uitkeringen in Limburg In de eerste vijf en van 2016 zijn 15.100 nieuwe WW-uitkeringen verstrekt in Limburg. Dat zijn er bijna 2.500 minder dan

Nadere informatie

GROENE CLUSTER NUTH, als onderdeel van de Buitenring Parkstad Limburg

GROENE CLUSTER NUTH, als onderdeel van de Buitenring Parkstad Limburg FLO/2011/16058 GROENE CLUSTER NUTH, als onderdeel van de Buitenring Parkstad Limburg Het doel van deze notitie is om in het kort een situatieschets van het mogelijke toekomstige groene cluster Nuth te

Nadere informatie

RMC Regio 39 Gewest Zuid-Limburg. RMC Factsheet. Convenantjaar 2013-2014 Nieuwe voortijdige schoolverlaters Voorlopige cijfers Uitgave: maart 2015

RMC Regio 39 Gewest Zuid-Limburg. RMC Factsheet. Convenantjaar 2013-2014 Nieuwe voortijdige schoolverlaters Voorlopige cijfers Uitgave: maart 2015 RMC Regio 39 Gewest Zuid-Limburg RMC Factsheet Convenantjaar 2013-2014 Nieuwe voortijdige schoolverlaters Voorlopige cijfers Uitgave: maart 2015 RMC regio 39 : Gewest Zuid-Limburg Dit document bevat gedetailleerde

Nadere informatie

Monitor Toerisme en Recreatie Flevoland 2007 (economische effectberekening, cijfers 2006)

Monitor Toerisme en Recreatie Flevoland 2007 (economische effectberekening, cijfers 2006) Monitor Toerisme en Recreatie Flevoland 2007 (economische effectberekening, cijfers 2006) Juni 2007 Projectnummer T13.6.010 ZKA Consultants & Planners Provincie Flevoland Postbus 4833 Afdeling Economische

Nadere informatie

Van Trambaan tot Fietsbaan

Van Trambaan tot Fietsbaan Maastricht Aken Van Trambaan tot Fietsbaan Economische Effect Rapportage Fietspad Maastricht Aken 27 november 2014 Luxemburg Van Trambaan tot Fietsbaan - Achtergrond Het projectinitiatief is voortgekomen

Nadere informatie

Belastingoverzicht 2016

Belastingoverzicht 2016 Belastingoverzicht 2016 Tarieven en lastendruk van OZB, rioolheffing, afvalstoffenheffing van de Limburgse gemeenten en de waterschapsheffingen in Limburg Provincie Limburg, maart 2016 Samensteller Provincie

Nadere informatie

Toerisme in Cijfers. INSTITUUT SERVICE MANAGEMENT T.a.v. Toerdata Noord. 8900 CG Leeuwarden drs. P.H. Huig tel: 058 244 1550 fax: 058 244 1501

Toerisme in Cijfers. INSTITUUT SERVICE MANAGEMENT T.a.v. Toerdata Noord. 8900 CG Leeuwarden drs. P.H. Huig tel: 058 244 1550 fax: 058 244 1501 Toerisme in Cijfers 2009 Toerdata Noord is een samenwerkingsverband op toeristisch recreatief gebied van de provincies Groningen, Fryslân en Drenthe. De uitvoering is in handen van het Instituut Service

Nadere informatie

Dagrecreatie en verblijf in Overijssel (binnenlands) Feiten & cijfers

Dagrecreatie en verblijf in Overijssel (binnenlands) Feiten & cijfers Dagrecreatie en verblijf in Overijssel (binnenlands) Feiten & cijfers 2009-2014 Inleiding Deze rapportage geeft meer inzicht in de ontwikkelingen in de Overijsselse vrijetijdssector. In het bijzonder wordt

Nadere informatie

Monitor Toerisme en Recreatie Flevoland 2013 (economische effectberekening, cijfers 2012)

Monitor Toerisme en Recreatie Flevoland 2013 (economische effectberekening, cijfers 2012) Monitor Toerisme en Recreatie Flevoland 2013 (economische effectberekening, cijfers 2012) Monitor Toerisme en Recreatie Flevoland 2013 Rapportage voor: Toerisme Flevoland Het Ravellijn 1 8233 BR Lelystad

Nadere informatie

Kerncijfers Toerisme Waasland

Kerncijfers Toerisme Waasland Kerncijfers Toerisme - 2015 Situering Gemeenten Beveren Kruibeke Lochristi Lokeren Moerbeke Sint-Gillis-Waas Sint-Niklaas Stekene Temse Waasmunster Wachtebeke Logiesaanbod - 2015 Aantal logiesuitbatingen:

Nadere informatie

Regiomonitor Overijssel. Kengetallenonderzoek 2015

Regiomonitor Overijssel. Kengetallenonderzoek 2015 Regiomonitor Kengetallenonderzoek 2015 Regiomonitor Kengetallenonderzoek 2015 4 Inhoud Inhoud 1 Inleiding 6 Regiomonitor 6 Werkwijze 6 2 Dagrecreatie 8 Ondernomen activiteiten 8 Bestedingen tijdens activiteiten

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Limburg, april 2015

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Limburg, april 2015 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Limburg, april 2015 Daling WW grootst onder kortdurend werkzoekenden Afgelopen daalde het aantal WW-uitkeringen. Het herstel van de economie en arbeidsmarkt zet door. Het aantal

Nadere informatie

REGIO TOTAAL incl. Nuth

REGIO TOTAAL incl. Nuth REGIO TOTAAL incl. Nuth 4.977 Onttrekking door afname Bron: Progneff terugbrengen leegstand tot Leegstand Limburg, 5.007 mering, 1.452 11.436 Limburg zijn 2.134 'overige ': D/E en overige bij de d.d. 31-12-

Nadere informatie

T E. MONITOR TOERISME EN RECREATIE FLEVOLAND 2012 Economische effectberekening (cijfers 2011)

T E. MONITOR TOERISME EN RECREATIE FLEVOLAND 2012 Economische effectberekening (cijfers 2011) FLE R U EVOLAN I M D T E V OPL OOR OSS MONITOR TOERISME EN RECREATIE FLEVOLAND 2012 Economische effectberekening (cijfers 2011) ING EN Foto: Marina Eemhof (Center Parcs) Monitor Toerisme en Recreatie Flevoland

Nadere informatie

CABA Agendapunt: CABA 3 AAN DE COMMISSIE ALGEMEEN BESTUURLIJKE AANGELEGENHEDEN

CABA Agendapunt: CABA 3 AAN DE COMMISSIE ALGEMEEN BESTUURLIJKE AANGELEGENHEDEN CABA 07-06-2011 Agendapunt: CABA 3 Sittard, 10 mei 2011 AAN DE COMMISSIE ALGEMEEN BESTUURLIJKE AANGELEGENHEDEN Onderwerp: Beantwoording vragen./. Hierbij treft u ter kennisneming aan de beantwoording van

Nadere informatie

Monitor Toerisme en Recreatie Flevoland 2008 (economische effectberekening, cijfers 2007)

Monitor Toerisme en Recreatie Flevoland 2008 (economische effectberekening, cijfers 2007) Monitor Toerisme en Recreatie Flevoland 2008 (economische effectberekening, cijfers 2007) September 2008 Projectnummer T13.8.021 ZKA Consultants & Planners Provincie Flevoland Postbus 4833 Afdeling Economische

Nadere informatie

Toerisme in Cijfers. INSTITUUT SERVICE MANAGEMENT T.a.v. Toerdata Noord. 8900 CG Leeuwarden drs. P.H. Huig tel: 058 244 1550 fax: 058 244 1501

Toerisme in Cijfers. INSTITUUT SERVICE MANAGEMENT T.a.v. Toerdata Noord. 8900 CG Leeuwarden drs. P.H. Huig tel: 058 244 1550 fax: 058 244 1501 Toerisme in Cijfers 2003 2007 Toerdata Noord is een samenwerkingsverband op toeristisch recreatief gebied van de provincies Groningen, Friesland en Drenthe. De uitvoering is in handen van het Instituut

Nadere informatie

Retailaanpak Parkstad Limburg

Retailaanpak Parkstad Limburg Retailaanpak Parkstad Limburg Martin de Beer, voorzitter Bestuurscommissie Economie & Toerisme 13 oktober 2016 POL-uitwerking: Ruimtelijke Economie Onder meer voor het thema Detailhandel: regionale samenwerking

Nadere informatie

Toerisme in Cijfers. INSTITUUT SERVICE MANAGEMENT T.a.v. Toerdata Noord. 8900 CG Leeuwarden drs. P.H. Huig tel: 058 244 1550 fax: 058 244 1501

Toerisme in Cijfers. INSTITUUT SERVICE MANAGEMENT T.a.v. Toerdata Noord. 8900 CG Leeuwarden drs. P.H. Huig tel: 058 244 1550 fax: 058 244 1501 Toerisme in Cijfers 2010 Toerdata Noord is een samenwerkingsverband op toeristisch recreatief gebied van de provincies Groningen, Fryslân en Drenthe. De uitvoering is in handen van het Instituut Service

Nadere informatie

Monitor Recreatie & Toerisme 4-meting maart 2014

Monitor Recreatie & Toerisme 4-meting maart 2014 Monitor Recreatie & Toerisme 4-meting 2013 maart 2014 Inleiding Het aanjaagprogramma Recreatie & Toerisme is in november 2009 van start gegaan. Om het effect van de werkzaamheden te meten wordt jaarlijks

Nadere informatie

TRENDRAPPORT BRUGSE OMMELAND

TRENDRAPPORT BRUGSE OMMELAND TRENDRAPPORT BRUGSE OMMELAND 2014-2015 Deel 1: Aanbod Tabel 1.1: Watersport en musea/ attracties, Brugse Ommeland 2002 2007 2012 2014 2015 2014-2015 Watersport Watersportclubs - 4 4 4 4 +0 Jachtclubs

Nadere informatie

Monitor Toerisme Land van Heusden en Altena 2009. Economisch belang van toerisme voor het Land van Heusden en Altena

Monitor Toerisme Land van Heusden en Altena 2009. Economisch belang van toerisme voor het Land van Heusden en Altena Monitor Toerisme Land van Heusden en Altena 2009 Economisch belang van toerisme voor het Land van Heusden en Altena Monitor Toerisme Land van Heusden en Altena 2009 De gemeenten in het Land van Heusden

Nadere informatie

TT circuit Economische effectmeting 2010

TT circuit Economische effectmeting 2010 TT circuit Economische effectmeting 2010 Rapportage in opdracht van Stichting Circuit van Drenthe Juli 2010 Projectnummer ECON.9.152 Postbus 4833 4803 EV Breda tel.: 076-5658877 fax: 076-5656489 e-mail:

Nadere informatie

Het deelnemen door een gemeenschappelijke regeling (Veiligheidsregio) aan een gemeenschappelijke regeling (ICT).

Het deelnemen door een gemeenschappelijke regeling (Veiligheidsregio) aan een gemeenschappelijke regeling (ICT). Raadsnota Raadsvergadering d.d.: 29 september 2014 Agenda nr: Onderwerp: zienswijze deelname Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Zuid-Limburg aan Gemeenschappelijke Regeling inzake ICT ondersteuning

Nadere informatie

Begrotingswijziging 2017

Begrotingswijziging 2017 Begrotingswijziging 2017 GGD Zuid Limburg September 2016 Directie- en bestuursbureau GGD Zuid Limburg Postbus 2022, 6120 HA Geleen T 046 478 72 00. F 046 478 73 99. E info@ggdzl.nl. www.ggdzl.nl Inhoudsopgave

Nadere informatie

Naar een toekomstbestendige winkelstructuur in Zuid-Limburg. Peter Bertholet

Naar een toekomstbestendige winkelstructuur in Zuid-Limburg. Peter Bertholet Naar een toekomstbestendige winkelstructuur in Zuid-Limburg Peter Bertholet Detailhandel in ontwikkeling Decennialang aanbodgerichte bouw van winkels (PBL): van alles teveel Technologische, maatschappelijke

Nadere informatie

T E. monitor toerisme en recreatie flevoland 2011 Economische effectberekening (cijfers 2010)

T E. monitor toerisme en recreatie flevoland 2011 Economische effectberekening (cijfers 2010) FLE R U EVOLAN I M D T E V O OR OPL OSS monitor toerisme en recreatie flevoland 2011 Economische effectberekening (cijfers 2010) ING EN Monitor Toerisme en Recreatie Flevoland 2011 (economische effectberekening,

Nadere informatie

Hierbij bieden wij u ter kennisname aan het Belastingoverzicht 2014 met belastinggegevens van de Limburgse gemeenten en waterschappen.

Hierbij bieden wij u ter kennisname aan het Belastingoverzicht 2014 met belastinggegevens van de Limburgse gemeenten en waterschappen. 2014 30 provincie limburg TT 2 *» MAART 20H Het Dagelijks Bestuur van het waterschap Roer en Overmaas Postbus 185 6130 AD Sittard Cluster FIN Faxnummer (043) 389 71 51 Ons kenmerk 2014/12929 Bijlage(n)

Nadere informatie

Raadsvoorstel inzake de toetreding tot de Gemeenschappelijke Regeling Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen

Raadsvoorstel inzake de toetreding tot de Gemeenschappelijke Regeling Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen Betreft Raadsvoorstel inzake de toetreding tot de Gemeenschappelijke Regeling Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen Vergaderdatum 12 december 2013 Gemeenteblad 2013 / Agendapunt Aan de Raad

Nadere informatie

Het belang van toerisme en recreatie voor de economie in Maasduinen 29 januari Arjan Bakkeren Stafgroep Economisch Onderzoek Rabobank Nederland

Het belang van toerisme en recreatie voor de economie in Maasduinen 29 januari Arjan Bakkeren Stafgroep Economisch Onderzoek Rabobank Nederland Het belang van toerisme en recreatie voor de economie in Maasduinen 29 januari 2004 Arjan Bakkeren Stafgroep Economisch Onderzoek Rabobank Nederland Opbouw van de lezing Provinciaal beleid toerisme en

Nadere informatie

Highlights Regio in Beeld 2015. Arbeidsmarktregio Zuid-Limburg

Highlights Regio in Beeld 2015. Arbeidsmarktregio Zuid-Limburg Highlights Regio in Beeld 2015 Arbeidsmarktregio Zuid-Limburg Samenvatting Aantal banen neemt weer toe, echter niet in collectieve sector In Zuid-Limburg groeit het aantal banen van werknemers (voltijd

Nadere informatie

TRENDRAPPORT BRUGSE OMMELAND

TRENDRAPPORT BRUGSE OMMELAND TRENDRAPPORT BRUGSE OMMELAND 2013-2014 Deel 1: Aanbod Tabel 1.1: Capaciteit in bedden, logies Brugse Ommeland Logiesvorm 2002 2007 2012 2013 2014 2013-2014 In % 2014 Hotels 721 830 956 958 936-22 16,4

Nadere informatie

TRENDRAPPORT KUST 2013-2014

TRENDRAPPORT KUST 2013-2014 TRENDRAPPORT KUST 2013-2014 Inhoudsopgave Kerncijfers kusttoerisme... 1 Deel 1: Aanbod Logiescapaciteit in bedden... 9 Hotels... 10 Gastenkamers... 12 Jeugdlogies en vakantiecentra... 13 Kampeerbedrijven

Nadere informatie

Toerisme in Cijfers. INSTITUUT SERVICE MANAGEMENT T.a.v. Toerdata Noord. 8900 CG Leeuwarden drs. P.H. Huig tel: 058 244 1550 fax: 058 244 1501

Toerisme in Cijfers. INSTITUUT SERVICE MANAGEMENT T.a.v. Toerdata Noord. 8900 CG Leeuwarden drs. P.H. Huig tel: 058 244 1550 fax: 058 244 1501 Toerisme in Cijfers 2011 Toerdata Noord is een samenwerkingsverband op toeristisch recreatief gebied van de provincies Groningen, Fryslân en Drenthe. De uitvoering is in handen van het Instituut Service

Nadere informatie

Windmolenparken Zichtbaar vanaf de kust

Windmolenparken Zichtbaar vanaf de kust Windmolenparken Zichtbaar vanaf de kust De impact op recreatie en toerisme -Addendum bij de studie uit 2014- Inhoud Blz. 1 Inleiding 1 2 Omvang van de impact (actualisatie) 3 3 Conclusies en aanbevelingen

Nadere informatie

T E. MONITOR TOERISME EN RECREATIE FLEVOLAND 2012 Economische effectberekening (cijfers 2011)

T E. MONITOR TOERISME EN RECREATIE FLEVOLAND 2012 Economische effectberekening (cijfers 2011) FLE R U EVOLAN I M D T E V OPL OOR OSS MONITOR TOERISME EN RECREATIE FLEVOLAND 2012 Economische effectberekening (cijfers 2011) ING EN Foto: Marina Eemhof (Center Parcs) Monitor Toerisme en Recreatie Flevoland

Nadere informatie

Economische betekenis toerisme en recreatie in het Land van Cuijk. Nulmeting (2014)

Economische betekenis toerisme en recreatie in het Land van Cuijk. Nulmeting (2014) Economische betekenis toerisme en recreatie in het Land van Cuijk Nulmeting (2014) 1 Colofon Betreft: Economische betekenis toerisme en recreatie in het Land van Cuijk Nulmeting 2014 Opdrachtgever: Gemeenten

Nadere informatie

Waarom ging de WTTC Destination Award naar Parkstad?

Waarom ging de WTTC Destination Award naar Parkstad? Parkstad Limburg Wie is de WTTC? Waarom ging de WTTC Destination Award naar Parkstad? Al vóór de prijs had Parkstad wapenfeiten: Grootste indoor skihal ter wereld Grootste outdoor klimpark van Europa

Nadere informatie

Ik heb op 30 juni 2016 een verzoek op grond van artikel 41b van de Woningwet ontvangen namens 33 gemeenten, te weten

Ik heb op 30 juni 2016 een verzoek op grond van artikel 41b van de Woningwet ontvangen namens 33 gemeenten, te weten Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties DG Bestuur en Wonen Datum Ik heb op 30 juni 2016 een verzoek op grond van artikel 41b van de Woningwet ontvangen namens 33 gemeenten, te weten Beek,

Nadere informatie

3. TOERISTISCH-RECREATIEF AANBOD Inleiding Verblijfstoeristisch aanbod Dagtoeristisch aanbod Zakelijk aanbod 16

3. TOERISTISCH-RECREATIEF AANBOD Inleiding Verblijfstoeristisch aanbod Dagtoeristisch aanbod Zakelijk aanbod 16 REGI OARNHEM NI JMEGEN 2 0 1 6 TOERI STI SCH RECREATI EVE MONI TORARNHEM NI JMEGEN INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING 4 1.1. Aanleiding 4 1.2. Doel 4 1.3. Leeswijzer 4 1.4. Verrichte werkzaamheden 5 2. TOELICHTING

Nadere informatie

Bijlage: Evaluatie verhoging toeristenbelasting

Bijlage: Evaluatie verhoging toeristenbelasting Bijlage: Evaluatie verhoging toeristenbelasting Inhoudsopgave 1. Inleiding/aanleiding 2 2. Toeristenbelasting 3 a. Verhoging van de toeristenbelasting in Valkenburg aan de Geul 3 b. Tarieven toeristenbelasting

Nadere informatie

TRENDRAPPORT WESTHOEK

TRENDRAPPORT WESTHOEK TRENDRAPPORT WESTHOEK 2014-2015 Deel 1: Aanbod Tabel 1.1: Capaciteit in bedden, logies Westhoek Logiesvorm 2002 2007 2012 2014 2015 2014-2015 In % 2015 Hotels 1 582 1 678 1 841 2 015 1 962-53 16,3 Gastenkamers

Nadere informatie

VR-Experience Wat doet discriminatie met ons?

VR-Experience Wat doet discriminatie met ons? VR-Experience Wat doet discriminatie met ons? over jouover mij.nl Mede mogelijk gemaakt door Een waardevolle overeenkomst Iedereen is anders. Kijk maar om je heen. We zien er anders uit, hebben andere

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Limburg, december 2016

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Limburg, december 2016 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Limburg, december 2016 Daling WW-uitkeringen in Limburg Het aantal lopende WW-uitkeringen in Limburg is in december 2016 ruim 10% lager dan een jaar geleden. Eind december 2016

Nadere informatie

Toerisme Monitor 2012

Toerisme Monitor 2012 Toerisme Monitor 2012 Onderzoek naar de ontwikkelingen van de toeristische sector in de provincies Fryslân en Groningen in het jaar 2012 European Tourism Futures Institute exploring opportunities 1 Management

Nadere informatie

fjj; K provincie ^S& groningen

fjj; K provincie ^S& groningen fjj; K provincie ^S& groningen m bezoekadres: Martinilcerkhof 12 Aan Provinciale Staten postadres: algemeen telefoonnr: Postbus 610 9700 AP Groningen 050 316 49 II algemeen faxnr.: www.provinciegroningen.nl

Nadere informatie

erratum gegevens economisch effect dagrecreatie

erratum gegevens economisch effect dagrecreatie erratum gegevens economisch effect dagrecreatie April 2010 1. Aanleiding van het erratum: gegevens economisch effect dagrecreatie onjuist De Twente Toerisme Monitor is een onderzoek dat beoogd representatieve

Nadere informatie

TRENDRAPPORT WESTHOEK

TRENDRAPPORT WESTHOEK TRENDRAPPORT WESTHOEK 2014-2015 Deel 1: Aanbod Tabel 1.1: Watersport en musea/ attracties, Westhoek 2002 2007 2012 2014 2015 2014-2015 Watersport Watersportclubs - 7 7 6 6 +0 Jachtclubs - 3 3 3 3 +0

Nadere informatie

Begroting 2016 Meld en Coördinatie Centrum (MCC) Veiligheidsregio Zuid-Limburg

Begroting 2016 Meld en Coördinatie Centrum (MCC) Veiligheidsregio Zuid-Limburg Begroting 2016 Meld en Coördinatie Centrum (MCC) Veiligheidsregio Zuid-Limburg Maastricht, 23 februari 2015 H. Vanderlijde Manager MCC / programmamanager informatiemanagement - 1 - Voorwoord Vanuit het

Nadere informatie

TRENDRAPPORT LEIESTREEK

TRENDRAPPORT LEIESTREEK TRENDRAPPORT LEIESTREEK 2014-2015 Deel 1: Aanbod Tabel 1.1: Capaciteit in bedden, logies Leiestreek Logiesvorm 2002 2007 2012 2014 2015 2014-2015 In % 2015 Hotels 2 099 2 012 2 306 2 463 2 588 +125 45,5

Nadere informatie

Gemeente Nuth Bevolkingsopbouw en toekomstige ontwikkeling Bevolkingssamenstelling 2016 (gemeente en kernen) 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% < 20 jaar 20-35 jaar 35-55 jaar 55-75 jaar > 75 jaar Gemeente

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Limburg, oktober 2017

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Limburg, oktober 2017 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Limburg, oktober 2017 Verdere daling WW-uitkeringen Het aantal lopende WW-uitkeringen lag in oktober 2017 in Limburg 21% lager dan een jaar geleden. Deze daling is sterker dan

Nadere informatie

Monitor Toerisme en Recreatie Flevoland (ontwikkeling 2002-2012)

Monitor Toerisme en Recreatie Flevoland (ontwikkeling 2002-2012) Monitor Toerisme en Recreatie Flevoland (ontwikkeling 2002-2012) 1. INLEIDING Deze notitie gaat in op de ontwikkeling van toerisme en recreatie in Flevoland in de periode 2002-2012. De analyse is gebaseerd

Nadere informatie

Windmolenparken dicht op de kust

Windmolenparken dicht op de kust Windmolenparken dicht op de kust De impact op recreatie en toerisme Inhoud Blz. 1 Aanleiding 1 2 Impact op recreatie en toerisme 1 3 Bestedingseffect 5 4 Werkgelegenheid 7 5 Gevoeligheidsanalyse 9 6 Conclusie

Nadere informatie

Handleiding Noord-Holland in Cijfers Data Recreatie en Toerisme

Handleiding Noord-Holland in Cijfers Data Recreatie en Toerisme Handleiding Noord-Holland in Cijfers Data Recreatie en Toerisme Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Het maken van een selectie 3. Het selecteren van een onderzoeksgebied 4. Presentatiescherm 5. Periode 6. Aanvullende

Nadere informatie

Economische effectmeting toerisme en recreatie IJmond Stand van zaken 2010 en ontwikkeling 2007-2010

Economische effectmeting toerisme en recreatie IJmond Stand van zaken 2010 en ontwikkeling 2007-2010 Economische effectmeting toerisme en recreatie IJmond Stand van zaken 2010 en ontwikkeling 2007-2010 Rapportage in opdracht van het regionaal economisch stimuleringsprogramma IJmond Veelzijdig December

Nadere informatie

Economische betekenis recreatie en toerisme monitor

Economische betekenis recreatie en toerisme monitor Economische betekenis recreatie en toerisme 2006 monitor Nulmeting uitgevoerd monitor Hoe sterk is de provincie Utrecht als trekpleister voor recreatie en toerisme? Om een beeld te krijgen van de economische

Nadere informatie

Toerisme op Noord-Beveland. Omvang en economisch belang

Toerisme op Noord-Beveland. Omvang en economisch belang Toerisme op Noord-Beveland Omvang en economisch belang 2014-2015 Deze rapportage is samengesteld door Kenniscentrum Kusttoerisme in opdracht van Gemeente Noord-Beveland. Bij het samenstellen van deze publicatie

Nadere informatie

Kerncijfers Toerisme Vlaamse Ardennen

Kerncijfers Toerisme Vlaamse Ardennen Kerncijfers Toerisme - 2015 Situering Gemeenten Brakel Gavere Geraardsbergen Herzele Horebeke Kluisbergen Kruishoutem Lierde Maarkedal Oosterzele Oudenaarde Ronse Sint-Lievens-Houtem Wortegem-Petegem Zingem

Nadere informatie

Parels van de Veluwe Betekenis van Het Nationale Park De Hoge Veluwe en het Kröller-Müller Museum voor toerisme en economie van de regio

Parels van de Veluwe Betekenis van Het Nationale Park De Hoge Veluwe en het Kröller-Müller Museum voor toerisme en economie van de regio Parels van de Veluwe Betekenis van Het Nationale Park De Hoge Veluwe en het Kröller-Müller Museum voor toerisme en economie van de regio Rapportage in opdracht van Stichting Het Nationale Park De Hoge

Nadere informatie

Het doel van de gemeenteschappelij ke regeling is het instellen van het openbaar lichaam met de aanduiding Veiligheidsregio Zuid-Limburg.

Het doel van de gemeenteschappelij ke regeling is het instellen van het openbaar lichaam met de aanduiding Veiligheidsregio Zuid-Limburg. Raadsnota Raadsvergadering d.d.: 31 oktober 2011 Agenda nr: Onderwerp: Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio ZuidLimburg Aan de gemeenteraad, 1. Doel, Samenvatting en Advies van het raadsvoorstel

Nadere informatie

VESTIGINGENREGISTER PARKSTAD LIMBURG

VESTIGINGENREGISTER PARKSTAD LIMBURG Rapportage door bureau Onderzoek en Statistiek van de gemeente Heerlen Telefoon: 45 564741 E-mail: o&s@heerlen.nl Parkstad Limburg, maart 29 VESTIGINGENREGISTER PARKSTAD LIMBURG METING 28 INHOUD INLEIDING...-

Nadere informatie