Toeristische betekenis Holland Rijnland

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Toeristische betekenis Holland Rijnland"

Transcriptie

1 Toeristische betekenis Holland Rijnland Rapportage in opdracht van Samenwerkingsorgaan Holland Rijnland 20 oktober 2005 Projectnummer T ZKA Consultants & Planners Postbus EV Breda tel.: fax:

2 Inhoudsopgave 1. INLEIDING Aanleiding Doelstelling Aanpak Leeswijzer 2 2. VERBLIJFSTOERISME Inleiding Aanbod Hotels Campings Bungalows Overig logies Jachthavens Gebruik Hotels Campings Bungalows Overig logies Jachthavens Totaal aantal overnachtingen Herkomst en groepssamenstelling 8 3. DAGTOERISME Inleiding Dagtoeristisch bezoek Herkomst dagtoeristen ECONOMISCHE BETEKENIS TOERISME HOLLAND RIJNLAND Inleiding Economische betekenis toerisme Holland Rijnland Economische betekenis toerisme naar categorie Verblijfstoerisme Dagtoerisme Economische betekenis toerisme per gemeente 13 ZKA Consultants & Planners

3 1. INLEIDING 1.1. Aanleiding Op 26 oktober a.s. vindt een bestuurlijke conferentie plaats over toerisme in de regio Holland Rijnland. Voor deze conferentie is informatie gewenst over het toerisme in de regio 1 (aanbod, overnachtingen, bezoekersaantallen, economische betekenis, etc). ZKA Consultants & Planners heeft reeds tweemaal voor de provincie Zuid- Holland onderzoek gedaan naar het toerisme in Zuid-Holland (o.a. de TOER Teller 2004). Hierdoor zijn bij ons bureau reeds veel gegevens beschikbaar. Daarom heeft het Samenwerkingsorgaan Holland Rijnland ons opdracht gegeven op basis van de aanwezige data een beeld te schetsen van het toerisme in de regio Holland Rijnland Doelstelling Het Samenwerkingsorgaan Holland Rijnland wil graag een compleet beeld krijgen van toerisme in de regio. Wat is het aanbod, hoe wordt dit gebruikt, waar komen de toeristen vandaan en wat is de economische betekenis. Meer concreet bestaat er behoefte aan de volgende informatie: Verblijfstoeristisch aanbod naar categorie (hotels, campings, bungalowparken en jachthavens) op gemeenteniveau (met bij de hotels nog een verdeling naar sterrenklasse); Totaal aantal overnachtingen in Holland Rijnland naar logiesvorm; Aantal toeristische overnachtingen in Holland Rijnland naar logiesvorm; De herkomst van de toeristische verblijfsgasten, op regioniveau; De groepssamenstelling van de toeristische verblijfsgasten, op regioniveau; De herkomst van dagtoeristische gasten, op regioniveau; Verblijfstoeristische bestedingen en totale werkgelegenheid, verdeling over sectoren, indien mogelijk op gemeenteniveau; Dagtoeristische bestedingen en totale werkgelegenheid, verdeling over sectoren, indien mogelijk op gemeenteniveau Aanpak Om bovenstaande informatie te leveren, is gebruik gemaakt van de data zoals deze is verzameld voor de TOER Teller 2004 Zuid-Holland. Deze data zijn ten behoeve van deze studie geanalyseerd en bewerkt. Er zijn geen aanvullende bronnen geraadpleegd. 1 De regio Holland Rijnland bestaat uit de volgende gemeenten: Alkemade, Leiden, Oegsgeest, Voorschoten, Leiderdorp en Zoeterwoude (voormalige Leidse regio) én Hillegom, Katwijk, Lisse, Noordwijk, Noordwijkerhout, Rijnsburg, Sassenheim, Valkenburg, Voorhout en Warmond (voormalige Duin- en Bollenstreek). In de TOER Teller is deze regio nog aangeduid als de Leidse Regio en Duin- en Bollenstreek. ZKA Consultants & Planners 1

4 1.4. Leeswijzer Deze rapportage is een bondig en louter beschrijvend overzicht van het toerisme in de regio Holland Rijnland. Voor de gehanteerde onderzoeksmethodiek en afbakeningen voor de TOER Teller 2004, wordt verwezen naar de rapportage TOER Teller 2004 Zuid-Holland; Economische betekenis toerisme 2003 en ontwikkeling Deze rapportage is als volgt opgebouwd: In hoofdstuk 2 is een beeld geschetst van het verblijfstoerisme in de regio; Hoofdstuk 3 behandelt het dagtoerisme in de regio; In hoofdstuk 4 is ingegaan op de economische betekenis van toerisme in Holland Rijnland. ZKA Consultants & Planners 2

5 2. VERBLIJFSTOERISME 2.1. Inleiding In dit hoofdstuk is een beeld geschetst van het verblijfstoerisme in de regio Holland Rijnland. Hierbij is eerst (2.2.) aandacht besteed aan het aanbod. Vervolgens (2.3.) is het gebruik van deze verblijfsaccommodaties belicht. Op het eind (2.4.) van dit hoofdstuk is ingegaan op enkele achtergrondkenmerken van het verblijfstoerisme (herkomst gasten en groepssamenstelling) Aanbod In deze paragraaf is ingegaan op het verblijfstoeristisch aanbod in de regio Holland Rijnland. Hierbij is een nadere indeling gemaakt naar de volgende categorieën: Hotels (2.2.1.); Campings (2.2.2.); Bungalows (2.2.3.); Overig logies (2.2.4.); Jachthavens (2.2.5.). Het aanbod aantallen bedrijven en capaciteiten is geïnventariseerd op basis van door het Zuid-Hollands Bureau voor Toerisme aangeleverde bestanden. Deze bestanden zijn gecontroleerd en aangevuld op basis van deskresearch (VVV gidsen, ANWB, Recron, HISWA, diverse internetsites) Hotels In tabel 2.1. is het aantal hotels, pensions en bed & breakfast accommodaties met minimaal 5 slaapplaatsen in Holland Rijnland weergegeven, uitgesplitst naar sterrenklasse. Hieruit kan worden afgelezen dat er 99 hotels in de regio liggen. Het aanbod is sterk geconcentreerd aan de kust (Noordwijk en Katwijk) en Leiden. Tabel 2.1. Aantal hotels naar sterrenklassen, Holland Rijnland * 2* 3* 4* 5* Totaal Leiden Alkemade Hillegom Katwijk Leiderdorp Lisse Noordwijk Noordwijkerhout Oegstgeest Rijnsburg Sassenheim Valkenburg Voorhout Voorschoten Warmond Zoeterwoude Totaal Holland Rijnland ZKA Consultants & Planners 3

6 De 99 hotels hebben gezamenlijk ruim bedden (zie tabel 2.2.). Met name Noordwijk, Noordwijkerhout en Leiden hebben hierin een groot aandeel met 50% respectievelijk circa 12-13% van het aantal bedden in de regio. Tabel 2.2. Aantal hotelbedden naar sterrenklassen, Holland Rijnland * 2* 3* 4* 5* Totaal Leiden Alkemade Hillegom Katwijk Leiderdorp Lisse Noordwijk Noordwijkerhout Oegstgeest Rijnsburg Sassenheim Valkenburg Voorhout Voorschoten Warmond Zoeterwoude Totaal Holland Rijnland Ruim vier op de vijf slaapplaatsen (83%) is gevestigd in 3-5 sterren hotels. Dit wordt veroorzaakt door het grote aandeel hotels (circa 55%) in deze klasse, in combinatie met een relatief grote schaalgrootte (m.n. in het 4- en 5-sterrensegment) Campings Holland Rijnland telt 18 campings met 5 standplaatsen of meer. In totaal hebben deze campings bijna plaatsen. In tabel 2.3. is dit aanbod weergegeven, waarbij een uitsplitsing van de capaciteit is gemaakt in vaste standplaatsen, toeristische standplaatsen en overige eenheden (trekkershutten en verhuurchalets). De kampeercapaciteit in de regio bestaat voor ongeveer de helft uit vaste standplaatsen en voor de helft uit toeristische eenheden. Tabel 2.3. Kampeeraanbod Holland Rijnland 2003 Campings Vaste plaatsen Toeristische plaatsen Overig Totale capaciteit Leiden Alkemade Hillegom Katwijk Leiderdorp Lisse Noordwijk Noordwijkerhout Oegstgeest Rijnsburg Sassenheim Valkenburg Voorhout Voorschoten Warmond Zoeterwoude Totaal Holland Rijnland ZKA Consultants & Planners 4

7 Ook de kampeercapaciteit in de regio Holland Rijnland, blijkt sterk geconcentreerd te zijn aan de kust (60% van de capaciteit ligt in Noordwijk en Katwijk) Bungalows In tabel 2.4. is het aanbod aan bungalows en appartementen weergegeven van complexen met minimaal 20 slaapplaatsen. In totaal zijn er in de regio Holland Rijnland 10 aanbieders in deze sector gevestigd met in totaal 276 huisjes/ appartementen en een kleine bedden. Dit aanbod is geconcentreerd in Noordwijk. Tabel 2.4. Aanbod bungalows/appartementen Holland Rijnland 2003 Aantal bedrijven Aantal huisjes Aantal bedden Leiden Alkemade Hillegom Katwijk Leiderdorp Lisse Noordwijk Noordwijkerhout Oegstgeest Rijnsburg Sassenheim Valkenburg Voorhout Voorschoten Warmond Zoeterwoude Totaal Holland Rijnland Overig logies In de regio liggen ook 3 groepsaccommodaties. Deze tellen in totaal bijna 250 bedden Jachthavens Volgens inventarisatie van de diverse bestanden telde de regio Holland Rijnland in 2003 circa 49 jachthavens 2. Hiertoe behoren zowel de commerciële havens als de verenigings- en gemeentehavens. Deze havens hebben in totaal ongeveer ligplaatsen. Het meest aanbod ligt in de gemeenten Alkemade en Warmond. 2 Voor deze categorie was net als bij de TOER Teller 2002 de minst actuele en minst complete informatie beschikbaar. Zowel het ZHBT, de provincie Zuid-Holland als de HISWA beschikken niet over complete dan wel actuele gegevens. De beschikbare bestanden zijn op basis van verschillende internetsites aangevuld en gecontroleerd door middel van telefonische checks. Desalniettemin kan niet worden uitgesloten dat in deze categorie onvolkomenheden voorkomen. Zo is bijvoorbeeld niet van alle havens de capaciteit en/of de verdeling van de capaciteit bekend. ZKA Consultants & Planners 5

8 Het aantal ligplaatsen per bedrijf kan nader worden ingedeeld in vaste plaatsen en passantenplaatsen. In de telefonische interviews is gevraagd hier een onderscheid tussen te maken. Voor de jachthavens waar de verdeling niet van bekend was (circa 15% van de ligplaatsen), is een inschatting gemaakt op basis van een door de HISWA gehanteerd kengetal 3. Uit tabel 2.5. kan worden afgelezen dat ongeveer 95% van de ligplaatsen vaste ligplaatsen zijn en dat er nog circa 5% passantenplaatsen zijn. Overigens is het in de praktijk zeer gebruikelijk dat ook jachthavens met (bijna) uitsluitend vaste plaatsen passantenovernachtingen realiseren door passanten toe te laten op vaste ligplaatsen waarvan de ligplaatshouder afwezig is. Tabel 2.5. Aanbod jachthavens Holland Rijnland 2003 Aantal jachthavens Aantal vaste plaatsen Aantal passantenplaatsen Totaal aantal plaatsen Leiden Alkemade Hillegom Katwijk Leiderdorp Lisse Noordwijk Noordwijkerhout Oegstgeest Rijnsburg Sassenheim Valkenburg Voorhout Voorschoten 1 nb nb nb Warmond Zoeterwoude Totaal Holland Rijnland Gebruik In de telefonische bedrijfsenquêtes is ondermeer gevraagd naar het aantal overnachtingen in Op basis hiervan zijn, in combinatie met de capaciteiten, voor alle verblijfstoeristische categorieën bezettingsgraden berekend. Het gebruik van de verblijfstoeristische accommodaties (voor de gehele populatie) is ingeschat op basis van de capaciteiten (zie paragraaf 2.2.) en de, uit de enqu bezettingsgraden Hotels De hotels in de regio Holland Rijnland realiseerden in 2003 een gemiddeld bedbezettingspercentage van ongeveer 47%. In totaal vonden er in 2003 aldus ruim 1,3 miljoen hotelovernachtingen plaats in de regio. Aangezien de hotelvraag uit drie segmenten is opgebouwd toeristische vraag, zakelijke vraag en (meerdaagse internationale) congresvraag is de hotels tevens gevraagd een uitsplitsing te maken naar deze drie segmenten. 3 Volgens de HISWA is 10-15% van de capaciteit beschikbaar voor passantenplaatsen en betreft 85-90% vaste ligplaatsen. ZKA Consultants & Planners 6

9 Van de ruim 1,3 miljoen hotelovernachtingen in Holland Rijnland in 2003 had circa 50% betrekking op toeristische overnachtingen, ca. 46% op zakelijke overnachtingen en circa 4% op congresvraag. Het aantal toeristische overnachtingen in hotels komt daarmee uit op bijna 0,7 miljoen, het aantal (semi-)zakelijke overnachtingen eveneens op bijna 0,7 miljoen Campings Het gemiddeld aantal persoonsovernachtingen per toeristische plaats per jaar bedroeg in 2003 ongeveer 250 in Holland Rijnland. In totaal werden in 2003 in de regio ruim toeristische overnachtingen op campings doorgebracht (excl. overnachtingen op vaste plaatsen) Bungalows De slaapplaatsbezettingsgraad voor de bungalows/appartementen in de regio Holland Rijnland bedroeg in 2003 circa 42%. Bij bijna slaapplaatsen betekent dit dat er in 2003 ongeveer toeristische overnachtingen plaatsvonden in de categorie bungalows Overig logies Bij de drie groepsaccommodaties in Holland Rijnland werden in 2003 circa overnachtingen doorgebracht. De bedbezetting bedroeg hiermee ongeveer 35% Jachthavens Aangezien passantenovernachtingen in jachthavens zowel kunnen plaatsvinden op passantenplaatsen als op vaste ligplaatsen, is de bezetting uitgedrukt als gemiddeld aantal persoonsovernachtingen per plaats berekend over de totale capaciteit. Dit geeft voor 2003 een gemiddelde van 6 persoonsovernachtingen per plaats. Op basis hiervan is het aantal persoonsovernachtingen in jachthavens in de regio Holland Rijnland in 2003 ingeschat op circa passantenovernachtingen (uitgedrukt in personen) Totaal aantal overnachtingen Bijna 2 miljoen overnachtingen in Holland Rijnland in 2003 Op basis van het voorgaande kan worden geconstateerd dat in 2003 bijna 2 miljoen overnachtingen plaatsvonden in de regio Holland Rijnland 4. Hiervan vond circa 68% plaats in hotels (zie tabel 2.6.). Tabel 2.6. Overnachtingen Holland Rijnland naar logiesvorm Categorie Overnachtingen Toeristische overnachtingen Hotels (68%) (51%) Campings (toeristisch) (18%) (28%) Bungalows/appartementen (11%) (16%) Overig logies (2%) (2%) Jachthavens (passanten) (2%) (2%) Totaal (100%) (100%) 4 Dit is inclusief zakelijke en semi-zakelijke overnachtingen in hotels, maar exclusief het aantal overnachtingen op vaste standplaatsen op campings en vaste ligplaatsen in jachthavens. ZKA Consultants & Planners 7

10 Circa 1,3 miljoen toeristische overnachtingen in de regio Zoals aangegeven is ongeveer de helft van de hotelovernachtingen in de regio toeristisch. In totaal vonden er in 2003 in Holland Rijnland ongeveer 1,3 miljoen toeristische overnachtingen plaats in de verblijfstoeristische sector. Uit tabel 2.6. kan worden afgeleid dat met name de hotelsector en kampeersector met samen bijna 80% een belangrijke bijdrage leveren aan het aantal toeristische overnachtingen in de regio Herkomst en groepssamenstelling Ruim de helft van de verblijfstoeristen komt uit het buitenland Van de toeristische verblijfsgasten in de regio Holland Rijnland is circa 12% afkomstig uit Zuid-Holland, ongeveer 37% uit de rest van Nederland en iets meer dan de helft uit het buitenland (zie tabel 2.7). Hiermee komt een groter deel van de verblijfstoeristen in Holland Rijnland uit het buitenland, dan gemiddeld in Zuid- Holland (44%). Duitsland is verreweg het belangrijkste herkomstland voor de buitenlandse verblijfstoeristen. Tabel 2.7. Herkomst toeristische verblijfsgasten Herkomst Zuid-Holland Overig Nederland Buitenland Hotels (toeristisch) 3% 39% 58% Campings (toeristisch) 31% 36% 34% Bungalows 9% 34% 57% Overig logies 22% 26% 52% Jachthavens Totaal 12% 37% 51% Gezin met kinderen meest voorkomende groepssamenstelling Aan de toeristische bedrijven is tevens gevraagd aan te geven hoe de groepssamenstelling van de toeristische verblijfsgasten is verdeeld. Uit onderstaande tabel kan worden afgelezen dat het grootste deel bestaat uit gezinnen met kinderen (40%). Deze groep is ongeveer even groot als de groep stellen zonder kinderen (38%). De groep alleen volwassenen uit meerdere huishoudens is goed voor ongeveer 9%. Tabel 2.8. Groepssamenstelling toeristische verblijfsgasten Groepssamenstelling Alleengaand Gezin met Stel zonder Alleen Anders 6 kinderen kinderen volwassenen Hotels (toeristisch) 3% 30% 38% 14% 15% Campings (toeristisch) 0% 57% 42% 1% 0% Bungalowparken 6% 45% 36% 8% 6% Overig logies 0% 0% 0% 11% 89% Jachthavens 0% 50% 50% 0% 0% Totaal 2% 40% 38% 9% 11% 5 6 Voor de jachthavens is geen vraag over de herkomst van de gasten opgenomen in de vragenlijst. Onder andere groepssamenstellingen worden groepen verstaan die niet tot een van de voorgaande categorieën behoren zoals groepen, verenigingen, schoolklassen, etc. ZKA Consultants & Planners 8

11 3. DAGTOERISME 3.1. Inleiding In dit hoofdstuk is nader ingegaan op het dagtoerisme in de regio Holland Rijnland. Hierbij is eerst het dagtoeristisch bezoek belicht (3.2.). Daarna is ingegaan op de herkomst van de dagtoeristen (3.3.) Dagtoeristisch bezoek Via de telefonische enquêtes zijn de volgende categorieën dagtoeristische bestemmingen meegenomen: Attracties en rondvaarten: attractieparken, dierentuinen en overige attracties alsmede rondvaarten met minimaal (attracties) respectievelijk (rondvaarten) bezoekers per jaar; Musea en bezienswaardigheden: musea, monumenten, historische locaties, ambachtelijke bedrijven en overige bezienswaardigheden met minimaal bezoekers per jaar. Het bezoek aan evenementen en het overig dagtoeristisch bezoek is inzichtelijk gemaakt op basis van deskresearch. Attracties en rondvaarten De regio Holland Rijnland telt drie attracties met minimaal bezoekers per jaar. Deze drie attracties Keukenhof, Space Expo en Panorama Tulip Land trokken in 2003 ruim bezoekers. In Holland Rijnland zijn tevens drie rondvaartbedrijven gevestigd met minimaal bezoekers per jaar. Deze realiseerden in 2003 een bezoekersaantal van circa Musea en bezienswaardigheden De acht musea en bezienswaardigheden met minimaal bezoekers per jaar in de regio Holland Rijnland trokken in 2003 circa bezoekers. Dit bezoek is sterk geconcentreerd in Leiden. Evenementen Op basis van gegevens van het Zuid-Hollands Bureau voor Toerisme en publicaties van het Nederlands Research Instituut voor Toerisme (NRIT) zijn de evenementen met minimaal een bovenlokale/regionale aantrekkingskracht en minimaal bezoekers per jaar geïnventariseerd. In totaal betrof het in de regio Holland Rijnland in 2003 vier evenementen met in totaal bijna 1,5 miljoen bezoekers. Overig Het overig aantal dagtoeristische bezoeken in de regio Holland Rijnland komt uit op een kleine 4 miljoen. Deze bezoeken hebben met name betrekking op bezoeken aan het strand (circa 1,8 miljoen bezoeken) en het bezoek aan dagrecreatiegebieden (circa 2,1 miljoen bezoeken). ZKA Consultants & Planners 9

12 Totaal In totaal vonden in 2003 ongeveer 7 miljoen dagtochten plaats in de regio Holland Rijnland. In tabel 3.1. is weergegeven hoe dit bezoek globaal is verdeeld. Tabel 3.1. Dagtoeristisch bezoek Holland Rijnland (2003) Categorie Aantal bezoeken Aandeel bezoek Attracties en rondvaarten % Musea en bezienswaardigheden % Evenementen % Overig (o.a. strandbezoek en bezoek dagrecreatiegebieden) % Totaal % 3.3. Herkomst dagtoeristen Herkomst Van de dagtoeristen die attracties, rondvaarten, musea en bezienswaardigheden in de regio Holland Rijnland bezoeken is circa 40% afkomstig uit het buitenland. Ruim een kwart van de bezoekers is afkomstig uit Zuid-Holland zelf (26%) en ongeveer eenderde (34%) komt uit de rest van Nederland. De attracties in de regio Holland Rijnland trekken relatief veel buitenlandse bezoekers (59% versus gemiddeld 17% voor alle Zuid-Hollandse attracties en rondvaarten). Tabel 3.2. Herkomst dagtoeristische gasten Herkomst Zuid-Holland Overig Nederland Buitenland Attracties en rondvaarten 0% 41% 59% Musea en bezienswaardigheden 60% 24% 16% Totaal 26% 34% 40% ZKA Consultants & Planners 10

13 4. ECONOMISCHE BETEKENIS TOERISME HOLLAND RIJNLAND 4.1. Inleiding In dit hoofdstuk is ingegaan op de economische betekenis van toerisme in de regio Holland Rijnland 7. Hierbij is eerst de economische betekenis voor de hele regio weergegeven (4.2.). Vervolgens zijn de bestedingen en werkgelegenheid nader uitgesplitst naar categorie (4.3.). Tot slot is in kaart gebracht wat de economische betekenis per gemeente is (4.4.) Economische betekenis toerisme Holland Rijnland Toerisme goed voor ruim 325 miljoen bestedingen De totale omvang van de bestedingen die voortvloeiden uit het verblijfs- en dagtoerisme in de regio Holland Rijnland in 2003 wordt geraamd op ongeveer 327,3 miljoen. Dit gaat gepaard met een werkgelegenheid van ruim FTE (zie tabel 4.1.). Doordat de werkgelegenheid in toerisme naast fulltime banen (groten)deels uit parttime werk en deels uit seizoenswerk bestaat correspondeert dit met banen. Bredere betekenis De economisch betekenis van toerisme is erg belangrijk, niet alleen kwantitatief (bestedingen, werkgelegenheid) maar ook kwalitatief. De sector biedt werk aan mensen met relatief lage opleidingsniveaus en is ook belangrijk voor een wervend woon- en leefmilieu en vestigingsklimaat. Bovendien geeft toerisme spin-off naar andere sectoren. Zo komen de bestedingen (en daarmee de werkgelegenheid) niet alleen bij de toeristische bedrijven (m.n. sectoren logies en entree) terecht, maar ook daarbuiten zoals in de horeca, detailhandel, vervoer, etc. Tabel 4.1. toont de verdeling van de bestedingen en de werkgelegenheid naar de verschillende sectoren. Hieruit kan worden afgelezen dat met name in de horeca een fors deel van de toeristische bestedingen terecht komt. Tabel 4.1. Verdeling bestedingen en directe werkgelegenheid naar sectoren Bestedingen () Werkgelegenheid (FTE) Logies 95,5 miljoen (29%) (27%) Horeca 99,8 miljoen (30%) 781 (19%) Detailhandel 38,1 miljoen (12%) 257 (6%) Entree 38,7 miljoen (12%) 270 (7%) Vervoer 55,2 miljoen (17%) 175 (4%) Overig (10%) Directe werkgelegenheid (73%) Indirecte werkgelegenheid (27%) Totaal 327,3 miljoen (100%) (100%) 7 De economische betekenis van toerisme is geraamd door middel van toepassing van de methodiek zoals gehanteerd in het ZKA/Recron Impactmodel. Deze methodiek is ontwikkeld in samenwerking met econometristen van de Stichting Economisch Onderzoek (SEO) van de Universiteit van Amsterdam en is goedgekeurd door het Ministerie van Economische Zaken. In bijlage 1 is kort ingegaan op deze methodiek. ZKA Consultants & Planners 11

14 4.3. Economische betekenis toerisme naar categorie Accent op verblijfstoerisme Het accent in de regio Holland Rijnland blijkt op het verblijfstoerisme te liggen. Van de toeristische bestedingen wordt circa 238,1 miljoen ofwel bijna driekwart (73%) gegenereerd door het verblijfstoerisme in de regio. Het dagtoerisme is goed voor ongeveer 89,2 miljoen (27% van de bestedingen, zie ook tabel 4.2.). Tabel 4.2. Economische betekenis toerisme Holland Rijnland (2003) Categorie Bestedingen () Totale werkgelegenheid (FTE x 1.000) Verblijfstoerisme 238,1 miljoen (73%) (76%) Dagtoerisme 89,2 miljoen (27%) 982 (24%) Totaal 327,3 miljoen (100%) (100%) Onderstaand is nader ingegaan op de economische betekenis van het verblijfstoerisme (4.3.1.) en het dagtoerisme (4.3.2.) in Holland Rijnland Verblijfstoerisme Zoals aangegeven is het verblijfstoerisme in Holland Rijnland goed voor bijna driekwart van de toeristische bestedingen in de regio. In tabel 4.3. is aangegeven hoe deze bestedingen, en de daaruit voortvloeiende werkgelegenheid, zijn opgebouwd over de verschillende categorieën. Hieruit blijkt duidelijk dat met name de hotelsector met circa 68% van de overnachtingen een enorme bijdrage (84%) levert aan de economische betekenis van het verblijfstoerisme in Holland Rijnland (door de relatief hoge bestedingen per persoon per dag). Tabel 4.3. Economische betekenis verblijfstoerisme Holland Rijnland (2003) Categorie Overnachtingen Bestedingen () Werkgelegenheid (FTE) Hotels (68%) 200,8 miljoen (84%) (84%) Campings (18%) 14,2 miljoen (6%) 187 (6%) Bungalows (11%) 7,1 miljoen (3%) 99 (3%) Overig logies (2%) 0,9 miljoen (0%) 13 (0%) Jachthavens (2%) 15,1 miljoen (6%) 207 (7%) Totaal (100%) 238,1 miljoen (100%) (100%) Dagtoerisme In tabel 4.4. is weergegeven hoe de dagtoeristische bestedingen en werkgelegenheid ongeveer verdeeld is over de verschillende categorieën. Tabel 4.4. Economische betekenis dagtoerisme Holland Rijnland (2003) Categorie Dagtochten (aantal bezoeken) Bestedingen (in x 1 mln.) Werkgelegenheid (FTE) Attracties en rondvaarten 0,9 miljoen (12%) 18,3 mln. (21%) 186 (19%) Musea en bezienswaardigheden 0,7 miljoen (10%) 9,5 mln. (11%) 107 (11%) Evenementen 1,5 miljoen (21%) 21,0 mln. (24%) 245 (25%) Overig 4,0 miljoen (57%) 40,3 mln. (45%) 443 (45%) Totaal 7,0 miljoen (100%) 89,2 mln. (100%) 982 (100%) Hieruit kan worden afgelezen dat het bezoek aan attracties, evenementen en musea en bezienswaardigheden samen goed is voor ongeveer 55% van de dagtoeristische bestedingen in Holland Rijnland. De categorie overig is goed voor ongeveer 45% van de economische betekenis van dagtoerisme in de regio. ZKA Consultants & Planners 12

15 Dit wordt met name veroorzaakt door het grote aantal dagtochten naar het strand en dagrecreatiegebieden. Wel zijn de bestedingen in deze categorieën relatief laag per persoon per dag. De categorie attracties c.a. heeft slechts 12% van de dagtochten nodig om bijna een vijfde van de betekenis te realiseren (vanwege de relatief hoge bestedingen p.p.p.d. bij deze vorm van dagrecreatie) Economische betekenis toerisme per gemeente In tabel 4.5. is de economische impact van toerisme voor de zestien gemeenten in Holland Rijnland weergegeven 8. Uit deze tabel kan worden afgeleid dat Noordwijk verreweg de belangrijkste bijdrage levert aan de economische betekenis van toerisme in Holland Rijnland, met bijna de helft van de bestedingen. Ook Leiden (12%), Lisse (9%), Noordwijkerhout (9%) en Katwijk (6%) leveren een belangrijke bijdrage. In totaal zijn deze vijf gemeenten goed voor bijna 85% van de totale economische betekenis van toerisme in Holland Rijnland. Onderstaand volgt een korte toelichting op deze vijf gemeenten. Tabel 4.5. Economische betekenis Holland Rijnland naar gemeente Bestedingen Totale werkgelegenheid Absoluut () Aandeel (%) Absoluut (FTE) Aandeel (%) Leiden 38,7 miljoen 12% % Alkemade 8,5 miljoen 3% 113 3% Hillegom 1,5 miljoen 0% 19 0% Katwijk 18,9 miljoen 6% 236 6% Leiderdorp 9,6 miljoen 3% 126 3% Lisse 31,0 miljoen 9% 361 9% Noordwijk 153,1 miljoen 47% % Noordwijkerhout 29,8 miljoen 9% 387 9% Oegstgeest 8,1 miljoen 2% 103 2% Rijnsburg 5,8 miljoen 2% 73 2% Sassenheim 6,5 miljoen 2% 83 2% Valkenburg 0,0 miljoen 0% 0 0% Voorhout 0,2 miljoen 0% 3 0% Voorschoten 9,9 miljoen 3% 128 3% Warmond 5,2 miljoen 2% 69 2% Zoeterwoude 0,4 miljoen 0% 5 0% Totaal Holland Rijnland 327,3 miljoen 100% % Noordwijk is economisch gezien de belangrijkste toeristische gemeente in de regio. Zowel op verblijfs- als op dagtoeristisch gebied voert Noordwijk de ranglijst aan. In Noordwijk zijn alle type verblijfstoerisme (hotels, campings, bungalows, overig logies als jachthavens (goed) vertegenwoordigd). Op dagtoeristisch gebied profiteert Noordwijk met name van de aanwezigheid van het strand en de natuur (Hollands Duin) alsmede het grootste evenement in Zuid-Holland: Bloemencorso Bollenstreek. Ook neemt Noordwijk een belangrijke positie in de congresmarkt in. 8 Deze bestedingen en werkgelegenheid zijn niet nader uitgesplitst per categorie vanwege de vertrouwelijkheid van individuele bedrijfsgegevens. Ten behoeve van de TOER Teller is afgesproken alleen te rapporteren per categorie indien minimaal 5 bedrijven in een cel (ofwel per categorie per gemeente) aanwezig zijn waarvan er minimaal 3 hebben geparticipeerd aan de bedrijfsenquête in het kader van de TOER Teller. Dit is alleen het geval voor de hotels in Leiden, Katwijk en Noordwijk, de bungalows en campings in Noordwijk en de jachthavens in Alkemade en Warmond. In bijlage 2 is de economische betekenis per gemeente wel nader uitgesplitst in verblijfstoerisme en dagtoerisme. ZKA Consultants & Planners 13

16 Leiden is goed voor circa 12% van de toeristische bestedingen in Holland Rijnland. Deze tweede positie in de regio dankt Leiden aan de tweede positie op hotelgebied (na Noordwijk) en de koppositie op gebied van bezoek aan musea en bezienswaardigheden. In zowel Lisse en Noordwijkerhout wordt circa 9% van de toeristische bestedingen in Holland Rijnland gegenereerd. In Lisse zorgen met name de Keukenhof en de hotellerie hiervoor 9. Noordwijkerhout heeft een sterke positie op verblijfstoeristisch gebied (2 e achter Noordwijk, m.n. door de 3 e positie in de hotelmarkt en de aanwezigheid van zowel campings als bungalows). Katwijk levert een bijdrage van ongeveer 6% aan de toeristische bestedingen in Holland Rijnland. Katwijk neemt een tweede plaats in op gebied van kamperen en kent het grootste aantal passantenovernachtingen in jachthavens. Op dagtoeristisch gebied levert het strandbezoek verreweg de belangrijkste bijdrage aan de toeristische bestedingen in Katwijk. 9 Door de aanwezigheid van de Keukenhof zijn de toeristische bestedingen in Lisse relatief evenredig verdeeld. Circa 47% van de bestedingen worden gedaan door verblijfstoeristen en circa 53% door dagtoeristen. Hiermee is Lisse één van de weinige gemeenten in Holland Rijnland waar het dagtoerisme van groter economisch belang is dan het verblijfstoerisme. ZKA Consultants & Planners 14

Economische betekenis toerisme & vrije tijd van de 5 Brabantse regio s

Economische betekenis toerisme & vrije tijd van de 5 Brabantse regio s Economische betekenis toerisme & vrije tijd van de 5 se regio s Rapportage in opdracht van s Bureau voor Toerisme en de vijf se regio s December 2007 Projectnummer T13.6.135 ZKA Consultants & Planners

Nadere informatie

MONITOR TOERIsME EN RECREaTIE 2014

MONITOR TOERIsME EN RECREaTIE 2014 MONITOR TOERIsME EN RECREaTIE 2014 OMVaNg EN ONTwIkkELINg VaN de ECONOMIsCHE betekenis VaN TOERIsME EN RECREaTIE IN de PROVINCIE UTRECHT PROVINCIE-UTRECHT.NL Monitor Toerisme en Recreatie 2014 De vrijetijdsmarkt

Nadere informatie

Eindrapport. Studie terugloop hotelfunctie Vlaamse kust. In opdracht van: 27 juni 2008 drs. E.G. Hoogendoorn M.C. van Bruggen

Eindrapport. Studie terugloop hotelfunctie Vlaamse kust. In opdracht van: 27 juni 2008 drs. E.G. Hoogendoorn M.C. van Bruggen Eindrapport Studie terugloop hotelfunctie Vlaamse kust Hotel, Tourism and Leisure In opdracht van: 27 juni 2008 drs. E.G. Hoogendoorn M.C. van Bruggen Studie naar de terugloop hotelfunctie Vlaamse Kust

Nadere informatie

Betreft: Onderbouwing van bezoekersaantallen en prijsstelling voor een nieuw overdekt pretpark in Roermond.

Betreft: Onderbouwing van bezoekersaantallen en prijsstelling voor een nieuw overdekt pretpark in Roermond. Daan BV Ter attentie van de heer ir. D.S. de Kruijk J. Manger Catslaan 1 3971 JM DRIEBERGEN RIJSENBURG Betreft: Onderbouwing van bezoekersaantallen en prijsstelling voor een nieuw overdekt pretpark in

Nadere informatie

Marketing-activiteitenplan 2007. Den Haag Marketing & Events. Den Haag Marketing & Events. Nassaulaan 25 Postbus 85456 2508 CD Den Haag

Marketing-activiteitenplan 2007. Den Haag Marketing & Events. Den Haag Marketing & Events. Nassaulaan 25 Postbus 85456 2508 CD Den Haag Marketing-activiteitenplan 2007 Den Haag Marketing & Events Den Haag Marketing & Events Nassaulaan 25 Postbus 85456 2508 CD Den Haag T: +31 (070) 3618888 F: +31 (070) 3615459 E: info@denhaag.com I: www.denhaag.com

Nadere informatie

Forten Linies in Grensbreed Perspectief

Forten Linies in Grensbreed Perspectief Forten Linies in Grensbreed Perspectief Zakelijke rapportage: vraag en aanbod Vermarktingsstudie Interreg IVA-project Opdrachtgever: Opdrachtnemer: Provincie Zeeland Leisure Result en Tinker Imagineers

Nadere informatie

Reizen met kennis van zaken MICE-onderzoek in Vlaanderen en Brussel

Reizen met kennis van zaken MICE-onderzoek in Vlaanderen en Brussel Toerismecahiers Reizen met kennis van zaken MICE-onderzoek in Vlaanderen en Brussel Colofon Toerisme Vlaanderen - dienst Planning & Onderzoek Raf De Bruyn (hoofd Planning & Onderzoek) Vincent Nijs Jan

Nadere informatie

Vitaal Maastricht. Onderzoek naar de Maastrichtse detailhandel en horeca

Vitaal Maastricht. Onderzoek naar de Maastrichtse detailhandel en horeca Vitaal Maastricht Onderzoek naar de Maastrichtse detailhandel en horeca Voorwoord We staan voor nieuwe uitdagingen. Nagenoeg elke ondernemer in het centrum heeft te maken met teruglopende of stabiliserende

Nadere informatie

Onderzoek aantal recreatievaartuigen in Nederland die met enige regelmaat worden gebruikt

Onderzoek aantal recreatievaartuigen in Nederland die met enige regelmaat worden gebruikt Onderzoek aantal recreatievaartuigen in Nederland die met enige regelmaat worden gebruikt - 1 - September 2005 Voorwoord De achtergrond van dit onderzoek in opdracht van het ministerie van Landbouw, Natuur

Nadere informatie

ARBEIDSMIGRANTEN OP DE LIMBURGSE ARBEIDSMARKT

ARBEIDSMIGRANTEN OP DE LIMBURGSE ARBEIDSMARKT ARBEIDSMIGRANTEN OP DE LIMBURGSE ARBEIDSMARKT Arbeidsmigranten op de Limburgse arbeidsmarkt Maastricht, februari 2015 Etil Janneke Gardeniers, Msc. Maarten Poeth, Msc. Jeroen de Quillettes, Msc. ROA dr.

Nadere informatie

De bijdrage van sport aan de Nederlandse economie

De bijdrage van sport aan de Nederlandse economie 12 1 De bijdrage van sport aan de Nederlandse economie CBS: J. van der Meulen J. Boskamp E. Daems R. Goossens C. Oostrom J. van den Tillaart HAN: E.R. Oldenboom W.I.J. de Boer Centraal Bureau voor de Statistiek

Nadere informatie

Leegstaande woning: wel of niet beschikbaar voor de woningmarkt?

Leegstaande woning: wel of niet beschikbaar voor de woningmarkt? Leegstaande woning: wel of niet beschikbaar voor de woningmarkt? Een inventarisatie van het energieverbruik, de nevenfuncties en sloopvergunningen Leegstaande woning: wel of niet beschikbaar voor de woningmarkt?

Nadere informatie

THESISRAPPORT. Op welke manier kunnen plattelandstoeristische ondernemers invloed uitoefenen op het aantrekken en behouden van de plattelandstoerist?.

THESISRAPPORT. Op welke manier kunnen plattelandstoeristische ondernemers invloed uitoefenen op het aantrekken en behouden van de plattelandstoerist?. THESISRAPPORT Op welke manier kunnen plattelandstoeristische ondernemers invloed uitoefenen op het aantrekken en behouden van de plattelandstoerist?. Auteurs: Marije Hulstijn Dyone Lassche Studentnummer:

Nadere informatie

Economische impact. Le Grand Départ du Tour de France 2010. Rotterdam

Economische impact. Le Grand Départ du Tour de France 2010. Rotterdam Economische impact Le Grand Départ du Tour de France 2010 Rotterdam Rapport van Daan Vogelaar Hogeschool Rotterdam 1 Economische impact Le Grand Départ du Tour de France 2010 Daan Vogelaar 0796821 Opdrachtgevers:

Nadere informatie

Exportindex MKB. Ontwikkelingen 2008-2011. Petra Gibcus Nicolette Tiggeloove Wim Verhoeven Paul van der Zeijden

Exportindex MKB. Ontwikkelingen 2008-2011. Petra Gibcus Nicolette Tiggeloove Wim Verhoeven Paul van der Zeijden Exportindex MKB Ontwikkelingen 2008-2011 Petra Gibcus Nicolette Tiggeloove Wim Verhoeven Paul van der Zeijden Zoetermeer, mei 2013 ISBN : 978-90-371-1077-7 Rapportnummer : A201340 Dit onderzoek is gefinancierd

Nadere informatie

Onderzoek naar verschuivingen in de disciplinemix van de beroepen GG. Deel 1 periode 2012-2013

Onderzoek naar verschuivingen in de disciplinemix van de beroepen GG. Deel 1 periode 2012-2013 Onderzoek naar verschuivingen in de disciplinemix van de beroepen GG Deel 1 periode 2012-2013 Mei 2014 Colofon Dit is een rapport van het Capaciteitsorgaan Postbus 20051 3502 LB Utrecht info@capaciteitsorgaan.nl

Nadere informatie

Aan: de voorzitter en leden van provinciale staten van Drenthe

Aan: de voorzitter en leden van provinciale staten van Drenthe Aan: de voorzitter en leden van provinciale staten van Drenthe Assen, 16 december 2004 Ons kenmerk 50/5.3/2004011849 Behandeld door de heer R. Haverkate (0592) 36 53 19 Onderwerp: Evaluatie Toerdata noord

Nadere informatie

Gemeente Oegstgeest. Onderbouwing Ladder voor duurzame verstedelijking Oude Vaartweg. 11 maart 2015

Gemeente Oegstgeest. Onderbouwing Ladder voor duurzame verstedelijking Oude Vaartweg. 11 maart 2015 Gemeente Oegstgeest Onderbouwing Ladder voor duurzame verstedelijking Oude Vaartweg 11 maart 2015 DATUM 11 maart 2015 TITEL Onderbouwing Ladder voor duurzame verstedelijking Oude Vaartweg OPDRACHTGEVER

Nadere informatie

Introductiedossier Versterking Recreatietoervaart

Introductiedossier Versterking Recreatietoervaart Introductiedossier Versterking Recreatietoervaart Stichting Kennis- en Innovatiecentrum colofon Stichting Recreatie, april 2008 Auteurs: Bart van der Aa, Stijn Boode, Erik Tuunter en Wieger de Vries (ADWOO)

Nadere informatie

Meer doen met minder ruimte REGIONALE BEDRIJVENTERREINENSTRATEGIE HOLLAND RIJNLAND

Meer doen met minder ruimte REGIONALE BEDRIJVENTERREINENSTRATEGIE HOLLAND RIJNLAND Meer doen met minder ruimte REGIONALE BEDRIJVENTERREINENSTRATEGIE HOLLAND RIJNLAND April 2009 In Holland Rijnland werken samen: Hillegom, Kaag en Braassem, Katwijk, Leiden, Leiderdorp, Lisse, Noordwijk,

Nadere informatie

Tweede verblijven aan de Kust: onderzoek naar het profiel, de effecten en een toolkit voor het beleid

Tweede verblijven aan de Kust: onderzoek naar het profiel, de effecten en een toolkit voor het beleid Tweede verblijven aan de Kust: onderzoek naar het profiel, de effecten en een toolkit voor het beleid DEEL 3: EFFECTENMETING Uitgevoerd in opdracht van Kustactieplan IDEA Consult: Lucien Kahane Marie-Laure

Nadere informatie

Goed toeven in een dorp zonder school. Leefbare dorpen zonder school

Goed toeven in een dorp zonder school. Leefbare dorpen zonder school Goed toeven in een dorp zonder Leefbare zonder Leefbare zonder basis Een analyse van verschillen tussen met een basis, zonder een basis en met een recent gesloten basis Colofon Leefbare zonder basis. Een

Nadere informatie

Verklaring van regionale verschillen in zorggebruik Awbz

Verklaring van regionale verschillen in zorggebruik Awbz Verklaring van regionale verschillen in zorggebruik Awbz 591006-008 Rapport Cebeon, 7 juni 2007 I Inhoudsopgave 1 Inleiding... 5 2 Gegevens en onderzoeksaanpak... 7 2.1 Inleiding... 7 2.2 Gebruikte gegevens...

Nadere informatie

In opdracht van: Project: Publicatienummer: Datum: Auteurs:

In opdracht van: Project: Publicatienummer: Datum: Auteurs: Prospectief onderzoek naar de marktaandeelontwikkeling op de telecommunicatiemarkten voor internettoegang, vaste telefonie en zakelijke netwerkdiensten In opdracht van: Autoriteit Consument & Markt Project:

Nadere informatie

Wachttijden voor schuldhulpverlening bij gemeenten

Wachttijden voor schuldhulpverlening bij gemeenten Opdrachtgever SZW Wachttijden voor schuldhulpverlening bij gemeenten Opdrachtnemer Panteia / D. Bleeker, A. Kerckhaert, F. Westhof Onderzoek Wachttijden voor schuldhulpverlening bij gemeenten: quickscan

Nadere informatie

Verkenning niet-westerse derde generatie

Verkenning niet-westerse derde generatie 109 Verkenning nietwesterse derde Mariëtte Goedhuys Tirza König Kathleen Geertjes Centraal Bureau voor de Statistiek Verklaring van tekens. = gegevens ontbreken * = voorlopig cijfer ** = nader voorlopig

Nadere informatie

Rapport. Internationalisering topsectoren, verdieping export van goederen. Jeanet Exel, Oscar Lemmers, Jeroen Ouwehand

Rapport. Internationalisering topsectoren, verdieping export van goederen. Jeanet Exel, Oscar Lemmers, Jeroen Ouwehand Rapport Internationalisering topsectoren, verdieping export van goederen Jeanet Exel, Oscar Lemmers, Jeroen Ouwehand Dit onderzoek werd uitgevoerd in opdracht van het Ministerie van Buitenlandse Zaken.

Nadere informatie

Marktmonitor private opleiders van beroepsopleidingen en trainingen

Marktmonitor private opleiders van beroepsopleidingen en trainingen Marktmonitor private opleiders van beroepsopleidingen en trainingen Amsterdam, april 2015 In opdracht van NRTO Marktmonitor private opleiders van beroepsopleidingen en trainingen Eindrapport Nicole Rosenboom

Nadere informatie

Zelfstandigen zonder personeel

Zelfstandigen zonder personeel Zelfstandigen zonder personeel drs. P. Vroonhof (EIM) drs. H. Tissing (Bureau Bartels) drs. M. Swaters (Bureau Bartels) drs. A. Bruins (EIM) dr. E. Davelaar (Bureau Bartels) Zoetermeer, 10 oktober 2008

Nadere informatie

VISIE RECREATIE & TOERISME

VISIE RECREATIE & TOERISME VISIE RECREATIE & TOERISME Gemeente Wijdemeren, november 2009 Inhoudsopgave Inleiding 3 1 Marktanalyse 5 1.1 trends en ontwikkelingen 5 1.2 ontwikkelingen in dagtoerisme 5 1.3 ontwikkelingen in verblijfstoerisme

Nadere informatie