Ieder zijn deel Verdeling toeristische bestedingen Zuid-Limburg: huidige stand van zaken (2006/2007) en terugblik (2002/2003)

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Ieder zijn deel Verdeling toeristische bestedingen Zuid-Limburg: huidige stand van zaken (2006/2007) en terugblik (2002/2003)"

Transcriptie

1 Ieder zijn deel Verdeling toeristische bestedingen Zuid-Limburg: huidige stand van zaken (2006/2007) en terugblik (2002/2003) Rapportage in opdracht van Stichting VVV Zuid-Limburg 14 februari 2008 Projectnummer T Postbus EV Breda tel.: fax:

2 Inhoudsopgave 1. INLEIDING Aanleiding Doel en inhoud Geraadpleegde bronnen 1 2. METHODIEK Inleiding Input Bestedingen Interpretatie uitkomsten 4 3. UITKOMSTEN Inleiding Toeristische bestedingen Zuid-Limburg 2006/ Verdeling toeristische bestedingen Zuid-Limburg 2006/ Toelichting relatieve verschillen 8

3 1. INLEIDING 1.1. Aanleiding VVV Zuid-Limburg wordt voor de uitvoering van haar taken onder andere gefinancierd door de participerende gemeenten in de regio. De gemeentelijke bijdrage is mede afhankelijk van de economische betekenis van de toeristischrecreatieve sector in de verschillende gemeenten. (ZKA) heeft in 1999 en 2003/2004 onderzoek gedaan naar de verdeling van de toeristisch-recreatieve bestedingen in Zuid- Limburg (exclusief Maastricht). De Stichting VVV Zuid-Limburg heeft ZKA opdracht gegeven om dit onderzoek te actualiseren voor het peiljaar 2006/2007 en tevens om het onderzoek uit te breiden met de gemeenten Maastricht en Echt-Susteren Doel en inhoud Het doel van deze studie is inzicht te geven in de verdeling van de economische betekenis van toerisme en recreatie uitgedrukt in bestedingen in 2006/2007 in Zuid-Limburg over de verschillende participerende gemeenten. Daarnaast worden de uitkomsten globaal vergeleken met de resultaten van de eerdere studie uit 2003/2004 (over 2002/2003). Deze notitie is als volgt opgebouwd: Eerst is ingegaan op de gehanteerde methodiek (hoofdstuk 2); Vervolgens is ingegaan op de uitkomsten (hoofdstuk 3) Geraadpleegde bronnen Om de berekening van de (verdeling van de) economische betekenis van toerisme en recreatie in Zuid-Limburg uit te kunnen voeren zijn verschillende bronnen geraadpleegd: Overzicht aanbod verblijfsaccommodaties (via VVV Zuid-Limburg); Overzicht overnachtingen per gemeente o.b.v. toeristenbelasting (via VVV Zuid-Limburg); Bezettingscijfers verblijfstoeristisch aanbod (CBS, Het gebruik van Logiesaccommodaties, 2006); Overzicht bezoekersaantallen attracties en evenementen (VVV Zuid- Limburg); Aantal algemene dagtochten (CBS Dagrecreatieonderzoek 2001/2002); Tarieven toeristische aanbieders Zuid-Limburg en bestedingen toeristen (o.b.v. gidsen VVV Zuid-Limburg, internet en ZKA Impactmodellen). 1

4 2. METHODIEK 2.1. Inleiding Voor de berekening van de economische betekenis van toerisme in Zuid-Limburg en de participerende gemeenten is gebruik gemaakt van de methodiek van het ZKA Impactmodel. Deze methodiek is onderstaand schematisch weergegeven. Input: overnachtingen, bezoekersaantallen en capaciteit x Bestedingen per persoon per categorie (naar sectoren) Output: bestedingen (totaal en naar sectoren) -/- BTW/accijns desbetreffende sector -/- Inkooppercentage desbetreffende sector Finale omzet per sector x Arbeidscoëfficiënten per sector Output: Werkgelegenheid in fte s (direct naar sectoren en indirect via multiplier) Omdat voor deze rapportage de werkgelegenheid minder relevant is dan de bestedingen en doorgaans ook ongeveer dezelfde verdeling tussen gemeenten oplevert als de verdeling van de bestedingen is in deze rapportage uitsluitend ingegaan op de input (2.2.) en de output uitgedrukt in bestedingen (2.3.). Tot slot is kort aangegeven hoe de uitkomsten moeten worden geïnterpreteerd (2.4.) Input Voor de berekening van de economische betekenis van toerisme en recreatie in Zuid-Limburg zijn 18 invoercategorieën onderscheiden. Deze categorieën vormen een weerspiegeling van de toeristische en recreatieve activiteiten in de regio. Globaal kunnen de toeristisch-recreatieve categorieën worden ingedeeld in: Verblijfsrecreatie; Dagrecreatie. Voor de verblijfsrecreatieve categorieën bestaat de invoer uit overnachtingen of capaciteiten (aantal vaste plaatsen). Bij de dagrecreatieve categorieën bestaat de invoer uit het aantal bezoekers. Voor de inventarisatie van het aantal overnachtingen en de bezoekersaantallen van attracties en evenementen is gebruik gemaakt van gegevens van de gemeenten (toeristenbelasting) in combinatie met bezettingscijfers van het CBS en de overzichten van het verblijfstoeristisch aanbod en dagtoeristische bezoekersaantallen via de VVV Zuid-Limburg. Het betreft hierbij zowel inkomend (buitenlands) als binnenlands bezoek (dus het totale bezoek). Bij de (hotel)overnachtingen zijn bovendien ook conform de studie over 2002/2003 zakelijke en semi-zakelijke (congressen, meerdaagse cursussen en bedrijfsuitstapjes, etc) overnachtingen meegenomen. Hierdoor zijn de uitkomsten niet zonder meer te vergelijken met die van andere onderzoeken die andere afbakeningen en definities hanteren zoals bijvoorbeeld het ContinuVakantie Onderzoek (CVO) dat alleen vakanties van Nederlanders (op basis van consumentenonderzoek) meeneemt. 2

5 In tabel 2.1. staat per categorie die in deze studie is meegenomen weergegeven wat de gehanteerde invoergegevens zijn. Tabel 2.1. Categorieën Categorieën Zuid-Limburg Invoergegevens Verblijfsrecreatie 1. Hotels/pensions standaard Overnachtingen 2. Hotels middenklasse en luxe Overnachtingen 3. Campings toeristisch Overnachtingen 4. Campings vast Aantal vaste standplaatsen 5. Groepsaccommodaties Overnachtingen 6. Bungalows/appartementen Overnachtingen 7. Jachthaven passanten Overnachtingen 8. Jachthaven vast Aantal vaste ligplaatsen Dagrecreatie 9. Grote attracties Bezoekersaantallen 10. Kleine attracties Bezoekersaantallen 11. Evenementen Bezoekersaantallen 12. Algemene dagtochten a. Wandelen Bezoekersaantallen b. Fietsen Bezoekersaantallen c. Toeren Bezoekersaantallen d. Watersport Bezoekersaantallen e. Recreatief winkelen Bezoekersaantallen f. Toneel/film Bezoekersaantallen g. Golfen Bezoekersaantallen Voor de categorieën wandelen, fietsen, toeren, watersport en recreatief winkelen is net als bij de vorige studie gebruik gemaakt van het onderzoek CBS Dagrecreatie 2001/ 02. Hiervan is vooralsnog geen actuelere versie beschikbaar. Om geen trendbreuk te veroorzaken is ervoor gekozen om geen andere bronnen (zoals bijvoorbeeld het ContinuVrijeTijdsOnderzoek, CVTO) voor deze categorieën te hanteren. Vermoedelijk zouden de uitkomsten van deze studie hoger uitvallen als er wel nieuwe CBS-cijfers voorhanden waren geweest Bestedingen De berekening van de bestedingen (in ) geschiedt op basis van gemiddelde bestedingen per persoon per overnachting of dagtocht. Bij de categorieën campings vast en jachthavens vast worden de bestedingen berekend op basis van een vast tarief per plaats per jaar. Hier geldt derhalve de capaciteit als uitgangspunt voor de raming. Toerisme is een samengestelde sector. Dit betekent dat de bestedingen van toeristen niet alleen terecht komen bij de accommodaties en dagattracties, maar ook bij de horeca, in winkels, bij tankstations, etc. De totale bestedingen zijn in het ZKA Impactmodel verdeeld over de sectoren waarin de bestedingen terecht komen: Logies (alleen bij verblijfsrecreatie); Horeca; Detailhandel; Entree; Vervoer. 3

6 In dit onderzoek zijn dus zowel de bestedingen van toeristen binnen de toeristische bedrijven zelf (bijv. hotel, camping, attractie) als daarbuiten (zoals supermarkt, restaurant, tankstation) meegenomen. Om dubbeltellingen te voorkomen en tot een zuivere verdeling over de gemeenten te komen zijn bij het verblijfstoerisme alleen de bestedingen meegenomen die samenhangen met het verblijf (logies, ontbijt, lunch, diner, drinken, vervoer, etc) en algemene dagtochten (wandelen, fietsen, etc). De bestedingen van verblijfstoeristen die samenhangen met het bezoek aan attracties en evenementen (vaak ook in andere gemeenten dan de verblijfsaccommodatie) zijn meegenomen bij het dagtoerisme Interpretatie uitkomsten Voor de interpretatie van de uitkomsten in het volgende hoofdstuk is het belangrijk te beseffen dat: Het doel van de studie het zo goed mogelijk in beeld brengen van de verdeling van de toeristisch-recreatieve bestedingen over de participerende gemeenten van de regio VVV Zuid-Limburg is; De berekening een momentopname 1 betreft die tevens afhankelijk is van de beschikbaarheid van gegevens. Hierdoor hebben de totalen een indicatieve waarde 2, maar de onderlinge verdeling lijkt ons betrouwbaar; De studie verricht wordt in het kader van de subsidiebepaling voor de komende jaren en dat daarom waar mogelijk getracht is de momentopname toekomstbestendig te maken. Hiervoor zijn projecten die de komende jaren zeker doorgang zullen vinden reeds meegenomen Wel zijn de bezoekersaantallen van 2- of 4-jaarlijkse evenementen (zoals bijvoorbeeld het Wereld Muziek Concours (WMC) in Kerkrade) uitgemiddeld om te komen tot een inschatting van een gemiddeld jaar. Zo zouden de totale bestedingen vermoedelijk hoger zijn uitgevallen als er een nieuw CBS Dagrecreatieonderzoek beschikbaar zou zijn. Hierbij kan gedacht worden aan nieuwe accommodaties (zoals bijvoorbeeld de nieuwe hotels Golden Tulip Kerkrade bij het Parkstad Limburg Stadion en het Sporthotel van SnowWorld in Landgraaf die dit jaar gerealiseerd zullen worden en Landgoed Brunssheim in Brunssum), uitbreiding van attracties (zoals bijvoorbeeld de uitbreiding van het GaiaPark in Kerkrade) maar ook aan accommodaties die zullen gaan verdwijnen (zoals bepaalde campings). 4

7 3. UITKOMSTEN 3.1. Inleiding In dit hoofdstuk is ingegaan op de verdeling van de economische betekenis van toerisme in Zuid-Limburg in 2006/2007 over de verschillende gemeenten. Daarbij zijn de uitkomsten tevens globaal vergeleken met de resultaten over 2002/2003. Eerst zijn de resultaten, uitgedrukt in bestedingen, weergegeven (3.2.) en vervolgens in percentages (3.3.). Daarna is een toelichting op de belangrijkste verschillen in de onderlinge verdeling tussen gemeenten gegeven (3.4.) Toeristische bestedingen Zuid-Limburg 2006/2007 In onderstaande tabel is de economische betekenis van toerisme uitgedrukt in bestedingen (in ) in Zuid-Limburg in 2006/2007 weergegeven. Hierbij zijn tevens de bestedingen uit de studie uit 2003/2004 (data 2002/2003) weergegeven. Omdat de gemeenten Echt-Susteren en Maastricht in de vorige studie niet zijn meegenomen, is zowel het totaal van Zuid-Limburg inclusief als exclusief Echt- Susteren en Maastricht weergegeven. Tabel 3.1. Bestedingen in Zuid-Limburg 2002/ /2007 (x 1 miljoen) (x 1 miljoen) Bestedingsverschil (x 1 miljoen) Bestedings- Verschil (%) Eijsden 6,40 6,14-0,26-4% Gulpen-Wittem 55,32 61,84 6,52 12% Margraten 18,34 17,40-0,95-5% Meerssen 4,78 5,35 0,57 12% Vaals 53,25 60,81 7,56 14% Valkenburg 149,68 154,31 4,62 3% Totaal Heuvelland 287,77 305,84 18,07 6% Brunssum 11,98 14,22 2,24 19% Heerlen 56,11 67,03 10,91 19% Kerkrade 25,83 58,93 33,10 128% Landgraaf 42,26 100,56 58,30 138% Nuth 4,86 4,88 0,02 0% Onderbanken 3,07 3,15 0,08 3% Simpelveld 7,65 8,64 0,99 13% Voerendaal 4,55 4,41-0,13-3% Totaal Parkstad Limburg 156,31 261,82 105,51 68% Beek 5,62 7,28 1,66 30% Echt-Susteren n.v.t. 19,24 n.v.t. n.v.t. Schinnen 3,94 4,16 0,22 6% Sittard/Geleen/Born 42,90 50,28 7,38 17% Stein 11,98 13,35 1,37 11% Totaal Westelijke Mijnstreek 64,44 75,07(*) 10,63 (*) 16%(*) Maastricht n.v.t. 169,51 n.v.t. n.v.t. Totaal (excl. ES + M tricht) 508,53 642,74 134,21 26% Totaal (incl. ES + M tricht) n.v.t. 831,49 n.v.t. n.v.t. (*) Exclusief Echt-Susteren 5

8 De totale toeristisch-recreatieve bestedingen in 2006/2007 bedragen volgens bovenstaande tabel ruim 0,8 miljard. Ten opzichte van 2002/2003 zijn de bestedingen met ongeveer 26% gestegen 4. Het verschil tussen 2002/2003 en 2006/2007 is te verklaren uit: Volume-effect: Hiermee kan circa 60% van de groei verklaard worden. Dit effect bevindt zich met name in de categorie grote attracties door de succesvolle nieuwe attracties in Parkstad (GaiaPark Kerkrade Zoo en SnowWorld); Bestedingseffect: Ongeveer 40% van de groei kan worden verklaard door hogere bestedingen per persoon per overnachting/dagtocht (hoofdzakelijk veroorzaakt door prijsstijgingen/inflatie). Uiteraard verschilt de stijging per gemeente (zie ook tabel 3.1.). Wel laten (bijna) alle gemeenten een absolute stijging zien. In tabel 3.2. zijn de bestedingen in 2006/2007 per gemeente uitgesplitst naar verblijfstoerisme en dagtoerisme. Uit deze tabel kan worden afgelezen dat de toeristische bestedingen in Zuid-Limburg (incl. Maastricht) redelijk evenredig verdeeld zijn over het verblijfs- en dagtoerisme (45%-55%). Per regio en gemeente bestaan hier uiteraard wel (grote) verschillen in. Zo zorgt het verblijfstoerisme in het Heuvelland en Maastricht voor circa 60% van de bestedingen, terwijl in Parkstad Limburg en de Westelijke Mijnstreek ongeveer 77% respectievelijk circa 67% van de bestedingen betrekking hebben op het dagtoerisme. Tabel 3.2. Bestedingen naar verblijfs- en dagtoerisme in 2006/2007 Verblijfstoerisme In mln. Dagtoerisme In mln. Totaal mln. Eijsden 2,72 3,42 6,14 Gulpen-Wittem 48,71 13,12 61,84 Margraten 10,56 6,83 17,40 Meerssen 2,21 3,15 5,35 Vaals 32,70 28,11 60,81 Valkenburg 86,38 67,93 154,31 Totaal Heuvelland 183,27 122,57 305,84 Brunssum 4,84 9,38 14,22 Heerlen 21,79 45,23 67,03 Kerkrade 9,04 49,89 58,93 Landgraaf 14,72 85,84 100,56 Nuth 1,97 2,91 4,88 Onderbanken 0,76 2,40 3,15 Simpelveld 4,85 3,78 8,64 Voerendaal 1,96 2,45 4,41 Totaal Parkstad Limburg 59,94 201,88 261,82 Beek 3,40 3,88 7,28 Echt-Susteren 6,68 12,56 19,24 Schinnen 1,76 2,40 4,16 Sittard/Geleen/Born 10,30 39,99 50,28 Stein 8,89 4,46 13,35 Totaal Westelijke Mijnstreek 31,03 63,29 94,32 Maastricht 103,45 66,06 169,51 Totaal 377,69 453,80 831,49 4 Exclusief de toevoeging van Echt-Susteren en Maastricht. 6

9 In tabel 3.3. is weergegeven hoe de verblijfstoeristische en dagtoeristische bestedingen per regio zich ontwikkeld hebben tussen 2002/2003 en 2006/2007. Per regio per jaar tellen de percentages bij verblijfstoerisme en dagtoerisme op tot 100%. Tabel 3.3. Bestedingen per regio naar verblijfs- en dagtoerisme (in mln.) Verblijfstoerisme Dagrecreatie Totaal Heuvelland 177,8 (61,8%) 183,3 (59,9%) Parkstad Limburg 44,6 59,9 (28,5%) (22,9%) Westelijke Mijnstreek 22,5 31,0* (34,9%) (32,9%) Maastricht n.v.t. 103,4 (61,0%) Totaal Zuid-Limburg 244,9 377,7 (48,1%) (45,4%) * Inclusief Echt-Susteren 2002/ / / / / / ,0 (38,2%) 122,6 (40,1%) 111,7 201,9 (71,5%) (77,3%) 42,0 63,3* (65,1%) (67,1%) n.v.t. 66,1 (39,0%) 263,7 (51,9%) 453,8 (54,6%) 287,8 (100%) 305,8 (100%) 156,3 261,8 (100%) (100%) 64,4 94,3* (100%) (100%) n.v.t. 169,5 (100,0%) 508,5 (100%) 831,5 (100%) 3.3. Verdeling toeristische bestedingen Zuid-Limburg 2006/2007 In onderstaande tabel is de verdeling van de economische betekenis van toerisme in Zuid-Limburg over de verschillende gemeenten weergegeven. Voor de vergelijkbaarheid zijn hierbij de gemeenten Echt-Susteren en Maastricht buiten beschouwing gelaten. Deze gemeenten hebben een aandeel van 2,31% respectievelijk 20,39% in de totale bestedingen van toerisme en recreatie in Zuid-Limburg (inclusief Echt-Susteren en Maastricht, zie ook bijlage 1). Tabel 3.5. Verdeling bestedingen in Zuid-Limburg (excl. Maastricht) 2002/2003 in % 2006/2007 in % Bijdrageverschil in procentpunt Eijsden 1,26% 0,96% -0,30% Gulpen-Wittem 10,88% 9,62% -1,26% Margraten 3,61% 2,71% -0,90% Meerssen 0,94% 0,83% -0,11% Vaals 10,47% 9,46% -1,01% Valkenburg 29,43% 24,01% -5,42% Totaal Heuvelland 56,59% 47,58% -9,01% Brunssum 2,36% 2,21% -0,15% Heerlen 11,03% 10,43% -0,60% Kerkrade 5,08% 9,17% 4,09% Landgraaf 8,31% 15,65% 7,34% Nuth 0,96% 0,76% -0,20% Onderbanken 0,60% 0,49% -0,11% Simpelveld 1,50% 1,34% -0,16% Voerendaal 0,89% 0,69% -0,20% Totaal Parkstad 30,73% 40,74% 10,01% Beek 1,11% 1,13% 0,02% Schinnen 0,77% 0,65% -0,12% Sittard/Geleen/Born 8,44% 7,82% -0,62% Stein 2,36% 2,08% -0,28% Totaal W. Mijnstreek 12,68% 11,68% -1,00% Totaal 100,00% 100,00% 0,00% 7

10 3.4. Toelichting relatieve verschillen Omdat het doel van de studie niet het inzichtelijk maken van de absolute toegevoegde waarde, maar de verdeling van de bestedingen van toeristen in Zuid-Limburg betreft, is onderstaand een toelichting gegeven op de relatieve verschillen t.o.v. 2002/2003 zoals weergegeven in tabel 3.5. Wat opvalt is dat vrijwel alle gemeenten een relatieve daling laten zien. Het is belangrijk om te beseffen dat bijna alle gemeenten wel een absolute groei hebben doorgemaakt (zie tabel 3.1.). De relatieve daling bij de meeste gemeenten wordt veroorzaakt door het gesloten systeem (Zuid-Limburg was en blijft in totaal 100%) waardoor de resultaten van een succesvolle gemeente relatief ten koste gaan van andere gemeenten. Dit verklaart de relatief forse daling bij bijvoorbeeld Valkenburg terwijl hier toch sprake is van gestegen bestedingen. Bij twee gemeenten is sprake van een stijging van de bijdrage/aandeel in de totale bestedingen van meer dan 1 procentpunt. Als verklaring hiervoor kan worden genoemd: Landgraaf: Deze groei is grotendeels te danken aan het succes van SnowWorld (bezoekersaantal verdrievoudigd ten opzichte van 2002/2003); Kerkrade: De groei in Kerkrade is te danken aan het succes van GaiaPark Kerkrade Zoo (in 2002 nog niet geopend). 8

11 Bijlage 1 Verdeling bestedingen Zuid-Limburg In onderstaande tabel zijn de bestedingen per gemeente weergegeven alsmede het aandeel per gemeente in de totale toeristisch-recreatieve bestedingen in Zuid-Limburg inclusief de gemeenten Maastricht en Echt-Susteren. Bestedingen (x 1 miljoen) Aandeel in totale bestedingen Eijsden 6,14 0,74% Gulpen-Wittem 61,84 7,44% Margraten 17,40 2,09% Meerssen 5,35 0,64% Vaals 60,81 7,31% Valkenburg 154,31 18,56% Totaal Heuvelland 305,84 36,78% Brunssum 14,22 1,71% Heerlen 67,03 8,06% Kerkrade 58,93 7,09% Landgraaf 100,56 12,09% Nuth 4,88 0,59% Onderbanken 3,15 0,38% Simpelveld 8,64 1,04% Voerendaal 4,41 0,53% Totaal Parkstad 261,82 31,49% Beek 7,28 0,88% Echt-Susteren 19,24 2,31% Schinnen 4,16 0,50% Sittard-Geleen 50,28 6,05% Stein 13,35 1,61% Totaal Westelijke Mijnstreek 94,32 11,34% Maastricht 169,51 20,39% Totaal Zuid-Limburg 831,49 100,00% 9

Bestedingenonderzoek VVV Zuid-Limburg Verdeling toeristische bestedingen

Bestedingenonderzoek VVV Zuid-Limburg Verdeling toeristische bestedingen Bestedingenonderzoek VVV Zuid-Limburg Verdeling toeristische bestedingen Rapportage in opdracht van: Stichting VVV Zuid-Limburg September 2015 Projectnummer 15.060 Biesbosweg 16C 5145 PZ Waalwijk tel.:

Nadere informatie

Monitor Toerisme en Recreatie Flevoland 2014. Samenvatting economische effectberekening, cijfers 2013

Monitor Toerisme en Recreatie Flevoland 2014. Samenvatting economische effectberekening, cijfers 2013 Monitor Toerisme en Recreatie Flevoland 2014 Samenvatting economische effectberekening, cijfers 2013 MONITOR TOERISME EN RECREATIE FLEVOLAND 2014 2 Monitor Toerisme en Recreatie Aanleiding en doel Deze

Nadere informatie

Datum: 8 november 2012. Gevolgen verhoging toeristenbelasting en introductie forensenbelasting in de gemeente Venlo. 2. Impact per type accommodatie

Datum: 8 november 2012. Gevolgen verhoging toeristenbelasting en introductie forensenbelasting in de gemeente Venlo. 2. Impact per type accommodatie N O T I T I E Datum: Onderwerp: Gevolgen verhoging toeristenbelasting en introductie forensenbelasting in de gemeente Venlo 1. Inleiding Eind 2010 verhoogde de gemeente Venlo het tarief voor toeristenbelasting

Nadere informatie

Toeristische betekenis Holland Rijnland

Toeristische betekenis Holland Rijnland Toeristische betekenis Holland Rijnland Rapportage in opdracht van Samenwerkingsorgaan Holland Rijnland 20 oktober 2005 Projectnummer T13.5.108 ZKA Consultants & Planners Postbus 4833 4803 EV Breda tel.:

Nadere informatie

Economische effectmeting toerisme en recreatie Bergen (L)

Economische effectmeting toerisme en recreatie Bergen (L) Economische effectmeting toerisme en recreatie Bergen (L) Rapportage in opdracht van de Gemeente Bergen (L) Oktober 2009 Projectnummer MONIT.9.124 Postbus 4833 4803 EV Breda tel.: 076-5658877 fax: 076-5656489

Nadere informatie

Economische betekenis toerisme & vrije tijd van de 5 Brabantse regio s

Economische betekenis toerisme & vrije tijd van de 5 Brabantse regio s Economische betekenis toerisme & vrije tijd van de 5 se regio s Rapportage in opdracht van s Bureau voor Toerisme en de vijf se regio s December 2007 Projectnummer T13.6.135 ZKA Consultants & Planners

Nadere informatie

Kerncijfers toerisme Zeeland 2014

Kerncijfers toerisme Zeeland 2014 Kerncijfers toerisme Zeeland 214 Oriëntatiefase Informatiebronnen tijdens de oriëntatiefase van de se toerist in Zeeland (aantallen zijn gebaseerd op toeristische vakanties) 3 Rechtstreeks bij accommodatieverschaffer

Nadere informatie

Cavelot Cadzand-Bad Raming economische betekenis

Cavelot Cadzand-Bad Raming economische betekenis Cavelot Cadzand-Bad Raming economische betekenis Rapportage in opdracht van Ontwikkelingsmaatschappij Cavelot BV 12 juni 2009 Projectnummer RESORT.9.069 ZKA Consultants & Planners Postbus 4833 4803 EV

Nadere informatie

provincie limburg Toeristische Trends Limburg

provincie limburg Toeristische Trends Limburg provincie limburg Toeristische Trends 2016-2017 Overnachtingen Verblijfsbezoek Nederlandse & buitenlandse gasten Provincie 3.542.000 gasten 1.186.000 gasten 10,9 miljoen overnachtingen 3,4 miljoen overnachtingen

Nadere informatie

Economische betekenis toerisme en recreatie Hoeksche Waard Huidige situatie (2011) en ontwikkeling (2007-2011)

Economische betekenis toerisme en recreatie Hoeksche Waard Huidige situatie (2011) en ontwikkeling (2007-2011) Economische betekenis toerisme en recreatie Hoeksche Waard Huidige situatie (2011) en ontwikkeling (2007-2011) Rapportage in opdracht van Augustus 2012 Projectnummer 11.144 ZKA Consultants & Planners Postbus

Nadere informatie

Toerisme in Cijfers. INSTITUUT SERVICE MANAGEMENT T.a.v. Toerdata Noord CG Leeuwarden drs. P.H. Huig tel: fax:

Toerisme in Cijfers. INSTITUUT SERVICE MANAGEMENT T.a.v. Toerdata Noord CG Leeuwarden drs. P.H. Huig tel: fax: Toerisme in Cijfers 2009 Toerdata Noord is een samenwerkingsverband op toeristisch recreatief gebied van de provincies Groningen, Fryslân en Drenthe. De uitvoering is in handen van het Instituut Service

Nadere informatie

TOERISTISCHE TRENDRAPPORTAGE LIMBURG Factsheets

TOERISTISCHE TRENDRAPPORTAGE LIMBURG Factsheets provincie limburg TOERISTISCHE TRENDRAPPORTAGE LIMBURG Factsheets 2015-2016 Uitgevoerd door ZKA TOERISTISCHE TRENDS LIMBURG 2015-2016_vakanties VAKANTIES NEDERLANDSE GASTEN VERBLIJFSBEZOEK BUITENLANDSE

Nadere informatie

Economische betekenis toerisme en recreatie Drechtsteden Huidige situatie (2011) en ontwikkeling (2007-2011)

Economische betekenis toerisme en recreatie Drechtsteden Huidige situatie (2011) en ontwikkeling (2007-2011) Economische betekenis toerisme en recreatie Drechtsteden Huidige situatie (2011) en ontwikkeling (2007-2011) Rapportage in opdracht van Augustus 2012 Projectnummer 11.144 ZKA Consultants & Planners Postbus

Nadere informatie

Economische betekenis toerisme en recreatie Zuid-Holland Zuid Huidige situatie (2011) en ontwikkeling (2007-2011)

Economische betekenis toerisme en recreatie Zuid-Holland Zuid Huidige situatie (2011) en ontwikkeling (2007-2011) Economische betekenis toerisme en recreatie Zuid-Holland Zuid Huidige situatie (2011) en ontwikkeling (2007-2011) Rapportage in opdracht van Augustus 2012 Projectnummer 11.144 Postbus 4833 4803 EV Breda

Nadere informatie

Toerisme: wie heeft er baat bij? Onderzoek naar de economische betekenis van toerisme in de gemeente Oosterhout

Toerisme: wie heeft er baat bij? Onderzoek naar de economische betekenis van toerisme in de gemeente Oosterhout Toerisme: wie heeft er baat bij? Onderzoek naar de economische betekenis van toerisme in de gemeente Rapportage in opdracht van: Gemeente 25 juni 2003 Projectnummer T13.3.012 Postbus 4833 4803 EV Breda

Nadere informatie

provincie limburg Toeristische Cijfers Limburg 2017

provincie limburg Toeristische Cijfers Limburg 2017 provincie limburg Overnachtingen Accommodaties & Slaapplaatsen Economische Betekenis Stijgers & Dalers Verblijfsbezoek Nederlandse & buitenlandse gasten Provincie 3.707.000 gasten 1.293.000 gasten 11,0

Nadere informatie

VERBLIJFSTOERISME TOERISTISCHE GASTEN IN WEST-BRABANT

VERBLIJFSTOERISME TOERISTISCHE GASTEN IN WEST-BRABANT VERBLIJFSTOERISME HERKOMST 0- % NOORD 8- - -6 - was dit nagenoeg gelijk, waarbij 9% OOST 0% VAKANTIE OP VASTE STANDPLAATS iets minder mensen uit West-Nederland 6%) kwamen en iets meer toeristen uit Zuid-Nederland

Nadere informatie

Bevolkingsontwikkeling in 2014: krimp en groei in Limburg

Bevolkingsontwikkeling in 2014: krimp en groei in Limburg Maart 2015 Neimed Krimpbericht Bevolkingsontwikkeling in 2014: krimp en groei in Landelijk is de groei van het aantal in 2014 wat toegenomen. Een gelijksoortige ontwikkeling, maar dan in de vorm van een

Nadere informatie

provincie limburg Toeristische Trends Limburg

provincie limburg Toeristische Trends Limburg provincie limburg Toeristische Trends 2016-2017 Toeristische Trends 2016-2017 Overnachtingen Verblijfsbezoek Nederlandse & buitenlandse gasten Provincie 3.542.000 gasten 1.186.000 gasten 10,9 miljoen overnachtingen

Nadere informatie

SAMENVATTING MONITOR VRIJETIJDSECONOMIE RIVIERENLAND 2014

SAMENVATTING MONITOR VRIJETIJDSECONOMIE RIVIERENLAND 2014 SAMENVATTING MONITOR VRIJETIJDSECONOMIE RIVIERENLAND 2014 In 2015 heeft het Regionaal Bureau voor Toerisme Rivierenland, in opdracht van Regio Rivierenland, de Monitor Vrijetijdseconomie over 2014 laten

Nadere informatie

Toeristisch-recreatieve monitor Regio Arnhem Nijmegen 2014 Economische betekenis sector anno 2014 en ontwikkeling 2011-2014

Toeristisch-recreatieve monitor Regio Arnhem Nijmegen 2014 Economische betekenis sector anno 2014 en ontwikkeling 2011-2014 Toeristisch-recreatieve monitor Regio Arnhem Nijmegen 2014 Economische betekenis sector anno 2014 en ontwikkeling 2011-2014 Rapportage in opdracht van Regionaal Bureau voor Toerisme Arnhem Nijmegen Juni

Nadere informatie

Eenheid Limburg. Reactietijden politie spoedmeldingen

Eenheid Limburg. Reactietijden politie spoedmeldingen Eenheid Limburg Reactietijden politie Eenheid Limburg Beek Beesel Bergen (L) Brunssum Echt-Susteren Eijsden-Margraten Gennep Gulpen-Wittem Heerlen Horst aan de Maas Kerkrade Landgraaf Leudal Maasgouw Maastricht

Nadere informatie

erratum gegevens economisch effect dagrecreatie

erratum gegevens economisch effect dagrecreatie erratum gegevens economisch effect dagrecreatie April 2010 1. Aanleiding van het erratum: gegevens economisch effect dagrecreatie onjuist De Twente Toerisme Monitor is een onderzoek dat beoogd representatieve

Nadere informatie

REGIO TOTAAL incl. Nuth

REGIO TOTAAL incl. Nuth REGIO TOTAAL incl. Nuth 4.977 Onttrekking door afname Bron: Progneff terugbrengen leegstand tot Leegstand Limburg, 5.007 mering, 1.452 11.436 Limburg zijn 2.134 'overige ': D/E en overige bij de d.d. 31-12-

Nadere informatie

Toeristisch-recreatieve monitor Regio Arnhem Nijmegen 2011 Economische betekenis sector anno 2011 en ontwikkeling 2009-2011

Toeristisch-recreatieve monitor Regio Arnhem Nijmegen 2011 Economische betekenis sector anno 2011 en ontwikkeling 2009-2011 Toeristisch-recreatieve monitor Regio Arnhem Nijmegen 2011 Economische betekenis sector anno 2011 en ontwikkeling 2009-2011 Rapportage in opdracht van Regionaal Bureau voor Toerisme Arnhem Nijmegen Mei

Nadere informatie

Economische effectmeting toeristische-/vrijetijdssector Gemeente Leerdam Economische betekenis verblijfs- en dagtoerisme gemeente Leerdam

Economische effectmeting toeristische-/vrijetijdssector Gemeente Leerdam Economische betekenis verblijfs- en dagtoerisme gemeente Leerdam Economische effectmeting toeristische-/vrijetijdssector Gemeente Leerdam Economische betekenis verblijfs- en dagtoerisme gemeente Leerdam Rapportage in opdracht van Gemeente Leerdam April 2011 Projectnummer

Nadere informatie

Neimed Krimpbericht. Ontgroening in Limburg. Maart 2014

Neimed Krimpbericht. Ontgroening in Limburg. Maart 2014 Maart 2014 Neimed Krimpbericht Ontgroening in Limburg Het aantal kinderen dat geboren wordt, is de afgelopen 50 jaar aanzienlijk gedaald, in Limburg in veel sterkere mate dan landelijk. Dat komt omdat

Nadere informatie

VESTIGINGENREGISTER PARKSTAD LIMBURG

VESTIGINGENREGISTER PARKSTAD LIMBURG Rapportage door bureau Onderzoek en Statistiek van de gemeente Heerlen Telefoon: 45 564741 E-mail: o&s@heerlen.nl Limburg, februari 27 VESTIGINGENREGISTER PARKSTAD LIMBURG METING 26 INHOUD INLEIDING...-

Nadere informatie

Toerisme in Cijfers. INSTITUUT SERVICE MANAGEMENT T.a.v. Toerdata Noord. 8900 CG Leeuwarden F. Hegger. Toerdata Noord, 2007

Toerisme in Cijfers. INSTITUUT SERVICE MANAGEMENT T.a.v. Toerdata Noord. 8900 CG Leeuwarden F. Hegger. Toerdata Noord, 2007 Toerisme in Cijfers 2007 Toerdata Noord is een samenwerkingsverband op toeristisch recreatief gebied van de provincies Groningen, Friesland en Drenthe. De uitvoering is in handen van het Instituut Service

Nadere informatie

Regionale Maandcijfers Arbeidsmarktinformatie Zuid-Limburg

Regionale Maandcijfers Arbeidsmarktinformatie Zuid-Limburg Regionale Maandcijfers Arbeidsmarktinformatie Zuid-Limburg Tabel 1: Stand WW-uitkeringen Stand WW mutatie tov vorige mnd mutatie tov vorig jaar Sep 2017 % aantal % aantal % Nederland 350.810 3,9% -11.322-3,1%

Nadere informatie

Dagrecreatie en verblijf in Overijssel (binnenlands) Feiten & cijfers

Dagrecreatie en verblijf in Overijssel (binnenlands) Feiten & cijfers Dagrecreatie en verblijf in Overijssel (binnenlands) Feiten & cijfers 2009-2014 Inleiding Deze rapportage geeft meer inzicht in de ontwikkelingen in de Overijsselse vrijetijdssector. In het bijzonder wordt

Nadere informatie

WINTERBIJEENKOMST LANDSCHAPSPARK BORSELE. Diana Korteweg Maris Kenniscentrum Kusttoerisme / HZ University of Applied Sciences 28 januari 2019

WINTERBIJEENKOMST LANDSCHAPSPARK BORSELE. Diana Korteweg Maris Kenniscentrum Kusttoerisme / HZ University of Applied Sciences 28 januari 2019 WINTERBIJEENKOMST LANDSCHAPSPARK BORSELE Diana Korteweg Maris Kenniscentrum Kusttoerisme / HZ University of Applied Sciences 28 januari 2019 KENNISCENTRUM KUSTTOERISME Onderdeel van HZ University of Applied

Nadere informatie

Retailaanpak Parkstad Limburg

Retailaanpak Parkstad Limburg Retailaanpak Parkstad Limburg Martin de Beer, voorzitter Bestuurscommissie Economie & Toerisme 13 oktober 2016 POL-uitwerking: Ruimtelijke Economie Onder meer voor het thema Detailhandel: regionale samenwerking

Nadere informatie

Neimed Krimpbericht. Veel Westerse en weinig niet-westerse allochtonen in Limburg SEPTEMBER 2015

Neimed Krimpbericht. Veel Westerse en weinig niet-westerse allochtonen in Limburg SEPTEMBER 2015 SEPTEMBER 2015 Neimed Krimpbericht Veel Westerse en weinig niet-westerse allochtonen in Limburg In Limburg wonen relatief veel Westerse allochtonen en weinig niet-westerse allochtonen. Evenals landelijk

Nadere informatie

DroomPark Hooge Veluwe Raming economische effecten transformatie

DroomPark Hooge Veluwe Raming economische effecten transformatie DroomPark Hooge Veluwe Raming economische effecten transformatie Rapportage in opdracht van: Gemeente Arnhem 4 juni 2015 Projectnummer 15.055 RH Biesbosweg 16C 5145 PZ Waalwijk tel.: 088-2100 250 fax:

Nadere informatie

Beleidsinformatie Veilig Thuis 2016.

Beleidsinformatie Veilig Thuis 2016. Beleidsinformatie Veilig Thuis 2016. Op weg naar wachtlijstvrij werken Inhoud 1. Algemeen.... 3 2. Aantallen meldingen adviezen en ondersteuningsvragen in 2016 vergeleken met 2015. 3 3. De triage.... 3

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Limburg, december 2016

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Limburg, december 2016 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Limburg, december 2016 Daling WW-uitkeringen in Limburg Het aantal lopende WW-uitkeringen in Limburg is in december 2016 ruim 10% lager dan een jaar geleden. Eind december 2016

Nadere informatie

Regiomonitor Overijssel. Kengetallenonderzoek 2015

Regiomonitor Overijssel. Kengetallenonderzoek 2015 Regiomonitor Kengetallenonderzoek 2015 Regiomonitor Kengetallenonderzoek 2015 4 Inhoud Inhoud 1 Inleiding 6 Regiomonitor 6 Werkwijze 6 2 Dagrecreatie 8 Ondernomen activiteiten 8 Bestedingen tijdens activiteiten

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Limburg, april 2015

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Limburg, april 2015 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Limburg, april 2015 Daling WW grootst onder kortdurend werkzoekenden Afgelopen daalde het aantal WW-uitkeringen. Het herstel van de economie en arbeidsmarkt zet door. Het aantal

Nadere informatie

WIJZIGING CENTRUMREGELING INKOOP JEUGDZORG REGIO ZUID-LIMBURG

WIJZIGING CENTRUMREGELING INKOOP JEUGDZORG REGIO ZUID-LIMBURG WIJZIGING CENTRUMREGELING INKOOP JEUGDZORG REGIO ZUID-LIMBURG De colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten Beek, Brunssum, Eijsden-Margraten, Gulpen-Wittem, Heerlen, Kerkrade, Landgraaf,

Nadere informatie

Naar een toekomstbestendige winkelstructuur in Zuid-Limburg. Peter Bertholet

Naar een toekomstbestendige winkelstructuur in Zuid-Limburg. Peter Bertholet Naar een toekomstbestendige winkelstructuur in Zuid-Limburg Peter Bertholet Detailhandel in ontwikkeling Decennialang aanbodgerichte bouw van winkels (PBL): van alles teveel Technologische, maatschappelijke

Nadere informatie

TRENDRAPPORT KUST 2013-2014

TRENDRAPPORT KUST 2013-2014 TRENDRAPPORT KUST 2013-2014 Inhoudsopgave Kerncijfers kusttoerisme... 1 Deel 1: Aanbod Logiescapaciteit in bedden... 9 Hotels... 10 Gastenkamers... 12 Jeugdlogies en vakantiecentra... 13 Kampeerbedrijven

Nadere informatie

Economische betekenis toerisme en recreatie Alblasserwaard-Vijfheerenlanden Huidige situatie (2011) en ontwikkeling ( )

Economische betekenis toerisme en recreatie Alblasserwaard-Vijfheerenlanden Huidige situatie (2011) en ontwikkeling ( ) Economische betekenis toerisme en recreatie Alblasserwaard-Vijfheerenlanden Huidige situatie (2011) en ontwikkeling (2007-2011) Rapportage in opdracht van Augustus 2012 Projectnummer 11.144 Postbus 4833

Nadere informatie

Windmolenparken Zichtbaar vanaf de kust

Windmolenparken Zichtbaar vanaf de kust Windmolenparken Zichtbaar vanaf de kust De impact op recreatie en toerisme -Addendum bij de studie uit 2014- Inhoud Blz. 1 Inleiding 1 2 Omvang van de impact (actualisatie) 3 3 Conclusies en aanbevelingen

Nadere informatie

Ik heb op 30 juni 2016 een verzoek op grond van artikel 41b van de Woningwet ontvangen namens 33 gemeenten, te weten

Ik heb op 30 juni 2016 een verzoek op grond van artikel 41b van de Woningwet ontvangen namens 33 gemeenten, te weten Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties DG Bestuur en Wonen Datum Ik heb op 30 juni 2016 een verzoek op grond van artikel 41b van de Woningwet ontvangen namens 33 gemeenten, te weten Beek,

Nadere informatie

Monitor Recreatie & Toerisme 4-meting maart 2014

Monitor Recreatie & Toerisme 4-meting maart 2014 Monitor Recreatie & Toerisme 4-meting 2013 maart 2014 Inleiding Het aanjaagprogramma Recreatie & Toerisme is in november 2009 van start gegaan. Om het effect van de werkzaamheden te meten wordt jaarlijks

Nadere informatie

Capcode Korps Beschrijving Beek Blusgroep Beek Blusgroep Beek HV Beek Meetploeg / WVD

Capcode Korps Beschrijving Beek Blusgroep Beek Blusgroep Beek HV Beek Meetploeg / WVD Capcode Korps Beschrijving 1003001 Beek Blusgroep 1 1003003 Beek Blusgroep 2 1003004 Beek HV 1003005 Beek Meetploeg / WVD 1003007 Beek BvD 1005502 Beek AOV 1003099 Beek Korpsalarm 1003100 Berg en Terblijt

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Limburg, mei 2016

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Limburg, mei 2016 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Limburg, mei 2016 Minder nieuwe WW-uitkeringen in Limburg In de eerste vijf en van 2016 zijn 15.100 nieuwe WW-uitkeringen verstrekt in Limburg. Dat zijn er bijna 2.500 minder dan

Nadere informatie

fjj; K provincie ^S& groningen

fjj; K provincie ^S& groningen fjj; K provincie ^S& groningen m bezoekadres: Martinilcerkhof 12 Aan Provinciale Staten postadres: algemeen telefoonnr: Postbus 610 9700 AP Groningen 050 316 49 II algemeen faxnr.: www.provinciegroningen.nl

Nadere informatie

Economische betekenis recreatie en toerisme monitor

Economische betekenis recreatie en toerisme monitor Economische betekenis recreatie en toerisme 2006 monitor Nulmeting uitgevoerd monitor Hoe sterk is de provincie Utrecht als trekpleister voor recreatie en toerisme? Om een beeld te krijgen van de economische

Nadere informatie

Toerisme in Cijfers. INSTITUUT SERVICE MANAGEMENT T.a.v. Toerdata Noord. 8900 CG Leeuwarden drs. P.H. Huig tel: 058 244 1550 fax: 058 244 1501

Toerisme in Cijfers. INSTITUUT SERVICE MANAGEMENT T.a.v. Toerdata Noord. 8900 CG Leeuwarden drs. P.H. Huig tel: 058 244 1550 fax: 058 244 1501 Toerisme in Cijfers 2003 2007 Toerdata Noord is een samenwerkingsverband op toeristisch recreatief gebied van de provincies Groningen, Friesland en Drenthe. De uitvoering is in handen van het Instituut

Nadere informatie

Monitor Toerisme en Recreatie Flevoland 2007 (economische effectberekening, cijfers 2006)

Monitor Toerisme en Recreatie Flevoland 2007 (economische effectberekening, cijfers 2006) Monitor Toerisme en Recreatie Flevoland 2007 (economische effectberekening, cijfers 2006) Juni 2007 Projectnummer T13.6.010 ZKA Consultants & Planners Provincie Flevoland Postbus 4833 Afdeling Economische

Nadere informatie

De opkomst van structurele bevolkingsdaling

De opkomst van structurele bevolkingsdaling Dit is het laatste Neimed Krimpbericht van de hand van Wim Derks. Na twee jaar komt er een einde aan de boeiende serie van deze auteur. De serie verscheen maandelijks op de website van Neimed. De hele

Nadere informatie

Toerisme in Cijfers. INSTITUUT SERVICE MANAGEMENT T.a.v. Toerdata Noord. 8900 CG Leeuwarden drs. P.H. Huig tel: 058 244 1550 fax: 058 244 1501

Toerisme in Cijfers. INSTITUUT SERVICE MANAGEMENT T.a.v. Toerdata Noord. 8900 CG Leeuwarden drs. P.H. Huig tel: 058 244 1550 fax: 058 244 1501 Toerisme in Cijfers 2009 Toerdata Noord is een samenwerkingsverband op toeristisch recreatief gebied van de provincies Groningen, Fryslân en Drenthe. De uitvoering is in handen van het Instituut Service

Nadere informatie

Het deelnemen door een gemeenschappelijke regeling (Veiligheidsregio) aan een gemeenschappelijke regeling (ICT).

Het deelnemen door een gemeenschappelijke regeling (Veiligheidsregio) aan een gemeenschappelijke regeling (ICT). Raadsnota Raadsvergadering d.d.: 29 september 2014 Agenda nr: Onderwerp: zienswijze deelname Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Zuid-Limburg aan Gemeenschappelijke Regeling inzake ICT ondersteuning

Nadere informatie

S.M.A.R.T Update NH Statistics. Market. Analysis. Research. Trends.

S.M.A.R.T Update NH Statistics. Market. Analysis. Research. Trends. S.M.A.R.T Update NH Statistics. Market. Analysis. Research. Trends. Inhoud Deze S.M.A.R.T Update bevat de volgende gegevens: Overzicht totaal logies overnachtingen Noord-holland Overzicht verblijfs-recreatieve

Nadere informatie

COMMISSIE REGIONAAL OVERLEG LUCHTHAVEN MAASTRICHT Secretariaat: Postbus MA Maastricht

COMMISSIE REGIONAAL OVERLEG LUCHTHAVEN MAASTRICHT Secretariaat: Postbus MA Maastricht CRO 18-08 WKH 18-02 COMMISSIE REGIONAAL OVERLEG LUCHTHAVEN MAASTRICHT Secretariaat: Postbus 700-6202 MA Maastricht KLACHTENOVERZICHT 2 e KWARTAAL 2018 September 2018 Uitgegeven door de Stichting Klachtentelefoon

Nadere informatie

Belastingoverzicht 2015

Belastingoverzicht 2015 Belastingoverzicht 2015 Tarieven en lastendruk van OZB, rioolheffing, afvalstoffenheffing van de Limburgse gemeenten en de waterschapsheffingen in Limburg Provincie Limburg, 31 maart 2015 Samensteller

Nadere informatie

Belastingoverzicht 2013

Belastingoverzicht 2013 Belastingoverzicht 2013 Tarieven en lastendruk van OZB, rioolheffing, afvalstoffenheffing van de Limburgse gemeenten en de waterschapsheffingen in Limburg Provincie Limburg, februari 2013 Samensteller

Nadere informatie

Kwantitatieve gegevens monitoring vrijetijdseconomie Noord-Brabant

Kwantitatieve gegevens monitoring vrijetijdseconomie Noord-Brabant Kwantitatieve gegevens monitoring vrijetijdseconomie Noord-Brabant Bureau voor Ruimte 8i Vrije Tijd, 2018 A. Alle vakanties Vakanties van binnenlandse (Nederlandse) gasten, zowel toeristisch als op vaste

Nadere informatie

Begrotingswijziging 2017

Begrotingswijziging 2017 Begrotingswijziging 2017 GGD Zuid Limburg September 2016 Directie- en bestuursbureau GGD Zuid Limburg Postbus 2022, 6120 HA Geleen T 046 478 72 00. F 046 478 73 99. E info@ggdzl.nl. www.ggdzl.nl Inhoudsopgave

Nadere informatie

Toerisme in Cijfers. INSTITUUT SERVICE MANAGEMENT T.a.v. Toerdata Noord. 8900 CG Leeuwarden drs. P.H. Huig tel: 058 244 1550 fax: 058 244 1501

Toerisme in Cijfers. INSTITUUT SERVICE MANAGEMENT T.a.v. Toerdata Noord. 8900 CG Leeuwarden drs. P.H. Huig tel: 058 244 1550 fax: 058 244 1501 Toerisme in Cijfers 2011 Toerdata Noord is een samenwerkingsverband op toeristisch recreatief gebied van de provincies Groningen, Fryslân en Drenthe. De uitvoering is in handen van het Instituut Service

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Limburg, oktober 2018

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Limburg, oktober 2018 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Limburg, oktober 2018 Sterke daling WW in alle leeftijdsgroepen Het aantal WW-uitkeringen in Limburg lag in oktober 2018 1% lager dan de daarvoor. In vergelijking met een jaar

Nadere informatie

Monitor economische betekenis vrijetijdssector Zuidoost-Brabant Nulmeting 2010

Monitor economische betekenis vrijetijdssector Zuidoost-Brabant Nulmeting 2010 Monitor economische betekenis vrijetijdssector Zuidoost-Brabant Nulmeting 2010 Rapportage in opdracht van Samenwerkingsverband Regio Eindhoven (SRE) November 2011 Projectnummer MONIT.11.024 ZKA Consultants

Nadere informatie

Toerisme Venlo Onderzoek naar de omvang van toerisme in de gemeente Venlo

Toerisme Venlo Onderzoek naar de omvang van toerisme in de gemeente Venlo Toerisme Venlo Onderzoek naar de omvang van toerisme in de gemeente Venlo Rapportage in opdracht van Juli 2011 Projectnummer ECON.11.030 Postbus 4833 4803 EV Breda 076-5658877 076-5656489 e-mail: info@zka.nl

Nadere informatie

Recreatie en Toerisme Gelderland

Recreatie en Toerisme Gelderland Recreatie en Toerisme Gelderland Inleiding Gelderland is een populaire provincie voor een vakantie. Jaarlijks worden gemiddeld bijna 3,5 miljoen vakanties in deze provincie doorgebracht. In 2006 bedroeg

Nadere informatie

Belastingoverzicht 2019

Belastingoverzicht 2019 Belastingoverzicht 2019 Tarieven en lastendruk van OZB, rioolheffing, afvalstoffenheffing van de Limburgse gemeenten en de waterschapsheffingen in Limburg Provincie Limburg, maart 2019 Samensteller Provincie

Nadere informatie

3.6. Lastendruk waterschappen

3.6. Lastendruk waterschappen 3.6. Lastendruk waterschappen In dit belastingoverzicht zijn ook de heffingen van de waterschappen opgenomen. We hebben ons daarbij gericht op de heffingen voor de huishoudens, waarbij net als bij de gemeentelijke

Nadere informatie

Social media gebruik en potentie voor gemeenten in Limburg

Social media gebruik en potentie voor gemeenten in Limburg Social media gebruik en potentie voor gemeenten in Limburg Een onderzoeksrapport van Social Dutch The new media agency Heutzstraat 16, 5913 AK Venlo juli 2013 www.socialdutch.com facebook.com/socialdutch

Nadere informatie

Monitor Toerisme en Recreatie Flevoland 2014 (economische effectberekening, cijfers 2013)

Monitor Toerisme en Recreatie Flevoland 2014 (economische effectberekening, cijfers 2013) Monitor Toerisme en Recreatie Flevoland 2014 (economische effectberekening, cijfers 2013) Monitor Toerisme en Recreatie Flevoland 2014 In opdracht van: Toerisme Flevoland Het Ravellijn 1 8233 BR Lelystad

Nadere informatie

CABA Agendapunt: CABA 3 AAN DE COMMISSIE ALGEMEEN BESTUURLIJKE AANGELEGENHEDEN

CABA Agendapunt: CABA 3 AAN DE COMMISSIE ALGEMEEN BESTUURLIJKE AANGELEGENHEDEN CABA 07-06-2011 Agendapunt: CABA 3 Sittard, 10 mei 2011 AAN DE COMMISSIE ALGEMEEN BESTUURLIJKE AANGELEGENHEDEN Onderwerp: Beantwoording vragen./. Hierbij treft u ter kennisneming aan de beantwoording van

Nadere informatie

Monitor Toerisme en Recreatie Flevoland 2008 (economische effectberekening, cijfers 2007)

Monitor Toerisme en Recreatie Flevoland 2008 (economische effectberekening, cijfers 2007) Monitor Toerisme en Recreatie Flevoland 2008 (economische effectberekening, cijfers 2007) September 2008 Projectnummer T13.8.021 ZKA Consultants & Planners Provincie Flevoland Postbus 4833 Afdeling Economische

Nadere informatie

TRENDRAPPORT DE PANNE

TRENDRAPPORT DE PANNE TRENDRAPPORT DE PANNE 2015-2016 Inhoudsopgave Deel 1: Aanbod Logiescapaciteit in bedden... 3 Hotels... 4 Gastenkamers... 6 en vakantiecentra... 7 Kampeerbedrijven en vakantieparken... 8 Vakantiewoningen...

Nadere informatie

Economisch belang toerisme & vrije tijd. Augustus 2008

Economisch belang toerisme & vrije tijd. Augustus 2008 Economisch belang toerisme & vrije tijd Augustus 2008 1 Inleiding De bijdrage van de toerisme en vrije tijdsector aan de Nederlandse samenleving is groot. De sector draagt bij aan de kwaliteit van het

Nadere informatie

Handleiding Noord-Holland in Cijfers Data Recreatie en Toerisme

Handleiding Noord-Holland in Cijfers Data Recreatie en Toerisme Handleiding Noord-Holland in Cijfers Data Recreatie en Toerisme Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Het maken van een selectie 3. Het selecteren van een onderzoeksgebied 4. Presentatiescherm 5. Periode 6. Aanvullende

Nadere informatie

Alleen als het echt niet anders kan

Alleen als het echt niet anders kan Alleen als het echt niet anders kan De meeste Nederlandse ouders zijn prima in staat om hun kinderen voldoende veiligheid te bieden. Bij ongeveer 1 procent van de Nederlandse kinderen komt de veiligheid

Nadere informatie

Toerisme in Cijfers. INSTITUUT SERVICE MANAGEMENT T.a.v. Toerdata Noord. 8900 CG Leeuwarden drs. P.H. Huig tel: 058 244 1550 fax: 058 244 1501

Toerisme in Cijfers. INSTITUUT SERVICE MANAGEMENT T.a.v. Toerdata Noord. 8900 CG Leeuwarden drs. P.H. Huig tel: 058 244 1550 fax: 058 244 1501 Toerisme in Cijfers 2010 Toerdata Noord is een samenwerkingsverband op toeristisch recreatief gebied van de provincies Groningen, Fryslân en Drenthe. De uitvoering is in handen van het Instituut Service

Nadere informatie

Kerncijfers Toerisme Meetjesland

Kerncijfers Toerisme Meetjesland Kerncijfers Toerisme - 2015 Situering Gemeenten Aalter Assenede Eeklo Evergem Kaprijke Knesselare Lovendegem Maldegem Nevele Sint-Laureins Waarschoot Zelate Zomergem Logiesaanbod - 2015 Aantal logiesuitbatingen:

Nadere informatie

Toerisme in Drenthe trekt aan

Toerisme in Drenthe trekt aan Toerisme in Drenthe trekt aan De economische betekenis van recreatie en toerisme voor Drenthe Onderzoek uitgevoerd door: Ecorys, Rotterdam 5 december 2014 Toerisme in Drenthe trekt aan De economische

Nadere informatie

Monitor Toerisme en Recreatie Flevoland 2013 (economische effectberekening, cijfers 2012)

Monitor Toerisme en Recreatie Flevoland 2013 (economische effectberekening, cijfers 2012) Monitor Toerisme en Recreatie Flevoland 2013 (economische effectberekening, cijfers 2012) Monitor Toerisme en Recreatie Flevoland 2013 Rapportage voor: Toerisme Flevoland Het Ravellijn 1 8233 BR Lelystad

Nadere informatie

T E. MONITOR TOERISME EN RECREATIE FLEVOLAND 2012 Economische effectberekening (cijfers 2011)

T E. MONITOR TOERISME EN RECREATIE FLEVOLAND 2012 Economische effectberekening (cijfers 2011) FLE R U EVOLAN I M D T E V OPL OOR OSS MONITOR TOERISME EN RECREATIE FLEVOLAND 2012 Economische effectberekening (cijfers 2011) ING EN Foto: Marina Eemhof (Center Parcs) Monitor Toerisme en Recreatie Flevoland

Nadere informatie

Toeristisch bezoek aan Leiden in 2010

Toeristisch bezoek aan Leiden in 2010 April 2011 ugu Toeristisch bezoek aan in 2010 Al zeven jaar doet mee aan Toeristisch bezoek aan steden, onderdeel van het Continu Vakantie Onderzoek (CVO). Het CVO is een panelonderzoek waarbij Nederlanders

Nadere informatie

INZICHT IN TOERISME SCHOUWEN-DUIVELAND. Diana Korteweg Maris Kenniscentrum Kusttoerisme / HZ University of Applied Sciences 1 april 2019

INZICHT IN TOERISME SCHOUWEN-DUIVELAND. Diana Korteweg Maris Kenniscentrum Kusttoerisme / HZ University of Applied Sciences 1 april 2019 INZICHT IN TOERISME SCHOUWEN-DUIVELAND Diana Korteweg Maris Kenniscentrum Kusttoerisme / HZ University of Applied Sciences 1 april 2019 KENNISCENTRUM KUSTTOERISME Onderdeel van HZ University of Applied

Nadere informatie

Monitor Toerisme Groene Hart 2010 Eindmeting economische betekenis verblijfstoerisme in het Groene Hart

Monitor Toerisme Groene Hart 2010 Eindmeting economische betekenis verblijfstoerisme in het Groene Hart Monitor Toerisme Groene Hart 2010 Eindmeting economische betekenis verblijfstoerisme in het Groene Hart Rapportage in opdracht van Stichting Groene Hart, Kloppend hart Augustus 2011 Projectnummer MONIT.11.031

Nadere informatie

Belastingoverzicht 2018

Belastingoverzicht 2018 Belastingoverzicht 2018 Tarieven en lastendruk van OZB, rioolheffing, afvalstoffenheffing van de Limburgse gemeenten en de waterschapsheffingen in Limburg Provincie Limburg, maart 2018 Samensteller Provincie

Nadere informatie

Edelherten in de Gelderse Poort

Edelherten in de Gelderse Poort Edelherten in de Gelderse Poort Joke Luttik, Geert Groot Bruinderink, Tineke de Boer, Martin Goossen Betekenis natuurontwikkeling voor de regionale economie ALTERRA Betekenis blijkt uit cijfers voor: omzet,

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Limburg, oktober 2017

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Limburg, oktober 2017 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Limburg, oktober 2017 Verdere daling WW-uitkeringen Het aantal lopende WW-uitkeringen lag in oktober 2017 in Limburg 21% lager dan een jaar geleden. Deze daling is sterker dan

Nadere informatie

Belastingoverzicht 2016

Belastingoverzicht 2016 Belastingoverzicht 2016 Tarieven en lastendruk van OZB, rioolheffing, afvalstoffenheffing van de Limburgse gemeenten en de waterschapsheffingen in Limburg Provincie Limburg, maart 2016 Samensteller Provincie

Nadere informatie

Toerisme Monitor 2012

Toerisme Monitor 2012 Toerisme Monitor 2012 Onderzoek naar de ontwikkelingen van de toeristische sector in de provincies Fryslân en Groningen in het jaar 2012 European Tourism Futures Institute exploring opportunities 1 Management

Nadere informatie

Limburg aan het werk 2010

Limburg aan het werk 2010 Limburg aan het werk 2010 Limburg aan het Werk 2010 Vestigingen & Werkgelegenheid Limburg aan het Werk 2010 Vestigingen & Werkgelegenheid Maastricht, 26 januari 2011 Colofon Provincie Limburg Postbus

Nadere informatie

Thuis, ook in de cijfers

Thuis, ook in de cijfers Thuis, ook in de cijfers Het woord thuis speelt een centrale rol in het werk van de Raad voor de Kinderbescherming. Wanneer is thuis nog wel veilig voor een kind en wanneer niet meer? Basisveiligheid en

Nadere informatie

Windmolenparken dicht op de kust

Windmolenparken dicht op de kust Windmolenparken dicht op de kust De impact op recreatie en toerisme Inhoud Blz. 1 Aanleiding 1 2 Impact op recreatie en toerisme 1 3 Bestedingseffect 5 4 Werkgelegenheid 7 5 Gevoeligheidsanalyse 9 6 Conclusie

Nadere informatie

Presentatie toeristische cijfers 2006 Juni Margot Tempelman

Presentatie toeristische cijfers 2006 Juni Margot Tempelman Presentatie toeristische cijfers 2006 Juni 2007 Margot Tempelman Kenniscentrum bij HZ KC vanaf 1 september 2006 bij Hogeschool Zeeland Trendrapport en Trendkrant ook in 2007 uitgegeven Continuïteit van

Nadere informatie

Het belang van toerisme en recreatie voor de economie in Maasduinen 29 januari Arjan Bakkeren Stafgroep Economisch Onderzoek Rabobank Nederland

Het belang van toerisme en recreatie voor de economie in Maasduinen 29 januari Arjan Bakkeren Stafgroep Economisch Onderzoek Rabobank Nederland Het belang van toerisme en recreatie voor de economie in Maasduinen 29 januari 2004 Arjan Bakkeren Stafgroep Economisch Onderzoek Rabobank Nederland Opbouw van de lezing Provinciaal beleid toerisme en

Nadere informatie

Monitor Toerisme en Recreatie Flevoland (ontwikkeling 2002-2012)

Monitor Toerisme en Recreatie Flevoland (ontwikkeling 2002-2012) Monitor Toerisme en Recreatie Flevoland (ontwikkeling 2002-2012) 1. INLEIDING Deze notitie gaat in op de ontwikkeling van toerisme en recreatie in Flevoland in de periode 2002-2012. De analyse is gebaseerd

Nadere informatie

Strandtoerisme Walcheren. Vrijetijdseconomie Zeeland 2013 = Technische rapportage =

Strandtoerisme Walcheren. Vrijetijdseconomie Zeeland 2013 = Technische rapportage = Economische Economische Effect effectrapportage Rapportage Strandtoerisme Walcheren Vrijetijdseconomie Zeeland 2013 = Technische rapportage = Diana Korteweg Maris & Jeroen Klijs Kenniscentrum Kusttoerisme

Nadere informatie

Limburgse Pendel 2010

Limburgse Pendel 2010 Limburgse Pendel 2010 LIMBURGSE PENDEL 2010 LIMBURGSE PENDEL 2010 Pendelstromen op provinciaal en gemeentelijk niveau Maastricht, januari 2011 R.C.M. Vaessens M.A. Projectnummer 2010: 016 E,til Postbus

Nadere informatie

COMMISSIE AWACS LIMBURG Secretariaat: Postbus MA Maastricht

COMMISSIE AWACS LIMBURG Secretariaat: Postbus MA Maastricht CAL 06-027 COMMISSIE AWACS LIMBURG Secretariaat: Postbus 5700-6202 MA Maastricht OVERZICHT KLACHTEN 2e kwartaal 2006 September 2006 Uitgegeven door de Stichting Klachtentelefoon Luchtverkeer Zuid-Limburg

Nadere informatie

Highlights Regio in Beeld 2015. Arbeidsmarktregio Zuid-Limburg

Highlights Regio in Beeld 2015. Arbeidsmarktregio Zuid-Limburg Highlights Regio in Beeld 2015 Arbeidsmarktregio Zuid-Limburg Samenvatting Aantal banen neemt weer toe, echter niet in collectieve sector In Zuid-Limburg groeit het aantal banen van werknemers (voltijd

Nadere informatie

GROENE CLUSTER NUTH, als onderdeel van de Buitenring Parkstad Limburg

GROENE CLUSTER NUTH, als onderdeel van de Buitenring Parkstad Limburg FLO/2011/16058 GROENE CLUSTER NUTH, als onderdeel van de Buitenring Parkstad Limburg Het doel van deze notitie is om in het kort een situatieschets van het mogelijke toekomstige groene cluster Nuth te

Nadere informatie