Datum: 8 november Gevolgen verhoging toeristenbelasting en introductie forensenbelasting in de gemeente Venlo. 2. Impact per type accommodatie

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Datum: 8 november 2012. Gevolgen verhoging toeristenbelasting en introductie forensenbelasting in de gemeente Venlo. 2. Impact per type accommodatie"

Transcriptie

1 N O T I T I E Datum: Onderwerp: Gevolgen verhoging toeristenbelasting en introductie forensenbelasting in de gemeente Venlo 1. Inleiding Eind 2010 verhoogde de gemeente Venlo het tarief voor toeristenbelasting van 1,05 naar 1,32 per persoon per nacht (+26%). In de kadernota 2013 stelde de gemeente recent een verdere verhoging naar 1,76 voor (+33%). Ook wil de gemeente het forfait vaste standplaatsen van 195 vervangen door forensenbelasting à 410 (+110%). ZKA heeft geanalyseerd welke gevolgen de voorgestelde verhoging van het tarief toeristenbelasting en de introductie van forensenbelasting hebben voor het economisch klimaat voor ondernemers in de verblijfsrecreatie en voor de economische spin off voor de regio. In dit onderzoek wordt ingegaan op deze gevolgen. 2. Impact per type accommodatie De impact die de verhoging van het tarief toeristenbelasting heeft is afhankelijk van verschillende variabelen: de logiesprijs, de verblijfsduur en de groepsgrootte van gasten. Daarom is de impact verschillend per type accommodatie. Onderstaande tabel omvat de uitgangspunten voor onze analyse. De gemiddelde gerealiseerde logiesprijzen zijn inclusief toeristenbelasting en zijn opgave van de verblijfsondernemers (gebaseerd op het in 2009 door ZKA uitgevoerde onderzoek naar de structuur en gebruik van de toeristisch-recreatieve sector in de regio Noord- Limburg). De andere variabelen zijn gebaseerd op eerdere studies en ervaringscijfers. Tabel 1. Uitgangspunten voor bepaling impact per type accommodatie 1 Gemiddelde groepsgrootte (in personen) Gemiddelde verblijfsduur (in nachten) Logiesprijs p.p.p.n. Totale logiesprijs Hotel standaard 2 1, Hotel middenklasse/luxe 1,5 2, Camping (toeristisch) Minicamping 2,5 3, Groepsaccommodatie Bungalow Op basis van bovenstaande uitgangspunten is bepaald welke gevolgen het voorstel voor verhoging van het tarief toeristenbelasting heeft op de totale logiesprijs. Eerst zijn de gevolgen van de eind 2010 doorgevoerde verhoging weergegeven, gevolgd door de 1 2 De (vaste) ligplaatsen in jachthavens vallen niet onder de toeristenbelasting. Inclusief B&B/pension. ZKA Consultants & Planners 1

2 effecten die plaatsvinden als de in kadernota voorgestelde wijzigingen worden doorgevoerd. De procentuele ontwikkeling is weergegeven ten opzichte van de uitgangssituatie. Voor toeristisch kamperen betekent dit, wanneer de voorgenomen verhoging wordt doorgezet, een stijging van de logiesprijs met 10% ten opzichte van de uitgangssituatie (waarvan 4% als gevolg van de eind 2010 doorgevoerde wijzigingen en 6% als gevolg van de momenteel voorgenomen wijzigingen). Tabel 2. Ontwikkeling logiesprijzen door voorgenomen wijzigingen Effecten van verhoging eind 2010 Effecten van voorgenomen wijzigingen kadernota 2013 Hotel standaard (+ 1%) 161 (+ 2%) Hotel middenklasse/luxe (+ <1%) 258 (+ 1%) Camping (toeristisch) (+ 4%) 96 (+ 10%) Minicamping (+ 5%) 57 (+ 12%) Groepsaccommodatie (+ 2%) 991 (+ 4%) Bungalows (+ 1%) 423 (+ 3%) De voorgestelde forensenbelasting is van toepassing op de vaste kampeerplaatsen. De gemiddelde prijs voor een vaste standplaats in de regio Noord-Limburg komt, op basis van het in 2009 door ZKA uitgevoerde onderzoek, uit op per jaar (exclusief het forfait vaste standplaatsen). Introductie van forensenbelasting leidt tot een verhoging van de totale prijs voor vaste kampeerplaatsen met 37% naar per jaar. Uit bovenstaande analyses concluderen wij het volgende: De stijging van de gemiddelde logiesprijs voor toeristische plaatsen op reguliere- en minicampings is groot vanwege het relatief grote aandeel van toeristenbelasting in de totale logiesprijs; Daarnaast zijn de effecten relatief groot voor de groepsaccommodaties, omdat de groepen van bovengemiddelde omvang zijn. In deze accommodaties is het effect van de voorgestelde verhoging vooral groot in absolute zin; Voor hotels en bungalowparken, verblijfsvormen met relatief hoge logiesprijzen per nacht en relatief kleine gezelschappen, heeft toeristenbelasting een relatief klein aandeel in de totale logiesprijs en is het effect van de voorgestelde verhoging klein, zowel in absolute als in relatieve zin. 3. Ontwikkeling vraag per type accommodatie Onderstaand is de ontwikkeling van het (toeristische en vaste) gebruik van de logiesaccommodaties weergegeven. Vanwege de gebrekkige betrouwbaarheid van de cijfers per type logiesaccommodatie voor de regio Noord-Limburg, wordt hierbij ingegaan op het toeristengebied Oost-Brabant, Noord/Midden-Limburg en Rijk van Nijmegen 3. 3 Bron: CBS. ZKA Consultants & Planners 2

3 Onderstaand is de ontwikkeling in dit toeristengebied weergegeven en vergeleken met de landelijke ontwikkeling. Dit betreft zowel binnenlands als inkomend toerisme. Uit deze tabel blijkt dat het aantal vakanties in bovenstaand toeristengebied alleen is gedaald voor groepsaccommodaties. Vergeleken met de landelijke ontwikkeling heeft een forsere daling opgetreden (-44% versus -16%). Voor de andere drie typen accommodaties is het aantal vakanties gestegen in bovengenoemd toeristengebied. Hierbij valt op dat de stijging voor zowel hotels, campings als bungalows groter is ten opzichte van de landelijke ontwikkeling. Met name de stijging in de kampeersector is groot. Tabel 3. Ontwikkeling aantal vakanties per type accommodatie Oost-Brabant, Noord/Midden- Nederland Limburg en Rijk van Nijmegen Hotels +20% +11% Campings +35% +3% Bungalows +8% +6% Groepsaccommodaties -44% -16% Het aantal vakanties op vaste standplaatsen daalt. Tussen 2008 en 2011 kwam deze daling voor Nederland uit op 4% 4. Tabel 4. Ontwikkeling aantal vakanties vaste standplaatsen Nederland Vakanties op vaste standplaatsen -4% 4. Vergelijking tarieven gemeente Venlo De tarieven toeristenbelasting in de gemeente Venlo zijn vergeleken met gehanteerde tarieven in de provincie Limburg. Voor deze tarieven wordt verwezen naar bijlage 1. Onderstaand zijn de conclusies vermeld: Vooral gemeenten met een groot hotelaanbod hebben een gedifferentieerd systeem met hoge en lage tarieven. De hoogste tarieven worden gevraagd door de gemeente Maastricht en lopen op tot 3,99 voor een vijf-sterrenhotel. Ook de gemeenten Sittard-Geleen, Stein en Valkenburg hanteren relatief hoge tarieven (voor hotels 1,60 tot 1,70 per persoon per nacht); Ten opzichte van aan Venlo grenzende gemeenten hanteert de gemeente Venlo met het huidige tarief reeds het hoogste tarief toeristenbelasting. Uit een analyse van de regelingen omtrent vaste plaatsen concluderen wij dat vaak met forfaitaire tarieven en niet met forensenbelasting wordt gewerkt. Op basis van opgegeven tarieven door RECRON hanteren de gemeenten Horst aan de Maas en Peel en Maas forfaitaire tarieven van respectievelijk 137,28 en 150 per vaste standplaats. Het beoogde bedrag van 410 forensenbelasting per vaste plaats is vergeleken met de forfaitaire tarieven in de aan Venlo grenzende gemeenten dus meer dan twee keer zo hoog. 4 Bron: CBS. ZKA Consultants & Planners 3

4 5. Gevolgen voorstellen 5.1. Methodiek De prijsgevoeligheid beoordelen wij per type accommodatie op basis van de voorgaande analyses (relatieve impact, ontwikkeling vraag en vergelijking tarieven/regelingen) en aan de hand van een globale analyse van het aanbod, kwaliteitsniveau en prijsstelling van de concurrerende markt in de directe regio. Hiermee wordt de vraag in hoeverre gasten naar omliggende gemeenten uitwijken of afzien van een verblijf beantwoord. Wanneer gasten in een verblijfstoeristische categorie in onze visie uitwijken of afzien van verblijf, schatten wij de gevolgen in op basis van prijselasticiteiten. Dit zijn kengetallen die de procentuele verandering van de vraag naar een product/dienst weergeven als gevolg van een procentuele prijsverandering. De prijselasticiteiten zijn hierbij gebaseerd op ervaringscijfers, eerdere studies voor andere sectoren (zoals de recreatieve en culturele sector (bijv. musea, podiumkunsten, bioscopen)) en qua prijsstelling en gebruikskenmerken vergelijkbare producten en diensten (zoals brandstofprijzen, autobezit). De geschatte effecten moeten daarom worden geïnterpreteerd als indicatieve voorspellingen Uitgangssituatie Aantal overnachtingen Op basis van de opgave toeristenbelasting 5 gaan wij uit van onderstaande aantallen overnachtingen in Tabel 5. Aantal overnachtingen o.b.v. opgave toeristenbelasting (2011) Type accommodatie Overnachtingen Toeristenbelasting Hotels/pensions (34%) (Mini)campings (mobiele onderkomens) (13%) Groepsaccommodaties (5%) Bungalows (vakantieonderkomens) (46%) Overige (bijv. verblijven arbeidsmigranten) (2%) Totaal (100%) Uit voorgaande tabel blijkt dat de inkomsten uit toeristenbelasting in 2011 uit komen op , waarvan 80% door hotels en bungalows. Aantal bezette vaste standplaatsen Op basis van opgave van de gemeente/bsgw bleek de inkomsten uit de forfaits vaste plaatsen ,80 te bedragen. Op basis van een forfait van 195 per vaste standplaats komt dit uit op een bezette aantal vaste standplaatsen van 505. Tabel 6. Inkomsten uit forfait vaste standplaatsen Inkomsten forfaits vaste standplaatsen ,80 Aantal bezette vaste standplaatsen Bron: Gemeente Venlo. / BsGW. Na overleg met de gemeente/bsgw zijn de inkomsten toeristenbelasting voor de kampeersector naar beneden bijgesteld. De aangeleverde gegevens (inkomsten ,80) bleken betrekking te hebben op de vaste plaatsen ( ,80) en op de toeristische plaatsen ( ). ZKA Consultants & Planners 4

5 Economische spin off Venlo en directe omgeving Ook voorzieningen in de omgeving, zoals restaurants, cafés en detailhandel profiteren van het verblijfstoerisme. Met behulp van het Impactmodel Vrijetijdssector is geraamd hoeveel bestedingen en werkgelegenheid de verblijfsrecreanten in Venlo en omgeving genereren. Dit komt, exclusief de verblijven van arbeidsmigranten, uit op circa 44,3 miljoen bestedingen en een totale werkgelegenheid van 611 FTE. Hotels/pensions en bungalows genereren samen 66% van de totale (directe en indirecte) werkgelegenheid. Tabel 7. Economische betekenis naar type accommodatie Type accommodatie Bestedingen (in miljoen) Werkgelegenheid (in FTE) (in %van totaal) Hotels/pensions 29,6 292 (48%) (Mini)campings toeristisch 1,7 16 (3%) Camping vast 1,5 14 (2%) Groepsaccommodaties 0,7 7 (1%) Bungalows 10,8 109 (18%) Directe werkgelegenheid 439 Indirecte werkgelegenheid (28%) Totaal 44,3 611 (100%) Op basis van ervaringscijfers gaan wij uit dat 50 tot 60% van deze spin off bij de logiesaccommodaties terechtkomt. Dit komt overeen met 22,2 miljoen tot 26,6 miljoen bestedingen Gevolgen voorgenomen wijzigingen De gevolgen van de voorgenomen wijzigingen schatten we in per type accommodatie. Hotels/pensions Wij verwachten dat de hotelvraag niet of nauwelijks wordt beïnvloed door het hogere tarief toeristenbelasting. De hotelmarkt in de gemeente Venlo is vooral geconcentreerd in het middenklasse/luxe segment (drie en vier sterren). Dit middenklasse/luxe segment is relatief prijsongevoelig door de vele zakelijke gasten (kosten zijn doorgaans declarabel) en de geringe impact die de verhoging heeft op de totale logiesprijs (+ 2 per gemiddeld verblijf). Ook de bestedingen bij restaurants, cafés, detailhandel, etc. in de regio blijven naar onze mening constant. Tabel 8. Gevolgen hotels Aantal overnachtingen Inkomsten toeristenbelasting Totale bestedingen verblijfstoeristen Venlo e.o. 44,3 mln. 44,3 mln. - Totale werkgelegenheid Venlo e.o. 611 FTE 611 FTE - Bungalows Het aantal overnachtingen in bungalows neemt in onze visie af als gevolg van de voorgenomen verhoging van het tarief toeristenbelasting. Deze effecten zijn met name groot bij aanbiedingen (waar de verhoging een relatief grote impact heeft), bij de goedkopere eenheden (chalets), in het laagseizoen en voor gezinnen. De effecten voor de groepsmarkt (families, verenigingen, etc.), een andere veelvoorkomende doelgroep, 6 Indirecte werkgelegenheid is voornamelijk het gevolg van toeleveranties (inkopen, productiemiddelen, dienstverleners (banken, verzekeringsmaatschappijen, wasserij, etc.) die nodig zijn om de bestedingen in de diverse sectoren te kunnen realiseren. ZKA Consultants & Planners 5

6 zijn relatief klein, omdat de kosten vaak gedeeld worden in deze gezelschappen. Op basis van ervaringscijfers en eerdere studies bij vergelijkbare producten/diensten en sectoren gaan wij uit van een prijselasticiteit van -0,25. De effecten als gevolg van deze prijselasticiteit zijn onderstaand weergegeven. Tabel 9. Gevolgen bungalows Aantal overnachtingen Inkomsten toeristenbelasting Totale bestedingen verblijfstoeristen Venlo e.o. 44,3 mln. 44,2 mln. - 0,1 mln. Totale werkgelegenheid Venlo e.o. 611 FTE 610 FTE - 1 FTE Toeristische kampeerplaatsen In tegenstelling tot de hotel- en bungalowsector verwachten wij dat de verhoging van toeristenbelasting gevolgen heeft voor toeristisch kamperen. Dit vanwege het relatief grote aandeel in de totale logiesprijs. Deze verhoging komt direct in de prijs tot uiting en campinggasten uitten, volgens opgave van RECRON, reeds negatieve reacties op de eerder doorgevoerde stijging. Omdat het kampeeraanbod in Venlo niet onderscheidend is ten opzichte van andere bedrijven in Nederland is er sprake van een relatief hoge mate van substitutie. Op basis van ervaringscijfers en eerdere studies voor vergelijkbare producten/diensten en sectoren gaan wij uit van een prijselasticiteit van -0,75. Dit leidt tot de onderstaande effecten (op basis van procentuele prijsverandering voor reguliere campings (welke het merendeel van het kampeeraanbod innemen)). Tabel 10. Gevolgen toeristisch kamperen Aantal overnachtingen Inkomsten toeristenbelasting Totale bestedingen verblijfstoeristen Venlo e.o. 44,3 mln. 44,1 mln. - 0,2 mln. Totale werkgelegenheid Venlo e.o. 611 FTE 609 FTE - 2 FTE Vast kamperen Vervanging van het forfait door forensenbelasting resulteert in een stijging van de gemiddelde vaste plaats met 215. Deze grote prijsstijging wordt meteen opgemerkt door de vaste gasten. Omdat deze vaste gasten relatief weinig besteden, kritisch omgaan met (grote) uitgaven en het onderscheidend vermogen van het aanbod relatief beperkt is verwachten wij dat gasten na enkele jaren uitwijken naar andere campings of gemeenten. Deze effecten hebben vooral betrekking op nieuwe gasten, omdat verblijfseenheden moeilijk te verplaatsen zijn. Als gevolg van het fysieke karakter en de moeilijke verplaatsbaarheid van verblijfseenheden gaan wij, ten opzichte van toeristisch kamperen, uit van een lagere prijsgevoeligheid. Wij rekenen met een prijselasticiteit van -0,5 (ervaringscijfers, eerdere studies). Dit leidt tot onderstaande effecten. Tabel 11. Gevolgen vast kamperen Aantal bezette vaste standplaatsen Geschatte inkomsten uit forfait/forensenbelasting Totale bestedingen verblijfstoeristen Venlo e.o. 44,3 mln. 44,1 mln. - 0,2 mln. Totale werkgelegenheid Venlo e.o. 611 FTE 609 FTE - 2 FTE Groepsaccommodaties Door onder druk staande subsidies en budgetten in combinatie met de grote impact van de voorgenomen en in 2011 doorgevoerde verhoging verwachten wij dat het aantal ZKA Consultants & Planners 6

7 overnachtingen zal afnemen. Hiermee zal de dalende ontwikkeling van de vraag naar groepsaccommodaties in de regio zich doorzetten. Wij gaan uit van en prijselasticiteit van -0,50 (ervaringscijfers, eerdere studies). Ook de spin off naar de regio zal afnemen als gevolg van de onder druk staande budgetten. Hierbij wordt uitgegaan van een afname van de spin off met 25%. Dit resulteert in de volgende effecten. Tabel 12. Gevolgen groepsaccommodaties Aantal overnachtingen Inkomsten toeristenbelasting Totale bestedingen verblijfstoeristen Venlo e.o. 44,3 mln. 44,3 mln. - Totale werkgelegenheid Venlo e.o. 611 FTE 610 FTE - 1 FTE 6. Résumé effecten Onderstaande tabel omvat de uitgangssituatie en de ingeschatte effecten van de voorgenomen verhoging van de toeristenbelasting en introductie van forensenbelasting. Tabel 13. Résumé uitgangspunten en effecten Overnachtingen Inkomsten toeristenbelasting Geschatte inkomsten forfaits / forensenbelasting Totale bestedingen verblijfstoeristen Logiesaccommodaties 24,4 mln. 24,1 mln. - 0,3 mln. Regio 19,9 mln. 19,7 mln. - 0,2 mln. Totale werkgelegenheid Venlo e.o. 611 FTE 605 FTE - 6 FTE Ten tijde van de oplevering van de rapportage namen wij kennis van recente ontwikkelingen vanuit de gemeente Venlo. De gemeente heeft vier scenario s voor gedifferentieerde tariefstelling doorgerekend. De voorlopige voorkeur van de wethouders gaat uit naar een scenario met een hoog tarief à 1,81 voor hotels en bungalows en het huidige tarief ( 1,32) voor de overige logiesvormen. Onderstaand doen wij een eerste inschatting van de effecten die optreden bij dit geprefereerde scenario: Voor hotels is het tarief gelijk aan het in de kadernota voorgestelde tarief. Wij verwachten daarom dat er niet of nauwelijks effecten optreden voor de hotelsector (middenklasse/luxe hotels en de standaardhotels (inclusief pensions en B&B s)); In de bungalowsector is het tarief in het voorgestelde gedifferentieerde systeem conform de kadernota Onze eerste verwachting is dus dat het aantal bungalowovernachtingen licht zal dalen conform de eerder uitgewerkte argumentatie (hoofdstuk 5); De voorkeur voor toeristisch kamperen is om het huidige tarief in stand te houden. Wij voorzien derhalve geen effecten voor deze sector; Voor vast kamperen wordt vastgehouden aan de kadernota 2013 en gaan wij uit van de bovenstaande effecten; Voor groepsaccommodaties wil men, conform toeristisch kamperen, vasthouden aan het huidige tarief. Wij voorzien derhalve geen effecten voor deze sector. 7 Wij zijn ervan uitgegaan dat de overnachtingen in de categorie overige (bijv. arbeidsmigranten) niet veranderd. ZKA Consultants & Planners 7

8 De effecten van bovenstaande inschattingen zijn doorgerekend en op de volgende pagina weergegeven. Let op dat dit eerste inschattingen betreft. Tabel 14. Résumé effecten eerste inschatting voorlopige voorkeur wethouders Overnachtingen Inkomsten toeristenbelasting Geschatte inkomsten forfaits / forensenbelasting Totale bestedingen verblijfstoeristen Logiesaccommodaties 24,4 mln. 24,2 mln. - 0,2 mln. Regio 19,9 mln. 19,8 mln. - 0,1 mln. Totale werkgelegenheid Venlo e.o. 611 FTE 608 FTE - 3 FTE 7. Conclusies Op basis van het voorgaande concluderen wij: Per saldo stijgen de inkomsten toeristenbelasting met circa als gevolg van de voorgenomen wijzigingen (kadernota 2013). Voor vaste kampeerplaatsen verwachten wij dat de introductie van forensenbelasting een stijging van de inkomsten met circa oplevert; Alhoewel de voorgenomen wijzigingen leiden tot meer inkomsten, neemt het aantal overnachtingen en daarmee de bezetting van de verblijfstoeristische bedrijven af. Dit is met name van toepassing op de kampeersector (zowel de toeristische als de vaste plaatsen). De voorgenomen wijzigingen benadelen de concurrentiepositie van de regio in deze sector en raakt direct de exploitatie van de bedrijven; De gevolgen beperken zich niet tot de verblijfsaccommodaties. Minder bestedingen worden ook gedaan bij cafés, restaurants en detailhandel in de regio. De afname van de bestedingen bij verblijfsaccommodatie en voorzieningen in de regio is met circa een keer zo groot dan de toename van de inkomsten uit toeristenbelasting. De afname van de werkgelegenheid bij verblijfsaccommodaties en voorzieningen in de regio ramen wij op 6 FTE. Omdat de toeristisch-recreatieve sector maar ook de cafés, restaurants en detailhandel veel met seizoens- en deeltijdarbeid werkt is het aantal arbeidsplaatsen groter dan het aantal FTE. De berekende 6 FTE komt overeen met 8 tot 12 banen. Dit komt bovenop de effecten die reeds hebben plaatsgevonden als gevolg van de eind 2010 doorgevoerde verhogingen. Een eerste inschatting van de effecten van het door de gemeente Venlo voorgestelde gedifferentieerde systeem leert dat er minder negatieve effecten optreden vergeleken met de gevolgen van de voorgenomen wijzigingen in de kadernota Er is per saldo een lichte toename van de inkomsten uit toeristenbelasting. De spin off voor de regio neemt ook bij de voorgestelde differentiatie af. Deze afname is echter minder vergeleken met de effecten die optreden als gevolg van de voorgenomen wijziging in de kadernota Wij zijn ervan uitgegaan dat de overnachtingen in de categorie overige (bijv. arbeidsmigranten) niet veranderd. ZKA Consultants & Planners 8

9 Bijlage 1 Tarieven toeristenbelasting in de provincie Limburg Onderstaand zijn de tarieven toeristenbelasting per Limburgse gemeente weergegeven 9. Wanneer er twee tarieven zijn vermeld, is er sprake van gedifferentieerde tarieven. Venlo en de aangrenzende gemeenten zijn gearceerd in onderstaand overzicht. Beek 0,37-0,94 Beesel 0,60 Bergen 1,05 Brunssum 1,05 Echt-Susteren 1,00 Eijsden-Margraten 1,10 Gennep 1,00-1,20 Gulpen-Wittem 1,10-1,35 Heerlen 1,15 Horst aan de Maas 0,89-1,20 Kerkrade 1,30 Landgraaf 0,90-1,30 Leudal 0,80 Maasgouw 0,88 Maastricht 0,97-3,99 Meerssen 1,00 Mook en Middelaar 0,94 Nederweert 1,00 Nuth 1,20 Onderbanken 1,00 Peel en Maas 1,00 Roerdalen 1,20 Roermond 0,54-1,12 Schinnen 3 % Simpelveld 1,05 Sittard-Geleen 0,65-1,70 Stein 1,68 Vaals 1,00-1,32 Valkenburg aan de Geul 1,25-1,60 Venlo 1,32 Venray 1,10 Voerendaal 0,53-1,08 Weert 1,00 9 Bron: (2012). ZKA Consultants & Planners 9

Bestedingenonderzoek VVV Zuid-Limburg Verdeling toeristische bestedingen

Bestedingenonderzoek VVV Zuid-Limburg Verdeling toeristische bestedingen Bestedingenonderzoek VVV Zuid-Limburg Verdeling toeristische bestedingen Rapportage in opdracht van: Stichting VVV Zuid-Limburg September 2015 Projectnummer 15.060 Biesbosweg 16C 5145 PZ Waalwijk tel.:

Nadere informatie

Eenheid Limburg. Reactietijden politie spoedmeldingen

Eenheid Limburg. Reactietijden politie spoedmeldingen Eenheid Limburg Reactietijden politie Eenheid Limburg Beek Beesel Bergen (L) Brunssum Echt-Susteren Eijsden-Margraten Gennep Gulpen-Wittem Heerlen Horst aan de Maas Kerkrade Landgraaf Leudal Maasgouw Maastricht

Nadere informatie

Ieder zijn deel Verdeling toeristische bestedingen Zuid-Limburg: huidige stand van zaken (2006/2007) en terugblik (2002/2003)

Ieder zijn deel Verdeling toeristische bestedingen Zuid-Limburg: huidige stand van zaken (2006/2007) en terugblik (2002/2003) Ieder zijn deel Verdeling toeristische bestedingen Zuid-Limburg: huidige stand van zaken (2006/2007) en terugblik (2002/2003) Rapportage in opdracht van Stichting VVV Zuid-Limburg 14 februari 2008 Projectnummer

Nadere informatie

Bevolkingsontwikkeling in 2014: krimp en groei in Limburg

Bevolkingsontwikkeling in 2014: krimp en groei in Limburg Maart 2015 Neimed Krimpbericht Bevolkingsontwikkeling in 2014: krimp en groei in Landelijk is de groei van het aantal in 2014 wat toegenomen. Een gelijksoortige ontwikkeling, maar dan in de vorm van een

Nadere informatie

Neimed Krimpbericht. Ontgroening in Limburg. Maart 2014

Neimed Krimpbericht. Ontgroening in Limburg. Maart 2014 Maart 2014 Neimed Krimpbericht Ontgroening in Limburg Het aantal kinderen dat geboren wordt, is de afgelopen 50 jaar aanzienlijk gedaald, in Limburg in veel sterkere mate dan landelijk. Dat komt omdat

Nadere informatie

Belastingoverzicht 2013

Belastingoverzicht 2013 Belastingoverzicht 2013 Tarieven en lastendruk van OZB, rioolheffing, afvalstoffenheffing van de Limburgse gemeenten en de waterschapsheffingen in Limburg Provincie Limburg, februari 2013 Samensteller

Nadere informatie

Toeristenbelasting gemeente Valkenburg aan de Geul Analyse effecten voorgenomen verhoging van tarief toeristenbelasting

Toeristenbelasting gemeente Valkenburg aan de Geul Analyse effecten voorgenomen verhoging van tarief toeristenbelasting Toeristenbelasting gemeente Valkenburg aan de Geul Analyse effecten voorgenomen verhoging van tarief toeristenbelasting Rapportage in opdracht van: Stadscamping Den Driesch, Camping Schoonbron, Camping

Nadere informatie

Neimed Krimpbericht. Veel Westerse en weinig niet-westerse allochtonen in Limburg SEPTEMBER 2015

Neimed Krimpbericht. Veel Westerse en weinig niet-westerse allochtonen in Limburg SEPTEMBER 2015 SEPTEMBER 2015 Neimed Krimpbericht Veel Westerse en weinig niet-westerse allochtonen in Limburg In Limburg wonen relatief veel Westerse allochtonen en weinig niet-westerse allochtonen. Evenals landelijk

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Limburg, mei 2016

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Limburg, mei 2016 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Limburg, mei 2016 Minder nieuwe WW-uitkeringen in Limburg In de eerste vijf en van 2016 zijn 15.100 nieuwe WW-uitkeringen verstrekt in Limburg. Dat zijn er bijna 2.500 minder dan

Nadere informatie

Monitor Toerisme en Recreatie Flevoland 2014. Samenvatting economische effectberekening, cijfers 2013

Monitor Toerisme en Recreatie Flevoland 2014. Samenvatting economische effectberekening, cijfers 2013 Monitor Toerisme en Recreatie Flevoland 2014 Samenvatting economische effectberekening, cijfers 2013 MONITOR TOERISME EN RECREATIE FLEVOLAND 2014 2 Monitor Toerisme en Recreatie Aanleiding en doel Deze

Nadere informatie

Belastingoverzicht 2016

Belastingoverzicht 2016 Belastingoverzicht 2016 Tarieven en lastendruk van OZB, rioolheffing, afvalstoffenheffing van de Limburgse gemeenten en de waterschapsheffingen in Limburg Provincie Limburg, maart 2016 Samensteller Provincie

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Limburg, april 2015

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Limburg, april 2015 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Limburg, april 2015 Daling WW grootst onder kortdurend werkzoekenden Afgelopen daalde het aantal WW-uitkeringen. Het herstel van de economie en arbeidsmarkt zet door. Het aantal

Nadere informatie

Belastingoverzicht 2015

Belastingoverzicht 2015 Belastingoverzicht 2015 Tarieven en lastendruk van OZB, rioolheffing, afvalstoffenheffing van de Limburgse gemeenten en de waterschapsheffingen in Limburg Provincie Limburg, 31 maart 2015 Samensteller

Nadere informatie

Bijlage: Evaluatie verhoging toeristenbelasting

Bijlage: Evaluatie verhoging toeristenbelasting Bijlage: Evaluatie verhoging toeristenbelasting Inhoudsopgave 1. Inleiding/aanleiding 2 2. Toeristenbelasting 3 a. Verhoging van de toeristenbelasting in Valkenburg aan de Geul 3 b. Tarieven toeristenbelasting

Nadere informatie

De opkomst van structurele bevolkingsdaling

De opkomst van structurele bevolkingsdaling Dit is het laatste Neimed Krimpbericht van de hand van Wim Derks. Na twee jaar komt er een einde aan de boeiende serie van deze auteur. De serie verscheen maandelijks op de website van Neimed. De hele

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Limburg, december 2016

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Limburg, december 2016 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Limburg, december 2016 Daling WW-uitkeringen in Limburg Het aantal lopende WW-uitkeringen in Limburg is in december 2016 ruim 10% lager dan een jaar geleden. Eind december 2016

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Limburg, oktober 2018

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Limburg, oktober 2018 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Limburg, oktober 2018 Sterke daling WW in alle leeftijdsgroepen Het aantal WW-uitkeringen in Limburg lag in oktober 2018 1% lager dan de daarvoor. In vergelijking met een jaar

Nadere informatie

provincie limburg Toeristische Trends Limburg

provincie limburg Toeristische Trends Limburg provincie limburg Toeristische Trends 2016-2017 Overnachtingen Verblijfsbezoek Nederlandse & buitenlandse gasten Provincie 3.542.000 gasten 1.186.000 gasten 10,9 miljoen overnachtingen 3,4 miljoen overnachtingen

Nadere informatie

Belastingoverzicht 2019

Belastingoverzicht 2019 Belastingoverzicht 2019 Tarieven en lastendruk van OZB, rioolheffing, afvalstoffenheffing van de Limburgse gemeenten en de waterschapsheffingen in Limburg Provincie Limburg, maart 2019 Samensteller Provincie

Nadere informatie

Hierbij bieden wij u ter kennisname aan het Belastingoverzicht 2014 met belastinggegevens van de Limburgse gemeenten en waterschappen.

Hierbij bieden wij u ter kennisname aan het Belastingoverzicht 2014 met belastinggegevens van de Limburgse gemeenten en waterschappen. 2014 30 provincie limburg TT 2 *» MAART 20H Het Dagelijks Bestuur van het waterschap Roer en Overmaas Postbus 185 6130 AD Sittard Cluster FIN Faxnummer (043) 389 71 51 Ons kenmerk 2014/12929 Bijlage(n)

Nadere informatie

Belastingoverzicht 2018

Belastingoverzicht 2018 Belastingoverzicht 2018 Tarieven en lastendruk van OZB, rioolheffing, afvalstoffenheffing van de Limburgse gemeenten en de waterschapsheffingen in Limburg Provincie Limburg, maart 2018 Samensteller Provincie

Nadere informatie

3.6. Lastendruk waterschappen

3.6. Lastendruk waterschappen 3.6. Lastendruk waterschappen In dit belastingoverzicht zijn ook de heffingen van de waterschappen opgenomen. We hebben ons daarbij gericht op de heffingen voor de huishoudens, waarbij net als bij de gemeentelijke

Nadere informatie

provincie limburg Toeristische Trends Limburg

provincie limburg Toeristische Trends Limburg provincie limburg Toeristische Trends 2016-2017 Toeristische Trends 2016-2017 Overnachtingen Verblijfsbezoek Nederlandse & buitenlandse gasten Provincie 3.542.000 gasten 1.186.000 gasten 10,9 miljoen overnachtingen

Nadere informatie

Ik heb op 30 juni 2016 een verzoek op grond van artikel 41b van de Woningwet ontvangen namens 33 gemeenten, te weten

Ik heb op 30 juni 2016 een verzoek op grond van artikel 41b van de Woningwet ontvangen namens 33 gemeenten, te weten Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties DG Bestuur en Wonen Datum Ik heb op 30 juni 2016 een verzoek op grond van artikel 41b van de Woningwet ontvangen namens 33 gemeenten, te weten Beek,

Nadere informatie

TOERISTISCHE TRENDRAPPORTAGE LIMBURG Factsheets

TOERISTISCHE TRENDRAPPORTAGE LIMBURG Factsheets provincie limburg TOERISTISCHE TRENDRAPPORTAGE LIMBURG Factsheets 2015-2016 Uitgevoerd door ZKA TOERISTISCHE TRENDS LIMBURG 2015-2016_vakanties VAKANTIES NEDERLANDSE GASTEN VERBLIJFSBEZOEK BUITENLANDSE

Nadere informatie

NA STABILISATIE DAALT DE BEVOLKING WEER IN LIMBURG

NA STABILISATIE DAALT DE BEVOLKING WEER IN LIMBURG NA STABILISATIE DAALT DE BEVOLKING WEER IN LIMBURG Etil heeft in opdracht van de provincie Limburg een nieuwe demografische prognose voor Limburg, woonregio s en gemeenten opgesteld. De prognose geeft

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Limburg, oktober 2017

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Limburg, oktober 2017 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Limburg, oktober 2017 Verdere daling WW-uitkeringen Het aantal lopende WW-uitkeringen lag in oktober 2017 in Limburg 21% lager dan een jaar geleden. Deze daling is sterker dan

Nadere informatie

Kerncijfers toerisme Zeeland 2014

Kerncijfers toerisme Zeeland 2014 Kerncijfers toerisme Zeeland 214 Oriëntatiefase Informatiebronnen tijdens de oriëntatiefase van de se toerist in Zeeland (aantallen zijn gebaseerd op toeristische vakanties) 3 Rechtstreeks bij accommodatieverschaffer

Nadere informatie

VERZONDEN 2 6 HAM 2015

VERZONDEN 2 6 HAM 2015 De raden en de colleges van de Limburgse gemeenten Cluster FIN Behandeld G.A.M.C. leeuwen Faxnummer (043) 389 71 51 Doorkiesnummer (043) 389 79 68 Ons kenmerk 2015/17446 Uw kenmerk Bijlage(n) 1 Maastricht

Nadere informatie

Toeristische betekenis Holland Rijnland

Toeristische betekenis Holland Rijnland Toeristische betekenis Holland Rijnland Rapportage in opdracht van Samenwerkingsorgaan Holland Rijnland 20 oktober 2005 Projectnummer T13.5.108 ZKA Consultants & Planners Postbus 4833 4803 EV Breda tel.:

Nadere informatie

Raadsvoorstel inzake de toetreding tot de Gemeenschappelijke Regeling Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen

Raadsvoorstel inzake de toetreding tot de Gemeenschappelijke Regeling Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen Betreft Raadsvoorstel inzake de toetreding tot de Gemeenschappelijke Regeling Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen Vergaderdatum 12 december 2013 Gemeenteblad 2013 / Agendapunt Aan de Raad

Nadere informatie

Vragen en antwoorden over de Wensbus. Gemeenten Limburg per Mook en Middelaar. Gennep. Bergen. Venray. Horst a/d Maas. Venlo.

Vragen en antwoorden over de Wensbus. Gemeenten Limburg per Mook en Middelaar. Gennep. Bergen. Venray. Horst a/d Maas. Venlo. Gemeenten Limburg per 1-1-2011 Mook en Middelaar Gennep Bergen Vragen en antwoorden over de Wensbus Nederweert Venray Horst a/d Maas Peel en Maas Beesel Venlo Weert Leudal Roermond Maasgouw Roerdalen Echt-Susteren

Nadere informatie

provincie limburg Toeristische Cijfers Limburg 2017

provincie limburg Toeristische Cijfers Limburg 2017 provincie limburg Overnachtingen Accommodaties & Slaapplaatsen Economische Betekenis Stijgers & Dalers Verblijfsbezoek Nederlandse & buitenlandse gasten Provincie 3.707.000 gasten 1.293.000 gasten 11,0

Nadere informatie

Social media gebruik en potentie voor gemeenten in Limburg

Social media gebruik en potentie voor gemeenten in Limburg Social media gebruik en potentie voor gemeenten in Limburg Een onderzoeksrapport van Social Dutch The new media agency Heutzstraat 16, 5913 AK Venlo juli 2013 www.socialdutch.com facebook.com/socialdutch

Nadere informatie

Belastingoverzicht 2017

Belastingoverzicht 2017 Belastingoverzicht 2017 Tarieven en lastendruk van OZB, rioolheffing, afvalstoffenheffing van de Limburgse gemeenten en de waterschapsheffingen in Limburg Provincie Limburg, maart 2017 Samensteller Provincie

Nadere informatie

Bijlage 2 WOZ-waarde woningen

Bijlage 2 WOZ-waarde woningen Bijlage 2 WOZ-waarde woningen BELASTINGOVERZICHT 2014 Gemeente cijfers x 1 Totale WOZ-waarde woningen Gemiddelde WOZ-waarde woningen 2013 2014 2013 2014 Beek* 1.370.757.000 1.298.052.000 182.719 173.027

Nadere informatie

zu!, vr-p7n~1nc,~ z l: Limburgse gemeenten Cluster FIN Behandeld.

zu!, vr-p7n~1nc,~ z l: Limburgse gemeenten Cluster FIN Behandeld. '. l\!f ' \.-Oe raden en d~ colleqes van de Limburgse gemeenten Cluster FIN Behandeld. Ons kenmerk 2017/19007 Telefoon Uw kenmerk Maastricht 21 maart 2017 Bijlage(n) 1 Verzonden vr-p7n~1nc,~ z l: ')f~k7

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Limburg, maart 2019

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Limburg, maart 2019 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Limburg, maart 2019 Daling aantal WW-uitkeringen, kansen in horeca Het aantal WW-uitkeringen in Limburg daalde in maart 2019 met 2% in vergelijking met de vorige. Ten opzichte

Nadere informatie

Arbeidsmarktinformatie Zuidoost-Nederland

Arbeidsmarktinformatie Zuidoost-Nederland Arbeidsmarktinformatie Zuidoost-Nederland Per 30 september 2011 Dit is een maandelijkse uitgave met de recente arbeidsmarktgegevens uit Zuidoost-Nederland. Nadere informatie kan worden verkregen bij de

Nadere informatie

Centrum voor Maatschappelijke Deelname (CMD) Tel: 14040 Brabant Noordoost

Centrum voor Maatschappelijke Deelname (CMD) Tel: 14040 Brabant Noordoost Routing aanmelding EED gemeenten Regio Gemeenten Aanmelding EED Dommelvallei + Geldrop-Mierlo * (zie bijlage onderaan pagina), Nuenen, Son en Breugel, Waalre Centrum voor Maatschappelijke Deelname (CMD)

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Limburg, februari 2019

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Limburg, februari 2019 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Limburg, februari 2019 Daling aantal WW-uitkeringen, kansen in zorgsector Het aantal WW-uitkeringen in Limburg liet in februari 2019 een daling van 2% zien in vergelijking met

Nadere informatie

Cavelot Cadzand-Bad Raming economische betekenis

Cavelot Cadzand-Bad Raming economische betekenis Cavelot Cadzand-Bad Raming economische betekenis Rapportage in opdracht van Ontwikkelingsmaatschappij Cavelot BV 12 juni 2009 Projectnummer RESORT.9.069 ZKA Consultants & Planners Postbus 4833 4803 EV

Nadere informatie

, Gemeente Roerdalen Stuknummer: Ontvangstdatum: 18 april 2017

, Gemeente Roerdalen Stuknummer: Ontvangstdatum: 18 april 2017 gemeente roerdalen Brief aan de gemeenteraad, Gemeente Roerdalen Stuknummer: 17-76305 Ontvangstdatum: 18 april 2017 uw kenmerk onderwerp Taakstelling huisvesting statushouders. ons kenmerk 2017/03/30/MO

Nadere informatie

Monitor Toerisme Groene Hart 2010 Eindmeting economische betekenis verblijfstoerisme in het Groene Hart

Monitor Toerisme Groene Hart 2010 Eindmeting economische betekenis verblijfstoerisme in het Groene Hart Monitor Toerisme Groene Hart 2010 Eindmeting economische betekenis verblijfstoerisme in het Groene Hart Rapportage in opdracht van Stichting Groene Hart, Kloppend hart Augustus 2011 Projectnummer MONIT.11.031

Nadere informatie

SAMENVATTING MONITOR VRIJETIJDSECONOMIE RIVIERENLAND 2014

SAMENVATTING MONITOR VRIJETIJDSECONOMIE RIVIERENLAND 2014 SAMENVATTING MONITOR VRIJETIJDSECONOMIE RIVIERENLAND 2014 In 2015 heeft het Regionaal Bureau voor Toerisme Rivierenland, in opdracht van Regio Rivierenland, de Monitor Vrijetijdseconomie over 2014 laten

Nadere informatie

Economische effectmeting toerisme en recreatie Bergen (L)

Economische effectmeting toerisme en recreatie Bergen (L) Economische effectmeting toerisme en recreatie Bergen (L) Rapportage in opdracht van de Gemeente Bergen (L) Oktober 2009 Projectnummer MONIT.9.124 Postbus 4833 4803 EV Breda tel.: 076-5658877 fax: 076-5656489

Nadere informatie

INZICHT IN TOERISME SCHOUWEN-DUIVELAND. Diana Korteweg Maris Kenniscentrum Kusttoerisme / HZ University of Applied Sciences 1 april 2019

INZICHT IN TOERISME SCHOUWEN-DUIVELAND. Diana Korteweg Maris Kenniscentrum Kusttoerisme / HZ University of Applied Sciences 1 april 2019 INZICHT IN TOERISME SCHOUWEN-DUIVELAND Diana Korteweg Maris Kenniscentrum Kusttoerisme / HZ University of Applied Sciences 1 april 2019 KENNISCENTRUM KUSTTOERISME Onderdeel van HZ University of Applied

Nadere informatie

De invloed van de WOZ in de corporatiemarkt.

De invloed van de WOZ in de corporatiemarkt. De invloed van de WOZ in de corporatiemarkt. STELLING De WOZ waarde geeft een goed beeld van de marktwaarde van uw objecten Groen of Rood (neutraal bestaat niet!) 2 BsGW stelt zich voor Wie zijn we en

Nadere informatie

Toerisme in Cijfers. INSTITUUT SERVICE MANAGEMENT T.a.v. Toerdata Noord CG Leeuwarden drs. P.H. Huig tel: fax:

Toerisme in Cijfers. INSTITUUT SERVICE MANAGEMENT T.a.v. Toerdata Noord CG Leeuwarden drs. P.H. Huig tel: fax: Toerisme in Cijfers 2009 Toerdata Noord is een samenwerkingsverband op toeristisch recreatief gebied van de provincies Groningen, Fryslân en Drenthe. De uitvoering is in handen van het Instituut Service

Nadere informatie

BsGW. en MijnOverheid

BsGW. en MijnOverheid BsGW en MijnOverheid BsGW / MijnOverheid 30 maart 2016 Agenda Wie is BsGW BsGW en MijnOverheid Implementatie Eerste ervaringen Doorontwikkeling Deelnemers BsGW per 1-1-2015 Inwoners Limburg per gemeente

Nadere informatie

VR-Experience Wat doet discriminatie met ons?

VR-Experience Wat doet discriminatie met ons? VR-Experience Wat doet discriminatie met ons? over jouover mij.nl Mede mogelijk gemaakt door Een waardevolle overeenkomst Iedereen is anders. Kijk maar om je heen. We zien er anders uit, hebben andere

Nadere informatie

Limburg aan het werk 2010

Limburg aan het werk 2010 Limburg aan het werk 2010 Limburg aan het Werk 2010 Vestigingen & Werkgelegenheid Limburg aan het Werk 2010 Vestigingen & Werkgelegenheid Maastricht, 26 januari 2011 Colofon Provincie Limburg Postbus

Nadere informatie

Regiomonitor Overijssel. Kengetallenonderzoek 2015

Regiomonitor Overijssel. Kengetallenonderzoek 2015 Regiomonitor Kengetallenonderzoek 2015 Regiomonitor Kengetallenonderzoek 2015 4 Inhoud Inhoud 1 Inleiding 6 Regiomonitor 6 Werkwijze 6 2 Dagrecreatie 8 Ondernomen activiteiten 8 Bestedingen tijdens activiteiten

Nadere informatie

Begeleidende notitie bij de resultaten van Progneff 2011

Begeleidende notitie bij de resultaten van Progneff 2011 1 Inleiding In 2011 heeft Etil in opdracht van de Provincie Limburg weer een nieuwe prognose gemaakt van de ontwikkeling van de bevolking, huishoudens en woningvoorraadbehoefte in Limburg. Hiervoor is

Nadere informatie

WIJZIGING CENTRUMREGELING INKOOP JEUGDZORG REGIO ZUID-LIMBURG

WIJZIGING CENTRUMREGELING INKOOP JEUGDZORG REGIO ZUID-LIMBURG WIJZIGING CENTRUMREGELING INKOOP JEUGDZORG REGIO ZUID-LIMBURG De colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten Beek, Brunssum, Eijsden-Margraten, Gulpen-Wittem, Heerlen, Kerkrade, Landgraaf,

Nadere informatie

Economische betekenis toerisme & vrije tijd van de 5 Brabantse regio s

Economische betekenis toerisme & vrije tijd van de 5 Brabantse regio s Economische betekenis toerisme & vrije tijd van de 5 se regio s Rapportage in opdracht van s Bureau voor Toerisme en de vijf se regio s December 2007 Projectnummer T13.6.135 ZKA Consultants & Planners

Nadere informatie

DroomPark Hooge Veluwe Raming economische effecten transformatie

DroomPark Hooge Veluwe Raming economische effecten transformatie DroomPark Hooge Veluwe Raming economische effecten transformatie Rapportage in opdracht van: Gemeente Arnhem 4 juni 2015 Projectnummer 15.055 RH Biesbosweg 16C 5145 PZ Waalwijk tel.: 088-2100 250 fax:

Nadere informatie

Onderzoek forfaits van. vaste plaatsen. Rapportage. Gemeente Venray. KONDAR Overheid b.v. Postbus BB ARNHEM

Onderzoek forfaits van. vaste plaatsen. Rapportage. Gemeente Venray. KONDAR Overheid b.v. Postbus BB ARNHEM Rapportage Gemeente Venray Onderzoek forfaits van vaste plaatsen KONDAR Overheid b.v. Postbus 1096 6801 BB ARNHEM 088-55 80 555 www.kondar.nl Hoofdstuk: Inhoud 1 Inhoud 1 Inhoud... 1 2 Inleiding... 2 3

Nadere informatie

Limburgse Pendel 2010

Limburgse Pendel 2010 Limburgse Pendel 2010 LIMBURGSE PENDEL 2010 LIMBURGSE PENDEL 2010 Pendelstromen op provinciaal en gemeentelijk niveau Maastricht, januari 2011 R.C.M. Vaessens M.A. Projectnummer 2010: 016 E,til Postbus

Nadere informatie

Notitie evaluatie provinciaal impulsplan Starters: een eigen thuis!

Notitie evaluatie provinciaal impulsplan Starters: een eigen thuis! Notitie evaluatie provinciaal impulsplan Starters: een eigen thuis! een bijdrage in de besluitvorming omtrent verlenging van de regeling, oktober 2009 1. Aanleiding startersregeling Op 30 juni 2006 is

Nadere informatie

Verblijfstoerisme Oost-Vlaanderen Analyse aankomsten en overnachtingen

Verblijfstoerisme Oost-Vlaanderen Analyse aankomsten en overnachtingen Verblijfstoerisme Oost-Vlaanderen 2014 Analyse aankomsten en overnachtingen Verblijfstoerisme Oost-Vlaanderen 2014 Bron: FOD Economie_ ADSEI Aankomsten en overnachtingen in hotels, kampeerlogies (exclusief

Nadere informatie

Arbeidsmarktinformatie. Limburg, augustus 2013

Arbeidsmarktinformatie. Limburg, augustus 2013 Arbeidsmarktinformatie Limburg, augustus 2013 1 Lichte daling WW-uitkeringen in Limburg Nederland heeft al geruime tijd te maken met moeilijke en onzekere economische omstandigheden. Momenteel zijn er

Nadere informatie

Regionale arbeidsmarktrapportages voortgezet onderwijs 2015

Regionale arbeidsmarktrapportages voortgezet onderwijs 2015 Regionale arbeidsmarktrapportages voortgezet onderwijs 2015 Regio Limburg Regionale arbeidsmarktrapportages voortgezet onderwijs 2015 Regio Limburg... De onderwijsarbeidsmarkt is een regionale arbeidsmarkt,

Nadere informatie

Kwantitatieve gegevens monitoring vrijetijdseconomie Noord-Brabant

Kwantitatieve gegevens monitoring vrijetijdseconomie Noord-Brabant Kwantitatieve gegevens monitoring vrijetijdseconomie Noord-Brabant Bureau voor Ruimte 8i Vrije Tijd, 2018 A. Alle vakanties Vakanties van binnenlandse (Nederlandse) gasten, zowel toeristisch als op vaste

Nadere informatie

Waterbeheerplan 2016-2021

Waterbeheerplan 2016-2021 Waterbeheerplan 2016-2021 * * RWZIWBL Landsgrens MooLen Middelaar Gemeentengrens Watergangen Potkuil beek i*^ RWZI Gennep Gennep» \ Horst Rengsven RWZ Ven o MM vreden uoekspe ' 6 UossìnQ RWZIv % pdsbeek

Nadere informatie

Resultaten seizoensmeting zomervakantie 2017

Resultaten seizoensmeting zomervakantie 2017 Resultaten seizoensmeting zomervakantie 2017 Inhoud Resultaten seizoensmeting zomervakantie 2017... 1 Introductie... 2 De respondenten... 3 Algemeen beeld... 4 Meer of minder gasten?... 4 Meer of minder

Nadere informatie

Overgedragen bevoegdheden. bevoegdheden van het

Overgedragen bevoegdheden. bevoegdheden van het Register van gemeenschappelijke regelingen als bedoeld in artikel2t van de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr), waaraan de gemeente Weert deelneemt. L. Naam Wijziging Gemeenscha ppelijke regeling Omnibuzz,

Nadere informatie

Onderzoek Toeristenbelasting Kollumerland c.a. Spreker: Kees van Eck, adviseur Tog Nederland

Onderzoek Toeristenbelasting Kollumerland c.a. Spreker: Kees van Eck, adviseur Tog Nederland Onderzoek Toeristenbelasting Kollumerland c.a. Spreker: Kees van Eck, adviseur Tog Nederland Korte terugblik 1 Aan de gemeenteraad is een voorstel voorgelegd om in te stemmen met het onderzoek naar de

Nadere informatie

VERBLIJFSTOERISME TOERISTISCHE GASTEN IN WEST-BRABANT

VERBLIJFSTOERISME TOERISTISCHE GASTEN IN WEST-BRABANT VERBLIJFSTOERISME HERKOMST 0- % NOORD 8- - -6 - was dit nagenoeg gelijk, waarbij 9% OOST 0% VAKANTIE OP VASTE STANDPLAATS iets minder mensen uit West-Nederland 6%) kwamen en iets meer toeristen uit Zuid-Nederland

Nadere informatie

Commissie Middelen Roerdalen 23 januari 2012

Commissie Middelen Roerdalen 23 januari 2012 LN Commissie Middelen Roerdalen 23 januari 2012 Nationale politie Doel Nationale Politie Nederland nog veiliger maken Zes identiteitskenmerken Nationale politie Missie Waakzaam en dienstbaar Beschermen,

Nadere informatie

TRENDRAPPORT KUST 2013-2014

TRENDRAPPORT KUST 2013-2014 TRENDRAPPORT KUST 2013-2014 Inhoudsopgave Kerncijfers kusttoerisme... 1 Deel 1: Aanbod Logiescapaciteit in bedden... 9 Hotels... 10 Gastenkamers... 12 Jeugdlogies en vakantiecentra... 13 Kampeerbedrijven

Nadere informatie

70% van de overnachtingen in IJsseldelta is hotel: deze regio stijgt het sterkst. +15% in de periode FACTSHEET REGIOMONITOR 2016 OVERIJSSEL

70% van de overnachtingen in IJsseldelta is hotel: deze regio stijgt het sterkst. +15% in de periode FACTSHEET REGIOMONITOR 2016 OVERIJSSEL FACTSHEET REGIOMONITOR 2016 OVERIJSSEL De regiomonitor is geüpdatet. Waar voorheen de cijfers afhankelijk waren van consumentenonderzoek CVO, zijn deze per 2016 gekoppeld aan het bedrijvenonderzoek van

Nadere informatie

Leerlingenprognose Limburg

Leerlingenprognose Limburg Leerlingenprognose Limburg 2012-2026 Onderzoeksnotitie Onderzoek in opdracht van het ministerie van OCW Sil Vrielink (MOOZ Onderzoek) Dik Leering (QDelft) MOOZ Onderzoek & QDelft oktober 2012 2012 MOOZ

Nadere informatie

Vragen ex art. 48 RvO

Vragen ex art. 48 RvO Vragen ex art. 48 RvO > RETOURADRES Postbus 1992, 6201 BZ Maastricht BEZOEKADRES Mosae Forum 10 6211 DW Aan de fractie van CDA mevrouw V.L.W.A. Heijnen de heer N. Beckers POSTADRES Postbus 1992 6201 BZ

Nadere informatie

Toerisme in Nederland 2012

Toerisme in Nederland 2012 Toerisme in Nederland 2012 Toerisme in Nederland 2012 Verklaring van tekens. Gegevens ontbreken * Voorlopig cijfer ** Nader voorlopig cijfer x Geheim Nihil (Indien voorkomend tussen twee getallen) tot

Nadere informatie

Verouderde bungalowparken hebben het moeilijk, verhuurorganisaties richten hun pijlen op nieuwe ontwikkelingen;

Verouderde bungalowparken hebben het moeilijk, verhuurorganisaties richten hun pijlen op nieuwe ontwikkelingen; Vakantiecentra Vakantiecentra hebben als hoofdactiviteit het verstrekken van verblijfsaccommodaties voor een of meerdere overnachtingen. Het gaat hierbij om een recreatief verblijf. Tot de branche behoren

Nadere informatie

Limburg aan het Werk 2011. Vestigingen & Werkgelegenheid

Limburg aan het Werk 2011. Vestigingen & Werkgelegenheid Limburg aan het Werk 2011 Vestigingen & Werkgelegenheid Limburg aan het Werk 2011 Vestigingen & Werkgelegenheid Maastricht, 17 januari 2012 Colofon Provincie Limburg Postbus 5700 6202 MA Maastricht Tel.:

Nadere informatie

COMMISSIE AWACS LIMBURG Secretariaat: Postbus MA Maastricht

COMMISSIE AWACS LIMBURG Secretariaat: Postbus MA Maastricht CAL 19-9 COMMISSIE AWACS LIMBURG Secretariaat: Postbus 57-622 MA Maastricht OVERZICHT KLACHTEN 4 e kwartaal 218 Maart 219 Uitgegeven door de Stichting Klachtentelefoon Luchtverkeer Zuid-Limburg onder verantwoordelijkheid

Nadere informatie

COMMISSIE AWACS LIMBURG Secretariaat: Postbus MA Maastricht

COMMISSIE AWACS LIMBURG Secretariaat: Postbus MA Maastricht CAL 17-18 COMMISSIE AWACS LIMBURG Secretariaat: Postbus 57-622 MA Maastricht OVERZICHT KLACHTEN 2 e kwartaal 217 Augustus 217 Uitgegeven door de Stichting Klachtentelefoon Luchtverkeer Zuid-Limburg onder

Nadere informatie

Toerisme: wie heeft er baat bij? Onderzoek naar de economische betekenis van toerisme in de gemeente Oosterhout

Toerisme: wie heeft er baat bij? Onderzoek naar de economische betekenis van toerisme in de gemeente Oosterhout Toerisme: wie heeft er baat bij? Onderzoek naar de economische betekenis van toerisme in de gemeente Rapportage in opdracht van: Gemeente 25 juni 2003 Projectnummer T13.3.012 Postbus 4833 4803 EV Breda

Nadere informatie

Economische betekenis toerisme en recreatie regio Venlo Huidige situatie (2013) en ontwikkeling (2008-2013)

Economische betekenis toerisme en recreatie regio Venlo Huidige situatie (2013) en ontwikkeling (2008-2013) Economische betekenis toerisme en recreatie regio Venlo Huidige situatie (2013) en ontwikkeling (2008-2013) Rapportage in opdracht van: Regio Venlo Januari 2015 Projectnummer 14.010 ZKA Consultants & Planners

Nadere informatie

COMMISSIE AWACS LIMBURG Secretariaat: Postbus 5700-6202 MA Maastricht

COMMISSIE AWACS LIMBURG Secretariaat: Postbus 5700-6202 MA Maastricht CAL 13-32 COMMISSIE AWACS LIMBURG Secretariaat: Postbus 57-622 MA Maastricht OVERZICHT KLACHTEN 3 e kwartaal 213 November 213 Uitgegeven door de Stichting Klachtentelefoon Luchtverkeer Zuid-Limburg onder

Nadere informatie

Rabobank Cijfers & Trends

Rabobank Cijfers & Trends Vakantiecentra Vakantiecentra hebben als hoofdactiviteit het verstrekken van verblijfsaccommodaties voor een of meerdere overnachtingen. Het gaat hierbij veelal om een recreatief verblijf. Tot de branche

Nadere informatie

2008 2012 % Groei verblijf locaties 11% Groei aantal hotel kamers 4% Groei van marktaandeel in de logies verstrekkende markt -6%

2008 2012 % Groei verblijf locaties 11% Groei aantal hotel kamers 4% Groei van marktaandeel in de logies verstrekkende markt -6% Inleiding Hieronder zult u een opsomming zien van trends in de Nederlandse hotel markt. Ook geeft het een beknopt verslag van de verschillende ontwikkelingen in deze markt. Ook de regio waar het hotel

Nadere informatie

Gemeente Amsterdam College van burgemeester en wethouders Postbus AE Amsterdam. Amsterdam, 17 april 2019

Gemeente Amsterdam College van burgemeester en wethouders Postbus AE Amsterdam. Amsterdam, 17 april 2019 Gemeente Amsterdam College van burgemeester en wethouders Postbus 202 1001 AE Amsterdam Amsterdam, 17 april 2019 Onderwerp : plannen toeristenbelasting vanaf 2020 Contact : 06-51490709 / amsterdam@khn.nl

Nadere informatie

CABA Agendapunt: CABA 3 AAN DE COMMISSIE ALGEMEEN BESTUURLIJKE AANGELEGENHEDEN

CABA Agendapunt: CABA 3 AAN DE COMMISSIE ALGEMEEN BESTUURLIJKE AANGELEGENHEDEN CABA 07-06-2011 Agendapunt: CABA 3 Sittard, 10 mei 2011 AAN DE COMMISSIE ALGEMEEN BESTUURLIJKE AANGELEGENHEDEN Onderwerp: Beantwoording vragen./. Hierbij treft u ter kennisneming aan de beantwoording van

Nadere informatie

PROVINCIAAL BLAD JAARGANG: 2014

PROVINCIAAL BLAD JAARGANG: 2014 PROVINCIAAL BLAD JAARGANG: 2014 NR: 035 Officiële naam regeling: Nadere Subsidieregels Sloop en Onttrekkingen Transitiefonds Limburgse Woningmarkt Citeertitel: Nadere Subsidieregels Sloop en Onttrekkingen

Nadere informatie

WOZ-monitor Limburg 2009

WOZ-monitor Limburg 2009 WOZ-monitor Limburg 2009 Maastricht, 23 november 2009 Colofon Provincie Limburg Postbus 5700 6202 MA Maastricht Tel.: +31 (0)43 389 99 99 Fax.: +31 (0)43 361 80 99 E-mail: postbus@prvlimburg.nl Internet:

Nadere informatie

Pagina 1 van 9. Mogelijkheden Toepassing Tariefdifferentiatie Toeristenbelasting

Pagina 1 van 9. Mogelijkheden Toepassing Tariefdifferentiatie Toeristenbelasting Pagina 1 van 9 Mogelijkheden Toepassing Tariefdifferentiatie Toeristenbelasting IDV/Belastingen februari 2013 Pagina 2 van 9 Aanleiding Bij de behandeling van de verordening toeristenbelasting 2013 in

Nadere informatie

Tabel 1: De bijdrage van RtHA aan de regionale economie op basis van 2,4 miljoen passagiers

Tabel 1: De bijdrage van RtHA aan de regionale economie op basis van 2,4 miljoen passagiers Prognose 2020 Door Alexander Otgaar, RHV Erasmus Universiteit Rotterdam Diverse studies zijn in het verleden uitgevoerd met als doel om de economische bijdrage van Rotterdam the Hague Airport (hierna aan

Nadere informatie

Toeristisch-recreatieve monitor Regio Arnhem Nijmegen 2014 Economische betekenis sector anno 2014 en ontwikkeling 2011-2014

Toeristisch-recreatieve monitor Regio Arnhem Nijmegen 2014 Economische betekenis sector anno 2014 en ontwikkeling 2011-2014 Toeristisch-recreatieve monitor Regio Arnhem Nijmegen 2014 Economische betekenis sector anno 2014 en ontwikkeling 2011-2014 Rapportage in opdracht van Regionaal Bureau voor Toerisme Arnhem Nijmegen Juni

Nadere informatie

COMMISSIE AWACS LIMBURG Secretariaat: Postbus MA Maastricht

COMMISSIE AWACS LIMBURG Secretariaat: Postbus MA Maastricht CAL 14-4 COMMISSIE AWACS LIMBURG Secretariaat: Postbus 57-622 MA Maastricht OVERZICHT KLACHTEN 4 e kwartaal 213 Februari 213 Uitgegeven door de Stichting Klachtentelefoon Luchtverkeer Zuid-Limburg onder

Nadere informatie

Windmolenparken Zichtbaar vanaf de kust

Windmolenparken Zichtbaar vanaf de kust Windmolenparken Zichtbaar vanaf de kust De impact op recreatie en toerisme -Addendum bij de studie uit 2014- Inhoud Blz. 1 Inleiding 1 2 Omvang van de impact (actualisatie) 3 3 Conclusies en aanbevelingen

Nadere informatie

Dagrecreatie en verblijf in Overijssel (binnenlands) Feiten & cijfers

Dagrecreatie en verblijf in Overijssel (binnenlands) Feiten & cijfers Dagrecreatie en verblijf in Overijssel (binnenlands) Feiten & cijfers 2009-2014 Inleiding Deze rapportage geeft meer inzicht in de ontwikkelingen in de Overijsselse vrijetijdssector. In het bijzonder wordt

Nadere informatie

Toerisme in Nederland 2011

Toerisme in Nederland 2011 Toerisme in Nederland 2011 Toerisme in Nederland Het gebruik van logiesaccommodaties 2011 Verklaring van tekens. gegevens ontbreken * voorlopig cijfer ** nader voorlopig cijfer x geheim nihil (indien voorkomend

Nadere informatie

WINTERBIJEENKOMST LANDSCHAPSPARK BORSELE. Diana Korteweg Maris Kenniscentrum Kusttoerisme / HZ University of Applied Sciences 28 januari 2019

WINTERBIJEENKOMST LANDSCHAPSPARK BORSELE. Diana Korteweg Maris Kenniscentrum Kusttoerisme / HZ University of Applied Sciences 28 januari 2019 WINTERBIJEENKOMST LANDSCHAPSPARK BORSELE Diana Korteweg Maris Kenniscentrum Kusttoerisme / HZ University of Applied Sciences 28 januari 2019 KENNISCENTRUM KUSTTOERISME Onderdeel van HZ University of Applied

Nadere informatie

Datum: 26 februari 2013 Kenmerk: REC/TM / Onderwerp Spreidingsplan ex artikel 76a WEC / Aanvraag nevenvestiging

Datum: 26 februari 2013 Kenmerk: REC/TM / Onderwerp Spreidingsplan ex artikel 76a WEC / Aanvraag nevenvestiging REG> Limburg ^ Gemeente Venray T.a.v. Projectleider MD, Margon van den Hoek Postbus 500 5800 AM Venray gemeente venray Casenr.: j afdeling 2 7 FEB 2013 Datum: 26 februari 2013 Kenmerk: REC/TM / 1305-003

Nadere informatie

Gulpen-Wittem, 26-06-2007 Auteur IDKB Portefeuillehouder drs. A.R.B. van den Tillaar Bijlagen -3- Afdeling Interne Dienstverlening Ons Kenmerk

Gulpen-Wittem, 26-06-2007 Auteur IDKB Portefeuillehouder drs. A.R.B. van den Tillaar Bijlagen -3- Afdeling Interne Dienstverlening Ons Kenmerk RAADSVOORSTEL Nr. ID/036 Aan de Raad van de gemeente Gulpen-Wittem Gulpen-Wittem, 26-06-2007 Auteur IDKB Portefeuillehouder drs. A.R.B. van den Tillaar Bijlagen -3- Afdeling Interne Dienstverlening Ons

Nadere informatie

Zeeland Recreatieland

Zeeland Recreatieland Zeeland Recreatieland Presentatie onderzoeksresultaten 25 februari 2015 Economisch belang toeristisch cluster Bestedingen 1,72 miljard Economisch belang toeristisch cluster Huidige werkgelegenheid 15.872

Nadere informatie

COMMISSIE AWACS LIMBURG

COMMISSIE AWACS LIMBURG CAL 13-14 COMMISSIE AWACS LIMBURG Secretariaat: Postbus 57-622 MA Maastricht OVERZICHT KLACHTEN 1 e kwartaal 213 Mei 213 Uitgegeven door de Stichting Klachtentelefoon Luchtverkeer Zuid-Limburg onder verantwoordelijkheid

Nadere informatie