Bijlage 2 WOZ-waarde woningen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Bijlage 2 WOZ-waarde woningen"

Transcriptie

1 Bijlage 2 WOZ-waarde woningen BELASTINGOVERZICHT 2014 Gemeente cijfers x 1 Totale WOZ-waarde woningen Gemiddelde WOZ-waarde woningen Beek* Beesel* Bergen Brunssum Echt-Susteren Eijsden-Margraten Gennep* Gulpen-Wittem Heerlen Horst aan de M aas* Kerkrade* Landgraaf* Leudal Maasgouw Maastricht* Meerssen Maak en Middelaar Nederweert Nuth Onderbanken Peel en Maas* Raerdalen* ,220 Roermond Schinnen Simpelveld Sittard-Geleen Stein Vaals Valkenburg a/d GeuI* Venlo Venray* Voerendaal Weert ,764 * WOZ-waarde 2013 is aangepast Rioolheffing Van de 33 gemeenten die in dit overzicht zijn opgenomen, heffen dertien de rioolheffing van de eigenaar, tien van de huurder van een woning en er zijn tien gemeenten waar de eigenaar én de huurder elk een deel betalen. In 2014 stijgt de gemiddelde rioolheffing met 2,04%. De gemiddelde rioolheffing komt in 2014 op 203,48 per huishouden uit. Stijgingen boven de 10% doen zich in 2014 voor in Simpelveld (11,23%) en Heerlen (10,37%). In vier gemeenten daalt de rioolheffing in 2014: Venray (-9,71%), Meerssen (-5,40%), Venlo (-0,20%) en Landgraaf (-0,02%). In vijf gemeenten blijft het tarief gelijk. In de overige 22 gemeenten is sprake van een stijging. De tarieven/lasten variëren nogal. Meerssen heeft het hoogste tarief met 316,91 per huishouden, terwijl Roermond het laagste tarief heeft met 162,48. Midden-Limburg heeft het hoogste tarief (gemiddeld 211). Het tarief is het laagst in de Westelijke Mijnstreek ( 195). In de regio Parkstad Limburg is de stijging met 4,97% het hoogst. In Noord-Limburg heeft er een daling van 0,99% plaatsgevonden. Als we kijken naar de rioolheffing per inwonersklasse dan blijkt dat deze het laagste is in de inwonersklasse boven de inwoners ( 171) en het hoogste in de inwonersklasse van inwoners ( 243). In de inwonersklasse is de stijging met 1,02% het laagst en de stijging is met 3,71% het hoogst in de groottegroep inwoners. Per inwonersklasse bekeken leidt een toename van het aantal inwoners vanaf 0 inwoners tot een afname van de rioolheffing. In de volgende twee staafdiagrammen, per groottegroep en per regio wordt de rioolheffing 2013 en 2014 vergeleken. Daarna zijn in een overzicht de gemeenten naar de hoogte van de rioolheffing op een rij gezet. Belastingoverzicht 2014 Belastingoverzicht 2014

2 Rioolheffing per regio en gemiddeld Bijlage 1 Inwoners en woningen BELASTINGOVERZICHT 2014 Gemeente Regio Inwoners Inwonerskiasse Woningen x * - li regio S, 165 ii Rioolheffing per inwonersklasse en gemiddeld Ojeer 2013 UJaar Beek Westelijke Mijnstreek Beesel Noord-Limburg Bergen Noord-Limburg Brunssum Parkstad Echt-Susteren Midden-Limburg Eijsden-Margraten Maastricht & Heuvelland Gennep Noord-Limburg Gulpen-Wittem Maastricht & Heuvelland Heerlen Parkstad > Horst aan de Maas Noord-Limburg Kerkrade Parkstad Landgraaf Parkstad Leudal Midden-Limburg Maasgouw Midden-Limburg Maastricht Maastricht & Heuvelland > Meerssen Maastricht & Heuvelland Mook en Middelaar Noord-Limburg Nederweert Midden-Limburg Nuth Parkstad Onderbanken Parkstad Peel en Maas Noord-Limburg Roerdalen Midden-Limburg Roermond Midden-Limburg > Schinnen Westelijke Mijnstreek Simpelveld Parkstad Sittard-Geleen Westelijke Mijnstreek > Stein Westelijke Mijnstreek Vaals Maastricht & Heuvelland Valkenburg a/d Geul Maastricht & Heuvelland Venlo Noord-Limburg > Venray Noord-Limburg Voerendaal Parkstad Weert Midden-Limburg Totaal > Gemiddeld regio Belastingoverzicht 2014 Belastingoverzicht 2014

3 Rioolheffing eigenaar en gebruiker 2014 (de blauwe lijn geeft het gewogen gemiddelde weer) M eers s en 317 Onderbanken E ijs de n-m a rg rat en Sch innen B run s s u m Peel en Maas Simpelveld E c h t-s u s teren Leudal Valkenburg a/d Geul Weert Gulpen-Wittem Mook en Middelaar Stem Vaals Beek Gen nep N uth Nederweert V oerendaal Landgraaf Horst aan de Maas Kerkrade Ven ray M aas go uw Roerdalen Beesel Bergen S itta rd-g e leen Maastricht Heerlen Venlo Roermond Belastingovorzicht 2014

4 3.3. Afvalstoffenheffing De ontwikkeling van de afvalstoffenheffing is al een aantal jaren zeer gematigd. Soms een kleine stijging, soms een kleine daling. De dalende lijn wordt dit jaar doorgetrokken, maar dit jaar is er sprake van een forse daling. De gemiddelde afvalstoffenheffing komt in 2014 uit op 221,00 per meerpersoonshuishouden. Daarmee is dit jaar sprake van een forse daling: -7,01%. In 26 gemeenten daalt de heffing. Die daling varieert van 0,01% in Roermond tot 23,37% in Nuth. In tien gemeenten daalt de afvalstoffenheffing met meer dan 10%. Na Nuth daalt de heffing ook sterk in Schinnen (- 23,35%) en Meerssen (-16,82%). Bij vier gemeenten stijgt de heffing. De stijging varieert van 0,02% in Sittard-Geleen tot 5,31% in Voerendaal. In drie gemeenten blijft de afvalstoffenheffing gelijk aan Bijlagen Het tarief is het hoogste in Heerlen met 301,56 en het laagst in Beesel met 131,00. In Noord-Limburg is het tarief het laagste, namelijk 194. In Parkstad Limburg is het gemiddelde tarief het hoogst met 252. Als we kijken naar het tarief van de afvalstoffenheffing per inwonersklasse dan zien we dat het tarief het hoogste is in de klasse boven de inwoners met 251 en het laagste in de klasse van tot inwoners met 184. In alle regio's is de afvalstoffenheffing in 2014 gedaald. In Farkstad Limburg het sterkst met 9,44% en in de Westelijke Mijnstreek met 4,59% het minst. Ook bij de indeling naar groottegroepen is er in alle klassen sprake van een daling. In de klasse tussen en inwoners is deze met 10,65% het grootst. In de groep tussen en inwoners is de daling met 5,04% het kleinst. Met de volgende twee staafdiagrammen wordt de hoogte van de afvalstoffenheffing in 2013 en 2014 vergeleken per groottegroep en per regio. Daarna zijn de gemeenten weer naar de hoogte van hun afvalstoffenheffing op een rij gezet. Bolastingoverzicht 2014 Belastingoverzicht 2014

5 In formulevorm Afvalstoffenheffing per regio en gemiddeld Y Ta* AW >1AW Ta = het tarief van een huishouden van één of twee ouders met twee inwonende kinderen AW = het aantal woningen r-71, Jar ie l -I Jr201.1 regio Afvalstoffenheffing per inwonersklasse en gemiddeld $ ) le E 21)12 DH QftQQo > Ge:î!.JuH inworierskiasse Belastirigovorziclit 2014 Beiastingoverzicht 2014

6 Afvalstoffenheffing 2014 (de blauwe lijn geeft het gewogen gemiddelde weer) 5. Verantwoording onderzoek Heerlen 302 Maastricht Vaals Weert Land graaf Gulpen-Wittem Sittard -Geleen Onderbanken Brunssum Venlo Voerendaal Stem Gen nep Kerk rade Echt-S usteren Roermond Schinnen Peel en Maas Nuth S im pe lve Id Beek Meerssen Maasgouw Bergen Venray Mook en Middelaar E i1sden-m argraten Horst aan de Maas Ro e rd al en Valkenburg a/d Geul Leudal Nederweert Beesel Onderstaand wordt uitgelegd hoe de berekeningen tot stand zijn gekomen. We hebben de berekeningen en analyses gebaseerd op gegevens, zoals de gemeenten die ons hebben aangeleverd. Wij hebben het aantal woonruimten en het aantal inwoners gehanteerd, zoals BZK die gebruikt heeft in de septembercirulaire 2012, peildatum 1januari Door deze benaderingen kan het voorkomen dat de gemiddelde waarde die de gemeente hanteert bij de berekening van haar tarieven afwijkt van de waarde die de provincie gebruikt heeft. Voor de berekening van het gemiddelde tarief OZB voor de woningen in onze provincie is uitgegaan van een gewogen gemiddelde volgens de formule: Y T*AW*W AW*W T = het tarief van elke individuele gemeente AW = het aantal woningen. W = gemiddelde WOZ-waarde Bij de berekening van de rioolheffing heeft eveneens een weging plaatsgevonden, waarbij per gemeente een theoretische opbrengst is berekend door het tarief te vermenigvuldigen met het aantal woningen. Vervolgens is de som van deze uitkomst gedeeld door het totaal aantal woningen in Limburg. Hierdoor wordt bereikt dat het tarief in een grote gemeente (bijvoorbeeld Maastricht) een grotere invloed heeft op het gemiddelde provinciale tarief dan een kleine gemeente (bijvoorbeeld Mook en Middelaar). In formulevorm: yta*aw >AW Ta = het tarief per gemeente AW = het aantal woningen. Bij de berekening van het gemiddelde tarief afvalstoffenheffing zijn wij uitgegaan van een modaal tarief voor een huishouden van drie â vier personen. Voor de berekening van het provinciaal gemiddelde hebben we per gemeente een theoretische opbrengst berekend door het modaal tarief te vermenigvuldigen met het aantal woningen. Het totaal van deze theoretische opbrengst hebben we vervolgens gedeeld door het totaal aantal woningen. We gaan er vanuit dat in alle woningen zogenaamde modale gezinnen wonen. In de praktijk is dat natuurlijk niet zo. Belastingoverzicht 2014 Belastingoverzicht 2014

7 3.4. Lastendruk huurder gemeentelijke heffingen De in 2.1 tot en met 2.3 besproken heffingen zijn altijd van toepassing op personen die een woonruimte in eigendom hebben en die woonruimte ook zelf bewonen, de zogenaamde eigenaar/gebruiker. De totale lastendruk van de drie gemeentelijke heffingen voor de eigenaar/gebruiker presenteren we in de volgende paragraaf. Voor personen die hun woonruimte niet in eigendom hebben, is de OZB niet van toepassing en is de rioolheffing, afhankelijk van de keuze van de gemeente, geheel, gedeeltelijk of geheel niet op hen van toepassing. Hierna duiden we deze groep aan als huurder. In deze paragraaf kijken we naar de lastenontwikkeling voor de huurder. De huurder betaalt dit jaar gemiddeld 309,01 per huishouden aan gemeentelijke heffingen, tegenover 322,49 in 2013, een daling van 4,18%. Vorig jaar was er ook een daling, maar die was met 1,57% wel kleiner. Bij 25 gemeenten dalen in 2014 de lasten voor de huurder, in zes gemeenten stijgen de lasten voor de huurder en in twee gemeenten blijven de lasten voor de huurder gelijk. De grootste lastenverhoging is opgetreden in Peel en Maas waar de huurder dit jaar 14,29% meer gaat betalen. De grootste daling vindt plaats in Meerssen waarde huurder dit jaar 13,64% minder gaat betalen. De hoogste lastendruk heeft Onderbanken met 525,36. In Beesel is de lastendruk voor een huurder met 131,00 het laagste. De laagste lastendruk bij de indeling van gemeenten naar groottegroepen is te vinden in de groep tussen en inwoners met 296 en de hoogste in de groep onder de inwoners met 380. De staafdiagrammen laten dit zien. In de Westelijke Mijnstreek is de lastendruk voor de huurder het laagst ( 252 per huishouden) en het hoogst in Parkstad Limburg ( 384). We presenteren deze informatie eerst in twee staafdiagrammen, waarna we een overzicht geven van de lastendruk voor huurders per gemeente. De gemeente met de hoogste lasten staat bovenaan en de gemeente met de laagste lasten onderaan. Bij al deze uitkomsten en vergelijkingen van de lastendruk huurder is het wel van belang ons te realiseren dat het beeld/de uitkomst sterk bepaald wordt door de keuze van gemeenten wie de rioolheffing betaalt. Bij de lastendruk voor de eigenaar die ook de gebruiker is, speelt dit aspect niet. Belastingovorzicht 2014 Belastingoverzicht 2014

8 4. Lastenontwikkeling bedrijven Lastendruk huurder per regio en gemiddeld DJaa, 2013 Jaar 2014 In dit laatste onderdeel schenken we kort aandacht aan een onderdeel van de gemeentelijke lasten voor bedrijven. We hebben daarvoor gekeken naar de OZB-tarieven 2013 en 2014 voor niet-woningen. We hebben daarvoor gebruik gemaakt van gegevens van de gemeenten zelf. We presenteren ook de WOZ-waarden van de bedrijven 2013 en De ontwikkeling van de WOZ-waarde niet-woningen wijkt wat af van die bij de woningen. We zien dat de WOZ-waarde niet-woningen in negen gemeenten stijgt en in vierentwintig gemeenten daalt. De totale WOZ-waarde van de 33 gemeenten is voor 2014 met 2,18% wat minder gedaald dan voor de woningen (-4,17%). In Mook en Middelaar is sprake van de grootste toename met 12,38%. De grootste afname is in Weert opgetreden, waarde WOZ-waarde met 12,93% is gedaald. De verandering van de WOZ-waarde bestaat uit een prijscomponent en een volumecomponent. Deze twee onderliggende componenten zijn niet bekend Maastricht & Mid.: - HeuveHand regio Parkstad Westelijke Mijnstreck Eindtotaal Lastendruk huurder per inwonersklasse en gemiddeld Vervolgens kijken we naar de OZB-tarieven. De gemeente met de hoogste tarieven is Sittard-Geleen. De gemeente met de laagste tarieven is dit jaar Leudal. De tarieven eigenaar en gebruiker tellen in Sittard- Geleen in 2014 op tot 0,7665% en in Leudal tot 0,2296%. In geen enkele gemeente is het tarief gedaald. In alle 33 gemeenten stijgen de tarieven. De gemeenten waarde tarieven boven de 10% stijgen zijn Schinnen (+16,32%), Simpelveld (+12,50%) en Stem (+10,69%). Combinatie van de ontwikkeling van de tarieven en van de WOZ-waarde kan iets duidelijk maken van de lastendrukontwikkeling. Maar omdat we geen kennis hebben van de volumecomponent bij de verandering van de WOZ-waarde kunnen wij daar geen uitspraak over doen , t, ) r 322 DJaar 2013 Jaar 2014 Op basis van de tarieven en de WOZ-waarden voor de niet-woningen kunnen we wel een indicatie geven van de opbrengsten. We hebben daarbij geen rekening gehouden met de effecten van leegstand e.d. De zo berekende, theoretische, maximaal haalbare opbrengst van de OZB niet-woningen stijgt in 2014 met 3,59% van 117,24 miljoen naar 121,46 miljoen. De sterkste stijging treedt in Mook en Middelaar op met +17,23%. Ook in Simpelveld (+13,75%), Schinnen (+12,41%) en Heerlen (+11,75%) zijn opbrengststijgingen van boven de 10 procent te zien. In totaal stijgt de theoretische opbrengst in 29 van de 33 gemeenten. In vier gemeenten daalt de OZB-opbrengst niet-woningen. In LeudaL is de daling met 7,16% het sterkst. Ook in Weert (-6,85%), Gennep (-5,47%) en Eijsden-Margraten (-0,31%) daalt de opbrengst ( > Gemiddeld inwonerskiasse Belastingoverzlcht 2014 Belastirtgoverzicht 2014

9 Lastendruk huurder 2014 (de blauwe lijn geeft het gewogen gemiddelde weer) Uuu Onderbanken 525 Weert Schinnen S im pelveld Voeren da al Vaals Kerk rade Nuth Valkenburg a/d Geul Hee rle n Venlo Landgraaf Meerssen Ro e rd al en Maastricht Peel en Maas Venray M aasgouw Beek Gennep Gulpen-Wittem S ittard-geleen B runssum Stem Echt-s u St eren Roermond Bergen 1 Mook en M iddelaar E mjsden-m argraten Horst aan de Maas Leudal Nederweert Beesel Bolastingoverzicht 2014 Belastingoverzicht 2014

10 3.5. Lastendruk eigenaar/gebruiker gemeentelijke heffingen 3.7. Lastendruk gemeente en waterschap Als we kijken naar de totale lastendruk per gemeente van de drie hier bekeken gemeentelijke heffingen en nagaan wat de eigenaar/gebruiker dit jaar gaat betalen dan zien we de volgende ontwikkeling. De gemiddelde lastendruk voor de eigenaar/gebruiker daalt in 2014 met 0,81% tot 666,87. In 2013 was de lastendruk 672,31. Het is voor het eerst sinds lang dat de lastendruk voor de eigenaar/gebruiker daalt. Vorig jaar was er een lastenstijging van 2,32%. Als we rekening houden met de verwachte inflatie voor 2014 is de Iastendrukdaling nog wat groter. Het overzicht laat zien dat 17 gemeenten de lastendruk in 2014 verlagen. De lastendaling is het hoogst in Nuth met 6,49%. In zestien gemeenten stijgt de lastendruk De hoogste lastenstijging doet zich in Nederweert voor waarde eigenaar/gebruiker gemiddeld 3,10% meer gaat betalen. Onderbanken heeft met 809,39 de hoogste lastendruk in In Beesel is de lastendruk met 503,98 het laagst. De lastendruk is het laagste in de klasse boven inwoners met 664 en het hoogste in de inwonersklasse inwoners met 722. Zie onderstaande staafdiagrammen. In de Midden-Limburg is de lastendruk het laagst ( 625 per huishouden) en het hoogst in de Westelijke Mijnstreek ( 683). Na de staafdiagrammen volgt weer een overzicht van alle gemeenten, gegroepeerd naar hoogte van de totale gemeentelijke lastendruk voor een eigenaar/gebruiker. De lastendruk 2014 daalt in alle groottegroepen en in vier van de vijf regio's. Alleen in de Westelijke Mijnstreek stijgen de lasten in In deze paragraaf kijken we naar de lasten voor de meerpersoonshuishoudens van de onderzochte gemeentelijke heffingen en de waterschapsheffingen. Voor de huurder liggen de lasten van de heffingen van de gemeente en het waterschap in 2014 het laagst in Beesel. Gemiddeld zijn de lasten daar 325,42. Het hoogst zijn de lasten in Onderbanken met 706,85. In 28 gemeenten dalen in 2014 de gezamenlijke lasten van gemeente en waterschap voor de huurder. De daling is met 10,09% het sterkst in Meerssen. In zes gemeenten stijgen de gezamenlijke lasten. De grootste toename zien we in Peel en Maas met 8,60%. Doordat in Roermond de lasten voor de huurder van gemeente en waterschap voor het deel van de gemeente dat bij het waterschap Peel en Maasvallei hoort, stijgen, terwijl die dalen voor het deel van de gemeente dat onder het waterschap Roer en Overmaas valt, zitten er in de telling nu 34 gemeenten. In Maasgouw dalen voor alle huurders de lasten van gemeente en waterschap, hoewel de percentages wel verschillen. Gemiddeld komen de heffingen van gemeente en waterschap voor een huurder in 2014 uit op 494,89, een daling met 3,30% in vergelijking met 2013 ( 511,75). Voor de eigenaar/gebruiker is de aanslag 2014 van de drie gemeentelijke heffingen en van het waterschap het hoogst in Onderbanken. De gemiddelde totale last komt daar uit op 1.024,97. Ook in, Mook en Middelaar komt de totale last boven de In Beesel is de gemiddelde last van gemeente en waterschap in 2014 met 752,86 het laagst. Gemiddeld is de last van de heffingen van gemeente en waterschap met 0,73% gedaald tot 894,35 in In 20 gemeenten daalt de gemiddelde last. Hiertoe behoort ook het deel van de gemeente Maasgouw dat onder het waterschap Roer en Overmaas valt. In veertien gemeenten stijgt de last. Hiertoe behoort ook het deel van de gemeente Maasgouw dat onder het waterschap Peel en Maasvallei valt. In Roermond stijgt de gemiddelde last voor alle eigenaar/gebruikers. Daarom hebben we ook in deze telling met 34 gemeenten te maken. De grootste stijging treedt op in Nederweert; 3,18%. In Nuth is de daling met 5,31% het grootst. Belastingoverzicht 2014 Belastitigoverzicht 2014

11 deel van de gemeente dat onder het waterschap Roer en Overmaas valt. In Onderbanken is de daling met 2,02% het hoogst. Doordat Maasgouw en Roermond twee keer meetellen komen we nu op Lastendruk eigenaar-gebruiker per inwonerskiasse en gemiddeld gemeenten. Het gewogen gemiddelde is -0,48%, waardoor de waterschapslasten dalen van 228,57 naar 227,48 voor de eigenaar/gebruiker OJaar 2013 Jaar Lul Corn.00old inwonerskiasse Lastendruk eigenaar-gebruiker per regio en gemiddeld fl (t 640 OJaar201 Jaar Maastric6l & Midden-Limburg Noord-Limburg Heuvelland Parkstad WesteIijk Mijiislu-cn Gemiddeld regio Belastirigoverzicht 2014 Belastingoverzicht 2014

12 Lastendruk eigenaar/gebruiker 2014 (de blauwe lijn geeft het gewogen gemiddelde weer) 3.6. Lastendruk waterschappen Onderbanken 809 Meerssen Schinnen E jsden-margraten Gulpen-Wittem M ook en M iddelaar S te in Landgraaf S im pe Ive Id Venlo Voeren da al Horst aan de Maas Brunssum Echt-S u St eren Weert Nuth Vanaf het Belastingoverzicht 2011 hebben we ook weer gegevens over de heffingen van de waterschappen opgenomen. We hebben ons daarbij gericht op de heffingen voor de huishoudens, waarbij net als bij de gemeentelijke heffingen een onderscheid is aangebracht tussen de lasten voor een eigenaar/gebruiker en voor een huurder. En net als bij de gemeentelijke heffingen zijn we bij de waterschapsheffingen uitgegaan van de druk voor een meerpersoonshuishouden. De eigenaar/gebruiker heeft bij de waterschapsheffingen met drie onderdelen te maken: Een heffing op basis van de door de gemeente vastgestelde WOZ-waarde van de woonruimte, aangeduid met Gebouwd'; - Een vaste heffing per woonruimte, aangeduid met Ingezetenen'; - Een zuiveringsheffing die voor een meerpersoonshuishouden op 3 x het bedrag per vervuilingseenheid uitkomt. De huurder krijgt een aanslag gebaseerd op de twee laatste onderdelen. Omdat we niet alleen het bedrag van de belastingaanslag 2014 van de waterschappen willen geven, maar net als bij de gemeenten ook de procentuele ontwikkeling ten opzichte van 2013, hebben we ook de tarieven en aanslagen 2013 vermeld. De tarieven 2013 en 2014 van beide waterschappen voor de drie onderdelen staan hieronder vermeld. Heerlen S t t ard-gele en Valkenburg a/d Geul Vaals Waterschap Gebouwd Mutatie Ingezetenen Mutatie Zuiveringsheffing meerpersoonshuishouden Mutatie Peel en Maasvallei 00293% 0,0316% 7,85% 44,54 46,37 411% 148, , % Roer en Overmaas 0,0201% 0,0208% 348% 35,68 35,93 0,70% 149, ,56-2,43% Beek Nederweert Peel en Maas Maastricht Venray Kerkrade '4 '3 De grens van de waterschappen valt niet overal exact samen met de gemeentegrenzen. In Roermond hoort het grondgebied van de voormalige gemeente Swalmen bij het waterschap Peel en Maasvallei, terwijl de rest van de gemeente bij het waterschap Roer en Overmaas hoort. In Maasgouw hoort het grondgebied van de voormalige gemeente Maasbracht bij het waterschap Roer en Overmaas en de rest van de gemeente bij het waterschap Peel en Maasvallei. In die twee gemeenten hebben we daarom twee gemiddelde waterschapslasten berekend voor eigenaar/gebruiker en huurder. Gennep Leudal Roermond Bergen Maasgouw R os rd al en Beesel Voor huurders dalen de waterschapsheffingen met 1,83% bij Roer en Overmaas tot 181,49 en de waterschapsheffingen stijgen voor huurders met 0,95% tot 194,42 bij Peel en Maasvallei. Voor Limburg hebben we een gewogen gemiddelde berekend. Dat daalt met 0,86% van 187,49 naar 185,88. Voor de eigenaar/gebruiker varieert de ontwikkeling van de waterschapsheffingen in 2014 sterker. De gemiddelde waterschapsheffingen zijn het hoogst in Mook en Middelaar met 280,00. In Heerlen zijn deze met gemiddeld 205,08 het laagste. De waterschapslasten voor de eigenaar/gebruiker stijgen in 2014 in twaalf gemeenten. Hiertoe behoren ook Maasgouw en Roermond voor het deel van de gemeente dat onder het waterschap Peel en Maasvallei valt. In Nederweert is de stijging met 3,37% het hoogst. In 23 gemeenten dalen in 2014 de waterschapslasten voor de eigenaar/gebruiker. Hiertoe behoren ook Maasgouw en Roermond voor het Belastingoverzicht 2014 Belastingoverzicht 2014

Belastingoverzicht 2013

Belastingoverzicht 2013 Belastingoverzicht 2013 Tarieven en lastendruk van OZB, rioolheffing, afvalstoffenheffing van de Limburgse gemeenten en de waterschapsheffingen in Limburg Provincie Limburg, februari 2013 Samensteller

Nadere informatie

Belastingoverzicht 2015

Belastingoverzicht 2015 Belastingoverzicht 2015 Tarieven en lastendruk van OZB, rioolheffing, afvalstoffenheffing van de Limburgse gemeenten en de waterschapsheffingen in Limburg Provincie Limburg, 31 maart 2015 Samensteller

Nadere informatie

Hierbij bieden wij u ter kennisname aan het Belastingoverzicht 2014 met belastinggegevens van de Limburgse gemeenten en waterschappen.

Hierbij bieden wij u ter kennisname aan het Belastingoverzicht 2014 met belastinggegevens van de Limburgse gemeenten en waterschappen. 2014 30 provincie limburg TT 2 *» MAART 20H Het Dagelijks Bestuur van het waterschap Roer en Overmaas Postbus 185 6130 AD Sittard Cluster FIN Faxnummer (043) 389 71 51 Ons kenmerk 2014/12929 Bijlage(n)

Nadere informatie

Belastingoverzicht 2016

Belastingoverzicht 2016 Belastingoverzicht 2016 Tarieven en lastendruk van OZB, rioolheffing, afvalstoffenheffing van de Limburgse gemeenten en de waterschapsheffingen in Limburg Provincie Limburg, maart 2016 Samensteller Provincie

Nadere informatie

VERZONDEN 2 6 HAM 2015

VERZONDEN 2 6 HAM 2015 De raden en de colleges van de Limburgse gemeenten Cluster FIN Behandeld G.A.M.C. leeuwen Faxnummer (043) 389 71 51 Doorkiesnummer (043) 389 79 68 Ons kenmerk 2015/17446 Uw kenmerk Bijlage(n) 1 Maastricht

Nadere informatie

3.6. Lastendruk waterschappen

3.6. Lastendruk waterschappen 3.6. Lastendruk waterschappen In dit belastingoverzicht zijn ook de heffingen van de waterschappen opgenomen. We hebben ons daarbij gericht op de heffingen voor de huishoudens, waarbij net als bij de gemeentelijke

Nadere informatie

Belastingoverzicht 2017

Belastingoverzicht 2017 Belastingoverzicht 2017 Tarieven en lastendruk van OZB, rioolheffing, afvalstoffenheffing van de Limburgse gemeenten en de waterschapsheffingen in Limburg Provincie Limburg, maart 2017 Samensteller Provincie

Nadere informatie

zu!, vr-p7n~1nc,~ z l: Limburgse gemeenten Cluster FIN Behandeld.

zu!, vr-p7n~1nc,~ z l: Limburgse gemeenten Cluster FIN Behandeld. '. l\!f ' \.-Oe raden en d~ colleqes van de Limburgse gemeenten Cluster FIN Behandeld. Ons kenmerk 2017/19007 Telefoon Uw kenmerk Maastricht 21 maart 2017 Bijlage(n) 1 Verzonden vr-p7n~1nc,~ z l: ')f~k7

Nadere informatie

Bevolkingsontwikkeling in 2014: krimp en groei in Limburg

Bevolkingsontwikkeling in 2014: krimp en groei in Limburg Maart 2015 Neimed Krimpbericht Bevolkingsontwikkeling in 2014: krimp en groei in Landelijk is de groei van het aantal in 2014 wat toegenomen. Een gelijksoortige ontwikkeling, maar dan in de vorm van een

Nadere informatie

Eenheid Limburg. Reactietijden politie spoedmeldingen

Eenheid Limburg. Reactietijden politie spoedmeldingen Eenheid Limburg Reactietijden politie Eenheid Limburg Beek Beesel Bergen (L) Brunssum Echt-Susteren Eijsden-Margraten Gennep Gulpen-Wittem Heerlen Horst aan de Maas Kerkrade Landgraaf Leudal Maasgouw Maastricht

Nadere informatie

Neimed Krimpbericht. Ontgroening in Limburg. Maart 2014

Neimed Krimpbericht. Ontgroening in Limburg. Maart 2014 Maart 2014 Neimed Krimpbericht Ontgroening in Limburg Het aantal kinderen dat geboren wordt, is de afgelopen 50 jaar aanzienlijk gedaald, in Limburg in veel sterkere mate dan landelijk. Dat komt omdat

Nadere informatie

De opkomst van structurele bevolkingsdaling

De opkomst van structurele bevolkingsdaling Dit is het laatste Neimed Krimpbericht van de hand van Wim Derks. Na twee jaar komt er een einde aan de boeiende serie van deze auteur. De serie verscheen maandelijks op de website van Neimed. De hele

Nadere informatie

Geme. Samenvatting In deze brief wordt uw raad geïnformeerd over de bevindingen uit het door de provincie Limburg opgestelde Belastingoverzicht 2016.

Geme. Samenvatting In deze brief wordt uw raad geïnformeerd over de bevindingen uit het door de provincie Limburg opgestelde Belastingoverzicht 2016. Geme ^Echt-Susteren Raadsinformatiebrief 4 9 3 7 7 5 BBV. nr. 493716 Datum B&W-vergadering 3 mei 2016 Portefeuillehouders) G.H.C. Frische Onderwerp Belastingoverzicht 2016 Samenvatting In deze brief wordt

Nadere informatie

De invloed van de WOZ in de corporatiemarkt.

De invloed van de WOZ in de corporatiemarkt. De invloed van de WOZ in de corporatiemarkt. STELLING De WOZ waarde geeft een goed beeld van de marktwaarde van uw objecten Groen of Rood (neutraal bestaat niet!) 2 BsGW stelt zich voor Wie zijn we en

Nadere informatie

NA STABILISATIE DAALT DE BEVOLKING WEER IN LIMBURG

NA STABILISATIE DAALT DE BEVOLKING WEER IN LIMBURG NA STABILISATIE DAALT DE BEVOLKING WEER IN LIMBURG Etil heeft in opdracht van de provincie Limburg een nieuwe demografische prognose voor Limburg, woonregio s en gemeenten opgesteld. De prognose geeft

Nadere informatie

Rapportage Vergelijking Lokale Lasten Limburgse Gemeenten

Rapportage Vergelijking Lokale Lasten Limburgse Gemeenten Rapportage Vergelijking Lokale Lasten Limburgse Gemeenten 2015-2016 Mei, 2016 Inhoud 1. Inleiding... 5 1.1 Algemeen... 5 1.2 Werkwijze... 6 1.3 Mutaties en gemiddelden... 6 1.4 Rekenbenadering en gegevensuitvraag...

Nadere informatie

Ik heb op 30 juni 2016 een verzoek op grond van artikel 41b van de Woningwet ontvangen namens 33 gemeenten, te weten

Ik heb op 30 juni 2016 een verzoek op grond van artikel 41b van de Woningwet ontvangen namens 33 gemeenten, te weten Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties DG Bestuur en Wonen Datum Ik heb op 30 juni 2016 een verzoek op grond van artikel 41b van de Woningwet ontvangen namens 33 gemeenten, te weten Beek,

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Limburg, december 2016

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Limburg, december 2016 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Limburg, december 2016 Daling WW-uitkeringen in Limburg Het aantal lopende WW-uitkeringen in Limburg is in december 2016 ruim 10% lager dan een jaar geleden. Eind december 2016

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Limburg, mei 2016

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Limburg, mei 2016 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Limburg, mei 2016 Minder nieuwe WW-uitkeringen in Limburg In de eerste vijf en van 2016 zijn 15.100 nieuwe WW-uitkeringen verstrekt in Limburg. Dat zijn er bijna 2.500 minder dan

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Limburg, april 2015

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Limburg, april 2015 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Limburg, april 2015 Daling WW grootst onder kortdurend werkzoekenden Afgelopen daalde het aantal WW-uitkeringen. Het herstel van de economie en arbeidsmarkt zet door. Het aantal

Nadere informatie

Social media gebruik en potentie voor gemeenten in Limburg

Social media gebruik en potentie voor gemeenten in Limburg Social media gebruik en potentie voor gemeenten in Limburg Een onderzoeksrapport van Social Dutch The new media agency Heutzstraat 16, 5913 AK Venlo juli 2013 www.socialdutch.com facebook.com/socialdutch

Nadere informatie

Arbeidsmarktinformatie Zuidoost-Nederland

Arbeidsmarktinformatie Zuidoost-Nederland Arbeidsmarktinformatie Zuidoost-Nederland Per 30 september 2011 Dit is een maandelijkse uitgave met de recente arbeidsmarktgegevens uit Zuidoost-Nederland. Nadere informatie kan worden verkregen bij de

Nadere informatie

Vragen en antwoorden over de Wensbus. Gemeenten Limburg per Mook en Middelaar. Gennep. Bergen. Venray. Horst a/d Maas. Venlo.

Vragen en antwoorden over de Wensbus. Gemeenten Limburg per Mook en Middelaar. Gennep. Bergen. Venray. Horst a/d Maas. Venlo. Gemeenten Limburg per 1-1-2011 Mook en Middelaar Gennep Bergen Vragen en antwoorden over de Wensbus Nederweert Venray Horst a/d Maas Peel en Maas Beesel Venlo Weert Leudal Roermond Maasgouw Roerdalen Echt-Susteren

Nadere informatie

BsGW. en MijnOverheid

BsGW. en MijnOverheid BsGW en MijnOverheid BsGW / MijnOverheid 30 maart 2016 Agenda Wie is BsGW BsGW en MijnOverheid Implementatie Eerste ervaringen Doorontwikkeling Deelnemers BsGW per 1-1-2015 Inwoners Limburg per gemeente

Nadere informatie

Centrum voor Maatschappelijke Deelname (CMD) Tel: 14040 Brabant Noordoost

Centrum voor Maatschappelijke Deelname (CMD) Tel: 14040 Brabant Noordoost Routing aanmelding EED gemeenten Regio Gemeenten Aanmelding EED Dommelvallei + Geldrop-Mierlo * (zie bijlage onderaan pagina), Nuenen, Son en Breugel, Waalre Centrum voor Maatschappelijke Deelname (CMD)

Nadere informatie

Agenda. Wie is BsGW. Klantcontacten en bezoek KCC. Toekomst / ontwikkelingen. Actuele aandachtspunten. Woningwaarderingsstelsel.

Agenda. Wie is BsGW. Klantcontacten en bezoek KCC. Toekomst / ontwikkelingen. Actuele aandachtspunten. Woningwaarderingsstelsel. Brunssum, 13-10-2015 Agenda Wie is BsGW Klantcontacten en bezoek KCC Toekomst / ontwikkelingen Actuele aandachtspunten Woningwaarderingsstelsel Proceskosten.. Uw vragen. BsGW Uitvoering alle gemeentelijke

Nadere informatie

PROVINCIAAL BLAD JAARGANG: 2014

PROVINCIAAL BLAD JAARGANG: 2014 PROVINCIAAL BLAD JAARGANG: 2014 NR: 035 Officiële naam regeling: Nadere Subsidieregels Sloop en Onttrekkingen Transitiefonds Limburgse Woningmarkt Citeertitel: Nadere Subsidieregels Sloop en Onttrekkingen

Nadere informatie

, Gemeente Roerdalen Stuknummer: Ontvangstdatum: 18 april 2017

, Gemeente Roerdalen Stuknummer: Ontvangstdatum: 18 april 2017 gemeente roerdalen Brief aan de gemeenteraad, Gemeente Roerdalen Stuknummer: 17-76305 Ontvangstdatum: 18 april 2017 uw kenmerk onderwerp Taakstelling huisvesting statushouders. ons kenmerk 2017/03/30/MO

Nadere informatie

Waterbeheerplan 2016-2021

Waterbeheerplan 2016-2021 Waterbeheerplan 2016-2021 * * RWZIWBL Landsgrens MooLen Middelaar Gemeentengrens Watergangen Potkuil beek i*^ RWZI Gennep Gennep» \ Horst Rengsven RWZ Ven o MM vreden uoekspe ' 6 UossìnQ RWZIv % pdsbeek

Nadere informatie

VR-Experience Wat doet discriminatie met ons?

VR-Experience Wat doet discriminatie met ons? VR-Experience Wat doet discriminatie met ons? over jouover mij.nl Mede mogelijk gemaakt door Een waardevolle overeenkomst Iedereen is anders. Kijk maar om je heen. We zien er anders uit, hebben andere

Nadere informatie

Begeleidende notitie bij de resultaten van Progneff 2011

Begeleidende notitie bij de resultaten van Progneff 2011 1 Inleiding In 2011 heeft Etil in opdracht van de Provincie Limburg weer een nieuwe prognose gemaakt van de ontwikkeling van de bevolking, huishoudens en woningvoorraadbehoefte in Limburg. Hiervoor is

Nadere informatie

Leerlingenprognose Limburg

Leerlingenprognose Limburg Leerlingenprognose Limburg 2012-2026 Onderzoeksnotitie Onderzoek in opdracht van het ministerie van OCW Sil Vrielink (MOOZ Onderzoek) Dik Leering (QDelft) MOOZ Onderzoek & QDelft oktober 2012 2012 MOOZ

Nadere informatie

Dit is een verkorte versie van het rapport Kerngegevens Belastingen Grote Gemeenten.

Dit is een verkorte versie van het rapport Kerngegevens Belastingen Grote Gemeenten. 0. Voorwoord Dit is een verkorte versie van het rapport Kerngegevens Belastingen Grote Gemeenten. In de jaren 2002 tot en met 2010 stelde COELO jaarlijks een Belastingoverzicht grote gemeenten samen in

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Limburg, oktober 2017

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Limburg, oktober 2017 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Limburg, oktober 2017 Verdere daling WW-uitkeringen Het aantal lopende WW-uitkeringen lag in oktober 2017 in Limburg 21% lager dan een jaar geleden. Deze daling is sterker dan

Nadere informatie

WOZ-monitor Limburg 2009

WOZ-monitor Limburg 2009 WOZ-monitor Limburg 2009 Maastricht, 23 november 2009 Colofon Provincie Limburg Postbus 5700 6202 MA Maastricht Tel.: +31 (0)43 389 99 99 Fax.: +31 (0)43 361 80 99 E-mail: postbus@prvlimburg.nl Internet:

Nadere informatie

Regionale arbeidsmarktrapportages voortgezet onderwijs 2015

Regionale arbeidsmarktrapportages voortgezet onderwijs 2015 Regionale arbeidsmarktrapportages voortgezet onderwijs 2015 Regio Limburg Regionale arbeidsmarktrapportages voortgezet onderwijs 2015 Regio Limburg... De onderwijsarbeidsmarkt is een regionale arbeidsmarkt,

Nadere informatie

Raadsvoorstel inzake de toetreding tot de Gemeenschappelijke Regeling Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen

Raadsvoorstel inzake de toetreding tot de Gemeenschappelijke Regeling Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen Betreft Raadsvoorstel inzake de toetreding tot de Gemeenschappelijke Regeling Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen Vergaderdatum 12 december 2013 Gemeenteblad 2013 / Agendapunt Aan de Raad

Nadere informatie

Bijlage 6. Kaart met ligging TOP- en Natura 2000-gebieden

Bijlage 6. Kaart met ligging TOP- en Natura 2000-gebieden Bijlage 6 Kaart met ligging TOP- en Natura 2000-gebieden Rapport bij de Verdrogingsgevoelige Vegetatiekaart Limburg 2013 127 Bijlage 7 de VVL limburg in zes kaarten 128 VVL-Kaart 1 Noord-Limburg Bergen

Nadere informatie

Arbeidsmarktinformatie. Limburg, augustus 2013

Arbeidsmarktinformatie. Limburg, augustus 2013 Arbeidsmarktinformatie Limburg, augustus 2013 1 Lichte daling WW-uitkeringen in Limburg Nederland heeft al geruime tijd te maken met moeilijke en onzekere economische omstandigheden. Momenteel zijn er

Nadere informatie

Datum: 8 november 2012. Gevolgen verhoging toeristenbelasting en introductie forensenbelasting in de gemeente Venlo. 2. Impact per type accommodatie

Datum: 8 november 2012. Gevolgen verhoging toeristenbelasting en introductie forensenbelasting in de gemeente Venlo. 2. Impact per type accommodatie N O T I T I E Datum: Onderwerp: Gevolgen verhoging toeristenbelasting en introductie forensenbelasting in de gemeente Venlo 1. Inleiding Eind 2010 verhoogde de gemeente Venlo het tarief voor toeristenbelasting

Nadere informatie

Contra-expertise lastenontwikkeling door Project Gebonden Aandeel waterschappen aan het Hoogwater Beschermingsprogramma

Contra-expertise lastenontwikkeling door Project Gebonden Aandeel waterschappen aan het Hoogwater Beschermingsprogramma Contra-expertise lastenontwikkeling door Project Gebonden Aandeel waterschappen aan het Hoogwater Beschermingsprogramma dr. C. Hoeben prof. dr. M.A. Allers Centrum voor Onderzoek van de Economie van de

Nadere informatie

Limburg aan het werk 2010

Limburg aan het werk 2010 Limburg aan het werk 2010 Limburg aan het Werk 2010 Vestigingen & Werkgelegenheid Limburg aan het Werk 2010 Vestigingen & Werkgelegenheid Maastricht, 26 januari 2011 Colofon Provincie Limburg Postbus

Nadere informatie

Register van Gemeenschappelijke regelingen. als bedoeld in artikel 27 van de Wet. Gemeenschappelijke regelingen. Gemeente Schinnen

Register van Gemeenschappelijke regelingen. als bedoeld in artikel 27 van de Wet. Gemeenschappelijke regelingen. Gemeente Schinnen Register van Gemeenschappelijke regelingen als bedoeld in artikel 27 van de Wet Gemeenschappelijke regelingen Gemeente Schinnen TOELICHTING In het register zijn de geldende gemeenschappelijke regelingen

Nadere informatie

BAROMETER KRIMP 14 augustus 2015 Actuele bevolkingsontwikkeling in regio s met (structurele) bevolkingsdaling

BAROMETER KRIMP 14 augustus 2015 Actuele bevolkingsontwikkeling in regio s met (structurele) bevolkingsdaling Wim Derks, wim@bevolkingsdaling.nl BAROMETER KRIMP 14 augustus 2015 Actuele bevolkingsontwikkeling in regio s met (structurele) bevolkingsdaling De Barometer Krimp geeft actuele informatie over de bevolkingsontwikkeling

Nadere informatie

BAROMETER KRIMP 7 januari 2016 Actuele bevolkingsontwikkeling in regio s met (structurele) bevolkingsdaling

BAROMETER KRIMP 7 januari 2016 Actuele bevolkingsontwikkeling in regio s met (structurele) bevolkingsdaling Wim Derks, wim@bevolkingsdaling.nl BAROMETER KRIMP 7 januari 2016 Actuele bevolkingsontwikkeling in regio s met (structurele) bevolkingsdaling De Barometer Krimp geeft actuele informatie over de bevolkingsontwikkeling

Nadere informatie

BAROMETER KRIMP 27 februari 2015 Actuele bevolkingsontwikkeling in regio s met (structurele) bevolkingsdaling

BAROMETER KRIMP 27 februari 2015 Actuele bevolkingsontwikkeling in regio s met (structurele) bevolkingsdaling Wim Derks, wim@bevolkingsdaling.nl BAROMETER KRIMP 27 februari 2015 Actuele bevolkingsontwikkeling in regio s met (structurele) bevolkingsdaling De Barometer Krimp geeft actuele informatie over de bevolkingsontwikkeling

Nadere informatie

Notitie Ontwikkeling van de lokale woonlasten

Notitie Ontwikkeling van de lokale woonlasten Notitie Ontwikkeling van de lokale woonlasten Het Centrum voor Onderzoek van de Economie van de Lagere Overheden (voorts COELO) publiceert jaarlijks de Atlas van de lokale lasten, een overzicht van de

Nadere informatie

CABA + CMFB 03-09-2013 Agendapunt: CABA 8 AAN DE COMMISSIES ALGEMEEN BESTUURLIJKE AANGELEGENHEDEN EN MIDDELEN EN FINANCIEEL BELEID

CABA + CMFB 03-09-2013 Agendapunt: CABA 8 AAN DE COMMISSIES ALGEMEEN BESTUURLIJKE AANGELEGENHEDEN EN MIDDELEN EN FINANCIEEL BELEID CABA + CMFB 03-09-2013 Agendapunt: CABA 8 CMFB 8 Sittard, 20 augustus 2013 AAN DE COMMISSIES ALGEMEEN BESTUURLIJKE AANGELEGENHEDEN EN MIDDELEN EN FINANCIEEL BELEID Onderwerp: Toetreding gemeenten Maastricht,

Nadere informatie

O O * Ontwikkeling OZB

O O * Ontwikkeling OZB O16.001974 O16.001974* Ontwikkeling OZB 1. Inleiding 1.1 Aanleiding van deze notitie Op 30 juni 2016 heeft wethouder Offinga toegezegd om een notitie in de vorm van actieve info aan de raad te verstrekken

Nadere informatie

Commissie Middelen Roerdalen 23 januari 2012

Commissie Middelen Roerdalen 23 januari 2012 LN Commissie Middelen Roerdalen 23 januari 2012 Nationale politie Doel Nationale Politie Nederland nog veiliger maken Zes identiteitskenmerken Nationale politie Missie Waakzaam en dienstbaar Beschermen,

Nadere informatie

REGIO TOTAAL incl. Nuth

REGIO TOTAAL incl. Nuth REGIO TOTAAL incl. Nuth 4.977 Onttrekking door afname Bron: Progneff terugbrengen leegstand tot Leegstand Limburg, 5.007 mering, 1.452 11.436 Limburg zijn 2.134 'overige ': D/E en overige bij de d.d. 31-12-

Nadere informatie

REGISTER GEMEENSCHAPPELIJKE REGELINGEN GEMEENTE ONDERBANKEN als bedoeld in artikel 27 van de Wet gemeenschappelijke regelingen

REGISTER GEMEENSCHAPPELIJKE REGELINGEN GEMEENTE ONDERBANKEN als bedoeld in artikel 27 van de Wet gemeenschappelijke regelingen REGISTER GEMEENSCHAPPELIJKE REGELINGEN GEMEENTE ONDERBANKEN als bedoeld in artikel 27 van de Wet gemeenschappelijke regelingen GR GGD Zuid-Limburg Contactgegevens: Geleenbeeklaan 2, 6166 GR Geleen/ Postbus

Nadere informatie

WIJZIGING CENTRUMREGELING INKOOP JEUGDZORG REGIO ZUID-LIMBURG

WIJZIGING CENTRUMREGELING INKOOP JEUGDZORG REGIO ZUID-LIMBURG WIJZIGING CENTRUMREGELING INKOOP JEUGDZORG REGIO ZUID-LIMBURG De colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten Beek, Brunssum, Eijsden-Margraten, Gulpen-Wittem, Heerlen, Kerkrade, Landgraaf,

Nadere informatie

Passend Onderwijs. voor leerlingen met een taalontwikkelingsstoornis of een gehoorbeperking. Voor ouders en leerkrachten

Passend Onderwijs. voor leerlingen met een taalontwikkelingsstoornis of een gehoorbeperking. Voor ouders en leerkrachten Passend Onderwijs voor leerlingen met een taalontwikkelingsstoornis of een gehoorbeperking Voor ouders en leerkrachten U wilt voor uw kind de beste en meest passende school. Voor kinderen met een taalontwikkelingsstoornis

Nadere informatie

Discriminatieklimaat Limburg. Februari 2012

Discriminatieklimaat Limburg. Februari 2012 Discriminatieklimaat Limburg Februari 2012 Colofon Uitgave : I&O Research BV Van Dedemstraat 6c 1624 NN Hoorn Tel. (0229) 282555 www.ioresearch.nl Rapportnummer : 2012/1824 Datum : februari 2012 Opdrachtgever

Nadere informatie

MEDIAKIT. Bereik in één keer 41% van alle mensen in. Limburg

MEDIAKIT. Bereik in één keer 41% van alle mensen in. Limburg MEDIAKIT Bereik in één keer 41% van alle mensen in Limburg NUMMER 1 Grootste familiemagazine in Limburg AL méér dan 30 jaar Aangesloten bij het HOI duidelijke vormgeving altijd spraakmakend abonnees 130.667

Nadere informatie

De voorzitter. W. van den Beucken

De voorzitter. W. van den Beucken BsGW Gemeenten en Waterscliappen Maria Theresialaan 99 BsGW Gemeenten en Waterschappen Limburg T 6043 CX Roermond Postbus 1275 6040 KG Roermond 088 84 20 444 E info@bsgw.nl W www.bsgw.nl KvK-nr. 52426297

Nadere informatie

CABA Agendapunt: CABA 3 AAN DE COMMISSIE ALGEMEEN BESTUURLIJKE AANGELEGENHEDEN

CABA Agendapunt: CABA 3 AAN DE COMMISSIE ALGEMEEN BESTUURLIJKE AANGELEGENHEDEN CABA 07-06-2011 Agendapunt: CABA 3 Sittard, 10 mei 2011 AAN DE COMMISSIE ALGEMEEN BESTUURLIJKE AANGELEGENHEDEN Onderwerp: Beantwoording vragen./. Hierbij treft u ter kennisneming aan de beantwoording van

Nadere informatie

Het deelnemen door een gemeenschappelijke regeling (Veiligheidsregio) aan een gemeenschappelijke regeling (ICT).

Het deelnemen door een gemeenschappelijke regeling (Veiligheidsregio) aan een gemeenschappelijke regeling (ICT). Raadsnota Raadsvergadering d.d.: 29 september 2014 Agenda nr: Onderwerp: zienswijze deelname Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Zuid-Limburg aan Gemeenschappelijke Regeling inzake ICT ondersteuning

Nadere informatie

Limburg aan het Werk 2011. Vestigingen & Werkgelegenheid

Limburg aan het Werk 2011. Vestigingen & Werkgelegenheid Limburg aan het Werk 2011 Vestigingen & Werkgelegenheid Limburg aan het Werk 2011 Vestigingen & Werkgelegenheid Maastricht, 17 januari 2012 Colofon Provincie Limburg Postbus 5700 6202 MA Maastricht Tel.:

Nadere informatie

Limburgse Pendel 2010

Limburgse Pendel 2010 Limburgse Pendel 2010 LIMBURGSE PENDEL 2010 LIMBURGSE PENDEL 2010 Pendelstromen op provinciaal en gemeentelijk niveau Maastricht, januari 2011 R.C.M. Vaessens M.A. Projectnummer 2010: 016 E,til Postbus

Nadere informatie

Belastinguitgave 2013

Belastinguitgave 2013 Belastinguitgave 2013 Overijsselse gemeenten beperken stijging woonlasten Inwoners van Overijssel betalen in 2013 gemiddeld slechts een fractie meer aan gemeentelijke woonlasten dan vorig jaar. In tien

Nadere informatie

Wat is eigenlijk het probleem? Speerpuntenanalyse wie is over het algemeen de klos. Strategie. Raadscommissie

Wat is eigenlijk het probleem? Speerpuntenanalyse wie is over het algemeen de klos. Strategie. Raadscommissie Wat is eigenlijk het probleem? Raadscommissie Bart Pastoor Secretaris ROVL Speerpuntenanalyse wie is over het algemeen de klos Fietsers en bromfietsers Ouderen (voorrangsituaties) Jonge automobilisten

Nadere informatie

Samenvattende notitie Lokale lasten gemeente Sittard-Geleen. Op basis van de rapportage Vergelijking Lokale Lasten Limburgse Gemeenten

Samenvattende notitie Lokale lasten gemeente Sittard-Geleen. Op basis van de rapportage Vergelijking Lokale Lasten Limburgse Gemeenten Samenvattende notitie Lokale lasten gemeente Sittard-Geleen Op basis van de rapportage Vergelijking Lokale Lasten Limburgse Gemeenten 2015-2016 Juni, 2016 Inhoud 1. Inleiding... 5 1.1 Gemeentelijke belastingen...

Nadere informatie

Arbeidsmarktinformatie Zuidoost-Nederland

Arbeidsmarktinformatie Zuidoost-Nederland Arbeidsmarktinformatie Zuidoost-Nederland Per 31 december 2010 Dit is een maandelijkse uitgave met de recente arbeidsmarktgegevens uit Zuidoost-Nederland. Nadere informatie kan worden verkregen bij de

Nadere informatie

Samenvattende notitie Lokale lasten gemeente Stein

Samenvattende notitie Lokale lasten gemeente Stein Samenvattende notitie Lokale lasten gemeente Stein Op basis van de rapportage Vergelijking Lokale Lasten Limburgse Gemeenten 2015-2016 Juni, 2016 Inhoud 1. Inleiding... 5 1.1 Gemeentelijke belastingen...

Nadere informatie

Regionale Maandcijfers Arbeidsmarktinformatie Zuid-Limburg

Regionale Maandcijfers Arbeidsmarktinformatie Zuid-Limburg Regionale Maandcijfers Arbeidsmarktinformatie Zuid-Limburg Tabel 1: Stand WW-uitkeringen Stand WW mutatie tov vorige mnd mutatie tov vorig jaar Sep 2017 % aantal % aantal % Nederland 350.810 3,9% -11.322-3,1%

Nadere informatie

7. PARAGRAAF BELASTINGEN EN TARIEVEN

7. PARAGRAAF BELASTINGEN EN TARIEVEN 7. PARAGRAAF BELASTINGEN EN TARIEVEN 7.1 Tarieven belastingen en heffingen Algemeen Bij de behandeling van de Kadernota 2015-2018 is besloten het indexcijfer 2015 voor de gemeentelijke belastingen, heffingen

Nadere informatie

Datum: 26 februari 2013 Kenmerk: REC/TM / Onderwerp Spreidingsplan ex artikel 76a WEC / Aanvraag nevenvestiging

Datum: 26 februari 2013 Kenmerk: REC/TM / Onderwerp Spreidingsplan ex artikel 76a WEC / Aanvraag nevenvestiging REG> Limburg ^ Gemeente Venray T.a.v. Projectleider MD, Margon van den Hoek Postbus 500 5800 AM Venray gemeente venray Casenr.: j afdeling 2 7 FEB 2013 Datum: 26 februari 2013 Kenmerk: REC/TM / 1305-003

Nadere informatie

Capcode Korps Beschrijving Beek Blusgroep Beek Blusgroep Beek HV Beek Meetploeg / WVD

Capcode Korps Beschrijving Beek Blusgroep Beek Blusgroep Beek HV Beek Meetploeg / WVD Capcode Korps Beschrijving 1003001 Beek Blusgroep 1 1003003 Beek Blusgroep 2 1003004 Beek HV 1003005 Beek Meetploeg / WVD 1003007 Beek BvD 1005502 Beek AOV 1003099 Beek Korpsalarm 1003100 Berg en Terblijt

Nadere informatie

MEDIAKIT. Bereik in één keer 41% van alle mensen in. Limburg

MEDIAKIT. Bereik in één keer 41% van alle mensen in. Limburg MEDIAKIT Bereik in één keer 41% van alle mensen in Limburg NUMMER 1 Grootste familiemagazine in Limburg AL méér dan 30 jaar Aangesloten bij het HOI duidelijke vormgeving altijd spraakmakend abonnees 130.667

Nadere informatie

Inwoners en woonruimten. Tarieven. Belastingdruk. Wat betaalt u aan gemeenten en waterschappen? Provincie Zeeland

Inwoners en woonruimten. Tarieven. Belastingdruk. Wat betaalt u aan gemeenten en waterschappen? Provincie Zeeland Inwoners en woonruimten Provincie Zeeland Tarieven Belastingdruk Wat betaalt u aan gemeenten en waterschappen? Lokale belastingen 2005 Inwoners en woonruimten gemeente inwoners woonruimten Borsele 22.397

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Limburg, april 2017

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Limburg, april 2017 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Limburg, april 2017 Aanhoudende daling aantal WW-uitkeringen Het aantal lopende WW-uitkeringen in Limburg lag eind april 2017 17% lager dan een jaar geleden. In vergelijking met

Nadere informatie

Factsheet. Limburg. Mook en Middelaar. Gennep. Bergen (L.) Venray. Horst aan de Maas. Venlo. Peel en Maas. Nederweert. Beesel. Leudal. Weert.

Factsheet. Limburg. Mook en Middelaar. Gennep. Bergen (L.) Venray. Horst aan de Maas. Venlo. Peel en Maas. Nederweert. Beesel. Leudal. Weert. Mook en Middelaar Factsheet Gennep Bergen (L.) Venray Horst aan de Maas Venlo Peel en Maas Nederweert Beesel Weert Leudal Roermond 1. Algemeen 2. Arbeidsmarkt 3. Economie 4. Internationaal 5. Verkeer en

Nadere informatie

Thuis, ook in de cijfers

Thuis, ook in de cijfers Thuis, ook in de cijfers Het woord thuis speelt een centrale rol in het werk van de Raad voor de Kinderbescherming. Wanneer is thuis nog wel veilig voor een kind en wanneer niet meer? Basisveiligheid en

Nadere informatie

Zwanger? Regel uw kraamzorg bij Groene Kruis Kraamzorg

Zwanger? Regel uw kraamzorg bij Groene Kruis Kraamzorg Zwanger? Regel uw kraamzorg bij Groene Kruis Kraamzorg VERTROUWD VANAF HET BEGIN Mook Middelaar Gennep Bergen Venray Meerlo- Wanssum Horst aan de Maas Sevenum Arcen Meijel Nederweert Weert Leudal Maasgouw

Nadere informatie

Woonmonitor Limburg 2006

Woonmonitor Limburg 2006 Factsheetboek Limburg Venlo e.o.26 Venlo e.o. Colofon Uitgave: Provincie Limburg Postbus 57 622 MA Maastricht Tel: +31 ()43 389 99 99 Fax: +31 ()43 389 8 99 E-mail: postbus@prvlimburg.nl Internet: www.limburg.nl

Nadere informatie

Rechtbank gezocht. Waar moet ik zijn als ik in Limburg naar de rechter ga?

Rechtbank gezocht. Waar moet ik zijn als ik in Limburg naar de rechter ga? Rechtbank gezocht Waar moet ik zijn als ik in Limburg naar de rechter ga? Inleiding Per 1 januari 2013 is de wet Herziening Gerechtelijke Kaart in werking getreden. Dit brengt mee dat het aantal rechtbanken

Nadere informatie

OPBRENGST OZB IN RELATIE TOT KRIMP

OPBRENGST OZB IN RELATIE TOT KRIMP OPBRENGST OZB IN RELATIE TOT KRIMP Wie bepaalt de opbrengst OZB: De Raad bepaalt elk jaar de opbrengst OZB door middel van de vaststelling van de tarieven via de Tarievennota. Uitgangspunt is een indexatie

Nadere informatie

Activiteitenplan 2014 StartersCentrum Limburg

Activiteitenplan 2014 StartersCentrum Limburg Activiteitenplan 2014 StartersCentrum Limburg Welke inhoud vindt u hier? 1. Wij zijn het StartersCentrum Limburg 3 2. Hier staan wij voor 3 3. Dit willen wij bereiken 4 4. Hier zijn wij trots op 5 5. Dit

Nadere informatie

Verslag van de Algemene Ledenvergadering van de vereniging Afvalsamenwerking Limburg

Verslag van de Algemene Ledenvergadering van de vereniging Afvalsamenwerking Limburg Verslag van de Algemene Ledenvergadering van de vereniging Afvalsamenwerking Limburg Datum: donderdag 24 september 2015 Locatie: SIF Sustainable Innovation Factory Industrieterrein 4,5981 NK PANNINGEN

Nadere informatie

COMMISSIE AWACS LIMBURG Secretariaat: Postbus MA Maastricht

COMMISSIE AWACS LIMBURG Secretariaat: Postbus MA Maastricht CAL 14-4 COMMISSIE AWACS LIMBURG Secretariaat: Postbus 57-622 MA Maastricht OVERZICHT KLACHTEN 4 e kwartaal 213 Februari 213 Uitgegeven door de Stichting Klachtentelefoon Luchtverkeer Zuid-Limburg onder

Nadere informatie

COMMISSIE AWACS LIMBURG Secretariaat: Postbus MA Maastricht

COMMISSIE AWACS LIMBURG Secretariaat: Postbus MA Maastricht CAL 06-027 COMMISSIE AWACS LIMBURG Secretariaat: Postbus 5700-6202 MA Maastricht OVERZICHT KLACHTEN 2e kwartaal 2006 September 2006 Uitgegeven door de Stichting Klachtentelefoon Luchtverkeer Zuid-Limburg

Nadere informatie

COMMISSIE AWACS LIMBURG Secretariaat: Postbus 5700-6202 MA Maastricht

COMMISSIE AWACS LIMBURG Secretariaat: Postbus 5700-6202 MA Maastricht CAL 13-32 COMMISSIE AWACS LIMBURG Secretariaat: Postbus 57-622 MA Maastricht OVERZICHT KLACHTEN 3 e kwartaal 213 November 213 Uitgegeven door de Stichting Klachtentelefoon Luchtverkeer Zuid-Limburg onder

Nadere informatie

Jaarverslag Stichting StartersCentrum Limburg 2014 Ondernemen is samen-werken Jaarverslag 2014 Mei 2015 mei 2015

Jaarverslag Stichting StartersCentrum Limburg 2014 Ondernemen is samen-werken Jaarverslag 2014 Mei 2015 mei 2015 Ondernemen is samen-werken Jaarverslag 2014 Mei 2015 mei 2015 1 Colofon Uitgave Stichting StartersCentrum Limburg Jan Campertstraat 5 6416 SG Heerlen Auteurs Harrie van Beers, Marcel van Kasteren & Ger

Nadere informatie

Naar een toekomstbestendige winkelstructuur in Zuid-Limburg. Peter Bertholet

Naar een toekomstbestendige winkelstructuur in Zuid-Limburg. Peter Bertholet Naar een toekomstbestendige winkelstructuur in Zuid-Limburg Peter Bertholet Detailhandel in ontwikkeling Decennialang aanbodgerichte bouw van winkels (PBL): van alles teveel Technologische, maatschappelijke

Nadere informatie

13igr /06/2013 GRIF

13igr /06/2013 GRIF BsGW A: ja N: nee Belastingsamenwerktng 13igr00100 13/06/2013 GRIF BsGW Belastingsamenwerking Maria Theresialaan 99 6043 CX Roermond Postbus 1275 6040 KG Roermond 088 84 20 444 info@bsgw.nl W: www.bsgw.nl

Nadere informatie

Begeleiding voor en na de bevalling

Begeleiding voor en na de bevalling Begeleiding voor en na de bevalling Zwanger? Mook Middelaar Gennep Bergen Venray Meerlo- Wanssum Horst aan de Maas Sevenum Arcen Meijel Nederweert Weert Leudal Maasgouw Maasbree Helden Venlo Kessel Beesel

Nadere informatie

Ontwikkeling waterschapslasten in de periode 1998-2012

Ontwikkeling waterschapslasten in de periode 1998-2012 Ontwikkeling waterschapslasten in de periode 1998-2012 dr. C. Hoeben Centrum voor Onderzoek van de Economie van de Lagere Overheden Ontwikkeling waterschapslasten in de periode 1998-2012 Corine Hoeben

Nadere informatie

Ontwikkeling van de lokale woonlasten voor eigenaren van woningen

Ontwikkeling van de lokale woonlasten voor eigenaren van woningen Ontwikkeling van de lokale woonlasten voor eigenaren van woningen 1998-2009 dr. C. Hoeben COELO COELO Centrum voor Onderzoek van de Economie van de Lagere Overheden Faculteit der Economische Wetenschappen

Nadere informatie

Alleen als het echt niet anders kan

Alleen als het echt niet anders kan Alleen als het echt niet anders kan De meeste Nederlandse ouders zijn prima in staat om hun kinderen voldoende veiligheid te bieden. Bij ongeveer 1 procent van de Nederlandse kinderen komt de veiligheid

Nadere informatie

Gemeente Nuth Bevolkingsopbouw en toekomstige ontwikkeling Bevolkingssamenstelling 2016 (gemeente en kernen) 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% < 20 jaar 20-35 jaar 35-55 jaar 55-75 jaar > 75 jaar Gemeente

Nadere informatie

Gemeente Heerlen. 3e kwartaal 2015

Gemeente Heerlen. 3e kwartaal 2015 Gemeente Heerlen 3e kwartaal 2015 Copyright Kennis van de woningmarkt bepalend voor beleid Over Woningmarktcijfers.nl Als overheid of marktpartij wilt u graag op de hoogte blijven van actuele ontwikkelingen

Nadere informatie

Retailaanpak Parkstad Limburg

Retailaanpak Parkstad Limburg Retailaanpak Parkstad Limburg Martin de Beer, voorzitter Bestuurscommissie Economie & Toerisme 13 oktober 2016 POL-uitwerking: Ruimtelijke Economie Onder meer voor het thema Detailhandel: regionale samenwerking

Nadere informatie

Kerngegevens ontwikkeling waterschapsheffingen 2009-2015

Kerngegevens ontwikkeling waterschapsheffingen 2009-2015 Kerngegevens ontwikkeling waterschapsheffingen 2009-2015 dr. C. Hoeben COELO Centrum voor Onderzoek van de Economie van de Lagere Overheden Kerngegevens ontwikkeling waterschapsheffingen 2009-2015 Corine

Nadere informatie

Register van gemeenschappelijke regelingen als bedoeld in artikel 27 van de Wet gemeenschappelijke regelingen

Register van gemeenschappelijke regelingen als bedoeld in artikel 27 van de Wet gemeenschappelijke regelingen Register van gemeenschappelijke regelingen als bedoeld in artikel 27 van de Wet gemeenschappelijke regelingen - - 1-1 Algemeen In het register zijn de geldende gemeenschappelijke regelingen opgenomen waaraan

Nadere informatie

BsGW. Aan de gemeenteraad Gemeente Roerdalen Postbus ZH ODILIËNBERG. HRM/BOJ.l B

BsGW. Aan de gemeenteraad Gemeente Roerdalen Postbus ZH ODILIËNBERG. HRM/BOJ.l B Bela...ting...amenwerklng Gemeenten en Wat~r.chappen limburg BsGW Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen Maria Theresialaan 99 6043 ex Roermond Postbus 1275 6040 KG Roermond T: 0888420444 E:

Nadere informatie

Ieder zijn deel Verdeling toeristische bestedingen Zuid-Limburg: huidige stand van zaken (2006/2007) en terugblik (2002/2003)

Ieder zijn deel Verdeling toeristische bestedingen Zuid-Limburg: huidige stand van zaken (2006/2007) en terugblik (2002/2003) Ieder zijn deel Verdeling toeristische bestedingen Zuid-Limburg: huidige stand van zaken (2006/2007) en terugblik (2002/2003) Rapportage in opdracht van Stichting VVV Zuid-Limburg 14 februari 2008 Projectnummer

Nadere informatie

Datumoverzicht bevrijding 1944-1945 in de Provincie Limburg

Datumoverzicht bevrijding 1944-1945 in de Provincie Limburg Datum Gemeente Kern - wijk - gehucht Bijzonderheden 12-9-1944 Gemeente Eijsden-Margraten Mesch Eerste bevrijde kerkdorp Nl. 12-9-1944 Gemeente Eijsden-Margraten Bergenhuizen 12-9-1944 Gemeente Eijsden-Margraten

Nadere informatie

RMC Factsheet. RMC Regio 39 Gewest Zuid-Limburg

RMC Factsheet. RMC Regio 39 Gewest Zuid-Limburg RMC Regio 39 Gewest Zuid-Limburg RMC Factsheet Convenantjaar 2013-2014 Nieuwe voortijdige schoolverlaters Definitieve cijfers - versie 1 Uitgave: november 2015 RMC regio 39 : Gewest Zuid-Limburg Dit document

Nadere informatie