Belastingoverzicht 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Belastingoverzicht 2013"

Transcriptie

1 Belastingoverzicht 2013 Tarieven en lastendruk van OZB, rioolheffing, afvalstoffenheffing van de Limburgse gemeenten en de waterschapsheffingen in Limburg Provincie Limburg, februari 2013 Samensteller Provincie Limburg Afdeling Bedrijfsvoering, cluster Financiën

2 Belastingoverzicht

3 Inhoudsopgave 1... Inleiding Conclusies Gemeentelijke belastingen Onroerende zaakbelasting (OZB) Rioolheffing Afvalstoffenheffing Lastendruk huurder gemeentelijke heffingen Lastendruk eigenaar/gebruiker gemeentelijke heffingen Lastendruk waterschappen Lastendruk gemeente en waterschap Lastenontwikkeling bedrijven Verantwoording onderzoek...28 Bijlagen 1 Inwoners en woningen 33 2 WOZ-waarde woningen 34 3 OZB-tarieven en bijbehorende aanslag woningen 35 4 Rioolheffing 36 5 Afvalstoffenheffing 37 6 Totale gemeentelijke heffingen 38 7 Inwoners per regio 39 8 OZB-tarieven niet-woningen 40 9 Totale WOZ-waarde en bruto OZB-opbrengst niet-woningen Waterschapslasten Totale gemeentelijke- en waterschapsheffingen huurder Totale gemeentelijke- en waterschapsheffingen 44 eigenaar/gebruiker Belastingoverzicht

4 Belastingoverzicht

5 1. Inleiding Dit belastingoverzicht bevat informatie over de drie belangrijkste gemeentelijke belastingen, zoals de Limburgse gemeenten die in 2013 bij de gebruikers en eigenaren van woonruimten in hun gemeente heffen. Aan de orde komen de OZB woningen, de rioolheffing en de afvalstoffenheffing. Als een gemeente voor riool en afval gedifferentieerde tarieven heeft, hanteren we het tarief dat bij een gemiddeld waterverbruik hoort respectievelijk dat past bij het gemiddelde aanbod van afval of de meest gebruikte containers en dergelijke voor een huishouden van drie à vier personen. Behalve een overzicht van de lastendruk bij de woningen is ook een overzicht samengesteld van de tarieven van de OZB van de niet-woningen. Daaraan wordt aan het slot van deze uiteenzetting kort aandacht besteed. De uitkomsten 2013 vergelijken we met de cijfers Daarbij doen zich een aantal bijzonderheden voor. Een aantal cijfers 2012 is door gemeenten gewijzigd, waardoor de cijfers 2012 niet altijd 100% overeenstemmen met de cijfers 2012 in het belastingoverzicht Het belastingoverzicht 2013 bevat de belastinggegevens van de 33 Limburgse gemeenten. Van deze 33 gemeenten zijn ook de gegevens 2012 tot nieuwe gewogen gemiddelden berekend. 2. Conclusies Uit de verzamelde belastinggegevens 2013 blijkt het volgende: - De gemiddelde OZB-aanslag stijgt in 2013 met 5,79% tot 236,84. Dit is het resultaat van een stijging van het gemiddelde OZB-tarief in 2013 met 8,94% en een daling van de gemiddelde WOZ-waarde met 2,89%. - De afvalstoffenheffing daalt in 2013 met 1,09%. In 2013 komt de gemiddelde afvalstoffenheffing uit op 237,91 voor een meerpersoonshuishouden. - De rioolheffing stijgt in 2013 met 2,55% tot gemiddeld 199,38. - Een eigenaar/gebruiker gaat in 2013 gemiddeld 2,32% meer aan gemeentelijke belastingen betalen. Gemiddeld betaalt hij 674,13. - Een huurder ziet de gemeentelijke belastingen met gemiddeld 1,57% dalen en betaalt in 2013 gemiddeld 327,83. - De heffingen van de waterschappen dalen voor huurders in 2013 met gemiddeld 0,12% en voor eigenaar/gebruikers met gemiddeld 0,40%. - De heffingen van gemeenten en waterschappen samen stijgen voor eigenaars met gemiddeld 1,62% tot 902,97 en dalen voor huurders met gemiddeld 1,32% tot 515,30. In de volgende paragrafen presenteren we de uitkomsten voor de drie gemeentelijke belastingsoorten en de heffingen van de waterschappen. Belastingoverzicht

6 3. Gemeentelijke belastingen 3.1. Onroerende zaakbelasting (OZB) Bij de berekening van de OZB-lastendruk hebben wij een aantal uitgangspunten moeten toepassen om enige uniformiteit in en daarmee vergelijkbaarheid tussen de cijfers te krijgen. Deze uitgangspunten lichten we hierna toe. Onze benadering betekent wel dat de uitkomst veelal niet exact met de berekening van de gemeenten zelf zal overeenkomen. Zo zullen gemeenten met veel zorginstellingen of vakantiewoningen binnen hun grenzen daardoor in ons belastingoverzicht een lagere gemiddelde WOZ-waarde hebben. Uitgangspunten - Voor het aantal woonruimten/huishoudens hebben we zowel voor 2012 als voor 2013 gebruik gemaakt van de gegevens daarover bij de algemene uitkering 2012 volgens de septembercirculaire Met inachtneming van het vorige uitgangspunt is het overzicht samengesteld op basis van de gegevens zoals die door de gemeenten zijn aangeleverd. - Op basis van de WOZ-waarde en het aantal woonruimten hebben wij voor elke gemeente voor beide jaren een gemiddelde WOZ-waarde berekend. Vervolgens hebben we op basis van het OZB-tarief 2012 en het OZB-tarief 2013 de OZB-aanslag voor zo n gemiddelde woonruimte in 2012 en 2013 bepaald en de procentuele verandering daarin. Uitgaande van deze rekenmethode en de tarieven kunnen de volgende conclusies worden getrokken: 1. De gemiddelde OZB-aanslag stijgt met 5,79% tot 236,84. De gemiddelde OZB-aanslag gaat in 2013 omhoog van 223,89 naar 236,84, een stijging van 5,79%. De stijging ligt boven het verwachte inflatiepercentage voor De stijging in Limburg ligt ook boven de voor 2013 landelijk geldende macronorm van 2,76%. Volgens de nu bekende cijfers stijgt de OZB-aanslag landelijk met 3,9% en is er dus ook landelijk een overschrijding van de macronorm. Of en zo ja welke gevolgen dit zal hebben is nog onbekend. Tussen de Limburgse gemeenten zitten er echter grote verschillen. De hoogste stijging treedt deze keer op bij Venlo met ruim 20%. Ook in Eijsden-Margraten (ruim 13%) en in Valkenburg aan de Geul (ruim 11%) stijgt de OZB-aanslag met meer dan 10%. Onderbanken is de enige gemeente waar de gemiddelde OZB-aanslag 2013 lager uitvalt en wel met ruim - 3%. Bij de overige 29 Limburgse gemeenten varieert de stijging in 2013 tussen de + 0,04% en + 9,87%. De stijging van de OZB-aanslag ligt in 2013 wat hoger dan vorig jaar. Nu 5,79% en vorig jaar 4,66%. De gemiddeld laagste aanslag is net als in 2011 en 2012 te vinden in Beesel en bedraagt in ,96. De gemiddeld hoogste aanslag is in 2013 te vinden in Horst aan de Maas en bedraagt in ,12. In 2011 en 2012 was dat in Mook en Middelaar. De OZB-aanslag op regioniveau ligt tussen 214 in Midden-Limburg en 267 in Noord-Limburg. De grootste stijging met 27 heeft zich in Noord-Limburg voorgedaan, terwijl de kleinste toename met 4 in de regio Parkstad is opgetreden. Belastingoverzicht

7 Bij een indeling van de gemeenten in inwonersklassen zijn de verschillen wat kleiner. De laagste OZB-aanslag vinden we nu in de groottegroep van tot inwoners met 233 en de hoogste in de groottegroep inwoners met 245. De kleinste stijging met 3 heeft zich voorgedaan in de groottegroep van 0 tot inwoners en de grootste met 18 in de groottegroep boven de inwoners. 2. Het OZB-tarief stijgt gemiddeld met 8,94%. Er is sprake van een forse stijging van het gemiddelde OZB-tarief in 2013 met een plus van 8,94%. Het gemiddelde tarief stijgt van 0,1243% naar 0,1354%. De stijging van het OZB-tarief hangt samen met de daling van de gemiddelde WOZ-waarde tussen de peildata 1 januari 2011 en 1 januari Onder 3 gaan we daar verder op in. Ook hier heeft Venlo de sterkste stijging en wel met 18,94%. Er zijn nog zes gemeenten waar het OZB-tarief in 2013 met meer dan 10% stijgt; Beesel (10,02%), Roermond (12,18%), Maastricht (13,27%), Valkenburg aan de Geul (14,40%), Gennep (14,95%) en Eijsden-Margraten (16,28%). In Onderbanken blijft het OZB-tarief in 2013 gelijk t.o.v De kleinste stijging zien we in Weert met 2,08%. Het hoogste tarief vinden we in Venlo (0,1796%). Het tarief in Venlo is ruim het dubbele van het laagste tarief (Peel en Maas met 0,0889%). Het OZB-tarief 2013 is het laagst in de groottegroep van inwoners met 0,1234% en het hoogst in de groottegroep boven inwoners met 0,1531%. In de groep boven inwoners is sprake van de sterkste stijging van het tarief, dit jaar met 12,46%. Kijkend naar de regio s heeft Parkstad Limburg evenals het vorig jaar met 0,1607% het hoogste tarief en Midden-Limburg met 0,1106% het laagste. De sterkste stijging doet zich in Noord-Limburg voor met 12,18%. De stijging is het minst in Parkstad met 5,52%. 3. De gemiddelde WOZ-waarde is in 2011 in Limburg gedaald tot minder dan In vergelijking met een jaar eerder is de waarde op 1 januari 2012 met 2,89% afgenomen. De WOZ-waarde 2013 heeft als peildatum 1 januari Vorig jaar werd als peildatum 1 januari 2011 gebruikt. Wij constateren dat er voor het tweede jaar op rij sprake is van een daling van de gemiddelde WOZ-waarde tussen twee peildata. In 2011 is de gemiddelde WOZ-waarde met 2,89% gedaald van tot In 2010 was de daling 1,55%. De hoogste gemiddelde WOZ-waarde is nog steeds in Mook en Middelaar te vinden: Heerlen heeft de laagste gemiddelde WOZ-waarde: In 4 gemeenten is de gemiddelde WOZ-waarde gestegen. De hoogste stijging met 1,64% heeft zich in Echt-Susteren voorgedaan. In 29 gemeenten is de gemiddelde WOZ-waarde gedaald. De sterkste daling met 8,19% is in Maastricht opgetreden. De verschillen in WOZ-waarden zijn relatief groot. In de regio Parkstad Limburg is de gemiddelde WOZ-waarde voor In Noord-Limburg vinden we de hoogste gemiddelde WOZ-waarde: In alle vijf regio s is sprake van een daling. De daling gedurende 2011 is in Maastricht & Heuvelland met 5,84% het hoogst geweest. In Noord-Limburg deed zich de kleinste daling voor met 1,02%. Belastingoverzicht

8 Bij de indeling naar grootte zien we de hoogste gemiddelde WOZ-waarde bij de gemeenten tussen inwoners met en de laagste gemiddelde WOZ-waarde bij de gemeenten boven inwoners met Bij alle groottegroepen is een procentuele daling opgetreden die ligt tussen de 1,81% en 3,83%. Hieronder treft u in tabelvorm de gemiddelde WOZ-waarde 2013 aan, waarbij de gemeenten naar grootte zijn gegroepeerd. Inwonersklasse Gemiddelde WOZ-waarde woningen 2013 ( ) > Gemiddeld In de twee volgende staafdiagrammen is de OZB-aanslag van 2012 en 2013 weergegeven, per groottegroep en per regio. Op de bladzijden daarna zijn de gemeenten gegroepeerd naar hoogte van het OZB-tarief en de OZB-aanslag. Belastingoverzicht

9 OZB-aanslag eigenaar woningen per inwonersklasse en gemiddeld OZB-last (x 1) Jaar 2012 Jaar > Eindtotaal inwonersklasse OZB-aanslag eigenaar woningen per regio en gemiddeld OZB-last (X 1) Jaar 2012 Jaar Maastricht & Heuvelland Midden-Limburg Noord-Limburg Parkstad Westelijke Mijnstreek Eindtotaal regio Belastingoverzicht

10 OZB-tarief eigenaar woning 2013 (de blauwe lijn geeft het gewogen gemiddelde weer) 0,0000% 0,0200% 0,0400% 0,0600% 0,0800% 0,1000% 0,1200% 0,1400% 0,1600% 0,1800% 0,2000% Venlo Simpelveld Kerkrade Heerlen Landgraaf Sittard-Geleen Onderbanken Horst aan de Maas Brunssum Stein Nuth Schinnen Valkenburg a/d Geul Beek Gulpen-Wittem Roermond Voerendaal Maastricht Echt-Susteren Eijsden-Margraten Vaals Nederweert Venray Meerssen Mook en Middelaar Roerdalen Gennep Bergen Leudal Maasgouw Beesel Weert Peel en Maas 0,1796% 0,1756% 0,1710% 0,1674% 0,1667% 0,1624% 0,1600% 0,1458% 0,1438% 0,1436% 0,1403% 0,1395% 0,1382% 0,1331% 0,1310% 0,1289% 0,1284% 0,1280% 0,1257% 0,1250% 0,1223% 0,1202% 0,1179% 0,1143% 0,1127% 0,1120% 0,1107% 0,1014% 0,1001% 0,0997% 0,0933% 0,0933% 0,0889% Belastingoverzicht

11 OZB-aanslag eigenaar woning 2013 (de blauwe lijn geeft het gewogen gemiddelde weer) Horst aan de Maas 356 Mook en Middelaar 325 Venlo 307 Eijsden-Margraten Nederweert Onderbanken Simpelveld Schinnen Voerendaal Stein Valkenburg a/d Geul Nuth Gulpen-Wittem Meerssen Sittard-Geleen Landgraaf Beek Echt-Susteren Venray Kerkrade Roermond Roerdalen Maastricht Bergen Leudal Weert Heerlen Brunssum Peel en Maas Maasgouw Gennep Vaals Beesel Belastingoverzicht

12 3.2. Rioolheffing Van de 33 gemeenten die in dit overzicht zijn opgenomen, heffen dertien de rioolheffing van de eigenaar, tien van de huurder van een woning en er zijn tien gemeenten waar de eigenaar én de huurder elk een deel betalen. In 2013 stijgt de gemiddelde rioolheffing met 2,55%. De gemiddelde rioolheffing komt in 2013 op 199,38 per huishouden uit. Stijgingen boven de 10% doen zich in 2013 voor in Landgraaf (13,42%) en Stein (11,05%). In vijf gemeenten daalt de rioolheffing in 2013: Venlo (-4,90%), Gennep (-6,04%), Weert (-6,44%), Nederweert (-9,71%) en Beek (-15,35%). In vier gemeenten blijft het tarief gelijk. In de overige 22 gemeenten is sprake van een stijging. De tarieven/lasten variëren nogal. Meerssen heeft het hoogste tarief met 335,00 per huishouden, terwijl Heerlen het laagste tarief heeft met 153,84. Midden-Limburg heeft het hoogste tarief (gemiddeld 207). Het tarief is het laagst in de Westelijke Mijnstreek ( 187). Maar in de Westelijke Mijnstreek is de stijging met 5,32% wel het hoogst. In Midden- Limburg heeft er een daling van 0,94% plaatsgevonden. Als we kijken naar de rioolheffing per inwonersklasse dan blijkt dat deze het laagste is in de inwonersklasse boven de inwoners ( 165) en het hoogste in de inwonersklasse van inwoners ( 235). Daarnaast is in de inwonersklasse een daling te zien van 0,15% ( 228,00). Per inwonersklasse bekeken leidt een toename van het aantal inwoners vanaf 0 inwoners tot een afname van de rioolheffing. De stijging van de rioolheffing is met bijna 5,6% het hoogst in de inwonerklasse inwoners. In de volgende twee staafdiagrammen, per groottegroep en per regio wordt de rioolheffing 2012 en 2013 vergeleken. Daarna zijn in een overzicht de gemeenten naar de hoogte van de rioolheffing op een rij gezet. Belastingoverzicht

13 Rioolheffing per inwonersklasse en gemiddeld rioolheffing (x 1) Jaar 2012 Jaar > Gemiddeld regio Rioolheffing per regio en gemiddeld rioolheffing (x 1) Jaar 2012 Jaar Maastricht&Heuvelland Midden Noord Parkstad West Mijnstreek Gemiddeld regio Belastingoverzicht

14 Rioolheffing eigenaar en gebruiker 2013 (de blauwe lijn geeft het gewogen gemiddelde weer) Meerssen 335 Onderbanken Eijsden-Margraten Schinnen Brunssum Peel en Maas Leudal Echt-Susteren Weert Valkenburg a/d Geul Mook en Middelaar Venray Simpelveld Gennep Gulpen-Wittem Beek Nederweert Vaals Stein Nuth Voerendaal Landgraaf Horst aan de Maas Kerkrade Maasgouw Roerdalen Beesel Bergen Maastricht Venlo Sittard-Geleen Roermond Heerlen Belastingoverzicht

15 3.3. Afvalstoffenheffing De ontwikkeling van de afvalstoffenheffing is al een aantal jaren zeer beperkt. Soms een kleine stijging, soms een kleine daling. De gemiddelde afvalstoffenheffing komt in 2013 uit op 237,91 per meerpersoonshuishouden. Daarmee is ook dit jaar weer sprake van een kleine daling: -1,09%. In 21 gemeenten daalt de heffing. Die daling varieert van 0,13% in Gennep tot 18,77% in Valkenburg aan de Geul. Bij negen gemeenten stijgt de heffing. De stijging varieert van 0,16% in Mook en Middelaar tot 9,83% in Beesel. In drie gemeenten blijft de afvalstoffenheffing gelijk aan Het tarief is het hoogste in Heerlen met 346,12 en het laagst in Nederweert met 137,76. In Midden-Limburg is het tarief het laagste, namelijk 206. In Parkstad Limburg is het gemiddelde tarief het hoogst met 278. Als we kijken naar het tarief van de afvalstoffenheffing per inwonersklasse dan zien we dat het tarief het hoogste is in de klasse boven de inwoners en het laagste in de klasse van tot inwoners. In de regio s Maastricht & Heuvelland, Midden-Limburg en Parkstad is de afvalstoffenheffing in 2013 gedaald. In Parkstad het sterkst met 3,97% en in Midden-Limburg met 0,17% het minst. In de Westelijke Mijnstreek stijgt de afvalstoffenheffing in 2013 gemiddeld met 2,36%. Ook bij de indeling naar groottegroepen is er in alle klassen behalve in de klasse boven de inwoners sprake van een daling. In de klasse tussen en inwoners is deze met 3,65% het grootst. In de groep boven inwoners is de stijging 0,23%. Met de volgende twee staafdiagrammen wordt de hoogte van de afvalstoffenheffing in 2012 en 2013 vergeleken per groottegroep en per regio. Daarna zijn de gemeenten weer naar de hoogte van hun afvalstoffenheffing op een rij gezet. Belastingoverzicht

16 Afvalstoffenheffing per inwonersklasse en gemiddeld tarief (x 1) 150 Jaar 2012 Jaar > Gemiddeld inwonersklasse Afvalstoffenheffing per regio en gemiddeld tarief (x 1) Jaar 2012 Jaar Maastricht&Heuvelland Midden Noord Parkstad West Mijnstreek Gemiddeld regio Belastingoverzicht

17 Afvalstoffenheffing 2013 (de blauwe lijn geeft het gewogen gemiddelde weer) Heerlen 346 Vaals 307 Maastricht Schinnen Weert Landgraaf Nuth Gulpen-Wittem Onderbanken Venlo Brunssum Sittard-Geleen Stein Gennep Kerkrade Beek Meerssen Peel en Maas Voerendaal Echt-Susteren Bergen Roermond Simpelveld Maasgouw Mook en Middelaar Venray Eijsden-Margraten Leudal Roerdalen Horst aan de Maas Valkenburg a/d Geul Beesel Nederweert Belastingoverzicht

18 3.4. Lastendruk huurder gemeentelijke heffingen De in 2.1 tot en met 2.3 besproken heffingen zijn altijd van toepassing op personen die een woonruimte in eigendom hebben en die woonruimte ook zelf bewonen, de zogenaamde eigenaar/gebruiker. De totale lastendruk van de drie gemeentelijke heffingen voor de eigenaar/gebruiker presenteren we in de volgende paragraaf. Voor personen die hun woonruimte niet in eigendom hebben, is de OZB niet van toepassing en is de rioolheffing, afhankelijk van de keuze van de gemeente, geheel, gedeeltelijk of geheel niet op hen van toepassing. Hierna duiden we deze groep aan als huurder. In deze paragraaf kijken we naar de lastenontwikkeling voor de huurder. De huurder betaalt dit jaar gemiddeld 327,83 per huishouden aan gemeentelijke heffingen, tegenover 333,07 in 2012, een daling van 1,57%. Vorig jaar was er ook een kleine daling van 1,73%. Bij 19 gemeenten dalen in 2013 de lasten voor de huurder, in twaalf gemeenten stijgen de lasten voor de huurder en in twee gemeenten blijven de lasten voor de huurder gelijk. De grootste lastenverhoging is opgetreden in Beesel waar de huurder dit jaar 9,83% meer gaat betalen. De grootste daling vindt plaats in Beek waar de huurder dit jaar ruim 37% minder gaat betalen. Dit wordt verklaard door een wijziging per 2013 in de rioolheffing in Beek. Tot 2013 werd de heffing alleen door de gebruiker betaald en vanaf 2013 door eigenaar en gebruiker. De hoogste lastendruk is in Schinnen met 551,20. In Nederweert is de lastendruk voor een huurder met 137,76 het laagste. De laagste lastendruk bij de indeling van gemeenten naar groottegroepen is te vinden in de groep tussen en inwoners met 315 en de hoogste in de groep onder de inwoners met 401. De staafdiagrammen laten dit zien. In de Westelijke Mijnstreek is de lastendruk voor de huurder het laagst ( 264 per huishouden) en het hoogst in Parkstad Limburg ( 403). We presenteren deze informatie eerst in twee staafdiagrammen, waarna we een overzicht geven van de lastendruk voor huurders per gemeente. De gemeente met de hoogste lasten staat bovenaan en de gemeente met de laagste lasten onderaan. Bij al deze uitkomsten en vergelijkingen van de lastendruk huurder is het wel van belang ons te realiseren dat het beeld/de uitkomst sterk bepaald wordt door de keuze van gemeenten wie de rioolheffing betaalt. Bij de lastendruk voor de eigenaar die ook de gebruiker is, speelt dit aspect niet. Belastingoverzicht

19 Lastendruk huurder per inwonersklasse en gemiddeld bedrag (x 1) Jaar 2012 Jaar > Gemiddeld inwonersklasse Lastendruk huurder per regio en gemiddeld bedrag (x 1) Jaar 2012 Jaar Maastricht & Heuvelland Midden-Limburg Noord-Limburg Parkstad Westelijke Mijnstreek Eindtotaal regio Belastingoverzicht

20 Lastendruk huurder 2013 (de blauwe lijn geeft het gewogen gemiddelde weer) Schinnen 551 Onderbanken Weert Nuth Vaals Meerssen Heerlen Simpelveld Kerkrade Voerendaal Venlo Peel en Maas Valkenburg a/d Geul Landgraaf Roerdalen Maastricht Venray Beek Maasgouw Gennep Gulpen-Wittem Brunssum Sittard-Geleen Stein Echt-Susteren Bergen Roermond Mook en Middelaar Eijsden-Margraten Leudal Horst aan de Maas Beesel Nederweert Belastingoverzicht

21 3.5. Lastendruk eigenaar/gebruiker gemeentelijke heffingen Als we kijken naar de totale lastendruk per gemeente van de drie hier bekeken gemeentelijke heffingen en nagaan wat de eigenaar/gebruiker dit jaar gaat betalen dan zien we de volgende ontwikkeling. De gemiddelde lastendruk voor de eigenaar/gebruiker stijgt in 2013 met 2,32% tot 674,13. In 2012 was de lastendruk 658,85. De lastenstijging bedroeg vorig jaar 1,42%. Dit jaar blijft de gemiddelde lastenstijging in de buurt van het inflatiepercentage dat op dit moment voor 2013 wordt verwacht. Het overzicht laat zien dat acht gemeenten de lastendruk in 2013 verlagen. De lastendaling is het hoogst in Beek met 4,83%. De hoogste lastenstijging doet zich in Stein voor waar de eigenaar/gebruiker gemiddeld 7,56% meer gaat betalen. Schinnen heeft met 827,15 de hoogste lastendruk in In Beesel is de lastendruk met 500,96 het laagst. De lastendruk is het laagste in de klasse inwoners met 669 en het hoogste in de inwonersklasse inwoners met 734. Zie onderstaande staafdiagrammen. In de Midden-Limburg is de lastendruk het laagst ( 628 per huishouden) en het hoogst in Parkstad Limburg ( 694). Na de staafdiagrammen volgt weer een overzicht van alle gemeenten, gegroepeerd naar hoogte van de totale gemeentelijke lastendruk voor een eigenaar/gebruiker. Belastingoverzicht

22 Lastendruk eigenaar-gebruiker per inwonersklasse en gemiddeld bedrag (x 1) Jaar 2012 Jaar > Gemiddeld inwonersklasse Lastendruk eigenaar-gebruiker per regio en gemiddeld bedrag (x 1) Jaar 2012 Jaar Maastricht & Heuvelland Midden-Limburg Noord-Limburg Parkstad Westelijke Mijnstreek Gemiddeld regio Belastingoverzicht

23 Lastendruk eigenaar/gebruiker 2013 (de blauwe lijn geeft het gewogen gemiddelde weer) Schinnen Meerssen Onderbanken Mook en Middelaar Eijsden-Margraten Horst aan de Maas Gulpen-Wittem Nuth Venlo Weert Landgraaf Stein Simpelveld Heerlen Brunssum Voerendaal Vaals Echt-Susteren Beek Maastricht Sittard-Geleen Valkenburg a/d Geul Peel en Maas Kerkrade Venray Nederweert Gennep Leudal Bergen Roermond Maasgouw Roerdalen Beesel 501 Belastingoverzicht

24 3.6. Lastendruk waterschappen Vanaf het Belastingoverzicht 2011 hebben we ook weer gegevens over de heffingen van de waterschappen opgenomen. We hebben ons daarbij gericht op de heffingen voor de huishoudens, waarbij net als bij de gemeentelijke heffingen een onderscheid is aangebracht tussen de lasten voor een eigenaar/gebruiker en voor een huurder. En net als bij de gemeentelijke heffingen zijn we bij de waterschapsheffingen uitgegaan van de druk voor een meerpersoonshuishouden. De eigenaar/gebruiker heeft bij de waterschapsheffingen met drie onderdelen te maken: Een heffing op basis van de door de gemeente vastgestelde WOZ-waarde van de woonruimte, aangeduid met Gebouwd ; Een vaste heffing per woonruimte, aangeduid met Ingezetenen ; Een zuiveringsheffing die voor een meerpersoonshuishouden op 3 x het bedrag per vervuilingseenheid uitkomt. De huurder krijgt een aanslag gebaseerd op de twee laatste onderdelen. Omdat we niet alleen het bedrag van de belastingaanslag 2013 van de waterschappen willen geven, maar net als bij de gemeenten ook de procentuele ontwikkeling ten opzichte van 2012, hebben we ook de tarieven en aanslagen 2012 vermeld. De tarieven 2012 en 2013 van beide waterschappen voor de drie onderdelen staan hieronder vermeld. Waterschap Gebouwd Mutatie Ingezetenen Mutatie Zuiveringsheffing Mutatie meerpersoonshuishouden Peel en Maasvallei 0,0282% 0,0293% 3,90% 44,65 44,54-0,25% 148,05 148,05 0,00% Roer en Overmaas 0,0204% 0,0201% -1,47% 35,95 35,68-0,75% 149,19 149,19 0,00% De grens van de waterschappen valt niet overal exact samen met de gemeentegrenzen. In Roermond hoort het grondgebied van de voormalige gemeente Swalmen bij het waterschap Peel en Maasvallei, terwijl de rest van de gemeente bij het waterschap Roer en Overmaas hoort. In Maasgouw hoort het grondgebied van de voormalige gemeente Maasbracht bij het waterschap Roer en Overmaas en de rest van de gemeente bij het waterschap Peel en Maasvallei. In die twee gemeenten hebben we daarom twee gemiddelde waterschapslasten berekend voor eigenaar/gebruiker en huurder. Voor huurders daalt de waterschapsheffingen met 0,15% bij Roer en Overmaas tot 184,87 en met 0,06% tot 192,59 bij Peel en Maasvallei. Voor Limburg hebben we een gewogen gemiddelde berekend. Dat daalt met 0,12% van 187,69 naar 187,47. Voor de eigenaar/gebruiker varieert de ontwikkeling van de waterschapsheffingen in 2013 sterker. De gemiddelde waterschapsheffingen zijn het hoogst in Mook en Middelaar met 277,03. In Heerlen zijn deze met gemiddeld 208,83 het laagste. De waterschapslasten voor de eigenaar/gebruiker stijgen in 2013 in negen gemeenten. Hiertoe behoren ook Maasgouw en Roermond voor het deel van de gemenete dat onder het waterschap Peel en Maasvallei valt. In Weert is de stijging met 1,10% het hoogst. In 25 gemeenten dalen in 2013 de waterschapslasten voor de eigenaar/gebruiker. Hiertoe behoren ook Maasgouw en Roermond voor het deel van de gemeente dat onder het waterschap Roer en Overmaas valt. In Maastricht is de daling met 1,69% het hoogst. In Peel en Maas blijven de waterschapslasten gelijk. Doordat Maasgouw en Roermond twee keer meetellen komen we nu op 35 gemeenten. Het gewogen gemiddelde is -0,40%, waardoor de waterschapslasten dalen van 229,76 naar 228,83. Belastingoverzicht

25 3.7. Lastendruk gemeente en waterschap In deze paragraaf kijken we naar de lasten voor de meerpersoonshuishoudens van de onderzochte gemeentelijke heffingen en de waterschapsheffingen. Voor de huurder liggen de lasten van de heffingen van de gemeente en het waterschap in 2013 het laagst in Nederweert. Gemiddeld zijn de lasten daar 330,35. Het hoogst zijn de lasten in Schinnen met 736,07. In eenentwintig gemeenten dalen in 2013 de gezamenlijke lasten van gemeente en waterschap voor de huurder. De daling is met 27,19% het sterkst in Beek. In de overige 12 gemeenten stijgen de gezamenlijke lasten. De grootste toename zien we in Stein met 5,02%. Gemiddeld komen de heffingen van gemeente en waterschap voor een huurder in 2013 uit op 515,30, een daling met 1,32% in vergelijking met Voor de eigenaar/gebruiker is de aanslag 2013 van de drie gemeentelijke heffingen en van het waterschap het hoogst in Schinnen. De gemiddelde totale last komt daar uit op 1.051,79. Ook in Meerssen, Mook & Middelaar en Onderbanken komt de totale last boven de In Beesel is de gemiddelde last van gemeente en waterschap in 2013 met 745,98 het laagst. Gemiddeld is de last van de heffingen van gemeente en waterschap met 1,62% gestegen tot 902,97 in In 23 gemeenten stijgt de gemiddelde last. Hiertoe behoort ook het deel van de gemeente Maasgouw dat onder het waterschap Peel en Maasvallei valt. In elf gemeenten daalt de last. Hiertoe behoort ook het deel van de gemeente Maasgouw dat onder het waterschap Roer en Overmaas valt. De grootste stijging treedt op in Stein: 5,46%. In Beek is de daling met 3,96% het grootst. Belastingoverzicht

26 4. Lastenontwikkeling bedrijven In dit laatste onderdeel schenken we kort aandacht aan een onderdeel van de gemeentelijke lasten voor bedrijven. We hebben daarvoor gekeken naar de OZB-tarieven 2012 en 2013 voor niet-woningen. We hebben daarvoor gebruik gemaakt van gegevens van de gemeenten zelf. We presenteren ook de WOZ-waarden van de bedrijven 2012 en De ontwikkeling van de WOZ-waarde niet-woningen wijkt af van die bij de woningen. We zien dat de WOZ-waarde niet-woningen in elf gemeenten stijgt, in één gemeente gelijk blijft en in eenentwintig gemeenten daalt. De totale WOZ-waarde van de 33 gemeenten is voor 2013 met 1,09% licht gedaald. In Echt-Susteren is sprake van de grootste toename met 9,20%. De grootste afname is in Heerlen opgetreden, waar de WOZ-waarde met 10,45% is gedaald. De verandering van de WOZ-waarde bestaat uit een prijscomponent en een volumecomponent. Deze twee onderliggende componenten zijn niet bekend. Vervolgens kijken we naar de OZB-tarieven. De gemeente met de hoogste tarieven is dezelfde als in 2010, 2011 en 2012: Sittard-Geleen. De gemeente met de laagste tarieven is dit jaar: Weert. De tarieven eigenaar en gebruiker tellen in Sittard-Geleen in 2013 op tot 0,7393% en in Weert tot 0,2175%. In geen enkele gemeente is het tarief gedaald. In alle 33 gemeenten stijgen de tarieven. De gemeenten waar de tarieven boven de 10% stijgen zijn Gennep (+22,83%), Venlo (+18,71%), Simpelveld (+17,70%), Schinnen (+16,86%), Valkenburg aan de Geul (+15,36%), Beek (+13,35%) en Brunssum (+12,52%). Combinatie van de ontwikkeling van de tarieven en van de WOZ-waarde kan iets duidelijk maken van de lastendrukontwikkeling. Maar omdat we geen kennis hebben van de volumecomponent bij de verandering van de WOZ-waarde kunnen wij daar geen uitspraak over doen. Op basis van de tarieven en de WOZ-waarden voor de niet-woningen kunnen we wel een indicatie geven van de opbrengsten. We hebben daarbij geen rekening gehouden met de effecten van leegstand e.d. De zo berekende, theoretische, maximaal haalbare opbrengst van de OZB niet-woningen stijgt in 2013 met 6,65% van 111,02 miljoen naar 118,41 miljoen. De sterkste stijging treedt in Gennep op: +21,49%. Ook in Venlo (+20,41%), Echt-Susteren (+17,18%), Schinnen (+16,47%), Simpelveld (+15,90%), Bergen (+15,28%), Venray (+12,20%) Nederweert (+11,83%) en Valkenburg aan de Geul (+10,81%) zijn opbrengststijgingen van boven de 10 procent te zien. In totaal stijgt de opbrengst in 30 van de 33 gemeenten. In drie gemeenten daalt de OZB-opbrengst niet-woningen. In Meerssen is de daling met 4,80% het sterkst. Ook in Heerlen (-2,36%) en Roermond (-0,52%) daalt de opbrengst. Belastingoverzicht

27 Belastingoverzicht

28 5. Verantwoording onderzoek Onderstaand wordt uitgelegd hoe de berekeningen tot stand zijn gekomen. We hebben de berekeningen en analyses gebaseerd op gegevens, zoals de gemeenten die ons hebben aangeleverd. Wij hebben het aantal woonruimten en het aantal inwoners gehanteerd, zoals BZK die gebruikt heeft in de septembercirulaire 2012, peildatum 1 januari Door deze benaderingen kan het voorkomen dat de gemiddelde waarde die de gemeente hanteert bij de berekening van haar tarieven afwijkt van de waarde die de provincie gebruikt heeft. Voor de berekening van het gemiddelde tarief OZB voor de woningen in onze provincie is uitgegaan van een gewogen gemiddelde volgens de formule: T*AW*W AW*W T = het tarief van elke individuele gemeente AW = het aantal woningen. W = gemiddelde WOZ-waarde Bij de berekening van de rioolheffing heeft eveneens een weging plaatsgevonden, waarbij per gemeente een theoretische opbrengst is berekend door het tarief te vermenigvuldigen met het aantal woningen. Vervolgens is de som van deze uitkomst gedeeld door het totaal aantal woningen in Limburg. Hierdoor wordt bereikt dat het tarief in een grote gemeente (bijvoorbeeld Maastricht) een grotere invloed heeft op het gemiddelde provinciale tarief dan een kleine gemeente (bijvoorbeeld Mook en Middelaar). In formulevorm: Ta*AW AW Ta = het tarief per gemeente AW = het aantal woningen. Bij de berekening van het gemiddelde tarief afvalstoffenheffing zijn wij uitgegaan van een modaal tarief voor een huishouden van drie à vier personen. Voor de berekening van het provinciaal gemiddelde hebben we per gemeente een theoretische opbrengst berekend door het modaal tarief te vermenigvuldigen met het aantal woningen. Het totaal van deze theoretische opbrengst hebben we vervolgens gedeeld door het totaal aantal woningen. 1 1 We gaan er vanuit dat in alle woningen zogenaamde modale gezinnen wonen. In de praktijk is dat natuurlijk niet zo. Belastingoverzicht

29 In formulevorm: Ta* AW AW Ta = het tarief van een huishouden van één of twee ouders met twee inwonende kinderen AW = het aantal woningen. Belastingoverzicht

30 Bijlagen Belastingoverzicht

31

32 Bijlage 1 Inwoners en woningen BELASTINGOVERZICHT 2013 Gemeente Regio Inwoners Inwonersklasse Woningen Beek Westelijke Mijnstreek Beesel Noord-Limburg Bergen Noord-Limburg Brunssum Parkstad Echt-Susteren Midden-Limburg Eijsden-Margraten Maastricht & Heuvelland Gennep Noord-Limburg Gulpen-Wittem Maastricht & Heuvelland Heerlen Parkstad > Horst aan de Maas Noord-Limburg Kerkrade Parkstad Landgraaf Parkstad Leudal Midden-Limburg Maasgouw Midden-Limburg Maastricht Maastricht & Heuvelland > Meerssen Maastricht & Heuvelland Mook en Middelaar Noord-Limburg Nederweert Midden-Limburg Nuth Parkstad Onderbanken Parkstad Peel en Maas Noord-Limburg Roerdalen Midden-Limburg Roermond Midden-Limburg > Schinnen Westelijke Mijnstreek Simpelveld Parkstad Sittard-Geleen Westelijke Mijnstreek > Stein Westelijke Mijnstreek Vaals Maastricht & Heuvelland Valkenburg a/d Geul Maastricht & Heuvelland Venlo Noord-Limburg > Venray Noord-Limburg Voerendaal Parkstad Weert Midden-Limburg Totaal Belastingoverzicht

33 Bijlage 2 WOZ-waarde woningen BELASTINGOVERZICHT 2013 Gemeente cijfers x Beek Beesel* Bergen Brunssum Echt-Susteren Eijsden-Margraten Gennep Gulpen-Wittem* Heerlen Horst aan de Maas* Kerkrade* Landgraaf Leudal* Maasgouw Maastricht Meerssen Mook en Middelaar* Nederweert Nuth Onderbanken Peel en Maas* Roerdalen* Roermond Schinnen Simpelveld Sittard-Geleen Stein Vaals Valkenburg a/d Geul Venlo Venray Voerendaal Weert * WOZ-waarde 2012 is aangepast Totale WOZ-waarde woningen Gemiddelde WOZ-waarde woningen Belastingoverzicht

34 Bijlage 3 OZB-tarieven en bijbehorende aanslag woningen BELASTINGOVERZICHT 2013 Gemeente Tarief eigenaar %-Mutatie OZB-aanslag woningen tarief eigenaar %-Mutatie OZB-aanslag cijfers x 1 Beek 0,1243% 0,1331% 7,08% 233,54 238,19 1,99% Beesel 0,0848% 0,0933% 10,02% 156,44 166,96 6,72% Bergen 0,0960% 0,1014% 5,62% 195,09 206,89 6,05% Brunssum 0,1364% 0,1438% 5,43% 194,43 198,35 2,01% Echt-Susteren 0,1163% 0,1257% 8,10% 214,56 235,75 9,87% Eijsden-Margraten 0,1075% 0,1250% 16,28% 252,59 285,85 13,17% Gennep 0,0963% 0,1107% 14,95% 172,99 186,51 7,81% Gulpen-Wittem 0,1240% 0,1310% 5,65% 251,53 257,80 2,49% Heerlen 0,1601% 0,1674% 4,56% 198,27 199,59 0,67% Horst aan de Maas 0,1379% 0,1458% 5,73% 338,97 356,12 5,06% Kerkrade 0,1598% 0,1710% 7,01% 214,92 219,49 2,13% Landgraaf 0,1566% 0,1667% 6,47% 240,72 246,59 2,44% Leudal 0,0973% 0,1001% 2,88% 202,08 202,15 0,04% Maasgouw 0,0932% 0,0997% 6,97% 184,58 191,53 3,77% Maastricht 0,1130% 0,1280% 13,27% 201,07 209,10 4,00% Meerssen 0,1104% 0,1143% 3,53% 257,34 257,55 0,08% Mook en Middelaar 0,1061% 0,1127% 6,22% 318,43 324,77 1,99% Nederweert 0,1145% 0,1202% 4,98% 282,03 283,88 0,66% Nuth 0,1296% 0,1403% 8,26% 249,55 262,29 5,10% Onderbanken 0,1600% 0,1600% 0,00% 289,63 280,02-3,32% Peel en Maas 0,0832% 0,0889% 6,85% 188,98 194,65 3,00% Roerdalen 0,1072% 0,1120% 4,50% 204,53 209,24 2,30% Roermond 0,1149% 0,1289% 12,18% 197,32 214,85 8,88% Schinnen 0,1269% 0,1395% 9,93% 267,43 275,95 3,19% Simpelveld 0,1666% 0,1756% 5,40% 266,98 277,25 3,85% Sittard-Geleen 0,1485% 0,1624% 9,36% 243,10 256,78 5,63% Stein 0,1362% 0,1436% 5,43% 261,87 270,69 3,37% Vaals 0,1133% 0,1223% 7,94% 158,92 167,52 5,41% Valkenburg a/d Geul 0,1208% 0,1382% 14,40% 236,89 264,24 11,54% Venlo 0,1510% 0,1796% 18,94% 254,99 306,83 20,33% Venray 0,1128% 0,1179% 4,52% 224,31 234,19 4,41% Voerendaal 0,1215% 0,1284% 5,70% 260,28 273,08 4,92% Weert* 0,0914% 0,0933% 2,08% 195,89 201,67 2,96% Gemiddelde 0,1243% 0,1354% 8,94% 223,89 236,84 5,79% * het tarief eigenaar woning 2012 is aangepast Belastingoverzicht

35 Bijlage 4 Rioolheffing BELASTINGOVERZICHT 2013 Gemeente cijfers x 1 Rioolheffing eigenaar Rioolheffing gebruiker Rioolheffing eigenaar/ gebruiker Rioolheffing eigenaar Rioolheffing gebruiker Rioolheffing eigenaar/ gebruiker %-Mutatie lasten Riool heffing Beek 0,00 253,00 253,00 140,00 74,16 214,16-15,35% Beesel 174,50 0,00 174,50 182,50 0,00 182,50 4,58% Bergen 181,13 0,00 181,13 181,13 0,00 181,13 0,00% Brunssum 249,12 0,00 249,12 256,68 0,00 256,68 3,03% Echt-Susteren 229,49 0,00 229,49 236,95 0,00 236,95 3,25% Eijsden-Margraten 258,00 0,00 258,00 278,00 0,00 278,00 7,75% Gennep 169,95 60,36 230,31 160,00 56,40 216,40-6,04% Gulpen-Wittem 201,00 0,00 201,00 216,00 0,00 216,00 7,46% Heerlen 69,84 79,68 149,52 72,00 81,84 153,84 2,89% Horst aan de Maas 202,00 0,00 202,00 206,00 0,00 206,00 1,98% Kerkrade 0,00 188,00 188,00 0,00 198,00 198,00 5,32% Landgraaf 76,18 105,60 181,78 82,34 123,84 206,18 13,42% Leudal 244,65 0,00 244,65 244,65 0,00 244,65 0,00% Maasgouw 87,48 97,20 184,68 90,00 100,20 190,20 2,99% Maastricht 122,24 42,51 164,75 126,53 44,00 170,53 3,51% Meerssen 112,60 201,52 314,12 125,00 210,00 335,00 6,65% Mook en Middelaar 225,60 0,00 225,60 229,30 0,00 229,30 1,64% Nederweert 234,82 0,00 234,82 212,02 0,00 212,02-9,71% Nuth 0,00 210,00 210,00 0,00 210,00 210,00 0,00% Onderbanken 0,00 260,76 260,76 0,00 278,28 278,28 6,72% Peel en Maas 0,00 234,60 234,60 49,00 196,00 245,00 4,43% Roerdalen 0,00 184,90 184,90 0,00 189,80 189,80 2,65% Roermond 159,26 0,00 159,26 162,45 0,00 162,45 2,00% Schinnen 0,00 260,00 260,00 0,00 265,00 265,00 1,92% Simpelveld 0,00 213,60 213,60 0,00 224,40 224,40 5,06% Sittard-Geleen 153,40 0,00 153,40 168,14 0,00 168,14 9,61% Stein 190,00 0,00 190,00 211,00 0,00 211,00 11,05% Vaals 70,56 126,10 196,66 69,41 141,70 211,11 7,35% Valkenburg a/d Geul 0,00 217,00 217,00 0,00 230,00 230,00 5,99% Venlo 0,00 177,55 177,55 0,00 168,85 168,85-4,90% Venray 88,25 124,91 213,16 93,88 131,26 225,14 5,62% Voerendaal 0,00 210,00 210,00 0,00 210,00 210,00 0,00% Weert 0,00 247,92 247,92 0,00 231,96 231,96-6,44% Gemiddelde 194,43 199,38 2,55% Belastingoverzicht

36 Bijlage 5 Afvalstoffenheffing BELASTINGOVERZICHT 2013 Gemeente Afvalstoffenheffing Afvalstoffenheffing %-Mutatie lasten cijfers x Afvalstoffenheffing Beek 220,52 220,52 0,00% Beesel 137,94 151,50 9,83% Bergen 206,94 203,77-1,53% Brunssum* 254,12 244,04-3,97% Echt-Susteren 195,42 206,16 5,50% Eijsden-Margraten 187,60 169,72-9,53% Gennep 225,60 225,30-0,13% Gulpen-Wittem 249,00 249,00 0,00% Heerlen 351,28 346,12-1,47% Horst aan de Maas* 173,00 165,00-4,62% Kerkrade 247,80 222,00-10,41% Landgraaf 261,72 261,32-0,15% Leudal 179,28 167,04-6,83% Maasgouw 201,48 190,32-5,54% Maastricht 286,28 291,24 1,73% Meerssen 220,00 220,00 0,00% Mook en Middelaar 187,80 188,10 0,16% Nederweert 141,12 137,76-2,38% Nuth 274,25 249,25-9,12% Onderbanken 248,17 247,42-0,30% Peel en Maas 210,89 210,00-0,42% Roerdalen 189,67 165,69-12,64% Roermond 207,96 202,35-2,70% Schinnen* 279,20 286,20 2,51% Simpelveld 211,80 200,98-5,11% Sittard-Geleen 229,81 232,33 1,10% Stein 207,22 227,20 9,64% Vaals 326,80 306,80-6,12% Valkenburg a/d Geul 191,80 155,80-18,77% Venlo 242,46 245,01 1,05% Venray 176,72 175,80-0,52% Voerendaal 241,20 207,00-14,18% Weert 259,80 283,08 8,96% Gemiddelde 240,53 237,91-1,09% * het tarief 2012 is aangepast Belastingoverzicht

37 Bijlage 6 Totale gemeentelijke heffingen BELASTINGOVERZICHT 2013 Gemeente Totale gem. heffing %-Mutatie Totale gem. heffing %-Mutatie huurder totale lasten eigenaar/gebruiker totale lasten cijfers x gem.heffing gem. heffing huurder eigenaar/gebruiker Beek 473,52 294,68-37,77% 707,06 672,87-4,83% Beesel 137,94 151,50 9,83% 468,88 500,96 6,84% Bergen 206,94 203,77-1,53% 583,16 591,79 1,48% Brunssum 254,12 244,04-3,97% 697,67 699,07 0,20% Echt-Susteren 195,42 206,16 5,50% 639,47 678,86 6,16% Eijsden-Margraten 187,60 169,72-9,53% 698,19 733,57 5,07% Gennep 285,96 281,70-1,49% 628,90 628,21-0,11% Gulpen-Wittem 249,00 249,00 0,00% 701,53 722,80 3,03% Heerlen 430,96 427,96-0,70% 699,07 699,55 0,07% Horst aan de Maas 173,00 165,00-4,62% 713,97 727,12 1,84% Kerkrade 435,80 420,00-3,63% 650,72 639,49-1,73% Landgraaf 367,32 385,16 4,86% 684,22 714,09 4,37% Leudal 179,28 167,04-6,83% 626,01 613,84-1,94% Maasgouw 298,68 290,52-2,73% 570,74 572,05 0,23% Maastricht 328,79 335,24 1,96% 652,10 670,87 2,88% Meerssen 421,52 430,00 2,01% 791,46 812,55 2,66% Mook en Middelaar 187,80 188,10 0,16% 731,83 742,17 1,41% Nederweert 141,12 137,76-2,38% 657,97 633,66-3,69% Nuth 484,25 459,25-5,16% 733,80 721,54-1,67% Onderbanken 508,93 525,70 3,30% 798,56 805,72 0,90% Peel en Maas 445,49 406,00-8,86% 634,47 649,65 2,39% Roerdalen 374,57 355,49-5,09% 579,10 564,73-2,48% Roermond 207,96 202,35-2,70% 564,54 579,65 2,68% Schinnen 539,20 551,20 2,23% 806,63 827,15 2,54% Simpelveld 425,40 425,38 0,00% 692,38 702,63 1,48% Sittard-Geleen 229,81 232,33 1,10% 626,31 657,25 4,94% Stein 207,22 227,20 9,64% 659,09 708,89 7,56% Vaals 452,90 448,50-0,97% 682,38 685,43 0,45% Valkenburg a/d Geul 408,80 385,80-5,63% 645,69 650,04 0,67% Venlo 420,01 413,86-1,46% 675,00 720,69 6,77% Venray 301,63 307,06 1,80% 614,19 635,13 3,41% Voerendaal 451,20 417,00-7,58% 711,48 690,08-3,01% Weert 507,72 515,04 1,44% 703,61 716,71 1,86% Gemiddelde 333,07 327,83-1,57% 658,85 674,13 2,32% Belastingoverzicht

38 Bijlage 7 Inwoners per regio BELASTINGOVERZICHT 2013 Regio Gemeente Totaal aantal inwoners 2012 Maastricht & Heuvelland Eijsden-Margraten Gulpen-Wittem Maastricht Meerssen Vaals Valkenburg aan de Geul Totaal Maastricht & Heuvelland Midden-Limburg Echt-Susteren Leudal Maasgouw Nederweert Roerdalen Roermond Weert Totaal Midden-Limburg Noord-Limburg Beesel Bergen Gennep Horst aan de Maas Mook en Middelaar Peel en Maas Venlo Venray Totaal Noord-Limburg Parkstad Brunssum Heerlen Kerkrade Landgraaf Nuth Onderbanken Simpelveld Voerendaal Totaal Parkstad Westelijke Mijnstreek Beek Schinnen Sittard-Geleen Stein Totaal Westelijke Mijnstreek Totaal Belastingoverzicht

39 Bijlage 8 OZB-tarieven niet-woningen BELASTINGOVERZICHT 2013 (niet-woningen) Gemeente Tarief eigenaar % Tarief gebruiker % Totaal Tarief eigenaar % Tarief gebruiker % Totaal % % Beek 0,2239% 0,1842% 0,4081% 0,2508% 0,2118% 0,4626% Beesel 0,1342% 0,1082% 0,2424% 0,1476% 0,1190% 0,2666% Bergen 0,1500% 0,1200% 0,2700% 0,1677% 0,1268% 0,2945% Brunssum 0,2012% 0,1597% 0,3609% 0,2241% 0,1820% 0,4061% Echt-Susteren 0,1678% 0,1341% 0,3019% 0,1800% 0,1439% 0,3239% Eijsden-Margraten 0,1450% 0,1200% 0,2650% 0,1540% 0,1270% 0,2810% Gennep 0,1213% 0,0973% 0,2186% 0,1514% 0,1171% 0,2685% Gulpen-Wittem 0,2260% 0,1810% 0,4070% 0,2330% 0,1860% 0,4190% Heerlen 0,2051% 0,1526% 0,3577% 0,2236% 0,1664% 0,3900% Horst aan de Maas 0,1540% 0,1231% 0,2771% 0,1579% 0,1262% 0,2841% Kerkrade 0,2843% 0,2281% 0,5124% 0,2949% 0,2366% 0,5315% Landgraaf 0,2274% 0,1818% 0,4092% 0,2345% 0,1875% 0,4221% Leudal 0,1068% 0,1068% 0,2136% 0,1109% 0,1109% 0,2218% Maasgouw 0,1744% 0,1398% 0,3142% 0,1800% 0,1442% 0,3242% Maastricht 0,2140% 0,1770% 0,3910% 0,2230% 0,1830% 0,4060% Meerssen 0,1428% 0,1147% 0,2575% 0,1514% 0,1216% 0,2730% Mook en Middelaar 0,1938% 0,1549% 0,3487% 0,1996% 0,1596% 0,3592% Nederweert 0,2104% 0,1689% 0,3793% 0,2224% 0,1785% 0,4009% Nuth 0,2378% 0,1955% 0,4333% 0,2561% 0,2105% 0,4666% Onderbanken 0,1600% 0,0980% 0,2580% 0,1600% 0,1039% 0,2639% Peel en Maas 0,1413% 0,1131% 0,2544% 0,1500% 0,1201% 0,2701% Roerdalen 0,1200% 0,0994% 0,2194% 0,1254% 0,1039% 0,2293% Roermond 0,1490% 0,1266% 0,2756% 0,1548% 0,1324% 0,2872% Schinnen 0,1658% 0,1021% 0,2679% 0,1837% 0,1294% 0,3131% Simpelveld 0,1245% 0,1202% 0,2447% 0,1440% 0,1440% 0,2880% Sittard-Geleen 0,3922% 0,3021% 0,6943% 0,4203% 0,3190% 0,7393% Stein 0,2206% 0,1789% 0,3995% 0,2321% 0,1890% 0,4211% Vaals 0,1711% 0,1362% 0,3073% 0,1868% 0,1486% 0,3354% Valkenburg a/d Geul 0,2263% 0,1812% 0,4075% 0,2611% 0,2090% 0,4701% Venlo 0,2227% 0,1787% 0,4014% 0,2644% 0,2121% 0,4765% Venray 0,2420% 0,1938% 0,4358% 0,2500% 0,2002% 0,4502% Voerendaal 0,1531% 0,1278% 0,2809% 0,1597% 0,1333% 0,2930% Weert* 0,1323% 0,0786% 0,2109% 0,1368% 0,0807% 0,2175% * het tarief gebruiker 2012 is aangepast Belastingoverzicht

40 Bijlage 9 Totale WOZ-waarde en bruto OZB-opbrengst niet-woningen BELASTINGOVERZICHT 2013 Gemeente cijfers x 1 Totale WOZ-waarde niet-woningen Totale WOZ-waarde niet-woningen %-Mutatie WOZ-waarde niet-woningen Bruto opbrengst OZB nietwoningen Bruto opbrengst OZB nietwoningen %-Mutatie OZB-opbrengst niet-woningen Beek ,57% ,04% Beesel* ,00% ,68% Bergen ,69% ,28% Brunssum ,24% ,25% Echt-Susteren ,20% ,18% Eijsden-Margraten ,79% ,95% Gennep ,09% ,49% Gulpen-Wittem* ,00% ,95% Heerlen ,45% ,36% Horst aan de Maas* ,11% ,41% Kerkrade* ,24% ,45% Landgraaf ,42% ,69% Leudal* ,32% ,46% Maasgouw ,31% ,54% Maastricht ,28% ,46% Meerssen ,20% ,80% Mook en Middelaar* ,64% ,32% Nederweert ,81% ,83% Nuth ,44% ,06% Onderbanken ,58% ,88% Peel en Maas* ,00% ,99% Roerdalen* ,18% ,31% Roermond ,54% ,52% Schinnen ,35% ,47% Simpelveld ,53% ,90% Sittard-Geleen ,85% ,45% Stein ,79% ,24% Vaals ,81% ,07% Valkenburg a/d Geul ,94% ,81% Venlo ,43% ,41% Venray ,61% ,20% Voerendaal ,80% ,22% Weert ,01% ,14% ,65% * de WOZ-waarde niet woningen 2012 is aangepast Belastingoverzicht

Belastingoverzicht 2015

Belastingoverzicht 2015 Belastingoverzicht 2015 Tarieven en lastendruk van OZB, rioolheffing, afvalstoffenheffing van de Limburgse gemeenten en de waterschapsheffingen in Limburg Provincie Limburg, 31 maart 2015 Samensteller

Nadere informatie

Hierbij bieden wij u ter kennisname aan het Belastingoverzicht 2014 met belastinggegevens van de Limburgse gemeenten en waterschappen.

Hierbij bieden wij u ter kennisname aan het Belastingoverzicht 2014 met belastinggegevens van de Limburgse gemeenten en waterschappen. 2014 30 provincie limburg TT 2 *» MAART 20H Het Dagelijks Bestuur van het waterschap Roer en Overmaas Postbus 185 6130 AD Sittard Cluster FIN Faxnummer (043) 389 71 51 Ons kenmerk 2014/12929 Bijlage(n)

Nadere informatie

Belastingoverzicht 2016

Belastingoverzicht 2016 Belastingoverzicht 2016 Tarieven en lastendruk van OZB, rioolheffing, afvalstoffenheffing van de Limburgse gemeenten en de waterschapsheffingen in Limburg Provincie Limburg, maart 2016 Samensteller Provincie

Nadere informatie

VERZONDEN 2 6 HAM 2015

VERZONDEN 2 6 HAM 2015 De raden en de colleges van de Limburgse gemeenten Cluster FIN Behandeld G.A.M.C. leeuwen Faxnummer (043) 389 71 51 Doorkiesnummer (043) 389 79 68 Ons kenmerk 2015/17446 Uw kenmerk Bijlage(n) 1 Maastricht

Nadere informatie

Belastingoverzicht 2017

Belastingoverzicht 2017 Belastingoverzicht 2017 Tarieven en lastendruk van OZB, rioolheffing, afvalstoffenheffing van de Limburgse gemeenten en de waterschapsheffingen in Limburg Provincie Limburg, maart 2017 Samensteller Provincie

Nadere informatie

3.6. Lastendruk waterschappen

3.6. Lastendruk waterschappen 3.6. Lastendruk waterschappen In dit belastingoverzicht zijn ook de heffingen van de waterschappen opgenomen. We hebben ons daarbij gericht op de heffingen voor de huishoudens, waarbij net als bij de gemeentelijke

Nadere informatie

Bijlage 2 WOZ-waarde woningen

Bijlage 2 WOZ-waarde woningen Bijlage 2 WOZ-waarde woningen BELASTINGOVERZICHT 2014 Gemeente cijfers x 1 Totale WOZ-waarde woningen Gemiddelde WOZ-waarde woningen 2013 2014 2013 2014 Beek* 1.370.757.000 1.298.052.000 182.719 173.027

Nadere informatie

zu!, vr-p7n~1nc,~ z l: Limburgse gemeenten Cluster FIN Behandeld.

zu!, vr-p7n~1nc,~ z l: Limburgse gemeenten Cluster FIN Behandeld. '. l\!f ' \.-Oe raden en d~ colleqes van de Limburgse gemeenten Cluster FIN Behandeld. Ons kenmerk 2017/19007 Telefoon Uw kenmerk Maastricht 21 maart 2017 Bijlage(n) 1 Verzonden vr-p7n~1nc,~ z l: ')f~k7

Nadere informatie

Bevolkingsontwikkeling in 2014: krimp en groei in Limburg

Bevolkingsontwikkeling in 2014: krimp en groei in Limburg Maart 2015 Neimed Krimpbericht Bevolkingsontwikkeling in 2014: krimp en groei in Landelijk is de groei van het aantal in 2014 wat toegenomen. Een gelijksoortige ontwikkeling, maar dan in de vorm van een

Nadere informatie

Eenheid Limburg. Reactietijden politie spoedmeldingen

Eenheid Limburg. Reactietijden politie spoedmeldingen Eenheid Limburg Reactietijden politie Eenheid Limburg Beek Beesel Bergen (L) Brunssum Echt-Susteren Eijsden-Margraten Gennep Gulpen-Wittem Heerlen Horst aan de Maas Kerkrade Landgraaf Leudal Maasgouw Maastricht

Nadere informatie

Neimed Krimpbericht. Ontgroening in Limburg. Maart 2014

Neimed Krimpbericht. Ontgroening in Limburg. Maart 2014 Maart 2014 Neimed Krimpbericht Ontgroening in Limburg Het aantal kinderen dat geboren wordt, is de afgelopen 50 jaar aanzienlijk gedaald, in Limburg in veel sterkere mate dan landelijk. Dat komt omdat

Nadere informatie

Rapportage Vergelijking Lokale Lasten Limburgse Gemeenten

Rapportage Vergelijking Lokale Lasten Limburgse Gemeenten Rapportage Vergelijking Lokale Lasten Limburgse Gemeenten 2015-2016 Mei, 2016 Inhoud 1. Inleiding... 5 1.1 Algemeen... 5 1.2 Werkwijze... 6 1.3 Mutaties en gemiddelden... 6 1.4 Rekenbenadering en gegevensuitvraag...

Nadere informatie

Geme. Samenvatting In deze brief wordt uw raad geïnformeerd over de bevindingen uit het door de provincie Limburg opgestelde Belastingoverzicht 2016.

Geme. Samenvatting In deze brief wordt uw raad geïnformeerd over de bevindingen uit het door de provincie Limburg opgestelde Belastingoverzicht 2016. Geme ^Echt-Susteren Raadsinformatiebrief 4 9 3 7 7 5 BBV. nr. 493716 Datum B&W-vergadering 3 mei 2016 Portefeuillehouders) G.H.C. Frische Onderwerp Belastingoverzicht 2016 Samenvatting In deze brief wordt

Nadere informatie

De opkomst van structurele bevolkingsdaling

De opkomst van structurele bevolkingsdaling Dit is het laatste Neimed Krimpbericht van de hand van Wim Derks. Na twee jaar komt er een einde aan de boeiende serie van deze auteur. De serie verscheen maandelijks op de website van Neimed. De hele

Nadere informatie

Ik heb op 30 juni 2016 een verzoek op grond van artikel 41b van de Woningwet ontvangen namens 33 gemeenten, te weten

Ik heb op 30 juni 2016 een verzoek op grond van artikel 41b van de Woningwet ontvangen namens 33 gemeenten, te weten Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties DG Bestuur en Wonen Datum Ik heb op 30 juni 2016 een verzoek op grond van artikel 41b van de Woningwet ontvangen namens 33 gemeenten, te weten Beek,

Nadere informatie

De invloed van de WOZ in de corporatiemarkt.

De invloed van de WOZ in de corporatiemarkt. De invloed van de WOZ in de corporatiemarkt. STELLING De WOZ waarde geeft een goed beeld van de marktwaarde van uw objecten Groen of Rood (neutraal bestaat niet!) 2 BsGW stelt zich voor Wie zijn we en

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Limburg, mei 2016

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Limburg, mei 2016 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Limburg, mei 2016 Minder nieuwe WW-uitkeringen in Limburg In de eerste vijf en van 2016 zijn 15.100 nieuwe WW-uitkeringen verstrekt in Limburg. Dat zijn er bijna 2.500 minder dan

Nadere informatie

NA STABILISATIE DAALT DE BEVOLKING WEER IN LIMBURG

NA STABILISATIE DAALT DE BEVOLKING WEER IN LIMBURG NA STABILISATIE DAALT DE BEVOLKING WEER IN LIMBURG Etil heeft in opdracht van de provincie Limburg een nieuwe demografische prognose voor Limburg, woonregio s en gemeenten opgesteld. De prognose geeft

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Limburg, april 2015

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Limburg, april 2015 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Limburg, april 2015 Daling WW grootst onder kortdurend werkzoekenden Afgelopen daalde het aantal WW-uitkeringen. Het herstel van de economie en arbeidsmarkt zet door. Het aantal

Nadere informatie

Social media gebruik en potentie voor gemeenten in Limburg

Social media gebruik en potentie voor gemeenten in Limburg Social media gebruik en potentie voor gemeenten in Limburg Een onderzoeksrapport van Social Dutch The new media agency Heutzstraat 16, 5913 AK Venlo juli 2013 www.socialdutch.com facebook.com/socialdutch

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Limburg, december 2016

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Limburg, december 2016 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Limburg, december 2016 Daling WW-uitkeringen in Limburg Het aantal lopende WW-uitkeringen in Limburg is in december 2016 ruim 10% lager dan een jaar geleden. Eind december 2016

Nadere informatie

BsGW. en MijnOverheid

BsGW. en MijnOverheid BsGW en MijnOverheid BsGW / MijnOverheid 30 maart 2016 Agenda Wie is BsGW BsGW en MijnOverheid Implementatie Eerste ervaringen Doorontwikkeling Deelnemers BsGW per 1-1-2015 Inwoners Limburg per gemeente

Nadere informatie

Dit is een verkorte versie van het rapport Kerngegevens Belastingen Grote Gemeenten.

Dit is een verkorte versie van het rapport Kerngegevens Belastingen Grote Gemeenten. 0. Voorwoord Dit is een verkorte versie van het rapport Kerngegevens Belastingen Grote Gemeenten. In de jaren 2002 tot en met 2010 stelde COELO jaarlijks een Belastingoverzicht grote gemeenten samen in

Nadere informatie

Arbeidsmarktinformatie Zuidoost-Nederland

Arbeidsmarktinformatie Zuidoost-Nederland Arbeidsmarktinformatie Zuidoost-Nederland Per 30 september 2011 Dit is een maandelijkse uitgave met de recente arbeidsmarktgegevens uit Zuidoost-Nederland. Nadere informatie kan worden verkregen bij de

Nadere informatie

Notitie Ontwikkeling van de lokale woonlasten

Notitie Ontwikkeling van de lokale woonlasten Notitie Ontwikkeling van de lokale woonlasten Het Centrum voor Onderzoek van de Economie van de Lagere Overheden (voorts COELO) publiceert jaarlijks de Atlas van de lokale lasten, een overzicht van de

Nadere informatie

Centrum voor Maatschappelijke Deelname (CMD) Tel: 14040 Brabant Noordoost

Centrum voor Maatschappelijke Deelname (CMD) Tel: 14040 Brabant Noordoost Routing aanmelding EED gemeenten Regio Gemeenten Aanmelding EED Dommelvallei + Geldrop-Mierlo * (zie bijlage onderaan pagina), Nuenen, Son en Breugel, Waalre Centrum voor Maatschappelijke Deelname (CMD)

Nadere informatie

PROVINCIAAL BLAD JAARGANG: 2014

PROVINCIAAL BLAD JAARGANG: 2014 PROVINCIAAL BLAD JAARGANG: 2014 NR: 035 Officiële naam regeling: Nadere Subsidieregels Sloop en Onttrekkingen Transitiefonds Limburgse Woningmarkt Citeertitel: Nadere Subsidieregels Sloop en Onttrekkingen

Nadere informatie

Vragen en antwoorden over de Wensbus. Gemeenten Limburg per Mook en Middelaar. Gennep. Bergen. Venray. Horst a/d Maas. Venlo.

Vragen en antwoorden over de Wensbus. Gemeenten Limburg per Mook en Middelaar. Gennep. Bergen. Venray. Horst a/d Maas. Venlo. Gemeenten Limburg per 1-1-2011 Mook en Middelaar Gennep Bergen Vragen en antwoorden over de Wensbus Nederweert Venray Horst a/d Maas Peel en Maas Beesel Venlo Weert Leudal Roermond Maasgouw Roerdalen Echt-Susteren

Nadere informatie

Belastinguitgave 2013

Belastinguitgave 2013 Belastinguitgave 2013 Overijsselse gemeenten beperken stijging woonlasten Inwoners van Overijssel betalen in 2013 gemiddeld slechts een fractie meer aan gemeentelijke woonlasten dan vorig jaar. In tien

Nadere informatie

Agenda. Wie is BsGW. Klantcontacten en bezoek KCC. Toekomst / ontwikkelingen. Actuele aandachtspunten. Woningwaarderingsstelsel.

Agenda. Wie is BsGW. Klantcontacten en bezoek KCC. Toekomst / ontwikkelingen. Actuele aandachtspunten. Woningwaarderingsstelsel. Brunssum, 13-10-2015 Agenda Wie is BsGW Klantcontacten en bezoek KCC Toekomst / ontwikkelingen Actuele aandachtspunten Woningwaarderingsstelsel Proceskosten.. Uw vragen. BsGW Uitvoering alle gemeentelijke

Nadere informatie

VR-Experience Wat doet discriminatie met ons?

VR-Experience Wat doet discriminatie met ons? VR-Experience Wat doet discriminatie met ons? over jouover mij.nl Mede mogelijk gemaakt door Een waardevolle overeenkomst Iedereen is anders. Kijk maar om je heen. We zien er anders uit, hebben andere

Nadere informatie

Begeleidende notitie bij de resultaten van Progneff 2011

Begeleidende notitie bij de resultaten van Progneff 2011 1 Inleiding In 2011 heeft Etil in opdracht van de Provincie Limburg weer een nieuwe prognose gemaakt van de ontwikkeling van de bevolking, huishoudens en woningvoorraadbehoefte in Limburg. Hiervoor is

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Limburg, oktober 2017

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Limburg, oktober 2017 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Limburg, oktober 2017 Verdere daling WW-uitkeringen Het aantal lopende WW-uitkeringen lag in oktober 2017 in Limburg 21% lager dan een jaar geleden. Deze daling is sterker dan

Nadere informatie

Regionale arbeidsmarktrapportages voortgezet onderwijs 2015

Regionale arbeidsmarktrapportages voortgezet onderwijs 2015 Regionale arbeidsmarktrapportages voortgezet onderwijs 2015 Regio Limburg Regionale arbeidsmarktrapportages voortgezet onderwijs 2015 Regio Limburg... De onderwijsarbeidsmarkt is een regionale arbeidsmarkt,

Nadere informatie

, Gemeente Roerdalen Stuknummer: Ontvangstdatum: 18 april 2017

, Gemeente Roerdalen Stuknummer: Ontvangstdatum: 18 april 2017 gemeente roerdalen Brief aan de gemeenteraad, Gemeente Roerdalen Stuknummer: 17-76305 Ontvangstdatum: 18 april 2017 uw kenmerk onderwerp Taakstelling huisvesting statushouders. ons kenmerk 2017/03/30/MO

Nadere informatie

O O * Ontwikkeling OZB

O O * Ontwikkeling OZB O16.001974 O16.001974* Ontwikkeling OZB 1. Inleiding 1.1 Aanleiding van deze notitie Op 30 juni 2016 heeft wethouder Offinga toegezegd om een notitie in de vorm van actieve info aan de raad te verstrekken

Nadere informatie

Leerlingenprognose Limburg

Leerlingenprognose Limburg Leerlingenprognose Limburg 2012-2026 Onderzoeksnotitie Onderzoek in opdracht van het ministerie van OCW Sil Vrielink (MOOZ Onderzoek) Dik Leering (QDelft) MOOZ Onderzoek & QDelft oktober 2012 2012 MOOZ

Nadere informatie

Arbeidsmarktinformatie. Limburg, augustus 2013

Arbeidsmarktinformatie. Limburg, augustus 2013 Arbeidsmarktinformatie Limburg, augustus 2013 1 Lichte daling WW-uitkeringen in Limburg Nederland heeft al geruime tijd te maken met moeilijke en onzekere economische omstandigheden. Momenteel zijn er

Nadere informatie

Limburg aan het werk 2010

Limburg aan het werk 2010 Limburg aan het werk 2010 Limburg aan het Werk 2010 Vestigingen & Werkgelegenheid Limburg aan het Werk 2010 Vestigingen & Werkgelegenheid Maastricht, 26 januari 2011 Colofon Provincie Limburg Postbus

Nadere informatie

WOZ-monitor Limburg 2009

WOZ-monitor Limburg 2009 WOZ-monitor Limburg 2009 Maastricht, 23 november 2009 Colofon Provincie Limburg Postbus 5700 6202 MA Maastricht Tel.: +31 (0)43 389 99 99 Fax.: +31 (0)43 361 80 99 E-mail: postbus@prvlimburg.nl Internet:

Nadere informatie

Raadsvoorstel inzake de toetreding tot de Gemeenschappelijke Regeling Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen

Raadsvoorstel inzake de toetreding tot de Gemeenschappelijke Regeling Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen Betreft Raadsvoorstel inzake de toetreding tot de Gemeenschappelijke Regeling Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen Vergaderdatum 12 december 2013 Gemeenteblad 2013 / Agendapunt Aan de Raad

Nadere informatie

Datum: 8 november 2012. Gevolgen verhoging toeristenbelasting en introductie forensenbelasting in de gemeente Venlo. 2. Impact per type accommodatie

Datum: 8 november 2012. Gevolgen verhoging toeristenbelasting en introductie forensenbelasting in de gemeente Venlo. 2. Impact per type accommodatie N O T I T I E Datum: Onderwerp: Gevolgen verhoging toeristenbelasting en introductie forensenbelasting in de gemeente Venlo 1. Inleiding Eind 2010 verhoogde de gemeente Venlo het tarief voor toeristenbelasting

Nadere informatie

B&W-Aanbiedingsformulier

B&W-Aanbiedingsformulier B&W.nr. 08.0911, d.d. 23 september 2008 B&W-Aanbiedingsformulier Onderwerp Belastingen 2009 BESLUITEN Behoudens advies van de commissie 1. Vast te stellen bijgaande brief aan de Raad Belastingen 2009 met

Nadere informatie

Waterbeheerplan 2016-2021

Waterbeheerplan 2016-2021 Waterbeheerplan 2016-2021 * * RWZIWBL Landsgrens MooLen Middelaar Gemeentengrens Watergangen Potkuil beek i*^ RWZI Gennep Gennep» \ Horst Rengsven RWZ Ven o MM vreden uoekspe ' 6 UossìnQ RWZIv % pdsbeek

Nadere informatie

Ontwikkeling van de lokale woonlasten 2017

Ontwikkeling van de lokale woonlasten 2017 Ontwikkeling van de lokale woonlasten 2017 Inhoud 1. Aanleiding 2. Methode 3. Ontwikkeling totale woonlasten 4. Ontwikkeling afvalstoffenheffing, rioolheffing en OZB 5. Conclusies Bijlage 1 Hoe ontwikkelen

Nadere informatie

WIJZIGING CENTRUMREGELING INKOOP JEUGDZORG REGIO ZUID-LIMBURG

WIJZIGING CENTRUMREGELING INKOOP JEUGDZORG REGIO ZUID-LIMBURG WIJZIGING CENTRUMREGELING INKOOP JEUGDZORG REGIO ZUID-LIMBURG De colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten Beek, Brunssum, Eijsden-Margraten, Gulpen-Wittem, Heerlen, Kerkrade, Landgraaf,

Nadere informatie

Register van Gemeenschappelijke regelingen. als bedoeld in artikel 27 van de Wet. Gemeenschappelijke regelingen. Gemeente Schinnen

Register van Gemeenschappelijke regelingen. als bedoeld in artikel 27 van de Wet. Gemeenschappelijke regelingen. Gemeente Schinnen Register van Gemeenschappelijke regelingen als bedoeld in artikel 27 van de Wet Gemeenschappelijke regelingen Gemeente Schinnen TOELICHTING In het register zijn de geldende gemeenschappelijke regelingen

Nadere informatie

7. PARAGRAAF BELASTINGEN EN TARIEVEN

7. PARAGRAAF BELASTINGEN EN TARIEVEN 7. PARAGRAAF BELASTINGEN EN TARIEVEN 7.1 Tarieven belastingen en heffingen Algemeen Bij de behandeling van de Kadernota 2015-2018 is besloten het indexcijfer 2015 voor de gemeentelijke belastingen, heffingen

Nadere informatie

CABA Agendapunt: CABA 3 AAN DE COMMISSIE ALGEMEEN BESTUURLIJKE AANGELEGENHEDEN

CABA Agendapunt: CABA 3 AAN DE COMMISSIE ALGEMEEN BESTUURLIJKE AANGELEGENHEDEN CABA 07-06-2011 Agendapunt: CABA 3 Sittard, 10 mei 2011 AAN DE COMMISSIE ALGEMEEN BESTUURLIJKE AANGELEGENHEDEN Onderwerp: Beantwoording vragen./. Hierbij treft u ter kennisneming aan de beantwoording van

Nadere informatie

4. Lokale Heffingen. Kader. Algemeen. Tarievenbeleid Onroerende zaakbelastingen

4. Lokale Heffingen. Kader. Algemeen. Tarievenbeleid Onroerende zaakbelastingen 4. Lokale Heffingen Kader De lokale heffingen vormen een belangrijk onderdeel van de inkomsten van de gemeente en zijn daarom een integraal onderdeel van het gemeentelijke beleid. Ze raken de burgers heel

Nadere informatie

De raad van de gemeente Tholen. Tholen, 8 november 2016

De raad van de gemeente Tholen. Tholen, 8 november 2016 No.: Portefeuillehouder: Wethouder Hoek Afdeling: Middelen Behandelaar: A. Moerland De raad van de gemeente Tholen Tholen, 8 november 2016 Onderwerp: Voorstel tot aanpassing van de gemeentelijke belastingen

Nadere informatie

Passend Onderwijs. voor leerlingen met een taalontwikkelingsstoornis of een gehoorbeperking. Voor ouders en leerkrachten

Passend Onderwijs. voor leerlingen met een taalontwikkelingsstoornis of een gehoorbeperking. Voor ouders en leerkrachten Passend Onderwijs voor leerlingen met een taalontwikkelingsstoornis of een gehoorbeperking Voor ouders en leerkrachten U wilt voor uw kind de beste en meest passende school. Voor kinderen met een taalontwikkelingsstoornis

Nadere informatie

Limburgse Pendel 2010

Limburgse Pendel 2010 Limburgse Pendel 2010 LIMBURGSE PENDEL 2010 LIMBURGSE PENDEL 2010 Pendelstromen op provinciaal en gemeentelijk niveau Maastricht, januari 2011 R.C.M. Vaessens M.A. Projectnummer 2010: 016 E,til Postbus

Nadere informatie

BAROMETER KRIMP 7 januari 2016 Actuele bevolkingsontwikkeling in regio s met (structurele) bevolkingsdaling

BAROMETER KRIMP 7 januari 2016 Actuele bevolkingsontwikkeling in regio s met (structurele) bevolkingsdaling Wim Derks, wim@bevolkingsdaling.nl BAROMETER KRIMP 7 januari 2016 Actuele bevolkingsontwikkeling in regio s met (structurele) bevolkingsdaling De Barometer Krimp geeft actuele informatie over de bevolkingsontwikkeling

Nadere informatie

OPBRENGST OZB IN RELATIE TOT KRIMP

OPBRENGST OZB IN RELATIE TOT KRIMP OPBRENGST OZB IN RELATIE TOT KRIMP Wie bepaalt de opbrengst OZB: De Raad bepaalt elk jaar de opbrengst OZB door middel van de vaststelling van de tarieven via de Tarievennota. Uitgangspunt is een indexatie

Nadere informatie

BAROMETER KRIMP 27 februari 2015 Actuele bevolkingsontwikkeling in regio s met (structurele) bevolkingsdaling

BAROMETER KRIMP 27 februari 2015 Actuele bevolkingsontwikkeling in regio s met (structurele) bevolkingsdaling Wim Derks, wim@bevolkingsdaling.nl BAROMETER KRIMP 27 februari 2015 Actuele bevolkingsontwikkeling in regio s met (structurele) bevolkingsdaling De Barometer Krimp geeft actuele informatie over de bevolkingsontwikkeling

Nadere informatie

CABA + CMFB 03-09-2013 Agendapunt: CABA 8 AAN DE COMMISSIES ALGEMEEN BESTUURLIJKE AANGELEGENHEDEN EN MIDDELEN EN FINANCIEEL BELEID

CABA + CMFB 03-09-2013 Agendapunt: CABA 8 AAN DE COMMISSIES ALGEMEEN BESTUURLIJKE AANGELEGENHEDEN EN MIDDELEN EN FINANCIEEL BELEID CABA + CMFB 03-09-2013 Agendapunt: CABA 8 CMFB 8 Sittard, 20 augustus 2013 AAN DE COMMISSIES ALGEMEEN BESTUURLIJKE AANGELEGENHEDEN EN MIDDELEN EN FINANCIEEL BELEID Onderwerp: Toetreding gemeenten Maastricht,

Nadere informatie

5.1.2 Woonlasten (lokale lastendruk)

5.1.2 Woonlasten (lokale lastendruk) 5.1.2 Woonlasten (lokale lastendruk) Tot de woonlasten worden gerekend de OZB, rioolrechten en afvalstoffenheffing. De woonlasten vormen het grootste deel van de opbrengst uit de gemeentelijke heffingen

Nadere informatie

Commissie Middelen Roerdalen 23 januari 2012

Commissie Middelen Roerdalen 23 januari 2012 LN Commissie Middelen Roerdalen 23 januari 2012 Nationale politie Doel Nationale Politie Nederland nog veiliger maken Zes identiteitskenmerken Nationale politie Missie Waakzaam en dienstbaar Beschermen,

Nadere informatie

Lokale belastingen 2011

Lokale belastingen 2011 Lokale belastingen 2011 Wat betaalt u aan gemeenten en waterschappen? Inwoners en woonruimten Tarieven Belastingdruk Onroerende-zaakbelastingen tarieven woningen tarieven niet-woningen gemeente zakelijk

Nadere informatie

REGIO TOTAAL incl. Nuth

REGIO TOTAAL incl. Nuth REGIO TOTAAL incl. Nuth 4.977 Onttrekking door afname Bron: Progneff terugbrengen leegstand tot Leegstand Limburg, 5.007 mering, 1.452 11.436 Limburg zijn 2.134 'overige ': D/E en overige bij de d.d. 31-12-

Nadere informatie

Samenvattende notitie Lokale lasten gemeente Sittard-Geleen. Op basis van de rapportage Vergelijking Lokale Lasten Limburgse Gemeenten

Samenvattende notitie Lokale lasten gemeente Sittard-Geleen. Op basis van de rapportage Vergelijking Lokale Lasten Limburgse Gemeenten Samenvattende notitie Lokale lasten gemeente Sittard-Geleen Op basis van de rapportage Vergelijking Lokale Lasten Limburgse Gemeenten 2015-2016 Juni, 2016 Inhoud 1. Inleiding... 5 1.1 Gemeentelijke belastingen...

Nadere informatie

Discriminatieklimaat Limburg. Februari 2012

Discriminatieklimaat Limburg. Februari 2012 Discriminatieklimaat Limburg Februari 2012 Colofon Uitgave : I&O Research BV Van Dedemstraat 6c 1624 NN Hoorn Tel. (0229) 282555 www.ioresearch.nl Rapportnummer : 2012/1824 Datum : februari 2012 Opdrachtgever

Nadere informatie

Limburg aan het Werk 2011. Vestigingen & Werkgelegenheid

Limburg aan het Werk 2011. Vestigingen & Werkgelegenheid Limburg aan het Werk 2011 Vestigingen & Werkgelegenheid Limburg aan het Werk 2011 Vestigingen & Werkgelegenheid Maastricht, 17 januari 2012 Colofon Provincie Limburg Postbus 5700 6202 MA Maastricht Tel.:

Nadere informatie

REGISTER GEMEENSCHAPPELIJKE REGELINGEN GEMEENTE ONDERBANKEN als bedoeld in artikel 27 van de Wet gemeenschappelijke regelingen

REGISTER GEMEENSCHAPPELIJKE REGELINGEN GEMEENTE ONDERBANKEN als bedoeld in artikel 27 van de Wet gemeenschappelijke regelingen REGISTER GEMEENSCHAPPELIJKE REGELINGEN GEMEENTE ONDERBANKEN als bedoeld in artikel 27 van de Wet gemeenschappelijke regelingen GR GGD Zuid-Limburg Contactgegevens: Geleenbeeklaan 2, 6166 GR Geleen/ Postbus

Nadere informatie

4.1.2 Woonlasten (lokale lastendruk)

4.1.2 Woonlasten (lokale lastendruk) Procentueel aandeel per belastingsoort op totale belastingopbrengsten 2006 Burgerzaken 3% Parkeren 11% Rioolrecht 14% Havengelden 6% Bouwleges 4% Begraaf- en crematierechten 4% Overige baten 2% OZB 33%

Nadere informatie

: Vaststelling belastingverordeningen Onroerende zaakbelastingen en leges 2012

: Vaststelling belastingverordeningen Onroerende zaakbelastingen en leges 2012 AAN DE GEMEENTERAAD Onderwerp Indiener agendapunt : Vaststelling belastingverordeningen Onroerende zaakbelastingen en leges 2012 : College van burgemeester en wethouders (portefeuillehouder(s) H.L.M. Nijskens)

Nadere informatie

Contra-expertise lastenontwikkeling door Project Gebonden Aandeel waterschappen aan het Hoogwater Beschermingsprogramma

Contra-expertise lastenontwikkeling door Project Gebonden Aandeel waterschappen aan het Hoogwater Beschermingsprogramma Contra-expertise lastenontwikkeling door Project Gebonden Aandeel waterschappen aan het Hoogwater Beschermingsprogramma dr. C. Hoeben prof. dr. M.A. Allers Centrum voor Onderzoek van de Economie van de

Nadere informatie

Het deelnemen door een gemeenschappelijke regeling (Veiligheidsregio) aan een gemeenschappelijke regeling (ICT).

Het deelnemen door een gemeenschappelijke regeling (Veiligheidsregio) aan een gemeenschappelijke regeling (ICT). Raadsnota Raadsvergadering d.d.: 29 september 2014 Agenda nr: Onderwerp: zienswijze deelname Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Zuid-Limburg aan Gemeenschappelijke Regeling inzake ICT ondersteuning

Nadere informatie

BAROMETER KRIMP 14 augustus 2015 Actuele bevolkingsontwikkeling in regio s met (structurele) bevolkingsdaling

BAROMETER KRIMP 14 augustus 2015 Actuele bevolkingsontwikkeling in regio s met (structurele) bevolkingsdaling Wim Derks, wim@bevolkingsdaling.nl BAROMETER KRIMP 14 augustus 2015 Actuele bevolkingsontwikkeling in regio s met (structurele) bevolkingsdaling De Barometer Krimp geeft actuele informatie over de bevolkingsontwikkeling

Nadere informatie

Bijlage 6. Kaart met ligging TOP- en Natura 2000-gebieden

Bijlage 6. Kaart met ligging TOP- en Natura 2000-gebieden Bijlage 6 Kaart met ligging TOP- en Natura 2000-gebieden Rapport bij de Verdrogingsgevoelige Vegetatiekaart Limburg 2013 127 Bijlage 7 de VVL limburg in zes kaarten 128 VVL-Kaart 1 Noord-Limburg Bergen

Nadere informatie

COELO Woonlastenmonitor 2010

COELO Woonlastenmonitor 2010 COELO Woonlastenmonitor 2010 COELO Centrum voor Onderzoek van de Economie van de Lagere Overheden COELO Woonlastenmonitor 2010 COELO Centrum voor Onderzoek van de Economie van de Lagere Overheden Faculteit

Nadere informatie

NIEUWSBERICHT Hengelo, 3 mei 2016

NIEUWSBERICHT Hengelo, 3 mei 2016 Postadres: Postbus 845 7550 AV Hengelo E-mailadres: info@gbtwente.nl Telefoon: 053-481 8875 Website www.gbtwente.nl NIEUWSBERICHT Hengelo, 3 mei 2016 Woonlasten Twentse gemeenten stijgen iets meer dan

Nadere informatie

Datum: 26 februari 2013 Kenmerk: REC/TM / Onderwerp Spreidingsplan ex artikel 76a WEC / Aanvraag nevenvestiging

Datum: 26 februari 2013 Kenmerk: REC/TM / Onderwerp Spreidingsplan ex artikel 76a WEC / Aanvraag nevenvestiging REG> Limburg ^ Gemeente Venray T.a.v. Projectleider MD, Margon van den Hoek Postbus 500 5800 AM Venray gemeente venray Casenr.: j afdeling 2 7 FEB 2013 Datum: 26 februari 2013 Kenmerk: REC/TM / 1305-003

Nadere informatie

Samenvattende notitie Lokale lasten gemeente Stein

Samenvattende notitie Lokale lasten gemeente Stein Samenvattende notitie Lokale lasten gemeente Stein Op basis van de rapportage Vergelijking Lokale Lasten Limburgse Gemeenten 2015-2016 Juni, 2016 Inhoud 1. Inleiding... 5 1.1 Gemeentelijke belastingen...

Nadere informatie

De voorzitter. W. van den Beucken

De voorzitter. W. van den Beucken BsGW Gemeenten en Waterscliappen Maria Theresialaan 99 BsGW Gemeenten en Waterschappen Limburg T 6043 CX Roermond Postbus 1275 6040 KG Roermond 088 84 20 444 E info@bsgw.nl W www.bsgw.nl KvK-nr. 52426297

Nadere informatie

Agendapunt nr.: Raadsvoorstel Onderwerp: Belasting- en tarievenmaatregelen 2016

Agendapunt nr.: Raadsvoorstel Onderwerp: Belasting- en tarievenmaatregelen 2016 Agendapunt nr.: Raadsvoorstel Onderwerp: Belasting- en tarievenmaatregelen 2016 Datum voorstel: 28 oktober 2015 Vergaderdatum: 15 december 2015 Registratienr.: Opsteller: Jan Roest Portefeuillehouder:

Nadere informatie

COELO Woonlastenmonitor 2010

COELO Woonlastenmonitor 2010 COELO Woonlastenmonitor 2010 Gaasterzijl vergeleken met gemeenten in de regio COELO Centrum voor Onderzoek van de Economie van de Lagere Overheden COELO Woonlastenmonitor 2010 Gaasterzijl vergeleken met

Nadere informatie

Betreft Raadsvoorstel inzake vaststelling belastingverordeningen voor 2015

Betreft Raadsvoorstel inzake vaststelling belastingverordeningen voor 2015 Betreft Raadsvoorstel inzake vaststelling belastingverordeningen voor 2015 Vergaderdatum 6 november 2014 Gemeenteblad 2014 / 69 Agendapunt 3 Aan de Raad Voorstel De gemeenteraad wordt voorgesteld de navolgende

Nadere informatie

Overzicht belastingdruk woningen 2011 t/m 2015, verhoging OZB 5%

Overzicht belastingdruk woningen 2011 t/m 2015, verhoging OZB 5% Overzicht belastingdruk woningen 2011 t/m 2015, verhoging OZB 5% Uitgangspunten: Meerpersoonshuishouden Eigenaar is ook de gebruiker WOZ-waarde woning, waarbij geen rekening is gehouden met waardedaling

Nadere informatie

Woonmonitor Limburg 2006

Woonmonitor Limburg 2006 Factsheetboek Limburg Venlo e.o.26 Venlo e.o. Colofon Uitgave: Provincie Limburg Postbus 57 622 MA Maastricht Tel: +31 ()43 389 99 99 Fax: +31 ()43 389 8 99 E-mail: postbus@prvlimburg.nl Internet: www.limburg.nl

Nadere informatie

Factsheet. Limburg. Mook en Middelaar. Gennep. Bergen (L.) Venray. Horst aan de Maas. Venlo. Peel en Maas. Nederweert. Beesel. Leudal. Weert.

Factsheet. Limburg. Mook en Middelaar. Gennep. Bergen (L.) Venray. Horst aan de Maas. Venlo. Peel en Maas. Nederweert. Beesel. Leudal. Weert. Mook en Middelaar Factsheet Gennep Bergen (L.) Venray Horst aan de Maas Venlo Peel en Maas Nederweert Beesel Weert Leudal Roermond 1. Algemeen 2. Arbeidsmarkt 3. Economie 4. Internationaal 5. Verkeer en

Nadere informatie

MEDIAKIT. Bereik in één keer 41% van alle mensen in. Limburg

MEDIAKIT. Bereik in één keer 41% van alle mensen in. Limburg MEDIAKIT Bereik in één keer 41% van alle mensen in Limburg NUMMER 1 Grootste familiemagazine in Limburg AL méér dan 30 jaar Aangesloten bij het HOI duidelijke vormgeving altijd spraakmakend abonnees 130.667

Nadere informatie

Thuis, ook in de cijfers

Thuis, ook in de cijfers Thuis, ook in de cijfers Het woord thuis speelt een centrale rol in het werk van de Raad voor de Kinderbescherming. Wanneer is thuis nog wel veilig voor een kind en wanneer niet meer? Basisveiligheid en

Nadere informatie

Activiteitenplan 2014 StartersCentrum Limburg

Activiteitenplan 2014 StartersCentrum Limburg Activiteitenplan 2014 StartersCentrum Limburg Welke inhoud vindt u hier? 1. Wij zijn het StartersCentrum Limburg 3 2. Hier staan wij voor 3 3. Dit willen wij bereiken 4 4. Hier zijn wij trots op 5 5. Dit

Nadere informatie

gemeente roerdalen 2 Verordening rioolheffing 2016.

gemeente roerdalen 2 Verordening rioolheffing 2016. gemeente roerdalen Raadsvoorstel Onderwerp: Vaststelling belastingverordeningen 2016 Indiener agendapunt: College van Burgemeester en wethouders Roerdalen Portefeuillehouder: I M.H. Verheijden Gevraagd

Nadere informatie

Regionale Maandcijfers Arbeidsmarktinformatie Zuid-Limburg

Regionale Maandcijfers Arbeidsmarktinformatie Zuid-Limburg Regionale Maandcijfers Arbeidsmarktinformatie Zuid-Limburg Tabel 1: Stand WW-uitkeringen Stand WW mutatie tov vorige mnd mutatie tov vorig jaar Sep 2017 % aantal % aantal % Nederland 350.810 3,9% -11.322-3,1%

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF. Woonlastenstijging Twentse gemeenten meer dan landelijk gemiddelde

NIEUWSBRIEF. Woonlastenstijging Twentse gemeenten meer dan landelijk gemiddelde 2015 01 NIEUWSBRIEF Via deze nieuwsbrief informeren wij u over de professionalisering van onze organisatie, de activiteiten van de afdelingen en nieuwe ontwikkelingen op ons vakgebied. Woonlastenstijging

Nadere informatie

Wat is eigenlijk het probleem? Speerpuntenanalyse wie is over het algemeen de klos. Strategie. Raadscommissie

Wat is eigenlijk het probleem? Speerpuntenanalyse wie is over het algemeen de klos. Strategie. Raadscommissie Wat is eigenlijk het probleem? Raadscommissie Bart Pastoor Secretaris ROVL Speerpuntenanalyse wie is over het algemeen de klos Fietsers en bromfietsers Ouderen (voorrangsituaties) Jonge automobilisten

Nadere informatie

COMMISSIE AWACS LIMBURG Secretariaat: Postbus 5700-6202 MA Maastricht

COMMISSIE AWACS LIMBURG Secretariaat: Postbus 5700-6202 MA Maastricht CAL 11-35 COMMISSIE AWACS LIMBURG Secretariaat: Postbus 57-622 MA Maastricht OVERZICHT KLACHTEN 3 e kwartaal 211 November 211 Uitgegeven door de Stichting Klachtentelefoon Luchtverkeer Zuid-Limburg onder

Nadere informatie

COMMISSIE AWACS LIMBURG Secretariaat: Postbus 5700-6202 MA Maastricht

COMMISSIE AWACS LIMBURG Secretariaat: Postbus 5700-6202 MA Maastricht CAL 13-32 COMMISSIE AWACS LIMBURG Secretariaat: Postbus 57-622 MA Maastricht OVERZICHT KLACHTEN 3 e kwartaal 213 November 213 Uitgegeven door de Stichting Klachtentelefoon Luchtverkeer Zuid-Limburg onder

Nadere informatie

Inwoners en woonruimten. Tarieven. Belastingdruk. Wat betaalt u aan gemeenten en waterschappen? Provincie Zeeland

Inwoners en woonruimten. Tarieven. Belastingdruk. Wat betaalt u aan gemeenten en waterschappen? Provincie Zeeland Inwoners en woonruimten Provincie Zeeland Tarieven Belastingdruk Wat betaalt u aan gemeenten en waterschappen? Lokale belastingen 2005 Inwoners en woonruimten gemeente inwoners woonruimten Borsele 22.397

Nadere informatie

2. Wij stellen uw raad voor om in te stemmen met de gewijzigde ramingen op het gebied van afval voor 2015-2018.

2. Wij stellen uw raad voor om in te stemmen met de gewijzigde ramingen op het gebied van afval voor 2015-2018. Agendapunt nr.: 6 Raadsvoorstel Onderwerp: Belasting- en tarievenmaatregelen 2015 Datum voorstel: 27 oktober 2014 Vergaderdatum: 16 december 2014 Registratienr.: 094-2014 Opsteller: Jan Roest Portefeuillehouder:

Nadere informatie

De LokaleLastenVergelijker

De LokaleLastenVergelijker Centraal Bureau voor de Statistiek De LokaleLastenVergelijker Arjan Bruil 1. Inleiding De LokaleLastenVergelijker (LLV) van het Centraal Bureau voor de Statistiek geeft informatie over de hoogte van lokale

Nadere informatie

Leidse regio - gemeentelijke woonlasten 2016 vergeleken

Leidse regio - gemeentelijke woonlasten 2016 vergeleken Leidse regio - gemeentelijke woonlasten 2016 vergeleken Vergelijking van de woonlasten in Leiden - Leiderdorp - Oegstgeest - Voorschoten - Zoeterwoude BELEIDSONDERZOEK Serie Statistiek 2016 / 13 25 nov

Nadere informatie

SAMENVATTING DRECHTSTEDEN COELO-Atlas van de lokale lasten 2013

SAMENVATTING DRECHTSTEDEN COELO-Atlas van de lokale lasten 2013 SAMENVATTING DRECHTSTEDEN COELO-Atlas van de lokale lasten 2013 Sliedrecht, 26 april 2013 1. Inleiding Jaarlijks wordt door het Centrum voor Onderzoek van de Economie van de Lagere Overheden van de Rijksuniversiteit

Nadere informatie

Gemeente Heerlen. 3e kwartaal 2015

Gemeente Heerlen. 3e kwartaal 2015 Gemeente Heerlen 3e kwartaal 2015 Copyright Kennis van de woningmarkt bepalend voor beleid Over Woningmarktcijfers.nl Als overheid of marktpartij wilt u graag op de hoogte blijven van actuele ontwikkelingen

Nadere informatie

Ieder zijn deel Verdeling toeristische bestedingen Zuid-Limburg: huidige stand van zaken (2006/2007) en terugblik (2002/2003)

Ieder zijn deel Verdeling toeristische bestedingen Zuid-Limburg: huidige stand van zaken (2006/2007) en terugblik (2002/2003) Ieder zijn deel Verdeling toeristische bestedingen Zuid-Limburg: huidige stand van zaken (2006/2007) en terugblik (2002/2003) Rapportage in opdracht van Stichting VVV Zuid-Limburg 14 februari 2008 Projectnummer

Nadere informatie

Ontwikkeling van de lokale woonlasten voor eigenaren van woningen

Ontwikkeling van de lokale woonlasten voor eigenaren van woningen Ontwikkeling van de lokale woonlasten voor eigenaren van woningen 1998-2009 dr. C. Hoeben COELO COELO Centrum voor Onderzoek van de Economie van de Lagere Overheden Faculteit der Economische Wetenschappen

Nadere informatie

Belastinguitgave 2014

Belastinguitgave 2014 Belastinguitgave 2014 Overijsselse gemeenten zetten lijn beperking woonlasten voort De Overijsselse gemeenten blijven de woonlasten voor hun inwoners beperken. Dat blijkt uit de jaarlijkse inventarisatie

Nadere informatie