Hierbij bieden wij u ter kennisname aan het Belastingoverzicht 2014 met belastinggegevens van de Limburgse gemeenten en waterschappen.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Hierbij bieden wij u ter kennisname aan het Belastingoverzicht 2014 met belastinggegevens van de Limburgse gemeenten en waterschappen."

Transcriptie

1 provincie limburg TT 2 *» MAART 20H Het Dagelijks Bestuur van het waterschap Roer en Overmaas Postbus AD Sittard Cluster FIN Faxnummer (043) Ons kenmerk 2014/12929 Bijlage(n) 1 Behandeld V.J.C.M. Kruithof Doorkiesnummer (043) Uw kenmerk Maastricht 18 maart 2014 VERZONDEN 2 0 MAART 2014 Onderwerp Belastingoverzicht 2014 Limburgse gemeenten Geacht Dagelijks Bestuur, Hierbij bieden wij u ter kennisname aan het Belastingoverzicht 2014 met belastinggegevens van de Limburgse gemeenten en waterschappen. Gedeputeerde Staten van Limburg voorzitter Bezoekadres: Postbus 5700 Tel + 31 (0) IBAN-nummer: Bereikbaar via: Limburglaan 10 NL-6202 MA Maastricht Fax + 31 (0) NL08RABO Lijn 1 (richting De Heeg) NL-6229 GA Maastricht BIC-code: RABONL2U

2 Belastingoverzicht 2014 Tarieven en lastendruk van OZB, rioolheffing, afvalstoffenheffing van de Limburgse gemeenten en de waterschapsheffingen in Limburg Provincie Limburg, maart 2014 Samensteller Provincie Limburg Cluster Financiën

3 Belastingoverzicht

4 Inhoudsopgave Inleiding Conclusies Gemeentelijke belastingen Onroerende zaakbelasting (OZB) Rioolheffing Afvalstoffenheffing Lastendruk huurder gemeentelijke heffingen Lastendruk eigenaar/gebruiker gemeentelijke heffingen Lastendruk waterschappen Lastendruk gemeente en waterschap Lastenontwikkeling bedrijven Verantwoording onderzoek Bijlagen 1 Inwoners en woningen 35 2 WOZ-waarde woningen 36 3 OZB-tarieven en bijbehorende aanslag woningen 37 4 Rioolheffing 38 5 Afvalstoffenheffing 39 6 Totale gemeentelijke heffingen 40 7 Inwoners per regio 41 8 OZB-tarieven niet-woningen 42 9 Totale WOZ-waarde en bruto OZB-opbrengst niet-woningen Waterschapslasten Totale gemeentelijke- en waterschapsheffingen huurder Totale gemeentelijke- en waterschapsheffingen eigenaar/gebruiker 46 Belastingoverzicht

5 Belastingoverzicht

6 1. Inleiding Dit belastingoverzicht bevat informatie over de drie belangrijkste gemeentelijke belastingen, zoals de Limburgse gemeenten die in 2014 bij de gebruikers en eigenaren van woonruimten in hun gemeente heffen. Aan de orde komen de OZB woningen, de rioolheffing en de afvalstoffenheffing. Als een gemeente voor riool en afval gedifferentieerde tarieven heeft, hanteren we het tarief dat bij een gemiddeld waterverbruik hoort respectievelijk dat past bij het gemiddelde aanbod van afval of de meest gebruikte containers en dergelijke voor een huishouden van drie à vier personen. Behalve een overzicht van de lastendruk bij de woningen is ook een overzicht samengesteld van de tarieven van de OZB van de niet-woningen. Daaraan wordt aan het slot van deze uiteenzetting kort aandacht besteed. De uitkomsten 2014 vergelijken we met de cijfers Daarbij doen zich een aantal bijzonderheden voor. Een aantal cijfers 2013 is door gemeenten gewijzigd, waardoor de cijfers 2013 niet altijd 100% overeenstemmen met de cijfers 2013 in het belastingoverzicht Het belastingoverzicht 2014 bevat de belastinggegevens van alle 33 Limburgse gemeenten. Van deze 33 gemeenten zijn ook de gegevens 2013 tot nieuwe gewogen gemiddelden berekend. 2. Conclusies Uit de verzamelde belastinggegevens 2014 blijkt het volgende: - De gemiddelde OZB-aanslag stijgt in 2014 met 3.04% tot 242,38. Dit is het resultaat van een stijging van het gemiddelde OZB-tarief in 2014 met 7,53% en een daling van de gemiddelde WOZ-waarde met 4,17%. - De afvalstoffenheffing daalt in 2014 fors met 7,01%. In 2014 komt de gemiddelde afvalstoffenheffing uit op 221,00 voor een meerpersoonshuishouden. - De rioolheffing stijgt in 2014 met 2,04% tot gemiddeld 203,48. - Een eigenaar/gebruiker gaat in 2014 gemiddeld 0,81% minder aan gemeentelijke belastingen betalen. Gemiddeld betaalt hij 666,87. - Een huurder ziet de gemeentelijke belastingen met gemiddeld 4,18% dalen en betaalt in 2014 gemiddeld 309,01. - De heffingen van de waterschappen dalen voor huurders in 2014 met gemiddeld 0,86% en voor eigenaar/gebruikers met gemiddeld 0,48%. - De heffingen van gemeenten en waterschappen samen dalen voor eigenaars met gemiddeld 0,73% tot 894,35 en dalen ook voor huurders en wel met gemiddeld 3,30% tot 494,89. In de volgende paragrafen presenteren we de uitkomsten voor de drie gemeentelijke belastingsoorten en de heffingen van de waterschappen. Belastingoverzicht

7 Belastingoverzicht

8 3. Gemeentelijke belastingen 3.1. Onroerende zaakbelasting (OZB) Bij de berekening van de OZB-lastendruk hebben wij een aantal uitgangspunten moeten toepassen om enige uniformiteit in en daarmee vergelijkbaarheid tussen de cijfers te krijgen. Deze uitgangspunten lichten we hierna toe. Onze benadering betekent wel dat de uitkomst veelal niet exact met de berekening van de gemeenten zelf zal overeenkomen. Zo zullen gemeenten met veel zorginstellingen of vakantiewoningen binnen hun grenzen daardoor in ons belastingoverzicht een lagere gemiddelde WOZ-waarde hebben. Uitgangspunten - Voor het aantal woonruimten/huishoudens hebben we zowel voor 2013 als voor 2014 gebruik gemaakt van de gegevens daarover bij de algemene uitkering 2013 volgens de septembercirculaire Met inachtneming van het vorige uitgangspunt is het overzicht samengesteld op basis van de gegevens zoals die door de gemeenten zijn aangeleverd. - Op basis van de WOZ-waarde en het aantal woonruimten hebben wij voor elke gemeente voor beide jaren een gemiddelde WOZ-waarde berekend. Vervolgens hebben we op basis van het OZB-tarief 2013 en het OZB-tarief 2014 de OZB-aanslag voor zo n gemiddelde woonruimte in 2013 en 2014 bepaald en de procentuele verandering daarin. Uitgaande van deze rekenmethode en de tarieven kunnen de volgende conclusies worden getrokken: 1. De gemiddelde OZB-aanslag stijgt met 3,04% tot 242,38. De gemiddelde OZB-aanslag gaat in 2014 omhoog van 235,23 naar 242,38, een stijging van 3,04%. De stijging ligt boven het verwachte inflatiepercentage voor De stijging in Limburg ligt ook boven de voor 2014 landelijk geldende macronorm van 2,45%. Volgens de nu bekende cijfers stijgt de OZB-aanslag landelijk met 3,4% en is er dus ook landelijk een overschrijding van de macronorm. Of en zo ja welke gevolgen dit zal hebben is nog onbekend. In het verleden is een overschrijding van de macronorm in het volgende jaar in mindering gebracht op de voor dat jaar geldende macronorm. Tussen de Limburgse gemeenten zitten er echter grote verschillen. De hoogste stijging treedt deze keer op bij Venray met ruim 10%. Daarna komen Nederweert (ruim 7%), Brunssum (bijna 6,5%) en Stein (ook bijna 6,5%). Er zijn twee gemeenten waar de gemiddelde OZB-aanslag 2014 lager uitvalt. Dat zijn Weert (ruim - 3%) en Leudal (- 0,07%). Bij de overige 27 Limburgse gemeenten varieert de stijging in 2014 tussen de + 0,09% en + 5,67%. De stijging van de OZB-aanslag ligt in 2014 lager dan vorig jaar. Nu 3,04% en vorig jaar 5,79%. De gemiddeld laagste aanslag is in 2014 te vinden in Vaals en bedraagt 175,38. In voorgaande jaren had Beesel de laagste aanslag. Belastingoverzicht

9 De gemiddeld hoogste aanslag is in 2014 te vinden in Mook en Middelaar en bedraagt in ,88. Vorig jaar was dat in Horst aan de Maas. De OZB-aanslag op regioniveau ligt tussen 217 in Midden-Limburg en 276 in Noord-Limburg. De grootste stijging met 13 heeft zich in Noord-Limburg voorgedaan, terwijl de kleinste toename met 4 in Midden-Limburg is opgetreden. Bij een indeling van de gemeenten in inwonersklassen zijn de verschillen wat kleiner. De laagste OZB-aanslag vinden we in de groottegroep van tot inwoners met 238 en de hoogste in de groottegroep inwoners met 253. De kleinste stijging met 6 heeft zich voorgedaan in de groottegroep van 0 tot inwoners en de grootste met 8 in de groottegroep van inwoners. 2. Het OZB-tarief stijgt gemiddeld met 7,53%. Er is opnieuw sprake van een forse stijging van het gemiddelde OZB-tarief en wel in 2014 met een plus van 7,53%. Het gemiddelde tarief stijgt van 0,1354% naar 0,1456%. De stijging van het OZB-tarief hangt samen met de daling van de gemiddelde WOZ-waarde tussen de peildata 1 januari 2012 en 1 januari Onder 3 gaan we daar verder op in. Ook hier heeft Venray de sterkste stijging en wel met 14,33%. Er zijn nog drie gemeenten waar het OZB-tarief in 2014 met meer dan 10% stijgt; Beek (10,07%), Eijsden-Margraten (10,40%) en Brunssum (12,31%). In alle 33 Limburgse gemeenten stijgt het OZB-tarief in De kleinste stijging zien we in Maastricht met 2,34%. Het hoogste tarief vinden we in Venlo (0,1938%). Het tarief in Venlo is ruim het dubbele van het laagste tarief (Peel en Maas met 0,0946%). Het OZB-tarief 2014 is het laagst in de groottegroep van inwoners met 0,1342% en het hoogst in de groottegroep boven inwoners met 0,1626%. In de groep van inwoners is sprake van de sterkste stijging van het tarief, dit jaar met 8,70%. Kijkend naar de regio s heeft Parkstad Limburg evenals het vorig jaar met 0,1731% het hoogste tarief en Midden-Limburg met 0,1188% het laagste. De sterkste stijging doet zich in de Westelijke Mijnstreek voor met 8,74%. De stijging is het minst in de regio Maastricht en Heuvelland met 5,18%. 3. De gemiddelde WOZ-waarde is in 2012 in Limburg gedaald tot ruim In vergelijking met een jaar eerder is de waarde op 1 januari 2013 met 4,17% afgenomen. De WOZ-waarde 2014 heeft als peildatum 1 januari Vorig jaar werd als peildatum 1 januari 2012 gebruikt. Wij constateren dat er voor het derde jaar op rij sprake is van een daling van de gemiddelde WOZ-waarde tussen twee peildata. In 2012 is de gemiddelde WOZ-waarde met 4,17% gedaald van tot In 2011 was de daling 2,89% en in 2010 was de daling 1,55%. Daarnaast zien we dat de vorig jaar gemelde gemiddelde WOZ-waarde voor peildatum 1 januari 2012 bij de opgave van dit jaar nog eens naar beneden is bijgesteld. Vorig jaar was de gemiddelde WOZ-waarde met peildatum 1 januari Nu is de gemiddelde WOZ-waarde met peildatum 1 januari 2012 op uitgekomen. De daling in 2011 is dus niet op 2,89% uitgekomen, maar op 3,58%. Belastingoverzicht

10 De hoogste gemiddelde WOZ-waarde is nog steeds in Mook en Middelaar te vinden: Heerlen heeft de laagste gemiddelde WOZ-waarde: In één gemeente is de gemiddelde WOZ-waarde gestegen: in Nederweert met 2,03%. In de 32 andere gemeenten is de gemiddelde WOZ-waarde gedaald. De sterkste daling met 11,87% is in Weert opgetreden. De verschillen in WOZ-waarden zijn relatief groot. In de regio Parkstad Limburg is de gemiddelde WOZ-waarde voor In Noord-Limburg vinden we de hoogste gemiddelde WOZ-waarde: In alle vijf regio s is sprake van een daling. De daling in 2012 is in de Westelijke Mijnstreek met 5,48% het hoogst geweest. In Maastricht en Heuvelland deed zich de kleinste daling voor met 2,52%. Bij de indeling naar grootte zien we de hoogste gemiddelde WOZ-waarde bij de gemeenten tussen inwoners met en de laagste gemiddelde WOZ-waarde bij de gemeenten boven inwoners met Bij alle groottegroepen is een procentuele daling opgetreden die ligt tussen de 3,08% en 5,47%. Hieronder treft u in tabelvorm de gemiddelde WOZ-waarde 2014 aan, waarbij de gemeenten naar grootte zijn gegroepeerd. Inwonersklasse Gemiddelde WOZ-waarde woningen 2014 ( ) > Gemiddeld In de twee volgende staafdiagrammen is de OZB-aanslag van 2013 en 2014 weergegeven, per groottegroep en per regio. Op de bladzijden daarna zijn de gemeenten gegroepeerd naar hoogte van het OZB-tarief en de OZB-aanslag. Belastingoverzicht

11 OZB-last (X 1) OZB-last (x 1) OZB-aanslag eigenaar woningen per inwonersklasse en gemiddeld Jaar 2013 Jaar > Eindtotaal inwonersklasse OZB-aanslag eigenaar woningen per regio en gemiddeld Jaar 2013 Jaar Maastricht & Heuvelland Midden-Limburg Noord-Limburg Parkstad Westelijke Mijnstreek Eindtotaal regio Belastingoverzicht

12 OZB-tarief eigenaar woning 2014 (de blauwe lijn geeft het gewogen gemiddelde weer) 0,0000% 0,0500% 0,1000% 0,1500% 0,2000% 0,2500% Venlo Simpelveld Kerkrade Landgraaf Heerlen Sittard-Geleen Onderbanken Brunssum Stein Horst aan de Maas Schinnen Nuth Valkenburg a/d Geul Beek Gulpen-Wittem Voerendaal Roermond Eijsden-Margraten Venray Echt-Susteren Vaals Maastricht Nederweert Meerssen Mook en Middelaar Gennep Roerdalen Bergen Beesel Maasgouw Leudal Weert Peel en Maas 0,1938% 0,1914% 0,1847% 0,1793% 0,1775% 0,1761% 0,1733% 0,1615% 0,1573% 0,1564% 0,1518% 0,1478% 0,1467% 0,1465% 0,1420% 0,1408% 0,1388% 0,1380% 0,1348% 0,1346% 0,1343% 0,1310% 0,1262% 0,1246% 0,1207% 0,1185% 0,1175% 0,1101% 0,1059% 0,1057% 0,1051% 0,1025% 0,0946% Belastingoverzicht

13 OZB-aanslag eigenaar woning 2014 (de blauwe lijn geeft het gewogen gemiddelde weer) Mook en Middelaar Horst aan de Maas Venlo Nederweert Eijsden-Margraten Stein Schinnen Onderbanken Voerendaal Simpelveld Valkenburg a/d Geul Nuth Meerssen Gulpen-Wittem Sittard-Geleen Venray Landgraaf Beek Echt-Susteren 241 Roermond Kerkrade Bergen Roerdalen Brunssum Maastricht Peel en Maas Heerlen Leudal Maasgouw Weert Gennep Beesel Vaals Belastingoverzicht

14 3.2. Rioolheffing Van de 33 gemeenten die in dit overzicht zijn opgenomen, heffen dertien de rioolheffing van de eigenaar, tien van de huurder van een woning en er zijn tien gemeenten waar de eigenaar én de huurder elk een deel betalen. In 2014 stijgt de gemiddelde rioolheffing met 2,04%. De gemiddelde rioolheffing komt in 2014 op 203,48 per huishouden uit. Stijgingen boven de 10% doen zich in 2014 voor in Simpelveld (11,23%) en Heerlen (10,37%). In vier gemeenten daalt de rioolheffing in 2014: Venray (-9,71%), Meerssen (-5,40%), Venlo (-0,20%) en Landgraaf (-0,02%). In vijf gemeenten blijft het tarief gelijk. In de overige 22 gemeenten is sprake van een stijging. De tarieven/lasten variëren nogal. Meerssen heeft het hoogste tarief met 316,91 per huishouden, terwijl Roermond het laagste tarief heeft met 162,48. Midden-Limburg heeft het hoogste tarief (gemiddeld 211). Het tarief is het laagst in de Westelijke Mijnstreek ( 195). In de regio Parkstad Limburg is de stijging met 4,97% het hoogst. In Noord-Limburg heeft er een daling van 0,99% plaatsgevonden. Als we kijken naar de rioolheffing per inwonersklasse dan blijkt dat deze het laagste is in de inwonersklasse boven de inwoners ( 171) en het hoogste in de inwonersklasse van inwoners ( 243). In de inwonersklasse is de stijging met 1,02% het laagst en de stijging is met 3,71% het hoogst in de groottegroep inwoners. Per inwonersklasse bekeken leidt een toename van het aantal inwoners vanaf 0 inwoners tot een afname van de rioolheffing. In de volgende twee staafdiagrammen, per groottegroep en per regio wordt de rioolheffing 2013 en 2014 vergeleken. Daarna zijn in een overzicht de gemeenten naar de hoogte van de rioolheffing op een rij gezet. Belastingoverzicht

15 rioolheffing (x 1) rioolheffing (x 1) Rioolheffing per regio en gemiddeld Jaar 2013 Jaar Maastricht&Heuvelland Midden Noord Parkstad West Mijnstreek Gemiddeld regio Rioolheffing per inwonersklasse en gemiddeld Jaar 2013 Jaar > Gemiddeld regio Belastingoverzicht

16 Rioolheffing eigenaar en gebruiker 2014 (de blauwe lijn geeft het gewogen gemiddelde weer) Meerssen 317 Onderbanken Eijsden-Margraten Schinnen Brunssum Peel en Maas Simpelveld Echt-Susteren Leudal Valkenburg a/d Geul Weert Gulpen-Wittem Mook en Middelaar Stein Vaals Beek Gennep Nuth Nederweert Voerendaal Landgraaf Horst aan de Maas Kerkrade Venray Maasgouw Roerdalen Beesel Bergen Sittard-Geleen Maastricht Heerlen Venlo Roermond Belastingoverzicht

17 3.3. Afvalstoffenheffing De ontwikkeling van de afvalstoffenheffing is al een aantal jaren zeer gematigd. Soms een kleine stijging, soms een kleine daling. De dalende lijn wordt dit jaar doorgetrokken, maar dit jaar is er sprake van een forse daling. De gemiddelde afvalstoffenheffing komt in 2014 uit op 221,00 per meerpersoonshuishouden. Daarmee is dit jaar sprake van een forse daling: -7,01%. In 26 gemeenten daalt de heffing. Die daling varieert van 0,01% in Roermond tot 23,37% in Nuth. In tien gemeenten daalt de afvalstoffenheffing met meer dan 10%. Na Nuth daalt de heffing ook sterk in Schinnen (- 23,35%) en Meerssen (-16,82%). Bij vier gemeenten stijgt de heffing. De stijging varieert van 0,02% in Sittard-Geleen tot 5,31% in Voerendaal. In drie gemeenten blijft de afvalstoffenheffing gelijk aan Het tarief is het hoogste in Heerlen met 301,56 en het laagst in Beesel met 131,00. In Noord-Limburg is het tarief het laagste, namelijk 194. In Parkstad Limburg is het gemiddelde tarief het hoogst met 252. Als we kijken naar het tarief van de afvalstoffenheffing per inwonersklasse dan zien we dat het tarief het hoogste is in de klasse boven de inwoners met 251 en het laagste in de klasse van tot inwoners met 184. In alle regio s is de afvalstoffenheffing in 2014 gedaald. In Parkstad Limburg het sterkst met 9,44% en in de Westelijke Mijnstreek met 4,59% het minst. Ook bij de indeling naar groottegroepen is er in alle klassen sprake van een daling. In de klasse tussen en inwoners is deze met 10,65% het grootst. In de groep tussen en inwoners is de daling met 5,04% het kleinst. Met de volgende twee staafdiagrammen wordt de hoogte van de afvalstoffenheffing in 2013 en 2014 vergeleken per groottegroep en per regio. Daarna zijn de gemeenten weer naar de hoogte van hun afvalstoffenheffing op een rij gezet. Belastingoverzicht

18 tarief (x 1) tarief (x 1) Afvalstoffenheffing per regio en gemiddeld Jaar 2013 Jaar Maastricht&Heuvelland Midden Noord Parkstad West Mijnstreek Gemiddeld regio Afvalstoffenheffing per inwonersklasse en gemiddeld Jaar 2013 Jaar > Gemiddeld inwonersklasse Belastingoverzicht

19 Afvalstoffenheffing 2014 (de blauwe lijn geeft het gewogen gemiddelde weer) Heerlen 302 Maastricht Vaals Weert Landgraaf Gulpen-Wittem Sittard-Geleen Onderbanken Brunssum Venlo Voerendaal Stein Gennep Kerkrade Echt-Susteren Roermond Schinnen Peel en Maas Nuth Simpelveld Beek Meerssen Maasgouw Bergen Venray Mook en Middelaar Eijsden-Margraten Horst aan de Maas Roerdalen Valkenburg a/d Geul Leudal Nederweert Beesel Belastingoverzicht

20 3.4. Lastendruk huurder gemeentelijke heffingen De in 2.1 tot en met 2.3 besproken heffingen zijn altijd van toepassing op personen die een woonruimte in eigendom hebben en die woonruimte ook zelf bewonen, de zogenaamde eigenaar/gebruiker. De totale lastendruk van de drie gemeentelijke heffingen voor de eigenaar/gebruiker presenteren we in de volgende paragraaf. Voor personen die hun woonruimte niet in eigendom hebben, is de OZB niet van toepassing en is de rioolheffing, afhankelijk van de keuze van de gemeente, geheel, gedeeltelijk of geheel niet op hen van toepassing. Hierna duiden we deze groep aan als huurder. In deze paragraaf kijken we naar de lastenontwikkeling voor de huurder. De huurder betaalt dit jaar gemiddeld 309,01 per huishouden aan gemeentelijke heffingen, tegenover 322,49 in 2013, een daling van 4,18%. Vorig jaar was er ook een daling, maar die was met 1,57% wel kleiner. Bij 25 gemeenten dalen in 2014 de lasten voor de huurder, in zes gemeenten stijgen de lasten voor de huurder en in twee gemeenten blijven de lasten voor de huurder gelijk. De grootste lastenverhoging is opgetreden in Peel en Maas waar de huurder dit jaar 14,29% meer gaat betalen. De grootste daling vindt plaats in Meerssen waar de huurder dit jaar 13,64% minder gaat betalen. De hoogste lastendruk heeft Onderbanken met 525,36. In Beesel is de lastendruk voor een huurder met 131,00 het laagste. De laagste lastendruk bij de indeling van gemeenten naar groottegroepen is te vinden in de groep tussen en inwoners met 296 en de hoogste in de groep onder de inwoners met 380. De staafdiagrammen laten dit zien. In de Westelijke Mijnstreek is de lastendruk voor de huurder het laagst ( 252 per huishouden) en het hoogst in Parkstad Limburg ( 384). We presenteren deze informatie eerst in twee staafdiagrammen, waarna we een overzicht geven van de lastendruk voor huurders per gemeente. De gemeente met de hoogste lasten staat bovenaan en de gemeente met de laagste lasten onderaan. Bij al deze uitkomsten en vergelijkingen van de lastendruk huurder is het wel van belang ons te realiseren dat het beeld/de uitkomst sterk bepaald wordt door de keuze van gemeenten wie de rioolheffing betaalt. Bij de lastendruk voor de eigenaar die ook de gebruiker is, speelt dit aspect niet. Belastingoverzicht

21 bedrag (x 1) bedrag (x 1) Lastendruk huurder per regio en gemiddeld Jaar 2013 Jaar Maastricht & Heuvelland Midden-Limburg Noord-Limburg Parkstad Westelijke Mijnstreek Eindtotaal regio Lastendruk huurder per inwonersklasse en gemiddeld Jaar 2013 Jaar > Gemiddeld inwonersklasse Belastingoverzicht

22 Lastendruk huurder 2014 (de blauwe lijn geeft het gewogen gemiddelde weer) Onderbanken 525 Weert 496 Schinnen 468 Simpelveld Voerendaal Vaals Kerkrade Nuth Valkenburg a/d Geul Heerlen Venlo Landgraaf Meerssen Roerdalen Maastricht Peel en Maas Venray Maasgouw Beek Gennep Gulpen-Wittem Sittard-Geleen Brunssum Stein Echt-Susteren Roermond Bergen Mook en Middelaar Eijsden-Margraten Horst aan de Maas Leudal Nederweert Beesel Belastingoverzicht

23 3.5. Lastendruk eigenaar/gebruiker gemeentelijke heffingen Als we kijken naar de totale lastendruk per gemeente van de drie hier bekeken gemeentelijke heffingen en nagaan wat de eigenaar/gebruiker dit jaar gaat betalen dan zien we de volgende ontwikkeling. De gemiddelde lastendruk voor de eigenaar/gebruiker daalt in 2014 met 0,81% tot 666,87. In 2013 was de lastendruk 672,31. Het is voor het eerst sinds lang dat de lastendruk voor de eigenaar/gebruiker daalt. Vorig jaar was er een lastenstijging van 2,32%. Als we rekening houden met de verwachte inflatie voor 2014 is de lastendrukdaling nog wat groter. Het overzicht laat zien dat 17 gemeenten de lastendruk in 2014 verlagen. De lastendaling is het hoogst in Nuth met 6,49%. In zestien gemeenten stijgt de lastendruk De hoogste lastenstijging doet zich in Nederweert voor waar de eigenaar/gebruiker gemiddeld 3,10% meer gaat betalen. Onderbanken heeft met 809,39 de hoogste lastendruk in In Beesel is de lastendruk met 503,98 het laagst. De lastendruk is het laagste in de klasse boven inwoners met 664 en het hoogste in de inwonersklasse inwoners met 722. Zie onderstaande staafdiagrammen. In de Midden-Limburg is de lastendruk het laagst ( 625 per huishouden) en het hoogst in de Westelijke Mijnstreek ( 683). Na de staafdiagrammen volgt weer een overzicht van alle gemeenten, gegroepeerd naar hoogte van de totale gemeentelijke lastendruk voor een eigenaar/gebruiker. De lastendruk 2014 daalt in alle groottegroepen en in vier van de vijf regio s. Alleen in de Westelijke Mijnstreek stijgen de lasten in Belastingoverzicht

24 bedrag (x 1) bedrag (x 1) Lastendruk eigenaar-gebruiker per inwonersklasse en gemiddeld Jaar 2013 Jaar > Gemiddeld inwonersklasse Lastendruk eigenaar-gebruiker per regio en gemiddeld Jaar 2013 Jaar Maastricht & Heuvelland Midden-Limburg Noord-Limburg Parkstad Westelijke Mijnstreek Gemiddeld regio Belastingoverzicht

25 Lastendruk eigenaar/gebruiker 2014 (de blauwe lijn geeft het gewogen gemiddelde weer) Onderbanken 809 Meerssen Schinnen Eijsden-Margraten Gulpen-Wittem Mook en Middelaar Stein Landgraaf Simpelveld Venlo Voerendaal Horst aan de Maas Brunssum Echt-Susteren Weert Nuth Heerlen Sittard-Geleen Valkenburg a/d Geul Vaals Beek Nederweert Peel en Maas Maastricht Venray Kerkrade Gennep Leudal Roermond Bergen Maasgouw Roerdalen Beesel 504 Belastingoverzicht

26 3.6. Lastendruk waterschappen Vanaf het Belastingoverzicht 2011 hebben we ook weer gegevens over de heffingen van de waterschappen opgenomen. We hebben ons daarbij gericht op de heffingen voor de huishoudens, waarbij net als bij de gemeentelijke heffingen een onderscheid is aangebracht tussen de lasten voor een eigenaar/gebruiker en voor een huurder. En net als bij de gemeentelijke heffingen zijn we bij de waterschapsheffingen uitgegaan van de druk voor een meerpersoonshuishouden. De eigenaar/gebruiker heeft bij de waterschapsheffingen met drie onderdelen te maken: Een heffing op basis van de door de gemeente vastgestelde WOZ-waarde van de woonruimte, aangeduid met Gebouwd ; Een vaste heffing per woonruimte, aangeduid met Ingezetenen ; Een zuiveringsheffing die voor een meerpersoonshuishouden op 3 x het bedrag per vervuilingseenheid uitkomt. De huurder krijgt een aanslag gebaseerd op de twee laatste onderdelen. Omdat we niet alleen het bedrag van de belastingaanslag 2014 van de waterschappen willen geven, maar net als bij de gemeenten ook de procentuele ontwikkeling ten opzichte van 2013, hebben we ook de tarieven en aanslagen 2013 vermeld. De tarieven 2013 en 2014 van beide waterschappen voor de drie onderdelen staan hieronder vermeld. Waterschap Gebouwd Mutatie Ingezetenen Mutatie Zuiveringsheffing Mutatie meerpersoonshuishouden Peel en Maasvallei 0,0293% 0,0316% 7,85% 44,54 46,37 4,11% 148,05 148,05 0,00% Roer en Overmaas 0,0201% 0,0208% 3,48% 35,68 35,93 0,70% 149,19 145,56-2,43% De grens van de waterschappen valt niet overal exact samen met de gemeentegrenzen. In Roermond hoort het grondgebied van de voormalige gemeente Swalmen bij het waterschap Peel en Maasvallei, terwijl de rest van de gemeente bij het waterschap Roer en Overmaas hoort. In Maasgouw hoort het grondgebied van de voormalige gemeente Maasbracht bij het waterschap Roer en Overmaas en de rest van de gemeente bij het waterschap Peel en Maasvallei. In die twee gemeenten hebben we daarom twee gemiddelde waterschapslasten berekend voor eigenaar/gebruiker en huurder. Voor huurders dalen de waterschapsheffingen met 1,83% bij Roer en Overmaas tot 181,49 en de waterschapsheffingen stijgen voor huurders met 0,95% tot 194,42 bij Peel en Maasvallei. Voor Limburg hebben we een gewogen gemiddelde berekend. Dat daalt met 0,86% van 187,49 naar 185,88. Voor de eigenaar/gebruiker varieert de ontwikkeling van de waterschapsheffingen in 2014 sterker. De gemiddelde waterschapsheffingen zijn het hoogst in Mook en Middelaar met 280,00. In Heerlen zijn deze met gemiddeld 205,08 het laagste. De waterschapslasten voor de eigenaar/gebruiker stijgen in 2014 in twaalf gemeenten. Hiertoe behoren ook Maasgouw en Roermond voor het deel van de gemeente dat onder het waterschap Peel en Maasvallei valt. In Nederweert is de stijging met 3,37% het hoogst. In 23 gemeenten dalen in 2014 de waterschapslasten voor de eigenaar/gebruiker. Hiertoe behoren ook Maasgouw en Roermond voor het Belastingoverzicht

27 deel van de gemeente dat onder het waterschap Roer en Overmaas valt. In Onderbanken is de daling met 2,02% het hoogst. Doordat Maasgouw en Roermond twee keer meetellen komen we nu op 35 gemeenten. Het gewogen gemiddelde is -0,48%, waardoor de waterschapslasten dalen van 228,57 naar 227,48 voor de eigenaar/gebruiker. Belastingoverzicht

28 3.7. Lastendruk gemeente en waterschap In deze paragraaf kijken we naar de lasten voor de meerpersoonshuishoudens van de onderzochte gemeentelijke heffingen en de waterschapsheffingen. Voor de huurder liggen de lasten van de heffingen van de gemeente en het waterschap in 2014 het laagst in Beesel. Gemiddeld zijn de lasten daar 325,42. Het hoogst zijn de lasten in Onderbanken met 706,85. In 28 gemeenten dalen in 2014 de gezamenlijke lasten van gemeente en waterschap voor de huurder. De daling is met 10,09% het sterkst in Meerssen. In zes gemeenten stijgen de gezamenlijke lasten. De grootste toename zien we in Peel en Maas met 8,60%. Doordat in Roermond de lasten voor de huurder van gemeente en waterschap voor het deel van de gemeente dat bij het waterschap Peel en Maasvallei hoort, stijgen, terwijl die dalen voor het deel van de gemeente dat onder het waterschap Roer en Overmaas valt, zitten er in de telling nu 34 gemeenten. In Maasgouw dalen voor alle huurders de lasten van gemeente en waterschap, hoewel de percentages wel verschillen. Gemiddeld komen de heffingen van gemeente en waterschap voor een huurder in 2014 uit op 494,89, een daling met 3,30% in vergelijking met 2013 ( 511,75). Voor de eigenaar/gebruiker is de aanslag 2014 van de drie gemeentelijke heffingen en van het waterschap het hoogst in Onderbanken. De gemiddelde totale last komt daar uit op 1.024,97. Ook in, Mook en Middelaar komt de totale last boven de In Beesel is de gemiddelde last van gemeente en waterschap in 2014 met 752,86 het laagst. Gemiddeld is de last van de heffingen van gemeente en waterschap met 0,73% gedaald tot 894,35 in In 20 gemeenten daalt de gemiddelde last. Hiertoe behoort ook het deel van de gemeente Maasgouw dat onder het waterschap Roer en Overmaas valt. In veertien gemeenten stijgt de last. Hiertoe behoort ook het deel van de gemeente Maasgouw dat onder het waterschap Peel en Maasvallei valt. In Roermond stijgt de gemiddelde last voor alle eigenaar/gebruikers. Daarom hebben we ook in deze telling met 34 gemeenten te maken. De grootste stijging treedt op in Nederweert: 3,18%. In Nuth is de daling met 5,31% het grootst. Belastingoverzicht

29 Belastingoverzicht

30 4. Lastenontwikkeling bedrijven In dit laatste onderdeel schenken we kort aandacht aan een onderdeel van de gemeentelijke lasten voor bedrijven. We hebben daarvoor gekeken naar de OZB-tarieven 2013 en 2014 voor niet-woningen. We hebben daarvoor gebruik gemaakt van gegevens van de gemeenten zelf. We presenteren ook de WOZ-waarden van de bedrijven 2013 en De ontwikkeling van de WOZ-waarde niet-woningen wijkt wat af van die bij de woningen. We zien dat de WOZ-waarde niet-woningen in negen gemeenten stijgt en in vierentwintig gemeenten daalt. De totale WOZ-waarde van de 33 gemeenten is voor 2014 met 2,18% wat minder gedaald dan voor de woningen (-4,17%). In Mook en Middelaar is sprake van de grootste toename met 12,38%. De grootste afname is in Weert opgetreden, waar de WOZ-waarde met 12,93% is gedaald. De verandering van de WOZ-waarde bestaat uit een prijscomponent en een volumecomponent. Deze twee onderliggende componenten zijn niet bekend. Vervolgens kijken we naar de OZB-tarieven. De gemeente met de hoogste tarieven is Sittard-Geleen. De gemeente met de laagste tarieven is dit jaar Leudal. De tarieven eigenaar en gebruiker tellen in Sittard- Geleen in 2014 op tot 0,7665% en in Leudal tot 0,2296%. In geen enkele gemeente is het tarief gedaald. In alle 33 gemeenten stijgen de tarieven. De gemeenten waar de tarieven boven de 10% stijgen zijn Schinnen (+16,32%), Simpelveld (+12,50%) en Stein (+10,69%). Combinatie van de ontwikkeling van de tarieven en van de WOZ-waarde kan iets duidelijk maken van de lastendrukontwikkeling. Maar omdat we geen kennis hebben van de volumecomponent bij de verandering van de WOZ-waarde kunnen wij daar geen uitspraak over doen. Op basis van de tarieven en de WOZ-waarden voor de niet-woningen kunnen we wel een indicatie geven van de opbrengsten. We hebben daarbij geen rekening gehouden met de effecten van leegstand e.d. De zo berekende, theoretische, maximaal haalbare opbrengst van de OZB niet-woningen stijgt in 2014 met 3,59% van 117,24 miljoen naar 121,46 miljoen. De sterkste stijging treedt in Mook en Middelaar op met +17,23%. Ook in Simpelveld (+13,75%), Schinnen (+12,41%) en Heerlen (+11,75%) zijn opbrengststijgingen van boven de 10 procent te zien. In totaal stijgt de theoretische opbrengst in 29 van de 33 gemeenten. In vier gemeenten daalt de OZB-opbrengst niet-woningen. In LeudaL is de daling met 7,16% het sterkst. Ook in Weert (-6,85%), Gennep (-5,47%) en Eijsden-Margraten (-0,31%) daalt de opbrengst. Belastingoverzicht

31 Belastingoverzicht

32 5. Verantwoording onderzoek Onderstaand wordt uitgelegd hoe de berekeningen tot stand zijn gekomen. We hebben de berekeningen en analyses gebaseerd op gegevens, zoals de gemeenten die ons hebben aangeleverd. Wij hebben het aantal woonruimten en het aantal inwoners gehanteerd, zoals BZK die gebruikt heeft in de septembercirulaire 2012, peildatum 1 januari Door deze benaderingen kan het voorkomen dat de gemiddelde waarde die de gemeente hanteert bij de berekening van haar tarieven afwijkt van de waarde die de provincie gebruikt heeft. Voor de berekening van het gemiddelde tarief OZB voor de woningen in onze provincie is uitgegaan van een gewogen gemiddelde volgens de formule: T*AW*W AW*W T = het tarief van elke individuele gemeente AW = het aantal woningen. W = gemiddelde WOZ-waarde Bij de berekening van de rioolheffing heeft eveneens een weging plaatsgevonden, waarbij per gemeente een theoretische opbrengst is berekend door het tarief te vermenigvuldigen met het aantal woningen. Vervolgens is de som van deze uitkomst gedeeld door het totaal aantal woningen in Limburg. Hierdoor wordt bereikt dat het tarief in een grote gemeente (bijvoorbeeld Maastricht) een grotere invloed heeft op het gemiddelde provinciale tarief dan een kleine gemeente (bijvoorbeeld Mook en Middelaar). In formulevorm: Ta*AW AW Ta = het tarief per gemeente AW = het aantal woningen. Bij de berekening van het gemiddelde tarief afvalstoffenheffing zijn wij uitgegaan van een modaal tarief voor een huishouden van drie à vier personen. Voor de berekening van het provinciaal gemiddelde hebben we per gemeente een theoretische opbrengst berekend door het modaal tarief te vermenigvuldigen met het aantal woningen. Het totaal van deze theoretische opbrengst hebben we vervolgens gedeeld door het totaal aantal woningen. 1 1 We gaan er vanuit dat in alle woningen zogenaamde modale gezinnen wonen. In de praktijk is dat natuurlijk niet zo. Belastingoverzicht

33 In formulevorm: Ta* AW AW Ta = het tarief van een huishouden van één of twee ouders met twee inwonende kinderen AW = het aantal woningen. Belastingoverzicht

34 Bijlagen Belastingoverzicht

35

36 Bijlage 1 Inwoners en woningen BELASTINGOVERZICHT 2014 Gemeente Regio Inwoners Inwonersklasse Woningen Beek Westelijke Mijnstreek Beesel Noord-Limburg Bergen Noord-Limburg Brunssum Parkstad Echt-Susteren Midden-Limburg Eijsden-Margraten Maastricht & Heuvelland Gennep Noord-Limburg Gulpen-Wittem Maastricht & Heuvelland Heerlen Parkstad > Horst aan de Maas Noord-Limburg Kerkrade Parkstad Landgraaf Parkstad Leudal Midden-Limburg Maasgouw Midden-Limburg Maastricht Maastricht & Heuvelland > Meerssen Maastricht & Heuvelland Mook en Middelaar Noord-Limburg Nederweert Midden-Limburg Nuth Parkstad Onderbanken Parkstad Peel en Maas Noord-Limburg Roerdalen Midden-Limburg Roermond Midden-Limburg > Schinnen Westelijke Mijnstreek Simpelveld Parkstad Sittard-Geleen Westelijke Mijnstreek > Stein Westelijke Mijnstreek Vaals Maastricht & Heuvelland Valkenburg a/d Geul Maastricht & Heuvelland Venlo Noord-Limburg > Venray Noord-Limburg Voerendaal Parkstad Weert Midden-Limburg Totaal Belastingoverzicht

37 Bijlage 2 WOZ-waarde woningen BELASTINGOVERZICHT 2014 Gemeente cijfers x Beek* Beesel* Bergen Brunssum Echt-Susteren Eijsden-Margraten Gennep* Gulpen-Wittem Heerlen Horst aan de Maas* Kerkrade* Landgraaf* Leudal Maasgouw Maastricht* Meerssen Mook en Middelaar Nederweert Nuth Onderbanken Peel en Maas* Roerdalen* Roermond Schinnen Simpelveld Sittard-Geleen Stein Vaals Valkenburg a/d Geul* Venlo Venray* Voerendaal Weert * WOZ-waarde 2013 is aangepast Totale WOZ-waarde woningen Gemiddelde WOZ-waarde woningen Belastingoverzicht

38 Bijlage 3 OZB-tarieven en bijbehorende aanslag woningen BELASTINGOVERZICHT 2014 Gemeente Tarief eigenaar %-Mutatie OZB-aanslag woningen tarief eigenaar %-Mutatie OZB-aanslag cijfers x 1 Beek 0,1331% 0,1465% 10,07% 243,20 253,49 4,23% Beesel* 0,0969% 0,1059% 9,29% 175,95 182,48 3,71% Bergen 0,1014% 0,1101% 8,53% 206,08 217,76 5,67% Brunssum 0,1438% 0,1615% 12,31% 197,42 210,21 6,48% Echt-Susteren 0,1257% 0,1346% 7,10% 235,37 240,96 2,37% Eijsden-Margraten 0,1250% 0,1380% 10,40% 282,59 296,27 4,84% Gennep 0,1107% 0,1185% 7,05% 188,34 188,51 0,09% Gulpen-Wittem 0,1310% 0,1420% 8,40% 257,11 262,75 2,19% Heerlen 0,1674% 0,1775% 6,03% 199,14 201,34 1,10% Horst aan de Maas 0,1458% 0,1564% 7,27% 315,06 324,77 3,08% Kerkrade 0,1710% 0,1847% 8,01% 217,75 224,17 2,95% Landgraaf 0,1667% 0,1793% 7,53% 250,92 254,97 1,62% Leudal 0,1001% 0,1051% 5,00% 198,49 198,35-0,07% Maasgouw 0,0997% 0,1057% 6,02% 191,04 195,45 2,31% Maastricht 0,1280% 0,1310% 2,34% 205,31 209,19 1,89% Meerssen 0,1143% 0,1246% 9,01% 257,14 265,19 3,13% Mook en Middelaar 0,1127% 0,1207% 7,10% 324,03 326,88 0,88% Nederweert 0,1202% 0,1262% 4,99% 286,08 306,47 7,13% Nuth 0,1403% 0,1478% 5,35% 262,18 267,63 2,08% Onderbanken 0,1600% 0,1733% 8,31% 279,86 284,03 1,49% Peel en Maas 0,0889% 0,0946% 6,41% 198,55 206,43 3,96% Roerdalen 0,1120% 0,1175% 4,89% 208,66 212,93 2,05% Roermond 0,1289% 0,1388% 7,68% 214,31 224,40 4,71% Schinnen 0,1395% 0,1518% 8,82% 275,53 284,13 3,12% Simpelveld 0,1756% 0,1914% 9,00% 272,33 278,60 2,30% Sittard-Geleen 0,1624% 0,1761% 8,44% 256,66 260,73 1,58% Stein 0,1436% 0,1573% 9,54% 270,62 288,11 6,46% Vaals 0,1223% 0,1343% 9,81% 167,07 175,38 4,97% Valkenburg a/d Geul 0,1382% 0,1467% 6,15% 263,99 268,00 1,52% Venlo 0,1796% 0,1938% 7,91% 304,90 320,91 5,25% Venray 0,1179% 0,1348% 14,33% 235,36 258,98 10,04% Voerendaal 0,1284% 0,1408% 9,61% 270,98 279,28 3,07% Weert 0,0933% 0,1025% 9,86% 199,84 193,48-3,18% Gemiddelde 0,1354% 0,1456% 7,53% 235,23 242,38 3,04% * het tarief eigenaar woning 2013 is aangepast Belastingoverzicht

39 Bijlage 4 Rioolheffing BELASTINGOVERZICHT 2014 Gemeente cijfers x 1 Rioolheffing eigenaar Rioolheffing gebruiker Rioolheffing eigenaar/ gebruiker Rioolheffing eigenaar Rioolheffing gebruiker Rioolheffing eigenaar/ gebruiker %-Mutatie lasten Riool heffing Beek 140,00 74,16 214,16 136,00 81,96 217,96 1,77% Beesel 182,50 0,00 182,50 190,50 0,00 190,50 4,38% Bergen 181,13 0,00 181,13 181,13 0,00 181,13 0,00% Brunssum 256,68 0,00 256,68 260,16 0,00 260,16 1,36% Echt-Susteren 236,95 0,00 236,95 244,65 0,00 244,65 3,25% Eijsden-Margraten 278,00 0,00 278,00 283,50 0,00 283,50 1,98% Gennep 160,00 56,40 216,40 160,00 56,40 216,40 0,00% Gulpen-Wittem 216,00 0,00 216,00 232,00 0,00 232,00 7,41% Heerlen 72,00 81,84 153,84 79,20 90,60 169,80 10,37% Horst aan de Maas 206,00 0,00 206,00 206,00 0,00 206,00 0,00% Kerkrade 0,00 198,00 198,00 0,00 205,00 205,00 3,54% Landgraaf 82,34 123,84 206,18 82,34 123,80 206,14-0,02% Leudal 244,65 0,00 244,65 244,65 0,00 244,65 0,00% Maasgouw 90,00 100,20 190,20 92,70 103,20 195,90 3,00% Maastricht 126,53 44,00 170,53 128,74 44,77 173,51 1,75% Meerssen 125,00 210,00 335,00 128,56 188,35 316,91-5,40% Mook en Middelaar 229,30 0,00 229,30 230,10 0,00 230,10 0,35% Nederweert 212,02 0,00 212,02 215,20 0,00 215,20 1,50% Nuth 0,00 210,00 210,00 0,00 216,00 216,00 2,86% Onderbanken 0,00 278,28 278,28 0,00 293,76 293,76 5,56% Peel en Maas 196,00 49,00 245,00 151,50 101,00 252,50 3,06% Roerdalen 0,00 189,80 189,80 0,00 194,80 194,80 2,63% Roermond 162,45 0,00 162,45 162,48 0,00 162,48 0,02% Schinnen 0,00 265,00 265,00 0,00 270,00 270,00 1,89% Simpelveld 0,00 224,40 224,40 0,00 249,60 249,60 11,23% Sittard-Geleen 168,14 0,00 168,14 174,60 0,00 174,60 3,84% Stein 211,00 0,00 211,00 224,25 0,00 224,25 6,28% Vaals 69,41 141,70 211,11 76,02 144,30 220,32 4,36% Valkenburg a/d Geul 0,00 230,00 230,00 0,00 241,50 241,50 5,00% Venlo 0,00 168,85 168,85 0,00 168,51 168,51-0,20% Venray 93,88 131,26 225,14 85,41 117,88 203,29-9,71% Voerendaal 0,00 210,00 210,00 0,00 210,00 210,00 0,00% Weert 0,00 231,96 231,96 0,00 236,64 236,64 2,02% Gemiddelde 199,41 203,48 2,04% Belastingoverzicht

40 Bijlage 5 Afvalstoffenheffing BELASTINGOVERZICHT 2014 Gemeente Afvalstoffenheffing Afvalstoffenheffing %-Mutatie lasten cijfers x Afvalstoffenheffing Beek 220,52 188,90-14,34% Beesel 151,50 131,00-13,53% Bergen 203,77 180,00-11,67% Brunssum 244,04 224,00-8,21% Echt-Susteren 206,16 206,16 0,00% Eijsden-Margraten 169,72 169,72 0,00% Gennep 225,30 208,80-7,32% Gulpen-Wittem 249,00 237,00-4,82% Heerlen 346,12 301,56-12,87% Horst aan de Maas 164,92 167,57 1,61% Kerkrade 222,00 207,00-6,76% Landgraaf 261,32 257,90-1,31% Leudal 167,04 148,92-10,85% Maasgouw 190,32 180,84-4,98% Maastricht 291,24 270,80-7,02% Meerssen 220,00 183,00-16,82% Mook en Middelaar 188,10 172,31-8,39% Nederweert 137,76 133,92-2,79% Nuth 249,25 191,00-23,37% Onderbanken 247,42 231,60-6,39% Peel en Maas 210,00 195,00-7,14% Roerdalen* 182,72 163,24-10,66% Roermond 202,35 202,32-0,01% Schinnen* 258,90 198,44-23,35% Simpelveld 200,98 189,70-5,61% Sittard-Geleen 232,33 232,38 0,02% Stein 227,20 210,89-7,18% Vaals 306,80 268,80-12,39% Valkenburg a/d Geul 155,80 155,80 0,00% Venlo 245,01 220,88-9,85% Venray 175,80 175,99 0,11% Voerendaal 207,00 218,00 5,31% Weert 283,08 259,80-8,22% Gemiddelde 237,67 221,00-7,01% * het tarief 2013 is aangepast Belastingoverzicht

41 Bijlage 6 Totale gemeentelijke heffingen BELASTINGOVERZICHT 2014 Gemeente Totale gem. heffing %-Mutatie Totale gem. heffing %-Mutatie huurder totale lasten eigenaar/gebruiker totale lasten cijfers x gem.heffing gem. heffing huurder eigenaar/gebruiker Beek 294,68 270,86-8,08% 677,88 660,35-2,59% Beesel 151,50 131,00-13,53% 509,95 503,98-1,17% Bergen 203,77 180,00-11,67% 590,98 578,89-2,05% Brunssum 244,04 224,00-8,21% 698,14 694,37-0,54% Echt-Susteren 206,16 206,16 0,00% 678,48 691,77 1,96% Eijsden-Margraten 169,72 169,72 0,00% 730,31 749,49 2,63% Gennep 281,70 265,20-5,86% 630,04 613,71-2,59% Gulpen-Wittem 249,00 237,00-4,82% 722,11 731,75 1,34% Heerlen 427,96 392,16-8,37% 699,10 672,70-3,78% Horst aan de Maas 164,92 167,57 1,61% 685,98 698,34 1,80% Kerkrade 420,00 412,00-1,90% 637,75 636,17-0,25% Landgraaf 385,16 381,70-0,90% 718,42 719,01 0,08% Leudal 167,04 148,92-10,85% 610,18 591,92-2,99% Maasgouw 290,52 284,04-2,23% 571,56 572,19 0,11% Maastricht 335,24 315,57-5,87% 667,08 653,50-2,04% Meerssen 430,00 371,35-13,64% 812,14 765,10-5,79% Mook en Middelaar 188,10 172,31-8,39% 741,43 729,29-1,64% Nederweert 137,76 133,92-2,79% 635,86 655,59 3,10% Nuth 459,25 407,00-11,38% 721,43 674,63-6,49% Onderbanken 525,70 525,36-0,06% 805,56 809,39 0,47% Peel en Maas 259,00 296,00 14,29% 653,55 653,93 0,06% Roerdalen 372,52 358,04-3,89% 581,18 570,97-1,76% Roermond 202,35 202,32-0,01% 579,11 589,20 1,74% Schinnen 523,90 468,44-10,59% 799,43 752,57-5,86% Simpelveld 425,38 439,30 3,27% 697,71 717,90 2,89% Sittard-Geleen 232,33 232,38 0,02% 657,13 667,71 1,61% Stein 227,20 210,89-7,18% 708,82 723,25 2,04% Vaals 448,50 413,10-7,89% 684,98 664,50-2,99% Valkenburg a/d Geul 385,80 397,30 2,98% 649,79 665,30 2,39% Venlo 413,86 389,39-5,91% 718,76 710,30-1,18% Venray 307,06 293,87-4,30% 636,30 638,26 0,31% Voerendaal 417,00 428,00 2,64% 687,98 707,28 2,81% Weert 515,04 496,44-3,61% 714,88 689,92-3,49% Gemiddelde 322,49 309,01-4,18% 672,31 666,87-0,81% Belastingoverzicht

42 Bijlage 7 Inwoners per regio BELASTINGOVERZICHT 2014 Regio Gemeente Totaal aantal inwoners 2013 Maastricht & Heuvelland Eijsden-Margraten Gulpen-Wittem Maastricht Meerssen Vaals Valkenburg aan de Geul Totaal Maastricht & Heuvelland Midden-Limburg Echt-Susteren Leudal Maasgouw Nederweert Roerdalen Roermond Weert Totaal Midden-Limburg Noord-Limburg Beesel Bergen Gennep Horst aan de Maas Mook en Middelaar Peel en Maas Venlo Venray Totaal Noord-Limburg Parkstad Brunssum Heerlen Kerkrade Landgraaf Nuth Onderbanken Simpelveld Voerendaal Totaal Parkstad Westelijke Mijnstreek Beek Schinnen Sittard-Geleen Stein Totaal Westelijke Mijnstreek Totaal Belastingoverzicht

43 Bijlage 8 OZB-tarieven niet-woningen BELASTINGOVERZICHT 2014 (niet-woningen) Gemeente Tarief eigenaar % Tarief gebruiker % Totaal Tarief eigenaar % Tarief gebruiker % Totaal % % Beek 0,2508% 0,2118% 0,4626% 0,2714% 0,2151% 0,4865% Beesel* 0,1511% 0,1218% 0,2729% 0,1656% 0,1335% 0,2991% Bergen 0,1677% 0,1268% 0,2945% 0,1742% 0,1437% 0,3179% Brunssum 0,2241% 0,1820% 0,4061% 0,2347% 0,1938% 0,4285% Echt-Susteren 0,1800% 0,1439% 0,3239% 0,1901% 0,1519% 0,3420% Eijsden-Margraten 0,1540% 0,1270% 0,2810% 0,1580% 0,1300% 0,2880% Gennep 0,1514% 0,1171% 0,2685% 0,1636% 0,1266% 0,2902% Gulpen-Wittem 0,2330% 0,1860% 0,4190% 0,2490% 0,1990% 0,4480% Heerlen 0,2236% 0,1664% 0,3900% 0,2372% 0,1765% 0,4137% Horst aan de Maas 0,1579% 0,1262% 0,2841% 0,1641% 0,1311% 0,2952% Kerkrade 0,2949% 0,2366% 0,5315% 0,3085% 0,2475% 0,5560% Landgraaf 0,2345% 0,1875% 0,4221% 0,2447% 0,1938% 0,4385% Leudal 0,1109% 0,1109% 0,2218% 0,1148% 0,1148% 0,2296% Maasgouw 0,1800% 0,1442% 0,3242% 0,1882% 0,1510% 0,3392% Maastricht 0,2230% 0,1830% 0,4060% 0,2380% 0,1930% 0,4310% Meerssen 0,1514% 0,1216% 0,2730% 0,1623% 0,1304% 0,2927% Mook en Middelaar 0,1996% 0,1596% 0,3592% 0,2082% 0,1665% 0,3747% Nederweert 0,2224% 0,1785% 0,4009% 0,2335% 0,1874% 0,4209% Nuth 0,2561% 0,2105% 0,4666% 0,2652% 0,2180% 0,4832% Onderbanken 0,1600% 0,1039% 0,2639% 0,1733% 0,1095% 0,2828% Peel en Maas 0,1500% 0,1201% 0,2701% 0,1584% 0,1268% 0,2852% Roerdalen 0,1254% 0,1039% 0,2293% 0,1307% 0,1083% 0,2390% Roermond 0,1548% 0,1324% 0,2872% 0,1663% 0,1409% 0,3072% Schinnen 0,1837% 0,1294% 0,3131% 0,1967% 0,1675% 0,3642% Simpelveld 0,1440% 0,1440% 0,2880% 0,1620% 0,1620% 0,3240% Sittard-Geleen 0,4203% 0,3190% 0,7393% 0,4357% 0,3308% 0,7665% Stein 0,2321% 0,1890% 0,4211% 0,2552% 0,2109% 0,4661% Vaals 0,1868% 0,1486% 0,3354% 0,1978% 0,1584% 0,3562% Valkenburg a/d Geul 0,2611% 0,2090% 0,4701% 0,2794% 0,2237% 0,5031% Venlo 0,2644% 0,2121% 0,4765% 0,2841% 0,2279% 0,5120% Venray 0,2500% 0,2002% 0,4502% 0,2601% 0,2073% 0,4674% Voerendaal 0,1597% 0,1333% 0,2930% 0,1698% 0,1403% 0,3100% Weert 0,1368% 0,0807% 0,2175% 0,1464% 0,0863% 0,2327% * het tarief eigenaar en gebruiker 2013 is aangepast Belastingoverzicht

Belastingoverzicht 2013

Belastingoverzicht 2013 Belastingoverzicht 2013 Tarieven en lastendruk van OZB, rioolheffing, afvalstoffenheffing van de Limburgse gemeenten en de waterschapsheffingen in Limburg Provincie Limburg, februari 2013 Samensteller

Nadere informatie

Belastingoverzicht 2015

Belastingoverzicht 2015 Belastingoverzicht 2015 Tarieven en lastendruk van OZB, rioolheffing, afvalstoffenheffing van de Limburgse gemeenten en de waterschapsheffingen in Limburg Provincie Limburg, 31 maart 2015 Samensteller

Nadere informatie

Belastingoverzicht 2016

Belastingoverzicht 2016 Belastingoverzicht 2016 Tarieven en lastendruk van OZB, rioolheffing, afvalstoffenheffing van de Limburgse gemeenten en de waterschapsheffingen in Limburg Provincie Limburg, maart 2016 Samensteller Provincie

Nadere informatie

VERZONDEN 2 6 HAM 2015

VERZONDEN 2 6 HAM 2015 De raden en de colleges van de Limburgse gemeenten Cluster FIN Behandeld G.A.M.C. leeuwen Faxnummer (043) 389 71 51 Doorkiesnummer (043) 389 79 68 Ons kenmerk 2015/17446 Uw kenmerk Bijlage(n) 1 Maastricht

Nadere informatie

Belastingoverzicht 2017

Belastingoverzicht 2017 Belastingoverzicht 2017 Tarieven en lastendruk van OZB, rioolheffing, afvalstoffenheffing van de Limburgse gemeenten en de waterschapsheffingen in Limburg Provincie Limburg, maart 2017 Samensteller Provincie

Nadere informatie

Bijlage 2 WOZ-waarde woningen

Bijlage 2 WOZ-waarde woningen Bijlage 2 WOZ-waarde woningen BELASTINGOVERZICHT 2014 Gemeente cijfers x 1 Totale WOZ-waarde woningen Gemiddelde WOZ-waarde woningen 2013 2014 2013 2014 Beek* 1.370.757.000 1.298.052.000 182.719 173.027

Nadere informatie

3.6. Lastendruk waterschappen

3.6. Lastendruk waterschappen 3.6. Lastendruk waterschappen In dit belastingoverzicht zijn ook de heffingen van de waterschappen opgenomen. We hebben ons daarbij gericht op de heffingen voor de huishoudens, waarbij net als bij de gemeentelijke

Nadere informatie

zu!, vr-p7n~1nc,~ z l: Limburgse gemeenten Cluster FIN Behandeld.

zu!, vr-p7n~1nc,~ z l: Limburgse gemeenten Cluster FIN Behandeld. '. l\!f ' \.-Oe raden en d~ colleqes van de Limburgse gemeenten Cluster FIN Behandeld. Ons kenmerk 2017/19007 Telefoon Uw kenmerk Maastricht 21 maart 2017 Bijlage(n) 1 Verzonden vr-p7n~1nc,~ z l: ')f~k7

Nadere informatie

Bevolkingsontwikkeling in 2014: krimp en groei in Limburg

Bevolkingsontwikkeling in 2014: krimp en groei in Limburg Maart 2015 Neimed Krimpbericht Bevolkingsontwikkeling in 2014: krimp en groei in Landelijk is de groei van het aantal in 2014 wat toegenomen. Een gelijksoortige ontwikkeling, maar dan in de vorm van een

Nadere informatie

Eenheid Limburg. Reactietijden politie spoedmeldingen

Eenheid Limburg. Reactietijden politie spoedmeldingen Eenheid Limburg Reactietijden politie Eenheid Limburg Beek Beesel Bergen (L) Brunssum Echt-Susteren Eijsden-Margraten Gennep Gulpen-Wittem Heerlen Horst aan de Maas Kerkrade Landgraaf Leudal Maasgouw Maastricht

Nadere informatie

Neimed Krimpbericht. Ontgroening in Limburg. Maart 2014

Neimed Krimpbericht. Ontgroening in Limburg. Maart 2014 Maart 2014 Neimed Krimpbericht Ontgroening in Limburg Het aantal kinderen dat geboren wordt, is de afgelopen 50 jaar aanzienlijk gedaald, in Limburg in veel sterkere mate dan landelijk. Dat komt omdat

Nadere informatie

Rapportage Vergelijking Lokale Lasten Limburgse Gemeenten

Rapportage Vergelijking Lokale Lasten Limburgse Gemeenten Rapportage Vergelijking Lokale Lasten Limburgse Gemeenten 2015-2016 Mei, 2016 Inhoud 1. Inleiding... 5 1.1 Algemeen... 5 1.2 Werkwijze... 6 1.3 Mutaties en gemiddelden... 6 1.4 Rekenbenadering en gegevensuitvraag...

Nadere informatie

Geme. Samenvatting In deze brief wordt uw raad geïnformeerd over de bevindingen uit het door de provincie Limburg opgestelde Belastingoverzicht 2016.

Geme. Samenvatting In deze brief wordt uw raad geïnformeerd over de bevindingen uit het door de provincie Limburg opgestelde Belastingoverzicht 2016. Geme ^Echt-Susteren Raadsinformatiebrief 4 9 3 7 7 5 BBV. nr. 493716 Datum B&W-vergadering 3 mei 2016 Portefeuillehouders) G.H.C. Frische Onderwerp Belastingoverzicht 2016 Samenvatting In deze brief wordt

Nadere informatie

De opkomst van structurele bevolkingsdaling

De opkomst van structurele bevolkingsdaling Dit is het laatste Neimed Krimpbericht van de hand van Wim Derks. Na twee jaar komt er een einde aan de boeiende serie van deze auteur. De serie verscheen maandelijks op de website van Neimed. De hele

Nadere informatie

De invloed van de WOZ in de corporatiemarkt.

De invloed van de WOZ in de corporatiemarkt. De invloed van de WOZ in de corporatiemarkt. STELLING De WOZ waarde geeft een goed beeld van de marktwaarde van uw objecten Groen of Rood (neutraal bestaat niet!) 2 BsGW stelt zich voor Wie zijn we en

Nadere informatie

Ik heb op 30 juni 2016 een verzoek op grond van artikel 41b van de Woningwet ontvangen namens 33 gemeenten, te weten

Ik heb op 30 juni 2016 een verzoek op grond van artikel 41b van de Woningwet ontvangen namens 33 gemeenten, te weten Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties DG Bestuur en Wonen Datum Ik heb op 30 juni 2016 een verzoek op grond van artikel 41b van de Woningwet ontvangen namens 33 gemeenten, te weten Beek,

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Limburg, april 2015

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Limburg, april 2015 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Limburg, april 2015 Daling WW grootst onder kortdurend werkzoekenden Afgelopen daalde het aantal WW-uitkeringen. Het herstel van de economie en arbeidsmarkt zet door. Het aantal

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Limburg, december 2016

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Limburg, december 2016 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Limburg, december 2016 Daling WW-uitkeringen in Limburg Het aantal lopende WW-uitkeringen in Limburg is in december 2016 ruim 10% lager dan een jaar geleden. Eind december 2016

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Limburg, mei 2016

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Limburg, mei 2016 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Limburg, mei 2016 Minder nieuwe WW-uitkeringen in Limburg In de eerste vijf en van 2016 zijn 15.100 nieuwe WW-uitkeringen verstrekt in Limburg. Dat zijn er bijna 2.500 minder dan

Nadere informatie

Social media gebruik en potentie voor gemeenten in Limburg

Social media gebruik en potentie voor gemeenten in Limburg Social media gebruik en potentie voor gemeenten in Limburg Een onderzoeksrapport van Social Dutch The new media agency Heutzstraat 16, 5913 AK Venlo juli 2013 www.socialdutch.com facebook.com/socialdutch

Nadere informatie

NA STABILISATIE DAALT DE BEVOLKING WEER IN LIMBURG

NA STABILISATIE DAALT DE BEVOLKING WEER IN LIMBURG NA STABILISATIE DAALT DE BEVOLKING WEER IN LIMBURG Etil heeft in opdracht van de provincie Limburg een nieuwe demografische prognose voor Limburg, woonregio s en gemeenten opgesteld. De prognose geeft

Nadere informatie

Dit is een verkorte versie van het rapport Kerngegevens Belastingen Grote Gemeenten.

Dit is een verkorte versie van het rapport Kerngegevens Belastingen Grote Gemeenten. 0. Voorwoord Dit is een verkorte versie van het rapport Kerngegevens Belastingen Grote Gemeenten. In de jaren 2002 tot en met 2010 stelde COELO jaarlijks een Belastingoverzicht grote gemeenten samen in

Nadere informatie

Belastinguitgave 2013

Belastinguitgave 2013 Belastinguitgave 2013 Overijsselse gemeenten beperken stijging woonlasten Inwoners van Overijssel betalen in 2013 gemiddeld slechts een fractie meer aan gemeentelijke woonlasten dan vorig jaar. In tien

Nadere informatie

Notitie Ontwikkeling van de lokale woonlasten

Notitie Ontwikkeling van de lokale woonlasten Notitie Ontwikkeling van de lokale woonlasten Het Centrum voor Onderzoek van de Economie van de Lagere Overheden (voorts COELO) publiceert jaarlijks de Atlas van de lokale lasten, een overzicht van de

Nadere informatie

BsGW. en MijnOverheid

BsGW. en MijnOverheid BsGW en MijnOverheid BsGW / MijnOverheid 30 maart 2016 Agenda Wie is BsGW BsGW en MijnOverheid Implementatie Eerste ervaringen Doorontwikkeling Deelnemers BsGW per 1-1-2015 Inwoners Limburg per gemeente

Nadere informatie

Vragen en antwoorden over de Wensbus. Gemeenten Limburg per Mook en Middelaar. Gennep. Bergen. Venray. Horst a/d Maas. Venlo.

Vragen en antwoorden over de Wensbus. Gemeenten Limburg per Mook en Middelaar. Gennep. Bergen. Venray. Horst a/d Maas. Venlo. Gemeenten Limburg per 1-1-2011 Mook en Middelaar Gennep Bergen Vragen en antwoorden over de Wensbus Nederweert Venray Horst a/d Maas Peel en Maas Beesel Venlo Weert Leudal Roermond Maasgouw Roerdalen Echt-Susteren

Nadere informatie

Arbeidsmarktinformatie Zuidoost-Nederland

Arbeidsmarktinformatie Zuidoost-Nederland Arbeidsmarktinformatie Zuidoost-Nederland Per 30 september 2011 Dit is een maandelijkse uitgave met de recente arbeidsmarktgegevens uit Zuidoost-Nederland. Nadere informatie kan worden verkregen bij de

Nadere informatie

PROVINCIAAL BLAD JAARGANG: 2014

PROVINCIAAL BLAD JAARGANG: 2014 PROVINCIAAL BLAD JAARGANG: 2014 NR: 035 Officiële naam regeling: Nadere Subsidieregels Sloop en Onttrekkingen Transitiefonds Limburgse Woningmarkt Citeertitel: Nadere Subsidieregels Sloop en Onttrekkingen

Nadere informatie

Centrum voor Maatschappelijke Deelname (CMD) Tel: 14040 Brabant Noordoost

Centrum voor Maatschappelijke Deelname (CMD) Tel: 14040 Brabant Noordoost Routing aanmelding EED gemeenten Regio Gemeenten Aanmelding EED Dommelvallei + Geldrop-Mierlo * (zie bijlage onderaan pagina), Nuenen, Son en Breugel, Waalre Centrum voor Maatschappelijke Deelname (CMD)

Nadere informatie

WOZ-monitor Limburg 2009

WOZ-monitor Limburg 2009 WOZ-monitor Limburg 2009 Maastricht, 23 november 2009 Colofon Provincie Limburg Postbus 5700 6202 MA Maastricht Tel.: +31 (0)43 389 99 99 Fax.: +31 (0)43 361 80 99 E-mail: postbus@prvlimburg.nl Internet:

Nadere informatie

Agenda. Wie is BsGW. Klantcontacten en bezoek KCC. Toekomst / ontwikkelingen. Actuele aandachtspunten. Woningwaarderingsstelsel.

Agenda. Wie is BsGW. Klantcontacten en bezoek KCC. Toekomst / ontwikkelingen. Actuele aandachtspunten. Woningwaarderingsstelsel. Brunssum, 13-10-2015 Agenda Wie is BsGW Klantcontacten en bezoek KCC Toekomst / ontwikkelingen Actuele aandachtspunten Woningwaarderingsstelsel Proceskosten.. Uw vragen. BsGW Uitvoering alle gemeentelijke

Nadere informatie

O O * Ontwikkeling OZB

O O * Ontwikkeling OZB O16.001974 O16.001974* Ontwikkeling OZB 1. Inleiding 1.1 Aanleiding van deze notitie Op 30 juni 2016 heeft wethouder Offinga toegezegd om een notitie in de vorm van actieve info aan de raad te verstrekken

Nadere informatie

, Gemeente Roerdalen Stuknummer: Ontvangstdatum: 18 april 2017

, Gemeente Roerdalen Stuknummer: Ontvangstdatum: 18 april 2017 gemeente roerdalen Brief aan de gemeenteraad, Gemeente Roerdalen Stuknummer: 17-76305 Ontvangstdatum: 18 april 2017 uw kenmerk onderwerp Taakstelling huisvesting statushouders. ons kenmerk 2017/03/30/MO

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Limburg, oktober 2017

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Limburg, oktober 2017 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Limburg, oktober 2017 Verdere daling WW-uitkeringen Het aantal lopende WW-uitkeringen lag in oktober 2017 in Limburg 21% lager dan een jaar geleden. Deze daling is sterker dan

Nadere informatie

Begeleidende notitie bij de resultaten van Progneff 2011

Begeleidende notitie bij de resultaten van Progneff 2011 1 Inleiding In 2011 heeft Etil in opdracht van de Provincie Limburg weer een nieuwe prognose gemaakt van de ontwikkeling van de bevolking, huishoudens en woningvoorraadbehoefte in Limburg. Hiervoor is

Nadere informatie

VR-Experience Wat doet discriminatie met ons?

VR-Experience Wat doet discriminatie met ons? VR-Experience Wat doet discriminatie met ons? over jouover mij.nl Mede mogelijk gemaakt door Een waardevolle overeenkomst Iedereen is anders. Kijk maar om je heen. We zien er anders uit, hebben andere

Nadere informatie

B&W-Aanbiedingsformulier

B&W-Aanbiedingsformulier B&W.nr. 08.0911, d.d. 23 september 2008 B&W-Aanbiedingsformulier Onderwerp Belastingen 2009 BESLUITEN Behoudens advies van de commissie 1. Vast te stellen bijgaande brief aan de Raad Belastingen 2009 met

Nadere informatie

Arbeidsmarktinformatie. Limburg, augustus 2013

Arbeidsmarktinformatie. Limburg, augustus 2013 Arbeidsmarktinformatie Limburg, augustus 2013 1 Lichte daling WW-uitkeringen in Limburg Nederland heeft al geruime tijd te maken met moeilijke en onzekere economische omstandigheden. Momenteel zijn er

Nadere informatie

Limburg aan het werk 2010

Limburg aan het werk 2010 Limburg aan het werk 2010 Limburg aan het Werk 2010 Vestigingen & Werkgelegenheid Limburg aan het Werk 2010 Vestigingen & Werkgelegenheid Maastricht, 26 januari 2011 Colofon Provincie Limburg Postbus

Nadere informatie

Register van Gemeenschappelijke regelingen. als bedoeld in artikel 27 van de Wet. Gemeenschappelijke regelingen. Gemeente Schinnen

Register van Gemeenschappelijke regelingen. als bedoeld in artikel 27 van de Wet. Gemeenschappelijke regelingen. Gemeente Schinnen Register van Gemeenschappelijke regelingen als bedoeld in artikel 27 van de Wet Gemeenschappelijke regelingen Gemeente Schinnen TOELICHTING In het register zijn de geldende gemeenschappelijke regelingen

Nadere informatie

Leerlingenprognose Limburg

Leerlingenprognose Limburg Leerlingenprognose Limburg 2012-2026 Onderzoeksnotitie Onderzoek in opdracht van het ministerie van OCW Sil Vrielink (MOOZ Onderzoek) Dik Leering (QDelft) MOOZ Onderzoek & QDelft oktober 2012 2012 MOOZ

Nadere informatie

Regionale arbeidsmarktrapportages voortgezet onderwijs 2015

Regionale arbeidsmarktrapportages voortgezet onderwijs 2015 Regionale arbeidsmarktrapportages voortgezet onderwijs 2015 Regio Limburg Regionale arbeidsmarktrapportages voortgezet onderwijs 2015 Regio Limburg... De onderwijsarbeidsmarkt is een regionale arbeidsmarkt,

Nadere informatie

Bijlage 6. Kaart met ligging TOP- en Natura 2000-gebieden

Bijlage 6. Kaart met ligging TOP- en Natura 2000-gebieden Bijlage 6 Kaart met ligging TOP- en Natura 2000-gebieden Rapport bij de Verdrogingsgevoelige Vegetatiekaart Limburg 2013 127 Bijlage 7 de VVL limburg in zes kaarten 128 VVL-Kaart 1 Noord-Limburg Bergen

Nadere informatie

Raadsvoorstel inzake de toetreding tot de Gemeenschappelijke Regeling Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen

Raadsvoorstel inzake de toetreding tot de Gemeenschappelijke Regeling Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen Betreft Raadsvoorstel inzake de toetreding tot de Gemeenschappelijke Regeling Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen Vergaderdatum 12 december 2013 Gemeenteblad 2013 / Agendapunt Aan de Raad

Nadere informatie

Datum: 8 november 2012. Gevolgen verhoging toeristenbelasting en introductie forensenbelasting in de gemeente Venlo. 2. Impact per type accommodatie

Datum: 8 november 2012. Gevolgen verhoging toeristenbelasting en introductie forensenbelasting in de gemeente Venlo. 2. Impact per type accommodatie N O T I T I E Datum: Onderwerp: Gevolgen verhoging toeristenbelasting en introductie forensenbelasting in de gemeente Venlo 1. Inleiding Eind 2010 verhoogde de gemeente Venlo het tarief voor toeristenbelasting

Nadere informatie

4. Lokale Heffingen. Kader. Algemeen. Tarievenbeleid Onroerende zaakbelastingen

4. Lokale Heffingen. Kader. Algemeen. Tarievenbeleid Onroerende zaakbelastingen 4. Lokale Heffingen Kader De lokale heffingen vormen een belangrijk onderdeel van de inkomsten van de gemeente en zijn daarom een integraal onderdeel van het gemeentelijke beleid. Ze raken de burgers heel

Nadere informatie

De raad van de gemeente Tholen. Tholen, 8 november 2016

De raad van de gemeente Tholen. Tholen, 8 november 2016 No.: Portefeuillehouder: Wethouder Hoek Afdeling: Middelen Behandelaar: A. Moerland De raad van de gemeente Tholen Tholen, 8 november 2016 Onderwerp: Voorstel tot aanpassing van de gemeentelijke belastingen

Nadere informatie

CABA + CMFB 03-09-2013 Agendapunt: CABA 8 AAN DE COMMISSIES ALGEMEEN BESTUURLIJKE AANGELEGENHEDEN EN MIDDELEN EN FINANCIEEL BELEID

CABA + CMFB 03-09-2013 Agendapunt: CABA 8 AAN DE COMMISSIES ALGEMEEN BESTUURLIJKE AANGELEGENHEDEN EN MIDDELEN EN FINANCIEEL BELEID CABA + CMFB 03-09-2013 Agendapunt: CABA 8 CMFB 8 Sittard, 20 augustus 2013 AAN DE COMMISSIES ALGEMEEN BESTUURLIJKE AANGELEGENHEDEN EN MIDDELEN EN FINANCIEEL BELEID Onderwerp: Toetreding gemeenten Maastricht,

Nadere informatie

7. PARAGRAAF BELASTINGEN EN TARIEVEN

7. PARAGRAAF BELASTINGEN EN TARIEVEN 7. PARAGRAAF BELASTINGEN EN TARIEVEN 7.1 Tarieven belastingen en heffingen Algemeen Bij de behandeling van de Kadernota 2015-2018 is besloten het indexcijfer 2015 voor de gemeentelijke belastingen, heffingen

Nadere informatie

CABA Agendapunt: CABA 3 AAN DE COMMISSIE ALGEMEEN BESTUURLIJKE AANGELEGENHEDEN

CABA Agendapunt: CABA 3 AAN DE COMMISSIE ALGEMEEN BESTUURLIJKE AANGELEGENHEDEN CABA 07-06-2011 Agendapunt: CABA 3 Sittard, 10 mei 2011 AAN DE COMMISSIE ALGEMEEN BESTUURLIJKE AANGELEGENHEDEN Onderwerp: Beantwoording vragen./. Hierbij treft u ter kennisneming aan de beantwoording van

Nadere informatie

Waterbeheerplan 2016-2021

Waterbeheerplan 2016-2021 Waterbeheerplan 2016-2021 * * RWZIWBL Landsgrens MooLen Middelaar Gemeentengrens Watergangen Potkuil beek i*^ RWZI Gennep Gennep» \ Horst Rengsven RWZ Ven o MM vreden uoekspe ' 6 UossìnQ RWZIv % pdsbeek

Nadere informatie

Limburg aan het Werk 2011. Vestigingen & Werkgelegenheid

Limburg aan het Werk 2011. Vestigingen & Werkgelegenheid Limburg aan het Werk 2011 Vestigingen & Werkgelegenheid Limburg aan het Werk 2011 Vestigingen & Werkgelegenheid Maastricht, 17 januari 2012 Colofon Provincie Limburg Postbus 5700 6202 MA Maastricht Tel.:

Nadere informatie

WIJZIGING CENTRUMREGELING INKOOP JEUGDZORG REGIO ZUID-LIMBURG

WIJZIGING CENTRUMREGELING INKOOP JEUGDZORG REGIO ZUID-LIMBURG WIJZIGING CENTRUMREGELING INKOOP JEUGDZORG REGIO ZUID-LIMBURG De colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten Beek, Brunssum, Eijsden-Margraten, Gulpen-Wittem, Heerlen, Kerkrade, Landgraaf,

Nadere informatie

De voorzitter. W. van den Beucken

De voorzitter. W. van den Beucken BsGW Gemeenten en Waterscliappen Maria Theresialaan 99 BsGW Gemeenten en Waterschappen Limburg T 6043 CX Roermond Postbus 1275 6040 KG Roermond 088 84 20 444 E info@bsgw.nl W www.bsgw.nl KvK-nr. 52426297

Nadere informatie

Samenvattende notitie Lokale lasten gemeente Sittard-Geleen. Op basis van de rapportage Vergelijking Lokale Lasten Limburgse Gemeenten

Samenvattende notitie Lokale lasten gemeente Sittard-Geleen. Op basis van de rapportage Vergelijking Lokale Lasten Limburgse Gemeenten Samenvattende notitie Lokale lasten gemeente Sittard-Geleen Op basis van de rapportage Vergelijking Lokale Lasten Limburgse Gemeenten 2015-2016 Juni, 2016 Inhoud 1. Inleiding... 5 1.1 Gemeentelijke belastingen...

Nadere informatie

Commissie Middelen Roerdalen 23 januari 2012

Commissie Middelen Roerdalen 23 januari 2012 LN Commissie Middelen Roerdalen 23 januari 2012 Nationale politie Doel Nationale Politie Nederland nog veiliger maken Zes identiteitskenmerken Nationale politie Missie Waakzaam en dienstbaar Beschermen,

Nadere informatie

COMMISSIE AWACS LIMBURG Secretariaat: Postbus MA Maastricht

COMMISSIE AWACS LIMBURG Secretariaat: Postbus MA Maastricht CAL 06-027 COMMISSIE AWACS LIMBURG Secretariaat: Postbus 5700-6202 MA Maastricht OVERZICHT KLACHTEN 2e kwartaal 2006 September 2006 Uitgegeven door de Stichting Klachtentelefoon Luchtverkeer Zuid-Limburg

Nadere informatie

4.1.2 Woonlasten (lokale lastendruk)

4.1.2 Woonlasten (lokale lastendruk) Procentueel aandeel per belastingsoort op totale belastingopbrengsten 2006 Burgerzaken 3% Parkeren 11% Rioolrecht 14% Havengelden 6% Bouwleges 4% Begraaf- en crematierechten 4% Overige baten 2% OZB 33%

Nadere informatie

Passend Onderwijs. voor leerlingen met een taalontwikkelingsstoornis of een gehoorbeperking. Voor ouders en leerkrachten

Passend Onderwijs. voor leerlingen met een taalontwikkelingsstoornis of een gehoorbeperking. Voor ouders en leerkrachten Passend Onderwijs voor leerlingen met een taalontwikkelingsstoornis of een gehoorbeperking Voor ouders en leerkrachten U wilt voor uw kind de beste en meest passende school. Voor kinderen met een taalontwikkelingsstoornis

Nadere informatie

COMMISSIE AWACS LIMBURG Secretariaat: Postbus MA Maastricht

COMMISSIE AWACS LIMBURG Secretariaat: Postbus MA Maastricht CAL 14-4 COMMISSIE AWACS LIMBURG Secretariaat: Postbus 57-622 MA Maastricht OVERZICHT KLACHTEN 4 e kwartaal 213 Februari 213 Uitgegeven door de Stichting Klachtentelefoon Luchtverkeer Zuid-Limburg onder

Nadere informatie

BAROMETER KRIMP 7 januari 2016 Actuele bevolkingsontwikkeling in regio s met (structurele) bevolkingsdaling

BAROMETER KRIMP 7 januari 2016 Actuele bevolkingsontwikkeling in regio s met (structurele) bevolkingsdaling Wim Derks, wim@bevolkingsdaling.nl BAROMETER KRIMP 7 januari 2016 Actuele bevolkingsontwikkeling in regio s met (structurele) bevolkingsdaling De Barometer Krimp geeft actuele informatie over de bevolkingsontwikkeling

Nadere informatie

Limburgse Pendel 2010

Limburgse Pendel 2010 Limburgse Pendel 2010 LIMBURGSE PENDEL 2010 LIMBURGSE PENDEL 2010 Pendelstromen op provinciaal en gemeentelijk niveau Maastricht, januari 2011 R.C.M. Vaessens M.A. Projectnummer 2010: 016 E,til Postbus

Nadere informatie

REGISTER GEMEENSCHAPPELIJKE REGELINGEN GEMEENTE ONDERBANKEN als bedoeld in artikel 27 van de Wet gemeenschappelijke regelingen

REGISTER GEMEENSCHAPPELIJKE REGELINGEN GEMEENTE ONDERBANKEN als bedoeld in artikel 27 van de Wet gemeenschappelijke regelingen REGISTER GEMEENSCHAPPELIJKE REGELINGEN GEMEENTE ONDERBANKEN als bedoeld in artikel 27 van de Wet gemeenschappelijke regelingen GR GGD Zuid-Limburg Contactgegevens: Geleenbeeklaan 2, 6166 GR Geleen/ Postbus

Nadere informatie

OPBRENGST OZB IN RELATIE TOT KRIMP

OPBRENGST OZB IN RELATIE TOT KRIMP OPBRENGST OZB IN RELATIE TOT KRIMP Wie bepaalt de opbrengst OZB: De Raad bepaalt elk jaar de opbrengst OZB door middel van de vaststelling van de tarieven via de Tarievennota. Uitgangspunt is een indexatie

Nadere informatie

BAROMETER KRIMP 27 februari 2015 Actuele bevolkingsontwikkeling in regio s met (structurele) bevolkingsdaling

BAROMETER KRIMP 27 februari 2015 Actuele bevolkingsontwikkeling in regio s met (structurele) bevolkingsdaling Wim Derks, wim@bevolkingsdaling.nl BAROMETER KRIMP 27 februari 2015 Actuele bevolkingsontwikkeling in regio s met (structurele) bevolkingsdaling De Barometer Krimp geeft actuele informatie over de bevolkingsontwikkeling

Nadere informatie

BAROMETER KRIMP 14 augustus 2015 Actuele bevolkingsontwikkeling in regio s met (structurele) bevolkingsdaling

BAROMETER KRIMP 14 augustus 2015 Actuele bevolkingsontwikkeling in regio s met (structurele) bevolkingsdaling Wim Derks, wim@bevolkingsdaling.nl BAROMETER KRIMP 14 augustus 2015 Actuele bevolkingsontwikkeling in regio s met (structurele) bevolkingsdaling De Barometer Krimp geeft actuele informatie over de bevolkingsontwikkeling

Nadere informatie

Discriminatieklimaat Limburg. Februari 2012

Discriminatieklimaat Limburg. Februari 2012 Discriminatieklimaat Limburg Februari 2012 Colofon Uitgave : I&O Research BV Van Dedemstraat 6c 1624 NN Hoorn Tel. (0229) 282555 www.ioresearch.nl Rapportnummer : 2012/1824 Datum : februari 2012 Opdrachtgever

Nadere informatie

Het deelnemen door een gemeenschappelijke regeling (Veiligheidsregio) aan een gemeenschappelijke regeling (ICT).

Het deelnemen door een gemeenschappelijke regeling (Veiligheidsregio) aan een gemeenschappelijke regeling (ICT). Raadsnota Raadsvergadering d.d.: 29 september 2014 Agenda nr: Onderwerp: zienswijze deelname Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Zuid-Limburg aan Gemeenschappelijke Regeling inzake ICT ondersteuning

Nadere informatie

COMMISSIE AWACS LIMBURG Secretariaat: Postbus 5700-6202 MA Maastricht

COMMISSIE AWACS LIMBURG Secretariaat: Postbus 5700-6202 MA Maastricht CAL 13-32 COMMISSIE AWACS LIMBURG Secretariaat: Postbus 57-622 MA Maastricht OVERZICHT KLACHTEN 3 e kwartaal 213 November 213 Uitgegeven door de Stichting Klachtentelefoon Luchtverkeer Zuid-Limburg onder

Nadere informatie

Samenvattende notitie Lokale lasten gemeente Stein

Samenvattende notitie Lokale lasten gemeente Stein Samenvattende notitie Lokale lasten gemeente Stein Op basis van de rapportage Vergelijking Lokale Lasten Limburgse Gemeenten 2015-2016 Juni, 2016 Inhoud 1. Inleiding... 5 1.1 Gemeentelijke belastingen...

Nadere informatie

5.1.2 Woonlasten (lokale lastendruk)

5.1.2 Woonlasten (lokale lastendruk) 5.1.2 Woonlasten (lokale lastendruk) Tot de woonlasten worden gerekend de OZB, rioolrechten en afvalstoffenheffing. De woonlasten vormen het grootste deel van de opbrengst uit de gemeentelijke heffingen

Nadere informatie

Ontwikkeling van de lokale woonlasten 2017

Ontwikkeling van de lokale woonlasten 2017 Ontwikkeling van de lokale woonlasten 2017 Inhoud 1. Aanleiding 2. Methode 3. Ontwikkeling totale woonlasten 4. Ontwikkeling afvalstoffenheffing, rioolheffing en OZB 5. Conclusies Bijlage 1 Hoe ontwikkelen

Nadere informatie

Lokale belastingen 2011

Lokale belastingen 2011 Lokale belastingen 2011 Wat betaalt u aan gemeenten en waterschappen? Inwoners en woonruimten Tarieven Belastingdruk Onroerende-zaakbelastingen tarieven woningen tarieven niet-woningen gemeente zakelijk

Nadere informatie

Betreft Raadsvoorstel inzake vaststelling belastingverordeningen voor 2015

Betreft Raadsvoorstel inzake vaststelling belastingverordeningen voor 2015 Betreft Raadsvoorstel inzake vaststelling belastingverordeningen voor 2015 Vergaderdatum 6 november 2014 Gemeenteblad 2014 / 69 Agendapunt 3 Aan de Raad Voorstel De gemeenteraad wordt voorgesteld de navolgende

Nadere informatie

Contra-expertise lastenontwikkeling door Project Gebonden Aandeel waterschappen aan het Hoogwater Beschermingsprogramma

Contra-expertise lastenontwikkeling door Project Gebonden Aandeel waterschappen aan het Hoogwater Beschermingsprogramma Contra-expertise lastenontwikkeling door Project Gebonden Aandeel waterschappen aan het Hoogwater Beschermingsprogramma dr. C. Hoeben prof. dr. M.A. Allers Centrum voor Onderzoek van de Economie van de

Nadere informatie

Datum: 26 februari 2013 Kenmerk: REC/TM / Onderwerp Spreidingsplan ex artikel 76a WEC / Aanvraag nevenvestiging

Datum: 26 februari 2013 Kenmerk: REC/TM / Onderwerp Spreidingsplan ex artikel 76a WEC / Aanvraag nevenvestiging REG> Limburg ^ Gemeente Venray T.a.v. Projectleider MD, Margon van den Hoek Postbus 500 5800 AM Venray gemeente venray Casenr.: j afdeling 2 7 FEB 2013 Datum: 26 februari 2013 Kenmerk: REC/TM / 1305-003

Nadere informatie

REGIO TOTAAL incl. Nuth

REGIO TOTAAL incl. Nuth REGIO TOTAAL incl. Nuth 4.977 Onttrekking door afname Bron: Progneff terugbrengen leegstand tot Leegstand Limburg, 5.007 mering, 1.452 11.436 Limburg zijn 2.134 'overige ': D/E en overige bij de d.d. 31-12-

Nadere informatie

Woonmonitor Limburg 2015 en Bevolkings- en huishoudensprognose Progneff 2016

Woonmonitor Limburg 2015 en Bevolkings- en huishoudensprognose Progneff 2016 provincie limburg!ngekomef\i Gemeente Nederweert PERSOONLIJK Gemeente Nederweert College van Burgemeester en Wethouders Postbus 2728 6030 AA NEDERWEERT 3 1 OKT. 2016 NR. -------- ----.. --- - - -- -- Cluster

Nadere informatie

COELO Woonlastenmonitor 2010

COELO Woonlastenmonitor 2010 COELO Woonlastenmonitor 2010 COELO Centrum voor Onderzoek van de Economie van de Lagere Overheden COELO Woonlastenmonitor 2010 COELO Centrum voor Onderzoek van de Economie van de Lagere Overheden Faculteit

Nadere informatie

: Vaststelling belastingverordeningen Onroerende zaakbelastingen en leges 2012

: Vaststelling belastingverordeningen Onroerende zaakbelastingen en leges 2012 AAN DE GEMEENTERAAD Onderwerp Indiener agendapunt : Vaststelling belastingverordeningen Onroerende zaakbelastingen en leges 2012 : College van burgemeester en wethouders (portefeuillehouder(s) H.L.M. Nijskens)

Nadere informatie

Woonmonitor Limburg 2006

Woonmonitor Limburg 2006 Factsheetboek Limburg Venlo e.o.26 Venlo e.o. Colofon Uitgave: Provincie Limburg Postbus 57 622 MA Maastricht Tel: +31 ()43 389 99 99 Fax: +31 ()43 389 8 99 E-mail: postbus@prvlimburg.nl Internet: www.limburg.nl

Nadere informatie

gemeente roerdalen 2 Verordening rioolheffing 2016.

gemeente roerdalen 2 Verordening rioolheffing 2016. gemeente roerdalen Raadsvoorstel Onderwerp: Vaststelling belastingverordeningen 2016 Indiener agendapunt: College van Burgemeester en wethouders Roerdalen Portefeuillehouder: I M.H. Verheijden Gevraagd

Nadere informatie

MEDIAKIT. Bereik in één keer 41% van alle mensen in. Limburg

MEDIAKIT. Bereik in één keer 41% van alle mensen in. Limburg MEDIAKIT Bereik in één keer 41% van alle mensen in Limburg NUMMER 1 Grootste familiemagazine in Limburg AL méér dan 30 jaar Aangesloten bij het HOI duidelijke vormgeving altijd spraakmakend abonnees 130.667

Nadere informatie

Inwoners en woonruimten. Tarieven. Belastingdruk. Wat betaalt u aan gemeenten en waterschappen? Provincie Zeeland

Inwoners en woonruimten. Tarieven. Belastingdruk. Wat betaalt u aan gemeenten en waterschappen? Provincie Zeeland Inwoners en woonruimten Provincie Zeeland Tarieven Belastingdruk Wat betaalt u aan gemeenten en waterschappen? Lokale belastingen 2005 Inwoners en woonruimten gemeente inwoners woonruimten Borsele 22.397

Nadere informatie

Factsheet. Limburg. Mook en Middelaar. Gennep. Bergen (L.) Venray. Horst aan de Maas. Venlo. Peel en Maas. Nederweert. Beesel. Leudal. Weert.

Factsheet. Limburg. Mook en Middelaar. Gennep. Bergen (L.) Venray. Horst aan de Maas. Venlo. Peel en Maas. Nederweert. Beesel. Leudal. Weert. Mook en Middelaar Factsheet Gennep Bergen (L.) Venray Horst aan de Maas Venlo Peel en Maas Nederweert Beesel Weert Leudal Roermond 1. Algemeen 2. Arbeidsmarkt 3. Economie 4. Internationaal 5. Verkeer en

Nadere informatie

COELO Woonlastenmonitor 2010

COELO Woonlastenmonitor 2010 COELO Woonlastenmonitor 2010 Gaasterzijl vergeleken met gemeenten in de regio COELO Centrum voor Onderzoek van de Economie van de Lagere Overheden COELO Woonlastenmonitor 2010 Gaasterzijl vergeleken met

Nadere informatie

Wat is eigenlijk het probleem? Speerpuntenanalyse wie is over het algemeen de klos. Strategie. Raadscommissie

Wat is eigenlijk het probleem? Speerpuntenanalyse wie is over het algemeen de klos. Strategie. Raadscommissie Wat is eigenlijk het probleem? Raadscommissie Bart Pastoor Secretaris ROVL Speerpuntenanalyse wie is over het algemeen de klos Fietsers en bromfietsers Ouderen (voorrangsituaties) Jonge automobilisten

Nadere informatie

COMMISSIE AWACS LIMBURG

COMMISSIE AWACS LIMBURG CAL 13-14 COMMISSIE AWACS LIMBURG Secretariaat: Postbus 57-622 MA Maastricht OVERZICHT KLACHTEN 1 e kwartaal 213 Mei 213 Uitgegeven door de Stichting Klachtentelefoon Luchtverkeer Zuid-Limburg onder verantwoordelijkheid

Nadere informatie

COMMISSIE AWACS LIMBURG Secretariaat: Postbus MA Maastricht

COMMISSIE AWACS LIMBURG Secretariaat: Postbus MA Maastricht CAL 11-2 COMMISSIE AWACS LIMBURG Secretariaat: Postbus 57-622 MA Maastricht OVERZICHT KLACHTEN 1e kwartaal 211 Mei 211 Uitgegeven door de Stichting Klachtentelefoon Luchtverkeer Zuid-Limburg onder verantwoordelijkheid

Nadere informatie

NIEUWSBERICHT Hengelo, 3 mei 2016

NIEUWSBERICHT Hengelo, 3 mei 2016 Postadres: Postbus 845 7550 AV Hengelo E-mailadres: info@gbtwente.nl Telefoon: 053-481 8875 Website www.gbtwente.nl NIEUWSBERICHT Hengelo, 3 mei 2016 Woonlasten Twentse gemeenten stijgen iets meer dan

Nadere informatie

Regionale Maandcijfers Arbeidsmarktinformatie Zuid-Limburg

Regionale Maandcijfers Arbeidsmarktinformatie Zuid-Limburg Regionale Maandcijfers Arbeidsmarktinformatie Zuid-Limburg Tabel 1: Stand WW-uitkeringen Stand WW mutatie tov vorige mnd mutatie tov vorig jaar Sep 2017 % aantal % aantal % Nederland 350.810 3,9% -11.322-3,1%

Nadere informatie

COMMISSIE AWACS LIMBURG Secretariaat: Postbus MA Maastricht

COMMISSIE AWACS LIMBURG Secretariaat: Postbus MA Maastricht CAL8-26 COMMISSIE AWACS LIMBURG Secretariaat: Postbus 57-622 MA Maastricht OVERZICHT KLACHTEN 3e kwartaal 28 November 28 Uitgegeven door de Stichting Klachtentelefoon Luchtverkeer Zuid-Limburg onder verantwoordelijkheid

Nadere informatie

COMMISSIE AWACS LIMBURG Secretariaat: Postbus 5700-6202 MA Maastricht

COMMISSIE AWACS LIMBURG Secretariaat: Postbus 5700-6202 MA Maastricht CAL 11-35 COMMISSIE AWACS LIMBURG Secretariaat: Postbus 57-622 MA Maastricht OVERZICHT KLACHTEN 3 e kwartaal 211 November 211 Uitgegeven door de Stichting Klachtentelefoon Luchtverkeer Zuid-Limburg onder

Nadere informatie

Belastinguitgave 2014

Belastinguitgave 2014 Belastinguitgave 2014 Overijsselse gemeenten zetten lijn beperking woonlasten voort De Overijsselse gemeenten blijven de woonlasten voor hun inwoners beperken. Dat blijkt uit de jaarlijkse inventarisatie

Nadere informatie

Aan de gemeenteraad van Nijmegen. Geachte leden van de raad,

Aan de gemeenteraad van Nijmegen. Geachte leden van de raad, Directie Inwoners Ingekomen stuk D8 (PA 23 april 2008) Aan de gemeenteraad van Nijmegen Korte Nieuwstraat 6 6511 PP Nijmegen Telefoon (024) 329 90 00 Telefax (024) 329 29 81 E-mail gemeente@nijmegen.nl

Nadere informatie

Rechtbank gezocht. Waar moet ik zijn als ik in Limburg naar de rechter ga?

Rechtbank gezocht. Waar moet ik zijn als ik in Limburg naar de rechter ga? Rechtbank gezocht Waar moet ik zijn als ik in Limburg naar de rechter ga? Inleiding Per 1 januari 2013 is de wet Herziening Gerechtelijke Kaart in werking getreden. Dit brengt mee dat het aantal rechtbanken

Nadere informatie

Highlights Regio in Beeld 2015. Arbeidsmarktregio Zuid-Limburg

Highlights Regio in Beeld 2015. Arbeidsmarktregio Zuid-Limburg Highlights Regio in Beeld 2015 Arbeidsmarktregio Zuid-Limburg Samenvatting Aantal banen neemt weer toe, echter niet in collectieve sector In Zuid-Limburg groeit het aantal banen van werknemers (voltijd

Nadere informatie

Ontwikkeling van de lokale woonlasten voor eigenaren van woningen

Ontwikkeling van de lokale woonlasten voor eigenaren van woningen Ontwikkeling van de lokale woonlasten voor eigenaren van woningen 1998-2009 dr. C. Hoeben COELO COELO Centrum voor Onderzoek van de Economie van de Lagere Overheden Faculteit der Economische Wetenschappen

Nadere informatie

Leidse regio - gemeentelijke woonlasten 2016 vergeleken

Leidse regio - gemeentelijke woonlasten 2016 vergeleken Leidse regio - gemeentelijke woonlasten 2016 vergeleken Vergelijking van de woonlasten in Leiden - Leiderdorp - Oegstgeest - Voorschoten - Zoeterwoude BELEIDSONDERZOEK Serie Statistiek 2016 / 13 25 nov

Nadere informatie

Kerngegevens belastingen grote gemeenten 2016

Kerngegevens belastingen grote gemeenten 2016 Kerngegevens belastingen grote gemeenten 2016 dr. C. Hoeben K. Kwakkel MSc Centrum voor Onderzoek van de Economie van de Lagere Overheden Kerngegevens belastingen grote gemeenten 2016 Corine Hoeben Klaas

Nadere informatie