VERZONDEN 2 6 HAM 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "VERZONDEN 2 6 HAM 2015"

Transcriptie

1 De raden en de colleges van de Limburgse gemeenten Cluster FIN Behandeld G.A.M.C. leeuwen Faxnummer (043) Doorkiesnummer (043) Ons kenmerk 2015/17446 Uw kenmerk Bijlage(n) 1 Maastricht 24 maart 2015 Onderwerp Belastingoverzicht 2015 Limburgse gemeenten VERZONDEN 2 6 HAM 2015 Geachte raad / geacht college, Hierbij bieden wij u ter kennisname een exemplaar van het Belastingoverzicht 2015 van de Limburgse gemeenten aan. Het overzicht is tot stand gekomen met medewerking van alle Limburgse gemeenten. 2015/17440 Bezoekadres: Limburglaan 10 NL-6229 GA Maastricht Postbus 5700 NL-6202 MA Maastricht Tel + 31 (0) Fax + 31 (0) IBAN -nummer: Bereikbaar via: NL08RABO Lijn 1 (richting De Heeg) BIC-code: RABONL2U

2 Belasting over zicht 2015 Tarieven en lastendruk van OZB, rioolheffing en afvalstoffenheffing van de Limburgse gemeenten en de waterschapsheffingen in Limburg Maart 2015 provincie limburg

3 Colofon Provincie Limburg bezoekadres: Limburglaan 10 te Maastricht postadres: Postbus 5700, 6202 MA Maastricht tel.: +31 (0) belastingoverzicht 2015

4 Belastingoverzicht 2015 Tarieven en lastendruk van OZB, rioolheffing, afvalstoffenheffing van de Limburgse gemeenten en de waterschapsheffingen in Limburg Provincie Limburg, maart 2015 Samensteller Provincie Limburg Cluster Financiën

5 Belastingoverzicht

6 Inhoudsopgave 1... Inleiding Conclusies 3... Gemeentelijke belastingen Onroerende zaakbelasting (OZB) Rioolheffing...* Afvalstoffenheffing Lastendruk huurder gemeentelijke heffingen Lastendruk eigenaar/gebruiker gemeentelijke heffingen Lastendruk waterschappen Lastendruk gemeente en waterschap Lastenontwikkeling bedrijven Verantwoording onderzoek 29 Bijlagen 1 Inwoners en woningen 2 WOZ-waarde woningen 3 OZB-tarieven en bijbehorende aanslag woningen 4 Rioolheffing 5 Afvalstoffenheffing 6 Totale gemeentelijke heffingen 7 Inwoners per regio 8 OZB-tarieven niet-woningen 9 Totale WOZ-waarde en bruto OZB-opbrengst niet-woningen 10 Waterschapslasten 11 Totale gemeentelijke- en waterschapsheffingen huurder 12 Totale gemeentelijke- en waterschapsheffingen eigenaar/gebruiker Belastingoverzicht

7 Belastingoverzicht

8 1. Inleiding Dit belastingoverzicht bevat informatie over de drie belangrijkste gemeentelijke belastingen, zoals de Limburgse gemeenten die in 2015 bij de gebruikers en eigenaren van woonruimten in hun gemeente heffen. Aan de orde komen de OZB woningen, de rioolheffing en de afvalstoffenheffing. Als een gemeente voor riool en afval gedifferentieerde tarieven heeft, hanteren we het tarief dat bij een gemiddeld waterverbruik hoort respectievelijk dat past bij het gemiddelde aanbod van afval of de meest gebruikte containers en dergelijke voor een huishouden van drie a vier personen. Behalve een overzicht van de lastendruk bij de woningen is ook een overzicht samengesteld van de tarieven van de OZB van de niet-woningen. Daaraan wordt aan het slot van deze uiteenzetting kort aandacht besteed. De uitkomsten 2015 vergelijken we met de cijfers Daarbij doen zich een aantal bijzonderheden voor. Een aantal cijfers 2014 is door gemeenten gewijzigd, waardoor de cijfers 2014 niet altijd 100% overeenstemmen met de cijfers 2014 in het belastingoverzicht Het belastingoverzicht 2015 bevat de belastinggegevens van alle 33 Limburgse gemeenten. Van deze 33 gemeenten zijn ook de gegevens 2014 tot nieuwe gewogen gemiddelden berekend. 2. Conclusies Uit de verzamelde belastinggegevens 2015 blijkt het volgende: - De gemiddelde OZB-aanslag stijgt in 2015 met 2,83% tot 249,46. Dit is het resultaat van een stijging van het gemiddelde OZB-tarief in 2015 met 6,08% en een daling van de gemiddelde WOZ-waarde met 3,07%. - De rioolheffing stijgt in 2015 met 2,51 % tot gemiddeld 208,64. - De afvalstoffenheffing daalt in 2015 met 1,56%. In 2015 komt de gemiddelde afvalstoffenheffing uit op 216,49 voor een meerpersoonshuishouden. - Een huurder ziet de gemeentelijke belastingen met gemiddeld 2,35% stijgen en betaalt in 2015 gemiddeld 315,15. - Een eigenaar/gebruiker gaat in 2015 gemiddeld 2,15% meer aan gemeentelijke belastingen betalen. Gemiddeld betaalt hij 680,40. - De heffingen van de waterschappen dalen voor huurders in 2015 met gemiddeld 1,28% en voor eigenaar/gebruikers met gemiddeld 0,72%. - De heffingen van gemeenten en waterschappen samen stijgen voor huurders gemiddeld met 0,60% tot 498,64 en voor een eigenaar/gebruiker met gemiddeld 1,42% tot 906,49. In de volgende paragrafen presenteren we de uitkomsten voor de drie gemeentelijke belastingsoorten en de heffingen van de waterschappen. Belastingoverzicht

9 Belastingoverzicht

10 3. Gemeentelijke belastingen 3.1. Onroerende zaakbelasting (OZB) Bij de berekening van de OZB-lastendruk hebben wij een aantal uitgangspunten moeten toepassen om enige uniformiteit in en daarmee vergelijkbaarheid tussen de cijfers te krijgen. Deze uitgangspunten lichten we hierna toe. Onze benadering betekent wel dat de uitkomst veelal niet exact met de berekening van de gemeenten zelf zal overeenkomen. Zo zullen gemeenten met veel zorginstellingen of vakantiewoningen binnen hun grenzen daardoor in ons belastingoverzicht een lagere gemiddelde WOZ-waarde hebben. Uitgangspunten - Voor het aantal woonruimten/huishoudens hebben we zowel voor 2014 als voor 2015 gebruik gemaakt van de gegevens daarover bij de algemene uitkering 2014 volgens de septembercirculaire Met inachtneming van het vorige uitgangspunt is het overzicht samengesteld op basis van de gegevens zoals die door de gemeenten zijn aangeleverd. - Op basis van de WOZ-waarde en het aantal woonruimten hebben wij voor elke gemeente voor beide jaren een gemiddelde WOZ-waarde berekend. Vervolgens hebben we op basis van het OZB-tarief 2014 en het OZB-tarief 2015 de OZB-aanslag voor zo n gemiddelde woonruimte in 2014 en 2015 bepaald en de procentuele verandering daarin. Uitgaande van deze rekenmethode en de tarieven kunnen de volgende conclusies worden getrokken: 1. De gemiddelde OZB-aanslag stijgt met 2,83% tot 249,46. De gemiddelde OZB-aanslag gaat in 2015 omhoog van 242,60 naar 249,46, een stijging van 2,83%. De stijging ligt boven het verwachte inflatiepercentage voor De stijging in Limburg ligt onder de voor 2015 landelijk geldende macronorm van 3%. Volgens de nu bekende cijfers stijgt de OZB-aanslag landelijk met 3,3% en is er dus landelijk wel een overschrijding van de macronorm. Of en zo ja welke gevolgen dit zal hebben is nog onbekend. In het verleden is een overschrijding van de macronorm in het volgende jaar in mindering gebracht op de voor dat jaar geldende macronorm. Tussen de Limburgse gemeenten zitten er echter grote verschillen. De hoogste stijging treedt deze keer op bij Meerssen en Voerendaal met ruim 8%. Daarna komen Weert, Gulpen-Wittem en Onderbanken (ruim 7%). Er zijn vier gemeenten waar de gemiddelde OZB-aanslag 2015 lager uitvalt. Dat zijn Beek (-8,92%), Eijsden-Margraten (-3,60%), Nederweert (-2,10%) en Simpelveld (-0,06%). Bij de overige 24 Limburgse gemeenten varieert de stijging in 2015 tussen de +0,54% en +6,76%. De stijging van de OZB-aanslag ligt in 2015 lager dan vorig jaar. Nu 2,83% en vorig jaar 3,04%. De gemiddeld laagste aanslag is in 2015 te vinden in Vaals en bedraagt 185,68. Ook vorig jaar had Vaals de laagste aanslag. In de jaren daarvoor had Beesel de laagste aanslag. Belastingoverzicht

11 De gemiddeld hoogste aanslag is evenals vorig jaar in 2015 te vinden in Mook en Middelaar en bedraagt in ,95. De OZB-aanslag op regioniveau ligt tussen 227 in Midden-Limburg en 283 in Noord-Limburg. De grootste stijging met 10 heeft zich in Midden-Limburg voorgedaan, terwijl de kleinste toename met 1 in Westelijke Mijnstreek is opgetreden. Bij een indeling van de gemeenten in inwonersklassen zijn de verschillen groter. De laagste OZB-aanslag vinden we in de groottegroep van inwoners met 245 en de hoogste in de groottegroepen en inwoners met 262. De kleinste stijging met 5 heeft zich voorgedaan in de groottegroep van meer dan inwoners en de grootste met 16 in de groottegroep van Het OZB-tarief stijgt gemiddeld met 6,08%. Er is opnieuw sprake van een forse stijging van het gemiddelde OZB-tarief en wel in 2015 met een plus van 6,08%. Het gemiddelde tarief stijgt van 0,1455% naar 0,1544%. De stijging van het OZB-tarief hangt samen met de daling van de gemiddelde WOZ-waarde tussen de peildata 1 januari 2013 en 1 januari Onder 3 gaan we daar verder op in. Meerssen heeft de sterkste stijging en wel met 13,88%. Er zijn nog vijf gemeenten waar het OZB-tarief in 2015 met meer dan 10% stijgt; Mook en Middelaar (11,85%), Weert (11,02%), Onderbanken (10,73%), Voerendaal (10,60%) en Gulpen-Wittem (10,56%). In 32 Limburgse gemeenten stijgt het OZB-tarief in 2015, behalve in Eijsden-Margraten daar zien we een daling met 1,45%. Het hoogste tarief vinden we weer in Venlo (0,2035%). Het tarief in Venlo is ruim het dubbele van het laagste tarief (Peel en Maas met 0,1013%). Het OZB-tarief 2015 is weer het laagst in de groottegroep van inwoners met 0,1423% en het hoogst in de groottegroep boven inwoners met 0,1712%. In de groep van inwoners is sprake van de sterkste stijging van het tarief, dit jaar met 10,23%. Kijkend naar de regio s heeft Parkstad Limburg evenals het vorig jaar met 0,1836% het hoogste tarief en Midden-Limburg met 0,1273% het laagste. De sterkste stijging doet zich in Midden-Limburg voor met 7,24%. De stijging is het minst in de regio Westelijke Mijnstreek met 5,46%. 3. De gemiddelde WOZ-waarde is in 2015 in Limburg gedaald tot ruim In vergelijking met een jaar eerder is de waarde op 1 januari 2014 met 3,07% afgenomen. De WOZ-waarde 2015 heeft als peildatum 1 januari Vorig jaar werd als peildatum 1 januari 2013 gebruikt. Wij constateren dat er voor het vierde jaar op rij sprake is van een daling van de gemiddelde WOZ-waarde tussen twee peildata. In 2013 is de gemiddelde WOZ-waarde met 3,07% gedaald van tot In 2012 was de daling 4,17%, in ,89% en in ,55%. Daarnaast zien we dat de vorig jaar gemelde gemiddelde WOZ-waarde voor peildatum 1 januari 2013 bij de opgave van dit jaar nog eens naar boven is bijgesteld. Vorig jaar was de gemiddelde WOZ-waarde met peildatum 1 januari Nu is de gemiddelde WOZ-waarde met peildatum 1 januari 2014 op uitgekomen. Belastingoverzicht

12 De hoogste gemiddelde WOZ-waarde is nog steeds in Mook en Middelaar te vinden: Heerlen heeft de laagste gemiddelde WOZ-waarde: In alle 33 gemeenten is de gemiddelde WOZ-waarde gedaald. De sterkste daling met 13,08% is in Beek opgetreden, maar is een gevolg van aanpassing van de WOZ-waarde De verschillen in WOZ-waarden zijn relatief groot. In de regio Parkstad Limburg is de gemiddelde WOZ-waarde voor In Noord-Limburg vinden we de hoogste gemiddelde WOZ-waarde: In alle vijf regio s is sprake van een daling. De daling in 2014 is in de Westelijke Mijnstreek met 5,48% het hoogst geweest. In Maastricht & Heuvelland deed zich de kleinste daling voor met 2,51%. Bij de indeling naar grootte zien we de hoogste gemiddelde WOZ-waarde bij de gemeenten tussen inwoners met en de laagste gemiddelde WOZ-waarde bij de gemeenten boven inwoners met Bij alle groottegroepen is een procentuele daling opgetreden die ligt tussen de 2,50% en 4,50%. Hieronder treft u in tabelvorm de gemiddelde WOZ-waarde 2015 aan, waarbij de gemeenten naar grootte zijn gegroepeerd.. Inwonefsklasse. V : u Gemiddelde V^Z-w^i^ërwpriinjgeri 20JI 5^ ), ^ > Gemiddeld In de twee volgende staafdiagrammen is de OZB-aanslag van 2014 en 2015 weergegeven, per groottegroep en per regio. Op de bladzijden daarna zijn de gemeenten gegroepeerd naar hoogte van het OZB-tarief en de OZB-aanslag. Belastingoverzicht

13 OZB-aanslag eigenaar woningen per inwonersklasse en gemiddeld OZB-tast (X 1) OZB-last (x 1) > Eindtotaal inwonersklasse OZB-aanslag eigenaar woningen per regio en gemiddeld DJaar 2014 Jaar 2015 Maastricht & Midden-Limburg Noord-Limburg Parkstad Westelijke Mijnstreek Eindtotaal Heuvelland regio Belastingoverzicht

14 OZB-tarief eigenaar woning 2015 (de blauwe lijn geeft het gewogen gemiddelde weer) 0,0000% 0,0500% 0,1000% 0,1500% 0,2000% 0,2500% Beiastingoverzicht 2015

15 OZB-aanslag eigenaar woning 2015 (de blauwe lijn geeft het gewogen gemiddelde weer) Belastingoverzicht

16 3.2. Rioolheffing Van de 33 gemeenten die in dit overzicht zijn opgenomen, heffen dertien de rioolheffing van de eigenaar, tien van de huurder van een woning en er zijn tien gemeenten waar de eigenaar én de huurder elk een deel betalen. In 2015 stijgt de gemiddelde rioolheffing met 2,51%. De gemiddelde rioolheffing komt in 2015 op 208,64 per huishouden uit. Stijgingen boven de 10% doen zich in 2015 voor in Voerendaal (19,05%) en Nuth (15%). In vier gemeenten daalt de rioolheffing in 2015: Beek (-0,86%), Nederweert (-1,25%), Brunssum (-1,98%) en Gulpen-Wittem (-3,02%). In twee gemeenten blijft het tarief gelijk. In de overige 25 gemeenten is sprake van een stijging. De tarieven/lasten variëren nogal. Meerssen heeft het hoogste tarief met 326,35 per huishouden, terwijl Roermond het laagste tarief heeft met 164,70. Midden-Limburg heeft het hoogste tarief (gemiddeld 216). Het tarief is het laagst in de Westelijke Mijnstreek ( 197). In de regio Parkstad Limburg is de stijging met 4,28% het hoogst. In de Westelijke Mijnstreek is de stijging het laagst met 1,27%. Als we kijken naar de rioolheffing per inwonersklasse dan blijkt dat deze het laagste is in de inwonersklasse boven de inwoners ( 175) en het hoogste in de inwonersklasse van inwoners ( 251). In de inwonersklasse is de stijging met 1,95% het laagst en de stijging is met 3,99% het hoogst in de groottegroep inwoners. Per inwonersklasse bekeken leidt een toename van het aantal inwoners vanaf 0 inwoners tot een afname van de rioolheffing. In de volgende twee staafdiagrammen, per groottegroep en per regio wordt de rioolheffing 2014 en 2015 vergeleken. Daarna zijn in een overzicht de gemeenten naar de hoogte van de rioolheffing op een rij gezet. Belastingoverzicht

17 Rioolheffing per regio en gemiddeld rioolheffing (x 1) rioolheffing (x 1) 300 n regio Rioolheffing per inwonersklasse en gemiddeld > Gemiddeld regio Belastingoverzicht

18 Rioolheffing eigenaar en gebruiker 2015 (de blauwe lijn geeft het gewogen gemiddelde weer) o Roermond Venlo Maastricht Sittard-Geleen Heerlen Bergen Beesel Roerdalen Maasgouw Horst aan de Maas Venray Landgraaf Kerkrade Nederweert Beek Gulpen-Wittem Gennep Stein Mook en Middelaar Vaals Weert Nuth Voerendaal Echt-Susteren Leudal Valkenburg a/d Geul Brunssum Simpelveld Peel en Maas Schinnen Eijsden-Marg raten Onderbanken Meerssen 326 Belastingoverzicht

19 3.3. Afvalstoffenheffing De ontwikkeling van de afvalstoffenheffing is al een aantal jaren zeer gematigd. Soms een kleine stijging, soms een kleine daling. De dalende lijn wordt dit jaar doorgetrokken, want dit jaar is er sprake van een lichte daling. De gemiddelde afvalstoffenheffing komt in 2015 uit op 216,49 per meerpersoonshuishouden. Daarmee is dit jaar sprake van een lichte daling: 1,56%. In 11 gemeenten daalt de heffing. Die daling varieert van 1,87% in Onderbanken tot 15,19% in Gulpen-Wittem. Behalve in Gulpen-Wittem daalt ook de afvalstoffenheffing met meer dan 10% in Gennep (13,15%). Bij vijftien gemeenten stijgt de heffing. De stijging varieert van 0,13% in Brunssum tot 18,15% in Mook en Middelaar. In zeven gemeenten blijft de afvalstoffenheffing gelijk aan Het tarief is het hoogste in Heerlen met 315,87 en het laagst in Beesel met 131,00. In Noord-Limburg is het tarief het laagste, namelijk 169. In Parkstad Limburg is het gemiddelde tarief het hoogst met 250. Als we kijken naar het tarief van de afvalstoffenheffing per inwonersklasse dan zien we dat het tarief het hoogste is in de klasse boven de inwoners met 258 en het laagste in de klasse van tot inwoners met 177. In bijna alle regio s is de afvalstoffenheffing in 2015 gestegen; behalve in Noord-Limburg daar is het tarief gedaald met 0,74%. In de Westelijke Mijnstreek steeg het tarief met 3,22% het sterkst. Bij de indeling naar groottegroepen is er in drie klassen sprake van een daling. In de klassen nl. tussen , en inwoners is er sprake van een daling van respectievelijk 1,38%, 3,15% en 6,94%. Met de volgende twee staafdiagrammen wordt de hoogte van de afvalstoffenheffing in 2014 en 2015 vergeleken per groottegroep en per regio. Daarna zijn de gemeenten weer naar de hoogte van hun afvalstoffenheffing op een rij gezet. Opvallend zijn de verschillen in de tarieven voor de afvalstoffenheffing die 7 gemeenten dit jaar opgeven als tarief voor 2014 ten opzichte van het tarief dat vorig jaar is vermeld in ons Belastingoverzicht Dit heeft ertoe geleid dat er enkele forse stijgingen en dalingen te zien zijn. Belastingoverzicht

20 Afvalstoffenheffing per regio en gemiddeld Jaar 2014 tarief (x 1) tarief (x 1) regio Afvalstoffenheffing per inwonersklasse en gemiddeld Jaar2015 Jaar 2014 Jaar > Gemiddeld Inwonersklasse Belastingoverzicht

21 Afvalstoffenheffing 2015 (de blauwe lijn geeft het gewogen gemiddelde weer) Beesel Nederweert Valkenburg a/d Geul Roerdalen Venray Horst aan de Maas Bergen Maasgouw Simpelveld Gennep Meerssen Leudal Schinnen Eijsden-Margraten Nuth Beek Peel en Maas Landgraaf Gulpen-Wittem Roermond Mook en Middelaar Onderbanken Echt-Susteren Kerkrade Brunssum Venlo Stein Voerendaal Sittard-Geleen Vaals Weert Maastricht Heerlen i I H HBH < ^ 1 20t' 20'' 20'' ^ mauggrimmhei B Belastingoverzicht

22 3.4. Lastendruk huurder gemeentelijke heffingen De in 2.1 tot en met 2.3 besproken heffingen zijn altijd van toepassing op personen die een woonruimte in eigendom hebben en die woonruimte ook zelf bewonen, de zogenaamde eigenaar/gebruiker. De totale lastendruk van de drie gemeentelijke heffingen voor de eigenaar/gebruiker presenteren we in de volgende paragraaf. Voor personen die hun woonruimte niet in eigendom hebben, is de OZB niet van toepassing en is de rioolheffing, afhankelijk van de keuze van de gemeente, geheel, gedeeltelijk of geheel niet op hen van toepassing. Hierna duiden we deze groep aan als huurder. In deze paragraaf kijken we naar de lastenontwikkeling voor de huurder. De huurder betaalt dit jaar gemiddeld 315,15 per huishouden aan gemeentelijke heffingen, tegenover 307,93 in 2014, een stijging van 2,35%. Vorig jaar was er een daling van 4,18%. Bij 11 gemeenten zien we in 2015 een daling, in 21 gemeenten een stijging en in één gemeente blijven de lasten voor de huurder gelijk. De grootste lastenverhoging is opgetreden in Peel en Maas waar de huurder dit jaar 18,99% meer gaat betalen. Daarna volgt Mook en Middelaar met 18,15%. De grootste daling vindt plaats in Gulpen-Wittem waar de huurder dit jaar 15,19% minder gaat betalen. De hoogste lastendruk heeft Onderbanken met 505,45. In Beesel is de lastendruk voor een huurder met 131,00 het laagste. Hier vindt ten opzichte van vorig jaar ook geen verhoging plaats van het tarief. De laagste lastendruk bij de indeling van gemeenten naar groottegroepen is te vinden in de groep tussen en inwoners met 302 en de hoogste in de groep onder de inwoners met 376. De staafdiagrammen laten dit zien. In de Westelijke Mijnstreek is de lastendruk voor de huurder het laagst ( 258 per huishouden) en het hoogst in Parkstad Limburg ( 390). We presenteren deze informatie eerst in twee staafdiagrammen, waarna we een overzicht geven van de lastendruk voor huurders per gemeente. De gemeente met de laagste lasten staat bovenaan en de gemeente met de hoogste lasten onderaan. Bij al deze uitkomsten en vergelijkingen van de lastendruk huurder is het wel van belang ons te realiseren dat het beeld/de uitkomst sterk bepaald wordt door de keuze van gemeenten wie de rioolheffing betaalt. Bij de lastendruk voor de eigenaar die ook de gebruiker is, speelt dit aspect niet. Belastingoverzicht

23 Lastendruk huurder per regio en gemiddeld n bedrag (x 1) bedrag (x 1) Maastricht & Midden-Limburg Noord-Limbung Parkstad Westelijke Mijnstreek Eindtotaal Heuvelland regio Lastendruk huurder per inwonersklasse en gemiddeld Belastingoverzicht

24 Lastendruk huurder 2015 (de blauwe lijn geeft het gewogen gemiddelde weer) o Beesel Nederweert Horst aan de Maas Bergen Leudal Eijsden-Margraten Gulpen-Wittem Roermond Mook en Middelaar Echt-Susteren Brunssum Stein Sittard-Geleen Gennep Beek Maasgouw Venray " 282 ' Maastricht Landgraaf Peel en Maas Roerdalen Meerssen Venlo Vaals Valkenburg a/d Geul Heerlen Kerkrade Simpelveld Nuth Schinnen H Voerendaal Weert Onderbanken Belastingoverzicht

25 3.5. Lastendruk eigenaar/gebruiker gemeentelijke heffingen Als we kijken naar de totale lastendruk per gemeente van de drie hier bekeken gemeentelijke heffingen en nagaan wat de eigenaar/gebruiker dit jaar gaat betalen dan zien we de volgende ontwikkeling. De gemiddelde lastendruk voor de eigenaar/gebruiker stijgt in 2015 met 2,15% tot 680,40. In 2014 was de lastendruk 666,05. Vorig jaar was er een lastendaling van 0,81 %. Het overzicht laat zien dat zes gemeenten de lastendruk in 2015 verlagen. De lastendaling is het hoogst in Beek met 3,52%. In zevenentwintig gemeenten stijgt de lastendruk De hoogste lastenstijging doet zich in Voerendaal voor, waar de eigenaar/gebruiker gemiddeld 11,26% meer gaat betalen. Onderbanken heeft met 809,66 de hoogste lastendruk in In Beesel is de lastendruk met 511,34 het laagst. De lastendruk is het laagste in de klasse inwoners met 677 en het hoogste in de inwonersklasse inwoners met 737. Zie onderstaande staafdiagrammen. In de Midden-Limburg is de lastendruk het laagst ( 645 per huishouden) en het hoogst in Parkstad ( 695), nagenoeg gelijk en direct gevolgd door Maastricht & Heuvelland ( 694) en Westelijk Mijnstreek ( 693). Na de staafdiagrammen volgt weer een overzicht van alle gemeenten, gegroepeerd naar hoogte van de totale gemeentelijke lastendruk voor een eigenaar/gebruiker. De lastendruk 2015 stijgt in alle groottegroepen en in de vijf regio s. Belastingoverzicht

26 Lastendruk eigenaar-gebruiker per inwonersklasse en gemiddeld I bedrag (x 1) bedrag (x 1) I > inwonersklasse Lastendruk eigenaar-gebruiker per regio en gemiddeld Gemiddeld Jaar 2014 Jaar 2015 Maastricht & Midden-Limburg Noord-Limburg Parkstad Westelijke Mijnstreek Gemiddeld Belastingoverzicht

27 Lastendruk eigenaar/gebruiker 2015 (de blauwe lijn geeft het gewogen gemiddelde weer) Beesel 511 Maasgouw Roerdalen Bergen Roermond Gennep Nederweert Venray Leudal Kerkrade Vaals Landgraaf Peel en Maas Beek Maastricht Valkenburg a/d Geul Sittard-Geleen Heerlen Brunssum Horst aan de Maas Gulpen-Wittem Simpelveld Nuth Weert Echt-Susteren Venlo Stele Schinnen Eijsden-Marg raten Mook en Middelaar Voerendaal Meerssen Onderbanken I 6<6 i 59 > H 724 I ^^ aio Belastingoverzicht

28 3.6. Lastendruk waterschappen Vanaf het Belastingoverzicht 2011 hebben we ook weer gegevens over de heffingen van de waterschappen opgenomen. We hebben ons daarbij gericht op de heffingen voor de huishoudens, waarbij net als bij de gemeentelijke heffingen een onderscheid is aangebracht tussen de lasten voor een eigenaar/gebruiker en voor een huurder. En net als bij de gemeentelijke heffingen zijn we bij de waterschapsheffingen uitgegaan van de druk voor een meerpersoonshuishouden. De eigenaar/gebruiker heeft bij de waterschapsheffingen met drie onderdelen te maken: Een heffing op basis van de door de gemeente vastgestelde WOZ-waarde van de woonruimte, aangeduid met Gebouwd. Een vaste heffing per woonruimte, aangeduid met Ingezetenen. Een zuiveringsheffing die voor een meerpersoonshuishouden op 3 x het bedrag per vervuilingseenheid uitkomt. De huurder krijgt een aanslag gebaseerd op de twee laatste onderdelen. Omdat we niet alleen het bedrag van de belastingaanslag 2015 van de waterschappen willen geven, maar net als bij de gemeenten ook de procentuele ontwikkeling ten opzichte van 2014, hebben we ook de tarieven en aanslagen 2014 vermeld. De tarieven 2014 en 2015 van beide waterschappen voor de drie onderdelen staan hieronder vermeld. Waterschap Gebouwd Mutatie Ingezetenen Mutatie Zuiveringsheffing Mutatie Peel en Maasvallei* 0,0320% 0,0336% 5,00% 46,32 47,62 2,81% 148,05 142,11-4,01% Roer en Overmaas 0,0208% 0,0217% 4,33% 35,93 37,92 5,54% 145,56 142,35-2,21% * hei larief 2014 gebouwd en ingezetenen is aangepast De grens van de waterschappen valt niet overal exact samen met de gemeentegrenzen. In Roermond hoort het grondgebied van de voormalige gemeente Swalmen bij het waterschap Peel en Maasvallei, terwijl de rest van de gemeente bij het waterschap Roer en Overmaas hoort. In Maasgouw hoort het grondgebied van de voormalige gemeente Maasbracht bij het waterschap Roer en Overmaas en de rest van de gemeente bij het waterschap Peel en Maasvallei. In die twee gemeenten hebben we daarom twee gemiddelde waterschapslasten berekend voor eigenaar/gebruiker en huurder. Voor huurders dalen de waterschapsheffingen met 0,67% bij Roer en Overmaas tot 180,27 en de waterschapsheffingen dalen voor huurders met 2,39% tot 189,73 bij Peel en Maasvallei. Voor Limburg hebben we een gewogen gemiddelde berekend. Dat daalt met 1,28% van 185,87 naar 183,49. Voor de eigenaar/gebruiker varieert de ontwikkeling van de waterschapsheffingen in 2015 sterker. De gemiddelde waterschapsheffingen zijn het hoogst in Mook en Middelaar met 276,08. In Heerlen zijn deze met gemiddeld 204,11 het laagste. De waterschapslasten voor de eigenaar/gebruiker dalen in 2015 in alle 33 gemeenten met gemiddeld 0,72%. In Beek is de daling met 2,26% het hoogst en in Echt-Susteren met 0,10% het laagst. Doordat Maasgouw en Roermond twee keer meetellen komen we nu op 35 gemeenten. Het gewogen gemiddelde is -0,72%, waardoor de waterschapslasten dalen van 227,73 naar 226,09 voor de eigenaar/gebruiker. Belastingoverzicht

29 3.7. Lastendruk gemeente en waterschap In deze paragraaf kijken we naar de lasten voor de meerpersoonshuishoudens van de onderzochte gemeentelijke heffingen en de waterschapsheffingen. Voor de huurder liggen de lasten van de heffingen van de gemeente en het waterschap in 2015 het laagst in Beesel. Gemiddeld zijn de lasten daar 320,73. Het hoogst zijn de lasten in Weert met 690,97, vorig jaar was dit Onderbanken met 706,85 en nu bedragen die 685,72. In 17 gemeenten dalen in 2015 de gezamenlijke lasten van gemeente en waterschap voor de huurder. De daling is met 9,37% het sterkst in Maasgouw voor de inwoners die vallen onder het waterschap Roer en Overmaas. In 18 gemeenten stijgen de gezamenlijke lasten. De grootste toename zien we in Peel en Maas met 10,51%. Ook hier zitten er in de telling 35 gemeenten vanwege het feit dat de inwoners van Maasgouw en Roermond onder twee waterschappen vallen. Zowel in Maasgouw en Roermond dalen voor alle huurders de lasten van gemeente en waterschap, hoewel de percentages wel verschillen. Gemiddeld komen de heffingen van gemeente en het waterschap voor een huurder in 2015 uit op 498,64, een stijging met 0,60% in vergelijking met 2014 ( 495,65). Voor de eigenaar/gebruiker is de aanslag 2015 van de drie gemeentelijke heffingen en van het waterschap het hoogst in Mook en Middelaar. De gemiddelde totale last komt daar uit op 1.056,72. Ook in Meerssen, Onderbanken en Voerendaal komen de totale lasten boven de In Beesel is de gemiddelde last van gemeente en waterschap in 2015 met 756,73 hef laagst. Gemiddeld is de last van de heffingen van gemeente en waterschap met 1,42% gestegen tot 906,49 in In zeven gemeenten daalt de gemiddelde last. Vorig jaar was er in 20 gemeenten sprake van een lastendaling. In 26 gemeenten stijgt de last. Hiertoe behoren de gemeenten Maasgouw en Roermond zowel voor de delen die onder het waterschap Peel en Maasvallei als onder Roer en Overmaas. Daarom hebben we ook in deze telling met 35 gemeenten te maken. De grootste stijging treedt op in Voerendaal: 8,53%. In Beek is de daling met 3,21% het grootst. Belastingoverzicht

30 4. Lastenontwikkeling bedrijven In dit laatste onderdeel schenken we kort aandacht aan een onderdeel van de gemeentelijke lasten voor bedrijven. We hebben daarvoor gekeken naar de OZB-tarieven 2014 en 2015 voor niet-woningen. We hebben daarvoor gebruik gemaakt van gegevens van de gemeenten zelf. We presenteren ook de WOZ-waarden van de bedrijven 2014 en De ontwikkeling van de WOZ-waarde niet-woningen wijkt wat af van die bij de woningen. We zien dat de WOZ-waarde niet-woningen in vijf gemeenten stijgt en in achtentwintig gemeenten daalt. De totale WOZ-waarde van de 33 gemeenten is voor 2014 met 2,38% wat minder gedaald dan voor de woningen (-3,07%). In Roerdalen is sprake van de grootste toename met 20,68%. De grootste afname is in Brunssum opgetreden, waar de WOZ-waarde met 9,42% is gedaald. De verandering van de WOZ-waarde bestaat uit een prijscomponent en een volumecomponent. Deze twee onderliggende componenten zijn niet bekend. Vervolgens kijken we naar de OZB-tarieven. De gemeente met de hoogste tarieven is Sittard-Geleen. De gemeente met de laagste tarieven is dit jaar wederom Leudal. De tarieven eigenaar en gebruiker tellen in Sittard-Geleen in 2015 op tot 0,7993% en in Leudal tot 0,2446%. In geen enkele gemeente is het tarief gedaald. In alle 33 gemeenten stijgen de tarieven. De gemeenten waar de tarieven boven de 10% stijgen zijn Gulpen-Wittem (10,49%), Onderbanken (10,64%), Brunssum (10,78%), Simpelveld (14,51%), Weert (16,12%) en Schinnen (18,37%). Combinatie van de ontwikkeling van de tarieven en van de WOZ-waarde kan iets duidelijk maken van de lastendrukontwikkeling. Maar omdat we geen kennis hebben van de volumecomponent bij de verandering van de WOZ-waarde kunnen wij daar geen uitspraak over doen. Op basis van de tarieven en de WOZ-waarden voor de niet-woningen kunnen we wel een indicatie geven van de opbrengsten. We hebben daarbij geen rekening gehouden met de effecten van leegstand e.d. De zo berekende, theoretische, maximaal haalbare opbrengst van de OZB niet-woningen stijgt in 2015 met 8,57% van 112,72 miljoen naar 122,38 miljoen. Een stijging met meer dan 30% treedt op in drie gemeenten; Simpelveld met 38,59%, daarna volgt Schinnen met 32,32% en tot slot Roerdalen met 31,96%. Ook in Nederweert stijgt de opbrengst met 25,35% en vervolgens Beek met 18,89%. In totaal stijgt de theoretische opbrengst in alle 33 gemeenten. De opbrengst stijgt het minst in Mook en Middelaar met 0,68%. Belastingoverzicht

31 Belastingoverzicht

32 5. Verantwoording onderzoek Onderstaand wordt uitgelegd hoe de berekeningen tot stand zijn gekomen. We hebben de berekeningen en analyses gebaseerd op gegevens, zoals de gemeenten die ons hebben aangeleverd. Wij hebben het aantal woonruimten en het aantal inwoners gehanteerd, zoals BZK die gebruikt heeft in de septembercirculaire 2014, peildatum 1 januari Door deze benaderingen kan het voorkomen dat de gemiddelde waarde die de gemeente hanteert bij de berekening van haar tarieven afwijkt van de waarde die de provincie gebruikt heeft. Voor de berekening van het gemiddelde tarief OZB voor de woningen in onze provincie is uitgegaan van een gewogen gemiddelde volgens de formule: 7 T*AW*W X AW*W T = het tarief van elke individuele gemeente AW = het aantal woningen. W = gemiddelde WOZ-waarde Bij de berekening van de rioolheffing heeft eveneens een weging plaatsgevonden, waarbij per gemeente een theoretische opbrengst is berekend door het tarief te vermenigvuldigen met het aantal woningen. Vervolgens is de som van deze uitkomst gedeeld door het totaal aantal woningen in Limburg. Hierdoor wordt bereikt dat het tarief in een grote gemeente (bijvoorbeeld Maastricht) een grotere invloed heeft op het gemiddelde provinciale tarief dan een kleine gemeente (bijvoorbeeld Mook en Middelaar). In formulevorm: 7Ta*AW X AW Ta = het tarief per gemeente AW = het aantal woningen. Bij de berekening van het gemiddelde tarief afvalstoffenheffing zijn wij uitgegaan van een modaal tarief voor een huishouden van drie a vier personen. Voor de berekening van het provinciaal gemiddelde hebben we per gemeente een theoretische opbrengst berekend door het modaal tarief te vermenigvuldigen met het aantal woningen. Het totaal van deze theoretische opbrengst hebben we vervolgens gedeeld door het totaal aantal woningen.' 1 We gaan er vanuit dat in alle woningen zogenaamde modale gezinnen wonen. In de praktijk is dat natuurlijk niet zo. Belastingoverzicht

33 In formulevorm: 7 Ta* AW I AW Ta = het tarief van een huishouden van één of twee ouders met twee inwonende kinderen AW = het aantal woningen. Belastingoverzicht

34 Bijlagen Belastingoverzicht

35 Bijlage 1 Inwoners en woningen BELASTINGOVERZICHT 2015 Gemeente Regio Inwoners Inwonersklasse Woningen Beek Westelijke Mijnstreek Beesel Noord-Limburg Bergen Noord-Limburg Brunssum Parkstad Echt-Susteren Midden-Limburg Eijsden-Margraten Maastricht & Heuvelland Gennep Noord-Limburg Gulpen-Wittem Maastricht & Heuvelland Heerlen Parkstad > Horst aan de Maas Noord-Limburg Kerkrade Parkstad Landgraaf Parkstad Leudal Midden-Limburg Maasgouw Midden-Limburg Maastricht Maastricht & Heuvelland > Meerssen Maastricht & Heuvelland Mook en Middelaar Noord-Limburg Nederweert Midden-Limburg Nuth Parkstad Onderbanken Parkstad Peel en Maas Noord-Limburg Roerdalen Midden-Limburg Roermond Midden-Limburg > Schinnen Westelijke Mijnstreek Simpelveld Parkstad Sittard-Geleen Westelijke Mijnstreek > Stein Westelijke Mijnstreek Vaals Maastricht & Heuvelland Valkenburg a/d Geul Maastricht & Heuvelland Venlo Noord-Limburg > Venray Noord-Limburg Voerendaal Parkstad Weert Midden-Limburg Totaal Belastingoverzicht

36 Bijlage 2 WOZ-waarde woningen BELASTINGOVERZICHT 2015 Gemeente Totale Gemiddelde WOZ-waarde WOZ-waarde cijfers x 1 woningen woningen Beek* Beesel Bergen Brunssum Echt-Susteren Eijsden-Margraten* Gennep* Gulpen-Wittem* Heerlen Horst aan de Maas* Kerkrade* Landgraaf Leudal Maasgouw Maastricht Meerssen Mook en Middelaar Nederweerf Nuth Onderbanken Peel en Maas* Roerdalen* Roermond Schinnen* Simpelveld* Sittard-Geleen Stein* Vaals* Valkenburg a/d Geul* Venlo* Venray* Voerendaal Weerf * WOZ-waarde 2014 is aangepast Belastingoverzicht

37 Bijlage 3 OZB-tarieven en bijbehorende aanslag woningen BELASTINGOVERZICHT 2015 Gemeente Tarief eigenaar %-Mutatie OZB-aanslag %-Mutatie woningen tarief eigenaar OZB-aanslag cijfers x Beek 0,1465% 0,1535% 4,78% 287,37 261,73-8,92% Beesel* 0,1059% 0,1137% 7,37% 182,43 188,34 3,24% Bergen 0,1101% 0,1209% 9,81% 217,36 231,91 6,69% Brunssum 0,1615% 0,1762% 9,10% 209,94 221,46 5,49% Echt-Susteren 0,1346% 0,1443% 7,21% 240,73 254,04 5,53% Eijsden-Marqraten 0,1380% 0,1360% -1,45% 298,07 287,34-3,60% Gennep 0,1185% 0,1236% 4,30% 190,34 195,66 2,80% Gulpen-Wittem 0,1420% 0,1570% 10,56% 264,94 284,16 7,26% Heerlen 0,1775% 0,1842% 3,77% 201,33 202,41 0,54% Horst aan de Maas 0,1564% 0,1641% 4,92% 322,39 332,12 3,02% Kerkrade 0,1847% 0,1992% 7,85% 225,68 231,28 2,48% Landgraaf 0,1793% 0,1885% 5,13% 255,42 259,61 1,64% Leudal 0,1051% 0,1134% 7,90% 198,14 211,53 6,76% Maasgouw 0,1057% 0,1095% 3,60% 195,12 199,62 2,31% Maastricht 0,1310% 0,1390% 6,11% 209,96 217,46 3,57% Meerssen 0,1246% 0,1419% 13,88% 265,46 288,39 8,64% Mook en Middelaar 0,1207% 0,1350% 11,85% 325,39 346,95 6,63% Nederweert 0,1262% 0,1321% 4,68% 295,56 289,37-2,10% Nuih 0,1478% 0,1556% 5,28% 267,55 273,20 2,11% Onderbanken 0,1733% 0,1919% 10,73% 283,95 304,21 7,13% Peel en Maas 0,0946% 0,1013% 7,08% 203,74 212,06 4,09% Roerdalen 0,1175% 0,1245% 5,96% 215,61 221,55 2,75% Roermond 0,1388% 0,1482% 6,77% 224,27 233,06 3,92% Schinnen 0,1518% 0,1621% 6,79% 286,29 296,45 3,55% Simpelveld 0,1914% 0,2011% 5,07% 276,73 276,56-0,06% Sittard-Geleen 0,1761% 0,1856% 5,39% 259,80 263,36 1,37% Stein 0,1573% 0,1646% 4,64% 273,74 279,26 2,02% Vaals 0,1343% 0,1448% 7,82% 175,80 185,68 5,62% Valkenburg a/d Geul 0,1467% 0,1575% 7,36% 264,65 272,61 3,01% Venlo 0,1938% 0,2035% 5,01% 321,32 326,65 1,66% Venray 0,1348% 0,1434% 6,38% 259,30 270,35 4,26% Voerendaal 0,1408% 0,1557% 10,60% 278,55 302,10 8,45% Weert 0,1025% 0,1138% 11,02% 196,98 212,40 7,83% Gemiddelde 0,1455% 0,1544% 6,08% 242,60 249,46 2,83% Belastingoverzicht

38 Bijlage 4 Rioolheffing BELASTINGOVERZICHT 2015 Gemeente cijfers x 1 Rioolheffing eigenaar Rioolheffing gebruiker Rioolheffing eigenaar/ gebruiker Rioolheffing eigenaar Rioolheffing gebruiker Rioolheffing eigenaar/ gebruiker %-Mutatie lasten Rioolheffing Beek 136,00 81,96 217,96 138,00 78,09 216,09-0,86% Beesel 190,50 0,00 190,50 192,00 0,00 192,00 0,79% Bergen 181,13 0,00 181,13 191,13 0,00 191,13 5,52% Brunssum 260,16 0,00 260,16 255,00 0,00 255,00-1,98% Echt-Susteren 244,65 0,00 244,65 252,60 0,00 252,60 3,25% Eijsden-Margraten 283,50 0,00 283,50 288,50 0,00 288,50 1,76% Gennep 160,00 56,40 216,40 166,40 60,00 226,40 4,62% Gulpen-Wittem 232,00 0,00 232,00 225,00 0,00 225,00-3,02% Heerlen 79,20 90,60 169,80 83,88 96,12 180,00 6,01% Horst aan de Maas 206,00 0,00 206,00 206,00 0,00 206,00 0,00% Kerkrade 0,00 205,00 205,00 0,00 211,00 211,00 2,93% Landgraaf 82,34 123,84 206,18 83,21 125,50 208,71 1,23% Leudal 244,65 0,00 244,65 253,15 0,00 253,15 3,47% Maasgouw 92,70 103,20 195,90 95,64 106,20 201,84 3,03% Maastricht 128,74 44,77 173,51 130,67 45,44 176,11 1,50% Meerssen 128,56 188,35 316,91 124,33 202,02 326,35 2,98% Mook en Middelaar 230,10 0,00 230,10 230,10 0,00 230,10 0,00% Nederweert 215,20 0,00 215,20 212,50 0,00 212,50-1,25% Nuth 0,00 216,00 216,00 0,00 248,40 248,40 15,00% Onderbanken 0,00 293,76 293,76 0,00 298,20 298,20 1,51% Peel en Maas 151,50 101,00 252,50 104,80 157,20 262,00 3,76% Roerdalen 0,00 194,80 194,80 0,00 199,80 199,80 2,57% Roermond 162,48 0,00 162,48 164,70 0,00 164,70 1,37% Schinnen 0,00 270,00 270,00 0,00 275,00 275,00 1,85% Simpelveld 0,00 249,60 249,60 0,00 255,00 255,00 2,16% Sittard-Geleen 174,60 0,00 174,60 177,36 0,00 177,36 1,58% Stein 224,25 0,00 224,25 227,00 0,00 227,00 1,23% Vaals 76,02 144,30 220,32 82,08 152,10 234,18 6,29% Valkenburg a/d Geul* 0,00 242,00 242,00 0,00 254,00 254,00 4,96% Venlo 0,00 168,51 168,51 0,00 170,90 170,90 1,42% Venray 85,41 117,88 203,29 87,66 119,64 207,30 1,97% Voerendaal 0,00 210,00 210,00 0,00 250,00 250,00 19,05% Weert 0,00 236,64 236,64 0,00 241,44 241,44 2,03% Gemiddelde 203,53 208,64 2,51% * het tarief 2014 is aangepast Belastingoverzicht

39 Bijlage 5 Afvalstoffenheffing BELASTINGOVERZICHT Gemeente cijfers x 1 Afvalstoffenheffing Afvalstoffenheffing %-Nlutatie lasten Afvalstoffenheffing Beek 188,90 191,99 1,64% Beesel 131,00 131,00 0,00% Bergen* 183,26 170,90-6,74% Brunssum 224,00 224,30 0,13% Echt-Susteren 206,16 214,05 3,83% Eijsden-Margraten 169,72 187,91 10,72% Gennep 208,80 181,35-13,15% Gulpen-Wittem 237,00 201,00-15,19% Heerlen 301,56 315,87 4,75% Horst aan de Maas 167,57 169,67 1,25% Kerkrade 207,00 217,00 4,83% Landgraaf* 217,35 199,89-8,03% Leudal* 174,32 183,47 5,25% Maasgouw 180,84 173,52-4,05% Maastricht 270,80 277,24 2,38% Meerssen 183,00 183,00 0,00% Mook en Middelaar 172,31 203,59 18,15% Nederweert* 128,76 133,76 3,88% Nuth 191,00 191,00 0,00% Onderbanken* 211,20 207,25-1,87% Peel en Maas 195,00 195,00 0,00% Roerdalen 163,24 154,74-5,21% Roermond 202,32 201,00-0,65% Schinnen* 184,15 184,15 0,00% Simpelveld 189,70 179,75-5,25% Sittard-Geleen 232,38 238,40 2,59% Stein 210,89 228,64 8,42% Vaals 268,80 245,95-8,50% Valkenburg a/d Geul* 148,25 148,25 0,00% Venlo 220,88 226,00 2,32% Venray 175,99 162,69-7,56% Voerendaal 218,00 234,00 7,34% Weert 259,80 259,80 0,00% Gemiddelde 219,92 216,49-1,56% * het tarief 2014 is aangepast Belastingoverzicht

40 Bijlage 6 Totale gemeentelijke heffingen BEUSTINGOVERZICHT 2015 Gemeente Totale gem. heffing huurder %-Mutatie totale lasten cijfers x gemheffing huurder Totale gei m. heffing eigenaar/ gebruiker %-Mutatie totale lasten gem. heffing eigenaar/gebruiker Beek 270,86 270,08-0,29% 694,23 669,81-3,52% Beesel 131,00 131,00 0,00% 503,93 511,34 1,47% Bergen 183,26 170,90-6,74% 581,75 593,94 2,10% Brunssum 224,00 224,30 0,13% 694,10 700,76 0,96% Echt-Susteren 206,16 214,05 3,83% 691,54 720,69 4,22% Eijsden-Margraten 169,72 187,91 10,72% 751,29 763,75 1,66% Gennep 265,20 241,35-8,99% 615,54 603,41-1,97% Gulpen-Wittem 237,00 201,00-15,19% 733,94 710,16-3,24% Heerlen 392,16 411,99 5,06% 672,69 698,28 3,80% Horst aan de Maas 167,57 169,67 1,25% 695,96 707,79 1,70% Kerkrade 412,00 428,00 3,88% 637,68 659,28 3,39% Landgraaf 341,19 325,39-4,63% 678,95 668,21-1,58% Leudal 174,32 183,47 5,25% 617,11 648,15 5,03% Maasgouw 284,04 279,72-1,52% 571,86 574,98 0,55% Maastricht 315,57 322,68 2,25% 654,27 670,81 2,53% Meerssen 371,35 385,02 3,68% 765,37 797,74 4,23% Mook en Middelaar 172,31 203,59 18,15% 727,80 780,64 7,26% Nederweert 128,76 133,76 3,88% 639,52 635,63-0,61% Nuth 407,00 439,40 7,96% 674,55 712,60 5,64% Onderbanken 504,96 505,45 0,10% 788,91 809,66 2,63% Peel en Maas 296,00 352,20 18,99% 651,24 669,06 2,74% Roerdalen 358,04 354,54-0,98% 573,65 576,09 0,42% Roermond 202,32 201,00-0,65% 589,07 598,76 1,64% Schinnen 454,15 459,15 1,10% 740,44 755,60 2,05% Simpelveld 439,30 434,75-1,04% 716,03 711,31-0,66% Sittard-Geleen 232,38 238,40 2,59% 666,78 679,12 1,85% Stein 210,89 228,64 8,42% 708,88 734,90 3,67% Vaals 413,10 398,05-3,64% 664,92 665,81 0,13% Valkenburg a/d Geul 390,25 402,25 3,07% 654,90 674,86 3,05% Venlo 389,39 396,90 1,93% 710,71 723,55 1,81% Venray 293,87 282,33-3,93% 638,58 640,34 0,28% Voerendaal 428,00 484,00 13,08% 706,55 786,10 11,26% Weert 496,44 501,24 0,97% 693,42 713,64 2,92% Gemiddelde 307,93 315,15 2,35% 666,05 680,40 2,15% Belastingoverzicht

41 Bijlage 7 Inwoners per regio BELASTINGOVERZICHT 2015 Regio Gemeente Totaal aantal inwoners Maastricht & Heuvelland Eijsden-Margraten Gulpen-Wittem Maastricht Meerssen Vaals Valkenburg aan de Geul Totaal Maastricht & Heuvelland Midden-Limburg Echt-Susteren Leudal Maasgouw Nederweert Roerdalen Roermond Weert Totaal Midden-Limburg Noord-Limburg Beesel Bergen Gennep Horst aan de Maas Mook en Middelaar Peel en Maas Venlo Venray Totaal Noord-Limburg Parkstad Brunssum Heerlen Kerkrade Landgraaf Nuth Onderbanken Simpelveld Voerendaal Totaal Parkstad Westelijke Mijnstreek Beek Schinnen Sitlard-Geleen Stein Totaal Westelijke Mijnstreek Totaal Belastingoverzicht

42 Bijlage 8 OZB-tarieven niet-woningen BELASTINGOVERZICHT 2015 (niet-woningen) Gemeente Tarief Tarief Totaal Tarief Tarief Totaal eigenaar gebruiker eigenaar gebruiker % % % % % % Beek 0,2714% 0,2163% 0,4877% 0,2767% 0,2384% 0,5151% Beesel 0,1656% 0,1335% 0,2991% 0,1781% 0,1436% 0,3217% Bergen 0,1742% 0,1437% 0,3179% 0,1871% 0,1543% 0,3414% Brunssum 0,2347% 0,1938% 0,4285% 0,2692% 0,2055% 0,4747% Echt-Susteren 0,1901% 0,1519% 0,3420% 0,2019% 0,1614% 0,3633% Eijsden-Margraten 0,1580% 0,1300% 0,2880% 0,1600% 0,1500% 0,3100% Gennep 0,1636% 0,1266% 0,2902% 0,1776% 0,1326% 0,3102% Gulpen-Wittem 0,2490% 0,1990% 0,4480% 0,2750% 0,2200% 0,4950% Heerlen 0,2372% 0,1765% 0,4137% 0,2462% 0,1831% 0,4293% Horst aan de Maas 0,1641% 0,1311% 0,2952% 0,1711% 0,1367% 0,3078% Kerkrade 0,3085% 0,2475% 0,5560% 0,3307% 0,2653% 0,5960% Landgraaf 0,2447% 0,1938% 0,4385% 0,2525% 0,2000% 0,4525% Leudal 0,1148% 0,1148% 0,2296% 0,1223% 0,1223% 0,2446% Maasgouw 0,1882% 0,1510% 0,3392% 0,2029% 0,1573% 0,3602% Maastricht 0,2380% 0,1930% 0,4310% 0,2450% 0,1990% 0,4440% Meerssen 0,1623% 0,1304% 0,2927% 0,1772% 0,1392% 0,3164% Mook en Middelaar 0,2082% 0,1665% 0,3747% 0,2108% 0,1686% 0,3794% Nederweert 0,2335% 0,1874% 0,4209% 0,2445% 0,1962% 0,4407% Nuth 0,2652% 0,2180% 0,4832% 0,2743% 0,2255% 0,4998% Onderbanken 0,1733% 0,1095% 0,2828% 0,1919% 0,1210% 0,3129% Peel en Maas 0,1584% 0,1268% 0,2852% 0,1673% 0,1339% 0,3012% Roerdalen 0,1307% 0,1083% 0,2390% 0,1370% 0,1137% 0,2507% Roermond 0,1663% 0,1409% 0,3072% 0,1763% 0,1495% 0,3258% Schinnen 0,1967% 0,1675% 0,3642% 0,2158% 0,2153% 0,4311% Simpelveld 0,1620% 0,1620% 0,3240% 0,1855% 0,1855% 0,3710% Sittard-Geleen 0,4357% 0,3308% 0,7665% 0,4535% 0,3458% 0,7993% Stein 0,2552% 0,2109% 0,4661% 0,2671% 0,2207% 0,4878% Vaals 0,1978% 0,1584% 0,3562% 0,2144% 0,1717% 0,3861% Valkenburg a/d Geul 0,2794% 0,2237% 0,5031% 0,3021% 0,2419% 0,5440% Venlo 0,2841% 0,2279% 0,5120% 0,3003% 0,2410% 0,5413% Venray 0,2601% 0,2073% 0,4674% 0,2711% 0,2161% 0,4872% Voerendaal 0,1698% 0,1403% 0,3100% 0,1857% 0,1535% 0,3392% Weert 0,1464% 0,0863% 0,2327% 0,1701% 0,1001% 0,2702% Belastingoverzicht

43 Bijlage 9 Totale WOZ-waarde en bruto OZB-opbrengst niet-woningen BELASTINGOVERZICHT 2015 Gemeente Totale Totale %-Mutatie Bruto Bruto %-Mutatie WOZ-waarde WOZ-waarde WOZ-waarde opbrengst opbrengst OZB-opbrengst cijfers x 1 niet-woningen niet-woningen niet-woningen OZB niet- OZB niet- niet-woningen Beek* ,77% ,89% Beesel ,45% ,50% Bergen ,66% ,16% Brunssum ,42% ,88% Echt-Susteren ,70% ,01% Eijsden-Margraten* ,61% ,20% Gennep* ,00% ,91% Gulpen-Wittem* ,57% ,92% Heerlen ,29% ,15% Horst aan de Maas* ,11% ,14% Kerkrade* ,02% ,75% Landgraaf ,54% ,41% Leudal ,28% ,87% Maasgouw ,17% ,36% Maastricht ,79% ,40% Meerssen ,08% ,48% Mook en Middelaar ,68% ,68% Nederweert* ,03% ,35% Nutti ,38% ,64% Onderbanken ,68% ,39% Peel en Maas* ,18% ,20% Roerdalen* ,68% ,96% Roermond ,89% ,29% Schinnen* ,90% ,32% Simpelveld* ,59% ,59% Sitlard-Geleen ,56% ,43% Stein* ,58% ,90% Vaals ,03% ,63% Valkenburg a/d Geul* ,74% ,24% Venlo* ,98% ,08% Venray* ,04% ,17% Voerendaal ,70% ,34% Weert* ,94% ,85% * de WOZ-waarde niet-woningen 2014 is aangepast ,57% Belastingoverzicht

Belastingoverzicht 2013

Belastingoverzicht 2013 Belastingoverzicht 2013 Tarieven en lastendruk van OZB, rioolheffing, afvalstoffenheffing van de Limburgse gemeenten en de waterschapsheffingen in Limburg Provincie Limburg, februari 2013 Samensteller

Nadere informatie

Belastingoverzicht 2015

Belastingoverzicht 2015 Belastingoverzicht 2015 Tarieven en lastendruk van OZB, rioolheffing, afvalstoffenheffing van de Limburgse gemeenten en de waterschapsheffingen in Limburg Provincie Limburg, 31 maart 2015 Samensteller

Nadere informatie

Hierbij bieden wij u ter kennisname aan het Belastingoverzicht 2014 met belastinggegevens van de Limburgse gemeenten en waterschappen.

Hierbij bieden wij u ter kennisname aan het Belastingoverzicht 2014 met belastinggegevens van de Limburgse gemeenten en waterschappen. 2014 30 provincie limburg TT 2 *» MAART 20H Het Dagelijks Bestuur van het waterschap Roer en Overmaas Postbus 185 6130 AD Sittard Cluster FIN Faxnummer (043) 389 71 51 Ons kenmerk 2014/12929 Bijlage(n)

Nadere informatie

Belastingoverzicht 2016

Belastingoverzicht 2016 Belastingoverzicht 2016 Tarieven en lastendruk van OZB, rioolheffing, afvalstoffenheffing van de Limburgse gemeenten en de waterschapsheffingen in Limburg Provincie Limburg, maart 2016 Samensteller Provincie

Nadere informatie

Bijlage 2 WOZ-waarde woningen

Bijlage 2 WOZ-waarde woningen Bijlage 2 WOZ-waarde woningen BELASTINGOVERZICHT 2014 Gemeente cijfers x 1 Totale WOZ-waarde woningen Gemiddelde WOZ-waarde woningen 2013 2014 2013 2014 Beek* 1.370.757.000 1.298.052.000 182.719 173.027

Nadere informatie

Bevolkingsontwikkeling in 2014: krimp en groei in Limburg

Bevolkingsontwikkeling in 2014: krimp en groei in Limburg Maart 2015 Neimed Krimpbericht Bevolkingsontwikkeling in 2014: krimp en groei in Landelijk is de groei van het aantal in 2014 wat toegenomen. Een gelijksoortige ontwikkeling, maar dan in de vorm van een

Nadere informatie

Neimed Krimpbericht. Ontgroening in Limburg. Maart 2014

Neimed Krimpbericht. Ontgroening in Limburg. Maart 2014 Maart 2014 Neimed Krimpbericht Ontgroening in Limburg Het aantal kinderen dat geboren wordt, is de afgelopen 50 jaar aanzienlijk gedaald, in Limburg in veel sterkere mate dan landelijk. Dat komt omdat

Nadere informatie

Rapportage Vergelijking Lokale Lasten Limburgse Gemeenten

Rapportage Vergelijking Lokale Lasten Limburgse Gemeenten Rapportage Vergelijking Lokale Lasten Limburgse Gemeenten 2015-2016 Mei, 2016 Inhoud 1. Inleiding... 5 1.1 Algemeen... 5 1.2 Werkwijze... 6 1.3 Mutaties en gemiddelden... 6 1.4 Rekenbenadering en gegevensuitvraag...

Nadere informatie

Ik heb op 30 juni 2016 een verzoek op grond van artikel 41b van de Woningwet ontvangen namens 33 gemeenten, te weten

Ik heb op 30 juni 2016 een verzoek op grond van artikel 41b van de Woningwet ontvangen namens 33 gemeenten, te weten Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties DG Bestuur en Wonen Datum Ik heb op 30 juni 2016 een verzoek op grond van artikel 41b van de Woningwet ontvangen namens 33 gemeenten, te weten Beek,

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Limburg, mei 2016

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Limburg, mei 2016 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Limburg, mei 2016 Minder nieuwe WW-uitkeringen in Limburg In de eerste vijf en van 2016 zijn 15.100 nieuwe WW-uitkeringen verstrekt in Limburg. Dat zijn er bijna 2.500 minder dan

Nadere informatie

NA STABILISATIE DAALT DE BEVOLKING WEER IN LIMBURG

NA STABILISATIE DAALT DE BEVOLKING WEER IN LIMBURG NA STABILISATIE DAALT DE BEVOLKING WEER IN LIMBURG Etil heeft in opdracht van de provincie Limburg een nieuwe demografische prognose voor Limburg, woonregio s en gemeenten opgesteld. De prognose geeft

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Limburg, december 2016

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Limburg, december 2016 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Limburg, december 2016 Daling WW-uitkeringen in Limburg Het aantal lopende WW-uitkeringen in Limburg is in december 2016 ruim 10% lager dan een jaar geleden. Eind december 2016

Nadere informatie

Social media gebruik en potentie voor gemeenten in Limburg

Social media gebruik en potentie voor gemeenten in Limburg Social media gebruik en potentie voor gemeenten in Limburg Een onderzoeksrapport van Social Dutch The new media agency Heutzstraat 16, 5913 AK Venlo juli 2013 www.socialdutch.com facebook.com/socialdutch

Nadere informatie

BsGW. en MijnOverheid

BsGW. en MijnOverheid BsGW en MijnOverheid BsGW / MijnOverheid 30 maart 2016 Agenda Wie is BsGW BsGW en MijnOverheid Implementatie Eerste ervaringen Doorontwikkeling Deelnemers BsGW per 1-1-2015 Inwoners Limburg per gemeente

Nadere informatie

Dit is een verkorte versie van het rapport Kerngegevens Belastingen Grote Gemeenten.

Dit is een verkorte versie van het rapport Kerngegevens Belastingen Grote Gemeenten. 0. Voorwoord Dit is een verkorte versie van het rapport Kerngegevens Belastingen Grote Gemeenten. In de jaren 2002 tot en met 2010 stelde COELO jaarlijks een Belastingoverzicht grote gemeenten samen in

Nadere informatie

Notitie Ontwikkeling van de lokale woonlasten

Notitie Ontwikkeling van de lokale woonlasten Notitie Ontwikkeling van de lokale woonlasten Het Centrum voor Onderzoek van de Economie van de Lagere Overheden (voorts COELO) publiceert jaarlijks de Atlas van de lokale lasten, een overzicht van de

Nadere informatie

Belastinguitgave 2013

Belastinguitgave 2013 Belastinguitgave 2013 Overijsselse gemeenten beperken stijging woonlasten Inwoners van Overijssel betalen in 2013 gemiddeld slechts een fractie meer aan gemeentelijke woonlasten dan vorig jaar. In tien

Nadere informatie

Arbeidsmarktinformatie Zuidoost-Nederland

Arbeidsmarktinformatie Zuidoost-Nederland Arbeidsmarktinformatie Zuidoost-Nederland Per 30 september 2011 Dit is een maandelijkse uitgave met de recente arbeidsmarktgegevens uit Zuidoost-Nederland. Nadere informatie kan worden verkregen bij de

Nadere informatie

Centrum voor Maatschappelijke Deelname (CMD) Tel: 14040 Brabant Noordoost

Centrum voor Maatschappelijke Deelname (CMD) Tel: 14040 Brabant Noordoost Routing aanmelding EED gemeenten Regio Gemeenten Aanmelding EED Dommelvallei + Geldrop-Mierlo * (zie bijlage onderaan pagina), Nuenen, Son en Breugel, Waalre Centrum voor Maatschappelijke Deelname (CMD)

Nadere informatie

PROVINCIAAL BLAD JAARGANG: 2014

PROVINCIAAL BLAD JAARGANG: 2014 PROVINCIAAL BLAD JAARGANG: 2014 NR: 035 Officiële naam regeling: Nadere Subsidieregels Sloop en Onttrekkingen Transitiefonds Limburgse Woningmarkt Citeertitel: Nadere Subsidieregels Sloop en Onttrekkingen

Nadere informatie

O O * Ontwikkeling OZB

O O * Ontwikkeling OZB O16.001974 O16.001974* Ontwikkeling OZB 1. Inleiding 1.1 Aanleiding van deze notitie Op 30 juni 2016 heeft wethouder Offinga toegezegd om een notitie in de vorm van actieve info aan de raad te verstrekken

Nadere informatie

VR-Experience Wat doet discriminatie met ons?

VR-Experience Wat doet discriminatie met ons? VR-Experience Wat doet discriminatie met ons? over jouover mij.nl Mede mogelijk gemaakt door Een waardevolle overeenkomst Iedereen is anders. Kijk maar om je heen. We zien er anders uit, hebben andere

Nadere informatie

Begeleidende notitie bij de resultaten van Progneff 2011

Begeleidende notitie bij de resultaten van Progneff 2011 1 Inleiding In 2011 heeft Etil in opdracht van de Provincie Limburg weer een nieuwe prognose gemaakt van de ontwikkeling van de bevolking, huishoudens en woningvoorraadbehoefte in Limburg. Hiervoor is

Nadere informatie

WIJZIGING CENTRUMREGELING INKOOP JEUGDZORG REGIO ZUID-LIMBURG

WIJZIGING CENTRUMREGELING INKOOP JEUGDZORG REGIO ZUID-LIMBURG WIJZIGING CENTRUMREGELING INKOOP JEUGDZORG REGIO ZUID-LIMBURG De colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten Beek, Brunssum, Eijsden-Margraten, Gulpen-Wittem, Heerlen, Kerkrade, Landgraaf,

Nadere informatie

Limburg aan het werk 2010

Limburg aan het werk 2010 Limburg aan het werk 2010 Limburg aan het Werk 2010 Vestigingen & Werkgelegenheid Limburg aan het Werk 2010 Vestigingen & Werkgelegenheid Maastricht, 26 januari 2011 Colofon Provincie Limburg Postbus

Nadere informatie

Arbeidsmarktinformatie. Limburg, augustus 2013

Arbeidsmarktinformatie. Limburg, augustus 2013 Arbeidsmarktinformatie Limburg, augustus 2013 1 Lichte daling WW-uitkeringen in Limburg Nederland heeft al geruime tijd te maken met moeilijke en onzekere economische omstandigheden. Momenteel zijn er

Nadere informatie

Raadsvoorstel inzake de toetreding tot de Gemeenschappelijke Regeling Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen

Raadsvoorstel inzake de toetreding tot de Gemeenschappelijke Regeling Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen Betreft Raadsvoorstel inzake de toetreding tot de Gemeenschappelijke Regeling Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen Vergaderdatum 12 december 2013 Gemeenteblad 2013 / Agendapunt Aan de Raad

Nadere informatie

Leerlingenprognose Limburg

Leerlingenprognose Limburg Leerlingenprognose Limburg 2012-2026 Onderzoeksnotitie Onderzoek in opdracht van het ministerie van OCW Sil Vrielink (MOOZ Onderzoek) Dik Leering (QDelft) MOOZ Onderzoek & QDelft oktober 2012 2012 MOOZ

Nadere informatie

Regionale arbeidsmarktrapportages voortgezet onderwijs 2015

Regionale arbeidsmarktrapportages voortgezet onderwijs 2015 Regionale arbeidsmarktrapportages voortgezet onderwijs 2015 Regio Limburg Regionale arbeidsmarktrapportages voortgezet onderwijs 2015 Regio Limburg... De onderwijsarbeidsmarkt is een regionale arbeidsmarkt,

Nadere informatie

Datum: 8 november 2012. Gevolgen verhoging toeristenbelasting en introductie forensenbelasting in de gemeente Venlo. 2. Impact per type accommodatie

Datum: 8 november 2012. Gevolgen verhoging toeristenbelasting en introductie forensenbelasting in de gemeente Venlo. 2. Impact per type accommodatie N O T I T I E Datum: Onderwerp: Gevolgen verhoging toeristenbelasting en introductie forensenbelasting in de gemeente Venlo 1. Inleiding Eind 2010 verhoogde de gemeente Venlo het tarief voor toeristenbelasting

Nadere informatie

De raad van de gemeente Tholen. Tholen, 8 november 2016

De raad van de gemeente Tholen. Tholen, 8 november 2016 No.: Portefeuillehouder: Wethouder Hoek Afdeling: Middelen Behandelaar: A. Moerland De raad van de gemeente Tholen Tholen, 8 november 2016 Onderwerp: Voorstel tot aanpassing van de gemeentelijke belastingen

Nadere informatie

Waterbeheerplan 2016-2021

Waterbeheerplan 2016-2021 Waterbeheerplan 2016-2021 * * RWZIWBL Landsgrens MooLen Middelaar Gemeentengrens Watergangen Potkuil beek i*^ RWZI Gennep Gennep» \ Horst Rengsven RWZ Ven o MM vreden uoekspe ' 6 UossìnQ RWZIv % pdsbeek

Nadere informatie

7. PARAGRAAF BELASTINGEN EN TARIEVEN

7. PARAGRAAF BELASTINGEN EN TARIEVEN 7. PARAGRAAF BELASTINGEN EN TARIEVEN 7.1 Tarieven belastingen en heffingen Algemeen Bij de behandeling van de Kadernota 2015-2018 is besloten het indexcijfer 2015 voor de gemeentelijke belastingen, heffingen

Nadere informatie

OPBRENGST OZB IN RELATIE TOT KRIMP

OPBRENGST OZB IN RELATIE TOT KRIMP OPBRENGST OZB IN RELATIE TOT KRIMP Wie bepaalt de opbrengst OZB: De Raad bepaalt elk jaar de opbrengst OZB door middel van de vaststelling van de tarieven via de Tarievennota. Uitgangspunt is een indexatie

Nadere informatie

Limburg aan het Werk 2011. Vestigingen & Werkgelegenheid

Limburg aan het Werk 2011. Vestigingen & Werkgelegenheid Limburg aan het Werk 2011 Vestigingen & Werkgelegenheid Limburg aan het Werk 2011 Vestigingen & Werkgelegenheid Maastricht, 17 januari 2012 Colofon Provincie Limburg Postbus 5700 6202 MA Maastricht Tel.:

Nadere informatie

CABA + CMFB 03-09-2013 Agendapunt: CABA 8 AAN DE COMMISSIES ALGEMEEN BESTUURLIJKE AANGELEGENHEDEN EN MIDDELEN EN FINANCIEEL BELEID

CABA + CMFB 03-09-2013 Agendapunt: CABA 8 AAN DE COMMISSIES ALGEMEEN BESTUURLIJKE AANGELEGENHEDEN EN MIDDELEN EN FINANCIEEL BELEID CABA + CMFB 03-09-2013 Agendapunt: CABA 8 CMFB 8 Sittard, 20 augustus 2013 AAN DE COMMISSIES ALGEMEEN BESTUURLIJKE AANGELEGENHEDEN EN MIDDELEN EN FINANCIEEL BELEID Onderwerp: Toetreding gemeenten Maastricht,

Nadere informatie

CABA Agendapunt: CABA 3 AAN DE COMMISSIE ALGEMEEN BESTUURLIJKE AANGELEGENHEDEN

CABA Agendapunt: CABA 3 AAN DE COMMISSIE ALGEMEEN BESTUURLIJKE AANGELEGENHEDEN CABA 07-06-2011 Agendapunt: CABA 3 Sittard, 10 mei 2011 AAN DE COMMISSIE ALGEMEEN BESTUURLIJKE AANGELEGENHEDEN Onderwerp: Beantwoording vragen./. Hierbij treft u ter kennisneming aan de beantwoording van

Nadere informatie

NIEUWSBERICHT Hengelo, 3 mei 2016

NIEUWSBERICHT Hengelo, 3 mei 2016 Postadres: Postbus 845 7550 AV Hengelo E-mailadres: info@gbtwente.nl Telefoon: 053-481 8875 Website www.gbtwente.nl NIEUWSBERICHT Hengelo, 3 mei 2016 Woonlasten Twentse gemeenten stijgen iets meer dan

Nadere informatie

BAROMETER KRIMP 7 januari 2016 Actuele bevolkingsontwikkeling in regio s met (structurele) bevolkingsdaling

BAROMETER KRIMP 7 januari 2016 Actuele bevolkingsontwikkeling in regio s met (structurele) bevolkingsdaling Wim Derks, wim@bevolkingsdaling.nl BAROMETER KRIMP 7 januari 2016 Actuele bevolkingsontwikkeling in regio s met (structurele) bevolkingsdaling De Barometer Krimp geeft actuele informatie over de bevolkingsontwikkeling

Nadere informatie

BAROMETER KRIMP 27 februari 2015 Actuele bevolkingsontwikkeling in regio s met (structurele) bevolkingsdaling

BAROMETER KRIMP 27 februari 2015 Actuele bevolkingsontwikkeling in regio s met (structurele) bevolkingsdaling Wim Derks, wim@bevolkingsdaling.nl BAROMETER KRIMP 27 februari 2015 Actuele bevolkingsontwikkeling in regio s met (structurele) bevolkingsdaling De Barometer Krimp geeft actuele informatie over de bevolkingsontwikkeling

Nadere informatie

Discriminatieklimaat Limburg. Februari 2012

Discriminatieklimaat Limburg. Februari 2012 Discriminatieklimaat Limburg Februari 2012 Colofon Uitgave : I&O Research BV Van Dedemstraat 6c 1624 NN Hoorn Tel. (0229) 282555 www.ioresearch.nl Rapportnummer : 2012/1824 Datum : februari 2012 Opdrachtgever

Nadere informatie

Passend Onderwijs. voor leerlingen met een taalontwikkelingsstoornis of een gehoorbeperking. Voor ouders en leerkrachten

Passend Onderwijs. voor leerlingen met een taalontwikkelingsstoornis of een gehoorbeperking. Voor ouders en leerkrachten Passend Onderwijs voor leerlingen met een taalontwikkelingsstoornis of een gehoorbeperking Voor ouders en leerkrachten U wilt voor uw kind de beste en meest passende school. Voor kinderen met een taalontwikkelingsstoornis

Nadere informatie

REGISTER GEMEENSCHAPPELIJKE REGELINGEN GEMEENTE ONDERBANKEN als bedoeld in artikel 27 van de Wet gemeenschappelijke regelingen

REGISTER GEMEENSCHAPPELIJKE REGELINGEN GEMEENTE ONDERBANKEN als bedoeld in artikel 27 van de Wet gemeenschappelijke regelingen REGISTER GEMEENSCHAPPELIJKE REGELINGEN GEMEENTE ONDERBANKEN als bedoeld in artikel 27 van de Wet gemeenschappelijke regelingen GR GGD Zuid-Limburg Contactgegevens: Geleenbeeklaan 2, 6166 GR Geleen/ Postbus

Nadere informatie

Limburgse Pendel 2010

Limburgse Pendel 2010 Limburgse Pendel 2010 LIMBURGSE PENDEL 2010 LIMBURGSE PENDEL 2010 Pendelstromen op provinciaal en gemeentelijk niveau Maastricht, januari 2011 R.C.M. Vaessens M.A. Projectnummer 2010: 016 E,til Postbus

Nadere informatie

4.1.2 Woonlasten (lokale lastendruk)

4.1.2 Woonlasten (lokale lastendruk) Procentueel aandeel per belastingsoort op totale belastingopbrengsten 2006 Burgerzaken 3% Parkeren 11% Rioolrecht 14% Havengelden 6% Bouwleges 4% Begraaf- en crematierechten 4% Overige baten 2% OZB 33%

Nadere informatie

Commissie Middelen Roerdalen 23 januari 2012

Commissie Middelen Roerdalen 23 januari 2012 LN Commissie Middelen Roerdalen 23 januari 2012 Nationale politie Doel Nationale Politie Nederland nog veiliger maken Zes identiteitskenmerken Nationale politie Missie Waakzaam en dienstbaar Beschermen,

Nadere informatie

REGIO TOTAAL incl. Nuth

REGIO TOTAAL incl. Nuth REGIO TOTAAL incl. Nuth 4.977 Onttrekking door afname Bron: Progneff terugbrengen leegstand tot Leegstand Limburg, 5.007 mering, 1.452 11.436 Limburg zijn 2.134 'overige ': D/E en overige bij de d.d. 31-12-

Nadere informatie

COMMISSIE AWACS LIMBURG Secretariaat: Postbus 5700-6202 MA Maastricht

COMMISSIE AWACS LIMBURG Secretariaat: Postbus 5700-6202 MA Maastricht CAL 13-32 COMMISSIE AWACS LIMBURG Secretariaat: Postbus 57-622 MA Maastricht OVERZICHT KLACHTEN 3 e kwartaal 213 November 213 Uitgegeven door de Stichting Klachtentelefoon Luchtverkeer Zuid-Limburg onder

Nadere informatie

COELO Woonlastenmonitor 2010

COELO Woonlastenmonitor 2010 COELO Woonlastenmonitor 2010 COELO Centrum voor Onderzoek van de Economie van de Lagere Overheden COELO Woonlastenmonitor 2010 COELO Centrum voor Onderzoek van de Economie van de Lagere Overheden Faculteit

Nadere informatie

Inwoners en woonruimten. Tarieven. Belastingdruk. Wat betaalt u aan gemeenten en waterschappen? Provincie Zeeland

Inwoners en woonruimten. Tarieven. Belastingdruk. Wat betaalt u aan gemeenten en waterschappen? Provincie Zeeland Inwoners en woonruimten Provincie Zeeland Tarieven Belastingdruk Wat betaalt u aan gemeenten en waterschappen? Lokale belastingen 2005 Inwoners en woonruimten gemeente inwoners woonruimten Borsele 22.397

Nadere informatie

Contra-expertise lastenontwikkeling door Project Gebonden Aandeel waterschappen aan het Hoogwater Beschermingsprogramma

Contra-expertise lastenontwikkeling door Project Gebonden Aandeel waterschappen aan het Hoogwater Beschermingsprogramma Contra-expertise lastenontwikkeling door Project Gebonden Aandeel waterschappen aan het Hoogwater Beschermingsprogramma dr. C. Hoeben prof. dr. M.A. Allers Centrum voor Onderzoek van de Economie van de

Nadere informatie

COMMISSIE AWACS LIMBURG Secretariaat: Postbus MA Maastricht

COMMISSIE AWACS LIMBURG Secretariaat: Postbus MA Maastricht CAL 06-027 COMMISSIE AWACS LIMBURG Secretariaat: Postbus 5700-6202 MA Maastricht OVERZICHT KLACHTEN 2e kwartaal 2006 September 2006 Uitgegeven door de Stichting Klachtentelefoon Luchtverkeer Zuid-Limburg

Nadere informatie

Woonmonitor Limburg 2006

Woonmonitor Limburg 2006 Factsheetboek Limburg Venlo e.o.26 Venlo e.o. Colofon Uitgave: Provincie Limburg Postbus 57 622 MA Maastricht Tel: +31 ()43 389 99 99 Fax: +31 ()43 389 8 99 E-mail: postbus@prvlimburg.nl Internet: www.limburg.nl

Nadere informatie

Postbus 1 3430 AA Bezoekadres Stadsplein 1 3431 LZ www.nieuwegein.nl IBAN: NL49 BNGH 0285 0043 87 BIC: BNGHNL2G, -

Postbus 1 3430 AA Bezoekadres Stadsplein 1 3431 LZ www.nieuwegein.nl IBAN: NL49 BNGH 0285 0043 87 BIC: BNGHNL2G, - Postbus 1 3430 AA Bezoekadres Stadsplein 1 3431 LZ www.nieuwegein.nl IBAN: NL49 BNGH 0285 0043 87 BIC: BNGHNL2G, - Nieuwegein 2014-030 Financiën Contactpersoon Geri de Vree Telefoon (030) 607 13 05 E-mail.devree@nieuwegein.nl

Nadere informatie

U ij_ \ '' W_IV_ W V 1BVO. Markt 78 1 Het college en de gemeenteraad van de gemeente Eijsden-Margraten Postbus 10 6269 ZG Eijsden-Margraten II III II

U ij_ \ '' W_IV_ W V 1BVO. Markt 78 1 Het college en de gemeenteraad van de gemeente Eijsden-Margraten Postbus 10 6269 ZG Eijsden-Margraten II III II U ij_,:\) t Gemeente Maastricht i \ \ '' «-3 W_IV_ i Kopie naad > RETOURADRES POSTBUS 1992, 6201 BZ MAASTRICHT W V 1BVO BEZOEKADRES Markt 78 1 Het college en de gemeenteraad van de gemeente Eijsden-Margraten

Nadere informatie

: Vaststelling belastingverordeningen Onroerende zaakbelastingen en leges 2012

: Vaststelling belastingverordeningen Onroerende zaakbelastingen en leges 2012 AAN DE GEMEENTERAAD Onderwerp Indiener agendapunt : Vaststelling belastingverordeningen Onroerende zaakbelastingen en leges 2012 : College van burgemeester en wethouders (portefeuillehouder(s) H.L.M. Nijskens)

Nadere informatie

Highlights Regio in Beeld 2015. Arbeidsmarktregio Zuid-Limburg

Highlights Regio in Beeld 2015. Arbeidsmarktregio Zuid-Limburg Highlights Regio in Beeld 2015 Arbeidsmarktregio Zuid-Limburg Samenvatting Aantal banen neemt weer toe, echter niet in collectieve sector In Zuid-Limburg groeit het aantal banen van werknemers (voltijd

Nadere informatie

COELO Woonlastenmonitor 2010

COELO Woonlastenmonitor 2010 COELO Woonlastenmonitor 2010 Gaasterzijl vergeleken met gemeenten in de regio COELO Centrum voor Onderzoek van de Economie van de Lagere Overheden COELO Woonlastenmonitor 2010 Gaasterzijl vergeleken met

Nadere informatie

Rechtbank gezocht. Waar moet ik zijn als ik in Limburg naar de rechter ga?

Rechtbank gezocht. Waar moet ik zijn als ik in Limburg naar de rechter ga? Rechtbank gezocht Waar moet ik zijn als ik in Limburg naar de rechter ga? Inleiding Per 1 januari 2013 is de wet Herziening Gerechtelijke Kaart in werking getreden. Dit brengt mee dat het aantal rechtbanken

Nadere informatie

Notitie evaluatie provinciaal impulsplan Starters: een eigen thuis!

Notitie evaluatie provinciaal impulsplan Starters: een eigen thuis! Notitie evaluatie provinciaal impulsplan Starters: een eigen thuis! een bijdrage in de besluitvorming omtrent verlenging van de regeling, oktober 2009 1. Aanleiding startersregeling Op 30 juni 2006 is

Nadere informatie

Aan de gemeenteraad van Nijmegen. Geachte leden van de raad,

Aan de gemeenteraad van Nijmegen. Geachte leden van de raad, Directie Inwoners Ingekomen stuk D8 (PA 23 april 2008) Aan de gemeenteraad van Nijmegen Korte Nieuwstraat 6 6511 PP Nijmegen Telefoon (024) 329 90 00 Telefax (024) 329 29 81 E-mail gemeente@nijmegen.nl

Nadere informatie

Leidse regio - gemeentelijke woonlasten 2016 vergeleken

Leidse regio - gemeentelijke woonlasten 2016 vergeleken Leidse regio - gemeentelijke woonlasten 2016 vergeleken Vergelijking van de woonlasten in Leiden - Leiderdorp - Oegstgeest - Voorschoten - Zoeterwoude BELEIDSONDERZOEK Serie Statistiek 2016 / 13 25 nov

Nadere informatie

BAROMETER KRIMP 14 augustus 2015 Actuele bevolkingsontwikkeling in regio s met (structurele) bevolkingsdaling

BAROMETER KRIMP 14 augustus 2015 Actuele bevolkingsontwikkeling in regio s met (structurele) bevolkingsdaling Wim Derks, wim@bevolkingsdaling.nl BAROMETER KRIMP 14 augustus 2015 Actuele bevolkingsontwikkeling in regio s met (structurele) bevolkingsdaling De Barometer Krimp geeft actuele informatie over de bevolkingsontwikkeling

Nadere informatie

COMMISSIE AWACS LIMBURG Secretariaat: Postbus 5700-6202 MA Maastricht

COMMISSIE AWACS LIMBURG Secretariaat: Postbus 5700-6202 MA Maastricht CAL 11-35 COMMISSIE AWACS LIMBURG Secretariaat: Postbus 57-622 MA Maastricht OVERZICHT KLACHTEN 3 e kwartaal 211 November 211 Uitgegeven door de Stichting Klachtentelefoon Luchtverkeer Zuid-Limburg onder

Nadere informatie

Factsheet. Limburg. Mook en Middelaar. Gennep. Bergen (L.) Venray. Horst aan de Maas. Venlo. Peel en Maas. Nederweert. Beesel. Leudal. Weert.

Factsheet. Limburg. Mook en Middelaar. Gennep. Bergen (L.) Venray. Horst aan de Maas. Venlo. Peel en Maas. Nederweert. Beesel. Leudal. Weert. Mook en Middelaar Factsheet Gennep Bergen (L.) Venray Horst aan de Maas Venlo Peel en Maas Nederweert Beesel Weert Leudal Roermond 1. Algemeen 2. Arbeidsmarkt 3. Economie 4. Internationaal 5. Verkeer en

Nadere informatie

Agendapunt nr.: Raadsvoorstel Onderwerp: Belasting- en tarievenmaatregelen 2016

Agendapunt nr.: Raadsvoorstel Onderwerp: Belasting- en tarievenmaatregelen 2016 Agendapunt nr.: Raadsvoorstel Onderwerp: Belasting- en tarievenmaatregelen 2016 Datum voorstel: 28 oktober 2015 Vergaderdatum: 15 december 2015 Registratienr.: Opsteller: Jan Roest Portefeuillehouder:

Nadere informatie

Zwanger? Regel uw kraamzorg bij Groene Kruis Kraamzorg

Zwanger? Regel uw kraamzorg bij Groene Kruis Kraamzorg Zwanger? Regel uw kraamzorg bij Groene Kruis Kraamzorg VERTROUWD VANAF HET BEGIN Mook Middelaar Gennep Bergen Venray Meerlo- Wanssum Horst aan de Maas Sevenum Arcen Meijel Nederweert Weert Leudal Maasgouw

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF. Woonlastenstijging Twentse gemeenten meer dan landelijk gemiddelde

NIEUWSBRIEF. Woonlastenstijging Twentse gemeenten meer dan landelijk gemiddelde 2015 01 NIEUWSBRIEF Via deze nieuwsbrief informeren wij u over de professionalisering van onze organisatie, de activiteiten van de afdelingen en nieuwe ontwikkelingen op ons vakgebied. Woonlastenstijging

Nadere informatie

RMC Factsheet. RMC Regio 39 Gewest Zuid-Limburg

RMC Factsheet. RMC Regio 39 Gewest Zuid-Limburg RMC Regio 39 Gewest Zuid-Limburg RMC Factsheet Convenantjaar 2013-2014 Nieuwe voortijdige schoolverlaters Definitieve cijfers - versie 1 Uitgave: november 2015 RMC regio 39 : Gewest Zuid-Limburg Dit document

Nadere informatie

Thuis, ook in de cijfers

Thuis, ook in de cijfers Thuis, ook in de cijfers Het woord thuis speelt een centrale rol in het werk van de Raad voor de Kinderbescherming. Wanneer is thuis nog wel veilig voor een kind en wanneer niet meer? Basisveiligheid en

Nadere informatie

RMC Regio 39 Gewest Zuid-Limburg. RMC Factsheet. Convenantjaar 2013-2014 Nieuwe voortijdige schoolverlaters Voorlopige cijfers Uitgave: maart 2015

RMC Regio 39 Gewest Zuid-Limburg. RMC Factsheet. Convenantjaar 2013-2014 Nieuwe voortijdige schoolverlaters Voorlopige cijfers Uitgave: maart 2015 RMC Regio 39 Gewest Zuid-Limburg RMC Factsheet Convenantjaar 2013-2014 Nieuwe voortijdige schoolverlaters Voorlopige cijfers Uitgave: maart 2015 RMC regio 39 : Gewest Zuid-Limburg Dit document bevat gedetailleerde

Nadere informatie

VASTSTELLINGSOVEREENKOMST (ART. 7:900 BW) tussen. De publiekrechtelijke rechtspersoon Provincie Limburg

VASTSTELLINGSOVEREENKOMST (ART. 7:900 BW) tussen. De publiekrechtelijke rechtspersoon Provincie Limburg VASTSTELLINGSOVEREENKOMST (ART. 7:900 BW) tussen De publiekrechtelijke rechtspersoon Provincie Limburg en De publiekrechtelijke rechtspersoon Gemeente Venlo Partijen: Deze overeenkomst betreft een vaststellingsovereenkomst

Nadere informatie

2. Wij stellen uw raad voor om in te stemmen met de gewijzigde ramingen op het gebied van afval voor 2015-2018.

2. Wij stellen uw raad voor om in te stemmen met de gewijzigde ramingen op het gebied van afval voor 2015-2018. Agendapunt nr.: 6 Raadsvoorstel Onderwerp: Belasting- en tarievenmaatregelen 2015 Datum voorstel: 27 oktober 2014 Vergaderdatum: 16 december 2014 Registratienr.: 094-2014 Opsteller: Jan Roest Portefeuillehouder:

Nadere informatie

Register van gemeenschappelijke regelingen als bedoeld in artikel 27 van de Wet gemeenschappelijke regelingen

Register van gemeenschappelijke regelingen als bedoeld in artikel 27 van de Wet gemeenschappelijke regelingen Register van gemeenschappelijke regelingen als bedoeld in artikel 27 van de Wet gemeenschappelijke regelingen - - 1-1 Algemeen In het register zijn de geldende gemeenschappelijke regelingen opgenomen waaraan

Nadere informatie

Begeleiding voor en na de bevalling

Begeleiding voor en na de bevalling Begeleiding voor en na de bevalling Zwanger? Mook Middelaar Gennep Bergen Venray Meerlo- Wanssum Horst aan de Maas Sevenum Arcen Meijel Nederweert Weert Leudal Maasgouw Maasbree Helden Venlo Kessel Beesel

Nadere informatie

SAMENVATTING DRECHTSTEDEN COELO-Atlas van de lokale lasten 2013

SAMENVATTING DRECHTSTEDEN COELO-Atlas van de lokale lasten 2013 SAMENVATTING DRECHTSTEDEN COELO-Atlas van de lokale lasten 2013 Sliedrecht, 26 april 2013 1. Inleiding Jaarlijks wordt door het Centrum voor Onderzoek van de Economie van de Lagere Overheden van de Rijksuniversiteit

Nadere informatie

RMC Regio 39 Gewest Zuid-Limburg. RMC Factsheet. Convenantjaar 2012-2013 Nieuwe voortijdige schoolverlaters Definitieve cijfers Uitgave: oktober 2014

RMC Regio 39 Gewest Zuid-Limburg. RMC Factsheet. Convenantjaar 2012-2013 Nieuwe voortijdige schoolverlaters Definitieve cijfers Uitgave: oktober 2014 RMC Regio 39 Gewest Zuid-Limburg RMC Factsheet Convenantjaar 2012-2013 Nieuwe voortijdige schoolverlaters Definitieve cijfers Uitgave: oktober 2014 RMC regio 39 : Gewest Zuid-Limburg Dit document bevat

Nadere informatie

Activiteitenplan 2014 StartersCentrum Limburg

Activiteitenplan 2014 StartersCentrum Limburg Activiteitenplan 2014 StartersCentrum Limburg Welke inhoud vindt u hier? 1. Wij zijn het StartersCentrum Limburg 3 2. Hier staan wij voor 3 3. Dit willen wij bereiken 4 4. Hier zijn wij trots op 5 5. Dit

Nadere informatie

Ieder zijn deel Verdeling toeristische bestedingen Zuid-Limburg: huidige stand van zaken (2006/2007) en terugblik (2002/2003)

Ieder zijn deel Verdeling toeristische bestedingen Zuid-Limburg: huidige stand van zaken (2006/2007) en terugblik (2002/2003) Ieder zijn deel Verdeling toeristische bestedingen Zuid-Limburg: huidige stand van zaken (2006/2007) en terugblik (2002/2003) Rapportage in opdracht van Stichting VVV Zuid-Limburg 14 februari 2008 Projectnummer

Nadere informatie

provincie limburg

provincie limburg 1812201592075140004 De raad van de gemeente Nederweert Postbus 2728 6030AA NEDERWEERT Cluster E-mail FIN Ons kenmerk VpI. nummer Bijlage(n) 2015195906 Behandeld Telefoon Faxnummer Uw kenmerk Maastricht

Nadere informatie

Portefeuillehouder: P.E. Broeksma Behandelend ambtenaar C.F.M. Veltman, (t.a.v. C.F.M. Veltman)

Portefeuillehouder: P.E. Broeksma Behandelend ambtenaar C.F.M. Veltman, (t.a.v. C.F.M. Veltman) Vergadering: 6 november 2012 Agendanummer: 6b Status: Opiniërend Portefeuillehouder: P.E. Broeksma Behandelend ambtenaar C.F.M. Veltman, 0595 447729 E mail: gemeente@winsum.nl (t.a.v. C.F.M. Veltman) Aan

Nadere informatie

Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg XE Steenwijk Steenwijk, 3 november 2015 Nummer voorstel: 2015/97

Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg XE Steenwijk Steenwijk, 3 november 2015 Nummer voorstel: 2015/97 Voorstel aan de raad Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg 1 8331 XE Steenwijk Steenwijk, 3 november 2015 Nummer voorstel: 2015/97 Voor raadsvergadering d.d.: 08-12-2015 Agendapunt: Onderwerp:

Nadere informatie

Bijlage 6. Kaart met ligging TOP- en Natura 2000-gebieden

Bijlage 6. Kaart met ligging TOP- en Natura 2000-gebieden Bijlage 6 Kaart met ligging TOP- en Natura 2000-gebieden Rapport bij de Verdrogingsgevoelige Vegetatiekaart Limburg 2013 127 Bijlage 7 de VVL limburg in zes kaarten 128 VVL-Kaart 1 Noord-Limburg Bergen

Nadere informatie

De LokaleLastenVergelijker

De LokaleLastenVergelijker Centraal Bureau voor de Statistiek De LokaleLastenVergelijker Arjan Bruil 1. Inleiding De LokaleLastenVergelijker (LLV) van het Centraal Bureau voor de Statistiek geeft informatie over de hoogte van lokale

Nadere informatie

Samenvatting: Voorgesteld wordt de Verordening Onroerende Zaakbelasting 2016 vast te stellen.

Samenvatting: Voorgesteld wordt de Verordening Onroerende Zaakbelasting 2016 vast te stellen. Agendapuntnr.: Nr.: 149815 Behandeld door: A. van de Kamp Onderwerp: Verordening Onroerende zaakbelasting 2016 Renswoude, 27 oktober 2015. Aan de gemeenteraad Geachte raad, Samenvatting: Voorgesteld wordt

Nadere informatie

Herindeling? Hareners betalen twee miljoen méér volgens huidige Groningse tarieven

Herindeling? Hareners betalen twee miljoen méér volgens huidige Groningse tarieven Herindeling? ers betalen twee miljoen méér volgens huidige Groningse tarieven Al sinds het onderwerp bestuurlijke toekomst van op de agenda staat, leeft er een vraag die nog nooit beantwoord is. Wat betekent

Nadere informatie

IMP. provincie limburg. 1 1 Opmerkingen VERZONDEN ] 5 MRT MAART [..: : drs. ing. P.F.C.W. van der Broeck Lid Gedeputeerde Staten

IMP. provincie limburg. 1 1 Opmerkingen VERZONDEN ] 5 MRT MAART [..: : drs. ing. P.F.C.W. van der Broeck Lid Gedeputeerde Staten drs. ing. P.F.C.W. van der Broeck Lid Gedeputeerde Staten IMP Waterschap Roer en Overmaas J. Schrijen Postbus 185 6130 AD SITTARD provincie limburg 1 8 MAART 2013 3 1 - [..: : >^>L^ ui. Lee 1 1 Opmerkingen

Nadere informatie

Gemeente Heerlen. 3e kwartaal 2015

Gemeente Heerlen. 3e kwartaal 2015 Gemeente Heerlen 3e kwartaal 2015 Copyright Kennis van de woningmarkt bepalend voor beleid Over Woningmarktcijfers.nl Als overheid of marktpartij wilt u graag op de hoogte blijven van actuele ontwikkelingen

Nadere informatie

rioolheffing, afvalstoffenheffing en hondenbelasting

rioolheffing, afvalstoffenheffing en hondenbelasting tp DORDRECHT Aan de gemeenteraad Gemeentebestuur Spuiboulevard 300 3311 GR DORDRECHT Datum 30 november 2010. Begrotingsprogramma divers en -thema divers Betreft vaststellen van deverordeningen 2011voor

Nadere informatie

Het verzoek, bestaande uit het aanvraagformulier, maakt deel uit van het onderhavige besluit (bijlage 2).

Het verzoek, bestaande uit het aanvraagformulier, maakt deel uit van het onderhavige besluit (bijlage 2). Ons kenmerk 2016-0608 Maastricht 2 juni 2016 Zaaknummer 2016/40325 Verzonden Bijlage(n) 3 Besluit van Gedeputeerde Staten van Limburg Verzoek Bij brief van 27 april 2016, ingekomen op 29 april 2016, verzoekt

Nadere informatie

COMMISSIE AWACS LIMBURG Secretariaat: Postbus MA Maastricht

COMMISSIE AWACS LIMBURG Secretariaat: Postbus MA Maastricht CAL8-26 COMMISSIE AWACS LIMBURG Secretariaat: Postbus 57-622 MA Maastricht OVERZICHT KLACHTEN 3e kwartaal 28 November 28 Uitgegeven door de Stichting Klachtentelefoon Luchtverkeer Zuid-Limburg onder verantwoordelijkheid

Nadere informatie

PROVINCIAAL BLAD VAN LIMBURG 2005/6

PROVINCIAAL BLAD VAN LIMBURG 2005/6 PROVINCIAAL BLAD VAN LIMBURG 2005/6 Gedeputeerde Staten van Limburg maken bekend dat zij in aanvulling op de Algemene Subsidieverordening 2004 hebben vastgesteld de volgende subsidieregeling: NADERE SUBSIDIEREGELS

Nadere informatie

Onderwerp: Voorstel tot vaststelling van diverse verordeningen betreffende gemeentelijke heffingen alsmede aanpassing van de tarieven 2016.

Onderwerp: Voorstel tot vaststelling van diverse verordeningen betreffende gemeentelijke heffingen alsmede aanpassing van de tarieven 2016. Gemeente Boxmeer Onderwerp: Voorstel tot vaststelling van diverse verordeningen betreffende gemeentelijke heffingen alsmede aanpassing van de tarieven 2016. Nummer: 8d. AAN de Raad van de gemeente Boxmeer

Nadere informatie

Jaarverslag Stichting StartersCentrum Limburg 2014 Ondernemen is samen-werken Jaarverslag 2014 Mei 2015 mei 2015

Jaarverslag Stichting StartersCentrum Limburg 2014 Ondernemen is samen-werken Jaarverslag 2014 Mei 2015 mei 2015 Ondernemen is samen-werken Jaarverslag 2014 Mei 2015 mei 2015 1 Colofon Uitgave Stichting StartersCentrum Limburg Jan Campertstraat 5 6416 SG Heerlen Auteurs Harrie van Beers, Marcel van Kasteren & Ger

Nadere informatie

COELO Woonlastenmonitor 2011

COELO Woonlastenmonitor 2011 COELO Woonlastenmonitor 2011 COELO Centrum voor Onderzoek van de Economie van de Lagere Overheden COELO Woonlastenmonitor 2011 COELO Centrum voor Onderzoek van de Economie van de Lagere Overheden Faculteit

Nadere informatie

Datumoverzicht bevrijding 1944-1945 in de Provincie Limburg

Datumoverzicht bevrijding 1944-1945 in de Provincie Limburg Datum Gemeente Kern - wijk - gehucht Bijzonderheden 12-9-1944 Gemeente Eijsden-Margraten Mesch Eerste bevrijde kerkdorp Nl. 12-9-1944 Gemeente Eijsden-Margraten Bergenhuizen 12-9-1944 Gemeente Eijsden-Margraten

Nadere informatie

Kerngegevens belastingen grote gemeenten 2016

Kerngegevens belastingen grote gemeenten 2016 Kerngegevens belastingen grote gemeenten 2016 dr. C. Hoeben K. Kwakkel MSc Centrum voor Onderzoek van de Economie van de Lagere Overheden Kerngegevens belastingen grote gemeenten 2016 Corine Hoeben Klaas

Nadere informatie

Lokale lastendruk in Kampen

Lokale lastendruk in Kampen Lokale lastendruk in Kampen Notitie opgesteld in opdracht van de gemeente Kampen (herziene versie) Dr. ir. C. Hoeben COELO 19 februari 2004 COELO Centrum voor Onderzoek van de Economie van de Lagere Overheden

Nadere informatie

GEMEENTE ONDERBANKEN

GEMEENTE ONDERBANKEN RAADSVOORSTEL GEMEENTE ONDERBANKEN Onderwerp: Deelname Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Zuid-Limburg aan Gemeenschappelijke Regeling ICT ondersteuning van de bedrijfsvoering (Parkstad IT).

Nadere informatie

Wonen in je eigen koopwoning. Een woning helemaal van jou? Je koopt hem bij Wonen Zuid!

Wonen in je eigen koopwoning. Een woning helemaal van jou? Je koopt hem bij Wonen Zuid! Wonen in je eigen koopwoning Een woning helemaal van jou? Je koopt hem bij Wonen Zuid! Huren of kopen? Natuurlijk heeft u uw eigen wensen als het gaat om wonen. Wonen Zuid realiseert zich dat als geen

Nadere informatie