Ultimo Infra Asset Management

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Ultimo Infra Asset Management"

Transcriptie

1 Ultimo Infra Asset Management

2 Ultimo Infra Asset Management Ultimo Infra Asset Management is een uitgebreid en gebruiksvriendelijk Asset Management Systeem (AMS). Zet Ultimo in voor ondersteuning van verschillende bedrijfsprocessen bij zowel opdrachtgevers als opdrachtnemers: Asset Management, Areaalbeheer, Prestatiecontractenbeheer, Conditiemeting, Risicomanagement, etc. De applicatie is modulair opgebouwd en zowel als deeloplossing of als integrale oplossing inzetbaar. 2 Ultimo stelt u in staat antwoord te geven op moeilijke vragen als: Waarop baseer ik de conditiestaat van mijn assets? Hoe ziet mijn areaal eruit? Op welke wijze besparen wij kosten, zonder op de betrouwbaarheid in te leveren? Wat doen we zelf en wat besteden we uit? Waar liggen mijn risico s? Hoe kunnen wij onze beperkte resources maximaal benutten? Op welke wijze maak ik duidelijke afspraken tussen opdrachtgever en opdrachtnemer? Hoe borg ik marktstandaarden, zoals NEN en 3140? ONDERSTEUN MEERDERE BEDRIJFSPROCESSEN De eigentijdse en vriendelijk ingerichte software ondersteunt u bij het beheer van uiteenlopende bedrijfsprocessen: Asset Management. Professioneel onderhoudsbeheer maakt het mogelijk om assets in goede conditie te houden, risico s tijdig te signaleren en kosten te besparen. Niet alleen incidenten- en storingenbeheer, maar een breed spectrum aan onderhoudsactiviteiten kunnen met behulp van Ultimo worden aangestuurd: schouwprocessen, preventierondes, toestands-inspecties, onderhoud aan kritische objecten en bouwdelen, periodiek, preventief of predictief onderhoud, kwaliteittests, steekproeven ten behoeve van contracten, etc. Areaalbeheer. Het vastleggen van informatie op een duidelijke en pragmatische manier stelt de opdrachtgever en opdrachtnemer in staat om eenvoudiger gegevens in te zien en afspraken te maken. Ultimo maakt hiervoor gebruik van marktstandaarden (NEN ), waardoor het nog pragmatischer is een goede decompositie op te stellen en logische verkenners te presenteren. Van rioleringen tot wegen en bruggen tot openbare verlichting biedt Ultimo oplossingen om statische en dynamische gegevens te registreren, beheren en beheersen. Leg de onderlinge verhouding tussen objecten, elementen en bouwdelen vast en maak betere keuzes omtrent het samenvoegen en/of plannen van werkopdrachten Prestatiecontracten. Contracten worden steeds omvangrijker en complexer. Ultimo ondersteunt daarom bij het vastleggen van duidelijke afspraken tussen opdrachtgever en opdrachtnemer. Ultimo helpt bij het regisseren van contracten door kaders te stellen, belangrijke informatie vast te leggen en stuurinformatie te genereren. Er is inzicht in de planning, kwaliteit en beschikbaarheid, waardoor het voor zowel opdrachtgever als opdrachtnemer duidelijk is wat van beiden wordt verwacht. Ultimo ondersteunt hierbij doordat informatie uniform wordt vastgelegd en aan beide partijen beschikbaar wordt gesteld Conditiemeting. Stuurinformatie helpt bij het regisseren en beheren van contracten, maar ook bij het opstellen van uw onderhoudsregime. Indien u de conditie van uw elementen en bouwdelen weet, kunnen hier gerichte acties aan gewijd en afspraken over gemaakt worden. Binnen Ultimo worden de condities van assets vastgelegd conform NEN Dit verschaft zowel opdrachtgever als opdrachtnemer meer objectieve informatie over het areaal. Aan de hand van de gewenste conditiescores kunnen afspraken over toekomstige activiteiten worden gemaakt Risicomanagement. Naast het vastleggen van een conditiescore biedt Ultimo mogelijkheden om risico s inzichtelijk te maken. Dat kan middels het vastleggen van een risicogetal vanuit een FMECA of door het opvragen van storingsoverzichten. Door al deze informatie centraal en op een logische wijze op te slaan ontstaan er duidelijke verbanden en trends. Met Ultimo kunt u dit snel signaleren, waardoor risico s worden beperkt INTEGRALE OPLOSSING De Infrasector kent veel verschillende disciplines: Waterbouw, Elektrotechniek, Werktuigbouwkunde, Civiel Nat en Droog, Wegen & Riolering, Groenvoorziening en Vastgoed. U kunt Ultimo voor al deze disciplines (of enkele daarvan) inzetten, gebruik makende van de standaard NEN. Dankzij de modulaire opbouw van de software kunt u stap voor stap (of juist snel) de ondersteuning uitbreiden. Zet Ultimo ook in bij aangrenzende bedrijfsprocessen zoals Facility Management, IT Service Management of Fleet Management. VERDERE INHOUD VAN DEZE BROCHURE Ultimo principes 4 Transparant Infra Asset Management 6 Doelmatig Infra Asset Management 8 Integraal Infra Asset Management 10 Ultimo modulebeschrijving 12 Moderne technologie 18 Onze services 20 Onze referenties 20 Onze organisatie 23 3

3 Ultimo principes Het is onze missie om u softwarematig te ondersteunen bij de verschillende activiteiten waar u als Infra Asset Management professional mee te maken krijgt. Zodat u in staat bent om het maximale uit de assets te halen, uniform, doelmatig en transparant te werken en de communicatie tussen opdrachtgever en opdrachtnemer te verbeteren. Bij de ontwikkeling van onze softwareproducten en services nemen wij een aantal basisprincipes in acht, die kenmerkend zijn voor onze oplossingen. Zo wordt de Ultimo software standaard op maat geleverd. De rijke standaardoplossing kan namelijk aangepast worden aan de unieke processen van uw organisatie. Wij werken met hoogopgeleide ICT-professionals, die een pragmatische insteek hanteren bij de implementatie van de producten. Voor meer kennis en oefenstof is een uitgebreid trainingsaanbod beschikbaar. De wortels voor de totstandkoming van onze producten liggen in de praktijk, waarbij gestreefd wordt naar een juiste mix tussen functionele diepgang en gebruiksvriendelijkheid. Wereldstandaarden en marktinformatie staan centraal bij de ontwikkeling van onze producten, die altijd eerst uitgebreid getest worden, voordat ze uitgeleverd worden aan onze klanten. Tot slot zorgt onze klantgerichte supportafdeling voor ondersteuning in het dagelijkse gebruik van de software. Onze organisatie wordt gekenmerkt door de focus op continuïteit, respect in de omgang en verantwoord ondernemen. Om op een continue basis te groeien, streven we al sinds 1988 na om onze klanten tevreden te stellen, betrokkenheid te tonen, voorop te lopen bij belangrijke ontwikkelingen in de markt en gezonde financiële resultaten te behalen. 4 5

4 6 Transparant Infra Asset Management Door een helder overzicht van de assets en arealen en inzicht in de verschillende werkzaamheden is professioneel Infra Asset Management beter uit te voeren en kunnen er duidelijke afspraken gemaakt worden tussen opdrachtgever en opdrachtnemer. Met Ultimo houdt u grip op de assets, de bijbehorende werkzaamheden en bent u eenvoudig in staat om aan te tonen dat u aan wet- en regelgeving en belangrijke normeisen voldoet. OVERZICHTELIJK ASSET MANAGEMENT Geniet van de voordelen van een overzichtelijk beheer van uw assets. Breng eigen of marktconforme structuren aan (NEN ), leg belangrijke bijbehorende technische of contractuele informatie vast en bouw waardevolle historie op. Met een paar muisklikken bent u in staat om uw assets inzichtelijk te maken en beperkt u de zoektocht naar gewenste informatie. Koppel handleidingen, technische informatie (bijv. CAD-tekeningen/P&ID s) of contracten aan uw assets voor een geordend beheer. Maak gebruik van Business Reporting om op elk moment inzicht te krijgen in de status van uw assets, uitgevoerd onderhoud, storingsgevoeligheid, etc. COÖRDINATIE VAN WERKZAAMHEDEN Eén van de belangrijkste onderdelen van uw takenpakket is het regisseren of uitvoeren van onderhoudswerkzaamheden aan de assets. Dit kunnen correctieve of preventieve onderhoudswerkzaamheden zijn. Of u dit nu intern laat uitvoeren of door derden, een goede planning is onontbeerlijk voor het overzicht en een vlekkeloze uitvoering van het werk. Met behulp van diverse (grafische) planmogelijkheden zorgt u voor een transparante en duidelijke werkplanning. Voor iedereen die bij de werkzaamheden is betrokken. PRESTATIECONTRACTEN Een zeer duidelijke trend binnen de Infrasector is een verschuiving van het beheer en de uitvoering van onderhoud naar de markt. Hierbij wordt het maken van afspraken steeds belangrijker om uw assets in goede toestand te houden. Ultimo ondersteunt u bij het inregelen en borgen van Service Level Agreement (SLA s). Hiermee creëert u een duidelijk speelveld tussen opdrachtgever en opdrachtnemer, waarbij duidelijke afspraken worden geborgd. Daarnaast legt u met Ultimo informatie vast, die u beschikbaar kunt stellen aan (nieuwe) contractanten, zodat zij een alternatief onderhoudsconcept op kunnen stellen. NORMEN EN WET- EN REGELGEVING Elke organisatie heeft te maken met wetgeving op het gebied van veiligheid. Daarnaast hebben veel organisaties te maken met de noodzaak om te voldoen aan normen of regelgeving. Bij controles en audits wordt u gevraagd om informatie te verstrekken, waarmee u kunt aantonen dat u zich aan de afspraken houdt. Dankzij het gedegen gebruik van Ultimo kunt u de gevraagde informatie eenvoudig tonen en de controles en audits prima doorstaan. 7

5 8 Doelmatig Infra Asset Management Beheers en bespaar kosten, plan werkzaamheden efficiënt en slim in, reduceer stremmingen, verbeter de condities en verhoog de levensduur van assets. Kortom, vergroot de doelmatigheid van Infra Asset Management. Ultimo voorziet u van de noodzakelijke tools om Infra Asset Management op efficiënte en effectieve wijze uit te voeren en duidelijke en onderbouwde afspraken te maken. KOSTENBEHEERSING EN BESPARING Door gebruik te maken van de efficiënte planningsmogelijkheden van de software om uw preventieve/periodieke onderhoudswerkzaamheden in te plannen en uit te voeren is het mogelijk om de onderhoudskosten te beheersen en kosten te besparen. Door bij het plannen rekening te houden met uw onderhoudsbudget en/of het prestatiecontract zorgt u dat de kosten van onderhoud in de pas blijven lopen en binnen budget blijven. Dankzij het zorgvuldig toepassen van preventief onderhoud is het mogelijk om het aantal storingen, incidenten en dus stremmingen te verminderen en te besparen op correctief onderhoud. Ook bij meerwerk activiteiten kunt u sneller, efficiënter en transparanter prijzen bepalen en communiceren. Bij het plannen kunt u de bijbehorende kosten en gecalculeerde uren registreren. Tevens kunnen gereedschappen en materieel worden gereserveerd. Gebruik de software ook om uw voorraadbeheer doelmatig en overzichtelijk in te richten. REDUCEER STREMMING Het is niet altijd mogelijk om het onderhoud op de voor u meest gewenste tijd uit te voeren. Het kan zijn dat opdrachtgever en opdrachtnemer goede afspraken moeten maken om een geschikt onderhoudsmoment te kiezen. U kunt met de planningsmogelijkheden van de software slim gebruikmaken van dit moment om meerdere activiteiten tegelijk in te plannen. Hierdoor kunt u de stremming van belangrijke objecten in het areaal beperken en wordt geld bespaard, doordat rijbanen, sluizen, tunnels en/of bruggen een hogere beschikbaarheid hebben. Ook biedt Ultimo de mogelijkheid incidenten snel af te handelen en vanuit een bestaande werkopdracht vervolg werkorders aan te maken. Deze kunt u in overleg op een beter geschikt moment inplannen en voorzien van instructies over benodigdheden, zodat de werkorder efficiënt en effectief met zo min mogelijk hinder kan worden uitgevoerd. VERHOOG DE LEVENSDUUR VAN ASSETS Door het vastleggen van de NEN conditiescores maakt u objectieve inschattingen van de condities en weet u nog beter waar probleemgebieden zich bevinden. Hier kunt u vervolgens gerichte acties op uitvoeren om de conditie te verhogen en levensduur te verlengen. Daarnaast helpt een gestructureerde aanpak van preventief onderhoud bij het verminderen van het aantal storingen. U bent hierdoor in staat om de huidige prestaties van de assets in de loop der tijd vast te houden of zelfs te verbeteren. Doordat de levensduur verlengd wordt, bespaart u op het budget voor de vervangingsinvesteringen. 9

6 Integraal Infra Asset Management Diverse innovaties en trends zorgen er binnen het vakgebied Infra Asset Management voor dat er steeds meer wordt samengewerkt: met andere bedrijfsapplicaties en met andere disciplines en/of derden. Alleen door deze samenwerking is het mogelijk om bij de toepassing van modern onderhoud en nieuwe contractvormen optimale resultaten te behalen. BUSINESS INTEGRATION VOOR MEER RENDEMENT De toepassing van moderne onderhoudsmethodieken, regelgeving en standaardisatie, zoals Predictive Maintenance (Condition Monitoring, PLC s en SCADA), Conditiemeting (NEN ), Wet Informatieuitwisseling Ondergrondse Netten (WION), Basisregistratie Grootschalig Topografie (BGT), Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG), etc. maken niet alleen aanpassingen in uw onderhoudsorganisatie noodzakelijk. Ook dient de Asset Management software slim samen te werken met bedrijfsapplicaties zoals GIS, LIS, Google Maps, telemetrie systemen, ERP-systemen, etc. Interfaces tussen Ultimo en diverse applicaties zorgen voor meerwaarde bij de uitvoering van deze onderhoudsmethodieken en zorgen ervoor dat gegevens op één plek worden vastgelegd, die echter op verschillende plekken kunnen worden ontsloten. Samen met gerenommeerde marktpartijen zijn diverse (standaard)interfaces ontwikkeld en kunnen gegevens beschikbaar gesteld worden aan verschillende webservices. SAMENWERKING MET ANDERE DISCIPLINES De toepassing van nieuwe onderhoudsmethodieken komt niet alleen tot uiting in bedrijfsapplicaties die met elkaar samenwerken. Misschien wel de meest belangrijke component is de samenwerking tussen verschillende bedrijfsdisciplines. Belangrijk overeenkomstig element van de meeste nieuwe onderhoudsmethodieken is dat op de werkvloer rekening gehouden moet worden met onderhoud. Soms komt dit tot uiting door een verkeersregelaar die zelf gebreken en incidenten moet melden, soms door het melden van storingen door burgers of door het instellen van multidisciplinaire teams die samenwerken aan een contract. Communicatie tussen de onderhoudsdienst en de betrokken personen is dan ook van vitaal belang. Ultimo biedt diverse mogelijkheden op het gebied van Self Service en mobiel werken om de onderlinge communicatie over bijvoorbeeld storingen, onderhoudsverzoeken, benodigde voorraden, rapporten, eenvoudig en effectief in te richten

7 12 Ultimo modulebeschrijving Ultimo Infra Asset Management is een modulair opgebouwd Asset Management systeem. Het brede basispakket kunt u stapsgewijs uitbreiden, waardoor u kunt toewerken naar een integrale oplossing. Hierna volgt een beschrijving van de beschikbare modules. De afsluitende tabel laat zien of een module standaard, optioneel of deels standaard en deels optioneel beschikbaar is. AREAALBEHEER Middels de verkenners binnen Ultimo kunt u een zeer overzichtelijke decompositie maken van uw areaal. Standaard beschikt Ultimo over meerdere verkenners die het areaal onderverdelen en hier kunnen nieuwe verkenners aan worden toegevoegd. Een veelgebruikte methode om het areaal te decomponeren is door gebruik te maken van de NEN Vanuit een generiek NEN-bestand kunt u uw eigen specifieke areaal opbouwen, waarin gebruik wordt gemaakt van voorgedefinieerde objecten/(vaar)wegen, elementen en bouwdelen. Zodoende worden gegevens uniform vastgelegd en kunt u eenvoudiger benchmarken met andere organisaties. Naast de verschillende verkenners binnen Ultimo bestaat ook de mogelijkheid areaalgegevens te visualiseren middels een GIS-applicatie en/of Google Maps. Hiermee wordt Geodata geïntegreerd met dynamische data vanuit Ultimo. Van objecten, (vaar)wegen, elementen en/of bouwdelen kan een breed scala aan organisatorische en technische informatie worden gekoppeld en beschikbaar worden gesteld. Naast de unieke code en omschrijving betreft dit o.a. locatiegegevens (bijv. x- en y-coördinaten), NAW-gegevens, kostenplaats, klant, leverancier, type bouwdeel (mechanisch, elektrotechnisch of civiel), serienummer, installatie- en garantiedatum. Bovendien kunnen afbeeldingen, foto s en tekeningen worden opgenomen. Met één druk op de knop wordt het document op scherm getoond. Dit kan een PDF-, Word- of Excelbestand zijn, maar ook een CAD-tekening. Via diverse tabbladen wordt informatie overzichtelijk gerangschikt en is data snel en eenvoudig opvraagbaar. Hierbij kunt u denken aan: historie van werkopdrachten, stuklijsten, kenmerken, meetresultaten, servicecontracten, periodieke onderhoudsmodellen, documenten, tekeningen, inspecties, keuringsrapporten en kostenoverzichten. ASSET MANAGEMENT Een geordend beheer van de assets van uw organisatie vormt de basis van een goed functionerende onderhoudsorganisatie. In Ultimo creëert u op eenvoudige wijze inzicht in al uw assets. Leg belangrijke gegevens van uw installaties, procesfuncties, transportmiddelen, instrumenten, gereedschappen, afdelingen, etc. vast. Hierdoor kunt op elk moment organisatorische en technische informatie, onderhoudshistorie, periodieke onderhoudsmodellen, meetresultaten, P&ID s, CAD-tekeningen, servicecontracten en dergelijke inzien. Een heldere afdeling/installatie-structuur zorgt ervoor dat informatie snel toegankelijk is. 13

8 VASTGOEDBEHEER Breng overzicht aan in uw vastgoedportefeuille en de daarbij horende ruimtes conform NEN Naast inzicht in beschikbare gebouwen, bouwlagen en ruimtes legt u WOZ-beschikkingen vast en zijn er mogelijkheden voor CAD-integratie beschikbaar. Optioneel is het mogelijk om meerjaren onderhoudsplannen voor uw vastgoed op te stellen en gereed te maken voor uitvoering. U kunt hierbij gebruik maken van conditiemetingen (gebaseerd op NEN 2767-Vastgoed) om objectieve planningen te maken. CONTRACTENBEHEER Gebruik de module Contractenbeheer voor het beheren, sturen en regisseren van uw (service)contracten. Daarnaast kunnen documenten en verzekeringen worden geregistreerd. Geen bergen papier of andere bestanden in moeilijk vindbare mapjes meer. U vergroot het overzicht van en inzicht in de contracten en bewaakt hiermee bijvoorbeeld SLA s, looptijden en kwaliteit. Er kunnen relaties worden gelegd naar Werkorderbeheer, Periodiek Onderhoud en Voorraadbeheer & Inkoop. Zeker als het gaat om prestatiecontracten is het belangrijk om regie te houden op planning, kwaliteit en beschikbaarheid. Ultimo maakt informatie inzichtelijk en zorgt dat deze informatie behouden blijft, ook als er in de toekomst gewisseld wordt van opdrachtnemer. Voor de opdrachtnemer is de informatie waardevol om efficiënt op budgetten te sturen en planningen te optimaliseren. WERKORDERBEHEER De module Werkorderbeheer bevat alle middelen voor het aanmaken en afhandelen van activiteiten, bijvoorbeeld een storing of aanvraag. Op elk moment is er uitstekend inzicht in de uitstaande werkorderstroom en bijbehorende workload. Werkzaamheden kunnen door een werkvoorbereider worden ingepland, maar dat is niet noodzakelijk. Met behulp van de grafische Ultimo Jobplanner kunnen werkzaamheden eventueel intuïtief worden ingepland. Er wordt gewerkt met werkorderstatussen, deze kunnen aangepast worden aan de gangbare statussen binnen uw organisatie. Indien gewenst zorgt een zorgvuldige registratie achteraf ervoor dat kosten, uren en gebruikte materialen keurig worden ingeboekt. PERIODIEK ONDERHOUD De module Periodiek Onderhoud wordt gebruikt om diverse periodieke of preventieve onderhoudswerkzaamheden in te plannen. Ook werkzaamheden die voortvloeien uit het gebruik van moderne onderhoudsmethodieken kunnen worden aangestuurd met behulp van deze module (bijv. Telemetrie applicaties, PLC s en SCADA systemen). Periodieke onderhoudsmodellen kunnen worden aangemaakt op basis van bijvoorbeeld tellerstand, weeknummer of frequentie. In de grafische planning kan worden gemuteerd en na het genereren van de werkzaamheden worden deze doorgezet naar de module Werkorderbeheer en gekoppeld aan een uitvoerende medewerker. U kunt een relatie leggen tussen periodiek onderhoud en een contract. Opgebouwde historische gegevens zijn eenvoudig op te zoeken ten behoeve van bijvoorbeeld audits en kwaliteitcontroles. INSPECTEREN EN SCHOUW Visuele waarnemingen (ad-hoc en verplichte schouwrondes en inspecties) kunnen snel en eenvoudig in Ultimo worden geregistreerd als gebreken. Deze kunnen direct worden gekoppeld aan bijvoorbeeld contracten, leveranciers, objecten en bouwdelen. Afhankelijk van de impact van een gebrek kan er meteen een vervolgopdracht worden aangemaakt. Door de eenvoudige en uniforme registratie van gebreken, worden problemen sneller gesignaleerd en opgelost. De communicatie tussen opdrachtgever en opdrachtnemer wordt hiermee transparanter en de servicegraad wordt verhoogd. PROJECTENBEHEER Bij de uitvoering van projecten heeft de inzet van software positieve invloed op de voortgang. Ultimo ondersteunt u bij het opstellen van (deel)projecten en activiteiten. Daarnaast heeft u uitstekend inzicht in alle financiële implicaties van projecten. VOORRAADBEHEER & INKOOP U zoekt naar een goede balans tussen niet misgrijpen en het aanhouden van kostenbewuste voorraadniveaus. Door te werken met de module Voorraadbeheer & Inkoop wordt u ondersteund bij het beheren van uw voorraden. De inkooplogistieke zaken worden ook eenvoudiger voor u gemaakt. U borgt het proces van aanvraag tot en met ontvangstregistratie en factuurcontrole. URENVERANTWOORDING Verwerk de productieve en niet-productieve uren van uw medewerkers en weet op elk moment waar de meeste tijd aan wordt besteed. KOSTENREGISTRATIE Op verschillende niveaus kunnen de gemaakte kosten worden geregistreerd en kan de uitputting van de budgetten worden gevolgd. Er kunnen verschillende kostensoorten worden opgegeven en rekenschema s voor het doorbelasten worden ingesteld. De gegevens worden overzichtelijk gepresenteerd, zodat u eenvoudig kostenvraagstukken kunt onderbouwen. UITLEENBEHEER Indien u gereedschappen en materieel uitleent ten behoeve van werkzaamheden en/of projecten biedt deze module hulp bij het beschikbaar stellen van deze resources. U heeft direct inzicht in wie wat bezit en wanneer dit geretourneerd moet worden. Tevens kunnen de eventuele kosten worden vastgelegd op de werkbon voor een goede doorbelasting en kostenregistratie. AFSCHRIJVINGEN De module Afschrijvingen maakt het mogelijk om van activa afschrijvingen bij te houden ten behoeve van de financiële administratie. Door het bijhouden van afschrijvingen heeft u inzicht in de totale afschrijving tot op heden en weet u wanneer activa afgeschreven zijn. FACTURATIE De gemaakte kosten van materiaal, personeel, gereedschap, externen en bestellingen kunnen middels deze module worden gefactureerd aan de juiste kostenplaatsen of externen. STAMGEGEVENSBEHEER Leg diverse stamgegevens vast die worden gebruikt bij de andere modules. Informatie wordt gegroepeerd vastgelegd, wat het zoeken vereenvoudigt. Denk bijvoorbeeld aan uw personeels- en leveranciersgegevens. CONDITIEMETING Om de kwaliteit, beschikbaarheid en veiligheid van uw assets te garanderen, is het belangrijk om de onderhoudstoestand van de bouwdelen, elementen en objecten inzichtelijk te hebben. Gebruik de module Conditiemeting om de staat van uw assets op uniforme en objectieve wijze inzichtelijk te maken. De technische conditie is in veel gevallen een goede graadmeter om inzicht te krijgen in de benodigde kosten voor instandhouding en het beschikbaar stellen. U bent tevens in staat gerichte acties te ondernemen om verslechtering van condities tegen te gaan. Deze module is gebaseerd op NEN 2767-Infrastructuur. Het is mogelijk om gebrekenlijsten en generieke decomposties in Ultimo in te lezen. Tevens is de matrix om geaggregeerde conditiescores op elementniveau te bepalen in Ultimo in te regelen. SLEUTELBEHEER Het sleutelbeheer binnen contracten is al snel een complex proces, doordat er verband gelegd moet worden tussen gebouwen, cilinders, sleutels en geautoriseerde medewerkers van aannemers. Door de inzet van de module Sleutelbeheer wordt u hierbij ondersteund. Tevens wordt het uitgifte- en innameproces van sleutels geborgd. Rapporten geven onder andere inzicht in: in omloop zijnde sleutels, voorraden sleutels, etc. Als externe heeft u snel een beeld wie benaderd moet worden om toegang te krijgen tot ruimtes en gebouwen

9 MELDPUNT Ervaar de voordelen van een gestroomlijnde en gestructureerde servicedesk. De communicatie tussen opdrachtgever en opdrachtnemer of andere (externe) relaties kan worden verbeterd. De servicedesk kan bijvoorbeeld gebruikt worden voor het centraal doorgeven van storingen, (aan)vragen, klachten of bestellingen. ULTIMOBILE Om zo efficiënt mogelijk te werken is het mogelijk om diverse mogelijkheden van Ultimo mobiel uit te nutten. Er zijn mobiele mogelijkheden voor laptops, pocket PC s, PDA s, (barcode) datacollectoren en GSM s beschikbaar. Werken met een directe verbinding via Wifi, GPRS of UMTS, mogelijkerwijs ondersteund met Citrix of Terminal Server, behoort tot de mogelijkheden. Areaalbeheer Asset Management Vastgoedbeheer Contractenbeheer IT-BEHEER Met de uitgebreide module IT-beheer bent u in staat de werkzaamheden van de IT-afdeling efficiënter te laten verlopen, doordat u procesmatig kunt werken volgens best-practice ITIL. Met de software kunt u alle processen van ITIL praktisch toepassen en kunt u geld besparen op de aanwezige IT-assets binnen uw organisatie. De IT Service Management software wordt ingezet bij de front office(s) en back office(s) van uw IT-afdeling voor het beheer van uw configuraties, incidenten (calls/ meldingen), problemen en wijzigingen. Voor meer informatie over de functionaliteit van de module IT-beheer is een aparte productleaflet beschikbaar. SELF SERVICE Betrek uw interne of externe relaties direct bij het onderhoudsproces met behulp van Self Service. U zorgt voor een efficiënter lopend proces, ontlast uw front office medewerkers en de tweezijdige communicatie zorgt voor meer betrokkenheid van uw relaties. U kunt Self Service bijvoorbeeld inzetten om medewerkers op een laagdrempelige wijze storingen door te laten geven aan de contractant. De melder kan de status blijven volgen en op de hoogte worden gebracht wanneer de storing is verholpen. FLEET MANAGEMENT Ook het wagenpark vormt mogelijkerwijs een belangrijk onderdeel van uw assets. Of het nu gaat om bedrijfsauto s, poolauto s en/of rijdend materieel, gedegen beheer zorgt ervoor dat u onderhoud (APK, kleine en grote beurten) op efficiënte wijze inplant. Bovendien kunt u registreren welke uitrusting is ondergebracht in de auto s en beheert u schades, verzekeringen en contracten. ULTIMO NOTIFICATIES Met de optie Event Manager is het mogelijk om op de hoogte gebracht te worden van veranderingen in de Ultimo database. Bijvoorbeeld nieuwe meldingen, uitgevoerde werkzaamheden, contracten die dreigen te verlopen, etc. Zo blijft u op elk moment op de hoogte van belangrijke gebeurtenissen. Er zijn verschillende manieren waarop u genotificeerd kunt worden: pop-ups, s, auto-rapportages, etc. BUSINESS INTEGRATION Business Integration is van groot belang om maximaal rendement uit uw verschillende in gebruik zijnde applicaties te halen. Door de Ultimo software te integreren met andere business software bent u in staat om op een meer efficiënte wijze te werken. De open architectuur van Ultimo maakt het mogelijk om met vele relevante applicaties te integreren (zowel standaard- als maatwerkinterfaces). Een aantal voorbeelden: Microsoft Office, Auto CAD-viewer, Auto CAD-integratie, ERP-systemen, SCADA-systemen, meetsystemen, financiële systemen, inkoop-logistieke systemen, apparatuurtesters (NEN 3140), GPS, GIS, Google Maps/Earth, inspectietools, telemetrie systemen, barcodeterminals, documentmanagementsystemen, gebouwbeheersystemen, HRM-systemen, Active Directory, etc. BUSINESS REPORTING Om te bepalen of uw doelstellingen worden behaald en uw beleid conform afspraken wordt nageleefd dient u te beschikken over uitgebreide managementinformatie en operationele informatie. Wij zijn van mening dat een softwareapplicatie pas haar dienst kan bewijzen als deze informatiebehoefte op eenvoudige wijze ingevuld kan worden. Want één van de belangrijkste redenen om software in te zetten is juist om informatie over het reilen en zeilen gemakkelijk inzichtelijk te maken. Dankzij de vele rapporten die standaard worden meegeleverd, bent u in staat om informatie over operationele activiteiten en managementinformatie eenvoudig boven water te halen. Met behulp van een rapportgenerator kunnen gemakkelijk nieuwe rapporten worden toegevoegd. Om snel inzicht te krijgen in voor u belangrijke indicatoren is het ook mogelijk Key Performance Indicatoren (KPI s) in te stellen. Externe Dashboardtools (bijv. Qlikview) kunnen ook in combinatie met Ultimo worden gebruikt. Werkorderbeheer Periodiek onderhoud Inspecteren en schouw Projectenbeheer Voorraadbeheer & Inkoop Urenverantwoording Kostenregistratie Uitleenbeheer Afschrijvingen Facturatie Stamgegevensbeheer Conditiemeting Sleutelbeheer Meldpunt IT-beheer Self Service Fleet Management Ultimo Notificaties Ultimo Autorisaties Ultimobile Business Integration 16 ULTIMO AUTORISATIES Standaard beschikt de Ultimo software over vele autorisatiemogelijkheden. Zo kan per gebruikersgroep of individuele gebruiker bepaald worden wie welke rol heeft en welke rechten de groep of gebruiker binnen Ultimo heeft. Optioneel is het mogelijk om op recordniveau te autoriseren. Dit is van toepassing, wanneer u bijvoorbeeld wenst dat een bepaalde afdeling alleen de voor haar relevante gegevens in Ultimo kan opzoeken. Ook is het mogelijk meerdere vestigingen op één centrale database te laten draaien en autorisaties per vestiging in te stellen. Op deze manier zorgt u voor een optimale inzet van Ultimo, medewerkers worden niet overmatig belast en eventuele gevoelige informatie kan worden afgeschermd. Business Reporting = STANDAARD = OPTIONEEL = DEELS STANDAARD, DEELS OPTIONEEL 17

10 18 Moderne technologie De kracht van de Ultimo software zit in een mix van verschillende elementen. Bij de ontwikkeling van de brede modulaire oplossing is gebruiksvriendelijkheid een belangrijk uitgangspunt geweest. Een ander basisprincipe is het kunnen toepassen van flexibiliteit, waardoor de software aangepast kan worden aan uw bedrijfsprocessen. Bij de ontwikkeling van de software is gebruik gemaakt van hoogwaardige en innovatieve technologieën. MODERN EN GEBRUIKSVRIENDELIJK Waarschijnlijk heeft u tijdens het lezen van deze brochure uw oog al eens laten vallen op enkele illustraties van onze software. Er is bij de ontwikkeling veel aandacht besteed aan een fris en modern design van de applicatie. Maar niet alleen het oog wil wat, daadwerkelijke gebruiksvriendelijkheid geeft uiteindelijk de doorslag. Een frisse userinterface, handige verkenners, functionele tabbladen, overzichtelijke kruimelpaden en waar mogelijk veelzeggende pictogrammen maken het gebruik van Ultimo erg eenvoudig en plezierig. Een belangrijke voorwaarde voor een goede penetratie van de software binnen uw organisatie. FLEXIBILITEIT Ultimo Infra Asset Management is een toonaangevend standaard softwareproduct met de mogelijkheid om aanpassingen door te voeren. Deze flexibiliteit wordt alleen toegepast als u daar meerwaarde, oftewel extra rendement en gebruiksgemak, uit kunt halen. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van de in eigen huis ontwikkelde Ultimo Customization Tool, waarmee zonder programmeerwerk aanpassingen in de software doorgevoerd kunnen worden. Onze consultants kunnen de aanpassingen voor u doen, maar desgewenst kan uw eigen applicatiebeheerder dit in verregaande mate ook zelf. Speciaal hiervoor hebben wij diverse trainingen in ons dienstenpakket opgenomen om hierbij ondersteuning te geven. Bij updates van de software blijven uw unieke aanpassingen uiteraard behouden. HOOGWAARDIGE EN INNOVATIEVE TECHNOLOGIE De huidige webapplicatie Ultimo Infra Asset Management is ontwikkeld met Microsoft technologie en gebaseerd op een innovatief framework. Uitgangspunten van dit framework zijn superieure kwaliteit op het gebied van robuustheid, functionaliteit en flexibiliteit, onderhoudbaarheid, schaalbaarheid (geschikt voor zowel kleine als grote organisaties, eventueel verspreid over meerdere locaties en/of landen) en de mogelijkheid om eenvoudig modulair te kunnen uitbreiden. Er wordt gebruik gemaakt van databasemanagementsystemen MS SQL Server en Oracle. Een actueel overzicht van eisen die gesteld worden aan uw hard- en software, kunt u bij ons opvragen. 19

11 Onze services Optimale ondersteuning in de vorm van een uitgebreid dienstenpakket is in onze ogen één van de belangrijkste factoren bij het succesvol inzetten van een softwareapplicatie binnen uw organisatie. Belangrijke kernwaarden in onze dienstverlening aan u: betrokkenheid bij uw situatie, een pragmatische instelling, een professionele en doordachte implementatiemethodiek en deskundige serviceverlening. IMPLEMENTATIE Om u te voorzien van een goed werkend product conform uw wensen en eisen hebben wij de U&I²-implementatiemethodiek ontwikkeld, gebaseerd op meer dan 22 jaar ervaring en projectmanagementmethodiek PRINCE2 *. U&I² staat voor Ultimo & Implementatie en voor U en Ik, gezien onze interactieve wijze van implementeren, waarbij we hand in hand met u als opdrachtgever naar een perfecte oplossing toewerken. U&I² is dan ook meer dan synergie. Het staat voor succes in het kwadraat. Nadat de doelstellingen, huidige situatie en Business Case in kaart zijn gebracht kan de implementatie van start gaan. In hoofdlijnen doorlopen de implementaties de volgende projectfasen: projectaanloop, projectinitiatie, realisatie en projectafsluiting. Ondanks het feit dat we met de inzet van de U&I²-implementatiemethodiek trachten zoveel mogelijk zaken volgens een doordacht stappenplan te laten verlopen, betekent dit niet dat de te nemen stappen voor elke organisatie hetzelfde zijn. Sterker nog, wij geloven in een flexibele toepassing van de U&I²-implementatiemethodiek. Een relatief kleine implementatie kan bestaan uit een relatief korte doorloop van het project, waarbij pragmatisme centraal staat. Grotere implementaties daarentegen vergen soms wel de inzet van alle mogelijke instrumenten die gebruikt worden bij de U&I²-implementatiemethodiek. De implementatiemethodiek leent zich daarvoor uitstekend en samen met u zorgen wij voor een daadkrachtig verloop van het project. Bij grotere implementatietrajecten is goed projectmanagement belangrijk. In veel gevallen wordt het algemene projectmanagement door een projectleider van de opdrachtgever of door een externe partij verzorgd. Desgewenst kan dit echter ook door een Ultimo consultant/ projectcoördinator verzorgd worden. Dankzij onze jarenlange ervaring beschikken de consultants over uitgebreide expertise en kunnen zij u adviseren over een verstandige inrichting en ingebruikname van uw systeem. Daar waar het gaat om uitgebreid organisatieadvies kunnen de Ultimo consultants eveneens prima samenwerken met organisatieadviesbureaus. Meer gedetailleerde informatie over onze aanpak van implementaties is beschikbaar in een aparte brochure. *PRINCE2 is a Trade Mark of the Office of Government Commerce TRAININGEN Het feit dat de Ultimo software een zeer gebruiksvriendelijk karakter heeft en vanuit de dagelijkse praktijk wordt ontwikkeld zorgt ervoor dat de acceptatie van het systeem veelal soepel verloopt. Toch is het in veel gevallen verstandig om key users te laten trainen in het gebruik. Zij leren de mogelijkheden van de software optimaal kennen en kunnen deze kennis toepassen in de dagelijkse praktijk. Kennisverhoging leidt in veel gevallen tot meer rendement. Ook ter voorbereiding op een aanstaande implementatie worden veelal trainingen gevolgd om tijdens de implementatie een goede gesprekspartner te zijn en mede bij te dragen aan het succes van de implementatie. Tijdens de trainingen worden door de cursisten ook onderling ervaringen uitgewisseld, wat motiverend werkt. Naast een serie basistrainingen zijn er modulegeoriënteerde trainingen en is er een groot aantal trainingen speciaal voor het opleiden van applicatiebeheerders. Trainingen worden verzorgd in de trainingslokalen van onze vestigingen. Maar wij kunnen ook een groepstraining op locatie of een individuele werkplekinstructie op de werkvloer verzorgen. Meer gedetailleerde informatie over onze trainingen is beschikbaar in een aparte brochure. ONDERSTEUNING & CUSTOMER SUPPORT Na de aanschaf van uw Ultimo applicatie wilt u dat het beheer en de ondersteuning goed zijn geborgd. U wilt immers langere tijd kunnen genieten van de voordelen die de software u op gaat leveren. Om u hierbij te ondersteunen leggen we bepaalde afspraken contractueel met u vast. In het onderhoudscontract leggen we onder andere vast: kosteloos meegaan met nieuwe software en documentatie updates en het gebruik van customer support in de vorm van een professionele helpdesk. Bij de helpdesk van Ultimo kunt u, tijdens kantooruren, terecht voor telefonische support. Ook is het mogelijk om uw meldingen per door te geven. De helpdesk wordt bemand door een deskundig team medewerkers, die zowel eerstelijns als tweedelijns meldingen voor u oplossen. Op onze website is een afgeschermd klantengedeelte, MyUltimo, voor u beschikbaar. 20 Onze referenties De Ultimo software wordt door meer dan 900 organisaties in alle denkbare branches gebruikt. Mede door de schaalbaarheid van de software zijn dit zowel kleine, middelgrote als grote organisaties. Kenmerkend voor de Ultimo software is het vermogen om de software aan te passen aan de specifieke bedrijfsprocessen. Mede hierdoor wordt de Ultimo software in alle denkbare branches toegepast en is de oplossing brancheonafhankelijk. Bovendien heeft meer dan 22 jaar ervaring in verschillende branches geresulteerd in branchespecifieke functionaliteit, die de inzet van Ultimo binnen bepaalde branches voorziet van extra toegevoegde waarde. Dankzij de samenwerking met gerenommeerde partners op het gebied van Business Integration zijn vele verschillende interfaces met andere systemen ingericht, die een efficiency verhogend effect hebben gesorteerd bij onze klanten. Ultimo Infra Asset Management wordt veelvuldig gebruikt bij diverse opdrachtgevers en opdrachtnemers. Hierbij kunt u denken aan de Rijksoverheid, gemeenten, waterschappen, aannemers, ingenieursbedrijven, etc. De Infra Asset Management software wordt toegepast voor ondersteuning op het gebied van Asset Management, Areaalbeheer, Prestatiecontractenbeheer, Conditiemeting en Risicomanagement. Ook maken diverse opdrachtgevers gebruik van de extra mogelijkheden op het gebied van Vastgoedbeheer, Facility Management en Fleet Management. Door de modulaire opbouw wordt Ultimo in de praktijk ingezet als deeloplossing of als integrale oplossing. De opdrachtgevers van onze organisatie bevinden zich niet alleen in de Benelux, maar inmiddels maken ook opdrachtgevers in Engeland, Duitsland, Frankrijk, Zwitserland, Italië, Polen, Turkije, Zuid-Korea, Bahrein, Nigeria, Aruba, Curaçao, etc. naar tevredenheid gebruik van Ultimo. Van diverse opdrachtgevers hebben wij bedrijfscases opgetekend. Deze zijn bij ons opvraagbaar, maar ook op onze website (www.ultimo.net) in te zien. Bezoek hiervoor het menu Referenties. 21

12 Onze organisatie Ultimo Software Solutions bv is een onafhankelijk en van origine Nederlands bedrijf, dat sinds 1988 actief is in het ontwikkelen van software voor het doelmatig beheer van bedrijfsmiddelen en processen. Wij mogen ons in diverse marktsegmenten met de softwareproducten voor Maintenance, Facility, IT Service, Infra Asset & Fleet Management tot de marktleiders rekenen. Het succes van ons bedrijf is te danken aan de grote betrokkenheid bij de klanten en de markt, de gebruiksvriendelijkheid en flexibiliteit van de software én de algehele kwaliteit van de organisatie. Onze organisatie bestaat uit de afdelingen Research & Development, Customer Support Services, Product & Quality Control, Marketing & Sales en Administratie. Al onze medewerkers dragen in de uitoefening van hun functie een steentje bij aan het realiseren van onze bedrijfsdoelstellingen. Onze organisatie is gehuisvest in Nederland en België en heeft vestigingen in Nunspeet (Ultimo Software Solutions bv) en in Mechelen (Ultimo Belgium bvba). Nederland Ultimo Software Solutions bv Postbus 220, 8070 AE Nunspeet Waterweg 1, 8071 RR Nunspeet tel: +31 (0) fax: +31 (0) Algemeen internet: België Ultimo Belgium bvba Mechelen Campus, gebouw E Schaliënhoevedreef Mechelen tel: +32 (0) fax: +32 (0)

13 Ultimo Software Solutions bv. Alle rechten voorbehouden. Ultimo is een geregistreerd merk van Ultimo Software Solutions bv. Andere gebruikte merken zijn (niet-)geregistreerde merken van de desbetreffende wettelijke eigenaren. 24

Ultimo Maintenance Management

Ultimo Maintenance Management Ultimo Maintenance Management Ultimo Maintenance Management Ultimo Maintenance Management is een uitgebreid en gebruiksvriendelijk Maintenance Management systeem. Beheer uw assets op professionele wijze,

Nadere informatie

Verschillen tussen Ultimo Maintenance Management Lite en Ultimo Maintenance Management

Verschillen tussen Ultimo Maintenance Management Lite en Ultimo Maintenance Management Verschillen tussen Ultimo Maintenance Management Lite en Ultimo Maintenance Management Ultimo Software Solutions bv Waterweg 3, Nunspeet Tel +31 341 42 37 37 sales@ultimo.net www.ultimo.net VOORWOORD Dit

Nadere informatie

Ultimo Facility Management

Ultimo Facility Management Ultimo Facility Management Ultimo Facility Management Ultimo Facility Management is een uitgebreid en gebruiksvriendelijk Facility Management informatiesysteem (FMIS). Zet Ultimo in voor ondersteuning

Nadere informatie

Ultimo Facility Management

Ultimo Facility Management Ultimo Facility Management 2 Ultimo Facility Management Ultimo Facility Management is een uitgebreid en gebruiksvriendelijk Facility Management informatiesysteem (FMIS). Zet Ultimo in voor ondersteuning

Nadere informatie

Inclusief trainingen voor Ultimo versie 10. Trainingsprogramma. januari tot en met juli 2011

Inclusief trainingen voor Ultimo versie 10. Trainingsprogramma. januari tot en met juli 2011 Inclusief trainingen voor Ultimo versie 10 Trainingsprogramma januari tot en met juli 2011 Introductie In deze trainingsbrochure treft u het actuele trainingsaanbod van Ultimo Software Solutions en Ultimo

Nadere informatie

Trainingsbrochure 2012

Trainingsbrochure 2012 Trainingsbrochure 2012 Inhoudsopgave 3 Inleiding 3 Voordelen Ultimo trainingsprogramma 5 Praktische informatie 5 Extra mogelijkheden Klik op het gewenste onderwerp om direct meer te lezen. 2 4 Verschillen

Nadere informatie

Infra Asset Management

Infra Asset Management Infra Asset Management Inleiding Al sinds 1988 ondersteunen wij organisaties bij de optimalisatie van bedrijfsprocessen. Met behulp van onze modulair opgebouwde software voorzien wij u van een pasklare

Nadere informatie

Trainingsbrochure. Januari tot en met juli 2014

Trainingsbrochure. Januari tot en met juli 2014 Trainingsbrochure Januari tot en met juli 2014 2 Inhoudsopgave 3 Vergroot uw rendement 5 Basistrainingen 11 Moduletrainingen 27 Applicatiebeheertrainingen 35 Planningen, praktische informatie & inschrijven

Nadere informatie

Ultimo Facility Management

Ultimo Facility Management Ultimo Facility Management Inleiding Kenmerkend Ultimo Al meer dan 25 jaar ondersteunen wij organisaties bij de optimalisatie van bedrijfsprocessen. Met behulp van onze modulair opgebouwde software voorzien

Nadere informatie

Ultimo Fleet Management

Ultimo Fleet Management Ultimo Fleet Inleiding Al sinds 1988 ondersteunen wij organisaties bij de optimalisatie van bedrijfsprocessen. Met behulp van onze modulair opgebouwde software voorzien wij u van een pasklare oplossing.

Nadere informatie

Ultimo Facility. Management. Facility. Managemen. ManagementFacility. Facility. Management. Facility. Management

Ultimo Facility. Management. Facility. Managemen. ManagementFacility. Facility. Management. Facility. Management Ultimo Managemen Inleiding Al sinds 1988 ondersteunen wij organisaties bij de optimalisatie van bedrijfsprocessen. Met behulp van onze modulair opgebouwde software voorzien wij u van een pasklare oplossing.

Nadere informatie

Maintenance Management

Maintenance Management Maintenance Management Inleiding Al sinds 1988 ondersteunen wij organisaties bij de optimalisatie van bedrijfsprocessen. Met behulp van onze modulair opgebouwde software voorzien wij u van een pasklare

Nadere informatie

Olde Bijvank Advies Organisatieontwikkeling & Managementcontrol

Olde Bijvank Advies Organisatieontwikkeling & Managementcontrol SAMENVATTING ITIL ITIL is nog steeds dé standaard voor het inrichten van beheerspocessen binnen een IT-organisatie. En dekt zowel applicatie- als infrastructuur beheer af. Indien gewenst kan ITIL worden

Nadere informatie

Q3 Concept BV Trainingen Maintenance Software - Asset Management - Vastgoed beheer. Q3 Concept BV. De trainingen.

Q3 Concept BV Trainingen Maintenance Software - Asset Management - Vastgoed beheer. Q3 Concept BV. De trainingen. Trainingen Algemeen Q3 Concept heeft een bewezen softwareconcept ontwikkeld op het gebied van onderhoudsbeheer voor een onbeperkt aantal gebruikers. Q3 is het onderhoudsbeheersysteem waarmee oa. zowel

Nadere informatie

Trainingsbrochure Januari t/m juni 2015

Trainingsbrochure Januari t/m juni 2015 Trainingsbrochure Januari t/m juni 2015 Inhoudsopgave 3 Vergroot uw rendement 5 Basistrainingen 11 Moduletrainingen 29 Applicatiebeheertrainingen 37 Planningen, praktische informatie & inschrijven Vergroot

Nadere informatie

Infra Asset Management

Infra Asset Management Infra Asset Management Inleiding Kenmerkend Ultimo Al sinds 1988 ondersteunen wij organisaties bij de optimalisatie van bedrijfsprocessen. Met behulp van onze modulair opgebouwde software voorzien wij

Nadere informatie

Facility Management Software

Facility Management Software Facility Management Software Inhoud blz.3 blz.4 blz.5 blz.9 blz.10 blz.13 blz.13 blz.13 blz.14 blz.15 blz.15 blz.16 blz.17 blz.18 Inleiding Ultimo Facility Management in schema Ultimo Facility Management

Nadere informatie

Leones. Business Case Service Management Tool

Leones. Business Case Service Management Tool Leones Business Case Service Management Tool Inhoudsopgave 1. AFBAKENING... 3 1.1 DOEL... 3 1.2 AANNAMES... 3 1.3 HUIDIGE SITUATIE... 3 1.4 PROBLEEMSTELLING... 3 1.5 WAT ALS ER NIETS GEBEURT?... 3 2. OPTIES...

Nadere informatie

Verschillen tussen Ultimo Facility Management en Lite

Verschillen tussen Ultimo Facility Management en Lite Verschillen tussen Ultimo Facility Management en Lite Ultimo Software Solutions bv Waterweg 3 8071 RR Nunspeet www.ultimo.com www.ultimo.com Voorwoord Dit document is bedoeld om de verschillen weer te

Nadere informatie

Snel te implementeren. Inpasbaar in uw situatie

Snel te implementeren. Inpasbaar in uw situatie Everything4Office ProjectManager Software voor Project Management Snel te implementeren Inpasbaar in uw situatie Economisch zeer verantwoord Everything4Office Software, Tolnasingel 1, 2411 PV Bodegraven

Nadere informatie

Maintenance Management Software

Maintenance Management Software B rochure Maintenance Management Software Inhoud blz. 3 blz. 4 blz. 8 blz. 9 Ultimo Maintenance Management in schema Ultimo Maintenance Management Ultimo Business Reporting Ultimo opties blz. 10 Ultimo

Nadere informatie

Trainingsbrochure. Januari t/m juli

Trainingsbrochure. Januari t/m juli Trainingsbrochure Januari t/m juli 2016 Inhoudsopgave Uw trainers 3 Meer kennis & rendement 4 Basistrainingen 11 Moduletrainingen 29 Applicatiebeheertrainingen 37 Planningen, praktische informatie & inschrijven

Nadere informatie

Factsheet Reservations Add-in for Microsoft Outlook

Factsheet Reservations Add-in for Microsoft Outlook Factsheet Reservations Add-in for Microsoft Outlook Facility Management via Microsoft Outlook Gebruik van Outlook voor afspraken en e-mail is binnen veel organisaties de standaard. Om deze intuïtieve en

Nadere informatie

Ultimo IT Service Management

Ultimo IT Service Management Ultimo IT Service Inleiding Al sinds 1988 ondersteunen wij organisaties bij de optimalisatie van bedrijfsprocessen. Met behulp van onze modulair opgebouwde software voorzien wij u van een pasklare oplossing.

Nadere informatie

Zou het niet iedeaal zijn

Zou het niet iedeaal zijn Zou het niet iedeaal zijn ...als op de eerste werkdag van een nieuwe medewerker alles klaarstaat?! Er zal geen discussie over bestaan. Het zou ideaal zijn wanneer alle voorzieningen op de eerste werkdag

Nadere informatie

uw portaal voor technisch facilitair management unica online

uw portaal voor technisch facilitair management unica online uw portaal voor technisch facilitair management unica online , Altijd en overal inzicht in uw technische installaties Snel en eenvoudig een storing melden? Inzicht in het energiegebruik van uw installaties?

Nadere informatie

myprequest The new generation Workplace Management Solution

myprequest The new generation Workplace Management Solution myprequest The new generation Workplace Management Solution inhoud De basis voor regievoering 4 SLA s en KPI s Functionaliteiten 5 Haal meer uit uw CAD-tekening of Revit model Gemak dient de mens! 6 Hoe

Nadere informatie

Trainingsbrochure. Mei tot en met december 2013

Trainingsbrochure. Mei tot en met december 2013 Trainingsbrochure Mei tot en met december 2013 1 2 Inhoudsopgave 3 Vergroot uw rendement 5 Basistrainingen 11 Moduletrainingen 23 Applicatiebeheertrainingen 31 Workshops 33 Planningen, praktische informatie

Nadere informatie

Project Portfolio Management Altijd en overal inzicht PMO

Project Portfolio Management Altijd en overal inzicht PMO Project Portfolio Management Altijd en overal inzicht PMO Een eenvoudige en toegankelijke oplossing Thinking Portfolio is een snel te implementeren software applicatie. Een krachtig web-based hulpmiddel

Nadere informatie

Marlin Family. Marlin

Marlin Family. Marlin PCA Mobile PCA Mobile Organisatie PCA Mobile BV maakt deel uit van de Mobile Solution Group en biedt met ruim 40 enthousiaste collega s een veelomvattend pakket van innovatieve en gebruiksvriendelijke

Nadere informatie

Missie. Visie. Kernwaarden. i-signaal. creatief. innovatief. flexibel. klant- en servicegericht. plezier

Missie. Visie. Kernwaarden. i-signaal. creatief. innovatief. flexibel. klant- en servicegericht. plezier Missie i-signaal streeft naar een vooraanstaande rol in het ontwikkelen en beheren van innovatieve software die onze klanten in staat stelt om het verzuim van de medewerkers te monitoren. Dit effectieve

Nadere informatie

myprequest THE NEW GENERATION WORKPLACE MANAGEMENT SOLUTION

myprequest THE NEW GENERATION WORKPLACE MANAGEMENT SOLUTION myprequest THE NEW GENERATION WORKPLACE MANAGEMENT SOLUTION INHOUD De basis voor regievoering 4 SLA s en KPI s Functionaliteiten 5 Haal meer uit uw CAD-tekening of Revit model Gemak dient de mens! 6 Hoe

Nadere informatie

De complete oplossing voor uw kadastrale informatievoorziening.

De complete oplossing voor uw kadastrale informatievoorziening. De complete oplossing voor uw kadastrale informatievoorziening. Foto: Mugmedia Het Kadaster gaat de levering van kadastrale informatie ingrijpend vernieuwen. Het huidige proces van verwerken van kadastrale

Nadere informatie

Portfoliomanagement software van Thinking Portfolio

Portfoliomanagement software van Thinking Portfolio Portfoliomanagement software van Thinking Portfolio Eenvoudig in gebruik Snelle implementatie Betrouwbaar in de cloud Vast maandbedrag Onbeperkt aantal gebruikers PMO Portfoliomanagement Programma s en

Nadere informatie

Proactief en voorspellend beheer Beheer kan effi ciënter en met hogere kwaliteit

Proactief en voorspellend beheer Beheer kan effi ciënter en met hogere kwaliteit Proactief en voorspellend beheer Beheer kan effi ciënter en met hogere kwaliteit Beheer kan efficiënter en met hogere kwaliteit Leveranciers van beheertools en organisaties die IT-beheer uitvoeren prijzen

Nadere informatie

PLANON APPS. Voor Facility - en Service Management op uw smartphone

PLANON APPS. Voor Facility - en Service Management op uw smartphone PLANON APPS Voor Facility - en Service Management op uw smartphone Een innovatieve specialist met dertig jaar ervaring in het IWMS-domein Een partner die door Gartner wordt erkend als marktleider Integraal

Nadere informatie

Verandering en innovatie in de zorg met de REGIE Zorg app

Verandering en innovatie in de zorg met de REGIE Zorg app Verandering en innovatie in de zorg met de REGIE Zorg app De zorg app Regie is ontwikkeld om cliënten meer inzicht en controle te geven en tegelijkertijd efficiënter te werken. Veranderingen in de zorg

Nadere informatie

ENERGIE BEDRIJVEN EN ICT

ENERGIE BEDRIJVEN EN ICT ENERGIE BEDRIJVEN EN ICT De energiemarkt in Nederland is continu in beweging. Nieuwe toetreders veroveren marktaandeel en slimme meters, sectorwijzigingen en splitsing zorgen voor veranderingen. Energiebedrijven

Nadere informatie

Containermanagement. Fotobijschrift Schematisch overzicht WinConsyst WMSbeheersoftware. Pagina 28 van 39

Containermanagement. Fotobijschrift Schematisch overzicht WinConsyst WMSbeheersoftware. Pagina 28 van 39 Containermanagement Met de functionele WinConsyst WMS-beheersoftware verkrijgt u een multifunctioneel platform dat schaalbaar is u een groeimodel biedt voor de toekomst. U gebruikt alleen die functionaliteit

Nadere informatie

Dragon1 EA Tool. Business case webbased EA tool. Een webbased EA tool geschikt voor elke architectuurmethode!

Dragon1 EA Tool. Business case webbased EA tool. Een webbased EA tool geschikt voor elke architectuurmethode! Dragon1 EA Tool Business case webbased EA tool Een webbased EA tool geschikt voor elke architectuurmethode! uw organisatie, datum, versie #.#, documentstatus eigenaar/budgetverantwoordelijke: Kies op deze

Nadere informatie

KeyService. Garantie voor continuïteit. security solutions

KeyService. Garantie voor continuïteit. security solutions KeyService Garantie voor continuïteit security solutions Garantie voor Continuïteit Continuïteit van bedrijfsprocessen heeft in elke organisatie topprioriteit. Uw Security Management Systeem speelt hierin

Nadere informatie

Teamplayers in sportaccommodatie beheer

Teamplayers in sportaccommodatie beheer Teamplayers in sportaccommodatie beheer De initiatiefnemers van SABsoftware hebben jarenlange ervaring met automatisering en beheer van accommodaties. Samen richtten zij in 2002 Facility Kwadraat op dat

Nadere informatie

Asset Management. Alles in één: registreren, analyseren en rapporteren

Asset Management. Alles in één: registreren, analyseren en rapporteren Asset Management Alles in één: registreren, analyseren en rapporteren 1 Inleiding Met het asset managementsysteem van Inter Act, genaamd @ssets, kunnen op eenvoudige wijze storingen, onderhoudswerkzaamheden

Nadere informatie

Centix4 Modules Workflow Management

Centix4 Modules Workflow Management 1 Gestructureerd beheer van uw werkprocessen Efficiënter inzetten van operationele medewerkers Voert uw organisatie activiteiten uit waarvoor u mensen moet inplannen, zoals het afhandelen van klachten

Nadere informatie

Ticon. De volgende generatie projectmanagement

Ticon. De volgende generatie projectmanagement De volgende generatie Optimaal Het virtueel bouwproces model binnen de GWW Virtueel bouwproces model Het fundament van Ticon is het Virtueel bouwproces model. Dit datamodel is een collectie van alle projectgegevens

Nadere informatie

MetaScope CRM-software met rendement

MetaScope CRM-software met rendement MetaScope CRM-software met rendement voor een efficiënte, servicegerichte organisatie houdt de organisatie op koers geeft grip op complexe organisaties en processen gebruiksvriendelijk snel operationeel

Nadere informatie

STP & COMPLIANCE. Doel van deze Whitepaper. Inleiding. Probleemstelling. ELEMENTS VOLMACHT - STP & Compliance 1

STP & COMPLIANCE. Doel van deze Whitepaper. Inleiding. Probleemstelling. ELEMENTS VOLMACHT - STP & Compliance 1 STP & COMPLIANCE Versie 1.0 Inleiding Faster Forward lanceert Elements Volmacht. Een nieuwe generatie volmacht schade software waar de markt eigenlijk al jaren op wacht. De volmacht module is onderdeel

Nadere informatie

Grip-IT Planning & Forecasting Tool. Voor beheerste Operations en bestuurbare proces-prestaties

Grip-IT Planning & Forecasting Tool. Voor beheerste Operations en bestuurbare proces-prestaties Grip-IT Planning & Forecasting Tool Voor beheerste Operations en bestuurbare proces-prestaties Wat is Grip-IT? Een snelle en degelijke applicatie voor planning en capaciteitsmanagement, bijvoorbeeld als

Nadere informatie

i-signaal ontwikkelt, implementeert en ondersteunt VerzuimSignaal en daaraan gerelateerde diensten.

i-signaal ontwikkelt, implementeert en ondersteunt VerzuimSignaal en daaraan gerelateerde diensten. i-signaal ontwikkelt, implementeert en ondersteunt VerzuimSignaal en daaraan gerelateerde diensten. Wij zijn i-signaal Een dynamische organisatie, waar mensen met plezier een actieve bijdrage leveren om

Nadere informatie

IFECTIVE KNOWLEDGE FRAMEWORK

IFECTIVE KNOWLEDGE FRAMEWORK IFECTIVE KNOWLEDGE FRAMEWORK Eenvoudig informatie beheren en vinden Er is veel informatie over een onderwerp of klant. Het blijft echter lastig om de informatie te bundelen en gemakkelijk terug te vinden.

Nadere informatie

Brochure AMF Service en onderhoud

Brochure AMF Service en onderhoud Brochure AMF Service en onderhoud AMF Service en onderhoud AMF Service en onderhoud maakt onderdeel uit van de complete bedrijfssoftware AMF. AMF Bedrijfssoftware is modulair opgezet. U kunt hierdoor klein

Nadere informatie

REGIE. Informatie over Regie, dé app voor de zorg

REGIE. Informatie over Regie, dé app voor de zorg REGIE Informatie over Regie, dé app voor de zorg INHOUDS OPGAVE 03 04 05 06 09 10 11 12 Waarom de zorgapp Regie? Wat is Regie? De meerwaarde van Regie Wie gebruiken Regie? Voordelen van Regie Technische

Nadere informatie

Professionele softwareontwikkeling PRODUCTIVITEIT EN KWALITEIT MET FOCUS OP DE GEHELE LEVENSDUUR VAN APPLICATIES

Professionele softwareontwikkeling PRODUCTIVITEIT EN KWALITEIT MET FOCUS OP DE GEHELE LEVENSDUUR VAN APPLICATIES Professionele softwareontwikkeling PRODUCTIVITEIT EN KWALITEIT MET FOCUS OP DE GEHELE LEVENSDUUR VAN APPLICATIES ONZE VISIE OP PROFESSIONEEL SOFTWARE ONTWIKKELEN Bij succesvolle softwareontwikkeling draait

Nadere informatie

ADVISIE SERVICE SOLUTIONS

ADVISIE SERVICE SOLUTIONS SERVICE SOLUTIONS ADVISIE SERVICE SOLUTIONS Uw ERP systeem is van essentieel belang voor de dagelijkse bedrijfsvoering. De serviceverlening van Advisie is er daarom op gericht om verstoringen van het systeem

Nadere informatie

BLOXS vastgoedsoftware

BLOXS vastgoedsoftware BLOXS vastgoedsoftware BLOXS.nl Een nieuwe standaard in vastgoed beheer software BLOXS vastgoedsoftware vastgoed beheren is nooit eenvoudiger geweest 2 bloxs software - bloxs.nl een nieuwe standaard BLOXS

Nadere informatie

Asset Management bij Hoogheemraadschap van Rijnland

Asset Management bij Hoogheemraadschap van Rijnland ASSET MANAGEMENT Condities en kosten inzichtelijk door Lange Termijn Asset Management software Asset Management bij Hoogheemraadschap van Rijnland Hoogheemraadschap van Rijnland beschikt tegenwoordig over

Nadere informatie

IT diensten op maat...

IT diensten op maat... IT diensten op maat... Even voorstellen. Interforce B.V. is een jong, dynamisch, kleinschalig automatisering- en dienstverlenend bedrijf van gedreven, klantgerichte en creatieve professionals, die stuk

Nadere informatie

Cocon. Speer IT. Speer IT. Alles wat u wilt weten over uw glasvezelnetwerk. Cocon in het kort: glass fiber registration systems

Cocon. Speer IT. Speer IT. Alles wat u wilt weten over uw glasvezelnetwerk. Cocon in het kort: glass fiber registration systems Cocon in het kort: speciaal ontwikkeld voor glasvezel, helder overzicht netwerk, snel iedere gewenste informatie, automatische routering en budgettering, werken in heden en toekomst, projectmatig werken,

Nadere informatie

1 Inleiding. 3 Handmatig... invoeren zaken basis 4 Verwerken... zaken 5 Afhandelen... van zaken. 7 Uitgebreidere... zaak opties

1 Inleiding. 3 Handmatig... invoeren zaken basis 4 Verwerken... zaken 5 Afhandelen... van zaken. 7 Uitgebreidere... zaak opties 2 Supportdesk Pro Introductie Inhoudsopgave I Supportdesk Pro 3 1 Inleiding... 3 2 Werkwijze... 3 II Zaken 4 1 Introductie... 4 2 Zaken beheren... 4 3 Handmatig... invoeren zaken basis 4 4 Verwerken...

Nadere informatie

TECHNISCH BEHEER. Zorgeloze kwaliteit. vandorp.eu

TECHNISCH BEHEER. Zorgeloze kwaliteit. vandorp.eu TECHNISCH BEHEER Zorgeloze kwaliteit TECHNISCH BEHEER Onze samenleving verandert snel. Waar in het verleden volstaan kon worden met een eenvoudig inspanningscontract voldoet dit veelal niet meer aan de

Nadere informatie

Haal het optimale uit Unit4 Personeel & Salaris Premium Service Packs

Haal het optimale uit Unit4 Personeel & Salaris Premium Service Packs Haal het optimale uit Unit4 Personeel & Salaris Premium Service Packs In business for people. Haal het optimale uit Unit4 Personeel & Salaris Bij de implementatie van onze HR- en salarissoftware wilt u

Nadere informatie

Maintenance. Maak van uw onderhoud geen black box. www.yp-yourpartner.nl

Maintenance. Maak van uw onderhoud geen black box. www.yp-yourpartner.nl Maintenance Maak van uw onderhoud geen black box www.yp-yourpartner.nl Connecting the dots. Alles centraal in kaart voor optimaal beheer Om efficiënt onderhoud te kunnen plegen is een goede informatievoorziening

Nadere informatie

WinConsyst WMS Containerbeheersysteem (CBS)

WinConsyst WMS Containerbeheersysteem (CBS) WinConsyst WMS Containerbeheersysteem (CBS) - Versie 24 maart 2014 WinConsyst WMS Containerbeheersysteem (CBS) MET HET CONTAINERBEHEERSYSTEEM WOORDEN MELDINGEN EN KOSTEN VAN EEN AFVALINZAMELSYSTEEM INZICHTELIJK

Nadere informatie

Nieuwe BI-omgeving van ApplicationNet is waardevolle bron van informatie voor facturatie, rapportages, kostenbesparing en marketing

Nieuwe BI-omgeving van ApplicationNet is waardevolle bron van informatie voor facturatie, rapportages, kostenbesparing en marketing Nieuwe BI-omgeving van ApplicationNet is waardevolle bron van informatie voor facturatie, rapportages, kostenbesparing en marketing Organisatie Werkplek Online is de private cloud oplossing van ApplicationNet

Nadere informatie

Professioneel beheer. Altijd kunnen vertrouwen op uw (bedrijfskritische) informatiesystemen

Professioneel beheer. Altijd kunnen vertrouwen op uw (bedrijfskritische) informatiesystemen Professioneel beheer Altijd kunnen vertrouwen op uw (bedrijfskritische) informatiesystemen Onze visie op professioneel beheer Als een applicatie eenmaal ontwikkeld en in productie genomen is, dan draait

Nadere informatie

Een nieuwe kijk op vastgoedregistratie WOZ en lokale heffingen

Een nieuwe kijk op vastgoedregistratie WOZ en lokale heffingen Een nieuwe kijk op vastgoedregistratie WOZ en lokale heffingen 2 TAX Onze organisatie is inmiddels een decennium geleden begonnen met het ontwikkelen van geautomatiseerde hulpmiddelen in het kader van

Nadere informatie

PLANON CONDITION ASSESSOR VOOR ADVIESBUREAUS. Vergroot de kwaliteit van uw NEN 2767 of RgdBOEI inspecties en verbeter uw projectrendement

PLANON CONDITION ASSESSOR VOOR ADVIESBUREAUS. Vergroot de kwaliteit van uw NEN 2767 of RgdBOEI inspecties en verbeter uw projectrendement PLANON CONDITION ASSESSOR VOOR ADVIESBUREAUS Vergroot de kwaliteit van uw NEN 2767 of RgdBOEI inspecties en verbeter uw projectrendement De Planon Condition Assessor bevat onder andere: De volledige NEN

Nadere informatie

integrating your business

integrating your business integrating your business Codit is een IT expert in business integratie en levert wereldwijd diensten in consultancy, technologie en managed services. Door de integratie van een centraal technologisch

Nadere informatie

Regas als bedrijf. Regas B.V. is een landelijke speler en actief binnen

Regas als bedrijf. Regas B.V. is een landelijke speler en actief binnen Regas als bedrijf Regas B.V. is een landelijke speler en actief binnen de geestelijke gezondheidszorg en jeugdzorg. Binnen de maatschappelijke dienstverlening en maatschappelijke opvang/ vrouwenopvang

Nadere informatie

24/7. Support. smart fms

24/7. Support. smart fms 24/7 Support Smart FMS vindt het van het grootste belang dat haar klanten helder inzicht hebben in de voorwaarden, zekerheid over gemaakte afspraken en het vertrouwen in haar als softwareaanbieder. Het

Nadere informatie

Functieprofiel Ondersteuner ICT Functieprofiel titel Functiecode 00

Functieprofiel Ondersteuner ICT Functieprofiel titel Functiecode 00 1 Functieprofiel Ondersteuner ICT Functieprofiel titel Functiecode 00 Doel Registreren en (laten) oplossen van vragen en storingen van ICTgebruikers binnen de richtlijnen van de afdeling, teneinde bij

Nadere informatie

TimeManager. ERP voor Dienstverleners. SalesManager Software 2013 The Customer Centric Software Company

TimeManager. ERP voor Dienstverleners. SalesManager Software 2013 The Customer Centric Software Company TimeManager ERP voor Dienstverleners SalesManager Software 2013 The Customer Centric Software Company 2 Inleiding Bent u werkzaam in Professional Services? Met onze geïntegreerde CRM en Project Management

Nadere informatie

Energiebeheer op afstand

Energiebeheer op afstand Energiebeheer > > > OP AFSTAND Draadloze elektriciteitsmeters > Draadloze pulstransmitters Onderstations met Ethernet en GPRS/UMTS WEBBased datacollectiesysteem Overzichtelijke rapporten Multi-site Energiebeheer

Nadere informatie

TPSC Cloud, Collaborative Governance, Risk & Compliance Software,

TPSC Cloud, Collaborative Governance, Risk & Compliance Software, TPSC Cloud, Collaborative Governance, Risk & Compliance Software, Wij geloven dat we een belangrijke bijdrage kunnen leveren aan betere & veiligere zorg. The Patient Safety Company TPSC levert al meer

Nadere informatie

Care for Systems. Inter Service Level Agreements

Care for Systems. Inter Service Level Agreements Care for Systems Inter Service Level Agreements Service: maximale beschikbaarheid Wat gebeurt er als de AV-installatie uitvalt in uw meldkamer, vergaderruimte of operatiekamer? Wat is de impact op de geplande

Nadere informatie

ISM: BPM voor IT Service Management

ISM: BPM voor IT Service Management ISM: BPM voor IT Service Management ISM: BPM voor IT Service Management Het jonge IT-vakgebied wordt bestookt met allerlei frameworks om grip te krijgen op de input en output: ITIL, ASL, BiSL, COBIT en

Nadere informatie

TMX-NET PRO. Veilig op afstand beheren via internet. smart telecontrol

TMX-NET PRO. Veilig op afstand beheren via internet. smart telecontrol TMX-NET PRO Veilig op afstand beheren via internet smart telecontrol Overal en altijd, compleet en veilig beheer via de cloud clients tablets secure internet smartphones Voordelen TMX-Net Pro Universeel

Nadere informatie

Optimizer+ Modern onderhoudsmanagement in relatie tot doelstellingen

Optimizer+ Modern onderhoudsmanagement in relatie tot doelstellingen Optimizer+ Optimizer+ is hét revolutionaire hulpmiddel voor het opstellen, beheersen en optimaliseren van onderhoudsconcepten. Met Optimizer+ onderbouwt u concrete doelstellingen op het gebied van bedrijfszekerheid,

Nadere informatie

KENSINGTON Business Intelligence

KENSINGTON Business Intelligence De formule voor vooruitgang... Kensington B.I. geeft de formule om uw bedrijf nog beter te besturen... De cockpitsoftware verschaft u alle informatie die u nodig heeft voor het besturen van uw bedrijf.

Nadere informatie

En 15 maart 2016 Simply.Flexible

En 15 maart 2016 Simply.Flexible En 15 maart 2016 Simply.Flexible Agenda Even voorstellen Quadira Dennis Wolf Waarom Output Management met Advanced-Forms o Met Dynamics NAV Even voorstellen Advanced-Forms Advanced-Forms in de praktijk

Nadere informatie

Registratie Data Verslaglegging

Registratie Data Verslaglegging Registratie Data Verslaglegging Registratie Controleren en corrigeren Carerix helpt organisaties in het proces van recruitment en detachering. De applicatie voorziet op een eenvoudige wijze in de registratie

Nadere informatie

Brochure AMF Financieel en fiscaal

Brochure AMF Financieel en fiscaal Brochure AMF Financieel en fiscaal AMF Financieel en fiscaal AMF Financieel en fiscaal maken onderdeel uit van de complete bedrijfssoftware AMF. AMF Bedrijfssoftware is modulair opgezet. U kunt hierdoor

Nadere informatie

enabling your ambition

enabling your ambition Ctac: enabling your ambition Ambities helpen realiseren Als ondernemer of organisatie heeft u plannen voor de toekomst: groeien, een nog efficiënter bedrijfsvoering realiseren of nieuwe producten of diensten

Nadere informatie

Experience matters. Introductie ixor. Introductie ixor

Experience matters. Introductie ixor. Introductie ixor Introductie ixor Introductie ixor! ixor is in 2002 door drie partners opgericht;! Gevestigd in Mechelen, België! Bestaat uit 50 ervaren en gedreven IT professionals! Wij bedienen diverse klanten in België,

Nadere informatie

OrganisationWare. De brug tussen organisatie en automatisering

OrganisationWare. De brug tussen organisatie en automatisering De brug tussen organisatie en automatisering Voor het leveren van een kwalitatief hoogwaardige dienst bent u als kennisintensieve dienstverlener sterk aangewezen op de (vak) kennis van uw medewerkers.

Nadere informatie

Ondersteuning van professionals in vastgoedbeheer

Ondersteuning van professionals in vastgoedbeheer Ondersteuning van professionals in vastgoedbeheer Onafhankelijk Bureau Onderhoud is een onafhankelijk adviesbureau. Wij geven advies, training en ondersteuning aan professionals in vastgoedbeheer en onderhoud

Nadere informatie

Het beste recept voor een efficiënte bedrijfsvoering

Het beste recept voor een efficiënte bedrijfsvoering Print Services Het beste recept voor een efficiënte bedrijfsvoering We zitten er bovenop met professioneel gereedschap Totale controle begint met professioneel gereedschap Voor het beste resultaat gebruikt

Nadere informatie

Beheer en onderhoud Nationaal Muziekkwartier

Beheer en onderhoud Nationaal Muziekkwartier Beheer en onderhoud Nationaal Muziekkwartier Nihad Mesevic Coördinator onderhoud Bereikbaar: Gemeente Enschede Hengelosestraat 51 Postbus 20 7500 AA Enschede 053-4818424 06-13695226 n.mesevic@enschede.nl

Nadere informatie

Innovatieve mogelijkheden met OBSV

Innovatieve mogelijkheden met OBSV Innovatieve mogelijkheden met OBSV Rudy Seebus Donderdag 21 November 2013 2013 MACS B.V. Inleiding Mobiel werken met OBSV Planning met OBSV Koppelingen met OBSV Rapportage & Data analyse 27-11-2013 2 Inleiding

Nadere informatie

Ervaringen van Duurzaam Beheer en Onderhoud in relatie tot de implementatie nieuwe wetgeving. En dan ook nog duurzame energie en energiebesparing

Ervaringen van Duurzaam Beheer en Onderhoud in relatie tot de implementatie nieuwe wetgeving. En dan ook nog duurzame energie en energiebesparing Ervaringen DBO Praktijkseminar Nieuwe wetgeving Duurzame energie en energiebesparing Consequenties voor installateurs en gebouwbeheerders 11 oktober 2011 Ronald van Nattem Hoofd B&O Vastgoed DH Aart de

Nadere informatie

Everything4Office UitvaartTotaal. Software voor subsidieverstrekkende organisatie s of afdelingen. Snel te implementeren. Aanpasbaar aan uw situatie

Everything4Office UitvaartTotaal. Software voor subsidieverstrekkende organisatie s of afdelingen. Snel te implementeren. Aanpasbaar aan uw situatie Everything4Office UitvaartTotaal Software voor subsidieverstrekkende organisatie s of afdelingen Snel te implementeren Aanpasbaar aan uw situatie Everything4Office Software, Tolnasingel 1, 2411 PV Bodegraven

Nadere informatie

Magic4Schools. Leerlingadministratie

Magic4Schools. Leerlingadministratie Magic4Schools Leerlingadministratie 1 Magic4Schools speciaal ontwikkeld voor autorijscholen 3 Magic4Schools speciaal ontwikkeld voor autorijscholen 3 Functionaliteiten in Magic4Schools 4 Onze diensten

Nadere informatie

Onderwerpen: Algemeen Projecten. Budgetten Rollen en rechten Uren/kosten Facturen CRM HRM Output/Custom fields Web. Procesbeschrijving

Onderwerpen: Algemeen Projecten. Budgetten Rollen en rechten Uren/kosten Facturen CRM HRM Output/Custom fields Web. Procesbeschrijving Onderwerpen: Algemeen Projecten Budgetten Rollen en rechten Uren/kosten Facturen CRM HRM Output/Custom fields Web Procesbeschrijving Algemeen PMO Pro is een systeem om al uw projectgerelateerde informatie

Nadere informatie

Servicedesking! Hot or Not? Egbert van der Steege MSc

Servicedesking! Hot or Not? Egbert van der Steege MSc Servicedesking! Hot or Not? Egbert van der Steege MSc FACTO CONGRES 2013 Servicedesking! Hot or Not? 11 juni 2013 BENT U TEVREDEN OVER DE PERFORMANCE VAN UW (FACILITAIRE) SERVICEDESK? DRAAGT UW (FACILITAIRE)

Nadere informatie

Comm ant & Bouw. Comm ant helpt ons écht procesgericht te werken. K l a n t c a s e

Comm ant & Bouw. Comm ant helpt ons écht procesgericht te werken. K l a n t c a s e Methode en web-based software voor proces en resultaatverbetering Comm ant & Bouw Comm ant helpt ons écht procesgericht te werken. K l a n t c a s e Frans Münninghoff Sandra Steijvers Heijmans gebruikt

Nadere informatie

Business Risk Management? Dan eerst data op orde!

Business Risk Management? Dan eerst data op orde! Business risk management? Dan eerst data op orde! Kwaliteit, leveringsbetrouwbaarheid, klantgerichtheid, kostenbewustzijn en imago zijn kernwaarden in de bedrijfsvoering die door nutsbedrijven hartelijk

Nadere informatie

Professional services organisaties Altijd en overal grip op uw projecten, van verkoop tot factuur

Professional services organisaties Altijd en overal grip op uw projecten, van verkoop tot factuur Professional services organisaties Altijd en overal grip op uw projecten, van verkoop tot factuur Kritische opdrachtgever verwacht meer De opdrachtgever van vandaag is kritisch, verlangt toegevoegde waarde

Nadere informatie

INTEGRATIE EN MIGRATIE

INTEGRATIE EN MIGRATIE INTEGRATIE EN MIGRATIE Gert Jan Jacobse - Sr. Consultant End Users, Priva Copyright Priva Integratie en migratie houden uw gebouwbeheersysteem als bedrijfsmiddel actueel. Copyright Priva LEVENSDUUR STERK

Nadere informatie

Efficiënter inkopen en meer controle over uw uitgaven en kasstromen. Purchase-to-Pay Canon Business Solutions

Efficiënter inkopen en meer controle over uw uitgaven en kasstromen. Purchase-to-Pay Canon Business Solutions Efficiënter inkopen en meer controle over uw uitgaven en kasstromen Purchase-to-Pay Canon Business Solutions Automatiseer uw Purchase-to-Payproces voor een betere afstemming tussen Inkoop en Finance Uw

Nadere informatie

Functieprofiel: Ondersteuner ICT Functiecode: 0405

Functieprofiel: Ondersteuner ICT Functiecode: 0405 Functieprofiel: Ondersteuner ICT Functiecode: 0405 Doel Registreren en (laten) oplossen van vragen en storingen van ICT-gebruikers binnen de richtlijnen van de afdeling, teneinde bij te dragen aan efficiënt

Nadere informatie