Centix4 Modules Workflow Management

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Centix4 Modules Workflow Management"

Transcriptie

1 1 Gestructureerd beheer van uw werkprocessen Efficiënter inzetten van operationele medewerkers Voert uw organisatie activiteiten uit waarvoor u mensen moet inplannen, zoals het afhandelen van klachten en storingen, het uitvoeren van reparaties, reguliere onderhoudswerkzaamheden en inspecties of andere operationele werkzaamheden? Dan ligt de sleutel voor het efficiënter inzetten van uw medewerkers en het verbeteren van de kwaliteit van uw dienstverlening in het vergroten van uw grip op deze werkprocessen. Een doortimmerd systeem voor workflow management helpt u de aansturing en monitoring beter te beheren en te beheersen. Centix4 biedt u een complete oplossing voor het gestructureerd inplannen van werkzaamheden, alsmede het registreren en documenteren van meldingen en andere activiteiten. Hiermee heeft u niet alleen continu een actueel inzicht in de voortgang van alle werkzaamheden; u beschikt bovendien over alle benodigde gegevens voor de administratieve afhandeling ervan. Kortom, alle functionaliteit die u nodig heeft voor het managen van uw workflow is beschikbaar in een serie modules voor Centix4. Workflow management met Centix4 De workflow management modules bieden u uitgebreide mogelijkheden voor de hiërarchische registratie van uw werkprocessen. Deze processen worden geïnitieerd door meldingen van binnen of buiten de organisatie of door gepland werk zoals onderhoud en inspecties, waarvoor alle bijbehorende registraties van , documenten, taken en telefoongesprekken in Centix4 plaatsvinden. Tevens zijn er uitgebreide mogelijkheden voor mobiele toepassingen, zoals het vastleggen van registraties op werkorders en bonnen op locatie met notebooks of handheld computers. Maar er is ook oog voor de logistieke en productieachtergronden, terwijl gebruik en verbruik van materiaal en urenregistratie natuurlijk niet ontbreken. Bovendien ontstaat door de volledige integratie van de workflow management modules met andere Centix4-onderdelen zoals locaties, objecten en contracten, één centraal systeem waarmee u perfect uw managementinformatie, KPI s, SLA s e.d. kunt monitoren. Flexibel inzetbaar Een van de uitgangspunten van Centix4 is dat onze oplossingen uw huidige processen moeten faciliteren, in plaats van dat u uw processen moet afstemmen op de software. Centix4 ondersteunt uw processen op adequate wijze, dankzij de modulaire samenstelling en de flexibele inzetbaarheid van de functionaliteit. Daardoor koopt u alleen de functionaliteit die u nodig heeft en kunt u de software configureren naar de wijze waarop uw werkprocessen zijn georganiseerd. Bovendien is workflow management in Centix4 naadloos geïntegreerd met het beheer van ojecten, relaties en documenten. U heeft dus altijd de juiste en actuele informatie binnen handbereik. Centix4 zorgt voor structuur en overzicht, maar is eveneens een doelgericht en flexibel systeem voor het aansturen van medewerkers. Zo krijgt u een krachtig instrument in handen om de kwaliteit en efficiëntie van uw dienstverlening te verbeteren. De belangrijkste voordelen hiervan zijn: lagere kosten voor storingsopvolging, hogere klanttevredenheid en betere beheersing van uw bedrijfsprocessen. Wokflow items Het workflow management systeem bestaat uit verschillende typen workflow items, met elk een eigen toepassingsgebied. Door de hiërarchische structuur ontstaat in één oogopslag duidelijkheid over welk pad er doorlopen is. Meldingen Workflow management in Centix4 begint vaak bij een melding. Dat kan een melding zijn die telefonisch of per is gedaan door een externe klant of een interne opdrachtgever. Maar een melding kan ook door Centix4 zelf worden gegenereerd vanuit een onderhouds- of inspectieplan of naar aanleiding van eerder geregistreerde meetresultaten. Centix4 zorgt voor een gestructureerde intake van deze meldingen, aan de hand van enkele overzichtelijke invulschermen. Daarbij wordt iedere melding gekoppeld aan reeds aanwezige gegevens over de relatie, het object of het project waarover de melding plaatsvindt. Tevens wordt een aantal eigenschappen van de melding vastgelegd, onder meer over het type melding, de prioriteit en uren die eraan besteed gaan worden. De persoon die de melding moet gaan opvolgen - een monteur of een inspecteur - en de verantwoordelijke planner of werkvoorbereider, hebben daardoor direct toegang tot alle relevante informatie.

2 2 Het hoofdvenster van de melding geeft gedurende zijn gehele levensduur in één oogopslag een volledig overzicht van de melding, de relatie en het object. Ook is de status ervan op ieder moment inzichtelijk. Onder het hoofdvenster bevindt zich een aantal tabbladen voor het rapporteren van de activiteiten die uit de melding volgen en de administratieve afhandeling ten aanzien van onderhoudscontracten, prijsafspraken en tarieven. Ook relevante documenten die al in Centix4 zijn opgenomen, zoals handleidingen en werkinstructies, zijn eenvoudig op te roepen. Werkorders Met werkorders zijn zowel medewerkers van de interne organisatie als van externe partijen aan te sturen. De werkorders bieden uitkomst bij vragen zoals: welke werkzaamheden uitvoeren op welke locatie? In hoeverre is het werk gereed? Hoeveel uren en materiaal zijn geregistreerd? Is er verschil tussen de begrote en de werkelijk gerealiseerde uren en materialen? s Binnen workflow management kunt u ontvangen en verstuurde en s die bij een melding horen vastleggen. Met een additionele module kunt u zelfs geautomatiseerd uw box uitlezen en verwerken. Documenten Ontvangen of verzonden documenten zoals aanvragen, offertes, klachten et cetera kunnen met dit workflow itemtype worden geregistreerd. Deze content kunt u eventueel koppelen met een hyperlink, maar ook in de Centix4-database opslaan. Eigenlijk doet het woord documenten te kort aan de functionaliteit, want ook foto s, films, tekeningen, flowcharts e.d. zijn probleemloos te beheren. Taken Het workflow item taken is vaak het vangnet van de organisatie. Vergelijkbaar met bijvoorbeeld Microsoft Outlook, kunnen relatief simpele acties met een taak worden beheerd. Telefoongesprekken Het workflow itemtype telefoongesprekken stelt u in staat om telefoongesprekken te loggen. Door gesprekken bij te houden, weet u bijvoorbeeld precies op welke data en tijden met een klant is gesproken over een melding en natuurlijk de inhoud van deze gesprekken. Maar ook het meten van de responstijden vanaf een melding tot uw medewerker contact opneemt met de klant wordt hierdoor relatief eenvoudig. Afspraken Wilt u uw commerciële buitendienst kunnen aansturen of afspraken maken waarvoor geen werkbon nodig is? Dan gebruikt u het workflow item afspraken. Met dit type workflow item kunt u vastleggen, waar, wanneer en met wie u een afspraak heeft. Gebruik makend van het additionele planbord krijgt u een compleet overzicht van de gemaakte afspraken (eventueel per regio). Planbord Heeft u een omvangrijke buitendienst, dan is het efficiënt inplannen van medewerkers een uitdaging op zich. Centix4 biedt hiervoor een aparte planbordmodule met een overzichtelijke grafische weergave, die bovendien geheel naar voorkeur van de gebruiker is in te stellen. Op het planbord zijn openstaande workflow items in te plannen, eenvoudig door ze met drag and drop op tijdbalken te plaatsen. Deze zogenoemde planitems kunnen op de tijdbalk van één medewerker, maar ook aan meerdere medewerkers gekoppeld worden. Ook is het mogelijk om meerdere workflow items op één planitem te bundelen, bijvoorbeeld alle openstaande werkzaamheden voor één klant. Indien aan een workflow item een voorcalculatie van uren is gekoppeld, wat bijvoorbeeld bij een werkorder het geval kan zijn, dan verschijnt in de tijdbalk automatisch een blok met de gecalculeerde tijd. Zonder voorcalculatie kan de werkvoorbereider of planner de benodigde tijd zelf inschatten en zowel het planitem qua lengte verslepen, als de begin- en eindtijd in te geven. Het planbord houdt rekening met werkbare dagen, pauzes, werktijden en contracttijden van de medewerkers. En dit alles in een transparante grafische weergave.

3 3 Werkbonnen Vanaf het planbord kunnen werkbonnen voor planitems worden aangemaakt. Omdat het mogelijk is om meerdere workflow items voor dezelfde relatie op één planitem te bundelen, kan een werkbon ook verschillende workflow items omvatten. De werkbon is zowel elektronisch als op papier aan medewerkers ter beschikking te stellen. Wanneer een onderhouds- of inspectieplan aan een workflow item (meestal een werkorder) is gekoppeld, dan kan deze geopend worden door de link achter MI* in het workflow item aan te klikken. Het MI-plan dat aan het betreffende object is gekoppeld, wordt dan geopend en kan vervolgens worden uitgevoerd. (MI is een aparte module in Centix4. Voor meer informatie over deze module verwijzen wij u naar de specifieke documentatie over deze module.) Via de werkbon zijn per workflow item de gewerkte uren, gebruikte artikelen en gereden kilometers te registreren, ten behoeve van interne urenverantwoording en doorbelasting of voor facturatie aan de klant. In Centix4 heet dit realisaties. Ook kan de medewerker de status van het workflow item aanpassen. Bijvoorbeeld: afgerond of opnieuw inplannen wanneer onderdelen besteld moeten worden. Wilt u na afronding van de werkzaamheden de werkbon laten aftekenen door de klant of opdrachtgever, dan kan dit zowel op papier als digitaal. In Centix4 kan namelijk een venster worden opgeroepen, waarin met behulp van een muis een handtekening kan worden geplaatst. Administratieve afhandeling Voordat de uren in de financiële administratie verwerkt kunnen worden, dienen zij door een geautoriseerde medewerker te worden goedgekeurd. De medewerker die deze beoordeling uitvoert, kan bijvoorbeeld coderingen aanpassen om aan te geven of de uren direct gefactureerd, op een project geplaatst of op garantie afgeboekt kunnen worden. Ook deze functionaliteit is in workflow management geïntegreerd. Module overzicht Workflow management De moduleserie voor workflow management bestaat uit een hoofdmodule en een aantal aanvullende modules waarmee u specifieke onderdelen kunt opnemen in de systematiek voor workflow management. De functionaliteit van de verschillende modules is onderling naadloos geïntegreerd. Afhankelijk van de inrichting van uw bedrijfsprocessen en uw wensen voor het automatiseren daarvan, kunt u bepalen in welke mate u uw workflow in Centix4 wilt beheren. Workflow management (C4-OFF-04-00) Workflow management is de hoofdmodule voor het beheren van uw workflow in Centix4. Deze module maakt het mogelijk om uw werkprocessen hiërarchisch te registreren en te monitoren. Meldingen van binnen- of buiten de organisatie of door gepland werk zoals onderhoud en inspecties kunt u in deze module registreren en koppelen aan workflow items in de vorm van werkorders, , documenten, taken, telefoongesprekken en afspraken. In Centix4 vindt de registratie plaats van alle werkzaamheden die in het kader van de workflow items worden verricht. Op deze wijze kunt u de voortgang van de workflow items nauwgezet monitoren. Contracten (C4-OFF-04-01) Steeds meer bedrijven sluiten met hun relaties contracten af voor service en support, onderhoud of inspecties en keuringen. Met behulp van de module Contracten kunt u alle belangrijke kenmerken van deze overeenkomsten vastleggen in Centix4, zoals de taken die er periodiek uit voortkomen en de financiële afhandeling daarvan. Door de integratie met de modules voor workflow, onderhoud en inspectie en projecten, controleert deze module of mutaties in Centix4 conform de contracten zijn. Tevens genereert deze module signalen voor bepaalde acties, bijvoorbeeld wanneer de datum voor contractverlenging dichterbij komt. SLA s (service level agreements) (C4-OFF-04-02) In veel contracten op het gebied van onderhoud en inspectie is een SLA (Service Level Agreement) opgenomen, waarin afspraken worden gemaakt over de kwaliteit van de dienstverlening. Eén aspect van een SLA zijn de afspraken over responstijden en afwikkeltijden bij storingen en incidenten.

4 4 De SLA-module maakt het mogelijk om de coderingen van de workflow items te voorzien van afspraken voor respons- en afwikkeltijden. Ook kunt u vastleggen in welke percentages u de gemaakte afspraken dient na te komen. Door de workflow items te coderen (d.m.v. een groep, een code en een prioriteit) is het mogelijk om voor elke unieke combinatie een SLAcodering aan te maken. De workflow-overzichten geven duidelijke bewakingsindicaties in kleuren. En door een scala aan rapportages kunt u zien hoeveel bepaalde SLA s en de bijbehorende kwaliteitskenmerken voorkomen. Vooral voor dienstverlenende bedrijven is dit een effectief hulpmiddel om meer inzicht te krijgen in de performance van de eigen organisatie. Voorcalculatie van uren en materialen (C4-OFF-04-03) In deze module zijn voor workflow items de normen aan te geven in de zin van besteedbare tijd en benodigde materialen. Voor een planner betekent dit dat hij een planning kan maken op basis van realistische, gestandaardiseerde gegevens. Een monteur of inspecteur krijgt hierdoor inzicht in de materialen die hij nodig heeft voor zijn ingeplande taken. En er kan controle uitgevoerd worden tussen geplande (voorcalculatie) en gerealiseerde workflow items. Bij sommige typen workflow items - zoals een taak en werkorder - is het zelfs mogelijk om een voortgangspercentage op te geven. Hierdoor kan een duidelijke vergelijking tussen de voorcalculatie en de realisatie worden gemaakt. (In combinatie met deze module is tevens de module verkoopcatalogus benodigd) Planbord (inclusief Werkbonnen) (C4-OFF-04-04) Het planbord is een efficiënt en overzichtelijk hulpmiddel voor het inplannen van taken die in de workflow staan. Op één venster krijgt u een overzicht van uit te voeren werkzaamheden en de beschikbaarheid van medewerkers. U kunt nieuwe taken invoegen, taken verschuiven en de status van de uitvoering bewaken. Tevens kunt u via het planbord werkbonnen aanmaken voor ingeplande workflow items en deze zowel digitaal als op papier aan uw medewerkers beschikbaar stellen. Aanwezigheidsassistent (C4-OFF-04-07) Via de Aanwezigheidsassistent kunnen medewerkers zich aanmelden aan het begin van de werkdag en afmelden aan het eind ervan. Dit kan via de Office-, de Web- en de Mobileapplicatie, waardoor deze module zowel is in te zetten voor buitendienstmedewerkers als voor kantoorpersoneel. Deze digitale prikklok ondersteunt het planbord en de modules uurregistratie en werkbare dagen & werktijden. Realisatie van uren en materialen (C4-OFF-04-05) Met deze module is per workflow item te registreren hoeveel uren er werkelijk zijn besteed aan een taak en welke materialen zijn gebruikt. Na afronding en goedkeuring van de werkzaamheden, kan deze informatie worden gebruikt voor de facturatie. (In combinatie met deze module is tevens de module verkoopcatalogus benodigd) Dashboard (C4-OFF-04-06) Het dashboard biedt de gebruiker de mogelijkheid om op één scherm alle informatie weer te geven waarop hij actie moet ondernemen. Dit scherm is flexibel in te richten door te kiezen uit een aantal standaardfunctionaliteiten. Het dashboard heeft een grafisch, hi-tech karakter. Mail (in- en uitgaand) (C4-OFF-04-08) De Mail-module zorgt voor het inlezen van mailboxen, bijvoorbeeld van de supportafdeling, in Centix4. Inkomende mail kan worden herkend aan bekende contactpersonen, relaties en workflow item-coderingen. De module kan zelfs geautomatiseerd nieuwe workflow items zoals meldingen aanmaken. Uurregistratie (C4-OFF-09-00) De Uurregistratie-module maakt het mogelijk om differentiatie aan te brengen in het type uren dat uw medewerkers maken. Zo is bijvoorbeeld onderscheid te maken in factureerbare uren, vakantie-uren, urendeelname in een bepaald project of voor een bepaalde klant. Voor elk uurtype kunt u een eigen tarief instellen, maar ook differentiatie aanbrengen in tarieven voor bijvoorbeeld junior- en seniormedewerkers. Werkbare dagen & werktijden (C4-OFF-09-01) Met de module Werkbare dagen & werktijden kunt u voor een heel kalenderjaar inplannen op welke dagen wordt gewerkt, rekening houdend met weekenden, feestdagen en vakantiesluitingen. Voor de werkbare dagen is in te stellen wat de werktijden en pauzes zijn. Het schema dat zo ontstaat, ondersteunt verschillende processen in Centix4. Afhankelijk van de andere modules in uw Centix4-configuratie, wordt het schema gebruikt bij de planning, de urencontrole, de bewaking van workflow items en de verhuur/ verkoopmodule.

5 5 Gerelateerde modules voor workflow management Verkoopcatalogus (C4-OFF-06-02) Indien u gebruik wilt maken van de modules voor voorcalculatie en realisatie van uren en materialen, dan heeft u daarvoor ook de module Verkoopcatalogus nodig. In de verkoopcatalogus kunt u een bestand van standaardartikelen aanmaken, waarin u zowel voorraad als niet-voorraad artikelen kunt opnemen. Door de koppeling met de verkoopcatalogus kunnen medewerkers in het workflow item dat zij moeten uitvoeren, zien welke artikelen - bijvoorbeeld onderdelen of onderhoudsmiddelen - zij in welke hoeveelheid nodig hebben. Via de realisatie worden deze gegevens, inclusief de prijsinformatie, beschikbaar gesteld voor facturatie. Kijk op voor meer informatie. Centix B.V. Postbus 173, 3417 ZK Montfoort Tel. +31 (0) Fax +31 (0) KvK/TRN De module Verkoopcatalogus is onderdeel van de modulereeks Artikelbeheer. Hiervoor is een aparte brochure beschikbaar. Verhuur- en verkoopoffertes en orders (moduleserie) De workflowfunctionaliteit is eveneens gerelateerd aan de Centix4- modules voor verhuur- en verkoopoffertes en orders. Vanuit een verhuur- of verkooporder kan namelijk een workflow-item worden aangemaakt, bijvoorbeeld voor installatie van het verhuurde of verkochte object. Door deze koppeling kunt u leveringen en de bijbehorende werkzaamheden optimaal coördineren. Daarnaast kunt u deze koppeling gebruiken voor het stroomlijnen van uw handelsactiviteiten, doordat u één gecombineerde factuur kunt sturen in plaats van aparte facturen voor artikelen en voor bijkomende werkzaamheden. Voor de modulereeks Verhuur- en verkoopoffertes en orders is een aparte brochure beschikbaar. Facturatie (C4-OFF-08-00) De module Facturatie maakt het mogelijk om uren en materialen die in de workflow items zijn gerealiseerd, direct vanuit Centix4 te factureren. Deze module biedt volledige flexibiliteit om de layout van uw facturen en de datavelden die u gebruikt te bepalen. Tevens zijn koppelingen met de bestaande administratie en/of ERP systemen mogelijk, zodat intern factureren naar projecten of andere kostenplaatsen vlekkeloos verloopt. Voor de module Facturatie is een aparte brochure beschikbaar.

Brochure AMF Service en onderhoud

Brochure AMF Service en onderhoud Brochure AMF Service en onderhoud AMF Service en onderhoud AMF Service en onderhoud maakt onderdeel uit van de complete bedrijfssoftware AMF. AMF Bedrijfssoftware is modulair opgezet. U kunt hierdoor klein

Nadere informatie

50014 Workflow - Office koppeling - persoonsvelden aangepast Gecorrigeerde functionaliteit

50014 Workflow - Office koppeling - persoonsvelden aangepast Gecorrigeerde functionaliteit Module: Centix4 Office - één gelijktijdige gebruiker 50014 Workflow - Office koppeling - persoonsvelden aangepast Gecorrigeerde functionaliteit De Office koppeling maakte ten onrechte gebruik van de oude

Nadere informatie

Centix4 Modules Onderhoud en Inspecties

Centix4 Modules Onderhoud en Inspecties Universele oplossing voor gestructureerd inspecteren en onderhouden Zeer efficiënt inspecteren en rapporteren Voor veel organisaties is het uitvoeren van onderhoud en inspecties een kernactiviteit. Of

Nadere informatie

Onze Project oplossing

Onze Project oplossing 1 SalesManager Online Onze Project oplossing Hoe kunnen wij uw keten optimaliseren? SalesManager Online maakt het eenvoudig om uw klanten en relaties structureel en overzichtelijk te beheren en te bedienen.

Nadere informatie

CaseMaster PM ProjectManagement

CaseMaster PM ProjectManagement CaseMaster PM ProjectManagement Projectmanagement De manier waarop u uw projecten organiseert, voorbereid, uitvoert en afrond bepaald uw succes. Projecten staan en vallen met planning. Effectief projecten

Nadere informatie

Marlin Family. Marlin

Marlin Family. Marlin PCA Mobile PCA Mobile Organisatie PCA Mobile BV maakt deel uit van de Mobile Solution Group en biedt met ruim 40 enthousiaste collega s een veelomvattend pakket van innovatieve en gebruiksvriendelijke

Nadere informatie

Brochure AMF Portable

Brochure AMF Portable Brochure maakt onderdeel uit van de complete bedrijfssoftware AMF. AMF Bedrijfssoftware is modulair opgezet. U kunt hierdoor klein starten en al naargelang uw wensen of de groei van uw bedrijf kan de software

Nadere informatie

Documentatie Handleiding Hunter-CRM Desktop v1.0

Documentatie Handleiding Hunter-CRM Desktop v1.0 Documentatie Handleiding v1.0 1 Voorwoord Hunter-Desktop is een product van Hunter-CRM. Onze CRM software is gemaakt met het oog op gemak. Deze documentatie bevat een overzicht van de meest gebruikte functionaliteiten

Nadere informatie

On-the-Road service. Verbeter uw planning en reactiesnelheid. Overzicht en inzicht. Altijd en overal.

On-the-Road service. Verbeter uw planning en reactiesnelheid. Overzicht en inzicht. Altijd en overal. On-the-Road service Verbeter uw planning en reactiesnelheid Overzicht en inzicht. Altijd en overal. Efficiënte serviceplanning en -uitvoering met On-the-Road Abecon On-the-Road is een mobiele oplossing

Nadere informatie

Dienstbeschrijving Servicedesk

Dienstbeschrijving Servicedesk Monteba IT Solutions is een diensten bedrijf. We richten ons primair op het onderhoud en installatie van computers, internet en telefonie. Om de dienstverlening te stroomlijnen maakt onze Servicedesk gebruik

Nadere informatie

Pending. Multiple level autorisatie flow 4-ogen principe (of meer)

Pending. Multiple level autorisatie flow 4-ogen principe (of meer) Apps voor Jeeves Voorbeelden Pending Artikel naar status Verkoopbaar door beperkt aantal mensen Niet gebruiken in prijslijst tot dat autorisatie gegeven is Verkooporders die niet aan een bepaalde marge

Nadere informatie

M7537 In de database opgeslagen documenten opslaan op locatie

M7537 In de database opgeslagen documenten opslaan op locatie Module: Centix4 Office - één gelijktijdige gebruiker M7537 In de database opgeslagen documenten opslaan op locatie Tot nu toe was het alleen mogelijk om in de database opgeslagen documenten alleen te openen

Nadere informatie

Dienstbeschrijving Servicedesk

Dienstbeschrijving Servicedesk Monteba IT Solutions is een diensten bedrijf. We richten ons primair op het onderhoud en installatie van computers, internet en telefonie. Om de dienstverlening te stroomlijnen maakt onze Servicedesk gebruik

Nadere informatie

Team. Tijd. Tools. Functionaliteiten In de onderstaande afbeelding wordt aangegeven welke behoeften TeamPlayer voor u kan invullen.

Team. Tijd. Tools. Functionaliteiten In de onderstaande afbeelding wordt aangegeven welke behoeften TeamPlayer voor u kan invullen. TeamPlayer? TeamPlayer is een compleet en flexibel systeem voor tijdsregistratie en planning dat de grootste knelpunten in vele administraties aanpakt, daar waar de standaardsystemen nog te beperkt zijn.

Nadere informatie

Brochure AMF Marketing en verkoop

Brochure AMF Marketing en verkoop Brochure AMF Marketing en verkoop AMF Marketing en verkoop AMF Marketing en verkoop maakt onderdeel uit van de complete bedrijfssoftware AMF. AMF Bedrijfssoftware is modulair opgezet. U kunt hierdoor klein

Nadere informatie

Make your service work

Make your service work Make your service work Mobiele interactie met je externe medewerkers Werkbonnen opstellen voor interventies en onderhoud Paperless mobiele administratie Aangepast aan uw sector PlenionMobile De mobiele

Nadere informatie

Quick Start Manual. De snelste route naar de top met FMP360 online!

Quick Start Manual. De snelste route naar de top met FMP360 online! Quick Start Manual De snelste route naar de top met FMP360 online! Aan de slag met FMP360 online Gefeliciteerd! U heeft gekozen om aan de slag te gaan met FMP360 Online, het innovatieve platform voor de

Nadere informatie

TimeManager. ERP voor Dienstverleners. SalesManager Software 2013 The Customer Centric Software Company

TimeManager. ERP voor Dienstverleners. SalesManager Software 2013 The Customer Centric Software Company TimeManager ERP voor Dienstverleners SalesManager Software 2013 The Customer Centric Software Company 2 Inleiding Bent u werkzaam in Professional Services? Met onze geïntegreerde CRM en Project Management

Nadere informatie

Visma.net Financieel. Zaken doen in de cloud

Visma.net Financieel. Zaken doen in de cloud Visma.net Financieel Zaken doen in de cloud Zaken doen in de cloud Visma.net Financieel is de nieuwe totaaloplossing van Visma in de cloud voor financieel management. Veilig werken in de cloud voor CFO

Nadere informatie

Brochure BX MRO. Oplossingen gebaseerd op SAP Business One

Brochure BX MRO. Oplossingen gebaseerd op SAP Business One Brochure BX MRO Oplossingen gebaseerd op SAP Business One Service en Reparatie voor SAP Business One De combinatie van SAP Business One en BX MRO (Maintenance, Repair & Overhaul) maakt deze software de

Nadere informatie

Oplossingen gebaseerd op SAP Business One. Brochure BX MRO

Oplossingen gebaseerd op SAP Business One. Brochure BX MRO Oplossingen gebaseerd op SAP Business One Brochure BX MRO Service en reparatie voor SAP Business One De combinatie van SAP Business One en variatec BX MRO (maintenance, repair & overhaul) maakt deze software

Nadere informatie

Volledig grip op uw projecten met. Dynamics InTime

Volledig grip op uw projecten met. Dynamics InTime Volledig grip op uw projecten met Dynamics InTime en zijn mensenwerk Het uitvoeren van projecten is mensenwerk. De juiste persoon op het juiste project, daar gaat het om. Die krijgt te maken met zaken

Nadere informatie

QIP4-Service Management. Microsoft Dynamics voor servicebedrijven en technische dienstverleners

QIP4-Service Management. Microsoft Dynamics voor servicebedrijven en technische dienstverleners QIP4-Service Management Microsoft Dynamics voor servicebedrijven en technische dienstverleners 2 QIP4-Service Management Service innovatie start met intelligente software ondersteuning voor kantoor & buitendienst.

Nadere informatie

UNIT4 Multivers Service Manager

UNIT4 Multivers Service Manager UNIT4 Multivers Service Manager UNIT4. SOFTWARE VOORUITGEDACHT 2 UNIT4 MULTIVERS Service Manager UNIT4 Multivers Service Manager Administratie. Iedere ondernemer heeft er mee te maken. Leuk is het niet

Nadere informatie

Onze CRM oplossing. SalesManager Online. Hoe kunnen wij uw keten optimaliseren? SALESMANAGER ONLINE INTRODUCTIE

Onze CRM oplossing. SalesManager Online. Hoe kunnen wij uw keten optimaliseren? SALESMANAGER ONLINE INTRODUCTIE 1 SalesManager Online Onze CRM oplossing Hoe kunnen wij uw keten optimaliseren? SalesManager Online maakt het eenvoudig om uw klanten en relaties structureel en overzichtelijk te beheren en te bedienen.

Nadere informatie

uw portaal voor technisch facilitair management unica online

uw portaal voor technisch facilitair management unica online uw portaal voor technisch facilitair management unica online , Altijd en overal inzicht in uw technische installaties Snel en eenvoudig een storing melden? Inzicht in het energiegebruik van uw installaties?

Nadere informatie

Handleiding 4CIS Synchro

Handleiding 4CIS Synchro Zakelijke software s voor verkoop, dienstverlening en administratie Handleiding 4CIS Synchro Optimale ondersteuning van uw frontoffice Optimale communicatie tussen uw frontoffice en backoffice 4CIS InfoBase

Nadere informatie

Handleiding Mplus Touch Screen Kassa. Module T1100 - Registratie medewerkers

Handleiding Mplus Touch Screen Kassa. Module T1100 - Registratie medewerkers Handleiding Mplus Touch Screen Kassa Module T1100 - Registratie medewerkers www.bolt.nl/afrekenen Inhoudsopgave 1 Module uitleg...3 1.1 Doel...3 2 Module configuratie...4 2.1 Het aanmaken van een Medewerker...4

Nadere informatie

Feature checklist NeMO 5 Android

Feature checklist NeMO 5 Android Feature checklist NeMO 5 Android PCA Mobile 2014 Feature Omschrijving Opmerkingen Algemene kenmerken Mobile Only NeMO5 voor Android is een Native Android Applicatie (app) Cloud Vereist geen lokale of gehoste

Nadere informatie

Whitepaper ChainWise bedrijfssoftware

Whitepaper ChainWise bedrijfssoftware Whitepaper ChainWise bedrijfssoftware Product ChainWise Telecom+ Jaar 2015 Alle rechten voorbehouden aan ChainWise Niets in deze uitgave mag worden gebruikt in welke vorm dan ook zonder schriftelijke toestemming

Nadere informatie

research manager wij maken kwaliteit in de zorg meetbaar

research manager wij maken kwaliteit in de zorg meetbaar research manager wij maken kwaliteit in de zorg meetbaar research manager is een product van: Cloud9 Software B.V. www.cloud9software.nl wij maken kwaliteit in de zorg meetbaar U kunt via onderstaande

Nadere informatie

Release notes: 4.3.1. Module: Afschrijvingen Meldingnr Omschrijving. Soort

Release notes: 4.3.1. Module: Afschrijvingen Meldingnr Omschrijving. Soort Module: Afschrijvingen M20315 Vaste activa (afschrijvingen) - Wijzigen status Bij het wijzigen van een status op vaste activa dienen een aantal controles te worden uitgevoerd. Er werd soms ten onrechte

Nadere informatie

Elektronisch factureren

Elektronisch factureren Elektronisch factureren Inleiding Elektronisch Factureren in RADAR is mogelijk vanaf versie 4.0. Deze module wordt niet standaard meegeleverd met de RADAR Update maar is te bestellen via de afdeling verkoop

Nadere informatie

Team. Tijd. Tools. Eenvoudige, gebruiksvriendelijke en vlotte mobiele planning

Team. Tijd. Tools. Eenvoudige, gebruiksvriendelijke en vlotte mobiele planning Waarom? U beschikt over een onderneming van minstens 5 gebruikers en constateert dat u naast uw administratieve software meer en meer zaken moet bijhouden buiten deze software. biedt een volledig geautomatiseerd

Nadere informatie

Snel te implementeren. Inpasbaar in uw situatie

Snel te implementeren. Inpasbaar in uw situatie Everything4Office ProjectManager Software voor Project Management Snel te implementeren Inpasbaar in uw situatie Economisch zeer verantwoord Everything4Office Software, Tolnasingel 1, 2411 PV Bodegraven

Nadere informatie

GO! FixIT voor scholengroepen en TAC

GO! FixIT voor scholengroepen en TAC GO! FixIT voor scholengroepen en TAC 1. Introductie 3 2. Inloggen in het GO! FixIT webportaal 4 3. Een melding aanmaken 4 3.1. Een aard selecteren 5 3.2. Een locatie selecteren 6 4. Meldingen bekijken

Nadere informatie

Web Cursisten Manager WCM

Web Cursisten Manager WCM Web Cursisten Manager WCM 2011, Behoudens de in de Auteurswet van 1912 gestelde uitzonderingen mag niets uit deze documentatie worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie,

Nadere informatie

Release notes: Module: Meldingnr. Soort. Omschrijving

Release notes: Module: Meldingnr. Soort. Omschrijving Module: Meldingnr Omschrijving M18736 CE scan app houd geen rekening met geblokkeerde objecten CE scan app houd geen rekening met geblokkeerde objecten. Hierdoor kan een object 2x in twee verschillende

Nadere informatie

CaseMaster Bulbs. 2013 9 Knots Solutions BV

CaseMaster Bulbs. 2013 9 Knots Solutions BV CaseMaster Bulbs CaseMaster Bulbs CaseMaster Bulbs is een applicatie speciaal ontwikkeld om de complexe planning rondom het telen, verwerken, verkopen en exporteren van de bollen duidelijk en overzichtelijk

Nadere informatie

Personeelsplanning voor de toekomst

Personeelsplanning voor de toekomst Personeelsplanning voor de toekomst Het belang van personeelsplanning Goede personeelsplanning van groot belang Een goede personeelsplanning is cruciaal voor een organisatie. Het draagt bij aan de tevredenheid

Nadere informatie

AllSolutions 10.0.24. Online samenwerken. Algemeen

AllSolutions 10.0.24. Online samenwerken. Algemeen AllSolutions 10.0.24 Online samenwerken Documenten bij een entiteit aan kringen koppelen Met kringen kunt u samenwerken met personen in een bepaalde groep. Bijvoorbeeld alle medewerkers binnen uw bedrijf,

Nadere informatie

AllSolutions 10.0.19. Online samenwerken. Algemeen. Basis. Kringen. E-mail integratie

AllSolutions 10.0.19. Online samenwerken. Algemeen. Basis. Kringen. E-mail integratie AllSolutions 10.0.19 Online samenwerken Kringen Nieuwe optie: Pagina uit kring verwijderen Op de kringpagina vindt u aan de rechterkant de verschillende pagina s die aan de kring zijn gekoppeld. Afhankelijk

Nadere informatie

Ticon. De volgende generatie projectmanagement

Ticon. De volgende generatie projectmanagement De volgende generatie Optimaal Het virtueel bouwproces model binnen de GWW Virtueel bouwproces model Het fundament van Ticon is het Virtueel bouwproces model. Dit datamodel is een collectie van alle projectgegevens

Nadere informatie

Care for Systems. Inter Service Level Agreements

Care for Systems. Inter Service Level Agreements Care for Systems Inter Service Level Agreements Service: maximale beschikbaarheid Wat gebeurt er als de AV-installatie uitvalt in uw meldkamer, vergaderruimte of operatiekamer? Wat is de impact op de geplande

Nadere informatie

Standaard functies FashionBase ERP

Standaard functies FashionBase ERP FashionBase ERP biedt voor de bedrijfskledingbranche een totaaloplossing en een op de klant gericht informatiesysteem. U kunt ook inzage krijgen in uw voorraden, inkoopprijzen en winstgevigheid van uw

Nadere informatie

Workflow Inkoopfacturen

Workflow Inkoopfacturen Workflow Inkoopfacturen Met de Add-on Workflow Inkoopfacturen is het mogelijk om vanuit Microsoft Dynamics AX de inkomende inkoopfacturen te scannen. Vervolgens kunnen de gescande inkoopfacturen (elektronische

Nadere informatie

Urenregistratie login... 4. Menu selectie... 5 Week selectie... 6 Urenregistratie... 7. Backoffice... 8

Urenregistratie login... 4. Menu selectie... 5 Week selectie... 6 Urenregistratie... 7. Backoffice... 8 GreenApples Pro i4 Urenregistratie login... 4 Menu selectie... 5 Week selectie... 6 Urenregistratie... 7 Backoffice... 8 Projecten... 8 Klanten... 9 Personeel... 10 Projecten Contractanten... 13 Projecten

Nadere informatie

Handleiding. Visual Planning. Visual Planning Pagina: 1 Versie: 06031402

Handleiding. Visual Planning. Visual Planning Pagina: 1 Versie: 06031402 Handleiding Visual Planning Visual Planning Pagina: 1 INHOUDSOPGAVE Hoofdstuk Pagina 1. Introductie. 5 1.1. Hartelijk Welkom. 5 1.2. Configuratie van Planning. 6 2. Planning. 7 2.1. Planbord inrichten.

Nadere informatie

Service Level Agreement

Service Level Agreement Service Level Agreement 1 Algemene bepalingen 1.1 Partijen Deze Service Level Agreement (verder te noemen: SLA) is een overeenkomst die is gesloten tussen: WAME BV, gevestigd te Enschede aan de Deurningerstraat

Nadere informatie

WinConsyst WMS Containerbeheersysteem (CBS)

WinConsyst WMS Containerbeheersysteem (CBS) WinConsyst WMS Containerbeheersysteem (CBS) - Versie 24 maart 2014 WinConsyst WMS Containerbeheersysteem (CBS) MET HET CONTAINERBEHEERSYSTEEM WOORDEN MELDINGEN EN KOSTEN VAN EEN AFVALINZAMELSYSTEEM INZICHTELIJK

Nadere informatie

U begrijpt dat een deel van uw administratie weinig geautomatiseerd is. TeamPlayer biedt nu voor u de oplossing.

U begrijpt dat een deel van uw administratie weinig geautomatiseerd is. TeamPlayer biedt nu voor u de oplossing. Waarom TeamPlayer? Wellicht heeft u reeds een administratief programma waarmee uw boekhouding, facturatie of bestellingen worden beheerd. Deze programma s schieten echter tekort als het gaat over nog andere

Nadere informatie

Handleiding Internet Zwemscore Module Module Personeelsplanning

Handleiding Internet Zwemscore Module Module Personeelsplanning Handleiding Internet Zwemscore Module Module Personeelsplanning 1 Inhoud Handleiding Internet Zwemscore Module Module Personeelsplanning... 1 Inhoud... 2 Voorwoord... 3 Menu Personeelsplanning... 4 Instellingen...

Nadere informatie

Release notes: Module: Centix4 Office - één gelijktijdige gebruiker Meldingnr. Soort. Omschrijving

Release notes: Module: Centix4 Office - één gelijktijdige gebruiker Meldingnr. Soort. Omschrijving Module: Centix4 Office - één gelijktijdige gebruiker 47342 OI afdruk wizard uitgebreid met enkele velden in Excel export Gewijzigde functionaliteit De volgende velden zijn toegevoegd: - Object omschrijving

Nadere informatie

Functieprofiel: Ondersteuner ICT Functiecode: 0405

Functieprofiel: Ondersteuner ICT Functiecode: 0405 Functieprofiel: Ondersteuner ICT Functiecode: 0405 Doel Registreren en (laten) oplossen van vragen en storingen van ICT-gebruikers binnen de richtlijnen van de afdeling, teneinde bij te dragen aan efficiënt

Nadere informatie

Functionaliteitsoverzicht

Functionaliteitsoverzicht Functionaliteitsoverzicht OFFERTES module functionaliteit Maak uw offertes aan. In Watch kunt u alle benodigde projectinformatie al vanaf het begin registreren, in de Offertemodule. Zo heeft u een compleet

Nadere informatie

CaseMaster CRM Customer Relationship Management

CaseMaster CRM Customer Relationship Management CaseMaster CRM Customer Relationship Management CaseMaster CRM Meer omzet uit uw bestaande of nieuwe relaties halen of een klantprofiel samenstellen doormiddel van een analyse op het aankoopgedrag en vervolg

Nadere informatie

Release datum: 11 juni 2012

Release datum: 11 juni 2012 Highlights 1 HSExpert versie 5.2 Begin juni is versie 5.2 van HSExpert gereleased. In versie 5.2 zijn vooral wijzigingen op het RiAxion (Arbo) dossier doorgevoerd. Daarnaast zijn er wat kleinere wijzigingen

Nadere informatie

Steve Jobs. Vaak weten mensen niet wat ze willen tot je het hen toont

Steve Jobs. Vaak weten mensen niet wat ze willen tot je het hen toont WELKOM Steve Jobs Vaak weten mensen niet wat ze willen tot je het hen toont Even voorstellen John de Rooy Directeur Ruud Smits Support en implementatie Roy van den IJssel Support Alexander Westerman Programmeur

Nadere informatie

Handleiding Medewerkersagenda. PlanCare Dossier elektronisch cliënten dossier

Handleiding Medewerkersagenda. PlanCare Dossier elektronisch cliënten dossier Handleiding PlanCare Dossier elektronisch cliënten dossier De agenda in PlanCare 2 De agenda kent verschillende invalshoeken of benaderingswijzen. Centraal staat de Cliëntagenda waar alle afspraken en

Nadere informatie

Release notes: Module: Automatische objectnummering Meldingnr Omschrijving. Soort

Release notes: Module: Automatische objectnummering Meldingnr Omschrijving. Soort Module: Automatische objectnummering M17455 Uitbreiding objectnummer systeem Nieuwe functionaliteit Naast het automatisch nummeren van objecten is er vanaf deze versie ook de mogelijkheid gekomen om nummers

Nadere informatie

Nieuw in versie Autoflex 9.1

Nieuw in versie Autoflex 9.1 Nieuw in versie Autoflex 9.1 Onderstaande items zijn veranderd dan wel toegevoegd in versie 9.1. De geel gearceerde items worden erna wat verder uitgediept met schermvoorbeelden. Verkoop Mogelijkheid voor

Nadere informatie

myprequest The new generation Workplace Management Solution

myprequest The new generation Workplace Management Solution myprequest The new generation Workplace Management Solution inhoud De basis voor regievoering 4 SLA s en KPI s Functionaliteiten 5 Haal meer uit uw CAD-tekening of Revit model Gemak dient de mens! 6 Hoe

Nadere informatie

ProduPlus. Wat is ProduPlus

ProduPlus. Wat is ProduPlus ProduPlus Wat is ProduPlus ProduPlus is een machine monitoring systeem welke ook functies heeft voor order registratie, product data beheer en preventief onderhoud. ProduPlus is ontwikkeld voor gebruik

Nadere informatie

Handleiding 4CIS InfoBase Project Projectbeheer Urenregistratie Kostenregistratie Factureren op basis van kostenregistratie

Handleiding 4CIS InfoBase Project Projectbeheer Urenregistratie Kostenregistratie Factureren op basis van kostenregistratie Handleiding 4CIS InfoBase Project Projectbeheer Urenregistratie Kostenregistratie Factureren op basis van kostenregistratie 4CIS InfoBase 3.2.0 4CIS, 1999-2002, alle rechten voorbehouden Zakelijke software

Nadere informatie

Factsheet Reservations Add-in for Microsoft Outlook

Factsheet Reservations Add-in for Microsoft Outlook Factsheet Reservations Add-in for Microsoft Outlook Facility Management via Microsoft Outlook Gebruik van Outlook voor afspraken en e-mail is binnen veel organisaties de standaard. Om deze intuïtieve en

Nadere informatie

AccountView Huurbundels. 9 mei 2014. AccountOne Ethaanstraat 2c 7463 PC Rijssen www.accountone.nl t: 0548-512513 f: 0548-364623

AccountView Huurbundels. 9 mei 2014. AccountOne Ethaanstraat 2c 7463 PC Rijssen www.accountone.nl t: 0548-512513 f: 0548-364623 AccountView Huurbundels 9 mei 2014 AccountOne Ethaanstraat 2c 7463 PC Rijssen www.accountone.nl t: 0548-512513 f: 0548-364623 Inhoud Hieronder ziet u de opzet van dit Overzicht Huurbundels. U kunt direct

Nadere informatie

Met deze module heeft u de mogelijkheid om gemakkelijk, snel en efficiënt uw documenten als naslag in Unit 4 Multivers te koppelen.

Met deze module heeft u de mogelijkheid om gemakkelijk, snel en efficiënt uw documenten als naslag in Unit 4 Multivers te koppelen. Handleiding Office+ Introductie Met de module Office+ gaat een lang gekoesterde wens voor vele gebruikers van Unit 4 Multivers in vervulling: eenvoudig koppelen van documenten in relatiebeheer of documentmanagement

Nadere informatie

Productsheet. Een greep uit de vele gebruikers van de Vendor Management Software

Productsheet. Een greep uit de vele gebruikers van de Vendor Management Software Productsheet Over Nétive BV Nétive BV helpt bedrijven en organisaties in zakelijke dienstverlening en overheid om het gehele inhuur en administratie traject van flexibele arbeid te digitaliseren en automatiseren,

Nadere informatie

AccountView Go Workflow documenten handleiding

AccountView Go Workflow documenten handleiding AccountView Go Workflow documenten handleiding Workflow AccountView Go Pagina 1 van 12 Inhoud 1 Business Case... 3 1.1 Maandelijkse rapporten... 3 1.1.1 BTW Aangifte... 3 1.1.2 Openstaande posten debiteuren...

Nadere informatie

Standaard functies FashionBase ERP. Boekhouding. FashionBase. Boekhouding, telebankieren en automatische BTW aangifte. Facturatie.

Standaard functies FashionBase ERP. Boekhouding. FashionBase. Boekhouding, telebankieren en automatische BTW aangifte. Facturatie. Standaard functies FashionBase ERP Boekhouding, telebankieren en automatische BTW aangifte Facturatie Offertes Orders en vanaf offertes Voorraadbeheer Relatiebeheer (CRM) Agenda Projectadministratie (optioneel)

Nadere informatie

AAN DE SLAG L O G I S T I E K G E D E E LT E i

AAN DE SLAG L O G I S T I E K G E D E E LT E i AAN DE SLAG LOGISTIEK GEDEELT E i Inhoudsopgave Inleiding... 3 Begin... 4 Schermuitleg... 6 Beschrijving inkoopproces... 7 Beschrijving verkoopproces... 9 Voor veel gestelde vragen (FAQ) kunt u terecht

Nadere informatie

Quadro is het CRM-pakket van Doppio-L dat standaard software combineert met maatwerk.

Quadro is het CRM-pakket van Doppio-L dat standaard software combineert met maatwerk. Q Een Customer Relationship Management-systeem (CRM-systeem) ondersteunt uw bedrijf en uw medewerkers. Doordat alle afspraken, contactgegevens, wensen, lopende acties, etc. worden vastgelegd in één systeem,

Nadere informatie

Tips & Tricks: Tip van de maand januari 2009

Tips & Tricks: Tip van de maand januari 2009 Tips & Tricks: Tip van de maand januari 2009 Project Management met Teamcenter 2007 Door: Ramon van Raak Beheert u complexe projecten dan weet u als geen ander dat de projectvoorbereiding de basis legt

Nadere informatie

M25092 Uitbreiding MIPlan - Bij initiatie eerste OI-termijn overslaan

M25092 Uitbreiding MIPlan - Bij initiatie eerste OI-termijn overslaan Module: Centix4 Office - één gelijktijdige gebruiker M25092 Uitbreiding MIPlan - Bij initiatie eerste OI-termijn overslaan Gewijzigde functionaliteit Tot nu toe wordt de volgende inspectie datum voor nieuwe

Nadere informatie

Aan de slag. Werken met OnsRooster. (voor medewerkers)

Aan de slag. Werken met OnsRooster. (voor medewerkers) Aan de slag Werken met OnsRooster (voor medewerkers) Over dit document Binnen uw organisatie is gekozen om OnsRooster te gebruiken voor roostering en tijdregistratie. OnsRooster is een programma waarmee

Nadere informatie

MetaScope CRM-software met rendement

MetaScope CRM-software met rendement MetaScope CRM-software met rendement voor een efficiënte, servicegerichte organisatie houdt de organisatie op koers geeft grip op complexe organisaties en processen gebruiksvriendelijk snel operationeel

Nadere informatie

Whitepaper ChainWise bedrijfssoftware

Whitepaper ChainWise bedrijfssoftware Whitepaper ChainWise bedrijfssoftware Product ChainWise CRM & BPM Jaar 2015 Alle rechten voorbehouden aan ChainWise Niets in deze uitgave mag worden gebruikt in welke vorm dan ook zonder schriftelijke

Nadere informatie

Verschillen tussen Ultimo Maintenance Management Lite en Ultimo Maintenance Management

Verschillen tussen Ultimo Maintenance Management Lite en Ultimo Maintenance Management Verschillen tussen Ultimo Maintenance Management Lite en Ultimo Maintenance Management Ultimo Software Solutions bv Waterweg 3, Nunspeet Tel +31 341 42 37 37 sales@ultimo.net www.ultimo.net VOORWOORD Dit

Nadere informatie

Dienstbeschrijving. Efficon Shared Services

Dienstbeschrijving. Efficon Shared Services Dienstbeschrijving voor Efficon Shared Services Datum: 7 juni 2012 Versie: 1.0 Uitgebracht door: 4Minds Services & Solutions Adres Duwboot 5 Email: support@4minds.nl Website: www.4minds.nl Support: 030-221

Nadere informatie

24/7. Support. smart fms

24/7. Support. smart fms 24/7 Support Smart FMS vindt het van het grootste belang dat haar klanten helder inzicht hebben in de voorwaarden, zekerheid over gemaakte afspraken en het vertrouwen in haar als softwareaanbieder. Het

Nadere informatie

Uw ambitie - onze oplossing

Uw ambitie - onze oplossing Uw ambitie - onze oplossing Een gezonde organisatie is een organisatie die is voorbereid op de uitdagingen van nu en die van de toekomst. Iedereen moet langer doorwerken, het liefst in goede gezondheid

Nadere informatie

Sportlink Club.Basis. De voordelen van Club.Basis. Uitbreidingsmogelijkheden. Eenvoudig over te dragen

Sportlink Club.Basis. De voordelen van Club.Basis. Uitbreidingsmogelijkheden. Eenvoudig over te dragen Sportlink Club.Basis Uitbreidingsmogelijkheden U kunt Club.Basis heel eenvoudig uitbreiden met allerlei oplossingen die volledige geïntegreerd zijn in Sportlink. Wilt u naast de ledenadministratie bijvoorbeeld

Nadere informatie

Verplichtingen administratie. Brochure - Verplichtingen administratie

Verplichtingen administratie. Brochure - Verplichtingen administratie Brochure - Verplichtingen administratie Ontwikkeld door: Van der Heijde Automatisering B.V. Registratie van verplichtingen van debiteuren en aan crediteuren Uitgebreide structuur voor autorisatie van verschillende

Nadere informatie

HANDLEIDING Q2000 Offerte

HANDLEIDING Q2000 Offerte HANDLEIDING Q2000 Offerte Pag.: 1 Inhoudsopgave Inleiding...3 Backoffice...4 Offerte aanmaken...4 Offerte naar order...9 Offerte naar factuur...11 Offerte wijzigen...13 Offerte annuleren...14 Overige...15

Nadere informatie

Boordcomputers & Fleetmanagement

Boordcomputers & Fleetmanagement Boordcomputers & Fleetmanagement Zoals elke bewuste ondernemer wilt u dat de processen in uw organisatie soepel verlopen en dat u volledig inzicht hebt in het gebruik van uw bedrijfsmiddelen. Om dit te

Nadere informatie

PlanCare Dossier V11.11 Tijdverantwoording. Inhoudsopgave

PlanCare Dossier V11.11 Tijdverantwoording. Inhoudsopgave Inhoudsopgave Inleiding... 2... 3 Leesmodus... 3 Schrijfmodus... 4 Verantwoording... 5 Wijzigen van een verantwoording... 8 Bevriezen en vrijgeven... 8 PlanCare Dossier V11.11 - Pagina 1 van 8 Inleiding

Nadere informatie

knkpublishing Microsoft Dynamics De flexibele, innovatieve uitgeverijsoftware Nieuwe kansen in een veranderende media wereld

knkpublishing Microsoft Dynamics De flexibele, innovatieve uitgeverijsoftware Nieuwe kansen in een veranderende media wereld De flexibele, innovatieve uitgeverijsoftware INTEGRATIE CONTINUE INNOVATIE WORKFLOW ONDERSTEUNING ABECON-CONSULTANCY OVER ABECON Microsoft Dynamics Nieuwe kansen in een veranderende media wereld Standaard

Nadere informatie

myprequest THE NEW GENERATION WORKPLACE MANAGEMENT SOLUTION

myprequest THE NEW GENERATION WORKPLACE MANAGEMENT SOLUTION myprequest THE NEW GENERATION WORKPLACE MANAGEMENT SOLUTION INHOUD De basis voor regievoering 4 SLA s en KPI s Functionaliteiten 5 Haal meer uit uw CAD-tekening of Revit model Gemak dient de mens! 6 Hoe

Nadere informatie

Beginnen met de Agenda & planning module

Beginnen met de Agenda & planning module Auteur : Reint Endendijk Versie : 1.0 Datum : 22 juni 2010 2 Minimale stappen om te beginnen Introductie Hieronder wordt het minimum aantal stappen om te beginnen met de module Agenda & Planning kort beschreven.

Nadere informatie

Modul-Fleet OPTIMALISATIE VAN HET WAGENPARKBEHEER. I can help! Ordered 3 items. Can t serve last client. Running late!

Modul-Fleet OPTIMALISATIE VAN HET WAGENPARKBEHEER. I can help! Ordered 3 items. Can t serve last client. Running late! Modul-Fleet OPTIMALISATIE VAN HET WAGENPARKBEHEER I can help! Ordered 3 items Can t serve last client Running late! Modul-Fleet OPTIMALISATIE VAN HET WAGENPARKBEHEER Wilt u beter inspelen op de groeiende

Nadere informatie

VisiBox Online Handleiding Pagina 1

VisiBox Online Handleiding Pagina 1 VisiBox Online Handleiding Pagina 1 Professioneel en betaalbaar VisiBox Online is een professioneel en betaalbaar planning programma! Geschikt voor zowel de kleine alsmede grote organisaties! Het betreft

Nadere informatie

Factsheet RACS Project Management Module

Factsheet RACS Project Management Module Factsheet RACS Project Management Module Pagina 1 / 9 Inleiding: Dit document geeft een beknopt overzicht van de functionaliteiten van de Project Management Module van RACS. In de module gebruiken wij

Nadere informatie

Handleiding Activiteiten Microsoft CRM 2016

Handleiding Activiteiten Microsoft CRM 2016 Handleiding Activiteiten Microsoft CRM 2016 Revisie: versie 1.0 Datum: 23/03/2016 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1. Inleiding... 3 1.1 Algemeen... 3 1.2 Handleiding activiteiten... 3 1.3 Referentiedocumenten...

Nadere informatie

Eilandoplossingen of maatwerk in je ERP? Waarom een front office platform veel slimmer is voor de food branche

Eilandoplossingen of maatwerk in je ERP? Waarom een front office platform veel slimmer is voor de food branche Eilandoplossingen of maatwerk in je ERP? Waarom een front office platform veel slimmer is voor de food branche (Middel)grote bedrijven in de food branche - zoals voedingsmiddelenproducenten en organisaties

Nadere informatie

Containermanagement. Fotobijschrift Schematisch overzicht WinConsyst WMSbeheersoftware. Pagina 28 van 39

Containermanagement. Fotobijschrift Schematisch overzicht WinConsyst WMSbeheersoftware. Pagina 28 van 39 Containermanagement Met de functionele WinConsyst WMS-beheersoftware verkrijgt u een multifunctioneel platform dat schaalbaar is u een groeimodel biedt voor de toekomst. U gebruikt alleen die functionaliteit

Nadere informatie

PQR Lifecycle Services. Het begint pas als het project klaar is

PQR Lifecycle Services. Het begint pas als het project klaar is PQR Lifecycle Services Het begint pas als het project klaar is IT wordt een steeds crucialer onderdeel van de dagelijkse bedrijfsvoering. Waar u ook bent, het moet altijd beschikbaar en binnen bereik zijn.

Nadere informatie

De met, door en voor opleidings- en trainingsbedrijven ontwikkelde cursusplanning en cursistenadministratie. Cursusplanner

De met, door en voor opleidings- en trainingsbedrijven ontwikkelde cursusplanning en cursistenadministratie. Cursusplanner De met, door en voor opleidings- en trainingsbedrijven ontwikkelde cursusplanning en cursistenadministratie Cursusplanner ChainWise Cursusplanner: dát werkt goed De complete en veelzijdige basisadministratie

Nadere informatie

15 redenen om een Vendor Management Systeem te selecteren

15 redenen om een Vendor Management Systeem te selecteren 15 redenen om een Vendor Management Systeem te selecteren Over Nétive BV Nétive BV helpt bedrijven en organisaties in zakelijke dienstverlening en overheid om het gehele inhuur en administratie traject

Nadere informatie

Table of contents 2 / 15

Table of contents 2 / 15 Office+ 1 / 15 Table of contents Introductie... 3 Installatie... 4 Installatie... 4 Licentie... 7 Werken met Office+... 8 Instellingen... 8 Office+ i.c.m. module Relatiebeheer... 9 Office+ i.c.m. module

Nadere informatie

Sonneborn Refined Products. Robert Hogendoorn

Sonneborn Refined Products. Robert Hogendoorn Van DCS naar workflow aanpak: management van beslissingsdata en kennisborging in systemen Sonneborn Refined Products Robert Hogendoorn 9 december 2011 www.humiq.nl 1 Agenda Kennismaken Project aanleiding

Nadere informatie