Datagebaseerd overleggen en beslissen in het PBS-team. Anita Blonk

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Datagebaseerd overleggen en beslissen in het PBS-team. Anita Blonk a.blonk@fontys.nl"

Transcriptie

1 Datagebaseerd overleggen en beslissen in het PBS-team Anita Blonk

2

3

4

5 Data over gedragsvraagstukken Regelmatig voorkomende situaties binnen en buiten de klas Incidenten (veiligheid) Leerling/ groeps/ leerkrachtkenmerken Blonk & Nelen, 2011

6 Het nut van data 1. Onderbouwd beslissingen kunnen nemen om het gedrag van leerlingen en leraren te veranderen 2. Monitoren van een veranderingsproces 3. Meten van resultaten

7 Verzamelen van data over gedragsvraagstukken Data over: Wie, wat, waar, wanneer, waarom Analyse over gedrag, type gedrag, het tijdstip, de plek(ken), welke betrokkenen, redenen

8 Verzamelen van data over oplossingen: mogelijkheden voor een goede interventie Nader inzoomen op de situatie: Wanneer gaat het dan wel goed, en wanneer niet? Wat zijn de rollen van de betrokkenen in het gedragsvraagstuk? Wie hebben er ondersteuning nodig en hoe kan de ondersteuning geboden worden?

9 SWPBS interventie Bestaat uit een set van maatregelen waarin Preventie de eerste optie is! Prevent (bijv. andere klasseorganisatie) Teach (wat men niet weet, moet aangeleerd worden, juist bij gedrag) Acknowledge (waardeer/beloon) Correct (zorg voor persoonsonafhankelijke maatregelen) Extinction (zo min mogelijk aandacht voor probleemgedrag) Newton et al., 2009; Van Meersbergen & Blonk, 2011

10 Besluitvorming: Het PBS-team Voorzitter Notulant Data-manager Afvaardiging uit onder/ midden/bovenbouw/ OOP/ ouders/ leerlingen/directie

11 Rolverdeling bijeenkomsten PBS-team Voorzitter (maakt agenda en bewaakt deze) Notulist (werkt volgens format) Datamanager (biedt de recente data aan) Afgevaardigden: trekken conclusies en beslissen over voortgang, lijntjes in de school

12 Besluitvorming in PBS-team Na.v. data over gedragsvraagstukken Komen tot een actieplan voor een interventie die voldoet aan de SWPBS criteria TIPS als tool

13 TIPS: Team Initiated Problem Solving Een duidelijk model met stappen voor probleemoplossen Toegang tot de benodigde informatie op het goede moment in een eenduidig format Een vergaderstructuur die een PBS-team kan gebruiken om tot het bedenken en uitvoeren en Newton, J. S., et al. (2009). The Team Initiated Problem Solving (TIPS) evalueren van interventies te komen Training Manual. Educational and Community Supports, University of Oregon, unpublished training manual. 13

14 DORA Thoroughness of Decision Making Score (Simple) Newton et al., 2010: Effects of TIPS Training on Team Decision-making 80 Exp Control N = 17 N = 17 TIPS Control TIPS 0 Pre Pre TIPS Training Post/Exp Post-TIPS Training

15 Onderzoek over effecten TIPS Leden PBS-team zijn er vaker De notulen zijn adequater Data wordt beter benut en er worden meer gedragsvraagstukken besproken (waaronder zorgleerlingen) Meer actieplannen worden daadwerkelijk uitgevoerd binnen de daarvoor afgesproken tijd Betere follow up op genomen beslissingen Zie oa. Todd et al. (2011)

16 Besluitvorming in PBS- team Identificeren: welke data liggen er? Analyseren: hoe kunnen we naar de data kijken Conclusies trekken Data inventariseren over mogelijk effectieve SWPBS-maatregelen: eerdere goede praktijken Interventie kiezen Communiceren in school Uitvoeren en evalueren

17 Maar ook weer in PBS-team: Afspraken over meten van resultaten Herhaalde meting: opnieuw: Data over: Wie, wat, waar, wanneer, waarom Analyse over gedrag, type gedrag, het tijdstip, de plek(ken), welke betrokkenen, redenen Conclusies over de gekozen interventie Conclusies over de mate van ingezette verandering door team

18 TIPS: Team Initiated Problem Solving Bijeenkomst vandaag: datum: tijd: locatie: vz: notulist: data-manager: Volgende bijeenkomst: datum: tijd: locatie: vz: notulist: data-manager: PBS-teamleden (bij aanwezigheid vetgedrukt): Agendapunten voor vandaag Agendapunten volgende bijeenkomst 01. Succeservaringen Directie/Algemene informatie en zaken Informatie voor het Team of te behandelen punten voor het Team Discussie/Besluit/ Taak (indien van toepassing) Wie? Wanneer afgerond? actieplan voor interventie Nauwkeurige definitie van het probleem, op data gebaseerd 5 W s Maatregelen (bv. Voorkomen, Aanleren, Inseinen, Belonen, Corrigeren, Uitdoven, Veiligheid) Wie? Implementatie en evaluatie Wanneer afgerond? Doel, Tijdlijn, Besluitvorming & Updates

19 Casus Jullie zijn PBS team VMBO school 1e jaar: kies een voorzitter, data-manager, notulant en afgevaardigden Gedragsvraagstuk: spullen bij je hebben voorjaar Alle docenten hebben op 2 momenten in dezelfde week een klas geregistreerd Volg de agenda en vul het TIPS formulier in Tijd voor dit team 20 minuten: focus!

20 TIPS: Team Initiated Problem Solving Bijeenkomst vandaag: datum: tijd: locatie: vz: notulist: data-manager: Volgende bijeenkomst: datum: tijd: locatie: vz: notulist: data-manager: PBS-teamleden (bij aanwezigheid vetgedrukt): Agendapunten voor vandaag Agendapunten volgende bijeenkomst 01. Succeservaringen Analyseren data spullen bij hebben Actieplan maken Directie/Algemene informatie en zaken Informatie voor het Team of te behandelen punten voor het Team Discussie/Besluit/ Taak (indien van toepassing) Wie? Wanneer afgerond? Actieplan voor interventie Nauwkeurige definitie van het probleem, op data gebaseerd 5 W s Maatregelen (bv. Voorkomen, Aanleren, Inseinen, Belonen, Corrigeren, Uitdoven, Veiligheid) Wie? Implementatie en evaluatie Wanneer afgerond? Doel, Tijdlijn, Besluitvorming & Updates

21 Meting spullen bij hebben VMBO school, 3e uur do/vrij Klas Aantal leerlingen e uur e uur 1A 28 wiskunde nederlands 1B 27 nederlands biologie 1C 26 LO geschiedenis 1D 28 LO nederlands 2A 27 biologie aardrijkskunde 2B 28 nederlands wiskunde 2C 25 geschiedenis Geen les 2D 26 aardrijkskunde geschiedenis 2E 27 wiskunde nask 3A 26 nederlands Geen les 3B 27 biologie biologie 3C 28 nask LO 3D 26 geschiedenis LO Totaal 349/ / 73% 247/ 82%

22 Nabespreking

23

24 Bronnen Blonk, A. & Nelen, M. (2011). Het gebruik van data bij gedragsvraagstukken. In Zorgbreed, tijdschrift voor integrale leerlingenzorg, jr8., nr 31, p Newton, J. S., Todd, A. W., A.lgozzine, K., Horner, R. H., & Algozzine, B. (2009). The Team Initiated Problem Solving (TIPS) Training Manual. Educational and Community Supports, University of Oregon, unpublished training manual. Newton, S.J. et al. (2009). Using a Problem-Solving Model to enhance Data-Based Decision Making in Schools. In: Sailor, W et al. Handbook of Positive Behavior Support. Ch. 23, p Newton, J.S. et al. (2011) Building Local Capacity for Training and Coaching Data-Based Problem solving with Positive Behavior Intervention and support Teams. In Journal of Applied Psychology, 27:p Todd, A. et al. (2011). Effects of Team-Initiated Problem Solving on decision making bij schoolwide behavior support teams. Journal of Applied School Psychology, 27(1), Van Meersbergen, E. & Blonk, A. (2011) Onderzoek op 40 scholen toont aan dat niet alles SWPBS genoemd mag worden. Gedragsinterventies: wat doen en doen we het goede? Zorgbreed, tijdschrift voor integrale leerlingenzorg, Voor meer informatie: