Eindverslag contract periode 2 semester 2, Propedeusejaar. Wertuigbouwkunde duaal De Haagse Hogeschool - Delft Dosign Engineering - Rotterdam

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Eindverslag contract periode 2 semester 2, Propedeusejaar. Wertuigbouwkunde duaal De Haagse Hogeschool - Delft Dosign Engineering - Rotterdam"

Transcriptie

1 Eindverslag contract periode 2 semester 2, Propedeusejaar Wertuigbouwkunde duaal De Haagse Hogeschool - Delft Dosign Engineering - Rotterdam Leerbedrijf: KCI Enginieers - Schiedam Eindverslag semester 2, jaar 1 - Ceciel van Slobbe, studentennummer:

2 Voorwoord Sinds 1 september volg ik de duale opleiding werktuigbouwkunde aan de Haagse hogeschool in Delft en werk ik bij KCI engineers. Dosign heeft mij bij dit bedrijf geplaats. KCI is een engineursbureau in de olie&gas sector. Op mijn werkplek ben ik vooral bezig met ontwerpen in de tekenprogramma s autocad en Solid Works te tekenen. Ook ben ik begonnen met het maken van calculatie sheets in Excel en Matcad. Mijn functie kan omschreven worden als junior draftsman. In dit verslag zal drafstman genoemd worden en de werkzaamheden die daarbij genoemd worden zijn door mij uitgevoerd. Mijn leerdoelen voor het eerste jaar komen vooral neer op; de teken- en rekenprogramma s waarmee gewerkt moet worden zo veel mogelijk onder de knie krijgen en mezelf de werkmethodes van KCI eigen maken. Eindverslag semester 2, jaar 1 - Ceciel van Slobbe, studentennummer:

3 Inhoudsopgave Pagina: 1. Inleiding 4 2. Voortgang competentie ontwikkeling 5 3. Conclusie Aanbevelingen Bijlagen 12 Eindverslag semester 2, jaar 1 - Ceciel van Slobbe, studentennummer:

4 1. Inleiding Voor de duaale opleiding, Werktuigouwkunde, aan de Haagse hogeschool in Dleft wordt door de student elk jaar een Persoonlijk ontwikkelingsplan opgesteld. Elk semester wordt een leercontract opgesteld. In het leercontract, ook wel PAP[1] genoemd, staan de competenties waar dat semester aan gewerkt zal worden. Als afsluiting van de contractperiode wordt een eindverslag gemaakt, waarin wordt beoordeeld of de competenties (opgesteld in het leercontract aan het begin van de periode) behaald zijn. De competenties die aan het eind van de studie behaald moeten zijn, zijn te vinden in het handleiding werkend leren document[2]. Of de competenties zijn behaald, moet bewezen worden aan de hand van voorbeelden. Voorbeelden kunnen gegeven worden in de vorm van ervaringen die opgedaan zijn of afbeeldingen als bewijs van het geleverde werk en dat zal in dit verslag aan bod komen. Eindverslag semester 2, jaar 1 - Ceciel van Slobbe, studentennummer:

5 2. Voortgang competentie ontwikkeling 2.1 Solid Works De 3-daagse cursus Solid Works is gevolgd in maart Solid Works is een slim 3Dtekenpakket en dit betekent dat tekenen met Solid Works met een andere denkwijze benaderd moet worden dan tekenen met autocad. Het opbouwen van een 3d-model in Solid Works: Als eerst moet er een schets gemaakt worden van het te tekenen onderdeel. Deze schets wordt vervolgens bemaat en vastgelegd op het tekenvlak. Aan de schets kan vervolgens een hoogte worden toe gekend. Ook kunnen er schetsen gemaakt worden op een bestaand voorwerp en de schets aftrekken van het voorwerp, zodat een gat/uitsparing ontstaat. In een Assembly kunnen verschillende onderdelen bij elkaar geplaatst worden en daarbij kan de verhouding tussen deze onderdelen aangegeven worden. Zo kan ook een bewegend 3d-model opgebouwd worden. Van het 3d model kan eenvoudig een 2d-tekening gemaakt worden. Er hoeft enkel aangegeven te worden welke aanzichten en doorsnedes gewenst zijn. Vervolgens kan er een onderdelenlijst en maatvoering bijgevoegd worden. Dit kan door bepaalde toepassingen automatisch gebeuren. Het grootste voordeel aan werken in Solid Works ten opzichte van bijvoorbeeld Autocad is de mogelijkheid om een schets naderhand aan te passen. Na het aanpassen van de schets veranderd het 3d model en de 2d tekening mee. In Autocad moet elk lijntje met de hand aangepast worden. De cursus was een inleidende cursus in het tekenprogramma Solid Works waarbij alle toepassingen zijn behandeld om een tekening mee op te zetten. Het was een goede cursus om te leren wat er allemaal mogelijk is met Solid Works. KCI heeft een aantal handige Macro s in Solid Works aangemaakt en deze moesten na de cursus nog aangeleerd worden. Dit is in juni gebeurd. Na de cursus zijn er meteen projecten geweest waarvoor ik in Solid Works moest tekenen. Figuur 1. gemodelleerde onderdekse balken van een schip met een te ontwerpen constructie erop Eindverslag semester 2, jaar 1 - Ceciel van Slobbe, studentennummer:

6 Figuur 2. gemodelleerde uitbreidingen aan de Ampellman Wat getekend moet worden bedenkt (ontwerpt en berekend) de ingenieur. De draftsman tekent het 3d model en geeft aan tegen welke problemen hij/zij aanloopt in het ontwerp, want tijdens het tekenen worden alle aansluitingen in de constructie nagelopen. Door dit overleg tussen de draftsman en de ingenieur wordt elke aansluiting in het ontwerp besproken en zo wordt het ontwerp steeds vollediger. Eindverslag semester 2, jaar 1 - Ceciel van Slobbe, studentennummer:

7 2.2 2d tekeningen Concepttekeningen: Concept tekeningen worden als hulpmiddel bij gesprekken met de klant gebruikt. Een concept tekening is een soort schets van een ontwerp. Met de concept tekeningen van de verschillende ideen gaat de ingenieur langs bij de klant en aan de hand van de tekeningen wordt het ontwerp besproken. In een concept tekening hoeft alleen bemating aangegeven te worden als deze belangrijk is in de ontwerpfase. Een concept tekening moet vooral heel duidelijk zijn en daarom mag er ook veel met tekst aangegeven worden wat bedoeld wordt. Split padeye: De split padeye waaraan in semseter 1 al is gewerkt is nu uitgewerkt in een 2d-tekening. Omdathet model in solidworks was aangepast kon, na berekeningen van de ingenieur, makkelijk de nodige maten van het model aangepast worden en hierna 2d-tekeningen van het model gemaakt worden. Figuur 3. gemodelleerde model van de split padeye 2.3 3d tekeningen Dit semester is bijna alleen maar in SollidWorks getekend. De omschrijving hiervan is te vinden in paragraaf Calculaties; Excel en Mathcad Competentie: realiseerbaarheid testen van de te ontwerpen constructie en benodigde ondersteuning berekenen. Competentie nummer: 5 Niveau: 2 Dit semester zijn er berekeningen aan assen en plaatdikte aan bod gekomen. Eindverslag semester 2, jaar 1 - Ceciel van Slobbe, studentennummer:

8 Er worden berekeningen gemaakt om de spanning in de materialen van het ontwerp te berekenen. Aan de hadn hiervan wordt de benodigde dikte van het materiaal vast gesteld. Aan de hand van de unity check, die uit een berekening komt, is te zien of de constructie het houdt onder bepaalde kracht en met bepaalde plaatdikten. De unitycheck moet kleiner dan 1 zijn en dan voldoet de constructie aan de eisen (eisen; hoe stevig het moet zijn; hoeveel jaar het moet overleven onder bepaalde maximum belasting). Bij de untity check wordt namelijk de werkelijke spanning in het materiaal gedeeld door de maximaal toelaatbare spanning voor dat materiaal. De untity check moet kleiner of gelijk aan 0,8 zijn. Om de materiaal diktes goed te schatten zodat de unity check goed uitkomt moet er enige inzicht en ervaring zijn. Ik heb daarom in mijn reken sheet sommige berekening zo in elkaar gezet dat de unity check zelf ingevuld kan worden. Zo heb ik bij de as-berekeningen gekozen voor 0,8 en geeft het antwoord de minimale materiaal dikte. (Een voorbeeld van een gemaakte berekening in bijlage 1) Bij deze berekening is in eerste instantie in excel gewerkt, maar uiteindelijk is deze in Mathcad gezet in de KCI template voor berekeningen. 2.5 Functioneren in een projectteam Het werken in een team van meer dan 2 of 3 personen heeft nog niet plaats gevonden. Samenwerken vindt bij elk project plaats en verloopt goed. Ook is het werken met Engelssprekende collega s voorgekomen en dit is ook goed verlopen. 2.6 Professionele (schriftelijke) communicatie; Nederlands en Engels Cursus raporteren 20 maart In blok 3 is er een raportage training georganiseerd door Dosign. De training vond plaats om 20 maart en duurde 8 uur. Tijdens deze training is de inhoud, de opbouw en de grammatica van een tekst behandeld. Enkele punten die tijdens deze training behandeld zijn: - De grens tussen beleeft en vriendelijk schrijven is besproken. Wanneer een beleefde schrijfstijl toegepast moet worden is subjectief, maar in een aantal situaties is beleefdheid wel aan te raden. - Hoe sta je je werkgever schriftelijk te woord. Dit hangt af van hoe de relatie tussen werkgever en werknemer is. Vaak is wel af te leiden van de manier hoe de werkgever zich op stelt, hoe hij graag aangesproken zou willen worden, maar schrijftaal is altijd iets beleefder dan spreektaal. Het kan geen kwaat iets te beleefd te zijn. - Hoe wil je zelf overkomen op de persoon aan wie je de tekst schrijft. Hoe je je op wilt stellen hangt af van de aanleiding waarom je schrijft. - Spelfouten Zowel werkwoordspelling als grammatica is behandeld. Eindverslag semester 2, jaar 1 - Ceciel van Slobbe, studentennummer:

9 SLB Verslagen profesionaliseren. De verslagen die elk blok geschreven moeten worden voor SLB zijn, naast zelfreflectie, oefenmateriaal voor professionele communicatie. Het is de bedoeling dat de schrijftaal en de opbouw van het verslag in orde is en dat bijlagen en afbeeldingen op juiste wijze toegevoegd worden. Op deze manier wordt aangeleerd een correct verslag te schrijven. In semester 2 is het profesionaliseren van deze verslagen een van de leerdoelen geweest. De verslagen zijn inmiddels uitgebreider en de opbouw is verbeterd. Er is nu een bijlage bijgevoegd en op deze manier is het verslag ook voor een buitenstaander te begrijpen. Website professionaliseren Het digitaal portfolio is een website waarop alle schoolopdrachten van de student te vinden zijn en de verslagen over werkend leren. Op deze site komen eigenlijk de 3 onderdelen van duaal studeren bij elkaar. De student bouwt de site op en zet zijn/haar bestanden erop, de begeleider vanuit school beoordeelt de werkend leren verslagen vanaf deze site en de communicatieleraar bekijkt de schoolopdrachten vanaf de site. Een ander voordeel is dat ook de werkgever van de student op het digitaal portfolio de studievoortgang kan bekijken. Engelse (schriftelijke) communicatie In semester twee is er samengewerkt met een engels sprekende engineur. De engineur legt uit wat getekend moet worden en de draftsman tekent dit. Problemen waar de draftsman tijdens het tekenen tegen aan loopt (i.v.m. afmetingen die beter anders kunnen zijn) worden daarna besproken met de ingenieur. Met een engels sprekende ingenier ging deze samenwerking net zo goed als tijdens andere projecten met nederlands sprekende ingenieurs. MEMO s (werkgerelateerde teksten) Een memo heeft als doel de klant een update van het ontwerp door te geven. In een memo wordt een ontwerp probleem of rekenwaardes uitgewerkt en deze wordt geillustreerd met plaatjes. Memo s worden bij KCI in het engels geschreven, net als alle andere officiele documenten. In de bijlage vindt u een memo, door de student geschreven. Deze memo is geschreven om duidelijk weer te geven aan de klant dat er geen ruimte voor supports voor de fleet ange compensator was. Ook is er in de memo een andere oplossing gegeven en wordt er gevraagd naar een aantal missende waardes. Zie bijlage 2. Progress report blok 3 In blok 3 moest het voortgangsrapport in het Engels opgeleverd worden. Deze is beoordeeld door de lerares en dit vak is met een voldoende afgesloten. Eindverslag semester 2, jaar 1 - Ceciel van Slobbe, studentennummer:

10 3. Conclusie. In dit verslag zijn de leerdoelen voor semester 2 besproken en of deze behaald zijn. Per leerdoel is uitgelegd hoe dit doel naar voren is gekomen in de werkzaamheden en hoe dit is verlopen. Hieruit kan opgemaakt worden welke doelen volledig behaald zijn, maar ook aan welke punten in het volgende semester meer aandacht besteed zal moeten worden, de aanbevelingen, en deze punten zullen dan terugkeren in het leercontract van semester 2. Ontwerpen en modelleren De werkzaamheden op het gebied van 2d en 3d tekenen in SolidWorks zijn voldoende behandeld dit semester. Door middel van de SolidWorks-cursus is de competentie ontwerpen en modeleren gegroeid van eenvoudig zelfstandig naar lastig zelfstandig en complex geleid. Dit leerdoel is hiermee behaald. Realiseren van een functioneel ontwerp Door het veelvuldig werken met SolidWorks dit semester is ook de competentie realiseren van een functioneel ontwerp behaald. Deze competentie is gegroeid van eenvoudig zelfstandig naar lastig zelfstandig en complex geleid. Professionele ontwikkeling In de competentie professionele ontwikkeling is niveau 3 behaald door het volgen van de rapportage cursus, het professionaliseren van het digitaal portfolio, het professionaliseren van de SLB-verslagen en het volgen van de SolidWorks-cursus. Ook het aanleren van de werkwijze binnen het bedrijf en het tekenen in de stijl van het bedrijf, heeft bijgedragen aan het behalen van deze competentie. Samenwerken De competentie samenwerken is dit semester op hetzelfde niveau gebleven. Hiermee is het niveau nog steeds eenvoudig zelfstandig en lastig geleid (oftewel niveau 2). Schriftelijke communicatie De competenties (professionele)schriftelijke communicatie is behaald door het volgen van de raportage-cursus, het profesionaliseren van de SLB-verslagen, het profesionaliseren van het digitaal-portfolio en het ontwikkelen van schriftelijke communicatie in het Engels. Het niveau van deze competenties is gegroeid van eenvoudig zelfstandig naar lastig zelfstandig. Realiseren van een detail-ontwerp De competentie realiseren van een detail-ontwerp is gegroeid van lastig geleid naar complex geleid door het maken van calculatiesheets in Excel en Mathcad. Om dit meer zelfstandig te kunnen gaan doen kan het helpen om hier een cursus over te volgen(zie aanbevelingen). Eindverslag semester 2, jaar 1 - Ceciel van Slobbe, studentennummer:

11 4. Aanbevelingen Een aantal competenties, zoals professionele ontwikkeling, werken in een multiculturele werkomgeving en samenwerken, zullen gedurende de hele studie leerdoelen blijven, omdat deze competenties altijd verbeterd kunnen worden. Gedurende semester 2 is veel gemodelleerd in het tekenprogramma SolidWorks. Het maken van 2d-tekeningen in SolidWorks is ook al aan bod gekomen, maar hier kan nog meer kennis in opgedaan worden en daarom zal dit een leerdoel voor jaar 2, semester 1, zijn. Het maken van calculaties is in semester 1 & 2 al aan bod gekomen en zo is aangeleerd te werken met Excel en MathCad. De basis van het berekenen van plaat- en asdiktes is onder begeleiding(en zelfstandig) behandeld. Om deze berekeningen meer zelfstandig te kunnen maken, zal het mechanica-niveau bijgeschoold moeten worden en daarom zal een cursus mechanica (of bouwen met staal) in jaar 2 worden ingepland. Eindverslag semester 2, jaar 1 - Ceciel van Slobbe, studentennummer:

12 Bijlagen Bijlage 1 - Calculatie sheet Bijlage 2 - Memo Referenties 1 PAP 2 (www.eduweb.hhs.nl/~ ) 2 handleiding werkend leren (Haagse hogeschool) Eindverslag semester 2, jaar 1 - Ceciel van Slobbe, studentennummer:

13 Bijlage 1 - Calculatie sheet totaal op 1 boogie F (N) L (mm) t (mm) Y1 (mm) Y2 (mm) 200 Ymax (mm) 218 p1 (mm) 118 p2 (mm) 118 S.. Plate 355 S.. Axis 800 TOPPLATE /BOTTOMPLATE buigspanning I (mm^4) W (mm^3) M (Nmm) σb (N/mm^2) σb allow 238 UC 0.80 Eindverslag semester 2, jaar 1 - Ceciel van Slobbe, studentennummer:

14 HOOFDAS r UC schuifspanning t allow 320 t 256 A 9375 D 109 mm^ 2 mm M/W buigspanning M W σb allow 536 UC * σb 429 D 151 Nm m mm σ bearing-max F/(t*d) 319 kleiner of gelijk 0.9 sy pl=320 Sb stress allowable 320 Eindverslag semester 2, jaar 1 - Ceciel van Slobbe, studentennummer:

15 ZIJ-AS r UC schuifspanning t allow 320 t 253 A 4747 D 78 mm^ 2 mm buigspanning M W σb allow 536 UC * σb 423 D 113 σ bearing-max F/(t*d) 212 kleiner of gelijk 0.9 sy pl=320 Sb Stress allowable 320 Eindverslag semester 2, jaar 1 - Ceciel van Slobbe, studentennummer:

16 Bijlage 2 Memo Project : APACHE II Job. No. : Subject : Position pillars fleet angle compensator Date : Prepared by : Ceciel van Slobbe Memo number : KCI Memo.doc Installing pillars for the fleet angle compensator causes clashes with the ramp in almost every proposed position for the pillar. Positioning the pillars at frame #55 between L4 and L5 causes a clash with the ramp. Eindverslag semester 2, jaar 1 - Ceciel van Slobbe, studentennummer:

17 Positioning the pillars at frame #55 between L3 and L4 causes a clash with the support from the A&R winch on the starboard side. Also there is a little clash with the ramp, but placing the pillar at L3 solves this problem. Removing the winch-support, at the starboard side, or integrate it in the pillar, can make this position an option. Eindverslag semester 2, jaar 1 - Ceciel van Slobbe, studentennummer:

18 Positioning the pillars at frame #56 and L5 causes a full clash with the ramp. Also placing the pillar at frame #57 and L5 causes a full clash. Suggestion: Another option may be positioning the fleet angle compensator on deck aft the A&R winch centered between frame #52 and #53. (Frame #51 and #55 can carry the weight.) Eindverslag semester 2, jaar 1 - Ceciel van Slobbe, studentennummer:

19 There is no clash between the fleet angle compensator and the pipe-lay ramp in the lowest position (20,4DEG). The fleeting compensator can be placed on a support so it won t be in the way of the cable coming from the A&R winch. Eindverslag semester 2, jaar 1 - Ceciel van Slobbe, studentennummer:

20 Missing information, necessary to design the pillars/support and deciding the location of the fleet angle compensator: - diameter of the compensator - height/location of the axis, measured from the bottom plate - maybe a 3d-model of the fleet angle compensator Eindverslag semester 2, jaar 1 - Ceciel van Slobbe, studentennummer:

Voortgangsverslag werkend leren

Voortgangsverslag werkend leren Voortgangsverslag werkend leren EDP1 Rens Brouwer Voortgangsverslag werkend leren EDP1 Rens Brouwer Delft December 2012 Haagse Hogeschool Voorwoord Op dit moment ben ik duaal student. Dit houdt in dat

Nadere informatie

Persoonlijk Activiteiten Plan (PAP)

Persoonlijk Activiteiten Plan (PAP) Persoonlijk Activiteiten Plan (PAP) Naam student: Sebastiaan Winters Studentnummer: 10078177 E-mail: s.m.winters@me.com Leerbedrijf: CB&I Datum: 12-02-2012 Blok: 2.1 Versie document: 1.2 Bedrijfsbegeleider:

Nadere informatie

Persoonlijk Actie Plan Semester 2

Persoonlijk Actie Plan Semester 2 203 Persoonlijk Actie Plan Persoonlijk Actie Plan Semester 2 Corné van Liere H. Meeuwsen 30--203 Inleiding In deze PAP voor het tweede semester hebben wij weer competenties moeten uitkiezen om het komende

Nadere informatie

Persoonlijk Activiteitenplan(PAP) Blok 1&2

Persoonlijk Activiteitenplan(PAP) Blok 1&2 Persoonlijk Activiteitenplan(PAP) Blok 1&2 Student: Roy Krabbenborg Bedrijf: WSi-techniek Hogeschool: Haagse Hogeschool Opleiding: Ad Projectleider Techniek Klas: TP11 Document: PAP Blok 1&2 Versie: 1.0

Nadere informatie

Voortgangsverslag 1.4

Voortgangsverslag 1.4 Voortgangsverslag 1.4 Leon van Luijk Koudekerk a/d Rijn mei 2012 Haagse Hoge School Voorwoord In het kader van de HBO opleiding werktuigbouwkunde duaal is dit het voortgangsverslag van het vierde blok

Nadere informatie

Student : Lex Krijgsman maakt voortgangsverslag zoals omschreven in het voorwoord

Student : Lex Krijgsman maakt voortgangsverslag zoals omschreven in het voorwoord Voortgangsverslag blok 5 Naam : Lex Krijgsman Studentnummer : 11071060 Groep : TP29 datum : 10-08-2013 periode : Leerjaar 2 (Propedeuse ) september 2013 augustus 2014 Doel : Het voortgangsverslag is vooral

Nadere informatie

PAP (Persoonlijk activiteitenplan)

PAP (Persoonlijk activiteitenplan) PAP (Persoonlijk activiteitenplan) Schoonderbeek Installatietechniek Robin van Heijningen Persoonlijk activiteitenplan Robin van Heijningen Hillegom 20 oktober 2012 Schoonderbeek Installatietechniek Bedrijfsbegeleider:

Nadere informatie

De Haagse Hogeschool Persoonlijk Actieplan

De Haagse Hogeschool Persoonlijk Actieplan De Haagse Hogeschool Persoonlijk Actieplan persoonlijk_actieplan_semester_twee Iv-Bouw b.v. i Opdrachtgever: De Haagse Hogeschool Projectnummer opdrachtgever: PAP Project: Persoonlijk Actieplan Projectnummer:

Nadere informatie

Persoonlijk Activiteiten Plan (P.A.P)

Persoonlijk Activiteiten Plan (P.A.P) Persoonlijk Activiteiten Plan (P.A.P) Kevin de Ram Persoonlijk Activiteiten Plan (P.A.P.) Kevin de Ram Culemborg Unica Installatietechniek B.V. november 2015 Kevin de Ram Persoonlijk Activiteiten Plan

Nadere informatie

Voortgangsverslag. Semester 4

Voortgangsverslag. Semester 4 Voortgangsverslag Semester 4 Richard de Vriend Delft 13 Mei 2012 Heerema Marine Contractors B.v. Voorwoord Het voortgangsverslag is gebaseerd op het behalen van je competenties. Dit houdt in dat je zelf

Nadere informatie

Voortgangsverslag werkend leren EDP2

Voortgangsverslag werkend leren EDP2 Voortgangsverslag werkend leren EDP2 G.M. Brouwer 5 Voortgangsverslag werkend leren EPD2 G.M. Brouwer Delft 17-05 2013 De Haagse Hogeschool 6 Voorwoord Op dit moment ben ik duaal student. Dit houdt in

Nadere informatie

De Haagse Hogeschool opleiding: Werktuigbouwkundig constructeur. Streefprofiel. Belanghebbenden Begeleiders docent/begeleider

De Haagse Hogeschool opleiding: Werktuigbouwkundig constructeur. Streefprofiel. Belanghebbenden Begeleiders docent/begeleider De Haagse Hogeschool opleiding: Werktuigbouwkundig constructeur Competentieontwikkeling persoonlijke gegevens afhandeling contract datum Studentgegevens einddatum contractperiode 01-06-13 Student M.C.

Nadere informatie

Persoonlijk Actie Plan Semester 1

Persoonlijk Actie Plan Semester 1 2013 Persoonlijk Actie Plan Persoonlijk Actie Plan Semester 1 Corné van Liere H. Meeuwsen 5-9-2013 1 Inleiding In deze PAP voor het eerste semester hebben wij weer competenties moeten uitkiezen om het

Nadere informatie

Voortgangsverslag Studie loopbaan begeleiding (SLB)

Voortgangsverslag Studie loopbaan begeleiding (SLB) 2011 Voortgangsverslag Studie loopbaan begeleiding (SLB) Ontwikkelingsindicatie semester 1 blok 1 Semester 1 blok 1 Costian de Jonge 19-10-2011 Versie: 1.0 Inhoudsopgave Inleiding... 2 Voortgang... 3 Conclusie...

Nadere informatie

Persoonlijk Actie Plan Semester 2

Persoonlijk Actie Plan Semester 2 2014 Persoonlijk Actie Plan Persoonlijk Actie Plan Semester 2 Corné van Liere H. Meeuwsen 29-1-2014 1 Inleiding In deze PAP voor het tweede semester hebben wij weer een aantal competenties uitgekozen om

Nadere informatie

Voortgangsverslag 1.2

Voortgangsverslag 1.2 Voortgangsverslag 1.2 Leon van Luijk Koudekerk a/d Rijn december 2011 Haagse Hoge School Voorwoord In het kader van de HBO opleiding werktuigbouwkunde duaal is dit het voortgangsverslag van het tweede

Nadere informatie

PAP (persoonlijk activiteitenplan) Putman Installaties. Jeffrey Duindam

PAP (persoonlijk activiteitenplan) Putman Installaties. Jeffrey Duindam PAP (persoonlijk activiteitenplan) Putman Installaties Jeffrey Duindam 2 Persoonlijk activiteitenplan Jeffrey Duindam Studentennummer: 12068918 Opleiding: Associate Degree Installatietechniek 4 oktober

Nadere informatie

Persoonlijk Opleidings Plan. POP

Persoonlijk Opleidings Plan. POP Persoonlijk Opleidings Plan. POP Patrick v/d Vlist Krimpen a/d IJssel Oktober 2015 Inhoudsopgave 1: samenvatting 2: inleiding 3: algemeen 4: eerste studie jaar 5: tweede studie jaar 6: werken na mijn studie

Nadere informatie

20/9/2011 NULMETING COSTIAN. Leerjaar 2011 propedeuse blok 1.1 Costian de Jonge

20/9/2011 NULMETING COSTIAN. Leerjaar 2011 propedeuse blok 1.1 Costian de Jonge 20/9/2011 COSTIAN NULMETING Leerjaar 2011 propedeuse blok 1.1 Costian de Jonge Dit verslag heeft als functie de basiskennis van de startende student vastleggen, het moment van de meting is begin september

Nadere informatie

P.A.P. - Persoonlijk Aanpak Plan - - Periode: Blok 1 en 2 -

P.A.P. - Persoonlijk Aanpak Plan - - Periode: Blok 1 en 2 - P.A.P. - Persoonlijk Aanpak Plan - - Periode: Blok 1 en 2 - Bob van der Pouw Kraan School : Haagse hoge school Opleiding : Projectleider techniek Associate degree Klas : 11TP Student nr. : 13064819 Schoolmentor

Nadere informatie

Voortgangsverslag Studie loopbaan begeleiding (SLB)

Voortgangsverslag Studie loopbaan begeleiding (SLB) 2012 Voortgangsverslag Studie loopbaan begeleiding (SLB) Ontwikkelingsindicatie semester 2 blok 4 Semester 2 blok 4 Costian de Jonge 20-6-2012 Versie: 1.0 Inhoudsopgave Inleiding... 2 Voortgang... 3 Conclusie...

Nadere informatie

Persoonlijk Actie Plan Studie loopbaan begeleiding. Doelstellingformulering voor semester 2; blok 2 en 3 PAP. Costian de Jonge Versie: 1.

Persoonlijk Actie Plan Studie loopbaan begeleiding. Doelstellingformulering voor semester 2; blok 2 en 3 PAP. Costian de Jonge Versie: 1. 2012 Persoonlijk Actie Plan Studie loopbaan begeleiding Doelstellingformulering voor semester 2; blok 2 en 3 PAP Costian de Jonge 6-2-2012 Versie: 1.0 Inhoudsopgave Inleiding... 2 PAP (Persoonlijk Actie

Nadere informatie

Voortgangsverslag Semester 2

Voortgangsverslag Semester 2 2013 Voortgangsverslag Voortgangsverslag Semester 2 In dit document kunt u mijn voortgang vinden van het semester 2 van het eerste leerjaar. Bij iedere gekozen competentie heb ik een stukje beschreven

Nadere informatie

VOORTGANGSVERSLAG3 EQ1D

VOORTGANGSVERSLAG3 EQ1D VOORTGANGSVERSLAG3 EQ1D Dit rapport is geschreven voor de Haagse Hogeschool. Op deze hogeschool volg ik de duale opleiding HBO elektrotechniek. In dit rapport is de ontwikkeling van de competenties zoals

Nadere informatie

Competentieontwikkeling

Competentieontwikkeling Competentieontwikkeling persoonlijke gegevens afhandeling contract datum Studentgegevens einddatum contractperiode Student Merlijn Camp oplevering procesverslag Studentnummer 11099003 oplevering portfolio

Nadere informatie

EINDVERSLAG SEMESTER III

EINDVERSLAG SEMESTER III EINDVERSLAG SEMESTER III EQ1D Dit rapport is geschreven voor de Haagse Hogeschool. Op deze hogeschool volg ik de duale opleiding HBO elektrotechniek. In dit rapport is de ontwikkeling van de competenties

Nadere informatie

Voortgangsverslag. Semester 2

Voortgangsverslag. Semester 2 Voortgangsverslag Semester 2 Richard de Vriend Delft 16 Mei 2011 Heerema Marine Contractors B.v. Voorwoord Het voortgangsverslag is gebaseerd op het behalen van je competenties. Dit houdt in dat je zelf

Nadere informatie

Voortgangsverslag. Semester 3

Voortgangsverslag. Semester 3 Voortgangsverslag Semester 3 Richard de Vriend Delft 07 Jan 2012 Heerema Marine Contractors B.v. Voorwoord Het voortgangsverslag is gebaseerd op het behalen van je competenties. Dit houdt in dat je zelf

Nadere informatie

Contextbeschrijving. Putman Installaties. Jeffrey Duindam

Contextbeschrijving. Putman Installaties. Jeffrey Duindam Contextbeschrijving Putman Installaties Jeffrey Duindam 2 Contextbeschrijving Jeffrey Duindam Studentennummer: 12068918 Opleiding: Associate Degree Installatietechniek 4 oktober 2012 Bedrijfsbegeleider:

Nadere informatie

Persoonlijk Activiteitenplan

Persoonlijk Activiteitenplan Persoonlijk Activiteitenplan Chicago Bridge & Iron S.M.Winters Den Haag 02-10- 12 Inleiding Het Persoonlijk activiteitenplan (PAP) is onderdeel van het persoonlijk activiteitenplan(pop). Hier worden de

Nadere informatie

Contextbeschrijving. Schoonderbeek Installatiegroep. Robin van Heijningen

Contextbeschrijving. Schoonderbeek Installatiegroep. Robin van Heijningen Contextbeschrijving Schoonderbeek Installatiegroep Robin van Heijningen Contextbeschrijving Schoonderbeek Installatiegroep Robin van Heijningen Hillegom 07-10-2012 AD projectleider techniek Voorwoord Dit

Nadere informatie

Voortgangsverslag 1.3. Jeffrey Duindam

Voortgangsverslag 1.3. Jeffrey Duindam Voortgangsverslag 1.3 Jeffrey Duindam 2 Voortgangsverslag 1.3 Jeffrey Duindam Studentennummer: 12068918 Opleiding: Associate Degree Installatietechniek 17-4-2013 Bedrijfsbegeleider: H. Zwaan Docent: M.n.m.

Nadere informatie

leercontract. PaP Patrick v/d Vlist Krimpen a/d IJssel December 2015

leercontract. PaP Patrick v/d Vlist Krimpen a/d IJssel December 2015 leercontract. PaP Patrick v/d Vlist Krimpen a/d IJssel December 2015 Inhoudsopgave 1: Inleiding 2: School planning 3: Algemeen 4: Planning 5: Conclusie Inleiding Het leercontract PAP is het contract tussen

Nadere informatie

AE1103 Statics. 25 January h h. Answer sheets. Last name and initials:

AE1103 Statics. 25 January h h. Answer sheets. Last name and initials: Space above not to be filled in by the student AE1103 Statics 09.00h - 12.00h Answer sheets Last name and initials: Student no.: Only hand in the answer sheets! Other sheets will not be accepted Write

Nadere informatie

Tussenverslag. Werkend leren. Yuri Santana november, 2014

Tussenverslag. Werkend leren. Yuri Santana november, 2014 Werkend leren 2014 Yuri Santana november, 2014 Werkend leren 2014 Werkend leren Naam student Yuri Santana Datum: 30 / 09 / 2014 Studentnummer: 13026003 Vak: WL5A (T1) E-mail: y-santana@live.nl Blok: 1

Nadere informatie

Voortgangsverslag Blok 1

Voortgangsverslag Blok 1 Voortgangsverslag Blok 1 Naam: Steven Jonathan Geluk Klas: TP11 Studentnummer: 13062379 Opleiding: Projectleider techniek - Associate Degree Docent: M.N.M Kras Bedrijfsbegeleider: G. Settels Datum: 3 november

Nadere informatie

PAP 2.0. Persoonlijk Actie Plan. Tim Tegelaar. Lekkerkerk 14-01-2013. De Haagse Hogeschool

PAP 2.0. Persoonlijk Actie Plan. Tim Tegelaar. Lekkerkerk 14-01-2013. De Haagse Hogeschool PAP 2.0 Persoonlijk Actie Plan Tim Tegelaar Lekkerkerk 14-01-2013 De Haagse Hogeschool Naam Tim Tegelaar Studentnummer 12090948 origineel 14-01-2013 update - bedrijfsmentor Dhr. P. den Ouden bedrijfscoach

Nadere informatie

Voortgangsverslag. Semester 5. Richard de Vriend Delft 04 Maart 2013 Heerema Marine Contractors B.v.

Voortgangsverslag. Semester 5. Richard de Vriend Delft 04 Maart 2013 Heerema Marine Contractors B.v. Voortgangsverslag Semester 5 Richard de Vriend 10082174 Delft 04 Maart 2013 Heerema Marine Contractors B.v. Voorwoord ik ben begin dit school jaar begonnen met een project genaamd Thialf removable satbiliy

Nadere informatie

Reflectie Verslag. 25 januari. Game Developement Informatica Hogeschool v. Amsterdam

Reflectie Verslag. 25 januari. Game Developement Informatica Hogeschool v. Amsterdam Reflectie Verslag 25 januari 2013 Het reflectie verslag met nabeschouwing en beoordelingen over de stage van Simon Karman bij het bedrijf Sticky Studios. Game Developement Informatica Hogeschool v. Amsterdam

Nadere informatie

Voortgangsverslag. Jaar 2 1 e Semester Blok 2. M. Camp

Voortgangsverslag. Jaar 2 1 e Semester Blok 2. M. Camp Voortgangsverslag Jaar 2 1 e Semester Blok 2 M. Camp Voortgangsverslag Jaar 2 1 e Semester Blok 2 TU Delft M. Camp Leiden Februari 2013 Voorwoord In het kader van de HBO opleiding werktuigbouwkunde duaal

Nadere informatie

Competenties Luuk van Paridon. Analyseren

Competenties Luuk van Paridon. Analyseren Competenties Luuk van Paridon Overzicht waar ik nu sta: Afbeelding 1: Spinnenweb competenties De groene lijn geeft aan welke competenties ik tot nu toe behaald heb (zie Afbeelding 1). De competenties die

Nadere informatie

Contextanalyse. Patrick v/d Vlist

Contextanalyse. Patrick v/d Vlist Contextanalyse Patrick v/d Vlist Contextanalyse Patrick v/d Vlist Krimpen ad IJsel 10-01-2016 Verdoold Installatiebedrijf Voorwoord Ik heb dit rapport geschreven naar aanleiding van een communicatieopdracht

Nadere informatie

Persoonlijk Activiteiten Plan (PAP) 2.1

Persoonlijk Activiteiten Plan (PAP) 2.1 Persoonlijk Activiteiten Plan (PAP) 2.1 Het leercontract is het contract tussen de student, bedrijf (de coach/leidinggevende) en de school (docentbegeleider) op basis waarvan de student zijn werkzaamheden

Nadere informatie

Verslaglegging Nulmeting en SWOT-analyse

Verslaglegging Nulmeting en SWOT-analyse Verslaglegging Nulmeting en SWOT-analyse P. Kater Pagina 2 van 12 Bedrijf DERC Jetting Systems Jan van der Heijdenstraat 44 3261 LE Oud-Beijerland Tel: +31 (0)186 621 484 Fax: +31 (0)186 621 113 Website:

Nadere informatie

Voortgangsverslag. Blok 1. Erwin Pols

Voortgangsverslag. Blok 1. Erwin Pols Voortgangsverslag Blok 1 Erwin Pols Voortgangsverslag Blok 1 E. Pols Nieuwerkerk a/d IJssel 13-11-2012 Unica Installatietechniek B.V. Voorwoord Op de opleiding AD projectleider techniek is het noodzakelijk

Nadere informatie

Contextbeschrijving Anko Grinwis 13097458. Contextbeschrijving. Anko Grinwis 13097458

Contextbeschrijving Anko Grinwis 13097458. Contextbeschrijving. Anko Grinwis 13097458 0 Inhoud De Branding... 2 De afdeling... 4 Het Werk... 6 De begeleiding... 7 1 De Branding De Branding BV is een machine/constructie/installatiebedrijf dat in Ouddorp gevestigd is sinds 1990. Er word voornamelijk

Nadere informatie

Eindverslag Yuri Santana Den Haag 16 februari,

Eindverslag Yuri Santana Den Haag 16 februari, Eindverslag Eindverslag Yuri Santana Den Haag 16 februari, 2014 2 Naam student Yuri Santana Studentnummer: 13026003 E-mail: 13026003@student.hhs.nl Leerbedrijf: CB&I Datum: 24 januari 2014 Blok: 1.2 Versie

Nadere informatie

PAP Persoonlijk actieplan - Blok 3 & 4

PAP Persoonlijk actieplan - Blok 3 & 4 PAP Persoonlijk actieplan - Blok 3 & 4 PAP Persoonlijk actieplan - Blok 3 & 4 Bas van Biemen 13093894@student.hhs.nl Maart 2016 AD Projectleider Techniek V1 Bedrijfsbegeleider SLB-begeleider : T. de Boer

Nadere informatie

Voortgangsverslag 3.2

Voortgangsverslag 3.2 Voortgangsverslag 3.2 Paulo Lopes de Barros Voortgangsverslag 3.2 Paulo Lopes de Barros G. Rook (Werkplekcoach) M. kras (Docentbegeleider) Zaandam 30-02-2014 Haagse Hogeschool Voorwoord Dit voortgangsverslag

Nadere informatie

Opleiding A.D. Projectleider Techniek / Stedelijke Installaties. P.O.P. 1 ste Jaar

Opleiding A.D. Projectleider Techniek / Stedelijke Installaties. P.O.P. 1 ste Jaar / Stedelijke Installaties Handleiding Werkend Leren voor de duale opleiding A.D. Projectleider Techniek P.O.P. 1 ste Jaar René Welter / Stedelijke Installaties Handleiding Werkend Leren voor de duale

Nadere informatie

(PAP) Persoonlijk Activiteiten Plan

(PAP) Persoonlijk Activiteiten Plan (PAP) Persoonlijk Activiteiten Plan Naam: Steven Jonathan Geluk Klas: TP11 Studentnummer: 13062379 Opleiding: Projectleider techniek - Associate Degree Docent: M.N.M Kras Bedrijfsbegeleider: G. Settels

Nadere informatie

P R O J E C T B U R E A U STOEL

P R O J E C T B U R E A U STOEL P R O J E C T B U R E A U STOEL EI NDOPDRACHT 3 D MOD E L LER EN Student: Nikki den Hollander Student nr.: 14071479 Datum: 27 januari 2015 Docent: Dhr. L.J.M. Koeleman Vak: 3D Modelleren Versie: 1 e 1

Nadere informatie

Persoonlijk OpleidingsPlan (POP)

Persoonlijk OpleidingsPlan (POP) Persoonlijk OpleidingsPlan (POP) Leerjaar 2 - hoofdfase Paulo Lopes de Barros Persoonlijk OpleidingsPlan (POP) Leerjaar 2 - hoofdfase Paulo Lopes de Barros Rotterdam 16-09-2013 Offshore & Marine Voorwoord

Nadere informatie

Nulmeting. naam: Leon van Luijk studentnummer: 11099088

Nulmeting. naam: Leon van Luijk studentnummer: 11099088 Nulmeting naam: Leon van Luijk studentnummer: 11099088 Deze nul meting geeft een indicatie op welk niveau ik deze opleiding ben begonnen. Het niveau wordt gemeten door 15 verschillende competenties. Al

Nadere informatie

Startverslag. Inhoud. September 2014. Contextbeschrijving Competentie nulmeting Persoonlijk ontwikkelingsplan Leercontract.

Startverslag. Inhoud. September 2014. Contextbeschrijving Competentie nulmeting Persoonlijk ontwikkelingsplan Leercontract. Startverslag Inhoud Contextbeschrijving Competentie nulmeting Persoonlijk ontwikkelingsplan Leercontract Contextbeschrijving HFG Heerema September 14 Workpreparation Piping Werkbegeleider: Piet Koert WDP1

Nadere informatie

Inhoud. Subject: Taak 1.2.16 Wat is een portfolio? Paul van der Linden MT1a Periode 2 School Docoments, user 9994 Year 2007-2008

Inhoud. Subject: Taak 1.2.16 Wat is een portfolio? Paul van der Linden MT1a Periode 2 School Docoments, user 9994 Year 2007-2008 Inhoud Taak 1.2.16 Inhoud... 1 Voorwoord... 2... 3 Wat is de inhoud van een portfolio?... 3 Persoonlijk CV... 3 Persoonlijke Competenties... 4 Dossier... 4 Persoonlijk Ontwikkelingsplan... 4 Hoe kan ik

Nadere informatie

U levert maatwerk, wij ook. Zakelijke taaltrainingen op maat.

U levert maatwerk, wij ook. Zakelijke taaltrainingen op maat. Klantbeoordelingen 2015 - zakelijke taaltrainingen januari t/m december 2015, n = 1.247 Klantenwaardering Vraagstelling Uitstekend Goed Voldoende Onvoldoende Slecht Wat vindt u van het gebruikte lesmateriaal?

Nadere informatie

Voortgangsverslag. Opleiding : AD projectleider techniek. Blok : 2. Datum : 11 januari Naam student : Ramish Haideri. Studentnummer :

Voortgangsverslag. Opleiding : AD projectleider techniek. Blok : 2. Datum : 11 januari Naam student : Ramish Haideri. Studentnummer : Voortgangsverslag Opleiding : AD projectleider techniek Blok : 2 Datum : 11 januari 2013 Naam student : Ramish Haideri Studentnummer : 12105511 School: de Haagse hogeschool te Delft Werkgever:Boonstoppel

Nadere informatie

Portfolio Miguel Agterberg

Portfolio Miguel Agterberg Portfolio Miguel Agterberg Portfolio Miguel Agterberg Student: Miguel Agterberg Studenten nummer: 12109886 Datum: 3-6-2013 Klas en practicumgroep: 2P2R.a Voorwoord In dit portfolio zal ik bijhouden wat

Nadere informatie

Werkend Leren in de opleiding Werktuigbouw studiejaar 2013-2014

Werkend Leren in de opleiding Werktuigbouw studiejaar 2013-2014 Werkend Leren in de opleiding Werktuigbouw studiejaar 2013-2014 Opleiding Werktuigbouwkunde HAN Auteur: Richard Kaandorp Datum: 23 1-2013 Versie: 1 - - 0 Vooraf De opleiding Werktuigbouw maakt deel uit

Nadere informatie

Persoonlijk Opleidingsplan (POP) Leerjaar 1

Persoonlijk Opleidingsplan (POP) Leerjaar 1 Persoonlijk Opleidingsplan (POP) Leerjaar 1 Student: Roy Krabbenborg Bedrijf: WSi-techniek Hogeschool: Haagse Hogeschool Opleiding: Ad Projectleider Techniek Klas: TP11 Document: POP Leerjaar 1 Versie:

Nadere informatie

PAP 4.0. Persoonlijk Actie Plan. Tim Tegelaar. Lekkerkerk. De Haagse Hogeschool

PAP 4.0. Persoonlijk Actie Plan. Tim Tegelaar. Lekkerkerk. De Haagse Hogeschool PAP 4.0 Persoonlijk Actie Plan Tim Tegelaar Lekkerkerk De Haagse Hogeschool Naam Tim Tegelaar Studentnummer 12090948 origineel 14-01-2013 update - bedrijfsmentor Dhr. P. den Ouden bedrijfscoach Dhr. Remco

Nadere informatie

Understanding and being understood begins with speaking Dutch

Understanding and being understood begins with speaking Dutch Understanding and being understood begins with speaking Dutch Begrijpen en begrepen worden begint met het spreken van de Nederlandse taal The Dutch language links us all Wat leest u in deze folder? 1.

Nadere informatie

Begeleidershandleiding Voedingscentrum Meer dan lekker in de super

Begeleidershandleiding Voedingscentrum Meer dan lekker in de super Begeleidershandleiding Voedingscentrum Meer dan lekker in de super Helpdesk online module: Spring Instituut Tel: 0318-493133 Mail: info@springinstituut.nl 1 Inhoud Hoofdstuk 1 Algemene informatie... 3

Nadere informatie

Handleiding beheer lijst.hva.nl. See page 11 for Instruction in English

Handleiding beheer lijst.hva.nl. See page 11 for Instruction in English Handleiding beheer lijst.hva.nl See page 11 for Instruction in English Maillijsten voor medewerkers van de Hogeschool van Amsterdam Iedereen met een HvA-ID kan maillijsten aanmaken bij lijst.hva.nl. Het

Nadere informatie

8.1. Sterktebepaling in SE?

8.1. Sterktebepaling in SE? 8.1. Sterktebepaling in SE? 1 : Wat? In Solid Edge kan men een ontworpen constructiedeel analyseren op : sterkte, vervorming, toelaatbare spanning, wringing, buiging, knik, Hiervoor bestaan 2 manieren

Nadere informatie

Student Werk Begeleider SLB Begeleider Dosign Begeleider. Martijn van Wijngaarden Klaas Stroosma Kees Knegt Maarten van Geuns

Student Werk Begeleider SLB Begeleider Dosign Begeleider. Martijn van Wijngaarden Klaas Stroosma Kees Knegt Maarten van Geuns De Haagse Hogeschool Persoonlijk Actie Plan Editie 3 persoonlijke gegevens Student M.C. van Wijngaarden Studentnummer 12026840 telefoon mobile +31 (0)6 27 27 10 18 bereikbaarheid werkomgeving +31 (0)182

Nadere informatie

Contextbeschrijving. Kevin de Ram

Contextbeschrijving. Kevin de Ram Contextbeschrijving Kevin de Ram Contextbeschrijving Kevin de Ram Ammerstol Unica Installatietechniek B.V. november 2015 Kevin de Ram Contextbeschrijving 1 Voorwoord Mijn naam is Kevin de Ram. Ik ben werkzaam

Nadere informatie

PAP. Persoonlijk Actie Plan. Tim Tegelaar. Lekkerkerk 07-10-2012. De Haagse Hogeschool

PAP. Persoonlijk Actie Plan. Tim Tegelaar. Lekkerkerk 07-10-2012. De Haagse Hogeschool PAP Persoonlijk Actie Plan Tim Tegelaar Lekkerkerk 07-10-2012 De Haagse Hogeschool Naam Tim Tegelaar Studentnummer 12090948 origineel 07-10-2012 update - bedrijfsmentor Dhr. P. den Ouden bedrijfscoach

Nadere informatie

Voortgangsverslag. Jaar 2 2 e Semester Blok 2. M. Camp

Voortgangsverslag. Jaar 2 2 e Semester Blok 2. M. Camp Voortgangsverslag Jaar 2 2 e Semester Blok 2 M. Camp Voortgangsverslag Jaar 2 2 e Semester Blok 2 TU Delft M. Camp Leiden Juni 2013 Voorwoord In het kader van de HBO opleiding werktuigbouwkunde duaal is

Nadere informatie

Houdt u er alstublieft rekening mee dat het 5 werkdagen kan duren voordat uw taalniveau beoordeeld is.

Houdt u er alstublieft rekening mee dat het 5 werkdagen kan duren voordat uw taalniveau beoordeeld is. - Instructie Deze toets heeft als doel uw taalniveau te bepalen. Om een realistisch beeld te krijgen van uw niveau,vragen we u niet langer dan één uur te besteden aan de toets. De toets bestaat uit twee

Nadere informatie

POP. Persoonlijk Opleidingsplan.

POP. Persoonlijk Opleidingsplan. POP. Persoonlijk Opleidingsplan. S.Soekaloe Persoonlijk Opleidingsplan.(POP) Naam: Shailin Soekaloe Studentnummer: 12072273 Opleiding: Associate Degree Installatietechniek Docent: W. Hoogland. Inhoudsopgave.

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Stappen 1 Ervaringen 2 Wireframes 3 PIOTR TEKIEN HKU GAME ART GAR-1B

Inhoudsopgave. Stappen 1 Ervaringen 2 Wireframes 3 PIOTR TEKIEN HKU GAME ART GAR-1B Inhoudsopgave Stappen 1 Ervaringen 2 Wireframes 3 PIOTR TEKIEN HKU GAME ART GAR-1B PORTFOLIO 1 - STAPPEN Stappen INTRODUCTIE Voordat ik over mijn stappen vertel, wil ik kort toelichten dat ik eerder een

Nadere informatie

Het Persoonlijk Activiteitenplan (PAP)

Het Persoonlijk Activiteitenplan (PAP) Het Persoonlijk Activiteitenplan (PAP) Naam student: Carlos Spagnol Studentnummer: 13114301 Email: spagnolcarlos@me.com Telefoon: 0639892203 Leerbedrijf: Dosign Engineering SLBbegeleider: Eline Duine Email

Nadere informatie

3D Printer. Printer + Filament

3D Printer. Printer + Filament 3D Printer Printer + Filament Wat is 3D printen? De UP 3d printer maakt gebruikt van filament (kunststof draad) dat wordt verwarmd tot het vloeibaar is, daarna bouwt de printer in dunne laagjes op een

Nadere informatie

Projectopdracht Bovenloopkraan

Projectopdracht Bovenloopkraan Projectopdracht Bovenloopkraan De opdrachten: Om op een veilige, en verantwoorde manier te kunnen werken, moet er in een werkplaats een bovenloopkraan met een loopkat worden gemonteerd. Een loopkat is

Nadere informatie

POP. Persoonlijk ontwikkelingsplan. Robin van Heijningen

POP. Persoonlijk ontwikkelingsplan. Robin van Heijningen 1 POP Persoonlijk ontwikkelingsplan Robin van Heijningen 2 POP Persoonlijk ontwikkelingsplan Robin van Heijningen Hillegom 17 oktober 2013 Schoonderbeek Installatietechniek 3 Persoonlijk ontwikkelingsplan

Nadere informatie

Ontwerpen 5. Bankschroef

Ontwerpen 5. Bankschroef Ontwerpen 5 Bankschroef Gemaakt door: Jasper Hop (13104675) en Hein de Koning (13107941) Docent: Dhr. Mijnster Datum van inleveren: 20-6-2014 Klas: WP17B 1 Voorwoord Voorafgaand aan dit rapport hebben

Nadere informatie

Cliëntenaudit Bureau ABC

Cliëntenaudit Bureau ABC Cliëntenaudit Bureau ABC 2014 Zoetermeer 17 april 2015 De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust bij Panteia. Het gebruik van cijfers en/of teksten als toelichting of ondersteuning in artikelen, scripties

Nadere informatie

BIM in de praktijk van een ingenieursbureau. Ir. Remko Wiltjer RO IMd Raadgevende Ingenieurs

BIM in de praktijk van een ingenieursbureau. Ir. Remko Wiltjer RO IMd Raadgevende Ingenieurs BIM in de praktijk van een ingenieursbureau Ir. Remko Wiltjer RO IMd Raadgevende Ingenieurs 1 Even voorstellen.. Remko Wiltjer 1981-1987: TU Delft Civiele Techniek 1987: D3BN Constructeur 1989: D3BN Projectleider

Nadere informatie

INTRODUCTIE PERSOONLIJKE GEGEVENS. Naam: Leeftijd: Geslacht: m / v. Begindatum:

INTRODUCTIE PERSOONLIJKE GEGEVENS. Naam: Leeftijd: Geslacht: m / v. Begindatum: Naam Datum: INHOUDSOPGAVE 1. Introductie 2. Persoonlijke gegevens 3. Rapportage kwaliteit van leven 4. Persoonlijke ontwikkeling plan (POP) 5. Competenties waar nu aan wordt gewerkt 6. Binnen de stichting

Nadere informatie

Engels op Niveau A2 Workshops Woordkennis 1

Engels op Niveau A2 Workshops Woordkennis 1 A2 Workshops Woordkennis 1 A2 Workshops Woordkennis 1 A2 Woordkennis 1 Bestuderen Hoe leer je 2000 woorden? Als je een nieuwe taal wilt spreken en schrijven, heb je vooral veel nieuwe woorden nodig. Je

Nadere informatie

Mechanica - Sterkteleer - HWTK PROEFTOETS- AT1 - OPGAVEN 1/6

Mechanica - Sterkteleer - HWTK PROEFTOETS- AT1 - OPGAVEN 1/6 VAK: Mechanica - Sterkteleer HWTK Set Proeftoets - AT1 Mechanica - Sterkteleer - HWTK PROEFTOETS- AT1 - OPGAVEN 1/6 DIT EERST LEZEN EN VOORZIEN VAN NAAM EN LEERLINGNUMMER! Beschikbare tijd: 100 minuten

Nadere informatie

Voortgangsverslag 1.1

Voortgangsverslag 1.1 Voortgangsverslag 1.1 M. Camp Voortgangsverslag 1.1 TU Delft M. Camp Leiden November 2011 Versie 1.1 Voorwoord In het kader van de HBO opleiding werktuigbouwkunde duaal is dit het voortgangsverslag van

Nadere informatie

Projectopdracht Bovenloopkraan

Projectopdracht Bovenloopkraan Projectopdracht Bovenloopkraan De opdrachten: Om op een veilige, en verantwoorde manier te kunnen werken, moet er in een werkplaats een bovenloopkraan met een loopkat worden gemonteerd. Een loopkat is

Nadere informatie

Voorwoord. Nienke Meijer College van Bestuur Fontys Hogescholen

Voorwoord. Nienke Meijer College van Bestuur Fontys Hogescholen 3 Voorwoord Goed onderwijs is een belangrijke voorwaarde voor jonge mensen om uiteindelijk een betekenisvolle en passende plek in de maatschappij te krijgen. Voor studenten met een autismespectrumstoornis

Nadere informatie

Wat is het verschil tussen deze opleiding bij de TU Delft en die bij een andere universiteit?

Wat is het verschil tussen deze opleiding bij de TU Delft en die bij een andere universiteit? Naam opleiding: Industrieel Ontwerpen Toelating Is de studie moeilijk? Een studie aan de TU Delft is pittig, zorg er daarom voor dat je er aan het begin van je studie gelijk vol voor gaat. Gas terugnemen

Nadere informatie

Het Persoonlijk Ontwikkel Plan (POP)

Het Persoonlijk Ontwikkel Plan (POP) Het Persoonlijk Ontwikkel Plan (POP) 27 september 2014 WDP1.1 Versie 1 Student 12060763 06-18461200 jjw.joostvandam@gmail.com Leerbedrijf: HFG Heerema Bedrijfsbegeleider Piet Koert piet.koert@hfg-heerema.com

Nadere informatie

Eindverslag SLB module 12

Eindverslag SLB module 12 Eindverslag SLB module 12 Marthe Verwater HDT 3C 0901129 Inhoudsopgave: Eindreflectie.. Blz.3 Reflectieverslag les 1.. Blz.4 Reflectieverslag les 2.. Blz.6 Reflectieverslag les 3.. Blz.8 2 Eindreflectie

Nadere informatie

evc ervaringscertificaat laat zien wat je waard bent!

evc ervaringscertificaat laat zien wat je waard bent! evc ervaringscertificaat laat zien wat je waard bent! wat is evc? iedereen leert in verschillende situaties elke dag bij; op het werk, op school of gewoon thuis. het is voor werkgevers hierdoor vaak niet

Nadere informatie

Naam: Louay Alzaghtity StudentNum:1593536 GroepNum: imm08309

Naam: Louay Alzaghtity StudentNum:1593536 GroepNum: imm08309 Naam: Louay Alzaghtity StudentNum:1593536 GroepNum: imm08309 Abstract In dit essay zal ik uitleg geven over het samenwerken en wat ik vooral geleerd hebt. Verder zal ik uitleggen over mijn interactieve

Nadere informatie

Checklist Sollicitatiebrief schrijven 2F - handleiding

Checklist Sollicitatiebrief schrijven 2F - handleiding Checklist Sollicitatiebrief schrijven 2F - handleiding Inleiding De checklist Sollicitatiebrief schrijven 2F is ontwikkeld voor leerlingen die moeten leren schrijven op 2F. In deze handleiding wordt toegelicht

Nadere informatie

Function checklist for the ML-350 or XL-350 with a print set. Missing loop.

Function checklist for the ML-350 or XL-350 with a print set. Missing loop. Function checklist for the ML-350 or XL-350 with a 260217 print set. Below mentioned check-point should resolve function problems of the lift systems. Missing loop. When a lift is connected to an external

Nadere informatie

ONDERWIJSARBEIDSOVEREENKOMST Themasemester: xxx (periode: xxx xxx)

ONDERWIJSARBEIDSOVEREENKOMST Themasemester: xxx (periode: xxx xxx) 1/6 ONDERWIJSARBEIDSOVEREENKOMST Themasemester: xxx (periode: xxx xxx) Ondergetekenden: Naam organisatie Straatnaam en huisnummer Postcode en Plaatsnaam Naam rechtsgeldig vertegenwoordiger Functie rechtsgeldig

Nadere informatie

Projectopdracht Bovenloopkraan

Projectopdracht Bovenloopkraan Projectopdracht Bovenloopkraan De opdrachten: Om op een veilige, en verantwoorde manier te kunnen werken, moet er in een werkplaats een bovenloopkraan met een loopkat worden gemonteerd. Een loopkat is

Nadere informatie

Dit portfolio is eigendom van: Naam: Adres: Postcode en woonplaats: Telefoon: Naam studieloopbaanbegeleider: Telefoon:

Dit portfolio is eigendom van: Naam: Adres: Postcode en woonplaats: Telefoon:   Naam studieloopbaanbegeleider: Telefoon: Dit portfolio is eigendom van: Naam: Adres: Postcode en woonplaats: Telefoon: E-mail: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Naam studieloopbaanbegeleider:

Nadere informatie

Voortgangsverslag 1.2

Voortgangsverslag 1.2 Voortgangsverslag 1.2 Robin van Heijningen Voortgangsverslag 1.2 Studieloopbaanbegeleiding Robin van Heijningen Hillegom 02-02-2013 Schoonderbeek Installatietechniek Voorwoord Je stelt halverwege de contractperiode

Nadere informatie