Eindverslag contract periode 2 semester 2, Propedeusejaar. Wertuigbouwkunde duaal De Haagse Hogeschool - Delft Dosign Engineering - Rotterdam

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Eindverslag contract periode 2 semester 2, Propedeusejaar. Wertuigbouwkunde duaal De Haagse Hogeschool - Delft Dosign Engineering - Rotterdam"

Transcriptie

1 Eindverslag contract periode 2 semester 2, Propedeusejaar Wertuigbouwkunde duaal De Haagse Hogeschool - Delft Dosign Engineering - Rotterdam Leerbedrijf: KCI Enginieers - Schiedam Eindverslag semester 2, jaar 1 - Ceciel van Slobbe, studentennummer:

2 Voorwoord Sinds 1 september volg ik de duale opleiding werktuigbouwkunde aan de Haagse hogeschool in Delft en werk ik bij KCI engineers. Dosign heeft mij bij dit bedrijf geplaats. KCI is een engineursbureau in de olie&gas sector. Op mijn werkplek ben ik vooral bezig met ontwerpen in de tekenprogramma s autocad en Solid Works te tekenen. Ook ben ik begonnen met het maken van calculatie sheets in Excel en Matcad. Mijn functie kan omschreven worden als junior draftsman. In dit verslag zal drafstman genoemd worden en de werkzaamheden die daarbij genoemd worden zijn door mij uitgevoerd. Mijn leerdoelen voor het eerste jaar komen vooral neer op; de teken- en rekenprogramma s waarmee gewerkt moet worden zo veel mogelijk onder de knie krijgen en mezelf de werkmethodes van KCI eigen maken. Eindverslag semester 2, jaar 1 - Ceciel van Slobbe, studentennummer:

3 Inhoudsopgave Pagina: 1. Inleiding 4 2. Voortgang competentie ontwikkeling 5 3. Conclusie Aanbevelingen Bijlagen 12 Eindverslag semester 2, jaar 1 - Ceciel van Slobbe, studentennummer:

4 1. Inleiding Voor de duaale opleiding, Werktuigouwkunde, aan de Haagse hogeschool in Dleft wordt door de student elk jaar een Persoonlijk ontwikkelingsplan opgesteld. Elk semester wordt een leercontract opgesteld. In het leercontract, ook wel PAP[1] genoemd, staan de competenties waar dat semester aan gewerkt zal worden. Als afsluiting van de contractperiode wordt een eindverslag gemaakt, waarin wordt beoordeeld of de competenties (opgesteld in het leercontract aan het begin van de periode) behaald zijn. De competenties die aan het eind van de studie behaald moeten zijn, zijn te vinden in het handleiding werkend leren document[2]. Of de competenties zijn behaald, moet bewezen worden aan de hand van voorbeelden. Voorbeelden kunnen gegeven worden in de vorm van ervaringen die opgedaan zijn of afbeeldingen als bewijs van het geleverde werk en dat zal in dit verslag aan bod komen. Eindverslag semester 2, jaar 1 - Ceciel van Slobbe, studentennummer:

5 2. Voortgang competentie ontwikkeling 2.1 Solid Works De 3-daagse cursus Solid Works is gevolgd in maart Solid Works is een slim 3Dtekenpakket en dit betekent dat tekenen met Solid Works met een andere denkwijze benaderd moet worden dan tekenen met autocad. Het opbouwen van een 3d-model in Solid Works: Als eerst moet er een schets gemaakt worden van het te tekenen onderdeel. Deze schets wordt vervolgens bemaat en vastgelegd op het tekenvlak. Aan de schets kan vervolgens een hoogte worden toe gekend. Ook kunnen er schetsen gemaakt worden op een bestaand voorwerp en de schets aftrekken van het voorwerp, zodat een gat/uitsparing ontstaat. In een Assembly kunnen verschillende onderdelen bij elkaar geplaatst worden en daarbij kan de verhouding tussen deze onderdelen aangegeven worden. Zo kan ook een bewegend 3d-model opgebouwd worden. Van het 3d model kan eenvoudig een 2d-tekening gemaakt worden. Er hoeft enkel aangegeven te worden welke aanzichten en doorsnedes gewenst zijn. Vervolgens kan er een onderdelenlijst en maatvoering bijgevoegd worden. Dit kan door bepaalde toepassingen automatisch gebeuren. Het grootste voordeel aan werken in Solid Works ten opzichte van bijvoorbeeld Autocad is de mogelijkheid om een schets naderhand aan te passen. Na het aanpassen van de schets veranderd het 3d model en de 2d tekening mee. In Autocad moet elk lijntje met de hand aangepast worden. De cursus was een inleidende cursus in het tekenprogramma Solid Works waarbij alle toepassingen zijn behandeld om een tekening mee op te zetten. Het was een goede cursus om te leren wat er allemaal mogelijk is met Solid Works. KCI heeft een aantal handige Macro s in Solid Works aangemaakt en deze moesten na de cursus nog aangeleerd worden. Dit is in juni gebeurd. Na de cursus zijn er meteen projecten geweest waarvoor ik in Solid Works moest tekenen. Figuur 1. gemodelleerde onderdekse balken van een schip met een te ontwerpen constructie erop Eindverslag semester 2, jaar 1 - Ceciel van Slobbe, studentennummer:

6 Figuur 2. gemodelleerde uitbreidingen aan de Ampellman Wat getekend moet worden bedenkt (ontwerpt en berekend) de ingenieur. De draftsman tekent het 3d model en geeft aan tegen welke problemen hij/zij aanloopt in het ontwerp, want tijdens het tekenen worden alle aansluitingen in de constructie nagelopen. Door dit overleg tussen de draftsman en de ingenieur wordt elke aansluiting in het ontwerp besproken en zo wordt het ontwerp steeds vollediger. Eindverslag semester 2, jaar 1 - Ceciel van Slobbe, studentennummer:

7 2.2 2d tekeningen Concepttekeningen: Concept tekeningen worden als hulpmiddel bij gesprekken met de klant gebruikt. Een concept tekening is een soort schets van een ontwerp. Met de concept tekeningen van de verschillende ideen gaat de ingenieur langs bij de klant en aan de hand van de tekeningen wordt het ontwerp besproken. In een concept tekening hoeft alleen bemating aangegeven te worden als deze belangrijk is in de ontwerpfase. Een concept tekening moet vooral heel duidelijk zijn en daarom mag er ook veel met tekst aangegeven worden wat bedoeld wordt. Split padeye: De split padeye waaraan in semseter 1 al is gewerkt is nu uitgewerkt in een 2d-tekening. Omdathet model in solidworks was aangepast kon, na berekeningen van de ingenieur, makkelijk de nodige maten van het model aangepast worden en hierna 2d-tekeningen van het model gemaakt worden. Figuur 3. gemodelleerde model van de split padeye 2.3 3d tekeningen Dit semester is bijna alleen maar in SollidWorks getekend. De omschrijving hiervan is te vinden in paragraaf Calculaties; Excel en Mathcad Competentie: realiseerbaarheid testen van de te ontwerpen constructie en benodigde ondersteuning berekenen. Competentie nummer: 5 Niveau: 2 Dit semester zijn er berekeningen aan assen en plaatdikte aan bod gekomen. Eindverslag semester 2, jaar 1 - Ceciel van Slobbe, studentennummer:

8 Er worden berekeningen gemaakt om de spanning in de materialen van het ontwerp te berekenen. Aan de hadn hiervan wordt de benodigde dikte van het materiaal vast gesteld. Aan de hand van de unity check, die uit een berekening komt, is te zien of de constructie het houdt onder bepaalde kracht en met bepaalde plaatdikten. De unitycheck moet kleiner dan 1 zijn en dan voldoet de constructie aan de eisen (eisen; hoe stevig het moet zijn; hoeveel jaar het moet overleven onder bepaalde maximum belasting). Bij de untity check wordt namelijk de werkelijke spanning in het materiaal gedeeld door de maximaal toelaatbare spanning voor dat materiaal. De untity check moet kleiner of gelijk aan 0,8 zijn. Om de materiaal diktes goed te schatten zodat de unity check goed uitkomt moet er enige inzicht en ervaring zijn. Ik heb daarom in mijn reken sheet sommige berekening zo in elkaar gezet dat de unity check zelf ingevuld kan worden. Zo heb ik bij de as-berekeningen gekozen voor 0,8 en geeft het antwoord de minimale materiaal dikte. (Een voorbeeld van een gemaakte berekening in bijlage 1) Bij deze berekening is in eerste instantie in excel gewerkt, maar uiteindelijk is deze in Mathcad gezet in de KCI template voor berekeningen. 2.5 Functioneren in een projectteam Het werken in een team van meer dan 2 of 3 personen heeft nog niet plaats gevonden. Samenwerken vindt bij elk project plaats en verloopt goed. Ook is het werken met Engelssprekende collega s voorgekomen en dit is ook goed verlopen. 2.6 Professionele (schriftelijke) communicatie; Nederlands en Engels Cursus raporteren 20 maart In blok 3 is er een raportage training georganiseerd door Dosign. De training vond plaats om 20 maart en duurde 8 uur. Tijdens deze training is de inhoud, de opbouw en de grammatica van een tekst behandeld. Enkele punten die tijdens deze training behandeld zijn: - De grens tussen beleeft en vriendelijk schrijven is besproken. Wanneer een beleefde schrijfstijl toegepast moet worden is subjectief, maar in een aantal situaties is beleefdheid wel aan te raden. - Hoe sta je je werkgever schriftelijk te woord. Dit hangt af van hoe de relatie tussen werkgever en werknemer is. Vaak is wel af te leiden van de manier hoe de werkgever zich op stelt, hoe hij graag aangesproken zou willen worden, maar schrijftaal is altijd iets beleefder dan spreektaal. Het kan geen kwaat iets te beleefd te zijn. - Hoe wil je zelf overkomen op de persoon aan wie je de tekst schrijft. Hoe je je op wilt stellen hangt af van de aanleiding waarom je schrijft. - Spelfouten Zowel werkwoordspelling als grammatica is behandeld. Eindverslag semester 2, jaar 1 - Ceciel van Slobbe, studentennummer:

9 SLB Verslagen profesionaliseren. De verslagen die elk blok geschreven moeten worden voor SLB zijn, naast zelfreflectie, oefenmateriaal voor professionele communicatie. Het is de bedoeling dat de schrijftaal en de opbouw van het verslag in orde is en dat bijlagen en afbeeldingen op juiste wijze toegevoegd worden. Op deze manier wordt aangeleerd een correct verslag te schrijven. In semester 2 is het profesionaliseren van deze verslagen een van de leerdoelen geweest. De verslagen zijn inmiddels uitgebreider en de opbouw is verbeterd. Er is nu een bijlage bijgevoegd en op deze manier is het verslag ook voor een buitenstaander te begrijpen. Website professionaliseren Het digitaal portfolio is een website waarop alle schoolopdrachten van de student te vinden zijn en de verslagen over werkend leren. Op deze site komen eigenlijk de 3 onderdelen van duaal studeren bij elkaar. De student bouwt de site op en zet zijn/haar bestanden erop, de begeleider vanuit school beoordeelt de werkend leren verslagen vanaf deze site en de communicatieleraar bekijkt de schoolopdrachten vanaf de site. Een ander voordeel is dat ook de werkgever van de student op het digitaal portfolio de studievoortgang kan bekijken. Engelse (schriftelijke) communicatie In semester twee is er samengewerkt met een engels sprekende engineur. De engineur legt uit wat getekend moet worden en de draftsman tekent dit. Problemen waar de draftsman tijdens het tekenen tegen aan loopt (i.v.m. afmetingen die beter anders kunnen zijn) worden daarna besproken met de ingenieur. Met een engels sprekende ingenier ging deze samenwerking net zo goed als tijdens andere projecten met nederlands sprekende ingenieurs. MEMO s (werkgerelateerde teksten) Een memo heeft als doel de klant een update van het ontwerp door te geven. In een memo wordt een ontwerp probleem of rekenwaardes uitgewerkt en deze wordt geillustreerd met plaatjes. Memo s worden bij KCI in het engels geschreven, net als alle andere officiele documenten. In de bijlage vindt u een memo, door de student geschreven. Deze memo is geschreven om duidelijk weer te geven aan de klant dat er geen ruimte voor supports voor de fleet ange compensator was. Ook is er in de memo een andere oplossing gegeven en wordt er gevraagd naar een aantal missende waardes. Zie bijlage 2. Progress report blok 3 In blok 3 moest het voortgangsrapport in het Engels opgeleverd worden. Deze is beoordeeld door de lerares en dit vak is met een voldoende afgesloten. Eindverslag semester 2, jaar 1 - Ceciel van Slobbe, studentennummer:

10 3. Conclusie. In dit verslag zijn de leerdoelen voor semester 2 besproken en of deze behaald zijn. Per leerdoel is uitgelegd hoe dit doel naar voren is gekomen in de werkzaamheden en hoe dit is verlopen. Hieruit kan opgemaakt worden welke doelen volledig behaald zijn, maar ook aan welke punten in het volgende semester meer aandacht besteed zal moeten worden, de aanbevelingen, en deze punten zullen dan terugkeren in het leercontract van semester 2. Ontwerpen en modelleren De werkzaamheden op het gebied van 2d en 3d tekenen in SolidWorks zijn voldoende behandeld dit semester. Door middel van de SolidWorks-cursus is de competentie ontwerpen en modeleren gegroeid van eenvoudig zelfstandig naar lastig zelfstandig en complex geleid. Dit leerdoel is hiermee behaald. Realiseren van een functioneel ontwerp Door het veelvuldig werken met SolidWorks dit semester is ook de competentie realiseren van een functioneel ontwerp behaald. Deze competentie is gegroeid van eenvoudig zelfstandig naar lastig zelfstandig en complex geleid. Professionele ontwikkeling In de competentie professionele ontwikkeling is niveau 3 behaald door het volgen van de rapportage cursus, het professionaliseren van het digitaal portfolio, het professionaliseren van de SLB-verslagen en het volgen van de SolidWorks-cursus. Ook het aanleren van de werkwijze binnen het bedrijf en het tekenen in de stijl van het bedrijf, heeft bijgedragen aan het behalen van deze competentie. Samenwerken De competentie samenwerken is dit semester op hetzelfde niveau gebleven. Hiermee is het niveau nog steeds eenvoudig zelfstandig en lastig geleid (oftewel niveau 2). Schriftelijke communicatie De competenties (professionele)schriftelijke communicatie is behaald door het volgen van de raportage-cursus, het profesionaliseren van de SLB-verslagen, het profesionaliseren van het digitaal-portfolio en het ontwikkelen van schriftelijke communicatie in het Engels. Het niveau van deze competenties is gegroeid van eenvoudig zelfstandig naar lastig zelfstandig. Realiseren van een detail-ontwerp De competentie realiseren van een detail-ontwerp is gegroeid van lastig geleid naar complex geleid door het maken van calculatiesheets in Excel en Mathcad. Om dit meer zelfstandig te kunnen gaan doen kan het helpen om hier een cursus over te volgen(zie aanbevelingen). Eindverslag semester 2, jaar 1 - Ceciel van Slobbe, studentennummer:

11 4. Aanbevelingen Een aantal competenties, zoals professionele ontwikkeling, werken in een multiculturele werkomgeving en samenwerken, zullen gedurende de hele studie leerdoelen blijven, omdat deze competenties altijd verbeterd kunnen worden. Gedurende semester 2 is veel gemodelleerd in het tekenprogramma SolidWorks. Het maken van 2d-tekeningen in SolidWorks is ook al aan bod gekomen, maar hier kan nog meer kennis in opgedaan worden en daarom zal dit een leerdoel voor jaar 2, semester 1, zijn. Het maken van calculaties is in semester 1 & 2 al aan bod gekomen en zo is aangeleerd te werken met Excel en MathCad. De basis van het berekenen van plaat- en asdiktes is onder begeleiding(en zelfstandig) behandeld. Om deze berekeningen meer zelfstandig te kunnen maken, zal het mechanica-niveau bijgeschoold moeten worden en daarom zal een cursus mechanica (of bouwen met staal) in jaar 2 worden ingepland. Eindverslag semester 2, jaar 1 - Ceciel van Slobbe, studentennummer:

12 Bijlagen Bijlage 1 - Calculatie sheet Bijlage 2 - Memo Referenties 1 PAP 2 (www.eduweb.hhs.nl/~ ) 2 handleiding werkend leren (Haagse hogeschool) Eindverslag semester 2, jaar 1 - Ceciel van Slobbe, studentennummer:

13 Bijlage 1 - Calculatie sheet totaal op 1 boogie F (N) L (mm) t (mm) Y1 (mm) Y2 (mm) 200 Ymax (mm) 218 p1 (mm) 118 p2 (mm) 118 S.. Plate 355 S.. Axis 800 TOPPLATE /BOTTOMPLATE buigspanning I (mm^4) W (mm^3) M (Nmm) σb (N/mm^2) σb allow 238 UC 0.80 Eindverslag semester 2, jaar 1 - Ceciel van Slobbe, studentennummer:

14 HOOFDAS r UC schuifspanning t allow 320 t 256 A 9375 D 109 mm^ 2 mm M/W buigspanning M W σb allow 536 UC * σb 429 D 151 Nm m mm σ bearing-max F/(t*d) 319 kleiner of gelijk 0.9 sy pl=320 Sb stress allowable 320 Eindverslag semester 2, jaar 1 - Ceciel van Slobbe, studentennummer:

15 ZIJ-AS r UC schuifspanning t allow 320 t 253 A 4747 D 78 mm^ 2 mm buigspanning M W σb allow 536 UC * σb 423 D 113 σ bearing-max F/(t*d) 212 kleiner of gelijk 0.9 sy pl=320 Sb Stress allowable 320 Eindverslag semester 2, jaar 1 - Ceciel van Slobbe, studentennummer:

16 Bijlage 2 Memo Project : APACHE II Job. No. : Subject : Position pillars fleet angle compensator Date : Prepared by : Ceciel van Slobbe Memo number : KCI Memo.doc Installing pillars for the fleet angle compensator causes clashes with the ramp in almost every proposed position for the pillar. Positioning the pillars at frame #55 between L4 and L5 causes a clash with the ramp. Eindverslag semester 2, jaar 1 - Ceciel van Slobbe, studentennummer:

17 Positioning the pillars at frame #55 between L3 and L4 causes a clash with the support from the A&R winch on the starboard side. Also there is a little clash with the ramp, but placing the pillar at L3 solves this problem. Removing the winch-support, at the starboard side, or integrate it in the pillar, can make this position an option. Eindverslag semester 2, jaar 1 - Ceciel van Slobbe, studentennummer:

18 Positioning the pillars at frame #56 and L5 causes a full clash with the ramp. Also placing the pillar at frame #57 and L5 causes a full clash. Suggestion: Another option may be positioning the fleet angle compensator on deck aft the A&R winch centered between frame #52 and #53. (Frame #51 and #55 can carry the weight.) Eindverslag semester 2, jaar 1 - Ceciel van Slobbe, studentennummer:

19 There is no clash between the fleet angle compensator and the pipe-lay ramp in the lowest position (20,4DEG). The fleeting compensator can be placed on a support so it won t be in the way of the cable coming from the A&R winch. Eindverslag semester 2, jaar 1 - Ceciel van Slobbe, studentennummer:

20 Missing information, necessary to design the pillars/support and deciding the location of the fleet angle compensator: - diameter of the compensator - height/location of the axis, measured from the bottom plate - maybe a 3d-model of the fleet angle compensator Eindverslag semester 2, jaar 1 - Ceciel van Slobbe, studentennummer: