Sociaal jaarverslag 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Sociaal jaarverslag 2014"

Transcriptie

1 Capricorn Security Service bv Sociaal jaarverslag 2014 Wij maken op onze eigen wijze veiligheid en leefbaarheid mogelijk voor iedereen in onze werkomgeving Capricorn Security Service B.V. Bleiswijkseweg PB Zoetermeer Telefoon:

2 Inhoud Voorwoord Toekomst gericht ontwikkelen Mens en Milieu Samenwerken aan nieuwe kansen Pagina 3 Pagina 7 Human Resource Focus op ontwikkeling Bijzondere projecten Werken aan de toekomst Pagina 4 Pagina 8 Aanpak ziekteverzuim Balans tussen werken prive Operationeel Flexibiliteit en inzetbaarheid Pagina 5 Pagina 9 Communicatie Digitalisering Medewerker tevredenheid Creëren van betrokkenheid Pagina 6 Pagina 10 2

3 Voorwoord Toekomst gericht denken en handelen Investeren Om mensen ruimte te bieden voor een persoonlijke groei moet het met een bedrijf goed gaan. Na alle genomen maatregelen in voorgaande jaren hebben we ons doel, om de operationele afdeling zo efficiënt mogelijk in te richten, gerealiseerd. De sterke economische tegenslag heeft ons in de afgelopen jaren gedwongen om maatregelen te nemen die er toe hebben geleid dat we van een aantal collega s afscheid hebben moeten nemen. Des al niet te min mogen we er als organisatie trots op zijn dat we, door de maatregelen van de voorgaande jaren, in staat zijn geweest om dit tot een minimum te beperken. Investeren betekent ook kennis krijgen en op peil houden. De oplossingen die hierbij bedacht zijn om met beperkte kosten toch de nodige kennis upgrade te kunnen uitvoeren hebben ervoor gezorgd dat onze mensen op de hoogte blijven van de ontwikkelingen. Voor de verankering van onze dienstverlening is ook binnen bepaalde groepen gezocht naar optimalisering van de dienst en de uitvoering daarvan. Social Media Binnen Capricorn is sociaal media een middel wat niet gebruikt wordt. Twitter, Hyves en Facebook zijn voor Capricorn geen middelen waar we dagelijks actief mee zijn. Onze website echter is een mogelijkheid tot communiceren waarvan Capricorn vindt dat dit een toegevoegde waarde heeft wat verder ontwikkeld moet worden. Binnen de digitale snelweg heeft Capricorn wel zijn plaats weten te vinden als het gaat om communicatie naar de medewerkers. Daar waar we in het verleden nog veel per traditionele post deden maken we nu gebruik van de mail adressen van onze medewerkers om hen te informeren over belangrijke organisatorische zaken. Ons info mail adres wordt nog steeds veel gebruikt door kandidaat beveiligers die zich aanmelden om bij Capricorn in dienst te treden. Dit is een prettige ontwikkeling omdat hierdoor de kosten van werving beperkt blijven. Vooruitkijken Capricorn heeft zoals gezegd in de afgelopen jaren in zwaar weer gezeten. Doordat we als Beveiligingsbedrijf een goede naam hebben en onze inspanningen welke geleverd zijn, mogen we stellen dat we ons zelf uit het dal hebben weten te halen. Dat betekent dan ook dat we de toekomst met vertrouwen tegemoet kunnen zien. De eerste tekenen van herstel hebben zich laten zien met als gevolg dat onze order portefeuille aan het toenemen is. Wel moeten we ons bewust zijn dat we met elkaar ons tot het uiterste zullen moeten blijven inspannen om gezamenlijk ons werkgelegenheid te waarborgen. Samen zullen we moeten werken aan een Capricorn waar de klant niet omheen kan. 3

4 Human resource Ook in moeilijke tijden investeren in mensen Bezetting In 2014 is de uitstroom groter geweest dan de instroom. Dit als gevolg van de recessie waar wij mee te maken hebben gekregen. Dit heeft er toe geleid dat contracten niet verlengd werden. De instroom die wel heeft plaats gevonden is een combinatie van vervangen van noodzakelijke functies en een uitbreiding op het gebied van receptionistes. Uitstroom Einde contract Eigen verzoek VUT / pensioen / WIA Gedwongen Ontwikkeling Zoals al gezegd is het van belang om te blijven investeren in onze mensen. Het gegeven dat Capricorn een gezonde mix heeft van parttime en fulltime contracten en een acceptabele verhouding tussen vaste en tijdelijke contracten maakt dat wij het aandurven om onze mensen te stimuleren om zich te ontwikkelen. Veelal wordt de behoefte van deze ontwikkeling kenbaar gemaakt in de functionering- en ontwikkelingsgesprekken die jaarlijks door de teamleiders met hun mensen worden gehouden. Dat wij er nog niet in geslaagd zijn om te zorgen dat alle medewerkers tenminste 1 maal per jaar een functioneringsgesprek krijgen betekent niet dat wij het niet belangrijk vinden. De organisatie Dienstverband zal alles in het werk stellen om te zorgen dat ook die collega s die dit gesprek nog niet gehad hebben er in de loop van 2015 wel één gaan krijgen. Van de 145 medewerkers die voor een FOG in aanmerking komen hebben 90 collega s het FOG ontvangen In 2014 zijn wij doorgegaan met het maken van een inhaalslag op het gebied van de BHV certificering. Voor de BHV training zijn hebben we de samenwerking met de bestaande opleider voortgezet. Medewerkers hebben enthousiast gereageerd op de samenwerking. Samen met dit opleidingsinstituut hebben we een kader opgezet van waaruit wij op basis van prioriteitsstelling alle collega s kunnen laten deelnemen zodat zij zich gecertificeerd BHV-er mogen noemen. Naast de BHV training heeft Capricorn opnieuw met de lokale overheid de samenwerking gecontinueerd voor het opleiden van beveiligers. voltijd deeltijd BHV nieuw 35 BHV herhaling 70 EHBO herhaling 0 Praktijkopleider 4 Beveiliger 2 8 4

5 Aanpak ziekteverzuim Zorg voor aandacht en ondersteuning Verzuim Capricorn heeft in 2014 het ziekteverzuim beter onder controle dan in voorgaande jaren. Dat het verzuim percentage hoger is dan gewenst heeft alles te maken met langdurige zieken. De samenwerking met de teamleiders was hierbij van cruciaal belang. Zij zijn als eerste aanspreekpunt de spilfunctie tussen medewerker en organisatie. Het gaat hierbij dan vooral om het korte verzuim. Juist door de inspanning van de teamleider is gebleken dat medewerkers zich beter bewust zijn van het gevolg van verzuim. De frequentie van ziekmelding is in onderstaande tabel weergegeven. Verzuim frequentie ziekmeldingen 70 medewerkers 78 medewerkers 1 ziekmeldingen 34 medewerkers 23 medewerkers 2 ziekmeldingen 29 medewerkers 21 medewerkers 3 ziekmeldingen 10 medewerkers 11 medewerkers 4 ziekmeldingen 10 medewerkers 5 medewerkers 5 of meer ziekmeldingen 8 medewerkers 8 medewerkers Het streven van Capricorn voor 2014 was om het verzuimcijfer op maximaal 5,0% te krijgen. Het is ons gezamenlijk niet gelukt om dit voor elkaar te krijgen. Het uiteindelijke cijfer is hier op 5,24 uitgekomen. Het verzuim in 2014 is sterk beïnvloed geweest door de situatie van langdurige zieken. De piek welke in periode 5 te zien is, is daar dan ook het gevolg van. De pieken wel zich voordoen hebben als oorzaak een griep golf. 7,00 6,00 5,00 4,00 3,00 2,00 1,00 0, Verzuim perc ,12 5,00 4,36 5,20 4,54 4,82 6,10 4,95 5,15 6,15 6,30 5,20 5,25 Doelstelling 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 Dat verzuim de aandacht verdient is ook een zaak welke in 2014 duidelijk is gebleken. Aandacht van teamleiders en directie is dan ook iets wat in 2015 gecontinueerd en waar nodig versterkt zal worden. Het gaat hierbij dan vooral om de hoog frequent verzuim. 5

6 Communicatie Informatie uitwisseling en werkoverleg Informatie Om onze collega s geïnformeerd te houden over onze organisatie is het van belang dat wij met elkaar regelmatig overleg hebben. Dat teamleiders hierbij een belangrijke rol spelen dat moge duidelijk zijn. Daarom is ook in 2014 de kwartaal bijeenkomst tussen teamleiders en directie voortgezet. In deze bijeenkomsten wordt gesproken over zaken die zijn geweest en wat we daarvan geleerd hebben. Ook is hierin aandacht besteed hoe wij omgaan met de toekomst. Vragen als wat verdiend onze aandacht en hoe kunnen wij onze dienstverlening verbetering zijn steeds onderwerpen van gesprek geweest. Doordat wij onze teamleiders goed informeren zijn zij weer in staat om hun medewerkers in het werkoverleg wat gevoerd ook te informeren. Ontwikkelingen Om beter geïnformeerd te zijn over de behoefte aan informatie heeft Capricorn in 2014 een onderzoek laten uitvoeren in samenwerking met de universiteit van Amsterdam. Dit onderzoek was er met name op gericht om de beleving van de medewerkers in beeld te krijgen over de wijze waarop wij communiceren. Dit rapport, wat ook besproken is met de ondernemingsraad, heeft de basis gevormd voor onze gezamenlijke discussie. Doel hierbij was om te bepalen welke behoefte aan informatie bestaat er bij de medewerkers en hoe krijgen we deze informatie het beste bij hen. De uitkomst is dat wij zowel de moderne communicatie methode, de digitale snelweg, als de conventionele communicatie middelen zullen blijven inzetten. Van belang is met name de frequentie en de continuïteit. Werkoverleg Binnen verschillende teams is vorig jaar werkoverleg gevoerd op reguliere basis. Een aantal afdelingen hebben hier nog geen gebruik van kunnen maken. Oorzaak hiervoor was voornamelijk het niet hebben van een directe teamleider die voor dit overleg de voorbereidingen kon treffen zodat het ook een effectief werkoverleg zou zijn. Het werkoverleg wat heeft plaats gevonden is vooral gericht geweest op de activiteiten binnen het eigen team. De voorstellen die gedaan zijn, zijn ook uitgevoerd om te zorgen dat onze dienstverlening nog beter werd. Om het werkoverleg beter in te bedden heeft de nieuw aangesteld manager operation een plan opgesteld waarin afspraken omtrent werkoverleg SMART zijn opgenomen Voor 2015 zal ook het werkoverleg verdere implementatie kennen zodat wij als organisatie maximaal geïnformeerd zullen zijn. Het zal daarnaast niet alleen gericht moeten zijn op het eigen team maar ook op organisatorische ontwikkeling en op ontwikkelingen welke een direct verband met de dienstverlening hebben. Internet en . In 2014 is het gebruik van internet en verder doorgevoerd. Er is een bewuste keus gemaakt om niet van zaken als Face book en Twitter gebruik te maken. Belangrijkste argument hiervoor is dat bij gebruik van deze social media het belangrijk is om dit ook consequent en correct vol te houden. Juist daarom zijn wij van mening zijn dat onze focus niet op de social media gericht moet zijn maar op onze mensen en opdrachtgevers 6

7 Mens en Milieu Samenwerken aan nieuwe kansen Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) Zoals Capricorn heeft verwoord in haar toekomst visie willen wij het begrip MVO verder uitrollen binnen onze onderneming. Naast het gegeven dat een MVO beleid ook bij opdrachtgevers een belangrijk item is, zal Capricorn haar verantwoordelijkheid voor mens en milieu verder dienen te ontwikkelen. Capricorn doet dit door samenwerking te zoeken met maatschappelijke projecten zoals het project wijkstewards. Hiermee bewerkstelligt Capricorn in samenwerking met de gemeente dat minder kansrijke mensen een tweede kans krijgen op een maatschappelijk bestaan. Het nieuwe rijden Het milieu is voor Capricorn een onderdeel in haar beleid waar zij oog voor wil hebben. Zo hebben wij gezocht naar mogelijkheden om het gebruik van onze mobiele surveillance auto s verantwoord te maken. Door de introductie van Het nieuwe rijden wat in de afgelopen jaren is opgestart dit onderwerp meer aandacht gekregen. Door de extra aandacht welke hieraan is gegeven is het brandstofverbruik en de uitstoot van CO2 verminderd. Sponsoring. Capricorn sponsort diverse maatschappelijke organisaties. KIKA, Stichting Familieverblijf, Kinderopvang Flamingo en Opkikker zijn maatschappelijke organisaties die in 2013 op steun van Capricorn konden rekenen. Capricorn zal ook in 2015 deze ondersteuning voort zetten. In welke mate en op welke manier zal steeds worden afgestemd op de beschikbare middelen. 7

8 Bijzondere projecten Werken aan de toekomst Commerciële activiteiten Commercieel gezien is het voor Capricorn in 2014 opnieuw een zwaar jaar geweest. De groei welke wij voor ogen hadden hebben wij niet weten te realiseren. Dit kwam deels doordat er veel tijd en aandacht besteed diende te worden aan onze bestaande klanten en deels doordat het binden van nieuwe klanten aan ons bedrijf door de naweeën van de economische crisis waardoor potnetiele klanten een afwachtende houding aannamen. PAC meldkamer Capricorn heeft in samenwerking met Siemens de inzet in de PAC meldkamer geoptimaliseerd. Naast de basis bezetting heeft Capricorn nu ook een flexibele schil beschikbaar zodat wij ten alle tijden de bezetting voor de PAC kunnen waarborgen. Nieuwe opdrachten Om te komen tot het uitbreiden van ons werkgebied is er in 2014 besloten om de werving van een account manager in gang te zetten. Het onderhouden van bestaande klanten, wat gewenst en noodzakelijk is, vraagt van de huidige commerciële groep zodanig veel tijd dat uitbreiding van omzet naar de mening van de directie alleen mogelijk is als hier ook extra effort in kan worden gestoken. Opdrachten portefeuille De uiteindelijke portefeuille omvang is in onderstaand grafiek weergegeven. orderportefuille Omzet 8

9 Operationeel Flexibiliteit en inzetbaarheid Klant ontwikkelingen Het vak van beveiliger wordt steeds geavanceerder. Werd in het verleden gevraagd om standaard beveiliging, tegenwoordig gaat het steeds vaker om een hospitality service die meer neigt naar service manager dan naar strakke beveiliger. Dit maakt dan ook dat er veel flexibiliteit gevraagd wordt van onze mensen. Natuurlijk zijn er nog steeds objecten waar de nadruk ligt op het registreren van in- en uitgaande goederen en personenvervoer. Zo kennen wij een aantal grote projecten waar de nadruk ligt op registratie. Dit soort projecten die wij voor grote klanten uitvoeren leggen met name veel druk op het begrip veiligheid. Naast deze klanten zijn er echter steeds meer klanten die gericht zijn op service. Er wordt hier steeds vaker gesproken over een gastheer of gastvrouw als het gaat om beveiliging. Capricorn is op vele projecten succesvol als het gaat om deze nieuwe manier van beveiliging. Job satisfactie Klanttevredenheid is voor Capricorn een belangrijk begrip. Om dit in de praktijk waar te maken is het van belang dat de medewerker goed in zijn vel zit. Capricorn is van mening dat de medewerker alleen maar goed in zijn vel kan zitten als hij het werk wat hij doet ook leuk vindt. Door verschillende klanten zijn wij dan ook geprezen om het feit dat onze mensen zeer vakkundig zijn. Capricorn wil dan ook haar bestaande beleid hierin niet aanpassen maar continueren. Dat wil zeggen dat wij blijven luisteren naar mensen die signalen afgeven wanneer zij bijvoorbeeld van object willen ruilen. Inzetbaarheid Door een optimalisering van de roosters is het mogelijk geweest om de leegloop in 2014 tot een minimum te beperken. Hiervoor was in veel gevallen een goede communicatie nodig zodat medewerkers ook konden begrijpen waarom bepaalde stappen werden gezet. Dat dit soms tot wat frictie leidde is iets wat niet geheel kon worden voorkomen. Wel is het goed te constateren dat bij alle collega s het besef aanwezig is dat het in voorkomende gevallen geven en nemen is. Het bereikte resultaat, een efficiency van 84,01% is zeer goed te noemen. Verlof Het saldo aan beschikbare vrije dagen was in begin 2014 zeer hoog. Het gemiddeld aantal verlof uren was, buiten het verlofrecht van 2014, 78 uur per medewerker aan het begin van het jaar. Uiteindelijk is dit afgenomen naar 60 uur gemiddeld per medewerker. Het streven was om dit terug te dringen tot maximaal 40 uur per medewerker. Wij zullen in 2015 opnieuw aandacht geven aan het terugdringen van bovenmatig verlofrecht. Motivatie hiervoor is dat het verlof een middel is om even wat tijd voor jezelf te creëren. 9

10 Medewerker tevredenheid Ontwikkeling vormt de toekomst Medewerker beleving Het begrip medewerker tevredenheid is doorgaans een beladen term. Want wie bepaalt of de medewerker tevreden is en als het gevraagd wordt krijg je dan een sociaal gewenst antwoord of spreekt de persoon zich uit? Het komt zeker voor dat medewerkers terughoudend zijn in het zich uitlaten over de organisatie. Toch is het van groot belang dat iedereen in de organisatie de mogelijkheid heeft om zijn bevindingen te uiten. Capricorn blijft dan ook haar medewerkers stimuleren om zich constructief op te stellen naar de organisatie om zodoende gezamenlijk tot verbetering te komen. Belangrijke middel hierbij is het werkoverleg wat door de teamleiders verder geoptimaliseerd zal worden. Toekomstige ontwikkeling Capricorn mag zich als organisatie terecht een platte organisatie noemen. Binnen ons bedrijf is er slechts sprake van 3 werkniveau s. Hierdoor zijn wij in staat om een ieder in ons bedrijf de kans te geven zijn of haar zegje te doen. Dit leid er toe dat wij in ons continue verbeteringsproces een ieder kunnen betrekken die dit wil. Teamleiders vormen hierbij een sleutelpositie. Doordat wij in 2014 de functie van manager operation weer invulling hebben kunnen geven kunnen wij als organisatie een gecontroleerde sturing aan de operatie geven. De manager operation is hierbij een spilfunctionaris die in samenwerking met teamleiders in de behoefte van de klant en medewerker voorziet. De kansen die zich zullen voordoen zullen in 2015 geen toevalligheid zijn maar zullen worden gecreëerd door zorgvuldig beleid te voeren. Dat het hier niet alleen om commerciële kansen gaat mag duidelijk zijn. Medewerkers die zich positief ontwikkelen zullen binnen de organisatie de mogelijkheid krijgen om zich verder te ontwikkelen zodat zij naar de toekomst kijkend van toegevoegde waarde zullen zijn en blijven. Capricorn is een bedrijf is wat in beweging is en zal blijven, doordat onze processen beschreven en gecertificeerd zijn, is het voor een ieder inzichtelijk hoe wij werken. Op deze wijze kan Capricorn voor haar klanten en medewerkers de toekomst met vertrouwen tegemoet te treden. ISO

Sociaal jaarverslag 2013

Sociaal jaarverslag 2013 Capricorn Security Service bv Sociaal jaarverslag 2013 Wij maken op onze eigen wijze veiligheid en leefbaarheid mogelijk voor iedereen in onze werkomgeving Capricorn Security Service B.V. Bleiswijkseweg

Nadere informatie

Sociaal jaarverslag 2011

Sociaal jaarverslag 2011 Capricorn Security Service bv Sociaal jaarverslag 2011 Wij maken op onze eigen wijze veiligheid en leefbaarheid mogelijk voor iedereen in onze werkomgeving Capricorn Security Service B.V. Bleiswijkseweg

Nadere informatie

Op weg naar duurzame inzetbaarheid

Op weg naar duurzame inzetbaarheid Op weg naar duurzame inzetbaarheid Nederland vergrijst. De pensioenleeftijd gaat omhoog. Er dreigt krapte op de arbeidsmarkt. En landelijk is er steeds meer langdurig ziekteverzuim. Allemaal factoren om

Nadere informatie

Sociaal jaarverslag Regio Gooi en Vechtstreek

Sociaal jaarverslag Regio Gooi en Vechtstreek Sociaal jaarverslag 2014 Regio Gooi en Vechtstreek Aantallen en fte s In 2014 is er binnen de Regio een daling te zien in het aantal medewerkers. Er is echter geen afname van het aantal fte ten opzichte

Nadere informatie

Hoeve Welgelegen Boerderijnummer: 1722

Hoeve Welgelegen Boerderijnummer: 1722 Jaarverslag Januari 2014 - december 2014 Hoeve Welgelegen Boerderijnummer: 1722 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, maart 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

Duurzaamheidsrapport CCL Nutricontrol

Duurzaamheidsrapport CCL Nutricontrol Duurzaamheidsrapport CCL Nutricontrol Voorwoord Met trots presenteer ik u het allereerste duurzaamheidsverslag van CCL Nutricontrol! In dit eerste duurzaamheids verslag willen wij u laten zien dat wij

Nadere informatie

Aardoom & de Jong Nieuwsbrief december 2010

Aardoom & de Jong Nieuwsbrief december 2010 Aardoom & de Jong Nieuwsbrief december 2010 Beste Bezoeker, Hierbij ontvangt u de tweede nieuwsbrief van Aardoom & de Jong werving en selectie. Zoals u reeds eerder heeft kunnen lezen zijn wij (Maarten

Nadere informatie

koef lits NIEUWJAARSRECEPTIE: Het bestuursbureau wenst jullie een Zalig Kerstfeest en een Voorspoedig 2016

koef lits NIEUWJAARSRECEPTIE: Het bestuursbureau wenst jullie een Zalig Kerstfeest en een Voorspoedig 2016 koef lits nieuws voor alle medewerkers van de stichting K.O.E. 8 januari 2012 december 2015 Inclusief Sociaal Jaarverslag NIEUWJAARSRECEPTIE: Dit jaar wijken we af van onze nieuwjaarstraditie. In verband

Nadere informatie

Sector- en keteninitiatieven 2015-2016 CO 2 -prestatie

Sector- en keteninitiatieven 2015-2016 CO 2 -prestatie Sector- en keteninitiatieven 2015-2016 CO 2 -prestatie Mouwrik Waardenburg b.v. Steenweg 63 4181 AK WAARDENBURG tel. 0031 418 654 620 fax 0031 418 654 629 www.mouwrik.nl Opgesteld d.d.: Januari 2016 Revisie:

Nadere informatie

Vul hieronder als eerste jouw naam in en de datum waarop je deze scan hebt ingevuld!!

Vul hieronder als eerste jouw naam in en de datum waarop je deze scan hebt ingevuld!! 4.1 Personeelsbeleid: 1.4 funtioneringsprocedure. 9c Competentiescan blz. 1 van 6 Vragen competentiescan POP Overige Functies Bij de beoordeling geldt: maak een keuze uit: 1 = o / 2 = m / 3 = v / 4 = rv

Nadere informatie

uw brief van: ons kenmerk: bijlage(n): datum: 15.3003742 2 4 juni 2015

uw brief van: ons kenmerk: bijlage(n): datum: 15.3003742 2 4 juni 2015 Gemeenteraad Heerenveen HEERENVEEN uw brief van: ons kenmerk: bijlage(n): datum: 15.3003742 2 4 juni 2015 Onderwerp: Jaarrekening 2014 en 1e kwartaalrapportage 2015 Caparis NV Geachte raad, Jaarrekening

Nadere informatie

Op weg voor mensen en werk

Op weg voor mensen en werk Op weg voor mensen en werk uitzenden outplacement re-integratie loopbaanadvies www.personeelsned.nl Wie is PersoneelsNed PersoneelsNed zorgt voor mensen èn werk. Een tweeledige en belangrijke doelstelling!

Nadere informatie

Sociaal verslag Sociaal verslag Dit verslag bevat de kengetallen van de personele organisatie van DZB Leiden over 2016.

Sociaal verslag Sociaal verslag Dit verslag bevat de kengetallen van de personele organisatie van DZB Leiden over 2016. Sociaal verslag 2016 1 Sociaal verslag 2016 Dit verslag bevat de kengetallen van de personele organisatie van DZB Leiden over 2016. Sociaal verslag 2016 2 PERSONELE ORGANISATIE Medewerkers Totaal Man Vrouw

Nadere informatie

SOCIAAL JAARVERSLAG 2013

SOCIAAL JAARVERSLAG 2013 SOCIAAL JAARVERSLAG 2013 Aantallen en fte s In 2013 is er binnen de Regio zowel een kleine afname van het aantal fte geweest als van het aantal medewerkers ten opzichte van 2012. Tabel 1 Aantal medewerkers

Nadere informatie

SBOH. Sociaal Jaarverslag Opleiding Huisartsen & Specialisten Ouderengeneeskunde

SBOH. Sociaal Jaarverslag Opleiding Huisartsen & Specialisten Ouderengeneeskunde SBOH Sociaal Jaarverslag 2015 Opleiding Huisartsen & Specialisten Ouderengeneeskunde juni 2016 Inhoudsopgave Inleiding 3 Aantal werknemers 4 Man/vrouw-verhouding. 5 Academisering: aioto s en gepromoveerde

Nadere informatie

Vul hieronder als eerste jouw naam in en de datum waarop je deze scan hebt ingevuld!!

Vul hieronder als eerste jouw naam in en de datum waarop je deze scan hebt ingevuld!! 4.1 Personeelsbeleid: 1.4 funtioneringsprocedure. 9 Competentiescan blz. 1 van 5 Vragen competentiescan POP Leidinggevenden Bij de beoordeling geldt: maak een keuze uit: 1 = o / 2 = m / 3 = v / 4 = rv

Nadere informatie

Personeelsmonitor 2011 Samenvatting

Personeelsmonitor 2011 Samenvatting Jaarlijks brengt het A+O fonds Gemeenten de Personeelsmonitor uit. Dit rapport geeft de belangrijkste ontwikkelingen op het gebied van HRM en arbeidsmarktontwikkelingen bij gemeenten weer. In deze samenvatting

Nadere informatie

Van baan naar eigen baas

Van baan naar eigen baas M200912 Van baan naar eigen baas drs. A. Bruins Zoetermeer, juli 2009 Van baan naar eigen baas Ruim driekwart van de ondernemers die in de eerste helft van 2008 een bedrijf zijn gestart, werkte voordat

Nadere informatie

KWARTAALMONITOR APRIL Omzetontwikkeling van freelancers en flexwerkers in Nederland

KWARTAALMONITOR APRIL Omzetontwikkeling van freelancers en flexwerkers in Nederland KWARTAALMONITOR APRIL 2017 Omzetontwikkeling van freelancers en flexwerkers in Nederland Inhoud 3 VRAAG NAAR FLEX BLIJFT STIJGEN, MAAR VOOR HOELANG? 4 FREELANCERS EN FLEXWERKERS OOK IN 2017 ONVERMINDERD

Nadere informatie

Verslag MVO 2014 Advin Periode: Q1 Q4 2014 Hoofddorp, 20 maart 2015

Verslag MVO 2014 Advin Periode: Q1 Q4 2014 Hoofddorp, 20 maart 2015 Verslag MVO 2014 Advin Periode: Q1 Q4 2014 Hoofddorp, 20 maart 2015 Successen & resultaten MVO Q1-Q4 2014 Hier kijken wij positief op terug: 1. Eerste jaar nieuwe organisatie (Advin- Archicom) 2. Volume

Nadere informatie

Er-wel-zijn - beleid. Bijlage 3 bij het arbeidsreglement. Goedgekeurd op de OCMW-raad van xxxx/2015

Er-wel-zijn - beleid. Bijlage 3 bij het arbeidsreglement. Goedgekeurd op de OCMW-raad van xxxx/2015 Er-wel-zijn - beleid Bijlage 3 bij het arbeidsreglement Goedgekeurd op de OCMW-raad van xxxx/2015 versie 1: xxxx 2015 Inhoudstafel A. Visie 2 B. Doelstellingen 2 C. Gemeenschappelijke verantwoordelijkheid

Nadere informatie

Gastvrijheid. Snel schakelen in een dynamische wereld

Gastvrijheid. Snel schakelen in een dynamische wereld Gastvrijheid. Snel schakelen in een dynamische wereld Snel schakelen in een dynamisch wereld Adecco Hospitality, Events & Promotions houdt zich bezig met het mobiliseren, begeleiden en binden van zowel

Nadere informatie

medewerker in ontwikkeling

medewerker in ontwikkeling medewerker in ontwikkeling 1 36 In 211 heeft ROC ID College verder gewerkt aan de volgende projecten binnen de programmalijn Ontwikkeling van medewerkers. Human Resources Development ROC ID College wil

Nadere informatie

Beveiligers die ook post bezorgen

Beveiligers die ook post bezorgen Beveiligers die ook post bezorgen PostNL kan postbezorgers geen fulltime baan meer bieden, maar wil wel werven onder kostwinners. Veel facilitaire branches hebben te maken met een veranderende en soms

Nadere informatie

Sector- en keteninitiatieven CO 2 -prestatie

Sector- en keteninitiatieven CO 2 -prestatie Sector- en keteninitiatieven 2016-2017 CO 2 -prestatie Mouwrik Waardenburg b.v. Steenweg 63 4181 AK WAARDENBURG tel. 0031 418 654 620 fax 0031 418 654 629 www.mouwrik.nl Opgesteld d.d.: Januari 2017 Revisie:

Nadere informatie

Managementinformatie RWS-diensten Januari '08

Managementinformatie RWS-diensten Januari '08 Managementinformatie RWS-diensten Januari '08 Door Rijkswaterstaat Corporate Dienst Shared Service Eenheid (SSE) HRM & OO 21 februari 2008 Inhoudsopgave 1. Inleiding...2 2. Geleverde producten en diensten...3

Nadere informatie

Whitepaper. Effectief beveiligen met mobiele applicaties

Whitepaper. Effectief beveiligen met mobiele applicaties Whitepaper Effectief beveiligen met mobiele applicaties Effectief beveiligen met mobiele applicaties Snel internet, smartphones en tablets zijn niet meer weg te denken. Technische ontwikkelingen volgen

Nadere informatie

Mentaalrijk voor verwijzers. Integrale aanpak tot verhoogde mentale weerbaarheid. Voorkomt en reduceert verzuim.

Mentaalrijk voor verwijzers. Integrale aanpak tot verhoogde mentale weerbaarheid. Voorkomt en reduceert verzuim. Mentaalrijk voor verwijzers Integrale aanpak tot verhoogde mentale weerbaarheid. Voorkomt en reduceert verzuim. duurzaam resultaat wetenschappelijk onderbouwd Verminderde productiviteit en verzuim Iedere

Nadere informatie

Aan de slag met duurzame inzetbaarheid 3 november 2015

Aan de slag met duurzame inzetbaarheid 3 november 2015 Duurzame inzetbaarheid uitgangspunt personeelsbeleid Het voorstel is duurzame inzetbaarheid centraal te stellen in het personeelsbeleid om medewerkers van alle levensfasen optimaal inzetbaar te houden

Nadere informatie

Communicatieplan CO2-prestatieladder

Communicatieplan CO2-prestatieladder Communicatieplan CO2-prestatieladder Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Voorwoord Hoofdstuk 2 Communicatiedoelstellingen en doelgroepen 2.1 Communicatiedoelstelling 2.2 Interne doelgroepen 2.3 Externe doelgroepen

Nadere informatie

EW Facility Services

EW Facility Services EW Facility Services EW Facility Services is een facilitair dienstverlener. Door een hoog kwaliteitsniveau, zichtbare dienstverlening, flexibele uitvoering en op maat gemaakte oplossingen verhogen wij

Nadere informatie

Communicatieplan WTH Vloerverwarming in het kader van de CO2-Prestatieladder

Communicatieplan WTH Vloerverwarming in het kader van de CO2-Prestatieladder Communicatieplan WTH Vloerverwarming in het kader van de CO2-Prestatieladder Communicatieplan, 22 Augustus 2014 1 Voorwoord Duurzaamheid is geen trend, het is de toekomst. Het is niet meer weg te denken

Nadere informatie

Over Performance Dialogue

Over Performance Dialogue Over Performance Dialogue Wij ondersteunen organisaties bij het versterken van de dialoog tussen de organisatie en haar medewerkers over functioneren en presteren. Dit doen wij door middel van training

Nadere informatie

Sociaal Jaarverslag Milieudienst West-Holland

Sociaal Jaarverslag Milieudienst West-Holland Sociaal Jaarverslag Milieudienst West-Holland Inhoudsopgave MEDEWERKERS IN BEELD... 3 PERSONEELSBESTAND... 3 FORMATIE EN LEEFTIJD... 3 LEEFTIJDSOPBOUW... 4 VERHOUDING MANNEN/VROUWEN... 4 WELZIJN... 5 MOBILITEIT...

Nadere informatie

Outplacement: voor de werknemer

Outplacement: voor de werknemer Outplacement: voor de werknemer Ontslag: een keerpunt voor werkgever en werknemer De aanleiding tot outplacement is een ontslag. Dat kan zijn door een reorganisatie of omdat werknemer en werkgever, om

Nadere informatie

Jansen Venneboer te Wijhe. Ondernemende partner in techniek. Jaar 2014. CO2-prestatieladder communicatieplan

Jansen Venneboer te Wijhe. Ondernemende partner in techniek. Jaar 2014. CO2-prestatieladder communicatieplan Jansen Venneboer te Wijhe Ondernemende partner in techniek CO2-prestatieladder communicatieplan Jaar 2014 Auteur: A.T. Buitenhuis Eindverantwoordelijke: A.T. Buitenhuis Jansen Venneboer Datum: april 2014

Nadere informatie

Snelgids VerzuimVitaal Digitaal

Snelgids VerzuimVitaal Digitaal Snelgids VerzuimVitaal Digitaal Inloggen: Ga naar www.verzuimvitaal.nl Klik links boven in het scherm op VerzuimVitaal Digitaal Vul in het daarvoor bestemde veld u gebruikersnaam en wachtwoord in. (Let

Nadere informatie

ALGEMEEN. Vestiging (plaats) Naam/namen geïnterviewde personen. Naam student(en)

ALGEMEEN. Vestiging (plaats) Naam/namen geïnterviewde personen. Naam student(en) ALGEMEEN Naam bedrijf/organisatie: Vestiging (plaats) Naam/namen geïnterviewde personen Naam student(en) 1 In wat voor sector is het bedrijf waar je stage loopt werkzaam? 2 Wat is het karakter van de hoofdactiviteit

Nadere informatie

Sector- en keteninitiatieven 2014-2015 CO 2 -prestatie

Sector- en keteninitiatieven 2014-2015 CO 2 -prestatie Sector- en keteninitiatieven 2014-2015 CO 2 -prestatie Cable Partners B.V. Venneveld 34 4705 RR ROOSENDAAL tel. 0031 165 523 000 fax 0031 165 520 033 www.cablepartners.nl Opgesteld d.d.: Mei 2014 Revisie:

Nadere informatie

Outplacement: voor de werknemer

Outplacement: voor de werknemer Outplacement: voor de werknemer Ontslag: een keerpunt voor werkgever en werknemer De aanleiding tot outplacement is een toekomstig ontslag. Dat kan zijn door een reorganisatie of omdat werknemer en werkgever,

Nadere informatie

Resultaten Het Nieuwe Werken Monitor. VU medisch centrum

Resultaten Het Nieuwe Werken Monitor. VU medisch centrum Resultaten Het Nieuwe Werken Monitor VU medisch centrum Respons Totaal aantal respondenten: 1212 medewerkers Basishouding HNW Basishouding HNW Basishouding HNW 1. Werkplek Werkplek: vast of flexibel 24%

Nadere informatie

Sociaal jaarverslag De belangrijkste ontwikkelingen en cijfermatige trends over 2014

Sociaal jaarverslag De belangrijkste ontwikkelingen en cijfermatige trends over 2014 Samenvatting De daling van de bezetting bij gemeenten heeft in 2014 doorgezet, dit is ook in onze organisatie het geval. Deze trend is binnen gemeenteland ook zichtbaar. Bij vertrek van medewerkers worden

Nadere informatie

Gemeente Nijmegen in cijfers Sociaal Jaarverslag 2013

Gemeente Nijmegen in cijfers Sociaal Jaarverslag 2013 Gemeente Nijmegen in cijfers Sociaal verslag 2013 kerncijfers 2012 2012 2013 2013 % % Totale formatie 1.824 1.608 Aantal medewerkers 2.019 1.662 Gemiddelde leeftijd 48,0 48,2 Aantal jongeren 63 3,1% 37

Nadere informatie

Personeelsoverleg Beate Uhse 29 april 2015

Personeelsoverleg Beate Uhse 29 april 2015 Personeelsoverleg Beate Uhse 29 april 2015 Agenda Flexibilisering secundaire arbeidsvoorwaarden Waarom? Inhoudelijke toelichting Afronding en samenvatting Flexibilisering secundaire arbeidsvoorwaarden

Nadere informatie

Case study: Service en sales gaan samen voor beter klantcontact

Case study: Service en sales gaan samen voor beter klantcontact Case study: Service en sales gaan samen voor beter klantcontact Sales als basis voor klantcontact stimuleert klanttevredenheid Meer dan 900 medewerkers van Transcom Nederland verzorgen dagelijks facilitaire

Nadere informatie

Capaciteitsvitaminen 1

Capaciteitsvitaminen 1 1 Capaciteitsvitaminen Agenda vandaag: Arbeidscapaciteit & Veerkracht Korte introductie Tempo-Team Ontwikkelingen om ons heen Strategisch: Visie op een veerkrachtige arbeidscapaciteit Tactisch: Actie nu

Nadere informatie

Hoofdstuk 2 Beleid en doelstellingen / directieverantwoordelijkheid

Hoofdstuk 2 Beleid en doelstellingen / directieverantwoordelijkheid Hoofdstuk 2 Beleid en doelstellingen / directieverantwoordelijkheid 2.1 KAM beleidsverklaring De directie van Axent Groen BV onderschrijft het volgende KAM-beleid: Het beleid is er op gericht te willen

Nadere informatie

Vrijwilligersbeleid

Vrijwilligersbeleid Vrijwilligersbeleid Het vinden en binden van (nieuwe) vrijwilligers 2016-2020 Voorwoord Voetbal is een teamsport en binnen de teamsport is samenwerken de sleutel tot succes. Dat geldt niet alleen binnen

Nadere informatie

Rapportage Medewerkersonderzoek 2013 de DCW medewerkers gedetacheerd

Rapportage Medewerkersonderzoek 2013 de DCW medewerkers gedetacheerd Rapportage Medewerkersonderzoek 2013 de DCW medewerkers gedetacheerd 0 Inhoudsopgave 1 Inleiding 2 Samenvatting 3 Resultaten 6 Respons Over de respondenten Rapportcijfer Werkbeleving 10 Leidinggeven(den)

Nadere informatie

Energiemanagement actieplan. CO2 prestatieladder

Energiemanagement actieplan. CO2 prestatieladder Energiemanagement actieplan CO2 prestatieladder Opgesteld door : Karin van Roode en Yonni van der Vlies Datum : 12 maart 2015 Versie : 1.1 Goedgekeurd door Paraaf : Harry van Roode : Datum: 12 maart 2015

Nadere informatie

WERKNEMERS ZELF AAN DE SLAG MET HUN DUURZAME INZETBAARHEID

WERKNEMERS ZELF AAN DE SLAG MET HUN DUURZAME INZETBAARHEID HEALTH WEALTH CAREER MERCER WERKNEMERS- ONDERZOEK SERIES WERKNEMERS ZELF AAN DE SLAG MET HUN DUURZAME INZETBAARHEID DUURZAME INZETBAARHEID PRODUCTIEVE, GEMOTIVEERDE EN GEZONDE WERKNEMERS DIE IN STAAT ZIJN

Nadere informatie

Peiling Flexibel werken in de techniek 2015

Peiling Flexibel werken in de techniek 2015 Peiling Flexibel werken in de techniek 2015 Peiling Flexibel werken in de techniek 2015 Inleiding Voor goede bedrijfsresultaten is het voor bedrijven van belang om te kunnen beschikken over voldoende goede,

Nadere informatie

crisishulpverlening bedrijfsmaatschappelijk werk verzuim aanpak re-integratie teambalans het nieuwe leidinggeven trainingen

crisishulpverlening bedrijfsmaatschappelijk werk verzuim aanpak re-integratie teambalans het nieuwe leidinggeven trainingen crisishulpverlening bedrijfsmaatschappelijk werk verzuim aanpak re-integratie teambalans het nieuwe leidinggeven trainingen Zinthese Plus is een bureau gespecialiseerd in het gedrag van mensen in hun werkomgeving.

Nadere informatie

Coördinator Beveiliging

Coördinator Beveiliging Coördinator Beveiliging Leeswijzer voor bedrijven Kenniscentrum beroepsonderwijs bedrijfsleven ECABO houdt ontwikkelingen in de economisch-administratieve, ICT- en veiligheidsberoepen bij. Deze ontwikkelingen

Nadere informatie

Contact. Wean Team BV Industrieweg 36-04 3606 AS Maarssen. www.weanteam.nl info@weanteam.nl. Wij zijn mobiel 24/7 bereikbaar.

Contact. Wean Team BV Industrieweg 36-04 3606 AS Maarssen. www.weanteam.nl info@weanteam.nl. Wij zijn mobiel 24/7 bereikbaar. Contact Wean Team BV Industrieweg 36-04 3606 AS Maarssen www.weanteam.nl info@weanteam.nl Telefoon: 0346-28 44 67 Mobiel: 06-30 37 76 57 Wij zijn mobiel 24/7 bereikbaar. Wie zijn wij Wean Team is een organisatie

Nadere informatie

We zijn op ontdekkingsreis, in een gebied waar de huidige systemen leidend zijn maar onvoldoende werken. Bij een ontdekkingsreis hoort ruimte.

We zijn op ontdekkingsreis, in een gebied waar de huidige systemen leidend zijn maar onvoldoende werken. Bij een ontdekkingsreis hoort ruimte. Het speelveld De wereld om ons heen verandert razend snel. De richting is duidelijk, de sociale zekerheid wordt geprivatiseerd. Samen bouwen we aan een vernieuwende structuur om de arbeidsmarkt essentieel

Nadere informatie

Leeftijdbewust personeelsbeleid De business case

Leeftijdbewust personeelsbeleid De business case Leeftijdbewust personeelsbeleid De business case Inleiding Binnen de sector ziekenhuizen is leeftijdsbewust personeelsbeleid een relevant thema. De studie RegioMarge 2006, De arbeidsmarkt van verpleegkundigen,

Nadere informatie

Voorwoord... 3. Een kort jaaroverzicht... 3. De kengetallen...6

Voorwoord... 3. Een kort jaaroverzicht... 3. De kengetallen...6 Het sociaal jaarverslag 2013 1 Voorwoord... 3 Een kort jaaroverzicht... 3 De kengetallen.....6 2 Voorwoord We blikken terug op 2013. En we kunnen vaststellen dat het in meer dan één opzicht een hectisch

Nadere informatie

TERRA MANAGEMENT SEARCH

TERRA MANAGEMENT SEARCH TERRA MANAGEMENT SEARCH Senior Consultant Executive Search Informatie voor belangstellenden November 2017, Senior Consultant Executive Search Terra Management Search 1/6 Voorwoord Deze notitie is bedoeld

Nadere informatie

Sociaal jaarverslag 2012

Sociaal jaarverslag 2012 Sociaal jaarverslag 2012 Sociaal jaarverslag 2012 Inhoud Voorwoord... 4 Kengetallen Personeel 2012 Kerncijfers Sociaal Jaarverslag 2012 en 2011... 6 Omvang formatie en personeelsbezetting... 7 Overige

Nadere informatie

Zou het niet iedeaal zijn

Zou het niet iedeaal zijn Zou het niet iedeaal zijn ...als op de eerste werkdag van een nieuwe medewerker alles klaarstaat?! Er zal geen discussie over bestaan. Het zou ideaal zijn wanneer alle voorzieningen op de eerste werkdag

Nadere informatie

Integrated Facility Management: veel meer dan een trend

Integrated Facility Management: veel meer dan een trend Integrated Facility Management: veel meer dan een trend Integrated Facility Management heeft veel voordelen. In een krimpende markt met druk op de kosten biedt dat vele oplossingen die facilitaire dienstverlener

Nadere informatie

Sector- en keteninitiatieven 2014-2015 CO 2 -prestatie

Sector- en keteninitiatieven 2014-2015 CO 2 -prestatie Sector- en keteninitiatieven 2014-2015 CO 2 -prestatie Mouwrik Waardenburg b.v. Steenweg 63 4181 AK WAARDENBURG tel. 0031 418 654 620 fax 0031 418 654 629 www.mouwrik.nl Opgesteld d.d.: Januari 2015 Revisie:

Nadere informatie

Format eindrapportage Jeugdactieplan Zaanstreek Waterland

Format eindrapportage Jeugdactieplan Zaanstreek Waterland Format eindrapportage Jeugdactieplan Zaanstreek Waterland Legenda kleuren Kleur Toelichting GROEN project is volgens plan verlopen ORANJE er waren knelpunten en/of het project is niet volgens planning

Nadere informatie

Actueel beleidsplan. Stichting Vrienden van Hubrecht Instituut 2014-2016

Actueel beleidsplan. Stichting Vrienden van Hubrecht Instituut 2014-2016 Stichting Vrienden van het Hubrecht Instituut Actueel beleidsplan Stichting Vrienden van Hubrecht Instituut E vrienden@hubrecht.eu 2014-2016 1.1 Inleiding Naar aanleiding van het uitgevoerde onderzoek

Nadere informatie

Feiten en cijfers 2010 Branche WMD

Feiten en cijfers 2010 Branche WMD Feiten en cijfers 2010 Branche WMD Ieder jaar maakt FCB de zogenoemde factsheets. Deze bestaat uit cijfers over de branche in een bepaald jaar. De cijfers over 2010 worden met de ontwikkelingen ook in

Nadere informatie

Visiedocument: Hostmanship en de Code Verantwoordelijk Marktgedrag

Visiedocument: Hostmanship en de Code Verantwoordelijk Marktgedrag Visiedocument: Hostmanship en de Code DANKZIJ HOSTMAN SHIP IS HET DUS MOGELIJK EEN BELANGRIJKE MEERWAARDE BIEDEN ÉN EEN GOEDE INVULLING GEVEN AAN DE CODE Hostmanship kan de meerwaarde bieden die opdrachtgevers

Nadere informatie

P&O-adviseur. Context. Doel

P&O-adviseur. Context. Doel P&O-adviseur Doel (Mede)zorgdragen voor de vormgeving en/of de uitvoering van het personeel- en organisatiebeleid voor faculteit(en), dienst(en) of de instelling, binnen de kaders van, wettelijke bepalingen

Nadere informatie

Zo zijn onze manieren. Gedragscode Coloriet

Zo zijn onze manieren. Gedragscode Coloriet Zo zijn onze manieren Gedragscode Coloriet Wij zijn Coloriet Alle medewerkers, vrijwilligers, leerlingen en stagiaires horen bij Coloriet. Bij ons werken vriendelijke, deskundige, gepassioneerde en verantwoordelijke

Nadere informatie

Duurzaam inzetbaar en mobiel Secundaire analyse POMO 2012 voor het primair onderwijs

Duurzaam inzetbaar en mobiel Secundaire analyse POMO 2012 voor het primair onderwijs afgelopen twee jaar is door onderwijsen en leerlingendalingen de onderwijsarbeidsmarkt duidelijk veranderd. Hierdoor wordt meer flexibiliteit van de inzet van leerkrachten noodzakelijk. Duurzaam inzetbaar

Nadere informatie

MAATSCHAPPELIJK ONDERNEMEN

MAATSCHAPPELIJK ONDERNEMEN MAATSCHAPPELIJK ONDERNEMEN HDS Schoonmaakdiensten 1 Inhoudsopgave Pagina 1. Algemene informatie HDS Schoonmaakdiensten 3 1.1 referenties 4 2. Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E) 5 3. Maatschappelijk

Nadere informatie

Sector- en keteninitiatieven 2014-2016 CO 2 -prestatie

Sector- en keteninitiatieven 2014-2016 CO 2 -prestatie Sector- en keteninitiatieven 2014-2016 CO 2 -prestatie Cable Partners B.V. Venneveld 34 4705 RR ROOSENDAAL tel. 0031 165 523 000 fax 0031 165 520 033 www.cablepartners.nl Opgesteld d.d.: Mei 2015 Revisie:

Nadere informatie

Communicatieplan. CO2-prestatieladder.

Communicatieplan. CO2-prestatieladder. Communicatieplan. CO2-prestatieladder. Communicatieplan m.b.t. CO 2 prestatieladder 2015-2016 Alphabet Nederland B.V. Creatie datum : 12 februari 2015 Laatst gewijzigd : 12 februari 2015 Stuknummer : 20150212.00

Nadere informatie

De 6 best hanteerbare KPI s in de schoonmaak

De 6 best hanteerbare KPI s in de schoonmaak De 6 best hanteerbare KPI s in de schoonmaak en de link met kritieke succesfactoren KPI s in de schoonmaak Margriet van Dijken Heel kort nog de theorie van KPI s in de schoonmaak Er gaat tegenwoordig geen

Nadere informatie

Bedrijfspresentatie. Euroforce B.V.

Bedrijfspresentatie. Euroforce B.V. Bedrijfspresentatie Algemeen is opgericht in 2001 en is begonnen als uitzendorganisatie, inmiddels heeft Euroforce zich ontwikkeld tot een breder dienstverlenende organisatie en hebben we veel ervaring

Nadere informatie

Het afgelopen jaar hebben we 26 nieuwe medewerkers geworven en aangenomen.

Het afgelopen jaar hebben we 26 nieuwe medewerkers geworven en aangenomen. SOCIAAL JAARVERSLAG WERELD NATUUR FONDS 27/28 Inleiding Om onze natuurbeschermingsdoelstellingen te kunnen behalen zijn gekwalificeerde en geïnspireerde medewerkers nodig. Goed personeelsbeleid is derhalve

Nadere informatie

Rapportage pilot 2GetThere ZO Drenthe

Rapportage pilot 2GetThere ZO Drenthe Rapportage pilot 2GetThere ZO Drenthe coaching vóór en dóór jongeren Periode december mei 2015 Een samenwerking tussen VSV maatregel 5 & Actieplan Jeugdwerkloosheid Regio Zuidoost Drenthe. Voorwoord Voor

Nadere informatie

Dilemma s Modern en Flexibel Roosteren

Dilemma s Modern en Flexibel Roosteren Dilemma s Modern en Flexibel Roosteren Toelichting Succesvol flexibel werken vergt een goede communicatie en afstemming over werktijden, inzet, bezetting en individuele wensen. De in dit document geschetste

Nadere informatie

RPCZ zoekt: onderwijsadviseurs m/v!

RPCZ zoekt: onderwijsadviseurs m/v! RPCZ zoekt: onderwijsadviseurs m/v! Teamleden van RPCZ werken aan een gezamenlijke ambitie. Deze is gebaseerd op passie, creativiteit, respect, vertrouwen, relatie en plezier. Onze ambitie is om in Zeeland

Nadere informatie

Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Maatschappelijk verantwoord ondernemen Maatschappelijk verantwoord ondernemen Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen Maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) wint aan terrein in het bedrijfsleven en in de samenleving als geheel. Het verwachtingspatroon

Nadere informatie

Feiten en cijfers 2010 Branche Kinderopvang

Feiten en cijfers 2010 Branche Kinderopvang Feiten en cijfers 2010 Branche Kinderopvang Ieder jaar maakt FCB de zogenoemde factsheets. Deze bestaat uit cijfers over de branche in een bepaald jaar. De cijfers over 2010 worden met de ontwikkelingen

Nadere informatie

Proces afspraken na implementatie WaaS

Proces afspraken na implementatie WaaS Proces afspraken na implementatie WaaS versie: 1.0 datum: April 2013 auteur: Beheer en Implementatie BNL Versiebeheer Versie Datum Status Auteurs Opmerkingen 1.0 18-4-2013 Definitief Pascal Navarro en

Nadere informatie

WERVEN EN TRAINEN IN CUSTOMER CONTACT DE IDEALE OPZET ONDERZOCHT

WERVEN EN TRAINEN IN CUSTOMER CONTACT DE IDEALE OPZET ONDERZOCHT WERVEN EN TRAINEN IN CUSTOMER CONTACT DE IDEALE OPZET ONDERZOCHT WERVEN EN TRAINEN IN CUSTOMER CONTACT DE IDEALE OPZET ONDERZOCHT De recessie loopt ten einde. De markt trekt aan en het aantal vacatures

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek. Compagnon

Klanttevredenheidsonderzoek. Compagnon Klanttevredenheidsonderzoek Compagnon 1-4-2016 Inhoudsopgave A. Cedeo-erkenning B. Klanttevredenheidsonderzoek Opdrachtgevers C. Conclusie Cedeo 2016 Compagnon 2 A. Cedeo-erkenning 1. Achtergrond Er zijn

Nadere informatie

20 Tinten Groen. Communicatieplan t.b.v. CO2-prestatieladder Certificering. Datum : Augustus 2016

20 Tinten Groen. Communicatieplan t.b.v. CO2-prestatieladder Certificering. Datum : Augustus 2016 plan t.b.v. CO2-prestatieladder Certificering 20 Tinten Groen Datum : Augustus 2016 plan Cor Millenaar B.V. / G-center B.V. 2015 2016 Versie 2 2016 pag. 1. INHOUDSOPGAVE Pag. 1. Inleiding 3 2. doelstellingen

Nadere informatie

Leiderschap in de nieuwe ISO 9001 / HKZ norm. Door: Bartel Debbaut & Marly Dekkers

Leiderschap in de nieuwe ISO 9001 / HKZ norm. Door: Bartel Debbaut & Marly Dekkers Leiderschap in de nieuwe ISO 9001 / HKZ norm Door: Bartel Debbaut & Marly Dekkers Opdracht Inleiding Inleiding ISO als KMS 2 kanten HARDE KANT - Meten - Monitoring - Analyse - Evaluatie -. ZACHTE KANT

Nadere informatie

Bijlage 6 Functie eisen - per functiegroep - draagvoorschriften kleding

Bijlage 6 Functie eisen - per functiegroep - draagvoorschriften kleding Bijlage 6 Functie eisen - per functiegroep - draagvoorschriften kleding Functies 1. (Object) beveiliger 2. Security host 3. Mobiel surveillant 4. Centralist Functie eisen per functiegroep EG.162036_BEV/FvD

Nadere informatie

Beoordelingsformulieren

Beoordelingsformulieren Beoordelingsformulieren In elke prestatie zitten zoals hierboven uiteengezet (p. 81) vijf elementen verpakt. Het Takenblad is daarop gebaseerd. Om elk van die vijf elementen grondig te kunnen beoordelen

Nadere informatie

Zelforganiserende teams Waternet (een transparant kijkje in onze praktijkcase)

Zelforganiserende teams Waternet (een transparant kijkje in onze praktijkcase) KLANT CENTRAAL Klant Centraal = Organisatieverandering binnen Waternet (Samensmelting van 3 klantcontact afdelingen en georganiseerd naar zelforganiserende team ( cirkels ) Zelforganiserende teams Waternet

Nadere informatie

Sector- en keteninitiatieven 2013-2014 CO 2 -prestatie

Sector- en keteninitiatieven 2013-2014 CO 2 -prestatie Sector- en keteninitiatieven 2013-2014 CO 2 -prestatie Mouwrik Waardenburg b.v. Steenweg 63 4181 AK WAARDENBURG tel. 0031 418 654 620 fax 0031 418 654 629 www.mouwrik.nl Opgesteld d.d.: Februari 2014 Revisie:

Nadere informatie

Communicatieplan. Onderdeel van de CO 2 -Prestatieladder

Communicatieplan. Onderdeel van de CO 2 -Prestatieladder Onderdeel van de CO 2 -Prestatieladder AL0011 augustus 2015 Onderdeel van de CO 2 -Prestatieladder Auteur Titel: 3.C.2 CO2-Prestatieladder Auteur: Datum: augustus 2015 Goedkeuring directie: Versie: 1.3

Nadere informatie

Resultaten Het Nieuwe Werken Monitor

Resultaten Het Nieuwe Werken Monitor Resultaten Het Nieuwe Werken Monitor Totaalanalyse September 2012 Respons Deelname aan de monitor 10.618 medewerkers uit 22 organisaties 14 non profit organisaties: 7.399 medewerkers (70%) 8 profit organisaties:

Nadere informatie

Een duizendpoot in uw organisatie

Een duizendpoot in uw organisatie Een duizendpoot in uw organisatie Alles wat u altijd al wilde weten over Facilitaire flexkrachten van Mailprofs www.mailprofs.nl Servicegerichtheid en klantvriendelijkheid zijn tegenwoordig kwaliteiten

Nadere informatie

Duurzaam Ondernemen en DGMR. 1. Inleiding. 1.1 Algemene missie DGMR. Betreft : Beleidsvisie Datum : 10 december 2012

Duurzaam Ondernemen en DGMR. 1. Inleiding. 1.1 Algemene missie DGMR. Betreft : Beleidsvisie Datum : 10 december 2012 Duurzaam Ondernemen en DGMR Betreft : Beleidsvisie Datum : 10 december 2012 1. Inleiding Deze DuOn-beleidsvisie is het overkoepelende document voor het beleid en de initiatieven van DGMR op het gebied

Nadere informatie

Profielschets. Raad van Toezicht

Profielschets. Raad van Toezicht Profielschets Raad van Toezicht Baarn, 29 september 2016 1 Inhoudsopgave Vivent... 3 Samenstelling Raad van Toezicht... 3 Profiel leden Raad van Toezicht... 3 Huidige vacatures... 5 De procedure... 5 Informatie...

Nadere informatie

Jaarverslag Januari 2012 - december 2012. Elferink Hoeve. Boerderijnummer: 108. Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen

Jaarverslag Januari 2012 - december 2012. Elferink Hoeve. Boerderijnummer: 108. Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Plaats hier eventueel foto of logo van uw zorgboerderij Jaarverslag Januari 2012 - december 2012 Elferink Hoeve Boerderijnummer: 108 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, juni 2011. Federatie Landbouw

Nadere informatie

TRAINING Servicetechnicus Als Ambassadeur

TRAINING Servicetechnicus Als Ambassadeur TRAINING Servicetechnicus Als Ambassadeur www.inputsupport.nl Training & Opleiding, Consultancy, Coaching en Interim Management TRAINING SERVICETECHNICUS ALS AMBASSADEUR Servicetechnici vormen het gezicht

Nadere informatie

I T S X. Informatiebeveiliging, IT Audit & Compliance, Security as a Service, Risicomanagement, Educatie

I T S X. Informatiebeveiliging, IT Audit & Compliance, Security as a Service, Risicomanagement, Educatie I T S X Understanding the Tools, the Players and the Rules Informatiebeveiliging, IT Audit & Compliance, Security as a Service, Risicomanagement, Educatie Voorwoord Ralph Moonen Arthur Donkers Mijn naam

Nadere informatie

DE PARTICIPATIEWET VOOR U ALS WERKGEVER

DE PARTICIPATIEWET VOOR U ALS WERKGEVER UTRECHT MIDDEN DE PARTICIPATIEWET VOOR U ALS WERKGEVER Doel van de Participatiewet De Participatiewet vervangt de bijstandswet, de Wet sociale werkvoorziening en een deel van de Wajong. Het doel van de

Nadere informatie

Noort Organisatie Ontwikkeling

Noort Organisatie Ontwikkeling Ontwikkelt Groei & Efficiency Wie wij zijn: is een adviesdienst die actief is in de bloemenen plantensector. De sector is dynamisch en de ontwikkelingen gaan steeds sneller, mede door de opkomst van internet

Nadere informatie