Voorwoord Een kort jaaroverzicht De kengetallen...6

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Voorwoord... 3. Een kort jaaroverzicht... 3. De kengetallen...6"

Transcriptie

1 Het sociaal jaarverslag

2 Voorwoord... 3 Een kort jaaroverzicht... 3 De kengetallen

3 Voorwoord We blikken terug op En we kunnen vaststellen dat het in meer dan één opzicht een hectisch jaar is geweest. Het jaar staat voor het ASW op de Nieuwezijds Voorburgwal in het teken van de verbouwing en het flexibiliseren van een deel van de werkplekken. Iedere medewerker heeft in meer of mindere mate last van de verbouwing, daarnaast gaan de werkzaamheden natuurlijk gewoon door. Er moet hard gewerkt worden om de doelstellingen van 2013 te halen. Op het persoonlijk vlak krijgt een aantal medewerkers dit jaar behoorlijk wat voor de kiezen. Daarnaast verliest het ASW twee dierbare collegae. Tenslotte zijn er een aantal medewerkers langdurig arbeidsongeschikt omdat het zowel thuis als op het werk zaken op een rij gezet moeten worden waardoor het ze allemaal teveel is geworden. Ondanks alles is het ziekteverzuim gedaald in plaats van gestegen. Het ziekteverzuimcijfer in 2013 is 5,7%. Het verzuim is in vergelijking met het landelijk gemiddelde nog steeds ietwat aan de hoge kant, maar in 2013 (tot eind oktober) heeft het ASW nog een steeds een zeer langdurige arbeidsongeschikte medewerkster (1.04%) en dat drukt behoorlijk op het totale ziekteverzuimcijfer. In de wereld om ons heen zijn ontslagen aan de orde van de dag. Door overheden wordt op alle mogelijke manieren bezuinigd en ook de sector Welzijn wordt hier hard door getroffen. De huidige tijd vraagt om inventiviteit, slagvaardigheid, en kennis over wat er speelt in de omgeving waarin je werkzaam bent. Daarnaast vraagt het om een behoorlijke stressbestendigheid. Het vraagt om medewerk(st)ers die bereid zijn zich zodanig te ontwikkelen dat zij in staat zijn zich die inventiviteit en die slagvaardigheid - die zo hard nodig is eigen te maken. Maar ook moeten zij in staat zijn tot zelfreflectie, om zich af te vragen of zij de nodige kennis en vaardigheden nog voldoende beheersen. De druk op medewerkers zal de komende jaren niet afnemen maar eerder toenemen. In 2014 worden de stadsdelen opgeheven en daar komen bestuurscommissies voor in de plaats. Dat heeft waarschijnlijk gevolgen voor de subsidies en toekomstplannen in de wijken. Daarnaast vinden er in maart van dit jaar gemeenteraadsverkiezingen plaats. Het kan gebeuren dat er een heel ander college komt. Niemand weet nog wat dit zou kunnen betekenen voor het ASW en het WSW-werk. Al deze ontwikkelingen leiden tot veranderingen en onzekerheid. Er wordt veel gevraagd van onze flexibiliteit. Wie daar positief op reageert krijgt kansen. Medewerkers die moeite hebben het tempo bij te houden krijgen ondersteuning. We vragen om commitment en we zouden elkaar daarop aan moeten spreken. In dat opzicht wordt 2014 ook een spannend jaar. Hannie de Graaf, personeelsadviseur/bureaucoördinator *waar hij staat, moet ook zij gelezen worden 3

4 Een kort jaaroverzicht Het voorjaar staat in het teken van de verbouwing. Het ASW levert met ingang van 1 juli 2013 ongeveer de helft vierkante meters in en een grote groep medewerkers op het ASW/Nieuwezijds hebben met ingang van 1 juli 2013 geen eigen werkplek meer. De scholingsruimte, keuken, rookruimte, een nieuwe flexruimte en de stilteruimte en de ontvangstruimte worden verbouwd, dan wel geschilderd. Een hele klus, want ondertussen gaan de gewone werkzaamheden gewoon door. Het is gelukt dankzij de inzet van de leden van de projectgroep verbouwing en het geduld en meedenken van diverse medewerkers. De directie heeft om de verbouwing en flexibilisering van de werkplekken goed te laten verlopen twee keer een bijeenkomst georganiseerd met de medewerkers van de Nieuwezijds Voorburgwal. Er is ook een klankbordgroep (met een vertegenwoordiger van ieder team) en deze komt iedere maand bijeen. Niet iedereen is even enthousiast over de plannen en ideeën over de inrichting. Er is wat onrust maar op 1 juli is het ASW 2.0 bijna gereed. In de loop van het najaar blijkt dat veel van de medewerkers die geen eigen werkplek meer hebben, toch behoorlijk tevreden zijn over de nieuwe situatie. De medehuurders van het gebouw De Kolk zijn: MUG en Partij v/d Dieren. Gevolgen van de verbouwing voor de centrale ondersteuning De medewerkers van de Centrale Ondersteuning moeten zich ook schikken in het feit dat het ASW vierkante meters heeft ingeleverd. Zij zitten nu met veel mensen in een kleinere ruimte. De receptie op de begane grond is opgeheven, maar er zijn natuurlijk nog wel receptiewerkzaamheden. De voordeur moet voor bezoekers worden opengedaan en de telefoon moet worden aangenomen. Een en ander vraagt om meer afspraken onderling (wie doet wat wanneer) en deze extra werkzaamheden komen boven op de eigen werkzaamheden. WijkSteunpuntWonen Het WSW Zuidoost krijgt in 2013 een nieuwe teamleider. Bij het WSW-West zijn er in het begin van het jaar een aantal vacatures die in het voorjaar allemaal ingevuld zijn. Er vindt een personele ruil plaats tussen WSW ZO en WSW Nieuw-west. In het WSW Zuid heeft een medewerkster in december een nieuwe baan gevonden in haar woonplaats Den Haag en er is daar dus een vacature (die nog in december is uitgezet) ontstaan. 4

5 Personeelsbeleid Vanaf 1 januari heeft het ASW/WSW een nieuwe arbodienst en een nieuwe bedrijfsarts. Er is nauw overleg tussen de casemanager van de arbodienst en PZ over de arbeidsongeschikte medewerkers. Daarnaast is er regelmatig telefonisch contact met de bedrijfsarts. Deze intensieve samenwerking heeft er voor gezorgd dat het verzuimpercentage omlaag is gegaan (zie ziekteverzuimcijfers). In het najaar is weer een ronde functioneringsgesprekken in gang gezet. In principe zijn alle gesprekken gevoerd, maar er is nog niet van ieder gesprek een verslag ingeleverd. De afspraken in de verslagen worden indien nodig in gang gezet en gevolgd. Het opleidingsplan en het Arbo jaarplan zijn uitgevoerd (zie kengetallen en tekst arbeidsomstandigheden. Er zijn in 2013 veel gesprekken gevoerd met medewerkers over opleidingen, re-integratie, werkomstandigheden, en persoonlijke omstandigheden. In de OR en met medewerkers is aan de hand van notities gesproken over thuiswerken, digitaliseren en het flexibiliseren van de werkplek. Opleidingen In 2013 is het opleidingsbudget grotendeels besteed aan advisering directie, loopbaanbegeleiding, verbetering competenties (als organisatievertegenwoordiging en verslagging voor professionals), beïnvloedingsvaardigheden, boekhouden, het verbeteren van het Nederlands taalgebruik, coaching gesprekken en het bijwonen van seminars en conferenties. De ondernemingsraad De OR start in 2013 in een nieuwe samenstelling. De directie heeft zes keer overlegd met de ondernemingsraad. De belangrijkste onderwerpen die aan de orde zijn geweest: Begroting, Beleidsplan Staf/directie, Budgetvergelijkingen, opleidingsplan, Arbo jaarplan, jaarverslag, strategie, huisvesting, gebruik Z90 uren, voortgang HA. Arbeidsomstandigheden In 2013 is het arbeidsjaarplan, op twee punten na, volledig uitgevoerd. In overleg is besloten dat de Risico Inventarisatie en Evaluatie wordt uitgevoerd in 2014 (vanwege de verbouwing in 2013 en het invoeren van flexibele werkplekken). Ook is er geen voorbereide ontruimingsoefening gehouden. Wel een spontane, nadat er brand is uitgebroken bij het restaurant naast het ASW. 5

6 Alle verbouwingen die in 2013 gepland staan, zijn binnen de daarvoor beschikbare tijd, tot een goed einde gebracht. De flexibele medewerkers kunnen allemaal werken aan een in hoogte verstelbaar bureau, alle bureaustoelen ( op vier na) zijn in de loop van de tijd vervangen. De medewerkers met een vaste werkplek hebben grotere beeldschermen gekregen. Twee keer is via het ASW Bulletin aangegeven dat medewerkers boven de 40 jaar een periodiek arbeidsgeneeskundig onderzoek kunnen doen. Tot slot zijn de BHV-ers zoals elk jaar op herhalingscursus geweest. De kengetallen Op 31 december 2013 werkten er, exclusief uitzendkrachten, stagiaires en ingehuurde ZZPers, in totaal 82 medewerkers in vol- en deeltijd op 60,62 fte, waarvan 73 in vaste dienst. (1 medewerkster in vaste dienst is met levensloop). 9 medewerkers hadden in 2013 een tijdelijk contract. 1 medewerker is daarnaast werkzaam op basis van detachering (WIW) en 1 medewerkster is werkzaam op collegiale uitleenbasis. Daarnaast werkt het ASW met een aantal betrokken ZZP-ers. De samenwerking met twee ZZP-ers is structureler, één wordt met tussenpozen gevraagd voor werkzaamheden. In 2013 werkt het ASW in totaal met 6 ZZP-ers. In 2013 heeft het ASW/WSW 14 stagiaires gehad. De gemiddelde formatieomvang in 2013 was 62,69 fte (89 medewerkers). In 2012 is de gemiddelde formatieomvang 65,88 fte (93 medewerkers) Zeven medewerkers gaan in 2013 uit dienst. Reden uit dienst medewerkers 2013 Overlijden Einde tijdelijk dienstverband beëindigingsovereenkomst

7 De leeftijdsopbouw in Leeftijdsopbouw tot en met tot en met tot en met tot en met 54 De jongste medewerker is 24 jaar en de oudste medewerker is 67 jaar. De gemiddelde leeftijd is 45,8. In 2012 was de gemiddelde leeftijd 46,5. De gemiddelde leeftijd vrouw is 43,8 en de gemiddelde leeftijd man is 50.6 In 2013 is de verhouding man/vrouw nog steeds behoorlijk in evenwicht. In 2012 was de verhouding 48,9% man en 51,1% vrouw. 52% 48% man 43 vrouw 46 7

8 In 2013 is de verhouding parttime/fulltime ten opzichte van 2012 iets gewijzigd. In 2012 is de verhouding 91,4% - 8,6%. Parttime/ Fulltime % Fulltime (7) Parttime (82) 92% De diversiteit bij het ASW is sinds 2011 iets aan het teruglopen. Een punt van aandacht bij het aantrekken van nieuwe medewerkers. In 2012 is de verhouding 76,34 23,66%. Diversiteit ,590% 78,410% Jubilea In 2013 zijn er drie medewerkers 12,5 jaar in dienst van het ASW. 8

9 Anciënniteit medewerkers (lengte dienstverband) Het langste dienstverband is 33 jaar en het kortste dienstverband is in maanden. In 1988 heeft het ASW 40 medewerkers in dienst. In 2009 is dit aantal gegroeid tot 80 medewerkers (overname huurteam Zuideramstel in 2004, overname WSW Baarsjes Bos en lommer in 2007, in 2009 komt ook WSW ZO bij het ASW en is er veel nieuwe instroom. Vanaf 2010 schommelt het aantal medewerkers rond de 80 medewerkers. Ondanks de reorganisatie van 2011 (effect 2012) is er toch groei in 2012 door de overname van team Leiden en de fusie WSW(overname personeel van Centram en Dock). Ziekteverzuim Het ziekteverzuim over 2013 ligt op 5,7%. Het verzuimcijfer is met 0,8% gedaald ten opzichte van % 05% 07% 07% 06% Het kortdurend verzuim (1-7 dagen) is 1,01%, het middellange verzuim is 0,76% (8-42 dagen), het lange verzuim (43-365) is 2,96% en het extra lange verzuim (366--) is 1,04%. 9

ASW Sociaal jaarverslag 2014

ASW Sociaal jaarverslag 2014 Jaaroverzicht van de belangrijkste gebeurtenissen met betrekking tot het gevoerde personeelsbeleid bij het ASW/WSW inclusief de nodige 2014 kengetallen. ASW Sociaal jaarverslag 2014 Hannie de Graaf 1 Inhoud

Nadere informatie

Sociaal en Arbojaarverslag

Sociaal en Arbojaarverslag Sociaal en Arbojaarverslag 2011 Afdeling Centrale Ondersteuning Cluster Personeel & Organisatie Pagina 1 INHOUD 3 Inleiding 4 Mobiliteitsbeleid 5 Formatie & Personeel 7 Werving & Selectie 9 Opleiding,

Nadere informatie

Kinderopvang Uden e.o. B.V. Jaarverslag 2009.

Kinderopvang Uden e.o. B.V. Jaarverslag 2009. Kinderopvang Uden e.o. B.V. Jaarverslag 2009. April 2010 Directie Inleiding Voor u ligt het jaarverslag 2009 van Kinderopvang Uden e.o. B.V. Een jaar waar veel zaken in gang zijn gezet die deels in 2010

Nadere informatie

Sociaal jaarverslag 2002

Sociaal jaarverslag 2002 Sociaal jaarverslag 2002 1. Inhoudsopgave 1. Inhoudsopgave pag. 2 2. Organisatieontwikkeling pag. 3 - evaluatie reorgansiatie Radio - evaluatie reorganisatie Televisie - evaluatie proefproject 4x9 - interne

Nadere informatie

Sociaal Jaarverslag 2013 Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden

Sociaal Jaarverslag 2013 Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden Sociaal Jaarverslag 2013 Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden DM797107 Inhoudsopgave Voorwoord 3 1. Personeelsbeleid 4 1.1 Overdracht afdeling Belastingen naar BGHU 4 1.2 Het Nieuwe Werken 4 1.3 Vacaturecommissie

Nadere informatie

Monitor gemeenten 2012

Monitor gemeenten 2012 Monitor Gemeenten 2012 Personeel in Perspectief A+O fonds Gemeenten Postbus 11560 2502 AN Den Haag 070 7630030 secretariaat@aeno.nl www.aeno.nl Monitor gemeenten 2012 Personeel in Perspectief Monitor

Nadere informatie

Ondernemingsraadsleden op weg naar Duurzaam Meedoen

Ondernemingsraadsleden op weg naar Duurzaam Meedoen Ondernemingsraadsleden op weg naar Duurzaam Meedoen Vakmensen INHOUD Inleiding 1. Waarom op reis? 5 2. Ben jij klaar voor de reis? 12 3. Reisgenoten verzamelen 16 4. Bepalen van het reisdoel 24 5. Waar

Nadere informatie

Interne Notitie - Vergadering COR & directie Luxsan B.V. - ME2A3 Blok 1 INHOUDSOPGAVE... 2 1. INLEIDING... 3 2. DE PROJECTOPDRACHT...

Interne Notitie - Vergadering COR & directie Luxsan B.V. - ME2A3 Blok 1 INHOUDSOPGAVE... 2 1. INLEIDING... 3 2. DE PROJECTOPDRACHT... Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE... 2 1. INLEIDING... 3 2. DE PROJECTOPDRACHT... 4 3. MANAGEMENT SAMENVATTING... 5 4. ONDERZOEKEN, ANALYSES, OVERLEGPUNTEN EN VOORSTELLEN... 8 4.1 OVERLEGPUNTEN:... 8 4.2 ALGEMEEN:...

Nadere informatie

Realisatie en tekst: FCB, Dennis Boutkan, Koen-Machiel van de Wetering

Realisatie en tekst: FCB, Dennis Boutkan, Koen-Machiel van de Wetering 2 Best Practices Colofon Deze brochure is een uitgave van: Overleg Arbeidsvoorwaarden Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening. De productie is verzorgd door: FCB Dienstverlenen in Arbeidsmarktvraagstukken

Nadere informatie

Voor wo o rd. Sociaal Jaarverslag 2007

Voor wo o rd. Sociaal Jaarverslag 2007 sociaal 27 jaarverslag pag. 2 2-5 6-7 -2 2-25 Voor wo o rd Als je moet kiezen tussen het lezen van De Vliegeraar van Khaled Hosseini of van het Sociaal Jaarverslag van de gemeente Helmond, welke publicatie

Nadere informatie

Doorgaan in een nieuwe werkelijkheid. sociaal jaarverslag 2012

Doorgaan in een nieuwe werkelijkheid. sociaal jaarverslag 2012 Doorgaan in een nieuwe werkelijkheid sociaal jaarverslag 2012 Doorgaan in een nieuwe werkelijkheid Het Kadaster staat midden in de maatschappij. We hebben een belangrijke taak in het registreren van vastgoed

Nadere informatie

Personeelsmonitor Gemeenten 2013

Personeelsmonitor Gemeenten 2013 Personeelsmonitor Gemeenten 2013 Personeelsmonitor Gemeenten 2013 2013 Inhoudsopgave Highlights uit de Personeelsmonitor 2013 5 1 Ontwikkeling gemeentelijke bezetting 9 1.1 De totale bezetting 10 1.2 Naar

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. Dynamiek, transitie & verbinding

Jaarverslag 2013. Dynamiek, transitie & verbinding Jaarverslag 2013 Dynamiek, transitie & verbinding Jaarverslag 2013 Dynamiek, transitie & verbinding Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd

Nadere informatie

VERGRIJZING TEGEN WIL EN DANK

VERGRIJZING TEGEN WIL EN DANK VERGRIJZING TEGEN WIL EN DANK Voorbeelden van oplossingen in de praktijk - eindrapport - drs. R. Meijer dr. J.W.M. Mevissen Amsterdam, oktober 2005 Regioplan publicatienummer 1260 Regioplan Beleidsonderzoek

Nadere informatie

WezoWaarde Jaarverslag 2014

WezoWaarde Jaarverslag 2014 ja arversl ag van wezo 1 WezoWaarde Jaarverslag 2014 editie 2014 2014 jaarverslag van wezo editie 2014 2014 Bedrijfsgegevens Inhoud Lingenstraat 9 8028 PM Zwolle Postbus 1051 8001 BB Zwolle 038-4554141

Nadere informatie

Sociaal Jaarverslag 2013

Sociaal Jaarverslag 2013 18 Sociaal Jaarverslag 2013 Kleine Synode 19 september 2014 KS 14-13 Colofon Het sociaal jaarverslag 2013 is een uitgave van de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland Redactie Stafafdeling

Nadere informatie

groei THEMA: Werk in uitvoering DE GROEILING, STICHTING VOOR KATHOLIEK EN INTERCONFESSIONEEL PRIMAIR ONDERWIJS GOUDA EN OMSTREKEN

groei THEMA: Werk in uitvoering DE GROEILING, STICHTING VOOR KATHOLIEK EN INTERCONFESSIONEEL PRIMAIR ONDERWIJS GOUDA EN OMSTREKEN groei PERSONEELSMAGAZINE VAN DE GROEILING JAARGANG 3 FEBRUARI 2012 T THEMA: Werk in uitvoering DE GROEILING, STICHTING VOOR KATHOLIEK EN INTERCONFESSIONEEL PRIMAIR ONDERWIJS GOUDA EN OMSTREKEN STICHTING

Nadere informatie

Jaarverslag en -rekening

Jaarverslag en -rekening Jaarverslag en -rekening 2013 Wedeka Bedrijven Electronicaweg 29 9503 GA Stadskanaal Postbus 194 9500 AD Stadskanaal Telefoon 0599-692000 Fax 0599-696241 E-mail info@wedeka.nl Internet www.wedeka.nl 2

Nadere informatie

De effecten van lean management op de kwaliteit van arbeid en de organisatie binnen gemeenten. Onderzoeksrapport A+O fonds Gemeenten

De effecten van lean management op de kwaliteit van arbeid en de organisatie binnen gemeenten. Onderzoeksrapport A+O fonds Gemeenten De effecten van lean management op de kwaliteit van arbeid en de organisatie binnen gemeenten Onderzoeksrapport A+O fonds Gemeenten Alma Vermeulen November 2013 Inhoudsopgave 1. Inleiding pag. 3&4 2. Lean

Nadere informatie

Student: Maarten Zwinkels Studentnr: 1575769 Docent: Willy Siksma

Student: Maarten Zwinkels Studentnr: 1575769 Docent: Willy Siksma Student: Maarten Zwinkels Studentnr: 1575769 Docent: Willy Siksma Inhoudsopgave Hoofdstuk 1: Inleiding bladzijde 3 Hoofdstuk 2: Literatuurverkenning bladzijde 4 Hoofdstuk 3: Methode bladzijde 6 Hoofdstuk

Nadere informatie

INHOUD. 3 Mobiliteitsbeleid Interview met Diana Piek. 5 Formatie & Personeel

INHOUD. 3 Mobiliteitsbeleid Interview met Diana Piek. 5 Formatie & Personeel INHOUD 2 Inleiding 3 Mobiliteitsbeleid Interview met Diana Piek 5 Formatie & Personeel 7 Werving & Selectie 9 Samenwerking Sociale Diensten gemeenten Haaren en Boxtel Interview met Lia van Baest 11 Opleiding,

Nadere informatie

SOCIAAL JAARVERSLAG 2008. Univé-VGZ-IZA-Trias

SOCIAAL JAARVERSLAG 2008. Univé-VGZ-IZA-Trias Univé-VGZ-IZA-Trias 2008 Inhoudsopgave 1. Inleiding toekomst in eigen hand 3 2. 2008 van emotie tot fundament 4 3. Nieuwe organisatie - van architectuur tot huisvesting 6 4. Human Resources veel bereikt

Nadere informatie

ZVH Jaarverslag 2008

ZVH Jaarverslag 2008 Jaarverslag 2008 ZVH Jaarverslag 2008 Inhoudsopgave Voorwoord.............................................................. 3 Verslag van de organisatie... 4 Gesprek met de directeur-bestuurder Frank van

Nadere informatie

Mobiliteitsbeleid SPOLT

Mobiliteitsbeleid SPOLT Mobiliteitsbeleid SPOLT Versie 1: Vastgesteld juli 2009 Versie 2: Wijziging april 2014 (Goedkeuring DO 27-03-2014 / positief advies GMR 09-04-2014) Notitie: mobiliteitsbeleid Inhoudsopgave Inleiding...

Nadere informatie

Jaarverslag. Contactgegevens Stichting Dynamiek Scholengroep Expeditiestraat 3a 5960 PX Horst.

Jaarverslag. Contactgegevens Stichting Dynamiek Scholengroep Expeditiestraat 3a 5960 PX Horst. Jaarverslag 2012 Contactgegevens Stichting Dynamiek Scholengroep Expeditiestraat 3a 5960 PX Horst. Telefoon 077-4678020 info@dynamiek.nu www.dynamiek.nu Bestuursnummer 47920 BERICHT VAN DE RAAD VAN TOEZICHT

Nadere informatie

Het functioneringsgesprek

Het functioneringsgesprek Het functioneringsgesprek Gewoon betrokken Werknemer Het functioneringsgesprek Gewoon betrokken Inhoudsopgave Inleiding... 5 Wat is een functioneringsgesprek?... 7 Waarom is een functioneringsgesprek

Nadere informatie

Rookbeleid in de GGZ en verslavingszorg. Werkboek met adviezen voor de ontwikkeling en implementatie van rookbeleid

Rookbeleid in de GGZ en verslavingszorg. Werkboek met adviezen voor de ontwikkeling en implementatie van rookbeleid Rookbeleid in de GGZ en verslavingszorg Werkboek met adviezen voor de ontwikkeling en implementatie van rookbeleid Rookbeleid in de GGZ en verslavingszorg Werkboek met adviezen voor de ontwikkeling en

Nadere informatie

Employee Support en Menea

Employee Support en Menea Employee Support en Menea Sinds de aankondiging in april heb je de adviseurs van Employee Support bij Philip Morris kunnen zien om jou en je collega's te ondersteunen en bij te staan. Gelukkig hebben veel

Nadere informatie

Jaarverslag 2010. Print het jaarverslag. Naar de inhoudsopgave

Jaarverslag 2010. Print het jaarverslag. Naar de inhoudsopgave Welkom bij het jaarverslag 2010 van Waardwonen. Via de interactieve inhoudsopgave kunt u door de inhoud navigeren. Door te klikken op: keert u weer terug naar de inhoudsopgave. U kunt het jaarverslag printen

Nadere informatie

Werken Werkt Jaar- verslag UW 2014

Werken Werkt Jaar- verslag UW 2014 Werken Werkt Jaarverslag UW 2014 Inhoud 3 Voorwoord Colofon Uitgave: UW, Utrecht 2015 Fotografie: Norbert Waalboer Fotografie Vormgeving: Patrick van Bronkhorst, Jus Ontwerp Druk: &producties Bericht van

Nadere informatie