Communicatieplan. CO2-prestatieladder.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Communicatieplan. CO2-prestatieladder."

Transcriptie

1 Communicatieplan. CO2-prestatieladder.

2 Communicatieplan m.b.t. CO 2 prestatieladder Alphabet Nederland B.V. Creatie datum : 12 februari 2015 Laatst gewijzigd : 12 februari 2015 Stuknummer :

3 Documentenbeheer Wijzigingshistorie Datum Auteur Versie Wijzigingen Jolanda Cretier Jolanda Cretier Jolanda Cretier 1.0 Diverse aanpassingen n.a.v. overleg met KEMA Jolanda Cretier 2.0 Diverse aanpassingen n.a.v. overleg met KEMA Jolanda Cretier 3.0 Naamswijziging doorgevoerd i.v.m. overname Jolanda Cretier 4.0 Aanpassing doorgevoerd i.v.m. externe publicatie Jolanda Cretier 5.0 Aanpassing doorgevoerd i.v.m. aanpassing interne communicatie Jolanda Cretier 6.0 Herschreven voor Jolanda Cretier 7.0 Eigen review document Jolanda Cretier 8.0 Aanpassingen na review S. Corsèl Jolanda Cretier 9.0 Jaarlijkse review document Jolanda Cretier 10.0 Jaarlijkse review document Reviews Naam Functie 1 Simon Corsèl Communication Officer Distributie (h = hardcopy/d= softcopy distribution via dedicated shared directory/ s=softcopy distribution via private mail/softcopy via Intranet/BWise/Internet) Kopie Nr. Naam Distributie 1 Directie S 2 Interne Auditoren S 3 Afdeling BPM S 4 Alphabet Nederland B.V. S Communicatieplan (versie 10.0) 2

4 Inhoudsopgave 1. INLEIDING COMMUNICATIEPLAN Belang van communicatie Verantwoordelijke personen Middelen Interne communicatie Interne doelgroepen Interne communicatiedoelstellingen Externe communicatie Externe doelgroepen (stakeholders) Externe communicatie doelstellingen Communicatie activiteiten... 7 Communicatieplan (versie 10.0) 3

5 1. Inleiding Alphabet Nederland B.V. (lees: Alphabet) spant zich in om verantwoord te ondernemen en milieu is hier een fundamenteel onderdeel van. De richtlijnen die wij hiervoor o.a. gebruiken zijn ISO 14001:2004 en de CO 2 Prestatieladder. Om hierover een juiste en eenduidige communicatie over te voeren is dit plan opgesteld. Het geeft handvatten om de interne en externe communicatie met betrekking tot ons milieubeleid en ons CO 2 reductiebeleid vorm te geven en uit te dragen. 2. Communicatieplan 2.1. Belang van communicatie Het voeren van een helder en eenduidig communicatiebeleid is van belang bij het verkrijgen van naamsbekendheid en een positief imago voor Alphabet. Een hoge naamsbekendheid en een positief imago dragen vervolgens op een positieve wijze bij aan het behouden en genereren van omzet en marktaandeel. Communicatie is voor het bereiken van de doelstellingen, welke jaarlijks worden bepaald, van groot belang. Immers door een goede en gestructureerde communicatie worden zowel intern als extern de betrokken partijen getriggerd om zich in te zetten voor een beter milieu. Een beter milieu begint tenslotte bij jezelf en samen bereik je meer. Er zijn twee soorten communicatie die in dit plan worden gebruikt, te weten de structurele en de ad hoc. In dit plan worden beide soorten communicatie uitgewerkt en toegelicht Verantwoordelijke personen De communicatie over de CO 2 aspecten in de bedrijfsvoering van Alphabet wordt aangestuurd door de persoon aangesteld als Communication Officer (Corporate and PR). Deze persoon bewaakt het proces en draagt zorg ervoor dat er gestructureerd en consistent gecommuniceerd wordt binnen en buiten het bedrijf. Aanspreekpunt voor informatie over en degene die broninformatie aanlevert aan degene die de communicatie aanstuurt over de CO 2 aspecten van de bedrijfsvoering is de Quality Consultant. Deze persoon is degene die nieuwe versies van de Carbon Footprint opstelt en het milieu- en energie-aspectenregister bijhoudt en tevens het kwaliteitsmanagement hier omheen bewaakt. Een speciale rol is er voor de Online Marketeer. Deze medewerker heeft de taak om te zorgen dat alle officiële stukken met betrekking tot de CO 2 prestatieladder op de website te vinden zijn. Deze persoon overlegt zowel met degene die de communicatie aanstuurt als degene die aanspreekpunt is voor de CO 2 aspecten van de bedrijfsvoering Middelen Met het inzetten van een geïntegreerde mix van communicatiemiddelen (BWise, Intranet, Internet, kwartaalbijeenkomsten, werkoverleg en ) en activiteiten is het mogelijk om dit communicatieplan te realiseren. Communicatieplan (versie 10.0) 4

6 2.4. Interne communicatie Interne doelgroepen De interne doelgroepen zijn in principe alle medewerkers van Alphabet (Directie, Management, Teamleaders, Stationmanagers (AlphaRent en Alphabet Occasions) en medewerkers). Bij de structurele communicatie moeten alle medewerkers geïnformeerd worden. Voor wat betreft de communicatie wordt de doelgroep door de leidinggevenden geïnformeerd. De leidinggevenden dienen er dan voor te zorgen dat, indien nodig, de eigen medewerkers worden geïnformeerd Interne communicatiedoelstellingen Het doel van de interne communicatie is om de medewerkers bewust en betrokken te houden bij ISO 14001:2004 en de CO 2 prestatieladder, met andere woorden om awareness te creëren. Alleen samen kunnen we de milieudoelstellingen behalen en mede daarom is het belangrijk om de medewerkers goed te informeren. Het streven is om zowel top-down als bottom-up implementatie van ISO14001:2004 en de CO 2 prestatieladder te bewerkstelligen. De volgende concrete communicatiemiddelen en doelen zijn vastgelegd: Doelstelling Middel Invulling Frequentie Medewerkers zijn en worden geïnformeerd over ISO 14001:2004 en de CO 2 prestatieladder en de daaraan gekoppelde doelstellingen. Intranet Bijeenkomsten / events Teamoverleg Individuele gesprekken Mail Bekendmaking (nieuw) en bewustwording beleid en doelstellingen. Jaarlijks en indien nodig. Medewerkers worden betrokken bij het opstellen van de milieu gerelateerde doelstellingen. Intranet Mail Teamoverleg Individuele gesprekken Gezamenlijk beleid voor het nieuwe jaar bespreken of doelstellingen aanpassen. Input medewerkers is hierbij van groot belang. Ad hoc. Communicatieplan (versie 10.0) 5

7 2.5. Externe communicatie Tenminste 1x per jaar wordt het milieubeleid, via de website (www.alphabet.com/nl) gecommuniceerd. Tevens wordt deze en alle andere informatie die betrekking heeft op de CO 2 prestatieladder en aan de hand waarvan het certificaat is afgegeven bijgehouden op de website onder de zoekterm MVO zoals beschreven in het handboek CO 2 Prestatieladder, versie 2.2. De volgende zaken worden daar ook in meegenomen: de kwalitatieve en kwantitatieve reductiedoelstellingen ten opzichte van de bedrijfsvoering van Alphabet Nederland B.V. (scope 1 & 2 volgens de definitie van Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden en Ondernemen zoals beschreven in het handboek CO 2 Prestatieladder, versie 2.2. en de Carbon Footprint) Externe doelgroepen (stakeholders) De doelgroepen waar Alphabet mee samenwerkt om mogelijke CO 2 reductie te realiseren zijn: - Aandeelhouder (BMW Group / Alphabet International); - Afnemers (klanten - berijders); - Importeurs/dealers; - Schade herstelbedrijven; - Toeleveranciers; - Installateurs; - Leden van de VNA; - Belangenorganisaties (b.v. Stichting Natuur & Milieu); - Bedrijven op het industriepark waar Alphabet gevestigd is; - Bedrijven binnen de gemeente Breda die relevante initiatieven ontwikkelen (b.v. Bredaas Energie Initiatief) Externe communicatie doelstellingen De doelstelling is om breed uit te dragen dat Alphabet zich wil inzetten voor een beter milieu en dat dit, wanneer dit met zoveel mogelijk partijen (klanten/berijders/stakeholders) wordt gedaan, een significante CO 2 reductie zal opleveren. In de bijlage is een overzicht van de communicatieactiviteiten te vinden. Communicatieplan (versie 10.0) 6

8 2.6. Communicatie activiteiten Wijze van communicatie Doelstelling/taak Doelgroep Frequentie Verantwoordelijke Website: https://www.alphabet.com/nl-nl Communiceren over Milieuaspecten en Carbon Footprint Extern Jaarlijks Afdeling Corporate Communication and PR Website: https://www.alphabet.com/nlnl/co2-prestatieladder MVO Verzamelsite voor documentatie over de CO 2 Prestatieladder (dus alle in deze tabel genoemde communicatie), zie ook 2.3. Externe communicatie. Extern Jaarlijks Ad hoc wanneer er wijzingen optreden in officiële documenten en/of elders persberichten gepubliceerd worden Afdeling Corporate Communication and PR (Communication Officer) in overleg met afdeling Marketing and Communications (Online Marketeer) en ondersteunt door afdeling BPM (Quality Consultant). Kwartaalbijeenkomsten intern en schriftelijke informatie (bijeenkomst, mailing of aan alle medewerkers) Voortgang van doelstellingen ISO14001:2004 en CO 2 prestatieladder Intern Kwartaal Ad hoc wanneer er significante zaken zijn die vermeld moeten worden Afdeling Corportate Communication and PR i.o.m. Directie Intranet/BWise - Documenten Alphabet Benelux Milieu en Energie documenten Communiceren over milieubeleid en alle daaraan gekoppelde zaken en CO 2 prestatieladder Intern Ad hoc Jaarlijkse update Afdeling BPM (Quality Consultant)

9 AlphaTimes Persoonlijke verkoop en publicatie resultaat Persberichtgeving Personeelsevent De D van Duurzaamheid Medewerkers informeren over initiatieven, ontwikkelingen van Alphabet o.g.v. o.a. duurzaamheid en milieu Invulling geven aan Gold Fleet Status Cleaner Car Contracts (Stichting Natuur & Milieu) teneinde CO 2 uitstoot te verlagen Communiceren over innovaties van Alphabet o.g.v. milieu en duurzaamheid Medewerkers bekend en bewust maken met duurzaamheid in de brede zin van het woord (People Planet Profit) Intern 4x jaar Afdeling Corporate Communication & PR Extern Continue Afdeling Marketing and Communications Extern Ad hoc Afdeling Corporate Communication & PR Intern 1x per jaar of 1x per twee jaar Afdeling Facility Services in overleg met Directie Communicatieplan (versie 10.0) 8

Communicatieplan. Conform 2.C.1, 2.C.2, 2.C.3 en 3.C.2. Keiser Verkeerstechniek B.V. Gedocumenteerd intern en extern communicatieplan van

Communicatieplan. Conform 2.C.1, 2.C.2, 2.C.3 en 3.C.2. Keiser Verkeerstechniek B.V. Gedocumenteerd intern en extern communicatieplan van Communicatieplan Conform 2.C.1, 2.C.2, 2.C.3 en 3.C.2 Gedocumenteerd intern en extern communicatieplan van Keiser Verkeerstechniek B.V. Auteur(s): Marko Keiser (Directeur Keiser Verkeerstechniek B.V.)

Nadere informatie

Communicatieplan. Conform 2.C.1, 2.C.2, 2.C.3 en 3.C.2. PUK Benelux B.V. Gedocumenteerd intern en extern communicatieplan van

Communicatieplan. Conform 2.C.1, 2.C.2, 2.C.3 en 3.C.2. PUK Benelux B.V. Gedocumenteerd intern en extern communicatieplan van Communicatieplan Conform 2.C.1, 2.C.2, 2.C.3 en 3.C.2 Gedocumenteerd intern en extern communicatieplan van PUK Benelux B.V. Auteur(s): Mevr. Giezen-van Laarhoven, CO 2-functionaris Dhr. D. Slothouber,

Nadere informatie

Communicatieplan. Conform 2.C.1, 2.C.2, 2.C.3 en 3.C.2. Zwatra B.V. Gedocumenteerd intern en extern communicatieplan van

Communicatieplan. Conform 2.C.1, 2.C.2, 2.C.3 en 3.C.2. Zwatra B.V. Gedocumenteerd intern en extern communicatieplan van Communicatieplan Conform 2.C.1, 2.C.2, 2.C.3 en 3.C.2 Gedocumenteerd intern en extern communicatieplan van Zwatra B.V. Auteur(s): R. Egas, directie & CO 2-functionaris, Zwatra B.V. M. de Lange, extern

Nadere informatie

Communicatieplan. Conform 2.C.1, 2.C.2, 2.C.3 en 3.C.2. Gedocumenteerd intern en extern communicatieplan van

Communicatieplan. Conform 2.C.1, 2.C.2, 2.C.3 en 3.C.2. Gedocumenteerd intern en extern communicatieplan van Communicatieplan Conform 2.C.1, 2.C.2, 2.C.3 en 3.C.2 Gedocumenteerd intern en extern communicatieplan van Aannemingsbedrijf H. de Boer Muiderberg B.V. Auteur(s): Jeroen de Beer, CO 2-functionaris, Aannemingsbedrijf

Nadere informatie

Jade Beheer B.V. 3.C.1 & 3.C.2 Communicatieplan

Jade Beheer B.V. 3.C.1 & 3.C.2 Communicatieplan Jade Beheer B.V. 3.C.1 & 3.C.2 Communicatieplan Inhoud INLEIDING... 3 ANALYSE... 4 DOELSTELLINGEN EN DOELGROEPEN... 4 COMMUNICATIEDOELSTELLING... 5 DOELGROEPEN... 5 INTERNE DOELGROEPEN... 6 EXTERNE DOELGROEPEN...

Nadere informatie

[3.B.2_2 Energie management actieplan]

[3.B.2_2 Energie management actieplan] 2012 CO2 prestatieladder niv. 3 Struyk Verwo Aqua [3.B.2_2 Energie management actieplan] CO2-prestatieladder Niv. 3 3.B.2_2 Energie management actieplan 1. ALGEMENE EISEN... 3 1.1 ENERGIEMANAGEMENTSYSTEEM...

Nadere informatie

3.B.2 Energie Management Actieplan ten behoeve van de CO2 -Prestatieladder. Hollandridderkerk Groep

3.B.2 Energie Management Actieplan ten behoeve van de CO2 -Prestatieladder. Hollandridderkerk Groep 3.B.2 Energie Management Actieplan ten behoeve van de CO2 -Prestatieladder Hollandridderkerk Groep Documentnummer Versienummer Datum Status EnMA2012 12.01 3 september 2012 Gereed Opgesteld door: M. Waarts

Nadere informatie

Analyserapport Energiestromen Legrand Nederland B.V.

Analyserapport Energiestromen Legrand Nederland B.V. Analyserapport Energiestromen Legrand Nederland B.V. 2013 Versie 1.2 Maart 2014 Organisatie Legrand Nederland B.V. gevestigd in Boxtel maakt onderdeel uit van de Legrand Group, wereldwijde specialist in

Nadere informatie

Notitie. Communicatie CO 2 -reductie en -prestatieladder. 1 Communicatieplan

Notitie. Communicatie CO 2 -reductie en -prestatieladder. 1 Communicatieplan Notitie Concept Contactpersoon Tom van der Weegen Datum 19 december 2014 Communicatie CO 2 -reductie en -prestatieladder 1 Communicatieplan Communicatiedoelstelling Doelgroepen weten dat Tauw actief bezig

Nadere informatie

HANDBOEK CO₂-PRESTATIELADDER 2.1. 18 juli 2012. CO 2 -Prestatieladder. Generiek Handboek, Versie 2.1 1

HANDBOEK CO₂-PRESTATIELADDER 2.1. 18 juli 2012. CO 2 -Prestatieladder. Generiek Handboek, Versie 2.1 1 HANDBOEK CO₂-PRESTATIELADDER 2.1 18 juli 2012 CO 2 -Prestatieladder. Generiek Handboek, Versie 2.1 1 De CO₂-Prestatieladder is eigendom van de Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden en Ondernemen. De

Nadere informatie

CO₂ - Communicatieplan Krinkels B.V.

CO₂ - Communicatieplan Krinkels B.V. CO₂ - Communicatieplan Krinkels B.V. Inhoud 1.0 Inleiding... 2 2.0 Visie op energieverbruik en CO₂ uitstoot... 2 3.0 Doelstellingen... 3 3.1 Communicatief... 3 4.0 Doelgroep... 4 4.1 Intern... 4 4.2 Extern...

Nadere informatie

3.C.1 Communicatieplan

3.C.1 Communicatieplan 3.C.1 Communicatieplan Versie : 3 Datum: 30-04-2015 Auteur: RvD 1. Uitgangssituatie 2. Doelstelling 3. Interne middelen 4. Externe middelen 5. Planning 6. Budget 2015-4 1. Uitgangssituatie Aqualectra is

Nadere informatie

Kraaijvanger Urbis. CO 2 Voortgangsrapportage 2010. Akkoord Directie: 10 februari 2011 V3

Kraaijvanger Urbis. CO 2 Voortgangsrapportage 2010. Akkoord Directie: 10 februari 2011 V3 Kraaijvanger Urbis CO 2 Voortgangsrapportage 2010 Akkoord Directie: 10 februari 2011 V3 Inhoud voortgangsrapportage 2010 1. Directieverklaring 2. Organisatie a. Rapporterende organisatie b. Verantwoordelijke

Nadere informatie

Europcar wil concreet en aantoonbaar maken dat we ons inspannen om CO 2 te reduceren. Daarvoor hebben wij dit reductiebeleid opgesteld.

Europcar wil concreet en aantoonbaar maken dat we ons inspannen om CO 2 te reduceren. Daarvoor hebben wij dit reductiebeleid opgesteld. CO 2 Reductiebeleid 1. Inleiding Europcar wil concreet en aantoonbaar maken dat we ons inspannen om CO 2 te reduceren. Daarvoor hebben wij dit reductiebeleid opgesteld. 2. Het CO 2 reductiebeleid van Europcar

Nadere informatie

3.B.2 Energie Management Actieplan

3.B.2 Energie Management Actieplan Inleiding B.V. is in 2012 gecertificeerd voor niveau 3 van de CO 2 -prestatieladder. Op basis van de uitkomsten uit de interne audits van 2012 en de vragen vanuit de markt, is een vervolgtraject gestart

Nadere informatie

Eis 3.B.1 CO2 Reductiebeleid

Eis 3.B.1 CO2 Reductiebeleid CO2 Reductiebeleid 1 INLEIDING Ons bedrijf wil concreet en aantoonbaar maken dat we ons inspannen om CO 2 te reduceren. Daarvoor hebben wij dit reductiebeleid opgesteld. 2 HET CO 2 REDUCTIE BELEID VAN

Nadere informatie

CO₂ Reductieplan. CO₂ Reductieplan. Datum 13-5-2015. Versie 1.1. Rapportnr 3B.RED-PLAN2015-1.1. Opgesteld door. A. van de Wetering & H.

CO₂ Reductieplan. CO₂ Reductieplan. Datum 13-5-2015. Versie 1.1. Rapportnr 3B.RED-PLAN2015-1.1. Opgesteld door. A. van de Wetering & H. 1 van 9 Datum Rapportnr Opgesteld door Gedistribueerd aan A. van de Wetering & H. Buuts 1x Directie 1x KAM Coördinator 1x Handboek CO₂ Prestatieladder 1 2 van 9 INHOUDSOPGAVE 1. CO₂ REDUCTIEBELEID Het

Nadere informatie

Handboek Samen zorgen voor minder CO2

Handboek Samen zorgen voor minder CO2 3.B.2 Handboek Samen zorgen voor minder CO2 Aqualectra Aqualectra Flemingstraat 48 NL 1704 SL Heerhugowaard Postbus 9 1700 AA Heerhugowaard Tel: 072 576 1800 Fax: 072 574 1095 E-mail: kwaliteit@aqualectra.nl

Nadere informatie

Scope 1 doelstelling Scope 2 doelstelling Scope 1 en 2 gecombineerd 5% CO 2- reductie. 30% CO 2- reductie in 2016 6% CO 2 -reductie in 2016 ten

Scope 1 doelstelling Scope 2 doelstelling Scope 1 en 2 gecombineerd 5% CO 2- reductie. 30% CO 2- reductie in 2016 6% CO 2 -reductie in 2016 ten B. Kwantitatieve doelstellingen & beleid 1 INLEIDING Verhoef wil concreet en aantoonbaar maken dat we ons inspannen om CO 2 te reduceren. Daarvoor hebben wij dit reductiebeleid opgesteld. 2 HET CO 2 REDUCTIE

Nadere informatie

Energiemanagement actieplan NEN-ISO 50001 Rey beheer ID 3B

Energiemanagement actieplan NEN-ISO 50001 Rey beheer ID 3B Energiemanagement actieplan NEN-ISO 50001 Rey beheer ID 3B Amsterdam 1 juli 2015 Rene Rutte Jeroen de Ruiter Akkoord namens directie Datum: Handtekening: 0. Inhoud 0. Inhoud... 2 1. Inleiding... 3 2. Onderdelen

Nadere informatie

Gemeentelijk Informatiebeveiligings- Beleid 2014-2018

Gemeentelijk Informatiebeveiligings- Beleid 2014-2018 Gemeentelijk Informatiebeveiligings- Beleid 2014-2018 gemeente Haarlem Versie: 1.0 Status: Definitief Auteur: W. Mevissen Datum: november 2014 Versiebeheer Versie Datum Door Wijzigingen 0.1 Willy Mevissen

Nadere informatie

Energie management actieplan

Energie management actieplan Energie management actieplan Conform 3.B.2 Op basis van de internationale norm ISO 50001 4.4.3, 4.4.4, 4.4.5, 4.4.6, 4.6.1 en 4.6.4 Aannemings- en wegenbouwbedrijf Verdam B.V. Auteur(s): Dhr. S. van Dam,

Nadere informatie

Energie management actieplan. Copier Groep B.V.

Energie management actieplan. Copier Groep B.V. Energie management actieplan Copier Groep B.V. Aspect van de CO 2 prestatieladder: 3.B.2. Datum: 31 maart 2015 Versie: 00 Auteur: M.J.A. Rijpert Vrijgegeven: T.J. Crum, J. Copier Voorwoord Voor u ligt

Nadere informatie

Wieringen Prins Hoveniers en Pius Floris Boomverzorging Amsterdam

Wieringen Prins Hoveniers en Pius Floris Boomverzorging Amsterdam Energiemanagement actieplan NEN-ISO 50001 Wieringen Prins Hoveniers en Pius Floris Boomverzorging Amsterdam ID 3B Amsterdam 24 juni 2014 Marcel Kersten Peggy de Rijk Akkoord directie: Datum: Handtekening:

Nadere informatie

Energiezorgplan Van Dorp installaties bv 2011 2015. Versie 3.0 (Summary)

Energiezorgplan Van Dorp installaties bv 2011 2015. Versie 3.0 (Summary) Energiezorgplan Van Dorp installaties bv 2011 2015 Versie 3.0 (Summary) Auteurs: Van Dorp Dienstencentrum Datum: Update: Augustus 2013 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 2 2. Energiebeleid... 3 2.1 Continue

Nadere informatie

NBA-handreiking 1128 De betrokkenheid van de accountant bij de publicatie van persberichten over jaarcijfers Oktober 2014

NBA-handreiking 1128 De betrokkenheid van de accountant bij de publicatie van persberichten over jaarcijfers Oktober 2014 Dit document maakt gebruik van bladwijzers. NBA-handreiking 1128 Oktober 2014 NBA-handreiking 1128 NBA-handreiking 1128 publicatie van persberichten over jaarcijfers Van toepassing op: Accountants die

Nadere informatie

Maatschappelijk verantwoord ondernemen door financiële organisaties

Maatschappelijk verantwoord ondernemen door financiële organisaties Maatschappelijk verantwoord ondernemen door financiële organisaties Een VBDO handleiding voor de structurele inbedding van MVO Consultancy and Research for Environmental Management Spuistraat 104d 1012

Nadere informatie

CO 2 Management Goudappel Groep BV

CO 2 Management Goudappel Groep BV GOUDAPPEL %J GROEP EXPERTS IN MOBILITEIT CO 2 Management Goudappel Groep BV CO 2 Footprint Rapportage 2011 CO 2 Reductiedoelstellingen en -aanpak Energiemanagementsysteem Keteninitiatieven CO 2 reductie

Nadere informatie

Energie management actieplan

Energie management actieplan Energie management actieplan Conform 3.B.2 Op basis van de internationale norm ISO 50001 4.4.3, 4.4.4, 4.4.5, 4.4.6, 4.6.1 en 4.6.4 Aannemingsbedrijf H. de Boer Muiderberg B.V. Auteur(s): J. de Beer, CO2-functionaris,

Nadere informatie

Medewerker marketing en communicatie

Medewerker marketing en communicatie Landelijke Kwalificaties MBO Medewerker marketing en communicatie Crebonummer: 90530 Sector: Commercieel Branche: Marketing-, communicatie-, event, music & entertainmentbranche Cohort: Cohort 2011-2012

Nadere informatie