Mantelovereenkomst Inkomensverzekeringen Federatie van de Groothandel in Levensmiddelen. Het voorstel bestaat uit de onderdelen:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Mantelovereenkomst Inkomensverzekeringen Federatie van de Groothandel in Levensmiddelen. Het voorstel bestaat uit de onderdelen:"

Transcriptie

1 Mantelovereenkomst Inkomensverzekeringen Federatie van de Groothandel in Levensmiddelen. Het voorstel bestaat uit de onderdelen: Voordelen geldend voor alle WIA-verzekeringen Premieoverzicht WIA-verzekeringen - WGA Hiaat Uitgebreid verzekering - WIA Loondervingsverzekering (Compensatieverzekering) - IVA-Aanvullingsverzekering - WIA Excedentverzekering - WGA Uitstapverzekering Uitgangspunten van de aanbieding (Verhaals)rechtsbijstand Re-integratiedienstverlening Polis volgt bedrijf bij verkoop Ontslagvergoeding Offerte Verzuimverzekering Bijlage 1: Uitleg WIA Apeldoorn, 20 oktober

2 Voordelen geldend voor alle WIA-verzekeringen Een scherpe premiestelling; Budgetteerbare kosten; Voor alle verzekerde GIL-leden geldt dat het in- en uitlooprisico volledig is verzekerd, behalve bij de WIA Excedentverzekering; Deze verzekeringsoplossing sluit naadloos aan op de WIA-toezeggingen vanuit de CAO s; Volledige vrijstelling van premie ook bij gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid; Vrijheid met betrekking tot het moment van inzet van een re-integratietraject; 100% vergoeding op de door ons geaccordeerde interventie- en re-integratietrajecten; Keuzevrijheid in providers bij interventie- en re-integratietrajecten; Volledige uitloop volgens Van Leeuwen Convenant. Voordelen geldend voor specifieke WIA-verzekeringen Voordelen WGA Hiaatverzekering Uitgebreid en WIA Excedent Bij volledige of volledig maar niet duurzame arbeidsongeschiktheid (WGA % of IVA %) een extra verhoging van de uitkering van 5%. Voordeel WGA Uitstapverzekering in combinatie met de Grip op Verzuimverzekering Voor combikortingen tussen WIA-verzekeringen en een Verzuimverzekering verwijzen wij naar de offerte Verzuimverzekering. Deze kortingen zijn van toepassing op verzekerde GIL-leden tot 500 medewerkers. 2

3 Premieoverzicht Hieronder ziet u het premieoverzicht. De genoemde premiepercentages worden berekend over het WIAloon met uitzondering van de WIA Excedentverzekering.. GIL-tarief WGA Hiaat Uitgebreid 0,223% WIA Loondervingsverzekering (Compensatie) 0,040% Combitarief Hiaat Uitgebreid + Loonderving 0,263% IVA -Aanvullingsverzekering 0,078% WIA Excedent 70% - overrente 1,192% WIA Excedent 70% - 2% klimming 1,339% WIA Excedent 70% - WIA-index 1,364% WIA Excedent 70% - 3% klimming 1,423% WIA Excedent 80% - overrente 1,362% WIA Excedent 80% - 2% klimming 1,530% WIA Excedent 80% - WIA-index 1,559% WIA Excedent 80% - 3% klimming 1,626% WGA Uitstapverzekering 0,278% Avero Achmea biedt GIL de volgende combikorting aan: bij afname van WGA Hiaat Uitgebreid, WIA Loonderving en IVA-Aanvulling (hierna CAO combinatie genoemd) ontvangt u een korting van 5%. Wanneer u daarbij een WGA-Uitstapverzekering en/of een WIA-Excedentverzekering sluit dan ontvangt u een korting over deze verzekeringen. In het kort: Productafname Korting CAO combinatie 5% CAO combinatie & WGA-Uitstapverzekering Beide 5% CAO combinatie & WIA-Excedentverzekering 5% CAO combinatie 10% WIA-Excedent CAO combinatie, WGA-Uitstapverzekering & WIA-Excedentverzekering 5% CAO combinatie 5% WGA-Uitstapverzekering 10% WIA-Excedentverzekering Wanneer een werkgever met minder dan 500 werknemers een WIA-verzekering en een Grip op Verzuimverzekering afneemt, dan geldt niet bovenstaande combikorting maar ontvangt hij 10% korting op alle afgenomen WIA-verzekeringen. Bovenstaande tarieven kunnen wij alleen aanbieden als aan de volgende deelname eis wordt voldaan: Deelname van minimaal 50% van de totale loonsom gebaseerd op de deelname in het huidige contract. 3

4 Uitleg van de verschillende verzekeringen WIA-verzekeringen Als werknemers arbeidsongeschikt raken worden zij geconfronteerd met een forse inkomensterugval. In de GIL-CAO staan WIA-toezeggingen opgenomen. GIL-leden moeten voldoen aan deze opgenomen toezegging die gedaan is aan de medewerkers. In het kader van goed werkgeverschap kiest de Federatie van de GIL om richting de GIL-leden een breder aanbod van WIA-verzekeringen te faciliteren en haar leden aan te bieden. Hieronder worden de WIA-verzekeringen toegelicht. Met de WIA-verzekeringen van Avero Achmea biedt u uw medewerkers financiële zekerheid bij inkomensterugval als gevolg van arbeidsongeschiktheid. Zo wordt een zeer aantrekkelijke arbeidsvoorwaarde geboden. Naast de financiële zekerheid zijn GIL-leden verzekerd van de deskundige dienstverlening van Avero Achmea op het gebied van re-integratie. Werkgevers AOV/ Hiaat Uitgebreid De Werkgevers AOV/ Hiaat Uitgebreid vult het inkomen aan tot 75% van het oude (gemaximeerde) WIAloon, ongeacht het arbeidsongeschiktheidspercentage. Het is daarmee een inkomensverzekering bij arbeidsongeschiktheid en welke ook dekking geeft voor het inkomensdeel als de benutting van de resterende verdiencapaciteit niet wordt gerealiseerd. Als de werknemer minder dan 50% van de resterende verdiencapaciteit benut dan bedraagt de hoogte van aanvulling 70% van het oude (gemaximeerde) WIAloon. Werkgevers Compensatieverzekering De Werkgevers Compensatieverzekering vult het inkomen aan wanneer de vastgestelde mate van arbeidsongeschiktheid ligt tussen de grenzen van 15% tot 35%. De hoogte van de uitkering bij arbeidsongeschiktheid bedraagt 70% van het bruto (gemaximeerde) WIA-loon vermenigvuldigd met het arbeidsongeschiktheidspercentage. Dit percentage wordt eenmalig door het UWV vastgesteld en wordt daarna door ons jaarlijks getoetst. De uitkeringsduur is maximaal vijf jaar. De Werkgevers Compensatieverzekering is standaard een werkgeversverzekering. Dit betekent dat uitkeringen worden gedaan aan de werkgever. Dit heeft als doel om met dit geld bijvoorbeeld een werkplekaanpassing te doen met als doel de medewerker aan het werk te houden. Deze verzekeringsvorm valt niet onder de Pensioenwet. IVA- Aanvullingsverzekering De IVA-Aanvullingsverzekering vult het inkomen aan tot tot 90% van het oude loon (gemaximeerde) WIAloon in het derde ziektejaar als de medewerker een IVA-uitkering ontvangt. In het vierde tot en met het zevende jaar van arbeidsongeschiktheid ontvangt de medewerker die in deze jaren ook daadwerkelijk een IVA-uitkering geniet, een aanvulling tot 80% van het oude (gemaximeerde) WIA-loon. Werkgevers AOV/ Excedent De overheid treft geen enkele regeling voor het inkomen boven ,- (maximaal WIA-loon per 1 januari 2011). De Werkgevers AOV/ Excedent vult het inkomen naar keuze aan tot 70% of tot 80% van het inkomen boven het gemaximeerde WIA-loon vermenigvuldigd met het arbeidsongeschiktheidspercentage. Maximum verzekerde uitkering Werkgevers AOV/ Excedent De te verzekeren arbeidsongeschiktheidsuitkering is bij aanvang van deelname aan de verzekering gemaximeerd op ,-. De maximale jaarlijkse verhoging die wij accepteren zonder het stellen van medische waarborgen, is 15%, gemaximeerd op ,-. Voor een eventueel surplus zal een individuele oplossing gevonden moeten worden Werkgevers Uitstapverzekering De GIL-leden die het WGA-risico onderbrengen bij Avero Achmea betalen geen gedifferentieerde premie meer aan de Belastingdienst. Bij Eigenrisicodragerschap betalen zij de premie aan Avero Achmea. Het percentage wordt, net als bij het UWV, berekend over het WIA-loon. De WGA-uitkering wordt bij Eigenrisicodragerschap tien jaar betaald door Avero Achmea. Daarna neemt het UWV de uitkering over. 4

5 Indexatievormen Op de WIA-verzekeringen zijn verschillende indexatievormen van toepassing. Voor de van toepassing zijnde indexatievorm op de verzekering verwijzen wij u naar het premieoverzicht. De indexatievormen zijn: - Indexatie op basis van overrente Dit houdt in dat ingegane uitkeringen worden geïndexeerd vanuit de beschikbare overrente. Hoewel sprake is van een gelijkblijvende uitkering, wordt op deze manier toch tegemoet gekomen aan de toekomstige geldontwaarding. - Vaste indexatie De koopkracht wordt beschermd. Een ingegane uitkering bij arbeidsongeschiktheid stijgt jaarlijks, naar keuze, met 2% of 3% samengestelde interest, voor het eerst één jaar na toekenning van de WIA. - Indexatie op basis van WIA- index De koopkracht wordt beschermd. Een ingegane uitkering bij arbeidsongeschiktheid stijgt jaarlijks met de wettelijke WIA-index, gemaximeerd tot 3%. Inlooprisico Het inlooprisico dat betrekking heeft op de WGA Hiaat uitgebreid, de WIA Loondervingsverzekering, de WGA Uistapverzekering en de nieuwe IVA- Aanvullingsverzekering is vanaf 1 juli 2011 meeverzekerd. Mits de desbetreffende bedrijven zich hebben aangemeld vóór 1 januari Voor GIL-leden die al verzekerd zijn voor de WIA-verzekeringen bij Avero Achmea bestaat geen inlooprisico omdat het uitlooprisico voor deze groep volledig verzekerd is op het bestaande contract. Uitlooprisico Medewerkers die op de einddatum van de verzekering ziek zijn en als gevolg daarvan na een wachttijd van ten minste twee jaar in aanmerking komen voor een WIA-uitkering, kunnen een beroep doen op alle WIAverzekeringen. Garantie Van Leeuwen convenant Als prominent lid van het Verbond van Verzekeraars onderschrijven wij de uitvoering van het Van Leeuwen Convenant. Een deel van dit Convenant is gebaseerd op de werkwijze van Avero Achmea en bij de invulling van het Convenant hebben we ook een belangrijke rol gespeeld. We zullen ons dan ook naar de letter en de geest houden aan dit Convenant. Mate van arbeidsgeschiktheid Voor de bepaling van de mate van arbeidsgeschiktheid volgt Avero Achmea de vaststelling van het UWV voor alle WIA-verzekeringen met uitzondering van de Werkgevers Compensatieverzekering. Vanaf het tweede jaar wordt eenmalig de mate van arbeidsongeschiktheid vastgesteld door het UWV, daarna wordt de mate van arbeidsongeschiktheid en daarmee het uitkeringspercentage als volgt vastgesteld: Wijzigingen in mate arbeidsongeschiktheid Wijzigingen in de vaststelling van de mate van arbeidsongeschiktheid door het UWV tijdens de periode dat de arbeidsongeschiktheidsuitkeringen worden verstrekt, leiden eveneens tot overeenkomstige procentuele wijziging van de uitkering. Toetsing uitkeringspercentage WIA Loondervingsverzekering Na vaststelling van de eerste uitkeringsperiode wordt jaarlijks, per 1 juli, het uitkeringspercentage opnieuw vastgesteld. Dit gaat volgens de methode: (inkomen oud inkomen nieuw) / inkomen oud * 100%. Het inkomen oud wordt jaarlijks, per 1 juli, met de WIA-index verhoogd. Het nieuwe inkomen is het werkelijk verdiende inkomen op deze toetsdatum. 5

6 Voorbeeld Een medewerker heeft een inkomen van en wordt 25% arbeidsongeschikt Zijn nieuwe inkomen is bij aanvang van de verzekeringsdekking: ,- De uitkering bedraagt: 70%* 25% * ,- = 5.250,- Hij heeft nu een totaal inkomen van: ,- Het jaar daarop is de WIA-index 1% en is zijn nieuwe inkomen ,- Zijn inkomen oud wordt berekend: ,- * 1,01 = ,- Het uitkeringspercentage bij arbeidsongeschikt wordt opnieuw vastgesteld volgens de formule: ( ) / * 100% = 23,267% De uitkering die volgt bedraagt: 70% * 23,267% * ,- = 4.935,- Het totale inkomen bedraagt nu ,- Contractduur De WIA-verzekeringen worden gesloten voor een termijn van drie jaar en worden telkens stilzwijgend verlengd met eenzelfde periode. De gegevens met betrekking tot uitkeringen en gefactureerde premies blijven gelden bij de verlenging. Gedurende de periode van drie jaar (2012 tot en met 2014) staan de premies vast. Dit houdt volledige budgetteerbaarheid in. Acceptatie Voor deelname vraagt Avero Achmea geen medische waarborgen mits medewerkers vanaf het moment van indiensttreding deelnemen en binnen twee maanden na indiensttreding worden aangemeld. Dit betekent dat wij al uw medewerkers automatisch accepteren. Op deze manier gelden er geen individuele premieopslagen en/of uitsluitingen voor medewerkers met een verhoogd arbeidsongeschiktheidsrisico. Indien een deelnemer op een later moment dan bij indiensttreding wenst te gaan deelnemen, kan Avero Achmea medische waarborgen vragen. Fiscale consequenties De premies zijn, geboekt als bedrijfskosten, fiscaal aftrekbaar. Het eventueel doorberekende deel van de premie aan medewerkers kan op het loon in mindering worden gebracht voordat de wettelijke inhoudingen plaatsvinden. Eindleeftijd Een ingegane uitkering loopt uiterlijk tot de eerste van de maand samenvallend met of volgend op de maand waarin de verzekerde 65 jaar wordt. Premiebetaling De premie is jaarlijks vooraf verschuldigd tot de 63-jarige leeftijd van de verzekerde, echter uiterlijk tot het overlijden van de verzekerde of totdat de verzekerde recht ontleent aan een uitkering uit hoofde van de WIA. Ingangsdatum uitkering De uitkering start nadat wij de UWV-beschikkingen van de GIL-leden en overige benodigde informatie hebben ontvangen. Tijdelijk/ vast dienstverband Voor de WIA-verzekeringen maakt het niet uit of een medewerker een vast of tijdelijk dienstverband heeft. Een uitzondering hierop is de Werkgevers Uitstapverzekering voor GIL-leden met meer dan 500 verzekerden. Werkgeverslasten Het onderwerp werkgeverslasten heeft alleen betrekking op de Werkgevers Uitstapverzekering. GIL-leden hebben altijd een volledige verzekering. De geoffreerde premiepercentages zijn namelijk inclusief de werkgeverslasten. Dit zijn de wettelijke sociale premies die tijdens de arbeidsongeschiktheid van medewerkers moeten worden afdragen. 6

7 Polis volgt bedrijf bij verkoop De polis blijft van kracht in geval van bijvoorbeeld verkoop van het bedrijf of van bedrijfsonderdelen. Ontslagvergoeding Wia-verzekeringen Wij zijn geen partij in een arbeidsconflict tussen werkgever en medewerker. Om deze reden bieden wij geen ontslagvergoeding. Om invulling te geven aan de doelstelling van de wet WIA: werken loont denken wij graag mee over alternatieve oplossingen. Hierbij kan in sommige gevallen bijvoorbeeld gedacht worden aan mediation of re-integratie tweede spoor. Ontslagvergoeding Verzuimverzekering Conform Stecr hanteren wij tijdens de afkoelperiode wel doorbetaling op grond van de polis. (Verhaals)rechtsbijstand GIL-leden met een Grip op Verzuimverzekering kunnen voor alle aspecten rond rechtsbijstand (en reintegratie) een beroep doen op de verzuimmanager omdat verhaalsrechtsbijstand is meeverzekerd. Hiervoor verwijzen we naar de offerte verzuimverzekering. Voor de WIA-verzekeringen staat de Expertisegroep re-integratie-ondersteuning of de arbeidsdeskundige opgesteld. Zij zorgen er voor dat de juiste juridische professional wordt ingeschakeld om de juridische aspecten nader te belichten. GIL-leden kunnen op diverse momenten verschillen van inzicht en/of conflicten hebben met medewerkers, zijn/haar belangenbehartiger of advocaat. GIL-leden kunnen rekenen op onze assistentie en advies bij: - Bezwaar maken tegen een beoordeling van het UWV: Onze arbeidsdeskundige en medisch adviseur kunnen daarbij de inhoudelijke argumentatie aanreiken. Onze aandacht gaat specifiek naar medewerkers die mogelijk onterecht een WGA- in plaats van een IVA-status hebben gekregen. - Advies geven bij onvoldoende re-integratie-inspanningen: Als een medewerker onvoldoende meewerkt aan zijn re-integratie kan de werkgever een sanctie opleggen. Onze arbeidsdeskundige helpt om de afweging te maken. Daarnaast zijn er enkele onderwerpen die extra aandacht vragen en waarbij wij graag ondersteunen: - Vervroegde IVA-aanvragen: Zieke medewerkers zonder uitzicht op verbetering kunnen met een vervroegde aanvraag eerder in de IVA-regeling instromen. Hij beoordeelt de situatie op basis van de gegevens en adviseert en schakelt zo nodig met onze medisch adviseur. - Regresrecht: Is de arbeidsongeschiktheid van een medewerker toe te rekenen aan een derde dan onderzoeken wij de mogelijkheid tot regres. Hierbij geldt doorgaans dat hoe sneller mogelijke zaken gemeld worden, hoe eerder er gestart kan worden. 7

8 Re-integratiedienstverlening Re-integratie is maatwerk Samen hebben wij een doel: het realiseren van een lagere WIA-instroom. Avero Achmea adviseert en ondersteunt hierbij door middel van haar dienstverleningsapparaat bestaande uit: advies, vergoedingen, een Expertisegroep re-integratie-ondersteuning en soms een arbeidsdeskundige. Medewerkers terugbrengen in het arbeidsproces is maatwerk. GIL-leden hebben onder andere te maken met organisatiedoelstellingen, verzuimbegeleiding en arbeidsvoorwaarden. Daarnaast weegt ook de persoonlijke kant van medewerkers mee. Elke situatie is anders en elke situatie vraagt om een medewerker specifiek traject. Daarom bieden wij re-integratiebegeleiding op maat. Advies en vergoedingen Re-integratie kan op meerdere momenten ingezet worden. Dit kan bijvoorbeeld in de eerste twee ziekte jaren, of wanneer een medewerker al (gedeeltelijk) arbeidsongeschikt is verklaard. We kijken naar de kansrijkheid of een re-integratietraject een WIA-uitkering kan voorkomen. Wanneer er een goede kans is op voorkoming van WIA-instroom door bijvoorbeeld de inzet van een interventie, worden de kosten hiervan volledig door ons vergoed. Het maakt niet uit of het re-integratietraject plaatsvindt in de eerste twee ziektejaren of na toekenning van de WIA-status. Daarnaast worden de kosten van een second opinion tevens volledig vergoed indien overlegd met en geaccordeerd door Avero Achmea. Vormen van dienstverlening die wij GIL-leden kunnen bieden - vroegsignalering van risicogevallen van langdurig ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid met behulp van 42 e weekmelding en de WIA-instroomkansmeter; - meedenken in complexe verzuimdossiers; - tijdige inzet tweede spoor; - vervroegde IVA-aanvraag; - voorspellen WIA-keuring en eventueel bezwaar maken; - sancties en sanctiebeleid; - controle op de juistheid van de UWV beschikkingen - advisering na 104 weklen verzuimperiode 104 weken Pas nadat een medewerker 104 weken ziek is, gaa(n)(t) de WIA-verzekering(en) in. Als eerder advies gewenst is, is het mogelijk om in een eerder stadium onze adviseurs te raadplegen. Uiteraard kan op ieder moment contact met de Expertisegroep re-integratie-ondersteuning of de arbeidsdeskundige opgenomen worden om het (ziekte)verloop te bespreken en maatregelen voor te stellen. Na de verzuimperiode van 104 weken begint een nieuwe fase in de begeleiding van medewerkers. Dit is een juist moment om de afspraken met de medewerker opnieuw te bekijken en een vervolgplanning te maken. Er kan op onze ondersteuning gerekend worden bijvoorbeeld bij de inzet van activiteiten. Samen nemen wij belangrijke momenten door zoals de afloop van de loongerelateerde periode. Providers Wij beschikken over een uitgebreid netwerk van ons bekende dienstverleners en providers voor het leveren van passende interventies. Onze deskundigen helpen u graag bij een nadere analyse van de casus en het zoeken van een passende interventie. GIL-leden zijn vrij in het maken van een keuze in provider. Er kan ook gekozen worden voor een provider buiten dit netwerk. Het is van wezenlijk belang dat partijen vertrouwen hebben in de provider. Alle GIL-leden kunnen altijd een beroep doen op de Expertisegroep re-integratie-ondersteuning voor actuele vragen. We willen vroegtijdig (in ieder geval rond de 42 e verzuimweek conform de Wet verbetering poortwachter) op de hoogte worden gebracht. Eerdere inschakeling kan ook. Er kan gekozen worden uit twee soorten meldingen: per casus; per kwartaaloverzicht. 8

9 Offerte Verzuimverzekering Werkgevers zijn verplicht twee jaar het loon van een zieke medewerker door te betalen. Zij kunnen de financiële gevolgen daarvan afdekken met een verzuimverzekering. Behalve voor de loondoorbetaling zorgt de verzuimverzekering ook voor hulp bij re-integratie en bij het terugdringen van verzuim. Voor leden van de GIL, die maximaal 100 werknemers in dienst hebben, hebben wij een aantrekkelijk aanbod met onze verzuimverzekering met de volgende modules: 1. Verzuimverzekering in tijd (conventioneel) 2. Verzuimverzekering in geld (stop loss). Indien gewenst kunnen wij ook de module Verzuimbegeleiding aanbieden. Deze module bestaat uit de volgende onderdelen: Verzuimservice Basis Verzuimservice Extra Verzuimservice Compleet Voor brancheleden met meer dan 50 werknemers in dienst adviseren wij een verzuimverzekering in geld te kiezen (indien gewenst, is dit al mogelijk vanaf 15 werknemers). Voor leden met meer dan 100 werknemers kunnen wij op aanvraag een maatwerkofferte maken. Hieronder leest u kort wat de modules inhouden. Verzuimverzekering in tijd Met deze module kiest een werkgever voor een eigen risico periode van 10, 30 of 65 dagen. In overleg kunnen andere eigen risicoperiodes worden aangeboden. De premie wordt lager naarmate de lengte van de eigen risicoperiode toeneemt. Als een werkgever bijvoorbeeld kiest voor een periode van 30 dagen, dan betekent dit dat de loondoorbetaling gedurende die periode voor rekening van de werkgever is. Daarna maken wij het salaris van de betrokken zieke medewerker maandelijks op de rekening van de werkgever over. Extra: inclusief module re-integratie De module Tijd is inclusief de module re-integratie. Snelle en gerichte re-integratie-inspanningen vergroten de kans op een snelle terugkeer op de werkplek. De extra module re-integratie zorgt voor een besparing op de verzuimkosten. Verzuimverzekering in geld (stop loss) Bij deze module ligt het door de werkgever bepaalde eigen risico boven het te verwachten verzuim binnen de organisatie. De kosten voor het gemiddelde ziekteverzuim neemt de werkgever voor eigen rekening. En heeft een werkgever eens te maken met een calamiteit dan vergoedt deze module de verzuimkosten die boven het door de werkgever bepaalde eigen risico uitkomen. Uitkeringspercentage en werkgeverslasten Voor welke module een werkgever ook kiest, men bepaalt zelf het uitkeringspercentage en of de werkgeverslasten (de premie die een werkgever moet doorbetalen als een werknemer ziek is) moeten worden meeverzekerd. Verzuimbegeleiding (optioneel) Binnen de verzuimverzekering kan een werkgever ook zelf bepalen in hoeverre men wil profiteren van de Verzuimservice. Deze service neemt de taken van de arbodienst over. De werkgever heeft de keus uit de Verzuimservice Basis, Extra en Compleet. Bij de verzuimbegeleiding werken wij nauw samen met onze arbodienst Achmea Vitale om de verzuimende medewerker zo snel mogelijk weer aan het werk te helpen. Achmea Vitale heeft daarvoor een breed scala aan diensten en producten ontwikkeld. Centraal Beheer Achmea is een handelsnaam van Achmea Schadeverzekeringen N.V. K.v.K. Apeldoorn nr

10 Bij de Verzuimservice Basis profiteert een werkgever van alle standaardverrichtingen van het verzuimbegeleidingstraject volgens de Wet Verbetering Poortwachter. Een telefonisch consult op de 6 e verzuimdag leert ons welk traject voor de verzuimende werknemer ingezet moet worden. Voor alle activiteiten die ingezet worden ontvangt de werkgever een aparte nota van Achmea Vitale. De werkgever betaalt dus alleen voor de verrichtingen die men inzet. De Verzuimservice Extra geldt voor ondernemingen vanaf 15 werknemers. De werkgever is in de eerste vier weken volledig verantwoordelijk voor de gehele verzuimbegeleiding. Na deze wachttijd kan men rekenen op onze uitgebreide ondersteuning om een zieke werknemer weer snel aan het werk te krijgen. Bovendien betalen wij alle kosten voor verzuimbegeleiding en re-integratie. Met de Verzuimservice Extra komt een werkgever dus nooit voor onverwachte uitgaven te staan. Het uitgebreide pakket is de Verzuimservice Compleet. Hieronder valt de begeleiding die werkgever en werknemer nodig hebben om te voldoen aan alle wettelijke verplichtingen op het gebied van preventie, verzuimbegeleiding en re-integratie. Acties die wij nemen om een snelle werkhervatting te realiseren vergoeden wij ook. Verzuimservice Compleet biedt een werkgever optimale ondersteuning, direct vanaf de eerste verzuimdag. Aantrekkelijke extra s Altijd inclusief verhaalsservice Voor welke Verzuimverzekering een werkgever ook kiest, verhaalschade is altijd meeverzekerd. Wij starten verhaalsacties als het verzuim - en dus de loondoorbetalingschade - het gevolg is van het handelen (bijvoorbeeld een verkeersongeval) van een aansprakelijke derde. Wij stellen de schade vast, voeren een juridische procedure en betalen waar nodig de advocaatkosten. Wij verhalen de netto loonschade, re-integratiekosten en betalen de werkgever ook de eigen risico periode door. Uitkering bij arbeidsconflict Conform de richtlijnen van STECR is er tijdens de afkoelingsperiode wel sprake van doorbetaling van de uitkering, de polisvoorwaarden in acht nemend. Wet Verbetering Poortwachter In de Wet Verbetering Poortwachter is geregeld wat werknemers en werkgevers moeten doen om te bevorderen dat langdurig zieke werknemers zo snel mogelijk weer aan de slag gaan. Met de Verzuimservice heeft u hier nauwelijks omkijken naar. Administratief gemak Wijzigingen in het werknemersbestand, inclusief de verzuimmeldingen, geeft een werkgever op een eenvoudige manier door aan het digitale meldloket van Avero Achmea. Hiermee wordt voorkomen dat een werkgever aan verschillende partijen dezelfde gegevens moet aanleveren. Dit zorgt voor administratief gemak. Premie De premies voor de verzuimverzekering vindt u in de onderstaande tabellen. De premies zijn vast gedurende de contractsperiode, behoudens het in volgende alinea beschrevene (Indien het rendement..). Ieder jaar krijgt de werkgever een nieuw premieaanbod. Dit nieuwe premieaanbod voor het nieuwe jaar is gebaseerd op het verzuimpercentage van het bedrijf in de voorafgaande jaren. Indien het rendement op deze regeling (de onder deze mantelovereenkomst vallende verzuimverzekeringen) daartoe aanleiding geeft, mag Achmea ondergenoemde premies alsmede ondergenoemde eigen behouden wijzigen. Indien het een premieverhoging betreft van meer dan 20% van de tabelpremies, dan is er reden tot opzegging door verzekeringsnemer. Bij deze rendementsbepaling wordt ook het resultaat van voorgaande jaren (voor het sluiten van deze mantelovereenkomst) in de beschouwing meegenomen voorzover hiervan schade gegevens beschikbaar zijn. Centraal Beheer Achmea is een handelsnaam van Achmea Schadeverzekeringen N.V. K.v.K. Apeldoorn nr

11 Conventionele verzekering 100% dekking eerste ziektejaar, 70% dekking tweede ziektejaar Eigenrisico in werkdagen Klasse Verzuimverleden % - 1% 1,61% 1,22% 0,85% 2 1% - 2% 2,50% 1,87% 1,30% 3 2% - 3% 3,19% 2,38% 1,64% 4 3% - 4% 3,41% 2,55% 1,76% 5 4% - 5% 3,76% 2,81% 1,93% 6 5% -6% 4,15% 3,08% 2,13% 7 6% - 7% 4,50% 3,35% 2,29% 8 7% -8% 4,85% 3,59% 2,47% 9 8% - 9% 5,61% 4,16% 2,86% 10 9% -10% 6,04% 4,51% 3,10% 11 10% - 11% 6,48% 4,85% 3,36% 12 11%- 12% 7,08% 5,30% 3,67% 13 12% - 13% 7,67% 5,76% 4,00% 14 13% - 14% 8,44% 6,32% 4,39% 15 14% - 15% 9,52% 7,12% 4,92% 100% dekking eerste ziektejaar, 90% dekking tweede ziektejaar Eigenrisico in werkdagen Klasse Verzuimverleden % - 1% 1,69% 1,28% 0,90% 2 1% - 2% 2,63% 1,97% 1,36% 3 2% - 3% 3,37% 2,50% 1,72% 4 3% - 4% 3,59% 2,68% 1,85% 5 4% - 5% 3,96% 2,96% 2,03% 6 5% -6% 4,36% 3,25% 2,24% 7 6% - 7% 4,73% 3,52% 2,41% 8 7% -8% 5,11% 3,78% 2,59% 9 8% - 9% 5,90% 4,38% 3,01% 10 9% -10% 6,36% 4,74% 3,27% 11 10% - 11% 6,82% 5,11% 3,53% 12 11%- 12% 7,46% 5,58% 3,86% 13 12% - 13% 8,08% 6,06% 4,21% 14 13% - 14% 8,88% 6,66% 4,62% 15 14% - 15% 10,02% 7,49% 5,18% Centraal Beheer Achmea is een handelsnaam van Achmea Schadeverzekeringen N.V. K.v.K. Apeldoorn nr

12 Stop loss verzekering Voor de stop loss verzekering (mogelijk vanaf 15 werknemers) bieden wij een staffel aan voor zowel eigenbehoud als premie. De staffel differentieert naar het verzuimverleden van de werkgever en is als volgt: 100% dekking eerste ziektejaar, 70% dekking tweede ziektejaar Eigenbehoud Premie Klasse Verzuimverleden % van de verzekerde % van de verzekerde loonsom loonsom 1 0% - 2% 2,40% 0,41% 2 2% - 3% 3,40% 0,60% 3 3% - 4% 4,40% 0,85% 4 4% - 6% 6,40% 1,24% 5 6% - 8% 8,80% 1,48% 6 8% of meer 11,00% 1,82% Dekking De gevraagde dekking voor de verzekeringen: 100% gedurende de eerste zes maanden 90% gedurende de volgende zes maanden 80% gedurende het tweede ziektejaar Verschillende uitkeringspercentages binnen één verzekeringsjaar kunnen wij administratief niet verwerken. Vandaar dat ons aanbod niet exact overeenkomt met de vraag. Wij kunnen u de volgende dekking bieden: 100% dekking gedurende het eerste jaar 70% of 90% dekking gedurende het tweede jaar Verandering dekking en premies Het zou kunnen dat gedurende de contractsperiode door gewijzigde marktomstandigheden of door wijzigingen in de CAO er behoefte ontstaat aan een andere dekking voor de ziekteverzuimverzekering. In voorkomend geval wil Avero Achmea graag met de GIL in onderling overleg opnieuw naar de dekking en de premies kijken, maar blijft het contract onverkort geldig. Minimale deelname Bij de aangeboden dekkingen en premies zijn wij er van uit gegaan dat er minimaal 100 werkgevers gebruik maken van de verzekering die wij aanbieden. Vrije keuze De verzekering die wij voor de werkgevers aanbieden is een individuele verzekering. Hierdoor kan de werkgever zelf kiezen welke dekkingsvorm het beste bij hem past. Beloning laag verzuim De premie van de verzekering die wij aanbieden is gerelateerd aan het verzuimverleden van een werkgever. Wij bieden geen doorsneepremie aan omdat werkgevers die laag verzuim hebben bij deze systematiek een gunstigere premie krijgen. Bij een premie die voor alle werkgevers hetzelfde is, is de kans groot dat goed presterende werkgevers bij een andere verzekeraar zich goedkoper kunnen verzekeren. Door deze systematiek wordt laag verzuim beloond. Centraal Beheer Achmea is een handelsnaam van Achmea Schadeverzekeringen N.V. K.v.K. Apeldoorn nr

13 Inloop en uitloop Inloop is bij de aangeboden verzekering met eigenrisico in tijd (conventioneel) niet meeverzekerd, uitloop is standaard meeverzekerd in onze verzekering met een eigenrisico in tijd. Bij een verzekering met een eigenrisico in geld (Stop Loss) is inloop niet meeverzekerd, ook uitloop is niet meeverzekerd. De dekking geldt in dit geval alleen voor schade opgelopen in het jaar waarin premie is betaald. Gemaximeerd salaris Het salaris waarvan de eventueel uit te keren ziekteverzuimuitkering is afgeleid, is gemaximeerd op ,- per werknemer per jaar. Contractduur De contractduur van de verzuimverzekeringen is 3 jaar. De opzegtermijn is 1 maand. Voordelen voor leden van de GIL - Een aantrekkelijke premie - Verzekeren, preventie, verzuimbegeleiding en re-integratie: alles onder één dak - Een werkgever stelt de Verzuimverzekering naar eigen wens samen - Met de Verzuimservice heeft een werkgever geen aparte arbodienst meer nodig - Een Verzuimverzekering op maat: eenvoudig en overzichtelijk - Dekking tot 70 jarige leeftijd - Snelheid in uitkeren - Extra combikortingen indien meerdere verzekeringen worden afgesloten - Overwinstdeling Centraal Beheer Achmea is een handelsnaam van Achmea Schadeverzekeringen N.V. K.v.K. Apeldoorn nr

Allianz Productinformatie voor de adviseur

Allianz Productinformatie voor de adviseur Allianz Inkomensverzekeringen Nederland Schadeverzekering N.V. Allianz Productinformatie voor de adviseur Wagenparkmanagement Productinformatie voor de adviseur Allianz biedt werkgevers oplossingen voor

Nadere informatie

Nedasco Gezond Werken Pakket. Informatie voor de werkgever/ondernemer

Nedasco Gezond Werken Pakket. Informatie voor de werkgever/ondernemer Nedasco Gezond Werken Pakket Informatie voor de werkgever/ondernemer Nedasco: serviceprovider in verzekeringen Al ruim 50 jaar biedt Nedasco verzekeringsadviseurs gemakkelijk en snel toegang tot alle gerenommeerde

Nadere informatie

Allianz Inkomensverzekeringen. Nederland Schadeverzekering N.V. Allianz. Inkomens- Combinatie. Wagenparkmanagement

Allianz Inkomensverzekeringen. Nederland Schadeverzekering N.V. Allianz. Inkomens- Combinatie. Wagenparkmanagement Allianz Inkomensverzekeringen Nederland Schadeverzekering N.V. Allianz Inkomens- Combinatie Wagenparkmanagement Hoe houdt u maximale controle op de verzuimkosten? Voor uw productie of dienstverlening heeft

Nadere informatie

Het Nedasco Gezond Werken Pakket Personeel

Het Nedasco Gezond Werken Pakket Personeel Nedasco B.V. Wijzigingen voorbehouden. Versie 2010.1. Deze brochure is met grote zorgvuldigheid samengesteld. Aan de inhoud ervan kunnen echter geen rechten worden ontleend. Het Nedasco Gezond Werken Pakket

Nadere informatie

Achmea Sociale Zekerheid. Arbeidsongeschiktheidsverzekeringen. 11 september Theo van der Helm. GIL pakket

Achmea Sociale Zekerheid. Arbeidsongeschiktheidsverzekeringen. 11 september Theo van der Helm. GIL pakket GIL pakket Arbeidsongeschiktheidsverzekeringen 11 september 2007 Achmea Sociale Zekerheid Theo van der Helm WGA Hiaatverzekering Uitgebreid (werknemer) Compensatieverzekering (werknemer) WIA Excedentverzekering

Nadere informatie

Postbus 262-2260 AG Leidschendam - tel: 070-3202141 - fax: 070-3176887

Postbus 262-2260 AG Leidschendam - tel: 070-3202141 - fax: 070-3176887 Sociaal Bulletin UITGAANDE VAN HET SOCIAAL COMITÉ VOOR DE GROOTHANDEL IN LEVENSMIDDELEN, ZOETWAREN, TABAK EN/OF TABAKSPRODUCTEN P/A FEDERATIE VAN DE GROOTHANDEL IN LEVENSMIDDELEN Postbus 262-2260 AG Leidschendam

Nadere informatie

WGA-eigenrisicoverzekering

WGA-eigenrisicoverzekering WGA-eigenrisicoverzekering Productkenmerken Onderdeel van PersoneelsImpulz WGA-eigenrisicoverzekering Productkenmerken Met ingang van 29 december 2005 is de WIA (wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen)

Nadere informatie

Ziekte en/of arbeidsongeschiktheid van uw werknemers.

Ziekte en/of arbeidsongeschiktheid van uw werknemers. Ziekte en/of arbeidsongeschiktheid van uw werknemers. Informatie over: Verzuimverzekering, WIA-aanvullingsverzekering en WGA-eigenrisicodragersverzekering Inhoud 1. Inleiding. 4 2. Het wettelijk kader

Nadere informatie

Individuele WIA werknemersverzekering

Individuele WIA werknemersverzekering Individuele WIA werknemersverzekering Inhoud Individuele WIA werknemersverzekering 3 Waar is deze verzekering voor? 3 Voor wie is deze verzekering? 3 Welke risico s verzekeren we? 3 Welke uitkering krijgt

Nadere informatie

WGA- Eigenrisicodragersverzekering

WGA- Eigenrisicodragersverzekering WGA- Eigenrisicodragersverzekering 1 Wat is het? 2 Verzekerd? 3 Niet verzekerd? 4 Kosten? 5 Meer weten? 1 Wat is de WGA- Eigenrisicodragersverzekering? U verwacht de WIA-instroom zelf in de hand te houden?

Nadere informatie

Inkomen op Peil. De arbeidsongeschiktheidsverzekering. werknemers

Inkomen op Peil. De arbeidsongeschiktheidsverzekering. werknemers Inkomen op Peil De arbeidsongeschiktheidsverzekering voor werknemers Inkomen op Peil De arbeidsongeschiktheidsverzekering voor werknemers Het kan gebeuren dat uw werknemer arbeidsongeschikt wordt. Als

Nadere informatie

inkomensverzekeringen

inkomensverzekeringen inkomensverzekeringen Productinformatie voor werkgevers Alles goed geregeld bij ziekte en arbeidsongeschiktheid van uw medewerkers Uw medewerker ziek of arbeidsongeschikt. Wat nu? Of u nu veel of weinig

Nadere informatie

Arbeidsongeschiktheidsverzekeringen. Financieel gezond bij arbeidsongeschiktheid

Arbeidsongeschiktheidsverzekeringen. Financieel gezond bij arbeidsongeschiktheid Arbeidsongeschiktheidsverzekeringen Financieel gezond bij arbeidsongeschiktheid 2 WIA: financiële zekerheid is mogelijk In de Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen (WIA) staat werken naar vermogen centraal.

Nadere informatie

WIA-Excedentverzekering. Voor de bedrijfstak Metaal en Techniek

WIA-Excedentverzekering. Voor de bedrijfstak Metaal en Techniek WIA-Excedentverzekering Voor de bedrijfstak Metaal en Techniek WIA-Excedentverzekering Als u arbeidsongeschikt wordt, dan wilt u er in inkomen natuurlijk zo min mogelijk op achteruit gaan. Een goede WIA-verzekering

Nadere informatie

Allianz Inkomensverzekeringen. Nederland Schadeverzekering N.V. Allianz. Inkomens- Combinatie. Wagenparkmanagement

Allianz Inkomensverzekeringen. Nederland Schadeverzekering N.V. Allianz. Inkomens- Combinatie. Wagenparkmanagement Allianz Inkomensverzekeringen Nederland Schadeverzekering N.V. Allianz Inkomens- Combinatie Wagenparkmanagement Hoe houdt u maximale controle op de verzuimkosten? Voor uw productie of dienstverlening heeft

Nadere informatie

Allianz Inkomensverzekeringen. Nederland Schadeverzekering N.V. Allianz. Inkomens- Combinatie. Wagenparkmanagement

Allianz Inkomensverzekeringen. Nederland Schadeverzekering N.V. Allianz. Inkomens- Combinatie. Wagenparkmanagement Allianz Inkomensverzekeringen Nederland Schadeverzekering N.V. Allianz Inkomens- Combinatie Wagenparkmanagement Hoe houdt u maximale controle op de verzuimkosten? Voor uw productie of dienstverlening heeft

Nadere informatie

WIA Opvang Polis. www.vkg.com. Het antwoord van de Van Kampen Groep op de WIA (Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen) Terecht méér dan verzekeraars

WIA Opvang Polis. www.vkg.com. Het antwoord van de Van Kampen Groep op de WIA (Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen) Terecht méér dan verzekeraars WIA Opvang Polis Het antwoord van de Van Kampen Groep op de WIA (Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen) Terecht méér dan verzekeraars www.vkg.com WIA Opvang Polis Versie 2008 Hoe wordt de hoogte van

Nadere informatie

De Werkgever PRODUCTINFORMATIE. collectieve VERZEKERINGEN ALLE INFORMATIE IN ÉÉN OVERZICHT

De Werkgever PRODUCTINFORMATIE. collectieve VERZEKERINGEN ALLE INFORMATIE IN ÉÉN OVERZICHT De Werkgever PRODUCTINFORMATIE collectieve VERZEKERINGEN ALLE INFORMATIE IN ÉÉN OVERZICHT WAT U EERST MOET WETEN Als uw medewerker arbeidsongeschikt raakt, kan hij niet meer voor zijn inkomen zorgen. Vaak

Nadere informatie

COLLECTIEVE INKOMENSVERZEKERINGEN

COLLECTIEVE INKOMENSVERZEKERINGEN COLLECTIEVE INKOMENSVERZEKERINGEN Productinformatie voor werkgevers Alles goed geregeld bij ziekte en arbeidsongeschiktheid van uw medewerkers UW MEDEWERKER ZIEK OF ARBEIDSONGESCHIKT. WAT NU? Of u nu veel

Nadere informatie

Ziekteverzuimverzekering

Ziekteverzuimverzekering Ziekteverzuimverzekering Waar is deze verzekering voor? Voor wie is deze verzekering? Is uw werknemer ziek? Dan bent u verplicht om de eerste twee jaar van zijn ziekte het loon door te betalen. Daarnaast

Nadere informatie

De WGA-verzekering voor AGF Groothandel

De WGA-verzekering voor AGF Groothandel De WGA-verzekering voor AGF Groothandel Arbeidsongeschikt, wat nu? Het is belangrijk dat u goed op de hoogte bent van de risico s van inkomensterugval waar uw medewerkers mee te maken kunnen krijgen als

Nadere informatie

personeelsplan Arbeidsongeschiktheid WIA Vaste Aanvulling AOV De Inkomensverzekeraar voor ondernemers

personeelsplan Arbeidsongeschiktheid WIA Vaste Aanvulling AOV De Inkomensverzekeraar voor ondernemers personeelsplan Arbeidsongeschiktheid WIA Vaste Aanvulling AOV De Inkomensverzekeraar voor ondernemers De Amersfoortse is De Inkomensverzekeraar voor ondernemers en biedt zelfstandig ondernemers en werkgevers

Nadere informatie

Uitstapwijzer. Over arbeidsongeschikte werknemers en uw mogelijkheid om uit te stappen. Met twee praktijkvoorbeelden

Uitstapwijzer. Over arbeidsongeschikte werknemers en uw mogelijkheid om uit te stappen. Met twee praktijkvoorbeelden Uitstapwijzer Over arbeidsongeschikte werknemers en uw mogelijkheid om uit te stappen Met twee praktijkvoorbeelden Besparen met uitstappen Om de uitkeringen aan arbeidsongeschikte mede werkers te financieren,

Nadere informatie

WIA verzekering Individueel Overheid & Onderwijs

WIA verzekering Individueel Overheid & Onderwijs WIA verzekering Individueel Overheid & Onderwijs Waar is deze verzekering voor? Wat is WIA? In deze brochure leggen wij uit voor wie en waarvoor deze verzekering is, welke dekkingen u kunt sluiten, welke

Nadere informatie

WIA door de Tweede Kamer. Stand van zaken juli 2005

WIA door de Tweede Kamer. Stand van zaken juli 2005 WIA door de Tweede Kamer. Stand van zaken juli 2005 Van WAO naar WIA. Het kabinet wil de WAO per 1 januari 2006 vervangen door de nieuwe Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen (WIA). De WIA benadrukt

Nadere informatie

WIA Opvang Polis. op de WIA. Het antwoord van de. Van Kampen Groep. (Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen)

WIA Opvang Polis. op de WIA. Het antwoord van de. Van Kampen Groep. (Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen) WIA Opvang Polis Het antwoord van de Van Kampen Groep op de WIA (Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen) Pagina 1 WIA Opvang Polis. Hoe wordt de hoogte van de WIA-uitkering berekend? De hoogte van de

Nadere informatie

Ondernemers-AOV. WGA-eigenrisicoverzekering. Persoonlijke ondersteuning bij langdurige arbeidsongeschiktheid van (ex-)werknemers

Ondernemers-AOV. WGA-eigenrisicoverzekering. Persoonlijke ondersteuning bij langdurige arbeidsongeschiktheid van (ex-)werknemers WGA-EIGENRISICOVERZEKERING Informatie voor de werkgever WGA-eigenrisicoverzekering Persoonlijke ondersteuning bij langdurige arbeidsongeschiktheid van (ex-)werknemers Ondernemers-AOV De AOV waarbij u exact

Nadere informatie

Exclusief voor de Metalektro WIA-verzekeringen op maat

Exclusief voor de Metalektro WIA-verzekeringen op maat Exclusief voor de Metalektro WIA-verzekeringen op maat Premies en voorwaarden 2017 WIA Metalektro Exclusief voor de Metalektro Uw organisatie draait op gezonde medewerkers. Maar wat als uw medewerker toch

Nadere informatie

Grip op arbeidsongeschiktheid

Grip op arbeidsongeschiktheid Grip op arbeidsongeschiktheid Bespaar op de arbeidsongeschiktheidspremies voor uw bedrijf Verzeker uw medewerkers tegen inkomensterugval Voorkom problemen met het UWV: voldoe aan alle eisen voor re-integratie

Nadere informatie

Voorwaarden Inkomensaanvulverzekering. Inhoudsopgave

Voorwaarden Inkomensaanvulverzekering. Inhoudsopgave Voorwaarden Inkomensaanvulverzekering Basismodule WIA Bodem In uw polis, de algemene voorwaarden en deze voorwaarden leest u welke rechten en plichten u kunt ontlenen aan de module WIA Bodem. In de algemene

Nadere informatie

Productinformatie WGA Eigenrisicodragerschap

Productinformatie WGA Eigenrisicodragerschap Productinformatie WGA Eigenrisicodragerschap 1. Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen De WIA bestaat uit twee onderdelen: De regeling Inkomensvoorziening Volledig Arbeidsongeschikten (IVA) De regeling

Nadere informatie

WGA-eigenrisicoverzekering

WGA-eigenrisicoverzekering WGA-EIGENRISICOVERZEKERING Informatie voor de werkgever WGA-eigenrisicoverzekering Persoonlijke ondersteuning bij langdurige arbeidsongeschiktheid van (ex-)werknemers WGA-eigenrisicoverzekering Vergoeding

Nadere informatie

Ziekte en arbeidsongeschiktheid: wat is er voor jou geregeld?

Ziekte en arbeidsongeschiktheid: wat is er voor jou geregeld? Ziekte en arbeidsongeschiktheid: wat is er voor jou geregeld? Toekomstplannen. Een andere woning, een verre reis of kinderen die gaan studeren. Je hebt uitdagend werk, een inkomen en ambities. Je moet

Nadere informatie

Collectieve arbeidsongeschiktheidsverzekeringen. voor MKB bedrijven. Informatie voor de werkgever

Collectieve arbeidsongeschiktheidsverzekeringen. voor MKB bedrijven. Informatie voor de werkgever Collectieve arbeidsongeschiktheidsverzekeringen voor MKB bedrijven Informatie voor de werkgever Inhoud Collectieve arbeidsongeschiktheidsverzekeringen 3 Wat zijn de voordelen van deze verzekeringen? 4

Nadere informatie

Ondernemersplan Arbeidsongeschiktheid. WIA - Excedent. De Inkomensverzekeraar voor ondernemers

Ondernemersplan Arbeidsongeschiktheid. WIA - Excedent. De Inkomensverzekeraar voor ondernemers Ondernemersplan Arbeidsongeschiktheid WIA - Excedent De Inkomensverzekeraar voor ondernemers De Amersfoortse is De Inkomensverzekeraar voor ondernemers en biedt zelfstandig ondernemers en werkgevers inkomenszekerheid

Nadere informatie

Pensioen 2 WGA Hiaat verzekering

Pensioen 2 WGA Hiaat verzekering Pensioen 2 WGA Hiaat verzekering Wat vindt u in Pensioen 1-2-3? Pensioen 1-2-3 biedt u informatie in drie lagen. Iedere informatielaag gaat iets dieper op de pensioen regeling in. In de eerste laag leest

Nadere informatie

Laag 2 Pensioen WIA

Laag 2 Pensioen WIA Generali Nederland Diemerhof 42, 1112 XN Diemen Postbus 1888, 1110 CL Diemen generali.nl Hoe is uw pensioen geregeld? Laag 2 Pensioen 1-2-3 WIA Pensioen 1-2-3 biedt u informatie over uw arbeidsongeschiktheidspensioen

Nadere informatie

Beter Af Verzuim Risico Verzekering. Een verzuimverzekering op maat via Stichting VACI

Beter Af Verzuim Risico Verzekering. Een verzuimverzekering op maat via Stichting VACI Beter Af Verzuim Risico Verzekering Een verzuimverzekering op maat via Stichting VACI 2 SamenWerken aan Gezond Ondernemen Voor u als werkgever in de sector cultuur is het van groot belang uw organisatie

Nadere informatie

WIA verzekering Individueel Overheid & Onderwijs

WIA verzekering Individueel Overheid & Onderwijs WIA verzekering Individueel Overheid & Onderwijs Waar is deze verzekering voor? Wat is WIA? In deze brochure leggen wij uit waarvoor deze verzekering is, welke dekkingen u kunt sluiten, welke uitkering

Nadere informatie

Interpolis InkomenVoorElkaar. De arbeidsongeschiktheidsverzekering voor werknemers.

Interpolis InkomenVoorElkaar. De arbeidsongeschiktheidsverzekering voor werknemers. Interpolis InkomenVoorElkaar De arbeidsongeschiktheidsverzekering voor werknemers. Wij zijn Interpolis Wij denken met u mee. Over uw toekomst, uw pensioen, uw gezondheid. Over uw woning, uw bedrijf, uw

Nadere informatie

Collectieve arbeidsongeschiktheidsverzekeringen. voor grote bedrijven. Informatie voor de werkgever

Collectieve arbeidsongeschiktheidsverzekeringen. voor grote bedrijven. Informatie voor de werkgever Collectieve arbeidsongeschiktheidsverzekeringen voor grote bedrijven Informatie voor de werkgever Inhoud Collectieve arbeidsongeschiktheidsverzekeringen 3 Wat zijn de voordelen van deze verzekeringen?

Nadere informatie

Ondernemersplan Arbeidsongeschiktheid. WIA - Excedent. De Inkomensverzekeraar voor ondernemers

Ondernemersplan Arbeidsongeschiktheid. WIA - Excedent. De Inkomensverzekeraar voor ondernemers Ondernemersplan Arbeidsongeschiktheid WIA - Excedent De Inkomensverzekeraar voor ondernemers De Amersfoortse maakt ondernemen een stuk relaxter Als zelfstandig ondernemer of werkgever wilt u uzelf, uw

Nadere informatie

Het antwoord van VKG op de WIA (Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen)

Het antwoord van VKG op de WIA (Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen) Het antwoord van VKG op de WIA (Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen) Versie 16-08-2011 WIA Opvang Polis. Hoe wordt de hoogte van de WIA-uitkering berekend? De hoogte van de WIA-uitkering hangt niet

Nadere informatie

Arbeidsongeschiktheid en uw pensioen

Arbeidsongeschiktheid en uw pensioen Arbeidsongeschiktheid en uw pensioen INHOUD PAGINA 1. Inleiding 2 2. Arbeidsongeschiktheid en uitkeringen vanuit de overheid 3 3. Arbeidsongeschiktheid en uw pensioen 5 4. Vragen staat vrij! 8 1. Inleiding

Nadere informatie

Nedasco Gezond Werken Pakket. Informatie voor de werkgever/ondernemer

Nedasco Gezond Werken Pakket. Informatie voor de werkgever/ondernemer Nedasco Gezond Werken Pakket Informatie voor de werkgever/ondernemer Nedasco: serviceprovider in verzekeringen Al ruim 50 jaar biedt Nedasco financieel adviseurs gemakkelijk en snel toegang tot alle gerenommeerde

Nadere informatie

Productwijzer collectieve WIAexcedentverzekering. voor werknemers

Productwijzer collectieve WIAexcedentverzekering. voor werknemers Productwijzer collectieve WIAexcedentverzekering voor werknemers Wat leest u in deze productwijzer? In deze productwijzer vindt u algemene informatie over de Collectieve WIAexcedentverzekering voor werknemers.

Nadere informatie

Voorwaarden Inkomensaanvulverzekering. Inhoudsopgave

Voorwaarden Inkomensaanvulverzekering. Inhoudsopgave Voorwaarden Inkomensaanvulverzekering Basismodule WGA-gat Uitgebreid In uw polis, de algemene voorwaarden en deze voorwaarden leest u welke rechten en plichten u kunt ontlenen aan de module WGA-gat Uitgebreid.

Nadere informatie

Eén complete oplossing voor verzuim, preventie én re-integratie. VerzuimVizier Plus WGA-eigenrisicoverzekering

Eén complete oplossing voor verzuim, preventie én re-integratie. VerzuimVizier Plus WGA-eigenrisicoverzekering Eén complete oplossing voor verzuim, preventie én re-integratie VerzuimVizier Plus WGA-eigenrisicoverzekering VerzuimVizier Plus WGA-eigenrisicoverzekering. De kracht van de combinatie Als ondernemer wilt

Nadere informatie

WIA verzekering Individueel Overheid & Onderwijs

WIA verzekering Individueel Overheid & Onderwijs WIA verzekering Individueel Overheid & Onderwijs De Stichting Sociaal Fonds Infrastructuur en Milieu Waar is deze verzekering voor? Wat is WIA? In deze brochure leggen wij uit voor wie en waarvoor deze

Nadere informatie

WIA verzekering Zorg & Welzijn Informatie voor de werknemer

WIA verzekering Zorg & Welzijn Informatie voor de werknemer WIA verzekering Zorg & Welzijn Informatie voor de werknemer Waar is deze verzekering voor? In deze brochure leggen wij uit waarvoor deze verzekering is, welke uitkering u kunt krijgen en wat de verzekering

Nadere informatie

Inkomenszekerheid bij arbeidsongeschiktheid >START. De Werkgevers AOV Hiaat en Hiaat Uitgebreid voor Achmea-medewerkers

Inkomenszekerheid bij arbeidsongeschiktheid >START. De Werkgevers AOV Hiaat en Hiaat Uitgebreid voor Achmea-medewerkers Inkomenszekerheid bij arbeidsongeschiktheid >START De Werkgevers AOV Hiaat en Hiaat Uitgebreid voor Achmea-medewerkers Inhoudsopgave Arbeidsongeschiktheid. Het kan ook jou overkomen. 3 De WIA in het kort

Nadere informatie

WIA Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen

WIA Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen WIA Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen WIA Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen De WIA De WIA (Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen) zorgt ervoor dat werknemers die na de periode van twee

Nadere informatie

Eén complete oplossing voor verzuim, preventie én re-integratie

Eén complete oplossing voor verzuim, preventie én re-integratie VerzuimVizier Plus WGA-eigenrisicoverzekering Eén complete oplossing voor verzuim, preventie én re-integratie Onderdeel van Personeels- Impulz informatie voor de werkgever Als ondernemer wilt u natuurlijk

Nadere informatie

Voorblad Productwijzers Inkomen sector Bouw Loyalis Verzekeringen

Voorblad Productwijzers Inkomen sector Bouw Loyalis Verzekeringen Voorblad Productwijzers Inkomen sector Bouw Loyalis Verzekeringen Loyalis Verzekeringen biedt de mogelijkheid om een verzekering af te sluiten die de financiële gevolgen van gedeeltelijke en volledige

Nadere informatie

Arbeidsongeschiktheidsverzekering voor Personeel Speciale afspraken voor werknemers in het Uitgeverijbedrijf Logo [BedrijfX]

Arbeidsongeschiktheidsverzekering voor Personeel Speciale afspraken voor werknemers in het Uitgeverijbedrijf Logo [BedrijfX] Een gegarandeerd inkomen bij arbeidsongeschiktheid. Arbeidsongeschiktheidsverzekering voor Personeel Speciale afspraken voor werknemers in het Uitgeverijbedrijf Logo [BedrijfX] Inhoud Een goede basis bij

Nadere informatie

Allianz Inkomensverzekeringen. Productwijzer collectieve WGA-hiaatverzekering (uitgebreide variant)

Allianz Inkomensverzekeringen. Productwijzer collectieve WGA-hiaatverzekering (uitgebreide variant) Allianz Inkomensverzekeringen Productwijzer collectieve WGA-hiaatverzekering (uitgebreide variant) Allianz Inkomensverzekeringen Wat leest u in deze productwijzer? In deze productwijzer vindt u algemene

Nadere informatie

OHRA Inkomensgarantieplan. Met de aanvullende arbeidsongeschiktheidsverzekeringen van OHRA valt u niet in een financieel gat!

OHRA Inkomensgarantieplan. Met de aanvullende arbeidsongeschiktheidsverzekeringen van OHRA valt u niet in een financieel gat! OHRA Inkomensgarantieplan Met de aanvullende arbeidsongeschiktheidsverzekeringen van OHRA valt u niet in een financieel gat! De wet- en regelgeving Arbeidsongeschiktheid is iets wat ook ú kan overkomen.

Nadere informatie

Allianz Inkomensverzekeringen. Nederland Schadeverzekering N.V. Allianz. Inkomens- Combinatie. Wagenparkmanagement

Allianz Inkomensverzekeringen. Nederland Schadeverzekering N.V. Allianz. Inkomens- Combinatie. Wagenparkmanagement Allianz Inkomensverzekeringen Nederland Schadeverzekering N.V. Allianz Inkomens- Combinatie Wagenparkmanagement Hoe houdt u maximale controle op de verzuimkosten? Voor uw productie of dienstverlening heeft

Nadere informatie

verzuim- & inkomensplan

verzuim- & inkomensplan verzuim- & inkomensplan één sluitende oplossing informatie voor de ondernemer verzuim- & inkomensplan aan u de keuze Ziekteverzuimverzekering: Avéro Achmea biedt een maatoplossing met twee dekkingsvormen.

Nadere informatie

Voorblad Productwijzers Inkomen Loyalis Verzekeringen

Voorblad Productwijzers Inkomen Loyalis Verzekeringen Voorblad Productwijzers Inkomen Loyalis Verzekeringen Loyalis Verzekeringen biedt de mogelijkheid om een werknemersverzekering af te sluiten die de financiële gevolgen van gedeeltelijke en volledige arbeidsongeschiktheid

Nadere informatie

Voorblad Productwijzers Inkomen sectoren Overheid en Onderwijs Loyalis Verzekeringen

Voorblad Productwijzers Inkomen sectoren Overheid en Onderwijs Loyalis Verzekeringen Voorblad Productwijzers Inkomen sectoren Overheid en Onderwijs Loyalis Verzekeringen Loyalis Verzekeringen biedt de mogelijkheid om een verzekering af te sluiten die de financiële gevolgen van gedeeltelijke

Nadere informatie

Alles goed geregeld bij ziekte en arbeidsongeschiktheid van uw medewerkers

Alles goed geregeld bij ziekte en arbeidsongeschiktheid van uw medewerkers Alles goed geregeld Inkomensverzekering 0-12 jaar Verzuimverzekering 0-2 jaar Arbeidsongeschiktheids verzekering 3-12 jaar Uitbreidingsmodules Dienstverlening Ziektewetverzekering De WGA Offertefabriek

Nadere informatie

IPAP Inkomen bij arbeidsongeschiktheid. werkgevershandleiding bij collectief contract

IPAP Inkomen bij arbeidsongeschiktheid. werkgevershandleiding bij collectief contract IPAP Inkomen bij arbeidsongeschiktheid werkgevershandleiding bij collectief contract Vooraf U hebt een collectief contract voor IPAP bij Loyalis Verzekeringen gesloten. In het contract wordt naar deze

Nadere informatie

Collectieve WGA-hiaatverzekering (basisvariant)

Collectieve WGA-hiaatverzekering (basisvariant) Productwijzer Collectieve WGA-hiaatverzekering (basisvariant) Wat leest u in deze productwijzer? In deze productwijzer vindt u algemene informatie over de collectieve WGA-hiaatverzekering (basisvariant).

Nadere informatie

Help uw zieke (ex-)medewerkers weer snel aan het werk. Grip op Verzuim en WGA

Help uw zieke (ex-)medewerkers weer snel aan het werk. Grip op Verzuim en WGA Help uw zieke (ex-)medewerkers weer snel aan het werk Grip op Verzuim en WGA Met Grip op Verzuim en WGA heeft u de regie volledig in handen Bij ziekte bent u als werkgever verantwoordelijk voor de loondoorbetaling,

Nadere informatie

WIA Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen. De gevolgen voor het inkomen bij langdurige ziekte/arbeidsongeschiktheid

WIA Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen. De gevolgen voor het inkomen bij langdurige ziekte/arbeidsongeschiktheid WIA Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen De gevolgen voor het inkomen bij langdurige ziekte/arbeidsongeschiktheid Langdurig ziek/arbeidsongeschikt Jaar 1: werkgever betaalt minimaal 70%. In veel gevallen

Nadere informatie

De collectieve WGA Hiaat verzekeringen voor werknemers in de Metaal- en Elektrotechnische industrie

De collectieve WGA Hiaat verzekeringen voor werknemers in de Metaal- en Elektrotechnische industrie Toelichting De collectieve WGA Hiaat verzekeringen voor werknemers in de Metaal- en Elektrotechnische industrie Inkomensoplossingen bij arbeidsongeschiktheid Inkomensoplossingen bij arbeidsongeschiktheid

Nadere informatie

Arbeidsongeschikt? Bang voor een gat in uw inkomen? Aanvullend pensioen. WGA uitkering. Uw salaris AOW + Vervolguitkering WGA 100% Inkomsten.

Arbeidsongeschikt? Bang voor een gat in uw inkomen? Aanvullend pensioen. WGA uitkering. Uw salaris AOW + Vervolguitkering WGA 100% Inkomsten. Arbeidsongeschikt? Bang voor een gat in uw inkomen? 1e jaar ziek 2e jaar ziek WGA uitkering WGA Aanvullend pensioen Met de van Centraal Beheer Achmea zijn grote financiële risico s afgedekt! Kijk op www.iak.nl/postnl

Nadere informatie

Mogelijkheden Nedasco Gezond Werken Pakket

Mogelijkheden Nedasco Gezond Werken Pakket Mogelijkheden Nedasco Gezond Werken Pakket 1. Module Verzuim Via Nedasco ServiceNet Via een maatwerkofferte Ziekteverzuimverzekering Conventioneel 1e jaar Standaard 100% Tussen de 70% en 100% 2e jaar Standaard

Nadere informatie

SAZAS BASIS-verzekering

SAZAS BASIS-verzekering SAZAS BASIS-verzekering Verzuimverzekering voor loondoorbetaling van arbeidsongeschikt personeel SAZAS dé verzuimspecialist Voor wie is de BASIS-verzekering? Wat kan ik verwachten van de BASIS-verzekering?

Nadere informatie

Inkomensgarantieplan voor Overheid & Onderwijs. De oplossing voor inkomensverlies bij arbeidsongeschiktheid

Inkomensgarantieplan voor Overheid & Onderwijs. De oplossing voor inkomensverlies bij arbeidsongeschiktheid Inkomensgarantieplan voor Overheid & Onderwijs De oplossing voor inkomensverlies bij arbeidsongeschiktheid Inhoud De kracht van OHRA 3 Waarom verzekeren bij OHRA? 4 Wettelijke regelingen 5 Het OHRA Inkomensgarantieplan

Nadere informatie

WIA 0-tot-100 Plan Financiële zekerheid en persoonlijke ondersteuning voor uw werknemers bij arbeidsongeschiktheid

WIA 0-tot-100 Plan Financiële zekerheid en persoonlijke ondersteuning voor uw werknemers bij arbeidsongeschiktheid Collectieve WIA-verzekeringen Informatie voor de ondernemer WIA 0-tot-100 Plan Financiële zekerheid en persoonlijke ondersteuning voor uw werknemers bij arbeidsongeschiktheid WIA 0-tot-100 Plan Goed zorgen

Nadere informatie

Uw pensioenreglement. Alles wat u moet weten bij tijdelijke of volledige arbeidsongeschiktheid

Uw pensioenreglement. Alles wat u moet weten bij tijdelijke of volledige arbeidsongeschiktheid Uw pensioenreglement Alles wat u moet weten bij tijdelijke of volledige arbeidsongeschiktheid Dit leest u in uw pensioenreglement Uw werkgever heeft uw aanvullende uitkering op de wettelijke uitkering

Nadere informatie

Voorwaarden Inkomensaanvulverzekering. Inhoudsopgave

Voorwaarden Inkomensaanvulverzekering. Inhoudsopgave Voorwaarden Inkomensaanvulverzekering Basismodule WIA Excedent In uw polis, de algemene voorwaarden en deze voorwaarden leest u welke rechten en plichten u kunt ontlenen aan de module WIA Excedent. In

Nadere informatie

Productwijzer verzekering voor WGA-eigenrisicodragers

Productwijzer verzekering voor WGA-eigenrisicodragers Productwijzer verzekering voor WGA-eigenrisicodragers In deze productwijzer vindt u belangrijke algemene informatie over de verzekering voor WGA-eigenrisicodragers. WGA betekent Regeling werkhervatting

Nadere informatie

Voorwaarden Arbeidsongeschiktheidsverzekering 3-12 jaar. Inhoudsopgave

Voorwaarden Arbeidsongeschiktheidsverzekering 3-12 jaar. Inhoudsopgave Voorwaarden Arbeidsongeschiktheidsverzekering 3-12 jaar Basismodule Arbeidsongeschiktheid In uw polis, de algemene voorwaarden en deze voorwaarden leest u welke rechten en plichten u kunt ontlenen aan

Nadere informatie

Productkaart Module WGA Hiaatverzekering Uitgebreid

Productkaart Module WGA Hiaatverzekering Uitgebreid Productkaart Module WGA Hiaatverzekering Uitgebreid Inleiding In de productkaarten van de WIA aanvullingsmodules vindt u de algemene verzekeringsinformatie per maatschappij. De productkaarten beperken

Nadere informatie

Productwijzer collectieve WGAhiaatverzekering. (basisvariant)

Productwijzer collectieve WGAhiaatverzekering. (basisvariant) Productwijzer collectieve WGAhiaatverzekering (basisvariant) Wat leest u in deze productwijzer? In deze productwijzer vindt u algemene informatie over de collectieve WGA-hiaatverzekering (basisvariant).

Nadere informatie

Productwijzer collectieve WIAexcedentverzekering. voor werknemers

Productwijzer collectieve WIAexcedentverzekering. voor werknemers collectieve WIAexcedentverzekering voor werknemers Productwijzer collectieve WIAexcedentverzekering voor werknemers Wat leest u in deze productwijzer? In deze productwijzer vindt u algemene informatie

Nadere informatie

SAZAS BASIS-verzekering

SAZAS BASIS-verzekering SAZAS BASIS-verzekering Verzuimverzekering voor loondoorbetaling van arbeidsongeschikt personeel SAZAS dé verzuimspecialist Voor wie is de BASIS-verzekering? De SAZAS BASIS-verzekering is bestemd voor

Nadere informatie

Samen voorkomen of beperken van arbeidsongeschiktheid. WGA Uitstapverzekering

Samen voorkomen of beperken van arbeidsongeschiktheid. WGA Uitstapverzekering Samen voorkomen of beperken van arbeidsongeschiktheid WGA Uitstapverzekering Met de WGA Uitstapverzekering heeft u de regie in eigen hand Is uw (ex-)medewerker langer dan 2 jaar ziek? En is hij tussen

Nadere informatie

Loyalis Verzuimverzekering Met scherpe premies en veel voordelen

Loyalis Verzuimverzekering Met scherpe premies en veel voordelen Loyalis Verzuimverzekering Met scherpe premies en veel voordelen Loyalis Verzuimverzekering Met scherpe premies en veel voordelen Stel: uw werknemer wordt langdurig ziek. De loondoorbetaling van uw werknemer

Nadere informatie

Voorwaarden Inkomensaanvulverzekering. Inhoudsopgave

Voorwaarden Inkomensaanvulverzekering. Inhoudsopgave Voorwaarden Inkomensaanvulverzekering Basismodule WGA-gat Basis In uw polis, de algemene voorwaarden en deze voorwaarden leest u welke rechten en plichten u kunt ontlenen aan de module WGA-gat Basis. In

Nadere informatie

Collectieve WGA-hiaatverzekering (uitgebreide variant)

Collectieve WGA-hiaatverzekering (uitgebreide variant) Productwijzer Collectieve WGA-hiaatverzekering (uitgebreide variant) Wat leest u in deze productwijzer? In deze productwijzer vindt u algemene informatie over de collectieve WGA-hiaatverzekering (uitgebreide

Nadere informatie

WIA-excedentverzekering Top

WIA-excedentverzekering Top WIA-excedentverzekering Top Extra zekerheid voor als u meer dan 100.000 verdient NV Schadeverzekering Metaal en Technische Bedrijfstakken Disclaimer Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of

Nadere informatie

Arbeidsongeschiktheid? Uw medewerkers gezond verzekerd

Arbeidsongeschiktheid? Uw medewerkers gezond verzekerd Arbeidsongeschiktheid? Uw medewerkers gezond verzekerd NV Schadeverzekering Metaal en Technische Bedrijfstakken 2 Arbeidsongeschiktheid? Wilt u weten wat arbeids ongeschikt heid inhoudt voor uw bedrijf?

Nadere informatie

Productwijzer collectieve verzekering voor vaste WIAaanvulling

Productwijzer collectieve verzekering voor vaste WIAaanvulling Productwijzer collectieve verzekering voor vaste WIAaanvulling Wat leest u in deze productwijzer? In deze productwijzer vindt u algemene informatie over de collectieve verzekering voor vaste WIA-aanvulling.

Nadere informatie

Minder kosten bij zieke werknemers. Met de Verzuimverzekering van Centraal Beheer

Minder kosten bij zieke werknemers. Met de Verzuimverzekering van Centraal Beheer Minder kosten bij zieke werknemers. Met de Verzuimverzekering van Centraal Beheer Inhoud Een goede basis tegen de kosten van verzuim. 3 Even uw voordelen op een rij! 4 Kies de Verzuimverzekering die bij

Nadere informatie

Veelgestelde vragen Module Verzuim

Veelgestelde vragen Module Verzuim Wat is een ziekteverzuimverzekering? Als werknemers door ziekte niet kunnen werken, moet de werkgever hun loon doorbetalen. Met deze verzekering krijgt de werkgever een vergoeding voor deze kosten. Voor

Nadere informatie

Hét Nedasco Inkomenseminar Brengt de inkomensmarkt naar grote hoogte!

Hét Nedasco Inkomenseminar Brengt de inkomensmarkt naar grote hoogte! Hét Nedasco Inkomenseminar Brengt de inkomensmarkt naar grote hoogte! Opbouw Pakket Offertetool inkomen Schadebehandeling Ontwikkeling Concept Keuzevrijheid: modulaire opbouw Snelheid: direct premie berekenen

Nadere informatie

Bijzondere voorwaarden WIA-excedentverzekering Top Metaal en Techniek N.V. Schadeverzekering Metaal en Technische Bedrijfstakken

Bijzondere voorwaarden WIA-excedentverzekering Top Metaal en Techniek N.V. Schadeverzekering Metaal en Technische Bedrijfstakken Polisvoorwaarden Metaal en Techniek N.V. Schadeverzekering Metaal en Technische Bedrijfstakken Den Haag, december 2014 Deze polisvoorwaarden gelden vanaf 1 januari 2015 2 Inhoud Artikel 1. Aanvullende

Nadere informatie

Verzeker verzuim en arbeidsongeschiktheid. bedrijf gezond. NnL

Verzeker verzuim en arbeidsongeschiktheid. bedrijf gezond. NnL Verzeker verzuim en arbeidsongeschiktheid en houd uw bedrijf gezond NnL Persoonlijk advies Iedere onderneming, elke ondernemer is uniek. U verlangt dus advies op maat. Daarom werkt Nationale-Nederlanden

Nadere informatie

Verklaring over secundaire arbeidsvoorwaarden

Verklaring over secundaire arbeidsvoorwaarden Verklaring over secundaire arbeidsvoorwaarden Naam werknemer Algemene informatie over het dienstverband 1. Heeft de werknemer een fulltime dienstverband? O Nee, voor % Kan de werknemer fulltime gaan werken

Nadere informatie

2 De grondslag van uw module Arbeidsongeschiktheid Inloop 2.1 De informatie die we van u krijgen bij de start van de module (mededelingsplicht)

2 De grondslag van uw module Arbeidsongeschiktheid Inloop 2.1 De informatie die we van u krijgen bij de start van de module (mededelingsplicht) Voorwaarden Arbeidsongeschiktheidsverzekering 3-12 jaar Basismodule Arbeidsongeschiktheid Inloop In uw polis, de algemene voorwaarden en deze voorwaarden leest u welke rechten en plichten u kunt ontlenen

Nadere informatie

Langdurig arbeidsongeschikt. VOP0034_arbeidsongeschikt-2.indd 1 18-01-10 10:36

Langdurig arbeidsongeschikt. VOP0034_arbeidsongeschikt-2.indd 1 18-01-10 10:36 Langdurig arbeidsongeschikt VOP0034_arbeidsongeschikt-2.indd 1 18-01-10 10:36 1 Inleiding Arbeidsongeschikt worden is iets waar niemand graag aan denkt. Toch is het goed af en toe na te denken over wat

Nadere informatie

Polisvoorwaarden TUB-WGAHU-1 Voorwaarden WGA-gat Uitgebreid verzekering

Polisvoorwaarden TUB-WGAHU-1 Voorwaarden WGA-gat Uitgebreid verzekering Voorwaarden Inkomensaanvulverzekering WGA-gat Uitgebreid verzekering In uw polis, de algemene voorwaarden en deze voorwaarden leest u welke rechten en plichten u kunt ontlenen aan de WGA-gat Uitgebreid

Nadere informatie

W etopdearbeidsongeschiktheidsverzekering. W etwerkeninkomennaararbeidsvermogen

W etopdearbeidsongeschiktheidsverzekering. W etwerkeninkomennaararbeidsvermogen W etopdearbeidsongeschiktheidsverzekering De W etopdearbeidsongeschiktheidsverzekering(wao) is een Nederlandse wet die is bedoeld voor werknemers die langdurig ziek of gehandicapt zijn en niet meer (volledig)

Nadere informatie

Productwijzer verzekering voor WGA-eigenrisicodragers

Productwijzer verzekering voor WGA-eigenrisicodragers Productwijzer verzekering voor WGA-eigenrisicodragers Productwijzer verzekering voor WGA-eigenrisicodragers In deze productwijzer vindt u belangrijke algemene informatie over de verzekering voor WGA-eigenrisicodragers.

Nadere informatie

Grip op Verzuim voor werkgevers. Daar wordt uw bedrijf beter van

Grip op Verzuim voor werkgevers. Daar wordt uw bedrijf beter van Grip op Verzuim voor werkgevers Daar wordt uw bedrijf beter van Grip op Verzuim voor werkgevers Met Grip op Verzuim verzekert u de risico s van verzuim Wanneer uw werknemers ziek worden, heeft u een aantal

Nadere informatie