Eén complete oplossing voor verzuim, preventie én re-integratie. VerzuimVizier Plus WGA-eigenrisicoverzekering

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Eén complete oplossing voor verzuim, preventie én re-integratie. VerzuimVizier Plus WGA-eigenrisicoverzekering"

Transcriptie

1 Eén complete oplossing voor verzuim, preventie én re-integratie VerzuimVizier Plus WGA-eigenrisicoverzekering

2 VerzuimVizier Plus WGA-eigenrisicoverzekering. De kracht van de combinatie Als ondernemer wilt u natuurlijk het liefst dat uw mensen lekker aan de slag zijn. Zonder dat u zich zorgen hoeft te maken over ziekte, arbeidsongeschiktheid en het voorkomen daarvan. Tegelijkertijd wilt u wél aan uw wettelijke verplichtingen voldoen en de financiële consequenties beperken. Bij De Zeeuwse bent u aan het juiste adres voor één geïntegreerde oplossing. U wilt uw mensen zo veel mogelijk aan de slag houden? WerkImpulz biedt u complete en doelgerichte ondersteuning! Er komt veel op u af als een werknemer zich ziek meldt. Al was het alleen maar vanwege de financiële verplichtingen die de overheid u oplegt. Daar heeft u niet alleen de eerste twee ziektejaren mee te maken, maar ook nog eens tien jaar daarna. Voor beide periodes biedt De Zeeuwse u één complete oplossing, VerzuimVizier Plus WGA-eigenrisicoverzekering. Zo heeft u financiële zekerheid voor zowel ziekte als arbeidsongeschiktheid, voor een periode van 12 jaar. Op de volgende pagina s leest u er meer over. Optimale preventie én re-integratie Daarnaast verlangt de overheid ook dat u zich inspant om verzuim te beperken en dat u gedeeltelijk arbeidsongeschikte medewerkers zo veel mogelijk aan de slag houdt, en dat wilt u zelf natuurlijk ook! Hiervoor biedt De Zeeuwse u een innovatieve oplossing: WerkImpulz, een geïntegreerd pakket ondersteunende diensten die naadloos op elkaar aansluiten. WerkImpulz gaat een stap verder dan verzuimbeheersing, u wilt immers ook voorkómen dat uw werknemers uitvallen. Samen met De Zeeuwse zorgt u ervoor dat uw onmisbare werknemers zo veel mogelijk aan de slag blijven. WerkImpulz maakt standaard onderdeel uit van alle verzuim- en inkomensverzekeringen van De Zeeuwse. Het grote voordeel van de totaaloplossing VerzuimVizier Plus WGA-eigenrisicoverzekering mét WerkImpulz is dat u alles heeft geregeld voor de maximale inzetbaarheid van uw werknemers én uw financiële risico s heeft gedekt. Wat biedt WerkImpulz u? 1. Preventie en Rechtsbijstand, om te voorkomen dat uw werknemers uitvallen: U kunt in kaart laten brengen wat er in uw bedrijf is geregeld op het gebied van verzuimbeleid en preventie met de Verzuimbeleidscan. Daarna krijgt u een advies over de manier waarop u verzuim zo goed mogelijk kunt voorkomen en beperken. U krijgt ondersteuning om te voldoen aan diverse wettelijke eisen. Zoals een cursus preventiemedewerker, digitale Risico Inventarisatie & Evaluatie, cursus bedrijfshulpverlener, verzuimtraining voor leidinggevenden, (aanstellings)keuringen en het aanstellen

3 van een vertrouwenspersoon. De Zeeuwse regelt het voor u en betaalt een deel van de kosten. Desgewenst krijgen al uw medewerkers jaarlijks een griepprik, waarvan de kosten volledig worden vergoed. Zo mogelijk wordt een medische behandeling bespoedigd dankzij wachtlijstbemiddeling. U bent verzekerd van rechtsbijstand bij conflicten met een medewerker. 2. Arbo- en verzuimbegeleiding; bij ziekte van uw medewerkers gaan wij samen met u aan het werk om uw werknemers zo snel mogelijk weer aan het werk te helpen: U kunt rekenen op professionele Arbo- en verzuimbegeleiding. Ziek- en herstelmeldingen kunt u eenvoudig via internet doorgeven. 3. Re-integratieondersteuning, terug naar werk, bij (dreigend) langdurig verzuim. 4. Budget terug naar werk, voor de vergoeding van de re-integratiekosten: U kunt aanspraak maken op een gegarandeerd budget terug naar werk per ziektegeval van 8.000,-* ( 4.000,*- als u alleen kiest voor VerzuimVizier). Zo nodig worden ook de kosten daarboven vergoed, na een kosten/baten-analyse. U ziet: er is heel veel mogelijk. Maar van welke dienst kunt u op welk moment het beste gebruikmaken en hoe regelt u dat? Heel eenvoudig. Hiervoor kunt u terecht bij uw persoonlijke VerzuimCoach bij De Zeeuwse. Die weet de weg en helpt u niet alleen als u daar zelf om vraagt maar ondersteunt u ook pro-actief, door diensten vanuit WerkImpulz aan te bieden als de situatie daar om vraagt. Kortom, De Zeeuwse biedt u niet alleen een oplossing voor uw financiële verplichtingen maar vooral ook voor alle andere eisen die de overheid stelt. U regelt alles in één klap op één adres, profiteert van gemak, bespaart op de kosten door de naadloze aansluiting van de dienstverlening en houdt uw mensen zo veel mogelijk aan de slag! Bereik maximale inzetbaarheid WerkImpulz TM 1. Pro-actieve Preventie en Rechtsbijstand 2. Arbo- en verzuimbegeleiding 3. Re-integratie ondersteuning 4. Budget terug naar werk VerzuimCoach * Budget terug naar werk maakt standaard onderdeel uit van VerzuimVizier Conventioneel, bij keuze voor VerzuimVizier Stop Loss geldt een vergoeding op basis van een kosten/baten-analyse.

4 VerzuimVizier Plus WGA-eigenrisicoverzekering. De kracht van de combinatie U wilt ondernemen zonder zorgen over verzuim? De Zeeuwse biedt u een complete oplossing die wérkt! Wanneer een medewerker zich ziek meldt, krijgt u met van alles te maken. Zoals de administratie, loondoorbetaling en verzuimmanagement. Met VerzuimVizier Plus WGA-eigenrisicoverzekering mét WerkImpulz regelt u alles heel eenvoudig én houdt u uw mensen zo veel mogelijk aan de slag. Het is natuurlijk niet uw kerntaak om alles te regelen rondom het ziekteverzuim van uw medewerkers. Gelukkig zijn daar specialisten voor. Maar voor u het weet onderhoudt u contact met allerlei partijen, zoals de Arbodienst, re-integratiespecialisten en de verzekeraar. Dankzij VerzuimVizier heeft u via één adres toegang tot al deze disciplines, waardoor u voldoet aan al uw verplichtingen en bent verlost van veel administratieve rompslomp. En zo nodig kunt u altijd terugvallen op uw persoonlijke VerzuimCoach. Ziekmelding en loondoorbetaling? Heel eenvoudig met Click & Claim! Ziek- en herstelmeldingen geeft u heel eenvoudig door via de handige internettoepassing Click & Claim. Daarmee informeert u in één keer alle betrokken partijen: de Arbodienst, de verzekeraar en (na 42 weken) het UWV. Ook kunt u zo heel gemakkelijk de actuele salarisgegevens van uw medewerkers doorgeven voor de loondoorbetalingsverzekering. Het is dan niet meer nodig om declaratieformulieren in te vullen. U bespaart zo tijd en heeft de uitkering eerder binnen. Kiest u voor VerzuimVizier Conventioneel dan worden de loonkosten vergoed met een eigen-risicoperiode van 10, 30, 65, 90, 130 of 260 werkdagen. Kiest u voor VerzuimVizier Stop Loss - mogelijk bij een loonsom vanaf ,- en minimaal 25 werknemers dan geldt er een financieel eigen risico; daarboven komt de verzekering tot uitkering. Verzuimbegeleiding? Daar wordt wérk van gemaakt! Direct na een ziekmelding via Click & Claim gaat de Arboen verzuimbegeleiding van start. Dit wordt uitgevoerd door een deskundige partner van De Zeeuwse. Een prettig idee, want er moet nogal wat gebeuren. Zoals de telefonische controle (uiterlijk op de vierde dag), begeleiding van de zieke werknemer, organisatie van het verzuimspreekuur en de wettelijk vereiste verzuimadministratie en -registratie. Kortom, samen met u wordt alles in het werk gesteld voor een snelle werkhervatting. Met een minimale tijdsinvestering heeft u dus maximale zekerheid. En de kosten? Alle activiteiten die in het kader van de verzuimbegeleiding en de Wet Verbetering Poortwachter moeten plaatsvinden, zijn inbegrepen in het abonnementstarief van de arbodienstverlening vanuit WerkImpulz, inclusief de kosten van de bedrijfsarts. Dus geen verrassingen! WerkImpulz en uw persoonlijke VerzuimCoach Zoals u al op de vorige pagina s heeft kunnen lezen, bent u verzekerd van optimale preventie en re-integratie dankzij

5 WerkImpulz. De reguliere ziekmeldingen kunt u via internet doorgeven. Dankzij WerkImpulz kunt u daarnaast aanspraak maken op een persoonlijke VerzuimCoach. Deze VerzuimCoach is uw steun en toeverlaat en helpt u graag verder. Of het nu gaat om het beantwoorden van uw vragen op het gebied van arbeid en verzuim, een griepprik voor al uw medewerkers of wachtlijstbemiddeling. Net zo compleet als u wilt U ziet: VerzuimVizier biedt u een complete oplossing. Maar als u slechts behoefte heeft aan bepaalde onderdelen, bijvoorbeeld omdat u als bedrijf met meer dan vijftig medewerkers sommige zaken liever in eigen beheer uitvoert, dan is dit ook mogelijk. Vraag uw adviseur om de maatwerkoplossingen. Ik probeer langdurig verzuim te voorkomen. Als een medewerker zich ziek meldt, geef ik dit heel eenvoudig door via internet. Handig voor loondoorbetaling. Bovendien weet ik dan dat alles erop is gericht om langdurig verzuim te voorkomen. En als ik vragen heb over preventie of re-integratie, bel ik gewoon mijn persoonlijke VerzuimCoach!

6 VerzuimVizier Plus WGA-eigenrisicoverzekering. De kracht van de combinatie U wilt ook na de eerste twee ziektejaren alles goed geregeld hebben? De Zeeuwse biedt u en uw mensen optimale zekerheid! Een arbeidsongeschikte medewerker blijft in ieder geval twee jaar bij u in dienst. Maar ook daarna heeft u met bepaalde verplichtingen te maken. Met VerzuimVizier Plus WGA-eigenrisicoverzekering regelt u alles gunstig en goed. Met VerzuimVizier regelt u een perfecte oplossing voor de eerste twee ziektejaren. Maar wat als uw werknemer daarna nog steeds niet (volledig) aan de slag is? Dan kunt u nog tien jaar te maken krijgen met wettelijke verplichtingen. Ook hiervoor bent u bij De Zeeuwse aan het juiste adres voor een oplossing die zowel u als uw mensen veel te bieden heeft. Financiële zekerheid én perspectief op re-integratie! basispremie en een gedifferentieerde premie, die gebaseerd is op de situatie in uw bedrijf: de loonsom en de instroom in de WGA. Tegelijkertijd bent u nog steeds verplicht om samen met uw werknemer te blijven werken aan re-integratie. Pas na tien jaar telt deze werknemer niet meer mee voor de bepaling van de hoogte van de gedifferentieerde premie. Zijn uitkering wordt dan gefinancierd vanuit de basispremie. Wat zegt de wet? Is uw werknemer voor minder dan 35% arbeidsongeschikt, dan krijgt hij geen uitkering van het UWV en moet u hem in principe gewoon in dienst houden. Is hij 35 tot 80% arbeidsongeschikt of meer dan 80% met kans op (gedeeltelijk) herstel dan geldt de regeling Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten (WGA), die ook voor ú rechtstreeks financiële gevolgen heeft (zie hieronder). Alleen als uw werknemer 80% of meer arbeidsongeschikt is, zonder kans op herstel, gelden er voor u geen verplichtingen meer. Hij ontvangt dan 75% van het laatstverdiende loon, tot het wettelijke maximum. Uw bedrijf en de WGA De WGA-uitkeringen worden door de werkgevers gefinancierd. U betaalt hiervoor aan het UWV een vaste Uw medewerker en de WGA Als uw werknemer onder de WGA-regeling valt, krijgt hij een uitkering van het UWV. Het is voor de medewerker gunstig als hij daarnaast zo veel mogelijk aan de slag blijft want dan stijgt zijn inkomen (loon plus uitkering). UWV of De Zeeuwse? Voor een werknemer die onder de WGA valt, heeft u in principe te maken met het UWV. Zowel voor alle financiële aspecten als de wettelijke re-integratiemaatregelen. Maar u kunt er ook voor kiezen eigenrisicodrager te worden. U betaalt dan aan het UWV geen gedifferentieerde premie meer en brengt de uitkerings- en re-integratieverplichtingen onder bij De Zeeuwse. De WGA-eigen-risico-verzekering biedt u hiervoor een uitstekende oplossing, gedurende de volledige periode

7 van tien jaar. U profiteert van een gunstige premie. De werkgeverslasten (sociale premies) die u als WGAeigenrisicodrager over de uitkeringen verschuldigd bent, zijn trouwens standaard meeverzekerd. Als u op dit moment geen (dreigend) langdurig zieke werknemers heeft, staat niets u in de weg om over te stappen! WerkImpulz: doeltreffende re-integratie Als u voor VerzuimVizier Plus WGA-eigenrisicoverzekering kiest, blijft u ook na de eerste twee jaar recht houden op de dienstverlening van WerkImpulz; zie pagina s 2 en 3. Zo wordt er maar liefst twaalf jaar optimaal werk gemaakt van preventie en re-integratie! WerkImpulz biedt zowel u als uw werknemer alle begeleiding die nodig is om resterende verdiencapaciteit optimaal te benutten, binnen uw bedrijf maar eventueel ook daarbuiten. Bij keuze voor VerzuimVizier Plus WGA-eigenrisicoverzekering worden alle benodigde re-integratie activiteiten vergoed vanuit het budget terug naar werk tot 8.000,-* vanaf de allereerste ziektedag. Zo nodig worden, na een kosten/ baten-analyse, ook de kosten daarboven vergoed. WerkImpulz en zekerheid voor uw werknemers WerkImpulz heeft u en uw mensen trouwens nóg meer te bieden als u ook kiest voor het WIA 0-tot-100 Plan. Daarmee regelt u, als zorgzame werkgever, financiële zekerheid voor medewerkers die ondanks alle preventieen re-integratieactiviteiten toch arbeidsongeschikt raken. Gunstig voor uw mensen én voor u. U profiteert namelijk van speciale combinatiekorting. Informeer ernaar bij uw adviseur. Overzichtelijk en compleet Kortom, als u al uw verplichtingen overzichtelijk onderbrengt bij De Zeeuwse weet u zeker dat er altijd optimaal wérk wordt gemaakt van preventie en re-integratie. En daar verandert dan niets aan als een werknemer na twee jaar onder de WGA valt! Meer weten over de kracht van de combinatie? Wilt u meer weten over VerzuimVizier Plus WGA-eigenrisicoverzekering? Uw adviseur kan u een deskundige toelichting geven en maakt graag een offerte op maat. * Budget terug naar werk maakt standaard onderdeel uit van VerzuimVizier Conventioneel, bij keuze voor VerzuimVizier Stoploss geldt een vergoeding op basis van een kosten/baten-analyse. Overstapservice U kunt per 1 januari en 1 juli van ieder jaar eigenrisicodrager worden. Dit moet uiterlijk 3 maanden van tevoren bij de Belastingdienst bekend zijn. De Zeeuwse regelt dit voor u met de speciale overstapservice. In het kort Verzuimvizier plus WGA-eigenrisicoverzekering Overzicht en gemak: alles geregeld op één adres Optimale preventie en re-integratie; dankzij WerkImpulz maximaal inzetbare werknemers Vanaf dag 0 tot en met jaar 12 een compléte oplossing Persoonlijke VerzuimCoach Hoewel De Zeeuwse aan de inhoud van deze brochure de uiterste zorg heeft besteed, aanvaardt zij geen aansprakelijkheid voor eventuele onvolledigheid of onjuistheid, of de gevolgen daarvan.

8 De oplossing dichtbij De Zeeuwse is uw regionale verzekeringsmaatschappij. We zijn altijd dichtbij. Vanuit ons kantoor in Middelburg werken wij uitsluitend samen met assurantieadviseurs uit de regio. Samen bieden wij particulieren en bedrijven in de regio Zuidwest Nederland onze verzekeringen aan. We kennen de plaatselijke markt door en door. En dat merkt u aan de kwaliteit en het maatwerk van onze producten. Houtkaai 11 Postbus 50 DZ (jul2012)a 4330 AB Middelburg telefoon (0118) fax (0118) internet

VerzuimVizier. productkenmerken. informatie voor de werkgever

VerzuimVizier. productkenmerken. informatie voor de werkgever VerzuimVizier productkenmerken informatie voor de werkgever VerzuimVizier Productkenmerken Een complete oplossing voor al uw personeelsperikelen. Dat is VerzuimVizier van De Goudse. Pro-actieve preventie,

Nadere informatie

Uw Combinatieverzekering Verzuim & Ziektewet

Uw Combinatieverzekering Verzuim & Ziektewet VSZ ASSURADEUREN Informatie voor de werkgever Uw Combinatieverzekering Verzuim & Ziektewet Hét antwoord op de nieuwe Ziektewet. Verzuim en Eigenrisicodragerschap Ziektewet in één keer verzekerd! Transparant

Nadere informatie

Mantelovereenkomst Inkomensverzekeringen Federatie van de Groothandel in Levensmiddelen. Het voorstel bestaat uit de onderdelen:

Mantelovereenkomst Inkomensverzekeringen Federatie van de Groothandel in Levensmiddelen. Het voorstel bestaat uit de onderdelen: Mantelovereenkomst Inkomensverzekeringen Federatie van de Groothandel in Levensmiddelen. Het voorstel bestaat uit de onderdelen: Voordelen geldend voor alle WIA-verzekeringen Premieoverzicht WIA-verzekeringen

Nadere informatie

Productwijzer verzekering voor Loondoorbetaling. werknemers (conventioneel)

Productwijzer verzekering voor Loondoorbetaling. werknemers (conventioneel) verzekering voor Loondoorbetaling bij ziekte van werknemers (conventioneel) Productwijzer verzekering voor Loondoorbetaling bij ziekte van werknemers (conventioneel) Wat leest u in deze productwijzer?

Nadere informatie

Het verzekeringsaanbod. van het KVGO

Het verzekeringsaanbod. van het KVGO Het verzekeringsaanbod voor leden van het KVGO Inhoudsopgave Aantrekkelijke verzekeringen speciaal voor u pagina 5 Collectieve zorgverzekering pagina 6 Goede zorg, daar wordt iedereen beter van Extra aantrekkelijke

Nadere informatie

Productwijzer verzekering voor Loondoorbetaling bij ziekte van werknemers (conventioneel)

Productwijzer verzekering voor Loondoorbetaling bij ziekte van werknemers (conventioneel) Productwijzer verzekering voor Loondoorbetaling bij ziekte van werknemers Wat leest u in deze productwijzer? In deze productwijzer vindt u algemene informatie over de verzekering voor Loondoorbetaling

Nadere informatie

Samen beter worden Het Beterschap

Samen beter worden Het Beterschap Een meetbare bijdrage aan de vitaliteit van uw bedrijf Preventie, tijdige signalering, persoonlijke begeleiding. Dat zijn de pijlers onder effectief verzuimbeleid. En daar knapt iedereen van op. Wat doet

Nadere informatie

Collectieve WIA-verzekeringen Informatie voor de werkgever. WIA 0-tot-100 Plan. Handleiding

Collectieve WIA-verzekeringen Informatie voor de werkgever. WIA 0-tot-100 Plan. Handleiding Collectieve WIA-verzekeringen Informatie voor de werkgever WIA 0-tot-100 Plan Handleiding WIA 0-tot-100 Plan Handleiding U heeft voor uw werknemers een of meer collectieve WIA-verzekeringen afgesloten

Nadere informatie

Verzuimmanagement & Reïntegratie

Verzuimmanagement & Reïntegratie 8160 ArboVerzuim NT 03 9/26/03 13:32 Pagina 1 Verzuimmanagement & Reïntegratie voor een aanpak met effect 8160 ArboVerzuim NT 03 9/26/03 13:33 Pagina 2 Werken aan een gezond bedrijf Hoe hou ik mijn medewerkers

Nadere informatie

Productwijzer verzekering voor WGA-eigenrisicodragers

Productwijzer verzekering voor WGA-eigenrisicodragers Productwijzer verzekering voor WGA-eigenrisicodragers Productwijzer verzekering voor WGA-eigenrisicodragers In deze productwijzer vindt u belangrijke algemene informatie over de verzekering voor WGA-eigenrisicodragers.

Nadere informatie

Productwijzer collectieve WGAhiaatverzekering. (uitgebreide variant)

Productwijzer collectieve WGAhiaatverzekering. (uitgebreide variant) collectieve WGAhiaatverzekering (uitgebreide variant) Productwijzer collectieve WGAhiaatverzekering (uitgebreide variant) Wat leest u in deze productwijzer? In deze productwijzer vindt u algemene informatie

Nadere informatie

Allianz Inkomensverzekeringen. Productwijzer collectieve WGA-hiaatverzekering (uitgebreide variant)

Allianz Inkomensverzekeringen. Productwijzer collectieve WGA-hiaatverzekering (uitgebreide variant) Allianz Inkomensverzekeringen Productwijzer collectieve WGA-hiaatverzekering (uitgebreide variant) Allianz Inkomensverzekeringen Wat leest u in deze productwijzer? In deze productwijzer vindt u algemene

Nadere informatie

Verzuimverzekering Optimaal. Polisvoorwaarden. Inhoudsopgave

Verzuimverzekering Optimaal. Polisvoorwaarden. Inhoudsopgave Verzuimverzekering Optimaal Polisvoorwaarden Inhoudsopgave 1 Begrippenlijst 2 Algemene Bepalingen 3 Duur en einde van de verzekering 4 Omschrijving van de dekking 5 Uitsluitingen 6 Wijzigingen van de verzekering

Nadere informatie

Productwijzer collectieve WGAhiaatverzekering. (basisvariant)

Productwijzer collectieve WGAhiaatverzekering. (basisvariant) Productwijzer collectieve WGAhiaatverzekering (basisvariant) Wat leest u in deze productwijzer? In deze productwijzer vindt u algemene informatie over de collectieve WGA-hiaatverzekering (basisvariant).

Nadere informatie

txt Persoonlijk en modern: de ideale combinatie. Privé Pakket Online

txt Persoonlijk en modern: de ideale combinatie. Privé Pakket Online txt Persoonlijk en modern: de ideale combinatie. Privé Pakket Online Privé Pakket Online Verzekeren was nog niet eerder zo gemakkelijk. Privé Pakket Online van De Zeeuwse biedt u de ideale combinatie.

Nadere informatie

Productwijzer collectieve verzekering voor vaste WIAaanvulling

Productwijzer collectieve verzekering voor vaste WIAaanvulling Productwijzer collectieve verzekering voor vaste WIAaanvulling Wat leest u in deze productwijzer? In deze productwijzer vindt u algemene informatie over de collectieve verzekering voor vaste WIA-aanvulling.

Nadere informatie

Loyalis Verzuimverzekering Met scherpe premies en veel voordelen

Loyalis Verzuimverzekering Met scherpe premies en veel voordelen Loyalis Verzuimverzekering Met scherpe premies en veel voordelen Loyalis Verzuimverzekering Met scherpe premies en veel voordelen Stel: uw werknemer wordt langdurig ziek. De loondoorbetaling van uw werknemer

Nadere informatie

Arbeidsongeschikt. En dan?

Arbeidsongeschikt. En dan? Arbeidsongeschikt. En dan? Inhoud Voor wie is deze folder bedoeld? 5 Ik heb een aanvraag tot uitkering ingediend. Wat gebeurt er nu? 5 Beroepsarbeidsongeschiktheid 5 Passende arbeid 5 Gangbare arbeid

Nadere informatie

Polisvoorwaarden RED-VC-4 Voorwaarden Verzuimverzekering Conventioneel Uitgebreid. Inhoudsopgave. Clausule 95N WIA-Bodemverzekering.

Polisvoorwaarden RED-VC-4 Voorwaarden Verzuimverzekering Conventioneel Uitgebreid. Inhoudsopgave. Clausule 95N WIA-Bodemverzekering. In uw polis, de algemene voorwaarden en deze voorwaarden leest u welke rechten en plichten u kunt ontlenen aan de verzuimverzekering conventioneel uitgebreid. In de algemene voorwaarden van uw verzekering

Nadere informatie

Voorwaarden Ondernemer op Verzuimverzekering

Voorwaarden Ondernemer op Verzuimverzekering Voorwaarden Ondernemer op Verzuimverzekering Waarom deze voorwaarden belangrijk voor u zijn Deze voorwaarden horen bij uw Ondernemer op verzuimverzekering. Hierin leest u waarvoor u verzekerd bent, hoe

Nadere informatie

CZ Zorgverzekeringen Collectief 2012

CZ Zorgverzekeringen Collectief 2012 CZ Zorgverzekeringen Collectief 2012 1 Alles voor betere zorg Als u een behandeling nodig hebt, dan wilt u natuurlijk de best mogelijke zorg. Maar het is niet altijd vanzelfsprekend dat u ook de beste

Nadere informatie

CZ zorgverzekeringen en bedrijfszorg 2015. Zorgen voor is vooruit kijken

CZ zorgverzekeringen en bedrijfszorg 2015. Zorgen voor is vooruit kijken CZ zorgverzekeringen en bedrijfszorg 2015 Zorgen voor is vooruit kijken 1 Mensen zijn de energiebron van elk bedrijf Houd uw medewerkers gezond en inzetbaar En laat ons u daarbij helpen Een goede collectieve

Nadere informatie

Raadhoven Verzuimverzekering

Raadhoven Verzuimverzekering Raadhoven Verzuimverzekering Verzekeringsvoorwaarden RHN-VR003 Inhoudsopgave Artikel 1 Wat bedoelen wij met?... 2 Artikel 2 Algemene bepalingen... 4 Artikel 3 Duur en einde van de verzekering... 6 Artikel

Nadere informatie

LOGBOEK ZIEKE WERKNEMERS

LOGBOEK ZIEKE WERKNEMERS LOGBOEK ZIEKE WERKNEMERS voor de werknemer die langdurig ziek is of arbeidsongeschikt dreigt te worden Deze brochure bevat praktische tips en een overzicht van rechten en plichten tijdens ziekte. Juni

Nadere informatie

Voorwaarden Generali Ondernemer op verzuimverzekering

Voorwaarden Generali Ondernemer op verzuimverzekering Voorwaarden Generali Ondernemer op verzuimverzekering Waarom deze voorwaarden belangrijk voor u zijn Deze voorwaarden horen bij uw Generali Ondernemer op verzuimverzekering. Hierin leest u waarvoor u

Nadere informatie

Whitepaper maart 2015. Zieke werknemer: wat te doen?

Whitepaper maart 2015. Zieke werknemer: wat te doen? Whitepaper maart 2015 Zieke werknemer: wat te doen? Inhoudsopgave Inleiding Inleiding 3 Zieke werknemer 4 Beloning uitzendkracht 8 Sancties zieke werknemer 9 Ontslag en ziekte 10 Re-integratie 2e spoor

Nadere informatie

Keuzegids arbodienstverlening

Keuzegids arbodienstverlening Keuzegids arbodienstverlening Keuzegids arbodienstverlening Turien & Co. Assuradeuren biedt werkgevers zoveel mogelijk keuzevrijheid in de verzuimbegeleiding. Juist door deze ruime keuzevrijheid is het

Nadere informatie

Expat Pakket Individueel

Expat Pakket Individueel Expat Pakket Individueel Informatie voor de particulier Expat Pakket Individueel Grenzeloos goed verzekerd Expat Pakket Individueel Alles in één keer goed voor elkaar Een tijd in het buitenland werken

Nadere informatie

Informatie Xerio bedrijfsartsen5 B.V.

Informatie Xerio bedrijfsartsen5 B.V. Informatie Xerio bedrijfsartsen5 B.V. 1. Inleiding Xerio bedrijfsartsen5 B.V. is een volledig zelfstandige onderneming met vestigingen in Breda, Roosendaal en Rotterdam. Door de kleinschaligheid zijn wij

Nadere informatie

ZelfstandigVerzekerd ZelfstandigVerzekerd Lite Inkomenszekerheid voor ondernemers

ZelfstandigVerzekerd ZelfstandigVerzekerd Lite Inkomenszekerheid voor ondernemers ZelfstandigVerzekerd ZelfstandigVerzekerd Lite Inkomenszekerheid voor ondernemers Ondernemers in verzekeringen De Goudse is een zelfstandige en onafhankelijke verzekeringsmaatschappij, in 1924 opgericht

Nadere informatie