Loyalis Verzuimverzekering Met scherpe premies en veel voordelen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Loyalis Verzuimverzekering Met scherpe premies en veel voordelen"

Transcriptie

1 Loyalis Verzuimverzekering Met scherpe premies en veel voordelen

2 Loyalis Verzuimverzekering Met scherpe premies en veel voordelen Stel: uw werknemer wordt langdurig ziek. De loondoorbetaling van uw werknemer tijdens de eerste twee ziektejaren komt voor uw rekening. En u betaalt ook de kosten voor vervanging, verzuimbegeleiding en re-integratie. Reden genoeg om opnieuw goed naar de verzuimrisico s binnen uw organisatie te kijken. Want zieke en arbeidsongeschikte werknemers kosten u veel geld. Het kan voor uw organisatie zinvol zijn om de financiële risico s van het ziekteverzuim af te dekken. Loyalis kan u daarbij helpen. Met Loyalis Verzuimverzekering verzekert u zich tegen de zogenaamde loondoorbetalingverplichting bij ziekteverzuim. Dat tegen een zeer scherpe premie en veel voordelen. Loyalis Verzuimverzekering Met Loyalis Verzuimverzekering verzekert u de salariskosten van uw zieke werknemers. Zo kunt u eventueel vervangers financieren. Daarnaast betalen wij in veel gevallen ook mee aan de re-integratie van uw zieke werknemers. Loyalis Verzuimverzekering Conventioneel: vergoedt de salariskosten in de eerste twee ziektejaren. Loyalis Verzuimverzekering Stop Loss: dekt alleen de pieken af, u draagt zelf de kosten van het verwachte verzuim tot een bepaalde hoogte. Voordelen Loyalis Verzuimverzekering Salariskosten van zieke werknemers zijn tot verzekerd. Hebt u nu al een gezond verzuimbeleid dan profiteert u direct van een lage premie. Als uw verzuim stijgt, kunt u onze hulp inroepen om te bekijken hoe uw verzuim kan worden teruggebracht naar een structureel lager niveau. Loyalis vergoedt in veel gevallen (een deel van) de re-integratiekosten (alleen bij de conventionele Verzuimverzekering). Bij beëindiging van de verzekering zijn uitkeringen die zijn ontstaan gedurende de looptijd van de verzekering gewoon verzekerd (alleen bij de conventionele Verzuimverzekering). Kosten van het verhalen van schade op derden zijn meeverzekerd. Welke verzekering? Conventioneel of Stop Loss U kunt de verzekering toesnijden op uw situatie. U hebt de keuze uit twee varianten, namelijk:

3 Loyalis Verzuimverzekering Conventioneel Dekking Met Loyalis Verzuimverzekering Conventioneel verzekert u zich voor de loonkosten bij ziekteverzuim van uw werknemers. Dat wil zeggen dat Loyalis in het eerste jaar 100% en in het tweede jaar 70% van de loonschade vergoedt. Alle werknemers die op de ingangsdatum van de verzekering al ziek zijn, zijn uitgesloten van de verzekering. Na vier weken volledig herstel kunt u voor hen wel weer aanspraak maken op de verzekering. Bij beëindiging van de verzekering zijn uitkeringen die zijn ontstaan gedurende de looptijd van de verzekering gewoon verzekerd. De instappremie Voor de vaststelling van de instappremie hanteren wij het zogenaamde gewogen gemiddelde verzuimpercentage van de laatste drie jaar. Daarbij weegt het meest recente jaar het zwaarst. Inschaling vindt plaats in trede 6 (= 100%) van de hieronder weergegeven bonus-malusladder. In de volgende verzekeringsjaren is de verhouding betaalde premie ten opzichte van de gedeclareerde loonschade bepalend voor stijging of daling op de bonus-malusladder. Dit doen we voor het eerst per 1 januari volgend op een volledig verzekeringsjaar. Voor het berekenen van de nieuwe premie hebben we jaarlijks informatie nodig over de totale loonsom van uw organisatie. Vaststelling premie Uw instappremie is afhankelijk van uw eigen risico en het gewogen gemiddelde verzuimpercentage van de afgelopen drie jaar. Dit is het verzuimpercentage van het eerste ziektejaar, dus het kortdurend verzuim. Het eigen risico wordt uitgedrukt in wachtdagen. Dat wil zeggen dat de kosten die binnen deze periode vallen voor eigen rekening zijn. De premie berekenen we over uw totale loonsom (inclusief werkgeverslasten). Uw instappremie is trede 6, 100%. Stel u hebt in het eerste jaar 30% minder loonschade geclaimd (70%) dan dat u premie hebt betaald over het eerste jaar. Voor u betekent dit dat uw nieuwe premie met 1 trede omhoog gaat. U betaalt dus in het tweede verzekeringsjaar 10% minder ten opzichte van de instappremie. In het tweede volledige verzekeringsjaar wordt wederom gekeken naar de verhouding tussen de hoogte van uw claims en uw betaalde premie in het voorafgaande jaar. Uw premie stijgt of daalt dan volgens dezelfde bonus-malusladder. trede korting (-) als claim/premie als claim/premie als claim/premie als claim/premie als claim/premie of < 0,60 >= 0,60 maar >= 0,80 maar >= 1,20 maar >= 2,0 opslag (+) < 0,80 < 1,20 < 2,0 overgang volgend jaar naar trede 1 80% % % % % % % % % % %

4 Vanaf het vierde verzekeringsjaar kijken we naar de verhouding tussen de hoogte van uw claims in de voorgaande drie jaar en uw betaalde premie in de afgelopen drie jaar. Met als extra voordeel dat, mocht u vanaf het vierde verzekeringsjaar drie jaar lang geen schade claimen, u een dubbele sprong op de bonus-malusladder maakt. Uitbetaling Wij keren één keer per maand achteraf uw loonschade uit. Daarvoor moet u na afloop van elke maand een opgave doen van uw zieken. U hebt ook de keuze om uw claims uit te laten betalen per week of per kwartaal. Re-integratie Als u Loyalis Verzuimverzekering Conventioneel afsluit, vergoedt Loyalis een deel van de re-integratiekosten bij dreigend langdurig verzuim. Per sector gelden hiervoor specifieke bepalingen. Kijk voor meer informatie op De peildatum voor het vaststellen van de premie is 1 januari. We hebben hiervoor jaarlijks informatie nodig over uw loonsom en het verzuimpercentage van het afgelopen jaar. U betaalt de premie vooruit voor het volgende verzekeringsjaar. Voorbeeld Stel uw organisatie heeft 80 medewerkers, een gewogen gemiddeld verzuimpercentage over de afgelopen drie jaar van 5% en een loonsom van Het gemiddeld verzuim is daardoor 5% van ( ). Stel dat u hebt gekozen voor een eigen behoud van 130%, dan bedraagt het eigen behoud in euro s (130% x , is ( ). Dit gedeelte van uw verzuimkosten (salaris- en re-integratiekosten) komt voor eigen rekening. De meerkosten vergoedt Loyalis. Stel dat het premiepercentage wordt vastgesteld op 0,35%, dan bedraagt de premie ,- per jaar. Overeenkomst De verzekering heeft een looptijd van drie jaar met een opzegtermijn van een maand. Als u niet opzegt ontvangt u voor het einde van het contract een nieuw voorstel. Loyalis Verzuimverzekering Stop Loss Dekking Met Loyalis Verzuimverzekering Stop Loss verzekert u de verzuimkosten boven uw eigen risico. Dit eigen risico, het zogenaamde eigen behoud, is een percentage van uw gewogen gemiddeld verzuim over de afgelopen drie jaar. Dit is het ziektepercentage van het eerste ziektejaar, dus het kortdurend verzuim. U kunt kiezen uit een laag of een hoog eigen behoud. Bij Loyalis Verzuimverzekering Stop Loss zijn alle werknemers verzekerd die op de ingangsdatum van de verzekering al ziek zijn. Vaststelling premie De startpremie is afhankelijk van het aantal werknemers, uw gewenste eigen risico (laag of hoog eigen behoud) en het gewogen gemiddelde verzuimpercentage van de afgelopen drie jaar. Het premiebedrag berekenen we jaarlijks opnieuw. Uitbetaling loonschade U kunt eenmaal per jaar uw loonschade boven het eigen loonbehoud declareren. Wij hebben daarvoor uw opgave nodig. Deze opgave moet u binnen drie maanden na afloop van het kalenderjaar verstrekken. Overeenkomst De verzekering heeft een looptijd van drie jaar met een opzegtermijn van een maand. Als u niet opzegt ontvangt u voor het einde van het contract een nieuw voorstel. Waarom Loyalis? - Loyalis is specialist in inkomenszekerheid en pensioenaanvullingen. Wij bieden voornamelijk producten en diensten op het gebied van arbeidsongeschiktheid, nabestaandenregelingen en pensioen. Ook geven wij advies en trainingen om gezond en fit te blijven werken. Daarbij gaan we niet voor de grote winsten, maar kiezen we voor de klant. - Wij werken exclusief voor mensen die werken bij de overheid, in het onderwijs, in de bouw en bij de energie- en nutsbedrijven.

5 Onze producten en diensten sluiten maximaal aan op de collectieve pensioenregelingen en cao-afspraken. Loyalis is onderdeel van APG. - Wij zijn meer dan een verzekeraar: wij kunnen u ondersteunen met een compleet dienstenpakket op het gebied van verzuimmanagement. - Wij kennen geen gedwongen winkelnering: wij betalen geheel of gedeeltelijk de kosten die u maakt om uw zieke werknemers weer aan het werk te krijgen. U kiest zelf uw dienstverlener. - Loyalis biedt een uitstekende service: wij informeren u actief over veranderingen in de sociale zekerheid. Verzekeren of niet? Gaat u het verzuimrisico volledig zelf dragen of (deels) verzekeren? Een lastige vraag die u zelf het best kunt beantwoorden. U kent uw eigen ziekteverzuim en financiële situatie immers beter dan wie dan ook. De overweging om wel of niet te verzekeren, is mede afhankelijk van de omvang van uw organisatie. Heeft uw organisatie een formatie van meer dan 100 fte? Dan kunt u de kosten van verzuim wellicht zelf dragen. U kunt ervoor kiezen om geen verzekering af te sluiten. Voor een eventuele calamiteit houdt of hebt u een reservepotje achter de hand of sluit u een Verzuimverzekering Stop Loss af. Verzekert u niets, dan betaalt u de volgende kosten: 170% van het salaris tijdens de eerste twee ziektejaren. De kosten van een eventuele vervanger. De kosten van verzuimbegeleiding en re-integratie. Heeft uw organisatie minder dan 100 fte of beschikt uw organisatie over onvoldoende financiële reserves om de kosten van vervanging op te vangen? Dan is het financiële risico groter. Met een conventionele Verzuimverzekering kunt u het verzuimrisico afdekken. Of u dekt de onverwachte verzuimpieken af met de Verzuimverzekering Stop Loss. Een persoonlijk gesprek? Bent u geïnteresseerd of hebt u vragen? Neem dan contact op met uw Loyalis adviseur. Onze adviseurs komen graag bij u langs om uw vragen te beantwoorden. Of bel voor een afspraak met onze afdeling Loyalis Relatiebeheer: Elke werkdag bereikbaar van 8.30 tot 17 uur. Afsluiten Wilt u deze verzekering afsluiten? Vul dan het formulier Aanvraag Offerte Loyalis Verzuimverzekering in. Dit formulier vindt u op

6 Interesse? Wilt u meer informatie of een offerte aanvragen? Neem dan contact op met uw Loyalis adviseur of bel met de afdeling Loyalis Relatiebeheer: Elke werkdag bereikbaar van 8.30 uur tot 17 uur. Loyalis Verzekeringen Postbus JR Heerlen Aan deze brochure kunnen geen rechten worden ontleend. De bedragen en percentages in deze brochure gelden per 1 augustus 2011 en kunnen in de toekomst wijzigen. Loyalis Schade N.V. is gevestigd te Heerlen en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel Limburg onder nummer AFM-vergunningnummer Gecertificeerd ISO 9001:2008. Loyalis levert inkomens- en pensioenaanvullingen die maximaal aansluiten op uw collectieve en sectorale regelingen. Speciaal voor overheid, onderwijs, bouw en energie- en nutsbedrijven januari 2014

Je leeft, je verandert. Loyalis verandert met je mee. Financiële zekerheid bij arbeidsongeschiktheid

Je leeft, je verandert. Loyalis verandert met je mee. Financiële zekerheid bij arbeidsongeschiktheid Je leeft, je verandert. Loyalis verandert met je mee. Financiële zekerheid bij arbeidsongeschiktheid Inkomen bij arbeidsongeschiktheid kan erg tegenvallen Stelt u zich eens voor, u wordt ziek. En twee

Nadere informatie

Je leeft, je verandert. Loyalis verandert met je mee. Financiële zekerheid bij arbeidsongeschiktheid

Je leeft, je verandert. Loyalis verandert met je mee. Financiële zekerheid bij arbeidsongeschiktheid Je leeft, je verandert. Loyalis verandert met je mee. Financiële zekerheid bij arbeidsongeschiktheid Inkomen bij arbeidsongeschiktheid kan erg tegenvallen Stelt u zich eens voor, u wordt ziek. En twee

Nadere informatie

Financiële zekerheid bij arbeidsongeschiktheid

Financiële zekerheid bij arbeidsongeschiktheid Financiële zekerheid bij arbeidsongeschiktheid Inkomen kan erg tegenvallen bij arbeidsongeschiktheid Stelt u zich eens voor, u wordt ziek. En twee jaar later bepaalt UWV dat u arbeidsongeschikt bent.

Nadere informatie

Verzekering. voor inkomen bij arbeidsongeschiktheid voor alle werknemers (collectief contract) Loyalis werkgevershandleiding > 1 90.0362.

Verzekering. voor inkomen bij arbeidsongeschiktheid voor alle werknemers (collectief contract) Loyalis werkgevershandleiding > 1 90.0362. Verzekering voor inkomen bij arbeidsongeschiktheid voor alle werknemers (collectief contract) 90.0362.13 Loyalis werkgevershandleiding > 1 1. In het kort Inleiding U hebt een collectief contract voor een

Nadere informatie

Een nieuwe baan. De belangrijkste zaken op een rij

Een nieuwe baan. De belangrijkste zaken op een rij Een nieuwe baan De belangrijkste zaken op een rij Een nieuwe baan Gefeliciteerd met uw nieuwe baan! Een nieuwe start. Het moment om een aantal zaken te regelen. Wie is Loyalis? Loyalis is de inkomensspecialist

Nadere informatie

Financiële zekerheid bij arbeidsongeschiktheid

Financiële zekerheid bij arbeidsongeschiktheid Financiële zekerheid bij arbeidsongeschiktheid Inkomen bij arbeidsongeschiktheid kan erg tegenvallen Stelt u zich eens voor, u wordt ziek. En twee jaar later bepaalt UWV dat u arbeidsongeschikt bent. Helemaal

Nadere informatie

Mantelovereenkomst Inkomensverzekeringen Federatie van de Groothandel in Levensmiddelen. Het voorstel bestaat uit de onderdelen:

Mantelovereenkomst Inkomensverzekeringen Federatie van de Groothandel in Levensmiddelen. Het voorstel bestaat uit de onderdelen: Mantelovereenkomst Inkomensverzekeringen Federatie van de Groothandel in Levensmiddelen. Het voorstel bestaat uit de onderdelen: Voordelen geldend voor alle WIA-verzekeringen Premieoverzicht WIA-verzekeringen

Nadere informatie

Polisvoorwaarden RED-VC-4 Voorwaarden Verzuimverzekering Conventioneel Uitgebreid. Inhoudsopgave. Clausule 95N WIA-Bodemverzekering.

Polisvoorwaarden RED-VC-4 Voorwaarden Verzuimverzekering Conventioneel Uitgebreid. Inhoudsopgave. Clausule 95N WIA-Bodemverzekering. In uw polis, de algemene voorwaarden en deze voorwaarden leest u welke rechten en plichten u kunt ontlenen aan de verzuimverzekering conventioneel uitgebreid. In de algemene voorwaarden van uw verzekering

Nadere informatie

Uw Combinatieverzekering Verzuim & Ziektewet

Uw Combinatieverzekering Verzuim & Ziektewet VSZ ASSURADEUREN Informatie voor de werkgever Uw Combinatieverzekering Verzuim & Ziektewet Hét antwoord op de nieuwe Ziektewet. Verzuim en Eigenrisicodragerschap Ziektewet in één keer verzekerd! Transparant

Nadere informatie

Pensioen Continu Plan nettolijfrente Voor de periode ná uw pensioendatum

Pensioen Continu Plan nettolijfrente Voor de periode ná uw pensioendatum Pensioen Continu Plan nettolijfrente Voor de periode ná uw pensioendatum Aanvulling van partner- en ouderdomspensioen voor werknemers met een salaris boven 100.000 Sinds 1 januari 2015 gelden er belangrijke

Nadere informatie

Het Individueel Werknemer Pensioen. Voor werknemers met een unieke positie

Het Individueel Werknemer Pensioen. Voor werknemers met een unieke positie Het Individueel Werknemer Pensioen. Voor werknemers met een unieke positie Inhoud Voor iedereen een passend pensioen. 3 Zo werkt het Individueel Werknemer Pensioen. 4 Even uw voordelen op een rij! 6 U

Nadere informatie

VerzuimVizier. productkenmerken. informatie voor de werkgever

VerzuimVizier. productkenmerken. informatie voor de werkgever VerzuimVizier productkenmerken informatie voor de werkgever VerzuimVizier Productkenmerken Een complete oplossing voor al uw personeelsperikelen. Dat is VerzuimVizier van De Goudse. Pro-actieve preventie,

Nadere informatie

Productwijzer verzekering voor Loondoorbetaling. werknemers (conventioneel)

Productwijzer verzekering voor Loondoorbetaling. werknemers (conventioneel) verzekering voor Loondoorbetaling bij ziekte van werknemers (conventioneel) Productwijzer verzekering voor Loondoorbetaling bij ziekte van werknemers (conventioneel) Wat leest u in deze productwijzer?

Nadere informatie

Aanmelding arbeidsongeschiktheidsverzekering via de werkgever

Aanmelding arbeidsongeschiktheidsverzekering via de werkgever Aanmelding arbeidsongeschiktheidsverzekering via de werkgever 0 Lees eerst het dienstverleningsdocument en vul de Kennis- en ervaringstoets in voordat u dit formulier invult. Terugsturen naar: Loyalis

Nadere informatie

Polisvoorwaarden Schouten Verzuimverzekering Stop Loss Inhoudsopgave

Polisvoorwaarden Schouten Verzuimverzekering Stop Loss Inhoudsopgave Polisvoorwaarden Schouten Verzuimverzekering Stop Loss Inhoudsopgave 1 Begrippenlijst 2 Algemene Bepalingen 3 Duur en einde van de verzekering 4 Omschrijving van de dekking 5 Uitsluitingen 6 Wijzigingen

Nadere informatie

Productwijzer verzekering voor Loondoorbetaling bij ziekte van werknemers (conventioneel)

Productwijzer verzekering voor Loondoorbetaling bij ziekte van werknemers (conventioneel) Productwijzer verzekering voor Loondoorbetaling bij ziekte van werknemers Wat leest u in deze productwijzer? In deze productwijzer vindt u algemene informatie over de verzekering voor Loondoorbetaling

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument & Productwijzer

Dienstverleningsdocument & Productwijzer Dienstverleningsdocument & Productwijzer Versie 2013-4 Uitvaartverzekering Twenthe N.V., Enschede Pagina 1 Waarom ontvangt u dit dienstverleningsdocument? Vanaf 1 juli 2013 dienen financiële dienstverleners

Nadere informatie

Collectieve WIA-verzekeringen Informatie voor de werkgever. WIA 0-tot-100 Plan. Handleiding

Collectieve WIA-verzekeringen Informatie voor de werkgever. WIA 0-tot-100 Plan. Handleiding Collectieve WIA-verzekeringen Informatie voor de werkgever WIA 0-tot-100 Plan Handleiding WIA 0-tot-100 Plan Handleiding U heeft voor uw werknemers een of meer collectieve WIA-verzekeringen afgesloten

Nadere informatie

Voor tussentijds verlof of eerder stoppen met werken. Loyalis Levensloop

Voor tussentijds verlof of eerder stoppen met werken. Loyalis Levensloop Loyalis voert de levensloopregeling uit voor ABP Loyalis Levensloop Voor tussentijds verlof of eerder stoppen met werken Je werkt. Maar soms even niet. Je neemt de tijd voor die ene cursus. En daarna er

Nadere informatie

Voorwaarden Ondernemer op Verzuimverzekering

Voorwaarden Ondernemer op Verzuimverzekering Voorwaarden Ondernemer op Verzuimverzekering Waarom deze voorwaarden belangrijk voor u zijn Deze voorwaarden horen bij uw Ondernemer op verzuimverzekering. Hierin leest u waarvoor u verzekerd bent, hoe

Nadere informatie

Voorwaarden Generali Ondernemer op verzuimverzekering

Voorwaarden Generali Ondernemer op verzuimverzekering Voorwaarden Generali Ondernemer op verzuimverzekering Waarom deze voorwaarden belangrijk voor u zijn Deze voorwaarden horen bij uw Generali Ondernemer op verzuimverzekering. Hierin leest u waarvoor u

Nadere informatie

Productwijzer collectieve WGAhiaatverzekering. (uitgebreide variant)

Productwijzer collectieve WGAhiaatverzekering. (uitgebreide variant) collectieve WGAhiaatverzekering (uitgebreide variant) Productwijzer collectieve WGAhiaatverzekering (uitgebreide variant) Wat leest u in deze productwijzer? In deze productwijzer vindt u algemene informatie

Nadere informatie

U gaat uit dienst. Wat betekent dit voor uw pensioen, partnerpensioen en arbeidsongeschiktheidsverzekering?

U gaat uit dienst. Wat betekent dit voor uw pensioen, partnerpensioen en arbeidsongeschiktheidsverzekering? U gaat uit dienst. Wat betekent dit voor uw pensioen, partnerpensioen en arbeidsongeschiktheidsverzekering? Inhoud U gaat uit dienst. 3 Situatie 1: U heeft een nieuwe werkgever. 4 Situatie 2: U start uw

Nadere informatie

Verzuimverzekering Conventioneel. Polisvoorwaarden. Inhoudsopgave

Verzuimverzekering Conventioneel. Polisvoorwaarden. Inhoudsopgave Verzuimverzekering Conventioneel Polisvoorwaarden Inhoudsopgave 1 Begrippenlijst 2 Algemene Bepalingen 3 Duur en einde van de verzekering 4 Omschrijving van de dekking 5 Uitsluitingen 6 Wijzigingen van

Nadere informatie

Verzuimverzekering Optimaal. Polisvoorwaarden. Inhoudsopgave

Verzuimverzekering Optimaal. Polisvoorwaarden. Inhoudsopgave Verzuimverzekering Optimaal Polisvoorwaarden Inhoudsopgave 1 Begrippenlijst 2 Algemene Bepalingen 3 Duur en einde van de verzekering 4 Omschrijving van de dekking 5 Uitsluitingen 6 Wijzigingen van de verzekering

Nadere informatie

fbto uitvaartverzekering

fbto uitvaartverzekering fbto uitvaartverzekering Bepaal zelf hoelang u wilt betalen Kijk op fbto.nl of bel (058) 234 56 78 Ik kan zelf een uitvaartverzekering afsluiten. De kosten van uw afscheid goed verzekerd We weten allemaal

Nadere informatie

Allianz Inkomensverzekeringen. Productwijzer collectieve WGA-hiaatverzekering (uitgebreide variant)

Allianz Inkomensverzekeringen. Productwijzer collectieve WGA-hiaatverzekering (uitgebreide variant) Allianz Inkomensverzekeringen Productwijzer collectieve WGA-hiaatverzekering (uitgebreide variant) Allianz Inkomensverzekeringen Wat leest u in deze productwijzer? In deze productwijzer vindt u algemene

Nadere informatie

Voorwaarden Inkomensaanvulverzekering. Inhoudsopgave

Voorwaarden Inkomensaanvulverzekering. Inhoudsopgave Voorwaarden Inkomensaanvulverzekering Basismodule WGA-gat Uitgebreid In uw polis, de algemene voorwaarden en deze voorwaarden leest u welke rechten en plichten u kunt ontlenen aan de module WGA-gat Uitgebreid.

Nadere informatie

Colofon Over de grens is een uitgave van: Jabes Verzekeringen Postbus 136 3850 AC Ermelo 0341-764020 www.jabesverzekeringen.nl

Colofon Over de grens is een uitgave van: Jabes Verzekeringen Postbus 136 3850 AC Ermelo 0341-764020 www.jabesverzekeringen.nl 1 Colofon Over de grens is een uitgave van: Jabes Verzekeringen Postbus 136 3850 AC Ermelo 0341-764020 www.jabesverzekeringen.nl Vormgeving en druk: Match2Print Drukwerkmanagement www.match2print.nl 2e

Nadere informatie

Raadhoven Verzuimverzekering

Raadhoven Verzuimverzekering Raadhoven Verzuimverzekering Verzekeringsvoorwaarden RHN-VR003 Inhoudsopgave Artikel 1 Wat bedoelen wij met?... 2 Artikel 2 Algemene bepalingen... 4 Artikel 3 Duur en einde van de verzekering... 6 Artikel

Nadere informatie