OR Nieuwsbrief 8. Thema: OR EN CRISIS. 1. Hoe kan de OR omgaan met de gevolgen van de kredietcrisis? 17 TIPS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "OR Nieuwsbrief 8. Thema: OR EN CRISIS. 1. Hoe kan de OR omgaan met de gevolgen van de kredietcrisis? 17 TIPS"

Transcriptie

1 OR Nieuwsbrief 8 Thema: OR EN CRISIS 1. Hoe kan de OR omgaan met de gevolgen van de kredietcrisis? 17 TIPS Samengevat Sinds 2009 krijgt de OR meer adviesaanvragen over reorganisaties. Door de recessie loopt de orderportefeuille niet vol. Inkrimping lijkt onvermijdelijk volgens menig directie. Veel ondernemingsraden staan met de mond vol tanden. Terwijl er ook kansen liggen. Grijp ze! 17 tips van OR Adviseur FNV Bouw Niko Manshanden. - Al verschilt het per bedrijf en bedrijfstak, over het algemeen denken ondernemingsraden te weinig mee over bedrijfsproblemen. - Menig directeur houdt de OR buiten 'de keuken' zodat deze vaak op het eind geconfronteerd worden met voorgenomen besluiten. - Soms ook ligt het aan de OR zelf. Zeker nu de OR er een groot onderwerp bij heeft, de recessie roepen medezeggenschapdeskundigen op (zie Nieuwsbrief 7) op de reagerende OR in te ruilen voor een pro-actieve aanpak. - In de huidige recessie kan de OR actief aan de slag met verbeteringen in het bedrijf. Tip 1: brief directeur Als eerste stap kan de OR een open brief naar de directie sturen met de kwaliteitsaanpak kredietcrisis (zie website FNV Bondgenoten). De OR is bezorgd over de gevolgen van de recessie voor het bedrijf en wil actief meedoen. In die brief geeft de OR aan niet te willen wachten op een reorganisatie maar samen met directie regelmatig om tafel en vroegtijdig bij de ideeën- en besluitvorming betrokken te willen worden. De gevolgen recessie als vast agendapunt op de Overlegvergadering is een tweede stap. Maak werkafspraken hierover. Tip 2: eigen agenda Verder kan de OR met een eigen verbeteringsagenda aan de slag. Onderzoek maatregelen juist op meerdere beleidsterreinen omdat de recessie niet alleen de financiën raakt maar alle gebieden. Zo kent bijvoorbeeld het gebied personeelsbeleid onderdelen die de pijn van de recessie kunnen verzachten en de organisatie verbeteren. Denk aan items als (deel-) werktijdverkorting (WTV), opleidingen, mogelijkheden in de CAO, communicatie, leidinggeven, werkoverleg, flexibilisering personeel, beloningsverhoudingen en uitlenen van personeel. Maar er is meer. Tip 3: financiën doorlichten De OR kan een bedrijfseconomische analyse van het bedrijf verrichten. Hoe staat het er nu werkelijk voor met de financiën en orderportefeuille? Alle gegevens en afspraken over de liquiditeit, solvabiliteit, rentabiliteit, Eigen- en Vreemd Vermogen, de afspraken rond kredietverlening van de huisbankier, enzovoorts dienen goed op tafel te komen.

2 Er blijkt soms al langer wat aan de hand. Weinig Eigen Vermogen, te veel uitgekeerd aan de aandeelhouders, veel Vreemd Vermogen omdat dit meer opleverde, tonen een beeld van het korte termijn beleid. Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen gaat echter om de continuïteit van het bedrijf en rendement op lange termijn. Tip 4: deskundig worden Een bedrijfs-economische analyse doet de OR niet alleen. Schakel een econoom in en laat een adviseur de komende tijd via een strippenkaart je vast bijstaan. OR-instituten merken momenteel dat OR-cursus wordt uitgesteld. Echter, juist nu dient de OR zijn cursus te gebruiken om een bijdrage te leveren aan een betere organisatie en hierop deskundig te worden. Meedenken ten tijde van recessie is anders dan bij hoogconjunctuur. OR-scholing en coaching zijn subsidiabel, net als OR-platforms nu ook. Tip 5: goed opleidingsplan Van een goed opleidingsplan kan nu eindelijk echte werk voor allen worden gemaakt. Bedrijfstakfondsen hebben geld en toekomstgerichte opleidingen kan het bedrijf gereed maken voor betere dienstverlening en nieuwe product-marktcombinaties. Nu investeren in mensen wordt het credo, scholen en/of omscholen voor de toekomst. Scholing is niet voor niets nu een hot item. Tip 6: goed om gaan met werktijdverkorting Een bedrijf kan in aanmerking komen voor werktijdverkorting (WTV) als de omzet plotseling flink terugloopt. Een opleidingsplan hoort bij die maatregel waarbij vakmensen niet thuis zitten maar bijgeschoold worden. Aan de WTV zitten voorwaarden en haken en ogen. Laat de vakbonden de aanvraag met het bedrijf indienen; denk als OR mee over scholing en implementatie. Houdt de eisen en gevolgen van de WTV voor werknemers goed in de gaten. Ook zwaar weer biedt kansen!!!!! Niko Manshanden: "Denk meer mee" Tip 7: werkoverleg oppoetsen Het werkoverleg verbeteren van werkinstructie tot echte werknemersparticipatie. Naast voorstellen van de werknemers kan foutenanalyse in product- en productieprocessen veel opleveren. De werkvloer weet wat er scheef zit maar dat werd in tijden van hoogconjunctuur vaak niet opgelost. De klant betaalt toch wel. Verkeerd uitvoeren van orders kost het bedrijf per jaar tonnen. Dat is terug te dringen. De bedrijfstak bouw heeft bijvoorbeeld miljoenen aan ruis- en faalkosten (bron: Frens Pries). Tip 8: bestaande problemen aanpakken De OR kan nagaan welke problemen in het bedrijf te maken hebben met de recessie en welke met al langer bestaande knelpunten. Met behulp van het idee van sociale innovatie of slimmer werken van onderop kunnen bestaande bedrijfsproblemen nu eens goed worden aangepakt. Daar wordt de organisatie beter van. Verder kan de OR meewerken aan plannen om de interne communicatie te verbeteren. Stijl van leidinggeven en een managementaanpak dat er toe doet is broodnodig, zeker nu. Tip 9: betere verhouding vast-flex Ook het steeds meer werken met uitzendkrachten, zzp-ers en andere vormen van flexibilisering kost het bedrijf geld (overdracht, fouten, verantwoording, wegblijven, etc). Zoeken naar een betere

3 verhouding flex- en vast personeel komt het bedrijf ten goede. Aan de andere kant dreigen jaarcontractors nu de sigaar te worden terwijl zij soms op belangrijke functies zitten. Maak een bedrijfsanalyse waar wel en niet en inwelke vorm flex kan zijn. Tip 10: Korte termijn beloningen terugdringen Ook kan de OR het hoofdpijndossier van de regering over topinkomens nu in praktijk brengen. Terugdringen van bonussen en topsalarissen en stoppen van beloningsregelingen die het behalen van korte termijn winsten stimuleren zijn punten voor de Overlegvergadering. Maar ook het uitstellen van dividend aan de aandeelhouders. Uitstel van dividend en normale inkomens kan het bedrijf in de zwarte cijfers houden. Tip 11: Krediet lospraten De OR hoort dat het bedrijf nu minder krediet van de bank krijgen om de rekeningen, leveranciers en lonen te betalen. Het financieel verkeer stokt terwijl er orders genoeg zijn en het bedrijf gezond. Naast interne acties kan de OR ook in de slag gaan met de huisbankier. Een brief schrijven kan helpen; gesprekken leveren wellicht meer op. En geen bank wil negatief in de publiciteit; zeker niet zij met overheidssteun. Het moeilijk gedrag van banken rond kredietverlening kan met behulp van de OR worden aangepakt. Tip 12: goede maatregelen Als alles is geprobeerd en het toch minder blijft gaan rest de OR niets anders om mee te denken aan goede inkrimpingsmaatregelen. Dan kan het gaan om het terugdringen van overwerk, wijzigen ploegendienst van bv. 5 naar 3 of zelfs tweeploegen, terugdringen flexkrachten maar behoud flexibele schil voor ziekte en vakantietijden, of het slimmer inplannen van ADV-dagen en vakantie (maar pas op de regels CAO). Vasthouden maar toch elders plaatsen van personeel kan gaan om een bedrijfspool (intern- en externe uitleen) en detachering. Ook kan naar de functies zelf worden gekeken. Het aloude idee van taak- en functieverbetering kan nieuw leven worden in geblazen om vakmensen te behouden en jongeren in te werken en breder inzet te maken. Ook binden en boeien tijdens recessie. Tip 13: passend sociale maatregelen En als er dan toch donkere wolken komen kunnen afspraken (samen met de vakbonden) worden gemaakt over het afbouwen van flexibele contracten, afspraken over behoud van werkgelegenheid, rol van werknemers die tegen hun vroegpensioen aanzitten maar op diverse manieren van belang voor het bedrijf kunnen zijn (bv. leermeester), goedgekeurde outplacementbureaus, enzovoorts. In een recessie kent een sociaal plan andere accenten dan tijdens hoogconjunctuur. Tip 14: het adviestraject Voordat een adviesaanvraag er komt overlegt de OR al over welke maatregelen er straks in de adviesaanvraag komen te staan. Vooraf invloed werkt beter dan een negatief advies achteraf. Van belang is ook dat de OR toch ruim de tijd krijgt voor de adviesaanvraag (niet morgen al advies), betere afspraken maakt over geheimhouding (niet naar deskundigen en vakbondsbestuurders en slechts deels naar de achterban). Maar ook het inschakelen van deskundigen en de achterban hoort daarbij. Dus ook tijdens een recessie gewoon het adviestraject van de wet volgen. Tip 15: betrek de achterban De recessie geeft de OR een kans hernieuwd contact met de achterban op te bouwen. Juist op inkrimpings- en reorganisatiemaatregelen heeft de achterban een visie en een duidelijke mening. Emoties lopen vaak hoog op. Werknemers weten al langer wat wel werkt en wat weinig oplevert. In de voorfase naar een reorganisatie kan de OR al ideeën doorgeven. In een concept-advies kan de OR vanuit de achterban tegenvoorstellen doen. foutenmakers van de hoogtijdagen horen in een nieuwe organisatie niet thuis.

4 Tip 16: goed adviseren Een laatst punt is wellicht een open deur: durf als OR vaker negatief advies te geven en denk inhoudelijk goed en gedetailleerd mee. Speel open kaart en laat de directie ook zijn kaarten op tafel leggen. Meerdere reorganisatie, of het na elkaar verkopen van bedrijfsonderdelen wil nog niet zeggen dat er een toekomstbestendig bedrijf overblijft. Tip 17: de WOR voorbij Last but not least: in de WOR staat nergens dat het verboden is contact op te nemen met opdrachtgevers, leveranciers, klanten, de huisbankier, investeringsmaatschappijen, aandeelhouders, kenners van de bedrijfstak en overnamekandidaten. En met hen afspraken te maken. De OR heeft meer gereedschappen dan in de Wet op de Ondernemingsraden staan. 2.CHECKLIST CREDIETCRISIS & OR Adviseur van FNV Bouw spoedt zich van het ene bedrijf naar het andere, het regent faillissementen en de reorganisaties zijn talrijk. Meer daarover bij de crisistips, gebruik onderstaande checklist om te zien of de OR wel aan alles heeft gedacht. Kijk ook in de vorige Nieuwsbrief met als thema reorganisatie. 1. Procedure 1.1 Adviesaanvraag, ook als het alleen gaat om de flexibele schil 1.2 Redelijke reactietijd voor de OR (bijv 4 weken) 1.3 Geheimhouding: In principe niet. Niet naar vakbondsbestuurders en adviseurs OR, en in ieder geval 2 weken de tijd om achterban te raadplegen voor advisering 1.4 Budget om deskundige in te schakelen 1.5 Afstemmen met de vakbondsbestuurder: wie spreekt wat af + volgorde, informatie en beoordeling delen 1.6 De bond moet de WTV afspreken 1.7 Concept-advies hanteren met je voorstellen waarop directie reactie geeft 2. Noodzaak maatregelen 2.1 Financiële cijfers 2.2 Weerstandsvermogen bedrijf (eigen vermogen) 2.3 Orderpositie: gegevens directie en eigen beeld OR 2.4 Kredietmogelijkheden bedrijf 2.5 Wat is tijdelijk, wat is structureel 2.6 Analyse wat met de kredietcrisis te maken heeft en wat andere oorzaken heeft 2.7 Gebruik Werktijdverkorting voor meer bedenktijd 2.8 Criteria WTV : omzetdaling van > 30% t.o.v. 2 maanden ervoor 3. Soort maatregelen 3.1 Werktijdverkorting (WTV): ook voor flexkrachten 3.2 Aanvulling tot 100% loon voor mensen in de WTV 3.3 Inplannen ADV/vakantie (=Tijdelijk): niet verplicht collectief inplannen 3.4 Overwerk stoppen 3.5 Wijzigen ploegendienst 3.6 Flexkrachten (deels) behouden 3.7 Afspraak na de crisis zoveel mogelijk werken met vaste krachten 3.8 Behouden flexkrachten voor piek en ziek (beperkt percentage) 3.9 Personeel ontslaan vs behoud moeilijk te vinden personeel 3.10 Overwerk stoppen 3.11 Niet: Loon of toeslagen inleveren

5 4. Behoud flexibiliteit organisatie 4.1 Flexkrachten (deels) vasthouden 4.2 Poolconstructie hanteren voor medewerkers waar geen werk voor is 4.3 Detachering/collegiaal uitlenen personeel 4.4 Meer flexibiliteit (multiskill) in functies 4.5 Inzetbaarheid mensen verbeteren: scholing in WTVperiode 5. Inzetbaarheid en scholing 5.1 Scholing in WTV (voorwaarde WTV) 5.2 Ook voor flexkrachten 5.3 Inventarisatie scholingswensen 5.4 Gebruik scholingsfondsen 5.5 Laten halen van EVC-cerficaat voor ervaringskennis 6. Andere verbeteringen in de bedrijfsvoering 6.1 Inleveren bonussen en topsalarissen van bestuurders onderneming 6.2 Stoppen van beloningsregelingen die behalen van korte termijn winsten stimuleren 6.3 Voor de toekomst meer interne buffer voor de bedrijfsfinanciering 6.4 Ruimte voor innovatie: van onderop: bijv in werkoverleg 6.5 OR neemt initiatief voor slimmer werken voorstellen (info FNV BG) 6.6 Scholing OR op slimmer werken richten 7. Sociale consequenties 7.1 Sociaal plan afspreken door bond bij reorganisatie, WTV of wegsturen flexschil 7.2 Afspraken richten op behoud werk 7.3 Cedeo-goedgekeurd outplacementbureau gebruiken 7.4 Begeleidingscommissie Vlak voor de kerst hoorden we dat 24 medewerkers eruit moesten bij Zeeland Kozijnen B.V. in Axel. Dus de hele kerstvakantie wist niemand of hij mocht blijven. Nu John Denys in de COR van holding Doorwin Timmerbedrijven meemaakt hoe Limburg en Noord Holland aan de beurt zijn, begrijpt hij van FNV Bestuurder Henk Panhuizen dat de directie in een andere glazen bol kijkt dan hij. De OR kreeg de informatie een uur eerder dan de rest. Pas in januari hoorden we wie er wel en niet uitging. Van de 3 OR leden konden er twee elders aan de slag, ik kon via de afspiegelingsregeling blijven wat ik graag wilde. Want elders ga je er als eerste weer uit vanwege het last in first out principe. De ondernemingsraad lichtte meteen de bond in en won informatie in. Er bleek een plaatje gemaakt van kosten, verkoop en wat er binnenkomt. Vanuit OR Advies van FNV Bouw verwees Niko Manshanden ons door naar Arend van der Beek. MEER STANDAARD Ook reisde de OR af naar de holding in Eindhoven: Als flexibel bedrijf kunnen we snel leveren, hoe zien jullie dat voor je als er slechts 14 mensen overblijven? John: Ze wilden een meer standaard en minder arbeidsintensief product. Evenveel meters in simpeler bewerking".

6 De adviseur zei: je hebt geen poot om op te staan, zorg voor een goed sociaal plan voor de mensen die weg moeten nu de markt zo moeilijk is. Met kozijnen ben je afhankelijk van anderen, daar worstelen alle dochterondernemingen mee.' 3. DRAMA Hillen en Roosen De neergang van Hillen en Roosen meemaken vind ik een drama, zegt Niko Manshanden van OR Advies. Schril contrast: de royale opening van de Hermitage, een van de prestigieuze projecten als Carré en de OBA waarmee dit Amsterdamse bouwbedrijf ook landelijk bekend werd. Ondertussen richtte FNV Bouw bestuurder Ben Bleumer zich met succes op duurzame werkgelegenheid voor althans een doorsnee van het personeel: voor in totaal zeventig medewerkers komt er een doorstart. Het faillissement van drie onderdelen waarvoor Hillen & Roosen geen sterke overname kandidaat vond, raakt zo n 220 van de 270 werknemers. Marcel Nieuwenhuis, de actieve OR - vice voorzitter bij Hillen en Roosen vertelt in de FNV Bouw brochure 'Aan de slag met reorganisatie nog hoe hij via een sterkere kandidaat overname van de materiaaldienst voorkwam, door op het juiste moment op de juiste baan te golven. Nu sta ik op straat, meldt hij somber vlak voor zijn vakantie. Twee jaar besteedde deze inventieve vechtjas veel energie en emoties aan Hillen en Roosen. "En nu is hij zijn baan kwijt, verzucht Niko Manshanden die zelf ook hard werkte aan het behoud van H&R. De OR adviseur van FNV Bouw rijdt van het ene naar het andere bedrijf om de OR te steunen bij faillissement of reorganisatie. Dagelijks maak ik de afvloeiing mee van soms honderd mensen tegelijk. De tragiek van ondernemingsraadsleden die vaak ook beslissen over eigen lot gaat je niet in de koude kleren zitten. Bos en Lommer Het debacle in het dak van de parkeergarage op het Bos en Lommerplein stortte in - betekende een verliespost van veertien miljoen. Zo verloor het bouwbedrijf vrijwel al het eigen vermogen. Ben Bleumer: Fout van de constructeur die met H&R werkte. Die kun je wel aansprakelijk stellen maar de hoofdaannemer blijft mede verantwoordelijk. Marcel Nieuwenhuis stelt dat het management het bedrijf al eerder in moeilijkheden bracht. De tak projectontwikkeling raakt huizen nauwelijks kwijt en midden 2005 werden nog grote bouwprojecten aangenomen. Zit wat in, zegt Niko Manshanden. "FNV Bouw wil dan ook dat al die bouwfouten worden aangepakt. Ik schat in dat 5 van de 60 miljard omzet ermee gemoeid is. Veel daarvan wordt niet gerapporteerd. Uitzendbureaus met onervaren vakmensen en de vele andere oorzaken moeten worden onderzocht en aangepakt. 4. Deeltijd WW Is er een dip in de orderportefeuille maar wel vooruitzicht op meer werk? Als er voor langer een grote teruggang blijkt dan kan het bedrijf beter reorganiseren. De invoering van deeltijd WW in de bedrijven kan alleen bij overeenkomst met vakbonden. Soms met instemming van de Ondernemingsraad. De spelregels in het kort.

7 Hoe kan de OR belangrijke medewerkers ondanks de recessie in het bedrijf houden? De vakbond maakt zulke afspraken. Tot 20 medewerkers mag de OR dat ook afspreken. In de hoop dat deze recessie kort duurt willen bedrijven graag goed gekwalificeerde mensen vasthouden. Al was het maar omdat zowel bedrijf als medewerker tijd en moeite staken in scholing. Zonde om kwijt te raken. Deeltijd-WW Bij deeltijd-ww blijft de arbeidsverhouding in stand en is een terugkeerrecht gegarandeerd door een maximale looptijd van eerst 3, daarna nog tweemaal 6 maanden. Voor maximaal 50% van het fulltime dienstverband geldt deze deeltijdww. Natuurlijk zijn dit veel betere voorwaarden dan bij de normale deeltijdaanvraag dan verlies je pro rato inkomen en terugkeer naar fulltime is onzeker. Vakbond en ondernemingsraad/pvt De ondernemingsraad of pvt kan met een beroep op het instemmingsrecht tot 20 medewerkers afspraken rechtsgeldig maken. Van belang is natuurlijk goede afstemming met betrokken collega s. Wellicht toch verstandiger dit soort afspraken aan de vakbondsbestuurder over te laten? De materie is redelijk complex en je wilt geen fouten maken! VOORWAARDEN Voor de ondernemer: Deeltijd WW kan worden aangevraagd voor een periode van maximaal 15 maanden (65 weken). De 1e periode duurt max. 13 weken. Dit kan 2 keer met een periode van 26 aaneengesloten kalenderweken worden verlengd. De ondernemer kan eenmalig de arbeidsuren voor het personeel met maximaal de helft verminderen. Bij deeltijd WW voor 20 werknemers of meer dient de ondernemer een overeenkomst met de vakbonden af te sluiten. Voor minder dan 20 werknemers kan de ondernemer een overeenkomst met de met de Ondernemingsraad/PVT afsluiten. De ondernemer dient een scholingsplan te maken. De ondernemer dient een detacheringplan te maken. De ondernemer dient voor de werknemers die geen WW-rechten meer hebben het loon door te betalen. De ondernemer dient alle premies, vergoedingen/arbeidsvoorwaarden door te betalen. De ondernemer dient alle gevraagde informatie aan partijen ter beschikking te stellen. De ondernemer dient de WW aan te vullen tot 100% zodat de werknemers op hetzelfde loon uitkomen. Deze compensatie wordt niet in mindering gebracht op de uitkering. Voor werknemers Werknemers komen voor een deel van hun arbeidsweek in de WW. Ze souperen hun WW-rechten op; de teller gaat lopen. De normale WW-spelregels zijn van toepassing behalve de sollicitatieplicht en andere reintegratieverplichtingen. Werknemer mag solliciteren en elders een baan aannemen. De werknemer blijft volledig in dienst van de onderneming. Na afloop terugkeerrecht. Zieke / arbeidsongeschikte werknemers zijn uitgesloten van deeltijd WW. Situatie OR Bij een deeltijd WW aanvraag voor 20 werknemers of meer is het een zaak voor de vakbonden. De OR kan met de vakbonden informatie uitwisselen en/of ondersteunen.

8 Bij een deeltijd WW aanvraag voor minder dan 20 werknemers kan het een zaak zijn voor de OR/PVT. De OR kan de aanvraag deeltijd WW door de vakbonden laten doen. De OR dient een instemmingsverzoek (art. 27, WOR) van de ondernemer te krijgen die voldoet aan alle eisen van artikel 27. Dan worden de afspraken rechtsgeldig. De OR kan zich daarbij door de vakbonden bij laten staan.

Het adviesrecht van de or

Het adviesrecht van de or FNV Bondgenoten Het adviesrecht van de or Een korte toelichting Wat is het adviesrecht? Voor een aantal belangrijke besluiten op financieel-economisch en organisatorisch terrein is de ondernemer verplicht

Nadere informatie

Deeltijd-ww: wat betekent dat? Antwoorden op de meest gestelde vragen over de regeling deeltijd-ww tot behoud van vakkrachten

Deeltijd-ww: wat betekent dat? Antwoorden op de meest gestelde vragen over de regeling deeltijd-ww tot behoud van vakkrachten Bezuidenhoutseweg 60 postbus 90405 2509 LK Den Haag tel. 070-3499 577 fax 070-3499 796 e-mail: j.mooren@stvda.nl Aflevering 1, 21 april 2009 1 Deeltijd-ww: wat betekent dat? Antwoorden op de meest gestelde

Nadere informatie

Algemene gang van zaken overleg : artikel 24 lid 1 WOR

Algemene gang van zaken overleg : artikel 24 lid 1 WOR Bijlage I Algemene gang van zaken overleg : artikel 24 lid 1 WOR Wettekst Artikel 24 lid 1 WOR luidt: In de overlegvergadering wordt ten minste tweemaal per jaar de algemene gang van zaken van de onderneming

Nadere informatie

ZIN IN MEDEZEGGENSCHAP. Kandidaten gevraagd voor or en pvt

ZIN IN MEDEZEGGENSCHAP. Kandidaten gevraagd voor or en pvt ZIN IN MEDEZEGGENSCHAP Kandidaten gevraagd voor or en pvt Medezeggenschap 1, maart 2014 INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING 02 1.1 Or-lid, iets voor u? 02 2. WAT DOET DE OR? 03 2.1 Werkwijze 03 2.2 Besluitvorming

Nadere informatie

Datum : 12 juni 2009 Aan : Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid; Ministerie van Financiën

Datum : 12 juni 2009 Aan : Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid; Ministerie van Financiën CPB Notitie Datum : 12 juni 2009 Aan : Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid; Ministerie van Financiën Budget deeltijd-ww 1 Inleiding Per 1 april 2009 is de regeling deeltijd-ww tot behoud van

Nadere informatie

Vakmensen. Thema. Weten, denken. doen. bij een reorganisatie AANDACHT NODIG VOOR JOUW KWETSBARE BAAN?

Vakmensen. Thema. Weten, denken. doen. bij een reorganisatie AANDACHT NODIG VOOR JOUW KWETSBARE BAAN? Thema Weten, en, denken doen bij een reorganisatie Vakmensen AANDACHT NODIG VOOR JOUW KWETSBARE BAAN? EEN REORGANISATIE? ZO KRIJG JE WAT JE NODIG HEBT Eerst bescherming van jou Als de reorganisatie gevolgen

Nadere informatie

Onderwerp Wat wil FNV Wat wil DSV Opmerking

Onderwerp Wat wil FNV Wat wil DSV Opmerking Onderwerp Wat wil FNV Wat wil DSV Opmerking Over onzeker werk onderzoek noodzaak onzeker werk Definitie werknemer Onafhankelijk onderzoek om te bepalen hoeveel flexkrachten bij DSV in vaste dienst kunnen

Nadere informatie

Stappen tijdens een reorganisatieproces. Hoe gaat een reorganisatie in zijn werk?

Stappen tijdens een reorganisatieproces. Hoe gaat een reorganisatie in zijn werk? Stappen tijdens een reorganisatieproces Hoe gaat een reorganisatie in zijn werk? STAP 1 Het voornemen tot reorganisatie Iedere reorganisatie begint met het plan om te gaan reorganiseren. Dit plan komt

Nadere informatie

Wet werk en zekerheid een overzicht 1

Wet werk en zekerheid een overzicht 1 Wet werk en zekerheid een overzicht 1 Vanaf 1 januari 2015: wijzigingen voor flexwerkers Op 1 januari 2015 veranderen de regels voor tijdelijke arbeidscontracten, oproepcontracten en payrollcontracten.

Nadere informatie

Arbeidsverhoudingen zijn ook in te delen naar het niveau waarop ze zich afspelen: a) Landelijk niveau b) Bedrijfstakniveau c) Ondernemingsniveau

Arbeidsverhoudingen zijn ook in te delen naar het niveau waarop ze zich afspelen: a) Landelijk niveau b) Bedrijfstakniveau c) Ondernemingsniveau Inleiding vormen dat deel van het maatschappelijke leven waarin de onderlinge betrekkingen tussen werkgevers en werknemers centraal staan. De overheid vormt binnen dat relatiepatroon een uiterst belangrijke

Nadere informatie

Uitzendkrachten in crisistijd

Uitzendkrachten in crisistijd Uitzendkrachten in crisistijd Varrolaan 100 Postbus 9208 3506 GE Utrecht T 0900 9690 Inhoud Voorwoord pag 5 Inleiding pag 6 De Achtergrond pag 7 Algemene uitkomsten pag 8 Conclusie pag 11 Aanbeveling

Nadere informatie

Deeltijd-WW, en nu? Wat u moet weten als u een uitkering krijgt

Deeltijd-WW, en nu? Wat u moet weten als u een uitkering krijgt Deeltijd-WW, en nu? Wat u moet weten als u een uitkering krijgt Werk boven uitkering UWV stimuleert mensen om aan het werk te gaan en ondersteunt ze daarbij. Is werken niet mogelijk, dan verstrekt UWV

Nadere informatie

Hoe komt het sociaal plan tot stand? Wat kan de LAD voor u doen? Sociaal plan De LAD Leden aan het woord Contact met de LAD I

Hoe komt het sociaal plan tot stand? Wat kan de LAD voor u doen? Sociaal plan De LAD Leden aan het woord Contact met de LAD I Sociaal plan Organisaties zijn continu in beweging. Reorganisaties, fusies of uitbesteding van werk zijn aan de orde van de dag. Voor het personeel heeft dit grote gevolgen. Mensen raken hun baan bijvoorbeeld

Nadere informatie

EEN REORGANISATIE? WAT NU!?

EEN REORGANISATIE? WAT NU!? EEN REORGANISATIE? WAT NU!? December 2015 EEN REORGANISATIE?! WAT NU? Er hangt iets in de lucht. Er heerst onrust in het bedrijf. Managers vergaderen veel en er lopen mensen rond die je nooit eerder gezien

Nadere informatie

Meerwaarde van medezeggenschap Rol en rechten tijdens marktwerking in de zorg. in de WOR of in de war

Meerwaarde van medezeggenschap Rol en rechten tijdens marktwerking in de zorg. in de WOR of in de war Meerwaarde van medezeggenschap Rol en rechten tijdens marktwerking in de zorg. in de WOR of in de war Marco Sikkel Doelstellingen training U bent bekend met de plaats van de OR in de onderneming. U kent

Nadere informatie

Wat kies jij? Wegwijzer in het fasemodel

Wat kies jij? Wegwijzer in het fasemodel Wat kies jij Wegwijzer in het fasemodel Van inkomen naar inkomen dit helpt PostNL helpt je op verschillende manieren. Met name via een financiële vergoeding, begeleiding van werk naar werk door Mobility

Nadere informatie

Besluit Deeltijd WW tot behoud vakkrachten (wederopenstelling) Ben Brandsma, 16 november 2009

Besluit Deeltijd WW tot behoud vakkrachten (wederopenstelling) Ben Brandsma, 16 november 2009 Besluit Deeltijd WW tot behoud vakkrachten (wederopenstelling) Ben Brandsma, 16 november 2009 Over deze presentatie Doelstelling en uitgangspunten deeltijd-ww Voorwaarden voor deeltijd-ww Duur en verlenging

Nadere informatie

1 Bij drukte in een bedrijf is het vanzelfsprekend dat werknemers overwerken als ze hier volgens cao voor betaald krijgen

1 Bij drukte in een bedrijf is het vanzelfsprekend dat werknemers overwerken als ze hier volgens cao voor betaald krijgen Overwerken Nedcar in Born heeft extra capaciteit nodig om de productie te halen om toekomstige opdrachten niet in gevaar te brengen. Hiervoor hebben ze het personeel gevraagd om langer dan 8 uur per werkdag

Nadere informatie

Deeltijd-ww: wat betekent dat? Antwoorden op de meest gestelde vragen over de regeling deeltijd-ww tot behoud van vakkrachten

Deeltijd-ww: wat betekent dat? Antwoorden op de meest gestelde vragen over de regeling deeltijd-ww tot behoud van vakkrachten Bezuidenhoutseweg 60 postbus 90405 2509 LK Den Haag tel. 070-3499 577 fax 070-3499 796 e-mail: j.mooren@stvda.nl Aflevering 2, 29 april 2009 1 Deeltijd-ww: wat betekent dat? Antwoorden op de meest gestelde

Nadere informatie

Voorwoord. ontslagbescherming vanuit de wet? 5 Wie bepaalt het zetelaantal? 7 Welke zaken behoren wel en niet in een or-budget thuis?

Voorwoord. ontslagbescherming vanuit de wet? 5 Wie bepaalt het zetelaantal? 7 Welke zaken behoren wel en niet in een or-budget thuis? Inhoud Voorwoord Wet- en regelgeving 1 Vakbondsleden en kandidaatstelling. Hoe zit dat? 2 Kan een medewerker met een nulurencontract zich kandidaat stellen voor de or? 3 Onze or verwacht een ernstig probleem

Nadere informatie

or-opleidingen ADVIES EN OPLEIDINGEN IN ARBEIDSRECHT

or-opleidingen ADVIES EN OPLEIDINGEN IN ARBEIDSRECHT or-opleidingen ADVIES EN OPLEIDINGEN IN ARBEIDSRECHT INHOUDSOPGAVE 2Work Arbeidsjuristen Organisatie...1 Docenten...1 Aanbod Vast programma...2 Op maat...2 Extra s...2 Opleidingen (vast programma) OR &

Nadere informatie

Collectief ontslag, reorganisatie en sociaal plan

Collectief ontslag, reorganisatie en sociaal plan Collectief ontslag, reorganisatie en sociaal plan Direct aan de slag met stappenplannen, modellen, ontbindingsprocedures, bepalingen sociaal plan en WMCO Inhoudsopgave Inleiding 1. Collectief ontslag 2.

Nadere informatie

De rol van de OR Individuele rechtshulp voor leden van de LAD Advies bij ontslag Inzet LAD De LAD Contact met de LAD Sociaal plan I

De rol van de OR Individuele rechtshulp voor leden van de LAD Advies bij ontslag Inzet LAD De LAD Contact met de LAD Sociaal plan I Advies bij ontslag De zekerheid van een vaste baan. Veel artsen in dienstverband hechten er sterk aan, vooral in deze onzekere tijden. Toch kan het iedereen overkomen, ook u: de organisatie wordt anders

Nadere informatie

Productkaart TVM transport AOV De Arbeidsongeschiktheidsverzekering voor ondernemers

Productkaart TVM transport AOV De Arbeidsongeschiktheidsverzekering voor ondernemers Productkaart TVM transport AOV De Arbeidsongeschiktheidsverzekering voor ondernemers Wat leest u in deze productkaart? In deze productkaart vindt u informatie over de TVM transport AOV. De informatie in

Nadere informatie

Meer koopkracht door echte banen

Meer koopkracht door echte banen 2014 Arbeidsvoorwaarden 2015 Meer koopkracht door echte banen centen en procenten voor een gelijkwaardige samenleving Gelijkwaardige samenleving De FNV streeft naar een eerlijke, solidaire en rechtvaardige

Nadere informatie

De Wet Werk en Zekerheid in economisch grillige tijden

De Wet Werk en Zekerheid in economisch grillige tijden WHITEPAPER SEPTEMBER 2014 De Wet Werk en Zekerheid in economisch grillige tijden Goed nieuws: de economische crisis lijkt voorbij te zijn. Het Centraal Planbureau 1 meldde in maart van dit jaar dat de

Nadere informatie

Inhoud. Voorwoord 13. Woord vooraf 15. Afkortingenlijst 17. Inleiding 19

Inhoud. Voorwoord 13. Woord vooraf 15. Afkortingenlijst 17. Inleiding 19 Inhoud Voorwoord 13 Woord vooraf 15 Afkortingenlijst 17 Inleiding 19 1. De reorganisatie als aspectensysteem 21 1.1 Het bestuurlijke aspect 21 1.2 Het financiële en fiscale aspect 22 1.3 Het bedrijfspolitieke

Nadere informatie

1. Werkgevers en vakbonden willen jou meer betrekken bij het cao-overleg. Dat vind ik..

1. Werkgevers en vakbonden willen jou meer betrekken bij het cao-overleg. Dat vind ik.. CNV Unie ledenenquête kunststof- en rubberindustrie oktober 2015 1. Werkgevers en vakbonden willen jou meer betrekken bij het cao-overleg. Dat vind ik.. Onzin, daar hebben we vakbonden voor Ben benieuwd

Nadere informatie

ZELFDIAGNOSE-INSTRUMENT

ZELFDIAGNOSE-INSTRUMENT Zelfdiagnose-instrument 1 voor ondernemingsraden ZELFDIAGNOSE-INSTRUMENT Voor wie bedoeld? Het zelfdiagnose-instrument dat voor u ligt is bedoeld voor ondernemingsraden die planmatig willen omgaan met

Nadere informatie

Meest gestelde vragen deeltijd-ww

Meest gestelde vragen deeltijd-ww Meest gestelde vragen deeltijd-ww De vragen zijn als volgt ingedeeld: 1. Gevolgen voor de WW 2. De uitvoering van de regeling 3. Pensioenen 4. Scholing 1. Deeltijd WW rechten en plichten Is er een volledige

Nadere informatie

or-opleidingen ADVIES EN OPLEIDINGEN IN ARBEIDSRECHT

or-opleidingen ADVIES EN OPLEIDINGEN IN ARBEIDSRECHT or-opleidingen ADVIES EN OPLEIDINGEN IN ARBEIDSRECHT INHOUDSOPGAVE 2Work Arbeidsjuristen Organisatie...1 Docenten...1 Aanbod Vast programma...2 Op maat...2 Extra s...2 Opleidingen (vast programma) OR &

Nadere informatie

uw werk is onze zorg WerkZekerplan: nieuw werk en zekerheid Informatie voor werkgevers

uw werk is onze zorg WerkZekerplan: nieuw werk en zekerheid Informatie voor werkgevers uw werk is onze zorg WerkZekerplan: nieuw werk en zekerheid Informatie voor werkgevers WerkZekerplan Voor nieuw werk en zekerheid In uw organisatie dreigt overtolligheid of ontslag voor een of meer werknemers.

Nadere informatie

Ontslag. Informatie voor werknemers

Ontslag. Informatie voor werknemers Ontslag Informatie voor werknemers Foto: Francis Lukombo Wanneer mag u worden ontslagen? Voor ontslag van een werknemer heeft een werkgever goede redenen nodig. U mag dus niet zomaar worden ontslagen.

Nadere informatie

OR-OPLEIDINGEN OPLEIDINGEN. 2Work Arbeidsjuristen is gespecialiseerd in het adviseren, procederen en opleiden in arbeidsrecht.

OR-OPLEIDINGEN OPLEIDINGEN. 2Work Arbeidsjuristen is gespecialiseerd in het adviseren, procederen en opleiden in arbeidsrecht. OR-OPLEIDINGEN INHOUDSOPGAVE 2WORK ARBEIDSJURISTEN 2Work Arbeidsjuristen Aanbod.. Opleidingen (vast programma) OR & de WOR.. OR & Arbeidsvoorwaarden. OR & Reorganiseren. Praktische informatie.. Kosten

Nadere informatie

Regeling Begeleiding Van Werk Naar Werk bij reorganisaties

Regeling Begeleiding Van Werk Naar Werk bij reorganisaties Regeling Begeleiding Van Werk Naar Werk bij reorganisaties Pre-ambule In de cao provincies 2012-2015 zijn uit oogpunt van goed werkgeverschap afspraken gemaakt over een sectorale regeling Van Werk Naar

Nadere informatie

Het huis Kijkt u echter even mee naar dit huis, een metafoor voor de organisatie.

Het huis Kijkt u echter even mee naar dit huis, een metafoor voor de organisatie. Als organisaties gaan veranderen, wordt vaak in de hardware, de structuur ingegrepen. Er wordt gesaneerd, gereorganiseerd, afdelingen worden opgeheven of samengevoegd, werkprocessen worden veranderd enzovoort.

Nadere informatie

Wet werk en zekerheid een overzicht 1

Wet werk en zekerheid een overzicht 1 Wet werk en zekerheid een overzicht 1 Vanaf 1 januari 2015: wijzigingen voor flexwerkers Op 1 januari 2015 veranderen de regels voor tijdelijke arbeidscontracten, oproepcontracten en payrollcontracten.

Nadere informatie

Cao-onderhandelingen gaan beginnen.

Cao-onderhandelingen gaan beginnen. Zaterdag 28 maart 2015 Cao-onderhandelingen gaan beginnen. Beste FNV vrienden As maandag (30 maart) starten de onderhandelingen over jullie Collectieve Arbeidsvoorwaarden (Cao). Zoals bekend hebben de

Nadere informatie

Als ik mijn baan kwijtraak. Voorkom dat u werkloos wordt Hoe komt u weer aan werk? Wat moet u doen voor een WW-uitkering?

Als ik mijn baan kwijtraak. Voorkom dat u werkloos wordt Hoe komt u weer aan werk? Wat moet u doen voor een WW-uitkering? Als ik mijn baan kwijtraak Voorkom dat u werkloos wordt Hoe komt u weer aan werk? Wat moet u doen voor een WW-uitkering? Werk boven uitkering UWV verstrekt tijdelijk inkomen in het kader van wettelijke

Nadere informatie

De 7 belangrijkste vragen:

De 7 belangrijkste vragen: De Participatiewet en Wsw ers: Mensen die bij een Sociale Werkvoorziening werken hebben te maken met de Participatiewet. Misschien heeft u vragen over de wet. Hier kunt u de antwoorden vinden op vragen

Nadere informatie

In totaal hebben 525 Achmea medewerkers interesse getoond in de enquête. Hiervan hebben 453 medewerkers alle vragen beantwoord, een score van 86%

In totaal hebben 525 Achmea medewerkers interesse getoond in de enquête. Hiervan hebben 453 medewerkers alle vragen beantwoord, een score van 86% Uitkomst van de cao-enquête (deel 1 arbeidsvoorwaarden) uitgezet door FNV Finance in de periode eind juli tot begin september 2015. In de enquête wordt het algemeen arbeidsvoorwaardenbeleid van de FNV

Nadere informatie

PERSONEELS- VERTEGEN- WOORDIGING OPRICHTING EN WERKWIJZE

PERSONEELS- VERTEGEN- WOORDIGING OPRICHTING EN WERKWIJZE PERSONEELS- VERTEGEN- WOORDIGING OPRICHTING EN WERKWIJZE Medezeggenschap Nummer 1 - September 2015 PERSONEELSVERWOORDIGING (PVT) OPRICHTING EN WERKWIJZE VOORAF Werknemers die meebeslissen zijn waardevol

Nadere informatie

Transport en Logistiek Nederland t.a.v. dhr. L. Ceelen Postbus KS Zoetermeer. 26oktober Geachte heer Ceelen,

Transport en Logistiek Nederland t.a.v. dhr. L. Ceelen Postbus KS Zoetermeer. 26oktober Geachte heer Ceelen, Postadres Postbus 9239, 1006 AE Amsterdam Transport en Logistiek Nederland t.a.v. dhr. L. Ceelen Postbus 3008 2700 KS Zoetermeer Vervoer Bezoekadres Radarweg 60 1043 NT Amsterdam T 088 368 0 368 F 020

Nadere informatie

ONDERZOEK JONGEREN EN FLEX FNV JONG

ONDERZOEK JONGEREN EN FLEX FNV JONG ONDERZOEK JONGEREN EN FLEX FNV JONG Streekproef Geslacht Leeftijd Heb je momenteel een baan in loondienst? n % man 138 45,7 vrouw 164 54,3 Total 302 100,0 n % 18-25 jaar 124 41,1 26-35 jaar 178 58,9 Total

Nadere informatie

Jaarplan 2016 ondernemingsraad

Jaarplan 2016 ondernemingsraad Jaarplan 2016 ondernemingsraad Jaarplan 2016 ondernemingsraad Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Algemeen Pagina 3 Hoofdstuk 2 Vergaderstructuur en data 2016 Pagina 4 Hoofdstuk 3 De ondernemingsraad Pagina 5 Hoofdstuk

Nadere informatie

Nieuwe ontslagrecht in 25 minuten?

Nieuwe ontslagrecht in 25 minuten? Nieuwe ontslagrecht in 25 minuten? 0 Workshop nieuwe ontslagrecht en OR Hoofdlijnen nieuwe ontslagrecht Inzoomen op ontslag om bedrijfseconomische redenen De transitievergoeding + WW Sociaal plannen 1

Nadere informatie

UW BEDRIJF FINANCIEREN

UW BEDRIJF FINANCIEREN UW BEDRIJF FINANCIEREN BEDRIJFSFINANCIERING Zonder financiering kan een onderneming niet bestaan. Of het nu gaat om de omvang van het eigen vermogen of de ontwikkeling van uw werkkapitaal: de wijze waarop

Nadere informatie

Wat kost een rechtszaak?

Wat kost een rechtszaak? Wat kost een rechtszaak? Wat kost een rechtszaak? Dat is de grote vraag en het antwoord of liever gezegd het niet- antwoord daarop, weerhoudt een aantal mensen een rechtszaak te beginnen of als gedaagde

Nadere informatie

Scholing bij werktijdverkorting

Scholing bij werktijdverkorting Scholing bij werktijdverkorting Afstudeeronderzoek Masteropleiding: HRM Arbeid, Organisatie en Beleid 2007-2009 AIAS Amsterdam Arnoud Boeve Scholing bij werktijdverkorting Scholing bij werktijdverkorting

Nadere informatie

Inleiding. Inhoud. 8 Reorganiseren is emotie Trek je plan Hak de knoop door 111

Inleiding. Inhoud. 8 Reorganiseren is emotie Trek je plan Hak de knoop door 111 [ vi ] Inleiding [ 7 ] Inhoud Inleiding Inleiding 7 1 De voorsprong van de directie 9 2 Reorganiseren is communiceren 16 3 Het begin van mijn persoonlijke verhaal 26 4 Terug naar af 34 5 Machtsstrijd directie

Nadere informatie

Pensioenbijeenkomst Abvakabo FNV Het pensioen van nu en de toekomst in zicht November 2010. Welkom

Pensioenbijeenkomst Abvakabo FNV Het pensioen van nu en de toekomst in zicht November 2010. Welkom Pensioenbijeenkomst Abvakabo FNV Het pensioen van nu en de toekomst in zicht November 2010 Welkom Waar willen wij het met elkaar over hebben? Pensioen anno 2010 Stand van Zaken AOW en Pensioenakkoord 4

Nadere informatie

Denk mee over flexibel roosteren

Denk mee over flexibel roosteren Denk mee over flexibel roosteren Op het programma De context van flexibel roosteren Rol OR rechten en mogelijkheden, moeilijke kwesties Stappen in de besluitvorming Nicole Pikkemaat, trainer / adviseur

Nadere informatie

Personeelsvertegenwoordiging

Personeelsvertegenwoordiging ondernemingsraad Personeelsvertegenwoordiging Oprichting en werkwijze 2 Personeelsvertegenwoordiging 1. Wat is een PVT? 5 2. Waarom een PVT? 6 3. Hoe richt je een PVT op? 7 Hoe start je een PVT? 4. Hoe

Nadere informatie

Outsourcing en de rol van de OR en vakbonden. 3 november 2015 Cara Pronk

Outsourcing en de rol van de OR en vakbonden. 3 november 2015 Cara Pronk Outsourcing en de rol van de OR en vakbonden 3 november 2015 Cara Pronk Van Doorne 2 Van Doorne 3 Vragen die spelen bij outsourcing Stakeholders. Welke stakeholders zijn betrokken? Wat zijn hun rechten?

Nadere informatie

Nieuwe ontslagrecht in 25 minuten? Jo van Saase

Nieuwe ontslagrecht in 25 minuten? Jo van Saase Nieuwe ontslagrecht in 25 minuten? Jo van Saase 0 Workshop nieuwe ontslagrecht en OR Hoofdlijnen nieuwe ontslagrecht Inzoomen op ontslag om bedrijfseconomische redenen De transitievergoeding + WW Sociaal

Nadere informatie

FME-CWM T.a.v. de heer P. Bongaerts Postbus 190 2700 AD ZOETERMEER. Geachte heer Bongaerts,

FME-CWM T.a.v. de heer P. Bongaerts Postbus 190 2700 AD ZOETERMEER. Geachte heer Bongaerts, FME-CWM T.a.v. de heer P. Bongaerts Postbus 190 2700 AD ZOETERMEER Datum: 13 mei 2015 Ons kenmerk: WtW/wvs/00030864 Onderwerp: Afwijzing eindbod Geachte heer Bongaerts, In het vierde overleg over de nieuwe

Nadere informatie

Een beetje meer zekerheid voor ondernemers NIEUW: MKB VANGNET

Een beetje meer zekerheid voor ondernemers NIEUW: MKB VANGNET Een beetje meer zekerheid voor ondernemers NIEUW: MKB VANGNET MKB MKB VANGNET Een nieuw concept voor ondernemers, goedgekeurd door de Belastingdienst, het UWV en De Nederlandse Bank. Het is het meest complete

Nadere informatie

De driehoek van bestuur, toezicht en medezeggenschap Drs. Frank Schreiner Presentatie BVMP 17 november 2014

De driehoek van bestuur, toezicht en medezeggenschap Drs. Frank Schreiner Presentatie BVMP 17 november 2014 De driehoek van bestuur, toezicht en medezeggenschap Drs. Frank Schreiner Presentatie BVMP 17 november 2014 1 Nodig: een sterke driehoek Toezicht Bestuur MZ Bewust van elkaars rol & positie Open, scherp

Nadere informatie

VOORSTEL VOOR HET AFSPREKEN VAN EEN OVERWERKREGLEMENT

VOORSTEL VOOR HET AFSPREKEN VAN EEN OVERWERKREGLEMENT VOORSTEL VOOR HET AFSPREKEN VAN EEN OVERWERKREGLEMENT Deze notitie bevat een aanpak voor het terugdringen van overwerk in drie delen: - beperkende regels voor overwerk, - registreren, analyseren en veranderen,

Nadere informatie

Informatie voor werkgevers

Informatie voor werkgevers Informatie voor werkgevers Werk en Perspectief op de toekomst Werk en perspectief op de toekomst In uw organisatie is er geen plaats meer voor een of meer werknemers. Er is dan grote behoefte aan duidelijkheid.

Nadere informatie

uw werk is onze zorg WerkZekerplan: nieuw werk en zekerheid Informatie voor werknemers

uw werk is onze zorg WerkZekerplan: nieuw werk en zekerheid Informatie voor werknemers uw werk is onze zorg WerkZekerplan: nieuw werk en zekerheid Informatie voor werknemers WerkZekerplan Voor nieuw werk en zekerheid Ontslag is een vervelende situatie, want uw toekomst is ineens onzeker.

Nadere informatie

Als werkgever toe aan Collectief Ontslag? Let op de volgende Spelregels

Als werkgever toe aan Collectief Ontslag? Let op de volgende Spelregels Als werkgever toe aan Collectief Ontslag? Let op de volgende Spelregels Veel ondernemers krijgen in verband met de wereldwijde economische crisis te maken met teruglopende omzetten en/of resultaten. Helaas

Nadere informatie

Conclusies enquête The Future Group. November 2015

Conclusies enquête The Future Group. November 2015 November 2015 Conclusies enquête Een zzp er kiest voor zelfstandigheid, vrijheid en ondernemerschap. Daar moet je hem/haar de ruimte voor geven. Verplichte collectieve zaken staan in tegenstelling tot

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 64 2 april 2009 Besluit van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 31 maart 2009, nr. IVV/I/2009/7428, tot

Nadere informatie

Waar kies je voor? Colofon: Dit is een uitgave van de Centrale Ondernemingsraad van Unilever in Nederland

Waar kies je voor? Colofon: Dit is een uitgave van de Centrale Ondernemingsraad van Unilever in Nederland Waar kies je voor? We leven in een dynamische tijd. De wereldeconomie staat voor uitdagingen die in tientallen jaren niet zo groot zijn geweest. Ook het bedrijfsleven moet zich voortdurend aanpassen aan

Nadere informatie

Vakmensen. Thema. Weten. denken. doen. bij een flexibel contract WIL JE MEER ZEKERHEID IN TIJDELIJK WERK?

Vakmensen. Thema. Weten. denken. doen. bij een flexibel contract WIL JE MEER ZEKERHEID IN TIJDELIJK WERK? Vakmensen Thema Weten denken doen bij een flexibel contract WIL JE MEER ZEKERHEID IN TIJDELIJK WERK? EEN FLEXIBEL CONTRACT ZO KRIJG JE WAT JE NODIG HEBT Je start Vraag de werkgever naar de reden van het

Nadere informatie

Als werkgever en werknemer hulp nodig hebben bij de reïntegratie Een deskundigenoordeel van UWV

Als werkgever en werknemer hulp nodig hebben bij de reïntegratie Een deskundigenoordeel van UWV Als werkgever en werknemer hulp nodig hebben bij de reïntegratie Een deskundigenoordeel van UWV Werk boven uitkering UWV verstrekt tijdelijk inkomen in het kader van wettelijke regelingen als de WW en

Nadere informatie

Eén panellid, werkzaam in de juridische dienstverlening, geeft juist aan dat zijn omzet is toegenomen door de kredietcrisis.

Eén panellid, werkzaam in de juridische dienstverlening, geeft juist aan dat zijn omzet is toegenomen door de kredietcrisis. Respons Van 25 juni tot en met 5 juli is aan de leden van het Brabantpanel een vragenlijst voorgelegd met als thema Kredietcrisis. Ruim de helft van de 1601 panelleden (54%) vulde de vragenlijst in. Hieronder

Nadere informatie

IN COMPANY OPLEIDING - OR & REORGANISEREN

IN COMPANY OPLEIDING - OR & REORGANISEREN IN COMPANY OPLEIDING - OR & REORGANISEREN Omschrijving Bij een reorganisatietraject heeft de OR een belangrijke rol. De OR zal immers om advies gevraagd worden en vaak heeft de OR ook grote invloed op

Nadere informatie

WET WERK EN ZEKERHEID WAT BETEKENT HET VOOR OR?

WET WERK EN ZEKERHEID WAT BETEKENT HET VOOR OR? Evert Smit Regionaal Overleg Ondernemingsraden Noord Limburg (ROON) Venray, 21 mei 2015 WET WERK EN ZEKERHEID WAT BETEKENT HET VOOR OR? BASIS & BELEID ORGANISATIEADVISEURS 1. WWZ, achtergrond AGENDA 2.

Nadere informatie

Harmonisatie arbeidsvoorwaarden

Harmonisatie arbeidsvoorwaarden Harmonisatie Aanpak en stappenplan Januari 2016 Herman Kuijkstraat 14 +31 622 201 805 4191 AK Geldermalsen www.deldenadvies.nl Harmonisatie van Na een fusie of overname kampen organisaties vaak met verschillende

Nadere informatie

Verhouding OR en achterban

Verhouding OR en achterban Verhouding OR en achterban De werknemers kiezen natuurlijk de OR. Het belang van een goed contact gaat echter veel verder. Je moet weten wat er leeft onder de collega s. Hun zienswijze kennen als de directie

Nadere informatie

Als werkgever en werknemer hulp nodig hebben bij de re-integratie Een deskundigenoordeel van UWV

Als werkgever en werknemer hulp nodig hebben bij de re-integratie Een deskundigenoordeel van UWV Als werkgever en werknemer hulp nodig hebben bij de re-integratie Een deskundigenoordeel van UWV UWV Juni 2006 Aan deze uitgave kunnen geen rechten worden ontleend. VOOR RE-INTEGRATIE EN TIJDELIJK INKOMEN

Nadere informatie

Vragen en antwoorden belangstellingsregistratie

Vragen en antwoorden belangstellingsregistratie 1 TOP Finance 25 juni 2015 Vragen en antwoorden belangstellingsregistratie kwartiermakers T.b.v. Finance medewerkers 2 1 Functies 1.0 Om welke functies gaat het? Het gaat om de volgende functies: Manager

Nadere informatie

Wensdenken en illusoire politiek

Wensdenken en illusoire politiek Wensdenken en illusoire politiek Flexwerkers sneller laten doorstromen naar vaste contracten. Dat is wat minister Asscher wil bewerkstelligen met de Wet werk en zekerheid. Het omgekeerde lijkt te gebeuren,

Nadere informatie

Brochure. Cursus HR en ondernemingsraad. Als HR-professional samenwerken met de medezeggenschap

Brochure. Cursus HR en ondernemingsraad. Als HR-professional samenwerken met de medezeggenschap Brochure Cursus HR en ondernemingsraad Als HR-professional samenwerken met de medezeggenschap Inhoudsopgave Over HRM Academy 3 Cursus HR en ondernemingsraad 4 Algemene informatie over de training 6 Maatwerk

Nadere informatie

Werken in de horeca. 12 meest gestelde vragen door werknemers. L1NDA BV www.l1nda.nl

Werken in de horeca. 12 meest gestelde vragen door werknemers. L1NDA BV www.l1nda.nl Werken in de horeca 12 meest gestelde vragen door werknemers INTRODUCTIE Een (bij)baan in de horeca. Sinds april 2014 is er geen horeca CAO, maar wat betekent dat voor jou als werknemer? Je wilt natuurlijk

Nadere informatie

Reorganisatie & Flexibilisering in 2008. Algemeen: Flexibel oplossen. Kredietcrisis /recessie

Reorganisatie & Flexibilisering in 2008. Algemeen: Flexibel oplossen. Kredietcrisis /recessie Reorganisatie & Flexibilisering in 2008 Mr. Jurgen van Asten Flexibilisering ondernemings- en contractenrechtelijk Mr. Jan Gerrit Kroon Reorganisatie en Flexibilisering Kroon + Partners Advocaten Baronielaan

Nadere informatie

Werkloosheid als verdienmodel van de overheid

Werkloosheid als verdienmodel van de overheid Werkloosheid als verdienmodel van de overheid Werkloosheid als verdienmodel van de overheid. Het klink misschien vreemd, maar werkloosheid is goed voor de schatkist. Veel arbeidsovereenkomsten worden ontbonden

Nadere informatie

Geïnteresseerd in het vak van trainer/adviseur? Solliciteer via sollicitatie@dekrommerijn.nl. Lees hieronder verder over:

Geïnteresseerd in het vak van trainer/adviseur? Solliciteer via sollicitatie@dekrommerijn.nl. Lees hieronder verder over: Geïnteresseerd in het vak van trainer/adviseur? Solliciteer via sollicitatie@dekrommerijn.nl Lees hieronder verder over: Het werk van ondernemingsraden. Het werk van de trainer/adviseur. De ideale trainer/adviseur.

Nadere informatie

BBBrief.nl. Nummer 3 februari 2006 BBBrief.nl is een nieuwsbrief van Belangenbehartiger.nl. 1 Afgezien van uw eigen telefoonkosten

BBBrief.nl. Nummer 3 februari 2006 BBBrief.nl is een nieuwsbrief van Belangenbehartiger.nl. 1 Afgezien van uw eigen telefoonkosten BBBrief.nl Nummer 3 februari 2006 BBBrief.nl is een nieuwsbrief van Belangenbehartiger.nl Hierbij de nieuwste uitgave van BBBrief.nl. BBBrief.nl is een nieuwsbrief van Belangenbehartiger.nl, met daarin

Nadere informatie

Antwoorden op vragen bij het congres De Flexkracht aan zet!

Antwoorden op vragen bij het congres De Flexkracht aan zet! Antwoorden op vragen bij het congres De Flexkracht aan zet! 30 november 2012 Vraag 1: Welke mogelijkheden zijn er om tot startkwalificatie opgeleid te worden? BOL opleiding BBL opleiding Niveau 2 mbo BOL

Nadere informatie

Ontslag simpeler na WW in deeltijd

Ontslag simpeler na WW in deeltijd DD-NR Regelingen en voorzieningen CODE 1.2.2.411 Ontslag simpeler na WW in deeltijd bronnen Brief vakbonden aan de Tweede Kamer d.d. 13.8.2009 over verlenging deeltijd WW Bedrijven kunnen werknemers makkelijker

Nadere informatie

1. Beleidsregel scholing 2016

1. Beleidsregel scholing 2016 Het UWV heeft een aantal regelingen en financiële voordelen op het gebied van leren en werken, te weten: 1. Beleidsregel scholing 2016. 2. Proefplaatsing. 3. Brug-WW. 4. Compensatieregeling. 5. Loon compensatie

Nadere informatie

Deskundigenoordeel van UWV

Deskundigenoordeel van UWV uwv.nl werk.nl Deskundigenoordeel van UWV Informatie voor werkgever en werknemer Wilt u meer weten? Kijk voor meer informatie op uwv.nl. Als u daarna nog vragen heeft, bel dan met: UWV Telefoon Werknemers

Nadere informatie

ZIEKTEVERZUIM SOCIALE WERKVOORZIENING. Jouw rechten en plichten

ZIEKTEVERZUIM SOCIALE WERKVOORZIENING. Jouw rechten en plichten ZIEKTEVERZUIM SOCIALE WERKVOORZIENING Jouw rechten en plichten november 2016 VOORWOORD Als je ziek bent, moet je je aan de regels houden. Maar dat geldt ook voor je werkgever en de bedrijfsarts. In dit

Nadere informatie

1. Looptijd Wij stellen voor een nieuwe cao overeen te komen met als looptijd /

1. Looptijd Wij stellen voor een nieuwe cao overeen te komen met als looptijd / Postadres Postbus 9208, 3506 GE Utrecht Jumbo Supermarkten B.V. t.a.v. mevrouw G. Kuiper Postbus 8 5460 AA VEGHEL Handel T 0900 9690 (lokaal tarief) F 030 6 30 000 www.fnvbondgenoten.nl Datum Doorkiesnummer..november

Nadere informatie

Onderzoek Bedrijvenpanel Nieuwegein: Gevolgen economische crisis

Onderzoek Bedrijvenpanel Nieuwegein: Gevolgen economische crisis Onderzoek Bedrijvenpanel Nieuwegein: Gevolgen economische crisis Voor veel ondernemers geldt dat het op dit moment moeilijke economische tijden zijn. In de derde editie van het Bedrijvenpanel vragen wij

Nadere informatie

Wetsvoorstel Wet werk en zekerheid aangenomen door Tweede Kamer

Wetsvoorstel Wet werk en zekerheid aangenomen door Tweede Kamer Regelingen en voorzieningen CODE 2.1.1.61 verwachte wijzigingen Wetsvoorstel Wet werk en zekerheid aangenomen door Tweede Kamer bronnen Nieuwsbericht ministerie van SZW d.d. 18.02.2014 TRA 2014, afl. 3

Nadere informatie

Veelgestelde vragen over de reorganisatie PostNL, branche Post en Pakketten.

Veelgestelde vragen over de reorganisatie PostNL, branche Post en Pakketten. Veelgestelde vragen over de reorganisatie PostNL, branche Post en Pakketten. Inhoud Voor wie geldt het sociaal plan PostNL 2013-2015?... 2 Ik krijg een aanbod voor nachtdiensten. Mag ik dit aanbod weigeren?...

Nadere informatie

AGENDAPUNT voor burgemeester en wethouders

AGENDAPUNT voor burgemeester en wethouders AGENDAPUNT voor burgemeester en wethouders Nummer: Datum vergadering: 10-09-2013 Onderwerp: Verlenging tijdelijke dienstverbanden SW NoordWestGroep Conceptbesluit: Samenvatting: NoordWestGroep toestemming

Nadere informatie

Flexibel roosteren iets voor u?

Flexibel roosteren iets voor u? Flexibel roosteren iets voor u? Het Landelijke Arbocongres 2012 Maandag 1 oktober 2012 Nicole Pikkemaat, trainer / adviseur Arbeid en Gezondheid 1 Programma Flexibel roosteren, waarom? Mogelijkheden en

Nadere informatie

Allereerst wil ik de organisatoren van deze dag, de Stichting Lezen en Schrijven

Allereerst wil ik de organisatoren van deze dag, de Stichting Lezen en Schrijven Toespraak staatssecretaris Klijnsma van Sociale Zaken en Werkgelegenheid tijdens het bedrijvencongres Samen scholen, pure winst! op 11 september 2009 in Eindhoven. Dames en heren, Allereerst wil ik de

Nadere informatie

De volgende alinea wordt toegevoegd in de inleiding van hoofdstuk 7 van de Beleidsregels Ontslagtaak UWV (Bedrijfseconomische redenen):

De volgende alinea wordt toegevoegd in de inleiding van hoofdstuk 7 van de Beleidsregels Ontslagtaak UWV (Bedrijfseconomische redenen): Uitvoeringsinstructie UWV De volgende alinea wordt toegevoegd in de inleiding van hoofdstuk 7 van de Beleidsregels Ontslagtaak UWV (Bedrijfseconomische redenen): Sinds enige tijd komt het voor dat werkgevers

Nadere informatie

Wet Verbetering poortwachter (WvP) uitgewerkt

Wet Verbetering poortwachter (WvP) uitgewerkt - ALGEMENE INFORMATIE- Wet Verbetering poortwachter (WvP) in het kort Dag 1 - verzuimmelding bij uw arbodienst» U meldt het verzuim bij uw arbodienst» Het verzuimbegeleidingsproces start Week 6 - probleemanalyse»

Nadere informatie

Q2 1. Bent u een man of vrouw?

Q2 1. Bent u een man of vrouw? Q2 1. Bent u een man of vrouw? man vrouw man vrouw 69,71% 267 30,29% 116 Q3 2. Wat is uw leeftijd? 15-24 25-34 35-45 45-54 55-65 ouder dan 65 15-24 25-34 35-45 45-54 55-65 ouder dan 65 1,31% 5 11,49% 44

Nadere informatie

Aan de F 030 66 30 000 Federatie Werkgeversorganisaties Techniek (FWT> Tav. de heer H. van Luunen Postbus 930002 2509 AA Den Haag

Aan de F 030 66 30 000 Federatie Werkgeversorganisaties Techniek (FWT> Tav. de heer H. van Luunen Postbus 930002 2509 AA Den Haag QTEN Postadres Postbus 9208, 3506 GE Utrecht Metaal T 0900 9690 (lokaal tarief) Aan de F 030 66 30 000 Federatie Werkgeversorganisaties Techniek (FWT> Tav. de heer H. van Luunen Postbus 930002 2509 AA

Nadere informatie

Deeltijd-WW: wat betekent dat? Antwoorden op de meest gestelde vragen over de regeling deeltijd-ww tot behoud van vakkrachten

Deeltijd-WW: wat betekent dat? Antwoorden op de meest gestelde vragen over de regeling deeltijd-ww tot behoud van vakkrachten Bezuidenhoutseweg 60 postbus 90405 2509 LK Den Haag tel. 070-3499 577 fax 070-3499 796 e-mail: j.mooren@stvda.nl Aflevering 4, 19 juni 2009 1 Deeltijd-WW: wat betekent dat? Antwoorden op de meest gestelde

Nadere informatie

CAO voorstellenbrief Royal Philips

CAO voorstellenbrief Royal Philips CAO voorstellenbrief Royal Philips Werken in een veranderende wereld Inleiding: Het zijn interessante tijden voor werknemers in de industrie. De economische crisis is voorbij en er is sprake van een voorzichtige

Nadere informatie