. ra u. ra ra > > >- ra S -E. ra ra. ra ra. v S i B. "ra. ro ro.">

«^ s » > Sö5- * S > > ï 2 S = leling < 13. iffie > 1 *! ^ - ( - Q ,^" ra >. ra u. ra ra > > >- ra S -E. ra ra. ra ra. v S i B. "ra. ro ro.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "«^ s » > Sö5- * S > > ï 2 S = leling < 13. iffie > 1 *! ^ - ( - Q ,^" ra >. ra u. ra ra > > >- ra S -E. ra ra. ra ra. v S i B. "ra. ro ro."
. ra u. ra ra > > >- ra S -E. ra ra. ra ra. v S i B. "ra. ro ro..pdf" class="btn bg-purple-seance" href="#" target="_blank" style="margin-top: 10px; display: none;"> Download Document

Transcriptie

1 LTl T-t $J' et 2 r T. J t H ' D ( ï fm e ' T ( ) (L) -'s 1 «ffe M lel. * = t " qj l " ) '. l _ l l 21 ". l l l._: ' T J M_ ) 'l- 1! l l T ; T J j rj - J 1 T M ; s tt ' J! " = J r r J 14- _ J - r T " 4- r L- J "rö T 4- J D r r r l J - t r rl T J J l JD " e T l = "ö l J 4- J 1 v T ' B T T M - ) 2 -. JD f-j l 2 ) ). j! (L m T M T ÜJ " ( t ' t ) L LL r l. Dl A T «s T. y * =," l :?» H : w ï 2 - ( öï )» ; * " : ) : - ö- 4) 2 «" ) ; «'«* D J «" A ' «s.* *J.*.2? 1L. *.! rt.

2 l r ) L l ) l J 1 1 ( L. t/) 1 s r 1 = l m '- l P r 4-» " 4- P f F ' m L 4- l " 4-P ÖJ 4 -' ) 4- ) w -.*. /T.*: T J '-1. " = «) l.. l l " L J ' r ",_ l l l 2 T et f L F rï, s J h ' " l L 'ü! 8 - r\ Lf 4- l.! v * T J 4_ l 1 j ( L 4- ë = Ü l l T 1 4_ t l ) l l L l * - " :? L l " f s "* (D ) j_t _ -* - ) ). ; l t: J e ) J l; J B, W T 1 " 2 l 4- L J ) - L l T «1 L,_, - ' 4-4- L l J _ l _ J J J j / D l L v " L l - 1 t: 2, "D T " J J l l " LD tj -* tr - - «l 4-, Dl J L l l L D fd " * L LJ k " l " T = % L ' *= r\l J " l 1 T.2 "D T 4-2 ; J L l = J L f l ) " ) ï H 4 L L m ü : L

3 ( r es* T 4-. l (J e J t/l. j _y r- h W l Ü W W l / l LD f - : J l l * f 1 st t/1 ' st / * rstel 7 frm. f * "ü T -* ll f r (/) TH :? _l f Lf l '-1 % LL l T" 1 1 -J 4_l 4-1 s * ; " JD ü L H f\ s l j " H 1 1 l L ( * r TH L f 4- H M. ( ' j T l ~ --J s - ' --J T. r - J ' ) 4- -l-j l ' '.2 'ü T 4*J ó fm L ï 1 f T e m e rt- - f kd s s.*: r jy r _ t r- e m r m k_ l r r " T T" -l-j 'l s ) LT s

4 " 1 l 4-» L 1 ~' J ' r k TH kd H t L/l ( l r b ü t K! l. L - L l L " D l tf L T 'l ö r JT ' L T T - L D L L r J T * b r 'D G H T j /T * 'L L j 1 1 -* t 4- J 4- fl fm k. H 6 r + r\ L L L L J _* L 2 L L 1 T l L f '- T j»: j L j * l : L " : l l r r L _ " r - '.9 T L r ~ T1 J r r «T l T

5 M M ( J_J. T " -w r\ k_ T T +J D.* r\l r\] 4" T D " (D Ü 4- r rsl ö L- l T T 1Ü '! rsl 7 D T t J (/) H r\l f L ; ' T "ö 4-4- l f T ö LD, fd M --J 1/ * -.* - T A - j ' T L. 1/ LT L " Ü TH LD TH " L L Ü """ ' r-1 4 ( ü. 4 ' 4- L L L L L ' L -M ( ~ T.*: D 4- T 2 J --J T T -M.* 4- m D j T 1 M j ' r -l-j e T D t rem 14-2! fr - ( 1. " "D " T * ( - ";

6 f 'L 4-»! L t: = r * fm ( tfl 4- D ( ;r- " m H r -J - (/l (L l LD rvj r\l ' t/l J _ r r j J jl.*:. rv rste - TH f T, TH L - L. * rü r 4- T Tj A L T 4- h- H rv r 4- rh r ' r LÜ T e ' L 4- r- Ö r ; ï r l l l ) r- e * e 4- T ; T 4- fm l 4- b : : L' '. L ) l 9 _* ; JÉ A ' 91 ïh j l.*. r 2. L 1 T l. l ' ' r.* l *- ' Ö) LD r. e

7 M m \J T l D ' _J LT1 tf" LD -t (M J J l ' ' - l M l lü 1 4- " 4- l 4- T 4- l r l *"» ( M " l l s 1 1 -M [f) J 4 14_ J T 4- J T (T - D l (D l * 4- ~ l l 4-) L 4- l (M ( l l 4- l 4- 'l ' ö r-1 l ï l l l l j l l r- l l * l 4- l l Jr " ) ( 4 l A 4 'Ft. H l ( s t L l ( ( l ; Ö) LD Lfl l l J T J l ' H ( t D J l _*: lfl -* D J --J l l r- l -l-j H J 4- T l l T l - J ' l J l ÖJ J - -J= 4- l " 4- ' 4-* f

8 _ l D r ' L ' j r 1 M (D Lfl 1 r\ r\ 1»-

9 ewee, 2? j r w r e Betft: eek terpellteebt 29 jr 2 Gehte vtter, beste Fs, Gehte lee v het Psm, 2 62 mes DA,, GL, P, eersbel, tsprtj üwee, P e D66 e k herbj ee veek tekme vr ee terpellteebt e Rsverer v 29 jr 2. Dt veek ht verb met w shrjve v 7 jr jl met betkk tt het et ke e wlle tve v e mte "Dt hebbe we fesprke", welke e sverer v 18 eember 24 s behel e meerhe s eme. Delstell v t ebt s het llee te beve p e eve rmette p bss wrv het llee meet e mte et t te ke e wlle ve. Drst wlle e eeme prtje ee p e m met het llee tt ee eee terptte v e mte te kme (wrver mmeteel meljk ee vershl v terptte s tst) hetee k lee tt het herverwee v e tverv ee mte. Wj lle e ve hermtt spe meljk, h terljk 48 r vf e sverer, teee. hrstee y.tólrj P H. ek Glks. Ktkmp D66. v. rt Aee ht v e te prtje t e emeete h ls terpellt mele, hetee ee be vlk vr het ebt weereeft, veeke wj het psm m bj e vststell v e se v 29 jr her ke mee te he q spektje. r l ee vrstel w e m ext spektj te te kee vr t ebt, te v bjvrbeel mml mte ext spektj per terpellt. Wj veeke her vst ke mee te he bj het pstelle v e e. tsprtj üwee, H. Bkthl Met vreeljke t, lersbelrj J. erbeek l

10 ft ü Bel PDA :!-.-e Prtj P M fe (? A Ameemet wf- ó/m?/wwa/k// p Rsvrstel 2-27, tekmstvse ewee De v e emeete ewee verer bjee p 29 jr 2, vere vses ls ltrvse, emshe vse, wvse hermee w smehe De smelev veel meljk betrkke met w r lle wers e meljkhe te sttee t: r 2 ee tekmstvse ewee 22 wrt vstestel. Hervr ee bet v 1. er te serve, te ekke t e Alemee Reserves. eve mee te lte eke. Dt bestee t w het twerpe v ee mmtempe (vertetes, flms De pmerke e e mmsse AB j et, et ter te ve j t vrstel. ltehr, et. vr rtshle bjeekmste. e l's), het (bee)lee v wrkshps e ter, tehek (beel e el), stemkstjes, r ee erbw lt w het bet bestee l w e wt het sltt v e tekmstvse e emeete met helpe e jste kees te mke. verweee t: e tekmstvse belrjk s vr ewee. De betrkke et te j bj e vershllee fse. mele e sl me. De meeste vsetjete kste emel 1 r per wer. r eht met w m veel meljk ebrk te mke v beste mmte eve vsetjete. Het tje v frse bee het et epst s m et erbwe bete vrj te het tjet l j e rmee ljkt lsf we ee bl heqe eve. Beslt: Het beslt er 1: e be v 1. er beshkbr te stelle vr het verbete e betrkke he v e smelev bj e Tekmstvse ewee 22. D-fte r v Alfe PvA-fte P-ftë - ; _ (, 1 ; Te wje : e be v mxml 6. er te serve vr het verbete e betrkke he v e smelev bj e Tekmstvse ewee 22. m het be beshkbr te stelle, et het llee ee erbwe bert vr lle fse j eheel ter besltvrm vr e lee e. Terkppel ver e behle sltte et meljks v e mmsse AB te ebe. Fte leefts Bel Mr Dekst mes qele erbeek

11 wet hrt e vr ewee Ameemet p stk 2? 62 er vee hsvesterwjs emeete ewee 2 eek e mbteljke rste heeft tewee t rtkel v e ver wel eeljk ee leemtelsle s. Telht: De stelt e kers r het vststelle v e ver wrbe het llee tt tver k vs. Dr het peme v ee leemtelsle rtkel wrt het llee beve m beple evlle er verle met e e estele kers vrbj te. merk emee t het her m rte vste bjete t, wrbj et met spe beslsse eme heve te w s het lsh e eljk t evl er h evlle v wr e ver et vet e e ver s et vlle bljkt, het llee h tt e wet m ee heee ver vst te stelle. p ee wje beht e hr kersheppee e trlee rl e wrt het llee ee beperk hr tvee rl pele. Wj stelle rm vr m sbeslt 2 ls vlt te wje: Beslt: st te stelle e ver ve hsvest erwjs emeete ewee 2 met e verste t rtkel eshpt wrt e e rtkele 1,2 e v ee ver vermmer w rtkel, 1 e H. Bkhtl tsprtj üwee

12 DA HM)»«t«tMK mm hrstelle Bel 2-62 \Pl H, Mte Herverwee Mte "Dt hebbe we fesprke" e emeete v ewee bjee p 29 jr 2, /-j vrt elee e bref v het llee 7 jr 2, wr j mtveert wrm j e r e emeete eme mte ("Dt hebbe we fesprke') v 18 eember 2 et tvert, verweee t er bljkbr ee vershl v terptte bestt tsse het llee e ver wt s be met e mte "Dt hebbe we fesprke"; er p het mmet t r lee v het llee wel mbte ee frmeel verle teee w e het kkter v het verle veert v frmeel r frmeel wrr e k tt vstle tstt; sttee t het v bel s t, vt het pt v ee betrwb verhe, weer r lee v het llee wel mbte teee w e t ee p ee teljke wje w vstele; e emeete, ks e stell v het llee t " e pktjk bljkt t slehts ee ekel sser e emkte fspke tt ssse hebbe ele", elmt met ssers s efrteer wrbj tjes e behel vershllee ekbeele bl ke te leve ver wt tsse prtje werkeljk s fesprke óf he tver wer eeve teee, te wete: Mlpertwe-trtrb e hterter Helske eswjk (Bw v Djkwe) Blkheve (rteel) Herwjepltse De Dhter Hekelemstt (bw e Glym-lte) Wterfbrek tes tht Mests etle Tersve s bel - Glep Gleppem Het Helmkr De Hfwee Prkht / Prk ee Ltspltse / Hertwkkel Hvel-Lekblevr hert bljkt t het teljk vstlee v ee teee e/f emkte fspke tbeerljk s vr ee jste beel- e

13 el.vrm e teeljk ee ee besltvrm r e emeete; e mte "Dt hebbe we fesprke" tt el heeft m er vr te re eljkhee te vrkme ver wt s fesprke f teee e rmee e betrwbrhe e tspte v e emeeteljke verhe vr prtje te bev e bj te e het lse v e emeeteljke elstelle e verbe kste vr verhe e brer wrt vrkme; Rept het llee p Hr bref v 7 jr 2 kr te herverwee e e te frme he j wél tver k eve hetee r e emeete met e mte "t hebbe we fesprke"'\s veht. e t ver tt e v e, hrstee M. Mrj Glks. Ktkmp eersbel J.e tsprtj üwee H. Bkthl -1 P D66 "v/ rt

14 DA hrstee Ml Mte Bestemmspl prtrhte De emeete v ewee verer bjee p 29 jr 2 elee hebbee het Rsvrstel 'se prt e Bewee 2-28' v e emeete ewee (sstk 28), sttee t: - e prtrhte ee be sl tvtete heeft - e prtrhte, m k e tekmst ee e berjf te ke bljve, beste tvtete wl tbe - e wrt eme m meer mmerële tvtete te he - het he bestemmspl et meer slt p e he tvtete v e prtrhte verweee t: - het ewest s t het Dkhs, wr sprteltee rtkele w verkht, e wrt - het ewest s t sprtbe p ek r hsvest, e et ke ve bj e prtrhte terwjl j wel rm 2 m2 ktrrmte/verele heeft, mr vles het bestemmspl llee mr vr e te rste ktrrmte m hebbe. - e st hr mtshppeljke tke, wl het ee feel e berjf bljve, k meer mmerële tvtete (.. h, eveemete, vere) tpl terwjl het bestemmspl r slehts beperkte f ee rmte vr eeft Rept het llee p - m spe meljk het ps te strte m tt ee pss v het bestemmspl te kme, wrr e prtrhte e e tekmst e rmte krjt m t te e tt ee feel ee() rste eke hltkmp hrstee e t ver tt e v e D. see Blm DA

15 DA 8ÉMf# ó/t&v: Mte kwrtlpprte twerk 'se prt e Bewee 2-28 Wl De emeete v ewee verer bjee p 29 jr 2 elee hebbee het Rsvrstel 'se prt e Bewee 2-28' v e emeete ewee (sstk 28), sttee t: - het her ee vse betft e ver tewerkt t w - er veel fmetele kees emkt mete w - er er 1.4 estel wrt t e werkeljke tver erwerp s v ve besltvrm 2 verweee t: - vlee eljk s weer 2 p welke pte er besltvrm e emeete ev wrt - e twerk e mplemette v e twerk v e vse ee rt effet l hebbe p.. sprtvee, ersee sprt e rstes ls e sprtrhte, lsef brtsprthes Rept het llee p - m e ee me te frme ver e twkkele mels ee kwrtlpprte e ee ter bespk vr te lee e mmsse AM e t ver tt e v e D* Reée Blm DA

16 ewee Mte 'Rbst prtberjf De R v e emeete ewee, verer bjee p 29 jr 2, elee e se prt e bewee 2-28 v e emeete ewee (sstk 28), r ee mte lt e tspekt trkkeljk ke te he tke bj prtrhte eer te ttshe ve be e pme sprt. De se prt e Bewee ee ehte kee mkt mbt tke met me het petele e sttee t: lee. k met het belee v e tke p peteel e ttshe ve ls beel stk te ste v het ehele ewees sprt- e beweevel; prtrhte veel spefeke kes heeft p het ebe v sprt e be s ee te ette mke e tke effët e effetef meljk te (lte) tve; e emeete ver ee eqte rste et te beshkke m ee mbtes mee wr te m met e beshkb mele v evet bel s; het mbteve v e belesvse prt e Bewee rt s e rvr effët e effetef verweee t: 28 bj e sprtrhte, er vr e vee vlee rmte bljft m te ke ' eme' teee meer kmste vr h ve te verwerve. m bj e kee het belee v tke ls tspt te hte t wel e petele ls eekt het llee v B&W: 1. ttshe tke be e sprt, ls beel e pme het sstk 28, w erebht bj e sprtrhte. 2. me met De sprtrhte met ee pl te kme m ee tke t te ve e t pl q2 vr te lee e mmsse AM. wrbj temste eljk wrt welke kee emkt j e wrm er eveteel s feweke v bvest tspt. Re DA t ver tt e v e. Jme Mrk e

17 p ewee mtsmt, Mte mpeste verh rlheff mels B srérmt ï }/ behe bj berpl tert wtere sstk De v e emeete ewee verer bjee p 29 jr 2, het berpl tert wtere wrt vrestel e rlheff vr 2 te verhe met 1,2% e e rp vlee j telkes met 2,%. Teves lle e kste vr het be et ler vt e lemee mele w betrkke mr vt e rlheff. Herr vlt het bet "verwje e verwerke berspee" 46.67,- vrj e vlet ter r e lemee mele. verweee t: De rlheff ksteekke ee te j e r e kste vr het be v e tert wtere eel vt ee te mke e kste vr het be vf 2 rr t w verhl p e wers v ewee t ee lstevewr s vr e wers v ewee er ee be v 46.67,- vrj vlt e lemee mele t be ls mpeste v e verh v e rlheff meerjr ter eeve et te w e bewers v ewee bjvrbeel mels het verle v e B vr ee ls vr ebrkers v et-we. m e wers v ewee te mpese vr ee lste vewr t bj vrker vrm te eve mels ee strtle verl v e B Rept het llee v B&W p: t ver tt e v e D HekJ

Dollargevoeligheid meer dan dollar

Dollargevoeligheid meer dan dollar Iustie Dllevelihei mee ll De kes v e ll te pzichte v e eu is e felpe je flik vezwkt. Ok i 2008 zet eze te zich vt. I veelijki met 2007 zl e emiele eu/ll kes zelfs 14% teeme. eeie i e eu/llkes zij vmelijk

Nadere informatie

Straatnaamregister Gemeente Utrecht Januari 2015

Straatnaamregister Gemeente Utrecht Januari 2015 Straatcode Openbare ruimtenaam BAG Straat Boco Postcode Woonplaats Hsnr+L Laag Hsnr+L Hoog Wijk Buurt Subbuurt 17035 Aardaker Aardaker 3453VV De Meern 1 13 10 24 2 8715 Aart van der Leeuwlaan Aart van

Nadere informatie

p i - : j 6 & g o Ministerie van Verkeer en Waterstaat Directie Noordzee C5277

p i - : j 6 & g o Ministerie van Verkeer en Waterstaat Directie Noordzee C5277 p i - : j 6 & g Ministerie vn Verkeer en Wterstt Diretrt-Generl Rijkswterstt Diretie Nrdzee I I INTO s-jw 1 C577 B!3LiOTHEEK" StQNATUUR.: C5~ } f / Eindrpprtge Inventristie Millenniumgeveligheid vn de

Nadere informatie

EFFECTEN UWFIN OP HET PERSONENAUTOPARK DEEL 1. MODEL

EFFECTEN UWFIN OP HET PERSONENAUTOPARK DEEL 1. MODEL ministerie van verkeer en waterstaat rijkswaterstaat dienst verkeerskunde EFFECTEN UWFIN OP HET PERSONENAUTOPARK DEEL 1. MODEL 1985 Rijkswaterstaat Dienst Verkeersku' Bureau Dokumenta ie )( \J 4 '1( Postbus

Nadere informatie

datum telefoon e-mail

datum telefoon e-mail PRIM Schiedam STICHTING PRIMAIR PENBAAR NDERWIJS Pstbus 515 31 AM Schiedam e: inf@primschiedam.nl Kerklaan 29 3121 KC Schiedam t: 1 4264 46 Gemeente Schiedam Afdeling Educatie & Welzijn T.a.v. de heer

Nadere informatie

W el k rekenb la d gebru ik j ij?

W el k rekenb la d gebru ik j ij? > VOORBEELD 1 Aan 50 leerli n g e n u it h et v ie r d e j a a r werd gevraa gd welk reke nbl ad z i j h e t l i ef s t g e b r uike n. D e r e s u l t a t e n vi n d j e i n o n d e r s t a a n d e t

Nadere informatie

W-3 Welstand en Monumenten

W-3 Welstand en Monumenten L^ICX^Ö 1/ s'e^^is W- Welstand en Mnumenten Midden Nederland Aan de den van de deelnemende gemeenten van Welstand en Mnumenten Midden Nederland ns kenmerk : 15-41 Bijlage : 1 nderwerp : Jaarverslagen jaarrekening

Nadere informatie

Al g e m e e n : O p a l o n z e a a n b i ed i n g en, a a n v a a r d i n g en, m ed ed el i n g en en o v er een k o m s t en v o o r o n d er s t a a n d e v er r i c h t i n g en z i j n u i t s l

Nadere informatie

bs 'te 2- (}Oz-~ r~ doe /2 () GEMEENTE ROERMOND. ROERMOND. 14 september '64. 29.7. '64 gedenkboek bevrijding.

bs 'te 2- (}Oz-~ r~ doe /2 () GEMEENTE ROERMOND. ROERMOND. 14 september '64. 29.7. '64 gedenkboek bevrijding. (}Oz-~ r~ oe /2 () GEMEENTE ROERMOND. Telefoo 04750-4041 Giro 1031949 Wor verzoch bil beawoorig aum e ummer aa e hale. r A a e heer gemeee-archivaris, Swalmersraa 12, ROERMOND. Uw ummer Bereffee L Uw brief

Nadere informatie

a~1 PROJEKTHULP voo ft WOOR L BIJ DE? E N I E U W S B R lef,. 3e,i aargáng nr. 2 dcnember 198J...

a~1 PROJEKTHULP voo ft WOOR L BIJ DE? E N I E U W S B R lef,. 3e,i aargáng nr. 2 dcnember 198J... PROJEKTHULP a1 3e,i aargáng nr. 2 dcnember 198J... voo ft WOOR L BIJ DE? E N I E U W S B R lef,. Hat laatjtc nulluller van dit kal(mderjaar lig't nu v;>or 'J.. Ik hoop dat de in.t.:loud van dit numm{jt

Nadere informatie

en van het h v m bestaande uit de Gemeenten

en van het h v m bestaande uit de Gemeenten ZONDAG 27 JANUARI 889 6 JAARGANG 25 en van het h v m bestaande ut de Gemeenten Burcht, Galloo, Doel, Kelcrscht, Melssle, Verrebroeck & Zwjndrecht Dt, ch ] f go < ^ I atwrdagen Abonnementen k nnen het hesle

Nadere informatie

o, Gameenle Alkmaar - Gemeente Heiloo Projecinr,: 10478-92617 arabjewoud MER Bedniventerrem iuni 1999. revisie 04 Boekelermeer Zuid 2 en Zuid 3

o, Gameenle Alkmaar - Gemeente Heiloo Projecinr,: 10478-92617 arabjewoud MER Bedniventerrem iuni 1999. revisie 04 Boekelermeer Zuid 2 en Zuid 3 , Gameenle Alkmaar - Gemeente Heil Prjecinr,: 478-217 arabjewud MER Bedniventerrem iuni 1. revisie 04 Bekelermeer Zuid 2 en Zuid 3 Kaarlen Kaarten Aldeling Bdem. Water en Milieu G:\..\217^008-5.RAP ?^newud

Nadere informatie

Lenteaanbod. Wat is Vormingplus?

Lenteaanbod. Wat is Vormingplus? Blgië - Blgiqu PB - PP BC 30586 3500 Drimlijks vrmigpluskrt b pril- mi -jui 2012 Hb j g itrt wil j grg mr ifrmti? Sprig v bij s bi f bl r 011 560 100. W stur j mt vl plzir mr ifrmti p. Wt is Vrmigplus?

Nadere informatie

Bureau informatie. wie, wat, hoe (zo) en waarom...? m.a.w. wat onderscheidt ons...? t.b.v. private sector

Bureau informatie. wie, wat, hoe (zo) en waarom...? m.a.w. wat onderscheidt ons...? t.b.v. private sector Bureau informatie t.b.v. private sector wie, wat, hoe (zo) en waarom...? m.a.w. wat onderscheidt ons...? De Vri esh ase lho ff Co pyr igh t 201 0. Dit rap por t, wa aro p het aut eur sre cht van toe -

Nadere informatie

o o (ît ::= c0 Vice-voorzner

o o (ît ::= c0 Vice-voorzner Naam Bestuursfunctie Einde dienstverband Declaratie 2O'3 Voorzitter en decaan Vice-voorzner L d Lid en vice-decaan o o (ît ::= c0 netto onkostenverooedinq ( 400.00 per maand) 4.800,00 4.800,00 4.800,00

Nadere informatie

betreft: aaimielding e)c'-art;4-lofflwor]niiigren-^igiemeen verbindend verklaring van de CAO voor het Techniseh-InstafiatieljechTJf^j

betreft: aaimielding e)c'-art;4-lofflwor]niiigren-^igiemeen verbindend verklaring van de CAO voor het Techniseh-InstafiatieljechTJf^j An de Miniter vn Scile Zen en Wergelegenheid Dir. Uitveringten Arbeidvrwrdenwetgeving fd CAV Ptb 08 250 LV DN AAG, Secretrit: rgemeeter lenin 2 2282 MZ Rijwij (Z) Telefn (070) 60 25 Fx (070) 60 525 Ptdre:

Nadere informatie

Inhoud: 7.Nieuwe werkjes,besproken door Csmmenga. Star,tart. Math.Btotlrl Kar'l Dooraaalaan 24 R r. t.1.04704-1727

Inhoud: 7.Nieuwe werkjes,besproken door Csmmenga. Star,tart. Math.Btotlrl Kar'l Dooraaalaan 24 R r. t.1.04704-1727 DE ThMBOFR! MATRE meand.lykll kont:aktoargaen van ci. LMBURGSE BDND v.tambderkdrpsen 78 ~AARGANG 1969 Sept. nr 8 OPGCBT 19 110.1961 gtolulul GODGiEllRD ME 'me: r.dr.ch.~.. RDolj Co-.! ar1. 41r DR1Agi_

Nadere informatie

rondje Rotterdam Wandel-/ fietsroute met architectuur

rondje Rotterdam Wandel-/ fietsroute met architectuur rodj Rordm NL Wdl-/ fisrou m rchicuur Rodj door Rordm Wlkom i Rordm, d sd di sds mr iriol bkdhid i ls populir ciyripbsmmi. Wrom? D zul j uw o odkk ijds di Rodj Rordm. D wdli lid ls icoisch rchi cuur oo

Nadere informatie

ij WOE - I Kostendeclaraties fll3

ij WOE - I Kostendeclaraties fll3 Dossier: Wet Openbaarheid van Bestuur (WOB) WOB-verzoek geadresseerd aan: tumc Datum WOB-verzoek: 17 maart 2015 ij WOE - Kostendeclaraties fll3 irr WüE - Z Kostend,eclaratles ü14 irr WOB; - J fl.red:itcards

Nadere informatie

AFSLUITING BROUWERSHAVENSE GAT

AFSLUITING BROUWERSHAVENSE GAT AFSLUITING BROUWERSHAVENSE GAT DEEL II ZUIDELIJK SLUITGAT RAPPORT MODELONDERZOEK BIBLIOTHEEK Stanst Weg- en Waterbouwkunde Postbus 5044, 2600 GA DELFT WATERLOOPKUNDIG LABORATORIUM DELFT M675-2 Vlfcpr d.2

Nadere informatie

tt ~tamboompjt ZUID- EN MIDDENWESTVLAAMS V.V.F.-KRANTJE 17 e jaargang, nr. 1. januari 1989 AFGIFTEKANTOOR 8800 ROESEl~

tt ~tamboompjt ZUID- EN MIDDENWESTVLAAMS V.V.F.-KRANTJE 17 e jaargang, nr. 1. januari 1989 AFGIFTEKANTOOR 8800 ROESEl~ tt ~tamboompjt ZUID- EN MIDDENWESTVLAAMS V.V.F.-KRANTJE 17 e jaargang, nr. 1. januari 1989 Tweemaandelijks tijdschrift, uitgegeven door de V.V.F. afdelingen Kortrijk en Roeselare Verschijnt niet in juli

Nadere informatie

NAUTILUS I INTERN ATIONAI

NAUTILUS I INTERN ATIONAI NAUTILUS I INTERN ATINAI Ministerie van Soiale Zaken en Werkgelegenheid Afdeling CoUetieve Arbeidsvoorwaarden (CAV) Postbus 90801 2509 LV DEN HAAG KethêrlaniSs ffite Shorpioensttast 266,3067 KW Rotterdam

Nadere informatie

provinci renthe Assen, 1B september 2013 en een uiteenzetting van financieringsmogelijkheden beoogt het onderzoek

provinci renthe Assen, 1B september 2013 en een uiteenzetting van financieringsmogelijkheden beoogt het onderzoek Prooincie h øis Westerbrink r, Assen Postdres Postbus rz2, 94ooAc Assen www'drenthe.nl r (ot 92) 36 5t tt r (ot 92) 36 t7 77 provinci renthe An: de voorzitter en leden vn provincile stten vn Drenthe Assen,

Nadere informatie

VAN. SdHIEDAM.,.. "",,-'1""""",.."..;;,... UITGAVE 1917.

VAN. SdHIEDAM.,.. ,,-'1,....;;,... UITGAVE 1917. :r ADRESBOEK 6; VAN SdHIEDAM.,.. "",,-'1""""",.."..;;,... UITGAVE 1917. SCHIEDAM. - H. A. M. ROELAl 'l's. INHOUDSOPGA VE, in a lphabetisch e orde gerangschikt. EERSTE GEDEELTE. Aan de Hoofdstukken voorafgaande

Nadere informatie

Laadpaal nummer Adres Postcode Plaats Gemeente

Laadpaal nummer Adres Postcode Plaats Gemeente DB0184 Balkengracht 2 9405 CG Assen Assen 2 52,995027 6,528939 Drenthe REE565 Duitslandlaan 1 9403 DL Assen Assen 1 53,02675 6,577111 Drenthe REE213 Nijlandstraat 141 9401 AL Assen Assen 2 52,998497025

Nadere informatie

H e t e f f e c t v a n s o c i a l e c u e s o p v e r t r o u w e n i n e e n o n l i n e f o r u m.

H e t e f f e c t v a n s o c i a l e c u e s o p v e r t r o u w e n i n e e n o n l i n e f o r u m. H e t e f f e c t v a n s o c i a l e c u e s o p v e r t r o u w e n i n e e n o n l i n e f o r u m. A f s t u d e e r s c r i p t i e v a n H. P. T. v a n D i j k B e g e l e i d e n d d o c e n t P.

Nadere informatie

Codeboek Sagitta, onderdeel Algemeen. http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/ publicaties/2013/02/19/adr-2013-deel-1-5.

Codeboek Sagitta, onderdeel Algemeen. http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/ publicaties/2013/02/19/adr-2013-deel-1-5. 101 - VN GEV GOEDEREN AAWWW Download PDF bestand, Deel 3 bevat coderingen (v.a. pag 267) http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/ publicaties/2013/02/19/adr-2013-deel-1-5.html A14 - LEVERINGS-VOORW

Nadere informatie

Tarievenlijst Zakelijke Mobiele Diensten MOBICROSS

Tarievenlijst Zakelijke Mobiele Diensten MOBICROSS Tarievenlijst Zakelijke Mobiele Diensten MOBICROSS Inhoudsopgave Tarievenlijst Zakelijke Mobiele Diensten MOBICROSS...1 1 Nationale Tarieven....2 1.1 Algemene prijs informatie...2 1.2 Buiten de bundel

Nadere informatie

l!lllll!lylllllllllllllllllîll4lllll!llll!lll!llllllllllllllllll 2 2 / D l. l a - a 6 2 2 9 f)i)a:,111 GE ENSCHHPELIM REGEL G VERIGIVDS- & GEZOND DS GIO GRONINGEN ALGEMEEN BESTUUR Vel-gadel-ing 24 mei

Nadere informatie