. ra u. ra ra > > >- ra S -E. ra ra. ra ra. v S i B. "ra. ro ro.">

«^ s » > Sö5- * S > > ï 2 S = leling < 13. iffie > 1 *! ^ - ( - Q ,^" ra >. ra u. ra ra > > >- ra S -E. ra ra. ra ra. v S i B. "ra. ro ro.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "«^ s » > Sö5- * S > > ï 2 S = leling < 13. iffie > 1 *! ^ - ( - Q ,^" ra >. ra u. ra ra > > >- ra S -E. ra ra. ra ra. v S i B. "ra. ro ro."
. ra u. ra ra > > >- ra S -E. ra ra. ra ra. v S i B. "ra. ro ro..pdf" class="btn bg-purple-seance" href="#" target="_blank" style="margin-top: 10px; display: none;"> Download Document

Transcriptie

1 LTl T-t $J' et 2 r T. J t H ' D ( ï fm e ' T ( ) (L) -'s 1 «ffe M lel. * = t " qj l " ) '. l _ l l 21 ". l l l._: ' T J M_ ) 'l- 1! l l T ; T J j rj - J 1 T M ; s tt ' J! " = J r r J 14- _ J - r T " 4- r L- J "rö T 4- J D r r r l J - t r rl T J J l JD " e T l = "ö l J 4- J 1 v T ' B T T M - ) 2 -. JD f-j l 2 ) ). j! (L m T M T ÜJ " ( t ' t ) L LL r l. Dl A T «s T. y * =," l :?» H : w ï 2 - ( öï )» ; * " : ) : - ö- 4) 2 «" ) ; «'«* D J «" A ' «s.* *J.*.2? 1L. *.! rt.

2 l r ) L l ) l J 1 1 ( L. t/) 1 s r 1 = l m '- l P r 4-» " 4- P f F ' m L 4- l " 4-P ÖJ 4 -' ) 4- ) w -.*. /T.*: T J '-1. " = «) l.. l l " L J ' r ",_ l l l 2 T et f L F rï, s J h ' " l L 'ü! 8 - r\ Lf 4- l.! v * T J 4_ l 1 j ( L 4- ë = Ü l l T 1 4_ t l ) l l L l * - " :? L l " f s "* (D ) j_t _ -* - ) ). ; l t: J e ) J l; J B, W T 1 " 2 l 4- L J ) - L l T «1 L,_, - ' 4-4- L l J _ l _ J J J j / D l L v " L l - 1 t: 2, "D T " J J l l " LD tj -* tr - - «l 4-, Dl J L l l L D fd " * L LJ k " l " T = % L ' *= r\l J " l 1 T.2 "D T 4-2 ; J L l = J L f l ) " ) ï H 4 L L m ü : L

3 ( r es* T 4-. l (J e J t/l. j _y r- h W l Ü W W l / l LD f - : J l l * f 1 st t/1 ' st / * rstel 7 frm. f * "ü T -* ll f r (/) TH :? _l f Lf l '-1 % LL l T" 1 1 -J 4_l 4-1 s * ; " JD ü L H f\ s l j " H 1 1 l L ( * r TH L f 4- H M. ( ' j T l ~ --J s - ' --J T. r - J ' ) 4- -l-j l ' '.2 'ü T 4*J ó fm L ï 1 f T e m e rt- - f kd s s.*: r jy r _ t r- e m r m k_ l r r " T T" -l-j 'l s ) LT s

4 " 1 l 4-» L 1 ~' J ' r k TH kd H t L/l ( l r b ü t K! l. L - L l L " D l tf L T 'l ö r JT ' L T T - L D L L r J T * b r 'D G H T j /T * 'L L j 1 1 -* t 4- J 4- fl fm k. H 6 r + r\ L L L L J _* L 2 L L 1 T l L f '- T j»: j L j * l : L " : l l r r L _ " r - '.9 T L r ~ T1 J r r «T l T

5 M M ( J_J. T " -w r\ k_ T T +J D.* r\l r\] 4" T D " (D Ü 4- r rsl ö L- l T T 1Ü '! rsl 7 D T t J (/) H r\l f L ; ' T "ö 4-4- l f T ö LD, fd M --J 1/ * -.* - T A - j ' T L. 1/ LT L " Ü TH LD TH " L L Ü """ ' r-1 4 ( ü. 4 ' 4- L L L L L ' L -M ( ~ T.*: D 4- T 2 J --J T T -M.* 4- m D j T 1 M j ' r -l-j e T D t rem 14-2! fr - ( 1. " "D " T * ( - ";

6 f 'L 4-»! L t: = r * fm ( tfl 4- D ( ;r- " m H r -J - (/l (L l LD rvj r\l ' t/l J _ r r j J jl.*:. rv rste - TH f T, TH L - L. * rü r 4- T Tj A L T 4- h- H rv r 4- rh r ' r LÜ T e ' L 4- r- Ö r ; ï r l l l ) r- e * e 4- T ; T 4- fm l 4- b : : L' '. L ) l 9 _* ; JÉ A ' 91 ïh j l.*. r 2. L 1 T l. l ' ' r.* l *- ' Ö) LD r. e

7 M m \J T l D ' _J LT1 tf" LD -t (M J J l ' ' - l M l lü 1 4- " 4- l 4- T 4- l r l *"» ( M " l l s 1 1 -M [f) J 4 14_ J T 4- J T (T - D l (D l * 4- ~ l l 4-) L 4- l (M ( l l 4- l 4- 'l ' ö r-1 l ï l l l l j l l r- l l * l 4- l l Jr " ) ( 4 l A 4 'Ft. H l ( s t L l ( ( l ; Ö) LD Lfl l l J T J l ' H ( t D J l _*: lfl -* D J --J l l r- l -l-j H J 4- T l l T l - J ' l J l ÖJ J - -J= 4- l " 4- ' 4-* f

8 _ l D r ' L ' j r 1 M (D Lfl 1 r\ r\ 1»-

9 ewee, 2? j r w r e Betft: eek terpellteebt 29 jr 2 Gehte vtter, beste Fs, Gehte lee v het Psm, 2 62 mes DA,, GL, P, eersbel, tsprtj üwee, P e D66 e k herbj ee veek tekme vr ee terpellteebt e Rsverer v 29 jr 2. Dt veek ht verb met w shrjve v 7 jr jl met betkk tt het et ke e wlle tve v e mte "Dt hebbe we fesprke", welke e sverer v 18 eember 24 s behel e meerhe s eme. Delstell v t ebt s het llee te beve p e eve rmette p bss wrv het llee meet e mte et t te ke e wlle ve. Drst wlle e eeme prtje ee p e m met het llee tt ee eee terptte v e mte te kme (wrver mmeteel meljk ee vershl v terptte s tst) hetee k lee tt het herverwee v e tverv ee mte. Wj lle e ve hermtt spe meljk, h terljk 48 r vf e sverer, teee. hrstee y.tólrj P H. ek Glks. Ktkmp D66. v. rt Aee ht v e te prtje t e emeete h ls terpellt mele, hetee ee be vlk vr het ebt weereeft, veeke wj het psm m bj e vststell v e se v 29 jr her ke mee te he q spektje. r l ee vrstel w e m ext spektj te te kee vr t ebt, te v bjvrbeel mml mte ext spektj per terpellt. Wj veeke her vst ke mee te he bj het pstelle v e e. tsprtj üwee, H. Bkthl Met vreeljke t, lersbelrj J. erbeek l

10 ft ü Bel PDA :!-.-e Prtj P M fe (? A Ameemet wf- ó/m?/wwa/k// p Rsvrstel 2-27, tekmstvse ewee De v e emeete ewee verer bjee p 29 jr 2, vere vses ls ltrvse, emshe vse, wvse hermee w smehe De smelev veel meljk betrkke met w r lle wers e meljkhe te sttee t: r 2 ee tekmstvse ewee 22 wrt vstestel. Hervr ee bet v 1. er te serve, te ekke t e Alemee Reserves. eve mee te lte eke. Dt bestee t w het twerpe v ee mmtempe (vertetes, flms De pmerke e e mmsse AB j et, et ter te ve j t vrstel. ltehr, et. vr rtshle bjeekmste. e l's), het (bee)lee v wrkshps e ter, tehek (beel e el), stemkstjes, r ee erbw lt w het bet bestee l w e wt het sltt v e tekmstvse e emeete met helpe e jste kees te mke. verweee t: e tekmstvse belrjk s vr ewee. De betrkke et te j bj e vershllee fse. mele e sl me. De meeste vsetjete kste emel 1 r per wer. r eht met w m veel meljk ebrk te mke v beste mmte eve vsetjete. Het tje v frse bee het et epst s m et erbwe bete vrj te het tjet l j e rmee ljkt lsf we ee bl heqe eve. Beslt: Het beslt er 1: e be v 1. er beshkbr te stelle vr het verbete e betrkke he v e smelev bj e Tekmstvse ewee 22. D-fte r v Alfe PvA-fte P-ftë - ; _ (, 1 ; Te wje : e be v mxml 6. er te serve vr het verbete e betrkke he v e smelev bj e Tekmstvse ewee 22. m het be beshkbr te stelle, et het llee ee erbwe bert vr lle fse j eheel ter besltvrm vr e lee e. Terkppel ver e behle sltte et meljks v e mmsse AB te ebe. Fte leefts Bel Mr Dekst mes qele erbeek

11 wet hrt e vr ewee Ameemet p stk 2? 62 er vee hsvesterwjs emeete ewee 2 eek e mbteljke rste heeft tewee t rtkel v e ver wel eeljk ee leemtelsle s. Telht: De stelt e kers r het vststelle v e ver wrbe het llee tt tver k vs. Dr het peme v ee leemtelsle rtkel wrt het llee beve m beple evlle er verle met e e estele kers vrbj te. merk emee t het her m rte vste bjete t, wrbj et met spe beslsse eme heve te w s het lsh e eljk t evl er h evlle v wr e ver et vet e e ver s et vlle bljkt, het llee h tt e wet m ee heee ver vst te stelle. p ee wje beht e hr kersheppee e trlee rl e wrt het llee ee beperk hr tvee rl pele. Wj stelle rm vr m sbeslt 2 ls vlt te wje: Beslt: st te stelle e ver ve hsvest erwjs emeete ewee 2 met e verste t rtkel eshpt wrt e e rtkele 1,2 e v ee ver vermmer w rtkel, 1 e H. Bkhtl tsprtj üwee

12 DA HM)»«t«tMK mm hrstelle Bel 2-62 \Pl H, Mte Herverwee Mte "Dt hebbe we fesprke" e emeete v ewee bjee p 29 jr 2, /-j vrt elee e bref v het llee 7 jr 2, wr j mtveert wrm j e r e emeete eme mte ("Dt hebbe we fesprke') v 18 eember 2 et tvert, verweee t er bljkbr ee vershl v terptte bestt tsse het llee e ver wt s be met e mte "Dt hebbe we fesprke"; er p het mmet t r lee v het llee wel mbte ee frmeel verle teee w e het kkter v het verle veert v frmeel r frmeel wrr e k tt vstle tstt; sttee t het v bel s t, vt het pt v ee betrwb verhe, weer r lee v het llee wel mbte teee w e t ee p ee teljke wje w vstele; e emeete, ks e stell v het llee t " e pktjk bljkt t slehts ee ekel sser e emkte fspke tt ssse hebbe ele", elmt met ssers s efrteer wrbj tjes e behel vershllee ekbeele bl ke te leve ver wt tsse prtje werkeljk s fesprke óf he tver wer eeve teee, te wete: Mlpertwe-trtrb e hterter Helske eswjk (Bw v Djkwe) Blkheve (rteel) Herwjepltse De Dhter Hekelemstt (bw e Glym-lte) Wterfbrek tes tht Mests etle Tersve s bel - Glep Gleppem Het Helmkr De Hfwee Prkht / Prk ee Ltspltse / Hertwkkel Hvel-Lekblevr hert bljkt t het teljk vstlee v ee teee e/f emkte fspke tbeerljk s vr ee jste beel- e

13 el.vrm e teeljk ee ee besltvrm r e emeete; e mte "Dt hebbe we fesprke" tt el heeft m er vr te re eljkhee te vrkme ver wt s fesprke f teee e rmee e betrwbrhe e tspte v e emeeteljke verhe vr prtje te bev e bj te e het lse v e emeeteljke elstelle e verbe kste vr verhe e brer wrt vrkme; Rept het llee p Hr bref v 7 jr 2 kr te herverwee e e te frme he j wél tver k eve hetee r e emeete met e mte "t hebbe we fesprke"'\s veht. e t ver tt e v e, hrstee M. Mrj Glks. Ktkmp eersbel J.e tsprtj üwee H. Bkthl -1 P D66 "v/ rt

14 DA hrstee Ml Mte Bestemmspl prtrhte De emeete v ewee verer bjee p 29 jr 2 elee hebbee het Rsvrstel 'se prt e Bewee 2-28' v e emeete ewee (sstk 28), sttee t: - e prtrhte ee be sl tvtete heeft - e prtrhte, m k e tekmst ee e berjf te ke bljve, beste tvtete wl tbe - e wrt eme m meer mmerële tvtete te he - het he bestemmspl et meer slt p e he tvtete v e prtrhte verweee t: - het ewest s t het Dkhs, wr sprteltee rtkele w verkht, e wrt - het ewest s t sprtbe p ek r hsvest, e et ke ve bj e prtrhte terwjl j wel rm 2 m2 ktrrmte/verele heeft, mr vles het bestemmspl llee mr vr e te rste ktrrmte m hebbe. - e st hr mtshppeljke tke, wl het ee feel e berjf bljve, k meer mmerële tvtete (.. h, eveemete, vere) tpl terwjl het bestemmspl r slehts beperkte f ee rmte vr eeft Rept het llee p - m spe meljk het ps te strte m tt ee pss v het bestemmspl te kme, wrr e prtrhte e e tekmst e rmte krjt m t te e tt ee feel ee() rste eke hltkmp hrstee e t ver tt e v e D. see Blm DA

15 DA 8ÉMf# ó/t&v: Mte kwrtlpprte twerk 'se prt e Bewee 2-28 Wl De emeete v ewee verer bjee p 29 jr 2 elee hebbee het Rsvrstel 'se prt e Bewee 2-28' v e emeete ewee (sstk 28), sttee t: - het her ee vse betft e ver tewerkt t w - er veel fmetele kees emkt mete w - er er 1.4 estel wrt t e werkeljke tver erwerp s v ve besltvrm 2 verweee t: - vlee eljk s weer 2 p welke pte er besltvrm e emeete ev wrt - e twerk e mplemette v e twerk v e vse ee rt effet l hebbe p.. sprtvee, ersee sprt e rstes ls e sprtrhte, lsef brtsprthes Rept het llee p - m e ee me te frme ver e twkkele mels ee kwrtlpprte e ee ter bespk vr te lee e mmsse AM e t ver tt e v e D* Reée Blm DA

16 ewee Mte 'Rbst prtberjf De R v e emeete ewee, verer bjee p 29 jr 2, elee e se prt e bewee 2-28 v e emeete ewee (sstk 28), r ee mte lt e tspekt trkkeljk ke te he tke bj prtrhte eer te ttshe ve be e pme sprt. De se prt e Bewee ee ehte kee mkt mbt tke met me het petele e sttee t: lee. k met het belee v e tke p peteel e ttshe ve ls beel stk te ste v het ehele ewees sprt- e beweevel; prtrhte veel spefeke kes heeft p het ebe v sprt e be s ee te ette mke e tke effët e effetef meljk te (lte) tve; e emeete ver ee eqte rste et te beshkke m ee mbtes mee wr te m met e beshkb mele v evet bel s; het mbteve v e belesvse prt e Bewee rt s e rvr effët e effetef verweee t: 28 bj e sprtrhte, er vr e vee vlee rmte bljft m te ke ' eme' teee meer kmste vr h ve te verwerve. m bj e kee het belee v tke ls tspt te hte t wel e petele ls eekt het llee v B&W: 1. ttshe tke be e sprt, ls beel e pme het sstk 28, w erebht bj e sprtrhte. 2. me met De sprtrhte met ee pl te kme m ee tke t te ve e t pl q2 vr te lee e mmsse AM. wrbj temste eljk wrt welke kee emkt j e wrm er eveteel s feweke v bvest tspt. Re DA t ver tt e v e. Jme Mrk e

17 p ewee mtsmt, Mte mpeste verh rlheff mels B srérmt ï }/ behe bj berpl tert wtere sstk De v e emeete ewee verer bjee p 29 jr 2, het berpl tert wtere wrt vrestel e rlheff vr 2 te verhe met 1,2% e e rp vlee j telkes met 2,%. Teves lle e kste vr het be et ler vt e lemee mele w betrkke mr vt e rlheff. Herr vlt het bet "verwje e verwerke berspee" 46.67,- vrj e vlet ter r e lemee mele. verweee t: De rlheff ksteekke ee te j e r e kste vr het be v e tert wtere eel vt ee te mke e kste vr het be vf 2 rr t w verhl p e wers v ewee t ee lstevewr s vr e wers v ewee er ee be v 46.67,- vrj vlt e lemee mele t be ls mpeste v e verh v e rlheff meerjr ter eeve et te w e bewers v ewee bjvrbeel mels het verle v e B vr ee ls vr ebrkers v et-we. m e wers v ewee te mpese vr ee lste vewr t bj vrker vrm te eve mels ee strtle verl v e B Rept het llee v B&W p: t ver tt e v e D HekJ

n 3" kdi 3 T ( D c Bl * n SS8 5 m P Q. 3 cr o f D - I". cs: Co < D-TO S =3 ft fo 5 a -, N. O Q 3- Sgcr IQ v_i.

n 3 kdi 3 T ( D c <Q al (A *«. UlfD N  ^> Bl * n SS8 5 m P Q. 3 cr o f D - I. cs: Co < D-TO S =3 ft fo 5 a -, N. O Q 3- Sgcr IQ v_i. '=; -t =() B '- j ) ^ H* l- D *" «- ) g Q QJ QJ tt..» Q) " 2. - 9 ft fp_ - -. D -f. fl r 2. =T - h * : f 2 -t " Q H ; -, 22. l _ ( - 2. B - f?. * u ' = 2, 2. - K \\ D *f tf) /} H e D 4 - ;: r 8 z r " (/)»

Nadere informatie

H 0 5 R R -F 5 x 1, 5 m m

H 0 5 R R -F 5 x 1, 5 m m I b u w k k p l t H I C 6 4 4 0 3 X G l v r s t d z h d l d g t l z! B s t k l t, D k u v r h t k p v -p r d Bu c kt W h p d t u d b s t r s u l t t v r k r p r d u c t, d t v r v r d g d s m t d l l r

Nadere informatie

H a n d l e i d i n g d o e l m a t i g h e i d s t o e t s M W W +

H a n d l e i d i n g d o e l m a t i g h e i d s t o e t s M W W + H a n d l e i d i n g d o e l m a t i g h e i d s t o e t s M W W + D o e l m a t i g h e i d s t o e t s v o o r g e b i e d e n w a a r v o o r g e e n b o d e m b e h e e r p l a n i s v a s t g e s

Nadere informatie

Samenvatting - Wiskunde I

Samenvatting - Wiskunde I Smevtt - Wsue I Clculus Erly Trsceetls Jmes Stewrt 6th eto Sles v A. Al-Dhhr Appe A Getlle, Vermele, Oeljhee e Absolute Wre N = {0,,,, } Ntuurlje etlle Z = {,-,-,-,0,,,, } Gehele etlle Q = { } Rtole etlle

Nadere informatie

Nieuwegein ? 9 APR?QQ8 2008-1 86. Raadsvoorstel

Nieuwegein ? 9 APR?QQ8 2008-1 86. Raadsvoorstel Neweg Rdvrtel 2008-86 An de qeeterd nderwerp: Vrberedngkredet hlbrhednderzek "Herte! htrhe t-wetverbndng Neweg" Afdelng: ngerbre t? 9 APR?QQ8 Prtefellehder:.G.J. Breer Blg: Xnledng n het llegeprgr 2006-200

Nadere informatie

B01 B02 B03 B04 B05 B06 B07 B08 B09 B10 B11 B12 B13 B14 B15 B16 B17 B18 B19 BR* BR+

B01 B02 B03 B04 B05 B06 B07 B08 B09 B10 B11 B12 B13 B14 B15 B16 B17 B18 B19 BR* BR+ B01 B02 B03 B04 B05 B06 B07 B08 B09 B10 B11 B12 B13 B14 B15 B16 B17 B18 B19 BR* BR+ LH 262 BK JV 151 FA KR 069 MU ET 160 TK VK 010 MT JE 139 EN AW 228 WI KT 247 BI BT 172 FA PW 261 BK HF 119 EN NF 107

Nadere informatie

Aanvraag Ontheffing artikel 75 Flora- en faunawet

Aanvraag Ontheffing artikel 75 Flora- en faunawet enst Regelngen Mnstere vn nmshe Zken, lndbw en Innvte Anvg ntheffng rtkel 7 Fl- en fnwet Wlt een ntheffng nvgen vr tvteten de gevlgen hebben vr beshermde der- en plntsrten? meljk vr: rmteljke ngrepen beheer

Nadere informatie

R e s u l t a a t g e r i c h t h e i d e n c o m p e t e n t i e m a n a g e m e n t b i j d r i e o v e r h e i d s o r g a n i s a t i e s

R e s u l t a a t g e r i c h t h e i d e n c o m p e t e n t i e m a n a g e m e n t b i j d r i e o v e r h e i d s o r g a n i s a t i e s R e s u l t a a t g e r i c h t h e i d e n c o m p e t e n t i e m a n a g e m e n t b i j d r i e o v e r h e i d s o r g a n i s a t i e s O p le i d i n g: M a s t e r P u b l i c M a n a g e m e n

Nadere informatie

Al g e m e e n : O p a l o n z e a a n b i ed i n g en, a a n v a a r d i n g en, m ed ed el i n g en en o v er een k o m s t en v o o r o n d er s t a a n d e v er r i c h t i n g en z i j n u i t s l

Nadere informatie

0NTVAN6EN2 0 DEC 2012. Team. Onderwerp

0NTVAN6EN2 0 DEC 2012. Team. Onderwerp 0T6 0 D 0 prvii ::Urh RZDF 9 D. ll v Gdprd Pyhl 0 _ Pb 8000 ~- 08 TH Urh d d v d ii Pb 40 UWG Tl. 00- Fx 00-840.prvii-rh.l D r U bri v U r Bijl 7 d( J0 80D7F99 hkli "b: lli jrrki 0" T Rri Drkir Fxr -ldr

Nadere informatie

ď ď ď Ľ ť ď ť á ď ŕ í ŕ ď ť ŕť ť Ú ŕ í ď Ú é í éé Ľ í ť éé ŕ ď í ď í ŕ Ú Ť ť ť ť Ť ť ď í í ď ť Ô Ô í í ť éé í í ď Ť Ľ ď ď ď ť ď í ť ď ď ď í ŕ ŕ ŕ í ť á ť ť Ĺ ď ŕ ď á ť ď ď í ŕ ť ď ď ŕ ť ŕ ťí ď č Ô Ľ ŕ

Nadere informatie

Kwart eeuw. ...wonen met begeleiding PAG. 11. doe ook mee en geef een StuKje van je tijd aan een ander!

Kwart eeuw. ...wonen met begeleiding PAG. 11. doe ook mee en geef een StuKje van je tijd aan een ander! Vj Vj H H G Hz-S J 2 N 1 O: 20000 x S Sb b PAG 11 Vj PAG 2 f Sj j j! Vj! P 4 >>> POSO HzS P 9 >>> bj ANS 050 P 12 >>> P b bb f f@ f b 06 31393653 T O z j? D N 2 ZUIDBROE 0598-399285 / z 8-17 150x119x34

Nadere informatie

W el k rekenb la d gebru ik j ij?

W el k rekenb la d gebru ik j ij? > VOORBEELD 1 Aan 50 leerli n g e n u it h et v ie r d e j a a r werd gevraa gd welk reke nbl ad z i j h e t l i ef s t g e b r uike n. D e r e s u l t a t e n vi n d j e i n o n d e r s t a a n d e t

Nadere informatie

eerste kennismaking met Maarten Jilderda geachte lezer,

eerste kennismaking met Maarten Jilderda geachte lezer, eerste keismki met Doordcht bouwe echte lezer, Om u ee eerste idruk te eve v mij werkzmhede ls bouwkudi er, teker e dviseur heb ik dit korte portfolio emkt. buro visie. Ee bouwwerk moet zich vorme v bieuit.

Nadere informatie

Een nadere toelichting op deze en andere resultaten treft u met name in hoofdstuk 2 van bijgesloten begroting aan.

Een nadere toelichting op deze en andere resultaten treft u met name in hoofdstuk 2 van bijgesloten begroting aan. JL/ I A de rde v de geeete de deelee de geeeshppeljke gelg Kleshlg lletef erver est-brt t elte t te r..:k-:; %. j y- ' - Klss, r. Igekep 2 9 KI. 29 t dererp de 28 kter 29 terp herzee egg 2 K/B/R/29-28

Nadere informatie

R e g i o n a a l Pr o g r a m m a L u c h t k w a l i t e i t

R e g i o n a a l Pr o g r a m m a L u c h t k w a l i t e i t Limburgs Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit R e g i o n a a l Pr o g r a m m a L u c h t k w a l i t e i t T e n b e h o e v e v a n h e t: K a b i n e t s s t a n d p u n t Nationaal Samenwerkingsprogramma

Nadere informatie

Pit Hopkins Syndroom

Pit Hopkins Syndroom E Nrf PTTTT P Hp F r Nc L P Hp F 2014 j Ar Ly F r J H Dfj r Dj cc F r Nc L Ir J H Sc P Hp Syr T 30 M P Hp,Br c Jr 4 Nr 1 2015 2 Cf, rc r 3 Vr prjc 4 PTHS f 2014 Ar 6 Dj fj! 8 Ir J H 10 Br Vr PTHS fprjc

Nadere informatie

Bulgaarse Riviera. NL-versie

Bulgaarse Riviera. NL-versie B R NL- W B R Z,. E B R. V,,? D f. O! W O ()! T. W? K! H H f, f? J (). W? B f. G óó f :. A f, f f. Bf M. A f,. Tf M f, (). H f. K K, f (). H! 2 3 I V 22 E B 24 E 30 W Bf 26 T! Pf 18 K! 20 V,! 21 Hf f O

Nadere informatie

Studiedag Remediaal. 25 maart 2011 Sui Lin Goei (s.l.goei@vu.nl)

Studiedag Remediaal. 25 maart 2011 Sui Lin Goei (s.l.goei@vu.nl) Studiedag Remediaal 25 maart 2011 Sui Lin Goei (s.l.goei@vu.nl) 1 Dyscalculie - een nieuw verschijnsel? Rekenexperimentje (TTR en ABC-toets) Ernstige reken/wiskundeproblemen en dyscalculie: zomaar twee

Nadere informatie

D e h e e r R. d e W i n t e r w o r d t b e n o e m d als a l g e m e e n directeur a.i. v a n d e v e n n o o t s c h a p p e n

D e h e e r R. d e W i n t e r w o r d t b e n o e m d als a l g e m e e n directeur a.i. v a n d e v e n n o o t s c h a p p e n Cncept B e g r t i n g 2 1 5 5.2.6 Verbnden partijen Deze p a r a g r a a f g a a t in p d e d e l s t e l l i n g e n, a c t i v i t e i t e n en d e f i n a n c i ë l e m a t e v a n b e t r k k e n

Nadere informatie

De Tweede Wereld oorlog.

De Tweede Wereld oorlog. D T W. Psc C - Op 10 m 1940 km usts N b. Z stuu p 14 m 1940 bf bumst v Rttm st. As u t s vv bmb Rttm hm pt. Om hf 2 s ms p 14 m st bmm fvuu. D St s t vuuz s tt vt k v zt k t z. I 2 z 900 ms v 1000 ms hbb

Nadere informatie

1 Onderwerp Beschikbaar stellen van een krediet voor de verhuizing naar en de opstart van het Stadshuis en voor de oplevering van het Meandergebouw.

1 Onderwerp Beschikbaar stellen van een krediet voor de verhuizing naar en de opstart van het Stadshuis en voor de oplevering van het Meandergebouw. Niwgi Gtd 7 drwrp Bhikbr tll krdit vr tthlzig Mdr ihlzlg tdhl t brri Rdvrtl Adlig pprt Prtillhdr dr. B.J. Lbblg drwrp Bhikbr tll v krdit vr d vrhizig r d ptrt v ht tdhi vr d plvrig v ht Mdrgbw. Gvgd blit

Nadere informatie

1 Bewerkingen met matrices invoeren via voorbeelden. , is een commutatieve groep.

1 Bewerkingen met matrices invoeren via voorbeelden. , is een commutatieve groep. 1 Bewerkige met mtrices ivoere vi voorbeelde 11 -tlle e de bewerkige ( 1, 2, 3,, ) is ee -tl met i De verzmelig v reële -tlle otere we met Defiieer de som ls ( 1, 2, 3,, ) + (b 1,b 2,b 3,,b ) = ( 1 +b

Nadere informatie

8SQEXIR 6MNO EER P]GSTIIR +SIHI FVSR ZER ZMXEQMRI % IR ' 4EWWIRH MR HI 7GLMNJ ZER :MNJ -XEPMEERW +IPI KITIPHI 6SQE XSQEXIR +ITIPHI 6SQE XSQEXIR

8SQEXIR 6MNO EER P]GSTIIR +SIHI FVSR ZER ZMXEQMRI % IR ' 4EWWIRH MR HI 7GLMNJ ZER :MNJ -XEPMEERW +IPI KITIPHI 6SQE XSQEXIR +ITIPHI 6SQE XSQEXIR Cppl is Itlis fmilibrijf, mt lg triti v vrvrigig istributi v hgwrig vslpruct. Os rfg trt uit 1908 t fmili Cppl is bg mt ht srvr vrkp v t wij i ht Itlis Mrct S Svri Slr. I 1952 bg Erst Cppl mt mt ht iblikk

Nadere informatie

AGENDA 2014. Rolmodellen uit de bijstand. Bijstandsvrouwen: de leading ladies! Het verwezenlijken van je droom. lijkt eerst onmogelijk,

AGENDA 2014. Rolmodellen uit de bijstand. Bijstandsvrouwen: de leading ladies! Het verwezenlijken van je droom. lijkt eerst onmogelijk, Bistasvruw lai lais! AGEDA 14 Rlmll uit ista Ht vrwzli va rm lit rst mli vrvls waarshili maar uitili vrmili Christhr Rv a ht a! aa staa str vruwli rlmll traal Zi zi va vr m h las mt rr maar zi i u mi vóóruit

Nadere informatie

Bereik en waardering RTV Dordrecht - Herhalingsmeting

Bereik en waardering RTV Dordrecht - Herhalingsmeting Bereik e wrderig RTV ordrecht - Herhligsmetig Socil Geogrfisch Bureu bureu voor beleidsoderzoek e sttistiek ordrecht drs. F.W. Witerwerp drs. J.M. Schiff september 2006 Colofo Opdrchtgever Tekst rukwerk

Nadere informatie

Naar een CX-fundament voor de digitale overheid

Naar een CX-fundament voor de digitale overheid CX- B G C S M M Sy & y 5 2015 I 2 1 I 2 U 3 CX- CX- 4 CX- 3 I I 4 5 :? G & x S S & B- y C P & K 6 1 W ()? 7 2 H? 8 3 H ë? K 9 B G W Z M L R G B B H P W? CX- 10 C K O CX- 11 S 2-5 T 1-2 O 0-1 P & I & K

Nadere informatie

I n l e i d. l e. d i n g. W a. I n l e i d. l e. d i n g. Componenten van Sport. I n l e i d. Gastcollege. Meten is Weten.

I n l e i d. l e. d i n g. W a. I n l e i d. l e. d i n g. Componenten van Sport. I n l e i d. Gastcollege. Meten is Weten. 16 Nvmb 2005 O Vb 16 Nvmb 2005 O Vb G v F m O Vb 16 Nvmb 2006 16 Nvmb 2005 O Vb 16 Nvmb 2005 O Vb T Cm T J Cm v F Cm T Cm R B Cm P Pj 16 Nvmb 2005 O Vb m m P vw C vw V v -f f m Tmv m K Aëb Aëb m m P? 16

Nadere informatie

Lucht in je longen. Streep de foute woorden door. Hoe komt lucht in je longen? Zet een cirkel om de dieren met longen.

Lucht in je longen. Streep de foute woorden door. Hoe komt lucht in je longen? Zet een cirkel om de dieren met longen. 9 Luht in je longen Hoe komt luht in je longen? = longen = middenrif Kleur op de tekening de volgende onderdelen: Streep de foute woorden door. Ons lihm heeft zuurstof / kooldioxide nodig. Bij het indemen

Nadere informatie

Uitleg Toerklas s e 1e traject 42e Nacht van Venlo 2009. Punt Goe d Fout Oms c hr i j vi ng

Uitleg Toerklas s e 1e traject 42e Nacht van Venlo 2009. Punt Goe d Fout Oms c hr i j vi ng Pagina 1 van 14 Punt Goe d Fout Oms c hr i j vi ng 3 Z Al s u z ag dat de punt ac ht e r "SUCCES" e e n kl e i ne o was had u uw e e r s t e goe de c ont r ol e t e pakke n. Ooooooooo z i t dat z o!!!!!!

Nadere informatie

Geef alarm (druk alarmknop in, verwittig uw contactpersoon) Geef alarm (druk brandknop in, verwittig uw contactpersoon)

Geef alarm (druk alarmknop in, verwittig uw contactpersoon) Geef alarm (druk brandknop in, verwittig uw contactpersoon) 0. 1 1 0.00-0. -0 15.9-0 3.17-0.71-0.59 0.1 9 0. 1 7 0.31 0.2 5-0.44 0.21 0.3 5 0.20 0.1 1 0.32 0. 28 0.17 0. 0 4 R=7.5m Huls t-ha ag 3 b eto npaa ltje s -0.5 0-0.4 6 0.0 2-0.3 3-0.35 0.20-0. 29 B E ST

Nadere informatie

Duurzaam (ver)bouwen. Noordoost-Brabant 2013-2016

Duurzaam (ver)bouwen. Noordoost-Brabant 2013-2016 t e v o C l io g Re Duurzm (ver)bouwe Noordoost-Brbt 2013-2016 e w u o b e m S d i e h m duurz Duurzm Bouwe Grodstoffe worde schrser, het eergievrgstuk ijpeder e os klimt verdert. Duurzm bouwe e verbouwe

Nadere informatie

m Page 1 of 12 Alle persberichten over Jouw 5-S terren R a d io F orest. Bron - F M R a d i o/ R a d i ov i s i e 0 4 d e c e m b e r 2 0 0 4 F orest: V a n D ex ters en U ltiem e K erstpla ten V a na

Nadere informatie

geurt s /meertens Adres: Mathematisch Centrum, 2 e Boerhaavestraat 4 9, Amsterdam Telefoon: (020)947272 Kunsthandel: G a le rie S wa rt, Amsterdam

geurt s /meertens Adres: Mathematisch Centrum, 2 e Boerhaavestraat 4 9, Amsterdam Telefoon: (020)947272 Kunsthandel: G a le rie S wa rt, Amsterdam "1 geurt s /meertens p e rs o o n lijk : Leo Ge u rts (1 9 4 2, Den Haag) e n Lambert Meertens (1 9 4 4, A mst e r- dam) werken a l s programmeur b i j d e S t ic h t in g Mathematisch Centrum, Amsterdam.

Nadere informatie

Dollargevoeligheid meer dan dollar

Dollargevoeligheid meer dan dollar Iustie Dllevelihei mee ll De kes v e ll te pzichte v e eu is e felpe je flik vezwkt. Ok i 2008 zet eze te zich vt. I veelijki met 2007 zl e emiele eu/ll kes zelfs 14% teeme. eeie i e eu/llkes zij vmelijk

Nadere informatie

zon le jaar Sporthal Galecop 75,3% Sportzaal De Waterlelie Heemraadsweide 13 69,9% Gymnastieklokaal De Triangel 68,5% Sportzaal De Sluis

zon le jaar Sporthal Galecop 75,3% Sportzaal De Waterlelie Heemraadsweide 13 69,9% Gymnastieklokaal De Triangel 68,5% Sportzaal De Sluis 0- BIJLAG : l b e i d s d e e k e p e l e p g e e e t e l i j k e p d e ij 7 geeetepde betkke et deek. de ksijkeid e eise lbeid v epelesystee (-pv) te beple, ij de vlgede itei geteed: pd dt iet geslpt

Nadere informatie

Scholentoernooi 20í 3

Scholentoernooi 20í 3 Shenerni 20í 3 Grep 3,4, en n de bsisshen in en rnd he 7 pri2013 p: brj: p: wensd 24 pri203 Veberen ii n Kein Dheren Sprprk "' Shder", Zuphensewe, he Aeene reee 1'. De eerse wedsrijden beinnen rnd 13:00

Nadere informatie

!"#$%&#'#%($%)*%+*$+%$##'%**$%,'-./%-0%1*+%)*0#'+*2*$+3% % 4*%5*)*'6#$)7*%81'(7+*$%"'-./*$9-$)%($%**$%,*':.(6)%6#$)7;1#0<%=>?

!#$%&#'#%($%)*%+*$+%$##'%**$%,'-./%-0%1*+%)*0#'+*2*$+3% % 4*%5*)*'6#$)7*%81'(7+*$%'-./*$9-$)%($%**$%,*':.(6)%6#$)7;1#0<%=>? !"#%&#'#%(%)*%+*+%##'%**%,'-./%-0%1*+%)*0#'+*2*+3% % 4*%5*)*'6#)7*%81'(7+*%"'-./*9-)%(%**%,*':.(6)%6#)7;1#0?@A=>B@% % % % %!"#"%&'(()*+,-./01(2/3456788 9(/0&1/:1,;0,&),?&1/,0&,0@&,%&)

Nadere informatie

1. Maak van deze enkelvouden een meervoud. Kleur de dubbele medeklinkers. 2. Maak ook met deze lange klinkers een meervoud.

1. Maak van deze enkelvouden een meervoud. Kleur de dubbele medeklinkers. 2. Maak ook met deze lange klinkers een meervoud. Enkel of dubbel: bij meervouden! N een korte klinker verdubbeling vn de medeklinker (zus zussen, big biggen) N een lnge klinker enkele medeklinker (boor boren, week weken) 1. Mk vn deze enkelvouden een

Nadere informatie

Rijks- en Gemeentelijke monumenten december 2013

Rijks- en Gemeentelijke monumenten december 2013 Beschermde monumenten in de gemeente Utrecht Adres huisnummer Postcode soort monument A.B.C.-straat 20 3512PX Utrecht Gemeentelijk monument A.B.C.-straat 36 3512PX Utrecht Gemeentelijk monument A.B.C.-straat

Nadere informatie

get your mo tor runnin

get your mo tor runnin t M c Rt Of M y gt USA 44 M.l t g t A g M L.N t t M t? Op wl t w : t p l c b g j t t b B tjl. jlt J l t t g jf Bb l J t M t g f : Bb F J T t: bg M c S t, B M.l 45 E tlftj fct: f tj b tw w lg t Vg Stt p

Nadere informatie

)"#!$#! "+!! *$ %0"#" " "" )"&1$"#% ""#! )"&#! 3"$$$$ #!!#)!" $4#* "& $'*"#!!!$! * " "#"*!)"!)* "! ")!!%!""$#" "! ""! "!$ ;! *!//!* $<6!& &!$4#*!

)#!$#! +!! *$ %0#   )&1$#% #! )&#! 3$$$$ #!!#)! $4#* & $'*#!!!$! *  #*!)!)* ! )!!%!$# ! ! !$ ;! *!//!* $<6!& &!$4#*! !!"#!## "$! ""%!#""#%&"$ '(") #!*%#$ '&*)")!# "!##"# )"#!$#! "+!! *$,-!&***$.// ##)!& %0"#" " "" )"&1$"#% ""#! )"&#! )"&&"#"2 $$, -&"")%!#!!*)"%!)!#"#&"$ 3"$$$$ #!!#)!" $4#* "& "*"")#!%#)#&"! "$!"!%#0"1$##!

Nadere informatie

Een maatschappelijk steunsysteem voor WWZ

Een maatschappelijk steunsysteem voor WWZ I 2011-2013 K P T- j W, zj z y H j y f y zj, W j? U W j j y ë, - z f P W- j V j j f f D j zj j y Bj f,, z- (RIBW ) zj ë() Pjz A q H, j y zj j? A f Ex I f x Pf zj Af, A W, A, B, Df, G, Ly, R Df, R P, S

Nadere informatie

Handboek Deltamethode Gezinsvoogdij. methode voor de uitvoering van de ondertoezichtstelling van minderjarigen

Handboek Deltamethode Gezinsvoogdij. methode voor de uitvoering van de ondertoezichtstelling van minderjarigen Handboek Deltamethode Gezinsvoogdij methode voor de uitvoering van de ondertoezichtstelling van minderjarigen Colofon Handboek Deltamethode Gezinsvoogdij Uitgave # %& '()*++ )(', - Tekst. ' /0 1#23%' 14

Nadere informatie

versie van 4-4-2012 huis nr. PC-cijfers PC-letters Admiraal de Ruyterweg 26 26 3317 AA 9-2-2011 4 Admiraal de Ruyterweg 28 28 3317 AA 9-2-2011 4

versie van 4-4-2012 huis nr. PC-cijfers PC-letters Admiraal de Ruyterweg 26 26 3317 AA 9-2-2011 4 Admiraal de Ruyterweg 28 28 3317 AA 9-2-2011 4 versie van 4-4-2012 straatnaam huis nr. PC-cijfers PC-letters datum aantal pers vergunning vergund Admiraal de Ruyterweg 26 26 3317 AA 9-2-2011 4 Admiraal de Ruyterweg 28 28 3317 AA 9-2-2011 4 Admiraal

Nadere informatie

Op het plein valt altijd wat te beleven

Op het plein valt altijd wat te beleven OP! h h B W M 2014 06 A & Mj Bc O h j w I w ch w w w w m. I z OP : 08 K h j 10 Wm j jwc 14 H j m 02 B W OP M 2014 03 B W P 97 4730 AB Och 0165 34 92 00 f 0165 31 83 33 f@w. www.w. G h Z h m z? L, w f z

Nadere informatie

6 Het inwendig product

6 Het inwendig product 6 Het iwedig prdct Te algebra e meetkde gescheide vakke ware, was h vrtgag lagzaam e h t beperkt Maar sids beide vakke zij vereigd, hebbe ze elkaar derlig versterkt e zij ze gezamelijk pgetrkke aar perfectie

Nadere informatie

(wi s ) Uitdagend teken-, kleur- en doeboek. Anna Weltman

(wi s ) Uitdagend teken-, kleur- en doeboek. Anna Weltman A Wetm R U L K D N U K ) (w KLUR(w )KUND o e, y mm et e O td ek ee we e d v p t td g e de te ke g e. e ve e d e vo m e u j ke d e ho ek e e ge mo o, e k c e g d e o M et t d t bo ek je e b jo de e k eu

Nadere informatie

Wens 1: Visie en werkwijze - Verdieping leidinggeven aan projecten

Wens 1: Visie en werkwijze - Verdieping leidinggeven aan projecten Wens 1: Visie en werkwijze Verdiepin leidineven n prjeten Visie en werkwijze De pleidin Verdiepin Leidineven n Prjeten (VLP) is bedeld vr ervren prjetleiders, die in een mplexe ntext hun still vn leidineven

Nadere informatie

Ontleden? Leuk! Inleiding. Opzet van deze lesbrief. Door Henk Jongsma, hoofdauteur Op Niveau tweede fase

Ontleden? Leuk! Inleiding. Opzet van deze lesbrief. Door Henk Jongsma, hoofdauteur Op Niveau tweede fase Door Henk Jongsm, hoofduteur Op Niveu tweede fse Ontleden? Leuk! Inleiding Lstig soms, dt ontleden. Denk je net een regel te egrijpen, kom je weer een uitzondering tegen. En ls je denkt die uitzondering

Nadere informatie

Opgave 1 Je ziet hier twee driehoeken op een cm-rooster. Beide driehoeken zijn omgeven door eenzelfde

Opgave 1 Je ziet hier twee driehoeken op een cm-rooster. Beide driehoeken zijn omgeven door eenzelfde Oppervlkte vn riehoeken Verkennen Opgve 1 Je ziet hier twee riehoeken op een m-rooster. Beie riehoeken zijn omgeven oor eenzelfe rehthoek. nme: Imges/hv-me7-e1-t01.jpg file: Imges/hv-me7-e1-t01.jpg Hoeveel

Nadere informatie

O v e n C S M 6 9 3 0 0 G G e l i e v e e e r s t d e z e g e b r u i k e r s h a n d l e i d i n g t e l e z e n! B e s t e k l a n t, D a n k u v o o r h e t a a n k o p e n v a n epe rn o d ub ce t

Nadere informatie

Formulekaart VWO wiskunde B

Formulekaart VWO wiskunde B Formlekrt VWO B /9 Formlekrt VWO wiskde B Ksrekei Telle! = ( )... 0! =! = k k!( k)! Ksrekei Voor toevlsvriele X e Y eldt E( X + Y) = E( X) + E( Y ) Voor ofhkelijke toevlsvriele X e Y eldt σ( X + Y) = σ

Nadere informatie

72*57 Riw ^lenst VOOR DE IJSSELMEERPOLDERS 2130

72*57 Riw ^lenst VOOR DE IJSSELMEERPOLDERS 2130 72*57 Riw ^lenst VR DE IJSSELMEERPLDERS 213 B.3LITHEEK RIJK ;R DE IJ..:.:...IMRPLDERS Intern Rpport No. 196 Jrverslg 1969 Kmpbeheer Zl 378/WP/VP RIJKSDIENST VR DE IJSSELMEERPLDERS Hoofdfdeling Algemene,

Nadere informatie

A 9B 9 +1? & '( )(%%* +,'#-%.$/'$0/$0/ 1223,'#-%.$/')%4()) 3*5 ;;;78 9+7! 12 21 *%4#$$()# << * */04$'/'$# * < 1!12 ! "*=1*!" *1> #$$%#% ?1*1>?

A 9B 9 +1? & '( )(%%* +,'#-%.$/'$0/$0/ 1223,'#-%.$/')%4()) 3*5 ;;;78 9+7! 12 21 *%4#$$()# << * */04$'/'$# * < 1!12 ! *=1*! *1> #$$%#% ?1*1>? !" #$$%#% & '( "&#(# )(%%* +,'#-%.$/'$0/$0/ 1223,'#-%.$/')%4()) 3*5 6+78 9+7 2:*! *! ;;;78 9+7! 12 21 *%4#$$()# #$$%#%?1*1>? >2 4(#'(7%@%%%#@4%#$4$@ A 9B 9 +1?

Nadere informatie

DIPLOMA. KNM(b. sl' #2hotWN De Jury. Concertwedstrijd Veld hoven. Vereniging: Harmonie Orkest Vleuten. Dirigent: Arjan van Gaasbeek.

DIPLOMA. KNM(b. sl' #2hotWN De Jury. Concertwedstrijd Veld hoven. Vereniging: Harmonie Orkest Vleuten. Dirigent: Arjan van Gaasbeek. DIPLOMA Concetwedstijd Veld hoven 29 novembe 2OL4 Veeniging: Hamonie Okest Vleuten Plaats: Vleuten Diigent: Ajan van Gaasbeek Divisie: 2" divisie Aantal punten: Veplicht gedeelte: Colossus Thomas Doss

Nadere informatie

Combinatoriek groep 2

Combinatoriek groep 2 Combatore groep Mx: ducte, ladeprcpe, bomaalcoëffcëte, paaseereprcpe Tragsweeed ovember 015 Theore De opgave deze hadout hebbe allemaal wat te mae met éé of meer va oderstaade oderwerpe Belagrj bj het

Nadere informatie

11Stap 11Co rectiesverzenden

11Stap 11Co rectiesverzenden 11Stap 11Co rectiesverzenden Me t d e aan g ifte lo o n he ffin g e n le ve rt u o n s g e d e taille e rd e in ko m e n sg e g e ve n s p e r w e rkn e m e r aan (w e rkn e m e rsg e g e ve n s). D e

Nadere informatie

Oplossen van een vergelijking van de vorm ax 3 + bx 2 + cx + d =0

Oplossen van een vergelijking van de vorm ax 3 + bx 2 + cx + d =0 CARDANO S METHODE (oor ng. P.H. Stkker) Olossen vn een vergeljkng vn e vorm x x x 0 Verse: 8 fe. 00 PDF rete wt fftor trl verson www.fftor.om LET OP ER ZULLEN NOG ENKELE VOORBEELDEN LATER WORDEN TOEGEVOEGD

Nadere informatie

Informatie. Scenariobeschrijving. Amsterdam Zuidelijk Noord-Holland AMSTERDAM Rekentijd 0:38:12. Simulatie-instellingen. Voortgezet onderwijs

Informatie. Scenariobeschrijving. Amsterdam Zuidelijk Noord-Holland AMSTERDAM Rekentijd 0:38:12. Simulatie-instellingen. Voortgezet onderwijs Informatie Scenariobeschrijving Naam Amsterdam Zuidelijk Noord-Holland AMSTERDAM Rekentijd 0:38:12 Gebruikte Mirror versie 3.2936.0 (f20d48eb022c) Simulatie-instellingen Sector Voortgezet onderwijs Conjunctuur

Nadere informatie

hr,w! il("v' ^Ju Sl^ lnul ffix d,ue *LV & stu.nsl " upt[xn i'v a-ls g;rpr\,j t1[ Ê.8 A B c D E F G 1 k 3 Sommen maken met Excel

hr,w! il(v' ^Ju Sl^ lnul ffix d,ue *LV & stu.nsl  upt[xn i'v a-ls g;rpr\,j t1[ Ê.8 A B c D E F G 1 k 3 Sommen maken met Excel B s ^ =g \ s Ë_! -a_ ry È_ lr -' A - fl = rd s. li - Als je moe soppen voorda je me de ele aak kaar en, sa e esandan op onder de naam: Sommen-r. n deze aak kun je e gemakvan een rekenlad zelf ondekken.

Nadere informatie

i IUIII inn UIII urn in min mi mi mi mi in MI 2013.01658 20/03/2013 de Nationale ombudsman

i IUIII inn UIII urn in min mi mi mi mi in MI 2013.01658 20/03/2013 de Nationale ombudsman gekme: 2 MAART 21 Afdelig Kie i U i U ur i mi mi mi mi mi i M 21.168 2//21 de tile mbudsm Gehte rd e llege v burgemeester e wethuders, Vrig jr shef ik u dt vr de meeste burgers gemeete 'het geziht v de

Nadere informatie

? n. Sociaal Ecologisch Economisch. Met de steun van: V.U. : Lily Deforce, Edinburgstraat 26, 1050 Brussel. September 2010

? n. Sociaal Ecologisch Economisch. Met de steun van: V.U. : Lily Deforce, Edinburgstraat 26, 1050 Brussel. September 2010 ?! D z c Z R RD Scl clch cch M v: V.U. : ly Dfc, 26, 1050 Bl. S 2010 O K I v N f: Flx V Py SIZONSFRUI WN BORN VRDINN MR OK c c h Pjl Pf h 12 hc lch fljf v Nl B h Jl Flx:, fz,, l-,, vl lw vl w l. I z j

Nadere informatie

Niks gedaan en toch gevangen... Kan dat zomaar?

Niks gedaan en toch gevangen... Kan dat zomaar? Niks ged e toch gevge... K dt zomr? Lesbrief voor de leerkrcht Hdleidig voor de leerkrcht Leerligebld Ee kid v cht stop je iet i ee cel. Niet i Nederld. Dt is belchelijk. Voor groep 7 e 8 v het bsisoderwijs

Nadere informatie

D D O U O D y p o t h e e k v o r m e n 250 hypotheekvormen en u ziet door de bomen het bos niet meer? N ee, l a a t u niet in de w a r breng en: in f eite zij n er ma a r 5 basisvormen. ierop komen ec

Nadere informatie

Combinatoriek-mix groep 2

Combinatoriek-mix groep 2 Combatore-mx groep Tragsweeed, ovember 0 Theore De opgave deze hadout hebbe allemaal wat te mae met éé of meer va oderstaade oderwerpe Belagrj bj het mae va opgave s om et allee de theore de je et goed

Nadere informatie

BIJLAGE 4. MODEL - WERKGEVERSVERKLARING

BIJLAGE 4. MODEL - WERKGEVERSVERKLARING BIJLGE 4. MOEL - WERKGEVERSVERKLRING Gegevens werkgever Gegevens werknemer rd vn het dienstverbnd Nm werkgever: dres werkgever: Pstcde en wnplts: KvK-nummer Nm werknemer: dres werknemer: Pstcde en wnplts:

Nadere informatie

B u i t e n r i n g P a r k s t a d L i m b u r g

B u i t e n r i n g P a r k s t a d L i m b u r g Bestuurlijk standpunt Voorkeurs t r a c é B u i t e n r i n g P a r k s t a d L i m b u r g Provincie Limburg Pagina 1 27 mei 2008 2 1. I n l e i d i n g De Buitenring Parkstad Limburg ( de Buitenring

Nadere informatie

ISI8. Canadalaan 73. Toepasbaarheid van meerpuntsloten Serie 81 van het merk LlTTO in brandwerende houten sponningdeuren Benor/Atg.

ISI8. Canadalaan 73. Toepasbaarheid van meerpuntsloten Serie 81 van het merk LlTTO in brandwerende houten sponningdeuren Benor/Atg. I NSTITUT DE SECURITE INCENDIE ASBL ISI8 INSTITUUT VOOR BRANDVEILIGHEID vzw ASSA ABLOY nv Canadalaan 73 8620 NIEUWPOORT 2007-1116n RM/AB/EW/PP Gent 20 augustus 2007 Tepasbaarhed van meerpuntslten Sere

Nadere informatie

Marit Besseling Portfolio. Marit Besseling

Marit Besseling Portfolio. Marit Besseling Mt Bessel Potfolo Mt Bessel Mt Bessel Potfolo C h Ove Ch Chese festvls Hoko zj ee betoveede e fsceede beleves. De beljkste tdtoele feeste v Hoko zj kleujk e umoe. Duzede mese doe mee de festvtete. Vuuwek,

Nadere informatie

!FaÈ í+e,r JAARVERS G 2S13. Hebreeuws voor "Hulp', Apeldoorn, maart2o!4

!FaÈ í+e,r JAARVERS G 2S13. Hebreeuws voor Hulp', Apeldoorn, maart2o!4 'lí!!faè í+e,r JAARVERS G 2S13 Hebreeuws vr "Hulp', Apeldrn, maart2o!4 Inhud L Algemeen 2. - Recapitulatie inkmsten/uitgaven 2013 - Overzicht liquide middelen per 3L december 20L3 - Balans per 3L december

Nadere informatie

Rijkswaterstaat Dir. SLUIZEN EN STUWEN Utrecht

Rijkswaterstaat Dir. SLUIZEN EN STUWEN Utrecht Rijkswaterstaat Dir. SLUIZEN EN STUWEN Utrecht DI RECTI EPL AN 86-90 Fase I JV33 BIBLIOTHEEK Bouwdienst Rijkswaterstaat Postbus 20.000 3502 LA Utrecht D I R E C T I E P L A N 1 9 8 6-1 9 9 0 29 oktober

Nadere informatie

Lekker puzzelen en lekker met taal bezig zijn. Puzzel mee! Ria van Adrichem Leonie van de Wetering. jaargang 1 2006/2007. serie 7

Lekker puzzelen en lekker met taal bezig zijn. Puzzel mee! Ria van Adrichem Leonie van de Wetering. jaargang 1 2006/2007. serie 7 Lekker puzzelen en lekker met tl bezg zjn R vn Archem Leone vn e Weterng jrgng 00/00 sere Vormgevng Hen Kreulen jrgng, 00/00, sere 00 Nets ut eze utgve mg gekopeer woren zoner utrukkeljke toestemmng vn

Nadere informatie

Avond voor bewonerscommissies. 13 november 2012

Avond voor bewonerscommissies. 13 november 2012 Avod voor bworscommsss 13 ovmbr 212 Prormm Wlkom! Kuz voor w v/d dr odrwrp Adr odrwrp vold bjkoms Ircv bjkoms: 2:1 VOC: Frs v Dusscho Tom v d Br 2:5 Bro 213: Dor Lomm 21: Jrpl voor bd: Advsurs lfomv 3

Nadere informatie

Krommen en oppervlakken in de ruimte

Krommen en oppervlakken in de ruimte (HOOFDSTUK 60, uit College Mthemtis, door Frnk Ares, Jr. nd Philip A. Shmidt, Shum s Series, MGrw-Hill, New York; dit is de voorereiding voor een uit te geven Nederlndse vertling). Krommen en oppervlkken

Nadere informatie

L27. 6. Vestiging en vertrek, naëionaliteit

L27. 6. Vestiging en vertrek, naëionaliteit L. Vestiging en vertrek, naëinaiteit Tabe. ndeing der bewners van Huthern naar gebrtepaats, 9-9 Tabe. Paats van gebrte van de werkeijke bevking, 49-99 Tabe. Natinaiteit van de werkeijke bevking p --9 en

Nadere informatie

Formulekaart VWO wiskunde B

Formulekaart VWO wiskunde B Formulekrt VWO wiskude B Verelijkie + + c = 0 + D = of met D = 4c D = 0, D > 0 = c = = c / = c > 0, c > 0, > 0 lo l = lo = = > 0, > 0, lo l lo = = > 0, > 0, e = = l > 0 l = = e > 0 Mchte e loritme = /

Nadere informatie

Klate. nr. Paraaf Datum Kenmerk Onderwerp Telefoon. Diverse

Klate. nr. Paraaf Datum Kenmerk Onderwerp Telefoon. Diverse ee I "~ % Ge&tfl )*-* Reg. r Klte. r. de rd v de geet de deele de regelg Igekp \ JUL 9 Kleshlg lletef erver est-brbt PZ BR B verse Prf t Kerk dererp Telef jl 9 K/B//9-. l e begrtgsjzgg 9 begrtg K est-brbt

Nadere informatie

Bewonerstevredenheidsonderzoek Hilversumse Meent Ronde I

Bewonerstevredenheidsonderzoek Hilversumse Meent Ronde I Bwnrstvrdnhdsndrzk Hlvrsums Mnt Rnd I kr k D lln l w m n a F rjv. d b st n p k m r v n D s t k j l l sn ank h f a n s m l. n H s r s f d r r p j z k m t aak m t a D 2 D Fam l wr r H B kwa k gd m s b lm

Nadere informatie

oefenen met spelling A

oefenen met spelling A oefenen met spelling A Oefenen met spelling A 0 Spellingsproblemen Cd-rom A eenvoudige eenlettergrepige woorden eenvoudige eenlettergrepige woorden woordbegin: sp, sl, st, tr woordeind: twee medeklinkers

Nadere informatie

Doelgroeptv.nl. narrowcasting van Dubbelklik

Doelgroeptv.nl. narrowcasting van Dubbelklik Doelgericht communiceren naar uw klanten Wij verzorgen van a tot z uw eigen, optimale tv-kanaal, brengen uw boodschappen op een aantrekkelijke manier bij uw klanten. Doelgroeptv werkt, ook voor u! Doelgroeptv.nl

Nadere informatie

4.1 Op ontdekkingsreis

4.1 Op ontdekkingsreis LB 4-5 4. Op tdkkigsis > Kijk fbdig. Wk zi h bij d jgs? O Os schip is zischip. O Wij v m v s pzi. O Wij wk p ht schip. O Wij v gs i bkd d. O W zi bkd vgs. > Ls Uit ht dgbk v Vsc d Gm. Wt hft Vsc d Gm mgm

Nadere informatie

Buitenplaats Dongeparck

Buitenplaats Dongeparck Buitenplts Dongeprck Huiszwluw tiobunglow in Koolhoven Buiten Welkom in Tilburg Mk eens nder kennis met Tilburg en de Tilburgers. Mensen mken een std tot wt ze is. In Tilburg zijn dt er een kleine 200.000,

Nadere informatie

De standaard oppervlaktemaat is de vierkante meter. Die is afgeleid van de standaard lengtemaat, de meter.

De standaard oppervlaktemaat is de vierkante meter. Die is afgeleid van de standaard lengtemaat, de meter. Opgve 1 Dit is een roosterord. Elk roosterhokje is 5 m ij 5 m. Hoeveel edrgt de oppervlkte vn dit ord? Opgve 2 Welke oppervlktemten ken je l? Noem er zoveel mogelijk. De oppervlkte-eenheid is de vierknte

Nadere informatie

MKB-vriendelijk aanbesteden 14 November 2014

MKB-vriendelijk aanbesteden 14 November 2014 MKB-vriendelijk aanbesteden 14 November 2014 H.C.A. Zwitserloot Beng, inkoopmanager Bizob Opgericht door de deelnemende gemeenten 2003; Bizob is van en voor de 18 gemeenten, daarnaast werken wij voor organisaties

Nadere informatie

Start werkzaamheden Zorgeloos Wonen

Start werkzaamheden Zorgeloos Wonen jl PAGINA 2012 1 I S wz Zl W Mlw Uw R wj Pl D G Sppy Uw w cl E l w E jp z. W w. I z pl. S wz Zl W Zl lz wc Zl W jp w w. Il c w wj. D w Zl W, w w wwz, c, w zj pl 2 jl zj wz lw Kwll 87 89, z z zc. D w w

Nadere informatie

wto ^9-çe" "ì",,:+ 312 n, i. tdnrp. Twitter: @wmoraad

wto ^9-çe ì,,:+ 312 n, i. tdnrp. Twitter: @wmoraad I' wt raàd EñilIlElEl!illll Pstdres: Fiifhuzen 23,928L LH, Hrkem Telefn 0512-361676 E-mil dres : wmrd.chtkrspelen@xs4l l. nl Twitter: @wmrd 61.r ' -.. lnge licl;:::,-r i'..i ^9-çe" "ì",,:+ N.O I 312 n,

Nadere informatie

de Anderslander eerste evaluatie laat positieve resultaten zien. We laten de directeur van het samenwerkingsverband

de Anderslander eerste evaluatie laat positieve resultaten zien. We laten de directeur van het samenwerkingsverband A 2014 1.. f@. v (026) 352 34 20 v v S G I v D A v G. E v v :,. D v. I v f f v v fv. H G. H v G. V A. O v, G f v. W v f. I v v, v. H, v v v -v. D, f: A H v v v, f. N. T v v. D v v v. D v,,. W v v v f.

Nadere informatie

H4 econ 90 21-1-2016 10:20-11:50 KOO NAM H4 wisa 100 21-1-2016 12:30-14:10 JAM VIG WER H4 wisb 100 21-1-2016 12:30-14:10 KRM RAP RUW

H4 econ 90 21-1-2016 10:20-11:50 KOO NAM H4 wisa 100 21-1-2016 12:30-14:10 JAM VIG WER H4 wisb 100 21-1-2016 12:30-14:10 KRM RAP RUW Toetsnaam minuten datum tijd akdocent H4 ges 90 18-1-2016 08:20-09:50 FK SCJ H4 fatl luistertoets 55 18-1-2016 10:20-11:15 DD EP H4 mo 90 18-1-2016 12:30-14:00 HEM KH H4 wisd samen met H5 100 18-1-2016

Nadere informatie

+ 3a2 ~I ~i + a3 ~~) =

+ 3a2 ~I ~i + a3 ~~) = Mathematics. - Primitief~symmetrische projectieve invarianten. 111. By P. G. MOLENAAR. (Communicated by Prof. J. A. SCHOUTEN.) (Communicated at the meeting of March 30, 1946.) 9. Thans willen we het voorgaande

Nadere informatie

Enquê tê mobiêlê têlêfonischê bêrêikbaarhêid Gorinchêm

Enquê tê mobiêlê têlêfonischê bêrêikbaarhêid Gorinchêm Enquê tê mbiêlê têlêfnischê bêrêikbaarhêid Grinchêm Geeft het mbiele netwerk in de binnenstad van Grinchem bij individuele gebruikers prblemen f is het een grter prbleem? Aanleiding Stadsbelang Grinchem

Nadere informatie

Bereken exact en met de juiste notatie de gevraagde zijde/hoek

Bereken exact en met de juiste notatie de gevraagde zijde/hoek Prgrmm - vrstellen meneer Bsch - wt kun je met gnimetrie - He schrijf je het p!!!!! - evt. vrgen ver 7-1 f 7-2 Bereken exct en met de juiste nttie de gevrgde zijde/hek 1 Prgrmm - wt kun je met gnimetrie

Nadere informatie

3 « ro ai I?. I» i 3. Iff -Ji.il. ^ r- < < ö. erbij d houde aken v enings. ictie opz ade. kom ang' 201. sten v 'deel 4, bij. n> ^r. o3 DJ O : OS.

3 « ro ai I?. I» i 3. Iff -Ji.il. ^ r- < < ö. erbij d houde aken v enings. ictie opz ade. kom ang' 201. sten v 'deel 4, bij. n> ^r. o3 DJ O : OS. n> ^r OJ (0 fd /O I?. I» L P? 9 P. 6 Iff -Ji.il ro ai «: OS IÖ 7 X fd - DJ O l/l > CL /5 r> " in ^ r- 2 CU ro o. (T> Ü) ft ro y O, (O x erbij d houde aken v enings rt- DJ O ö : CL _ - fd m fd - fd A O"

Nadere informatie

groep4 Thema 4 week 1 taalboek

groep4 Thema 4 week 1 taalboek T 4 w 1 Tl gp4 cif lb Di i vi v Tl cif v cil cl. I bl z pig g. G Eucif/Ryl Jgbl H ccp, ll, lu wv z ii gblv. Mlbg 1 u 2015 Ni ui z uigv g w vvlvuig /f pb g il v u, fpi, icfil f p wl wz z vfg cifl ig v uigv.

Nadere informatie

Heb jij een mavo- of vmbo-advies? Kom dan naar SG Newton!

Heb jij een mavo- of vmbo-advies? Kom dan naar SG Newton! Wl Scl 2016/2017 v? b v f v Hb! G S K IHOUSOPGAVE 2 3 V 4 u cl 5 Lbë 6 l Ll 7 L 8 TlFcy 9 C Sll 10 Buy Hlh & C Wl v SG! 11 Sp Sll 12 Tc Sll 13 Th Sll 14 A Su 15 E- 16 Pc bu cl W h v u hb v z cl T vl f

Nadere informatie

Het relatieblad van Severinus

Het relatieblad van Severinus H lil Siu JUNI 2015 TEBERDE Aii Si l Ci Mi, Ki D Kli M, ill ii Bif W l ui, i u u l lië BIJZONDER IN SAMENLEVEN E l lië ui f i l D, i lf i ll lif l Z uffl i fli f, uj l H fi i l i, lui i l Ci Mi li l i

Nadere informatie

Pan-Europese opiniepeiling over beroepsveiligheid en -gezondheid

Pan-Europese opiniepeiling over beroepsveiligheid en -gezondheid Pan-Europese opiniepeiling over beroepsveiligheid en -gezondheid Resultaten in Europa en Nederland - Mei 2013 Representatieve resultaten in 31 deelnemende Europese landen voor het Europees Agentschap voor

Nadere informatie

Truma Secumotion. Gebruiksaanwijzing

Truma Secumotion. Gebruiksaanwijzing Truma Secumotion Toepassingsgebied De Truma gasdrukregelaar SecuMotion zorgt voor een gelijkmatige gasdruk van 30 mbar bij een toegestane ingangs druk van 0,3 16 bar. SecuMotion regelt en bewaakt het verbruik

Nadere informatie

Welkom in Djerba. Welkomstmeeting. Hotelbezoeken. Beoordelingsformulier. Tegemoetkomingsformulier. Kennisname van klacht

Welkom in Djerba. Welkomstmeeting. Hotelbezoeken. Beoordelingsformulier. Tegemoetkomingsformulier. Kennisname van klacht D NL- W D Z, p. E D. V,, p? D p. O pp p! W O ()! T pp. W? K pp! H H, p? J () p p p. W? B p. G p óó p :. A,. E :,, é p F: é pé B p :,, F: p B T M. A p, p p. M, p () p. H p p. Op p p p W K K p p, p (). H

Nadere informatie