Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download ""

Transcriptie

1 m Page 1 of 12 Alle persberichten over Jouw 5-S terren R a d io F orest. Bron - F M R a d i o/ R a d i ov i s i e 0 4 d e c e m b e r F orest: V a n D ex ters en U ltiem e K erstpla ten V a na v ond s t a rt b i j R a d i o F ore s t ( H a m m e ) h e t g l oe d ni e u w e 'F ore s t J u m p '. V oort a a n t e l k e ns op z a t e rd a g t u s s e n e n u u r. P re s e nt a t or m e t d i e ns t i s D i rk R oe l s. 'F ore s t J u m p ' s t e e k t b oord e v ol f u nk, s ou l e n d i s c o a a n e l k a a r g e m i x t d oor e e n m a n d i e i n e e n v ori g l e v e n h e t m ooi e w e e r m a a k t e b i j " d e z w a rt e p a nt e r u i t A nt w e rp e n". M i ns t e ns e v e n k na p i s T a nj a D e x t e rs. Z i j k om t m org e n l a ng s t u s s e n e n u u r. " T h e W a y I A m " i s h a a r ni e u w e s i ng e l e n d i e k om t z e v oors t e l l e n. E g os m e k e nne n z e ni e t b i j d e H a m s e l ok a l e, d a a rom k a n d e l u i s t e ra a r ni e t e nk e l L a D e x t e rs h ore n, a a r ook v oor ιιn k e e r z i e n. A f z a k k e n na a r d e s t u d i o i s d e e ni g e i ns p a nni ng d i e j e j e d a a rv oor m oe t g e t roos t e n. E n om d a t a l l e g oe d e d i ng e n u i t d ri e b e s t a a n, nog e v e n m e l d e n d a t d e v oorb e re i d i ng e n v oor d e T op v a n v ol op a a n d e g a ng z i j n. O p T w e e d e K e rs t d a g w ord e n z e a l l e h ond e rd op e e n ri j t j e g e z e t e n u i t g e z ond e n. D i e z e l f d e z ond a g g a a t F ore s t t rou w e ns op z oe k na a r d e " D e U l t i e m e K e rs t p l a a t A l l e rt i j d e n". M e e r ni e u w s op d e M H z e n w i e t e v e r u i t d e b u u rt w oont, d e F ore s t a ne n h e b b e n ook nog e e n w e b s i t e. Bron - F M R a d i o/ R a d i ov i s i e 0 3 s e p t e m b e r E ind e z om ersla a p V a n P ra a g en H erm a ns A a ns t a a nd e z ond a g, 5 s e p t e m b e r ont w a a k t h e t i l l u s t e re d u o Be n V a n P ra a g e n M a rc H e rm a ns u i t h u n z om e rs l a a p. T u s s e n e n u u r k a n j e h e n op ni e u w a a n h e t w e rk h ore n v i a d e H a m s e R a d i o F ore s t ( M H z ). H e t p rog ra m m a 'Z ond a g Z ond a g ' i s d a n w e e r h e l e m a a l t e ru g.

2 w Page 2 of 12 Bl i k v a ng e rs i n d e e e rs t e na -z om e rs e u i t z e nd i ng i s d e ra d i os c oop w a a ri n e e n b e z oe k ord t g e b ra c h t a a n h e t L ond ons e ra d i os t a t i on V i rg i n C l a s s i c R oc k e n a a n d e c ol l e g a 's v a n V e roni c a i n H i l v e rs u m. V e rd e r v e rne e m j e a l l e s ov e r d e v oorb i j e s c ou t s f e e s t e n i n Z w i j nd re c h t. H oe h e t Be n V a n P ra a g v e rg i ng i n P ort u g a l n h e t E K V oe t b a l. E n w a t i s e r a a n d e h a nd m e t d e A rd e ns e v i s v a n M a rc? T e ns l ot t e s t a a n op h e t ra d i om e nu : d e Z ond a g Z ond a g w e e rm a n e n d e Bi z a rre T op 7. E n w a a rom w i j s t M a rc na a r h e t g e t a l 9 4 op z i j n t -s h i rt? L u i s t e re n d oe j e v i a d e ra d i o ( a nd e rs g a a t h e t ni e t ), ov e r h u n s c h ou d e rs m k a n w e l v i a d e Z Z -w e b s i t e.. e e k i j k e n Bron - F M R a d i o/ R a d i ov i s i e 0 2 s e p t e m b e r D e rom a ntische k a nt va n R a d io F orest E e n v ri e nd, v ri e nd i n of e e n l i e f ( a nd e re v ol g ord e m a g ook ) h e b b e n i n e i g e n, h e e f t z 'n v oord e l e n. Z o h oe f j e b v b nooi t i n d e f i l e t e g a a n s t a a n op w e g na a r e l k a a r. O m nog t e z w i j g e n ov e r d e b u d g e t t a i re b e s p a ri ng e n op v e rp l a a t s i ng s - e n t e l e f oonk os t e n. V oorw a a r e e n i d e e v oor G u y, S t e v e, Y v e s e n d e z i j ne n... om z oi e t s f i s c a a l a f t re k b a a r t e m a k e n. N i e t d a t w e e rv a n u i t g a a n d a t ne t d i t h e t u i t g a ng s p u nt w a s b i j R a d i o F ore s t ( H a m m e, M H z ) om h e t ni e u w e p rog ra m m a 'R om a nt i c a ' t e b e d e nk e n. S i nd s v ori g e z ond a g t e l k e ns t e b e l u i s t e re n t u s s e n e n u u r. Z e l f noe m e n z e h e t de zwoelste r a di osh ow v a n H a m m e en om str ek en. K u rt V e rm e i r k a n h e t w e t e n, w a nt h i j z e t d e s l ow s, b a l l a d s e n s of t p op op e e n ri j t j e. M a a r m e e r nog d a n om d e m u z i e k i s h e t om d e 'R om a nt i c a -d a t e ' t e d oe n. O m e n u u r k om e n z e v oorb i j, d e nood k re t e n v a n z i j d i e op z oe k z i j n na a r d e l i e f d e v a n h u n l e v e n, e e n d a ns p a rt ne r of i e m a nd om m e e u i t d e b ol t e g a a n. M e e d oe n b e t e k e nt j e v ra g e n e n w e ns e n m a i l e n na a r F ore s t. V e rt e l e r m e t e e n b i j w i e j e b e nt, h oe j e e ru i t z i e t e n v oora l w a t j e z oe k t. 'R om a nt i c a ' v i a s t u d i ra d i of ore s t.b e, of v u l h e t onl i ne f orm u l i e rt j e i n op d e w e b s i t e. Bron - I R a d i o 0 8 a u g u s t u s ACTUEEL: RADIO FOREST ZENDT TOP UIT Z es da g en la n g de g r ootste h i ts op b a si s v a n i n zen di n g en v a n de lu i ster a a r s V a nd a a g om 9 u u r s t a rt R a d i o F ore s t u i t H a m m e ( O os t -V l a a nd e re n) m e t e e n

3 Page 3 of 12 m a ra t h on-u i t z e nd i ng w a a rb i j t ot 1 3 a u g u s t u s e e n T op w ord t u i t g e z ond e n. H e t g e t a l v e rw i j s t na a r d e f re q u e nt i e v a n h e t s t a t i on, M H z. D e h i t p a ra d e w e rd s a m e ng e s t e l d op b a s i s v a n s t e m m e n v a n d e l u i s t e ra a rs, e n z a l i n t e k s t v orm b e s c h i k b a a r z i j n op d e w e b s i t e v a n h e t s t a t i on. Z ond a g m i d d a g t u s s e n 1 3 e n 1 7 u u r s t a a n Be n v a n P ra a g e n M a rc H e rm a ns ( f ot o) i n v oor d e p re s e nt a t i e v a n d e h i t p a ra d e. PRESLEY -DAG OP 1 6 AUG USTUS R a d i o F ore s t, d a t z i j n na a m ont l e e nd e a a n L e e d e F ore s t, d e u i t v i nd e r v a n d e t ri od e b u i s, g e d e nk t op 1 6 a u g u s t u s d e v e rj a a rd a g v a n h e t ov e rl i j d e n v a n E l v i s P re s l e y d oor d e h e l e d a g m u z i e k v a n T h e K i ng u i t t e z e nd e n, g e m i x t m e t i nf orm a t i e ov e r l e v e n e n c a rri re v a n E l v i s. h t t p : / / w w w.ra d i of ore s t.b e Bron - R a d i ov i s i e 3 1 j u l i De To p Al l e r t i j d e n b i j Ra d i o Fo r e s t Be g i n a u g u s t u s h oor j e v oor d e e e rs t e k e e r op J ou w 5 -S t e rre n R a d i o F ore s t 'D e T op A l l e rt i j d e n', e n d a a rb i j h e b b e n z e d e v oorb i j e w e k e n b e roe p g e d a a n op d e l u i s t e ra a rs. E n d e l a a t s t e d a g om j ou w F a v ori e t e T op 5 a l l e rt i j d e n d oor t e s t u re n i s z ond a g 1 a u g u s t u s om m i d d e rna c h t. J ou w f a v ori e t e T op 5 a l l e rt i j d e n k a n j e k w i j t v i a h e t on-l i ne f orm u l i e r op d e w e b s i t e. V a na f 8 a u g u s t u s h oor j e 'e m d a n e e n h e l e w e e k l a ng. H ET 3 DE RADIO FOREST B B Q W EEK END D i t w e e k e nd, z a t e rd a g 3 1 j u l i e n z ond a g 1 a u g u s t u s d oorl op e nd v a n t ot u u r i n T a v e rne 'D e n Bu nt ', Bu nt 3 1 H a m m e. O p h e t m e nu : e nt re c t e s, b roc h e t t e n e n ri b b e t j e s ( v oor k i nd e re n i s e r e e n k i nd e rm e nu v oorz i e n). A l l e s w ord t g e s e rv e e rd m e t g roe nt e n, s a u s e n e n a a rd a p p e l t j e s. K a a rt e n z i j n v e rk ri j g b a a r b i j a l l e F ore s t m e d e w e rk e rs e n na t u u rl i j k i n h e t p ra a t c a f e " C a f e -T a v e rne D e n Bu nt ", Bu nt H a m m e. H e t ra d i o F ore s t BBQ -W e e k e nd, i s e e n i d e a l e m a ni e r om d e m e d e w e rk e rs v a n J ou w 5 -S t e rre n R a d i o e e ns i n l e v e nd e l i j v e t e ont m oe t e n. Bron - R a d i ov i s i e 2 9 m e i Fo r e s t, Eu r o s o n g e n V a n Pr a a g R a d i o F ore s t u i t H a m m e ( M H z ) z e nd t op z a t e rd a g 1 m e i d e 'V l a a m s e T op 1 0 0

4 Page 4 of 12 A l l e r T i j d e n' u i t. L u i s t e ra a rs e n v e rd w a a l d e s u rf e rs m e t d ra ng t ot s t e m m e n k u nne n h e l p e n m e t d e s a m e ns t e l l i ng. N og t ot e n m e t m org e n, v ri j d a g 3 0 m e i om u u r. O p h e t z e l f d e s t a t i on z i j n a l w e e r s i nd s e nk e l e w e k e n, op z ond a g na m i d d a g M a rc H e rm a ns e n Be n v a n P ra a g t e h ore n m e t 'Z ond a g Z ond a g ' ( u u r). Bl i j k b a a r i s h e t e r l e u k w e rk e n w a nt h e e r V a n P ra a g i s s i nd s d e z e w e e k ook e l k e w e rk d a g t e b e l u i s t e re n t u s s e n e n u u r. E n t e ns l ot t e m e l d e n w e nog d a t F ore s t op 1 5 m e i, d a g v a n h e t E u rov i s i e S ong f e s t i v a l i n I ns t a nb oe l, s a m e n m e t R a d i o Be v e rl a nd u i t Be v e re n ( M H z ) d e 'E u ros ong T op 5 0 ' u i t z e nd t t u s s e n e n u u r. J e e i g e ns t e f a v ori e t e E u ros ong i s w e l k om op h e t onl i ne f orm u l i e rt j e d a t j e v i nd op h u n re s p e c t i e v e l i j k e w e b s i t e s. J O Bron - R a d i ov i s i e 2 7 m e i Eu r o s o n g d a g o p W a s e r a d i o ' s Z a t e rd a g 1 5 m e i w ord t E u ros ong -d a g b i j d e W a s e ra d i o's Be v e rl a nd ( F M ) e n F ore s t ( F M ). Bi j na 4 0 j a a r e u ros ong g e s c h i e d e ni s h e rl e e f t t u s s e n 1 4 e n 1 7 u u r t i j d e ns d e E u ros ong T op 5 0 A l l e r T i j d e n. D e l u i s t e ra a rs s t e m m e n v i a d e re s p e c t i e v e l i j k e w e b s i t e s b e v e r l a n d. b e e n r a d i o f o r e s t. b e e n s t e m m e n op h u n f a v ori e t e e u ros ong l i e d j e s. INFO: b e v e r l a n d. b e. r a d i o f o r e s t. b e. Bron - i R a d i o 1 0 a p ri l De V l a a m s e To p Al l e r t i j d e n b i j Ra d i o Fo r e s t M org e n, z ond a g 1 1 a p ri l ( p a a s z ond a g ) i s d e 'R a d i o F ore s t O n T h e R oa d s h ow ' t e g a s t i n P ra a t c a f ι 'D e Bra b a nd e r' a a n d e k e rk i n T i e l rod e, e n d i t v oor d e e e rs t e v e rj a a rd a g p a rt y na a r a a nl e i d i ng v a n h e t 1 j a ri g b e s t a a n v a n h e t p ra a t c a f ι. P a a s h a a s v a n d i e ns t i s K u rt V e rm e i r. I ng a ng v a na f u e n v ol l e d i g g ra t i s. S i nd s e nk e l e w e k e n i s d e L e nt e -p rog ra m m e ri ng b e g onne n op J ou w 5 -S t e rre n R a d i o

5 Page 5 of 12 F ore s t ( H a m m e, F M ). E e n ni e u w e p rog ra m m e ri ng b e t e k e nt ook ni e u w e i t e m s e n p rog ra m m a 's. W e z e t t e n z e e v e n op e e n ri j t j e. E l k e oc h t e nd i n 'K of f i e e n A nd e re K oe k e n' i s e r d e 'T ri v i a l ', 3 w e e t v ra g e n w a a r D a nny D e M e e s t e r g ra a g h e t p a s s e nd a nt w oord op g e e f t. E l k e w e rk d a g om u i s e r '3 x G ou d '. D a a ri n k om e n d e f a v ori e t e nu m m e rs u i t d e j a re n e n 9 0 v a n e e n l u i s t e ra a r a a n b od. V i a h e t on-l i ne f orm u l i e r op d e w e b s i t e k a n j e j ou w k e u z e l a t e n w e t e n. W e rk e n i n e i g e n s t re e k h e e f t z o z 'n v oord e l e n, e r z i j n b v. g e e n f i l e s. E l k e w e rk d a g om u i n 'D e O c h t e nd k roe g ' m e t J a n V a n G e nt e n om u i n 'M u z i k a t i e f ' m e t M i k e D u p re z ov e rl op e n z e d e l ok a l e j ob a a nb i e d i ng e n v a n d e V D A B. D e l ok a l e j ob a a nb i e d i ng e n k a n j e t rou w e ns ook na l e z e n op d e w e b s i t e. O p 1 m e i a s. i s h i j e r w e e r: D e V l a a m s e T op A l l e rt i j d e n. N e t z oa l s d e v ori g e e d i t i e s t e l l e n d e l u i s t e ra a rs h e m s a m e n. S u rf d a a rom na a r d e w e b s i t e r a d i o f o r e s t. b e e n v u l h e t on-l i ne f orm u l i e r i n. G e e f j e 3 f a v ori e t e V l a a m s e H i t s A l l e rt i j d e n d oor e n w i e w e e t m a a k j e k a ns op e e n v a n d e v e l e s c h i t t e re nd e p ri j z e n. H e t re s u l t a a t h oor j e op 1 m e i, v a n t ot u. Bron - i R a d i o 2 0 m a a rt ACTUEEL: B EN V AN PRAAG EN M ARC H ERM ANS DOEN H ET V OORTAAN OP ZONDAG V a n a f 2 1 m a a r p r m h p r r a m m a ' Z g Z g ' b i j r a F t esen ter en ze sa en et og on da on da di o or est I n d e ni e u w s g roe p b e.ra d i o w ord t m om e nt e e l d ru k g e s p e c u l e e rd ov e r e e n c om e b a c k v a n nog m e e r M a e v a - p i oni e rs. R a d i ol e g e nd e Be n v a n P ra a g re a g e e rd e op h e t b e ri c h t e c h t e r d a t h i j d a a r ni e t s v a n b e g re e p, e n ook W e rne r M i c h i e l s h a d z i j n t w i j f e l s. T oc h k e e rt Be n v a n P ra a g v a na f m org e n t e ru g na a r z i j n l e v e ns h ob b y, z i j h e t v i a e e n om roe p i n H a m m e. H i j p re s e nt e e rt d a n s a m e n m e t v ri e nd, e x -c ol l e g a ιn v oorb e e l d M a rc H e rm a ns v oor h e t e e rs t h e t m i d d a g p rog ra m m a 'Z ond a g Z ond a g ' b i j R a d i o F ore s t ( H a m m e, M H z ). M a rc H e rm a ns w a s a l e e rd e r op ni e u w a a n d e s l a g g e g a a n, na m e l i j k b i j M a e v a F M. H e t d u o l i j k t e r b e h oorl i j k z i n i n t e h e b b e n om d e ra d i ow e re l d w e e r onv e i l i g t e m a k e n, d a t l e i d e n w e t e nm i ns t e a f u i t d e b e ri c h t e n op d e w e b s i t e,

6 Page 6 of 12 d i e z e s p e c i a a l v oor h e t p rog ra m m a onl i ne b ra c h t e n. " STEEDS DEZELFDE W EG EN B LIJ V EN B EW ANDELEN" Be n v a n P ra a g b l i j k t a l t i j d e e n w a rm e v oork e u r t e h e b b e n g e h a d v oor d e om roe p i n H a m m e. T e n t i j d e v a n z i j n g e k e nd e oc h t e nd p rog ra m m a 'W e k k e rw a c h t ' b ra c h t h i j ooi t e e n b e z oe k a a n d e s t u d i o's i n H a m m e, s e d e rt d i e n i s d e d ra ng om d a a r ooi t e e n p rog ra m m a t e p re s e nt e re n ni e t m e e r w e g g e g a a n. " M e t d e f i e t s na a r d e s t u d i o" s c h ri j f t v a n P ra a g d a a rov e r, a l v oe g t h i j e r ook a a n t oe d a t h i j d a n e e rs t nog m oe t l e re n f i e t s e n e n v oorl op i g d e v e rp l a a t s i ng nog m e t d e w a g e n z a l d oe n. C ol l e g a M a rc H e rm a ns h oe f t v ol g e ns h e m ni e t t e l e re n f i e t s e n, " d a a r i s d e K e nne d y t u nne l ni e t g e s c h i k t v oor". Be i d e p re s e nt a t ore n l e e rd e n e l k a a r m e e r d a n 2 0 j a a r g e l e d e n k e nne n b i j R a d i o M a e v a, e n z i j n s e d e rt d i e n s t e e d s d e z e l f d e w e g e n b l i j v e n b e w a nd e l e n. M a rc H e rm a ns w e rd g e b ore n op 2 m a a rt i n A nt w e rp e n, op z i j n ra d i op a l m a re s s t a a n ond e r m e e r ra d i o Be ne l u x, ra d i o Bra b o A nt w e rp e n ( 8 0 ), M a e v a na t i ona a l ( ), M i A m i g o na t i ona a l ( ), Be v e rl a nd M e l s e l e, U ni e k F M T u rnh ou t e n ra d i o C ont a c t T u rnh ou t ( ), A nt i g oon A nt w e rp e n ( , e n ), Bra v o M e c h e l e n ( 8 8 ), K i c k F M H e re nt a l s ( ), F M K e m p e n ( 9 7 ), k a b e l ra d i o Z e v e n na t i ona a l ( 0 1 ), M a e v a F M ( ) e n v a na f m org e n d u s R a d i o F ore s t. Be n v a n P ra a g b e g on i n b i j d e z e e z e nd e r M i A m i g o, d a a rna k w a m e n d a a r M a e v a ( ), M i A m i g o ( ), R a d i o Be v e rl a nd, R a d i o U ni e k F M, ra d i o C ont a c t, K i c k F M ( ), F M K e m p e n ( 9 7 ), A nt i g oon ( 9 8 ), F a m i l y R a d i o ( ), k a b e l ra d i o Z e v e n ( 0 1 ) e n nu d u s ook R a d i o F ore s t b i j. Be i d e n h e b b e n t rou w e ns ook e e n v a s t e b e t re k k i ng b i j d e k l a nt e nd i e ns t v a n T e l e ne t i n M e c h e l e n. " H ET AFSCH UW ELIJ K STE RADIOPROG RAM M A ALLERTIJ DEN! " H e t p rog ra m m a 'Z ond a g Z ond a g ' w ord t b i j R a d i o F ore s t u i t g e z ond e n t u s s e n 1 3 e n 1 7 u u r. V ol g e ns Be n v a n P ra a g e n M a rc H e rm a ns i s d e z ond a g ook d e b e s t e d a g v a n d e w e e k. " O p h e t m om e nt d a t h e t w e e k e nd b i j na 'op z i j n g a t ' l i g t " ne m e n b e i d e p i oni e rs v oor om d e f re q u e nt i e v a n F ore s t v i e r u u r l a ng t e k a p e n om " l e l i j k e m u z i e k, v e rv e l e nd e i nt e rv i e w s, oe v e rl oos g e k l e t s e n a l l e m og e l i j k e c l i c h ιs " t e b re ng e n. E l k e z ond a g w ord e n e e n a a nt a l g a s t e n g e nt e rv i e w d, v i a d e t e l e f oon of l i v e i n d e s t u d i o. I n d e e e rs t e a f l e v e ri ng d ra a i t a l l e s rond h e t H a m s e c a rna v a l, d e op t oc h t w ord t d a n re c h t s t re e k s op a nt e nne g e h a a l d. I n d e t w e e d e a f l e v e ri ng k om t P ri ns K a rna v a l z e l f na a r d e s t u d i o. L a t e r w ord e n e r ook ra d i oc ol l e g a 's u i t g e nod i g d, ond e r m e e r L u c D e G root ( " D e L u k k e n" ) e n T h e o D e Bra b a nd e r. D e g a s t e n d i e ne n w e l re k e ni ng t e h ou d e n m e t h e t f e i t d a t " d e s t u d i od e u r t i j d e ns d e u i t z e nd i ng op s l ot w ord t g e d a a n", ont s na p p e n i s d u s ni e t m e e r m og e l i j k. W i e h e t a l l e m a a l w i l m e e m a k e n k a n v a na f m org e n a f s t e m m e n op 'Z ond a g Z ond a g ', v ol g e ns d e p re s e nt a t ore n " h e t a f s c h u w e l i j k s t e ra d i op rog ra m m a a l l e rt i j d e n". Be n v a n P ra a g e n M a rc H e rm a ns s t e l l e n

7 Page 7 of 12 d a t z e h e t p m m a p u u u i t l i e f h e b b e j w i l l e d " z e h e b b e e d u s e e h b y b i j " nog rog ra r ri n oe n, n r n ob. Bron - F M R a d i o/ R a d i ov i s i e 1 5 m a a rt Le n t e p r o g r a m m e r i n g b i j Ra d i o Fo r e s t V ol g e nd w e e k e nd b e g i nt d e l e nt e p rog ra m m e ri ng op J ou w 5 -S t e rre n R a d i o F ore s t. 'W a y O u t i n t h e 8 0 's ' op z ond a g m a a k t p l a a t s v oor e e n g l oe d ni e u w p rog ra m m a : 'Z ond a g Z ond a g ' m e t Be n V a n P ra a g e n M a rc H e rm a ns ( of w a s h e t nu om g e k e e rd? ). Z e h e b b e n ru s t i g h u n t i j d g e nom e n m a a r nu z i j n z e e r h e l e m a a l k l a a r v oor: 'Z ond a g Z ond a g ' e e n p rog ra m m a ov e r v a na l l e s e n nog w a t, b oord e v ol i nt e ra c t i v i t e i t, s t u d i og a s t e n e n nog v e e l m e e r. O nd e k h e t a l l e m a a l z e l f v a na f v ol g e nd e z ond a g u. 'W a y ou t i n t h e 8 0 's ' v e rs c h u i f t v a n z ond a g na m i d d a g na a r z a t e rd a g m i d d a g u ne t v oor d e 'U S -A c t i on 5 -S t e rre n P a ra d e ' m e t J oe ri T ot t e. 'D e Be l g i s c h e T op 2 0 ' b l i j f t op z ond a g m a a r s t a rt v a na f z ond a g om u, ne t v oor 'Z ond a g Z ond a g '. I n h e t k a d e r v a n d e h e rni e u w i ng v a n onz e z e nd v e rg u nni ng z i j n z e op z oe k na a r l os s e m e d e w e rk e rs. Be n j e g e b e t e n d oor d e ra d i om i c rob e, h e b j e e e n ne u s v oor ni e u w s, a c t u a l i t e i t e n s p ort, of h e b j e c om m e rc i l e a a nl e g, s t u u r d a n e e n m a i l t j e m e t j ou w i nt e re s s e na a r s t u d i r a d i o f o r e s t. b e m e t e e n k ort e b e s c h i j v i ng v a n j e z e l f e n j e a m b i t i e s b i nne n h e t ra d i ot e a m, e n w i e w e e t m a a k j e b i nne nk ort d e e l u i t v a n d a t ra d i ot e a m. INFO: r a d i o f o r e s t. b e. P e rs b e ri c h t R a d i o F ore s t Bron - i R a d i o 1 5 m a a rt IRADIO-H ISTORIES ( 2 ) : DE B. R. U. B REIDT DIENSTV ERLENING V ERDER UIT

8 Page 8 of 12 D e wek eli j k se du i k i n h et i -a r c h i ef op m a a n da g S i nd s v ori g e w e e k d u i k t onz e re d a c t i e e l k e m a a nd a g i n h e t i -a rc h i e f op z oe k na a r e e n op v a l l e nd e g e b e u rt e ni s s i nd s h e t b e s t a a n v a n i R a d i o. W e v u l l e n d e g e g e v e ns v a n t oe n a a n m e t ni e u w e f e i t e n d i e h e t v e rh a a l a a nv u l l e n of v e rd u i d e l i j k e n. V a nd a a g s t a a n w e nog e e ns s t i l b i j d e w e rk i ng e n d e a c t i v i t e i t e n v a n d e Be l g i s c h e R a d i o U ni e, k ort w e g B.R.U.. W i j v roe g e n ons a f w e l k e rol d e org a ni s a t i e h e e f t g e s p e e l d t i j d e ns d e v oorb i j e e rk e nni ng s rond e. V oorz i t t e r N i c o S p e e l e rs g e e f t t e k s t e n u i t l e g. W AT IS DE B ELG ISCH E RADIO UNIE? D e B.R.U. w e rd op 7 f e b ru a ri b ov e n d e d oop f ont g e h ou d e n. D i t j a a r v i e rd e d e org a ni s a t i e d u s h a a r t i e nj a ri g b e s t a a n. H e t d oe l v a n d e Be l g i s c h e R a d i o U ni e i s d e a a ng e s l ot e n l ok a l e ra d i o s b i j t e s t a a n m e t ra a d e n d a a d. D a t k a n g a a n om h e t b i e d e n v a n l og i s t i e k e s t e u n, h e t t e r b e s c h i k k i ng s t e l l e n v a n e e n p rom ot e a m of h e t a a nb i e d e n v a n v ri j k a a rt e n i n ru i l v oor re c l a m e s p ot s. D e org a ni s a t i e b re ng t h a a r l e d e n ook z o s ne l m og e l i j k op d e h oog t e a l s e r z i c h b e l a ng ri j k e w i j z i g i ng e n i n d e V Z W -w e t g e v i ng v oord oe n. S i nd s b e g i n i s d e d i e ns t v e rl e ni ng op v ra a g v a n d e a a ng e s l ot e n ra d i o s v e rd e r u i t g e b re i d. N i c o S p e e l e rs : W i j b i e d e n v oort a a n ook d e m og e l i j k h e i d om k a nt e n k l a re re p ort a g e s ov e r d i v e rs e t h e m a 's u i t t e z e nd e n d i e d oor d e B.R.U. z e l f w ord e n g e m a a k t e n g e m ont e e rd. D e a a ng e b od e n re p ort a g e s k u nne n v a n onz e s e rv e r w ord e n g e d ow nl oa d e n z i j n k l a a r om op a nt e nne t e g a a n. D a a rna a s t v ol g e n w e v oor onz e l e d e n ook b e l a ng ri j k e w i e l e rw e d s t ri j d e n z oa l s K u u rne -Bru s s e l -K u u rne e n d e E 3 p ri j s i n H a re l b e k e. W i j p rob e re n e i g e nl i j k ons a a nb od z ov e e l m og e l i j k a a n t e p a s s e n a a n d e v ra g e n v a n onz e l e d e n. H e t a a nt a l a a ng e s l ot e n l ok a l e ra d i o s w a s a a nv a nk e l i j k b e p e rk t. D a nk z i j m ond op m ond re c l a m e s l ot e n a f e n t oe ni e u w e ra d i oz e nd e rs a a n b i j d e B.R.U.. V a nd a a g t e l t d e org a ni s a t i e 2 3 l e d e n. D e ra a d v a n b e h e e r w ord t g e v orm d d oor N i c o S p e e l e rs ( v oorz i t t e r), R u d i M a e s ( ond e rv oorz i t t e r), M i e k e D h ond t ( s e c re t a ri s ), R onny S p e e l e rs ( p e nni ng m e e s t e r) e n R u d i V a nm e e ne n ( C oφrd i na t or). I n w a a g d e d e B.R.U. z i c h v oor d e e e rs t e k e e r op h e t i nt e rne t v i a w w w.b e l g i s c h e ra d i ou ni e.ne t. V IER LEDEN G REPEN NAAST EEN ERK ENNING O p 1 7 a u g u s t u s v e rs c h e e n b i j i R a d i o e e n i nt e rv i e w m e t N i c o S p e e l e rs, v oorz i t t e r v a n d e B.R.U.. D e l ok a l e ra d i ow e re l d w a s t oe n nog i n v ol l e v e rw a c h t i ng v a n e e n ni e u w e e rk e nni ng s rond e. N i c o S p e e l e rs v e rk l a a rd e d a t d e B.R.U. h e t d os s i e r op d e v oe t v ol g d e. W i j h a ng e n d a t e c h t e r ni e t a a n d e g rot e k l ok, w a nt w i j v i nd e n h e t p e rs oonl i j k b e l a ng ri j k e r om onz e a a ng e s l ot e n l e d e n d a a r c orre c t ov e r i n t e l i c h t e n, l u i d d e h e t i n a u g u s t u s O nd e rt u s s e n k e nne n w e d e a f l oop v a n d i t

9 W Page 9 of 12 v e rh a a l. V i e r l e d e n v a n d e B.R.U. g re p e n na a s t e e n e rk e nni ng, z i j nd e D e M ol e n ( W e v e l g e m ), T O P ra d i o M e g a v ox ( D e i nz e ), U t op i a ( T re m e l o) e n G ol d e n F l a s h ( W e s t e rl o). D P R O ( P op e ri ng e ) k a n m og e l i j k nog a l s v i j f d e a a n d a t ri j t j e t oe g e v oe g d w ord e n a l s z i j na a s t e e n e rk e nni ng z ou d e n g ri j p e n i n d e b i j k om e nd e e rk e nni ng s rond e. W i j b e t re u re n d a t t e n z e e rs t e, a l d u s N i c o S p e e l e rs, W i j s c h re v e n d a n ook d e m e d i a m i ni s t e r a a n om ons ong e noe g e n t e u i t e n. T oe n w i j v a n h e m e e n a nt w oord k re g e n op ons s c h ri j v e n, v i e l h e t ons op d a t h i j z i c h b l i j k b a a r w i l d e v e rd e d i g e n, w a t na t u u rl i j k z i j n v ol s t e re c h t i s. D e z i n b e t re f f e nd e b e k w a m e a m b t e na re n d i e d e d os s i e rs h e b b e n b e h a nd e l d, l e e k m i j a l v a s t l a c h w e k k e nd. O ok t e l e f oni s c h na m e n w i j c ont a c t op m e t d e m e d i a m i ni s t e r. H i j w i s t ons e c h t e r t e v e rt e l l e n d a t d e d i k s t e d os s i e rs d i e z i j b i nne nk re g e n d e v oork e u r h a d d e n g e k re g e n a l s e r z i c h e e n t w i j f e l g e v a l v oord e e d. A l s j e w e e t d a t s om m i g e k e t e nra d i o's t e g e n b e t a l i ng e e n s t a nd a a rd d os s i e r a a nb od e n a a n h u n a a ng e s l ot e n s t a t i ons, d a n z e g t d a t na t u u rl i j k re e d s v e e l. M i j n m e ni ng ov e r d a t d os s i e r i s d a n ook d a t h e e l w a t k e t e nra d i o's ont e re c h t e e n e rk e nni ng k re g e n ( M a ri no K e u l e n v e rd e d i g d e z i c h d i ns d a g 9 m a a rt j l. nog i n d e C om m i s s i e M e d i a v a nw e g e g e l i j k a a rd i g e b e s c h u l d i g i ng e n v a n C D & V -m e d i a s p e c i a l i s t C a rl D e c a l u w ι, nv d r l e e s h i e r) D a a rna a s t p rob e re n w i j nu ook z ov e e l m og e l i j k ond e rs t e u ne nd t e w e rk e n v oor d e z e s t a t i ons. G e z i e n z i j a l l e n na a r d e R a a d v a n S t a t e w i l l e n t re k k e n, w i l l e n w i j h e n d a n ook z o g oe d m og e l i j k i nl i c h t e n ov e r d e m og e l i j k h e d e n e n e v e nt u e l e nu t t i g e s t u k k e n d i e i n d e z e re c h t s z a a k k u nne n d i e ne n ( d e t e rm i j n om d e s t a p na a r d e R a a d v a n S t a t e t e z e t t e n, i s i nm i d d e l s v oorb i j, nv d r). TW IJ FELS OV ER DE CIM -CIJ FERS N i c o S p e e l e rs h e k e l d e i n ook d e m a ni e r w a a rop d e l u i s t e rc i j f e rs v oor d e l ok a l e ra d i o s b e re k e nd w ord e n. V a a k w ord t e r ook g e z w a a i d m e t l u i s t e rc i j f e rs. Z e l f l a c h i k d a a r m e e. H oe k a n j e i m m e rs w e t e n h oe v e e l l u i s t e ra a rs j e h e b t? I k h e b nog nooi t i e m a nd a a n d e d e u r g e h a d d i e m e k w a m v ra g e n na a r w e l k ra d i os t a t i on i k l u i s t e r, s t e l d e h i j. N u h e t C I M d e v oorb i j e w e e k d e re s u l t a t e n v a n G ol f 4 b e k e nd m a a k t e, v roe g e n w i j ons a f of d e B.R.U.-v oorz i t t e r ond e rt u s s e n v a n m e ni ng i s v e ra nd e rd : O ok nu g e l d t nog s t e e d s d a t i k nog nooi t of t e ni m m e r i e m a nd a a n m i j n d e u r k re e g of op g e b e l d w e rd om m i j n p e rs oonl i j k e m e ni ng t e w e t e n ov e r na a r w e l k e s t a t i ons i k nu l u i s t e r e n na a r w e l k e ni e t. I k h e b nog s t e e d s m i j n t w i j f e l s ov e r d e g e l oof w a a rd i g h e i d v a n d e z e ond e rz oe k e n. RADIO FOREST: DE B. R. U. IS EEN H ELE G ROTE STEUN V OOR ONS a t z i j n nu d e v oord e l e n v a n l i d t e z i j n v a n e e n org a ni s a t i e z oa l s d e Be l g i s c h e R a d i o U ni e? W e v roe g e n h e t a a n M i k e D u p re z v a n R a d i o F ore s t ( M H z ) u i t H a m m e. D e re d e n w a a rom w i j l i d w e rd e n v a n d e B.R.U. i s v ri j l og i s c h. L a ng s d e e ne k a nt

10 V Page 10 of 12 z i j n e r q u a p rom ot i one l e m og e l i j k h e d e n d e na d e l e n v a n e e n k l e i ne l ok a l e ra d i o t e g e nov e r d e g rot e re s p e l e rs z oa l s d e k e t e ns e n d e V R T, z e g t M i k e D u p re z, T e rw i j l d e g rot e j ong e ns c a d e a u c h e q u e s v a n d u i z e nd e n e u ro's, a u t o's e nz ov e rd e r d e d e u r k u nne n u i t g ooi e n, l i g t h e t v oor e e n k l e i n l ok a a l s t a t i on a l s h e t onz e ni e t e c h t i n onz e m og e l i j k h e i d om d e rg e l i j k e s t u nt s u i t t e h a l e n. A nd e rz i j d s g a a n d e p u b l i c i t e i t s c a m p a g ne s v a n b i j v oorb e e l d S i x F l a g s, Bou d e w i j np a rk e n e e n g e b e u rt e ni s i n F l a nd e rs E x p o m e e s t a l na a r d e na t i ona l e om roe p e n. D a a r h e e f t d e B.R.U. i e t s op g e v ond e n. A l s k l e i n l ok a a l s t a t i on w ord e n w i j i n d e m og e l i j k h e i d g e s t e l d om a a n onz e l u i s t e ra a rs e e n m e e rw a a rd e t e b i e d e n, na m e l i j k g ra t i s t oe g a ns k a a rt e n e n d a t i n ru i l v oor g ra t i s ra d i op u b l i c i t e i t v oor d e b e t rok k e n org a ni s a t i e. D a a r p rof i t e e rt d e i ni t i a t i e f ne m e r d a n ook w e e r v a n, w a nt z i j n p rod u c t w ord t ni e t a l l e e n na t i ona a l m a a r ook l ok a a l i n d e v e rf g e z e t. V i a d e B.R.U. k u nne n w e ook d e g e l i j k e p rom ot i e c a m p a g ne s op s t a rt e n. Z i j z i j n i n s t a a t ons t e h e l p e n e n d a t ni e t a l l e e n m e t l og i s t i e k e s t e u n m a a r ook m e t b i j k om e nd e s p ons ors, d ru k w e rk, s t e w a rd s, h os t e s s e n e n ra d i os p ot s. K ort om, i n t e g e ns t e l l i ng t ot w a t m e ns e n s om s d e nk e n, i s d e B.R.U. e e n h e l e g rot e s t e u n v oor ons. Bron - i R a d i o 8 f e b ru a ri ALENTIJ N TOP OP RADIO FOREST R a d i o F ore s t ( M H z ) u i t H a m m e l a a t V a l e nt i j n ni e t z om a a r v oorb i j g a a n. V a na f 1 0 u u r 's oc h t e nd s w ord t d e V a l e nt i j n T op u i t g e z ond e n. D e l u i s t e ra a rs b e p a l e n z e l f h oe d e h i t l i j s t e ru i t z a l z i e n. Z i j k u nne n h u n v i j f m e e s t rom a nt i s c h e nu m m e rs m a i l e n na a r s t u d i ra d i of ore s t.b e. N i e t a l l e e n e e n t op 5, m a a r ook V a l e nt i j ns g roe t e n z i j n w e l k om op h e t z e l f d e a d re s. D e l e u k s t e i nz e nd i g e n w ord e n d oor R a d i o F ore s t m e t e e n C D -p a k k e t v e rw e nt. P re s e nt a t ors v a n d i e ns t t u s s e n 1 0 e n 1 7 u z i j n K u rt V e rm e i r, M i k e D u p re z, J oe ri T ot e e n C h ri s t op h e A p s. V a na f 7 m a a rt ond e rg a a t d e z ond a g na m i d d a g v a n R a d i o F ore s t e nk e l e w i j z i g i ng e n. Be n v a n P ra a g e n M a rc H e rm a ns z ou d e n e r i e t s m e e t e m a k e n h e b b e n... M e e r w i l d e t a i l s w i l R a d i o F ore s t v oorl op i g nog ni e t p ri j s g e v e n.w w.ra d i of ore s t.b e Bron - F M R a d i o/ R a d i ov i s i e 4 f e b ru a ri H e r m a n s & V a n Pr a a g t e r u g o n d e r ι ι n d a k W i e ni e t h e l e m a a l 'p i e p ' m e e r i s e n/ of e e n m e e r d a n g e w oon ont w i k k e l d ra d i og e v oe l h e e f t, k e nt h e n nog a l s m a nne n d i e v e l e ra d i o-oorl og e n h e b b e n u i t g e v oc h t e n i n V l a a nd e re n. W e h e b b e n h e t ov e r... M a rc H e rm a ns ( f oto: li n k s) e n Be n V a n P ra a g ( f oto: r ec h ts).

11 Page 11 of 12 SAM EN B IJ M AEV A OP ZEV EN Be i d e n a a n d e s l a g b i j h e t l e g e nd a ri s c h e R a d i o M a e v a i n d e e e rs t e h e l f t v a n d e j a re n t a c h t i g. N a v e l e om z w e rv i ng e n b i j a nd e re v ri j e ra d i os t a t i ons, m a a k t e Be n e e n op m e rk e l i j k e c om e b a c k i n h e t oc h t e nd b l ok b i j F a m i l y R a d i o, d i t i n d e t w e e d e h e l f t v a n d e j a re n ne g e nt i g. T oe n d e C ont a c t G roe p e v e nw e l b e s l oot om d e z e k e t e n t e v e rv a ng e n d oor C ont a c t 2, v e rd w e e n ook h i j v a n h e t ra d i ot one e l. M a a r ni e t v oor h e e l e rg l a ng. M a rc H e rm a ns d ook i m m e rs t e ru g op b i j d e k a b e l v e rs i e v a n R a d i o M a e v a i n , v i a d e f re q u e nt i e s v a n R a d i o M a g d a l e na. E n z i e d a a r, op ni e u w v e rs c h e e n ook Be n op ni e u w t e n t one l e. H e l a a s e i nd i g d e h e t p roj e c t nog v oor h e t g oe d op d re e f w a s. NOOIT M EER RADIO! Be i d e p re s e nt a t ore n, i n h e t 'e c h t e ' l e v e n p ri m a v ri e nd e n, z w ore n b i j g e v ol g nooi t nog i e t s v oor d e ra d i o t e d oe n. M a a r h e t ra d i ov i ru s i s v a n h e t k a l i b e r 'M y D oom '. N a u w e l i j k s u i t t e roe i e n d u s. A f e n t oe w ord t h e t m i nd e r, m a a r t e ru g k om e n d oe t h e t. G i s t e re n k on j e b i j g e v ol g i n d e z e m e d i a k ra nt l e z e n d a t V a n P ra a g e n H e rm a ns b i nne n a f z i e nb a re t i j d t e h ore n z u l l e n z i j n b i j R a d i o F ore s t i n H a m m e. H M M a H e a : S i s h e t s t p e v a M a e v a d e k a b e l z e i i k g e l m a t i g t e g e W e m t e e e s a m e l i v e i e t s d d e d i N u d t z i c h d e m e l i j k h e i d v t e s t a e b i j F s t d e z a g m i d d a g H e t i s l t e v d e f u e e z i j e t v e e l p l a a t s e m e e w a a d e i g e d i s c h e v j h e i d h e e t, w a a m a a l s w i j d i k u d v a P a g : D e s t a d a t u m l i g t e t h e l e m a a l v a s t, a l z a l h e t w e l i m a a z i j OE ZO? NOOIT EER RADIO?. rc rm ns - nd op n n op re n Be n: - oe n nog ns n oe n op ra o. - oe og oor om rt n ore op ond na. ou r oor n n r n ni n r r nod ra of oni ri rs r nne n ons ng nne n oe n.. Be n n ra - rt nog ni n rt n. - N a P ol s p oe l & D e s m e t, C oni nx & V a n W i j c k, nu op ni e u w H e rm a ns & v a n P ra a g i s b i j l a ng e na nog z o s l e c h t ni e t b e g onne n. V oor d e l u i s t e ra a rs v a n R a d i o F ore s t. Bron - F M R a d i o/ R a d i ov i s i e 3 f e b ru a ri

12 Page 12 of 12 B e n v a n Pr a a g e n M a r c H e r m a n s b i j Ra d i o Fo r e s t V a na f 7 m a a rt z a l j ou w z ond a g na m i d d a g nooi t m e e r h e t z e l f d e z i j n op R a d i o F ore s t ( F M, H a m m e ). V e e l k u nne n w e e r nog ni e t ov e r k w i j t m a a r a l s w e Be n v a n P ra a g e n M a rc H e rm a ns z e g g e n, z a l e r b i j v e l e n w e l e e n b e l l e t j e b e g i nne n ri nk e l e n. I n i e d e r g e v a l h oor e n l e e s j e b i nne nk ort w e l m e e r ov e r h e t w a t e n h oe e n w a nne e r v a n d e z e ni e u w e R a d i o F ore s t m e d e w e rk e rs. FOREST V IERT V ALENTIJ N E n j a w e l, op 1 4 f e b ru a ri v i e rt ook R a d i o F ore s t u i t g e b re i d V a l e nt i j n. V a na f 1 0 u u r 's oc h t e nd s g a a n z e v a n s t a rt m e t 'D e V a l e nt i j n T op ', e e n rom a nt i s c h e t op w a a ri n d e l u i s t e ra a rs m e e r d a n ooi t e e n v i ng e r i n d e p a p h e b b e n. W a nt j u l l i e b e p a l e n z e l f h oe h i j z a l k l i nk e n. S t u u j w m e e s t a i s c h e m m e ( m a x 5 ) d a s t u d i r a d i o f o r e s t. b e p e p t d u i f a R a d i F s t V a l e i j d i J u l e s D e w e p a H a m m e N i e t a l l e e j e f a v e t e m m e m a a j e v a l e i j g t e z i j w e l k h e t z e l f d e a d s D e l e u k s t e i e i g e t k t e z i j d a h u b e u m e t e e C D a k k e t H e t s u l t a a t h j e V a l e i j v a t u u C u p i d v a d i e t z i j K u V e e i M i k e D u p z, J T t e e C h s t h e A p s r ou rom nt nu rs. oor na r of r os na r o ore - nt nra o, Brou rs rk -. n ori nu rs r ook nt ns roe n n om op re. nz nd n ra re n n op n rt n -p. re oor op nt n n.0 ot.0 r. o's n ns n rt rm r, re oe ri ot n ri op.

Bepaling toezichtvorm gemeente Stein

Bepaling toezichtvorm gemeente Stein Bepaling toezichtvorm 2008-2011 gemeente Stein F i n a n c i e e l v e r d i e p i n g s o n d e r z o e k P r o v i n c i e L i m b u r g, juni 2 0 0 8 V e r d i e p i n g s o n d e r z o e k S t e i

Nadere informatie

Bepaling toezichtvorm gemeente Venray

Bepaling toezichtvorm gemeente Venray Bepaling toezichtvorm 2007-2010 gemeente Venray F i n a n c i e e l v e r d i e p i n g s o n d e r z o e k P r o v i n c i e L i m b u r g, april 2 0 0 7 V e r d i e p i n g s o n d e r z o e k V e n

Nadere informatie

Bepaling toezichtvorm gemeente Meerlo-Wanssum

Bepaling toezichtvorm gemeente Meerlo-Wanssum Bepaling toezichtvorm 2007-2010 gemeente Meerlo-Wanssum F i n a n c i e e l v e r d i e p i n g s o n d e r z o e k Provincie L i m b u r g, april 2 0 0 7 V e r d i e p i n g s o n d e r z o e k M e e

Nadere informatie

H a n d l e i d i n g d o e l m a t i g h e i d s t o e t s M W W +

H a n d l e i d i n g d o e l m a t i g h e i d s t o e t s M W W + H a n d l e i d i n g d o e l m a t i g h e i d s t o e t s M W W + D o e l m a t i g h e i d s t o e t s v o o r g e b i e d e n w a a r v o o r g e e n b o d e m b e h e e r p l a n i s v a s t g e s

Nadere informatie

Bepaling toezichtvorm gemeente Simpelveld

Bepaling toezichtvorm gemeente Simpelveld Bepaling toezichtvorm 2008-2011 gemeente Simpelveld F i n a n c i e e l v e r d i e p i n g s o n d e r z o e k P r o v i n c i e L i m b u r g, j u n i 2 0 0 8 V e r d i e p i n g s o n d e r z o e k

Nadere informatie

B e l e i d s k a d e r K e r k e n, K l o o s t e r s e n a n d e r e r e l i g i e u z e g e b o u w e n

B e l e i d s k a d e r K e r k e n, K l o o s t e r s e n a n d e r e r e l i g i e u z e g e b o u w e n B e l e i d s k a d e r K e r k e n, K l o o s t e r s e n a n d e r e r e l i g i e u z e g e b o u w e n I n é é n d a g k a n r e l i g i e u s e r f g o e d v a n m e e r d e r e g e n e r a t i e

Nadere informatie

L i mb u r g s e L a n d m a r k s

L i mb u r g s e L a n d m a r k s L i mb u r g s e L a n d m a r k s P r o g r a m m a I n v e s t e r e n i n S t ed e n e n D o r p e n, l i j n 2 ; D e L i m b u r g s e I d e n t i t e i t v e r s i e 1. 0 D o c u m e n t h i s t o

Nadere informatie

T I P S I N V U L L I N G E N H O O G T E T E G E N P R E S T A T I E S B O M +

T I P S I N V U L L I N G E N H O O G T E T E G E N P R E S T A T I E S B O M + T I P S I N V U L L I N G E N H O O G T E T E G E N P R E S T A T I E S B O M + A a n l e i d i n g I n d e St a t e nc o m m i s si e v o or R ui m t e e n G r o e n ( n u g e n o em d d e St at e n c

Nadere informatie

H O E D U U R I S L I M B U R G?

H O E D U U R I S L I M B U R G? H O E D U U R I S L I M B U R G? N AD E R E I N F O R M A T I E S T A T E N C O M M I S S I E S OV E R O N D E R AN D E R E A F V A L S T O F F E N H E F F I N G E N I N L I M B U R G 1 6 a u g u s t u

Nadere informatie

R e s u l t a a t g e r i c h t h e i d e n c o m p e t e n t i e m a n a g e m e n t b i j d r i e o v e r h e i d s o r g a n i s a t i e s

R e s u l t a a t g e r i c h t h e i d e n c o m p e t e n t i e m a n a g e m e n t b i j d r i e o v e r h e i d s o r g a n i s a t i e s R e s u l t a a t g e r i c h t h e i d e n c o m p e t e n t i e m a n a g e m e n t b i j d r i e o v e r h e i d s o r g a n i s a t i e s O p le i d i n g: M a s t e r P u b l i c M a n a g e m e n

Nadere informatie

R e g i o M i d d e n -L i m b u r g O o s t. G r e n z e l o o s w o n e n i n M i d d e n -L i m b u r g R e g i o n a l e W o o n v i s i e

R e g i o M i d d e n -L i m b u r g O o s t. G r e n z e l o o s w o n e n i n M i d d e n -L i m b u r g R e g i o n a l e W o o n v i s i e R e g i o M i d d e n -L i m b u r g O o s t G r e n z e l o o s w o n e n i n M i d d e n -L i m b u r g R e g i o n a l e W o o n v i s i e 4 o k t o b e r 2 0 0 6 P r o j e c t n r. 2 9 5 7. 7 2 B o

Nadere informatie

Q u i c k -s c a n W M O i n L i m b u r g De e e r s t e e r v a r i n g e n v a n g e m e e n t e n e n c l i ë n t e n

Q u i c k -s c a n W M O i n L i m b u r g De e e r s t e e r v a r i n g e n v a n g e m e e n t e n e n c l i ë n t e n Q u i c k -s c a n W M O i n L i m b u r g De e e r s t e e r v a r i n g e n v a n g e m e e n t e n e n c l i ë n t e n M w. d r s. E. L. J. E n g e l s ( P r o v i n c i e L i m b u r g ) M w. d r s.

Nadere informatie

Uitleg Toerklas s e 1e traject 42e Nacht van Venlo 2009. Punt Goe d Fout Oms c hr i j vi ng

Uitleg Toerklas s e 1e traject 42e Nacht van Venlo 2009. Punt Goe d Fout Oms c hr i j vi ng Pagina 1 van 14 Punt Goe d Fout Oms c hr i j vi ng 3 Z Al s u z ag dat de punt ac ht e r "SUCCES" e e n kl e i ne o was had u uw e e r s t e goe de c ont r ol e t e pakke n. Ooooooooo z i t dat z o!!!!!!

Nadere informatie

W el k rekenb la d gebru ik j ij?

W el k rekenb la d gebru ik j ij? > VOORBEELD 1 Aan 50 leerli n g e n u it h et v ie r d e j a a r werd gevraa gd welk reke nbl ad z i j h e t l i ef s t g e b r uike n. D e r e s u l t a t e n vi n d j e i n o n d e r s t a a n d e t

Nadere informatie

Eikendijk 14. Finantien NW Loon op Zand PG Loon op Zand RG Kaatsheuvel NW Loon op Zand. Finantien 4

Eikendijk 14. Finantien NW Loon op Zand PG Loon op Zand RG Kaatsheuvel NW Loon op Zand. Finantien 4 Achterste Hoeve 1 5171 RK Kaatsheuvel Achterste Hoeve 2 5171 RK Kaatsheuvel Baan 1 5171 NC Kaatsheuvel Baan 3 5171 NC Kaatsheuvel Baan 8 5171 NC Kaatsheuvel Baan 12 5171 NC Kaatsheuvel Baan 28 5171 NC

Nadere informatie

R e g i o n a a l Pr o g r a m m a L u c h t k w a l i t e i t

R e g i o n a a l Pr o g r a m m a L u c h t k w a l i t e i t Limburgs Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit R e g i o n a a l Pr o g r a m m a L u c h t k w a l i t e i t T e n b e h o e v e v a n h e t: K a b i n e t s s t a n d p u n t Nationaal Samenwerkingsprogramma

Nadere informatie

F r a c t i e S A M 1. M e i - L i n K o s t e r

F r a c t i e S A M 1. M e i - L i n K o s t e r N e d e r l a n d s ( E n g l i s h b e l o w ) F r a c t i e S A M 1 M e i - L i n K o s t e r M i j n n a a m i s M e i - L i n K o s t e r, i k b e n 2 1 j a a r e n m o m e n t e e l b e n i k d e

Nadere informatie

De nieuwe efficiëntie in de betonfabriek

De nieuwe efficiëntie in de betonfabriek De nieue efficiënie in e beonfabriek iconor... bk e revoluie in e bouerel. Nie r nie iner. He eare sys kan sava als e bouijze voor e 21se u: e isolaiebou ehoe. iconor laas e isolaie craal in alle syse

Nadere informatie

MINISTERIE VAN LANDBOUW. Bestuur voor Landbouwkundig Onderzoek. Rijkscentrum voor Landbouwkundig Onderzoek - Gent

MINISTERIE VAN LANDBOUW. Bestuur voor Landbouwkundig Onderzoek. Rijkscentrum voor Landbouwkundig Onderzoek - Gent MINISTERIE VAN LANDBOUW Bestuur voor Landbouwkundig Onderzoek Rijkscentrum voor Landbouwkundig Onderzoek - Gent RIJKSSTATION VOOR ZEEVISSERIJ Oostende Directeur : P. HOVART OZONATED WASHING WATER : NO

Nadere informatie

Drukkerij Van de Sande Ambachtshof 1, 2632 BB Nootdorp

Drukkerij Van de Sande Ambachtshof 1, 2632 BB Nootdorp Dij V S Amcf, 2632 BB N Dij V S - SD - S Pi - Bc.l Hii - Iiw - H Cll - D Ec - Fmiliijf - Mw 200 Amcf - T mi - Omij - Gmlij cii Dllli Aciii - P P: w,, wii - P: iil,, i, l - Af P: ij, ill, w, c, zi Oz l

Nadere informatie

Marco Borsato - De Meeste Dromen Zijn Bedrog

Marco Borsato - De Meeste Dromen Zijn Bedrog Mrco Borso - De Meese Dromen Zjn Berog Pno Srngs Meoe 4 4 4 4 j j j j e j e 6 o p o e p e o p nz s j j e j e o p 10 o p o e p e o p mz j j j j e j e 14 o p o p nz s j j o e p e o p e j e o p 18 mz pz pz

Nadere informatie

De hi e r ui t voor t vl oe i e nde ui t ga ngs punt e n z i j n ui t ge we r kt e n ve r me l d i n hoof ds t uk 2.

De hi e r ui t voor t vl oe i e nde ui t ga ngs punt e n z i j n ui t ge we r kt e n ve r me l d i n hoof ds t uk 2. . I NLEI DI NG Di t doc ume nt omva t he t Ca pa c i t e i t s pl a n 2 va n ENECO Ne t Be he e z oa l s ve e i s t i n de El e kt i c i t e i t s we t 1998 e n he t hi e op a a ns l ui t e nd be s l ui

Nadere informatie

Cory Doctorow. Uitgeverij De Vliegende Hollander

Cory Doctorow. Uitgeverij De Vliegende Hollander Little Brother Cory Doctorow Uitgeverij De Vliegende Hollander U itg e v e rij De V lie g e nd e H olla nd e r s te lt a lle s in h e t we rk om op m ilie u v rie n- d e lijk e e n d u u rz a m e wijz

Nadere informatie

Al g e m e e n : O p a l o n z e a a n b i ed i n g en, a a n v a a r d i n g en, m ed ed el i n g en en o v er een k o m s t en v o o r o n d er s t a a n d e v er r i c h t i n g en z i j n u i t s l

Nadere informatie

Grote Markt Antwerpen

Grote Markt Antwerpen 2 rote Markt 1 2000 ntwerpen archeologie@tad.antwerpen.be 03 338 22 70 3 rote Markt 1 2000 ntwerpen archeologie@tad.antwerpen.be 03 338 22 70 4 rote Markt 1 2000 ntwerpen archeologie@tad.antwerpen.be 03

Nadere informatie

TEKENLIJST SPIJKERSCHRIFT

TEKENLIJST SPIJKERSCHRIFT TEKENLIJST SPIJKERSCHRIFT Dit is een vereenvoudigde lijst met spijkerschrifttekens uit Mesopotamië. Deze lijst maakt het mogelijk de tijdens de workshop Graven om te Weten bestudeerde tablet te vertalen.

Nadere informatie

Ministerie van Economische Zaken

Ministerie van Economische Zaken Ministerie van Economische Zaken > Retouradres Postbus 20401 2500 EK Den Haag Ministerie van Financien Directie Begrotingszaken ter attentie van de heer mr. R.J.M. Creusen Postbus 20120 2500 EE Den Haag

Nadere informatie

c c ci) Cj) a ) a ) s_ s_ (CI ra fl3 o 0 o o o 0 r r c o a l Boomkwekerij, handel in (laan)bomen (u ) (u ) zj- u -) ,92 (\ 1 N r rjr.

c c ci) Cj) a ) a ) s_ s_ (CI ra fl3 o 0 o o o 0 r r c o a l Boomkwekerij, handel in (laan)bomen (u ) (u ) zj- u -) ,92 (\ 1 N r rjr. VRSLAG X ARTIKL 73a FAILLISSMTST PBAAR 5 LU Lu LIJ D. Ie. a U %.4 3 rj 5 (.9 sizi Q.),_, z LL, z (9.$) 4 < (f ), (13 z 77) a ) a < a u 1 : 1 : a ) 1.1.' m :3 2 i In he fllissemen van: Fliissemensnummer:.i;

Nadere informatie

Bijsluiter: informatie voor de gebruiker. RELENZA 5 mg/dosis, inhalatiepoeder, voorverdeeld zanamivir

Bijsluiter: informatie voor de gebruiker. RELENZA 5 mg/dosis, inhalatiepoeder, voorverdeeld zanamivir Bijsluiter: informatie voor de gebruiker RELENZA 5 mg/dosis, inhalatiepoeder, voorverdeeld zanamivir Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken want er staat belangrijke informatie

Nadere informatie

agdo1250trap Agterhof houtprodukten bv N.205.2k vooraanzicht bovenaanzicht sparing (max. 2960 mm) Aantal optreden... 16 Aantrede...

agdo1250trap Agterhof houtprodukten bv N.205.2k vooraanzicht bovenaanzicht sparing (max. 2960 mm) Aantal optreden... 16 Aantrede... N.05.k hoogte: N.05.k 00 608. 5 6 7 8 9 0 5 6 80 96 96 050 500 N.5.k hoogte: N.5.k 0 508. 5 6 7 8 9 0 5 6 80 50 00 N.5.k hoogte: N.5.k 0 08.5 6 7 8 9 0 5 5 6 80 50 00 N.65.k hoogte: N.65.k 60 08 5 6 7

Nadere informatie

Gerlof Hoekstra & Jaap Meijering Doen, durven of de waarheid? Najaarsevent Testnet: 16 september 2008

Gerlof Hoekstra & Jaap Meijering Doen, durven of de waarheid? Najaarsevent Testnet: 16 september 2008 Titel, saenvatting en biografie Saenvatting: Gerlof Hoekstra & Jaap Meijering Doen, durven of de waarheid? Najaarsevent Testnet: 16 septeber 2008 Je wordt als testanager gevraagd voor een ission ipossible.

Nadere informatie

Voorwoord. B e s t e le e r l i n g e n o u de r s / v e r z o r g e r s,

Voorwoord. B e s t e le e r l i n g e n o u de r s / v e r z o r g e r s, Voorwoord B e s t e le e r l i n g e n o u de r s / v e r z o r g e r s, V o o r j e l i gt het prog r amma van toe t s i ng en a f s l u i t i n g ( P TA ) v a n Be u k en r o d e Ond e r w i j s. B e

Nadere informatie

BT GROOT PRIJKELS. Infovergadering 22 februari 2017

BT GROOT PRIJKELS. Infovergadering 22 februari 2017 BT GROOT PRIJKELS Infovergadering 22 februari 2017 HISTORIEK 2 HISTORIEK - PLANNINGSPROCES! PRUP Afbaking kleinstedelijk gebied Deinze 2012! 2014 2015 : mobiliteit! 2015 : voorontwerp! 2016 : milieu-effect!

Nadere informatie

O v e n C S M 6 9 3 0 0 G G e l i e v e e e r s t d e z e g e b r u i k e r s h a n d l e i d i n g t e l e z e n! B e s t e k l a n t, D a n k u v o o r h e t a a n k o p e n v a n epe rn o d ub ce t

Nadere informatie

geslaagd voor hulpvaardigheid binnen de auti-klas! Bedankt Halim, bedankt Charlène. (NC)

geslaagd voor hulpvaardigheid binnen de auti-klas! Bedankt Halim, bedankt Charlène. (NC) 2 A p r il 2 0 1 0 Jaar gan g 6, Edi t i e 3 R e al i sat i e Sc h o o l n i e u w s: Dav i d Lo n c k e Hulpvaardigheid & Verdraagzaamheid Binnen onze school wordt heel wat aandacht besteed aan sociale

Nadere informatie

B u i t e n r i n g P a r k s t a d L i m b u r g

B u i t e n r i n g P a r k s t a d L i m b u r g Bestuurlijk standpunt Voorkeurs t r a c é B u i t e n r i n g P a r k s t a d L i m b u r g Provincie Limburg Pagina 1 27 mei 2008 2 1. I n l e i d i n g De Buitenring Parkstad Limburg ( de Buitenring

Nadere informatie

Van: Utrecht (NL, 3511) Naar: St Jean de Minervois (F, 34360) Afstand: 1266 km. Reisduur: 11:49 Notities: 1 uw startpunt is: Catharijnebaan vertrek in zuid-westelijke richting 2 op Catharijnebaan na 546

Nadere informatie

harold hamersma & esmee langereis de grote hamersma

harold hamersma & esmee langereis de grote hamersma 2018 & VOORWOORD 2 3293 AUSTRALIË ROOD R H! I NU, C?! M,?. M é,. S,. B. D. H. D D H. O, E L, D H. Eé, :. E -. H,. O Cè C, S-É. D, -. E! N D H, H H E L AUSTRALIË ROOD ë; R;A W C S 2014 C V : : 14% : 12,95

Nadere informatie

Ontwerp POL-aanvulling Gebiedsontwikkeling Klavertje 4

Ontwerp POL-aanvulling Gebiedsontwikkeling Klavertje 4 Ontwerp POL-aanvulling Gebiedsontwikkeling Klavertje 4 Ee n r u i m t e l i j ke c o n o m i s c h C r a d l e 2 C r a d l e p e r s p e c t i e f v o o r -L i N m o b o u r ; d g p a r t i ë l e h e r

Nadere informatie

Archief van het Bevolkingsregister: dossiers inzake advisering getroffen illegale vreemdelingen Bijlmerramp

Archief van het Bevolkingsregister: dossiers inzake advisering getroffen illegale vreemdelingen Bijlmerramp Archief van het Bevolkingsregister: dossiers inzake advisering getroffen illegale vreemdelingen Bijlmerramp Algemene kenmerken Toegangsnummer: 30649 Periode: 1992-2004 Archiefvormer Bevolkingsregister;

Nadere informatie

Nieuwe producten

Nieuwe producten Nieuwe producten 2017.1 INHOUD VOLHARDMETAALBOREN 4 5 5 Force X Nieuw prograa veelzijdige gereedschappen R6011 Hardmetalen centreerboor R7131 Hardmetalen kerngatboor HIGH PERFORMANCE BOREN MET VERWISSELBARE

Nadere informatie

Promotie-/degradatieregelingen District Zuid 2 Seizoen 2015-2016

Promotie-/degradatieregelingen District Zuid 2 Seizoen 2015-2016 KONINKLIJKE NEDERLANDSE VOETBALBOND AMATEURVOETBAL Promotie-/degradatieregelingen District Zuid 2 Seizoen 2015-2016 Reserve-elftallen mannen Vrouwen categorie B A-junioren, hoofdklasse,1 e en 2 e klasse

Nadere informatie

Natura 2000 Waddengebied. Natuur in een dynamis ch lands chap

Natura 2000 Waddengebied. Natuur in een dynamis ch lands chap Natura 2000 Waddengebied O n d e rd e le n : W a d d e n z e e e n N o o rd z e e k u s tz o n e Natuur in een dynamis ch lands chap Opzet pres entatie 2 Natura 2000 Aanwijzing s bes luiten Natuurdoelen

Nadere informatie

le r e n k e nne n e n de uni e k e ei ge nsc ha ppe n z el f te e rv ar e n:

le r e n k e nne n e n de uni e k e ei ge nsc ha ppe n z el f te e rv ar e n: Handleiding TYPO3 Handleiding en gegev ens CMS DR ecom m TY PO 3 Di t d oc ume nt bev a t e e n v er k or te ha ndl e i di ng Typo3 e n g ee ft u sne l e e n id e e va n de w e r ki ng e n ge br ui k er

Nadere informatie

Bijlage 3 Adressenlijst burgerwoningen

Bijlage 3 Adressenlijst burgerwoningen Bijlage 3 Adressenlijst burgerwoningen Straatnaam Achter-Oventje 3 5411NM Zeeland ja ja Bouw woning, 27 mei 1926 Achter-Oventje 4 5411NN Zeeland ja ja Bouw woning, 28 september 1955 Achter-Oventje 5 A

Nadere informatie

Legende. projectperimeter gemeentegrens Laakdal landinrichtingsproject de Merode

Legende. projectperimeter gemeentegrens Laakdal landinrichtingsproject de Merode LANDI NRI CHTI NG dm ro d, Prin sh rl ijkpl l nd S o o z g rij n Pso ri o n w rp L n din ric hin g sp l n K r 1:siu rin gbin n n dmro d Lgnd projcprir gngrns Lkdl lndinrichingsprojc d Mrod b ro n : V c

Nadere informatie

Voorwoord. B e s t e le e r l i n g e n o u de r s / v e r z o r g e r s,

Voorwoord. B e s t e le e r l i n g e n o u de r s / v e r z o r g e r s, Voorwoord B e s t e le e r l i n g e n o u de r s / v e r z o r g e r s, V o o r j e l i gt het prog r amma van toe t s i ng en a f s l u i t i n g ( P TA ) v a n Be u k en r o d e Ond e r w i j s. B e

Nadere informatie

De competenties van de nieuwe burgemeester van Helmond: het oordeel van de burger

De competenties van de nieuwe burgemeester van Helmond: het oordeel van de burger De competenties van de nieuwe burgemeester van Helmond: het oordeel van de burger Onderzoek en Statistiek, februari 2012 Inleiding Gemeente Helmond Onderzoek en Statistiek Gooitske Marsman Februari 2012

Nadere informatie

Lantaarntje. œ œ œ œ. œ œ œ. b œ. œ œ. Uit Zwitserland Acanthus Music CH-4522 Rüttenen. La Lan. tärn taarn - - li, tje, li, tje, La lan - - -

Lantaarntje. œ œ œ œ. œ œ œ. b œ. œ œ. Uit Zwitserland Acanthus Music CH-4522 Rüttenen. La Lan. tärn taarn - - li, tje, li, tje, La lan - - - Lantaarnte Uit Zitserland La Lan - - tärn taarn - - - - - - li, te, La lan - - tärn taarn - - - - - - li, te, F F Son zon F - ne, Mond ond Stärn - - - en maan en ster - - - Bb b b F li ren 01 Acanthus

Nadere informatie

Nieuwe computer. Koopgids. Panorama-foto s. Computer. Herfst Update. Efficiënt én veilig delen Op uw pc en netwerk. Workshops:

Nieuwe computer. Koopgids. Panorama-foto s. Computer. Herfst Update. Efficiënt én veilig delen Op uw pc en netwerk. Workshops: Computer Slechts 3, 50 23 17-31 oktober 2017 Vernieuwd Workshops: Nu nog leuker Autover: Zorgeloos back-uppen voor u getest Herfst Update Windows 10 opgefrist Problemen? App de FAQman! Nieuwe computer

Nadere informatie

Lees U laat uw kind de eerste set woorden van de week voorlezen. Deze woorden staan rechtsboven op iedere uitlegkaart.

Lees U laat uw kind de eerste set woorden van de week voorlezen. Deze woorden staan rechtsboven op iedere uitlegkaart. Snel aan de slag! Wat heeft u nodig? Het juiste Spelling in beeld-oefenboekje Een schriftje waar uw kind in kan werken Een pen waarmee uw kind prettig werkt Een markeerstift of een aantal kleurpotloden

Nadere informatie

Studiedag Remediaal. 25 maart 2011 Sui Lin Goei (s.l.goei@vu.nl)

Studiedag Remediaal. 25 maart 2011 Sui Lin Goei (s.l.goei@vu.nl) Studiedag Remediaal 25 maart 2011 Sui Lin Goei (s.l.goei@vu.nl) 1 Dyscalculie - een nieuw verschijnsel? Rekenexperimentje (TTR en ABC-toets) Ernstige reken/wiskundeproblemen en dyscalculie: zomaar twee

Nadere informatie

Algemene en Technische Scheikunde

Algemene en Technische Scheikunde Algemene en Technische Scheikunde Naam en voornaam: Examennummer: Reeks: Theorie: Oefeningen: Totaal: 1A 2A 3B 4B 5B 6B 7B 8B 1B 2B 3A 4A 5A 6A 7A 8A 1 1 H 1.008 2 He 4.003 2 3 Li 6.941 4 Be 9.012 5 B

Nadere informatie

ijprofielen Desynthese vanfunctionaliteit en schoonheid.

ijprofielen Desynthese vanfunctionaliteit en schoonheid. T 0 P L I NNËLK u n s t s t okfo z n ijprofielen Desynthese vanfunctionaliteit en schoonheid. N i e u w b o uowf r e n o v a t i e VEKAbiedtu altudeen in stijl. toepassing Dekunststof kozijnprofielen vanveka

Nadere informatie

Naar een CX-fundament voor de digitale overheid

Naar een CX-fundament voor de digitale overheid CX- B G C S M M Sy & y 5 2015 I 2 1 I 2 U 3 CX- CX- 4 CX- 3 I I 4 5 :? G & x S S & B- y C P & K 6 1 W ()? 7 2 H? 8 3 H ë? K 9 B G W Z M L R G B B H P W? CX- 10 C K O CX- 11 S 2-5 T 1-2 O 0-1 P & I & K

Nadere informatie

Ik schrijf op wat ik hoor.

Ik schrijf op wat ik hoor. Categorie 1a Woorden met a Groep 3 Ik schrijf op wat ik hoor. kam Categorie 1a Woorden met a Groep 3 tak kar hal gas Categorie 1b Woorden met aa Groep 3 Ik schrijf op wat ik hoor. raam Categorie 1b Woorden

Nadere informatie

J A P U O I Z S E O G K G J V S Z H T J U Z V I O E U A L I G I T K U I H U U K O Z A E I Z J L O G P B E L V H P

J A P U O I Z S E O G K G J V S Z H T J U Z V I O E U A L I G I T K U I H U U K O Z A E I Z J L O G P B E L V H P 1 80 Cijfers(45) Beschikbare letters: A B E G H I J K L O S T U V J A U O I Z S E O G K G J V S Z H T J U Z V I O E U A L I V K I B G T H G I T K U O H B I I H U U K O Z A E I Z J L O G G J B A Z E S H

Nadere informatie

Oosteeklostraat. Watervlietstraat. Ijzendijkestraat. Biervlietstraat. Biervlietstraat. Molenaarsstraat. Opgeëistenlaan - N430 - richting Muide

Oosteeklostraat. Watervlietstraat. Ijzendijkestraat. Biervlietstraat. Biervlietstraat. Molenaarsstraat. Opgeëistenlaan - N430 - richting Muide Gage lstraa Ooste t eklost raat t abo st - tve isan 0 N43 R ting h - ric Bla 1 isa Bla ntve N4 st - 30 ht - ric ing N ep eus lein g zan en gel Vo ng Ra bo Biervlie t 2 hti tstraat ric Vo n lei en gel zan

Nadere informatie

$% & ' & , -., /.., 0 )+ # ""1 2 # ""! 3 & &&- $# 4$"4# ""! & /

$% & ' & , -., /.., 0 )+ # 1 2 # ! 3 & &&- $# 4$4# ! & / ! ""# " $% & ' & ' & ( )* +! ""# """$, -., /.., 0 )+ # ""1 2 # ""! 3 & &&- $# 4$"4# ""! & / 0 ( $5 *. * 6 3 7 2 # 56 3 35 6., 7 8 * 5 53 9 73 6 13 : 58 ;

Nadere informatie

PA 9623PB 9623PC 9623PE 9623PG 9623PH 9623PJ 9623PK 9623TH PA 9624PB

PA 9623PB 9623PC 9623PE 9623PG 9623PH 9623PJ 9623PK 9623TH PA 9624PB 1 9616 9616TC 9616TH 9616TM 9617 9617AA 9617AN 9617AR 9617AT 9617AV 9617TB 9617TC 9618 9618PA 9618PB 9618PC 9618PD 9618PE 9618PG 9618PH 9619 9619PA 9619PD 9619PL 9619PM 9619PR 9619PS 9619PT 9619TA 9619TB

Nadere informatie

Welkom op Ibiza. Inhoud. Contact. Verken. Proef. Beleef. Ontdek 18 Info van A tot Z 22 Een woordje Spaans 24 Discotheken 26 Woordzoeker

Welkom op Ibiza. Inhoud. Contact. Verken. Proef. Beleef. Ontdek 18 Info van A tot Z 22 Een woordje Spaans 24 Discotheken 26 Woordzoeker I NL- I W I V 5 W I 6 Z 9 I- 10 F 9 Z,. E I. V,,? D. O! P 12 E & 14 B I B 16 T! 12 16 W H O ()! T. W? K! H,? J (). W? B. G óó :. A,. O 18 I A Z 22 E S 24 D 26 W 24 C TUI Eñ T S.A. C A 6 B 07800 I T.: 0034

Nadere informatie

PROVINCIE ANTWERPEN GEMEENTE NIJLEN GEMEENTELIJK RUIMTELIJK UITVOERINGSPLAN ZONEVREEMDE SPORT EN RECREATIE NIJLEN FEITELIJKE TOESTAND

PROVINCIE ANTWERPEN GEMEENTE NIJLEN GEMEENTELIJK RUIMTELIJK UITVOERINGSPLAN ZONEVREEMDE SPORT EN RECREATIE NIJLEN FEITELIJKE TOESTAND PROVINCIE ANWERPEN GEMEENE NIJLEN GEMEENELIJK RUIMELIJK UIVOERINGSPLAN ZONEVREEMDE SPOR EN RECREAIE NIJLEN FEIELIJKE OESAND Advies Ruimtelijke Kwaliteit ARK Sint Waldetrudisstraat b Herentals tel. /..

Nadere informatie

Leaflet (http://leafletjs.com) 2016 Falkplan BV, OpenStreetMap contributors (http://www.openstreetmap.org/copyright)

Leaflet (http://leafletjs.com) 2016 Falkplan BV, OpenStreetMap contributors (http://www.openstreetmap.org/copyright) 1 11 2016 Print De Moost Route 60 Fietsen in route.nl De Moost Route 60 Limburg Meijel 61,89 (ongeveer 3:38 u) Fietsroute 536542 Leaflet (http://leafletjs.com) 2016 Falkplan BV, OpenStreetMap contributors

Nadere informatie

Geef alarm (druk alarmknop in, verwittig uw contactpersoon) Geef alarm (druk brandknop in, verwittig uw contactpersoon)

Geef alarm (druk alarmknop in, verwittig uw contactpersoon) Geef alarm (druk brandknop in, verwittig uw contactpersoon) 0. 1 1 0.00-0. -0 15.9-0 3.17-0.71-0.59 0.1 9 0. 1 7 0.31 0.2 5-0.44 0.21 0.3 5 0.20 0.1 1 0.32 0. 28 0.17 0. 0 4 R=7.5m Huls t-ha ag 3 b eto npaa ltje s -0.5 0-0.4 6 0.0 2-0.3 3-0.35 0.20-0. 29 B E ST

Nadere informatie

Goed om te weten. Dienstregeling. Metro E Den Haag Centraal - Slinge Geldig vanaf 11 december

Goed om te weten. Dienstregeling. Metro E Den Haag Centraal - Slinge Geldig vanaf 11 december Goed om te weten Dienstregeling Metro E Den Haag Centraal - Slinge Geldig vanaf 11 december 2016 www.ret.nl Metro E Den Haag Centraal - Slinge 33 Bus 25 Tram A B C D E Metro Ro lsto elto eg ankelijk WiFi

Nadere informatie

Voorwoord. B e s t e le e r l i n g e n o u de r s / v e r z o r g e r s,

Voorwoord. B e s t e le e r l i n g e n o u de r s / v e r z o r g e r s, Voorwoord B e s t e le e r l i n g e n o u de r s / v e r z o r g e r s, V o o r j e l i gt het prog r amma van toe t s i ng en a f s l u i t i n g ( P TA ) v a n Be u k en r o d e Ond e r w i j s. B e

Nadere informatie

Schoolkrant. December 2016

Schoolkrant. December 2016 Schoolkrant December 2016 De Groep kleutergroepen 4 De Groep kleutergroepen 4 De Groep kleutergroepen 4 De Groep kleutergroepen 4 De Groep kleutergroepen 4 De Groep kleutergroepen 4 De Groep kleutergroepen

Nadere informatie

Keuperheide Route 60 km

Keuperheide Route 60 km 27 10 2016 Print Keuperheide Route 60 Fietsen in route.nl Keuperheide Route 60 Limburg Meijel 59,24 (ongeveer 3:29 u) Fietsroute 534967 56 55 Leaflet (http://leafletjs.com) 2016 Falkplan BV, OpenStreetMap

Nadere informatie

De Lange Vlieter Route

De Lange Vlieter Route De Lange Vlieter Route Limburg Meijel 67,22 (ongeveer 3:57 u) Fietsroute 520237 30 Leaflet (http://leafletjs.com) 2016 Falkplan BV, OpenStreetMap contributors (http://www.openstreetmap.org/copyright) De

Nadere informatie

Speel eens een gezelschapsspel. den clu b. Contacteer ons: Directie: Dhr. J. Borny

Speel eens een gezelschapsspel. den clu b. Contacteer ons: Directie: Dhr. J. Borny Jaar gan g 7, Edi t i e 1 I n f o R. K. Godsdien st H E IL IG VORMS E L 2 0 1 1 H et H. Vor m s el z a l i n d e d ek eni j Oos t - end e t oeg ed i end wor d en t i j d ens het week end v a n z a t er

Nadere informatie

Krimpen a/d IJs s el & QuaWonen S amen op koers. 15 maart 2011 Rita S choen en R ob van den B roeke

Krimpen a/d IJs s el & QuaWonen S amen op koers. 15 maart 2011 Rita S choen en R ob van den B roeke Krimpen a/d IJs s el & QuaWonen S amen op koers 15 maart 2011 Rita S choen en R ob van den B roeke Stadsregio Midden-Holland Wbv GWVlist Wst Gouderak 335 Stadsregio Rotterdam 1.085 Wst Samenwerking 239

Nadere informatie

geweente IVIoerdijk Aan de bewoners van Onderwerp: Enquête agrarische bedrijven buitengebied

geweente IVIoerdijk Aan de bewoners van Onderwerp: Enquête agrarische bedrijven buitengebied geweente IVIoerdijk Aan de bewoners van Uwkenmerk: Uwbriefvan: Behandelend ambtenaar: Onskenmerk: Telefoonnr.: Verzonden datum: E. de Rooij 466558 14 0168 6 maart 2014 Onderwerp: Enquête agrarische bedrijven

Nadere informatie

Richtlijnen voor het milieueffectrapport

Richtlijnen voor het milieueffectrapport 9-368 januari 2010 Richtlijnen voor het milieueffectrapport Aansluiting Nuth 8 december 2009 B u i t e n r i n g P a r k s t a d L i m b u r g A a n v u l l e n d a d v i e s v o o r r i c h t l i j

Nadere informatie

MKB-vriendelijk aanbesteden 14 November 2014

MKB-vriendelijk aanbesteden 14 November 2014 MKB-vriendelijk aanbesteden 14 November 2014 H.C.A. Zwitserloot Beng, inkoopmanager Bizob Opgericht door de deelnemende gemeenten 2003; Bizob is van en voor de 18 gemeenten, daarnaast werken wij voor organisaties

Nadere informatie

vragen stellen aan elkaar, en wie heeft er het eerst 4 antwoorden op een rij? Naast het elkaar leren kennen werden meteen

vragen stellen aan elkaar, en wie heeft er het eerst 4 antwoorden op een rij? Naast het elkaar leren kennen werden meteen 26 o k t o b e r 2012 Jaar gan g 9, Edi t i e 1 Laatste gedrukte editie van Het Vloednieuws De negende jaargang van Het Vloednieuws gaat meteen van start met de laatste gedrukte editie van onze schoolkrant!

Nadere informatie

Voorwoord. B e s t e le e r l i n g e n o u de r s / v e r z o r g e r s,

Voorwoord. B e s t e le e r l i n g e n o u de r s / v e r z o r g e r s, Voorwoord B e s t e le e r l i n g e n o u de r s / v e r z o r g e r s, V o o r j e l i gt het prog r amma van toe t s i ng en a f s l u i t i n g ( P TA ) v a n Be u k en r o d e Ond e r w i j s. B e

Nadere informatie

De Nederlandse burger over maatschappelijke betrokkenheid

De Nederlandse burger over maatschappelijke betrokkenheid De Nederlandse burger over maatschappelijke betrokkenheid Kader en samenvatting onderzoeksresultaten 14 augustus 2007 Hoe heeft de maatschappelijke betrokkenheid zich in Nederland de afgelopen jaren ontwikkeld?

Nadere informatie

LEARN. Blended Learning Omgeving Deeltijd opledingen

LEARN. Blended Learning Omgeving Deeltijd opledingen LEARN Blended Learning Omgeving Deeltijd opledingen AGENDA De wens, Debriefing Wat hebben we tot nog toe gedaan De Persona s in het kort; de doelgroepen De Customer journey inzichten Het Concept Design

Nadere informatie

Stichting Cedere Zorg UITSLAG ENQUÊTE KLANTTEVREDENHEID

Stichting Cedere Zorg UITSLAG ENQUÊTE KLANTTEVREDENHEID Stichting Cedere Zorg UITSLAG ENQUÊTE KLANTTEVREDENHEID Augustus 2017 Uitslag enquête Klanttevredenheid Respo nden ten: Er zijn 32 enq uêtefo rmul ier verspreidt. Hiervan z ijn er 18 ingevuld ter ugg ekomen,

Nadere informatie

E2H, print geschikt voor 2x 24V motoren

E2H, print geschikt voor 2x 24V motoren E2H, print geschikt voor 2x 24V motoren Druk op enter, loop met de pijltjes toetsen door het menu ( ) wanneer u bij het juiste programma bent bevestigt u dit met enter, u gaat d.m.v. van naar het door

Nadere informatie

t ev oor s c hi j n. H i er - i n wa r en s p ul l en onz i c ht b a a r v er - s t op t. We m oes - t en d e na a m v a n

t ev oor s c hi j n. H i er - i n wa r en s p ul l en onz i c ht b a a r v er - s t op t. We m oes - t en d e na a m v a n Jaar gan g 8, Edi t i e 3 De Move Tegen Pesten Van 10 tot 17/02 liep de Vlaamse week tegen pesten. Ook de kinderen uit de klas van juf Michèle oefenden 'DE MOVE' in. Wij zetten de clip op van Brahim en

Nadere informatie

Voorwerk DGH 3.1_WE.indd :27

Voorwerk DGH 3.1_WE.indd :27 2018 INHOUD 2017 H H/F U BV V : W : R D D: X, R P Z: V PM S Pö : M L- D E: Y K 978 90 5956 755 9 447. N,,,,,. D. T,,. O. D. M, (@.). W 5 H D G H 8 T 100 S 9 T 25 R 13 T 25 S B 14 T 25 C 15 T 25 M 16 T

Nadere informatie

Leaflet (http://leafletjs.com) 2016 Falkplan BV, OpenStreetMap contributors (http://www.openstreetmap.org/copyright)

Leaflet (http://leafletjs.com) 2016 Falkplan BV, OpenStreetMap contributors (http://www.openstreetmap.org/copyright) Keuperheide Route Limburg Meijel 40,01 (ongeveer 2:21 u) Fietsroute 534456 Leaflet (http://leafletjs.com) 2016 Falkplan BV, OpenStreetMap contributors (http://www.openstreetmap.org/copyright) Keuperheide

Nadere informatie

gelijk aan het aantal protonen in de kern. hebben allemaal hetzelfde aantal protonen in de kern.

gelijk aan het aantal protonen in de kern. hebben allemaal hetzelfde aantal protonen in de kern. 1 Atoombouw 1.1 Atoomnummer en massagetal Er bestaan vele miljoenen verschillende stoffen, die allemaal zijn opgebouwd uit ongeveer 100 verschillende atomen. Deze atomen zijn zelf ook weer opgebouwd uit

Nadere informatie

Werkzaamheden, afsluitingen en omleidingsroutes

Werkzaamheden, afsluitingen en omleidingsroutes erkzaamheden omgeving Verkeershinder en omleidingen maart juni 2014 1 erkzaamheden, afsluitingen en omleidingsroutes ProRail en de gemeente Utrecht werken in 2014 samen aan het wegennet in de omgeving

Nadere informatie

Bevestigingsbrief. Bijlage 1 bij het besluit van de N Ma " Modelcontract voor de levering van

Bevestigingsbrief. Bijlage 1 bij het besluit van de N Ma  Modelcontract voor de levering van Bevestigingsbrief ma Geachte [klant], Welkom als klant bij [leverancier]. n le rding v i i in vu lbaar Onze gegevens Naam: Postadres: Postcode: Plaats: Tel E-mailadres: D e le ve ran cie rsg,?ee ven s

Nadere informatie

41 luxe vrije sector huurwoningen. Huren in. Vermeer Kwartier. Schilderswijk - Den Haag

41 luxe vrije sector huurwoningen. Huren in. Vermeer Kwartier. Schilderswijk - Den Haag 41 luxe vrije sector huurwoningen Huren in Vermeer Kwrtier Schilderswijk - Den Hg tr uis t r t tr dst l w ord o d Ge J n Westeinde He nd str rik t rk M te Gro l gw ur Lociekrt eb pt m de Ge gel sin om

Nadere informatie

Leaflet (http://leafletjs.com) 2016 Falkplan BV, OpenStreetMap contributors (http://www.openstreetmap.org/copyright)

Leaflet (http://leafletjs.com) 2016 Falkplan BV, OpenStreetMap contributors (http://www.openstreetmap.org/copyright) Beemderhoek Route Limburg Meijel 45,30 (ongeveer 2:39 u) Fietsroute 518597 Leaflet (http://leafletjs.com) 2016 Falkplan BV, OpenStreetMap contributors (http://www.openstreetmap.org/copyright) Beemderhoek

Nadere informatie

uaïjee> 69iim n o o 9"789027"665768

uaïjee> 69iim n o o 9789027665768 aïjee> 69iim n 9"789027"665768 8e druk ISBN 978. 90. 276. 6576.8 Uitgeverij Zwijsen B.V" Tilburg Illustraties: Fleur van der Weel, Els van Egeraat Auteur: Paul Stapel u.f3 c ^ o u o o Veel woorden zijn

Nadere informatie

Doe mee aan de. sportentocht. in charlois 22 t/m 26 september. Ik sport! Jij ook? Doe mee! voor de groepen 3 t/m 8

Doe mee aan de. sportentocht. in charlois 22 t/m 26 september. Ik sport! Jij ook? Doe mee! voor de groepen 3 t/m 8 Doe mee aan de sportentocht in charlois t/m 6 september voor de groepen 3 t/m 8 Ik sport! Jij ook? Doe mee! Van maandag t/m vrijdag 6 september 014 vindt in Charlois een sportentocht plaats. Dit is dé

Nadere informatie

Putten Bunschoten- Spakenburg Nijkerk Uitstekend bereikbaar Voorthuizen Hoevelaken Amersfoort Barneveld Leusden Scherpenzeel n a k i der Arjen Mons

Putten Bunschoten- Spakenburg Nijkerk Uitstekend bereikbaar Voorthuizen Hoevelaken Amersfoort Barneveld Leusden Scherpenzeel n a k i der Arjen Mons 2 Bscop ij isd i Vi Vooi is, i d slw, sl d s dld i Bi 5 à 20 i j i o of pldoo of sfoo Fij ls j Vooi RLJK WO VOORZ lf dlpl olof lisd slij Wo i Vooi Od Bi olosc wod d woi i di j o Wij i oo is lij oi olop

Nadere informatie

Nacompetitie reserve-elftallen KNVB District Zuid II seizoen 2014/ 15

Nacompetitie reserve-elftallen KNVB District Zuid II seizoen 2014/ 15 Speelschema Hieronder treft u het speelschema aan van de nacompetitie reserve-elftallen mannen senioren. De genoemde data zijn onder voorbehoud. Reserve hoofdklasse Reserve 1e klasse zondag 1) per. 1 R1A

Nadere informatie

Nieuwsbrief 4. April 2013. Contactgegevens. Tel 078-6920070 Fax 078 6920079 Mob 06 53 96 88 22 E-mail info@benthink.nl http://www.benthink.

Nieuwsbrief 4. April 2013. Contactgegevens. Tel 078-6920070 Fax 078 6920079 Mob 06 53 96 88 22 E-mail info@benthink.nl http://www.benthink. Nieuwsbrief 4 April 2013 Verhuurdersheffing zorgt voor forse verhoging bedrijfslasten. O p 1 3 f e b r u a r i h e e ft minister Blok het Woonakkoord g e p r e s e n t e e r d o v e r d e i n k o m e n

Nadere informatie

Promotie-/degradatieregelingen seizoen 2015 2016 District Zuid2

Promotie-/degradatieregelingen seizoen 2015 2016 District Zuid2 KONINKLIJKE NEDERLANDSE VOETBALBOND AMATEURVOETBAL Promotie-/degradatieregelingen seizoen 2015 2016 District Zuid2 Mannen standaardelftallen Mannen reserve-elftallen (cat. A en B) Vrouwen (cat. A en B)

Nadere informatie

H o ſ enhoef MEESTERLIJK WONEN IN HOLZENBOSCH. Woningen. Meesterlijk wonen in Voorthuizen

H o ſ enhoef MEESTERLIJK WONEN IN HOLZENBOSCH.  Woningen. Meesterlijk wonen in Voorthuizen Bscop Nij isd i N3 Vi Vooi is, i d sl, sl d s Ndld i Bi 5 à 20 i j i o of pldoo of sfoo Fij ls j Vooi RLJK WONN N VOORZN lf dlpl olof lisd slij Wo i Vooi Od Bi olosc od d oi i di j o Wij i oo is lij oi

Nadere informatie

Weerslag van de bevolkingsaangroei op de schoolpopulatie in Brussel. Kleuterscholen, lager en secundair onderwijs

Weerslag van de bevolkingsaangroei op de schoolpopulatie in Brussel. Kleuterscholen, lager en secundair onderwijs Weerslag van de bevolkingsaangroei op de schoolpopulatie in Brussel Kleuterscholen, lager en secundair onderwijs Methode De cijfers slaan op alle netten (officieel, vrij) en alle inrichtende machten (Vlaamse

Nadere informatie

Leaflet (http://leafletjs.com) 2016 Falkplan BV, OpenStreetMap contributors (http://www.openstreetmap.org/copyright)

Leaflet (http://leafletjs.com) 2016 Falkplan BV, OpenStreetMap contributors (http://www.openstreetmap.org/copyright) Kastelen Route Limburg Meijel 64,78 (ongeveer 3:48 u) Fietsroute 533213 57 Leaflet (http://leafletjs.com) 2016 Falkplan BV, OpenStreetMap contributors (http://www.openstreetmap.org/copyright) Kastelen

Nadere informatie

Nacompetitie reserve-elftallen District Zuid II seizoen 2013/ 14

Nacompetitie reserve-elftallen District Zuid II seizoen 2013/ 14 Nacompetitie reserve-elftallen Speelschema Hieronder treft u het speelschema aan van de nacompetitie reserve-elftallen mannen senioren. De genoemde data zijn onder voorbehoud. Reserve hoofdklasse Reserve

Nadere informatie

B01 B02 B03 B04 B05 B06 B07 B08 B09 B10 B11 B12 B13 B14 B15 B16 B17 B18 B19 BR* BR+

B01 B02 B03 B04 B05 B06 B07 B08 B09 B10 B11 B12 B13 B14 B15 B16 B17 B18 B19 BR* BR+ B01 B02 B03 B04 B05 B06 B07 B08 B09 B10 B11 B12 B13 B14 B15 B16 B17 B18 B19 BR* BR+ LH 262 BK JV 151 FA KR 069 MU ET 160 TK VK 010 MT JE 139 EN AW 228 WI KT 247 BI BT 172 FA PW 261 BK HF 119 EN NF 107

Nadere informatie