Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download ""

Transcriptie

1 m Page 1 of 12 Alle persberichten over Jouw 5-S terren R a d io F orest. Bron - F M R a d i o/ R a d i ov i s i e 0 4 d e c e m b e r F orest: V a n D ex ters en U ltiem e K erstpla ten V a na v ond s t a rt b i j R a d i o F ore s t ( H a m m e ) h e t g l oe d ni e u w e 'F ore s t J u m p '. V oort a a n t e l k e ns op z a t e rd a g t u s s e n e n u u r. P re s e nt a t or m e t d i e ns t i s D i rk R oe l s. 'F ore s t J u m p ' s t e e k t b oord e v ol f u nk, s ou l e n d i s c o a a n e l k a a r g e m i x t d oor e e n m a n d i e i n e e n v ori g l e v e n h e t m ooi e w e e r m a a k t e b i j " d e z w a rt e p a nt e r u i t A nt w e rp e n". M i ns t e ns e v e n k na p i s T a nj a D e x t e rs. Z i j k om t m org e n l a ng s t u s s e n e n u u r. " T h e W a y I A m " i s h a a r ni e u w e s i ng e l e n d i e k om t z e v oors t e l l e n. E g os m e k e nne n z e ni e t b i j d e H a m s e l ok a l e, d a a rom k a n d e l u i s t e ra a r ni e t e nk e l L a D e x t e rs h ore n, a a r ook v oor ιιn k e e r z i e n. A f z a k k e n na a r d e s t u d i o i s d e e ni g e i ns p a nni ng d i e j e j e d a a rv oor m oe t g e t roos t e n. E n om d a t a l l e g oe d e d i ng e n u i t d ri e b e s t a a n, nog e v e n m e l d e n d a t d e v oorb e re i d i ng e n v oor d e T op v a n v ol op a a n d e g a ng z i j n. O p T w e e d e K e rs t d a g w ord e n z e a l l e h ond e rd op e e n ri j t j e g e z e t e n u i t g e z ond e n. D i e z e l f d e z ond a g g a a t F ore s t t rou w e ns op z oe k na a r d e " D e U l t i e m e K e rs t p l a a t A l l e rt i j d e n". M e e r ni e u w s op d e M H z e n w i e t e v e r u i t d e b u u rt w oont, d e F ore s t a ne n h e b b e n ook nog e e n w e b s i t e. Bron - F M R a d i o/ R a d i ov i s i e 0 3 s e p t e m b e r E ind e z om ersla a p V a n P ra a g en H erm a ns A a ns t a a nd e z ond a g, 5 s e p t e m b e r ont w a a k t h e t i l l u s t e re d u o Be n V a n P ra a g e n M a rc H e rm a ns u i t h u n z om e rs l a a p. T u s s e n e n u u r k a n j e h e n op ni e u w a a n h e t w e rk h ore n v i a d e H a m s e R a d i o F ore s t ( M H z ). H e t p rog ra m m a 'Z ond a g Z ond a g ' i s d a n w e e r h e l e m a a l t e ru g.

2 w Page 2 of 12 Bl i k v a ng e rs i n d e e e rs t e na -z om e rs e u i t z e nd i ng i s d e ra d i os c oop w a a ri n e e n b e z oe k ord t g e b ra c h t a a n h e t L ond ons e ra d i os t a t i on V i rg i n C l a s s i c R oc k e n a a n d e c ol l e g a 's v a n V e roni c a i n H i l v e rs u m. V e rd e r v e rne e m j e a l l e s ov e r d e v oorb i j e s c ou t s f e e s t e n i n Z w i j nd re c h t. H oe h e t Be n V a n P ra a g v e rg i ng i n P ort u g a l n h e t E K V oe t b a l. E n w a t i s e r a a n d e h a nd m e t d e A rd e ns e v i s v a n M a rc? T e ns l ot t e s t a a n op h e t ra d i om e nu : d e Z ond a g Z ond a g w e e rm a n e n d e Bi z a rre T op 7. E n w a a rom w i j s t M a rc na a r h e t g e t a l 9 4 op z i j n t -s h i rt? L u i s t e re n d oe j e v i a d e ra d i o ( a nd e rs g a a t h e t ni e t ), ov e r h u n s c h ou d e rs m k a n w e l v i a d e Z Z -w e b s i t e.. e e k i j k e n Bron - F M R a d i o/ R a d i ov i s i e 0 2 s e p t e m b e r D e rom a ntische k a nt va n R a d io F orest E e n v ri e nd, v ri e nd i n of e e n l i e f ( a nd e re v ol g ord e m a g ook ) h e b b e n i n e i g e n, h e e f t z 'n v oord e l e n. Z o h oe f j e b v b nooi t i n d e f i l e t e g a a n s t a a n op w e g na a r e l k a a r. O m nog t e z w i j g e n ov e r d e b u d g e t t a i re b e s p a ri ng e n op v e rp l a a t s i ng s - e n t e l e f oonk os t e n. V oorw a a r e e n i d e e v oor G u y, S t e v e, Y v e s e n d e z i j ne n... om z oi e t s f i s c a a l a f t re k b a a r t e m a k e n. N i e t d a t w e e rv a n u i t g a a n d a t ne t d i t h e t u i t g a ng s p u nt w a s b i j R a d i o F ore s t ( H a m m e, M H z ) om h e t ni e u w e p rog ra m m a 'R om a nt i c a ' t e b e d e nk e n. S i nd s v ori g e z ond a g t e l k e ns t e b e l u i s t e re n t u s s e n e n u u r. Z e l f noe m e n z e h e t de zwoelste r a di osh ow v a n H a m m e en om str ek en. K u rt V e rm e i r k a n h e t w e t e n, w a nt h i j z e t d e s l ow s, b a l l a d s e n s of t p op op e e n ri j t j e. M a a r m e e r nog d a n om d e m u z i e k i s h e t om d e 'R om a nt i c a -d a t e ' t e d oe n. O m e n u u r k om e n z e v oorb i j, d e nood k re t e n v a n z i j d i e op z oe k z i j n na a r d e l i e f d e v a n h u n l e v e n, e e n d a ns p a rt ne r of i e m a nd om m e e u i t d e b ol t e g a a n. M e e d oe n b e t e k e nt j e v ra g e n e n w e ns e n m a i l e n na a r F ore s t. V e rt e l e r m e t e e n b i j w i e j e b e nt, h oe j e e ru i t z i e t e n v oora l w a t j e z oe k t. 'R om a nt i c a ' v i a s t u d i ra d i of ore s t.b e, of v u l h e t onl i ne f orm u l i e rt j e i n op d e w e b s i t e. Bron - I R a d i o 0 8 a u g u s t u s ACTUEEL: RADIO FOREST ZENDT TOP UIT Z es da g en la n g de g r ootste h i ts op b a si s v a n i n zen di n g en v a n de lu i ster a a r s V a nd a a g om 9 u u r s t a rt R a d i o F ore s t u i t H a m m e ( O os t -V l a a nd e re n) m e t e e n

3 Page 3 of 12 m a ra t h on-u i t z e nd i ng w a a rb i j t ot 1 3 a u g u s t u s e e n T op w ord t u i t g e z ond e n. H e t g e t a l v e rw i j s t na a r d e f re q u e nt i e v a n h e t s t a t i on, M H z. D e h i t p a ra d e w e rd s a m e ng e s t e l d op b a s i s v a n s t e m m e n v a n d e l u i s t e ra a rs, e n z a l i n t e k s t v orm b e s c h i k b a a r z i j n op d e w e b s i t e v a n h e t s t a t i on. Z ond a g m i d d a g t u s s e n 1 3 e n 1 7 u u r s t a a n Be n v a n P ra a g e n M a rc H e rm a ns ( f ot o) i n v oor d e p re s e nt a t i e v a n d e h i t p a ra d e. PRESLEY -DAG OP 1 6 AUG USTUS R a d i o F ore s t, d a t z i j n na a m ont l e e nd e a a n L e e d e F ore s t, d e u i t v i nd e r v a n d e t ri od e b u i s, g e d e nk t op 1 6 a u g u s t u s d e v e rj a a rd a g v a n h e t ov e rl i j d e n v a n E l v i s P re s l e y d oor d e h e l e d a g m u z i e k v a n T h e K i ng u i t t e z e nd e n, g e m i x t m e t i nf orm a t i e ov e r l e v e n e n c a rri re v a n E l v i s. h t t p : / / w w w.ra d i of ore s t.b e Bron - R a d i ov i s i e 3 1 j u l i De To p Al l e r t i j d e n b i j Ra d i o Fo r e s t Be g i n a u g u s t u s h oor j e v oor d e e e rs t e k e e r op J ou w 5 -S t e rre n R a d i o F ore s t 'D e T op A l l e rt i j d e n', e n d a a rb i j h e b b e n z e d e v oorb i j e w e k e n b e roe p g e d a a n op d e l u i s t e ra a rs. E n d e l a a t s t e d a g om j ou w F a v ori e t e T op 5 a l l e rt i j d e n d oor t e s t u re n i s z ond a g 1 a u g u s t u s om m i d d e rna c h t. J ou w f a v ori e t e T op 5 a l l e rt i j d e n k a n j e k w i j t v i a h e t on-l i ne f orm u l i e r op d e w e b s i t e. V a na f 8 a u g u s t u s h oor j e 'e m d a n e e n h e l e w e e k l a ng. H ET 3 DE RADIO FOREST B B Q W EEK END D i t w e e k e nd, z a t e rd a g 3 1 j u l i e n z ond a g 1 a u g u s t u s d oorl op e nd v a n t ot u u r i n T a v e rne 'D e n Bu nt ', Bu nt 3 1 H a m m e. O p h e t m e nu : e nt re c t e s, b roc h e t t e n e n ri b b e t j e s ( v oor k i nd e re n i s e r e e n k i nd e rm e nu v oorz i e n). A l l e s w ord t g e s e rv e e rd m e t g roe nt e n, s a u s e n e n a a rd a p p e l t j e s. K a a rt e n z i j n v e rk ri j g b a a r b i j a l l e F ore s t m e d e w e rk e rs e n na t u u rl i j k i n h e t p ra a t c a f e " C a f e -T a v e rne D e n Bu nt ", Bu nt H a m m e. H e t ra d i o F ore s t BBQ -W e e k e nd, i s e e n i d e a l e m a ni e r om d e m e d e w e rk e rs v a n J ou w 5 -S t e rre n R a d i o e e ns i n l e v e nd e l i j v e t e ont m oe t e n. Bron - R a d i ov i s i e 2 9 m e i Fo r e s t, Eu r o s o n g e n V a n Pr a a g R a d i o F ore s t u i t H a m m e ( M H z ) z e nd t op z a t e rd a g 1 m e i d e 'V l a a m s e T op 1 0 0

4 Page 4 of 12 A l l e r T i j d e n' u i t. L u i s t e ra a rs e n v e rd w a a l d e s u rf e rs m e t d ra ng t ot s t e m m e n k u nne n h e l p e n m e t d e s a m e ns t e l l i ng. N og t ot e n m e t m org e n, v ri j d a g 3 0 m e i om u u r. O p h e t z e l f d e s t a t i on z i j n a l w e e r s i nd s e nk e l e w e k e n, op z ond a g na m i d d a g M a rc H e rm a ns e n Be n v a n P ra a g t e h ore n m e t 'Z ond a g Z ond a g ' ( u u r). Bl i j k b a a r i s h e t e r l e u k w e rk e n w a nt h e e r V a n P ra a g i s s i nd s d e z e w e e k ook e l k e w e rk d a g t e b e l u i s t e re n t u s s e n e n u u r. E n t e ns l ot t e m e l d e n w e nog d a t F ore s t op 1 5 m e i, d a g v a n h e t E u rov i s i e S ong f e s t i v a l i n I ns t a nb oe l, s a m e n m e t R a d i o Be v e rl a nd u i t Be v e re n ( M H z ) d e 'E u ros ong T op 5 0 ' u i t z e nd t t u s s e n e n u u r. J e e i g e ns t e f a v ori e t e E u ros ong i s w e l k om op h e t onl i ne f orm u l i e rt j e d a t j e v i nd op h u n re s p e c t i e v e l i j k e w e b s i t e s. J O Bron - R a d i ov i s i e 2 7 m e i Eu r o s o n g d a g o p W a s e r a d i o ' s Z a t e rd a g 1 5 m e i w ord t E u ros ong -d a g b i j d e W a s e ra d i o's Be v e rl a nd ( F M ) e n F ore s t ( F M ). Bi j na 4 0 j a a r e u ros ong g e s c h i e d e ni s h e rl e e f t t u s s e n 1 4 e n 1 7 u u r t i j d e ns d e E u ros ong T op 5 0 A l l e r T i j d e n. D e l u i s t e ra a rs s t e m m e n v i a d e re s p e c t i e v e l i j k e w e b s i t e s b e v e r l a n d. b e e n r a d i o f o r e s t. b e e n s t e m m e n op h u n f a v ori e t e e u ros ong l i e d j e s. INFO: b e v e r l a n d. b e. r a d i o f o r e s t. b e. Bron - i R a d i o 1 0 a p ri l De V l a a m s e To p Al l e r t i j d e n b i j Ra d i o Fo r e s t M org e n, z ond a g 1 1 a p ri l ( p a a s z ond a g ) i s d e 'R a d i o F ore s t O n T h e R oa d s h ow ' t e g a s t i n P ra a t c a f ι 'D e Bra b a nd e r' a a n d e k e rk i n T i e l rod e, e n d i t v oor d e e e rs t e v e rj a a rd a g p a rt y na a r a a nl e i d i ng v a n h e t 1 j a ri g b e s t a a n v a n h e t p ra a t c a f ι. P a a s h a a s v a n d i e ns t i s K u rt V e rm e i r. I ng a ng v a na f u e n v ol l e d i g g ra t i s. S i nd s e nk e l e w e k e n i s d e L e nt e -p rog ra m m e ri ng b e g onne n op J ou w 5 -S t e rre n R a d i o

5 Page 5 of 12 F ore s t ( H a m m e, F M ). E e n ni e u w e p rog ra m m e ri ng b e t e k e nt ook ni e u w e i t e m s e n p rog ra m m a 's. W e z e t t e n z e e v e n op e e n ri j t j e. E l k e oc h t e nd i n 'K of f i e e n A nd e re K oe k e n' i s e r d e 'T ri v i a l ', 3 w e e t v ra g e n w a a r D a nny D e M e e s t e r g ra a g h e t p a s s e nd a nt w oord op g e e f t. E l k e w e rk d a g om u i s e r '3 x G ou d '. D a a ri n k om e n d e f a v ori e t e nu m m e rs u i t d e j a re n e n 9 0 v a n e e n l u i s t e ra a r a a n b od. V i a h e t on-l i ne f orm u l i e r op d e w e b s i t e k a n j e j ou w k e u z e l a t e n w e t e n. W e rk e n i n e i g e n s t re e k h e e f t z o z 'n v oord e l e n, e r z i j n b v. g e e n f i l e s. E l k e w e rk d a g om u i n 'D e O c h t e nd k roe g ' m e t J a n V a n G e nt e n om u i n 'M u z i k a t i e f ' m e t M i k e D u p re z ov e rl op e n z e d e l ok a l e j ob a a nb i e d i ng e n v a n d e V D A B. D e l ok a l e j ob a a nb i e d i ng e n k a n j e t rou w e ns ook na l e z e n op d e w e b s i t e. O p 1 m e i a s. i s h i j e r w e e r: D e V l a a m s e T op A l l e rt i j d e n. N e t z oa l s d e v ori g e e d i t i e s t e l l e n d e l u i s t e ra a rs h e m s a m e n. S u rf d a a rom na a r d e w e b s i t e r a d i o f o r e s t. b e e n v u l h e t on-l i ne f orm u l i e r i n. G e e f j e 3 f a v ori e t e V l a a m s e H i t s A l l e rt i j d e n d oor e n w i e w e e t m a a k j e k a ns op e e n v a n d e v e l e s c h i t t e re nd e p ri j z e n. H e t re s u l t a a t h oor j e op 1 m e i, v a n t ot u. Bron - i R a d i o 2 0 m a a rt ACTUEEL: B EN V AN PRAAG EN M ARC H ERM ANS DOEN H ET V OORTAAN OP ZONDAG V a n a f 2 1 m a a r p r m h p r r a m m a ' Z g Z g ' b i j r a F t esen ter en ze sa en et og on da on da di o or est I n d e ni e u w s g roe p b e.ra d i o w ord t m om e nt e e l d ru k g e s p e c u l e e rd ov e r e e n c om e b a c k v a n nog m e e r M a e v a - p i oni e rs. R a d i ol e g e nd e Be n v a n P ra a g re a g e e rd e op h e t b e ri c h t e c h t e r d a t h i j d a a r ni e t s v a n b e g re e p, e n ook W e rne r M i c h i e l s h a d z i j n t w i j f e l s. T oc h k e e rt Be n v a n P ra a g v a na f m org e n t e ru g na a r z i j n l e v e ns h ob b y, z i j h e t v i a e e n om roe p i n H a m m e. H i j p re s e nt e e rt d a n s a m e n m e t v ri e nd, e x -c ol l e g a ιn v oorb e e l d M a rc H e rm a ns v oor h e t e e rs t h e t m i d d a g p rog ra m m a 'Z ond a g Z ond a g ' b i j R a d i o F ore s t ( H a m m e, M H z ). M a rc H e rm a ns w a s a l e e rd e r op ni e u w a a n d e s l a g g e g a a n, na m e l i j k b i j M a e v a F M. H e t d u o l i j k t e r b e h oorl i j k z i n i n t e h e b b e n om d e ra d i ow e re l d w e e r onv e i l i g t e m a k e n, d a t l e i d e n w e t e nm i ns t e a f u i t d e b e ri c h t e n op d e w e b s i t e,

6 Page 6 of 12 d i e z e s p e c i a a l v oor h e t p rog ra m m a onl i ne b ra c h t e n. " STEEDS DEZELFDE W EG EN B LIJ V EN B EW ANDELEN" Be n v a n P ra a g b l i j k t a l t i j d e e n w a rm e v oork e u r t e h e b b e n g e h a d v oor d e om roe p i n H a m m e. T e n t i j d e v a n z i j n g e k e nd e oc h t e nd p rog ra m m a 'W e k k e rw a c h t ' b ra c h t h i j ooi t e e n b e z oe k a a n d e s t u d i o's i n H a m m e, s e d e rt d i e n i s d e d ra ng om d a a r ooi t e e n p rog ra m m a t e p re s e nt e re n ni e t m e e r w e g g e g a a n. " M e t d e f i e t s na a r d e s t u d i o" s c h ri j f t v a n P ra a g d a a rov e r, a l v oe g t h i j e r ook a a n t oe d a t h i j d a n e e rs t nog m oe t l e re n f i e t s e n e n v oorl op i g d e v e rp l a a t s i ng nog m e t d e w a g e n z a l d oe n. C ol l e g a M a rc H e rm a ns h oe f t v ol g e ns h e m ni e t t e l e re n f i e t s e n, " d a a r i s d e K e nne d y t u nne l ni e t g e s c h i k t v oor". Be i d e p re s e nt a t ore n l e e rd e n e l k a a r m e e r d a n 2 0 j a a r g e l e d e n k e nne n b i j R a d i o M a e v a, e n z i j n s e d e rt d i e n s t e e d s d e z e l f d e w e g e n b l i j v e n b e w a nd e l e n. M a rc H e rm a ns w e rd g e b ore n op 2 m a a rt i n A nt w e rp e n, op z i j n ra d i op a l m a re s s t a a n ond e r m e e r ra d i o Be ne l u x, ra d i o Bra b o A nt w e rp e n ( 8 0 ), M a e v a na t i ona a l ( ), M i A m i g o na t i ona a l ( ), Be v e rl a nd M e l s e l e, U ni e k F M T u rnh ou t e n ra d i o C ont a c t T u rnh ou t ( ), A nt i g oon A nt w e rp e n ( , e n ), Bra v o M e c h e l e n ( 8 8 ), K i c k F M H e re nt a l s ( ), F M K e m p e n ( 9 7 ), k a b e l ra d i o Z e v e n na t i ona a l ( 0 1 ), M a e v a F M ( ) e n v a na f m org e n d u s R a d i o F ore s t. Be n v a n P ra a g b e g on i n b i j d e z e e z e nd e r M i A m i g o, d a a rna k w a m e n d a a r M a e v a ( ), M i A m i g o ( ), R a d i o Be v e rl a nd, R a d i o U ni e k F M, ra d i o C ont a c t, K i c k F M ( ), F M K e m p e n ( 9 7 ), A nt i g oon ( 9 8 ), F a m i l y R a d i o ( ), k a b e l ra d i o Z e v e n ( 0 1 ) e n nu d u s ook R a d i o F ore s t b i j. Be i d e n h e b b e n t rou w e ns ook e e n v a s t e b e t re k k i ng b i j d e k l a nt e nd i e ns t v a n T e l e ne t i n M e c h e l e n. " H ET AFSCH UW ELIJ K STE RADIOPROG RAM M A ALLERTIJ DEN! " H e t p rog ra m m a 'Z ond a g Z ond a g ' w ord t b i j R a d i o F ore s t u i t g e z ond e n t u s s e n 1 3 e n 1 7 u u r. V ol g e ns Be n v a n P ra a g e n M a rc H e rm a ns i s d e z ond a g ook d e b e s t e d a g v a n d e w e e k. " O p h e t m om e nt d a t h e t w e e k e nd b i j na 'op z i j n g a t ' l i g t " ne m e n b e i d e p i oni e rs v oor om d e f re q u e nt i e v a n F ore s t v i e r u u r l a ng t e k a p e n om " l e l i j k e m u z i e k, v e rv e l e nd e i nt e rv i e w s, oe v e rl oos g e k l e t s e n a l l e m og e l i j k e c l i c h ιs " t e b re ng e n. E l k e z ond a g w ord e n e e n a a nt a l g a s t e n g e nt e rv i e w d, v i a d e t e l e f oon of l i v e i n d e s t u d i o. I n d e e e rs t e a f l e v e ri ng d ra a i t a l l e s rond h e t H a m s e c a rna v a l, d e op t oc h t w ord t d a n re c h t s t re e k s op a nt e nne g e h a a l d. I n d e t w e e d e a f l e v e ri ng k om t P ri ns K a rna v a l z e l f na a r d e s t u d i o. L a t e r w ord e n e r ook ra d i oc ol l e g a 's u i t g e nod i g d, ond e r m e e r L u c D e G root ( " D e L u k k e n" ) e n T h e o D e Bra b a nd e r. D e g a s t e n d i e ne n w e l re k e ni ng t e h ou d e n m e t h e t f e i t d a t " d e s t u d i od e u r t i j d e ns d e u i t z e nd i ng op s l ot w ord t g e d a a n", ont s na p p e n i s d u s ni e t m e e r m og e l i j k. W i e h e t a l l e m a a l w i l m e e m a k e n k a n v a na f m org e n a f s t e m m e n op 'Z ond a g Z ond a g ', v ol g e ns d e p re s e nt a t ore n " h e t a f s c h u w e l i j k s t e ra d i op rog ra m m a a l l e rt i j d e n". Be n v a n P ra a g e n M a rc H e rm a ns s t e l l e n

7 Page 7 of 12 d a t z e h e t p m m a p u u u i t l i e f h e b b e j w i l l e d " z e h e b b e e d u s e e h b y b i j " nog rog ra r ri n oe n, n r n ob. Bron - F M R a d i o/ R a d i ov i s i e 1 5 m a a rt Le n t e p r o g r a m m e r i n g b i j Ra d i o Fo r e s t V ol g e nd w e e k e nd b e g i nt d e l e nt e p rog ra m m e ri ng op J ou w 5 -S t e rre n R a d i o F ore s t. 'W a y O u t i n t h e 8 0 's ' op z ond a g m a a k t p l a a t s v oor e e n g l oe d ni e u w p rog ra m m a : 'Z ond a g Z ond a g ' m e t Be n V a n P ra a g e n M a rc H e rm a ns ( of w a s h e t nu om g e k e e rd? ). Z e h e b b e n ru s t i g h u n t i j d g e nom e n m a a r nu z i j n z e e r h e l e m a a l k l a a r v oor: 'Z ond a g Z ond a g ' e e n p rog ra m m a ov e r v a na l l e s e n nog w a t, b oord e v ol i nt e ra c t i v i t e i t, s t u d i og a s t e n e n nog v e e l m e e r. O nd e k h e t a l l e m a a l z e l f v a na f v ol g e nd e z ond a g u. 'W a y ou t i n t h e 8 0 's ' v e rs c h u i f t v a n z ond a g na m i d d a g na a r z a t e rd a g m i d d a g u ne t v oor d e 'U S -A c t i on 5 -S t e rre n P a ra d e ' m e t J oe ri T ot t e. 'D e Be l g i s c h e T op 2 0 ' b l i j f t op z ond a g m a a r s t a rt v a na f z ond a g om u, ne t v oor 'Z ond a g Z ond a g '. I n h e t k a d e r v a n d e h e rni e u w i ng v a n onz e z e nd v e rg u nni ng z i j n z e op z oe k na a r l os s e m e d e w e rk e rs. Be n j e g e b e t e n d oor d e ra d i om i c rob e, h e b j e e e n ne u s v oor ni e u w s, a c t u a l i t e i t e n s p ort, of h e b j e c om m e rc i l e a a nl e g, s t u u r d a n e e n m a i l t j e m e t j ou w i nt e re s s e na a r s t u d i r a d i o f o r e s t. b e m e t e e n k ort e b e s c h i j v i ng v a n j e z e l f e n j e a m b i t i e s b i nne n h e t ra d i ot e a m, e n w i e w e e t m a a k j e b i nne nk ort d e e l u i t v a n d a t ra d i ot e a m. INFO: r a d i o f o r e s t. b e. P e rs b e ri c h t R a d i o F ore s t Bron - i R a d i o 1 5 m a a rt IRADIO-H ISTORIES ( 2 ) : DE B. R. U. B REIDT DIENSTV ERLENING V ERDER UIT

8 Page 8 of 12 D e wek eli j k se du i k i n h et i -a r c h i ef op m a a n da g S i nd s v ori g e w e e k d u i k t onz e re d a c t i e e l k e m a a nd a g i n h e t i -a rc h i e f op z oe k na a r e e n op v a l l e nd e g e b e u rt e ni s s i nd s h e t b e s t a a n v a n i R a d i o. W e v u l l e n d e g e g e v e ns v a n t oe n a a n m e t ni e u w e f e i t e n d i e h e t v e rh a a l a a nv u l l e n of v e rd u i d e l i j k e n. V a nd a a g s t a a n w e nog e e ns s t i l b i j d e w e rk i ng e n d e a c t i v i t e i t e n v a n d e Be l g i s c h e R a d i o U ni e, k ort w e g B.R.U.. W i j v roe g e n ons a f w e l k e rol d e org a ni s a t i e h e e f t g e s p e e l d t i j d e ns d e v oorb i j e e rk e nni ng s rond e. V oorz i t t e r N i c o S p e e l e rs g e e f t t e k s t e n u i t l e g. W AT IS DE B ELG ISCH E RADIO UNIE? D e B.R.U. w e rd op 7 f e b ru a ri b ov e n d e d oop f ont g e h ou d e n. D i t j a a r v i e rd e d e org a ni s a t i e d u s h a a r t i e nj a ri g b e s t a a n. H e t d oe l v a n d e Be l g i s c h e R a d i o U ni e i s d e a a ng e s l ot e n l ok a l e ra d i o s b i j t e s t a a n m e t ra a d e n d a a d. D a t k a n g a a n om h e t b i e d e n v a n l og i s t i e k e s t e u n, h e t t e r b e s c h i k k i ng s t e l l e n v a n e e n p rom ot e a m of h e t a a nb i e d e n v a n v ri j k a a rt e n i n ru i l v oor re c l a m e s p ot s. D e org a ni s a t i e b re ng t h a a r l e d e n ook z o s ne l m og e l i j k op d e h oog t e a l s e r z i c h b e l a ng ri j k e w i j z i g i ng e n i n d e V Z W -w e t g e v i ng v oord oe n. S i nd s b e g i n i s d e d i e ns t v e rl e ni ng op v ra a g v a n d e a a ng e s l ot e n ra d i o s v e rd e r u i t g e b re i d. N i c o S p e e l e rs : W i j b i e d e n v oort a a n ook d e m og e l i j k h e i d om k a nt e n k l a re re p ort a g e s ov e r d i v e rs e t h e m a 's u i t t e z e nd e n d i e d oor d e B.R.U. z e l f w ord e n g e m a a k t e n g e m ont e e rd. D e a a ng e b od e n re p ort a g e s k u nne n v a n onz e s e rv e r w ord e n g e d ow nl oa d e n z i j n k l a a r om op a nt e nne t e g a a n. D a a rna a s t v ol g e n w e v oor onz e l e d e n ook b e l a ng ri j k e w i e l e rw e d s t ri j d e n z oa l s K u u rne -Bru s s e l -K u u rne e n d e E 3 p ri j s i n H a re l b e k e. W i j p rob e re n e i g e nl i j k ons a a nb od z ov e e l m og e l i j k a a n t e p a s s e n a a n d e v ra g e n v a n onz e l e d e n. H e t a a nt a l a a ng e s l ot e n l ok a l e ra d i o s w a s a a nv a nk e l i j k b e p e rk t. D a nk z i j m ond op m ond re c l a m e s l ot e n a f e n t oe ni e u w e ra d i oz e nd e rs a a n b i j d e B.R.U.. V a nd a a g t e l t d e org a ni s a t i e 2 3 l e d e n. D e ra a d v a n b e h e e r w ord t g e v orm d d oor N i c o S p e e l e rs ( v oorz i t t e r), R u d i M a e s ( ond e rv oorz i t t e r), M i e k e D h ond t ( s e c re t a ri s ), R onny S p e e l e rs ( p e nni ng m e e s t e r) e n R u d i V a nm e e ne n ( C oφrd i na t or). I n w a a g d e d e B.R.U. z i c h v oor d e e e rs t e k e e r op h e t i nt e rne t v i a w w w.b e l g i s c h e ra d i ou ni e.ne t. V IER LEDEN G REPEN NAAST EEN ERK ENNING O p 1 7 a u g u s t u s v e rs c h e e n b i j i R a d i o e e n i nt e rv i e w m e t N i c o S p e e l e rs, v oorz i t t e r v a n d e B.R.U.. D e l ok a l e ra d i ow e re l d w a s t oe n nog i n v ol l e v e rw a c h t i ng v a n e e n ni e u w e e rk e nni ng s rond e. N i c o S p e e l e rs v e rk l a a rd e d a t d e B.R.U. h e t d os s i e r op d e v oe t v ol g d e. W i j h a ng e n d a t e c h t e r ni e t a a n d e g rot e k l ok, w a nt w i j v i nd e n h e t p e rs oonl i j k b e l a ng ri j k e r om onz e a a ng e s l ot e n l e d e n d a a r c orre c t ov e r i n t e l i c h t e n, l u i d d e h e t i n a u g u s t u s O nd e rt u s s e n k e nne n w e d e a f l oop v a n d i t

9 W Page 9 of 12 v e rh a a l. V i e r l e d e n v a n d e B.R.U. g re p e n na a s t e e n e rk e nni ng, z i j nd e D e M ol e n ( W e v e l g e m ), T O P ra d i o M e g a v ox ( D e i nz e ), U t op i a ( T re m e l o) e n G ol d e n F l a s h ( W e s t e rl o). D P R O ( P op e ri ng e ) k a n m og e l i j k nog a l s v i j f d e a a n d a t ri j t j e t oe g e v oe g d w ord e n a l s z i j na a s t e e n e rk e nni ng z ou d e n g ri j p e n i n d e b i j k om e nd e e rk e nni ng s rond e. W i j b e t re u re n d a t t e n z e e rs t e, a l d u s N i c o S p e e l e rs, W i j s c h re v e n d a n ook d e m e d i a m i ni s t e r a a n om ons ong e noe g e n t e u i t e n. T oe n w i j v a n h e m e e n a nt w oord k re g e n op ons s c h ri j v e n, v i e l h e t ons op d a t h i j z i c h b l i j k b a a r w i l d e v e rd e d i g e n, w a t na t u u rl i j k z i j n v ol s t e re c h t i s. D e z i n b e t re f f e nd e b e k w a m e a m b t e na re n d i e d e d os s i e rs h e b b e n b e h a nd e l d, l e e k m i j a l v a s t l a c h w e k k e nd. O ok t e l e f oni s c h na m e n w i j c ont a c t op m e t d e m e d i a m i ni s t e r. H i j w i s t ons e c h t e r t e v e rt e l l e n d a t d e d i k s t e d os s i e rs d i e z i j b i nne nk re g e n d e v oork e u r h a d d e n g e k re g e n a l s e r z i c h e e n t w i j f e l g e v a l v oord e e d. A l s j e w e e t d a t s om m i g e k e t e nra d i o's t e g e n b e t a l i ng e e n s t a nd a a rd d os s i e r a a nb od e n a a n h u n a a ng e s l ot e n s t a t i ons, d a n z e g t d a t na t u u rl i j k re e d s v e e l. M i j n m e ni ng ov e r d a t d os s i e r i s d a n ook d a t h e e l w a t k e t e nra d i o's ont e re c h t e e n e rk e nni ng k re g e n ( M a ri no K e u l e n v e rd e d i g d e z i c h d i ns d a g 9 m a a rt j l. nog i n d e C om m i s s i e M e d i a v a nw e g e g e l i j k a a rd i g e b e s c h u l d i g i ng e n v a n C D & V -m e d i a s p e c i a l i s t C a rl D e c a l u w ι, nv d r l e e s h i e r) D a a rna a s t p rob e re n w i j nu ook z ov e e l m og e l i j k ond e rs t e u ne nd t e w e rk e n v oor d e z e s t a t i ons. G e z i e n z i j a l l e n na a r d e R a a d v a n S t a t e w i l l e n t re k k e n, w i l l e n w i j h e n d a n ook z o g oe d m og e l i j k i nl i c h t e n ov e r d e m og e l i j k h e d e n e n e v e nt u e l e nu t t i g e s t u k k e n d i e i n d e z e re c h t s z a a k k u nne n d i e ne n ( d e t e rm i j n om d e s t a p na a r d e R a a d v a n S t a t e t e z e t t e n, i s i nm i d d e l s v oorb i j, nv d r). TW IJ FELS OV ER DE CIM -CIJ FERS N i c o S p e e l e rs h e k e l d e i n ook d e m a ni e r w a a rop d e l u i s t e rc i j f e rs v oor d e l ok a l e ra d i o s b e re k e nd w ord e n. V a a k w ord t e r ook g e z w a a i d m e t l u i s t e rc i j f e rs. Z e l f l a c h i k d a a r m e e. H oe k a n j e i m m e rs w e t e n h oe v e e l l u i s t e ra a rs j e h e b t? I k h e b nog nooi t i e m a nd a a n d e d e u r g e h a d d i e m e k w a m v ra g e n na a r w e l k ra d i os t a t i on i k l u i s t e r, s t e l d e h i j. N u h e t C I M d e v oorb i j e w e e k d e re s u l t a t e n v a n G ol f 4 b e k e nd m a a k t e, v roe g e n w i j ons a f of d e B.R.U.-v oorz i t t e r ond e rt u s s e n v a n m e ni ng i s v e ra nd e rd : O ok nu g e l d t nog s t e e d s d a t i k nog nooi t of t e ni m m e r i e m a nd a a n m i j n d e u r k re e g of op g e b e l d w e rd om m i j n p e rs oonl i j k e m e ni ng t e w e t e n ov e r na a r w e l k e s t a t i ons i k nu l u i s t e r e n na a r w e l k e ni e t. I k h e b nog s t e e d s m i j n t w i j f e l s ov e r d e g e l oof w a a rd i g h e i d v a n d e z e ond e rz oe k e n. RADIO FOREST: DE B. R. U. IS EEN H ELE G ROTE STEUN V OOR ONS a t z i j n nu d e v oord e l e n v a n l i d t e z i j n v a n e e n org a ni s a t i e z oa l s d e Be l g i s c h e R a d i o U ni e? W e v roe g e n h e t a a n M i k e D u p re z v a n R a d i o F ore s t ( M H z ) u i t H a m m e. D e re d e n w a a rom w i j l i d w e rd e n v a n d e B.R.U. i s v ri j l og i s c h. L a ng s d e e ne k a nt

10 V Page 10 of 12 z i j n e r q u a p rom ot i one l e m og e l i j k h e d e n d e na d e l e n v a n e e n k l e i ne l ok a l e ra d i o t e g e nov e r d e g rot e re s p e l e rs z oa l s d e k e t e ns e n d e V R T, z e g t M i k e D u p re z, T e rw i j l d e g rot e j ong e ns c a d e a u c h e q u e s v a n d u i z e nd e n e u ro's, a u t o's e nz ov e rd e r d e d e u r k u nne n u i t g ooi e n, l i g t h e t v oor e e n k l e i n l ok a a l s t a t i on a l s h e t onz e ni e t e c h t i n onz e m og e l i j k h e i d om d e rg e l i j k e s t u nt s u i t t e h a l e n. A nd e rz i j d s g a a n d e p u b l i c i t e i t s c a m p a g ne s v a n b i j v oorb e e l d S i x F l a g s, Bou d e w i j np a rk e n e e n g e b e u rt e ni s i n F l a nd e rs E x p o m e e s t a l na a r d e na t i ona l e om roe p e n. D a a r h e e f t d e B.R.U. i e t s op g e v ond e n. A l s k l e i n l ok a a l s t a t i on w ord e n w i j i n d e m og e l i j k h e i d g e s t e l d om a a n onz e l u i s t e ra a rs e e n m e e rw a a rd e t e b i e d e n, na m e l i j k g ra t i s t oe g a ns k a a rt e n e n d a t i n ru i l v oor g ra t i s ra d i op u b l i c i t e i t v oor d e b e t rok k e n org a ni s a t i e. D a a r p rof i t e e rt d e i ni t i a t i e f ne m e r d a n ook w e e r v a n, w a nt z i j n p rod u c t w ord t ni e t a l l e e n na t i ona a l m a a r ook l ok a a l i n d e v e rf g e z e t. V i a d e B.R.U. k u nne n w e ook d e g e l i j k e p rom ot i e c a m p a g ne s op s t a rt e n. Z i j z i j n i n s t a a t ons t e h e l p e n e n d a t ni e t a l l e e n m e t l og i s t i e k e s t e u n m a a r ook m e t b i j k om e nd e s p ons ors, d ru k w e rk, s t e w a rd s, h os t e s s e n e n ra d i os p ot s. K ort om, i n t e g e ns t e l l i ng t ot w a t m e ns e n s om s d e nk e n, i s d e B.R.U. e e n h e l e g rot e s t e u n v oor ons. Bron - i R a d i o 8 f e b ru a ri ALENTIJ N TOP OP RADIO FOREST R a d i o F ore s t ( M H z ) u i t H a m m e l a a t V a l e nt i j n ni e t z om a a r v oorb i j g a a n. V a na f 1 0 u u r 's oc h t e nd s w ord t d e V a l e nt i j n T op u i t g e z ond e n. D e l u i s t e ra a rs b e p a l e n z e l f h oe d e h i t l i j s t e ru i t z a l z i e n. Z i j k u nne n h u n v i j f m e e s t rom a nt i s c h e nu m m e rs m a i l e n na a r s t u d i ra d i of ore s t.b e. N i e t a l l e e n e e n t op 5, m a a r ook V a l e nt i j ns g roe t e n z i j n w e l k om op h e t z e l f d e a d re s. D e l e u k s t e i nz e nd i g e n w ord e n d oor R a d i o F ore s t m e t e e n C D -p a k k e t v e rw e nt. P re s e nt a t ors v a n d i e ns t t u s s e n 1 0 e n 1 7 u z i j n K u rt V e rm e i r, M i k e D u p re z, J oe ri T ot e e n C h ri s t op h e A p s. V a na f 7 m a a rt ond e rg a a t d e z ond a g na m i d d a g v a n R a d i o F ore s t e nk e l e w i j z i g i ng e n. Be n v a n P ra a g e n M a rc H e rm a ns z ou d e n e r i e t s m e e t e m a k e n h e b b e n... M e e r w i l d e t a i l s w i l R a d i o F ore s t v oorl op i g nog ni e t p ri j s g e v e n.w w.ra d i of ore s t.b e Bron - F M R a d i o/ R a d i ov i s i e 4 f e b ru a ri H e r m a n s & V a n Pr a a g t e r u g o n d e r ι ι n d a k W i e ni e t h e l e m a a l 'p i e p ' m e e r i s e n/ of e e n m e e r d a n g e w oon ont w i k k e l d ra d i og e v oe l h e e f t, k e nt h e n nog a l s m a nne n d i e v e l e ra d i o-oorl og e n h e b b e n u i t g e v oc h t e n i n V l a a nd e re n. W e h e b b e n h e t ov e r... M a rc H e rm a ns ( f oto: li n k s) e n Be n V a n P ra a g ( f oto: r ec h ts).

11 Page 11 of 12 SAM EN B IJ M AEV A OP ZEV EN Be i d e n a a n d e s l a g b i j h e t l e g e nd a ri s c h e R a d i o M a e v a i n d e e e rs t e h e l f t v a n d e j a re n t a c h t i g. N a v e l e om z w e rv i ng e n b i j a nd e re v ri j e ra d i os t a t i ons, m a a k t e Be n e e n op m e rk e l i j k e c om e b a c k i n h e t oc h t e nd b l ok b i j F a m i l y R a d i o, d i t i n d e t w e e d e h e l f t v a n d e j a re n ne g e nt i g. T oe n d e C ont a c t G roe p e v e nw e l b e s l oot om d e z e k e t e n t e v e rv a ng e n d oor C ont a c t 2, v e rd w e e n ook h i j v a n h e t ra d i ot one e l. M a a r ni e t v oor h e e l e rg l a ng. M a rc H e rm a ns d ook i m m e rs t e ru g op b i j d e k a b e l v e rs i e v a n R a d i o M a e v a i n , v i a d e f re q u e nt i e s v a n R a d i o M a g d a l e na. E n z i e d a a r, op ni e u w v e rs c h e e n ook Be n op ni e u w t e n t one l e. H e l a a s e i nd i g d e h e t p roj e c t nog v oor h e t g oe d op d re e f w a s. NOOIT M EER RADIO! Be i d e p re s e nt a t ore n, i n h e t 'e c h t e ' l e v e n p ri m a v ri e nd e n, z w ore n b i j g e v ol g nooi t nog i e t s v oor d e ra d i o t e d oe n. M a a r h e t ra d i ov i ru s i s v a n h e t k a l i b e r 'M y D oom '. N a u w e l i j k s u i t t e roe i e n d u s. A f e n t oe w ord t h e t m i nd e r, m a a r t e ru g k om e n d oe t h e t. G i s t e re n k on j e b i j g e v ol g i n d e z e m e d i a k ra nt l e z e n d a t V a n P ra a g e n H e rm a ns b i nne n a f z i e nb a re t i j d t e h ore n z u l l e n z i j n b i j R a d i o F ore s t i n H a m m e. H M M a H e a : S i s h e t s t p e v a M a e v a d e k a b e l z e i i k g e l m a t i g t e g e W e m t e e e s a m e l i v e i e t s d d e d i N u d t z i c h d e m e l i j k h e i d v t e s t a e b i j F s t d e z a g m i d d a g H e t i s l t e v d e f u e e z i j e t v e e l p l a a t s e m e e w a a d e i g e d i s c h e v j h e i d h e e t, w a a m a a l s w i j d i k u d v a P a g : D e s t a d a t u m l i g t e t h e l e m a a l v a s t, a l z a l h e t w e l i m a a z i j OE ZO? NOOIT EER RADIO?. rc rm ns - nd op n n op re n Be n: - oe n nog ns n oe n op ra o. - oe og oor om rt n ore op ond na. ou r oor n n r n ni n r r nod ra of oni ri rs r nne n ons ng nne n oe n.. Be n n ra - rt nog ni n rt n. - N a P ol s p oe l & D e s m e t, C oni nx & V a n W i j c k, nu op ni e u w H e rm a ns & v a n P ra a g i s b i j l a ng e na nog z o s l e c h t ni e t b e g onne n. V oor d e l u i s t e ra a rs v a n R a d i o F ore s t. Bron - F M R a d i o/ R a d i ov i s i e 3 f e b ru a ri

12 Page 12 of 12 B e n v a n Pr a a g e n M a r c H e r m a n s b i j Ra d i o Fo r e s t V a na f 7 m a a rt z a l j ou w z ond a g na m i d d a g nooi t m e e r h e t z e l f d e z i j n op R a d i o F ore s t ( F M, H a m m e ). V e e l k u nne n w e e r nog ni e t ov e r k w i j t m a a r a l s w e Be n v a n P ra a g e n M a rc H e rm a ns z e g g e n, z a l e r b i j v e l e n w e l e e n b e l l e t j e b e g i nne n ri nk e l e n. I n i e d e r g e v a l h oor e n l e e s j e b i nne nk ort w e l m e e r ov e r h e t w a t e n h oe e n w a nne e r v a n d e z e ni e u w e R a d i o F ore s t m e d e w e rk e rs. FOREST V IERT V ALENTIJ N E n j a w e l, op 1 4 f e b ru a ri v i e rt ook R a d i o F ore s t u i t g e b re i d V a l e nt i j n. V a na f 1 0 u u r 's oc h t e nd s g a a n z e v a n s t a rt m e t 'D e V a l e nt i j n T op ', e e n rom a nt i s c h e t op w a a ri n d e l u i s t e ra a rs m e e r d a n ooi t e e n v i ng e r i n d e p a p h e b b e n. W a nt j u l l i e b e p a l e n z e l f h oe h i j z a l k l i nk e n. S t u u j w m e e s t a i s c h e m m e ( m a x 5 ) d a s t u d i r a d i o f o r e s t. b e p e p t d u i f a R a d i F s t V a l e i j d i J u l e s D e w e p a H a m m e N i e t a l l e e j e f a v e t e m m e m a a j e v a l e i j g t e z i j w e l k h e t z e l f d e a d s D e l e u k s t e i e i g e t k t e z i j d a h u b e u m e t e e C D a k k e t H e t s u l t a a t h j e V a l e i j v a t u u C u p i d v a d i e t z i j K u V e e i M i k e D u p z, J T t e e C h s t h e A p s r ou rom nt nu rs. oor na r of r os na r o ore - nt nra o, Brou rs rk -. n ori nu rs r ook nt ns roe n n om op re. nz nd n ra re n n op n rt n -p. re oor op nt n n.0 ot.0 r. o's n ns n rt rm r, re oe ri ot n ri op.

H a n d l e i d i n g d o e l m a t i g h e i d s t o e t s M W W +

H a n d l e i d i n g d o e l m a t i g h e i d s t o e t s M W W + H a n d l e i d i n g d o e l m a t i g h e i d s t o e t s M W W + D o e l m a t i g h e i d s t o e t s v o o r g e b i e d e n w a a r v o o r g e e n b o d e m b e h e e r p l a n i s v a s t g e s

Nadere informatie

B e l e i d s k a d e r K e r k e n, K l o o s t e r s e n a n d e r e r e l i g i e u z e g e b o u w e n

B e l e i d s k a d e r K e r k e n, K l o o s t e r s e n a n d e r e r e l i g i e u z e g e b o u w e n B e l e i d s k a d e r K e r k e n, K l o o s t e r s e n a n d e r e r e l i g i e u z e g e b o u w e n I n é é n d a g k a n r e l i g i e u s e r f g o e d v a n m e e r d e r e g e n e r a t i e

Nadere informatie

T I P S I N V U L L I N G E N H O O G T E T E G E N P R E S T A T I E S B O M +

T I P S I N V U L L I N G E N H O O G T E T E G E N P R E S T A T I E S B O M + T I P S I N V U L L I N G E N H O O G T E T E G E N P R E S T A T I E S B O M + A a n l e i d i n g I n d e St a t e nc o m m i s si e v o or R ui m t e e n G r o e n ( n u g e n o em d d e St at e n c

Nadere informatie

R e s u l t a a t g e r i c h t h e i d e n c o m p e t e n t i e m a n a g e m e n t b i j d r i e o v e r h e i d s o r g a n i s a t i e s

R e s u l t a a t g e r i c h t h e i d e n c o m p e t e n t i e m a n a g e m e n t b i j d r i e o v e r h e i d s o r g a n i s a t i e s R e s u l t a a t g e r i c h t h e i d e n c o m p e t e n t i e m a n a g e m e n t b i j d r i e o v e r h e i d s o r g a n i s a t i e s O p le i d i n g: M a s t e r P u b l i c M a n a g e m e n

Nadere informatie

R e g i o M i d d e n -L i m b u r g O o s t. G r e n z e l o o s w o n e n i n M i d d e n -L i m b u r g R e g i o n a l e W o o n v i s i e

R e g i o M i d d e n -L i m b u r g O o s t. G r e n z e l o o s w o n e n i n M i d d e n -L i m b u r g R e g i o n a l e W o o n v i s i e R e g i o M i d d e n -L i m b u r g O o s t G r e n z e l o o s w o n e n i n M i d d e n -L i m b u r g R e g i o n a l e W o o n v i s i e 4 o k t o b e r 2 0 0 6 P r o j e c t n r. 2 9 5 7. 7 2 B o

Nadere informatie

Q u i c k -s c a n W M O i n L i m b u r g De e e r s t e e r v a r i n g e n v a n g e m e e n t e n e n c l i ë n t e n

Q u i c k -s c a n W M O i n L i m b u r g De e e r s t e e r v a r i n g e n v a n g e m e e n t e n e n c l i ë n t e n Q u i c k -s c a n W M O i n L i m b u r g De e e r s t e e r v a r i n g e n v a n g e m e e n t e n e n c l i ë n t e n M w. d r s. E. L. J. E n g e l s ( P r o v i n c i e L i m b u r g ) M w. d r s.

Nadere informatie

Uitleg Toerklas s e 1e traject 42e Nacht van Venlo 2009. Punt Goe d Fout Oms c hr i j vi ng

Uitleg Toerklas s e 1e traject 42e Nacht van Venlo 2009. Punt Goe d Fout Oms c hr i j vi ng Pagina 1 van 14 Punt Goe d Fout Oms c hr i j vi ng 3 Z Al s u z ag dat de punt ac ht e r "SUCCES" e e n kl e i ne o was had u uw e e r s t e goe de c ont r ol e t e pakke n. Ooooooooo z i t dat z o!!!!!!

Nadere informatie

W el k rekenb la d gebru ik j ij?

W el k rekenb la d gebru ik j ij? > VOORBEELD 1 Aan 50 leerli n g e n u it h et v ie r d e j a a r werd gevraa gd welk reke nbl ad z i j h e t l i ef s t g e b r uike n. D e r e s u l t a t e n vi n d j e i n o n d e r s t a a n d e t

Nadere informatie

De nieuwe efficiëntie in de betonfabriek

De nieuwe efficiëntie in de betonfabriek De nieue efficiënie in e beonfabriek iconor... bk e revoluie in e bouerel. Nie r nie iner. He eare sys kan sava als e bouijze voor e 21se u: e isolaiebou ehoe. iconor laas e isolaie craal in alle syse

Nadere informatie

R e g i o n a a l Pr o g r a m m a L u c h t k w a l i t e i t

R e g i o n a a l Pr o g r a m m a L u c h t k w a l i t e i t Limburgs Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit R e g i o n a a l Pr o g r a m m a L u c h t k w a l i t e i t T e n b e h o e v e v a n h e t: K a b i n e t s s t a n d p u n t Nationaal Samenwerkingsprogramma

Nadere informatie

MINISTERIE VAN LANDBOUW. Bestuur voor Landbouwkundig Onderzoek. Rijkscentrum voor Landbouwkundig Onderzoek - Gent

MINISTERIE VAN LANDBOUW. Bestuur voor Landbouwkundig Onderzoek. Rijkscentrum voor Landbouwkundig Onderzoek - Gent MINISTERIE VAN LANDBOUW Bestuur voor Landbouwkundig Onderzoek Rijkscentrum voor Landbouwkundig Onderzoek - Gent RIJKSSTATION VOOR ZEEVISSERIJ Oostende Directeur : P. HOVART OZONATED WASHING WATER : NO

Nadere informatie

Drukkerij Van de Sande Ambachtshof 1, 2632 BB Nootdorp

Drukkerij Van de Sande Ambachtshof 1, 2632 BB Nootdorp Dij V S Amcf, 2632 BB N Dij V S - SD - S Pi - Bc.l Hii - Iiw - H Cll - D Ec - Fmiliijf - Mw 200 Amcf - T mi - Omij - Gmlij cii Dllli Aciii - P P: w,, wii - P: iil,, i, l - Af P: ij, ill, w, c, zi Oz l

Nadere informatie

De hi e r ui t voor t vl oe i e nde ui t ga ngs punt e n z i j n ui t ge we r kt e n ve r me l d i n hoof ds t uk 2.

De hi e r ui t voor t vl oe i e nde ui t ga ngs punt e n z i j n ui t ge we r kt e n ve r me l d i n hoof ds t uk 2. . I NLEI DI NG Di t doc ume nt omva t he t Ca pa c i t e i t s pl a n 2 va n ENECO Ne t Be he e z oa l s ve e i s t i n de El e kt i c i t e i t s we t 1998 e n he t hi e op a a ns l ui t e nd be s l ui

Nadere informatie

Al g e m e e n : O p a l o n z e a a n b i ed i n g en, a a n v a a r d i n g en, m ed ed el i n g en en o v er een k o m s t en v o o r o n d er s t a a n d e v er r i c h t i n g en z i j n u i t s l

Nadere informatie

Cory Doctorow. Uitgeverij De Vliegende Hollander

Cory Doctorow. Uitgeverij De Vliegende Hollander Little Brother Cory Doctorow Uitgeverij De Vliegende Hollander U itg e v e rij De V lie g e nd e H olla nd e r s te lt a lle s in h e t we rk om op m ilie u v rie n- d e lijk e e n d u u rz a m e wijz

Nadere informatie

TEKENLIJST SPIJKERSCHRIFT

TEKENLIJST SPIJKERSCHRIFT TEKENLIJST SPIJKERSCHRIFT Dit is een vereenvoudigde lijst met spijkerschrifttekens uit Mesopotamië. Deze lijst maakt het mogelijk de tijdens de workshop Graven om te Weten bestudeerde tablet te vertalen.

Nadere informatie

Bijsluiter: informatie voor de gebruiker. RELENZA 5 mg/dosis, inhalatiepoeder, voorverdeeld zanamivir

Bijsluiter: informatie voor de gebruiker. RELENZA 5 mg/dosis, inhalatiepoeder, voorverdeeld zanamivir Bijsluiter: informatie voor de gebruiker RELENZA 5 mg/dosis, inhalatiepoeder, voorverdeeld zanamivir Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken want er staat belangrijke informatie

Nadere informatie

Gerlof Hoekstra & Jaap Meijering Doen, durven of de waarheid? Najaarsevent Testnet: 16 september 2008

Gerlof Hoekstra & Jaap Meijering Doen, durven of de waarheid? Najaarsevent Testnet: 16 september 2008 Titel, saenvatting en biografie Saenvatting: Gerlof Hoekstra & Jaap Meijering Doen, durven of de waarheid? Najaarsevent Testnet: 16 septeber 2008 Je wordt als testanager gevraagd voor een ission ipossible.

Nadere informatie

agdo1250trap Agterhof houtprodukten bv N.205.2k vooraanzicht bovenaanzicht sparing (max. 2960 mm) Aantal optreden... 16 Aantrede...

agdo1250trap Agterhof houtprodukten bv N.205.2k vooraanzicht bovenaanzicht sparing (max. 2960 mm) Aantal optreden... 16 Aantrede... N.05.k hoogte: N.05.k 00 608. 5 6 7 8 9 0 5 6 80 96 96 050 500 N.5.k hoogte: N.5.k 0 508. 5 6 7 8 9 0 5 6 80 50 00 N.5.k hoogte: N.5.k 0 08.5 6 7 8 9 0 5 5 6 80 50 00 N.65.k hoogte: N.65.k 60 08 5 6 7

Nadere informatie

Voorwoord. B e s t e le e r l i n g e n o u de r s / v e r z o r g e r s,

Voorwoord. B e s t e le e r l i n g e n o u de r s / v e r z o r g e r s, Voorwoord B e s t e le e r l i n g e n o u de r s / v e r z o r g e r s, V o o r j e l i gt het prog r amma van toe t s i ng en a f s l u i t i n g ( P TA ) v a n Be u k en r o d e Ond e r w i j s. B e

Nadere informatie

O v e n C S M 6 9 3 0 0 G G e l i e v e e e r s t d e z e g e b r u i k e r s h a n d l e i d i n g t e l e z e n! B e s t e k l a n t, D a n k u v o o r h e t a a n k o p e n v a n epe rn o d ub ce t

Nadere informatie

geslaagd voor hulpvaardigheid binnen de auti-klas! Bedankt Halim, bedankt Charlène. (NC)

geslaagd voor hulpvaardigheid binnen de auti-klas! Bedankt Halim, bedankt Charlène. (NC) 2 A p r il 2 0 1 0 Jaar gan g 6, Edi t i e 3 R e al i sat i e Sc h o o l n i e u w s: Dav i d Lo n c k e Hulpvaardigheid & Verdraagzaamheid Binnen onze school wordt heel wat aandacht besteed aan sociale

Nadere informatie

B u i t e n r i n g P a r k s t a d L i m b u r g

B u i t e n r i n g P a r k s t a d L i m b u r g Bestuurlijk standpunt Voorkeurs t r a c é B u i t e n r i n g P a r k s t a d L i m b u r g Provincie Limburg Pagina 1 27 mei 2008 2 1. I n l e i d i n g De Buitenring Parkstad Limburg ( de Buitenring

Nadere informatie

Van: Utrecht (NL, 3511) Naar: St Jean de Minervois (F, 34360) Afstand: 1266 km. Reisduur: 11:49 Notities: 1 uw startpunt is: Catharijnebaan vertrek in zuid-westelijke richting 2 op Catharijnebaan na 546

Nadere informatie

Ontwerp POL-aanvulling Gebiedsontwikkeling Klavertje 4

Ontwerp POL-aanvulling Gebiedsontwikkeling Klavertje 4 Ontwerp POL-aanvulling Gebiedsontwikkeling Klavertje 4 Ee n r u i m t e l i j ke c o n o m i s c h C r a d l e 2 C r a d l e p e r s p e c t i e f v o o r -L i N m o b o u r ; d g p a r t i ë l e h e r

Nadere informatie

De competenties van de nieuwe burgemeester van Helmond: het oordeel van de burger

De competenties van de nieuwe burgemeester van Helmond: het oordeel van de burger De competenties van de nieuwe burgemeester van Helmond: het oordeel van de burger Onderzoek en Statistiek, februari 2012 Inleiding Gemeente Helmond Onderzoek en Statistiek Gooitske Marsman Februari 2012

Nadere informatie

Promotie-/degradatieregelingen District Zuid 2 Seizoen 2015-2016

Promotie-/degradatieregelingen District Zuid 2 Seizoen 2015-2016 KONINKLIJKE NEDERLANDSE VOETBALBOND AMATEURVOETBAL Promotie-/degradatieregelingen District Zuid 2 Seizoen 2015-2016 Reserve-elftallen mannen Vrouwen categorie B A-junioren, hoofdklasse,1 e en 2 e klasse

Nadere informatie

Natura 2000 Waddengebied. Natuur in een dynamis ch lands chap

Natura 2000 Waddengebied. Natuur in een dynamis ch lands chap Natura 2000 Waddengebied O n d e rd e le n : W a d d e n z e e e n N o o rd z e e k u s tz o n e Natuur in een dynamis ch lands chap Opzet pres entatie 2 Natura 2000 Aanwijzing s bes luiten Natuurdoelen

Nadere informatie

Bijlage 3 Adressenlijst burgerwoningen

Bijlage 3 Adressenlijst burgerwoningen Bijlage 3 Adressenlijst burgerwoningen Straatnaam Achter-Oventje 3 5411NM Zeeland ja ja Bouw woning, 27 mei 1926 Achter-Oventje 4 5411NN Zeeland ja ja Bouw woning, 28 september 1955 Achter-Oventje 5 A

Nadere informatie

Legende. projectperimeter gemeentegrens Laakdal landinrichtingsproject de Merode

Legende. projectperimeter gemeentegrens Laakdal landinrichtingsproject de Merode LANDI NRI CHTI NG dm ro d, Prin sh rl ijkpl l nd S o o z g rij n Pso ri o n w rp L n din ric hin g sp l n K r 1:siu rin gbin n n dmro d Lgnd projcprir gngrns Lkdl lndinrichingsprojc d Mrod b ro n : V c

Nadere informatie

le r e n k e nne n e n de uni e k e ei ge nsc ha ppe n z el f te e rv ar e n:

le r e n k e nne n e n de uni e k e ei ge nsc ha ppe n z el f te e rv ar e n: Handleiding TYPO3 Handleiding en gegev ens CMS DR ecom m TY PO 3 Di t d oc ume nt bev a t e e n v er k or te ha ndl e i di ng Typo3 e n g ee ft u sne l e e n id e e va n de w e r ki ng e n ge br ui k er

Nadere informatie

Voorwoord. B e s t e le e r l i n g e n o u de r s / v e r z o r g e r s,

Voorwoord. B e s t e le e r l i n g e n o u de r s / v e r z o r g e r s, Voorwoord B e s t e le e r l i n g e n o u de r s / v e r z o r g e r s, V o o r j e l i gt het prog r amma van toe t s i ng en a f s l u i t i n g ( P TA ) v a n Be u k en r o d e Ond e r w i j s. B e

Nadere informatie

Lantaarntje. œ œ œ œ. œ œ œ. b œ. œ œ. Uit Zwitserland Acanthus Music CH-4522 Rüttenen. La Lan. tärn taarn - - li, tje, li, tje, La lan - - -

Lantaarntje. œ œ œ œ. œ œ œ. b œ. œ œ. Uit Zwitserland Acanthus Music CH-4522 Rüttenen. La Lan. tärn taarn - - li, tje, li, tje, La lan - - - Lantaarnte Uit Zitserland La Lan - - tärn taarn - - - - - - li, te, La lan - - tärn taarn - - - - - - li, te, F F Son zon F - ne, Mond ond Stärn - - - en maan en ster - - - Bb b b F li ren 01 Acanthus

Nadere informatie

Lees U laat uw kind de eerste set woorden van de week voorlezen. Deze woorden staan rechtsboven op iedere uitlegkaart.

Lees U laat uw kind de eerste set woorden van de week voorlezen. Deze woorden staan rechtsboven op iedere uitlegkaart. Snel aan de slag! Wat heeft u nodig? Het juiste Spelling in beeld-oefenboekje Een schriftje waar uw kind in kan werken Een pen waarmee uw kind prettig werkt Een markeerstift of een aantal kleurpotloden

Nadere informatie

Studiedag Remediaal. 25 maart 2011 Sui Lin Goei (s.l.goei@vu.nl)

Studiedag Remediaal. 25 maart 2011 Sui Lin Goei (s.l.goei@vu.nl) Studiedag Remediaal 25 maart 2011 Sui Lin Goei (s.l.goei@vu.nl) 1 Dyscalculie - een nieuw verschijnsel? Rekenexperimentje (TTR en ABC-toets) Ernstige reken/wiskundeproblemen en dyscalculie: zomaar twee

Nadere informatie

Naar een CX-fundament voor de digitale overheid

Naar een CX-fundament voor de digitale overheid CX- B G C S M M Sy & y 5 2015 I 2 1 I 2 U 3 CX- CX- 4 CX- 3 I I 4 5 :? G & x S S & B- y C P & K 6 1 W ()? 7 2 H? 8 3 H ë? K 9 B G W Z M L R G B B H P W? CX- 10 C K O CX- 11 S 2-5 T 1-2 O 0-1 P & I & K

Nadere informatie

ijprofielen Desynthese vanfunctionaliteit en schoonheid.

ijprofielen Desynthese vanfunctionaliteit en schoonheid. T 0 P L I NNËLK u n s t s t okfo z n ijprofielen Desynthese vanfunctionaliteit en schoonheid. N i e u w b o uowf r e n o v a t i e VEKAbiedtu altudeen in stijl. toepassing Dekunststof kozijnprofielen vanveka

Nadere informatie

Ik schrijf op wat ik hoor.

Ik schrijf op wat ik hoor. Categorie 1a Woorden met a Groep 3 Ik schrijf op wat ik hoor. kam Categorie 1a Woorden met a Groep 3 tak kar hal gas Categorie 1b Woorden met aa Groep 3 Ik schrijf op wat ik hoor. raam Categorie 1b Woorden

Nadere informatie

J A P U O I Z S E O G K G J V S Z H T J U Z V I O E U A L I G I T K U I H U U K O Z A E I Z J L O G P B E L V H P

J A P U O I Z S E O G K G J V S Z H T J U Z V I O E U A L I G I T K U I H U U K O Z A E I Z J L O G P B E L V H P 1 80 Cijfers(45) Beschikbare letters: A B E G H I J K L O S T U V J A U O I Z S E O G K G J V S Z H T J U Z V I O E U A L I V K I B G T H G I T K U O H B I I H U U K O Z A E I Z J L O G G J B A Z E S H

Nadere informatie

E2H, print geschikt voor 2x 24V motoren

E2H, print geschikt voor 2x 24V motoren E2H, print geschikt voor 2x 24V motoren Druk op enter, loop met de pijltjes toetsen door het menu ( ) wanneer u bij het juiste programma bent bevestigt u dit met enter, u gaat d.m.v. van naar het door

Nadere informatie

$% & ' & , -., /.., 0 )+ # ""1 2 # ""! 3 & &&- $# 4$"4# ""! & /

$% & ' & , -., /.., 0 )+ # 1 2 # ! 3 & &&- $# 4$4# ! & / ! ""# " $% & ' & ' & ( )* +! ""# """$, -., /.., 0 )+ # ""1 2 # ""! 3 & &&- $# 4$"4# ""! & / 0 ( $5 *. * 6 3 7 2 # 56 3 35 6., 7 8 * 5 53 9 73 6 13 : 58 ;

Nadere informatie

PROVINCIE ANTWERPEN GEMEENTE NIJLEN GEMEENTELIJK RUIMTELIJK UITVOERINGSPLAN ZONEVREEMDE SPORT EN RECREATIE NIJLEN FEITELIJKE TOESTAND

PROVINCIE ANTWERPEN GEMEENTE NIJLEN GEMEENTELIJK RUIMTELIJK UITVOERINGSPLAN ZONEVREEMDE SPORT EN RECREATIE NIJLEN FEITELIJKE TOESTAND PROVINCIE ANWERPEN GEMEENE NIJLEN GEMEENELIJK RUIMELIJK UIVOERINGSPLAN ZONEVREEMDE SPOR EN RECREAIE NIJLEN FEIELIJKE OESAND Advies Ruimtelijke Kwaliteit ARK Sint Waldetrudisstraat b Herentals tel. /..

Nadere informatie

MKB-vriendelijk aanbesteden 14 November 2014

MKB-vriendelijk aanbesteden 14 November 2014 MKB-vriendelijk aanbesteden 14 November 2014 H.C.A. Zwitserloot Beng, inkoopmanager Bizob Opgericht door de deelnemende gemeenten 2003; Bizob is van en voor de 18 gemeenten, daarnaast werken wij voor organisaties

Nadere informatie

Geef alarm (druk alarmknop in, verwittig uw contactpersoon) Geef alarm (druk brandknop in, verwittig uw contactpersoon)

Geef alarm (druk alarmknop in, verwittig uw contactpersoon) Geef alarm (druk brandknop in, verwittig uw contactpersoon) 0. 1 1 0.00-0. -0 15.9-0 3.17-0.71-0.59 0.1 9 0. 1 7 0.31 0.2 5-0.44 0.21 0.3 5 0.20 0.1 1 0.32 0. 28 0.17 0. 0 4 R=7.5m Huls t-ha ag 3 b eto npaa ltje s -0.5 0-0.4 6 0.0 2-0.3 3-0.35 0.20-0. 29 B E ST

Nadere informatie

Krimpen a/d IJs s el & QuaWonen S amen op koers. 15 maart 2011 Rita S choen en R ob van den B roeke

Krimpen a/d IJs s el & QuaWonen S amen op koers. 15 maart 2011 Rita S choen en R ob van den B roeke Krimpen a/d IJs s el & QuaWonen S amen op koers 15 maart 2011 Rita S choen en R ob van den B roeke Stadsregio Midden-Holland Wbv GWVlist Wst Gouderak 335 Stadsregio Rotterdam 1.085 Wst Samenwerking 239

Nadere informatie

LEARN. Blended Learning Omgeving Deeltijd opledingen

LEARN. Blended Learning Omgeving Deeltijd opledingen LEARN Blended Learning Omgeving Deeltijd opledingen AGENDA De wens, Debriefing Wat hebben we tot nog toe gedaan De Persona s in het kort; de doelgroepen De Customer journey inzichten Het Concept Design

Nadere informatie

gelijk aan het aantal protonen in de kern. hebben allemaal hetzelfde aantal protonen in de kern.

gelijk aan het aantal protonen in de kern. hebben allemaal hetzelfde aantal protonen in de kern. 1 Atoombouw 1.1 Atoomnummer en massagetal Er bestaan vele miljoenen verschillende stoffen, die allemaal zijn opgebouwd uit ongeveer 100 verschillende atomen. Deze atomen zijn zelf ook weer opgebouwd uit

Nadere informatie

Schoolkrant. December 2016

Schoolkrant. December 2016 Schoolkrant December 2016 De Groep kleutergroepen 4 De Groep kleutergroepen 4 De Groep kleutergroepen 4 De Groep kleutergroepen 4 De Groep kleutergroepen 4 De Groep kleutergroepen 4 De Groep kleutergroepen

Nadere informatie

Richtlijnen voor het milieueffectrapport

Richtlijnen voor het milieueffectrapport 9-368 januari 2010 Richtlijnen voor het milieueffectrapport Aansluiting Nuth 8 december 2009 B u i t e n r i n g P a r k s t a d L i m b u r g A a n v u l l e n d a d v i e s v o o r r i c h t l i j

Nadere informatie

De Nederlandse burger over maatschappelijke betrokkenheid

De Nederlandse burger over maatschappelijke betrokkenheid De Nederlandse burger over maatschappelijke betrokkenheid Kader en samenvatting onderzoeksresultaten 14 augustus 2007 Hoe heeft de maatschappelijke betrokkenheid zich in Nederland de afgelopen jaren ontwikkeld?

Nadere informatie

Voorwoord. B e s t e le e r l i n g e n o u de r s / v e r z o r g e r s,

Voorwoord. B e s t e le e r l i n g e n o u de r s / v e r z o r g e r s, Voorwoord B e s t e le e r l i n g e n o u de r s / v e r z o r g e r s, V o o r j e l i gt het prog r amma van toe t s i ng en a f s l u i t i n g ( P TA ) v a n Be u k en r o d e Ond e r w i j s. B e

Nadere informatie

t ev oor s c hi j n. H i er - i n wa r en s p ul l en onz i c ht b a a r v er - s t op t. We m oes - t en d e na a m v a n

t ev oor s c hi j n. H i er - i n wa r en s p ul l en onz i c ht b a a r v er - s t op t. We m oes - t en d e na a m v a n Jaar gan g 8, Edi t i e 3 De Move Tegen Pesten Van 10 tot 17/02 liep de Vlaamse week tegen pesten. Ook de kinderen uit de klas van juf Michèle oefenden 'DE MOVE' in. Wij zetten de clip op van Brahim en

Nadere informatie

Speel eens een gezelschapsspel. den clu b. Contacteer ons: Directie: Dhr. J. Borny

Speel eens een gezelschapsspel. den clu b. Contacteer ons: Directie: Dhr. J. Borny Jaar gan g 7, Edi t i e 1 I n f o R. K. Godsdien st H E IL IG VORMS E L 2 0 1 1 H et H. Vor m s el z a l i n d e d ek eni j Oos t - end e t oeg ed i end wor d en t i j d ens het week end v a n z a t er

Nadere informatie

Werkzaamheden, afsluitingen en omleidingsroutes

Werkzaamheden, afsluitingen en omleidingsroutes erkzaamheden omgeving Verkeershinder en omleidingen maart juni 2014 1 erkzaamheden, afsluitingen en omleidingsroutes ProRail en de gemeente Utrecht werken in 2014 samen aan het wegennet in de omgeving

Nadere informatie

B01 B02 B03 B04 B05 B06 B07 B08 B09 B10 B11 B12 B13 B14 B15 B16 B17 B18 B19 BR* BR+

B01 B02 B03 B04 B05 B06 B07 B08 B09 B10 B11 B12 B13 B14 B15 B16 B17 B18 B19 BR* BR+ B01 B02 B03 B04 B05 B06 B07 B08 B09 B10 B11 B12 B13 B14 B15 B16 B17 B18 B19 BR* BR+ LH 262 BK JV 151 FA KR 069 MU ET 160 TK VK 010 MT JE 139 EN AW 228 WI KT 247 BI BT 172 FA PW 261 BK HF 119 EN NF 107

Nadere informatie

Malu s in De Grote P ost Ook het t hea t er s t uk Ma l us s t ond v ol l ed i g i n het t ek en v a n a nd er s z i j n.

Malu s in De Grote P ost Ook het t hea t er s t uk Ma l us s t ond v ol l ed i g i n het t ek en v a n a nd er s z i j n. 25 o k t o b e r 2013 Jaar gan g 1 0, Edi t i e 1 Contacteer ons: Openmonumentendag Junior Directie: Dhr. J. Borny In het kader van de lessen wereld- MPI De Vloedlijn oriëntatie gingen M. Sabbestraat 2

Nadere informatie

vragen stellen aan elkaar, en wie heeft er het eerst 4 antwoorden op een rij? Naast het elkaar leren kennen werden meteen

vragen stellen aan elkaar, en wie heeft er het eerst 4 antwoorden op een rij? Naast het elkaar leren kennen werden meteen 26 o k t o b e r 2012 Jaar gan g 9, Edi t i e 1 Laatste gedrukte editie van Het Vloednieuws De negende jaargang van Het Vloednieuws gaat meteen van start met de laatste gedrukte editie van onze schoolkrant!

Nadere informatie

Leaflet (http://leafletjs.com) 2016 Falkplan BV, OpenStreetMap contributors (http://www.openstreetmap.org/copyright)

Leaflet (http://leafletjs.com) 2016 Falkplan BV, OpenStreetMap contributors (http://www.openstreetmap.org/copyright) Keuperheide Route Limburg Meijel 40,01 (ongeveer 2:21 u) Fietsroute 534456 Leaflet (http://leafletjs.com) 2016 Falkplan BV, OpenStreetMap contributors (http://www.openstreetmap.org/copyright) Keuperheide

Nadere informatie

Bevestigingsbrief. Bijlage 1 bij het besluit van de N Ma " Modelcontract voor de levering van

Bevestigingsbrief. Bijlage 1 bij het besluit van de N Ma  Modelcontract voor de levering van Bevestigingsbrief ma Geachte [klant], Welkom als klant bij [leverancier]. n le rding v i i in vu lbaar Onze gegevens Naam: Postadres: Postcode: Plaats: Tel E-mailadres: D e le ve ran cie rsg,?ee ven s

Nadere informatie

veilig ler en lezen 2 e ma a nver s ie M e e t m o m e nt 1 na ke rn 2

veilig ler en lezen 2 e ma a nver s ie M e e t m o m e nt 1 na ke rn 2 veilig ler en lezen 2 e ma a nver s ie M e e t m o m e nt 1 na ke rn 2 p r oto col lee s p r o b l e m en en dys l e xie voo r h et sbo veilig ler en lezen 2 e ma a nver s ie - m ee tm om ent 1 G ra fe

Nadere informatie

41 luxe vrije sector huurwoningen. Huren in. Vermeer Kwartier. Schilderswijk - Den Haag

41 luxe vrije sector huurwoningen. Huren in. Vermeer Kwartier. Schilderswijk - Den Haag 41 luxe vrije sector huurwoningen Huren in Vermeer Kwrtier Schilderswijk - Den Hg tr uis t r t tr dst l w ord o d Ge J n Westeinde He nd str rik t rk M te Gro l gw ur Lociekrt eb pt m de Ge gel sin om

Nadere informatie

uaïjee> 69iim n o o 9"789027"665768

uaïjee> 69iim n o o 9789027665768 aïjee> 69iim n 9"789027"665768 8e druk ISBN 978. 90. 276. 6576.8 Uitgeverij Zwijsen B.V" Tilburg Illustraties: Fleur van der Weel, Els van Egeraat Auteur: Paul Stapel u.f3 c ^ o u o o Veel woorden zijn

Nadere informatie

Nieuwsbrief 4. April 2013. Contactgegevens. Tel 078-6920070 Fax 078 6920079 Mob 06 53 96 88 22 E-mail info@benthink.nl http://www.benthink.

Nieuwsbrief 4. April 2013. Contactgegevens. Tel 078-6920070 Fax 078 6920079 Mob 06 53 96 88 22 E-mail info@benthink.nl http://www.benthink. Nieuwsbrief 4 April 2013 Verhuurdersheffing zorgt voor forse verhoging bedrijfslasten. O p 1 3 f e b r u a r i h e e ft minister Blok het Woonakkoord g e p r e s e n t e e r d o v e r d e i n k o m e n

Nadere informatie

Doe mee aan de. sportentocht. in charlois 22 t/m 26 september. Ik sport! Jij ook? Doe mee! voor de groepen 3 t/m 8

Doe mee aan de. sportentocht. in charlois 22 t/m 26 september. Ik sport! Jij ook? Doe mee! voor de groepen 3 t/m 8 Doe mee aan de sportentocht in charlois t/m 6 september voor de groepen 3 t/m 8 Ik sport! Jij ook? Doe mee! Van maandag t/m vrijdag 6 september 014 vindt in Charlois een sportentocht plaats. Dit is dé

Nadere informatie

Promotie-/degradatieregelingen seizoen 2015 2016 District Zuid2

Promotie-/degradatieregelingen seizoen 2015 2016 District Zuid2 KONINKLIJKE NEDERLANDSE VOETBALBOND AMATEURVOETBAL Promotie-/degradatieregelingen seizoen 2015 2016 District Zuid2 Mannen standaardelftallen Mannen reserve-elftallen (cat. A en B) Vrouwen (cat. A en B)

Nadere informatie

Weerslag van de bevolkingsaangroei op de schoolpopulatie in Brussel. Kleuterscholen, lager en secundair onderwijs

Weerslag van de bevolkingsaangroei op de schoolpopulatie in Brussel. Kleuterscholen, lager en secundair onderwijs Weerslag van de bevolkingsaangroei op de schoolpopulatie in Brussel Kleuterscholen, lager en secundair onderwijs Methode De cijfers slaan op alle netten (officieel, vrij) en alle inrichtende machten (Vlaamse

Nadere informatie

Nacompetitie reserve-elftallen District Zuid II seizoen 2013/ 14

Nacompetitie reserve-elftallen District Zuid II seizoen 2013/ 14 Nacompetitie reserve-elftallen Speelschema Hieronder treft u het speelschema aan van de nacompetitie reserve-elftallen mannen senioren. De genoemde data zijn onder voorbehoud. Reserve hoofdklasse Reserve

Nadere informatie

C U L T U U R E D U C A T I E M E T K W A L I T E I T

C U L T U U R E D U C A T I E M E T K W A L I T E I T C U L T U U R E D U C A T I E M E T K W A L I T E I T HET SEP-RAA MWE R KPLAN HEEFT A LS DO E L C U L TURELE IN STE LL INGE N E N S CHO LE N (IN HET B I JZO N DE R LE RA REN) CO N C RETE I N H O U DE LI

Nadere informatie

DIPLOMA. KNM(b. sl' #2hotWN De Jury. Concertwedstrijd Veld hoven. Vereniging: Harmonie Orkest Vleuten. Dirigent: Arjan van Gaasbeek.

DIPLOMA. KNM(b. sl' #2hotWN De Jury. Concertwedstrijd Veld hoven. Vereniging: Harmonie Orkest Vleuten. Dirigent: Arjan van Gaasbeek. DIPLOMA Concetwedstijd Veld hoven 29 novembe 2OL4 Veeniging: Hamonie Okest Vleuten Plaats: Vleuten Diigent: Ajan van Gaasbeek Divisie: 2" divisie Aantal punten: Veplicht gedeelte: Colossus Thomas Doss

Nadere informatie

Meters en Peters bij type 2

Meters en Peters bij type 2 28 o k t o b e r 2011 Jaar gan g 8, Edi t i e 1 Meters en Peters bij type 2 Contacteer ons: Directie: Dhr. J. Borny Sociale bewogenheid is één van de doelstellingen binnen ons onderwijs. De MPI De Vloedlijn

Nadere informatie

hr,w! il("v' ^Ju Sl^ lnul ffix d,ue *LV & stu.nsl " upt[xn i'v a-ls g;rpr\,j t1[ Ê.8 A B c D E F G 1 k 3 Sommen maken met Excel

hr,w! il(v' ^Ju Sl^ lnul ffix d,ue *LV & stu.nsl  upt[xn i'v a-ls g;rpr\,j t1[ Ê.8 A B c D E F G 1 k 3 Sommen maken met Excel B s ^ =g \ s Ë_! -a_ ry È_ lr -' A - fl = rd s. li - Als je moe soppen voorda je me de ele aak kaar en, sa e esandan op onder de naam: Sommen-r. n deze aak kun je e gemakvan een rekenlad zelf ondekken.

Nadere informatie

Exte nsi o n Ke y: da m. La ng uag e: e n. C opy r ig ht 2000-2008, Za ch Da vi s,

Exte nsi o n Ke y: da m. La ng uag e: e n. C opy r ig ht 2000-2008, Za ch Da vi s, <j oha nne s@ k ra usmue l l e r. d e> Exte nsi o n Ke y: da m La ng uag e: e n C opy r ig ht 2000-2008, Za ch Da vi s, The DAM Te am: Mic hi e l Roos, Be n va n ' t End e, Vol k e r Gr auba um, Ji ga

Nadere informatie

Leerstofaanbod groep 4

Leerstofaanbod groep 4 Leerstofaanbod groep 4 Rekenen Rekenen Methode: RekenZeker De lessen zijn onderverdeeld in een aantal domeinen: getallen, bewerkingen (optellen, aftrekken en tafels en meten van tijd en geld. Optellen

Nadere informatie

Zw em gerief m et de steu n v an Colru yt

Zw em gerief m et de steu n v an Colru yt Jaar gan g 8, Edi t i e 2 Heerlijke Spaghetti De Verbeeldin gsdoos In d e a ut i - k l a s v a n j uf Na d i ne s t a a t er s i nd s het b eg i n v a n het s c hool j a a r el k e week een uur t j e v

Nadere informatie

Uitslagen. Uitslagen. Uitslagen van prisma en cilinder

Uitslagen. Uitslagen. Uitslagen van prisma en cilinder Usn Usn Usn Vn on vn pmr m worn, mo v n us n worn. ou n n nn m wor vn n prou, zos u n v p n worn, us voor vouwn, z, on, ws, m o s wor. mrn wr ms n or s, s m (sp) n ppr/ron n vrpnsrn. N vn vorm n n us nn.

Nadere informatie

Infomagazine. Gorinchem 27, 28 en 29 oktober 2015. ijzersterk. in de metaalbranche

Infomagazine. Gorinchem 27, 28 en 29 oktober 2015. ijzersterk. in de metaalbranche Ifz 27, 28 29 205 jz INHOUD 4 4 5 6 7 j OV ë z xf 2 7 x 3 8 9 0 2 4 9 22 f & f z OP-/Afj N OPNINSTIJDN VNMNTNHAL FULL SRVIC FORMUL j CONTACT V D j MTAVA A f z j, D C ( fy) j D z, Tj, C x z j jz MTAVA V

Nadere informatie

KO P E RS O PT I E L I J ST. 1 6 wo n i n g e n Y Am H om e, fa s e 3. TB I bo uw Koo pm a n s B o uw b.v. 7 3 2 0 AC Ap e ld o om

KO P E RS O PT I E L I J ST. 1 6 wo n i n g e n Y Am H om e, fa s e 3. TB I bo uw Koo pm a n s B o uw b.v. 7 3 2 0 AC Ap e ld o om ko o pm a n s TB I bo uw Koo pm a n s B o uw b.v. K a n a a l N oo rd 3 5 0 7 3 2 3 A M A p e l d oo rn P o s tb u s 4 1 2 4 7 3 2 0 AC Ap e ld o om Te l e foo n 0 5 5-5 2 2 2 3 4 1 Fa x 0 5 5-5 2 2 0

Nadere informatie

Goed om te weten. Dienstregeling. Bus 33 Rotterdam Centraal - Rotterdam The Hague Airport - Meijersplein. Geldig vanaf 11 december

Goed om te weten. Dienstregeling. Bus 33 Rotterdam Centraal - Rotterdam The Hague Airport - Meijersplein. Geldig vanaf 11 december Goed om te weten Dienstregeling Bus 33 Rotterdam Centraal - Rotterdam The Hague Airport - Meijersplein Geldig vanaf 11 december 2016 www.ret.nl Bus 33 Rotterdam Centraal - Rotterdam The Hague Airport -

Nadere informatie

Goed om te weten. Dienstregeling. Bus 601 Beverwaard - Barendrecht Geldig vanaf 16 december

Goed om te weten. Dienstregeling. Bus 601 Beverwaard - Barendrecht Geldig vanaf 16 december Goed om te weten Dienstregeling Bus 601 Beverwaard - Barendrecht Geldig vanaf 16 december 2016 www.ret.nl Bus 601 Barendrecht - Beverwaard 33 Bus 25 Tram A B C D E Metro Ro lsto elto eg ankelijk WiFi o

Nadere informatie

Goed om te weten. Dienstregeling. Bus 146 Zuidplein - Ridderkerk Geldig vanaf 9 februari

Goed om te weten. Dienstregeling. Bus 146 Zuidplein - Ridderkerk Geldig vanaf 9 februari Goed om te weten Dienstregeling Bus 146 Zuidplein - Ridderkerk Geldig vanaf 9 februari 2017 www.ret.nl Bus 146 Zuidplein - Ridderkerk 33 Bus 25 Tram A B C D E Metro Ro lsto elto eg ankelijk WiFi o p statio

Nadere informatie

Goed om te weten. Dienstregeling. Bus 80 Hoogvliet Metro - Hoogvliet Centrum Geldig vanaf 11 december

Goed om te weten. Dienstregeling. Bus 80 Hoogvliet Metro - Hoogvliet Centrum Geldig vanaf 11 december Goed om te weten Dienstregeling Bus 80 Hoogvliet Metro - Hoogvliet Centrum Geldig vanaf 11 december 2016 www.ret.nl Bus 80 Hoogvliet Metro - Hoogvliet Centrum 33 Bus 25 Tram A B C D E Metro Ro lsto elto

Nadere informatie

Dr. Elianne Roelandse Koop VU Medische Centrum en P rof.dr. Hans W illems Universitair Medisch Centrum St Radboud

Dr. Elianne Roelandse Koop VU Medische Centrum en P rof.dr. Hans W illems Universitair Medisch Centrum St Radboud Dr. Elianne Roelandse Koop VU Medische Centrum en P rof.dr. Hans W illems Universitair Medisch Centrum St Radboud met dank aan Christine Ruiter, NVKC bureau Kenmerken competentie gebaseerd door de kcio

Nadere informatie

Blericksche Heide Route

Blericksche Heide Route Blericksche Heide Route Limburg Meijel 60,97 (ongeveer 3:35 u) Fietsroute 530256 Leaflet (http://leafletjs.com) 2016 Falkplan BV, OpenStreetMap contributors (http://www.openstreetmap.org/copyright) Blericksche

Nadere informatie

SPACE CAMP. Van 1 5 t/m 1 9 ju li

SPACE CAMP. Van 1 5 t/m 1 9 ju li SPACE CAMP 01 3 2013 Van 1 5 t/m 1 9 ju li 2 "Kom samen met ons échte raketten bouwen en lanceren. " 2013 SPACE CAMP M aan d ag 1 5 j u l i 0 9. 0 0 u u r S a m e n kom st i n vol ksste rre n wa ch t AstroLAB

Nadere informatie

J. Snitker. aantal vennootschappen onder firma en exploitatie van cafés en restaurants, Verwezen wordt naar het agemene deel, zie 1.1.

J. Snitker. aantal vennootschappen onder firma en exploitatie van cafés en restaurants, Verwezen wordt naar het agemene deel, zie 1.1. Gegevens onderneming Bart NAGEL h o d n VOF Grand Cafe Dichters FaiUissementsnum er 15/13/454 Daturr uitspraak 23ju1i 2013 Curator R. Kaas RC J. Snitker Activiteiten onderneming de heer Nagel is betrokken

Nadere informatie

Nacompetitie reserve-elftallen KNVB District Zuid II seizoen 2015/ 16

Nacompetitie reserve-elftallen KNVB District Zuid II seizoen 2015/ 16 Speelschema Hieronder treft u het speelschema aan van de nacompetitie reserve-elftallen mannen senioren. De genoemde data zijn onder voorbehoud. Reserve hoofdklasse Reserve 1 e klasse zondag 1) per. 1

Nadere informatie

Scholentoernooi 20í 3

Scholentoernooi 20í 3 Shenerni 20í 3 Grep 3,4, en n de bsisshen in en rnd he 7 pri2013 p: brj: p: wensd 24 pri203 Veberen ii n Kein Dheren Sprprk "' Shder", Zuphensewe, he Aeene reee 1'. De eerse wedsrijden beinnen rnd 13:00

Nadere informatie

RADIOTARIEVEN. 1 e kwartaal 2016

RADIOTARIEVEN. 1 e kwartaal 2016 RADIOTARIEVEN 1 e kwartaal 2016 NPO RADIO 1 JANUARI 2016 06:02 R106B 4 2 06:32 R106D 12 12 12 12 11 06:57 R107A 16 16 17 16 13 6 4 07:02 R107B 25 25 25 21 19 12 10 07:27 R107C 25 24 24 19 19 12 07:32 R107D

Nadere informatie

ENQUETE BIJ REDERS EN SCHEEPSJONGENS IN DE BELGISCHE ZEEVISSERIJ:

ENQUETE BIJ REDERS EN SCHEEPSJONGENS IN DE BELGISCHE ZEEVISSERIJ: MINISTERIE VAN LANDBOUW Bestuur der Economische Diensten DIENST VOOR DE ZEEVISSERIJ Koninginnelaan 59 8400 Oostende ENQUETE BIJ REDERS EN SCHEEPSJONGENS IN DE BELGISCHE ZEEVISSERIJ: - Het "Fonds voor scheepsjongens

Nadere informatie

D D O U O D y p o t h e e k v o r m e n 250 hypotheekvormen en u ziet door de bomen het bos niet meer? N ee, l a a t u niet in de w a r breng en: in f eite zij n er ma a r 5 basisvormen. ierop komen ec

Nadere informatie

FKL Innoveert. Presentatie klankbord meeting 22 april Doel klankbordmeeting Formuleren innovatie ideeën

FKL Innoveert. Presentatie klankbord meeting 22 april Doel klankbordmeeting Formuleren innovatie ideeën FKL Innoveert Presentatie klankbord meeting 22 april 2008 Doel klankbordmeeting Formuleren innovatie ideeën Programma 14:00 14:15 Welkom Femke Teeling, directeur FKL 14:15 14:45 Inleiding en werkwijze

Nadere informatie

Nieuws vanuit groep 4

Nieuws vanuit groep 4 Nieuws vanuit groep 4 De afgelopen weken zijn we druk bezig geweest met de winter. Tijdens de natuurlessen hebben we gesproken over verschillende weersoorten en de vorming van sneeuw en ijs. We hebben

Nadere informatie

Psalm 31. Driestemmig gemengd koor. Tekst: Joh. Eus. Voet Melodie: Louis Bourgeois, 1551 Bewerking: Roelof Elsinga (*1945) son. son. Gij, mijn.

Psalm 31. Driestemmig gemengd koor. Tekst: Joh. Eus. Voet Melodie: Louis Bourgeois, 1551 Bewerking: Roelof Elsinga (*1945) son. son. Gij, mijn. Psalm 31 Driestemmig gemengd koor Nr. 10.031.002 Tekst: Joh. Eus. Voet Melodie: Louis Bourgeois, 1551 Bewerking: Roelof Elsinga (*1945) Ky - ri - e e - - - lei - - - son, e - - - le - - - - - - i - son.

Nadere informatie

Notitie Projectgroepen

Notitie Projectgroepen Notitie Projectgroepen Stichting Pleegoudersupport Zeeland Willem-Alexanderstraat 9 4388 HZ Oost-Souburg N o titie P ro je c tg ro e p e n I n le id in g In deze notitie wordt de organisatie en werkwijze

Nadere informatie

BETER FOTOGRAFEREN MLU Mirror Lock-Up

BETER FOTOGRAFEREN MLU Mirror Lock-Up BETER FOTOGRAFEREN MLU Mirror Lock-Up DE SPIEGEL VAN TE VOREN OPKLAPPEN... JA OF NEE? De test s die g edaan zijn werden g edaan vanaf statief en het o n- derwerp wa s een vel papier met tek st, zo dat

Nadere informatie

10 oktober 2013: Tweede wonen groeit tijdens crisis

10 oktober 2013: Tweede wonen groeit tijdens crisis 10 oktober 2013: Tweede wonen groeit tijdens crisis Geurt Keers RIGO Research en Advies Geurt.Keers@rigo.nl De groei van het tweede woningbezit van Nederlanders gaat door ondanks de crisis. Het aantal

Nadere informatie

Goed om te weten. Dienstregeling. Bus 170 Rodenrijs - Zoetermeer Geldig vanaf 11 december

Goed om te weten. Dienstregeling. Bus 170 Rodenrijs - Zoetermeer Geldig vanaf 11 december Goed om te weten Dienstregeling Bus 170 Rodenrijs - Zoetermeer Geldig vanaf 11 december 2016 www.ret.nl Bus 170 Rodenrijs - Zoetermeer 33 Bus 25 Tram A B C D E Metro Ro lsto elto eg ankelijk WiFi o p statio

Nadere informatie

Goed om te weten. Dienstregeling. Bus 47 Station Blaak via Noordereiland Geldig vanaf 11 december

Goed om te weten. Dienstregeling. Bus 47 Station Blaak via Noordereiland Geldig vanaf 11 december Goed om te weten Dienstregeling Bus 47 Station Blaak via Noordereiland Geldig vanaf 11 december 2016 www.ret.nl Bus 47 Station Blaak via Noordereiland 33 Bus 25 Tram A B C D E Metro Ro lsto elto eg ankelijk

Nadere informatie

Goed om te weten. Dienstregeling. Bus 66 Zuidplein via Feijenoord Geldig vanaf 11 december

Goed om te weten. Dienstregeling. Bus 66 Zuidplein via Feijenoord Geldig vanaf 11 december Goed om te weten Dienstregeling Bus 66 Zuidplein via Feijenoord Geldig vanaf 11 december 2016 www.ret.nl Bus 66 Zuidplein via Feijenoord 33 Bus 25 Tram A B C D E Metro Ro lsto elto eg ankelijk WiFi o p

Nadere informatie